DOROGI PETŐFI SÁNDOR ÓVODA MUNKATERVE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DOROGI PETŐFI SÁNDOR ÓVODA MUNKATERVE"

Átírás

1 DOROGI PETŐFI SÁNDOR ÓVODA MUNKATERVE 0/0 Készítette: Varsányi Ildikó intézményvezető Elfogadta: az óvodai intézményegység nevelőtestülete 0 szeptember - jén a tanévnyitó értekezleten

2 TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény adatai. Működési terv.. Nevelési év rendje.. Személyi feltételek.. Értekezletek. Pedagógiai feladatok.. A 0-0-ös nevelési év kiemelt feladatai.. Gyermekvédelem.. Munkaközösség.. Továbbképzések.. Minőségfejlesztés. Gazdálkodási feladatok.. Tárgyi feltételek.. Tárgyi feltételek fejlesztése. Ellenőrzési terv.. Az ellenőrzés szempontjai.. Teljesítményértékelés.. Az ellenőrzés rendje 6. Ütemterv - Dátumokhoz kapcsolódó havonkénti feladatok Melléklet: Éves feladatterv/ ütemterv Környezeti munkaközösség terve Zenei munkaközösség terve Minőségirányítási megbízott éves terve

3 Bevezetés A 0/0-ös nevelési évre vonatkozó munkaterv a vonatkozó jogszabályi előírások alapján, így többek között: A közoktatásról szóló. évi LXXIX. Törvény hatályos paragrafusai 0/. (II..) Korm. rendelet a közoktatásról szóló. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A nemzeti köznevelésről szóló 0. évi CXC. Törvény hatályos paragrafusai 0. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 0. évi CXC. törvény módosításáról A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló /0. (VIII. 8.) Korm. rendelet EMMI tanévkezdő kiadvány a 0/0-ös nevelési évre A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 0/0 (VIII..) EMMI-rendelet (továbbiakban: R.) Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja /00. (III..) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról Dorog város Közoktatási Esélyegyenlőségi Programja a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek oktatási sikeressége érdekében Az államháztartás működési rendjéről szóló /8. (XII. 0.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ámr.) A közalkalmazottakról szóló. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 8/. (X. 8.) hatályos Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.) A közoktatásról szóló. évi LXXIX. Törvény hatályos paragrafusai 0/. (II..) Korm. rendelet a közoktatásról szóló. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról EMMI tanévkezdő kiadvány a 0/0-ös nevelési évre Dorog város Közoktatási Esélyegyenlőségi Programja a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek oktatási sikeressége érdekében, alapján készült. A munkatervben figyelembe vételre kerültek az intézmény működését, tevékenységét meghatározó fontosabb szabályozások is, így különösen: az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja a Ép testben ép lélek Helyi Óvodai Program Dorogi Petőfi Sándor Óvoda SZMSZ-e Dorogi Petőfi Sándor Óvoda Házirendje A munkatervvel kapcsolatban ellátásra kerültek a szükséges véleményeztetési feladatok. AZ INTÉZMÉNY ADATAI.. AZ INTÉZMÉNY NEVE, SZÉKHELYE, FELADAT-ELLÁTÁSI HELYEI Az intézmény neve, székhelye: Az intézmény neve: Dorogi Petőfi Sándor Óvoda Az intézmény székhelye: Dorog, Iskola u.. Elérhetőségei Tel/fax Mobil Óvodavezető 06/ 0 Varsányi Ildikó 06/ Az intézmény alapításának dátuma: 0. július. Fenntartó megnevezése, címe: Dorog Város Önkormányzata

4 Az óvoda csoportszáma, felvehető maximális gyermeklétszám: MAXIMÁLIS CSOPORTSZÁM GYEREKLÉTSZÁM /férőhely+0%/ Petőfi Óvoda 6 +. AZ ÓVODÁK LÉTSZÁMADATAI 0. SZEPTEMBER Óvodai csoportok száma, csoportszervezés Az átlagos csoportlétszám megfelel a költségvetési törvény előírásainak, így a normatívák igénybe vehetők. Csoport Csoport szervezés /Homogén vagy vegyes/ Férőhely 0/0% Csoportlétszám 0. szeptember - jén Megjegyzés SNI, BTM, Pillangó Homogén kiscsop. / Hal Homogén középső csop. 8/ Cica vegyes 6/ Katica vegyes 6/ BTM Maci Homogén nagy csop. 8/ SNI/ főnek fő BTM Nyuszi Homogén középső 8/ 8 BTM Petőfi összesen / / fő BTM fő SNI.... Az óvodai étkeztetés Étkezők száma összesen ebből kedvezményesen étkezik 0% 0 % Félnapos

5 . MŰKÖDÉSI TERV.. Nevelési év rendje Nevelési év Foglalkozások ideje Nyári életrend Új gyermekek beíratása () Új gyermekek befogadásának ideje Szeptember -től augusztus -ig tart. A gyermekekkel érkezésüktől távozásukig óvodapedagógus foglalkozik. Szeptember -től május -ig Június -től augusztus -ig tart Az Önkormányzat által meghatározott időben, általában május első hete, illetve folyamatosan jelentkezés alapján 0. szeptember -től folyamatosan Az új gyermekek felvételéről 0 napon belül írásban értesítjük a szülőket. Elutasítás, átirányítás esetén a szülőnek a Köznevelési Törvény értelmében fellebbezési joga van, az értesítéstől számított napon belül. Tervezhető szünetek Megnevezés Időpont Megjegyzés Téli szünet (a fenntartó írásbeli engedélye alapján) Nyári szünet (takarítás, karbantartás) A téli szünetben az ügyeletes óvoda fogadja - előzetes jelzés alapján- azokat a gyermekeket, akiknek az elhelyezését a szülők ez idő alatt nem tudják megoldani. 0-ben az ügyeletes óvoda: Hétszínvirág Óvoda június közepétől augusztus végéig a város óvodái felváltva tartanak zárva, ügyelve arra, hogy a másik két óvoda fogadja azokat a gyermekeket, akiknek a felügyeletét a szünetben a családja nem tudja megoldani. A szünet ideje alatt történik az óvodákban a nagytakarítás, karbantartás, felújítás. A szülők tájékoztatása a szünetek időpontjáról minden esetben írásban történik, a törvényi előírásoknak megfelelően. Nevelés nélküli munkanapok időpontja, felhasználása Sz. Időpont Téma Felelős. 0.augusztusszeptember Tanévindító értekezlet - Az éves munkatervből adódó Intézményvezető feladatok ütemezése a munkatervbe. 0. október- november Szakmai napok előkészülete, Belső továbbképzés- Pedagógusok előmeneteli rendszere-portfólió DIFER-mérés (rövidített) a feladat ellátási helyen belül. 0. január-február Féléves értékelés, a második félév feladatainak meghatározása Intézményvezető Minőségirányítási team megbízottja Intézményvezető. 0. március-április Szakmai napok Intézményvezető. 0.június - augusztus Tanulmányi kirándulások, éves intézményi önértékelések Intézményvezető A nevelés nélküli munkanapokat nevelőtestületi és munkatársi értekezletek, továbbképzések, ünnepi készülődés, tanulmányi kirándulás szervezése céljából szervezzük. A nevelés nélküli munkanapok konkrét idejéről a szülőket a jogszabályban előírt módon tájékoztatjuk ( nappal korábban írásban értesítjük).

6 . Személyi feltételek Az Óvoda létszáma: fő. Óvodapedagógusok létszáma Pedagógiai asszisztens Dajkák létszáma Technikai alkalmazott 6 Óvodatitkár Külső cég alkalmazottai a feladat-ellátási helyeken Takarítónő Karbantartó Konyhai dolgozó Munkakör, fő 0, fő fő Megjegyzés: A konyhai dolgozók 8 órás, a takarítónők 6 és karbantartók 8 órás munkaidőben dolgoznak megosztva más oktatási intézménnyel. Értekezletek Feladat / tevékenység Felelős Határidő. Tanévindító nevelőtestületi értekezlet, Nevelési Program elfogadása Intézményvezető 0. augusztusszeptember. Tanévnyitó értekezlet - Az éves munkaterv Intézményvezető 0.szeptember ismertetése, elfogadtatása. Belső továbbképzés: Pedagógus minősítési rendszer követelményei Intézményvezető 0. októbernovember. Féléves értékelés, a második félév feladatainak Intézményvezető 0. január meghatározása. Óvoda-iskola átmenet tanítók-óvodapedagógusfejl.pedagógus Intézményvezető 0. március 6. Belső továbbképzés: Pedagógus előmeneteli Intézményvezető 0. április rendszer-portfólió. Tanévzáró értekezlet - a munkatervben kitűzött feladatok értékelése, munkaközösségvezetők, óvodapedagógusok önértékelése, nyári szervezési feladatok megbeszélése. Intézményvezető 0. június. Megjegyzés: Októbertől a helyi gyakorlat szerint folynak a Nevelőtestületi tanácskozások /a heti-havi munkaprogramok egyeztetése, az aktuális feladatok megbeszélése, a továbbképzéseken szerzett tapasztalatok átadása, stb../. PEDAGÓGIAI TERV.. A nevelési év kiemelt feladatai: A TÁMOP..-es pályázat keretében bevezetett óvodai program fenntartása és működtetése, bevezetése felmenő rendszerben Hatékony módszerek átvétele a programcsomagból és egymástól Helyi Nevelési Programunk megvalósítása, az innovációs törekvések, a kompetencia alapú nevelés tervező munkájának megfelelően projekttervek, tématervek kreatív kimunkálása, az új szellemiségű gyermeki képességfejlesztés, tanulásszervezési eljárások kipróbálása. A projektmódszer mind mélyebb megismerése, projekttervezés és ennek megvalósítása Jól működő és újonnan összeállított témahetek, projektek dokumentálása 6

7 Egyéni fejlesztési lapok/naplók folyamatos vezetése, különös tekintettel a BTM, SNI gyermekek fejlesztésére és a tehetséggondozásra javasolt gyermekeknél A TÁMOP.. pályázat keretében vásárolt jó gyakorlatok alkalmazása Az óvodapedagógusok módszertani ismereteinek megújítása, az előző évben elkezdett feladatok megvalósítása. A sajátos nevelési igényű gyermekek speciális fejlesztéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, megfelelő kapcsolat kiépítése és ápolása a szakmai munkánkat segítő szakszolgálat munkatársaival, valamint az érintett gyermekek szüleivel SNI, BTM gyermekekkel kapcsolatos kiemelt feladatok Szakértői vélemények alapján meghatározni az egyénre szabott feladatokat Kapcsolattartás a szakmai háttérrel Egyéni fejlesztés biztosításának megszervezése Felülvizsgálatok időpontjainak rögzítése, nyomon követése Minőség biztosításáért, fenntartásáért meghatározott feladatok A már kialakult minőségfejlesztési stratégia folytatása a minőségi kör munkaterv alapján történő működtetése Az óvodai intézményegység mérési-értékelési feladatainak összehangolása Teljesítményértékelési rendszer működtetése: szükség szerint korrekciók beépítése Szervezetfejlesztés Belső szakmai kapcsolatok megalapozása és mélyítése, az együttműködés erősítése a szakmai munkaközösségek által Törvényességi feladatok Törvényi változások naprakész nyomon követése Munkaköri leírások aktualizálása Az érvényben lévő külső-belső szabályozók megismertetése az alkalmazottak részéről törekvés annak alapos ismeretére... Gyermekvédelmi munkaterv Terület FELADATOK Felelős Közreműködő Határidő Adminisztráció ( nyilvántartás, tervezés) Nevelőtestületi kommunikáció és kapcsolattartás Külső kapcsolattartás és kommunikáció Éves terv elkészítése A veszélyeztetett, hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nyilvántartásba vétele az óvónői javaslatok alapján, az egyéni majd az összesítő lapokon A 0%, 0% normatív kedvezményben részesülők nyilvántartásba vétele, a nyilvántartás karbantartása Nagycsaládosok nyilvántartása Javasolt és elvégzett intézkedések rögzítése az egyéni nyilvántartási lapokon Esetmegbeszélések összehívása pedagógus kezdeményezésre Esetmegbeszélések, egyeztetések a nevelőtestületi értekezleteken Egyeztetés a Gyermekjóléti szolgálattal nevelési év elején illetve szükség esetén Kapcsolatápolás szükséges esetben a fenntartóval, - Cigány kisebbségi önkormányzattal - Gyámüggyel szeptember 0 óvodapedagógusok szeptember 0 óvodatitkár Szeptember 0., minden hó első munkanapja óvodapedagógusok Szeptember 0., minden hó első munkanapja folyamatos óvodapedagógusok szükséges esetben óvodapedagógusok nevelőtestületi értekezleteken Szeptember 0, folyamatos Intézményvezető és helyettes folyamatos

8 - Rendőrség Gyermek védelmi osztályával Iskolák: információ nyújtás az iskolába lépő gyermekvédelmi nyilvántartásban szereplő gyerekekről óvodapedagógusok Szeptember. Kapcsolattartás az SZM-el Óvodai szintű rendezvények, ünnepek, programok Alapfeladaton túli szolgáltatások Szükséges esetben a pedagógiai szakszolgálattal Családlátogatások a veszélyeztetett, hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekhez szükséges esetben Szülők tájékoztatása írásban (kedvezmények, probléma esetén kihez lehet fordulni) Ingyenes részvétel biztosítása a rászoruló gyermekek számára farsangi bál, színház stb. Ruhagyűjtési akció a rászorulók számára évi alkalommal Játékgyűjtési akció a rászorulók számára évi alkalommal Ingyenes részvétel biztosítás a területen tehetséges gyermekek számára a belső tanfolyamokon ( néptánc, zene ovi, sakk ) óvodapedagógusok folyamatos október. óvodapedagógusok folyamatos Intézményvezető Intézményvezető és helyettes Érintett óvodapedagógus február október, április november, március Október 6-tól folyamatos Ellenőrzés Megoldások felkutatása ingyenes részvételre a területen tehetséges gyermekek számára az óvodai szervezésű külső tanfolyamokon, kirándulásokon, előadásokon. A nyilvántartásba vett gyermekek névsorának ellenőrzése a csoportnaplókban A HHH gyermekek rendszeres óvodába járásának ellenőrzése, a tapasztaltak jelzése az intézményegység vezető helyetteseknek Beszámoló Éves beszámoló elkészítése Mérés, értékelés Éves értékelés elkészítése a beszámoló mellékleteként folyamatos, aktualitás szerint Intézményvezető Szeptember 0, január. május. Minden hó első munkanapja Június. Június. Gyermekbalesetek megelőzése A gyerekek életkorát figyelembe véve az óvodapedagógusok megismertetik a balesetet kiváltó helyzeteket, megtanítják, gyakoroltatják az ezeket elkerülő magatartási formákat, technikákat. A balesetvédelmi oktatást meg kell ismételni, ezt a csoportnaplóban rögzíteni minden alkalommal, amikor az, szükséges (pl.: séta, kirándulás stb.. esetén). A szülőket tájékoztatjuk elvárásainkról, és számítunk a támogatásukra ezen a területen is... Belső munkaközösségek Az óvodai intézményegységben három munkaközösség működik. Működésüket éves tervben szabályozzák, melyek a munkaterv mellékletét képezik. A munkaközösség megnevezése Résztvevők A munkaközösség vezetője Egészség- és környezettudatos életre delegált óvodapedagógusok Árendásné Barta Júlianna nevelő munkaközösség Gyerekvédelmi munkaközösség delegált óvodapedagógusok Márki József Zenei nevelő munkaközösség delegált óvodapedagógusok Mészáros Rita 8

9 .. Továbbképzések Az intézmény a továbbképzési feladatainak ellátására elkészítette - a továbbképzési terv alapján elkészült a 0/-re vonatkozó beiskolázási terv. A nevelési évre szóló beiskolázási terv helyettesítési programja alapján feladatunk a képzésben résztvevő pedagógusok helyettesítésének megszervezése. A továbbképzések iránya a jövőben: Továbbképzés megnevezése Képző Intézet Részt vevő A kompetencia alapú óvodai EURON Pedagógiai Központ A kiscsoportos óvodapedagógusok program bevezetése Szakvizsga Mészáros Rita Szakvizsga Kucsera Katalin Megjegyzés: A KT változása a tervet befolyásolhatja.. Minőségfejlesztés Minőségirányítási feladatainkat a programunkban leírtak szerinti eljárásrendeknek megfelelően végezzük. Kiemelten fontos feladatunk, helyi Nevelési programunk figyelembe vételével, intézményünk minőségbiztosítási rendszerének működtetése, az elkezdett minőségfejlesztési tevékenység folytatása. A feladatok ütemezését a munkaterv tartalmazza. A minőségi kör tagjai havonta egy alakalommal, előre meghatározott feladatlebontásban, kisebb team -ek szervezésével irányításával végzik a feladatukat. Minőségcélok, feladatok A 0/0.évi teljesítményértékelése (aminek része a partneri igényfelmérés eredménye is) alapján meghatározott minőségi célok beépítése az éves feladattervekbe.. GAZDÁLKODÁSI FELADATOK Cél: az óvodai feladat ellátásának biztosítása.. Tárgyi feltételek Tárgyi feltételeink alakulását az Óvodák felszereltségének és berendezési tárgyainak fejlesztése a nevelési oktatási intézmények működéséről szóló 0/0 (VIII..) EMMI-rendelet mellékletében meghatározott eszközjegyzék alapján tudja teljesíteni.. A törvényi előírásnak megfelelőek, adottak a tárgyi eszközök, folyamatos pótlásuk-cseréjük szükséges. Az eszköz és normajegyzékben kötelezően előírt eszközök beszerzését folytatjuk. Tovább bővítjük az udvari játékok beszerzését. Az önkormányzat és az alapítvány segítségével, valamint pályázati pénzből tovább gazdagítottuk az óvodák fejlesztő játékait. Kiemelt figyelmet fordítunk meglévő eszközeink, értékeink megőrzésére, a takarékos működtetésre, gazdálkodásra, a költségtakarékos épületüzemeltetésre, a balesetveszélyes helyzetek, eszközök azonnali megoldásának kezdeményezése az óvodai alapítvány működtetésére, a pályázati lehetőségek felkutatására, kihasználására Kiemelt feladatunk a már meglévő eszközök állagának megóvása, meglévő értékek megőrzése, karbantartása.

10 .. A tárgyi feltételek fejlesztése A 0/0-ös nevelési évben tervezzük: Csoportszobák, egyéb helységek szükség szerinti festését. Óvodai berendezések, eszközök beszerzését Szakkönyvek folyamatos pótlását, beszerzését. Olyan mobil játékeszközök beszerzését, amelyek benti és kinti használatra egyaránt alkalmasak. Szakmai, pedagógiai eszközök beszerzését Az óvodák udvari játékainak felülvizsgálatát, szabványosítását. Az egészség- és balesetveszély elhárítása érdekében: A vízvezeték rendszer átvizsgálása Száraz fa kivágása. ELLENŐRZÉSI TERV Célja: A kiemelt pedagógiai feladatok, a működés, működtetés megvalósításának ellenőrzése, segítése... Az ellenőrzés szempontjai Általános ellenőrzési szempontok: Munkafegyelem, munkamorál, nevelőmunka hatékonysága, gyermeki személyiségnek megfelelő egyéni differenciált fejlesztés. Kötelezően vezetendő adminisztráció naprakész vezetése, tartalma. Ideje: folyamatos A pedagógiai munka ellenőrzésének szempontsora: az új gyermekek beilleszkedésének segítése a szokás-szabályrendszer következetessége, betartatása eszközök, módszerek megválasztása, találékonyság, aktualitás, ötlet az óvónő hangneme, beszédstílusa differenciáló tevékenység, felzárkóztatás, tehetséggondozás képességfejlesztő tevékenység a tanulás szervezési eljárásai, keretei innovációs törekvések Szervezési feladatok megoldása Gyermekvédelmi feladatok megvalósítása Az óvoda kötelező dokumentumainak ellenőrzése Az óvoda kapcsolatai, részvétel a város életében szűkebb környezetének rendezvényein, kapcsolat a civil szervezettekkel, közművelődési intézményekkel. Felelős: intézményvezető A nevelőmunkát közvetlenül segítő közalkalmazottak ellenőrzése: a gyermekek gondozása rend, tisztaság, biztosítása csoportszobákban és a kijelölt területeken a munkaköri leírásban megfogalmazottak szerint, szervezettség, szinkron a nevelőmunka során, a gondozási feladatokban való segítőkész együttműködés Eszközök, anyagok tárolása, szükség szerinti javítása Szeptember hónap folyamán megalakítunk egy teamet, melynek feladata havi rendszerességgel a tisztaság és a munkavédelmi feltételek ellenőrzése.

11 Felelős: intézményvezető helyettes Az ellenőrzés módszerei: dokumentum elemzés megfigyelés, elemzés, értékelés önértékelés, beszámoló.. Teljesítményértékelés Az eddigi gyakorlat felülvizsgálata, közös értékelési szempontok kialakítása alapján a gyakorlati megvalósítás egységesítése. Határidő: 0. április Felelős: Minőségfejlesztési csoport tagjai, intézményvezető helyettes.. Az ellenőrzés rendje A munkatervben szerepelő az éves ellenőrzési szempontok szerint 6. ÜTEMTERV NAPTÁRI TERV Dátumokhoz kapcsolódó feladatok havonkénti Hagyományok, óvodai ünnepek, jeles napok Hónap/nap Esemény Helyszín Megjegyzés Szeptember 6 8 Szőlőhét Mustkészítés 6 Egészséghét Csvó Egészséghét Csvó 8 Egészséghét Csvó Sulisprint Petőfi Iskola 0 Balesetmentes közlekedés napja ÁNTSZ Munkatársi értekezlet 6:0-tól

12 Szüret projektzáró- táncház, szüreti játékok 6 8 Érik a szőlő - Szüreti néptáncos délelőtt SZM értekezlet 0 Zene világnapja Október 6 Állatok világnapja 6 óra Állatok Világnapja témahét Őszi egészségnapok Okt. -i megemlékezés csoportonként Bábelőadás Őszi egészségnapok Őszi egészségnapok Nevelés nélküli munkanap /belső továbbképzés November 6 Libahét

13 8 Libahét - Márton napi libabál csoportonként Márton napi lampionos felvonulás- Liba projekt zárása Adventi játszóház Petőfi Óvoda December Érkezik a Mikulás 6 8 Ünnepi zenés műsor a Bölcsődében Idősek Városi Karácsonya Közös ovi karácsony Művelődési Ház 6 Óvodai Karácsonyi koncert, ünnepség 8 Karácsony 0 Karácsonyi műsor az Idősek Napközi Otthonában

14 6 8 0 Január Kultúra napja Művelődési ház 6 Nyílt hét 8 0 Február Nyílt hét 6 8 Farsang 6 Nyílt hét 8

15 0 Nyílt hét 6 8 Március 6 Kiszézés- tél temetése 8 6 Csiri-biri torna: ismerkedő nap a jövendő óvodásoknak 8 0 A víz világnapja 6 Mese-kuckó: ismerkedő nap a jövendő óvodásoknak 8 0 Április Nevelés nélküli munkanap/belső továbbképzés Húsvét 6 Húsvét az óvodában 8 Dúdoló: ismerkedő nap a jövendő óvodásoknak Petőfi Óvoda

16 6 Ismerkedő nap az érdeklődő ovisok számára 8 0 Föld napja- virágok ültetése, az óvoda környezetének rendezése Környezetbarát nap Petőfi Óvoda Ásványkiállítás 6 Anyák napi ünnepségek 8 Anyák napi ünnepségek 0 Május Ismerkedő nap az érdeklődő ovisok számára 6 8 Madarak - Fák Napja- Kirándulások Ballagás 0 6

17 Június Nemzeti összetartozás napja csoportonként 6 8 Petőfi óvoda évzáró értekezlete Érvényesség A 0/0. nevelési év munkaterve a nevelőtestület 0. szeptember -jén hozott határozata alapján Dorog, 0. szeptember.. 0. szeptember -től 0. augusztus -ig érvényes.. intézményvezető

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év Készült, a 229/2012.(VIII.28.) korm.r. és a Nktv 23 (1)-(2) bek. alapján. Intézményünk neve : Kölcsey Utcai és Ligeti Sori

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA OM 032736 : 2600 Vác, Nyár u.1. /: 27 / 315-419 E-mail: kisvacovi@gmail.com KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA Intézmény neve: Kisvác-Középvárosi Óvoda Intézmény

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Az intézmény neve: D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 201948 Az óvoda neve: Eszterlánc óvoda

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év

Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év OZORAI MESEVÁR ÓVODA 7086 OZORA, MÁRTÍROK U. 7. OM. : 202311 ovoda@ozora.hu Telefon: 06-74-498-498 Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év A kormány 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év A Kormány 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete 23 ( ) alapján az alábbi adatok kerülnek közzétételre: 1. Felvétel, beiratkozás Felvétel: Az óvodai felvétel jelentkezési

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 20. / 202. Személyi feltételek Pedagógus munkakörben dolgozók beosztása, száma, végzettsége, szakképzettsége A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók száma,

Részletesebben

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre Szeptember Programok Befogadási terv alapján új gyerekek fogadása, folyamatosan Telephelyvezetői megbeszélés Nevelési Tanácsadó részképesség felmérés

Részletesebben

Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2014-2015. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es nevelési év

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es nevelési év OM azonosító: 030872 KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es nevelési év A Nemzeti Erőforrás Minisztérium 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 10. fejezet 23. -a (1-2. bek.) alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s 1 O vodai Belso O ne rte kele s Inte zme nyi o ne rte kele s TARTALOMJEGYZÉK 1. Intézményi alapdokumentumok alapján történő önértékelés... 3 1. Alapító okirat... 3 2 2. Pedagógiai program:... 7 3. SZMSZ...

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA 7132. BOGYISZLÓ, PETŐFI S. U. 16. Tel: 06-74-440-774 E-mail: ovoda@bogyiszlo.hu OM: 202193 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016 NEVELÉSI ÉV Ikt.sz. 107/2015 A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Szervezeti, személyzeti adatok

Szervezeti, személyzeti adatok NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat

Részletesebben

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök augusztus 2014. 08.26, 08.28. Szülőértekezletek új óvodások szülei részére

Részletesebben

Különös közzétételi lista Tündérkert Keleti Óvoda Intézményegység

Különös közzétételi lista Tündérkert Keleti Óvoda Intézményegység Különös közzétételi lista Tündérkert Keleti Óvoda Intézményegység Az óvoda OM azonosítója: 033127 A nevelési oktatási intézmények működéséről szóló 229/2012.(VIII.28.) Korm. rendeletének 23. -a értelmében

Részletesebben

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ 5600 Békéscsaba, Lenkey u.12. Tel.: 66/645-686, 66/324-462 email: lenkeyovi@t-online.hu Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista CSICSERGŐ ÓVODA 1149 Budapest, Fráter György tér 12. sz. : 06 1 7947 828 E-mail: frater.ovoda@chello.hu OM azonosító: 034548 Honlap: www. zugloicsicsergo. hu Óvodavezető: Bognárné Szentjóby Zsuzsanna Különös

Részletesebben

SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV

SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 NYITNIKÉK ÓVODA 2010-2011. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője Elfogadva:

Részletesebben

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: Felsőfokú óvónőképző Főiskola

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: Felsőfokú óvónőképző Főiskola Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde 8124 Káloz, Óvoda u. 2. Tel.: 25-506-405 OM azonosító: 029998 Különös közzétételi lista: Bölcsődei gondozók: 2 fő Bölcsődei kisegítő: 1 fő Óvodapedagógusok száma: 9 fő

Részletesebben

A FELSŐTÁRKÁNYI ÓVODA MUNKATERVE. 2013 / 2014 nevelési évre OM: 201938

A FELSŐTÁRKÁNYI ÓVODA MUNKATERVE. 2013 / 2014 nevelési évre OM: 201938 A FELSŐTÁRKÁNYI ÓVODA MUNKATERVE 2013 / 2014 nevelési évre OM: 201938 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az intézmény adatai Név Cím, elérhetőség Közalkalmazotti létszámadatok Óvodai csoportok, gyermekek száma Munkarend

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE BAJI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE DEUTSCHER NATIONALITÄTENKINDERGARTEN UND KINDERKRIPPE WOJ A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE 1 Munkaterv tartalma Helyzetkép 1. Pedagógiai terv 1.1. Gondozási-nevelési

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: ARANY JÁNOS ÓVODA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról 2440 SZÁZHALOMBATTA Csokonai u. 50. Tel.: 06-23-354-465, Fax.: 06-23-354-475 E-mail: napsugar@mail.battanet.hu OM azonosító: 032790 Minőségi Nevelési - Oktatási Intézmény Beszámoló a 2013-2014-es nevelési

Részletesebben

Feladatok a 2010/11 nevelési évre

Feladatok a 2010/11 nevelési évre Feladatok a 2010/11 nevelési évre 1. Az óvoda mikrokörnyezete 1.1. Személyi feltételek Városi Óvoda és Bölcsőde álláshelyeinek a száma szeptember 15-től 2 gondozónői álláshellyel gyarapodott, dolgozói

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV 1. A közoktatási intézmény adatai A közoktatási intézmény Vároamajori Óvodák neve A közoktatási intézmény címe 1122 Bp. Városmajor utca 59/b.

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2014/2015-ös nevelési évre

A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2014/2015-ös nevelési évre A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2014/2015-ös nevelési évre Tartalom 1.A nevelési év rendje a 2014/2015-ös nevelési évre 2. Speciális nevelési feladataink 3. A 2014/2015-ös év

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-16.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-16. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-16. 24. (1) A köznevelési intézmény a tájékoztató rendszerben az október 1-jei állapotnak megfelelően közzéteszi a 23. szerinti adatokat és dokumentumokat. A köznevelési

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE 2015. április Az ÖKO-munkacsoport Tóth Violetta Takács Barbara biológia-testnevelés szakos tanár, az ÖKO- munkacsoport vezetője

Részletesebben

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Gyırné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetıje Elfogadva:

Részletesebben

Az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2015. (III.26.) HÖ. számú határozatával fogadta el.

Az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2015. (III.26.) HÖ. számú határozatával fogadta el. Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnökétől a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Az Aranykapu Óvoda alapító okiratának

Részletesebben

A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő

A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve Óvoda neve, címe: Ajka Városi Óvoda 8400 Ajka Bródy Imre utca 7. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

2015-2016-os nevelési év előkészítése

2015-2016-os nevelési év előkészítése Készítette: Icsu Ferencné intézményvezető 2015-2016-os nevelési év előkészítése Napsugár Óvoda és Bölcsőde Minden tiszteletünk legyen a múlté, de a jövő kedvéért vessük le divatjamúlt zekénket. (Celestin

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015. NEVELÉSI ÉV SZEPTEMBER 1. 09.01.- Szülői értekezletek megtartása 09.19. 2. 09.24. Ősz a Szigeten c. óvodai Botosné Simon rendezvény Edit Időpont: 09.30 órától 3. 09.26- ig Beválogatás, felmérés a tehetséggondozó műhelyekbe

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

Eseményeink naptára. Ellenőrzést nap. események. 17 órától Tanévnyitó értekezlet Vecsei Brigitta Fenntartó

Eseményeink naptára. Ellenőrzést nap. események. 17 órától Tanévnyitó értekezlet Vecsei Brigitta Fenntartó Év, hó, Időpontja Rendezvény, Team vezetője, nap 8.25-8.28 17 órától Tanévnyitó értekezlet Fenntartó aug.29. 7.00 órától Alkalmazotti kirándulás Szabóné Rozgonyi Krisztina szept. 10. 15.30-19.00 Bográcsozás

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az Öttevényi

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában

Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában Hancock Márta Szombathely 2013. 08. 28. Az előadás témái A pedagógiai szakmai szolgáltatások jogszabályi háttere A pedagógiai szakmai szolgáltatások

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2010/2011-es tanévre Petőfiszállás, 2010. szeptember Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 8 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása Előterjesztés A 6. napirendi ponthoz Napirend: Előterjesztő: Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása a polgármester és az óvodavezető Előzmények: - Határozat- tervezet: az előterjesztés

Részletesebben

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Óvodai Tájékoztató 2009 /2010. 1. szám Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Tanévindítás: Óvodánk létszáma 2009 / 2010 es tanévben : 34 fő gyermek Csoport szám: 2 Óvodapedagógusok:

Részletesebben

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (módosításokkal!) Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1979. évben Budapest, VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap 1. 3. Hétfő Tanévnyitó ünnepély - A szorgalmi idő első tanítási napja 2. 4. Kedd 3. 5. Szerda 4. 6. Csütörtök 5. 7. Péntek 8. Szombat 9. Vasárnap 6. 10. Hétfő 7. 11.

Részletesebben

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév Munkaterv Felsős Munkaközösség 2013/2014. tanév.. Dombi Judit mkv.. Sárközi Ágnes igazgató 1 A munkaközösség tagjai: Felsős osztályfőnökök: 5. osztály: Pete- Pikó Józsefné 6. osztály: Dombi Judit 7. osztály:

Részletesebben

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája [a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés alapján (a lista személyes adatokat nem

Részletesebben

A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2013/2014-es nevelési évre

A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2013/2014-es nevelési évre A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2013/2014-es nevelési évre Tartalom 1.A nevelési év rendje a 2013/2014-es nevelési évre 2. Speciális nevelési feladataink 3. A 2013/2014-es év

Részletesebben

Mandulavirág Óvoda Csopak. :Kossuth u. 26. 8229. : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu. Közzétételi lista

Mandulavirág Óvoda Csopak. :Kossuth u. 26. 8229. : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu. Közzétételi lista :Kossuth u. 26. 8229 : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu Közzétételi lista 2014-2015 229/2012 (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról értelmében az

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV 1. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Tősér Gyuláné minőségügyi csop. vezető Minőségügyi beszámoló Intézményünkben minden kolléga

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 64. MELLÉKLET: 4 db TÁRGY: Javaslat az óvodák 205/206. nevelési évi csoportjaira E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 205. július

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárczay Anna Városi Óvoda 2012. július 13. napján kiadott, 86/2012.(VII.13.) számú önkormányzati határozattal elfogadott

Részletesebben

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12.

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. A feladatok ellátásában közreműködők: Csoport neve, összetétele életkor szerint

Részletesebben

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése 40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése HATÁROZAT Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 A gyermekekről rengeteget tanulhatsz. Például azt, hogy mennyire vagy türelmes! Franklin P. Jones Készítette: Hornyákné Tóth Szabó Mária gyvf. Halász Lászlóné

Részletesebben

1. Közgazdasági szakközépiskola, pedagógiai ped.asszisztens

1. Közgazdasági szakközépiskola, pedagógiai ped.asszisztens 1. Az óvodapedagógusok száma Az óvodapedagógusok száma: 8 fő 2. Az óvodapedagógusok iskolai végzettsége Sorsz. Pedag.azonosító Végzettsége Szakképzettsége száma 1. 76420290612 Óvónőképző főiskola, óvodapedagógus

Részletesebben

A Napsugár Óvoda közzétételi listája:

A Napsugár Óvoda közzétételi listája: A Napsugár Óvoda közzétételi listája: a) Tájékoztató a felvételi lehetőségről: Az óvodai felvétel, átvétel rendje A gyermekek felvétele, a mindenkor hatályos törvény szerint történik. Az óvodába járás

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október

TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október Tárgy: Tájékoztató a 2008/2009. tanévkezdés tapasztalatairól, a személyi és tárgyi feltételek alakulásáról. Készítette: Mozgay

Részletesebben

AKTUÁLIS FELADATAINK. Vezetői, pedagógusi feladatok A 2014-2015-ös nevelési év tükrében

AKTUÁLIS FELADATAINK. Vezetői, pedagógusi feladatok A 2014-2015-ös nevelési év tükrében AKTUÁLIS FELADATAINK Vezetői, pedagógusi feladatok A 2014-2015-ös nevelési év tükrében "Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét, szaporítja tapasztalatait. Ő azt hiszi, csak játszik. De mi már

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1.

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. SZABÁLYOZÁS a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 64. a nevelési-oktatási intézmények működéséről

Részletesebben

A HÉHALMI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA. BESZÁMOLÓJA A 2011/2012-es NEVELÉSI ÉVRŐL

A HÉHALMI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA. BESZÁMOLÓJA A 2011/2012-es NEVELÉSI ÉVRŐL A HÉHALMI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BESZÁMOLÓJA A 2011/2012-es NEVELÉSI ÉVRŐL Tisztelt Képviselőtestület! A Héhalmi Napköziotthonos Óvoda és az Egyházasdengelegi Tagóvodájának 2011/2012-es nevelési évre tervezett

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben