DOROGI PETŐFI SÁNDOR ÓVODA MUNKATERVE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DOROGI PETŐFI SÁNDOR ÓVODA MUNKATERVE"

Átírás

1 DOROGI PETŐFI SÁNDOR ÓVODA MUNKATERVE 0/0 Készítette: Varsányi Ildikó intézményvezető Elfogadta: az óvodai intézményegység nevelőtestülete 0 szeptember - jén a tanévnyitó értekezleten

2 TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény adatai. Működési terv.. Nevelési év rendje.. Személyi feltételek.. Értekezletek. Pedagógiai feladatok.. A 0-0-ös nevelési év kiemelt feladatai.. Gyermekvédelem.. Munkaközösség.. Továbbképzések.. Minőségfejlesztés. Gazdálkodási feladatok.. Tárgyi feltételek.. Tárgyi feltételek fejlesztése. Ellenőrzési terv.. Az ellenőrzés szempontjai.. Teljesítményértékelés.. Az ellenőrzés rendje 6. Ütemterv - Dátumokhoz kapcsolódó havonkénti feladatok Melléklet: Éves feladatterv/ ütemterv Környezeti munkaközösség terve Zenei munkaközösség terve Minőségirányítási megbízott éves terve

3 Bevezetés A 0/0-ös nevelési évre vonatkozó munkaterv a vonatkozó jogszabályi előírások alapján, így többek között: A közoktatásról szóló. évi LXXIX. Törvény hatályos paragrafusai 0/. (II..) Korm. rendelet a közoktatásról szóló. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A nemzeti köznevelésről szóló 0. évi CXC. Törvény hatályos paragrafusai 0. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 0. évi CXC. törvény módosításáról A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló /0. (VIII. 8.) Korm. rendelet EMMI tanévkezdő kiadvány a 0/0-ös nevelési évre A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 0/0 (VIII..) EMMI-rendelet (továbbiakban: R.) Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja /00. (III..) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról Dorog város Közoktatási Esélyegyenlőségi Programja a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek oktatási sikeressége érdekében Az államháztartás működési rendjéről szóló /8. (XII. 0.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ámr.) A közalkalmazottakról szóló. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 8/. (X. 8.) hatályos Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.) A közoktatásról szóló. évi LXXIX. Törvény hatályos paragrafusai 0/. (II..) Korm. rendelet a közoktatásról szóló. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról EMMI tanévkezdő kiadvány a 0/0-ös nevelési évre Dorog város Közoktatási Esélyegyenlőségi Programja a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek oktatási sikeressége érdekében, alapján készült. A munkatervben figyelembe vételre kerültek az intézmény működését, tevékenységét meghatározó fontosabb szabályozások is, így különösen: az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja a Ép testben ép lélek Helyi Óvodai Program Dorogi Petőfi Sándor Óvoda SZMSZ-e Dorogi Petőfi Sándor Óvoda Házirendje A munkatervvel kapcsolatban ellátásra kerültek a szükséges véleményeztetési feladatok. AZ INTÉZMÉNY ADATAI.. AZ INTÉZMÉNY NEVE, SZÉKHELYE, FELADAT-ELLÁTÁSI HELYEI Az intézmény neve, székhelye: Az intézmény neve: Dorogi Petőfi Sándor Óvoda Az intézmény székhelye: Dorog, Iskola u.. Elérhetőségei Tel/fax Mobil Óvodavezető 06/ 0 Varsányi Ildikó 06/ Az intézmény alapításának dátuma: 0. július. Fenntartó megnevezése, címe: Dorog Város Önkormányzata

4 Az óvoda csoportszáma, felvehető maximális gyermeklétszám: MAXIMÁLIS CSOPORTSZÁM GYEREKLÉTSZÁM /férőhely+0%/ Petőfi Óvoda 6 +. AZ ÓVODÁK LÉTSZÁMADATAI 0. SZEPTEMBER Óvodai csoportok száma, csoportszervezés Az átlagos csoportlétszám megfelel a költségvetési törvény előírásainak, így a normatívák igénybe vehetők. Csoport Csoport szervezés /Homogén vagy vegyes/ Férőhely 0/0% Csoportlétszám 0. szeptember - jén Megjegyzés SNI, BTM, Pillangó Homogén kiscsop. / Hal Homogén középső csop. 8/ Cica vegyes 6/ Katica vegyes 6/ BTM Maci Homogén nagy csop. 8/ SNI/ főnek fő BTM Nyuszi Homogén középső 8/ 8 BTM Petőfi összesen / / fő BTM fő SNI.... Az óvodai étkeztetés Étkezők száma összesen ebből kedvezményesen étkezik 0% 0 % Félnapos

5 . MŰKÖDÉSI TERV.. Nevelési év rendje Nevelési év Foglalkozások ideje Nyári életrend Új gyermekek beíratása () Új gyermekek befogadásának ideje Szeptember -től augusztus -ig tart. A gyermekekkel érkezésüktől távozásukig óvodapedagógus foglalkozik. Szeptember -től május -ig Június -től augusztus -ig tart Az Önkormányzat által meghatározott időben, általában május első hete, illetve folyamatosan jelentkezés alapján 0. szeptember -től folyamatosan Az új gyermekek felvételéről 0 napon belül írásban értesítjük a szülőket. Elutasítás, átirányítás esetén a szülőnek a Köznevelési Törvény értelmében fellebbezési joga van, az értesítéstől számított napon belül. Tervezhető szünetek Megnevezés Időpont Megjegyzés Téli szünet (a fenntartó írásbeli engedélye alapján) Nyári szünet (takarítás, karbantartás) A téli szünetben az ügyeletes óvoda fogadja - előzetes jelzés alapján- azokat a gyermekeket, akiknek az elhelyezését a szülők ez idő alatt nem tudják megoldani. 0-ben az ügyeletes óvoda: Hétszínvirág Óvoda június közepétől augusztus végéig a város óvodái felváltva tartanak zárva, ügyelve arra, hogy a másik két óvoda fogadja azokat a gyermekeket, akiknek a felügyeletét a szünetben a családja nem tudja megoldani. A szünet ideje alatt történik az óvodákban a nagytakarítás, karbantartás, felújítás. A szülők tájékoztatása a szünetek időpontjáról minden esetben írásban történik, a törvényi előírásoknak megfelelően. Nevelés nélküli munkanapok időpontja, felhasználása Sz. Időpont Téma Felelős. 0.augusztusszeptember Tanévindító értekezlet - Az éves munkatervből adódó Intézményvezető feladatok ütemezése a munkatervbe. 0. október- november Szakmai napok előkészülete, Belső továbbképzés- Pedagógusok előmeneteli rendszere-portfólió DIFER-mérés (rövidített) a feladat ellátási helyen belül. 0. január-február Féléves értékelés, a második félév feladatainak meghatározása Intézményvezető Minőségirányítási team megbízottja Intézményvezető. 0. március-április Szakmai napok Intézményvezető. 0.június - augusztus Tanulmányi kirándulások, éves intézményi önértékelések Intézményvezető A nevelés nélküli munkanapokat nevelőtestületi és munkatársi értekezletek, továbbképzések, ünnepi készülődés, tanulmányi kirándulás szervezése céljából szervezzük. A nevelés nélküli munkanapok konkrét idejéről a szülőket a jogszabályban előírt módon tájékoztatjuk ( nappal korábban írásban értesítjük).

6 . Személyi feltételek Az Óvoda létszáma: fő. Óvodapedagógusok létszáma Pedagógiai asszisztens Dajkák létszáma Technikai alkalmazott 6 Óvodatitkár Külső cég alkalmazottai a feladat-ellátási helyeken Takarítónő Karbantartó Konyhai dolgozó Munkakör, fő 0, fő fő Megjegyzés: A konyhai dolgozók 8 órás, a takarítónők 6 és karbantartók 8 órás munkaidőben dolgoznak megosztva más oktatási intézménnyel. Értekezletek Feladat / tevékenység Felelős Határidő. Tanévindító nevelőtestületi értekezlet, Nevelési Program elfogadása Intézményvezető 0. augusztusszeptember. Tanévnyitó értekezlet - Az éves munkaterv Intézményvezető 0.szeptember ismertetése, elfogadtatása. Belső továbbképzés: Pedagógus minősítési rendszer követelményei Intézményvezető 0. októbernovember. Féléves értékelés, a második félév feladatainak Intézményvezető 0. január meghatározása. Óvoda-iskola átmenet tanítók-óvodapedagógusfejl.pedagógus Intézményvezető 0. március 6. Belső továbbképzés: Pedagógus előmeneteli Intézményvezető 0. április rendszer-portfólió. Tanévzáró értekezlet - a munkatervben kitűzött feladatok értékelése, munkaközösségvezetők, óvodapedagógusok önértékelése, nyári szervezési feladatok megbeszélése. Intézményvezető 0. június. Megjegyzés: Októbertől a helyi gyakorlat szerint folynak a Nevelőtestületi tanácskozások /a heti-havi munkaprogramok egyeztetése, az aktuális feladatok megbeszélése, a továbbképzéseken szerzett tapasztalatok átadása, stb../. PEDAGÓGIAI TERV.. A nevelési év kiemelt feladatai: A TÁMOP..-es pályázat keretében bevezetett óvodai program fenntartása és működtetése, bevezetése felmenő rendszerben Hatékony módszerek átvétele a programcsomagból és egymástól Helyi Nevelési Programunk megvalósítása, az innovációs törekvések, a kompetencia alapú nevelés tervező munkájának megfelelően projekttervek, tématervek kreatív kimunkálása, az új szellemiségű gyermeki képességfejlesztés, tanulásszervezési eljárások kipróbálása. A projektmódszer mind mélyebb megismerése, projekttervezés és ennek megvalósítása Jól működő és újonnan összeállított témahetek, projektek dokumentálása 6

7 Egyéni fejlesztési lapok/naplók folyamatos vezetése, különös tekintettel a BTM, SNI gyermekek fejlesztésére és a tehetséggondozásra javasolt gyermekeknél A TÁMOP.. pályázat keretében vásárolt jó gyakorlatok alkalmazása Az óvodapedagógusok módszertani ismereteinek megújítása, az előző évben elkezdett feladatok megvalósítása. A sajátos nevelési igényű gyermekek speciális fejlesztéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, megfelelő kapcsolat kiépítése és ápolása a szakmai munkánkat segítő szakszolgálat munkatársaival, valamint az érintett gyermekek szüleivel SNI, BTM gyermekekkel kapcsolatos kiemelt feladatok Szakértői vélemények alapján meghatározni az egyénre szabott feladatokat Kapcsolattartás a szakmai háttérrel Egyéni fejlesztés biztosításának megszervezése Felülvizsgálatok időpontjainak rögzítése, nyomon követése Minőség biztosításáért, fenntartásáért meghatározott feladatok A már kialakult minőségfejlesztési stratégia folytatása a minőségi kör munkaterv alapján történő működtetése Az óvodai intézményegység mérési-értékelési feladatainak összehangolása Teljesítményértékelési rendszer működtetése: szükség szerint korrekciók beépítése Szervezetfejlesztés Belső szakmai kapcsolatok megalapozása és mélyítése, az együttműködés erősítése a szakmai munkaközösségek által Törvényességi feladatok Törvényi változások naprakész nyomon követése Munkaköri leírások aktualizálása Az érvényben lévő külső-belső szabályozók megismertetése az alkalmazottak részéről törekvés annak alapos ismeretére... Gyermekvédelmi munkaterv Terület FELADATOK Felelős Közreműködő Határidő Adminisztráció ( nyilvántartás, tervezés) Nevelőtestületi kommunikáció és kapcsolattartás Külső kapcsolattartás és kommunikáció Éves terv elkészítése A veszélyeztetett, hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nyilvántartásba vétele az óvónői javaslatok alapján, az egyéni majd az összesítő lapokon A 0%, 0% normatív kedvezményben részesülők nyilvántartásba vétele, a nyilvántartás karbantartása Nagycsaládosok nyilvántartása Javasolt és elvégzett intézkedések rögzítése az egyéni nyilvántartási lapokon Esetmegbeszélések összehívása pedagógus kezdeményezésre Esetmegbeszélések, egyeztetések a nevelőtestületi értekezleteken Egyeztetés a Gyermekjóléti szolgálattal nevelési év elején illetve szükség esetén Kapcsolatápolás szükséges esetben a fenntartóval, - Cigány kisebbségi önkormányzattal - Gyámüggyel szeptember 0 óvodapedagógusok szeptember 0 óvodatitkár Szeptember 0., minden hó első munkanapja óvodapedagógusok Szeptember 0., minden hó első munkanapja folyamatos óvodapedagógusok szükséges esetben óvodapedagógusok nevelőtestületi értekezleteken Szeptember 0, folyamatos Intézményvezető és helyettes folyamatos

8 - Rendőrség Gyermek védelmi osztályával Iskolák: információ nyújtás az iskolába lépő gyermekvédelmi nyilvántartásban szereplő gyerekekről óvodapedagógusok Szeptember. Kapcsolattartás az SZM-el Óvodai szintű rendezvények, ünnepek, programok Alapfeladaton túli szolgáltatások Szükséges esetben a pedagógiai szakszolgálattal Családlátogatások a veszélyeztetett, hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekhez szükséges esetben Szülők tájékoztatása írásban (kedvezmények, probléma esetén kihez lehet fordulni) Ingyenes részvétel biztosítása a rászoruló gyermekek számára farsangi bál, színház stb. Ruhagyűjtési akció a rászorulók számára évi alkalommal Játékgyűjtési akció a rászorulók számára évi alkalommal Ingyenes részvétel biztosítás a területen tehetséges gyermekek számára a belső tanfolyamokon ( néptánc, zene ovi, sakk ) óvodapedagógusok folyamatos október. óvodapedagógusok folyamatos Intézményvezető Intézményvezető és helyettes Érintett óvodapedagógus február október, április november, március Október 6-tól folyamatos Ellenőrzés Megoldások felkutatása ingyenes részvételre a területen tehetséges gyermekek számára az óvodai szervezésű külső tanfolyamokon, kirándulásokon, előadásokon. A nyilvántartásba vett gyermekek névsorának ellenőrzése a csoportnaplókban A HHH gyermekek rendszeres óvodába járásának ellenőrzése, a tapasztaltak jelzése az intézményegység vezető helyetteseknek Beszámoló Éves beszámoló elkészítése Mérés, értékelés Éves értékelés elkészítése a beszámoló mellékleteként folyamatos, aktualitás szerint Intézményvezető Szeptember 0, január. május. Minden hó első munkanapja Június. Június. Gyermekbalesetek megelőzése A gyerekek életkorát figyelembe véve az óvodapedagógusok megismertetik a balesetet kiváltó helyzeteket, megtanítják, gyakoroltatják az ezeket elkerülő magatartási formákat, technikákat. A balesetvédelmi oktatást meg kell ismételni, ezt a csoportnaplóban rögzíteni minden alkalommal, amikor az, szükséges (pl.: séta, kirándulás stb.. esetén). A szülőket tájékoztatjuk elvárásainkról, és számítunk a támogatásukra ezen a területen is... Belső munkaközösségek Az óvodai intézményegységben három munkaközösség működik. Működésüket éves tervben szabályozzák, melyek a munkaterv mellékletét képezik. A munkaközösség megnevezése Résztvevők A munkaközösség vezetője Egészség- és környezettudatos életre delegált óvodapedagógusok Árendásné Barta Júlianna nevelő munkaközösség Gyerekvédelmi munkaközösség delegált óvodapedagógusok Márki József Zenei nevelő munkaközösség delegált óvodapedagógusok Mészáros Rita 8

9 .. Továbbképzések Az intézmény a továbbképzési feladatainak ellátására elkészítette - a továbbképzési terv alapján elkészült a 0/-re vonatkozó beiskolázási terv. A nevelési évre szóló beiskolázási terv helyettesítési programja alapján feladatunk a képzésben résztvevő pedagógusok helyettesítésének megszervezése. A továbbképzések iránya a jövőben: Továbbképzés megnevezése Képző Intézet Részt vevő A kompetencia alapú óvodai EURON Pedagógiai Központ A kiscsoportos óvodapedagógusok program bevezetése Szakvizsga Mészáros Rita Szakvizsga Kucsera Katalin Megjegyzés: A KT változása a tervet befolyásolhatja.. Minőségfejlesztés Minőségirányítási feladatainkat a programunkban leírtak szerinti eljárásrendeknek megfelelően végezzük. Kiemelten fontos feladatunk, helyi Nevelési programunk figyelembe vételével, intézményünk minőségbiztosítási rendszerének működtetése, az elkezdett minőségfejlesztési tevékenység folytatása. A feladatok ütemezését a munkaterv tartalmazza. A minőségi kör tagjai havonta egy alakalommal, előre meghatározott feladatlebontásban, kisebb team -ek szervezésével irányításával végzik a feladatukat. Minőségcélok, feladatok A 0/0.évi teljesítményértékelése (aminek része a partneri igényfelmérés eredménye is) alapján meghatározott minőségi célok beépítése az éves feladattervekbe.. GAZDÁLKODÁSI FELADATOK Cél: az óvodai feladat ellátásának biztosítása.. Tárgyi feltételek Tárgyi feltételeink alakulását az Óvodák felszereltségének és berendezési tárgyainak fejlesztése a nevelési oktatási intézmények működéséről szóló 0/0 (VIII..) EMMI-rendelet mellékletében meghatározott eszközjegyzék alapján tudja teljesíteni.. A törvényi előírásnak megfelelőek, adottak a tárgyi eszközök, folyamatos pótlásuk-cseréjük szükséges. Az eszköz és normajegyzékben kötelezően előírt eszközök beszerzését folytatjuk. Tovább bővítjük az udvari játékok beszerzését. Az önkormányzat és az alapítvány segítségével, valamint pályázati pénzből tovább gazdagítottuk az óvodák fejlesztő játékait. Kiemelt figyelmet fordítunk meglévő eszközeink, értékeink megőrzésére, a takarékos működtetésre, gazdálkodásra, a költségtakarékos épületüzemeltetésre, a balesetveszélyes helyzetek, eszközök azonnali megoldásának kezdeményezése az óvodai alapítvány működtetésére, a pályázati lehetőségek felkutatására, kihasználására Kiemelt feladatunk a már meglévő eszközök állagának megóvása, meglévő értékek megőrzése, karbantartása.

10 .. A tárgyi feltételek fejlesztése A 0/0-ös nevelési évben tervezzük: Csoportszobák, egyéb helységek szükség szerinti festését. Óvodai berendezések, eszközök beszerzését Szakkönyvek folyamatos pótlását, beszerzését. Olyan mobil játékeszközök beszerzését, amelyek benti és kinti használatra egyaránt alkalmasak. Szakmai, pedagógiai eszközök beszerzését Az óvodák udvari játékainak felülvizsgálatát, szabványosítását. Az egészség- és balesetveszély elhárítása érdekében: A vízvezeték rendszer átvizsgálása Száraz fa kivágása. ELLENŐRZÉSI TERV Célja: A kiemelt pedagógiai feladatok, a működés, működtetés megvalósításának ellenőrzése, segítése... Az ellenőrzés szempontjai Általános ellenőrzési szempontok: Munkafegyelem, munkamorál, nevelőmunka hatékonysága, gyermeki személyiségnek megfelelő egyéni differenciált fejlesztés. Kötelezően vezetendő adminisztráció naprakész vezetése, tartalma. Ideje: folyamatos A pedagógiai munka ellenőrzésének szempontsora: az új gyermekek beilleszkedésének segítése a szokás-szabályrendszer következetessége, betartatása eszközök, módszerek megválasztása, találékonyság, aktualitás, ötlet az óvónő hangneme, beszédstílusa differenciáló tevékenység, felzárkóztatás, tehetséggondozás képességfejlesztő tevékenység a tanulás szervezési eljárásai, keretei innovációs törekvések Szervezési feladatok megoldása Gyermekvédelmi feladatok megvalósítása Az óvoda kötelező dokumentumainak ellenőrzése Az óvoda kapcsolatai, részvétel a város életében szűkebb környezetének rendezvényein, kapcsolat a civil szervezettekkel, közművelődési intézményekkel. Felelős: intézményvezető A nevelőmunkát közvetlenül segítő közalkalmazottak ellenőrzése: a gyermekek gondozása rend, tisztaság, biztosítása csoportszobákban és a kijelölt területeken a munkaköri leírásban megfogalmazottak szerint, szervezettség, szinkron a nevelőmunka során, a gondozási feladatokban való segítőkész együttműködés Eszközök, anyagok tárolása, szükség szerinti javítása Szeptember hónap folyamán megalakítunk egy teamet, melynek feladata havi rendszerességgel a tisztaság és a munkavédelmi feltételek ellenőrzése.

11 Felelős: intézményvezető helyettes Az ellenőrzés módszerei: dokumentum elemzés megfigyelés, elemzés, értékelés önértékelés, beszámoló.. Teljesítményértékelés Az eddigi gyakorlat felülvizsgálata, közös értékelési szempontok kialakítása alapján a gyakorlati megvalósítás egységesítése. Határidő: 0. április Felelős: Minőségfejlesztési csoport tagjai, intézményvezető helyettes.. Az ellenőrzés rendje A munkatervben szerepelő az éves ellenőrzési szempontok szerint 6. ÜTEMTERV NAPTÁRI TERV Dátumokhoz kapcsolódó feladatok havonkénti Hagyományok, óvodai ünnepek, jeles napok Hónap/nap Esemény Helyszín Megjegyzés Szeptember 6 8 Szőlőhét Mustkészítés 6 Egészséghét Csvó Egészséghét Csvó 8 Egészséghét Csvó Sulisprint Petőfi Iskola 0 Balesetmentes közlekedés napja ÁNTSZ Munkatársi értekezlet 6:0-tól

12 Szüret projektzáró- táncház, szüreti játékok 6 8 Érik a szőlő - Szüreti néptáncos délelőtt SZM értekezlet 0 Zene világnapja Október 6 Állatok világnapja 6 óra Állatok Világnapja témahét Őszi egészségnapok Okt. -i megemlékezés csoportonként Bábelőadás Őszi egészségnapok Őszi egészségnapok Nevelés nélküli munkanap /belső továbbképzés November 6 Libahét

13 8 Libahét - Márton napi libabál csoportonként Márton napi lampionos felvonulás- Liba projekt zárása Adventi játszóház Petőfi Óvoda December Érkezik a Mikulás 6 8 Ünnepi zenés műsor a Bölcsődében Idősek Városi Karácsonya Közös ovi karácsony Művelődési Ház 6 Óvodai Karácsonyi koncert, ünnepség 8 Karácsony 0 Karácsonyi műsor az Idősek Napközi Otthonában

14 6 8 0 Január Kultúra napja Művelődési ház 6 Nyílt hét 8 0 Február Nyílt hét 6 8 Farsang 6 Nyílt hét 8

15 0 Nyílt hét 6 8 Március 6 Kiszézés- tél temetése 8 6 Csiri-biri torna: ismerkedő nap a jövendő óvodásoknak 8 0 A víz világnapja 6 Mese-kuckó: ismerkedő nap a jövendő óvodásoknak 8 0 Április Nevelés nélküli munkanap/belső továbbképzés Húsvét 6 Húsvét az óvodában 8 Dúdoló: ismerkedő nap a jövendő óvodásoknak Petőfi Óvoda

16 6 Ismerkedő nap az érdeklődő ovisok számára 8 0 Föld napja- virágok ültetése, az óvoda környezetének rendezése Környezetbarát nap Petőfi Óvoda Ásványkiállítás 6 Anyák napi ünnepségek 8 Anyák napi ünnepségek 0 Május Ismerkedő nap az érdeklődő ovisok számára 6 8 Madarak - Fák Napja- Kirándulások Ballagás 0 6

17 Június Nemzeti összetartozás napja csoportonként 6 8 Petőfi óvoda évzáró értekezlete Érvényesség A 0/0. nevelési év munkaterve a nevelőtestület 0. szeptember -jén hozott határozata alapján Dorog, 0. szeptember.. 0. szeptember -től 0. augusztus -ig érvényes.. intézményvezető

Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési év

Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési év Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési év - - 1 Az intézmény hivatalos elnevezése: BALATON ÓVODA Az intézmény pontos címe telefonszáma: H-1055 Budapest, Balaton u. 10. Telefon: 06-1-312-1415 e-mail:

Részletesebben

Enyingi Szirombontogató Óvoda 2013/2014. évi munkaterve

Enyingi Szirombontogató Óvoda 2013/2014. évi munkaterve Enyingi Szirombontogató Óvoda 2013/2014. évi munkaterve Enyingi Szirombontogató Óvoda 8130 Enying, Vas G. u. 1. OM azonosító: 029915 Készítette: Tolnai Zsuzsanna 1 Tartalomjegyzék 1. Helyzetelemzés...

Részletesebben

JÁSZBERÉNY VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYÉNEK 2014/2015 ÉVES MUNKATERVE. OM azonosító: 035646. Jászberény, Bajcsy - Zs. u. 10.

JÁSZBERÉNY VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYÉNEK 2014/2015 ÉVES MUNKATERVE. OM azonosító: 035646. Jászberény, Bajcsy - Zs. u. 10. JÁSZBERÉNY VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYÉNEK 2014/2015 ÉVES MUNKATERVE OM azonosító: 035646 Jászberény, Bajcsy - Zs. u. 10. 1 Tartalomjegyzék 1. Az intézménnyel kapcsolatos általános információk 3 2. Dolgozói

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. Készítette: Törő Krisztina Intézményvezető Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata, jogszabályi alapja

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Dorog Városi Óvoda 2014.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Dorog Városi Óvoda 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dorog Városi Óvoda 2014. 1 Tartalomjegyzék Bevezetés I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, feladatai, jogszabályi alapja 2.

Részletesebben

Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre

Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre 1 I. Az intézmény jellemző adatai: Intézmény neve: Százszorszép Művészeti Bázisóvoda Székhely címe: Békéscsaba Wlassics sétány 4/1. Telephely: Békéscsaba Pásztor u.

Részletesebben

Szervezeti és Működési

Szervezeti és Működési Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu OM azonosító: 035770 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, JOGSZABÁLYI

Részletesebben

Előterjesztés 5. Rostásné Rapcsák Renáta Intézményi referens. Az előterjesztést készítette: Muhariné Mayer Piroska aljegyző

Előterjesztés 5. Rostásné Rapcsák Renáta Intézményi referens. Az előterjesztést készítette: Muhariné Mayer Piroska aljegyző Előterjesztés 5. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. november 24-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás

Részletesebben

TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV

TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán u.23 T./F.: 29-341-544 e-mail: ovihir@monornet.hu TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV Készítette: Tulipán Óvoda nevelőtestülete 2013. augusztus 29-én

Részletesebben

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában 1 Iktatószám: 323-I/2013 Kőbányai Aprók Háza Óvoda Tehetségpont Budapest Újhegyi sétány 5-7. 1108 Email: aprokovi@enternet.hu A 2012/2013-es nevelési év értékelése I. SZEMÉLYI FELTÉTELEK - Humánerőforrás

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OROSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 266/2013. (X.31.) Kt. számú határozata alapján 2013. november

Részletesebben

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata A módosításokkal egybe szerkesztett változat készült: 2013. évben TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. Az intézmény

Részletesebben

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA Intézmény OM azonosítója:027000 Készítette: Weizer Józsefné Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 II. AZ INTÉZMÉNY,

Részletesebben

A Meseház Óvoda 2012/2013. évi munkaterve

A Meseház Óvoda 2012/2013. évi munkaterve A nevelési év rendje: Első nap: 2012. szeptember 03. hétfő Utolsó nap: 2013. augusztus 31. Az óvoda zárva tartásának tervezett időpontja: 2013. június 28. Nyitás: 2013. július 29. A Munkaterv jogszabályi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Vackor Óvoda Budapest, 1036 Árpád fejedelem útja 60. Tel: 388-67-53; E-mail: arpad-o@kszki.obuda.hu Mókus Tagóvoda Budapest, 1036 Mókus utca 1.Tel: 250.43-97; E-mail:

Részletesebben

FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE

FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE 4177 FÖLDES, Rákóczi u. 11. : (54) 464 068 E-mail: juliovoneni@gmail.com Iktatószám: 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes Községi Napközi Otthonos

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2007. 2 Bevezető A Szolnok Városi Óvodák, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Részletesebben

Budapest, 2014. szeptember 01.

Budapest, 2014. szeptember 01. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat ikt: 65-1042-2014 Vackor Óvoda 1036. Budapest, Árpád fejedelem útja 60. Mókus tagóvoda 1033 Budapest, Mókus u.1. Budapest, 2014. szeptember 01. 1 Tartalomjegyzék 1. A Vackor

Részletesebben

A MAKÓI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

A MAKÓI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA A MAKÓI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (6900 Makó, Návay Lajos tér 12/A) OM: 201694 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 4 1.1 Jogszabályi háttér... 4 1.2 A szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat EGYESÍTETT ÓVODA és BÖLCSŐDE INTÉZMÉNY Szervezeti és Működési Szabályzat BALMAZÚJVÁROS 2013. 1 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI és ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI 1.1. A Szervezeti és Működési szabályzat célja

Részletesebben

Csillagszem Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.

Csillagszem Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Csillagszem Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Nagytarcsa 2013. Március 30 Hatályos: Készítette: Antal Éva óvodavezető 1 Bevezető Az intézmény - a jogszabályi előírásoknak megfelelendő - alapító

Részletesebben

Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6.

Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6. Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2011 július 20. Szülői szervezet véleményezésének dátuma: 2011. július 12. Fenntartóhoz

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata AZ ÚJSZÁSZI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSŐDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT NEVELÉSI KÖZPONT V Á R O S I Ó V O D A INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK Szervezeti és Működési Szabályzata Újszász, 2008. december Tartalomjegyzék

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda Kelebia SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 Tartalomjegyzék I. Szervezeti és Működési Szabályzat 1. Az óvoda működésének általános szabályai,munkarendje Alapító okirat Helyi Nevelési

Részletesebben

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 . SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 Intézmény fenntartója: Székhelye: A ot módosította: A ot elfogadta a Nevelőtestület: A ot véleményezte

Részletesebben

A Vasút a Gyermekekért Alapítvány Dunakeszi Óvodája. Szervezeti és Működési Szabályzat. OM Azonosító: 037267

A Vasút a Gyermekekért Alapítvány Dunakeszi Óvodája. Szervezeti és Működési Szabályzat. OM Azonosító: 037267 A Vasút a Gyermekekért Alapítvány Dunakeszi Óvodája Szervezeti és Működési Szabályzat OM Azonosító: 037267 A szabályzat érvényes: 2010.09.15-től Tartalom: 1. A szervezeti és működési szabályzat célja 2.

Részletesebben

MUNKATERV 2009/2010. NÉGYSZÍNVIRÁG ÓVODA 2315 Szigethalom, Rákóczi Ferenc u. 145.

MUNKATERV 2009/2010. NÉGYSZÍNVIRÁG ÓVODA 2315 Szigethalom, Rákóczi Ferenc u. 145. MUNKATERV 2009/2010. NÉGYSZÍNVIRÁG ÓVODA 2315 Szigethalom, Rákóczi Ferenc u. 145. Intézmény OM- azonosítója: 032978 Nevelőtestület nevében: aláírás Érvényessége. 2009. 09.01. 2010. 08. 31. Legitimációs

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata 1238. Budapest, Szitás utca 99. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA Szervezeti és működési szabályzata Intézmény OM-azonosítója: 034717 Intézmény fenntartója: XXIII. ker. Soroksár Önkormányzata 1 Bevezető Az intézmény

Részletesebben

Csicsergő Óvoda éves munkaterve

Csicsergő Óvoda éves munkaterve Csicsergő Óvoda éves munkaterve 2011/12 Készítette: Zsírosné Őszi Katalin 1 Működési terv Nevelési év rendje A nevelési év 2011. szeptember 1-én kezdődik és 2012. augusztus 31-ig tart. Az üzemelés szünetel:

Részletesebben