Lábdihegyi és Tördemici

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lábdihegyi és Tördemici"

Átírás

1 Lábdihegyi és Tördemici március H Í R E K Gizi óvó néni SLÍZ JUDIT Gizi óvó nénit Tördemicen senkinek sem kell bemutatni, mert az itt született teljes felnőttkorú lakosság (engem is beleszámítva) az ő óvodása volt. Nem csak óvónő volt, hanem aktív közéleti személyiség is, mind a mai napig. Nem csak az óvodáskorú gyerekekkel, hanem igazi pedagógusként a szüleikkel, sőt, nagyszüleikkel és a nagyobb testvérekkel is foglalkozott. Mint egykori hálás óvodása, most ezekről a gyönyörű emlékekről, - amelyek a mi felejthetetlen emlékeink is -kérdezősködtem tőle. Mikor és hogyan tetszett Tördemicre kerülni? 1955-ben végeztem Sopronban az Óvónőképzőt, és végzés után rögtön Tördemicre kerültem, nagyon fiatalon, 17 évesen. Az óvoda ugyanott volt akkor is, mint most, a Pados-féle házban. Németh Mária óvónő, Gyurján Rozália dajka, Illés Piroska néni szakácsnő volt az akkor dolgozói gárda. Plusz egy fő státuszt kapott az intézmény jómagamat. Akkor még az élelmezésvezetést is az óvónőknek kellett végezni a pedagógiai munka mellett: 70 gyerekre, plusz 12 pedagógusra főztünk. Munkáltatónk a Tapolca járás oktatási osztálya, majd az iskolavezetés volt. Első iskolaigazgatóm Mörk Lászlóné, Emi néni volt, aki sokat anyáskodott felettem, mert kinevezésem előtt két héttel veszítettem el az édesanyámat. Hogyan alakult az óvoda élete? A csoportszobákat, konyhai felszereléseket a járás és a szülői munkaközösség segítségével bővítették, korszerűsítették. Az óvoda személyzete Mester Istvánné óvónő személyével bővült, és ekkor alakították ki a részben osztott, napköziotthonos kétcsoportos óvodát, 75 tördemici gyerekkel. Ezt a csoportképet szeretettel őrzöm első óvodásaimról, akik a jelenben már nagymamák és nagypapák. Sajnos, van közülük, aki már nem él, de akik élnek, kivétel nélkül tisztelettel és szeretettel gondolnak rám. A főzés helyben történt, de az alapanyagokat Tapolcáról hordták az asszonyok. Kerekes kút volt az udvaron, ahonnan a vizet húzták, és kondérban melegítették. A berendezés fapadokból és asztalokból állt, 1,60 Ft volt a térítés naponta fejenként. Ebben az időben a havi fizetésem 726 Ft volt. Ebből albérletet és kosztot fizettem. Köztudott, hogy az óvoda mellett aktív szerepet tetszett Gizi óvó néni 17 évesen, amikor Tördemicre került óvónőnek (és reméljük, hogy még jó sokáig ezután is tetszik) játszani Tördemic közéletében. Mivel kezdődött? Megalakult az első színjátszó csoport, résztvevői: Fazekas Sándorné, Malmos Géza a MÁV kertészetből, és a lakosság amatőr tagjai szerepeltek az előadásokon. Jómagam elvégeztem a színjátszó tanfolyamot, Keszthelyen, a néptánc tanfolyamot Pápán. Az első tánccsoport tagjai: Németh László, Németh Ibolya, Istvándi Béla, Németh Panni, Illés Ali, Vesztróczi Mária. Jártunk Budapesten a mezőgazdasági kiállításon, Fazekas István, Kajári Pubi közreműködésével országos eredményt értünk el. Irodalmi esteket szerveztünk, tanfolya- Megjelenik kéthavonta mokat, pl. varró-, szabó-, főzőtanfolyamot, ahol a középkorosztály szívesen részt vett a téli estéken. A közvetlen környezetünkben élő festők képeiből kiállításokat szerveztünk, pl. Szabó Istvánné Szöllősi Máté, Molnár Sándor, id. Vesztróczy Ferenc. Természetesen a gyerekekkel is szerepeltünk. Ekkor játszottuk el a Naplopó Tündérlány című színpadi jelenetet a szülők és a lakosság örömére. Mindig ilyen felhőtlen volt az óvodai élet? Sajnos, a változások elértek bennünket is, és a fenntartó szervek gazdasági problémákra hivatkozva megszüntették a konyhát, ami elbocsátásokkal járt. Az iskolavezetés is változott folyamatosan: Mörk Lászlóné után Mörk László, Kiss Sándor, Rédli Viktor, Igaz József, végül Stankovics György volt a munkáltatónk. Önálló vezetésem megcsorbulása csak a legutolsó igazgatónál nem történt meg. A rendszerváltás után az önkormányzat teljesen átvette a vezetést, csökkent a létszám, egyre kevesebbet fordíthattunk az intézményre. A fenntartó szerv nemhogy segített volna, inkább gátolt, és keserűvé tette a nyugdíjba menetelemet. Mindehhez hozzájárult még férjem korai halála. Most nyaranta dolgozom egy másik szakmában, hogy biztosítsam a kevés nyugdíj mellett a létfenntartásomat. Tördemic díszpolgára tetszik lenni, ma is aktív vöröskeresztes titkár, ezek azért szép dolgok. Mit tetszik üzenni a tördemicieknek befejezésképpen? Valóban, nem panaszkodással szeretném zárni a beszélgetésünket, a rosszat el kell felejteni. Megbecsül a falu és a jelenlegi vezetése is. Szeretek itt élni és még sokat szeretnék tenni a falu lakóiért.

