Munkaterve. a Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. tanévre

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Munkaterve. a 2013 2014. Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. tanévre"

Átírás

1 Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola munkaterve 2013/2014 tanév Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Munkaterve a tanévre Ságújfalu, szeptember 25. 1

2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. Helyzetelemzés... 3 II. A tanévindítás feltételei... 4 Személyi feltételek... 4 Tárgyi feltételek... 5 III. A tanév fő célkitűzései... 6 Feladatok, elvárt eredmények... 8 IV. A tanév helyi rendje... 9 Szünetek... 9 A tanítás nélküli munkanapok felhasználása... 9 Időpontok a felvételi eljárásban Egyéb időpontok V. Eseménynaptár Települési rendezvények Iskolai rendezvények VI. A nevelőtestület munkatervet elfogadó határozat 18 VII. Mellékletek , Ügyeleti rend 19 2

3 Az iskolai munkát meghatározó jogszabályok, dokumentumok: - a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény - Köznevelésről szóló évi CXC törvény - a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 277/1997 (XII.22. )Korm. rendelet - 47/2013 EMMI rendelet a Tanév rendjéről - a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003. (XII.17.) Korm. rendelet, - a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2011. EMMI rendelet, - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992 évi XXXIII. törvény, - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992 évi XXXIII. törvény közoktatási intézményekben történő végrehajtásáról rendelkező138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet - 326/2013 Kormányrendelet a 1992.XXXIII. tv. végrehajtásáról - Ságújfalu Körzeti Általános Iskola Pedagógiai Programja SZMSZ-e és Házirendje I. Helyzetelemzés A 2013 nyarán befejezett az esedékes és szükséges felújítási és fejlesztési munkák után szebb, modernebb iskolában kezdtük el már a tavalyi tanévet is. Az új tanévet 210 fő tanulóval indítjuk, 9 osztályban. Osztályaink létszámai tanévkezdéskor: Osztály Létszám fő fő fő fő 5.a. 20 fő 5.b. 21 fő fő fő fő ÖSSZESEN 210 fő Tanulóink létszáma a október 1-i létszámhoz képest 6 fővel nőtt. A középiskolákba és gimnáziumokba bejutott tanulóink létszáma: 12 fő. Szakiskolában 9 fő folytatta tanulmányait. Az első évfolyamra beiratkozott tanulók létszáma: 23 fő Tanév elejei iskolaelhagyás a következő okok miatt történtek: - lakhelyváltoztatás (családi okok miatt): 3 fő 3

4 II. A tanévindítás feltételei Személyi feltételek Teljes munkaidős pedagógusaink száma: Részmunkaidős pedagógusok száma: Óraadó pedagógusok száma: Nem pedagógus alkalmazottak száma: 13 fő 2 fő 5 fő 5 fő Név munkakör tantárgyak megbízatás technika- és életvitel, IPR tanár, igazgató Utravaló-Macika koordinátor Barna István tanító, ig. helyettes történelem IPR, Of 5/b, tanszoba koord. Csuka László zenetanár zongora óraadó Dénesné Gyurkó Klaudia tanár, tanító ének Of 5/a. o. énekkar, erkölcstan, hon-és népismeret Dénesné Tari Zsuzsanna tanár magyar nyelv és irodalom, történelem, hon-és népism Fekete Barnabásné tanár fizika óraadó Kovács Gergely testnevelő testnevelés természetismeret, biológia, földrajz, Of 8. oszt komp. mér. koord. pályaválasztási f. felsős sportkör, sportversenyek Bozsik-program Of 6.o Gy és ifj.védelmi Godó Mária tanár felelős Gortva Istvánné tanár matematika Of 7. o rajz szakkörvezetés Gyüre Andrea tanító alsó tagozat Of. 4. osztály Hugyeczné Nagy Ildikó tanító alsó tagozat Of 3.o. minőségbiztosítási koordinátor Nagy Judit idegen nyelv tanár angol óraadó Lakatos Erzsébet tanár kémia óraadó Palánki Lénárd zenetanár furulya szolfézs Honti Gabriella idegen nyelv tanár angol óraadó 4

5 Pipóné Holes Katalin tanító alsó tagozat, Of 1. o. Takács Bernadett tánctanár néptánc szakkörvezetés tanító alsó tagozat OF 2. o Vadas Ilona Közalk. tanács elnöke, sportkör Antalné Csaba Kinga ped. asszisztens közalkalmazotti tanács tagja Barczi Ferenc fűtő, karbantartó tűzvédelmi megbízott, közalk. tanács tagja Dénes Szabolcs iskolatitkár mb rendszergazda tankönyv felelős Verbóiné Janák Ildikó takarítónő Juhász Sándorné takarítónő Csajáné Sulyok Tanító etnika, egyéb Annamária Dancsok László tanár informatika, technika, egyéb DÖK Tárgyi feltételek: Tárgyi eszközeinket az elmúlt években folyamatosan fejlesztettük, ám fejlesztendő területek továbbra is mutatkoznak eszközökben és bútorzatban egyaránt. III. A tanév fő célkitűzései Munkaszervezési vezetési területen: Iskolai alapdokumentumok felülvizsgálata, szakértése, naprakésszé tétele. Délutáni foglalkozások megszervezése, fenntartása. A nevelői munkaközösségek hatékonyságának növelésével a kooperatív tanulási technikák tágabb alkalmazása, témanapok, témahetek előkészítése. Támop pályázatból adódó vállalások folytatása, fenntartása Belső ellenőrzés, mérése, folyamatos végzése. Szervezeti és működési kultúra fejlesztése. Rendszeres óralátogatásokkal a pedagógiai munka folyamatos segítése, ellenőrzése valamint nyílt napok szervezésével megismerhetővé tétele. 5

6 Szükséges továbbképzés, hospitáslás szervezésével új és korszerű pedagógiamódszerek megismerése; tapasztalatcsere, informatikai eszközhasználat szélesítése. Részt veszünk a település a település rendezvényein; aktív részesei leszünk azok megvalósításának / szüreti, karácsony, véradók napja, idősek napja, nemzeti ünnepek / Iskolai ünnepélyek, megemlékezések és programok szervezése. Diák önkormányzati tevékenység erősítése. Mindennapos testnevelés biztosításával tanulóink mozgásigényének kielégítése; délutáni rendszeres sportfoglalkozások megtartásával, iskolai és iskolák közötti versenyek szervezésével vagy azokon való részvétellel. Hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásának segítése integrációs felkészítéssel / IPR /, tanulói pályázatok kihasználásával. Úszótanfolyam szervezése. Gyermekvédelmi feladatok körültekintő ellátása, gyermekjóléti szolgálattal való hatékony együttműködés kialakítása. Jelzőrendszer működtetése, védőnő és iskolaorvos bevonása a megelőző tevékenységekbe. Oktatási területen: A diákok ösztönzése a jobb tanulmányi eredmény elérésére, az évismétlések számának csökkentése. Iskolai hiányzások csökkentése Vissza kell állítanunk a tanulás és a szorgalom becsületét. Javítani kell a tanuláshoz fűződő viszonyt, a tanulás motiváltságának átgondolásával, új utak keresésével. Részt veszünk tanulóinkkal az Útravaló- Macika ösztöndíjprogramban. Meghirdetjük A tanév tanulója versenyt alsó és felső tagozat számára. Tavaszi jutalomkirándulást szervezünk a tanulásban és iskolai közösségi munkában élenjáró tanulók számára. Folytatjuk a tanulószoba intézményét felső tagozaton, két csoport szervezésével. A korszerű oktatástechnikai eszközök alkalmazásával élményszerűbbé, maradandóbbá tesszük a tanulás élményét 6

7 Nevelési területen: Tanulói viselkedéskultúra fejlesztése, az általános udvariassági és közösségi szabályok betartására való nevelés. Felelősségtudat kialakítása tanulóinkban önmaguk és társaik iránt. Érezzenek felelősséget cselekedeteikért, becsüljék meg az iskola és mások tulajdonát. A felnőttek a tanárok, a szülők valamint az emberi értékek tiszteletére nevelés, értékítéletük és igényük fejlesztése Segítsünk leküzdeni a nevelési és kulturális különbségekből adódó beilleszkedési problémákat. Környezettudatos szemléletmód kialakítása. Megismertetni tanulóinkat az egészségmegőrzés megóvására, ráirányítani figyelmüket a káros környezeti hatásokra, egészségromboló szerekre A család, a társak szerepének pozitív kiemelése, szeretetre és elfogadásra nevelés. Infokommunikációs képességek hatékony fejlesztése IV. A tanév helyi rendje: A szorgalmi időszak: szeptember 2.-től június 13-ig Szünetek első tanítási napja szeptember 2. / hétfő / utolsó tanítási nap : június 13. / péntek / Őszi szünet: október utolsó tanítási nap: október 25. / péntek / első tanítási nap : november 04. / hétfő / Téli szünet: december január 03. utolsó tanítási nap: december 21. / szombat / első tanítási nap : január 06. / hétfő / Tavaszi szünet: április utolsó tanítási nap: április 16. / szerda / első tanítási nap : április 23. / szerda / 7

8 A EMMI rendelete a 2013/2014. tanév rendjéről kiadott intézkedésében 5 napot biztosít az iskolák számára, amelyet tanításnélküli munkanapként használhat fel. Intézményünkben az ezek felhasználását a következők szerint tervezzük: 1 nap október Hospitálás, továbbképzés 1 nap január Tantestületi értekezlet 1 nap- május Családi nap 1 nap május továbbképzés, értekezlet 1 nap április a diákönkormányzat véleménye alapján Időpontok a felvételi / pályaválasztási / eljárásban: Pályaválasztási kiállítás: október 07. Nyílt napok: november - december Tanulók jelentkezése a központi írásbeli vizsgára: december 10. Központi írásbeli felvételi vizsga: január Tanulói jelentkezési lapok továbbítása: február 14. Szóbeli meghallgatások: 2014 február18 március 07. módosító adatlapok kitöltése és elküldése: március Tanulók értesítése a felvételről: 2014.április 25. Beiratkozás a 9. évfolyamra: Egyéb időpontok Tanévnyitó ünnepély szeptember 02. Megyei Komplex Művészeti v november Iskolai nyílt napok november I. félév vége: január 17. Félévi értesítés: 2014.január 24. Félévi konferencia: január 24. Első osztályosok beíratása: április

9 Országos kompetenciamérés: május 28. Családi- és gyermeknap május 30. Ballagási ünnepség június 14. Tanévzáró ünnepély június 18. Tanévzáró értekezlet: június 20. V. Eseménynaptár Települési rendezvények: / iskolai részvétellel / Ménes menti Olimpia 2013.szeptember.29 Véradók napja december 07. Idősek napja: december 08. Karácsonyi műsor december 25. Ünnepi megemlékezés március 14. Falunap július Új kenyér ünnepe augusztus 20. Iskolai rendezvények terve: Szeptember: Mozilátogatás Kiállítás rendezése Hospitálás, Könyvtárlátogatások Úszótanfolyam indítása Tűz-és munkavédelmi oktatás Diákgyűlés: választások Rajzpályázat Népmese napja szept. 30 Alsós osztályfőnökök Godó Mária, Barna István Alsós of-k Gortva Istvánné 9

10 Október: Diákgyűlés: Szülői értekezletek osztályfőnökök Zenei világnap okt.1. Dénesné Gyurkó Klaudia, Palánki L. Állatok világnapja okt.4. Aradi vértanúk megemlékezés Csajáné Sulyok Annamária Meseország projekt Hugyeczné Nagy Ildikó Pályaválasztási kiállítás Dénesné Tari Zsuzsanna Gyermekműsor KIVISZI Iskolai röplabda bajnokság Kovács Gergely Október 23. ünnepi műsor OF-k Takarékossági világnap 30. HALLOWEEN November: Diákgyűlés Komplex művészeti verseny Munkaértekezlet, Gyermekműsor Hospitálás Véradók napja műsor Iskolai nyílt nap Gyüre Andrea, Takács Bernadett Godó Mária December: AIDS elleni világnap Mikulás ünnepség Fenyőünnepély Idősek napja műsor Mikulási disco Teremfoci torna Karácsonyi koncert Karácsonyi előadás Hóemberépítő verseny Varga Krisztina védőnő, tantestület Csajáné Sulyok Annamária Dénesné Tari Zsuzsanna Dénes Szabolcs Kovács Gergely Csuka László, Palánki Lénárd Takács B, Dénesné GYK, Dénes L Január: Fogadónap Szülői értekezletek Béke világnapja Félévi értekezlet Rajzverseny, tantestület osztályfőnökök DÖK, Keséné Bohácsi Beáta Gortva Istvánné 10

11 Február: Diákgyűlés Diktatúrák áldozatainak emléknapja Barna István Farsangi projekt, tantestület DÖK Farsangi bál, Dénes Szabolcs Valentin nap Bozsik program focitorna Kovács Gergely Március: Diákgyűlés Szabadságharc ünnepe A víz világnapja Munkaértekezlet, fogadónap Szinházi világnap Rajzverseny Gyüre Andrea, Dénesné Gyurkó Klaudia Godó Mária, DÖK,, tantestület Csajáné Sulyok Annamária Gortva Istvánné Április: Sportverseny Holokauszt megemlékezés Szavalóverseny Föld napja Csillagászati világnap Könyv napja Húsvéti projekt Kovács Gergely of-k Dénesné Tari Zsuzsanna Szaktanárok Godó Mária Margit Antalné Csaba Kinga tantestület Május: Család- és gyermeknap Munkaértekezlet, fogadónap Osztálykirándulások Zeneiskolai koncert Madarak és fák napja Dohányzás ellenes nap GRUND- kupa foci torna, tantestület osztályfőnökök Csuka László, Palánki Lénárd Godó Mária, Godó Mária Margit Kovács Gergely 11

12 Június: Diákgyűlés Pedagógusnap Környezetvédelmi világnap Nemzeti összetartozás napja Táncgála Jutalomkirándulás Ballagás Tanévzáró ünnepély Faluszépítő tábor Tantestület Tantestület Takács Bernadett Gortva Istvánné, Dénesné Tari Zsuzsanna Dénes Szabolcs VI. Melléklet 1. Ügyeleti rend: Nevelői ügyeletet tízen látnak el. A bejáró, autóbusszal érkező nevelők a velük érkező tanulókat az úttesten szervezetten kísérik át. Az ügyelet ellátási feladatba mind az udvar, mind az alsó és felső folyosó rendje beletartozik. A nevelők páronként ügyelnek, egymás közötti munkaelosztás szerint. Az ügyeletben történt eseményeket az ügyeleti naplóban rögzítik, az ügyelet ellátását aláírásukkal igazolják. A nevelői ügyelet segítésére a nyolcadikos tanulók az osztályfőnök beosztása szerint diákügyeletet látnak el a tanórai szünetekben. Tanulóink fél 8-től érkezhetnek, felügyeletet kérve. Az előbb érkező tanulók felügyeletéről felelős személy ez idő előtt az iskolában nem gondoskodik. Az intézményben naponta tól iskolaőr lát el folyamatos ügyeletet, elsősorban nem a gyermekek irányában. Az ő feladata az iskolába érkező szülők és vendégek és tanulók fogadása. Fő feladata az iskolavezetés által meghatározott belépési rend betartatása, a tanulók engedély nélküli iskola elhagyásának megakadályozása. A tanórák után iskolában tartózkodó tanulók felügyeletét az délutáni foglalkozás vezetője köteles megszervezni! 12

13 VI.A nevelőtestület munkatervet elfogadó határozata Az általános iskola nevelői munkaközössége a szeptember 25-án megtartott munkaértekezleten az intézmény 2013/2014. tanévi munkatervét megtárgyalta, és egyhangúan elfogadta. Ságújfalu, szeptember 25. Barna István Vadas Ilona ig. h. KT elnöke igazgató 13

Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola munkaterve 2014/2015 tanév. Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola munkaterve 2014/2015 tanév. Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Munkaterve a 2014 2015 tanévre Ságújfalu, 2014. augusztus 27.. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. Helyzetelemzés... 3 II. A tanévindítás

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 1. Jogszabályi háttér 1.1. Az intézmény működését szabályozó jogszabályok, rendeletek a többször módosított

Részletesebben

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 037749 A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29) 364-260 www.rakoczidabas.hu e-mail:

Részletesebben

MUNKAPROGRAM 2013/2014. TANÉV. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba Madách u. 2. Rózsa u. 21 23.

MUNKAPROGRAM 2013/2014. TANÉV. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba Madách u. 2. Rózsa u. 21 23. MUNKAPROGRAM 2013/2014. TANÉV Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba Madách u. 2. Rózsa u. 21 23. TARTALOM Bevezető... 3 I. A tanév feladatai... 4 II. A feladatok ütemezése, rendezvényterv... 16 III.

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA MUNKATERV 2013/2014.

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA MUNKATERV 2013/2014. HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (5561 Békésszentandrás, Bethlen G. u. 19.) OM: 201738 MUNKATERV 2013/2014. Tartalom 1. A munkaterv elkészítéséhez felhasznált dokumentumok... 3 2. Helyzetelemzés...

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Munkaterv 2012/2013 tanév

Munkaterv 2012/2013 tanév Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 2173 Kartal, Iskola tér 1. Munkaterv a 2012-2013-as tanévre Munkaterv 2012/2013 tanév Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 1 Könyves

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

a 2012/2013. tanévre

a 2012/2013. tanévre MEIXNER ILDIKÓ EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE a 2012/2013. tanévre Elfogadta az intézmény nevelőtestülete 2012. 08.

Részletesebben

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011/2012. tanévi munkaterve MUNKATERV

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011/2012. tanévi munkaterve MUNKATERV MUNKATERV A munkát meghatározó jogszabályok, dokumentumok: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II. 13.) Korm.

Részletesebben

Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű. Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola. (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014.

Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű. Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola. (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014. Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014. tanév 2 1. Jogforrások A Munkaterv elkészítésénél a következő jogszabályok

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév MUNKATERV 2014-2015. tanév Készült: 2014. augusztus 29. Jóváhagyta: Kinizsi Lakótelepi Tagiskola tantestülete Érvényes: 2015. augusztus 31. Medgyesi Irén Tagintézmény-vezető Tartalom 1. A tanév helyi rendje...

Részletesebben

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3300 Eger, Markhot F. u. 6. Tel. fax: (36) 310-046 e-mail: titkarsag@lenkey-eger.hu Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve 2013/2014-es tanév KIK 091014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015. tanév

MUNKATERV 2014/2015. tanév Iktatószám: Budapest XVIII. Kerületi Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium OM 035322 MUNKATERV 2014/2015. tanév A munkatervet készítette: intézményvezető Budapest, 2014. szeptember

Részletesebben

Fekete István Körzeti Általános Iskola

Fekete István Körzeti Általános Iskola Fekete István Körzeti Általános Iskola MUNKATERV 2011/2012. tanév MUNKATERV 2011/2012. TANÉV Készült: 2011. augusztus 31. Készítette: Bandiné Dr. Liszt Amália Elfogadta: Fekete István Körzeti Általános

Részletesebben

a nevelési oktatási intézmények részére

a nevelési oktatási intézmények részére K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére Melléklet a 32/2008. (XI.24.)OKM rendelethez 10 számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelethez Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VÁCI MIHÁLYGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2012/2013.tanév

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VÁCI MIHÁLYGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2012/2013.tanév Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Váci Mihály Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium 3860 Encs, Petőfi út 60. A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VÁCI MIHÁLYGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2012/2013.tanév

Részletesebben

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola 1 A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola OM 029297 MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre 2 A tanév feladatait meghatározzák: - 110/2012. (VI. 4.) Korm rendelet Nemzeti alaptanterv kiadásáról - a Közoktatásról

Részletesebben

Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola Munkaterve 2014/2015-ös tanév

Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola Munkaterve 2014/2015-ös tanév Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola Munkaterve 2014/2015-ös tanév Szeged, 2014. szeptember 1.. Doroginé Bíró Irén intézményvezető, főtanácsos TARTALOM 1 Helyzetelemzés 1.1 Személyi feltételek 1.2 Tárgyi

Részletesebben

Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. munkaterve 2013/2014

Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. munkaterve 2013/2014 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola munkaterve 03/04 Készítette: Földesi Judit A munkatervet elfogadta: Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 03-04. tanév munkaterve

Részletesebben

M U N K A T E R V 2013/2014.

M U N K A T E R V 2013/2014. Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nyíregyháza, Árok utca 53. M U N K A T E R V 2013/2014. Jóváhagyta: a nevelőtestület a 2013. augusztus 30.-án megtartott értekezleten. Gazda Sándor Mihály

Részletesebben

A Hevesy György Általános Iskola Munkaterve

A Hevesy György Általános Iskola Munkaterve A Hevesy György Általános Iskola Munkaterve a 2010/2011. tanévre Tura, 2010. szeptember Tartalomjegyzék A Hevesy György Általános Iskola éves munkaterve 3 A tantestület 7 Az 1-2. évfolyam munkaközösségének

Részletesebben

Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2.

Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. A gimnáziumi oktatás 89. tanéve és a szakoktatás 73. tanéve a Sárréten MUNKATERV 2014/2015-ös tanév 2014. augusztus 31. OM azonosító: 037828 Székhely: Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. Tel./Fax.: 66/371-151 E-mail.:

Részletesebben

A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Munkaterve

A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Munkaterve A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Munkaterve 2014-2015-ös tanév Tartalomjegyzék A tanév kiemelt feladatai... 3 A tanulók teljesítményének mérése... 5 Pedagógusképzés, továbbképzés... 6 Ellenőrzési,

Részletesebben

A tantestület elfogadta: 2014. augusztus 28.

A tantestület elfogadta: 2014. augusztus 28. A HÉVÍZI ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PROGRAMTERVE A 2014/2015. TANÉVRE OM: 037 535 A tantestület elfogadta: 2014. augusztus 28. A 2014/2015-ös tanévben a szorgalmi idő Első

Részletesebben

FÜZESABONYI REMENYIK ZSIGMOND KÖZÉPISKOLA,ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI REMENYIK ZSIGMOND GIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA MUNKATERVE A 2013/2014-es TANÉVRE

FÜZESABONYI REMENYIK ZSIGMOND KÖZÉPISKOLA,ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI REMENYIK ZSIGMOND GIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA MUNKATERVE A 2013/2014-es TANÉVRE FÜZESABONYI REMENYIK ZSIGMOND KÖZÉPISKOLA,ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI REMENYIK ZSIGMOND GIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA MUNKATERVE A 2013/2014-es TANÉVRE 1. Bevezetés Iskolánk nevelő-oktató munkáját e tanévben

Részletesebben

Besnyői Arany János Általános Iskola. Munkarendje. 2014-15-ös tanév

Besnyői Arany János Általános Iskola. Munkarendje. 2014-15-ös tanév Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogyan tanítjuk. Amit az iskolában megtanultunk, annak nagy részét elfelejtjük, de a hatás, melyet egy jó oktatási rendszer szellemi tehetségeinkre

Részletesebben

MUNKATERV. 2014/2015-ös tanév SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA 5540 SZARVAS, VAJDA PÉTER U. 20.

MUNKATERV. 2014/2015-ös tanév SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA 5540 SZARVAS, VAJDA PÉTER U. 20. SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA 5540 SZARVAS, VAJDA PÉTER U. 20. MUNKATERV 2014/2015-ös tanév TANÍTANI ANNYI, MINT MEGMUTATNI A LEHETŐSÉGET. TANULNI ANNYI, MINT ÉLNI A LEHETŐSÉGGEL.

Részletesebben

A Cecei Általános Iskola. 2012/13-as tanévének munkaterve

A Cecei Általános Iskola. 2012/13-as tanévének munkaterve A Cecei Általános Iskola 2012/13-as tanévének munkaterve Készült a Cecei Általános Iskola Pedagógiai Programja, SZMSZ-e, és a 11/1994. MKM rendelet rendelkezései alapján, a nevelőtestület, a szülői közösség

Részletesebben

BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL MUNKATERVE 2014/2015.

BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL MUNKATERVE 2014/2015. BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL 1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 13. OM: 034939 MUNKATERVE 2014/2015. Tartalom: Bevezetés... 3 1. A tanév fő feladatai...

Részletesebben