ESEMÉNYNAPTÁR MÓDSZERTANI MODELL CÍME ÁPRILIS MÁJUS JÚNIUS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ESEMÉNYNAPTÁR MÓDSZERTANI MODELL CÍME ÁPRILIS MÁJUS JÚNIUS"

Átírás

1 Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola Pogányi Tagintézménye Tel.: Kukkan-Tó Az erdő élővilága.a természet ritmusa.évszakház építése a természetben talált ágakból, kövekből A vizek, vízpartok állatvilága Egyeztetés, tervezés a modell pedagógiai gyakorlatba illesztés módjáról. Pécsi Hajnóczy József Kollégium Kodály Zoltán Úti Tagintézménye Tel "Portfólió készítés szerepe a tehetséggondozásban" (16.00 óra) (16.00 óra) A tehetségműhelyek tapasztalatai-workshop. A portfólió dokumentumainak rendszerezése- hospitálás (16.00 óra) Rendezési, szerkesztési elvek (16.00 óra) Műhelymunka: Értékelés, összegzés BARANYA Pécsi Hajnóczy József Kollégium Türr István utcai székhelyintézménye Hosszúhetényi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Tel.: com Tel.: Csak amennyire az ember a természetet ismeri, annyira ismeri önmagát. (Hebbel) Természet- és környezettudatos magatartásra nevelő komplex pedagógiaimódszertani modell Környezeti nevelés integratív művészetpedagógiával (17.00 óra) A moduláris oktatás-nevelés hatékonyságának érzékeltetése bemutató foglalkozás tartásával Variációk egy témára - a modell adaptálásában rejlő sokszínűség érzékeltetése; a hálózati, intézmény-közi tanulás erősítése Az adaptáció lehetőségei más középfokú oktatási és nevelési intézményekben Közös alkotómunka a gyerekekkel a modell közvetlen hatásainak gyakorlati megtapasztalása. A tapasztalatok elemzése, alkalmazási lehetőségeik vizsgálata (11.00 óra) A modell negyedik elemének bemutatása (tudásépítés hálózatosodás) A közösségi kapcsolatok alakulásának mutatói A szakmai kapcsolatrendszer fontossága az adaptációs tevékenységben Műhelymunka: Az integrált tananyag feladatrendszerének, a feldolgozás folyamatának vizsgálata. A modell implementációjának, továbbfejlesztési lehetőségeinek feltárása, a fenntarthatóság tervezése. (11.00 óra) Az adaptációs tevékenység szolgáltatási jellegének bemutatása (pl. kereslet-kínálat; PR arculati elemek; ) A fejlesztési programmal összefüggő PR tevékenység és az adaptáció nyomon követése A projekt portfóliójának összeállítása Szinopszis és disszemináció Hospitálás és A tanítványok és a pedagógus a tanév lezárásával kapcsolatos feladatainak megfigyelése. Az utókövetés támogatás, mentorálás rendszerének kidolgozása Az intézményközi horizontális együttműködés megtervezése Kökönyösi Szakközépiskola Erkel Ferenc alapfokú Művészeti Iskola Tel.: Baranyai gyermekjátékok és az ormánsági kanásztánc tanításának lehetőségei ( óra) Kanásztánc eszközös megvalósítása ( óra) Páros kanásztánc formai megvalósítása ( óra) Improvizáció a kanásztáncban Szentlőrinci Általános Iskola Királyegyházai Általános Iskola Tagintézménye Tel.: A számítógép ismeretszerző használata 3-4. osztályban ( 9.30 óra) Érdeklődési körből választott téma önálló kidolgozása ppt-re a drive használatával ( 9.30 óra) Hospitálás, kiselőadások megtekintése ( 9.30 óra) Meghatározott téma önálló kidolgozása ppt-re adrive használatával kiselőadás formájában. Az adaptációs folyamat értékelése Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola, Általános Művészeti Iskola Tel.: Főkötő és tündérmese ( óra) ( óra) ( óra) Plakátkészítés Filmkészítés Műhelymunka: Felmerülő kérdések megbeszélése ( óra) ( óra) Textilfestés Testfestés ( óra) Műhelymunka: Értékelés

2 Beremendi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Tel.: ÉRTED-VELED-EGYÜTT ( MÓDSZEREK A GYEREKEKÉRT AZ EGÉSZ NAPOS ISKOLÁBAN) (13.25 óra) Játékos mozgás Körjátékok tanulása (13.25 óra) Olvasóvá nevelés Könyvajánlás, könyvbemutatás (13.25 óra) Ötletbörze, tapasztalatcsere, hospitált órák megbeszélése BARANYA Szentlőrinci Általános Iskola Megyervárosi Általános Iskola és Gimnázium Testvérvárosok Terei Általános Iskolája Villányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szentlőrinci Általános Iskola Bicsérdi Általános Iskola Tagintézménye Szentlőrinci Általános Iskola Bükkösdi Álktalános Iskola Tagitézménye Tel.: Tel.: Tel.: Tel.: Tel.: "Kompetenciaalapú szövegértés, szövegalkotás az alsó tagozaton - fókuszban az önálló szövegalkotás sokszínű fejleszthetősége" Villám Angol innovációs módszertan az általános iskolai idegen nyelv oktatásában "A nemzetési német népismeret élménykozpontú tanítása Villányban" ( óra) ( óra) Iskolahívogató "A Maszat-hegyen innen" programcsomag a művészetek tantárgyi bontás nélküli tanításához Mesefeldolgozás III. 7 lépcsős módszer bemutatása és alkalmazása 6. lépcső -7.lépcső A Nagy hét (a Húsvét előtti böjti időszak szokásai) Czinczárné Gettó Dalma Iskola előkészítő foglalkozás /nyílt Minisuli/ Elemzés, értékelés, visszacsatolás, reflektálás "A Maszat-hegyen innen" programcsomag "Krónikás"" moduljából egy óra bemutatása a 4. osztályban Óramegbeszélés, reflexiók, konzultáció (9.00 óra ) (15.00 óra) ( óra) ( óra) (11.50 óra) (12.45 óra) Szövegfeldolgozás metakognícióval Konfliktushelyzet és konfliktuskezelés - esetmegbeszélés, Módszerek adaptálásának és terjesztésének lehetőségei 7 lépcsős módszer alkalmazásának áttekintése. Kiegészítő anyagok alkalmazása. Műhelymunka: Kerekasztal beszélgetés, tanári reflexiók összegzése és az adaptációs folyamat kielemzése. Módszertani modell teljes áttekintése és indoklás arra, hogy adaptálható innováció. Parasztház (ház, szobabelső stb.) Neizer Zoltánné, A népi élet, a népművészet jellemzői- Neizer Zoltánné-Kürti Istvánné Az éves munka elemzése, javítási pontok, reflektálás Workshop: A tanulói teljesítmények értékelése, produktumok zsűrizése. "A Maszathegyen innen" programcsomag "Lepkés" moduljából egy óra bemutatása a 2. osztályban ( óra) (11.50 óra) ( óra) Év végi összefoglalás gondolattérképpel Összegzés: a 7 lépcső áttekintése, egyéb kiegészítő anyagok alkalmazási lehetőségeinek bemutatása Népviselet -Neizer Zoltánné, A nemzetiség táncai- Czinczárné Gettó Dalma Elemzés, értékelés, visszacsatolás az adaptáló intézmény visszajelzései alapján. "A Maszat-hegyen innen" programcsomag "Holdbeli csónakosok" moduljából egy óra bemutatása az 1. osztályban Óramegbeszélés, reflexiók, konzultáció Zrínyi Miklós Középiskola Istvánffy Miklós Általános Iskolája Tel.: A kéttanítós óramodell alkalmazása az inklúzív nevelésben Gödrei Körzeti Általános Iskola GÖMB (Gödrei Módszertani Bázis) ( óra) Magyar nyelvv és irodalom - 6. osztály Játék a programban Ötletek, minták szöveges értékelésre ( óra) Magyar nyelv és irodalom - 6.osztály Ötletbörze, önreflexióra épített folyamatszabályozás, formatív értékelés Tanórák a programban Elébe megyünk a konfliktusnak ( óra) Magyar nyelv és irodalom - 6.osztály Projektek a programban KIP (Komplex Instrukciós Program)-os órák tervezése Magyarmecskei Általános Iskola Telefon: KÖZÖS KINCS - helyi integrációs program nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat

3 BARANYA BARANYA Mohács Térségi Általános Iskola székhelye Kiss Géza Általános Iskola és Zenei AMI Szilvási Általános Iskola Vajszlói Kodolányi János szakközépiskola, Szakiskola és Általános Iskola Zrínyi Miklós Középiskola Kétújfalui Konrád Ignác Általános Iskolája Nagyatádi Ady Endre Gimnázium és Szakközépiskola Tel.: Mohács, Széchenyi tér 17. A munka folytatása; rendszerezés a Műhelymunka: Összegzés; környezettudatosság jegyében Alkotások szakmai beszélgetés *Terepgyakorlat az időjárás bemutatása, projektzárás, A továbbfejlesztés Élhető világ függvényében értékelés lehetőségeinek feltárása Műhelymunka: Implementáció - Műhelymunka: Az adaptált Fenntarthatóság tervezése intézményi munkatervbe módszertani modell Elégedettségmérés a mentoráló illesztés; helyszíni bevezetésének lehetőségei intézményi szolgáltatásokról tapasztalatszerzés alapján tudásmegosztás Tel.: Mindennapok - minden nap ok Tel.: Tel: Tel.: Tel: Az angol nyelv tanításának módszertana a Szilvási Általános Iskolában Az egész napos iskola, minta tanulói eredményesség növelésének az eszköze SNI(enyhe értelmi fogyatékos ) tanulók integrációjatöbb szintű differenciáló feladatlap-rendszerrel és kéttanáros óramodellel A Jó iskolai klíma a tanulói eredményesség záloga ( óra) A csányoszrói tagiskola által kidolgozott és bevezetett komplex életviteli program bemutatása és tanórák látogatása a 2. és 3. osztályban - Környezetvédele m ismeretterjesztő szöveg feldolgozása 2. oztály kooperatív technikák Műhelymunka: A kortárs mediáció, a pozitív fegyelmezés egyik eszköze ( óra) Szövegértés - szövegalkotás - bemutató foglalkozás 1. osztályban Az egyéni fejlesztéshez szükséges mérések rendszere, a fejlesztések irányai, lehetőségei, eredményesség-mérések (mérőeszközök, Sindelareszközök, Mozgáskotta) Utazás játékos olvasási feladatok 1. osztály Workshop:az éves program tapasztalatainak, felmerülő problémáinak mevitatása 9,30-12 Műhelymunka:12-13,30 Workshop: A négy modellelem alkalmazási lehetőségeinek bemutatása, tapasztalatok átadása forgószínpad szerűen ( óra) Csányoszróban 7 szokás nap - az életviteli program és a 7 szokás közös megjelenítése az alsó tagozatos osztályokban A mi világunk játék a szvakkal, interaktív tábla használata 2. osztály Projekt értékelése és zárása: Az adaptálás lehetőségei. Reflexiók SOMOGY SM Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Tel.: Kaposvár Somssich Pál utca 8. Az integráció - NSI - és társadalmi - hatékonyságának fejlesztése, módszerei: a hátránykompenzáció - felzárkóztatás (felső tagozat, középiskola) prevenciós programok, integráció hatékonyságának fejlesztésére, gyerekek, tanulók fejlesztésére vonatkozó gyakorlat (óvoda-iskola átmenet, alsó tagozat) (09.00 óra) NSI tanulók belső integrációban (filmfelvétel megtekinteése a differenciálás és a kooperatív technikák megvalósítása az óraszervezésben Műhelymunka: intézményi dokumentumok átalakítása az sni-tanulók együttneveléséhez A digitális kompetencia fejlesztés lehetőségeinek bemutatása matematika órán Műhelymunka: digitális kompetencia fejlesztésére alkamas szoftverek bemutatása, kipróbálása (09.00 óra) Digitális tananyagokkal támogatott oktatás sni-tanulók számára, digitális tananyag alkalmazási lehetőségeinek bemutatása Műhelymunka: Digitális tananyaghoz infokommunikációs akadálymentesítés az infokommunikációs akadálymentesítés hardver és szovtfer bemutatása, kipróbálása. A számítógéphasználat és az akadálymentes digitális tanganyagok készítésének módszertani elvei, gyakorlata.

4 BARANYA SOMOGY SM Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium HÉTSZÍNVIRÁG Tagintézménye, Marcali, Petőfi u. 36. Boglári Általános Iskola és AMI Boglári Általános Iskola és AMI Segesd-Taranyi IV. Béla Király Általános Iskola Tel.: E- zky.hu Tel Tel Tel.: "Együtt egymásért! - Együtt egyért, egy másért, egymásért!" - Egész napos oktatás - egyéni tanulási utak Játsszunk színházat!- tanórán kívüli művészeti nevelés Irodalmi nevelés alkalmazott bábés drámajátékkal "Légy kompetens!" Szövés, Anyanyelvi játékok és Ügyes kezek délutáni programokon részvétel. Foglalkozás után megbeszélés, a programokat tartó pedagógusok részvételével Foglalkozás látogatás (10.45 óra) "Segítünk, hogy segíthess!" Foglalkozás látogatás Kompetenciamérésre felkészítő feladatok tanórán Workshop: A kompetenciamérés feladatszintű elemzése Műhelymunka Útmutató az egyéni fejlesztési terv készítéséhez. Hospitálás gyakorlati tapasztalatszerzés (10.45 óra) Szövés, Anyanyelvi játékok és Ügyes kezek délutáni programokon részvétel. Foglalkozás után megbeszélés, a programokat tartó pedagógusok részvételével. Műhelymunka: A látogatott programok dokumentációjának megismerése Hospitálás lehetősége, dokumentum vizsgálat Műhelymunka: Bábjáték a szakkörben. (Bábtípusok, bábkészítés, bábmozgatás, bábdarabok színpadra állítása. Kaposvári Bábszíntér bemutatása. Dokumentum vizsgálat Bábjáték a szakkörben. (Bábtípusok, bábkészítés, bábmozgatás, bábdarabok színpadra állítása. Kaposvári Bábszíntér bemutatása. Hospitálás lehetősége. Dokumentum vizsgálat Műhelymunka: Bábjáték a tanórán. (Bábtípusok, bábkészítés, bábmozgatás.) Kompetenciamérésre felkészítő feladatok tanórán Workshop: Intézkedési terv készítése Implementáció - intézményi munkatervbe illesztés Műhelymunka IKT eszközök az egyéni tanulás támogatásában Hospitálás gyakorlati tapasztalatszerzés modellelem gyakorlati bemutatása (10.45 óra) Éves programzáró bemutatón részvétel. Műhelymunka: Átvett módszertani modell bevezetésének és alkalmazásának lehetőségei. Hospitálás lehetősége, konzultáció Hospitálás lehetősége, konzultáció Kompetenciamérésre felkészítő feladatok tanórán Workshop: A továbbfejlesztés lehetőségeinek feltárása Fenntarthatóság tervezése Műhelymunka Együttműködési Modell korrekciója, innovációja. Az adaptációs folyamat zárása, összegzés. Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Tel.: Katica- tanoda óvodai modell Műhelymunka. Ötletbörze Hospitálás Környezetvédelmi témahét megismertetése. Föld napja projekt bemutatása. Hospitálás Segédanyag bemutatása, felhasználásának megismerése. Gyakorlati tapasztalatszerzés. Műhelymunka Modell és az adaptáció lehetőségei. Fenntarthatóság, innováció lehetőségei. Az adaptációs folyamat zárása, összegzés. Autizmus specifikus integráció támogatása Műhelymunka Kapcsolati háló készítése, dokumentum-elemzés Hospitálás Modellelem gyakorlati bemutatása Műhelymunka Személyes konzultáció, programelemek gyakorlatban való kipróbálása Hospitálás Modellelem gyakorlati bemutatása Műhelymunka Modell korrekciója, innovációja Az adaptációs folyamat zárása, összegzése.

5 "Mindenki tehetséges valamiben" A tehetséggondozás szerepe és lehetőségei a sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztésében Műhelymunka Kapcsolati háló készítése hálózatépítés, bekapcsolódási lehetőségek az országos hálózat munkájába Hospitálás - igény szerint gyakorlati tapasztalatszerzés Műhelymunka: a Személyes konzultáció, programelemek gyakorlatban való kipróbálási lehetőségei. Hospitálás - igény szerint modellelem gyakorlati bemutatása Műhelymunka: Tapasztalatok összegzése - eredmények feltárása. Szűkség eseten korrekció végrehajtása. Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Tel.: Útjelző. Hallgatói képzés XXI. században Műhelymunka Útmutatás az egyéni fejlesztési terv készítéséhez. A fejlesztő értékelés gyakorlati bemutatási módjainak és az alkalmazás támogatási lehetőségeinek megismerése. Hospitálás gyakorlati tapasztalatszerzés Műhelymunka Reflexiók, adaptáció, IKT eszközök az egyéni tanulás támogatásában. Hospitálás modellelem gyakorlati bemutatása. Bemutató órák, elemzések szempontjai. Műhelymunka Modell korrekciója, innovációja. Mentorálás, utókövetés igényeinek, módjának és lehetőségeinek egyeztetése. Az adaptációs folyamat zárása, összegzés. BARANYA SOMOGY Igali Batthyány Károly Általános Iskola Tel.: Egészség(L)esen - Egészségnevelési program "A víz: maga az élet" Műhelymunka A komplex módszertani programcsomag megvalósulásának tapasztalatai, bevezetésének támogatása. Hospitálás A modul gyakorlati bemutatása. A vizek és vízpartok madárvilágának megismerése Műhelymunka A komplex módszertani programcsomag megvalósulásának tapasztalatai, bevezetésének támogatása Implementáció Hospitálás A modul gyakorlati bemutatása (A család) Workshop:Kirándulás ( óra) Műhelymunka A komplex módszertani programcsomag megvalósulásának tapasztalatai, bevezetésének támogatása. Az adaptációs folyamat zárása, összegzés. "Vizes teadélután" Élmények, tapasztalatok összegyűjtése, javaslatok a következő évre Kaposvári Liszt Ferenc Zenei Alapfokú Művészeti Iskola Tel: Kaposvár, Kossuth L. u. 21. Kaposvári Komplex Zenei Modell (óra) Tanszakok bemutatkozása-(zeneismeret és vokális tanszak-, Billentyűs tanszak-vonós, Akkordikus tanszak-fúvós tanszak) Műhelymunka: Csoportos oktatás a vonós tanszaki életben( kamareazenei és zenekari foglakozások) Műhelymunka: Csoportos oktatás-zenekari foglalkozás a fúvós tanszaki életben( fúvószenekari működés) Műhelymunka: Zeneterápia témakörben Szász Endre Általános Iskola és AMI Tel: Óvoda - iskola átmenet Iskolaérettség - feltételek, feladat sorok, INIZAN teszt, Teszt felvételének bemutatása, Műhelymunka: iskolaérettségi feladatsor összeállítása Tanulási zavarok az 1. osztályban, első osztályos komplex foglalkozás látogatása, Műhelymunka: tapasztalatok megbeszélése, fejlesztési javaslatok Program zárás, Tapasztalatok megbeszélése, Javaslatok megfogalmazása a következő tanévre vonatkozóan, Reflexiók

6 Szekszárdi Baka István Általános Iskola - István Baka Grundschule Szekszárd Tel.: Kéttanítós modell Matematika bemutatóóra a 2. osztályban Téma: Mondókkal memória, ritmusérzék fejlesztése, szorzótáblák tanítása, szöveges feladatok. Magyar bemutatóóra a 2. osztályban Téma: Szókincsfejlesztés, szövegértés fejlesztése, dramatizális A Kéttanítós modell módszertana, összegzés ( óra) Konzultáció, műhelymunka, Workshop ( óra) Konzultáció, műhelymunka, Workshop ( óra) Workshop, műhelymunka Szent László Szakképző Iskol és Kollégium, Vályi Péter Szakképző Iskolai Tagintézmény Tel.: "Mediáció az iskolai agressziókezelésben" április 13. (13.30 óra) Hospitálás és workshop: Restoratív eljárás levezetése A valószínűségszámítás kezdetei, klasszikus problémák vizsgálata (14.00óra) Hospitáció: Komplex mediációs eljárás levezetése, lezárás; Workshop: Program zárás, értékelés, további lehetőségek BARANYA TOLNA Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Szekszárdi Garay János Gimnázium Tel.: Tel.: ; "Nekünk fontos a tehetség!" Idegen nyelvi tehetséggondozás a Garay J. Gimn.ban Az intézményi programok nyilvános megjelentetése; honlapgondozás Természettudományos tehetséggondozás a Garay J. Gimn.ban április 20. (13.30 óra) április 27. (13.30 óra) (14.45 óra) A geometriai valószínűség megjelenítése, számítógépes programok segítségével, π közelítése A függvénytranszformációk bemutatása, számítógépes programok felhasználásával Orosz nyelvi műhelyfoglalkozása; hospitálási lehetőség, tapasztalatok átadása Az intézményi programok nyilvános megjelentetése; honlapgondozás egyeztetés alatt Az intézményi programok nyilvános megjelentetése; honlapgondozás Kémia diákkutató csoport bemutatkozása; hospitálási lehetőség, tapasztalatok átadása 06. egyeztetés alatt Német nyelvi műhelyfoglalkozása; hospitálási lehetőség, tapasztalatok átadása Az intézményi programok nyilvános megjelentetése; honlapgondozás Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnáziukm és Szakiskola Beszédes József Általános Iskolája Tel.: "Mértékváltás kézszorobánanl" "Családi délután szülőkkel" (13.15 óra) Hospitálás és Az idő mértékegységeinek átváltása kézszorobán módszerrel. Az új mértékegység bevezetése, eszközök bemutatása a módszer elsajátításához Hospitálás és Szabadtéri foglalkozási formák szülőkkel, tanulókkal. A csapatalkotás szervezésének módjai. (13.15 óra) A hosszúság, a tömeg, az űrtartalom, az idő mértékegységeinek váltása. Ismátlés, gyakorlási módok bemutatása. Kavicsfestés. Társasjáték készítése kavicsok felhasználásával (13.15 óra) Bemutató óra, A tanultak ismétlése, az éves munka értékelése Műhelymunka: Az adaptációs folyamat zárása, az adaptáló iskolák tapasztalatainak megbeszélése

7 Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola Valéria Dienes Grundschule Tel.: titkarsag]dienessuli.hu Élmény alapú módszerekkel a hatékony és sikeres nyelvtanulásért Érzések és érzelmek kreatív kifejezése (Pálné Nähr Györgyi) DSD I. próbanyelvvizsga - a szóbeli vizsga bemutatása (Scherer Tamás, Prischetzkyné Márkus Emőke) : Az olvasás- és írástanítás első lépései - forgószínpad technikával (Mikola Péterné) Workshop: Sváb gyermektáncok - mintakövetés, zenei és vizuális élmény (Bozzay Izabella) (10.30 óra) Workshop: Népismeret: A sváb konyha titkai - a nyelvjárás éa az irodalmi nyelv kapcsolata (Scherer-Csabai Gyöngyi) Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola Tel: ; Matematikai kompetenciák fejlesztése a tanulási folyamatot irányító diasorozatokkal (10.30 óra) Hasonlóság; Testek és síkidomok hasonlósága Előadás: Diasorozatok felhasználhatósága a geometriai feladatokban (10.30 óra) Összefoglalás: Hasonlóság; Legyél Te is Milliomos! Előadás: Diasorozatok felhasználása tananyag ismétlésekor Műhelymunka: Új diasorozatok készítése (10.30 óra) Szögfüggvények Előadás: mentoráló intézményi tapasztalatai, fórum A BARANYA TOLNA Bíborvég Általános Iskola Tamási Általános Iskola és Gimnázium Béri Balogh Ádám Gimnáziuma Várdomb-Alsónána Általános Iskola Tagiskolája Tel.: Tel.: Játsszunk! - az iskolai tehetséggondozás első lépései, a matematika-logikai tehetségterület fejlesztése játékkal. Látványos matematika Kompetencia alapúkreatív módszerek gyűjteménye (14.30 óra) (10.40 óra) (8.00 óra) Versenyjátékok. Stratégia, tervezés (3.oszt.) Workshop: A gazdagítás formái. Versenyek, bajnokságok. Egyenes arányosság. Arányossági problémák elemzése, poszter készítése. Workshop: a folytonosság fogalmának kialakítása. A hasonlat, a megszemélyesítés és a költői jelzők tanítása (13.30 óra) (10.40 óra) (8.00 óra) Mankala-játék (1.oszt.) (Ősi játékok) Bevezetés a statisztikába. Grafikonok elemzése. Workshop: grafikonok elemzése, készítése. Irodalmi művek mimetizálásának tanítása A dráma és versmondás-tanítás sikerkritériumai kisiskolákban (Hátránykompenzálás és tehetségfejlesztés egyidőben, a képességfejlesztés tükrében) Minőségi alkotás Hangsúlyok,szünetek,összetarto a pedagógia produktum (8.00 óra) zó gondolati egységek tanítása (8.00 óra) szempontjából verseken (14.30 óra) (10.40 óra) (8.00 óra) nincs adat Jutalomjáték, játék több társsal (3.oszt.) Workshop: Disputa a játék hasznáról Javaslatok az önképzés módjaira Szabályos testek. Modellkészítés. Workshop:Szabályos testek építése különböző módszerekkel. Az éves adaptációs program pedagógiai hatékonyságának felmérése nincs adat Várdomb-Alsónána Általános Iskola Tel.: Olvasás, szövegfeldolgozás, önművelés tanításának egyénre szabott tervezése és irányítása tanórákon, valamint a település helytörténetének megismerési és kutatási folyamatában A helytörténeti tanterv bemutatása, kutatászmódszertan Hospitálás, Óratervezés, óravezetés. A résztvevők beszámolói az adaptációról. Problémák felvetése, megoldásának segítése Műhelymunka: Az adaptációs folyamat elemzése, értékelése, korrigálása, módosítása a visszacsatolások és a tapasztálat alapján Bogyiszlói Általános Iskola Tel.: Intézményi mérési - értékelési fejlesztési stratégia felépítése a hatékony, eredményes tanítástanulásért A tanulás tanulása tantárgy keretében végzett mérésértékelés bemutatása. A tanulás tanulása tantárgy tanórái felépítésének, sajátosságainak megismerése Tantárgyi vetélkedők, játékok szervezése, lebonyolítása. A képzés zárása, értékelése, önértékelés, reflexiók. Értékelés, önértékelés.

8 TOLNA Szekszárdi Garay János Általános Iskola, AMI és Pedagógiai Intézet Tel.: Diagnosztikus és formatív értékelés kooperatív technikákkal a matematika tanításában (11.55 óra ill óra) ( óra) ( óra ) Bemutató óra: Im Haus Műhelymunka: SMART- és más papíralapú játékok Sokszögek kerülete, területe. Beszámoló forgóban. Workshop: Interaktív játékok matematika órán. ( 8.00 óra) ( óra) Bemutató óra: Geschenke für dich Arányos következtetések, nyitott mondatok próbálgatással. Diákkvartett. (8.00 óra) ( óra) Bemutató óra: Wiederholung am Ende des Jahres Adatgyűjtés, statisztika. Képtárlátogatás. BARANYA

ESEMÉNYNAPTÁR MÓDSZERTANI MODELL CÍME. Csak amennyire az ember a természetet ismeri, annyira ismeri önmagát. (Hebbel) 2015.09.16.

ESEMÉNYNAPTÁR MÓDSZERTANI MODELL CÍME. Csak amennyire az ember a természetet ismeri, annyira ismeri önmagát. (Hebbel) 2015.09.16. Pécsi Hajnóczy József Kollégium Türr István Utcai Székhelyintézménye Tel.:72/255-770 E-mail: igazgato@hajnoczy-koll.sulinet.hu drlitteradrienn@gmail.com Csak amennyire az ember a természetet ismeri, annyira

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR. Előadás, műhelymunka: A módszertani modell bemutatása, alkalmazási lehetőségeinek megismertetése. 01.22. (15.

ESEMÉNYNAPTÁR. Előadás, műhelymunka: A módszertani modell bemutatása, alkalmazási lehetőségeinek megismertetése. 01.22. (15. BARANYA MEGYE MEGYE ESEMÉNYNAPTÁR Baranya Megyei Pedagógiai Intézet Pécs, Egyetem u. 2. Tel.: +36/72 518-592 E-mail: fwaltermaria@gmail.com "Természet-történetek" 12.13. 0.00 (Helyszín: Szederkényi Általános

Részletesebben

AZ EGÉSZ NAPOS ISKOLAI INNOVÁCIÓK TÁMOGATÁSA

AZ EGÉSZ NAPOS ISKOLAI INNOVÁCIÓK TÁMOGATÁSA Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 AZ EGÉSZ NAPOS ISKOLAI INNOVÁCIÓK TÁMOGATÁSA VARGA ZOLTÁN Mit nevezünk egész napos iskolának? Iskolaszervezési mód A 16 óráig tartó

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

Ady Endre Általános Iskola

Ady Endre Általános Iskola Bemutatkozunk Ady Endre Általános Iskola 1 Zöld iskola Művelődésért díjat elnyert iskola Kiadja: Ady Endre Általános Iskola 1188 Budapest, Ady Endre utca 46-50. Telefon: 291-6336 E-mail: ady.gyakorlohely@gmail.com

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Dr. Kaposi József XXI. századi közoktatás, a

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő 1 A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái Célok Feltételek, szükségletek Mikor? Elvárt eredmény Tevékenységek Tevékenykedtetés-

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Köszöntjük Vendégeinket!

Köszöntjük Vendégeinket! Köszöntjük Vendégeinket!. MEIXNER EGYMI Gyógypedagógiai óvoda Általános Iskola Speciális Szakiskola Kollégium Kórház-pedagógiai ellátás Oldi tagintézmény Általános iskola Készségfejlesztő spec. szakisk

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet. ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.hu Irodavezető: Dr. Szécsi Gábor Telefon: 30/915-9915 1 / 12 Az

Részletesebben

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Általános Iskola feladatellátási hely Fenntartási időszak: 2010-2015 Kötelezően megvalósított implementációs

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0006. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - gödi innovatív intézményekben A projekt az Európai Unió

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

Kétegyháza KOMP-ra száll

Kétegyháza KOMP-ra száll Kétegyháza KOMP-ra száll Fekete Gabriella projektmenedzser Kétegyháza nagyközség Tartalmi-módszertani változás szükségessége Nemzeti alaptanterv Alapdokumentumok OKM Közoktatás-fejlesztési Stratégiája

Részletesebben

HEFOP/2005/ Felkészülés a kompetenciaalapú

HEFOP/2005/ Felkészülés a kompetenciaalapú HEFOP/2005/3.1.3. Felkészülés a kompetenciaalapú oktatásra Esélyegyenlőség biztosítása a kompetencia-alapú tudást megalapozó oktatás bevezetésével a Ferencvárosban A projekt célja A Ferencvárosi Általános

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

pályázatot hirdet MENTORÁLÓ INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉS KIALAKÍTÁSÁRA

pályázatot hirdet MENTORÁLÓ INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉS KIALAKÍTÁSÁRA A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, mint fenntartó, a Társadalmi Megújulás Operatív Program KÖZNEVELÉS AZ ISKOLÁBAN TÁMOP-3.1.4.B/13-1-2013-0001 kiemelt projekt keretében pályázatot hirdet MENTORÁLÓ

Részletesebben

Akkreditált pedagógus továbbképzések

Akkreditált pedagógus továbbképzések Akkreditált pedagógus továbbképzések Megnevezés Alapítási engedély száma Óraszám A csapatépítés gyakorlati módszerei a pedagógus munka során 82/105/2012 30 A differenciált tanulásszervezés lehetőségei

Részletesebben

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév A NymE Szakmai Szolgáltató Intézményegysége a következő akkreditált pedagógus továbbképzéseket kínálja az óvodák és iskolák pedagógusai számára a 2013/2014. tanév 1. félévére. Az itt feltüntetett képzéseken

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-, Nyitott kapcsolatok! című projekt Intervallum: január 1. május 31. Készítette:,, Dátum: január 07. Célok A cél indoklása Tervezett ek* Felelős*

Részletesebben

I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE:

I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE: IKT.SZ.: 34 78 / 28 1 / 2015. O R S Z Á G O S K O M P E T E N C I A M É R É S I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Továbbképzések elégedettségi összesítői

Továbbképzések elégedettségi összesítői Továbbképzések elégedettségi összesítői A továbbképzés címe Salgótarján - Salgó Hotel 2009. október 9-10-11. 4,85 4,85 4,85 4,69 4,77 4,85 4,85 4,85 4,83 matematika programcsomag az 1_4 évfolyam számára

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

OH Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztály Az Oktatási Hivatal által nyilvántartott kerettantervek 2011.07.05.

OH Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztály Az Oktatási Hivatal által nyilvántartott kerettantervek 2011.07.05. 1. 6380/2005. Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium (1056 Budapest, Irányi u. 19-23.) Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium Alternatív Kerettanterve négy os 9-12. jóváhagyás (11779-3/2005. sz. miniszteri

Részletesebben

Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Nevelőtestületi értekezlet 2010. június 18. Weöres Sándor Általános Iskola AZTI Gyömrő TÁMOP

Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Nevelőtestületi értekezlet 2010. június 18. Weöres Sándor Általános Iskola AZTI Gyömrő TÁMOP Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Nevelőtestületi értekezlet 2010. június 18. Weöres Sándor Általános Iskola AZTI Gyömrő TÁMOP 3.1.4-09/1-2009-0011 Projektidőszak: 2009.10.07 2010. 08.31.

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő A tehetségsegítő programokban korábban vagy jelenleg részt vevő tehetséges fiatalok kortárs tehetségsegítővé

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

KAPRONCZAI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. ALAPÍTÓ OKIRAT (XIV. számú módosítása)

KAPRONCZAI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. ALAPÍTÓ OKIRAT (XIV. számú módosítása) KAPRONCZAI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 7900 Szigetvár, Széchenyi u. 37/1 Tel/Fax.: +36 73 510-407;+36 30 641 3859 E-mail: balazs@kapronczai.hu; www.kapronczai.hu ALAPÍTÓ OKIRAT (XIV. számú módosítása) 1.Az

Részletesebben

Helyi tanterv melléklete

Helyi tanterv melléklete Helyi tanterv melléklete 1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámaik, tananyag és követelmény 1.1. Az 1-4. évfolyamon tanított tantárgyak

Részletesebben

A tanári mesterképzés portfóliója

A tanári mesterképzés portfóliója A tanári mesterképzés portfóliója TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 Szakmai szolgáltató és kutatást támogató regionális hálózatok a pedagógusképzésért az Észak-Alföldi régióban Dr. Márton Sára főiskolai tanár

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4-08/1. Terézváros 2009. április 1.-2010 augusztus 31. Félévi beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról

TÁMOP-3.1.4-08/1. Terézváros 2009. április 1.-2010 augusztus 31. Félévi beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról TÁMOP-3.1.4-08/1. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben Terézváros 2009. április 1.-2010 augusztus 31. Félévi beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Pályázati

Részletesebben

Munkaterv a TÁMOP 3.1.4 projekt megvalósításához (idő és feladatterv) Intézmény neve 2009-2010.

Munkaterv a TÁMOP 3.1.4 projekt megvalósításához (idő és feladatterv) Intézmény neve 2009-2010. Munkaterv a TÁMOP 3.1.4 projekt megvalósításához (idő és feladatterv) Intézmény neve 2009-2010. 1 , Az intézményi fejlesztés kulcselemeinek bemutatása Folyamatok: Kompetencia alapú oktatás, újszerű tanulásszervezés

Részletesebben

Az új típusú szaktanácsadás

Az új típusú szaktanácsadás Az új típusú szaktanácsadás Dr. Pompor Zoltán szakmai vezető TÁMOP 3.1.5/12 A TÁMOP 3.1.5/12-ben megvalósuló fejlesztések Az Oktatási Hivatal, az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft és az Oktatáskutató

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁS. Baranya megye. Európai Szociális Alap

TEHETSÉGGONDOZÁS. Baranya megye. Európai Szociális Alap ktatáskutató és Fejlesztő Intézet ÁP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz EHESÉGGNDZÁS Baranya megye Európai Szociális Alap Pedagógiai Szakszolgálat Baranya

Részletesebben

Ü t e mt e r v. Bevont tanulócsoport

Ü t e mt e r v. Bevont tanulócsoport Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Holló u. 36. Tel/fax: (62) 245-877 tarjani@vargatamas.hodtav.hu Tevékenység Megvalósítás ideje Ü t e

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 132. részére. Beszámoló

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 132. részére. Beszámoló Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 132. részére Beszámoló a TÁMOP-3.1.4. Kompetenciaalapú oktatás bevezetése Pápa innovatív intézményeiben című pályázatról (Munkácsy Mihály Általános Iskola

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Tájékoztató az Óvoda-iskola átmenetet segítő program indításáról Mohács, 2013. október 16 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

GEOMATECH @ Sikerélmény a tanulásban

GEOMATECH @ Sikerélmény a tanulásban GEOMATECH @ Sikerélmény a tanulásban A KÉPZÉS RÖVID ISMERTETÉSE A GEOMATECH matematikai és természettudományos feladattár és képzés-támogatási portál olyan korszerű, digitális, a Nemzeti alaptantervhez

Részletesebben

INNOVÁCIÓK A TARTALMI ÉS A MÓDSZERTANI FEJLESZTÉSBEN (A TÁMOP 3.1.15-14 projekt)

INNOVÁCIÓK A TARTALMI ÉS A MÓDSZERTANI FEJLESZTÉSBEN (A TÁMOP 3.1.15-14 projekt) INNOVÁCIÓK A TARTALMI ÉS A MÓDSZERTANI FEJLESZTÉSBEN (A TÁMOP 3.1.15-14 projekt) dr. Kaposi József főigazgató Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001

Részletesebben

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2.

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2. Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben SZEMINÁRIUM 2014. December 2. Helyzetelemzés - NTFS következtetései Oktatás Oktatási rendszerünk nem képes megfelelő mértékben csökkenteni

Részletesebben

1. Szervezési feladatok. 1.1. A HHH tanulók beazonosítása Intézményvezető Mindenkori nevelési Megbízás

1. Szervezési feladatok. 1.1. A HHH tanulók beazonosítása Intézményvezető Mindenkori nevelési Megbízás 1. Szervezési feladatok Tevékenység megnevezése Felelős Határidő Dokumentálás módja Eredményességi mutató A HHH Gyermekek beazonosításáért felelős team kijelölése Kapcsolatfelvétel a jegyzővel 1.1. A HHH

Részletesebben

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489 Iskolánk a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében részt vesz a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben pályázatban. Kódszám: TÁMOP-3.1.4/08/2 A projektek az Európai

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2015. évre szóló SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLATA Óvodák részére

A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2015. évre szóló SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLATA Óvodák részére A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2015. évre szóló SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLATA Óvodák részére Tisztelt Intézményvezetők, Kollégák! A pedagógiai szakmai szolgáltatások nyújtásának/igénybevételének módját, lehetőségeit

Részletesebben

A kompetencia alapú programcsomagok intézményi adaptálásának tapasztalatai, lehetőségei és feltételei

A kompetencia alapú programcsomagok intézményi adaptálásának tapasztalatai, lehetőségei és feltételei CIVITAS Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet Budapest, 2007. május 04. A kompetencia alapú programcsomagok intézményi adaptálásának tapasztalatai, lehetőségei és feltételei Készítette: Labáth Ferencné

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) 2010.08.27.

TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) 2010.08.27. TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) Készítette: Nagyközségi Pogány Önkormányzat Gyuláné szakmai Nyírábrány vezető 2010.08.27.

Részletesebben

ESÉLY A JÖVŐNEK TÓTKOMLÓSON!

ESÉLY A JÖVŐNEK TÓTKOMLÓSON! TÁMOP-3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés- Innovatív intézményekben ESÉLY A JÖVŐNEK TÓTKOMLÓSON! Kedvezményezett: Tótkomlós Város Önkormányzata Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Ádám Jenő Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagiskola Szuhakálló 3731 Bajcsy-Zsilinszky Endre út 47. OM azonosító szám:

Részletesebben

Gyakorlati tennivalók. Gyakorlati tennivalók. Szakmai megvalósítás egyéb feltételei. Pályázati pénz felosztása. Szövegértés.

Gyakorlati tennivalók. Gyakorlati tennivalók. Szakmai megvalósítás egyéb feltételei. Pályázati pénz felosztása. Szövegértés. TÁMOP..-08/- 009-005 Boldog gyermekkor, vidám tanulás, biztos munka elérhetésének segítése Tatabánya közoktatási intézményeiben Mit nyújt a pályázat? alkalmazásképes tudást motivált kat egyéni tanulási

Részletesebben

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület:

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: A referencia-intézményi szolgáltatói szerep ellátásához szükséges fejlesztéseket

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A témahét célja. A témahét kapcsolódási területei

A témahét célja. A témahét kapcsolódási területei A témahét célja - Az egészséges életmód területeinek megismertetése a tanulókkal - Egészségünk megőrzésének lehetőségei: egészséges táplálkozás, mozgás, egészségre káros szenvedélyek - Étkezési kultúra

Részletesebben

RPI KÉPZÉSI KÍNÁLAT 2015. március

RPI KÉPZÉSI KÍNÁLAT 2015. március 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Téma Előadó Időtartam Képzés díja amihez még úti ktg. számítandó Jogszabályi változások Aranyosiné Borsodi Éva 2x45perc A könyvtári órák módszertana, lehetőségek, tapasztalatok, óravázlatok

Részletesebben

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető:

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0524 Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra Projekt kezdete: 2012 aug. 1 Projekt vége 2012. május 31. Továbbképzési emlékeztető: 1. Változásmenedzselés

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

alapú vel HEFOP-3.1.3

alapú vel HEFOP-3.1.3 A munkaerő-piaci esélyek javítása a kompetencia-alap alapú oktatás s bevezetésével vel HEFOP-3.1.3 3.1.3-05/1. 05/1.-2005-10-0421/1.00421/1.0 A Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.5/12 kiemelt projektben az OFI által megvalósítandó fejlesztések és a köznevelés megújulásának kapcsolata

A TÁMOP 3.1.5/12 kiemelt projektben az OFI által megvalósítandó fejlesztések és a köznevelés megújulásának kapcsolata A TÁMOP 3.1.5/12 kiemelt projektben az OFI által megvalósítandó fejlesztések és a köznevelés megújulásának kapcsolata dr. Pompor Zoltán szakmai vezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP 3.1.5/12-2012-0001

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

Nemzeti tananyagfejlesztés és országos referenciaiskola hálózat kialakítása digitális kiegészítő oktatási anyagok létrehozása az új NAT hoz

Nemzeti tananyagfejlesztés és országos referenciaiskola hálózat kialakítása digitális kiegészítő oktatási anyagok létrehozása az új NAT hoz Nemzeti tananyagfejlesztés és országos referenciaiskola hálózat kialakítása digitális kiegészítő oktatási anyagok létrehozása az új NAT hoz TARTALOMFEJLESZTŐK FELADATAI Koczor Margit Budapest, 2013. 09.

Részletesebben

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Készítette: Ignácz Krisztina munkaközösség-vezető 2013. szeptember 13. A munkaközösség tagjai: Felső tagozat: Baranyi Katalin Csomor Erika

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI SZAKTANÁCSADÓK ÉRTEKEZLETE 2. 2015. május 05.

NÓGRÁD MEGYEI SZAKTANÁCSADÓK ÉRTEKEZLETE 2. 2015. május 05. NÓGRÁD MEGYEI SZAKTANÁCSADÓK ÉRTEKEZLETE 2. 2015. május 05. Ha elindul egy folyamat annak útját, megvalósulását, a résztvevők munkáját, sikerét, a cél megvalósításának milyenségét nagyban befolyásolják

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7. /fax: 52/536-584 mpi@hajdu-ped.sulinet.hu

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7. /fax: 52/536-584 mpi@hajdu-ped.sulinet.hu HAJDÚ-BIHAR MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7. /fax: 52/536-584 mpi@hajdu-ped.sulinet.hu www.hajdu-ped.sulinet.hu OM azonosító: 102-310 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 09-0185-04

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

TÁMOP 3. 1. 4. /08/ 2 2009 0050 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben című pályázaton.

TÁMOP 3. 1. 4. /08/ 2 2009 0050 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben című pályázaton. Intézményünk, a Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat (Nyíregyháza, Szarvas u. 10-12.) nyert a TÁMOP 3. 1. 4. /08/ 2 2009 0050 Kompetencia

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

IKT-val támogatott tanórák, ismeretszerzés hatékony tervezése tematikus linkgyűjtemény segítségével

IKT-val támogatott tanórák, ismeretszerzés hatékony tervezése tematikus linkgyűjtemény segítségével IKT-val támogatott tanórák, ismeretszerzés hatékony tervezése tematikus linkgyűjtemény segítségével Jó gyakorlatunk célja módszertani képzés, szakmai konzultáció illetve bemutató órák keretében megmutatni

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV A Természet nagy könyve csak azok el tt áll nyitva, akik ismerik a nyelvet, amelyen írva van: a matematika nyelvét. Galileo Galilei Zalaszentgrót, 2013.

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium?

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk (Illyés Gyula) Szekszárdi I. Béla Gimnázium Akkreditált Kiváló Tehetségpont Ökoiskola, Madárbarát Iskola, Mentoráló intézmény

Részletesebben