MUNKATERV 2014/15-ös tanév

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MUNKATERV 2014/15-ös tanév"

Átírás

1 MUNKATERV 2014/15-ös tanév KISS GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ZENEI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Készítette: Orlovics Gyuláné

2 A tanév feladatainak meghatározásánál a következő dokumentumokat, előírt kötelezettségeket vettük figyelembe: 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a 2014/2015. tanév rendjéről és az egyes oktatást szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról A NAT 2007/2012 és az OM kerettantervei NKT(2012) és annak módosításai A KLIK utasításai A KGÁI és Zenei AMI Pedagógiai programja és helyi tanterve, Szervezeti és Működési Szabályzata, Házirendje, Az IPR támogatásról szóló utasítás (24/2013 EMMI) A TÁMOP és egyéb pályázatokban vállalt fenntartási kötelezettségek Folyamatban lévő pályázatok: TÁMOP 3.3.8, Változtass, hogy változhass! Az as tanév pedagógiai munkájáról készült értékelések Vezetői pályázat A Diákönkormányzat Szabályzata, javaslata Pedagógusok, szülők, diákok javaslatai A munkaterv témakörei I. Szervezeti felépítés Pedagógusok Nem pedagógus közalkalmazottak Tanulócsoportok Zeneiskola Az iskolai tevékenység szervezeti keretei Az intézmény szervezeti felépítése

3 II. Feladatok Mellékletek: Kiemelt feladatok az oktató-nevelő munkában Kapcsolatok Szakkörök, előkészítők Éves feladat-és ellenőrzési terv Hagyományok, ünnepek, események I. Alkalmazottak Alsó tagozat munkaterve Felső tagozat munkaterve DÖK munkaterve IPR munkaterv Csányoszrói Tagintézmény munkaterve Pedagógusok Engedélyezett létszám: - 36 Ebből GYES-en, GYED-en: - 2 Megbízási szerződéssel: - 1(szeptemberig, üres álláshelyen) Engedélyezett álláshelyeket betöltő pedagógusok: Igazgató: 1 Igazgató helyettes: 2 Alsós tanítók száma: 13 Fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus 3 Egészségnevelő, egyéb 2 Nemzetiségi nyelvet tanító 1 Felsős tanárok száma: 14 (1 fő megbízással) Részmunka (ének 9 óra) 1 AMI - Zeneiskola: 3 fő Zongora: 2 Fúvós: (betöltetlen) Népzene: (betöltetlen

4 Pedagógiai munkát segítő: Pedagógiai asszisztens: 1 Könyvtáros: 1 Rendszergazda: 1(változó f.ell. hely) Iskolatitkár: 1 fő Szabadidőszervező 0,5fő Iskolapszichológus: TÁMOP pályázat keretében (2 évig) Logopédus: szakszolgálat Gyógytornász: nincs Nem pedagógus közalkalmazott Engedélyezett létszám: 7,8 Gazdasági ügyintéző: 1 fő Karbantartó: 1 (6 órás mvmkép) Takarító, ügyelő - Sportcsarnok 1 Takarító: 4 Portás-kisegítő 1 (2x4óra mvmkép) Kiss Géza Általános Iskola Csányoszrói Tagiskolája: Engedélyezett létszám: 5 Fő Technikai létszám: 1 fő Tagintézményvezető: 1 Tanító: 3 Takarító: Karbantartó, udvaros 1 (4órás) 1(4órás) Feladat: A zökkenőmentes feladatellátás megszervezése, fenntartása Felelős: igazgató, igazgató helyettesek, tagintézmény vezető Engedélyezett létszámunk 1 fővel nőtt (zeneiskolai létszám terhére). E tanévben is különös figyelmet szentelünk a tehetséggondozásnak, felzárkóztatásnak, egyéni és csoportos foglalkozásoknak. A pedagógusok 32 órában az intézményben tartózkodnak, melynek beosztását egyénekre szabottan, az órarendhez illeszkedve, félévente készítjük el. A meghirdetett álláshelyek iránt nagy volt az érdeklődés. 1 angol szakos és 2 magyar szakos kollégát alkalmazunk a megüresedett álláshelyeken, 1 főt határozott időre. Az angolt átmenetileg megbízásos szerződéssel alkalmazott kollégával sikerült megoldani, éneket a vajszlói iskolából 9 órában áttanító tanár látja el. Változó feladat-ellátási helyen 6 kollégánk dolgozik, a tagintézményben 3 rehabilitációs foglalkozást, 3 angol és 1 informatika órát, Drávasztárán 10 testnevelés, 4 angol és 3 kémia órát és 3 óra

5 rehabilitációt tartanak a kollégák. A zökkenőmentes feladatellátás biztosítása szükségessé teszi a státuszbővítést, amit a fenntartónak jeleztünk. Tanulócsoportok Alsó tagozat: Ebből iskolaotthonos: 8 osztály 4 osztály (első, második évfolyam) Felső tagozat: 8 osztály Ezeken belül: Horvát nemzetiségi: 8 csoport Kompetencia alapú oktatás minden csoportban zajlik. Angolos 12 csoport Németes 5 csoport Csányoszró: Az alsó tagozat 4 évfolyamon, osztott csoportokban dolgozik. 1 tanító alkalmazására volt szükség a csoportszám növekedés miatt. A tanulók felkészülését délután 1 napközis csoportban segítjük. Zeneiskola 47 növendék - 8 előképzős Klasszikus zene: 37 zongora 1 furulya 1 fuvola Feladat: A színvonal további emelése, szakos ellátottság biztosításával a létszám növekedésének elérése a szülők folyamatos tájékoztatása Az iskolai tevékenység szervezeti keretei A vezetőség Igazgató Általános igazgatóhelyettes Ig. h. int. egységvezető - Sellye Munkaközösségvezető (alsó tagozat) Munkaközösségvezető (felső tagozat) Tagintézmény vezető Csányoszró Közalkalmazotti tanács elnöke DÖK segítő tanár: Fejlesztőműhely vezetője Orlovics Gyuláné Antal Sándorné Szabó Jenőné Kisfali Tiborné Pálné Varga Valéria Keszei Dalma Pelenczeiné Czupy Rózsa Balázsné Lengyel Katalin Szécsiné Kovács Rita

