ESEMÉNYNAPTÁR MÓDSZERTANI MODELL CÍME ÁPRILIS MÁJUS JÚNIUS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ESEMÉNYNAPTÁR MÓDSZERTANI MODELL CÍME ÁPRILIS MÁJUS JÚNIUS"

Átírás

1 Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola Pogányi Tagintézménye Tel.: Kukkan-Tó Az erdő élővilága.a természet ritmusa.évszakház építése a természetben talált ágakból, kövekből A vizek, vízpartok állatvilága Egyeztetés, tervezés a modell pedagógiai gyakorlatba illesztés módjáról. Pécsi Hajnóczy József Kollégium Kodály Zoltán Úti Tagintézménye Tel "Portfólió készítés szerepe a tehetséggondozásban" (16.00 óra) (16.00 óra) A tehetségműhelyek tapasztalatai-workshop. A portfólió dokumentumainak rendszerezése- hospitálás (16.00 óra) Rendezési, szerkesztési elvek (16.00 óra) Műhelymunka: Értékelés, összegzés BARANYA Pécsi Hajnóczy József Kollégium Türr István utcai székhelyintézménye Hosszúhetényi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Tel.: com Tel.: Csak amennyire az ember a természetet ismeri, annyira ismeri önmagát. (Hebbel) Természet- és környezettudatos magatartásra nevelő komplex pedagógiaimódszertani modell Környezeti nevelés integratív művészetpedagógiával (17.00 óra) A moduláris oktatás-nevelés hatékonyságának érzékeltetése bemutató foglalkozás tartásával Variációk egy témára - a modell adaptálásában rejlő sokszínűség érzékeltetése; a hálózati, intézmény-közi tanulás erősítése Az adaptáció lehetőségei más középfokú oktatási és nevelési intézményekben Közös alkotómunka a gyerekekkel a modell közvetlen hatásainak gyakorlati megtapasztalása. A tapasztalatok elemzése, alkalmazási lehetőségeik vizsgálata (11.00 óra) A modell negyedik elemének bemutatása (tudásépítés hálózatosodás) A közösségi kapcsolatok alakulásának mutatói A szakmai kapcsolatrendszer fontossága az adaptációs tevékenységben Műhelymunka: Az integrált tananyag feladatrendszerének, a feldolgozás folyamatának vizsgálata. A modell implementációjának, továbbfejlesztési lehetőségeinek feltárása, a fenntarthatóság tervezése. (11.00 óra) Az adaptációs tevékenység szolgáltatási jellegének bemutatása (pl. kereslet-kínálat; PR arculati elemek; ) A fejlesztési programmal összefüggő PR tevékenység és az adaptáció nyomon követése A projekt portfóliójának összeállítása Szinopszis és disszemináció Hospitálás és A tanítványok és a pedagógus a tanév lezárásával kapcsolatos feladatainak megfigyelése. Az utókövetés támogatás, mentorálás rendszerének kidolgozása Az intézményközi horizontális együttműködés megtervezése Kökönyösi Szakközépiskola Erkel Ferenc alapfokú Művészeti Iskola Tel.: Baranyai gyermekjátékok és az ormánsági kanásztánc tanításának lehetőségei ( óra) Kanásztánc eszközös megvalósítása ( óra) Páros kanásztánc formai megvalósítása ( óra) Improvizáció a kanásztáncban Szentlőrinci Általános Iskola Királyegyházai Általános Iskola Tagintézménye Tel.: A számítógép ismeretszerző használata 3-4. osztályban ( 9.30 óra) Érdeklődési körből választott téma önálló kidolgozása ppt-re a drive használatával ( 9.30 óra) Hospitálás, kiselőadások megtekintése ( 9.30 óra) Meghatározott téma önálló kidolgozása ppt-re adrive használatával kiselőadás formájában. Az adaptációs folyamat értékelése Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola, Általános Művészeti Iskola Tel.: Főkötő és tündérmese ( óra) ( óra) ( óra) Plakátkészítés Filmkészítés Műhelymunka: Felmerülő kérdések megbeszélése ( óra) ( óra) Textilfestés Testfestés ( óra) Műhelymunka: Értékelés

2 Beremendi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Tel.: ÉRTED-VELED-EGYÜTT ( MÓDSZEREK A GYEREKEKÉRT AZ EGÉSZ NAPOS ISKOLÁBAN) (13.25 óra) Játékos mozgás Körjátékok tanulása (13.25 óra) Olvasóvá nevelés Könyvajánlás, könyvbemutatás (13.25 óra) Ötletbörze, tapasztalatcsere, hospitált órák megbeszélése BARANYA Szentlőrinci Általános Iskola Megyervárosi Általános Iskola és Gimnázium Testvérvárosok Terei Általános Iskolája Villányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szentlőrinci Általános Iskola Bicsérdi Általános Iskola Tagintézménye Szentlőrinci Általános Iskola Bükkösdi Álktalános Iskola Tagitézménye Tel.: Tel.: Tel.: Tel.: Tel.: "Kompetenciaalapú szövegértés, szövegalkotás az alsó tagozaton - fókuszban az önálló szövegalkotás sokszínű fejleszthetősége" Villám Angol innovációs módszertan az általános iskolai idegen nyelv oktatásában "A nemzetési német népismeret élménykozpontú tanítása Villányban" ( óra) ( óra) Iskolahívogató "A Maszat-hegyen innen" programcsomag a művészetek tantárgyi bontás nélküli tanításához Mesefeldolgozás III. 7 lépcsős módszer bemutatása és alkalmazása 6. lépcső -7.lépcső A Nagy hét (a Húsvét előtti böjti időszak szokásai) Czinczárné Gettó Dalma Iskola előkészítő foglalkozás /nyílt Minisuli/ Elemzés, értékelés, visszacsatolás, reflektálás "A Maszat-hegyen innen" programcsomag "Krónikás"" moduljából egy óra bemutatása a 4. osztályban Óramegbeszélés, reflexiók, konzultáció (9.00 óra ) (15.00 óra) ( óra) ( óra) (11.50 óra) (12.45 óra) Szövegfeldolgozás metakognícióval Konfliktushelyzet és konfliktuskezelés - esetmegbeszélés, Módszerek adaptálásának és terjesztésének lehetőségei 7 lépcsős módszer alkalmazásának áttekintése. Kiegészítő anyagok alkalmazása. Műhelymunka: Kerekasztal beszélgetés, tanári reflexiók összegzése és az adaptációs folyamat kielemzése. Módszertani modell teljes áttekintése és indoklás arra, hogy adaptálható innováció. Parasztház (ház, szobabelső stb.) Neizer Zoltánné, A népi élet, a népművészet jellemzői- Neizer Zoltánné-Kürti Istvánné Az éves munka elemzése, javítási pontok, reflektálás Workshop: A tanulói teljesítmények értékelése, produktumok zsűrizése. "A Maszathegyen innen" programcsomag "Lepkés" moduljából egy óra bemutatása a 2. osztályban ( óra) (11.50 óra) ( óra) Év végi összefoglalás gondolattérképpel Összegzés: a 7 lépcső áttekintése, egyéb kiegészítő anyagok alkalmazási lehetőségeinek bemutatása Népviselet -Neizer Zoltánné, A nemzetiség táncai- Czinczárné Gettó Dalma Elemzés, értékelés, visszacsatolás az adaptáló intézmény visszajelzései alapján. "A Maszat-hegyen innen" programcsomag "Holdbeli csónakosok" moduljából egy óra bemutatása az 1. osztályban Óramegbeszélés, reflexiók, konzultáció Zrínyi Miklós Középiskola Istvánffy Miklós Általános Iskolája Tel.: A kéttanítós óramodell alkalmazása az inklúzív nevelésben Gödrei Körzeti Általános Iskola GÖMB (Gödrei Módszertani Bázis) ( óra) Magyar nyelvv és irodalom - 6. osztály Játék a programban Ötletek, minták szöveges értékelésre ( óra) Magyar nyelv és irodalom - 6.osztály Ötletbörze, önreflexióra épített folyamatszabályozás, formatív értékelés Tanórák a programban Elébe megyünk a konfliktusnak ( óra) Magyar nyelv és irodalom - 6.osztály Projektek a programban KIP (Komplex Instrukciós Program)-os órák tervezése Magyarmecskei Általános Iskola Telefon: KÖZÖS KINCS - helyi integrációs program nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat

3 BARANYA BARANYA Mohács Térségi Általános Iskola székhelye Kiss Géza Általános Iskola és Zenei AMI Szilvási Általános Iskola Vajszlói Kodolányi János szakközépiskola, Szakiskola és Általános Iskola Zrínyi Miklós Középiskola Kétújfalui Konrád Ignác Általános Iskolája Nagyatádi Ady Endre Gimnázium és Szakközépiskola Tel.: Mohács, Széchenyi tér 17. A munka folytatása; rendszerezés a Műhelymunka: Összegzés; környezettudatosság jegyében Alkotások szakmai beszélgetés *Terepgyakorlat az időjárás bemutatása, projektzárás, A továbbfejlesztés Élhető világ függvényében értékelés lehetőségeinek feltárása Műhelymunka: Implementáció - Műhelymunka: Az adaptált Fenntarthatóság tervezése intézményi munkatervbe módszertani modell Elégedettségmérés a mentoráló illesztés; helyszíni bevezetésének lehetőségei intézményi szolgáltatásokról tapasztalatszerzés alapján tudásmegosztás Tel.: Mindennapok - minden nap ok Tel.: Tel: Tel.: Tel: Az angol nyelv tanításának módszertana a Szilvási Általános Iskolában Az egész napos iskola, minta tanulói eredményesség növelésének az eszköze SNI(enyhe értelmi fogyatékos ) tanulók integrációjatöbb szintű differenciáló feladatlap-rendszerrel és kéttanáros óramodellel A Jó iskolai klíma a tanulói eredményesség záloga ( óra) A csányoszrói tagiskola által kidolgozott és bevezetett komplex életviteli program bemutatása és tanórák látogatása a 2. és 3. osztályban - Környezetvédele m ismeretterjesztő szöveg feldolgozása 2. oztály kooperatív technikák Műhelymunka: A kortárs mediáció, a pozitív fegyelmezés egyik eszköze ( óra) Szövegértés - szövegalkotás - bemutató foglalkozás 1. osztályban Az egyéni fejlesztéshez szükséges mérések rendszere, a fejlesztések irányai, lehetőségei, eredményesség-mérések (mérőeszközök, Sindelareszközök, Mozgáskotta) Utazás játékos olvasási feladatok 1. osztály Workshop:az éves program tapasztalatainak, felmerülő problémáinak mevitatása 9,30-12 Műhelymunka:12-13,30 Workshop: A négy modellelem alkalmazási lehetőségeinek bemutatása, tapasztalatok átadása forgószínpad szerűen ( óra) Csányoszróban 7 szokás nap - az életviteli program és a 7 szokás közös megjelenítése az alsó tagozatos osztályokban A mi világunk játék a szvakkal, interaktív tábla használata 2. osztály Projekt értékelése és zárása: Az adaptálás lehetőségei. Reflexiók SOMOGY SM Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Tel.: Kaposvár Somssich Pál utca 8. Az integráció - NSI - és társadalmi - hatékonyságának fejlesztése, módszerei: a hátránykompenzáció - felzárkóztatás (felső tagozat, középiskola) prevenciós programok, integráció hatékonyságának fejlesztésére, gyerekek, tanulók fejlesztésére vonatkozó gyakorlat (óvoda-iskola átmenet, alsó tagozat) (09.00 óra) NSI tanulók belső integrációban (filmfelvétel megtekinteése a differenciálás és a kooperatív technikák megvalósítása az óraszervezésben Műhelymunka: intézményi dokumentumok átalakítása az sni-tanulók együttneveléséhez A digitális kompetencia fejlesztés lehetőségeinek bemutatása matematika órán Műhelymunka: digitális kompetencia fejlesztésére alkamas szoftverek bemutatása, kipróbálása (09.00 óra) Digitális tananyagokkal támogatott oktatás sni-tanulók számára, digitális tananyag alkalmazási lehetőségeinek bemutatása Műhelymunka: Digitális tananyaghoz infokommunikációs akadálymentesítés az infokommunikációs akadálymentesítés hardver és szovtfer bemutatása, kipróbálása. A számítógéphasználat és az akadálymentes digitális tanganyagok készítésének módszertani elvei, gyakorlata.

4 BARANYA SOMOGY SM Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium HÉTSZÍNVIRÁG Tagintézménye, Marcali, Petőfi u. 36. Boglári Általános Iskola és AMI Boglári Általános Iskola és AMI Segesd-Taranyi IV. Béla Király Általános Iskola Tel.: E- zky.hu Tel Tel Tel.: "Együtt egymásért! - Együtt egyért, egy másért, egymásért!" - Egész napos oktatás - egyéni tanulási utak Játsszunk színházat!- tanórán kívüli művészeti nevelés Irodalmi nevelés alkalmazott bábés drámajátékkal "Légy kompetens!" Szövés, Anyanyelvi játékok és Ügyes kezek délutáni programokon részvétel. Foglalkozás után megbeszélés, a programokat tartó pedagógusok részvételével Foglalkozás látogatás (10.45 óra) "Segítünk, hogy segíthess!" Foglalkozás látogatás Kompetenciamérésre felkészítő feladatok tanórán Workshop: A kompetenciamérés feladatszintű elemzése Műhelymunka Útmutató az egyéni fejlesztési terv készítéséhez. Hospitálás gyakorlati tapasztalatszerzés (10.45 óra) Szövés, Anyanyelvi játékok és Ügyes kezek délutáni programokon részvétel. Foglalkozás után megbeszélés, a programokat tartó pedagógusok részvételével. Műhelymunka: A látogatott programok dokumentációjának megismerése Hospitálás lehetősége, dokumentum vizsgálat Műhelymunka: Bábjáték a szakkörben. (Bábtípusok, bábkészítés, bábmozgatás, bábdarabok színpadra állítása. Kaposvári Bábszíntér bemutatása. Dokumentum vizsgálat Bábjáték a szakkörben. (Bábtípusok, bábkészítés, bábmozgatás, bábdarabok színpadra állítása. Kaposvári Bábszíntér bemutatása. Hospitálás lehetősége. Dokumentum vizsgálat Műhelymunka: Bábjáték a tanórán. (Bábtípusok, bábkészítés, bábmozgatás.) Kompetenciamérésre felkészítő feladatok tanórán Workshop: Intézkedési terv készítése Implementáció - intézményi munkatervbe illesztés Műhelymunka IKT eszközök az egyéni tanulás támogatásában Hospitálás gyakorlati tapasztalatszerzés modellelem gyakorlati bemutatása (10.45 óra) Éves programzáró bemutatón részvétel. Műhelymunka: Átvett módszertani modell bevezetésének és alkalmazásának lehetőségei. Hospitálás lehetősége, konzultáció Hospitálás lehetősége, konzultáció Kompetenciamérésre felkészítő feladatok tanórán Workshop: A továbbfejlesztés lehetőségeinek feltárása Fenntarthatóság tervezése Műhelymunka Együttműködési Modell korrekciója, innovációja. Az adaptációs folyamat zárása, összegzés. Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Tel.: Katica- tanoda óvodai modell Műhelymunka. Ötletbörze Hospitálás Környezetvédelmi témahét megismertetése. Föld napja projekt bemutatása. Hospitálás Segédanyag bemutatása, felhasználásának megismerése. Gyakorlati tapasztalatszerzés. Műhelymunka Modell és az adaptáció lehetőségei. Fenntarthatóság, innováció lehetőségei. Az adaptációs folyamat zárása, összegzés. Autizmus specifikus integráció támogatása Műhelymunka Kapcsolati háló készítése, dokumentum-elemzés Hospitálás Modellelem gyakorlati bemutatása Műhelymunka Személyes konzultáció, programelemek gyakorlatban való kipróbálása Hospitálás Modellelem gyakorlati bemutatása Műhelymunka Modell korrekciója, innovációja Az adaptációs folyamat zárása, összegzése.

5 "Mindenki tehetséges valamiben" A tehetséggondozás szerepe és lehetőségei a sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztésében Műhelymunka Kapcsolati háló készítése hálózatépítés, bekapcsolódási lehetőségek az országos hálózat munkájába Hospitálás - igény szerint gyakorlati tapasztalatszerzés Műhelymunka: a Személyes konzultáció, programelemek gyakorlatban való kipróbálási lehetőségei. Hospitálás - igény szerint modellelem gyakorlati bemutatása Műhelymunka: Tapasztalatok összegzése - eredmények feltárása. Szűkség eseten korrekció végrehajtása. Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Tel.: Útjelző. Hallgatói képzés XXI. században Műhelymunka Útmutatás az egyéni fejlesztési terv készítéséhez. A fejlesztő értékelés gyakorlati bemutatási módjainak és az alkalmazás támogatási lehetőségeinek megismerése. Hospitálás gyakorlati tapasztalatszerzés Műhelymunka Reflexiók, adaptáció, IKT eszközök az egyéni tanulás támogatásában. Hospitálás modellelem gyakorlati bemutatása. Bemutató órák, elemzések szempontjai. Műhelymunka Modell korrekciója, innovációja. Mentorálás, utókövetés igényeinek, módjának és lehetőségeinek egyeztetése. Az adaptációs folyamat zárása, összegzés. BARANYA SOMOGY Igali Batthyány Károly Általános Iskola Tel.: Egészség(L)esen - Egészségnevelési program "A víz: maga az élet" Műhelymunka A komplex módszertani programcsomag megvalósulásának tapasztalatai, bevezetésének támogatása. Hospitálás A modul gyakorlati bemutatása. A vizek és vízpartok madárvilágának megismerése Műhelymunka A komplex módszertani programcsomag megvalósulásának tapasztalatai, bevezetésének támogatása Implementáció Hospitálás A modul gyakorlati bemutatása (A család) Workshop:Kirándulás ( óra) Műhelymunka A komplex módszertani programcsomag megvalósulásának tapasztalatai, bevezetésének támogatása. Az adaptációs folyamat zárása, összegzés. "Vizes teadélután" Élmények, tapasztalatok összegyűjtése, javaslatok a következő évre Kaposvári Liszt Ferenc Zenei Alapfokú Művészeti Iskola Tel: Kaposvár, Kossuth L. u. 21. Kaposvári Komplex Zenei Modell (óra) Tanszakok bemutatkozása-(zeneismeret és vokális tanszak-, Billentyűs tanszak-vonós, Akkordikus tanszak-fúvós tanszak) Műhelymunka: Csoportos oktatás a vonós tanszaki életben( kamareazenei és zenekari foglakozások) Műhelymunka: Csoportos oktatás-zenekari foglalkozás a fúvós tanszaki életben( fúvószenekari működés) Műhelymunka: Zeneterápia témakörben Szász Endre Általános Iskola és AMI Tel: Óvoda - iskola átmenet Iskolaérettség - feltételek, feladat sorok, INIZAN teszt, Teszt felvételének bemutatása, Műhelymunka: iskolaérettségi feladatsor összeállítása Tanulási zavarok az 1. osztályban, első osztályos komplex foglalkozás látogatása, Műhelymunka: tapasztalatok megbeszélése, fejlesztési javaslatok Program zárás, Tapasztalatok megbeszélése, Javaslatok megfogalmazása a következő tanévre vonatkozóan, Reflexiók

6 Szekszárdi Baka István Általános Iskola - István Baka Grundschule Szekszárd Tel.: Kéttanítós modell Matematika bemutatóóra a 2. osztályban Téma: Mondókkal memória, ritmusérzék fejlesztése, szorzótáblák tanítása, szöveges feladatok. Magyar bemutatóóra a 2. osztályban Téma: Szókincsfejlesztés, szövegértés fejlesztése, dramatizális A Kéttanítós modell módszertana, összegzés ( óra) Konzultáció, műhelymunka, Workshop ( óra) Konzultáció, műhelymunka, Workshop ( óra) Workshop, műhelymunka Szent László Szakképző Iskol és Kollégium, Vályi Péter Szakképző Iskolai Tagintézmény Tel.: "Mediáció az iskolai agressziókezelésben" április 13. (13.30 óra) Hospitálás és workshop: Restoratív eljárás levezetése A valószínűségszámítás kezdetei, klasszikus problémák vizsgálata (14.00óra) Hospitáció: Komplex mediációs eljárás levezetése, lezárás; Workshop: Program zárás, értékelés, további lehetőségek BARANYA TOLNA Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Szekszárdi Garay János Gimnázium Tel.: Tel.: ; "Nekünk fontos a tehetség!" Idegen nyelvi tehetséggondozás a Garay J. Gimn.ban Az intézményi programok nyilvános megjelentetése; honlapgondozás Természettudományos tehetséggondozás a Garay J. Gimn.ban április 20. (13.30 óra) április 27. (13.30 óra) (14.45 óra) A geometriai valószínűség megjelenítése, számítógépes programok segítségével, π közelítése A függvénytranszformációk bemutatása, számítógépes programok felhasználásával Orosz nyelvi műhelyfoglalkozása; hospitálási lehetőség, tapasztalatok átadása Az intézményi programok nyilvános megjelentetése; honlapgondozás egyeztetés alatt Az intézményi programok nyilvános megjelentetése; honlapgondozás Kémia diákkutató csoport bemutatkozása; hospitálási lehetőség, tapasztalatok átadása 06. egyeztetés alatt Német nyelvi műhelyfoglalkozása; hospitálási lehetőség, tapasztalatok átadása Az intézményi programok nyilvános megjelentetése; honlapgondozás Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnáziukm és Szakiskola Beszédes József Általános Iskolája Tel.: "Mértékváltás kézszorobánanl" "Családi délután szülőkkel" (13.15 óra) Hospitálás és Az idő mértékegységeinek átváltása kézszorobán módszerrel. Az új mértékegység bevezetése, eszközök bemutatása a módszer elsajátításához Hospitálás és Szabadtéri foglalkozási formák szülőkkel, tanulókkal. A csapatalkotás szervezésének módjai. (13.15 óra) A hosszúság, a tömeg, az űrtartalom, az idő mértékegységeinek váltása. Ismátlés, gyakorlási módok bemutatása. Kavicsfestés. Társasjáték készítése kavicsok felhasználásával (13.15 óra) Bemutató óra, A tanultak ismétlése, az éves munka értékelése Műhelymunka: Az adaptációs folyamat zárása, az adaptáló iskolák tapasztalatainak megbeszélése

7 Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola Valéria Dienes Grundschule Tel.: titkarsag]dienessuli.hu Élmény alapú módszerekkel a hatékony és sikeres nyelvtanulásért Érzések és érzelmek kreatív kifejezése (Pálné Nähr Györgyi) DSD I. próbanyelvvizsga - a szóbeli vizsga bemutatása (Scherer Tamás, Prischetzkyné Márkus Emőke) : Az olvasás- és írástanítás első lépései - forgószínpad technikával (Mikola Péterné) Workshop: Sváb gyermektáncok - mintakövetés, zenei és vizuális élmény (Bozzay Izabella) (10.30 óra) Workshop: Népismeret: A sváb konyha titkai - a nyelvjárás éa az irodalmi nyelv kapcsolata (Scherer-Csabai Gyöngyi) Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola Tel: ; Matematikai kompetenciák fejlesztése a tanulási folyamatot irányító diasorozatokkal (10.30 óra) Hasonlóság; Testek és síkidomok hasonlósága Előadás: Diasorozatok felhasználhatósága a geometriai feladatokban (10.30 óra) Összefoglalás: Hasonlóság; Legyél Te is Milliomos! Előadás: Diasorozatok felhasználása tananyag ismétlésekor Műhelymunka: Új diasorozatok készítése (10.30 óra) Szögfüggvények Előadás: mentoráló intézményi tapasztalatai, fórum A BARANYA TOLNA Bíborvég Általános Iskola Tamási Általános Iskola és Gimnázium Béri Balogh Ádám Gimnáziuma Várdomb-Alsónána Általános Iskola Tagiskolája Tel.: Tel.: Játsszunk! - az iskolai tehetséggondozás első lépései, a matematika-logikai tehetségterület fejlesztése játékkal. Látványos matematika Kompetencia alapúkreatív módszerek gyűjteménye (14.30 óra) (10.40 óra) (8.00 óra) Versenyjátékok. Stratégia, tervezés (3.oszt.) Workshop: A gazdagítás formái. Versenyek, bajnokságok. Egyenes arányosság. Arányossági problémák elemzése, poszter készítése. Workshop: a folytonosság fogalmának kialakítása. A hasonlat, a megszemélyesítés és a költői jelzők tanítása (13.30 óra) (10.40 óra) (8.00 óra) Mankala-játék (1.oszt.) (Ősi játékok) Bevezetés a statisztikába. Grafikonok elemzése. Workshop: grafikonok elemzése, készítése. Irodalmi művek mimetizálásának tanítása A dráma és versmondás-tanítás sikerkritériumai kisiskolákban (Hátránykompenzálás és tehetségfejlesztés egyidőben, a képességfejlesztés tükrében) Minőségi alkotás Hangsúlyok,szünetek,összetarto a pedagógia produktum (8.00 óra) zó gondolati egységek tanítása (8.00 óra) szempontjából verseken (14.30 óra) (10.40 óra) (8.00 óra) nincs adat Jutalomjáték, játék több társsal (3.oszt.) Workshop: Disputa a játék hasznáról Javaslatok az önképzés módjaira Szabályos testek. Modellkészítés. Workshop:Szabályos testek építése különböző módszerekkel. Az éves adaptációs program pedagógiai hatékonyságának felmérése nincs adat Várdomb-Alsónána Általános Iskola Tel.: Olvasás, szövegfeldolgozás, önművelés tanításának egyénre szabott tervezése és irányítása tanórákon, valamint a település helytörténetének megismerési és kutatási folyamatában A helytörténeti tanterv bemutatása, kutatászmódszertan Hospitálás, Óratervezés, óravezetés. A résztvevők beszámolói az adaptációról. Problémák felvetése, megoldásának segítése Műhelymunka: Az adaptációs folyamat elemzése, értékelése, korrigálása, módosítása a visszacsatolások és a tapasztálat alapján Bogyiszlói Általános Iskola Tel.: Intézményi mérési - értékelési fejlesztési stratégia felépítése a hatékony, eredményes tanítástanulásért A tanulás tanulása tantárgy keretében végzett mérésértékelés bemutatása. A tanulás tanulása tantárgy tanórái felépítésének, sajátosságainak megismerése Tantárgyi vetélkedők, játékok szervezése, lebonyolítása. A képzés zárása, értékelése, önértékelés, reflexiók. Értékelés, önértékelés.

8 TOLNA Szekszárdi Garay János Általános Iskola, AMI és Pedagógiai Intézet Tel.: Diagnosztikus és formatív értékelés kooperatív technikákkal a matematika tanításában (11.55 óra ill óra) ( óra) ( óra ) Bemutató óra: Im Haus Műhelymunka: SMART- és más papíralapú játékok Sokszögek kerülete, területe. Beszámoló forgóban. Workshop: Interaktív játékok matematika órán. ( 8.00 óra) ( óra) Bemutató óra: Geschenke für dich Arányos következtetések, nyitott mondatok próbálgatással. Diákkvartett. (8.00 óra) ( óra) Bemutató óra: Wiederholung am Ende des Jahres Adatgyűjtés, statisztika. Képtárlátogatás. BARANYA

Hospitálás: Bemutatóóra 2. osztály, környezetismeret: Energiaforrások. 04.15. (14.00 óra)

Hospitálás: Bemutatóóra 2. osztály, környezetismeret: Energiaforrások. 04.15. (14.00 óra) Székesfehérvári István Király Székesfehérvári II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Móri Radnóti Miklós Kazinczy Ferenc Tagiskolája Tel.: +36 22 504442; titkarsag@istvaniskola.hu Tel.: +36

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE Öttevényi Általános Tel.: +36 96 485023 iskola.otteveny@gmail.com SZIMBIOTIKUS LEHETŐSÉGEK A BIOLÓGIA ÉS A FIZIKA TANÍTÁSA SORÁN, Kapcsolódási pontok természettudományok oktatásában Az izomműködés vizsgálata.

Részletesebben

FEJLESZTÉSI TERV. Intézmény neve: Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola Arany János Általános Iskolája

FEJLESZTÉSI TERV. Intézmény neve: Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola Arany János Általános Iskolája FEJLESZTÉSI TERV Intézmény neve: Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola Arany János Általános Iskolája Intézmény címe: 2345 Apaj Dobó István utca 74. Intézmény OM azonosítója:032537 Intézményvezető

Részletesebben

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖMKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE 2009/10-ES TANÉV MOSONMAGYARÓVÁR 2010.

MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖMKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE 2009/10-ES TANÉV MOSONMAGYARÓVÁR 2010. MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖMKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE 2009/10-ES TANÉV MOSONMAGYARÓVÁR 2010. Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának mint intézményfenntartónak Oktatási, Kulturális és

Részletesebben

Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola

Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. Telefon / fax: (62) 241-381 e-mail: lisztiskola@lisztferenc.hodtav.hu Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola INTÉZMÉNYI

Részletesebben

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 8 1. Bevezető... 8 1.1 Intézményünk bemutatása... 10 1.2 Bay Zoltán Általános Iskola Tagintézmény... 13 2.

Részletesebben

Pedagógiai Program 1

Pedagógiai Program 1 Pedagógiai Program 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola 2013. 2 TARTALOM I. Bevezető... 7 1. Helyzetelemzés... 7 1.1. A környezet... 7 1.2. Az intézmény múltjáról... 7 1.2.1.

Részletesebben

Kiss Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola Ásotthalom. Pedagógiai Program KISS FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Kiss Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola Ásotthalom. Pedagógiai Program KISS FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KISS FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 TARTALOMJEGYZÉK Intézményünk bemutatása 4. oldal I. Nevelési program 5. oldal 1. Az intézményben folyó nevelő-oktató munka

Részletesebben

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 6800 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENT ISTVÁN U.75. telefon /fax: 62/245-066 e-mail: iskola@szentistvanisk.hu szentistvanisk.hu

Részletesebben

KISS GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

KISS GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KISS GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010 1 Higgy a gyermekben! S érezze meg ezt határozottan rólad! (Kiss Géza) Kiss Géza fa domborműve (Szatyor

Részletesebben

Dátum: Kiegészítés Aláírás

Dátum: Kiegészítés Aláírás Bucsai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. Tel./fax: 66-493-038 E-mail: iskola.bucsa@bucsa.hu OM: 028343 BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERV

INTÉZKEDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERV INTÉZKEDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERV a Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény fejlesztési terve a kompetenciamérés eredményeinek javítására 2009 Készítette: Fodor Istvánné igazgató

Részletesebben

A budaörsi Herman Ottó Általános Iskola nevelési programja. Tartalomjegyzék

A budaörsi Herman Ottó Általános Iskola nevelési programja. Tartalomjegyzék A budaörsi Herman Ottó Általános Iskola nevelési programja 2010. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Küldetésnyilatkozat... 4 2. Pedagógiai alapelveink, céljaink, feladataink... 5 3. Az iskolában folyó

Részletesebben

Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat PEDAGÓGIAI PROGRAM

Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat PEDAGÓGIAI PROGRAM 650 Mezőberény, Petőfi út 17-19. Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat TARTALOM Bevezetés 5. oldal I. AZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó... 2. Összefoglaló táblázat a 2008/2009. tanév továbbképzéseiről... 4. A piktogramok magyarázata... 10

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó... 2. Összefoglaló táblázat a 2008/2009. tanév továbbképzéseiről... 4. A piktogramok magyarázata... 10 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 2 Összefoglaló táblázat a 2008/2009. tanév továbbképzéseiről... 4 A piktogramok magyarázata... 10 A képzési programok témasorrendje: Magyar nyelv és irodalom... 11 Idegen nyelv...

Részletesebben

1. A "Jó gyakorlat" 2. A tulajdonos. 3. A megvalósítás helyszíne: 4. Az alkalmazási terület: 5. Tartalmi leírás: 842b90f8

1. A Jó gyakorlat 2. A tulajdonos. 3. A megvalósítás helyszíne: 4. Az alkalmazási terület: 5. Tartalmi leírás: 842b90f8 Intézmény neve: Intézmény e-mail címe: Kitöltő neve: 1. A "Jó gyakorlat" Megnevezése: 2. A tulajdonos neve: képviselője: Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda zalaberiskola@freemail.hu

Részletesebben

Zuglói Jó Gyakorlatok Könyve

Zuglói Jó Gyakorlatok Könyve Változz a világgal a sajátos nevelési igényű tanulók inklúzív nevelésének oktatásának megvalósítása és fenntartása intézményi együttműködés keretében Zuglóban című projekt során kialakított Zuglói Jó Gyakorlatok

Részletesebben

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. rész

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. rész A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. rész A Cecei Általános Iskola érvényben levő pedagógiai programjának felhasználásával összeállította és szerkesztette: Király

Részletesebben

A közoktatás megújítását célzó európai uniós pályázati projektek tapasztalatai a szentesi óvodákban, iskolákban

A közoktatás megújítását célzó európai uniós pályázati projektek tapasztalatai a szentesi óvodákban, iskolákban A közoktatás megújítását célzó európai uniós pályázati projektek tapasztalatai a szentesi óvodákban, iskolákban mindegy, hogy képességeid mekkorák, fő, hogy a tőled telhető legjobbat formáld belőlük és

Részletesebben

Pollack Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja

Pollack Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja Pollack Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja Készült : 2012.08.23. 2 MINDENKI TEHETSÉGES VALAMIBEN! Isten minden kis tücskének Akad hely a kórusban. Némelyik hangja mély, a másiké magas. Megint

Részletesebben

Referencia intézmény belső működési szabályai

Referencia intézmény belső működési szabályai Referencia intézmény belső működési szabályai 1 Tartalomjegyzék 1. Referencia intézményi tevékenységünk céljaink, feladataink 2. Szervezeti felépítés 3. Tevékenységháló - Jó gyakorlat átadásra 4. Új típusú

Részletesebben

SÁRI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. 4183 Kaba, Kossuth u. 2. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SÁRI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. 4183 Kaba, Kossuth u. 2. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SÁRI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 4183 Kaba, Kossuth u. 2. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. január 0 A SÁRI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÁLTALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK

Részletesebben

Pedagógiai program 2014 1

Pedagógiai program 2014 1 Pedagógiai program 2014 1 TARTALOMJEGYZÉK: 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 4 2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 18 3. Az

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KÖKÖNYÖSI OKTATÁSI KÖZPONT SZAKKÖZÉPISKOLA NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM TAGINTÉZMÉNYE 2013. MÁRCIUS

PEDAGÓGIAI PROGRAM KÖKÖNYÖSI OKTATÁSI KÖZPONT SZAKKÖZÉPISKOLA NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM TAGINTÉZMÉNYE 2013. MÁRCIUS PEDAGÓGIAI PROGRAM KÖKÖNYÖSI OKTATÁSI KÖZPONT SZAKKÖZÉPISKOLA NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM TAGINTÉZMÉNYE 2013. MÁRCIUS 1 AZ INTÉZMÉNY KÜLDETÉSNYILATKOZATA... 4 1.1 Rövid áttekintés intézményünkről iskolatörténet...

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program. Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola

1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program. Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola 1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola 2013 0 Tartalomjegyzék Bevezető gondolatok Pedagógiai programunk elé 5. Preambulum 6. Helyzetelemzés

Részletesebben

A kulcskompetenciák fejlesztési lehetőségei

A kulcskompetenciák fejlesztési lehetőségei A kulcskompetenciák fejlesztési lehetőségei Tartalomjegyzék Bevezetés 3 1. Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Miklósfa 4 1.1. A kulcskompetencia - területek meghatározása és az egyes területekhez tartozó

Részletesebben

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 037749 A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29) 364-260 www.rakoczidabas.hu e-mail:

Részletesebben

A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM (5500. Gyomaendrőd, Selyem út 109/2.) OM: 028300 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 1.1. A pedagógiai program célja,

Részletesebben