Napraforgó Óvoda Alsóörs

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Napraforgó Óvoda Alsóörs"

Átírás

1 Napraforgó Óvoda Alsóörs 8226 Alsóörs Óvoda u. 2. Tel/fax: 87/ / ikt: /2015. Alsóörs Község Önkormányzata 8226Alsóörs Ady Endre u. 7. Tisztelt Képviselő-testület! Mellékelten megküldöm a Napraforgó Óvoda ös nevelési évben végzett munkájáról készült beszámolót. Kérem, beszámolóm elfogadást. Alsóörs, június 30. Tisztelettel: Csiszárné Huszár Judit intézményvezető

2 Beszámoló a Napraforgó Óvoda ös nevelési évben végzett munkájáról Készítette: Csiszárné Huszár Judit intézményvezető

3 Napraforgó Óvoda Alsóörs 8226 Alsóörs Óvoda u. 2. Tel/fax: 87/ / Bevezető A ös nevelési év beszámolójának elkészítésekor felhasználtam a 2014/2015-ös nevelési év munkatervét, a KIR statisztikáit, belső kimutatásokat, a szülők partneri elégedettség mérésének eredményeit, a gyermekek elégedettség mérésének eredményeit, illetve a nevelési év ellenőrzési terve alapján gyűjtött tapasztalatokat. A nevelési év során intézményünk működését az alábbi szabályzók határozták meg: Törvények: évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, illetve a törvényt módosító CXXIV. törvény évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, valamint az idevonatkozó módosítások évi XXXI. törvény az esélyegyenlőség érvényesülésének közoktatásban történő előmozdításáról szolgáló egyes törvények módosításáról. Rendeletek: - 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról /2012. (XII.17.) kormányrendelet Az óvodai nevelés országos alapprogramjáról. - 48/2012. (XXII.12.) EMMI rendelet a pedagógiai szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokon való közreműködés feltételeiről. - 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgáltató intézmények működéséről /2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról - Oktatási hivatal: Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez - Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez. Óvodai nevelés - Oktatási hivatal: Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára - Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő- testületének vonatkozó önkormányzati rendeletei - A nevelési munkát meghatározó belső szabályozók: - Az óvodai nevelés országos alapprogramja - Helyi Pedagógiai Program - Éves Munkaterv - SZMSZ

4 - Gyakornoki Szabályzat - Házirend I. Helyzetelemzés, intézményünk tárgyi és személyi feltételei Tárgyi feltételek Intézményünk óvodai neveléshez köthető, tárgyi feltételei a Pedagógiai Programunk mellékleteként csatolt eszközjegyzéknek megfelelően biztosított. Természetesen folyamatos pótlásra szorulnak azok az eszközök, melyek időközben tönkre mennek. Az elmúlt nyár folyamán a fűtési rendszer hibái kijavítására kerültek, illetve új beruházásként a konyhába új konyhaszekrény készült. A konyhai fekete mosogatónál nyílászáró csere történt, konyhai folyosón illetve az étteremben a tálalónál, csempézésre került sor. Fertőtlenítő meszelés volt a konyhában, a gyermekmosdóban. Intézményünk energia ellátását a tavasz folyamán felszerelt napelemek segítik. Azonban sürgősen megoldandó feladataink közé tartozik az éttermi nyílászárók cseréje, mert fűtési kapacitásunk jelentős részét feleslegesen használjuk fel, a rossz nyílászáróknak köszönhetően. A pedagógusok minősítési rendszerének bevezetése szükségessé teszi olyan technikai eszközök beszerzését, melyek használata nélkülözhetetlen a minősítési eljárások lebonyolításához. Egy laptop vásárlására sor került, azonban minőségi munkánk eredményessé tételéhez projektor beszerzése, WIFI kapcsolat kiépítése szükséges. Ezeket az eszközöket a gyermekek tevékenységei során, illetve szülői értekezletek alkalmával is szeretnénk felhasználni. Intézményünk elnyerte a Zöld Óvoda címet, ennek megfelelően a következő időszakban igyekszünk a kritériumrendszer által felvázolt feladatok megvalósításához szükséges eszközök beszerzésére. Intézményünk udvari játékainak felülvizsgálata, melyet jogszabály ír elő, nem megoldott. Ugyan új játék eszközeink rendelkeznek megfelelő tanúsítvánnyal, de azok jogszabályban előírt időszakonkénti felülvizsgálatára évek óta nem került sor.

5 Személyi feltételek Ebben a nevelési évben pedagógus létszámunk, a jogszabálynak megfelelően, gyermeklétszámhoz igazítottan, 5 fő. Heti munkaidő Kötelező óraszám Intézményvezető 40 óra 10 Intézményvezetőhelyettes 40 óra 24 2 Óvodapedagógus 40 óra 32 Gyakornok 40 óra 26 A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő dajkák száma 2 fő. Ebben a nevelési évben, betegség miatt, 9 hónapig helyettesítéssel tudtuk ellátni a dajkai feladatokat. A konyhai dolgozók száma 3 fő, 1 fő élelmezésvezető, illetve 1 fő 3 órában kisegítőként tevékenykedik. A vacsoráztatást 1 fő megbízási szerződés formájában látja el. Nevelő munkánkat heti 4 órában fejlesztő pedagógus segíti, alkalmazását intézményünk költségvetéséből biztosítjuk. Óvodánk logopédiai ellátását, hasonlóan az előző évhez, a Balatonfüredi Nevelési Tanácsadó utazó logopédusa látja el. A gyermekek terápiás foglalkozáson heti egy alkalommal óvodánkban, illetve szülői igény szerint második alkalommal Balatonfüreden vesznek részt. Gyermekközösségek Intézményünk gyermeklétszáma ebben a nevelési évben a következőképpen alakult: Katica csoport Lepke csoport Gyermeklétszám okt Gyermeklétszám május Bejáró gyerekek száma 4 8 Tanköteles gyermekek száma Iskolába lépő gyerekek száma 10 5 További óvodai nevelés javasolt 1 5 A következő nevelési évre előjegyzett gyermekek száma: 18. A évi LV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény módosításának 5. -a kimondja: Az óvodai csoportok minimális, maximális és átlaglétszámát az NKT. 4. melléklet határozza meg. Az óvodai csoportokra megállapított maximális létszám

6 (25 fő) a nevelési év indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb 20 %-kal átléphető. Ezért a következő nevelési év indítása előtt, ismételten a Fenntartó engedélye szükséges, hogy az előjegyzett gyermekek igénybe vehessék az óvodai nevelést. II. Óvodánk szakmai munkája 2014/2015-ös nevelési évben elsődleges célunk volt: A gyermekek mindenekfelett álló érdekeinek tiszteletben tartásával a nyugodt, és kiegyensúlyozott légkör biztosítása Törvényes és színvonalas intézményműködés biztosítása További céljaink: Az óvoda szabályozó dokumentumainak (PP, SZMSZ és mellékletei, Házirend) egységes értelmezése, gyakorlati megvalósítása A szervezet szakmai színvonalának további erősítése Nevelési év fő feladatai: - Az új dokumentumok aktualitásának megőrzése - Pályázati lehetőségek felkutatása, felhasználása a szakmai és tárgyi feltételek javítására - Pedagógiai Programban megfogalmazott feladatok folyamatos megvalósítása - Séták, kirándulások szervezésével természeti és társadalmi környezetünk megismerése,természet szeretetére, védelmére nevelés - A törvényi előírásoknak megfelelő fejlődési napló vezetése, s ennek megfelelően tájékoztató a szülőknek - Különös figyelmet igénylő gyermekek, tehetséges gyermekek felismerése, fejlesztése. Nevelési év sajátos feladatai: - Felkészülés a tanfelügyeleti szakmai ellenőrzésekre és a pedagógusok előmeneteli rendszerének alapját képező minősítési rendszer bevezetésére - A Zöld Óvoda pályázat elkészítése, kritériumoknak való megfelelés - A gyermekek kulturált viselkedésének alakítása, formálása, a szülőkkel való együtt nevelés erősítése e témában - Az óvoda udvarának további rendezése, virágosítása Sziklakert kialakítása, környezet fokozott védelme, szelektív hulladékgyűjtés folytatása A ös nevelési év munkatervében megjelölt sajátos feladatok között szereplő Zöld Óvoda pályázat elkészítése és annak sikeres elnyerése egész nevelési évben meghatározónak

7 bizonyult. Örömünkre szolgált és egyben utat mutatott, ahhoz hogy megvalósíthassuk a kritérium rendszerben vállalt feladatainkat. A környezettudatos nevelés életünk részévé vált. A hulladékot szelektíven gyűjtjük a csoportszobákban, használjuk az udvari komposztálót. Barkácsoló délutánok alkalmával újrahasznosítottunk különböző anyagokat. A víz és energiatakarékosság fontosságára felhívjuk a gyerekek figyelmét. A természet szeretetére nevelést, a környezetvédő-természetvédő ember személyének alakítását már kiscsoportos korban elkezdjük. Ehhez jó alkalmat jelentettek az élményszerző kirándulások, séták. A természeti környezetben gyűjtött tapasztalatok segítették a gyermekek ismereteinek elmélyítését. A nevelési év során igyekeztünk zöld ünnepeink köré szervezni tevékenységeinket. Ősszel, az Állatok világnapján, a Polgármester Úr szervezésének köszönhetően, egész napos buszos kiránduláson voltunk a megújult veszprémi állatkertben. A gyerekek olyan élményekkel és új ismeretekkel tértek haza, melyekre alapozva, sikeresen dolgozhattuk fel az állatok témakörét. A Víz világnapjához kötődően, Víz projekt keretében tevékenykedtünk. Ezen a héten minden a vízről szólt, a folyók, tavak, patakok élővilágáról, bolygónk nagyobb természetes vizeiről, a vizek védelméről, a környezet szennyezésről. Vettünk vízmintát a Séd patakból, nagyítóval megnéztük milyen élőlények élnek a vízben. A támogatói megállapodásnak köszönhetően voltunk horgászni az Ezüsthíd Horgászegyesület tanyáján. Itt megismerték a gyerekek a Balatonban élő halakat, ismerkedtek a horgászás szabályaival. /A szülői visszajelzések alapján, a gyermekekben sikerült elültetni egy hasznos időtöltés csíráját/. Az elmúlt évhez hasonlóan, igaz most két hétig tartó, Egészség hét projekt során az egészséges életmód szokásainak kialakítását tűztük ki célul. A gyerekek előadást hallhattak a fogápolás fontosságáról, megismerkedtek a fogorvosi rendelővel, az abban található eszközökkel. Egészséges zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztottak, kóstoltak. Azok a szülők, akik eljöttek, /ismét nagyon kevés volt az érdeklődő/ gyermekbalesetekről, ezek megelőzéséről, szakszerű ellátásról hallhattak előadást. A gyermekek mozgásfejlődéséről és az ahhoz kapcsolódó értelmi fejlődésről e témában jártas szakemberek osztották meg ismereteiket az érdeklődőkkel. A Föld napján részt vettünk óvodásainkkal a falutakarításban. Madarak és fák napján egész napos kirándulásra mentünk a balatonfüredi Vadasparkba, Koloska-völgybe. Voltunk kirándulni a Somlyó-hegyen, Balaton parton. Tapasztalatokat gyűjtöttünk zöldségesben, vasútállomáson, postán. Folytattuk a Madárovi programot, madárvédelmet, madáretetést. Jelenleg is kisfiókák etetését figyelhetjük a fészekodúban.

8 A csoportok közösségi életére, a nagy létszám ellenére is, az egymásra való odafigyelés, együttműködés volt jellemző. Persze akadtak konfliktusok, melyek ritkán agresszióban teljesedtek ki. A gyermekek kulturált viselkedésének alakítása, formálása, a szülőkkel való együttnevelés, mint feladat különösen nagy problémát jelentett az év egy részében. Intézményünkre nem volt jellemző a roma gyermekek jelenléte. Ebben a nevelési évben ez új feladatként jelentkezett a községben költöző nevelőszülő családból érkező 3 kisgyermek óvodánkba kerülésével. Az együttműködő, kölcsönös bizalmon alapuló óvodapedagógusszülő kapcsolat kialakítására törekedtünk, hisz fontosnak tartjuk a szülők bevonását az óvodai nevelés folyamatába. A nevelt gyermekek nehezen illeszkedtek be a csoport életébe, a többi kisgyermek is nehezményezte furcsa viselkedésüket, ugyanakkor intézményünk számára nagyobb problémát jelentett más szülőkkel elfogadtatni a gyermekek óvodai nevelésben való bekapcsolódását. Az érintett szülőkkel való többszöri személyes beszélgetés során próbáltunk rávilágítani arra, hogy a gyermekeiknek akkor tudnak a legtöbbet segíteni, ha ők is pozitívan viszonyulnak a kialakult helyzethez. Folyamatosan kapcsolatban állunk a Gyermekvédelmi szakemberekkel és pszichológusi segítséget is kértünk a Nevelési Tanácsadótól. Ennek köszönhetően, a gyermekek igyekeznek elfogadni a csoport szokásait, fejlődésüket az óvodapedagógusok, logopédus, fejlesztőpedagógus segíti. A csoportok neveltségi szintjét figyelembe véve megállapítható, hogy a nevelési év végére a gyermekek többsége a csoportban kialakított szokás és szabály rendszer szerint éli mindennapi életét. Meg kell említeni, hogy a családokból érkező kis csoportosaink többsége nem rendelkezik az étkezésekhez kötődő szokásokkal, nem tudnak étkezéskor egyhelyben ülni, nem használják helyesen a kanalat, nem használnak szalvétát. Mind két csoportban az év végi beszámolókból kitűnik, hogy a gyermekek túl hangosak, egymást túl kiabálják, nincs beszédfegyelmük, gyakran egymás és a felnőttek szavába vágnak. Ez nagy valószínűséggel a nagy létszámnak is köszönhető. A nevelési év során igyekeztünk különböző programokat megszervezni: Hitoktatást a szülői igényeknek megfelelően Heti egy alkalommal néptánc oktatáson vehettek részt a tánc iránt érdeklődő gyerekek Heti egy alkalommal a fiúk focizni jártak A szülői igények kielégítésére, heti egy alkalommal gyermek rock end roll foglalkozás volt. A következő év tervezésekor figyelembe kell vennünk, hogy délutáni elfoglaltságainkat csak akkor tudjuk helyben megszervezni, ha sikerül megfelelő helyet biztosítanunk, hisz délután rossz idő esetén nem lehet tól összevont csoportokat kialakítani. Óvodán kívüli programjaink során új élményekkel lettek gazdagabbak óvodásaink. Az év során háromszor bábszínházban voltunk, az iskola vezetésének köszönhetően csillagászati előadáson vettünk részt.

9 Ebben a nevelési évben is barkácsoló délutánokkal készültünk az ünnepekre, ezzel a szülőkkel, családokkal való szorosabb kapcsolat kialakulását szerettük volna elérni. A Szülők Közösségére egész évben az együttműködés, az óvodának nyújtott önzetlen segítségnyújtás volt jellemző. Szülők szervezték meg a karácsonyi vásárt, adományként egy családtól futóbiciklit kaptunk. Segítséget kaptunk a Koloska-völgyi kiránduláson a gyermekek utaztatásához is. A Szülői Közösség vezetője és egy szülő segítségével sikerült megalapítanunk az Alsóörsi Napraforgó Óvodásokért Alapítványt, melynek adminisztrációs feladatait szintén egy szülő vállalta magára. Óvodai ünnepélyeink a Pedagógiai Programban és a munkatervben meghatározottak szerint kerültek megszervezésre. Az intézményünkben már hagyománnyá vált májusfaállítást a község programjaihoz igazodva a Merse parkban tartottuk. Óvodásaink részt vettek a falu életében. Advent idején a Törökháznál tartandó gyertyagyújtáson szerepeltek, részt vettünk a falutakarításban, illetve sportoltunk Kihívás napján. Gyermekvédelem Ebben a nevelési évben 4 kisgyermek kapott gyermekvédelmi támogatást, és így ingyenes étkezésben részesült. Nagy családosként 10 kisgyermek kapott étkezési támogatást. 3 kisgyermek hivatásos nevelőszülővel él, akik a törvény értelmében halmozottan hátrányos helyzetűnek minősülnek. Az óvodapedagógusok a hátrányos helyzetű gyermekek sorsának alakulását folyamatosan figyelemmel kísérték. Szükség esetén jellemzést, környezettanulmányt készítettek a gyermekekről. A Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjével folyamatosan kapcsolatot tartunk, a prevenciós problémákat megszüntető tevékenységek az óvodapedagógusok, a védőnő, a jegyző egyeztetésen alapultak. III. Óvodánk minőségügyi munkája Jogszerűség Az intézmény vezetése törekszik arra, hogy folyamatosan biztosítsa a teljes működést szabályozó dokumentumok, különböző szintű rendeletek, a fenntartó önkormányzat, valamint az intézmény belső szabályozóinak hozzáférhetőségét, a kétoldalú információáramlást.

10 Azonban ez a napi szinten változó oktatással- neveléssel összefüggésben álló jogszabályváltozások esetében szinte lehetetlen. Tervezés A tervezésünk alapjául a jelenleg intézményünk minőségelvű működését biztosító dokumentumok szolgálnak, melyek a pedagógus minősítési rendszer kialakításával, az intézményi önértékelési rendszer bevezetésével folyamatosan változni fognak. Vezetői ellenőrzés Vezetői ellenőrzésre és értékelésre az éves munkatervben meghatározott szempontok figyelembevételével kerül sor. Minőségirányítási rendszer működése A évi CXC. tv. már nem tartalmazza a minőségirányítási rendszer működtetését. Ettől függetlenül óvodánkban az intézményi önértékelési kézikönyv elkészítését megelőzően is a partneri elégedettség vizsgálatra alapozva készítjük el a következő nevelési év munkatervét. A 2014/2015-ös nevelési év végén 41 család számára adtunk ki kérdőívet. A kérdőív az óvodai önértékelési kézikönyv standardja alapján készült. A kiadott kérdőívekből 36 értékelhető érkezett vissza. Ez az arány annak köszönhető, hogy kértük a szülőket, hogy ne vigyék haza, hanem a szülői értekezlet alkalmával töltsék ki a kérdőíveket. Az alábbi véleményeket fogalmazták meg a szülők az óvodai neveléssel, az intézmény működésével kapcsolatosan. 1. Az óvodára a gyermekek kulturált viselkedése jellemző: ezt tükrözi beszédük, 78% viselkedésük a nevelőtestület tagjaival, más felnőttekkel és óvódás társaikkal. 2. Gyermekem fejlesztése, a fejlődés ütemének ellenőrzése rendszeres, tervezett 83% és összehangolt. 3. Gyermekemet az óvodában objektívan és reálisan értékelik. 81%

11 4. Gyermekem tisztában van a szokás-/szabályrendszer követelményekkel. 86% 5. Szülőként megfelelő visszajelzést kapok gyermekem fejlődési eredményeiről. 76% 6. Az óvoda segíti gyermekemet, hogy fejlessze képességeit. 79% 7. Az óvoda eredményesen segíti a lemaradó gyermekeket, kezeli a felzárkóztatás 79% feladatát. 8. Az intézmény lehetőséget teremt a tehetség kibontakoztatására. 69% 9. Az óvodába járó gyermekekre jellemző az életkoruk és fejlettségük szerinti 85% együttműködés. 10. Az óvodába járó gyermekekre jellemző az előítélet-mentesség. 89% 11. Az óvodában a nevelés-oktatás személyre szabott: a pedagógusok ismerik a 81% gyermekek testi és szellemi képességeit, törődnek értelmi, érzelmi fejlődésükkel. 12. Az óvoda elvárásai magatartási, erkölcsi téren reálisak, a gyermekek 84% életkorának, fejlettségének megfelelőek. 13. Az óvoda hangsúlyt fektet az óvodán kívüli tevékenységek szervezésére. 85% 14. Az óvoda hangsúlyt fektet a gyermekek környezettudatos nevelésére. 93% 15. Az óvoda hangsúlyt fektet az egészséges életmódra nevelésre, lehetőséget 88% teremt rendszeres testmozgásra, friss levegőn való tartózkodásra, délutáni pihenésre. 16. Az óvoda fontosnak tartja a nemzeti hagyományok megismertetését, a 83% magyarságtudat, hazaszeretet kialakítását. 17. Az intézményben a gyermekek megismerik az erkölcsi normákat. 86% 18. Az intézményvezető jelenléte meghatározó az óvodában. 86% 19.. Az intézménynek jó a hírneve, jól képzett pedagógusok magas színvonalon 79% végzik munkájukat. 20. A dajkák munkájukkal hozzájárulnak a gyermekek fejlődéséhez. 89% 21. Az óvoda higiéniai tisztasága megfelelő, környezete rendezett. 86% 22. A gyermekek étkeztetése változatos, mennyisége megfelelő. 81% A szülők a visszaérkezett kérdőívek alapján óvodánk erősségének tekintik: Az óvoda hangsúlyt fektet a gyermekek környezettudatos nevelésére. A dajkák munkájukkal hozzájárulnak a gyermekek fejlődéséhez. Az óvodába járó gyermekekre jellemző az előítélet-mentesség. Az óvoda hangsúlyt fektet az egészséges életmódra nevelésre, lehetőséget teremt rendszeres testmozgásra, friss levegőn tartózkodásra, délutáni pihenésre. Az intézményvezető jelenléte meghatározó. Az óvodai higiéniai tisztasága megfelelő, környezete rendezett. Gyermekem tisztában van a szokás-/szabályrendszer követelményekkel. Az intézményben a gyermekek megismerik az erkölcsi normákat. Gyengeségeink a következők:

12 Az intézmény lehetőséget teremt a tehetség kibontakoztatására. Szülőként megfelelő jelzést kapok gyermekem fejlődési eredményeiről. Az óvodára a gyermekek kulturált viselkedése jellemző. A kérdőívek kiértékelésekor szembetűnő volt és örömmel tapasztaltuk, hogy a szülőkkel való együttgondolkodás, nevelés során sikeresen valósítjuk meg pedagógiai programunk egyik kiemelt feladatát, a környezettudatos magatartás kialakítását, környezeti nevelést. Azzal, hogy intézményünk elnyerte a Zöld Óvoda címet, még inkább törekszünk a cím elnyeréséhez szükséges kritériumoknak való megfelelésnek, azok továbbfejlesztésére. A gyermekek óvodai neveléséhez kapcsolódó szakmai munka területei közül az egészséges életmódra nevelés, erkölcsi nevelés, közösségi nevelés színvonalával elégedettek a szülők. Intézményünk tisztaságát jónak ítélik, elégedettek a dajkák munkájával. Az elmúlt nevelési évhez hasonlóan, kiemelt nevelési feladatunk volt a különös figyelmet igénylő gyermekekkel való bánásmód alakítása, formálása. Ebbe a kategóriába tartoznak a tehetséges gyerekek is. A szülők szerint intézményünk még mindig nem tesz eleget a tehetséges gyermekek fejlesztése érdekébe. A szülők szerint intézményünk nem ad megfelelő visszajelzést a gyermekek fejlődési eredményeiről. A gyermekek kulturált viselkedését negatívan ítélik meg.

13 Összességében elmondható, hogy az elmúlt évhez hasonló eredmények születtek, /bár a tavalyi eredmények nem teljes képet mutatnak, mert nagyon kevés kérdőív érkezett vissza/. A visszajuttatott kérdőíven szereplő vélemények megerősítenek bennünket abban, hogy az Óvodai Országos Alapprogramban és Pedagógiai Programunkban megfogalmazott feladatainkat, kitűzött céljainkat, különös tekintettel a környezeti nevelésre, jól sikerül megvalósítanunk. További munkánk során igyekszünk a szülők által megnevezett gyengeségek javítására. A tehetséges gyermekek személyiségfejlődéséhez intézményünk lehetőségeihez mérten tudunk csak hozzájárulni. A gyermekek fejlődéséről való tájékoztatásra fogadó óráinkon, szülői értekezleteken van lehetőség. Tapasztalatunk szerint, a fogadó órákon csak azok a szülők jelennek meg, akikkel napi szinten is kapcsolatot tartunk. Javasolni fogjuk a lovasi gyerekek szüleinek, hogy legalább havonta egyszer keressék fel óvodánkat, óvodapedagógusainkat, így lehetőségük lesz tájékozódni gyermekeik fejlődéséről, illetve megtekinthetik gyermekeik munkáit is. Nem zárkóznak el pedagógusaink attól sem, hogy ettől eltérő, előre egyezetett időpontban kerüljön sor megbeszélésekre. A gyermekek kulturált viselkedésének kialakítását csak a szülőkkel közösen végzett munka eredményeként tudjuk megvalósítani.

14 A gyermekek véleményének kikérésére is sor került. Tevékenységek Szeretem Nem szeretem 1.Asztali játék 9 90 % 1 10 % 2. Játék a szőnyegen % Játék a babaszobában 8 80 % 2 20 % 4. Játék az udvaron % Ábrázoló tevékenység % 1 10 % 6. Testnevelés 9 90 % 1 10 % 7. Mese-vers % Matematika % Környezet megismerése % Ének, énekes játék 8 80 % 2 20 % 11. Öltözködés 8 80 % 2 20 % 12.Terítés % Fogmosás % Pihenés 8 80 % 2 20 % ös nevelési évben a gyermekek kedvelt tevékenységei: Játék a szőnyegen Játék az udvaron Ábrázoló tevékenység Mese-vers Matematikai tapasztalatszerzés Környezet megismerése Terítés Fogmosás Kevésbé kedvelt tevékenységek: Játék a babaszobában ének, énekes játék Öltözködés Pihenés A vizsgálatból megállapítható, hogy Pedagógiai Programunk fő célkitűzéseinek megvalósulását a gyermekek mindennapjaik során is megélik. A játék, a környezeti nevelés,

15 az egészséges életmód alakítása és a hozzá kapcsolódó tevékenységek a gyermekek számára is meghatározók. Intézményünk szerves részét képezi óvodánk főzőkonyhája. A konyhai gépek, edények, eszközök számának folyamatos cseréje, pótlása szükséges. A konyha, jelentős szerepet tölt be községünk életében, számos eseményen dicsérik az itt készülő ételeket. Itt készül a Márton-napi libasült, a szép korúak karácsonyára, iskolai karácsonyi ünnepélyre, Falukarácsonyra a pogácsa és egyéb ételek. Kiszolgálja a Sport bál közönségét, Nyugdíjas farsangra érkezőket. A község számos programján kínálják a vendégeket: Kilátó avató, Községház avató, Majális, Jókai bableves muri, Halászlé-főző verseny, Falunap, Borverseny. Számos sporttal kapcsolatos rendezvényre készít pörköltet. A felsoroltakon túl biztosítja az óvodások, iskolások, nyugdíjas, szociális és vendég étkezők ellátását. Az elmúlt nevelési évben az alábbi adag számok készültek: szept. okt. nov. dec. jan. febr. márc. ápr. máj. jún. Adag A következő nevelési év feladatai: - felkészülés a pedagógusminősítési rendszer által meghatározott minősítési eljárásokra, minősítő vizsgára - Intézményi önértékelési kézikönyv elkészítése, intézményi elvárás rendszer kidolgozása - Szakmai ellenőrzésekre, tanfelügyeleti ellenőrzésekre való felkészülés - közvetett partnereink tájékoztatása a partneri elégedettségről, - a szülői tájékoztatás hatékonyabbá tétele - a gyermekek kulturált viselkedésének alakítása, formálása, a szülőkkel való együttnevelés erősítése e témában - a Zöld Óvoda pályázat kritériumainak való megfelelés IV. Összegzés A 2014/15-ös nevelési év gazdag program kínálatának köszönhetően a gyermekek jól érezték magukat óvodánkban. Kitűzött nevelési céljainkat intézményünk megvalósította.

16 A következő nevelési évben óvodai csoportjaink létszáma szintén eléri a főt, óvodánk kihasználtsága ismét 100% feletti. A gyermekek egészséges fejlődésének biztosítása érdekében nagyon szeretnénk, ha óvodánk bővítése megvalósulhatna. Alsóörs, június 30. Csiszárné Huszár Judit intézményvezető

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban

Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban A PEDAGÓGIAI-SZAKMAI ELLENŐRZÉSRE ÉS INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSRE ÉPÜLŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGFEJLESZTÉS Salgótarján, 2014, szeptember 29. 1 Köznevelés - fejlesztési projektek

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról 2440 SZÁZHALOMBATTA Csokonai u. 50. Tel.: 06-23-354-465, Fax.: 06-23-354-475 E-mail: napsugar@mail.battanet.hu OM azonosító: 032790 Minőségi Nevelési - Oktatási Intézmény Beszámoló a 2013-2014-es nevelési

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

AKTUÁLIS FELADATAINK. Vezetői, pedagógusi feladatok A 2014-2015-ös nevelési év tükrében

AKTUÁLIS FELADATAINK. Vezetői, pedagógusi feladatok A 2014-2015-ös nevelési év tükrében AKTUÁLIS FELADATAINK Vezetői, pedagógusi feladatok A 2014-2015-ös nevelési év tükrében "Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét, szaporítja tapasztalatait. Ő azt hiszi, csak játszik. De mi már

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő

A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve Óvoda neve, címe: Ajka Városi Óvoda 8400 Ajka Bródy Imre utca 7. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő

Részletesebben

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása Előterjesztés A 6. napirendi ponthoz Napirend: Előterjesztő: Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása a polgármester és az óvodavezető Előzmények: - Határozat- tervezet: az előterjesztés

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárczay Anna Városi Óvoda 2012. július 13. napján kiadott, 86/2012.(VII.13.) számú önkormányzati határozattal elfogadott

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 64. MELLÉKLET: 4 db TÁRGY: Javaslat az óvodák 205/206. nevelési évi csoportjaira E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 205. július

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Képviselő Testület! Vezetői Pályázat Napsugár Óvoda Tisztelt Képviselő Testület! Horváth Zsoltné s^akvksgázott óvodapedagógus a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat.

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. MARGIT TÉR 20. TELEFON/FAX: (52) 498-565 BEVEZETŐ GONDOLATOK A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. Mint korábban,

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

Dr. Kovácsné Sütő Irma mesterpedagógus szakértő:( pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógusminősítés)

Dr. Kovácsné Sütő Irma mesterpedagógus szakértő:( pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógusminősítés) A pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítés szakterületre vonatkozó, a szakértői feladatokhoz kapcsolódó jogszabályváltozások Dr. Kovácsné Sütő Irma mesterpedagógus szakértő:(

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. 09.24-től A szabályzat és az önértékelés jogi alapja 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (64-65., 86-87 ) 2. A nevelési- oktatási intézmények

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (módosításokkal!) Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére 10. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére Tárgy: A Dombóvári Gyermekvilág Óvoda igazgatói állásának betöltésére

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére. Az önkormányzati fenntartású óvodákat érintő döntések

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére. Az önkormányzati fenntartású óvodákat érintő döntések 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzati fenntartású óvodákat érintő döntések

Részletesebben

Kérdőívek, interjúk az intézményi önértékeléshez

Kérdőívek, interjúk az intézményi önértékeléshez Kérdőívek, interjúk az intézményi önértékeléshez 3.6.1. Az óra-/foglalkozáslátogatás megfigyelési szempontjai (Az Oktatási Hivatal által kiadott Országos Tanfelügyelet c. kézikönyv 1. számú melléklete)

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1.

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. SZABÁLYOZÁS a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 64. a nevelési-oktatási intézmények működéséről

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. ISO 9000 FÓRUM XXII. NEMZETI KONFERENCIA Balatonalmádi, 2015. szeptember 17. ISOFÓRUM XXII. NK A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október

TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október Tárgy: Tájékoztató a 2008/2009. tanévkezdés tapasztalatairól, a személyi és tárgyi feltételek alakulásáról. Készítette: Mozgay

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat

Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat SZÁMÁRA) alapján írta és szerkesztett anyag (szerkesztette: www.ovodaiszakerto.hu) Oldal 1 Tartalomjegyzék 1. ALAPADATOK... 3 2. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1979. évben Budapest, VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE 2015. április Az ÖKO-munkacsoport Tóth Violetta Takács Barbara biológia-testnevelés szakos tanár, az ÖKO- munkacsoport vezetője

Részletesebben

G Y Á L I L I L I O M Ó V O D A. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993. Készült: Gyál, 2015. augusztus 31.

G Y Á L I L I L I O M Ó V O D A. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993. Készült: Gyál, 2015. augusztus 31. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993 Készült: Gyál, 2015. augusztus 31. A Gyáli Liliom Óvoda gyakornoki szabályzata. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 21. -a és a 326/2013.

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2328-3/2015. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

Kodolányi János Főiskola Budapest

Kodolányi János Főiskola Budapest Kodolányi János Főiskola Budapest PEDAGÓGUS PÁLYA AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY TÜKRÉBEN Bella Tibor 2013. Június 7. Jogszabályok A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény Pedagógusképzés Nemzeti

Részletesebben

SOHASE LÉGY ELÉGEDETT AZZAL, AMI MOST VAGY, HA EL AKAROD ÉRNI AZT, AMI MOST MÉG NEM VAGY. (SZENT ÁGOSTON)

SOHASE LÉGY ELÉGEDETT AZZAL, AMI MOST VAGY, HA EL AKAROD ÉRNI AZT, AMI MOST MÉG NEM VAGY. (SZENT ÁGOSTON) SOHASE LÉGY ELÉGEDETT AZZAL, AMI MOST VAGY, HA EL AKAROD ÉRNI AZT, AMI MOST MÉG NEM VAGY. (SZENT ÁGOSTON) Tartalom tervezet A szakmai ellenőrzés elméleti háttere A tanfelügyelet, mint pedagógiai szakmai

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA 7132. BOGYISZLÓ, PETŐFI S. U. 16. Tel: 06-74-440-774 E-mail: ovoda@bogyiszlo.hu OM: 202193 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016 NEVELÉSI ÉV Ikt.sz. 107/2015 A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Kedves Szülők! Gyakornok, Pedagógus I., Pedagógus II., Mesterpedagógus, Kutatótanár kategóriák megszerzése minősítő vizsga ill. eljárás keretében.

Kedves Szülők! Gyakornok, Pedagógus I., Pedagógus II., Mesterpedagógus, Kutatótanár kategóriák megszerzése minősítő vizsga ill. eljárás keretében. Kedves Szülők! Tájékoztatni szeretnénk Önöket a köznevelési törvény által meghatározott értékelési rendszerről. Ebben a Szülők is szerepet kapnak a pedagógusok, vezető értékelésében on-line kérdőív kitöltésével.

Részletesebben

SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV

SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év Készült, a 229/2012.(VIII.28.) korm.r. és a Nktv 23 (1)-(2) bek. alapján. Intézményünk neve : Kölcsey Utcai és Ligeti Sori

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A törvény 2012. szeptember 1-jén lép hatályba, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre,

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

Részletesebben

Környezeti nevelés munkaközösség. munkaterv. 2014 /2015. nevelési év

Környezeti nevelés munkaközösség. munkaterv. 2014 /2015. nevelési év Környezeti nevelés munkaterv 2014 /2015. nevelési év Készítette: vezető Környezeti nevelés környezeti nevelés et vezeti: ben 14 fő vesz részt. 1. 2. Ökrösné Kara Judit 3. Molnárné Oros Csilla 4. Háló Éva

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló INTÉZMÉNY Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda Egregyi Tagintézménye, Hévíz, Zrínyi út 151 IDŐPONT 2011-2012 tanév, 2012. 08. 31. Az idei tanévben

Részletesebben

2. számú melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata pályázatot hirdet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Egyesített Óvoda intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK GYAKORNOKI SZABÁLYZATÁNAK BEMUTATÁSA. Készítette: Vetési Márta. SZOLNOK 2015. augusztus 28.

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK GYAKORNOKI SZABÁLYZATÁNAK BEMUTATÁSA. Készítette: Vetési Márta. SZOLNOK 2015. augusztus 28. SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK GYAKORNOKI SZABÁLYZATÁNAK BEMUTATÁSA Készítette: Vetési Márta SZOLNOK 2015. augusztus 28. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 326/2013. (VIII.30) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA OM 032736 : 2600 Vác, Nyár u.1. /: 27 / 315-419 E-mail: kisvacovi@gmail.com KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA Intézmény neve: Kisvác-Középvárosi Óvoda Intézmény

Részletesebben

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s 1 O vodai Belso O ne rte kele s Inte zme nyi o ne rte kele s TARTALOMJEGYZÉK 1. Intézményi alapdokumentumok alapján történő önértékelés... 3 1. Alapító okirat... 3 2 2. Pedagógiai program:... 7 3. SZMSZ...

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Az intézmény neve: D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 201948 Az óvoda neve: Eszterlánc óvoda

Részletesebben

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök augusztus 2014. 08.26, 08.28. Szülőértekezletek új óvodások szülei részére

Részletesebben

Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2014-2015. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016.

MUNKATERV 2015/2016. HÁROM SZIROM ÓVODA 4242 Hajdúhadház, Petőfi u. 1/a Tel/Fax:06-52-384-553 E-mail cím:postmaster@haromszirom.t-online.hu MUNKATERV 2015/2016. Intézmény OM- azonosítója: 030839 Nevelőtestület nevében: Intézményvezető:

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es nevelési év

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es nevelési év OM azonosító: 030872 KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es nevelési év A Nemzeti Erőforrás Minisztérium 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 10. fejezet 23. -a (1-2. bek.) alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató MUNKATERV Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév Készítette: Kissné Unatényi Katalin igazgató Bevezető gondolatok Nevelő-oktató munkánkat az iskola alapdokumentumai, valamint az azokban megnevezett

Részletesebben

2015-2016-os nevelési év előkészítése

2015-2016-os nevelési év előkészítése Készítette: Icsu Ferencné intézményvezető 2015-2016-os nevelési év előkészítése Napsugár Óvoda és Bölcsőde Minden tiszteletünk legyen a múlté, de a jövő kedvéért vessük le divatjamúlt zekénket. (Celestin

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2012/2013.

Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2012. szeptember 1. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI kelemen.gabriella@reformatus.hu

Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI kelemen.gabriella@reformatus.hu Hálát adok a Krisztus Jézusnak, a mi Urunknak, aki megerősített engem, mert megbízhatónak tartott, amikor szolgálatra rendelt. 1Tim 1,12 Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI kelemen.gabriella@reformatus.hu

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere. Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere. Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ Jogszabályok A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.)

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-i rendes ülésére 5. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-i rendes ülésére Tárgy: A 2014/2015. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Az óvodai ellátással kapcsolatos állami támogatásról Szombathely, 2015. november 3.

TÁJÉKOZTATÓ. Az óvodai ellátással kapcsolatos állami támogatásról Szombathely, 2015. november 3. TÁJÉKOZTATÓ Az óvodai ellátással kapcsolatos állami támogatásról Szombathely, 2015. november 3. Vonatkozó jogszabályok Magyarország 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény, Magyarország 2016.

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése 40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése HATÁROZAT Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2 0 1 3.

H Á Z I R E N D 2 0 1 3. Búzaszem Nyugati Óvoda 4400 Nyíregyháza, Búza u. 7-17. sz. Tel./fax: (42) 512-940 Email: buzaszemovi@gmail.com H Á Z I R E N D 2 0 1 3. Nyíregyháza, 2013. március 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 2. AZ ÓVODA NYITVATARTÁSI

Részletesebben

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 2013. 09. 01. Készítette: Kakuszi Imréné óvodavezető 1 Tartalomjegyzék 1. Törvényi hivatkozás 3. oldal 2. A szabályzat területi, személyi hatálya 3. oldal 3.

Részletesebben

TANÉVKEZDŐ KIADVÁNY. - kivonat. III. A pedagógus előmeneteli rendszerrel kapcsolatos fontosabb szabályok

TANÉVKEZDŐ KIADVÁNY. - kivonat. III. A pedagógus előmeneteli rendszerrel kapcsolatos fontosabb szabályok TANÉVKEZDŐ KIADVÁNY Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2015/2016. tanévre - kivonat III. A pedagógus előmeneteli rendszerrel

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV 1. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Tősér Gyuláné minőségügyi csop. vezető Minőségügyi beszámoló Intézményünkben minden kolléga

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap 4..sz. MELLÉKLET. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

Az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2015. (III.26.) HÖ. számú határozatával fogadta el.

Az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2015. (III.26.) HÖ. számú határozatával fogadta el. Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnökétől a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Az Aranykapu Óvoda alapító okiratának

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ 5600 Békéscsaba, Lenkey u.12. Tel.: 66/645-686, 66/324-462 email: lenkeyovi@t-online.hu Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év A Kormány 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete 23 ( ) alapján az alábbi adatok kerülnek közzétételre: 1. Felvétel, beiratkozás Felvétel: Az óvodai felvétel jelentkezési

Részletesebben