6 A munkaközösségek módszertani segítséget nyújtanak az intézményben folyó nevelő-oktató munka tervezéséhez, szervezéséhez, ellenőrzéséhez. Iskolánkban egy alsós tanítói és egy felsős szakmai munkaközösség működik. Csányoszrói tagintézményünkben nem működik külön munkaközösség. A munkaközösségek önálló munkaterv szerint dolgoznak. Az állandó munkaközösségek mellett pályázati feladatokra létrehozott teamek (műhelyek) működnek, melyek szervezeti felépítése a munkatervben megtalálható. Közalkalmazotti Tanács tagjai Papp Lászlóné Lilli Ida Szabó Lászlóné Könyvtáros Pelenczei Lilla Tankönyv felelős Pelenczei Lilla Szabadidő szervező PDSz bizalmi: Kabai Józsefné PSz bizalmi: Farnerné Mészáros A. Az IPR csoport (Sellye) Munkáját Antal Sándorné igazgatóhelyettes koordinálja, ellenőrzi A támogató csoport tagjai: A módszertani csoport tagjai: Pelenczeiné Czupy Rózsa Döme Lászlóné Szabó Lászlóné Pálné Varga Valéria Kisfali Tiborné Papp Lászlóné Lilli Ida Az átmenetet segítő csoport tagjai idén: Dudás Imréné Gyurkovics Rudolfné Döme Lászlóné Nagyné László Mária Elmájer Tiborné Pelenczeiné Czupy Rózsa Horváth Fülöp Gabriella Deákné Bodor Éva Melis Béláné Mészáros Gyuláné A környezeti csoport tagjai: Orlovics Gyuláné Szabó Jenőné Antal Sándormé A továbbtanulásért felel: Deákné Bodor Éva Iskolánkban a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma 102 fő, az IPR-ben 134 gyerekkel foglalkozunk. Minden osztályfőnök figyelemmel kíséri az osztályában az IPR-ben részt vevő tanulók fejlődését, egyéni továbbhaladásukról szóló mappájukat gondozza. A szülőkkel

7 negyedévente megbeszélést tart, melyről feljegyzés készül. Havi legalább két alkalommal foglalkozik a hhh-s tanulókkal, szorgalmazzuk a tehetséggondozó,szakköri, sport- ill. felzárkóztató tevékenységben való részvételüket. Rendszeres kapcsolatot tart az osztályában tanító pedagógusokkal, a szakemberekkel, védőnőkkel és a családsegítő szolgálattal, szükség esetén a pedagógiai szakszolgálat bevonására is sor kerülhet. A havi esetmegbeszélésekbe minden pedagógus aktívan bekapcsolódik. A hh-s és hhh-s tanulók hátránykompenzációja érdekében pedagógusaink pályáznak az Útravaló programban is. Az IPR-ben és az Útravaló programban végzett munka, a sok egyéni fejlesztés és korrepetálás ellenére is volt a bukás, örvendetes, hogy a bukottak száma csökkent. A hiányzás területén is történt előrelépés, de folyamatosan van tennivalónk. A kiscsoportos tanulás, az egyéni fejlesztések, a mentorálás mellett nagy reményeket fűzünk ahhoz, hogy a 7 szokás kialakítása és napi szinten történő alkalmazása pozitív hatással lesz közösségünk mindennapjaira. A délutáni foglalkozások szervezett keretek között történnek, távol maradni csak a nem kötelező foglalkozásokról szülői kérelemmel lehet. Feladat: Az IPR tevékenység hatékonyságának fokozása, foglalkozások összehangolása, a tanulók egyéni fejlesztése, motiváció fenntartása m.k vezetők, osztályfőnökök, foglalkozás vezetők. Szakmai műhelyek: TÁMOP 3.1.7: Feladata: A referencia intézményi minősítéshez szükséges teendők ellátása mellett sikeres minősítés esetén- az intézményben dolgozó kollégák bevonása a feladatok elvégzésébe. A munkacsoport munkáját Antal Sándorné koordinálja, a csoport szervezeti felépítését az e pályázat elkészített eljárásrend tartalmazza. TÁMOP 3.3.8: Feladata: a pályázat megvalósításának figyelemmel kísérése, dokumentálása, beszámolók, elszámolások elkészítése. A szakmai csoport felépítése: Szingerné Borbás Rita projektmenedzser Szécsiné Kovács Rita - szakmai vezető Hámori Lászlóné pénzügyi vezető Témaszakértők, intézményvezető, helyettesek Feladat: A pályázat terv szerinti megvalósítása A szakmai vezető irányítása mellett egyéni fejlesztési tervek készítése és megvalósítása a célcsoport részére A témahét kibővítése a programelemekkel A 7 szokás tematikája szerinti életvezetés napi szintű alkalmazása a program adaptációjának megfelelően

8 Multikulturális műhely: Feladata: Multikulturális programok szervezése, lebonyolítása, kapcsolattartás a nemzetiségi önkormányzatokkal, Karöltve pályázat fenntartási kötelezettségének teljesítése Szabó Jenőné Horvát nemzetiségi nyelvet oktatók, Pelenczeiné Cz. R., magyar nyelven folyó cigány kisebbségi oktatás a tantervi előírások szerint Pályaválasztási műhely: Feladata: Kapcsolatépítés, kapcsolattartás a középiskolákkal, továbbtanulást segítő programok, fórumok szervezése, beiskolázás figyelemmel kisérése Deákné Bodor Éva 7-8-os osztályfőnökök Fejlesztő műhely: Feladata: Az intézményben dolgozó fejlesztő- és gyógypedagógusok munkájának figyelemmel kísérése, összehangolása, a pedagógusok szakmai támogatása a kiemelt figyelmet érdemlő- különösen az SNI-s és részképesség-zavaros tanulókkal való foglalkozásban. Szécsiné Kovács Rita Fejlesztő pedagógusok, gyógypedagógusok, szabadidő-szervező Sport és mozgás Szalóky Dániel Testnevelők, ISK foglalkozások vezetői A mindennapos testnevelés adta lehetőségek kihasználása a tanulók állóképességének, fizikai és egészségi állapotának javítása, a sport népszerűsítése és megszerettetése érdekében. Az egyesületi és ISK programok összehangolása mellett szükséges azok jól látható elkülönítése. Változatos foglalkozások szervezése, új sportágak bevezetése Kommunikációs műhely: Feladata: az intézmény belső és külső kommunikációjának segítése, az iskolai honlap folyamatos frissítése, Kis(s)info szerkesztése, faliújságok aktualizálása Antal Sándorné Balázsné Lengyel Katalin Magyar szakos tanárok Pappné Lilli Ida Rendszergazda Nyertes pályázat esetén A TÁMOP B-13/ KÖZNEVELÉS AZ ISKOLÁBAN kiemelt projekt keretében MENTORÁLÓ INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉS KIALAKÍTÁSÁRA kiírt pályázat megvalósítására:

9 Programadaptációt segítő csoport Antal Sándorné, Pelenczeiné Czupy Rózsa, Szécsiné Kovács Rita, Mészáros Gyuláné valamint a program megvalósításában részt vevő kollégák. Kiemelt feladatok az oktató nevelő munkában A tanulók képesség szerinti fejlesztése, egyéni tanulási utak biztosítása korrepetálással, kis csoportos és egyéni foglalkozással, tanórai differenciálással, tanulószobai foglalkozás, könyvtári foglalkozás keretében különös tekintettel a kiemelt figyelmet igénylő tanulókra Minden órán képesség-és kompetenciafejlesztés, a tanulási idő védelme és optimális kihasználása Projektjeink fenntartása - kompetenciaalapú szemlélettel a tantervi követelményeknek megfelelve Referenciaintézményi elvárásoknak megfelelő szemlélet a mindennapi munka során- a FOM mellett a kooperatív tanulásszervezés arányának növelése, tantárgyi és tantárgyközi projektek megvalósítása Jó gyakorlatok továbbfejlesztése, újak feltöltése Hospitációs napok, nyílt napok szervezése, havi rendszerességgel bemutató foglalkozások, szakmai műhelyek tartása (nyertes pályázat esetén) Egyéni fejlesztési tervek készítése a TÁMOP as projektbe bevont és a sajátos nevelési igényű tanulókra, folyamatos fejlesztésük, fejlődésük nyomonkövetése A tanulás módszerének elsajátíttatása -Tanulni jó tanfolyamok melletttáblajátékok segítségével a gondolkodás fejlesztése A pedagógusok módszertani eszköztárának bővítése (pályázati forrásból) A saját forrásból szakvizsgára jelentkező kollégák lehetőségek szerinti maximális támogatása IKT eszközök rendszeres használata A szociokulturális környezet hátrányainak csökkentése érdekében programkínálat szélesítése színház és hangversenybérlet 6 alkalomra fő részére (pályázati forrásból), a tanulók bevonása Preventív gyermekvédelmi tevékenység Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek azonosítása Változatos szabadidős programok szervezése Tiszta, kulturált környezet kialakítása és fenntartása Az iskola arculatához illő dekoráció alakítása, faliújságok aktualizálása Kapcsolatok Napi kapcsolat a fenntartóval, rendszeres kapcsolattatás a megyei KLIK-kel Az óvoda-iskola, iskola-középiskolák és iskolai intézményegységek optimális együttműködése A sportcsarnok optimális kihasználása érdekében az érdekeltek bevonása A szülők szélesebb körű bevonása az intézmény tevékenységébe, hatékony informálásuk növelése interaktív szülői értekezletek rendszeresítésével Kötelező családlátogatás a Családsegítő szolgálat bevonásával- minden tanulónál legalább egyszer kell, hogy járjon az of, lehetőleg minél hamarabb!

10 A tapasztalatok továbbadása, a nehéz helyzetben lévő tanuló segítése kötelességünk! PR- tevékenységünk kiszélesítése: leendő első osztályos gyerekek, iskolahasználók, szülők folyamatos tájékoztatása az intézményünkben folyó oktató-nevelő munkáról, nyílt nap szervezése Honlap folyamatos karbantartása Partnerlista frissítése referenciaintézményi szemmel Egyéb feladatok Leltározás, selejtezés, tantermi eszközök számbavétele Tanulmányi versenyek, vetélkedők hirdetése, lebonyolítása (Ld részletesen a munkaközösségek munkatervében) A zökkenőmentes feladatellátás biztosítása érdekében a pedagógus eszközigények írásbeli jelzése A pénzügyi elszámoláshoz szükséges nyomtatványok pontos kitöltése, határidőre történő leadása A munkaidő-nyilvántartás pontos vezetése, leadása A megtartott programok, foglalkozások napra kész adminisztrációja, dokumentálása IPR dokumentumok folyamatos karbantartása Iskolai foglalkozások összehangolása érdekében időpontegyeztetés Iskolai szakkörök, előkészítők, felzárkóztatók: ISK: Iskolai Bozsik program - labdarúgás 3 korcsoport + lányok Futsal 7-8. o ISK küzdősport 5-6.o, 7 Grundbirkózás ISK kosárlabda o Tömegsport o Kézilabda (Selye VSK pályázata keretében) 1-2 (szivacs) Horvát játékok alsó Horvát nyelvvizsga felkészítő 8.o Magyar előkészítő 8.o Matematika előkészítő 8.o Nyelvi szakkörök (angol, német) Informatika szakkör Sakk szakkör

11 Néptánc Kerámia kezdő, haladó Ügyes kezek Varró szakkör Természetjáró Tanulni jó 2 csoport Hittan Rk Ref. Versenyekre, vetélkedőkre való felkészítés, azokon való részvétel Iskolai és iskolán kívüli tanulmányi, művészeti és sportversenyek: (részletesen lásd a munkaközösségek munkatervében) Kazinczy szép kiejtési verseny Vers-és prózamondó, - író versenyek a járás, megye területén Olvasási verseny Zrínyi Ilona matematika verseny helyszín biztosítása is! tantárgyi versenyek területi, megyei, országos A járás (megye) területén meghirdetett versenyek közül a megfelelőkön való részvétel Vigyázz! Kész! Pénz országos verseny Diákvállalkozások Országos Versenye Horvát nyelvi, irodalmi, szavaló, népismereti versenyek Országos tojásfestő verseny Képzőművészeti és rajz versenyek, pályázatok Történelmi, művelődéstörténeti versenyek Zenei és hangszeres találkozók, versenyek SNI-s tanulók tehetséggondozója Labdarúgás diákolimpia, és Bozsik program, tornák Kosár-és kézilabda tornákon, küzdősport, grundbirkózás versenyek Természetjárók megyei versenyei Sakk Úszás - egyéni Levelezős versenyek

12 Az iskola feladat- és ellenőrzési terve Ellenőrzési terület Felelős Időpont Módszer, dokumentálás módja Mindennapos testnev és évf. Tanmenetek ellenőrzése A dokumentumok aktualizálása Tehetséggondozás: tanórai diff-sal és délutáni programokon testnevelők, tanítók szeptember2. ISK naplók, ttf., naplók, kimutatások Intézményvezetőhelyettes Tagint.-vezető munkaközösség-vezetők Szept Dokumentum ellenőrzése, megbeszélés, feljegyzés készítése Mcsop. vezető, isk. vez. december10. Dokumentum elemzés, megbeszélés pedagógusok, mk. vez., isk. vez. folyamatos óralátogatás, interjú, esetmegbeszélés szakköri naplók, foglalk. tervek hospitációs és nyílt napok szervezése iskolavezetés Havi terv szerint Jel. ív, fotó, óratervek Egyéni tanulási utak biztosítása of., fejlesztők, gyp., szaktanárok folyamatos egyéni fejl. tervek, tanulói portf. Belső képzések szakmai teamek negyedévente jel. ív, emlékeztető, fotó Munkaidőnyilvántartás pedagógus, int. vezetés Szeptembertől júniusig- havonta A magatartási helyzet (tanóra, napközi, szünetek) ügyeleti rend, étkezés átmenetek segítése Tanórai, tanórán kívüli foglalkozások: szakkör, tan. szoba, fejlesztő, Intézményvezető, helyettesek, Munkaköz. vez. Dök Ig., ig,h Tagint.-vezető, vezetők mk. Intézményvezető, - helyettesek, munkaközösség- vezetők szeptembertől júniusig havonta Október folyamatosan Október június folyamatosan Dokumentum ellenőrzése, feljegyzés készítése Személyes tapasztalat, megbeszélés, feljegyzés készítése Óralátogatás, véleménygyűjtés dokumentumok ellenőrzése feljegyzés készítése Látogatások, dokumentációk ellenőrzése feljegyzés

13 felzárkóztató, foglalkozások Szaktanári tevékenység ellenőrzése Kiss Géza Általános Iskola és Zenei Alapfokú Művészeti Iskola - Sellye Naplók, foglalkozási füzetek, tájékoztató füzetek ellenőrzése Dokumentumok (törzslap, napló) A tanulmányi helyzet ellenőrzése A NAT, komp. alapú, október 7 szokás életviteli program nyomon követése Tantárgyi tudás Képességmérés, fizikai állapotmérés Az egységes követelményrend-szer vizsgálata az oktatásnevelés terén Intézmény-vezető, helyettes, tagint. vez. munkaközösség- vezetők intézményvezető.ig. helyettes, tagint. vez. Intézményvezetőhelyettes, tagintézményvezető Intézmény-vezető, helyettesek, tagintézményvezető munkaközösségvezetők osztályfőnökök Intézményegység-vezető, munkaköz. évfolyamvezető Intézményvezető, helyettes vezetők- Október június folyamatosan Októbertől júniusig havonta Szeptember november, december, április június December január - május október június Szeptember, május Intézményegység-vezető, intézményvezető, helyettes, tanítók, szaktanárok Pszichológus (ha lesz), fejlesztő pedagógusok, szaktanárok, tanítók, Mk. vezetők intézményvezető intézményegység-vezető, intézményvezetőhelyettes, mkvezető munkaközösség-vezetők Szeptember Április Május június Szeptembertőljúniusig készítése Óralátogatás, tanmenetek feljegyzés készítése Dokumentációk vizsgálata feljegyzés készítése Dokumentációk vizsgálata feljegyzés készítése Tanmenetek, tájékoztató füzet, dolgozatok feljegyzés készítése Óralátogatás, véleménygyűjtés dokumentumok ellenőrzése (tanterv, tanmenet, napló) feljegyzés készítése Év végi felmérés feljegyzés készítése Felmérés és feljegyzés készítése Óralátogatás, szülői értekezlet, tantestületi értekezlet, témazáró dolgozat feljegyzés készítése

14 Pedagógusok teljesítményének értékelése Kiss Géza Általános Iskola és Zenei Alapfokú Művészeti Iskola - Sellye intézményvezető, intézményvezető - helyettes, intézményegység -vezető, munkaközösség-vezető, Október május Óralátogatás, interjú, kérdőív, dokumentumok elemzése feljegyzés készítése, portfólió Az ellenőrzések kiemelt szempontjai: a pedagógiai program, szmsz, házirend ismerete, az abban foglaltak szerinti eljárás a tanórákra való felkészülés, alkalmazott módszerek változatossága a tanórán túli tanulást segítő programokon való részvétel, aktivitás a tanulók munkája, magatartása, kapcsolata a nevelőkkel, a nevelő óravezetési stílusa, módszertani kultúrája a tanulás irányítása, motiváció, szemléltetés differenciált óra/foglalkozásvezetés, tehetséggondozás, felzárkóztatás gyerekekkel való egyéni bánásmód dokumentumok vezetése, adminisztráció pontossága tanórai, szüneti fegyelem, ügyeleti munka együttműködés a munkatársakkal, team munka, a partnerekkel való kommunikáció színvonala, a problémamegoldás hatékonyságának foka a tanulók teljesítményének szintje pontos órakezdés és befejezés iskolai rendezvényeken való részvétel

15 Az intézmény hagyományai, ünnepélyeink, események: Esemény Időpont Felelős Megjegyzés Tankönyvosztás Szeptember 1. hét tkv.felelős kommunikáci ó! Ráhangoló nap aug. utolsó 1. o. of-ök kedd Pótvizsga aug tantest. felkészítés Pótvizsga aug.27. 8óra ig.h-k beosztás szerint Tanévnyitó aug.28. 8,30 ig értekezlet óra Tankönyvek átvétele Aug. 29 Tkv.felelős Kollégákat bevonni Tanévnyitó ünnepély szeptember 1. 8,30 4.o of-ök ovival egyeztetni Jövőkép napja- 7szokás Szeptember ,15- ig szeptember 1. hét Tanulásmódszert an, 7 szokás témahét Környezetvédelm i projektzáró (október6. ledolg.) Szülői értekezletek Megemlékezésaradi vértanúk 1. tanítás nélküli munkanap Grubisno Polje-i iskolások fogadás Erdők hete projekt szeptember 6. október Erdők hete túra október 18 ig., szakmai vezető ig. h. mkvez. ig, mk.vez, of-ök Aula hulladékgyűjt és szeptember of-ök 2.-3.hét október évfolyam of-ök Faliújság! Aula október 3. ig IPR előítélet kezelő tréning, hosp. Október 3-6- ig október 9- Papp Lászlóné, Dudás Imréné, 10. Ronta Róbert Termésbábok október 15- Kisfali T-né filmvetítés v. kész. 22 túra, faliújság Megemlékezés. október évfolyam of-ök. faliújság

16 október 23. Szakmabemutató október Deákné B.É. külsősök bevonása Őszi szünet október 23- november2- ig Szakmai nap november Vajszló 2. tanítás nélküli munkanap Multikulturális november SzJ nap Horvát november R.R. énekverseny Pályaválasztási fórum november 21. Deákné B.É. középiskolákk al egyeztetni Adventi iskolai projekt - záró december hónap mk. vezetők iskola dekorálása Karácsonyi koncert december18 AMI tanárok aula dekoráció Téli szünet december22 -január2-ig 3. tanítás nélküli munkanap január 28. ig. Nev. ért. Mit tehetünk a tehetségekkel? Félévi osztályozó január14. ig.h. statisztika Zeneiskola félévi január14 AMI tanárai vizsgák -15 Farsangi projekt február 4. és 8.évf óalsó ó felső Zrínyi matematika február 20. matematika szaktanárok verseny Megeml. a komm. diktat. áldozatairól február szünet Alapítványi bál március 07 szaksz. Megemlékezés március évfolyam faliújság 11óra városi ünnepély március ó DÖK, ig aula, koszorúzás 4. tanítás nélküli munkanap március 23 Tavaszi szünet április 02- Tavaszi nevelési értekezlet

17 Vers és prózamondó verseny, Költészet napja Megemlékezés a Holokaust áldozatairól Egészségnevelési és környezetvédel mi projekt április 08 április16 14 óra április 16. április tanítók magyarosok Pálné V.V. Föld Napja túra április 22 Kabai Jné Kiss Géza április 26 Pálné V.V. emléktúra Anyák napja május évfolyam Tavaszi szerenád május 21. AMI pedag. Komp. mérés május 27. A.S-né 5. tanítás nélküli munkanap DÖK Zeneiskola év végi vizsgák Megemlékezés Nemzeti összetartozás napja Osztálykirándulás ok (lehetséges napok) könyvtár május vége B-né LK Gyereknap június2-3. június 4. június8-9, AMI ped. Felsős mk. of Nyelvi mérés június 10. ig, nyelvtanárok Osztályozó ért. június 10. ig statisztika 14ó Ballagás június óra 7. évfolyam utolsó tanítási nap Tanévzáró június alsós napközisek ünnepély óra Tanévzáró értekezlet június ó ig Az alsós munkaközösség 2014/2015-ös tanévre szóló munkaterve aug. 26. Ráhangoló nap felelősök: 1. osztályfőnökök aug. 27. Munkaközösségi megbeszélés felelős: munkaközösség-vezető.

18 2014.szept. 1. Tanévnyitó műsor felelősök: 4. osztályfőnökök szept. vége Szüreti mulatság az óvodában felelősök. 1. osztályfőnökök okt. 8. Állatok világnapja, Kisállatok napja felelősök: osztályfőnökök okt A Grubisno Polje-i iskola tanulóinak fogadása Felelősök: Papp L.-né H.M., Dudás Imréné, 4.oszt.osztályfőnökök okt. 9. Rajzpályázat kiírása Móra Ferenc halálának 80. évfordulójára felelős: munkaközösség-vezető nov. 4. Móra Ferenc rajzpályázat beadási határideje Felelősök: osztályfőnökök nov. 5. Munkaközösségi megbeszélés felelős: munkaközösség-vezető nov. 13. Meseolvasó délután Móra Ferenc meséiből, A rajzpályázat eredményhirdetése felelősök: osztályfőnökök nov. 9. Az egészség napja felelősök: osztályfőnökök nov. 25. Munkaközösségi megbeszélés felelős: munkaközösség-vezető dec. 5. Mikulás felelősök: osztályfőnökök dec. 13. Adventi projektnap felelősök: osztályfőnökök dec. 18. Karácsonyi hangverseny dec. 19. Harmadik osztályosok karácsonyi műsora felelősök: 3. osztályfőnökök január Szülőföldem az Ormányság témanap febr. 11. Munkaközösségi megbeszélés felelős: munkaközösség-vezető febr. 19. Farsang felelősök: osztályfőnökök március első hete Anyanyelvi vetélkedő hirdetése osztályosoknak. felelősök: osztályfőnökök ápr. 8. Munkaközösségi megbeszélés felelős: munkaközösség-vezető ápr.16. Vers és prózamondó verseny és a nyelvi vetélkedő eredményhirdetése felelősök: munkaközösség vezető., osztályfőnökök ápr. 22. Föld napja felelősök: munkaközösség vezető. osztályfőnökök ápr. 30. Anyák napja

19 felelősök: 1. oszt. osztályfőnökök máj. második hetén Sellye séta helyismereti tájékozódó séta feladatokkal felelős: munkaközösség-vezető., osztályfőnökök jún. 4. Gyermeknap felelős: munkaközösség-vezető., osztályfőnökök jún. 15. Osztálykirándulások felelősök: osztályfőnökök... Kisfali Tiborné munkaközösség vezető

20 A FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2014 / 2015-ös tanév Sellye, szeptember 08. Összeállította: Pálné Varga Valéria munkaközösség-vezető

21 Munkaközösségi tagok Osztályfőnökök: 5.a Horváthné Fülöp Gabriella 5.b Deákné Bodor Éva (pályaválasztási felelős) 6.a Csóka László 6.b Esze Ernőné 7.a Pálné Varga Valéria (munkaközösség-vezető) 7.b Dr. Melis Béláné 8.a Mészáros Gyuláné 8.b Kabai Józsefné Fejlesztőpedagógus: Balázsné Lengyel Katalin (DÖK munkáját segítő tanár) Felső tagozaton tanítók: Antal Sándorné Szabó Jenőné Tóth Zita Jelics Karolina Orbán Tünde Ronta Róbert Szalóky Dániel Szabó Hajnalka Pelenczeiné Czupy Rózsa Szabóné Nagy Andrea Nagy István /mentor/

22 A 2014/2015-ös tanév kiemelt feladatai a 7 szokás Változtass, hogy változhass program beépítése mindennapi pedagógiai munkánkba. A program megvalósítása az osztályfőnökök vezetésével osztályfőnöki órák keretében, szaktárgyi órákon illetve a mentori foglalkozásokon történik. A tapasztalatok megbeszélése munkaközösségi foglalkozásokon A kompetencia alapú oktatás (TÁMOP), Karöltve programok továbbvitele a pályázati kötelezettségnek megfelelően Tanulmányi versenyek szervezése, lebonyolítása, felkészítés A törvényi változásokból adódó feladataink megismerése: portfólió készítése, minősítés menete Nemzeti ünnepekről való megemlékezések, részvétel a közösségi programokon Iskolai szintű programok, projektek összeállítása, lebonyolítása Az integrációs programnak megfelelően az osztályfőnökök egyéni fejlesztési terveket készítenek, szorosan együttműködve A szaktanárokkal. Háromhavonta esetmegbeszéléseket tartunk A programjaink előkészítésére mikro csoportokat /MICSOP/ alakítunk Megkülönböztetett figyelmet fordítunk a kiemelt figyelmet igénylő tanulókra 1. Háromhavonta esetmegbeszéléseket tartunk az IPR-es tanulók értékelésének nyomon követésére 2. A tehetséges tanulók számára szakköröket, változatos délutáni programokat szervezünk 3. Halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat mentorálunk a 7 szokás program keretében 4. Alapfokú horvát nyelvvizsgára készítjük fel tanulóinkat 5. Tanulmányi versenyeken, pályázatokon veszünk részt, illetve szervezünk 6. A lemaradóknak felzárkóztató foglalkozásokat, korrepetálásokat tartunk os tanulók pályaválasztásának segítése 8. Osztályfőnökök családlátogatásai; folyamatos kapcsolattartás a Szakszolgálattal, Családsegítő Szolgálattal, Gyámhivatallal Iskolai szintű programok, projektek, műsorok: a) Vízprojekt b) Erdők hete c) Adventi készülődés, karácsonyi projekt d) Egészség napok e) Föld napja f) Multikulturális projekt g) Magyar Kultúra Napja h) Aradi vértanúk i) A kommunista diktatúra áldozatainak napja j) Nemzeti ünnepeink: október 23; március 15. (városi ünnepségre műsor) k) A holokauszt

23 l) Nemzeti Összetartozás Napja Belső továbbképzések témái: 1. A portfólió készítésének alapjai, gyakorlati útmutató Ronta Róbert 2. A pedagógusok minősítésének menete Ronta Róbert 3. Az átmenet átdolgozott programjának megismerése, gyakorlati alkalmazása Mészáros Gyuláné, Esze Ernőné 4. Játékbörze- képességfejlesztő, logikai játékok a tanítási órákon és a tanórán kívüli foglalkozásokon mk. vezető 5. Feladatok készítése digitális táblára Antal Sándorné Részt veszünk versenyeken, pályázatokon Országos Tojásfestő Verseny Országos horvát projektverseny OÁTV horvát nyelv Megyei és országos horvát vers- és prózamondó verseny Zrínyi Ilona Matematika verseny Vigyázz Kész Pénz! országos verseny Diákvállalkozások országos versenye /karácsonyi, húsvéti/ Természetjárók megyei versenyei Kazinczy szép kiejtési verseny Vers- és prózamondó versenyek Helyesírási verseny Vers- és prózaíró verseny Angol nyelvi versenyek (területi, országos, megyei) Történelmi, művelődéstörténeti versenyek Útravaló Esélyegyenlőségi Pályázat Tantárgyi versenyek (területi, megyei, országos) Bozsik intézményi programok (3 korcsoport + lányok) Diákolimpia foci (3 korcsoport) futsal sakk (egyéni, csapat/ úszás (egyéni) kosárlabda Grundbirkózó bajnokság Erzsébet program keretében meghirdetett pályázat Helyi szervezésű versenyek Megyei könnyűzenei horvát énekverseny Megyei horvát nyelvi verseny

24 Szorobán iskolai verseny Matematika iskolai verseny Angol nyelvi verseny Helyesírási verseny Vers- és prózamondó verseny Vers- és prózaíró Az éves munka ütemezése Augusztus Alakuló ülés Az éves program összeállítása, elfogadása, vállalások. A tanévkezdéssel kapcsolatos feladatok /témahét programja, 7 szokás beépítése mk. vezető Szeptember Belső képzés: Az átmenet átdolgozott programjának megismerése, gyakorlati alkalmazása Mészáros Gyuláné, Esze Ernőné Szakkörök, tehetséggondozó, felzárkóztató foglalkozások meghirdetése Erdők hete, okt. 23-ai projekt előkészítése OKTÓBER Belső képzés: A portfólió készítésének alapjai, gyakorlati útmutató Ronta Róbert Megemlékezés az aradi vértanukról Deákné, Horvátné Erdők hete túra Kabainé Megemlékezés az október 23-ai eseményekről Dr Melisné, Pálné November Belső képzés: Játékbörze- képességfejlesztő, logikai játékok a tanítási órákon és a tanórán kívüli foglalkozásokon Adventi és karácsonyi projektek előkészítése mk. vezető IPR-es értékelések elkészítése osztályfőnökök ill. szaktanárok Esetmegbeszélés az 5. és 6. évfolyamokon tanítóknak. mk.vezető Esetmegbeszélés a 7. és 8. évfolyamon tanítók mk.vezető Horvát könnyűzenei megyei énekverseny Ronta Róbert Pályaválasztási hónap programjai Deákné Bodor Éva December Adventi és karácsonyi projekt lebonyolítása, zárása Grundbirkózó verseny osztályfőnökök szaktanárok Csóka László Január Belső képzés: Számítógépes programok felhasználási lehetőségei az osztályfőnöki és szaktanári munkában Ronta R. Megemlékezés a Magyar Kultúra Napjáról

Kiss Géza Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola Sellye

Kiss Géza Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola Sellye Kiss Géza Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola Sellye Készítette: Orlovics Gyuláné igazgató A 2012 2013. tanév feladatainak meghatározásánál a következő dokumentumokat, előírt kötelezettségeket

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig.

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. SZEPTEMBER Kiemelt feladatok Feladatok FELELŐS Szakmai tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE Összeállította és elfogadta: a Kastélydombi Általános Iskola nevelőtestülete 2011. augusztus 31. Szeptember 08.24. Alakuló értekezlet TÁMOP alakuló értekezlet Mochnács

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév Munkaterv Felsős Munkaközösség 2013/2014. tanév.. Dombi Judit mkv.. Sárközi Ágnes igazgató 1 A munkaközösség tagjai: Felsős osztályfőnökök: 5. osztály: Pete- Pikó Józsefné 6. osztály: Dombi Judit 7. osztály:

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

5.2 Az iskolai munka részletes ütemterve Zölddel jelöltük a még bizonytalan programokat és időpontokat

5.2 Az iskolai munka részletes ütemterve Zölddel jelöltük a még bizonytalan programokat és időpontokat 5.2 Az iskolai munka részletes ütemterve Zölddel jelöltük a még bizonytalan programokat és időpontokat Hónap Nap Óra Felelős Esemény aug. 29. 8.00- Szlovák Keresztényné P.Zs. Szept. 06-07. 01.h 8.00 Szlovák

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

értekezlet a tanév feladatai

értekezlet a tanév feladatai dátum Augusztus 24. Augusztus 25. esemény Nevelőtestületi alakuló Javítóvizsgák (külön kiírás szerint) Augusztus 25.- 27. Munkaközösségi ek a tanév feladatai Augusztus 26. szerda 10.00 Előadás munka- és

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2014/2015-es tanév Zalaszentgrót, 2014. augusztus 28. Készítette: Kecskésné Szaksz mk. vezető A 2014/2015-es tanévben a munkaközösségnek 10 tagja van. Gelencsérné Tarpál

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE 2014-2015-ös TANÉV KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014-2015-ös TANÉV HÓNAP NAP ESEMÉNYEK (RENDEZVÉNYEK, ÜNNEPÉLYEK)

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Munkaterv

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Munkaterv Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Munkaterv 2014-2015 tanévre Készítette: Kovács Árpádné Igazgató Kapus Melinda Igh. 2014. augusztus 22. A 2014-2015 tanév rendje: A tanév kezdő napja; 2014.

Részletesebben

A 2015/2016 tanév helyi rendje

A 2015/2016 tanév helyi rendje Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda A 2015/2016 tanév helyi rendje Szeptemberi programok Dátum, időpont Esemény, rendezvény Felelős(ök) Szeptember 1. 8 óra Szeptember 2. 16.30 óra

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam DÓZSA ÉVES ÜTEMTERV 2015-2016. TANÉV Augusztus 24. H 8 00 Alakuló értekezlet; Bakony Gaszt. tájékoztató 25. K Munkaközösségi foglalkozások mk.vezetők 16 00 Tantestületi kirándulás Töllné H. Erika 26. Sze

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2013/2014. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2013. augusztus 31.(szombat) 2012-2013. tanév augusztus 22. csütörtök 9.00 Alakuló és évnyitó

Részletesebben

A 2014/2015. tanév munkaterve

A 2014/2015. tanév munkaterve A 2014/2015. tanév munkaterve A 2014.-2015. tanév munkaterve havi bontásban Hónap Feladatok Felelős AUGUSZTUS alakuló értekezlet tantárgyfelosztás órarend elkészítése munkaterv javítóvizsgák tanévnyitó

Részletesebben

Dátum t.n.s.sz. 1. H 1. Első tanítási nap Tanévnyitó ünnepség Szülők fóruma 1. évfolyam 1. évf. szülői értekezlet 5. évf.

Dátum t.n.s.sz. 1. H 1. Első tanítási nap Tanévnyitó ünnepség Szülők fóruma 1. évfolyam 1. évf. szülői értekezlet 5. évf. Szeptember Dátum s.sz. 1. H 1. Első tanítási nap Tanévnyitó ünnepség Szülők fóruma 1. évfolyam 1. évf. szülői értekezlet 5. évf. szülői értekezlet 8 00 17 00 17 30 17 00 BCSH, KGB, SzSzR ig. PI SZM 2.

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap Tanév: 2014/2015 2014 36. hét B hét Szeptember 01. Tanévnyitó ünnepély 9:00 01. Első tanítási nap 8:00-tól 01-05. Gólyahét 02-05. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése 9:00-14:00, Bokor Fekete Lászlóné,

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV Péterváriné Kiss Sarolta mb. igazgató A tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 1. /kedd/n Utolsó

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 Készítette: Szoboszlai Zoltánné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Folyamatosan ellátandó feladatok: Szakmai folyóiratok figyelemmel kísérése. Továbbképzéseken,

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap Tanév: 2013/2014 2013 36. hét B hét Szeptember 9:00 02. Tanévnyitó ünnepély 02. Első tanítási nap 3-4-5. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése 8:00-tól 9:00-14:00 Bokor Fekete Lászlóné 6-8. Nyelvparádé

Részletesebben

Szeptember udvar osztályterem tantermek

Szeptember udvar osztályterem tantermek szept. 1. hétfő 1. óra 2-4. óra 5-7. óra Tóth Árpád Gimnázium Ünnepélyes tanévnyitó Osztályfőnöki óra Szeptember udvar osztályterem tantermek Várallyainé B.J szept. 1. hétfő 6-7. óra Első emelt szintű

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR. 2014-2015. tanév. Irinyi János Általános Iskola és Városi Könyvtár Létavértes, Irinyi u. 8.sz.

ESEMÉNYNAPTÁR. 2014-2015. tanév. Irinyi János Általános Iskola és Városi Könyvtár Létavértes, Irinyi u. 8.sz. ERŐSZAKMENTES EGÉSZSÉGTUDATOS ISKOLA 2009 Irinyi János Általános Iskola és Városi Könyvtár Létavértes, Irinyi u. 8.sz. ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015. tanév Készítették: Vályiné Pápai Viola igazgató Katonáné

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév eseményei. Éves munkatervének melléklete

A 2015/2016-os tanév eseményei. Éves munkatervének melléklete A 2015/2016-os tanév eseményei A Szentlőrinci Általános Iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Éves munkatervének melléklete 181 tanítási nap 1 Időpont Esemény, helyszín Feladat Felelős

Részletesebben

A 2015/2016-OS TANÉV IDŐTERVE

A 2015/2016-OS TANÉV IDŐTERVE A 2015/2016-OS TANÉV IDŐTERVE IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS AUGUSZTUS Tanév beindításával kapcsolatos Alakuló ért. előkészítése Kinevezések módosítása, elkészítése Tanévi munkaterv elkészítése 5 éves intézményi

Részletesebben

A 2014/2015-es tanév ütemterve

A 2014/2015-es tanév ütemterve A 2014/2015-es tanév ütemterve Tanévkezdés: Alakuló értekezlet: 2014. augusztus 25. Tanévnyitó ünnepély: 2014. 01. Első tanítási nap: 2014. 01. A tanév munkarendje: A tanév első napja: 2014. 01. Az első

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

03. szerda 16:30 Első osztályos szülői értekezlet 1.a osztályfőnök és a tanító néni

03. szerda 16:30 Első osztályos szülői értekezlet 1.a osztályfőnök és a tanító néni (1-e) a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait 2014/2015 tanév munkaterve: Szeptember

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév

MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév A TANÉV IDŐTARTAM-RENDJE A tanév első tanítási napja: 2006. szeptember 1. (péntek) A tanév utolsó tanítási napja: 2007. június 15. (péntek) A TANÍTÁSI SZÜNETEK Őszi

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

ÉVES MUNKATERV 2014/2015

ÉVES MUNKATERV 2014/2015 ÉVES MUNKATERV 2014/2015 Összeállította: Molnár Péter tagiskola igazgató A tantestület elfogadta 2014. szeptember 5-én. Szeptember Naptári nap Esemény 1. Tanévnyitó ünnepség 5. Tanévnyitó értekezlet, munkaterv

Részletesebben

A 2014-2015 TANÉV PROGRAMJAI. ISKOLAI ALSÓS MK FELSŐS MK DÖK Szeptember Az első tanítási nap 2014. szeptember 1. (hétfő)

A 2014-2015 TANÉV PROGRAMJAI. ISKOLAI ALSÓS MK FELSŐS MK DÖK Szeptember Az első tanítási nap 2014. szeptember 1. (hétfő) A 2014-2015 TANÉV PROGRAMJAI ISKOLAI ALSÓS MK FELSŐS MK DÖK Szeptember Az első tanítási nap 2014. szeptember 1. (hétfő) Ügyviteli ellenőrzés Időpont: 2014. november eleje Határidő: 2014. november 16. Törvényességi

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV

ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV SZEPTEMBER NAP T.NAP ESEMÉNY FELELŐS HÉTFŐ 1. 1. Tanévnyitó ünnepély Első tanítási nap 1. oszt. szülői értekezlet 17.00 KEDD 2.

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre

Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre SZEPTEMBER A. HÉT (szept. 1-4.) Szept. 1. 8 óra Tanévnyitó (9. évfolyam) Szept. 2-4. 9-12 óra Diákgyűlések (évfolyamonként) 8-12 óra Osztályfőnöki órák (órarend, házirend,

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

Munkaterv 2014/2015-ös tanév. Dátum Feladat Érdekelt Felelős Dokumentum/ellenőrzés. Vezetőség. Tantestület. Munkaközösség

Munkaterv 2014/2015-ös tanév. Dátum Feladat Érdekelt Felelős Dokumentum/ellenőrzés. Vezetőség. Tantestület. Munkaközösség Munkaterv 2014/2015-ös tanév Dátum Feladat Érdekelt Felelős Dokumentum/ellenőrzés 2014. aug.25. 9h Vezetőségi megbeszélés Vezetőség, Vezetőség Jelenléti ív 2014. aug. 25. 17h i tanévnyitó értekezlet 2014.

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

16 K 17 Sze 18 Cs 19 P 20 Sz 21 V 22 H Széchenyi megemlékezés Rádiós műsor. Széchenyi matematika verseny 3-8. évf. 14.30-

16 K 17 Sze 18 Cs 19 P 20 Sz 21 V 22 H Széchenyi megemlékezés Rádiós műsor. Széchenyi matematika verseny 3-8. évf. 14.30- ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 S Z E P T E M B E R 1 H Tanévnyitó ünnepély Első tanítási nap Szülői értekezlet az első évfolyamosok részére Pattantyús, Széchenyi 2 K Szülői értekezlet a második évfolyamosok részére

Részletesebben

Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre

Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre Időpont Esemény Felelős Szept. 1. 08 30 Tanévnyitó ünnepség Varga Márta ig. Szept. 1. 17 00 Szülői értekezletek az első évfolyamon Elsős Szept. 7. 14 15 Tanévnyitó

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2010/2011-es tanévre Petőfiszállás, 2010. szeptember Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 8 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Petőfiszállás Ady Endre u. 3-5 MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállás, 2014. augusztus 29. A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A köznevelésről

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV December a hónap folyamán Történelem háziverseny harmadik fordulója a 9-10. évfolyam számára a második világháború témaköréből felelős: Hartmann Mónika Kirándulás a bécsi

Részletesebben

A TANÉV RENDJE Kezd nap Utolsó tanítási nap Els félév Szünetek szi szünet Téli szünet Tavaszi szünet Tanítás nélküli munkanapok

A TANÉV RENDJE Kezd nap Utolsó tanítási nap Els félév Szünetek szi szünet Téli szünet Tavaszi szünet Tanítás nélküli munkanapok MUNKATERV HÉHALMI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015/2016 A TANÉV RENDJE Kezd nap: 2015. szeptember 1. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Els félév: 2016. január 22-ig tart (2016. január 29-ig értesítés

Részletesebben

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma 4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1. Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debrecen, 2013. szeptember 23. dr. Cserpák

Részletesebben

A tanév helyi rendje

A tanév helyi rendje A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő 471/2013. (VII.4.) EMMI rendelet alapján / 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó

Részletesebben

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE Szorgalmi időszak: Szakközépiskola nappali tagozat: 9-11. osztályok 2012. szeptember 3. - 2013. június 14. 12.B, G és a 13. A osztályok 2012. szeptember 3. - 2013.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 11/1994 (VI.8) rendelet alapján

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 11/1994 (VI.8) rendelet alapján I. PEDAGÓGUSOK iskolai végzettsége 1. főiskola 2. főiskola 3. főiskola 4. főiskola 5. főiskola 6. főiskola 7. főiskola 8. főiskola 9. főiskola 10. főiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 11/1994 (VI.8) rendelet

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

AVASTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012/2013. TANÉV MUNKATERVE

AVASTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012/2013. TANÉV MUNKATERVE S Z E P T E M B E R 1 Szo 2 V 3 H Tanévnyitó ünnepély 4 K Szülői értekezlet az első évfolyamosok részére Pattantyús, Széchenyi 5 Sze 6 Cs 7 P 8 Sz 9 V 10 H Szülői értekezlet - Széchenyi 11 K Szülői értekezlet

Részletesebben

2012/2013. tanév rendje (kivonat)

2012/2013. tanév rendje (kivonat) 2012/2013. tanév rendje (kivonat) Első tanítási nap: Őszi szünet: Téli szünet: Első félév: Tavaszi szünet: Utolsó tanítási nap: Tanítási napok száma: 2012. szeptember 3. /hétfő/ 2012. október 29-től november

Részletesebben

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE Alakuló értekezlet 2012. augusztus 27. 9.00 Konzultációk 2012. augusztus 27. 10.00-13.00 2012. augusztus 28. 9.00-13.00 Osztályozó- és javítóvizsgák az esti tagozaton 2012.

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév ütemterve

A 2015/2016-os tanév ütemterve A 2015/2016-os tanév ütemterve Augusztus: - nyári gyakorlat szervezése a 12.évfolyam számára - KÖSSZ- tábor - javító-osztályozó vizsgák szervezése - Kollégiumi szokásrend kialakítása, szülői értekezlet,

Részletesebben

Szentlőrinci Általános Iskola Zsigmond Király Általános Iskola Tagintézménye Ü T E M T E R V. 2014/2015 tanév. munka tervéhez

Szentlőrinci Általános Iskola Zsigmond Király Általános Iskola Tagintézménye Ü T E M T E R V. 2014/2015 tanév. munka tervéhez Szentlőrinci Általános Iskola Zsigmond Király Általános Iskola Tagintézménye Ü T E M T E R V 2014/2015 tanév munka tervéhez 2 Augusztus Alakuló értekezlet augusztus 25. igazgató Téma: tantárgyfelosztások

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre Hét Hónap, nap szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. kedd Eseménytervezet Elsı tanítási nap a nappali munkarend szerinti osztályokban Tanévnyitó ünnepség Munkavédelmi oktatás

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév I. PEDAGÓGUSOK iskolai végzettsége 1. főiskola 2. főiskola 3. főiskola 4. főiskola 5. főiskola 6. főiskola 7. főiskola 8. főiskola 9. főiskola egyetem 10. főiskola 11. főiskola KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012.

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tantárgy Létszám Iskolai végzettség Szakképesítés Magyar nyelv és irodalom 3 főiskola

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015. tanév

ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015. tanév ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015. tanév Augusztus Tantárgyfelosztás Órarend-készítés Pótvizsgák, osztályozó vizsgák Alakuló munkatársi értekezlet Balesetvédelem Balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatás Tanévkezdő szakmai

Részletesebben