A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKKAL ÉLŐKET ELLÁTÓ INTÉZMÉNYEINEK FEJLESZTÉSI KERETKONCEPCIÓJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKKAL ÉLŐKET ELLÁTÓ INTÉZMÉNYEINEK FEJLESZTÉSI KERETKONCEPCIÓJA"

Átírás

1 A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKKAL ÉLŐKET ELLÁTÓ INTÉZMÉNYEINEK FEJLESZTÉSI KERETKONCEPCIÓJA Vegyes bizottság: Baranya megye: Löffler Tamás, Népjóléti Iroda Varga Lászlóné, igazgatóasszony Stetteni Diakónia: Epple, Thomas, Intézményrész vezetője Klein, Karl-Heinz, projektvezető, Intézményrész vezetője Müller, Robert, Építésügyi osztály vezetője

2 2 Tartalomjegyzék 1 Előszó 2 A szellemi fogyatékos emberekkel végzett munka távlati koncepcióinak alapgondolatai Európában 2.1 A szellemi fogyatékos emberekkel végzett munka történeti áttekintése 2.2 Távlati koncepciók következményei A radikális skandináv normalizálási koncepciók alkalmazása Önrendelkezés és a társadalmi életben való részvétel A járóbeteg előnybe helyezése a fekvőbeteggel szemben Interdiszciplináris korai tanácsadás és támogatás Családokat segítő szolgáltatások A családokat tehermentesítő szolgáltatás Családban való gondozás Ambuláns ellátás lakásokban Az ambuláns gondozás szolgáltatásai Integrált szolgáltatások 2.3 Részben fekvőbetegekkel foglalkozó létesítmények Lehetőségek a nappali ellátásra Speciális iskola Műhely fogyatékos emberek részére Munkán alapuló segítségnyújtás Támogatáson és gondozáson alapuló segítségnyújtás Műhely a pszichésen beteg emberek számára Decentralizálás Regionalizmus Differenciálás A gyógypedagógiai szakmáról alkotott kép átalakulása az ápolótól az asszisztensig Kiképzőintézmények létrehozása, kiépítése 2.4 A Stetteni Diakónia tapasztalatai és távlati tervei 3 JELEN - helyzetfelmérés Baranya megyében 3.1 Értelmi Fogyatékos Gyermekek Otthona, Bóly Statisztikai adatok Az építmények állaga Werner úr, építész (Bóly) által készített átépítési intézkedések / költségbecslések Konyhaépület Fűtőház és mosoda Kertészet és kézműipari üzemek Foglalkoztató ház külső lakóotthonnal Külső lakóotthon 3.2 Boróka Otthon, Helesfa Statisztikai adatok Épületállag

3 3 3.3 Horizont Otthon, Szigetvár-Turbékpuszta Statisztikai adatok Épületállag 3.4 Értelmi Fogyatékosok Otthona, Mozsgó Statisztikai adatok Építményállag 3.5 Baranya megye Statisztikai adatok 4 Szükségletorientált pedagógia koncepció 4.1 Értelmi Fogyatékos Gyermekek Otthona, Bóly Jövőbeli perspektívák Építészeti konzekvenciák 4.2 Horizont Otthon, Szigetvár-Turbékpuszta Jövőkép Az épületből fakadó konzekvenciák 4.3 Boróka Otthon, Helesfa Jövőkép Az épületből fakadó konzekvenciák 4.4 Értelmi Fogyatékosok Otthona, Mozsgó Jövőkép Az épületállag következményei 4.5 Összegző táblázat a helesfai, turbékpusztai és mozsgói intézmények átalakítására 5 Megvalósítási terv, projekttervezés 5.1 Projektirányítás 5.2 Koordináció 5.3 Részprojektek - Fogyatékosok számára nyújtandó segítség Enyhén szellemi fogyatékos emberek Közepesen és súlyosan szellemi fogyatékos emberek, valamint halmozottan fogyatékosok Munka, fejlesztés Lakhatás a súlyos és közepesen súlyos fogyatékosok számára, iskola, ambuláns szolgáltatások Pszichésen betegek és szenvedélybeteg emberek 5.4 Perspektívák 5.5 Projekttervezés 6 Az átalakulási programba és a megye általános szociálpolitikai fejlődésébe való bekapcsolódás 6.1 A strukturálisan gyenge régiók (kistérségek) támogatása 6.2 Általános szociálpolitikai koncepció 6.3 Forrásteremtés 6.4 Jogi keretfeltételek Az évi III. tv. (Szociális törvény) Az évi XXVI. tv. (Esélyegyenlőségi törvény) Az évi LXXIX. tv. (Oktatási törvény)

4 4 1 Előszó Horst Lässing úr, a Rems-Murr-i járás tartományi tanácsosának kezdeményezésére 1994 szeptemberében veszi kezdetét a kapcsolat a Baranya megyében található Bóly szellemileg fogyatékos gyermekek részére létesített szociális intézményével. E kapcsolatfelvételt követően egy sokéves szoros együttműködés alakult ki a bólyi intézmény és a Stetteni Diakónia bejegyzett egyesület között. A bólyi intézmény női és férfi munkatársai megismerkedtek a Stetteni Diakóniában folyó munkával, sor került két tanulmányútra a Ludwig Schlaich Iskola Gyógypedagógiai szemináriumának a részéről. A kapcsolatok ápolása azonban nem csak a munkatársak szintjén zajlott, több Workshop-ra is sor került, amelyeken mindkét intézmény fogyatékos emberei is találkozhattak. A Stetteni Diakónia vezetősége valamint Baranya megye elnöke és alelnöke többszöri megbeszélést követően évben megállapodtak abban, hogy a fogyatékkal élők segítésére vonatkozóan Baranya megyében - egy vegyes bizottság keretein belül - ki kell dolgozni egy távlati koncepciót, támaszkodva a Stetteni Diakónia magas színtű szakmai hozzáértésére és ezen intézmény fogyatékosok segélyezésében kifejtett tevékenységének az elismerésére Európában. A következő koncepció kidolgozásában a Stetteni Diakónia eddigi tapasztalatait, a legújabb koncepcionális ismereteit, a távlati társadalmi kihívásokat valamint az új törvényi szabályozásokat vettük alapul. De a koncepció ugyancsak magában foglalja a fogyatékosok támogatására vonatkozó európai ismereteket és trendeket. A Baranya Megyei Önkormányzat kérése az volt, hogy olyan szabványmintákat dolgozzunk ki, amelyek európai szinten megállják helyüket. Magyarországon a fogyatékkal élők támogatásának a területén általában - de Baranya megyében különösképpen - lehetőség nyílik arra, hogy az erőforrások célzott szabályozásával, fejlesztésekkel elkerülhessük a távlati koncepciókhoz való alkalmazkodás nehézségeit. Azok az erőforrások, amelyek egyébként a meglévő intézmények átalakítására, valamint a segítségnyújtás differenciáltabb formájának a létrehozására szolgálnak, úgy használhatóak fel, hogy általuk közvetlen módon létrehozzuk a szakmailag is megfelelő távlati struktúrákat. A társadalmi fogadókészség miatt azonban elkerülhetetlen néhány átmeneti intézkedés megtétele. Ez a Baranya Megyei Önkormányzatra kidolgozott koncepció némely kompromisszummal átvihető Magyarországon a fogyatékos emberekkel folytatott egész tevékenységre és esetleg olyan helyzetet teremthet az országban, amelynek köszönhetően az eredmények hamarább érhetők el a jövőben, mint ahogy az a közép-európai térségben egyébként lehetséges. A vitába ezért mindenképpen be kell vonni az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztériumot Budapesten.

5 5 2 A szellemi fogyatékos emberekkel végzett munka távlati koncepcióinak alapgondolatai Európában 2.1 A szellemi fogyatékos emberekkel végzett munka történeti áttekintése A szellemi fogyatékos emberek számára a XIX. sz. közepén jöttek létre az első intézmények. Ezen intézmények keletkezését nagy vonalakban két szálon követhetjük: a) jellemzően orvosi orientáció mentén, jó levegő, meghitt környezet (annak a véleménynek az alapján, hogy a szellemi fogyatékosság okai az akkori idők lakóközpontjainak egészségtelen környezetében rejlettek) b) jellemzően egy inkább pedagógiai orientáció mentén (mint pl. a Stetteni Diakónia), /létrehozva azokat/ a települések közelében vagy a településeken belül, de már akkor is az integráció olyan lehetőségeivel, mint pl. a családi ápolással egyező gondoskodás. A következő években ezek az intézmények nagyméretű intézményekké alakultak át, mivel rendkívül nagy volt az igény a szellemi fogyatékos embereket gondozó férőhelyekre. A gondozási formák differenciáltabbak lettek, a lehetőségek palettája szélesedett. A 20. sz. közepétől differenciáltabbá vált a szociális törvényhozás. A szellemi fogyatékos emberek részére stabilizálódott az iskolakötelezettség, fejlesztő- és gondozó tevékenységgel felruházott "megóvó" műhelyek (ma a fogyatékos emberek számára létrehozott munkahelyek) jöttek létre. A skandináv országokban végbement fejlődés hatására (normalizálás) a hangsúly egyre inkább áthelyeződött az ambuláns és a probléma keletkezésének a közelében kialakítandó gondozásra (Magyarországon: alapellátás). Szülői kezdeményezések jöttek létre és konkurenciát jelentettek a hagyományos létesítményeknek. A közepesen nehéz és enyhén fogyatékos emberek részére új típusú lakóotthonok és műhelyek jöttek létre. A hagyományos létesítmények a lehetőségeiket illetően egyre inkább alkalmazkodtak a súlyosan és többszörösen fogyatékos emberek szükségleteihez és "kompetencia-központokká" (szakmai központokká) váltak. Ezek a központok egyrészt nagyon nagy központi létesítményekből állnak (a Stetteni Diakónia központja kb. 500 férőhelyes) a környezetükben található csatlakozó részegységekkel (a Stetteni Diakónia: egységenként férőhellyel). A központokhoz megfelelő nagyságú nappali ellátást biztosító létesítmények tartoznak. Ma nyilvánvaló, hogy kedvező lenne egy családbarát, decentralizáltan szervezett gondozás létrehozása. 2.2 Távlati koncepciók következményei A radikális skandináv normalizálási koncepciók alkalmazása A 20. század 70-es éveiben a skandináv országokban, de főleg Svédországban és Dániában következetes normalizálási koncepció volt érvényben. Megszüntették a fogyatékkal élők támogatásával foglalkozó összes nagy intézményt, a lakókat (nőket) a lakónegyedek normál lakásaiban helyezték el és a segítséget ezekbe a lakásokba hozták. Ennek a mozgalomnak mai meglátásunk szerint egy bizonyos "normalizálási kényszer" is felróható, amely főleg súlyosabb fogyatékosságú személyek esetében szigorhoz is vezetett.

6 6 Amennyiben ma azt az elvet követjük, hogy "olyan mértékben normálisan ahogy lehet, és olyan mértékben támogatva, ahogyan szükséges", akkor a fogyatékos emberek esetében olyan életformák kialakítására kell törekedni, amelyek nem teszik őket még fogyatékosabbá az olyan strukturális keretfeltételek által, mint amelyek a nagy létesítményekben jellemzőek Önrendelkezés és a társadalmi életben való részvétel Ezzel a mottóval fogadták el a Német Szövetségi Köztársaságban az elmúlt év nyarán a IX. sz. szociális törvénykönyvet, azzal a céllal, hogy egységesítsék a nagyon differenciált szociális törvényhozást és hogy támogassák az integráció gondolatát. Nem utolsó sorban jelent ez sikert az intézmények, hozzátartozók valamint és a fogyatékosok egyesületeinek a számára. Itt rugalmas támogatási és finanszírozási rendszerek létrehozásáról van szó, amelyek kiterjednek a fogyatékkal élő személyek személyes költségvetések lehetőségéig, ami például Hollandiában már régóta élő gyakorlat. A fogyatékos embereket olyan helyzetbe kell hozni, hogy a rendelkezésükre álló költségvetéssel meg tudják vásárolni azokat a szolgáltatásokat, amelyeket szeretnének és amelyekre szükségük van. Az új törvény megvalósítása nagy nehézségekbe ütközik az NSZK-ban, mivel évtizedekig ettől eltérő finanszírozási és szociálpolitikai gyakorlat volt érvényben, amely az előzőekben röviden vázolt kedvezőtlen helyzetet idézte elő. Magyarországnak tehát történelmileg meg van a lehetősége arra, hogy elkerülje azokat az átmeneti intézkedéseket (zsákutcákat), amelyek Németországban az említett nehézségekhez vezettek, és hogy kihasználja az intézmények sürgősen szükségessé vált átalakítását arra, hogy közvetlenül kialakítsa a fogyatékosok segélyezésének egy modern formáját. A következőkben legyenek tehát pontokba szedve azok a segélyezési és szervezési formák, amelyek alapján egy ilyen modern koncepció megvalósítható A járóbeteg előnybe helyezése a fekvőbeteggel szemben (a megszokott környezetben való támogatás preferálása az intézményi elhelyezéssel szemben) Ez a címszó az NSZK-ban végigvonul a teljes törvényhozáson, legyen az szociális segélyezés vagy beteg- és ápolási biztosítás. E szabályozások alapvető célja, hogy az ambuláns ellátás (alapellátás) széles körben kialakított hálózatával megteremtsük a segítségre és támogatásra szorult emberek részére azokat a keretfeltételeket, amelyek lehetővé teszik, hogy minél tovább maradjanak a család vagy a szomszédság meghitt környezetében. Szociális intézményben való elhelyezés lehetősége csak akkor merülhet fel, ha az ambuláns segélyezésre támaszkodó, illetve a szociális környezete már nem képesek arra, hogy megfelelő segítségről gondoskodjanak. Itt a pedagógiailag pozitív szemlélet mellett - vagyis, hogy az embereket, ameddig csak lehet, hagyjuk meg a szokásos szociális körülményeik között - a költségviselő oldaláról egy ugyancsak pozitív szemlélet nyilvánul meg abban, hogy az ambuláns segélyezések (alapellátási formák) rendszerint költségkímélőbbek, mint az intézményi elhelyezés. A következőkben egyes ambuláns ellátási formákkal foglalkozunk. Ezekkel a magyar delegáció megismerkedhetett a Stetteni Diakóniában Interdiszciplináris korai tanácsadás és támogatás A segítségnek ez a formája azokra a családokra irányul, amelyekben a gyerekek valamilyen fogyatékossággal veszélyeztetettek és arra irányul, hogy ezt a fogyatékosságot megelőzzük vagy egy már meglévő fogyatékosságot vagy annak következményeit megszüntessük vagy enyhítsük. Gyermekorvosokkal vagy -klinikákkal szorosan együttműködve a születésüktől

7 7 egészen a beiskolázásig gondozzuk itt a fejlődésben elmaradott vagy fogyatékos gyerekeket. A támogatás otthon, vagy tanácsadó intézményben történik. Formái: Egyéni támogatás vagy kiscsoportos támogatás Szülők - gyermek - csoportok Integrált figyelemmel kísérés és segítség az átlagos óvodákban Pszichológiai fejlődésdiagnosztika és tanácsadás Logopédia / Gyógytorna Pszichomotorika Családokat segítő szolgáltatások Ez olyan családok részére tanácsadást jelent, ahol fogyatékos, fejlődésben visszamaradt vagy krónikusan beteg családtagok vannak, s ezért e családok a krízishelyzeteket és konfliktusaikat nem tudják önállóan rendezni. A tanácsadás a következőkből áll: Családterápiás összejövetelek Terápiás lehetőségek felkínálása Közvetítés a család és az intézmény között konfliktushelyzetekben Segítségnyújtás a szabadidős tevékenységek, gyógypedagógiai és orvosi intézkedések közvetítésében Szülői körök és előadások a szülői csoportok és intézmények részére A családokat tehermentesítő szolgáltatás Itt is olyan családok támogatásáról van szó, ahol testileg és/vagy szellemileg fogyatékos családtagok vannak. A szolgáltatás lényege itt az, hogy a munkatársak azért keresik fel a családokat, hogy képviseljék, támogassák és tanácsokkal lássák el a fogyatékos családtagot, illetve ezzel párhuzamosan az állapotából adódó ellátásban (ápolásban) részesítsék Családban való gondozás A családban való gondozás esetében a segítségnek egy olyan fajtájáról van szó, ahol a fogyatékos embereknek lehetőséget nyújtunk arra, hogy egy gondozó család kötelékében éljen, családias kapcsolatokat alakítson ki és esetleg munkát is találjon a családi vállalkozásban. Céljai a következők: a gondozó családba való integráció egyedi életvitel kialakítása a személyiség fejlesztése a társadalmi életben való részvétel A következő tevékenységek állnak fenn: Segédkezés a családban vagy a családi vállalkozásban Tevékenység egy WfbM-ben /műhelyek fogyatékosok részére/ Szakképzett munkatársak folyamatos tanácsadással, figyelemmel kíséréssel és támogatással ismereteket közvetítenek a gondozó családok részére (a munkatársak/ellátottak aránya a Stetteni Diakóniában jelenleg 1: 8,5).

8 8 Ez az egyszerű, de zseniális ötlet egy aktív élet lehetőségét biztosítja a szellemileg fogyatékos (de pszichésen is beteg) emberek részére egy családon belül, ezen túlmenően pedig bekapcsolódást jelent az őket körülvevő társadalom szociális szerkezetébe. A tapasztalatok alapján kiscsoportos, átlátható keretek között különösen jó lehetőség nyílik arra, hogy a fogyatékos emberek egyéni szükségleteivel és képességeivel foglalkozzunk Ambuláns ellátás lakásokban A segítségnyújtásnak ez a fajtája azokra a személyekre irányul, akik fogyatékosságuk, pszichés betegségük vagy koruk miatt nem vagy nem teljes mértékben tudnak önállóan élni, ugyanakkor bizonyos mértékű támogatásnak és tanácsadásnak (a munkatársak/ellátottak aránya kb. 1: 10) köszönhetően egy különálló lakásban vagy egy lakóközösségben jól boldogulnak, és önálló életet tudnak folytatni a társadalomban. Ahhoz, hogy az intézményekben élő, teljeskörű ellátásban részesülő fogyatékosokat felkészítsük a (részben) önálló életvitelre, tréninglakásokat kell kialakítanunk, ahol megismerhetik az autonóm életvezetés jellemzőit, esetleges nehézségeit (a munkatársak/ellátottak aránya 1: 3) Az ambuláns gondozás szolgáltatásai Ezek a szolgáltatások olyan személyekre irányulnak, akik betegség következtében időlegesen vagy fogyatékosságuk okán folyamatosan gondozásra szorulnak és a szükséges gondozótevékenységeket az úgynevezett házias körülményei között, vagyis annak saját lakásában végzik. Itt is az a szempont érvényesül, hogy egy egyénileg kialakított környezetet előnyben kell részesíteni a szociális intézményben történő elhelyezéssel szemben Integrált szolgáltatások Ezeknek a szolgáltatásoknak az a feladata, hogy a fogyatékkal élők részére létrehozott műhelyekben dolgozókat kiközvetítse a szabad gazdaság vállalkozásaiba, és ott támogassa őket olyan munkakörülmények kialakításában, amelyek biztosítják a hosszabb távú sikeres helytállásukat. 2.3 Részben fekvőbetegekkel foglalkozó létesítmények Lehetőségek a nappali ellátásra A fogyatékkal élők számára is természetes, hogy naponta mennek iskolába, munkahelyre vagy gyógypedagógiai foglalkozásokra. A normális életmódhoz tartozik, hogy reggelente elmegyünk otthonról, új szociális kapcsolatokat teremtünk és egy feladaton dolgozunk, vagy egyszerűen aktiváljuk és fejlesztjük a meglévő képességeinket.

9 Speciális iskola A szellemileg fogyatékos emberek ugyanúgy, mint az átlagos szellemi képességgel rendelkező emberek tankötelesek. Az iskolalátogatás a 24. életévig kiterjeszthető; a tankötelezettség a 18. életévvel ér véget. Ez a súlyos, illetve halmozottan fogyatékos emberekre is vonatkozik. A cél az, hogy a tanulókat tehetségüknek, készségeiknek és képességeiknek megfelelően támogassuk és képezzük. A fogyatékos emberek integrációjának a szükségességét gyakorta vitatják, ugyanakkor tisztán felismerhető társadalmunkban az a politikai akarat-megnyilvánulás, hogy meg kell valósítani a fogyatékos emberek integrációját és azok részvételét a társadalmi életben. Ennek a háttérelve az emberi méltóság sérthetetlensége, amely a német alaptörvényben is rögzítve van.. Németországban további törvényi ütközések származnak az iskolajog értelmezéséből és az új szociális törvénykönyv vonatkozó rendelkezéseiből. Végezetül pedig az integrációs törekvéseinkben azt a célt kell magunk elé kitűzni, hogy elgondolkodjunk olyan kooperatív iskolaformák létrehozásán, ahol az átlagos szellemi képességű emberek és a fogyatékos emberek együtt lehetnek. Meg kell szüntetni az iskolai kapcsolatokban azt az idegenkedést, félelmet és másságérzetet, amelyek még mindig előtérben állnak és túlsúlyban vannak a fogyatékos emberekkel való találkozáskor. A fogyatékos emberekkel való találkozás normálissá, természetessé kell, hogy váljon. A fogyatékkal élőket nem szabad kizárni a normális emberek világából, hiszen a társadalom egészének integráns részét kell, hogy alkossák Műhely fogyatékos emberek részére A segítségnek ez a formája két részterületre oszlik. Egy munka- és egy támogatási és gondozási területre Munkán alapuló segítségnyújtás Az NSZK-ban a jelenlegi törvényhozás értelmében a műhelyeknek az a feladatuk, hogy lehetővé tegyék a fogyatékos emberek részére a munkáséletben való részvételt és a társadalmi integrációt. Ezzel nyilvánvalóvá vált, hogy nem arról van szó, hogy a védett személyek e körének "munkahelyeket" teremtsünk, hanem elsősorban arról, hogy a felnőtt fogyatékos emberek részére mindenekelőtt egyenlő értékű munka- és a támogatási lehetőségeket kínáljunk. A törvényben megfogalmazott cél az, hogy a fogyatékos emberek részére a műhelyek teljes körében megteremtsük a képzés és továbbképzés lehetőségét, ami azt jelenti, hogy a műhelyek legújabban kötelezettséget vállalnak arra is, hogy lehetővé tegyék egyenlő értékű ajánlatukkal az összes foglalkoztatottjaik számára "az egész életre szóló tanulást". A német szociális törvénykönyv nagy jelentőséget tulajdonít a foglalkoztatási projektekben vagy az általános munkapiacon történő részvételre való felkészülésnek. Ezzel az előírással számolniuk kell a fogyatékos embereket foglalkoztató műhelyeknek. A kevésbé teljesítőképes foglalkoztatottak számára értelmes tevékenységet és támogatást kell biztosítani és/vagy személyre szólóan kell kialakítani a munkáséletből a nyugállományba való átmenet időszakának tartalmasságát Támogatáson és gondozáson alapuló segítségnyújtás A fogyatékosokat foglalkoztató műhelyekben a támogatásnak és a gondozásnak ez az a formája, amellyel a magyar delegáció is megismerkedhetett a gyógypedagógiai ellátás területén.

10 10 A fogyatékos emberek személyre szóló támogatása itt a következőket jelenti: foglalkoztatásukat az élethez közeli területeken, mozgással, játékkal és elfoglaltsággal, a kommunikáció ösztönzését, lehetőségek felkínálását a szociális és kreatív területeken; mindez a fogyatékos emberek lehető legnagyobb mértékű részvételével és azok önrendelkezési jogával. E feladat megvalósítása személyre szóló ösztönzési tervekkel, heti tervekkel és csoportos foglalkozásokkal történik. E lehetőségek alapján és egyéni igények szerint történik a nappali ellátás megtervezése. A helyszínek és a személyek rendszeres cseréjével a súlyosan fogyatékos embereknek lehetőségük nyílik arra, hogy átélhessenek különböző szociális helyzeteket, hogy fejlődjön kapcsolatteremtő képességük és hogy megvalósuljon részvételük az élet "nyilvános" területein (a normalizálás elvének a megvalósítása) Műhely a pszichésen beteg emberek számára A pszichésen beteg emberek számára is van segítség, ami műhelyekben lévő munkahelyeket jelent a szakmai rehabilitáció keretében. Ennek az a célja, hogy a rehabilitáltakat ismét beillesszük a munkáséletbe. Helyesnek és tartósnak bizonyult egy községi pszichiátriai egyesület létrehozása. A községi pszichiátriai egyesület magába foglalja a pszichiátriai gondozás minden részegységét, nem csak az ambuláns szolgáltatásokat, hanem a klinikát, a fekvőbeteg otthonlakást valamint a nappali ellátást Decentralizálás A decentralizálás a nagy, központilag szervezett létesítmények lazulásának, végezetül pedig felbomlásának a folyamatát jelenti. A nagy egységek felbomlanak, kisebb otthonok jönnek létre (legfeljebb férőhellyel) vagy többnyire külső lakócsoportok vagy lakócsoportegyüttesek, amelyek egy normális lakókörnyezetbe költöznek és 3-4 szobás lakásokat használnak. Ennek az a következménye, hogy teljesen új gondozási és ápolási struktúrákat kell kifejleszteni Regionalizmus A decentralizálás során gondolnunk kell a regionalizmusra is. Ez azt jelenti, hogy a probléma keletkezésének a közelében kell kialakítani a gondozási és ápolási lehetőségeket, lehetővé téve ezzel azt, hogy az ellátás egyik formája se jelentsen nagy fizikai és szociális távolságot az ellátott és annak megszokott környezete között. A cél az, hogy a segített korábbi kapcsolatai minél teljesebb mértékben továbbra is fenntarthatóak legyenek Differenciálás A regionalizmus mellett meg kell teremteni a régióban a differenciált gondozási struktúrákat úgy, hogy az összes felkínált lehetőséget a probléma keletkezésének a közelében lehessen igénybe venni. Ami a megvalósítás megtervezését illeti, úgy itt középtávon még olyan hálózati elemek is szóba kerülhetnek, amelyek a régión kívül esnek.

11 A gyógypedagógiai szakmáról alkotott kép átalakulása az ápolótól az asszisztensig Máig a gyógypedagógia területén már jelentős változásokon ment át a munkatársnőkről alkotott szakmai kép. Kezdetben az elkülönítési tendenciák a családok pótlását magától értetődőnek tekintették, így "bácsiról és néniről" esett szó, később "nevelőről, nevelőnőről" beszéltünk, aki a társadalomba illő ember volt és a nevelés volt a feladata, majd "ápolónak" hívtuk őket, akiknek a gondviselés volt a fő tevékenysége. Miután célkitűzésünk az, hogy a szellemileg fogyatékos embereknél érvényesüljön az önrendelkezés és a társadalmi életben való részvétel, ezért a szóban forgó foglalkozási csoporttal szemben támasztott követelményeknek is át kell alakulniuk a továbbiakban. A fogyatékos emberek végeredményben ügyfelekké válnak, akik megvásárolják a maguk számára kért és szükséges szolgáltatásokat. A munkatársak tehát szolgáltatókká válnak, akik a kért szolgáltatásokat nyújtják. A jövőben tehát az "asszisztens" megnevezés fogja leginkább lefedni a segítő személy tevékenységét Kiképzőintézmények létrehozása, kiépítése A magyar oktatási rendszert kevésbé ismerjük, ezért azt ténylegesen megítélni nem tudjuk. Felhívjuk a figyelmet azonban arra, hogy gondolni kell a megfelelően képzett személyzet képzésére is, hogy eleget tudjunk tenni az igényeknek főleg az ambuláns, de a nappali ellátás területén is. A megfelelően képzett és elkötelezett szakszemélyzet nélkül nem valósulhat meg az ellátórendszer modern követelményeknek megfelelő átalakítása. 2.4 A Stetteni Diakónia tapasztalatai és távlati tervei Az ambuláns gondozási lehetőségek kiépítése és átalakulása a segítségre szorult személyek számára pozitív eredménnyel járt. Ezek a személyek tovább maradhatnak megszokott életkörülményeik között és többé nem szakadnak ki olyan gyorsan szociális környezetükből. A Stetteni Diakónia mint a fekvőbeteg (intézményi) gondozás szolgáltatója ennek következtében jelentős átalakuláson ment át. A felvételi kérelmekből egyértelműen érezhető az eltolódás, amely szerint megnőtt az igény a férőhelyek iránt a súlyosan és többszörösen fogyatékos és/vagy járulékosan viselkedészavarral küszködő emberek részéről. Ezek főleg gyerekek és fiatalok. A felnőtteket illetően párhuzamos tendenciák figyelhetők meg, a súlypont azonban egyre inkább a középkorú embereken van, akiket ambulánsan vagy részben fekvőbetegekként gondoznak és akiknek a szülei vagy hozzátartozói egy nagyon magas kort értek el vagy már meghaltak, ezért ezek intézményi elhelyezése sürgőssé vált. A Stetteni Diakónia - mint egy központilag szervezett komplex intézmény - már több éve a strukturális átalakulás útjára lépett. Gyakran előfordul, hogy a költségviselők és konkuráló létesítmények akarata ellenére lépéseket teszünk a decentralizáció, a regionalizmus megtartása és a differenciálás útján. Ágazati intézményeket hoztunk létre (egyenként kb. 100 férőhelylyel), regionális és külső lakóotthonokat (egyenként kb férőhellyel), külső lakócsoportok alakultak (egyenként 6-12 férőhellyel). A nappali ellátást illetően is problémák lépnek fel a régióban, - így a holland eredmények hatására arra törekszünk, hogy még hatékonyabbá tegyük ezeket az intézkedéseket. A központi térségek ezáltal infrastrukturálisan egyre inkább kompetencia-központtá alakulnak át, amely előtérbe helyezi és továbbfejleszti kínálatát a súlyosan és többszörösen fogyatékos emberek valamint a járulékosan viselkedési problémákkal küszködő emberek felé. Amennyi-

12 12 ben a lehetséges szakértelem összpontosítását vesszük figyelembe, úgy ez egy pozitív eredmény. Középtávon azonban ebben a gettósodás veszélyét is látjuk. Ezért tovább dolgozunk a komplexumok fellazításának a kérdésén, megtartva differenciáló szemléletmódunkat. Regionális központok létrehozására gondolunk, amelyek a kis központi területekből kiindulva előrelendítik a községi lakóformák kiépítését. Még megoldásra várnak azok a szerkezeti és pénzügyi nehézségek, amelyek a központi struktúrák regionális struktúrákká való átalakulásából adódnak. Végezetül pedig nyitott maradt az a kérdés is, hogyan lehet az említett problémakörrel megközelíteni a súlyosan és többszörösen fogyatékos és/vagy járulékosan viselkedési problémákkal küszködő embereket. Mindezeket a tapasztalatokat figyelembe kell venni a Baranya megyére vonatkozó koncepció kidolgozásakor. Így elkerülhetők egyes hibák és felesleges átmeneti lépések. Egyes területeken azonban ennek ellenére is szükség van átmeneti intézkedésekre, de már annak a tudatában, hogy ezek csak középtávú megoldásokat kínálnak. További fontos cél a társadalom egészének, illetve a helyi (települési) közösségeknek a felkészítése a fogyatékkal élők speciális helyzetének a megértésére. 3. JELEN- helyzetfelmérés Baranya megyében A következőkben a Stetteni Diakónia delegációja baranyai látogatásának tapasztalatait, valamint az intézményi körben végzett felmérés eredményeit foglaljuk össze Értelmi Fogyatékos Gyermekek Otthona, Bóly A szellemileg fogyatékos gyerekek részére kialakított otthon egy parkos területen fekszik Bóly város központjában. Jelenleg kb. 270 gyereket gondoznak Statisztikai adatok Kor szerinti megoszlás Bóly, szellemi fogyatékosság, gondozottak Szám Élet kor 8 3

13 13 7,00 Halálozási arány Bóly, szellemi fogyatékosság, gondozottak 3,50% Halálozási arány(%) Bóly, szellemi fogyatékosság Gondozottak 6,00 5,00 3,00% 2, 93 % 2, 93 % 2, Komitat 81 % 2,50% Átlag szám 4,00 Kor szer inti meg oszl ás 2,00% 2, 05 % 2, 06 % 2, 32 % Bóly 3,00 1,50% 2,00 1,00% 1,00 0,50% 0,00 0,00% pro Jahr Életkor Gesamt Életkor A következő táblázat az ellátottak jelenlegi elhelyezési körülményeit mutatja be. Az épület nagyságához viszonyulva és az építményeket telephely szerint csoportosítva bemutatjuk azt, hogy hány személy él a jelzett ágyszámú szobákban. Bóly Az intézmény területén nagy épületek es egységek kisebb egységek 6 intézmények kívül eső terület es egységek 8 4 kisebb egységek 6 Összesen 271

14 14 A következő táblázat a nappali ellátás lehetőségeit szemlélteti gondozási órákban/nap, az ellátottak adott számára vonatkozóan. Óra/nap Iskola Bóly Foglalkoztatás Bóly Támogatás Bóly Terápia Bóly Munkavégzés szerződéssel Bóly Munkavégzés szerződés nélkül Bóly A személyek száma Összegek Óra/nap Az építmények állaga Az intézmény a következő épületekből áll. A kastély (1. ház) Az épület védett emlékmű, a XIX. századból származik és az utóbbi 40 évben teljesen át lett alakítva. Az alagsorban foglalkoztató műhely, valamint a különböző tárolóhelyiségek találhatóak. A földszinten 5 nagy, nagyon magas és sötét szoba található, amelyekben 54 női lakó került elhelyezésre. A közös fürdők és WC-k egy nagy előcsarnokon és folyosón keresztül érhetők el. A felső szinten vannak a szociális helyiségek, vendégszobák, a tanuló-gondozók lakószobái, egy nagy tanácsterem és egy nagy foglalkoztató terem. Az építmény statikai szerkezete stabil, az épület általános állaga ugyanakkor nagyon rossz. Miután műemléki védelem alatt áll, ezért a gyermekek elhelyezésére nem lehet megfelelően átalakítani. Új funkciója szerint az intézményi adminisztráció, a nővér- és vendégszobák befogadására lenne alkalmas a megfelelő átalakítások elvégzése után. Az igazgatósági épület (2. ház) Az igazgatóság kétszintes épületében 10 irodaszoba valamint két különálló négyszobás lakás van. Az egyik lakás fent az emeleten tréninglakásként lett berendezve, amelyben jelenleg egy lakócsoport él. Az épület közepesen jó állagú. Új funkciója szerint további lakócsoportok befogadására lenne alkalmas, amelyhez lakásszerű átalakítása szükséges. Átriumos pavilon (3. ház) A belső udvarban elhelyezkedő egyszintes pavilonban 8 nagy teremben 50 lakó /asszony/ él. A szobák egy hosszfolyosón át közelíthetők meg. A szobák az odavezető folyosók felől teljesen be vannak üvegezve. A különböző funkcionális helyiségek a belső udvar felé néznek. A körvonalrajzok szögleteiben találhatók az egészségügyi helyiségek. A viszonylag kis területű belső udvar frekventált hely. Egy összekötő folyosó vezet a csoportok házához (4. ház).

15 15 Az épület állaga rossz. Egyik sarkán az utóbbi időben nagymértékű süllyedéseket fedeztek fel, amelyek kijavítása jelentős ráfordítást igényel. A lapos tetőt nemrég teljesen felújították. Az átalakítás célja az lehetne, hogy az épületet átépítenénk egyenként 6-os lakóotthonokká, vagy az épületet WfB-ként /műhely fogyatékosok részére/ hasznosítanánk. Az épületet mindenképpen "ki kell nyitni", vagyis a belső udvar/átrium megközelítési tengelyként kell hogy szolgáljon. Csoportos lakóházak (4. ház) A cserépfedeles, kontytetős, kétszintes épület egy tágas, világos lépcsőházon át közelíthető meg. E központi lépcsőház körül helyezkednek el a funkcionális helyiségek, - a konyha és a felvonó. Az épület földszintje egy folyosóval össze van kötve a pavilonnal (3. ház). A két hátsó lépcső a ki nem épített tetőtérbe vezet. A földszinten 8 nagy teremben mintegy 80 lakó /asszony/ él. Két-két terem között központilag helyezkedik el egy világítóudvar, valamint az egészségügyi helyiségek továbbá egy közlekedő szoba. A földszinten a befedett teraszok össze vannak kötve 2-2 hozzáépített télikerttel, amelyeket a zeneterápiához használnak. Fent az emeleten ugyancsak 8 nagy teremben mintegy 80 lakó /asszony/ él. A világítóudvarok, egészségügyi helyiségek valamint közlekedő szoba elhelyezkedése ugyanaz, mint a földszinten. Ezen túlmenően található itt még egy Snoezellen-helyiség valamint egy kétágyas elkülönítő szoba és két tetőterasz. Az épület állaga közepese jó. A cserepek minősége nagyon rossz. A cserépfedél kb. 25% lett cserélve az elmúlt évben, de a többi cserepet is sürgősen cserélni kell, különben a külső homlokzat teljes felújítása válik szükségessé. Az épület átalakítására többféle lehetőség kínálkozik annak a függvényében, hogy melyik koncepció kerül elfogadásra. A tetőtér javasolt kialakítását mindenképpen még egyszer a legpontosabban át kell vizsgálni annak kivitelezhetősége, hasznossága és költségei tekintetében Werner úr, építész, (Bóly) által készített átépítési intézkedések/költségbecslések A fenti épületek átépítésére és felújítására rendelkezésre áll egy projekt-leírás valamint a hozzá tartozó költségbecslés. Ez a költségbecslés millió Ft-ot tartalmaz. A további vizsgálatok és a Werner úrral történt megbeszélés alapján az eredeti, millió Ft összegű építési költségeket óvatos becslések szerint mintegy %-kal lehetne csökkenteni. Ehhez mindenképpen szükséges lenne egy átfogó és részletes helyszíni vizsgálat Konyhaépület A központi konyhának és étteremnek helyet adó egykori gazdasági épület jelenleg teljes felújítás alatt áll. A 100 millió Ft-ot meghaladó volumenű beruházás 2002 végén készül el Fűtőház és a mosoda A fűtőház elöregedett és már nem felel meg a mai műszaki és gazdasági követelményeknek. Sürgős felújításra szorul Kertészet és kézműipari üzemek Az épületek közepesen jó állapotban vannak, felújításuk gazdaságosan elvégezhető.

16 Foglalkoztató ház külső lakóotthonnal A foglalkoztató ház gyalog, mintegy 10 percre van a gyermekotthontól, és az intézmény mellett működő alapítvány tulajdonában van. Benne szövőműhely, fazekasműhely és egy tankonyha található. Kisállattartással és zöldségtermesztéssel is lehet itt foglalkozni. Felső szintjén 6 fős lakócsoport kapott helyet. Állaga jó, a közelmúltban lett felújítva Külső lakóotthon Az intézménytől szintén kb. 10 perces gyalogútra fekvő családi ház a kisváros elit lakónegyedében található, ahol 12 fő ellátott lakóhelyi integrációja valósulhatott meg. Az épület nagyon jó állapotban van. 3.2 Boróka Otthon, Helesfa A Boróka Otthon úgy 30 km távolságra esik Pécstől és kb. 4 km-re Helesfa községtől. Egy szép park közepén fekszik egy dombon. Az intézmény pillanatnyilag 210 felnőtt lakót gondoz; közülük 105-en szellemi fogyatékosok, 105-en pedig pszichiátriai betegek Statisztikai adatok Kormegoszlás, szellemi fogyaték, Lakók (Boróka) Létszám Életkor 6,50 6,00 Boróka intézet halálozási rátája, szellemi fogyatékosság lakók 14,00 % Halálozási arány (%) Boróka, szellemi fogyaték lakók 13,88 5,50 5,00 12,00 % 10,86 4,50 Átlagos létszám 4,00 10,00 % %-an, korcsoportok 3,50 3,00 2,50 8,00 % 6,00 % 5,77 Boró ka Megye 2,00 1,50 4,00 % 4,05 2,81 1,00 0,50 2,00 % 2,06 0, pro Jahr Életkor 0,00 % Életkor Gesamt

17 17 A következő táblázat a fogyatékos emberek lakhatási helyzetét mutatja be az intézetben. Az értékeket az épület nagysága, és az épület helye adja meg, és a táblázatból az derül ki, hogy mennyien laknak a tárgyalt ágyszámmal rendelkező szobákban. Boróka Intézet területe Nagy építmények, es egységek 6 3 kívül es egységek Kkisebb egységek Összesen 87 A következő táblázat a rendelkezésre álló kínálatot mutatja be a napirendet alakító intézkedések terén, napi gondozási órára bontva, a mindenkori létszámra tekintettel. Stunden pro Tag Iskola Foglalkoztatás Fejesztés Terápia Szerződéses munka Szerz. Nélk. munka Összesen Boróka Boróka Boróka Boróka Boróka Boróka létszáml Óra/nap Épületállag A lakókat négy különböző építésű épületben helyezték el. A szobanagyságok 2-7 személyes variációk közt változnak. Az épületek alapvetően közepesen jó állapotban vannak, modernizálhatóak vagy egy esetleges más felhasználásra átépíthetőek. A Boróka Otthon szenvedélybetegeket ellátó részlege található Rigópusztán, úgy 28 km távolságra Pécstől. A 80 fő alkoholbeteget ellátó részleg az eltérő gondozotti kör miatt nem tárgya jelen koncepciónak. 3.3 Horizont Otthon, Szigetvár-Turbékpuszta A rehabilitációs intézmény kb. 35 km távolsága található Pécstől, teljesen izoláltan, minden említésre méltó közlekedési összeköttetés nélkül. Itt 140 fő, nem tanköteles korú, enyhén és közepesen súlyos szellemi fogyatékos személyt látnak el.

18 Statisztikai adatok Kormegoszlás horizont, szellemi fogyaték, lakók létszám életkor Horizont, halálozási ráta, szellemi fogyaték lakók Halálozási ráta (%) Horizont, szellemi fogyaték, lakók 4,50 2,50% 4,00 2,06% 2,00% 3,50 Átlagos létszám %-ban a korcsoportok 3,00 1,50% 2,50 Horizont megye 2,00 1,00% 1,50 1,00 0,50% 0,20% 0,50 0, pro Jahr 0,00% Életkor Alter

19 19 A következő táblázat a fogyatékos emberek lakhatási körülményeit mutatja be az intézményben. Az értékeket az épület nagysága, és az épület helye adja meg, és a táblázatból az derül ki, hogy mennyien laknak a tárgyalt ágyszámmal rendelkező szobákban. Horizont Intézet területe Nagy épületek 12-es egységek Kisebb egységek kívül es egységek Kisebb egységek Összesen 140 A következő táblázat a rendelkezésre álló kínálatot mutatja be a napirendet alakító intézkedések terén, napi gondozási óra bontásban, a mindenkori létszámra tekintettel. Órák naponta Iskola Foglalkoztatás Fejlesztés terápia Szerződ. munka Szerz. Nélk. munka Összeg Horizont Horizont Horizont Horizont Horizont Horizont Létszám Óra/nap Épületállag A lakók hat darab, a évben elkészült lakóházban élnek, melyekhez központi konyha és étkező is tartozik. A szobák 2-4 férőhelyesek. Az épületeknek két lakószintje van. Egy épület tolókocsival is megközelíthető. Az új épületek jó állagúak. A régi gondozóépületben találhatók a foglalkoztató helységek. Ez az épület nagyon rossz állapotban van, és most lépésről lépésre átépítik. Itt új helységeket terveznek a rehabilitációs foglalkozások számára, valamint itt kell megvalósítani az új szociális helységeket is. A Horizont Intézethez tartozik egy külső lakóegység is (tréninglakás) Szigetváron, úgy 5 km távolságban, ahol négy lakó él.

20 Értelmi Fogyatékosok Otthona, Mozsgó Az otthonban 134 többszörösen, súlyosan és közepesen értelmi fogyatékos embert gondoznak. A kastélyszerű főépületben nagy termekben helyezték el a lakókat. A főépülethez tartozó kisebb melléképületekben több kétszobás apartmant rendeztek be Statisztikai adatok 55 Kormegoszlás- Mozsgó, szellemi fogyaték, lakók Halálozási ráta (%) Mozsgó, szellemi fogyaték, lakók, 50 25,00% 23,81% ,00% Létszám Korcsportok (%) 15,00% 13,88% 15 Mozsgó Megye 10 10,00% Életkor 5,00% 4,38% 3,01% 2,81% 2,06% 0,00% Gesamt Kor A következő táblázat a fogyatékos emberek lakhatási helyzetét mutatja be az intézményben. Az értékeket az épület nagysága, és az épület helye adja meg, és a táblázatból az derül ki, hogy mennyien laknak a tárgyalt ágyszámmal rendelkező szobákban. Mozsgó Intézet területe Nagy épületek es egységek 2 14 Kisaebb egységek kívül es egységek Kisebb egységek Összesen 134

A fogyatékkal élők intézményes ellátásának lehetőségei Baranya megyében

A fogyatékkal élők intézményes ellátásának lehetőségei Baranya megyében A fogyatékkal élők intézményes ellátásának lehetőségei Baranya megyében I. Bevezető A fogyatékkal élők társadalmi integrációjának előmozdítását szolgáló törekvések sorában mérföldkő a fogyatékos személyek

Részletesebben

A támogatott lakhatás jogszabályi keretei

A támogatott lakhatás jogszabályi keretei A támogatott lakhatás jogszabályi keretei Csicsely Ágnes Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya Stratégia a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást

Részletesebben

Súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek fejlesztése, nevelése fókuszban a felnőtt súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek

Súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek fejlesztése, nevelése fókuszban a felnőtt súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek Gondoskodás Gyermekeinkért Közhasznú Alapítvány (Budapest) Súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek fejlesztése, nevelése fókuszban a felnőtt súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek Életünk értelme

Részletesebben

A Stratégia rendszerének bemutatása

A Stratégia rendszerének bemutatása A Stratégia rendszerének bemutatása Csicsely Ágnes Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztály A Stratégia elkészítésének indokai a) Jogszabályi kötelezettség A fogyatékos

Részletesebben

Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok. Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma

Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok. Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma Tartalom Történelmi háttér A közelmúlt irányvonalai A foglalkoztatási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 26/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Tárgy: Módosító indítvány a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

/2010. (11.18.) számú határozata. Szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratainak módosításáról. 3. Az intézmény gazdálkodási jogköre:

/2010. (11.18.) számú határozata. Szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratainak módosításáról. 3. Az intézmény gazdálkodási jogköre: PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK /2010. (11.18.) számú határozata Szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratainak módosításáról 1. A Közgyűlés az Életminőség-fejlesztő Szolgáltatások

Részletesebben

Az ellátási gyakorlat során nem érvényesültek az ellátottak megfelelő minőségű ellátáshoz és egyenlő bánásmódhoz, emberi méltósághoz kapcsolódó jogai.

Az ellátási gyakorlat során nem érvényesültek az ellátottak megfelelő minőségű ellátáshoz és egyenlő bánásmódhoz, emberi méltósághoz kapcsolódó jogai. ESETTANULMÁNY Eset leírása: Fogyatékos személyeket ellátó bentlakásos intézményben az ellátottak napközben 40-45 fős csoportokban töltik szabadidejüket. A helyiségek tárgyi felszereltsége nem biztosítja

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Fin áros X. kerület Kőbányai SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYUJTÖ, P. «stuict uiese KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ~4 j S2dj /Ior?f_ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel: 434-2150, Fax: 264-3621 onnn

Részletesebben

koragyermekkori intervenciós szakemberek 2012.07.24. POMÁZI KORAGYERMEKKORI INTERVENCIÓS KÖZPONT

koragyermekkori intervenciós szakemberek 2012.07.24. POMÁZI KORAGYERMEKKORI INTERVENCIÓS KÖZPONT Láda Ágnes gyógypedagógus Rajzó Éva konduktor koragyermekkori intervenciós szakemberek 2012.07.24. POMÁZI KORAGYERMEKKORI INTERVENCIÓS KÖZPONT A kicsinyekről való gondoskodás olyan, mint egy gombolyag

Részletesebben

Általános rehabilitációs ismeretek

Általános rehabilitációs ismeretek Tantárgy összefoglaló Tantárgy megnevezése Tantárgy képzési céljai A képzés célok részletesebb kifejtése: Általános rehabilitációs ismeretek A tanuló elsajátítsa a rehabilitáció modern szemléletét, ismerje

Részletesebben

54 762 02 0010 54 02 Pszichiátriai gondozó Szociális szakgondozó

54 762 02 0010 54 02 Pszichiátriai gondozó Szociális szakgondozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1271-4/2006. MELLÉKLETEK: 4 DB TÁRGY: A fogyatékkal élőket ellátó megyei fenntartású intézmények beszámolója

Részletesebben

Felnőttek, mert felnőttek

Felnőttek, mert felnőttek Zolnai Erika Felnőttek, mert felnőttek Értelmi sérült felnőttek szexuálpedagógiai támogatása KLTE S z o c í o Í ő í í í ű Tanszék Könyvtára Leli, KEZEM FOGVA ÖSSZ EfO & K > Kézenfogva Alapítvány Budapest,

Részletesebben

PSZICHIÁTRIAI OSZTÁLY

PSZICHIÁTRIAI OSZTÁLY PSZICHIÁTRIAI OSZTÁLY Ágyszám: Akut ágy 116, Alkohológia ágy10, Krónikus ágy 10, Pszichiátriai Rehabilitációs ágy 34. Évi átlagos fekvő betegforgalom: 3200 fő ( 2010. évi adat ) Évi átlagos járó / ambuláns

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

A Stratégia szakmai eszköztárának bemutatása Készítette: Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Fıosztálya 1 HISZÜNK ABBAN, HOGY A VÁLTOZÁS ÚJ, KONSTRUKTÍV, ÉS POZITÍV EREDMÉNYT HOZ. 2 12 évvel ezelőtt

Részletesebben

Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015

Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015 Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015 2015. január 1-től több jogszabály tételesen rendelkezik arról, hogy az egyes szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások, valamint a gyermekvédelmi szakellátás

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS A KÖZÖTTI FEJLESZTÉSI IDŐSZAKBAN

SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS A KÖZÖTTI FEJLESZTÉSI IDŐSZAKBAN SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS A 2014-2020 KÖZÖTTI FEJLESZTÉSI IDŐSZAKBAN SZAKMAI KERETEK Tanuljunk a korábbi 2007-13-as periódus problémáiból (aszinkronitás a támogatások, tevékenységek között,

Részletesebben

AZ AUTISTÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

AZ AUTISTÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Cím 1053 Budapest, Fejér György utca 10. I. emelet 3. a. Telefon 061 354-1073 Fax 061 302-194 E-mail info@esoember.hu Honlap www.esoember.hu Adószám 19025915-1-42 AZ AUTISTÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ÉS A MAJORHÁLÓ

Részletesebben

Fogyatékos személyek jogai, esélyegyenlőségük biztosítása 1998. évi XXVI. tv. Kiss Györgyi

Fogyatékos személyek jogai, esélyegyenlőségük biztosítása 1998. évi XXVI. tv. Kiss Györgyi Fogyatékos személyek jogai, esélyegyenlőségük biztosítása 1998. évi XXVI. tv Kiss Györgyi ENSZ egyezmény a fogyatékossággal élő személyek jogairól Egyesült Nemzetek Közgyűlése 2006.XII.13-án egyhangúlag

Részletesebben

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON KŐVÁRI EDIT VIDÉKFEJLESZTŐ SZOCIÁLIS MUNKÁS, AUTISTÁK ORSZÁGOS SZÖVETÉSÉNEK ELNÖKE SZÜKSÉGLETEK KIELÉGÍTETTSÉGE AUTIZMUSBAN Szint Jól

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG BIHAR MEGYE DR. SZARKA ÁRPÁD

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG BIHAR MEGYE DR. SZARKA ÁRPÁD SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG BIHAR MEGYE DR. SZARKA ÁRPÁD ÁLLAMI ÉS CIVIL SZERVEZETEK NYILVÁNTARTÁSÁBAN SZEREPLŐ GYERMEKEK SZÁMA SZERVEZETI STRUKTÚRA FINANSZIROZÁSI LEHETŐSÉGEK GYERMEKVÉDELMI

Részletesebben

szociális ellátásban részesülők száma (fő)

szociális ellátásban részesülők száma (fő) 7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma megváltozott munkaképességű személyek egészségkárosodott személyek szociális év ellátásaiban részesülők

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2002. június hó 28. 6. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 7/2002. (VI. 28.) Kgy. A megyei fenntartású szociális intézmények 2002. évi

Részletesebben

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 FogLak projekt2 Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 A projekt célja Az utcán élő hajléktalan

Részletesebben

Határozati javaslatok:

Határozati javaslatok: Tárgy: Előkészítésben részt vesz: Szent Lázár Alapítvány kérelmének elbírálása Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezetőhelyettes,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. 1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük

TÁJÉKOZTATÓ. 1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük TÁJÉKOZTATÓ Az egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról és a szociális módszertani intézmények kijelöléséről és feladatairól, valamint a szociális szolgáltatók, intézmények engedélyezési

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 609-12/2011. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Mozsgó-Turbékpusztai Integrált Szociális

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

.. napirendi pont SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT IDŐSEK OTTHONÁBAN INTENZÍV GONDOZÁSI RÉSZLEG MŰKÖDTETÉSÉRE

.. napirendi pont SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT IDŐSEK OTTHONÁBAN INTENZÍV GONDOZÁSI RÉSZLEG MŰKÖDTETÉSÉRE .. napirendi pont SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT IDŐSEK OTTHONÁBAN INTENZÍV GONDOZÁSI RÉSZLEG MŰKÖDTETÉSÉRE A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea Hasznos információk a fogyatékosságról Összeállította: Kovács Tímea Mi a fogyatékosság? A fogyatékosság nem betegség, hanem egy tartós vagy véglegesült állapot. A fogyatékos ember, aki tartósan vagy véglegesen

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 24-I ÜLÉSÉRE NÉPJÓLÉTI ÉS SPORT BIZOTTSÁG CSIZI PÉTER A BIZOTTSÁG ELNÖKE

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 24-I ÜLÉSÉRE NÉPJÓLÉTI ÉS SPORT BIZOTTSÁG CSIZI PÉTER A BIZOTTSÁG ELNÖKE IKTATÓSZÁM: 07-7/350-14/2010. TÁRGY: AZ INTEGRÁLT NAPPALI SZO- CIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK, VALAMINT MŰ- KÖDÉSI ENGEDÉLYÉNEK MÓ- DOSÍTÁSA, ILLETVE SZAKMAI PROGRAMJÁNAK JÓVÁHAGYÁ- SA MELLÉKLET:

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. MÁRCIUS 24-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. MÁRCIUS 24-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. MÁRCIUS 24-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 759 /2005. MELLÉKLETEK: 0 DB TÁRGY: Javaslat a 2006. évi induló címzett támogatási, beruházási koncepciók

Részletesebben

Az országos jelentési és férőhelyfigyelő rendszerben nyilvántartott adatok

Az országos jelentési és férőhelyfigyelő rendszerben nyilvántartott adatok 5. számú melléklet a /2006. ( ) Korm. rendelethez Az országos jelentési és férőhelyfigyelő rendszerben nyilvántartott adatok 1. Alapszolgáltatások 1.1. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kivételével

Részletesebben

INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSI DOKUMENTÁCIÓ A Veszprém,Budapest u. 2. Társas Irodaházban lévő albetétekről

INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSI DOKUMENTÁCIÓ A Veszprém,Budapest u. 2. Társas Irodaházban lévő albetétekről INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSI DOKUMENTÁCIÓ A Veszprém,Budapest u.. Társas Irodaházban lévő albetétekről Készítette: Hold-Ing 13. Kft Készült: 10 példányban Veszprém, 009.08.13. .0 Tartalomjegyzék 1.0.0 3.0 Címlap

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV PSZI-INT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV Készítették: Bugarszki Zsolt Dr. Gárdos Júlia Gordos Erika Marketti Judit PSZI-INT.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13.

Részletesebben

A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében. Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória

A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében. Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület bemutatása A Figyelj

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

Pályázati támogatások

Pályázati támogatások Pályázati támogatások 2011. 2010. 2008. 2007. Időtartam2011. 06. 01. -2011. 10. 31. Eredmény: pedagógiai fejlesztés, családterápia biztosítása; működési kiadásokhoz hozzájárulás Támogatás mértéke: 103.000

Részletesebben

TÁMOP-5.3.1.B-1-11/1-2012-0001. Akkr. szám.: AL 0008 Nyilv. sz.: 01-0790-04 Ügyletkód:...

TÁMOP-5.3.1.B-1-11/1-2012-0001. Akkr. szám.: AL 0008 Nyilv. sz.: 01-0790-04 Ügyletkód:... SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ A képzésbe jelentkező hallgatóinknak - akik a szociális ellátás, ápolás, idősgondozás területén szeretnének tevékenykedni kívánunk olyan szakmai ismereteket közvetíteni, melyek

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Készítette: Prorok Mihály intézményvezető. Tartalom 1. Az intézmény békési egységének adatai... 3. 2. Fenntartó adatai...

Részletesebben

Foglalkozási Rehabilitáció Nürnberg

Foglalkozási Rehabilitáció Nürnberg 1 Foglalkozási Rehabilitáció Nürnberg 2 Feladatunk Mi egy Feladatunk Rendelkezünk Nálunk Több mint 25 év alatt Mi üzemen kívüli foglalkozási rehabilitációs központ vagyunk felnőtt fogyatékos emberek számára

Részletesebben

Foglalkoztatás és önálló közlekedés. Kaucsicsné Zsóri Katalin Down Alapítvány II. sz. Gondozóháza 06-20-260-2287

Foglalkoztatás és önálló közlekedés. Kaucsicsné Zsóri Katalin Down Alapítvány II. sz. Gondozóháza 06-20-260-2287 Foglalkoztatás és önálló közlekedés Kaucsicsné Zsóri Katalin Down Alapítvány II. sz. Gondozóháza 06-20-260-2287 Szociális foglalkoztatás 112/2006 (V.12.) Kormányrendelet alapján A szociális foglalkoztatás

Részletesebben

TÁMOP 1.1.1-12/1. Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése

TÁMOP 1.1.1-12/1. Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése TÁMOP 1.1.1-12/1 Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése A projekt célja TÁMOP-1.1.1-12/1-2012-0001 Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációjának

Részletesebben

Támogatott lakhatás. Serafin József EMMI. Hajléktalanellátás Országos Konferenciája 2013.

Támogatott lakhatás. Serafin József EMMI. Hajléktalanellátás Országos Konferenciája 2013. Támogatott lakhatás Serafin József EMMI SZOLGÁLTATÁSOK FŐOSZTÁLYA KÉPVISELŐJÉNEK KÖSZÖNTŐJE, ÉS ELŐADÁSA: TÁMOGATOTT LAKHATÁS 1 Jogszabályi háttér Törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ... település,... irányító sz. (Előző név, ha van:. ) Születési hely:..., év: hó:. nap:.. Anyja neve:.

SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ... település,... irányító sz. (Előző név, ha van:. ) Születési hely:..., év: hó:. nap:.. Anyja neve:. A kérelmező intézmény neve: A kérelmező intézmény címe:.... település,... irányító sz.... utca, hsz., Tel.: Fax.:.. E-mail cím:. Tisztelt Bizottság! Kérem, hogy a nevű igénybe vevő (Előző név, ha van:.

Részletesebben

SZAKKÉPZÉS, FOGLALKOZTATÁS, KERESET, ÖNÁLLÓ ÉLET. Kaucsicsné Zsóri Katalin

SZAKKÉPZÉS, FOGLALKOZTATÁS, KERESET, ÖNÁLLÓ ÉLET. Kaucsicsné Zsóri Katalin SZAKKÉPZÉS, FOGLALKOZTATÁS, KERESET, ÖNÁLLÓ ÉLET Kaucsicsné Zsóri Katalin SZAKKÉPZÉS - informatikai képzés - kertészeti munkacsoport - háztartási tanfolyam HÁZTARTÁSI TANFOLYAM ELKÉSZÜLT A VACSORA SZOCIÁLIS

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. június 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

KÉRELEM ÉS ADATLAP. átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálathoz vagy felülvizsgálathoz (kérjük aláhúzni)

KÉRELEM ÉS ADATLAP. átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálathoz vagy felülvizsgálathoz (kérjük aláhúzni) KÉRELEM ÉS ADATLAP átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálathoz vagy felülvizsgálathoz (kérjük aláhúzni) Rehabilitációs intézményben, vagy rehabilitációs célú lakóotthonban elhelyezésre kerülő, illetve

Részletesebben

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 HÍRLEVÉL 2014/I. 2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 kiemelt projekt keretében az idén is indulnak térítésmentes, a továbbképzési kötelezettség

Részletesebben

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8 A képzés, mint a foglalkoztathatóság növelésének eszköze Sumné Galambos Mária 2008. március 4. Foglalkoztatottak aránya, célok EU átlag Magyarország 2006 CÉL CÉL CÉL 2006 EU-15 EU-25 2010 2008 2010 Összesen

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére 8891/2006. ELŐTERJESZTÉS A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Napraforgó Ápoló- Gondozó Otthona (Gara) Alapító Okiratának módosítása Az

Részletesebben

b) szociális foglalkoztatás: az ellátottak Szt. szerinti szociális foglalkoztatása,

b) szociális foglalkoztatás: az ellátottak Szt. szerinti szociális foglalkoztatása, 92/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet a fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról, továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatáról

Részletesebben

A Rehabjob bemutatkozó diasora megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációja területén 2015.

A Rehabjob bemutatkozó diasora megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációja területén 2015. A Rehabjob bemutatkozó diasora megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációja területén 2015. Bemutatkozás REHABJOB - JOBGROUP REHABJOB (www.rehabjob.hu) üzletágunk mellett az alábbi divíziók tartoznak

Részletesebben

Szociális alapellátás Nagy Éva (Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató, Hódmezővásárhely)

Szociális alapellátás Nagy Éva (Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató, Hódmezővásárhely) Szociális alapellátás Nagy Éva (Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató, Hódmezővásárhely) A hódmezővásárhelyi Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató Gondozási Központjának szakmai vezetésére 212. március

Részletesebben

FOR EVER GURULÓ. XII. FESZ Kongresszus, Velence, 2012. szeptember 29. Kogon Mihály

FOR EVER GURULÓ. XII. FESZ Kongresszus, Velence, 2012. szeptember 29. Kogon Mihály FOR EVER GURULÓ XII. FESZ Kongresszus, Velence, 2012. szeptember 29. Kogon Mihály Tartalom 1. Szakmai hátér, a Merek szolgáltatásai 2. Alapelvek 3. A projekt célja 4. Kölcsönzés-Mit ért el a projekt? +

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2005.(10.20.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról szóló 9/2004.(03.31.) számú rendelet módosításáról

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2005.(10.20.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról szóló 9/2004.(03.31.) számú rendelet módosításáról 4 sz. melléklet Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2005.(10.20.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról szóló 9/2004.(03.31.) számú rendelet módosításáról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA

NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA A.../2008. (VI.26.) Kgy. határozat melléklete NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Bács-Kiskun megye gyermekvédelmi szakellátó rendszere

Bács-Kiskun megye gyermekvédelmi szakellátó rendszere Bács-Kiskun megye gyermekvédelmi szakellátó rendszere Bács-Kiskun megyében a gyermekvédelmi szakellátás sokszínű, több szolgáltató vesz részt az otthont nyújtó ellátásban. Ez a teljes körű ellátás minden

Részletesebben

n.a. n.a

n.a. n.a 7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma 7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma megváltozott munkaképességű

Részletesebben

Heves megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2015.

Heves megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2015. Mentuszné dr. Terék Irén Heves megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2015. Mit jelent a családi napközi? Szolgáltatás. A családi napközi a gyermekjóléti alapellátás része, a gyermekek napközbeni

Részletesebben

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma év Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma Ebből tartósan beteg fogyatékos gyermekek száma Kiegészítő

Részletesebben

A megyei önkormányzat fenntartásában működő szociális intézmények jelentősebb fejlesztései (1999-2011)

A megyei önkormányzat fenntartásában működő szociális intézmények jelentősebb fejlesztései (1999-2011) 1999. Erdő, telek-vásárlás, épület rekonstrukció Foglalkoztató épület létrehozása Fűtéskorszerűsítés Egyesített Szociális Intézmény, Fűtéskorszerűsítés dr. Piróth Endre Mentálhygiénés Otthon, Fűtéskorszerűsítés

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 231/2012. (IX. 27.) számú határozata a Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról, egységes szerkezetben történő elfogadásáról A Közgyűlés

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Karinthy utcai iskola épület étterem és torna szoba tervezési programjáról

ELŐTERJESZTÉS. Karinthy utcai iskola épület étterem és torna szoba tervezési programjáról ELŐTERJESZTÉS Karinthy utcai iskola épület étterem és torna szoba tervezési programjáról ELŐZMÉNY Torbágyon a korábbi években is már gondot okozott az étkezde és a tornaterem zsúfoltsága, mely a további

Részletesebben

TÁMOP 1.4.2.-007/2008-0001 projekt a fogyatékos emberek munkaerőpiaci helyzetének javítására. MISKOLC 2010. november 16.

TÁMOP 1.4.2.-007/2008-0001 projekt a fogyatékos emberek munkaerőpiaci helyzetének javítására. MISKOLC 2010. november 16. TÁMOP 1.4.2.-007/2008-0001 projekt a fogyatékos emberek munkaerőpiaci helyzetének javítására MISKOLC 2010. november 16. V Á Z L A T Alapelvek A projekt célja A fogyatékosság értelmezése Projekt szolgáltatásai

Részletesebben

Rehabilitációs tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Rehabilitációs tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Rehabilitációs tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél 1. A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 59/2011. (IX. 20.) CsKTT. 16-5633-4/2011 Tárgy: Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan használatba vétele Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta Csanytelek, Baross

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28.

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28. Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram Bernáth

Részletesebben

Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei. Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31.

Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei. Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31. Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31. Igények, követelmények Befogadó társadalom Azonos jogok az élet

Részletesebben

Baranya megye bentlakásos szociális intézményei

Baranya megye bentlakásos szociális intézményei 3. sz. melléklet Baranya megye bentlakásos szociális intézményei 1. i fenntartású intézmények 1.1. ápolást, gondozást nyújtó intézmények 1.1.1. idősek otthona Fenntartó neve Intézmény neve, férőhelyeinek

Részletesebben

A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat kompetenciái az atipikus fejlődésű gyermekek diagnosztikájában, ellátásában

A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat kompetenciái az atipikus fejlődésű gyermekek diagnosztikájában, ellátásában A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat kompetenciái az atipikus fejlődésű gyermekek diagnosztikájában, ellátásában Mile Anikó Székesfehérvár, 2016. október 27. 2 A SZAKSZOLGÁLAT HELYE, SZEREPE A KÖZNEVELÉS

Részletesebben

Prof. dr. Szabó Lajos c. egyetemi tanár ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális Munka Tanszék

Prof. dr. Szabó Lajos c. egyetemi tanár ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális Munka Tanszék Prof. dr. Szabó Lajos c. egyetemi tanár ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális Munka Tanszék A demens ellátás hazai körülményei A demenciával élő idősek hazai ellátása alapvetően bentlakásos otthoni ellátásra

Részletesebben

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül 4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyer év védelembe vett 18 év alattiak száma Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti

Részletesebben

BUDAPEST XVIII. PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE ÖNKORMÁNYZAT KERÜLETI SZOLGÁLTATÁS-TERVEZÉSI KONCEPCIÓ VÉGREHAJTÁSI ÜTEMTERV

BUDAPEST XVIII. PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE ÖNKORMÁNYZAT KERÜLETI SZOLGÁLTATÁS-TERVEZÉSI KONCEPCIÓ VÉGREHAJTÁSI ÜTEMTERV BUDAPEST XVIII. PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE ÖNKORMÁNYZAT KERÜLETI SZOLGÁLTATÁS-TERVEZÉSI KONCEPCIÓ VÉGREHAJTÁSI ÜTEMTERV ssz.: a feladat megnevezése, felelős: a fejlesztés tartalma, a végrehajtás a teljesítési

Részletesebben

SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÁS 2011.évi feladatmutató módosítás főigazgatói döntés alapján ELFOGADOTT kérelmek 2011. szeptember 29.

SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÁS 2011.évi feladatmutató módosítás főigazgatói döntés alapján ELFOGADOTT kérelmek 2011. szeptember 29. SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÁS 2011.évi feladatmutató módosítás i döntés alapján ELFOGADOTT kérelmek Feladatmutatóra jutó támogatás összege Békés Megyei Hajnal István Szociális 1 SZF-SZ-002/2-2010 Békés Megyei

Részletesebben

FOGYATÉKOSSÁG-BARÁT MUNKAHELY ELISMERÉS JELENTKEZÉSI LAP NAGYVÁLLALATOK, ÉS 250 FŐ FELETT FOGLALKOZTATÓ KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

FOGYATÉKOSSÁG-BARÁT MUNKAHELY ELISMERÉS JELENTKEZÉSI LAP NAGYVÁLLALATOK, ÉS 250 FŐ FELETT FOGLALKOZTATÓ KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE FOGYATÉKOSSÁG-BARÁT MUNKAHELY ELISMERÉS JELENTKEZÉSI LAP NAGYVÁLLALATOK, ÉS 250 FŐ FELETT FOGLALKOZTATÓ KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 1. Pályázat benyújtására jogosultak köre: Fogyatékosság- barát

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

1.. (1) A Rendelet 3.. c) pontja az alábbi ce) és cf) pontokkal egészül ki: 3.. c): ce) támogató szolgálat cf) közösségi ellátás 2..

1.. (1) A Rendelet 3.. c) pontja az alábbi ce) és cf) pontokkal egészül ki: 3.. c): ce) támogató szolgálat cf) közösségi ellátás 2.. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2009. (III. 18.) rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 8/2005. ( XI.1.) rendelet módosításáról Badacsonytördemic

Részletesebben

:1041 Budapest, István út. 11 :231-3155 Fax: 231-3156 e-mail: NagyI@ujpest.hu

:1041 Budapest, István út. 11 :231-3155 Fax: 231-3156 e-mail: NagyI@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE :1041 Budapest, István út. 11 :231-3155 Fax: 231-3156 e-mail: NagyI@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Képviselő-testület

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv 2011.

Esélyegyenlőségi terv 2011. Esélyegyenlőségi terv 2011. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, Újhartyán Község Önkormányzata az alábbi esélyegyenlőségi tervet alkotja

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

AKIK EGY CIPŐBEN JÁRNAK: SZÜLŐCSOPORT AUTISTA GYERMEKET NEVELŐ SZÜLŐK RÉSZÉRE

AKIK EGY CIPŐBEN JÁRNAK: SZÜLŐCSOPORT AUTISTA GYERMEKET NEVELŐ SZÜLŐK RÉSZÉRE AKIK EGY CIPŐBEN JÁRNAK: SZÜLŐCSOPORT AUTISTA GYERMEKET NEVELŐ SZÜLŐK RÉSZÉRE Varga Nóra, Ráczné Kárpáti Márta Jósa András Oktatókórház Nyíregyháza, Gyermek Rehabilitációs Osztály BEVEZETÉS Szülőcsoportunkat

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B.

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A pedagógiai szakszolgálati tevékenységek (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről) a) a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben