Éves munkaterv MÁKSZEM ÓVODA 2013 / Ph. Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: Gyöngyösi Mária

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Éves munkaterv MÁKSZEM ÓVODA 2013 / 2014. Ph. Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: Gyöngyösi Mária"

Átírás

1 MÁKSZEM ÓVODA Éves munkaterv 2013 / 2014 Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: Nevelőtestület nevében: Varga Szilvia Gyöngyösi Mária. aláírás Legitimációs eljárás Szülői Közösség nevében: Lázár Gyöngyike.. aláírás A dokumentum jellege: NYILVÁNOS aláírás Ph.

2 Tartalom I. AZ INTÉZMÉNY ÉVES MUNKATERVÉNEK TÖRVÉNYI HÁTTERE... 3 II. HELYZETKÉP... 4 III. A NEVELÉSI ÉV KIEMELT CÉLJAI ÉS FELADATAI... 5 IV. BELSŐ FEJLESZTÉSI TERVEINK... 6 V. SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSEK... 7 VI. NEVELŐTESTÜLETI ÉRTEKEZLETEK... 8 VII. SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEK... 8 VIII. AZ ÓVODAI SZÜLŐI SZERVEZET ÉRTEKEZLETEI... 9 IX. NEVELÉS NÉLKÜLI MUNKANAPOK RENDJE... 9 X. KAPCSOLATTARTÁS TÁRSINTÉZMÉNYEKKEL... 9 XI. CSOPORTBEOSZTÁS XII. HETIREND XIII. PEDAGÓGUSOK MUNKAIDŐBEOSZTÁSA XIV. ÜGYVITELI ÉS TECHNIKAI DOLGOZÓK MUNKAIDŐBEOSZTÁSA XV. A NEVELÉSI ÉV RENDJE XVI. AZ ÜNNEPEK RENDJE XVII. A NEVELÉSI ÉV PROJEKTJEI XVIII. A NEVELÉSI ÉV ESEMÉNYNAPTÁRA XIX. ÓVODAPEDAGÓGUSI ÉRTEKEZLETEK, BELSŐ TOVÁBBKÉPZÉSEK XX. DAJKÁK ÉRTEKEZLETEI XXI. AZ INTÉZMÉNYVEZETÉS ELLENŐRZŐ ÉS ÉRTÉKELŐ TEVÉKENYSÉGE XXII. A FEJLESZTŐ PEDAGÓGUS MUNKATERVE XXIII. GYERMEKVÉDELEM XXIV. KÖRNYEZETVÉDELMI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE XXV. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

3 I. AZ INTÉZMÉNY ÉVES MUNKATERVÉNEK TÖRVÉNYI HÁTTERE évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról. 326/2013 (VIII.30.) Korm.rend. a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról. A fenntartó helyi rendeletei. a Mákszem Óvoda működését és pedagógiai tevékenységét meghatározó dokumentumok, nevelőtestületi határozatok. 3

4 II. HELYZETKÉP Intézményünk jellemző adatai: MÁKSZEM ÓVODA 2040 Budaörs, Patkó u. 2. OM azonosító: Tel.: Fax.: A Mákszem Óvoda alkalmazottainak száma: Engedélyezett álláshelyek ig től Álláshely megnevezése fő Álláshely megnevezése fő Intézményvezető 1 Intézményvezető 1 Intézményvez.-helyettes 1 Intézményvez.-helyettes 1 Óvodapedagógus 7 Óvodapedagógus 7 Fejlesztőpedagógus 1 Fejlesztőpedagógus 1 Pedagógiai asszisztens 0,5 Pedagógiai asszisztens 1 Dajka 4 Dajka 4 Óvodatitkár 1 Óvodatitkár 1 Karbantartó 1 Karbantartó 1 Takarító 0,5 Takarító 0,5 Konyhai dolgozó 1 Konyhai dolgozó 1 Gondozónő-takarító 0,5 Álláshelyek összesen: 18 Álláshelyek összesen: 19 A Mákszem Óvoda férőhelyeinek és kihasználtságának mutatói: Nevelési évek Férőhelyek száma: Felvett gyermekek száma: 2013/ fő 100 fő 100% A Mákszem Óvoda csoportjainak gyermeklétszáma: Kihasználtság: október 1. május 31. Név: Mókus Maci Méhecske Süni Korcsoport: Kis (3-4) Vegyes ( ) Köz.-nagy (5-6) Kis-köz. (4-5) Létszám: 24 fő 23 fő 28 fő 25 fő Összesen: 100 fő 4

5 A Mákszem Óvodában biztosított fejlesztési-nevelési ellátások: Alapfeladatként: Egyéni fejlesztés, tehetséggondozás: az egyéni felmérések után Urbanczykné Gyarmati Csilla fejlesztőpedagógus foglalkozik a gyermekekkel. Logopédiai ellátás: a beszédhibás gyermekkel a Pedagógiai Szakszolgálat Logopédiai Tagintézményének munkatársa foglalkozik hetente két alkalommal. A Csillagfürt Óvoda gyógytestnevelője hetente két alkalommal foglalkozik a tartásjavító tornára kiszűrt gyermekekkel. Pszichológiai ellátás: óvodapszichológus kéthetente egy alkalommal segíti az óvoda pedagógiai munkáját. Várja a szülők megkeresését nevelési gondjaikkal. A Köznevelési Törvény CXC. 35 (2) alapján az egyházak által kezdeményezett hit- és vallásoktatás lehetőségét biztosítjuk az óvodában az óvodai foglalkozásoktól elkülönítve, a nevelési időnek nem minősülő időkeretben. III. A NEVELÉSI ÉV KIEMELT CÉLJAI ÉS FELADATAI A nevelési év kiemelt céljait és feladatait a 2012/13-es nevelési év mérései, értékelései, az éves beszámoló, valamint az óvodavezetői pályázat alapján jelöltük ki. Célok: o A módosított pedagógiai program hatályba léptetése, megvalósítása a nevelési év során. o A Környezettudatos munkaközösség feladatainak továbbvitele, hatékony megvalósítása. o Pedagógus életpálya modell kihívásainak megfelelés. o A Nemzeti Pedagógus Karról szóló rendelkezések megismerése, tudatosítása. o Dajkák továbbképzésének folyatatása, III. Országos Dajka Konferencia, HACCP oktatás o A dajkai tevékenység szerepének helye, fontossága a mindennapi nevelő munkában. o Óvoda weboldalának naprakész vezetése és szerepének növelése és tudatosítása a szülők tájékoztatásában. 5

6 Feladatok: o A feladat és munkakörök egyértelmű meghatározása és a nevelési év indításához szükséges új feladatok, valamint a munkaköri leírások átadásaátvétele. o Az új dolgozók (3 óvodapedagógus, 1 pedagógiai-asszisztens és 1 gondozónőtakarító) beilleszkedésének segítése a nevelőtestületi és az alkalmazotti közösségbe. o A pedagógus portfóliók elkészítése. o A teljes körű intézményi önértékelés elvégzése. o Az óvoda bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú nyílt napok tartása. o A Budaörsi Mákszem Óvodáért Alapítvány működtetése. IV. BELSŐ FEJLESZTÉSI TERVEINK Szakmai, pedagógiai terveink A hatályba lépett évi CXC. sz. törvény a nemzeti köznevelésről, valamint a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012 (VIII.28.) Korm. rendelet és az óvoda önállóvá válása okán az óvoda módosított szakmai (Pedagógiai Program) és működési dokumentumainak (SZMSZ, Házirend) alkalmazása. Az óvoda hagyományai alapján a környezettudatos magatartás és egészséges életmód kialakítására helyezzük a hangsúlyt. A nevelési év folyamán az óvoda előkertjében Madárbarát mintakert tanösvény -t alakítunk ki. A néphagyományőrzés megismertetése, felelevenítése, annak játékos gyakorlása továbbra is teret kap óvodai nevelésünk mindennapjaiban. A pedagógiai program módosításának szellemében szervezzük meg a nevelési év projektjeit és alakítjuk, formáljuk óvodánk arculatát. A kidolgozott projektek segítik a pedagógusok tervezőmunkáját, az óvodai nevelés, tanulás gyakorlati megvalósítását. A mozgáskotta használatának bevezetése. Óvodánk csoportjainak életében, mindennapjaiban használjuk a népi kultúrából átörökített énekes játékokat, kézműves technikákat, meséket, mondókákat. Tárgyi fejlesztések Az ábrázoló tevékenységekhez jó minőségű alapanyagok biztosítása. Az óvoda árnyékolásának továbbvitele, a nyaki tag rolettával való ellátásának folytatása. Gyermekméretű étkészletek és ágyneműk pótlása, folyamatos beszerzése. 6

7 Az óvoda folyamatos beázásának megoldása új tetőszerkezet ráépítéssel. A hiányzó helyiségek (nevelői szoba, könyvtár, pedagógusöltöző, család és fejlesztőszoba) kialakítása is megtörténhet a tetőtérben. A Madárbarát mintakert tanösvény kialakításához szükséges eszközök beszerzése. Udvari mozgásos tevékenységekhez szükséges játékeszközök beszerzése. Az udvari füves területek folyamatos füvesítésének, locsolásának megoldása. A tálaló konyha légkondicionálásának megoldása, INOX fali polc beszerzése. További 1 szőnyeg beszerzése a mozgáskottához. Babakonyha bútorzat cseréje a Mókus csoportban. Személyi fejlesztések A nevelőtestület felkészítése a pedagógus portfólió összeállítására. A Pedagógus életpálya modell előírásai és a minősítési rendszer megismerése. Felkészültség növelése a tehetséges gyermekek tehetséggondozásával kapcsolatban. A nevelőtestület ismereteinek bővítése a környezettudatos nevelés hatékony megvalósítása érdekében. Szakvizsgázott pedagógusok számának növelése, 1 fő beiskolázása fejlesztőpedagógiai szakirányra. V. SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSEK A továbbképzés Megnevezése Költsége Résztvevője Országos Tanévindító Konferencia Mód-Szer-Tár Kft. Országos Óvodapedagógiai Évnyitó Óvodai Mesezene továbbképzés (aug.27.) A Pedagógus Portfólió kötelező elkészítésének gyakorlati lépései Óvodai Mesezene továbbképzés (okt.1.) Térítésmentes 1 fő intézményvezető 1fő intézményv.-helyettes 9.500,- Ft/fő 1 fő int.vez.-helyettes Térítésmentes 1 fő fejlesztőpedagógus 2 fő nagy csop.óvodaped ,- Ft 1 fő óvodatitkár Térítésmentes 2 fő nagy csop.óvodaped. 2 fő középs. csop.óvodap. XV. Országos Szakértői Konferencia ,-Ft/fő 1 fő intézményvezető Korszerű óvodavezetés feladatok és kihívások az új előírások szerint Térítésmentes 1 fő intézményvezető 1 fő int.vez.-helyettes 1 fő min.ir.munk.köz.vez. Őszi Pedagógiai Nap (11.21.) Térítésmentes Nevelőtestület Mód-Szer-Tár Kft. III. Országos Dajkai Konferencia 1 fő térítésment. 1fő 6.000,- Ft 2 fő dajka 7

8 Gyakornokok és mentoraik konzultációja Pedagógus portfólió készítése (12.04.) Térítésmentes Térítésmentes 1 fő mentor 1fő gyakornok 11 fő óvodapedagógus 1 fő óvodatitkár Tavaszi Pedagógiai Nap Térítésmentes Nevelőtestület Szinten tartó elsősegélynyújtó pedagógus továbbképzés Aktuális tanügy-igazgatási, munkáltatói és gazdálkodási feladatokkal összefüggő képzések ,- 1 fő óvodapedagógus ,- Ft/alkalom Intézményvezető, Intézményvez.-helyettes VI. NEVELŐTESTÜLETI ÉRTEKEZLETEK Időpont Téma Alkalmazotti és nevelőtestületi értekezlet. (PP, SZMSZ, Házirend) Éves munkaterv megvitatása, elfogadása Félévzáró értekezlet Nevelési évet záró értekezlet, éves beszámoló elfogadása. Fenntartó által szervezett óvodavezetői értekezletek: minden hónap első csütörtökjén Óvoda vezetőségi ülések: minden hónap második keddjén (az aktualitások függvényében). Nevelőtestületi szakmai megbeszélések: minden héten kedden (az aktualitások függvényében). VII. SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEK Időpont febr. Téma Újonnan felvett gyermekek szülei részére ismerkedő szülői értekezlet. A szükséges információk nyújtása, befogadás megbeszélése. Családlátogatások ütemezése. Nevelési évet nyitó szülői értekezletek, tájékoztatás az első féléves programokról. Félévet záró értekezlet, beiskolázási lehetőségek és feladatok. Meghívott vendégek: iskolavezetők, alsós tanítók A második félévi programok megbeszélése, ismertetése. Méhecske és Maci csoportokban. Nevelési év tavaszi félévét nyitó értekezlet. Süni és Mókus csoportokban. 8

9 VIII. AZ ÓVODAI SZÜLŐI SZERVEZET ÉRTEKEZLETEI Időpont Téma A 2013/14-as nevelési év Munkatervének véleményezése Szülői Szervezet ülése, a Szülői Szervezet elnökének és helyettesének megerősítése, az újonnan belépő szülői képviselők bemutatása. Vállalt feladatok, éves Szülői Szervezet munkatervének megbeszélése, jóváhagyása. Alapítvány működtetésében való részvétel megbeszélése A második félév programjainak megbeszélése /14-as nevelési év Éves beszámolójának véleményezése. IX. NEVELÉS NÉLKÜLI MUNKANAPOK RENDJE Időpont Téma Szakmai nap: Környezettudatos magatartásra neveléssel kapcsolatos továbbképzés, szakmai kirándulás Őszi Pedagógiai Nap Pedagógus portfólió szerepe tavasza Tavaszi Pedagógiai Nap Nevelési évet záró értekezletek Később kijelölendő Szakmai továbbképzés X. KAPCSOLATTARTÁS TÁRSINTÉZMÉNYEKKEL Cél: A kialakult együttműködési rendszereket továbbépítve, jó hatékonysággal kívánjuk működtetni. Partnereink egy részével a nevelési évben partneri igény- és elégedettségmérést végzünk, mely segít jövőbeli feladataink kitűzésében. 9

10 Nyitunk a többi intézmény felé: Tervezzük a jó kapcsolat alakítását, folytatását a bölcsődével kölcsönös látogatások szervezésével. Kapcsolattartó: mindenkori kiscsoportos óvodapedagógus Mikló Ildikó Éva Meghívjuk az alsós tanítókat a januári összevont óvodai szülői értekezletre, így közvetlen tájékoztatást kapnak a szülők az egyes iskolák programjáról, beiskolázási lehetőségeiről. Kapcsolattartó: mindenkori nagycsoportos óvodapedagógus Kériné Bódy Emese Családsegítő Központ, Esély Gyermekjóléti Szolgálat elérhetőségét biztosítjuk a szülőknek, esetmegbeszéléseiken, értekezleteiken részt veszünk. Kapcsolattartó: gyermekvédelmi felelős Varga Szilvia A Pedagógiai Szakszolgálat és Logopédiai Tagintézményének szakembereivel jó az együttműködés, szakmai együttműködésük folyamatos, korrekt a fejlesztőpedagógusunkkal. Kapcsolattartó: Urbanczykné Gyarmati Csilla fejlesztőpedagógus Az egészségügyi kapcsolaton belül a védőnői szolgálat működik, az óvoda orvosával szorosabb kapcsolat kialakítására törekszünk. Kapcsolattartó: Miehle Anna, intézményvezető-helyettes A város közművelődési intézményeivel (Művelődési Ház, Budaörsi Latinovits Színház, Múzeumok) és civil szervezeteivel is felvesszük a kapcsolatot amennyiben rendezvényeik az óvodás korosztály részére szerveződnek. Kapcsolattartó: Kósa Réka óvodapedagógus XI. CSOPORTBEOSZTÁS Csoport Évfolyam Létszám Pedagógusok Méhecske Maci Süni Mókus Nagy csoport (5-6é) Vegyes csoport ( é) Középső csoport (4-5é) Kis csoport (3-4é) 28 fő 23 fő 25 fő 24 fő Kériné Bódy Emese Dávidné Fodor Judit Kósa Réka Szilágyiné Dékány Edit Miehle Anna Varga Szilvia Bognár Miklósné Mikló Ildikó Éva Ped.assziszt./ Dajka Réti Borbála Rátonyi-Zemp. Krisztina Pataki Józsefné Pap Sándorné Mukri Erika Kissné Mészáros Ildikó 10

11 XII. HETIREND A tevékenységek formája a céloknak és feladatoknak megfelelően kötetlen, illetve kötött formában, rugalmas időkeretben történik. Mókus (3-4é.) csoport Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Mese-vers Mozgás Mese-vers Külső világ Rajzolás, Ének-zene, énekes tevékeny mintázás, játék, gyermektánc megismerése kézimunka Süni (4-5é.) csoport Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Mozgás Külső világ tevékeny megismerése (környezeti) Táncház (népi dalos, táncos játékok) Rajzolás, mintázás, kézimunka Ének-zene, énekes játék, tánc Külső világ tev. megism. (formai, mennyiségi) Mese-vers Mese-vers Tartásjavító torna Tartásjavító torna Táncház (népi dalos, táncos játékok) Méhecske (5-6é.) csoport Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Külső világ tevékeny megismerése (környezeti) Mese-vers Táncház (népi dalos, táncos játékok) Külső világ tev. megism. (formai, mennyiségi) Rajzolás, mintázás, kézimunka Mozgás Külső világ tevékeny megismerése (környezeti) Táncház (népi dalos, táncos játékok) Ének-zene, énekes játék, tánc Tartásjavító torna Rajzolás, mintázás, kézimunka Mese-vers Tartásjavító torna Maci ( é.) csoport Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Külső világ tevékeny megismerése (környezeti) Táncház (népi dalos, táncos játékok) Mozgás Külső világ tev. megism. (formai, mennyiségi) Rajzolás, mintázás, kézimunka Ének-zene, énekes játék, tánc Táncház (népi dalos, táncos játékok) Rajzolás, mintázás, kézimunka Mese-vers Tartásjavító torna Ének-zene, énekes játék, tánc Mese-vers Tartásjavító torna 11

12 XIII. PEDAGÓGUSOK MUNKAIDŐBEOSZTÁSA S. Név Hét Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Össz Gyöngyösi Mária intézményvezető Kériné Bódy Emese óvodapedagógus Dávidné Fodor Judit óvodapedagógus Mikló Ildikó Éva óvodapedagógus Bognár Miklósné óvodapedagógus Kósa Réka óvodapedagógus Szilágyiné Dékány Edit óvodapedagógus Miehle Anna int.vez.helyettes Varga Szilvia óvodapedagógus *Urbanczykné Gyarmati Csilla fejlesztőpedagógus :00 11:00-11:00-7:30-7:00-13:00 11:00-10:30-7:00 13:00 7:30-12:30 12:00 10:30-7:30-7:30-12:30 11:30-16:30 11:00-13:00 8:00-16:50 *Munkaideje tartalmazza a napi 20 perc ebédszünetet. 12:00-15:30 7:00-13:00 11:00-11:00-7:30-13:30 13:00 11:00-11:00-13:00 7:30-12:30 12:00 10:30-7:00-13:30 7:30-12:30 11:30-16:30 11:00 7:30-13:30 8:00-15:20 12:00-15:30 13:00 11:00-11:00-13:00 7:30-13:30 11:00-11:00-7:30-13:30 7:00-12:30 12:00 11:00-7:30-13:30 7:30-12:30 11:30-16:30 10:30-7:00 13:30 8:00-14:20 A Mákszem Óvoda nyitási (6 óra) és zárási (18 óra) rendje 1. hét 12:00-15:00 7:30-13:00 11:00-11:00-7:00-13:30 7:00-13:00 11:00-10:30-7:30 13:30 12:00 12:00 11:00-13:00 7:30-12:30 12:00-16:30 10:30-7:30-8:00-13: :00-13:30 11:00 11:00-7:30-13:30 13:00 11:00-11:00 13:00 7:30-12:00 12:00 11:00 7:00-13:00 8:00-12:00 12:00-16:30 11:00 7:30 13:30 8:00-13:20 Napok Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Nyit Méhecske Mókus Méhecske Maci Mókus Zár Süni Mókus Méhecske Méhecske Maci A Mákszem Óvoda nyitási (6 óra) és zárási (18 óra) rendje 2. hét Napok Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Nyit Süni Mókus Méhecske Maci Mókus Zár Méhecske Maci Méhecske Mókus Mókus

13 XIV. ÜGYVITELI ÉS TECHNIKAI DOLGOZÓK MUNKAIDŐBEOSZTÁSA S. Név Hét Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Össz. Rátonyi- 1. Zempléni 8:00-8:00-8:00-8:00-8:00- Krisztina 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 20 Ped.-asszisztens 2. Mukri Erika 8:00-8:00-8:00-8:00-8: Ped.-asszisztens *Réthi Norbert óvodatitkár Kissné Mészáros Ildikó dajka Pataki Józsefné dajka Pap Sándorné dajka Réti Borbála dajka Turai Józsefné gondozónő-tak. *Kluzsán Lászlóné konyhai dolgozó *Marton József karbantartó Réthi László takarító :00-15:20 *Munkaideje tartalmazza a napi 20 perc ebédszünetet. 7:00-15:20 7:00-15:20 7:00-15:20 12:00 7:30-16:20 10:00-10:00-10:00-10:00-10:00 12:00 7:30-16:20 10:00-10:00-10:00-10:00-10:00 12:00 7:30-16:20 10:00-10:00-10:00-10:00-10:00 12:00 7:30-16:20 10:00-10:00-10:00-10:00-10:00 12:00 8:00-14:20 10:00-10:00-10:00-10:00-10:00 7:00-15:20 14:20-22:00 14:20-22:00 14:20-22:00 14:20-22:00 14:20-22:

14 XV. A NEVELÉSI ÉV RENDJE A nevelési év első napja: szeptember 1. A nevelési év utolsó napja: augusztus 31. A téli szünet idejére december január 3-ig a városban egy óvoda biztosít ügyeletet. Az óvoda nyári nyitva tartása Öt hét zárás: június 16 július 20. (ügyeleti ellátást biztosít a Csillagfürt Óvoda) Öt hét ügyeleti ellátás: július 21 - augusztus 22. (Mákszem Óvoda és a Csillagfürt Óvoda) Nyitás: augusztus 25. (hétfő) február 15-ig a zárva tartás pontos időpontját és ügyeleti lehetőség kiírását a szülők részére közzétesszük. A nevelőtestület pedagógiai célra öt munkanapot nevelés nélküli munkanapként használ fel. Ezek időpontjáról 7 nappal előbb tájékoztatjuk a szülőket. A zárva tartás idejére a szülők igényei alapján ügyeletet szervezünk XVI. AZ ÜNNEPEK RENDJE A nemzeti és óvodai ünnepek megünneplésének tervezett rendje és időpontjai Dátum Esemény Felelős Szintjei Maci csoport Mikulás az óvodában Csoport óvodapedagógusai Karácsonyi ünnepi koncert Maci csoport Óvodai Farsangi délelőtt zenés műsor Csoportos megemlékezés nemzeti ünnepünkről Süni csoport óvodapedagógusai Óvodapedagógusok Csoport és óvodai Csoport Családi nap Óvodapedagógusok Óvodai Anyák napi köszöntés Óvodapedagógusok Csoport Gyermeknap az óvodában Nagyok búcsúünnepsége az óvodától Maci és Méhecske csoport óvodapedagógusai Maci és Méhecske csoport óvodapedagógusai Óvodai Csoport 14

15 XVII. A NEVELÉSI ÉV PROJEKTJEI A projekt Időszaka Neve Kiemelt feladatai Közlekedés Szept. 22. Autómentes nap Állatok Okt. 4. Állatok világnapja Ősz Szüret, betakarítás Szüret (alma, szőlő, dió) Őszi gyümölcsök, zöldségek, termések Ősz kincsei Dömötör napi vásár Nov. 10. Márton nap Természet változásai (öltözködés, időjárás, színek) Mikulás Dec. 6. Mikulás Dec. 7. Bábszínház Luca Dec. 13. Luca nap Luca napi hiedelmek, népszokások megismertetése Adventi előkészületek Fenyőfaállítás Karácsonyi Karácsonyi ajándékkészítés ráhangolódás Család-emberi szeretet, kapcsolatok a családban Tél Családi adventi készülődés az óvodában Napszakok változása Világosság-sötétség Természet jellemzői télen (időjárás, öltözködés, téli Alvó természet csapadék, kísérletek) Újév, újévi köszöntések Az emberi test / Orvos gyógyító munkája Elsősegélynyújtó hét (Méhecske csoport) Farsang Kiszebáb égetése Tavasz Tavaszi zsongás Húsvét Földünk Anyák napja Irány a természet Iskolás leszek Óvodai farsang Természet változásai (öltözködés, időjárás, színek) Márc. 22. Víz világnapja Húsvétoló, húsvéti szokások ismertetése Locsolkodás Ápri. 22. Föld napja, környezetvédelem, kísérletezés Anyák napja Emberek közötti kapcsolatok Család, szeretet, emberi szerepek Természet szépségének megcsodálása Kirándulások Gyereknap az óvodában Nagycsoportosokkal készülünk az iskolára 15

16 XVIII. A NEVELÉSI ÉV ESEMÉNYNAPTÁRA Dátum Esemény Felelős június 13. Szülői értekezlet az újonnan felvett gyermekek szülei részére Maci és Mókus csoport augusztus 27. Városi óvodavezetői szakmai Team Intézményvezető 28. Alkalmazotti és nevelőtestületi értekezletek Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes 29. Városi Tanévnyitó Ünnepség Intézményvezető szeptember 18. Liver FC ovis focicsapat toborzója Kériné Bódy Emese, Kósa Réka 22. Autómentes nap Mikló Ildikó Éva mk.vez Madárovi program indítása-diavetítés (előadás 2 csoport részére) Őszi termésköszöntő (Mákszem Néptánccsoport fellépése a Zippel-Zappel Óvodában) Nevelőtestületi és alkalmazotti nevelési évet nyitó értekezlet Mikló Ildikó Éva mk.vez. Bognár Miklósné óvodapedagógus Intézményvezető 26. OviFoci Zsiráf kupa Méhecske és Maci csoport 30-okt 6. október folyamatos 11. Csoportos szülői értekezletek Nyíltnapok óvodapedagógusoknak az iskolákban Állatok világnapja Kirándulás a Budakeszi Vadasparkba a Madarász Ovi keretében csoportok óvodapedagógusai Kósa Réka Mikló Ildikó, Bognár Miklósné Méhecske és Maci csoport 16. Városi minőségfejlesztési TEAM Varga Szilvia mk. vezető 18. III. Országos Dajka Konferencia 20. Óvodai kiskert előkészítése a tavaszi munkálatokhoz Kissné Mészáros Ildikó Réti Borbála Méhecske és Maci csoport 25. Dömötör napi vásár Méhecske csoport 28. Szülői Közösség értekezlete Intézményvezető 16

17 Dajkai továbbképzés (HACCP) Intézményvezető 30. november Ped.-asszisztensek és dajkák szakmai délutánja (TEAM foglalkozás Holdfény U. Óvoda) 2 fő ped.-asszisztens 1 fő dajka 6. Óvodavezetői szakmai TEAM Intézményvezető 13. Érzelmi, erkölcsi, közösségi nevelés (Gyakorlati bemutató a Vackor Óvodában) érdeklődő óvodapedagógusok 13. A magyar nyelv napja óvodapedagógusok hete folyamatos Madarász Ovi diavetítés Tanösvény kialakításával kapcsolatos teendők Őszi Pedagógiai Nap: Pedagógus portfólió szerepe az életpálya modell bevezetése során Pedagógiai Szakszolgálat kérdőíveinek kitöltése Tájékozódás gyermekeink iskolai eredményeiről Maci és Méhecske csoportok Mikló Ildikó Éva mk.vez. 12 fő óvodapedagógus 1 fő óvodatitkár 4-5 éves korosztály óvodapedagógusai, fejlesztőpedagógus Volt nagycsoportos óvped., Intézményvez., min.mk.vez. 25. Adventi előkészületek megkezdése Mókus csoport folyamatos Téli dekoráció Méhecske csoport december 4. Pedagógus portfólió készítése: elméleti és gyakorlati segítségnyújtás az egyéni portfóliók elkészítéséhez és feltöltéséhez. minden óvodapedagógus, óvodatitkár 6. Mikulás az óvodában Maci csoport 6. Mikulás napi előadás Maci csoport 9. Fenyőfaállítás és karácsonyi díszítés az óvodában Méhecske csoport folyamatos Ünnepi dekoráció, gyertyagyújtások Mókus csoport 10. Családi adventi készülődés délután a szülőkkel Mókus csoport 11. Gyakornokok és mentoraik közös konzultációja (Csicsergő Óvoda) Varga Szilvia mentor Kósa Réka gyakornok 13. Luca nap Lucázás az óvodában Mókus csoport 18. Karácsonyi ünnepi koncert Maci csoport 23-jan 3. Városi ügyeleti időszak Intézményv., pedagógusok 17

18 január folyamatosan Szülői értekezletek Óvodapedagógusok 6-7. Újévi köszöntések, vígasságok a csoportokban Óvodapedagógusok 15. Intézményi konzultáció köznevelési szakértővel (8-9) Intézményvezető 15. Óvodavezetői szakmai TEAM (9-12) Intézményvezető 15. Városi minőségfejlesztési TEAM du ig Madarász Ovi keretében kirándulás a Margitszigetre Téli madárvédelem Óvodai ének, zene, énekes játék, gyermektánc (Csillagfürt Óvoda) de. Szakértői bizottsági vizsgálatok kezdeményezése, kontroll vizsgálat Min.mk.vezető Intézményvez.-helyettes Mikló Ildikó Éva mk.vez. Bognár Miklósné érdeklődő óvodapedagógus Méhecske és Maci csoport, fejlesztőpedagógus 24. Félévértékelő értekezlet. Intézményvezető 24. Szülői értekezlet tanköteles gyermekek szülei részére Intézményvezető 24. SZK értekezlet Intézményvezető 31-ig Szülők tájékoztatása gyermekük fejlődéséről Óvodapedagógusok február folyamatos Szülői értekezletek Mókus csoport folyamatos Farsangi díszítés Süni csoport ig Gyermekek informatikai kompetenciái: kognitív képességek fejlesztése (Kamaerdei Óvoda, bemutató tart Kisfalviné Lauber Andrea) Farsangi mulatság az óvodában (Zenés műsor) Tanköteles korba lépő óvodások iskolaválasztási szándékának jelzése érdeklődő óvodapedagógusok Süni csoport Méhecske és Maci csoportok, Intézményvezető 17. Kiszebáb égetése Süni csoport től március Madár Ovi (Diavetítés, tanösvény kialakítás) Egészséghét az óvodában Élj te is egészségesebben program Mikló Ildikó Éva munkaköz.vez. Mikló Ildikó Éva Varga Szilvia folyamatosan Tavaszi dekoráció Maci csoport 14. Csoportos megemlékezés nemzeti ünnepünkről Óvodapedagógusok 18

19 Óvodavezetői szakmai TEAM de. Erőszakmentes együttműködő kommunikáció pr. bemutatása Városi minőségfejlesztési TEAM du. Rendeletek közös értelmezése, további feladataink Rajz és vagy fotókiállítás az óvodában a víz témakörben Madár Ovi A víz világnapja Kirándulás Intézményvezető Intézményvezető-helyettes, Min.mk.vez. Mikló Ildikó Éva mk.vez. Mikló Ildikó Éva mk.vez. 24. Ovi olimpia Méhecske és Maci csoport április folyamatosan Óvodai kiskert beültetése, dugványozás, veteményezés Nemzetközi gyermekkönyv nap könyv szeretete, megbecsülése Az óvoda bemutatkozását szolgáló pedagógiai nyílt nap szülők számára: Óvodakukucskáló Föld világnapja: környezetünk szépítése, virágültetés, Planetárium látogatás Általános iskolai beíratás Méhecske és Maci csoport Óvodapedagógusok Maci csoport Méhecske, Maci csoport Mikló Ildikó Éva mk.vez. Intézményvezető 23. Tavaszi Pedagógiai nap Nevelőtestület Óvodai jelentkezések Intézményvezető május Akadályverseny Kamaraerdő Méhecske és Maci csoport 2. Anyák napi köszöntés Óvodapedagógusok 10 Madarak, fák napja Óvodapedagógusok Óvodavezetői szakmai TEAM de Éves célok és feladatok előkészítése Városi minőségfejlesztési TEAM du. Éves célok és feladatok előkészítése Intézményvezető Min.mk.vez. 23. Gyermeknap az óvodában Maci és Méhecske csoport 31-ig Szülők tájékoztatása a gyermekek fejlődéséről Óvodapedagógusok június 7 Nagyok búcsúünnepsége az óvodától Maci és Méhecske csoport 24. Évzáró munkatársi és nevelőtestületi értekezlet, nevelés nélküli munkanap Intézményvezető 19

20 XIX. ÓVODAPEDAGÓGUSI ÉRTEKEZLETEK, BELSŐ TOVÁBBKÉPZÉSEK Célja: Feladatok megbeszélése, tapasztalatok átadása, egységes nevelői szemlélet biztosítása. Értekezleteinket hetente keddi napokon tartjuk 13:15-14:45-ig. Ezeken az aktuális témákat, a soron következő feladatokat beszéljük meg. Az óvodán kívüli programokon, továbbképzéseken résztvevők a soron következő megbeszélésen adják át tapasztalataikat. Időpont Téma Felelős Nevelőtestüleit értekezlet Pedagógiai program, SZMSZ, Házirend elfogadása. A 2013/14-es nevelési év előkészítése Éves munkaterv feladatainak, céljainak, programterveinek konkretizálása, felelőseinek megnevezése. Éves munkaterv elfogadása. Új munkaköri leiratok kiadása, átvétele. A nevelési év kezdetének aktuális kérdései. Tűzvédelmi és munkavédelmi oktatás. Őszi projektek forgatókönyve, aktuális feladatok megbeszélése. Korszerű óvodavezetés, hatékony óvodai nevelés c. konferencia tapasztalatai. Intézményvezető Intézményvezető Intézményvezető-helyettes Intézményvezető-helyettes Az őszi vásározás előkészületeinek megbeszélése. Intézményvezető Beszámoló az iskolalátogatások tapasztalatairól. Beiskolázással kapcsolatos szülői fogadóórák elindítása. Volt és jelenlegi nagycsoportos óvodapedagógusok és a fejlesztőpedagógus Decemberi programjainkból adódó feladatok átbeszélése. Intézményvezető Mikulás várás megbeszélése. Adventi készülődés egyeztetése, feladatok szétosztása. Óvodapedagógusok Téli sportok az udvaron. Aktuális ünnepi feladatok. Intézményvezető Tavaszi szakmai programokra jelentkezés, iskolaérettségi vizsgálatok kérésének megbeszélése. Óvodapedagógusok Maci, Méhecske csoport óv.ped. 20

21 Felkészülési a szülői értekezletek megtartására Az első féléves projektek átbeszélése. Óvodapedagógusok, Fejlesztőpedagógus Méhecske és Mókus csoportok óvodapedagógusai Farsangi díszítés. Feladatok kiosztása. Süni csoport Óvodai szakvélemények kiadásának előkészítése Óvodai szakvélemények megírása, kiosztása Maci és Méhecske csoport, Intézményvezető Maci és Méhecske csoport, Intézményvezető Márciusi programjaink- feladatok kiosztása. Tavaszi dekoráció. Maci csoport óvodapedagógusai Óvodakukucskáló előkészítése Óvodapedagógusok Az Ovis Olimpia csapatának kijelölése, beszámolás a felkészülésről. A Föld napjával kapcsolatos feladatok, Városi környezetvédelmi nap intézményi szintű programjainak átbeszélése. Óvodai környezetvédelmi nap megszervezése csoportok virágültetése, környezetszépítés. Maci és Méhecske csoport Mikló Ildikó Éva munkaközösség-vezető Óvodapedagógusok Anyák napi készülődés. Óvodapedagógusok Tanítók fogadásának előkészítése, koordinálása. Intézményvezető Óvodai gyermeknapra való felkészülés Maci csoport óvodapedagógusai Nyári takarítási-karbantartási szünet idejére óvodai ellátást igénylők felmérése. Nyári életre való felkészülés, vendég gyermekek fogadása, tartalmas nyári élet biztosítása. Óvodapedagógusok, Intézményvezető Ügyeletet ellátó óvodapedagógusok, Intézményvezető Nevelési évet záró értékelés előkészítése. Intézményvezető 21

22 XX. DAJKÁK ÉRTEKEZLETEI Időpont Téma Felelős Az évindítással kapcsolatos feladatok átbeszélése Munkaidő beosztások, helyettesítések, túlmunkák rendjének megbeszélése. A munkaköri leiratok átbeszélése, átvétele, aláírása. Tűz és munkavédelmi (ismétlődő) oktatás. HACCP dokumentumainak közös áttekintése, megbeszélése. Beiskolázás. A dajkai gondozómunka és takarítási tevékenységek összehangolása, megvalósulásának értékelése. Aktuális feladatok. Ünnepi készülődéssel kapcsolatos dajkai feladatok megbeszélése Az első félévben végzett munka értékelése Teljesítmény értékelési rendszer dajkákra vonatkozó részének megbeszélése. Tavaszi eseményekkel, rendezvényekkel kapcsolatos dajkai feladatok. Dajkai kompetenciák, ismeretek, tapasztalatok megbeszélése. Nevelési év értékelése, nyári feladatok, szabadságok megbeszélése. Intézményvezetőhelyettes Intézményvezetőhelyettes Intézményvezetőhelyettes Intézményvezetőhelyettes Intézményvezetőhelyettes Intézményvezetőhelyettes Intézményvezetőhelyettes Intézményvezetőhelyettes Intézményvezetőhelyettes Intézményvezetőhelyettes Intézményvezetőhelyettes A dajkák és az óvodapedagógusok a tervezett projekt időszakoknak megfelelően időközönként, illetve a gyermekek fejlődésében történt változásokhoz igazodva megbeszélik az aktuális feladatokat, az óvodapedagógusi elvárásokat, melyeket az óvodapedagógusok írásban rögzítenek a csoportnaplóban. 22

Éves munkaterv MÁKSZEM ÓVODA 2014 / 2015. Ph. Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: Gyöngyösi Mária

Éves munkaterv MÁKSZEM ÓVODA 2014 / 2015. Ph. Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: Gyöngyösi Mária MÁKSZEM ÓVODA Éves munkaterv 2014 / 2015 Az intézmény OM azonosítója: : 202684 Nevelőtestület nevében: Varga Szilvia. aláírás Legitimációs eljárás Szülői Közösség nevében: Lázár Gyöngyike.. aláírás A dokumentum

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Ph. Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: Gyöngyösi Mária. aláírás Legitimációs eljárás Szülői Közösség nevében: Nevelőtestület nevében:

Ph. Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: Gyöngyösi Mária. aláírás Legitimációs eljárás Szülői Közösség nevében: Nevelőtestület nevében: Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 202684 Nevelőtestület nevében:. aláírás Legitimációs eljárás Szülői Közösség nevében: Varga Szilvia.. aláírás A dokumentum jellege: NYILVÁNOS aláírás Ph. I.

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / 20167 NEVELÉSI ÉVRE Készült: A Nemzeti Köznevelési Törvény végrehajtásáról szóló 229./2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23. (1) (2) alapján Az intézmény adatai: Székhely óvoda:

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jogszabályi háttere: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 229/2012 (VIII.28) Kormány rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról I. fejezet 23. (1-2) bekezdés 2015-2016 nevelési évhez A Nemzeti Erőforrás Miniszter

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12.

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. A feladatok ellátásában közreműködők: Csoport neve, összetétele életkor szerint

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es nevelési év

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es nevelési év OM azonosító: 030872 KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es nevelési év A Nemzeti Erőforrás Minisztérium 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 10. fejezet 23. -a (1-2. bek.) alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/ ; 28/ mobil: /

KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/ ; 28/ mobil: / KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/576-530; 28/576-531 mobil: +36 20/824 59 89 e-mail: ovoda.dompol@invitel.hu NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017. NEVELÉSI ÉV

Részletesebben

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre Szeptember Programok Befogadási terv alapján új gyerekek fogadása, folyamatosan Telephelyvezetői megbeszélés Nevelési Tanácsadó részképesség felmérés

Részletesebben

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök augusztus 2014. 08.26, 08.28. Szülőértekezletek új óvodások szülei részére

Részletesebben

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év Készült, a 229/2012.(VIII.28.) korm.r. és a Nktv 23 (1)-(2) bek. alapján. Intézményünk neve : Kölcsey Utcai és Ligeti Sori

Részletesebben

Szivárvány Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde, Egységes Óvoda- Bölcsőde és Óvoda Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A 2016/2017-es NEVELÉSI ÉVRŐL

Szivárvány Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde, Egységes Óvoda- Bölcsőde és Óvoda Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A 2016/2017-es NEVELÉSI ÉVRŐL Szivárvány Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde, Egységes Óvoda- Bölcsőde és Óvoda Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A 2016/2017-es NEVELÉSI ÉVRŐL A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti

Részletesebben

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ , Különös közzétételi lista

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ ,   Különös közzétételi lista ALSÓVÁROSI ÓVODA 2600 Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ 317-092, e-mail: forteovi@vipmail.hu Különös közzétételi lista Az intézmény neve, székhelye: Vác Város Önkormányzat Képviselő- testületének Alsóvárosi

Részletesebben

Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista

Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista mely készült a Nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet 4. alapján 1. Adatok:

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program CSOPORTNAPLÓJA Tisztellek téged, fontos vagy nekem, csakis rád figyelek, és segítek neked, ha szükséged van a segítségemre 1 Az óvoda bélyegzője

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

Erzsébetvárosi Dob Óvoda

Erzsébetvárosi Dob Óvoda Köznevelési intézmények közzétételi listája 2016/2017-es nevelési évre 1077 Budapest Dob utca 95. Honlap: www.dobovoda.hu Iktató szám: 46-451/2016-D 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére --------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 0kksa09 ---------- csoport részére a 2015/2016-os nevelési évre ---------------------------------------------

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017. nevelési év A Kormány 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete 23 ( ) alapján az alábbi adatok kerülnek közzétételre: 1. Felvétel, beiratkozás Felvétel: Az óvodai felvétel jelentkezési

Részletesebben

SUHANÓK éves munkaterve (SÚlyosan-HAlmozottan sérült személyekkel foglalkozó Nevelők és Oktatók Közössége) tanév

SUHANÓK éves munkaterve (SÚlyosan-HAlmozottan sérült személyekkel foglalkozó Nevelők és Oktatók Közössége) tanév SUHANÓK éves munkaterve (SÚlyosan-HAlmozottan sérült személyekkel foglalkozó Nevelők és Oktatók Közössége) 2015-2016. tanév 0 Összeállították: Aknai Dóra Orsolya Bálint Zsuzsanna Beke Anita Gombor Zsuzsa

Részletesebben

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE BAJI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE DEUTSCHER NATIONALITÄTENKINDERGARTEN UND KINDERKRIPPE WOJ A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE 1 Munkaterv tartalma Helyzetkép 1. Pedagógiai terv 1.1. Gondozási-nevelési

Részletesebben

ERZSÉBETVÁROSI NEFELEJCS ÓVODA Köznevelési intézmények közzétételi listája es nevelési évre

ERZSÉBETVÁROSI NEFELEJCS ÓVODA Köznevelési intézmények közzétételi listája es nevelési évre ERZSÉBETVÁROSI NEFELEJCS ÓVODA Köznevelési intézmények közzétételi listája 206-207-es nevelési évre Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda 078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 35-9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 20. / 202. Személyi feltételek Pedagógus munkakörben dolgozók beosztása, száma, végzettsége, szakképzettsége A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók száma,

Részletesebben

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( )

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( ) Rozmis Attiláné Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak (2015.09.01.) Az elmúlt és az idei évben több ponton is megváltozott a köznevelést

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE 2015. április Az ÖKO-munkacsoport Tóth Violetta Takács Barbara biológia-testnevelés szakos tanár, az ÖKO- munkacsoport vezetője

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA 7132. BOGYISZLÓ, PETŐFI S. U. 16. Tel: 06-74-440-774 E-mail: ovoda@bogyiszlo.hu OM: 202193 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017 NEVELÉSI ÉV Ikt.sz. 136/2016 A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (módosításokkal!) Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista CSICSERGŐ ÓVODA 1149 Budapest, Fráter György tér 12. sz. : 06 1 7947 828 E-mail: frater.ovoda@chello.hu OM azonosító: 034548 Honlap: www. zugloicsicsergo. hu Óvodavezető: Bognárné Szentjóby Zsuzsanna Különös

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA OM 032736 : 2600 Vác, Nyár u.1. /: 27 / 315-419 E-mail: kisvacovi@gmail.com KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA Intézmény neve: Kisvác-Középvárosi Óvoda Intézmény

Részletesebben

SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV

SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Ferencvárosi Napfény Óvoda 2016/17 évi munkaterv függeléke FÜGGELÉK

Ferencvárosi Napfény Óvoda 2016/17 évi munkaterv függeléke FÜGGELÉK FÜGGELÉK Gyermekvédelmi feladatok ellátásának terve Gyermekvédelmi felelős: 2 Az óvodában a gyermekvédelmi feladatok koordinálására gyermekvédelmi felelős tevékenykedik, aki munkáját a gyermekvédelmi törvényben

Részletesebben

Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2014-2015. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA 7132. BOGYISZLÓ, PETŐFI S. U. 16. Tel: 06-74-440-774 E-mail: ovoda@bogyiszlo.hu OM: 202193 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016 NEVELÉSI ÉV Ikt.sz. 107/2015 A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év

Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év OZORAI MESEVÁR ÓVODA 7086 OZORA, MÁRTÍROK U. 7. OM. : 202311 ovoda@ozora.hu Telefon: 06-74-498-498 Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év A kormány 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti

Részletesebben

A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő

A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve Óvoda neve, címe: Ajka Városi Óvoda 8400 Ajka Bródy Imre utca 7. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

Eseményeink naptára. Ellenőrzést nap. események. 17 órától Tanévnyitó értekezlet Vecsei Brigitta Fenntartó

Eseményeink naptára. Ellenőrzést nap. események. 17 órától Tanévnyitó értekezlet Vecsei Brigitta Fenntartó Év, hó, Időpontja Rendezvény, Team vezetője, nap 8.25-8.28 17 órától Tanévnyitó értekezlet Fenntartó aug.29. 7.00 órától Alkalmazotti kirándulás Szabóné Rozgonyi Krisztina szept. 10. 15.30-19.00 Bográcsozás

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Intézményünk három szervezeti egységből áll: óvoda, általános iskola, kollégium. Óvoda Felvételi lehetőség: Óvodánkba

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

listája es nevelési év

listája es nevelési év Közzétételi listája 2016-2017-es nevelési év Készült a 229/2012..(VIII.28.) Korm. rend. és a Nktv. 23 (1)-(2) bek. alapján. A közoktatási intézmény adatai: Intézmény neve : Intézmény címe: Telefon/fax

Részletesebben

Gézengúz Óvoda Gyöngyszem tagóvoda. 2016/2017-es tanév tervezett Jeles napok, hagyományok, kulturális programok az óvodában. szeptember 29.

Gézengúz Óvoda Gyöngyszem tagóvoda. 2016/2017-es tanév tervezett Jeles napok, hagyományok, kulturális programok az óvodában. szeptember 29. Gézengúz Óvoda Gyöngyszem tagóvoda 2016/2017-es tanév tervezett Jeles napok, hagyományok, kulturális programok az óvodában S.sz. Hónap Program Dátum Helyszín Felelős 1. Szeptember Reszort feladatok kiosztása,

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Az intézmény neve: D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 201948 Az óvoda neve: Eszterlánc óvoda

Részletesebben

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: Felsőfokú óvónőképző Főiskola

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: Felsőfokú óvónőképző Főiskola Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde 8124 Káloz, Óvoda u. 2. Tel.: 25-506-405 OM azonosító: 029998 Különös közzétételi lista: Bölcsődei gondozók: 2 fő Bölcsődei kisegítő: 1 fő Óvodapedagógusok száma: 9 fő

Részletesebben

Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: Orgovány Kölcsey u.1. 76/

Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: Orgovány Kölcsey u.1. 76/ Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 202188 6077 Orgovány Kölcsey u.1. 76/376-378 email: orgovoda@freemail.hu Különös közzétételi lista a 2016/2017 nevelési évről A kormány 229/2012

Részletesebben

SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA es NEVELÉSI ÉV

SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA es NEVELÉSI ÉV SÍPOS UTCAI ÓVODA 2016-2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: 1. A felvételi

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé: Az óvoda megnevezése:

Részletesebben

os NEVELÉSI ÉV

os NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016-os NEVELÉSI ÉV SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015. NEVELÉSI ÉV SZEPTEMBER 1. 09.01.- Szülői értekezletek megtartása 09.19. 2. 09.24. Ősz a Szigeten c. óvodai Botosné Simon rendezvény Edit Időpont: 09.30 órától 3. 09.26- ig Beválogatás, felmérés a tehetséggondozó műhelyekbe

Részletesebben

NEVELÉSI ÉV

NEVELÉSI ÉV Tarkarét ÓVODA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013-2014. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV A kormány 229/2012 (VIII.28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre:

Részletesebben

Éves Önértékelési Terv os nevelési év

Éves Önértékelési Terv os nevelési év Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14 Tel: 52/273-180, e-mail: ovodavezeto@egyovig.hu www.egyovig.hu OM azonosító: 200463 Éves Önértékelési Terv 2015-16-os nevelési év 1 2

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év A Kormány 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete 23 ( ) alapján az alábbi adatok kerülnek közzétételre: 1. Felvétel, beiratkozás Felvétel: Az óvodai felvétel jelentkezési

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-16.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-16. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-16. 24. (1) A köznevelési intézmény a tájékoztató rendszerben az október 1-jei állapotnak megfelelően közzéteszi a 23. szerinti adatokat és dokumentumokat. A köznevelési

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

A Pátyolgató Óvoda Munkaterve a 2012/13 nevelési évre

A Pátyolgató Óvoda Munkaterve a 2012/13 nevelési évre A Pátyolgató Óvoda Munkaterve a 2012/13 nevelési évre Intézmény OM azonosítója: 032940 Intézményvezető: \ ^ '.^UvtAA... ajáírás Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében:

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A KKZKÁI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 1. Az önértékelés alapját képező szabályok Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

A FELSŐTÁRKÁNYI ÓVODA MUNKATERVE. 2013 / 2014 nevelési évre OM: 201938

A FELSŐTÁRKÁNYI ÓVODA MUNKATERVE. 2013 / 2014 nevelési évre OM: 201938 A FELSŐTÁRKÁNYI ÓVODA MUNKATERVE 2013 / 2014 nevelési évre OM: 201938 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az intézmény adatai Név Cím, elérhetőség Közalkalmazotti létszámadatok Óvodai csoportok, gyermekek száma Munkarend

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KISVÁRDAI EGYESÍTETT ÓVODA OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE 2013/2014 Bevezetés Munkánk során hangsúlyozottan jelenik meg az egyéni haladási ütemet segítő differenciált egyéni fejlesztés. Óvodába lépéskor az első, legfontosabb

Részletesebben

Szervezeti, személyzeti adatok

Szervezeti, személyzeti adatok NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október A tanév rendje 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2014. szeptember 1. (hétfő) A tanév első féléve: 2015. január 16-ig (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2015. január

Részletesebben

Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján

Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. A felvételi lehetőség A felvételnél a tanulók felvételéről az igazgató dönt. Az elutasító döntés

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista A kormány 229/2012. (VIII.28) kormányrendelete a nemzeti közről szóló törvény végrehajtásáról szóló törvény 23. -a értelmében az alábbi adatokat teszem közzé: Óvoda neve: Brunszvik

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról 2440 SZÁZHALOMBATTA Csokonai u. 50. Tel.: 06-23-354-465, Fax.: 06-23-354-475 E-mail: napsugar@mail.battanet.hu OM azonosító: 032790 Minőségi Nevelési - Oktatási Intézmény Beszámoló a 2013-2014-es nevelési

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda. Munkaterv. 2016/2017 nevelési évre

Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda. Munkaterv. 2016/2017 nevelési évre Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda Munkaterv 2016/2017 nevelési évre Óvoda neve: Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda Óvoda címe: 2009, Pilisszentlászló, Béke u. 2. OM azonosító: 032401 Készítette: Ferencsák

Részletesebben

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ 5600 Békéscsaba, Lenkey u.12. Tel.: 66/645-686, 66/324-462 email: lenkeyovi@t-online.hu Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016-2017. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 05-09. 30. ökoszakkör szervezése alsó- és alsó: Szántóné Seller Szilvia, felső: Bekő László, Frák Erika 09.01 Felhívás

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2014/2015-ös nevelési évre

A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2014/2015-ös nevelési évre A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2014/2015-ös nevelési évre Tartalom 1.A nevelési év rendje a 2014/2015-ös nevelési évre 2. Speciális nevelési feladataink 3. A 2014/2015-ös év

Részletesebben

A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2013/2014-es nevelési évre

A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2013/2014-es nevelési évre A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2013/2014-es nevelési évre Tartalom 1.A nevelési év rendje a 2013/2014-es nevelési évre 2. Speciális nevelési feladataink 3. A 2013/2014-es év

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE . AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM 1.

Részletesebben

6.1. Tanítási napok és szünetek

6.1. Tanítási napok és szünetek 6. A TANÉV RENDJE 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév első féléve: 2017. január 20. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2017. január

Részletesebben

Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 NYITNIKÉK ÓVODA 2010-2011. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője Elfogadva:

Részletesebben

A Cecei Általános Iskola ÖKO munkacsoportjának munkaterve

A Cecei Általános Iskola ÖKO munkacsoportjának munkaterve A Cecei Általános Iskola ÖKO munkacsoportjának munkaterve 2011/12. A Cecei Általános Iskola ÖKO munkaterve a 2011/12. tanévre Hónap Megfogalmazott célok Kapcsolódási pontok Szeptember 1. Öko csoport megalakítása

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Képviselő Testület! Vezetői Pályázat Napsugár Óvoda Tisztelt Képviselő Testület! Horváth Zsoltné s^akvksgázott óvodapedagógus a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben