Olyan innovatív gyógyszerek felfedezése, kifejlesztése és forgalmazása, amelyek segítenek a betegeknek a súlyos betegségek leküzdésében.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Olyan innovatív gyógyszerek felfedezése, kifejlesztése és forgalmazása, amelyek segítenek a betegeknek a súlyos betegségek leküzdésében."

Átírás

1 ÜZLETI MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI NORMÁK 2010 Olyan innovatív gyógyszerek felfedezése, kifejlesztése és forgalmazása, amelyek segítenek a betegeknek a súlyos betegségek leküzdésében.

2 Olyan innovatív gyógyszerek felfedezése, kifejlesztése és forgalmazása, amelyek segítenek a betegeknek a súlyos betegségek leküzdésében KÜLDETÉSÜNK Olyan innovatív gyógyszerek felfedezése, kifejlesztése és forgalmazása, amelyek segítenek a betegeknek a súlyos betegségek leküzdésében. ELKÖTELEZETTSÉGÜNK Betegeinknek és ügyfeleinknek, alkalmazottainknak, a globális közösségnek, részvényeseinknek, a természeti környezetnek és más érdekelt feleknek ígérjük, hogy abban a meggyőződésben cselekszünk, hogy minden termék felbecsülhetetlen értékű alkotórésze megalkotójának integritása. Hatékony irányítással dolgozunk, és magas színvonalú etikai normákat tűztünk ki célul magunk elé. Részvényeseink felé átláthatóságra és párbeszédre törekszünk, hogy minél jobban megértsük szükségleteiket. A gazdasági, társadalmi és környezeti fenntarthatóság iránti elkötelezettségünket komolyan vesszük, és ezt az elvárásunkat üzleti partnereink és szállítóink felé is érvényesítjük. Betegeink és ügyfeleink felé El vagyunk kötelezve a biofarmakológiai kutatásban és fejlesztésben a tudományos kiválóság és befektetés mellett annak érdekében, hogy olyan innovatív, minőségi gyógyszerekkel lehessünk jelen a piacokon, amelyek komoly betegségekkel küzdő betegek korábban ki nem elégített szükségleteire irányulnak. Tudományos szigorúsággal hozunk létre olyan klinikai és gazdasági értéket képviselő gyógyszereket, amelyek jobbá teszik betegeink életét. Arra törekszünk, hogy a kereskedelmi forgalomban levő gyógyszereinkkel kapcsolatos információ széles körben könnyen hozzáférhető legyen. Dolgozóink felé El vagyunk kötelezve a munkaerő sokszínűsége és a befogadó vállalati kultúra mellett. Legfőbb prioritásaink közé tartozik dolgozóink egészsége, biztonsága, szakmai továbbképzése, a munkahely és a magánélet egyensúlyának a biztosítása, valamint az egyenlő és az emberi méltóságot tiszteletben tartó bánásmód dolgozóinkkal szemben. A globális közösségeink felé Hiszünk a lelkiismeretes állampolgárságban, amely javítja az egészséget és előmozdítja közösségeinkben a fenntarthatóságot. Részvényeseink felé Arra törekszünk, hogy megbízható teljesítményünkkel tartós értéket hozzunk létre részvényeseink számára. A környezet felé Arra törekszünk, hogy megóvjuk a természeti forrásokat és igyekszünk a minimumra csökkenteni működésünknek és termékeinknek a környezetre gyakorolt hatását.

3 ÜZENET LAMBERTO ANDREOTTI-TÓL A BRISTOL-MYERS SQUIBB VEZÉRIGAZGATÓJÁTÓL Kedves Kolléga! Minden üzleti tevékenységünk szigorúan az integritás alapjaira épül. Annak érdekében, hogy tovább építsük és fenntartsuk ezt az alapot, elköteleztük magunkat, hogy a legmagasabb etikai viselkedési normák szerint végezzük munkánkat. Vállalatunk legnagyobb vagyona a hírnevünk, a hírnevünk pedig mindannyiunkon múlik, azon, hogy nap mint nap helyes döntéseket hozzunk. Az Üzleti magatartási és etikai normáink olyan alapelveket tartalmaznak, melyek segítenek mindannyiunknak abban, hogy helyes döntéseket hozzunk - hogy betartsuk a munkánkra vonatkozó törvényeket és rendeleteket. Az Igazgatótanács elfogadta ezeket a normákat. Mindannyiunknak el kell figyelmesen olvasnia a normákat, meg kell értenie, hogy ezek hogyan vonatkoznak ránk és a velünk együtt dolgozókra, és be kell tartanunk azokat. Ha bármilyen olyan helyzettel találkozik, amelyről úgy gondolja, hogy sértheti ezeket a normákat, vagy ha aggódik egy üzleti gyakorlat vagy esetleges helytelen viselkedés miatt, ezt jelentenie kell felettesének, a szabálybetartási és etikai segélyvonalnak, vagy a jogi osztálynak, a helyi törvénynek megfelelően. Személyesen biztosítom arról, hogy a kérdések feltevése, vagy az aggodalmak megfogalmazása semmilyen megtorlást nem fog maga után vonni. Az integritás alapvető fontosságú vállalatunk további sikerei szempontjából. Köszönöm, hogy csatlakozik hozzám, hogy együtt továbbra is helyes döntéseket hozhassunk és fenntartsuk az etikus viselkedés magas szinvonalát. Lamberto Andreotti Vezérigazgató

4

5 BEVEZETÉS Az üzleti magatartási és etikai normák célja, hogy általános útmutatást nyújtson Önnek arra vonatkozóan, hogy vállalati tevékenysége során a szabályok betartásával és etikus módon végezhesse a munkáját. Ezek a normák nem magyarázzák meg teljesen az összes törvényt, rendeletet, irányelvet és eljárást, melyet a BMS alkalmazottaknak követniük kell. Sok egyéb irányelv és eljárás létezik, például az üzleti részlegek rendes működési eljárásai, melyeket a BMS alkalmazottaknak be kell tartaniuk. Sok ilyen dokumentum megtalálható az irányelveket és eljárásokat tartalmazó honlapunkon, a policiesandprocedures.bms.com internetes oldalon. Ön felelős azért, hogy megismerje és betartsa a BMS összes vonatkozó irányelvét és eljárását, beleértve az üzleti magatartási és etikai normákat. Ha bármilyen kérdése van ezen normák vagy bármely más irányelv vagy eljárás értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatban, forduljon a jogi osztályhoz vagy a szabálybetartási és etikai irodához. Az üzleti magatartási és etikai normák az összes BMS alkalmazottra vonatkoznak. Bármely alkalmazott, aki megsérti ezeket a normákat, súlyos veszélybe sodorhatja vállalatunkat és fegyelmi eljárásnak teheti ki magát, amely, amennyiben ezt a helyi törvények lehetővé teszik, a munkaviszony megszüntetését is maga után vonhatja. A normák bizonyos jellegű megsértése vállalatunkkal vagy egyes alkalmazottakkal szembeni súlyos büntetéseket is maga után vonhat, beleértve a börtönbüntetést, a pénzbüntetést és adminisztratív szankciókat a helyi törvényeknek megfelelően. A jelen üzleti magatartási és etikai normákban semminek nem célja befolyásolni az Ön jogait a vonatkozó munkaviszonyt és a titoktartást szabályozó törvények értelmében. Továbbá a jelen üzleti magatartási és etikai normákban semmi nem szándékozik semmilyen, sem kifejezett, sem hallgatólagos szerződéses jogot adományozni a vállalat alkalmazásában való maradásra, és semmi nem értelmezhető ekként. Ezenfelül az üzleti magatartási és etikai normák semmilyen rögzített munkavállalási feltételt nem garantálnak.

6 Tartalomjegyzék Alkalmazottaink Alkalmazotti kapcsolatok Adatvédelem Környezet, egészség és biztonság Vállalatunk Pontos könyvvitel és nyilvántartások Nyilvántartások kezelése Állami vizsgálatok és egyéb jogi ügyek Vállalati információk védelme Nem nyilvános lényeges információ közzététele és értékpapír kereskedelem Közkapcsolatok Összeférhetetlenségek A BMS tulajdonának illetve szolgáltatásainak személyes haszonszerzés céljából történő felhasználása A vállalat számítógépeinek és információvagyonának használata Üzleti tevékenységünk Tisztességes verseny Beszerzések és szerződések Marketing és forgalmazási gyakorlatok Gyógyszertörvények Nemkívánatos események bejelentése Nemzetközi üzleti tevékenység Politikai tevékenység Szabályok betartása és etika Vállalati irányelvek jegyzéke

7 ALKALMAZOTTAINK Alkalmazotti kapcsolatok Adatvédelem Környezet, egészség és biztonság

8 Alkalmazotti kapcsolatok Az összes alkalmazottal egyenlő módon és tisztelettel bánunk. Ebben a szellemben semmiféle munkahelyi diszkriminációt vagy zaklatást nem tolerálunk. Elvárjuk, hogy a munkahely mentes legyen a törvénytelen részrehajlástól, előítéletektől és diszkriminációtól. Nem tűrjük továbbá a nem professzionális viselkedést, mint például a nem megfelelő nyelvezet használatát, vagy a megfélemlítést. Olyan munkakörnyezetet teremtünk, amelyben minden kollégánk egyformán értékesnek és megbecsültnek érzi magát. Erőszakos cselekményeket vagy erőszakkal való fenyegetéseket nem tolerálunk a munkahelyen. Ezek az elvek elősegítik a biztonságos és egészséges munkahely megteremtését. Vonatkozó irányelvek: BMS-CP-001, Diszkriminációmentesség és zaklatásellenesség BMS-CP-002, Anyaggal való visszaélés megelőzése BMS-CP-003, Erőszakos cselekmények és erőszakkal való fenyegetés a munkahelyen Észrevettem, hogy az egyik közvetlen beosztottamnál, aki 52 éves, és 24 éve van a vállalatnál, teljesítményproblémák kezdtek jelentkezni. Észrevettem, hogy jelentősen csökkent a teljesítőképessége, melyet a gyakran elszalasztott projekthatáridők bizonyítanak. Ráadásul már nem mutatja azt a magas szintű stratégiai vezetést és innovációt, amelyet annak idején ő hozott az osztályunkra. Megmondhatom neki, hogy annyi kemény munkával eltöltött év után kiérdemelte a pihenést és hogy kezdjen el gondolkozni a nyugdíjba vonuláson? Nem. Meg nem engedhető sztereotípia lenne feltételezni, hogy az alkalmazott teljesítménycsökkenése a korának tuladonítható. Ehelyett inkább adjon az illető alkalmazottnak közvetlen visszajelzést és irányítást a teljesítményproblémái konkrét természetével kapcsolatban, és tegyen megfelelő utánkövetési lépéseket, amennyiben a dolgozó teljesítménye nem javul.

9 Alkalmazotti kapcsolatok (folytatás) Egy női alkalmazott, aki egy külső tanácsadó cégnél dolgozott vállalatunk több projektjén körülbelül egy éven keresztül, jelentette a főnökének, hogy az egyik férfi tanácsadó nem megfelelő módon érintette őt meg, ahogy a parkoló felé mentek egy értekezlet vége után. Az alkalmazott azt is jelentette, hogy ugyanez a férfi tanácsadó megpróbálta őt megcsókolni egy üzleti vacsorán több hónappal korábban, de ezt akkor azért nem jelentette, mert azt gondolta, hogy izolált esetről van szó, amely nem fog megismétlődni. Jelentenie kell a főnöknek ezt a viselkedést? Igen. A BMS el van kötelezve az olyan munkakörnyezet megteremtése irányába, amelyben mindenkivel emberi méltóságának tiszteletben tartasával bánnak, és ahol nem tolerálják a szexuális zaklatást. Ezek az alapelvek vonatkoznak az alkalmazottakra és a vállalati munkahelyen dolgozó más egyénekre, és azokra is, akikkel az alkalmazottaink kapcsolatba kerülhetnek munkájuk végzése során. A vállalatnak kötelessége, hogy kivizsgálja a helyzetet és megállapítsa, hogy történt-e nem megfelelő viselkedés és/vagy a vállalati irányelvek megsértése, és ha szükséges, orvosolja a helyzetet. Minden igazgató vagy felügyelő, aki diszkriminációval, zaklatással vagy megtorlással kapcsolatos panaszt kap, köteles azonnal értesíteni az emberi erőforrások osztályát és/vagy a BMS szabálybetartási és etikai segélyvonalát. Ha az alkalmazott az első nem megfelelő viselkedéssel kapcsolatos esetet jelentette volna, a helyzetet korábban lehetett volna kezelni, még mielőtt a férfi tanácsadó megismétli a tettét.

10 Adatvédelem Normál üzleti működése során, vállalatunk jelentős mennyiségű, különböző személyekkel kapcsolatos, személy szerint azonosítható pénzügyi, orvosi és juttatásokkal kapcsolatos adatot kap, gyűjt össze, tart nyilván és használ fel. Ezen adatok némelyike érzékeny információkat is tartalmazhat, amely kapcsolatos lehet valamely személy egészségi állapotával. Az adatok vonatkozhatnak alkalmazottakra, vevőkre, fogyasztókra, vizsgálati alanyokra, alvállalkozókra vagy versenytársakra. Az adatok tárgyától függetlenül, a vonatkozó törvényeknek megfelelő módon tiszteletben kell tartania és védelemben kell részesítenie azokat a személyes információkat, amelyekhez hozzáférése van. Ha bármilyen kérdése vagy aggodalma van, lépjen kapcsolatba a személyiségi jogok globális felelősével a következő címen: U.S.: Nemzetközi telefonszám: Betekinthetek a betegek regisztrációs listáiba vagy egészségügyi adataiba egy orvosi rendelőben, miközben arra várok, hogy beszélhessek az orvossal? Nem. Egy betegregisztrációs lista vagy egészségügyi adatok megtekintése ilyen körülmények között ellentétben áll a betegek titoktartásra és a személyiségi jogok tiszteletben tartására vonatkozó elvárásaival. Küldhetek BMS alkalmazotti adatokat a személyes címemre azért, hogy otthon dolgozhassak a kompjúteremen? Nem. De hazaviheti a BMS által kijelölt és kódolt laptop kompjúterét, és az alkalmazotti virtuális magánhálózaton (Virtual Private Network VPN) keresztül hozzáférhet az adatokhoz. Vonatkozó irányelvek: BMS-CP-016, Személyiségi jogok BMS-CP-006, Számítógépes rendszer használata és az információvagyon védelme

11 Környezet, egészség és biztonság Vállalatunk gondosan ügyel alkalmazottai, ügyfelei és a nagyközönség egészségére és biztonságára. Mindannyian felelősek vagyunk a biztonságos munkahely fenntartásáért és az összes vonatkozó törvény, rendelet és vállalati irányelv betartásáért. Üzleti tevékenységünket környezetvédelmi szempontból fenntartható módon végezzük és tevékenységeink környezetvédelmileg felelős módon való igazgatása végett olyan rendszereket, programokat és eljárásokat tartunk fenn, amelyek ezt lehetővé teszik. Ide tartoznak a következők: kutatás és termékfejlesztés; gyártási műveletek; csomagolás; szállítás és elosztás; marketing és forgalmazás; valamint kiszervezett áruk és szolgáltatások. A környezetvédelmet, valamint az egyének és a köz egészségét és biztonságát tekintse mindennapi feladatai elválaszthatatlan részeinek. Enyhe fájdalmat érzek a csuklómban, amikor több mint egy órát töltök gépeléssel az irodai kompjúteremnél. Mivel a fájdalom elmúlik, amikor abbahagyom a gépelést és szünetet tartok, tényleg jelentenem kell ezt? Igen. Minden munkahelyi balesetet, sérülést és betegséget jelentenie kell a felettesének, bármilyen jelentéktelennek tűnhet is. Ennek két oka van. Az első ok az, hogy a sérülést vagy a betegséget azonnal és megfelelően kezelni lehessen. A második ok az, hogy ez segít azoknak az esetleges veszélyes körülményeknek az azonosításában, amelyek megszüntethetők, mielőtt komoly sérülések és betegségek fordulnának elő. Továbbá lehetnek olyan törvényileg előírt dokumentációs követelmények, amelyeknek eleget kell tennünk. Ez lehetővé teszi, hogy vállalatunk mindenki számára magas szintű biztonságot biztosítson. Vonatkozó irányelv: BMS-CP-004, Környezet, egészség és biztonság Legfrissebb fenntarthatósági jelentésünket a internetes oldalon találja meg

12 Környezet, egészség és biztonság (folytatás) Átsétáltam a telephelyen, és észrevettem, hogy festéket öntöttek az esőcsatorna lefolyójába. Felelős vagyok ezt jelenteni? Igen. Minden alkalmazott felelőssége, hogy haladéktalanul jelentsen minden olyan helyzetet, amely az alkalmazottakra vagy a környezetre nézve kárt okozhat. A lehető leggyorsabban jelenteni kell ezt a problémát a telephely biztonsági szolgálatának, vagy a környezeti, egészségügyi és biztonsági osztálynak, hogy megfelelően intézkedhessenek, hogy (i) amennyire lehetséges, megakadályozzák vagy korlátozzák az összes esetleges emberi vagy környezeti kárt, (ii) ha szükséges, értesítsék az illetékes hatóságokat, (iii) azonnal takarítsák el a kiömlött anyagot sérülések megakadályozása végett, és (iv) tegyenek intézkedéseket, hogy még egyszer ez ne fordulhasson elő.

13 VÁLLALATUNK Pontos könyvvitel és nyilvántartások Nyilvántartások kezelése Állami vizsgálatok és egyéb jogi ügyek Vállalati információk védelme Nem nyilvános lényeges információ közzététele és értékpapír kereskedelem Közkapcsolatok Összeférhetetlenségek A BMS tulajdonának vagy szolgáltatásainak személyes haszonszerzés céljából történő felhasználása A vállalat számítógépeinek és információvagyonának használata

14 Pontos könyvvitel és nyilvántartások Vállalatunk a könyvvitelét és nyilvántartásait úgy tartja fenn, hogy azok pontosan tükrözzék az üzleti tranzakciók valódi természetét. Nem hozunk létre, és nem veszünk részt olyan dokumentumok létrehozásában, melyek félrevezetőek vagy elrejtik a pontatlanságokat. Saját munkakörünk keretein belül mindegyikünk felelős az általunk létrehozott pénzügyi dokumentumok pontosságáért. Ez például azt jelenti, hogy tilos: olyan dokumentumokat létrehozni, amelyek látszólag valamely természetes vagy jogi személy számára történő kifizetést igazolnak, pedig a valóságban a kifizetés egy másik személy számára történik; olyan dokumentumokat létrehozni, amelyek hamis dátumokat vagy aláírásokat tartalmaznak; olyan költségelszámolásokat leadni, amelyek nem pontosan tükrözik a költségek természetét; olyan dokumentumokat létrehozni, amelyek nem pontosan tükrözik a tranzakciók természetét; vagy valójában meg nem történt eladásokat elkönyvelni. Üzleti kiadások Vállalatunk elkötelezte magát az üzleti kiadásokkal kapcsolatos etikus viselkedés legmagasabb normái mellett. Bár a vállalat megtéríti nekünk a méltányos és jogos üzleti kiadásokat, mindannyian kötelesek vagyunk helyes ítélőképességünket használni, amikor azokat az összegeket kiadjuk, illetve amikor a kiadásokkal elszámolunk. Ez például azt jelenti, hogy tilos: visszaélni a vállalati pénzekkel; meghamisítani a költségelszámolásokat; vagy hamisított dokumentumokat leadni az üzleti kiadások igazolására. Ha aggodalom merül fel Önben olyan tevékenységekkel kapcsolatban, amelyek pontatlan könyveléshez vagy dokumentációhoz vezethetnek, beleértve számviteli kérdéseket és belső vagy külső ellenőrzéssel kapcsolatos ügyeket, azonnal jelentse ezt az aggoldalmát a felettesének, a jogi osztálynak, a szabálybetartási és etikai osztálynak, vagy közvetlenül az igazgatótanács audit bizottságának.

15 Pontos könyvvitel és nyilvántartások (folytatás) (Q & A) A vállalat tudomására jut, hogy hamarosan egy árvisszatérítési csekket fog kapni egy szállítótól, mivel elért bizonyos beszerzési mennyiséget. Osztályunk ebben az évben túllépi a költségvetését. Elfogadható megkérni a szállítót, hogy halassza a csekk kiküldését a következő évre, hogy az fedezze a következő év költségvetésében az előre nem látható esetleges költségeket? Nem. A bevételeket és a kiadásokat abban az időszakban kell elkönyvelni, amelyben azok keletkeznek, függetlenül attól, hogy a költségvetésben mikorra lettek betervezve. Továbbá Ön nem járulhat hozzá, hogy késleltessen egy szállító felé történő kifizetést, vagy egy szállítótól érkező befizetést. Ezzel csalást követne el, és mind saját magát, mind a vállalatot vétkessé tenné bűnpártolásban és felbujtásban. Az egyik közvetlen beosztottam nemrég tért vissza üzleti útról. A költségelszámoiását átnézve feltűnt nekem egy kis eltérés egy leadott számla és az ahhoz tartozó elszámolt összeg között. Hagyjam ezt figyelmen kívül? Nem. Az eltérés nagysága nem számít, amikor költségelszámolásokat készítünk, és adunk le a hozzájuk tartozó, az üzleti kiadást igazoló számlákkal együtt. Beszélje meg az eltérést a dolgozóval. Vállalati egységem közvetlenül forgalmaz termékeket kórházaknak, gyógyszertáraknak és kiskereskedelmi egységeknek. Az értékesítési alelnök ragaszkodik hozzá, hogy az eladásokat úgy lehet a legjobban növelni, ha változtatunk az elosztási modellen, amely szerint egy kizárólagos forgalmazónak adunk el, aki aztán viszonteladóként működik a kórházak, gyógyszertárak és kiskereskedelmi egységek felé. A kizárólagos forgalmazóval kötött szerződés szerint a forgalmazó köteles 30 napos leltárkészletet fenntartani. Megengedhető ez? Ez attól függ. Kérjen tanácsot a jogi osztálytól és a pénzügyi osztálytól ezzel a speciális helyzettel kapcsolatban. Általában, 30 napos vagy annál kisebb leltárkészlet esetén, amennyiben az új elosztási modell nagyobb földrajzi lefedettséget illetve nagyobb szállítási gyakoriságot jelent, vagy egyéb olyan előnyökkel jár ügyfélszolgálati szempontból, amiket a jelenlegi belső infrastruktúra nem képes támogatni, akkor ebben az esetben valószínűleg megalapozott üzleti modellről van szó, amely megengedhető. Ha azonban ez a potenciális ügyfeleket tekintve nem jelenti a lefedettség növelését, és a 30 napos készletnek a forgalmazó számára történő eladásának az a célja, hogy a kitűzött eladási mennyiségeket teljesítésék, abban az esetben ez nem megengedett. Vonatkozó irányelvek: BMS-CP-017, Közvetlen ügyfél leltárszintjének kezelése BMS-CP-034, Megvesztegetésellenesség és ehhez kapcsolódó ügyek BMS-CP-039, Üzleti kiadások

16 Nyilvántartások kezelése Nyilvántartásnak minősül bármely létrehozott, kapott, módosított, fenntartott, archivált, visszakeresett vagy továbbított rögzített információ, amely az üzleti tevékenységünket támogatja. Ezek közé tartoznak a papíralapú iratok, üzenetek, fényképek, elektronikus és digitális módon rögzített adatok (CD-k, számítógépszalagok, lemezek stb.), mikrofilm és Word, Excel és egyéb dokumentumok. Nyilvántartáskezelési programunk egységes és következetes nyilvántartáskezelési gyakorlatot ír elő, beleértve azt is, hogy az nyilvántartásokat milyen hosszú ideig kell megőrizni, és mikor kell azokat megsemmisíteni. Munkájával kapcsolatos minden nyilvántartás a BMS tulajdonát képezi. Egyetlen alkalmazott sem rendelkezik személyes vagy tulajdonosi jogokkal a BMS nyilvántartásait illetően, beleértve azokat a nyilvántartásokat is, amelyeket az adott alkalmazott hozott létre, vagy amelyeknek a kidolgozásában vagy összeállításában segédkezett. Ön felelős mindent megtenni annak érdekében, hogy a vállalati nyilvántartások osztályozása, karbantartása, használata, továbbítása és megsemmisítése a BMS iratkezelési irányelveknek megfelelően történjék. Minden ezzel kapcsolatos kérdéssel keresse a BMS nyilvántartáskezelési irodáját a következő címen: RM Segélyvonal: Webhely: rm.bms.com Vonatkozó irányelv: BMS-CP-005, BMS nyilvántartások kezelése (Q & A) Több éve már, hogy az osztályunkon átnéztük az nyilvántartástartó szekrények tartalmát. Beütemeztünk egy nyilvántartásátnézési napot ( nyilvántartástartótakarítási napot ) és biztosak akarunk lenni abban, hogy tudjuk, hogy mit lehet kidobnunk. Hol találhatom meg ezt az információt? A nyilvántartások kezelésére vonatkozó irányelvünk értelmében ellenőriznie kell a nyilvántartásmegőrzési ütemterveket, amelyekben megtalálhatók a megőrzésre vonatkozó előírások a különböző típusú nyilvántartások-kal kapcsolatban. Ezen kívül annak is utána kell néznie, hogy van-e bármilyen nyilvántartás-megőrzéssel kapcsolatos értesítés (megsemmisítési tilalom), amely megtiltja bizonyos nyilvántartások megsemmisítését. Az általános nyilvántartásmegőrzési értesítések az rm.bms.com internetes oldalon tekinthetők meg. Ha további útmutatásra van szüksége azzal kapcsolatban, hogy bizonyos nyilvántartásokat meg kell-e őrizni, vagy sem, akkor forduljon a jogi osztályhoz.

17 Állami vizsgálatok és egyéb jogi ügyek Teljes mértékben együttműködünk állami vizsgálatok, nyomozások és peres ügyek esetén. Amennyiben tudja, megalapozottan feltételezi, vagy értesítést kapott arról, hogy vizsgálat, nyomozás, vagy per van folyamatban, illetve a közeljövőben várható, minden azzal kapcsolatos (nyomtatott, elektronikus és digitális) dokumentumot meg kell őriznie. A dokumentumokat megfelelő módon kell megőriznie, és soha nem szabad: vállalati dokumentumot megsemmisíteni (i) ha fennáll annak a valószínűsége, hogy az vizsgálat vagy jogvita tárgyát fogja képezni, (ii) az ilyen dokumentumok megtartására irányuló kérés kézhezvételét követően, illetve (iii) a dokumentumokra vonatkozó, állami hivataltól, bíróságtól vagy a jogi osztálytól érkező kérések kézhezvétele után; vállalati dokumentumokat vagy nyilvántartásokat megváltoztatni; hazudni, vagy félrevezető nyilatkozatokat tenni állami vizsgálóbiztosnak vagy a vállalati vezetőség bármely tagjának; illetve megkísérelni bármilyen személyt megakadályozni abban, hogy állami vizsgálóbiztosnak vagy vállalati jogtanácsosnak információt adjon, vagy megkísérelni bárkit rávenni arra, hogy hamis vagy félrevezető információt adjon. Az Egyesült Államokban és bizonyos más országokban dolgozó alkalmazottaknak jogukban állhat jogi képviseletet kérni, ha állami vizsgálóbiztosok keresik meg őket. Ha nem biztos abban, hogy Önt milyen jogok illetik meg, érdeklődjön a jogi osztályon. Vonatkozó irányelv: BMS-CP-005, BMS nyilvántartások kezelése (Q & A) Mit tegyek, ha tanúként idéznek be meghallgatásra, vagy a BMS termékekről vagy a munkámmal kapcsolatos tevékenységeimről akarnak kihallgatni? Haladéktalanul lépjen kapcsolatba a jogi osztállyal, mielőtt bármit is tenne. Ők majd megbeszélik Önnel az ügyet, együtt átnézik a kérés tárgyát, segítenek Önnek a jogi folyamatban, felveszik a kapcsolatot az idézést kibocsátó féllel, és tanácsot adnak Önnek arra vonatkozólag, hogy van-e Önnek joga a vállalat által biztosított ügyvéddel képviseltetnie magát.

