Éves munkaterv MÁKSZEM ÓVODA 2013 / Ph. Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: Gyöngyösi Mária

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Éves munkaterv MÁKSZEM ÓVODA 2013 / 2014. Ph. Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: Gyöngyösi Mária"

Átírás

1 MÁKSZEM ÓVODA Éves munkaterv 2013 / 2014 Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: Nevelőtestület nevében: Varga Szilvia Gyöngyösi Mária. aláírás Legitimációs eljárás Szülői Közösség nevében: Lázár Gyöngyike.. aláírás A dokumentum jellege: NYILVÁNOS aláírás Ph.

2 Tartalom I. AZ INTÉZMÉNY ÉVES MUNKATERVÉNEK TÖRVÉNYI HÁTTERE... 3 II. HELYZETKÉP... 4 III. A NEVELÉSI ÉV KIEMELT CÉLJAI ÉS FELADATAI... 5 IV. BELSŐ FEJLESZTÉSI TERVEINK... 6 V. SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSEK... 7 VI. NEVELŐTESTÜLETI ÉRTEKEZLETEK... 8 VII. SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEK... 8 VIII. AZ ÓVODAI SZÜLŐI SZERVEZET ÉRTEKEZLETEI... 9 IX. NEVELÉS NÉLKÜLI MUNKANAPOK RENDJE... 9 X. KAPCSOLATTARTÁS TÁRSINTÉZMÉNYEKKEL... 9 XI. CSOPORTBEOSZTÁS XII. HETIREND XIII. PEDAGÓGUSOK MUNKAIDŐBEOSZTÁSA XIV. ÜGYVITELI ÉS TECHNIKAI DOLGOZÓK MUNKAIDŐBEOSZTÁSA XV. A NEVELÉSI ÉV RENDJE XVI. AZ ÜNNEPEK RENDJE XVII. A NEVELÉSI ÉV PROJEKTJEI XVIII. A NEVELÉSI ÉV ESEMÉNYNAPTÁRA XIX. ÓVODAPEDAGÓGUSI ÉRTEKEZLETEK, BELSŐ TOVÁBBKÉPZÉSEK XX. DAJKÁK ÉRTEKEZLETEI XXI. AZ INTÉZMÉNYVEZETÉS ELLENŐRZŐ ÉS ÉRTÉKELŐ TEVÉKENYSÉGE XXII. A FEJLESZTŐ PEDAGÓGUS MUNKATERVE XXIII. GYERMEKVÉDELEM XXIV. KÖRNYEZETVÉDELMI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE XXV. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

3 I. AZ INTÉZMÉNY ÉVES MUNKATERVÉNEK TÖRVÉNYI HÁTTERE évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról. 326/2013 (VIII.30.) Korm.rend. a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról. A fenntartó helyi rendeletei. a Mákszem Óvoda működését és pedagógiai tevékenységét meghatározó dokumentumok, nevelőtestületi határozatok. 3

4 II. HELYZETKÉP Intézményünk jellemző adatai: MÁKSZEM ÓVODA 2040 Budaörs, Patkó u. 2. OM azonosító: Tel.: Fax.: A Mákszem Óvoda alkalmazottainak száma: Engedélyezett álláshelyek ig től Álláshely megnevezése fő Álláshely megnevezése fő Intézményvezető 1 Intézményvezető 1 Intézményvez.-helyettes 1 Intézményvez.-helyettes 1 Óvodapedagógus 7 Óvodapedagógus 7 Fejlesztőpedagógus 1 Fejlesztőpedagógus 1 Pedagógiai asszisztens 0,5 Pedagógiai asszisztens 1 Dajka 4 Dajka 4 Óvodatitkár 1 Óvodatitkár 1 Karbantartó 1 Karbantartó 1 Takarító 0,5 Takarító 0,5 Konyhai dolgozó 1 Konyhai dolgozó 1 Gondozónő-takarító 0,5 Álláshelyek összesen: 18 Álláshelyek összesen: 19 A Mákszem Óvoda férőhelyeinek és kihasználtságának mutatói: Nevelési évek Férőhelyek száma: Felvett gyermekek száma: 2013/ fő 100 fő 100% A Mákszem Óvoda csoportjainak gyermeklétszáma: Kihasználtság: október 1. május 31. Név: Mókus Maci Méhecske Süni Korcsoport: Kis (3-4) Vegyes ( ) Köz.-nagy (5-6) Kis-köz. (4-5) Létszám: 24 fő 23 fő 28 fő 25 fő Összesen: 100 fő 4

5 A Mákszem Óvodában biztosított fejlesztési-nevelési ellátások: Alapfeladatként: Egyéni fejlesztés, tehetséggondozás: az egyéni felmérések után Urbanczykné Gyarmati Csilla fejlesztőpedagógus foglalkozik a gyermekekkel. Logopédiai ellátás: a beszédhibás gyermekkel a Pedagógiai Szakszolgálat Logopédiai Tagintézményének munkatársa foglalkozik hetente két alkalommal. A Csillagfürt Óvoda gyógytestnevelője hetente két alkalommal foglalkozik a tartásjavító tornára kiszűrt gyermekekkel. Pszichológiai ellátás: óvodapszichológus kéthetente egy alkalommal segíti az óvoda pedagógiai munkáját. Várja a szülők megkeresését nevelési gondjaikkal. A Köznevelési Törvény CXC. 35 (2) alapján az egyházak által kezdeményezett hit- és vallásoktatás lehetőségét biztosítjuk az óvodában az óvodai foglalkozásoktól elkülönítve, a nevelési időnek nem minősülő időkeretben. III. A NEVELÉSI ÉV KIEMELT CÉLJAI ÉS FELADATAI A nevelési év kiemelt céljait és feladatait a 2012/13-es nevelési év mérései, értékelései, az éves beszámoló, valamint az óvodavezetői pályázat alapján jelöltük ki. Célok: o A módosított pedagógiai program hatályba léptetése, megvalósítása a nevelési év során. o A Környezettudatos munkaközösség feladatainak továbbvitele, hatékony megvalósítása. o Pedagógus életpálya modell kihívásainak megfelelés. o A Nemzeti Pedagógus Karról szóló rendelkezések megismerése, tudatosítása. o Dajkák továbbképzésének folyatatása, III. Országos Dajka Konferencia, HACCP oktatás o A dajkai tevékenység szerepének helye, fontossága a mindennapi nevelő munkában. o Óvoda weboldalának naprakész vezetése és szerepének növelése és tudatosítása a szülők tájékoztatásában. 5

6 Feladatok: o A feladat és munkakörök egyértelmű meghatározása és a nevelési év indításához szükséges új feladatok, valamint a munkaköri leírások átadásaátvétele. o Az új dolgozók (3 óvodapedagógus, 1 pedagógiai-asszisztens és 1 gondozónőtakarító) beilleszkedésének segítése a nevelőtestületi és az alkalmazotti közösségbe. o A pedagógus portfóliók elkészítése. o A teljes körű intézményi önértékelés elvégzése. o Az óvoda bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú nyílt napok tartása. o A Budaörsi Mákszem Óvodáért Alapítvány működtetése. IV. BELSŐ FEJLESZTÉSI TERVEINK Szakmai, pedagógiai terveink A hatályba lépett évi CXC. sz. törvény a nemzeti köznevelésről, valamint a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012 (VIII.28.) Korm. rendelet és az óvoda önállóvá válása okán az óvoda módosított szakmai (Pedagógiai Program) és működési dokumentumainak (SZMSZ, Házirend) alkalmazása. Az óvoda hagyományai alapján a környezettudatos magatartás és egészséges életmód kialakítására helyezzük a hangsúlyt. A nevelési év folyamán az óvoda előkertjében Madárbarát mintakert tanösvény -t alakítunk ki. A néphagyományőrzés megismertetése, felelevenítése, annak játékos gyakorlása továbbra is teret kap óvodai nevelésünk mindennapjaiban. A pedagógiai program módosításának szellemében szervezzük meg a nevelési év projektjeit és alakítjuk, formáljuk óvodánk arculatát. A kidolgozott projektek segítik a pedagógusok tervezőmunkáját, az óvodai nevelés, tanulás gyakorlati megvalósítását. A mozgáskotta használatának bevezetése. Óvodánk csoportjainak életében, mindennapjaiban használjuk a népi kultúrából átörökített énekes játékokat, kézműves technikákat, meséket, mondókákat. Tárgyi fejlesztések Az ábrázoló tevékenységekhez jó minőségű alapanyagok biztosítása. Az óvoda árnyékolásának továbbvitele, a nyaki tag rolettával való ellátásának folytatása. Gyermekméretű étkészletek és ágyneműk pótlása, folyamatos beszerzése. 6

7 Az óvoda folyamatos beázásának megoldása új tetőszerkezet ráépítéssel. A hiányzó helyiségek (nevelői szoba, könyvtár, pedagógusöltöző, család és fejlesztőszoba) kialakítása is megtörténhet a tetőtérben. A Madárbarát mintakert tanösvény kialakításához szükséges eszközök beszerzése. Udvari mozgásos tevékenységekhez szükséges játékeszközök beszerzése. Az udvari füves területek folyamatos füvesítésének, locsolásának megoldása. A tálaló konyha légkondicionálásának megoldása, INOX fali polc beszerzése. További 1 szőnyeg beszerzése a mozgáskottához. Babakonyha bútorzat cseréje a Mókus csoportban. Személyi fejlesztések A nevelőtestület felkészítése a pedagógus portfólió összeállítására. A Pedagógus életpálya modell előírásai és a minősítési rendszer megismerése. Felkészültség növelése a tehetséges gyermekek tehetséggondozásával kapcsolatban. A nevelőtestület ismereteinek bővítése a környezettudatos nevelés hatékony megvalósítása érdekében. Szakvizsgázott pedagógusok számának növelése, 1 fő beiskolázása fejlesztőpedagógiai szakirányra. V. SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSEK A továbbképzés Megnevezése Költsége Résztvevője Országos Tanévindító Konferencia Mód-Szer-Tár Kft. Országos Óvodapedagógiai Évnyitó Óvodai Mesezene továbbképzés (aug.27.) A Pedagógus Portfólió kötelező elkészítésének gyakorlati lépései Óvodai Mesezene továbbképzés (okt.1.) Térítésmentes 1 fő intézményvezető 1fő intézményv.-helyettes 9.500,- Ft/fő 1 fő int.vez.-helyettes Térítésmentes 1 fő fejlesztőpedagógus 2 fő nagy csop.óvodaped ,- Ft 1 fő óvodatitkár Térítésmentes 2 fő nagy csop.óvodaped. 2 fő középs. csop.óvodap. XV. Országos Szakértői Konferencia ,-Ft/fő 1 fő intézményvezető Korszerű óvodavezetés feladatok és kihívások az új előírások szerint Térítésmentes 1 fő intézményvezető 1 fő int.vez.-helyettes 1 fő min.ir.munk.köz.vez. Őszi Pedagógiai Nap (11.21.) Térítésmentes Nevelőtestület Mód-Szer-Tár Kft. III. Országos Dajkai Konferencia 1 fő térítésment. 1fő 6.000,- Ft 2 fő dajka 7

8 Gyakornokok és mentoraik konzultációja Pedagógus portfólió készítése (12.04.) Térítésmentes Térítésmentes 1 fő mentor 1fő gyakornok 11 fő óvodapedagógus 1 fő óvodatitkár Tavaszi Pedagógiai Nap Térítésmentes Nevelőtestület Szinten tartó elsősegélynyújtó pedagógus továbbképzés Aktuális tanügy-igazgatási, munkáltatói és gazdálkodási feladatokkal összefüggő képzések ,- 1 fő óvodapedagógus ,- Ft/alkalom Intézményvezető, Intézményvez.-helyettes VI. NEVELŐTESTÜLETI ÉRTEKEZLETEK Időpont Téma Alkalmazotti és nevelőtestületi értekezlet. (PP, SZMSZ, Házirend) Éves munkaterv megvitatása, elfogadása Félévzáró értekezlet Nevelési évet záró értekezlet, éves beszámoló elfogadása. Fenntartó által szervezett óvodavezetői értekezletek: minden hónap első csütörtökjén Óvoda vezetőségi ülések: minden hónap második keddjén (az aktualitások függvényében). Nevelőtestületi szakmai megbeszélések: minden héten kedden (az aktualitások függvényében). VII. SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEK Időpont febr. Téma Újonnan felvett gyermekek szülei részére ismerkedő szülői értekezlet. A szükséges információk nyújtása, befogadás megbeszélése. Családlátogatások ütemezése. Nevelési évet nyitó szülői értekezletek, tájékoztatás az első féléves programokról. Félévet záró értekezlet, beiskolázási lehetőségek és feladatok. Meghívott vendégek: iskolavezetők, alsós tanítók A második félévi programok megbeszélése, ismertetése. Méhecske és Maci csoportokban. Nevelési év tavaszi félévét nyitó értekezlet. Süni és Mókus csoportokban. 8

9 VIII. AZ ÓVODAI SZÜLŐI SZERVEZET ÉRTEKEZLETEI Időpont Téma A 2013/14-as nevelési év Munkatervének véleményezése Szülői Szervezet ülése, a Szülői Szervezet elnökének és helyettesének megerősítése, az újonnan belépő szülői képviselők bemutatása. Vállalt feladatok, éves Szülői Szervezet munkatervének megbeszélése, jóváhagyása. Alapítvány működtetésében való részvétel megbeszélése A második félév programjainak megbeszélése /14-as nevelési év Éves beszámolójának véleményezése. IX. NEVELÉS NÉLKÜLI MUNKANAPOK RENDJE Időpont Téma Szakmai nap: Környezettudatos magatartásra neveléssel kapcsolatos továbbképzés, szakmai kirándulás Őszi Pedagógiai Nap Pedagógus portfólió szerepe tavasza Tavaszi Pedagógiai Nap Nevelési évet záró értekezletek Később kijelölendő Szakmai továbbképzés X. KAPCSOLATTARTÁS TÁRSINTÉZMÉNYEKKEL Cél: A kialakult együttműködési rendszereket továbbépítve, jó hatékonysággal kívánjuk működtetni. Partnereink egy részével a nevelési évben partneri igény- és elégedettségmérést végzünk, mely segít jövőbeli feladataink kitűzésében. 9

10 Nyitunk a többi intézmény felé: Tervezzük a jó kapcsolat alakítását, folytatását a bölcsődével kölcsönös látogatások szervezésével. Kapcsolattartó: mindenkori kiscsoportos óvodapedagógus Mikló Ildikó Éva Meghívjuk az alsós tanítókat a januári összevont óvodai szülői értekezletre, így közvetlen tájékoztatást kapnak a szülők az egyes iskolák programjáról, beiskolázási lehetőségeiről. Kapcsolattartó: mindenkori nagycsoportos óvodapedagógus Kériné Bódy Emese Családsegítő Központ, Esély Gyermekjóléti Szolgálat elérhetőségét biztosítjuk a szülőknek, esetmegbeszéléseiken, értekezleteiken részt veszünk. Kapcsolattartó: gyermekvédelmi felelős Varga Szilvia A Pedagógiai Szakszolgálat és Logopédiai Tagintézményének szakembereivel jó az együttműködés, szakmai együttműködésük folyamatos, korrekt a fejlesztőpedagógusunkkal. Kapcsolattartó: Urbanczykné Gyarmati Csilla fejlesztőpedagógus Az egészségügyi kapcsolaton belül a védőnői szolgálat működik, az óvoda orvosával szorosabb kapcsolat kialakítására törekszünk. Kapcsolattartó: Miehle Anna, intézményvezető-helyettes A város közművelődési intézményeivel (Művelődési Ház, Budaörsi Latinovits Színház, Múzeumok) és civil szervezeteivel is felvesszük a kapcsolatot amennyiben rendezvényeik az óvodás korosztály részére szerveződnek. Kapcsolattartó: Kósa Réka óvodapedagógus XI. CSOPORTBEOSZTÁS Csoport Évfolyam Létszám Pedagógusok Méhecske Maci Süni Mókus Nagy csoport (5-6é) Vegyes csoport ( é) Középső csoport (4-5é) Kis csoport (3-4é) 28 fő 23 fő 25 fő 24 fő Kériné Bódy Emese Dávidné Fodor Judit Kósa Réka Szilágyiné Dékány Edit Miehle Anna Varga Szilvia Bognár Miklósné Mikló Ildikó Éva Ped.assziszt./ Dajka Réti Borbála Rátonyi-Zemp. Krisztina Pataki Józsefné Pap Sándorné Mukri Erika Kissné Mészáros Ildikó 10

11 XII. HETIREND A tevékenységek formája a céloknak és feladatoknak megfelelően kötetlen, illetve kötött formában, rugalmas időkeretben történik. Mókus (3-4é.) csoport Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Mese-vers Mozgás Mese-vers Külső világ Rajzolás, Ének-zene, énekes tevékeny mintázás, játék, gyermektánc megismerése kézimunka Süni (4-5é.) csoport Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Mozgás Külső világ tevékeny megismerése (környezeti) Táncház (népi dalos, táncos játékok) Rajzolás, mintázás, kézimunka Ének-zene, énekes játék, tánc Külső világ tev. megism. (formai, mennyiségi) Mese-vers Mese-vers Tartásjavító torna Tartásjavító torna Táncház (népi dalos, táncos játékok) Méhecske (5-6é.) csoport Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Külső világ tevékeny megismerése (környezeti) Mese-vers Táncház (népi dalos, táncos játékok) Külső világ tev. megism. (formai, mennyiségi) Rajzolás, mintázás, kézimunka Mozgás Külső világ tevékeny megismerése (környezeti) Táncház (népi dalos, táncos játékok) Ének-zene, énekes játék, tánc Tartásjavító torna Rajzolás, mintázás, kézimunka Mese-vers Tartásjavító torna Maci ( é.) csoport Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Külső világ tevékeny megismerése (környezeti) Táncház (népi dalos, táncos játékok) Mozgás Külső világ tev. megism. (formai, mennyiségi) Rajzolás, mintázás, kézimunka Ének-zene, énekes játék, tánc Táncház (népi dalos, táncos játékok) Rajzolás, mintázás, kézimunka Mese-vers Tartásjavító torna Ének-zene, énekes játék, tánc Mese-vers Tartásjavító torna 11

12 XIII. PEDAGÓGUSOK MUNKAIDŐBEOSZTÁSA S. Név Hét Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Össz Gyöngyösi Mária intézményvezető Kériné Bódy Emese óvodapedagógus Dávidné Fodor Judit óvodapedagógus Mikló Ildikó Éva óvodapedagógus Bognár Miklósné óvodapedagógus Kósa Réka óvodapedagógus Szilágyiné Dékány Edit óvodapedagógus Miehle Anna int.vez.helyettes Varga Szilvia óvodapedagógus *Urbanczykné Gyarmati Csilla fejlesztőpedagógus :00 11:00-11:00-7:30-7:00-13:00 11:00-10:30-7:00 13:00 7:30-12:30 12:00 10:30-7:30-7:30-12:30 11:30-16:30 11:00-13:00 8:00-16:50 *Munkaideje tartalmazza a napi 20 perc ebédszünetet. 12:00-15:30 7:00-13:00 11:00-11:00-7:30-13:30 13:00 11:00-11:00-13:00 7:30-12:30 12:00 10:30-7:00-13:30 7:30-12:30 11:30-16:30 11:00 7:30-13:30 8:00-15:20 12:00-15:30 13:00 11:00-11:00-13:00 7:30-13:30 11:00-11:00-7:30-13:30 7:00-12:30 12:00 11:00-7:30-13:30 7:30-12:30 11:30-16:30 10:30-7:00 13:30 8:00-14:20 A Mákszem Óvoda nyitási (6 óra) és zárási (18 óra) rendje 1. hét 12:00-15:00 7:30-13:00 11:00-11:00-7:00-13:30 7:00-13:00 11:00-10:30-7:30 13:30 12:00 12:00 11:00-13:00 7:30-12:30 12:00-16:30 10:30-7:30-8:00-13: :00-13:30 11:00 11:00-7:30-13:30 13:00 11:00-11:00 13:00 7:30-12:00 12:00 11:00 7:00-13:00 8:00-12:00 12:00-16:30 11:00 7:30 13:30 8:00-13:20 Napok Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Nyit Méhecske Mókus Méhecske Maci Mókus Zár Süni Mókus Méhecske Méhecske Maci A Mákszem Óvoda nyitási (6 óra) és zárási (18 óra) rendje 2. hét Napok Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Nyit Süni Mókus Méhecske Maci Mókus Zár Méhecske Maci Méhecske Mókus Mókus

13 XIV. ÜGYVITELI ÉS TECHNIKAI DOLGOZÓK MUNKAIDŐBEOSZTÁSA S. Név Hét Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Össz. Rátonyi- 1. Zempléni 8:00-8:00-8:00-8:00-8:00- Krisztina 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 20 Ped.-asszisztens 2. Mukri Erika 8:00-8:00-8:00-8:00-8: Ped.-asszisztens *Réthi Norbert óvodatitkár Kissné Mészáros Ildikó dajka Pataki Józsefné dajka Pap Sándorné dajka Réti Borbála dajka Turai Józsefné gondozónő-tak. *Kluzsán Lászlóné konyhai dolgozó *Marton József karbantartó Réthi László takarító :00-15:20 *Munkaideje tartalmazza a napi 20 perc ebédszünetet. 7:00-15:20 7:00-15:20 7:00-15:20 12:00 7:30-16:20 10:00-10:00-10:00-10:00-10:00 12:00 7:30-16:20 10:00-10:00-10:00-10:00-10:00 12:00 7:30-16:20 10:00-10:00-10:00-10:00-10:00 12:00 7:30-16:20 10:00-10:00-10:00-10:00-10:00 12:00 8:00-14:20 10:00-10:00-10:00-10:00-10:00 7:00-15:20 14:20-22:00 14:20-22:00 14:20-22:00 14:20-22:00 14:20-22:

14 XV. A NEVELÉSI ÉV RENDJE A nevelési év első napja: szeptember 1. A nevelési év utolsó napja: augusztus 31. A téli szünet idejére december január 3-ig a városban egy óvoda biztosít ügyeletet. Az óvoda nyári nyitva tartása Öt hét zárás: június 16 július 20. (ügyeleti ellátást biztosít a Csillagfürt Óvoda) Öt hét ügyeleti ellátás: július 21 - augusztus 22. (Mákszem Óvoda és a Csillagfürt Óvoda) Nyitás: augusztus 25. (hétfő) február 15-ig a zárva tartás pontos időpontját és ügyeleti lehetőség kiírását a szülők részére közzétesszük. A nevelőtestület pedagógiai célra öt munkanapot nevelés nélküli munkanapként használ fel. Ezek időpontjáról 7 nappal előbb tájékoztatjuk a szülőket. A zárva tartás idejére a szülők igényei alapján ügyeletet szervezünk XVI. AZ ÜNNEPEK RENDJE A nemzeti és óvodai ünnepek megünneplésének tervezett rendje és időpontjai Dátum Esemény Felelős Szintjei Maci csoport Mikulás az óvodában Csoport óvodapedagógusai Karácsonyi ünnepi koncert Maci csoport Óvodai Farsangi délelőtt zenés műsor Csoportos megemlékezés nemzeti ünnepünkről Süni csoport óvodapedagógusai Óvodapedagógusok Csoport és óvodai Csoport Családi nap Óvodapedagógusok Óvodai Anyák napi köszöntés Óvodapedagógusok Csoport Gyermeknap az óvodában Nagyok búcsúünnepsége az óvodától Maci és Méhecske csoport óvodapedagógusai Maci és Méhecske csoport óvodapedagógusai Óvodai Csoport 14

15 XVII. A NEVELÉSI ÉV PROJEKTJEI A projekt Időszaka Neve Kiemelt feladatai Közlekedés Szept. 22. Autómentes nap Állatok Okt. 4. Állatok világnapja Ősz Szüret, betakarítás Szüret (alma, szőlő, dió) Őszi gyümölcsök, zöldségek, termések Ősz kincsei Dömötör napi vásár Nov. 10. Márton nap Természet változásai (öltözködés, időjárás, színek) Mikulás Dec. 6. Mikulás Dec. 7. Bábszínház Luca Dec. 13. Luca nap Luca napi hiedelmek, népszokások megismertetése Adventi előkészületek Fenyőfaállítás Karácsonyi Karácsonyi ajándékkészítés ráhangolódás Család-emberi szeretet, kapcsolatok a családban Tél Családi adventi készülődés az óvodában Napszakok változása Világosság-sötétség Természet jellemzői télen (időjárás, öltözködés, téli Alvó természet csapadék, kísérletek) Újév, újévi köszöntések Az emberi test / Orvos gyógyító munkája Elsősegélynyújtó hét (Méhecske csoport) Farsang Kiszebáb égetése Tavasz Tavaszi zsongás Húsvét Földünk Anyák napja Irány a természet Iskolás leszek Óvodai farsang Természet változásai (öltözködés, időjárás, színek) Márc. 22. Víz világnapja Húsvétoló, húsvéti szokások ismertetése Locsolkodás Ápri. 22. Föld napja, környezetvédelem, kísérletezés Anyák napja Emberek közötti kapcsolatok Család, szeretet, emberi szerepek Természet szépségének megcsodálása Kirándulások Gyereknap az óvodában Nagycsoportosokkal készülünk az iskolára 15

16 XVIII. A NEVELÉSI ÉV ESEMÉNYNAPTÁRA Dátum Esemény Felelős június 13. Szülői értekezlet az újonnan felvett gyermekek szülei részére Maci és Mókus csoport augusztus 27. Városi óvodavezetői szakmai Team Intézményvezető 28. Alkalmazotti és nevelőtestületi értekezletek Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes 29. Városi Tanévnyitó Ünnepség Intézményvezető szeptember 18. Liver FC ovis focicsapat toborzója Kériné Bódy Emese, Kósa Réka 22. Autómentes nap Mikló Ildikó Éva mk.vez Madárovi program indítása-diavetítés (előadás 2 csoport részére) Őszi termésköszöntő (Mákszem Néptánccsoport fellépése a Zippel-Zappel Óvodában) Nevelőtestületi és alkalmazotti nevelési évet nyitó értekezlet Mikló Ildikó Éva mk.vez. Bognár Miklósné óvodapedagógus Intézményvezető 26. OviFoci Zsiráf kupa Méhecske és Maci csoport 30-okt 6. október folyamatos 11. Csoportos szülői értekezletek Nyíltnapok óvodapedagógusoknak az iskolákban Állatok világnapja Kirándulás a Budakeszi Vadasparkba a Madarász Ovi keretében csoportok óvodapedagógusai Kósa Réka Mikló Ildikó, Bognár Miklósné Méhecske és Maci csoport 16. Városi minőségfejlesztési TEAM Varga Szilvia mk. vezető 18. III. Országos Dajka Konferencia 20. Óvodai kiskert előkészítése a tavaszi munkálatokhoz Kissné Mészáros Ildikó Réti Borbála Méhecske és Maci csoport 25. Dömötör napi vásár Méhecske csoport 28. Szülői Közösség értekezlete Intézményvezető 16

17 Dajkai továbbképzés (HACCP) Intézményvezető 30. november Ped.-asszisztensek és dajkák szakmai délutánja (TEAM foglalkozás Holdfény U. Óvoda) 2 fő ped.-asszisztens 1 fő dajka 6. Óvodavezetői szakmai TEAM Intézményvezető 13. Érzelmi, erkölcsi, közösségi nevelés (Gyakorlati bemutató a Vackor Óvodában) érdeklődő óvodapedagógusok 13. A magyar nyelv napja óvodapedagógusok hete folyamatos Madarász Ovi diavetítés Tanösvény kialakításával kapcsolatos teendők Őszi Pedagógiai Nap: Pedagógus portfólió szerepe az életpálya modell bevezetése során Pedagógiai Szakszolgálat kérdőíveinek kitöltése Tájékozódás gyermekeink iskolai eredményeiről Maci és Méhecske csoportok Mikló Ildikó Éva mk.vez. 12 fő óvodapedagógus 1 fő óvodatitkár 4-5 éves korosztály óvodapedagógusai, fejlesztőpedagógus Volt nagycsoportos óvped., Intézményvez., min.mk.vez. 25. Adventi előkészületek megkezdése Mókus csoport folyamatos Téli dekoráció Méhecske csoport december 4. Pedagógus portfólió készítése: elméleti és gyakorlati segítségnyújtás az egyéni portfóliók elkészítéséhez és feltöltéséhez. minden óvodapedagógus, óvodatitkár 6. Mikulás az óvodában Maci csoport 6. Mikulás napi előadás Maci csoport 9. Fenyőfaállítás és karácsonyi díszítés az óvodában Méhecske csoport folyamatos Ünnepi dekoráció, gyertyagyújtások Mókus csoport 10. Családi adventi készülődés délután a szülőkkel Mókus csoport 11. Gyakornokok és mentoraik közös konzultációja (Csicsergő Óvoda) Varga Szilvia mentor Kósa Réka gyakornok 13. Luca nap Lucázás az óvodában Mókus csoport 18. Karácsonyi ünnepi koncert Maci csoport 23-jan 3. Városi ügyeleti időszak Intézményv., pedagógusok 17

18 január folyamatosan Szülői értekezletek Óvodapedagógusok 6-7. Újévi köszöntések, vígasságok a csoportokban Óvodapedagógusok 15. Intézményi konzultáció köznevelési szakértővel (8-9) Intézményvezető 15. Óvodavezetői szakmai TEAM (9-12) Intézményvezető 15. Városi minőségfejlesztési TEAM du ig Madarász Ovi keretében kirándulás a Margitszigetre Téli madárvédelem Óvodai ének, zene, énekes játék, gyermektánc (Csillagfürt Óvoda) de. Szakértői bizottsági vizsgálatok kezdeményezése, kontroll vizsgálat Min.mk.vezető Intézményvez.-helyettes Mikló Ildikó Éva mk.vez. Bognár Miklósné érdeklődő óvodapedagógus Méhecske és Maci csoport, fejlesztőpedagógus 24. Félévértékelő értekezlet. Intézményvezető 24. Szülői értekezlet tanköteles gyermekek szülei részére Intézményvezető 24. SZK értekezlet Intézményvezető 31-ig Szülők tájékoztatása gyermekük fejlődéséről Óvodapedagógusok február folyamatos Szülői értekezletek Mókus csoport folyamatos Farsangi díszítés Süni csoport ig Gyermekek informatikai kompetenciái: kognitív képességek fejlesztése (Kamaerdei Óvoda, bemutató tart Kisfalviné Lauber Andrea) Farsangi mulatság az óvodában (Zenés műsor) Tanköteles korba lépő óvodások iskolaválasztási szándékának jelzése érdeklődő óvodapedagógusok Süni csoport Méhecske és Maci csoportok, Intézményvezető 17. Kiszebáb égetése Süni csoport től március Madár Ovi (Diavetítés, tanösvény kialakítás) Egészséghét az óvodában Élj te is egészségesebben program Mikló Ildikó Éva munkaköz.vez. Mikló Ildikó Éva Varga Szilvia folyamatosan Tavaszi dekoráció Maci csoport 14. Csoportos megemlékezés nemzeti ünnepünkről Óvodapedagógusok 18

19 Óvodavezetői szakmai TEAM de. Erőszakmentes együttműködő kommunikáció pr. bemutatása Városi minőségfejlesztési TEAM du. Rendeletek közös értelmezése, további feladataink Rajz és vagy fotókiállítás az óvodában a víz témakörben Madár Ovi A víz világnapja Kirándulás Intézményvezető Intézményvezető-helyettes, Min.mk.vez. Mikló Ildikó Éva mk.vez. Mikló Ildikó Éva mk.vez. 24. Ovi olimpia Méhecske és Maci csoport április folyamatosan Óvodai kiskert beültetése, dugványozás, veteményezés Nemzetközi gyermekkönyv nap könyv szeretete, megbecsülése Az óvoda bemutatkozását szolgáló pedagógiai nyílt nap szülők számára: Óvodakukucskáló Föld világnapja: környezetünk szépítése, virágültetés, Planetárium látogatás Általános iskolai beíratás Méhecske és Maci csoport Óvodapedagógusok Maci csoport Méhecske, Maci csoport Mikló Ildikó Éva mk.vez. Intézményvezető 23. Tavaszi Pedagógiai nap Nevelőtestület Óvodai jelentkezések Intézményvezető május Akadályverseny Kamaraerdő Méhecske és Maci csoport 2. Anyák napi köszöntés Óvodapedagógusok 10 Madarak, fák napja Óvodapedagógusok Óvodavezetői szakmai TEAM de Éves célok és feladatok előkészítése Városi minőségfejlesztési TEAM du. Éves célok és feladatok előkészítése Intézményvezető Min.mk.vez. 23. Gyermeknap az óvodában Maci és Méhecske csoport 31-ig Szülők tájékoztatása a gyermekek fejlődéséről Óvodapedagógusok június 7 Nagyok búcsúünnepsége az óvodától Maci és Méhecske csoport 24. Évzáró munkatársi és nevelőtestületi értekezlet, nevelés nélküli munkanap Intézményvezető 19

20 XIX. ÓVODAPEDAGÓGUSI ÉRTEKEZLETEK, BELSŐ TOVÁBBKÉPZÉSEK Célja: Feladatok megbeszélése, tapasztalatok átadása, egységes nevelői szemlélet biztosítása. Értekezleteinket hetente keddi napokon tartjuk 13:15-14:45-ig. Ezeken az aktuális témákat, a soron következő feladatokat beszéljük meg. Az óvodán kívüli programokon, továbbképzéseken résztvevők a soron következő megbeszélésen adják át tapasztalataikat. Időpont Téma Felelős Nevelőtestüleit értekezlet Pedagógiai program, SZMSZ, Házirend elfogadása. A 2013/14-es nevelési év előkészítése Éves munkaterv feladatainak, céljainak, programterveinek konkretizálása, felelőseinek megnevezése. Éves munkaterv elfogadása. Új munkaköri leiratok kiadása, átvétele. A nevelési év kezdetének aktuális kérdései. Tűzvédelmi és munkavédelmi oktatás. Őszi projektek forgatókönyve, aktuális feladatok megbeszélése. Korszerű óvodavezetés, hatékony óvodai nevelés c. konferencia tapasztalatai. Intézményvezető Intézményvezető Intézményvezető-helyettes Intézményvezető-helyettes Az őszi vásározás előkészületeinek megbeszélése. Intézményvezető Beszámoló az iskolalátogatások tapasztalatairól. Beiskolázással kapcsolatos szülői fogadóórák elindítása. Volt és jelenlegi nagycsoportos óvodapedagógusok és a fejlesztőpedagógus Decemberi programjainkból adódó feladatok átbeszélése. Intézményvezető Mikulás várás megbeszélése. Adventi készülődés egyeztetése, feladatok szétosztása. Óvodapedagógusok Téli sportok az udvaron. Aktuális ünnepi feladatok. Intézményvezető Tavaszi szakmai programokra jelentkezés, iskolaérettségi vizsgálatok kérésének megbeszélése. Óvodapedagógusok Maci, Méhecske csoport óv.ped. 20

21 Felkészülési a szülői értekezletek megtartására Az első féléves projektek átbeszélése. Óvodapedagógusok, Fejlesztőpedagógus Méhecske és Mókus csoportok óvodapedagógusai Farsangi díszítés. Feladatok kiosztása. Süni csoport Óvodai szakvélemények kiadásának előkészítése Óvodai szakvélemények megírása, kiosztása Maci és Méhecske csoport, Intézményvezető Maci és Méhecske csoport, Intézményvezető Márciusi programjaink- feladatok kiosztása. Tavaszi dekoráció. Maci csoport óvodapedagógusai Óvodakukucskáló előkészítése Óvodapedagógusok Az Ovis Olimpia csapatának kijelölése, beszámolás a felkészülésről. A Föld napjával kapcsolatos feladatok, Városi környezetvédelmi nap intézményi szintű programjainak átbeszélése. Óvodai környezetvédelmi nap megszervezése csoportok virágültetése, környezetszépítés. Maci és Méhecske csoport Mikló Ildikó Éva munkaközösség-vezető Óvodapedagógusok Anyák napi készülődés. Óvodapedagógusok Tanítók fogadásának előkészítése, koordinálása. Intézményvezető Óvodai gyermeknapra való felkészülés Maci csoport óvodapedagógusai Nyári takarítási-karbantartási szünet idejére óvodai ellátást igénylők felmérése. Nyári életre való felkészülés, vendég gyermekek fogadása, tartalmas nyári élet biztosítása. Óvodapedagógusok, Intézményvezető Ügyeletet ellátó óvodapedagógusok, Intézményvezető Nevelési évet záró értékelés előkészítése. Intézményvezető 21

22 XX. DAJKÁK ÉRTEKEZLETEI Időpont Téma Felelős Az évindítással kapcsolatos feladatok átbeszélése Munkaidő beosztások, helyettesítések, túlmunkák rendjének megbeszélése. A munkaköri leiratok átbeszélése, átvétele, aláírása. Tűz és munkavédelmi (ismétlődő) oktatás. HACCP dokumentumainak közös áttekintése, megbeszélése. Beiskolázás. A dajkai gondozómunka és takarítási tevékenységek összehangolása, megvalósulásának értékelése. Aktuális feladatok. Ünnepi készülődéssel kapcsolatos dajkai feladatok megbeszélése Az első félévben végzett munka értékelése Teljesítmény értékelési rendszer dajkákra vonatkozó részének megbeszélése. Tavaszi eseményekkel, rendezvényekkel kapcsolatos dajkai feladatok. Dajkai kompetenciák, ismeretek, tapasztalatok megbeszélése. Nevelési év értékelése, nyári feladatok, szabadságok megbeszélése. Intézményvezetőhelyettes Intézményvezetőhelyettes Intézményvezetőhelyettes Intézményvezetőhelyettes Intézményvezetőhelyettes Intézményvezetőhelyettes Intézményvezetőhelyettes Intézményvezetőhelyettes Intézményvezetőhelyettes Intézményvezetőhelyettes Intézményvezetőhelyettes A dajkák és az óvodapedagógusok a tervezett projekt időszakoknak megfelelően időközönként, illetve a gyermekek fejlődésében történt változásokhoz igazodva megbeszélik az aktuális feladatokat, az óvodapedagógusi elvárásokat, melyeket az óvodapedagógusok írásban rögzítenek a csoportnaplóban. 22

TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV

TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán u.23 T./F.: 29-341-544 e-mail: ovihir@monornet.hu TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV Készítette: Tulipán Óvoda nevelőtestülete 2013. augusztus 29-én

Részletesebben

Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre

Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre 1 I. Az intézmény jellemző adatai: Intézmény neve: Százszorszép Művészeti Bázisóvoda Székhely címe: Békéscsaba Wlassics sétány 4/1. Telephely: Békéscsaba Pásztor u.

Részletesebben

Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési év

Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési év Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési év - - 1 Az intézmény hivatalos elnevezése: BALATON ÓVODA Az intézmény pontos címe telefonszáma: H-1055 Budapest, Balaton u. 10. Telefon: 06-1-312-1415 e-mail:

Részletesebben

MUNKATERV 2009/2010. NÉGYSZÍNVIRÁG ÓVODA 2315 Szigethalom, Rákóczi Ferenc u. 145.

MUNKATERV 2009/2010. NÉGYSZÍNVIRÁG ÓVODA 2315 Szigethalom, Rákóczi Ferenc u. 145. MUNKATERV 2009/2010. NÉGYSZÍNVIRÁG ÓVODA 2315 Szigethalom, Rákóczi Ferenc u. 145. Intézmény OM- azonosítója: 032978 Nevelőtestület nevében: aláírás Érvényessége. 2009. 09.01. 2010. 08. 31. Legitimációs

Részletesebben

Előterjesztés 5. Rostásné Rapcsák Renáta Intézményi referens. Az előterjesztést készítette: Muhariné Mayer Piroska aljegyző

Előterjesztés 5. Rostásné Rapcsák Renáta Intézményi referens. Az előterjesztést készítette: Muhariné Mayer Piroska aljegyző Előterjesztés 5. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. november 24-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás

Részletesebben

A Meseház Óvoda 2012/2013. évi munkaterve

A Meseház Óvoda 2012/2013. évi munkaterve A nevelési év rendje: Első nap: 2012. szeptember 03. hétfő Utolsó nap: 2013. augusztus 31. Az óvoda zárva tartásának tervezett időpontja: 2013. június 28. Nyitás: 2013. július 29. A Munkaterv jogszabályi

Részletesebben

JÁSZBERÉNY VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYÉNEK 2014/2015 ÉVES MUNKATERVE. OM azonosító: 035646. Jászberény, Bajcsy - Zs. u. 10.

JÁSZBERÉNY VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYÉNEK 2014/2015 ÉVES MUNKATERVE. OM azonosító: 035646. Jászberény, Bajcsy - Zs. u. 10. JÁSZBERÉNY VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYÉNEK 2014/2015 ÉVES MUNKATERVE OM azonosító: 035646 Jászberény, Bajcsy - Zs. u. 10. 1 Tartalomjegyzék 1. Az intézménnyel kapcsolatos általános információk 3 2. Dolgozói

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OROSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 266/2013. (X.31.) Kt. számú határozata alapján 2013. november

Részletesebben

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában 1 Iktatószám: 323-I/2013 Kőbányai Aprók Háza Óvoda Tehetségpont Budapest Újhegyi sétány 5-7. 1108 Email: aprokovi@enternet.hu A 2012/2013-es nevelési év értékelése I. SZEMÉLYI FELTÉTELEK - Humánerőforrás

Részletesebben

Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja

Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja Jóváhagyta: Barcza Béláné óvodavezető 1 Tartalom Bevezetés... 4 Törvényi háttér... 5 Az intézmény jellemző adatai... 5 Helyzetelemzés: Óvodánk sajátos arculata...

Részletesebben

Budapest, 2014. szeptember 01.

Budapest, 2014. szeptember 01. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat ikt: 65-1042-2014 Vackor Óvoda 1036. Budapest, Árpád fejedelem útja 60. Mókus tagóvoda 1033 Budapest, Mókus u.1. Budapest, 2014. szeptember 01. 1 Tartalomjegyzék 1. A Vackor

Részletesebben

Szervezeti és Működési

Szervezeti és Működési Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu OM azonosító: 035770 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, JOGSZABÁLYI

Részletesebben

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje. 2013/2014. nevelési év értékelése

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje. 2013/2014. nevelési év értékelése Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2013/2014. nevelési év értékelése OM azonosító: 027488 Készítette: Katus Györgyné Kalocsa, 2014. június 20. Iktatószám:358/O/2014. 1. Az óvodai nevelési év rendje. 2013/2014

Részletesebben

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA Intézmény OM azonosítója:027000 Készítette: Weizer Józsefné Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 II. AZ INTÉZMÉNY,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Egyetértését kinyilvánító:

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Egyetértését kinyilvánító: PEDAGÓGIAI PROGRAM DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 DOBOZ, DOBÓ U. 16. Intézmény OM - azonosítója: 028155 Készítette: Az intézmény nevelőtestülete Egyetértését kinyilvánító: Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. Készítette: Törő Krisztina Intézményvezető Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata, jogszabályi alapja

Részletesebben

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata A módosításokkal egybe szerkesztett változat készült: 2013. évben TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. Az intézmény

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata AZ ÚJSZÁSZI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSŐDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT NEVELÉSI KÖZPONT V Á R O S I Ó V O D A INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK Szervezeti és Működési Szabályzata Újszász, 2008. december Tartalomjegyzék

Részletesebben

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 037749 A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29) 364-260 www.rakoczidabas.hu e-mail:

Részletesebben

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA ALBERTFALVAI ÓVODA Készítette: Khoórné Rápolthy Beáta Budapest, 2015.05.26. 1 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda

Részletesebben

FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE

FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE 4177 FÖLDES, Rákóczi u. 11. : (54) 464 068 E-mail: juliovoneni@gmail.com Iktatószám: 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes Községi Napközi Otthonos

Részletesebben

FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE

FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án (csütörtökön) 14,00 órai kezdettel a Fonyódi Ásványvíz Kft termében tartandó Képviselő-testületi

Részletesebben

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 . SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 Intézmény fenntartója: Székhelye: A ot módosította: A ot elfogadta a Nevelőtestület: A ot véleményezte

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Vackor Óvoda Budapest, 1036 Árpád fejedelem útja 60. Tel: 388-67-53; E-mail: arpad-o@kszki.obuda.hu Mókus Tagóvoda Budapest, 1036 Mókus utca 1.Tel: 250.43-97; E-mail:

Részletesebben

Ikt.szám: 143/2013. OM azonosító: 030872. Pedagógiai Program. p.h. Erdélyi Edit Óvodavezető

Ikt.szám: 143/2013. OM azonosító: 030872. Pedagógiai Program. p.h. Erdélyi Edit Óvodavezető Ikt.szám: 143/2013. OM azonosító: 030872 Pedagógiai Program p.h. Erdélyi Edit Óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 5 1. 1 ÓVODAKÉP... 5 1. 2. GYERMEKKÉP... 8 II. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI... 8

Részletesebben

Enyingi Szirombontogató Óvoda 2013/2014. évi munkaterve

Enyingi Szirombontogató Óvoda 2013/2014. évi munkaterve Enyingi Szirombontogató Óvoda 2013/2014. évi munkaterve Enyingi Szirombontogató Óvoda 8130 Enying, Vas G. u. 1. OM azonosító: 029915 Készítette: Tolnai Zsuzsanna 1 Tartalomjegyzék 1. Helyzetelemzés...

Részletesebben

A Vasút a Gyermekekért Alapítvány Dunakeszi Óvodája. Szervezeti és Működési Szabályzat. OM Azonosító: 037267

A Vasút a Gyermekekért Alapítvány Dunakeszi Óvodája. Szervezeti és Működési Szabályzat. OM Azonosító: 037267 A Vasút a Gyermekekért Alapítvány Dunakeszi Óvodája Szervezeti és Működési Szabályzat OM Azonosító: 037267 A szabályzat érvényes: 2010.09.15-től Tartalom: 1. A szervezeti és működési szabályzat célja 2.

Részletesebben

A. Személyi feltételek

A. Személyi feltételek 1 A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája OM: 036132 A 2011-2012. nevelési év értékelése 2011-2012. Készítette: Simon Attiláné 2 I. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA FELTÉTELEI A. Személyi feltételek 1.

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2007. 2 Bevezető A Szolnok Városi Óvodák, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA : 278-21 26 OM azonosító:034751. Tátika Napsugár Óvoda. 2014-2015.

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA : 278-21 26 OM azonosító:034751. Tátika Napsugár Óvoda. 2014-2015. Tátika Napsugár Óvoda 2014-2015. nevelési év MUNKATERVE Készítette: Kakuszi Imréné 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Működési terv... 3. oldal Nevelési év rendje... 3. oldal Fogadó órák rendje... 4. oldal Nyílt napok...

Részletesebben