Napraforgó Óvoda Alsóörs

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Napraforgó Óvoda Alsóörs"

Átírás

1 Napraforgó Óvoda Alsóörs 8226 Alsóörs Óvoda u. 2. Tel/fax: 87/ / ikt: /2015. Alsóörs Község Önkormányzata 8226Alsóörs Ady Endre u. 7. Tisztelt Képviselő-testület! Mellékelten megküldöm a Napraforgó Óvoda ös nevelési évben végzett munkájáról készült beszámolót. Kérem, beszámolóm elfogadást. Alsóörs, június 30. Tisztelettel: Csiszárné Huszár Judit intézményvezető

2 Beszámoló a Napraforgó Óvoda ös nevelési évben végzett munkájáról Készítette: Csiszárné Huszár Judit intézményvezető

3 Napraforgó Óvoda Alsóörs 8226 Alsóörs Óvoda u. 2. Tel/fax: 87/ / Bevezető A ös nevelési év beszámolójának elkészítésekor felhasználtam a 2014/2015-ös nevelési év munkatervét, a KIR statisztikáit, belső kimutatásokat, a szülők partneri elégedettség mérésének eredményeit, a gyermekek elégedettség mérésének eredményeit, illetve a nevelési év ellenőrzési terve alapján gyűjtött tapasztalatokat. A nevelési év során intézményünk működését az alábbi szabályzók határozták meg: Törvények: évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, illetve a törvényt módosító CXXIV. törvény évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, valamint az idevonatkozó módosítások évi XXXI. törvény az esélyegyenlőség érvényesülésének közoktatásban történő előmozdításáról szolgáló egyes törvények módosításáról. Rendeletek: - 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról /2012. (XII.17.) kormányrendelet Az óvodai nevelés országos alapprogramjáról. - 48/2012. (XXII.12.) EMMI rendelet a pedagógiai szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokon való közreműködés feltételeiről. - 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgáltató intézmények működéséről /2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról - Oktatási hivatal: Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez - Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez. Óvodai nevelés - Oktatási hivatal: Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára - Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő- testületének vonatkozó önkormányzati rendeletei - A nevelési munkát meghatározó belső szabályozók: - Az óvodai nevelés országos alapprogramja - Helyi Pedagógiai Program - Éves Munkaterv - SZMSZ

4 - Gyakornoki Szabályzat - Házirend I. Helyzetelemzés, intézményünk tárgyi és személyi feltételei Tárgyi feltételek Intézményünk óvodai neveléshez köthető, tárgyi feltételei a Pedagógiai Programunk mellékleteként csatolt eszközjegyzéknek megfelelően biztosított. Természetesen folyamatos pótlásra szorulnak azok az eszközök, melyek időközben tönkre mennek. Az elmúlt nyár folyamán a fűtési rendszer hibái kijavítására kerültek, illetve új beruházásként a konyhába új konyhaszekrény készült. A konyhai fekete mosogatónál nyílászáró csere történt, konyhai folyosón illetve az étteremben a tálalónál, csempézésre került sor. Fertőtlenítő meszelés volt a konyhában, a gyermekmosdóban. Intézményünk energia ellátását a tavasz folyamán felszerelt napelemek segítik. Azonban sürgősen megoldandó feladataink közé tartozik az éttermi nyílászárók cseréje, mert fűtési kapacitásunk jelentős részét feleslegesen használjuk fel, a rossz nyílászáróknak köszönhetően. A pedagógusok minősítési rendszerének bevezetése szükségessé teszi olyan technikai eszközök beszerzését, melyek használata nélkülözhetetlen a minősítési eljárások lebonyolításához. Egy laptop vásárlására sor került, azonban minőségi munkánk eredményessé tételéhez projektor beszerzése, WIFI kapcsolat kiépítése szükséges. Ezeket az eszközöket a gyermekek tevékenységei során, illetve szülői értekezletek alkalmával is szeretnénk felhasználni. Intézményünk elnyerte a Zöld Óvoda címet, ennek megfelelően a következő időszakban igyekszünk a kritériumrendszer által felvázolt feladatok megvalósításához szükséges eszközök beszerzésére. Intézményünk udvari játékainak felülvizsgálata, melyet jogszabály ír elő, nem megoldott. Ugyan új játék eszközeink rendelkeznek megfelelő tanúsítvánnyal, de azok jogszabályban előírt időszakonkénti felülvizsgálatára évek óta nem került sor.

5 Személyi feltételek Ebben a nevelési évben pedagógus létszámunk, a jogszabálynak megfelelően, gyermeklétszámhoz igazítottan, 5 fő. Heti munkaidő Kötelező óraszám Intézményvezető 40 óra 10 Intézményvezetőhelyettes 40 óra 24 2 Óvodapedagógus 40 óra 32 Gyakornok 40 óra 26 A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő dajkák száma 2 fő. Ebben a nevelési évben, betegség miatt, 9 hónapig helyettesítéssel tudtuk ellátni a dajkai feladatokat. A konyhai dolgozók száma 3 fő, 1 fő élelmezésvezető, illetve 1 fő 3 órában kisegítőként tevékenykedik. A vacsoráztatást 1 fő megbízási szerződés formájában látja el. Nevelő munkánkat heti 4 órában fejlesztő pedagógus segíti, alkalmazását intézményünk költségvetéséből biztosítjuk. Óvodánk logopédiai ellátását, hasonlóan az előző évhez, a Balatonfüredi Nevelési Tanácsadó utazó logopédusa látja el. A gyermekek terápiás foglalkozáson heti egy alkalommal óvodánkban, illetve szülői igény szerint második alkalommal Balatonfüreden vesznek részt. Gyermekközösségek Intézményünk gyermeklétszáma ebben a nevelési évben a következőképpen alakult: Katica csoport Lepke csoport Gyermeklétszám okt Gyermeklétszám május Bejáró gyerekek száma 4 8 Tanköteles gyermekek száma Iskolába lépő gyerekek száma 10 5 További óvodai nevelés javasolt 1 5 A következő nevelési évre előjegyzett gyermekek száma: 18. A évi LV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény módosításának 5. -a kimondja: Az óvodai csoportok minimális, maximális és átlaglétszámát az NKT. 4. melléklet határozza meg. Az óvodai csoportokra megállapított maximális létszám

6 (25 fő) a nevelési év indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb 20 %-kal átléphető. Ezért a következő nevelési év indítása előtt, ismételten a Fenntartó engedélye szükséges, hogy az előjegyzett gyermekek igénybe vehessék az óvodai nevelést. II. Óvodánk szakmai munkája 2014/2015-ös nevelési évben elsődleges célunk volt: A gyermekek mindenekfelett álló érdekeinek tiszteletben tartásával a nyugodt, és kiegyensúlyozott légkör biztosítása Törvényes és színvonalas intézményműködés biztosítása További céljaink: Az óvoda szabályozó dokumentumainak (PP, SZMSZ és mellékletei, Házirend) egységes értelmezése, gyakorlati megvalósítása A szervezet szakmai színvonalának további erősítése Nevelési év fő feladatai: - Az új dokumentumok aktualitásának megőrzése - Pályázati lehetőségek felkutatása, felhasználása a szakmai és tárgyi feltételek javítására - Pedagógiai Programban megfogalmazott feladatok folyamatos megvalósítása - Séták, kirándulások szervezésével természeti és társadalmi környezetünk megismerése,természet szeretetére, védelmére nevelés - A törvényi előírásoknak megfelelő fejlődési napló vezetése, s ennek megfelelően tájékoztató a szülőknek - Különös figyelmet igénylő gyermekek, tehetséges gyermekek felismerése, fejlesztése. Nevelési év sajátos feladatai: - Felkészülés a tanfelügyeleti szakmai ellenőrzésekre és a pedagógusok előmeneteli rendszerének alapját képező minősítési rendszer bevezetésére - A Zöld Óvoda pályázat elkészítése, kritériumoknak való megfelelés - A gyermekek kulturált viselkedésének alakítása, formálása, a szülőkkel való együtt nevelés erősítése e témában - Az óvoda udvarának további rendezése, virágosítása Sziklakert kialakítása, környezet fokozott védelme, szelektív hulladékgyűjtés folytatása A ös nevelési év munkatervében megjelölt sajátos feladatok között szereplő Zöld Óvoda pályázat elkészítése és annak sikeres elnyerése egész nevelési évben meghatározónak

7 bizonyult. Örömünkre szolgált és egyben utat mutatott, ahhoz hogy megvalósíthassuk a kritérium rendszerben vállalt feladatainkat. A környezettudatos nevelés életünk részévé vált. A hulladékot szelektíven gyűjtjük a csoportszobákban, használjuk az udvari komposztálót. Barkácsoló délutánok alkalmával újrahasznosítottunk különböző anyagokat. A víz és energiatakarékosság fontosságára felhívjuk a gyerekek figyelmét. A természet szeretetére nevelést, a környezetvédő-természetvédő ember személyének alakítását már kiscsoportos korban elkezdjük. Ehhez jó alkalmat jelentettek az élményszerző kirándulások, séták. A természeti környezetben gyűjtött tapasztalatok segítették a gyermekek ismereteinek elmélyítését. A nevelési év során igyekeztünk zöld ünnepeink köré szervezni tevékenységeinket. Ősszel, az Állatok világnapján, a Polgármester Úr szervezésének köszönhetően, egész napos buszos kiránduláson voltunk a megújult veszprémi állatkertben. A gyerekek olyan élményekkel és új ismeretekkel tértek haza, melyekre alapozva, sikeresen dolgozhattuk fel az állatok témakörét. A Víz világnapjához kötődően, Víz projekt keretében tevékenykedtünk. Ezen a héten minden a vízről szólt, a folyók, tavak, patakok élővilágáról, bolygónk nagyobb természetes vizeiről, a vizek védelméről, a környezet szennyezésről. Vettünk vízmintát a Séd patakból, nagyítóval megnéztük milyen élőlények élnek a vízben. A támogatói megállapodásnak köszönhetően voltunk horgászni az Ezüsthíd Horgászegyesület tanyáján. Itt megismerték a gyerekek a Balatonban élő halakat, ismerkedtek a horgászás szabályaival. /A szülői visszajelzések alapján, a gyermekekben sikerült elültetni egy hasznos időtöltés csíráját/. Az elmúlt évhez hasonlóan, igaz most két hétig tartó, Egészség hét projekt során az egészséges életmód szokásainak kialakítását tűztük ki célul. A gyerekek előadást hallhattak a fogápolás fontosságáról, megismerkedtek a fogorvosi rendelővel, az abban található eszközökkel. Egészséges zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztottak, kóstoltak. Azok a szülők, akik eljöttek, /ismét nagyon kevés volt az érdeklődő/ gyermekbalesetekről, ezek megelőzéséről, szakszerű ellátásról hallhattak előadást. A gyermekek mozgásfejlődéséről és az ahhoz kapcsolódó értelmi fejlődésről e témában jártas szakemberek osztották meg ismereteiket az érdeklődőkkel. A Föld napján részt vettünk óvodásainkkal a falutakarításban. Madarak és fák napján egész napos kirándulásra mentünk a balatonfüredi Vadasparkba, Koloska-völgybe. Voltunk kirándulni a Somlyó-hegyen, Balaton parton. Tapasztalatokat gyűjtöttünk zöldségesben, vasútállomáson, postán. Folytattuk a Madárovi programot, madárvédelmet, madáretetést. Jelenleg is kisfiókák etetését figyelhetjük a fészekodúban.

8 A csoportok közösségi életére, a nagy létszám ellenére is, az egymásra való odafigyelés, együttműködés volt jellemző. Persze akadtak konfliktusok, melyek ritkán agresszióban teljesedtek ki. A gyermekek kulturált viselkedésének alakítása, formálása, a szülőkkel való együttnevelés, mint feladat különösen nagy problémát jelentett az év egy részében. Intézményünkre nem volt jellemző a roma gyermekek jelenléte. Ebben a nevelési évben ez új feladatként jelentkezett a községben költöző nevelőszülő családból érkező 3 kisgyermek óvodánkba kerülésével. Az együttműködő, kölcsönös bizalmon alapuló óvodapedagógusszülő kapcsolat kialakítására törekedtünk, hisz fontosnak tartjuk a szülők bevonását az óvodai nevelés folyamatába. A nevelt gyermekek nehezen illeszkedtek be a csoport életébe, a többi kisgyermek is nehezményezte furcsa viselkedésüket, ugyanakkor intézményünk számára nagyobb problémát jelentett más szülőkkel elfogadtatni a gyermekek óvodai nevelésben való bekapcsolódását. Az érintett szülőkkel való többszöri személyes beszélgetés során próbáltunk rávilágítani arra, hogy a gyermekeiknek akkor tudnak a legtöbbet segíteni, ha ők is pozitívan viszonyulnak a kialakult helyzethez. Folyamatosan kapcsolatban állunk a Gyermekvédelmi szakemberekkel és pszichológusi segítséget is kértünk a Nevelési Tanácsadótól. Ennek köszönhetően, a gyermekek igyekeznek elfogadni a csoport szokásait, fejlődésüket az óvodapedagógusok, logopédus, fejlesztőpedagógus segíti. A csoportok neveltségi szintjét figyelembe véve megállapítható, hogy a nevelési év végére a gyermekek többsége a csoportban kialakított szokás és szabály rendszer szerint éli mindennapi életét. Meg kell említeni, hogy a családokból érkező kis csoportosaink többsége nem rendelkezik az étkezésekhez kötődő szokásokkal, nem tudnak étkezéskor egyhelyben ülni, nem használják helyesen a kanalat, nem használnak szalvétát. Mind két csoportban az év végi beszámolókból kitűnik, hogy a gyermekek túl hangosak, egymást túl kiabálják, nincs beszédfegyelmük, gyakran egymás és a felnőttek szavába vágnak. Ez nagy valószínűséggel a nagy létszámnak is köszönhető. A nevelési év során igyekeztünk különböző programokat megszervezni: Hitoktatást a szülői igényeknek megfelelően Heti egy alkalommal néptánc oktatáson vehettek részt a tánc iránt érdeklődő gyerekek Heti egy alkalommal a fiúk focizni jártak A szülői igények kielégítésére, heti egy alkalommal gyermek rock end roll foglalkozás volt. A következő év tervezésekor figyelembe kell vennünk, hogy délutáni elfoglaltságainkat csak akkor tudjuk helyben megszervezni, ha sikerül megfelelő helyet biztosítanunk, hisz délután rossz idő esetén nem lehet tól összevont csoportokat kialakítani. Óvodán kívüli programjaink során új élményekkel lettek gazdagabbak óvodásaink. Az év során háromszor bábszínházban voltunk, az iskola vezetésének köszönhetően csillagászati előadáson vettünk részt.

9 Ebben a nevelési évben is barkácsoló délutánokkal készültünk az ünnepekre, ezzel a szülőkkel, családokkal való szorosabb kapcsolat kialakulását szerettük volna elérni. A Szülők Közösségére egész évben az együttműködés, az óvodának nyújtott önzetlen segítségnyújtás volt jellemző. Szülők szervezték meg a karácsonyi vásárt, adományként egy családtól futóbiciklit kaptunk. Segítséget kaptunk a Koloska-völgyi kiránduláson a gyermekek utaztatásához is. A Szülői Közösség vezetője és egy szülő segítségével sikerült megalapítanunk az Alsóörsi Napraforgó Óvodásokért Alapítványt, melynek adminisztrációs feladatait szintén egy szülő vállalta magára. Óvodai ünnepélyeink a Pedagógiai Programban és a munkatervben meghatározottak szerint kerültek megszervezésre. Az intézményünkben már hagyománnyá vált májusfaállítást a község programjaihoz igazodva a Merse parkban tartottuk. Óvodásaink részt vettek a falu életében. Advent idején a Törökháznál tartandó gyertyagyújtáson szerepeltek, részt vettünk a falutakarításban, illetve sportoltunk Kihívás napján. Gyermekvédelem Ebben a nevelési évben 4 kisgyermek kapott gyermekvédelmi támogatást, és így ingyenes étkezésben részesült. Nagy családosként 10 kisgyermek kapott étkezési támogatást. 3 kisgyermek hivatásos nevelőszülővel él, akik a törvény értelmében halmozottan hátrányos helyzetűnek minősülnek. Az óvodapedagógusok a hátrányos helyzetű gyermekek sorsának alakulását folyamatosan figyelemmel kísérték. Szükség esetén jellemzést, környezettanulmányt készítettek a gyermekekről. A Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjével folyamatosan kapcsolatot tartunk, a prevenciós problémákat megszüntető tevékenységek az óvodapedagógusok, a védőnő, a jegyző egyeztetésen alapultak. III. Óvodánk minőségügyi munkája Jogszerűség Az intézmény vezetése törekszik arra, hogy folyamatosan biztosítsa a teljes működést szabályozó dokumentumok, különböző szintű rendeletek, a fenntartó önkormányzat, valamint az intézmény belső szabályozóinak hozzáférhetőségét, a kétoldalú információáramlást.

10 Azonban ez a napi szinten változó oktatással- neveléssel összefüggésben álló jogszabályváltozások esetében szinte lehetetlen. Tervezés A tervezésünk alapjául a jelenleg intézményünk minőségelvű működését biztosító dokumentumok szolgálnak, melyek a pedagógus minősítési rendszer kialakításával, az intézményi önértékelési rendszer bevezetésével folyamatosan változni fognak. Vezetői ellenőrzés Vezetői ellenőrzésre és értékelésre az éves munkatervben meghatározott szempontok figyelembevételével kerül sor. Minőségirányítási rendszer működése A évi CXC. tv. már nem tartalmazza a minőségirányítási rendszer működtetését. Ettől függetlenül óvodánkban az intézményi önértékelési kézikönyv elkészítését megelőzően is a partneri elégedettség vizsgálatra alapozva készítjük el a következő nevelési év munkatervét. A 2014/2015-ös nevelési év végén 41 család számára adtunk ki kérdőívet. A kérdőív az óvodai önértékelési kézikönyv standardja alapján készült. A kiadott kérdőívekből 36 értékelhető érkezett vissza. Ez az arány annak köszönhető, hogy kértük a szülőket, hogy ne vigyék haza, hanem a szülői értekezlet alkalmával töltsék ki a kérdőíveket. Az alábbi véleményeket fogalmazták meg a szülők az óvodai neveléssel, az intézmény működésével kapcsolatosan. 1. Az óvodára a gyermekek kulturált viselkedése jellemző: ezt tükrözi beszédük, 78% viselkedésük a nevelőtestület tagjaival, más felnőttekkel és óvódás társaikkal. 2. Gyermekem fejlesztése, a fejlődés ütemének ellenőrzése rendszeres, tervezett 83% és összehangolt. 3. Gyermekemet az óvodában objektívan és reálisan értékelik. 81%

11 4. Gyermekem tisztában van a szokás-/szabályrendszer követelményekkel. 86% 5. Szülőként megfelelő visszajelzést kapok gyermekem fejlődési eredményeiről. 76% 6. Az óvoda segíti gyermekemet, hogy fejlessze képességeit. 79% 7. Az óvoda eredményesen segíti a lemaradó gyermekeket, kezeli a felzárkóztatás 79% feladatát. 8. Az intézmény lehetőséget teremt a tehetség kibontakoztatására. 69% 9. Az óvodába járó gyermekekre jellemző az életkoruk és fejlettségük szerinti 85% együttműködés. 10. Az óvodába járó gyermekekre jellemző az előítélet-mentesség. 89% 11. Az óvodában a nevelés-oktatás személyre szabott: a pedagógusok ismerik a 81% gyermekek testi és szellemi képességeit, törődnek értelmi, érzelmi fejlődésükkel. 12. Az óvoda elvárásai magatartási, erkölcsi téren reálisak, a gyermekek 84% életkorának, fejlettségének megfelelőek. 13. Az óvoda hangsúlyt fektet az óvodán kívüli tevékenységek szervezésére. 85% 14. Az óvoda hangsúlyt fektet a gyermekek környezettudatos nevelésére. 93% 15. Az óvoda hangsúlyt fektet az egészséges életmódra nevelésre, lehetőséget 88% teremt rendszeres testmozgásra, friss levegőn való tartózkodásra, délutáni pihenésre. 16. Az óvoda fontosnak tartja a nemzeti hagyományok megismertetését, a 83% magyarságtudat, hazaszeretet kialakítását. 17. Az intézményben a gyermekek megismerik az erkölcsi normákat. 86% 18. Az intézményvezető jelenléte meghatározó az óvodában. 86% 19.. Az intézménynek jó a hírneve, jól képzett pedagógusok magas színvonalon 79% végzik munkájukat. 20. A dajkák munkájukkal hozzájárulnak a gyermekek fejlődéséhez. 89% 21. Az óvoda higiéniai tisztasága megfelelő, környezete rendezett. 86% 22. A gyermekek étkeztetése változatos, mennyisége megfelelő. 81% A szülők a visszaérkezett kérdőívek alapján óvodánk erősségének tekintik: Az óvoda hangsúlyt fektet a gyermekek környezettudatos nevelésére. A dajkák munkájukkal hozzájárulnak a gyermekek fejlődéséhez. Az óvodába járó gyermekekre jellemző az előítélet-mentesség. Az óvoda hangsúlyt fektet az egészséges életmódra nevelésre, lehetőséget teremt rendszeres testmozgásra, friss levegőn tartózkodásra, délutáni pihenésre. Az intézményvezető jelenléte meghatározó. Az óvodai higiéniai tisztasága megfelelő, környezete rendezett. Gyermekem tisztában van a szokás-/szabályrendszer követelményekkel. Az intézményben a gyermekek megismerik az erkölcsi normákat. Gyengeségeink a következők:

12 Az intézmény lehetőséget teremt a tehetség kibontakoztatására. Szülőként megfelelő jelzést kapok gyermekem fejlődési eredményeiről. Az óvodára a gyermekek kulturált viselkedése jellemző. A kérdőívek kiértékelésekor szembetűnő volt és örömmel tapasztaltuk, hogy a szülőkkel való együttgondolkodás, nevelés során sikeresen valósítjuk meg pedagógiai programunk egyik kiemelt feladatát, a környezettudatos magatartás kialakítását, környezeti nevelést. Azzal, hogy intézményünk elnyerte a Zöld Óvoda címet, még inkább törekszünk a cím elnyeréséhez szükséges kritériumoknak való megfelelésnek, azok továbbfejlesztésére. A gyermekek óvodai neveléséhez kapcsolódó szakmai munka területei közül az egészséges életmódra nevelés, erkölcsi nevelés, közösségi nevelés színvonalával elégedettek a szülők. Intézményünk tisztaságát jónak ítélik, elégedettek a dajkák munkájával. Az elmúlt nevelési évhez hasonlóan, kiemelt nevelési feladatunk volt a különös figyelmet igénylő gyermekekkel való bánásmód alakítása, formálása. Ebbe a kategóriába tartoznak a tehetséges gyerekek is. A szülők szerint intézményünk még mindig nem tesz eleget a tehetséges gyermekek fejlesztése érdekébe. A szülők szerint intézményünk nem ad megfelelő visszajelzést a gyermekek fejlődési eredményeiről. A gyermekek kulturált viselkedését negatívan ítélik meg.

13 Összességében elmondható, hogy az elmúlt évhez hasonló eredmények születtek, /bár a tavalyi eredmények nem teljes képet mutatnak, mert nagyon kevés kérdőív érkezett vissza/. A visszajuttatott kérdőíven szereplő vélemények megerősítenek bennünket abban, hogy az Óvodai Országos Alapprogramban és Pedagógiai Programunkban megfogalmazott feladatainkat, kitűzött céljainkat, különös tekintettel a környezeti nevelésre, jól sikerül megvalósítanunk. További munkánk során igyekszünk a szülők által megnevezett gyengeségek javítására. A tehetséges gyermekek személyiségfejlődéséhez intézményünk lehetőségeihez mérten tudunk csak hozzájárulni. A gyermekek fejlődéséről való tájékoztatásra fogadó óráinkon, szülői értekezleteken van lehetőség. Tapasztalatunk szerint, a fogadó órákon csak azok a szülők jelennek meg, akikkel napi szinten is kapcsolatot tartunk. Javasolni fogjuk a lovasi gyerekek szüleinek, hogy legalább havonta egyszer keressék fel óvodánkat, óvodapedagógusainkat, így lehetőségük lesz tájékozódni gyermekeik fejlődéséről, illetve megtekinthetik gyermekeik munkáit is. Nem zárkóznak el pedagógusaink attól sem, hogy ettől eltérő, előre egyezetett időpontban kerüljön sor megbeszélésekre. A gyermekek kulturált viselkedésének kialakítását csak a szülőkkel közösen végzett munka eredményeként tudjuk megvalósítani.

14 A gyermekek véleményének kikérésére is sor került. Tevékenységek Szeretem Nem szeretem 1.Asztali játék 9 90 % 1 10 % 2. Játék a szőnyegen % Játék a babaszobában 8 80 % 2 20 % 4. Játék az udvaron % Ábrázoló tevékenység % 1 10 % 6. Testnevelés 9 90 % 1 10 % 7. Mese-vers % Matematika % Környezet megismerése % Ének, énekes játék 8 80 % 2 20 % 11. Öltözködés 8 80 % 2 20 % 12.Terítés % Fogmosás % Pihenés 8 80 % 2 20 % ös nevelési évben a gyermekek kedvelt tevékenységei: Játék a szőnyegen Játék az udvaron Ábrázoló tevékenység Mese-vers Matematikai tapasztalatszerzés Környezet megismerése Terítés Fogmosás Kevésbé kedvelt tevékenységek: Játék a babaszobában ének, énekes játék Öltözködés Pihenés A vizsgálatból megállapítható, hogy Pedagógiai Programunk fő célkitűzéseinek megvalósulását a gyermekek mindennapjaik során is megélik. A játék, a környezeti nevelés,

15 az egészséges életmód alakítása és a hozzá kapcsolódó tevékenységek a gyermekek számára is meghatározók. Intézményünk szerves részét képezi óvodánk főzőkonyhája. A konyhai gépek, edények, eszközök számának folyamatos cseréje, pótlása szükséges. A konyha, jelentős szerepet tölt be községünk életében, számos eseményen dicsérik az itt készülő ételeket. Itt készül a Márton-napi libasült, a szép korúak karácsonyára, iskolai karácsonyi ünnepélyre, Falukarácsonyra a pogácsa és egyéb ételek. Kiszolgálja a Sport bál közönségét, Nyugdíjas farsangra érkezőket. A község számos programján kínálják a vendégeket: Kilátó avató, Községház avató, Majális, Jókai bableves muri, Halászlé-főző verseny, Falunap, Borverseny. Számos sporttal kapcsolatos rendezvényre készít pörköltet. A felsoroltakon túl biztosítja az óvodások, iskolások, nyugdíjas, szociális és vendég étkezők ellátását. Az elmúlt nevelési évben az alábbi adag számok készültek: szept. okt. nov. dec. jan. febr. márc. ápr. máj. jún. Adag A következő nevelési év feladatai: - felkészülés a pedagógusminősítési rendszer által meghatározott minősítési eljárásokra, minősítő vizsgára - Intézményi önértékelési kézikönyv elkészítése, intézményi elvárás rendszer kidolgozása - Szakmai ellenőrzésekre, tanfelügyeleti ellenőrzésekre való felkészülés - közvetett partnereink tájékoztatása a partneri elégedettségről, - a szülői tájékoztatás hatékonyabbá tétele - a gyermekek kulturált viselkedésének alakítása, formálása, a szülőkkel való együttnevelés erősítése e témában - a Zöld Óvoda pályázat kritériumainak való megfelelés IV. Összegzés A 2014/15-ös nevelési év gazdag program kínálatának köszönhetően a gyermekek jól érezték magukat óvodánkban. Kitűzött nevelési céljainkat intézményünk megvalósította.

16 A következő nevelési évben óvodai csoportjaink létszáma szintén eléri a főt, óvodánk kihasználtsága ismét 100% feletti. A gyermekek egészséges fejlődésének biztosítása érdekében nagyon szeretnénk, ha óvodánk bővítése megvalósulhatna. Alsóörs, június 30. Csiszárné Huszár Judit intézményvezető

Tisztelettel: Vicziánné Vincze Mónika intézményvezető

Tisztelettel: Vicziánné Vincze Mónika intézményvezető Csorvás Város Önkormányzata Rákóczi u. 17. Tisztelt Képviselő-testület! Mellékelten megküldöm a Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje 2014-2015-ös nevelési évben végzett munkájáról készült

Részletesebben

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA ALBERTFALVAI ÓVODA Készítette: Khoórné Rápolthy Beáta Budapest, 2015.05.26. 1 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda

Részletesebben

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában 1 Iktatószám: 323-I/2013 Kőbányai Aprók Háza Óvoda Tehetségpont Budapest Újhegyi sétány 5-7. 1108 Email: aprokovi@enternet.hu A 2012/2013-es nevelési év értékelése I. SZEMÉLYI FELTÉTELEK - Humánerőforrás

Részletesebben

Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda Kindergarten in KelenvölgyŐrmező. óvodavezető (magasabb vezető) álláspályázat Készítette: Kazinczi Eszter

Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda Kindergarten in KelenvölgyŐrmező. óvodavezető (magasabb vezető) álláspályázat Készítette: Kazinczi Eszter Kazinczi Eszter óvodavezetői pályázat Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda Kindergarten in KelenvölgyŐrmező óvodavezető (magasabb vezető) álláspályázat Készítette: Kazinczi Eszter 1 Tisztelt dr. Hoffmann Tamás polgármester

Részletesebben

Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési év

Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési év Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési év - - 1 Az intézmény hivatalos elnevezése: BALATON ÓVODA Az intézmény pontos címe telefonszáma: H-1055 Budapest, Balaton u. 10. Telefon: 06-1-312-1415 e-mail:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

Budapest, 2014. szeptember 01.

Budapest, 2014. szeptember 01. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat ikt: 65-1042-2014 Vackor Óvoda 1036. Budapest, Árpád fejedelem útja 60. Mókus tagóvoda 1033 Budapest, Mókus u.1. Budapest, 2014. szeptember 01. 1 Tartalomjegyzék 1. A Vackor

Részletesebben

Óvodavezetői Pályázata Újbudai Ezüstfenyő Óvoda

Óvodavezetői Pályázata Újbudai Ezüstfenyő Óvoda Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 1113 Budapest, Bocskai út 39-41. Óvodavezetői Pályázata Újbudai Ezüstfenyő Óvoda Készítette: Marton Csilla Óvodapedagógus Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV

TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán u.23 T./F.: 29-341-544 e-mail: ovihir@monornet.hu TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV Készítette: Tulipán Óvoda nevelőtestülete 2013. augusztus 29-én

Részletesebben

FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE

FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án (csütörtökön) 14,00 órai kezdettel a Fonyódi Ásványvíz Kft termében tartandó Képviselő-testületi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Egyetértését kinyilvánító:

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Egyetértését kinyilvánító: PEDAGÓGIAI PROGRAM DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 DOBOZ, DOBÓ U. 16. Intézmény OM - azonosítója: 028155 Készítette: Az intézmény nevelőtestülete Egyetértését kinyilvánító: Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

DEBRECEN VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT DÍJAS ÓVODA BA-BAR OVI PÁLYÁZAT

DEBRECEN VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT DÍJAS ÓVODA BA-BAR OVI PÁLYÁZAT DEBRECEN VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT DÍJAS ÓVODA BA-BAR OVI PÁLYÁZAT A DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL MEGHIRDETETT BARTÓK-BABITS UTCAI ÓVODA ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA 2013-2018. Készítette: Illés Jánosné

Részletesebben

VEZETŐI PROGRAM 2013-2018

VEZETŐI PROGRAM 2013-2018 VEZETŐI PROGRAM 2013-2018 Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.törvény 67 (7) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt, hogy pályázat mellőzésével

Részletesebben

ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT. az Oktatási és Kulturális Közlöny 2011. év III. évfolyam 2. számában meghirdetett:

ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT. az Oktatási és Kulturális Közlöny 2011. év III. évfolyam 2. számában meghirdetett: Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc Pestszentimre Önkormányzat Jegyzője részére 1184. Budapest, Üllői út 400. ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT az Oktatási és Kulturális Közlöny 2011. év III. évfolyam 2. számában

Részletesebben

A BALATONSZEMESI NYITNIKÉK ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BALATONSZEMESI NYITNIKÉK ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BALATONSZEMESI NYITNIKÉK ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Mottónk: Nem kárhoztatnánk- e az olyan kertészt, ki egyaránt öntözne minden növényt, mellőzve sajátos természetüket? /Fáy András/ TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

PÁLYÁZAT. A Szivárvány Óvoda Óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

PÁLYÁZAT. A Szivárvány Óvoda Óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására PÁLYÁZAT A Szivárvány Óvoda Óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Készítette: Pinczés Katalin Klára óvodavezető 4024.Debrecen, Iparkamara u.2. II./2. Tartalomjegyzék 1. SZAKMAI, PEDAGÓGIAI

Részletesebben

A Meseház Óvoda 2012/2013. évi munkaterve

A Meseház Óvoda 2012/2013. évi munkaterve A nevelési év rendje: Első nap: 2012. szeptember 03. hétfő Utolsó nap: 2013. augusztus 31. Az óvoda zárva tartásának tervezett időpontja: 2013. június 28. Nyitás: 2013. július 29. A Munkaterv jogszabályi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

SUKORÓI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA. Készítette: a Sukorói Óvoda nevelőtestülete. 8096 Sukoró, Óvoda u. 2/b. Hatályos: 2013. szeptember 1.

SUKORÓI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA. Készítette: a Sukorói Óvoda nevelőtestülete. 8096 Sukoró, Óvoda u. 2/b. Hatályos: 2013. szeptember 1. SUKORÓI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA Készítette: a Sukorói Óvoda nevelőtestülete Átdolgozta: Viza Tiborné Intézményvezető Komlósi Lászlóné óvodapedagógus 8096 Sukoró, Óvoda u. 2/b Hatályos: 2013. szeptember

Részletesebben

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014.

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. TARTALOM TARTALOM 2 BEVEZETÉS 5 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 5

Részletesebben

Előterjesztés 5. Rostásné Rapcsák Renáta Intézményi referens. Az előterjesztést készítette: Muhariné Mayer Piroska aljegyző

Előterjesztés 5. Rostásné Rapcsák Renáta Intézményi referens. Az előterjesztést készítette: Muhariné Mayer Piroska aljegyző Előterjesztés 5. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. november 24-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás

Részletesebben

Óvodai Pedagógiai Program

Óvodai Pedagógiai Program Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája Óvodai Pedagógiai Program 2013. TARTALOM 1. A Helyi Nevelési Program jogi keretét meghatározó dokumentumok 2. Az Intézmény adatai 2.1. Helyzetelemzés, 2.2. Tagintézmények

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja

Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja Jóváhagyta: Barcza Béláné óvodavezető 1 Tartalom Bevezetés... 4 Törvényi háttér... 5 Az intézmény jellemző adatai... 5 Helyzetelemzés: Óvodánk sajátos arculata...

Részletesebben

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 6775 Kiszombor Szegedi u. 2. Tel: 62/297-074 e-mail: EESZI.KISZOMBOR@gmail.com.

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 6775 Kiszombor Szegedi u. 2. Tel: 62/297-074 e-mail: EESZI.KISZOMBOR@gmail.com. Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 6775 Kiszombor Szegedi u. 2. Tel: 62/297-074 e-mail: EESZI.KISZOMBOR@gmail.com. Ikt. szám: 92/2011. Tárgy: 2010. évi beszámoló Kiszombor Község Önkormányzat

Részletesebben

Előterjesztés 3. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésére

Előterjesztés 3. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésére Előterjesztés 3. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az előterjesztést

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart.junius 27-én /szerdán/

Részletesebben

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015 Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015 1 A Házirend jogszabályi háttere - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. OM azonosító: 037373

Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. OM azonosító: 037373 Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM OM azonosító: 037373 Készítette: Elfogadta: A fenntartóhoz benyújtva: Jóváhagyta: Jóváhagyás határozati

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Arany János Általános Iskola és Gimnázium Budapest XII. Meredek utca 1. OM azonosító: 035289 2012. február Szerkesztette: Aszódi Judit igazgatóhelyettes 1 Legitimációs

Részletesebben