Olyan innovatív gyógyszerek felfedezése, kifejlesztése és forgalmazása, amelyek segítenek a betegeknek a súlyos betegségek leküzdésében.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Olyan innovatív gyógyszerek felfedezése, kifejlesztése és forgalmazása, amelyek segítenek a betegeknek a súlyos betegségek leküzdésében."

Átírás

1 ÜZLETI MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI NORMÁK 2010 Olyan innovatív gyógyszerek felfedezése, kifejlesztése és forgalmazása, amelyek segítenek a betegeknek a súlyos betegségek leküzdésében.

2 Olyan innovatív gyógyszerek felfedezése, kifejlesztése és forgalmazása, amelyek segítenek a betegeknek a súlyos betegségek leküzdésében KÜLDETÉSÜNK Olyan innovatív gyógyszerek felfedezése, kifejlesztése és forgalmazása, amelyek segítenek a betegeknek a súlyos betegségek leküzdésében. ELKÖTELEZETTSÉGÜNK Betegeinknek és ügyfeleinknek, alkalmazottainknak, a globális közösségnek, részvényeseinknek, a természeti környezetnek és más érdekelt feleknek ígérjük, hogy abban a meggyőződésben cselekszünk, hogy minden termék felbecsülhetetlen értékű alkotórésze megalkotójának integritása. Hatékony irányítással dolgozunk, és magas színvonalú etikai normákat tűztünk ki célul magunk elé. Részvényeseink felé átláthatóságra és párbeszédre törekszünk, hogy minél jobban megértsük szükségleteiket. A gazdasági, társadalmi és környezeti fenntarthatóság iránti elkötelezettségünket komolyan vesszük, és ezt az elvárásunkat üzleti partnereink és szállítóink felé is érvényesítjük. Betegeink és ügyfeleink felé El vagyunk kötelezve a biofarmakológiai kutatásban és fejlesztésben a tudományos kiválóság és befektetés mellett annak érdekében, hogy olyan innovatív, minőségi gyógyszerekkel lehessünk jelen a piacokon, amelyek komoly betegségekkel küzdő betegek korábban ki nem elégített szükségleteire irányulnak. Tudományos szigorúsággal hozunk létre olyan klinikai és gazdasági értéket képviselő gyógyszereket, amelyek jobbá teszik betegeink életét. Arra törekszünk, hogy a kereskedelmi forgalomban levő gyógyszereinkkel kapcsolatos információ széles körben könnyen hozzáférhető legyen. Dolgozóink felé El vagyunk kötelezve a munkaerő sokszínűsége és a befogadó vállalati kultúra mellett. Legfőbb prioritásaink közé tartozik dolgozóink egészsége, biztonsága, szakmai továbbképzése, a munkahely és a magánélet egyensúlyának a biztosítása, valamint az egyenlő és az emberi méltóságot tiszteletben tartó bánásmód dolgozóinkkal szemben. A globális közösségeink felé Hiszünk a lelkiismeretes állampolgárságban, amely javítja az egészséget és előmozdítja közösségeinkben a fenntarthatóságot. Részvényeseink felé Arra törekszünk, hogy megbízható teljesítményünkkel tartós értéket hozzunk létre részvényeseink számára. A környezet felé Arra törekszünk, hogy megóvjuk a természeti forrásokat és igyekszünk a minimumra csökkenteni működésünknek és termékeinknek a környezetre gyakorolt hatását.

3 ÜZENET LAMBERTO ANDREOTTI-TÓL A BRISTOL-MYERS SQUIBB VEZÉRIGAZGATÓJÁTÓL Kedves Kolléga! Minden üzleti tevékenységünk szigorúan az integritás alapjaira épül. Annak érdekében, hogy tovább építsük és fenntartsuk ezt az alapot, elköteleztük magunkat, hogy a legmagasabb etikai viselkedési normák szerint végezzük munkánkat. Vállalatunk legnagyobb vagyona a hírnevünk, a hírnevünk pedig mindannyiunkon múlik, azon, hogy nap mint nap helyes döntéseket hozzunk. Az Üzleti magatartási és etikai normáink olyan alapelveket tartalmaznak, melyek segítenek mindannyiunknak abban, hogy helyes döntéseket hozzunk - hogy betartsuk a munkánkra vonatkozó törvényeket és rendeleteket. Az Igazgatótanács elfogadta ezeket a normákat. Mindannyiunknak el kell figyelmesen olvasnia a normákat, meg kell értenie, hogy ezek hogyan vonatkoznak ránk és a velünk együtt dolgozókra, és be kell tartanunk azokat. Ha bármilyen olyan helyzettel találkozik, amelyről úgy gondolja, hogy sértheti ezeket a normákat, vagy ha aggódik egy üzleti gyakorlat vagy esetleges helytelen viselkedés miatt, ezt jelentenie kell felettesének, a szabálybetartási és etikai segélyvonalnak, vagy a jogi osztálynak, a helyi törvénynek megfelelően. Személyesen biztosítom arról, hogy a kérdések feltevése, vagy az aggodalmak megfogalmazása semmilyen megtorlást nem fog maga után vonni. Az integritás alapvető fontosságú vállalatunk további sikerei szempontjából. Köszönöm, hogy csatlakozik hozzám, hogy együtt továbbra is helyes döntéseket hozhassunk és fenntartsuk az etikus viselkedés magas szinvonalát. Lamberto Andreotti Vezérigazgató

4

5 BEVEZETÉS Az üzleti magatartási és etikai normák célja, hogy általános útmutatást nyújtson Önnek arra vonatkozóan, hogy vállalati tevékenysége során a szabályok betartásával és etikus módon végezhesse a munkáját. Ezek a normák nem magyarázzák meg teljesen az összes törvényt, rendeletet, irányelvet és eljárást, melyet a BMS alkalmazottaknak követniük kell. Sok egyéb irányelv és eljárás létezik, például az üzleti részlegek rendes működési eljárásai, melyeket a BMS alkalmazottaknak be kell tartaniuk. Sok ilyen dokumentum megtalálható az irányelveket és eljárásokat tartalmazó honlapunkon, a policiesandprocedures.bms.com internetes oldalon. Ön felelős azért, hogy megismerje és betartsa a BMS összes vonatkozó irányelvét és eljárását, beleértve az üzleti magatartási és etikai normákat. Ha bármilyen kérdése van ezen normák vagy bármely más irányelv vagy eljárás értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatban, forduljon a jogi osztályhoz vagy a szabálybetartási és etikai irodához. Az üzleti magatartási és etikai normák az összes BMS alkalmazottra vonatkoznak. Bármely alkalmazott, aki megsérti ezeket a normákat, súlyos veszélybe sodorhatja vállalatunkat és fegyelmi eljárásnak teheti ki magát, amely, amennyiben ezt a helyi törvények lehetővé teszik, a munkaviszony megszüntetését is maga után vonhatja. A normák bizonyos jellegű megsértése vállalatunkkal vagy egyes alkalmazottakkal szembeni súlyos büntetéseket is maga után vonhat, beleértve a börtönbüntetést, a pénzbüntetést és adminisztratív szankciókat a helyi törvényeknek megfelelően. A jelen üzleti magatartási és etikai normákban semminek nem célja befolyásolni az Ön jogait a vonatkozó munkaviszonyt és a titoktartást szabályozó törvények értelmében. Továbbá a jelen üzleti magatartási és etikai normákban semmi nem szándékozik semmilyen, sem kifejezett, sem hallgatólagos szerződéses jogot adományozni a vállalat alkalmazásában való maradásra, és semmi nem értelmezhető ekként. Ezenfelül az üzleti magatartási és etikai normák semmilyen rögzített munkavállalási feltételt nem garantálnak.

6 Tartalomjegyzék Alkalmazottaink Alkalmazotti kapcsolatok Adatvédelem Környezet, egészség és biztonság Vállalatunk Pontos könyvvitel és nyilvántartások Nyilvántartások kezelése Állami vizsgálatok és egyéb jogi ügyek Vállalati információk védelme Nem nyilvános lényeges információ közzététele és értékpapír kereskedelem Közkapcsolatok Összeférhetetlenségek A BMS tulajdonának illetve szolgáltatásainak személyes haszonszerzés céljából történő felhasználása A vállalat számítógépeinek és információvagyonának használata Üzleti tevékenységünk Tisztességes verseny Beszerzések és szerződések Marketing és forgalmazási gyakorlatok Gyógyszertörvények Nemkívánatos események bejelentése Nemzetközi üzleti tevékenység Politikai tevékenység Szabályok betartása és etika Vállalati irányelvek jegyzéke

7 ALKALMAZOTTAINK Alkalmazotti kapcsolatok Adatvédelem Környezet, egészség és biztonság

8 Alkalmazotti kapcsolatok Az összes alkalmazottal egyenlő módon és tisztelettel bánunk. Ebben a szellemben semmiféle munkahelyi diszkriminációt vagy zaklatást nem tolerálunk. Elvárjuk, hogy a munkahely mentes legyen a törvénytelen részrehajlástól, előítéletektől és diszkriminációtól. Nem tűrjük továbbá a nem professzionális viselkedést, mint például a nem megfelelő nyelvezet használatát, vagy a megfélemlítést. Olyan munkakörnyezetet teremtünk, amelyben minden kollégánk egyformán értékesnek és megbecsültnek érzi magát. Erőszakos cselekményeket vagy erőszakkal való fenyegetéseket nem tolerálunk a munkahelyen. Ezek az elvek elősegítik a biztonságos és egészséges munkahely megteremtését. Vonatkozó irányelvek: BMS-CP-001, Diszkriminációmentesség és zaklatásellenesség BMS-CP-002, Anyaggal való visszaélés megelőzése BMS-CP-003, Erőszakos cselekmények és erőszakkal való fenyegetés a munkahelyen Észrevettem, hogy az egyik közvetlen beosztottamnál, aki 52 éves, és 24 éve van a vállalatnál, teljesítményproblémák kezdtek jelentkezni. Észrevettem, hogy jelentősen csökkent a teljesítőképessége, melyet a gyakran elszalasztott projekthatáridők bizonyítanak. Ráadásul már nem mutatja azt a magas szintű stratégiai vezetést és innovációt, amelyet annak idején ő hozott az osztályunkra. Megmondhatom neki, hogy annyi kemény munkával eltöltött év után kiérdemelte a pihenést és hogy kezdjen el gondolkozni a nyugdíjba vonuláson? Nem. Meg nem engedhető sztereotípia lenne feltételezni, hogy az alkalmazott teljesítménycsökkenése a korának tuladonítható. Ehelyett inkább adjon az illető alkalmazottnak közvetlen visszajelzést és irányítást a teljesítményproblémái konkrét természetével kapcsolatban, és tegyen megfelelő utánkövetési lépéseket, amennyiben a dolgozó teljesítménye nem javul.

9 Alkalmazotti kapcsolatok (folytatás) Egy női alkalmazott, aki egy külső tanácsadó cégnél dolgozott vállalatunk több projektjén körülbelül egy éven keresztül, jelentette a főnökének, hogy az egyik férfi tanácsadó nem megfelelő módon érintette őt meg, ahogy a parkoló felé mentek egy értekezlet vége után. Az alkalmazott azt is jelentette, hogy ugyanez a férfi tanácsadó megpróbálta őt megcsókolni egy üzleti vacsorán több hónappal korábban, de ezt akkor azért nem jelentette, mert azt gondolta, hogy izolált esetről van szó, amely nem fog megismétlődni. Jelentenie kell a főnöknek ezt a viselkedést? Igen. A BMS el van kötelezve az olyan munkakörnyezet megteremtése irányába, amelyben mindenkivel emberi méltóságának tiszteletben tartasával bánnak, és ahol nem tolerálják a szexuális zaklatást. Ezek az alapelvek vonatkoznak az alkalmazottakra és a vállalati munkahelyen dolgozó más egyénekre, és azokra is, akikkel az alkalmazottaink kapcsolatba kerülhetnek munkájuk végzése során. A vállalatnak kötelessége, hogy kivizsgálja a helyzetet és megállapítsa, hogy történt-e nem megfelelő viselkedés és/vagy a vállalati irányelvek megsértése, és ha szükséges, orvosolja a helyzetet. Minden igazgató vagy felügyelő, aki diszkriminációval, zaklatással vagy megtorlással kapcsolatos panaszt kap, köteles azonnal értesíteni az emberi erőforrások osztályát és/vagy a BMS szabálybetartási és etikai segélyvonalát. Ha az alkalmazott az első nem megfelelő viselkedéssel kapcsolatos esetet jelentette volna, a helyzetet korábban lehetett volna kezelni, még mielőtt a férfi tanácsadó megismétli a tettét.

10 Adatvédelem Normál üzleti működése során, vállalatunk jelentős mennyiségű, különböző személyekkel kapcsolatos, személy szerint azonosítható pénzügyi, orvosi és juttatásokkal kapcsolatos adatot kap, gyűjt össze, tart nyilván és használ fel. Ezen adatok némelyike érzékeny információkat is tartalmazhat, amely kapcsolatos lehet valamely személy egészségi állapotával. Az adatok vonatkozhatnak alkalmazottakra, vevőkre, fogyasztókra, vizsgálati alanyokra, alvállalkozókra vagy versenytársakra. Az adatok tárgyától függetlenül, a vonatkozó törvényeknek megfelelő módon tiszteletben kell tartania és védelemben kell részesítenie azokat a személyes információkat, amelyekhez hozzáférése van. Ha bármilyen kérdése vagy aggodalma van, lépjen kapcsolatba a személyiségi jogok globális felelősével a következő címen: U.S.: Nemzetközi telefonszám: Betekinthetek a betegek regisztrációs listáiba vagy egészségügyi adataiba egy orvosi rendelőben, miközben arra várok, hogy beszélhessek az orvossal? Nem. Egy betegregisztrációs lista vagy egészségügyi adatok megtekintése ilyen körülmények között ellentétben áll a betegek titoktartásra és a személyiségi jogok tiszteletben tartására vonatkozó elvárásaival. Küldhetek BMS alkalmazotti adatokat a személyes címemre azért, hogy otthon dolgozhassak a kompjúteremen? Nem. De hazaviheti a BMS által kijelölt és kódolt laptop kompjúterét, és az alkalmazotti virtuális magánhálózaton (Virtual Private Network VPN) keresztül hozzáférhet az adatokhoz. Vonatkozó irányelvek: BMS-CP-016, Személyiségi jogok BMS-CP-006, Számítógépes rendszer használata és az információvagyon védelme

11 Környezet, egészség és biztonság Vállalatunk gondosan ügyel alkalmazottai, ügyfelei és a nagyközönség egészségére és biztonságára. Mindannyian felelősek vagyunk a biztonságos munkahely fenntartásáért és az összes vonatkozó törvény, rendelet és vállalati irányelv betartásáért. Üzleti tevékenységünket környezetvédelmi szempontból fenntartható módon végezzük és tevékenységeink környezetvédelmileg felelős módon való igazgatása végett olyan rendszereket, programokat és eljárásokat tartunk fenn, amelyek ezt lehetővé teszik. Ide tartoznak a következők: kutatás és termékfejlesztés; gyártási műveletek; csomagolás; szállítás és elosztás; marketing és forgalmazás; valamint kiszervezett áruk és szolgáltatások. A környezetvédelmet, valamint az egyének és a köz egészségét és biztonságát tekintse mindennapi feladatai elválaszthatatlan részeinek. Enyhe fájdalmat érzek a csuklómban, amikor több mint egy órát töltök gépeléssel az irodai kompjúteremnél. Mivel a fájdalom elmúlik, amikor abbahagyom a gépelést és szünetet tartok, tényleg jelentenem kell ezt? Igen. Minden munkahelyi balesetet, sérülést és betegséget jelentenie kell a felettesének, bármilyen jelentéktelennek tűnhet is. Ennek két oka van. Az első ok az, hogy a sérülést vagy a betegséget azonnal és megfelelően kezelni lehessen. A második ok az, hogy ez segít azoknak az esetleges veszélyes körülményeknek az azonosításában, amelyek megszüntethetők, mielőtt komoly sérülések és betegségek fordulnának elő. Továbbá lehetnek olyan törvényileg előírt dokumentációs követelmények, amelyeknek eleget kell tennünk. Ez lehetővé teszi, hogy vállalatunk mindenki számára magas szintű biztonságot biztosítson. Vonatkozó irányelv: BMS-CP-004, Környezet, egészség és biztonság Legfrissebb fenntarthatósági jelentésünket a internetes oldalon találja meg

12 Környezet, egészség és biztonság (folytatás) Átsétáltam a telephelyen, és észrevettem, hogy festéket öntöttek az esőcsatorna lefolyójába. Felelős vagyok ezt jelenteni? Igen. Minden alkalmazott felelőssége, hogy haladéktalanul jelentsen minden olyan helyzetet, amely az alkalmazottakra vagy a környezetre nézve kárt okozhat. A lehető leggyorsabban jelenteni kell ezt a problémát a telephely biztonsági szolgálatának, vagy a környezeti, egészségügyi és biztonsági osztálynak, hogy megfelelően intézkedhessenek, hogy (i) amennyire lehetséges, megakadályozzák vagy korlátozzák az összes esetleges emberi vagy környezeti kárt, (ii) ha szükséges, értesítsék az illetékes hatóságokat, (iii) azonnal takarítsák el a kiömlött anyagot sérülések megakadályozása végett, és (iv) tegyenek intézkedéseket, hogy még egyszer ez ne fordulhasson elő.

13 VÁLLALATUNK Pontos könyvvitel és nyilvántartások Nyilvántartások kezelése Állami vizsgálatok és egyéb jogi ügyek Vállalati információk védelme Nem nyilvános lényeges információ közzététele és értékpapír kereskedelem Közkapcsolatok Összeférhetetlenségek A BMS tulajdonának vagy szolgáltatásainak személyes haszonszerzés céljából történő felhasználása A vállalat számítógépeinek és információvagyonának használata

14 Pontos könyvvitel és nyilvántartások Vállalatunk a könyvvitelét és nyilvántartásait úgy tartja fenn, hogy azok pontosan tükrözzék az üzleti tranzakciók valódi természetét. Nem hozunk létre, és nem veszünk részt olyan dokumentumok létrehozásában, melyek félrevezetőek vagy elrejtik a pontatlanságokat. Saját munkakörünk keretein belül mindegyikünk felelős az általunk létrehozott pénzügyi dokumentumok pontosságáért. Ez például azt jelenti, hogy tilos: olyan dokumentumokat létrehozni, amelyek látszólag valamely természetes vagy jogi személy számára történő kifizetést igazolnak, pedig a valóságban a kifizetés egy másik személy számára történik; olyan dokumentumokat létrehozni, amelyek hamis dátumokat vagy aláírásokat tartalmaznak; olyan költségelszámolásokat leadni, amelyek nem pontosan tükrözik a költségek természetét; olyan dokumentumokat létrehozni, amelyek nem pontosan tükrözik a tranzakciók természetét; vagy valójában meg nem történt eladásokat elkönyvelni. Üzleti kiadások Vállalatunk elkötelezte magát az üzleti kiadásokkal kapcsolatos etikus viselkedés legmagasabb normái mellett. Bár a vállalat megtéríti nekünk a méltányos és jogos üzleti kiadásokat, mindannyian kötelesek vagyunk helyes ítélőképességünket használni, amikor azokat az összegeket kiadjuk, illetve amikor a kiadásokkal elszámolunk. Ez például azt jelenti, hogy tilos: visszaélni a vállalati pénzekkel; meghamisítani a költségelszámolásokat; vagy hamisított dokumentumokat leadni az üzleti kiadások igazolására. Ha aggodalom merül fel Önben olyan tevékenységekkel kapcsolatban, amelyek pontatlan könyveléshez vagy dokumentációhoz vezethetnek, beleértve számviteli kérdéseket és belső vagy külső ellenőrzéssel kapcsolatos ügyeket, azonnal jelentse ezt az aggoldalmát a felettesének, a jogi osztálynak, a szabálybetartási és etikai osztálynak, vagy közvetlenül az igazgatótanács audit bizottságának.

15 Pontos könyvvitel és nyilvántartások (folytatás) (Q & A) A vállalat tudomására jut, hogy hamarosan egy árvisszatérítési csekket fog kapni egy szállítótól, mivel elért bizonyos beszerzési mennyiséget. Osztályunk ebben az évben túllépi a költségvetését. Elfogadható megkérni a szállítót, hogy halassza a csekk kiküldését a következő évre, hogy az fedezze a következő év költségvetésében az előre nem látható esetleges költségeket? Nem. A bevételeket és a kiadásokat abban az időszakban kell elkönyvelni, amelyben azok keletkeznek, függetlenül attól, hogy a költségvetésben mikorra lettek betervezve. Továbbá Ön nem járulhat hozzá, hogy késleltessen egy szállító felé történő kifizetést, vagy egy szállítótól érkező befizetést. Ezzel csalást követne el, és mind saját magát, mind a vállalatot vétkessé tenné bűnpártolásban és felbujtásban. Az egyik közvetlen beosztottam nemrég tért vissza üzleti útról. A költségelszámoiását átnézve feltűnt nekem egy kis eltérés egy leadott számla és az ahhoz tartozó elszámolt összeg között. Hagyjam ezt figyelmen kívül? Nem. Az eltérés nagysága nem számít, amikor költségelszámolásokat készítünk, és adunk le a hozzájuk tartozó, az üzleti kiadást igazoló számlákkal együtt. Beszélje meg az eltérést a dolgozóval. Vállalati egységem közvetlenül forgalmaz termékeket kórházaknak, gyógyszertáraknak és kiskereskedelmi egységeknek. Az értékesítési alelnök ragaszkodik hozzá, hogy az eladásokat úgy lehet a legjobban növelni, ha változtatunk az elosztási modellen, amely szerint egy kizárólagos forgalmazónak adunk el, aki aztán viszonteladóként működik a kórházak, gyógyszertárak és kiskereskedelmi egységek felé. A kizárólagos forgalmazóval kötött szerződés szerint a forgalmazó köteles 30 napos leltárkészletet fenntartani. Megengedhető ez? Ez attól függ. Kérjen tanácsot a jogi osztálytól és a pénzügyi osztálytól ezzel a speciális helyzettel kapcsolatban. Általában, 30 napos vagy annál kisebb leltárkészlet esetén, amennyiben az új elosztási modell nagyobb földrajzi lefedettséget illetve nagyobb szállítási gyakoriságot jelent, vagy egyéb olyan előnyökkel jár ügyfélszolgálati szempontból, amiket a jelenlegi belső infrastruktúra nem képes támogatni, akkor ebben az esetben valószínűleg megalapozott üzleti modellről van szó, amely megengedhető. Ha azonban ez a potenciális ügyfeleket tekintve nem jelenti a lefedettség növelését, és a 30 napos készletnek a forgalmazó számára történő eladásának az a célja, hogy a kitűzött eladási mennyiségeket teljesítésék, abban az esetben ez nem megengedett. Vonatkozó irányelvek: BMS-CP-017, Közvetlen ügyfél leltárszintjének kezelése BMS-CP-034, Megvesztegetésellenesség és ehhez kapcsolódó ügyek BMS-CP-039, Üzleti kiadások

16 Nyilvántartások kezelése Nyilvántartásnak minősül bármely létrehozott, kapott, módosított, fenntartott, archivált, visszakeresett vagy továbbított rögzített információ, amely az üzleti tevékenységünket támogatja. Ezek közé tartoznak a papíralapú iratok, üzenetek, fényképek, elektronikus és digitális módon rögzített adatok (CD-k, számítógépszalagok, lemezek stb.), mikrofilm és Word, Excel és egyéb dokumentumok. Nyilvántartáskezelési programunk egységes és következetes nyilvántartáskezelési gyakorlatot ír elő, beleértve azt is, hogy az nyilvántartásokat milyen hosszú ideig kell megőrizni, és mikor kell azokat megsemmisíteni. Munkájával kapcsolatos minden nyilvántartás a BMS tulajdonát képezi. Egyetlen alkalmazott sem rendelkezik személyes vagy tulajdonosi jogokkal a BMS nyilvántartásait illetően, beleértve azokat a nyilvántartásokat is, amelyeket az adott alkalmazott hozott létre, vagy amelyeknek a kidolgozásában vagy összeállításában segédkezett. Ön felelős mindent megtenni annak érdekében, hogy a vállalati nyilvántartások osztályozása, karbantartása, használata, továbbítása és megsemmisítése a BMS iratkezelési irányelveknek megfelelően történjék. Minden ezzel kapcsolatos kérdéssel keresse a BMS nyilvántartáskezelési irodáját a következő címen: RM Segélyvonal: Webhely: rm.bms.com Vonatkozó irányelv: BMS-CP-005, BMS nyilvántartások kezelése (Q & A) Több éve már, hogy az osztályunkon átnéztük az nyilvántartástartó szekrények tartalmát. Beütemeztünk egy nyilvántartásátnézési napot ( nyilvántartástartótakarítási napot ) és biztosak akarunk lenni abban, hogy tudjuk, hogy mit lehet kidobnunk. Hol találhatom meg ezt az információt? A nyilvántartások kezelésére vonatkozó irányelvünk értelmében ellenőriznie kell a nyilvántartásmegőrzési ütemterveket, amelyekben megtalálhatók a megőrzésre vonatkozó előírások a különböző típusú nyilvántartások-kal kapcsolatban. Ezen kívül annak is utána kell néznie, hogy van-e bármilyen nyilvántartás-megőrzéssel kapcsolatos értesítés (megsemmisítési tilalom), amely megtiltja bizonyos nyilvántartások megsemmisítését. Az általános nyilvántartásmegőrzési értesítések az rm.bms.com internetes oldalon tekinthetők meg. Ha további útmutatásra van szüksége azzal kapcsolatban, hogy bizonyos nyilvántartásokat meg kell-e őrizni, vagy sem, akkor forduljon a jogi osztályhoz.

17 Állami vizsgálatok és egyéb jogi ügyek Teljes mértékben együttműködünk állami vizsgálatok, nyomozások és peres ügyek esetén. Amennyiben tudja, megalapozottan feltételezi, vagy értesítést kapott arról, hogy vizsgálat, nyomozás, vagy per van folyamatban, illetve a közeljövőben várható, minden azzal kapcsolatos (nyomtatott, elektronikus és digitális) dokumentumot meg kell őriznie. A dokumentumokat megfelelő módon kell megőriznie, és soha nem szabad: vállalati dokumentumot megsemmisíteni (i) ha fennáll annak a valószínűsége, hogy az vizsgálat vagy jogvita tárgyát fogja képezni, (ii) az ilyen dokumentumok megtartására irányuló kérés kézhezvételét követően, illetve (iii) a dokumentumokra vonatkozó, állami hivataltól, bíróságtól vagy a jogi osztálytól érkező kérések kézhezvétele után; vállalati dokumentumokat vagy nyilvántartásokat megváltoztatni; hazudni, vagy félrevezető nyilatkozatokat tenni állami vizsgálóbiztosnak vagy a vállalati vezetőség bármely tagjának; illetve megkísérelni bármilyen személyt megakadályozni abban, hogy állami vizsgálóbiztosnak vagy vállalati jogtanácsosnak információt adjon, vagy megkísérelni bárkit rávenni arra, hogy hamis vagy félrevezető információt adjon. Az Egyesült Államokban és bizonyos más országokban dolgozó alkalmazottaknak jogukban állhat jogi képviseletet kérni, ha állami vizsgálóbiztosok keresik meg őket. Ha nem biztos abban, hogy Önt milyen jogok illetik meg, érdeklődjön a jogi osztályon. Vonatkozó irányelv: BMS-CP-005, BMS nyilvántartások kezelése (Q & A) Mit tegyek, ha tanúként idéznek be meghallgatásra, vagy a BMS termékekről vagy a munkámmal kapcsolatos tevékenységeimről akarnak kihallgatni? Haladéktalanul lépjen kapcsolatba a jogi osztállyal, mielőtt bármit is tenne. Ők majd megbeszélik Önnel az ügyet, együtt átnézik a kérés tárgyát, segítenek Önnek a jogi folyamatban, felveszik a kapcsolatot az idézést kibocsátó féllel, és tanácsot adnak Önnek arra vonatkozólag, hogy van-e Önnek joga a vállalat által biztosított ügyvéddel képviseltetnie magát.

18 Vállalati információk védelme Vállalatunk nagyon sok információt hoz létre, és az alkalmazottaktól elvárjuk, hogy tisztában legyenek azzal, hogy hogyan kell védeni azokat az információkat, és hogy mely információ nem kerülhet ki a vállalaton kívülre. A vállalati információk nem helyénvaló közzététele azt eredményezheti, hogy az információ elveszti az értékét, árt vállalatunk versenyhelyzetének, törvényt sért, vagy befolyásolja a szerződéses kötelezettségeinket. Mindannyian kötelesek vagyunk mindent megtenni annak érdekében, hogy a vállalati információk besorolása, kezelése, karbantartása és megsemmisítése a vállalat eljárásai szerint történjen. A vállalati információk megfelelő védelme és kezelése érdekében azokat a következő kategóriák szerint kell besorolni és feliratozni: nyilvános, BMS belső, vagy BMS szigorúan bizalmas. A szigorúan bizalmasként besorolt vállalati információt ennek megfelelően kell feliratozni. A vállalati információk besorolásával kapcsolatos kérdésekkel keresse fel a jogi osztályt. A szigorúan bizalmas BMS információk leggyakoribb példái közé tartoznak: alkalmazotti adatállomány, beleértve a teljesítmény kapcsolati jelentéseket; USA társadalombiztosítási számok vagy más állami azonosítók; egyéni bankszámlaszámok és hitelkártyaszámok; egyénekre vonatkozó egészségügyi információk; eladási előrejelzések; bizonyos stratégiai üzleti célú szerződések; fúziókkal és külső vállalatok megvételével kapcsolatos információ; még nem szabadalmazott vagy nyilvánosságra nem hozott készítmények kémiai szerkezete; stratégiai üzleti tervek és marketing stratégiák; valamint pénzügyi adatok.

19 Vállalati információk védelme (folytatás) A BMS Belső és a BMS Szigorúan bizalmas információknak a nem megfelelő közzétételtől való védelme érdekében: azokat megfelelő előzetes jóváhagyás nélkül nem szabad közzétenni; azokat szükség esetén más alkalmazottakkal csak előzetes jóváhagyást követően lehet megbeszélni; szállítóinkat emlékeztetni kell arra, hogy az ilyen információkat csak a velünk folytatott üzleti tevékenység céljából használhatják; óvatosan kell eljárnunk, hogy mindig és minden körülmények között elkerüljük a gondatlan közzétételt, beleértve a társasági érintkezéseket; óvatosan kell eljárnunk, amikor vállalati üzleti témákról beszélünk az irodán kívül; valamint azokat világos és megfelelő módon kell besorolni és feliratozni. Az üzleti partnereinktől kapott bizalmas információkra is ugyanezeket a normákat alkalmazzuk. Ha Ön bármely más féltől bizalmas információt kap: Az információt csak abban az esetben szabad elfogadnia, ha van írásbeli bizalmassági egyezmény, amely rendelkezik az információ cseréjéről; valamint Tilos bármilyen illegális vagy nem megfelelő módon beszerezni egy másik fél bizalmas információit. (Q & A) Nemrégiben egy üzleti úton hallottam, hogy néhány BMS alkalmazott egy fejlesztés alatt álló fontos új termékkel kapcsolatos információkról beszélgetett a repülőtéri váróhelyiségben. Milyen felelősség terhel engem ilyen helyzetben? Haladéktalanul beszélje meg velük ezt az ügyet. Ne felejtse, hogy minden alkalmazott felelős bizalmas információink megvédéséért. Éppen most vettem fel egy alkalmazottat, aki előzőleg az egyik versenytársunknál dolgozott. Megkérhetem az alkalmazottat, hogy áruljon el bizalmas információkat a korábbi munkaadójáról? Nem. Korábbi munkaadóra vonatkozó bizalmas információk megszerzése nem helyénvaló, és gyakran illegális. Ezenfelül, ha bizalmas információkat vagy bármilyen olyan információt kínálnak fel Önnek, ami vélhetőleg illegális, vagy nem megfelelő forrásból származik, az ügyet azonnal jelentenie kell a jogi osztálynak. Vonatkozó irányelvek: BMS-CP-005, BMS nyilvántartások kezelése BMS-CP-010, Lényeges információ közzététele

20 Nem nyilvános lényeges információ közzététele, és értékpapír kereskedelem Nem nyilvános lényeges információ közzététele A nem nyilvános lényeges információk kezelésének, illetve az ilyen információk birtokában levő alkalmazottaink viselkedésének módját a törvény és a vállalati irányelv szabályozza. Tilos közzétenni nem nyilvános lényeges információkat a BMS-ről vagy azokról a vállalatokról, akikkel üzleti kapcsolatban állunk, a vállalaton belüli vagy kívüli olyan személynek, aki nem rendelkezik felhatalmazással az információ átvételére vonatkozóan. Különösen ügyeljen a következő típusú nem nyilvános lényeges információkkal kapcsolatban: belső pénzügyi információ; új üzletág beindítása; fejlesztés, új termék vagy technológiai áttörés jóváhagyása vagy a jóváhagyás elmaradása; Tervezett nagyszabású tranzakció, mint például egy másik vállalat megvásárlása, divesztitúra, egy jelentős licensz, vagy egy együttműködési szerződés; illetve jelentős peres ügy vagy állami vizsgálat megkezdése vagy befejezése. (Q & A) Mi számít nem nyilvános lényeges információnak? A nem nyilvános lényeges információk olyan típusú bizalmas információk, amelyek nem kerültek nyilvánosságra és amelyeket egy ésszerű befektető valószínűleg fontosnak tekinthet annak eldöntéséhez, hogy vásároljon-e vagy eladjon-e a vállalat részvényeiből. Az információ csak akkor tekinthető nyilvánosnak ha az általánosan hozzáférhetővé lett téve a befektetők számára, például a vállalatunknak a részvényesek számára készült éves vagy időszakos jelentéseiben, sajtóközleményben vagy széles körben közzé lett téve a médiában, továbbá ha a befektetőknek elegendő időt biztosítottak ahhoz, hogy reagáljanak az információra. Vonatkozó irányelv: BMS-CP-010, Lényeges információ közzététele

21 Nem nyilvános lényeges információ közzététele, és értékpapír kereskedelem (folytatás) Értékpapír kereskedelem Ha nem nyilvános lényeges információk vannak az Ön birtokában, akkor tilos ezeknek a használatából hasznot húzni, például úgy, hogy vállalati értékpapírokat vásárol vagy elad. Továbbá tilos ezeket az információkat olyan személyeknek továbbadni, akik ezeket esetleg arra használnák fel, hogy vállalati értékpapírokat vásároljanak vagy adjanak el. Ezeket a fajta tranzakciókat gyakran úgy hívják, hogy bennfentes kereskedelem. Az értékpapírok közé tartoznak többek között a részvények, tőkerészek, tőkeopciók, kötelezvények és adóslevelek. Hasonlóképpen, bárki, aki nem nyilvános, lényeges információkat tud olyan vállalatokról, amelyekkel a BMS üzleti tevékenységet folytat, vagy üzleti kapcsolatba tervez lépni, az a személy nem vásárolhatja vagy adhatja el azoknak a vállalatoknak az értékpapírjait és nem adhat információt olyan személynek, aki ezt esetleg arra használná fel, hogy az illető vállalat részvényeit megvásárolja vagy eladja. Ha nem ért valamit ezekkel a szabályokkal kapcsolatban, forduljon a vállalati titkársághoz vagy a jogi osztályhoz, mielőtt bármilyen értékpapírt vásárol vagy elad. Vonatkozó irányelv: BMS-CP-007, Értékpapír kereskedelem

MAGATARTÁSI SZABÁLYZAT

MAGATARTÁSI SZABÁLYZAT MAGATARTÁSI SZABÁLYZAT Élet értékeink mentén Gondoskodás Globális csapatmunka Folyamatos fejlődés A legmagasabb etikai normák fenntartása ÜZENET AZ IGAZGATÓTANÁCS ELNÖKÉTŐL, ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓNKTÓL AColgate-Palmolive

Részletesebben

Üzletviteli Szabályzat. Az Aranyívek ígérete

Üzletviteli Szabályzat. Az Aranyívek ígérete Üzletviteli Szabályzat Az Aranyívek ígérete Üzleti tevékenységünk teljes egésze azon alapul, hogy etikusak, becsületesek és megbízhatóak vagyunk. A jó hírnév megteremtése időbe telik. Nem propagandaterjesztők

Részletesebben

Üzleti magatartási kódex. Egységes. honeywell

Üzleti magatartási kódex. Egységes. honeywell Üzleti magatartási kódex Egységes honeywell Vezérigazgatónk levele Kedves Munkatársaink! Miközben a Honeywell folyamatosan növekszik, töretlenül összpontosítanunk kell céljainkra, valamint elkötelezetten

Részletesebben

A Magyar Telekom Csoport Üzleti magatartási és Etikai kódexe

A Magyar Telekom Csoport Üzleti magatartási és Etikai kódexe Tartalomjegyzék Az elnök-vezérigazgató üzenete... 3 Bevezetés... 3 A Kódex személyi hatálya... 4 Felülről jövő megerősítés... 4 Útmutatás kérése és aggályok közlése... 4 A törvények és jogszabályok betartása...

Részletesebben

Tisztelt Kollégák! Mike Corbat Vezérigazgató

Tisztelt Kollégák! Mike Corbat Vezérigazgató Etikai kódex 2013 Tisztelt Kollégák! Az elmúlt 200 évben erős kapcsolatokat építettünk ki ügyfeleinkkel, részvényeseinkkel és a közösségekkel oly módon, hogy kiváló szolgáltatásokat nyújtottunk, és a legmagasabb

Részletesebben

Globális üzleti etikai és szabálykövetési normák kódexe

Globális üzleti etikai és szabálykövetési normák kódexe Globális üzleti etikai és szabálykövetési normák kódexe 2014. január 1. 2014. január 1. 2. oldal Tisztelt Munkatársunk! Örömmel adom át Önnek a Birla Globális üzleti etikai és szabálykövetési normák kódexének

Részletesebben

Globális etikai kódex

Globális etikai kódex Céltudatos teljesítmény Globális etikai kódex 3 Levél elnök-vezérigazgatónktól 4 A PepsiCo által képviselt értékek A teljesítményünk hátterében álló cél 5 Megfelelő üzletvitel 5 A kódexszel kapcsolatos

Részletesebben

A PMI viselkedési kézikönyve

A PMI viselkedési kézikönyve A PMI viselkedési kézikönyve A Philip Morris International törvénytisztelő és tisztességes magatartásról szóló kézikönyve Tisztesség Helyes cselekvés Mielőtt cselekednél, kérdezz Törvényes, amit teszel?

Részletesebben

A jelen Magatartási kódex hatályon kívül helyezi az Avon 2008-ban készült Etikai Kódexét. MAGATARTÁSI KÓDEX. 3. oldal

A jelen Magatartási kódex hatályon kívül helyezi az Avon 2008-ban készült Etikai Kódexét. MAGATARTÁSI KÓDEX. 3. oldal MAGATARTÁSI KÓDEX A mi értékeink, a mi kódexünk Az Avon hosszú ideje az alábbi öt alapvető érték mentén működik: bizalom, tisztelet, hit, alázatosság és tisztesség. Az Avon munkavállalóiként ezen értékek

Részletesebben

Értékeink megélése. Viselkedési kódexünk

Értékeink megélése. Viselkedési kódexünk Értékeink megélése Viselkedési kódexünk A GSK ígérete Értékeink minden döntésünk alapját képezik Együtt olyan tudományos alapokon működő globális egészségügyi céget működtetünk, mely missziónkra összpontosít,

Részletesebben

ETIKAI KÓDEX MUNKASTÍLUSUNK

ETIKAI KÓDEX MUNKASTÍLUSUNK ETIKAI KÓDEX MUNKASTÍLUSUNK 2007 TARTALOM A L ORÉAL SZELLEMISÉGE ELŐSZÓ írta Sir Lindsay Owen-Jones és Jean-Paul Agon ELŐSZÓ a L Oréal igazgatóságától ÚTMUTATÓ A KÓDEX HASZNÁLATÁHOZ AZ EGYÉNEK IRÁNTI TISZTELET,

Részletesebben

code of business conduct and ethics NEXT Ügyviteli magatartási és etikai kódex

code of business conduct and ethics NEXT Ügyviteli magatartási és etikai kódex NEXT Ügyviteli magatartási és etikai kódex Becsületesen cselekedni, kiemelkedő teljesítményt nyújtani, azt tenni, ami helyes minden nap. Mike McNamarara Tartalom i. Levél a Flextronics igazgatótanácsának

Részletesebben

A becsületesség ereje. Tyco Electronics Útmutató az etikus magatartáshoz

A becsületesség ereje. Tyco Electronics Útmutató az etikus magatartáshoz A becsületesség ereje Tyco Electronics Útmutató az etikus magatartáshoz Becsületesség El kell várnunk magunktól és mindenki mástól a legmagasabb szintı egyéni és vállalati becsületességet. Megóvjuk a vállalat

Részletesebben

MAGATARTÁSI KÓDEXEE NORMÁK

MAGATARTÁSI KÓDEXEE NORMÁK A DIC CSOPORT ÜZLETI MAGATARTÁSI KÓDEXEE NORMÁK ÉS IRÁNYMUTATÁSOK Előszó az Üzleti Magatartási Kódexhez... A DIC Csoport a világ több mint 60 országában és térségében teljesíti küldetését, és változatos

Részletesebben

THE SPIRIT THE LETTER

THE SPIRIT THE LETTER THE SPIRIT THE LETTER TARTALOM A KÓDEX >> A GE etikai kódexe 01 THE SPIRIT >> Kire vonatkoznak ezek a szabályzatok? 02 A munkavállalók kötelezettségei 03 A vezetők teendői 04 Legyen a feddhetetlenség szószólója

Részletesebben

Irányelveink 5. Megfelelési felelősségünk 6. A szabályszegések bejelentése 7. A társadalom felelős tagjaként vállalt kötelezettségeink 8

Irányelveink 5. Megfelelési felelősségünk 6. A szabályszegések bejelentése 7. A társadalom felelős tagjaként vállalt kötelezettségeink 8 Üzleti etikai kódex áttekintés a vállalatcsoporton belüli és a részvényesekhez, illetve más, érdekeltséggel bíró személyekhez fűződő viszonyrendszerünket szabályozó alapvető irányelvekről és utasításokról.

Részletesebben

sww.shell.com/codeofconduct sww.shell.com/codeofconduct SHELL CODE OF CONDUCT

sww.shell.com/codeofconduct sww.shell.com/codeofconduct SHELL CODE OF CONDUCT sww.shell.com/codeofconduct sww.shell.com/codeofconduct SHELL CODE OF CONDUCT SHELL ETIKAI KÓDEX Mit kell tennünk ahhoz, hogy a Shell Általános Üzleti Alapelveinek megfelelően járjunk el? MORÁL ÉS MEGFELELÉS

Részletesebben

Kódex. Magatartási. enntartható. Megbízható. Becsületesség. Integritás. izalom Tisztelet. Imperial Tobacco Magatartási Kódex 2010.05.14.

Kódex. Magatartási. enntartható. Megbízható. Becsületesség. Integritás. izalom Tisztelet. Imperial Tobacco Magatartási Kódex 2010.05.14. Magatartási Kódex enntartható Megbízható Becsületesség Integritás izalom Tisztelet tartalomjegyzék Bevezető Alison Cooper üzenete 1. fejezet tisztesség 2. fejezet Felelős kereskedelmi gyakorlat 3 fejezet

Részletesebben

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság 231-ES MODELL

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság 231-ES MODELL TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság 231-ES MODELL Jóváhagyta a TIGÁZ-DSO Kft. Alapítója 2013. július 31. TARTALOMJEGYZÉK ELŐZMÉNYEK... 4 1. FEJEZET... 7 Eni Etikai Kódex... 7 2. fejezet...

Részletesebben

Elkötelezett - ségünk az tisztesség és a felelősségtudat mellett. A Syngenta Magatartási Szabályzat

Elkötelezett - ségünk az tisztesség és a felelősségtudat mellett. A Syngenta Magatartási Szabályzat Elkötelezett - ségünk az tisztesség és a felelősségtudat mellett A Syngenta Magatartási Szabályzat Elkötelezettségünk az tisztesség és a felelősségtudat mellett A Syngenta Magatartási Szabályzat Tartalom

Részletesebben

Működési Kódex Így dolgozunk mi

Működési Kódex Így dolgozunk mi Működési Kódex Így dolgozunk mi 2 3 Előszó Megerősítés átalakítás innováció. Ez az, amit az új csoportstratégiával el akarunk érni. Társaságunk sikerének kulcsa a csoportszintű cégkultúrában rejlik, amelyet

Részletesebben

Etikai Szabályzat. Bevezetés

Etikai Szabályzat. Bevezetés Bevezetés Etikai Szabályzat Jelen szabályzatban az SIG-ra vonatkozó hivatkozások ugyanúgy vonatkoznak az ATCI és ATC vállalatokra is. A SIG Rt.-nek számos meghatározó alapelve és értéke van, amelyeket

Részletesebben

GONDOLKODÁS SGS FEDDHETETLENSÉGI ÉS SZAKMAI VISELKEDÉSI KÓDEX KEDVES KOLLEGÁK, Sergio Marchionne. Christopher Kirk

GONDOLKODÁS SGS FEDDHETETLENSÉGI ÉS SZAKMAI VISELKEDÉSI KÓDEX KEDVES KOLLEGÁK, Sergio Marchionne. Christopher Kirk GONDOLKODÁS SGS FEDDHETETLENSÉGI ÉS SZAKMAI VISELKEDÉSI KÓDEX KEDVES KOLLEGÁK, A feddhetetlenség az SGS tevékenységének központi eleme. A bizalom, amit az ügyfeleinknek és részvényeseinknek sugallunk a

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 23. szám 126. évfolyam 2011. november 4. Utasítások 42/2011. (XI. 04. MÁV Ért. 23.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Etikai Kódexéről. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő

Részletesebben

feddhetetlenség feddhetetlenség Monsanto Szállítói Viselkedési Szabályzat Hungarian ni Javítani az életkörülményeket

feddhetetlenség feddhetetlenség Monsanto Szállítói Viselkedési Szabályzat Hungarian ni Javítani az életkörülményeket feddhetetlenség Többet megőrizni Javítani az életkörülményeket Többet termelni Többet megőrizn ani az életkörülményeket Többet termelni Többet megőrizni Javítani az életkörülm et Többet termelni Többet

Részletesebben

Etikai és Feddhetetlenségi Szabályzat Útmutató a Visteon alkalmazottainak

Etikai és Feddhetetlenségi Szabályzat Útmutató a Visteon alkalmazottainak Etikai és Feddhetetlenségi Szabályzat Útmutató a Visteon alkalmazottainak Jövőképünk Vásárlóinkat partnerként segítjük a világ legjobb járműveinek megépítésében. Autóiparban szerzett tudásunkat olyan alkatrészek,

Részletesebben

BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS SZABÁLYZATOK érvényes és hatályos 2013. december 06. napjától visszavonásig

BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS SZABÁLYZATOK érvényes és hatályos 2013. december 06. napjától visszavonásig BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS SZABÁLYZATOK érvényes és hatályos 2013. december 06. napjától visszavonásig PREAMBULUM Mi, a BIOGENIC EGÉSZSÉG KLUB Kft., mint Gazdasági Társaság

Részletesebben

ENDLESS Biotech ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS KOMPENZÁZIÓS TERV

ENDLESS Biotech ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS KOMPENZÁZIÓS TERV ENDLESS Biotech ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS KOMPENZÁZIÓS TERV A jelen Üzletszabályzat és Kompenzációs terv tartalmazza azokat az előírásokat és eljárásokat, amelyek a Képviselő az Endless Biotech Hungary Kft-vel,

Részletesebben

BIOGENIC WORLD LABORATORIES ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS SZABÁLYZATOK érvényes és hatályos 2013. július 22. napjától visszavonásig

BIOGENIC WORLD LABORATORIES ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS SZABÁLYZATOK érvényes és hatályos 2013. július 22. napjától visszavonásig BIOGENIC WORLD LABORATORIES ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS SZABÁLYZATOK érvényes és hatályos 2013. július 22. napjától visszavonásig PREAMBULUM Mi, a Biogenic World Laboratories Europe Kft., mint Gazdasági

Részletesebben

ManpowerGroup Inc. Korrupcióellenes Szabályzat

ManpowerGroup Inc. Korrupcióellenes Szabályzat ManpowerGroup Inc. Korrupcióellenes Szabályzat Tartalomjegyzék KORRUPCIÓELLENES SZABÁLYZAT I. CÉL...3 IX. KÖNYVELÉSÜNKET ÉS FELJEGYZÉSEINKET PONTOSAN KELL VEZETNÜNK...7 II. JELEN SZABÁLYZAT MINDENKIRE

Részletesebben