Saj (t) ó~szögedről. Az Önkormányzat ingyenes közérdekű kiadványa. Tartalom A ZENE ÜNNEPE július XVI. évfolyam 2. szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Saj (t) ó~szögedről. Az Önkormányzat ingyenes közérdekű kiadványa. Tartalom A ZENE ÜNNEPE. 2012. július XVI. évfolyam 2. szám"

Átírás

1 Saj (t) ó~szögedről július XVI. évfolyam 2. szám Tartalom Összefoglaló a testületi ülésekről... 2 Közérdekű felhívás Önkormányzati hírek.. 9 Megadom a szót Falumegújító program.. 10 Anyakönyvi hírek Gyermeknapi visszatekintő Ovis hírek Iskolai mozaik Szűrővizsgálatok, betegségmegelőzés Szögedi betyárok a gáton Könyvajánló Sport SZÖGEDI FALUNAPOK programja Forrás: egeszsegesleszel.hu Tisztelettel köszöntöm Önöket! Ezúton is szeretném megköszönni a község lakóinak a személyem iránti bizalmat. Sokat gondolkodtam rajta, hogy egy polgármesteri köszöntőben mit kellene mondanom és arra következtetésre jutottam, hogy nem teszek felesleges, tarthatatlan ígéreteket. Várom az új kihívásokat melyeknek legjobb tudásom szerint próbálok majd megfelelni. Fiatalos lendülettel, ugyanakkor megfontoltan szeretném képviselni Sajószöged, és ezzel együtt az Önök érdekeit, folytatva azt a munkát melyet 2010-óta települési képviselőként és alpolgármesterként végeztem. Célom egy egységes településkép kialakítása és az összetartás megerősítése, mert véleményem szerint egy kistelepülésnek ebben van az igazi ereje. Sok ötletet és pozitív visszajelzést kapok önöktől nap mint nap, melyek közül néhányat rövid idő alatt viszonylag kis ráfordítással meg lehet valósítani, vannak viszont olyanok is melyeket csak hosszabb távlatban gondolkodva és a pályázati lehetőségeket kihasználva lehet eredményre vinni. Az eddig eltelt három hónapos időszakban sikerült több korábbi pályázati elképzelést előre mozdítani. Ezek között van olyan, ami kivitelezési fázisának végéhez közeledik, vannak olyanok, amiket megnyert a község és kivitelezésük ezt követően kezdődhet el. Ezen túlmenően azt hiszem, sikerült egy jó színvonalú gyermeknapot megrendeznünk és bizakodva tekintek az augusztus én megrendezésre kerülő 17. Sajószögedi Falunapok elé. Remélem Önök is! dr. Gulyás Mihály polgármester A ZENE ÜNNEPE július 28. (szombat) óra Művelődési Ház előtti tér Fellépnek: Búzavirág népdalkör Szöged Big-Band zenekar JBO Grimma Big-Band zenekar ( Németország ) Minden érdeklődőt szeretettel vár Sajószöged Önkormányzata!

2 Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete április 26-án tartott ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalta: 1./ Az időközi polgármester választás eredményének ismertetése, a polgármester és a megüresedett képviselői mandátumot megszerző egyéni listás képviselő eskütétele, megbízólevelek átadása Holló Imre a Helyi Választási Bizottság elnöke tájékoztatta a képviselő-testületet a április 22-én tartott időközi polgármester választás jogerős eredményéről. A választáson szavazóként a választópolgárok 51%-a, 980 fő jelent meg. A polgármester 339 szavazattal dr. Gulyás Mihály lett. Polgármesterré választásával képviselői mandátuma megüresedett, helyére a évi önkormányzati választásokon független jelöltként 284 szavazatot szerzett Bakos Gábor lépett. Rendkívüli esemény nem történt, a választás lebonyolítása és eredménye ellen jogorvoslati kérelem nem érkezett. dr. Gulyás Mihály polgármester és Bakos Gábor képviselő az esküt letette, megbízólevelüket átvették. 2./ A polgármesteri program ismertetése dr. Gulyás Mihály polgármester megköszönte a lakosok bizalmát és gratulált a másik három jelöltnek. A szórólapokon ismertetett és a lakossági fórumon elhangzott programjából kiemelte, hogy elsődleges célja Sajószöged község fejlődése. 3./ Az önkormányzat évi gazdálkodásáról szóló könyvvizsgálói jelentés megtárgyalása A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta az Önkormányzat évi gazdálkodásáról szóló könyvvizsgálói jelentést. A jelentés megállapította, hogy a évi beszámoló az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről megbízható és valós képet ad, az egyszerűsített mérleg adatai analitikus nyilvántartással, leltárral alátámasztottak. Az Önkormányzat a pénzügyi és gazdálkodási szabályzatait szeptember 30-ig aktualizálja a jogszabályozásoknak megfelelően. 4./ Javaslat az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2011.(II.24.) önkormányzati rendelet módosítására A Képviselő-testület megalkotta 12/2012.(IV.26.) önkormányzati rendeletét, melyben a tényszámoknak megfelelően módosította a évi költségvetését. 5./ Javaslat az Önkormányzat évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotására dr. Gulyás Mihály polgármester elmondta, hogy az Önkormányzat a évi költségvetési évet e Ft bevétellel, e Ft kiadással és e Ft helyesbített pénzmaradvánnyal teljesítette. A mérlegek és kimutatások az államháztartási törvénynek megfelelően lettek összeállítva évben az Önkormányzat a kötelező feladatait teljesítette, az önként vállalt kötelezettségeinek eleget tett, a működési kiadásokat biztosítani tudta. A bevételek teljesítése 101%-os, a kiadásoké 100%-os. Az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtása a tervezettnek megfelelően alakult. A Képviselő-testület megalkotta a évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló13/2012.(iv.26.) önkormányzati rendeletét. 6./ Tájékoztató a Községüzemeltetési Kft évi működéséről dr. Boros István jegyző tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a Községüzemeltetési Kft. könyvelését végző személy felmondott, ezért nem tudták a tervezett időben elkészíteni a Kft. zárszámadását. A zárszámadást a testület május 24-ei ülésén tárgyalja majd és május 31-ig kell azt a NAV-nak és a Cégbíróságnak benyújtani. 7./ Javaslat a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2011.(IX.1.) önkormányzati rendelet módosítására dr. Gulyás Mihály polgármester tájékoztatta a testületet, hogy Vona Tamás társadalmi megbízatású alpolgármesteren kívül másik alpolgármester megválasztását nem indítványozza. Vona Tamás feladatkörének bővülése miatt a polgármester és a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javaslatára a képviselő-testület az alpolgármester tiszteletdíját a község lakosság számának megfelelően május 01-től bruttó Ft/hó összegben határozta meg. A képviselő-testület Bakos Gábor képviselőt a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjává választotta. 2

3 8./ Javaslat az önkormányzat évi közbeszerzési tervének elfogadására dr. Boros István jegyző tájékoztatta a testületet, hogy a közbeszerzési értékhatárok nem változtak. Az Önkormányzatnak egy olyan pályázata van - a Vasút út, Bem út, Tisza út burkolatfelújítása -, amely ha nyer, meghaladja a 15 M Ft-ot ezért a közbeszerzési törvény hatálya alá esik. Ismertette a Sajószöged Önkormányzat évi közbeszerzési tervét, melyet a képviselő-testület az előterjesztésnek megfelelően egyhangúlag elfogadott. 9./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések a.) A képviselő-testület a Tiszaújvárosi Körzeti Földhivatal határozatának megfelelően módosította a Sajószöged 1311 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről szóló 17/2012.(II.23.) sz. határozatát. b.) A felmerült kérdésekre válaszolva dr. Boros István jegyző, dr. Gulyás Mihály polgármester és Vona Tamás alpolgármester az alábbi tájékoztatást adták: - Ha valaki nem tudja az ingatlanát megközelíteni, mert elszántották az utat, az birtokvédelmét kérhet a jegyzőtől, amennyiben a birtokháborító magatartás 1 évnél nem régebbi. Ha egy évnél régebbi, akkor bírósághoz kell fordulni. Halászati szolgalmi jog ügyében már van jogerős határozat, a tóparti ingatlan tulajdonosa tűrni köteles, hogy ingatlanát a horgászok szükséges mértékben használják. - A Művelődési Ház bérlése ügyében az intézményvezetőt kell keresni, vele kell egyeztetni. A bérleti díj intézményi saját bevétel, mindenkinek ugyanannyiba kerül. - Az SZMSZ-ben meg van határozva, hogy kiket kell meghívni a testületi ülésekre. Ha a polgármester úgy ítéli meg, meghívhatja a civil szervezetek képviselőit is. - A Lucernás dűlő áramellátása ügyében megvan a szükséges számú igénylő, a szerződést az ÉMÁSZ-nak megküldtük. - Egy vállalkozó valóban Tüzépet szeretne nyitni az autómosó melletti területen, ehhez viszont módosítani kell a Rendezési Tervet, mert a gazdasági ipari terület besorolást gazdasági-kereskedelmi, szolgáltató besorolásra kell változtatni. Kezdeményeztük a módosítást, a költségekből az oda települni akaró vállalkozó is részt vállal. - Aki önkormányzati földet szeretne vásárolni, keresse polgármester urat, az értékesítésről a testület dönt. Jelenleg van néhány eladó zártkert, de az önkormányzat forgalomképes ingatlan vagyona nem jelentős. - A választási plakátokat a választás lebonyolítását követő 30 napon belül kell eltávolítania annak, aki kihelyezte, illetve akinek az érdekében kihelyezték. - A Sajószöged elején épült ingatlanra a Tiszaújvárosi Építéshatóság tájékoztatása alapján az építési engedély megvan, az épület az előírásoknak megfelel. Alkotmányellenes lenne, ha azt szabályoznánk, hogy egy ingatlanba hányan jelentkezhetnek be, ezt már több Alkotmánybírósági határozat megállapította. - A külterületen lévő parlagfüvet a földhivatalhoz kell bejelenteni és a Növény és Talajvédelmi Szolgálat jár el az ügyben. c.) A Képviselő-testület döntött arról, hogy Sajószöged határában a rovásírásos helységnévtábla felállítását tudomásul veszi. Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete május 24-én tartott ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalta: 1./ A Községüzemeltetési Kft évi egyszerűsített beszámolójának megtárgyalása Tóth Károly ügyvezető az írásban kiadott beszámolót összefoglalva elmondta, hogy a Községüzemeltetési Kft. nettó árbevétele évben e Ft, a mérleg szerinti eredménye 779 e Ft volt. A dolgozók létszáma a tavalyi évben 6 fő volt, a Kft.-nek tartozása nincs. Megköszönte a testület és az Önkormányzat támogatását. A Képviselő-testület a Községüzemeltetési Kft évi egyszerűsített beszámolóját egyhangúlag elfogadta, Tóth Károly jogviszonyát közös megegyezéssel megszüntette, és a településen végzett munkájának elismeréseként két havi munkabérének megfelelő jutalomban részesítette. A képviselő-testület felhatalmazta dr. Gulyás Mihály polgármestert, hogy a Kft. ügyvezetői munkakörére pályázatot írjon ki. 3

4 2./ A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok évi ellátásának értékelése Wirtz Katalin családgondozó tájékoztatta a testületet, hogy évente kb. 20 gyermek kerül gyermekjóléti alapellátásba ben egy esetben került sor ideiglenes elhelyezésre és az 50 tanórát meghaladó hiányzások miatt két gyermeket kellett védelembe venni. A jelzőrendszer jól működik, az óvodával és az iskolával napi szintű a kapcsolat. dr. Boros István jegyző ismertette a gyermekek részére nyújtott önkormányzati támogatásokat, melyek együttes összege közel 5 M Ft. A képviselő-testülete egyhangúlag elfogadta az Önkormányzat évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról szóló tájékoztatót, egyben felkérte Vanyó István képviselőt, hogy gyermekpszichológus megbízásáról kérjen tájékoztatást és a lehetőségekről a testületet a következő ülésen tájékoztassa. 3./ Javaslat a szabálysértési tényállásokat tartalmazó egyes jogszabályhelyek hatályon kívül helyezéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására dr. Boros István jegyző elmondta, hogy az új szabálysértési törvény alapján április 15-től szabálysértési ügyekben a Kormányhivatal jár el, a feljelentést főszabályként a B-A-Z Megyei Kormányhivatalnál kell megtenni. Szabálysértési tényállást csak törvény határozhat meg, önkormányzati rendelet nem, ezért a helyi rendeletekben lévő szabálysértési tényállásokat hatályon kívül kell helyezni. A képviselő-testület egyhangúlag megalkotta 15/2012.(V.24.) önkormányzati rendeletét a szabálysértési tényállásokat tartalmazó egyes jogszabályhelyek hatályon kívül helyezéséről. 4./ Tájékoztató a falumegújítás és fejlesztés keretében végzett munkák állásáról dr. Gulyás Mihály polgármester elmondta, hogy a Közösségi Ház, a Művelődési Ház és Könyvtár, valamint az előtte lévő tér, és a Polgármesteri Hivatal felújítására és fejlesztésére pályázaton e Ft-ot nyert az önkormányzat. A Közösségi Ház és a Művelődési Ház vizesedésének és salétromosodásának megakadályozása céljából a szigetelés elkészült, a nyílászárókat kicserélték és új színt kaptak az épületek. A következő lépés a Művelődési Ház előtti terület térkövezése, majd a Polgármesteri Hivatal épületének felújítása következik. A Képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul vette. 5./ Tájékoztató a gyógyszertár működéséről dr. Boros István jegyző tájékoztatta a testületet, hogy az Ónodi Diéta Bt. működési engedélyét visszavonták, a rendelőben működő fiókgyógyszertárat kiürítették. A vonatkozó jogszabály szerint Sajószögeden fiók- vagy kézi gyógyszertárat lehet nyitni, de csak annak, aki a közúton megközelíthető legközelebbi közforgalmi gyógyszertárat működteti. Ezért a TESCO-ban működő gyógyszertár vezetőjével, Tihor Attilával történt tárgyalások után megállapodás született arról, hogy kibérelni az Orvosi rendelőben lévő helyiséget és fiókgyógyszertárat működtet. A főgyógyszerész úr tájékoztatása szerint az új működési engedély kiadása kb. 2-2,5 hónap, ezért kérik a lakosság türelmét. A képviselő-testület döntött arról, hogy az Orvosi Rendelőben az önkormányzat tulajdonában lévő helyiséget fiókgyógyszertár működtetése céljából ,-Ft+áfa/hó bérleti díjért bérbe adja a Tihor Attila gyógyszerész által képviselt Fehér Holló Gyógyszerészeti Kft. részére és felhatalmazta a polgármestert a szerződés megkötésére. 6./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések a.) A polgármester a képviselők által tett felvetésekre válaszolva elmondta, hogy - a Lehel úti szennyvízbűz ügyében kamerás feltárást kell végezni, amiből látható lenne, hogy milyen további lépéseket lehet tenni, - a közvilágítási hibákat a lakosok a Polgármesteri Hivatalhoz jelentsék be, - utánanéz, hogy a Sólyom közben milyen lehetőségek vannak lámpaoszlop telepítésére, - a közkutak helyzetét felül kell vizsgálni, - a Nagycsécs felőli forgalomlassító tábla ügyében megkeresi a Közútkezelő Igazgatóságot. b.) dr. Boros István jegyző tájékoztatta a testületet, hogy a helyi műsor készítői megkérik a műsorszolgáltatási jogot, mert amíg ez nincs meg, addig a TISZA Tv nem sugározza a helyi adást. Amennyiben a műsorszolgáltatói díj nagyon magas lesz, a jogszabály alapján kérhető, hogy a kábelszolgáltató ingyenesen biztosítson részünkre egy csatornát, az így sugárzott adás azonban csak Sajószögeden lesz látható. A képviselő-testület felhatalmazta dr. Gulyás Mihály polgármestert, hogy a Tisza Média Kft-vel a Szöged Tv műsorainak leadásáról megállapodjon. 4

5 c.) A Képviselő-testület felhatalmazta dr. Gulyás Mihály polgármestert, hogy Sajószögeden ATM automata kihelyezése ügyében az érdekelt pénzintézetekkel tárgyalásokat folytasson. d.) A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta az Önkormányzat által alapított és adományozható kitüntetésekről szóló helyi rendeletet, melynek módosítását egyelőre nem javasolja a testületnek. A tájékoztatást a testület tudomásul vette. e.) A Képviselő-testület a sajószögedi Z-16 Postagalamb Egyesület részére ,-Ft támogatást nyújtott. Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete június 25-én tartott ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalta: 1./ Javaslat Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési Kft. ügyvezetőjének megválasztására Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete zárt ülésen részletesen tárgyalta a Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési Kft. ügyvezetői állására benyújtott pályázatokat és július 1-től Berecz Róbert tiszaújvárosi lakost választotta a Kft. ügyvezetőjének. 2./ Javaslat a 670 éves Sajószöged Községért Alapítvány Kuratóriumi titkárának és a Kuratórium tagjának megválasztására dr. Boros István jegyző tájékoztatta a testületet, hogy a 670 éves Sajószöged Községért Alapítvány Kuratóriumi titkára munkahelyi elfoglaltsága miatt lemondott erről a tisztségről. A Képviselő-testület a Kuratórium titkárának a Kuratóriumban évek óta végzett munkája alapján - Erdei Gábor Sajószöged, Kodály út 18. sz. alatti lakost, a Kuratórium új tagjának pedig Pető Attiláné Sajószöged, Széchenyi út 9. sz. alatti lakost megválasztotta. 3./ Javaslat az Önkormányzat által adományozható kitüntetésekre javaslatot tevő Előkészítő Bizottság megválasztására A Képviselő-testület a községi díjak, kitüntetések adományozására az Előkészítő Bizottság tagjainak Bolgár Józsefné tanítónőt, Dobos Imréné postai dolgozót, Kovács Györgyné óvodavezetőt, Tóth Lajosné vállalkozót, Vona tamás alpolgármestert, és dr. Boros István jegyzőt megválasztotta és felkérte a Bizottságot, hogy a községi kitüntetések adományozására vonatkozó javaslatukat a testület augusztus 2-án tartandó üléséig tegyék meg. 4./ Javaslat a Képviselő-testület II. félévi munkatervére A Képviselő-testület a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javaslatait, valamint az ülésen elhangzott javaslatokat figyelembe véve II. félévi munkatervét egyhangúlag az alábbiak szerint fogadta el: augusztus 2. (csütörtök) óra Rendkívüli ülés 1./Javaslat községi díjak, kitüntetések adományozására 2./ Községüzemeltetési Kft. ügyvezetőjének meghallgatása Berecz Róbert ügyvezető augusztus 23. (csütörtök) 8 00 óra 1./ Tájékoztató a 2012/2013-as oktatási év kezdetéről, javaslat a tanévben/nevelési évben indítható iskolai osztályok, óvodai csoportok maximális létszámának meghatározására, javaslat a Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási intézményben fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításáról szóló 14/2007.(XI.27.) önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztő: Vaszilkó Tiborné iskola-igazgató Kovács Györgyné óvodavezető 5

6 2./ Javaslat tankönyvtámogatásra 3./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 4./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések szeptember 9. (csütörtök) óra 1./ Tájékoztató az Önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról, az I. félévi pénzügyi gazdálkodás tapasztalatai Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 2./ Javaslat a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására Előterjesztő: dr. Boros István jegyző 3./ Javaslat a közterületek elnevezéséről, a házszámozás rendjéről, valamint a házszámtáblák elhelyezéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására Előterjesztő: dr. Boros István jegyző 4./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések október 23. (kedd) óra Ünnepi ülés Megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc 56. és a Köztársaság 23. évfordulójáról Ünnepi beszédet mond: dr. Gulyás Mihály polgármester november 29. (csütörtök) óra 1./ Tájékoztató az önkormányzat évi költségvetésének háromnegyedéves végrehajtásáról Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 2./ Javaslat az önkormányzat évi költségvetési koncepciójára Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 3./ Javaslat az Önkormányzat évi belső ellenőrzési tervére Előterjesztő: dr. Boros István jegyző Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 4./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések Közmeghallgatás december 10. (hétfő) óra december 13. (csütörtök) óra 1./ Tájékoztató a Községüzemeltetési Kft. működéséről Berecz Róbert ügyvezető 2./ Az Önkormányzat évi költségvetés-tervezetének első fordulóban történő tárgyalása Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 3./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 4./ A helyi adók beszedésének értékelése, javaslat a évi helyi adókra Előterjesztő: dr. Boros István jegyző 5./ Beszámoló a Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulásban végzett tevékenységről 6./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések 6

7 5./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések a.) A Képviselő-testület a Sajószöged Bem és Csokonai út kereszteződésénél található 780/17 hrsz-ú ingatlanból 383 m 2 terület 450,-Ft/m 2 áron történő értékesítéséről döntött, amennyiben vevő az ingatlan változási vázrajzát elkészítteti. b.) dr. Boros István jegyző tájékoztatta a testületet, hogy a Lucernás dűlő áramellátása ügyében a beruházás végső határidejét ában állapította meg az ÉMÁSZ. c.) A Képviselő-testület a költségvetésben szereplő Civil szervezetek támogatása keretösszegből - az Alternatív Szakágak Tárháza Egyesület részére a évi Krumplifesztivál megrendezéséhez 450 e Ft, az Egyesület működéséhez pedig 50 e Ft támogatás, - a sajószögedi Borostyán Nyugdíjas Klub részére 50 e Ft támogatás biztosításáról döntött, amennyiben a támogatás igényléséhez szükséges pályázati adatlapot megfelelő formában nyújtják be. d.) Orliczki Frigyesné, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke tájékoztatta a testületet, hogy a 670 éves Sajószöged Községért Alapítvány a Falunapok megrendezésére pályázaton támogatást nyert. A rendezvény költségeit azonban meg kell előlegezni, mert a pályázat utófinanszírozású, így az Alapítvány csak az elszámolás után kaphatja meg a pénzt. Ezért kérik, hogy az Önkormányzat ideiglenesen ,-Ft pénzeszközt adjon át az Alapítványnak és ezen felül ,-Ft önkormányzati hozzájárulásra lenne még szükség a rendezvény lebonyolításához. A Képviselő-testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a 670 éves Sajószöged Községért Alapítvány számára , -Ft összeget ad át a évi sajószögedi Falunapok megrendezése céljából, és az ideiglenesen átadott pénzeszköz visszafizetési határidejét az MVH-val történő elszámolás és az elnyert összeg folyósítását követő három munkanapban jelölte meg. e.) dr. Gulyás Mihály polgármester tájékoztatta a testületet, hogy dr. Boros István jegyző úr július 1-től címzetes főjegyzői címet kapott. A Képviselő-testület gratulált a címhez, mely a jegyző úr által Sajószögeden, az elmúlt 13 évben végzett felkészült és jó színvonalú munkájának elismerése. f.) dr. Boros István jegyző elmondta, hogy a település közigazgatási határán kívüli parlagfű ügyekben a Földhivatalnak van hatásköre eljárni. g.) Vanyó István képviselő tájékoztatta a testületet, hogy az általa megkeresett pszichológus hetente két órában tudna foglalkozni a gyerekekkel, 6.500,-Ft/óra+ kiszállási díj összegért. Az információról az iskolavezetés is tájékoztatást kap. h.) A Képviselő-testület polgármester úr késérére - módosította 21/2012.(IV.26.) sz. határozatát, melynek megfelelően dr. Gulyás Mihály polgármester a részére eddig megállapított havi költségátalány helyett július 01. napjától a polgármesteri munkakör ellátásával kapcsolatos indokolt költségeinek megtérítésére számlával igazolt tételes költségelszámolást alkalmaz. i.) dr. Gulyás Mihály polgármester tájékoztatta a testületet. hogy a Tisza Média Kft. egy perc adásidő költségét ,-Ft+áfa összegben határozta meg, így a Szöged Tv átlagos, adásonként 180 perc műsoridejét tekintve egy adás ,-Ft-ba kerülne az Önkormányzatnak. Ezért megkereste az Invitelt, mint szolgáltatót, aki a jogszabályoknak megfelelően ingyenesen biztosít majd egy csatornát az Önkormányzat számára, melynek azonban feltétele, hogy a műsorkészítő a Médiahatóságnál már regisztrálva legyen. Jelenleg csak az interneten érhető el a testületi ülésekről készült anyag. 7

8 Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete június 27-én tartott rendkívüli ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalta: 1./ Nagysajó Víziközmű Társulat hitelügyletének lezárásával kapcsolatos döntés meghozatala A Képviselő-testület felhatalmazta dr. Gulyás Mihály polgármestert a Sajószöged-Nagycsécs települések közös szennyvízcsatorna hálózat építése elnevezésű beruházás pénzügyi elszámolásával és vagyonfelosztásával kapcsolatos megállapodás megkötésére, mert Sajószöged Önkormányzata minden erre vonatkozó kötelezettségét teljesítette, amit egy független szakértő is megerősített. Ezzel a döntéssel az Önkormányzat hozzájut az óvadéki számlán lévő 16 M Ft-hoz. 2./ Javaslat a 38/2012.(VI.25.) sz. Képviselő-testületi határozat módosítására dr. Boros István jegyző előterjesztésére a Képviselő-testület Berecz Róbert ügyvezető igazgatói kinevezését ig terjedő öt éves határozott időtartamban állapította meg. A döntés így összhangba került a gazdasági társaságokról szóló törvénnyel és a Kft. Alapító Okiratával egyaránt. 1./ Javaslat víziközmű-szolgáltatási szerződések megkötésére Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete június 28-án tartott rendkívüli ülésén az alábbi napirendi pontot tárgyalta: dr. Gulyás Mihály polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény nem teszi lehetővé, hogy január 01-től a jelenleg Sajószögeden szolgáltatást végző TiszaSzolg Kft. legyen a vízközmű szolgáltató, mert a szolgáltatást igénybe vevők számából kiszámított felhasználói egyenérték nem éri el az 50 ezret. Amennyiben az önkormányzat ig nem köt szerződést más víziközmű-szolgáltatóval, úgy közbeszerzési eljárást kell majd lefolytatni. A TiszaSzolg Kft. ügyvezetésének megkeresésére a törvényi feltételeknek megfelelő öt nagyobb cég pályázott, melyek közül a Képviselő-testület az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. ajánlatát fogadta el és felhatalmazta a polgármestert, hogy a közműves ivóvíz-ellátási, a közműves szennyvíz-szolgáltatási, és a vízi közművek üzemeltetési feladatainak január 1-jét követő ellátására június 30. napjáig kössön szerződést az ÉRV Zrt-vel. Polgárőrség? Igen! A közrend védelme, a bűncselekmények számának csökkentése, a közbiztonság javítása érdekében szervezzük meg újra a polgárőrséget! Várom a fenti cél érdekében tenni akaró sajószögediek jelentkezését személyesen a Polgármesteri Hivatalban, vagy a címen. A jelentkezőkkel szembeni elvárásaim: önkéntesség és önzetlenség az emberi jogok tiszteletben tartása ellenszolgáltatás nélkül végzett tevékenység politikai semlegesség 18 év feletti, büntetlen előéletű, cselekvőképes személy dr. Gulyás Mihály polgármester Önkormányzati hírek Jegyzői munka elismerése Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezésére és a B. A. Z. Megyei Kormányhivatal javaslatára, a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény 253. (1) bekezdése alapján dr. Boros István jegyző úrnak, több éves, kimagasló színvonalú szakmai munkája elismeréseképpen Orbán Viktor miniszterelnök Címzetes Főjegyző címet adományozott. Az átadásra a Köztisztviselők Napján került sor. A cím adományozására vonatkozó törvényi feltételek maradéktalan teljesülése, a községünkben végzett munkássága, a közigazgatásban végzett tevékenysége alapján dr. Boros István méltán lehet tulajdonosa a rendkívül magas, országos elismerést kiváltó címnek, melynek elnyeréséhez szívből gratulálunk és további munkájához jó egészséget és sok sikert kívánunk! 8

9 Új ügyvezető igazgató a Községüzemeltetési Kft. élén Mint ahogyan a testületi ülések jegyzőkönyvi kivonatában is olvashatták, Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete zárt ülésen részletesen tárgyalta a Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési Kft. ügyvezetői állására benyújtott pályázatokat és július 1-től Berecz Róbert tiszaújvárosi lakost választotta a Kft. ügyvezetőjének. Következő számunkban hosszabb terjedelmű riportban fog bemutatkozni Igazgató úr és elmondja addig összegyűlt tapasztalatait és a jövőre vonatkozó elképzeléseit. Az elnyert támogatás segítségével megújul a könyvtár számítógép parkja, ezenkívül lehetőség lesz szoftverek vásárlásra is. Megvalósításra kerül az épület világításának korszerűsítése is. Megadom a szót a Jegyző rovata Bomlik a rend és nő a szigor a beígért jólét nincs sehol reklámoktól hülyül a nép adásszünet van: sötét a kép. Auróra Bizonyára sokaknak feltűnt már, hogy az időközi választás óta a Tisza TV nem sugározza az Önkormányzat Képviselőtestületének üléseit. Nos, a hiba nem az Önök készülékében van és nem is a miénkben, nincs összefüggés az új polgármester személye és a fenti esemény, pontosabban eseménytelenség között, az okok inkább a Tisza Média Kft. vezetésében történt változásban és az ezzel járó strukturális átalakulásban találhatóak meg. Addig amíg a jelenlegi műsorszolgáltató közhasznú társaságként működött (Tisza Média Kht.), jogszabály szerint adásidejének nagy részét közszolgálati műsorokkal kellett kitölteni ezért sugározták szóbeli megállapodás alapján ingyen és bérmentve a szögedi képviselő-testületi üléseket. Nyereségorientált gazdasági társaságként (Tisza Média Kft.) viszont kizárólag piaci alapokon, szolgáltatási díj ellenében tudják a műsorszolgáltatást biztosítani erről Radácsi Zsuzsanna ügyvezető igazgató írásban tájékoztatta dr. Gulyás Mihály polgármester urat. A szolgáltatási díj a Szöged TV átlag 180 perces műsoridejét tekintve Ft+ÁFA/adás összegbe kerülne, ami több mint tizenegyezer forintos árat jelent percenként. Azt hiszem erre mondják, hogy No Comment és Hofi egy régi kabaréjelenete jut róla eszembe amikor is felmutatta a hüvelykujját a közönségnek mondva: Látja?! majd öklébe zárva elrejtette: Nem látja! aztán jókora fityiszt mutatva jelentette ki: Na, látja! Természetesen dolgozunk a megoldáson, a testületi üléseket továbbra is felvesszük és ha a felvételt készítő vállalkozó megkapja a Média Hatóságtól a műsorszolgáltatási engedélyt a Tisza TV közreműködése nélkül fogjuk a testületi üléseket a kábelhálózatra feltölteni. A Szöged TV adásai addig megtekinthetőek a honlapunkon: sajoszoged.hu dr. Boros István címzetes főjegyző 9

10 Falumegújító program Végéhez közeledik az idei év nagyberuházása, melynek keretében több helyszínen is folytak és folynak munkálatok a községben. Erről kértem tájékoztatást dr. Gulyás Mihály polgármester úrtól. A beruházás a LEADER falumegújító program keretében indult el. A folyamat december 19-én kezdődött, akkor adtuk be pályázatunkat, tehát a kezdetek néhai Ládi Balázs polgármester úr koordinálása alatt zajlottak. A projekt tulajdonképpen négy részből áll, az elnyert összeg Ft. Ez a négy rész úgy épül föl, hogy a Polgármesteri Hivatal külső felújítása foglaltatik benne, a Közösségi Ház, a Művelődési Ház és a Könyvtár felújítása, valamint a Művelődési Ház előtti tér térkövezése és felújítása kerül megvalósításra. Az összegek megoszlása a következő: a Polgármesteri Hivatal Ft-ot tesz ki, a Közösségi Ház felújítása Ft, a Művelődési Ház és Könyvtár Ft, a legnagyobb szeletet a tér burkolása teszi ki, ez Ft. A munkák párhuzamosan folytak és folynak most is, hogy minél hamarabb befejeződhessen a projekt. A tér vonatkozásában a felső talajréteg eltávolítása után a parkoló és a tér szegélykövezése majd burkolása következett. A napokban kezdődött el a díszcserjék kiültetése. Az intézmények felújításáról elmondható, hogy mind a három épület falszigetelése a fal átvágásos technikájával, majd műanyag szigetelőlapok beillesztésével történt, ezt követte a külső és belső vakolat helyreállítása és a külső vakolat valamint lábazat teljes rekonstrukciója. A Művelődési Háznál és a Közösségi Háznál a nyílászárók cseréje is megtörtént. Az ablakok dupla hőszigetelő üveggel rendelkező fa nyílászárók, melyeknek köszönhetően az épületek hővesztesége is csökkenni fog. A Polgármesteri Hivatal és a Művelődési Ház felújításával megvalósul egy akadálymentes megközelítési lehetőség kialakítása is, ez egy új rámpa kiépítésével válik lehetővé. Meggyőződésem szerint a projekt megvalósulása emelni fogja a településen élők komfortérzetét és pozitívan fogja befolyásolni a község összképét. A Művelődési Ház előtti park avatására a Falunapok programjának keretében augusztus 10-én, pénteken 17 órakor kerül sor. A megújult park elnevezésére várom a sajószögediek javaslatait! Tudtam meg polgármester úrtól. V. T. ANYAKÖNYVI HÍREK Házasságkötés április 16-án kötött házasságot Barati Elemér Zsolt és Olasz Éva Julianna május 4-én kötött házasságot Vágó Péter és Lukáts Mónika Nikolett Az ifjú pároknak sok boldogságot kívánunk! GÓLYAHÍR április 20-án született Györki Anett május 11-én született Szabó Anna szülei: Csanálosi Judit és Györki Attila szülei: Horváth Mária és Szabó Sándor Köszöntjük településünk legifjabb polgárait. Az újszülötteknek és szüleiknek hosszantartó, boldog életet kívánunk! Halálozás Répási Csaba elhunyt március 11-én (élt 28 évet) Veres Mihály elhunyt április 4-én (élt 66 évet) Tóth Ferenc elhunyt április 17-én (élt 63 évet) Szabó Bálint elhunyt május 6-án (élt 55 évet) Takács József elhunyt június 3-án (élt 63 évet) Kegyelettel emlékezünk rájuk, nyugodjanak békében! 10

11 Saj(t)ó~Szögedről május 26. Sajószögeden ismét megrendezésre került a mindig nagysikerű és várva várt GYERMEKNAP. A reggel hagyományosan horgászversennyel indult. A verseny ideje alatt a Szabadidő Parkban is megkezdődtek a programok, volt kézműves foglalkozás, 10 órától pedig beindultak a mutatványosok játékai, újdonság volt a sok játék között a Dragoon Track, amelyet a sajószögedi gyermekek ingyen használhattak egész nap! Kaptak a gyermekek egy finom ebédet, teli hassal önfeledten játszhattak a nap folyamán. Igen nagy sikert arattak az Óvodásaink és Iskolásaink műsor számai. Délutánra az arcfestők jóvoltából sok-sok kis Katicabogár, Oroszlán, Cica, Pillangó szaladgált a parkban. Fellépett a gyermeknap elmaradhatatlan szereplője JAMPI bohóc is, aki még lufit is hajtogatott fellépése után. Nagy sikert aratott a Gabitriál extrém sport bemutató. A tűzoltók és az időjárás is kitettek magukért, sikerült megrendezni a habfürdőzést is. A gyermeknap végén nem csak a kicsik, hanem a felnőttek is szórakozhattak a DJ. Szatmári és Jucus zenéjére. A magam, valamint dr. Gulyás Mihály polgármester úr és a többi szervező nevében is köszönöm a segítséget mindazoknak, akik segítettek minket a rendezvény lebonyolításában. A támogatóknak köszönhetően nagyon sok ajándékot, nyereményt kaphattak a versenyen induló gyermekek. A Horgászverseny és a Gyermeknap támogatói a következő cégek és magánszemélyek voltak: BALÁZS FILAMENT KFT; 670 ÉVES SAJÓSZÖGED KÖZSÉGÉRT ALAPÍTVÁNY; SAJÓSZÖGED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA; SAJÓÖRÖS ÖNKORMÁNYZATA; ZABOS GÉZA H.E. TISZAÚJVÁROS; KAKUK ISTVÁN VÁLLALKOZÓ; DR.WIRTZ ÉS TÁRSA-BT; TÓTH LAJOS SARKI ZÖLDSÉGES; ISTVÁN ANDRÁSNÉ; HADESZ KFT; GALAMBOSI GYULA; FÉM-FARM BT.; ASZTA-CIVIL SZERVEZET; KLASSZ-KIS ABC; ELEK LÁSZLÓ. Fotók: Hargitai Fanni A verseny főszervezője: István András volt. Külön köszönet érte!! Ládi Balázsné intézményvezető A horgászverseny eredménye 6-10 éves korosztály I. Zatureczki István és Filep Dominik II. Barancsi Krisztián és Kakuk Sára III. Györki Ádám éves korosztály I. Pocsai Péter II. Jakab Máté III. Bakos Kristóf A legnagyobb halat Pocsai Dorina fogta, a legtöbbet pedig Magyari Kata. Gratulálunk mindnyájuknak! 11

12 Saj(t)ó~Szögedről OVIS HÍREK Az óvodában évzáróval zártuk le a szorgalmi időszakot. Először a Szívecske, aztán a Katica csoport műsora következett, majd a ballagók búcsúztak el az óvodától. Egy kis csokorra valót nyújtottak át a gyermekek a vendégeknek az évben elsajátított versekből, dalokból. Ebben a nevelési évben húsz nagycsoportos vett búcsút az óvodai élet megszokott légköréből, ahol 3-4 évet töltöttek el: Felső sor: Török Dániel, Marada Luca, Labancz Máté, Urbán Kinga, Barancsi Krisztián, Stadler Zsófia. Középső sor: Bóta Bence, Pekó Laura Boglárka, Jakó Elizabet Nikolett, Ladányi Kitti, Pető Boglárka. Alsó sor: Cseri Ákos, Lőrincz Loránd László, Csikós Bálint Attila, Gyürky Szabolcs, Ducsai Dorina, Kiss Eszter, Oláh Csongor, Györki Ádám. Szeptemberben az iskola nyitja meg kapuit előttük. Jó tanulást, kitartást és sok sikert kívánunk nekik. Az évzáróval a programok nem zárultak le. A sajóörösi Hétszínvirág tagóvoda gyermekei látogattak el hozzánk. Mindenki kedvére tevékenykedhetett, készíthettek madarat, karkötőt, a mozgékonyabbak sorversenyeken vehettek részt. A vendéglátás után az udvari játékok birtokbavétele következett, a játék során ismerkedtek és barátkoztak egymással a gyermekek. Az óvó néniket is örömmel töltötte el az önfeledt közös játék. Nagyon jól érezték magukat a gyermekek és a felnőttek is. 12

13 Saj(t)ó~Szögedről Családi kerékpár túrát szerveztünk, mely ismét nagy sikert aratott a gyerekek és a szülők körében is. Az útvonal a Tolnai tó környéke, a gyermekek nagy örömére. A madárcsicsergés és a gyermekzsivaj különös hangulatot teremtett a természetben. A kisebb - nagyobb kerékpáron haladó csoportok helyenként versenyre keltek. A tavakat megkerülve értünk vissza az óvodába. A túra után szalonnasütés következett, mely mindenkinek jólesett. Tiszta levegő, tiszta lélegzet, tiszta tüdő címmel meghirdetet rajzpályázaton vettek részt az érdeklődők. Munkájukat siker koronázta, és értékes nyereményben részesültek Stadler Zsófia, Pekó Laura Boglárka, Kiss Eszter és Pető Boglárka. Az óvoda Különdíjat vehetett át. Vajon az övé is csokis? Ladányiné Nagy Krisztina, gyermeknapi palacsintázásra invitálta az ovisokat, amit ezúton is köszönünk. Szeretném megköszönni a 670 éves Sajószöged Községért Alapítvány támogatását, Eördög Józsefnek, hogy a homokozóba friss homok került és mindenkinek, aki ebben segített. Köszönjük Juhász Istvánnak (IV. Béla út) és Orliczki Frigyes Ferencnének, hogy az alapítvány számlájára utalt összeggel támogatták az óvodát. A nagytakarítási munkálatok után július 30. tól az óvoda újra nyitva tart és várja a gyermekeket. Minden kedves olvasónak jó pihenést és kikapcsolódást kívánok a nyár további részére. Kovács Györgyné óvodavezető 13

14 ISKOLAI MOZAIK A Pamír tetején Nemzetközileg is elismert teljesítménynek számít a Pamír hétezres csúcsainak valamelyikére feljutni. A miskolci Deák Csaba a közelmúltban egy magyar expedíció tagjaként a hegy méter magas Lenin-csúcsát hódította meg. A Pamír hegyvonulatát a Himalája bejárati kapujaként tartják számon. Színesen, fordulatosan előadott úti beszámolóját április 17-én délután hallgathatták meg az iskola diákjai. A hegymászók nehéz, élményekben gazdag küzdelmeit, viszontagságait elemezte Deák Csaba, mint mondta, fontos, hogy ezeket az utakat a nagy elszántság mellett a jószerencse is végigkísérje. Hány kilós a hegymászó hátizsákja, milyen élelmiszer legyen abban, melyek azok a magashegyi felszerelések, amelyekre az út során mindenképpen szükség van? Hogyan alkalmazkodnak az ötezer méter magasságban uralkodó ritka levegőhöz? Ezek voltak azok a kérdések amelyek az előadás során napirendre kerültek, amelyekről a gyerekek kérdeztek. A több tízkilós hátizsákban egyebek között könnyen emészthető csokoládét, levesporokat, tésztafélét visznek a hegymászók, az alaptáborban, a pihenőhelyen ezeket elfogyasztva, lerakodva természetesen egyre könnyebb lesz a hátizsák. Nélkülözhetetlen a 100-as fényvédőfaktor, amellyel a be nem takart kezet, arcot kell bekenniük, így védekezve az erős napsugárzás ellen. Sokuknak kell megküzdeni a hegyi betegséggel, amelynek tünetei: tarkófájás, hányinger, nehéz légzés és nehéz beszéd. A nagy magasságban a szervezet folyadékigénye nő, vizet csak jégből olvaszthatnak Az élménybeszámoló során Deák Csaba a hegymászáshoz használt felszereléseit szemüveg, hátizsák, hálózsák, vékony-és pehelykesztyű, hágóvas, jégcsákány is megmutatta a gyerekeknek, akik kézben megfoghatták, közelebbről is megszemlélhették azokat. A programot a Föld napja április 22-e alkalmával szervezte az iskola, amelyről még előadásának kezdetén emlékezett meg Deák Csaba. Vigyázzunk bolygónkra, mert nagyon törékeny! - hívta fel a gyerekek figyelmét, s elmondta miképp lehet a mindennapokban is vigyázni a Földre. Takarékoskodj az energiával, ne kapcsold be fölöslegesen a tévét, a számítógépet, ne szemetelj, csak annyi vizet engedj a csapból amennyire szükséged van! sorolta a hegymászó, aki megjegyezte: az ilyen és ehhez hasonló előadások, programok eredményeképpen az elmúlt évek során sokat javult bolygónk egészségi állapota Garami Lászlóné szaktanár ERDEI ISKOLA Már napokkal az erdei iskola előtt is csak erről beszélgettünk, már alig bírtuk kivárni az indulás napját. Egy hétfő reggel mindenki vidáman kelt fel. Megfogtuk a bőröndöket, táskákat, aztán elindultunk az iskolába. Ott még beszélgettünk egy kicsit, mikor pedig megjött a busz, bepakoltunk és felszálltunk. Ott is mindenki arról beszélgetett, hogy milyen lesz. Mikor odaértünk a Zöldvár Villa kapujához, nagyon örültünk, a buszról lefelé szinte futottunk. Miután kivettük a csomagjainkat, bepakoltunk a szobába és megcsináltuk az ágyakat. Minden szoba négyszemélyes volt, csak a miénk volt kilencszemélyes. A táborvezető bácsi mindent elmondott, amit tudni kellett. Később játszottunk az udvaron. A lelátóhoz és a focipályára is lementünk. Ott a fiúk fociztak, a lányokkal csak néztük őket, de volt, aki beszállt hozzájuk a játékba. A szálláshelyre visszaérve a fiúk az udvaron folytatták a focit, a lányokkal hintáztunk, beszélgettünk. Este, vacsora után pizsama partiztunk. Ettünk nassolnivalót, párnacsatáztunk, felelsz vagy mersz? -et játszottunk. Fáradtan aludtunk el. Reggel, mikor átöltöztünk, elmentünk reggelizni. Kicsit később egy erdész bácsival elmentünk egy másfél órás túrára a hegyekbe. Mesélt az erdőgazdálkodásról. Megnéztünk egy éves tölgyfát is. Odamentünk egy vadászleshez, amire mindenki felmászott. A túra végére nagyon elfáradtunk. A szálláson még ping-pongoztunk utána ebédeltünk. Falapokra festettünk kalocsai hímzésmintákat, később megint az udvaron voltunk. Este megint pizsama partiztunk a vacsorázás után. Mikor lefeküdtünk, az ágyban még beszélgettünk. Reggel, miután reggeliztünk, elkezdett esni az eső, így csak az udvar fedett részében és a házban tudtunk lenni. Még íjászkodtunk is, volt aki beletalált a közepébe. Az eső nem állt el, így csak fedett részen voltunk. A házból már kipakoltunk, oda nem mehettünk be. A busz nem olyan sokára megjött értünk. Otthon elmeséltük, miket csináltunk a táborban, és hogy milyen helyekre mentünk el. Farkas Laura 4.o 14

15 Saj(t)ó~Szögedről A Göncöl Alapítvány és a Fővárosi Állat- és Növénykert támogatásával jelenik meg a SÜNI magazin újság. Ez a kéthavonta megjelenő természetvédelmi folyóirat minden évben meghirdeti országos versenyét, melyre ebben az évben iskolánk 5. osztályos tanulói közül is benevezett egy 4 fős csapat. A verseny három levelező fordulóból állt, majd a legjobb 12 csapat egy vetélkedőn méri összetudását. Az idén több mint osztályos csapat nevezett a versenyre, ahonnan az első forduló után csak 450 csapat folytathatja a versenyt. Iskolánk Tüskeböki csapata a versenyben 20.-ként mindössze öt ponttal lemaradva az első helyezett csapattól jutott túl a második körbe. A versenyben plusz pont szerzésére is nyílt lehetőség, mellyel éltek is a tanulók, ugyanis egy őshonos fát kellett ültetniük és ezt megfelelően dokumentálni. A tanulók a Tiszafa mellett döntöttek és a fa helyét a Zászlóparkban képzelték el. Az ötletük megvalósításához engedélyt kértek Polgármester úrtól, aki nemcsak erkölcsileg, hanem fizikai segítségével is támogatta a gyerekek elképzelését. A gyerekek jó marketing munkája eredményeképpen kaptak támogatást az iskola diákönkormányzatától is, akik a facsemete megvásárlását tették lehetővé. Az egyik csapattag Bacsinszki Botond édesapja, egy ismertető tábla elkészítésével járult hozzá a munka elvégzéséhez. A tényleges munka azonban a gyerekekre várt, akik egy jó meleg májusi délutánon kiásták a gödröt, gazdag humusszal gondoskodtak a megfelelő tápanyag utánpótlásról és elültették a fácskát. Jó alapos öntözés után reméljük jól érzi majd magát új környezetében a tiszafa. Nagy izgalommal vártuk az eredményhirdetést a 3. forduló után. Óriási sikernek könyveltük el, hogy sikerült tovább javítani a helyezésünkön mindössze 2,5 ponttal lemaradva a döntőbe való bejutástól a 16. helyen végeztünk. Országos versenyen ilyen előkelő helyezést még nem értünk el eddig. Lelkesedésünk töretlen jövőre újra indulunk a versenyen! A csapattagjai Bacsinszki Botond, Pető Dorka, Smid Emese és Stadler Bence igazi csapatmunkában dolgoztak, munkájukhoz és eredményükhöz gratulálunk! Vonáné Jászay Marianna felkészítő nevelő A Diákönkormányzatban végzett egész éves munka jutalmaként 41 tanuló két pedagógus kíséretével tett emlékezetes kirándulást a Mátrába. A reggeli vonat indulásánál az izgatott várakozás is mutatta a gyerekek érdeklődését. Nagy élményt jelentett a Gyöngyöstől Mátrafüredig tartó erdei vasúttal megtett út. Innen a Sástóhoz gyalogos kirándulás következett. A vadregényes ösvényen hallhattuk az erdei madarak énekét, láthattuk a harkályok szorgos fa gyógyító munkáját és megízlelhettük a Rákóczi-forrás vizét is. A sástói kilátóból elénk táruló panoráma feledtette a gyerekekkel a magasságtól való félelmet is. Az ebéd és a vadkacsák megetetése után átsétáltunk az Adrenalinparkba, ahol a nyári bob mellett sok érdekes, izgalmas játékot láthattak és próbálhattak ki a gyerekek. A Mátrafüredre vezető vissza úton megtöltöttük a flakonjainkat a forrás vizével, amely hazáig kitartott. Este 9-kor - baj nélkül - érkeztünk haza, az állomáson várakozó szülők nagy örömére. Köszönet a kirándulást szervező Bolgár Józsefné tanár néninek. Jövőre is érdemes lesz dolgozni a Diákönkormányzatban! Vona Tamás kísérő pedagógus Mátrafüredi kirándulás A kesznyéteni tájvédelmi körzet látogatóközpontját és agrár-környezetvédelmi mintagazdaságát választottuk gyermeknapi programunk színhelyéül. A látogatás alkalmával őshonos háziállatokat, a tájvédelmi körzet jellegzetes növényvilágát mutatta be a Tiszatáj Környezet-és Természetvédelmi Közalapítvány programfelelőse. A bemutatót követően izgalmas pusztabuszos kirándulás részesei voltak tanulóink. Mindannyian élveztük a szabadban eltöltött néhány órás programot. 15

16 Saj(t)ó~Szögedről Iskolánkban idén is a 7. osztály rendezte meg a Diákönkormányzati napot. Reggel 8 órakor a Diákpolgármester átvette Igazgató nénitől az iskola jelképes kulcsát. Fél tíztől az udvaron vártuk a lelkes diákokat. Szólt a zene és különböző játékokkal készültünk a mai napra: volt papíron táncolás, kvíz, limbó, szkander, joghurt-etetés, almahalászat, lufi fújó verseny, zsíros kenyérevő verseny, cukor válogatás, csavartorony, súlytartás, kosárra dobás, gránátdobás. A játék végén a felelősök értékelték a teljesítményeket, a legjobbakat pedig oklevéllel és csokival jutalmazták. A nap fénypontja mindenki számára a Mini csillag születik volt. A bátor jelentkezők megmutathatták az egész iskola előtt ének, tánc illetve hangszeres tudásukat. A zsűri szerint idén 2 Mini Csillag van az iskolánkban: Gulyás Krisztián 2. osztályos, illetve Nótár Norbert 7. osztályos tanulónk. Délben megköszöntük igazgató néninek, hogy fél napra miénk lehetett az iskola és viszszaadtuk neki a kulcsot. Mindenki élménydúsan térhetett haza. Dobos Renáta 7. osztályos tanuló Bacsinszkiné Tari Tímea oszt. főnök További képek és információk találhatók az iskola honlapján: Programjaink a 2011/2012-es tanév folyamán: Az idei tanévben sem szenvedtünk hiányt jó hangulatú programokban. Számos lehetőség adódott a kikapcsolódásra, szórakozásra is: tanulmányi út keretében az alsósoknak a miskolci Vadaspark, a felsősöknek pedig az egri kirándulás, a zenekari tagoknak a Grimmai fellépés, a művelődési házban bábelőadás, iskolánkban Halloween party, Márton napi vigasság, a nyolcadikosoknak pályaválasztási kiállítás Miskolcon, adventi naptár nyitogató, Advent hete, fenyőfaállítás, húsvéti játszóház, színház, bogácsi Erdei iskola, Kulturális Gála, bolhapiac, Borsodi Fonó, Mátrafüredi jutalom kirándulás, fordított nap, gyermeknap. Iskolai ünnepségeink, rendezvényeink közül: tanévnyitó, Zenei Világnap, Állatok Világnapja, mikulás, Idősek napja, karácsony, farsang, Huzella Péter zenés előadása, Víz Világnapja, Föld Napja, Nyílt Napok, zeneiskolai záróvizsgák, ballagás, tanévzáró. Október 23-ai és március 15-ei eseményekről községi szintű megemlékezést tartottunk, az Aradi vértanúkról és a Nemzetközi Összetartozás napjáról iskolai keretben emlékeztünk meg, a Magyar Kultúra Napján névadónk domborművét koszorúztuk meg. Továbbtanulás: A 8. osztályosok pályaválasztása is lezárult. 17 tanulóból 6-an gimnáziumban, 9-en szakközépiskolában és 2-en szakiskolában folytatják tanulmányaikat. Bízunk benne, hogy mindannyian kitartással és szorgalommal tanulnak majd az általuk választott intézményben. Első sor: Nagy Márk, Bodnár Bence, Filep Fruzsina, Miklósi Enikő Klaudia, Szilvási Szimonetta Nóra, Pető Attiláné osztályfőnök, Györki Anita, Kurilla Regina, Hegedűs Katalin Hátsó sor: Juhász László, Csipi János Zoltán, Papp Márió, Kertész Dávid, Bacsinszki Tamás, Kónya Dániel, Lakomecz Máté, Gondol Bence Mihály, Szerbin Martin 16

17 Versenyeink: Az intézmény által szervezett vetélkedők, kistérségi kémia bemutató óra, területi fizika és országos angol és környezetvédelmi levelezőversenyek, Mezőkövesdi Trombitás Találkozó, Költészet Napja versmondó verseny, IX. Muzsikáló Vidéki találkozója és a XIII. Rézfúvós Verseny. Sporteseményeink, versenyeink a következő területen voltak: Dr. Alaitner István Kistérségi Labdarúgó Emléktorna, tűzoltóverseny, mezei futás, területi és megyei egyéni és csapat atlétika, drogmentes futás, kerékpáros közlekedés KRESZ vetélkedő, teremfoci gála. Kitűnő és jeles tanulóink a 2011/2012-es tanévben Szöveges értékelés már csak az első évfolyamon volt, ahol kiválóan teljesített: Bártfai Kristóf, Berecz Anna, Kiss Henrietta, Kiss Melitta, Sztankó Anna, Vass Boldizsár. A 2-8. évfolyamon kitűnő tanulmányi eredményt 8 tanuló ért el: 2. oszt.: Varga Georgina 3. oszt.: Katona Boldizsár, Lukács Gergő 4. oszt.: Magyari Kata, 5. oszt.: Bacsinszki Botond, Pető Dorka 6. oszt.: Bakos Kristóf 8. oszt.: Bacsinszki Tamás A 2-8. évfolyamon jeles tanulmányi eredményt 18 tanuló ért el: 2. oszt.: Földi Eliza, Jenei Fanni, Molnár Marcell, Stadler Bettina 3. oszt.: Papp Bence 4. oszt.: Bodnár Martin, Farkas Laura, Fiatal Petra 5. oszt.: Kerékgyártó Attila, Kónya Nikolett, Németh Bence, Stadler Bence, Smid Emese 6. oszt.: Muhi Eszter, Nagy Zsombor 7. oszt.: Dobos Renáta Szűrővizsgálat, betegségmegelőzés Ez év februárjában fordult az önkormányzathoz azzal a kéréssel az Állami Népegészségügy egészségmegőrzéssel foglalkozó munkatársa, hogy szervezzünk csoportos emlőszűrést a községben. Az emlőszűréssel együtt felajánlotta a segítségét, hogy ezzel egy időben megszervezi még a tüdőszűrést, a nőgyógyászati rákszűrést, ultrahangot és a csontritkulás vizsgálatot is azoknak, akik az emlőszűrésre időpontot kaptak. Júliusban már a harmadik csoport vette igénybe ezt a szolgáltatást, 64 fő a behívott 192-ből. Együtt mentünk és jöttünk saját busszal Sajószögedről. Az utazási költségeket részben az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, részben az Önkormányzat vállalta. Ez a szolgáltatás orvostól független, minden sajószögedi lakos igénybe veheti. Az emlőrák a nők leggyakoribb daganatos betegsége. Az egész világon a nők összes daganatának 22%-a emlőrák, Magyarországon évente mintegy 7500 új megbetegedés fordul elő, és mintegy 2800 nő veszti életét évente a betegség következtében. Az életkort figyelembe véve leginkább 30 éves kor fölött jelentkezik, év között a leggyakoribb, az ezt követő években az előfordulása fokozatosan csökken. Magyarországon az utóbbi években a növekedés megállt, és talán a daganatos halálozás csökkenése is megkezdődött. A Nemzeti Rákregiszter adatai szerint ma Magyarországon az emlőrák felismerésétől a daganatos halálig eltelt idő átlagosan több mint 14 évre becsülhető, köszönhetően a korszerű klinikai- Saj (t) ó~szögedről, Sajószöged község ingyenes közérdekű kiadványa Megjelenik: Sajószöged Önkormányzat kiadásában; Felelős kiadó: dr. Boros István címzetes főjegyző Szerkesztők: Vona Tamás, Vonáné Jászay Marianna és patológiai diagnosztikának és kezelésnek. Az emlőráknál csakúgy, mint a legtöbb daganatnál is igaz az a megállapítás, hogy a terápia eredménye annál hatékonyabb, minél kisebb az elpusztítandó daganat tömege, azaz minél korábbi stádiumban kerül a betegség felismerésre. Éppen ezért fontos, hogy minél hamarabb orvoshoz forduljon mindenki, aki az emlőben csomót tapint és részt vegyen az évenkénti szűréseken. Fontos hangsúlyozni, hogy az emlőrák többnyire fájdalmatlan, sőt, minél inkább fáj egy csomó, annál kevésbé valószínű, hogy megjelenése rosszindulatú daganatra utal. Éppen ez a fájdalmatlanság az, ami a betegeket megtéveszti, és ami miatt sokszor csak hónapokkal, évekkel a csomó észlelése után fordulnak orvoshoz. A daganat korai felismerése és kezelése javítja a túlélés esélyeit, ezért tartom nagyon fontosnak, hogy minél több asszony foglalkozzon az egészségével, mert nem mindegy, hogy milyen egészségi állapotban és hogyan töltjük el az idős korunkat! Úgy érzem, hogy van értelme a szűréseknek és örülnek az emberek, hogy újra visszahozzuk azt a közös programot, mely régen jól működött a községben. Kérem azokat, akik emlőszűrésre kapnak majd időpontot és szeretnék ezt a csoportos utazást igénybe venni jelentkezzenek nálam, a felhívást többek között az orvosi rendelő hirdetőtábláján is megtalálják, természetesen, hogyha lesznek a vizsgálatok! Wirtz Katalin családgondozó Szerkesztőség címe: Polgármesteri Hivatal, 3599 Sajószöged Ady Endre út 71. tel.: Nyomdai munkák: Reproprint Kft. Tiszaújváros 17

18 Szögedi betyárok a gáton Nem szokatlan, hogy a Vasút utcában a szomszédjaim felől időnként a barkácsolás zaja hallatszik. Az azonban már nem megszokott dolog, hogy nem az apák, hanem a fiaik veszik kézbe a barkácsszerszámokat. Ennek most az volt az oka, hogy négy fiatal a fejébe vette, hogy indul egy országos versenyen, bizonyítva a sajószögedi fiatalok tudását és leleményességét. Megkértem Őket, hogy számoljanak be az eseményről. Élményeiket Bodnár Erik vetette papírra. Szögedi betyárok néven indultunk mi, Fodor Dávid, Miskolci Máté, Kohári Ákos és jómagam Bodnár Erik Sajószögedet képviselve a június 10-én megrendezésre kerülő Red Bull Röpnapon, mely Budapesten a Kopaszi Gáton került megrendezésre. A munkálatokat a verseny előtt 3 héttel kezdtük el két további segítőnkkel Fekete Marcellal valamint Bodnár Alexával, mely alatt kemény munkával hoztuk létre a semmiből a mi kis csillagrombolónkat. A helyszínre június 9-én érkeztünk meg ahol felkészítettük a zuhanásra a repülőnket. Egy remek budapesti éjszaka után pedig készen álltunk a vasárnapi bevetésre. Délig élveztük rövid hírnevünket, majd pontban 12 órakor kezdődött a show! A fellépő 30 csapat mellett a műsort Besenyei Péter műrepülő világbajnok, Szóláth Szebasztián wakeboardos, és Jamrik András magyar trial bajnok biztosította. Szereplésünk remekül sikerült, a röpjárművünk kinézetére a maximális 18 pontból 16-ot értünk el, a zuhanás előtti műsorunkra és a 6 méteres repülésünkre a 30 pontból 25-öt értünk el. Bár helyezést nem értünk el, nagyon örültünk a remek pontszámoknak, és ez, és a remek hangulat is arra ösztönzött minket, hogy a következő röpnapon is elinduljunk, immáron a győzelemért! Könyvajánló Tekintettel arra, hogy a néző mindig is kíváncsi volt a láthatatlan háttérre, a stúdió rejtelmeire, a hírgyártás semmi mással nem összehasonlítható hangulatát, ennek az érdeklődésnek a kielégítését vállalja könyvében a pályája csúcsán lévő Szellő István. A gyakornoki évektől kezdve villantja föl azokat az eseményeket, történeteket, amelyeknek részese és alakítója volt a szocialista tévétől a digitális kereskedelmi csatornáig. Szerkesztőként, riporterként, műsorvezetőként is sikeres volt, bár az igazi népszerűséget a híradó műsorvezetői szerepköre hozta meg számára. A könyvben olvashatunk számos világeseményről és arról, hogy azok hogyan jelentek meg a televízióban. Sport Sajnos nem sikerült a kitűzött célt elérni, ami a feljutás lett volna a megyei II. osztályba. A kudarc okairól és a szezon értékeléséről készített beszámolót Németh László Lehel a csapat volt edzője az egyesület vezetősége számára es labdarúgó szezon szakmai értékelése A es labdarúgó szezont a Sajószögedi Községi Testedző kör a B-A-Z MLSZ megyei III. osztály Miskolci csoportjában játszotta végig. A szezont megelőző átigazolási időszakban két fő érkezett az egyesülethez Sajóörös Sport Egyesülettől, Dudás Zsolt és Farkas József személyében. Egy fő eligazolt Vass Zsolt, egy fő Galambossy Botond sérülés miatt esett ki az őszi keretből. Az ifjúsági csapatból öt fő Kakuk Bence, Fekete Marcell, Ládi Ádám, Kocsa Norbert, Pozsa István - maradt az egyesületnél, 12 játékos eligazolt. Az ifjúsági csapatból felnőtt keretben is számításba vett játékosok hagyták el a klubot, meglehetősen érdekes körülmények között. Így Györki Bálint, Györki Tamás, Nagy Tamás, Némedi Gergő, Bajzáth Levente, amely tovább nehezítette az amúgy sem acélos keret felkészülését. A szakmai stáb lényegesen nem változott a korábbi évhez képest. Vezető edző Ládi Balázs maradt, segítői Németh László Lehel, Sztankó István voltak. A felkészülést augusztus hónapban kezdtük, heti két edzéssel. Az ifjúsági játékosok kiesése miatt az edzések látogatottsági létszáma 5-6 főre csökkent a korábbi főről. Ez nagyban meghatározta az edzések mozgás anyagát, fizikai felkészülés terhelés elosztását. Felkészülési mérkőzést kettőt sikerült leszervezni, amely köszönhető volt annak is, hogy a keret zöme nem volt elérhető. A nehézségek ellenére a szakmai stáb egybehangzóan a feljutását tűzte ki célként a bajnokságban induló csapat részére. A bajnokság 8 csapatos csoportszervezéssel indult szeptember hónapban. Itt kapott helyet Sajószöged mellett, Bőcs, Borsodszirák, Bükkszentkereszt, Arnót, Ónod, Sajólád, HOLCIM. A kiírás alapján az őszi-tavaszi szezont követően egy fél szezonos rájátszás döntötte el helyezéseket. 18 A bajnokságot megelőző technikai értekezleten világosan látható volt, hogy a Miskolci körzet nyolc csapatából öt tűzte ki célul, hogy felkerül a következő szezonban. Ezek a következő csapatok voltak Bőcs, Borsodszirák, Arnót, Bükkszentkereszt, és Sajószöged. Az, hogy a Miskolc körzetben indult a csapat Ládi Balázs vezető edző kifejezett kérése volt, mert ebben az esetben egyik kulcsjátékosnak számító Lengyel Ákos több játéklehetőséghez juthatott volna ígérete szerint - a játékvezetés mellett. A bajnokság őszi menetrendje szeptember és november között zajlott le. A csapat nem jól kezdte a szezont, mert két vereséggel és egy döntetlennel három forduló után, két rúgott és 7 kapott gól ellenében mindössze a 7. helyen volt a táblázaton A helyzetet nehezítette, hogy egyetlen kapusunk Gergely Ákos rendszeresen nem jelent meg a mérkőzéseken, emiatt alternatív megoldásokat kellett találni erre a posztra Migyu Tamás, Gulyás Máté személyében.

19 Alapvetően ez is nagymértékben befolyásolta azt, hogy a védelem nagyon gólerősen játszott. A csapat morális problémáját jelezte az is, hogy rendre egy-két csere állt rendelkezésre mérkőzésenként, de többször előfordult, hogy éppen 11 játékos volt hadra fogható. Mindjárt a nyitómérkőzésen Ónodban, úgy tudtunk kiállni létszámhiány nélkül, hogy a kezdés előtt néhány perccel, még egy játékost vadászni kellett, akit végül is horgászatból hoztunk el. Ezt követően sikerült a problémák egy részét kezelni, így két győztes mérkőzést sikerült hozni, amelynek köszönhetően feljöttünk az 5. helyre. A bajnokság további menetét meghatározó egyik legfontosabb mérkőzésen Arnót ellen, hazai pályán nem sikerült pontot szerezni, simán kikaptunk 5:3 arányban, amely már jelezte, hogy egyre kisebb az esély a kitűzött célunk megvalósítására. Végül egy jó hajrával sikerül a pozíciónkat megerősíteni és a bajnokság őszi szezonját a negyedik helyen zárni. Összességében elmondható volt, hogy nem túl jó előjelek után, egy nem túl biztató helyzetből tudjuk a bajnokságot folytatni. Az öltözőben érezhető volt a feszültség, a játékosok kevés önbizalommal és hittel mentek ki hétről-hétre a játéktérre, amely tény gyakorlatilag megalapozta azt a teljesítményt, amelyet a táblázat hűen tükrözött. Az őszi szezont záró rendezvényen egyértelműen megfogalmazásra került, hogy meg kell erősíteni a csapatot egy új szellemű felkészítéssel rá kell hangolódni a bajnokságra és hozni kell a kitűzött célt. A tavaszi felkészülést egy nagyon váratlan és tragikus esemény árnyékolta be, Ládi Balázs januári elhalálozása. Ez a fájdalmas tény alapvetően megváltoztatta a korábbi időszakban elképzelt folyamatokat. Új vezetőedző kellett, aki szakmailag, mentálisan úgy fel tudja készíteni a csapatot, hogy az képes legyen a kitűzött célt megvalósítani. Erre a feladatra én kerültem felkérésre, melyet nagyon nagy megtiszteltetésnek és komoly szakmai kihívásnak tekintettem. Négyes feladatkört határoztam, meg magam és a szűk szakmai stáb felé. Itt első helyre a játékoskeret megerősítése került, majd a téli alapozás megszervezése, edzésnapok összehangolása a felkészülési mérkőzésekkel, harmadik célként a játékosok mentális, fizikális felkészítése, megerősítése, és végül, de nem utolsó sorban csapategység kialakítása, tematikus foglalkozások szervezésével. Sikerült 7 játékost igazolnunk, valamint újra csatasorba állítani a sérült, illetve korábban nem, vagy alig a csapatrendelkezésére álló játékosokat is. Ennek köszönhetően február hónapra 21 fős bő kerettel tudtuk az alapozást megkezdeni, amelynek során tornateremben heti három edzéssel erősítő foglalkozásokat tartottunk, fős részvétel mellett. Megszerveztünk öt edzőmérkőzést ahol, meggyőző játékkal három esetben győztesen hagytuk el a pályát, és mindössze kétszer kaptunk ki, mint pl. a megyei I. osztályú nyékládházi csapattól egy góllal. A biztató előjelek a kupában való továbbjutás után kezdtük meg a tavaszi menetelést Bőcs csapatával játszva. Ezen a mérkőzésen jól látható volt, hogy a téli felkészülés sikeresnek volt mondható, mert mind játékban mind erőnlétben partiban voltunk és onnan hoztunk el egy pontot, ahonnan addig egyetlen egy csapatnak sem sikerült. Sikeres bajnoki rajt után tovább tudtunk menni a kupában és a negyedik fordulóig eljutni, amely jelenlegi helyzetben kimondottan jó teljesítményként értékelhető. A bajnokság több meglepő eredménynek köszönhetően, egyre nyitottabbá vált és a HOLCIM ellen nyújtott parádés, gólzáporos mérkőzés után már a tabella második helyén, mint bajnokesélyes várhattuk a következő fordulót, amely Arnót ellen hazai pályán zajlott le. Ahogy az most már látható, talán a tét nagysága, talán a túlzott nekibuzdulás olyan helyzetet teremtet, amelynek során 2:1 arányú vereséget szenvedtünk, amellyel együtt a bajnoki cím megnyerése is elveszett. Innen kellett a játékosoknak hitet, önbizalmat adni ahhoz, hogy a záró mérkőzésen legalább egy pontot megszerezve meg tudjuk tartani a 2. helyünket, ezzel azt a reményt, hogy felkérjenek bennünket esetleg a bajnokság magasabb osztályában való folytatására. Ez sajnos nem jött össze, mert több játékosunk akaratgyenge, mentálisan szétesett játékának köszönhetően 1:0 arányú vereséget szenvedtünk, amely eredmény a bajnokság harmadik helyének a megszerzésére volt elegendő. A bajnokságban való szereplés mind a szakmai stábban, mind a játékosok, vezetők körében végül is csalódást keltett. Elhittük, hogy ez a csapat, ezzel a játékos-, szakmai állománnyal képes lesz hozni azt az eredményt, amely így utólag látva, nem volt reális célkitűzés. Rontotta a helyzetet, hogy a játékosok és az edzők munkájának folyamatos értékelése, kritizálása a háttérben eléggé megosztott, sokszor megalapozatlan véleményeket gerjesztett az egyesület vezetőségében, támogatóiban, szűkebb és tágabb környezetében. Mindezek tükrében, és legfőképpen családi okok miatt lemondtam a vezető edzői tisztségről és egyesület tagsági viszonyomról, melyet Tóth Tamás elnök úr elfogadott. Nagy öröm és megtiszteltetés volt számomra szolgálni Sajószöged sportéletét és bízom benne, hogy a következő szezonban sikerül minden tekintetben egy jobb, szebb eredményt elérni. Tisztelettel: Németh László Lehel A kialakult helyzetről, a bekövetkezett változásokról, és az elkövetkezendő szezon célkitűzéseiről kérdeztem Tóth Tamás urat a sportegyesület elnökét. Ő a következőkről tájékozatott. Először is sajnálkozásomat fejezem ki a II. félév utolsó két mérkőzésének eredménytelensége miatt, amely a csapat feljutását ellehetetlenítette. Elszálltak a remények így tehát maradt a as év célkitűzése, feljutás a megyei II. osztályba. A sportkör vezetése tudomásul vette Németh László sporttárs bejelentését, hogy családi okok miatt nem folytatja tovább az edzői tevékenységét. Ez úton megköszönjük, hogy a bonyolult helyzetben is összetartotta a csapatot és a III. helyre vezette. Köszönetünket fejezzük ki továbbá Sztankó István sporttársnak, aki első sorban a technikai vezető szerepét vállalta, aki továbbra is a SK. rendelkezésére áll. Nem szabad megfeledkeznünk Mecsei István sporttársról és a többi segítők munkájáról sem, akik mindent megtettek annak érdekében, hogy a kitűzött cél megvalósulhasson. A remény hal meg utoljára, mondja a közmondás. Jómagam, valamint Hizsnyik Bertalan szakosztály elnök úr, a vezetőségbe új tagként bekerülő Juhász János továbbra is azért dolgozunk, hogy Sajószöged labdarúgást szerető, kedvelő szurkoló gárdája, minél jobb és eredményesebb játékot láthasson az elkövetkezendő fordulókban. Továbbra is bírjuk Sajószöged Község Önkormányzatának bizalmát és külön megtiszteltetés, hogy dr. Gulyás Mihály újonnan megválasztott polgármester úr személyes jelenlétével és tapasztalatával segíti a sportkör vezetésének munkáját. Az Önkormányzat Képviselő testülete megszavazta december 31-ig a SK. támogatását. Örömmel jelenthetem, hogy elnyertük a LEADER pályázaton a sportpálya felújításra Ft összeget. A as bajnokságban a csapatot Bán András edző fogja irányítani. Az átigazolások javában folynak, mivel továbbra is a miskolci csoportba fogunk szerepelni. Bízunk abban, hogy a sajószögedi fiatalok mellé, akik a 70 %-át adják a keretnek, sikerül 30 % idegen légióst pályára küldenünk. Reméljük ezzel az összetétellel elérhetjük a magasabb osztályba való feljutást. Megköszönöm minden szurkolónak, támogatónak a csapat eddigi segítését, és bízunk abban, hogy az elkövetkezendő időszakban is kitartanak mellettünk. A futbalt szerető játékosoknak megköszönjük a fáradozásukat és, hogy kitartással és bizakodással végezték az elmúlt időszak sportmunkáját. A nyári felkészüléshez kívánok mindenkinek jó erőt, egészséget és további szép sportsikereket. Hajrá Sajószöged! 19

20 SZÖGEDI FALUNAPOK SZABADIDŐ PARK augusztus PROGRAM Augusztus 10. (péntek) Művelődési Ház előtti Park avatása. A Parkot felavatja: Dr. Mengyi Roland B-A-Z Megyei Közgyűlés Elnöke, országgyűlési képviselő Vers: Györki Anita diák LOVASHUSZÁR FELVONULÁS a Művelődési Háztól Sajószögedi Mazsorett és Fúvószenekar kísérettel a Szabadidő Parkba MEGNYITÓ Ünnepi beszédet mond: Dr. GULYÁS MIHÁLY polgármester Községi díjak, kitüntetések átadása SZEKERES ADRIEN emerton díjas énekesnő műsora (45perc) MEZŐCSÁT NÉPI EGYÜTTES FOURTISSIMO Rézfúvós fantázia koncert SZÖGED BIG BAND a Közönség Kedvence BIKINI élőzenei koncert (90perc) Augusztus 11. (szombat) Kézműves foglalkozás a gyermekeknek CSERE-BERE BOLHAPIAC egész nap és Oldtimer autó és motor bemutató Sportversenyek MAKESZ és RÉKA stunt bemutató Jó ebédhez szól a nóta (Ujvári Marika és a Monoki Kossuth népdalkör közös előadása) MIÉNK A SZÍNPAD! Sajószögedi és Sajóörösi óvodások, iskolások műsora BÚZAVIRÁG népdalkör és CITERA együttes előadása Szögedi rock a WEKINGS és a PLUSZ 1 OKTÁV bemutatkozása OPERETT és MUSICAL a Vámpírok Bálja sztárjainak és a Madách Színház művészeinek előadásában Közreműködik: Fonyó Barbara, Kecskés Tímea, Bot Gábor BAGI-NACSA (humorszínpad) SZALONNASÜTÉS szögedi módra. Mulassunk együtt magyar módra Színpadon: Magyar Rózsa (45perc) ŐRÜLT KARNEVÁL Látvány és csillogás, showműsor, a Crazy Dance tánc csoporttal CIMBALIBAND egy igazi multikulti zenekar élő koncertje (90perc) SAJÓSZÖGED HANGJA karaoke verseny TÁBORTŰZ A rendezvény további kínálata: Kirakodó vásár, mutatványosok ( légvár, dodgem, hali-gali, lovaglás stb.), büfésátor Jó szórakozást kíván Sajószöged Község Önkormányzata és a 670 éves Sajószöged Községért Alapítvány 20

Saj (t) ó~szögedről. 2013. július XVII. évfolyam 2. szám A ZENE ÜNNEPE. 2012. július 27. (szombat) 18 30 Művelődési Ház előtti tér

Saj (t) ó~szögedről. 2013. július XVII. évfolyam 2. szám A ZENE ÜNNEPE. 2012. július 27. (szombat) 18 30 Művelődési Ház előtti tér Saj (t) ó~szögedről 2013. július XVII. évfolyam 2. szám Tartalom Összefoglaló a testületi ülésekről.. 2 Anyakönyvi hírek...... 4 Megadom a szót..... 4 Beruházások-fejlesztések-karbantartások. 5 Projektzárás...

Részletesebben

Saj (t) ó~szögedről. Az Önkormányzat ingyenes közérdekű kiadványa. Tartalom. 2013. március XVII. évfolyam 1. szám. Tisztelt Faluközösség!

Saj (t) ó~szögedről. Az Önkormányzat ingyenes közérdekű kiadványa. Tartalom. 2013. március XVII. évfolyam 1. szám. Tisztelt Faluközösség! Saj (t) ó~szögedről 2013. március XVII. évfolyam 1. szám Tartalom Összefoglaló a testületi ülésekről... 2 Zártkertek bejelentése........ 5 Megadom a szót 6 Anyakönyvi hírek... 6 Beruházások~fejlesztések..

Részletesebben

Saj (t) ó~szögedről. 2012. április XVI. évfolyam 1. szám

Saj (t) ó~szögedről. 2012. április XVI. évfolyam 1. szám Saj (t) ó~szögedről 2012. április XVI. évfolyam 1. szám Tartalom In Memoriam...... 2 Összefoglaló a testületi ülésekről... 3 Közérdekű közlemények.... 8 A Helyi Választási Iroda közleménye 9 Alapítványunk

Részletesebben

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Sikerekben Gazdag Boldog Új Évet Kívánunk!

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Sikerekben Gazdag Boldog Új Évet Kívánunk! XII. évfolyam 2-3.szám 2007. december Ébredj fel, aki alszol, és felragyog néked a Krisztus. A Szentírás tanít bennünket mint mindenkor - így a szárnyas idő adventjében. Az ének is felrázni akar: Emeljük

Részletesebben

Ballagások óvodákban, iskolákban

Ballagások óvodákban, iskolákban Szerencsi HÍREK KÖZÉLET SZABADIDŐ KULTÚRA szerencsihirek@szerencs.hu www.szerencsihirek.hu INGYENES KIADVÁNY XXIX. évfolyam 11. szám 2014. június 27. Új cserkészcsapat alakult Szerencsen Ballagások óvodákban,

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

vám o SGYÖ település időszaki kiadványa TARTALOM XX. évfolyam, 1. szám 2009. március 2-6. OLDAL 7. OLDAL 8-9. OLDAL 10. OLDAL 11. OLDAL 12.

vám o SGYÖ település időszaki kiadványa TARTALOM XX. évfolyam, 1. szám 2009. március 2-6. OLDAL 7. OLDAL 8-9. OLDAL 10. OLDAL 11. OLDAL 12. vám o SGYÖ KK XX. évfolyam, 1. szám Vámosgyörk település időszaki kiadványa 2009. március 2-6. OLDAL Hivatali hírek 7. OLDAL Vámos-hírek 8-9. OLDAL Oviban, suliban 10. OLDAL A polgárőrség hírei 11. OLDAL

Részletesebben

Útjaink százfelé válnak

Útjaink százfelé válnak 2012. JÚNIUS 1 Útjaink százfelé válnak Június 16-án (szombaton) 36 végzôsnek szólt utoljára a csengôszó a Kállay Miklós Általános Iskola ballagási ünnepségén. A hagyományoknak megfelelôen átadásra kerültek

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap XX. évfolyam, 2010. július A SPORTPÁLYA és a KÁLMÁN FÜRDÕ öltözõjének mûszaki átadás-átvétele 2010. június 7-én megtörtént. 2010. július 7-én pedig

Részletesebben

Ebesi Hírlap. Munkahelyeket teremtő beruházáshoz kapcsolódó iparterület értékesítés. A tartalomból...

Ebesi Hírlap. Munkahelyeket teremtő beruházáshoz kapcsolódó iparterület értékesítés. A tartalomból... XIII. évf. 6. szám 2014. június Ingyenes kiadvány Ebes Község Önkormányzatának havonta megjelenő lapja A tartalomból... Lillafüreden jártak az óvodások 5. oldal Önfeledt szórakozás a gyermeknapon 6. oldal

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS FALUNAP A HONVÉDELEM JEGYÉBEN Immár hagyomány, hogy a falunapot, illetve annak programjait valamilyen téma köré építjük fel.

Részletesebben

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XXI. évfolyam 6. szám A Járdányi Pál Zeneiskola fúvószenekarának zenés ébresztõje köszöntötte a település lakóit május 28-án, majd a Sportpályán elkezdõdtek a versenyek, labdarúgó mérkõzések

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap MEGNYITOTT A STRAND XIX. évfolyam, 2009. május Ballagás A Petõfi Sándor Gimnáziumban az idei tanévben 118 diák fejezte be sikeresen a középiskolát,

Részletesebben

Genius díj a Gyulaiban

Genius díj a Gyulaiban 1 2007. január Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 1. szám 2007. január Ára: 150 Ft Genius díj a Gyulaiban 2007. január 20-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából kitüntetéseket adtak át pedagógusoknak

Részletesebben

Az anyák napja. A Vértesszõlõsi Önkormányzat tájékoztató kiadványa 2011. április XVII. évfolyam 4. szám

Az anyák napja. A Vértesszõlõsi Önkormányzat tájékoztató kiadványa 2011. április XVII. évfolyam 4. szám A Vértesszõlõsi Önkormányzat tájékoztató kiadványa 2011. április XVII. évfolyam 4. szám Az anyák napja Idén május 1-je a hónap első vasárnapja, ez pedig azt jelenti, hogy a munka ünnepe egyben anyák napja

Részletesebben

ZÁNKAI HÍRMONDÓ. Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja F E LV O N U L Á S. Fotó: T.

ZÁNKAI HÍRMONDÓ. Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja F E LV O N U L Á S. Fotó: T. 2013. OKTÓBER 23. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM HÍRMONDÓ Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja SZÜRETI F E LV O N U L Á S ZÁNKA, 2013.10.12. Fotó: T. Horváth Lajos 23. évfolyam

Részletesebben

Egészségház-avató. Elsősök beíratása. Tartalom. Változás a művelődési. közmeghallgatást. február 14. 2012. február

Egészségház-avató. Elsősök beíratása. Tartalom. Változás a művelődési. közmeghallgatást. február 14. 2012. február 2012. február Tartalom Építsünk együtt játszótereket! 3. oldal Erdélyi barátaink színjátszó estje 3. oldal EGY-HÁZra találtak a reformátusok 4. oldal Egy különleges nap 5. oldal Óvodai beíratás 5. oldal

Részletesebben

Bemutatkozunk. Fotómontázs: Rajki Judit. Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál

Bemutatkozunk. Fotómontázs: Rajki Judit. Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál Bemutatkozunk Fotómontázs: Rajki Judit Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál képviselő nevéhez fűződik. A Képviselő-testület az ötlet lelkes támogatójaként már számos feladatának

Részletesebben

Közhírré tétetik! Jó munkához (nem csak) jó eszköz kell

Közhírré tétetik! Jó munkához (nem csak) jó eszköz kell XVIII. évfolyam, 2010. május 8. 4. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! Választás 2010. eredményes volt a második forduló (6. oldal) Zárszámadás a 2009-es

Részletesebben

A lakosság érdekeit tartjuk szem előtt

A lakosság érdekeit tartjuk szem előtt XI. évf. 3. szám 2012. április Ingyenes kiadvány Ebes Kö Eb Község é Ö Önkormányzatának k á tá k h havonta t megjelenő j l ő llapja j A TARTALOMBÓL... A lakosság érdekeit tartjuk szem előtt interjú Szabóné

Részletesebben

Településünk jelenét és jövõjét nagymértékben meghatározza a 4.sz. fõút, és a megépítésre kerülõ Debrecent elkerülõ út.

Településünk jelenét és jövõjét nagymértékben meghatározza a 4.sz. fõút, és a megépítésre kerülõ Debrecent elkerülõ út. Bocskaikerti Hírek Bocskaikert Község Önkormányzatának lapja Címe: 4241 Bocskaikert, Poroszlay utca 20 II.ÉVFOLYAM 2. Szám Tel: 0652/583-450. e-mail: polgarmesterihivatal@bocskaikert.hu Tisztelt Bocskaikerti

Részletesebben

Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL

Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés Önkormányzati hírek Állattartási szabályok Szeretettel

Részletesebben

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja Tisztelt Zagyvaszántói Lakosok! A 2013-as év a kiszámítható gazdálkodás jegyében telt. Az ötletek és tervek közül azokat választottuk ki, amelyek a település

Részletesebben

Sükösd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 8. évfolyam 1. szám

Sükösd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 8. évfolyam 1. szám 2012. év január-február Sükösd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 8. évfolyam 1. szám A szennyvízberuházás helyzetéről A 2011-es év végén több dologban is történt érdemi előrelépés a projektben, ill.

Részletesebben

Ha az ünnep elérkezik az életedben, akkor ünnepelj egészen.

Ha az ünnep elérkezik az életedben, akkor ünnepelj egészen. 2011. április www.berettyoujfalu.hu biharihirlap@gmail.com Bihari Hírlap Berettyóújfalu Város havonta megjelenő közéleti magazinja XXI. évfolyam 2. szám Talentum 2011 2 A volt Megyeháza dísztermében került

Részletesebben

IV. évfolyam 2009/5. szám

IV. évfolyam 2009/5. szám IV. évfolyam 2009/5. szám Hivatalos és nem hivatalos ünnepségek október 23-án Báloztak a karatékák Nyárbúcsúztató a Tiszavirág kempingben A művelődési ház és könyvtár híreiből Őszintén a H1N1 vakcináról

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES XXII. évfolyam, Közéleti információs lap - események - hírek - képek - 2012. április 21-én a Berényi Népdalkör az Orosházán megrendezett Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége

Részletesebben

Ára: 150 forint. szociális felzárkóztató program keretében

Ára: 150 forint. szociális felzárkóztató program keretében Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Így szavaztunk Jánoshalmán Június 7-én az Európai parlamenti választások során Jánoshalmán a 7617 választásra jogosult polgár közül 2609 (34,25%) élt állampolgári

Részletesebben

Ünnepeltünk! 2014. október 12-én helyi önkormányzati választás. A jelöltek bemutatkozását az újság 20-28 oldalain olvashatja.

Ünnepeltünk! 2014. október 12-én helyi önkormányzati választás. A jelöltek bemutatkozását az újság 20-28 oldalain olvashatja. VELENCEI A VELENCEI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA HÍRADÓ 22. évfolyam 9. szám 204. SZEPTEMBER Ünnepeltünk! Velence Város 0 éves születésnapi ünnepségéről beszámolónk a következő oldalakon 204. október 2-én helyi

Részletesebben

Csodálatos volt az 56-os megemlékezés

Csodálatos volt az 56-os megemlékezés XIX. évfolyam 11. szám Ára: 2010. november 100 Ft Csodálatos volt az 56-os megemlékezés Október 23-ai nemzeti ünnepünket, méltóságteljesen, igazi városi színvonalú mûsorral és koszorúzással tették emlékezetessé.

Részletesebben