Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP /1. TÉMAHÉT Tanulás tanulása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1. TÉMAHÉT Tanulás tanulása"

Átírás

1 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP /1. TÉMAHÉT Tanulás tanulása Jeles napok, ünnepek: Állatok világnapja Készült: Damjanich János Általános Iskola Isaszeg október Készítette: Csekéné Valkony Andrea 1

2 Folyamat-szaktanácsadó: Tarján András Szakmai vezető: Koháry Orsolya Bevezetés: A tanulás tanulása A tanulásmódszertan egy módszer a tanulásra, ami használható és működőképes technológiát ad a tanulók kezébe, ami segíti őket abban, hogy hatékonyabban tudjanak tanulni, és ez által meg is értsék az anyagot, amit alkalmazni is tudnak az életben. A tananyag célzott válogatásával célunk útravalót adni a gyerekeknek ahhoz, hogy hozzákezdjenek tanulási szokásaik tudatos alakításához. A legfőbb cél az, hogy az elsajátított technikákat ténylegesen átültessék a gyakorlatba, hogy ezekre a továbbiakban a szaktanárok is építeni tudjanak. Fontosnak tartjuk a tanítás tanulásának bevezetését a tantárgyi órakeretbe, hiszen a tananyagok tartalmának nehezedésével és terjedelmének megnövekedésével nagy feladat elé állítjuk gyermekeinket. Ha megtanítjuk őket a hatékony tanulási technikák alkalmazására, megkönnyítjük az ismeretszerzés és mélyítés folyamatát. Újszerű az iskolákban ez a szemlélet, hiszen fontos, hogy ne csak elvárjuk, hanem meg is tanítsuk gyermekeinknek az önálló tanulást. A gyermekek számára kidolgozott 5 napos témahét célzottan a gondolkodásfejlesztést, lényeglátás, lényegkiemelés készségét, valamint az szövegértés, szövegalkotást, természeti környezethez valóviszonyulást, környezettudatos magatartás, stb.. készségét fejleszti. A 2

3 tanulás tanulása a saját tanulás önállóan és csoportban történő szervezésének és szabályozásának a képességét foglalja magában. Részét képezi a hatékony időbeosztás, a problémamegoldás, az új tudás elsajátításának, feldolgozásának, értékelésének és beépítésének, valamint az új ismeretek és készségek különböző kontextusokban otthon, a munkahelyen, oktatásban és képzésben történő alkalmazásának a képessége. Általánosabban fogalmazva a tanulás tanulása erőteljesen befolyásolja, hogy az egyén mennyire képes saját szakmai pályafutásának irányítására. I. Témahét: Jeles napok, ünnepek: Állatok világnapja A Témahét projekt felelőse: Harmati Piroska, Bagó Beatrix 1. Mi is a Témahét? Témahét, amikor az adott tárgykört a diákok három-öt tanítási napon, esetleg hosszabb időkeretben iskolai és iskolán kívüli helyszíneken, rugalmas időkeretek között, változatos tevékenységtípusok és sokszínű módszertani eszközök segítségével dolgozzák fel. Egy rögzített téma (projekt), amit a hagyományostól eltérően dolgoznak a pedagógusok, a lehető legkomplexebb formában. Lényege: aktivitásra támaszkodó ismeretszerzést tesz lehetővé. 2. Témahét tantárgyi kapcsolódása: 1.b osztály-olvasás, rajz-technika, ének óra, 4.a osztály - magyar nyelv és irodalom, matematika, angol és környezet óra, technika - rajz, 5.a osztály osztályfőnöki, informatika óra. Osztályok más tantárgyi területeken képekben. 3

4 II.Projekt Bevont tanuló osztályok: 1-8. osztályok Az iskola valamennyi tanulóját, tanárát, szülőket bevontuk a projekt sikere érdekében. Külső bevont intézmények: 1. Hétszínvirág Óvoda 2. Isaszegi Gábor Dénes Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközép Iskola Megvalósítás időszaka: szeptember október Előkészítés: / a témahetet megelőző két hétben/ 1. Tervezés, feladat- és tevékenységgyűjtemény összeállítása. 2. Gyűjtőmunkák a családok bevonásával is / képek, kézműves kellékek, zene- és versgyűjtemény/. 3. Szervezési feladatok, kapcsolatfelvétel a külső partnerekkel / Fővárosi Állat- és Növénykert, Hétszínvirág Óvoda, Isaszegi Gábor Dénes Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola, / 4. Megbeszélés a bevont osztályok osztályfőnökeivel, a munka menetéről időbeosztásról. 2.A kompetenciafejlesztés fókuszai: Személyes kompetencia: tevékenységi vágy, kíváncsiság, önismeret, befogadási készség, beleélési képesség, igényesség, finommotorikai készség. Kognitív kompetencia: megfigyelő-, tudásszerző-, rendszerező-, gondolkodási képesség, kommunikációs és tanulási képesség, memóriafejlesztés, reprodukáló képesség. Szociális kompetencia: együttműködés, kooperatív készség, felelősségvállalás, empátia, véleményalkotás, véleménynyilvánítás, kommunikatív képesség, tolerancia. 4

5 3. Fejlesztendő tanulói képességek: 1. Kommunikációs képesség, kooperációs technikák megismerése, alkalmazása 2. Kulturált, igényes beszéd kialakítása 3. Információszerző- és feldolgozó képesség 4. szövegalkotási képesség Munkaformák: 1. kooperatív csoportmunka 2. páros munka 3. frontális munka 4. egyéni munka 4. Érintett műveltségi területek: Felhasznált tanórák 1. magyar nyelv és irodalom 2. technika 3. rajz és vizuális kultúra 4. környezetismeret 5. angol 6. informatika 7. osztályfőnöki III. Projekthét a Damjanich János Általános Iskolában Iskolánk részt vesz a TÁMOP es pályázatban. Napjainkban a közoktatás kiemelt projektje ez a szakmai fejlesztés. Célja a kompetencia alapú oktatás bevezetése és elterjesztése. Iskolában ez az új szemléletű oktatás több területen is bevezetésre kerül. A kötelező és választott területeken túl témahetek, illetve egy három hetet meghaladó projekt is színesíti a 20010/2011-es tanévet. A témahét az állatok világnapja köré szerveződött. Az első témahetet október 4-ig az alsó-felső tagozatos munkaközösségek, és ÖKO szervezte, Jeles napok, ünnepek: Állatok világnapja címmel. 5

6 1.Témahét célja: A közvetlen és tágabb természeti környezethez való viszonyulás fejlesztése; környezettudatos magatartás kialakítása tevékenykedtető, élményszerű, játékos, tapasztalatszerző (látás, hallás, tapintás, mozgásutánzás ) kooperatív munkával. 2. Az innováció újdonságértéke az intézmény életében: A projekt eredetisége abban rejlik, hogy az eddig osztályokon belüli készülődéseket, tevékenységeket kinyitja, iskolaszintűvé teszi. Biztosítja az osztályok és más intézményeink közötti átjárhatóságot a különböző délutáni, szabadidős foglalkozásokon. Ezzel teszi lehetővé, hogy a gyermekek jobban megismerjék egymás munkáját, ezáltal megismerik, ki miben tehetséges. Kapcsolatok fejlődnek, barátságok alakulnak, mélyülnek. Nem csak a gyermekek, hanem a pedagógusok közösségépítő tevékenységére is jó hatással van, hiszen a projekt kidolgozásánál és megvalósításánál minden tanár, ki-ki a maga területén kapcsolódik be. Az Állatok világnapját ünnepeltük rendhagyó módon. Az alsó és felső évfolyamos tanulók integrált tantárgyi keretben, kooperatív tanulási technikák alkalmazásával sajátították el az új ismereteket. Ismeretterjesztő előadásokat hallgattak, az alsó évfolyam ellátogatott a Fővárosi Állat- és Növénykertbe ahol madármegfigyelésen is részt vehettek. Különböző állatokkal ismerkedtek. 6

7 Sokan nem szeretik, ha az állatokat ketrecbe zárják, de ez egy jó helyszín arra, hogy a kicsik megismerkedjenek a vadon élő állatokkal, láthassák őket élőben is, ne csak a képeskönyvekben. Sokféle állatot láttak az alsós tanulók: csimpánz, oroszlán, púpos teve, medve, víziló, többféle majom, strucc, láma, zebra, kecske, póniló, stb. Az állatokkal való ismerkedés jó alkalom arra, hogy előkerüljenek a róluk tanult versek, dalok Képeket készítette: Palaga Sándorné Az első tematikus hét az állatok világnapja köré szerveződött. Az alsó és felső tagozatban egyaránt az életkornak megfelelő, a tananyagba beépíthető és a helyi tantervben és a tanmenetekben is megjelenő feladatokkal hozták közelebb az állatok világát a gyerekekhez a 7

8 pedagógusok. A délelőtti szakmai munkát délutáni programok egészítették ki, melyeken nemcsak a diákok, hanem óvodások, a szülők, családtagok is részt vehettek. A projekthét során készített, és gyűjtött munkákból, felvételekből kiállítási anyagot állítottunk össze, melyet a hét záró rendezvényén, október 4-én mutattunk be az érdeklődőknek. Egy kis ízelítő az óvodások munkáiból: 8

9 IV. Időterv Feldolgozás irányai: Témahét tervezete A témahét lényege, hogy a hét minden tanítási óráján a kiválasztott téma kerül feldolgozásra, az adott tantárgy keretein belül. Ezért a magyarázatok, a feladatok, a tevékenységek az állatokról szóltak. A megvalósításban természetesen azokkal a kollégáikkal vettünk részt, akik elsőben, harmadikban, negyedikben és az ötödik osztályokban tanítanak. Az Állatok órája című projektnapon az iskolában tanító összes kolléga részt vett. A témahét előtt az összes kolléga igazgatónk vezetésével részt vettünk egy értekezleten, amelyen megbeszéltük az előzetes elképzeléseket: A megbeszélésen közösen végiggondoltuk a témahét lebonyolítását. Hozzászóltunk egymás véleményéhez, összegyűjtöttük, hogy milyen eszközökre, anyagokra lesz szükségünk. Az értekezlet végén meghatároztuk a témahét pontos időpontját: szeptember 28-tól október 1-ig tartó hét, majd a következő héten október 4-én: OKTÓBER 4. AZ ÁLLATOK VILÁGNAPJA (projektnap) Időpont: ig / a 2. szünet és a 3. tanítási óra/ Az állatok órája A témahét végén az elkészült munkákból, a tanultakból egy kis bemutatót, kiállítást terveztünk. Támogatást és segítséget az iskolavezetéstől kaptunk. 9

10 1. Forgatókönyv: Előzmény: szeptember b 4. b osztályok: találkozó 8:45-kor az iskola udvarán kor reggeli mind a négy osztálynak. 3. 9:30-kor indulás busszal Budapestre a Fővárosi Állat- és Növénykertbe. 1. nap szeptember 28. kedd Kezdés: az összes bevont tanuló csoporttal. 1. 7:45 Gyülekező az iskola udvarán. 2. 8:00 A témahét megnyitása. (Köszöntő Koháry Orsolya) 3. 9: 00 Magyar nyelv és irodalom óra 4.a 4. 11:00 Informatika óra 5.a 2. nap szeptember 29. szerda 1. 8:00 Környezet-ismeret óra 4.a 2. 9:00 Informatika óra 3.a 3. 9:00 Matematika óra 4.a 3. nap szeptember 30. csütörtök 4. nap október 1. péntek 5. nap október 4. hétfő 1. 10:00 Olvasás óra 1.b 2. 11:00 Énekóra 1.b 1. 9:00 Környezet-ismeret óra 4.a 2. 10:00 Technika- Rajz óra 4.a 3. 11:00 Technika- Rajz óra 1.b 1. 8:00 Angol óra 4.a 2. 9:45-10:45-ig / a 2. szünet és a 3. tanítási óra/ Az állatok órája 1-8.osztályok 3. 12:45 Gyülekező az udvaron csapatokban /Vetélkedő városunk más iskoláival/ 4. 15:45 Gyülekező az udvaron. Verseny eredményeinek kihirdetése, A témahét zárása.. (Köszöntő Koháry Orsolya) 10

11 OKTÓBER 4. AZ ÁLLATOK VILÁGNAPJA 1. projektnap Időpont: ig / a 2. szünet és a 3. tanítási óra/ Az állatok órája címmel Feladat az osztályoknak: 1. Az osztály létszámát 3 csapatra kell osztani az osztályfőnökök segítségével. 2. Ollót, vízfestéket, ragasztót hozni. Csapatok feladatai: csapatnak: A kiadott anyagból, a meghatározott témából, térben egy állatkompozíciót készíteni. 5. a és 5.b- Háziállatok a farmon 6.o A levegő állatai 7. a Balaton állatai 7. b A vizek vízpartok állatai 8. a Alföldek állatvilága 8. b Hegységek állatvilága csapatnak: Egy teremben a kihalt állatokról megnézni egy filmet és a hozzá kapcsolódó kvíz kérdésekre válaszolni csapatnak: Állathangok alapján felismerni az állatokat, majd lerajzolni és jellemezni a meghatározott szempontok szerint. Ebben az órában vendégeink lesznek a Hétszínvirág óvoda nagycsoportosai, akik a 2. szünetben, az iskolarádióban állatos verset fognak nekünk elszavalni. Ezért a 2. szünetben kapcsoljátok be a rádiót! 11

12 Hétszínvirág óvoda nagycsoportosai 12

13 OKTÓBER 4. AZ ÁLLATOK VILÁGNAPJA /1.a, b és 2.b/ 2. projektnap Időpont: ig / a 2. szünet és a 3. tanítási óra/ Az állatok órája címmel Az 1.a a Napraforgó csoporttal az alsós napközis teremben lesz. (018. terem) Az 1.b és 2.b a Jázmin csoporttal a táncteremben (régi 18. terem) Feladat az osztályoknak: Egy kis ajándékkal készülni az óvodásoknak. /állatokkal kapcsolatos/ Állatos vers vagy ének tanulása Eszközök: Ceruza, színes ceruza, ragasztó 1. Puzzle állatokról képek, amelyek szét vannak vágva, és össze kell rakni, majd felragasztani és kiszínezni. 3. Állatokról képrészlet. Melyik állat lehet az? 4. Találós kérdések az állatokról. 5. Állatmontázs különféle állatok testrészeiből egy új állat létrehozása. Feladat, hogy felismerjék az összes állatot, és nevet adjanak a fantázialénynek. Ebben az órában vendégeink lesznek a Hétszínvirág óvoda nagycsoportosai, akik a 2. szünetben, az iskolarádióban állatos verset fognak nekünk elszavalni. Ezért a 2. szünetben kapcsoljátok be a rádiót! 13

14 OKTÓBER 4. AZ ÁLLATOK VILÁGNAPJA / osztály/ 1. projektnap Időpont: ig /a 2. szünet és a 3. tanítási óra Feladatok: Minden osztály a saját termében marad az osztályfőnökével, és ott elvégzi a feladatokat, amelyeket minden osztályfőnök előtte megkap. 1. Puzzle állatokról képek, amelyek szét vannak vágva, és össze kell rakni 2. Állatokról képrészlet. Melyik állat lehet az? 3. Találós kérdések az állatokról. 4. Állatintarzia 5. Komolyzene Saint Saens: Állatok farsangja. 30 másodperces betétek, hogy melyik állatot hallja a hangszerek által életre keltve. Ehhez minden osztályban legyen jól működő magnó! 6. Állatmontázs különféle állatok testrészeiből egy új állat létrehozása. Feladat, hogy felismerjék az összes állatot, és nevet adjanak a fantázialénynek. 7. Szavakban rejtőzködő állatok megtalálása. Ebben az órában vendégeink lesznek a Hétszínvirág óvoda nagycsoportosai, akik a 2. szünetben állatos verset fognak nekünk elszavalni az iskolarádióban. Ezért a 2. szünetben kapcsoljátok be a rádiót! 14

15 Képek a projekt óráról Állatok órája 15

16 16

17 17

18 1. Feltételek: Személyi feltételek: Pedagógusok, tanulók, családtagok, szülők Tárgyi feltételek: Számítógép, projektor, színes papír, olló, ragasztó, vízfesték, nyomtató, filctoll, filcanyag, termények, műanyagpalackok, papírdoboz, zsírkréta, tempera, gyurma. Osztályok más tantárgyi területeken képekben. IKT eszközök használata 18

19 2. A témahét részletes kidolgozása A kompetenciafejlesztés fókuszai: 1. b Olvasás, rajz-technika, ének Tantárgy tananyag Ének Mondóka: Lepke, lepke... Szállj a tenyerembe, Nem szállok, mert fékek, Örülök, hogy élek Fejleszthető Ismeretek, kompetenciák Kommunikációs képesség, Kulturált, igényes beszéd kialakítása, Tevékenységek Hangutánzó gyakorlatok. A mondóka tartalmának megfogalmazása. A mondóka ritmusának és sorvégi szavainak megfigyelése. Kapcsolódás más tantárgyakkal, munkaformák Frontális munka Egyéni munka kooperatív csoportmunka Feltételek eszközök Bábok, képek, képes könyvek kártyák, Ragasztó, olló, hurkapálca, fonal, zsírkréta Olvasás Csoóri Sándor: CSODAKUTYA Rajz-technika Különböző anyagok tulajdonságai, megmunkálása, Személyes élmények megjelenítése, Információszerzőés feldolgozó képesség Beszédkészség fejlesztése Lepke színezése, majd kötözése pálcikára, Ajándék készítése óvodásoknak, Rácsodálkozás a természet szépségeire Frontális munka Egyéni munka kooperatív csoportmunka képes könyvek kártyák, Hurkapálca, fonal, zsírkréta, ragasztó, 19

20 1. b osztály Tapasztalatok: Magyar nyelv és irodalom Csoóri Sándor: Csodakutya Csoóri Sándor: Csodakutya Ha hiszitek, ha nem is, volt egy kutyám nekem is, piros volt az orra, lapulevél nagy füle lelógott a porba. Csoda egy kutya volt: holdsugáron lovagolt, s csillagfejű csikókat terelt udvaromba. Csodálkoztok? Elhiszem. Nem láthatta senki sem. Fénykép sincsen róla. Én is csak egyszer láttam, úgy álmodtam róla. Kompetenciák: Kommunikációs képesség, Kulturált, igényes beszéd kialakítása, Információszerző- és feldolgozó képesség 20

21 A vers tanítói bemutatása, utána beszélgetés a versről (Mi? Mit csinált? Szeretnél-e egy ilyen kutyát? Létezik-e ilyen kutya a valóságban? ) A verstanulás utánamondással versszakonként. Különös figyelemmel a hangsúlyokra, hanglejtésre, helyes ejtésre. Ezzel a feladattal a tanulók befogadó, beleélési, reprodukáló képessége fejlődött. A visszamondással a memóriájuk szintén fejlődött. Kialakul, hogy kulturáltan, igényesen beszéljenek. A verstanulás munkaformája: frontális. Ének Lepke, lepke A mondóka bemutatása, megtanulása szakaszonként. Mikor mindenki tudja a mondókát, a játék megtanítása következik. Párválasztással történik a játék. Ezzel a feladattal a tanulók hallási megfigyelése és hallási reprodukáló képessége fejlődik. A páros játékkal a kooperációs képességük ugyancsak fejlődik. Technika- Rajz Lepke A lepke alaplemez utáni körberajzolása, kivágása, színezése, hurkapálcára hurkolása volt a feladat. A tanulók kooperatív csoport munkában dolgoztak. Előzetes megbeszélés szerint alakultak a csoportok munka szerint: körberajzolás, vágás, színezés, hurkolás. A tanulók finommotorakai képessége fejlődött; együtt kellett dolgozniuk, véleményt kellet mondaniuk a másik tanuló munkájáról, ezzel kommunikatív képességük és türelmük fejlődött. Mészárosné Kocsis Katalin 21

22 1. b osztályosok munka közben: 22

23 A kompetenciafejlesztés fókuszai: 4. a osztály Természetismeret, Matematika, Rajz-technika, Magyar nyelv és irodalom, Angol, Tantárgy tananyag Természetismeret: Erdő állatai A mókus és sün előfordulása, róka, farkas, vaddisznó, küllemi tulajdonságaik. A fán lakó, a rágcsáló, Az erdő szintjei Fejleszthető Ismeretek, kompetenciák Természettudományos komp.: környezeti tényezők vizsgálata, megfigyelések, tulajdonságok vizsgálata, rendezése, természeti környezet megfigyelése, oksági kapcsolatok felismerése. Kommunikációs képesség, Információszerző- és feldolgozó képesség Tevékenységek Beszélgetés, élmények, korábbi ismeretek felelevenítése. Ismeretszerzés szöveg és ábra alapján. Ok-okozati összefüggések felismerése: testfelépítésműködés, élőhelyéletmód.. Kapcsolódás más tantárgyakkal, munkaformák Frontális munka Egyéni munka kooperációs technikák megismerése, alkalmazása, páros munka kooperatív csoportmunka Feltételek eszközök Környezetismeret tankönyv, füzet, képek, Tapasztalatok: Kompetenciák: Természettudományos kompetencia környezeti tényezők vizsgálata, megfigyelések, tulajdonságok vizsgálata, rendezése, természeti környezet megfigyelése, oksági kapcsolatok felismerése. Kommunikációs képesség, Információszerző- és feldolgozó képesség 23

24 Természetismeret óra tapasztalatai: 1. óra Séta az erdőben Csoportmunka: Megfigyelés: Milyen állatokat látsz a különböző szinteken? Figyelj az állatok hangjára! Kompetencia: kíváncsiság felkeltése, Megfigyelő képesség fejlesztése, együttműködés, 2. óra Az erdei séta megbeszélése Frontális munka Kompetencia: memóriafejlesztés Kulturált, igényes beszéd kialakítása Szabad óra: A séta lezárása közös játékkal Játékleírás: Alakítsunk kört! Válasszatok magatok közül egy denevért és egy lepkét. Ők bekötött szemmel álljanak a kör közepére. A denevér két kaviccsal egyet koppint, amire a lepke két koppintással válaszol. Ebből tudja meg a denevér, hogy hol tartózkodik a lepke, és igyekszik elfogni. - Beleélési képesség fejlesztése 1. óra Erdei állatok csoportosítása Előzetes gyűjtőmunka: otthonról különböző erdei állatok képei. Iskolában: 1. Képek csoportosítása fajok szerint Állatok jellemző jegyei 3-os anyag felelevenítése Kompetencia: memória fejlesztése, gondolkodási képesség fejlesztése, információszerző- és feldolgozó képesség fejlesztése 2. Állatok csoportosítása táplálkozásuk szerint, táplálkozási láncok kialakítása. Kompetencia: kíváncsiság felkeltése, Tudásszerző- rendszerező képesség fejlesztése. 24

25 Matematika: Logikai gondolkodás fejlesztése szöveges feladatokon keresztül Szöveges feladatok: 1. Vakond Ili és Vili összesen 120 m föld alatti utat ásott. Ha Ili ásna még 12 m-t, akkor Vili kétszer olyan hosszú utat ásott volna, mint Ili. Hány m hosszú utat ásott Ili és hány m-t ásott Vili? 2. Agancs és Gida, a két őzike 120kg szénát kapott. Ha Agancs 4 kg szénát Gidának adott volna, akkor Agancsnak háromszor annyi szénája maradt volna, mint Gidának. Hány kg szénája volt Agancsnak és Gidának? 3. Három kismalac makkot szedett. Hárman összesen 50 makkot gyűjtöttek. Ha Röfi 1- gyel többet talált volna, Töfi 2-vel kevesebbet, Döfi 3-szor annyit, akkor mindhárman ugyanannyi makkot gyűjtöttek volna. Hány makkot gyűjtött Röfi, Töfi és Döfi? 4. Logikai feladat: Gábornak, Hugónak, Ildikónak és Juditnak van egy-egy állata: egy mókus, egy papagáj, egy cica és egy kutya. Melyik állat melyik gyereké, ha tudjuk, hogy: Gábor állata négylábú Hugó állata nem szőrös Ildikó állata a mókus vagy a cica Judit állata nem a mókus és nem a kutya? Kompetenciafejlesztés: Befogadási készség Gondolkodási képesség Tanulási képesség Véleményalkotás A matematika frontális munka. Rajz, technika Munkaformák: Csoportmunka, 25

26 Páros munka Egyéni munka Előzetes gyűjtőmunka: levél préselése otthon (már egy héttel előtte) Állatok képe Kompetencia: igényesség, finommotorikai készség reprodukáló képesség együttműködés Véleményalkotás az elkészített kompozíciókról, melyik tetszik, miért tetszik? 26

27 Tantárgy tananyag Rajz-technika: Állatok készítése levelekből, Montázs Fejleszthető Ismeretek, kompetenciák Együttműködési képesség kooperációs technikák megismerése, alkalmazása, Tevékenységek Erdei állatok ragasztása falevelekből Rácsodálkozás a természet szépségeire Kapcsolódás más tantárgyakkal, munkaformák Ember és természet kooperatív csoportmunka Feltételek eszközök Olló, ragasztó, rajzlap, gyűjtött falevelek, színes ceruza, zsírkréta Információszerzőés feldolgozó képesség Az állatok szeretetére nevelés Dekoratív célzatú kompozíciók tervezése, kivitelezése Matematika: Csoportosítás, igaz-hamis állítások Mesélj a képről, Számlálás Képről egyszerű szöveges feladatalkotása, megoldása Megfigyelő képesség fejlesztése konkrét tevékenység útján, Koncentráció képesség fejlesztése, Problémamegoldó képesség, kreativitás fejlesztése Válogatás közös és eltérő tulajdonságok alapján Relációk megértése, igazodása rajzzal Egyéni munka Csoport munka Szám és jelkártya készlet, kis(számolő) 27

28 4. a osztályosok munka közben Harmati Ferencné 28

29 4. a Magyar nyelv és irodalom óra: Magyar nyelv és irodalom: Állatmesék Tananyag Tevékenységek Munkaformák Fejlesztendő kompetenciák, ismeretek Kapcsolódás más tantárgyakkal Eszközök Előkészítés Állatmesék feldolgozása Gyűjtőmunka: Benedek Elek állatmesék keresése (Itt járunk irodalomból) A farkas és a róka A vén kutya A nyulacska harangocskája A szamár meg az oroszlán Kacor király Többet ésszel, mint erővel Mesecímek, tartalom röviden - informatika (internet haszn. gépkezelés) Számítógép Könyvek: Benedek Elek Nagy Mesekönyve 1., 2., 3., 4., 5. Füzet Tábla Környezetismeret (állatok tulajdonságai: valós mesebeli) írásvetítő, füzet Állatok tulajdonságai (emberi tulajdonságok) frontális munka lapok 29

30 Állatok vitája: Sajtot oszt a róka (másképp) Csoportbeszámolók Értékelés Beszélgetés az állatokról frontális munka Mondat kiegészítések: (Gyáva, mint a Ravasz, mint a Erős, mint a stb.) egyéni, önálló munka Egy elképzelt konfliktus megoldása Kooperatív csoportm. - az elosztott sajt nem egyforma és a nagyobból nem lehet elvenni Ki kapja a nagyobbat? Miért ő? Szerepkörök kiosztása (csoportmunkához) Bemutatás az osztálynak - Bábozás Csoport és önértékelés bábok Kompetenciafejlesztés: Kommunikációs képesség Kulturált, igényes beszéd kialakítása, Információszerző- és feldolgozó képesség Szövegalkotási képesség 30

31 Élmény, tapasztalat: A tanulók nagyon tetszett az óra vezetése, élvezték az órát. Szívesen végzik a szerepjátékokat, bábozást. Szeretnek szerepelni. Bele tudják élni magukat más helyzetébe, szerepébe. Változatos és mozgásos tevékenységekkel jobban megértik az elsajátítandó ismereteket (pl. állatmesék fő jellemzői). Könnyebben is idézik fel, mivel tevékenységhez kapcsolódik. Értékelés: Ami az óra célja volt azt elértük, megvalósítottuk (állatmesék tanítása). A változatosabb munkaformákkal az órák,, érdekesebbek a gyerekek számára, színesebbek, mozgalmasabbak. Ezért szívesen dolgoznak csoportban, mivel kissé kötetlenebb (lehet beszélni, elmenni a helyéről). A kooperatív csoportmunkát még nem régóta alkalmazzuk, ezért vannak zökkenők. De már változott az előző tanév óta. Munkaformák: 1. kooperatív csoportmunka A kooperatív technikák közül legtöbbet az ezen az órán is előforduló szóforgót és a kerekasztal módszert használjuk. Ezen kívül a páros munkát és a mozaik módszert. Nagyon hasznosnak tartom a témahetet, mert egy adott témát sok oldalról körbejárunk, így jobban rögzülhetnek az ismeretek és a tantárgyak kapcsolatai egymással. Hortobágyi Beatrix 31

32 32

33 33

34 34

35 Az állatok világnapja Angol nyelv óra 4.a osztály Az állatok világnapja téma feldolgozása az idegen nyelv órán a számítástechnika teremben zajlott. A tanulók az állatok különböző fajaival, típusaival ismerkedtek meg angol nyelven. Ehhez interaktív játékok, online feladatlapok nyújtottak segítséget, melyek rendszerezve és színes érdekes képek, s hangok által közvetítették a témához tartozó ismeretanyagot. A látott, hallott és írott információk segítségével a tanulók készségeit változatosan fejlesztve került feldolgozásra az órai anyag. Az állatok világával a tanulók nemcsak valósághűen, de a célnyelv közvetítésével ismerkedhettek meg. Ez a folyamat komplex élményt nyújtva hozta közelebb a tanulókhoz az aktuális témát. Ennek látható és hallható eredményét bizonyította az angol nyelven zajló beszélgetés az állatok élőhelyéről, jellemzőiről. A tanulók a képek és hangok nyújtotta input -ra jól értelmezhető output -tal reagáltak, vagyis a komplex tényezők hatására készségeiket egyesítve alkalmazták az órán elsajátítottakat. Láthatóan örömüket lelték a különböző tevékenységekben, a kért feladatokat szívesen hajtották végre. A kompetenciafejlesztés fókuszai: A személyes kompetenciák majd mindegyikén nagy hangsúly volt az órán. A tevékenységi vágy és a kíváncsiság felébresztése az állatok világa iránt alapvető mozgatója volt a tanórának. Az interaktív feladatok segítették a tanulók beleélési képességének elősegítését. A kognitív kompetenciák mindegyike előtérben állt, hiszen az állatokról szerzett információkat rendszerezték a tanulók, többnyire memorizálták, majd a szóbeli reprodukcióban adták vissza. A szociális kompetenciák fejlesztése a tanulók együttműködésében nyilvánult meg. A páros feladatmegoldásoknál az egymást segítés és a lehetséges megoldások közös megfontolása az empátia és a felelősségvállalás készségét alapozta meg 35

36 Fejlesztendő képességek: Kommunikációs képesség, kooperációs technikák megismerése, alkalmazása: beszélgetés az állatok élőhelyéről Kulturált, igényes beszéd kialakítása Információszerző-és feldolgozó képesség: on-line feladatok az állatok besorolásával kapcsolatosan (vad,házi,vízi ) Szövegalkotási képesség Munkaformák: A tanulók többnyire egyénileg és párban dolgoztak a számítógép használatából kifolyólag, a feladatok nagy részét a hanganyagok és képi feldolgozások végett önállóan végezték. Frontális munkafolyamat keretében a pedagógus által irányított rövid célnyelvi beszélgetésben valósult meg a kommunikációs képesség fejlesztése. Csoportmunkát a tanórán nem alkalmaztunk. Szokolik Melinda 36

37 4.a osztály angol nyelvi órán 37

38 5.a osztályfőnöki óra, tanórán kívüli foglalkozás Az 5.a osztály tanulói az állatok témakört kooperatív tanulási módszerekkel dolgozták fel osztályfőnöki órán és tanítási órákon kívül. A kutató és gyűjtőmunka nem csak az iskolában, hanem iskolán kívül is történt (könyvtárban, erdőben, otthon, interneten, stb.) Kompetenciák: Kompetencia terület: Szociális-, életviteli- és környezeti Kommunikációs képesség, kooperációs technikák megismerése, alkalmazása Kulturált, igényes beszéd kialakítása, Információszerző- és feldolgozó képesség Szövegalkotási képesség Téma: földrészek állatvilága (kép, montázs készítése falevélből gyűjtött képekből) Előzetes feladatok: Csoportok kialakítása (spontán, 3-4 fős) Földrészek kiosztása Gyűjtőmunka: képek, érdekességek (szöveg) Forrás: internet, könyv, könyvtár Az óra menete: Előkészítés: A csoportfoglalkozás előkészítése, teremrendezés Eszközök felmérése (olló, ragasztó, ceruza, zsírkréta, filctoll, színes ceruza, ) Bevezető beszélgetés: A montázs célja, szerepe, részei, feladata Milyen a jó montázs? A munkabeosztás megbeszélése Munkaformák: Kooperatív csoportmunka Páros munka Frontális munka Egyéni munka 38

39 39

40 V. Tanítási órán kívüli szabadidős tevékenységeink: Tanítási órán kívül olyan alternatív szabadidős tevékenységet kínáltunk, amely a gyerekek érdeklődésének megfelelt. Az 1-8. osztályok együtt kreatív foglalkozásokon vehettek részt, természetfilmet nézhettek meg az erdei állatok életéről, az erdők védelméről. A témahét produktumai a plakátok, terményekből állatfigurák, különböző technikákkal készült remekművek, amelyek a héten elvégzett feladatokat tükrözték. Ezeken a plakátokon szerepelnek versek illusztrációval, mese, találós kérdés, közmondás és az erdő állatiról készült, a gyerekek által gyűjtött képek. Emellé még kifüggesztettük a tanulók által behozott, a témához kapcsolódó anyagokat (ismeretterjesztő szövegek, képek, újságok), melyeket a gyerekek, szülők, megtekinthettek tanórai szünetekben és tanórán kívül is. Az állatok világnapját nemcsak az iskolánkban tartottuk meg, hanem részt vettünk településünk alapítványi iskolájának a Gábor Dénes Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Számítástechnikai és Informatikai Szakközépiskola és Szakképző Intézmény által megrendezett programokon is. Iskolánkat mintegy 30 tanuló képviselte. Iskolánk legszebben rajzoló tanulói közül néhányan aszfalt rajzversenyen vettek részt. A téma természetesen az állatok világnapja alkalmából a házi, illetve a vadon élő állatok természetes környezetükben való ábrázolása volt. Rajzolás közben nemcsak az állatkerti, és az otthoni állatokkal kapcsolatos élmények kerültek szóba, de az is, hogy mennyi állatot fenyeget a kipusztulás veszélye. Közben a rajzok is elkészültek. Szerencsére az eső nem áztatta le a remek munkákat, így a zsűri több díjat is oda ítélt tanulóinknak, az alsó és felső tagozatosoknak egyaránt. Az aszfalt rajzverseny mellett sor- és váltóversenyen vettek részt a legsportosabb gyerekek. A vetélkedő egy közös zenés bemelegítéssel kezdődött. A melegítésre nemcsak a versenyzők ráhangolása miatt volt szükség, hanem a hideg időt is elfeledtette egy időre. Először az alsó tagozatosok mérték össze gyorsaságukat, ügyességüket a város másik két általános iskolásainak tanulóival. Majd a nagyobbak, a felső tagozatosok következtek. A feladatok mindegyike természetesen kapcsolódott az állatok világnapjához. Az állatokat utánzó mozgások széles tárhaza vonult fel a feladatok során, a rák- és pókjáráson keresztül egészen a lovacskázásig vagy a kígyóvedlésig. Nagyon sok nevetés kísérte a 40

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT Történetek a kincses erdő állatairól Készült: Forrás Általános Iskola Dávod 2009. október 19-22.

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

HÚSVÉT TÉMAHÉT Beethoven Általános Iskola 1. a osztály Osztályfőnökök: Bosnyákné Gergely Zsuzsanna Nagyné Varga Andrea

HÚSVÉT TÉMAHÉT Beethoven Általános Iskola 1. a osztály Osztályfőnökök: Bosnyákné Gergely Zsuzsanna Nagyné Varga Andrea Beethoven Általános Iskola Martonvásár HÚSVÉT TÉMAHÉT Beethoven Általános Iskola 1. a osztály Osztályfőnökök: Bosnyákné Gergely Zsuzsanna Nagyné Varga Andrea Biró Lili Dömsödi Stella Hoffmann Balázs Hornyák

Részletesebben

Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT. Általános Iskola Vokány 1. osztály

Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT. Általános Iskola Vokány 1. osztály Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT Általános Iskola Vokány 1. osztály A farsangi témahét programja: Osztály: 1. Buzás Tamás, Gartner Anna, Győrfi Attila, Horváth Adrián, Horváth

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

1.számú melléklet. Projektleírás

1.számú melléklet. Projektleírás 1.számú melléklet Projektleírás PROJEKT CÍME CÉLCSOPORT RÉSZTVEVŐK KARÁCSONYI UTAZÁS Felső tagozatos osztályok Az osztályokban tanuló diákok Projektvezető Az osztályokban tanító pedagógusok IDŐTARTAM ÓRAKERET

Részletesebben

Az én családom című témahét beszámolója

Az én családom című témahét beszámolója Az én családom című témahét beszámolója A témahét időpontja: KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS BEVEZETÉSE FELMENŐ RENDSZERBEN 26 - május 05. A témahetet szervező pedagógusok: A témahétbe bevont osztályok: 1-4.

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA - ÖKOISKOLA PROGRAM - Egészségnap. - témanap beszámoló -

KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA - ÖKOISKOLA PROGRAM - Egészségnap. - témanap beszámoló - KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA - ÖKOISKOLA PROGRAM - Egészségnap - témanap beszámoló - "Ha tudsz egy kézmozdulattal másokon segíteni, miért tartod karjaidat béna lustaságban." (Taitosz) időpontja:

Részletesebben

ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS KIFEJEZŐKÉSZSÉG KOMPTETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Klasszikus zene műfaj (8-16.

ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS KIFEJEZŐKÉSZSÉG KOMPTETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Klasszikus zene műfaj (8-16. TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészeti Iskola (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1.

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. SZKA_101_29 Barátaink az állatok Én és a világ A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 298 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tanári

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály

Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály Készítette: Kopasz Márta Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Körmend, Kölcsey u. 12. Felkészülés az órára 1. Meghatároztam

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

A víz szerepe a történelemben

A víz szerepe a történelemben Projektterv A víz szerepe a történelemben Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 7. és 8. évfolyam Készítette: Gerőcsné Berkes Judit Katalin Tiszaújváros, 2015. november 23. A projekt leírása:

Részletesebben

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások Környezetünk védelmében: A környezetbarát az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három oktatási intézményében PIARISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Készítette: Andor Adriána

Készítette: Andor Adriána Témahét: Az ősz termései Készítette: Andor Adriána A Kis Bálint Általános Iskolában hagyomány, hogy ősszel rendezünk egy gyümölcsnapot. Minden évben más-más gyümölcsöt illetve zöldséget választunk ki,

Részletesebben

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM A projekt címe Tisza Motto: Iskolánk: Tisza-parti Általános Iskola a név kötelez Időtartama témahét: 4 nap Célcsoport 5.a, 5.b osztály tanulói 3-3 csoportban Célja Kompetencia

Részletesebben

Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással

Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással Ismeretek, tananyagtartalmak Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület

Részletesebben

A témahét célja. A témahét kapcsolódási területei

A témahét célja. A témahét kapcsolódási területei A témahét célja - Az egészséges életmód területeinek megismertetése a tanulókkal - Egészségünk megőrzésének lehetőségei: egészséges táplálkozás, mozgás, egészségre káros szenvedélyek - Étkezési kultúra

Részletesebben

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23.

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA

Részletesebben

Fejezetek a barokk életmódból és művészetekből

Fejezetek a barokk életmódból és művészetekből TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA - ÖKOISKOLA PROGRAM - Papírgyűjtés. - témanap beszámoló -

KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA - ÖKOISKOLA PROGRAM - Papírgyűjtés. - témanap beszámoló - KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA - ÖKOISKOLA PROGRAM - Papírgyűjtés - témanap beszámoló - Mindig a holnapban reménykedünk, a holnap viszont valószínűleg tőlünk remél egyet-mást. Ernst R. Hauschka A

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS. Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő.

Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS. Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Őrizd szüleid egészségét!- mert A múlton épül fel a jelen

Részletesebben

Három hetet meghaladó projekt lezárása Iskolánk névadójára Benedek Elekre Emlékeztünk

Három hetet meghaladó projekt lezárása Iskolánk névadójára Benedek Elekre Emlékeztünk Három hetet meghaladó projekt lezárása Iskolánk névadójára Benedek Elekre Emlékeztünk 2010/2011 Időtartama:2010.szeptember 20 - október 20-ig BENEDEK ELEK PROJEKT ÖSSZEGZÉSE A három hetet meghaladó projekt

Részletesebben

ANGOL NYELVI PROJEKTHÉT AZ ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN BAJA

ANGOL NYELVI PROJEKTHÉT AZ ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN BAJA CHRISTMAS WEEK ANGOL NYELVI PROJEKTHÉT AZ ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN BAJA 2012. DECEMBER 17-2012. DECEMBER 21. Készítette: Mellár Valéria Ez a témahét az Újvárosi Általános Iskola éves munkatervének

Részletesebben

VILÁGÖRÖKSÉGEINK HETE. a Halmi Telepi Általános Iskolában 2012. október 8-12.

VILÁGÖRÖKSÉGEINK HETE. a Halmi Telepi Általános Iskolában 2012. október 8-12. VILÁGÖRÖKSÉGEINK HETE a Halmi Telepi Általános Iskolában 2012. október 8-12. Rövid történet: Az UNESCO 1972-ben alapított Világörökség Programjának célja az emberiség kulturális és természeti örökségének

Részletesebben

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév)

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév) TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI

Részletesebben

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika 6. osztály - 1 - Étkezés, egészséges táplálkozás Az innováció közvetlen célja táplálkozás témakörének bemutatása különböző tantárgyak bevonásával, minél szélesebb körű megismerése volt. Fejleszteni kívánt

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

PROJEKT. A víz szerepe Dunaföldváron

PROJEKT. A víz szerepe Dunaföldváron D-B-M MONI Beszédes József Általános Iskola Dunaföldvár (felső tagozat) PROJEKT A víz szerepe Dunaföldváron 2010. 03. 22. 2010. 04. 22. Március 22.: a Víz világnapja Víz! Se ízed nincs, se színed, se zamatod,

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012/2013. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, Hévíz, Zrínyi u. 151.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012/2013. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, Hévíz, Zrínyi u. 151. ÉVES BESZÁMOLÓ 2012/2013 INTÉZMÉNY Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, Hévíz, Zrínyi u. 151. IDŐPONT 2013. 08. 31. A tanév végére a csoport létszám 21 fő. SNI: 2 fő Idegen anyanyelvű:1 fő Éves munkánk

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

2016.április 4-8. Bem József Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagintézmény

2016.április 4-8. Bem József Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagintézmény 2016.április 4-8. Bem József Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagintézmény Osztály Téma Projekt jellege Megvalósult projektek száma: 8 Részt vevő pedagógusok száma: 21 Projektbe bevont tanuló száma: 317

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI TÉMAHÉT

KÖRNYEZETVÉDELMI TÉMAHÉT KÖRNYEZETVÉDELMI TÉMAHÉT 2010. MÁJUS 21 28. A környezetvédelmi témahét lezárása, összegzése A tanmenetbe tervezett programokat, tananyagokat, különböző osztályfokon, tantárgyakhoz, az alábbi témakörökben

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat

Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat 4765 Csenger, Ady Endre u. 13-17.Tel.: 44/341-135, Tel./Fax.:341-806 www.csengeriskola.sulinet.hu E-mail:petofi-sandor@csengeriskola.sulinet.hu

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

Bartók Béla életrajz zongora

Bartók Béla életrajz zongora TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Innovációnkban egy olyan projektet szeretnénk bemutatni, amely a nyelvi órákon modulként beiktatható

Részletesebben

KÖZLEKEDJ BIZTONSÁGOSAN! (Témahét tervezet)

KÖZLEKEDJ BIZTONSÁGOSAN! (Témahét tervezet) KÖZLEKEDJ BIZTONSÁGOSAN! (Témahét tervezet) 1. NARRATÍV BEVEZETÉS A témahét címe Közlekedj biztonságosan! Intézmény Felsbüki Nagy Pál Általános Iskola és Vendéglátóipari Szakiskola Bük 2. NARRATÍV BEMUTATÁS

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n.

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n. A projekt címe: Belebújunk maskarába farsang - témahét A projekt fő célja: A farsangi ünnepkör szimbólumainak, az ünnepkör eredetének megismertetése mellett az adott témát a lehető legváltozatosabb szemszögből

Részletesebben

Kétegyháza KOMP-ra száll

Kétegyháza KOMP-ra száll Kétegyháza KOMP-ra száll Fekete Gabriella projektmenedzser Kétegyháza nagyközség Tartalmi-módszertani változás szükségessége Nemzeti alaptanterv Alapdokumentumok OKM Közoktatás-fejlesztési Stratégiája

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

Sport projekt ÚÁMK Általános Iskolája Baja

Sport projekt ÚÁMK Általános Iskolája Baja Újvárosi Általános Művelődési Központ Általános Iskolája Baja Oltványi u. 14. 6500 E-mail: titkarsag@uamk-baja.koznet.hu WEB: http://www.uamk-baja.koznet.hu/ Tel: 79/325-599 Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2015-2016. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 03-09. 30. ökoszakkör szervezése alsó- és felső tagozatos tanulók alsó: Szántóné Seller Szilvia, felső: Bekő László,

Részletesebben

Alsós munkaközösség munkaterve

Alsós munkaközösség munkaterve Alsós munkaközösség munkaterve 2013-2014. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018 A TEHETSÉG Vegyétek észre, ha egy gyermek különleges. Nem azért különleges, mert különb akar lenni, hanem azért, mert nem tud más lenni! (Szabó Magda) A tehetség nem mindig jelentkezik láthatóan, sokszor

Részletesebben

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének!

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! Beküldendő A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 5. osztály Résztvevők száma: 22 fő 9 lány

Részletesebben

Europa entdecken. A moduláris program neve: Felfedezni Európát Idegennyelvi modul Országismeret

Europa entdecken. A moduláris program neve: Felfedezni Európát Idegennyelvi modul Országismeret Europa entdecken A moduláris program neve: Felfedezni Európát Idegennyelvi modul Országismeret A modul megvalósításának helye: Jókai Mór Általános Iskola Budapest A modul megvalósításának időpontja: 2010.

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT A pedagógus neve: Tarné Éder Marianna Műveltségi terület: tanító Tantárgy: magyar irodalom Osztály: 4. b Az óra témája: "Itt élned, halnod kell " történelmi projekt A kalandozások

Részletesebben

TÁMOP / Készítette: Nagyné Réti Ildikó Forgatókönyv és eljárási folyamatleírás intézményi jó gyakorlat átadására.

TÁMOP / Készítette: Nagyné Réti Ildikó Forgatókönyv és eljárási folyamatleírás intézményi jó gyakorlat átadására. Készítette: Forgatókönyv és eljárási folyamatleírás intézményi jó átadására. Intézmény neve: Marcali Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

JÓKAI MÓR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Minőségbiztosítási beszámoló a szülők és a tanulók körében végzett partneri mérésekről

JÓKAI MÓR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Minőségbiztosítási beszámoló a szülők és a tanulók körében végzett partneri mérésekről JÓKAI MÓR ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségbiztosítási beszámoló a szülők és a tanulók körében végzett partneri mérésekről 2009/2010 TARTALOMJEGYZÉK SZÜLŐK... 3 1. A kérdőívek kiosztásának és kitöltésének sikeressége...

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2014-2015. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2014-2015. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 03-09. 15. ökoszakkör szervezése alsó- és felső tagozatos tanulók Szántóné Seller Szilvia, Frák Erika 09. hótól folyamatos

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat?

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat? Jegyzőkönyv Az eljárás azonosítója Az eljárás típusa Az értékelt neve Az értékelt azonosítója Az adatgyűjtés módszere Az adatgyűjtést végző neve Az adatgyűjtést végző oktatási azonosítója Az adatgyűjtés

Részletesebben

Alkossunk, játsszunk együtt!

Alkossunk, játsszunk együtt! SZKB_101_03 Gombamese II. lkossunk, játsszunk együtt! Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 30 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola 2016/2017 1.A pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tantárgyfelosztáshoz Szám Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tantárgyfelosztás

Részletesebben

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14.

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14. TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

Természetismereti munkaközösség munkaterve

Természetismereti munkaközösség munkaterve Természetismereti munkaközösség munkaterve 2013/2014-es tanév Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette: Gyuranecz Károly munkaközösség vezet 1 - Személyi feltételek: -2- A munkaközösség tagjai: Tantárgy:

Részletesebben

PROGRAMTERV. Ismeretanyag Módszerek Eszközök. Magyarázat szemléltetés játék. Magyarázat, szemléltetés, szituációs játék

PROGRAMTERV. Ismeretanyag Módszerek Eszközök. Magyarázat szemléltetés játék. Magyarázat, szemléltetés, szituációs játék PROGRAMTERV Ismeretanyag Módszerek Eszközök 1. Bevezetés, tervismertetés, foglalkozások célja STOP Közlekedj okosan! 1-3. rész Átkelés az úttesten 2. A gyalogos közlekedéssel összefüggő legfontosabb rendőri

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

Legdrágább kincsünk az egészség

Legdrágább kincsünk az egészség Legdrágább kincsünk az egészség Három hetet meghaladó projekt A Lepsényi Fekete István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában 2015. május 7. 2015. május 29. A projekt célja: Az egészséges életmód

Részletesebben

Október 23-hoz kapcsolódó, délutáni szabadidős foglalkozás

Október 23-hoz kapcsolódó, délutáni szabadidős foglalkozás Október 23-hoz kapcsolódó, délutáni szabadidős foglalkozás Ideje: október 22-én délután Kezdés: 13.30 Zárás: 15.30 Az ünnepi műsor a zárást követően lesz. (Felelősök a 8. osztályosok) Felső tagozatosoknak

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016-2017. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 05-09. 30. ökoszakkör szervezése alsó- és alsó: Szántóné Seller Szilvia, felső: Bekő László, Frák Erika 09.01 Felhívás

Részletesebben

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM szka102_27 É N É S A V I L Á G Séta a vízparton Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM 300 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák Tanári MODULVÁZLAT

Részletesebben

XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP / STORYLINE KERETTÖRTÉNET

XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP / STORYLINE KERETTÖRTÉNET XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 STORYLINE KERETTÖRTÉNET STORYLINE METHODE, KERETTÖRTÉNET MÓDSZER: Élményalapú, felfedeztető tanítási forma FORRÁSA,

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

A témahét megnevezése: Mindennapi élet az ókori Hellászban

A témahét megnevezése: Mindennapi élet az ókori Hellászban TÉMAHÉT A témahét megnevezése: Mindennapi élet az ókori Hellászban Feldolgozott téma: A demokrácia működése Athénban Az ókori görögök életmódja: öltözködés, étkezés, oktatás, zene, sport és gyermekjátékok.

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév Készítette: Bádonyiné Olasz Erzsébet Börcsökné Csontos Tünde Ökoiskolai munkacsoport: Tagjai: Alsós osztályfőnöki mk: Felsős osztályfőnöki mk.: Alsós humán mk.: Felsős

Részletesebben

HEFOP/2005/ Felkészítés a kompetencia alapú. HEFOP/2006/2.1.5B Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése

HEFOP/2005/ Felkészítés a kompetencia alapú. HEFOP/2006/2.1.5B Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése HEFOP/2005/3.1.3. Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra HEFOP/2006/2.1.5B Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra HEFOP-3.1.3 A program megvalósítása

Részletesebben

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR Tanulók: 17+1 osztály. 353+11 fő Pedagógusok: 32 álláshely Épület: 1977-ben épült, felújítva: 2003-ban és 2007-ben PROGRAMJAINK: 1. FURULYAOKTATÁS BAKÓ TIBORNÉ 2. ALSÓ TAGOZATOS KÉZMŰVES

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜNK ÉRTÉK (a témahét tervezete)

AZ EGÉSZSÉGÜNK ÉRTÉK (a témahét tervezete) AZ EGÉSZSÉGÜNK ÉRTÉK (a témahét tervezete) Készítették: Baánné Gruber Irén, Boros Rudolfné, Horváthné Pados Teréz, Ladányiné Karádi Róza, Molnár Edina, Varsányiné Horváth Erika A témahét célja: - A gyermek

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

FARSANG a Szent Bazil Oktatási Központ Általános Iskolai Tagintézményében

FARSANG a Szent Bazil Oktatási Központ Általános Iskolai Tagintézményében KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS, EGYENLŐ HOZZÁFÉRÉS - INNOVATÍVINTÉZMÉNYEKBEN FARSANG a Szent Bazil Oktatási Központ Általános Iskolai Tagintézményében A témahét címe: Itt a Farsang Megvalósításának helye: Szent

Részletesebben

Adventi ünnepkör alsó tagozatban

Adventi ünnepkör alsó tagozatban JÓ GYAKORLAT Adventi ünnepkör alsó tagozatban 1 Bevezetés Minden ember számára az egyik legszebb ünnep a karácsonyvárás. Lelki megtisztulással, izgalommal, örömteli készülődéssel telik ez az időszak a

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása RAJZ TANTÁRGY 1. óra : Az európai népviseletek bemutatása A MODUL CÉLJA Az óra célja : Az egyes népviseletek jellegzetességeinek kiemelése, vizsgálatuk különböző szempontokból. Ruhadarabok funkciója az

Részletesebben

É N É S A V I L Á G. Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5.

É N É S A V I L Á G. Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. szka105_26 É N É S A V I L Á G Élet a Földön Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. ÉVFOLYAM 356 Szociális, életviteli és környezeti

Részletesebben

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BUDAPEST XXIII. KERÜLETI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYÖNGYHALÁSZOK - TEHETSÉGPONT Cím: 1237 Budapest, Soroksár-Újtelep Nyír u. 22. Tel.: 283-13-82 E-mail: fiai@feketei-bpny.sulinet.hu

Részletesebben

Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ. 4352 Mérk Béke utca 19. Tel/fax: 44/554-044. E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3.1.4.

Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ. 4352 Mérk Béke utca 19. Tel/fax: 44/554-044. E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3.1.4. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ 4352 Mérk Béke utca 9. Tel/fax: 44/554-044 E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3..4./08/2-2009-027 Tisztelt Érdeklődőink! Szeretnénk rövid tájékoztatást adni iskolánk

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI PEDAGÓGIAI HETEK 2014. Nincsen út járatlan és nincs az a cél, amelyhez ne vezetne ösvény. (Boncza Berta)

BÁCS-KISKUN MEGYEI PEDAGÓGIAI HETEK 2014. Nincsen út járatlan és nincs az a cél, amelyhez ne vezetne ösvény. (Boncza Berta) BÁCS-KISKUN MEGYEI PEDAGÓGIAI HETEK 2014. Nincsen út járatlan és nincs az a cél, amelyhez ne vezetne ösvény. (Boncza Berta) 1 Tartalom Bácsalmás Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás Óvodája és Egységes

Részletesebben

A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya.

A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya. Téma: Téli ünnepkör, népszokások A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya. A projekt időtartama: 4 hét (nov. 30. dec. 22.) A projekt résztvevői:

Részletesebben

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők!

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők! Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. /: (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu OM: 032351 Előzetes információk a beiratkozásról

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés bevezetése Hévíz közoktatási-nevelési intézményeiben projekt ÉVES BESZÁMOLÓ

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés bevezetése Hévíz közoktatási-nevelési intézményeiben projekt ÉVES BESZÁMOLÓ ÉVES BESZÁMOLÓ INTÉZMÉNY Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, Hévíz, Sugár u. 7. - székhely intézmény IDŐPONT 2012. 08. 31. A pályázatban résztvevő óvodai csoport ebben a nevelési évben is beépítette

Részletesebben

MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN. 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit

MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN. 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul: TESTRÉSZEINK 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben