MUNKATERV 2014/15-ös tanév

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MUNKATERV 2014/15-ös tanév"

Átírás

1 MUNKATERV 2014/15-ös tanév KISS GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ZENEI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Készítette: Orlovics Gyuláné

2 A tanév feladatainak meghatározásánál a következő dokumentumokat, előírt kötelezettségeket vettük figyelembe: 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a 2014/2015. tanév rendjéről és az egyes oktatást szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról A NAT 2007/2012 és az OM kerettantervei NKT(2012) és annak módosításai A KLIK utasításai A KGÁI és Zenei AMI Pedagógiai programja és helyi tanterve, Szervezeti és Működési Szabályzata, Házirendje, Az IPR támogatásról szóló utasítás (24/2013 EMMI) A TÁMOP és egyéb pályázatokban vállalt fenntartási kötelezettségek Folyamatban lévő pályázatok: TÁMOP 3.3.8, Változtass, hogy változhass! Az as tanév pedagógiai munkájáról készült értékelések Vezetői pályázat A Diákönkormányzat Szabályzata, javaslata Pedagógusok, szülők, diákok javaslatai A munkaterv témakörei I. Szervezeti felépítés Pedagógusok Nem pedagógus közalkalmazottak Tanulócsoportok Zeneiskola Az iskolai tevékenység szervezeti keretei Az intézmény szervezeti felépítése

3 II. Feladatok Mellékletek: Kiemelt feladatok az oktató-nevelő munkában Kapcsolatok Szakkörök, előkészítők Éves feladat-és ellenőrzési terv Hagyományok, ünnepek, események I. Alkalmazottak Alsó tagozat munkaterve Felső tagozat munkaterve DÖK munkaterve IPR munkaterv Csányoszrói Tagintézmény munkaterve Pedagógusok Engedélyezett létszám: - 36 Ebből GYES-en, GYED-en: - 2 Megbízási szerződéssel: - 1(szeptemberig, üres álláshelyen) Engedélyezett álláshelyeket betöltő pedagógusok: Igazgató: 1 Igazgató helyettes: 2 Alsós tanítók száma: 13 Fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus 3 Egészségnevelő, egyéb 2 Nemzetiségi nyelvet tanító 1 Felsős tanárok száma: 14 (1 fő megbízással) Részmunka (ének 9 óra) 1 AMI - Zeneiskola: 3 fő Zongora: 2 Fúvós: (betöltetlen) Népzene: (betöltetlen

4 Pedagógiai munkát segítő: Pedagógiai asszisztens: 1 Könyvtáros: 1 Rendszergazda: 1(változó f.ell. hely) Iskolatitkár: 1 fő Szabadidőszervező 0,5fő Iskolapszichológus: TÁMOP pályázat keretében (2 évig) Logopédus: szakszolgálat Gyógytornász: nincs Nem pedagógus közalkalmazott Engedélyezett létszám: 7,8 Gazdasági ügyintéző: 1 fő Karbantartó: 1 (6 órás mvmkép) Takarító, ügyelő - Sportcsarnok 1 Takarító: 4 Portás-kisegítő 1 (2x4óra mvmkép) Kiss Géza Általános Iskola Csányoszrói Tagiskolája: Engedélyezett létszám: 5 Fő Technikai létszám: 1 fő Tagintézményvezető: 1 Tanító: 3 Takarító: Karbantartó, udvaros 1 (4órás) 1(4órás) Feladat: A zökkenőmentes feladatellátás megszervezése, fenntartása Felelős: igazgató, igazgató helyettesek, tagintézmény vezető Engedélyezett létszámunk 1 fővel nőtt (zeneiskolai létszám terhére). E tanévben is különös figyelmet szentelünk a tehetséggondozásnak, felzárkóztatásnak, egyéni és csoportos foglalkozásoknak. A pedagógusok 32 órában az intézményben tartózkodnak, melynek beosztását egyénekre szabottan, az órarendhez illeszkedve, félévente készítjük el. A meghirdetett álláshelyek iránt nagy volt az érdeklődés. 1 angol szakos és 2 magyar szakos kollégát alkalmazunk a megüresedett álláshelyeken, 1 főt határozott időre. Az angolt átmenetileg megbízásos szerződéssel alkalmazott kollégával sikerült megoldani, éneket a vajszlói iskolából 9 órában áttanító tanár látja el. Változó feladat-ellátási helyen 6 kollégánk dolgozik, a tagintézményben 3 rehabilitációs foglalkozást, 3 angol és 1 informatika órát, Drávasztárán 10 testnevelés, 4 angol és 3 kémia órát és 3 óra

5 rehabilitációt tartanak a kollégák. A zökkenőmentes feladatellátás biztosítása szükségessé teszi a státuszbővítést, amit a fenntartónak jeleztünk. Tanulócsoportok Alsó tagozat: Ebből iskolaotthonos: 8 osztály 4 osztály (első, második évfolyam) Felső tagozat: 8 osztály Ezeken belül: Horvát nemzetiségi: 8 csoport Kompetencia alapú oktatás minden csoportban zajlik. Angolos 12 csoport Németes 5 csoport Csányoszró: Az alsó tagozat 4 évfolyamon, osztott csoportokban dolgozik. 1 tanító alkalmazására volt szükség a csoportszám növekedés miatt. A tanulók felkészülését délután 1 napközis csoportban segítjük. Zeneiskola 47 növendék - 8 előképzős Klasszikus zene: 37 zongora 1 furulya 1 fuvola Feladat: A színvonal további emelése, szakos ellátottság biztosításával a létszám növekedésének elérése a szülők folyamatos tájékoztatása Az iskolai tevékenység szervezeti keretei A vezetőség Igazgató Általános igazgatóhelyettes Ig. h. int. egységvezető - Sellye Munkaközösségvezető (alsó tagozat) Munkaközösségvezető (felső tagozat) Tagintézmény vezető Csányoszró Közalkalmazotti tanács elnöke DÖK segítő tanár: Fejlesztőműhely vezetője Orlovics Gyuláné Antal Sándorné Szabó Jenőné Kisfali Tiborné Pálné Varga Valéria Keszei Dalma Pelenczeiné Czupy Rózsa Balázsné Lengyel Katalin Szécsiné Kovács Rita

