ELSZÁMOLÁSI ÖSSZESÍTŐ ADATLAP Az NTP-OKA-XXI. Pályázathoz A közoktatásban működő tehetséggondozó műhelyek támogatása című pályázathoz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELSZÁMOLÁSI ÖSSZESÍTŐ ADATLAP Az NTP-OKA-XXI. Pályázathoz A közoktatásban működő tehetséggondozó műhelyek támogatása című pályázathoz"

Átírás

1 ELSZÁMOLÁSI ÖSSZESÍTŐ ADATLAP Az NTP-OKA-XXI. Pályázathoz A közoktatásban működő tehetséggondozó műhelyek támogatása című pályázathoz Elszámolási határidő: június 30. A pályázat iktatószáma: Pályázó tehetségműhely neve: Pályázó címe: Kötelezettség vállaló neve: Kötelezettség vállaló címe: Kötelezettség vállaló adószáma: Kötelezettség vállaló bankszámlaszáma: Pályázó képviselőjének neve: Elszámolás készítőjének neve: Elérhetősége, telefonszáma: Az OKA támogatási összege: Önrész, más forrás összege: Projekt teljes költségvetése: Maradvány összege: Maradvány visszautalásának dátuma: NTP-OKA-XXI-030 Ügyes Kezek képzőművészeti szakkör-tehetséggondozó műhely 5931 Nagyszénás, Táncsics Mihály u.24/1. Czabán Samu Általános Iskola és Óvoda Nagyszénás 5931 Nagyszénás, Táncsics Mihály u. 24/ Ráczné Gálik Márta Trenyik Zsuzsanna /3, Ft 0.- Ft Ft 0.- Ft - 1

2 A pályázat megvalósulásának kezdési időpontja: A pályázat lezárásának időpontja: Nyújtottak-e be kérvényt? Ha igen, mi volt a tárgya? nem Ha a költségvetéshez képest módosult az elszámolás kérjük, röviden indokolja a módosított tételeket (max. 10% eltérés lehetséges, ezen felüli módosítás, csak a felhasználási határidő előtt benyújtott engedély alapján lehetséges)! A költségvetés előzetes felmérések alapján, az akkori árakat figyelembe véve készült. A tervezett árakhoz képest némi eltérés keletkezett a beszerzések realizálásakor az alábbi tételek esetében: Tervezett költség Tényleges költség Elszámolt költség - gyöngykészlet Ft Ft Ft - 6 személyes asztal Ft ,5 Ft Ft - patkó alakú asztal Ft ,8 Ft Ft - fali üveges tájékoztató Ft Ft Ft - papírlyukasztó készlet Ft Ft Ft - emelőkaros papírvágó Ft Ft Ft Az eltérések miatt a pályázatban elszámolt végösszeg nem változik, csupán a belső összetétel. A pályázatban papírlyukasztó készlet -ként feltüntetett tételt nem készletként lehetett megvásárolni, hanem 9 db mintalyukasztóként, mivel az egyes mintákat külön kellett kiválasztani. Így az elszámolásban a készlet 9 db mintalyukasztót jelent. 2

3 Sor szá m Számla/dokum entum kelte Számla/dokume ntum száma Tartalom (számla megnevezése) / Color asztal, patkó asztal, székek, üveges vitrin, karos vágógép /11-V Zsírkréta, papírvágó szett, ragasztókészlet, gyöngykészlet, mintalyukasztók, fonalak /11-V Gurulós tárolókocsi, rajzórai papír és kreatív készlet Számla végösszege A Közalapítvány felé elszámolt összeg Ft Ft Ft Ft Ft Ft Megjegyzés Pénzügyi ellenőrzés eredménye Kérjük, az alábbi táblázatban sorolja fel az elszámoláshoz benyújtott számlák adatait. Kérjük, a Pénzügyi ellenőrzés eredménye oszlopot hagyja üresen. Az oldal bővíthető, fénymásolható! 3

4 Kérjük, hogy az alábbi Pályázati támogatás oszlopban tüntesse fel a támogatási szerződésnek, az elfogadott költségvetésnek illetve az elfogadott módosított költségvetéseknek megfelelő adatokat. Az Elszámolt összeg oszlopban a ténylegesen felhasznált összeget szükséges szerepeltetni. A Számlák számainak felsorolása oszlopban kérjük, az egyes költségekhez írják oda a hozzájuk tartozó számlák sorszámát. Kérjük, az Ellenőrzés oszlopot hagyja üresen. Az oldal bővíthető! Támogatási szerződés /módosított költségvetés/ szerinti költségtételek Személyi kiadások költségei Bérek saját felsorolás saját felsorolás Járulékok Utalványok saját felsorolás saját felsorolás Megbízási díjak (magánszemélyek részére) saját felsorolás saját felsorolás Megbízási díjak (vállalkozók részére) saját felsorolás saját felsorolás Pályázati támogatás (Ft) Elszámolt összeg (Ft) Maradvány (Ft) Számlák számainak felsorolása Ellenőrzés 4

5 Támogatási szerződés /módosított költségvetés/ szerinti költségtételek Szolgáltatások költségei saját felsorolás Pályázati támogatás (Ft) Elszámolt összeg (Ft) Maradvány (Ft) Számlák számainak felsorolása Dologi kiadások költségei Kis értékű tárgyi eszközök 6 személyes asztal (virág / alakú) Patkó alakú asztal / Szék (15 db) / Fali üveges tájékoztató / vitrin Papírvágó szett /11-V Papírlyukasztó készlet ( /11-V db-os) Emelőkaros papírvágó / Gurulós tárolókocsi /11-V Egyéb eszközök saját felsorolás Anyagköltség Papír és kreatív készlet /11-V gyöngykészlet /11-V ragasztókészlet /11-V Fonalak (4 csomag) /11-V Daggis zsírkréta készlet /11-V Ellenőrzés 5

6 BESZÁMOLÓ HITELESÍTÉSE Alulírott, büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a támogatás felhasználása a pályázati projekt megvalósítása érdekében, a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően történt, továbbá igazolom, hogy a megküldött bizonylatok valódiak, hitelesek és másolatuk az eredetivel megegyezik. Továbbá igazolom, hogy a pályázathoz tartozó összes bizonylatok eredetije hiánytalanul megtalálható. Kelt: Nagyszénás, június Kötelezettség vállaló cégszerű aláírása Ha a támogatás felhasználása során pénzmaradványuk keletkezett, kérjük, hogy az alábbi nyilatkozatban összegszerűen jelezzék. NYILATKOZAT Alulírott kijelentem, hogy.. Ft-ot az Oktatásért Közalapítvány számlájára ( ) napon visszafizettem, a. pályázati kódszám feltüntetésével. Kelt: -.. Kötelezettség vállaló képviselője Az elszámolás készítője A pénzügyi elszámolás mellékletei: 1) A záradékolt dokumentumok (számlák, megbízási szerződések) hitelesített másolatai. 2) A bérek, számlák stb. kifizetését igazoló dokumentumok hitelesített másolatai (banki dokumentumok). 3) Bevételezési bizonylatok. 6

7 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ADATLAP Az Oktatásért Közalapítvány által kiírt NTP-OKA-XXI. számú pályázathoz: A közoktatásban működő tehetséggondozó műhelyek támogatása. Támogatott intézmény neve: Támogatott intézmény címe: A támogatott pályázat kódszáma: A szakmai beszámoló készítőjének neve: Beosztása: Czabán Samu Általános Iskola és Óvoda Nagyszénás 5931 Nagyszénás, Táncsics u. 24/1. NTP-OKA-XXI-030 Ráczné Gálik Márta igazgató Telefonszám: 06 68/ Mobiltelefon szám: 06 70/ cím: A tehetséggondozó műhely megnevezése, és témaköre: A tehetséggondozó műhely megvalósulásának ideje: A tehetséggondozó műhely megvalósulásának helye: A tehetséggondozó műhely munkájában résztvevő szakemberek összlétszáma: A tehetséggondozó műhely munkájában résztvevő diákok száma: A szakmai beszámoló készítésének ideje: Ügyes kezek képzőművészeti szakkör tehetséggondozó műhely től ig. Czabán Samu Általános Iskola és Óvoda Nagyszénás Farkasné Kómár Krisztina, a tehetségműhely vezetője 14 fő

8 A tehetséggondozó műhelybe való beválogatás megvalósulása: A tehetséggondozó munkába Farkasné Kómár Krisztina 14 alsó tagozatos tanulót vont be. A 2. osztályból 7, a 3. osztályból 4, a 4. osztályból 3 tanulót. 11 leány és 3 fiú, ebből 3 gyermek hátrányos helyzetű. Ők az iskolában működő, általa vezetett szakkör tagjai, akik a két év folyamán bebizonyították, hogy eszközhasználatuk rendeltetésszerű, kötelességüket teljesítik, a szabályokat betartják. Munkájukkal kapcsolatban igényesek, szívesen vállalkoznak különleges megoldásokra, különleges technikákra, bátran kísérleteznek, élvezik a tapasztalatszerzést, az alkotó munka gyönyöreit. Az Ügyes kezek tehetségműhely tagjai Név szerint: Dobróka Dávid, Bangó Anna, Egri Fanni, Mórocz Katrin, Váczi Leila, Ganyecz Zsuzsanna, Deák Balázs 2. osztályos tanulók, Medvegy Alexandra, Bielik Mária, Ravasz Tamás, Tóth Bettina 3. osztályos, Kis Boglárka, Orbán Renáta, Egri Boglárka 4. osztályos tanulók. 8

9 A tehetséggondozó műhely munkafolyamata során alkalmazott módszerek, munkaformák megvalósulása: Farkasné Kómár Krisztina foglalkozásain a gyermekek képzőművészeti technikák megismerésével, jártasságot szereztek az önkifejezésben. Gyakran használtak zenei elemeket, mozgásos feladatokat, a testkép, énkép fejlesztésére, melyek képzőművészeti feladatokká kovácsolódva szinte észrevétlenül oldották a testi feszültséget. Jellemző volt a környezettudatos formálódás, a tájékozódás a külső-belső terekben, a koncentráció fejlesztése, a relaxáció beépítése a mindennapi életbe. A program összeállítása komplex módon illeszkedett az iskolai élet jeles napjaihoz, hagyományokhoz, a társadalmi és természeti környezethez. Tapasztalataim szerint a foglalkozások túlmutattak a képzőművészeti órákon, nem csak alkottak, hanem megpróbálták átérezni, hogy maga az élet a művészet és az egészséges életvezetés a mi nagy műalkotásunk. A mai felgyorsult időben a gyermekeknek szükségük lehet korhű praktikákra, hogyan értsék meg a mögöttes tartalmakat, és játékszabályokat, hogy az életjátékot eredményesebben tudják játszani. Pedig az élet egy játék, melyet az alkotás öröme és a szellemi törvények ismerete nélkül nem lehet eredményesen játszani. Foglalkozásainkon az alkotóerő és a cselekvő szeretet segített játékosan felkészíteni, megismertetni a gyerekeket önmaguk alkotó erejével. Jellemző tevékenység volt az érzékszervek játékos behangolása, szín és formameditáció, különböző feladatokon és gyakorlatokon keresztül, megismerkedtünk a különböző festészeti és képzőművészeti technikákkal, az önkifejezés változatos formáival. A külső képi világot nemcsak síkban, hanem térben is igyekeztek változatos technikákkal tárgyakká formálni, pl. dekorációs elemek, domborművek, játékfigurák. A gyermeki életkornak megfelelő, aktivitást igénylő és biztosító tevékenységrendszer növelte az élményszerűséget, s ez a gyerekek egész iskolai életére kiható motiváló tényező. Az egyéni feladatok mellett jellemző volt a csoportos alkotómunka, egy egy témakörhöz kapcsolódó projektek kimunkálása, pl. a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódó népi játékok és díszek alkotása. Kialakult egyfajta együttműködési készség, figyelem, elfogadás, megfelelő kommunikációs készség, tolerancia egymás iránt. A gyerekek egységes és eltérő szükségleteire figyelő szervezési módszerek lehetővé tették és szolgálták az egyéni fejlődést, melynek következtében csökkent a teljesítménykudarc. Az elkészült munkákat első körben a csoport értékelte, majd a legjobbakat az iskolai közösség is megtekinthette a folyosón elhelyezett üveges tároló szekrényben. 9

10 A tehetséggondozó műhely munkája során használt eszközök alkalmazása: Az újonnan vásárolt asztalok és székek lehetővé tették a csoportos munkákat, hiszen a gyermekek közel ülhettek egymáshoz, az eszközöket közösen használhatták, bátoríthatták, segíthették egymást. A gurulós tárolókocsival elértük, hogy az anyagok és a megmunkáláshoz szükséges eszközök mindig megfelelő közelségben legyenek az alkotás folyamán. A számos eszköz, amit a pályázati forrásból vásároltunk: fonalak, színes papírok, papírlyukasztók, zsírkréta-, gyöngy-, ragasztó-, papírvágó készletek megkönnyítették a gyermekek munkáját. Változatos lehetőséget kínáltak a különböző alapanyagok megmunkálására. Ezek az eszközök minden foglalkozáson előtérbe kerültek, hiszen a kreatív alkotás anyagi szükségletet von maga után. Így a képzeletük szárnyalhatott, és szabadon alkothattak a tehetségműhely tagjai. A pályázati nyereményből vásárolt új szakköri bútorok: asztalok és székek az osztályteremben elhelyezve Az asztalokat körbeülve igazi műhelymunka kialakítására volt lehetőség. Együttműködhettek a csoport tagjai, egymást jobban segíthették az alkotómunka folyamán. 10

11 A gyerekek a foglalkozásokon elkészült alkotásaikat színes mappákba rendezhették. 11

12 A gurulós tároló kocsiról kapták meg a gyerekek a foglalkozásokon aktuálisan szükséges eszközöket: válogathattak papír és kreatív készletből, gyöngykészletből, fonalak és rajzoló eszközök közül. 12

13 A tehetséggondozó műhely fejlesztési feladatainak, valamint rendszeres tevékenységének megvalósulásának összefoglalója/tartalmi beszámoló: (A tehetséggondozó munka szöveges leírása.) 1-2. foglalkozás: Farsang A 30 órás program megvalósulása Farsangi álarc készítése papírkasírozással A gyerekek megismerkedtek a farsang hagyományaival, szokásaival. Liszt, víz, léggömb és újságpapír felhasználásával farsangi álarcot készítettünk, melyet festéssel, illetve színes papírokkal kedvükre díszíthettek. A farsangi bálon fel is vonultatták műveiket 3-4. foglalkozás: Tavasz-kezdet Ablakdísz virágokkal, pillangókkal A foglalkozáson ablakdíszt komponálta a gyerekek tavaszi motívumokkal. Az alkotási folyamat során tapasztalatot szerezhettek a papír fajtákról, megfigyelhették a tervezést. Az elkészült ablakdíszek 13

14 5-6. foglalkozás: Nemzetközi nőnap Domború képeslap készítése sztaniolpapírra A tanulók sztaniolpapíron domború mintát rajzoltak egyéni tervek szerint, majd ezt képeslapba foglaltuk. A folyamat során tájékozódhattak az anyagok eltérő tulajdonságairól, illetve megismerhették a nők köszöntésének hagyományát, múltját. Képeslap borítója 7-8. foglalkozás: Az 1848-as forradalom ünnepe Kokárda készítése origami technikával Nemzeti ünnepünkre való megemlékezésére origami technikával kokárdát hajtogattunk. A tanulók megfigyelhették a méretmegadás elemeit, a papírhajtogatás rajzi jeleit tanulmányozhatták. A folyamat során tapasztalatot szerezhettek a mérésről, hajtásról, azok biztonságos alkalmazásáról. Az elkészült kokárdák 14

15 9-10. foglalkozás: A víz világnapja Kagyló kollázs Ez a foglalkozás jó alkalmat teremtett arra, hogy végiggondoljuk, mit jelent számunkra a víz, mint az élet jelképe, szimbóluma. Megismerkedtek a tanulók a kollázzsal, mint művészeti alkotással. Különböző anyagokkal találkozhattak, tapasztalatot szerezhettek azok formálhatóságában, alakításában. Az egyik szép kollázsunk foglalkozás: Húsvét Csuhé nyuszi A népi játékszerek alkotása során a tanulók jártasságot szerezhettek a természetes anyagok formálhatóságában. Felidéztük a húsvét történetét, a népszokásokat. Húsvéti emléktárgyak készítése 15

16 foglalkozás: Húsvét Növényrátétes tojásdíszítés Hagyma, növények, virágok felhasználásával díszítettük a kifújt tojásokat. A tanulók megvizsgálhatták a természetes anyagokat, megválaszthatták a színt, a formát, a díszítést a rendeltetésnek megfelelően. Beszélgettünk a községünkben még zajló locsolkodási szokásokról, melyek sajnos kiveszőben vannak. Húsvétváró hangulatban a csoport tagjai foglalkozás: A Föld napja Fecske készítése papírból A Föld napján szerepet kapott a természetvédelem, a környezetszennyezés, a klímaváltozás, a veszélyeztetett állatok. Papírhajlítással, nyírással fecske függődíszt készítettünk. A legszebb kisfecskék 16

17 foglalkozás: A méhek napja Méhecske gyöngyállat A gyerekek tapasztalatot szerezhettek a gyöngyfűzés technikájáról, menetéről, emellett megismerték a méz és a méhészeti termékek fontosságát. Méhecske foglalkozás: Anyák napja Gyöngyfa készítése Május első vasárnapját, az édesanyáinkat ünnepelve a szülői szeretet, a család fontossága került előtérbe. A gyöngyökből készült játékok és ajándékok nagy tetszést váltottak ki a tanulókból. Igyekeztek pontos, esztétikus munkájukkal kifejezni szeretetüket édesanyjuk iránt. Anyák napi ajándékkészítés 17

18 foglalkozás: Tűzoltók napja Babérkoszorú hajtogatással A foglalkozáson megbeszéltük milyen szerepe van a tűzoltóknak életünkben. Egy rövidfilm megtekintése után a gyerekek képet kaptak Szent Flóriánról, majd a babérkoszorú készítése közben formálódott a papírhajtogatással kapcsolatos finom mozgásuk. Hajtogatott babérkoszorú foglalkozás: Madarak és fák napja Pompom madár A foglalkozás jó alkalmat teremtett arra, hogy a tanulók megértsék a hasznos madarak és azok védelmének jelentőségét. Az alkotási folyamat során ismeretet szereztek a fonalkészítésről, azok felhasználhatóságáról és a fonalmunkákról. Környezetvédelem és emléktárgykészítés 18

19 foglalkozás: Gyereknap Játék készítése sógyurmából A gyereknapon szerettem volna megismertetni a tanulókkal, hogy a háztartásban előforduló anyagokból is létrehozhatnak játékszereket, díszeket. Kétféle gyurmakészítési technikát mutattam be, melyet akár ők is könnyedén elkészíthetnek otthon. Ajándéktárgyak készítése sógyurmából foglalkozás: Medárd napja Napos felhő széljáték Az időjárási regulák felidézése után szélforgót készítettünk, melyet az időjárás elemeivel egyéni módon díszítettek a tanulók. Színes szélforgók 19

20 foglalkozás: Pünkösd Májusfa, kép természetes anyagokból Száraz zöld- és sárgaborsó, bab, napraforgómag, raffia, hurkapálca, csiriz felhasználásával egyéni módon hozták létre alkotásaikat, miközben tájékozódhattak a pünkösdi népszokásokról, hagyományokról. Májusfa képi megörökítése A tehetséggondozási program során milyen fejlesztési szempontok valósultak meg a beadott pályázat alapján? Az Ügyes Kezek képzőművészeti szakkör tehetséggondozó műhely tagjainál a fejlesztő munka hatására elért egyéni eredmények Név Erőssége Fejlesztett terület Dobróka Dávid kreativitás, környezettudatos Kis Boglárka fantázia magatartás Medvegy Alexandra Módszerek - lehetőségek Tapasztalaton alapuló, kreatív környezeti nevelés. Elért eredmény Környezettudatos magatartás és életvitel. 20

21 Dobróka Dávid, Kis Boglárka és Medvegy Alexandra erőssége a kreativitás és gazdag fantázia. Tapasztalati úton történő környezeti nevelést céloztam meg esetükben kreativitásukra építve, hogy ezzel is erősítsem a környezettudatos magatartásuk jobb megalapozását. Ennek hatására felismerték, hogy nagyon sok újra hasznosítható anyagból különböző eszközöket, használati tárgyakat lehet készíteni, ötleteiket alkalmazni is tudták, pl. sztaniolpapírból ajándéktárgy készítése. A természetes anyagok értékére jobban odafigyelnek, szintén meglátták bennük a formálható, díszítőelemként is felhasználható elemeket, például magvakból dísztárgyat készítettek. Név Erőssége Fejlesztett terület Bangó Anna esztétikai formaérzék Egri Fanni érzék, Mórocz Katrin harmónia Váczi Leila Elért eredmény A forma és funkció felismerése. Bangó Anna, Egri Fanni, Mórocz Katrin és Váczi Leila erőssége az esztétikai érzékében és a harmóniára való törekvésében rejlett. Ezek mellett igyekeztem formaérzéküket fejleszteni a környezetünkben lévő elemek arányviszonyainak megfigyeltetésével, pl. a méhecske gyöngyállat készítésénél, illetve a húsvéti munkáinknál. Az alkotásaikon keresztül felismerhették a forma és a funkció összefüggéseit. Név Erőssége Fejlesztett terület Bielik Mária kompozíciós önértékelés Ganyecz készség Zsuzsanna Ravasz Tamás Orbán Renáta Módszerek - lehetőségek A környezeti elemek arányviszonyainak és részletgazdagságának megfigyelésével. Módszerek - lehetőségek Személyiségfejlesztés sikerélmény biztosítással. Elért eredmény Reális énkép kialakítása. 21

22 Bielik Mária, Ganyecz Zsuzsanna, Ravasz Tamás és Orbán Renáta munkáin kimagaslóan mutatkozott kompozíciós készségük. A fejlesztésre váró terület az önértékelésük terén jelentkezett. A foglalkozásokon sok biztatással, folyamatos dicsérettel igyekeztem a reális énképüket kialakítani, sikerrel. Név Erőssége Fejlesztett terület Deák Balázs Kitartás, a színérzék Egri Boglárka érdeklődés, Tóth Bettina motiváció Módszerek - lehetőségek A kompozíció hangulatot kifejező színeinek megválasztásával. Elért eredmény A színek hangulati hatásának felismerése és alkalmazása. Deák Balázs, Egri Boglárka, Tóth Bettina kiemelkedő tulajdonsága a kitartás, érdeklődés területén jelentkezett. Hiányosságokat a színek és azok hatásainak megfigyelésében, illetve a színek érzékletes megjelenítésében találtam. A foglalkozások jó alkalmat teremtettek arra, hogy a kompozíciók által megismerjék és alkalmazzák a színek kifejező erejét, pl. a pompom madár és a széljáték színeinek megválasztásánál. A tehetséggondozó műhely tevékenysége kapcsán felmerült nehézségek, problémák Különösebb nehézség nem merült fel a tehetségműhely működése során. A csatolt képi és elektronikus anyagok leírása: (Tematika vagy óravázlat csatolása kötelező!) 1.) Szülői tájékoztató és nyilatkozat másolata 2.) Az Ügyes kezek képzőművészeti szakkör tehetséggondozó műhely foglalkozási naplójának másolata 22

23 A tehetséggondozó műhely munkafolyamatának eredményösszegzése: A tehetségműhely eredményeként a gyermekek megismerkedtek a kultúránkkal, hagyományainkkal. Fontosnak tartom, hogy a művészet sokszínű hatása megtanítsa felfedezni a szépet, ezáltal a gyermek értékeset alkot. Érzelmeit, gondolatait képes legyen alkotásokon keresztül bemutatni. A tehetséges gyermekek élmény- és fantáziavilágának változatos, szabad önkifejezését biztosítja. A hagyományainkról és a népi szokásokról szóló ismereteket a 30 óra alatt a gyermekek megfelelően elsajátították, hiszen ezekre az ismeretekre építettem fel a tehetségműhely programját. Az elsajátítás fokát egy kérdőív segítségével mértem, amit az első és az utolsó foglalkozáson töltöttünk ki, és beszéltünk meg a résztvevő gyerekekkel. A feleletválasztó kérdőív kérdései a 30 óra anyagára, az elsajátítandó ismeretekre épült. HAGYOMÁNYŐRZÉS ISMERETEIRE VONATKOZÓ KÉRDŐÍV 1. MINEK AZ ÜNNEPE A FARSANG? A. A TÉL-TAVASZ VÁLTÁSÁNAK AZ ÜNNEPE B. DIONÜSSZOSZ, A BOR ÉS VIDÁMSÁG ÜNNEPÉNEK MAGYAR MEGFELELŐJE C. AZ ÚJÉVI VIGASSÁGOKAT NEVEZZÜK ÍGY 2. MELYIK A BUSÓJÁRÁS VÁROSA? A. MOHÁCS B. PÉCS C. SZERENCS 3. MIT TEMETTEK A BUSÓK A JELKÉPES SZALMABÁB ÉGETÉSKOR? A. A TELET B. A MUNKÁT C. AZ ELLENSÉGET 4. MÁRCIUS 15. A. NEMZETI ÜNNEP B. VALLÁSI ÜNNEP C. NEMZETKÖZI ÜNNEP 5. HÚSVÉT, PÜNKÖSD A. NEMZETI ÜNNEP B. VALLÁSI ÜNNEP C. NEMZETKÖZI ÜNNEP 6. KI VEZETTE BE A MA HASZNÁLATOS NAPTÁRT? A. BÖLCS KONSTANTIN B. SZILVESZTER PÁPA C. GERGELY PÁPA 7. A NÉPI SZOKÁSOKKAL, ÉLETMÓDDAL MELYIK TUDOMÁNY FOGLALKOZIK? A. NYELVTUDOMÁNY B. TÖRTÉNELEMTUDOMÁNY C. NÉPRAJZ 8. MIRE HÍVJA FEL A FIGYELMET A VÍZ VILÁGNAPJA? A. A KÖRNYEZETVÉDELEMRE B. A VÍZBEN ÉLŐ ÁLLATOK RA C. A MEGFELELŐ MENNYISÉGŰ FOLYADÉK FOGYASZTÁSÁRA 23

24 9. MELYIK NÉPSZOKÁS JELLEMZŐ HÚSVÉTKOR? A. BETLEHEMEZÉS B. LOCSOLÁS C. BUSÓJÁRÁS 10. MIKOR ÜNNEPELJÜK ÉDESANYÁNKAT? A. MÁJUS ELSŐ VASÁRNAPJA B. MÁJUS UTOLSÓ VASÁRNAPJA C. JÚNIUS MI A CÉLJA A MÉHEK NAPJÁNAK? A. A SZORGALMAS ÉLETET HIRDETI B. A MÉZ ÉS A MÉHÉSZETI TERMÉKEK MEGISMERTETÉSE ÉS MEGKEDVELTETÉSE C. A VIRÁGOK VÉDELME 12. KI A TŰZOLTÓK VÉDŐSZENTJE? A. SZENT ISTVÁN B. SZENT PÉTER C. SZENT FLÓRIÁN 13. MEDÁRD NAPON MIT JÓSOLNAK? A. IDŐJÁRÁST B. FÉRJET C. BOSZORKÁNYT 14. MINEK A JELKÉPE A MÁJUSFA? A. A TERMÉSZET ELMÚLÁSÁNAK B. A TERMÉSZET MEGÚJULÁSÁNAK C. A TERMÉSZET VÉDELMÉNEK 15. MIÉRT KELL VÉDENÜNK A MADARAKAT? A. MERT SZÉPEK B. MERT SZÉPEN CSIPOGNAK C. MERT HASZNOSAK A kérdőíven mért válaszok eredményei: Név Bemeneti mérés Kimeneti mérés %-os javítás Bangó Anna 66% 93% 27% Bielik Mária 66% 93% 27% Deák Balázs 53% 93% 40% Dobróka Dávid 40% 86% 46% Egri Boglárka 53% 100% 47% Egri Fanni 46% 86% 40% Ganyecz Zsuzsanna 40% 93% 43% Kis Boglárka 60% 93% 33% Medvegy Alexandra 53% 100% 47% Mórocz Katrin 53% 100% 47% Orbán Renáta 46% 100% 53% Ravasz Tamás 53% 93% 40% Tóth Bettina 53% 100% 47% Váczi Leila 40% 86% 46% Átlag: 51% 94% 43% 24

25 A kérdőív eredményei jól mutatják, hogy a tanulóknak kissé hiányosak voltak az ismeretei, de a foglalkozásokon megfelelően elsajátították a hiányzó információkat. A bemeneti mérés 51 %-os eredményéhez képest, a 30 órás program után a 94%-os csoport átlag 43%-os javulást mutat. A tehetséggondozó műhely kiemelt fejlesztési feladatai közé tartozott a környezettudatos magatartás, a kreativitás, a szabad fantázia, kompozíciós készség, a szín- és formaérzék kialakítása, a harmóniára való törekvés és az esztétikai érzék kialakulása. A környezeti elemek arányviszonyainak és részletgazdagságának megfigyelése, a kompozíciók kifejező színeinek megválasztása, a színek hatásainak, a forma és a funkció kapcsolatának felismerése, a környezettudatos magatartás és életvitel, valamint az alkotás folyamatának átélése biztosította az fejlesztési feladatok megvalósulását. A tehetséggondozó folyamat lebonyolítása utáni tapasztalatok, további elképzelések: A fenntarthatóságra vonatkozó tervek A képzőművészeti szakkör munkája iránt nagy az érdeklődés. A kiállított munkák kedvet ébresztenek a szakkör iránt az alsó tagozatos tanulók körében. Az intézmény vezetése biztosítja a szakkör működéséhez szükséges alapvető tárgyi és személyi feltételeket. Évek óta folyamatosan részt veszünk rajzpályázatokon. Idén a felső tagozatos tanulók bevonásával egy közös pályázaton vettünk részt: Pécs, mint Európa kulturális fővárosa által kiírt III. Országos Világörökség Pályázaton. Soron következő munkánk a Sió Iskolatáska pályázati program rajzainak az elkészítése volt. A tanév során is szép számban készítettek a képzőművészeti műhely tagjai pályaműveket meghirdetett versenyekre, amelyeken szép eredményeket értek el. Az Orosházi kistérség rajzpályázatán Magyarország védett madarai témakörben I. helyezett lett Egri Fanni 2.b osztályos tanuló, és II. helyezett a nővére Egri Boglárka 4.a osztályos tanuló. 25

26 Az Orosházi Tűzoltóparancsnokság által meghirdetett kistérségi rajzpályázaton II. helyezést ért el Gyurik Anita Viktória 2.a osztályos tanulónk. Az Orosházi Rendőrkapitányság közlekedési rajzpályázatán Valuk Adrián 2.a osztályos tanulónk III. helyezett lett rajzával. A kondorosi Petőfi István Általános Iskola területi rajzversenyén évfolyamonként az alábbi eredmények születtek: I. helyezett: Egri Fanni (2.b); Tóth Bettina (3.b); Egri Boglárka (4.a); II. helyezett: Medvegy Alexandra (3.b); III. helyezett: Péter Szabó Edina (2.b) A nagyszénási Czabán Samu Művelődési Ház és Könyvtár Így olvas a családom rajzpályázatán díjazott tanulóink: Berki Máté (1.b), Pekár Enikő (3.a), Miklósik Laura (4.a) Ezek a szép sikerek erőt és lendületet adnak munkám folytatásához, a gyerekek alkotókedve és töretlen lelkesedése pedig garancia a tehetségműhelyünk fennmaradásához és további működéséhez. A Támogatott véleménye a tehetséggondozó munka célkitűzéseinek megvalósulásáról? A tehetségműhely kitűzött céljai közé tartozott a kulturális örökségeink jellemző sajátosságainak ápolása. A diákok megismerhették hagyományainkat, a jeles ünnepekhez kötődő népszokásokat. Előtérbe került a család és a közösségi együttélés érzelmi és tartalmi megerősítése, valamint a tanult ismeretek és tevékenységek szintetizálása egy ünnepi funkcióra. Nyílt foglalkozásokon vehettek részt a szülők, ahol gyermekeikkel közösen alkothattak. Az ünnepek szokásrendszerét megismerve, hagyományainkat ápolva, immár a hátterét is ismerve másként élték meg, megértették ezeket a jeles napokat. A foglalkozásokon kiemelten szerepet kapott az önálló alkotóképesség fejlesztése, mely egyre kreatívabbá, bátrabbá, sokszínűbbé és egyénibbé tette a tanulókat. Összegezve: megismerték jeles napjainkat, az ünnepekhez fűződő népi hagyományokat, az ünnepnapok jelképeit, az ünnepnapokhoz kapcsolódó tárgyalakítást. A már megismert anyagokat könnyebben fel tudják használni az ünnepekre való készülődésben. Igyekeztem az életkori sajátosságoknak megfelelő rajzi és technikai tudást kialakítani. Fontosnak tartottam, hogy magáénak érezze a feladatot, felfedezze az ismereteket a tanuló, elmélyüljön a számára érdekes, fontos témákban. A legfontosabb azonban, hogy kialakult bennük egy vizuális képi világ, amellyel ki tudják önmagukat fejezni. 26

27 A tehetséggondozó műhely munkájának publikálása, a nyilvánosság biztosítása A foglalkozások folyamán az ünnepekhez kötődő alkotásainkat a folyosón elhelyezett üveges vitrinben közszemlére tettük az iskolás tanulók és szüleik számára, és nyílt foglalkozást is tartottunk az érdeklődő szülőknek. A tehetségműhelyről, és az ott folyó munkáról az iskola honlapján is tettünk közzé tájékoztatót, valamint a pályázati szakmai beszámolót is elhelyeztük honlapunkon. Nagyon büszkék vagyunk elért versenyeredményeinkre, erről is fényképes híradás található a versenyek menüpontban. A Nagyszénás újság, községi lapban is rendszeresen jelentkezünk iskolai hírekkel, amelyben tájékoztatót jelentettünk meg az Ügyes kezek kézműves tehetségműhelyről, és sikeres tanulóinkról. Az iskola folyosóján is megcsodálhatják MINI GALÉRIÁNKAT, ahol is a pályázati nyereményből vásárolt vitrinben állítjuk ki a szakkör tagjainak legsikerültebb munkáit. Lehetőséget teremtettünk a szülőknek arra, hogy nyílt foglalkozás keretében betekinthessenek a tehetségműhelyünkben folyó alkotó munkába. Nagy számban éltek a lehetőséggel, és ellátogattak hozzánk. 27

28 Nyílt foglalkozás a tehetségműhelyben 28

29 Mellékletek felsorolása: 1. Fénymásolatban mellékelve a pénzügyi beszámoló részét képező számlák; 2. Fénymásolatban mellékelve a pénzügyi beszámoló részét képező banki bizonylatok; 3. Fénymásolatban mellékelve a pénzügyi beszámoló részét képező egyedi eszköznyilvántartó kartonok; 4. Szülői tájékoztató (minta) másolata; 5. Szülői nyilatkozatok másolata; 6. Az Ügyes kezek szakkör tehetséggondozó műhely mulasztási és haladási naplójának másolata; Nagyszénás, Ráczné Gálik Márta igazgató 29

Tisztelt Képviselők! Az iskola 2010. évi költségvetését 102.061.000,- Ft-tal fogadták el a testületek.

Tisztelt Képviselők! Az iskola 2010. évi költségvetését 102.061.000,- Ft-tal fogadták el a testületek. Tisztelt Képviselők! Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. Tv. 80. -a, valamint Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól

Részletesebben

MADÁCH IMRE KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM

MADÁCH IMRE KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM MADÁCH IMRE KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Tartalom Bevezetés... 4 A kollégium jövőképe és küldetésnyilatkozata... 5 I. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1. A tanulói közösség jellemzői... 7 1.2. A kollégium tárgyi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM:029142

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM:029142 Szirmabesenyői Szinyei Merse Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM: 029142 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 T A RT ALOM BEVEZETÉS 3 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 AZ ISKOLA JELLEMZŐI 5 1. NEVELÉSI PROGRAM

Részletesebben

PLATÁNSOR KONFERENCIA

PLATÁNSOR KONFERENCIA PLATÁNSOR KONFERENCIA KISKUNHALAS 2009. MÁRCIUS 20. KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS TUDATOS FOGYASZTÓI MAGATARTÁS Beköszöntő Mindig öröm és megtiszteltetés egy kollektívának, ha egy megyei konferencia házigazdája

Részletesebben

Integrációs Pedagógiai Műhely Füzetek 2.

Integrációs Pedagógiai Műhely Füzetek 2. Integrációs Pedagógiai Műhely Füzetek 2. Napjainkban a pedagógusokkal szemben hazánkban is elvárás, hogy képesek legyenek interkulturális programok alkalmazására, a sajátos nemzeti hagyományok, európai

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL KISBÍRÓ XX. évfolyam 1. szám 2011. december A K I S N Á N A I Ö N K O R M Á N Y Z A T H Í R M O N D Ó L A P J A TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL Tisztelt Kisnánai Polgárok! Karácsony

Részletesebben

AZ ALSÓJÓZSAI KEREKERDŐ ÓVODA

AZ ALSÓJÓZSAI KEREKERDŐ ÓVODA AZ ALSÓJÓZSAI KEREKERDŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI Hivatalos elnevezése: Alsójózsai Kerekerdő Óvoda Címe: 4225 Debrecen, Alsójózsai u. 13. Telefonszáma: (52) 386-129

Részletesebben

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2013

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2013 Tartalomjegyzék 1. PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁLTALÁNOS BEVEZETÉSE... 4 1. 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A pedagógiai program célja, feladata... 4 1.2. A Pedagógiai Programot meghatározó jogszabályok és

Részletesebben

A Meseház Óvoda 2012/2013. évi munkaterve

A Meseház Óvoda 2012/2013. évi munkaterve A nevelési év rendje: Első nap: 2012. szeptember 03. hétfő Utolsó nap: 2013. augusztus 31. Az óvoda zárva tartásának tervezett időpontja: 2013. június 28. Nyitás: 2013. július 29. A Munkaterv jogszabályi

Részletesebben

TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Tartalomjegyzék 2 1. Bevezető (helyzetelemzés) 2. Helyzetfeltárás. A működéssel kapcsolatos belső feltételrendszer bemutatása

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MUNKÁCSY MIHÁLY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalom Bevezető 4 Helyzetelemzés 5 Az iskola nevelési programja 9 1. A nevelő-oktató

Részletesebben

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 4. 2. Az iskolai munka feltételei 16. NEVELÉSI

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Egyetértését kinyilvánító:

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Egyetértését kinyilvánító: PEDAGÓGIAI PROGRAM DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 DOBOZ, DOBÓ U. 16. Intézmény OM - azonosítója: 028155 Készítette: Az intézmény nevelőtestülete Egyetértését kinyilvánító: Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

Hevesy György Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Hevesy György Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Pedagógiai Programja Pedagógiai Program 2013. 2 Tartalomjegyzék 2 A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó jogszabályi előírások 3 A köznevelési törvény alapján elkészített új

Részletesebben

1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program. Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola

1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program. Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola 1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola 2013 0 Tartalomjegyzék Bevezető gondolatok Pedagógiai programunk elé 5. Preambulum 6. Helyzetelemzés

Részletesebben

Kiss Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola Ásotthalom. Pedagógiai Program KISS FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Kiss Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola Ásotthalom. Pedagógiai Program KISS FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KISS FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 TARTALOMJEGYZÉK Intézményünk bemutatása 4. oldal I. Nevelési program 5. oldal 1. Az intézményben folyó nevelő-oktató munka

Részletesebben

Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola

Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Tartalom ISKOLÁNK KÜLDETÉSNYILATKOZATA... 3 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI,

Részletesebben

Árpád Fejedelem Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Árpád Fejedelem Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Árpád Fejedelem Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Intézményi Minőségirányítási Program Készült: 2010 Intézményi Minőségirányítási Program

Részletesebben

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására Pályázat a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói állására A pályázat kiírója: Törökbálint Város Önkormányzata 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Pályázó: Palkóné

Részletesebben

647.800 Ft 809.750 Ft elemek - Zöldfelület építési, felújítási, 3.971.920 Ft 4.964.900 Ft átalakítási munkák 4. Tájékoztatás és nyilvánosság

647.800 Ft 809.750 Ft elemek - Zöldfelület építési, felújítási, 3.971.920 Ft 4.964.900 Ft átalakítási munkák 4. Tájékoztatás és nyilvánosság 1) Hajdúhadház, Béke útja rehabilitációja II. szakasz ÉAOP-3.1.2./A-09-2009-0004 Projekt Tartalma: A fejlesztés, Hajdúhadház település közlekedésében központi szerepet betöltő Béke útjának 0+050 és 0+675

Részletesebben

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

A VÁROSI ÓVODÁK HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA

A VÁROSI ÓVODÁK HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA A VÁROSI ÓVODÁK HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA Csákvári Judit intézményvezető Pápa, 2010. 1 1. Bevezetés Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról és annak 1996. évi módosítása a nevelőtestületekre

Részletesebben

INNOVÁCIÓ CÍME: FÜLEMÜLÉK NAPJA

INNOVÁCIÓ CÍME: FÜLEMÜLÉK NAPJA INNOVÁCIÓ CÍME: FÜLEMÜLÉK NAPJA 2010. május 3. BESZÁMOLÓ A BOCSKAIKERTI NÉMETH LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS INTÉZMÉNY ÉS ÓVODA TÉMANAPJÁRÓL Készítette: Pásti József Csaba Bocskaikert,

Részletesebben

Környezeti nevelés. Önálló Intézményi innováció. SZTE Napköziotthonos Óvoda 2009/2010. Szeged

Környezeti nevelés. Önálló Intézményi innováció. SZTE Napköziotthonos Óvoda 2009/2010. Szeged Önálló Intézményi innováció SZTE Napköziotthonos Óvoda Környezeti nevelés 2009/2010. Szeged 1 SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskolája, Alapfokú Készítették: Timár Marietta Bozókiné Hefkó Erzsébet

Részletesebben

A BLASKOVICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BLASKOVICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BLASKOVICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatálybalépésének ideje:... p.h. Igazgató 1 TARTALOM A., NEVELÉSI PROGRAM.. 4. I. Pedagógiai alapelveink és céljaink 4. II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület Szerencs, 2013.03.25. Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

Esettanulmány. Tiszta udvar, rendes ház TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0013

Esettanulmány. Tiszta udvar, rendes ház TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0013 MOD3 Esettanulmány Tiszta udvar, rendes ház TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0013 Mátészalka Készítette: A SZATMÁRI MÚZEUM Múzeumunk, a Szatmári Múzeum alapjait Márton Árpád gimnáziumi tanár és tanítványai rakták

Részletesebben

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM I. PREAMBULUM Az iskola hivatalos neve: Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Az iskola fenntartója: KLIK Budapesti IV. kerületi Tankerülete Működési

Részletesebben

Pedagógiai program Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Zeneiskola 2013.

Pedagógiai program Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Zeneiskola 2013. Pedagógiai program Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Zeneiskola 2013. Tartalomjegyzék Bevezető Településeink jellemzői 5. A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó

Részletesebben

A Hevesy György Általános Iskola Munkaterve

A Hevesy György Általános Iskola Munkaterve A Hevesy György Általános Iskola Munkaterve a 2010/2011. tanévre Tura, 2010. szeptember Tartalomjegyzék A Hevesy György Általános Iskola éves munkaterve 3 A tantestület 7 Az 1-2. évfolyam munkaközösségének

Részletesebben