ELSZÁMOLÁSI ÖSSZESÍTŐ ADATLAP Az NTP-OKA-XXI. Pályázathoz A közoktatásban működő tehetséggondozó műhelyek támogatása című pályázathoz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELSZÁMOLÁSI ÖSSZESÍTŐ ADATLAP Az NTP-OKA-XXI. Pályázathoz A közoktatásban működő tehetséggondozó műhelyek támogatása című pályázathoz"

Átírás

1 ELSZÁMOLÁSI ÖSSZESÍTŐ ADATLAP Az NTP-OKA-XXI. Pályázathoz A közoktatásban működő tehetséggondozó műhelyek támogatása című pályázathoz Elszámolási határidő: június 30. A pályázat iktatószáma: Pályázó tehetségműhely neve: Pályázó címe: Kötelezettség vállaló neve: Kötelezettség vállaló címe: Kötelezettség vállaló adószáma: Kötelezettség vállaló bankszámlaszáma: Pályázó képviselőjének neve: Elszámolás készítőjének neve: Elérhetősége, telefonszáma: Az OKA támogatási összege: Önrész, más forrás összege: Projekt teljes költségvetése: Maradvány összege: Maradvány visszautalásának dátuma: NTP-OKA-XXI-030 Ügyes Kezek képzőművészeti szakkör-tehetséggondozó műhely 5931 Nagyszénás, Táncsics Mihály u.24/1. Czabán Samu Általános Iskola és Óvoda Nagyszénás 5931 Nagyszénás, Táncsics Mihály u. 24/ Ráczné Gálik Márta Trenyik Zsuzsanna /3, Ft 0.- Ft Ft 0.- Ft - 1

2 A pályázat megvalósulásának kezdési időpontja: A pályázat lezárásának időpontja: Nyújtottak-e be kérvényt? Ha igen, mi volt a tárgya? nem Ha a költségvetéshez képest módosult az elszámolás kérjük, röviden indokolja a módosított tételeket (max. 10% eltérés lehetséges, ezen felüli módosítás, csak a felhasználási határidő előtt benyújtott engedély alapján lehetséges)! A költségvetés előzetes felmérések alapján, az akkori árakat figyelembe véve készült. A tervezett árakhoz képest némi eltérés keletkezett a beszerzések realizálásakor az alábbi tételek esetében: Tervezett költség Tényleges költség Elszámolt költség - gyöngykészlet Ft Ft Ft - 6 személyes asztal Ft ,5 Ft Ft - patkó alakú asztal Ft ,8 Ft Ft - fali üveges tájékoztató Ft Ft Ft - papírlyukasztó készlet Ft Ft Ft - emelőkaros papírvágó Ft Ft Ft Az eltérések miatt a pályázatban elszámolt végösszeg nem változik, csupán a belső összetétel. A pályázatban papírlyukasztó készlet -ként feltüntetett tételt nem készletként lehetett megvásárolni, hanem 9 db mintalyukasztóként, mivel az egyes mintákat külön kellett kiválasztani. Így az elszámolásban a készlet 9 db mintalyukasztót jelent. 2

3 Sor szá m Számla/dokum entum kelte Számla/dokume ntum száma Tartalom (számla megnevezése) / Color asztal, patkó asztal, székek, üveges vitrin, karos vágógép /11-V Zsírkréta, papírvágó szett, ragasztókészlet, gyöngykészlet, mintalyukasztók, fonalak /11-V Gurulós tárolókocsi, rajzórai papír és kreatív készlet Számla végösszege A Közalapítvány felé elszámolt összeg Ft Ft Ft Ft Ft Ft Megjegyzés Pénzügyi ellenőrzés eredménye Kérjük, az alábbi táblázatban sorolja fel az elszámoláshoz benyújtott számlák adatait. Kérjük, a Pénzügyi ellenőrzés eredménye oszlopot hagyja üresen. Az oldal bővíthető, fénymásolható! 3

4 Kérjük, hogy az alábbi Pályázati támogatás oszlopban tüntesse fel a támogatási szerződésnek, az elfogadott költségvetésnek illetve az elfogadott módosított költségvetéseknek megfelelő adatokat. Az Elszámolt összeg oszlopban a ténylegesen felhasznált összeget szükséges szerepeltetni. A Számlák számainak felsorolása oszlopban kérjük, az egyes költségekhez írják oda a hozzájuk tartozó számlák sorszámát. Kérjük, az Ellenőrzés oszlopot hagyja üresen. Az oldal bővíthető! Támogatási szerződés /módosított költségvetés/ szerinti költségtételek Személyi kiadások költségei Bérek saját felsorolás saját felsorolás Járulékok Utalványok saját felsorolás saját felsorolás Megbízási díjak (magánszemélyek részére) saját felsorolás saját felsorolás Megbízási díjak (vállalkozók részére) saját felsorolás saját felsorolás Pályázati támogatás (Ft) Elszámolt összeg (Ft) Maradvány (Ft) Számlák számainak felsorolása Ellenőrzés 4

5 Támogatási szerződés /módosított költségvetés/ szerinti költségtételek Szolgáltatások költségei saját felsorolás Pályázati támogatás (Ft) Elszámolt összeg (Ft) Maradvány (Ft) Számlák számainak felsorolása Dologi kiadások költségei Kis értékű tárgyi eszközök 6 személyes asztal (virág / alakú) Patkó alakú asztal / Szék (15 db) / Fali üveges tájékoztató / vitrin Papírvágó szett /11-V Papírlyukasztó készlet ( /11-V db-os) Emelőkaros papírvágó / Gurulós tárolókocsi /11-V Egyéb eszközök saját felsorolás Anyagköltség Papír és kreatív készlet /11-V gyöngykészlet /11-V ragasztókészlet /11-V Fonalak (4 csomag) /11-V Daggis zsírkréta készlet /11-V Ellenőrzés 5

6 BESZÁMOLÓ HITELESÍTÉSE Alulírott, büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a támogatás felhasználása a pályázati projekt megvalósítása érdekében, a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően történt, továbbá igazolom, hogy a megküldött bizonylatok valódiak, hitelesek és másolatuk az eredetivel megegyezik. Továbbá igazolom, hogy a pályázathoz tartozó összes bizonylatok eredetije hiánytalanul megtalálható. Kelt: Nagyszénás, június Kötelezettség vállaló cégszerű aláírása Ha a támogatás felhasználása során pénzmaradványuk keletkezett, kérjük, hogy az alábbi nyilatkozatban összegszerűen jelezzék. NYILATKOZAT Alulírott kijelentem, hogy.. Ft-ot az Oktatásért Közalapítvány számlájára ( ) napon visszafizettem, a. pályázati kódszám feltüntetésével. Kelt: -.. Kötelezettség vállaló képviselője Az elszámolás készítője A pénzügyi elszámolás mellékletei: 1) A záradékolt dokumentumok (számlák, megbízási szerződések) hitelesített másolatai. 2) A bérek, számlák stb. kifizetését igazoló dokumentumok hitelesített másolatai (banki dokumentumok). 3) Bevételezési bizonylatok. 6

7 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ADATLAP Az Oktatásért Közalapítvány által kiírt NTP-OKA-XXI. számú pályázathoz: A közoktatásban működő tehetséggondozó műhelyek támogatása. Támogatott intézmény neve: Támogatott intézmény címe: A támogatott pályázat kódszáma: A szakmai beszámoló készítőjének neve: Beosztása: Czabán Samu Általános Iskola és Óvoda Nagyszénás 5931 Nagyszénás, Táncsics u. 24/1. NTP-OKA-XXI-030 Ráczné Gálik Márta igazgató Telefonszám: 06 68/ Mobiltelefon szám: 06 70/ cím: A tehetséggondozó műhely megnevezése, és témaköre: A tehetséggondozó műhely megvalósulásának ideje: A tehetséggondozó műhely megvalósulásának helye: A tehetséggondozó műhely munkájában résztvevő szakemberek összlétszáma: A tehetséggondozó műhely munkájában résztvevő diákok száma: A szakmai beszámoló készítésének ideje: Ügyes kezek képzőművészeti szakkör tehetséggondozó műhely től ig. Czabán Samu Általános Iskola és Óvoda Nagyszénás Farkasné Kómár Krisztina, a tehetségműhely vezetője 14 fő

8 A tehetséggondozó műhelybe való beválogatás megvalósulása: A tehetséggondozó munkába Farkasné Kómár Krisztina 14 alsó tagozatos tanulót vont be. A 2. osztályból 7, a 3. osztályból 4, a 4. osztályból 3 tanulót. 11 leány és 3 fiú, ebből 3 gyermek hátrányos helyzetű. Ők az iskolában működő, általa vezetett szakkör tagjai, akik a két év folyamán bebizonyították, hogy eszközhasználatuk rendeltetésszerű, kötelességüket teljesítik, a szabályokat betartják. Munkájukkal kapcsolatban igényesek, szívesen vállalkoznak különleges megoldásokra, különleges technikákra, bátran kísérleteznek, élvezik a tapasztalatszerzést, az alkotó munka gyönyöreit. Az Ügyes kezek tehetségműhely tagjai Név szerint: Dobróka Dávid, Bangó Anna, Egri Fanni, Mórocz Katrin, Váczi Leila, Ganyecz Zsuzsanna, Deák Balázs 2. osztályos tanulók, Medvegy Alexandra, Bielik Mária, Ravasz Tamás, Tóth Bettina 3. osztályos, Kis Boglárka, Orbán Renáta, Egri Boglárka 4. osztályos tanulók. 8

9 A tehetséggondozó műhely munkafolyamata során alkalmazott módszerek, munkaformák megvalósulása: Farkasné Kómár Krisztina foglalkozásain a gyermekek képzőművészeti technikák megismerésével, jártasságot szereztek az önkifejezésben. Gyakran használtak zenei elemeket, mozgásos feladatokat, a testkép, énkép fejlesztésére, melyek képzőművészeti feladatokká kovácsolódva szinte észrevétlenül oldották a testi feszültséget. Jellemző volt a környezettudatos formálódás, a tájékozódás a külső-belső terekben, a koncentráció fejlesztése, a relaxáció beépítése a mindennapi életbe. A program összeállítása komplex módon illeszkedett az iskolai élet jeles napjaihoz, hagyományokhoz, a társadalmi és természeti környezethez. Tapasztalataim szerint a foglalkozások túlmutattak a képzőművészeti órákon, nem csak alkottak, hanem megpróbálták átérezni, hogy maga az élet a művészet és az egészséges életvezetés a mi nagy műalkotásunk. A mai felgyorsult időben a gyermekeknek szükségük lehet korhű praktikákra, hogyan értsék meg a mögöttes tartalmakat, és játékszabályokat, hogy az életjátékot eredményesebben tudják játszani. Pedig az élet egy játék, melyet az alkotás öröme és a szellemi törvények ismerete nélkül nem lehet eredményesen játszani. Foglalkozásainkon az alkotóerő és a cselekvő szeretet segített játékosan felkészíteni, megismertetni a gyerekeket önmaguk alkotó erejével. Jellemző tevékenység volt az érzékszervek játékos behangolása, szín és formameditáció, különböző feladatokon és gyakorlatokon keresztül, megismerkedtünk a különböző festészeti és képzőművészeti technikákkal, az önkifejezés változatos formáival. A külső képi világot nemcsak síkban, hanem térben is igyekeztek változatos technikákkal tárgyakká formálni, pl. dekorációs elemek, domborművek, játékfigurák. A gyermeki életkornak megfelelő, aktivitást igénylő és biztosító tevékenységrendszer növelte az élményszerűséget, s ez a gyerekek egész iskolai életére kiható motiváló tényező. Az egyéni feladatok mellett jellemző volt a csoportos alkotómunka, egy egy témakörhöz kapcsolódó projektek kimunkálása, pl. a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódó népi játékok és díszek alkotása. Kialakult egyfajta együttműködési készség, figyelem, elfogadás, megfelelő kommunikációs készség, tolerancia egymás iránt. A gyerekek egységes és eltérő szükségleteire figyelő szervezési módszerek lehetővé tették és szolgálták az egyéni fejlődést, melynek következtében csökkent a teljesítménykudarc. Az elkészült munkákat első körben a csoport értékelte, majd a legjobbakat az iskolai közösség is megtekinthette a folyosón elhelyezett üveges tároló szekrényben. 9

10 A tehetséggondozó műhely munkája során használt eszközök alkalmazása: Az újonnan vásárolt asztalok és székek lehetővé tették a csoportos munkákat, hiszen a gyermekek közel ülhettek egymáshoz, az eszközöket közösen használhatták, bátoríthatták, segíthették egymást. A gurulós tárolókocsival elértük, hogy az anyagok és a megmunkáláshoz szükséges eszközök mindig megfelelő közelségben legyenek az alkotás folyamán. A számos eszköz, amit a pályázati forrásból vásároltunk: fonalak, színes papírok, papírlyukasztók, zsírkréta-, gyöngy-, ragasztó-, papírvágó készletek megkönnyítették a gyermekek munkáját. Változatos lehetőséget kínáltak a különböző alapanyagok megmunkálására. Ezek az eszközök minden foglalkozáson előtérbe kerültek, hiszen a kreatív alkotás anyagi szükségletet von maga után. Így a képzeletük szárnyalhatott, és szabadon alkothattak a tehetségműhely tagjai. A pályázati nyereményből vásárolt új szakköri bútorok: asztalok és székek az osztályteremben elhelyezve Az asztalokat körbeülve igazi műhelymunka kialakítására volt lehetőség. Együttműködhettek a csoport tagjai, egymást jobban segíthették az alkotómunka folyamán. 10

11 A gyerekek a foglalkozásokon elkészült alkotásaikat színes mappákba rendezhették. 11

12 A gurulós tároló kocsiról kapták meg a gyerekek a foglalkozásokon aktuálisan szükséges eszközöket: válogathattak papír és kreatív készletből, gyöngykészletből, fonalak és rajzoló eszközök közül. 12

13 A tehetséggondozó műhely fejlesztési feladatainak, valamint rendszeres tevékenységének megvalósulásának összefoglalója/tartalmi beszámoló: (A tehetséggondozó munka szöveges leírása.) 1-2. foglalkozás: Farsang A 30 órás program megvalósulása Farsangi álarc készítése papírkasírozással A gyerekek megismerkedtek a farsang hagyományaival, szokásaival. Liszt, víz, léggömb és újságpapír felhasználásával farsangi álarcot készítettünk, melyet festéssel, illetve színes papírokkal kedvükre díszíthettek. A farsangi bálon fel is vonultatták műveiket 3-4. foglalkozás: Tavasz-kezdet Ablakdísz virágokkal, pillangókkal A foglalkozáson ablakdíszt komponálta a gyerekek tavaszi motívumokkal. Az alkotási folyamat során tapasztalatot szerezhettek a papír fajtákról, megfigyelhették a tervezést. Az elkészült ablakdíszek 13

14 5-6. foglalkozás: Nemzetközi nőnap Domború képeslap készítése sztaniolpapírra A tanulók sztaniolpapíron domború mintát rajzoltak egyéni tervek szerint, majd ezt képeslapba foglaltuk. A folyamat során tájékozódhattak az anyagok eltérő tulajdonságairól, illetve megismerhették a nők köszöntésének hagyományát, múltját. Képeslap borítója 7-8. foglalkozás: Az 1848-as forradalom ünnepe Kokárda készítése origami technikával Nemzeti ünnepünkre való megemlékezésére origami technikával kokárdát hajtogattunk. A tanulók megfigyelhették a méretmegadás elemeit, a papírhajtogatás rajzi jeleit tanulmányozhatták. A folyamat során tapasztalatot szerezhettek a mérésről, hajtásról, azok biztonságos alkalmazásáról. Az elkészült kokárdák 14

15 9-10. foglalkozás: A víz világnapja Kagyló kollázs Ez a foglalkozás jó alkalmat teremtett arra, hogy végiggondoljuk, mit jelent számunkra a víz, mint az élet jelképe, szimbóluma. Megismerkedtek a tanulók a kollázzsal, mint művészeti alkotással. Különböző anyagokkal találkozhattak, tapasztalatot szerezhettek azok formálhatóságában, alakításában. Az egyik szép kollázsunk foglalkozás: Húsvét Csuhé nyuszi A népi játékszerek alkotása során a tanulók jártasságot szerezhettek a természetes anyagok formálhatóságában. Felidéztük a húsvét történetét, a népszokásokat. Húsvéti emléktárgyak készítése 15

16 foglalkozás: Húsvét Növényrátétes tojásdíszítés Hagyma, növények, virágok felhasználásával díszítettük a kifújt tojásokat. A tanulók megvizsgálhatták a természetes anyagokat, megválaszthatták a színt, a formát, a díszítést a rendeltetésnek megfelelően. Beszélgettünk a községünkben még zajló locsolkodási szokásokról, melyek sajnos kiveszőben vannak. Húsvétváró hangulatban a csoport tagjai foglalkozás: A Föld napja Fecske készítése papírból A Föld napján szerepet kapott a természetvédelem, a környezetszennyezés, a klímaváltozás, a veszélyeztetett állatok. Papírhajlítással, nyírással fecske függődíszt készítettünk. A legszebb kisfecskék 16

17 foglalkozás: A méhek napja Méhecske gyöngyállat A gyerekek tapasztalatot szerezhettek a gyöngyfűzés technikájáról, menetéről, emellett megismerték a méz és a méhészeti termékek fontosságát. Méhecske foglalkozás: Anyák napja Gyöngyfa készítése Május első vasárnapját, az édesanyáinkat ünnepelve a szülői szeretet, a család fontossága került előtérbe. A gyöngyökből készült játékok és ajándékok nagy tetszést váltottak ki a tanulókból. Igyekeztek pontos, esztétikus munkájukkal kifejezni szeretetüket édesanyjuk iránt. Anyák napi ajándékkészítés 17

18 foglalkozás: Tűzoltók napja Babérkoszorú hajtogatással A foglalkozáson megbeszéltük milyen szerepe van a tűzoltóknak életünkben. Egy rövidfilm megtekintése után a gyerekek képet kaptak Szent Flóriánról, majd a babérkoszorú készítése közben formálódott a papírhajtogatással kapcsolatos finom mozgásuk. Hajtogatott babérkoszorú foglalkozás: Madarak és fák napja Pompom madár A foglalkozás jó alkalmat teremtett arra, hogy a tanulók megértsék a hasznos madarak és azok védelmének jelentőségét. Az alkotási folyamat során ismeretet szereztek a fonalkészítésről, azok felhasználhatóságáról és a fonalmunkákról. Környezetvédelem és emléktárgykészítés 18

19 foglalkozás: Gyereknap Játék készítése sógyurmából A gyereknapon szerettem volna megismertetni a tanulókkal, hogy a háztartásban előforduló anyagokból is létrehozhatnak játékszereket, díszeket. Kétféle gyurmakészítési technikát mutattam be, melyet akár ők is könnyedén elkészíthetnek otthon. Ajándéktárgyak készítése sógyurmából foglalkozás: Medárd napja Napos felhő széljáték Az időjárási regulák felidézése után szélforgót készítettünk, melyet az időjárás elemeivel egyéni módon díszítettek a tanulók. Színes szélforgók 19

20 foglalkozás: Pünkösd Májusfa, kép természetes anyagokból Száraz zöld- és sárgaborsó, bab, napraforgómag, raffia, hurkapálca, csiriz felhasználásával egyéni módon hozták létre alkotásaikat, miközben tájékozódhattak a pünkösdi népszokásokról, hagyományokról. Májusfa képi megörökítése A tehetséggondozási program során milyen fejlesztési szempontok valósultak meg a beadott pályázat alapján? Az Ügyes Kezek képzőművészeti szakkör tehetséggondozó műhely tagjainál a fejlesztő munka hatására elért egyéni eredmények Név Erőssége Fejlesztett terület Dobróka Dávid kreativitás, környezettudatos Kis Boglárka fantázia magatartás Medvegy Alexandra Módszerek - lehetőségek Tapasztalaton alapuló, kreatív környezeti nevelés. Elért eredmény Környezettudatos magatartás és életvitel. 20

21 Dobróka Dávid, Kis Boglárka és Medvegy Alexandra erőssége a kreativitás és gazdag fantázia. Tapasztalati úton történő környezeti nevelést céloztam meg esetükben kreativitásukra építve, hogy ezzel is erősítsem a környezettudatos magatartásuk jobb megalapozását. Ennek hatására felismerték, hogy nagyon sok újra hasznosítható anyagból különböző eszközöket, használati tárgyakat lehet készíteni, ötleteiket alkalmazni is tudták, pl. sztaniolpapírból ajándéktárgy készítése. A természetes anyagok értékére jobban odafigyelnek, szintén meglátták bennük a formálható, díszítőelemként is felhasználható elemeket, például magvakból dísztárgyat készítettek. Név Erőssége Fejlesztett terület Bangó Anna esztétikai formaérzék Egri Fanni érzék, Mórocz Katrin harmónia Váczi Leila Elért eredmény A forma és funkció felismerése. Bangó Anna, Egri Fanni, Mórocz Katrin és Váczi Leila erőssége az esztétikai érzékében és a harmóniára való törekvésében rejlett. Ezek mellett igyekeztem formaérzéküket fejleszteni a környezetünkben lévő elemek arányviszonyainak megfigyeltetésével, pl. a méhecske gyöngyállat készítésénél, illetve a húsvéti munkáinknál. Az alkotásaikon keresztül felismerhették a forma és a funkció összefüggéseit. Név Erőssége Fejlesztett terület Bielik Mária kompozíciós önértékelés Ganyecz készség Zsuzsanna Ravasz Tamás Orbán Renáta Módszerek - lehetőségek A környezeti elemek arányviszonyainak és részletgazdagságának megfigyelésével. Módszerek - lehetőségek Személyiségfejlesztés sikerélmény biztosítással. Elért eredmény Reális énkép kialakítása. 21

22 Bielik Mária, Ganyecz Zsuzsanna, Ravasz Tamás és Orbán Renáta munkáin kimagaslóan mutatkozott kompozíciós készségük. A fejlesztésre váró terület az önértékelésük terén jelentkezett. A foglalkozásokon sok biztatással, folyamatos dicsérettel igyekeztem a reális énképüket kialakítani, sikerrel. Név Erőssége Fejlesztett terület Deák Balázs Kitartás, a színérzék Egri Boglárka érdeklődés, Tóth Bettina motiváció Módszerek - lehetőségek A kompozíció hangulatot kifejező színeinek megválasztásával. Elért eredmény A színek hangulati hatásának felismerése és alkalmazása. Deák Balázs, Egri Boglárka, Tóth Bettina kiemelkedő tulajdonsága a kitartás, érdeklődés területén jelentkezett. Hiányosságokat a színek és azok hatásainak megfigyelésében, illetve a színek érzékletes megjelenítésében találtam. A foglalkozások jó alkalmat teremtettek arra, hogy a kompozíciók által megismerjék és alkalmazzák a színek kifejező erejét, pl. a pompom madár és a széljáték színeinek megválasztásánál. A tehetséggondozó műhely tevékenysége kapcsán felmerült nehézségek, problémák Különösebb nehézség nem merült fel a tehetségműhely működése során. A csatolt képi és elektronikus anyagok leírása: (Tematika vagy óravázlat csatolása kötelező!) 1.) Szülői tájékoztató és nyilatkozat másolata 2.) Az Ügyes kezek képzőművészeti szakkör tehetséggondozó műhely foglalkozási naplójának másolata 22

23 A tehetséggondozó műhely munkafolyamatának eredményösszegzése: A tehetségműhely eredményeként a gyermekek megismerkedtek a kultúránkkal, hagyományainkkal. Fontosnak tartom, hogy a művészet sokszínű hatása megtanítsa felfedezni a szépet, ezáltal a gyermek értékeset alkot. Érzelmeit, gondolatait képes legyen alkotásokon keresztül bemutatni. A tehetséges gyermekek élmény- és fantáziavilágának változatos, szabad önkifejezését biztosítja. A hagyományainkról és a népi szokásokról szóló ismereteket a 30 óra alatt a gyermekek megfelelően elsajátították, hiszen ezekre az ismeretekre építettem fel a tehetségműhely programját. Az elsajátítás fokát egy kérdőív segítségével mértem, amit az első és az utolsó foglalkozáson töltöttünk ki, és beszéltünk meg a résztvevő gyerekekkel. A feleletválasztó kérdőív kérdései a 30 óra anyagára, az elsajátítandó ismeretekre épült. HAGYOMÁNYŐRZÉS ISMERETEIRE VONATKOZÓ KÉRDŐÍV 1. MINEK AZ ÜNNEPE A FARSANG? A. A TÉL-TAVASZ VÁLTÁSÁNAK AZ ÜNNEPE B. DIONÜSSZOSZ, A BOR ÉS VIDÁMSÁG ÜNNEPÉNEK MAGYAR MEGFELELŐJE C. AZ ÚJÉVI VIGASSÁGOKAT NEVEZZÜK ÍGY 2. MELYIK A BUSÓJÁRÁS VÁROSA? A. MOHÁCS B. PÉCS C. SZERENCS 3. MIT TEMETTEK A BUSÓK A JELKÉPES SZALMABÁB ÉGETÉSKOR? A. A TELET B. A MUNKÁT C. AZ ELLENSÉGET 4. MÁRCIUS 15. A. NEMZETI ÜNNEP B. VALLÁSI ÜNNEP C. NEMZETKÖZI ÜNNEP 5. HÚSVÉT, PÜNKÖSD A. NEMZETI ÜNNEP B. VALLÁSI ÜNNEP C. NEMZETKÖZI ÜNNEP 6. KI VEZETTE BE A MA HASZNÁLATOS NAPTÁRT? A. BÖLCS KONSTANTIN B. SZILVESZTER PÁPA C. GERGELY PÁPA 7. A NÉPI SZOKÁSOKKAL, ÉLETMÓDDAL MELYIK TUDOMÁNY FOGLALKOZIK? A. NYELVTUDOMÁNY B. TÖRTÉNELEMTUDOMÁNY C. NÉPRAJZ 8. MIRE HÍVJA FEL A FIGYELMET A VÍZ VILÁGNAPJA? A. A KÖRNYEZETVÉDELEMRE B. A VÍZBEN ÉLŐ ÁLLATOK RA C. A MEGFELELŐ MENNYISÉGŰ FOLYADÉK FOGYASZTÁSÁRA 23

24 9. MELYIK NÉPSZOKÁS JELLEMZŐ HÚSVÉTKOR? A. BETLEHEMEZÉS B. LOCSOLÁS C. BUSÓJÁRÁS 10. MIKOR ÜNNEPELJÜK ÉDESANYÁNKAT? A. MÁJUS ELSŐ VASÁRNAPJA B. MÁJUS UTOLSÓ VASÁRNAPJA C. JÚNIUS MI A CÉLJA A MÉHEK NAPJÁNAK? A. A SZORGALMAS ÉLETET HIRDETI B. A MÉZ ÉS A MÉHÉSZETI TERMÉKEK MEGISMERTETÉSE ÉS MEGKEDVELTETÉSE C. A VIRÁGOK VÉDELME 12. KI A TŰZOLTÓK VÉDŐSZENTJE? A. SZENT ISTVÁN B. SZENT PÉTER C. SZENT FLÓRIÁN 13. MEDÁRD NAPON MIT JÓSOLNAK? A. IDŐJÁRÁST B. FÉRJET C. BOSZORKÁNYT 14. MINEK A JELKÉPE A MÁJUSFA? A. A TERMÉSZET ELMÚLÁSÁNAK B. A TERMÉSZET MEGÚJULÁSÁNAK C. A TERMÉSZET VÉDELMÉNEK 15. MIÉRT KELL VÉDENÜNK A MADARAKAT? A. MERT SZÉPEK B. MERT SZÉPEN CSIPOGNAK C. MERT HASZNOSAK A kérdőíven mért válaszok eredményei: Név Bemeneti mérés Kimeneti mérés %-os javítás Bangó Anna 66% 93% 27% Bielik Mária 66% 93% 27% Deák Balázs 53% 93% 40% Dobróka Dávid 40% 86% 46% Egri Boglárka 53% 100% 47% Egri Fanni 46% 86% 40% Ganyecz Zsuzsanna 40% 93% 43% Kis Boglárka 60% 93% 33% Medvegy Alexandra 53% 100% 47% Mórocz Katrin 53% 100% 47% Orbán Renáta 46% 100% 53% Ravasz Tamás 53% 93% 40% Tóth Bettina 53% 100% 47% Váczi Leila 40% 86% 46% Átlag: 51% 94% 43% 24

25 A kérdőív eredményei jól mutatják, hogy a tanulóknak kissé hiányosak voltak az ismeretei, de a foglalkozásokon megfelelően elsajátították a hiányzó információkat. A bemeneti mérés 51 %-os eredményéhez képest, a 30 órás program után a 94%-os csoport átlag 43%-os javulást mutat. A tehetséggondozó műhely kiemelt fejlesztési feladatai közé tartozott a környezettudatos magatartás, a kreativitás, a szabad fantázia, kompozíciós készség, a szín- és formaérzék kialakítása, a harmóniára való törekvés és az esztétikai érzék kialakulása. A környezeti elemek arányviszonyainak és részletgazdagságának megfigyelése, a kompozíciók kifejező színeinek megválasztása, a színek hatásainak, a forma és a funkció kapcsolatának felismerése, a környezettudatos magatartás és életvitel, valamint az alkotás folyamatának átélése biztosította az fejlesztési feladatok megvalósulását. A tehetséggondozó folyamat lebonyolítása utáni tapasztalatok, további elképzelések: A fenntarthatóságra vonatkozó tervek A képzőművészeti szakkör munkája iránt nagy az érdeklődés. A kiállított munkák kedvet ébresztenek a szakkör iránt az alsó tagozatos tanulók körében. Az intézmény vezetése biztosítja a szakkör működéséhez szükséges alapvető tárgyi és személyi feltételeket. Évek óta folyamatosan részt veszünk rajzpályázatokon. Idén a felső tagozatos tanulók bevonásával egy közös pályázaton vettünk részt: Pécs, mint Európa kulturális fővárosa által kiírt III. Országos Világörökség Pályázaton. Soron következő munkánk a Sió Iskolatáska pályázati program rajzainak az elkészítése volt. A tanév során is szép számban készítettek a képzőművészeti műhely tagjai pályaműveket meghirdetett versenyekre, amelyeken szép eredményeket értek el. Az Orosházi kistérség rajzpályázatán Magyarország védett madarai témakörben I. helyezett lett Egri Fanni 2.b osztályos tanuló, és II. helyezett a nővére Egri Boglárka 4.a osztályos tanuló. 25

26 Az Orosházi Tűzoltóparancsnokság által meghirdetett kistérségi rajzpályázaton II. helyezést ért el Gyurik Anita Viktória 2.a osztályos tanulónk. Az Orosházi Rendőrkapitányság közlekedési rajzpályázatán Valuk Adrián 2.a osztályos tanulónk III. helyezett lett rajzával. A kondorosi Petőfi István Általános Iskola területi rajzversenyén évfolyamonként az alábbi eredmények születtek: I. helyezett: Egri Fanni (2.b); Tóth Bettina (3.b); Egri Boglárka (4.a); II. helyezett: Medvegy Alexandra (3.b); III. helyezett: Péter Szabó Edina (2.b) A nagyszénási Czabán Samu Művelődési Ház és Könyvtár Így olvas a családom rajzpályázatán díjazott tanulóink: Berki Máté (1.b), Pekár Enikő (3.a), Miklósik Laura (4.a) Ezek a szép sikerek erőt és lendületet adnak munkám folytatásához, a gyerekek alkotókedve és töretlen lelkesedése pedig garancia a tehetségműhelyünk fennmaradásához és további működéséhez. A Támogatott véleménye a tehetséggondozó munka célkitűzéseinek megvalósulásáról? A tehetségműhely kitűzött céljai közé tartozott a kulturális örökségeink jellemző sajátosságainak ápolása. A diákok megismerhették hagyományainkat, a jeles ünnepekhez kötődő népszokásokat. Előtérbe került a család és a közösségi együttélés érzelmi és tartalmi megerősítése, valamint a tanult ismeretek és tevékenységek szintetizálása egy ünnepi funkcióra. Nyílt foglalkozásokon vehettek részt a szülők, ahol gyermekeikkel közösen alkothattak. Az ünnepek szokásrendszerét megismerve, hagyományainkat ápolva, immár a hátterét is ismerve másként élték meg, megértették ezeket a jeles napokat. A foglalkozásokon kiemelten szerepet kapott az önálló alkotóképesség fejlesztése, mely egyre kreatívabbá, bátrabbá, sokszínűbbé és egyénibbé tette a tanulókat. Összegezve: megismerték jeles napjainkat, az ünnepekhez fűződő népi hagyományokat, az ünnepnapok jelképeit, az ünnepnapokhoz kapcsolódó tárgyalakítást. A már megismert anyagokat könnyebben fel tudják használni az ünnepekre való készülődésben. Igyekeztem az életkori sajátosságoknak megfelelő rajzi és technikai tudást kialakítani. Fontosnak tartottam, hogy magáénak érezze a feladatot, felfedezze az ismereteket a tanuló, elmélyüljön a számára érdekes, fontos témákban. A legfontosabb azonban, hogy kialakult bennük egy vizuális képi világ, amellyel ki tudják önmagukat fejezni. 26

27 A tehetséggondozó műhely munkájának publikálása, a nyilvánosság biztosítása A foglalkozások folyamán az ünnepekhez kötődő alkotásainkat a folyosón elhelyezett üveges vitrinben közszemlére tettük az iskolás tanulók és szüleik számára, és nyílt foglalkozást is tartottunk az érdeklődő szülőknek. A tehetségműhelyről, és az ott folyó munkáról az iskola honlapján is tettünk közzé tájékoztatót, valamint a pályázati szakmai beszámolót is elhelyeztük honlapunkon. Nagyon büszkék vagyunk elért versenyeredményeinkre, erről is fényképes híradás található a versenyek menüpontban. A Nagyszénás újság, községi lapban is rendszeresen jelentkezünk iskolai hírekkel, amelyben tájékoztatót jelentettünk meg az Ügyes kezek kézműves tehetségműhelyről, és sikeres tanulóinkról. Az iskola folyosóján is megcsodálhatják MINI GALÉRIÁNKAT, ahol is a pályázati nyereményből vásárolt vitrinben állítjuk ki a szakkör tagjainak legsikerültebb munkáit. Lehetőséget teremtettünk a szülőknek arra, hogy nyílt foglalkozás keretében betekinthessenek a tehetségműhelyünkben folyó alkotó munkába. Nagy számban éltek a lehetőséggel, és ellátogattak hozzánk. 27

28 Nyílt foglalkozás a tehetségműhelyben 28

29 Mellékletek felsorolása: 1. Fénymásolatban mellékelve a pénzügyi beszámoló részét képező számlák; 2. Fénymásolatban mellékelve a pénzügyi beszámoló részét képező banki bizonylatok; 3. Fénymásolatban mellékelve a pénzügyi beszámoló részét képező egyedi eszköznyilvántartó kartonok; 4. Szülői tájékoztató (minta) másolata; 5. Szülői nyilatkozatok másolata; 6. Az Ügyes kezek szakkör tehetséggondozó műhely mulasztási és haladási naplójának másolata; Nagyszénás, Ráczné Gálik Márta igazgató 29

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR Tanulók: 17+1 osztály. 353+11 fő Pedagógusok: 32 álláshely Épület: 1977-ben épült, felújítva: 2003-ban és 2007-ben PROGRAMJAINK: 1. FURULYAOKTATÁS BAKÓ TIBORNÉ 2. ALSÓ TAGOZATOS KÉZMŰVES

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-, Nyitott kapcsolatok! című projekt Intervallum: január 1. május 31. Készítette:,, Dátum: január 07. Célok A cél indoklása Tervezett ek* Felelős*

Részletesebben

ke zmu ves tanszak 2013/2014

ke zmu ves tanszak 2013/2014 Művészeti beszámoló ke zmu ves tanszak 2013/2014 Az alapfokú művészeti képzés nagymértékben elõsegíti a tanulók személyiségfejlõdését és biztosítja a tehetséggondozás lehetõségét. Figyelembe veszi az életkori

Részletesebben

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program. Városi Óvodák Tagóvodája Tókerti Óvoda Pápa, Ötödik u. 26. A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

Részletesebben

Közösségi SzínTér NTP-SZTG Szakmai beszámoló. Közösségi SzínTér NTP-SZTG

Közösségi SzínTér NTP-SZTG Szakmai beszámoló. Közösségi SzínTér NTP-SZTG Szakmai beszámoló Közösségi SzínTér 1 Pályázatunk célkitűzése Egyik legfontosabb célkitűzésünk, hogy a pályázatban részt vevő tehetséges fiatalok tanulják meg szakmunkásként is alkalmazni azokat az eljárásokat

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda HODÁSZ

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda HODÁSZ TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0039 Kompetencia alapú oktatás fejlesztése Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda HODÁSZ Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázati program

Részletesebben

A Kézműves munkaközösség. 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve. Mottónk: Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás.

A Kézműves munkaközösség. 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve. Mottónk: Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. A Kézműves munkaközösség 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve Mottónk: Összejönni - jó kezdés Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. - Henry Ford - 2014 08 29.-én az érdeklődő kolleganők

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE 2015. április Az ÖKO-munkacsoport Tóth Violetta Takács Barbara biológia-testnevelés szakos tanár, az ÖKO- munkacsoport vezetője

Részletesebben

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018 A TEHETSÉG Vegyétek észre, ha egy gyermek különleges. Nem azért különleges, mert különb akar lenni, hanem azért, mert nem tud más lenni! (Szabó Magda) A tehetség nem mindig jelentkezik láthatóan, sokszor

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Iskolánk, a tornyosi Tömörkény István Általános Iskola (Tehetségpont) 2010. júniusában megnyerte az Oktatási Közalapítvány

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n.

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n. A projekt címe: Belebújunk maskarába farsang - témahét A projekt fő célja: A farsangi ünnepkör szimbólumainak, az ünnepkör eredetének megismertetése mellett az adott témát a lehető legváltozatosabb szemszögből

Részletesebben

Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT. Általános Iskola Vokány 1. osztály

Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT. Általános Iskola Vokány 1. osztály Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT Általános Iskola Vokány 1. osztály A farsangi témahét programja: Osztály: 1. Buzás Tamás, Gartner Anna, Győrfi Attila, Horváth Adrián, Horváth

Részletesebben

A/ Általános elvárások:

A/ Általános elvárások: Öko iskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek Határidő Felelős A/ Általános elvárások: Az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása. Igényes környezet kialakítása és kialakíttatása a diákok

Részletesebben

Speciális Tagozat Munkaközösségének. Éves Munkaterve 2015/2016

Speciális Tagozat Munkaközösségének. Éves Munkaterve 2015/2016 Speciális Tagozat Munkaközösségének Éves Munkaterve 2015/2016 Személyi feltételek a tanév kezdéskor: Tagozatunkon a nevelő-oktató munka összevont csoportokban folyik. Tanulóink nagy része enyhe értelmi

Részletesebben

Ökoiskolai munkaterv. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2014.08.31.

Ökoiskolai munkaterv. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2014.08.31. 2014 Ökoiskolai munkaterv Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2014.08.31. 1. Ökoiskolai munkacsoport tagjai: Tápai Zsuzsanna Tamás Emilia Élő Márta Jobbágy Miklósné Felker Fruzsina Lecsek

Részletesebben

Alsós munkaközösség munkaterve

Alsós munkaközösség munkaterve Alsós munkaközösség munkaterve 2013-2014. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2012/2013.

Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2012. szeptember 1. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA. Szeged, Földmíves u. 3

SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA. Szeged, Földmíves u. 3 SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA Szeged, Földmíves u. 3 CÉLOK Alakuljon és tudatosodjon a gyermekek környezetükhöz fűződő pozitív viszonya. Ismerjék meg a gyerekek a kulturált életvitel szokásait. Legyenek

Részletesebben

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Tantárgy: Évfolyam: Téma: Tanóra időtartama: Nevelési cél: Oktatási cél: Felkészülés, előzetes munka: Rajz és vizuális kultúra 5. évfolyam Művészi alkotások

Részletesebben

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre Készítette: Móczár Tiborné Munkaközösség vezető Százhalombattai Kipp-Kopp Óvoda Éves programjaink, ünnepeink, megemlékezések, hagyományok,

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Dugár Györgyné és Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: 1. ÖKO munkaterv készítése 2012. szeptember 30.

Részletesebben

Az Információs és Kommunikációs Technológia (IKT) módszertani lehetőségei. Az interaktív tábla alkalmazása az óvodai folyamatok támogatásában

Az Információs és Kommunikációs Technológia (IKT) módszertani lehetőségei. Az interaktív tábla alkalmazása az óvodai folyamatok támogatásában Az Információs és Kommunikációs Technológia (IKT) módszertani lehetőségei Az interaktív tábla alkalmazása az óvodai folyamatok támogatásában Nagy Ildikó Mária tehetségfejlesztő szaktanácsadó Budapesti

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD.

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. LELLEI ÓVODA Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. (Környezeti Munkanapló) A LELLEI ÓVODÁBAN: Nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

TÁMOP / Készítette: Nagyné Réti Ildikó Forgatókönyv és eljárási folyamatleírás intézményi jó gyakorlat átadására.

TÁMOP / Készítette: Nagyné Réti Ildikó Forgatókönyv és eljárási folyamatleírás intézményi jó gyakorlat átadására. Készítette: Forgatókönyv és eljárási folyamatleírás intézményi jó átadására. Intézmény neve: Marcali Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló INTÉZMÉNY Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda Egregyi Tagintézménye, Hévíz, Zrínyi út 151 IDŐPONT 2011-2012 tanév, 2012. 08. 31. Az idei tanévben

Részletesebben

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2014/2015. nevelési évre. Készítette: Móczár Tiborné Munkaközösség vezető

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2014/2015. nevelési évre. Készítette: Móczár Tiborné Munkaközösség vezető Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2014/2015. nevelési évre Készítette: Munkaközösség vezető Éves programjaink, ünnepeink, megemlékezések, hagyományok, zöldnapok, szabadidős tevékenységek Munkaközösség

Részletesebben

KREATÍV TERÜLETEK FOGLALKOZÁSOK

KREATÍV TERÜLETEK FOGLALKOZÁSOK KREATÍV TERÜLETEK FOGLALKOZÁSOK KÉZMŰVESSÉG FAZEKASSÁG - Honti Rita, - Szarka Szilvia A foglalkozás indításának tervezett időpontja: 2013. február A foglalkozásokon a tanulók megismerkednek: - a fazekasság

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 Készítette: Szoboszlai Zoltánné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Folyamatosan ellátandó feladatok: Szakmai folyóiratok figyelemmel kísérése. Továbbképzéseken,

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Óvodai Tájékoztató 2009 /2010. 1. szám Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Tanévindítás: Óvodánk létszáma 2009 / 2010 es tanévben : 34 fő gyermek Csoport szám: 2 Óvodapedagógusok:

Részletesebben

Művészet minden, amit jól csinál az ember. Jessica Beck /2016. Tanév. Urbánné Tóth Rita Munkaközösség vezető

Művészet minden, amit jól csinál az ember. Jessica Beck /2016. Tanév. Urbánné Tóth Rita Munkaközösség vezető A művészeti munkaközösség éves munkaterve Művészet minden, amit jól csinál az ember. Jessica Beck 2015./2016. Tanév Munkaközösség vezető A festészet tudománya a ponttal kezdődik, majd a vonal következik.

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

https://suliszerviz.com/kiemelt-rendezvenyek/259-xi-diaktarlat-2016-dijazott-alkotasok

https://suliszerviz.com/kiemelt-rendezvenyek/259-xi-diaktarlat-2016-dijazott-alkotasok Szép eredményeket értek el rajzosaink októberben. Három rajzpályázat eredményeinek összefoglalása képekkel: 1. XI. Országos Középiskolás Képzőművészeti Diáktárlat (Hajdúszoboszló) 2. Rajzpályázat az 1956-os

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

A témahét célja. A témahét kapcsolódási területei

A témahét célja. A témahét kapcsolódási területei A témahét célja - Az egészséges életmód területeinek megismertetése a tanulókkal - Egészségünk megőrzésének lehetőségei: egészséges táplálkozás, mozgás, egészségre káros szenvedélyek - Étkezési kultúra

Részletesebben

ALSÓ-FELSŐ ÁTMENET projekt terve 2014./2015.

ALSÓ-FELSŐ ÁTMENET projekt terve 2014./2015. ALSÓ-FELSŐ ÁTMENET projekt terve 2014./2015. ÚJSZENTMARGITAI HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA Az alsó-felső közötti átmenet program célrendszere: Értékek Elvek Célok Mutatók ok Zökkenőmentes Minél jobb

Részletesebben

ADATLAP a Nemzeti Tehetség Program

ADATLAP a Nemzeti Tehetség Program Regisztrációs szám:. Pályázat kiírói töltik ki! ADATLAP a Nemzeti Tehetség Program Ady Endre-ösztöndíj a külhoni magyar nyelvű oktatásban résztvevő, kiemelkedően tehetséges, szociálisan hátrányos helyzetű

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program CSOPORTNAPLÓJA Tisztellek téged, fontos vagy nekem, csakis rád figyelek, és segítek neked, ha szükséged van a segítségemre 1 Az óvoda bélyegzője

Részletesebben

Záródolgozat Projekt a gyakorlatban

Záródolgozat Projekt a gyakorlatban 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 6.osztály Résztvevők száma: 23 Időpont:4 óra Osztály / csoport rövid bemutatása:matematikából nálunk csoport bontás van. A 6. évfolyamon

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2013/2014.

Ökoiskola munkaterv 2013/2014. Ökoiskola munkaterv 2013/2014. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2013. szeptember 1. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok 2014.június

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

SUHANÓK éves munkaterve (SÚlyosan-HAlmozottan sérült személyekkel foglalkozó Nevelők és Oktatók Közössége) tanév

SUHANÓK éves munkaterve (SÚlyosan-HAlmozottan sérült személyekkel foglalkozó Nevelők és Oktatók Közössége) tanév SUHANÓK éves munkaterve (SÚlyosan-HAlmozottan sérült személyekkel foglalkozó Nevelők és Oktatók Közössége) 2015-2016. tanév 0 Összeállították: Aknai Dóra Orsolya Bálint Zsuzsanna Beke Anita Gombor Zsuzsa

Részletesebben

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1.

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Adventi zsongás Múzeumi nap 1. Múzeumi nap 1. tematika Múzeumi nap helye és

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. A szervezet megnevezése:... A szervezet székhelye:... A szervezet levelezési címe:... A szervezet képviselőjének neve:...

PÁLYÁZATI ADATLAP. A szervezet megnevezése:... A szervezet székhelye:... A szervezet levelezési címe:... A szervezet képviselőjének neve:... 1. melléklet a 21/2015. (VIII.27.) számú önkormányzati rendelethez PÁLYÁZATI ADATLAP A pályázó szervezet adatai A szervezet megnevezése:....... A szervezet székhelye: A szervezet levelezési címe: A szervezet

Részletesebben

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2.

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Karácsony fénye Múzeumi nap 2. Múzeumi nap 2. tematika Múzeumi nap helye és ideje:

Részletesebben

Pályázati felhívás Digitális Kárpát-medence című rajzpályázatra

Pályázati felhívás Digitális Kárpát-medence című rajzpályázatra Pályázati felhívás Digitális Kárpát-medence című rajzpályázatra 2015 Tartalom Előzmények... 3 1. A pályázat célja... 3 2. Pályázók köre... 4 3. Pályázati részvétel feltételei... 4 4. Pályázat beadásának

Részletesebben

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Program címe: Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Tanúsítvány száma: 6/2015. Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. július 23. Kérelmező neve: Független Egyesület (Nonprofit civil Szervezet) Program

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

2016. évi pályázati adatlap. Füzesabony Városban működő civil szervezetek támogatására, Civil szakmai programok megvalósítása 2016

2016. évi pályázati adatlap. Füzesabony Városban működő civil szervezetek támogatására, Civil szakmai programok megvalósítása 2016 2016. évi pályázati adatlap Füzesabony Városban működő civil szervezetek támogatására, Civil szakmai programok megvalósítása 2016 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI 1.1. A pályázó szervezet teljes neve: 1.2. A pályázó

Részletesebben

Tömbösített tanmenet 5.o

Tömbösített tanmenet 5.o Tömbösített tanmenet 5.o Ciklus I. (Vizuális) nyelvi kompetencia Alkotó és kifejező képesség. Szociális és állampolgári kompetencia Ismétlés, dalok az alsó tagozatban. Himnusz, Szózat megtanulása Vizuális

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17-ES TANÉV

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17-ES TANÉV ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17-ES TANÉV Készítette: Az ÖKO munkacsoport Beled, 2016. szeptember 5. Az ÖKO-munkacsoport tagjai: Borosné Tóth Zsuzsanna Ágostonné Hajnali Csilla Homlokné Halász Judit igazgató

Részletesebben

2016. évi pályázati adatlap. Füzesabony Városban működő civil szervezetek támogatására, Füzesabonyért 2016

2016. évi pályázati adatlap. Füzesabony Városban működő civil szervezetek támogatására, Füzesabonyért 2016 2016. évi pályázati adatlap Füzesabony Városban működő civil szervezetek támogatására, Füzesabonyért 2016 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI 1.1. A pályázó szervezet teljes neve: 1.2. A pályázó szervezet rövidített neve

Részletesebben

HETI RENDSZERESSÉGŰ FOGLALKOZÁSOK SZAKMAI TALÁLKOZÓK

HETI RENDSZERESSÉGŰ FOGLALKOZÁSOK SZAKMAI TALÁLKOZÓK HETI RENDSZERESSÉGŰ FOGLALKOZÁSOK SZAKMAI TALÁLKOZÓK Károlyi Bernát Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola Rákóczitelepi Tagintézménye Almáskamarási

Részletesebben

ADATLAP a Nemzeti Tehetség Program

ADATLAP a Nemzeti Tehetség Program Regisztrációs szám:. Pályázat kiírói töltik ki! ADATLAP a Nemzeti Tehetség Program Ady Endre-ösztöndíj a külhoni magyar nyelvű oktatásban résztvevő kiemelkedően tehetséges, szociálisan hátrányos helyzetű

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. SZENTGYÖRGYI ÓVODÁSOKÉRT Alapítvány

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. SZENTGYÖRGYI ÓVODÁSOKÉRT Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. SZENTGYÖRGYI ÓVODÁSOKÉRT Alapítvány 5054 Jászalsószentgyörgy, Rákóczi út 15. Adószám: 18829723-1-16 Jászalsószentgyörgy, 2011. május 31. a) Számviteli beszámoló 18829723949956916

Részletesebben

Szabadidős programtervezet (havi 2 x 2 óra)

Szabadidős programtervezet (havi 2 x 2 óra) ünnepitabi14_6.qxp 7/25/2006 5:59 PM Page 6 Szabadidős programtervezet (havi 2 x 2 óra) 6 Szeptember 1. Bemutatkozás Az éves program ismertetése Az elkészítendõ ok bemutatása Ismerkedés az Ünnepváró könyvvel

Részletesebben

Rózsavizes Húsvét napját jöttem ma kívánni

Rózsavizes Húsvét napját jöttem ma kívánni Rózsavizes Húsvét napját jöttem ma kívánni Húsvét projekt a baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 3. osztályában 2010. március16-március 25. Készítette: Homoki Zsuzsanna 1 1. nap március 16. Biblia,

Részletesebben

A BALASSI BÁLINT NYOLCÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM OTTHON AZ ERDŐBEN CÍMŰ PÁLYÁZAT BESZÁMOLÓJA AZ MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL. Résztvevők

A BALASSI BÁLINT NYOLCÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM OTTHON AZ ERDŐBEN CÍMŰ PÁLYÁZAT BESZÁMOLÓJA AZ MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL. Résztvevők A BALASSI BÁLINT NYOLCÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM BESZÁMOLÓJA AZ OTTHON AZ ERDŐBEN CÍMŰ PÁLYÁZAT MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL Résztvevők A programon iskolánk 9. évfolyamos diákjai vettek részt két osztályból. A szervezési

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

1. OSZTÁLY Időkeret : heti 1 óra

1. OSZTÁLY Időkeret : heti 1 óra 1. OSZTÁLY Időkeret : heti 1 óra 1.ANYAGOK ÉS ALAKÍTÁSUK A tanulók környezetében megfigyelhető természeti anyagok, feldolgozott anyagok tapasztalati megismertetése, egyszerű állapotváltoztatási módok (alakítás,

Részletesebben

ADATLAP a Nemzeti Tehetség program

ADATLAP a Nemzeti Tehetség program Regisztrációs szám:. Pályázat kiírói töltik ki! ADATLAP a Nemzeti Tehetség program Ady Endre-ösztöndíj a külhoni magyar nyelvű oktatásban résztvevő, kiemelkedően tehetséges, szociálisan hátrányos helyzetű

Részletesebben

Az iskolánkban futó pályázatok

Az iskolánkban futó pályázatok Az iskolánkban futó pályázatok TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0507 - Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázat TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0059 -Esélyegyenlőségialapú fejlesztések támogatása a PetrovayGyörgy Katolikus

Részletesebben

SZEPTEMBER. határidő feladat/tevékenység felelősök

SZEPTEMBER. határidő feladat/tevékenység felelősök SZEPTEMBER 1. Adminisztrációs feladat: naplók megnyitása 1. 1. 2. Ismerkedés az új tanulókkal, szülőkkel a fejlesztő osztályokban Fejlesztő iskolai munkaközösségi foglalkozás a rehabilitációs ped. program

Részletesebben

A FELFEDEZTETŐ TANULÁS ELEMEI EGY KONKRÉT MODUL AZ ÖVEGES PROFESSZOR KÍSÉRLETEI KERETÉBEN

A FELFEDEZTETŐ TANULÁS ELEMEI EGY KONKRÉT MODUL AZ ÖVEGES PROFESSZOR KÍSÉRLETEI KERETÉBEN XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A FELFEDEZTETŐ TANULÁS ELEMEI EGY KONKRÉT MODUL AZ ÖVEGES PROFESSZOR KÍSÉRLETEI KERETÉBEN Tóth Enikő Debreceni Gönczy

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Ősz HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN. Csokonai úti óvoda rendezvényei. Erőforrás Anyagi Humán.

Ősz HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN. Csokonai úti óvoda rendezvényei. Erőforrás Anyagi Humán. Csokonai úti rendezvényei 3.2.8. HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN Hagyomány, jeles nap, ünnep Hadd nézzek kis tenyeredbe! Beszokatás: - Aprók napja Hatá ridő 10.15. ajándé-kok

Részletesebben

Alkotószakkör iskolánk könyvtárában

Alkotószakkör iskolánk könyvtárában Alkotószakkör iskolánk könyvtárában Gyermekeink esztétikai érzékenysége, művészetek iránti fogékonysága az élményt és eredményt biztosító aktivitás révén fejlődik igazán. Alkotó, kreatív, a saját világát

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót

3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót 3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-i ülésére 1181-1/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-i ülésére Tárgy: Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény az Egész

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

Intézményi pályázatok a KPSZTI kezelésében 2010.

Intézményi pályázatok a KPSZTI kezelésében 2010. Intézményi pályázatok a KPSZTI kezelésében 2010. 1. Renovabis Iskolafejlesztési Pályázat 2. Pro Paedagogia Christiana Alapítvány kiépítése (PPCHA) 1. Renovabis Iskolafejlesztési Pályázat Pályázható tevékenységek

Részletesebben

ADVENT 2009 PROGRAMTERV

ADVENT 2009 PROGRAMTERV ADVENT 2009 PROGRAMTERV A megvalósítás időpontja: 2009. november 30-december 17. Az ADVENT 2009 programsorozat célja: A minket körülvevő világ kulturális örökségeinek a Szociális, életviteli és környezeti,

Részletesebben

Beszámoló a Télen fűt, nyáron hűt - a nemezelés művészete (NTP- MKÖ ) foglalkozásairól

Beszámoló a Télen fűt, nyáron hűt - a nemezelés művészete (NTP- MKÖ ) foglalkozásairól Beszámoló a Télen fűt, nyáron hűt - a nemezelés művészete (NTP- MKÖ-15-0204) foglalkozásairól Konecsni György Kulturális Központ, Tájház és Városi Könyvtár Darányi Éva foglalkozásvezető 2015 decemberében

Részletesebben

KÖZLEKEDJ BIZTONSÁGOSAN! (Témahét tervezet)

KÖZLEKEDJ BIZTONSÁGOSAN! (Témahét tervezet) KÖZLEKEDJ BIZTONSÁGOSAN! (Témahét tervezet) 1. NARRATÍV BEVEZETÉS A témahét címe Közlekedj biztonságosan! Intézmény Felsbüki Nagy Pál Általános Iskola és Vendéglátóipari Szakiskola Bük 2. NARRATÍV BEMUTATÁS

Részletesebben

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYE

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYE A TEHETSÉGES DEBRECENI FIATALOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYE A Tehetséges Debreceni Fiatalokért Közalapítvány Kuratóriuma pályázatot hirdet olyan tehetséges, 14-19 év közötti debreceni fiatalok

Részletesebben

A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya.

A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya. Téma: Téli ünnepkör, népszokások A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya. A projekt időtartama: 4 hét (nov. 30. dec. 22.) A projekt résztvevői:

Részletesebben