2 Plébániai hírek KOVÁCS KÁROLY plébános A esztendő hitéleti statisztikája: 8 badacsonytördemici és 1 lábdihegyi temetés, és 2 tördemici esküvő ban egy tördemici lakost sem kereszteltünk. Köszönetem mindazoknak, akik az elmúlt év során az Egyházunkat lelkileg, vagy anyagilag támogatták. Külön köszönet illeti azokat, akik templomaink takarítását, virágozását, karbantartását végzik. Isten fizesse meg bőségesen szolgálatukat! Egyházunkért érzett felelősségünk, hogy a működésünket a szükséges anyagiakkal is segítsük. Az alábbi hirdetéssel a templomkapuinkon is találkozhatunk: A Magyar Katolikus Püspöki Kar irányelve, hogy az Egyház anyagszükségleteinek fedezéséhez a Hívek hozzájárulásának mértéke az átlagkereset 1 %-a legyen. A legkisebb összeg személyenként évre 3500 Ft 1 évre! (292 Ft havonta) Kérjük a kedves híveket, hogy egyházi hozzájárulásukat ( egyházi adójukat ) az alábbi személyeknél befizetni szíveskedjenek. Adományt is köszönettel fogadunk. Veréb János, Székely József és a Plébánián. Külön köszönet Tar Józsefnének, akinek a keze munkáját dicsérik a lila oltárterítők, amelyeket ingyenes felajánlásként varrt meg. A tördemici templom új, digitális orgonával gazdagodott egy sikeres pályázat eredményeként. Az orgonára kölcsönadott anyagi segítséget Boros Judit biztosította kamatmentesen, és amikor a pályázatból elnyert összeg megérkezik, ezt az összeget az Egyházközség visszafizeti. Idén elsőáldozás lesz templomunkban. Az elsőáldozás feltétele: részvétel a vasárnapi szentmisén és az iskolai hitoktatáson. Nagyböjt, Húsvét Az idén a nagyböjt kezdete, hamvazószerda március 5-re esik. Hamvazkodni ezen napon vagy a következő vasárnapon lehet. Hamvazószerda és nagypéntek (április 18.) szigorú böjti nap (egyszeri étkezés, melyen kívül még kétszer vehetünk magunkhoz valamit erősítésül; hústól való tartózkodás.) A hústilalom kötelezi azokat a katolikusokat, akik tizennegyedik életévüket betöltötték; a böjt pedig az összes nagykorúakat kötelezi hatvanadik életévük megkezdéséig. Nagyböjt péntekjein hústilalom van. A bűnbánati napokon az Egyház megrendüléssel, a vezeklés és hálaadás szellemében emlékezik meg Krisztus kínhaláláról, mely minket bűneink terhétől megszabadított. A bűnbánati nap eszközei közül az Egyház hagyományai értelmében kiemelkedik a böjtölés: Krisztussal keresztre kell feszítenünk bűneinket őszinte bánattal és elégtétellel (ez a húsvéti szentgyónás). A három szent napon, Nagycsütörtökön, Nagypénteken és Nagyszombaton este 7 órakor kezdődnek a szertartások. Húsvétvasárnap, április 20-án, Urunk feltámadásának ünnepén és Húsvéthétfőn templomunkban vasárnapi miserend lesz. Minden katolikus keresztény embernek legalább húsvét előtt el kell végeznie szentgyónását és szentáldozását. Gyónási lehetőség: minden szentmise előtt. Ami ezentúl szükséges: önuralom szóban, cselekedetben, mulasztás-kerülésben, szeretetgyakorlás (ima, türelem, meghallgatás, békesség, jóság, szelídség, kedvesség ) Áldott Nagyböjt-időszakot kívánok minden kedves Olvasónak! Orgonaavatás Badacsonytördemicen PÁL LÁSZLÓNÉ Felemelő és egyben megható ünnepségre gyűltek össze a hívők és érdeklődők február 1-jén a Badacsonytördemici Szent Mihály templomban, új orgonát avattak. Kevés embernek adatik meg a lehetőség, hogy temploma új orgonájának avatásán részt vehet, ezért is volt különleges ez az esemény. Elsőként Kovács Károly plébános áldotta meg és szentelte fel a hangszert, majd Veréb János az egyházközség elnöke mondott köszönetet mindazoknak, akiknek segítségével a hangszert megvásárolhatták. Az új elektromos orgonát Leader pályázat segítségével, illetve még sok segítőkész ember és szervezet hozzájárulásával vásárolhatta meg az egyházközösség. A gyönyörű barokk templomban orgonakoncert keretében szólaltatta meg Hajós György a budai ciszterci Szent Imre templom kórusának orgonistája az új orgonát. A kiválóan összeválogatott művek lehetőséget adtak a művésznek arra, hogy az elektronika segítségével a klasszikus orgona hangjával teljes értékű orgonahangzást érjen el. A program összeállításában még fontos szempont volt az is, hogy minél többet és minél sokoldalúbban mutassa be az új hangszerhangzás lehetőségeit. A koncert a résztvevők számára felejthetetlen élményt jelentett, s külön köszönet nekik, hogy a rendkívüli időjárás ellenére is részt vettek ezen a szép közösségi programon. A koncert végén zúgó taps fogadta az előadót, s a Badacsonytördemici egyházközség hivatalosan is birtokába vette a fontos hangszert, amely reméljük, sok egyházi eseményt szolgál és a nagyközönség is hallhatja szép hangzását egyegy orgonakoncert keretében! További támogatás és pályázati lehetőség VOLLMUTH PÉTER polgármester A januárban tartott rezsicsökkentő tájékozatón részt vevő Lasztovicza Jenő, országgyűlési képviselőnk megígérte, hogy még e tavasszal előteremti a lábdi strand medrének befejező munkálataihoz szükséges mintegy 15 millió forintot. 2.oldal A másik nagyszerű hír a Rodostó turistaház felújításnak a terve. A Magyar Állam tulajdonában lévő (és maradó) ingatlanra vagyonkezelői kérelmet adott be a Carpathia Nemzeti Kreatív Gazdaságfejlesztő és Innovációs Kft. A Kft. Tördemic önkormányzatával konzorciumban indul egy hamarosan kiírásra kerülő üniós pályázaton. A projekt nem csak a Rodostó turistaházra fog vonatkozni, amely a tervek szerint nemzetközi művészeti és alkotóközpont lesz, hanem a mellette lévő erdészházra és a hozzátartozó telekre, ahol kreatív ifjúsági tábor kap helyet. Ezenkívül a tervek szerint Tördemic régi kultúrházában nosztalgia mozi, bormúzeum, kerékpár túracentrum lesz. A turistaház egykori híres lakója, Tatay Sándor emlékszobát és szobrot kap. És ez még nem minden! A legújabb információk szerint a lábdi vitorláskikötő kiépítése is bele fog férni a keretbe. A projekt összértéke mintegy másfél milliárd forint. A projekt megvalósítás tervezett ideje: I. negyedév IV. negyedév Lábdihegyi és Tördemici Hírek

3 A Faluházban tartandó programok, események március-április VIG ZSUZSANNA február 28 - március 2. Lábdi Piac Szakmai műhely március óra Nőnapi köszöntő és bál március óra Horgász és Vitorlás Egyesület Közgyűlése március óra az 1848/49-es Községi Ünnepség március 27. Véradás március Kézműves játszóház április Nyuszi váró és játszóház április Asztalitenisz Bajnokság Néptánc est december 28-án került megrendezésre a Faluházban a III. Badacsonytördemici Néptánc est, óév búcsúztató koccintással egybe kötve. Miért is fontos nekünk ez az alkalom? Szeretnénk hagyományt teremteni rendhagyó, immár 3. alkalommal megrendezésre került néptáncestünkkel. Kevés a térségben működő néptáncegyüttesek számára az olyan alkalom, ahol megismerhetik egymás munkáját, s táncházakban múlathatják együtt az időt. Ezenkívül nem utolsó sorban az általunk nagyra becsült néphagyományainkba minél szélesebb betekintést szeretnénk nyújtani az érdeklődők számára. Nagy öröm volt számunkra, hogy a tavalyi táncegyüttesek közül mindenki elfogadta idén is a meghívást. Itt volt a tapolcai Batsányi Együttes, a marcali Baglas Táncegyüttes, a Gyenes Táncegyüttes, és újra itt volt a 10 éves Süslecz Gergely, aki korosztályában minden létező díjat megnyert. Szabó Csaba tanítványa ő is. Külön öröm, hogy távolabbról első alkalommal hozzánk érkező barátokat is köszönthettünk köreinkben: ők a szentgáli Szűrös Táncegyüttes. Szintén nagyon örültünk, amikor a helyi kötődésű Éder Róbert párjával, Bohács Brigittával, akik a Nyírségi Táncegyüttes tagjai, igent mondtak felkérésünkre, hogy tavaly nézőként, idén fellépőként vegyenek részt estünkön. Farkas Mónikával és Szabó Csabával, a helyi együttes vezetőivel szólót adtak elő. Házigazdaként, de nem utolsó sorban említeném a Tördemic Néptáncegyüttest, akik ismét hozták remek formájukat, hatalmas sikert aratva. Abban a szerencsés helyzetben van településünk, hogy sok olyan kisgyerek van, akiket érdekelnek a népi játékok, táncok, így elindulhatott szeptemberben a szentgáli alapfokú művészeti iskola kihelyezett tagozata, Szabó Csaba vezetésével, több, mint 20 gyerekkel, akik ezen az esten mutatkoztak be először, szintén hatalmas sikert aratva. Jó látni, hogy sok az érdeklődő és tehetséges gyermek! A műsor után pezsgős március koccintással búcsúztattuk az óévet, utána pedig késő estébe nyúlóan élőzenés táncházat tartottak a táncosok. Az egész est folyamán a zalaegerszegi Harangláb Népzenei Együttes biztosította a jó hangulathoz a zenét. Volt még egy meglepetés is. A színpad háttér részét, az Életfát 1997 óta csodálhatják a hozzánk idelátogatók, amely Igaz Anikó munkája. Ez a mű kiegészült egy csillagkoszorúval, melynek közepén látható a Sarkcsillag. Az alkotó szavai: az égboltról kapjuk az élethez szükséges fényt, meleget és világosságot. Forgásukhoz igazítjuk egész tevékenységünket. A csillagos égbolt, az ezüstösen derengő sáv, a Tejút a Szent Út jelképe. A Sarkcsillag kerékre emlékeztető alakja, a kerék szimbolikus ábrázolása az időnek és az emberi sorsnak. A teljes kompozíció körülbelül április-május tájékán fog teljessé válni, a Nappal és a Holddal. Ez az est is teltházas volt, nagy sikerrel zárult. Reméljük, az idei év végét is hasonlóan jó hangulattal tudjuk búcsúztatni. Köszönet minden résztvevőnek, segítőnek. 3. oldal

4 Nemcsak a húszéveseké a világ PAPP JENŐNÉ nyugdíjas Ezt bizonyította a Sánta Géza zenélése által megalapozott vidám hangulat Zsuzsanna napon a Faluházban rendezett nyugdíjas farsangon. Mintegy 50 fő (nemcsak a klub tagjai) múlatták itt a délutánt. A bőségesen megterített asztalok sütemények, itókák arra csábították a jelenlévőket, hogy felejtsék el az itt-ott sajgó fájdalmakat. A hangulatot fokozta a Hacsek és Sajó humoros párbeszéd felolvasása mellett a néhány jelmezes fő bevonulása is. Szerintem senki nem ismerte fel klubvezetőnket a tél elűzését elősegítő jelmezében. A tombolán az alpolgármester tartotta kalapból, - kihúzott számok sok vendégnek jelentettek jóleső érzést, no, meg nyereményeket. Bízzunk benne, hogy ez az esemény is hozzájárult a nem sok havat hozó tél végleges eltűnéséhez. Mráz Tamás díjugrató újabb sikerei PÁLNÉ VERA Kocsonyák szépségversenye Február 16-án került megrendezésre a VIII. Badacsonytördemici Kocsonya Szépségverseny. Az előző évekhez hasonlóan, ismét nagyon sokan voltak kíváncsiak az ötletesnél ötletesebb kocsonya kreációkra. Idén 31 versenyző indult. Amíg a zsűri értékelte a műveket, a Tördemic Néptáncegyüttes szórakoztatta a vendégeket. Aki nem tudta kivárni, hogy a versenyző kocsonyákat megkóstolhassa, már déltől vásárolhatott kocsonyát fogyasztásra. A finomságokat ismét a lelkes, mindig tettre kész csapat készítette, köszönet nekik. 150 tányérnyit főztek. Kalász Jánosné Márti, Széll Lajosné Marika, Horváth István alpolgármester, Hegedűs Ferenc. Az előkészületekben Bognár Andrea, Horváthné Vali, Gelencsér Jánosné Ancsa, és Szombathelyi Zsuzsa is nagy segítségükre volt. A műsort követően eredményt hirdetett a zsűri, melynek tagjai: Dr. Varga Ottó, Polgár Tibor, Vastag Gábor, és Perlaky Imre voltak. Első helyezett lett a helyi Bógor család, második a szintén helyi Horváth László, harmadik pedig a balatonrendesi Nők a Balatonért Egyesület képviseletében Kalászné Piroska. Több különdíjas is volt, nehéz volt a zsűri dolga. Mindenképpen ki kell emelni a helyi óvodások remekműveit. Biztosak lehetünk benne, hogy ezen a téren is meg lesz az utánpótlás, nagyon ügyesek voltak. Ezután tombola sorsolás következett, sok értékes tárgyat sorsoltunk ki. Ismételten szeretném köszönetünket kifejezni mindenkinek, aki bármilyen módon segítette rendezvényünket. Akár segítőként, akár versenyzőként, vendégként, illetve mindazoknak, akik hozzájárultak a tombolatárgyakkal, borászoknak, civileknek, egyesületeknek, stb. A díjnyertes műalkotás VIG ZSUZSANNA Keljfeljancsi Az első három helyezett díjait Vastag Gábor és Hilda keramikus házaspár ajánlotta fel. Egy ilyen kis településen, mint a miénk, különösen fontos, hogy odafigyeljünk és számon tartsuk, ha valaki országos és nemzetközi sikereket ér el valamilyen tevékenységben. Tamást már nem először mutattuk be a település lakosainak, sőt korábban megkapta az Önkormányzat alapította ifjúsági díjat, egy szép vázát. Nap,mint nap a tények kiszúrják a szemed: Bennük orra esel, lelked megsebezed. Az azóta eltelt időszak bizonyította, hogy nem érdemtelenül állították példaképnek a fiatalok elé. Szorgalmával kitartásával újabb sikereket ért el ben és 2012-ben a magyarországi díjugrató bajnokságon első lett ezzel korosztályi rekordot állított fel ben és 2013-ban is megnyerte a fedeles díjugratás döntőjét az ismétlés még soha senkinek nem sikerült egymást követő évben. Újabb jelentős eredménye, hogy 2013-ban csapatban aranyérmes lett a díjugrató bajnokságban is. A legújabb siker, hogy a Budapesten több tízezer néző és a tv nézők előtt a Hősök terén megnyerte az 5 körös kitartásos magas ugratás versenyét a Nemzeti Vágtán szintén 2013-ban. Növelte a győzelem jelentőségét, hogy nagyon jelentős versenyzők a harmadik körben mind kiestek mellőle, ő egyedül teljesítette az öt kört hiba nélkül az eddigi 190 cm-es rekordját 195 cm-re javítva. Tamás szerény, szorgalmas fiatalember, aki megérdemli, hogy nyomon kísérjük sikereit. Gratulálunk Neki és további sikereket kívánunk az elkövetkező években is. De Te rá se rántasz! Felállsz és nekifutsz, feledve, hogy megint s mindig csak orra buksz. Szidod a másikat, dehogy veszed észbe, hogy mi elbuktatott, Te nem vetted észre. Ha másra vársz mindig, hogy lennél valaki? Csak egy vagy a sorban apró keljfeljancsi 4. oldal A hírlevél címe Lábdihegyi és Tördemici Hírek

5 Nyílt napok és beiratkozás a Badacsonytomaji Tatay Sándor Általános Iskolában KRISZTIN N. LÁSZLÓNÉ igazgató Az iskolában folyó munka megtekintését valamennyi osztályban lehetővé tesszük az érdeklődő szülők számára. Látogatható órák: alsó tagozatban: 1-2. óra, valamint készségtárgyak, felső tagozatban: 1-4. óra. Időpont: alsó tagozatban: március 4-5. (kedd- szerda), felső tagozatban: március (kedd szerda). Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2014/2015. tanévre történő általános iskolai beíratásra az alábbi időpontokban kerül sor: április 28. (hétfő) óra között április 29. (kedd) óra között április 30. (szerda) óra között Helyszín: Tatay Sándor Általános Iskola 8258 Badacsonytomaj, Kert u. 8. Tankötelezettség: augusztus 31-ig született gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni. Az iskola újraindítása Tördemicen VOLLMUTH PÉTER polgármester Megtettük az első lépéseket az alsó tagozat visszahozása érdekében. Mivel az iskola újraindítása sokkal bonyolultabb és több adminisztrációt igénylő feladat, mint a felszámolása volt, sajnos, nem garantált, hogy már most szeptemberben a 2014/2015. tanévet meg tudjuk kezdeni. Ez attól is függ, mennyire sikerül aktivizálni a szülőket. Legalább 8 kisgyerek szülőjének nyilatkozata szükséges arról, hogy ide fogják járatni a gyereküket. Mindenkinek, a gyerekeknek és a szülőknek is sokkal jobb, ha legalább az alsó tagozatot helyben járhatják ki a gyerekek! Nem kell utazni, csak besétálni az iskolába. Az oktatás színvonala legalább olyan jó lesz,mint a környékbeli iskoláké Akár elindul az iskola idén ősszel, akár nem, mindenképpen be kell íratni az iskolaköteles gyerekeket áprilisban valahová, mert az iskolafenntartó Klebelsberg Kunó Központ csak májusban fog döntést hozni. Óvodafelújítás VOLLMUTH PÉTER polgármester Az óvoda épületének felújítását úgy tervezzük, hogy az a lehető legkisebb fennakadást okozza az óvoda életében. Az előzetes tárgyalások szerint július-augusztusban fognak zajlani a munkák. Az óvoda augusztusban amúgy is zárva van, júliusra pedig ideiglenes megoldást fogunk találni A pályázaton elnyert 25 millió forintból kicseréljük a teljes tetőzetet, a nyílászárókat, az épületgépészeti berendezéseket, szerelvényeket, valamint a külső-belső vakolatot. Közérdekű információk, SOMLYÓ TIBOR Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal Badacsonytördemici Kirendeltsége 8263 Badacsonytördemic Hősök útja 12. Tel.: Ügyfélfogadás: H-Cs : ; P: Római Katolikus Plébánia Hivatal Tel.: Hivatali idők: K-P: , Szo: Szentmise : Badacsonytördemicen: vasárnaponként Lábdiban: VI.;VII.;VIII. hó 2. és 4. Szo 19.00, búcsúkor: Faluház, teleház, könyvtár Badacsonytördemic Hősök útja 12. Tel.: K-Szo: ( faluház, teleház ), K-P: ( könyvtár ) telefonszámok Háziorvosi rendelő Badacsonytördemic Szent István út. 3/2. Tel.: , Rendelési idő: H;K;Cs;P: Gyermek szakrendelés: K: , más napokon Badacsonytomajon ( Kert u. 18/1.Tel.: ) H;Sz;P: , K;Cs: Fogorvosi rendelés ( a badacsonytomaji rendelés átmeneti szünetelése idején ): Balatonederics Egry u.2.tel.: H: , K: , Cs: Orvosi ügyeletek Központi ügyelet: Tapolca Városi Kórház, Ady E. u.1-3. Tel.: ( A mentőszolgálat veszi fel.) H-P: , hétvége és ünnepnapok: ut. m.nap első m.nap ( Sz;V és ünnepnap: és között gyermekorvos is.) Fogorvosi ügyelet: Veszprém Halle u. 5/E. Tel.: Szo.;V és ünnepnapokon: Gyógyszertárak Badacsonytördemic Hősök útja 12/1. H; Sz; P: Badacsonytomaj Hősök tere 5. Tel.: H;Sz;P : ; K;Cs: ; Gyógyszertári ügyelet: Tapolca, változó helyeken ( információ a kórház telefonszámán ). Segélyhívás Mentők:104, Tűzoltók:105, Rendőrség:107, Ált. s.hívó:112 Polgárőrség: Élelmiszer üzletek Coop: B.tördemic: H-P: , Szo: , V: B.lábdihegy: ( Orgona u.) H;Szo: , K-P: Más vegyesboltok: B.tördemic Szent István u. 31. H- P: , Szo.: ; V: Jókai u. 4. (Kolónia) H-P: , Szo: Tördemic Tüzép Szent I. u H-P: , Szo: Bank, posta ( pénzfelvételi lehetőséggel ). Takarékszövetkezet, Szent István u. 44. H-Sz;P: , Cs: Posta, Zöldfa u. 8. H-P: ; 13, Hegybíró Badacsonytördemic Hősök útja 12/1. Fogadóórák: H: , Cs: Körzeti megbízott Varga Ferenc 06-30/ március 5. oldal március

6 Herczeg Ferencre emlékezve A tavalyi évet önkormányzatunk Herczeg Ferenc emlékévvé nyilvánította az írófejedelem születésének 150. évfordulója alkalmából február 24-én indítottunk egy rendezvénysorozatot ezen alkalomból, amelyen halálának évfordulóján településünk lakóiból álló kis küldöttség utazott a Farkasréti temetőbe sírjához, hogy közösen emlékezzünk. Ezután a székesfehérvári Vörösmarty Színházban a Bizánc című darabot tekinthették meg az érdeklődők. Folytatódott a június 22-i kiállítással, amelyet Takaró Mihály irodalomtörténész nyitott meg, és amely továbbra is megtekinthető állandó kiállítóhelyünkön. Nagy örömünkre, és Vollmuth Péter Polgármester kitartásának köszönhetően folyamatosan bővül a kiállítás anyaga. A megnyitón részt vett szülővárosának, Versecnek képviseletében szintén egy küldöttség. Helvéciáról is érkeztek hozzánk. Születésének 150. évfordulóján, szeptember 22-én a róla elnevezett badacsonylábdihegyi strandon felavattuk ünnepélyesen szobrát, melyet R. Törley Mária készített. Jubileumi, X. Badacsonyi Szürkebarát Bor és a Magyar Szürkemarha Ünnepünk, és a szintén X. Forralt bor főzőversenyünk is Herczeg Ferencre való emlékezés jegyében került megrendezésre. Idén, február 22-én Dr. Praznovszky Mihály irodalomtörténész tartott nagyszerű előadást a Faluházban. A szép számú hallgatóság köreiben 25 db régi kiadású antik kötetet sorsoltunk ki az író műveiből. Vastag Gábor és Hilda alkotásai Badacsonytördemicen Nagy öröm számunkra, hogy a Badacsonytomajon élő keramikus házaspár elfogadta meghívásunkat, és elhozták hozzánk alkotásaikat. Mindketten Herenden végeztek a porcelángyár művészeti iskolájában. Gábor 1975-ben porcelánfestőként, Hilda 1980-ban porcelánkorongosként óta foglalkoznak kerámia készítéssel Badacsonytomajon től rendszeresen jelen vannak különböző kiállításokon ben Kézműves oklevéllel jutalmazták munkáikat. Hozzánk MÁS KÉP címmel egy új út anyagát, 2012-ben Gusztáv Klimt születésének 150 éves évfordulójára készült alkotásokat hoztak el, amit Csehországban mutattak be először. Az ottani siker után Klimt vázlatait felhasználva, de saját elképzeléssel, fantáziával kiegészítve jöttek létre az itt látható képek és tárgyak. Hilda és Gábor sokat támogatják rendezvényeinket munkáikkal, alkotásaikkal. A megnyitón zsúfolásig megtelt a terem, ami nem csoda, hiszen nagyon sokan szeretik az alkotókat, és alkotásaikat egyaránt. A kiállítást Tatay Ágota nyitotta meg, és március 06-ig látható a Faluház nagytermében. Február 24-én, halálának 60. évfordulóján ismét helyi lakosokból álló kis küldöttséggel utaztunk a Farkasréti temetőbe közösen emlékezni. Hirtling István színművész, Lezsák Sándor, a Magyar Országgyűlés alelnöke, Ludwig Emil, és Tóth Tibor a Magyar Nemzet munkatársai szintén részt vettek a megemlékezésen. Tar Józsefné Ili néni mesélt gyermekkori élményeiről Herczeg Ferenccel, ő még személyesen ismerhette az írót. Hazaérkezésünk után a volt birtokának bejáratánál elhelyezett emléktáblánál, majd azután a szobránál koszorúztunk. Ezzel zártuk az emlékévet, de folytatjuk emlékének méltó megőrzését.felemelő érzés, hogy rendezvénysorozatunk minden alkalmával nagyon sok résztvevő, érdeklődő volt. Településünk civil szervezetei az alábbi adószámokon várják a jövedelemadó 1%-át: Badacsonylábdi Partszépítő és Fürdőegyesület adószáma: Badacsonytördemic Községért Alapítvány adószáma: Badacsonytördemici Horgász Egyesület adószáma: Nők a Balatonért Egyesület adószáma: A Badacsonylábdi Partszépítő és Fürdőegyesület hírlevele. Szerkesztőbizottság: dr. Baj Eszter, Bolya János, Slíz Judit, Somlyó Tibor, dr. Somosy Zoltán, Vig Zsuzsanna. A híreket, észrevételeket kérjük vagy személyesen leadni a Faluházban Szántai Attiláné (Kovács Tündi) részére, vagy elküldeni a következő címre: Sokszorosítás Bolya János, terjesztés: Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal Badacsonytördemici Kirendeltsége, Badacsonytördemic, Hősök útja 12. A címlapon látható kép Nemestördemiczet ábrázolja. A képeslap része a polgármesteri hivatal épületében látható képeslapkiállításnak, amely több száz régi balatoni, badacsonytördemici és badacsonyi képeslapon keresztül mutatja be a korabeli tájat, embereket. A kiállítás nyitva áll az érdeklődők előtt.

Lábdihegyi és Tördemici

Lábdihegyi és Tördemici Lábdihegyi és Tördemici 2013. november H Í R E K Megjelenik kéthavonta Nyertünk! Lesz új strandunk! SLÍZ JUDIT Másfél éve, 2012. márciusában Tördemic civil szervezetei összefogtak. Fürdőegyesületünk a

Részletesebben

Lábdihegyi és Tördemici

Lábdihegyi és Tördemici Lábdihegyi és Tördemici 2013. július H Í R E K Megjelenik kéthavonta Felhívás DR. HORVÁTH IMRE és VOLLMUTH PÉTER polgármester Mélyen tisztelt tördemici és lábdihegyi falumbéli Társaim! Az elmúlt 10 évben

Részletesebben

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Nagybajom város ingyenes lapja V. évfolyam 1. szám 2008. március KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Megyenap - 2008. január 11. Felsõs farsang - 2008. február 1. Ünnepi mûsor a 8.a elõadásában - 2008.

Részletesebben

10 éve város Badacsonytomaj

10 éve város Badacsonytomaj XXIV. évfolyam 6. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2014. június Polgárőrök kitüntetése A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Csizmazia Pál úrnak, a PEB tagjának, a rendőrséggel történő

Részletesebben

Úrhidai Hírek az úrhidai önkormányzat kiadványa

Úrhidai Hírek az úrhidai önkormányzat kiadványa Úrhidai Hírek az úrhidai önkormányzat kiadványa www.urhida.hu 2014. április Önkormányzati Hírek Óvodaépület bővítése és korszerűsítése 2014 április 7-én elkezdődött az óvodaépület bővítése és korszerűsítése.

Részletesebben

MEZŐFALVA. Csodás ünnep volt. Az én falum. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok településünk valamennyi lakójának! Húsvét a téren

MEZŐFALVA. Csodás ünnep volt. Az én falum. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok településünk valamennyi lakójának! Húsvét a téren Az én falum MEZŐFALVA Információs és közéleti havilap 2011. április Tartalom Eredményes közbeszerzés Szervezzük a vízi közműtársulatot Ültessünk közösen virágot Lomtalanítás Iskolai hírek Óvodai hírek

Részletesebben

isaszeg önkormányzati tájékoztató Dsida Jenő: Hálaadás

isaszeg önkormányzati tájékoztató Dsida Jenő: Hálaadás isaszeg önkormányzati tájékoztató XIV. évfolyam, 5. szám 2015. május Köszönöm Istenem az édesanyámat! Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat. Körülvesz virrasztó áldó szeretettel, Értem éjjel-nappal dolgozni

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért!

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért! XXII. évfolyam, 2014. május 31. 5. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Tegyünk az egészségért! Felelősek vagyunk magunkért és másokért. Így van ez az egészség védelmében

Részletesebben

Programok Alakuló ülés: beszámoló Bemutatkozik az új testület

Programok Alakuló ülés: beszámoló Bemutatkozik az új testület Fonyódi Hírmondó XV. évfolyam 11. szám www.fonyod.hu 2014. november Programok Alakuló ülés: beszámoló Bemutatkozik az új testület 2 Közérdekű információk Fonyódi Polgármesteri Hivatal Cím: 8640 Fonyód,

Részletesebben

VII. évfolyam, 2. szám 2011. december. őrizni működőképességünket. A támogatást a felhalmozódott számlatartozásainkra,

VII. évfolyam, 2. szám 2011. december. őrizni működőképességünket. A támogatást a felhalmozódott számlatartozásainkra, VII. évfolyam, 2. szám 2011. december Önkormányzat hírei Tisztelt Tiszaszentimreiek, Újszentgyörgyiek! Eseményekben gazdag időszakról számolhatunk be Önöknek egy ünnepi dupla számmal. A lakosság kérdez...

Részletesebben

Vándorkiállítás Szabó Magda írónõ emlékére

Vándorkiállítás Szabó Magda írónõ emlékére Vándorkiállítás Szabó Magda írónõ emlékére 2 KEREPESI VÉLEMÉNY 2009. JANUÁR Ünnepség a Faluházban a Magyar Kultúra Napja alkalmából Vándorkiállítás Szabó Magda írónõ emlékére Turcsányi Béla festõmûvész

Részletesebben

Mártélyi. hírek. Nyílt napok az óvodában. Mártély Önkormányzatának ingyenes információs kiadványa. II. évf. 5. szám 2015. május

Mártélyi. hírek. Nyílt napok az óvodában. Mártély Önkormányzatának ingyenes információs kiadványa. II. évf. 5. szám 2015. május Mártélyi hírek Mártély Önkormányzatának ingyenes információs kiadványa II. évf. 5. szám 2015. május Nyílt napok az óvodában Április 1-én, a tavaszi szünet előtti utolsó napon egész délelőttös Húsvétváró

Részletesebben

Energiatakarékosság napelemekkel

Energiatakarékosság napelemekkel 2013. február xxii. évf. 2. szám Energiatakarékosság napelemekkel Településünk önkormányzata pályázatot nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Környezet és Energia Operatív Program Irányító Hatósága

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS FALUNAP A HONVÉDELEM JEGYÉBEN Immár hagyomány, hogy a falunapot, illetve annak programjait valamilyen téma köré építjük fel.

Részletesebben

F A I R MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ. KÖZMEGHALLGATÁS Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. Farmosi Információk Riportok

F A I R MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ. KÖZMEGHALLGATÁS Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. Farmosi Információk Riportok F A I R Farmosi Információk Riportok Lakossági közéleti tájékoztató XXVI. évfolyam 1-2. szám 2014. január-február MEGHÍVÓ Farmos Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és családját március 14-én

Részletesebben

Áldott, békés és szeretetteljes karácsonyt és sikerekben bõvelkedõ új esztendõt minden kedves olvasónak!

Áldott, békés és szeretetteljes karácsonyt és sikerekben bõvelkedõ új esztendõt minden kedves olvasónak! Téti Híradó Városi Folyóirat XII. évfolyam 4. szám 2007. december Áldott, békés és szeretetteljes karácsonyt és sikerekben bõvelkedõ új esztendõt minden kedves olvasónak! Nehéz év van mögöttünk, talán

Részletesebben

Tisztelt Csanádapácai Polgárok!

Tisztelt Csanádapácai Polgárok! Tisztelt Csanádapácai Polgárok! Nagy öröm tölti el szívemet, hogy az utóbbi időben minden egyes Csanádapácai Új Szó vezércikkében sikeres pályázatokról számolhattam be Önöknek. Hál Istennek, ez a sorozat

Részletesebben

Egészségház-avató. Elsősök beíratása. Tartalom. Változás a művelődési. közmeghallgatást. február 14. 2012. február

Egészségház-avató. Elsősök beíratása. Tartalom. Változás a művelődési. közmeghallgatást. február 14. 2012. február 2012. február Tartalom Építsünk együtt játszótereket! 3. oldal Erdélyi barátaink színjátszó estje 3. oldal EGY-HÁZra találtak a reformátusok 4. oldal Egy különleges nap 5. oldal Óvodai beíratás 5. oldal

Részletesebben

Kettõs ünnep Badacsonyban

Kettõs ünnep Badacsonyban XVIII. évfolyam 7. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 100 Ft Kettõs ünnep Badacsonyban A háromnapos Kéknyelû ünnep június elsõ hétvégéjén, a Dísztéren zajlott, ahol a hagyományoknak

Részletesebben

Programok EP választások 2014 Segítség a szállásadóknak!

Programok EP választások 2014 Segítség a szállásadóknak! Fonyódi Hírmondó XV. évfolyam 6. szám www.fonyod.hu 2014. június Programok EP választások 2014 Segítség a szállásadóknak! 2 Közérdekű információk Fonyódi Polgármesteri Hivatal Cím: 8640 Fonyód, Fő u 19.

Részletesebben

Badacsonytördemic Badacsonylábdihegyi

Badacsonytördemic Badacsonylábdihegyi - Badacsonytördemic Badacsonylábdihegyi A BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉGÉRT ALAPÍTVÁNY LAPJA -- XI. évfolyam 7. szám 2010. július - ----- Nők a Balatonért Egyesület Badacsonylábdihegyi Csoportja, szeretettel

Részletesebben

Baranyai Attila Anya

Baranyai Attila Anya Lellei XXIII. évfolyam 5. szám Újság 2014. május Baranyai Attila Anya Jubileumi majális Tíz évvel ezelőtt 2004. május első napján lett Magyarország az Európai Unió tagja, és azóta szervezi a város önkormányzata

Részletesebben

Farsangi felvonulás Bõben

Farsangi felvonulás Bõben Rövid hírek Lócs Jelmezes mulatság A lócsiak kis közössége is maskarába bújva köszöntötte a farsangot, búcsúztatta a telet február elsõ szombatján. A hangulatot a Farsangi felvonulás Bõben A farsang a

Részletesebben

A KARATE VILÁGKUPA SZEGVÁRI ÉRMESEI. Szerkesztői sóhaj

A KARATE VILÁGKUPA SZEGVÁRI ÉRMESEI. Szerkesztői sóhaj Ára: 100 Ft XXV. évfolyam 6. szám 2012. június SZEGVÁRI FÜGGETLEN HAVILAP A KARATE VILÁGKUPA SZEGVÁRI ÉRMESEI A kiállítás nyitva tartási ideje: június 4-21. Szerkesztői sóhaj Eltelt három hónap, megjelent

Részletesebben

Önkormányzati Hírlevél

Önkormányzati Hírlevél Báta Községi Önkormányzat Önkormányzati Hírlevél VI. évfolyam 8. szám Fogadóóra: HÍRSÁV Huszárné Lukács Rozália polgármester fogadóórát tart minden héten: csütörtök 8.30-tól 9.30-ig. Dr. Bálint József

Részletesebben

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára.

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára. jan2013_layout 1 2013.01.14. 9:45 Page 1 www.ercsi.hu Hoffmann Margit élt 90 évet A jó harcot megharcoltam, a pályát végig futottam, a hitet megtartottam. Most készen vár az igaz élet koronája, melyet

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2014. JÚLIUS

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2014. JÚLIUS Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2014. JÚLIUS Falunap! Településünk első írásos említésének 800 éves évfordulója alkalmából megrendezésre került jubileumi rendezvénysorozatunk

Részletesebben

KISBÍRÓ. Tisztelt Kisnánai Lakosok!

KISBÍRÓ. Tisztelt Kisnánai Lakosok! KISBÍRÓ XXII. évfolyam 1. szám 2013. december Tisztelt Kisnánai Lakosok! A K I S N Á N A I Ö N K O R M Á N Y Z A T H Í R M O N D Ó L A P J A Kisnána Község Önkormányzata a 2013. évben 17 alkalommal ülésezett,

Részletesebben

Márton-napi Vigasság. Fotó: Kalmár

Márton-napi Vigasság. Fotó: Kalmár XXIV. évfolyam 12. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2014. december Az alkotás a Szín-Vonal Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak munkája Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Békés, boldog Új

Részletesebben

FORUM MARTINI. Várjuk Önöket. A polgármester házhoz megy. Bújj-bújj zöld ág. Építsünk közösen!

FORUM MARTINI. Várjuk Önöket. A polgármester házhoz megy. Bújj-bújj zöld ág. Építsünk közösen! FORUM MARTINI Martonvásár város lapja Megjelenik havonta XXI. évfolyam 4. szám 2012. április 15. Bújj-bújj zöld ág (Élő játszótér fűzből, összefogással. Cikkünk a 11. oldalon.) Építsünk közösen! (Út- és

Részletesebben