DOROGI PETŐFI SÁNDOR ÓVODA MUNKATERVE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DOROGI PETŐFI SÁNDOR ÓVODA MUNKATERVE"

Átírás

1 DOROGI PETŐFI SÁNDOR ÓVODA MUNKATERVE 0/0 Készítette: Varsányi Ildikó intézményvezető Elfogadta: az óvodai intézményegység nevelőtestülete 0 szeptember - jén a tanévnyitó értekezleten

2 TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény adatai. Működési terv.. Nevelési év rendje.. Személyi feltételek.. Értekezletek. Pedagógiai feladatok.. A 0-0-ös nevelési év kiemelt feladatai.. Gyermekvédelem.. Munkaközösség.. Továbbképzések.. Minőségfejlesztés. Gazdálkodási feladatok.. Tárgyi feltételek.. Tárgyi feltételek fejlesztése. Ellenőrzési terv.. Az ellenőrzés szempontjai.. Teljesítményértékelés.. Az ellenőrzés rendje 6. Ütemterv - Dátumokhoz kapcsolódó havonkénti feladatok Melléklet: Éves feladatterv/ ütemterv Környezeti munkaközösség terve Zenei munkaközösség terve Minőségirányítási megbízott éves terve

3 Bevezetés A 0/0-ös nevelési évre vonatkozó munkaterv a vonatkozó jogszabályi előírások alapján, így többek között: A közoktatásról szóló. évi LXXIX. Törvény hatályos paragrafusai 0/. (II..) Korm. rendelet a közoktatásról szóló. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A nemzeti köznevelésről szóló 0. évi CXC. Törvény hatályos paragrafusai 0. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 0. évi CXC. törvény módosításáról A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló /0. (VIII. 8.) Korm. rendelet EMMI tanévkezdő kiadvány a 0/0-ös nevelési évre A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 0/0 (VIII..) EMMI-rendelet (továbbiakban: R.) Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja /00. (III..) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról Dorog város Közoktatási Esélyegyenlőségi Programja a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek oktatási sikeressége érdekében Az államháztartás működési rendjéről szóló /8. (XII. 0.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ámr.) A közalkalmazottakról szóló. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 8/. (X. 8.) hatályos Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.) A közoktatásról szóló. évi LXXIX. Törvény hatályos paragrafusai 0/. (II..) Korm. rendelet a közoktatásról szóló. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról EMMI tanévkezdő kiadvány a 0/0-ös nevelési évre Dorog város Közoktatási Esélyegyenlőségi Programja a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek oktatási sikeressége érdekében, alapján készült. A munkatervben figyelembe vételre kerültek az intézmény működését, tevékenységét meghatározó fontosabb szabályozások is, így különösen: az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja a Ép testben ép lélek Helyi Óvodai Program Dorogi Petőfi Sándor Óvoda SZMSZ-e Dorogi Petőfi Sándor Óvoda Házirendje A munkatervvel kapcsolatban ellátásra kerültek a szükséges véleményeztetési feladatok. AZ INTÉZMÉNY ADATAI.. AZ INTÉZMÉNY NEVE, SZÉKHELYE, FELADAT-ELLÁTÁSI HELYEI Az intézmény neve, székhelye: Az intézmény neve: Dorogi Petőfi Sándor Óvoda Az intézmény székhelye: Dorog, Iskola u.. Elérhetőségei Tel/fax Mobil Óvodavezető 06/ 0 Varsányi Ildikó 06/ Az intézmény alapításának dátuma: 0. július. Fenntartó megnevezése, címe: Dorog Város Önkormányzata

4 Az óvoda csoportszáma, felvehető maximális gyermeklétszám: MAXIMÁLIS CSOPORTSZÁM GYEREKLÉTSZÁM /férőhely+0%/ Petőfi Óvoda 6 +. AZ ÓVODÁK LÉTSZÁMADATAI 0. SZEPTEMBER Óvodai csoportok száma, csoportszervezés Az átlagos csoportlétszám megfelel a költségvetési törvény előírásainak, így a normatívák igénybe vehetők. Csoport Csoport szervezés /Homogén vagy vegyes/ Férőhely 0/0% Csoportlétszám 0. szeptember - jén Megjegyzés SNI, BTM, Pillangó Homogén kiscsop. / Hal Homogén középső csop. 8/ Cica vegyes 6/ Katica vegyes 6/ BTM Maci Homogén nagy csop. 8/ SNI/ főnek fő BTM Nyuszi Homogén középső 8/ 8 BTM Petőfi összesen / / fő BTM fő SNI.... Az óvodai étkeztetés Étkezők száma összesen ebből kedvezményesen étkezik 0% 0 % Félnapos

5 . MŰKÖDÉSI TERV.. Nevelési év rendje Nevelési év Foglalkozások ideje Nyári életrend Új gyermekek beíratása () Új gyermekek befogadásának ideje Szeptember -től augusztus -ig tart. A gyermekekkel érkezésüktől távozásukig óvodapedagógus foglalkozik. Szeptember -től május -ig Június -től augusztus -ig tart Az Önkormányzat által meghatározott időben, általában május első hete, illetve folyamatosan jelentkezés alapján 0. szeptember -től folyamatosan Az új gyermekek felvételéről 0 napon belül írásban értesítjük a szülőket. Elutasítás, átirányítás esetén a szülőnek a Köznevelési Törvény értelmében fellebbezési joga van, az értesítéstől számított napon belül. Tervezhető szünetek Megnevezés Időpont Megjegyzés Téli szünet (a fenntartó írásbeli engedélye alapján) Nyári szünet (takarítás, karbantartás) A téli szünetben az ügyeletes óvoda fogadja - előzetes jelzés alapján- azokat a gyermekeket, akiknek az elhelyezését a szülők ez idő alatt nem tudják megoldani. 0-ben az ügyeletes óvoda: Hétszínvirág Óvoda június közepétől augusztus végéig a város óvodái felváltva tartanak zárva, ügyelve arra, hogy a másik két óvoda fogadja azokat a gyermekeket, akiknek a felügyeletét a szünetben a családja nem tudja megoldani. A szünet ideje alatt történik az óvodákban a nagytakarítás, karbantartás, felújítás. A szülők tájékoztatása a szünetek időpontjáról minden esetben írásban történik, a törvényi előírásoknak megfelelően. Nevelés nélküli munkanapok időpontja, felhasználása Sz. Időpont Téma Felelős. 0.augusztusszeptember Tanévindító értekezlet - Az éves munkatervből adódó Intézményvezető feladatok ütemezése a munkatervbe. 0. október- november Szakmai napok előkészülete, Belső továbbképzés- Pedagógusok előmeneteli rendszere-portfólió DIFER-mérés (rövidített) a feladat ellátási helyen belül. 0. január-február Féléves értékelés, a második félév feladatainak meghatározása Intézményvezető Minőségirányítási team megbízottja Intézményvezető. 0. március-április Szakmai napok Intézményvezető. 0.június - augusztus Tanulmányi kirándulások, éves intézményi önértékelések Intézményvezető A nevelés nélküli munkanapokat nevelőtestületi és munkatársi értekezletek, továbbképzések, ünnepi készülődés, tanulmányi kirándulás szervezése céljából szervezzük. A nevelés nélküli munkanapok konkrét idejéről a szülőket a jogszabályban előírt módon tájékoztatjuk ( nappal korábban írásban értesítjük).

6 . Személyi feltételek Az Óvoda létszáma: fő. Óvodapedagógusok létszáma Pedagógiai asszisztens Dajkák létszáma Technikai alkalmazott 6 Óvodatitkár Külső cég alkalmazottai a feladat-ellátási helyeken Takarítónő Karbantartó Konyhai dolgozó Munkakör, fő 0, fő fő Megjegyzés: A konyhai dolgozók 8 órás, a takarítónők 6 és karbantartók 8 órás munkaidőben dolgoznak megosztva más oktatási intézménnyel. Értekezletek Feladat / tevékenység Felelős Határidő. Tanévindító nevelőtestületi értekezlet, Nevelési Program elfogadása Intézményvezető 0. augusztusszeptember. Tanévnyitó értekezlet - Az éves munkaterv Intézményvezető 0.szeptember ismertetése, elfogadtatása. Belső továbbképzés: Pedagógus minősítési rendszer követelményei Intézményvezető 0. októbernovember. Féléves értékelés, a második félév feladatainak Intézményvezető 0. január meghatározása. Óvoda-iskola átmenet tanítók-óvodapedagógusfejl.pedagógus Intézményvezető 0. március 6. Belső továbbképzés: Pedagógus előmeneteli Intézményvezető 0. április rendszer-portfólió. Tanévzáró értekezlet - a munkatervben kitűzött feladatok értékelése, munkaközösségvezetők, óvodapedagógusok önértékelése, nyári szervezési feladatok megbeszélése. Intézményvezető 0. június. Megjegyzés: Októbertől a helyi gyakorlat szerint folynak a Nevelőtestületi tanácskozások /a heti-havi munkaprogramok egyeztetése, az aktuális feladatok megbeszélése, a továbbképzéseken szerzett tapasztalatok átadása, stb../. PEDAGÓGIAI TERV.. A nevelési év kiemelt feladatai: A TÁMOP..-es pályázat keretében bevezetett óvodai program fenntartása és működtetése, bevezetése felmenő rendszerben Hatékony módszerek átvétele a programcsomagból és egymástól Helyi Nevelési Programunk megvalósítása, az innovációs törekvések, a kompetencia alapú nevelés tervező munkájának megfelelően projekttervek, tématervek kreatív kimunkálása, az új szellemiségű gyermeki képességfejlesztés, tanulásszervezési eljárások kipróbálása. A projektmódszer mind mélyebb megismerése, projekttervezés és ennek megvalósítása Jól működő és újonnan összeállított témahetek, projektek dokumentálása 6

7 Egyéni fejlesztési lapok/naplók folyamatos vezetése, különös tekintettel a BTM, SNI gyermekek fejlesztésére és a tehetséggondozásra javasolt gyermekeknél A TÁMOP.. pályázat keretében vásárolt jó gyakorlatok alkalmazása Az óvodapedagógusok módszertani ismereteinek megújítása, az előző évben elkezdett feladatok megvalósítása. A sajátos nevelési igényű gyermekek speciális fejlesztéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, megfelelő kapcsolat kiépítése és ápolása a szakmai munkánkat segítő szakszolgálat munkatársaival, valamint az érintett gyermekek szüleivel SNI, BTM gyermekekkel kapcsolatos kiemelt feladatok Szakértői vélemények alapján meghatározni az egyénre szabott feladatokat Kapcsolattartás a szakmai háttérrel Egyéni fejlesztés biztosításának megszervezése Felülvizsgálatok időpontjainak rögzítése, nyomon követése Minőség biztosításáért, fenntartásáért meghatározott feladatok A már kialakult minőségfejlesztési stratégia folytatása a minőségi kör munkaterv alapján történő működtetése Az óvodai intézményegység mérési-értékelési feladatainak összehangolása Teljesítményértékelési rendszer működtetése: szükség szerint korrekciók beépítése Szervezetfejlesztés Belső szakmai kapcsolatok megalapozása és mélyítése, az együttműködés erősítése a szakmai munkaközösségek által Törvényességi feladatok Törvényi változások naprakész nyomon követése Munkaköri leírások aktualizálása Az érvényben lévő külső-belső szabályozók megismertetése az alkalmazottak részéről törekvés annak alapos ismeretére... Gyermekvédelmi munkaterv Terület FELADATOK Felelős Közreműködő Határidő Adminisztráció ( nyilvántartás, tervezés) Nevelőtestületi kommunikáció és kapcsolattartás Külső kapcsolattartás és kommunikáció Éves terv elkészítése A veszélyeztetett, hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nyilvántartásba vétele az óvónői javaslatok alapján, az egyéni majd az összesítő lapokon A 0%, 0% normatív kedvezményben részesülők nyilvántartásba vétele, a nyilvántartás karbantartása Nagycsaládosok nyilvántartása Javasolt és elvégzett intézkedések rögzítése az egyéni nyilvántartási lapokon Esetmegbeszélések összehívása pedagógus kezdeményezésre Esetmegbeszélések, egyeztetések a nevelőtestületi értekezleteken Egyeztetés a Gyermekjóléti szolgálattal nevelési év elején illetve szükség esetén Kapcsolatápolás szükséges esetben a fenntartóval, - Cigány kisebbségi önkormányzattal - Gyámüggyel szeptember 0 óvodapedagógusok szeptember 0 óvodatitkár Szeptember 0., minden hó első munkanapja óvodapedagógusok Szeptember 0., minden hó első munkanapja folyamatos óvodapedagógusok szükséges esetben óvodapedagógusok nevelőtestületi értekezleteken Szeptember 0, folyamatos Intézményvezető és helyettes folyamatos

8 - Rendőrség Gyermek védelmi osztályával Iskolák: információ nyújtás az iskolába lépő gyermekvédelmi nyilvántartásban szereplő gyerekekről óvodapedagógusok Szeptember. Kapcsolattartás az SZM-el Óvodai szintű rendezvények, ünnepek, programok Alapfeladaton túli szolgáltatások Szükséges esetben a pedagógiai szakszolgálattal Családlátogatások a veszélyeztetett, hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekhez szükséges esetben Szülők tájékoztatása írásban (kedvezmények, probléma esetén kihez lehet fordulni) Ingyenes részvétel biztosítása a rászoruló gyermekek számára farsangi bál, színház stb. Ruhagyűjtési akció a rászorulók számára évi alkalommal Játékgyűjtési akció a rászorulók számára évi alkalommal Ingyenes részvétel biztosítás a területen tehetséges gyermekek számára a belső tanfolyamokon ( néptánc, zene ovi, sakk ) óvodapedagógusok folyamatos október. óvodapedagógusok folyamatos Intézményvezető Intézményvezető és helyettes Érintett óvodapedagógus február október, április november, március Október 6-tól folyamatos Ellenőrzés Megoldások felkutatása ingyenes részvételre a területen tehetséges gyermekek számára az óvodai szervezésű külső tanfolyamokon, kirándulásokon, előadásokon. A nyilvántartásba vett gyermekek névsorának ellenőrzése a csoportnaplókban A HHH gyermekek rendszeres óvodába járásának ellenőrzése, a tapasztaltak jelzése az intézményegység vezető helyetteseknek Beszámoló Éves beszámoló elkészítése Mérés, értékelés Éves értékelés elkészítése a beszámoló mellékleteként folyamatos, aktualitás szerint Intézményvezető Szeptember 0, január. május. Minden hó első munkanapja Június. Június. Gyermekbalesetek megelőzése A gyerekek életkorát figyelembe véve az óvodapedagógusok megismertetik a balesetet kiváltó helyzeteket, megtanítják, gyakoroltatják az ezeket elkerülő magatartási formákat, technikákat. A balesetvédelmi oktatást meg kell ismételni, ezt a csoportnaplóban rögzíteni minden alkalommal, amikor az, szükséges (pl.: séta, kirándulás stb.. esetén). A szülőket tájékoztatjuk elvárásainkról, és számítunk a támogatásukra ezen a területen is... Belső munkaközösségek Az óvodai intézményegységben három munkaközösség működik. Működésüket éves tervben szabályozzák, melyek a munkaterv mellékletét képezik. A munkaközösség megnevezése Résztvevők A munkaközösség vezetője Egészség- és környezettudatos életre delegált óvodapedagógusok Árendásné Barta Júlianna nevelő munkaközösség Gyerekvédelmi munkaközösség delegált óvodapedagógusok Márki József Zenei nevelő munkaközösség delegált óvodapedagógusok Mészáros Rita 8

9 .. Továbbképzések Az intézmény a továbbképzési feladatainak ellátására elkészítette - a továbbképzési terv alapján elkészült a 0/-re vonatkozó beiskolázási terv. A nevelési évre szóló beiskolázási terv helyettesítési programja alapján feladatunk a képzésben résztvevő pedagógusok helyettesítésének megszervezése. A továbbképzések iránya a jövőben: Továbbképzés megnevezése Képző Intézet Részt vevő A kompetencia alapú óvodai EURON Pedagógiai Központ A kiscsoportos óvodapedagógusok program bevezetése Szakvizsga Mészáros Rita Szakvizsga Kucsera Katalin Megjegyzés: A KT változása a tervet befolyásolhatja.. Minőségfejlesztés Minőségirányítási feladatainkat a programunkban leírtak szerinti eljárásrendeknek megfelelően végezzük. Kiemelten fontos feladatunk, helyi Nevelési programunk figyelembe vételével, intézményünk minőségbiztosítási rendszerének működtetése, az elkezdett minőségfejlesztési tevékenység folytatása. A feladatok ütemezését a munkaterv tartalmazza. A minőségi kör tagjai havonta egy alakalommal, előre meghatározott feladatlebontásban, kisebb team -ek szervezésével irányításával végzik a feladatukat. Minőségcélok, feladatok A 0/0.évi teljesítményértékelése (aminek része a partneri igényfelmérés eredménye is) alapján meghatározott minőségi célok beépítése az éves feladattervekbe.. GAZDÁLKODÁSI FELADATOK Cél: az óvodai feladat ellátásának biztosítása.. Tárgyi feltételek Tárgyi feltételeink alakulását az Óvodák felszereltségének és berendezési tárgyainak fejlesztése a nevelési oktatási intézmények működéséről szóló 0/0 (VIII..) EMMI-rendelet mellékletében meghatározott eszközjegyzék alapján tudja teljesíteni.. A törvényi előírásnak megfelelőek, adottak a tárgyi eszközök, folyamatos pótlásuk-cseréjük szükséges. Az eszköz és normajegyzékben kötelezően előírt eszközök beszerzését folytatjuk. Tovább bővítjük az udvari játékok beszerzését. Az önkormányzat és az alapítvány segítségével, valamint pályázati pénzből tovább gazdagítottuk az óvodák fejlesztő játékait. Kiemelt figyelmet fordítunk meglévő eszközeink, értékeink megőrzésére, a takarékos működtetésre, gazdálkodásra, a költségtakarékos épületüzemeltetésre, a balesetveszélyes helyzetek, eszközök azonnali megoldásának kezdeményezése az óvodai alapítvány működtetésére, a pályázati lehetőségek felkutatására, kihasználására Kiemelt feladatunk a már meglévő eszközök állagának megóvása, meglévő értékek megőrzése, karbantartása.

10 .. A tárgyi feltételek fejlesztése A 0/0-ös nevelési évben tervezzük: Csoportszobák, egyéb helységek szükség szerinti festését. Óvodai berendezések, eszközök beszerzését Szakkönyvek folyamatos pótlását, beszerzését. Olyan mobil játékeszközök beszerzését, amelyek benti és kinti használatra egyaránt alkalmasak. Szakmai, pedagógiai eszközök beszerzését Az óvodák udvari játékainak felülvizsgálatát, szabványosítását. Az egészség- és balesetveszély elhárítása érdekében: A vízvezeték rendszer átvizsgálása Száraz fa kivágása. ELLENŐRZÉSI TERV Célja: A kiemelt pedagógiai feladatok, a működés, működtetés megvalósításának ellenőrzése, segítése... Az ellenőrzés szempontjai Általános ellenőrzési szempontok: Munkafegyelem, munkamorál, nevelőmunka hatékonysága, gyermeki személyiségnek megfelelő egyéni differenciált fejlesztés. Kötelezően vezetendő adminisztráció naprakész vezetése, tartalma. Ideje: folyamatos A pedagógiai munka ellenőrzésének szempontsora: az új gyermekek beilleszkedésének segítése a szokás-szabályrendszer következetessége, betartatása eszközök, módszerek megválasztása, találékonyság, aktualitás, ötlet az óvónő hangneme, beszédstílusa differenciáló tevékenység, felzárkóztatás, tehetséggondozás képességfejlesztő tevékenység a tanulás szervezési eljárásai, keretei innovációs törekvések Szervezési feladatok megoldása Gyermekvédelmi feladatok megvalósítása Az óvoda kötelező dokumentumainak ellenőrzése Az óvoda kapcsolatai, részvétel a város életében szűkebb környezetének rendezvényein, kapcsolat a civil szervezettekkel, közművelődési intézményekkel. Felelős: intézményvezető A nevelőmunkát közvetlenül segítő közalkalmazottak ellenőrzése: a gyermekek gondozása rend, tisztaság, biztosítása csoportszobákban és a kijelölt területeken a munkaköri leírásban megfogalmazottak szerint, szervezettség, szinkron a nevelőmunka során, a gondozási feladatokban való segítőkész együttműködés Eszközök, anyagok tárolása, szükség szerinti javítása Szeptember hónap folyamán megalakítunk egy teamet, melynek feladata havi rendszerességgel a tisztaság és a munkavédelmi feltételek ellenőrzése.

11 Felelős: intézményvezető helyettes Az ellenőrzés módszerei: dokumentum elemzés megfigyelés, elemzés, értékelés önértékelés, beszámoló.. Teljesítményértékelés Az eddigi gyakorlat felülvizsgálata, közös értékelési szempontok kialakítása alapján a gyakorlati megvalósítás egységesítése. Határidő: 0. április Felelős: Minőségfejlesztési csoport tagjai, intézményvezető helyettes.. Az ellenőrzés rendje A munkatervben szerepelő az éves ellenőrzési szempontok szerint 6. ÜTEMTERV NAPTÁRI TERV Dátumokhoz kapcsolódó feladatok havonkénti Hagyományok, óvodai ünnepek, jeles napok Hónap/nap Esemény Helyszín Megjegyzés Szeptember 6 8 Szőlőhét Mustkészítés 6 Egészséghét Csvó Egészséghét Csvó 8 Egészséghét Csvó Sulisprint Petőfi Iskola 0 Balesetmentes közlekedés napja ÁNTSZ Munkatársi értekezlet 6:0-tól

12 Szüret projektzáró- táncház, szüreti játékok 6 8 Érik a szőlő - Szüreti néptáncos délelőtt SZM értekezlet 0 Zene világnapja Október 6 Állatok világnapja 6 óra Állatok Világnapja témahét Őszi egészségnapok Okt. -i megemlékezés csoportonként Bábelőadás Őszi egészségnapok Őszi egészségnapok Nevelés nélküli munkanap /belső továbbképzés November 6 Libahét

13 8 Libahét - Márton napi libabál csoportonként Márton napi lampionos felvonulás- Liba projekt zárása Adventi játszóház Petőfi Óvoda December Érkezik a Mikulás 6 8 Ünnepi zenés műsor a Bölcsődében Idősek Városi Karácsonya Közös ovi karácsony Művelődési Ház 6 Óvodai Karácsonyi koncert, ünnepség 8 Karácsony 0 Karácsonyi műsor az Idősek Napközi Otthonában

14 6 8 0 Január Kultúra napja Művelődési ház 6 Nyílt hét 8 0 Február Nyílt hét 6 8 Farsang 6 Nyílt hét 8

15 0 Nyílt hét 6 8 Március 6 Kiszézés- tél temetése 8 6 Csiri-biri torna: ismerkedő nap a jövendő óvodásoknak 8 0 A víz világnapja 6 Mese-kuckó: ismerkedő nap a jövendő óvodásoknak 8 0 Április Nevelés nélküli munkanap/belső továbbképzés Húsvét 6 Húsvét az óvodában 8 Dúdoló: ismerkedő nap a jövendő óvodásoknak Petőfi Óvoda

16 6 Ismerkedő nap az érdeklődő ovisok számára 8 0 Föld napja- virágok ültetése, az óvoda környezetének rendezése Környezetbarát nap Petőfi Óvoda Ásványkiállítás 6 Anyák napi ünnepségek 8 Anyák napi ünnepségek 0 Május Ismerkedő nap az érdeklődő ovisok számára 6 8 Madarak - Fák Napja- Kirándulások Ballagás 0 6

17 Június Nemzeti összetartozás napja csoportonként 6 8 Petőfi óvoda évzáró értekezlete Érvényesség A 0/0. nevelési év munkaterve a nevelőtestület 0. szeptember -jén hozott határozata alapján Dorog, 0. szeptember.. 0. szeptember -től 0. augusztus -ig érvényes.. intézményvezető

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / 20167 NEVELÉSI ÉVRE Készült: A Nemzeti Köznevelési Törvény végrehajtásáról szóló 229./2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23. (1) (2) alapján Az intézmény adatai: Székhely óvoda:

Részletesebben

KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/ ; 28/ mobil: /

KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/ ; 28/ mobil: / KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/576-530; 28/576-531 mobil: +36 20/824 59 89 e-mail: ovoda.dompol@invitel.hu NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017. NEVELÉSI ÉV

Részletesebben

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év Készült, a 229/2012.(VIII.28.) korm.r. és a Nktv 23 (1)-(2) bek. alapján. Intézményünk neve : Kölcsey Utcai és Ligeti Sori

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jogszabályi háttere: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ , Különös közzétételi lista

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ ,   Különös közzétételi lista ALSÓVÁROSI ÓVODA 2600 Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ 317-092, e-mail: forteovi@vipmail.hu Különös közzétételi lista Az intézmény neve, székhelye: Vác Város Önkormányzat Képviselő- testületének Alsóvárosi

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA OM 032736 : 2600 Vác, Nyár u.1. /: 27 / 315-419 E-mail: kisvacovi@gmail.com KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA Intézmény neve: Kisvác-Középvárosi Óvoda Intézmény

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017. nevelési év A Kormány 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete 23 ( ) alapján az alábbi adatok kerülnek közzétételre: 1. Felvétel, beiratkozás Felvétel: Az óvodai felvétel jelentkezési

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

Dorogi Petőfi Sándor Óvoda. Munkaterve

Dorogi Petőfi Sándor Óvoda. Munkaterve Iktatószám: Dorogi Petőfi Sándor Óvoda Munkaterve 1 2016/2017. nevelési év Készítette: Varsányi Ildikó Elfogadta: az óvoda nevelőtestülete 2016.09.05-én a tanévnyitó értekezleten 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Az intézmény neve: D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 201948 Az óvoda neve: Eszterlánc óvoda

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján

Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. A felvételi lehetőség A felvételnél a tanulók felvételéről az igazgató dönt. Az elutasító döntés

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

Éves Önértékelési Terv os nevelési év

Éves Önértékelési Terv os nevelési év Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14 Tel: 52/273-180, e-mail: ovodavezeto@egyovig.hu www.egyovig.hu OM azonosító: 200463 Éves Önértékelési Terv 2015-16-os nevelési év 1 2

Részletesebben

ERZSÉBETVÁROSI NEFELEJCS ÓVODA Köznevelési intézmények közzétételi listája es nevelési évre

ERZSÉBETVÁROSI NEFELEJCS ÓVODA Köznevelési intézmények közzétételi listája es nevelési évre ERZSÉBETVÁROSI NEFELEJCS ÓVODA Köznevelési intézmények közzétételi listája 206-207-es nevelési évre Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda 078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 35-9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év

Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év OZORAI MESEVÁR ÓVODA 7086 OZORA, MÁRTÍROK U. 7. OM. : 202311 ovoda@ozora.hu Telefon: 06-74-498-498 Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év A kormány 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti

Részletesebben

os NEVELÉSI ÉV

os NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016-os NEVELÉSI ÉV SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista

Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista mely készült a Nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet 4. alapján 1. Adatok:

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év A Kormány 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete 23 ( ) alapján az alábbi adatok kerülnek közzétételre: 1. Felvétel, beiratkozás Felvétel: Az óvodai felvétel jelentkezési

Részletesebben

Erzsébetvárosi Dob Óvoda

Erzsébetvárosi Dob Óvoda Köznevelési intézmények közzétételi listája 2016/2017-es nevelési évre 1077 Budapest Dob utca 95. Honlap: www.dobovoda.hu Iktató szám: 46-451/2016-D 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

listája es nevelési év

listája es nevelési év Közzétételi listája 2016-2017-es nevelési év Készült a 229/2012..(VIII.28.) Korm. rend. és a Nktv. 23 (1)-(2) bek. alapján. A közoktatási intézmény adatai: Intézmény neve : Intézmény címe: Telefon/fax

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV

KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti adatok Az intézmény neve: Erzsébet Ligeti Óvoda OM azonosítója: 201876 Feladatellátás helyei: Székhelye: 9023 Győr,

Részletesebben

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre Szeptember Programok Befogadási terv alapján új gyerekek fogadása, folyamatosan Telephelyvezetői megbeszélés Nevelési Tanácsadó részképesség felmérés

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 20. / 202. Személyi feltételek Pedagógus munkakörben dolgozók beosztása, száma, végzettsége, szakképzettsége A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók száma,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé: Az óvoda megnevezése:

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s 1 O vodai Belso O ne rte kele s Inte zme nyi o ne rte kele s TARTALOMJEGYZÉK 1. Intézményi alapdokumentumok alapján történő önértékelés... 3 1. Alapító okirat... 3 2 2. Pedagógiai program:... 7 3. SZMSZ...

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA 7132. BOGYISZLÓ, PETŐFI S. U. 16. Tel: 06-74-440-774 E-mail: ovoda@bogyiszlo.hu OM: 202193 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017 NEVELÉSI ÉV Ikt.sz. 136/2016 A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA 7132. BOGYISZLÓ, PETŐFI S. U. 16. Tel: 06-74-440-774 E-mail: ovoda@bogyiszlo.hu OM: 202193 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016 NEVELÉSI ÉV Ikt.sz. 107/2015 A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV A kormány 229/2012 (VIII.28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre:

Részletesebben

Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2014-2015. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es nevelési év

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es nevelési év OM azonosító: 030872 KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es nevelési év A Nemzeti Erőforrás Minisztérium 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 10. fejezet 23. -a (1-2. bek.) alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN

INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN Intézményünk neve, címe: Székhely: Telephely: 4465 Rakamaz, Dózsa György út 1. Óvodába jelentkezhet vagy másik óvodába átjelentkezhet minden

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Pitvaros Térségi Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde

Pitvaros Térségi Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde Pitvaros Térségi Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 694 Pitvaros, Petőfi tér. Tel: 62/650-43 OM azonosító: 20237 E-mail: pitvarosiovi@gmail.com KÖZZÉTÉTELI LISTA Az intézmény

Részletesebben

NEVELÉSI ÉV

NEVELÉSI ÉV Tarkarét ÓVODA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013-2014. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Szivárvány Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde, Egységes Óvoda- Bölcsőde és Óvoda Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A 2016/2017-es NEVELÉSI ÉVRŐL

Szivárvány Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde, Egységes Óvoda- Bölcsőde és Óvoda Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A 2016/2017-es NEVELÉSI ÉVRŐL Szivárvány Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde, Egységes Óvoda- Bölcsőde és Óvoda Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A 2016/2017-es NEVELÉSI ÉVRŐL A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti

Részletesebben

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit A Zöld Titkok Kastélyóvodája Minõségirányítási Programja végrehajtásának értékelése 2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit óvodavezetõ 2 Az 1993. évi LXXIX.törvény a közoktatásról 40. (11) alapján

Részletesebben

LELLEI ÓVODA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017 nevelési év

LELLEI ÓVODA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017 nevelési év LELLEI ÓVODA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017 nevelési év A kormány 229/2012 (VIII.28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista CSICSERGŐ ÓVODA 1149 Budapest, Fráter György tér 12. sz. : 06 1 7947 828 E-mail: frater.ovoda@chello.hu OM azonosító: 034548 Honlap: www. zugloicsicsergo. hu Óvodavezető: Bognárné Szentjóby Zsuzsanna Különös

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 229/2012 (VIII.28) Kormány rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról I. fejezet 23. (1-2) bekezdés 2015-2016 nevelési évhez A Nemzeti Erőforrás Miniszter

Részletesebben

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ 5600 Békéscsaba, Lenkey u.12. Tel.: 66/645-686, 66/324-462 email: lenkeyovi@t-online.hu Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Részletesebben

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök augusztus 2014. 08.26, 08.28. Szülőértekezletek új óvodások szülei részére

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

5600 Békéscsaba, Penza Ltp. 19. INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN

5600 Békéscsaba, Penza Ltp. 19. INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN Intézményünk neve, címe: Székhely: Telephely: Penza Lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár utcai Óvoda 5600 Békéscsaba, Penza Ltp. 19 Penza lakótelepi

Részletesebben

Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 NYITNIKÉK ÓVODA 2010-2011. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője Elfogadva:

Részletesebben

SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV

SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján

Részletesebben

Különös közzétételi lista Tündérkert Keleti Óvoda Intézményegység

Különös közzétételi lista Tündérkert Keleti Óvoda Intézményegység Különös közzétételi lista Tündérkert Keleti Óvoda Intézményegység Az óvoda OM azonosítója: 033127 A nevelési oktatási intézmények működéséről szóló 229/2012.(VIII.28.) Korm. rendeletének 23. -a értelmében

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista A kormány 229/2012. (VIII.28) kormányrendelete a nemzeti közről szóló törvény végrehajtásáról szóló törvény 23. -a értelmében az alábbi adatokat teszem közzé: Óvoda neve: Brunszvik

Részletesebben

Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: Orgovány Kölcsey u.1. 76/

Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: Orgovány Kölcsey u.1. 76/ Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 202188 6077 Orgovány Kölcsey u.1. 76/376-378 email: orgovoda@freemail.hu Különös közzétételi lista a 2016/2017 nevelési évről A kormány 229/2012

Részletesebben

Ferencvárosi Napfény Óvoda 2016/17 évi munkaterv függeléke FÜGGELÉK

Ferencvárosi Napfény Óvoda 2016/17 évi munkaterv függeléke FÜGGELÉK FÜGGELÉK Gyermekvédelmi feladatok ellátásának terve Gyermekvédelmi felelős: 2 Az óvodában a gyermekvédelmi feladatok koordinálására gyermekvédelmi felelős tevékenykedik, aki munkáját a gyermekvédelmi törvényben

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

Különös közzétételi lista Tündérkert Keleti Óvoda Intézményegység

Különös közzétételi lista Tündérkert Keleti Óvoda Intézményegység Különös közzétételi lista Tündérkert Keleti Óvoda Intézményegység Az óvoda OM azonosítója: 033127 A nevelési oktatási intézmények működéséről szóló 229/2012.(VIII.28.) Korm. rendeletének 23. -a értelmében

Részletesebben

Az óvoda szervezeti felépítése A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája, folyamata Szervezeti működési felépítés

Az óvoda szervezeti felépítése A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája, folyamata Szervezeti működési felépítés 2005. évi XC. törvény értelmében különös közzétételi lista: 1. Szervezeti és személyi adatok: Matisz Lászlóné - óvodavezető 1083 Budapest, Szigony u. 18. Tel: 3334-532; Fax: 323-1296 e-mail cím:szivarvanyovi@freemail.hu

Részletesebben

Baptista Szeretetszolgálat Kisújszállási Óvodája OM: KÖZZÉTÉTELI LISTA OKTÓBER / (VIII.28.) Korm. rendelet szerint -

Baptista Szeretetszolgálat Kisújszállási Óvodája OM: KÖZZÉTÉTELI LISTA OKTÓBER / (VIII.28.) Korm. rendelet szerint - Baptista Szeretetszolgálat Kisújszállási Óvodája OM: 201735 KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016. OKTÓBER 1. - 229/ 2012. (VIII.28.) Korm. rendelet szerint - 23. (1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY

PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017 NEVELÉSI ÉV A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23., (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berente, 2012. augusztus 21. Jóváhagyta a Berentei Általános Művelődési Központ

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015 NEVELÉSI ÉV A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: 1. A székhelyi

Részletesebben

Szervezeti, személyzeti adatok

Szervezeti, személyzeti adatok NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat

Részletesebben

SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA es NEVELÉSI ÉV

SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA es NEVELÉSI ÉV SÍPOS UTCAI ÓVODA 2016-2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: 1. A felvételi

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016 NEVELÉSI ÉV A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: 1. A székhelyi

Részletesebben

A SZUHOGYI NYITNIKÉK ÓVODA ÜTEMTERV - ESEMÉNYNAPTÁR 2015/2016-os nevelési év

A SZUHOGYI NYITNIKÉK ÓVODA ÜTEMTERV - ESEMÉNYNAPTÁR 2015/2016-os nevelési év A SZUHOGYI NYITNIKÉK ÓVODA ÜTEMTERV - ESEMÉNYNAPTÁR 2015/2016-os nevelési év Szeptember Esemény Felelős Határidő Nevelőtestületi értekezlet 2015. 09. 15. Intézményi önértékeléssel itézményi önértékelési

Részletesebben

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( )

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( ) Rozmis Attiláné Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak (2015.09.01.) Az elmúlt és az idei évben több ponton is megváltozott a köznevelést

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KISVÁRDAI EGYESÍTETT ÓVODA OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA

Részletesebben

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: Felsőfokú óvónőképző Főiskola

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: Felsőfokú óvónőképző Főiskola Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde 8124 Káloz, Óvoda u. 2. Tel.: 25-506-405 OM azonosító: 029998 Különös közzétételi lista: Bölcsődei gondozók: 2 fő Bölcsődei kisegítő: 1 fő Óvodapedagógusok száma: 9 fő

Részletesebben

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE BAJI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE DEUTSCHER NATIONALITÄTENKINDERGARTEN UND KINDERKRIPPE WOJ A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE 1 Munkaterv tartalma Helyzetkép 1. Pedagógiai terv 1.1. Gondozási-nevelési

Részletesebben

Petőfiszállás 1. oldal, összesen: 7. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E. a 2012/2013-as tanévre. Petőfiszállás, 2012.

Petőfiszállás 1. oldal, összesen: 7. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E. a 2012/2013-as tanévre. Petőfiszállás, 2012. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2012/2013-as tanévre Petőfiszállás, 2012. augusztus A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. A közoktatásról

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

A Cecei Általános Iskola ÖKO munkacsoportjának munkaterve

A Cecei Általános Iskola ÖKO munkacsoportjának munkaterve A Cecei Általános Iskola ÖKO munkacsoportjának munkaterve 2011/12. A Cecei Általános Iskola ÖKO munkaterve a 2011/12. tanévre Hónap Megfogalmazott célok Kapcsolódási pontok Szeptember 1. Öko csoport megalakítása

Részletesebben

A FELSŐTÁRKÁNYI ÓVODA MUNKATERVE. 2013 / 2014 nevelési évre OM: 201938

A FELSŐTÁRKÁNYI ÓVODA MUNKATERVE. 2013 / 2014 nevelési évre OM: 201938 A FELSŐTÁRKÁNYI ÓVODA MUNKATERVE 2013 / 2014 nevelési évre OM: 201938 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az intézmény adatai Név Cím, elérhetőség Közalkalmazotti létszámadatok Óvodai csoportok, gyermekek száma Munkarend

Részletesebben

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról 2440 SZÁZHALOMBATTA Csokonai u. 50. Tel.: 06-23-354-465, Fax.: 06-23-354-475 E-mail: napsugar@mail.battanet.hu OM azonosító: 032790 Minőségi Nevelési - Oktatási Intézmény Beszámoló a 2013-2014-es nevelési

Részletesebben

MUNKATERVE. Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézménye. Összeállította: A 2014/2015.

MUNKATERVE. Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézménye. Összeállította: A 2014/2015. Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézménye MUNKATERVE A 2014/2015. tanévre Összeállította: Radványi Csaba Elfogadta: a 2014. augusztus 27-én Debrecenben tartott nevelőtestületi

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV 1. A közoktatási intézmény adatai A közoktatási intézmény Vároamajori Óvodák neve A közoktatási intézmény címe 1122 Bp. Városmajor utca 59/b.

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Óvodai nevelő munkát érintő jogszabályok gyűjteménye

Óvodai nevelő munkát érintő jogszabályok gyűjteménye Óvodai nevelő munkát érintő jogszabályok gyűjteménye 2016.08.02-án MÓDOSÍTOTT Összeállította: Aranyosiné Borsodi Éva kistérségi tanügy-igazgatási szakértő http://aranyoskozszolg.ininet.hu segedanyag.aranyosine@gmail.com

Részletesebben

Feladatok a 2010/11 nevelési évre

Feladatok a 2010/11 nevelési évre Feladatok a 2010/11 nevelési évre 1. Az óvoda mikrokörnyezete 1.1. Személyi feltételek Városi Óvoda és Bölcsőde álláshelyeinek a száma szeptember 15-től 2 gondozónői álláshellyel gyarapodott, dolgozói

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Intézményünk három szervezeti egységből áll: óvoda, általános iskola, kollégium. Óvoda Felvételi lehetőség: Óvodánkba

Részletesebben

A Tóth Antal EGYMI munkaterve a 2013/2014-es tanévre

A Tóth Antal EGYMI munkaterve a 2013/2014-es tanévre A Tóth Antal EGYMI munkaterve a 2013/2014-es tanévre A munkát meghatározó jogszabályok, dokumentumok: A 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2014/2015-ös nevelési évre

A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2014/2015-ös nevelési évre A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2014/2015-ös nevelési évre Tartalom 1.A nevelési év rendje a 2014/2015-ös nevelési évre 2. Speciális nevelési feladataink 3. A 2014/2015-ös év

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre KÖZZÉTÉTELI LISTA a 2017-2018. nevelési évre A 229/2012 (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre: Az óvoda megnevezése

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

Beszámoló. ,Napsugár Óvoda Vezetőjétől 4564 Nyírmada, Sugár út 1. A Napsugár Óvoda működési feltételeiről, és gazdálkodásáról.

Beszámoló. ,Napsugár Óvoda Vezetőjétől 4564 Nyírmada, Sugár út 1. A Napsugár Óvoda működési feltételeiről, és gazdálkodásáról. ,Napsugár Óvoda Vezetőjétől 4564 Nyírmada, Sugár út 1. Beszámoló A Napsugár Óvoda működési feltételeiről, és gazdálkodásáról. Nyírmada, 2012. augusztus 31. Tisztelt Képviselő-testület! Óvodánk elmúlt egy

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben