MUNKATERV 2014/15-ös tanév

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MUNKATERV 2014/15-ös tanév"

Átírás

1 MUNKATERV 2014/15-ös tanév KISS GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ZENEI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Készítette: Orlovics Gyuláné

2 A tanév feladatainak meghatározásánál a következő dokumentumokat, előírt kötelezettségeket vettük figyelembe: 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a 2014/2015. tanév rendjéről és az egyes oktatást szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról A NAT 2007/2012 és az OM kerettantervei NKT(2012) és annak módosításai A KLIK utasításai A KGÁI és Zenei AMI Pedagógiai programja és helyi tanterve, Szervezeti és Működési Szabályzata, Házirendje, Az IPR támogatásról szóló utasítás (24/2013 EMMI) A TÁMOP és egyéb pályázatokban vállalt fenntartási kötelezettségek Folyamatban lévő pályázatok: TÁMOP 3.3.8, Változtass, hogy változhass! Az as tanév pedagógiai munkájáról készült értékelések Vezetői pályázat A Diákönkormányzat Szabályzata, javaslata Pedagógusok, szülők, diákok javaslatai A munkaterv témakörei I. Szervezeti felépítés Pedagógusok Nem pedagógus közalkalmazottak Tanulócsoportok Zeneiskola Az iskolai tevékenység szervezeti keretei Az intézmény szervezeti felépítése

3 II. Feladatok Mellékletek: Kiemelt feladatok az oktató-nevelő munkában Kapcsolatok Szakkörök, előkészítők Éves feladat-és ellenőrzési terv Hagyományok, ünnepek, események I. Alkalmazottak Alsó tagozat munkaterve Felső tagozat munkaterve DÖK munkaterve IPR munkaterv Csányoszrói Tagintézmény munkaterve Pedagógusok Engedélyezett létszám: - 36 Ebből GYES-en, GYED-en: - 2 Megbízási szerződéssel: - 1(szeptemberig, üres álláshelyen) Engedélyezett álláshelyeket betöltő pedagógusok: Igazgató: 1 Igazgató helyettes: 2 Alsós tanítók száma: 13 Fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus 3 Egészségnevelő, egyéb 2 Nemzetiségi nyelvet tanító 1 Felsős tanárok száma: 14 (1 fő megbízással) Részmunka (ének 9 óra) 1 AMI - Zeneiskola: 3 fő Zongora: 2 Fúvós: (betöltetlen) Népzene: (betöltetlen

4 Pedagógiai munkát segítő: Pedagógiai asszisztens: 1 Könyvtáros: 1 Rendszergazda: 1(változó f.ell. hely) Iskolatitkár: 1 fő Szabadidőszervező 0,5fő Iskolapszichológus: TÁMOP pályázat keretében (2 évig) Logopédus: szakszolgálat Gyógytornász: nincs Nem pedagógus közalkalmazott Engedélyezett létszám: 7,8 Gazdasági ügyintéző: 1 fő Karbantartó: 1 (6 órás mvmkép) Takarító, ügyelő - Sportcsarnok 1 Takarító: 4 Portás-kisegítő 1 (2x4óra mvmkép) Kiss Géza Általános Iskola Csányoszrói Tagiskolája: Engedélyezett létszám: 5 Fő Technikai létszám: 1 fő Tagintézményvezető: 1 Tanító: 3 Takarító: Karbantartó, udvaros 1 (4órás) 1(4órás) Feladat: A zökkenőmentes feladatellátás megszervezése, fenntartása Felelős: igazgató, igazgató helyettesek, tagintézmény vezető Engedélyezett létszámunk 1 fővel nőtt (zeneiskolai létszám terhére). E tanévben is különös figyelmet szentelünk a tehetséggondozásnak, felzárkóztatásnak, egyéni és csoportos foglalkozásoknak. A pedagógusok 32 órában az intézményben tartózkodnak, melynek beosztását egyénekre szabottan, az órarendhez illeszkedve, félévente készítjük el. A meghirdetett álláshelyek iránt nagy volt az érdeklődés. 1 angol szakos és 2 magyar szakos kollégát alkalmazunk a megüresedett álláshelyeken, 1 főt határozott időre. Az angolt átmenetileg megbízásos szerződéssel alkalmazott kollégával sikerült megoldani, éneket a vajszlói iskolából 9 órában áttanító tanár látja el. Változó feladat-ellátási helyen 6 kollégánk dolgozik, a tagintézményben 3 rehabilitációs foglalkozást, 3 angol és 1 informatika órát, Drávasztárán 10 testnevelés, 4 angol és 3 kémia órát és 3 óra

5 rehabilitációt tartanak a kollégák. A zökkenőmentes feladatellátás biztosítása szükségessé teszi a státuszbővítést, amit a fenntartónak jeleztünk. Tanulócsoportok Alsó tagozat: Ebből iskolaotthonos: 8 osztály 4 osztály (első, második évfolyam) Felső tagozat: 8 osztály Ezeken belül: Horvát nemzetiségi: 8 csoport Kompetencia alapú oktatás minden csoportban zajlik. Angolos 12 csoport Németes 5 csoport Csányoszró: Az alsó tagozat 4 évfolyamon, osztott csoportokban dolgozik. 1 tanító alkalmazására volt szükség a csoportszám növekedés miatt. A tanulók felkészülését délután 1 napközis csoportban segítjük. Zeneiskola 47 növendék - 8 előképzős Klasszikus zene: 37 zongora 1 furulya 1 fuvola Feladat: A színvonal további emelése, szakos ellátottság biztosításával a létszám növekedésének elérése a szülők folyamatos tájékoztatása Az iskolai tevékenység szervezeti keretei A vezetőség Igazgató Általános igazgatóhelyettes Ig. h. int. egységvezető - Sellye Munkaközösségvezető (alsó tagozat) Munkaközösségvezető (felső tagozat) Tagintézmény vezető Csányoszró Közalkalmazotti tanács elnöke DÖK segítő tanár: Fejlesztőműhely vezetője Orlovics Gyuláné Antal Sándorné Szabó Jenőné Kisfali Tiborné Pálné Varga Valéria Keszei Dalma Pelenczeiné Czupy Rózsa Balázsné Lengyel Katalin Szécsiné Kovács Rita

6 A munkaközösségek módszertani segítséget nyújtanak az intézményben folyó nevelő-oktató munka tervezéséhez, szervezéséhez, ellenőrzéséhez. Iskolánkban egy alsós tanítói és egy felsős szakmai munkaközösség működik. Csányoszrói tagintézményünkben nem működik külön munkaközösség. A munkaközösségek önálló munkaterv szerint dolgoznak. Az állandó munkaközösségek mellett pályázati feladatokra létrehozott teamek (műhelyek) működnek, melyek szervezeti felépítése a munkatervben megtalálható. Közalkalmazotti Tanács tagjai Papp Lászlóné Lilli Ida Szabó Lászlóné Könyvtáros Pelenczei Lilla Tankönyv felelős Pelenczei Lilla Szabadidő szervező PDSz bizalmi: Kabai Józsefné PSz bizalmi: Farnerné Mészáros A. Az IPR csoport (Sellye) Munkáját Antal Sándorné igazgatóhelyettes koordinálja, ellenőrzi A támogató csoport tagjai: A módszertani csoport tagjai: Pelenczeiné Czupy Rózsa Döme Lászlóné Szabó Lászlóné Pálné Varga Valéria Kisfali Tiborné Papp Lászlóné Lilli Ida Az átmenetet segítő csoport tagjai idén: Dudás Imréné Gyurkovics Rudolfné Döme Lászlóné Nagyné László Mária Elmájer Tiborné Pelenczeiné Czupy Rózsa Horváth Fülöp Gabriella Deákné Bodor Éva Melis Béláné Mészáros Gyuláné A környezeti csoport tagjai: Orlovics Gyuláné Szabó Jenőné Antal Sándormé A továbbtanulásért felel: Deákné Bodor Éva Iskolánkban a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma 102 fő, az IPR-ben 134 gyerekkel foglalkozunk. Minden osztályfőnök figyelemmel kíséri az osztályában az IPR-ben részt vevő tanulók fejlődését, egyéni továbbhaladásukról szóló mappájukat gondozza. A szülőkkel

7 negyedévente megbeszélést tart, melyről feljegyzés készül. Havi legalább két alkalommal foglalkozik a hhh-s tanulókkal, szorgalmazzuk a tehetséggondozó,szakköri, sport- ill. felzárkóztató tevékenységben való részvételüket. Rendszeres kapcsolatot tart az osztályában tanító pedagógusokkal, a szakemberekkel, védőnőkkel és a családsegítő szolgálattal, szükség esetén a pedagógiai szakszolgálat bevonására is sor kerülhet. A havi esetmegbeszélésekbe minden pedagógus aktívan bekapcsolódik. A hh-s és hhh-s tanulók hátránykompenzációja érdekében pedagógusaink pályáznak az Útravaló programban is. Az IPR-ben és az Útravaló programban végzett munka, a sok egyéni fejlesztés és korrepetálás ellenére is volt a bukás, örvendetes, hogy a bukottak száma csökkent. A hiányzás területén is történt előrelépés, de folyamatosan van tennivalónk. A kiscsoportos tanulás, az egyéni fejlesztések, a mentorálás mellett nagy reményeket fűzünk ahhoz, hogy a 7 szokás kialakítása és napi szinten történő alkalmazása pozitív hatással lesz közösségünk mindennapjaira. A délutáni foglalkozások szervezett keretek között történnek, távol maradni csak a nem kötelező foglalkozásokról szülői kérelemmel lehet. Feladat: Az IPR tevékenység hatékonyságának fokozása, foglalkozások összehangolása, a tanulók egyéni fejlesztése, motiváció fenntartása m.k vezetők, osztályfőnökök, foglalkozás vezetők. Szakmai műhelyek: TÁMOP 3.1.7: Feladata: A referencia intézményi minősítéshez szükséges teendők ellátása mellett sikeres minősítés esetén- az intézményben dolgozó kollégák bevonása a feladatok elvégzésébe. A munkacsoport munkáját Antal Sándorné koordinálja, a csoport szervezeti felépítését az e pályázat elkészített eljárásrend tartalmazza. TÁMOP 3.3.8: Feladata: a pályázat megvalósításának figyelemmel kísérése, dokumentálása, beszámolók, elszámolások elkészítése. A szakmai csoport felépítése: Szingerné Borbás Rita projektmenedzser Szécsiné Kovács Rita - szakmai vezető Hámori Lászlóné pénzügyi vezető Témaszakértők, intézményvezető, helyettesek Feladat: A pályázat terv szerinti megvalósítása A szakmai vezető irányítása mellett egyéni fejlesztési tervek készítése és megvalósítása a célcsoport részére A témahét kibővítése a programelemekkel A 7 szokás tematikája szerinti életvezetés napi szintű alkalmazása a program adaptációjának megfelelően

8 Multikulturális műhely: Feladata: Multikulturális programok szervezése, lebonyolítása, kapcsolattartás a nemzetiségi önkormányzatokkal, Karöltve pályázat fenntartási kötelezettségének teljesítése Szabó Jenőné Horvát nemzetiségi nyelvet oktatók, Pelenczeiné Cz. R., magyar nyelven folyó cigány kisebbségi oktatás a tantervi előírások szerint Pályaválasztási műhely: Feladata: Kapcsolatépítés, kapcsolattartás a középiskolákkal, továbbtanulást segítő programok, fórumok szervezése, beiskolázás figyelemmel kisérése Deákné Bodor Éva 7-8-os osztályfőnökök Fejlesztő műhely: Feladata: Az intézményben dolgozó fejlesztő- és gyógypedagógusok munkájának figyelemmel kísérése, összehangolása, a pedagógusok szakmai támogatása a kiemelt figyelmet érdemlő- különösen az SNI-s és részképesség-zavaros tanulókkal való foglalkozásban. Szécsiné Kovács Rita Fejlesztő pedagógusok, gyógypedagógusok, szabadidő-szervező Sport és mozgás Szalóky Dániel Testnevelők, ISK foglalkozások vezetői A mindennapos testnevelés adta lehetőségek kihasználása a tanulók állóképességének, fizikai és egészségi állapotának javítása, a sport népszerűsítése és megszerettetése érdekében. Az egyesületi és ISK programok összehangolása mellett szükséges azok jól látható elkülönítése. Változatos foglalkozások szervezése, új sportágak bevezetése Kommunikációs műhely: Feladata: az intézmény belső és külső kommunikációjának segítése, az iskolai honlap folyamatos frissítése, Kis(s)info szerkesztése, faliújságok aktualizálása Antal Sándorné Balázsné Lengyel Katalin Magyar szakos tanárok Pappné Lilli Ida Rendszergazda Nyertes pályázat esetén A TÁMOP B-13/ KÖZNEVELÉS AZ ISKOLÁBAN kiemelt projekt keretében MENTORÁLÓ INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉS KIALAKÍTÁSÁRA kiírt pályázat megvalósítására:

9 Programadaptációt segítő csoport Antal Sándorné, Pelenczeiné Czupy Rózsa, Szécsiné Kovács Rita, Mészáros Gyuláné valamint a program megvalósításában részt vevő kollégák. Kiemelt feladatok az oktató nevelő munkában A tanulók képesség szerinti fejlesztése, egyéni tanulási utak biztosítása korrepetálással, kis csoportos és egyéni foglalkozással, tanórai differenciálással, tanulószobai foglalkozás, könyvtári foglalkozás keretében különös tekintettel a kiemelt figyelmet igénylő tanulókra Minden órán képesség-és kompetenciafejlesztés, a tanulási idő védelme és optimális kihasználása Projektjeink fenntartása - kompetenciaalapú szemlélettel a tantervi követelményeknek megfelelve Referenciaintézményi elvárásoknak megfelelő szemlélet a mindennapi munka során- a FOM mellett a kooperatív tanulásszervezés arányának növelése, tantárgyi és tantárgyközi projektek megvalósítása Jó gyakorlatok továbbfejlesztése, újak feltöltése Hospitációs napok, nyílt napok szervezése, havi rendszerességgel bemutató foglalkozások, szakmai műhelyek tartása (nyertes pályázat esetén) Egyéni fejlesztési tervek készítése a TÁMOP as projektbe bevont és a sajátos nevelési igényű tanulókra, folyamatos fejlesztésük, fejlődésük nyomonkövetése A tanulás módszerének elsajátíttatása -Tanulni jó tanfolyamok melletttáblajátékok segítségével a gondolkodás fejlesztése A pedagógusok módszertani eszköztárának bővítése (pályázati forrásból) A saját forrásból szakvizsgára jelentkező kollégák lehetőségek szerinti maximális támogatása IKT eszközök rendszeres használata A szociokulturális környezet hátrányainak csökkentése érdekében programkínálat szélesítése színház és hangversenybérlet 6 alkalomra fő részére (pályázati forrásból), a tanulók bevonása Preventív gyermekvédelmi tevékenység Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek azonosítása Változatos szabadidős programok szervezése Tiszta, kulturált környezet kialakítása és fenntartása Az iskola arculatához illő dekoráció alakítása, faliújságok aktualizálása Kapcsolatok Napi kapcsolat a fenntartóval, rendszeres kapcsolattatás a megyei KLIK-kel Az óvoda-iskola, iskola-középiskolák és iskolai intézményegységek optimális együttműködése A sportcsarnok optimális kihasználása érdekében az érdekeltek bevonása A szülők szélesebb körű bevonása az intézmény tevékenységébe, hatékony informálásuk növelése interaktív szülői értekezletek rendszeresítésével Kötelező családlátogatás a Családsegítő szolgálat bevonásával- minden tanulónál legalább egyszer kell, hogy járjon az of, lehetőleg minél hamarabb!

10 A tapasztalatok továbbadása, a nehéz helyzetben lévő tanuló segítése kötelességünk! PR- tevékenységünk kiszélesítése: leendő első osztályos gyerekek, iskolahasználók, szülők folyamatos tájékoztatása az intézményünkben folyó oktató-nevelő munkáról, nyílt nap szervezése Honlap folyamatos karbantartása Partnerlista frissítése referenciaintézményi szemmel Egyéb feladatok Leltározás, selejtezés, tantermi eszközök számbavétele Tanulmányi versenyek, vetélkedők hirdetése, lebonyolítása (Ld részletesen a munkaközösségek munkatervében) A zökkenőmentes feladatellátás biztosítása érdekében a pedagógus eszközigények írásbeli jelzése A pénzügyi elszámoláshoz szükséges nyomtatványok pontos kitöltése, határidőre történő leadása A munkaidő-nyilvántartás pontos vezetése, leadása A megtartott programok, foglalkozások napra kész adminisztrációja, dokumentálása IPR dokumentumok folyamatos karbantartása Iskolai foglalkozások összehangolása érdekében időpontegyeztetés Iskolai szakkörök, előkészítők, felzárkóztatók: ISK: Iskolai Bozsik program - labdarúgás 3 korcsoport + lányok Futsal 7-8. o ISK küzdősport 5-6.o, 7 Grundbirkózás ISK kosárlabda o Tömegsport o Kézilabda (Selye VSK pályázata keretében) 1-2 (szivacs) Horvát játékok alsó Horvát nyelvvizsga felkészítő 8.o Magyar előkészítő 8.o Matematika előkészítő 8.o Nyelvi szakkörök (angol, német) Informatika szakkör Sakk szakkör

11 Néptánc Kerámia kezdő, haladó Ügyes kezek Varró szakkör Természetjáró Tanulni jó 2 csoport Hittan Rk Ref. Versenyekre, vetélkedőkre való felkészítés, azokon való részvétel Iskolai és iskolán kívüli tanulmányi, művészeti és sportversenyek: (részletesen lásd a munkaközösségek munkatervében) Kazinczy szép kiejtési verseny Vers-és prózamondó, - író versenyek a járás, megye területén Olvasási verseny Zrínyi Ilona matematika verseny helyszín biztosítása is! tantárgyi versenyek területi, megyei, országos A járás (megye) területén meghirdetett versenyek közül a megfelelőkön való részvétel Vigyázz! Kész! Pénz országos verseny Diákvállalkozások Országos Versenye Horvát nyelvi, irodalmi, szavaló, népismereti versenyek Országos tojásfestő verseny Képzőművészeti és rajz versenyek, pályázatok Történelmi, művelődéstörténeti versenyek Zenei és hangszeres találkozók, versenyek SNI-s tanulók tehetséggondozója Labdarúgás diákolimpia, és Bozsik program, tornák Kosár-és kézilabda tornákon, küzdősport, grundbirkózás versenyek Természetjárók megyei versenyei Sakk Úszás - egyéni Levelezős versenyek

12 Az iskola feladat- és ellenőrzési terve Ellenőrzési terület Felelős Időpont Módszer, dokumentálás módja Mindennapos testnev és évf. Tanmenetek ellenőrzése A dokumentumok aktualizálása Tehetséggondozás: tanórai diff-sal és délutáni programokon testnevelők, tanítók szeptember2. ISK naplók, ttf., naplók, kimutatások Intézményvezetőhelyettes Tagint.-vezető munkaközösség-vezetők Szept Dokumentum ellenőrzése, megbeszélés, feljegyzés készítése Mcsop. vezető, isk. vez. december10. Dokumentum elemzés, megbeszélés pedagógusok, mk. vez., isk. vez. folyamatos óralátogatás, interjú, esetmegbeszélés szakköri naplók, foglalk. tervek hospitációs és nyílt napok szervezése iskolavezetés Havi terv szerint Jel. ív, fotó, óratervek Egyéni tanulási utak biztosítása of., fejlesztők, gyp., szaktanárok folyamatos egyéni fejl. tervek, tanulói portf. Belső képzések szakmai teamek negyedévente jel. ív, emlékeztető, fotó Munkaidőnyilvántartás pedagógus, int. vezetés Szeptembertől júniusig- havonta A magatartási helyzet (tanóra, napközi, szünetek) ügyeleti rend, étkezés átmenetek segítése Tanórai, tanórán kívüli foglalkozások: szakkör, tan. szoba, fejlesztő, Intézményvezető, helyettesek, Munkaköz. vez. Dök Ig., ig,h Tagint.-vezető, vezetők mk. Intézményvezető, - helyettesek, munkaközösség- vezetők szeptembertől júniusig havonta Október folyamatosan Október június folyamatosan Dokumentum ellenőrzése, feljegyzés készítése Személyes tapasztalat, megbeszélés, feljegyzés készítése Óralátogatás, véleménygyűjtés dokumentumok ellenőrzése feljegyzés készítése Látogatások, dokumentációk ellenőrzése feljegyzés

13 felzárkóztató, foglalkozások Szaktanári tevékenység ellenőrzése Kiss Géza Általános Iskola és Zenei Alapfokú Művészeti Iskola - Sellye Naplók, foglalkozási füzetek, tájékoztató füzetek ellenőrzése Dokumentumok (törzslap, napló) A tanulmányi helyzet ellenőrzése A NAT, komp. alapú, október 7 szokás életviteli program nyomon követése Tantárgyi tudás Képességmérés, fizikai állapotmérés Az egységes követelményrend-szer vizsgálata az oktatásnevelés terén Intézmény-vezető, helyettes, tagint. vez. munkaközösség- vezetők intézményvezető.ig. helyettes, tagint. vez. Intézményvezetőhelyettes, tagintézményvezető Intézmény-vezető, helyettesek, tagintézményvezető munkaközösségvezetők osztályfőnökök Intézményegység-vezető, munkaköz. évfolyamvezető Intézményvezető, helyettes vezetők- Október június folyamatosan Októbertől júniusig havonta Szeptember november, december, április június December január - május október június Szeptember, május Intézményegység-vezető, intézményvezető, helyettes, tanítók, szaktanárok Pszichológus (ha lesz), fejlesztő pedagógusok, szaktanárok, tanítók, Mk. vezetők intézményvezető intézményegység-vezető, intézményvezetőhelyettes, mkvezető munkaközösség-vezetők Szeptember Április Május június Szeptembertőljúniusig készítése Óralátogatás, tanmenetek feljegyzés készítése Dokumentációk vizsgálata feljegyzés készítése Dokumentációk vizsgálata feljegyzés készítése Tanmenetek, tájékoztató füzet, dolgozatok feljegyzés készítése Óralátogatás, véleménygyűjtés dokumentumok ellenőrzése (tanterv, tanmenet, napló) feljegyzés készítése Év végi felmérés feljegyzés készítése Felmérés és feljegyzés készítése Óralátogatás, szülői értekezlet, tantestületi értekezlet, témazáró dolgozat feljegyzés készítése

14 Pedagógusok teljesítményének értékelése Kiss Géza Általános Iskola és Zenei Alapfokú Művészeti Iskola - Sellye intézményvezető, intézményvezető - helyettes, intézményegység -vezető, munkaközösség-vezető, Október május Óralátogatás, interjú, kérdőív, dokumentumok elemzése feljegyzés készítése, portfólió Az ellenőrzések kiemelt szempontjai: a pedagógiai program, szmsz, házirend ismerete, az abban foglaltak szerinti eljárás a tanórákra való felkészülés, alkalmazott módszerek változatossága a tanórán túli tanulást segítő programokon való részvétel, aktivitás a tanulók munkája, magatartása, kapcsolata a nevelőkkel, a nevelő óravezetési stílusa, módszertani kultúrája a tanulás irányítása, motiváció, szemléltetés differenciált óra/foglalkozásvezetés, tehetséggondozás, felzárkóztatás gyerekekkel való egyéni bánásmód dokumentumok vezetése, adminisztráció pontossága tanórai, szüneti fegyelem, ügyeleti munka együttműködés a munkatársakkal, team munka, a partnerekkel való kommunikáció színvonala, a problémamegoldás hatékonyságának foka a tanulók teljesítményének szintje pontos órakezdés és befejezés iskolai rendezvényeken való részvétel

15 Az intézmény hagyományai, ünnepélyeink, események: Esemény Időpont Felelős Megjegyzés Tankönyvosztás Szeptember 1. hét tkv.felelős kommunikáci ó! Ráhangoló nap aug. utolsó 1. o. of-ök kedd Pótvizsga aug tantest. felkészítés Pótvizsga aug.27. 8óra ig.h-k beosztás szerint Tanévnyitó aug.28. 8,30 ig értekezlet óra Tankönyvek átvétele Aug. 29 Tkv.felelős Kollégákat bevonni Tanévnyitó ünnepély szeptember 1. 8,30 4.o of-ök ovival egyeztetni Jövőkép napja- 7szokás Szeptember ,15- ig szeptember 1. hét Tanulásmódszert an, 7 szokás témahét Környezetvédelm i projektzáró (október6. ledolg.) Szülői értekezletek Megemlékezésaradi vértanúk 1. tanítás nélküli munkanap Grubisno Polje-i iskolások fogadás Erdők hete projekt szeptember 6. október Erdők hete túra október 18 ig., szakmai vezető ig. h. mkvez. ig, mk.vez, of-ök Aula hulladékgyűjt és szeptember of-ök 2.-3.hét október évfolyam of-ök Faliújság! Aula október 3. ig IPR előítélet kezelő tréning, hosp. Október 3-6- ig október 9- Papp Lászlóné, Dudás Imréné, 10. Ronta Róbert Termésbábok október 15- Kisfali T-né filmvetítés v. kész. 22 túra, faliújság Megemlékezés. október évfolyam of-ök. faliújság

16 október 23. Szakmabemutató október Deákné B.É. külsősök bevonása Őszi szünet október 23- november2- ig Szakmai nap november Vajszló 2. tanítás nélküli munkanap Multikulturális november SzJ nap Horvát november R.R. énekverseny Pályaválasztási fórum november 21. Deákné B.É. középiskolákk al egyeztetni Adventi iskolai projekt - záró december hónap mk. vezetők iskola dekorálása Karácsonyi koncert december18 AMI tanárok aula dekoráció Téli szünet december22 -január2-ig 3. tanítás nélküli munkanap január 28. ig. Nev. ért. Mit tehetünk a tehetségekkel? Félévi osztályozó január14. ig.h. statisztika Zeneiskola félévi január14 AMI tanárai vizsgák -15 Farsangi projekt február 4. és 8.évf óalsó ó felső Zrínyi matematika február 20. matematika szaktanárok verseny Megeml. a komm. diktat. áldozatairól február szünet Alapítványi bál március 07 szaksz. Megemlékezés március évfolyam faliújság 11óra városi ünnepély március ó DÖK, ig aula, koszorúzás 4. tanítás nélküli munkanap március 23 Tavaszi szünet április 02- Tavaszi nevelési értekezlet

17 Vers és prózamondó verseny, Költészet napja Megemlékezés a Holokaust áldozatairól Egészségnevelési és környezetvédel mi projekt április 08 április16 14 óra április 16. április tanítók magyarosok Pálné V.V. Föld Napja túra április 22 Kabai Jné Kiss Géza április 26 Pálné V.V. emléktúra Anyák napja május évfolyam Tavaszi szerenád május 21. AMI pedag. Komp. mérés május 27. A.S-né 5. tanítás nélküli munkanap DÖK Zeneiskola év végi vizsgák Megemlékezés Nemzeti összetartozás napja Osztálykirándulás ok (lehetséges napok) könyvtár május vége B-né LK Gyereknap június2-3. június 4. június8-9, AMI ped. Felsős mk. of Nyelvi mérés június 10. ig, nyelvtanárok Osztályozó ért. június 10. ig statisztika 14ó Ballagás június óra 7. évfolyam utolsó tanítási nap Tanévzáró június alsós napközisek ünnepély óra Tanévzáró értekezlet június ó ig Az alsós munkaközösség 2014/2015-ös tanévre szóló munkaterve aug. 26. Ráhangoló nap felelősök: 1. osztályfőnökök aug. 27. Munkaközösségi megbeszélés felelős: munkaközösség-vezető.

18 2014.szept. 1. Tanévnyitó műsor felelősök: 4. osztályfőnökök szept. vége Szüreti mulatság az óvodában felelősök. 1. osztályfőnökök okt. 8. Állatok világnapja, Kisállatok napja felelősök: osztályfőnökök okt A Grubisno Polje-i iskola tanulóinak fogadása Felelősök: Papp L.-né H.M., Dudás Imréné, 4.oszt.osztályfőnökök okt. 9. Rajzpályázat kiírása Móra Ferenc halálának 80. évfordulójára felelős: munkaközösség-vezető nov. 4. Móra Ferenc rajzpályázat beadási határideje Felelősök: osztályfőnökök nov. 5. Munkaközösségi megbeszélés felelős: munkaközösség-vezető nov. 13. Meseolvasó délután Móra Ferenc meséiből, A rajzpályázat eredményhirdetése felelősök: osztályfőnökök nov. 9. Az egészség napja felelősök: osztályfőnökök nov. 25. Munkaközösségi megbeszélés felelős: munkaközösség-vezető dec. 5. Mikulás felelősök: osztályfőnökök dec. 13. Adventi projektnap felelősök: osztályfőnökök dec. 18. Karácsonyi hangverseny dec. 19. Harmadik osztályosok karácsonyi műsora felelősök: 3. osztályfőnökök január Szülőföldem az Ormányság témanap febr. 11. Munkaközösségi megbeszélés felelős: munkaközösség-vezető febr. 19. Farsang felelősök: osztályfőnökök március első hete Anyanyelvi vetélkedő hirdetése osztályosoknak. felelősök: osztályfőnökök ápr. 8. Munkaközösségi megbeszélés felelős: munkaközösség-vezető ápr.16. Vers és prózamondó verseny és a nyelvi vetélkedő eredményhirdetése felelősök: munkaközösség vezető., osztályfőnökök ápr. 22. Föld napja felelősök: munkaközösség vezető. osztályfőnökök ápr. 30. Anyák napja

19 felelősök: 1. oszt. osztályfőnökök máj. második hetén Sellye séta helyismereti tájékozódó séta feladatokkal felelős: munkaközösség-vezető., osztályfőnökök jún. 4. Gyermeknap felelős: munkaközösség-vezető., osztályfőnökök jún. 15. Osztálykirándulások felelősök: osztályfőnökök... Kisfali Tiborné munkaközösség vezető

20 A FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2014 / 2015-ös tanév Sellye, szeptember 08. Összeállította: Pálné Varga Valéria munkaközösség-vezető

21 Munkaközösségi tagok Osztályfőnökök: 5.a Horváthné Fülöp Gabriella 5.b Deákné Bodor Éva (pályaválasztási felelős) 6.a Csóka László 6.b Esze Ernőné 7.a Pálné Varga Valéria (munkaközösség-vezető) 7.b Dr. Melis Béláné 8.a Mészáros Gyuláné 8.b Kabai Józsefné Fejlesztőpedagógus: Balázsné Lengyel Katalin (DÖK munkáját segítő tanár) Felső tagozaton tanítók: Antal Sándorné Szabó Jenőné Tóth Zita Jelics Karolina Orbán Tünde Ronta Róbert Szalóky Dániel Szabó Hajnalka Pelenczeiné Czupy Rózsa Szabóné Nagy Andrea Nagy István /mentor/

22 A 2014/2015-ös tanév kiemelt feladatai a 7 szokás Változtass, hogy változhass program beépítése mindennapi pedagógiai munkánkba. A program megvalósítása az osztályfőnökök vezetésével osztályfőnöki órák keretében, szaktárgyi órákon illetve a mentori foglalkozásokon történik. A tapasztalatok megbeszélése munkaközösségi foglalkozásokon A kompetencia alapú oktatás (TÁMOP), Karöltve programok továbbvitele a pályázati kötelezettségnek megfelelően Tanulmányi versenyek szervezése, lebonyolítása, felkészítés A törvényi változásokból adódó feladataink megismerése: portfólió készítése, minősítés menete Nemzeti ünnepekről való megemlékezések, részvétel a közösségi programokon Iskolai szintű programok, projektek összeállítása, lebonyolítása Az integrációs programnak megfelelően az osztályfőnökök egyéni fejlesztési terveket készítenek, szorosan együttműködve A szaktanárokkal. Háromhavonta esetmegbeszéléseket tartunk A programjaink előkészítésére mikro csoportokat /MICSOP/ alakítunk Megkülönböztetett figyelmet fordítunk a kiemelt figyelmet igénylő tanulókra 1. Háromhavonta esetmegbeszéléseket tartunk az IPR-es tanulók értékelésének nyomon követésére 2. A tehetséges tanulók számára szakköröket, változatos délutáni programokat szervezünk 3. Halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat mentorálunk a 7 szokás program keretében 4. Alapfokú horvát nyelvvizsgára készítjük fel tanulóinkat 5. Tanulmányi versenyeken, pályázatokon veszünk részt, illetve szervezünk 6. A lemaradóknak felzárkóztató foglalkozásokat, korrepetálásokat tartunk os tanulók pályaválasztásának segítése 8. Osztályfőnökök családlátogatásai; folyamatos kapcsolattartás a Szakszolgálattal, Családsegítő Szolgálattal, Gyámhivatallal Iskolai szintű programok, projektek, műsorok: a) Vízprojekt b) Erdők hete c) Adventi készülődés, karácsonyi projekt d) Egészség napok e) Föld napja f) Multikulturális projekt g) Magyar Kultúra Napja h) Aradi vértanúk i) A kommunista diktatúra áldozatainak napja j) Nemzeti ünnepeink: október 23; március 15. (városi ünnepségre műsor) k) A holokauszt

23 l) Nemzeti Összetartozás Napja Belső továbbképzések témái: 1. A portfólió készítésének alapjai, gyakorlati útmutató Ronta Róbert 2. A pedagógusok minősítésének menete Ronta Róbert 3. Az átmenet átdolgozott programjának megismerése, gyakorlati alkalmazása Mészáros Gyuláné, Esze Ernőné 4. Játékbörze- képességfejlesztő, logikai játékok a tanítási órákon és a tanórán kívüli foglalkozásokon mk. vezető 5. Feladatok készítése digitális táblára Antal Sándorné Részt veszünk versenyeken, pályázatokon Országos Tojásfestő Verseny Országos horvát projektverseny OÁTV horvát nyelv Megyei és országos horvát vers- és prózamondó verseny Zrínyi Ilona Matematika verseny Vigyázz Kész Pénz! országos verseny Diákvállalkozások országos versenye /karácsonyi, húsvéti/ Természetjárók megyei versenyei Kazinczy szép kiejtési verseny Vers- és prózamondó versenyek Helyesírási verseny Vers- és prózaíró verseny Angol nyelvi versenyek (területi, országos, megyei) Történelmi, művelődéstörténeti versenyek Útravaló Esélyegyenlőségi Pályázat Tantárgyi versenyek (területi, megyei, országos) Bozsik intézményi programok (3 korcsoport + lányok) Diákolimpia foci (3 korcsoport) futsal sakk (egyéni, csapat/ úszás (egyéni) kosárlabda Grundbirkózó bajnokság Erzsébet program keretében meghirdetett pályázat Helyi szervezésű versenyek Megyei könnyűzenei horvát énekverseny Megyei horvát nyelvi verseny

24 Szorobán iskolai verseny Matematika iskolai verseny Angol nyelvi verseny Helyesírási verseny Vers- és prózamondó verseny Vers- és prózaíró Az éves munka ütemezése Augusztus Alakuló ülés Az éves program összeállítása, elfogadása, vállalások. A tanévkezdéssel kapcsolatos feladatok /témahét programja, 7 szokás beépítése mk. vezető Szeptember Belső képzés: Az átmenet átdolgozott programjának megismerése, gyakorlati alkalmazása Mészáros Gyuláné, Esze Ernőné Szakkörök, tehetséggondozó, felzárkóztató foglalkozások meghirdetése Erdők hete, okt. 23-ai projekt előkészítése OKTÓBER Belső képzés: A portfólió készítésének alapjai, gyakorlati útmutató Ronta Róbert Megemlékezés az aradi vértanukról Deákné, Horvátné Erdők hete túra Kabainé Megemlékezés az október 23-ai eseményekről Dr Melisné, Pálné November Belső képzés: Játékbörze- képességfejlesztő, logikai játékok a tanítási órákon és a tanórán kívüli foglalkozásokon Adventi és karácsonyi projektek előkészítése mk. vezető IPR-es értékelések elkészítése osztályfőnökök ill. szaktanárok Esetmegbeszélés az 5. és 6. évfolyamokon tanítóknak. mk.vezető Esetmegbeszélés a 7. és 8. évfolyamon tanítók mk.vezető Horvát könnyűzenei megyei énekverseny Ronta Róbert Pályaválasztási hónap programjai Deákné Bodor Éva December Adventi és karácsonyi projekt lebonyolítása, zárása Grundbirkózó verseny osztályfőnökök szaktanárok Csóka László Január Belső képzés: Számítógépes programok felhasználási lehetőségei az osztályfőnöki és szaktanári munkában Ronta R. Megemlékezés a Magyar Kultúra Napjáról

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3300 Eger, Markhot F. u. 6. Tel. fax: (36) 310-046 e-mail: titkarsag@lenkey-eger.hu Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve 2013/2014-es tanév KIK 091014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 037749 A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29) 364-260 www.rakoczidabas.hu e-mail:

Részletesebben

Munkaterv 2012/2013 tanév

Munkaterv 2012/2013 tanév Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 2173 Kartal, Iskola tér 1. Munkaterv a 2012-2013-as tanévre Munkaterv 2012/2013 tanév Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 1 Könyves

Részletesebben

A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Munkaterve

A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Munkaterve A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Munkaterve 2014-2015-ös tanév Tartalomjegyzék A tanév kiemelt feladatai... 3 A tanulók teljesítményének mérése... 5 Pedagógusképzés, továbbképzés... 6 Ellenőrzési,

Részletesebben

Munkaterv 2014/2015 TANÉV

Munkaterv 2014/2015 TANÉV Munkaterv 2014/2015 TANÉV Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola Szabó Éva TARTALOM oldalszám I. AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE VONATKOZÓ 3 MUNKATERVI FELADATOK 1. Az egész intézményi működés

Részletesebben

Fekete István Körzeti Általános Iskola

Fekete István Körzeti Általános Iskola Fekete István Körzeti Általános Iskola MUNKATERV 2011/2012. tanév MUNKATERV 2011/2012. TANÉV Készült: 2011. augusztus 31. Készítette: Bandiné Dr. Liszt Amália Elfogadta: Fekete István Körzeti Általános

Részletesebben

a 2012/2013. tanévre

a 2012/2013. tanévre MEIXNER ILDIKÓ EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE a 2012/2013. tanévre Elfogadta az intézmény nevelőtestülete 2012. 08.

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 1. Jogszabályi háttér 1.1. Az intézmény működését szabályozó jogszabályok, rendeletek a többször módosított

Részletesebben

MUNKAPROGRAM 2013/2014. TANÉV. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba Madách u. 2. Rózsa u. 21 23.

MUNKAPROGRAM 2013/2014. TANÉV. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba Madách u. 2. Rózsa u. 21 23. MUNKAPROGRAM 2013/2014. TANÉV Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba Madách u. 2. Rózsa u. 21 23. TARTALOM Bevezető... 3 I. A tanév feladatai... 4 II. A feladatok ütemezése, rendezvényterv... 16 III.

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév MUNKATERV 2014-2015. tanév Készült: 2014. augusztus 29. Jóváhagyta: Kinizsi Lakótelepi Tagiskola tantestülete Érvényes: 2015. augusztus 31. Medgyesi Irén Tagintézmény-vezető Tartalom 1. A tanév helyi rendje...

Részletesebben

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA. A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA. A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE Az értekezleten résztvevők száma: összesen 77 fő A 2014/2015-ös tanév munkatervét a Nevelőtestület 2014. szeptember 30-án az alábbi szavazati

Részletesebben

BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL MUNKATERVE 2014/2015.

BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL MUNKATERVE 2014/2015. BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL 1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 13. OM: 034939 MUNKATERVE 2014/2015. Tartalom: Bevezetés... 3 1. A tanév fő feladatai...

Részletesebben

Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium MUNKATERV. 2012/2013-as tanév

Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium MUNKATERV. 2012/2013-as tanév Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium MUNKATERV 2012/2013-as tanév Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium - 2012/2013. tanév munkaterve 1 A Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium

Részletesebben

Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola Munkaterve 2014/2015-ös tanév

Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola Munkaterve 2014/2015-ös tanév Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola Munkaterve 2014/2015-ös tanév Szeged, 2014. szeptember 1.. Doroginé Bíró Irén intézményvezető, főtanácsos TARTALOM 1 Helyzetelemzés 1.1 Személyi feltételek 1.2 Tárgyi

Részletesebben

Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola munkaterve 2014/2015 tanév. Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola munkaterve 2014/2015 tanév. Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Munkaterve a 2014 2015 tanévre Ságújfalu, 2014. augusztus 27.. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. Helyzetelemzés... 3 II. A tanévindítás

Részletesebben

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Teleki Blanka Tagiskolája titkárság: 36/542-411, igazgató:36/542-412 E-mail:

Részletesebben

Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. munkaterve 2013/2014

Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. munkaterve 2013/2014 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola munkaterve 03/04 Készítette: Földesi Judit A munkatervet elfogadta: Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 03-04. tanév munkaterve

Részletesebben

II. János Pál Pápa Katolikus Általános Iskola. Munkaterve. 2013/2014. tanév

II. János Pál Pápa Katolikus Általános Iskola. Munkaterve. 2013/2014. tanév II. János Pál Pápa Katolikus Általános Iskola Munkaterve 2013/2014. tanév Készítette: Horváthné Tajti Ágnes ( igazgató ) 22 A tanév rendje 2013. szeptember 2.( hétfő) 2014. június 13.(péntek) 10 tanítási

Részletesebben

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola 1 A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola OM 029297 MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre 2 A tanév feladatait meghatározzák: - 110/2012. (VI. 4.) Korm rendelet Nemzeti alaptanterv kiadásáról - a Közoktatásról

Részletesebben

I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V

I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V Képes Géza ÁltalÁnos IsKola 4700 Mátészalka Szokolay Örs u. 2-4. Tel/fax: 44/500-722 kepesiskola@freemail.hu OM-azonosító: 033392 I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V a 2014/2015. tanévre Készítette:

Részletesebben

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VÁCI MIHÁLYGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2012/2013.tanév

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VÁCI MIHÁLYGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2012/2013.tanév Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Váci Mihály Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium 3860 Encs, Petőfi út 60. A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VÁCI MIHÁLYGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2012/2013.tanév

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MUNKATERV

INTÉZMÉNYI MUNKATERV CISZTERCI NEVELÉSI KÖZPONT Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MUNKATERV 2014-2015 PÉCS Késmárki Tiborné TARTALOM ig. I. Intézményi adatok

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015. tanév

MUNKATERV 2014/2015. tanév Iktatószám: Budapest XVIII. Kerületi Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium OM 035322 MUNKATERV 2014/2015. tanév A munkatervet készítette: intézményvezető Budapest, 2014. szeptember

Részletesebben

A Hevesy György Általános Iskola Munkaterve

A Hevesy György Általános Iskola Munkaterve A Hevesy György Általános Iskola Munkaterve a 2010/2011. tanévre Tura, 2010. szeptember Tartalomjegyzék A Hevesy György Általános Iskola éves munkaterve 3 A tantestület 7 Az 1-2. évfolyam munkaközösségének

Részletesebben

A Debreceni Ady Endre Gimnázium

A Debreceni Ady Endre Gimnázium 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. www.ady-debr.sulinet.hu, ady@iskola.debrecen.hu : 52-520-220, : 52-520-221 OM: 031201 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 082001 egységkódú intézménye A Debreceni

Részletesebben

A Cecei Általános Iskola. 2012/13-as tanévének munkaterve

A Cecei Általános Iskola. 2012/13-as tanévének munkaterve A Cecei Általános Iskola 2012/13-as tanévének munkaterve Készült a Cecei Általános Iskola Pedagógiai Programja, SZMSZ-e, és a 11/1994. MKM rendelet rendelkezései alapján, a nevelőtestület, a szülői közösség

Részletesebben

HOSSZÚHETÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERV

HOSSZÚHETÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERV HOSSZÚHETÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERV 2014/2015 Tartalom BEVEZETŐ... 5 SZEMÉLYI FELTÉTELEK... 6 AZ INTÉZMÉNY DOLGOZÓINAK NÉVSORA... 6 Pedagógusok... 6 Nem pedagógus alkalmazottak...

Részletesebben

Munkaterv. Losontzi István EGYMI, Diákotthon és Gyermekotthon. 2014/2015-ös tanév

Munkaterv. Losontzi István EGYMI, Diákotthon és Gyermekotthon. 2014/2015-ös tanév Losontzi István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon OM: 038539 Címe: 2700 Cegléd Buzogány u. 23. Tel: 53/310-141 Fax: 53/311-905 e-mail: losi10@t-online.hu Munkaterv

Részletesebben

Besnyői Arany János Általános Iskola. Munkarendje. 2014-15-ös tanév

Besnyői Arany János Általános Iskola. Munkarendje. 2014-15-ös tanév Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogyan tanítjuk. Amit az iskolában megtanultunk, annak nagy részét elfelejtjük, de a hatás, melyet egy jó oktatási rendszer szellemi tehetségeinkre

Részletesebben

Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2.

Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. A gimnáziumi oktatás 89. tanéve és a szakoktatás 73. tanéve a Sárréten MUNKATERV 2014/2015-ös tanév 2014. augusztus 31. OM azonosító: 037828 Székhely: Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. Tel./Fax.: 66/371-151 E-mail.:

Részletesebben