ZAMÁRDI HÍRMONDÓ. Tálos Ágota: Virágok a Kőhegyen TARTALOMBÓL. XX. évf. 11. szám november H.A. ZAMÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LAPJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ZAMÁRDI HÍRMONDÓ. Tálos Ágota: Virágok a Kőhegyen TARTALOMBÓL. XX. évf. 11. szám 2012. november H.A. ZAMÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LAPJA"

Átírás

1 ZAMÁRDI HÍRMONDÓ ZAMÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LAPJA Tálos Ágota: Virágok a Kőhegyen XX. évf. 11. szám TARTALOMBÓL Önkormányzat Beszámolók Rövid hírek Tájékoztatások Október 6. képekben A Közösségi Ház avatója Interjú a Zamárdi Színkörrel Barátok Verslista ünnepsége Rökk Károly élete Feltámadási menet Hírek Városi Tourinform Iroda és Közösségi Ház Óvoda Iskola NABE Egészségőr Baráti Kör Helytörténet Postaláda A hit éve Állatkuckó Következő lapzárta: december ,00 H.A.

2 ÖNKORMÁNYZAT Zamárdi város önkormányzata képviselő-testületének szeptember 12-i ülése 1. Zamárdi, Rétföldi utcai játszótérre labdafogó háló 3. Felsenburg Rehabilitációs Klinika Kft kérelme elhelyezése A kt. megtárgyalta a Felsenburg Rehabilitációs Klinika A képviselő-testület a játszótérre történő labdafogó háló Kft kérelmét, és elvi hozzájárulását adja Zamárdi kihelyezésével megbízza a GAMESZ-t. A feladat közigazgatási területén létesítendő egészségközpont végrehajtása évben történjen meg. létrehozásához. 2. Szent-Györgyi Albert Egészségközpont ügye 4. Zamárdi, Batthyány utca 36. szám alatti ingatlanon Szent-Györgyi Albert Egészségközpont Kft, és a Dexter lévő épületek bontása Consulting Kft kérelme A kt. az M-Gép Kft árajánlatát elfogadva a Batthyány A kt. megtárgyalta a Szent-Györgyi Albert utca 36. szám alatti, ifj. Berényi Ferenc tulajdonában Egészségközpont Kft. (8600 Siófok Kökény u. 1.) és a lévő ingatlanon még ott lévő hulladék, illetve épületek DEXTER CONSULTING Kft. (2053 Herceghalom elbontását megrendeli ,- Ft+ÁFA összegben Petőfi u.8.) kérelmét és 115/2011. (III.29.) KT azzal, hogy az elbontott építőanyag a területen marad. határozatát az alábbiak szerint megváltoztatja: A képviselő-testület a szakértői díj összegének 1. A képviselő-testület változatlanul támogatja ,- Ft kifizetését szintén jóváhagyja. egészségközpont létrehozását Zamárdi város A kifizetések az ingatlanra jelzálogként szintén közigazgatási területén. bejegyzendők, és a tartalék terhére megtörténhetnek. 2. A képviselő-testület változatlanul kész kizárólag (3 igen, 2 nem) egészségközpont létrehozása céljára önkormányzati 5. Zamárdi Fekete István Általános Iskola és AMI, területet biztosítani, amelynek módját (adásvétel- Városi és Iskolai Könyvtár árajánlatok (üvegezés, bérlet, stb.) sikeres pályázat esetén az egészség- székek) központ beruházójával kötött szerződésben kíván A képviselő-testület megtárgyalta az iskola tornarendezni. termének üvegezésére vonatkozóan beérkezett Sikeres beruházás esetén felkéri a beruházót, hogy a árajánlatokat, és Rentler Gyula siófoki vállalkozó terület biztosítására vonatkozó szerződés-tervezet ajánlatát fogadja el ,- Ft vállalási árért, elkészítéséről gondoskodjon oly módon, hogy a ugyancsak megtárgyalta az iskola ebédlőjébe beszertervezett megállapodás mindkét fél érdekeinek és az zendő 60 db székre beérkezett ajánlatokat, és az Alex önkormányzati vagyongazdálkodásra vonatkozó Fémbútor Kft ajánlatot fogadja el, ,- Ft hatályos jogszabályi előírásoknak feleljen meg. vállalási árért. 3. Az önkormányzat a beruházás céljára változatlanul a A beszerzés fedezete az iskola költségvetésében Zamárdi 3594 hrsz-ú, m2 alapterületű rendelkezésre áll. önkormányzati tulajdonú ingatlant jelöli ki (Szent 6. Zamárdi Város Önkormányzat MIP (minőséirányí- István út), amelyen a pályázó által előterjesztett tási program)elkészítésére árajánlat vázlatterveken szereplő épület a rendezési terv A jegyző nyomatékos jogszabályi kötelezettségre, módosítása illetve, a folyamatban lévő területkormányhivatali jelentésre és arra küldött ütemtervre egyesítés után engedélyezhető. vonatkozó tájékoztatása ellenére, a Képviselő-testület 5. A kérelmeket elfogadva a képviselő testület támo- úgy határoz, hogy a fenntartói 2009-ig érvényes - gatja, hogy a beruházó a cégnyilvántartásban közoktatási Minőségirányítási Programjának hatályos sorszám alatt bejegyzett DEXTER jogszabály alapján történő elkészíttetését és felül- CONSULTING Kft. (2053 Herceghalom Petőfi u. 8.) vizsgálatát pénzügyi fedezet hiányában 2012-ben nem legyen. kívánja végrehajtani. 6. A képviselő-testület a jelen határozatában foglalt A évi költségvetésébe az összeget be kívánja hozzájárulását december 31-ig tartja fenn. tervezni. ( 4 igen, 1 nem) Matyikó Zsuzsa Tájékoztatás Tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot, hogy a zamárdi posta pénteki napokon hosszabbított nyitvatartással (18 óráig) tart nyitva. Városunk díszpolgára, Kocsis Zoltán kétszeres Kossuth- -díjas zongoraművész súlyos szívműtéten esett át. Ezúton kívánunk neki jobbulást, mielőbbi felépülést. Csákovics Gyula polgármester Balaton Sound Zamárdi város képviselő-testülete két évvel meghosszabbította a Balaton Sound szervezőkkel az együttműködést ban július között kerül megrendezésre a fesztivál. A képviselő-testület abban is megállapodott a szervezőkkel, hogy a július közepi időpont miatt a város 12,5 millió forinttal több bevételhez jut, továbbá az eddigi 200 db kedvezményes bérlet helyett 300 db bérletet bocsátanak a település rendelkezésére. 2. oldal

3 ÖNKORMÁNYZAT Zamárdi város önkormányzata képviselő-testületének szeptember 24-i ülése Csákovics Gyula polgármester az ülés előtt tájékoztatta a 5. Nessnight Bt kérelme képviselő-testületet és a megjelenteket, hogy Haas A kt. megtárgyalta a Nessnight Bt kérelmét (Benkő doktornő jogi képviselője útján tárgyalni kíván a praxis és Balázs), és a kérelemben foglaltaknak nem kíván helyt a lakás ügyében. A tárgyalás eredményéről tájékoztatni adni (csúszda bérleti díj elengedése). fogja a testületet. 6. Varga Györgyné járdaépítési kérelme Kocsis Zoltán, Zamárdi díszpolgára szívműtéten esett át, A kt. Varga Györgyné kérelmének helyt ad, és ezúton mielőbbi gyógyulást kíván neki a képviselő- engedélyezi, hogy a Polgármesteri Hivatal testület.. ügyintézőjével történt előzetes egyeztetés után a 1. Városi Tourinform Iroda és Közösségi Ház Damjanich utca 11. számú ingatlana előtt gyalogjárdát beszámolója alakítson ki saját költségére. A kt. a Városi Tourinform Iroda és Közösségi Ház A feltételeket a szerződésben pontosan rögzíteni kell. beszámolóját, a Zamárdi Napköziotthonos Óvoda 7. Tölgyes Tibor kérelme Minőségirányítási Programját, s a benyújtott A kt. megtárgyalta Tölgyes Tibor kérelmét, és a Kilátó Hulladékgazdálkodási Tervet elfogadja. környékének forgalomtechnikai megoldásán nem 2. Környezetvédelmi Program elfogadása kíván változtatni. A kt. a beterjesztett Környezetvédelmi Program 8. Tájház - kocsiszín, illetve kemence megvalósítása tervezetet elfogadja azzal, hogy a civil szervezetek A kt. megbízza Ripszám János főépítészt, hogy a által javasoltakat is vegyék figyelembe a megvalósítás Tájházban megvalósítandó kocsiszín, illetve kemence folyamatában. megvalósítása ügyében a Műemléki Felügyelőséggel, 3. Szándéknyilatkozat az általános iskola működési ill. felkéri Csákovics Gyula polgármestert, hogy Piller költségeinek, üzemeltetésének további sorsáról Dezső hagyatékának ügyében az illetékes hatósá- Dr. Dudás Anita jegyző az írásos előterjesztést gokkal folytasson tárgyalásokat. megerősítve elmondta, hogy a jelenleg hatályos 9. Richter Flórián Hourse Evolution Kft kérelme jogszabályok alapján az állam átveszi az iskolák A képviselő-testület engedélyezi Richter Flórián irányítását, de az Önkormányzatnál maradhat az iskola részére, hogy évben a évi feltételekkel működtetése, amennyiben így nyilatkozik a képviselőterületre megegyezően a Szent István úton lévő önkormányzati testület. A 3000 fő alatti településeken nem kell bérleti szerződést kössön azzal, hogy a bérleti kötelezően a működtetés költségeit átvállalni. díj összege az infláció mértékével megemelkedik a Amennyiben ez a szándéknyilatkozat a jelen ülésen helyi rendeletben foglaltak alapján. megalkotásra kerül, kell majd október 30-ig még egy 10.Kovács Péter évi közterület-használati nyilatkozatot tenni, majd utána következik az díjának megállapítása iskolának az állam által történő átvétele a működésen A kt. Kovács Péter részére a Zamárdi, Keszeg utca kívül. végén lévő teniszpálya évi bérleti díjának Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete összegét a évi összeg+infláció mértékében úgy határoz, hogy a Fekete István Általános Iskola és állapítja meg. A bérleti szerződés részleteire a AMI, Városi és Iskolai Könyvtár, mint alapfokú Bizottság a helyszíni bejárást követően tesz javaslatot. köznevelési intézmény ingó-, és ingatlanvagyon 11.Városrehabilitációs pályázat - közbeszerzési működtetési kötelezettségét a következő naptári évben hirdetmény kezdődő tanévtől vagyis 2013/2014 tanévtől A kt. úgy határoz, hogy a Kapos-Hidro Kft által továbbra is saját költségvetéséből finanszírozva Zamárdi Városközpont Integrált Funkcióbővítő vállalja. Fejlesztése című pályázata közbeszerzési hirdet- 4. Hirschmann Attila beadványa, a Zamárdi Hírmonutca felújítására vonatkozóan a határidők és a ményét a Zamárdi Városközpont és Rákóczi Ferenc dóval kapcsolatos döntés dokumentációban kiadott új költségvetés tekintetében A képviselő-testület megtárgyalta Hirschmann Attila módosítja, és a szükséges intézkedések elvégzésére szerkesztőbizottsági tag beadványát, és az alábbiak felhatalmazza a Kapos-Hidro Kft-t. szerinti döntést hozza: A beérkezett ajánlatok bontásának új határideje: A képviselő-testület, mint az újság felelős kiadója október 19. felkéri a szerkesztőbizottság elnökét, Bemné dr. Szerződéskötés várható határideje: Schneider Máriát, hogy minden hónapban lapzárta 29. után szerkesztőbizottsági ülés keretében döntsenek a Zamárdi Város Önkormányzatának a hirdetmény Zamárdi Hírmondóban megjelenítendő cikkekről. módosítása költségbe nem kerül. Matyikó Zsuzsa 3. oldal

4 ÖNKORMÁNYZAT Zamárdi város önkormányzata képviselő-testületének október 1-jei ülése Zamárdi Szabályozási Terv évi módosításokkal szerint módosuljon: a Településközpont- vegyes-5 jelű kapcsolatos döntések egységes szerkezetű határozatba építési övezetben újonnan csak kereskedelmi, szolgáltató, foglalva vendéglátó és szálláshely rendeltetésű létesítmények Zamárdi város önkormányzatának képviselő-testülete építése engedélyezhető. Szálláshely önállóan nem megtárgyalta a főépítész előterjesztését, és az alábbiakat létesíthető, csak abban az esetben, ha a szálláshelyet is hagyja jóvá: magába foglaló épületen belül vagy kereskedelmi vagy 1. A Kőhegy alatt található 2652/12 hrsz alatti, mintegy 4 szolgáltató vagy vendéglátó egység is kialakításra kerül. hektáros terület, az ún. Kiserdő területe jelenleg 7. A KT. kéri az Építési Szabályzat 3. (4) bekezdését gazdasági erdő övezeti besorolással szerepel, itt található kiegészíteni a telken belül biztosítandó parkolóhelyek, a Szamárkő. Ez a terület a Szamárkővel, a Kőheggyel, az illetve zöldterületi fedettség vonatkozásában az Alsó pincesorral és a kilátóval potenciálisan turisztikai alábbiakkal: a beton gyephézagos parkoló a zöldfelület fejlesztésre alkalmassá tehető, ugyanakkor az számításnál nem vehető figyelembe, a műanyag erdőtervben- mint termelésre kijelölt hely- nem szerepel. gyeprácsos parkoló területe 60%-kal vehető A KT. kéri a terület turisztikai-egészségügyi erdő övezetbe figyelembe. történő átsorolását. 8. A KT. kéri az Építési Szabályzat 32. kiegészítését a 2. A Laki Bennó utca keleti részének nyomvonala ügyében a településkép védelme érdekében az elharapódzott divatos, többszöri módosítás ellenére az érintettek nem tudnak rosszul értelmezett mediterrán pagoda-építészet egyetértésre jutni. Ez ügyben lakossági egyeztető megakadályozására. Ennek konkrét megfogalmazását a tárgyalást tartottunk, ahol többségi szavazással az a döntés főépítésszel együtt alakítsák ki, a cél az volna, hogy született, hogy az utca keleti részét nem szükséges jogszabályi hivatkozással legyen mód az ilyen tájidegen kialakítani, a tervezett nyomvonal vitája ezzel lezárható. A kísérletek elutasítására. KT. kéri a tervezett utat a 2462 hrsz-től keletre 9. A Kocsi Csárda melletti ingatlan tulajdonosának megszüntetni. kérelmére (piac) kereskedelmi tevékenység folytatása 3. Az Endrédi út mellett fekvő, volt TSZ központ, lehetőségének a szabályozási terv módosításával történő hagyományosan mezőgazdasági termeléshez kapmegkötésekkel. megteremtése, de egységes épületként, szigorú városképi csolható tevékenységű telephely és a mellette található GAMESZ telephely jelenleg a tervben múzeum, a 240/2012.(VI.18.) KT határozatban szerepelt. emlékpark övezeti besorolással szerepel. Ezek meg- 10.A KT kéri, hogy a Siófoki út déli oldalán, a Kocsiszüntetésére, illetve áttelepítésére a közeljövőben nem csárdától a Tóközi lejáróig tartó területen lévő ingatlanok látunk lehetőséget, ugyanakkor fejlesztésre ebben az jelenlegi besorolásának egyszerűsítése érdekében a terület állapotban nincs lehetőség. Mivel ezek a területek a teljes egészében a Település-központ-vegyes-4 jelű lakóterületet nem zavarják, az út keleti oldalán önálló övezetbe kerüljön átsorolásra. tömböt képeznek, a KT. kéri a 050/3, 050/4, 050/ A KT kéri megvizsgálni azt, hogy a Kőhegyi területre hrsz. alatti terület Gk. gazdasági övezetbe sorolását. vonatkozóan megadott Mezőgazdasági kertes-1 jelű 4. A 3018 hrsz-ú ingatlanon fekvő Széchenyi utcai óvoda övezetben a jelenlegi besorolás megtartása mellett a pályázat útján megvalósítandó fejlesztése érdekében a KT. borturizmus fejlesztését szolgáló borkimérés, őstermelői az alábbi határozatot hozza: A Szabályozási Terv 4.2 árusítás lehetőségét biztosítani lehet-e. tervlapján jelölt Z1 zónán belül a megengedett 12.A KT a Káposztáskert utca jelenlegi Kertvárosias építménymagasság 6,5 m. A HÉSZ 1. sz. melléklet (1) lakóövezet-4 övezeti besorolását meg kívánja változ-tatni táblázata, mely a kertvárosias lakóövezetek előírásait az Kertvárosias lakóövezet-6 jelű övezetbe történő tartalmazza, kiegészül az alábbiak szerint: a táblázat 4. átsorolással, ezzel a kertvárosias lakóövezeti besorolás és sorának D oszlopában aposztrófos jelöléssel, a táblázat a beépíthetőség intenzitása nem változik, de lehetőség lesz alján a Z1 zónán belül a megengedett építményaz oldalhatáros beépítési módra, mely közelebb áll a magasság 6,5 m meghatározással, valamint a hátsókert kialakult helyzethez. méretének aposztróf utalással 5 m ben történő minimalizálása. 13.Fentieken túl javítandó észrevételek a Szabályozási terven: 5. A KT. kéri felülvizsgálni, hogy a Kőhegyen szükséges-e az utak szélesítése. A szőlőhegyi karakterhez - A Fő utca déli oldalán a 2499/3 hrsz-ú plébánia helyett hozzátartoznak a keskeny dűlőutak, s nem cél a forgalom annak keleti szomszédja, a 2498 hrsz. alatti jellegtelen növelése, ezért - hacsak valamilyen egyéb jogszabály erre épület szerepel helyi védettként. Kérjük javítani. nem kötelez, - nem szükséges a meglévő utakat az amúgy A Bácskai utca Kiss Ernő utca sarkán lévő teniszklub is kicsi kialakult telkek rovására szélesíteni. épület a zöldfelület részeként van jelölve, holott önálló A 4662 és 4671/1 hrsz-ú telkeket érintő tervezett 3270/14 hrsz-ú telken áll. A KT. kéri javítani. összekötő útra nincs szükség ( az Alsó és Felső pincesor A képviselő-testület felhatalmazza Csákovics Gyula összekötése), a KT. kéri azt megszüntetni. polgármestert, és Ripszám János főépítészt a fenti Ugyancsak kérdés, hogy a Római út északi oldalán határozatban foglaltakkal kapcsolatos további szükséges-e az út szélesítése? tárgyalásokra, illetve a szabályozási tervben történő módosítással kapcsolatos ügyintézésre. 6. Az Építési Szabályzat 7. (1) e) bekezdése az alábbiak Matyikó Zsuzsa 4. oldal

5 OKTÓBER 23., MINDENSZENTEK OKTÓBER 23-I MEGEMLÉKEZÉS KÉPEKBEN Szakáli Anna: Csillagragyogás Emlékek közé lopózik arcod, egy hang, egy kép, egy elmúlt pillanat, mikor csillagfénnyé nem simogattalak, pedig de szerettem volna. Gyertyaláng lobogása játszik sötétbe hajló esten, ide álmodlak megint, mosolyod szívembe festem, lelked tiszta, mint a hó. Ha gondolataid most elém tárnád, tudnám, mennyire szerettél, könnyeimen át látnád szememben, a fény mennyit ér, s benne a csillagragyogás. Ott fenn érted is ragyog egy, fénye áthajol minden koron, minden akaraton, hogy emlékezzem rád, mert homályos a holdvilág, mióta nem mondom neved. Már magamba temettelek, nem rögös göröngyök közé, lelkem imazsámolyán ülő rejtőző lélekké zsugorodtál, hogy velem maradhass mindörökké őrizni egymást s válni Eggyé. Ha nyílik az ajtó a Fények Útján, összefonódik két halovány sugár, együtt törnek az éteren át szaporítani a csillagok sorát, ragyogni ékes égbolton, hol végtelen csend honol 5. oldal

6 nagyobb önkormányzatoknál vannak ilyen szakalkalmazottak, azonban gyakran - az oktatás mellett - más területekért (például szociális, egészségügy) is felelnek, azaz munkájukra továbbra is igényt tartanak az önkormányzatoknál. végül a harmadik csoportba tartoz- nak a nagyobb, 3000 lakosságszám feletti települések, amelyek főszabályként működtetői maradnak intézményeiknek, így - tekintve, hogy a munka dandárja helyben marad - irányítói stábjukra is szükségük lesz. (Ha mégis a tárca javaslata valósulna meg, az azt a furcsa helyzetet eredményezné, hogy ugyanazok végeznék az átadást önkormányzati sapkában, mint akik az átvételt klebelsberg sapkában. ) A jelentésből kitűnik, hogy a jogszabályi háttér kialakítása sem történt még meg. Több törvény (például a közne- velési, közalkalmazotti, államháztartási) módosítása mellett új jogszabályok megalkotása is szükséges, egyebek mellett az átadás-átvételt szabályozó törvényé. További probléma, hogy nem látni az államosítás és a költségvetés közötti harmóniát. Anélkül zajlik a költség- vetés részletes vitája, hogy bárki is tudná, hány önkormányzat vállalja a további működtetést és ez hány intézményt, hány dolgozót és hány diákot érint. Az önkormányzatok pedig úgy hoznak döntést a működtetés átadásáról vagy megtartásáról, hogy nem tudják, költségvetési szempontból ez mit jelent számukra. Logikus lenne azt feltételezni, hogy a központi költség- vetés különbséget tesz majd azok között az önkor- mányzatok között, akik vállalják ezt a feladatot, és azok között, akik nem. Ám egy lapzártánk idején beadott módosító javaslat alapján úgy is értelmezhető, hogy ez a vita eldőlt, s a működtetést vállaló önkormányzatok nem számíthatnak pozitív megkülönböztetésre. A szokásos munkamenet (értsd: titkolózás) miatt nem sokat lehet tudni arról, hogy mit szándékozik tenni a kormány ebben a helyzetben, néhány fontos kérdés ese- tében azonban a minisztériumi eresztéken kicsordogáló információk valamilyen irányt mégiscsak körvonalaznak. Ezek szerint a problémák megoldását és az ezzel járó felelősséget lényegében teljes egészében az önkor- mányzatokra tolnák. Ahogyan egy polgármester fogalmazott, a helyzet leginkább olyan, mint amikor egy orvos felvágja a beteg mellkasát, s csak akkor döbben rá, hogy nem tudja elvégezni a műtétet. Gyors döntéssel lehúzza a gumikesztyűt, s a páciensre bízza, oldja meg saját kontójára a dolgot. A központi szakapparátus felállításának módja, az átadás- átvétel feladatának átterhelése mellett ilyen lesz annak a helyzetnek a kezelése is, amely az uniós fejlesztésekben részt vevő intézményeknél jelentkezik majd. A pályázaton támogatást nyert intézmények esetében ugyanis fenntartási kötelezettséget tartalmaznak a szerződések, amelyek meghatározott ideig nem teszik lehetővé az intézmények átszervezését (a pályázatban vállaltak teljesítésének elmulasztása esetén pedig vissza kell fizetni a támogatási összeget). Nyilvánvaló, hogy az önkor- mányzatok a pályázati döntések idején nem számíthattak ilyen kormányzati intézkedésekre, most mégis rajtuk vernék el a port. Első körben a támogatási szerződések módosítását kellene elérniük. Az uniós fogaskerekek - Zamárdi város önkormányzatának képviselő-testülete döntött arra vonatkozóan, hogy a jövőben is vállalja a település az általános iskola fenntartását. A pedagógusok lapjában, az Új Katedrában megjelent cikk képet ad arról, hogy milyen körülmények között kénytelenek az önkormányzatok döntést hozni. Akadozó államosítás Ki viszi el a balhét? Alig több mint két hónap van hátra a közoktatási intézmények államosítására szabott időből. Ehhez képest nem állnak megnyugtatóan az előkészületek. Az intézmények, a fenntartók sötétben tapogatóznak, találomra hoznak döntéseket. Ennél is nagyobb baj, hogy mintha az átalakítás megszervezéséért és levezényléséért felelős intézmények sem tudnák pontosan, mi történik majd. A kormány szeptember utolsó napjaiban tárgyalta azt a jelentést, amely a közoktatási intézmények állami fenntartásba vételével kapcsolatos helyzetet mutatta be. A pedagógusfórumokon elhangzó tájékoztatók konkrétsági szintjét éppen csak meghaladó előterjesztésből kirajzo- lódó kép több mint aggasztó. Az állami fenntartói jogok és kötelezettségek gyakorlására hozta létre a kormány a nyár közepén a Klebelsberg Intézményfenntartó Központot (KIK). A központ által készített jelentésből kiderül, hogy a megalakulás óta eltelt hónapok arra sem voltak elegendőek, hogy az új intézmény felállítsa saját apparátusát. Joggal tehető fel a kérdés: vajon nem jelent-e vállalhatatlan kockázatot egy ilyen hatékonysággal működő központra bízni 2700 iskola és kollégium, pedagógus és gyerek jövőjét? A tankerületek vezetői állásaira kiírt pályázatok sikere is kérdéses. Az említett beszámoló szerint néhány nappal a határidő lejárta előtt a meghirdetett helyek mintegy harmadára egyetlen pályázó sem akadt. (De ha feltételezzük, hogy az utolsó napokban esetleg tömegesen érkeznek még jelentkezések, akkor sem lesz túl nagy a KIK választási lehetősége.) Ha pedig sok helyen nem tudnak majd tankerületi igazgatót kinevezni, akkor még reménytelenebbnek tűnik a szakapparátus toborzása és felkészítése, illetve az átadás-átvétel zavartalan lebonyolítása. Egy az országgyűlési képviselőknek címzett államtitkári levél is, bár igencsak szőrmentén, de erről árulkodik, amikor így fogalmaz: január 1-jétől a helyi önkormányzatok hivatalaiban az átadásra kerülő köznevelési intézmények fenntartói feladatait ellátó köztisztviselők és munkavállalók többsége is a KIK foglalkoztatotti állományában folytatja munkáját. A javaslat első ránézésre minden cinizmusa ellenére kivitelezhetőnek látszik, tüzetesebben megvizsgálva azonban kiderül, hogy hiányos tájékozottságon alapul és nem is túlságosan ésszerű. Az önkormányzati alkalmazottak elkobzása problema- tikus. Sok olyan kis önkormányzat van ugyanis, ahol eleve nincs szakember, akit einstandolni lehetne. A kicsit 6. oldal TÁJÉKOZTATÁS Iskola ÖNKORMÁNYZAT

7 ÖNKORMÁNYZAT sebességét ismerve könnyen belátható, hogy amenynyiben sikerrel is járna egy ilyen kezdeményezés, az aligha történne meg 1-2 hónap alatt. Ha pedig ez nem valósul meg határidőre, akkor az érintett önkormányzatokra kettős büntetést vetnének ki: költségvetési hozzájárulást kellene fizetniük és a társfinanszírozásból származó kötelezettségek is őket terhelnék (függetlenül attól, hogy működtetői lesznek-e az adott intézménynek vagy sem). Hasonlóan aggályosnak és inkorrektnek tűnnek a vagyonnal való gazdálkodásra vonatkozó elképzelések is. Az ingatlanokat ugyanis ingyenes használatba kapná az állam, miközben sok esetben ezek fejlesztésére hiteleket vettek fel az önkormányzatok vagy éppen korábban az állam által is ösztönzött formában PPP-beruházások keretében újították fel vagy bővítették iskoláikat. Összességében olyan kép körvonalazódik, ahol a kormányzati szereplők által el nem végzett munka javarészt az önkormányzatokra hárul, ahogyan a finanszírozási kockázatok is náluk jelennek majd meg. Mindez azt is jelenti, hogy megkezdődött a felelősség áthárítása, s borítékolható: kudarc esetén a balhét az önkormányzatok viszik majd el. Rendőrőrs Az új megyei rendőrfőkapitány tervezett szervezeti átalakításai jelentős mértékben érintik a Balatonföldvári Rendőrőrsöt. A rendőrőrs létszáma a jelenlegi 22 főről a felére csökkenne. Az átalakítás nem veszi figyelembe, hogy a Balatonföldvári Rendőrőrs az ország legleterheltebb rendőrőrse, valamint nem számol azzal a körülménnyel, hogy a Balaton-part idegenforgalmi sajátosságaiból adódóan a bűnügyi fertőzöttség az őrs területén igen magas. Balatonföldvár város polgármesterével közös levélben kerestük meg Piros Attila megyei rendőrfőkapitány urat, hogy adjon tájékoztatást számunkra. Mindemellett felvettem a kapcsolatot Hatala József országos rendőrkapitány úrral is. A tervezett intézkedés ugyanis évek munkáját tenné semmissé, amelyet a település vezetőjeként nem hagyhatok. Csákovics Gyula polgármester Halottak napi képeslap Kedves Jenő bácsi! A november eleji ünnep előtt gyakrabban eszembe jutnak azok a rokonok, barátok, ismerősök, akikkel fizikai valóságukban már nem találkozhatom. Sajnos, az idő múlásával egyre nő a számuk. A velük, veled kapcsolatos emlékek nem kronologikusan jönnek elő, hanem egy - egy tárgyhoz, személyhez köthetően. Karácsonykor lesz két éve, hogy Jókai utcai házadat örök hazára cserélted. Ha elmegyek előtte, nem a változásra figyelek - gazdája újjá varázsolta a régi épületet; nem ismernél rá! -, hanem a diófára, melyet a 90 - es években Te ültettél a szabadba, néhány méterre a kerítéstől. Álltál a kapuban, tekintetedet a frissen földbe helyezett facsemetén pihentetted, és ezt mondtad: "Diófát az ember az unokáknak ültet..." Némán csodálkoztam, mert tudtam - noha sosem beszéltél róla -, a sors nem adta meg, hogy nagyapa legyél, de még az apaság örömét is megtagadta Tőled. Eltűnt a ház régi bejárata és a piros rácsos vaskerítés, amely ugyancsak ezermesterségednek köszönhette véges földi létét, de a diófa nem törődik környezete átalakulásával. Terebélyesedik, növeli árnyékát, és arra törekszik, hogy minél előbb megörven-deztessen valakit, valakiket - talán az új tulajdonos unokáit? - a termésével. Az október végi őszben még zöldek a levelei, bár a képen ez nem látszik. Mostani állapotát egykori tanítványod, Attila örökítette meg volt kolléganőd kérésére. Jenő bácsi, ugye, megérte a fáradozásodat? B. S. M. Miserend Csütörtök: óra Plébániatemplom Szombat óra Plébániatemplom Vasárnap 8.30 óra Plébániatemplom óra Balatonendréd óra Kápolna H.A. 7. oldal

8 A felújított Közösségi Ház avatója AVATÓÜNNEPSÉG A Kid Rock and Roll ügyes kislányai bebizonyították, hogy méltán szerepelnek kiválóan a versenyeken. A Zamárdi Városközpont funkcióbővítő integrált A műsort a Zamárdi Színkör zárta Lepsénynél még fejlesztése című, DDOP-4.1.1/A megvolt című jelenetével, fergeteges hangulatot kódszámú pályázaton indult Zamárdi. A teljes beruházás teremtve. bekerülési költsége: ,-ft volt, melyből Minden résztvevőnek, szereplőnek köszönjük a fel- 79,425%, azaz ,-Ft vissza nem térítendő készülést. támogatást kapott a város az Új Széchenyi Terv Úgy gondolom, hogy a szereplők kiváló színvonalú segítségével. műsort mutattak be, jó hangulatot, kellemes szórakozást Már megvalósultak a következő projektelemek: biztosítottak a nézőknek. Remélem, a teljesen befejezett - Balaton tér I. épület is ilyen színvonalú lesz. - Balaton tér II. Mivel az utolsó hét izgalmait egy csapattal csináltuk - a Kertmozi felújítása végig, a szereplőkön kívül ki kell emelnem Illés Virág A Közösségi Ház esetében a pályázat a külső-belső intézményvezető munkáját, aki idejét, erejét (és (nyílászáró cserék, szigetelés, elektromos vezetékek kisbabáját) nem kímélve az utolsó pillanatig estékbe cseréje) felújításra, akadálymentes vizesblokk, színészek- nyúlóan keményen dolgozott a megnyitó feltételeinek nek öltöző kialakítására, a színpad, továbbá a hang-és létrehozásán. fénytechnika felújítására, a nagyterem multifunkcionális- Köszönöm Deli Balázs hajcsár ellenőrző munkáját, sá tételére, eszközbeszerzésre vonatkozott. Kerekes Gyöngyi aljegyző asszony szervezőmunkáját, a A Közösségi Ház bekerülési költségei: ,- Ft Gamesz dolgozóinak, s Soós Gábornak a nélkülözheépítési költség, ,- Ft eszközre, összesen bruttó tetlen és életmentő segítségét ,- Ft. ( a KH előtt álló tábla az egész projekt Matyikó Zsuzsa költségét tartalmazza). alpolgármester A képviselő-testület már korábban elhatározta, hogy a Ház avatása október 13-án lesz, s a polgármester úr megbízott - mint alpolgármestert- a műsor megszervezésével,amit el is kezdtem.megtörtént a szereplők felkérése,akik lázas felkészülésbe kezdtek. Azonban a felújítás nem ment zökkenőmentesen. Az utolsó hét a hibalista csökkentésével, a munkálatok felgyorsításával (és sok-sok izgalomban) telt. A késlekedés okait nem részletezem (erről ebben a lapszámban egyéb cikkekben olvashatnak). Végül október 13-án olyan épület fogadta a megnyitóra érkezőket, mely megújult, de van még rajta javítani való ( a kivitelező azóta ismét dolgozik a hibák kijavításán, s az épület befejezésén). A szereplőket igyekeztem úgy válogatni, hogy egy kis keresztmetszetet adjanak a város kulturális életéből, s kicsitől az idősig mindenki megmutathassa magát. A polgármesteri köszöntő után a legkisebbek,az óvodások vették birtokba a színpadot,akik mindjárt az elején mosolyt csaltak az arcokra. Majd az Iskola táncosai mutatták be kiváló tánctudásukat. Ezután Huszár Viki tehetséges fuvolajátékában gyönyörködhettünk. Nem csalódtunk Friesz Kazi bácsi előadásában, hiszen eddig is tudtuk, hogy szinte mindent tud Zamárdiról. Élvezetesen mesélt a Kultúrház történetéről. Szántó Daniella, Rökk Károly, zamárdi kötődésű építő-és festőművész dédunokája egy régi zamárdi házat ábrázoló festményt ajándékozott a városnak. Ezúton is még egyszer köszönjük neki. A Nyugdíjas Klub tagjai is vidám hangulatot teremtettek jelenetükkel,énekeikkel. A Zamárdi Női Kar először mutatkozott be új karvezetőjével, s ez a bemutatkozás kitűnően sikerült. 8. oldal

9 AVATÓÜNNEPSÉG GRATULÁLUNK! Dr. Balogh Péterné ( Kormányos Mária) 1952-ben végzett Budapesten mint védőnő. A 60. évforduló alkalmából gyémánt diplomát vehetett át dr. Szócska Miklóstól, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium egészségügyért felelős államtitkárától. Az átadás után készült képen Marika jobbról az első. 9. oldal

10 MEGÚJUL A KÖZÖSSÉGI HÁZ A Honvéd utcán rendszeresen közlekedők már június óta tapasztalhatták, hogy a Közösségi Házban nagy a sürgés- -forgás, munkások dolgoztak ott hónapokon keresztül, és tevékenykednek még október végéig biztosan. Az épület külső és belső megújítása már aktuális volt. A városrehabilitációra elnyert pályázat és Zamárdi város önkormányzata által biztosított önerő fedezte a költségeket. A tervezésről, szervezésről, kivitelezésről hosszasan lehetne írni, ezt megteszi, akinek tiszte. Én más okból szólok a kedves Olvasókhoz. Október 13-án sor került a megnyitó ünnepségre, a helyi intézmények és szervezetek adtak remek műsort ez alkalomból. Ennek kapcsán többen jogosan gondolhatták, hogy ettől fogva újra belakhatják a házat a zamárdi klubok, körök, szervezetek, lakosok, és különféle rendezvényeket lehet itt szervezni. Egyelőre, sajnos ez nem így van. Még akadnak hiányosságok, be nem fejezett vagy újrakezdett részei az épületnek. Az intézmény dolgozóinak és anyagainak végső visszaköltözése még várat magára. Várhatóan november 5-e után már újból be tudunk fogadni rendezvényeket, az alábbiak szerint: TOURINFORM AJÁNDÉKTÁRGYAK BŐVÍTETT VÁLASZTÉKBAN Az irodában megvásárolhatók különböző könyvek (Zamárdi séták, Zamárdi antológia, Szakáli Anna: Névtelen dalnok, Magyar úti atlasz) és ajándéktárgyak. A Balaton szíve logóval ellátott termékek mellett Zamárdiban készült fotókkal díszített bögre, kulcstartó műanyag és fém, hűtőmágnes, díszpárna, 2, 3 és10 lapos fotókönyvek, képeslapok is vásárolhatók. TOURINFORM IRODA NYITVA TARTÁSA Novemberben hétfőtől péntekig, 8-15 óráig állunk kedves Ügyfeleink rendelkezésére. A rendezvényeken való részvétel miatt lehetnek változások a nyitva tartásban. Elérhetőségeink: 8621 Zamárdi, Kossuth u. 16. Tel./fax: 84/ Web: SZABADIDŐS ÉS SZÓRAKOZÁSI LEHETŐSÉGEK ZAMÁRDIBAN November: 7-e vásár BORKÓSTOLÓ: 8-a vásár Szent Kristóf Rendezvényközpont- Pincészet- 10-e 10:00 Lámpáskészítő játszóház Gubányi Borétterem-Pincegaléria Kata vezetésével Zamárdi, Alsópincesor; Tel.: ; 17:00 Márton-nap 17:00 órától 11-e Egészségőr Egyesület rendezvénye ZIMEK PÁLINKA-LÁTVÁNYFŐZDE 14-e vásár előzetes bejelentkezéssel. 22-e vásár Információ: 24-e iskolai SZM bál 25-e Egészségőr Egyesület összejövetel Zamárdi, Endrédi út 061/24 hrsz. 27-e vásár Tel.: / ; Decemberi előzetes: ÍJÁSZAT 3-a vásár Szent Kristóf Rendezvényközpont- Pincészet- 14-e nyugdíjasok köszöntése Borétterem-Pincegaléria További információkkal a különböző egyesületek és Gál Zamárdi, Alsópincesor; Tel.: ; Péter (06/30/ ) szolgálnak. Várjuk Önöket szeretettel a megújult Közösségi Házban! PAINTBALL előzetes bejelentkezéssel egész évben! KÉSZÜL A ZAMÁRDI SZÁLLÁSAJÁNLATOK Információ: KIADVÁNY Zamárdi, Szent István út Tel.: Tájékozatjuk kedves Ügyfeleinket, hogy a jövő évi szálláskatalógus anyagának összeállítása folyamatban ZAMÁRDI KALANDPARK van. Az ezzel kapcsolatos információs leveleket kiküldtük Információ: az interneten megjelenőknek. Természetesen szívesen Zamárdi felső, Siófoki út. Tel.: várjuk új érdeklődők jelentkezését is. Adatlap az irodában PUSZTAGOLF vagy ben igényelhető ). előzetes bejelentkezéssel; Információ: Határidők: - A katalógusba szánt megjelenések határideje lejárt. Szántódpuszta - csak internetes megjelenés esetén: december 3. Tel.: Adatlap kitöltése és max. 5 db kép küldése szükséges. KERÉKPÁRKÖLCSÖNZÉS: Kérem, segítsék munkánkat azzal, hogy a határidő Bandi 2000 Bt betartására ügyelnek. Várjuk jelentkezésüket! Zamárdi felső, Vécsey u.72., Tel: oldal

11 HÍREK VILÁGHÁBORÚK MÚZEUMA (magángyűjtemény) WELLNESS Kiállítás az I. és II. világháború relikviáiból. Hotel Wellamarin****, Zamárdi, Eötvös u. 15/1. Tel.: Zamárdi felső, Siófoki u.30/a., Bejelentkezés: Rangadó Fogadó, Zamárdi, Szent István út 2. Tel.: +36 HARCI JÁRMŰVEK KIÁLLÍTÁSA (magángyűjtemény) BOWLING (két sávos) Nyitva: június-augusztus; Zamárdi, Szent István út; Tel.: Hotel Wellamarin****, Zamárdi, Eötvös u. 15/1. Tel.: TENISZPÁLYÁK FALLABDA Zamárdi, Bácskai utca vége szabad strand Hotel Wellamarin****, Zamárdi, Eötvös u. 15/1. Tel.: LOVAS SZOLGÁLTATÁSOK Kocsi Csárda, Zamárdi felső, Siófoki út X-BOXOK USZODA Hotel Wellamarin****, Zamárdi, Eötvös u. 15/1. Tel.: Hotel Wellamarin****, Zamárdi, Eötvös u. 15/1. Tel.: Illés Virág intézményvezető Zamárdi volt Rökk Károly múzsája A felújított Közösségi Házban kapott helyet Rökk Károly jegyzett, többszörösen kitüntetett akvarellista egy zamárdi parasztházat, talán éppen a tájházat ábrázoló festménye. Rökk Károly 1891-ben született Kalocsán. Többnyire tájképeket festett, realista stílusban. Festményein élete főbb helyszíneit örökítette meg. Az első világháború alatt, 1915-ben Moszkvába került egy börtönkórházba, majd pedig az abakani középiskolában oktatott rajzot, s feleségül vette orosz kolléganőjét. Szibériai utazásai során tájakat, városi életképeket festett le vízfestményein. Feleségével ben, két hónapig tartó vonatúttal jöttek Magyarországra a festő szülővárosába. Három gyermekük született: Margit, Mihály és György. Hogy a család megélhetését biztosítsa, Kalocsán Mácsay Lászlóval nyitott egy közös tervezőirodát és építési vállalkozást, így számos épület tervezése, építése, illetve átépítése fűződik nevéhez. Képein épületábrázolásai is építészeti képzettségéről tanúskodnak ban megbízást kapott a zamárdi Tanítók Háza megépítésére, ekkor még onnan el lehetett látni egészen Széplak felsőig. Eleinte vendégként, majd saját maga által építtetett házában töltötte nyarait a Balaton-parti városban. A második világháború után a kalocsai illetőségű Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság szakmérnökségének építésvezetőjeként dolgozott, innen ment nyugdíjba ban mutatták be a Nemzeti Szalonban Oroszországban készült, körülbelül száz akvarelljét (főleg tájképeket), később elnyerte az állami akvarell-díjat, és több más kitüntetést is. Hazai festményeinek jelentős része Zamárdiban készült. Képein olyannyira igyekezett a természet szépségeit a valóságot követve, pillanatnyi hangulatukban megragadni, hogy sokszor a viharban is a parton ült, és rendíthetetlenül rajzolt ben itt érte a halál, a zamárdi temetőben nyugszik. Az volt a kívánsága, hogy olyan helyre temesse a család, ahonnan jól el lehet látni a Balaton-partra. Szántó Daniella Zamárdi városának ovis doki bácsija és iskolaorvosa versenyre hívja azokat az ügyes, ötletes és kreatív lurkókat, akik szeretnék másoknak is megmutatni tudásukat, rajzkészségüket. A rajzverseny címe: EGÉSZSÉGES ÉLET, CSALÁD, KÖRNYEZET! A versenyt három kategóriában értékelik: 1. Óvodások 2. Alsó tagozatos iskolások 3. Felső tagozatos iskolások Leadási határidő: december 14. Leadás helye: Zamárdi I.sz. háziorvosi rendelő Cseh Iván Patrik A verseny valamennyi résztvevője jutalmat kap! A legjobb alkotásokat kiállításon tekinthetik meg az érdeklődők. Evangélikus istentisztelet az Aradi utcai Imaházban legközelebb jövő év április első vasárnapján 16 órakor lesz. 11. oldal

12 INTERJÚ A Zamárdi Színkör bemutatja: A NŐ (Kabaréjelenetek Nóti Károly tollából) 2012.október 21-én került sor a Színkör ezévi bemutatójára. A tavalyi siker után nem volt meglepő, hogy mindkét előadás közönsége megtöltötte a Közösségi Házat, sőt, ahogy szokták mondani, még a csilláron is lógtak. Az előadás hatalmas sikert aratott. A nézőközönség szinte el is felejtette, hogy amatőröket lát, annyira belefeledkezett a profi játékba, s magával sodorta a nevetés, a kabarétréfák lendülete. Igazi színházi előadást idéztek a díszletek, jelmezek, s a hangtechnika is. Rendhagyó módon, az Internet segítségével készítettem riportot a Színkör tagjaival, hogy bepillanthassunk a kulisszák mögé. Válaszadók: Hirschman Attila, Szabó Györgyi, Németh Erika, Lovretics Gerti, Soós Gábor, Csákovics Lajos, Hajdúné Nagy Ágota, Troppertné Kránitz Tímea. De álljon itt a többi szereplő neve is: Karsai Gyöngyi, Lengyel Péter, Magyarfalvi Attila, Petró László, Troppert Alexandra, s Nagy Dezsőné. ( Remélem, a válaszokból is átjön, hogy egy igen vidám, vicces csapattal van dolgunk Utólag örülök, hogy nem személyesen készült a riport, amikor mindenki ott van, s közbe- közbeszólva poénkodik, mert nem biztos, hogy sikerült volna papírra vetni ) Csákovics Lajos jelmezterve az Első férfi című jelenethez - Ki a rendező? Ki és hogyan instruál? Erika: Demokratikus csapatunkban mindenki próbált rendezni, na de Lajos és Magdi néni szavára azért mindenki igyekezett hallgatni. Györgyi: Hogy Lajos hogyan instruál? Határozottan. Aztán két hét múlva más utasításokat ad még határozottabban. Néha szót fogadunk, néha nem, néha meg tudjuk csinálni, néha nem, néha egymás idegeire megyünk - Lengyel Péter új tagja a csapatnak. Hogy került be? Volt-e színészi előélete? (Ugyanis szerintem nagyon ügyes volt!!) Györgyi / Erika: Gombos Robi kilépése kisebb pánikot okozott, mert addigra megvolt a darabválasztás és a szereposztás is. Gondolkodás, fejvakargatás következett, néhány próbálkozás után aztán Gyöngyi említette párját. Gyanús lett odahaza, mert a Lepsényt is szívesen olvasgatta... Így lett ő a rrrrégi motoros. Hirschmann Attila: Ő az egyetlen családtag, akit rá lehetett szedni. Előélete szerencsére nincs, bár nem világítottuk át. Gábor:A lengyel-magyar barátságra építettünk! - Hogy zajlott a jelenetek kiválasztása? Ki választotta, s miért ezeket a darabokat? Hirschmann Attila: Fontos szempont volt, hogy ne csak félreértésekre épülő bohózatok sorjázzanak egymás után, hanem egy kicsit más jellegű jelenetek is változatossá tegyék az összeállítást. Györgyi: A lányok kívánsága volt, hogy a nők legyenek a középpontban. Sokat olvastunk, könyvtárat, internetet, otthoni könyvespolcokat kutattunk át, mire ráakadtunk Nótira, aztán megvitattuk, kinek melyik tetszett. Erika: Úgy gondoltuk, idén is maradunk a humoros daraboknál, hiszen egy kis kacagásra nagyon nagy igény van a mai viszonyok között. Lajos meg akart egy szürke kamáslit - Mi nehezítette a próbafolyamatot? Lajos: Minden, ami csak tudta. Györgyi: Igen, egyszerűbb lenne leírni, mi könnyítette meg :-D Az idő és a hely hiánya volt a legfőbb ellenségünk. Gábor: Semmi, folyamatosan nem is próbáltunk, csak darabokban! 12. oldal - Mikor könnyebb játszani: Zamárdiban, ahol ott vannak a rokonok, barátok, vagy idegenek előtt? Lajos: A helyszín mellékes, csak tudjuk a szöveget Hirschmann Attila: Zamárdiban szeretnek talán legjobban minket, szerencsére mindig itt van a premier, és nagy segítséget kapunk a nézőtérről, hogy elviseljük az izgalmakat. Gerti: De azért hozzá kell tenni, hogy mindegyik helyszínhez bizonyos módon kötődünk, mindenhol akad barát-rokon.

13 - Mennyiben inspirál benneteket a közönség reak- - Lajos hogyan öregedett meg? ciója? Hirschmann Attila: Nem lehetett túl nehéz. Hát ugye már Györgyi: Teljes mértékben. A színfalak mögött egyre azt eleve nem túl fiatal. hallgatjuk, hogyan reagálnak, melegszik, oldódik-e a Ági: A felkészülés megpróbáltatásai tették azzá. Meg hangulat. Ha jó a közönség, sokkal könnyebb jól játszani, aztán valljuk be, nem egy mai kakas ő sem önbizalmat ad. Lajos: A Vígszínház művészeti titkárán keresztül sikerült Erika: Hónapokon keresztül azért dolgozunk, hogy a profi őszítő port szerezni, azt kentem a hajamra, nézők jól érezzék magukat, így ha azt halljuk, hogy tetszik szakállamra A többi már színtiszta ripacsság. a darab, a mi lelkünk is felszabadul. Gábor: A kérdést inkább megfordítanám, hogyan fiata- Gábor:Minél jobban nevetnek, annál könnyebb bakizni, lodik meg? Egy ilyen vén trotty! mert átragad a jókedv! - Vártok-e bátor jelentkezőket? Lajos: Igen. Zsenge szépleányokat, és jóvágású szeladonokat elsősorban Hirschmann Attila: Nagyon bátor legyen. Ági: Bátortalanokat is. A bátorság idővel megjön. Gábor:Nem bátrakat, hősöket várunk, akik mellénk állnak! - Tudnátok egy vicces esetet (a sok közül) mondani, ami a próbák után megmaradt bennetek? Györgyi: Pffffff... egy? nem volt itt más, csak a Lepsény úr, valami autóssapkáért... Nekem a legemlékezetesebb morzsák Lajos karakterleírásai voltak, pl. a felejthetetlen döglött hal szürke csipke, amin Ágival 1 napig dolgoztunk, és amiről utóbb kiderült, hogy barnára - Közösség-e a Színkör már? (mert kívülről annak gondolt... látszik) Gerti: Hát igen! Gerti, Te egy csoffadt varjú vagy Györgyi: Közösség-e? Ennyi munka, ennyi probléma Izabellaként megoldása működhet-e másképpen, mint csapatként? Lajos: Nem volt ilyen Erika / Ági: Gyerekkorunk óta ismerjük egymást, és sokszor csak egy nézésből tudjuk, mit akar a másik. Egy nagyon jó közösség, ami nem csupán a színjátszásra korlátozódik. Gábor:Közös színpadnak, közös a tapsa, tehát közösség! - Vannak-e szakmai viták? Van-e főnök, vagy együttgondolkodás során jönnek létre a produkciók? Timi: Szakmai viták? Mivel nem nagyon konyítunk ehhez a szakmához, így leginkább Lajosra és Magdi nénire hagyatkozunk szakmai kérdésekben. De ha bárkinek van jó ötlete egy-egy jelenet kapcsán, az átgondolásra, kipróbálásra kerül. Minden más kérdésben demokrácia van, de a döntés általában főszervezőnkre, Györgyire hárul. Györgyi: Nem titkolhatom, a többiek úgyis lebuktatnak: nálunk demokrácia van, amiben az önjelölt diktátor én vagyok - Melyek a jövőbeli terveitek? Erika: A sok munka gyümölcsét most a bemutatókkal le szeretnénk aratni, ezért szívesen megyünk oda, ahol szükségét látják egy kis kacagásnak. Györgyi: 2012-es naptárunk megtelt... Mindenhol szeretettel várnak bennünket vissza, ahol tavaly jártunk, így megyünk novemberben Endrédre, decemberben Attalába és Ságvárra ban tervben van Ádánd, Tab, Szabadi és Felvidék, de szó esett újabb helyszínekről is, amiket még egyeztetni kell. Hirschmann Attila: Amíg össze nem rogyunk, turnézunk. INTERJÚ - Hogyan szereztétek be a kellékeket, jelmezeket, díszleteket? Ági: A padláson, pincében rokonoknál, barátoknál fellelhető kincseken túl a tavalyi évhez képest nagy könnyebbséget jelentett a Színkör számára elkülönített pénzösszeg, amiből rengeteg később is hasznosíthatódolgot tudtunk beszerezni. Köszönjük ezúton is. Györgyi: A legjobb a fehérvári egynapos túra volt! Boltról boltra, keresgélve-válogatva, boltban eladónak lerajzolva, mire is gondolunk. Csipkék, szalagok, gombok, póthajak, bútorkárpit egy teljes csomagtartónyi cucc... Amit nem kaptunk készen, azt megcsináltuk: büszkeségünk a fotel, ami négy kezünk munkája Ágival. Erika: Az én pótcicim és fenekem elkészítése egy délutánt vett igénybe, de most már büszke vagyok rá, mert egy pillanat alatt 20 kg-t tudok fogyni oldal

14 TALÁLKOZÓ Timi: Azért azt emeljük ki, hogy nagyon kevés olyan kellék vagy ruha szerepelt a darabban, ami nem esett át valamilyen átalakításon. Varrógép, olló, ragasztópisztoly, rojtok, tollak, flitterek, gyöngyök. Így lesz a fekete papucs lila mintás, a földig érő narancs ruha mini, a fekete ruha piros rojtos, a 2 centis kék fülbevaló 4 centis gyöngyös, a narancs kistáska türkiz díszítésű.. A díszletül szolgáló bútorokat pedig Gábor és Józsi festette, csavarozta, javította fáradhatatlanul. - Milyen támogatásra van szükségetek? Erika: Sok-sok tapsra, mosolyra és kedves szóra. Hirschmann Attila: Főleg erkölcsire. Erzsi néni süteményeire. Önkormányzatira. Gábor: Attól függ mennyit ittak a lányok! - Kaptok-e a dicséreteken kívül előremutató kritikát? Szükségetek lenne-e rá? Gábor:Megkerestek, hogy Kulhanekológiát nem akaroke tanítani! Hirschmann Attila: Szerények vagyunk. Megelégszünk azzal, ha csak dicsérnek. Timi: Az építő kritika szerintem nagyon fontos. A bemutató után is kaptunk egy ilyen kritikát, amin szerintem érdemes elgondolkodni, és esetleg kipróbálni. Ha jó, és emel a produkció színvonalán, akkor szerintem meg kell fogadni a tanácsokat. Erika: Jó lenne, ha szakmai kritikát is kaphatnánk, de sajnos az amatőr színjátszó versenyek kiírásai miatt nem tudunk sehol indulni. Lajos és baráti köre, valamint Magdi néni kritikáit azonban igyekszünk megfogadni. Györgyi: Arra a következtetésre jutottunk, hogy nem erőltetjük a dolgot; amíg mi szeretünk játszani és a közönség szereti nézni, addig működik. Hiába a szakmai profizmus, ha nincs mögötte az, ami összetartja az egészet... Hát, mit is kívánhatnánk a zamárdiak nevében? Továbbra is maradjatok együtt, játsszatok,nevessetek, nevettessetek!! (Az a kis támogatás meg majdcsak meglesz! ) M.Zs.- TKT. Otthon-illat Zamárdiban október 6-án a Familia Hotel termében tartotta felolvasó és díjátadó ünnepségét a Barátok Verslista Irodalmi Társaság. A rendezvényen részt vett hazai és külföldi írók alkotásait, valamint az irodalmi társaság tagjainak írásait, az Irodalmi Rádió két előadójának színvonalas előadásában hallgathatta a közönség. A cikk első részében a rendezvénnyel kapcsolatos tényeket ismertek meg a kedves Olvasók, a második részben egy köszönőlevélből idézünk. A kétnapos rendezvényt számos meglepetés tette emlékezetessé vendégeinknek. Többek között: fürdőzés és szaunázás a Familia Hotelben, lovas kocsi túra a város nevezetes helyein, a templom, iskola, Szent János-szobor megtekintése, a 48-as emlékmű, Trianon-szobor megkoszorúzása, Szent Kristóf pincészet borkóstoló, 14. oldal Kőhegyi kilátó, Rákóczi emlékkő, Szamard köve, Balaton- part meglátogatása. A rendezvényt sokan támogatták és segítették Zamárdi polgárai közül. Az ünnepi estet Döme Tamás örökítette meg. A virágdíszt az előadók asztalára és az ajándék csokrot Szabóné Marika ajándékozta. Kiss Valérné Kati meglepetés-pogácsát sütött. Hosszú Gyuszi és Fodor Laci féláron fuvarozta a társaságot a két és fél órás zamárdi túra során. A lovas túra önmagában is nagy élmény volt. Az általam összeállított, személyenként több ezer forintos ajándékcsomagok tartalmát az Önkormányzat és a Tourinform Iroda kiegészítette egy üveg zamárdi borral és Zamárdit bemutató anyagokkal. Kokas István vállalta a hangtechnikai eszközök kezelését, melyet a felvételek közben precízen működtetett. Köszönet és hála minden segítőnek, különösen Horváth Sándor úrnak, a Familia Hotel értékesítési igazgatójának, aki nélkül a rendezvény nem valósulhatott volna meg. Horváth Sándor különtermet és technikai felszerelést biztosított részünkre, mivel a Közösségi Ház átépítése miatt nem volt helyünk. A vacsora bőséges és választékos volt, a személyzet figyelmes. Ajánlom a zamárdiak figyelmébe ezt a kellemes helyet! Az alábbiakban Gősi Valéria Győrből küldött köszönőleveléből olvashatnak részleteket. A feledhetetlen, Zamárdiban töltött napok még egészen friss élményeit ízlelgetem, amelyek számomra - mondhatom, egész életemet visszapörgetve - meghatározóak maradnak. Hálásan köszönöm Szakáli Annának és férjének, Gyuszinak a kedves, családias fogadtatást, vendégszeretetüket, a kedves-szép, mosolyos-dalos és megható, felemelő programokat. Köszönöm Zamárdinak azt a hangulatot, amely megérkezésünk pillanatától azt az érzést árasztotta, amely hazaérkezéskor tör az emberre: itthon vagyok. Éreztem ezt az otthon-illatú hangulatot mindhárom napon, a séták, beszélgetések során, az utcán fel-feltűnő helyi emberek érdeklődésén, a verslista tagjainak késő éjszakai fáradt mosolyán, de a reggeli, gyűrött ébredéseinken, amelyek meghittséget, békét, nyugalmat árasztottak, és már az elején valami szomorúságfélét; hogy egyszer vége lesz, mert fogynak az órák, amelyeket együtt tölthetünk. Néhányan, mindkét éjszaka csak hajnaltájban kerültünk ágyba, és folytattuk volna még a beszélgetést, ha bírjuk erővel, de hát készülni kellett a műsorra is. A műsorra,

15 BABA MAMA KLUB amelyet felemelővé varázsolt verseitek, prózáitok elhangzása, és amely közben úgy éreztem, hogy áll az idő - és bár állna még sokáig!. a legtöbben valami végeérhetetlenségre vágytunk, és maradni szerettünk volna abban a világban, amely most is magasabb szférákba emelt minket, és reméljük, a Kedves Közönséget is.. Szeretem ezt a szárnyalást. Köszönet érte mindenkinek! teljesség igénye nélkül Csákovics Gyula polgármestert, Gál Péter népművelőt, akik irodalmi és zenei lelkületükön át is megmutatták, nagyszerű polgárai a városnak, és hogy itt igazán otthon érezheti magát a helyi lakosokon túl is mindenki, aki erre jár. Irodalommal átszőtt bemutatkozójuk élményt adó igazi irodalmi és zenei élményt adó! Hálásan köszönjük, hogy személyesen is megismerhettük őket. Köszönjük a találkozó minden résztvevőjének a megtisztelő jelenlétet Befejezésül álljon itt egy részlet a Végérvényes című versemből Külön köszönet illeti a bennünket oly kedves törődéssel, figyelemmel illető városvezetést, szállásadóinkat, Zamárdi minden kedves polgárát, és a felsorolásban a Még itt vagyok, még égre nézek néha, még elbűvöl a mindenség hatalma, még verset írok muzsikál a szívem, s e lágy dallamú, különös-szép csöndben megvallom a hálát, amiért éltem, bár sorsom végérvényes, érthetetlen. Gősi Vali Győr, október 8. Szakáli Anna Baba Mama Klub Zamárdiban 2012-ben indult útjára a Baba Mama Klub Zamárdiban. Mi, kismamák, csemetéinkkel együtt, minden hónap első hétfőjén találkozunk a Védőnői Szolgálat épületében. Az összejövetelek alkalmával szakmai segítséget kapunk a védőnőktől, emellett szervezett, ám mégis kötetlen keretek között beszélhetjük meg élményeinket amelyből természetesen mindig akad bőségesen, - problémáinkat, tapasztalatainkat. A pici babák anyukáit gyakran éri a vád, hogy csakis a gyerekeikről képesek beszélni. Mindannyian tudjuk, hogy ezen nincs is mit tagadni, hiszen nekünk a mindennap- jaink, sőt mindenperceink csakis róluk szólnak. Velük töltjük időnket, és velük, rajtuk keresztül tapasztaljuk meg azokat a hétköznapi csodákat, amik egy felnőtt ember számára természetes dolognak tűnhetnek. Nagyszerű élmény tehát olyan emberek között tölteni néhány órát, akiknek az élete ugyanazon csoda körül forog. Számunkra tehát a Baba Mama Klub nem egy kötelező program, hanem kikapcsolódás, ahol nem kell arra figyelnünk, hogy ne váljunk környezetünk számára unalmassá. Itt kedvünkre beszélhetjük meg állandó, ámde kimeríthetetlen tartalmú témáinkat, a szülés, a születés minden kérdését, de megtudhatjuk egymástól azt is, hogy a másik baba miért éppen azt a nevet kapta, amit visel. A névválasztás egyébként is minden alkalommal felmerülő fontos téma. Láthatjuk azt is, hogy melyik baba hogyan fejlődik, mit tanult az elmúlt hónapban. Míg másoknak ezek a dolgok apró momentumnak tűnnek, addig nekünk a világot jelentik. Éppen ezért, úgy tapasztaljuk, hogy az itt szerzett közös élmények, beszélgetések a kismamákat is közelebb hozzák egymáshoz, nem utolsó sorban pedig a gyerekek is megismerkedhetnek egymással. Köszönjük a védőnőknek, hogy szakmailag és emberileg egyaránt mellettünk állnak, segítenek bennünket abban, hogy gyermekeinket a lehető legjobban tudjuk gondozni, nevelni. Az 1 éves Silingi Enikő anyukája: dr. Kaveczki Andrea 15. oldal

16 ÓVODA Tüskéshátú sün barátom, Merre jártál. Mondd, a nyáron? Itt az ősz, a lomb lehullt már, Most látlak, hogy előbújtál. Körmöd kopog, eliramlasz, Vigyázz, itt a tél, te mamlasz! De a sün nem jön zavarba, Belebújik az avarba. Októberben sok minden történt velünk, de először szeptember utolsó napjáról - idei első nagy ünnepünkről -, Apák napjáról szeretnék mesélni. Ezen a szép délelőttön Figura Ede bácsi vidám műsorral lepett meg minket, a csoportok pedig kis műsorral kedveskedtek az apukáknak, nagypapáknak, majd egy kis ajándékkal lepték meg őket. indult: A tulipános csoport Kiss Kingáéknál, Szabó Dorináéknál, a nyuszisok Kőrösi Zoliéknál, az almások pedig az Alimov testvérek baromfiudvarában etethették az állatokat, ismerkedhettek olyan állatokkal, amit nem láttak még, csak képeskönyvben. Csütörtökön állatfigurákat barkácsoltunk a teraszon különböző technikákkal: vágtunk, ragasztottunk, hajtogattunk. Pénteken sok állat népesítette be az óvodát, amiket a bátrabbak meg is simogathattak. Vendégeink voltak: nyuszik, galambok, teknősök, csigák, szöcskék, kutyák, Berci, a kecske, és a nap fénypontja a galambröptetés volt. A következő hét is sok munkával telt. A hét elején az elsősök meglátogattak minket. Néhány perc elteltével olyan önfeledten játszottak a kicsikkel, mintha még mindig óvodások lennének. Nehezen, de büszkén indultak vissza az iskolába, hiszen ők már kinőtték az óvodát. A következő héten az óvó nénik látogatták meg a régi ovisokat az új elsősöket az iskolában. A gyerekek nagyon örültek az óvó néniknek. Mindenki nagyon igyekezett megmutatni, hogy mennyi mindent tanult már az iskolában. Közben szorgos anyukák főzték a finom paprikáskrumplit, és sok-sok finom süteményt varázsoltak az asztalokra. Amikor megláttuk a hatalmas ugráló várat, még a szavunk is elállt, de ezzel még nem ért véget a meglepetések sora, mert érkezett egy rendőrautó, két lovaskocsi, egy versenyautó és egy tűzoltóautó is, amit kívül-belül meg lehetett nézni, el lehetett foglalni. Nagyon jó volt ez a nap. Elérkezett az állatok világnapja, ami átalakult hagyománnyá vált - állatok hetévé. Hétfőn állatokkal kapcsolatos körjátékokat játszottunk az udvaron. Kedden hátizsákot vettünk a hátunkra és kirándulni indultunk Balatonendrédre, ahol a háziállatokat saját élőhelyükön néztük meg. Még az eső sem tudott minket elriasztani attól, hogy lovat, tehenet simogassunk. Szerdán ismét felkerekedett az ovi, és minden csoport kirándulni 16. oldal Elhatároztuk, hogy elmegyünk a tojásfesztiválra, de sajnos idén elmaradt, ám nem maradt el a kirándulás. Pénteken felkerekedtünk, bezártuk magunk mögött az ovit, és elutaztunk Siófokra, ahol egy kis séta után a Balaton partján egy hajó hívogatott minket. Gyönyörű idő volt, a Balaton csendes, mi pedig kapkodtuk a fejünket, merre nézzünk, mert sok volt a látnivaló a hajón és a parton egyaránt. Nagyon hamar eltelt az egy óra, amit a vízen töltöttünk. A bátrabbak még a kapitány székébe is beülhettek. A hajókázás után jót játszottunk a Jókai Park játszóterén, majd délután fáradtan, de vidáman vonatoztunk haza. Egyik reggel jött a védőnéni, aki a 3-4 éveseket nézte meg. Vali néni a látás-hallásvizsgálatot végezte. Volt, aki egy kicsit ellenállt, de az ügyesek jutalmul matricát kaptak. Október 23-i ünnepre versekkel, dalokkal és zászlók festésével készültünk. A kész zászlókat felvittük és elhelyeztük az '56-os emlékműnél, majd mindenki elmondta a tanult versét, és közösen énekeltünk. Búcsúzom: Bukfenc Nagyapánk csigalassúsággal ette a joghurtját. - Figyelj, nagypapa - mondta az öcsém -, csak három nap a szavatossága.

17 ISKOLA Október 5-én iskolai műsorral emlékeztünk meg az aradi hősökről. A délutáni városi emlékfutáson is szép számmal vettek részt tanulóink. 8-án az elsősök nosztalgiáztak: látogatást tettek az oviban. 10-én a 7., 17-én az 5. osztályosoknak a védőnőnél és a fogorvosunknál volt jelenése. Tanulság: fogainkra fokozottabban oda kell figyelnünk! Ezen a napon tekintették meg az óvó nénik, mennyit ügyesedtek, okosodtak az apróságok. 19-én a 7. osztályosok ünnepi műsorával emlékeztünk meg 1956 dicsőségéről, hőseiről. A városi ünnepségen is nagyon kitettek magukért tanulóink. Íme, akik elnyerték méltó jutalmukat: 1.Sümegh András, Erdélyi Norbert Olvasó tengerimalacok csapat 2.Balogh Veronika, Horváth Luca Aranycsibék csapat 3.Szabó Gergely, Petrus Norbert Citroen - kacsák csapat A felsős diákoktól mesét, álmot, történetet vártunk Ha én lennék a jó tündér címmel. A legügyesebb alkotásokat Papp Helkától (5. osztály) és Gál Péter Leventétől (6. osztály) kaptuk. Gratulálunk mindenkinek! Köszönjük a mesés élményeket. Továbbra is várjuk az olvasást népszerűsítő plakátok, bemutató kisfilmek, reklámok készítését!/h.j./ Szeptember elején indult a 4. osztályosok számára az úszótanfolyam a Hotel Famíliában. Mindenki sikeresen megfelelt az értékelés során. Október első-második hetében papír- és gesztenyegyűjtésben szorgoskodtunk. Két nap alatt megtelt papírral a hatalmas konténer. Október 27 - november 4.: a szünet mindenkinek jó alkalom a pihenésre, erőgyűjtésre. A városi könyvtárban az elmúlt hetekben a magyar népmesét ünnepeltük. Az 1. és 2. osztály tanulói szebbnél szebb rajzokat készítettek a szívükhöz legközelebb álló mesehősökről. A legügyesebb alkotások megtekinthetők a könyvtár előterében. A 3. osztályosok Tarisznyámban mesét hoztam felhívásra készültek, és egy-egy mesét olvastak fel társaiknak. A legügyesebb felolvasó: Havas Léna. A 4. osztály csapatai megküzdöttek a sárkánnyal, legyőzték a furfangos akadályokat egy mesevetélkedőn. Ennek a hónapnak a nevét is a rómaiaktól örököltük s miután sorszámnévről van szó (november = kilencedik): a régi római naptár márciussal kezdte az évet, ezért volt a mi tizenegyedik hónapunk akkoriban a kilencedik, tehát november. A magyar kalendáriumokban őszutóként, Szent András havaként és az enyészet havaként is említik. Feltételezhetnénk, hogy a halottak napja éppen a természet enyészetével, elmúlásával van összefüggésben, pedig valójában kelta eredetű ünnepekről van szó - a kelták naptárában november 1. volt az évkezdet, amikor is halotti áldozatokkal emlékeztek az elhunytakra. A keltáknál már a VIII. században általánosan megült ünnepet csak a IX., X. században vette át az egyház: mindenszentek 835, halottak napja 998 óta szerepel az egyházi ünnepek között./internet/ 17. oldal

18 Kedves Barátném! betelni. És milyen jó volt sétálni a millenniumi időket idéző promenádon, selyemcukrot venni a kis szatócsboltban, beszippantani a múlt századi iskola olajos Alig két hét telt el azóta, hogy találkoztunk, mégis sokszor padlójának illatát, bekukkantani egy jurtába, meglesni a eszembe jutsz, amikor az ópusztaszeri kirándulás nemezelés titkait. Akik nem győzték a gyaloglást, emlékeit idézgetem fel magamban. Örülök, hogy idén Te parknéző kis-busszal bejárhatták az egész emlékhelyet. is velünk tartottál! Remélem, a program gazdag Tudom, Te is szívesen maradtál volna tovább, csakhogy kínálatából találtál kedvedre valót. előre meg-rendelt ebéddel időre vártak bennünket a Szeri csárdában. A vasárnapi menü finom volt, de az előző esti vacsorát nem tudta felülmúlni. A kiskunmajsai vendéglátók - Pergéék barátai - mindent megtettek, hogy jól érezzük magunkat. Fenséges vacsorával, saját sütésű tortával kedveskedtek az - időközben a kazincbarcikai testvérklub tagjaival kibővült- társaságnak. A jó hangulatról mi is gondoskodtunk. Domján Zoli húzta a talpalávalót, akárcsak Zamárdiban a júniusi testvértalálkozón. Vagyis négy hónap után ott folytattuk, ahol abbahagytuk. Kedves Barátném, ideje nekem is abbahagyni az emlékidézést. Igaz, a majsai piac szemet gyönyörködtető zöldségei - padlizsán, petrezselyem, fokhagyma, tök, Nekem mindjárt az első nap szívmelengető élményt adott. paprika - még sokáig eszembe juttatják ezt a testet- lelket Emlékszel, Kiskőröshöz közeledve, hogyan idéztük meg tápláló országjárást. Remélem, Te is úgy gondolod, hogy Petőfi szellemét? Együtt mondtuk a Szülőföldem kezdő élményekben gazdag, szép utunk volt, és hogy a strófáját : Itt születtem én ezen a tájon, aztán megzekövetkező alkalommal is velünk jössz. nésített Petőfi - verseket énekeltünk. Feltéve, ha Perge Krisztára, kirándulásunk profi Már az autóbuszban felkészültünk a Duna menti kis lak, szervezőjére ezután is számíthatunk. Csak győzzük a Petőfi - szülőház meglátogatására. Gondoltad volna, megköszönni neki a sok figyelmességet, gondoskodást! hogy ilyen gazdag a Petőfi- hagyaték? És milyen felemelő Én meg Neked és minden kedves útitársamnak köszönöm, volt az október 6-i mártírok szobra előtt a Himnuszt hogy két felejthetetlen napot együtt tölthettünk. Rájuk is énekelni! 13 mécsesünket hajnalok hajnalán gyújtottuk meg Rád is szeretettel gondolok : meg a zamárdi 48-as kopjafánál. Másnap meg az 56-os Zamárdi, október mártírokért égettünk gyertyát a kiskunmajsai emlékká- Magdi polnában. Hiába, velünk él a történelem, és a közös emlékezés mindig maradandó élmény! No és mit szóltál a halasi Csipkemúzeumhoz? A leheletfinom, gyönyörű varrott csipkéket még az endrédi csipke szakértői is elismeréssel csodálták. Aztán Szeged következett. Nem tudom, Te hogy vagy vele, de nekem a napfény városa Tisza-partjával, tágas parkjaival, szobraival, gyönyörű Dómjával az egyik legkedvesebb alföldi település. Milyen kellemes volt a 26 fokos őszi verőfényben a belvárosban sétálni és elnyalogatni néhány gombóc tölcséres finomságot! És még másnapra is maradt bőven látnivaló! Tudom, Te sem először jártál Ópusztaszeren, de az emlékpark nevezetességeit nem elég egyszer látni. A magyarok első országgyűlését idéző monumentális Árpád - emlékmű mellett egy hét óta itt magasodik a nemzeti összetartozás vadonatúj turulmadaras emlékoszlopa. A honfoglalást megörökítő Feszty-körkép látványával most sem tudtunk EGÉSZSÉGŐR KARÁCSONYI AJÁNDÉKBÖRZE A várható kínálat a teljesség igénye nélkül: Használati és dísztárgyak: könyvjelzők, gyermekjátékok, karácsonyfadíszek, házi készítésű különleges szappanok, illat- és díszpárnák, újévi naptárok, ékszerek stb. Az ügyes kezű árusok szívesen adnak kész terméket alapanyagért / fonal, gyöngy, maradék anyagok / Kóstolással kipróbált karácsonyi ízek: lekvárok, italok, méz, mézeskalács stb. A rendezvény keretében mód lesz cserére, jótékonysági ajándékozásra és /kisvállalkozóktól / vásárlásra. A résztvevők saját maguk gondoskodnak termékeik bemutatásának módjáról. Az ajándékbörze berendezése 12:30-13:30 -ig A karácsonyi börze ideje: november 25. /vasárnap /14 órától 17 óráig Helye: Közösségi Ház Minden érdeklődőt vár az Egészségőr Egyesület A karácsonyi börze után, a 17 órakor kezdődő morzsapartin szeretetvendégségre és ádventi gyertyagyújtásra várjuk az EGYESÜLET TAGJAIT. 18. oldal

19 IDŐPONTVÁLTOZÁS! ZÖLD ZAMÁRDI általános iskolások részére meghirdetett rajz - kisplasztika - fotópályázat eredményhirdetése és a kiállítás ünnepélyes megnyitója: november 11-én 16:30 óra kezdettel kerül megrendezésre. 17:30 órától a Zamárdi Színkör vendégjátéka A NŐ kabaréjelenetek Nóty Károly tollából Mindenkit szeretettel várunk! Egészségőr Egyesület KARITÁSZ-HÍREK A Karitász zamárdi csoportja az adventi időszakban két alkalomma december 8 - án és 15 - én - karácsonyi vásárt szeretne tartani a plébánia udvarán. Ehhez kérjük kedves Olvasóink segítségét: ha valakinek van feleslegessé vált holmija, és meg tud válni tőle, azt szívesen fogadjuk. Ez lehet használati - vagy dísztárgy, jó állapotban lévő ruha vagy játék, saját készítésű befőtt, lekvár, savanyúság, tartós sütemény. A kedvező árú kínálat alkalmat adhat szeretteink karácsonyi ajándékainak megvásárlására is. Az új gazdára váró portékákat a plébániahivatalban lehet leadni munkanapokon ig. A vásárból befolyt összeggel a helyi rászorulókat támogatjuk; hogy szebbé tegyük számukra a szeretet ünnepét: érezzék a feléjük irányuló figyelmességet, jóakaratot. Adományaikat, segítőkészségüket előre is köszönik a Karitász - csoport tagjai. Számlaszámunk: (Balatonföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet zamárdi kirendeltsége) NABE Egy remek kirándulásról Ugye mindenki tudja itt Zamárdiban, hogy van nekünk egy felettébb aktív Ildink (Tóth Józsefné), és persze segítőtársai, akiknek mindig vannak jó ötleteik, szervezéseik, amiket meg is valósítanak. Most egy általa (általuk) összehozott buszos kiruccanásunkról szeretnék beszámolni, ami igen sokunknak szerzett nagy élményt. Míg el nem felejtem az igen jóra sikeredett utazásunk leírása közben, hálás köszönet Neki (Nekik)! Október 22-én, hétfőn hajnalban keltünk útra nagy busszal, ami bizony meg is telt. Az úti célunk Pozsony (ma Bratislavának nevezik, mivel Szlovákiában van) és Köpcsény (ma Kittsee, mivel Ausztria területén található). De az elnevezések ellenére is - mint mondta az idegenvezetőnk - hazamentünk. Pozsonyban hol a busszal, hol gyalogosan sok nevezetességet megnéztünk, megcsodáltunk idegenvezetőnk útmutatásával. Egy dolog zavart bennüket, mondhatnám, fájóan, hogy magyar nyelvű feliratot szinte sehol nem látunk! De németül, angolul, stb. igen. Mivel nem politikai cikket írok, nem véleményezem. Délutánra már Köpcsénybe értünk, a Franz Hauswirth Csokoládégyár megtekintésére. Ez egy régi, családi alapítású, generációkon átívelő vállalkozás. Hát itt a délelőtti kulturális töltekezés után a kulináris töltekezés várt ránk egy, az üzemet bemutató film és üzemlátogatás után. Ugyanis az elárusítóhelyükön, üzletükben mindenki szabadon megkóstolhattta, kóstolgathatta, egy szóval jellemezve ezt a lehetőséget: fenséges volt! Mivel így megtapasztalhattuk a finomságokat, bizony mindenki jól bevásárolt belőlük. Késő délután eltelve a sok látnivalóval és csokival, elégedetten indultunk vissza. Egyik unokám által használt kifejezéssel ami nála a maximumot fejezi ki zárom a leírásomat, miszerint az utunk tök király volt! Perjési Jánosné NABE-tag június 15-től 19. oldal

20 FELTÁMADÁSI MENET FELTÁMADÁSI MENET BEN Lassan végéhez közeledik ez a Zamárdiból elinduló s a a 17. század elején.) Onnét együtt a soproniakkal kárpát-medencei magyarságot a maga módján összefogó, átvonulnak a városplébánia gótikus Szent Mihály-temploösszekötő keresztény szellemiségű kezdeményezés. mába, ahol ökomenikus szentmisét tartanak. A menet Idézzük fel idei eszmekörét, és tegyük hozzá a ferences tovahalad Sopron Fő terére, ott a város vezetői fogadják, és atyák által Csíksomlyóról küldött üzenetet is, e kettő az egykori bencés templom kapuja fölött lévő Köpenyes világítja meg a több száz településen lezajlott és zajló, Madonna freskó alatt csoportkép készül. Ezt követően az füzérszerű fogadási ünnepségek tartalmát: evangélikus nagytemplom a cél, ahol evangélikus és - valljuk, hogy életünk a foganástól a halálig a református soproniak várják a menetet. Majd jön az Jóistené, ő adja, ő rendelkezik vele. Orsolyita templom, és végül a Domonkos templom. A - valljuk, hogy a család az Istentől való természetes menet élén a zamárdi Szent Korona-mást viszik majd. Itt és természetfelettire hangolt létforma. hadd jelezzem, hogy aki a soproni záróünnepségre - valljuk, hogy gyermekeinknek joga van és eljönne, jelezze szándékát! lehetőséget kell kapnia arra, hogy megismerje és Kedves Zamárdiak! Nyilván ennek a kezdeményezésnek kövesse Megváltónk, Jézus Krisztus evangéliumát. elsődlegesen az a célja, hogy hitében és magyarságában - valljuk, hogy a felnőtteknek joguk és kötelességük megerősödjék ekképpen is a nemzet, hiszen az Istentől a munka, és Istentől eredő jog a munkájukhoz való tudatos elfordulás és elfordíttatás személyi boldogméltó bér. Továbbá állítjuk, hogy az uzsorakamat talansághoz és közösségi sorvadásunkhoz vezet. használata erkölcsileg és társadalmilag is súlyos Mindamellett - akinek az előbbi szempontok nem túl bűn. fontosak, ők is könnyen beláthatják -, hogy a Feltámadási - valljuk, hogy a Jóistennek tetsző, ha teremtett menet Zamárdi jó hírét az egész Kárpát-medencében öregvilágát fenntartjuk és átörökíthetően műveljük. bítette. Csíkszeredától Sopronig, Brassótól Nyitráig, - valljuk, hogy minden embernek joga van Rahótól Kercaszomorig, Nagybecskerektől Rimaszomanyanyelvét szabadon használva élnie családi, batig több száz településen a résztvevők ugyanis azt is közösségi, társadalmi, vallási és kulturális életét, megtudták, hogy ez a szakrális impulzus Zamárdiból mert Isten terve szerint való minden nép és indult ki, ebből a kis Balaton-parti városkából. Büszkék nemzetiség, így a magyar is! lehetünk emiatt, de legalább is melegség töltheti el - valljuk, hogy a vezetők a társadalmi élet minden szívünket. szintjén Jézus Krisztus előtti felelősségük tudatában kell, hogy vezessék a rájuk bízottakat. Mint főszervező, annyit így a vége felé hadd valljak meg őszintén, hogy idén nagyon embert próbáló volt a négy ág Dr. Jakubinyi György, Erdély érseke egyszer úgy résztvevő közösségeinek megtalálása, beszervezése, fogalmazott, hogy a Gyulafehérvári Főegyházmegye összekapcsolásuk. Mindezt úgy kellett megtenni, hogy szíve Csíksomlyón dobog. Az Ipoly vidéki, a pécsi, a minden más munkám pontosan meglegyen, és közéleti győr-ménfőcsanaki, valamint a százhalombattai feladataim és családi életem se szenvedjen csorbát. Nem egyházközség zarándokcsoportjai négy különböző hinném, hogy ez sikerült maradéktalanul. Bizonyára a irányból indultak (ők vitték idén el Somlyóra a feszültség át-áthatott mindenhová. Bocsánatot kérek tehát feltámadási jelvényeket GP), hogy imádságos mindenkitől, akit túlontúl megterheltem emiatt, csak hát lelkülettel hordozzák a történelmi Magyarország mentegetőznöm, hivatkoznom erre nem lehetett. Egyedül településein a négy feltámadási jelvényt, hirdetve, hogy kellett cipelnem a szervezési gondokat, a sokszor nagy Krisztus feltámadása minden kárpát-medencei pszichikai próbatételt jelentő telefonbeszélgetések adta magyar reménysége, hogy nemzetünk jövőjét csakis a vívódásokat. De félre a panaszkodással! Szerencsére a keresztény egység jelentheti. A feltámadási jelvények rengeteg pozitív visszajelzés a Kárpát-medence minden Csíksomlyón való találkozása szimbolikus. Azt fejezi tájáról, a köszönetmondások is ide, Zamárdiba futottak be! ki, hogy Csíksomlyón nemcsak az erdélyi főegyház- Hányszor átlendítettek a holtpontokon! megye szíve dobog, hanem minden magyar emberé, akiket Krisztus köt össze a feltámadás reményében a Köszönöm az egyházközségnek, jelesül Kocsi György Csíksomlyói Szűzanya közbenjárására. Tisztelettel a atyának és az önkormányzatnak, intézményemnek csíksomlyói ferences testvérek nevében: Urbán Erik egyaránt, hogy erkölcsileg és anyagilag támogatta ezt a OFM kegytemplom-igazgató kezdeményezést és a vele járó szervezőmunkát. Nagyon köszönöm, hogy munkaidőt, infrastruktúrát kaptam Reményem szerint érezve, megtapasztalva a Jóisten hozzá. áldását -, a négy ág végig halad majd a Kárpát hazán, és Sopronban találkozni fog. A soproni záróünnepség Hogy jövőre lesz-e Feltámadási menet, bízzuk ezt a várhatóan a következőképpen zajlik majd le: időpontja: Gondviselőre! Az tény, 2005 óta túlnőtte magát Zamárdin. november 25-e, Krisztus királyságának ünnepnapja! Az A Feltámadási menet 2012-ben is összefogta a kárpát- érkezők az egykori Koronázó-dombon találkoznak a város medencei magyarságot és bizonyos fokig szlovákságot, határában. (Két Ferdinánd királyt is koronáztak a városban svábságot, bunyevácokat. Gál Péter 20. oldal

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére Tárgy: Döntési javaslatok az Enying város önkormányzati épületeinek

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2006. június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123. Tel: 87/435-055. Száma: 1092-5/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület december 15-ei ülésére. Hegyvári János műszaki irodavezető

Budakalász Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület december 15-ei ülésére. Hegyvári János műszaki irodavezető Budakalász Város Polgármestere 308 /2011.(XII.15.) előterjesztés ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. december 15-ei ülésére Tárgy: Javaslat a Budakalászi Egészségház projekt helyszínének meghatározására

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2013. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 28/2013. (IV.15.) számú határozatot a Vasivíz Zrt-vel kötendő bérleti-üzemeltetési szerződés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu Ügyszám: 3984/2012. JEGYZŐKÖNYV mely készült Ságvár község képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI AUTÓBUSZ ÉRTÉKESÍTÉSÉHEZ TULAJDONOSI DÖNTÉSEK MEGHOZATALA

KÖZÖSSÉGI AUTÓBUSZ ÉRTÉKESÍTÉSÉHEZ TULAJDONOSI DÖNTÉSEK MEGHOZATALA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 7-én megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 7-én megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 7-én megtartott rendkívüli üléséről. Határozat Tárgya: száma: 96/2016.(IX.07.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló

Részletesebben

- Képviselő-testülethez

- Képviselő-testülethez DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL -------------------------------------------------------------4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma:../2015. ELŐTERJESZTÉS - Képviselő-testülethez

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület december 13-ai rendkívüli ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület december 13-ai rendkívüli ülésére Budakalász Város Polgármestere 260./2012 (XII.13.). sz. előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. december 13-ai rendkívüli ülésére Tárgy: Javaslat az iskolák állami átadás-átvételével

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére. Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére. Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala 1686-2/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

Előterjesztés: Nyílt ülés X X. Zárt ülés

Előterjesztés: Nyílt ülés X X. Zárt ülés Előterjesztés: Címe: a Kunszentmárton Város Önkormányzata által működtetett köznevelési intézmény(ek) állami működtetésbe vételével összefüggő, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról, valamint

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 15-én 15 órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

1) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Varga Nándorné igazgatóhelyettes

Részletesebben

Mi történt 2006-ban? Az egyesületi évzárón elhangzott elnöki beszámoló

Mi történt 2006-ban? Az egyesületi évzárón elhangzott elnöki beszámoló Mi történt 2006-ban? Az egyesületi évzárón elhangzott elnöki beszámoló A mai nap tiszteletére még mindig gyönyörû idõ van. Kicsit furcsa adventkor ez az idõjárás, de azért nem tiltakozunk, hogy a természet

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester

Bodorkós Ferenc polgármester Gencsapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről szóló polgármesteri beszámolót elfogadja. Gencsapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés I. Előzmények támogatásra alkalmasnak

Előterjesztés I. Előzmények támogatásra alkalmasnak Előterjesztés "Funkcióbővítő rehabilitáció KMOP-2009-5.2.2/B kódszámú Pest megyei településközpontok fejlesztése integrált településfejlesztés Pest Megyében című pályázattal összefüggő kérdésekről I. Előzmények

Részletesebben

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület 4 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület 4 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 1.-én, az önkormányzat házasságkötő termében 13 órai kezdettel megtartott, telefon útján összehívott, soron

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete június 18-i rendkívüli ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete június 18-i rendkívüli ülésén JEGYZŐKÖNYV Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2008. június 18-i rendkívüli ülésén Jelen vannak: Csép Györgyné alpolgármester Bor József Dezső, Farkas Károly, Horváth István, Kasó László, Mercsek

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készület Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 26-án 11.30 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont: Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23. napján du. 18.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő- testületének Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2010. december 14-én tartott üléséről. Jelen vannak: Zrinszki István B.Tóth Attila

Részletesebben

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-600 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-600 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-600 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Szám: I/1-50/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2006 február 13-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2006 február 13-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2006 február 13-i ülésére Tárgy: A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde udvari játékainak átalakítása, pótlása Előadó: Igmándyné Hebling

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Balatonszőlős Önkormányzata Képviselő-testületének tagjai részéről:

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Balatonszőlős Önkormányzata Képviselő-testületének tagjai részéről: Jegyzőkönyv Készült: Balatonszőlős község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 25-én, 15:00 órai kezdettel Dörgicse, Pécsely és Vászoly községek Önkormányzatainak Képviselőtestületeivel közösen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. augusztus 16- án a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: dr. Kormányos László polgármester Dékányné dr. Balogh Andrea alpolgármester Barna

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető, Ludman Lajos TVG Kft.

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető, Ludman Lajos TVG Kft. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. április 03-án de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatalban a Városi Önkormányzat képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Boros Lajosné, Juhász

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-i ülésére 3324-1/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-i ülésére Tárgy: A 2412 hrsz-ú ingatlan értékesítése az ipari területből Az előterjesztést

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontotokat elfogadta:

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontotokat elfogadta: Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 3-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Véh László polgármester Gubics

Részletesebben

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 466-133, fax: 566-023. J e g y z ő k ö n y v

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 466-133, fax: 566-023. J e g y z ő k ö n y v Ügyiratszám: 20-15/2009. Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 466-133, fax: 566-023 J e g y z ő k ö n y v Készült: Az ülés helye: Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottsága 2010. október 14.-én 15 45 órakor megtartott nyílt ülésén. A bizottsági ülés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Balatonszőlős Önkormányzatának Képviselő-testület tagjai részéről: Kósáné Szakonyi Zsuzsanna képviselő

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Balatonszőlős Önkormányzatának Képviselő-testület tagjai részéről: Kósáné Szakonyi Zsuzsanna képviselő Jegyzőkönyv Készült: Pécsely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 7-én, 17:00 órai kezdettel Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testületével közösen - megtartott Képviselő-testületi

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1 Szám: 1/205- /2013. Pékné dr. Csefkó Judit E L Ő T E R J E SZ T É S A Képviselő-testület 2013. február 7--i ülésére Tárgy:

Részletesebben

J A V A S L A T a 2013. évi városi imázs költségvetési keret felosztására

J A V A S L A T a 2013. évi városi imázs költségvetési keret felosztására J A V A S L A T a 2013. évi városi imázs költségvetési keret felosztására Ózd, 2013. március 28. Előterjesztő: Városimázsért és Nemzetközi Kapcsolatokért Felelős Tanácsnok Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár megjelenése a helyi nyomtatott és elektronikus médiában Előterjesztő:

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester

Bodorkós Ferenc polgármester Gencsapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről szóló polgármesteri beszámolót elfogadja. Gencsapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

1. melléklet a 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez. Pályázati felhívás-minta

1. melléklet a 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez. Pályázati felhívás-minta 1. melléklet a 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez Pályázati felhívás-minta P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Kazincbarcika város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati

Részletesebben

19. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA ... 13/2013. (X.22.) számú rendelet A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

19. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA ... 13/2013. (X.22.) számú rendelet A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól 19. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 22. napján megtartott soron kívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből... RENDELETEK MUTATÓJA 13/2013.

Részletesebben

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet XVII. évfolyam - 2. szám 2016. Február A Magyar Kultúra Napjára kisiskolásoknak és óvodásoknak kiírt rajzpályázatra több, mint 40 rajz érkezett. Ennek eredményhirdetése következett, az eredmények a következők

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Javasolja az alábbi napirend tárgyalását:

Jegyzőkönyv. Javasolja az alábbi napirend tárgyalását: Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. április 3-án 8 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jegyzői iroda Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének április 2-án 17 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének április 2-án 17 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. április 2-án 17 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben

A Piactér üzemeltetésének megszüntetésére irányuló kérelem megvitatása

A Piactér üzemeltetésének megszüntetésére irányuló kérelem megvitatása Az előterjesztés száma: 151/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2014. december 3-án, 18-órakor megtartandó ülésére A Piactér üzemeltetésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 16-án 17. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Tárgy: Javaslat a Budakalász Egészségház projekt helyszínének meghatározására és ütemezésére.

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Tárgy: Javaslat a Budakalász Egészségház projekt helyszínének meghatározására és ütemezésére. BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám:34/2011. K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 15-én megtartott rendes, nyílt ülésén készült

Részletesebben

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/ÁPRILIS. Tisztelt Olvasó!

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/ÁPRILIS. Tisztelt Olvasó! A pécsváradi Tourinform iroda HÍRLEVELE 2014/ÁPRILIS Tisztelt Olvasó! Ön a pécsváradi Tourinform Iroda 2014. évi negyedik hírlevelét olvassa, amellyel célunk, hogy mind partnereinket, mind pedig az érdeklődőket

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-9/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. április 30-i rendes nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. április 30-i rendes nyílt ülésére Iktatószám: 4/ /2015. Tárgy: Vegyes ügyek. ELŐTERJESZTÉS Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes nyílt ülésére Előterjesztő: Szabó László polgármester Az előterjesztést

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai 51/2011. (IV. 12.) számú Képviselő-testületi határozat Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Fülöp Attila Gerõfi

Részletesebben

17. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i rendes ülésére

17. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i rendes ülésére 17. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 15-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár város 2017. évi rendezvénynaptára Előterjesztő:

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011.

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. évi költségvetése Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte II. sz. melléklet.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 26-án 19 00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 26-án 19 00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. TOLNA MEGYE BOGYISZLÓ KÖZSÉG Szám: /2012.. sz. példány Jegyzőkönyv Készült Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 26-án 19 00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Részletesebben

15/2016. (02.16.) Kt. határozat

15/2016. (02.16.) Kt. határozat 15/2016. (02.16.) Kt. határozat Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gazdaságfejlesztési tervről, valamint a Forrástérképről szóló beszámolót elfogadja. 16/2016. (02.16.) Kt. határozat

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére 5604-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2016. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Költségek: összeg főösszeg % limit % Előkészítés: 15 215 000 6,69%

Költségek: összeg főösszeg % limit % Előkészítés: 15 215 000 6,69% Szám: 1/2010. (I. 12.) Kt. határozat Tárgy: Körzeti Iskola és Óvoda bővítési projektjének elfogadása Halmaj község Képviselő-testülete Körzeti Iskola és Óvoda bővítési és rekonstrukciós projektjére vonatkozó

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2005. május 5-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Távol maradt: Pergõ Margit Nyírõ István Punk

Részletesebben

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről JEGYZŐKÖNV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. június 17-i rendkívüli üléséről Az ülés helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti díszterme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből: 205/2008.(X.31.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a A Hajdúhadházi Bocskai István Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tetőtér beépítésének befejezési üteme

Részletesebben

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FŐ ÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: E 20543 11

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Falugazdász tájékoztatója az agrár gazdaság helyzetéről és a támogatási lehetőségekről Írásos előterjesztés a

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA könyvéből: 120/2012.(VI.28.) sz. képviselő-testületi határozat: A Képviselő-testület tudomásul vette a rendőrkapitány közbiztonság helyzetéről szóló beszámolóját. könyvéből: 121/2012.(VI.28.) sz. képviselő-testületi

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján!

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a képviselő-testület 2014. május 14-ei ülésére. Készítette: Müller Kinga Intézményi Irodavezető Tárgy: Corvin Művelődési Ház magasabb vezetői

Részletesebben

K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. 129/2016. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. június 29-i nyilvános ülés módosított napirendi pontjait elfogadja az alábbiak alapján: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról. 2.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina Szám: D-57-10 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

11. Jegyzőkönyv. 2./ Javaslat Egyházasdengeleg Község Önkormányzata vagyonáról szóló rendelet megalkotására

11. Jegyzőkönyv. 2./ Javaslat Egyházasdengeleg Község Önkormányzata vagyonáról szóló rendelet megalkotására 11. Jegyzőkönyv Készült: Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2013. július 2-án 13.00 órától megtartott üléséről. Jelen vannak:, Berkes Balázs polgármester, Jakus Árpádné, Kovácsné

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Közösségi ház tetőterének beépítési lehetőségeiről

ELŐTERJESZTÉS. A Közösségi ház tetőterének beépítési lehetőségeiről ELŐTERJESZTÉS A Közösségi ház tetőterének beépítési lehetőségeiről Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási Bizottsága 2013. március 18-án tartott ülésén, a 2013. évi intézmény-felújítás

Részletesebben

Előterjesztés Parkoló kialakításhoz támogatási kérelem. Tisztelet Képviselőtestület

Előterjesztés Parkoló kialakításhoz támogatási kérelem. Tisztelet Képviselőtestület Előterjesztés Parkoló kialakításhoz támogatási kérelem Tisztelet Képviselőtestület Kecskés Szabina Répcelak, Petőfi S. utca 19. szám alatti lakos, mint egyéni vállalkozó azzal a kéréssel fordult az Önkormányzat

Részletesebben

Szám: 192-3/2016. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének március 29. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 192-3/2016. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének március 29. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 192-3/2016. NAGYTEVEL Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 29. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült könyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8562 Nagytevel, Kossuth u.

Részletesebben

Tárgy: Zamárdi egyszeri hozzájárulása a 2013.évi városkörnyéki üdülő-orvosi ellátáshoz Előterjesztő: Kovács Nóra intézményvezető Polgármesteri Kabinet

Tárgy: Zamárdi egyszeri hozzájárulása a 2013.évi városkörnyéki üdülő-orvosi ellátáshoz Előterjesztő: Kovács Nóra intézményvezető Polgármesteri Kabinet Siófok Város Gondozási Központja 8600 Siófok, Korányi S. u. 1/a Telefon: 84-311-013 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013-11-25. Dr. Pavlek Tünde jegyző ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

K Á R Á S Z I független havilap. Önkormányzati hírek. A testület június hónapban több alkalommal informális keretek között ülésezett, tanácskozott.

K Á R Á S Z I független havilap. Önkormányzati hírek. A testület június hónapban több alkalommal informális keretek között ülésezett, tanácskozott. 2015. július 3. K Á R Á S Z I független havilap XVIII. évfolyam 7. szám Önkormányzati hírek A testület június hónapban több alkalommal informális keretek között ülésezett, tanácskozott. A 20 éves testvérkapcsolat

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT. Közbeszerzési eljárás előkészítésére háziorvosi rendelő felújítására és gyógyszertárral való bővítésére

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT. Közbeszerzési eljárás előkészítésére háziorvosi rendelő felújítására és gyógyszertárral való bővítésére BUDAPEST XXI.KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT Közbeszerzési eljárás előkészítésére háziorvosi rendelő felújítására és gyógyszertárral való bővítésére Készítette: Lombos Antal ágazatvezető

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 117/2013. (IX.25.) Helyi önkormányzatok működőképessége

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 7-i rendkívüli ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 7-i rendkívüli ülésére 6. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 7-i rendkívüli ülésére Tárgy: A 2013. évi Tanyafejlesztési Program keretében pályázatok benyújtása Az előterjesztést

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2008/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14.00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV

9. számú JEGYZŐKÖNYV 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. április 29. napján 18 óra 30 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott nyílt rendkívüli Képviselőtestületi

Részletesebben

460/2012. (XI. 12.) számú Képviselő-testületi Határozat

460/2012. (XI. 12.) számú Képviselő-testületi Határozat 460/2012. (XI. 12.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt Oktatási intézmények fejlesztése

Részletesebben