Napraforgó Óvoda Alsóörs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Napraforgó Óvoda Alsóörs"

Átírás

1 Napraforgó Óvoda Alsóörs 8226 Alsóörs Óvoda u. 2. Tel/fax: 87/ / ikt: /2015. Alsóörs Község Önkormányzata 8226Alsóörs Ady Endre u. 7. Tisztelt Képviselő-testület! Mellékelten megküldöm a Napraforgó Óvoda ös nevelési évben végzett munkájáról készült beszámolót. Kérem, beszámolóm elfogadást. Alsóörs, június 30. Tisztelettel: Csiszárné Huszár Judit intézményvezető

2 Beszámoló a Napraforgó Óvoda ös nevelési évben végzett munkájáról Készítette: Csiszárné Huszár Judit intézményvezető

3 Napraforgó Óvoda Alsóörs 8226 Alsóörs Óvoda u. 2. Tel/fax: 87/ / Bevezető A ös nevelési év beszámolójának elkészítésekor felhasználtam a 2014/2015-ös nevelési év munkatervét, a KIR statisztikáit, belső kimutatásokat, a szülők partneri elégedettség mérésének eredményeit, a gyermekek elégedettség mérésének eredményeit, illetve a nevelési év ellenőrzési terve alapján gyűjtött tapasztalatokat. A nevelési év során intézményünk működését az alábbi szabályzók határozták meg: Törvények: évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, illetve a törvényt módosító CXXIV. törvény évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, valamint az idevonatkozó módosítások évi XXXI. törvény az esélyegyenlőség érvényesülésének közoktatásban történő előmozdításáról szolgáló egyes törvények módosításáról. Rendeletek: - 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról /2012. (XII.17.) kormányrendelet Az óvodai nevelés országos alapprogramjáról. - 48/2012. (XXII.12.) EMMI rendelet a pedagógiai szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokon való közreműködés feltételeiről. - 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgáltató intézmények működéséről /2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról - Oktatási hivatal: Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez - Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez. Óvodai nevelés - Oktatási hivatal: Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára - Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő- testületének vonatkozó önkormányzati rendeletei - A nevelési munkát meghatározó belső szabályozók: - Az óvodai nevelés országos alapprogramja - Helyi Pedagógiai Program - Éves Munkaterv - SZMSZ

4 - Gyakornoki Szabályzat - Házirend I. Helyzetelemzés, intézményünk tárgyi és személyi feltételei Tárgyi feltételek Intézményünk óvodai neveléshez köthető, tárgyi feltételei a Pedagógiai Programunk mellékleteként csatolt eszközjegyzéknek megfelelően biztosított. Természetesen folyamatos pótlásra szorulnak azok az eszközök, melyek időközben tönkre mennek. Az elmúlt nyár folyamán a fűtési rendszer hibái kijavítására kerültek, illetve új beruházásként a konyhába új konyhaszekrény készült. A konyhai fekete mosogatónál nyílászáró csere történt, konyhai folyosón illetve az étteremben a tálalónál, csempézésre került sor. Fertőtlenítő meszelés volt a konyhában, a gyermekmosdóban. Intézményünk energia ellátását a tavasz folyamán felszerelt napelemek segítik. Azonban sürgősen megoldandó feladataink közé tartozik az éttermi nyílászárók cseréje, mert fűtési kapacitásunk jelentős részét feleslegesen használjuk fel, a rossz nyílászáróknak köszönhetően. A pedagógusok minősítési rendszerének bevezetése szükségessé teszi olyan technikai eszközök beszerzését, melyek használata nélkülözhetetlen a minősítési eljárások lebonyolításához. Egy laptop vásárlására sor került, azonban minőségi munkánk eredményessé tételéhez projektor beszerzése, WIFI kapcsolat kiépítése szükséges. Ezeket az eszközöket a gyermekek tevékenységei során, illetve szülői értekezletek alkalmával is szeretnénk felhasználni. Intézményünk elnyerte a Zöld Óvoda címet, ennek megfelelően a következő időszakban igyekszünk a kritériumrendszer által felvázolt feladatok megvalósításához szükséges eszközök beszerzésére. Intézményünk udvari játékainak felülvizsgálata, melyet jogszabály ír elő, nem megoldott. Ugyan új játék eszközeink rendelkeznek megfelelő tanúsítvánnyal, de azok jogszabályban előírt időszakonkénti felülvizsgálatára évek óta nem került sor.

5 Személyi feltételek Ebben a nevelési évben pedagógus létszámunk, a jogszabálynak megfelelően, gyermeklétszámhoz igazítottan, 5 fő. Heti munkaidő Kötelező óraszám Intézményvezető 40 óra 10 Intézményvezetőhelyettes 40 óra 24 2 Óvodapedagógus 40 óra 32 Gyakornok 40 óra 26 A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő dajkák száma 2 fő. Ebben a nevelési évben, betegség miatt, 9 hónapig helyettesítéssel tudtuk ellátni a dajkai feladatokat. A konyhai dolgozók száma 3 fő, 1 fő élelmezésvezető, illetve 1 fő 3 órában kisegítőként tevékenykedik. A vacsoráztatást 1 fő megbízási szerződés formájában látja el. Nevelő munkánkat heti 4 órában fejlesztő pedagógus segíti, alkalmazását intézményünk költségvetéséből biztosítjuk. Óvodánk logopédiai ellátását, hasonlóan az előző évhez, a Balatonfüredi Nevelési Tanácsadó utazó logopédusa látja el. A gyermekek terápiás foglalkozáson heti egy alkalommal óvodánkban, illetve szülői igény szerint második alkalommal Balatonfüreden vesznek részt. Gyermekközösségek Intézményünk gyermeklétszáma ebben a nevelési évben a következőképpen alakult: Katica csoport Lepke csoport Gyermeklétszám okt Gyermeklétszám május Bejáró gyerekek száma 4 8 Tanköteles gyermekek száma Iskolába lépő gyerekek száma 10 5 További óvodai nevelés javasolt 1 5 A következő nevelési évre előjegyzett gyermekek száma: 18. A évi LV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény módosításának 5. -a kimondja: Az óvodai csoportok minimális, maximális és átlaglétszámát az NKT. 4. melléklet határozza meg. Az óvodai csoportokra megállapított maximális létszám

6 (25 fő) a nevelési év indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb 20 %-kal átléphető. Ezért a következő nevelési év indítása előtt, ismételten a Fenntartó engedélye szükséges, hogy az előjegyzett gyermekek igénybe vehessék az óvodai nevelést. II. Óvodánk szakmai munkája 2014/2015-ös nevelési évben elsődleges célunk volt: A gyermekek mindenekfelett álló érdekeinek tiszteletben tartásával a nyugodt, és kiegyensúlyozott légkör biztosítása Törvényes és színvonalas intézményműködés biztosítása További céljaink: Az óvoda szabályozó dokumentumainak (PP, SZMSZ és mellékletei, Házirend) egységes értelmezése, gyakorlati megvalósítása A szervezet szakmai színvonalának további erősítése Nevelési év fő feladatai: - Az új dokumentumok aktualitásának megőrzése - Pályázati lehetőségek felkutatása, felhasználása a szakmai és tárgyi feltételek javítására - Pedagógiai Programban megfogalmazott feladatok folyamatos megvalósítása - Séták, kirándulások szervezésével természeti és társadalmi környezetünk megismerése,természet szeretetére, védelmére nevelés - A törvényi előírásoknak megfelelő fejlődési napló vezetése, s ennek megfelelően tájékoztató a szülőknek - Különös figyelmet igénylő gyermekek, tehetséges gyermekek felismerése, fejlesztése. Nevelési év sajátos feladatai: - Felkészülés a tanfelügyeleti szakmai ellenőrzésekre és a pedagógusok előmeneteli rendszerének alapját képező minősítési rendszer bevezetésére - A Zöld Óvoda pályázat elkészítése, kritériumoknak való megfelelés - A gyermekek kulturált viselkedésének alakítása, formálása, a szülőkkel való együtt nevelés erősítése e témában - Az óvoda udvarának további rendezése, virágosítása Sziklakert kialakítása, környezet fokozott védelme, szelektív hulladékgyűjtés folytatása A ös nevelési év munkatervében megjelölt sajátos feladatok között szereplő Zöld Óvoda pályázat elkészítése és annak sikeres elnyerése egész nevelési évben meghatározónak

7 bizonyult. Örömünkre szolgált és egyben utat mutatott, ahhoz hogy megvalósíthassuk a kritérium rendszerben vállalt feladatainkat. A környezettudatos nevelés életünk részévé vált. A hulladékot szelektíven gyűjtjük a csoportszobákban, használjuk az udvari komposztálót. Barkácsoló délutánok alkalmával újrahasznosítottunk különböző anyagokat. A víz és energiatakarékosság fontosságára felhívjuk a gyerekek figyelmét. A természet szeretetére nevelést, a környezetvédő-természetvédő ember személyének alakítását már kiscsoportos korban elkezdjük. Ehhez jó alkalmat jelentettek az élményszerző kirándulások, séták. A természeti környezetben gyűjtött tapasztalatok segítették a gyermekek ismereteinek elmélyítését. A nevelési év során igyekeztünk zöld ünnepeink köré szervezni tevékenységeinket. Ősszel, az Állatok világnapján, a Polgármester Úr szervezésének köszönhetően, egész napos buszos kiránduláson voltunk a megújult veszprémi állatkertben. A gyerekek olyan élményekkel és új ismeretekkel tértek haza, melyekre alapozva, sikeresen dolgozhattuk fel az állatok témakörét. A Víz világnapjához kötődően, Víz projekt keretében tevékenykedtünk. Ezen a héten minden a vízről szólt, a folyók, tavak, patakok élővilágáról, bolygónk nagyobb természetes vizeiről, a vizek védelméről, a környezet szennyezésről. Vettünk vízmintát a Séd patakból, nagyítóval megnéztük milyen élőlények élnek a vízben. A támogatói megállapodásnak köszönhetően voltunk horgászni az Ezüsthíd Horgászegyesület tanyáján. Itt megismerték a gyerekek a Balatonban élő halakat, ismerkedtek a horgászás szabályaival. /A szülői visszajelzések alapján, a gyermekekben sikerült elültetni egy hasznos időtöltés csíráját/. Az elmúlt évhez hasonlóan, igaz most két hétig tartó, Egészség hét projekt során az egészséges életmód szokásainak kialakítását tűztük ki célul. A gyerekek előadást hallhattak a fogápolás fontosságáról, megismerkedtek a fogorvosi rendelővel, az abban található eszközökkel. Egészséges zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztottak, kóstoltak. Azok a szülők, akik eljöttek, /ismét nagyon kevés volt az érdeklődő/ gyermekbalesetekről, ezek megelőzéséről, szakszerű ellátásról hallhattak előadást. A gyermekek mozgásfejlődéséről és az ahhoz kapcsolódó értelmi fejlődésről e témában jártas szakemberek osztották meg ismereteiket az érdeklődőkkel. A Föld napján részt vettünk óvodásainkkal a falutakarításban. Madarak és fák napján egész napos kirándulásra mentünk a balatonfüredi Vadasparkba, Koloska-völgybe. Voltunk kirándulni a Somlyó-hegyen, Balaton parton. Tapasztalatokat gyűjtöttünk zöldségesben, vasútállomáson, postán. Folytattuk a Madárovi programot, madárvédelmet, madáretetést. Jelenleg is kisfiókák etetését figyelhetjük a fészekodúban.

8 A csoportok közösségi életére, a nagy létszám ellenére is, az egymásra való odafigyelés, együttműködés volt jellemző. Persze akadtak konfliktusok, melyek ritkán agresszióban teljesedtek ki. A gyermekek kulturált viselkedésének alakítása, formálása, a szülőkkel való együttnevelés, mint feladat különösen nagy problémát jelentett az év egy részében. Intézményünkre nem volt jellemző a roma gyermekek jelenléte. Ebben a nevelési évben ez új feladatként jelentkezett a községben költöző nevelőszülő családból érkező 3 kisgyermek óvodánkba kerülésével. Az együttműködő, kölcsönös bizalmon alapuló óvodapedagógusszülő kapcsolat kialakítására törekedtünk, hisz fontosnak tartjuk a szülők bevonását az óvodai nevelés folyamatába. A nevelt gyermekek nehezen illeszkedtek be a csoport életébe, a többi kisgyermek is nehezményezte furcsa viselkedésüket, ugyanakkor intézményünk számára nagyobb problémát jelentett más szülőkkel elfogadtatni a gyermekek óvodai nevelésben való bekapcsolódását. Az érintett szülőkkel való többszöri személyes beszélgetés során próbáltunk rávilágítani arra, hogy a gyermekeiknek akkor tudnak a legtöbbet segíteni, ha ők is pozitívan viszonyulnak a kialakult helyzethez. Folyamatosan kapcsolatban állunk a Gyermekvédelmi szakemberekkel és pszichológusi segítséget is kértünk a Nevelési Tanácsadótól. Ennek köszönhetően, a gyermekek igyekeznek elfogadni a csoport szokásait, fejlődésüket az óvodapedagógusok, logopédus, fejlesztőpedagógus segíti. A csoportok neveltségi szintjét figyelembe véve megállapítható, hogy a nevelési év végére a gyermekek többsége a csoportban kialakított szokás és szabály rendszer szerint éli mindennapi életét. Meg kell említeni, hogy a családokból érkező kis csoportosaink többsége nem rendelkezik az étkezésekhez kötődő szokásokkal, nem tudnak étkezéskor egyhelyben ülni, nem használják helyesen a kanalat, nem használnak szalvétát. Mind két csoportban az év végi beszámolókból kitűnik, hogy a gyermekek túl hangosak, egymást túl kiabálják, nincs beszédfegyelmük, gyakran egymás és a felnőttek szavába vágnak. Ez nagy valószínűséggel a nagy létszámnak is köszönhető. A nevelési év során igyekeztünk különböző programokat megszervezni: Hitoktatást a szülői igényeknek megfelelően Heti egy alkalommal néptánc oktatáson vehettek részt a tánc iránt érdeklődő gyerekek Heti egy alkalommal a fiúk focizni jártak A szülői igények kielégítésére, heti egy alkalommal gyermek rock end roll foglalkozás volt. A következő év tervezésekor figyelembe kell vennünk, hogy délutáni elfoglaltságainkat csak akkor tudjuk helyben megszervezni, ha sikerül megfelelő helyet biztosítanunk, hisz délután rossz idő esetén nem lehet tól összevont csoportokat kialakítani. Óvodán kívüli programjaink során új élményekkel lettek gazdagabbak óvodásaink. Az év során háromszor bábszínházban voltunk, az iskola vezetésének köszönhetően csillagászati előadáson vettünk részt.

9 Ebben a nevelési évben is barkácsoló délutánokkal készültünk az ünnepekre, ezzel a szülőkkel, családokkal való szorosabb kapcsolat kialakulását szerettük volna elérni. A Szülők Közösségére egész évben az együttműködés, az óvodának nyújtott önzetlen segítségnyújtás volt jellemző. Szülők szervezték meg a karácsonyi vásárt, adományként egy családtól futóbiciklit kaptunk. Segítséget kaptunk a Koloska-völgyi kiránduláson a gyermekek utaztatásához is. A Szülői Közösség vezetője és egy szülő segítségével sikerült megalapítanunk az Alsóörsi Napraforgó Óvodásokért Alapítványt, melynek adminisztrációs feladatait szintén egy szülő vállalta magára. Óvodai ünnepélyeink a Pedagógiai Programban és a munkatervben meghatározottak szerint kerültek megszervezésre. Az intézményünkben már hagyománnyá vált májusfaállítást a község programjaihoz igazodva a Merse parkban tartottuk. Óvodásaink részt vettek a falu életében. Advent idején a Törökháznál tartandó gyertyagyújtáson szerepeltek, részt vettünk a falutakarításban, illetve sportoltunk Kihívás napján. Gyermekvédelem Ebben a nevelési évben 4 kisgyermek kapott gyermekvédelmi támogatást, és így ingyenes étkezésben részesült. Nagy családosként 10 kisgyermek kapott étkezési támogatást. 3 kisgyermek hivatásos nevelőszülővel él, akik a törvény értelmében halmozottan hátrányos helyzetűnek minősülnek. Az óvodapedagógusok a hátrányos helyzetű gyermekek sorsának alakulását folyamatosan figyelemmel kísérték. Szükség esetén jellemzést, környezettanulmányt készítettek a gyermekekről. A Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjével folyamatosan kapcsolatot tartunk, a prevenciós problémákat megszüntető tevékenységek az óvodapedagógusok, a védőnő, a jegyző egyeztetésen alapultak. III. Óvodánk minőségügyi munkája Jogszerűség Az intézmény vezetése törekszik arra, hogy folyamatosan biztosítsa a teljes működést szabályozó dokumentumok, különböző szintű rendeletek, a fenntartó önkormányzat, valamint az intézmény belső szabályozóinak hozzáférhetőségét, a kétoldalú információáramlást.

10 Azonban ez a napi szinten változó oktatással- neveléssel összefüggésben álló jogszabályváltozások esetében szinte lehetetlen. Tervezés A tervezésünk alapjául a jelenleg intézményünk minőségelvű működését biztosító dokumentumok szolgálnak, melyek a pedagógus minősítési rendszer kialakításával, az intézményi önértékelési rendszer bevezetésével folyamatosan változni fognak. Vezetői ellenőrzés Vezetői ellenőrzésre és értékelésre az éves munkatervben meghatározott szempontok figyelembevételével kerül sor. Minőségirányítási rendszer működése A évi CXC. tv. már nem tartalmazza a minőségirányítási rendszer működtetését. Ettől függetlenül óvodánkban az intézményi önértékelési kézikönyv elkészítését megelőzően is a partneri elégedettség vizsgálatra alapozva készítjük el a következő nevelési év munkatervét. A 2014/2015-ös nevelési év végén 41 család számára adtunk ki kérdőívet. A kérdőív az óvodai önértékelési kézikönyv standardja alapján készült. A kiadott kérdőívekből 36 értékelhető érkezett vissza. Ez az arány annak köszönhető, hogy kértük a szülőket, hogy ne vigyék haza, hanem a szülői értekezlet alkalmával töltsék ki a kérdőíveket. Az alábbi véleményeket fogalmazták meg a szülők az óvodai neveléssel, az intézmény működésével kapcsolatosan. 1. Az óvodára a gyermekek kulturált viselkedése jellemző: ezt tükrözi beszédük, 78% viselkedésük a nevelőtestület tagjaival, más felnőttekkel és óvódás társaikkal. 2. Gyermekem fejlesztése, a fejlődés ütemének ellenőrzése rendszeres, tervezett 83% és összehangolt. 3. Gyermekemet az óvodában objektívan és reálisan értékelik. 81%

11 4. Gyermekem tisztában van a szokás-/szabályrendszer követelményekkel. 86% 5. Szülőként megfelelő visszajelzést kapok gyermekem fejlődési eredményeiről. 76% 6. Az óvoda segíti gyermekemet, hogy fejlessze képességeit. 79% 7. Az óvoda eredményesen segíti a lemaradó gyermekeket, kezeli a felzárkóztatás 79% feladatát. 8. Az intézmény lehetőséget teremt a tehetség kibontakoztatására. 69% 9. Az óvodába járó gyermekekre jellemző az életkoruk és fejlettségük szerinti 85% együttműködés. 10. Az óvodába járó gyermekekre jellemző az előítélet-mentesség. 89% 11. Az óvodában a nevelés-oktatás személyre szabott: a pedagógusok ismerik a 81% gyermekek testi és szellemi képességeit, törődnek értelmi, érzelmi fejlődésükkel. 12. Az óvoda elvárásai magatartási, erkölcsi téren reálisak, a gyermekek 84% életkorának, fejlettségének megfelelőek. 13. Az óvoda hangsúlyt fektet az óvodán kívüli tevékenységek szervezésére. 85% 14. Az óvoda hangsúlyt fektet a gyermekek környezettudatos nevelésére. 93% 15. Az óvoda hangsúlyt fektet az egészséges életmódra nevelésre, lehetőséget 88% teremt rendszeres testmozgásra, friss levegőn való tartózkodásra, délutáni pihenésre. 16. Az óvoda fontosnak tartja a nemzeti hagyományok megismertetését, a 83% magyarságtudat, hazaszeretet kialakítását. 17. Az intézményben a gyermekek megismerik az erkölcsi normákat. 86% 18. Az intézményvezető jelenléte meghatározó az óvodában. 86% 19.. Az intézménynek jó a hírneve, jól képzett pedagógusok magas színvonalon 79% végzik munkájukat. 20. A dajkák munkájukkal hozzájárulnak a gyermekek fejlődéséhez. 89% 21. Az óvoda higiéniai tisztasága megfelelő, környezete rendezett. 86% 22. A gyermekek étkeztetése változatos, mennyisége megfelelő. 81% A szülők a visszaérkezett kérdőívek alapján óvodánk erősségének tekintik: Az óvoda hangsúlyt fektet a gyermekek környezettudatos nevelésére. A dajkák munkájukkal hozzájárulnak a gyermekek fejlődéséhez. Az óvodába járó gyermekekre jellemző az előítélet-mentesség. Az óvoda hangsúlyt fektet az egészséges életmódra nevelésre, lehetőséget teremt rendszeres testmozgásra, friss levegőn tartózkodásra, délutáni pihenésre. Az intézményvezető jelenléte meghatározó. Az óvodai higiéniai tisztasága megfelelő, környezete rendezett. Gyermekem tisztában van a szokás-/szabályrendszer követelményekkel. Az intézményben a gyermekek megismerik az erkölcsi normákat. Gyengeségeink a következők:

12 Az intézmény lehetőséget teremt a tehetség kibontakoztatására. Szülőként megfelelő jelzést kapok gyermekem fejlődési eredményeiről. Az óvodára a gyermekek kulturált viselkedése jellemző. A kérdőívek kiértékelésekor szembetűnő volt és örömmel tapasztaltuk, hogy a szülőkkel való együttgondolkodás, nevelés során sikeresen valósítjuk meg pedagógiai programunk egyik kiemelt feladatát, a környezettudatos magatartás kialakítását, környezeti nevelést. Azzal, hogy intézményünk elnyerte a Zöld Óvoda címet, még inkább törekszünk a cím elnyeréséhez szükséges kritériumoknak való megfelelésnek, azok továbbfejlesztésére. A gyermekek óvodai neveléséhez kapcsolódó szakmai munka területei közül az egészséges életmódra nevelés, erkölcsi nevelés, közösségi nevelés színvonalával elégedettek a szülők. Intézményünk tisztaságát jónak ítélik, elégedettek a dajkák munkájával. Az elmúlt nevelési évhez hasonlóan, kiemelt nevelési feladatunk volt a különös figyelmet igénylő gyermekekkel való bánásmód alakítása, formálása. Ebbe a kategóriába tartoznak a tehetséges gyerekek is. A szülők szerint intézményünk még mindig nem tesz eleget a tehetséges gyermekek fejlesztése érdekébe. A szülők szerint intézményünk nem ad megfelelő visszajelzést a gyermekek fejlődési eredményeiről. A gyermekek kulturált viselkedését negatívan ítélik meg.

13 Összességében elmondható, hogy az elmúlt évhez hasonló eredmények születtek, /bár a tavalyi eredmények nem teljes képet mutatnak, mert nagyon kevés kérdőív érkezett vissza/. A visszajuttatott kérdőíven szereplő vélemények megerősítenek bennünket abban, hogy az Óvodai Országos Alapprogramban és Pedagógiai Programunkban megfogalmazott feladatainkat, kitűzött céljainkat, különös tekintettel a környezeti nevelésre, jól sikerül megvalósítanunk. További munkánk során igyekszünk a szülők által megnevezett gyengeségek javítására. A tehetséges gyermekek személyiségfejlődéséhez intézményünk lehetőségeihez mérten tudunk csak hozzájárulni. A gyermekek fejlődéséről való tájékoztatásra fogadó óráinkon, szülői értekezleteken van lehetőség. Tapasztalatunk szerint, a fogadó órákon csak azok a szülők jelennek meg, akikkel napi szinten is kapcsolatot tartunk. Javasolni fogjuk a lovasi gyerekek szüleinek, hogy legalább havonta egyszer keressék fel óvodánkat, óvodapedagógusainkat, így lehetőségük lesz tájékozódni gyermekeik fejlődéséről, illetve megtekinthetik gyermekeik munkáit is. Nem zárkóznak el pedagógusaink attól sem, hogy ettől eltérő, előre egyezetett időpontban kerüljön sor megbeszélésekre. A gyermekek kulturált viselkedésének kialakítását csak a szülőkkel közösen végzett munka eredményeként tudjuk megvalósítani.

14 A gyermekek véleményének kikérésére is sor került. Tevékenységek Szeretem Nem szeretem 1.Asztali játék 9 90 % 1 10 % 2. Játék a szőnyegen % Játék a babaszobában 8 80 % 2 20 % 4. Játék az udvaron % Ábrázoló tevékenység % 1 10 % 6. Testnevelés 9 90 % 1 10 % 7. Mese-vers % Matematika % Környezet megismerése % Ének, énekes játék 8 80 % 2 20 % 11. Öltözködés 8 80 % 2 20 % 12.Terítés % Fogmosás % Pihenés 8 80 % 2 20 % ös nevelési évben a gyermekek kedvelt tevékenységei: Játék a szőnyegen Játék az udvaron Ábrázoló tevékenység Mese-vers Matematikai tapasztalatszerzés Környezet megismerése Terítés Fogmosás Kevésbé kedvelt tevékenységek: Játék a babaszobában ének, énekes játék Öltözködés Pihenés A vizsgálatból megállapítható, hogy Pedagógiai Programunk fő célkitűzéseinek megvalósulását a gyermekek mindennapjaik során is megélik. A játék, a környezeti nevelés,

15 az egészséges életmód alakítása és a hozzá kapcsolódó tevékenységek a gyermekek számára is meghatározók. Intézményünk szerves részét képezi óvodánk főzőkonyhája. A konyhai gépek, edények, eszközök számának folyamatos cseréje, pótlása szükséges. A konyha, jelentős szerepet tölt be községünk életében, számos eseményen dicsérik az itt készülő ételeket. Itt készül a Márton-napi libasült, a szép korúak karácsonyára, iskolai karácsonyi ünnepélyre, Falukarácsonyra a pogácsa és egyéb ételek. Kiszolgálja a Sport bál közönségét, Nyugdíjas farsangra érkezőket. A község számos programján kínálják a vendégeket: Kilátó avató, Községház avató, Majális, Jókai bableves muri, Halászlé-főző verseny, Falunap, Borverseny. Számos sporttal kapcsolatos rendezvényre készít pörköltet. A felsoroltakon túl biztosítja az óvodások, iskolások, nyugdíjas, szociális és vendég étkezők ellátását. Az elmúlt nevelési évben az alábbi adag számok készültek: szept. okt. nov. dec. jan. febr. márc. ápr. máj. jún. Adag A következő nevelési év feladatai: - felkészülés a pedagógusminősítési rendszer által meghatározott minősítési eljárásokra, minősítő vizsgára - Intézményi önértékelési kézikönyv elkészítése, intézményi elvárás rendszer kidolgozása - Szakmai ellenőrzésekre, tanfelügyeleti ellenőrzésekre való felkészülés - közvetett partnereink tájékoztatása a partneri elégedettségről, - a szülői tájékoztatás hatékonyabbá tétele - a gyermekek kulturált viselkedésének alakítása, formálása, a szülőkkel való együttnevelés erősítése e témában - a Zöld Óvoda pályázat kritériumainak való megfelelés IV. Összegzés A 2014/15-ös nevelési év gazdag program kínálatának köszönhetően a gyermekek jól érezték magukat óvodánkban. Kitűzött nevelési céljainkat intézményünk megvalósította.

16 A következő nevelési évben óvodai csoportjaink létszáma szintén eléri a főt, óvodánk kihasználtsága ismét 100% feletti. A gyermekek egészséges fejlődésének biztosítása érdekében nagyon szeretnénk, ha óvodánk bővítése megvalósulhatna. Alsóörs, június 30. Csiszárné Huszár Judit intézményvezető

Napraforgó Óvoda Alsóörs éves beszámolója

Napraforgó Óvoda Alsóörs éves beszámolója Napraforgó Óvoda Alsóörs éves beszámolója 2015-2016 Intézményvezető:.. Intézmény OM- azonosítója: 201811 Csiszárné Huszár Judit Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében: Szekeres Károlyné Szülői szervezet

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2015/2016.

Részletesebben

A Gyermekvilág Óvodában, 2015-ben végzett szülői elégedettséget mérés értékelése

A Gyermekvilág Óvodában, 2015-ben végzett szülői elégedettséget mérés értékelése A Gyermekvilág Óvodában, 2015-ben végzett szülői elégedettséget mérés értékelése A 20 kérdést az Oktatási hivatal útmutatója alapján tettük fel. A kérdezés mind a három épületben, azonos ideig, áprilisban

Részletesebben

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit A Zöld Titkok Kastélyóvodája Minõségirányítási Programja végrehajtásának értékelése 2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit óvodavezetõ 2 Az 1993. évi LXXIX.törvény a közoktatásról 40. (11) alapján

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / 20167 NEVELÉSI ÉVRE Készült: A Nemzeti Köznevelési Törvény végrehajtásáról szóló 229./2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23. (1) (2) alapján Az intézmény adatai: Székhely óvoda:

Részletesebben

A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú

A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4032 Debrecen, Bolyai u. 29. sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 E-mail: bolyai@iskola.debrecen.hu A Debreceni Bolyai János

Részletesebben

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( )

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( ) Rozmis Attiláné Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak (2015.09.01.) Az elmúlt és az idei évben több ponton is megváltozott a köznevelést

Részletesebben

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról 2440 SZÁZHALOMBATTA Csokonai u. 50. Tel.: 06-23-354-465, Fax.: 06-23-354-475 E-mail: napsugar@mail.battanet.hu OM azonosító: 032790 Minőségi Nevelési - Oktatási Intézmény Beszámoló a 2013-2014-es nevelési

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban

Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban A PEDAGÓGIAI-SZAKMAI ELLENŐRZÉSRE ÉS INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSRE ÉPÜLŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGFEJLESZTÉS Salgótarján, 2014, szeptember 29. 1 Köznevelés - fejlesztési projektek

Részletesebben

OM azonosító:

OM azonosító: A Szombathelyi Szűrcsapó Óvoda a pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó a OM azonosító: 036473 Készítette: óvodavezető

Részletesebben

A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú

A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4032 Debrecen, Bolyai u. 29. sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 E-mail: bolyai@iskola.debrecen.hu OM: 031 083 A Debreceni

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő

A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve Óvoda neve, címe: Ajka Városi Óvoda 8400 Ajka Bródy Imre utca 7. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

AKTUÁLIS FELADATAINK. Vezetői, pedagógusi feladatok A 2014-2015-ös nevelési év tükrében

AKTUÁLIS FELADATAINK. Vezetői, pedagógusi feladatok A 2014-2015-ös nevelési év tükrében AKTUÁLIS FELADATAINK Vezetői, pedagógusi feladatok A 2014-2015-ös nevelési év tükrében "Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét, szaporítja tapasztalatait. Ő azt hiszi, csak játszik. De mi már

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A KKZKÁI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 1. Az önértékelés alapját képező szabályok Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Éves Önértékelési Terv os nevelési év

Éves Önértékelési Terv os nevelési év Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14 Tel: 52/273-180, e-mail: ovodavezeto@egyovig.hu www.egyovig.hu OM azonosító: 200463 Éves Önértékelési Terv 2015-16-os nevelési év 1 2

Részletesebben

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása Előterjesztés A 6. napirendi ponthoz Napirend: Előterjesztő: Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása a polgármester és az óvodavezető Előzmények: - Határozat- tervezet: az előterjesztés

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Az intézmény nevelő oktató munkája a pedagógiai program alapelveinek megfelelő napi pedagógiai gyakorlatot tükrözi.

Az intézmény nevelő oktató munkája a pedagógiai program alapelveinek megfelelő napi pedagógiai gyakorlatot tükrözi. 38 válasz Összes válasz megtekintése Elemzések közzététele carinosamadre@gmail.com Űrlap szerkesztése Összegzés Az intézmény nevelő oktató munkája a pedagógiai program alapelveinek megfelelő napi pedagógiai

Részletesebben

Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája. Szent-Györgyi Albert

Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája. Szent-Györgyi Albert MAGYAR SZENTEK RÓMAI KATOLIKUS ÓVODA és ÁLTALÁNOS ISKOLA 3060 Pásztó Deák Ferenc út 17. telefon: 32/889-103; 889-104; email cím: titkarsag.paszto@ekif-vac.hu A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Képviselő Testület! Vezetői Pályázat Napsugár Óvoda Tisztelt Képviselő Testület! Horváth Zsoltné s^akvksgázott óvodapedagógus a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárczay Anna Városi Óvoda 2012. július 13. napján kiadott, 86/2012.(VII.13.) számú önkormányzati határozattal elfogadott

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. 09.24-től A szabályzat és az önértékelés jogi alapja 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (64-65., 86-87 ) 2. A nevelési- oktatási intézmények

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 64. MELLÉKLET: 4 db TÁRGY: Javaslat az óvodák 205/206. nevelési évi csoportjaira E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 205. július

Részletesebben

Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3881 Abaújszántó, Béke út 15.

Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3881 Abaújszántó, Béke út 15. Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3881 Abaújszántó, Béke út 15. A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra

Részletesebben

Dr. Kovácsné Sütő Irma mesterpedagógus szakértő:( pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógusminősítés)

Dr. Kovácsné Sütő Irma mesterpedagógus szakértő:( pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógusminősítés) A pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítés szakterületre vonatkozó, a szakértői feladatokhoz kapcsolódó jogszabályváltozások Dr. Kovácsné Sütő Irma mesterpedagógus szakértő:(

Részletesebben

os NEVELÉSI ÉV

os NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016-os NEVELÉSI ÉV SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat.

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. MARGIT TÉR 20. TELEFON/FAX: (52) 498-565 BEVEZETŐ GONDOLATOK A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. Mint korábban,

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ , Különös közzétételi lista

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ ,   Különös közzétételi lista ALSÓVÁROSI ÓVODA 2600 Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ 317-092, e-mail: forteovi@vipmail.hu Különös közzétételi lista Az intézmény neve, székhelye: Vác Város Önkormányzat Képviselő- testületének Alsóvárosi

Részletesebben

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ :

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ : Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/541-434 :37/541-433 : polgarmester@kerekharaszt.hu /2016. Előkészítésben közreműködött: Ludányi Brigitta köznevelési referens

Részletesebben

Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT A 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet előírásai szerint készült, az intézmény nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő, pedagógus szakképzettséggel rendelkező gyakornok munkavállalóinak. Kecskeméti Vásárhelyi

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

Ferencvárosi Napfény Óvoda 2016/17 évi munkaterv függeléke FÜGGELÉK

Ferencvárosi Napfény Óvoda 2016/17 évi munkaterv függeléke FÜGGELÉK FÜGGELÉK Gyermekvédelmi feladatok ellátásának terve Gyermekvédelmi felelős: 2 Az óvodában a gyermekvédelmi feladatok koordinálására gyermekvédelmi felelős tevékenykedik, aki munkáját a gyermekvédelmi törvényben

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017. nevelési év A Kormány 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete 23 ( ) alapján az alábbi adatok kerülnek közzétételre: 1. Felvétel, beiratkozás Felvétel: Az óvodai felvétel jelentkezési

Részletesebben

A tanfelügyelet és a pedagógusminősítés jogszabályi hátterének változásai

A tanfelügyelet és a pedagógusminősítés jogszabályi hátterének változásai A tanfelügyelet és a pedagógusminősítés jogszabályi hátterének változásai 2015. július 22. Deák Varga Kinga pedagógiai szakértő, szaktanácsadó kinga.deakvarga@lutheran.hu Kit érint? Pedagógus Önértékelés

Részletesebben

EPSZTI és RPI Szaktanácsadói értekezlet Budapest, február 21.

EPSZTI és RPI Szaktanácsadói értekezlet Budapest, február 21. EPSZTI és RPI Szaktanácsadói értekezlet Budapest, 2017. február 21. Szaktanácsadás segítség, támogatás, támasz, segítségnyújtás, (be)biztosítás közreműködés, segédeszköz, megsegítés Nem alá-főlé rendelt

Részletesebben

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (módosításokkal!) Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

Beszámoló. Napsugár Óvoda Vezetőjétől Nyírmada, Sugár út 1. A Napsugár Óvoda működési feltételeiről, és gazdálkodásáról

Beszámoló. Napsugár Óvoda Vezetőjétől Nyírmada, Sugár út 1. A Napsugár Óvoda működési feltételeiről, és gazdálkodásáról Napsugár Óvoda Vezetőjétől 4564 Nyírmada, Sugár út 1. Beszámoló A Napsugár Óvoda működési feltételeiről, és gazdálkodásáról Nyírmada, 2014. május 25. Tisztelt Képviselő-testület! Óvodánk elmúlt egy évi

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

Söjtöri Óvoda. helyi értékelési szabályzata

Söjtöri Óvoda. helyi értékelési szabályzata Söjtöri Óvoda helyi értékelési szabályzata Készítette: Csányiné Rácz Eszter óvodavezető 1 Tartalomjegyzék 1. A helyi értékelési szabályzat készítése, elfogadása, hatályba lépése... 3 2. Értelmező rendelkezések...

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

A szabályzat hatályban lépésének napja: október 1. Jóváhagyta: Králik Tibor főigazgató

A szabályzat hatályban lépésének napja: október 1. Jóváhagyta: Králik Tibor főigazgató A Soproni Szakképzési Centrum pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési Jóváhagyta: Králik Tibor főigazgató

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 229/2012 (VIII.28) Kormány rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról I. fejezet 23. (1-2) bekezdés 2015-2016 nevelési évhez A Nemzeti Erőforrás Miniszter

Részletesebben

Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: Orgovány Kölcsey u.1. 76/

Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: Orgovány Kölcsey u.1. 76/ Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 202188 6077 Orgovány Kölcsey u.1. 76/376-378 email: orgovoda@freemail.hu Különös közzétételi lista a 2016/2017 nevelési évről A kormány 229/2012

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Játékvár Óvoda 2016/2017. NEVELÉSI ÉV

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Játékvár Óvoda 2016/2017. NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Játékvár Óvoda 2016/2017. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról I. Fejezet 10. A

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1.

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. SZABÁLYOZÁS a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 64. a nevelési-oktatási intézmények működéséről

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október

TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október Tárgy: Tájékoztató a 2008/2009. tanévkezdés tapasztalatairól, a személyi és tárgyi feltételek alakulásáról. Készítette: Mozgay

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. ISO 9000 FÓRUM XXII. NEMZETI KONFERENCIA Balatonalmádi, 2015. szeptember 17. ISOFÓRUM XXII. NK A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet

Részletesebben

Kérdőívek, interjúk az intézményi önértékeléshez

Kérdőívek, interjúk az intézményi önértékeléshez Kérdőívek, interjúk az intézményi önértékeléshez 3.6.1. Az óra-/foglalkozáslátogatás megfigyelési szempontjai (Az Oktatási Hivatal által kiadott Országos Tanfelügyelet c. kézikönyv 1. számú melléklete)

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/36/15/2016. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. október 26-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jogszabályi háttere: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

G Y Á L I L I L I O M Ó V O D A. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993. Készült: Gyál, 2015. augusztus 31.

G Y Á L I L I L I O M Ó V O D A. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993. Készült: Gyál, 2015. augusztus 31. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993 Készült: Gyál, 2015. augusztus 31. A Gyáli Liliom Óvoda gyakornoki szabályzata. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 21. -a és a 326/2013.

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT BIATORBÁGYI BENEDEK ELEK ÓVODA 2051 Biatorbágy, Fő u. 61. ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak értékelésére

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére. Az önkormányzati fenntartású óvodákat érintő döntések

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére. Az önkormányzati fenntartású óvodákat érintő döntések 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzati fenntartású óvodákat érintő döntések

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

A Farkas Ferenc Zeneiskola Önértékelési programja

A Farkas Ferenc Zeneiskola Önértékelési programja A Farkas Ferenc Zeneiskola Önértékelési programja érvényes: 2015. IX. 1 2020. VIII. 31. Készítette: Isztl Fodor Barbara intézményvezető Farkas Ferenc Zeneiskola OM: 039432 www.farkasferenc-zeneiskola.hu

Részletesebben

A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül

A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra Oldal 1 Tartalomjegyzék Intézményi alapadatok... 3 Jogszabályi háttér... 3 1. Alkalmazási

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

A/ Általános elvárások:

A/ Általános elvárások: Öko iskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek Határidő Felelős A/ Általános elvárások: Az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása. Igényes környezet kialakítása és kialakíttatása a diákok

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

Óvodai nevelő munkát érintő jogszabályok gyűjteménye

Óvodai nevelő munkát érintő jogszabályok gyűjteménye Óvodai nevelő munkát érintő jogszabályok gyűjteménye 2016.08.02-án MÓDOSÍTOTT Összeállította: Aranyosiné Borsodi Éva kistérségi tanügy-igazgatási szakértő http://aranyoskozszolg.ininet.hu segedanyag.aranyosine@gmail.com

Részletesebben

Az óvoda szervezeti felépítése A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája, folyamata Szervezeti működési felépítés

Az óvoda szervezeti felépítése A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája, folyamata Szervezeti működési felépítés 2005. évi XC. törvény értelmében különös közzétételi lista: 1. Szervezeti és személyi adatok: Matisz Lászlóné - óvodavezető 1083 Budapest, Szigony u. 18. Tel: 3334-532; Fax: 323-1296 e-mail cím:szivarvanyovi@freemail.hu

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 15. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: A Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde és Családi Napközi 2016/2017. nevelési

Részletesebben

Városközponti Óvoda. Helyi Értékelési Szabályzata

Városközponti Óvoda. Helyi Értékelési Szabályzata Városközponti Óvoda Helyi Értékelési Szabályzata A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Óbudai Almáskert Óvoda Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától Az Óbudai Almáskert Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület február 18-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület február 18-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2016. február 18-án tartandó ülésére Javaslat Polgár Város Önkormányzata intézményeinek Szervezeti és Működési Szabályzatai módosítására Előterjesztő: Tóth József

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat

Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat SZÁMÁRA) alapján írta és szerkesztett anyag (szerkesztette: www.ovodaiszakerto.hu) Oldal 1 Tartalomjegyzék 1. ALAPADATOK... 3 2. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...

Részletesebben

Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2014-2015. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

A ÉVI TANFELÜGYELETI LÁTOGATÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE (TÁMOP-3.1.8)

A ÉVI TANFELÜGYELETI LÁTOGATÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE (TÁMOP-3.1.8) A 2015. ÉVI TANFELÜGYELETI LÁTOGATÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE (TÁMOP-3.1.8) A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet Pedagógus, vezető, intézmény KÜLSŐ értékelése saját célok mentén.

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére 10. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére Tárgy: A Dombóvári Gyermekvilág Óvoda igazgatói állásának betöltésére

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

KERTVÁROSI ÓVODA. Intézmény OM azonosítója:027000

KERTVÁROSI ÓVODA. Intézmény OM azonosítója:027000 Intézmény OM azonosítója:027000 HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2016 A PEDAGÓGUS SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ NEVELŐ és OKTATÓ MUNKÁT KÖZVETLENÜL SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTTAKRA VONATKOZÓ HELYI ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Általános iskolai nevelő-oktató munkát érintő jogszabályok gyűjteménye a márciusától hatályos

Általános iskolai nevelő-oktató munkát érintő jogszabályok gyűjteménye a márciusától hatályos ÁLTALÁNOS ISKOLA Általános iskolai nevelő-oktató munkát érintő jogszabályok gyűjteménye a 2016. márciusától hatályos jogszabályok alapján A megrendelő által történő felhasználásra. Jogszabályi háttér:

Részletesebben

Helyi értékelési szabályzat

Helyi értékelési szabályzat SZÁZHALOMBATTAI ÖNKORMÁNYZAT SZÁZHALOMBATTAI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA OM: 032791 2440 Százhalombatta Posta köz.4. 1 Helyi értékelési szabályzat Hatályos: 2016. október 1. 2 A Százhalombattai Százszorszép Óvoda

Részletesebben