Ökoiskolai munkaközösség munkaterve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ökoiskolai munkaközösség munkaterve 2013-2014"

Átírás

1 Ökoiskolai munkaközösség munkaterve Készítette: Körmendiné Stoffer Zsuzsanna

2 1. Helyzetelemzés 1.1. A munkaközösség szeptember 17-én alakult. Kiemelt feladatunk az ökoiskolai programhoz való csatlakozás előkészítése. A tavalyi tanévben vetődött fel az egyik tantestületi értekezleten, hogy csatlakozzunk az ökoiskolai programhoz, mert így még többet tehetünk tanulóink környezettudatosabb életvitelének kialakításáért. A 2012-es NAT-ban is kiemelt feladat az egészségnevelés, a testi-lelki egészség és a környezettudatosságra nevelés. Ezzel pedagógiai programunk és munkaközösségeink munkatervei is összhangban vannak. A tantestület és a szülők közössége is támogatásáról biztosított bennünket. Tájékozódtunk, milyen feltételeknek kell megfelelnünk, hogy pályázhassunk a címre. Az idei tanévben felkészülünk, hogy minél több kritériumban megfeleljünk a feltételeknek. Felvesszük a kapcsolatot a tankerületben több éve ökoiskolai program alapján dolgozó törökbálinti Zimándy Ignác Általános Iskolával Személyi feltételek 2. A tanév kiemelt feladatai A munkaközösség tagjai: Árok- Balogh Rita Grőb-Bocskor Tímea Kovács Marietta Némethné Annus Krisztina Pálosi Hajnalka Szabóné Dósa Éva Munkaközösségvezető: Körmendiné Stoffer Zsuzsa Munkaközösségünk tagjai az iskola valamennyi munkaközösségének a témában legelhivatottabb kollégáiból alakult meg Testi és lelki életre nevelés -Környezettudatosságra nevelés -Személyes felelősségen alapuló környezetkímélő, takarékos magatartás kialakítása -A fenntartható fejlődés fontosságának hangsúlyozása -A helyi és globális problémák kapcsolatainak, összefüggéseinek észre vétetése -Az alapvető emberi szükségletek, az ökológiai és társadalmi sokféleség megismertetése -Médiatudatosságra nevelés -Felelősségvállalás másokért, önkéntesség -Önismeret és a társas kapcsolati kultúra fejlesztése -Problémamegoldó gondolkodás iránti igény kialakítása -Egészséges életmódra nevelés -A biológiai lét értékei (az élet tisztelete, az egészség érték) -Egészségmegőrzés-az osztályfőnöki órák keretében

3 2.2 Szakmai feladataink A tanórákon minden lehetőség megragadása a környezeti nevelésre (pl. ember és környezete, természetismeret, a természet állapotának mérési módszerei), A hétköznapi környezeti problémák megjelenítése a tanórákon (a környezetszennyezés hatása a természeti-, és az épített környezetre, az emberre), takarékoskodás az energiával (víz, villany), Interaktív módszerek kipróbálása, alkalmazása (csoportmunka, önálló kísérlet, problémamegoldó gondolkodást fejlesztő feladatok Az egészség megvédésére vonatkozó közérthető, de tudományos ismeretek átadása, az egészségvédő lehetőségek sokoldalú bemutatása. Megtanítani, hogy alapvető értékünk az élet és az egészség. Ezek megóvására magatartási mintákat ajánlunk, példát mutatunk megfelelő egészségvédő magatartásra Éves projekt tervek Egészséges életmódra nevelést segítő projekt Iskolánkban évek óta kiemelt feladat az egészséges életmódra nevelés, ezért minden tanévben az Eötvös hét keretében egészségnapot szervezünk. Ezen a napon tanulóink külső előadóktól szerezhetnek új ismereteket a serdülőkori változásokról, higiéniáról, az egészséges táplálkozásról, a kábítószerek és a dohányzás káros hatásairól, az elsősegélynyújtásról. Célunk: tanulóink minél több új, hasznos ismerettel gazdagodjanak Felelős: Szabóné Dósa Éva és Körmendiné Stoffer Zsuzsa Projekt indítása: október 1. szervezési feladatok november 20. lebonyolítás Sikerkritérium : az osztályok diák önkormányzati képviselőin keresztül minél több pozitív visszajelzés érkezzen tanulóinktól, hogy az előadások érdekesek és hasznosak voltak A víz fontossága az életünkben projekt A víz világnapja alkalmából szervezett projekt nap. Mindenkinek fontos feladata vizeink védelme. Felhívjuk a figyelmet városunk természetes vizeinek (Duna, Bara patak) védelmére. Csatlakozunk az OÉTI Happy Hét vízfogyasztást népszerűsítő programjához Az alsó tagozatos tanulóknak téma hét a vízről. A napközis nevelők akadályversenyt szerveznek és rajzpályázatot hírdetnek az alsó tagozatos tanulóknak. Célunk: Minél több ismerettel rendelkezzenek tanulóink a vizek védelméről. Részesítsék előnybe a víz fogyasztást a cukros üdítőkkel szemben. Felelős:, Szabóné Dósa Éva, Körmendiné Stoffer Zsuzsa Némethné Annus Krisztina Projekt indítása: március szervezés április lebonyolítás Sikerkritérium: minél több tanulóink igyon vizet cukros üdítőitalok helyett, ismerjék a víz fontosságát.

4 3. Program terv Program terv Cél: Cél forrása: IDŐTARTAM: CÉLÉRTÉK, ELVÁRT EREDMÉNY: Ökoiskolai programhoz való csatlakozás. NAT, Pedagógiai Program, OFI honlap, Iskolai munkaterv Hosszútávú: szeptember 17-től június 15-ig Tanulóink környezettudatosabb életvitelének kialakítása. sorsz. Lépések, feladatok Felelős Időtartam Határidő Módszer Célérték, elvárt eredmény 1. Öko munkaközösség alakuló ülése. Feladatok megbeszélése Körmendiné Stoffer Zsuzsa szeptember Információgyűjtés, konzultáció, megbeszélés a munkaközösség tagjaival. A munkaközösség munkatervének elkészítése. 2. Kapcsolatfelvétel, együttműködési megállapodás a város civil szervezeteivel Körmendiné Stoffer Zsuzsa október Tájékozódás a különböző civil szervezetek programjairól, munkájáról. Kapcsolatfelvétel, egyeztetés. Együttműködési megállapodás megkötése a Hulladék kommandóval és a Százhalombattai Állatvédő Körével. 3. Szelektív hulladékgyűjtés megszervezése Körmendiné Stoffer Zsuzsa október-április Műanyag kupak, szárazelem gyűjtő verseny kihirdetése a gyerekeknek, szervezési feladatok Osztályonként minél több hulladékot gyűjtsenek.

5 4. Állatok világnapja Kovács Marietta Pálosi Hajnalka október 4. október 4. Házi kedvencek behozatala, bemutatása, fotóverseny. Filmvetítés. Minél több gyermek és kis házi állat részvétele. A gyermekek figyelmének felhívása az állatok és környezetünk fontosságára. 5. Csatlakozás a Madárbarát iskola programhoz Pálosi Hajnalka október-április Zöld Zóna hirdetőtábla Pálosi Hajnalka október-június Őszi témahét-alsó tagozat Az év madara a gyurgyalag Alsó tagozatos munkaközösség Némethné A. K. október 3 hete Regisztráció (októberben), madáretetők elkészítése és kihelyezése, októberi madáretetés megszervezése a Zöld Palántákkal. Aktuális havi programok közzététele a hirdetőtáblán. Két havonta új verseny feladatok meghirdetése a gyerekeknek, a következő hónapban értékelés. Információgyűjtés, beszélgetés, Magyar, rajz, technika és környezetismeret órán e téma feldolgozása. (Ismeretközlő olvasmányok, színezés, festés, totók kitöltése Célunk a Madárbarát Intézmény cím elnyerése (a cím eléréséhez 1 éven keresztül kell gondoskodni a madarakról). A gyermekek gondolkodásának, szemléletének formálása a feladatokon keresztül. Célunk, hogy közelebb kerüljenek a természethez, miközben tudásuk bővül, kreativitásuk fejlődik A gyurgyalag, az év madarának minél jobb megismerése. 8. A madárbarát iskolai programon belül a madáretetés megszervezése a téli hónapokra Körmendiné Stoffer Zsuzsa novemberáprilis Az udvari madáretetők gondozása, az etetés megszervezése. Minden osztály két hétig felelős a madarak etetéséért.

6 9. Alsó tagozat-rajzpályázat Egészséges táplálkozás: a méz Napközis munkaközösség november Tanulóink részt vesznek városi Mézes Napok programjain. Ismerjék meg a méz egészségre gyakorolt hatásait. 10. Iskolai egészségnap szervezése Körmendiné S. Zs. Szabóné D. É Évfolyamonként két előadás az egészséges életmód témaköréből. Külső előadók meghívása, előadások szervezése. Tanulóink minél több ismerettel, élménnyel gazdagodjanak az egészség témaköréből. Bővüljön tudásuk az egészséget káros szerekről az egészséget károsító életmódról. 11. Kovács Marietta Zöld Piros-kék vetélkedő októbernovember Előzetes feladatok, gyűjtőmunka. Vetélkedő tréfás és kreatív feladatokkal. Az iskola valamennyi tanulója aktívan és sportszerűen vegyen részt a vetélkedőn és minél többirányú ismereteket szerezzen. 12. Téli témahét-alsó tagozat. MADÁRETETÉS Az elkészített madáretetők gondozása, a madáretetés lehetőségeinek, fontosságának megismertetése. Alsós munkaközösség Némethné A. K. január A kihelyezett madáretetők megfigyelése, napi feltöltése. Magyar, környezetismeret, rajz és technika órákon e téma feldolgozása. A madáretetés fontosságának megismertetése 13. Alsó tagozatos rajzpályázat és akadályverseny. A víz Napközis munkaközösség március A víz témakörében rajzpályázat hirdetése. Akadályverseny szervezése. Játékos formában bővüljenek ismereteik a vízről.

7 14. Tankerületi angol verseny Nyelvi munkaközösség Grőb-Bocskor T. március Angol nyelvhasználat csoportos vetélkedő keretében, ahol számos feladat kapcsán egy ökológiai probléma megoldására keresnek választ a diákok. A regionális kapcsolatok erősítése. Az idegen nyelv és az egyéb tantárgyi ismeretek öszszehangolása és azok eredményes használata. 15. Happy hét A vízfogyasztás fontosságának népszerűsítése Körmendiné S. Zs. Szabóné D. É. április Rajzpályázat meghirdetése, szórólapok. Vízzel kapcsolatos tananyag az órákon. Vízbár, faliújságon információk, érdekességek Tanulóink minél több vizet fogyasszanak. Váltsuk a cukros üdítőt vízre! Váljon szokásukká a vízivás. 16. Tavaszi témahét alsó tagozat - A víz világnapjához kapcsolódva a víznek, mint értéknek a megismertetése. Alsós munkaközösség április Beszélgetés, kutatómunkák eredményeinek bemutatása. A tanórákon e téma köré szervezett feladatok. A víznek, mint létfontosságú életelemnek a megismertetése és megbecsülése. 17. A Föld Napja Körmendiné S. Zs. április Filmvetítés az aulában. Figyelemfelhívás a helyi és globális környezeti problémákra. Akadályverseny az udvaron alsó tagozat Tanulóink tegyenek közvetlen környezetük megóvásáért, takarékoskodjanak az energiával. Érezzenek személyes felelősséget a környezetükért. 18. Kémia szakkörösök kísérlet bemutatója Galambosné K. E. április A 8. osztályos kémia szakkörös tanulók kémiai kísérleteket mutatnak be társaiknak Ismerjék meg a gyerekek a kísérletezés örömét, izgalmát.

8 19. Madarak és fák napja Napközis munkaközösség Szabóné D.É. május Akadályverseny a napközis tanulóknak. Oxy fa ültetése az iskola udvaron. Tanulóink vegyenek részt a fa gondozásában, kísérjék figyelemmel növekedését. Ismerjék a fa szerepét a fenntarthatóságban és energiagazdálkodásban. 20. Zöld Zóna hirdetőtáblán közzétett versenyek értékelése. Pálosi Hajnalka június A legjobb munkát készítő tanulók jutalmazása. Ismerjék fel, hogy a rendszeres, kitartó munka meghozza eredményét. Legyen példa a többi tanuló számára. Százhalombatta, szeptember 30.

ÖKO-iskola munkaterv 2014/2015 tanév

ÖKO-iskola munkaterv 2014/2015 tanév ÖKO-iskola munkaterv 2014/2015 tanév Szentlőrinc, 2014. 09. 24. Készítette: Tóth Beáta Iskolánk, a Szentlőrinci Általános Iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye pályázati úton, a 2012/2013-as

Részletesebben

VII. ISKOLAI KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM

VII. ISKOLAI KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM VII. ISKOLAI KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM 1. A környezeti nevelés célja: olyan tudatformálás, amely a gyereket megtanítja a környezettel való tudatos együttélésre, a környezetbarát életvitelre, a fenntartható

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

7. 1. sz. melléklet A TÓVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖRNYEZETI ÉS EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAMJA

7. 1. sz. melléklet A TÓVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖRNYEZETI ÉS EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAMJA 7. 1. sz. melléklet A TÓVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖRNYEZETI ÉS EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAMJA Tartalomjegyzék 1 HELYZETELEMZÉS... 3 1.1 AZ ISKOLA RÖVID TÖRTÉNETE:... 3 1.2 AZ ISKOLA MŰKÖDÉSE A KÖRNYEZETI- ÉS

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2011/2012. TANÉV

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2011/2012. TANÉV ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2011/2012. TANÉV I. CÉL A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal,

Részletesebben

Környezeti nevelés Ökoiskola Pedagógiai Program

Környezeti nevelés Ökoiskola Pedagógiai Program Környezeti nevelés Ökoiskola Pedagógiai Program Szemléletet csak úgy lehet formálni, ha minden tantárgyban és minden iskolán kívüli programon törekszünk arra, hogy diákjaink ne elszigetelt ismereteket

Részletesebben

KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM

KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM A világ erőforrásai elegendőek ahhoz, hogy kielégítsék mindenki szükségleteit, de nem elegendőek ahhoz, hogy kielégítsék mindenki mohóságát. 1. JÖVŐKÉP Mahatma Gandhi Napjainkban

Részletesebben

Harsányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola 3555 Harsány, Munkácsy u.2. Ökoiskolai munkaterv

Harsányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola 3555 Harsány, Munkácsy u.2. Ökoiskolai munkaterv Harsányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola 3555 Harsány, Munkácsy u.2. Ökoiskolai munkaterv Iskolánk Ökoiskola A Nemzeti Erőforrás Minisztérium, a 2012-2015 közötti időszakra iskolánknak Ökoiskolai címet

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV

ÖKOISKOLAI MUNKATERV Környezeti nevelésünk 15 pontja ÖKOISKOLAI MUNKATERV Az iskolai környezeti nevelés célja, hogy a gyermekek fokozottan szembesüljenek a természettel és a környezettel. Fejlődésük során képessé kell válniuk

Részletesebben

3. számú melléklet. Környezetnevelési program

3. számú melléklet. Környezetnevelési program 3. számú melléklet Környezetnevelési program 1. Alapelvek, jövőkép, célok 1. Alapelvek, jövőkép Napjainkban a világ figyelme a fenntartható fejlődés megteremtése felé irányul. Ez az élet minden színterén

Részletesebben

Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény Környezeti- és egészségnevelési programja

Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény Környezeti- és egészségnevelési programja 1. BEVEZETÉS 1.1 A környezeti nevelés fogalma Az iskolai környezeti nevelés az a pedagógiai folyamat, melynek során a gyerekeket felkészítjük környezetük megismerésére, tapasztalataik feldolgozására, valamint

Részletesebben

INNOVÁCIÓ CÍME: FÜLEMÜLÉK NAPJA

INNOVÁCIÓ CÍME: FÜLEMÜLÉK NAPJA INNOVÁCIÓ CÍME: FÜLEMÜLÉK NAPJA 2010. május 3. BESZÁMOLÓ A BOCSKAIKERTI NÉMETH LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS INTÉZMÉNY ÉS ÓVODA TÉMANAPJÁRÓL Készítette: Pásti József Csaba Bocskaikert,

Részletesebben

KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM

KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM PP 2. sz. melléklete 2013 KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM Szentlőrinci Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium (Szentlőrinci

Részletesebben

Környezeti és egészségnevelési program

Környezeti és egészségnevelési program Környezeti és egészségnevelési program 2.18.1. Bevezetés Testi és lelki egészség Az iskolára nagy feladat és felelősség hárul a felnövekvő nemzedékek egészséges életmódra nevelésében. Minden tevékenységével

Részletesebben

Környezeti nevelés program

Környezeti nevelés program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Környezeti nevelés program 2013. 1. Az iskolai környezeti nevelés törvényi háttere 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. g) pontja alapján

Részletesebben

Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola ÖKOISKOLA MUNKATERV2014./2015. Készítette: Dr. Halász Mátyásné

Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola ÖKOISKOLA MUNKATERV2014./2015. Készítette: Dr. Halász Mátyásné ÖKOISKOLA MUNKATERV2014./2015. Készítette: SENKI SEM KÖVETHET EL NAGYOBB HIBÁT, MINT AZ, AKI AZÉRT NEM TESZ SEMMIT, MERT CSAK KEVESET TUDNA TENNI. /E. BURKE/ Cél: 1. Az iskola tanulói és dolgozói között

Részletesebben

KÖRNYEZETI NEVELÉS. A jövőnek minden virága benne van a napi magvakban. Hunyadi János Általános Művelődési Központ

KÖRNYEZETI NEVELÉS. A jövőnek minden virága benne van a napi magvakban. Hunyadi János Általános Művelődési Központ 1 KÖRNYEZETI NEVELÉS A jövőnek minden virága benne van a napi magvakban. 1. Törvényi háttér A pedagógiai program mellékletei tartalmazzák azokat a törvényi kereteket, illetve iskolai dokumentumokat, amelyeket

Részletesebben

SCHÉNER MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

SCHÉNER MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ikt.szám:10-3/2014 SCHÉNER MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA éves munkaterve 2014/2015 Azokból a kövekből, melyek utunkba gördülnek, egy kis ügyességgel lépcsőt építhetünk. (Széchenyi István) Készítette: Vermes

Részletesebben

Az Almási Utcai Általános Iskola környezeti nevelési programja

Az Almási Utcai Általános Iskola környezeti nevelési programja Az Almási Utcai Általános Iskola környezeti nevelési programja 2004. március MAKÓ Tartalomjegyzék I. Jövőkép-alapelvek és célok 2 Az iskola jövőképe 2 Alapelvek 2 Célok 2 II. Törvényi háttér, szabályzók

Részletesebben

KÖRNYEZETI NEVELÉSI ÉS EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM

KÖRNYEZETI NEVELÉSI ÉS EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM KÖRNYEZETI NEVELÉSI ÉS EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM Közintelligencia, egyedüli valóságos erő; ennél előbb utóbb nagyobb hatalom nincs; s azt a lehető legnagyobb magasságra fejteni, legszentebb hazafiúi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 TISZAALPÁRI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA 027907 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0037 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megvalósítása innovatív intézményekben Tiszaalpáron

Részletesebben

Fekete István Körzeti Általános Iskola

Fekete István Körzeti Általános Iskola Fekete István Körzeti Általános Iskola MUNKATERV 2011/2012. tanév MUNKATERV 2011/2012. TANÉV Készült: 2011. augusztus 31. Készítette: Bandiné Dr. Liszt Amália Elfogadta: Fekete István Körzeti Általános

Részletesebben

Hevesy György Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Hevesy György Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Pedagógiai Programja Pedagógiai Program 2013. 2 Tartalomjegyzék 2 A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó jogszabályi előírások 3 A köznevelési törvény alapján elkészített új

Részletesebben

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 037749 A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29) 364-260 www.rakoczidabas.hu e-mail:

Részletesebben

Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskola, Budapest, 1103 Kőér utca 7/b-c

Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskola, Budapest, 1103 Kőér utca 7/b-c Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskola, Budapest, 1103 Kőér utca 7/b-c Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Részletesebben

A BALASSI BÁLINT GIMNÁZIUM KÖRNYEZETI ÉS EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAMJA

A BALASSI BÁLINT GIMNÁZIUM KÖRNYEZETI ÉS EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAMJA A BALASSI BÁLINT GIMNÁZIUM KÖRNYEZETI ÉS EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAMJA 2. SZÁMÚ MELLÉKLET 1. Alapok 1.1. Jogszabályi háttér Az Alkotmány néhány ide vonatkozó paragrafusa: 8. A Magyar Köztársaság elismeri

Részletesebben

Kiskanizsai Általános Iskola 2013.

Kiskanizsai Általános Iskola 2013. 1 Kiskanizsai Általános Iskola Egészségnevelési Program 2013. 2 EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM 1. Bevezetés Egészségünket ma minden eddiginél jobban befolyásolja az a tény, hogy az ember természeti, társadalmi,

Részletesebben

FEJLESZTÉSI TERV. Intézmény neve: Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola Arany János Általános Iskolája

FEJLESZTÉSI TERV. Intézmény neve: Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola Arany János Általános Iskolája FEJLESZTÉSI TERV Intézmény neve: Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola Arany János Általános Iskolája Intézmény címe: 2345 Apaj Dobó István utca 74. Intézmény OM azonosítója:032537 Intézményvezető

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 - 2 ISKOLÁNKRÓL... 3 N E V E L É S I P R O G R A M... 4 PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 4 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI.. 6 A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

Csenger Lajosné. Bevezetés

Csenger Lajosné. Bevezetés Csenger Lajosné Környezet és egészség projektterv az egészséges életmódra nevelés iskolai megvalósításához Bevezetés Az ember hosszú évezredeken át harmóniában élt a természettel, mert magát a természet

Részletesebben