25. TÉMANAP, TÉMAHÉT (4 írás)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "25. TÉMANAP, TÉMAHÉT (4 írás)"

Átírás

1 25. TÉMANAP, TÉMAHÉT (4 írás) Bilku Rolandné: Témanap, témahét A témanap vagy témahét szó jelentése benne van magában az elnevezésben. Adott napon (vagy héten) az iskola (vagy legalábbis bizonyos korcsoportok) minden tagja ugyanazzal a témával foglalkozik. Bár nagy különbség van jellegében, hangulatában, de főleg szervezésében egy témanap és egy akár teljes hetet kitöltő témahét között, abban megegyeznek, hogy a lényegük a következő: az iskola pedagógiai programjában rögzítetten szerepel egy vagy több (projekt) téma, amit a pedagógusok a hagyományostól eltérő formában dolgoznak fel, a lehető legkomplexebb módon. Úgy, hogy az a résztvevő gyermekeknek is jó kedvet és sikerélményt adjon. Ez a projektpedagógia segítségével lehetséges. A projektoktatás sem nem módszer, sem nem reformpedagógiai irányzat. Egy tanulási-tanítási stratégia.... Nem a megtanítandó tananyagot helyezi a nevelés középpontjába, hanem a lehetőségekkel és korlátokkal rendelkező individuumot. Az oktatás fő mozgatórugója nem a tanítás, hanem az aktivitásra támaszkodó tanulás. (Hegedűs Gábor) A projektpedagógia lényege, hogy nem a tényszerű ismeretekre, hanem az ismeretek megszerzésének folyamatára, a kivitelezés módjára helyezi a hangsúlyt úgy, hogy a téma a tanulók által kiválasztott és elfogadott legyen és a megoldása csoportban történjék, megszüntetve a hagyományos osztály és tanórai kereteket. A projekt-keretek közötti tanulásban így témanap vagy témahét alkalmával is megszűnik a verbális képességek fölénye. A pontos megfigyelés, a jó szervezés, a választott megközelítési mód szellemessége és eredetisége, a kreativitás, a pontos kivitelezés mind-mind egyenrangú és egyenértékű tényező lesz. Ahhoz, hogy a cselekvés sikeres legyen, számos ismeret megszerzésére, elrendezésére és feldolgozására van szükség. A hagyományos ismeretcentrikus tanulásszervezéssel ellentétben nincsenek készen kapott igazságok. A problémák konkrét és egyedi voltából következik, hogy azokat nem elvont szinten közelítik meg, hanem reális és valóságos választ kísérelnek meg adni egy-egy igazi kihívásra. (Lehoczky János) A projekt vezérlése folyamattervezést kíván tanártól és csoporttól egyaránt. A csoport olyan momentum köré szervezi munkáját, melynek megvalósításában minden tagnak van valami érdekeltsége. A közös alkotás erősíti az egyűvé tartozás élményét. A siker a kollektivitástól, felelős együttműködéstől függ. Ezért a folyamatos érdekérvényesítés, konfliktuskezelés is része a projektpedagógiának. A tanár a projektben dolgozó csoportot nem hagyja magára, ugyanakkor irányító szerepe az együttműködés mozzanataiban szinte észrevétlenül van jelen, feloldódik a közös tervezés, cselekvés és értékelés mozzanataiban. Az is feladata, hogy a munka megfelelő fázisaiban beiktasson visszajelző, visszacsatoló szakaszt. A csoport tagjai nincsenek versenyhelyzetben, az együttműködésen van a hangsúly (bár a csoportok közt lehet versengés). A projekt feldolgozása az alábbi jól elkülöníthető szakaszokból áll. témaválasztás

2 tervkészítés a feldolgozáshoz adatgyűjtés a téma feldolgozása a produktum összeállítása bemutatható formában a produktum bemutatása a projekt értékelése a zárást követő feladatok elvégzése, következtetések megfogalmazása Az út megtervezése, végigjárása közben a tanulók folyamatosan szembesülnek saját képességeikkel. A tanítási projekt egyszerre komoly és játékosan könnyed. A projektpedagógiában éppen ezért ugyanezekkel a tulajdonságokkal bíró céltudatos, de nyitott pedagógus képes irányítani. A témanap, témahét (vagyis egy projekt feldolgozása) akkor eredményes, ha abban az iskola (évfolyam) minden tanulója és tanára tevékenyen részt vesz. A témahétnek (témanapnak) valóban mindig egyetlen központi témája legyen. Ez lehet valamely általánosabb fogalom (pl. energia, kölcsönhatás, ritmus, víz, tűz, szimmetria stb.), de kötődhet helyi, naptári aktualitáshoz is (pl. Állatok világnapja, Madarak és fák napja, az iskola névadójának ünnepe stb.). Egyensúlyban kell tartani a tevékenységek rendjében és tartalmában a tervezettséget és a lelkes spontaneitást. A diákok aktív részvétele az ötlet (téma) kitalálásától a hét lezárásáig nélkülözhetetlen. Kezdeti nehézségeket okozhat, hogy nem minden kolléga innovatív szemléletű, s probléma lehet az elmaradt tanórák pótlása is. Ez utóbbi azonban tárgytalanná válik, ha a tervezett témanapok (témahét) megtartása már az iskola pedagógiai programjában is szerepel, s az éves tanmenetekben is rögzítjük az időpontját. A projektpedagógia beépülése a mindennapi iskolai gyakorlatba nem könnyű és gyors folyamat, de a pozitív visszajelzések alapján mégis azt tanácsoljuk az érdeklődőknek, hogy feltétlenül ismerkedjenek meg vele és próbálják ki. Érdemes. 2 A témanap, témahét várható pedagógiai eredményei: Kialakul és növekszik a munka során a személyes érintettségből adódó motiváltság. Kölcsönösen pozitív irányba változik a diák-tanár viszony. Növekszik az önbizalom, magabiztosság, amely újabb cselekvésre ösztönöz. Csökkennek a magatartási anomáliák. Fejlődik a cselekvő- és szervezőképesség és az önálló ismeretszerzés képessége. Az azonos cél elérésének tudata biztosítja a magas fokú szocializációt. A csoportmunkák során erősödik az egymásra figyelés, az esetleg periférián lévő tanulók is bekapcsolódhatnak a közös tevékenységbe. A megvalósítás lépései Előkészítés: Tájékozódás a szakirodalomban Aktív mag létrehozása a tantestületben

3 Iskolavezetés, szülők, diákok tájékoztatása Részvétel konferenciákon, külső előadók felkérése a tantestület megnyerése céljából. Helyi koncepció kidolgozása, majd megvalósítása néhány vállalkozó kolléga segítségével a tanulók megnyerése céljából. A tapasztalatok ismertetése a tantestülettel, szülők közösségével. A szülői közösség támogatásának megnyerése. Javaslattétel a pedagógiai program módosítására. Szakmai munkaközösségek összehangolt munkájával a témahét beépítése az éves tanmenetekbe. Osztályfőnöki teendők: Témakiválasztás irányítása Csoportalakítás segítése Célok megfogalmazásában való segítségnyújtás Időrendi tervezés az egyes lépések meghatározása háttér irányítással A csoport munkamódszerének meghatározása megbeszéléssel Szükséges eszközök biztosítása a csoport igényei szerint A dokumentálás módjának listázása a csoport igényei szerint, tanácsadás Bejelentkező levelek megküldése, telefonok elintézése, a csoporttal való kapcsolattartás módjának meghatározása. A bemutató helyének, idejének biztosítása Heti adminisztráció elvégzése A zárást követő feladatok elvégzésének irányítása Szaktanári teendők: Téma és igény szerinti tanácsadás Irodalomjegyzék biztosítása Igény szerinti segítség a prezentációk, dokumentációk elkészítéséhez 3 Utómunkálatok: Ha szükséges, köszönő levelek elküldése az iskolavezetés nevében az osztályfőnök által. Az arra érdemes tapasztalatok közzététele a helyi sajtóban, iskolarádióban, iskolaújságban. Két hét múltán, (ha készült ilyen) a kiállítás lebontása. Osztályfőnöki értékelés, a tapasztalatok összegzése. Témahét egy veszprémi általános iskolában Minthogy a 3 6. évfolyamos tanulóink május utolsó hetében erdei iskolában vannak, célszerű volt ugyanerre az időpontra rögzíteni a évfolyamos osztályok számára a témahét eseményeit. Ennek lényeges sajátsága a tanulói önkéntesség, tanulói aktivitás. A témánk minden évben Veszprém. Az, hogy a város életének mely részterületét kívánják feldolgozni, már a csoport döntésén alapszik. Célunk, hogy tanulóink jobban megismerjék városunk életét, bepillanthassanak intézményeink, termelő üzemeink életébe, megismerhessék kulturális életének, környezetvédelmi tevékenységének, egészségügyi szolgáltatásának stb. hátterét. Kialakuljon a megfelelő öltözködési, viselkedési kultúrájuk, fejlődjön kommunikációs készségük. Tudjanak önállóan tájékozódni, közlekedni. Megfelelően használják az anyaggyűjtéshez szükséges technikai eszközöket, fejlődjön lokálpatrióta szemléletük.

4 4 A témahét programja A napok rendje értelemszerűen függvénye a témanapok hosszának és a választott témának. Jelen témahét menetrendje ahhoz igazodik, hogy a téma a lakóhely megismerése nap Intézmények, helyszínek látogatása. Interjúkészítés, anyaggyűjtés osztályfőnöki háttér-segítséggel és ellenőrzéssel 12:00 13:00 Élménybeszámolók, anyagrendezés 4. nap 8:00 12:00 Az információs anyag végleges formába öntése. (Beszámolók, sajtóanyag, prezentációk) 5. nap 8:00 12:00 Bemutatás évfolyam vagy iskolagyűlés keretében, melyen részt vesz az iskolavezetés, szaktanárok, meghívott vendégek, SZM képviselet, stb. Értékelés. Elérhetőségeink: Deák Ferenc Általános Iskola 8200 Veszprém, Aradi vértanúk útja 2. veszprem.deak.hu telefon/fax: 88/

5 5 Czeczon Zsoltné: Egészségnap a Derkovits Gyula Általános Iskolában A projekt helyszíne A Derkovits Gyula Általános Iskola a Bp. VI. kerület legszebb részén a Városligeti fasorban helyezkedik el. Iskolánkban az elmúlt évek során sikerült olyan környezetet létrehozni, melybe szívesen érkeznek, és otthonosan érzik magukat egész nap a gyerekek. Ez a barátságos, meleghangulatú környezet jelentős hatást gyakorol a gyerekek személyiségének formálódására, egészséges fejlődésére. Tanulóink szívesen részt vesznek épületeink szépítésében, színes faliújságok, tablók készítésében. Folyosóinkon, alagsorunkban folyamatosan kiállítjuk színvonalas alkotásaikat, (fotók, festmények, egyéb képzőművészeti alkotások) melyek iskolánk ökoszemléletét tükrözik. Iskolánk kertjét folyamatosan fejlesztjük. Örökzöldeket, cserjéket, egynyári és évelő növényeket ültetünk, melyeket a gyerekek bevonásával gondozunk. Az idei tanévben fűszer- és gyógynövénykertet alakítottunk ki. Udvarunk alkalmas a közös játékokra, meghitt beszélgetésekre, jó idő esetén a szabadban tartott tanítási órákra. (Padok, asztalok, homokozó, sportpálya, fa játszótér). A szabadtéri burkolt felületek gondozottak, pormentesek. Az iskolakert mentes az allergén növényektől. Megvalósul a szelektív hulladékgyűjtés, ehhez megfelelő gyűjtőedényeink vannak. A veszélyes hulladékok gyűjtése és elhelyezése a helyi hatóság rendelkezése alapján történik. Folyamatos, egész éven át tartó papírgyűjtési akciót szerveztünk. (Ments meg egy fát! program keretén belül.) Intézményünkben több mint egy évtizede minden évben megrendezésre kerül az iskolai sportnap, melyet mindig június első szombatján tartunk meg. Ez azért fontos számunkra, mert tanulóink családjukkal és tanáraikkal együtt élvezhetik a sport, a mozgás és a játék örömét. Az elmúlt néhány évben kézműves foglalkozásokkal tettük színesebbé ezt a napot. A programok között friss gyümölccsel, zöldséggel, müzlivel, ásványvízzel szoktuk kínálni a résztvevőket, ezzel is a korszerű táplálkozást szeretnénk népszerűsíteni. Célunk, hogy a szülők gyerekeikkel együtt tartalmas, közös élményeket éljenek át az iskolán belül, melyekkel alternatívákat mutatunk az egészséges, mozgásban gazdag életmódra. Az Egészségnap Előkészítési szakasz A pályázat ismertetése munkaértekezlet keretében. Felelősök választása a programok sikeres kivitelezése érdekében. A programok részletes kidolgozása ütemterv szerint. Forgatókönyv készítése az Egészségnap megvalósításához. A rendelkezésünkre álló anyagi feltételek feladatonkénti elosztása. A programokhoz szükséges tárgyi feltételek megteremtése. Megvalósítás Az Egészségnapot megelőző feladatok, tevékenységek a tanév során. Az egészséges életmóddal, a betegségek megelőzésével kapcsolatos közmondások, szólások gyűjtése, illusztrálása, tablókészítés. Figyelemfelkeltő plakátok készítése egészségmegőrzésre, betegségek megelőzésére.

6 Étrendpiramis készítése. Rajzpályázat: Mit egyek, hogy egészséges legyek? Szakértők felkérése adott témával kapcsolatban kisebb előadások megtartására korcsoportoknak megfelelően. Önismeret fejlesztő interaktív foglalkozások rendezése. Szerepjátékok a személyes higiénéről. Öröm bánat térkép készíttetése az iskoláról tanulócsoportonként. 6 Az Egészségnap lebonyolítása A helyszínek előkészítése. Zenés bemelegítő torna a sportpályán. Az iskola dolgozói és a vállalkozó kedvű szülők által készített ízletes, egészséges reggeli falatok kínálása. Programkínálat ismertetése: sorversenyek; ügyességi feladatok a mindennapi életből vett eszközökkel; kosárlabda-, röplabda-, focimérkőzések; ismerkedés az íjászattal; általános egészség állapot felmérés; ötletbörze (tudatos vásárlásra ösztönzés, természetes alapanyagú tisztítószerek, kozmetikumok bemutatása) reform konyha bemutató; zöldég-, gyümölcsállatok készítése; hagyományőrző kézműves foglalkozás; láthatatlan világ bemutatása (hogyan lát egy vak gyerek?); interaktív vetélkedők az előkészítő szakaszban megszerzett ismeretek alapján. A nap értékelése: A nap folyamán megszerzett zsetonok beváltása ajándékokra, a résztvevő családoknak emléklap átadása. A legtöbb zsetont összegyűjtött családok különdíjat kapnak. A mérkőzések eredményeinek kihirdetése, díjazása. Befejező szakasz Diagram készítése az egészség állapot felmérés alapján. A láthatatlan világ élményeinek megjelenítése rajzban, fogalmazásban és drámaórán. Hangulatfelmérés a családok körében. Pár hónap múlva kérdőív közreadása, hogy történtek-e pozitív változások a családok életvitelében? Művészeti kiállítás rendezése (rajz, fotó, kézműves alkotások). Iskolai öröm-bánat térkép készítése a csoportok által leadottak alapján. Pozitív változtatások az iskola életében és környezetében az öröm-bánat térkép tapasztalatait figyelembe véve. Beszámoló készítése, ismertetése munkaértekezleten. Elszámolás a pályázaton nyert pénzzel. Költségvetés Fénymásolópapírok Kartonok Fotópapír Lamináló fólia Zsírkréta, filctoll, színes ceruza Festékek, ecsetek Ollók, ragasztók Kézműves alapanyagok: agyag, bőrszíjak, kukoricacsuhé, rafia Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

7 7 Élelmiszerek: zöldségfélék, gyümölcsök, müzli, ásványvíz, teljes kiőrlésű pékáru, tejtermékek, baromfi felvágott, Flora margarin Ft Ajándékok, díjak Ft Összesen: Ft Ebből támogatásként igényelt összeg Ft, önrész Ft.

8 8 Szilvágyi Judit: Öröm bánat térkép az iskola épületéről A jövőben az a jó,hogy nem egyszerre, hanem naponként érkezik. (Abraham Lincoln) BEVEZETÉS Néhány gondolat: Amikor 14 évvel ezelőtt ebbe a belvárosi iskolába jöttem, először egy dal jutott eszembe: Van a Bajza utca sarkán egy kis palota Miközben ezt dúdolgattam, egyre közelebb értem leendő munkahelyem épületéhez, mely lassan már a második otthonommá vált. Megcsodáltam kívülről, belülről és arra gondoltam: ilyen egy igazi iskola. Méretei, díszítése, még a levegője is tekintélyt parancsoló, a tudás titkait rejtő, de nem elrejtő, hanem átadó. Egyedül a zöld növényeket hiányoltam a csupa beton udvaron. Azóta sokféle felújításon, változtatáson ment keresztül ez az épület, mely 90 éve nyitotta meg először kapuit. 50 éve pedig még a zene is betölti vén falait. Céljaim rövid és hosszú távon Szeretném, ha kisdiákjaim is második otthonuknak tekintenék ezt az épületet és nem csak azért, mert napjaik nagyobb részét itt töltik. Szeressék, díszítsék, vigyázzanak az értékeire. Épüljön be a mindennapjaikba ez a szemlélet. Mi vagyunk a KIPP-KOPP CSAPAT : ez a nevünk és a 14 évvel ezelőtt írt indulónk és jelünk; mely hagyományként 4 évente továbbszáll az új osztályomra. Fontos, hogy szüleiket is bevonjuk ezekbe a tevékenységekbe. Rövid távú célom: Először csak a saját osztályomban próbálkoznék vele. A tanév végén bemutatnák egy tabló formájában a gyerekek munkáját a szülőknek. Várnánk a véleményüket és javaslataikat, hogy ők miben tudnának segíteni a változtatásokban. Hosszú távú célom: Az év végi beszámolómban megemlíteném ezt a tevékenységünket az iskola-vezetőség felé. Kérném, hogy amennyiben elnyerte a tetszésüket, bemutathassam a tantestületnek is. Helyzetelemzés: Mint említettem, az épület igen régi, bár sokféle átalakításon esett át. Ezek a mai élet igényeihez alkalmazkodtak. A közös helységek dekorációját a gyerekekkel közösen végezzük, de a tantermek képe is inkább a felnőttek koncepcióit tükrözik. Ezért gondoltam: mi lenne, ha a gyerekek véleményét is kikérnénk ebben a témában is. Készítenének egy ÖRÖM-BÁNAT TÉRKÉP-et az iskola épületéről. Nekem is újdonság volt, amikor erről hallottam és nagyon megtetszett az ötlet. Ilyen módon még nem kérdeztük őket.

9 Gyakorlati megközelítés Főbb területek Célok meghatározása Célcsoport meghatározása A projekt tartalma Hol és mikor? Logisztika és finanszírozás Partnerek A feladatok eszközei Értékelés 9 A kérdésekre adott válaszok Rövid és hosszú távú cél: a gyerekek véleményét figyelembe véve a saját munkájuk felhasználásával az iskola épületének zöldítése. Osztály tanulói, szülők, iskolavezetőség, tantestület Téma: iskolazöldítés Módszer: tanulói tevékenységen van a hangsúly. Tevékenység: csoportmunka Az iskola épületén belül, május-június. 5 alkalmat vesz igénybe, kb. 45 perces időkerettel, mely igény szerint változhat. E tanév május közepétől a tanév végéig; illetve folytatódna a következő tanév szeptemberében. Anyag-és eszközszükséglet; nem igényel finanszírozást, mert a meglévő taneszközöket használjuk fel. Ebben a tanévben a napközis kolléga, aki egyben a technika-rajz tantárgyakat is tanítja; a következő tanévben a szülők és az iskolavezetőség. A meglévő eszközöket használjuk: rajztábla, rajzlap, színes ceruzák, ragasztó, tolltartó Két fórumon értékelném a projektet: - szülők felé (a tanév végén meghirdetett rendkívüli szülői értekezleten) - iskolavezetőség felé (az év végi beszámolóban) Szervezés Ütemterv Projekt ismertetése, ráhangolás Csoportok kialakítása, felelősök kijelölése, feladatuk ismertetése (felelősi tisztségek kiosztása már a kialakult csoportokon belül, önállóan történik) Játék: akasztófa: öröm, bánat; majd ezek értelmezése; a projekt ismertetése 1. felelősök: 2 írnok 1 időfelelős csapatkapitány (irányító) 2. 5 x 4 fős csapatok (spontán szerveződéssel)

10 Határidők meghatározása, kiírása jól látható helyre Program lépései 10 ismertetés, ráhangolás 1. nap (szerda) csoportok kialakítása 1. nap (szerda) adatgyűjtés 2. nap (csütörtök) Beszámolók 2. nap (csütörtök) tervek, javaslatok 3. nap (péntek) tabló elkészítése technika-rajz órán és szükség esetén a napközi idejében 4. nap (kedd és a hét többi du.) Folytatás: szülőknek való kb. 5 x x 45 és még a napközi szabad idejében (szükség esetén) Kb bemutatás helyszínek meghatározása helyszínek sorsolása vagy választása (gyerekek dönthetik el) eszközök kiosztása a munka során adódható fegyelmi problémák megbeszélése adatgyűjtés beérkezés után a munkák begyűjtése beszámolók másnap: javaslatok, tervek tabló készítése: öröm, bánat, javaslatok értékelés szülői fórum beszámoló a vezetőségnek A program megvalósítása 1. Ismertetés, ráhangolás: Fontos, hogy a gyerekek érezzék: számít az ő véleményük is. Így jobban fognak vigyázni a meglévő és az általuk létrehozott értékekre. Hiszem, hogy ezzel a környezeti nevelés és fenntarthatóság érdekében előbbre lépek az oktató-nevelő munkámban is. Nagyon szeretik a saját gyerekkoromban is kedvelt akasztófa - játékot. Ezzel sokféle területen fejlődnek, tágíthatják ismereteiket. Hiszen a szómagyarázatokat is egymástól várják vagy kezükbe vehetik az értelmező kéziszótárt. Bátrabban szólal meg a csendesebb, visszahúzódó gyermek is. 2. Felelősök feladatai és ezek felosztása: Miután ismertetem a felelősök konkrét feladatait, úgy gondolom, hogy tudatosabban fogják kialakítani a saját 4 fős csapataikat és azon belül már könnyebben osztják el a tisztségeket is.

11 11 3. Csoportok kialakítása: Lehetőség szerint hagyom, hogy ők alakíthassák ki a csapatokat. Hatékonyabbnak tartom az elvégzendő munka, összetartás, tolerancia, stb. szempontjából. 4. Határidők: Ezeket én határozom meg és szükség esetén természetesen lehet módosítani, amennyiben lehetőség van rá. Mivel a rajz-technika tantárgyak kivételével mindent én tanítok, így könnyebben átszervezhetem ezen a héten a tanórák rendjét. Az ütemtervet kinyomtatva kitesszük az egyik táblára, melyet ők is jól látnak. Kipipálhatják rajta az elvégzett teendőket, jelölhetik az időbeli elcsúszásokat, hogy tudjunk rajta változtatni. (pl. a tabló elkészítésénél, mert akkor kevesebb leckét adok azokra a napokra. Ezt amúgy is elveim közé tartom mióta tanítok: figyelembe kell venni a házi feladatok adásánál a gyerekek aznapi terhelését: pl. reggel úsztak, 6 órájuk volt, front van, egyéb okok miatt fáradtabbak, stb. Így még inkább magukénak érezhetik az egész munkafolyamatot. Ösztönzően hat rájuk az elvégzett munka öröme. 5. Tabló elkészítése: Mivel a gyerekek iskolai életében fontos szerepet betöltő két felnőtt együtt vesz részt a munkafolyamatban, tudatosan alakul ki bennük, hogy ez a szemlélet, mely a közvetlen és tágabb környezetüket alakítja; nem korlátozódik csak a tanórák kereteire, hanem kihat egész iskolai, később felnőtt életükre is. 6. Helyszínek meghatározása és felosztása: Olyan helyszíneket választottam, ahol naponta megfordulnak. Ebben van csak általuk használt: 1.tanterem és az iskola többi tanulója által ( csak emeleti diákok: 2. folyosó és 3. mellékhelyiségek; illetve az összes diák: 4. porta, 5.ebédlő) igénybe vett területek. Tudatosan irányítom rá a figyelmüket, hogy ne csak azt érezzék fontosnak, ami csak őket érinti, hanem a közösségét is! 7. Fegyelem kérdése: Miután megismerték a programot, helyszíneket, feladatokat, megbeszéljük, hogy ez most más munkarend, mint a megszokott: tanterem, becsengetés, tanóra, szünet. Bizalmat kapnak az új munkaformára, hiszen nem lehetek egyszerre 5 helyszínen. Rajtuk múlik, hogy máskor is dolgozhassanak így. Tőlük várom a felmerülő problémák felsorolását és azok kiküszöbölésének lehetőségeit. Nem én tiltok, fegyelmezek; az általuk felállított szabályokat szívesebben tartják be. 8. Beszámolók: Nagyon fontos, hogy türelmesen és figyelemmel hallgassák végig egymást. A beszámolók sorrendjét kisorsoljuk. 9. Javaslatok, ötletek Elsősorban olyan javaslatokat várok tőlük, amelyekkel rövid távon és felnőtt segítsége nélkül is tudnak javítani. (pl. meglévő értékek megóvása, a rongálás száműzése, a véletlenül okozott kár helyreigazítása, ) Ezek megfogalmazása után az általuk készített tablón, (mely egy nagy ház lesz) való elhelyezés módjának megvitatása.

12 10. Befejezés: 12 SZÜLŐK: A tabló bemutatása a szülőknek egy szülői fórum alkalmából. Vitára bocsátani a gyerekek véleményét, javaslatait. Kérni, hogy nyáron gondolkozzanak, hogyan tudnának ők is segíteni a megvalósításokban. Ősszel az első szülői értekezleten megbeszélni a konkrét javaslatokat és azok megvalósítását, feladatok vállalásával. ISKOLA VEZETŐSÉG: Év végi beszámolóban jelezni ezt a projektet. Ezzel és a szülők támogatásával megnyerni a vezetőséget egy további ilyen jellegű munka támogatásáról. MELLÉKLETEK 1. KIPP-KOPP INDULÓ (Dallama megegyezik a Debrecenbe kéne menni c. daléval Mi vagyunk a KIPP-KOPP CSAPAT, Nem bántjuk a madarakat, Szeretjük a rovarokat, Nem tépkedjük az ágakat. 2. KIPP-KOPP nyomda: Ezt gyűjthetik jutalomként. 3. TABLÓ TERVEZETE: Helyszín Porta Ebédlő Folyosó Mellékhelysége k Tanterem

13 13 Thuránszky Judit: Témanapok a Németvölgyi Általános Iskolában Iskolánkban, ebben a tanévben két témanapot tartottunk. Az elsőt az erdő napját dec. 22-én, összekötve a hagyományos karácsonyi énekléssel, a másodikat a víz napját pedig áprilisban. Előzmény: Iskolánk nevelő testülete megszavazta az előző tanévben, hogy 3 éven belül megpályázzuk az Ökoiskola címet. Első lépésként elhatároztuk, hogy évente 2 témanapot fogunk tartani. 4 éves ciklusban fognak ismétlődni a témák, amik fel fogják ölelni a környezeti nevelés fő témaköreit. A ciklus első évére az erdőt és a vizet választottuk, mint olyan témákat, amik minden tantárgyhoz könnyen köthetők. Mivel tantestületünk többsége idegenkedett ettől, a múlt tanévben egy nevelési értekezlet a témanapokról szólt. Példákat kerestünk arra, hogy melyik tantárgyon belül, milyen témákat lehet feldolgozni az erdővel kapcsolatban. Az első témanappal szemben elég nagy volt az ellenállás. Egyrészt az órára való felkészülés plusz munkája, a megszokottól eltérő módszerek kidolgozása aggasztotta a kollégákat, másrészt féltek az osztálykeret felbontásával járó esetleges káosztól. Ezért választottuk a karácsonyi szünet előtti utolsó munkanapot, amikor mindig lazább a fegyelem, kötetlenebb órákat lehet csak tartani. Ami egyrészt jó ötlet volt, ilyenkor nem lehet komolyan tanítani már, de a gyerekek élvezték az újszerű órákat és aktívan részvettek azokon másrészt még megnehezítette az osztályfőnökök dolgát, akik emellett szervezték a délutáni megajándékozással egybekötött klubdélutánokat is. Előkészület I. Az ERDŐ NAPJA Az 5 fős környezeti munkacsoport időben elkezdte a szervezést. Az alsó tagozat úgy döntött, hogy ők hagyományos órakeretben tartják továbbra is az órákat, de mindegyik témája az erdő lesz. Minden tanítónő kidolgozta a saját programját, leadta a terveit, s eszerint tartották a foglalkozásokat. A délutáni napközi is az erdőről szólt. Felső tagozat: A tervezést a környezetvédelmi munkacsoport (6 fő) végezte. 1. Először eldöntöttük, hogy a gyerekeknek aznap 4 órájuk lesz. Úgy döntöttük, hogy 1 órán kb. 10 tanuló vegyen részt, s ebből adódott, hogy a tanároknak 3 órát kellett megtartaniuk. (160 tanuló*4=640 24tanár*3=72 különböző óra 640/72~9) 2. Ezután kitettünk egy táblázatot, ahová a tanároknak be kellett írniuk, hányadik osztályosoknak, milyen címmel tartanak órát. Tulajdonképpen ez volt az a pillanat, amikor minden kolléga végiggondolta, mit szeretne csinálni. Pontosan 2 hét állt erre rendelkezésükre. 3. Mikor pontosan megvolt, melyik korcsoportnak milyen választási lehetősége van, összeállítottuk az órarendet, s kitettük az iskola különböző helyére a diákoknak tanulmányozásra. Az 5., 6. osztályosoknak az osztályfőnökük fénymásolatban haza is küldte. 4. Közben elkészítettük a tanárok órarendjét és a terembeosztást is. 5. A diákok összeállították saját órarendjüket. Ehhez kaptak egy lapot 2 példányban, amelyre beírták az órákhoz azoknak a tanároknak a nevét, akikhez menni szerettek volna

14 6. A diákok egyeztették az órarendjüket a tanárokkal. Minden tanár kapott egy lapot, ahová a jelentkező gyerekek nevét és osztályát beírta. A tanár, ha elfogadta a jelentkezést, aláírta a gyerek lapját is két példányban és beírta a termet, ahol az órát tartja. Ha a tanár már nem tudta fogadni (megvolt a 10 tanuló az óráján), akkor a gyerek más órát választott. 7. Amennyiben betelt a diák órarendje, azaz mind a 4 óráját aláírta tanár az egyik lapot leadta az osztályfőnöknek, a másikat megtartotta magának, hogy tudja, mikor hova kell mennie. 8. A témanap előtti nap az osztályfőnök leellenőrizte, hogy minden gyereknek megvan-e az összes órája. Ha nem, átadta a szervezőknek, akik próbáltak nekik helyet találni. Most jelentkeztek a szervezés hiányosságai. A kollégák egy része nem tartotta be a szabályt, és több, mint 10 tanulót fogadott. Emiatt egy-két nehezebb témánál csak 3-4 jelentkező volt. A 7. és 8. osztályosak fürgébbek voltak és elfoglalták a 4 évfolyamnak közösen kiírt készségtantárgyak helyeit. Ezért volt olyan 5. osztályos, aki 8.-nak szánt fizikaórát volt kénytelen végighallgatni. Természetesen az órát tartó tanár ezt figyelembe vette. Volt olyan tanuló, aki egy tanár összes óráját végighallgatta, s ezért minden órára mással kellett készülnie a pedagógusnak. Általában jellemző volt, hogy a gyerekek az őt tanító tanárt választották, még ha egy másik számára érdekesebb témát dolgozott is fel. Mivel a tanárok nem adták le a hozzájuk menő tanulók létszámát, mikor utolsó délután kiderült, van olyan gyerek, akinek még van lukas órája, csak emlékezetből (kik emlegették azt, hogy van még bőven üres helyük) osztottuk be őket. Végül a nevezetes nap reggelén minden tanulónak minden órára volt helye (bár nem mindig ott, ahol szeretett volna) Ez idő alatt a környezetvédelmi munkacsoport kidolgozta a keretjátékot. Minden osztály kapott egy paravánt, ahová barna krepp-papírból kialakítottunk egy fatörzset, faodúba írva az osztály számát. Az osztályfőnökök kaptak a létszámnak megfelelő számú zöld falevelet, és minden tanár óránként 5 db sárga és 5db piros levelet az okos válaszok és a jó magatartás jutalmazására. (kb. 600 falevelet vágtunk ki). Új csengetési rend is készült. Megvalósítás A témanap 8 órakor egy kis műsorral kezdődött. Vivaldi Évszakok c zenéjéből hallgattunk részletet, majd egy szavalat hangzott el, utána az igazgatónk kívánt minden jót, és a felhangosított zenére a tanulók a fájukra tűzték a jelenlétüket igazoló falevelüket, s szétszéledtek az órájukra. Az óra elején a tanárok leellenőrizték, hogy minden hozzájuk feliratkozott gyerek jelen van-e. Szünetekben, ha a foglalkozáson jól szerepeltek, lelkesen tűzték ki a színes leveleket, s természetesen az órai munkájukat is. Az utolsó óra végén megint összegyűlt mindenki az aulában, ahol a karácsonyról, s a hozzá kapcsolódó fáról tartott az igazgatóhelyettes egy rövid ismertetőt, utána közös éneklés zárta be a napot. Utóélet Miután a témanap lezárult, a hiányzó tanulók nevét leadták az osztályfőnöknek, aki beírta a naplóba őket és az összes tanár lekönyvelte a naplóba az óráját. Minden osztály tanulói összeszámolták a kapott színes faleveleket, és leadták a környezetvédelmi munkacsoport tagjainak, mert az iskola éves osztályonkénti 14

15 15 környezetvédelmi versenyébe beleszámítottuk ezt (Az 1 gyerek által gyűjtött levelek száma szerint) A témanap vízhangja nagyon jó volt. A gyerekek élvezték a szokatlan órákat, a tanárok pedig azt, hogy nem kellett fegyelmezniük és valami újat, a szokásos napi egyhangúságból kizökkentő dolgot csináltak. Hibaként kijött, hogy a gyerekek órarendjét jobban kell megszervezni, hogy ne legyen olyan, aki magasabb szintű órára megy, ill. kevesellték a kiosztható jutalom leveleket is. Az elkészült paravánok színesek, hangulatosak voltak, s hosszú ideig díszítették iskolánk auláját, s emlékeztettek mindenkit a jól sikerült napra. II. A VÍZ NAPJÁT áprilisban tartottuk. Most már a kollégák nagyobb ellenkezés nélkül vették tudomásul az újabb feladatot. Alsó tagozatban az első két évfolyam tanítói ragaszkodtak az osztálykerethez, de a 3. és 4. évfolyamban megpróbálták azt, hogy a tanító nénik 1-1 témából készültek, s minden osztály forogva minden foglalkozáson részt vett. Mivel a napközisek a délutáni víz témájú vetélkedőre készültek, nem kapcsolódtak be a délelőtti foglalkozásokba. Így a tanítók a nagy létszámú csoportokkal nem tudták elérni a várt eredményeket, s nem tartották sikeresnek a munkájukat a befektetett energiájukhoz képest. A gyerekeknek így is tetszett. Felső tagozaton a környezetvédelmi csoport megpróbálta a hibákat kiküszöbölni. Előkészület Az iskolába több helyre kérdőívet tett ki a diákönkormányzat, hogy a vízzel kapcsolatban milyen témáról szeretnének hallani a gyerekek. Összesen 4 db válasz érkezett, az is valamelyik divatos zenekart kérte egy kis trágársággal megfűszerezve. Úgy néz ki, hogy ez a korosztály még nem érett az ilyen irányú válaszok adására. A tanulóknak 5 órát terveztünk, minden tanár 4 órát tartott, de a készülés miatt ebből csak két különbözőt. A készségtantárgyak miatt lehetett dupla óra is. Így a tanulók egy tanárnál maximum két órát lehettek, tehát rá voltak kényszerítve, hogy több tanárhoz is elmenjenek. Míg az erdő napján 7 különféle korcsoport között lehetett választani, addig most csak 3 lehetőség volt: 5-6. osztály; 7-8. osztály, ill osztály. Azért, hogy a gyerekek hiányzó óráit be lehessen osztani, a tanárok is két példányban vezették a hozzájuk menő tanulók névsorát. Utolsó előtti napon összegyűjtöttük a tanárok és a tanulók órarendjét, hogy ellenőrizzük, minden gyereknek van-e órája, s ha nincs, olyan tanárhoz osszuk be, ahol van még hely. Sajnos néhány gyerek otthon hagyta a papírjait vagy elvesztette. Ezeknek új papírt írtunk. Mivel nem tudtuk visszakeresni mindenkinél, hogy eredetileg hova iratkozott fel, ezért az üres helyekre beírtuk. Ebből megint probléma adódott. Voltak gyerekek, akik két helyre is be lettek írva, s ebből adódóan kollégák, akikhez 9-nél több gyereket kellett beosztani. A feledékeny tanulókat hiába osztottuk be újra, s mondtuk meg, hogy a reggel kézhez kapott órarendjük szerint kell menniük, aki emlékezett az eredeti helyére, ahová feliratkozott, oda ment. Aki több helyre volt felírva, azt hiányzóként jelezték valamelyik helyről az osztályfőnöknek. Természetesen itt is alkalmaztuk a jól bevált keretjátékot. A paravánokra tengert imitáló kék krepp-papírt tettünk osztályonként, ahova a hajóikat a tanulók készítették el különböző módszerekkel (Pl. kivágás, hajtogatás) a témanap előtt így hangolódtak rá már napokkal azelőtt az eseményre, majd tűzték fel a témanap kezdetén.

16 Minden órát tartó pedagógus annyi halat kapott, ahány gyereket várt, ha mindenki jól szerepelt, kaphasson jutalmul egyet (kb db halat vágtunk ki). Nem különböztettük meg a magatartást és a jó munkát különböző színnel. Az osztályok versenyeztek az összegyűjtött halak számában, s az éves környezetvédelmi versenybe számítjuk be az eredményt. Megvalósítás Nyitásként Smetana: Moldvájából hallgattunk részletet, majd az igazgatóhelyettes megnyitója és egy szavalat után a gyerekek szétszéledtek az órájukra. A csengetési rendben 40 -es órákat terveztünk. Szünetekben mindenki feltűzte a paravánjára a szerzett hajóját és esetleg az órai munkáját. Az 5. óra végén megint összejött az egész felső tagozat, ahol az igazgatóhelyettes egy kis történelmi áttekintést tartott a víz szerepéről és fontosságáról a történelemben, közösen elénekeltük zongorakísérettel a Hej Dunáról fúj a szél.. kezdetű népdalt, s mindenki ment a dolgára. Utóélet A témanapot mindenki (diákok és tanárok) egyértelműen jónak találták. A kollégák egy része sokallta az 5 órát, szerintük a végére a diákok már elfáradtak a sok újszerű élménytől. A nevelőtestület úgy döntött, hogy a továbbiakban is évi 2 témanapot fogunk tartani, félévenként egyet, de nem ünnepekkel összekötve. A környezetvédelmi csoport elkészítette négy éves ciklusra a témanapok tervét. Igyekeztünk minden, napjainkban fontosnak tartott témát belevenni és tágabb témaköröket állapítottunk meg. Ezért az erdő és a víz témája is egy kicsit kibővült Év Téma I. Téma II. 1. Élővilág, biodiverzitás, erdő Víz, energia 2. Fogyasztói társadalom, fenntartható Egészséges életmód, ember fejlődés 3. Ritmus, mozgás, körforgás Kommunikáció 4. Föld, Univerzum Épített környezet A következő tanév témái tehát az ember és az őt körülvevő fogyasztói társadalomról fognak szólni. Megtartjuk a már bevált feliratkozási módszert, a keretjátékot, s megpróbálunk kidolgozni valamit a feledékeny tanulók többszörös feliratkozásának kiszűrésére. A témanapok témái fogják az egész éves környezetvédelmi verseny keretét is megadni, tehát a faliújságok és egyéb feladatok is ezt fogják körüljárni. Mellékletek: 1. Tanári lap a témák felírására 16 A víz napja témái (márc. 29-ig) oszt. Név témák

17 Tanulói lap Név: Osztály: Óra Ideje Órát tartó tanár Terem Aláírás Megjegyzés Csengetési rend Csengetési rend Összeállított órarend az erdő napjához (részletek) osztály Tanár Téma Mészárosné matematika X Jordánné Fa: angol, amerikai mesékben, regényekben X Nyitrai Évszakok, állatok, növények (angol) X Csányiné The Sequoia tree-the giants (Sequoia,-fa- az óriás) X Szőkéné Vidám utazás az állatvilágban X Veresné Az erdő a költészetben X Bánhidi Judit Az erdő veszélyei X osztály dr. Mártháné T. Gabriella Az erdő a nép és műzenében X Berczelly Adrienne Akadályverseny X Berczelly Adrienne Akadályverseny X Berczelly Adrienne Az erdő szellemisége X Radnai Andrea Játékos nyelvi fejtörők, közmondások, szólások X Ács Katalin Az erdő és élővilága X dr. Egri Gáborné Fenyőerdő telepítés X Jordánné Fafajták, fa részei X Dimanopulos Andrea Keresztrejtvény az erdő életvilágáról X Kónya Imréné Madáretető készítése X Horváth Katalin Fák a művészetekben (rajzeszközt hozni kell!) X Szőkéné Papp Judit A fa a haditechnikában, igazságszolgáltatásban X

18 18 Kocsis László Akadályverseny X Csiszér Isvánné Lajhármászás, kúszás, X Csiszér Isvánné Akadályverseny X Thuránszky Judit Erdei kép készítése Paintben X Ács Katalin Mikrokozmosz c. film szinkronizálása (német) X Ács Katalin, Bánhidi Judit Mikrokozmosz c. film szinkronizálása (magyar) X Ács Katalin, Bánhidi Judit Mikrokozmosz c. film szinkronizálása (magyar) X Szilágyiné Cs. K. Beatrix Dalok az erdőről (puzzle) X Szilágyiné Cs. K. Beatrix Dalok az erdőről (puzzle) X Horváth Katalin Fák szimbólikája X Sánta Szabolcsné Könyvtárhasználat, kutatómunka X Sánta Szabolcsné Könyvtárhasználat, kutatómunka X

19 19 6. osztály Héczey Zsuszsa Állat és növényfajták X Csányiné The Sequoia tree-the giants (Sequoia,-fa- az óriás) X Szőkéné Vidám utazás az állatvilágban X Veresné Az erdő a költészetben X Nyitrai Évszakok, állatok, növények (angol) X Nyitrai Évszakok, állatok, növények (angol) X Kónya Imréné Madáretető készítése X Skultétyné A találékonyság birodalmában X Skultétyné Rébusz X Skultétyné Törd a fejed, érdekes X 5. Terembeosztás Víz témanap Terem 1. óra 2. óra 3. óra 4. óra 5. óra 5.d Szilágyiné, Bea Szilágyiné, Bea Szilágyiné, Bea Szilágyiné, Bea 6.a Egri Judit Egri Judit Egri Judit Egri Judit 5.c Dimanopulosz Dimanopulosz Dimanopulosz Dimanopulosz 6.d Viola Viola Viola Viola 6.c Radnai Andrea Radnai Andrea Radnai Andrea Radnai Andrea 8.c Mariann Mariann Mariann Mariann biológia Bánhidi Judit Bánhidi Judit Bánhidi Judit Bánhidi Judit Anikó földrajz Ágota Ágota Ágota Ágota Dávi Kati angol Nyitrai Kati Nyitrai Kati Nyitrai Kati Nyitrai Kati német Ács Kati Ács Kati H. Zsuzsa H. Zsuzsa H. Zsuzsa informatika Anna Anna Anna Anna történelem Horváth Kati Papp Judit Papp Judit Papp Judit Papp Judit kémia Dávid Kati Dávid Kati Dávid Kati András András számítástechnika Thuránszky Thuránszky ének Gabi Gabi Horváth Kati Horváth Kati könyvtár Sánta Kati H. Zsuzsa Sánta Kati Sánta Kati Sánta Kati rajz Sereg háztartástechnika Melinda Melinda Ács Kati Ács Kati technika Szabó Judit Sereg torna Csiszér Éva Csiszér Éva Csiszér Éva Berczelly A. kondi Laci Laci Berczelly A. 6. Tájékoztató az erdő napjához (Minden tanárnak) Az osztályok a termükben vagy az aulában gyülekeznek. Az osztályfőnök akkor adja oda a zöld levelet, amire a nevüket ráírják 8 órakor kezdődik az aulában a kezdőműsor. Az évszakok zenéje megy halkan, András beszél röviden, majd egy szavalat lesz, utána a gyerekek feltűzik a faleveleiket a fára, és elmennek az órájukra. A fákat előkészítjük, gombostű az ablakban lesz. Az egész kb. 15. Szünetekben a gyerekek feltűzik a színes leveleiket, s úgy mennek az órájukra. A negyedik óra végén megszámoljuk az osztályok színes leveleit és a papírgyűjtés elvei szerint beszámoljuk az éves versenybe, max ponttal. Ha valamelyik órán olyan munka születik, ami kiállítható, azt szünetekben szintén tűzzétek ki! Minden tanár az órája elején névsort olvas, s megjegyzi, ha valaki nem ment el, s az osztályfőnöknek leadja, hogy bekerüljön a naplóba hiányzónak. A naplót mindenki írja be az eredeti órája szerint. Téma nap az óra anyaga.

20 20 A negyedik óra után az osztálytermekben gyülekeznek a tanulók, s 12 -ra mennek le az aulába, ahol záróműsorként megint lesz egy kis zene, vers, Gabi szól pár szót, majd utána lesz a karácsonyi énekelés. Fontos a pontosság, minden időre menjen, mert különben káosz lesz! Szüneti ügyelet: nincs új, ha valakinek nem jó, cseréljen Kérek mindenkit, aki nem ügyeletes, szünetekben segítsen az aulában a feltűzésekben. Köszönöm mindenkinek a segítséget: Thuránszky Judit

Thuránszky Judit Témanapok a Németvölgyi Általános Iskolában

Thuránszky Judit Témanapok a Németvölgyi Általános Iskolában Thuránszky Judit Témanapok a Németvölgyi Általános Iskolában Iskolánkban, ebben a tanévben két témanapot tartottunk. Az elsőt az erdő napját dec. 22-én, összekötve a hagyományos karácsonyi énekléssel,

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT Történetek a kincses erdő állatairól Készült: Forrás Általános Iskola Dávod 2009. október 19-22.

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n.

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n. A projekt címe: Belebújunk maskarába farsang - témahét A projekt fő célja: A farsangi ünnepkör szimbólumainak, az ünnepkör eredetének megismertetése mellett az adott témát a lehető legváltozatosabb szemszögből

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév I. A tanév időbeosztása Tanévnyitás Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév 1. Tanévnyitó munkaértekezlet 2016. augusztus 26. (péntek) 09 00 óra nevelői szoba Résztvevő: minden tanító és tanár, 2. Tankönyvosztás

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2012/2013.

Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2012. szeptember 1. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Dugár Györgyné és Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: 1. ÖKO munkaterv készítése 2012. szeptember 30.

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV THÖKÖLY IMRE KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV

ÖKOISKOLAI MUNKATERV THÖKÖLY IMRE KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV ÖKOISKOLAI MUNKATERV THÖKÖLY IMRE KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV.] ÖKOISKOLAI MUNKATERV Az ökoiskolai munka célja: Fenntarthatóságra nevelés: példamutatás, tapasztalatszerzés. Szemléletformálás,

Részletesebben

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Ökomunkaterv Készítette: Ökomunkacsoport Szeptember - Osztályok őszi túrái - gyalogtúrák, kerékpártúrák - buszos kirándulások Ökomunkaterv Szeptember 14. TeSzedd!

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2014-2015. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2014-2015. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 03-09. 15. ökoszakkör szervezése alsó- és felső tagozatos tanulók Szántóné Seller Szilvia, Frák Erika 09. hótól folyamatos

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLA MUNKATERVE. 2015/2016. tanév

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLA MUNKATERVE. 2015/2016. tanév HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLA MUNKATERVE 2015/2016. tanév Készítette: biolológia-földrajz szakos tanár tanító Debrecen,2015. szeptember 2 ÖKO MUNKACSOPORT TAGJAI tanár Munkacsoport vezető tanító

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016-2017. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 05-09. 30. ökoszakkör szervezése alsó- és alsó: Szántóné Seller Szilvia, felső: Bekő László, Frák Erika 09.01 Felhívás

Részletesebben

A/ Általános elvárások:

A/ Általános elvárások: Öko iskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek Határidő Felelős A/ Általános elvárások: Az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása. Igényes környezet kialakítása és kialakíttatása a diákok

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÉS PÉTERFY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Telephely: 8800 Nagykanizsa, Attila u. 2. ÖKO - MUNKATERVE. a 2011/2012-es tanévre

A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÉS PÉTERFY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Telephely: 8800 Nagykanizsa, Attila u. 2. ÖKO - MUNKATERVE. a 2011/2012-es tanévre 3. számú melléklet A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÉS PÉTERFY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA Telephely: 8800 Nagykanizsa, Attila u. 2. ÖKO - MUNKATERVE a 2011/2012-es tanévre Készítette: ÖKO munkacsoport vezetője Jóváhagyta:

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Szerepi Kelemen János Általános Iskola Szerep Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Egri Zsuzsanna munkaközösség-vezető A munkaközösség tagja: Osztályfőnökök: 5. osztály: Kucska Erika 6. osztály:

Részletesebben

II. 2. Tanév helyi rendje

II. 2. Tanév helyi rendje II. 2. Tanév helyi rendje Idő, időpont Esemény Felelős Keletkezett dokumentumok 2013. szeptember 2 - június Szorgalmi idő: 180 tanítási nap 13. 2013. szeptember 2-2014. Első félév január 17. 2014. január

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM: web: 36(1) ;

1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM: web:  36(1) ; LÁZÁR ERVIN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM:034862 web: http://www.lazaraltisk.hu/, 36(1)369-3180; e-mail: lazaraltisk@gmail.com A 2016/2017-es tanév munkarendje A 2016/17-es tanév rendje

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

DÖNK munkaterv javaslat a tanévre

DÖNK munkaterv javaslat a tanévre DÖNK munkaterv javaslat a 2010-2011. tanévre Egy iskola akkor jó, és főleg akkor szerethető, ha a tanulás mellett a diákélet is színes, változatos, s ebben kiemelkedő szerepe van a diákönkormányzatnak.

Részletesebben

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE 2015. április Az ÖKO-munkacsoport Tóth Violetta Takács Barbara biológia-testnevelés szakos tanár, az ÖKO- munkacsoport vezetője

Részletesebben

Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2012/2013-as tanév) Készítette: Ökomunkacsoport

Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2012/2013-as tanév) Készítette: Ökomunkacsoport Kis Bálint Általános Iskola Ökomunkaterv Készítette: Ökomunkacsoport Szeptember - Osztályok őszi túrái - gyalogtúrák, kerékpártúrák - buszos kirándulások Ökomunkaterv Szeptember 21. Európai Mobilitási

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

1.számú melléklet. Projektleírás

1.számú melléklet. Projektleírás 1.számú melléklet Projektleírás PROJEKT CÍME CÉLCSOPORT RÉSZTVEVŐK KARÁCSONYI UTAZÁS Felső tagozatos osztályok Az osztályokban tanuló diákok Projektvezető Az osztályokban tanító pedagógusok IDŐTARTAM ÓRAKERET

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2015-2016. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 03-09. 30. ökoszakkör szervezése alsó- és felső tagozatos tanulók alsó: Szántóné Seller Szilvia, felső: Bekő László,

Részletesebben

ÖKOISKOLA PROGRAM 2013-2014

ÖKOISKOLA PROGRAM 2013-2014 ÖKOISKOLA PROGRAM 2013-2014 Készítette: Mujzer Richárd ÖKOiskola vezető Győr, 2013. szeptember 5. Ha majd kivágtad az utolsó fát, megmérgezted az utolsó folyót, és kifogtad az utolsó halat, rádöbbensz,

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM A projekt címe Tisza Motto: Iskolánk: Tisza-parti Általános Iskola a név kötelez Időtartama témahét: 4 nap Célcsoport 5.a, 5.b osztály tanulói 3-3 csoportban Célja Kompetencia

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2013/2014.

