Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP /1. TÉMAHÉT Tanulás tanulása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1. TÉMAHÉT Tanulás tanulása"

Átírás

1 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP /1. TÉMAHÉT Tanulás tanulása Jeles napok, ünnepek: Állatok világnapja Készült: Damjanich János Általános Iskola Isaszeg október Készítette: Csekéné Valkony Andrea 1

2 Folyamat-szaktanácsadó: Tarján András Szakmai vezető: Koháry Orsolya Bevezetés: A tanulás tanulása A tanulásmódszertan egy módszer a tanulásra, ami használható és működőképes technológiát ad a tanulók kezébe, ami segíti őket abban, hogy hatékonyabban tudjanak tanulni, és ez által meg is értsék az anyagot, amit alkalmazni is tudnak az életben. A tananyag célzott válogatásával célunk útravalót adni a gyerekeknek ahhoz, hogy hozzákezdjenek tanulási szokásaik tudatos alakításához. A legfőbb cél az, hogy az elsajátított technikákat ténylegesen átültessék a gyakorlatba, hogy ezekre a továbbiakban a szaktanárok is építeni tudjanak. Fontosnak tartjuk a tanítás tanulásának bevezetését a tantárgyi órakeretbe, hiszen a tananyagok tartalmának nehezedésével és terjedelmének megnövekedésével nagy feladat elé állítjuk gyermekeinket. Ha megtanítjuk őket a hatékony tanulási technikák alkalmazására, megkönnyítjük az ismeretszerzés és mélyítés folyamatát. Újszerű az iskolákban ez a szemlélet, hiszen fontos, hogy ne csak elvárjuk, hanem meg is tanítsuk gyermekeinknek az önálló tanulást. A gyermekek számára kidolgozott 5 napos témahét célzottan a gondolkodásfejlesztést, lényeglátás, lényegkiemelés készségét, valamint az szövegértés, szövegalkotást, természeti környezethez valóviszonyulást, környezettudatos magatartás, stb.. készségét fejleszti. A 2

3 tanulás tanulása a saját tanulás önállóan és csoportban történő szervezésének és szabályozásának a képességét foglalja magában. Részét képezi a hatékony időbeosztás, a problémamegoldás, az új tudás elsajátításának, feldolgozásának, értékelésének és beépítésének, valamint az új ismeretek és készségek különböző kontextusokban otthon, a munkahelyen, oktatásban és képzésben történő alkalmazásának a képessége. Általánosabban fogalmazva a tanulás tanulása erőteljesen befolyásolja, hogy az egyén mennyire képes saját szakmai pályafutásának irányítására. I. Témahét: Jeles napok, ünnepek: Állatok világnapja A Témahét projekt felelőse: Harmati Piroska, Bagó Beatrix 1. Mi is a Témahét? Témahét, amikor az adott tárgykört a diákok három-öt tanítási napon, esetleg hosszabb időkeretben iskolai és iskolán kívüli helyszíneken, rugalmas időkeretek között, változatos tevékenységtípusok és sokszínű módszertani eszközök segítségével dolgozzák fel. Egy rögzített téma (projekt), amit a hagyományostól eltérően dolgoznak a pedagógusok, a lehető legkomplexebb formában. Lényege: aktivitásra támaszkodó ismeretszerzést tesz lehetővé. 2. Témahét tantárgyi kapcsolódása: 1.b osztály-olvasás, rajz-technika, ének óra, 4.a osztály - magyar nyelv és irodalom, matematika, angol és környezet óra, technika - rajz, 5.a osztály osztályfőnöki, informatika óra. Osztályok más tantárgyi területeken képekben. 3

4 II.Projekt Bevont tanuló osztályok: 1-8. osztályok Az iskola valamennyi tanulóját, tanárát, szülőket bevontuk a projekt sikere érdekében. Külső bevont intézmények: 1. Hétszínvirág Óvoda 2. Isaszegi Gábor Dénes Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközép Iskola Megvalósítás időszaka: szeptember október Előkészítés: / a témahetet megelőző két hétben/ 1. Tervezés, feladat- és tevékenységgyűjtemény összeállítása. 2. Gyűjtőmunkák a családok bevonásával is / képek, kézműves kellékek, zene- és versgyűjtemény/. 3. Szervezési feladatok, kapcsolatfelvétel a külső partnerekkel / Fővárosi Állat- és Növénykert, Hétszínvirág Óvoda, Isaszegi Gábor Dénes Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola, / 4. Megbeszélés a bevont osztályok osztályfőnökeivel, a munka menetéről időbeosztásról. 2.A kompetenciafejlesztés fókuszai: Személyes kompetencia: tevékenységi vágy, kíváncsiság, önismeret, befogadási készség, beleélési képesség, igényesség, finommotorikai készség. Kognitív kompetencia: megfigyelő-, tudásszerző-, rendszerező-, gondolkodási képesség, kommunikációs és tanulási képesség, memóriafejlesztés, reprodukáló képesség. Szociális kompetencia: együttműködés, kooperatív készség, felelősségvállalás, empátia, véleményalkotás, véleménynyilvánítás, kommunikatív képesség, tolerancia. 4

5 3. Fejlesztendő tanulói képességek: 1. Kommunikációs képesség, kooperációs technikák megismerése, alkalmazása 2. Kulturált, igényes beszéd kialakítása 3. Információszerző- és feldolgozó képesség 4. szövegalkotási képesség Munkaformák: 1. kooperatív csoportmunka 2. páros munka 3. frontális munka 4. egyéni munka 4. Érintett műveltségi területek: Felhasznált tanórák 1. magyar nyelv és irodalom 2. technika 3. rajz és vizuális kultúra 4. környezetismeret 5. angol 6. informatika 7. osztályfőnöki III. Projekthét a Damjanich János Általános Iskolában Iskolánk részt vesz a TÁMOP es pályázatban. Napjainkban a közoktatás kiemelt projektje ez a szakmai fejlesztés. Célja a kompetencia alapú oktatás bevezetése és elterjesztése. Iskolában ez az új szemléletű oktatás több területen is bevezetésre kerül. A kötelező és választott területeken túl témahetek, illetve egy három hetet meghaladó projekt is színesíti a 20010/2011-es tanévet. A témahét az állatok világnapja köré szerveződött. Az első témahetet október 4-ig az alsó-felső tagozatos munkaközösségek, és ÖKO szervezte, Jeles napok, ünnepek: Állatok világnapja címmel. 5

6 1.Témahét célja: A közvetlen és tágabb természeti környezethez való viszonyulás fejlesztése; környezettudatos magatartás kialakítása tevékenykedtető, élményszerű, játékos, tapasztalatszerző (látás, hallás, tapintás, mozgásutánzás ) kooperatív munkával. 2. Az innováció újdonságértéke az intézmény életében: A projekt eredetisége abban rejlik, hogy az eddig osztályokon belüli készülődéseket, tevékenységeket kinyitja, iskolaszintűvé teszi. Biztosítja az osztályok és más intézményeink közötti átjárhatóságot a különböző délutáni, szabadidős foglalkozásokon. Ezzel teszi lehetővé, hogy a gyermekek jobban megismerjék egymás munkáját, ezáltal megismerik, ki miben tehetséges. Kapcsolatok fejlődnek, barátságok alakulnak, mélyülnek. Nem csak a gyermekek, hanem a pedagógusok közösségépítő tevékenységére is jó hatással van, hiszen a projekt kidolgozásánál és megvalósításánál minden tanár, ki-ki a maga területén kapcsolódik be. Az Állatok világnapját ünnepeltük rendhagyó módon. Az alsó és felső évfolyamos tanulók integrált tantárgyi keretben, kooperatív tanulási technikák alkalmazásával sajátították el az új ismereteket. Ismeretterjesztő előadásokat hallgattak, az alsó évfolyam ellátogatott a Fővárosi Állat- és Növénykertbe ahol madármegfigyelésen is részt vehettek. Különböző állatokkal ismerkedtek. 6

7 Sokan nem szeretik, ha az állatokat ketrecbe zárják, de ez egy jó helyszín arra, hogy a kicsik megismerkedjenek a vadon élő állatokkal, láthassák őket élőben is, ne csak a képeskönyvekben. Sokféle állatot láttak az alsós tanulók: csimpánz, oroszlán, púpos teve, medve, víziló, többféle majom, strucc, láma, zebra, kecske, póniló, stb. Az állatokkal való ismerkedés jó alkalom arra, hogy előkerüljenek a róluk tanult versek, dalok Képeket készítette: Palaga Sándorné Az első tematikus hét az állatok világnapja köré szerveződött. Az alsó és felső tagozatban egyaránt az életkornak megfelelő, a tananyagba beépíthető és a helyi tantervben és a tanmenetekben is megjelenő feladatokkal hozták közelebb az állatok világát a gyerekekhez a 7

8 pedagógusok. A délelőtti szakmai munkát délutáni programok egészítették ki, melyeken nemcsak a diákok, hanem óvodások, a szülők, családtagok is részt vehettek. A projekthét során készített, és gyűjtött munkákból, felvételekből kiállítási anyagot állítottunk össze, melyet a hét záró rendezvényén, október 4-én mutattunk be az érdeklődőknek. Egy kis ízelítő az óvodások munkáiból: 8

9 IV. Időterv Feldolgozás irányai: Témahét tervezete A témahét lényege, hogy a hét minden tanítási óráján a kiválasztott téma kerül feldolgozásra, az adott tantárgy keretein belül. Ezért a magyarázatok, a feladatok, a tevékenységek az állatokról szóltak. A megvalósításban természetesen azokkal a kollégáikkal vettünk részt, akik elsőben, harmadikban, negyedikben és az ötödik osztályokban tanítanak. Az Állatok órája című projektnapon az iskolában tanító összes kolléga részt vett. A témahét előtt az összes kolléga igazgatónk vezetésével részt vettünk egy értekezleten, amelyen megbeszéltük az előzetes elképzeléseket: A megbeszélésen közösen végiggondoltuk a témahét lebonyolítását. Hozzászóltunk egymás véleményéhez, összegyűjtöttük, hogy milyen eszközökre, anyagokra lesz szükségünk. Az értekezlet végén meghatároztuk a témahét pontos időpontját: szeptember 28-tól október 1-ig tartó hét, majd a következő héten október 4-én: OKTÓBER 4. AZ ÁLLATOK VILÁGNAPJA (projektnap) Időpont: ig / a 2. szünet és a 3. tanítási óra/ Az állatok órája A témahét végén az elkészült munkákból, a tanultakból egy kis bemutatót, kiállítást terveztünk. Támogatást és segítséget az iskolavezetéstől kaptunk. 9

10 1. Forgatókönyv: Előzmény: szeptember b 4. b osztályok: találkozó 8:45-kor az iskola udvarán kor reggeli mind a négy osztálynak. 3. 9:30-kor indulás busszal Budapestre a Fővárosi Állat- és Növénykertbe. 1. nap szeptember 28. kedd Kezdés: az összes bevont tanuló csoporttal. 1. 7:45 Gyülekező az iskola udvarán. 2. 8:00 A témahét megnyitása. (Köszöntő Koháry Orsolya) 3. 9: 00 Magyar nyelv és irodalom óra 4.a 4. 11:00 Informatika óra 5.a 2. nap szeptember 29. szerda 1. 8:00 Környezet-ismeret óra 4.a 2. 9:00 Informatika óra 3.a 3. 9:00 Matematika óra 4.a 3. nap szeptember 30. csütörtök 4. nap október 1. péntek 5. nap október 4. hétfő 1. 10:00 Olvasás óra 1.b 2. 11:00 Énekóra 1.b 1. 9:00 Környezet-ismeret óra 4.a 2. 10:00 Technika- Rajz óra 4.a 3. 11:00 Technika- Rajz óra 1.b 1. 8:00 Angol óra 4.a 2. 9:45-10:45-ig / a 2. szünet és a 3. tanítási óra/ Az állatok órája 1-8.osztályok 3. 12:45 Gyülekező az udvaron csapatokban /Vetélkedő városunk más iskoláival/ 4. 15:45 Gyülekező az udvaron. Verseny eredményeinek kihirdetése, A témahét zárása.. (Köszöntő Koháry Orsolya) 10

11 OKTÓBER 4. AZ ÁLLATOK VILÁGNAPJA 1. projektnap Időpont: ig / a 2. szünet és a 3. tanítási óra/ Az állatok órája címmel Feladat az osztályoknak: 1. Az osztály létszámát 3 csapatra kell osztani az osztályfőnökök segítségével. 2. Ollót, vízfestéket, ragasztót hozni. Csapatok feladatai: csapatnak: A kiadott anyagból, a meghatározott témából, térben egy állatkompozíciót készíteni. 5. a és 5.b- Háziállatok a farmon 6.o A levegő állatai 7. a Balaton állatai 7. b A vizek vízpartok állatai 8. a Alföldek állatvilága 8. b Hegységek állatvilága csapatnak: Egy teremben a kihalt állatokról megnézni egy filmet és a hozzá kapcsolódó kvíz kérdésekre válaszolni csapatnak: Állathangok alapján felismerni az állatokat, majd lerajzolni és jellemezni a meghatározott szempontok szerint. Ebben az órában vendégeink lesznek a Hétszínvirág óvoda nagycsoportosai, akik a 2. szünetben, az iskolarádióban állatos verset fognak nekünk elszavalni. Ezért a 2. szünetben kapcsoljátok be a rádiót! 11

12 Hétszínvirág óvoda nagycsoportosai 12

13 OKTÓBER 4. AZ ÁLLATOK VILÁGNAPJA /1.a, b és 2.b/ 2. projektnap Időpont: ig / a 2. szünet és a 3. tanítási óra/ Az állatok órája címmel Az 1.a a Napraforgó csoporttal az alsós napközis teremben lesz. (018. terem) Az 1.b és 2.b a Jázmin csoporttal a táncteremben (régi 18. terem) Feladat az osztályoknak: Egy kis ajándékkal készülni az óvodásoknak. /állatokkal kapcsolatos/ Állatos vers vagy ének tanulása Eszközök: Ceruza, színes ceruza, ragasztó 1. Puzzle állatokról képek, amelyek szét vannak vágva, és össze kell rakni, majd felragasztani és kiszínezni. 3. Állatokról képrészlet. Melyik állat lehet az? 4. Találós kérdések az állatokról. 5. Állatmontázs különféle állatok testrészeiből egy új állat létrehozása. Feladat, hogy felismerjék az összes állatot, és nevet adjanak a fantázialénynek. Ebben az órában vendégeink lesznek a Hétszínvirág óvoda nagycsoportosai, akik a 2. szünetben, az iskolarádióban állatos verset fognak nekünk elszavalni. Ezért a 2. szünetben kapcsoljátok be a rádiót! 13

14 OKTÓBER 4. AZ ÁLLATOK VILÁGNAPJA / osztály/ 1. projektnap Időpont: ig /a 2. szünet és a 3. tanítási óra Feladatok: Minden osztály a saját termében marad az osztályfőnökével, és ott elvégzi a feladatokat, amelyeket minden osztályfőnök előtte megkap. 1. Puzzle állatokról képek, amelyek szét vannak vágva, és össze kell rakni 2. Állatokról képrészlet. Melyik állat lehet az? 3. Találós kérdések az állatokról. 4. Állatintarzia 5. Komolyzene Saint Saens: Állatok farsangja. 30 másodperces betétek, hogy melyik állatot hallja a hangszerek által életre keltve. Ehhez minden osztályban legyen jól működő magnó! 6. Állatmontázs különféle állatok testrészeiből egy új állat létrehozása. Feladat, hogy felismerjék az összes állatot, és nevet adjanak a fantázialénynek. 7. Szavakban rejtőzködő állatok megtalálása. Ebben az órában vendégeink lesznek a Hétszínvirág óvoda nagycsoportosai, akik a 2. szünetben állatos verset fognak nekünk elszavalni az iskolarádióban. Ezért a 2. szünetben kapcsoljátok be a rádiót! 14

15 Képek a projekt óráról Állatok órája 15

16 16

17 17

18 1. Feltételek: Személyi feltételek: Pedagógusok, tanulók, családtagok, szülők Tárgyi feltételek: Számítógép, projektor, színes papír, olló, ragasztó, vízfesték, nyomtató, filctoll, filcanyag, termények, műanyagpalackok, papírdoboz, zsírkréta, tempera, gyurma. Osztályok más tantárgyi területeken képekben. IKT eszközök használata 18

19 2. A témahét részletes kidolgozása A kompetenciafejlesztés fókuszai: 1. b Olvasás, rajz-technika, ének Tantárgy tananyag Ének Mondóka: Lepke, lepke... Szállj a tenyerembe, Nem szállok, mert fékek, Örülök, hogy élek Fejleszthető Ismeretek, kompetenciák Kommunikációs képesség, Kulturált, igényes beszéd kialakítása, Tevékenységek Hangutánzó gyakorlatok. A mondóka tartalmának megfogalmazása. A mondóka ritmusának és sorvégi szavainak megfigyelése. Kapcsolódás más tantárgyakkal, munkaformák Frontális munka Egyéni munka kooperatív csoportmunka Feltételek eszközök Bábok, képek, képes könyvek kártyák, Ragasztó, olló, hurkapálca, fonal, zsírkréta Olvasás Csoóri Sándor: CSODAKUTYA Rajz-technika Különböző anyagok tulajdonságai, megmunkálása, Személyes élmények megjelenítése, Információszerzőés feldolgozó képesség Beszédkészség fejlesztése Lepke színezése, majd kötözése pálcikára, Ajándék készítése óvodásoknak, Rácsodálkozás a természet szépségeire Frontális munka Egyéni munka kooperatív csoportmunka képes könyvek kártyák, Hurkapálca, fonal, zsírkréta, ragasztó, 19

20 1. b osztály Tapasztalatok: Magyar nyelv és irodalom Csoóri Sándor: Csodakutya Csoóri Sándor: Csodakutya Ha hiszitek, ha nem is, volt egy kutyám nekem is, piros volt az orra, lapulevél nagy füle lelógott a porba. Csoda egy kutya volt: holdsugáron lovagolt, s csillagfejű csikókat terelt udvaromba. Csodálkoztok? Elhiszem. Nem láthatta senki sem. Fénykép sincsen róla. Én is csak egyszer láttam, úgy álmodtam róla. Kompetenciák: Kommunikációs képesség, Kulturált, igényes beszéd kialakítása, Információszerző- és feldolgozó képesség 20

21 A vers tanítói bemutatása, utána beszélgetés a versről (Mi? Mit csinált? Szeretnél-e egy ilyen kutyát? Létezik-e ilyen kutya a valóságban? ) A verstanulás utánamondással versszakonként. Különös figyelemmel a hangsúlyokra, hanglejtésre, helyes ejtésre. Ezzel a feladattal a tanulók befogadó, beleélési, reprodukáló képessége fejlődött. A visszamondással a memóriájuk szintén fejlődött. Kialakul, hogy kulturáltan, igényesen beszéljenek. A verstanulás munkaformája: frontális. Ének Lepke, lepke A mondóka bemutatása, megtanulása szakaszonként. Mikor mindenki tudja a mondókát, a játék megtanítása következik. Párválasztással történik a játék. Ezzel a feladattal a tanulók hallási megfigyelése és hallási reprodukáló képessége fejlődik. A páros játékkal a kooperációs képességük ugyancsak fejlődik. Technika- Rajz Lepke A lepke alaplemez utáni körberajzolása, kivágása, színezése, hurkapálcára hurkolása volt a feladat. A tanulók kooperatív csoport munkában dolgoztak. Előzetes megbeszélés szerint alakultak a csoportok munka szerint: körberajzolás, vágás, színezés, hurkolás. A tanulók finommotorakai képessége fejlődött; együtt kellett dolgozniuk, véleményt kellet mondaniuk a másik tanuló munkájáról, ezzel kommunikatív képességük és türelmük fejlődött. Mészárosné Kocsis Katalin 21

22 1. b osztályosok munka közben: 22

23 A kompetenciafejlesztés fókuszai: 4. a osztály Természetismeret, Matematika, Rajz-technika, Magyar nyelv és irodalom, Angol, Tantárgy tananyag Természetismeret: Erdő állatai A mókus és sün előfordulása, róka, farkas, vaddisznó, küllemi tulajdonságaik. A fán lakó, a rágcsáló, Az erdő szintjei Fejleszthető Ismeretek, kompetenciák Természettudományos komp.: környezeti tényezők vizsgálata, megfigyelések, tulajdonságok vizsgálata, rendezése, természeti környezet megfigyelése, oksági kapcsolatok felismerése. Kommunikációs képesség, Információszerző- és feldolgozó képesség Tevékenységek Beszélgetés, élmények, korábbi ismeretek felelevenítése. Ismeretszerzés szöveg és ábra alapján. Ok-okozati összefüggések felismerése: testfelépítésműködés, élőhelyéletmód.. Kapcsolódás más tantárgyakkal, munkaformák Frontális munka Egyéni munka kooperációs technikák megismerése, alkalmazása, páros munka kooperatív csoportmunka Feltételek eszközök Környezetismeret tankönyv, füzet, képek, Tapasztalatok: Kompetenciák: Természettudományos kompetencia környezeti tényezők vizsgálata, megfigyelések, tulajdonságok vizsgálata, rendezése, természeti környezet megfigyelése, oksági kapcsolatok felismerése. Kommunikációs képesség, Információszerző- és feldolgozó képesség 23

24 Természetismeret óra tapasztalatai: 1. óra Séta az erdőben Csoportmunka: Megfigyelés: Milyen állatokat látsz a különböző szinteken? Figyelj az állatok hangjára! Kompetencia: kíváncsiság felkeltése, Megfigyelő képesség fejlesztése, együttműködés, 2. óra Az erdei séta megbeszélése Frontális munka Kompetencia: memóriafejlesztés Kulturált, igényes beszéd kialakítása Szabad óra: A séta lezárása közös játékkal Játékleírás: Alakítsunk kört! Válasszatok magatok közül egy denevért és egy lepkét. Ők bekötött szemmel álljanak a kör közepére. A denevér két kaviccsal egyet koppint, amire a lepke két koppintással válaszol. Ebből tudja meg a denevér, hogy hol tartózkodik a lepke, és igyekszik elfogni. - Beleélési képesség fejlesztése 1. óra Erdei állatok csoportosítása Előzetes gyűjtőmunka: otthonról különböző erdei állatok képei. Iskolában: 1. Képek csoportosítása fajok szerint Állatok jellemző jegyei 3-os anyag felelevenítése Kompetencia: memória fejlesztése, gondolkodási képesség fejlesztése, információszerző- és feldolgozó képesség fejlesztése 2. Állatok csoportosítása táplálkozásuk szerint, táplálkozási láncok kialakítása. Kompetencia: kíváncsiság felkeltése, Tudásszerző- rendszerező képesség fejlesztése. 24

25 Matematika: Logikai gondolkodás fejlesztése szöveges feladatokon keresztül Szöveges feladatok: 1. Vakond Ili és Vili összesen 120 m föld alatti utat ásott. Ha Ili ásna még 12 m-t, akkor Vili kétszer olyan hosszú utat ásott volna, mint Ili. Hány m hosszú utat ásott Ili és hány m-t ásott Vili? 2. Agancs és Gida, a két őzike 120kg szénát kapott. Ha Agancs 4 kg szénát Gidának adott volna, akkor Agancsnak háromszor annyi szénája maradt volna, mint Gidának. Hány kg szénája volt Agancsnak és Gidának? 3. Három kismalac makkot szedett. Hárman összesen 50 makkot gyűjtöttek. Ha Röfi 1- gyel többet talált volna, Töfi 2-vel kevesebbet, Döfi 3-szor annyit, akkor mindhárman ugyanannyi makkot gyűjtöttek volna. Hány makkot gyűjtött Röfi, Töfi és Döfi? 4. Logikai feladat: Gábornak, Hugónak, Ildikónak és Juditnak van egy-egy állata: egy mókus, egy papagáj, egy cica és egy kutya. Melyik állat melyik gyereké, ha tudjuk, hogy: Gábor állata négylábú Hugó állata nem szőrös Ildikó állata a mókus vagy a cica Judit állata nem a mókus és nem a kutya? Kompetenciafejlesztés: Befogadási készség Gondolkodási képesség Tanulási képesség Véleményalkotás A matematika frontális munka. Rajz, technika Munkaformák: Csoportmunka, 25

26 Páros munka Egyéni munka Előzetes gyűjtőmunka: levél préselése otthon (már egy héttel előtte) Állatok képe Kompetencia: igényesség, finommotorikai készség reprodukáló képesség együttműködés Véleményalkotás az elkészített kompozíciókról, melyik tetszik, miért tetszik? 26

27 Tantárgy tananyag Rajz-technika: Állatok készítése levelekből, Montázs Fejleszthető Ismeretek, kompetenciák Együttműködési képesség kooperációs technikák megismerése, alkalmazása, Tevékenységek Erdei állatok ragasztása falevelekből Rácsodálkozás a természet szépségeire Kapcsolódás más tantárgyakkal, munkaformák Ember és természet kooperatív csoportmunka Feltételek eszközök Olló, ragasztó, rajzlap, gyűjtött falevelek, színes ceruza, zsírkréta Információszerzőés feldolgozó képesség Az állatok szeretetére nevelés Dekoratív célzatú kompozíciók tervezése, kivitelezése Matematika: Csoportosítás, igaz-hamis állítások Mesélj a képről, Számlálás Képről egyszerű szöveges feladatalkotása, megoldása Megfigyelő képesség fejlesztése konkrét tevékenység útján, Koncentráció képesség fejlesztése, Problémamegoldó képesség, kreativitás fejlesztése Válogatás közös és eltérő tulajdonságok alapján Relációk megértése, igazodása rajzzal Egyéni munka Csoport munka Szám és jelkártya készlet, kis(számolő) 27

28 4. a osztályosok munka közben Harmati Ferencné 28

29 4. a Magyar nyelv és irodalom óra: Magyar nyelv és irodalom: Állatmesék Tananyag Tevékenységek Munkaformák Fejlesztendő kompetenciák, ismeretek Kapcsolódás más tantárgyakkal Eszközök Előkészítés Állatmesék feldolgozása Gyűjtőmunka: Benedek Elek állatmesék keresése (Itt járunk irodalomból) A farkas és a róka A vén kutya A nyulacska harangocskája A szamár meg az oroszlán Kacor király Többet ésszel, mint erővel Mesecímek, tartalom röviden - informatika (internet haszn. gépkezelés) Számítógép Könyvek: Benedek Elek Nagy Mesekönyve 1., 2., 3., 4., 5. Füzet Tábla Környezetismeret (állatok tulajdonságai: valós mesebeli) írásvetítő, füzet Állatok tulajdonságai (emberi tulajdonságok) frontális munka lapok 29

30 Állatok vitája: Sajtot oszt a róka (másképp) Csoportbeszámolók Értékelés Beszélgetés az állatokról frontális munka Mondat kiegészítések: (Gyáva, mint a Ravasz, mint a Erős, mint a stb.) egyéni, önálló munka Egy elképzelt konfliktus megoldása Kooperatív csoportm. - az elosztott sajt nem egyforma és a nagyobból nem lehet elvenni Ki kapja a nagyobbat? Miért ő? Szerepkörök kiosztása (csoportmunkához) Bemutatás az osztálynak - Bábozás Csoport és önértékelés bábok Kompetenciafejlesztés: Kommunikációs képesség Kulturált, igényes beszéd kialakítása, Információszerző- és feldolgozó képesség Szövegalkotási képesség 30

31 Élmény, tapasztalat: A tanulók nagyon tetszett az óra vezetése, élvezték az órát. Szívesen végzik a szerepjátékokat, bábozást. Szeretnek szerepelni. Bele tudják élni magukat más helyzetébe, szerepébe. Változatos és mozgásos tevékenységekkel jobban megértik az elsajátítandó ismereteket (pl. állatmesék fő jellemzői). Könnyebben is idézik fel, mivel tevékenységhez kapcsolódik. Értékelés: Ami az óra célja volt azt elértük, megvalósítottuk (állatmesék tanítása). A változatosabb munkaformákkal az órák,, érdekesebbek a gyerekek számára, színesebbek, mozgalmasabbak. Ezért szívesen dolgoznak csoportban, mivel kissé kötetlenebb (lehet beszélni, elmenni a helyéről). A kooperatív csoportmunkát még nem régóta alkalmazzuk, ezért vannak zökkenők. De már változott az előző tanév óta. Munkaformák: 1. kooperatív csoportmunka A kooperatív technikák közül legtöbbet az ezen az órán is előforduló szóforgót és a kerekasztal módszert használjuk. Ezen kívül a páros munkát és a mozaik módszert. Nagyon hasznosnak tartom a témahetet, mert egy adott témát sok oldalról körbejárunk, így jobban rögzülhetnek az ismeretek és a tantárgyak kapcsolatai egymással. Hortobágyi Beatrix 31

32 32

33 33

34 34

35 Az állatok világnapja Angol nyelv óra 4.a osztály Az állatok világnapja téma feldolgozása az idegen nyelv órán a számítástechnika teremben zajlott. A tanulók az állatok különböző fajaival, típusaival ismerkedtek meg angol nyelven. Ehhez interaktív játékok, online feladatlapok nyújtottak segítséget, melyek rendszerezve és színes érdekes képek, s hangok által közvetítették a témához tartozó ismeretanyagot. A látott, hallott és írott információk segítségével a tanulók készségeit változatosan fejlesztve került feldolgozásra az órai anyag. Az állatok világával a tanulók nemcsak valósághűen, de a célnyelv közvetítésével ismerkedhettek meg. Ez a folyamat komplex élményt nyújtva hozta közelebb a tanulókhoz az aktuális témát. Ennek látható és hallható eredményét bizonyította az angol nyelven zajló beszélgetés az állatok élőhelyéről, jellemzőiről. A tanulók a képek és hangok nyújtotta input -ra jól értelmezhető output -tal reagáltak, vagyis a komplex tényezők hatására készségeiket egyesítve alkalmazták az órán elsajátítottakat. Láthatóan örömüket lelték a különböző tevékenységekben, a kért feladatokat szívesen hajtották végre. A kompetenciafejlesztés fókuszai: A személyes kompetenciák majd mindegyikén nagy hangsúly volt az órán. A tevékenységi vágy és a kíváncsiság felébresztése az állatok világa iránt alapvető mozgatója volt a tanórának. Az interaktív feladatok segítették a tanulók beleélési képességének elősegítését. A kognitív kompetenciák mindegyike előtérben állt, hiszen az állatokról szerzett információkat rendszerezték a tanulók, többnyire memorizálták, majd a szóbeli reprodukcióban adták vissza. A szociális kompetenciák fejlesztése a tanulók együttműködésében nyilvánult meg. A páros feladatmegoldásoknál az egymást segítés és a lehetséges megoldások közös megfontolása az empátia és a felelősségvállalás készségét alapozta meg 35

36 Fejlesztendő képességek: Kommunikációs képesség, kooperációs technikák megismerése, alkalmazása: beszélgetés az állatok élőhelyéről Kulturált, igényes beszéd kialakítása Információszerző-és feldolgozó képesség: on-line feladatok az állatok besorolásával kapcsolatosan (vad,házi,vízi ) Szövegalkotási képesség Munkaformák: A tanulók többnyire egyénileg és párban dolgoztak a számítógép használatából kifolyólag, a feladatok nagy részét a hanganyagok és képi feldolgozások végett önállóan végezték. Frontális munkafolyamat keretében a pedagógus által irányított rövid célnyelvi beszélgetésben valósult meg a kommunikációs képesség fejlesztése. Csoportmunkát a tanórán nem alkalmaztunk. Szokolik Melinda 36

37 4.a osztály angol nyelvi órán 37

38 5.a osztályfőnöki óra, tanórán kívüli foglalkozás Az 5.a osztály tanulói az állatok témakört kooperatív tanulási módszerekkel dolgozták fel osztályfőnöki órán és tanítási órákon kívül. A kutató és gyűjtőmunka nem csak az iskolában, hanem iskolán kívül is történt (könyvtárban, erdőben, otthon, interneten, stb.) Kompetenciák: Kompetencia terület: Szociális-, életviteli- és környezeti Kommunikációs képesség, kooperációs technikák megismerése, alkalmazása Kulturált, igényes beszéd kialakítása, Információszerző- és feldolgozó képesség Szövegalkotási képesség Téma: földrészek állatvilága (kép, montázs készítése falevélből gyűjtött képekből) Előzetes feladatok: Csoportok kialakítása (spontán, 3-4 fős) Földrészek kiosztása Gyűjtőmunka: képek, érdekességek (szöveg) Forrás: internet, könyv, könyvtár Az óra menete: Előkészítés: A csoportfoglalkozás előkészítése, teremrendezés Eszközök felmérése (olló, ragasztó, ceruza, zsírkréta, filctoll, színes ceruza, ) Bevezető beszélgetés: A montázs célja, szerepe, részei, feladata Milyen a jó montázs? A munkabeosztás megbeszélése Munkaformák: Kooperatív csoportmunka Páros munka Frontális munka Egyéni munka 38

39 39

40 V. Tanítási órán kívüli szabadidős tevékenységeink: Tanítási órán kívül olyan alternatív szabadidős tevékenységet kínáltunk, amely a gyerekek érdeklődésének megfelelt. Az 1-8. osztályok együtt kreatív foglalkozásokon vehettek részt, természetfilmet nézhettek meg az erdei állatok életéről, az erdők védelméről. A témahét produktumai a plakátok, terményekből állatfigurák, különböző technikákkal készült remekművek, amelyek a héten elvégzett feladatokat tükrözték. Ezeken a plakátokon szerepelnek versek illusztrációval, mese, találós kérdés, közmondás és az erdő állatiról készült, a gyerekek által gyűjtött képek. Emellé még kifüggesztettük a tanulók által behozott, a témához kapcsolódó anyagokat (ismeretterjesztő szövegek, képek, újságok), melyeket a gyerekek, szülők, megtekinthettek tanórai szünetekben és tanórán kívül is. Az állatok világnapját nemcsak az iskolánkban tartottuk meg, hanem részt vettünk településünk alapítványi iskolájának a Gábor Dénes Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Számítástechnikai és Informatikai Szakközépiskola és Szakképző Intézmény által megrendezett programokon is. Iskolánkat mintegy 30 tanuló képviselte. Iskolánk legszebben rajzoló tanulói közül néhányan aszfalt rajzversenyen vettek részt. A téma természetesen az állatok világnapja alkalmából a házi, illetve a vadon élő állatok természetes környezetükben való ábrázolása volt. Rajzolás közben nemcsak az állatkerti, és az otthoni állatokkal kapcsolatos élmények kerültek szóba, de az is, hogy mennyi állatot fenyeget a kipusztulás veszélye. Közben a rajzok is elkészültek. Szerencsére az eső nem áztatta le a remek munkákat, így a zsűri több díjat is oda ítélt tanulóinknak, az alsó és felső tagozatosoknak egyaránt. Az aszfalt rajzverseny mellett sor- és váltóversenyen vettek részt a legsportosabb gyerekek. A vetélkedő egy közös zenés bemelegítéssel kezdődött. A melegítésre nemcsak a versenyzők ráhangolása miatt volt szükség, hanem a hideg időt is elfeledtette egy időre. Először az alsó tagozatosok mérték össze gyorsaságukat, ügyességüket a város másik két általános iskolásainak tanulóival. Majd a nagyobbak, a felső tagozatosok következtek. A feladatok mindegyike természetesen kapcsolódott az állatok világnapjához. Az állatokat utánzó mozgások széles tárhaza vonult fel a feladatok során, a rák- és pókjáráson keresztül egészen a lovacskázásig vagy a kígyóvedlésig. Nagyon sok nevetés kísérte a 40

Alap-osan beszámoló. Autentikus anyagok alkalmazása az általános iskolai idegennyelv-tanításban.

Alap-osan beszámoló. Autentikus anyagok alkalmazása az általános iskolai idegennyelv-tanításban. Alap-osan beszámoló Autentikus anyagok alkalmazása az általános iskolai idegennyelv-tanításban. Bevezető A Világ Nyelv program részeként az Oktatási és Kulturális Minisztérium 2004-ben meghirdette az általános

Részletesebben

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1 1. számú hallgatói melléklet: Képek 2 1. számú hallgatói melléklet: Képek 3 1. számú hallgatói melléklet: Képek 4 2. számú hallgatói melléklet: A tevékenységközpontú

Részletesebben

INNOVÁCIÓ CÍME: FÜLEMÜLÉK NAPJA

INNOVÁCIÓ CÍME: FÜLEMÜLÉK NAPJA INNOVÁCIÓ CÍME: FÜLEMÜLÉK NAPJA 2010. május 3. BESZÁMOLÓ A BOCSKAIKERTI NÉMETH LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS INTÉZMÉNY ÉS ÓVODA TÉMANAPJÁRÓL Készítette: Pásti József Csaba Bocskaikert,

Részletesebben

OLVASÓVÁ NEVELŐ PROGRAM A FELSŐ TAGOZATON

OLVASÓVÁ NEVELŐ PROGRAM A FELSŐ TAGOZATON GÉNIUSZ MŰHELY 13. 13/1. Töltszéki Gyuláné: OLVASÓVÁ NEVELŐ PROGRAM A FELSŐ TAGOZATON 13/2. Banáné Szőke Ilona, Sósné Kádár Marianna: A KOMPLEX MODULRENDSZER A TEHETSÉG FEJLESZTÉSÉRE TÖRÖKSZENTMIKLÓSON

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola. Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola. Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3 2. Helyzetértékelés... 3 2. 1. Személyi feltételek... 4 2.1.1. Szervezeti

Részletesebben

Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján. 1-4. évfolyam

Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján. 1-4. évfolyam HELYI TANTERV ANGOL NYELV 1-4/13. Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján (A plusz egy óra a szabadon tervezhető órakeret terhére lett beépítve.) Óraterv: Évfolyam: 4. Heti óraszám:

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben című pályázat keretében:

A TÁMOP 3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben című pályázat keretében: A TÁMOP 3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben című pályázat keretében: az Egészség - témahét megvalósításának dokumentációja. 2009/2010. tanév Bodajki Általános

Részletesebben

2014/2015. tanév. féléves beszámoló

2014/2015. tanév. féléves beszámoló TELEKI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA és SZAKISKOLA 2014/2015. tanév. féléves beszámoló Készítette: Buzás József mb. igazgató Szirák, 2015. január 26. Tartalom 1 Intézményünk képzési struktúrája a 2014/2015.

Részletesebben

Környezettudatos életre nevelés alsó tagozaton az idegennyelv-oktatás keretében

Környezettudatos életre nevelés alsó tagozaton az idegennyelv-oktatás keretében Környezettudatos életre nevelés alsó tagozaton az idegennyelv-oktatás keretében BENCÉNÉ FEKETE Andrea Kaposvári Egyetem, Pedagógiai Kar, Kaposvár fekete.andrea@ke.hu A környezettudatos életmód Állandó

Részletesebben

KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM

KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM A világ erőforrásai elegendőek ahhoz, hogy kielégítsék mindenki szükségleteit, de nem elegendőek ahhoz, hogy kielégítsék mindenki mohóságát. 1. JÖVŐKÉP Mahatma Gandhi Napjainkban

Részletesebben

Az energiára fordított ENERGIA megtérül!

Az energiára fordított ENERGIA megtérül! Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1. PROJEKT Az energiára fordított ENERGIA megtérül! Megvalósítás helye: Damjanich János Általános Iskola Isaszeg,

Részletesebben

A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA VIII. / 3. Május

A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA VIII. / 3. Május A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA VIII. / 3. Május 2008 Kedves Olvasók! A februárban megjelent számunkban megígértük, hogy a HEFOP 2.1.5. pályázat Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek/tanulók

Részletesebben

1.2 A kompetenciaalapú oktatás helye az iskolában

1.2 A kompetenciaalapú oktatás helye az iskolában 1. Bevezetés: 1.1 Nyelvtanítás célja a NAT alapján A NAT értelmében a középszintű (7 12. évfolyam) idegennyelv-oktatás legfőbb célja a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása,

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva ELSŐ IDEGEN NYELV BEVEZETŐ A jelenleg közoktatásban részt vevő tanulók már az Európai Unió polgáraiként is készülnek felnőtt

Részletesebben

Návay Lajos Általános Iskola

Návay Lajos Általános Iskola 2011/2012-es tanév 1. félévi pedagógiai munka elemzése, értékelése, hatékonyságának vizsgálata I. Általános adatok 1. Belső felújítások, állagmegóvás Épületeinkben a nyár folyamán jelentős felújítás nem

Részletesebben

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben

fókuszban Óvoda és iskola közötti átmenet Válogatás a Tempus Közalapítvány Pályázati Pavilonjának (2010/I) cikkeiből

fókuszban Óvoda és iskola közötti átmenet Válogatás a Tempus Közalapítvány Pályázati Pavilonjának (2010/I) cikkeiből Válogatás a Tempus Közalapítvány Pályázati Pavilonjának (2010/I) cikkeiből fókuszban a z Ó v o d a i n e v e l é s Minden család életében nagy változás, amikor a gyermek elballag az óvodából és átlépi

Részletesebben

Egészséges életmód (mozgás, táplálkozás, napirend)

Egészséges életmód (mozgás, táplálkozás, napirend) TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0162 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Sükösd- Érsekcsanád Közoktatási Intézményfenntartó Társulás közoktatási intézményeiben Egészséges életmód (mozgás, táplálkozás,

Részletesebben

Beszámolómat a következő szempontok alapján állítottam össze:

Beszámolómat a következő szempontok alapján állítottam össze: Beszámoló az SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája, Napközi Otthonos Óvodája 2013/2014. tanévben végzett oktató-nevelő munkájáról Beszámolómat a következő szempontok alapján

Részletesebben

BEVEZETÉS ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA ALSÓ TAGOZAT, 1-4. ÉVFOLYAM

BEVEZETÉS ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA ALSÓ TAGOZAT, 1-4. ÉVFOLYAM BEVEZETÉS ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA ALSÓ TAGOZAT, 1-4. ÉVFOLYAM Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

A Hevesy György Általános Iskola Munkaterve

A Hevesy György Általános Iskola Munkaterve A Hevesy György Általános Iskola Munkaterve a 2010/2011. tanévre Tura, 2010. szeptember Tartalomjegyzék A Hevesy György Általános Iskola éves munkaterve 3 A tantestület 7 Az 1-2. évfolyam munkaközösségének

Részletesebben

NYITRA STREET CULTURAL CENTRE AND ELEMENTARY SCHOOL

NYITRA STREET CULTURAL CENTRE AND ELEMENTARY SCHOOL NYITRA STREET CULTURAL CENTRE AND ELEMENTARY SCHOOL A NYITRA UTCAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAMJA Készült: 2004. Felülvizsgálat és módosítás: 2005. Felülvizsgálat és módosítás:

Részletesebben

A BATTHYÁNY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA 2011/2012 ÉV VÉGI BESZÁMOLÓJA

A BATTHYÁNY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA 2011/2012 ÉV VÉGI BESZÁMOLÓJA A BATTHYÁNY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA 211/212 ÉV VÉGI BESZÁMOLÓJA TARTALOM A...1 BATTHYÁNY ÁLTALÁNOS ISKOLA...1 ÉS SPORTISKOLA...1 211/212 ÉV VÉGI...1 BESZÁMOLÓJA...1 TARTALOM...2 A BATTHYÁNY ÁLTALÁNOS

Részletesebben

TANÉV VÉGI SZAKMAI BESZÁMOLÓ

TANÉV VÉGI SZAKMAI BESZÁMOLÓ TÜKÖRY LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TANÉV VÉGI SZAKMAI BESZÁMOLÓ A 2013/2014-ES TANÉVRE Körösladány 2014. 1 I. BEVEZETÉS, STATISZTIKAI ALAPADATOK A Köznevelési törvény arra kötelezi

Részletesebben

KLEBELSBERG KUNO ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM GYERMEKEK HÁZA ALTERNATÍV ALAPOZÓ PROGRAM

KLEBELSBERG KUNO ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM GYERMEKEK HÁZA ALTERNATÍV ALAPOZÓ PROGRAM KLEBELSBERG KUNO ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM GYERMEKEK HÁZA ALTERNATÍV ALAPOZÓ PROGRAM ja (módosított változat) Budapest, 2013. Tartalom: 1. A GYERMEKEK HÁZA ALTERNATÍV ALAPOZÓ PROGRAM MŰKÖDÉSI HELYZETE...

Részletesebben

Kézikönyv a Hétszínvarázs 2. tankönyvcsalád tanításához

Kézikönyv a Hétszínvarázs 2. tankönyvcsalád tanításához Burai Lászlóné Dr. Faragó Attiláné Nyiri Istvánné Kézikönyv a Hétszínvarázs 2. tankönyvcsalád tanításához BURAI LÁSZLÓNÉ DR. FARAGÓ ATTILÁNÉ NYIRI ISTVÁNNÉ Szerkesztette BENKŐNÉ NYIRŐ JUDIT Kapcsolódó

Részletesebben

KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013

KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalom 1. Az intézmény adatai... 3 2. Helyzetelemzés... 3 3. Küldetésnyilatkozat... 4 4. Jövőkép... 4 5. Értékeink, alapelvek, célok...

Részletesebben

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 4. 2. Az iskolai munka feltételei 16. NEVELÉSI

Részletesebben

Készítette: Kárpáti Piroska HELYI TANTERV

Készítette: Kárpáti Piroska HELYI TANTERV Készítette: Kárpáti Piroska HELYI TANTERV Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 1.1 A választott kerettanterv megnevezése, bemutatása 3 2. A tagintézmény tantárgyi rendszere és óraszámai 4 2.1 A kötelező és választható

Részletesebben

KÖZNEVELÉS. Segítő diákok 2014 FREKOT ERIKA. Pályázati felhívás TESTNEVELÉS ÉS SPORT KIRÁNDULJUNK MAGYARORSZÁGON!

KÖZNEVELÉS. Segítő diákok 2014 FREKOT ERIKA. Pályázati felhívás TESTNEVELÉS ÉS SPORT KIRÁNDULJUNK MAGYARORSZÁGON! Pályázati felhívás Segítő diákok 2014 ÚJ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKTEREMTŐ OKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ HAVILAP Az iskolai közösségi szolgálat bevezetése egy olyan kulcsfontosságú eszköz a felnövekvő generációk nevelésében,

Részletesebben