A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKKAL ÉLŐKET ELLÁTÓ INTÉZMÉNYEINEK FEJLESZTÉSI KERETKONCEPCIÓJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKKAL ÉLŐKET ELLÁTÓ INTÉZMÉNYEINEK FEJLESZTÉSI KERETKONCEPCIÓJA"

Átírás

1 A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKKAL ÉLŐKET ELLÁTÓ INTÉZMÉNYEINEK FEJLESZTÉSI KERETKONCEPCIÓJA Vegyes bizottság: Baranya megye: Löffler Tamás, Népjóléti Iroda Varga Lászlóné, igazgatóasszony Stetteni Diakónia: Epple, Thomas, Intézményrész vezetője Klein, Karl-Heinz, projektvezető, Intézményrész vezetője Müller, Robert, Építésügyi osztály vezetője

2 2 Tartalomjegyzék 1 Előszó 2 A szellemi fogyatékos emberekkel végzett munka távlati koncepcióinak alapgondolatai Európában 2.1 A szellemi fogyatékos emberekkel végzett munka történeti áttekintése 2.2 Távlati koncepciók következményei A radikális skandináv normalizálási koncepciók alkalmazása Önrendelkezés és a társadalmi életben való részvétel A járóbeteg előnybe helyezése a fekvőbeteggel szemben Interdiszciplináris korai tanácsadás és támogatás Családokat segítő szolgáltatások A családokat tehermentesítő szolgáltatás Családban való gondozás Ambuláns ellátás lakásokban Az ambuláns gondozás szolgáltatásai Integrált szolgáltatások 2.3 Részben fekvőbetegekkel foglalkozó létesítmények Lehetőségek a nappali ellátásra Speciális iskola Műhely fogyatékos emberek részére Munkán alapuló segítségnyújtás Támogatáson és gondozáson alapuló segítségnyújtás Műhely a pszichésen beteg emberek számára Decentralizálás Regionalizmus Differenciálás A gyógypedagógiai szakmáról alkotott kép átalakulása az ápolótól az asszisztensig Kiképzőintézmények létrehozása, kiépítése 2.4 A Stetteni Diakónia tapasztalatai és távlati tervei 3 JELEN - helyzetfelmérés Baranya megyében 3.1 Értelmi Fogyatékos Gyermekek Otthona, Bóly Statisztikai adatok Az építmények állaga Werner úr, építész (Bóly) által készített átépítési intézkedések / költségbecslések Konyhaépület Fűtőház és mosoda Kertészet és kézműipari üzemek Foglalkoztató ház külső lakóotthonnal Külső lakóotthon 3.2 Boróka Otthon, Helesfa Statisztikai adatok Épületállag

3 3 3.3 Horizont Otthon, Szigetvár-Turbékpuszta Statisztikai adatok Épületállag 3.4 Értelmi Fogyatékosok Otthona, Mozsgó Statisztikai adatok Építményállag 3.5 Baranya megye Statisztikai adatok 4 Szükségletorientált pedagógia koncepció 4.1 Értelmi Fogyatékos Gyermekek Otthona, Bóly Jövőbeli perspektívák Építészeti konzekvenciák 4.2 Horizont Otthon, Szigetvár-Turbékpuszta Jövőkép Az épületből fakadó konzekvenciák 4.3 Boróka Otthon, Helesfa Jövőkép Az épületből fakadó konzekvenciák 4.4 Értelmi Fogyatékosok Otthona, Mozsgó Jövőkép Az épületállag következményei 4.5 Összegző táblázat a helesfai, turbékpusztai és mozsgói intézmények átalakítására 5 Megvalósítási terv, projekttervezés 5.1 Projektirányítás 5.2 Koordináció 5.3 Részprojektek - Fogyatékosok számára nyújtandó segítség Enyhén szellemi fogyatékos emberek Közepesen és súlyosan szellemi fogyatékos emberek, valamint halmozottan fogyatékosok Munka, fejlesztés Lakhatás a súlyos és közepesen súlyos fogyatékosok számára, iskola, ambuláns szolgáltatások Pszichésen betegek és szenvedélybeteg emberek 5.4 Perspektívák 5.5 Projekttervezés 6 Az átalakulási programba és a megye általános szociálpolitikai fejlődésébe való bekapcsolódás 6.1 A strukturálisan gyenge régiók (kistérségek) támogatása 6.2 Általános szociálpolitikai koncepció 6.3 Forrásteremtés 6.4 Jogi keretfeltételek Az évi III. tv. (Szociális törvény) Az évi XXVI. tv. (Esélyegyenlőségi törvény) Az évi LXXIX. tv. (Oktatási törvény)

4 4 1 Előszó Horst Lässing úr, a Rems-Murr-i járás tartományi tanácsosának kezdeményezésére 1994 szeptemberében veszi kezdetét a kapcsolat a Baranya megyében található Bóly szellemileg fogyatékos gyermekek részére létesített szociális intézményével. E kapcsolatfelvételt követően egy sokéves szoros együttműködés alakult ki a bólyi intézmény és a Stetteni Diakónia bejegyzett egyesület között. A bólyi intézmény női és férfi munkatársai megismerkedtek a Stetteni Diakóniában folyó munkával, sor került két tanulmányútra a Ludwig Schlaich Iskola Gyógypedagógiai szemináriumának a részéről. A kapcsolatok ápolása azonban nem csak a munkatársak szintjén zajlott, több Workshop-ra is sor került, amelyeken mindkét intézmény fogyatékos emberei is találkozhattak. A Stetteni Diakónia vezetősége valamint Baranya megye elnöke és alelnöke többszöri megbeszélést követően évben megállapodtak abban, hogy a fogyatékkal élők segítésére vonatkozóan Baranya megyében - egy vegyes bizottság keretein belül - ki kell dolgozni egy távlati koncepciót, támaszkodva a Stetteni Diakónia magas színtű szakmai hozzáértésére és ezen intézmény fogyatékosok segélyezésében kifejtett tevékenységének az elismerésére Európában. A következő koncepció kidolgozásában a Stetteni Diakónia eddigi tapasztalatait, a legújabb koncepcionális ismereteit, a távlati társadalmi kihívásokat valamint az új törvényi szabályozásokat vettük alapul. De a koncepció ugyancsak magában foglalja a fogyatékosok támogatására vonatkozó európai ismereteket és trendeket. A Baranya Megyei Önkormányzat kérése az volt, hogy olyan szabványmintákat dolgozzunk ki, amelyek európai szinten megállják helyüket. Magyarországon a fogyatékkal élők támogatásának a területén általában - de Baranya megyében különösképpen - lehetőség nyílik arra, hogy az erőforrások célzott szabályozásával, fejlesztésekkel elkerülhessük a távlati koncepciókhoz való alkalmazkodás nehézségeit. Azok az erőforrások, amelyek egyébként a meglévő intézmények átalakítására, valamint a segítségnyújtás differenciáltabb formájának a létrehozására szolgálnak, úgy használhatóak fel, hogy általuk közvetlen módon létrehozzuk a szakmailag is megfelelő távlati struktúrákat. A társadalmi fogadókészség miatt azonban elkerülhetetlen néhány átmeneti intézkedés megtétele. Ez a Baranya Megyei Önkormányzatra kidolgozott koncepció némely kompromisszummal átvihető Magyarországon a fogyatékos emberekkel folytatott egész tevékenységre és esetleg olyan helyzetet teremthet az országban, amelynek köszönhetően az eredmények hamarább érhetők el a jövőben, mint ahogy az a közép-európai térségben egyébként lehetséges. A vitába ezért mindenképpen be kell vonni az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztériumot Budapesten.

5 5 2 A szellemi fogyatékos emberekkel végzett munka távlati koncepcióinak alapgondolatai Európában 2.1 A szellemi fogyatékos emberekkel végzett munka történeti áttekintése A szellemi fogyatékos emberek számára a XIX. sz. közepén jöttek létre az első intézmények. Ezen intézmények keletkezését nagy vonalakban két szálon követhetjük: a) jellemzően orvosi orientáció mentén, jó levegő, meghitt környezet (annak a véleménynek az alapján, hogy a szellemi fogyatékosság okai az akkori idők lakóközpontjainak egészségtelen környezetében rejlettek) b) jellemzően egy inkább pedagógiai orientáció mentén (mint pl. a Stetteni Diakónia), /létrehozva azokat/ a települések közelében vagy a településeken belül, de már akkor is az integráció olyan lehetőségeivel, mint pl. a családi ápolással egyező gondoskodás. A következő években ezek az intézmények nagyméretű intézményekké alakultak át, mivel rendkívül nagy volt az igény a szellemi fogyatékos embereket gondozó férőhelyekre. A gondozási formák differenciáltabbak lettek, a lehetőségek palettája szélesedett. A 20. sz. közepétől differenciáltabbá vált a szociális törvényhozás. A szellemi fogyatékos emberek részére stabilizálódott az iskolakötelezettség, fejlesztő- és gondozó tevékenységgel felruházott "megóvó" műhelyek (ma a fogyatékos emberek számára létrehozott munkahelyek) jöttek létre. A skandináv országokban végbement fejlődés hatására (normalizálás) a hangsúly egyre inkább áthelyeződött az ambuláns és a probléma keletkezésének a közelében kialakítandó gondozásra (Magyarországon: alapellátás). Szülői kezdeményezések jöttek létre és konkurenciát jelentettek a hagyományos létesítményeknek. A közepesen nehéz és enyhén fogyatékos emberek részére új típusú lakóotthonok és műhelyek jöttek létre. A hagyományos létesítmények a lehetőségeiket illetően egyre inkább alkalmazkodtak a súlyosan és többszörösen fogyatékos emberek szükségleteihez és "kompetencia-központokká" (szakmai központokká) váltak. Ezek a központok egyrészt nagyon nagy központi létesítményekből állnak (a Stetteni Diakónia központja kb. 500 férőhelyes) a környezetükben található csatlakozó részegységekkel (a Stetteni Diakónia: egységenként férőhellyel). A központokhoz megfelelő nagyságú nappali ellátást biztosító létesítmények tartoznak. Ma nyilvánvaló, hogy kedvező lenne egy családbarát, decentralizáltan szervezett gondozás létrehozása. 2.2 Távlati koncepciók következményei A radikális skandináv normalizálási koncepciók alkalmazása A 20. század 70-es éveiben a skandináv országokban, de főleg Svédországban és Dániában következetes normalizálási koncepció volt érvényben. Megszüntették a fogyatékkal élők támogatásával foglalkozó összes nagy intézményt, a lakókat (nőket) a lakónegyedek normál lakásaiban helyezték el és a segítséget ezekbe a lakásokba hozták. Ennek a mozgalomnak mai meglátásunk szerint egy bizonyos "normalizálási kényszer" is felróható, amely főleg súlyosabb fogyatékosságú személyek esetében szigorhoz is vezetett.

6 6 Amennyiben ma azt az elvet követjük, hogy "olyan mértékben normálisan ahogy lehet, és olyan mértékben támogatva, ahogyan szükséges", akkor a fogyatékos emberek esetében olyan életformák kialakítására kell törekedni, amelyek nem teszik őket még fogyatékosabbá az olyan strukturális keretfeltételek által, mint amelyek a nagy létesítményekben jellemzőek Önrendelkezés és a társadalmi életben való részvétel Ezzel a mottóval fogadták el a Német Szövetségi Köztársaságban az elmúlt év nyarán a IX. sz. szociális törvénykönyvet, azzal a céllal, hogy egységesítsék a nagyon differenciált szociális törvényhozást és hogy támogassák az integráció gondolatát. Nem utolsó sorban jelent ez sikert az intézmények, hozzátartozók valamint és a fogyatékosok egyesületeinek a számára. Itt rugalmas támogatási és finanszírozási rendszerek létrehozásáról van szó, amelyek kiterjednek a fogyatékkal élő személyek személyes költségvetések lehetőségéig, ami például Hollandiában már régóta élő gyakorlat. A fogyatékos embereket olyan helyzetbe kell hozni, hogy a rendelkezésükre álló költségvetéssel meg tudják vásárolni azokat a szolgáltatásokat, amelyeket szeretnének és amelyekre szükségük van. Az új törvény megvalósítása nagy nehézségekbe ütközik az NSZK-ban, mivel évtizedekig ettől eltérő finanszírozási és szociálpolitikai gyakorlat volt érvényben, amely az előzőekben röviden vázolt kedvezőtlen helyzetet idézte elő. Magyarországnak tehát történelmileg meg van a lehetősége arra, hogy elkerülje azokat az átmeneti intézkedéseket (zsákutcákat), amelyek Németországban az említett nehézségekhez vezettek, és hogy kihasználja az intézmények sürgősen szükségessé vált átalakítását arra, hogy közvetlenül kialakítsa a fogyatékosok segélyezésének egy modern formáját. A következőkben legyenek tehát pontokba szedve azok a segélyezési és szervezési formák, amelyek alapján egy ilyen modern koncepció megvalósítható A járóbeteg előnybe helyezése a fekvőbeteggel szemben (a megszokott környezetben való támogatás preferálása az intézményi elhelyezéssel szemben) Ez a címszó az NSZK-ban végigvonul a teljes törvényhozáson, legyen az szociális segélyezés vagy beteg- és ápolási biztosítás. E szabályozások alapvető célja, hogy az ambuláns ellátás (alapellátás) széles körben kialakított hálózatával megteremtsük a segítségre és támogatásra szorult emberek részére azokat a keretfeltételeket, amelyek lehetővé teszik, hogy minél tovább maradjanak a család vagy a szomszédság meghitt környezetében. Szociális intézményben való elhelyezés lehetősége csak akkor merülhet fel, ha az ambuláns segélyezésre támaszkodó, illetve a szociális környezete már nem képesek arra, hogy megfelelő segítségről gondoskodjanak. Itt a pedagógiailag pozitív szemlélet mellett - vagyis, hogy az embereket, ameddig csak lehet, hagyjuk meg a szokásos szociális körülményeik között - a költségviselő oldaláról egy ugyancsak pozitív szemlélet nyilvánul meg abban, hogy az ambuláns segélyezések (alapellátási formák) rendszerint költségkímélőbbek, mint az intézményi elhelyezés. A következőkben egyes ambuláns ellátási formákkal foglalkozunk. Ezekkel a magyar delegáció megismerkedhetett a Stetteni Diakóniában Interdiszciplináris korai tanácsadás és támogatás A segítségnek ez a formája azokra a családokra irányul, amelyekben a gyerekek valamilyen fogyatékossággal veszélyeztetettek és arra irányul, hogy ezt a fogyatékosságot megelőzzük vagy egy már meglévő fogyatékosságot vagy annak következményeit megszüntessük vagy enyhítsük. Gyermekorvosokkal vagy -klinikákkal szorosan együttműködve a születésüktől

7 7 egészen a beiskolázásig gondozzuk itt a fejlődésben elmaradott vagy fogyatékos gyerekeket. A támogatás otthon, vagy tanácsadó intézményben történik. Formái: Egyéni támogatás vagy kiscsoportos támogatás Szülők - gyermek - csoportok Integrált figyelemmel kísérés és segítség az átlagos óvodákban Pszichológiai fejlődésdiagnosztika és tanácsadás Logopédia / Gyógytorna Pszichomotorika Családokat segítő szolgáltatások Ez olyan családok részére tanácsadást jelent, ahol fogyatékos, fejlődésben visszamaradt vagy krónikusan beteg családtagok vannak, s ezért e családok a krízishelyzeteket és konfliktusaikat nem tudják önállóan rendezni. A tanácsadás a következőkből áll: Családterápiás összejövetelek Terápiás lehetőségek felkínálása Közvetítés a család és az intézmény között konfliktushelyzetekben Segítségnyújtás a szabadidős tevékenységek, gyógypedagógiai és orvosi intézkedések közvetítésében Szülői körök és előadások a szülői csoportok és intézmények részére A családokat tehermentesítő szolgáltatás Itt is olyan családok támogatásáról van szó, ahol testileg és/vagy szellemileg fogyatékos családtagok vannak. A szolgáltatás lényege itt az, hogy a munkatársak azért keresik fel a családokat, hogy képviseljék, támogassák és tanácsokkal lássák el a fogyatékos családtagot, illetve ezzel párhuzamosan az állapotából adódó ellátásban (ápolásban) részesítsék Családban való gondozás A családban való gondozás esetében a segítségnek egy olyan fajtájáról van szó, ahol a fogyatékos embereknek lehetőséget nyújtunk arra, hogy egy gondozó család kötelékében éljen, családias kapcsolatokat alakítson ki és esetleg munkát is találjon a családi vállalkozásban. Céljai a következők: a gondozó családba való integráció egyedi életvitel kialakítása a személyiség fejlesztése a társadalmi életben való részvétel A következő tevékenységek állnak fenn: Segédkezés a családban vagy a családi vállalkozásban Tevékenység egy WfbM-ben /műhelyek fogyatékosok részére/ Szakképzett munkatársak folyamatos tanácsadással, figyelemmel kíséréssel és támogatással ismereteket közvetítenek a gondozó családok részére (a munkatársak/ellátottak aránya a Stetteni Diakóniában jelenleg 1: 8,5).

8 8 Ez az egyszerű, de zseniális ötlet egy aktív élet lehetőségét biztosítja a szellemileg fogyatékos (de pszichésen is beteg) emberek részére egy családon belül, ezen túlmenően pedig bekapcsolódást jelent az őket körülvevő társadalom szociális szerkezetébe. A tapasztalatok alapján kiscsoportos, átlátható keretek között különösen jó lehetőség nyílik arra, hogy a fogyatékos emberek egyéni szükségleteivel és képességeivel foglalkozzunk Ambuláns ellátás lakásokban A segítségnyújtásnak ez a fajtája azokra a személyekre irányul, akik fogyatékosságuk, pszichés betegségük vagy koruk miatt nem vagy nem teljes mértékben tudnak önállóan élni, ugyanakkor bizonyos mértékű támogatásnak és tanácsadásnak (a munkatársak/ellátottak aránya kb. 1: 10) köszönhetően egy különálló lakásban vagy egy lakóközösségben jól boldogulnak, és önálló életet tudnak folytatni a társadalomban. Ahhoz, hogy az intézményekben élő, teljeskörű ellátásban részesülő fogyatékosokat felkészítsük a (részben) önálló életvitelre, tréninglakásokat kell kialakítanunk, ahol megismerhetik az autonóm életvezetés jellemzőit, esetleges nehézségeit (a munkatársak/ellátottak aránya 1: 3) Az ambuláns gondozás szolgáltatásai Ezek a szolgáltatások olyan személyekre irányulnak, akik betegség következtében időlegesen vagy fogyatékosságuk okán folyamatosan gondozásra szorulnak és a szükséges gondozótevékenységeket az úgynevezett házias körülményei között, vagyis annak saját lakásában végzik. Itt is az a szempont érvényesül, hogy egy egyénileg kialakított környezetet előnyben kell részesíteni a szociális intézményben történő elhelyezéssel szemben Integrált szolgáltatások Ezeknek a szolgáltatásoknak az a feladata, hogy a fogyatékkal élők részére létrehozott műhelyekben dolgozókat kiközvetítse a szabad gazdaság vállalkozásaiba, és ott támogassa őket olyan munkakörülmények kialakításában, amelyek biztosítják a hosszabb távú sikeres helytállásukat. 2.3 Részben fekvőbetegekkel foglalkozó létesítmények Lehetőségek a nappali ellátásra A fogyatékkal élők számára is természetes, hogy naponta mennek iskolába, munkahelyre vagy gyógypedagógiai foglalkozásokra. A normális életmódhoz tartozik, hogy reggelente elmegyünk otthonról, új szociális kapcsolatokat teremtünk és egy feladaton dolgozunk, vagy egyszerűen aktiváljuk és fejlesztjük a meglévő képességeinket.

9 Speciális iskola A szellemileg fogyatékos emberek ugyanúgy, mint az átlagos szellemi képességgel rendelkező emberek tankötelesek. Az iskolalátogatás a 24. életévig kiterjeszthető; a tankötelezettség a 18. életévvel ér véget. Ez a súlyos, illetve halmozottan fogyatékos emberekre is vonatkozik. A cél az, hogy a tanulókat tehetségüknek, készségeiknek és képességeiknek megfelelően támogassuk és képezzük. A fogyatékos emberek integrációjának a szükségességét gyakorta vitatják, ugyanakkor tisztán felismerhető társadalmunkban az a politikai akarat-megnyilvánulás, hogy meg kell valósítani a fogyatékos emberek integrációját és azok részvételét a társadalmi életben. Ennek a háttérelve az emberi méltóság sérthetetlensége, amely a német alaptörvényben is rögzítve van.. Németországban további törvényi ütközések származnak az iskolajog értelmezéséből és az új szociális törvénykönyv vonatkozó rendelkezéseiből. Végezetül pedig az integrációs törekvéseinkben azt a célt kell magunk elé kitűzni, hogy elgondolkodjunk olyan kooperatív iskolaformák létrehozásán, ahol az átlagos szellemi képességű emberek és a fogyatékos emberek együtt lehetnek. Meg kell szüntetni az iskolai kapcsolatokban azt az idegenkedést, félelmet és másságérzetet, amelyek még mindig előtérben állnak és túlsúlyban vannak a fogyatékos emberekkel való találkozáskor. A fogyatékos emberekkel való találkozás normálissá, természetessé kell, hogy váljon. A fogyatékkal élőket nem szabad kizárni a normális emberek világából, hiszen a társadalom egészének integráns részét kell, hogy alkossák Műhely fogyatékos emberek részére A segítségnek ez a formája két részterületre oszlik. Egy munka- és egy támogatási és gondozási területre Munkán alapuló segítségnyújtás Az NSZK-ban a jelenlegi törvényhozás értelmében a műhelyeknek az a feladatuk, hogy lehetővé tegyék a fogyatékos emberek részére a munkáséletben való részvételt és a társadalmi integrációt. Ezzel nyilvánvalóvá vált, hogy nem arról van szó, hogy a védett személyek e körének "munkahelyeket" teremtsünk, hanem elsősorban arról, hogy a felnőtt fogyatékos emberek részére mindenekelőtt egyenlő értékű munka- és a támogatási lehetőségeket kínáljunk. A törvényben megfogalmazott cél az, hogy a fogyatékos emberek részére a műhelyek teljes körében megteremtsük a képzés és továbbképzés lehetőségét, ami azt jelenti, hogy a műhelyek legújabban kötelezettséget vállalnak arra is, hogy lehetővé tegyék egyenlő értékű ajánlatukkal az összes foglalkoztatottjaik számára "az egész életre szóló tanulást". A német szociális törvénykönyv nagy jelentőséget tulajdonít a foglalkoztatási projektekben vagy az általános munkapiacon történő részvételre való felkészülésnek. Ezzel az előírással számolniuk kell a fogyatékos embereket foglalkoztató műhelyeknek. A kevésbé teljesítőképes foglalkoztatottak számára értelmes tevékenységet és támogatást kell biztosítani és/vagy személyre szólóan kell kialakítani a munkáséletből a nyugállományba való átmenet időszakának tartalmasságát Támogatáson és gondozáson alapuló segítségnyújtás A fogyatékosokat foglalkoztató műhelyekben a támogatásnak és a gondozásnak ez az a formája, amellyel a magyar delegáció is megismerkedhetett a gyógypedagógiai ellátás területén.

10 10 A fogyatékos emberek személyre szóló támogatása itt a következőket jelenti: foglalkoztatásukat az élethez közeli területeken, mozgással, játékkal és elfoglaltsággal, a kommunikáció ösztönzését, lehetőségek felkínálását a szociális és kreatív területeken; mindez a fogyatékos emberek lehető legnagyobb mértékű részvételével és azok önrendelkezési jogával. E feladat megvalósítása személyre szóló ösztönzési tervekkel, heti tervekkel és csoportos foglalkozásokkal történik. E lehetőségek alapján és egyéni igények szerint történik a nappali ellátás megtervezése. A helyszínek és a személyek rendszeres cseréjével a súlyosan fogyatékos embereknek lehetőségük nyílik arra, hogy átélhessenek különböző szociális helyzeteket, hogy fejlődjön kapcsolatteremtő képességük és hogy megvalósuljon részvételük az élet "nyilvános" területein (a normalizálás elvének a megvalósítása) Műhely a pszichésen beteg emberek számára A pszichésen beteg emberek számára is van segítség, ami műhelyekben lévő munkahelyeket jelent a szakmai rehabilitáció keretében. Ennek az a célja, hogy a rehabilitáltakat ismét beillesszük a munkáséletbe. Helyesnek és tartósnak bizonyult egy községi pszichiátriai egyesület létrehozása. A községi pszichiátriai egyesület magába foglalja a pszichiátriai gondozás minden részegységét, nem csak az ambuláns szolgáltatásokat, hanem a klinikát, a fekvőbeteg otthonlakást valamint a nappali ellátást Decentralizálás A decentralizálás a nagy, központilag szervezett létesítmények lazulásának, végezetül pedig felbomlásának a folyamatát jelenti. A nagy egységek felbomlanak, kisebb otthonok jönnek létre (legfeljebb férőhellyel) vagy többnyire külső lakócsoportok vagy lakócsoportegyüttesek, amelyek egy normális lakókörnyezetbe költöznek és 3-4 szobás lakásokat használnak. Ennek az a következménye, hogy teljesen új gondozási és ápolási struktúrákat kell kifejleszteni Regionalizmus A decentralizálás során gondolnunk kell a regionalizmusra is. Ez azt jelenti, hogy a probléma keletkezésének a közelében kell kialakítani a gondozási és ápolási lehetőségeket, lehetővé téve ezzel azt, hogy az ellátás egyik formája se jelentsen nagy fizikai és szociális távolságot az ellátott és annak megszokott környezete között. A cél az, hogy a segített korábbi kapcsolatai minél teljesebb mértékben továbbra is fenntarthatóak legyenek Differenciálás A regionalizmus mellett meg kell teremteni a régióban a differenciált gondozási struktúrákat úgy, hogy az összes felkínált lehetőséget a probléma keletkezésének a közelében lehessen igénybe venni. Ami a megvalósítás megtervezését illeti, úgy itt középtávon még olyan hálózati elemek is szóba kerülhetnek, amelyek a régión kívül esnek.

11 A gyógypedagógiai szakmáról alkotott kép átalakulása az ápolótól az asszisztensig Máig a gyógypedagógia területén már jelentős változásokon ment át a munkatársnőkről alkotott szakmai kép. Kezdetben az elkülönítési tendenciák a családok pótlását magától értetődőnek tekintették, így "bácsiról és néniről" esett szó, később "nevelőről, nevelőnőről" beszéltünk, aki a társadalomba illő ember volt és a nevelés volt a feladata, majd "ápolónak" hívtuk őket, akiknek a gondviselés volt a fő tevékenysége. Miután célkitűzésünk az, hogy a szellemileg fogyatékos embereknél érvényesüljön az önrendelkezés és a társadalmi életben való részvétel, ezért a szóban forgó foglalkozási csoporttal szemben támasztott követelményeknek is át kell alakulniuk a továbbiakban. A fogyatékos emberek végeredményben ügyfelekké válnak, akik megvásárolják a maguk számára kért és szükséges szolgáltatásokat. A munkatársak tehát szolgáltatókká válnak, akik a kért szolgáltatásokat nyújtják. A jövőben tehát az "asszisztens" megnevezés fogja leginkább lefedni a segítő személy tevékenységét Kiképzőintézmények létrehozása, kiépítése A magyar oktatási rendszert kevésbé ismerjük, ezért azt ténylegesen megítélni nem tudjuk. Felhívjuk a figyelmet azonban arra, hogy gondolni kell a megfelelően képzett személyzet képzésére is, hogy eleget tudjunk tenni az igényeknek főleg az ambuláns, de a nappali ellátás területén is. A megfelelően képzett és elkötelezett szakszemélyzet nélkül nem valósulhat meg az ellátórendszer modern követelményeknek megfelelő átalakítása. 2.4 A Stetteni Diakónia tapasztalatai és távlati tervei Az ambuláns gondozási lehetőségek kiépítése és átalakulása a segítségre szorult személyek számára pozitív eredménnyel járt. Ezek a személyek tovább maradhatnak megszokott életkörülményeik között és többé nem szakadnak ki olyan gyorsan szociális környezetükből. A Stetteni Diakónia mint a fekvőbeteg (intézményi) gondozás szolgáltatója ennek következtében jelentős átalakuláson ment át. A felvételi kérelmekből egyértelműen érezhető az eltolódás, amely szerint megnőtt az igény a férőhelyek iránt a súlyosan és többszörösen fogyatékos és/vagy járulékosan viselkedészavarral küszködő emberek részéről. Ezek főleg gyerekek és fiatalok. A felnőtteket illetően párhuzamos tendenciák figyelhetők meg, a súlypont azonban egyre inkább a középkorú embereken van, akiket ambulánsan vagy részben fekvőbetegekként gondoznak és akiknek a szülei vagy hozzátartozói egy nagyon magas kort értek el vagy már meghaltak, ezért ezek intézményi elhelyezése sürgőssé vált. A Stetteni Diakónia - mint egy központilag szervezett komplex intézmény - már több éve a strukturális átalakulás útjára lépett. Gyakran előfordul, hogy a költségviselők és konkuráló létesítmények akarata ellenére lépéseket teszünk a decentralizáció, a regionalizmus megtartása és a differenciálás útján. Ágazati intézményeket hoztunk létre (egyenként kb. 100 férőhelylyel), regionális és külső lakóotthonokat (egyenként kb férőhellyel), külső lakócsoportok alakultak (egyenként 6-12 férőhellyel). A nappali ellátást illetően is problémák lépnek fel a régióban, - így a holland eredmények hatására arra törekszünk, hogy még hatékonyabbá tegyük ezeket az intézkedéseket. A központi térségek ezáltal infrastrukturálisan egyre inkább kompetencia-központtá alakulnak át, amely előtérbe helyezi és továbbfejleszti kínálatát a súlyosan és többszörösen fogyatékos emberek valamint a járulékosan viselkedési problémákkal küszködő emberek felé. Amennyi-

12 12 ben a lehetséges szakértelem összpontosítását vesszük figyelembe, úgy ez egy pozitív eredmény. Középtávon azonban ebben a gettósodás veszélyét is látjuk. Ezért tovább dolgozunk a komplexumok fellazításának a kérdésén, megtartva differenciáló szemléletmódunkat. Regionális központok létrehozására gondolunk, amelyek a kis központi területekből kiindulva előrelendítik a községi lakóformák kiépítését. Még megoldásra várnak azok a szerkezeti és pénzügyi nehézségek, amelyek a központi struktúrák regionális struktúrákká való átalakulásából adódnak. Végezetül pedig nyitott maradt az a kérdés is, hogyan lehet az említett problémakörrel megközelíteni a súlyosan és többszörösen fogyatékos és/vagy járulékosan viselkedési problémákkal küszködő embereket. Mindezeket a tapasztalatokat figyelembe kell venni a Baranya megyére vonatkozó koncepció kidolgozásakor. Így elkerülhetők egyes hibák és felesleges átmeneti lépések. Egyes területeken azonban ennek ellenére is szükség van átmeneti intézkedésekre, de már annak a tudatában, hogy ezek csak középtávú megoldásokat kínálnak. További fontos cél a társadalom egészének, illetve a helyi (települési) közösségeknek a felkészítése a fogyatékkal élők speciális helyzetének a megértésére. 3. JELEN- helyzetfelmérés Baranya megyében A következőkben a Stetteni Diakónia delegációja baranyai látogatásának tapasztalatait, valamint az intézményi körben végzett felmérés eredményeit foglaljuk össze Értelmi Fogyatékos Gyermekek Otthona, Bóly A szellemileg fogyatékos gyerekek részére kialakított otthon egy parkos területen fekszik Bóly város központjában. Jelenleg kb. 270 gyereket gondoznak Statisztikai adatok Kor szerinti megoszlás Bóly, szellemi fogyatékosság, gondozottak Szám Élet kor 8 3

13 13 7,00 Halálozási arány Bóly, szellemi fogyatékosság, gondozottak 3,50% Halálozási arány(%) Bóly, szellemi fogyatékosság Gondozottak 6,00 5,00 3,00% 2, 93 % 2, 93 % 2, Komitat 81 % 2,50% Átlag szám 4,00 Kor szer inti meg oszl ás 2,00% 2, 05 % 2, 06 % 2, 32 % Bóly 3,00 1,50% 2,00 1,00% 1,00 0,50% 0,00 0,00% pro Jahr Életkor Gesamt Életkor A következő táblázat az ellátottak jelenlegi elhelyezési körülményeit mutatja be. Az épület nagyságához viszonyulva és az építményeket telephely szerint csoportosítva bemutatjuk azt, hogy hány személy él a jelzett ágyszámú szobákban. Bóly Az intézmény területén nagy épületek es egységek kisebb egységek 6 intézmények kívül eső terület es egységek 8 4 kisebb egységek 6 Összesen 271

14 14 A következő táblázat a nappali ellátás lehetőségeit szemlélteti gondozási órákban/nap, az ellátottak adott számára vonatkozóan. Óra/nap Iskola Bóly Foglalkoztatás Bóly Támogatás Bóly Terápia Bóly Munkavégzés szerződéssel Bóly Munkavégzés szerződés nélkül Bóly A személyek száma Összegek Óra/nap Az építmények állaga Az intézmény a következő épületekből áll. A kastély (1. ház) Az épület védett emlékmű, a XIX. századból származik és az utóbbi 40 évben teljesen át lett alakítva. Az alagsorban foglalkoztató műhely, valamint a különböző tárolóhelyiségek találhatóak. A földszinten 5 nagy, nagyon magas és sötét szoba található, amelyekben 54 női lakó került elhelyezésre. A közös fürdők és WC-k egy nagy előcsarnokon és folyosón keresztül érhetők el. A felső szinten vannak a szociális helyiségek, vendégszobák, a tanuló-gondozók lakószobái, egy nagy tanácsterem és egy nagy foglalkoztató terem. Az építmény statikai szerkezete stabil, az épület általános állaga ugyanakkor nagyon rossz. Miután műemléki védelem alatt áll, ezért a gyermekek elhelyezésére nem lehet megfelelően átalakítani. Új funkciója szerint az intézményi adminisztráció, a nővér- és vendégszobák befogadására lenne alkalmas a megfelelő átalakítások elvégzése után. Az igazgatósági épület (2. ház) Az igazgatóság kétszintes épületében 10 irodaszoba valamint két különálló négyszobás lakás van. Az egyik lakás fent az emeleten tréninglakásként lett berendezve, amelyben jelenleg egy lakócsoport él. Az épület közepesen jó állagú. Új funkciója szerint további lakócsoportok befogadására lenne alkalmas, amelyhez lakásszerű átalakítása szükséges. Átriumos pavilon (3. ház) A belső udvarban elhelyezkedő egyszintes pavilonban 8 nagy teremben 50 lakó /asszony/ él. A szobák egy hosszfolyosón át közelíthetők meg. A szobák az odavezető folyosók felől teljesen be vannak üvegezve. A különböző funkcionális helyiségek a belső udvar felé néznek. A körvonalrajzok szögleteiben találhatók az egészségügyi helyiségek. A viszonylag kis területű belső udvar frekventált hely. Egy összekötő folyosó vezet a csoportok házához (4. ház).

15 15 Az épület állaga rossz. Egyik sarkán az utóbbi időben nagymértékű süllyedéseket fedeztek fel, amelyek kijavítása jelentős ráfordítást igényel. A lapos tetőt nemrég teljesen felújították. Az átalakítás célja az lehetne, hogy az épületet átépítenénk egyenként 6-os lakóotthonokká, vagy az épületet WfB-ként /műhely fogyatékosok részére/ hasznosítanánk. Az épületet mindenképpen "ki kell nyitni", vagyis a belső udvar/átrium megközelítési tengelyként kell hogy szolgáljon. Csoportos lakóházak (4. ház) A cserépfedeles, kontytetős, kétszintes épület egy tágas, világos lépcsőházon át közelíthető meg. E központi lépcsőház körül helyezkednek el a funkcionális helyiségek, - a konyha és a felvonó. Az épület földszintje egy folyosóval össze van kötve a pavilonnal (3. ház). A két hátsó lépcső a ki nem épített tetőtérbe vezet. A földszinten 8 nagy teremben mintegy 80 lakó /asszony/ él. Két-két terem között központilag helyezkedik el egy világítóudvar, valamint az egészségügyi helyiségek továbbá egy közlekedő szoba. A földszinten a befedett teraszok össze vannak kötve 2-2 hozzáépített télikerttel, amelyeket a zeneterápiához használnak. Fent az emeleten ugyancsak 8 nagy teremben mintegy 80 lakó /asszony/ él. A világítóudvarok, egészségügyi helyiségek valamint közlekedő szoba elhelyezkedése ugyanaz, mint a földszinten. Ezen túlmenően található itt még egy Snoezellen-helyiség valamint egy kétágyas elkülönítő szoba és két tetőterasz. Az épület állaga közepese jó. A cserepek minősége nagyon rossz. A cserépfedél kb. 25% lett cserélve az elmúlt évben, de a többi cserepet is sürgősen cserélni kell, különben a külső homlokzat teljes felújítása válik szükségessé. Az épület átalakítására többféle lehetőség kínálkozik annak a függvényében, hogy melyik koncepció kerül elfogadásra. A tetőtér javasolt kialakítását mindenképpen még egyszer a legpontosabban át kell vizsgálni annak kivitelezhetősége, hasznossága és költségei tekintetében Werner úr, építész, (Bóly) által készített átépítési intézkedések/költségbecslések A fenti épületek átépítésére és felújítására rendelkezésre áll egy projekt-leírás valamint a hozzá tartozó költségbecslés. Ez a költségbecslés millió Ft-ot tartalmaz. A további vizsgálatok és a Werner úrral történt megbeszélés alapján az eredeti, millió Ft összegű építési költségeket óvatos becslések szerint mintegy %-kal lehetne csökkenteni. Ehhez mindenképpen szükséges lenne egy átfogó és részletes helyszíni vizsgálat Konyhaépület A központi konyhának és étteremnek helyet adó egykori gazdasági épület jelenleg teljes felújítás alatt áll. A 100 millió Ft-ot meghaladó volumenű beruházás 2002 végén készül el Fűtőház és a mosoda A fűtőház elöregedett és már nem felel meg a mai műszaki és gazdasági követelményeknek. Sürgős felújításra szorul Kertészet és kézműipari üzemek Az épületek közepesen jó állapotban vannak, felújításuk gazdaságosan elvégezhető.

16 Foglalkoztató ház külső lakóotthonnal A foglalkoztató ház gyalog, mintegy 10 percre van a gyermekotthontól, és az intézmény mellett működő alapítvány tulajdonában van. Benne szövőműhely, fazekasműhely és egy tankonyha található. Kisállattartással és zöldségtermesztéssel is lehet itt foglalkozni. Felső szintjén 6 fős lakócsoport kapott helyet. Állaga jó, a közelmúltban lett felújítva Külső lakóotthon Az intézménytől szintén kb. 10 perces gyalogútra fekvő családi ház a kisváros elit lakónegyedében található, ahol 12 fő ellátott lakóhelyi integrációja valósulhatott meg. Az épület nagyon jó állapotban van. 3.2 Boróka Otthon, Helesfa A Boróka Otthon úgy 30 km távolságra esik Pécstől és kb. 4 km-re Helesfa községtől. Egy szép park közepén fekszik egy dombon. Az intézmény pillanatnyilag 210 felnőtt lakót gondoz; közülük 105-en szellemi fogyatékosok, 105-en pedig pszichiátriai betegek Statisztikai adatok Kormegoszlás, szellemi fogyaték, Lakók (Boróka) Létszám Életkor 6,50 6,00 Boróka intézet halálozási rátája, szellemi fogyatékosság lakók 14,00 % Halálozási arány (%) Boróka, szellemi fogyaték lakók 13,88 5,50 5,00 12,00 % 10,86 4,50 Átlagos létszám 4,00 10,00 % %-an, korcsoportok 3,50 3,00 2,50 8,00 % 6,00 % 5,77 Boró ka Megye 2,00 1,50 4,00 % 4,05 2,81 1,00 0,50 2,00 % 2,06 0, pro Jahr Életkor 0,00 % Életkor Gesamt

17 17 A következő táblázat a fogyatékos emberek lakhatási helyzetét mutatja be az intézetben. Az értékeket az épület nagysága, és az épület helye adja meg, és a táblázatból az derül ki, hogy mennyien laknak a tárgyalt ágyszámmal rendelkező szobákban. Boróka Intézet területe Nagy építmények, es egységek 6 3 kívül es egységek Kkisebb egységek Összesen 87 A következő táblázat a rendelkezésre álló kínálatot mutatja be a napirendet alakító intézkedések terén, napi gondozási órára bontva, a mindenkori létszámra tekintettel. Stunden pro Tag Iskola Foglalkoztatás Fejesztés Terápia Szerződéses munka Szerz. Nélk. munka Összesen Boróka Boróka Boróka Boróka Boróka Boróka létszáml Óra/nap Épületállag A lakókat négy különböző építésű épületben helyezték el. A szobanagyságok 2-7 személyes variációk közt változnak. Az épületek alapvetően közepesen jó állapotban vannak, modernizálhatóak vagy egy esetleges más felhasználásra átépíthetőek. A Boróka Otthon szenvedélybetegeket ellátó részlege található Rigópusztán, úgy 28 km távolságra Pécstől. A 80 fő alkoholbeteget ellátó részleg az eltérő gondozotti kör miatt nem tárgya jelen koncepciónak. 3.3 Horizont Otthon, Szigetvár-Turbékpuszta A rehabilitációs intézmény kb. 35 km távolsága található Pécstől, teljesen izoláltan, minden említésre méltó közlekedési összeköttetés nélkül. Itt 140 fő, nem tanköteles korú, enyhén és közepesen súlyos szellemi fogyatékos személyt látnak el.

18 Statisztikai adatok Kormegoszlás horizont, szellemi fogyaték, lakók létszám életkor Horizont, halálozási ráta, szellemi fogyaték lakók Halálozási ráta (%) Horizont, szellemi fogyaték, lakók 4,50 2,50% 4,00 2,06% 2,00% 3,50 Átlagos létszám %-ban a korcsoportok 3,00 1,50% 2,50 Horizont megye 2,00 1,00% 1,50 1,00 0,50% 0,20% 0,50 0, pro Jahr 0,00% Életkor Alter

19 19 A következő táblázat a fogyatékos emberek lakhatási körülményeit mutatja be az intézményben. Az értékeket az épület nagysága, és az épület helye adja meg, és a táblázatból az derül ki, hogy mennyien laknak a tárgyalt ágyszámmal rendelkező szobákban. Horizont Intézet területe Nagy épületek 12-es egységek Kisebb egységek kívül es egységek Kisebb egységek Összesen 140 A következő táblázat a rendelkezésre álló kínálatot mutatja be a napirendet alakító intézkedések terén, napi gondozási óra bontásban, a mindenkori létszámra tekintettel. Órák naponta Iskola Foglalkoztatás Fejlesztés terápia Szerződ. munka Szerz. Nélk. munka Összeg Horizont Horizont Horizont Horizont Horizont Horizont Létszám Óra/nap Épületállag A lakók hat darab, a évben elkészült lakóházban élnek, melyekhez központi konyha és étkező is tartozik. A szobák 2-4 férőhelyesek. Az épületeknek két lakószintje van. Egy épület tolókocsival is megközelíthető. Az új épületek jó állagúak. A régi gondozóépületben találhatók a foglalkoztató helységek. Ez az épület nagyon rossz állapotban van, és most lépésről lépésre átépítik. Itt új helységeket terveznek a rehabilitációs foglalkozások számára, valamint itt kell megvalósítani az új szociális helységeket is. A Horizont Intézethez tartozik egy külső lakóegység is (tréninglakás) Szigetváron, úgy 5 km távolságban, ahol négy lakó él.

20 Értelmi Fogyatékosok Otthona, Mozsgó Az otthonban 134 többszörösen, súlyosan és közepesen értelmi fogyatékos embert gondoznak. A kastélyszerű főépületben nagy termekben helyezték el a lakókat. A főépülethez tartozó kisebb melléképületekben több kétszobás apartmant rendeztek be Statisztikai adatok 55 Kormegoszlás- Mozsgó, szellemi fogyaték, lakók Halálozási ráta (%) Mozsgó, szellemi fogyaték, lakók, 50 25,00% 23,81% ,00% Létszám Korcsportok (%) 15,00% 13,88% 15 Mozsgó Megye 10 10,00% Életkor 5,00% 4,38% 3,01% 2,81% 2,06% 0,00% Gesamt Kor A következő táblázat a fogyatékos emberek lakhatási helyzetét mutatja be az intézményben. Az értékeket az épület nagysága, és az épület helye adja meg, és a táblázatból az derül ki, hogy mennyien laknak a tárgyalt ágyszámmal rendelkező szobákban. Mozsgó Intézet területe Nagy épületek es egységek 2 14 Kisaebb egységek kívül es egységek Kisebb egységek Összesen 134

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a A Kormány 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásának stratégiájáról és a végrehajtásával kapcsolatos

Részletesebben

Megvalósíthatósági tanulmány a. Kalocsa Város Önkormányzata Értelmi fogyatékosok otthonának kiváltása

Megvalósíthatósági tanulmány a. Kalocsa Város Önkormányzata Értelmi fogyatékosok otthonának kiváltása Megvalósíthatósági tanulmány a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Bentlakásos intézmények kiváltása című pályázati felhívás A Szociális intézmények komponenséhez Kódszám: TIOP-3.4.1.A-11/1 Kalocsa

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 54/2006. (III. 29.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 54/2006. (III. 29.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 54/2006. (III. 29.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programjának elfogadásáról A Közgyűlés a mellékletben

Részletesebben

Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012

Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012 Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012-1- -2- Kiváltás A fogyatékos személyek ellátásának jövője Összeállította: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Nemzeti Rehabilitációs és Szociális

Részletesebben

Hivatalos használatra CERI/CD(99)2 A BEVONÓ OKTATÁS FENNTARTÁSA: A SPECIÁLIS OKTATÁST IGÉNYLŐ GYERMEKEK BEVONÁSA A TÖBBSÉGI ISKOLÁKBA

Hivatalos használatra CERI/CD(99)2 A BEVONÓ OKTATÁS FENNTARTÁSA: A SPECIÁLIS OKTATÁST IGÉNYLŐ GYERMEKEK BEVONÁSA A TÖBBSÉGI ISKOLÁKBA Hivatalos használatra CERI/CD(99)2 Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet OLIS: 1999. március 16. Terjesztés : 1999. március 17. Eredeti angol OKTATÁSKUTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT IRÁNYÍTÓ

Részletesebben

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése napirendi pont Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése A szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata és aktualizálása Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális szolgáltatási feladataira

Részletesebben

Szakmai program. Szociális Gondozási Központ. Mágocs. Hatályos:2015.01.01. Készítette: Müller Nándorné Intézményvezető

Szakmai program. Szociális Gondozási Központ. Mágocs. Hatályos:2015.01.01. Készítette: Müller Nándorné Intézményvezető Szakmai program Szociális Gondozási Központ Mágocs 2014 Hatályos:2015.01.01. Készítette: Müller Nándorné Intézményvezető Jóváhagyta: Mágocs Város Önkormányzatának képviselő testülete határozatával /2014(XI.)

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója. Tartalomjegyzék. Monostorpályi 2014. I. Demográfiai helyzet (Monostorpályi)

Monostorpályi Község Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója. Tartalomjegyzék. Monostorpályi 2014. I. Demográfiai helyzet (Monostorpályi) Monostorpályi Község Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója Monostorpályi 2014. I. Demográfiai helyzet (Monostorpályi) Tartalomjegyzék 1 II. Jogszabályi háttér III. A személyes gondoskodás körébe

Részletesebben

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja 2014. évi szakmai terv

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja 2014. évi szakmai terv Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja 2014. évi szakmai terv Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 3 MISSZIÓNK... 3 SZOLGÁLTATÁSAINK... 3 SZAKMAI ÉSZREVÉTELEK... 5 INTÉZMÉNYI IRÁNYULTSÁG, ÁLTALÁNOS INTÉZMÉNYI

Részletesebben

Országgyűlési határozat-tervezet az Országos Fogyatékosságügyi Programról (2015-2020)

Országgyűlési határozat-tervezet az Országos Fogyatékosságügyi Programról (2015-2020) 1 Országgyűlési határozat-tervezet az Országos Fogyatékosságügyi Programról (2015-2020) A 2007-2013. évekre vonatkozó Országos Fogyatékosügyi Program időtartamának leteltével szükségessé vált az új, 2015-2020.

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Levelező tagozat. Public Relations szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Levelező tagozat. Public Relations szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Public Relations szakirány A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐK HELYZETE ÉS LEHETŐSÉGEI MA MAGYARORSZÁGON: PARTNERÜNK

Részletesebben

Elôszó. Gordos Erika Szigony Alapítvány a Közösségi Pszichiátriáért Kuratóriumi Elnök

Elôszó. Gordos Erika Szigony Alapítvány a Közösségi Pszichiátriáért Kuratóriumi Elnök Elôszó Fiatal, pályakezdô pszichiátriai szakgondozóként azért jelentkeztem a Bárczy Gusztáv Tanárképzô Fôiskola szociális szervezô szakára, hogy a pszichiátriai problémákkal élô betegek otthoni gondozása

Részletesebben

Komplex Települési Esélyegyenlőségi Program

Komplex Települési Esélyegyenlőségi Program POGÁNYVÖLGYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS Komplex Települési Esélyegyenlőségi Program BUZSÁK, GYUGY, HÁCS, KISBERÉNY, LENGYELTÓTI, ÖREGLAK, PAMUK, SOMOGYVÁMOS, SOMOGYVÁR, SZŐLŐSGYÖRÖK 2011-2016 TARTALOM

Részletesebben

Megvalósíthatósági tanulmány 2012

Megvalósíthatósági tanulmány 2012 12/20/2012 az IFKOTT ajánlásai alapján átdolgozott verzió TIOP-3.4.1/A- 11/1 MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY A Mérki Ápoló-Gondozó Otthon férőhelykiváltási projektje SZSZBMIK Jóváhagyta: Németh Péter Gábor

Részletesebben

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban Dr. Hazai Istvánné A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban 1. A szolgáltatások jelentősége a szociális ellátásban Amikor szakmai és egyéb fórumokon szociálpolitikáról esik szó, akkor általában

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programja

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programja Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programja Elfogadva: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 580/2008. (X.30.) közgy. határozatával I. Bevezetés Az egyenjogúság-egyenlőség

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 29-i üléséről. Napirend: Abony Város Települési Esélyegyenlőségi Programja

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 29-i üléséről. Napirend: Abony Város Települési Esélyegyenlőségi Programja Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 2-10/2010/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 29-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

A TÁMOGATOTT FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLTATÁS FOGYATÉKOSSÁGTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK XIV. DISABILITY STUDIES FT DS. Gyakorlati ismeretek tára

A TÁMOGATOTT FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLTATÁS FOGYATÉKOSSÁGTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK XIV. DISABILITY STUDIES FT DS. Gyakorlati ismeretek tára Használd a könyvjelzõt! FOGYATÉKOSSÁGTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK XIV. DISABILITY STUDIES FT DS A TÁMOGATOTT FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLTATÁS Gyakorlati ismeretek tára Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség. Tanulmány. Készült: a Borsod Abaúj Zemplén Megyei Területfejlesztési Tanács támogatásával

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség. Tanulmány. Készült: a Borsod Abaúj Zemplén Megyei Területfejlesztési Tanács támogatásával Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség A térségben élők egészségügyi rehabilitációs programjának kidolgozása Tanulmány Készült: a Borsod Abaúj Zemplén Megyei Területfejlesztési Tanács támogatásával

Részletesebben

Dr. Pornói Imre. Gyermek és ifjúságvédelem Szöveggyűjtemény

Dr. Pornói Imre. Gyermek és ifjúságvédelem Szöveggyűjtemény Dr. Pornói Imre Gyermek és ifjúságvédelem Szöveggyűjtemény AZ 1901: VIII. TÖRVÉNY-CZIKK AZ ÁLLAMI GYERMEKMENHELYEKRŐL 1. A talált, valamint a hatóságilag elhgyottnak nyilvánított hét éven alóli gyermekek

Részletesebben

ZÁKÁNYSZÉK HOSSZÚTÁVLATÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2010-2025.

ZÁKÁNYSZÉK HOSSZÚTÁVLATÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2010-2025. ZZ ZÁKÁNYSZÉK HOSSZÚTÁVLATÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2010-2025. TARTALOMJEGYZÉK 1. A fejlesztési koncepció alapelvei. 3 1.1. Településpolitikai elhatározások, prioritások 3 2. Társadalmi-gazdasági

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA

KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2 I. BEVEZETŐ A társadalmi egyenlőtlenségek megszüntetése Magyarország számára is alapvető jelentőségű. A demográfiai változások, a foglalkoztatás növelése, a

Részletesebben

FELGYŐ KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FŐBB ADATAI JOGSZABÁLYI KERETRENDSZER

FELGYŐ KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FŐBB ADATAI JOGSZABÁLYI KERETRENDSZER Felgyő Község Esélyegyenlőségi Programja 2011-2016. Tartalomjegyzék FELGYŐ KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FŐBB ADATAI... 4 JOGSZABÁLYI KERETRENDSZER... 5 Az esélyegyenlőség helye a közösség politikái

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. DECEMBER 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 2403-3/2005.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. DECEMBER 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 2403-3/2005. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. DECEMBER 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 2403-3/2005. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Sellye Város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának véleményezése

Részletesebben

I. Bevezetés... 3 I. 1. A szociális szolgáltatástervezési koncepció célja... 4 I. 2. A szolgáltatástervezési koncepció feladata... 4 I. 3.

I. Bevezetés... 3 I. 1. A szociális szolgáltatástervezési koncepció célja... 4 I. 2. A szolgáltatástervezési koncepció feladata... 4 I. 3. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 I. 1. A szociális szolgáltatástervezési koncepció célja... 4 I. 2. A szolgáltatástervezési koncepció feladata... 4 I. 3. A szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata...

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ felülvizsgált egységes szerkezete

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ felülvizsgált egységes szerkezete SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ felülvizsgált egységes szerkezete JÁSZLADÁNY 2014. a 152/2014. (VI.12.) képviselő-testületi határozattal elfogadva 1 BEVEZETÉS A szociális igazgatásról és ellátásokról

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ KÖRÖSLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 5516 Körösladány, Dózsa Gy. út 2. Tel.:66/474-012 SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2 0 0 7 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS:... 3 I./ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI

Részletesebben

A Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

A Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója A Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 29-22 Készítették: Panyik Anita munkaszervezet-vezető, Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulásának Munkaszervezete

Részletesebben

ZALAKOMÁR KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

ZALAKOMÁR KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE ZALAKOMÁR KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2011. 1 / 39 oldal 0.1. Tartalomjegyzék 0.1. Tartalomjegyzék... 2 0. 2. Rövidítések... 3 0.3. Fogalommagyarázatok... 4 1. Bevezető... 9 2. Jogszabályi háttér...

Részletesebben