18 Vállalati információk védelme Vállalatunk nagyon sok információt hoz létre, és az alkalmazottaktól elvárjuk, hogy tisztában legyenek azzal, hogy hogyan kell védeni azokat az információkat, és hogy mely információ nem kerülhet ki a vállalaton kívülre. A vállalati információk nem helyénvaló közzététele azt eredményezheti, hogy az információ elveszti az értékét, árt vállalatunk versenyhelyzetének, törvényt sért, vagy befolyásolja a szerződéses kötelezettségeinket. Mindannyian kötelesek vagyunk mindent megtenni annak érdekében, hogy a vállalati információk besorolása, kezelése, karbantartása és megsemmisítése a vállalat eljárásai szerint történjen. A vállalati információk megfelelő védelme és kezelése érdekében azokat a következő kategóriák szerint kell besorolni és feliratozni: nyilvános, BMS belső, vagy BMS szigorúan bizalmas. A szigorúan bizalmasként besorolt vállalati információt ennek megfelelően kell feliratozni. A vállalati információk besorolásával kapcsolatos kérdésekkel keresse fel a jogi osztályt. A szigorúan bizalmas BMS információk leggyakoribb példái közé tartoznak: alkalmazotti adatállomány, beleértve a teljesítmény kapcsolati jelentéseket; USA társadalombiztosítási számok vagy más állami azonosítók; egyéni bankszámlaszámok és hitelkártyaszámok; egyénekre vonatkozó egészségügyi információk; eladási előrejelzések; bizonyos stratégiai üzleti célú szerződések; fúziókkal és külső vállalatok megvételével kapcsolatos információ; még nem szabadalmazott vagy nyilvánosságra nem hozott készítmények kémiai szerkezete; stratégiai üzleti tervek és marketing stratégiák; valamint pénzügyi adatok.

19 Vállalati információk védelme (folytatás) A BMS Belső és a BMS Szigorúan bizalmas információknak a nem megfelelő közzétételtől való védelme érdekében: azokat megfelelő előzetes jóváhagyás nélkül nem szabad közzétenni; azokat szükség esetén más alkalmazottakkal csak előzetes jóváhagyást követően lehet megbeszélni; szállítóinkat emlékeztetni kell arra, hogy az ilyen információkat csak a velünk folytatott üzleti tevékenység céljából használhatják; óvatosan kell eljárnunk, hogy mindig és minden körülmények között elkerüljük a gondatlan közzétételt, beleértve a társasági érintkezéseket; óvatosan kell eljárnunk, amikor vállalati üzleti témákról beszélünk az irodán kívül; valamint azokat világos és megfelelő módon kell besorolni és feliratozni. Az üzleti partnereinktől kapott bizalmas információkra is ugyanezeket a normákat alkalmazzuk. Ha Ön bármely más féltől bizalmas információt kap: Az információt csak abban az esetben szabad elfogadnia, ha van írásbeli bizalmassági egyezmény, amely rendelkezik az információ cseréjéről; valamint Tilos bármilyen illegális vagy nem megfelelő módon beszerezni egy másik fél bizalmas információit. (Q & A) Nemrégiben egy üzleti úton hallottam, hogy néhány BMS alkalmazott egy fejlesztés alatt álló fontos új termékkel kapcsolatos információkról beszélgetett a repülőtéri váróhelyiségben. Milyen felelősség terhel engem ilyen helyzetben? Haladéktalanul beszélje meg velük ezt az ügyet. Ne felejtse, hogy minden alkalmazott felelős bizalmas információink megvédéséért. Éppen most vettem fel egy alkalmazottat, aki előzőleg az egyik versenytársunknál dolgozott. Megkérhetem az alkalmazottat, hogy áruljon el bizalmas információkat a korábbi munkaadójáról? Nem. Korábbi munkaadóra vonatkozó bizalmas információk megszerzése nem helyénvaló, és gyakran illegális. Ezenfelül, ha bizalmas információkat vagy bármilyen olyan információt kínálnak fel Önnek, ami vélhetőleg illegális, vagy nem megfelelő forrásból származik, az ügyet azonnal jelentenie kell a jogi osztálynak. Vonatkozó irányelvek: BMS-CP-005, BMS nyilvántartások kezelése BMS-CP-010, Lényeges információ közzététele

20 Nem nyilvános lényeges információ közzététele, és értékpapír kereskedelem Nem nyilvános lényeges információ közzététele A nem nyilvános lényeges információk kezelésének, illetve az ilyen információk birtokában levő alkalmazottaink viselkedésének módját a törvény és a vállalati irányelv szabályozza. Tilos közzétenni nem nyilvános lényeges információkat a BMS-ről vagy azokról a vállalatokról, akikkel üzleti kapcsolatban állunk, a vállalaton belüli vagy kívüli olyan személynek, aki nem rendelkezik felhatalmazással az információ átvételére vonatkozóan. Különösen ügyeljen a következő típusú nem nyilvános lényeges információkkal kapcsolatban: belső pénzügyi információ; új üzletág beindítása; fejlesztés, új termék vagy technológiai áttörés jóváhagyása vagy a jóváhagyás elmaradása; Tervezett nagyszabású tranzakció, mint például egy másik vállalat megvásárlása, divesztitúra, egy jelentős licensz, vagy egy együttműködési szerződés; illetve jelentős peres ügy vagy állami vizsgálat megkezdése vagy befejezése. (Q & A) Mi számít nem nyilvános lényeges információnak? A nem nyilvános lényeges információk olyan típusú bizalmas információk, amelyek nem kerültek nyilvánosságra és amelyeket egy ésszerű befektető valószínűleg fontosnak tekinthet annak eldöntéséhez, hogy vásároljon-e vagy eladjon-e a vállalat részvényeiből. Az információ csak akkor tekinthető nyilvánosnak ha az általánosan hozzáférhetővé lett téve a befektetők számára, például a vállalatunknak a részvényesek számára készült éves vagy időszakos jelentéseiben, sajtóközleményben vagy széles körben közzé lett téve a médiában, továbbá ha a befektetőknek elegendő időt biztosítottak ahhoz, hogy reagáljanak az információra. Vonatkozó irányelv: BMS-CP-010, Lényeges információ közzététele

21 Nem nyilvános lényeges információ közzététele, és értékpapír kereskedelem (folytatás) Értékpapír kereskedelem Ha nem nyilvános lényeges információk vannak az Ön birtokában, akkor tilos ezeknek a használatából hasznot húzni, például úgy, hogy vállalati értékpapírokat vásárol vagy elad. Továbbá tilos ezeket az információkat olyan személyeknek továbbadni, akik ezeket esetleg arra használnák fel, hogy vállalati értékpapírokat vásároljanak vagy adjanak el. Ezeket a fajta tranzakciókat gyakran úgy hívják, hogy bennfentes kereskedelem. Az értékpapírok közé tartoznak többek között a részvények, tőkerészek, tőkeopciók, kötelezvények és adóslevelek. Hasonlóképpen, bárki, aki nem nyilvános, lényeges információkat tud olyan vállalatokról, amelyekkel a BMS üzleti tevékenységet folytat, vagy üzleti kapcsolatba tervez lépni, az a személy nem vásárolhatja vagy adhatja el azoknak a vállalatoknak az értékpapírjait és nem adhat információt olyan személynek, aki ezt esetleg arra használná fel, hogy az illető vállalat részvényeit megvásárolja vagy eladja. Ha nem ért valamit ezekkel a szabályokkal kapcsolatban, forduljon a vállalati titkársághoz vagy a jogi osztályhoz, mielőtt bármilyen értékpapírt vásárol vagy elad. Vonatkozó irányelv: BMS-CP-007, Értékpapír kereskedelem

A Pfizer megvesztegetés és korrupció elleni nemzetközi üzleti alapelvei

A Pfizer megvesztegetés és korrupció elleni nemzetközi üzleti alapelvei A Pfizer megvesztegetés és korrupció elleni nemzetközi üzleti alapelvei A Pfizernél régóta fennálló szabályozás tiltja a megvesztegetést és korrupciót az Egyesült Államokban és külföldön végzett üzleti

Részletesebben

Vállalati kultúránk elemi alapját a felelősségtudatos és tiszteletteljes, morális munkavégzés képezi.

Vállalati kultúránk elemi alapját a felelősségtudatos és tiszteletteljes, morális munkavégzés képezi. MAGATARTÁSI KÓDEX 2 ELŐSZÓ Vállalati kultúránk elemi alapját a felelősségtudatos és tiszteletteljes, morális munkavégzés képezi. Elkötelezettek vagyunk a fair, átlátható és tisztességes tényleges verseny

Részletesebben

Globális etikai kódex

Globális etikai kódex Globális etikai kódex Céltudatos teljesítmény Globális etikai kódex 3 Levél elnök-vezérigazgatónktól 4 A PepsiCo által képviselt értékek A teljesítményünk hátterében álló cél 5 Megfelelő üzletvitel 5 A

Részletesebben

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX 2012. április BEVEZETŐ A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 17. -ának (3) bekezdése

Részletesebben

ETIKAI KÓDEX. Rába Járműipari Holding Nyrt.

ETIKAI KÓDEX. Rába Járműipari Holding Nyrt. Rába Járműipari Holding Nyrt. ETIKAI KÓDEX 9027 Győr, Martin u. 1. Postacím: 9002 Győr, Pf.: 50 Telefon: 06-96-622 600 Fax: 06-96-624 909 E-mail: raba@raba.hu www.raba.hu Tartalomjegyzék A kódex hatálya...3

Részletesebben

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX 2014 Tartalomjegyzék Az Etikai Kódex alkalmazási köre... 3 Magatartás az Egyesületben, illetve azon kívül... 3 A jogszabályok betartása... 3 Kapcsolat

Részletesebben

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. tv (továbbiakban Bszt.

Részletesebben

AZ ÜZLETI MAGATARTÁS IRÁNYELVEI

AZ ÜZLETI MAGATARTÁS IRÁNYELVEI AZ ÜZLETI MAGATARTÁS IRÁNYELVEI HUNTSMAN AZ ÜZLETI MAGATARTÁS IRÁNYELVEI* Módosítva: 2005. február 10. *Az Üzleti magatartás irányelveiben a Huntsman és a Vállalat kifejezések a Huntsman LLC, a Huntsman

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Összeférhetetlenségi politika

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Összeférhetetlenségi politika Összeférhetetlenségi politika Az igazgatói utasítás hatályba léptető határozatának száma: 2012/12/1. 2014/03/31. A hatályba lépés dátuma: Módosítást hatályba léptető határozat száma: Módosítás hatályba

Részletesebben

CODE OF CONDUCT (ÜZLETI MAGATARTÁSKÓDEX

CODE OF CONDUCT (ÜZLETI MAGATARTÁSKÓDEX MAN CODE OF CONDUCT (ÜZLETI MAGATARTÁSKÓDEX) BESZÁLLÍTÓK ÉS ÜZLETI PARTNEREK SZÁMÁRA -1- TARTALOMJEGYZÉK Előszó..2 1. A társaság felelőssége.3 2. Átlátható üzleti kapcsolatok 3 3. Tisztességes piaci magatartás..4

Részletesebben

Számítógép kezelői - használói SZABÁLYZAT

Számítógép kezelői - használói SZABÁLYZAT Számítógép kezelői - használói SZABÁLYZAT I. A SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA A számítógép hálózat nagy anyagi és szellemi értéket képviselő rendszer. Felhasználóinak vállalniuk kell a használattal járó kötöttségeket

Részletesebben

Etikai Szabályzat. Bevezetés

Etikai Szabályzat. Bevezetés Bevezetés Etikai Szabályzat Jelen szabályzatban az SIG-ra vonatkozó hivatkozások ugyanúgy vonatkoznak az ATCI és ATC vállalatokra is. A SIG Rt.-nek számos meghatározó alapelve és értéke van, amelyeket

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

www.lhsimulations.hu LHSimulations EULA (End-user Licence Agreement) Végfelhasználói licenc megállapodás

www.lhsimulations.hu LHSimulations EULA (End-user Licence Agreement) Végfelhasználói licenc megállapodás LHSimulations (End-user Licence Agreement) Végfelhasználói licenc megállapodás minden termékre érvényes (ingyenes és fizetős) Page: 1 / 5 Tartalomjegyzék Végfelhasználói licenc megállapodás ()... 3 Kapcsolat...

Részletesebben

KORRUPCIÓELLENES POLITIKA ÉS MEGFELELÉSI KÉZIKÖNYV

KORRUPCIÓELLENES POLITIKA ÉS MEGFELELÉSI KÉZIKÖNYV KORRUPCIÓELLENES POLITIKA ÉS MEGFELELÉSI KÉZIKÖNYV KORRUPCIÓELLENES POLITIKA ÉS MEGFELELÉSI KÉZIKÖNYV Coca-Cola Hellenic Bottling Company A.G. Turmstrasse 26, CH-6300, Zug, Switzerland T +41 41 726 01

Részletesebben

A HADFELSZERELÉSEK GYÁRTÁS UTÁNI VÉGELLENŐRZÉSÉNEK NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELŐÍRÁSAI

A HADFELSZERELÉSEK GYÁRTÁS UTÁNI VÉGELLENŐRZÉSÉNEK NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELŐÍRÁSAI (1.kiadás) A HADFELSZERELÉSEK GYÁRTÁS UTÁNI VÉGELLENŐRZÉSÉNEK NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELŐÍRÁSAI (2003. június) NATO/PFP NYILT ÉSZAKATLANTI SZERZŐDÉS SZERVEZETE, NATO SZABVÁNYOSÍTÁSI HIVATAL (NSA) NATO

Részletesebben

TITOKTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS. amely létrejött egyrészről. cégszerű megnevezés:... (székhelye: nyilvántartást vezető cégbíróság neve:...

TITOKTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS. amely létrejött egyrészről. cégszerű megnevezés:... (székhelye: nyilvántartást vezető cégbíróság neve:... TITOKTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről cégszerű megnevezés:.......... (székhelye:........., nyilvántartást vezető cégbíróság neve:......., cégjegyzék száma:........., adószám:......, képviselő

Részletesebben

Az adományszervezés Etikai Alapelveinek Nyilatkozata

Az adományszervezés Etikai Alapelveinek Nyilatkozata Az adományszervezés Etikai Alapelveinek Nyilatkozata ELŐSZÓ Az adományszervezők számos területen, különböző országokban, és különböző körülmények között dolgoznak, de van néhány alapvető, közös értékük

Részletesebben

DACHSER Üzletszabályzat

DACHSER Üzletszabályzat DACHSER Üzletszabályzat 1. Előszó A Dachser minden tevékenységének alapja a kötelező erejű szabályozások és a szabad akaratunkból vállalt kötelezettségek betartása mind országos, mind pedig nemzetközi

Részletesebben

3/2014.(XII.22.) számú jegyzői intézkedés a közösségi média használat szabályairól a Berentei Közös Önkormányzati Hivatal munkatársaira vonatkozóan

3/2014.(XII.22.) számú jegyzői intézkedés a közösségi média használat szabályairól a Berentei Közös Önkormányzati Hivatal munkatársaira vonatkozóan 3/2014.(XII.22.) számú jegyzői intézkedés a közösségi média használat szabályairól a Berentei Közös Önkormányzati Hivatal munkatársaira vonatkozóan A közösségi média használatra vonatkozó jogi és etikai

Részletesebben

Page 1 of 5 IPO / PRO / 001. Irányelvek száma IPO / PRO / 001. Kiadás kelte 2012. május 01. Issue: 1. Kapcsolódó utasítások IPR / PRO / 001-007

Page 1 of 5 IPO / PRO / 001. Irányelvek száma IPO / PRO / 001. Kiadás kelte 2012. május 01. Issue: 1. Kapcsolódó utasítások IPR / PRO / 001-007 Alpiq Csepeli Vállalatcsoport I ntegrált irányelvek Beszerzési Politika Irányelvek száma IPO / PRO / 001 Kiadás kelte 2012. május 01. Issue: 1 Kapcsolódó irányelvek Alpiq Etikai Elvek; IPO/HR/001; Kapcsolódó

Részletesebben

Etikai kódex. ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex. 1102 Budapest, Halom utca 5. www.any.hu Telefon: 431 1200 info@any.hu

Etikai kódex. ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex. 1102 Budapest, Halom utca 5. www.any.hu Telefon: 431 1200 info@any.hu ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex Tartalom 1. Bevezető... 3 2. Az ANY Biztonsági Nyomda Etikai Kódexe... 4 2.1. Az Etikai Kódex alapelvei... 4 2.2. Az Etikai Kódex hatálya... 4 3. Az ANY Biztonsági

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Az Általános szerződési feltételek és a honlapunk nyelvezete magyar. Az eladó/szolgáltató Zlatár PR Kft Székhely: 1097 Budapest, Vaskapu utca 17. Levélcím, telephely: 1097

Részletesebben

Az Etikai kódex azonban tartalmazhat a nemzeti törvényeknél szigorúbb követelményeket is.

Az Etikai kódex azonban tartalmazhat a nemzeti törvényeknél szigorúbb követelményeket is. Etikai kódex 1 Bevezetés Etikai kódexünket minimális irányadó normaként alkalmazzuk célunk, a termelési környezet és a munkafeltételek folytonos etikai és szociális szempontból esedékes - javítása érdekében.

Részletesebben

Üzleti magatartási és etikai normák Harmadik felekre vonatkozó

Üzleti magatartási és etikai normák Harmadik felekre vonatkozó A Bristol-Myers Squibb-nél (BMS) minden üzleti tevékenység szigorúan az integritás és az összes vonatkozó törvény, rendszabály, irányvonal és ipari szabályzat betartása iránti elkötelezettségünk alapjain

Részletesebben

A KNAUF MAGATARTÁSI KÓDEXE

A KNAUF MAGATARTÁSI KÓDEXE A KNAUF MAGATARTÁSI KÓDEXE Tisztelt munkavállalóink! Az elmúlt 80 év során a Knauf családi vállalkozásból az építőanyag-ipar egyik nemzetközi vezető szereplőjévé vált. Üzleti vállalkozásunk sikerének elengedhetetlen

Részletesebben

KÖNYVELŐI MOZGÁSTEREK. Etikai szabályzat és titoktartás könyvelői oldalról

KÖNYVELŐI MOZGÁSTEREK. Etikai szabályzat és titoktartás könyvelői oldalról KÖNYVELŐI MOZGÁSTEREK Etikai szabályzat és titoktartás könyvelői oldalról Fegyelmi vétség Kkt. 174.. 174.. (1) Fegyelmi vétséget követ el az a kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég, aki/amely a)

Részletesebben

Csúszópénz- és korrupció-ellenes szabályzat

Csúszópénz- és korrupció-ellenes szabályzat 1 Csúszópénz- és korrupció-ellenes szabályzat A szabályzat célja A csúszópénz- és korrupció-ellenes szabályzat útmutatást ad az alkalmazottaknak és a szerződéses partnereknek, beszállítóknak, alvállalkozóknak,

Részletesebben

Versenyjogi megfelelés

Versenyjogi megfelelés Versenyjogi megfelelés Versenykorlátozó megállapodások Martinovic Boris Vizsgáló Főtanácsos, GVH Székesfehérvár, 2013.05.23. Disclaimer Az elhangzottak az előadó személyes véleményét tükrözik, és nem tekintendők

Részletesebben

A Compass Group Etikai Kódexe

A Compass Group Etikai Kódexe A Compass Group Etikai Kódexe 1.2. kiadás A Compass Group etikai kódexe és az ENSZ Global Compact programja Mivel vállalatunk világszinten vezető szerepet tölt be ezen a területen, a legmagasabb szintű

Részletesebben

A HACC program, az igénybevev k jogai és kötelezettségei

A HACC program, az igénybevev k jogai és kötelezettségei Hungarian A HACC program, az igénybevev k jogai és kötelezettségei Az otthoni és közösségi gondozó (HACC) szolgálat széleskör támogatást nyújt törékeny id s és fogyatékkal él személyeknek, akik továbbra

Részletesebben

Magatartási Kódex Xxxxxxxx. A Vodafone Magatartási Kódex. Munkavégzés Vodafone módra

Magatartási Kódex Xxxxxxxx. A Vodafone Magatartási Kódex. Munkavégzés Vodafone módra Magatartási Kódex Xxxxxxxx A Vodafone Magatartási Kódex 1 Munkavégzés Vodafone módra Magatartási Kódex Xxxxxxxx A bizalom minden tevékenységünkben alapvető fontosságú. 2 Magatartási Kódex Xxxxxxxx Üzenet

Részletesebben

2011 Április. Szállítói Etikai Szabályzat

2011 Április. Szállítói Etikai Szabályzat 2011 Április Szállítói Etikai Szabályzat BEVEZETÉS A magas etikai színvonalon folytatott üzleti tevékenység alapvető fontosságú a Sodexo számára. Ennek tükrében jött létre a Szállítói Etikai Szabályzat,

Részletesebben

EU levélsablon büntetőeljárás alá vont személyek (gyanúsítottak és vádlottak) jogairól való tájékoztatáshoz

EU levélsablon büntetőeljárás alá vont személyek (gyanúsítottak és vádlottak) jogairól való tájékoztatáshoz Hungarian EU levélsablon büntetőeljárás alá vont személyek (gyanúsítottak és vádlottak) jogairól való tájékoztatáshoz Önnek joga van ezt a jogairól tájékoztató levelet fogva tartása alatt magánál tartani.

Részletesebben

Adatvédelmi Szabályzat

Adatvédelmi Szabályzat ... (társaság neve)... (adószám) Adatvédelmi Szabályzat Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. Az adatvédelmi szabályzat célja...3 2. Társaság bemutatása...4 3. Általános rész...5 Személyes

Részletesebben

E T I K A I K Ó D E X E. I. Az Etikai Kódex célja és hatálya

E T I K A I K Ó D E X E. I. Az Etikai Kódex célja és hatálya A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZRT. E T I K A I K Ó D E X E I. Az Etikai Kódex célja és hatálya A piaci siker egyik kulcsa a vállalat céljait támogató és a munkatársak magatartásában is megnyilvánuló pozitív

Részletesebben

Etikai Kódex. Bevezetés Az Intézet Etikai Kódexének célja, hogy el segítse a bels ellen ri szakmában az etikai kultúra kialakulását.

Etikai Kódex. Bevezetés Az Intézet Etikai Kódexének célja, hogy el segítse a bels ellen ri szakmában az etikai kultúra kialakulását. Etikai Kódex Bevezetés Az Intézet Etikai Kódexének célja, hogy el segítse a bels ellen ri szakmában az etikai kultúra kialakulását. A bels ellen rzés olyan független, objektív bizonyosságot adó eszköz

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 34. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A 2010. MÁJUS 31-TŐL 2012. DECEMBER 31-IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen Kisbér Város Önkormányzata az alábbi

Részletesebben

A BorsodChem Csoport Etikai Vonal Szabályzata. 2009. június

A BorsodChem Csoport Etikai Vonal Szabályzata. 2009. június A BorsodChem Csoport Etikai Vonal Szabályzata 2009. június 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA Az Etikai Vonal működésének részletes leírása, a felelősség és hatáskörök egyértelmű rögzítése, a bejelentett panaszok

Részletesebben

DÁTUM: 2014. MÁRCIUS 17., 2.0 VERZIÓ ALVÁLLALKOZÓI NYILATKOZAT

DÁTUM: 2014. MÁRCIUS 17., 2.0 VERZIÓ ALVÁLLALKOZÓI NYILATKOZAT DÁTUM: 2014. MÁRCIUS 17., 2.0 VERZIÓ ALVÁLLALKOZÓI NYILATKOZAT 1 / 4 Tisztelt alvállalkozónk: A Sapa egy számos területen tevékenykedő nemzetközi ipari vállalatcsoport. A Sapa üzleti tevékenységében mélyen

Részletesebben

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat Adatvédelmi nyilatkozat A személyes adatok védelme az interneten különösen fontos jelentőséggel bír a jövőbeni internetes szerződéskötések, egy valódi internet-gazdaság kialakítása szempontjából. A www.zpr.hu

Részletesebben

VÉGFELHASZNÁLÓI LICENC SZERZŐDÉS AZ F-PROT ANTIVÍRUS - HOZ

VÉGFELHASZNÁLÓI LICENC SZERZŐDÉS AZ F-PROT ANTIVÍRUS - HOZ VÉGFELHASZNÁLÓI LICENC SZERZŐDÉS AZ F-PROT ANTIVÍRUS - HOZ Ez egy kötelező érvényű -, törvényes szerződés a végfelhasználó ( licenc hasznosító ) és a Frisk Software International ( FSI ) között az F-Prot

Részletesebben

I. Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának célja. Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának feltételei

I. Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának célja. Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának feltételei TARTALOMJEGYZÉK I. Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának célja II. III. IV. Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának feltételei Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának megtagadása

Részletesebben

Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében

Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében Az adatvédelmi szabályozás célja, fontossága - A személyes adatok gyűjtése nyilvántartása, feldolgozása a legutóbbi időszakban került az alkotmányos

Részletesebben

Virtual I/O Server 1.1.2.0 változat

Virtual I/O Server 1.1.2.0 változat Virtual I/O Server 1.1.2.0 változat Kiadási megjegyzések GI22-0068-02 Virtual I/O Server 1.1.2.0 változat Kiadási megjegyzések GI22-0068-02 Megjegyzés Az információk és a tárgyalt termék használatba vétele

Részletesebben

CIA CLUB. A Belsı Ellenırzés szerepe egy etikus vállalati környezet kialakításában. Bozóki Olga CIA, QA Regionális Belsı Ellenırzési Vezetı

CIA CLUB. A Belsı Ellenırzés szerepe egy etikus vállalati környezet kialakításában. Bozóki Olga CIA, QA Regionális Belsı Ellenırzési Vezetı CIA CLUB A Belsı Ellenırzés szerepe egy etikus vállalati környezet kialakításában Budapest, 2010 március 3. Bozóki Olga CIA, QA Regionális Belsı Ellenırzési Vezetı Belsı Ellenırökre vonatkozó etikai szabályok

Részletesebben

MINDEN NAP MINDENÜTT ALAPÉRTÉKEK. ETIKAI ÉS ÜZLETI magatartási kódex

MINDEN NAP MINDENÜTT ALAPÉRTÉKEK. ETIKAI ÉS ÜZLETI magatartási kódex MINDEN NAP MINDENÜTT ALAPÉRTÉKEK ETIKAI ÉS ÜZLETI magatartási kódex Üzenet William Meaney vezérigazgatótól Az Iron Mountain vállalatnál egyaránt nagyra értékeljük tisztességes és becsületes üzleti magatartásunk,

Részletesebben

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat Adatvédelmi nyilatkozat Adatkezelő Ferling Webline Szolgáltató Kft. Székhely 7621 Pécs, Mária u. 8. Adatkezelés megnevezése Adatkezelés nyilvántartási száma hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis.

Részletesebben

Amit a klinikai vizsgálatok szabályairól tudni kell

Amit a klinikai vizsgálatok szabályairól tudni kell Dr. Soós Andrea Ifj. Dr. Lomnici Zoltán Amit a klinikai vizsgálatok szabályairól tudni kell Áttekintő kézikönyv a klinikai vizsgálatok magyarországi jogszabályairól Budapest, 2012 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ

Részletesebben

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek BUSINESS ASSURANCE ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia jzr SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL A jövőre összpontosít A holnap sikeres vállalkozásai

Részletesebben

Esélyegyenlőség támogatása, diszkriminációmentesség segítése vállalaton belül és kívül

Esélyegyenlőség támogatása, diszkriminációmentesség segítése vállalaton belül és kívül Esélyegyenlőség támogatása, diszkriminációmentesség segítése vállalaton belül és kívül Delfin Díj 2013 mit tesz a Fogyatékosügyi Kommunikációs Intézet az esélyegyenlőség érdekében? A Fogyatékosügyi Kommunikációs

Részletesebben

MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX AJÁNDÉKOKRÓL ÉS SZÓRAKOZÁSRÓL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ

MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX AJÁNDÉKOKRÓL ÉS SZÓRAKOZÁSRÓL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX AJÁNDÉKOKRÓL ÉS SZÓRAKOZÁSRÓL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ AJÁNDÉKOKRÓL ÉS SZÓRAKOZÁSRÓL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ Üzleti ajándékok felajánlása vagy az ehhez való hozzájutás gyakran a megfelelő mód

Részletesebben

Felhasználási Feltételek

Felhasználási Feltételek Felhasználási Feltételek A jelen szabályzat tartalmazza a DélUtán Alapítvány (székhelye: 1093 Budapest, Közraktár u. 22. elérhetősége: info@delutan.hu) közvetítő szolgáltató (a továbbiakban: üzemeltető)

Részletesebben

UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány. Összeférhetetlenségi szabályzat

UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány. Összeférhetetlenségi szabályzat UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány Összeférhetetlenségi szabályzat 1.1 Jelen dokumentum az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány Kuratóriumának jóváhagyásával jött létre 2012. szeptember 6-án. Cél 2.1 Jelen

Részletesebben

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE Készítette: Varga Lászlóné gazdasági igazgatóhelyettes Kiadás időpontja: 2008. január. 10. Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő

Részletesebben

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE CO&CO COMMUNICATION - ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV - 1.oldal A Co&Co Communication Kft esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA

TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS... 3 1.1 Az Informatikai Biztonsági Politika célja... 3 1.1.1 Az információ biztonság keret rendszere... 3 1.1.2

Részletesebben

ETIKAI KÓDEX. Kiadja a Magyar Posta Zártkör en M köd Részvénytársaság. A kiadásért felel: a Magyar Posta vezérigazgatója

ETIKAI KÓDEX. Kiadja a Magyar Posta Zártkör en M köd Részvénytársaság. A kiadásért felel: a Magyar Posta vezérigazgatója KÓDEX ETIKAI 2015 Kiadja a Magyar Posta Zártkör en M köd Részvénytársaság A kiadásért felel: a Magyar Posta vezérigazgatója 2 Bevezet A Magyar Posta nemzeti közszolgáltatóként 1867 óta lát el postai tevékenységet.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által szervezett ügykezelői alapvizsga felkészítő tanfolyamon közreműködő oktatók számára

TÁJÉKOZTATÓ a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által szervezett ügykezelői alapvizsga felkészítő tanfolyamon közreműködő oktatók számára TÁJÉKOZTATÓ a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által szervezett ügykezelői alapvizsga felkészítő tanfolyamon közreműködő oktatók számára Budapest, 2014. október Tisztelt Oktató Kolléga! A Nemzeti Közszolgálati

Részletesebben

INFORMATIKAI ERŐFORRÁSOK HASZNÁLATÁRA ÉS INTERNETES KOMMUNIKÁCIÓRA VONATKOZÓ IRÁNYELV

INFORMATIKAI ERŐFORRÁSOK HASZNÁLATÁRA ÉS INTERNETES KOMMUNIKÁCIÓRA VONATKOZÓ IRÁNYELV INFORMATIKAI ERŐFORRÁSOK HASZNÁLATÁRA ÉS INTERNETES KOMMUNIKÁCIÓRA VONATKOZÓ IRÁNYELV Hatályba lépés: 2013. december 19. 1 1. Bevezetés Jelen Irányelv az Echo Innovációs Műhely (a továbbiakban: Munkáltató)

Részletesebben

Kyäni internetes adatkezelési irányelvek

Kyäni internetes adatkezelési irányelvek Kyäni Internet Privacy Policy-10.10-HU-EU Kyäni internetes adatkezelési irányelvek A Kyäni, Inc. és annak kapcsolt vállalkozásai (együttesen a Kyäni), valamint ezek leányvállalatai elkötelezettek a Disztribútorok

Részletesebben

Tájékoztató az összeférhetetlenségi politikáról

Tájékoztató az összeférhetetlenségi politikáról Tájékoztató az összeférhetetlenségi politikáról Hatálybalépés napja: 2012. szeptember 01. A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

HU 1 HU KÖZVETÍTŐK EURÓPAI MAGATARTÁSI KÓDEXE

HU 1 HU KÖZVETÍTŐK EURÓPAI MAGATARTÁSI KÓDEXE HU HU HU KÖZVETÍTŐK EURÓPAI MAGATARTÁSI KÓDEXE E magatartási kódex számos olyan alapelvet határoz meg, amelyek mellett az egyes közvetítők saját felelősségükre önkéntes alapon elkötelezhetik magukat. A

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, a BZSH Benjamin Óvoda az alábbi esélyegyenlőségi tervet alkotja meg: I. Általános célok, etikai

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György

Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György A VCA/SCC biztonsági, egészség- és környezetvédelmi ellenőrző listája a beszállítók és alvállalkozók SHE (safety, health, environment) értékelési és

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. 2.) Az Opti utalvány rendelkezésére állásáról és cseréjéről a Kibocsátó vállal felelősséget.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. 2.) Az Opti utalvány rendelkezésére állásáról és cseréjéről a Kibocsátó vállal felelősséget. Bankszámlaszám: 11705008-29904697 (OTP Bank) MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Név: Adószám: Bankszámlaszám: Cím: E-mail cím: Kapcsolattartó neve: Kapcsolattartó telefonszáma: mint Munkáltató,

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS 1. példány: beküldendő a Biokontrollhoz vagy legkésőbb ellenőrzéskor az ellenőrnek átadandó 2. példány: saját példány ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS A Bejelentkezési lappal, az Éves adatközlő lappal és a gazdálkodó

Részletesebben

A Kék könyv. A Pfizer üzleti magatartással kapcsolatos irányelveinek összefoglalója

A Kék könyv. A Pfizer üzleti magatartással kapcsolatos irányelveinek összefoglalója A Kék könyv A Pfizer üzleti magatartással kapcsolatos irányelveinek összefoglalója Az integritás segít elnyerni a szolgálatainkat igénybe vevő emberek bizalmát és tiszteletét. Kedves Munkatársunk! A Pfizernél

Részletesebben

Szklerózis Multiplex a munkahelyen: A munkaadók kézikönyve

Szklerózis Multiplex a munkahelyen: A munkaadók kézikönyve Szklerózis Multiplex a munkahelyen: A munkaadók kézikönyve Készült a Magyar Sclerosis Multiplex Társaság és a Sclerosis Multiplexes Betegek Országos Egyesületének szakmai útmutatása alapján Ez a kiadvány

Részletesebben

ÁTLÁTHATÓSÁGI JELENTÉS 2013.

ÁTLÁTHATÓSÁGI JELENTÉS 2013. ÁTLÁTHATÓSÁGI JELENTÉS 2013. 1.) Gazdálkodási forma és tulajdonviszonyok A MOORE STEPHENS K-E-S AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvvezető és Adószakértő Kft. a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság által bejegyzett

Részletesebben

United Technologies Corporation. Üzleti ajándék a szállítóktól

United Technologies Corporation. Üzleti ajándék a szállítóktól United Technologies Corporation Üzleti ajándék a szállítóktól BevezetŒ A UTC az árukat és a szolgáltatásokat azok érdeme alapján vásárolja meg, törekedve a legjobb értékre és a szállítóival való állandó

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére Melléklet: Panaszbejelentõ lap Budapest, 2013. április 10. Hatályos: 2013. április 10. Jóváhagyta:

Részletesebben

Felhasználási és adatvédelmi szabályzat

Felhasználási és adatvédelmi szabályzat Felhasználási és adatvédelmi szabályzat Ahogy én láttam - Élményeim a Gyulai Várfürdőben A Gyulai Várfürdő Kft. (5700 Gyula, Várkert u. 2., adószáma: 11049755-2-04) Facebook oldalán (https://www.facebook.com/varfurdo)

Részletesebben

Személyes adatok kezelése az új szabályok tükrében. III. Építő marketing szeminárium Construma Nemzetközi Építőipari Szakkiállítás 2012. április 20.

Személyes adatok kezelése az új szabályok tükrében. III. Építő marketing szeminárium Construma Nemzetközi Építőipari Szakkiállítás 2012. április 20. Személyes adatok kezelése az új szabályok tükrében III. Építő marketing szeminárium Construma Nemzetközi Építőipari Szakkiállítás 2012. április 20. Adatvédelem Miről beszélünk? A személyes adatok védelméhez

Részletesebben

12. tétel A logisztikai vezető a prezentációs folyamatok egy részét delegálta az alatta lévő vezetőnek. Az irányítása során a delegált részéről az

12. tétel A logisztikai vezető a prezentációs folyamatok egy részét delegálta az alatta lévő vezetőnek. Az irányítása során a delegált részéről az 12. tétel A logisztikai vezető a prezentációs folyamatok egy részét delegálta az alatta lévő vezetőnek. Az irányítása során a delegált részéről az alábbi gondolatok kidolgozását tartotta szükségesnek:

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2015. A legmagasabb beosztású döntéshozó nyilatkozata a fenntarthatóság fontosságáról a szervezet és stratégiája számára

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2015. A legmagasabb beosztású döntéshozó nyilatkozata a fenntarthatóság fontosságáról a szervezet és stratégiája számára Stratégia és analízis G4-1 A legmagasabb beosztású döntéshozó nyilatkozata a fenntarthatóság fontosságáról a szervezet és stratégiája számára 3-4. Szervezeti profil G4-3 A szervezet neve 52. G4-4 Elsődleges

Részletesebben

A pénzügyi közvetítői tevékenységhez kapcsolható visszaélések egyes kérdései 2009. november 23. Váczi Imre Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

A pénzügyi közvetítői tevékenységhez kapcsolható visszaélések egyes kérdései 2009. november 23. Váczi Imre Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Coordination Committee Meeting for the SIGNAL Iduna Group A pénzügyi közvetítői tevékenységhez kapcsolható visszaélések egyes kérdései 2009. november 23. Váczi Imre Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Részletesebben

Magatartási kódex. .1 Tennivalók

Magatartási kódex. .1 Tennivalók Magatartási kódex Magatartási kódex A jelen dokumentum tartalmazza azokat a szabályokat, amelyeket az igazgatóknak, könyvvizsgálóknak, menedzsereknek, a Pirelli Csoport alkalmazottjainak, és általában

Részletesebben

II. Az Adatvédelmi tv. 1. -ának 4.a) pontja határozza meg az adatkezelés fogalmát:

II. Az Adatvédelmi tv. 1. -ának 4.a) pontja határozza meg az adatkezelés fogalmát: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet elnökének 2/2003 számú ajánlása a hitelintézetek, a befektetési szolgáltatók, az árutőzsdei szolgáltatók és a biztosítók adatkezelési szabályairól A hitelintézet,

Részletesebben

Célok. A munkatársaknak az alábbi alapelvek szerint kell eljárniuk:

Célok. A munkatársaknak az alábbi alapelvek szerint kell eljárniuk: A BÉFLEX ZRT. ÜZLETI ETIKAI KÓDEXE Célok A Béflex megalapítása óta a becsületesség, a tisztességes üzletvitel és a hatályos jogszabályok maradéktalan betartása jellemzi. A Béflex munkatársak támogatják

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

I. Számú melléklet. Elfogadó Nyilatkozat

I. Számú melléklet. Elfogadó Nyilatkozat I. Számú melléklet Elfogadó Nyilatkozat a SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Részvénytársaság (8000 Székesfehérvár, Raktár u. 1.) valamennyi 1.000,- Ft (egyezer forint) névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvényére

Részletesebben

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0042 PROJEKT

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0042 PROJEKT TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0042 PROJEKT Esélyegyenlőségi program III. rész Jogszabályi környezet Nyíregyháza, 2014. február 3-4 Kiskunfélegyháza, 2014. február12-13 Nyíregyháza, 2014. február 17-18 Szeged,

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Képzés

Esélyegyenlőségi Képzés Esélyegyenlőségi Képzés KEOP 6.1.0/B/09-2009-0014 Erdei tanóra program Nógrád megyében című projekt projektmenedzsment tagjai és a DIPO Khe. alkalmazottai számára Készítette: Glázer Éva Bánk, 2010. március

Részletesebben

Az üzleti terv (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar)

Az üzleti terv (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar) 1/15 Az üzleti terv (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar) Az üzleti tervnek három funkciója van: egy terv, amely segít az üzlet vezetésében, egy eszköz arra, hogy a múlt eseményeit figyelembe

Részletesebben

A TANÁCS 143/2008/EK RENDELETE

A TANÁCS 143/2008/EK RENDELETE 2008.2.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 44/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A TANÁCS 143/2008/EK RENDELETE (2008. február

Részletesebben

Piacfelügyeleti vonatkozású könyvvizsgálati tapasztalatok

Piacfelügyeleti vonatkozású könyvvizsgálati tapasztalatok Piacfelügyeleti vonatkozású könyvvizsgálati tapasztalatok Előadó: Farkas Ákos, piacfelügyeleti tanácsadó 2014. december 8. Tartalom Jogszabályi keret Piacfelügyeleti tevékenység bemutatása Kapuőri szerep

Részletesebben

Egyenlő bánásmód és diszkrimináció. A megkülönböztetés- mentességi jog alapfogalmai Uszkiewicz Erik

Egyenlő bánásmód és diszkrimináció. A megkülönböztetés- mentességi jog alapfogalmai Uszkiewicz Erik Egyenlő bánásmód és diszkrimináció A megkülönböztetés- mentességi jog alapfogalmai Uszkiewicz Erik A magyar szabályozás I. Alaptörvény XV. cikk (1) A törvény előtt mindenki egyenlő. Minden ember jogképes.

Részletesebben

KALANDOZÁS AZ INTERNET JOG VILÁGÁBAN SZEGED 2011.09.29.

KALANDOZÁS AZ INTERNET JOG VILÁGÁBAN SZEGED 2011.09.29. KALANDOZÁS AZ INTERNET JOG VILÁGÁBAN SZEGED 2011.09.29. Hillary Clinton az internetről Az internet a világ új idegrendszereként értelmezhető, ahol minden felhasználónak joga van az információ szabad keresésére,

Részletesebben

Online nyomtatás 4.0. 1. kiadás

Online nyomtatás 4.0. 1. kiadás Online nyomtatás 4.0 1. kiadás 2008 Nokia. Minden jog fenntartva. A Nokia, a Nokia Connecting People és az Nseries a Nokia Corporation védjegye, illetve bejegyzett védjegye. A Nokia tune a Nokia Corporation

Részletesebben

FEDDHETETLENSÉGI ALAPELVEK. A BMS üzleti magatartási és etikai előírásai. 5asd

FEDDHETETLENSÉGI ALAPELVEK. A BMS üzleti magatartási és etikai előírásai. 5asd FEDDHETETLENSÉGI ALAPELVEK A BMS üzleti magatartási és etikai előírásai 5asd Hogy innovatív gyógyszerek felfedezésével, kifejlesztésével, és biztosításával segítsük a súlyos betegségekben szenvedőket.

Részletesebben

Vesztegetésellenes szabályzat

Vesztegetésellenes szabályzat Vesztegetésellenes szabályzat Bevezetés Az RPC Group Plc (a Társaság ) a zéró tolerancia elvét alkalmazza a vesztegetés és a korrupció ellen üzleti tevékenységeiben az egész világon, a közületi és a magánszektorban

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

o A Felhasználási feltételek elfogadása, a regisztráció során megadott adatok ellenőrzése.

o A Felhasználási feltételek elfogadása, a regisztráció során megadott adatok ellenőrzése. Jogi nyilatkozat Felhasználási feltételek 1. Az alábbiakban olvasható felhasználási feltételek az Ön (a továbbiakban: regisztrált tag) és a www.walmarkedukacio.hu honlapot üzemeltető Walmark Magyarország

Részletesebben

Gyermekvédelmi szabályzat a (z) Belfast Boys Model 2013-2014

Gyermekvédelmi szabályzat a (z) Belfast Boys Model 2013-2014 Gyermekvédelmi szabályzat a (z) Belfast Boys Model 2013-2014 Gyermekvédelem A(z) Belfast Boys Model iskola elsődleges felelősséggel tartozik a ránk bízott gyermekek gondozásáért, jólétéért és biztonságáért,

Részletesebben

Hivatásetikai alapelvek. Nemzetközi Projekt Ügynökség Kft.

Hivatásetikai alapelvek. Nemzetközi Projekt Ügynökség Kft. Hivatásetikai alapelvek Nemzetközi Projekt Ügynökség Kft. Hivatásetikai alapelvek betartása: 1) FELELŐSSÉG Feladatainkat, döntéseinket, nyilatkozataink és cselekedeteink súlyának tudatában felelősen teljesítjük,

Részletesebben