Lábdihegyi és Tördemici

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lábdihegyi és Tördemici"

Átírás

1 Lábdihegyi és Tördemici március H Í R E K Gizi óvó néni SLÍZ JUDIT Gizi óvó nénit Tördemicen senkinek sem kell bemutatni, mert az itt született teljes felnőttkorú lakosság (engem is beleszámítva) az ő óvodása volt. Nem csak óvónő volt, hanem aktív közéleti személyiség is, mind a mai napig. Nem csak az óvodáskorú gyerekekkel, hanem igazi pedagógusként a szüleikkel, sőt, nagyszüleikkel és a nagyobb testvérekkel is foglalkozott. Mint egykori hálás óvodása, most ezekről a gyönyörű emlékekről, - amelyek a mi felejthetetlen emlékeink is -kérdezősködtem tőle. Mikor és hogyan tetszett Tördemicre kerülni? 1955-ben végeztem Sopronban az Óvónőképzőt, és végzés után rögtön Tördemicre kerültem, nagyon fiatalon, 17 évesen. Az óvoda ugyanott volt akkor is, mint most, a Pados-féle házban. Németh Mária óvónő, Gyurján Rozália dajka, Illés Piroska néni szakácsnő volt az akkor dolgozói gárda. Plusz egy fő státuszt kapott az intézmény jómagamat. Akkor még az élelmezésvezetést is az óvónőknek kellett végezni a pedagógiai munka mellett: 70 gyerekre, plusz 12 pedagógusra főztünk. Munkáltatónk a Tapolca járás oktatási osztálya, majd az iskolavezetés volt. Első iskolaigazgatóm Mörk Lászlóné, Emi néni volt, aki sokat anyáskodott felettem, mert kinevezésem előtt két héttel veszítettem el az édesanyámat. Hogyan alakult az óvoda élete? A csoportszobákat, konyhai felszereléseket a járás és a szülői munkaközösség segítségével bővítették, korszerűsítették. Az óvoda személyzete Mester Istvánné óvónő személyével bővült, és ekkor alakították ki a részben osztott, napköziotthonos kétcsoportos óvodát, 75 tördemici gyerekkel. Ezt a csoportképet szeretettel őrzöm első óvodásaimról, akik a jelenben már nagymamák és nagypapák. Sajnos, van közülük, aki már nem él, de akik élnek, kivétel nélkül tisztelettel és szeretettel gondolnak rám. A főzés helyben történt, de az alapanyagokat Tapolcáról hordták az asszonyok. Kerekes kút volt az udvaron, ahonnan a vizet húzták, és kondérban melegítették. A berendezés fapadokból és asztalokból állt, 1,60 Ft volt a térítés naponta fejenként. Ebben az időben a havi fizetésem 726 Ft volt. Ebből albérletet és kosztot fizettem. Köztudott, hogy az óvoda mellett aktív szerepet tetszett Gizi óvó néni 17 évesen, amikor Tördemicre került óvónőnek (és reméljük, hogy még jó sokáig ezután is tetszik) játszani Tördemic közéletében. Mivel kezdődött? Megalakult az első színjátszó csoport, résztvevői: Fazekas Sándorné, Malmos Géza a MÁV kertészetből, és a lakosság amatőr tagjai szerepeltek az előadásokon. Jómagam elvégeztem a színjátszó tanfolyamot, Keszthelyen, a néptánc tanfolyamot Pápán. Az első tánccsoport tagjai: Németh László, Németh Ibolya, Istvándi Béla, Németh Panni, Illés Ali, Vesztróczi Mária. Jártunk Budapesten a mezőgazdasági kiállításon, Fazekas István, Kajári Pubi közreműködésével országos eredményt értünk el. Irodalmi esteket szerveztünk, tanfolya- Megjelenik kéthavonta mokat, pl. varró-, szabó-, főzőtanfolyamot, ahol a középkorosztály szívesen részt vett a téli estéken. A közvetlen környezetünkben élő festők képeiből kiállításokat szerveztünk, pl. Szabó Istvánné Szöllősi Máté, Molnár Sándor, id. Vesztróczy Ferenc. Természetesen a gyerekekkel is szerepeltünk. Ekkor játszottuk el a Naplopó Tündérlány című színpadi jelenetet a szülők és a lakosság örömére. Mindig ilyen felhőtlen volt az óvodai élet? Sajnos, a változások elértek bennünket is, és a fenntartó szervek gazdasági problémákra hivatkozva megszüntették a konyhát, ami elbocsátásokkal járt. Az iskolavezetés is változott folyamatosan: Mörk Lászlóné után Mörk László, Kiss Sándor, Rédli Viktor, Igaz József, végül Stankovics György volt a munkáltatónk. Önálló vezetésem megcsorbulása csak a legutolsó igazgatónál nem történt meg. A rendszerváltás után az önkormányzat teljesen átvette a vezetést, csökkent a létszám, egyre kevesebbet fordíthattunk az intézményre. A fenntartó szerv nemhogy segített volna, inkább gátolt, és keserűvé tette a nyugdíjba menetelemet. Mindehhez hozzájárult még férjem korai halála. Most nyaranta dolgozom egy másik szakmában, hogy biztosítsam a kevés nyugdíj mellett a létfenntartásomat. Tördemic díszpolgára tetszik lenni, ma is aktív vöröskeresztes titkár, ezek azért szép dolgok. Mit tetszik üzenni a tördemicieknek befejezésképpen? Valóban, nem panaszkodással szeretném zárni a beszélgetésünket, a rosszat el kell felejteni. Megbecsül a falu és a jelenlegi vezetése is. Szeretek itt élni és még sokat szeretnék tenni a falu lakóiért.

2 Plébániai hírek KOVÁCS KÁROLY plébános A esztendő hitéleti statisztikája: 8 badacsonytördemici és 1 lábdihegyi temetés, és 2 tördemici esküvő ban egy tördemici lakost sem kereszteltünk. Köszönetem mindazoknak, akik az elmúlt év során az Egyházunkat lelkileg, vagy anyagilag támogatták. Külön köszönet illeti azokat, akik templomaink takarítását, virágozását, karbantartását végzik. Isten fizesse meg bőségesen szolgálatukat! Egyházunkért érzett felelősségünk, hogy a működésünket a szükséges anyagiakkal is segítsük. Az alábbi hirdetéssel a templomkapuinkon is találkozhatunk: A Magyar Katolikus Püspöki Kar irányelve, hogy az Egyház anyagszükségleteinek fedezéséhez a Hívek hozzájárulásának mértéke az átlagkereset 1 %-a legyen. A legkisebb összeg személyenként évre 3500 Ft 1 évre! (292 Ft havonta) Kérjük a kedves híveket, hogy egyházi hozzájárulásukat ( egyházi adójukat ) az alábbi személyeknél befizetni szíveskedjenek. Adományt is köszönettel fogadunk. Veréb János, Székely József és a Plébánián. Külön köszönet Tar Józsefnének, akinek a keze munkáját dicsérik a lila oltárterítők, amelyeket ingyenes felajánlásként varrt meg. A tördemici templom új, digitális orgonával gazdagodott egy sikeres pályázat eredményeként. Az orgonára kölcsönadott anyagi segítséget Boros Judit biztosította kamatmentesen, és amikor a pályázatból elnyert összeg megérkezik, ezt az összeget az Egyházközség visszafizeti. Idén elsőáldozás lesz templomunkban. Az elsőáldozás feltétele: részvétel a vasárnapi szentmisén és az iskolai hitoktatáson. Nagyböjt, Húsvét Az idén a nagyböjt kezdete, hamvazószerda március 5-re esik. Hamvazkodni ezen napon vagy a következő vasárnapon lehet. Hamvazószerda és nagypéntek (április 18.) szigorú böjti nap (egyszeri étkezés, melyen kívül még kétszer vehetünk magunkhoz valamit erősítésül; hústól való tartózkodás.) A hústilalom kötelezi azokat a katolikusokat, akik tizennegyedik életévüket betöltötték; a böjt pedig az összes nagykorúakat kötelezi hatvanadik életévük megkezdéséig. Nagyböjt péntekjein hústilalom van. A bűnbánati napokon az Egyház megrendüléssel, a vezeklés és hálaadás szellemében emlékezik meg Krisztus kínhaláláról, mely minket bűneink terhétől megszabadított. A bűnbánati nap eszközei közül az Egyház hagyományai értelmében kiemelkedik a böjtölés: Krisztussal keresztre kell feszítenünk bűneinket őszinte bánattal és elégtétellel (ez a húsvéti szentgyónás). A három szent napon, Nagycsütörtökön, Nagypénteken és Nagyszombaton este 7 órakor kezdődnek a szertartások. Húsvétvasárnap, április 20-án, Urunk feltámadásának ünnepén és Húsvéthétfőn templomunkban vasárnapi miserend lesz. Minden katolikus keresztény embernek legalább húsvét előtt el kell végeznie szentgyónását és szentáldozását. Gyónási lehetőség: minden szentmise előtt. Ami ezentúl szükséges: önuralom szóban, cselekedetben, mulasztás-kerülésben, szeretetgyakorlás (ima, türelem, meghallgatás, békesség, jóság, szelídség, kedvesség ) Áldott Nagyböjt-időszakot kívánok minden kedves Olvasónak! Orgonaavatás Badacsonytördemicen PÁL LÁSZLÓNÉ Felemelő és egyben megható ünnepségre gyűltek össze a hívők és érdeklődők február 1-jén a Badacsonytördemici Szent Mihály templomban, új orgonát avattak. Kevés embernek adatik meg a lehetőség, hogy temploma új orgonájának avatásán részt vehet, ezért is volt különleges ez az esemény. Elsőként Kovács Károly plébános áldotta meg és szentelte fel a hangszert, majd Veréb János az egyházközség elnöke mondott köszönetet mindazoknak, akiknek segítségével a hangszert megvásárolhatták. Az új elektromos orgonát Leader pályázat segítségével, illetve még sok segítőkész ember és szervezet hozzájárulásával vásárolhatta meg az egyházközösség. A gyönyörű barokk templomban orgonakoncert keretében szólaltatta meg Hajós György a budai ciszterci Szent Imre templom kórusának orgonistája az új orgonát. A kiválóan összeválogatott művek lehetőséget adtak a művésznek arra, hogy az elektronika segítségével a klasszikus orgona hangjával teljes értékű orgonahangzást érjen el. A program összeállításában még fontos szempont volt az is, hogy minél többet és minél sokoldalúbban mutassa be az új hangszerhangzás lehetőségeit. A koncert a résztvevők számára felejthetetlen élményt jelentett, s külön köszönet nekik, hogy a rendkívüli időjárás ellenére is részt vettek ezen a szép közösségi programon. A koncert végén zúgó taps fogadta az előadót, s a Badacsonytördemici egyházközség hivatalosan is birtokába vette a fontos hangszert, amely reméljük, sok egyházi eseményt szolgál és a nagyközönség is hallhatja szép hangzását egyegy orgonakoncert keretében! További támogatás és pályázati lehetőség VOLLMUTH PÉTER polgármester A januárban tartott rezsicsökkentő tájékozatón részt vevő Lasztovicza Jenő, országgyűlési képviselőnk megígérte, hogy még e tavasszal előteremti a lábdi strand medrének befejező munkálataihoz szükséges mintegy 15 millió forintot. 2.oldal A másik nagyszerű hír a Rodostó turistaház felújításnak a terve. A Magyar Állam tulajdonában lévő (és maradó) ingatlanra vagyonkezelői kérelmet adott be a Carpathia Nemzeti Kreatív Gazdaságfejlesztő és Innovációs Kft. A Kft. Tördemic önkormányzatával konzorciumban indul egy hamarosan kiírásra kerülő üniós pályázaton. A projekt nem csak a Rodostó turistaházra fog vonatkozni, amely a tervek szerint nemzetközi művészeti és alkotóközpont lesz, hanem a mellette lévő erdészházra és a hozzátartozó telekre, ahol kreatív ifjúsági tábor kap helyet. Ezenkívül a tervek szerint Tördemic régi kultúrházában nosztalgia mozi, bormúzeum, kerékpár túracentrum lesz. A turistaház egykori híres lakója, Tatay Sándor emlékszobát és szobrot kap. És ez még nem minden! A legújabb információk szerint a lábdi vitorláskikötő kiépítése is bele fog férni a keretbe. A projekt összértéke mintegy másfél milliárd forint. A projekt megvalósítás tervezett ideje: I. negyedév IV. negyedév Lábdihegyi és Tördemici Hírek

3 A Faluházban tartandó programok, események március-április VIG ZSUZSANNA február 28 - március 2. Lábdi Piac Szakmai műhely március óra Nőnapi köszöntő és bál március óra Horgász és Vitorlás Egyesület Közgyűlése március óra az 1848/49-es Községi Ünnepség március 27. Véradás március Kézműves játszóház április Nyuszi váró és játszóház április Asztalitenisz Bajnokság Néptánc est december 28-án került megrendezésre a Faluházban a III. Badacsonytördemici Néptánc est, óév búcsúztató koccintással egybe kötve. Miért is fontos nekünk ez az alkalom? Szeretnénk hagyományt teremteni rendhagyó, immár 3. alkalommal megrendezésre került néptáncestünkkel. Kevés a térségben működő néptáncegyüttesek számára az olyan alkalom, ahol megismerhetik egymás munkáját, s táncházakban múlathatják együtt az időt. Ezenkívül nem utolsó sorban az általunk nagyra becsült néphagyományainkba minél szélesebb betekintést szeretnénk nyújtani az érdeklődők számára. Nagy öröm volt számunkra, hogy a tavalyi táncegyüttesek közül mindenki elfogadta idén is a meghívást. Itt volt a tapolcai Batsányi Együttes, a marcali Baglas Táncegyüttes, a Gyenes Táncegyüttes, és újra itt volt a 10 éves Süslecz Gergely, aki korosztályában minden létező díjat megnyert. Szabó Csaba tanítványa ő is. Külön öröm, hogy távolabbról első alkalommal hozzánk érkező barátokat is köszönthettünk köreinkben: ők a szentgáli Szűrös Táncegyüttes. Szintén nagyon örültünk, amikor a helyi kötődésű Éder Róbert párjával, Bohács Brigittával, akik a Nyírségi Táncegyüttes tagjai, igent mondtak felkérésünkre, hogy tavaly nézőként, idén fellépőként vegyenek részt estünkön. Farkas Mónikával és Szabó Csabával, a helyi együttes vezetőivel szólót adtak elő. Házigazdaként, de nem utolsó sorban említeném a Tördemic Néptáncegyüttest, akik ismét hozták remek formájukat, hatalmas sikert aratva. Abban a szerencsés helyzetben van településünk, hogy sok olyan kisgyerek van, akiket érdekelnek a népi játékok, táncok, így elindulhatott szeptemberben a szentgáli alapfokú művészeti iskola kihelyezett tagozata, Szabó Csaba vezetésével, több, mint 20 gyerekkel, akik ezen az esten mutatkoztak be először, szintén hatalmas sikert aratva. Jó látni, hogy sok az érdeklődő és tehetséges gyermek! A műsor után pezsgős március koccintással búcsúztattuk az óévet, utána pedig késő estébe nyúlóan élőzenés táncházat tartottak a táncosok. Az egész est folyamán a zalaegerszegi Harangláb Népzenei Együttes biztosította a jó hangulathoz a zenét. Volt még egy meglepetés is. A színpad háttér részét, az Életfát 1997 óta csodálhatják a hozzánk idelátogatók, amely Igaz Anikó munkája. Ez a mű kiegészült egy csillagkoszorúval, melynek közepén látható a Sarkcsillag. Az alkotó szavai: az égboltról kapjuk az élethez szükséges fényt, meleget és világosságot. Forgásukhoz igazítjuk egész tevékenységünket. A csillagos égbolt, az ezüstösen derengő sáv, a Tejút a Szent Út jelképe. A Sarkcsillag kerékre emlékeztető alakja, a kerék szimbolikus ábrázolása az időnek és az emberi sorsnak. A teljes kompozíció körülbelül április-május tájékán fog teljessé válni, a Nappal és a Holddal. Ez az est is teltházas volt, nagy sikerrel zárult. Reméljük, az idei év végét is hasonlóan jó hangulattal tudjuk búcsúztatni. Köszönet minden résztvevőnek, segítőnek. 3. oldal

4 Nemcsak a húszéveseké a világ PAPP JENŐNÉ nyugdíjas Ezt bizonyította a Sánta Géza zenélése által megalapozott vidám hangulat Zsuzsanna napon a Faluházban rendezett nyugdíjas farsangon. Mintegy 50 fő (nemcsak a klub tagjai) múlatták itt a délutánt. A bőségesen megterített asztalok sütemények, itókák arra csábították a jelenlévőket, hogy felejtsék el az itt-ott sajgó fájdalmakat. A hangulatot fokozta a Hacsek és Sajó humoros párbeszéd felolvasása mellett a néhány jelmezes fő bevonulása is. Szerintem senki nem ismerte fel klubvezetőnket a tél elűzését elősegítő jelmezében. A tombolán az alpolgármester tartotta kalapból, - kihúzott számok sok vendégnek jelentettek jóleső érzést, no, meg nyereményeket. Bízzunk benne, hogy ez az esemény is hozzájárult a nem sok havat hozó tél végleges eltűnéséhez. Mráz Tamás díjugrató újabb sikerei PÁLNÉ VERA Kocsonyák szépségversenye Február 16-án került megrendezésre a VIII. Badacsonytördemici Kocsonya Szépségverseny. Az előző évekhez hasonlóan, ismét nagyon sokan voltak kíváncsiak az ötletesnél ötletesebb kocsonya kreációkra. Idén 31 versenyző indult. Amíg a zsűri értékelte a műveket, a Tördemic Néptáncegyüttes szórakoztatta a vendégeket. Aki nem tudta kivárni, hogy a versenyző kocsonyákat megkóstolhassa, már déltől vásárolhatott kocsonyát fogyasztásra. A finomságokat ismét a lelkes, mindig tettre kész csapat készítette, köszönet nekik. 150 tányérnyit főztek. Kalász Jánosné Márti, Széll Lajosné Marika, Horváth István alpolgármester, Hegedűs Ferenc. Az előkészületekben Bognár Andrea, Horváthné Vali, Gelencsér Jánosné Ancsa, és Szombathelyi Zsuzsa is nagy segítségükre volt. A műsort követően eredményt hirdetett a zsűri, melynek tagjai: Dr. Varga Ottó, Polgár Tibor, Vastag Gábor, és Perlaky Imre voltak. Első helyezett lett a helyi Bógor család, második a szintén helyi Horváth László, harmadik pedig a balatonrendesi Nők a Balatonért Egyesület képviseletében Kalászné Piroska. Több különdíjas is volt, nehéz volt a zsűri dolga. Mindenképpen ki kell emelni a helyi óvodások remekműveit. Biztosak lehetünk benne, hogy ezen a téren is meg lesz az utánpótlás, nagyon ügyesek voltak. Ezután tombola sorsolás következett, sok értékes tárgyat sorsoltunk ki. Ismételten szeretném köszönetünket kifejezni mindenkinek, aki bármilyen módon segítette rendezvényünket. Akár segítőként, akár versenyzőként, vendégként, illetve mindazoknak, akik hozzájárultak a tombolatárgyakkal, borászoknak, civileknek, egyesületeknek, stb. A díjnyertes műalkotás VIG ZSUZSANNA Keljfeljancsi Az első három helyezett díjait Vastag Gábor és Hilda keramikus házaspár ajánlotta fel. Egy ilyen kis településen, mint a miénk, különösen fontos, hogy odafigyeljünk és számon tartsuk, ha valaki országos és nemzetközi sikereket ér el valamilyen tevékenységben. Tamást már nem először mutattuk be a település lakosainak, sőt korábban megkapta az Önkormányzat alapította ifjúsági díjat, egy szép vázát. Nap,mint nap a tények kiszúrják a szemed: Bennük orra esel, lelked megsebezed. Az azóta eltelt időszak bizonyította, hogy nem érdemtelenül állították példaképnek a fiatalok elé. Szorgalmával kitartásával újabb sikereket ért el ben és 2012-ben a magyarországi díjugrató bajnokságon első lett ezzel korosztályi rekordot állított fel ben és 2013-ban is megnyerte a fedeles díjugratás döntőjét az ismétlés még soha senkinek nem sikerült egymást követő évben. Újabb jelentős eredménye, hogy 2013-ban csapatban aranyérmes lett a díjugrató bajnokságban is. A legújabb siker, hogy a Budapesten több tízezer néző és a tv nézők előtt a Hősök terén megnyerte az 5 körös kitartásos magas ugratás versenyét a Nemzeti Vágtán szintén 2013-ban. Növelte a győzelem jelentőségét, hogy nagyon jelentős versenyzők a harmadik körben mind kiestek mellőle, ő egyedül teljesítette az öt kört hiba nélkül az eddigi 190 cm-es rekordját 195 cm-re javítva. Tamás szerény, szorgalmas fiatalember, aki megérdemli, hogy nyomon kísérjük sikereit. Gratulálunk Neki és további sikereket kívánunk az elkövetkező években is. De Te rá se rántasz! Felállsz és nekifutsz, feledve, hogy megint s mindig csak orra buksz. Szidod a másikat, dehogy veszed észbe, hogy mi elbuktatott, Te nem vetted észre. Ha másra vársz mindig, hogy lennél valaki? Csak egy vagy a sorban apró keljfeljancsi 4. oldal A hírlevél címe Lábdihegyi és Tördemici Hírek

5 Nyílt napok és beiratkozás a Badacsonytomaji Tatay Sándor Általános Iskolában KRISZTIN N. LÁSZLÓNÉ igazgató Az iskolában folyó munka megtekintését valamennyi osztályban lehetővé tesszük az érdeklődő szülők számára. Látogatható órák: alsó tagozatban: 1-2. óra, valamint készségtárgyak, felső tagozatban: 1-4. óra. Időpont: alsó tagozatban: március 4-5. (kedd- szerda), felső tagozatban: március (kedd szerda). Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2014/2015. tanévre történő általános iskolai beíratásra az alábbi időpontokban kerül sor: április 28. (hétfő) óra között április 29. (kedd) óra között április 30. (szerda) óra között Helyszín: Tatay Sándor Általános Iskola 8258 Badacsonytomaj, Kert u. 8. Tankötelezettség: augusztus 31-ig született gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni. Az iskola újraindítása Tördemicen VOLLMUTH PÉTER polgármester Megtettük az első lépéseket az alsó tagozat visszahozása érdekében. Mivel az iskola újraindítása sokkal bonyolultabb és több adminisztrációt igénylő feladat, mint a felszámolása volt, sajnos, nem garantált, hogy már most szeptemberben a 2014/2015. tanévet meg tudjuk kezdeni. Ez attól is függ, mennyire sikerül aktivizálni a szülőket. Legalább 8 kisgyerek szülőjének nyilatkozata szükséges arról, hogy ide fogják járatni a gyereküket. Mindenkinek, a gyerekeknek és a szülőknek is sokkal jobb, ha legalább az alsó tagozatot helyben járhatják ki a gyerekek! Nem kell utazni, csak besétálni az iskolába. Az oktatás színvonala legalább olyan jó lesz,mint a környékbeli iskoláké Akár elindul az iskola idén ősszel, akár nem, mindenképpen be kell íratni az iskolaköteles gyerekeket áprilisban valahová, mert az iskolafenntartó Klebelsberg Kunó Központ csak májusban fog döntést hozni. Óvodafelújítás VOLLMUTH PÉTER polgármester Az óvoda épületének felújítását úgy tervezzük, hogy az a lehető legkisebb fennakadást okozza az óvoda életében. Az előzetes tárgyalások szerint július-augusztusban fognak zajlani a munkák. Az óvoda augusztusban amúgy is zárva van, júliusra pedig ideiglenes megoldást fogunk találni A pályázaton elnyert 25 millió forintból kicseréljük a teljes tetőzetet, a nyílászárókat, az épületgépészeti berendezéseket, szerelvényeket, valamint a külső-belső vakolatot. Közérdekű információk, SOMLYÓ TIBOR Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal Badacsonytördemici Kirendeltsége 8263 Badacsonytördemic Hősök útja 12. Tel.: Ügyfélfogadás: H-Cs : ; P: Római Katolikus Plébánia Hivatal Tel.: Hivatali idők: K-P: , Szo: Szentmise : Badacsonytördemicen: vasárnaponként Lábdiban: VI.;VII.;VIII. hó 2. és 4. Szo 19.00, búcsúkor: Faluház, teleház, könyvtár Badacsonytördemic Hősök útja 12. Tel.: K-Szo: ( faluház, teleház ), K-P: ( könyvtár ) telefonszámok Háziorvosi rendelő Badacsonytördemic Szent István út. 3/2. Tel.: , Rendelési idő: H;K;Cs;P: Gyermek szakrendelés: K: , más napokon Badacsonytomajon ( Kert u. 18/1.Tel.: ) H;Sz;P: , K;Cs: Fogorvosi rendelés ( a badacsonytomaji rendelés átmeneti szünetelése idején ): Balatonederics Egry u.2.tel.: H: , K: , Cs: Orvosi ügyeletek Központi ügyelet: Tapolca Városi Kórház, Ady E. u.1-3. Tel.: ( A mentőszolgálat veszi fel.) H-P: , hétvége és ünnepnapok: ut. m.nap első m.nap ( Sz;V és ünnepnap: és között gyermekorvos is.) Fogorvosi ügyelet: Veszprém Halle u. 5/E. Tel.: Szo.;V és ünnepnapokon: Gyógyszertárak Badacsonytördemic Hősök útja 12/1. H; Sz; P: Badacsonytomaj Hősök tere 5. Tel.: H;Sz;P : ; K;Cs: ; Gyógyszertári ügyelet: Tapolca, változó helyeken ( információ a kórház telefonszámán ). Segélyhívás Mentők:104, Tűzoltók:105, Rendőrség:107, Ált. s.hívó:112 Polgárőrség: Élelmiszer üzletek Coop: B.tördemic: H-P: , Szo: , V: B.lábdihegy: ( Orgona u.) H;Szo: , K-P: Más vegyesboltok: B.tördemic Szent István u. 31. H- P: , Szo.: ; V: Jókai u. 4. (Kolónia) H-P: , Szo: Tördemic Tüzép Szent I. u H-P: , Szo: Bank, posta ( pénzfelvételi lehetőséggel ). Takarékszövetkezet, Szent István u. 44. H-Sz;P: , Cs: Posta, Zöldfa u. 8. H-P: ; 13, Hegybíró Badacsonytördemic Hősök útja 12/1. Fogadóórák: H: , Cs: Körzeti megbízott Varga Ferenc 06-30/ március 5. oldal március

6 Herczeg Ferencre emlékezve A tavalyi évet önkormányzatunk Herczeg Ferenc emlékévvé nyilvánította az írófejedelem születésének 150. évfordulója alkalmából február 24-én indítottunk egy rendezvénysorozatot ezen alkalomból, amelyen halálának évfordulóján településünk lakóiból álló kis küldöttség utazott a Farkasréti temetőbe sírjához, hogy közösen emlékezzünk. Ezután a székesfehérvári Vörösmarty Színházban a Bizánc című darabot tekinthették meg az érdeklődők. Folytatódott a június 22-i kiállítással, amelyet Takaró Mihály irodalomtörténész nyitott meg, és amely továbbra is megtekinthető állandó kiállítóhelyünkön. Nagy örömünkre, és Vollmuth Péter Polgármester kitartásának köszönhetően folyamatosan bővül a kiállítás anyaga. A megnyitón részt vett szülővárosának, Versecnek képviseletében szintén egy küldöttség. Helvéciáról is érkeztek hozzánk. Születésének 150. évfordulóján, szeptember 22-én a róla elnevezett badacsonylábdihegyi strandon felavattuk ünnepélyesen szobrát, melyet R. Törley Mária készített. Jubileumi, X. Badacsonyi Szürkebarát Bor és a Magyar Szürkemarha Ünnepünk, és a szintén X. Forralt bor főzőversenyünk is Herczeg Ferencre való emlékezés jegyében került megrendezésre. Idén, február 22-én Dr. Praznovszky Mihály irodalomtörténész tartott nagyszerű előadást a Faluházban. A szép számú hallgatóság köreiben 25 db régi kiadású antik kötetet sorsoltunk ki az író műveiből. Vastag Gábor és Hilda alkotásai Badacsonytördemicen Nagy öröm számunkra, hogy a Badacsonytomajon élő keramikus házaspár elfogadta meghívásunkat, és elhozták hozzánk alkotásaikat. Mindketten Herenden végeztek a porcelángyár művészeti iskolájában. Gábor 1975-ben porcelánfestőként, Hilda 1980-ban porcelánkorongosként óta foglalkoznak kerámia készítéssel Badacsonytomajon től rendszeresen jelen vannak különböző kiállításokon ben Kézműves oklevéllel jutalmazták munkáikat. Hozzánk MÁS KÉP címmel egy új út anyagát, 2012-ben Gusztáv Klimt születésének 150 éves évfordulójára készült alkotásokat hoztak el, amit Csehországban mutattak be először. Az ottani siker után Klimt vázlatait felhasználva, de saját elképzeléssel, fantáziával kiegészítve jöttek létre az itt látható képek és tárgyak. Hilda és Gábor sokat támogatják rendezvényeinket munkáikkal, alkotásaikkal. A megnyitón zsúfolásig megtelt a terem, ami nem csoda, hiszen nagyon sokan szeretik az alkotókat, és alkotásaikat egyaránt. A kiállítást Tatay Ágota nyitotta meg, és március 06-ig látható a Faluház nagytermében. Február 24-én, halálának 60. évfordulóján ismét helyi lakosokból álló kis küldöttséggel utaztunk a Farkasréti temetőbe közösen emlékezni. Hirtling István színművész, Lezsák Sándor, a Magyar Országgyűlés alelnöke, Ludwig Emil, és Tóth Tibor a Magyar Nemzet munkatársai szintén részt vettek a megemlékezésen. Tar Józsefné Ili néni mesélt gyermekkori élményeiről Herczeg Ferenccel, ő még személyesen ismerhette az írót. Hazaérkezésünk után a volt birtokának bejáratánál elhelyezett emléktáblánál, majd azután a szobránál koszorúztunk. Ezzel zártuk az emlékévet, de folytatjuk emlékének méltó megőrzését.felemelő érzés, hogy rendezvénysorozatunk minden alkalmával nagyon sok résztvevő, érdeklődő volt. Településünk civil szervezetei az alábbi adószámokon várják a jövedelemadó 1%-át: Badacsonylábdi Partszépítő és Fürdőegyesület adószáma: Badacsonytördemic Községért Alapítvány adószáma: Badacsonytördemici Horgász Egyesület adószáma: Nők a Balatonért Egyesület adószáma: A Badacsonylábdi Partszépítő és Fürdőegyesület hírlevele. Szerkesztőbizottság: dr. Baj Eszter, Bolya János, Slíz Judit, Somlyó Tibor, dr. Somosy Zoltán, Vig Zsuzsanna. A híreket, észrevételeket kérjük vagy személyesen leadni a Faluházban Szántai Attiláné (Kovács Tündi) részére, vagy elküldeni a következő címre: Sokszorosítás Bolya János, terjesztés: Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal Badacsonytördemici Kirendeltsége, Badacsonytördemic, Hősök útja 12. A címlapon látható kép Nemestördemiczet ábrázolja. A képeslap része a polgármesteri hivatal épületében látható képeslapkiállításnak, amely több száz régi balatoni, badacsonytördemici és badacsonyi képeslapon keresztül mutatja be a korabeli tájat, embereket. A kiállítás nyitva áll az érdeklődők előtt.

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program ÁPRILIS 1-3. (csütörtök-szombat) III. Bihar-Bihor Amatõr Diákszínjátszó Fesztivál színházterme ÁPRILIS 8. (csütörtök) 17 óra A GOBLEIN kör gyûlést tart Szõllõsi Imréné vezetésével Munkákat lehet hozni

Részletesebben

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet XVII. évfolyam - 2. szám 2016. Február A Magyar Kultúra Napjára kisiskolásoknak és óvodásoknak kiírt rajzpályázatra több, mint 40 rajz érkezett. Ennek eredményhirdetése következett, az eredmények a következők

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ

2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ 2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ február március Időpont Rendezvény megnevezése Szervező Helyszín 2012. február 16. vagy 23. 2012. február 25. Könyvtárhasználat - Nemzetközi energiahatékonysági nap

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00 Szajoli Polgármesteri Hivatal 5081 Szajol, Rózsák tere 1. Tel.: 56/446-000 Fax: 56/446-447 E-mail: titkarsag@szajolph.t-online.hu Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2015.

Rendezvénynaptár 2015. Rendezvénynaptár 2015. Hónap Nap Időpont Program Helyszín Szervező Január 18. 15 00 Magyar Kultúra Napja Művelődési Ház Művelődési Ház 30. közgyűlése Művelődési Ház Február 13. Tűzoltó közgyűlés Művelődési

Részletesebben

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

Lábdihegyi és Tördemici

Lábdihegyi és Tördemici Lábdihegyi és Tördemici 2014. május H Í R E K Megjelenik kéthavonta A kitüntetett értékmentő A SZERKESZTŐSÉG Alig várja az évenkénti, menetrendszerinti tavaszi lomtalanítást, hogy akkurátusan megvizsgálhassa:

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

100 éve született Radnóti Miklós

100 éve született Radnóti Miklós 100 éve Miklós született Radnóti 100 éve született Radnóti Miklós április 15-én emlékeztünk könyvtárunkban Radnóti Miklós (1909-1944) születésének 100. évfordulójára a Radnóti-év keretén belül. A rendezvényen

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és májusi programjainkat ajánljuk figyelmébe! Programok: Népi Kalendárium 2011. május 14. A Népi Kalendárium májusi témája a gyapjú. Ez alkalommal

Részletesebben

EMLÉKEZTETŐ Együtt Kállóért Közösségi Nap

EMLÉKEZTETŐ Együtt Kállóért Közösségi Nap Pályázó neve: Kálló Község Önkormányzata Pályázó székhelye: 2175 Kálló, Kossuth utca 16. Pályázó MVH ügyfél - azonosító: 1003299571 Pályázat azonosító: 8569872872; Támogatási határozat iratazonosító: 1623167406

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens ÖREGLAK KÖZSÉG 2010. ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATERVE Készítette: Buzsáki Mónika Készült a 2009. november 30-án tartandó Képviselő-testületi ülésre 2010. évi Közművelődési munkaterv 2 Öreglak község 2010.

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

2011. évi rendezvénynaptár

2011. évi rendezvénynaptár 2011. évi rendezvénynaptár JANUÁR 12. Doni megemlékezés 21. Magyar Kultúra Napja 22. Német Nemzetiségi Nap 28. FEBRUÁR 1. Meseszínház - Kabóca Bábszínház 11. 12. Valentin napi party Kultúrház 26. Farsangi

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Képviselő Testület! ,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub 7144 Decs, Rákóczi u 2-8. Tisztelt Képviselő Testület! Az,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub pénzügyi nehézségei ellenére 2014 évben is folytatta tevékenységét, és az alapszabályban

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény -

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény - Január Február Március 22. Csütörtök 17 órától Ünnepi műsor a Magyar Kultúra Napja alkalmából Házasságkötő terem,, Etyeki Versmondó Kör 24. Szombat Etyeki piknik Szépvölgy, Újhegy Roxer Produkció 3. Kedd

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most 2011. március 3 TÉL-FÉNY 2011. XI. alkalommal megrendezett fotókiállításon Afrikától Furugyon át Új-Zélandig láthattunk fényképeket a tárlaton. Először lehetett szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE / Székesfehérvári Nemes Nagy Ágnes Kollégium 8000 Székesfehérvár Gyümölcs u. 13. Tel: 22-500-231 Fax: 22-500-290 ESEMÉNYNAPTÁR A 2016-2017-ES TANÉVRE Készítette: Nyikusné Tatai Szilvia igazgatóhelyettes

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

PROGRAMFÜZET. 2015. február június

PROGRAMFÜZET. 2015. február június PROGRAMFÜZET 2015. február június 2 www.algyokultura.hu ADATOK Faluház Búvár u. 5. Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8-20 óráig, rendezvények esetén ettől eltérően. Hétvégenként a rendezvényeknek megfelelően.

Részletesebben

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Intézményünk, az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda augusztus 30- án, vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel, ünnepi istentisztelet keretében nyitotta meg

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója XVI évfolyam - 11 szám 2015 November Programajánló óvoda, iskola, ápolóotthon, Tompaháti Közösségi Tér karácsonyi műsora, az estet a Szegedi Miniszínház műsora zárja Hozzon egy díszt a falu karácsonyfájára!

Részletesebben

6 2011. október HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS Egyéni Atlétika Verseny - Szarvas, 2011. 09. 27. A III-IV. korcsoportnak (5-8.osztály) megrendezett atlétika versenyen, minden tanuló, abban a versenyszámban indulhatott,

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

Aranyosok Arany-hete

Aranyosok Arany-hete Aranyosok Arany-hete Arany János születésének 197. évfordulója alkalmából március másodikától egy teljes tanítási héten keresztül változatos programokon idéztük meg iskolánk névadójának szellemét, tudtunk

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 2014. SZEPTEMBER 1. h. 8.00 Tanévnyitó, szülői ért. 1. osztályok, (pótbeiratkozás műv. isk.)

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra Január 02. 15. 19. kedd 22. 23. 30. 01. hétfő 06. 16:30 12. Újévi koncert R: Jánossomorjai Fúvós Egyesület tel.: 20/435-8431 www.jfe.hu Megemlékezés a doni áttörés 67. évfordulója alkalmából H: Kalafszky

Részletesebben

2340 Kiskunlacháza, Vörösmarty u. 3. tel: 06-20-569-7031

2340 Kiskunlacháza, Vörösmarty u. 3. tel: 06-20-569-7031 Közérdekű információk Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal Cím: 2340 Kiskunlacháza Kossuth Lajos tér 1. Tel./Fax: 06-24-519-830, 06-24-519-840 E-mail: pmhivatal@kiskunlachaza.hu dr. Répás József polgármester:

Részletesebben

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 SZEPTEMBER Szeptember 16. kedd 18:00 Találkozás a festészettel I. Színek versek hangulatok: Hölgyek ecsettel és tollal Festménykiállítás

Részletesebben

XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9.

XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9. XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9. A KONFERENCIA ÉS A PÁLYÁZATOK MEGHIRDETÔI: Békés Megyei Népmûvészeti Egyesület Hagyományok Háza Népmûvészeti Egyesületek Szövetsége A konferencia

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

Települési Rendezvény Naptár 2009.

Települési Rendezvény Naptár 2009. Települési Rendezvény Naptár Időpont Rendezvény megnevezése A rendezvény helyszíne február 14. február 21. március 15. 18 órakor március 21. április 4. 10 órától Iskolai farsangi bál A rendezvényszervező

Részletesebben

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok 03. 05. 06. 07. 09. 12. Körök Karika Lívia mandala kiállításának megnyitója. Megtekinthető: november

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak 2013-2014-es tanév munkájáról Összeállította: Kovácsné Jószai Irén, tagozatvezető Ebben a tanévben 28 tanulóval két csoportban indult meg a tanszakon a munka. A kezdő

Részletesebben

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012.

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012. KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012. Január: 08. Vízszentelés Helye: Római Katolikus templom 10. Bábszínház: A három kismalac 20. Megemlékezés a Magyar Kultúra Napjáról 22. Vince napi borszentelés

Részletesebben

Az ülés helye: Veszprém, Polgármesteri Hivatal, Komjáthy terem

Az ülés helye: Veszprém, Polgármesteri Hivatal, Komjáthy terem Jegyzőkönyv Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága 2016. május 19-én (csütörtök) 08 00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus évi beszámoló évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus évi beszámoló évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2015. évi beszámoló 2016. évi munkaterv 2 A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007

A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007 A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 A tanulók száma 300 250 200 150 100 50 0 257 267 267 243 225 213 199 Osztályok

Részletesebben

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Oldal: 2 / 7 Székhelyünk: 2085 Pilisvörösvár, Fő utca 134. Telefon: (26) 374 457 (26) 611-477 Iskolaigazgató: Szakmai vezető: Iskolatitkár: Gazdasági vezető: Gazdasági

Részletesebben

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN 3507/00102 Szakmai beszámoló Az idén immár hatodik alkalommal volt Múzeumok Éjszakája Kisvárdán. A késő

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

A Debreceni Művelődési Központ Homokkerti Közösségi Ház egységének 2011 évi programterve

A Debreceni Művelődési Központ Homokkerti Közösségi Ház egységének 2011 évi programterve 43.b.sz. melléklet felnőttek 100 HKH 1 2011 január 1 Szilveszteri mulatság homokkerti kertbarát Kör 2011.01.06 Aprók-falvi ficánkoló óvódások 25 HKH 2 3 2011.01.08 "Találnál csodafiú szarvast" családok

Részletesebben

Hírlevél. A múlt hónapban történt

Hírlevél. A múlt hónapban történt Hírlevél A múlt hónapban történt 2015.02.11 FARSANGRA készülődtünk: A jelmezek kiegészítőit a gyerekházban a szülőkkel együtt készítettük el február 11-én 11 anyuka társaságában. Alkottunk hercegnő fejdíszt,

Részletesebben

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév.

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév. 2 Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév programjai 2014. SZEPTEMBER HAVI PROGRAM 1. HÉTFŐ Első tanítási nap 2. KEDD

Részletesebben

KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban október 7-13. Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Győr KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban

Részletesebben

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek 1. sz. melléklet 2017. évi Városi rendezvényterv Készítette: Ferenczné Fajta Mária mb. intézményvezető I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek I. Nemzeti és állami ünnepek Március 15. Az 1848/49-es

Részletesebben

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok 03. Körök Karika Lívia mandala kiállításának megnyitója. Megtekinthető: november 20-ig. XV. Könyvszalon

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5.

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. MEGHÍVÓ Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. 2011. június 2. csütörtök 18.00 óra A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye

Részletesebben

Összefoglaló a Törd a fejed! óvodai matematikai versenyről

Összefoglaló a Törd a fejed! óvodai matematikai versenyről A verseny Összefoglaló a Törd a fejed! óvodai matematikai versenyről megrendezésének időpontja: 2017. 03.24. rendező intézményének neve: Dr. Enyedy Andor Református Általános Iskola, és Bölcsőde szervezőjének

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

Önkormányzati hírek. Temetői urnafal megváltás

Önkormányzati hírek. Temetői urnafal megváltás KUNBARACSI HÍRMONDÓ 2016. XV. ÉVFOLYAM, Január Február Megjelenik kéthavonta Önkormányzati hírek Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselőtestülete a 2016. február 16-ai ülésén elfogadta a 2016. évi költségvetést,

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

FEBRUÁR 2. Bolhapiac Petőfi Művelődési Ház

FEBRUÁR 2. Bolhapiac Petőfi Művelődési Ház at2013. évi rendezvénytervezet JANUÁR Helyszín 14. Doni megemlékezés Polgármesteri Hivatal 19. 22. Magyar Kultúra Napja Polgármesteri Hivatal 31. Szőlészet és borászat, Árkovics József borász előadása

Részletesebben

Előadó: Előkészítette: Véleményezte:

Előadó: Előkészítette: Véleményezte: Előterjesztés Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére, a 11. számú Tájékoztató a 2015. éi városi rendezvénytervről tárgyú napirendi pontjához Előadó: Tölgyesi

Részletesebben

Kedves Pestújhelyiek!

Kedves Pestújhelyiek! 1 Tartalom Kedves Pestújhelyiek! 2 Dalnoki Jenő emléktorna 3 Temetői séta 4 Ultibajnokság 4 Nosztalgia bál az Odeon zenekarral 5 Bakonyi Elek Sakkbajnokság 5 Kaláka koncert 5 Templomi koncert 6 Biciklis

Részletesebben

Képek a Gondozási Központ életéből

Képek a Gondozási Központ életéből 2010. május 5 Képek a Gondozási Központ életéből Várják az ebédet! Mini ló - mini lovas A gyerekek táncoltak az időseknek A Népdalkör Anyák Napi műsora MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt 2010. május 30-án

Részletesebben

a évi Franciska Bál sikeréhez.

a évi Franciska Bál sikeréhez. Köszönjük minden kedves támogatónknak, hogy hozzájárultak a 2011. évi Franciska Bál sikeréhez. Csurgay Franciska Általános Iskola Tantestülete, Szülői Munkaközösség, Táborfalvi Diákévek Alapítvány, Pengetár

Részletesebben

Káptalantóti Önkormányzat lapja XI. évfolyam 2. szám 2014. MÁRCIUS

Káptalantóti Önkormányzat lapja XI. évfolyam 2. szám 2014. MÁRCIUS Káptalantóti Önkormányzat lapja XI. évfolyam 2. szám Márciusi jeles napok Március 12. Gergely Teljes nevén Nagy Szt. Gergely pápa. Nevéhez főzıdik az egyházi ének klasszikus rendszerezése (gregoriánum).

Részletesebben

PÜNKÖSD HAVI KALENDÁRIUM. Sok szeretettel köszöntjük az édesanyákat! Munka ünnepe Majális Balatonkeresztúron Európa Uniós csatlakozás ünnepe

PÜNKÖSD HAVI KALENDÁRIUM. Sok szeretettel köszöntjük az édesanyákat! Munka ünnepe Majális Balatonkeresztúron Európa Uniós csatlakozás ünnepe PÜNKÖSD HAVI KALENDÁRIUM Május 01. vasárnap Anyák Napja Sok szeretettel köszöntjük az édesanyákat! Munka ünnepe Majális Balatonkeresztúron Európa Uniós csatlakozás ünnepe Május 03. kedd Csillagvirág Látogatás,

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u /2015. tanév.

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u /2015. tanév. 2 Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév programjai 2014. SZEPTEMBER HAVI PROGRAM 1. HÉTFŐ Első tanítási nap 2. KEDD

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök augusztus 2014. 08.26, 08.28. Szülőértekezletek új óvodások szülei részére

Részletesebben

A 2016/17. tanév munkaterve

A 2016/17. tanév munkaterve A 2016/17. tanév munkaterve Alakuló értekezlet Munkavédelmi oktatás Javítóvizsgák Tankönyvosztás Elsősök előkészítője Szakkörök szervezése Elsős szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

Január. Február. 03. szombat, 18 óra. 12. hétfő, 18 óra. 22. csütörtök, 17 óra. 24. szombat

Január. Február. 03. szombat, 18 óra. 12. hétfő, 18 óra. 22. csütörtök, 17 óra. 24. szombat Január 03., 18 óra 12. hétfő, 18 óra 22. csütörtök, 17 óra 24. Újévi koncert R: Jánossomorjai Fúvós Egyesület Info: Wennesz József Károly tel.: 20/435-8431 www.jfe.hu Megemlékezés a doni áttörés 66. évfordulója

Részletesebben

Juhász Gyula: Húsvétra

Juhász Gyula: Húsvétra Röjtökmuzsaj Önkormányzatának lapja IX. évfolyam 1. szám 2016. március Juhász Gyula: Húsvétra Köszönt e vers, te váltig visszatérő Föltámadás a földi tájakon, Mezők smaragdja, nap tüzében égő, Te zsendülő

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

Pitvaros Térségi Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde

Pitvaros Térségi Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde Pitvaros Térségi Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 694 Pitvaros, Petőfi tér. Tel: 62/650-43 OM azonosító: 20237 E-mail: pitvarosiovi@gmail.com KÖZZÉTÉTELI LISTA Az intézmény

Részletesebben

Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db. Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda évi működéséről, gazdálkodásáról. Bakóné Mászáros Tímea óvodavezető

Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db. Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda évi működéséről, gazdálkodásáról. Bakóné Mászáros Tímea óvodavezető E L Ő T E R J E S Z T É S PÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. MÁRCIUS 22 - ÉN TARTANDÓ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db Tárgy: Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda 2010.

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 9/2013 szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni

Részletesebben

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása Programajánló Szeptember 12-ig megtekinthető Előtéri fotókiállítás: Nyugat-nógrádi barangoló Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben