Megkezdõdtek az adventi programok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Megkezdõdtek az adventi programok"

Átírás

1 Az Év Legjobb Települési Lapja december 2. Közéleti hetilap VIII. évfolyam 43. szám Megkezdõdtek az adventi programok Megszépült a bölcsõde Több mint másfél millió forintból újult meg a Fenyveserdõ bölcsõde társalgója és két átadó helyisége. Hisszük és valljuk, hogy a környezet is nevel, mondta Berkes Béláné, a bölcsõde vezetõje. Az 1979-ben a Nemzetközi Gyermekév jegyében épült bölcsõde a közelmúltban ünnepelte 30. születésnapját. A Vajda Péter lakótelepi bölcsõde hat csoportszobával és hatvan férõhellyel kezdte meg mûködését. Bõvebben a 2. oldalon Felelevenítették a hagyományokat Egy, az amerikaiak számára különösen fontos ünnepkörhöz, a hálaadáshoz kapcsolódó hagyományokat és érzelmeket idézték fel a Tarczy Lajos Általános Iskola diákjai múlt héten. Svéd, román, bolgár, magyar és természetesen amerikai gyermekek játékával állt össze a két színdarab, melyet ebbõl az alkalomból játszottak el a diákok. Folytatás a 6. oldalon A hagyományokhoz hûen, de nem a hagyományos helyszínen vette kezdetét az idei adventi rendezvénysorozat Pápán, hiszen a megszokottól eltérõen nem a Fõ téren, hanem a Szent Anna templom elõtt állították fel a városi betlehemet, melyet vasárnap délelõtt áldott meg Salgó Ferenc kanonok, plébános. A Szent Anna Római Katolikus Óvoda apróságai, Kiss Viktória, a Pápai Református Kollégium Gimnáziuma tanulója és a Szent Anna Kórus mûsorát követõen Salgó Ferenc szólt Jézus eljövetelérõl, a betlehemi történet jelentõségérõl, az ünnepvárásról. A város önkormányzata nevében dr. Áldozó Tamás alpolgármester köszöntötte a megjelenteket. Részletek a 3. oldalon Pályaválasztási kiállítás 11. alkalommal szervezte meg színvonalas pályaválasztási kiállítását a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ múlt héten. A pálya- és szakmaválasztást segítõ Regionális Pályaválasztási Kiállítás közel 1500 látogató és több mint 30 középfokú oktatási és szakképzési intézmény részvételével zajlott. Az Acsády Ignác Szakképzõ Iskolában tartott rendezvényt dr. Áldozó Tamás alpolgármester nyitotta meg, aki beszédében a szakképzésben való részvételre buzdította a 8. osztályos érdeklõdõket. Leszögezte: a szakképzõ intézmények fejlõdõ, prosperáló intézményei a magyar közoktatásnak. Folytatás a 4. oldalon

2 2 Pápa és Vidéke december 2. Mi lesz a Marcallal és a vörösiszapos földekkel? Az ajkai vörösiszap-katasztrófa természeti és gazdasági hatásait hosszú ideig érezni fogja az iszapárral elborított három település, de a károk ennél jóval nagyobb területet érintenek. A Torna-patak messzire elvitte a szennyezõdést, komoly károkat szenvedett a Marcal folyó és természeti környezete is. Ennek kapcsán intézett dr. Kovács Zoltán interpellációt a közelmúltban dr. Ángyán József vidékfejlesztési államtitkárhoz. Az országgyûlési képviselõ olyan kérdésekre kívánt választ kapni, hogy mikor és mit kíván tenni a tárca annak érdekében, hogy a Marcal völgye ismét ökológiailag sokszínû és biztonságos élettere legyen az ott élõknek; mikor kerül sor a Marcal folyó medrének kotrására; sor kerül-e a lúgos vörösiszapos talaj cseréjére, s ha igen, mikor; valamint hogy kapnak-e kártalanítást a védekezés miatt elöntött földek - Közel 40 kilométerre lakunk az iszaptározótól, mégis mint Marcal-völgyi települések polgármesterei, közvetlenül kapcsolatba kerültünk az iszap által okozott kárral és a kárelhárítás feladataival. A katasztrófa kirobbanását követõ napokban a lakosok és a településvezetõk együtt tolongtak a Marcal-hídon, és nézték azt a habzó, hipónál töményebb, lúgos valamit, ami a víz helyét vette át, s együtt siratták a folyó élõvilágát fogalmazott dr. Kovács Zoltán, majd kifejtette: a Marcal medrének rendezetlensége már eddig is megmutatkozott, ugyanis az átlagosnál alig több csapadék elegendõ volt ahhoz, hogy a víz kilépjen medrébõl, de az érintettek kényszerbõl megtanultak együtt élni a helyzettel. -Amígcsakavízzelkellett megküzdeni, ha nem is volt csekély, de kezelhetõ volt a probléma. Most azonban más a helyzet. Az egész folyó, annak ártere a ka- Pápai Többcélú Kistérségi Társulás Elnökséget választottak A Pápai Többcélú Kistérségi Társulás októberi alakuló ülésén választották meg dr. Kovács Zoltánt a társulás elnökének. A november 25-i ülésen az elnök munkáját segítõ elnökhelyettest és az elnökség tagjait is megválasztották. Az elnökhelyettesi tisztségre Varga Jenõ volt az egyedüli jelölt, a Társulási Tanács tagjai titkos szavazáson egyhangúlag voksoltak Ne- tasztrófavédelem terepévé vált. Nem is ok nélkül, hiszen több száz hektár rét, legelõ, kaszáló, nád, szántó, még gyümölcsös is beszennyezõdött. Ráadásul a legeltetés tiltásával az állattenyésztés is egyre nagyobb károkat szenved, ugyanis a nyáron betakarított, télire szánt takarmányt már most kénytelenek feletetni a gazdák. Ismerve a takarmányárakat, ez a problémák késõbbre tolását jelenti. A rekultiváció nem várathat magára; egyrészt, hogy esélyt adjunk a természetnek, hogy visszahódíthassa a kihalt területet, másrészt, hogy a szennyezett részek a vízzel érintkezve ne okozhassanak további károkat. Feltétlenül szükségesnek tartjuk a kolontári, devecseri földterületekhez hasonló rehabilitációt tette hozzá dr. Kovács Zoltán. Az interpellációra dr. Ángyán József azt válaszolta, az érintett területeken valóban ökológiailag sérült vidékkel találkozunk. Az államtitkár elismerte, hogy a Marcal medrének kotrása azonnali feladat, amit mindenképpen célszerû még a téli csapadék olvadása, levonulása elõtt megtenni annak érdekében, hogy a lerakódott szennyezõanyag ne sodródjon tovább a Rába és adunafelé. messzalók polgármesterére. A kollektív irányítómunkáért felelõs elnökség tagjai a nyílt szavazás eredményeként a következõ polgármesterek: Boros Tamás (Magyargencs), Gyõrffy Balázs (Nemesszalók), Kékesi István (Csót), Varga Péter (Vaszar), Vörös Tibor (Ugod), Szalczer György (Pápateszér) és Vesztergom József (Ganna). Az ülésen döntöttek a pápai Helyi Védelmi Bizottságba delegálandó tag személyérõl is, a Pápai Többcélú Kistérségi Társulást Marics Lajos, - Talajcserét szerencsére nem kell végezni. A külterületi mentesítés során a szennyezõdött területeket helyben elvégezhetõ eljárásokkal meg fogjuk tisztítani, ez a munka már zajlik. A kárigényüket bejelentõ gazdák, tulajdonosok vagy egyéb földhasználók természetesen kártalanításban részesülnek, amelynek felmérése és pontosítása a mostani feladat. Mindezeken túl a kormány határozott szándéka, hogy ne csak helyreállítsa a katasztrófa elõtti állapotokat, hanem egyúttal többetisadjonakártszenvedett közösségnek. Ezért a tárca arra készül, hogy a Marcal szennyezéstõl való mentesítése után elindít egy vizesélõhely-rehabilitációs programot, amelyet uniós és nemzeti források felhasználásával kívánunk megvalósítani. Ezzel a programmal a térség vízgazdálkodási problémái is megoldódnak mondta az államtitkár. A témához kapcsolódóan Gyõrffy Balázs fideszes országgyûlési képviselõ elmondta, a tiszai katasztrófa kapcsán a Fidesz-frakció egy gyászkoszorút dobott a folyóba, most Nemesgörzsöny határában, a Marcal folyót jelzõ táblára kötöttek egy gyászszalagot. - Bízunk abban, hogy a párhuzam nemcsak ebben mutatkozik meg, hanem abban is, hogy amilyen gyorsan képes volt a Tisza a regenerálódásra, a Marcal is képes lesz ezt teljesíteni. Örülünk annak, hogy a kormányzat nem koncepció nélküli szereplõje az eseményeknek fogalmazott Gyõrffy Balázs. vb Nagydém polgármestere képviseli a védelmi bizottságban. Az eddigi tag, Polczer Sándor, Marcaltõ elõzõ polgármestere volt. A kistérségi polgármesterek elfogadták a társulás évi háromnegyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolót is, a beszámoló szerint a társulás mûködése biztosított, a bevételek a tervezettet meghaladják, a kiadások 5 százalékkal az elõirányzott számok alatt vannak. Molnár Tímea Minden magyar felelõs, minden magyarért" december 5-én, vasárnap 15 órakor megemlékezést tart a Jobbik Magyarországért Mozgalom Pápai Alapszervezete a Wass Albert-emlékkõnél. Megszépült a bölcsõde Folytatás az 1. oldalról Ma 91 kisgyermek jár az intézménybe, melynek életében jelentõs beruházások mentek végbe az elmúlt két évben. Teljesen megújult a tetõszerkezet, két fürdõszoba, és a napokban készült el a társalgó két átadó helyiséggel együtt. Régi vágyunk teljesült azzal, hogy megújult a társalgó, mondta Berkes Béláné. Az eredeti terv szerint csak a repedéseket és a beázásokat szerettük volna kijavíttatni, valamint leveretni a mára balesetveszélyessé vált csempét. A munkálatok befejezése után azonban sokkal rondább lett a helyiség, mint volt. Ekkor döntöttünk úgy, hogy teljesen felújíttatjuk a társalgót - festetünk és járólapozunk -, valamint a hozzá kapcsolódó két átadót. A beruházás eredetileg 609 Jobbik sajtótájékoztató ezer forintba került volna, a vége azonban 1 millió 590 ezer forint lett. Jól mutatja a korábbi állapotokat, hogy a munkálatok egy hónapig tartottak, és a költségek is jelentõsen megnövekedtek, tette hozzá a bölcsõdevezetõ. Amikor láttuk, hogy a kiadások igencsak elszaladtak, két munkatársammal, Farkas Nórával és Borbély Erõss Bulcsú jobbikos önkormányzati képviselõ elmondta; a politika mentes civil szervezet célja, hogy felhívja a figyelmet történelmi hagyományainkra, kultúránkra, mûvészetünkre. Az egyesület szeretné felkarolni a helytörténészeket a népi hagyományok ápolóit és minél szélesebb körben megismertetni tevékenységüket. Terveik között szerepel különbözõ közéleti, társadalmi és kulturális rendezvények szervezése. Az egyesület elnöke Sokorai László, volt önkormányzati képviselõ és jobbikos önkormányzati képviselõjelölt az õszi önkormányzati választásokon. Erõss Bulcsú szólt egy korábbi sajtótájékoztatójukon felvetett problémáról, a Sárkány utcában kialakult forgalmi helyzetrõl. Ezzel kapcsolatosan arról számolt be, hogy csökkent a kamionforgalom, de az autóval érkezõ vásárlók a tiltótábla ellenére továbbra is keresztülhajtanak az utcán. Utólag tudomásukra jutott, hogy a Sárkány utca és a nagyáruház parkolója közötti terület egy része magántulajdon, így az arra Annával közösen úgy döntöttünk, hogy lecsiszoljuk és lefestjük a helyiségekhez kapcsolódó nyílászárókat. Ez összesen tizenöt ajtótokot és tizennégy ajtót jelentett. Ezúton is szeretném megköszönni munkájukat. Nemcsak a több tíz és száz milliós beruházások hozhatnak szép eredményt, hanem az is, ha egy intézmény dolgozói és a gyerekek szülei sajátjukénak érzik az épületet, mondta dr. Áldozó Tamás alpolgármester, aki maga is megtekintette a felújított bölcsõdét. A munkákat folyamatos mûködés mellett kellett elvégezni, mely kicsiktõl és felnõttektõl egyaránt együttmûködést és türelmet kívánt, ezért pedig külön gratuláció jár mindenkinek, tette hozzá a lakótelep önkormányzati képviselõje. Meleg Andrea Egyesületet alapítottak Pápaiak a Nemzetért Egyesület lett a neve annak a civil szervezetnek, melyet november 18-án alapított a Jobbik Magyarországért Mozgalom Pápai Alapszervezete, hangzott el többek között a hétfõi sajtótájékoztatón. A Pápai Polgári Kör december 9-én, csütörtökön 18 órai kezdettel tartja következõ rendezvényét a Petõfi moziban. Vendég: dr. Steinbach József református püspök. közlekedõk magánterületet is sértenek. Orbán Imre a Jobbik helyi elnöke, a megyei közgyûlés tagja beszámolt a közgyûlésben végzett munkájáról. Egyebek mellett arról tájékoztatott, hogy a Jobbik Magyarországért Mozgalom támogatta dr. Töreki Sándor megyei fõkapitánnyá történõ kinevezését. Ezenkívül elmondta, hogy napirend elõtti felszólalásában beszélt a megyét elárasztó szemétrõl, mely beteríti Devecser határát és a környezõ erdõket. A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a Jobbik helyi szervezete december 5-én a Wass Albert-kõnél emlékezik meg a hat évvel ezelõtti népszavazásról. December 10-én, pénteken 17 órakor tartja következõ összejövetelét a Petõfi Asztaltársaság a Pedagógus Mûvelõdési Házban. Vendég: dr. Baja Ferenc. A rendezvény elején Avárospereméncímmel rövid összeállítással emlékeznek meg József Attila halálának évfordulójáról.

3 2010. december 2. Pápa és Vidéke 3 Megkezdõdtek az adventi programok Folytatás az 1. oldalról Hangsúlyozta, új helyszínen áll a betlehem, de a város katolikus közösségének és mindazoknak, akiknek a betlehem jelent valamit, ott van a város közepe, ahol ez a betlehem áll, amely méltó helyre, méltó közösséghez került. Az advent elsõ vasárnapjára szervezett programok sora este a Kossuth utcán folytatódott. A havas esõ és az erõs szél ellenére sokan hallgatták a Szent Cecília kórus adventi mûsorát, és dr. Áldozó Tamás köszöntõ Néphagyományok nyomában Pápa környéki néphagyományok címmel tartotta meg az idei tanév elsõ témahetét a Munkácsy Mihály Általános Iskola. A TÁMOP-program keretében megvalósuló egyhetes projekt a napokban zárult. A tananyagban kevés idõ jut a népi kultúra megismerésére, ápolására. Az iskola fontosnak tartja, hogy a gyerekek ismerjék gyökereiket, büszkék legyenek hagyományaikra, ezért választották a projekt témájául a Adventi áhítat Az elmúlt vasárnap délután adventi áhítatra vártak mindenkit a Szent József Kápolna és Közösségi Házba. A hívek az elsõ adventi gyertya meggyújtását követõen mécsesekkel, gyertyákkal kezükben vonultak a kápolna elõtt felállított fenyõhöz, melyen felgyúltak az ünnepi fények. Ezt követõen a kápolnában csendes elmélkedésen, áhítaton vehettek részt, mellyel az adventi idõszakra, majd a karácsonyra készültek. Salgó Ferenc kanonok, plébános arra kért mindenkit, ürítsük ki szívünket, hogy képesek legyünk befogadni Betlehem nagy ajándékát. Gonddal teli szívvel ugyanis nem tudjuk fogadni Jézus eljövetelét. Az áhítat végén Salgó Ferenc megáldotta a kápolnában felállított betlehemet. pe szavait. Mint mondta, az elsõ gyertya meggyújtásával szimbolikusan kezdetét veszi a karácsonyt megelõzõ négyhetes várakozás. A köszöntõt követõen az alpolgármester meggyújtotta az adventi koszorú elsõ gyertyáját, miközben kigyúltak a Kossuth utca ünnepi fényei. Az adventi rendezvénysorozat a jövõ héten folytatódik a Kossuth utcán, ahol a faházakban forralt borral, teával és különféle ételekkel, süteményekkel várnak mindenkit. pe Pápa környéki népszokásokat, tájékoztatta lapunkat Kovácsné Kertész Hajnalka évfolyam felelõs. Sokszínû, változatos programmal készültek, melyben a hatodik évfolyam tanulói vettek részt. A németes osztály elsõsorban a német nemzetiségi hagyományokat kutatta. Megismerkedett a nagyteveli és városlõdi nép- Ima a papokért és a papi hivatásért Zarándokok érkeztek a közelmúltban Pápára, hogy a Nagytemplomban a papi hivatásért, a szerzetesekért imádkozzanak. A katolikus hívek a kalocsai és a székesfehérvári egyházmegyébõl, valamint Budapestrõl jöttek az országos szent kilenced program keretében. viselettel, hagyományos sváb ételek receptjeivel és elbarangoltak Rábaköz vidékére. Nemcsak képzeletben, ugyanis egy közös kirándulás alkalmával mindhárom osztály elutazott Szanyba. A gyerekek megnézték a helytörténeti gyûjteményt Töreki Imre nyugalmazott pedagógus vezetésével, aki rövid történeteivel tette még érdekesebbé a tárlatot. Imre bácsit meghívtuk az iskolába is, ahol rendhagyó magyar órán mesélt a szanyi népszokásokról, jeles ünnepnapokról. Ezután táncházat tartott, ahol rábaközi lépéseket tanított a diákoknak. A talpalávalót az iskola zenekara húzta, mesélte büszkén a tanárnõ. Ezenkívül volt kékfestés, ahol Gerencsér Zsolt kékfestõ mester irányításával folyt a munka, ügyes kezû kolléganõim pedig hímezni tanították a gyerkõcöket. Az órák tananyaga is kapcsolódott a projekt témájához, tette hozzá Kovácsné Kertész Hajnalka. A hetet vetélkedõ zárta, melyre tablót készítettek a tanulók és fogalmazást írtak, valamint játékos feladatokat oldottak meg, így adva számot az egy hét alatt megszerzett ismereteikrõl. M.A. Az ország területén lévõ zarándok- és kegyhelyeken imádkoznak a zarándokok, akik a záró imádságukat a pápai templomban szerették volna elvégezni. - Ez a zarándokesemény az egész országot körbefogja, sõt felkeresi a határon túli kegyhelyeket is. Pápára a város katolikus múltja, a nagynevû és híres Eszterházy család miatt jöttek mondta Buzásné Patyi Judit imacsoport-vezetõ, akitõl megtudtuk: a Szent kilenced zarándoklat eddigi állomásai között olyan települések szerepeltek, mint Debrecen, Mezõkövesd, Tihany, Balatonfüred vagy Gyõr. A zarándoklat utolsó állomása volt városunk, emelte ki Buzásné Patyi Judit. A szentségimádás után a zarándokok szentmisén vettek részt, melyet dr. Mail József apát-plébános celebrált a katolikus egyházban a családok éve lesz, így jövõre a zarándoklatokat tevõk a családokért fognak fohászkodni, árulta el az imacsoport-vezetõ. vb Az adventi rendezvénysorozat az alábbi programokkal folytatódik a Kossuth utcán. December óráig: Jön a Mikulás! A Megafon Zenei Egyesület és a Honvéd Bajtársi Egyesület Vidám Nagyik Kórusának mûsora, gyertyagyújtás, betlehemes játék Lovászpatonáról, a nyárádi népdalkör, a Borsosgyõri Kölyök Klub, a kéttornyúlaki Csipet-Csapat mûsora. December óra: Szent István Római Katolikus Általános Iskola 4. B osztályának verses-zenés összeállítása. December óra: Karácsonyi énekek a Huszár lakótelepi óvodások elõadásában, óra: a Tarczy Lajos Általános Iskola nagykórusa és versmondóinak karácsonyi mûsora. December óra: a Csókai óvodások versesdalos karácsonyi mûsora, 16 óra: a Fáy lakótelepi óvodások karácsonyi köszöntõje. Negyven év a pedagógus pályán A közelmúltban köszöntötték Pápa emlékdiplomás pedagógusait. Az ünnepeltek között ott volt Huszár János tanár úr is, aki vasdiplomát vehetett át. Az Apáczai-díjas pedagógussal az ünnepi mûsort követõen beszélgettünk. Huszár János - a többi pedagógussal együtt - dr. Lõrincz Ildikó dékánhelyettestõl és dr. Áldozó Tamás alpolgármestertõl vehette át emlékoklevelét. Huszár János 60 évvel ezelõtt, 1945-ben, közvetlenül a II. világháború után szerezte elsõ pedagógus oklevelét az egykori pápai tanítóképzõben. - Csodálatos iskola volt ez, maga az épülete is tündéri volt. Ahogy közeledtünk felé a zongora hangjai hallatszottak meg hegedûszó csodálatos iskola volt, nagyon sajnálom, hogy nincs folytatása fogalmazott Huszár tanár úr. Az ünnepelt pedagógus második diplomáját már a pesti pedagógiai fõiskolán vette át, de ezzel nem volt vége számára a tanulásnak, mert ének-szakoktatói oklevelet is szerzett. A pedagóguspályán kerek negyven évet töltött el. -Az érdekesség az, hogy a régi iskoláimban tanítottam: elõször három évig a püspöki iskolában, azaz a református általános iskolában, mely a Kollégiumnak volt az általános iskolája, utána pedig 36 évig a II. számú általános iskolában, ahol én a polgári iskolai tanulmányaimat folytattam mondta idõs pedagógus. Huszár János 27 évig szakfelügyelõként is tevékenykedett. Tíz éven át volt szakfelügyelõje a pápai és környékbeli iskoláknak, majd vezetõ szakfelügyelõ lett, az egész megyét kellett ekkor járnia. - Az egy csodálatos világ volt, fõként a falusi iskolákat szerettem, sok jó pedagógus tanított ezekben. Sok kedves emléket õrzök ebbõl az idõszakból, itt az ünnepségen is volt egy kolléganõ, aki annak idején Zalahalápon tanított, most nagyon kedvesen üdvözölt, igen jólesett a kedvessége fogalmazott Huszár János, aki elárulta: valójában hogy tévedt annak idején a pedagógus pályára. - Amikor a pápai tanítóképzõbe beiratkoztam, akkor indult ott egy négy osztályos líceum. A tervem az volt, hogy elvégzem ezt a líceumot, s utána a Ludovika Akadémiára fogok menni. Katonatiszt szerettem volna lenni, de mikor harmadévesek lettünk, az iskolát átalakították tanítóképzõvé, s 1945-ben tanító képesítõ vizsgát tettünk. De az az igazság, hogy ötödéves növendékként katonai pályára, a honvéd ejtõernyõsökhöz kerültem, és megkóstoltam a háborút, s 1945 után pedig már nem volt tisztképzés évekig. Tulajdonképpen én tanítóképzõ intézeti tanár szerettem volna lenni, azt tervezetem, hogy fõiskolán tanulok tovább Szegeden, de apám beteg volt, itthon kellett maradnom, s engem elhívtak helyettesíteni a püspöki iskolába. Mérhetetlenül megkedveltem a tanítást néhány hét alatt, rájöttem, hogy ez egy csodálatos világ, tündériek voltak a gyerekek is. Az eltelt 40 év nagyon szép és hallatlan érdekes volt. Az iskolában a gyerekek tündériek voltak, vezettem tánccsoportot, öt alkalommal nagy színdarabot rendeztünk, testnevelést is tanítottam, tornaünnepélyt is rendeztem Pápán, szóval nagyon változatos volt ez a munka mesélte Huszár tanár úr, aki a mai fiatal pedagógusoknak azt üzeni, szeressék és értsék meg a gyerekeket, s ápoljanak jó kapcsolatot kollégáikkal, mert egymástól is sokat lehet tanulni. Huszár János azt mondta: büszke rá, hogy két gyermeke is a pedagóguspályát választotta, lánya ma a pécsi egyetem doktori karán, fia pedig egy gyõri középiskolában tanít. vb Segít a Nép ügyvédje Jogi problémáinak megoldásához nyújt ingyenes segítséget a Veszprém Megyei Igazságügyi Hivatal Jogi Segítségnyújtó Szolgálata, mely kihelyezett ügyfélfogadást tart december 3-án, pénteken 9-11 óráig a Fõ tér 24. sz. alatti Belvárosi Irodaház 210. számú irodájában.

4 4 Pápa és Vidéke december 2. Pályaválasztási kiállítás Katolikus gyerekek sikere Folytatás az 1. oldalról A magyar gazdaság egzisztenciája múlik azon, hogy ezek az intézmények sikeresek legyenek. Ami nem jelent mást, minthogy a magyar szakképzés sikerre van ítélve fogalmazott az alpolgármester. Az alkalmon részt vett Szilárd Imre, a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal képzési fõosztályvezetõje, aki azt hangsúlyozta, az utóbbi idõben érzékelhetõ gazdasági fellendülés következtében megnõtt az egyes szakmák népszerûsége. Véleménye szerint a gépipari és az ipari termelésben hasznosítható szakmák kerülhetnek elõtérbe a jövõben. A gazdasági fellendülés a munkaerõpiacon is érzékelhetõ. Czeiner Zoltán, aközép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ pápai kirendeltségének vezetõje arról tájékoztatott, hogy az álláskeresõk száma 2010 februárja óta folyamatosan csökken. Október hónapban 3555 fõt regisztráltak. A kirendeltségvezetõ kérdésünkre elmondta, a pályakezdõ álláskeresõk számának tekintetében ugyancsak csökkenõ tendencia tapasztalható. Acsády Ignác Szakképzõ Iskola Pályaorientációs vetélkedõ Játékos pályaorientációs vetélkedõt tartottak a közelmúltban az Acsády Ignác Szakképzõ Iskolában. A programon általános iskolások ismerkedhettek az intézményben oktatott szakmákkal. Pápáról és környékérõl érkeztek az Acsádyba a gyerekek két csapat jött a Tarczyból, kettõ a nagyalásonyi, egy pedig a nemesszalóki általános iskolából. - Azt szerettük volna megmutatni az általános iskolásoknak, hogy milyen lehetõségeik vannak a pályaválasztás tekintetében. Bemutatjuk nekik a nálunk oktatott szakmákat, olyan feladatokat találtunk ki számukra, melyek segítségével testközelbe kerülhetnek a gépekkel, a szerszámokkal, s egy kicsit belekóstolhatnak a különféle szakmákba - nyilatkozta Bodonyi Gyöngyi, az iskola magyartanára. Az iskola nem idén szervezte meg elõször ezt a játékos vetélkedõt. - Három éve találta ki Györke-Horváth Tünde igazgatóhelyettes ezt a programot, és mi nagyon szívesen megvalósítjuk most már évrõl évre, mert az az iskola érdeke, hogy minél több általános iskolás látogasson el hozzánk, hogy megismerje az intézményt és az itteni képzéseket tette hozzá a pedagógus. A pályaorientációs vetélkedõn a fémipari, a faipari, a ruhaipari, a villamosipari és gépész, valamint a fodrász szakma elméleti és gyakorlati ismereteibõl vetélkedtek a diákok. - A faiparosok gyalulnak és fûrészelnek a gyerekekkel, a festõk hengerrel festetnek, a fémiparosok szerszámokat ismertetnek fel és alakzatokat vágatnak a diákokkal, a fodrászok most csak totót töltetnek ki, de tavaly frizurák is készültek, a villanyszerelõk többek között vezetéket blankolnak részletezte Bodonyi Gyöngyi. A pályaorientációs vetélkedõ legjobbjai oklevelet és tárgyjutalmat kaptak stílszerûen többek közt mérõszalagot, csavarhúzókat vihettek haza nyereményként. Varga Bea A Petõfi Sándor Gimnázium a hatosztályos gimnázium iránt érdeklõdõknek december 6-án 16 órakor pályaválasztási tájékoztatót, december 7-én nyílt napot, december 11-én pedig tehetséggondozó szakköri foglalkozást szervez. A nyílt napon az órák 8-12-ig látogathatók. A Regionális Pályaválasztási Kiállítás célja, hogy az érintettek rátaláljanak a számukra megfelelõ szakmákra. Ebben nyújtott segítséget a pályaválasztási kiállítás, eligazodni a régióban fellelhetõ szakképzõ intézményekben oktatott szakmacsoportok között. A rendezvényen bemutatkoztak a pápai szakképzõ és középfokú oktatási intézmények is. A programon pályaválasztási, képzési és munkatanácsadás, látványos szakma- és termékbemutatók, kerekasztal-beszélgetések, külföldi munkavállalási tájékoztató várta az érdeklõdõket. A rendezvény ideje alatt a fogadóintézmény diákjai önálló és csoportos produkciókkal szórakoztatták a közönséget. -mo- Ön vállalna önkéntes munkát? Magyarországon még kevesen tudják, hogy december 5. az Önkéntesek Nemzetközi Napja. Nálunk nincs nagy hagyománya az önkéntes munkavállalásnak. Általában egy-egy alapítvány keretei között van csak erre lehetõség. Míg hazánkban nem divat az önkéntes munka, addig nyugati szomszédainknál ez mindennapos. A devecseri és a kolontári iszapkatasztrófa azonban bebizonyította, hogy bajban összefog a magyar. Sokan kérés nélkül lapátolták az iszapot, segítettek a mentésben, és szerveztek gyûjtéseket. Heti körkérdésünkben arra voltunk kíváncsiak, hogy Ön vállalna-e önkéntes munkát? Jakabóczky Anna - A munkám mellett már nincs idõm arra, hogy önkéntes munkát vállaljak. Családom van, délelõtt velük vagyok elfoglalva, délután pedig dolgozni megyek. Természetesen ha itt helyben lenne szükség segítségre és épp ráérnék, akkor nincs akadálya. A magam módján azonban próbálok segíteni, például adományokkal. A devecseri iszapkatasztrófa sajnos egy családtagunk révén személyesen is érintett bennünket Pekkerné Zsömle Veronika - Ha az idõm engedné, Elsõ helyezést ért el a Szent István Római Katolikus Általános Iskola csapata a Fekete István Emlékversenyen, melynek döntõjét november 20-án rendezték meg a budapesti Patrona Hungariae Általános Iskola és Gimnázium épületében. A részletekrõl Kókainé Ménesi Mária felkészítõ pedagógus számolt be lapunknak. A KPSZTI és a Tanítók Fekete István Egyesülete hirdetett országos versenyt a katolikus iskolák 3. és 4. évfolyamos tanulói számára Fekete István születésének 110. és halálának 40. évfordulója alkalmából. A vetélkedõt azzal a céllal hirdették meg, hogy a méltatlanul elhallgattatott, a teremtett világot és a hazáját szeretõ, tisztelõ keresztény írót minél több gyerek megismerhesse. A háromfordulós versenyre minden iskola csak egy csapattal nevezhetett. A sikeres részvétel feltétele a Bogáncs címû regény és négy elbeszélés A két szánkó, Betlehem, Lengyelnadrág, Elõnév - elolvasása, illetve Fekete István életének alapos ismerete volt. Az elsõ és a második fordulóban egy-egy feladatsort tartalmazó füzetet töltöttek ki a gyerekek, mesélte a felkészítõ pedagógus. Ezenkívül össze kellett gyûjteni Fekete István mûveiben szereplõ beszélõ állatneveket, és szabadon választott technikával illusztrálva, egy képeskönyvet kellett készíteni. Összesen hatvan állatnevet gyûjtöttünk össze és ezeket ábrázoltuk úgy, hogy háttérnek megrajzoltuk az állatok élõhelyét. A gyerekek szívvel-lélekkel készültnek a versenyre, és nemcsak az iskolában, hanem odahaza is, hangsúlyozta Kókainé Ménesi Mária. Közben én gyûjtõmunkát végeztem, elolvastam Valló László könyvét Fekete Istvánról, valamint képeket és fotókat gyûjtöttem az íróról. Az elsõ és a második forduló levelezõs volt, melyben 52 csapat mérte össze a tudását. A döntõbe a 7 legügyesebb jutott, melyet Budapesten egy katolikus általános iskolában és gimnáziumban rendeztek meg. Az utolsó forduló 10 különbözõ feladatból állt. Többek között fogalmazásból, szólásokból, állatnevek párosításából és villámkérdésekbõl. Végül öt ponttal sikerült elhúznunk a második helyezett elõtt, mondta büszkén a tanítónõ. Jutalomként a verseny után elvittek bennünket Fekete István második otthonába a Tárogató utcába és megnéztük a Jézus szíve kápolnát. Vasárnap pedig állatkertbe mentünk. A gyõztes csapat tagjai: Répás Dorottya 4.B, Steiner Katalin 4.B, Böröczky Bálint 3.B és Barabás Tímea 3.A osztályos tanuló. Meleg Andrea biztosan vállalnék önkéntes munkát. Munka mellett viszont ez már nem megoldható, a szabadságomat pedig nem szívesen áldoznám fel erre. Ha a munkáltatóval kompromisszumra lehetne jutni ez ügyben, akkor semmi akadálya nincs. Vidéken egyébként sem divat az önkéntes munkavállalás, inkább adakoznak az emberek. Hámos Ferenc - Természetesen vállalnék, de csak abban az esetben, ha nem veszélyeztetném vele az egészségemet. Úgy gondolom,a bajban ennek nyilvánvalónak kellene lennie, de az emberek többsége homokba dugja a fejét, elfordul, nem törõdik semmivel. Az a tapasztalatom, hogy aki megtehetné, az sem vállal önkéntes munkát. Sokkal hamarabb segítenek a hétköznapi emberek, mint a tehetõsebbek.

5 2010. december 2. Pápa és Vidéke 5 A nemzet legjobb ifjúsági versmondója lett Radnóti Diploma Ekanem Bálintnak November közepén rendezték meg Gyõrben a Radnóti Miklós Nemzetközi Felnõtt Amatõr Vers- és Prózamondó Versenyt, amelyre a Vajdaságból és Felvidékrõl is érkeztek résztvevõk. A Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központban megtartott rangos eseményre az elmúlt két év országos és határon túli magyarnyelvû vers- és prózamondó versenyeinek legjobb helyezést elért elõadóit hívták meg a Radnóti Emlékérmek és a Radnóti Diplomák elnyeréséért. A tavalyi Radnóti-versenyen elért második helyezése kapcsán meghívót kapott a 2010-es gyõri döntõre amely a legrangosabb versmondó verseny Magyarországon a sokoldalú és tehetséges pápai fiatal, Ekanem Bálint is, aki a szigorú szakmai zsûri elõtt is bizonyított. November 13-án megkapta A Nemzet legjobb ifjúsági versmondója címet, azaz a Radnóti Diplomát, amelyet Kiss László, ama- gyar Versmondók Egyesületének elnöke személyesen adott át Bálintnak. - Négy verssel készültem, Radnóti Miklóstól a Naptár és a Mi végre? valamint Szabó Lõrinctõl az Egyetlen egy vagy és Mécs Lászlótól a Szívek közt jó a szívnek címû mûveket mondtam el. Bálint szerényen hozzáfûzte még, hogy elõbb kezdett el verseket szavalni és prózamondó versenyekre járni, mint énekelni. Könyvek, regények helyett inkább verseket olvas, azokból viszont nagyon sokat. Két kedvenc költõje van; Petõfi Sándor és Reményik Sándor. - Lassan tíz éve mondok verseket, és nagyon sokat köszönhetek Székely Rita és Kovács Tiborné tanárnõknek. Õk formálták, alakították a versmondásomat, tõlük hoztam azokat az alapokat, amelyeket most is használok. A tavalyi második díjam átvételekor mondták a szervezõk, hogy meghívnak a mostani nemzetközi versenyre, ezért korán elkezdtem Szabó Lõrinc-, Radnóti Miklós-, Petõfi Sándor-, József Attilaés Ady Endre-köteteket olvasni. Közel egy éves felkészülés van mögöttem, január-február táján már megtanultam ezeket a mûveket, mert úgy gondolom, egy versnek érnie kell. Bálint elmondta, hogy a versmondást továbbra is csak hobbyként folytatja, hiszen jelenleg a budapesti Wiener Leó Konzervatóriumban klasszikus éneket tanul, utána szeretné a Zeneakadémián folytatni a tanulmányait, de lehet, hogy nem Magyarországon, hanem Bécsben vagy Angliában. Az iskola mellett ráadásként a Madách Színházban a Jézus Krisztus Szupersztárban, a József Attila Színházban pedig a Szegény gazdagok címû elõadásban játszik folyamatosan. Polgár Szilárd Programajánló December 4-én, szombaton Mikulás túrát szervez a Bakancsos természetjárók köre. Útvonal: Farkasgyepû Õsbükkös Farkasgyepû (szalonnasütés). Indulás: 9.05 órakor az auóbuszpályaudvar 1-es kocsiállásáról. December 5-én, vasárnap órától az Art moziban (JMK színházterme) a Nõk férfiak nélkül címû német-osztrák-francia filmet vetítik. December 11-én, szombaton 18 órakor kezdõdik a Református Gimnázium dísztermében a JMK Kamarazenekar adventi hangversenye. December 13-án, hétfõn Kívánságbehívó meditációs koncert Bagdi Bellával az Edvy Malom Fogadóban. Jegyek elõvételben: Ft, a helyszínen Ft. A helyek száma korlátozott. Jegyek kaphatók az Anna könyvesboltban, illetve igénylehetõk a 70/ es telefonszámon. December 18-án, szombaton és 19 órakor kezdõdik a Helyõrségi Klubban (Huszár ltp.) a Megafon Zenei Egyesület karácsonyi mûsora. Jegyár: 800 Ft. Elõvétel telefonon: 70/ December 29-én, szerdán 15 és 19 órakor kezdõdik a Jöjj vissza hozzám címû operett-musical gálaest a JMK színháztermében. Közremûködõk: Pitti Katalin, Berkes János, Teremi Trixi, Bozsó József, Papadimitriu Athina és Maksa Zoltán. Festmények, fotók, szobrok Pápai ART 2010 A Pápai Tárlat után egy héttel a pápai és Pápa környékén élõ alkotók kiállításának megnyitójára került sor Pápai ART címmel a Jókai Mór Mûvelõdési Központ emeleti elõterében. A paravánokon elhelyezett kompozíciók között ezúttal olajfestmények, szobrok, fotográfiák és hímzett képek is bemutatásra kerültek november 27-én. Zséda és Pintér Tibor is fellépett Segítettek A Rekult Mûvelõdési házak az újjáépítésért program keretei között a JMK-ban november 27-én jótékonysági gálamûsort rendeztek, amelynek fõvédnöke dr. Kovács Zoltán polgármester, országgyûlési képviselõ, védnöke Unger Tamás, a Pápai Gazdasági Szakképzõ Iskola igazgatója volt. A tárlatmegnyitón Kastély Attila citerán közremûködött, a kiállítást dr. Hermann István, a Jókai Mór Városi Könyvtár igazgatója, önkormányzati képviselõ nyitotta meg. A hagyományoknak megfelelõen egy képzõmûvészekbõl álló háromtagú zsûri választotta ki a Pápai ART 2010-es tárlaton megtekinthetõ alkotásokat Borbély Lajos mûvésztanár vezetésével. A szakmai grémium döntése nyomán idén Ács Tas László, Bányászné Jasper Anna, Borbély Lajosné, Borbély Mónika, Borbély Zsolt, Csontos Armand, Érsek Miklós, Eisencbachné Vadász Ildikó, Fölnagy Tibor, Gerencsér Hajnalka, Holdosi Balázs, Kerpel Péter, Ladányiné Horváth Mária, Mészáros Ilona, Mészáros László, Mezõ Lászlóné, Pesei Petra, Polosan Anna, Szûcs Zoltán, Tirnován Kata, Tirnován Katona Magdolna, Tirnován Tamás, Tóth István és Zeke Miklósné kompozíciói láthatóak az Erzsébet-ligeti színházépületben. A változatos, színes kiállítás december 17-ig tekinthetõ meg naponta 8-16 óráig vagy rendezvényhez kötõdõen. Polgár Szilárd A jótékonysági programon Veszpréminé Turtsányi Valéria, a JMK igazgatónõje köszöntötte a színházterem széksorait megtöltõ nézõket, szólt arról, hogy a mûvelõdési központ hívó szavára sokan azonnal vállalták a fellépést, és fontosnak tartották, hogy itt legyenek. A gálamûsor két pápai kötõdésû sztárvendége, Zsédenyi Adrienn és Pintér Tibor is elsõ szóra elvállalta a szereplést. Beszéde végén az igazgatónõ megköszönte a fellépõ mûvészeknek, csoportoknak a segítségét. A gálamûsor Zséda elõadásával kezdõdött, aki lázasan, betegen is színpadra lépett, ám egészségi állapota sajnos nem engedte, hogy egy dalnál többet énekeljen el. Zsédenyi Adrienn után Pintér Tibor elõadását hallgathattuk, majd Falakiné Piltman Erika, Nagy Tibor, Szabó Tamás, a Rebel- Lion TSE, az Allegro Mûvészeti Alapiskola tanárai, Pápa Város Fúvószenekara, a Vati Fiúk Country Club, a JMK Vadvirág Néptáncegyüttes, a Black Bunny Rock and Roll Klub, Ekanem Bálint Emota és a Pápai Musical Stúdió lépett fel. A jótékonysági program bevételét a Magyar Kármentõ Alapnak ajánlották fel a szervezõk, így ebbõl a támogatásból talán a bajba jutott embereknek karácsonyát is szebbé sikerül majd varázsolni. Polgár Szilárd

6 6 Pápa és Vidéke december 2. Könyvbemutató a Kolping mozgalomról Az elmúlt szombaton a városi könyvtár olvasótermében Mike Valéria tartott Szegfû Klub könyvbemutató elõadást Mike (Mádl) János és kora A Magyar Kolping Mozgalom és további törekvések a szabadság szolgálatában címû kötetének kapcsán. A kiadvány a szerzõ édesapjának életrajza, mely Mike Valéria személyes élményein, a családi iratok és közel egy évtizedes kutatómunka nyomán jött létre. Mike Valéria az életrajzon keresztül felvázolja és megismerteti olvasóival a Kolping mozgalmat, azt a közösséget, amely a magyar ipari munkás fiatalok összefogását és nevelését tûzte ki célul. Az írónõ fotókkal illusztrált elõadásában szólt édesapja, Mike (Mádl) János életérõl, és a Magyar Kolping Szövetség két világháború közti megújulásáról és virágzásáról, jelentõs személyiségeket és eseményeket külön kiemelve. A rendezvényen Salgó Ferenc kanonok, plébános, a Szent László Kolping Család prézese röviden szólt a katolikus legényegyletek történetérõl, Kolping Adolf életérõl, valamint a Kolping mozgalomról és a pápai Kolping családdal kapcsolatos élményeirõl. Az elõadás végén az érdeklõdõk megvásárolhatták a kiadványt, és személyesen is találkozhattak az 1949 óta az Egyesült Államokban élõ alkotóval. pe A trükkös lopásokról Az elmúlt pénteken tartotta soron következõ összejövetelét a Szegfû Klub. A rendezvényen Orsós Károly rendõrszázados tartott elõadást az idõs emberek sérelmére elkövetett bûncselekményekrõl, az úgynevezett trükkös lopásokról, valamint a házaló csalókról és ezen bûncselekmények megelõzésérõl. Az elõadó elmondta, mindig foglalkoztatta azoknak a bûnözõknek és sértetteknek a lelki alkata, akik ezekben a bûncselekményekben a két pólust képezik. Orsós Károly hangsúlyozta, a Pápai Rendõrkapitányság sok munkát fektetett az elmúlt években abba, hogy ezt a nemkívánatos jelenséget visszaszorítsa. Elõadása során az elmúlt évek tapasztalatait, gyakorlatát és az azóta levont tanulságokat osztotta meg a hallgatósággal. Mint mondta, a vidéki településeken jelentõs sikereket értek el azáltal, hogy felrázták a kisközösségeket. A bûnelkövetõk azonban nem tértek jó útra, hanem rájöttek, hogy Pápa város nehezebben védhetõ, nehezebb az egyes közösségekben megelõzni a bûncselekményeket. Orsós Károly konkrét példákon keresztül osztotta meg tapasztalatait a Szegfû Klub tagjaival, akik az elõadás során kérdéseikkel, észrevételeikkel szólhattak hozzá a témához. pe Felevenítették az amerikai hagyományokat Születés: Cziklin Gergely Gyimóthy Enikõ: Gergely, Sághy Péter Vindisch Mónika: Barnabás, Bedecs Rudolf Németh Zsuzsanna: Bálint, Békei Csaba László Tóth Gabriella: Zsófia Anna, Németh László Nagy Éva: Anyakönyvi hírek Folytatás az 1. oldalról Az amerikai tradíciókat követõ ünnepséget az iskolában oktató amerikai tanárnõk szervezték, Hardi Tünde tagozatvezetõ közremûködésével. Megan Randlett nyelvi lektor az ünnepkör kapcsán elmondta, fontos, hogy a gyerekek merítsenek saját kultúrájukból, és kicsit otthon érezzék magukat. Az alkalomra két színdarabbal készültek a diákok, melyek mindegyikében bemutatták a hálaadásra jellemzõ hagyományokat. Eljátszották az ünnep eredetét, és bemutatták, hogyan ünnepel ilyenkor egy amerikai család. A hagyomány szerint az Amerikában partot érõ telepeseket egy indiántörzs mentette meg az éhhaláltól, megtanítva nekik a halászatot, vadászatot és a kukoricatermesztést. Azóta november negyedik csütörtökjén a családtagok összegyûlnek, hogy együtt ünnepelhessék a hálaadást, melynek elmaradhatatlan eleme a hálaadásnapi vacsora. Mindez életre kelt a múlt heti színdarabok segítségével. Az elõadáson a külföldi gyermekek szülei, a tantestület tagjai és a diákok vettek részt. Virág, Varga Attila Baranyai Katalin: Luca. Halálozás: Valentényi Attila Ferencné sz.: Kovács Franciska, Szalai Józsefné sz. Bíró Mária Etelka, Járó Józsefné sz. Nagy Mária, Steiner Ferenc, Török Józsefné sz. Takács Julianna, Stall Ferenc, Kovács Pálné sz. Szuly Ágnes, Balogh László, Kovács Zoltán, Ancsicskó Istvánné sz. Hegedûs Ilona, Soós Pálné sz. Oláh Margit, László Zoltán, Nagyváradi Pál Imre, Vági Józsefné sz. Németh Gizella.

7 2010. december 2. Pápa és Vidéke 7 Labdarúgás Ikrényben rendezték meg a Magyar Kung-Fu Szakszövetség hivatalos ranglista bajnokságát, amelyen a pápai Hét Csillag Egyesület 3 tagja is részt vett. Light Contact küzdelemben Kocsis Martin junior kategóriában, Pintér Péter pedig felnõtt -70 kg-os kategóriában elsõ helyen végzett, így mindketten megvédték magyar bajnoki címüket. Bíró Ádám sérülés miatt, orvosi tanácsra nem vállalta a bronzmeccset, így a negyedik helyen végzett a felnõttek közt 80 kg-ban. A ranglista bajnokság a Kung-Fu Szakszövetség hivatalos válogató versenye, kategóriánként az évi Magyar Bajnokságok elsõ négy helyezettjét hívják meg. A ranglista bajnokság aranyérmesei kerülnek a szakszövetség hivatalos csapatába, a versenyeredmények alapján Pintér Péter és Kocsis Martin kvalifikálta magát a magyar válogatottba. Úszás Vége az õszi szezonnak A 2010/2011-es labdarúgó NB III-as bajnokság õszi szezonjában Bükön lépett utoljára pályára a Lombard FC Pápa II csapata. A vendéglátók azonnal nekiugrottak a listavezetõnek, de a Lombard II átvette az irányítást és a 28. percben Venczel lövésével megszerezte a vezetést. Röviddel ezután, a 31. percben elaludt a teljes vendégvédelem és Molnár kiegyenlített. A második félidõben nagy fölényben játszott a Lombard II, a játékosok sorra dolgozták ki és hagyták is ki a helyzeteket. A 77. percben Itthon tartották a kupát Budapestrõl, Bonyhádról, Dunaújvárosból, Nagyatádról is érkeztek versenyõk Pápára, az I. PUSE Kupára. 17 egyesület 310 sportolója állt rajthoz, köztük a Gyurta-fivéreket, Mutina Ágit és Verrasztó Evelynt is soraiban tudó Jövõ SC utánpótlása. Az ország talán legerõsebb úszóklubját megelõzve lett összetett nyertes a pápai egyesület, szereplésük ezért is kiváló. Egyéni teljesítményt tekintve Nagy Zsófia és Szekeres Balázs emelkedett ki a hazaiaktól, elõbbi 1 arany-, 2 ezüst- és 2 bronz-, utóbbi 5 aranyérmet szerzett. Korbély Dominik 3 elsõséggel járult hozzá a hazai sikerekhez, Rüll Máté, Kopf Angéla, Nagy Zsófia és a 4x50 méteres lány gyorsváltó is aranyérmes lett. 19 ezüstérmet gyûjtöttek be a versenyen a pápai úszók, ezek Kun-Szabó Fanni, Rüll Máté, Rüll Ádám, Bella Lúcia, Nagy Venczel szabadrúgását Fûzfa fejelte kapura, a hazai hálóõr még bravúrral védett, de a kipattanó labdát Fûzfa akapubavágta(1-2). - Az elsõ félidei bizonytalankodás miatt kétszer kellett átalakítani a védelmünket, erre eddig nem volt példa. Nehéz mérkõzést nyertünk meg, pozitívum, Két magyar bajnok Pápáról November 27-én rendezték meg a Várkertfürdõben az I. PUSE Kupát. A pápai úszók remekül szerepeltek, megnyerték az összetett pontversenyt. Zsófia, Nagy Rebeka, Kertész Dávid, Kertész Réka, Kopf Angéla, Sztyéhlik Sára és a 4x50 méteres fiú gyorsváltó nevéhez fûzõdnek. A bronzérmek száma 15, a versenyzõk, akik a dobogó 3. fokára állhattak fel: Kertész Dávid, Kertész Réka, Horváth Gábor, Sztyéhlik Sára, Tóth Nikolett, Rüll Ádám, Bella Lúcia, Nagy Rebeka, Nagy Zsófia, Kopf Angéla és a 4x50 méteres lány gyorsváltó B -csapat hogy Nagy Sanyi visszatért. Büszkék lehetünk a gyerekekre, arra, hogy ilyen sorozatot produkáltak. Másfél év alatt felnõttekké váltak - mondta Nagy Mihály a mérkõzés és az õszi szezon kapcsán. A Lombard II az NB III Bakony-csoportjában az élrõl várja a tavaszi folytatást. (részletes versenyeredmények a weboldalon találhatók). A pápai versenyt megelõzõen egy héttel Sopronban, a Csík Ferenc Emlékversenyen szerepeltek a Pápai Sportegyesület úszói. Itt 5 arany-, 4 ezüst-, 7 bronzérem volt a csapat teljesítménye, Kun-Szabó Fanni a 8 évesek közt 2 arany- és 2 ezüstéremmel a legjobb versenyzõ lett, Nagy Zsófia (2000) és Nagy Rebeka (1998) korosztályában a harmadik legeredményesebb versenyzõ címet érdemelte ki. A vizessorozat nem áll meg, december elsõ hétvégéjén Székesfevérvár és Gyõr a két következõ versenyhelyszín. Aktualitás az úszók életébõl, hogy a Magyar Úszószövetség regisztrálta a Pápai Úszó Sportegyesületet, januártól a Pápai Sportegyesület úszószakosztálya helyett a PUSE-ban versenyeznek az úszók. Labdarúgó játékvezetõi tanfolyam indul december 2-án Pápán. A jelentkezési korhatár alsó határa 14, a felsõ pedig 45 év. Bõvebb felvilágosítás kérhetõ Gyürüsi Gábor megyei toborzási felelõstõl, a as, vagy a es telefonszámon. Sportvezetõket jutalmaztak Pápa Város Önkormányzata és a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás nevében 34 sportvezetõnek köszönte meg dr. Kovács Zoltán azt a munkát, amelyet ebben az évben végeztek. A rendezvényen elhangzott: 2010-ben is a labdarúgás volt a legnépszerûbb sportág Pápán és környékén, 35 felnõtt, 36 utánpótlás és 25 kispályás csapat vett részt a különbözõ bajnokságokban. A legeredményeseb sportágak az egyéni sportok közül kerültek ki, erõemelõk, thai-boxolók, cselgáncsozók, íjászok, lovaglók álltak legtöbbször dobogón országos vagy regionális versenyen. A sportvezetõk a sportolók felkészítése mellett a hazai rendezésû sportversenyeken is remekül helytálltak, idén torna, tollaslabda, labdarúgás, kosárlabda, triatlon és duatlon diákolimpiai versenyt rendeztek Pápán, emellett lovaglásban, küzdõsportokban, akrobatikus táncban volt országos verseny helyszíne Pápa. A jövõbeli terveket illetõen Pápa polgármestere a sportcélú beruházásokról adott tájékoztatást a Perutz Stadion VIP-termében megjelenteknek. Dr. Kovács Zoltán arról beszélt: európai uniós forrásokból 50 méteres medence és toronyugró-rendszer épül a Várkertfürdõben, a Türr István Gimnázium esetleges felújítása esetén az oktatási intézmény jelenlegi szabadtéri sportpályája helyén építenének tornatermet. A Körzeti bajnokság III/A bajnokság Adásztevel Nagyacsád 0-4 (0-4) G.: Lampért Z., Márkus G., Horváth Z., Pajak Á. Tartalék: 9-0 (4-0) N.görzsöny Marcaltõ 3-0 fsz. 1. Pápateszér Mihályháza Nemesgörzsöny Kéttornyúlak Marcaltõ Bakonytamási Nagyacsád Nagytevel Malomsok Mezõlak K.szentpéter Adásztevel Polgármesteri Hivatal B-épületének felújítása várhatóan a konferenciaturizmust is erõsíti, azzal számolnak, hogy sportkonferenciákat is rendeznének itt. Bõvül a kerékpárút-hálózat, a Várkert úton most épül egy szakasz, a rekreációs területen az õsszel rakták le egy négycsillagos szálloda alapkövét. A sportcsarnok funkcióbõvítését szolgálná egy bemelegítõcsarnok, ezt az épület mellett, a teniszpályák helyén képzelik el. A jutalomban részesített sportvezetõk: Cseh László (vízilabda), Dudás Szabolcs (asztalitenisz), Eislerné Fekete Ildikó (diáksport), Györkös Béláné (labdarúgás), Gyûrüsi Gábor (labdarúgás), Harangozó Zsigmond (diáksport), Hernádi Tamás (diáksport, atlétika), Horváth András (labdarúgás), Horváth Attila (tollaslabda), Horváth István (diáksport), Horváthné Varjú Annamária (kosárlabda), Jámpa Péter (tenisz), Kis Károly (atlétika), Knapp Zsolt (labdarúgás), Koncz János (diáksport), Koncz Sándor (labdarúgás), ifj. Koncz Sándor (diáksport), Kun-Szabó István (úszás), Markos László (diáksport), Máté István (labdarúgás), Németh Béla (kézilabda), Oroszvári Péter (diáksport), Pápai István (kosárlabda), Polyák István (teke), Stemmer István (atlétika), Szabó Róbert (labdarúgás), Szabó Sándor (diáksport), ifj. Szabó Sándor (duatlon, triatlon), Szepesi Mihály (labdarúgás), Sztanics Istvánné (sakk), Takács Ervin (labdarúgás), Tímár Gábor (asztalitenisz), Uhlár Tibor (diáksport), Végh József (judo). G.: Szabó L. (2), Berki P. Tartalék: 1-4 (1-2) III/C bajnokság Dáka Pápai Termál FC 1-3 (0-1) G.: Sipos T. ill. Piszku M., Bódai P., Németh G. 1. Ganna-D Nyárád Külsõvat Pápai Termál FC Gecse Dáka Magyargencs Bakonyjákó Vaszar B.szücs-B.k Borsosgyõri SE

8 8 Pápa és Vidéke december 2. Akár a gyõzelmet is megszerezhette volna a Lombard - Reális döntetlen született mondta újságunknak Szûcs Lajos. A Debrecennek az elsõ félidõben voltak lehetõségei, amit sikerült átvészelnünk, ám a második játékrészben egy buta gólt kaptunk. Az pozitívum, hogy tudtunk egyenlíteni, Megvan az elsõ tavaszi pont Sajátos idõutazáson vett részt az elmúlt pénteken a Lombard Pápa labdarúgócsapata, hiszen Farkas Attiláék a Ferencváros elleni találkozóval befejezték az õszi bajnoki évadot. A Magyar Labdarúgó Szövetség döntése nyomán azonban két mérkõzést a tavaszi szezonról elõrehoztak õszre, így került sor a Debrecen vendégjátékára a Perutz Stadionban november 26-án. A találkozó végeredménye 1-1 lett, a pápai gólt Rajnay Attila szerezte. A Lombard talán legjobb játékosa Szûcs Lajos volt, akivel a mérkõzés után beszélgettünk. de utólag azért hiányérzetem van, mert ha a találkozó végén jobban figyelünk a helyzetkihasználásra, akkor megszerezhettük volna a három pontot is. - A Sport TV stábja mellett néztem végig a mérkõzést, a meccs vége felé az egyik operatõr aki nagy Debrecen szurkoló eléggé mérgesen jegyezte meg; nem igaz, hogy Szûcs Lajos minden debreceni lövést hárítani tudott - Igazság szerint sok védenivalóm nem volt. Az elsõ félidõben megfogtam egy nagy ziccert, a másodikban is volt egy veszélyes szabadrúgás, amit kiütöttem. Összességében tartottam a találkozótól, hiszen rengeteg sérültünk volt, õket pótolni kellett, de az együttes jól teljesített. - Ha már a teljesítményrõl beszéltél, csapatkapitányként miként értékeled a Lombard õszi szereplését? És mi a véleményed arról, hogy az egyik országos napilap pontozása szerint a legjobb hazai kapusok közé rangsoroltak? - Amikor az én generációm felnõtt, akkor nagyon sok kiváló kapus védett. Ez ma sincs másként, talán csak a kapusegyéniségekbõl lett kevesebb, mint amikor én bekerültem a magyar élvonalba. Az elismerés jólesik, de az eredményességet díjazom igazán, és úgy gondolom, a csapat õszi teljesítménye elfogadható volt. A huszonkét pont szerintem jelen pillanatban a realitás. - Mi a véleményed az elõrehozott tavaszi fordulókról? - Szerintem dilettáns döntés volt, úgy gondolom, a bajnokság õszbõl és tavaszból áll, akkor jön a pihenõ, amikor a tizenöt forduló eltelt. Kicsit furcsa a tavaszi meccseket õsszel lejátszani, olyan emberek hoznak ilyen döntéseket, akik soha életükben nem voltak futballpályán. Olyan éghajlatú országban élünk, olyan futballpályáink vannak, ami ilyenkor irreálissá teszi a bajnoki mérkõzéseket, és kihat a pontvadászat kimenetelére is. - Az irreális pályák közé szerencsére a Perutz Stadion nem sorolható. - Nézd, a pápai stadion centerpályája az ország egyik, ha nem a legjobb gyepszõnyege. Ilyen szempontból ez kedvezõ nekünk, de a mi pályánk is már fagyos és csúszós ilyen idõben. - A Szolnok elleni idegenbeli találkozóval zárul az év. Mire számítasz szombaton, ha lesz egyáltalán mérkõzés? - Lehet, hogy Szolnokon a pálya talaja miatt nem fog kijönni a két együttes közötti tudásbeli különbség, ami papíron azért megvan. Ezért tartok a találkozótól, hiszen mi gyõzelemmel szeretnénk zárni az évet. Valószínû azonban sárdagasztás lesz a szolnoki pályán, ami akkor is rossz minõségû pálya, amikor egyébként jó idõ van. Polgár Szilárd Teremlabdarúgás A Takiautó a városi bajnok Két versenynap, 14 csapat, 34 mérkõzés, 86 gól és csak 2 kiállítás - ez a évi Pápa városi teremlabdarúgó torna mérlege számokban. A bajnoki címet a Takiautó csapata szerezte meg, a döntõben büntetõkkel nyertek a Chelsea FC ellen. A hozzáértõk szerint a legjobb csapatok meneteltek a legjobb négy közé, és a végjátékban minimális különbségek, a pillanatnyi forma, a szerencse döntött. A csoportmérkõzéseket követõen 8 csapat jutott tovább a 2. játéknapra, az újabb körben az I. csoportból a Takiautó és a Horizont Bútor, a II. csoportból a Chelsea és az Inter-Thermo Kertváros lett elõdöntõs. A Takiautó-Inter- Thermo Kertváros és a Chelsea FC - Horizont Bútor összecsapás egyaránt 3-1-es eredménnyel zárult, és hasonlóan alakult a bronzmérkõzés és a finálé is, mindkét találkozó döntetlen lett és hétméteres lövések döntöttek a helyezésekrõl. A évi városi terembajnoki címet a Takiautó szerezte meg, a gólkirály is ebbõl a csapatból került ki Gyõrvári Gábor személyében. Táncolj a gálán! A Black Bunny Rock and Roll Club a közelmúltban felhívást tett közzé, melyben minimum nyolc fõs baráti társaságok, osztályközösségek jelentkezését várják táncgálájukra. Szegediné Murai Dóra, a klub vezetõedzõje elmondta, a minimum egy, maximum 1,5 perces divattánc koreográfia elkészítésére kérték a jelentkezõket, akik programjukat január 14-én, hétfõn bemutathatják a fekete nyuszis klub vezetõinek. A két legjobb produkció elõadói lehetõséget kapnak arra, hogy táncoljanak a hagyományos Black Bunny táncgálán. Azok a csapatok, akik nem kerülnek a fellépõk közé, tiszteletjegyet kapnak a gálára. A csapatokban nem szerepelhetnek a Black Bunny RRC táncosai! Jelentkezni lehet a címen, illetve a klub bármely táncosánál. pe Mestermérleg Herczeg András, a Debrecen vezetõedzõje: - Érdekes találkozót játszottunk, az elsõ félidõben volt két nagy helyzetünk, akkor megnyerhettük volna a mérkõzést, igaz a végén el is veszíthettük volna. Azzal is tisztában voltunk, hogy a Pápa túl jó együttes ahhoz, hogy kétszer egymás után vereséget szenvedjen. Amikor nagy baj van, Véber György mindig összekapja csapatát. Véber György, a Lombard Pápa szakmai igazgatója: - Négy-öt helyen meg kellett változtatni az alapcsapatot a sérülések miatt. Gyakorlatilag a támadószekció teljes egészében hiányzott, ami rányomta a bélyegét a játékunkra. Talán elõször a bajnokság során nálunk magasabban kvalifikált együttes ellen hátrányból fel tudtunk állni. Ha a végén Jovánczai Zoltán belövi a helyzetét, az óriási csattanó, ám hozzáteszem, nem lett volna igazságos. A döntetlen reális eredmény. Sportajánló Kosárlabda férfi NB I/B, Pápai MOTAX KC - TF - Hegyvidék, december 5., vasárnap, 18.30, Városi Sportcsarnok. Pápa és Vidéke Közéleti hetilap Megjelenik csütörtökönként. Kiadja: Pápa és Vidéke Lapkiadó, Hirdetésszervezõ Kft. Megbízott fõszerkesztõ: Németh Zsolt. Felelõs kiadó: Pápa és Vidéke Lapkiadó, Hirdetésszervezõ Kft. Nyomdai munkák: Antók Nyomdaipari Kft., Celldömölk A szerkesztõség címe: 8500 Pápa, Fõ u. 5. Pf Telefon/fax: 89/ web: ISSN Kéziratot nem õrzünk meg, és nem küldünk vissza!

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany VERSENYEREDMÉNYEK 1. osztály Bendegúz matematika levelezős verseny Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany Irodalom, szövegértés Péter Dominik ezüst Felkészítő pedagógus:

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV

VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV (EREDMÉNYHIRDETÉS: 2013. december 21., szombat) REGIONÁLIS VERSENYEREMÉNYEINK A Széna Téri Általános Iskola és a Kedvenc rejtvényújság szerkesztősége által 3-8. évfolyamos

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben

Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben 1/6 I. Tanulmányi versenyek 1. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Iskolai szavalóverseny 3-4. osztály 2. helyezés : Nagy Gréta 3.a és Győri Barnabás 3.a 3.

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

PÁPA VÁROS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEI

PÁPA VÁROS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEI PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8500 Pápa, Fő u. 12. Telefon: 89/515-000 Fax: 89/313-989, 89/324-859 Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző E-mail: hivatal@papa.hu PÁPA VÁROS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEI 1. ÓVODÁK

Részletesebben

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Gárdonyi Géza területi matematikaverseny (Ács) A versenyen évfolyamonként egy-egy tanuló vett részt. 4. évfolyam Nagy Adél 6. évfolyam Kocsis Anett 8. évfolyam Kelemen

Részletesebben

Időpont Esemény Felelősök 2014. 12. 01. 6:45 Havi értekezlet

Időpont Esemény Felelősök 2014. 12. 01. 6:45 Havi értekezlet 2014. december Időpont Esemény Felelősök 2014. 12. 01. 6:45 Havi értekezlet 7: 55 Első adventi gyertya meggyújtása 1. c osztály Holper Istvánné 16:00 2014. 12. 03. 11:00 12:00 2014. 12. 04. 14 óra Fogadó

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK

TANULMÁNYI VERSENYEK TANULMÁNYI VERSENYEK Német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny megyei forduló Felkészítő: Cser Márta, Kornerné Kosztich Julianna, Tóth Zoltánné Kelemen Mária 1. kategória 2. hely: Tánczos Regina 2.a

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 3. A Vajda Péter DSE-vel közösen az alábbi rendezvényeket szerveztük a sportiskolás tanulóknak:

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 3. A Vajda Péter DSE-vel közösen az alábbi rendezvényeket szerveztük a sportiskolás tanulóknak: SPORTISKOLAI SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2012. SZEPTEMBER 1-DECEMBER 31. SZAKMAI BESZÁMOLÓ 1. Az iskola folyamatos kapcsolatot tart a MOB Sportiskolai Program Pedagógiai Munkacsoportjával illetve a sportiskolai

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-47/2008. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-47/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Képviselőtestülete 2740 Abony, 1. 100047/2008. Tárgy: jkvi kivonat Készült: Abony Város Képviselőtestületének 2008. november 27i üléséről. Napirend: A 2009. évi rendezvényterv elfogadása 409/2008.

Részletesebben

Beszámoló a 24 órás sportnapról:

Beszámoló a 24 órás sportnapról: Beszámoló a 24 órás sportnapról: A TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0236 számú pályázatunk iskolai hagyománnyá tehető eseményei között immár 2. alkalommal rendeztük meg a tanév vége előtti 24 órás sportnapot, amely

Részletesebben

Sporteredmények (március)

Sporteredmények (március) Tanács Levente 3.b Bak Péter 4.a Szeri Ádám 4.a 2. hely Városi Mezei Futóbajnokság (Diákolimpia) Tóth Gergely 4.a Kapic Amir 4.a Szabó Csenge 5.a Király Csenge 3.a Koltai Anna 3.b Lukács Noémi 4.a Mukus

Részletesebben

Versenyek 2012 I. negyedév

Versenyek 2012 I. negyedév Versenyek 2012 I. negyedév 1. A Polgárőrség Biztonságos közlekedés című rajzpályázata (2012. 03.09.) 1.helyezett: Takács Kitti 4.s Különdíj: Kerek Martina és Tóth Szelina 4.s Felkészítő tanáruk: Némethné

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Fiedler Ottó Sportegyesület 2014 évi tevékenységéről. Ó z d, 2015. február 19. Fiedler Ottó Sportegyesület Elnöke

TÁJÉKOZTATÓ. a Fiedler Ottó Sportegyesület 2014 évi tevékenységéről. Ó z d, 2015. február 19. Fiedler Ottó Sportegyesület Elnöke TÁJÉKOZTATÓ a Fiedler Ottó Sportegyesület 2014 évi tevékenységéről Ó z d, 2015. február 19. Előterjesztő: Fiedler Ottó Sportegyesület Elnöke Egyesületünk rövid bemutatása: 1906-ban Ózdon épült fel Közép-Európa

Részletesebben

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Az előző tanévben is sikert sikerre halmoztak iskolánk tanárai és tanulói, amelyekről örömmel adunk hírt. Élmezőnyben az OKTV-n Évek óta kiemelkedően szerepelnek

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény. Pék- cukrász OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója. Lótenyésztő OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója

VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény. Pék- cukrász OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója. Lótenyésztő OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény 2003. Vadász-Ember Andrea 9/E birkózás Orbán Barbara 12/KÉ Gödri Zoltán 13/PC Szalai Dávid 13/PC Horváth Annamária 12/L Pacsi Terézia 12/L Boros Mónika 12/KÉ Takács Szelina

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5.

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. MEGHÍVÓ Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. 2011. június 2. csütörtök 18.00 óra A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye

Részletesebben

Aranyosok Arany-hete

Aranyosok Arany-hete Aranyosok Arany-hete Arany János születésének 197. évfordulója alkalmából március másodikától egy teljes tanítási héten keresztül változatos programokon idéztük meg iskolánk névadójának szellemét, tudtunk

Részletesebben

DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK

DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK Óbuda-Békásmegyeren 2010-2011. tanév II. félév Pedagógiai Szolgáltató Intézet 2011. június 6. DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK Óbuda-Békásmegyeren 2010-2011. tanév II. félév. Tartalom 1. Általános

Részletesebben

SPORTEREDMÉNYEK. Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló

SPORTEREDMÉNYEK. Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló SPORTEREDMÉNYEK Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló 1997. Megyei Mezei Futóverseny 3. Kovács András Országos Mezei Futóverseny 52. Kovács András Megyei Atlétika 100 m síkfutás 1. Ács Tamás Országos

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

Csongrád Megyei Diáksport Egyesület

Csongrád Megyei Diáksport Egyesület Csongrád Megyei Diáksport Egyesület 2014/2015. TANÉV VÉGEREDMÉNY 1 VÉGEREDMÉNY LEÁNYOK Megye Iskola neve Település Testnevelő, felkészítő 1. Békés Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium Békéscsaba

Részletesebben

NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny

NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny Varga Judit, Erős Valentin, Pásztor Balázs, Szilágyi Gábor

Részletesebben

2012. január 16., Városi B kategóriás úszó diákolimpia, Nagykanizsa

2012. január 16., Városi B kategóriás úszó diákolimpia, Nagykanizsa 2012. január 16., Városi B kategóriás úszó diákolimpia, Nagykanizsa I. kcs., fiú 50 m gyors: 2. Soós Bence 48.00 3. Nyakas Kristóf 48.25 6. Úr Bendegúz 50.70 leány 50 m gyors: 4. Bogos Csenge 51.58 fiú

Részletesebben

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója.

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. 2012. január: Iskolai csoportedzések, István Király ált iskola, minden hétfő 14 órától Gyolcsos Ferenc vezetésével 15 fő. Táncsics Mihály Általános iskola kedd

Részletesebben

Atlétika 2013. 10. 03. Pécs PVSK

Atlétika 2013. 10. 03. Pécs PVSK SPORTEREDMÉNYEK TANAK 2013/2014. tanév Atlétika 2013. 10. 03. Pécs PVSK Tordai Miklós I. helyezett 100 m síkfutás I. helyezett 200 m síkfutás I. helyezett Hegedűs Péter II. helyezett magasugrás I. helyezett

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR - május

ESEMÉNYNAPTÁR - május ESEMÉNYNAPTÁR - május HEMO Csanádi Imre: Májusdícsérő Május, mosolygó, békák torkát megoldó, gyöngyvirág-nyitogató, cserebogár-zúgató. Röptetsz madarat, meghozod a nyarat, pölyhös fecskét, fára cseresnyét!

Részletesebben

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny Fizika 2014. április 8-án Hidy Gábor 8.c osztályos tanulónk részt vett az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Fizikaverseny megyei fordulóján és továbbjutott az országos döntőbe.

Részletesebben

Melléklet. ISK munkaterv 2014/ 2015. tanévre

Melléklet. ISK munkaterv 2014/ 2015. tanévre Melléklet ISK munkaterv 2014/ 2015. tanévre Iskolai Diáksportkörünk elsődleges feladata, hogy minden tanulónk részére biztosítsa a lehetőséget a sportolásra. Ezt több iskolai sportolási lehetőség keretén

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

honismereti, kerámia, grafikai, népdalkör, könyvbarát, szûrrátét, citera, leánykórus. (A szakkörök havi díja: 500 Ft).

honismereti, kerámia, grafikai, népdalkör, könyvbarát, szûrrátét, citera, leánykórus. (A szakkörök havi díja: 500 Ft). 2007. SZEPTEMBER KÖNYVTÁR ISKOLAI PROGRAMOK SPORT KLUBOK, FOGLALKOZÁSOK ZENÉS RENDEZVÉNYEK EGYHÁZI ÉLET MOZI, SZÍNHÁZ OÁZIS KIÁLLÍTÁS, VÁSÁR SZAKKÖRÖK, TANFOLYAMOK A MÛVELÕDÉSI KÖZPONTBAN: Szeptemberben

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

VÁROSI AMATŐR MŰVÉSZETI CSOPORTOK 2012.ÉVI PÁLYÁZATI ELSZÁMOLÁSA

VÁROSI AMATŐR MŰVÉSZETI CSOPORTOK 2012.ÉVI PÁLYÁZATI ELSZÁMOLÁSA VÁROSI AMATŐR MŰVÉSZETI CSOPORTOK 2012.ÉVI PÁLYÁZATI ELSZÁMOLÁSA Rábaköz-Hanság Működési, utazási és Kiss József Turisztikai anyagköltség (Hanság Big Band) Szent Anna Plébánia Énekes Gitáros Csoportja

Részletesebben

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l.

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l. Kiemelkedő verseny eredmények az elmúlt fél évben Titok Arany János országos verseny 8.a. Papp Marcell 3.hely Nagyné Molnár Sarolta 5.a. Osváth Bálint 7.hely Guzslovánné B. Judit 5.b. Kovács Bertalan 7.hely

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ. Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokság futsal-döntőjének csapatait, sportolókat és vezetőiket.

KÖSZÖNTŐ. Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokság futsal-döntőjének csapatait, sportolókat és vezetőiket. MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG NŐI FUTSAL DÖNTŐ A KUPÁÉRT FÉRFI FUTSAL DÖNTŐ A KUPÁÉRT Széchenyi István Egyetem Győr 2009. március 9-10. KÖSZÖNTŐ Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai

Részletesebben

Zsoldos Napok 2012. október 18-19. 2012. október 18. csütörtök

Zsoldos Napok 2012. október 18-19. 2012. október 18. csütörtök Zsoldos Napok 2012. október 18. csütörtök 8 óra: A Zsoldos Napokat megnyitja: Pintér Etelka igazgatónő 8 óra: Nullenergiás házak előadás Előadó: Pászti Tóth Gyula Helyszín: B épület 2. terem 8 óra: 8.

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS VI. KORCSOPORT. Budapest, 2015. január 09.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS VI. KORCSOPORT. Budapest, 2015. január 09. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS VI. KORCSOPORT Budapest, 2015. január 09. 1 2014/2015. TANÉVI KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VI. KORCSOPORT Kaposvár, 2015. január 23-25. RÉSZTVEVŐK

Részletesebben

Versenyeredmények 2014/2015. Berzsenyi Dániel Gimnázium

Versenyeredmények 2014/2015. Berzsenyi Dániel Gimnázium Versenyeredmények 2014/2015. Berzsenyi Dániel Gimnázium SPORT Atlétika ügyességi csapatbajnokság-diákolimpia megyei döntő Aranyérmesek: Leány gerelyhajító csapat Bárczi Kata, Gergő Virág, Horváth Zsanett,

Részletesebben

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Fónagy-Árva Péter 2.a 18. 2. Nagy Levente 2.b 26. 2. Bodnárné Bali Krisztina TUDÁSBAJNOKSÁG

Részletesebben

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Első féléves munkánkat a Pedagógiai Programunkkal összhangban, a munkatervben meghatározott feladatok alapján végeztük.

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés Képzési formák Hatosztályos gimnázium Négyosztályos gimnázium Szakközépiskolai képzés (kertész- és növényvédelmi technikus, bor és pezsgőgyártó technikus 4+1 év) A gimnáziumi képzés eredményei Célja, hogy

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2015.

Rendezvénynaptár 2015. Rendezvénynaptár 2015. Hónap Nap Időpont Program Helyszín Szervező Január 18. 15 00 Magyar Kultúra Napja Művelődési Ház Művelődési Ház 30. közgyűlése Művelődési Ház Február 13. Tűzoltó közgyűlés Művelődési

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 3. A Vajda Péter DSE-vel közösen iskolai sportnapot szerveztünk a sportiskolás tanulóknak.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 3. A Vajda Péter DSE-vel közösen iskolai sportnapot szerveztünk a sportiskolás tanulóknak. SPORTISKOLAI SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2013. JANUÁR 1-ÁPRILIS 30. SZAKMAI BESZÁMOLÓ 1. Az iskola folyamatos kapcsolatot tart a MOB Sportiskolai Program Pedagógiai Munkacsoportjával illetve a sportiskolai módszertani

Részletesebben

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló Újvárosi városrészi nap LEADER rendezvény Beszámoló A rendezvény helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér A rendezvény időpontja: 2012. július 21. A Visszhang utcai Olvasókör 12 éve rendezi meg

Részletesebben

KÉZILABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ

KÉZILABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ KÉZILABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ Ssz. Megye: Iskola: Település: 1 Bács-Kiskun II Kalocsa és Térsége Általános Iskolája Kalocsa 2 Békés I Békési Kistérségi Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola, Sportiskola,

Részletesebben

Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális szakiskola és Kollégium Diákönkormányzatának Szervezeti és működési szabályzata

Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális szakiskola és Kollégium Diákönkormányzatának Szervezeti és működési szabályzata Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális szakiskola és Kollégium Diákönkormányzatának Szervezeti és működési szabályzata Ezen Szervezeti és Működési Szabályzat a Kolping Katolikus Szakiskola Tanulói, tanulóközösségei

Részletesebben

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok 03. 05. 06. 07. 09. 12. Körök Karika Lívia mandala kiállításának megnyitója. Megtekinthető: november

Részletesebben

Vidékfejlesztési és Összművészeti Fesztivál Mihályháza Időpont: 2014. április 26. szombat Szervező: Sanogenesis Alapítvány

Vidékfejlesztési és Összművészeti Fesztivál Mihályháza Időpont: 2014. április 26. szombat Szervező: Sanogenesis Alapítvány Vidékfejlesztési és Összművészeti Fesztivál Mihályháza Időpont: 2014. április 26. szombat Szervező: Sanogenesis Alapítvány Helyszín: -Mezőlaki Általános Művelődési Központ Tagiskola Mihályháza. -Művelődési

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 2014. október 17-én került sor a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetségben rendkívüli tisztújításra. A korábbi elnök, Birta

Részletesebben

JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7.

JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7. JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7. KEDVES INTÉZMÉNYVEZETŐ! Egy ünnepi programfüzetet tart a kezében, amely a Váci Mihály Gimnázium fennállásának 50. évfordulója alkalmából színes, tartalmas,

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu Tisztelt Képviselő-testület! Idén 21. alkalommal rendezzük meg a Városnapokat szeptember 13. és 15. között, ahol a legkülönfélébb

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban október 7-13. Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Győr KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

Baranya Megyei Diáksport Tanács 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY V. KORCSOPORT. Pécs, 2015. május 08-10.

Baranya Megyei Diáksport Tanács 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY V. KORCSOPORT. Pécs, 2015. május 08-10. Baranya Megyei Diáksport Tanács 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY V. KORCSOPORT 1 AZ ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNYE V. KORCSOPORT VÉGEREDMÉNY LEÁNYOK Megye Iskola neve Település Testnevelő, felkészítő

Részletesebben

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23.

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Megmérettetések 65 Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Országos középiskolai tanulmányi verseny Biológia Tallós Zsófia 12. C 27. hely tanára: Babay-Bognár Krisztina Szép magyar beszéd

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény FORGATÓKÖNYV KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT FEJLESZTÉSI ÉS PROJEKTIGAZGATÓSÁG 1051 Budapest, Nádor u. 32. www.klik.gov.hu Iskolánk idén ünnepli 110. évfordulóját, ennek alkalmából egy egész élménynapot

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A Bolyai Matematika Csapatverseny Pest megyei fordulójának eredményei: V.A osztály 7. hely, (220 induló csapat) csapattagok:

Részletesebben

2006. január. Dialógusok Konferencia a határmenti kulturális együttműködésről Sátoraljaújhely 13. Péntek

2006. január. Dialógusok Konferencia a határmenti kulturális együttműködésről Sátoraljaújhely 13. Péntek 219 ESEMÉNYNAPTÁR Kiemelkedő közművelődési, amatőrművészeti események 2006-ban Információ: Magyar Művelődési Intézet, 1011, Corvin tér 8. Telefon: +36-1-201-5053, fax: +36-1-201-5764, e-mail: esemeny@mmi.hu

Részletesebben

Versenyeinkre a nevezéseket 2013. április 25-ig legyetek szívesek elküldeni!

Versenyeinkre a nevezéseket 2013. április 25-ig legyetek szívesek elküldeni! Általános Iskolák Igazgatóinak Munkaközösségeinek L A N D O R N A P 2013. május 22. (szerda) Tárgy: versenykiírások Kedves Kollégák! A Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola az idei tanévben a következő

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY CSODÁT VIRÁGZIK A JELEN REFORMÁTUS ISKOLÁK ORSZÁGOS E - VERSMONDÓ KATEGÓRIA Fekete Kiara Mercédesz 6.a 2. Simonné Varga Katalin ANYANYELVI JÁTÉKOK JÁTÉKOS ANYANYELV ORSZÁGOS DÖNTŐ Takács Noémi Nagy Nelli

Részletesebben

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 5.-6. Kiss Fanni Kovács Debóra 21:14 Kiss Fanni 5.-6.

Részletesebben

A FELSÔ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI

A FELSÔ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI A FELSÔ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Országos Kazinczy verseny Balatonboglár 3. helyezett Madácsi Réka 8.b Országos Kossuth Lajos szónokverseny 3. helyezett Sipos

Részletesebben

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok 03. Körök Karika Lívia mandala kiállításának megnyitója. Megtekinthető: november 20-ig. XV. Könyvszalon

Részletesebben

57. Balaton Kupa Végeredmények

57. Balaton Kupa Végeredmények 57. Balaton Kupa Végeredmények I. Kategória (Férfi szuperliga, NB I-II-III.) Csapatverseny: Helyezés: Csapat: Ütött fa 2282 fa Kaposvári I. 2247 fa 3. Attala 2225 fa 4. Kaposvári II. 2203 fa 5. 2200 fa

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei

Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei Európai Uniós Természettudományos Diákolimpia (EUSO) Megszerveztem a magyar csapat részvételét, 2008-ban megfigyelő voltam a versenyen. 2009-től a fizikus csapattagok

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program 10 - A Bocskai István Ált. Isk. és AMI fúvószenekarának és majorette csoportjának bemutatója - Bocskai István

Részletesebben

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iskolai versenyek Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iványi Martin 5.a I. Knotz Lászlóné Sági Márton Matematika verseny 5. évfolyam II. Buzás Istvánné Fekete Zsombor III. Buzás Istvánné Lakatos

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2010/2011-es tanév versenyeredményei Szorobán 2. évfolyam Nyíri Bence megyei 3. hely országos 7. hely Bartha Dorottya megyei 2. hely országos 7. hely Felkészítő tanár: Szegváriné Balpataki

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT Debrecen, 2015. június 05-07. 1 A KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA VERSENYPROGRAMJA RÉSZTVEVŐK, SORSOLÁS LEÁNYOK Ssz. Megye Iskola neve Település Testnevelő,

Részletesebben

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01.

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. 1 RÉSZTVEVŐ CSAPATOK Ssz. Megye: Iskola: Település: 1 Baranya 2 Bács-Kiskun Pécsi

Részletesebben

TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT. Paks 2014. január 24-26.

TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT. Paks 2014. január 24-26. TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT Paks 2014. január 24-26. 1 2013/2014. TANÉVI KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT Paks, 2014. január

Részletesebben

EREDMÉNYEINK. Bárány Viktória 7.c Fizika Kerület fizika tan. verseny II. hely

EREDMÉNYEINK. Bárány Viktória 7.c Fizika Kerület fizika tan. verseny II. hely EREDMÉNYEINK Bárány Viktória 7.c Fizika Kerület fizika tan. verseny II. hely Csernyánszkiné N. Tünde Kőrösi Lilla Vadász Dóra 11.a Történelem Fővárosi IX.hely Takács Judit Tóth Vilmos Binder Nikolett Takács

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Március. Jézus Szent Szíve templom Kossuth Lajos park, Művelődési Ház 18-23 Lelkigyakorlat: szentmise 17,00 Jézus Szent Szíve templom

Március. Jézus Szent Szíve templom Kossuth Lajos park, Művelődési Ház 18-23 Lelkigyakorlat: szentmise 17,00 Jézus Szent Szíve templom Március 15 Ünnepi szentmise Ünnepi megemlékezés, centenáriumi megnyitó Kossuth Lajos park, Művelődési Ház 18-23 Lelkigyakorlat: szentmise 17,00 22 Jubileumi Missziós Keresztút 13,00 Útvonal: Plébánia,

Részletesebben

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, 2015. június 14-16.

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, 2015. június 14-16. Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT Eger, 2015. június 14-16. 1 TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA 2014/2015. TANÉVI DIÁKOLIMPIAI LABDAJÁTÉKOK III.

Részletesebben

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 A zongorás tábor résztvevőinek a száma a tervezetthez képest jóval magasabb lett. Az eredetileg tervezett 25-30 gyermek helyett több mint 50 gyermek jelentkezett

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2014 2015.

KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2014 2015. Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2014 2015. Készítette: Kiss Ferenc kollégiumvezető Jóváhagyta: a kollégium nevelőtestülete

Részletesebben

(2015. évi előzetes tervezet)

(2015. évi előzetes tervezet) (2015. évi előzetes tervezet) JANUÁR január 31. U21-es kispályás torna Nagykőrösi Kossuth Lajos Általános Iskola Nagykőrösi Kinizsi FC FEBRUÁR február 1. U16-os kispályás kupa Nagykőrösi Kossuth Lajos

Részletesebben

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Megmérettetések 65 Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Országos olasz nyelvi diáktalálkozó Nosticzius Ákos 12. B novellafordítás 1. hely tanára: Matolcsi Balázs Seager-Smith Dániel 10.

Részletesebben

Világgá megyek! Népmesékkel reggeltől estig Beszámoló

Világgá megyek! Népmesékkel reggeltől estig Beszámoló Világgá megyek! Népmesékkel reggeltől estig Beszámoló A Népmese napjához kötődő programunkat azzal a céllal terveztük, hogy hozzásegítsük a kisiskolás korosztály képviselőit a mesékben való elmélyüléshez,

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK A 2009-2010-ES TANÉVBEN

VERSENYEREDMÉNYEK A 2009-2010-ES TANÉVBEN VERSENYEREDMÉNYEK A 2009-2010-ES TANÉVBEN "BRODARICS TERÜLETI ANYANYELVI VERSENY 13. hely: Balogh Zita (4.o) Felkészítő tanár: Horváth Ildikó 2. hely: Merzay Csenge(5.o) 2. hely: Péterffy Orsolya (5.o)

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben