Éves munkaterv MÁKSZEM ÓVODA 2013 / Ph. Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: Gyöngyösi Mária

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Éves munkaterv MÁKSZEM ÓVODA 2013 / 2014. Ph. Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: Gyöngyösi Mária"

Átírás

1 MÁKSZEM ÓVODA Éves munkaterv 2013 / 2014 Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: Nevelőtestület nevében: Varga Szilvia Gyöngyösi Mária. aláírás Legitimációs eljárás Szülői Közösség nevében: Lázár Gyöngyike.. aláírás A dokumentum jellege: NYILVÁNOS aláírás Ph.

2 Tartalom I. AZ INTÉZMÉNY ÉVES MUNKATERVÉNEK TÖRVÉNYI HÁTTERE... 3 II. HELYZETKÉP... 4 III. A NEVELÉSI ÉV KIEMELT CÉLJAI ÉS FELADATAI... 5 IV. BELSŐ FEJLESZTÉSI TERVEINK... 6 V. SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSEK... 7 VI. NEVELŐTESTÜLETI ÉRTEKEZLETEK... 8 VII. SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEK... 8 VIII. AZ ÓVODAI SZÜLŐI SZERVEZET ÉRTEKEZLETEI... 9 IX. NEVELÉS NÉLKÜLI MUNKANAPOK RENDJE... 9 X. KAPCSOLATTARTÁS TÁRSINTÉZMÉNYEKKEL... 9 XI. CSOPORTBEOSZTÁS XII. HETIREND XIII. PEDAGÓGUSOK MUNKAIDŐBEOSZTÁSA XIV. ÜGYVITELI ÉS TECHNIKAI DOLGOZÓK MUNKAIDŐBEOSZTÁSA XV. A NEVELÉSI ÉV RENDJE XVI. AZ ÜNNEPEK RENDJE XVII. A NEVELÉSI ÉV PROJEKTJEI XVIII. A NEVELÉSI ÉV ESEMÉNYNAPTÁRA XIX. ÓVODAPEDAGÓGUSI ÉRTEKEZLETEK, BELSŐ TOVÁBBKÉPZÉSEK XX. DAJKÁK ÉRTEKEZLETEI XXI. AZ INTÉZMÉNYVEZETÉS ELLENŐRZŐ ÉS ÉRTÉKELŐ TEVÉKENYSÉGE XXII. A FEJLESZTŐ PEDAGÓGUS MUNKATERVE XXIII. GYERMEKVÉDELEM XXIV. KÖRNYEZETVÉDELMI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE XXV. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

3 I. AZ INTÉZMÉNY ÉVES MUNKATERVÉNEK TÖRVÉNYI HÁTTERE évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról. 326/2013 (VIII.30.) Korm.rend. a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról. A fenntartó helyi rendeletei. a Mákszem Óvoda működését és pedagógiai tevékenységét meghatározó dokumentumok, nevelőtestületi határozatok. 3

4 II. HELYZETKÉP Intézményünk jellemző adatai: MÁKSZEM ÓVODA 2040 Budaörs, Patkó u. 2. OM azonosító: Tel.: Fax.: A Mákszem Óvoda alkalmazottainak száma: Engedélyezett álláshelyek ig től Álláshely megnevezése fő Álláshely megnevezése fő Intézményvezető 1 Intézményvezető 1 Intézményvez.-helyettes 1 Intézményvez.-helyettes 1 Óvodapedagógus 7 Óvodapedagógus 7 Fejlesztőpedagógus 1 Fejlesztőpedagógus 1 Pedagógiai asszisztens 0,5 Pedagógiai asszisztens 1 Dajka 4 Dajka 4 Óvodatitkár 1 Óvodatitkár 1 Karbantartó 1 Karbantartó 1 Takarító 0,5 Takarító 0,5 Konyhai dolgozó 1 Konyhai dolgozó 1 Gondozónő-takarító 0,5 Álláshelyek összesen: 18 Álláshelyek összesen: 19 A Mákszem Óvoda férőhelyeinek és kihasználtságának mutatói: Nevelési évek Férőhelyek száma: Felvett gyermekek száma: 2013/ fő 100 fő 100% A Mákszem Óvoda csoportjainak gyermeklétszáma: Kihasználtság: október 1. május 31. Név: Mókus Maci Méhecske Süni Korcsoport: Kis (3-4) Vegyes ( ) Köz.-nagy (5-6) Kis-köz. (4-5) Létszám: 24 fő 23 fő 28 fő 25 fő Összesen: 100 fő 4

5 A Mákszem Óvodában biztosított fejlesztési-nevelési ellátások: Alapfeladatként: Egyéni fejlesztés, tehetséggondozás: az egyéni felmérések után Urbanczykné Gyarmati Csilla fejlesztőpedagógus foglalkozik a gyermekekkel. Logopédiai ellátás: a beszédhibás gyermekkel a Pedagógiai Szakszolgálat Logopédiai Tagintézményének munkatársa foglalkozik hetente két alkalommal. A Csillagfürt Óvoda gyógytestnevelője hetente két alkalommal foglalkozik a tartásjavító tornára kiszűrt gyermekekkel. Pszichológiai ellátás: óvodapszichológus kéthetente egy alkalommal segíti az óvoda pedagógiai munkáját. Várja a szülők megkeresését nevelési gondjaikkal. A Köznevelési Törvény CXC. 35 (2) alapján az egyházak által kezdeményezett hit- és vallásoktatás lehetőségét biztosítjuk az óvodában az óvodai foglalkozásoktól elkülönítve, a nevelési időnek nem minősülő időkeretben. III. A NEVELÉSI ÉV KIEMELT CÉLJAI ÉS FELADATAI A nevelési év kiemelt céljait és feladatait a 2012/13-es nevelési év mérései, értékelései, az éves beszámoló, valamint az óvodavezetői pályázat alapján jelöltük ki. Célok: o A módosított pedagógiai program hatályba léptetése, megvalósítása a nevelési év során. o A Környezettudatos munkaközösség feladatainak továbbvitele, hatékony megvalósítása. o Pedagógus életpálya modell kihívásainak megfelelés. o A Nemzeti Pedagógus Karról szóló rendelkezések megismerése, tudatosítása. o Dajkák továbbképzésének folyatatása, III. Országos Dajka Konferencia, HACCP oktatás o A dajkai tevékenység szerepének helye, fontossága a mindennapi nevelő munkában. o Óvoda weboldalának naprakész vezetése és szerepének növelése és tudatosítása a szülők tájékoztatásában. 5

6 Feladatok: o A feladat és munkakörök egyértelmű meghatározása és a nevelési év indításához szükséges új feladatok, valamint a munkaköri leírások átadásaátvétele. o Az új dolgozók (3 óvodapedagógus, 1 pedagógiai-asszisztens és 1 gondozónőtakarító) beilleszkedésének segítése a nevelőtestületi és az alkalmazotti közösségbe. o A pedagógus portfóliók elkészítése. o A teljes körű intézményi önértékelés elvégzése. o Az óvoda bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú nyílt napok tartása. o A Budaörsi Mákszem Óvodáért Alapítvány működtetése. IV. BELSŐ FEJLESZTÉSI TERVEINK Szakmai, pedagógiai terveink A hatályba lépett évi CXC. sz. törvény a nemzeti köznevelésről, valamint a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012 (VIII.28.) Korm. rendelet és az óvoda önállóvá válása okán az óvoda módosított szakmai (Pedagógiai Program) és működési dokumentumainak (SZMSZ, Házirend) alkalmazása. Az óvoda hagyományai alapján a környezettudatos magatartás és egészséges életmód kialakítására helyezzük a hangsúlyt. A nevelési év folyamán az óvoda előkertjében Madárbarát mintakert tanösvény -t alakítunk ki. A néphagyományőrzés megismertetése, felelevenítése, annak játékos gyakorlása továbbra is teret kap óvodai nevelésünk mindennapjaiban. A pedagógiai program módosításának szellemében szervezzük meg a nevelési év projektjeit és alakítjuk, formáljuk óvodánk arculatát. A kidolgozott projektek segítik a pedagógusok tervezőmunkáját, az óvodai nevelés, tanulás gyakorlati megvalósítását. A mozgáskotta használatának bevezetése. Óvodánk csoportjainak életében, mindennapjaiban használjuk a népi kultúrából átörökített énekes játékokat, kézműves technikákat, meséket, mondókákat. Tárgyi fejlesztések Az ábrázoló tevékenységekhez jó minőségű alapanyagok biztosítása. Az óvoda árnyékolásának továbbvitele, a nyaki tag rolettával való ellátásának folytatása. Gyermekméretű étkészletek és ágyneműk pótlása, folyamatos beszerzése. 6

7 Az óvoda folyamatos beázásának megoldása új tetőszerkezet ráépítéssel. A hiányzó helyiségek (nevelői szoba, könyvtár, pedagógusöltöző, család és fejlesztőszoba) kialakítása is megtörténhet a tetőtérben. A Madárbarát mintakert tanösvény kialakításához szükséges eszközök beszerzése. Udvari mozgásos tevékenységekhez szükséges játékeszközök beszerzése. Az udvari füves területek folyamatos füvesítésének, locsolásának megoldása. A tálaló konyha légkondicionálásának megoldása, INOX fali polc beszerzése. További 1 szőnyeg beszerzése a mozgáskottához. Babakonyha bútorzat cseréje a Mókus csoportban. Személyi fejlesztések A nevelőtestület felkészítése a pedagógus portfólió összeállítására. A Pedagógus életpálya modell előírásai és a minősítési rendszer megismerése. Felkészültség növelése a tehetséges gyermekek tehetséggondozásával kapcsolatban. A nevelőtestület ismereteinek bővítése a környezettudatos nevelés hatékony megvalósítása érdekében. Szakvizsgázott pedagógusok számának növelése, 1 fő beiskolázása fejlesztőpedagógiai szakirányra. V. SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSEK A továbbképzés Megnevezése Költsége Résztvevője Országos Tanévindító Konferencia Mód-Szer-Tár Kft. Országos Óvodapedagógiai Évnyitó Óvodai Mesezene továbbképzés (aug.27.) A Pedagógus Portfólió kötelező elkészítésének gyakorlati lépései Óvodai Mesezene továbbképzés (okt.1.) Térítésmentes 1 fő intézményvezető 1fő intézményv.-helyettes 9.500,- Ft/fő 1 fő int.vez.-helyettes Térítésmentes 1 fő fejlesztőpedagógus 2 fő nagy csop.óvodaped ,- Ft 1 fő óvodatitkár Térítésmentes 2 fő nagy csop.óvodaped. 2 fő középs. csop.óvodap. XV. Országos Szakértői Konferencia ,-Ft/fő 1 fő intézményvezető Korszerű óvodavezetés feladatok és kihívások az új előírások szerint Térítésmentes 1 fő intézményvezető 1 fő int.vez.-helyettes 1 fő min.ir.munk.köz.vez. Őszi Pedagógiai Nap (11.21.) Térítésmentes Nevelőtestület Mód-Szer-Tár Kft. III. Országos Dajkai Konferencia 1 fő térítésment. 1fő 6.000,- Ft 2 fő dajka 7

8 Gyakornokok és mentoraik konzultációja Pedagógus portfólió készítése (12.04.) Térítésmentes Térítésmentes 1 fő mentor 1fő gyakornok 11 fő óvodapedagógus 1 fő óvodatitkár Tavaszi Pedagógiai Nap Térítésmentes Nevelőtestület Szinten tartó elsősegélynyújtó pedagógus továbbképzés Aktuális tanügy-igazgatási, munkáltatói és gazdálkodási feladatokkal összefüggő képzések ,- 1 fő óvodapedagógus ,- Ft/alkalom Intézményvezető, Intézményvez.-helyettes VI. NEVELŐTESTÜLETI ÉRTEKEZLETEK Időpont Téma Alkalmazotti és nevelőtestületi értekezlet. (PP, SZMSZ, Házirend) Éves munkaterv megvitatása, elfogadása Félévzáró értekezlet Nevelési évet záró értekezlet, éves beszámoló elfogadása. Fenntartó által szervezett óvodavezetői értekezletek: minden hónap első csütörtökjén Óvoda vezetőségi ülések: minden hónap második keddjén (az aktualitások függvényében). Nevelőtestületi szakmai megbeszélések: minden héten kedden (az aktualitások függvényében). VII. SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEK Időpont febr. Téma Újonnan felvett gyermekek szülei részére ismerkedő szülői értekezlet. A szükséges információk nyújtása, befogadás megbeszélése. Családlátogatások ütemezése. Nevelési évet nyitó szülői értekezletek, tájékoztatás az első féléves programokról. Félévet záró értekezlet, beiskolázási lehetőségek és feladatok. Meghívott vendégek: iskolavezetők, alsós tanítók A második félévi programok megbeszélése, ismertetése. Méhecske és Maci csoportokban. Nevelési év tavaszi félévét nyitó értekezlet. Süni és Mókus csoportokban. 8

9 VIII. AZ ÓVODAI SZÜLŐI SZERVEZET ÉRTEKEZLETEI Időpont Téma A 2013/14-as nevelési év Munkatervének véleményezése Szülői Szervezet ülése, a Szülői Szervezet elnökének és helyettesének megerősítése, az újonnan belépő szülői képviselők bemutatása. Vállalt feladatok, éves Szülői Szervezet munkatervének megbeszélése, jóváhagyása. Alapítvány működtetésében való részvétel megbeszélése A második félév programjainak megbeszélése /14-as nevelési év Éves beszámolójának véleményezése. IX. NEVELÉS NÉLKÜLI MUNKANAPOK RENDJE Időpont Téma Szakmai nap: Környezettudatos magatartásra neveléssel kapcsolatos továbbképzés, szakmai kirándulás Őszi Pedagógiai Nap Pedagógus portfólió szerepe tavasza Tavaszi Pedagógiai Nap Nevelési évet záró értekezletek Később kijelölendő Szakmai továbbképzés X. KAPCSOLATTARTÁS TÁRSINTÉZMÉNYEKKEL Cél: A kialakult együttműködési rendszereket továbbépítve, jó hatékonysággal kívánjuk működtetni. Partnereink egy részével a nevelési évben partneri igény- és elégedettségmérést végzünk, mely segít jövőbeli feladataink kitűzésében. 9

10 Nyitunk a többi intézmény felé: Tervezzük a jó kapcsolat alakítását, folytatását a bölcsődével kölcsönös látogatások szervezésével. Kapcsolattartó: mindenkori kiscsoportos óvodapedagógus Mikló Ildikó Éva Meghívjuk az alsós tanítókat a januári összevont óvodai szülői értekezletre, így közvetlen tájékoztatást kapnak a szülők az egyes iskolák programjáról, beiskolázási lehetőségeiről. Kapcsolattartó: mindenkori nagycsoportos óvodapedagógus Kériné Bódy Emese Családsegítő Központ, Esély Gyermekjóléti Szolgálat elérhetőségét biztosítjuk a szülőknek, esetmegbeszéléseiken, értekezleteiken részt veszünk. Kapcsolattartó: gyermekvédelmi felelős Varga Szilvia A Pedagógiai Szakszolgálat és Logopédiai Tagintézményének szakembereivel jó az együttműködés, szakmai együttműködésük folyamatos, korrekt a fejlesztőpedagógusunkkal. Kapcsolattartó: Urbanczykné Gyarmati Csilla fejlesztőpedagógus Az egészségügyi kapcsolaton belül a védőnői szolgálat működik, az óvoda orvosával szorosabb kapcsolat kialakítására törekszünk. Kapcsolattartó: Miehle Anna, intézményvezető-helyettes A város közművelődési intézményeivel (Művelődési Ház, Budaörsi Latinovits Színház, Múzeumok) és civil szervezeteivel is felvesszük a kapcsolatot amennyiben rendezvényeik az óvodás korosztály részére szerveződnek. Kapcsolattartó: Kósa Réka óvodapedagógus XI. CSOPORTBEOSZTÁS Csoport Évfolyam Létszám Pedagógusok Méhecske Maci Süni Mókus Nagy csoport (5-6é) Vegyes csoport ( é) Középső csoport (4-5é) Kis csoport (3-4é) 28 fő 23 fő 25 fő 24 fő Kériné Bódy Emese Dávidné Fodor Judit Kósa Réka Szilágyiné Dékány Edit Miehle Anna Varga Szilvia Bognár Miklósné Mikló Ildikó Éva Ped.assziszt./ Dajka Réti Borbála Rátonyi-Zemp. Krisztina Pataki Józsefné Pap Sándorné Mukri Erika Kissné Mészáros Ildikó 10

11 XII. HETIREND A tevékenységek formája a céloknak és feladatoknak megfelelően kötetlen, illetve kötött formában, rugalmas időkeretben történik. Mókus (3-4é.) csoport Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Mese-vers Mozgás Mese-vers Külső világ Rajzolás, Ének-zene, énekes tevékeny mintázás, játék, gyermektánc megismerése kézimunka Süni (4-5é.) csoport Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Mozgás Külső világ tevékeny megismerése (környezeti) Táncház (népi dalos, táncos játékok) Rajzolás, mintázás, kézimunka Ének-zene, énekes játék, tánc Külső világ tev. megism. (formai, mennyiségi) Mese-vers Mese-vers Tartásjavító torna Tartásjavító torna Táncház (népi dalos, táncos játékok) Méhecske (5-6é.) csoport Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Külső világ tevékeny megismerése (környezeti) Mese-vers Táncház (népi dalos, táncos játékok) Külső világ tev. megism. (formai, mennyiségi) Rajzolás, mintázás, kézimunka Mozgás Külső világ tevékeny megismerése (környezeti) Táncház (népi dalos, táncos játékok) Ének-zene, énekes játék, tánc Tartásjavító torna Rajzolás, mintázás, kézimunka Mese-vers Tartásjavító torna Maci ( é.) csoport Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Külső világ tevékeny megismerése (környezeti) Táncház (népi dalos, táncos játékok) Mozgás Külső világ tev. megism. (formai, mennyiségi) Rajzolás, mintázás, kézimunka Ének-zene, énekes játék, tánc Táncház (népi dalos, táncos játékok) Rajzolás, mintázás, kézimunka Mese-vers Tartásjavító torna Ének-zene, énekes játék, tánc Mese-vers Tartásjavító torna 11

12 XIII. PEDAGÓGUSOK MUNKAIDŐBEOSZTÁSA S. Név Hét Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Össz Gyöngyösi Mária intézményvezető Kériné Bódy Emese óvodapedagógus Dávidné Fodor Judit óvodapedagógus Mikló Ildikó Éva óvodapedagógus Bognár Miklósné óvodapedagógus Kósa Réka óvodapedagógus Szilágyiné Dékány Edit óvodapedagógus Miehle Anna int.vez.helyettes Varga Szilvia óvodapedagógus *Urbanczykné Gyarmati Csilla fejlesztőpedagógus :00 11:00-11:00-7:30-7:00-13:00 11:00-10:30-7:00 13:00 7:30-12:30 12:00 10:30-7:30-7:30-12:30 11:30-16:30 11:00-13:00 8:00-16:50 *Munkaideje tartalmazza a napi 20 perc ebédszünetet. 12:00-15:30 7:00-13:00 11:00-11:00-7:30-13:30 13:00 11:00-11:00-13:00 7:30-12:30 12:00 10:30-7:00-13:30 7:30-12:30 11:30-16:30 11:00 7:30-13:30 8:00-15:20 12:00-15:30 13:00 11:00-11:00-13:00 7:30-13:30 11:00-11:00-7:30-13:30 7:00-12:30 12:00 11:00-7:30-13:30 7:30-12:30 11:30-16:30 10:30-7:00 13:30 8:00-14:20 A Mákszem Óvoda nyitási (6 óra) és zárási (18 óra) rendje 1. hét 12:00-15:00 7:30-13:00 11:00-11:00-7:00-13:30 7:00-13:00 11:00-10:30-7:30 13:30 12:00 12:00 11:00-13:00 7:30-12:30 12:00-16:30 10:30-7:30-8:00-13: :00-13:30 11:00 11:00-7:30-13:30 13:00 11:00-11:00 13:00 7:30-12:00 12:00 11:00 7:00-13:00 8:00-12:00 12:00-16:30 11:00 7:30 13:30 8:00-13:20 Napok Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Nyit Méhecske Mókus Méhecske Maci Mókus Zár Süni Mókus Méhecske Méhecske Maci A Mákszem Óvoda nyitási (6 óra) és zárási (18 óra) rendje 2. hét Napok Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Nyit Süni Mókus Méhecske Maci Mókus Zár Méhecske Maci Méhecske Mókus Mókus

13 XIV. ÜGYVITELI ÉS TECHNIKAI DOLGOZÓK MUNKAIDŐBEOSZTÁSA S. Név Hét Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Össz. Rátonyi- 1. Zempléni 8:00-8:00-8:00-8:00-8:00- Krisztina 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 20 Ped.-asszisztens 2. Mukri Erika 8:00-8:00-8:00-8:00-8: Ped.-asszisztens *Réthi Norbert óvodatitkár Kissné Mészáros Ildikó dajka Pataki Józsefné dajka Pap Sándorné dajka Réti Borbála dajka Turai Józsefné gondozónő-tak. *Kluzsán Lászlóné konyhai dolgozó *Marton József karbantartó Réthi László takarító :00-15:20 *Munkaideje tartalmazza a napi 20 perc ebédszünetet. 7:00-15:20 7:00-15:20 7:00-15:20 12:00 7:30-16:20 10:00-10:00-10:00-10:00-10:00 12:00 7:30-16:20 10:00-10:00-10:00-10:00-10:00 12:00 7:30-16:20 10:00-10:00-10:00-10:00-10:00 12:00 7:30-16:20 10:00-10:00-10:00-10:00-10:00 12:00 8:00-14:20 10:00-10:00-10:00-10:00-10:00 7:00-15:20 14:20-22:00 14:20-22:00 14:20-22:00 14:20-22:00 14:20-22:

14 XV. A NEVELÉSI ÉV RENDJE A nevelési év első napja: szeptember 1. A nevelési év utolsó napja: augusztus 31. A téli szünet idejére december január 3-ig a városban egy óvoda biztosít ügyeletet. Az óvoda nyári nyitva tartása Öt hét zárás: június 16 július 20. (ügyeleti ellátást biztosít a Csillagfürt Óvoda) Öt hét ügyeleti ellátás: július 21 - augusztus 22. (Mákszem Óvoda és a Csillagfürt Óvoda) Nyitás: augusztus 25. (hétfő) február 15-ig a zárva tartás pontos időpontját és ügyeleti lehetőség kiírását a szülők részére közzétesszük. A nevelőtestület pedagógiai célra öt munkanapot nevelés nélküli munkanapként használ fel. Ezek időpontjáról 7 nappal előbb tájékoztatjuk a szülőket. A zárva tartás idejére a szülők igényei alapján ügyeletet szervezünk XVI. AZ ÜNNEPEK RENDJE A nemzeti és óvodai ünnepek megünneplésének tervezett rendje és időpontjai Dátum Esemény Felelős Szintjei Maci csoport Mikulás az óvodában Csoport óvodapedagógusai Karácsonyi ünnepi koncert Maci csoport Óvodai Farsangi délelőtt zenés műsor Csoportos megemlékezés nemzeti ünnepünkről Süni csoport óvodapedagógusai Óvodapedagógusok Csoport és óvodai Csoport Családi nap Óvodapedagógusok Óvodai Anyák napi köszöntés Óvodapedagógusok Csoport Gyermeknap az óvodában Nagyok búcsúünnepsége az óvodától Maci és Méhecske csoport óvodapedagógusai Maci és Méhecske csoport óvodapedagógusai Óvodai Csoport 14

15 XVII. A NEVELÉSI ÉV PROJEKTJEI A projekt Időszaka Neve Kiemelt feladatai Közlekedés Szept. 22. Autómentes nap Állatok Okt. 4. Állatok világnapja Ősz Szüret, betakarítás Szüret (alma, szőlő, dió) Őszi gyümölcsök, zöldségek, termések Ősz kincsei Dömötör napi vásár Nov. 10. Márton nap Természet változásai (öltözködés, időjárás, színek) Mikulás Dec. 6. Mikulás Dec. 7. Bábszínház Luca Dec. 13. Luca nap Luca napi hiedelmek, népszokások megismertetése Adventi előkészületek Fenyőfaállítás Karácsonyi Karácsonyi ajándékkészítés ráhangolódás Család-emberi szeretet, kapcsolatok a családban Tél Családi adventi készülődés az óvodában Napszakok változása Világosság-sötétség Természet jellemzői télen (időjárás, öltözködés, téli Alvó természet csapadék, kísérletek) Újév, újévi köszöntések Az emberi test / Orvos gyógyító munkája Elsősegélynyújtó hét (Méhecske csoport) Farsang Kiszebáb égetése Tavasz Tavaszi zsongás Húsvét Földünk Anyák napja Irány a természet Iskolás leszek Óvodai farsang Természet változásai (öltözködés, időjárás, színek) Márc. 22. Víz világnapja Húsvétoló, húsvéti szokások ismertetése Locsolkodás Ápri. 22. Föld napja, környezetvédelem, kísérletezés Anyák napja Emberek közötti kapcsolatok Család, szeretet, emberi szerepek Természet szépségének megcsodálása Kirándulások Gyereknap az óvodában Nagycsoportosokkal készülünk az iskolára 15

16 XVIII. A NEVELÉSI ÉV ESEMÉNYNAPTÁRA Dátum Esemény Felelős június 13. Szülői értekezlet az újonnan felvett gyermekek szülei részére Maci és Mókus csoport augusztus 27. Városi óvodavezetői szakmai Team Intézményvezető 28. Alkalmazotti és nevelőtestületi értekezletek Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes 29. Városi Tanévnyitó Ünnepség Intézményvezető szeptember 18. Liver FC ovis focicsapat toborzója Kériné Bódy Emese, Kósa Réka 22. Autómentes nap Mikló Ildikó Éva mk.vez Madárovi program indítása-diavetítés (előadás 2 csoport részére) Őszi termésköszöntő (Mákszem Néptánccsoport fellépése a Zippel-Zappel Óvodában) Nevelőtestületi és alkalmazotti nevelési évet nyitó értekezlet Mikló Ildikó Éva mk.vez. Bognár Miklósné óvodapedagógus Intézményvezető 26. OviFoci Zsiráf kupa Méhecske és Maci csoport 30-okt 6. október folyamatos 11. Csoportos szülői értekezletek Nyíltnapok óvodapedagógusoknak az iskolákban Állatok világnapja Kirándulás a Budakeszi Vadasparkba a Madarász Ovi keretében csoportok óvodapedagógusai Kósa Réka Mikló Ildikó, Bognár Miklósné Méhecske és Maci csoport 16. Városi minőségfejlesztési TEAM Varga Szilvia mk. vezető 18. III. Országos Dajka Konferencia 20. Óvodai kiskert előkészítése a tavaszi munkálatokhoz Kissné Mészáros Ildikó Réti Borbála Méhecske és Maci csoport 25. Dömötör napi vásár Méhecske csoport 28. Szülői Közösség értekezlete Intézményvezető 16

17 Dajkai továbbképzés (HACCP) Intézményvezető 30. november Ped.-asszisztensek és dajkák szakmai délutánja (TEAM foglalkozás Holdfény U. Óvoda) 2 fő ped.-asszisztens 1 fő dajka 6. Óvodavezetői szakmai TEAM Intézményvezető 13. Érzelmi, erkölcsi, közösségi nevelés (Gyakorlati bemutató a Vackor Óvodában) érdeklődő óvodapedagógusok 13. A magyar nyelv napja óvodapedagógusok hete folyamatos Madarász Ovi diavetítés Tanösvény kialakításával kapcsolatos teendők Őszi Pedagógiai Nap: Pedagógus portfólió szerepe az életpálya modell bevezetése során Pedagógiai Szakszolgálat kérdőíveinek kitöltése Tájékozódás gyermekeink iskolai eredményeiről Maci és Méhecske csoportok Mikló Ildikó Éva mk.vez. 12 fő óvodapedagógus 1 fő óvodatitkár 4-5 éves korosztály óvodapedagógusai, fejlesztőpedagógus Volt nagycsoportos óvped., Intézményvez., min.mk.vez. 25. Adventi előkészületek megkezdése Mókus csoport folyamatos Téli dekoráció Méhecske csoport december 4. Pedagógus portfólió készítése: elméleti és gyakorlati segítségnyújtás az egyéni portfóliók elkészítéséhez és feltöltéséhez. minden óvodapedagógus, óvodatitkár 6. Mikulás az óvodában Maci csoport 6. Mikulás napi előadás Maci csoport 9. Fenyőfaállítás és karácsonyi díszítés az óvodában Méhecske csoport folyamatos Ünnepi dekoráció, gyertyagyújtások Mókus csoport 10. Családi adventi készülődés délután a szülőkkel Mókus csoport 11. Gyakornokok és mentoraik közös konzultációja (Csicsergő Óvoda) Varga Szilvia mentor Kósa Réka gyakornok 13. Luca nap Lucázás az óvodában Mókus csoport 18. Karácsonyi ünnepi koncert Maci csoport 23-jan 3. Városi ügyeleti időszak Intézményv., pedagógusok 17

18 január folyamatosan Szülői értekezletek Óvodapedagógusok 6-7. Újévi köszöntések, vígasságok a csoportokban Óvodapedagógusok 15. Intézményi konzultáció köznevelési szakértővel (8-9) Intézményvezető 15. Óvodavezetői szakmai TEAM (9-12) Intézményvezető 15. Városi minőségfejlesztési TEAM du ig Madarász Ovi keretében kirándulás a Margitszigetre Téli madárvédelem Óvodai ének, zene, énekes játék, gyermektánc (Csillagfürt Óvoda) de. Szakértői bizottsági vizsgálatok kezdeményezése, kontroll vizsgálat Min.mk.vezető Intézményvez.-helyettes Mikló Ildikó Éva mk.vez. Bognár Miklósné érdeklődő óvodapedagógus Méhecske és Maci csoport, fejlesztőpedagógus 24. Félévértékelő értekezlet. Intézményvezető 24. Szülői értekezlet tanköteles gyermekek szülei részére Intézményvezető 24. SZK értekezlet Intézményvezető 31-ig Szülők tájékoztatása gyermekük fejlődéséről Óvodapedagógusok február folyamatos Szülői értekezletek Mókus csoport folyamatos Farsangi díszítés Süni csoport ig Gyermekek informatikai kompetenciái: kognitív képességek fejlesztése (Kamaerdei Óvoda, bemutató tart Kisfalviné Lauber Andrea) Farsangi mulatság az óvodában (Zenés műsor) Tanköteles korba lépő óvodások iskolaválasztási szándékának jelzése érdeklődő óvodapedagógusok Süni csoport Méhecske és Maci csoportok, Intézményvezető 17. Kiszebáb égetése Süni csoport től március Madár Ovi (Diavetítés, tanösvény kialakítás) Egészséghét az óvodában Élj te is egészségesebben program Mikló Ildikó Éva munkaköz.vez. Mikló Ildikó Éva Varga Szilvia folyamatosan Tavaszi dekoráció Maci csoport 14. Csoportos megemlékezés nemzeti ünnepünkről Óvodapedagógusok 18

19 Óvodavezetői szakmai TEAM de. Erőszakmentes együttműködő kommunikáció pr. bemutatása Városi minőségfejlesztési TEAM du. Rendeletek közös értelmezése, további feladataink Rajz és vagy fotókiállítás az óvodában a víz témakörben Madár Ovi A víz világnapja Kirándulás Intézményvezető Intézményvezető-helyettes, Min.mk.vez. Mikló Ildikó Éva mk.vez. Mikló Ildikó Éva mk.vez. 24. Ovi olimpia Méhecske és Maci csoport április folyamatosan Óvodai kiskert beültetése, dugványozás, veteményezés Nemzetközi gyermekkönyv nap könyv szeretete, megbecsülése Az óvoda bemutatkozását szolgáló pedagógiai nyílt nap szülők számára: Óvodakukucskáló Föld világnapja: környezetünk szépítése, virágültetés, Planetárium látogatás Általános iskolai beíratás Méhecske és Maci csoport Óvodapedagógusok Maci csoport Méhecske, Maci csoport Mikló Ildikó Éva mk.vez. Intézményvezető 23. Tavaszi Pedagógiai nap Nevelőtestület Óvodai jelentkezések Intézményvezető május Akadályverseny Kamaraerdő Méhecske és Maci csoport 2. Anyák napi köszöntés Óvodapedagógusok 10 Madarak, fák napja Óvodapedagógusok Óvodavezetői szakmai TEAM de Éves célok és feladatok előkészítése Városi minőségfejlesztési TEAM du. Éves célok és feladatok előkészítése Intézményvezető Min.mk.vez. 23. Gyermeknap az óvodában Maci és Méhecske csoport 31-ig Szülők tájékoztatása a gyermekek fejlődéséről Óvodapedagógusok június 7 Nagyok búcsúünnepsége az óvodától Maci és Méhecske csoport 24. Évzáró munkatársi és nevelőtestületi értekezlet, nevelés nélküli munkanap Intézményvezető 19

20 XIX. ÓVODAPEDAGÓGUSI ÉRTEKEZLETEK, BELSŐ TOVÁBBKÉPZÉSEK Célja: Feladatok megbeszélése, tapasztalatok átadása, egységes nevelői szemlélet biztosítása. Értekezleteinket hetente keddi napokon tartjuk 13:15-14:45-ig. Ezeken az aktuális témákat, a soron következő feladatokat beszéljük meg. Az óvodán kívüli programokon, továbbképzéseken résztvevők a soron következő megbeszélésen adják át tapasztalataikat. Időpont Téma Felelős Nevelőtestüleit értekezlet Pedagógiai program, SZMSZ, Házirend elfogadása. A 2013/14-es nevelési év előkészítése Éves munkaterv feladatainak, céljainak, programterveinek konkretizálása, felelőseinek megnevezése. Éves munkaterv elfogadása. Új munkaköri leiratok kiadása, átvétele. A nevelési év kezdetének aktuális kérdései. Tűzvédelmi és munkavédelmi oktatás. Őszi projektek forgatókönyve, aktuális feladatok megbeszélése. Korszerű óvodavezetés, hatékony óvodai nevelés c. konferencia tapasztalatai. Intézményvezető Intézményvezető Intézményvezető-helyettes Intézményvezető-helyettes Az őszi vásározás előkészületeinek megbeszélése. Intézményvezető Beszámoló az iskolalátogatások tapasztalatairól. Beiskolázással kapcsolatos szülői fogadóórák elindítása. Volt és jelenlegi nagycsoportos óvodapedagógusok és a fejlesztőpedagógus Decemberi programjainkból adódó feladatok átbeszélése. Intézményvezető Mikulás várás megbeszélése. Adventi készülődés egyeztetése, feladatok szétosztása. Óvodapedagógusok Téli sportok az udvaron. Aktuális ünnepi feladatok. Intézményvezető Tavaszi szakmai programokra jelentkezés, iskolaérettségi vizsgálatok kérésének megbeszélése. Óvodapedagógusok Maci, Méhecske csoport óv.ped. 20

21 Felkészülési a szülői értekezletek megtartására Az első féléves projektek átbeszélése. Óvodapedagógusok, Fejlesztőpedagógus Méhecske és Mókus csoportok óvodapedagógusai Farsangi díszítés. Feladatok kiosztása. Süni csoport Óvodai szakvélemények kiadásának előkészítése Óvodai szakvélemények megírása, kiosztása Maci és Méhecske csoport, Intézményvezető Maci és Méhecske csoport, Intézményvezető Márciusi programjaink- feladatok kiosztása. Tavaszi dekoráció. Maci csoport óvodapedagógusai Óvodakukucskáló előkészítése Óvodapedagógusok Az Ovis Olimpia csapatának kijelölése, beszámolás a felkészülésről. A Föld napjával kapcsolatos feladatok, Városi környezetvédelmi nap intézményi szintű programjainak átbeszélése. Óvodai környezetvédelmi nap megszervezése csoportok virágültetése, környezetszépítés. Maci és Méhecske csoport Mikló Ildikó Éva munkaközösség-vezető Óvodapedagógusok Anyák napi készülődés. Óvodapedagógusok Tanítók fogadásának előkészítése, koordinálása. Intézményvezető Óvodai gyermeknapra való felkészülés Maci csoport óvodapedagógusai Nyári takarítási-karbantartási szünet idejére óvodai ellátást igénylők felmérése. Nyári életre való felkészülés, vendég gyermekek fogadása, tartalmas nyári élet biztosítása. Óvodapedagógusok, Intézményvezető Ügyeletet ellátó óvodapedagógusok, Intézményvezető Nevelési évet záró értékelés előkészítése. Intézményvezető 21

22 XX. DAJKÁK ÉRTEKEZLETEI Időpont Téma Felelős Az évindítással kapcsolatos feladatok átbeszélése Munkaidő beosztások, helyettesítések, túlmunkák rendjének megbeszélése. A munkaköri leiratok átbeszélése, átvétele, aláírása. Tűz és munkavédelmi (ismétlődő) oktatás. HACCP dokumentumainak közös áttekintése, megbeszélése. Beiskolázás. A dajkai gondozómunka és takarítási tevékenységek összehangolása, megvalósulásának értékelése. Aktuális feladatok. Ünnepi készülődéssel kapcsolatos dajkai feladatok megbeszélése Az első félévben végzett munka értékelése Teljesítmény értékelési rendszer dajkákra vonatkozó részének megbeszélése. Tavaszi eseményekkel, rendezvényekkel kapcsolatos dajkai feladatok. Dajkai kompetenciák, ismeretek, tapasztalatok megbeszélése. Nevelési év értékelése, nyári feladatok, szabadságok megbeszélése. Intézményvezetőhelyettes Intézményvezetőhelyettes Intézményvezetőhelyettes Intézményvezetőhelyettes Intézményvezetőhelyettes Intézményvezetőhelyettes Intézményvezetőhelyettes Intézményvezetőhelyettes Intézményvezetőhelyettes Intézményvezetőhelyettes Intézményvezetőhelyettes A dajkák és az óvodapedagógusok a tervezett projekt időszakoknak megfelelően időközönként, illetve a gyermekek fejlődésében történt változásokhoz igazodva megbeszélik az aktuális feladatokat, az óvodapedagógusi elvárásokat, melyeket az óvodapedagógusok írásban rögzítenek a csoportnaplóban. 22

Éves munkaterv MÁKSZEM ÓVODA 2014 / 2015. Ph. Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: Gyöngyösi Mária

Éves munkaterv MÁKSZEM ÓVODA 2014 / 2015. Ph. Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: Gyöngyösi Mária MÁKSZEM ÓVODA Éves munkaterv 2014 / 2015 Az intézmény OM azonosítója: : 202684 Nevelőtestület nevében: Varga Szilvia. aláírás Legitimációs eljárás Szülői Közösség nevében: Lázár Gyöngyike.. aláírás A dokumentum

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Ph. Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: Gyöngyösi Mária. aláírás Legitimációs eljárás Szülői Közösség nevében: Nevelőtestület nevében:

Ph. Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: Gyöngyösi Mária. aláírás Legitimációs eljárás Szülői Közösség nevében: Nevelőtestület nevében: Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 202684 Nevelőtestület nevében:. aláírás Legitimációs eljárás Szülői Közösség nevében: Varga Szilvia.. aláírás A dokumentum jellege: NYILVÁNOS aláírás Ph. I.

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es nevelési év

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es nevelési év OM azonosító: 030872 KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es nevelési év A Nemzeti Erőforrás Minisztérium 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 10. fejezet 23. -a (1-2. bek.) alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12.

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. A feladatok ellátásában közreműködők: Csoport neve, összetétele életkor szerint

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év Készült, a 229/2012.(VIII.28.) korm.r. és a Nktv 23 (1)-(2) bek. alapján. Intézményünk neve : Kölcsey Utcai és Ligeti Sori

Részletesebben

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre Szeptember Programok Befogadási terv alapján új gyerekek fogadása, folyamatosan Telephelyvezetői megbeszélés Nevelési Tanácsadó részképesség felmérés

Részletesebben

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök augusztus 2014. 08.26, 08.28. Szülőértekezletek új óvodások szülei részére

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 20. / 202. Személyi feltételek Pedagógus munkakörben dolgozók beosztása, száma, végzettsége, szakképzettsége A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók száma,

Részletesebben

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE 2015. április Az ÖKO-munkacsoport Tóth Violetta Takács Barbara biológia-testnevelés szakos tanár, az ÖKO- munkacsoport vezetője

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA OM 032736 : 2600 Vác, Nyár u.1. /: 27 / 315-419 E-mail: kisvacovi@gmail.com KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA Intézmény neve: Kisvác-Középvárosi Óvoda Intézmény

Részletesebben

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére --------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 0kksa09 ---------- csoport részére a 2015/2016-os nevelési évre ---------------------------------------------

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE BAJI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE DEUTSCHER NATIONALITÄTENKINDERGARTEN UND KINDERKRIPPE WOJ A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE 1 Munkaterv tartalma Helyzetkép 1. Pedagógiai terv 1.1. Gondozási-nevelési

Részletesebben

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (módosításokkal!) Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista CSICSERGŐ ÓVODA 1149 Budapest, Fráter György tér 12. sz. : 06 1 7947 828 E-mail: frater.ovoda@chello.hu OM azonosító: 034548 Honlap: www. zugloicsicsergo. hu Óvodavezető: Bognárné Szentjóby Zsuzsanna Különös

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év

Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év OZORAI MESEVÁR ÓVODA 7086 OZORA, MÁRTÍROK U. 7. OM. : 202311 ovoda@ozora.hu Telefon: 06-74-498-498 Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év A kormány 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti

Részletesebben

SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV

SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő

A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve Óvoda neve, címe: Ajka Városi Óvoda 8400 Ajka Bródy Imre utca 7. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Az intézmény neve: D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 201948 Az óvoda neve: Eszterlánc óvoda

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015. NEVELÉSI ÉV SZEPTEMBER 1. 09.01.- Szülői értekezletek megtartása 09.19. 2. 09.24. Ősz a Szigeten c. óvodai Botosné Simon rendezvény Edit Időpont: 09.30 órától 3. 09.26- ig Beválogatás, felmérés a tehetséggondozó műhelyekbe

Részletesebben

Eseményeink naptára. Ellenőrzést nap. események. 17 órától Tanévnyitó értekezlet Vecsei Brigitta Fenntartó

Eseményeink naptára. Ellenőrzést nap. események. 17 órától Tanévnyitó értekezlet Vecsei Brigitta Fenntartó Év, hó, Időpontja Rendezvény, Team vezetője, nap 8.25-8.28 17 órától Tanévnyitó értekezlet Fenntartó aug.29. 7.00 órától Alkalmazotti kirándulás Szabóné Rozgonyi Krisztina szept. 10. 15.30-19.00 Bográcsozás

Részletesebben

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: Felsőfokú óvónőképző Főiskola

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: Felsőfokú óvónőképző Főiskola Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde 8124 Káloz, Óvoda u. 2. Tel.: 25-506-405 OM azonosító: 029998 Különös közzétételi lista: Bölcsődei gondozók: 2 fő Bölcsődei kisegítő: 1 fő Óvodapedagógusok száma: 9 fő

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA 7132. BOGYISZLÓ, PETŐFI S. U. 16. Tel: 06-74-440-774 E-mail: ovoda@bogyiszlo.hu OM: 202193 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016 NEVELÉSI ÉV Ikt.sz. 107/2015 A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2014-2015. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

Szervezeti, személyzeti adatok

Szervezeti, személyzeti adatok NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-16.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-16. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-16. 24. (1) A köznevelési intézmény a tájékoztató rendszerben az október 1-jei állapotnak megfelelően közzéteszi a 23. szerinti adatokat és dokumentumokat. A köznevelési

Részletesebben

A FELSŐTÁRKÁNYI ÓVODA MUNKATERVE. 2013 / 2014 nevelési évre OM: 201938

A FELSŐTÁRKÁNYI ÓVODA MUNKATERVE. 2013 / 2014 nevelési évre OM: 201938 A FELSŐTÁRKÁNYI ÓVODA MUNKATERVE 2013 / 2014 nevelési évre OM: 201938 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az intézmény adatai Név Cím, elérhetőség Közalkalmazotti létszámadatok Óvodai csoportok, gyermekek száma Munkarend

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év A Kormány 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete 23 ( ) alapján az alábbi adatok kerülnek közzétételre: 1. Felvétel, beiratkozás Felvétel: Az óvodai felvétel jelentkezési

Részletesebben

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE 2013/2014 Bevezetés Munkánk során hangsúlyozottan jelenik meg az egyéni haladási ütemet segítő differenciált egyéni fejlesztés. Óvodába lépéskor az első, legfontosabb

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

A Pátyolgató Óvoda Munkaterve a 2012/13 nevelési évre

A Pátyolgató Óvoda Munkaterve a 2012/13 nevelési évre A Pátyolgató Óvoda Munkaterve a 2012/13 nevelési évre Intézmény OM azonosítója: 032940 Intézményvezető: \ ^ '.^UvtAA... ajáírás Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében:

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: ARANY JÁNOS ÓVODA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2013/2014-es nevelési évre

A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2013/2014-es nevelési évre A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2013/2014-es nevelési évre Tartalom 1.A nevelési év rendje a 2013/2014-es nevelési évre 2. Speciális nevelési feladataink 3. A 2013/2014-es év

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ 5600 Békéscsaba, Lenkey u.12. Tel.: 66/645-686, 66/324-462 email: lenkeyovi@t-online.hu Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Részletesebben

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 Készítette: Szoboszlai Zoltánné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Folyamatosan ellátandó feladatok: Szakmai folyóiratok figyelemmel kísérése. Továbbképzéseken,

Részletesebben

Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 NYITNIKÉK ÓVODA 2010-2011. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője Elfogadva:

Részletesebben

A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2014/2015-ös nevelési évre

A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2014/2015-ös nevelési évre A MONTESSORI MÁRIA KÉTNYELVŰ ÓVODA és BÖLCSŐDE MUNKATERVE a 2014/2015-ös nevelési évre Tartalom 1.A nevelési év rendje a 2014/2015-ös nevelési évre 2. Speciális nevelési feladataink 3. A 2014/2015-ös év

Részletesebben

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról 2440 SZÁZHALOMBATTA Csokonai u. 50. Tel.: 06-23-354-465, Fax.: 06-23-354-475 E-mail: napsugar@mail.battanet.hu OM azonosító: 032790 Minőségi Nevelési - Oktatási Intézmény Beszámoló a 2013-2014-es nevelési

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 A gyermekekről rengeteget tanulhatsz. Például azt, hogy mennyire vagy türelmes! Franklin P. Jones Készítette: Hornyákné Tóth Szabó Mária gyvf. Halász Lászlóné

Részletesebben

Különös közzétételi lista Tündérkert Keleti Óvoda Intézményegység

Különös közzétételi lista Tündérkert Keleti Óvoda Intézményegység Különös közzétételi lista Tündérkert Keleti Óvoda Intézményegység Az óvoda OM azonosítója: 033127 A nevelési oktatási intézmények működéséről szóló 229/2012.(VIII.28.) Korm. rendeletének 23. -a értelmében

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016.

MUNKATERV 2015/2016. HÁROM SZIROM ÓVODA 4242 Hajdúhadház, Petőfi u. 1/a Tel/Fax:06-52-384-553 E-mail cím:postmaster@haromszirom.t-online.hu MUNKATERV 2015/2016. Intézmény OM- azonosítója: 030839 Nevelőtestület nevében: Intézményvezető:

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2015-2016. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 03-09. 30. ökoszakkör szervezése alsó- és felső tagozatos tanulók alsó: Szántóné Seller Szilvia, felső: Bekő László,

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE . AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM 1.

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Képviselő Testület! Vezetői Pályázat Napsugár Óvoda Tisztelt Képviselő Testület! Horváth Zsoltné s^akvksgázott óvodapedagógus a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

MUNKATERV 2015-2016.

MUNKATERV 2015-2016. KERTVÁROSI ÓVODA Békéscsaba Szegfű utca 87-89. OM: 028062 MUNKATERV 2015-2016. 1 KERTVÁROSI ÓVODA Békéscsaba, Szegfű utca 87-89. MUNKATERV 2015-2016. Intézmény OM- azonosítója: 028062 Intézményvezető:

Részletesebben

Együtt az élő környezetért munkaközösség

Együtt az élő környezetért munkaközösség Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu Együtt az élő környezetért munkaközösség Éves terv 2013/2014 Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni haladás.

Részletesebben

Elnökjelölti program JÁSZAI ISKOLAI SZÜLŐI KÖZÖSSÉG 2011/12. TANÉV

Elnökjelölti program JÁSZAI ISKOLAI SZÜLŐI KÖZÖSSÉG 2011/12. TANÉV Elnökjelölti program JÁSZAI ISKOLAI SZÜLŐI KÖZÖSSÉG 2011/12. TANÉV HÁTTÉRINFORMÁCIÓK 1993. évi LXXIX. tv. a közoktatásról 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet a nevelésioktatási intézmények működéséről Iskolai

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap 4..sz. MELLÉKLET. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2 0 1 3.

H Á Z I R E N D 2 0 1 3. Búzaszem Nyugati Óvoda 4400 Nyíregyháza, Búza u. 7-17. sz. Tel./fax: (42) 512-940 Email: buzaszemovi@gmail.com H Á Z I R E N D 2 0 1 3. Nyíregyháza, 2013. március 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 2. AZ ÓVODA NYITVATARTÁSI

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Óvodai Tájékoztató 2009 /2010. 1. szám Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Tanévindítás: Óvodánk létszáma 2009 / 2010 es tanévben : 34 fő gyermek Csoport szám: 2 Óvodapedagógusok:

Részletesebben

G Y Á L I L I L I O M Ó V O D A. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993. Készült: Gyál, 2015. augusztus 31.

G Y Á L I L I L I O M Ó V O D A. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993. Készült: Gyál, 2015. augusztus 31. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993 Készült: Gyál, 2015. augusztus 31. A Gyáli Liliom Óvoda gyakornoki szabályzata. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 21. -a és a 326/2013.

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s 1 O vodai Belso O ne rte kele s Inte zme nyi o ne rte kele s TARTALOMJEGYZÉK 1. Intézményi alapdokumentumok alapján történő önértékelés... 3 1. Alapító okirat... 3 2 2. Pedagógiai program:... 7 3. SZMSZ...

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév ütemterve

A 2015/2016-os tanév ütemterve A 2015/2016-os tanév ütemterve Augusztus: - nyári gyakorlat szervezése a 12.évfolyam számára - KÖSSZ- tábor - javító-osztályozó vizsgák szervezése - Kollégiumi szokásrend kialakítása, szülői értekezlet,

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája [a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés alapján (a lista személyes adatokat nem

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

Öko Munkacsoport Munkaterve

Öko Munkacsoport Munkaterve DOMBÓVÁRI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 036268 Öko Munkacsoport Munkaterve 2015/2016. tanév Készítette: Dorn Judit munkacsoport koordinátor Az Öko Munkacsoport tagjai: Dorn Judit Öko Munkacsoport Koordinátor

Részletesebben

Madarász Imre Egyesített Óvoda

Madarász Imre Egyesített Óvoda Madarász Imre Egyesített Óvoda 5300 Karcag, Táncsics krt. 17. 59/503-323 ovikozpont@ovikarcag.hu www.ovikarcag.hu OM 202329 Madarász Imre Egyesített Óvoda Gyakornoki Szabályzata Intézmény OM azonosítója:

Részletesebben

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Kossuth út. 5 Telefon/fax: 06-66/483-352,06 30/5876612 E-mail: amkkossutovi@invitel.hu 2014/2015. NEVELÉSI ÉV BÖLCSŐDEI

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. 09.24-től A szabályzat és az önértékelés jogi alapja 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (64-65., 86-87 ) 2. A nevelési- oktatási intézmények

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV

ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV SZEPTEMBER NAP T.NAP ESEMÉNY FELELŐS HÉTFŐ 1. 1. Tanévnyitó ünnepély Első tanítási nap 1. oszt. szülői értekezlet 17.00 KEDD 2.

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

Mandulavirág Óvoda Csopak. :Kossuth u. 26. 8229. : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu. Közzétételi lista

Mandulavirág Óvoda Csopak. :Kossuth u. 26. 8229. : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu. Közzétételi lista :Kossuth u. 26. 8229 : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu Közzétételi lista 2014-2015 229/2012 (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról értelmében az

Részletesebben