6 A munkaközösségek módszertani segítséget nyújtanak az intézményben folyó nevelő-oktató munka tervezéséhez, szervezéséhez, ellenőrzéséhez. Iskolánkban egy alsós tanítói és egy felsős szakmai munkaközösség működik. Csányoszrói tagintézményünkben nem működik külön munkaközösség. A munkaközösségek önálló munkaterv szerint dolgoznak. Az állandó munkaközösségek mellett pályázati feladatokra létrehozott teamek (műhelyek) működnek, melyek szervezeti felépítése a munkatervben megtalálható. Közalkalmazotti Tanács tagjai Papp Lászlóné Lilli Ida Szabó Lászlóné Könyvtáros Pelenczei Lilla Tankönyv felelős Pelenczei Lilla Szabadidő szervező PDSz bizalmi: Kabai Józsefné PSz bizalmi: Farnerné Mészáros A. Az IPR csoport (Sellye) Munkáját Antal Sándorné igazgatóhelyettes koordinálja, ellenőrzi A támogató csoport tagjai: A módszertani csoport tagjai: Pelenczeiné Czupy Rózsa Döme Lászlóné Szabó Lászlóné Pálné Varga Valéria Kisfali Tiborné Papp Lászlóné Lilli Ida Az átmenetet segítő csoport tagjai idén: Dudás Imréné Gyurkovics Rudolfné Döme Lászlóné Nagyné László Mária Elmájer Tiborné Pelenczeiné Czupy Rózsa Horváth Fülöp Gabriella Deákné Bodor Éva Melis Béláné Mészáros Gyuláné A környezeti csoport tagjai: Orlovics Gyuláné Szabó Jenőné Antal Sándormé A továbbtanulásért felel: Deákné Bodor Éva Iskolánkban a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma 102 fő, az IPR-ben 134 gyerekkel foglalkozunk. Minden osztályfőnök figyelemmel kíséri az osztályában az IPR-ben részt vevő tanulók fejlődését, egyéni továbbhaladásukról szóló mappájukat gondozza. A szülőkkel

7 negyedévente megbeszélést tart, melyről feljegyzés készül. Havi legalább két alkalommal foglalkozik a hhh-s tanulókkal, szorgalmazzuk a tehetséggondozó,szakköri, sport- ill. felzárkóztató tevékenységben való részvételüket. Rendszeres kapcsolatot tart az osztályában tanító pedagógusokkal, a szakemberekkel, védőnőkkel és a családsegítő szolgálattal, szükség esetén a pedagógiai szakszolgálat bevonására is sor kerülhet. A havi esetmegbeszélésekbe minden pedagógus aktívan bekapcsolódik. A hh-s és hhh-s tanulók hátránykompenzációja érdekében pedagógusaink pályáznak az Útravaló programban is. Az IPR-ben és az Útravaló programban végzett munka, a sok egyéni fejlesztés és korrepetálás ellenére is volt a bukás, örvendetes, hogy a bukottak száma csökkent. A hiányzás területén is történt előrelépés, de folyamatosan van tennivalónk. A kiscsoportos tanulás, az egyéni fejlesztések, a mentorálás mellett nagy reményeket fűzünk ahhoz, hogy a 7 szokás kialakítása és napi szinten történő alkalmazása pozitív hatással lesz közösségünk mindennapjaira. A délutáni foglalkozások szervezett keretek között történnek, távol maradni csak a nem kötelező foglalkozásokról szülői kérelemmel lehet. Feladat: Az IPR tevékenység hatékonyságának fokozása, foglalkozások összehangolása, a tanulók egyéni fejlesztése, motiváció fenntartása m.k vezetők, osztályfőnökök, foglalkozás vezetők. Szakmai műhelyek: TÁMOP 3.1.7: Feladata: A referencia intézményi minősítéshez szükséges teendők ellátása mellett sikeres minősítés esetén- az intézményben dolgozó kollégák bevonása a feladatok elvégzésébe. A munkacsoport munkáját Antal Sándorné koordinálja, a csoport szervezeti felépítését az e pályázat elkészített eljárásrend tartalmazza. TÁMOP 3.3.8: Feladata: a pályázat megvalósításának figyelemmel kísérése, dokumentálása, beszámolók, elszámolások elkészítése. A szakmai csoport felépítése: Szingerné Borbás Rita projektmenedzser Szécsiné Kovács Rita - szakmai vezető Hámori Lászlóné pénzügyi vezető Témaszakértők, intézményvezető, helyettesek Feladat: A pályázat terv szerinti megvalósítása A szakmai vezető irányítása mellett egyéni fejlesztési tervek készítése és megvalósítása a célcsoport részére A témahét kibővítése a programelemekkel A 7 szokás tematikája szerinti életvezetés napi szintű alkalmazása a program adaptációjának megfelelően

8 Multikulturális műhely: Feladata: Multikulturális programok szervezése, lebonyolítása, kapcsolattartás a nemzetiségi önkormányzatokkal, Karöltve pályázat fenntartási kötelezettségének teljesítése Szabó Jenőné Horvát nemzetiségi nyelvet oktatók, Pelenczeiné Cz. R., magyar nyelven folyó cigány kisebbségi oktatás a tantervi előírások szerint Pályaválasztási műhely: Feladata: Kapcsolatépítés, kapcsolattartás a középiskolákkal, továbbtanulást segítő programok, fórumok szervezése, beiskolázás figyelemmel kisérése Deákné Bodor Éva 7-8-os osztályfőnökök Fejlesztő műhely: Feladata: Az intézményben dolgozó fejlesztő- és gyógypedagógusok munkájának figyelemmel kísérése, összehangolása, a pedagógusok szakmai támogatása a kiemelt figyelmet érdemlő- különösen az SNI-s és részképesség-zavaros tanulókkal való foglalkozásban. Szécsiné Kovács Rita Fejlesztő pedagógusok, gyógypedagógusok, szabadidő-szervező Sport és mozgás Szalóky Dániel Testnevelők, ISK foglalkozások vezetői A mindennapos testnevelés adta lehetőségek kihasználása a tanulók állóképességének, fizikai és egészségi állapotának javítása, a sport népszerűsítése és megszerettetése érdekében. Az egyesületi és ISK programok összehangolása mellett szükséges azok jól látható elkülönítése. Változatos foglalkozások szervezése, új sportágak bevezetése Kommunikációs műhely: Feladata: az intézmény belső és külső kommunikációjának segítése, az iskolai honlap folyamatos frissítése, Kis(s)info szerkesztése, faliújságok aktualizálása Antal Sándorné Balázsné Lengyel Katalin Magyar szakos tanárok Pappné Lilli Ida Rendszergazda Nyertes pályázat esetén A TÁMOP B-13/ KÖZNEVELÉS AZ ISKOLÁBAN kiemelt projekt keretében MENTORÁLÓ INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉS KIALAKÍTÁSÁRA kiírt pályázat megvalósítására:

9 Programadaptációt segítő csoport Antal Sándorné, Pelenczeiné Czupy Rózsa, Szécsiné Kovács Rita, Mészáros Gyuláné valamint a program megvalósításában részt vevő kollégák. Kiemelt feladatok az oktató nevelő munkában A tanulók képesség szerinti fejlesztése, egyéni tanulási utak biztosítása korrepetálással, kis csoportos és egyéni foglalkozással, tanórai differenciálással, tanulószobai foglalkozás, könyvtári foglalkozás keretében különös tekintettel a kiemelt figyelmet igénylő tanulókra Minden órán képesség-és kompetenciafejlesztés, a tanulási idő védelme és optimális kihasználása Projektjeink fenntartása - kompetenciaalapú szemlélettel a tantervi követelményeknek megfelelve Referenciaintézményi elvárásoknak megfelelő szemlélet a mindennapi munka során- a FOM mellett a kooperatív tanulásszervezés arányának növelése, tantárgyi és tantárgyközi projektek megvalósítása Jó gyakorlatok továbbfejlesztése, újak feltöltése Hospitációs napok, nyílt napok szervezése, havi rendszerességgel bemutató foglalkozások, szakmai műhelyek tartása (nyertes pályázat esetén) Egyéni fejlesztési tervek készítése a TÁMOP as projektbe bevont és a sajátos nevelési igényű tanulókra, folyamatos fejlesztésük, fejlődésük nyomonkövetése A tanulás módszerének elsajátíttatása -Tanulni jó tanfolyamok melletttáblajátékok segítségével a gondolkodás fejlesztése A pedagógusok módszertani eszköztárának bővítése (pályázati forrásból) A saját forrásból szakvizsgára jelentkező kollégák lehetőségek szerinti maximális támogatása IKT eszközök rendszeres használata A szociokulturális környezet hátrányainak csökkentése érdekében programkínálat szélesítése színház és hangversenybérlet 6 alkalomra fő részére (pályázati forrásból), a tanulók bevonása Preventív gyermekvédelmi tevékenység Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek azonosítása Változatos szabadidős programok szervezése Tiszta, kulturált környezet kialakítása és fenntartása Az iskola arculatához illő dekoráció alakítása, faliújságok aktualizálása Kapcsolatok Napi kapcsolat a fenntartóval, rendszeres kapcsolattatás a megyei KLIK-kel Az óvoda-iskola, iskola-középiskolák és iskolai intézményegységek optimális együttműködése A sportcsarnok optimális kihasználása érdekében az érdekeltek bevonása A szülők szélesebb körű bevonása az intézmény tevékenységébe, hatékony informálásuk növelése interaktív szülői értekezletek rendszeresítésével Kötelező családlátogatás a Családsegítő szolgálat bevonásával- minden tanulónál legalább egyszer kell, hogy járjon az of, lehetőleg minél hamarabb!

10 A tapasztalatok továbbadása, a nehéz helyzetben lévő tanuló segítése kötelességünk! PR- tevékenységünk kiszélesítése: leendő első osztályos gyerekek, iskolahasználók, szülők folyamatos tájékoztatása az intézményünkben folyó oktató-nevelő munkáról, nyílt nap szervezése Honlap folyamatos karbantartása Partnerlista frissítése referenciaintézményi szemmel Egyéb feladatok Leltározás, selejtezés, tantermi eszközök számbavétele Tanulmányi versenyek, vetélkedők hirdetése, lebonyolítása (Ld részletesen a munkaközösségek munkatervében) A zökkenőmentes feladatellátás biztosítása érdekében a pedagógus eszközigények írásbeli jelzése A pénzügyi elszámoláshoz szükséges nyomtatványok pontos kitöltése, határidőre történő leadása A munkaidő-nyilvántartás pontos vezetése, leadása A megtartott programok, foglalkozások napra kész adminisztrációja, dokumentálása IPR dokumentumok folyamatos karbantartása Iskolai foglalkozások összehangolása érdekében időpontegyeztetés Iskolai szakkörök, előkészítők, felzárkóztatók: ISK: Iskolai Bozsik program - labdarúgás 3 korcsoport + lányok Futsal 7-8. o ISK küzdősport 5-6.o, 7 Grundbirkózás ISK kosárlabda o Tömegsport o Kézilabda (Selye VSK pályázata keretében) 1-2 (szivacs) Horvát játékok alsó Horvát nyelvvizsga felkészítő 8.o Magyar előkészítő 8.o Matematika előkészítő 8.o Nyelvi szakkörök (angol, német) Informatika szakkör Sakk szakkör

11 Néptánc Kerámia kezdő, haladó Ügyes kezek Varró szakkör Természetjáró Tanulni jó 2 csoport Hittan Rk Ref. Versenyekre, vetélkedőkre való felkészítés, azokon való részvétel Iskolai és iskolán kívüli tanulmányi, művészeti és sportversenyek: (részletesen lásd a munkaközösségek munkatervében) Kazinczy szép kiejtési verseny Vers-és prózamondó, - író versenyek a járás, megye területén Olvasási verseny Zrínyi Ilona matematika verseny helyszín biztosítása is! tantárgyi versenyek területi, megyei, országos A járás (megye) területén meghirdetett versenyek közül a megfelelőkön való részvétel Vigyázz! Kész! Pénz országos verseny Diákvállalkozások Országos Versenye Horvát nyelvi, irodalmi, szavaló, népismereti versenyek Országos tojásfestő verseny Képzőművészeti és rajz versenyek, pályázatok Történelmi, művelődéstörténeti versenyek Zenei és hangszeres találkozók, versenyek SNI-s tanulók tehetséggondozója Labdarúgás diákolimpia, és Bozsik program, tornák Kosár-és kézilabda tornákon, küzdősport, grundbirkózás versenyek Természetjárók megyei versenyei Sakk Úszás - egyéni Levelezős versenyek

12 Az iskola feladat- és ellenőrzési terve Ellenőrzési terület Felelős Időpont Módszer, dokumentálás módja Mindennapos testnev és évf. Tanmenetek ellenőrzése A dokumentumok aktualizálása Tehetséggondozás: tanórai diff-sal és délutáni programokon testnevelők, tanítók szeptember2. ISK naplók, ttf., naplók, kimutatások Intézményvezetőhelyettes Tagint.-vezető munkaközösség-vezetők Szept Dokumentum ellenőrzése, megbeszélés, feljegyzés készítése Mcsop. vezető, isk. vez. december10. Dokumentum elemzés, megbeszélés pedagógusok, mk. vez., isk. vez. folyamatos óralátogatás, interjú, esetmegbeszélés szakköri naplók, foglalk. tervek hospitációs és nyílt napok szervezése iskolavezetés Havi terv szerint Jel. ív, fotó, óratervek Egyéni tanulási utak biztosítása of., fejlesztők, gyp., szaktanárok folyamatos egyéni fejl. tervek, tanulói portf. Belső képzések szakmai teamek negyedévente jel. ív, emlékeztető, fotó Munkaidőnyilvántartás pedagógus, int. vezetés Szeptembertől júniusig- havonta A magatartási helyzet (tanóra, napközi, szünetek) ügyeleti rend, étkezés átmenetek segítése Tanórai, tanórán kívüli foglalkozások: szakkör, tan. szoba, fejlesztő, Intézményvezető, helyettesek, Munkaköz. vez. Dök Ig., ig,h Tagint.-vezető, vezetők mk. Intézményvezető, - helyettesek, munkaközösség- vezetők szeptembertől júniusig havonta Október folyamatosan Október június folyamatosan Dokumentum ellenőrzése, feljegyzés készítése Személyes tapasztalat, megbeszélés, feljegyzés készítése Óralátogatás, véleménygyűjtés dokumentumok ellenőrzése feljegyzés készítése Látogatások, dokumentációk ellenőrzése feljegyzés

13 felzárkóztató, foglalkozások Szaktanári tevékenység ellenőrzése Kiss Géza Általános Iskola és Zenei Alapfokú Művészeti Iskola - Sellye Naplók, foglalkozási füzetek, tájékoztató füzetek ellenőrzése Dokumentumok (törzslap, napló) A tanulmányi helyzet ellenőrzése A NAT, komp. alapú, október 7 szokás életviteli program nyomon követése Tantárgyi tudás Képességmérés, fizikai állapotmérés Az egységes követelményrend-szer vizsgálata az oktatásnevelés terén Intézmény-vezető, helyettes, tagint. vez. munkaközösség- vezetők intézményvezető.ig. helyettes, tagint. vez. Intézményvezetőhelyettes, tagintézményvezető Intézmény-vezető, helyettesek, tagintézményvezető munkaközösségvezetők osztályfőnökök Intézményegység-vezető, munkaköz. évfolyamvezető Intézményvezető, helyettes vezetők- Október június folyamatosan Októbertől júniusig havonta Szeptember november, december, április június December január - május október június Szeptember, május Intézményegység-vezető, intézményvezető, helyettes, tanítók, szaktanárok Pszichológus (ha lesz), fejlesztő pedagógusok, szaktanárok, tanítók, Mk. vezetők intézményvezető intézményegység-vezető, intézményvezetőhelyettes, mkvezető munkaközösség-vezetők Szeptember Április Május június Szeptembertőljúniusig készítése Óralátogatás, tanmenetek feljegyzés készítése Dokumentációk vizsgálata feljegyzés készítése Dokumentációk vizsgálata feljegyzés készítése Tanmenetek, tájékoztató füzet, dolgozatok feljegyzés készítése Óralátogatás, véleménygyűjtés dokumentumok ellenőrzése (tanterv, tanmenet, napló) feljegyzés készítése Év végi felmérés feljegyzés készítése Felmérés és feljegyzés készítése Óralátogatás, szülői értekezlet, tantestületi értekezlet, témazáró dolgozat feljegyzés készítése

14 Pedagógusok teljesítményének értékelése Kiss Géza Általános Iskola és Zenei Alapfokú Művészeti Iskola - Sellye intézményvezető, intézményvezető - helyettes, intézményegység -vezető, munkaközösség-vezető, Október május Óralátogatás, interjú, kérdőív, dokumentumok elemzése feljegyzés készítése, portfólió Az ellenőrzések kiemelt szempontjai: a pedagógiai program, szmsz, házirend ismerete, az abban foglaltak szerinti eljárás a tanórákra való felkészülés, alkalmazott módszerek változatossága a tanórán túli tanulást segítő programokon való részvétel, aktivitás a tanulók munkája, magatartása, kapcsolata a nevelőkkel, a nevelő óravezetési stílusa, módszertani kultúrája a tanulás irányítása, motiváció, szemléltetés differenciált óra/foglalkozásvezetés, tehetséggondozás, felzárkóztatás gyerekekkel való egyéni bánásmód dokumentumok vezetése, adminisztráció pontossága tanórai, szüneti fegyelem, ügyeleti munka együttműködés a munkatársakkal, team munka, a partnerekkel való kommunikáció színvonala, a problémamegoldás hatékonyságának foka a tanulók teljesítményének szintje pontos órakezdés és befejezés iskolai rendezvényeken való részvétel

15 Az intézmény hagyományai, ünnepélyeink, események: Esemény Időpont Felelős Megjegyzés Tankönyvosztás Szeptember 1. hét tkv.felelős kommunikáci ó! Ráhangoló nap aug. utolsó 1. o. of-ök kedd Pótvizsga aug tantest. felkészítés Pótvizsga aug.27. 8óra ig.h-k beosztás szerint Tanévnyitó aug.28. 8,30 ig értekezlet óra Tankönyvek átvétele Aug. 29 Tkv.felelős Kollégákat bevonni Tanévnyitó ünnepély szeptember 1. 8,30 4.o of-ök ovival egyeztetni Jövőkép napja- 7szokás Szeptember ,15- ig szeptember 1. hét Tanulásmódszert an, 7 szokás témahét Környezetvédelm i projektzáró (október6. ledolg.) Szülői értekezletek Megemlékezésaradi vértanúk 1. tanítás nélküli munkanap Grubisno Polje-i iskolások fogadás Erdők hete projekt szeptember 6. október Erdők hete túra október 18 ig., szakmai vezető ig. h. mkvez. ig, mk.vez, of-ök Aula hulladékgyűjt és szeptember of-ök 2.-3.hét október évfolyam of-ök Faliújság! Aula október 3. ig IPR előítélet kezelő tréning, hosp. Október 3-6- ig október 9- Papp Lászlóné, Dudás Imréné, 10. Ronta Róbert Termésbábok október 15- Kisfali T-né filmvetítés v. kész. 22 túra, faliújság Megemlékezés. október évfolyam of-ök. faliújság

16 október 23. Szakmabemutató október Deákné B.É. külsősök bevonása Őszi szünet október 23- november2- ig Szakmai nap november Vajszló 2. tanítás nélküli munkanap Multikulturális november SzJ nap Horvát november R.R. énekverseny Pályaválasztási fórum november 21. Deákné B.É. középiskolákk al egyeztetni Adventi iskolai projekt - záró december hónap mk. vezetők iskola dekorálása Karácsonyi koncert december18 AMI tanárok aula dekoráció Téli szünet december22 -január2-ig 3. tanítás nélküli munkanap január 28. ig. Nev. ért. Mit tehetünk a tehetségekkel? Félévi osztályozó január14. ig.h. statisztika Zeneiskola félévi január14 AMI tanárai vizsgák -15 Farsangi projekt február 4. és 8.évf óalsó ó felső Zrínyi matematika február 20. matematika szaktanárok verseny Megeml. a komm. diktat. áldozatairól február szünet Alapítványi bál március 07 szaksz. Megemlékezés március évfolyam faliújság 11óra városi ünnepély március ó DÖK, ig aula, koszorúzás 4. tanítás nélküli munkanap március 23 Tavaszi szünet április 02- Tavaszi nevelési értekezlet

17 Vers és prózamondó verseny, Költészet napja Megemlékezés a Holokaust áldozatairól Egészségnevelési és környezetvédel mi projekt április 08 április16 14 óra április 16. április tanítók magyarosok Pálné V.V. Föld Napja túra április 22 Kabai Jné Kiss Géza április 26 Pálné V.V. emléktúra Anyák napja május évfolyam Tavaszi szerenád május 21. AMI pedag. Komp. mérés május 27. A.S-né 5. tanítás nélküli munkanap DÖK Zeneiskola év végi vizsgák Megemlékezés Nemzeti összetartozás napja Osztálykirándulás ok (lehetséges napok) könyvtár május vége B-né LK Gyereknap június2-3. június 4. június8-9, AMI ped. Felsős mk. of Nyelvi mérés június 10. ig, nyelvtanárok Osztályozó ért. június 10. ig statisztika 14ó Ballagás június óra 7. évfolyam utolsó tanítási nap Tanévzáró június alsós napközisek ünnepély óra Tanévzáró értekezlet június ó ig Az alsós munkaközösség 2014/2015-ös tanévre szóló munkaterve aug. 26. Ráhangoló nap felelősök: 1. osztályfőnökök aug. 27. Munkaközösségi megbeszélés felelős: munkaközösség-vezető.

18 2014.szept. 1. Tanévnyitó műsor felelősök: 4. osztályfőnökök szept. vége Szüreti mulatság az óvodában felelősök. 1. osztályfőnökök okt. 8. Állatok világnapja, Kisállatok napja felelősök: osztályfőnökök okt A Grubisno Polje-i iskola tanulóinak fogadása Felelősök: Papp L.-né H.M., Dudás Imréné, 4.oszt.osztályfőnökök okt. 9. Rajzpályázat kiírása Móra Ferenc halálának 80. évfordulójára felelős: munkaközösség-vezető nov. 4. Móra Ferenc rajzpályázat beadási határideje Felelősök: osztályfőnökök nov. 5. Munkaközösségi megbeszélés felelős: munkaközösség-vezető nov. 13. Meseolvasó délután Móra Ferenc meséiből, A rajzpályázat eredményhirdetése felelősök: osztályfőnökök nov. 9. Az egészség napja felelősök: osztályfőnökök nov. 25. Munkaközösségi megbeszélés felelős: munkaközösség-vezető dec. 5. Mikulás felelősök: osztályfőnökök dec. 13. Adventi projektnap felelősök: osztályfőnökök dec. 18. Karácsonyi hangverseny dec. 19. Harmadik osztályosok karácsonyi műsora felelősök: 3. osztályfőnökök január Szülőföldem az Ormányság témanap febr. 11. Munkaközösségi megbeszélés felelős: munkaközösség-vezető febr. 19. Farsang felelősök: osztályfőnökök március első hete Anyanyelvi vetélkedő hirdetése osztályosoknak. felelősök: osztályfőnökök ápr. 8. Munkaközösségi megbeszélés felelős: munkaközösség-vezető ápr.16. Vers és prózamondó verseny és a nyelvi vetélkedő eredményhirdetése felelősök: munkaközösség vezető., osztályfőnökök ápr. 22. Föld napja felelősök: munkaközösség vezető. osztályfőnökök ápr. 30. Anyák napja

19 felelősök: 1. oszt. osztályfőnökök máj. második hetén Sellye séta helyismereti tájékozódó séta feladatokkal felelős: munkaközösség-vezető., osztályfőnökök jún. 4. Gyermeknap felelős: munkaközösség-vezető., osztályfőnökök jún. 15. Osztálykirándulások felelősök: osztályfőnökök... Kisfali Tiborné munkaközösség vezető

20 A FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2014 / 2015-ös tanév Sellye, szeptember 08. Összeállította: Pálné Varga Valéria munkaközösség-vezető

21 Munkaközösségi tagok Osztályfőnökök: 5.a Horváthné Fülöp Gabriella 5.b Deákné Bodor Éva (pályaválasztási felelős) 6.a Csóka László 6.b Esze Ernőné 7.a Pálné Varga Valéria (munkaközösség-vezető) 7.b Dr. Melis Béláné 8.a Mészáros Gyuláné 8.b Kabai Józsefné Fejlesztőpedagógus: Balázsné Lengyel Katalin (DÖK munkáját segítő tanár) Felső tagozaton tanítók: Antal Sándorné Szabó Jenőné Tóth Zita Jelics Karolina Orbán Tünde Ronta Róbert Szalóky Dániel Szabó Hajnalka Pelenczeiné Czupy Rózsa Szabóné Nagy Andrea Nagy István /mentor/

22 A 2014/2015-ös tanév kiemelt feladatai a 7 szokás Változtass, hogy változhass program beépítése mindennapi pedagógiai munkánkba. A program megvalósítása az osztályfőnökök vezetésével osztályfőnöki órák keretében, szaktárgyi órákon illetve a mentori foglalkozásokon történik. A tapasztalatok megbeszélése munkaközösségi foglalkozásokon A kompetencia alapú oktatás (TÁMOP), Karöltve programok továbbvitele a pályázati kötelezettségnek megfelelően Tanulmányi versenyek szervezése, lebonyolítása, felkészítés A törvényi változásokból adódó feladataink megismerése: portfólió készítése, minősítés menete Nemzeti ünnepekről való megemlékezések, részvétel a közösségi programokon Iskolai szintű programok, projektek összeállítása, lebonyolítása Az integrációs programnak megfelelően az osztályfőnökök egyéni fejlesztési terveket készítenek, szorosan együttműködve A szaktanárokkal. Háromhavonta esetmegbeszéléseket tartunk A programjaink előkészítésére mikro csoportokat /MICSOP/ alakítunk Megkülönböztetett figyelmet fordítunk a kiemelt figyelmet igénylő tanulókra 1. Háromhavonta esetmegbeszéléseket tartunk az IPR-es tanulók értékelésének nyomon követésére 2. A tehetséges tanulók számára szakköröket, változatos délutáni programokat szervezünk 3. Halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat mentorálunk a 7 szokás program keretében 4. Alapfokú horvát nyelvvizsgára készítjük fel tanulóinkat 5. Tanulmányi versenyeken, pályázatokon veszünk részt, illetve szervezünk 6. A lemaradóknak felzárkóztató foglalkozásokat, korrepetálásokat tartunk os tanulók pályaválasztásának segítése 8. Osztályfőnökök családlátogatásai; folyamatos kapcsolattartás a Szakszolgálattal, Családsegítő Szolgálattal, Gyámhivatallal Iskolai szintű programok, projektek, műsorok: a) Vízprojekt b) Erdők hete c) Adventi készülődés, karácsonyi projekt d) Egészség napok e) Föld napja f) Multikulturális projekt g) Magyar Kultúra Napja h) Aradi vértanúk i) A kommunista diktatúra áldozatainak napja j) Nemzeti ünnepeink: október 23; március 15. (városi ünnepségre műsor) k) A holokauszt

23 l) Nemzeti Összetartozás Napja Belső továbbképzések témái: 1. A portfólió készítésének alapjai, gyakorlati útmutató Ronta Róbert 2. A pedagógusok minősítésének menete Ronta Róbert 3. Az átmenet átdolgozott programjának megismerése, gyakorlati alkalmazása Mészáros Gyuláné, Esze Ernőné 4. Játékbörze- képességfejlesztő, logikai játékok a tanítási órákon és a tanórán kívüli foglalkozásokon mk. vezető 5. Feladatok készítése digitális táblára Antal Sándorné Részt veszünk versenyeken, pályázatokon Országos Tojásfestő Verseny Országos horvát projektverseny OÁTV horvát nyelv Megyei és országos horvát vers- és prózamondó verseny Zrínyi Ilona Matematika verseny Vigyázz Kész Pénz! országos verseny Diákvállalkozások országos versenye /karácsonyi, húsvéti/ Természetjárók megyei versenyei Kazinczy szép kiejtési verseny Vers- és prózamondó versenyek Helyesírási verseny Vers- és prózaíró verseny Angol nyelvi versenyek (területi, országos, megyei) Történelmi, művelődéstörténeti versenyek Útravaló Esélyegyenlőségi Pályázat Tantárgyi versenyek (területi, megyei, országos) Bozsik intézményi programok (3 korcsoport + lányok) Diákolimpia foci (3 korcsoport) futsal sakk (egyéni, csapat/ úszás (egyéni) kosárlabda Grundbirkózó bajnokság Erzsébet program keretében meghirdetett pályázat Helyi szervezésű versenyek Megyei könnyűzenei horvát énekverseny Megyei horvát nyelvi verseny

24 Szorobán iskolai verseny Matematika iskolai verseny Angol nyelvi verseny Helyesírási verseny Vers- és prózamondó verseny Vers- és prózaíró Az éves munka ütemezése Augusztus Alakuló ülés Az éves program összeállítása, elfogadása, vállalások. A tanévkezdéssel kapcsolatos feladatok /témahét programja, 7 szokás beépítése mk. vezető Szeptember Belső képzés: Az átmenet átdolgozott programjának megismerése, gyakorlati alkalmazása Mészáros Gyuláné, Esze Ernőné Szakkörök, tehetséggondozó, felzárkóztató foglalkozások meghirdetése Erdők hete, okt. 23-ai projekt előkészítése OKTÓBER Belső képzés: A portfólió készítésének alapjai, gyakorlati útmutató Ronta Róbert Megemlékezés az aradi vértanukról Deákné, Horvátné Erdők hete túra Kabainé Megemlékezés az október 23-ai eseményekről Dr Melisné, Pálné November Belső képzés: Játékbörze- képességfejlesztő, logikai játékok a tanítási órákon és a tanórán kívüli foglalkozásokon Adventi és karácsonyi projektek előkészítése mk. vezető IPR-es értékelések elkészítése osztályfőnökök ill. szaktanárok Esetmegbeszélés az 5. és 6. évfolyamokon tanítóknak. mk.vezető Esetmegbeszélés a 7. és 8. évfolyamon tanítók mk.vezető Horvát könnyűzenei megyei énekverseny Ronta Róbert Pályaválasztási hónap programjai Deákné Bodor Éva December Adventi és karácsonyi projekt lebonyolítása, zárása Grundbirkózó verseny osztályfőnökök szaktanárok Csóka László Január Belső képzés: Számítógépes programok felhasználási lehetőségei az osztályfőnöki és szaktanári munkában Ronta R. Megemlékezés a Magyar Kultúra Napjáról

Kiss Géza Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola Sellye

Kiss Géza Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola Sellye Kiss Géza Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola Sellye Készítette: Orlovics Gyuláné igazgató A 2012 2013. tanév feladatainak meghatározásánál a következő dokumentumokat, előírt kötelezettségeket

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig.

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. SZEPTEMBER Kiemelt feladatok Feladatok FELELŐS Szakmai tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

RENDEZVÉNY. 2016/ szeptember 1 (csütörtök) június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap

RENDEZVÉNY. 2016/ szeptember 1 (csütörtök) június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap RENDEZVÉNYTERV 2016/2017. 2016.szeptember 1 (csütörtök) - 2017 június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap aug. 5. 11. IDŐPONT RENDEZVÉNY Tankönyvek átvétele FELELŐS/ RÉSZTVEVŐ Nagyné Szabó Cecília aug. 22.

Részletesebben

A tanév rendje 2016/2017

A tanév rendje 2016/2017 A tanév rendje 2015/2016 8:00 alakuló értekezlet Szakgimnázium (180 tanítási nap + 7 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap Szakközépiskola (181 tanítási nap + 6 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berente, 2012. augusztus 21. Jóváhagyta a Berentei Általános Művelődési Központ

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

A tanév helyi rendje

A tanév helyi rendje A tanév helyi rendje Időpont AUGUSZTUS 16-17. 9 00 Vezetői 22. 8 00 Munkaközösségi Alakuló megbeszélések 25. 9 00 Javító vizsgák Tantermek rendezése Peringer Mónika 29-31. 8 00 Tanév előkészítése Iskolavezetés

Részletesebben

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE Összeállította és elfogadta: a Kastélydombi Általános Iskola nevelőtestülete 2011. augusztus 31. Szeptember 08.24. Alakuló értekezlet TÁMOP alakuló értekezlet Mochnács

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017.

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. IDŐ MUNKATERVI PROGRAMOK SZERVEZÉSI KOORDINÁTOR AUGUSZTUS VIII. 22. 9:00 Alakuló értekezlet VII. 23. Tűz-és balesetvédelmi oktatás VIII.22.-31.

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

BIHARKERESZTESI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV ESEMÉNYEI

BIHARKERESZTESI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV ESEMÉNYEI BIHARKERESZTESI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV ESEMÉNYEI Készült: a 2016/2017. tanév rendjéről szóló 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet, valamint a nevelőtestület, a diákönkormányzat javaslata

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

Alakuló értekezlet: Az éves program összeállítása, megújítása. Javítóvizsgára való felkészítés és a vizsgák lebonyolítása

Alakuló értekezlet: Az éves program összeállítása, megújítása. Javítóvizsgára való felkészítés és a vizsgák lebonyolítása 2013/2014. tanév Eseménynaptár A munkaértekezletek időpontja minden hónap első keddje. Szükség esetén rendkívüli munkaértekezletet hívhatnak össze a vezetők. Időpont Feladat Felelős(ök) 2013.08.21. 2013.08.26-28.

Részletesebben

értekezlet a tanév feladatai

értekezlet a tanév feladatai dátum Augusztus 24. Augusztus 25. esemény Nevelőtestületi alakuló Javítóvizsgák (külön kiírás szerint) Augusztus 25.- 27. Munkaközösségi ek a tanév feladatai Augusztus 26. szerda 10.00 Előadás munka- és

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről alapján Dátum Esemény Felelős 2016. Augusztus 24. (szerda) 9:00 óra 26. (péntek); 29. (hétfő)

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév Munkaterv Felsős Munkaközösség 2013/2014. tanév.. Dombi Judit mkv.. Sárközi Ágnes igazgató 1 A munkaközösség tagjai: Felsős osztályfőnökök: 5. osztály: Pete- Pikó Józsefné 6. osztály: Dombi Judit 7. osztály:

Részletesebben

5.2 Az iskolai munka részletes ütemterve Zölddel jelöltük a még bizonytalan programokat és időpontokat

5.2 Az iskolai munka részletes ütemterve Zölddel jelöltük a még bizonytalan programokat és időpontokat 5.2 Az iskolai munka részletes ütemterve Zölddel jelöltük a még bizonytalan programokat és időpontokat Hónap Nap Óra Felelős Esemény aug. 29. 8.00- Szlovák Keresztényné P.Zs. Szept. 06-07. 01.h 8.00 Szlovák

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2016/17.

A tanév helyi rendje 2016/17. A tanév helyi rendje 2016/17. Az énekkari próbák rendje: : 13.50-14-30 : 13.50-14.30. Szeptember 1. 7. 6. 5-8. 12. 17. 24. 26. Tanévnyitó ünnepély: 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek:17.00 Tűzriadó próba

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Programterv 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Szorgalmi idő: 2016. IX. 1.(csütörtök)- 2017. VI.15.(csütörtök) Tanítási napok száma: 182 nap Tanítás nélküli munkanap: 5 nap I. félév: 2017. I. 20-ig tart.

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

4. A tanév helyi rendje 2015/2016.

4. A tanév helyi rendje 2015/2016. 4. A tanév helyi rendje 2015/2016. Szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek 17.00 3. Tűzriadó próba 2. óra 4. Bombariadó próba 2. óra 7-10. Szülői értekezletek 2-4. és 5-8.

Részletesebben

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Szerepi Kelemen János Általános Iskola Szerep Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Egri Zsuzsanna munkaközösség-vezető A munkaközösség tagja: Osztályfőnökök: 5. osztály: Kucska Erika 6. osztály:

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

A 2016/17. tanév munkaterve

A 2016/17. tanév munkaterve A 2016/17. tanév munkaterve Alakuló értekezlet Munkavédelmi oktatás Javítóvizsgák Tankönyvosztás Elsősök előkészítője Szakkörök szervezése Elsős szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2014/2015-es tanév Zalaszentgrót, 2014. augusztus 28. Készítette: Kecskésné Szaksz mk. vezető A 2014/2015-es tanévben a munkaközösségnek 10 tagja van. Gelencsérné Tarpál

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

A Széchenyi István Gimnázium éves munkarendje 2012/2013 Feladat Felelős Időpont

A Széchenyi István Gimnázium éves munkarendje 2012/2013 Feladat Felelős Időpont Feladat Felelős Időpont Alakuló értekezlet Szabó Miklós augusztus 24. 9,00 Javító-és osztályozó vizsgák Szabó Miklós augusztus 27. 9,00 Munkaközösségi értekezletek munkaközösség-vezetők augusztus 27-31.

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október A tanév rendje 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2014. szeptember 1. (hétfő) A tanév első féléve: 2015. január 16-ig (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2015. január

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre

A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre A munkaközösségem 28 fővel az iskola két épületében tevékenykedik (Nádasdy épület, Fő utcai épület), a következő felosztásban. Jelenleg 3 hely

Részletesebben

MUNKATERV 2016/2017. augusztus 24. szerda. augusztus 24. szerda. munkaértekezlete Fel.: Csordás Krisztina. augusztus szeptember 1.

MUNKATERV 2016/2017. augusztus 24. szerda. augusztus 24. szerda. munkaértekezlete Fel.: Csordás Krisztina. augusztus szeptember 1. MUNKATERV 2016/2017 2016 augusztus 24-26, 29-31. augusztus 24. szerda augusztus 24. szerda augusztus 25-26. szeptember 1. csütörtök szeptember 1. csütörtök szeptember 5. hétfő szeptember 1-7. Takarítás,

Részletesebben

A ös tanév ütemterve

A ös tanév ütemterve Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu 2014/2015-ös tanév

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

6.1. Tanítási napok és szünetek

6.1. Tanítási napok és szünetek 6. A TANÉV RENDJE 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév első féléve: 2017. január 20. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2017. január

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

1.3. A szorgalmi idő második féléve a szorgalmi idő utolsó napja, azaz június 13.

1.3. A szorgalmi idő második féléve a szorgalmi idő utolsó napja, azaz június 13. 1. számú melléklet A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási nap által meghatározott

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015. TANÉV. Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015. TANÉV. Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015. TANÉV Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Augusztus - Szeptember Pótbeíratás 08. iskolatitkár Alakuló értekezlet, munkaközösségi

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Munkaterv

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Munkaterv Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Munkaterv 2014-2015 tanévre Készítette: Kovács Árpádné Igazgató Kapus Melinda Igh. 2014. augusztus 22. A 2014-2015 tanév rendje: A tanév kezdő napja; 2014.

Részletesebben

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában.

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. A 2016-2017. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Időpont Esemény 2016. 08.31. Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület) 2016. 09. 01. Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. 2016. 09. 05-ig Jelentkezés

Részletesebben

1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM: web: 36(1) ;

1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM: web:  36(1) ; LÁZÁR ERVIN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM:034862 web: http://www.lazaraltisk.hu/, 36(1)369-3180; e-mail: lazaraltisk@gmail.com A 2016/2017-es tanév munkarendje A 2016/17-es tanév rendje

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2016/2017. tanév rendje. művészeti iskola

A tanév tervezett ütemterve. A 2016/2017. tanév rendje. művészeti iskola A tanév tervezett ütemterve A 2016/2017. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév utolsó tanítási napja általános iskola 2017.

Részletesebben

A 2015/2016 tanév helyi rendje

A 2015/2016 tanév helyi rendje Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda A 2015/2016 tanév helyi rendje Szeptemberi programok Dátum, időpont Esemény, rendezvény Felelős(ök) Szeptember 1. 8 óra Szeptember 2. 16.30 óra

Részletesebben

SZEPTEMBER Feladatok Felelős szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély, balesetvédelmi és tűzvédelmi intézményvezető

SZEPTEMBER Feladatok Felelős szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély, balesetvédelmi és tűzvédelmi intézményvezető SZEPTEMBER Feladatok Felelős 2016. szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély, balesetvédelmi és tűzvédelmi intézmény oktatás 2016. szeptember 5. Zeneiskola első tanítási nap zeneisk. mkk 2016. szeptember 9. Tanítás

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE 2014-2015-ös TANÉV KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014-2015-ös TANÉV HÓNAP NAP ESEMÉNYEK (RENDEZVÉNYEK, ÜNNEPÉLYEK)

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2016-2017 1 Kiemelt nevelési, oktatási és egyéb feladataink: Folyamatos felkészülés a kompetenciamérésre. Az olvasás- és íráskészség, a szövegértés fejlesztése

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

A 2014/2015. tanév munkaterve

A 2014/2015. tanév munkaterve A 2014/2015. tanév munkaterve A 2014.-2015. tanév munkaterve havi bontásban Hónap Feladatok Felelős AUGUSZTUS alakuló értekezlet tantárgyfelosztás órarend elkészítése munkaterv javítóvizsgák tanévnyitó

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam DÓZSA ÉVES ÜTEMTERV 2015-2016. TANÉV Augusztus 24. H 8 00 Alakuló értekezlet; Bakony Gaszt. tájékoztató 25. K Munkaközösségi foglalkozások mk.vezetők 16 00 Tantestületi kirándulás Töllné H. Erika 26. Sze

Részletesebben

FELADATOK ÜTEMTERVE. időpont esemény felelősök. 24. Alakuló értekezlet Németh István. 24. tankerületi tanévnyitó értekezlet Németh István

FELADATOK ÜTEMTERVE. időpont esemény felelősök. 24. Alakuló értekezlet Németh István. 24. tankerületi tanévnyitó értekezlet Németh István FELADATOK ÜTEMTERVE időpont esemény felelősök augusztus 24. Alakuló értekezlet 24. tankerületi tanévnyitó értekezlet 24-25. Javítóvizsga felkészítés 27. Megyei tanévnyitó értekezlet 26. Javítóvizsga 31.

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR. 2014-2015. tanév. Irinyi János Általános Iskola és Városi Könyvtár Létavértes, Irinyi u. 8.sz.

ESEMÉNYNAPTÁR. 2014-2015. tanév. Irinyi János Általános Iskola és Városi Könyvtár Létavértes, Irinyi u. 8.sz. ERŐSZAKMENTES EGÉSZSÉGTUDATOS ISKOLA 2009 Irinyi János Általános Iskola és Városi Könyvtár Létavértes, Irinyi u. 8.sz. ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015. tanév Készítették: Vályiné Pápai Viola igazgató Katonáné

Részletesebben

Alsós munkaközösség munkaterve

Alsós munkaközösség munkaterve Alsós munkaközösség munkaterve 2013-2014. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére

Részletesebben

Szeptember udvar osztályterem tantermek

Szeptember udvar osztályterem tantermek szept. 1. hétfő 1. óra 2-4. óra 5-7. óra Tóth Árpád Gimnázium Ünnepélyes tanévnyitó Osztályfőnöki óra Szeptember udvar osztályterem tantermek Várallyainé B.J szept. 1. hétfő 6-7. óra Első emelt szintű

Részletesebben

Dátum t.n.s.sz. 1. H 1. Első tanítási nap Tanévnyitó ünnepség Szülők fóruma 1. évfolyam 1. évf. szülői értekezlet 5. évf.

Dátum t.n.s.sz. 1. H 1. Első tanítási nap Tanévnyitó ünnepség Szülők fóruma 1. évfolyam 1. évf. szülői értekezlet 5. évf. Szeptember Dátum s.sz. 1. H 1. Első tanítási nap Tanévnyitó ünnepség Szülők fóruma 1. évfolyam 1. évf. szülői értekezlet 5. évf. szülői értekezlet 8 00 17 00 17 30 17 00 BCSH, KGB, SzSzR ig. PI SZM 2.

Részletesebben

8 óra javítóvizsgák, munkaközösségi ért.,12 óra konferencia 9 óra munkaközösségi értekezletek 9 óra nevelőtestületi értekezlet

8 óra javítóvizsgák, munkaközösségi ért.,12 óra konferencia 9 óra munkaközösségi értekezletek 9 óra nevelőtestületi értekezlet Tanév ütemterve 2015/2016 Tanítási nap száma 2015.aug.25 kedd 9 óra Tanévnyitó értekezlet 2015.aug.26 szerda 2015.aug.27 csütörtök 2015.aug.28 péntek 2015.aug.29 szombat 8 óra javítóvizsgák, munkaközösségi

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV Péterváriné Kiss Sarolta mb. igazgató A tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 1. /kedd/n Utolsó

Részletesebben

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA os TANÉV. 181 tanítási nap

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA os TANÉV. 181 tanítási nap KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015-2016-os TANÉV 181 tanítási nap KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015-2016-os TANÉV ESEMÉNYEK HÓNAP NAP AUGUSZTUS 31.

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 Készítette: Szoboszlai Zoltánné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Folyamatosan ellátandó feladatok: Szakmai folyóiratok figyelemmel kísérése. Továbbképzéseken,

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2013/2014. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2013. augusztus 31.(szombat) 2012-2013. tanév augusztus 22. csütörtök 9.00 Alakuló és évnyitó

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 tanév

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 tanév ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 tanév Időpont Szakmai feladat sport- kulturális feladat Felelős 2014. augusztus 23-24. Abádszalók tanévnyitó értekezlet a tagintézmény vezetők, és a fenntartó részvételével Feketéné

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév eseményei. Éves munkatervének melléklete

A 2015/2016-os tanév eseményei. Éves munkatervének melléklete A 2015/2016-os tanév eseményei A Szentlőrinci Általános Iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Éves munkatervének melléklete 181 tanítási nap 1 Időpont Esemény, helyszín Feladat Felelős

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap Tanév: 2014/2015 2014 36. hét B hét Szeptember 01. Tanévnyitó ünnepély 9:00 01. Első tanítási nap 8:00-tól 01-05. Gólyahét 02-05. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése 9:00-14:00, Bokor Fekete Lászlóné,

Részletesebben

Augusztus Tantestület. Mitev Ivánné igazgatóhelyettes. Augusztus

Augusztus Tantestület. Mitev Ivánné igazgatóhelyettes. Augusztus Augusztus 24. ALAKULÓ ÉRTEKEZLET Augusztus 25. 11. 00 Augusztus 24 27. 24. 9 10 - ig 25. 9 10 - ig 9 10 ig 10 11 ig 11 12 - ig 26. 9 10 ig 9 10 - ig Augusztus 26. Augusztus 27 28. 1 Augusztus 31. Augusztus

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap Tanév: 2013/2014 2013 36. hét B hét Szeptember 9:00 02. Tanévnyitó ünnepély 02. Első tanítási nap 3-4-5. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése 8:00-tól 9:00-14:00 Bokor Fekete Lászlóné 6-8. Nyelvparádé

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Felsős Munkaközösség

Felsős Munkaközösség Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola VERPELÉT Felsős Munkaközösség MUNKATERV 2016/2017. tanév A Felsős Munkaközösség tagjai: A pedagógus neve: Tantárgyai, feladata: Osztályok:

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben

Budapest XXI. Kerületi Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola MUNKANAPTÁR 2016/2017. TANÉV. Első tanítási nap szeptember 1.

Budapest XXI. Kerületi Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola MUNKANAPTÁR 2016/2017. TANÉV. Első tanítási nap szeptember 1. Budapest XXI. Kerületi Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola MUNKANAPTÁR 2016/2017. TANÉV Tanév rendje Tanévnyitó ünnepség 2016. szeptember 1. (csütörtök) 8.00 óra Első tanítási nap 2016. szeptember

Részletesebben

03. szerda 16:30 Első osztályos szülői értekezlet 1.a osztályfőnök és a tanító néni

03. szerda 16:30 Első osztályos szülői értekezlet 1.a osztályfőnök és a tanító néni (1-e) a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait 2014/2015 tanév munkaterve: Szeptember

Részletesebben

A 2015/2016-OS TANÉV IDŐTERVE

A 2015/2016-OS TANÉV IDŐTERVE A 2015/2016-OS TANÉV IDŐTERVE IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS AUGUSZTUS Tanév beindításával kapcsolatos Alakuló ért. előkészítése Kinevezések módosítása, elkészítése Tanévi munkaterv elkészítése 5 éves intézményi

Részletesebben

A 2014-2015 TANÉV PROGRAMJAI. ISKOLAI ALSÓS MK FELSŐS MK DÖK Szeptember Az első tanítási nap 2014. szeptember 1. (hétfő)

A 2014-2015 TANÉV PROGRAMJAI. ISKOLAI ALSÓS MK FELSŐS MK DÖK Szeptember Az első tanítási nap 2014. szeptember 1. (hétfő) A 2014-2015 TANÉV PROGRAMJAI ISKOLAI ALSÓS MK FELSŐS MK DÖK Szeptember Az első tanítási nap 2014. szeptember 1. (hétfő) Ügyviteli ellenőrzés Időpont: 2014. november eleje Határidő: 2014. november 16. Törvényességi

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév

MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév A TANÉV IDŐTARTAM-RENDJE A tanév első tanítási napja: 2006. szeptember 1. (péntek) A tanév utolsó tanítási napja: 2007. június 15. (péntek) A TANÍTÁSI SZÜNETEK Őszi

Részletesebben