Ökoiskola munkaterv 2013/2014. Ökoiskola munkaterv 2013/2014. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2013. szeptember 1. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok 2014.június

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2011/2012. TANÉV

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2011/2012. TANÉV ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2011/2012. TANÉV I. CÉL A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal,

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014

ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014 ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014 08. 26. hétfő Az első munkanap 08. 27 kedd Munkaközösségi értekezlet 08. 28 szerda Pótvizsgák 08. 29. csütörtök Tagozatos értekezlet 08. 30. péntek Tanévnyitó értekezlet 08.31.

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

6.1. Tanítási napok és szünetek

6.1. Tanítási napok és szünetek 6. A TANÉV RENDJE 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév első féléve: 2017. január 20. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2017. január

Részletesebben

A 2016/17. tanév munkaterve

A 2016/17. tanév munkaterve A 2016/17. tanév munkaterve Alakuló értekezlet Munkavédelmi oktatás Javítóvizsgák Tankönyvosztás Elsősök előkészítője Szakkörök szervezése Elsős szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap Szeptember Tanítási napok száma: 22 nap Feladatok Határidők Szervezők Tanévnyitó szentmise (Endrődi Lukács László 2014. 08. 31. 17-18.30 óra

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. - Minden olyan tevékenység, amellyel a fiatal a saját, helyi közösségének javára tehet

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. - Minden olyan tevékenység, amellyel a fiatal a saját, helyi közösségének javára tehet Közösségi szolgálat Szt.Benedek Iskolaközpont KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT Mi számít közösségi szolgálatnak? - Minden olyan tevékenység, amellyel a fiatal a saját, helyi közösségének javára tehet - Ha ez a tevékenység

Részletesebben

VÁSÁRHELYI PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZET ISKOLA öS TANÉVRE SZÓLÓ NAPTÁRI ÜTEMTERV

VÁSÁRHELYI PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZET ISKOLA öS TANÉVRE SZÓLÓ NAPTÁRI ÜTEMTERV VÁSÁRHELYI PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZET ISKOLA 2014-2015-öS TANÉVRE SZÓLÓ NAPTÁRI ÜTEMTERV Hónap Nap (ok) Események, rendezvények, ünnepélyek Felelős (ök) Szervező (k) 9:00 órától a nevelőtestület

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

A tanév rendje 2016/2017

A tanév rendje 2016/2017 A tanév rendje 2015/2016 8:00 alakuló értekezlet Szakgimnázium (180 tanítási nap + 7 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap Szakközépiskola (181 tanítási nap + 6 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap

Részletesebben

2014-2015 és. 2015-2016-os tanév. intézmény egység vezető helyettes. felsős munkaközösség vezető

2014-2015 és. 2015-2016-os tanév. intézmény egység vezető helyettes. felsős munkaközösség vezető Csornai Általános Iskola És Alapfokú Művészeti Iskola ÖKO iskolai munkaterve 2014-2015 és 2015-2016-os tanév Az ÖKO iskolai munkacsoport tagjai: - tanító intézmény egység vezető helyettes Szabóné Varga

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október A tanév rendje 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2014. szeptember 1. (hétfő) A tanév első féléve: 2015. január 16-ig (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2015. január

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE Összeállította és elfogadta: a Kastélydombi Általános Iskola nevelőtestülete 2011. augusztus 31. Szeptember 08.24. Alakuló értekezlet TÁMOP alakuló értekezlet Mochnács

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9.

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9. Időpont Szeptember 2. Szeptember első hetében: Szeptember 5. Szeptember 9. Szeptember 12. Szeptember 13. Szeptember 10-13. Szeptember második felében Szeptember 16-20 Szeptember 20. Szeptember 24. Szeptember

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre

A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre A munkaközösségem 28 fővel az iskola két épületében tevékenykedik (Nádasdy épület, Fő utcai épület), a következő felosztásban. Jelenleg 3 hely

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

Kötelező vagy lehetőség?

Kötelező vagy lehetőség? Kötelező vagy lehetőség? Az egész napos iskolai nevelés-oktatás helyzete az általános iskolában Németh Zsuzsa szociálpolitika PhD Miértérdekelazegésznaposiskola? a jólét (az egyéni-és a társadalmi jólét)

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Ökomunkaközösség E g e r, 2011. szeptember 01. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév Készítette: Bádonyiné Olasz Erzsébet Börcsökné Csontos Tünde Ökoiskolai munkacsoport: Tagjai: Alsós osztályfőnöki mk: Felsős osztályfőnöki mk.: Alsós humán mk.: Felsős

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23.

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA

Részletesebben

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről alapján Dátum Esemény Felelős 2016. Augusztus 24. (szerda) 9:00 óra 26. (péntek); 29. (hétfő)

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Horváth Bernadett tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán intézményvezető Fertőszentmiklós,

Részletesebben

Záródolgozat Projekt a gyakorlatban

Záródolgozat Projekt a gyakorlatban 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 6.osztály Résztvevők száma: 23 Időpont:4 óra Osztály / csoport rövid bemutatása:matematikából nálunk csoport bontás van. A 6. évfolyamon

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

Endrefalvai Móra Ferenc Általános Iskola. A 2016/2017. tanév munkarendje

Endrefalvai Móra Ferenc Általános Iskola. A 2016/2017. tanév munkarendje Endrefalvai Móra Ferenc Általános Iskola A 2016/2017. tanév munkarendje 1. Ünnepélyek: Felelősök: Ünnepélyes tanévnyitó 2016. szeptember 1. (csütörtök) 8 óra Endrefalva 2016. augusztus 31. (szerda) Homoki

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0008

TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0008 Témahét Egészség- és környezetvédelemi hét Projektterv 2009-2010 tanév Készítette: Jakubcsák Róbertné 1 A témahét címe: Környezet és Egészségvédelem Mottó: Az Egészség befektetés! Megvalósításának helye:

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

ÖKOMUNKATERV 2011/2012. KÉSZÍTETTE: ÖKOMUNKACSOPORT

ÖKOMUNKATERV 2011/2012. KÉSZÍTETTE: ÖKOMUNKACSOPORT ÖKOMUNKATERV 2011/2012. KÉSZÍTETTE: ÖKOMUNKACSOPORT 1 Szeptember: Osztályok őszi túrái - gyalogtúrák, kerékpártúrák - buszos kirándulások \túrák_kirándulások Szeptember 17. Ásványkiállítás - kiállítás

Részletesebben

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés 4. MEGVALÓSÍTÁSI TERV 4.1. OKM matematika 6. és 8. évfolyam Feltárt probléma A 6. és 8. évfolyamos tanulók OKM matematika teljesítménye szignifikánsan az országos átlag alatt van. Elérendő cél Az Országos

Részletesebben

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában.

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. A 2016-2017. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Időpont Esemény 2016. 08.31. Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület) 2016. 09. 01. Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. 2016. 09. 05-ig Jelentkezés

Részletesebben

A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő

A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve Óvoda neve, címe: Ajka Városi Óvoda 8400 Ajka Bródy Imre utca 7. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum:

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014. tanév munkaterve Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2013.09.02. Bevezetés Az idei lesz az első olyan tanév, amely a köznevelési törvény és a hozzá

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

A Széchenyi István Gimnázium éves munkarendje 2012/2013 Feladat Felelős Időpont

A Széchenyi István Gimnázium éves munkarendje 2012/2013 Feladat Felelős Időpont Feladat Felelős Időpont Alakuló értekezlet Szabó Miklós augusztus 24. 9,00 Javító-és osztályozó vizsgák Szabó Miklós augusztus 27. 9,00 Munkaközösségi értekezletek munkaközösség-vezetők augusztus 27-31.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben