Megkezdõdtek az adventi programok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Megkezdõdtek az adventi programok"

Átírás

1 Az Év Legjobb Települési Lapja december 2. Közéleti hetilap VIII. évfolyam 43. szám Megkezdõdtek az adventi programok Megszépült a bölcsõde Több mint másfél millió forintból újult meg a Fenyveserdõ bölcsõde társalgója és két átadó helyisége. Hisszük és valljuk, hogy a környezet is nevel, mondta Berkes Béláné, a bölcsõde vezetõje. Az 1979-ben a Nemzetközi Gyermekév jegyében épült bölcsõde a közelmúltban ünnepelte 30. születésnapját. A Vajda Péter lakótelepi bölcsõde hat csoportszobával és hatvan férõhellyel kezdte meg mûködését. Bõvebben a 2. oldalon Felelevenítették a hagyományokat Egy, az amerikaiak számára különösen fontos ünnepkörhöz, a hálaadáshoz kapcsolódó hagyományokat és érzelmeket idézték fel a Tarczy Lajos Általános Iskola diákjai múlt héten. Svéd, román, bolgár, magyar és természetesen amerikai gyermekek játékával állt össze a két színdarab, melyet ebbõl az alkalomból játszottak el a diákok. Folytatás a 6. oldalon A hagyományokhoz hûen, de nem a hagyományos helyszínen vette kezdetét az idei adventi rendezvénysorozat Pápán, hiszen a megszokottól eltérõen nem a Fõ téren, hanem a Szent Anna templom elõtt állították fel a városi betlehemet, melyet vasárnap délelõtt áldott meg Salgó Ferenc kanonok, plébános. A Szent Anna Római Katolikus Óvoda apróságai, Kiss Viktória, a Pápai Református Kollégium Gimnáziuma tanulója és a Szent Anna Kórus mûsorát követõen Salgó Ferenc szólt Jézus eljövetelérõl, a betlehemi történet jelentõségérõl, az ünnepvárásról. A város önkormányzata nevében dr. Áldozó Tamás alpolgármester köszöntötte a megjelenteket. Részletek a 3. oldalon Pályaválasztási kiállítás 11. alkalommal szervezte meg színvonalas pályaválasztási kiállítását a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ múlt héten. A pálya- és szakmaválasztást segítõ Regionális Pályaválasztási Kiállítás közel 1500 látogató és több mint 30 középfokú oktatási és szakképzési intézmény részvételével zajlott. Az Acsády Ignác Szakképzõ Iskolában tartott rendezvényt dr. Áldozó Tamás alpolgármester nyitotta meg, aki beszédében a szakképzésben való részvételre buzdította a 8. osztályos érdeklõdõket. Leszögezte: a szakképzõ intézmények fejlõdõ, prosperáló intézményei a magyar közoktatásnak. Folytatás a 4. oldalon

2 2 Pápa és Vidéke december 2. Mi lesz a Marcallal és a vörösiszapos földekkel? Az ajkai vörösiszap-katasztrófa természeti és gazdasági hatásait hosszú ideig érezni fogja az iszapárral elborított három település, de a károk ennél jóval nagyobb területet érintenek. A Torna-patak messzire elvitte a szennyezõdést, komoly károkat szenvedett a Marcal folyó és természeti környezete is. Ennek kapcsán intézett dr. Kovács Zoltán interpellációt a közelmúltban dr. Ángyán József vidékfejlesztési államtitkárhoz. Az országgyûlési képviselõ olyan kérdésekre kívánt választ kapni, hogy mikor és mit kíván tenni a tárca annak érdekében, hogy a Marcal völgye ismét ökológiailag sokszínû és biztonságos élettere legyen az ott élõknek; mikor kerül sor a Marcal folyó medrének kotrására; sor kerül-e a lúgos vörösiszapos talaj cseréjére, s ha igen, mikor; valamint hogy kapnak-e kártalanítást a védekezés miatt elöntött földek - Közel 40 kilométerre lakunk az iszaptározótól, mégis mint Marcal-völgyi települések polgármesterei, közvetlenül kapcsolatba kerültünk az iszap által okozott kárral és a kárelhárítás feladataival. A katasztrófa kirobbanását követõ napokban a lakosok és a településvezetõk együtt tolongtak a Marcal-hídon, és nézték azt a habzó, hipónál töményebb, lúgos valamit, ami a víz helyét vette át, s együtt siratták a folyó élõvilágát fogalmazott dr. Kovács Zoltán, majd kifejtette: a Marcal medrének rendezetlensége már eddig is megmutatkozott, ugyanis az átlagosnál alig több csapadék elegendõ volt ahhoz, hogy a víz kilépjen medrébõl, de az érintettek kényszerbõl megtanultak együtt élni a helyzettel. -Amígcsakavízzelkellett megküzdeni, ha nem is volt csekély, de kezelhetõ volt a probléma. Most azonban más a helyzet. Az egész folyó, annak ártere a ka- Pápai Többcélú Kistérségi Társulás Elnökséget választottak A Pápai Többcélú Kistérségi Társulás októberi alakuló ülésén választották meg dr. Kovács Zoltánt a társulás elnökének. A november 25-i ülésen az elnök munkáját segítõ elnökhelyettest és az elnökség tagjait is megválasztották. Az elnökhelyettesi tisztségre Varga Jenõ volt az egyedüli jelölt, a Társulási Tanács tagjai titkos szavazáson egyhangúlag voksoltak Ne- tasztrófavédelem terepévé vált. Nem is ok nélkül, hiszen több száz hektár rét, legelõ, kaszáló, nád, szántó, még gyümölcsös is beszennyezõdött. Ráadásul a legeltetés tiltásával az állattenyésztés is egyre nagyobb károkat szenved, ugyanis a nyáron betakarított, télire szánt takarmányt már most kénytelenek feletetni a gazdák. Ismerve a takarmányárakat, ez a problémák késõbbre tolását jelenti. A rekultiváció nem várathat magára; egyrészt, hogy esélyt adjunk a természetnek, hogy visszahódíthassa a kihalt területet, másrészt, hogy a szennyezett részek a vízzel érintkezve ne okozhassanak további károkat. Feltétlenül szükségesnek tartjuk a kolontári, devecseri földterületekhez hasonló rehabilitációt tette hozzá dr. Kovács Zoltán. Az interpellációra dr. Ángyán József azt válaszolta, az érintett területeken valóban ökológiailag sérült vidékkel találkozunk. Az államtitkár elismerte, hogy a Marcal medrének kotrása azonnali feladat, amit mindenképpen célszerû még a téli csapadék olvadása, levonulása elõtt megtenni annak érdekében, hogy a lerakódott szennyezõanyag ne sodródjon tovább a Rába és adunafelé. messzalók polgármesterére. A kollektív irányítómunkáért felelõs elnökség tagjai a nyílt szavazás eredményeként a következõ polgármesterek: Boros Tamás (Magyargencs), Gyõrffy Balázs (Nemesszalók), Kékesi István (Csót), Varga Péter (Vaszar), Vörös Tibor (Ugod), Szalczer György (Pápateszér) és Vesztergom József (Ganna). Az ülésen döntöttek a pápai Helyi Védelmi Bizottságba delegálandó tag személyérõl is, a Pápai Többcélú Kistérségi Társulást Marics Lajos, - Talajcserét szerencsére nem kell végezni. A külterületi mentesítés során a szennyezõdött területeket helyben elvégezhetõ eljárásokkal meg fogjuk tisztítani, ez a munka már zajlik. A kárigényüket bejelentõ gazdák, tulajdonosok vagy egyéb földhasználók természetesen kártalanításban részesülnek, amelynek felmérése és pontosítása a mostani feladat. Mindezeken túl a kormány határozott szándéka, hogy ne csak helyreállítsa a katasztrófa elõtti állapotokat, hanem egyúttal többetisadjonakártszenvedett közösségnek. Ezért a tárca arra készül, hogy a Marcal szennyezéstõl való mentesítése után elindít egy vizesélõhely-rehabilitációs programot, amelyet uniós és nemzeti források felhasználásával kívánunk megvalósítani. Ezzel a programmal a térség vízgazdálkodási problémái is megoldódnak mondta az államtitkár. A témához kapcsolódóan Gyõrffy Balázs fideszes országgyûlési képviselõ elmondta, a tiszai katasztrófa kapcsán a Fidesz-frakció egy gyászkoszorút dobott a folyóba, most Nemesgörzsöny határában, a Marcal folyót jelzõ táblára kötöttek egy gyászszalagot. - Bízunk abban, hogy a párhuzam nemcsak ebben mutatkozik meg, hanem abban is, hogy amilyen gyorsan képes volt a Tisza a regenerálódásra, a Marcal is képes lesz ezt teljesíteni. Örülünk annak, hogy a kormányzat nem koncepció nélküli szereplõje az eseményeknek fogalmazott Gyõrffy Balázs. vb Nagydém polgármestere képviseli a védelmi bizottságban. Az eddigi tag, Polczer Sándor, Marcaltõ elõzõ polgármestere volt. A kistérségi polgármesterek elfogadták a társulás évi háromnegyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolót is, a beszámoló szerint a társulás mûködése biztosított, a bevételek a tervezettet meghaladják, a kiadások 5 százalékkal az elõirányzott számok alatt vannak. Molnár Tímea Minden magyar felelõs, minden magyarért" december 5-én, vasárnap 15 órakor megemlékezést tart a Jobbik Magyarországért Mozgalom Pápai Alapszervezete a Wass Albert-emlékkõnél. Megszépült a bölcsõde Folytatás az 1. oldalról Ma 91 kisgyermek jár az intézménybe, melynek életében jelentõs beruházások mentek végbe az elmúlt két évben. Teljesen megújult a tetõszerkezet, két fürdõszoba, és a napokban készült el a társalgó két átadó helyiséggel együtt. Régi vágyunk teljesült azzal, hogy megújult a társalgó, mondta Berkes Béláné. Az eredeti terv szerint csak a repedéseket és a beázásokat szerettük volna kijavíttatni, valamint leveretni a mára balesetveszélyessé vált csempét. A munkálatok befejezése után azonban sokkal rondább lett a helyiség, mint volt. Ekkor döntöttünk úgy, hogy teljesen felújíttatjuk a társalgót - festetünk és járólapozunk -, valamint a hozzá kapcsolódó két átadót. A beruházás eredetileg 609 Jobbik sajtótájékoztató ezer forintba került volna, a vége azonban 1 millió 590 ezer forint lett. Jól mutatja a korábbi állapotokat, hogy a munkálatok egy hónapig tartottak, és a költségek is jelentõsen megnövekedtek, tette hozzá a bölcsõdevezetõ. Amikor láttuk, hogy a kiadások igencsak elszaladtak, két munkatársammal, Farkas Nórával és Borbély Erõss Bulcsú jobbikos önkormányzati képviselõ elmondta; a politika mentes civil szervezet célja, hogy felhívja a figyelmet történelmi hagyományainkra, kultúránkra, mûvészetünkre. Az egyesület szeretné felkarolni a helytörténészeket a népi hagyományok ápolóit és minél szélesebb körben megismertetni tevékenységüket. Terveik között szerepel különbözõ közéleti, társadalmi és kulturális rendezvények szervezése. Az egyesület elnöke Sokorai László, volt önkormányzati képviselõ és jobbikos önkormányzati képviselõjelölt az õszi önkormányzati választásokon. Erõss Bulcsú szólt egy korábbi sajtótájékoztatójukon felvetett problémáról, a Sárkány utcában kialakult forgalmi helyzetrõl. Ezzel kapcsolatosan arról számolt be, hogy csökkent a kamionforgalom, de az autóval érkezõ vásárlók a tiltótábla ellenére továbbra is keresztülhajtanak az utcán. Utólag tudomásukra jutott, hogy a Sárkány utca és a nagyáruház parkolója közötti terület egy része magántulajdon, így az arra Annával közösen úgy döntöttünk, hogy lecsiszoljuk és lefestjük a helyiségekhez kapcsolódó nyílászárókat. Ez összesen tizenöt ajtótokot és tizennégy ajtót jelentett. Ezúton is szeretném megköszönni munkájukat. Nemcsak a több tíz és száz milliós beruházások hozhatnak szép eredményt, hanem az is, ha egy intézmény dolgozói és a gyerekek szülei sajátjukénak érzik az épületet, mondta dr. Áldozó Tamás alpolgármester, aki maga is megtekintette a felújított bölcsõdét. A munkákat folyamatos mûködés mellett kellett elvégezni, mely kicsiktõl és felnõttektõl egyaránt együttmûködést és türelmet kívánt, ezért pedig külön gratuláció jár mindenkinek, tette hozzá a lakótelep önkormányzati képviselõje. Meleg Andrea Egyesületet alapítottak Pápaiak a Nemzetért Egyesület lett a neve annak a civil szervezetnek, melyet november 18-án alapított a Jobbik Magyarországért Mozgalom Pápai Alapszervezete, hangzott el többek között a hétfõi sajtótájékoztatón. A Pápai Polgári Kör december 9-én, csütörtökön 18 órai kezdettel tartja következõ rendezvényét a Petõfi moziban. Vendég: dr. Steinbach József református püspök. közlekedõk magánterületet is sértenek. Orbán Imre a Jobbik helyi elnöke, a megyei közgyûlés tagja beszámolt a közgyûlésben végzett munkájáról. Egyebek mellett arról tájékoztatott, hogy a Jobbik Magyarországért Mozgalom támogatta dr. Töreki Sándor megyei fõkapitánnyá történõ kinevezését. Ezenkívül elmondta, hogy napirend elõtti felszólalásában beszélt a megyét elárasztó szemétrõl, mely beteríti Devecser határát és a környezõ erdõket. A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a Jobbik helyi szervezete december 5-én a Wass Albert-kõnél emlékezik meg a hat évvel ezelõtti népszavazásról. December 10-én, pénteken 17 órakor tartja következõ összejövetelét a Petõfi Asztaltársaság a Pedagógus Mûvelõdési Házban. Vendég: dr. Baja Ferenc. A rendezvény elején Avárospereméncímmel rövid összeállítással emlékeznek meg József Attila halálának évfordulójáról.

3 2010. december 2. Pápa és Vidéke 3 Megkezdõdtek az adventi programok Folytatás az 1. oldalról Hangsúlyozta, új helyszínen áll a betlehem, de a város katolikus közösségének és mindazoknak, akiknek a betlehem jelent valamit, ott van a város közepe, ahol ez a betlehem áll, amely méltó helyre, méltó közösséghez került. Az advent elsõ vasárnapjára szervezett programok sora este a Kossuth utcán folytatódott. A havas esõ és az erõs szél ellenére sokan hallgatták a Szent Cecília kórus adventi mûsorát, és dr. Áldozó Tamás köszöntõ Néphagyományok nyomában Pápa környéki néphagyományok címmel tartotta meg az idei tanév elsõ témahetét a Munkácsy Mihály Általános Iskola. A TÁMOP-program keretében megvalósuló egyhetes projekt a napokban zárult. A tananyagban kevés idõ jut a népi kultúra megismerésére, ápolására. Az iskola fontosnak tartja, hogy a gyerekek ismerjék gyökereiket, büszkék legyenek hagyományaikra, ezért választották a projekt témájául a Adventi áhítat Az elmúlt vasárnap délután adventi áhítatra vártak mindenkit a Szent József Kápolna és Közösségi Házba. A hívek az elsõ adventi gyertya meggyújtását követõen mécsesekkel, gyertyákkal kezükben vonultak a kápolna elõtt felállított fenyõhöz, melyen felgyúltak az ünnepi fények. Ezt követõen a kápolnában csendes elmélkedésen, áhítaton vehettek részt, mellyel az adventi idõszakra, majd a karácsonyra készültek. Salgó Ferenc kanonok, plébános arra kért mindenkit, ürítsük ki szívünket, hogy képesek legyünk befogadni Betlehem nagy ajándékát. Gonddal teli szívvel ugyanis nem tudjuk fogadni Jézus eljövetelét. Az áhítat végén Salgó Ferenc megáldotta a kápolnában felállított betlehemet. pe szavait. Mint mondta, az elsõ gyertya meggyújtásával szimbolikusan kezdetét veszi a karácsonyt megelõzõ négyhetes várakozás. A köszöntõt követõen az alpolgármester meggyújtotta az adventi koszorú elsõ gyertyáját, miközben kigyúltak a Kossuth utca ünnepi fényei. Az adventi rendezvénysorozat a jövõ héten folytatódik a Kossuth utcán, ahol a faházakban forralt borral, teával és különféle ételekkel, süteményekkel várnak mindenkit. pe Pápa környéki népszokásokat, tájékoztatta lapunkat Kovácsné Kertész Hajnalka évfolyam felelõs. Sokszínû, változatos programmal készültek, melyben a hatodik évfolyam tanulói vettek részt. A németes osztály elsõsorban a német nemzetiségi hagyományokat kutatta. Megismerkedett a nagyteveli és városlõdi nép- Ima a papokért és a papi hivatásért Zarándokok érkeztek a közelmúltban Pápára, hogy a Nagytemplomban a papi hivatásért, a szerzetesekért imádkozzanak. A katolikus hívek a kalocsai és a székesfehérvári egyházmegyébõl, valamint Budapestrõl jöttek az országos szent kilenced program keretében. viselettel, hagyományos sváb ételek receptjeivel és elbarangoltak Rábaköz vidékére. Nemcsak képzeletben, ugyanis egy közös kirándulás alkalmával mindhárom osztály elutazott Szanyba. A gyerekek megnézték a helytörténeti gyûjteményt Töreki Imre nyugalmazott pedagógus vezetésével, aki rövid történeteivel tette még érdekesebbé a tárlatot. Imre bácsit meghívtuk az iskolába is, ahol rendhagyó magyar órán mesélt a szanyi népszokásokról, jeles ünnepnapokról. Ezután táncházat tartott, ahol rábaközi lépéseket tanított a diákoknak. A talpalávalót az iskola zenekara húzta, mesélte büszkén a tanárnõ. Ezenkívül volt kékfestés, ahol Gerencsér Zsolt kékfestõ mester irányításával folyt a munka, ügyes kezû kolléganõim pedig hímezni tanították a gyerkõcöket. Az órák tananyaga is kapcsolódott a projekt témájához, tette hozzá Kovácsné Kertész Hajnalka. A hetet vetélkedõ zárta, melyre tablót készítettek a tanulók és fogalmazást írtak, valamint játékos feladatokat oldottak meg, így adva számot az egy hét alatt megszerzett ismereteikrõl. M.A. Az ország területén lévõ zarándok- és kegyhelyeken imádkoznak a zarándokok, akik a záró imádságukat a pápai templomban szerették volna elvégezni. - Ez a zarándokesemény az egész országot körbefogja, sõt felkeresi a határon túli kegyhelyeket is. Pápára a város katolikus múltja, a nagynevû és híres Eszterházy család miatt jöttek mondta Buzásné Patyi Judit imacsoport-vezetõ, akitõl megtudtuk: a Szent kilenced zarándoklat eddigi állomásai között olyan települések szerepeltek, mint Debrecen, Mezõkövesd, Tihany, Balatonfüred vagy Gyõr. A zarándoklat utolsó állomása volt városunk, emelte ki Buzásné Patyi Judit. A szentségimádás után a zarándokok szentmisén vettek részt, melyet dr. Mail József apát-plébános celebrált a katolikus egyházban a családok éve lesz, így jövõre a zarándoklatokat tevõk a családokért fognak fohászkodni, árulta el az imacsoport-vezetõ. vb Az adventi rendezvénysorozat az alábbi programokkal folytatódik a Kossuth utcán. December óráig: Jön a Mikulás! A Megafon Zenei Egyesület és a Honvéd Bajtársi Egyesület Vidám Nagyik Kórusának mûsora, gyertyagyújtás, betlehemes játék Lovászpatonáról, a nyárádi népdalkör, a Borsosgyõri Kölyök Klub, a kéttornyúlaki Csipet-Csapat mûsora. December óra: Szent István Római Katolikus Általános Iskola 4. B osztályának verses-zenés összeállítása. December óra: Karácsonyi énekek a Huszár lakótelepi óvodások elõadásában, óra: a Tarczy Lajos Általános Iskola nagykórusa és versmondóinak karácsonyi mûsora. December óra: a Csókai óvodások versesdalos karácsonyi mûsora, 16 óra: a Fáy lakótelepi óvodások karácsonyi köszöntõje. Negyven év a pedagógus pályán A közelmúltban köszöntötték Pápa emlékdiplomás pedagógusait. Az ünnepeltek között ott volt Huszár János tanár úr is, aki vasdiplomát vehetett át. Az Apáczai-díjas pedagógussal az ünnepi mûsort követõen beszélgettünk. Huszár János - a többi pedagógussal együtt - dr. Lõrincz Ildikó dékánhelyettestõl és dr. Áldozó Tamás alpolgármestertõl vehette át emlékoklevelét. Huszár János 60 évvel ezelõtt, 1945-ben, közvetlenül a II. világháború után szerezte elsõ pedagógus oklevelét az egykori pápai tanítóképzõben. - Csodálatos iskola volt ez, maga az épülete is tündéri volt. Ahogy közeledtünk felé a zongora hangjai hallatszottak meg hegedûszó csodálatos iskola volt, nagyon sajnálom, hogy nincs folytatása fogalmazott Huszár tanár úr. Az ünnepelt pedagógus második diplomáját már a pesti pedagógiai fõiskolán vette át, de ezzel nem volt vége számára a tanulásnak, mert ének-szakoktatói oklevelet is szerzett. A pedagóguspályán kerek negyven évet töltött el. -Az érdekesség az, hogy a régi iskoláimban tanítottam: elõször három évig a püspöki iskolában, azaz a református általános iskolában, mely a Kollégiumnak volt az általános iskolája, utána pedig 36 évig a II. számú általános iskolában, ahol én a polgári iskolai tanulmányaimat folytattam mondta idõs pedagógus. Huszár János 27 évig szakfelügyelõként is tevékenykedett. Tíz éven át volt szakfelügyelõje a pápai és környékbeli iskoláknak, majd vezetõ szakfelügyelõ lett, az egész megyét kellett ekkor járnia. - Az egy csodálatos világ volt, fõként a falusi iskolákat szerettem, sok jó pedagógus tanított ezekben. Sok kedves emléket õrzök ebbõl az idõszakból, itt az ünnepségen is volt egy kolléganõ, aki annak idején Zalahalápon tanított, most nagyon kedvesen üdvözölt, igen jólesett a kedvessége fogalmazott Huszár János, aki elárulta: valójában hogy tévedt annak idején a pedagógus pályára. - Amikor a pápai tanítóképzõbe beiratkoztam, akkor indult ott egy négy osztályos líceum. A tervem az volt, hogy elvégzem ezt a líceumot, s utána a Ludovika Akadémiára fogok menni. Katonatiszt szerettem volna lenni, de mikor harmadévesek lettünk, az iskolát átalakították tanítóképzõvé, s 1945-ben tanító képesítõ vizsgát tettünk. De az az igazság, hogy ötödéves növendékként katonai pályára, a honvéd ejtõernyõsökhöz kerültem, és megkóstoltam a háborút, s 1945 után pedig már nem volt tisztképzés évekig. Tulajdonképpen én tanítóképzõ intézeti tanár szerettem volna lenni, azt tervezetem, hogy fõiskolán tanulok tovább Szegeden, de apám beteg volt, itthon kellett maradnom, s engem elhívtak helyettesíteni a püspöki iskolába. Mérhetetlenül megkedveltem a tanítást néhány hét alatt, rájöttem, hogy ez egy csodálatos világ, tündériek voltak a gyerekek is. Az eltelt 40 év nagyon szép és hallatlan érdekes volt. Az iskolában a gyerekek tündériek voltak, vezettem tánccsoportot, öt alkalommal nagy színdarabot rendeztünk, testnevelést is tanítottam, tornaünnepélyt is rendeztem Pápán, szóval nagyon változatos volt ez a munka mesélte Huszár tanár úr, aki a mai fiatal pedagógusoknak azt üzeni, szeressék és értsék meg a gyerekeket, s ápoljanak jó kapcsolatot kollégáikkal, mert egymástól is sokat lehet tanulni. Huszár János azt mondta: büszke rá, hogy két gyermeke is a pedagóguspályát választotta, lánya ma a pécsi egyetem doktori karán, fia pedig egy gyõri középiskolában tanít. vb Segít a Nép ügyvédje Jogi problémáinak megoldásához nyújt ingyenes segítséget a Veszprém Megyei Igazságügyi Hivatal Jogi Segítségnyújtó Szolgálata, mely kihelyezett ügyfélfogadást tart december 3-án, pénteken 9-11 óráig a Fõ tér 24. sz. alatti Belvárosi Irodaház 210. számú irodájában.

4 4 Pápa és Vidéke december 2. Pályaválasztási kiállítás Katolikus gyerekek sikere Folytatás az 1. oldalról A magyar gazdaság egzisztenciája múlik azon, hogy ezek az intézmények sikeresek legyenek. Ami nem jelent mást, minthogy a magyar szakképzés sikerre van ítélve fogalmazott az alpolgármester. Az alkalmon részt vett Szilárd Imre, a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal képzési fõosztályvezetõje, aki azt hangsúlyozta, az utóbbi idõben érzékelhetõ gazdasági fellendülés következtében megnõtt az egyes szakmák népszerûsége. Véleménye szerint a gépipari és az ipari termelésben hasznosítható szakmák kerülhetnek elõtérbe a jövõben. A gazdasági fellendülés a munkaerõpiacon is érzékelhetõ. Czeiner Zoltán, aközép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ pápai kirendeltségének vezetõje arról tájékoztatott, hogy az álláskeresõk száma 2010 februárja óta folyamatosan csökken. Október hónapban 3555 fõt regisztráltak. A kirendeltségvezetõ kérdésünkre elmondta, a pályakezdõ álláskeresõk számának tekintetében ugyancsak csökkenõ tendencia tapasztalható. Acsády Ignác Szakképzõ Iskola Pályaorientációs vetélkedõ Játékos pályaorientációs vetélkedõt tartottak a közelmúltban az Acsády Ignác Szakképzõ Iskolában. A programon általános iskolások ismerkedhettek az intézményben oktatott szakmákkal. Pápáról és környékérõl érkeztek az Acsádyba a gyerekek két csapat jött a Tarczyból, kettõ a nagyalásonyi, egy pedig a nemesszalóki általános iskolából. - Azt szerettük volna megmutatni az általános iskolásoknak, hogy milyen lehetõségeik vannak a pályaválasztás tekintetében. Bemutatjuk nekik a nálunk oktatott szakmákat, olyan feladatokat találtunk ki számukra, melyek segítségével testközelbe kerülhetnek a gépekkel, a szerszámokkal, s egy kicsit belekóstolhatnak a különféle szakmákba - nyilatkozta Bodonyi Gyöngyi, az iskola magyartanára. Az iskola nem idén szervezte meg elõször ezt a játékos vetélkedõt. - Három éve találta ki Györke-Horváth Tünde igazgatóhelyettes ezt a programot, és mi nagyon szívesen megvalósítjuk most már évrõl évre, mert az az iskola érdeke, hogy minél több általános iskolás látogasson el hozzánk, hogy megismerje az intézményt és az itteni képzéseket tette hozzá a pedagógus. A pályaorientációs vetélkedõn a fémipari, a faipari, a ruhaipari, a villamosipari és gépész, valamint a fodrász szakma elméleti és gyakorlati ismereteibõl vetélkedtek a diákok. - A faiparosok gyalulnak és fûrészelnek a gyerekekkel, a festõk hengerrel festetnek, a fémiparosok szerszámokat ismertetnek fel és alakzatokat vágatnak a diákokkal, a fodrászok most csak totót töltetnek ki, de tavaly frizurák is készültek, a villanyszerelõk többek között vezetéket blankolnak részletezte Bodonyi Gyöngyi. A pályaorientációs vetélkedõ legjobbjai oklevelet és tárgyjutalmat kaptak stílszerûen többek közt mérõszalagot, csavarhúzókat vihettek haza nyereményként. Varga Bea A Petõfi Sándor Gimnázium a hatosztályos gimnázium iránt érdeklõdõknek december 6-án 16 órakor pályaválasztási tájékoztatót, december 7-én nyílt napot, december 11-én pedig tehetséggondozó szakköri foglalkozást szervez. A nyílt napon az órák 8-12-ig látogathatók. A Regionális Pályaválasztási Kiállítás célja, hogy az érintettek rátaláljanak a számukra megfelelõ szakmákra. Ebben nyújtott segítséget a pályaválasztási kiállítás, eligazodni a régióban fellelhetõ szakképzõ intézményekben oktatott szakmacsoportok között. A rendezvényen bemutatkoztak a pápai szakképzõ és középfokú oktatási intézmények is. A programon pályaválasztási, képzési és munkatanácsadás, látványos szakma- és termékbemutatók, kerekasztal-beszélgetések, külföldi munkavállalási tájékoztató várta az érdeklõdõket. A rendezvény ideje alatt a fogadóintézmény diákjai önálló és csoportos produkciókkal szórakoztatták a közönséget. -mo- Ön vállalna önkéntes munkát? Magyarországon még kevesen tudják, hogy december 5. az Önkéntesek Nemzetközi Napja. Nálunk nincs nagy hagyománya az önkéntes munkavállalásnak. Általában egy-egy alapítvány keretei között van csak erre lehetõség. Míg hazánkban nem divat az önkéntes munka, addig nyugati szomszédainknál ez mindennapos. A devecseri és a kolontári iszapkatasztrófa azonban bebizonyította, hogy bajban összefog a magyar. Sokan kérés nélkül lapátolták az iszapot, segítettek a mentésben, és szerveztek gyûjtéseket. Heti körkérdésünkben arra voltunk kíváncsiak, hogy Ön vállalna-e önkéntes munkát? Jakabóczky Anna - A munkám mellett már nincs idõm arra, hogy önkéntes munkát vállaljak. Családom van, délelõtt velük vagyok elfoglalva, délután pedig dolgozni megyek. Természetesen ha itt helyben lenne szükség segítségre és épp ráérnék, akkor nincs akadálya. A magam módján azonban próbálok segíteni, például adományokkal. A devecseri iszapkatasztrófa sajnos egy családtagunk révén személyesen is érintett bennünket Pekkerné Zsömle Veronika - Ha az idõm engedné, Elsõ helyezést ért el a Szent István Római Katolikus Általános Iskola csapata a Fekete István Emlékversenyen, melynek döntõjét november 20-án rendezték meg a budapesti Patrona Hungariae Általános Iskola és Gimnázium épületében. A részletekrõl Kókainé Ménesi Mária felkészítõ pedagógus számolt be lapunknak. A KPSZTI és a Tanítók Fekete István Egyesülete hirdetett országos versenyt a katolikus iskolák 3. és 4. évfolyamos tanulói számára Fekete István születésének 110. és halálának 40. évfordulója alkalmából. A vetélkedõt azzal a céllal hirdették meg, hogy a méltatlanul elhallgattatott, a teremtett világot és a hazáját szeretõ, tisztelõ keresztény írót minél több gyerek megismerhesse. A háromfordulós versenyre minden iskola csak egy csapattal nevezhetett. A sikeres részvétel feltétele a Bogáncs címû regény és négy elbeszélés A két szánkó, Betlehem, Lengyelnadrág, Elõnév - elolvasása, illetve Fekete István életének alapos ismerete volt. Az elsõ és a második fordulóban egy-egy feladatsort tartalmazó füzetet töltöttek ki a gyerekek, mesélte a felkészítõ pedagógus. Ezenkívül össze kellett gyûjteni Fekete István mûveiben szereplõ beszélõ állatneveket, és szabadon választott technikával illusztrálva, egy képeskönyvet kellett készíteni. Összesen hatvan állatnevet gyûjtöttünk össze és ezeket ábrázoltuk úgy, hogy háttérnek megrajzoltuk az állatok élõhelyét. A gyerekek szívvel-lélekkel készültnek a versenyre, és nemcsak az iskolában, hanem odahaza is, hangsúlyozta Kókainé Ménesi Mária. Közben én gyûjtõmunkát végeztem, elolvastam Valló László könyvét Fekete Istvánról, valamint képeket és fotókat gyûjtöttem az íróról. Az elsõ és a második forduló levelezõs volt, melyben 52 csapat mérte össze a tudását. A döntõbe a 7 legügyesebb jutott, melyet Budapesten egy katolikus általános iskolában és gimnáziumban rendeztek meg. Az utolsó forduló 10 különbözõ feladatból állt. Többek között fogalmazásból, szólásokból, állatnevek párosításából és villámkérdésekbõl. Végül öt ponttal sikerült elhúznunk a második helyezett elõtt, mondta büszkén a tanítónõ. Jutalomként a verseny után elvittek bennünket Fekete István második otthonába a Tárogató utcába és megnéztük a Jézus szíve kápolnát. Vasárnap pedig állatkertbe mentünk. A gyõztes csapat tagjai: Répás Dorottya 4.B, Steiner Katalin 4.B, Böröczky Bálint 3.B és Barabás Tímea 3.A osztályos tanuló. Meleg Andrea biztosan vállalnék önkéntes munkát. Munka mellett viszont ez már nem megoldható, a szabadságomat pedig nem szívesen áldoznám fel erre. Ha a munkáltatóval kompromisszumra lehetne jutni ez ügyben, akkor semmi akadálya nincs. Vidéken egyébként sem divat az önkéntes munkavállalás, inkább adakoznak az emberek. Hámos Ferenc - Természetesen vállalnék, de csak abban az esetben, ha nem veszélyeztetném vele az egészségemet. Úgy gondolom,a bajban ennek nyilvánvalónak kellene lennie, de az emberek többsége homokba dugja a fejét, elfordul, nem törõdik semmivel. Az a tapasztalatom, hogy aki megtehetné, az sem vállal önkéntes munkát. Sokkal hamarabb segítenek a hétköznapi emberek, mint a tehetõsebbek.

5 2010. december 2. Pápa és Vidéke 5 A nemzet legjobb ifjúsági versmondója lett Radnóti Diploma Ekanem Bálintnak November közepén rendezték meg Gyõrben a Radnóti Miklós Nemzetközi Felnõtt Amatõr Vers- és Prózamondó Versenyt, amelyre a Vajdaságból és Felvidékrõl is érkeztek résztvevõk. A Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központban megtartott rangos eseményre az elmúlt két év országos és határon túli magyarnyelvû vers- és prózamondó versenyeinek legjobb helyezést elért elõadóit hívták meg a Radnóti Emlékérmek és a Radnóti Diplomák elnyeréséért. A tavalyi Radnóti-versenyen elért második helyezése kapcsán meghívót kapott a 2010-es gyõri döntõre amely a legrangosabb versmondó verseny Magyarországon a sokoldalú és tehetséges pápai fiatal, Ekanem Bálint is, aki a szigorú szakmai zsûri elõtt is bizonyított. November 13-án megkapta A Nemzet legjobb ifjúsági versmondója címet, azaz a Radnóti Diplomát, amelyet Kiss László, ama- gyar Versmondók Egyesületének elnöke személyesen adott át Bálintnak. - Négy verssel készültem, Radnóti Miklóstól a Naptár és a Mi végre? valamint Szabó Lõrinctõl az Egyetlen egy vagy és Mécs Lászlótól a Szívek közt jó a szívnek címû mûveket mondtam el. Bálint szerényen hozzáfûzte még, hogy elõbb kezdett el verseket szavalni és prózamondó versenyekre járni, mint énekelni. Könyvek, regények helyett inkább verseket olvas, azokból viszont nagyon sokat. Két kedvenc költõje van; Petõfi Sándor és Reményik Sándor. - Lassan tíz éve mondok verseket, és nagyon sokat köszönhetek Székely Rita és Kovács Tiborné tanárnõknek. Õk formálták, alakították a versmondásomat, tõlük hoztam azokat az alapokat, amelyeket most is használok. A tavalyi második díjam átvételekor mondták a szervezõk, hogy meghívnak a mostani nemzetközi versenyre, ezért korán elkezdtem Szabó Lõrinc-, Radnóti Miklós-, Petõfi Sándor-, József Attilaés Ady Endre-köteteket olvasni. Közel egy éves felkészülés van mögöttem, január-február táján már megtanultam ezeket a mûveket, mert úgy gondolom, egy versnek érnie kell. Bálint elmondta, hogy a versmondást továbbra is csak hobbyként folytatja, hiszen jelenleg a budapesti Wiener Leó Konzervatóriumban klasszikus éneket tanul, utána szeretné a Zeneakadémián folytatni a tanulmányait, de lehet, hogy nem Magyarországon, hanem Bécsben vagy Angliában. Az iskola mellett ráadásként a Madách Színházban a Jézus Krisztus Szupersztárban, a József Attila Színházban pedig a Szegény gazdagok címû elõadásban játszik folyamatosan. Polgár Szilárd Programajánló December 4-én, szombaton Mikulás túrát szervez a Bakancsos természetjárók köre. Útvonal: Farkasgyepû Õsbükkös Farkasgyepû (szalonnasütés). Indulás: 9.05 órakor az auóbuszpályaudvar 1-es kocsiállásáról. December 5-én, vasárnap órától az Art moziban (JMK színházterme) a Nõk férfiak nélkül címû német-osztrák-francia filmet vetítik. December 11-én, szombaton 18 órakor kezdõdik a Református Gimnázium dísztermében a JMK Kamarazenekar adventi hangversenye. December 13-án, hétfõn Kívánságbehívó meditációs koncert Bagdi Bellával az Edvy Malom Fogadóban. Jegyek elõvételben: Ft, a helyszínen Ft. A helyek száma korlátozott. Jegyek kaphatók az Anna könyvesboltban, illetve igénylehetõk a 70/ es telefonszámon. December 18-án, szombaton és 19 órakor kezdõdik a Helyõrségi Klubban (Huszár ltp.) a Megafon Zenei Egyesület karácsonyi mûsora. Jegyár: 800 Ft. Elõvétel telefonon: 70/ December 29-én, szerdán 15 és 19 órakor kezdõdik a Jöjj vissza hozzám címû operett-musical gálaest a JMK színháztermében. Közremûködõk: Pitti Katalin, Berkes János, Teremi Trixi, Bozsó József, Papadimitriu Athina és Maksa Zoltán. Festmények, fotók, szobrok Pápai ART 2010 A Pápai Tárlat után egy héttel a pápai és Pápa környékén élõ alkotók kiállításának megnyitójára került sor Pápai ART címmel a Jókai Mór Mûvelõdési Központ emeleti elõterében. A paravánokon elhelyezett kompozíciók között ezúttal olajfestmények, szobrok, fotográfiák és hímzett képek is bemutatásra kerültek november 27-én. Zséda és Pintér Tibor is fellépett Segítettek A Rekult Mûvelõdési házak az újjáépítésért program keretei között a JMK-ban november 27-én jótékonysági gálamûsort rendeztek, amelynek fõvédnöke dr. Kovács Zoltán polgármester, országgyûlési képviselõ, védnöke Unger Tamás, a Pápai Gazdasági Szakképzõ Iskola igazgatója volt. A tárlatmegnyitón Kastély Attila citerán közremûködött, a kiállítást dr. Hermann István, a Jókai Mór Városi Könyvtár igazgatója, önkormányzati képviselõ nyitotta meg. A hagyományoknak megfelelõen egy képzõmûvészekbõl álló háromtagú zsûri választotta ki a Pápai ART 2010-es tárlaton megtekinthetõ alkotásokat Borbély Lajos mûvésztanár vezetésével. A szakmai grémium döntése nyomán idén Ács Tas László, Bányászné Jasper Anna, Borbély Lajosné, Borbély Mónika, Borbély Zsolt, Csontos Armand, Érsek Miklós, Eisencbachné Vadász Ildikó, Fölnagy Tibor, Gerencsér Hajnalka, Holdosi Balázs, Kerpel Péter, Ladányiné Horváth Mária, Mészáros Ilona, Mészáros László, Mezõ Lászlóné, Pesei Petra, Polosan Anna, Szûcs Zoltán, Tirnován Kata, Tirnován Katona Magdolna, Tirnován Tamás, Tóth István és Zeke Miklósné kompozíciói láthatóak az Erzsébet-ligeti színházépületben. A változatos, színes kiállítás december 17-ig tekinthetõ meg naponta 8-16 óráig vagy rendezvényhez kötõdõen. Polgár Szilárd A jótékonysági programon Veszpréminé Turtsányi Valéria, a JMK igazgatónõje köszöntötte a színházterem széksorait megtöltõ nézõket, szólt arról, hogy a mûvelõdési központ hívó szavára sokan azonnal vállalták a fellépést, és fontosnak tartották, hogy itt legyenek. A gálamûsor két pápai kötõdésû sztárvendége, Zsédenyi Adrienn és Pintér Tibor is elsõ szóra elvállalta a szereplést. Beszéde végén az igazgatónõ megköszönte a fellépõ mûvészeknek, csoportoknak a segítségét. A gálamûsor Zséda elõadásával kezdõdött, aki lázasan, betegen is színpadra lépett, ám egészségi állapota sajnos nem engedte, hogy egy dalnál többet énekeljen el. Zsédenyi Adrienn után Pintér Tibor elõadását hallgathattuk, majd Falakiné Piltman Erika, Nagy Tibor, Szabó Tamás, a Rebel- Lion TSE, az Allegro Mûvészeti Alapiskola tanárai, Pápa Város Fúvószenekara, a Vati Fiúk Country Club, a JMK Vadvirág Néptáncegyüttes, a Black Bunny Rock and Roll Klub, Ekanem Bálint Emota és a Pápai Musical Stúdió lépett fel. A jótékonysági program bevételét a Magyar Kármentõ Alapnak ajánlották fel a szervezõk, így ebbõl a támogatásból talán a bajba jutott embereknek karácsonyát is szebbé sikerül majd varázsolni. Polgár Szilárd

6 6 Pápa és Vidéke december 2. Könyvbemutató a Kolping mozgalomról Az elmúlt szombaton a városi könyvtár olvasótermében Mike Valéria tartott Szegfû Klub könyvbemutató elõadást Mike (Mádl) János és kora A Magyar Kolping Mozgalom és további törekvések a szabadság szolgálatában címû kötetének kapcsán. A kiadvány a szerzõ édesapjának életrajza, mely Mike Valéria személyes élményein, a családi iratok és közel egy évtizedes kutatómunka nyomán jött létre. Mike Valéria az életrajzon keresztül felvázolja és megismerteti olvasóival a Kolping mozgalmat, azt a közösséget, amely a magyar ipari munkás fiatalok összefogását és nevelését tûzte ki célul. Az írónõ fotókkal illusztrált elõadásában szólt édesapja, Mike (Mádl) János életérõl, és a Magyar Kolping Szövetség két világháború közti megújulásáról és virágzásáról, jelentõs személyiségeket és eseményeket külön kiemelve. A rendezvényen Salgó Ferenc kanonok, plébános, a Szent László Kolping Család prézese röviden szólt a katolikus legényegyletek történetérõl, Kolping Adolf életérõl, valamint a Kolping mozgalomról és a pápai Kolping családdal kapcsolatos élményeirõl. Az elõadás végén az érdeklõdõk megvásárolhatták a kiadványt, és személyesen is találkozhattak az 1949 óta az Egyesült Államokban élõ alkotóval. pe A trükkös lopásokról Az elmúlt pénteken tartotta soron következõ összejövetelét a Szegfû Klub. A rendezvényen Orsós Károly rendõrszázados tartott elõadást az idõs emberek sérelmére elkövetett bûncselekményekrõl, az úgynevezett trükkös lopásokról, valamint a házaló csalókról és ezen bûncselekmények megelõzésérõl. Az elõadó elmondta, mindig foglalkoztatta azoknak a bûnözõknek és sértetteknek a lelki alkata, akik ezekben a bûncselekményekben a két pólust képezik. Orsós Károly hangsúlyozta, a Pápai Rendõrkapitányság sok munkát fektetett az elmúlt években abba, hogy ezt a nemkívánatos jelenséget visszaszorítsa. Elõadása során az elmúlt évek tapasztalatait, gyakorlatát és az azóta levont tanulságokat osztotta meg a hallgatósággal. Mint mondta, a vidéki településeken jelentõs sikereket értek el azáltal, hogy felrázták a kisközösségeket. A bûnelkövetõk azonban nem tértek jó útra, hanem rájöttek, hogy Pápa város nehezebben védhetõ, nehezebb az egyes közösségekben megelõzni a bûncselekményeket. Orsós Károly konkrét példákon keresztül osztotta meg tapasztalatait a Szegfû Klub tagjaival, akik az elõadás során kérdéseikkel, észrevételeikkel szólhattak hozzá a témához. pe Felevenítették az amerikai hagyományokat Születés: Cziklin Gergely Gyimóthy Enikõ: Gergely, Sághy Péter Vindisch Mónika: Barnabás, Bedecs Rudolf Németh Zsuzsanna: Bálint, Békei Csaba László Tóth Gabriella: Zsófia Anna, Németh László Nagy Éva: Anyakönyvi hírek Folytatás az 1. oldalról Az amerikai tradíciókat követõ ünnepséget az iskolában oktató amerikai tanárnõk szervezték, Hardi Tünde tagozatvezetõ közremûködésével. Megan Randlett nyelvi lektor az ünnepkör kapcsán elmondta, fontos, hogy a gyerekek merítsenek saját kultúrájukból, és kicsit otthon érezzék magukat. Az alkalomra két színdarabbal készültek a diákok, melyek mindegyikében bemutatták a hálaadásra jellemzõ hagyományokat. Eljátszották az ünnep eredetét, és bemutatták, hogyan ünnepel ilyenkor egy amerikai család. A hagyomány szerint az Amerikában partot érõ telepeseket egy indiántörzs mentette meg az éhhaláltól, megtanítva nekik a halászatot, vadászatot és a kukoricatermesztést. Azóta november negyedik csütörtökjén a családtagok összegyûlnek, hogy együtt ünnepelhessék a hálaadást, melynek elmaradhatatlan eleme a hálaadásnapi vacsora. Mindez életre kelt a múlt heti színdarabok segítségével. Az elõadáson a külföldi gyermekek szülei, a tantestület tagjai és a diákok vettek részt. Virág, Varga Attila Baranyai Katalin: Luca. Halálozás: Valentényi Attila Ferencné sz.: Kovács Franciska, Szalai Józsefné sz. Bíró Mária Etelka, Járó Józsefné sz. Nagy Mária, Steiner Ferenc, Török Józsefné sz. Takács Julianna, Stall Ferenc, Kovács Pálné sz. Szuly Ágnes, Balogh László, Kovács Zoltán, Ancsicskó Istvánné sz. Hegedûs Ilona, Soós Pálné sz. Oláh Margit, László Zoltán, Nagyváradi Pál Imre, Vági Józsefné sz. Németh Gizella.

7 2010. december 2. Pápa és Vidéke 7 Labdarúgás Ikrényben rendezték meg a Magyar Kung-Fu Szakszövetség hivatalos ranglista bajnokságát, amelyen a pápai Hét Csillag Egyesület 3 tagja is részt vett. Light Contact küzdelemben Kocsis Martin junior kategóriában, Pintér Péter pedig felnõtt -70 kg-os kategóriában elsõ helyen végzett, így mindketten megvédték magyar bajnoki címüket. Bíró Ádám sérülés miatt, orvosi tanácsra nem vállalta a bronzmeccset, így a negyedik helyen végzett a felnõttek közt 80 kg-ban. A ranglista bajnokság a Kung-Fu Szakszövetség hivatalos válogató versenye, kategóriánként az évi Magyar Bajnokságok elsõ négy helyezettjét hívják meg. A ranglista bajnokság aranyérmesei kerülnek a szakszövetség hivatalos csapatába, a versenyeredmények alapján Pintér Péter és Kocsis Martin kvalifikálta magát a magyar válogatottba. Úszás Vége az õszi szezonnak A 2010/2011-es labdarúgó NB III-as bajnokság õszi szezonjában Bükön lépett utoljára pályára a Lombard FC Pápa II csapata. A vendéglátók azonnal nekiugrottak a listavezetõnek, de a Lombard II átvette az irányítást és a 28. percben Venczel lövésével megszerezte a vezetést. Röviddel ezután, a 31. percben elaludt a teljes vendégvédelem és Molnár kiegyenlített. A második félidõben nagy fölényben játszott a Lombard II, a játékosok sorra dolgozták ki és hagyták is ki a helyzeteket. A 77. percben Itthon tartották a kupát Budapestrõl, Bonyhádról, Dunaújvárosból, Nagyatádról is érkeztek versenyõk Pápára, az I. PUSE Kupára. 17 egyesület 310 sportolója állt rajthoz, köztük a Gyurta-fivéreket, Mutina Ágit és Verrasztó Evelynt is soraiban tudó Jövõ SC utánpótlása. Az ország talán legerõsebb úszóklubját megelõzve lett összetett nyertes a pápai egyesület, szereplésük ezért is kiváló. Egyéni teljesítményt tekintve Nagy Zsófia és Szekeres Balázs emelkedett ki a hazaiaktól, elõbbi 1 arany-, 2 ezüst- és 2 bronz-, utóbbi 5 aranyérmet szerzett. Korbély Dominik 3 elsõséggel járult hozzá a hazai sikerekhez, Rüll Máté, Kopf Angéla, Nagy Zsófia és a 4x50 méteres lány gyorsváltó is aranyérmes lett. 19 ezüstérmet gyûjtöttek be a versenyen a pápai úszók, ezek Kun-Szabó Fanni, Rüll Máté, Rüll Ádám, Bella Lúcia, Nagy Venczel szabadrúgását Fûzfa fejelte kapura, a hazai hálóõr még bravúrral védett, de a kipattanó labdát Fûzfa akapubavágta(1-2). - Az elsõ félidei bizonytalankodás miatt kétszer kellett átalakítani a védelmünket, erre eddig nem volt példa. Nehéz mérkõzést nyertünk meg, pozitívum, Két magyar bajnok Pápáról November 27-én rendezték meg a Várkertfürdõben az I. PUSE Kupát. A pápai úszók remekül szerepeltek, megnyerték az összetett pontversenyt. Zsófia, Nagy Rebeka, Kertész Dávid, Kertész Réka, Kopf Angéla, Sztyéhlik Sára és a 4x50 méteres fiú gyorsváltó nevéhez fûzõdnek. A bronzérmek száma 15, a versenyzõk, akik a dobogó 3. fokára állhattak fel: Kertész Dávid, Kertész Réka, Horváth Gábor, Sztyéhlik Sára, Tóth Nikolett, Rüll Ádám, Bella Lúcia, Nagy Rebeka, Nagy Zsófia, Kopf Angéla és a 4x50 méteres lány gyorsváltó B -csapat hogy Nagy Sanyi visszatért. Büszkék lehetünk a gyerekekre, arra, hogy ilyen sorozatot produkáltak. Másfél év alatt felnõttekké váltak - mondta Nagy Mihály a mérkõzés és az õszi szezon kapcsán. A Lombard II az NB III Bakony-csoportjában az élrõl várja a tavaszi folytatást. (részletes versenyeredmények a weboldalon találhatók). A pápai versenyt megelõzõen egy héttel Sopronban, a Csík Ferenc Emlékversenyen szerepeltek a Pápai Sportegyesület úszói. Itt 5 arany-, 4 ezüst-, 7 bronzérem volt a csapat teljesítménye, Kun-Szabó Fanni a 8 évesek közt 2 arany- és 2 ezüstéremmel a legjobb versenyzõ lett, Nagy Zsófia (2000) és Nagy Rebeka (1998) korosztályában a harmadik legeredményesebb versenyzõ címet érdemelte ki. A vizessorozat nem áll meg, december elsõ hétvégéjén Székesfevérvár és Gyõr a két következõ versenyhelyszín. Aktualitás az úszók életébõl, hogy a Magyar Úszószövetség regisztrálta a Pápai Úszó Sportegyesületet, januártól a Pápai Sportegyesület úszószakosztálya helyett a PUSE-ban versenyeznek az úszók. Labdarúgó játékvezetõi tanfolyam indul december 2-án Pápán. A jelentkezési korhatár alsó határa 14, a felsõ pedig 45 év. Bõvebb felvilágosítás kérhetõ Gyürüsi Gábor megyei toborzási felelõstõl, a as, vagy a es telefonszámon. Sportvezetõket jutalmaztak Pápa Város Önkormányzata és a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás nevében 34 sportvezetõnek köszönte meg dr. Kovács Zoltán azt a munkát, amelyet ebben az évben végeztek. A rendezvényen elhangzott: 2010-ben is a labdarúgás volt a legnépszerûbb sportág Pápán és környékén, 35 felnõtt, 36 utánpótlás és 25 kispályás csapat vett részt a különbözõ bajnokságokban. A legeredményeseb sportágak az egyéni sportok közül kerültek ki, erõemelõk, thai-boxolók, cselgáncsozók, íjászok, lovaglók álltak legtöbbször dobogón országos vagy regionális versenyen. A sportvezetõk a sportolók felkészítése mellett a hazai rendezésû sportversenyeken is remekül helytálltak, idén torna, tollaslabda, labdarúgás, kosárlabda, triatlon és duatlon diákolimpiai versenyt rendeztek Pápán, emellett lovaglásban, küzdõsportokban, akrobatikus táncban volt országos verseny helyszíne Pápa. A jövõbeli terveket illetõen Pápa polgármestere a sportcélú beruházásokról adott tájékoztatást a Perutz Stadion VIP-termében megjelenteknek. Dr. Kovács Zoltán arról beszélt: európai uniós forrásokból 50 méteres medence és toronyugró-rendszer épül a Várkertfürdõben, a Türr István Gimnázium esetleges felújítása esetén az oktatási intézmény jelenlegi szabadtéri sportpályája helyén építenének tornatermet. A Körzeti bajnokság III/A bajnokság Adásztevel Nagyacsád 0-4 (0-4) G.: Lampért Z., Márkus G., Horváth Z., Pajak Á. Tartalék: 9-0 (4-0) N.görzsöny Marcaltõ 3-0 fsz. 1. Pápateszér Mihályháza Nemesgörzsöny Kéttornyúlak Marcaltõ Bakonytamási Nagyacsád Nagytevel Malomsok Mezõlak K.szentpéter Adásztevel Polgármesteri Hivatal B-épületének felújítása várhatóan a konferenciaturizmust is erõsíti, azzal számolnak, hogy sportkonferenciákat is rendeznének itt. Bõvül a kerékpárút-hálózat, a Várkert úton most épül egy szakasz, a rekreációs területen az õsszel rakták le egy négycsillagos szálloda alapkövét. A sportcsarnok funkcióbõvítését szolgálná egy bemelegítõcsarnok, ezt az épület mellett, a teniszpályák helyén képzelik el. A jutalomban részesített sportvezetõk: Cseh László (vízilabda), Dudás Szabolcs (asztalitenisz), Eislerné Fekete Ildikó (diáksport), Györkös Béláné (labdarúgás), Gyûrüsi Gábor (labdarúgás), Harangozó Zsigmond (diáksport), Hernádi Tamás (diáksport, atlétika), Horváth András (labdarúgás), Horváth Attila (tollaslabda), Horváth István (diáksport), Horváthné Varjú Annamária (kosárlabda), Jámpa Péter (tenisz), Kis Károly (atlétika), Knapp Zsolt (labdarúgás), Koncz János (diáksport), Koncz Sándor (labdarúgás), ifj. Koncz Sándor (diáksport), Kun-Szabó István (úszás), Markos László (diáksport), Máté István (labdarúgás), Németh Béla (kézilabda), Oroszvári Péter (diáksport), Pápai István (kosárlabda), Polyák István (teke), Stemmer István (atlétika), Szabó Róbert (labdarúgás), Szabó Sándor (diáksport), ifj. Szabó Sándor (duatlon, triatlon), Szepesi Mihály (labdarúgás), Sztanics Istvánné (sakk), Takács Ervin (labdarúgás), Tímár Gábor (asztalitenisz), Uhlár Tibor (diáksport), Végh József (judo). G.: Szabó L. (2), Berki P. Tartalék: 1-4 (1-2) III/C bajnokság Dáka Pápai Termál FC 1-3 (0-1) G.: Sipos T. ill. Piszku M., Bódai P., Németh G. 1. Ganna-D Nyárád Külsõvat Pápai Termál FC Gecse Dáka Magyargencs Bakonyjákó Vaszar B.szücs-B.k Borsosgyõri SE

8 8 Pápa és Vidéke december 2. Akár a gyõzelmet is megszerezhette volna a Lombard - Reális döntetlen született mondta újságunknak Szûcs Lajos. A Debrecennek az elsõ félidõben voltak lehetõségei, amit sikerült átvészelnünk, ám a második játékrészben egy buta gólt kaptunk. Az pozitívum, hogy tudtunk egyenlíteni, Megvan az elsõ tavaszi pont Sajátos idõutazáson vett részt az elmúlt pénteken a Lombard Pápa labdarúgócsapata, hiszen Farkas Attiláék a Ferencváros elleni találkozóval befejezték az õszi bajnoki évadot. A Magyar Labdarúgó Szövetség döntése nyomán azonban két mérkõzést a tavaszi szezonról elõrehoztak õszre, így került sor a Debrecen vendégjátékára a Perutz Stadionban november 26-án. A találkozó végeredménye 1-1 lett, a pápai gólt Rajnay Attila szerezte. A Lombard talán legjobb játékosa Szûcs Lajos volt, akivel a mérkõzés után beszélgettünk. de utólag azért hiányérzetem van, mert ha a találkozó végén jobban figyelünk a helyzetkihasználásra, akkor megszerezhettük volna a három pontot is. - A Sport TV stábja mellett néztem végig a mérkõzést, a meccs vége felé az egyik operatõr aki nagy Debrecen szurkoló eléggé mérgesen jegyezte meg; nem igaz, hogy Szûcs Lajos minden debreceni lövést hárítani tudott - Igazság szerint sok védenivalóm nem volt. Az elsõ félidõben megfogtam egy nagy ziccert, a másodikban is volt egy veszélyes szabadrúgás, amit kiütöttem. Összességében tartottam a találkozótól, hiszen rengeteg sérültünk volt, õket pótolni kellett, de az együttes jól teljesített. - Ha már a teljesítményrõl beszéltél, csapatkapitányként miként értékeled a Lombard õszi szereplését? És mi a véleményed arról, hogy az egyik országos napilap pontozása szerint a legjobb hazai kapusok közé rangsoroltak? - Amikor az én generációm felnõtt, akkor nagyon sok kiváló kapus védett. Ez ma sincs másként, talán csak a kapusegyéniségekbõl lett kevesebb, mint amikor én bekerültem a magyar élvonalba. Az elismerés jólesik, de az eredményességet díjazom igazán, és úgy gondolom, a csapat õszi teljesítménye elfogadható volt. A huszonkét pont szerintem jelen pillanatban a realitás. - Mi a véleményed az elõrehozott tavaszi fordulókról? - Szerintem dilettáns döntés volt, úgy gondolom, a bajnokság õszbõl és tavaszból áll, akkor jön a pihenõ, amikor a tizenöt forduló eltelt. Kicsit furcsa a tavaszi meccseket õsszel lejátszani, olyan emberek hoznak ilyen döntéseket, akik soha életükben nem voltak futballpályán. Olyan éghajlatú országban élünk, olyan futballpályáink vannak, ami ilyenkor irreálissá teszi a bajnoki mérkõzéseket, és kihat a pontvadászat kimenetelére is. - Az irreális pályák közé szerencsére a Perutz Stadion nem sorolható. - Nézd, a pápai stadion centerpályája az ország egyik, ha nem a legjobb gyepszõnyege. Ilyen szempontból ez kedvezõ nekünk, de a mi pályánk is már fagyos és csúszós ilyen idõben. - A Szolnok elleni idegenbeli találkozóval zárul az év. Mire számítasz szombaton, ha lesz egyáltalán mérkõzés? - Lehet, hogy Szolnokon a pálya talaja miatt nem fog kijönni a két együttes közötti tudásbeli különbség, ami papíron azért megvan. Ezért tartok a találkozótól, hiszen mi gyõzelemmel szeretnénk zárni az évet. Valószínû azonban sárdagasztás lesz a szolnoki pályán, ami akkor is rossz minõségû pálya, amikor egyébként jó idõ van. Polgár Szilárd Teremlabdarúgás A Takiautó a városi bajnok Két versenynap, 14 csapat, 34 mérkõzés, 86 gól és csak 2 kiállítás - ez a évi Pápa városi teremlabdarúgó torna mérlege számokban. A bajnoki címet a Takiautó csapata szerezte meg, a döntõben büntetõkkel nyertek a Chelsea FC ellen. A hozzáértõk szerint a legjobb csapatok meneteltek a legjobb négy közé, és a végjátékban minimális különbségek, a pillanatnyi forma, a szerencse döntött. A csoportmérkõzéseket követõen 8 csapat jutott tovább a 2. játéknapra, az újabb körben az I. csoportból a Takiautó és a Horizont Bútor, a II. csoportból a Chelsea és az Inter-Thermo Kertváros lett elõdöntõs. A Takiautó-Inter- Thermo Kertváros és a Chelsea FC - Horizont Bútor összecsapás egyaránt 3-1-es eredménnyel zárult, és hasonlóan alakult a bronzmérkõzés és a finálé is, mindkét találkozó döntetlen lett és hétméteres lövések döntöttek a helyezésekrõl. A évi városi terembajnoki címet a Takiautó szerezte meg, a gólkirály is ebbõl a csapatból került ki Gyõrvári Gábor személyében. Táncolj a gálán! A Black Bunny Rock and Roll Club a közelmúltban felhívást tett közzé, melyben minimum nyolc fõs baráti társaságok, osztályközösségek jelentkezését várják táncgálájukra. Szegediné Murai Dóra, a klub vezetõedzõje elmondta, a minimum egy, maximum 1,5 perces divattánc koreográfia elkészítésére kérték a jelentkezõket, akik programjukat január 14-én, hétfõn bemutathatják a fekete nyuszis klub vezetõinek. A két legjobb produkció elõadói lehetõséget kapnak arra, hogy táncoljanak a hagyományos Black Bunny táncgálán. Azok a csapatok, akik nem kerülnek a fellépõk közé, tiszteletjegyet kapnak a gálára. A csapatokban nem szerepelhetnek a Black Bunny RRC táncosai! Jelentkezni lehet a címen, illetve a klub bármely táncosánál. pe Mestermérleg Herczeg András, a Debrecen vezetõedzõje: - Érdekes találkozót játszottunk, az elsõ félidõben volt két nagy helyzetünk, akkor megnyerhettük volna a mérkõzést, igaz a végén el is veszíthettük volna. Azzal is tisztában voltunk, hogy a Pápa túl jó együttes ahhoz, hogy kétszer egymás után vereséget szenvedjen. Amikor nagy baj van, Véber György mindig összekapja csapatát. Véber György, a Lombard Pápa szakmai igazgatója: - Négy-öt helyen meg kellett változtatni az alapcsapatot a sérülések miatt. Gyakorlatilag a támadószekció teljes egészében hiányzott, ami rányomta a bélyegét a játékunkra. Talán elõször a bajnokság során nálunk magasabban kvalifikált együttes ellen hátrányból fel tudtunk állni. Ha a végén Jovánczai Zoltán belövi a helyzetét, az óriási csattanó, ám hozzáteszem, nem lett volna igazságos. A döntetlen reális eredmény. Sportajánló Kosárlabda férfi NB I/B, Pápai MOTAX KC - TF - Hegyvidék, december 5., vasárnap, 18.30, Városi Sportcsarnok. Pápa és Vidéke Közéleti hetilap Megjelenik csütörtökönként. Kiadja: Pápa és Vidéke Lapkiadó, Hirdetésszervezõ Kft. Megbízott fõszerkesztõ: Németh Zsolt. Felelõs kiadó: Pápa és Vidéke Lapkiadó, Hirdetésszervezõ Kft. Nyomdai munkák: Antók Nyomdaipari Kft., Celldömölk A szerkesztõség címe: 8500 Pápa, Fõ u. 5. Pf Telefon/fax: 89/ web: ISSN Kéziratot nem õrzünk meg, és nem küldünk vissza!

Az 56-os forradalomra emlékeztek

Az 56-os forradalomra emlékeztek 2009. október 29. Közéleti hetilap VII. évfolyam 39. szám Az 56-os forradalomra emlékeztek Elkészült a Tókerti óvoda A Pápa Városi Óvodák Infrastruktuális Fejlesztése címû európai uniós pályázat keretén

Részletesebben

Tudásalapú mezõgazdaság

Tudásalapú mezõgazdaság Az Év Legjobb Települési Lapja 2009 2010. április 22. Közéleti hetilap VIII. évfolyam 14. szám Szent György-napi Agrárexpó Tudásalapú mezõgazdaság Nagygyimót Felavatták az orvosi rendelõt Nem egészen egy

Részletesebben

A doni hõsökre emlékeztek

A doni hõsökre emlékeztek 2011. január 20. Közéleti hetilap IX. évfolyam 2. szám A doni hõsökre emlékeztek Projektnyitó a színházban Magunknak építjük a várost Tavaly februárban dõlt el, hogy a Belváros funkcióbõvítõ rehabilitációjára

Részletesebben

A kultúra közös ügyünk: mindannyiunkban benne él

A kultúra közös ügyünk: mindannyiunkban benne él 2014. január 30. Közéleti hetilap XII. évfolyam 2. szám A kultúra közös ügyünk: mindannyiunkban benne él Húszéves a Pro Cultura Díszoklevél Õrzik városunk hagyományait, értékeit Nagyszabású gálamûsorral

Részletesebben

Pápa és Vidéke. Megmentik a pápai. húsgyárat. Újévi koncert sok meglepetéssel

Pápa és Vidéke. Megmentik a pápai. húsgyárat. Újévi koncert sok meglepetéssel Pápa és Vidéke 2013. január 10. Közéleti hetilap XI. évfolyam 1. szám Pápa Város Fúvószenekara elhozta Amerikát Újévi koncert sok meglepetéssel Megmentik a pápai - A húsgyár dolgozói megnyugodhatnak, mert

Részletesebben

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás a közelmúltban a pápai városházán

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás a közelmúltban a pápai városházán Pápa és Vidéke 2013. augusztus 8. Közéleti hetilap XI. évfolyam 16. szám Járdák és utak építésén dolgoznak a kivitelezõk Épül a fõtér A szilárdhulladék-kezelési rendszer továbbfejlesztése Pápán volt a

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2006. október 12. Közéleti hetilap IV. évfolyam 38. szám

Pápa és Vidéke 2006. október 12. Közéleti hetilap IV. évfolyam 38. szám Pápa és Vidéke 2006. október 12. Közéleti hetilap IV. évfolyam 38. szám Bakonyszücs Ünnep a rehabilitációs otthonban A bakonyszücsi daganatos betegek rehabilitációs otthonának teljes bútorzatát kicserélték

Részletesebben

Pápa és Vidéke. Több száz érdeklõdõ a pápai standon. Elfogadták a költségvetést. Teltházas. mozinyitó

Pápa és Vidéke. Több száz érdeklõdõ a pápai standon. Elfogadták a költségvetést. Teltházas. mozinyitó Pápa és Vidéke 2013. március 7. Közéleti hetilap XI. évfolyam 5. szám Utazás kiállítás Több száz érdeklõdõ a pápai standon Testületi ülés Elfogadták a költségvetést Múlt csütörtökön ülésezett Pápa képviselõ-testülete.

Részletesebben

Pápa és Vidéke. Kulturális bemutatóval zárult a 75 éves jubileum. Folytatódik a kastély felújítása. Oldalvonalon innen és túl

Pápa és Vidéke. Kulturális bemutatóval zárult a 75 éves jubileum. Folytatódik a kastély felújítása. Oldalvonalon innen és túl Pápa és Vidéke 2013. május 30. Közéleti hetilap XI. évfolyam 11. szám Kulturális bemutatóval zárult a 75 éves jubileum Folytatódik a kastély felújítása A közelmúltban megkezdõdött az Esterházy-kastély

Részletesebben

emlékekkel rendelkezõ települések nem alkalmazzák, mint mi, pedig az Utazás kiállítás is bebizonyította, hogy az általunk

emlékekkel rendelkezõ települések nem alkalmazzák, mint mi, pedig az Utazás kiállítás is bebizonyította, hogy az általunk Pápa és Vidéke 2012. március 8. Közéleti hetilap X. évfolyam 5. szám Pápa az Utazás kiállításon Vizsgálják a pápai múmiát CT-vizsgálatra vitték február 25-én a Pápai Református Gyûjteményekben õrzött múmiát.

Részletesebben

A tavalyi év erõs kezdése után ismét nagy várakozás elõzte meg az idei Õszi Dionüsziát, vagyis az alternatív

A tavalyi év erõs kezdése után ismét nagy várakozás elõzte meg az idei Õszi Dionüsziát, vagyis az alternatív Pápa és Vidéke 2013. október 3. Közéleti hetilap XI. évfolyam 20. szám Alternatív alkotóközösségek találkoztak Pápán Szépül a barokk kastély Õszi Dionüszia öt napon át Turisztikai attrakciófejlesztés Pápán,

Részletesebben

A téli szünetet megelõzõen. átadták a Munkácsy Mihály Általános Iskola felújított épületét. A Pápa Munkácsy Mihály Általános Iskola infrastrukturális

A téli szünetet megelõzõen. átadták a Munkácsy Mihály Általános Iskola felújított épületét. A Pápa Munkácsy Mihály Általános Iskola infrastrukturális Pápa és Vidéke 2012. január 12. Közéleti hetilap X. évfolyam 1. szám Elkészült Várkertfürdõ gyógyászati épülete Átadták Munkácsy-iskola felújított épületét A téli szünetet megelõzõen ünnepélyesen átadták

Részletesebben

teremtette meg az igazi ünnepi hangulatot. A gyönyörû ruhák, hajköltemények

teremtette meg az igazi ünnepi hangulatot. A gyönyörû ruhák, hajköltemények Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2007. február 15. Közéleti hetilap V. évfolyam 6. szám A felnõttéválás küszöbén Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ 311-290 Újra társulásra kényszerülnek

Részletesebben

Weöres Sándor Általános Iskola pedagógusát.

Weöres Sándor Általános Iskola pedagógusát. Pápa és Vidéke 2015. június 11. Közéleti hetilap XIII. évfolyam 8. szám Pedagógusnap Köszöntötték a város pedagógusait Készül az új épület Bokrétaünnep a kórházban A pápai Gróf Esterházy Kórház és Rendelõintézeti

Részletesebben

Zászlót kapott az alcsoport. Családi nap

Zászlót kapott az alcsoport. Családi nap Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2007. február 22. Közéleti hetilap V. évfolyam 7. szám Csót Margarétás teadélután A rendkívül jó hangulatú õszi szüreti felvonulás után

Részletesebben

Bódis Regina Andrea megbízott igazgató és Erdõ Imre nyugalmazott igazgató leplezték

Bódis Regina Andrea megbízott igazgató és Erdõ Imre nyugalmazott igazgató leplezték Pápa és Vidéke 2015. április 2. Közéleti hetilap XIII. évfolyam 3. szám Öt nap, kiváló programok, méltó ünneplés 75 éves a Közgáz Inkubátorház Várják a bérlõket Elkészült a Pápai Ipari Parkban az inkubátorház,

Részletesebben

Ingyenes. II. évfolyam, 17. szám 2008. augusztus 29. Ceglédi. Tanévkezdés. 2008-ban

Ingyenes. II. évfolyam, 17. szám 2008. augusztus 29. Ceglédi. Tanévkezdés. 2008-ban Ingyenes Ceglédi II. évfolyam, 17. szám 2008. augusztus 29. P A N O R Á M A S P O R T - T O B O R Z Ó M E L L É K L E T T E L 1 7-3 3. O L D A L Tanévkezdés 2008-ban 5 kamrás mûanyag ablakok 1.0 hõszigeteléssel,

Részletesebben

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Hermann Mónika

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Hermann Mónika Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2011. március XVI. évfolyam 3. szám Ára: 99 Ft A megye legjobban felszerelt általános iskolája Kitüntetések március 15-én A képviselő-testület március 3-án, széleskörű közvélemény-kutatás

Részletesebben

Gaudeamus. » Alpolgármesterválasztás. » A Kesztyûgyárra emlékeztek 7.» Régizene az ifjaknak 8.» Kötélugrók országos sikere 12.

Gaudeamus. » Alpolgármesterválasztás. » A Kesztyûgyárra emlékeztek 7.» Régizene az ifjaknak 8.» Kötélugrók országos sikere 12. Új» AZ ÚJSÁG CELLDÖMÖLKÖN INGYENES, A VIDÉKI ELÔFIZETÔKNEK HAVONTA 170 FORINT. XX. ÉVFOLYAM 10. SZÁM (469) 2008. MÁJUS 16. CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA» Alpolgármesterválasztás 3.» A Kesztyûgyárra

Részletesebben

XXIII. évf. 13. szám VÁROSUNK LAPJA 2011. június 30. 173 diák fejezte be tanulmányait városunk általános iskoláiban

XXIII. évf. 13. szám VÁROSUNK LAPJA 2011. június 30. 173 diák fejezte be tanulmányait városunk általános iskoláiban XXIII. évf. 13. szám VÁROSUNK LAPJA 2011. június 30. Búcsú az iskolától 173 diák fejezte be tanulmányait városunk általános iskoláiban Az Egészségnapról Árvai-Simonyi Ágnes Felnőtt labdarúgóink bajnoki

Részletesebben

Kistarcsai Híradó. Kistarcsa legidősebb lakója 100 éves. Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja. A születésnapi torta

Kistarcsai Híradó. Kistarcsa legidősebb lakója 100 éves. Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja. A születésnapi torta Kistarcsai Híradó Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja 2010. 4. szám Kistarcsa legidősebb lakója 100 éves A születésnapi torta A 100 éves Kurfis Menyhértné Somlai József plébános megköszönte

Részletesebben

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Erdei Sándor felelős szerkesztő

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Erdei Sándor felelős szerkesztő Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2011. június XVI. évfolyam 6. szám Ára: 99 Ft JUBILEUM Köszönet, Kollégák! Június 10-én ünnepelték, ünnepeltük mi, a szerkesztőség tagjai valamint a kiállítás-megnyitóra és

Részletesebben

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 3. szám 2014. február 25. Ingyenes Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon Vers mindenkihez Reményik Sándor: Ne ítélj Közel

Részletesebben

www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 RÓNAVÖLGYI ENDRÉNÉ polgármester

www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 RÓNAVÖLGYI ENDRÉNÉ polgármester XXIV. év fo lyam 21. szám 2009. december 18. Ára: 150 fo rint Lapunkhoz 2010. évi színes falinaptárt mellékeltünk www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 Megérkezett a Mikulás a szerencsi gyerekekhez.

Részletesebben

Ingyenes. II. évfolyam, 23. szám 2008. november 21. Ceglédi ANNO 2007. Mit kapnak karácsonyra? 3. oldal

Ingyenes. II. évfolyam, 23. szám 2008. november 21. Ceglédi ANNO 2007. Mit kapnak karácsonyra? 3. oldal Ingyenes Ceglédi II. évfolyam, 23. szám 2008. november 21. P A N O R Á M A ANNO 2007 Mit kapnak karácsonyra? 3. oldal minden raktárkészleten levõ Zalakerámia mázas gres burkolólapot! S hogy a jó kedv is

Részletesebben

CZUCZI ANTAL A PÁRIZSI MEZŐGAZDASÁGI VILÁGKIÁLLÍTÁSON POLGÁRI VÉDELMI KIÁLLÍTÁS ORSZÁGOS DÖNTŐN BIZONYÍTOTTAK

CZUCZI ANTAL A PÁRIZSI MEZŐGAZDASÁGI VILÁGKIÁLLÍTÁSON POLGÁRI VÉDELMI KIÁLLÍTÁS ORSZÁGOS DÖNTŐN BIZONYÍTOTTAK 2011. MÁRCIUS 16. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XII. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM POLGÁRI VÉDELMI KIÁLLÍTÁS CZUCZI ANTAL A PÁRIZSI MEZŐGAZDASÁGI VILÁGKIÁLLÍTÁSON Országosan egyedülálló tárlat nyílt meg a volt Körös

Részletesebben

XIX. évfolyam 1. szám, 2015. január. 195 Ft KÖZÉLETI LAP

XIX. évfolyam 1. szám, 2015. január. 195 Ft KÖZÉLETI LAP XIX. évfolyam 1. szám, 2015. január 195 Ft KÖZÉLETI LAP Nem vezet be új adót az önkormányzat A megváltozott törvényi rendelkezések szerint az önkormányzatok képviselõtestületei - az önkormányzati bevételek

Részletesebben

Rövid iskolatörténet

Rövid iskolatörténet 55. szám Jubileumi ünnepség December 17-én fél tizenkettőkor a zsúfolásig megtelt aulában Révay Lili köszöntötte a Bolyai János Gimnázium alapításának 20. évfordulója tiszteletére rendezett ünnepség vendégeit,

Részletesebben

Balatonfüred városközpont-rehabilitációs programját július végén

Balatonfüred városközpont-rehabilitációs programját július végén Itt van... XVII. évfolyam 15. szám 2007. augusztus 30. VÁROSKÖZPONT-REHABILITÁCIÓS TERVEK Mélygarázs, szökõkút, pezsgés a belvárosban Balatonfüred városközpont-rehabilitációs programját július végén nevesítve

Részletesebben

» Megkezdôdött a tanítás 3.» Az Apáczai Kiadó díjazott könyvei 7. » Megvan az elsô gyôzelem 13. CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

» Megkezdôdött a tanítás 3.» Az Apáczai Kiadó díjazott könyvei 7. » Megvan az elsô gyôzelem 13. CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Új» AZ ÚJSÁG CELLDÖMÖLKÖN INGYENES, A VIDÉKI ELÔFIZETÔKNEK HAVONTA 108 FORINT. XIX. ÉVFOLYAM 17. SZÁM (452) 2007. SZEPTEMBER 14. CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA» Megkezdôdött a tanítás 3.» Az Apáczai

Részletesebben