NAGYECSED ÖNKORMÁNYZATÁNAK XVI. évfolyam 4. szám

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NAGYECSED ÖNKORMÁNYZATÁNAK XVI. évfolyam 4. szám"

Átírás

1 ECSEDI HÍRMONDÓ NAGYECSED ÖNKORMÁNYZATÁNAK KULTURÁLIS ÉS KÖZÉLETI LAPJA XVI. évfolyam 4. szám,,fel nagy örömre ma született, Aki után a Föld epedett." A keresztény emberek számára a karácsony üzenete Isten "odahajló szeretete" az emberhez. Karácsony titka a kis Jézus születésének hamisítatlan egyszerûségében rejlik. Minden korok karácsonyának varázsa az elsõ karácsony egyszerû tisztaságából táplálkozik. Ezt a titkot nem lehet értelemmel megfejteni, csak átérezni lehet, és átélni is csak gyermekként, az õszinte rácsodálkozás, boldog angyalvárás lelkületével. A karácsonyi örömnek a bölcsõje a minden emberben ott rejtõzõ gyermeki lelkület. Karácsony megható napja nem csak a kereszténység, hanem a család ünnepe is, melynek nyugalmát, gyermeki tisztaságú meghittségét elõször is magunkban kell kialakítani - körülöttünk harmóniát, békességet teremtve: a családban és a nagyobb közösségben egyaránt. A karácsony rendelkezik a leggazdagabb szimbólumrendszerrel, hisz a remény, az Karácsonyi köszöntõ újjászületés, az örömet hozó fény érkezik meg világunkba. A 21. század embere számára a karácsony jelentése, hogy fenyõfát vásárolunk, halat, bejglit készítünk és persze a pénztárcánk vastagságától függõen ajándékokat veszünk. Eszünk, iszunk, pihenünk, ajándékozunk és mindjárt itt lesz a szilveszter is, a "nagy bulik" idõszaka. Azután érkezik az új év, megyünk tovább a megszokott kerékvágásban, jönnek a gondok, és jól-rosszul megoldjuk õket. Az a tény, hogy változik, fejlõdik a világ, nem jelentheti azt, hogy a ráhangolódni tudás és az empátia képességét elveszítjük! A karácsonyfa sem lehet egy egyszerû fenyõfa, amelyet kivágunk, feldíszítünk, majd kidobunk. A karácsonyfa ugyanis az ajándékozó szeretet szimbóluma. Jó lenne, ha a karácsonyfa tetejére helyezett karácsonyi csillag a betlehemi csillagot jelképezné számunkra. Jó lenne, ha a karácsonyfa alá nem csak az ajándékokat helyeznénk el, hanem szívünk szétáradó szeretetét is! Jó lenne, ha tényleg hinnénk abban, hogy a karácsonyt ünneplõ ember otthona ugyanaz a betlehemi istálló, amely fölött megállt a napkeleti bölcseket vezetõ csillag. Mert a szeretettel megteremtõdik az egymás iránti türelem, tisztelet, a másik megértésének szándéka, segítésének december készsége is. És mindez jótékonyan hat vissza ránk is, hatványozódik értéke. A karácsony alkalmat kínál számunkra is, hogy megnyissuk szívünket az örömre, a mások iránti szeretetre. És ehhez nem fényes külsõségek kellenek. Ehelyett kedves szóval, mosollyal és a közelgõ új esztendõre szóló jó kívánságokkal közeledünk egymáshoz. Így élhetjük csak át az igazi csodát, amire a szeretet teszi képessé az embert. Kívánom mindannyiuknak, hogy a szeretet és a vele együtt járó békesség tegye széppé az ünnepünket. Kívánom, hogy ez az ünnepi idõ - akár egyedül, akár szeretteik körében töltik a karácsonyt - segítse Önöket igazi kikapcsolódáshoz, testi, szellemi és lelki megújuláshoz, feltöltõdéshez, hogy az új esztendõt újult erõvel kezdhessük. Ajándékul szeretném József Attila fontos, megszívlelendõ üzenetét átnyújtani Önöknek: "Igazi lelkünket, akárcsak az ünneplõ ruhákat gondosan õrizzük meg, hogy tiszta legyen majd az ünnepekre" Kovács Lajos polgármester

2 2. ECSEDI HÍRMONDÓ AGRÁRKAMARAI HÍREK KÖTELEZÕ ADATSZOLGÁLTATÁS december 31-ig Az elmúlt évtõl lehetõség van arra, hogy a Nitrát adatszolgáltatást a gazdálkodók elektronikus formában is benyújthatják ügyfélkapun keresztül. Ez jelenleg még nem kötelezõ, az adatszolgáltatás papír alapon is lehetséges. Kinek is kell adatot szolgáltatnia? Az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet "nitrát rendelet" alapján adatszolgáltatásra kötelezettek: 1. Az ország egész területén háztartás igényeit meghaladó mértékben állattartást folytatók. /Magánszemélyek háztartási igényeit meghaladó állattartás: vegyes állattartás esetében 5 számosállat/ingatlan, baromfi esetében 3 számosállat/ingatlan felett. Ezen termelõknek a 78/2007. (IV.24.) Korm. rendelet szerinti KÜJ, KTJ számok szükségesek. 2. Mindenki, aki állattartással nem foglakozik, de a mezõgazdasági tevékenysége során nitrát érzékeny területen gazdálkodik (az egyes állattartó telepeken kívül nitrát érzékeny területek a 43/2007.(VI.1.) FVM rendelet szerinti nitrát érzékeny blokkok, belterület, kivéve, ha a felszín alatti víz nitrát tartalma nem haladja meg az 50 mg/l értéket, és állattartás folytatható; bányatavak 300 méteres parti sávja;) Az adatszolgáltatást a hatályos 59/2008. (IV.29.) FVM rendelet 6. számú mellékletében lévõ adatlap kitöltésével - vagy az említett elektronikus felületen - kell végrehajtani. Az adatszolgáltatási kötelezettség az elmúlt gazdálkodási évre, tehát a szeptember 1. és augusztus 31. közötti idõszakra vonatkozik. A kitöltött papír formátumú adatlapot december 31-ig kell a telephely/székhely szerint illetékes megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságra elküldeni. Az elektronikus kitöltõ felület az MgSzH honlapján elérhetõ, s az ügyfélkapus azonosítást követõen az adatlap kitölthetõ, elérhetõ. Fontos, hogy amennyiben az xml kitöltést választja a gazdálkodó, úgy meghatalmazás beküldése is kötelezõ, melyet ugyancsak a kitöltõ felületen érhet el, s onnan nyomtathat a gazdálkodó, vagy meghatalmazottja. A kinyomtatott és aláírt, vagy ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott meghatalmazást az MgSzH Budapest, Pf. 30. postacímre kell eljuttatni. Ez évben a jogi személyektõl, jogi személyiséggel nem rendelkezõ ügyfelektõl elvárt az 1 hónapnál nem régebbi cégkivonat és az aláírási címpéldány csatolása is. Fontos, hogy amennyiben hígtrágya, egyéb nem veszélyes hulladék, vagy szennyvíziszap, szennyvíziszap komposzt nevesítésre kerül az adatlapon, úgy ahhoz a talajvédelmi hatóság engedélye szükséges, s a helyszíni ellenõrzéshez be kell tudni mutatni. Ugyancsak szükséges, hogy a mûtrágya felhasználása talajvizsgálatra alapozottan történjen. Így az akkreditált talajlaboratórium által, 5 évente 5 ha-ként begyûjtött talajminta alapján kell, hogy sor kerüljön a szántóföldi növények tápanyagpótlásának tervezésére és megvalósítására az 59/2008. (IV.29.) FVM rendelet 3. illetve 4. számú mellékletében lévõ növényi tápanyagigény- talajellátottság függvényében. (maximum korlát figyelembevételével) Fontos nyomon követni továbbá a szerves trágya kijuttatás hasznosulási értékét a rendelet 2. melléklete szerint, különösen azon esetben, ha ugyanazon tábla több éven keresztüli trágyázása történik. A szerves trágyák átlagos beltartalmi mutatói - legeltetéssel történõ kijuttatás, valamint különbözõ tárolási formák esetében - a rendelet 1. mellékletébõl olvashatók ki, s nitrogén esetében attól eltérni nem lehet (kivéve engedélyköteles anyagok használatát). Pl. Tejelõ tehén (650 kg) egész évre vonatkoztatott legeltetés esetén 125 kg/ha N hatóanyagot juttat ki. A tárolt szerves trágya vonatkozásában 6,1 kg/t, mélyalomnál 7,1 kg/t N hatóanyagot kell figyelembe venni. Fontos, hogy a legeltetetés során, illetve az egyéb trágyázási eljárásokkal kijuttatott szerves trágya/szerves eredetû trágyázó szer esetében se kerüljön a 170 kg/ha N hatóanyag túllépésre a nitrát érzékeny területeken. A trágya (szerves/ásványi) kijuttatásra vonatkozó november 15-február 15. közötti tilalmi idõszakot - a téli legeltetési korlátot, valamint az ideiglenes trágyadepók ez idõterminusra történõ felszámolását is beleértve - figyelembe kell venni (kalászosok fejtrágyázása esetén február 1-ig tart). Az istállózott idõszak tekintetében a keletkezõ trágya mennyiségét, csak erre az idõszakra vonatkoztatva kell kiszámolni a rendelet 5. számú mellékletében szereplõ irányszámok alapján. Ugyanakkor az adatlap 3.1. pontjában lévõ legeltetéssel hasznosított terület kerüljön feltüntetésre

3 ECSEDI HÍRMONDÓ 3. KÖTELEZÕ ADATSZOLGÁLTATÁS december 31-ig összhangban a 2.2. és a 2.3. fejezetekben rögzített keletkezõ szerves trágya és tárolt szerves trágya meghatározásokkal. Fontos ugyanakkor, hogy amennyiben az állattartó nem rendelkezik a trágya elhelyezéshez szükséges földterülettel, vagy egyéb módon történõ hasznosítás nem igazolható - pl. saját biogáz elõállítás stb.- úgy fel kell tüntetni az 3.3. pontjában az átvevõ adatait (név, cím, regisztrációs szám). Amennyiben más gazdálkodótól átvett trágya kerül felhasználásra, a trágyát átadó gazdálkodó adatait kell megadni. Ez esetben a megjelölt gazdálkodó is szerepeltesse az átvett mennyiséget, ha a felhasználás nitrát érzékeny területen történt. Figyelem! Az ellenõrzõ talajvédelmi hatóság az alapbizonylatokat (átadás, átvétel, stb ) is ellenõrizheti egy helyszíni ellenõrzés során. Eljött ismét a december, lassan véget ér ez az év is. Óvodánk életében nagyon sok programot, eseményt hozott a hosszúra nyúlt õsz. A jó idõt kihasználva gyermekeink nagyon sokat sétáltak, játszottak a szabadban, gyûjtötték "õszanyó és õszapó" adományait - gyümölcsöket, zöldségféléket, terméseket - élvezték azok ízét, zamatát. Megismertek új fogalmakat az õszrõl, tanultak verseket, dalokat, mondókákat az évszakhoz kapcsolódóan, és nem utolsó sorban festettek, rajzoltak, gyurmáztak, különbözõ ábrázolási technikák alkalmazásával dolgozták fel az óvodai mindennapokban szerzett élményeiket, tapasztalataikat. Szeptember végén, majd az októberi hónapban a természetvédelmi napokon (Takarítási Világnap, Állatok Világnapja) tevékenykedtek gyermekeink: összegyûjtötték a lehullott leveleket az óvodában, a szemetet az óvoda környékén, és kirándulni mentek a tibori erdõbe. Az idén sikerült mindegyik óvodából elvinni a gyerekeket a közeli Lovardába, ami nagy tetszést aratott körükben. Óvodáinkban már hagyománnyá vált, - kiemelve a család pótolhatatlanságát - hogy a szülõkkel közös programokat szervezünk. Az õsz elsõ ilyen programja a Sziget úti óvoda hagyományõrzõ szüreti mulatsága, ami az idei évben is emlékezetes volt. A gyermekek a korosztályuknak megfelelõ dalos, játékos kis mûsorokkal köszöntötték az õsz legnagyobb ünnepét, majd a Az adatlap beszerezhetõ: - megyei Kormányhivatalok Növény-és Talajvédelmi Igazgatóságain (elérhetõségeik a honlapon) - Gazdálkodói Információs Szolgálat kamarai tanácsadóinál (http://umvp.agrarkamara.hu). - honlapon a JFGK4 menüpont alatt - ahol a még hiányzó KÜJ, KTJ igénylõlapok is letölthetõk a kitöltési útmutatókkal együtt. Az elektronikus kitöltõfelület az MgSzH honlapján érhetõ el az alábbi linken: A 43/2007.(VI.1.) FVM rendelet szerinti nitrát érzékeny blokkok beazonosításához, valamint az adatlap értelmezésében a kamarai tanácsadók segítséget nyújtanak. Forrás: MA Tóth László agrárkamarai tanácsadó Tel.: 06/ Ovi híradó december mûvelõdési ház hagyományõrzõ tánccsoportja és Andóné Kujbus Nóra tánctanár bemutatója és a táncház következett, igen nagy sikerrel. Ezután tombolasorsolás következett, majd az óvónénik különbözõ tréfás vetélkedõket, táncversenyt szerveztek a vállalkozó gyermekeknek, szülõknek. Ez a rendezvény jótékonysági célú volt, aminek bevétele hozzájárul a gyermekek mindennapi tevékenységének változatosabbá tételéhez. Ezúton is köszönet minden kedves szülõnek, támogatónak az adományokért. Novemberben az óvodai csoportokban szervezett nyílt napokkal, munkadélutánokkal, délelõttel folytatódott a szülõkkel való közös programok sora. Ezen alkalmakkor az érdeklõdõ anyukák, apukák gyermekükkel közösen barkácsolhattak az õsz ajándékaiból - termésekbõl, zöldségekbõl, gyümölcsökbõl - különbözõ játékokat, figurákat. A visszajelzések alapján a résztvevõ szülõk és gyermekeik egyaránt nagyon jól érezték magukat, ami számunkra is nagy öröm, hiszen úgy érezzük, hogy ezáltal még szorosabbá válik az óvoda és a család kapcsolata. December az advent, a karácsonyra készülõdés élményekben gazdag ideje. Napjainkat a készülõdés öröme, a várakozás szépsége és izgalma tölti be. December 6- án járt a Mikulás az óvodákban, idén is az Önkormányzattól kapott édességcsomagokat adta át a gyermekeknek. Az ünnepet színesítette mindhárom óvodában Ágoston Anita elõadómûvész zenés mûsora, ami még örömtelibbé tette ezt a napot. Mikulás elmúltával pedig a karácsonyi készülõdés kerül elõtérbe: a gyermekek halk zene mellett készítik ajándékaikat, vagy a karácsonyfa- és asztali díszeket több csoportban is munkadélelõtt formájában a szülõkkel közösen, gyakorolják az ünnepre összeállított kis mûsoraikat, amivel a szülõket, rokonokat köszöntik majd a szeretet ünnepén. Ez alkalomból köszöntök én is minden kedves olvasót. "Sok boldog Karácsonyt, boldog embereket, szeretõ szülõket, áldott jó gyermekeket. Békés, ragyogó szép ünnepet, szerte a világban megértõ szíveket. Áldást, békességet, igaz szeretetet!" Kerekes Miklósné óvodavezetõ

4 4. ECSEDI HÍRMONDÓ A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatóságának támogató döntése alapján a Városközpont kialakítása Nagyecseden projekt 2. üteme beruházás ,- forint vissza nem térítendõ támogatásban részesült. A támogatási szerzõdés aláírását követõen a beruházás megvalósítása július ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Átadták a bölcsõdeépületet Az Európai Unió támogatásának és az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásának köszönhetõen újult meg a Szatmári Kistérségi Bölcsõde épülete Nagyecseden. Nagyecsed Város Önkormányzatának 102,6 milliós vissza nem térítendõ támogatást sikerült elnyernie. A beruházás során a meglévõ épület teljes külsõ-belsõ rekonstrukciója, bõvítése, akadálymentesítése és intézményi parkoló építése, új helyiségek felszerelésének, csoportszobák berendezéseinek beszerzése, új játékok vásárlása valósult meg. A vadonatúj csoportszobával bõvített és korszerûsödött épület mûszaki átadásátvétele október 27-én történt meg, a kivitelezõ Lõkös és Társai Kft. szerzõdés szerinti határidõre teljesítette vállalását. A fejlesztés eredményeként az intézmény 10 fõvel több kisgyermeket tud fogadni. A hivatalos projektzáró rendezvényre november 25-én került sor. A rendezvényen jelen volt Dr. Vinnai Gyõzõ, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja, valamint Fülöp István a térség országgyûlési képviselõje, akiket Kovács Lajos Nagyecsed város polgármestere köszöntött. elején kezdetét vette. A fejlesztés keretében Nagyecsed Város Önkormányzata megvalósításában megújult a Wesselényi úti általános iskola épülete, magastetõt kapott a Rózsás úti általános iskola hátsó épületrésze, a tornaterem, illetve az ebédlõ. A Hunyadi utcán, a régi tûzoltószertár épülete mögött parkoló került kialakításra, szintén a Hunyadi utcán járdarekonstrukció, illetve csapadékvíz elvezetõ csatorna felújítás történt, a Komoróczi utca Árpád és Hunyadi utca közötti szakaszán pedig padka és járdarekonstrukció valósult meg. Az önkormányzat konzorciumi partnereként vesz részt a projektben a Ferro Beszédükben valamennyien hangoztatták a bölcsõdei nevelés mind tartalmi, mind infrastrukturális fejlesztésének jelentõségét, mely komoly alapját jelenti a térség felzárkóztatásának, a gyermekek intenzívebb fejlõdésének. Hamarosan lezárul a városközpont fejlesztés 2. üteme Ecsed Kft, aki a tulajdonában álló két raktárépület átalakításával üzlethelyiséget alakított ki, továbbá Bulyáki Sándorné egyéni vállalkozó, aki a Kristály Kávézó külsõ felújítását valósította meg. A ,- forint összköltségû projektnek része még egy honismereti vetélkedõ szervezése általános-és középiskolás diákok részvételével, továbbá a Nagyecseden megvalósult fejlesztések városon és térségen belüli elhelyezkedését is bemutató új várostérkép készítése.

5 ECSEDI HÍRMONDÓ november 17-én ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját és egyben épületének felújítását a Mátészalka Rendõrkapitánysághoz tartozó Nagyecsedi Rendõrõrs. Az ünnepségen beszédet mondott Dr. Tarcsa Csaba r. ezredes a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendõrfõkapitányság vezetõje, Fülöp István országgyûlési képviselõ és Kovács Lajos Nagyecsed polgármestere. Az ünnepi alkalomból Kovács Lajos a település polgármestere Emléklapot adományozott Murguly László r. õrnagynak a Nagyecsedi Rendõrõrs parancsnokának. Dr. Tarcsa Csaba r. ezredes fõkapitány ünnepi beszédet mondott A rendõrõrs húsz évvel ezelõtti megalakulásakor 10 fõvel kezdte meg a munkát a RENDÕRÕRS HÍREI A Nagyecsedi Rendõrõrs állománya Kovács Lajos polgármester átadja Murguly László r. õrnagy õrsparancsnoknak az Emléklapot közrend- és a közbiztonság megteremtése a lakosság biztonságérzetének stabilitása érdekében. A rendõrõrs illetékességi területe 193 km2, ahol mintegy lakos él. Ma már a rendõrõrsön 17 rendõr teljesít szolgálatot, így egy rendõrre 927 lakos jut. A rendõrõrs az elmúlt húsz évben mindig egy biztos bázisa volt a Mátészalkai Rendõrkapitányságnak, nem csak a jó felderítési mutatók tekintetében, hanem, hogy kitermelte azt a humán erõforrást, amibõl a rendõrkapitányság osztályai is meríteni tudtak. Büszkén mondhatjuk, hogy a Mátészalkai Rendõrkapitányságon több olyan vezetõ teljesít szolgálatot, akik a Nagyecsedi Rendõrõrsrõl kerültek be a kapitányságra. A rendõrõrs munkáját és fejlõdését a térség önkormányzatai a kezdetektõl szívükön viselték és támogatták lehetõségeik szerint. Az õrs épületét illetve a technikai eszközöket folyamatosan újították, fejlesztették, azért, hogy az ott dolgozóknak illetve a hozzájuk forduló állampolgároknak megfelelõ körülményeket biztosítsanak, és hogy a rendõrök méltó módon szolgálhassák a lakosságot. Fedor Rita r. fõhadnagy, sajtószóvivõ SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MRFK SAJTÓSZOLGÁLAT Szatmári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Családsegítõ szolgálata Tisztelt Lakosság! Ismét közeledik a tél, a hideg, mely embertársaink bizonyos csoportja számára rendkívül nehéz, sokszor életet veszélyeztetõ helyzeteket teremtõ idõszak. Fokozottan igaz ez az utcákon alvókra, a tanyavilágban lakókra, az egyedül élõkre és az idõs beteg emberekre. A korábbi évek keserû tapasztalata, hogy az önbizalmukat vesztett emberek gyakran nem tartják fontosnak a hideg elleni védekezést, vagy vállalva a kockázatot, eltitkolják nincstelenségüket. Ezért a teljes magányosságuk vagy a súlyos anyagi nehézségeik sokszor csak utólag jut a környezetük tudomására, amikor a tragédia már megtörtént. Bár a szociális szolgáltatók a téli idõszakban igyekeznek fokozottan odafigyelni azokra, akiket a kihûlés vagy fagyási sérülések veszélye fenyeget, a tragédiák megelõzésére õk egyedül nem képesek. Mindenkinek megvan a maga szerepe, minden aprónak tûnõ segítség óriási jelentõségû lehet. A hideg idõjárás okozta bajok elsõ számú okának, az elszigetelõdésnek a megakadályozása mindenkinek a feladata. A magányosan élõ idõs embereken kívül a veszélyeztetettek közé tartoznak azok is, akiket valamilyen nagy veszteség ért a közelmúltban, esetleg újonnan kerültek be egy település közösségbe. Elengedhetetlen az egymásra odafigyelés jelentõségének hangsúlyozása a helyi nyilvánosságon keresztül. Kérjük a lakosságot, hogy a téli idõszakban mûködjenek közre a tragédiák elkerülése érdekében! Családsegítõ Szolgálat ECSEDI HÍRMONDÓ Szerkesztõség címe: 4355 Nagyecsed, Vasút út 2. Telefon: 44/ Szerkesztõ: II. Rákóczi Ferenc Mûvelõdési Ház és Könyvtár, Murguly László Csabáné ig. Felelõs kiadó: Nagyecsed Város Önkormányzata ISSN Készült: Infó-West Kft. Nyomdaüzemében, Mátészalka, Tompa Mihály út 1. Felelõs vezetõ: Juhász Katalin, Tel./fax: 44/

6 6. ECSEDI HÍRMONDÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI Nyílt napok az alsó tagozaton A hagyományokhoz hûen október én nyílt hetet tartottunk az iskolánkba járó gyerekek szüleinek azzal a céllal, hogy betekintést nyerjenek a tanórai foglalkozásokba, és pontosabb képet kapjanak oktatási-nevelési tevékenységünkrõl. Ezen a két napon megtiszteltek minket az óvó nénik is, volt nagycsoportos tanítványaik nagy örömére. Az intézményünkben folyó szakmai munka jó színvonalát erõsítették meg a szülõk pozitív megnyilvánulásai, a tanórák látogatását követõen. ROMA MENTOR PROJECT Iskolánk az elmúlt tanévben elõször vett részt a BHIM-RAO Egyesület támogatásával a Roma Mentor Projectben. Ez a project egy országos program, melynek célja a hátrányos helyzetû tanulók részére a szabadidõ hasznos eltöltése és a mûvészeti fejlesztés. A csoport szakmai vezetését a BHIM-RAO Egyesület részérõl delegált kiemelkedõ roma mûvész mentor végzi. Az elõzõ tanévben divat-design témával foglalkoztak a tanulók. Ennek során divatos ruhákat és ruha kiegészítõket terveztek és készítettek a gyerekek. A program végén egy budapesti kiránduláson vehettünk részt, mely során megtekintettük Budapest nevezetességeit és egy kulturális fesztiválon vettünk részt. Ebben a tanévben a mese és a népi hagyományok gyûjtésével foglalkozunk. Mentorunk Glonczi Ernõ antropológus, költõ, mûfordító. A program során a Nagyecseden még fellelhetõ roma hagyományok, roma mesék felkutatásával foglalkozunk. A program végén pedig mentorunk segítségével egy kiemelkedõ mesét dramatizálunk és színpadon adunk elõ. Várhatóan a tanév végén szintén egy budapesti kirándulással zárhatjuk programunkat. Kapcsolattartó tanár: Szemán György Ecsedi gyerekek Székelyföldön Iskolánk tavaszán elkészített egy pályázatot a Bethlen Gábor Alapkezelõ Zrt. által meghirdetett, határtalanul címû programra. A pályázat keretében a magyarországi közoktatási intézményekben 7. évfolyamon tanuló diákok határon túli magyarlakta területekre irányuló tanulmányi kirándulásra kaphattak támogatást. A pályázat keretében Románia, Szlovákia, Szerbia vagy Ukrajna magyarlakta területein megvalósuló tanulmányi kirándulások támogatására volt lehetõség. A pályázat a magyarországi diákok tanulmányaihoz kapcsolódóan a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismereteik bõvülését kívánja elõsegíteni november 8-án került megrendezésre pályaválasztási szülõi értekezletünk a 8. osztályos tanulóknak és szüleiknek. 12 középfokú intézménybõl érkeztek igazgatók, helyettesek, pályaválasztási felelõsök, hogy tájékoztatást adjanak a szülõknek és a továbbtanuló diákoknak iskolájukról, és az ott folyó képzési lehetõségekrõl. Résztvevõ intézmények: - Ady Endre Gimnázium, Szakképzõ Iskola és Kollégium Csenger - Báthori István Gimnázium és Szakközépiskola Nyírbátor - Ecsedi Báthori István Református Gimnázium és Kollégium Nagyecsed - Esze Tamás Gimnázium Mátészalka - Mátészalkai Szakképzõ Iskola és Kollégium Mátészalka A pályázatunk pozitív elbírálásáról hozott döntés a nyár végére született meg, mely szerint májusában 42 nagyecsedi 7. osztályos tanuló és 5 kísérõ pedagógus utazhat egy 4 napos erdélyi kirándulásra. A kirándulás során történelmi irodalmi földrajzi és más tantárgyakhoz is kapcsolódó emlékhelyeket látogatunk meg, mint pl. Ady Endre szülõházát, a szõdemeteri Kölcsey Ferenc emlékhelyet, a parajdi sóbányát, a Szent Anna tavat, a kézdivásárhelyi babamúzeumot és még sok más érdekes magyarsághoz kapcsolódó látnivalót. Az utazás alatt Kolozsváron és Székelyudvarhelyen szállunk meg, ahol az ottani magyar diákokkal tervezünk közös kulturális és sportprogramokat. Reméljük ez az utazás minden gyereknek tanulságos és felejthetetlen lesz. Kapcsolattartó tanár: Szántó Zoltán Pályaválasztási szülõi értekezlet A Dancs Lajos Ének-Zene Tagozatos Általános-és Zeneiskolában a sokéves hagyományt folytatva októberében a 8.c osztály házi, zenei vetélkedõt rendezett. A rendezvény helyszíne iskolánk aulája volt, ahol 12 csapat versenyzett egymással. Érdekes, játékos, kérdéseket állítottak - Petõfi Sándor Közgazdasági Szakközépiskola Fehérgyarmat - Tóth Árpád Gimnázium Debrecen - Vay Ádám Gimnázium és Szakközépiskola Baktalórántháza - Zrínyi Ilona Gimnázium Nyíregyháza Zenei vetélkedõ a Zene Világnapja alkalmából össze a diákok: népdalokhoz, zenei ismeretekhez, népszokásokhoz kapcsolódóan, illetve bemutathatták népdaléneklõ tudásukat is. A feladatokban plusz pontokat lehetett szerezni. A zsûri, mint mondani szokás most is nehéz helyzetben volt, az elsõ három helyezett ajándékban részesült.

7 ECSEDI HÍRMONDÓ október án rendezték meg Porcsalmán, a Kiss Áron-hetet, melyen a nagyecsedi gyerekek igen szép eredményeket értek el. Alsó tagozaton a népdaléneklõ versenyen a "Fülemülikék" (tagjai: Sikesdi Szófia, Gönczi Vivien, Bulyáki Gabriella) különdíjban részesültek. Felkészítõ: Kocsis Anikó évfolyamon Bulyáki Csilla (5.c osztály) 3. helyezett, Szûcs Dorottya (5.c osztály) 2. helyzett lett. A osztályos korcsoportban 1. helyezést ért el Biró Angelika (7.c osztály) 2. helyezett lett Papp Ágnes (7. osztály). Felkészítõ: Veresné Bulyáki Éva Halloween Parti az iskolában " Halloween" mindenszentek elõestéje, október 31-e. Jelentése "holy evening" - szentséges est. Az Egyesült Államokban fontosabb ünnep, mint Angliában, azonban egyre több ember megünnepli az Egyesült Királyságban is. A szellemekkel és boszorkánysággal áll összefüggésben. Az emberek ezen az estén partikat rendeznek és különös boszorkányruhákat viselnek. Tökbõl ijesztõ arcokat faragnak, amelyek belsejében égõ gyertyák világítanak. Az utóbbi években a gyerekek fehér lepedõbe burkolóznak, házról-házra járnak, bekopognak és azt kérdezik az ajtót nyitótól, hogy "tréfa vagy megvendégelés". Ha kapnak valami finom édességet, cukorkát továbbmennek. Azonban, ha valaki elszalasztja a megvendégelést, a gyerekek különbözõ tréfákkal büntetik. Gyakran elviselhetetlen zajt csapnak, vagy liszttel szórják be a bejáratot. Hazánkban mindenszentek elõestéjén nem él ez a szokás, de számos családnál már megtalálható a "világító töklámpás" illetve az iskolákban megrendezésre kerülnek a Halloween partik. Október 28-án délután mi is tartottunk az általános iskolában, a 6. évfolyamos tanulók számára. A gyerekek játékos vetélkedõn vettek részt, ahol a feladatok megoldásához angol nyelvi ismereteik mellett ügyességüket és leleményességüket is használniuk kellett. A délután vidáman telt, amit a gyerekek által készített töklámpás és jelmezek tettek még hangulatosabbá. A következõ tanévben is hasonló élményekre számíthatnak a vállalkozó kedvû gyerekek. A partit Karczub Rita és Veréb Beáta pedagógusok szervezték meg. Versenyeredmények Prózamondás kategóriában Lakatos Tiffani (7.c osztály) különdíjat kapott. Felkészítõ: Borzován Józsefné A népdalos gyerekek a porcsalmai megmérettetés mellett számos városi rendezvényen mutathatták meg tudásukat: iskolaátadó, a kertbarát klub rendezvénye, festménykiállítás stb. Aktualitások november 25-én megtörtént a felújított, Szatmári Kistérségi Bölcsõde ünnepélyes átadása. A bölcsõde nemcsak megújult, hanem bõvült is. 4 csoportszoba helyett 5-tel fogunk mûködni, azaz 40 férõhely helyett 50-re bõvült az intézmény. Igény esetén 60 férõhelyre is lesz lehetõség. Olyan helyiségek is létesültek mint például, az orvosi szoba, elkülönítõ, gondozói, tanácskozó és élelmezésvezetõi iroda, ezek új dolgok, a régi intézményben nem voltak ilyen helyiségek. Az ellátás nem korlátozódik kizárólag a kisgyermekek napközbeni ellátására, tevékenységi körünket bõvítve családi nevelést segítõ szolgáltatásokat, mint idõszakos gyermekfelügyeletet, speciális tanácsadást, korai szûrést szeretnénk bevezetni. Az idõszakos gyermekfelügyelet óradíja 200 Ft lesz. Ezzel a szolgáltatással a GYED-en lévõ kismamáknak is tudunk segíteni, ugyanis õk nem vehetik igénybe a bölcsis szolgáltatást. A nagyméretû, természetes megvilágítású csoportszobák, nyugodtabb játékfeltételeket kínálnak a kicsinyeknek. A jelentõsen megváltozott tárgyi feltételek magasabb színvonalú ellátást és könnyebb munkafeltételeket biztosítanak. A játszóudvar is megújult, minden csoport számára biztosított a játszóterasz és a különbözõ játékokkal ellátott játszóudvar. Októberben a gondozási központ által szervezett rendezvényen, melyen más település nyugdíjas csoportjai is részt vettek, a Gilicemadár népdaléneklõ csoport kedveskedett a megjelent vendégeknek október 5-én Ópályiban került megrendezésre a Megyei Kispályás Labdarugó Bajnokság õszi fordulója. A csapatok küzdelmében tanulóink III. helyezést értek el október 12-én a Nemzeti Erõforrás Minisztérium és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Fogyatékos Sportolók Szövetsége által szervezett, Megyei Atlétikai Bajnokságon Nyíregyházán vettünk részt. Két korcsoportban, versenyszámonként lányok és fiúk indultak a megyei bajnoki címért. Intézményünket 6 tanuló képviselte eredményesen. /6 versenyszámban I. helyezést, 2 versenyszámban II. helyezést értek el diákjaink/ Felkészítõjük: Tóth Árpádné December 21. (szerda) A téli szünet elõtti utolsó tanítási nap December 22-január 02-ig Téli szünet Január 03.(kedd) A téli szünet utáni elsõ tanítási nap Január 13. (péntek) Az elsõ félév utolsó napja Január 18. (szerda) Osztályozó vizsga /Rózsás úti épületben Január 19. (csütörtök) Zongora meghallgatás Január 20. (péntek) A félévi értesítõk kiadásának utolsó határideje BÖLCSIS HÍREK Nagy örömünkre az átadásra elfogadta meghívásunkat a Regionális Módszertani Intézmény Szaktanácsadó Csoportja, Szolnokról. Nagyon tetszett nekik az intézmény. Köszönetüket és megelégedésüket fejezték ki az önkormányzatnak a támogatásukért. A további munkához soksok gyereket, türelmet és kitartást kívántak. Végezetül szeretnék köszönetet mondani az önkormányzatnak a mikulás csomagokért és azért a meglepetésért, amit a Szatmár-Vidék Coop Zrt. ajándékozott a bölcsõdés gyerekeknek. A közelgõ ünnep alkalmából a bölcsõde dolgozói nevében kívánok mindenkinek nagyon békés, boldog, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket. Sarkadi Gyuláné bölcsõde vezetõ

8 8. ECSEDI HÍRMONDÓ Negyedik alkalommal rendezte meg hazánkban az Ökumenikus Ifjúsági Alapítvány október 13. és 16. között a 72 óra kompromisszum nélkül elnevezésû szociális önkéntes akciót, amely Magyarország fiatalságát hívta közös összefogásra, hogy együtt tegyenek másokért, környezetükért. Ebben az évben GIMI HÍREK Önkéntes munka október 24-én Budapestre utazott az Ecsedi Báthori István Református Gimnázium és Kollégium 11. és 12. osztálya, ahol részt vettünk az Országgyûlés Hivatala által szervezett "Parlamenti különóra" nevû nyílt napon. A rendkívüli különóra célja, hogy a diákok megismerkedjenek az országgyûlési képviselõk munkájával, betekintést nyerjenek a plenáris ülések menetét segítõ háttérmunkába, megismerjék a törvényalkotás menetét, és persze nem utolsó sorban megismerkedjenek a Parlament épületével, termeivel, könyvtárával, s a kupolacsarnokban kiállított Szent Koronával. Elõször a parlament felsõházi termében fogadtak bennünket, ahol Szilágyi László képviselõ úr (LMP) mutatta be az Országgyûlés munkáját. Ezt követõen a diákok játékos vetélkedõn mérhették össze a tudásukat. A csapatoknak pártfrakciókat kellett alakítaniuk, kitalálni a párt nevét, majd frakcióvezetõt, írnokot, futárt kellett választaniuk. A vetélkedõn a parlamenti élethez kapcsolódó fogalmakat kellett definiálni. Iskolánk egyik csapata az elsõ helyen végzett, jutalmuk egy torta volt. A büféebéd után Fülöp István képviselõ úr (Fidesz) köszöntött bennünket, majd idegenvezetõnkkel elindultunk a parlamenti gimnáziumunk is csatlakozott ehhez a programhoz és a 11. osztály tanulói aktívan kivették részüket a munkából. A Csengerben megrendezésre kerülõ istentiszteleten tanulóink lelki táplálékáról Bartha Gyula esperes úr gondoskodott, itt vehettük át az egyházmegye ajándékát, könyveket és újságokat. Pénteken már komoly munkába kezdtek fiataljaink Fodorné Nyiregyházi Edit igazgató aszszony, Veres Mónika diakónus és Király Katalin osztályfõnök felügyelete alatt. Szépítették a nagytemplom környékét, lehetõségükhöz mérten kitakarították a gyülekezeti házat. Vasárnap a gyülekezet egyedülálló, idõs tagjait kereste fel a fiatalok kicsiny csoportja, hogy elvigyék hozzájuk Isten Igéjét a gimnázium kis ajándékával együtt. Virággal és sütivel kedveskedtünk nekik. Megható pillanatokat jelentettek ezek a találkozások nemcsak idõseink, hanem fiataljaink számára is. A közös ima és éneklés segített áthidalni a korkülönbségbõl adódó szakadékokat, fiataljaink szembesülhettek az öregkor problémáival. Reméljük, sikerült örömet szereznünk és jövõre folytathatjuk a megkezdett munkát. "Parlamenti különóra"- ecsedi gimnazisták az ország házában Szalagtûzõ "Míg Isten a mi menedékünk és hûség minden fegyverzetünk, addig félnünk nem szabad, mert a gyökér, az megmarad" egy Wass Albert idézettel köszöntötte Fodorné Nyiregyházi Edit igazgatónõ az Ecsedi Báthori István Református Gimnázium és Kollégium 15. szalagtüzõ ünnepélyén megjelent kedves vendégeket. Október 15-én 15 végzõs diáknak tûzte fel a szalagot Berettyán Gábor osztályfõnök. A végzõs osztály egy színvonalas, zenés, táncos mûsorral szórakoztatta a közönséget, amit a 11. osztály latin tánca követett. Hagyományainkhoz híven a 11. osztály diákjai egy-egy idézettel köszöntötték az utolsó éveseket, majd egy közös dal zárta az ünnepséget. A tanulók keringõje nyitotta meg az esti bált, majd a szülõkdiákok táncával zárult az este. A színvonalas, kellemes estét még sokáig emlegetik majd a jelenlévõk, de fõleg a végzõsök, akiket mostantól a ballagásig viselt szalag mindig emlékeztetni fog erre a szép eseményre. Fodorné Nyiregyházi Edit sétára. A kanyargós folyosókon eljutottunk az Országgyûlési Könyvtárba, majd a kupolacsarnokban megcsodálhattuk a magyar államiság jelképét, a Szent Koronát. A díszõrség tagjai külön bemutatót tartottak a kíváncsi gimnazistáknak, amikor is iskolánk egyik tanulója vezényelhetett, másik tanulónk pedig - ha csak rövid idõre is - közjogi méltósággá vált, akinek a díszõrség tagjai tisztelegtek. A nap zárásaként bepillanthattunk egy plenáris ülés menetébe, többek között Orbán Viktor miniszterelnök interpellációját is meghallgathattuk. Az Országház kapuján kilépve mindannyian úgy éreztük, hogy ezzel a nappal kicsit közelebb kerültünk a politika világához, s már nem is annyira idegen számunkra ez a "képviselõsdi". Borzován Eszter

9 Iskolánkban folyamatosan bõvülõ projektrepertoárok várják az aktív, közös munkába bekapcsolódni kész diákokat, ahogy errõl a Fizika tanítása országos terjesztésû módszertani lap be is számolt 2010./2 számában. A vállról indítható palackrakétától a békahegedûig több száz kísérleti eszközt készítettek diákjaink. Az eszközkészítés menetérõl és mûködésérõl házi készítésû filmek is készültek, de több kísérletet a Mozaik Kiadó rögzített a szegedi stúdiójában. Ezek a filmek a digitális tananyag egy részét képezik, így áldozatos munkáink gyümölcsei eljuthattak az ország számos helyén mûködõ oktatási intézményekbe is ben a Delta tudományos és ismeretterjesztõ TV-mûsor biooptikai kisfilmét tanulmányozva 3 diákunkkal (Murguly Alexandra, Pátzay Richárd és Cérna László) továbbfejlesztettük a kísérletet, választ ECSEDI HÍRMONDÓ 9. Kísérletezõk, eszközkészítõk és tárgyformálók adva a kérdésre, hogy helyes indokkal tartják-e a szakirodalmak veszélyesnek a forró napokon, a déli órákban a növények öntözését. A kísérletrõl szóló cikk a Fizikai szemle 2011/7-8, 259. o. olvasható ben 3 diákunk bejutott a Nyíregyházán megrendezett megyei hajítógépkészítõ versenyre, amelyen saját készítésû gépeiket mutathatták be a zsûrinek. A kísérleti eszközökön kívül rengeteg kreatív eszközt is alkottak tanulóink, ezek egyike a pletykazacskó, amely diszkrét interaktív beszélgetést biztosít két beszélõ személy részére. A tárgyformálások alkalmával a tanulóknak szembesülniük kellett, hogy az alkotások nem mindig tartósak, pl. a levél- és hó szobrok csak néhány napig csodálhatóak, de az alkotások megörökített képei még ma is gyönyörködtetik a szemünket. A diákok a környezeti hulladékok hasznosítási lehetõségeit fedezték EGYHÁZI HÍREK fel az eszközkészítés során, hiszen túlnyomórészt üres pet-palackok, szemeteszsákok, fadarabok, lehullott levelek képezték a nyersanyagokat. Sikerült tehát a hulladékot tudássá alakítaniuk, ahogy arról az irány.hu vizuális nevelés-integráció-kreativitás mome, Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetem Tanárképzõ Tanszékének módszertani folyóirata 2010/2. számában olvashatjuk. Nagy örömünkre szolgál, hogy tanulóink szerzõként publikálnak országos terjesztésû tudományos és pedagógiai lapokban és a róluk készült fényképek néznek vissza ránk az újságok hasábjairól. Reméljük, ez az aktív folyamat nem szakad meg a jövõben sem, és egyre több tehetséges diák jelentkezik intézményünkbe. Új lelkészházaspár érkezett Nagyecsedre "Ne mondd, hogy fiatal vagy, hanem menj, ahová csak küldelek, és hirdesd, amit csak parancsolok." Jeremiás 1,7. Ezt az Igét olvastam aznap, mikor meghallottam, hogy a tizenkilenc évig Nagyecseden szolgáló Muzsnai lelkészházaspár elhagyja korábbi szolgálati helyét és szóba került a nevünk az utódlás kapcsán. Tudva azt, hogy a régmúltban és közelmúltban mennyire szívén viselte református vallását ez a gyülekezet és sok lélek ma is erõsen kötõdik egyházához, Isten vezetésében bízva elvállaltuk feleségemmel a Nagyecsedi Református Egyházközség lelkészi szolgálatát. A presbitérium meghívását elfogadtuk és október 16.-tól ellátjuk a szolgálatokat. Ezúton is hálás vagyok azért a lehetõségért, hogy itt néhány sorban bemutatkozhatunk a kisváros lakosságának. Családommal együtt megköszönjük Istennek, hogy idevezetett minket, és hisszük véletlenek nincsenek, és az Úr Isten megáldja szolgálatunkat. Feleségem, Fábián Csabáné Varga Éva Katalin is lelkipásztor, akivel tíz éve vagyunk házasok. Két gyermekkel áldott meg minket a Mindenható, Andor fiunk hat és Vajk fiunk három éves, hála Istennek egészségesek, és szeretetben nevelhetjük fel õket. Én fehérgyarmati születésû vagyok, az általános iskolát és a gimnáziumot helyben végeztem. Majd a debreceni teológiára nyertem felvételt. Itt Stonawski Tamás PhD., MA., Msc. ismerkedtem meg feleségemmel, aki nyírmeggyesi születésû és a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában érettségizett. A kápláni vizsga után a Kunhegyesre kerültem, egy évet, mint segédlelkész, azt követõen újabb két évet, mint beosztott lelkész kinevezéssel, a harmadik évben már feleségem is velem együtt segédlelkészként szolgált. Mint a madár, amely fészkébe mindig viszszaszáll, alig vártuk, hogy ismét szûkebb hazánkba, Szatmárba visszakerülhessünk, így nagy örömmel fogadtuk el a lehetõséget, hogy a Fehérgyarmat szomszédságában lévõ Penyigei, Mándi és Nemesborzovai gyülekezetekben kezdhessük el immár önálló lelkipásztori szolgálatunkat. Valamivel több, mint nyolc évet töltöttünk itt. Ebben a három kis községben mi nagyon jól éreztük magunkat, sok áldást éreztünk a gyülekezeteinkben való forgolódáson, éppen ezért sokáig érett meg bennünk a döntés, hogy elvállaljuk a nagyecsedi szolgálatokat. Ebben a döntésben nagymértékben közrejátszott az, ahogy alig ismerve minket, kiálltak értünk, és az, hogy nagy szeretettel vártak. Sokan kérdezgetik, alig néhány hét után, "Hogy érzik magukat Tiszteletes Úrék?" Mindeddig azt mondhatom, nem bántuk meg, hogy idejöttünk, szép feladatok, nagy kihívások várnak ránk, amit Isten segítségében bízva meg tudunk oldani. Alig költöztünk, máris a gondnok- és presbiterválasztást kellet lebonyolítani. Sajnos rengeteg volt a temetési szolgálat is, amit el kellet látni, de így sok családot megismerhettem a gyülekezetbõl. A hitoktatást újra kellet szervezni, amelynek eredményeként 22 csoportban több mint 350 gyermek jár hittanra, az általános iskolában és az óvodákban. Hiszem, Isten adta a lehetõséget, hogy a diakóniai szolgálatokban is nagyot tudjunk elõrelépni, mivel hamarosan beindíthatjuk mi reformátusok is a Házi Segítségnyújtó Szolgálatot, ahol 135 idõs, beteg embernek lesz napi kapcsolata a gyülekezettel, és 16 asszonynak tudunk munkalehetõséget biztosítani, családjukon segíteni. Ma már a mûködési engedélyt is megkaptuk. Ezúton is köszönök minden segítséget azoknak, akik a szervezésben segítenek. Mivel december van, a karácsonyi készülõdés is sok tennivalót ad a gyülekezetben. Szervezzük a cipõsdoboz akciót a Református Szeretetszolgálaton keresztül, amit december 18-ig a KIE épületében lehet leadni. Remélhetõleg új erõre kap a nõszövetség is, és az Ifi csoportot is újra tudjuk szervezni. Karácsonyi ünnepségek sorozatára készülünk. Jelenleg a parókia felújításra szorul, a felújítási munkák elkezdõdtek, ezért az önkormányzat felajánlásából a Báthori utcában lévõ szolgálati lakásban lakunk. A közmunkások segítségével a parókia és a KIE épület udvarát rendeztük. A református temetõt a sajnálatos tûzeset után a köz-

10 10. ECSEDI HÍRMONDÓ Új lelkészházaspár érkezett Nagyecsedre munkások rég nem látott rendbe hozták. Ezúton is szeretném megköszönni azt a sok segítséget, amit az egyházközség az önkormányzattól kapott. A KIE épületében hivatalt rendeztünk be, ahol a délelõtti órákban tudjuk fogadni azokat, akik egyébként a parókián keresnének bennünket. Szeretettel hívjuk alkalmainkra a gyülekezeti tagjainkat. Szeretném ezúton is hívni a hétközi istentiszteletekre a kistemplomban szerdán, a KIE épületben csütörtökön 5 órakor kezdõdõ bibliaórára. A gyermek istentiszteletet a vasárnap 11 órakor kezdõdõ istentisztelettel párhuzamosan tartjuk. Adventben karácsony felé haladva legtöbbünknek emlékek jutnak eszünkbe. Szeretteinkrõl, akik már nincsenek mellettünk, és eseményekrõl, ünnepekrõl, amelyek már régen elmúltak. De szépek is azok a régi emlékek! Látjuk magunkat, milyenek voltunk és mi a jelen valóság. Éppen azért az ünnepek közeledtével átjár bennünket egyfajta melankólia. A karácsonyi történet úgy kezdõdik: Isten, aki otthagyta a mennyet, ugyanilyen emberi körülmények közé jött, nem a hatalom a pompa, nem a dicsõség volt az Õ közege, hanem azok közé jött, akik az élet peremére kerültek, akiknek élete mintha az enyészeté lenne. Ha ránézünk életünkre, felmerül a kérdés, mit lehet tenni? Újjá lehet ezt még építeni, van értelme? Az üzenet egyértelmû. Az evangélium örömüzenet, amelyet karácsony hirdet az, hogy Jézus Krisztus azért jött, ami elveszettnek, reménytelennek tûnik. Azért jött, hogy szeretetével, isteni hatalmával megújítson, megváltson minket. A megváltás olyan, mint amikor egy csomót nem tudunk kibogozni, mert annyira összegubancolódott és megfeszült. Bárhogy próbálom, a magam erejébõl nem Karácsonykor a szentesti istentisztelet a kistemplomban 15 órakor és a nagytemplomban 16 órakor kezdõdik. Remélhetõleg akik évközben munkájuk és egyéb elfoglaltságuk miatt nem érkeznek az istentiszteletre, karácsonykor a templomban is megünneplik Megváltónk Jézus Krisztus születésnapját. Bízom Istenben, hogy egymásra talál lelkész és gyülekezet. Mi nyitott, õszinte, egyszerû embereknek tartjuk magunkat és ugyanígy ismertünk meg Nagyecseden is sok lelket. Tudjuk nem lesz egyszerû az itteni szolgálat. Az a cél lebeg elõttünk, hogy ennek a nagy múlttal rendelkezõ 2011 Karácsonyára tudom kibontani, hanem egyre inkább megfeszül. Akármennyire is akarom, a csomó nem enged, nem bomlik, legfeljebb ha egy ollóval szétvágom. Isten Jézus Krisztusban a mi összegubancolódott életünket akarja kibontani. Nem is lehet másképp, csak az õ erejével. Ha Isten kioldozza, megszabadítja a mi gubancos életünket, megtapasztaljuk, hogy lehet értelmesebben, szebben, jobban boldogabban élni. Lukács evangélista azt mondja, ez az egész világnak szóló örömhír, hiszen azt mondják az angyalok: Ne féljetek, hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz. Ez az angyali örömhír mindannyiunknak szól. Az evangéliumban az Isten szeretete testet öltött az Õ egyszülött Fiában. Ez nem mese, ez valóság, mint ahogy tény az, hogy reggel felkel a nap. Ugyanilyen tény az, hogy Jézus Krisztus nem hagy el minket. Fedezzük fel azt, több az élet, hogy örökkévaló távlatokkal ajándékozott meg az Isten. Ha örök életünk van, akkor itt e földi életben is szebben, értelmesebben, átgondoltabban, boldogabban tudunk élni, mint ahogy most is élünk. Az igazi karácsony akkor kezdõdik, ha jelen vagyunk egymás számára. Tudunk egymásnak örülni. Észrevesszük a másikat. Felfedezzük egymásban az értékeket. Jobban odafigyelünk egymásra. Egymást szeretjük. Sajnos mára ez a szép fogalmunk is nagyon lejáratódott, éppen azért, mert elveszítettük az igazi tartalmát, azaz a szeretet nem fogalom, hanem cselekvés, mely megnyilatkozik egy kedves szóban, segítõ református egyházközségnek a jelen nehézségeinek ellenére, reményteljes jövõje legyen. Családommal együtt szeretnénk szeretni Nagyecsedet. Reméljük minket is meg fognak kedvelni, el fognak fogadni és "szívök szerinti szolgái" tudunk lenni a gyülekezetnek. Kedves idézetem vezérel: "Hírdetni Isten Ígéjét és hitelesen jelen lenni a világban." Steinbach József Istentõl áldott békés karácsonyt kívánok minden kedves olvasónak. Fábián Csaba református lelkész tettekben. Az ilyen szeretet valójában Isten szeretetébõl fakad. Ha legalább karácsony felé haladva tudnánk ezt átélni, megtapasztalni, akkor úgy hiszem, lehetségessé válna a hétköznapokban is. A karácsony evangéliuma azt hirdeti, Jézus Krisztus azért jött, hogy Isten szeretete azoknak is megnyilvánuljon, akik az élet peremére kerültek. Ebben a szolgálatban mindannyiunkat fel akar használni. Ez mindannyiunk kötelessége. Felhagyni az ürességgel, az önzéssel. Sokkal több odafigyelésre lenne szükségünk. Ehelyett mindig az én számít. Nekem legyen több, nekem legyen jobb. Nekem legyen nagyobb elismertségem. Sokkal több alázatra lenne szükség. Nyitott szívvel élni, megtanulni az alulmaradás képességét. Végre elég legyen abból, hogy csak azok számítanak, akik sikeresek, csak szépek, az okosok, s tehetõsek ebben a világban. Ideje észrevenni azokat, akik betegek, akik kudarcot szenvedtek. Nem csak egyfajta keresztyén séma ez, hanem egészen õszintén, cselekednünk is kellene. Nagyobb felelõsséggel élni kellene karácsony evangéliumát. Nagyobb szeretettel, nagyobb felelõsséggel, nagyobb okossággal. Ez nem mese, ez a valóság, mint ahogy valóság a nyomorúság is. Valóság a feladat is: nyitott szemmel járva, nyitott szemmel élve észrevenni azokat is, akik betegek, akik kudarcot szenvedtek. Ez nem mese. Ez valóság. Valóság a feladat is, az amit Isten ránk bízott: szeretni! Ne csak az emlékekbõl éljünk, hanem engedjük, hogy Isten újjáépítse életünket abból a szeretetébõl, amely megjelent az Õ egyszülött Fiában Jézus Krisztusban. Ezekkel a gondolatokkal kívánok minden kedves olvasónak Istentõl áldott, békés karácsonyt! Fábián Csabáné Varga Éva Katalin

11 ECSEDI HÍRMONDÓ 11. MÛVELÕDÉSI HÁZ HÍREK Október október 21-én került sor az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére megrendezett városi ünnepségre. Az ünnepi mûsort a városi mûvelõdési házban tartottuk meg. A Himnusz eléneklése után városunk polgármestere Kovács Lajos köszöntötte a megjelenteket. Ezt követõen Fülöp István országgyûlési kéviselõ Az ENSZ elõször 1991-ben rendezte meg az Idõsek Világnapját, azóta minden év október 1-én megemlékezünk a Föld mintegy hatszázmillió lakosáról. Így történt ez októberében az Idõsek Világnapja alkalmából rendezett ünnepségünkön. Az ünnepség kezdeteként Kovács Lajos Nagyecsed város polgármestere köszöntötte a megjelent kedves vendégeket. Ezt követõen Fodorné Nyiregyházi Edit az Ecsedi Báthori István Református Gimnázium és Kollégium igazgatója mondta el ünnepi beszédét. Ezután a 3. számú óvoda 1. számú nagycsoportjának mûsorát láthatták a megjelentek. Csoportvezetõ, felkészítõ óvónõk: Veres Zoltánné és Hunyadi Lászlóné. Dajka néni: Murguly Erika. Fehér Bot Nap október 22-én második alkalommal került megrendezésre Nagyecseden a Fehér Bot Nap. A közel két óra alatt a Szabolcs-Szatmár- Bereg megye területén élõ látássérült emberek mutatkoztak be, különbözõ színpadi elõadásokkal. Láthattak és hallhattak verseket, felcsendültek dallamok, valamint a néptánc ritmusával szereztek örömet minden kedves megjelent vendégnek. Elsõként Szántó Sándor mondott köszöntõt, majd Kovács Lajos Nagyecsed város polgármestere nyitotta meg a rendezvényt. Ezt követõen verset mondott Deméné Szondi Anikó. A Nyírségi Látássérült Egyesület tagjai Nyíregyházáról könynyûzenei dalokat énekeltek. A Gyöngyszemek Cigánytánc Együttes cigánytáncokat mutott be. A Rákóczi Kovács Gusztáv Hagyományõrzõ Együttes Utánpótlás Csoportja rábaközi táncokat adott elõ. A Rákóczi Kovács Gusztáv Hagyományõrzõ Együttes táncosai pedig szatmári táncot jártak. Furulyán játszott Deme János. Moderntáncot táncolt a Colour Dance. Verset mondott a Gazda házaspár. A kulturális mûsorszámokat az Ecsedi Árvalányhaj Hagyományõrzõ Csoport zárta, akik szatmári táncot táncoltak. A rendezvény során gyûjtést szerveztek a Nagyecseden élõ Szántó Zsuzsanna és Idõsek Világnapja mondta el ünnepi gondolatait. Az Ecsedi Báthori István Református Gimnázium második évfolyamának tanulói színvonalas mûsorral mutatták be a korabeli eseményeket. A mûsort összeállították Gyarmatiné Frankó Ágnes és Borzován Eszter tanárnõk. Az irodalmi összeállítás után a Dancs Lajos Ének-Zene Tagozatos Általános- és Zeneiskola nagykórusának zenés mûsorát láthatta és hallhatta az ünneplõ közönség. Az ünnepi megemlékezés a Szózattal zárult. Ezután a társadalmi és civil szervezetek koszorúkat helyeztek el az új Városházánál felállított 1956-os emlékmûnél. Szántó Sándor látássérült testvérpár számára. Szívesen várták a már nem használt szemüvegeket, szemüvegkereteket, melyekkel a Lions Klub segít a rászorulóknak.

12 12. ECSEDI HÍRMONDÓ Dilinkó Gábor "Bizsu" festõmûvész kiállítása október 28-án ünnepélyes keretek között nyílt meg Dilinkó Gábor cigány származású festõmûvész kiállítása a városi mûvelõdési házban. Elsõként a Gyöngyszemek Cigánytánc Együttes mûsorát láthatta és hallhatta a szépszámban megjelent közönség. Ezután Bari Károly Vándorcigányok címû versét Nagy Erzsébet Emese mondta el. A Gilicemadár népdaléneklõ csoport nagyecsedi népdalokat adott elõ Dancs Lajos gyûjtésébõl. A mûsort követõen Kovács Lajos városunk polgármestere köszöntötte a megjelent vendégeket, majd Fülemen Róza a Szent István Alapítvány képviseletében méltatta a mûvész munkásságát. Végül Farkas Flórián országgyûlési képviselõ, az Országos Cigány Önkormányzat elnöke nyitotta meg a kiállítást. A megnyitón tiszteletét tette Bódi Gusztáv Nagyecsed díszpolgára és Bódi Margó is. A kiállítás november 18-ig volt látható, amelyet sokan tekintettek meg. Dilinkó Gábor életútja: Bizsu, az újpesti cigány fiú /polgári nevén Dilinkó Gábor/ naiv cigány festõ, akit II. Erzsébet brit királynõ is kitüntetett ben született Újpesten. Nyolc éves korában állami gondozásba került, s mint állami gondozott paraszti családokhoz volt kihelyezve. Négy elemit végzett. Édesanyja a háború után vette magához, de nagybátyjánál is nevelkedett, ahol a szegkovács mesterséget kezdte el tanulni. Késõbb bõrgyári munkás lett ben történt autóbusz balesete után kezdett el komolyabban foglalkozni a festészettel. Különleges alkotásait az ujjaival festi. A hátrányos helyzetû fiatalok megsegítésére több mint száz festményét ajánlotta fel ben, az Európai Kulturális Fórum idején, a Néprajzi Múzeumban rendezett Magyar Naiv Mûvészet kiállításon 12 festménnyel szerepelt. Ekkor figyelt fel rá a sajtó, ugyanebben az évben a televízió "Életet az éveknek" címû mûsora, majd a Stúdió '86 mutatta be munkásságát óta számos csoportos kiállításon vett részt és több önálló tárlata is volt. Munkái külföldre is eljutottak: 1985-ben a lengyelországi Szczeczinben, 1986-ban Lipcsében (Németország) volt kiállítása. Péli Tamással közösen a washingtoni Fehér Házban is kiállították az alkotásait ben megkapta a "Hûséges helytállásért" kitüntetést, majd a dandártábornoki rendfokozatot ban a Magyar Köztársasági Érdemrend Polgári Tagozatának tisztikeresztjével tüntették ki az 1956-os forradalom és szabadságharcban tanúsított kiemelkedõ magatartásáért, 1956 eszméinek ápolása érdekében végzett tevékenységének elismeréseként. Együttesünk létszáma januárban 45 fõ volt, ami decemberre 56 fõre bõvült. Ebben az évben húsz rendezvényen vettünk részt. Lehetõségünk nyílt a megyén belül és kívül is bemutatni mûsorainkat.(ópályi, Fábiánháza, Hodász, Kékcse, Kokad, Ajak, Isaszeg). Határontúli rendezvénysorozat keretében Romániában Domahidán nagy sikerrel adtuk elõ a Nagyecsedi Lakodalmast. Dombrádon az Ifjúsági Táncversenyen néptánc kategóriában két pár képviselte együttesünket, melyen egy arany és egy Nagyecsed Lovas Klub ezüst helyezést értek el táncosaink. Ifj. Bulyáki Zoltán a Nyíregyházi Mûvészeti Szakközépiskola 3. évfolyamos tanulója án néptánc gyûjtést szervezett Nagyecseden, melyre éve nem volt példa. Magyar és cigány táncokat gyûjtött családja, a mûvészeti iskola tanárai, valamint a Magyar Tudományos Intézet segítségével. A gyûjtésbõl részleteket a Duna televízió mutatott be mûsorában. Tóth Miklós együttesvezetõ 2011-ben tizenöt rendezvényen vettek rész a klub tagjai: fogathajtóversenyek, lovas bemutatók, szüreti felvonulás, Rákóczi Lovas emléktúra, Mikulásjárás. Romániában Kismajtényban részt vettünk a Szatmári Béke 300. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen. Klubunk tagjai kuruc ruhában sorfalat álltak az emlékmûnél, melynél koszorút helyezett el dr. Szûcs Lajos alpolgármester, dr. Szállási Árpád orvostörténész, településünk díszpolgára és Tóth Miklós a lovas klub elnöke. Ebben az évben Fehérgyarmaton került megrendezésre a Megyei Kettes Fogathajtó Verseny. Itt egyéniben harminc fogat mérte össze ügyességét, a csapatbajnokságban pedig hat csapat indult. Egy csapatot 3 fogat alkotott. Klubunkat Kelemen Zoltán, Molnár Csaba és Varga István képviselte. Egyéniben Molnár Csaba elõkelõ negyedik helyezést ért el, csapatösszesítésben a Nagyecsed Lovas Klub tagjai az elsõ helyen végeztek, így mi lettünk 2011-ben a megye bajnok csapata. Novemberben a Fõnix Lovas Parkban részt vettünk egy igen nagy élményt nyújtó vadászaton, ahol 50 hátas lovas, 8 hintó, 2 pusztabusz és 21 kopó vadászkutya vett részt. A Nagyecsed Lovas Klub nevében mindenkinek áldott ünnepeket kívánok! Tóth Miklós elnök A "Rákóczi" Kovács Gusztáv Hagyományõrzõ Együttes

13 ECSEDI HÍRMONDÓ 13. Ünnepi Istentisztelettel vette kezdetét a 24.Városi Karácsonyi Hangverseny. Városunk polgármestere Kovács Lajos köszöntötte a vendégeket. Ezután Ady Endre Karácsony címû versét Nyíri Viktória az Ecsedi Báthori István Református Gimnázim és Kollégium 11. évfolyamos tanulója mondta el. Ezután a kórusok mutatkoztak be, ahol a Kicsinyek kórusa és a furulyaszakkör karácsonyi mûsorát láthatta és hallhatta az ünneplõ közönség. Vezényelt Kocsis Anikó. Szüreti mulatság Szüreti mulatság Nagyecseden, október 1-én. Ez a rendezvénysorozat nem csak a szüreti bálból állt. Korán reggel hintókra ültünk és bejártuk a település utcáit, hogy felidézzük a régi szüretek hangulatát. A felvonulás során eljutottunk Fábiánházára, ahol az elõzõ évekhez hasonlóan meleg szeretettel fogadtak bennünket. Fábiánházáról Elõtelek érintésével tértünk vissza az ecsedi lovas pályára, ahol kezdetét vette a Nagyecsed Lovas Klub bemutatója, hintó és hátas ügyességi formában. 20:00 órától vette kezdetét a szüreti bál a hagyományõrzés jegyében, amely 15. alkalommal került megrendezésre. A rendezvényt a mûvelõdési ház és a "Rákóczi" Kovács Gusztáv Hagyományõrzõ Együttes közösen szervezte meg, önkormányzatunk anyagi támogatásával. A bál jótékonysági jellegû, melynek bevételével a hagyományõrzõ néptáncegyüttes további munkáját kívánjuk támogatni. Elsõként Tóth Miklós ismertette a néptáncegyüttes eddigi munkáját. Majd Kovács Lajos városunk polgármestere nyitotta meg a bált. Karácsonyi Hangverseny Következõ mûsorszámként a Dancs Lajos Ének-Zene Tagozatos Általános-és Zeneiskola nagykórusának és egyesített népdalcsoportjának mûsora következett. Zongorán kísért Kerekes Jánosné, a kórus vezetõje Veresné Bulyáki Éva. Könnyedebb mûfajban az Ecsed Singers népszerû karácsonyi dalokat adott elõ. A hangversenyt a Dancs Lajos Pedagógus Kórus mûsora zárta. A kórus vezetõje Veresné Bulyáki Éva Franz Gruber Csendes Éj címû szerzeményét a református nagytemplom elõtt Az est folyamán a "Rákóczi" Kovács Gusztáv Hagyományõrzõ Együttes rábaközi táncot adott elõ. Ezt követõen Bulyáki Anett és Bulyáki Zoltán, a nyíregyházi mûvészeti szakközépiskola tanulói kalotaszegi táncot mutattak be. Az est jó hangulatáról Kovács István, a vacsoráról pedig az általános iskola, és a Vasút úti óvoda konyhásai gondoskodtak. felállított betlehemes körül a kórusok a közönséggel közösen elénekelték el, és ezzel zárult a 24. Karácsonyi Hangverseny. CIVIL SZERVEZETEK HÍREI A Lápi Betyárok csapatával az idén második alkalommal képviseltük városunkat, a Sóstói Falumúzeumban megrendezett "Kóstold meg Magyarországot" nevû, nemzetközi fõzõversenyen. A rendezvény szeptember 17-én volt. A rendezvény a népi ételek, agráripari termékek nemzetközi seregszemléje. Az idén egynaposra tervezett gasztronómiai programon közel másfélszáz magyarországi és szomszédos országokból jött (ukrajnai, szlovákiai, vajdasági és romániai) résztvevõ megismerteti a közönséget saját szûkebb pátriája hagyományos ételeivel, melyeket meg is lehet kóstolni, vagy a kicsomagolt termékeket meg is lehet vásárolni. Az ételeken kívül a terület földrajzi eredetvédettséggel rendelkezõ pálinkafajtáit is megkóstolhatják a nedû kedvelõi. Ecsedi "Puszta-pörkölt" Sóstón Idén a partiumi Érmellék volt a program kiemelt vendége, s ennek keretében a jármi kiállítóházban a gyékényfonásos termékekbõl és a helyiek mindennapi életébõl nyílt kiállítás. A ház udvarán érmelléki hagyományos ételek kóstolójával várták az érdeklõdõket. Csapatunk most is jókedvével, szíves vendéglátásával, a már tradicionális sült szalonnával és fõszakácsunk finom puszta pörköltjével csalogatta a látogatókat. A tanyánk mindig a legszebbek között van, ételeink is mind elfogynak, nem beszélve a leöblítésükre szánt italokról. Reméljük jövõre is meghívnak, hiszen a jó hangulat mellett, megtiszteltetés is ilyen színvonalas rendezvényen részt venni. Somlai Tibor

14 14. ECSEDI HÍRMONDÓ Bár a tél csak most kezdõdik, mégis olyan eseményeket harangozunk be, amik a tél búcsúztatására, a tavasz köszöntésére lesznek idõzítve ben és várhatóan 2013-ban is, egy rendezvény keretén belül lesz megtartva az Ecsedi-láp Emléknap és a Lápi Disznótoros. A kétnapos Ecsedi-lápi Napok elsõ napján, február 24-én a városi mûvelõdési házban, elõadások, bemutatók, kiállítások és fórumok lesznek, melyek a térség történetérõl, hagyományairól, élõvilágáról, az egykor itt Tavaly nyáron a nagyecsedi Kertbarát Klub ellátogatott a hajdúdorogi kertbarátokhoz, ahol nagyon változatos programban és baráti vendéglátásban volt részünk. Természetesen visszahívtuk õket. Vendégeink november 12-én jöttek el hozzánk. Fábiánházán fogadtuk õket, ahol megnézték a tájházat és a lovas tanyát. Friss kalács és kis itóka volt a reggeli. Innen a Ecsedi-lápi Napok élõ emberek életmódjáról szólnak. A második napon, a Vásártéren kerül megrendezésre a már hagyományos Lápi Disznótoros. Kis változás, hogy most a böllér és fõzõ programok mellett nagyobb hangsúlyt kapnak a helyi termékek és szolgáltatások bemutatói. Itt is lesznek bemutatók és kiállítások a lápi életmódról. Minden résztvevõt és vendéget szeretettel várunk! A Szervezõk Kertbarátok egymás közt Tél a lápon Télen, a természet jelentõs része pihen, alszik, vagy elvonul melegebb tájakra. Bár kihaltabb lesz a táj, azért sokan mozognak a hidegben is. Vannak köztük állandók és vendégek is. A nyáron ritkán látható héja és a karvaly, a zordabb idõkben szívesen vadászik a házak között. Mindkét faj nagyon jól repül a sûrûben is, kerek szárnyuk, nagy farkuk miatt jól manõvereznek. Ráadásul, ha vadászatról van szó, teljesen felpörögnek és akár lakásokba, vagy földalatti lyukakba is üldözik zsákmányukat. A héja, képes a nyulat is leütni, míg a karvaly fõleg kisebb madarakra vadászik. Békésebb téli vendégek a pintyek, melyek fõleg a zordabb északi tájakról húzódnak le hozzánk telelni. Néha hatalmas csapatokban keresgélnek élelmet. Az egyik jellegzetes faj a csonttollú. Nevét a szárnyán található, kemény, színes tolldíszrõl kapta. Ez a bársonyosan elegáns madár, fõleg akkor látható nagyobb számban, ha nagy hideg elõl menekül hozzánk. Ilyen esetekben sokszor idõvel a zimankó is követi, ezért a csonttollúak megjelenését a néphagyomány, a kemény tél jelének tekinti. Másik látványos téli látogató a süvöltõ. Fõleg a hímek színe feltûnõ. A bordós piros, fekete fejû madár, szinte világít a kopasz fán. A nõstények melle barna. Mindkét pintyfaj, magokat és bogyókat fogyaszt. Azt hinné az ember, hogy télen a rovarok elbújnak, alszanak. Általános a nézet, miszerint a hideg tél sok rovarkártevõt pusztít el. Ez annyiban igaz, hogy ilyenkor a rovarokkal élõ fajok, többet esznek, így kevesebb marad. A hideg nem igen tudja visszatartani ezeket az állatokat. Meglepõen nagy nyüzsgés van, még a havon is, ha kisüt a nap. Legyek, szúnyogok, poloskák, és még sokan mások keresgélnek az avarban, míg sokan rájuk vadásznak. Vannak olyan rovarok is, melyek szaporodásukat teszik a téli idõszakra. Ennek nagyecsedi Fûvészkertbe mentünk, ahol sok érdekes növényt és állatot láthattak. Következett a Nagytemplom bemutatása, orgona játék, éneklés, majd a templom elõtti diszkút bemutatása. A hajdúdorogi Kertbarát Kör cserjékkel járult hozzá a díszkút parkjának kialakításához. Innen átmentünk a Helytörténeti Gyûjtemény kertjébe, ahol a Pákász-tanyánál pogácsával és forralt borral vártuk a csapatot. Szerencsénkre ragyogó idõ volt. Egy kis beszélgetés után megnézték a kiállításokat, majd a Szivattyútelepre látogattak. A program utolsó része, a mûvelõdési házban zajlott, ahol a nagyecsedi kertbarát klub vezetõje Nyíri Sándor köszöntötte vendégeket. Ezután városunk polgármestere, Kovács Lajos mondta el gondolatait. Ezt követõen a hajdúdrogi Görög Demeter Kertbarát Kör elnöke osztotta meg gondolatait. Erdõközi Gyuláné és Varga Sándoré fábiánházi kertbarátok népdalokat énekeltek. A Gilicemadár Népdaléneklõ Csoport nagyecsedi népdalokat adott elõ Dancs Lajos gyûjtésébõl. Felkészítõ tanár Veresné Bulyáki Éva. Majd Tóth Miklós boros beköszöntõje után a "Rákóczi" Kovács Gusztáv Hagyományõrzõ Együttes elõadásában nagyecsedi verbunkot, lassú és friss csárdást láthattunk. A csoport vezetõje Tóth Miklós, mûvészeti vezetõje Andóné Kujbus Nóra. A koreográfiát összeállította és a táncot betanította: Lõrincz Sándor tánckarvezetõ. Barátaink estig maradtak és mulattak. Reméljük sikerült viszonozni az õ vendégszeretetüket és kellemes emlékekkel térhettek haza. több oka van, de biztos, hogy lényegesen kevesebb a rájuk nézve veszélyes ragadozó ilyenkor. Téli estéken, erdõs környezetben, fõleg az autósok kerülnek kapcsolatba a nagy téli araszoló hímjével. Ez a lepke ilyenkor udvarol. A hímek este repülnek a szárnyatlan nõstényekhez, akiket illatuk alapján találnak meg. Érdekes faj, hiszen szárnyatlan lepke nem sok van. A másik jellegzetes téli rovar csoport a csíkbogarak. Fõleg a nagy fajok látványosak, mint a szegélyes csíkbogár. Ezek a vízi ragadozók, télen, a jég alatt párzanak és raknak petét. A tiszta jégen állva, fõleg január végén nagy a nyüzsgés alattunk. Most a sötét, hideg hónapok jönnek, de fõleg ha kisüt a Nap, érdemes sétálni egyet az erdõben, vagy a vízparton, mert sok érdekes látnivaló akad ilyenkor is. Somlai Tibor

15 ECSEDI HÍRMONDÓ 15. Európai Uniós forrásból valósult meg Nagyecseden a "A mozgás kulcs egészséghez" címû egészségre nevelõ és szemléletformáló program, amelyen a településen élõ 8-12 éves gyerekek vettek részt. A projekt célja volt, hogy új ismeretek átadásával segítsük egy új szemlélet kialakulását a gyerekek egészségükhöz való viszonyában, akik ezáltal jobban figyelnek saját egészségük megóvására, az egészségtudatos magatartással, és viselkedésminták továbbadásával. A program során egy 14 alkalomból álló programsorozaton vettek részt a gyerekek, ahol filmvetítések, kiscsoportos foglakozások, elõadások, különbözõ játékos vetélkedõk voltak, amelyek két témakör köré szervezõdtek, az egészséges testmozgás és az egészséges SPORT HÍREK "A mozgás kulcs az egészséghez" - projektzáró rendezvény október án Budapesten, Scitec Rav fekvenyomó döndõ kupát rendeztek a Sajtóközlemény november 26-án tartotta projektzáró rendezvényét a Rákóczi Sportegyesület. A rendezvényt Kovács Lajos, Nagyecsed város polgármestere nyitotta meg. Csáki István, projektmenedzser ismertette a megnyert TÁMOP 6.1.2/A projekt tartalmát. A pályázatnak köszönhetõen negyven 8 és 12 év közötti gyerek vehetett részt a programban. A 14 alkalomból álló rendezvénysorozat keretein belül filmvetítések, kiscsoportos foglalkozások, elõadások, különbözõ játékos vetélkedõk voltak, amelyek két témakör köré szervezõdtek, az egészséges testmozgás és az egészséges táplálkozás köré. Továbbá két kirándulás és egy fõzéssel egybekötött közösségi rendezvény színesítette a programot. Ezután Gyuris Lászlóné elõadása következett, melyben a mozgás és az egészséges táplálkozás fontosságát emelte ki. A rendezvény hátralevõ részében, a gyerekek az esemény aktív részesei lehettek. Volt gyógytorna bemutató, ahol gyógytornász irányítása mellett a gyerekek mutatták be az otthon is elvégezhetõ tartásjavító gyakorlatokat. Az "egy kirándulás víziójában" a gyerekek egy egészségtelen, mozgásszegény eltorzult jövõképet elevenítettek meg, amellyel az egészség és környezettudatos életmód és magatartás fontosságára próbálták felhívni a figyelmet. A rendezvényt a programban résztvevõ gyerekekbõl verbuválódott szurkolócsapat akrobatikus tornabemutatója zárta. Ez a program rávilágít arra, hogy egészséges életmóddal, rendszeres testmozgással, egy új Fekvenyomó bajnokság fitparádé keretein belül, melyen a Rakóczi SE erõemelõ szakosztálya is képviseltette magát. Tóth Zoltán 90 kg-os súlycsoportban 160 kg-os teljesítményével 4. helyezést ért el. Varga László 80 kg-os súlycsoportban 135 kg-os eredményével 3. helyezést ért el. Farkas Gábor szintén 80 kg-os súlycsoportban 135 kg-os teljesítményével súlyhátrány miatt csak 4. lehetett. Cérna László mint ifjú titán élete elsõ versenyén 65 kg-os súlyával kg-os teljesítményével ezüst érmet szerzet. Petrohai Róbert 70 kg-os súlycsoportban 125 kg-os táplálkozás köre. A megszerzett tudásukról a projektzáró rendezvényen adtak ízelítõt a programban résztvevõ gyerekek. A program során a gyerekek két alkalommal jutalom kiránduláson vehettek részt. A kerékpártúra keretében Fábiánházára, a lovardába látogattak el, ahol lehetõségük volt a lovaglás kipróbálására. Valamint októberben a Nyíregyházi Aquarius Élményfürdõbe tölthettek el egy napot. A program egy Ft-os Európai Uniós támogatásból, a TÁMOP 6.1.2/A projekt keretein belül került megvalósításra. Ezért a foglakozásokon való részvétel teljesen ingyenes volt. Bõvebb információ: Rákóczi Sportegyesület szemlélet kialakításával megelõzhetõek korunk leggyakrabban elõforduló civilizációs betegségei, ezért szükséges és elengedhetetlen már gyermekkorban tudatosítani, hogy az ember életmódja mennyire befolyásolja a testi-lelki egészségi állapotot. eredményével aranyérmet szerzett október 11-én Komáromban WPC. RAW Országos Fekvenyomó Bajnokságot rendeztek, melyen jómagam Mogyorósi Csaba szakosztályvezetõ is megmérettetem magam. Büszkén mondom hogy, profi versenyzõkkel versenyeztem egy padon, akik számos EB és WB címet tudhatnak maguk mögött. 95 kg-os súlyommal 155 kg-os eredményemmel 4. helyezést értem el. Varga László 75 kg-os súlycsoportban 135 kg-os eredményével elsõ helyezést ért el. Mogyorósi Csaba szakosztályvezetõ IFBB testépítõ és fitness magyar bajnok A Magyar Testépítõ és Fitnesz Szövetség által okt. 30-án a Lovarda Egyetemi Kulturális és Konferenciaközpontban megrendezésre került az Aminostar IFBB Testépítõ és Fitness magyar bajnokság, ahol I. helyezést értem el és a Naturált Testépítõ Magyar Bajnoki cím tulajdonosa lettem. A body klub illetve vezetõje Bulyáki Béla 5 éves kisfiával Bulyáki Márkkal is büszkélkedhet, aki szintén I. helyezést ért el testépítõ koreográfiájával. (Kisbajnok) Így már két aranyéremmel érkezhettek haza Nagyecsedre. A közeljövõben is szeretnének egyre nagyobb eredményeket elérni. Köszönetet szeretnénk mondani a Rákóczi SE vezetõségének, illetve Fodor András elnök úrnak és mindazoknak akik támogatták rendezvényre való eljutásunkat. Bulyáki Béla B.B. Body Klub vezetõje

16

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Első féléves munkánkat a Pedagógiai Programunkkal összhangban, a munkatervben meghatározott feladatok alapján végeztük.

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap 1. 3. Hétfő Tanévnyitó ünnepély - A szorgalmi idő első tanítási napja 2. 4. Kedd 3. 5. Szerda 4. 6. Csütörtök 5. 7. Péntek 8. Szombat 9. Vasárnap 6. 10. Hétfő 7. 11.

Részletesebben

Adventi időszak az óvodában

Adventi időszak az óvodában 4 2012. január Adventi időszak az óvodában Az advent a karácsonyi előkészületek időszaka. Ez a négy hét az óvodában is számos tevékenységre ad lehetőséget. Először is minden csoport elkészíti a maga adventi

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE / Székesfehérvári Nemes Nagy Ágnes Kollégium 8000 Székesfehérvár Gyümölcs u. 13. Tel: 22-500-231 Fax: 22-500-290 ESEMÉNYNAPTÁR A 2016-2017-ES TANÉVRE Készítette: Nyikusné Tatai Szilvia igazgatóhelyettes

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

Határtalanul. A program címe: "Székelyföldi kalandozások a hősök nyomán." A projekt száma: HA-13-01-10

Határtalanul. A program címe: Székelyföldi kalandozások a hősök nyomán. A projekt száma: HA-13-01-10 Határtalanul A program címe: "Székelyföldi kalandozások a hősök nyomán." A projekt száma: HA-13-01-10 Székelyföldi kalandozások a hősök nyomán Pályázatunk célja a határon túli magyarság kultúrájának, a

Részletesebben

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21.

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21. -1- A TANÉV RENDJE A 2010/2011. tanévben 183 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2010. szeptember 1. (szerda) Utolsó tanítási nap: 2011. június 15. (szerda) Az I. félév vége: 2011. január 14. A tanulók

Részletesebben

Iskolai Közösségi Szolgálat a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumában

Iskolai Közösségi Szolgálat a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumában Iskolai Közösségi Szolgálat a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumában Bodnár Lili Anna 9.A osztályos tanuló Debrecen-Budapest, 2015. november 19. Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziuma

Részletesebben

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017.

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. IDŐ MUNKATERVI PROGRAMOK SZERVEZÉSI KOORDINÁTOR AUGUSZTUS VIII. 22. 9:00 Alakuló értekezlet VII. 23. Tűz-és balesetvédelmi oktatás VIII.22.-31.

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-, Nyitott kapcsolatok! című projekt Intervallum: január 1. május 31. Készítette:,, Dátum: január 07. Célok A cél indoklása Tervezett ek* Felelős*

Részletesebben

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE Szorgalmi időszak: Szakközépiskola nappali tagozat: 9-11. osztályok 2012. szeptember 3. - 2013. június 14. 12.B, G és a 13. A osztályok 2012. szeptember 3. - 2013.

Részletesebben

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Ökomunkaterv Készítette: Ökomunkacsoport Szeptember - Osztályok őszi túrái - gyalogtúrák, kerékpártúrák - buszos kirándulások Ökomunkaterv Szeptember 14. TeSzedd!

Részletesebben

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Óvodai Tájékoztató 2009 /2010. 1. szám Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Tanévindítás: Óvodánk létszáma 2009 / 2010 es tanévben : 34 fő gyermek Csoport szám: 2 Óvodapedagógusok:

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre

A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre A munkaközösségem 28 fővel az iskola két épületében tevékenykedik (Nádasdy épület, Fő utcai épület), a következő felosztásban. Jelenleg 3 hely

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában 1. 1. Hétfő 2. 2. Kedd 3. 3. Szerda 4. 4. Csütörtök 5. 5. Péntek 6. Szombat 7. Vasárnap 6. 8. Hétfő 7. 9. Kedd 8. 10. Szerda 9. 11. Csütörtök 10. 12. Péntek 13. Szombat 14. Vasárnap 11. 15. Hétfő 12. 16.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. ÉVRŐL

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. ÉVRŐL KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. ÉVRŐL GYERMEKEINK A JÖVŐ ALAPÍTVÁNY 7530 KADARKÚT, FŐ U. 1. Tartalmi beszámoló A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2104. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2014-ben

Részletesebben

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév.

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév. 2 Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév programjai 2014. SZEPTEMBER HAVI PROGRAM 1. HÉTFŐ Első tanítási nap 2. KEDD

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Különös közzétételi listája Melléklet a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelethez, 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok

Részletesebben

6 2011. október HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS Egyéni Atlétika Verseny - Szarvas, 2011. 09. 27. A III-IV. korcsoportnak (5-8.osztály) megrendezett atlétika versenyen, minden tanuló, abban a versenyszámban indulhatott,

Részletesebben

A Cecei Általános Iskola ÖKO munkacsoportjának munkaterve

A Cecei Általános Iskola ÖKO munkacsoportjának munkaterve A Cecei Általános Iskola ÖKO munkacsoportjának munkaterve 2011/12. A Cecei Általános Iskola ÖKO munkaterve a 2011/12. tanévre Hónap Megfogalmazott célok Kapcsolódási pontok Szeptember 1. Öko csoport megalakítása

Részletesebben

es tanév helyi rendje

es tanév helyi rendje 2016-2017-es tanév helyi rendje Dátum Esemény Tanítási nap 22 hétfő 23 kedd 24 szerda Javítóvizsga 09:00 óra Tankönyvek kiosztása 5-8. évf. 12.00-18.00 25 csütörtök Tankönyvek kiosztása 5-8. évf. 08.00-12.00

Részletesebben

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt.

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt. Őseink útján járva A vecsési Halmi Telepi Általános Iskola húsz hetedik osztályos tanulója 2012. május 10.- 2012. május 13. között Ukrajnába utazott tanulmányi kirándulásra a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel.

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel. Jeles napok 113 VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL énekléssel sok-sok tánccal...és a gólyaesküvel. 114 A szalagavatót minden évben nagy várakozás előzi meg, mind a diákok, mind a tanárok részéről. Így történt ez

Részletesebben

2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója

2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete Nefelejcs Fogyatékos Személyek Nappali Ellátást Nyújtó Intézmény 2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója Január 2011. január

Részletesebben

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában 2016. június elején került sor a Nagymágocsi Hunyadi János és a Vásárosnaményi Petőfi Sándor Általános Iskola tanulmányi kirándulására a Határtalanul program

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

A ös tanév ütemterve

A ös tanév ütemterve Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu 2014/2015-ös tanév

Részletesebben

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9.

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9. Időpont Szeptember 2. Szeptember első hetében: Szeptember 5. Szeptember 9. Szeptember 12. Szeptember 13. Szeptember 10-13. Szeptember második felében Szeptember 16-20 Szeptember 20. Szeptember 24. Szeptember

Részletesebben

Támogatások közzététele (2009.)

Támogatások közzététele (2009.) Támogatások közzététele () Sorszám Döntéshozó testület Döntés ideje Döntés száma A kedvezményezettje A célja A összege A i program megvalósításának helye 1. január 6. 160-1/ számú megállapodás Őszülő Fények

Részletesebben

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u /2015. tanév.

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u /2015. tanév. 2 Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév programjai 2014. SZEPTEMBER HAVI PROGRAM 1. HÉTFŐ Első tanítási nap 2. KEDD

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2014/2015. nevelési évre. Készítette: Móczár Tiborné Munkaközösség vezető

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2014/2015. nevelési évre. Készítette: Móczár Tiborné Munkaközösség vezető Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2014/2015. nevelési évre Készítette: Munkaközösség vezető Éves programjaink, ünnepeink, megemlékezések, hagyományok, zöldnapok, szabadidős tevékenységek Munkaközösség

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja

A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja 2014.02.21. A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján megemlékezést tartottak a városházán. A nyíregyházi önkormányzat idén immár negyedik alkalommal hirdetett a témában

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

Szeptemberi októberi programok

Szeptemberi októberi programok Szeptemberi októberi programok Szeptember 17 én, 18 án iskolánkban papírgyűjtés volt. A felsőtagozat összesen 5623 kg papírt gyűjtött. A tavalyi évben többet gyűjtöttünk. Reméljük a következő tanévben

Részletesebben

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1.

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Adventi zsongás Múzeumi nap 1. Múzeumi nap 1. tematika Múzeumi nap helye és

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Intézményünk, az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda augusztus 30- án, vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel, ünnepi istentisztelet keretében nyitotta meg

Részletesebben

működtetésének, csapatok Humánszolgáltatások határozat Mátészalkai Idősekért Közalapítvány REND-TEAM Polgárőr Egyesület Aádám Jenő Pedagógus Énekkar

működtetésének, csapatok Humánszolgáltatások határozat Mátészalkai Idősekért Közalapítvány REND-TEAM Polgárőr Egyesület Aádám Jenő Pedagógus Énekkar Sorszám Döntéshozó testület Döntés száma 1. Város 34/2007. (III.07.) i MTK szakosztályok 13.500.000,-Ft működtetésének, csapatok versenyeztetésének, sportingatlanok fenntartásának támogatása/ 2. Város

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁRA es tanév

ESEMÉNYNAPTÁRA es tanév Sárospataki Református Általános Iskola ESEMÉNYNAPTÁRA 2014-2015-es tanév Augusztus 08.25 hétfő 9.00 Alakuló értekezlet, Gimnáziumban Nagy-Baló Csaba, Timáriné K. S. 08.25. hétfő 10.00 Munkaközösségi Timáriné,

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról 2012 tavaszán két lelkes kolléganő Csapi Edit és Heisz Mónika megírta és megnyerte a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt pályázatot.

Részletesebben

Települési Rendezvény Naptár 2009.

Települési Rendezvény Naptár 2009. Települési Rendezvény Naptár Időpont Rendezvény megnevezése A rendezvény helyszíne február 14. február 21. március 15. 18 órakor március 21. április 4. 10 órától Iskolai farsangi bál A rendezvényszervező

Részletesebben

2016. ÉVI KÖZHASZÚ MUNKÁNK ÖSSZEGZÉSE

2016. ÉVI KÖZHASZÚ MUNKÁNK ÖSSZEGZÉSE 2016. ÉVI KÖZHASZÚ MUNKÁNK ÖSSZEGZÉSE Az éves munkánk összegzésének kifejtése: Kézműves foglalkozásokat tartottunk Császártöltésen tavasszal és ősszel az óvodában 41 fő, az általános iskolában napközis

Részletesebben

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok Biharkeresztes 2013. Őszi Kulturális Programok Szeptember havi programok ITTHON VAGY MAGYARORSZÁG, SZERETLEK Szüreti Felvonulás és Bál Időpont: 2013. szeptember 28. 14.00 óra Helyszín: Városi Sportcsarnok

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus évi beszámoló évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus évi beszámoló évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2015. évi beszámoló 2016. évi munkaterv 2 A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

2014/2015. tanév ütemterve

2014/2015. tanév ütemterve 2014/2015. tanév ütemterve Augusztus 21. 8,00 Alakuló értekezlet. Munkaközösség-vezetők megbeszélése 26. 8,00 Javítóvizsgák Szeptember 1. 8,00 Tanévnyitó ünnepély 3. Tanévnyitó értekezlet 5. 8,00 VENI

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak 2013-2014-es tanév munkájáról Összeállította: Kovácsné Jószai Irén, tagozatvezető Ebben a tanévben 28 tanulóval két csoportban indult meg a tanszakon a munka. A kezdő

Részletesebben

Projektnapló. Kárpátalja 2013. Előkészítő tevékenység

Projektnapló. Kárpátalja 2013. Előkészítő tevékenység Projektnapló Előkészítő tevékenység A Kardos László Általános Iskola diákjaiként nagyon megörültünk, mikor tanév végén meghallottuk a jó hírt: pályázati munkánk sikeresnek bizonyult a Bethlen Gábor Alapkezelő

Részletesebben

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév A humán munkaközösség félévi beszámolója 2014-15. tanév Készítette: Ipcsicsné Weinhoffer Csilla mkv. Zalaszentgrót, 2015. január 27. A munkaközösség tagjai magyar, történelem, valamint ének tantárgyakat

Részletesebben

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre Készítette: Móczár Tiborné Munkaközösség vezető Százhalombattai Kipp-Kopp Óvoda Éves programjaink, ünnepeink, megemlékezések, hagyományok,

Részletesebben

Támogatási program megvalósitási helye

Támogatási program megvalósitási helye A Polgármesteri hivatalban elszámolt működési és fejlesztési támogatások közzététele 2009. Sorszám Támogatás kedvezményezettjének neve Támogatás célja Támogatás összege (ezerft) Támogatási program megvalósitási

Részletesebben

XIV évfolyam - 12 szám 2013 December Meghívó Programajánló Az Örökzöld Nyugdíjas Klub meghívja klubtagjait 2013 december 18-án 16 órai kezdettel Karácsony és Névnapok ünneplésére a Dr Brusznyai Árpád Művelődési

Részletesebben

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap Szeptember Tanítási napok száma: 22 nap Feladatok Határidők Szervezők Tanévnyitó szentmise (Endrődi Lukács László 2014. 08. 31. 17-18.30 óra

Részletesebben

OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY ös tanév Tanító: Csáka Mária szeptember 15: Első nap az iskolában

OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY ös tanév Tanító: Csáka Mária szeptember 15: Első nap az iskolában OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY 2014-2015-ös tanév Tanító: Csáka Mária 2014. szeptember 15: Első nap az iskolában Gyülekeztünk az iskola udvarán. Az V. osztályosok kézen fogtak és bevezettek minket a templomba

Részletesebben

ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató

ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató SZEPTEMBER 1. h Az első tanítási nap 8.00 - Ünnepélyes tanévnyitó. utána: Iskolai Sportkör gyűlés Alsó tagozat: 1-4.óra: osztályfőnöki óra

Részletesebben

Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium Iskolai közösségi szolgálat (IKSZ) 2016/2017. tanév I. félév

Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium Iskolai közösségi szolgálat (IKSZ) 2016/2017. tanév I. félév Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium Iskolai közösségi szolgálat (IKSZ) 2016/2017. tanév I. félév Jókor szokjál e gondolathoz; a társaságban született ember nem önmagáé. Kölcsey Ferenc Iskolai közösségi

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. évről Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. Tartalmi beszámoló a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013-ban

Részletesebben

VÁROSI RENDEZVÉNYTERVRE 2016.

VÁROSI RENDEZVÉNYTERVRE 2016. 1. sz. melléklet JAVASLAT A VÁROSI RENDEZVÉNYTERVRE 2016. Készítette: Radics Zoltánné intézményvezető I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek Nemzeti Ünnep: 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Sokorópátkán született 1942. augusztus 11-én. Apja, Vig Béla 1943. januárjában eltűnt a Don-kanyarban. Anyja Balogh Irén, hadiözvegyként egyetlen gyermekének

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

SZEPTEMBER Feladatok Felelős szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély, balesetvédelmi és tűzvédelmi intézményvezető

SZEPTEMBER Feladatok Felelős szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély, balesetvédelmi és tűzvédelmi intézményvezető SZEPTEMBER Feladatok Felelős 2016. szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély, balesetvédelmi és tűzvédelmi intézmény oktatás 2016. szeptember 5. Zeneiskola első tanítási nap zeneisk. mkk 2016. szeptember 9. Tanítás

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

Három hetet meghaladó projekt lezárása Iskolánk névadójára Benedek Elekre Emlékeztünk

Három hetet meghaladó projekt lezárása Iskolánk névadójára Benedek Elekre Emlékeztünk Három hetet meghaladó projekt lezárása Iskolánk névadójára Benedek Elekre Emlékeztünk 2010/2011 Időtartama:2010.szeptember 20 - október 20-ig BENEDEK ELEK PROJEKT ÖSSZEGZÉSE A három hetet meghaladó projekt

Részletesebben