A KAPOSVÁRI EGYHÁZMEGYE LAPJA 16. évfolyam, 1. szám március A feltámadás fényében

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KAPOSVÁRI EGYHÁZMEGYE LAPJA 16. évfolyam, 1. szám 2014. március A feltámadás fényében"

Átírás

1 A KAPOSVÁRI EGYHÁZMEGYE LAPJA 16. évfolyam, 1. szám március A feltámadás fényében A húsvét, Krisztus feltámadásának ünnepe a keresztény világ legnagyobb ünnepe. Megváltásunk titkára emlékezünk, hiszen Krisztus feltámadása dicsőséges beteljesülése a megváltás Pro Comitatu Somogy Fésűs Évának művének. Ha Krisztus nem támadt volna fel, egy lenne csupán azok közül, akik világmegváltó eszméik áldozatául estek. (Folytatás a 2. oldalon) Szolgálat Somogy polgáraiért A somogyi megyenapi ünnepi közgyűlésen amelynek díszvendége Navracsics Tibor miniszterelnökhelyettes volt számos, az egyház szolgálatában álló személy vehetett át kitüntetést Gelencsér Attilától, a Somogy Megyei Közgyűlés elnökétől. (Folytatás a 3. oldalon) Keresztények szembetegsége A keresztények szembetegsége avagy Szálka vagy a szememben, kedves testvérem címmel a kaposvári püspökség nagytermében rendezett szeretet-szemináriumot a Szent Imretemplom családos közössége. A meghökkentő című, ám gyakran tapasztalt jelenségről szóló előadást Varga László plébános, püspöki helynök tartotta. Minden keresztény szenved ilyen szembetegségtől? kérdeztük Laci atyát. Mivel vagyunk mi, keresztények elfoglalva a hétköznapokban? kérdezhetnénk oly gyakran. Legtöbbünket az izgatja, hogyan kell kinéznünk nekünk vagy a másik embernek, és milyen elvárásoknak kell megfelelnünk. Egy egész életet el lehet tölteni annak hangoztatásával, hogyan kellene kinéznie az egyháznak és a társadalomnak. Tudjuk, milyen hiányosságaik vannak és természetesen tele vagyunk jobbnál jobb, javítást célzó ötletekkel. (Folytatás a 8-9. oldalon) TARTALOM Mégis győzött húsvétkor 2 Plébánosok új helyen 4-5 Akolitusok hívásról, hivatásról 6-7 Templomszentelő Alkotóban a Teremtőt 14-15

2 Mégis győzött húsvétkor... Isten, mivel maga a szeretet, sehogy se maradt meg egek lakójának. Szembeszállt tehát a káoszszal és nem tisztelte másságunkat. Beavatkozott Káin magánéletébe, Ábrahámot rávette a közügyekre, majd Mózest nemzetközi konfliktusba sodorta. Jeremiás és Ezdrás fedőnevű ügynökeivel ellenállási mozgalmat indított a kis-emberekért. Dánielt, a határokon túli kisebbség képviselőjét, Baltazár lakomáján egyoldalú médiaelőnyhöz juttatta, így megbontotta az addigi erőegyensúlyt és előkészítette a pogányok Galileáját a Pusztában Kiáltó szavára. Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén személyesen belépett a napi politikába, majd fokozatosan megszállta a világot, mert nem fért el a sekrestyékben. Maga körül feldühítette a hamisakat és lázba hozta az igazakat. Miatta őrült meg a beépített Júdás, és tőle nem tudott aludni a köztisztviselő Pilátus. Kampányolt 33 éven át, megbukott nagy-pénteken, és mégis győzött húsvétkor. Ezzel azonban nem elégedett meg. Ő ugyanis nem győzni, hanem meggyőzni akart. Igényt tartott a világ jobbszélére is, balszélére is, sőt a centrumra is. Bántotta őt a lakomán üresen maradt hely, fájt neki a piacon ácsorgó, a gyümölcstelen ág és a kamattalan tőke. Tüzet hozott, amit lángoltatni akart. Ehhez viszont vérkönny kellett, majd meghasadt Szív és áradó Lélek. Mindez megtörtént, részéről minden rendben, részünkről annál kevésbé. A helyzet ezért pocsék és ezért tart még a történelem. BALÁS BÉLA megyéspüspök A feltámadás fényében (Folytatás az 1. oldalról) Szükség volt Jézus feltámadására, hogy megértsük, megváltásunk valóban megtörtént, mert Isten elfogadta egyszülött Fiának értünk felajánlott szenvedését, és feltámasztotta őt a halálból. Szent Pál Rómaiakhoz írt levelében azt olvashatjuk, hogy Jézus vétkeinkért halált szenvedett és megigazulásunkért feltámadt (Róm 4,25). Ez a részlet világosan kiemeli, hogy Krisztus szenvedése és feltámadása öszszefügg egymással. Jézus feltámadásával végbement Isten öröktől fogva elhatározott, a világ és az ember megváltására vonatkozó üdvözítő terve. A feltámadással Isten tanúságot tett egyszülött Fia mellett. A feltámadással szerezte meg számunkra Jézus azokat a természetfeletti kegyelmi adományokat, amelyekkel lehetővé válik számunkra az üdvösség elérése. A Trienti zsinat egyenesen ki is jelenti, hogy senki sem igazulhat meg másként, csakis Krisztus érdemei és szenvedései által. Az üdvösséget kizárólag azoknak a kegyelmeknek a segítségével érhetjük el, amelyeket Krisztus szerzett nekünk. A megdicsőült Krisztus szerzi meg számunkra a természetfeletti élet lehetőségét. Az Úr az első a megdicsőültek között, hiszen elsőként támadt fel a halottak közül az üdvösségre, övé az elsőség mindenben. Feltámadásával előkészítette az utat mindazok számára, akik követik Őt. Ő a mi test szerinti feltámadásunk előképe és záloga. Mindaz, ami vele történt, egyszer majd velünk is meg fog történni. Mindannyiunknak megígérte, hogy test szerint fel fogunk támadni, olyan testben, amely az Ő megdicsőült testéhez lesz hasonló. Szent Pál Filippiekhez írt levelében ez áll: Jézus Krisztus azzal az erővel, amellyel minden hatalma alá vethet, átalakítja gyarló testünket és hasonlóvá teszi megdicsőült testéhez (Fil 3, 21). Jézus feltámadása előképe a mi bűnből való feltámadásunknak is. A Rómaiakhoz írt levél szerint: A keresztség által ugyanis Vele együtt a halálba temetkeztünk, hogy amint Krisztus az Atya dicsősége által feltámadt a halálból, úgy mi is új életet éljünk. (Róm 6,4) A keresztségünk tényéből fakad az a kötelezettségünk, hogy éljünk is a szentség által elnyert kegyelmekkel keresztény hivatásunknak megfelelően. Szent Pál világosan leírja, arra kell, hogy irányuljon a figyelmünk, ami odafönn van, ne a földiekre. Fojtsátok el tagjaitokban, ami földies: az erkölcstelenséget, a tisztátalanságot, az érzéki vágyakat, a bűnös kívánságokat és a kapzsiságot, ami nem más, mint bálványimádás. (Kol 3,5) Mindezek helyett: Öltsétek magatokra az irgalmasságot, a jóságot, a szelídséget és a türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak... Legfőként pedig szeressétek egymást, mert ez a tökéletesség köteléke (Kol 3,12-14). Egyértelmű tehát, hogy a feltámadás ténye mit követel tőlünk. Alakítsuk hát életünket ennek fényében, és várjuk tevékeny reménnyel, hogy amint Krisztus, a Fő feltámadt a halálból, úgy nekünk az Ő egyházának tagjaiként, egykor majd hozzá hasonlóan részünk lesz benne! NEUMÜLLER MIKLÓS plébános (Toponár) Fotó: SZERAFIN ZOLTÁN Fotóink a közelmúltban felújított toponári stációoszlopokról készültek. 2 SPIRITUS A KAPOSVÁRI EGYHÁZMEGYE LAPJA MÁRCIUS

3 Szolgálat Somogy polgáraiért (Folytatás az 1. oldalról) Somogy Polgáraiért díjat kapott többek között dr. Ács Zoltán, a Kaposi Mór Oktató Kórház marcali telephelyének vezetője, aki megszervezte a krónikus, illetve az időskori ellátást, 20 évvel ezelőtt vezetésével kezdődött meg a Marcali Kórházban a gasztroenterológiai ellátás. Tíz éven át a lengyeltóti katolikus egyházközség világi elnöke volt, jelenleg a fonyódi egyházközség képviselőtestületének tagja, a Jeruzsálemi Templomos Lovagrend lovagja. Ugyancsak e rangos elismerést vette át Fábián Sándor Siófok-kiliti kántor, aki az elektroműszerészi végzettség megszerzése mellett elvégezte a budapesti Katolikus Kántorképzőt. Harminc éve költözött Siófokra, ahol három orgonát saját kezűleg épített, a plébániatemplomét pedig tervezte. A balaton-kiliti és az ádándi katolikus templom orgonáját szintén ő építette. A Siófok környéki templomok orgonáinak karbantartási munkáit ma is felajánlásból, térítésmentesen végzi, nyugdíjasként pedig a Siófok-Kiliti városrész katolikus templomának kántora. Feleségével együtt számtalan rendezvény, kirándulás és közösségi esemény megszervezése fűződik nevéhez. Ars poeticája: Amíg tudom, az embereket szolgálom, és Isten dicsőségét hirdetem A kitüntetettek között van Gál Péter zamárdi népművelő, aki erdőmérnök és hitoktató is egy személyben őszén költözött Zamárdiba. Arra törekszik, hogy a városban élők között közösséget teremtsen, programjaival értékeket közvetítsen, hazaszeretetre és egymás megbecsülésére neveljen. Rendezvényeivel, az általa alapított művészeti csoportokkal a kisiskolásoktól a nyugdíjas korúakig szólítja meg az embereket. Nevéhez fűződik a Feltámadási Menet életre hívása, de a Balatoni Játszadalom is évek óta kiemelkedő eseménye a szezonnak. Kötetbe rendezte az általa gyűjtött, Szent László királyról szóló mondákat, de nagy érdeklődést mutat Fábián Sándor Siófok-kiliti kántor is Somogy Polgáraiért díjat kapott a mitológia iránt is, sőt a dalszöveg- és a dallamírás is kedvenc elfoglaltsága. Gresa Gyula, Varászló egykori polgármestere is kezet szorított a közgyűlés elnökével. Öt cikluson át volt Varászló gondos gazdája. Óvodát építtetett, felújíttatta a kultúrházat, üzemi konyhát hozott létre közösségi teremmel, valamint új polgármesteri hivatal létesült e kis településen. Számos pályázat írásában működött közre, s mindig támogatta az egyházat, a közösségi rendezvényeket. A nemesdédi templomban kántor híján ő az előénekes, s örül, hogy a szárnyas szó örömével szolgálhatnak Csatlós István plébános miséin. Pauer Sándor, a balatonboglári 622. Gaal Gaston Cserkészcsapat csapatparancsnoka szintén ezt az elismerést vehette át. Az 1990 őszén életre hívott cserkészcsapat alapítóinak egyike, aki immár 22 éve szervezi, irányítja a mintegy 60 cserkészből álló csapatot. A gyerekeknek, fiataloknak tartalmas elfoglaltságot, elméleti és gyakorlati ismereteket, haza- és természetszeretetet, és legfőképpen a közösség élményét nyújtják hétről hétre, nagytáborról nagytáborra. A kisebbek mellett az öregcserkészek között is életre szóló barátságok szövődtek és visszajárnak azok is, akik már elkerültek Boglárról. Pauer Sándor Varga Béla és Szőllősi Fe- renc plébánosok szellemi örökséget viszi tovább barátaival, cserkésztiszt társaival, magukénak vallva: legyen a felnövekvő nemzedék emberebb ember és magyarabb magyar. A Somogy Megyei Közgyűlés legmagasabb elismerését, a Pro Comitatu Somogy díjat Fésűs Éva, Somogy Művészeti díjasa, Kaposvár meseíró díszpolgára, a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjének tulajdonosa kapta, s akit korábban a Gyermekkönyvek Nemzetközi Tanácsa (IBBY) életműdíjjal tüntetett ki. Aktív rádiós éveiben több száz műsora és huszonnyolc mesejátéka került adásba, amelyekből később meseregények születtek. Humánummal, hittel, szeretettel átszőtt meséin, meseregényein generációk nevelkedtek. Egyik legnépszerűbb meséjéből, A palacsintás királyból nemcsak nagy sikerű film készült, évekkel ezelőtt a kaposvári Csiky Gergely Színház is bemutatta. A 88 esztendős író népszerűségét jelzi, hogy meséit egy időben hamisították. Fésűs Éva vallomásából kitűnik: mindent Istennek köszönhet, s folyamatosan azért imádkozik, hogy szebb legyen ez a világ; arra törekszik, hogy naponta legalább egy embert megnevettessen. L. S. Fotó: KOVÁCS TIBOR SPIRITUS A KAPOSVÁRI EGYHÁZMEGYE LAPJA MÁRCIUS 3

4 Plébánosok új helyen A múlt év sem volt mentes papi áthelyezésektől. Az új egyházközségbe kerülő atyák az elmúlt hónapok alatt belekóstolhattak új szolgálatukba, s már talán sejtésük is van arról, vajon a korábbinál könnyebb, avagy nehezebb terep vár-e rájuk. Kikre számíthatnak kérés nélkül is, s kiket kell megszólítaniuk, netán felrázniuk csipkerózsika-álmukból, mely közösségi formák ígérkeznek a leggyümölcsözőbbnek. Néhány fiatal atyát arra kértünk, ossza meg lapunk olvasóival, miként sikerül alázatos szívvel szolgálni az Urat, a híveket, és milyen a közérzetük. Íme a beszédes körkép. Sosem rühelltem a prófétaságot A föl-földobott kő földjére hullott. Újabb nagy feladat a tennivalók sorában. Vissza a gyökerekhez. Emlékek rohamoznak: kellemesek és nyugtalanítók, mosolyra fakasztók és szívet-lelket melengetőek. Az a pöttöm legény, aki évtizedekkel ezelőtt édesapja kezét szorongatva megilletődötten araszolt az ódon falak között és ámulva mustrálta a betlehemi figurákat, majd meghatódva, félénken pillantott a lépteit árgus szemmel követő szentekre, nem sejtette, hogy is sejthette volna, hogy valaha papja lesz Isten nagyatádi családjának. Állomáshelyemet nem magam választottam. A püspök akarata, Isten akarata fogalmazta meg valaki egykoron. Ezt alapul véve próbálom a Gondviselő Isten kezét meglátni a szűkebb pátriába irányító dispozícióban. Senki sem lehet próféta a maga hazájában idézgették többen, amikor a hír kitudódott. Jézus szavainak igazához nem férhet kétség... Tudom, lesznek, akik minduntalan az egykori suhancot látják személyemben, aki kellemes, vagy ellentmondásos érzést keltett bennük. Többen faggattak és egyre firtatták: Te miképp fogadod a nem éppen szokványos döntést? Nem tudok másképp reagálni a fölvetésre, csak az Örömhír szavaival, méghozzá azzal az Igével, amit Szent János rögzít evangéliumában. András, miután megérintette és megigézte Jézus személye és tanítása, így fordul testvéréhez, Simonhoz: Megtaláltuk a messiást! (Jn 1, 42) Ezzel az örvendetes hírrel szeretnék én is földijeim felé fordulni: Megtaláltam a Messiást! Ha szeretnétek megismerkedni Vele, nosza, jertek velem! Sosem rühelltem a prófétaságot. Másfél évtizede kutatom, mi szépet tehetnék Isten Országáért ott, ahová az Isten állított. Próbálkozások, kísérletezések, kudarcok, sikerek, csalódások és zsendülő vetés szegélyezik utamat. Megedződtem. Tisztában vagyok vele, hogy nagy felelősség nehezedik rám. Családfőként azt kell szem előtt tartanom, ami az egész közösség javát szolgálja. Mit tenne Jézus a helyemben? kérdezem magamtól újra és újra... Nem kergetek illúziókat. Világos számomra, hogy nemcsak egyházunk ügyködik, hogy küldetését teljesíthesse, hanem az ellenség is aktív, és a köténye teli van konkollyal (Mt 13, 24-28). A kapkodás, vagdalkozás helyett inkább az ismert fabulára utalnék. Annak a békának az esetére, aki egyedüliként jutott föl a célul kitűzött magas kőfalra. Társai az ellendrukkerek hatására sorra feladták és visszapotyogtak. Ő erejét megfeszítve célba ért és ebben épp a fogyatékossága segítette: az tudniillik, hogy süket volt. Horváth Lóránt atya hívei gyűrűjében Arra kértem a híveket, esdjék ki számomra a kegyelmet, hogy a primíciára választott jelmondatomhoz a Nagyatádon töltött idő alatt is hűséges maradhassak: Megmondták neked, ó ember, mi a jó, és mit kíván tőled az Úr: Semmi mást, mint hogy váltsd tettekre az igazságot, szeresd hűségesen, és járj alázatosan a te Isteneddel. (Mik 6,8) HORVÁTH LÓRÁNT (Nagyatád) A tempó, amit te diktálsz Idehelyezésem meglepően gyorsan zajlott, igazából felkészülni sem volt időm rá. Két hét adatott arra, hogy mindent lezárjak, összepakoljak és ideköltözzek. Ez sem fizikálisan, sem lelkileg nem ment könnyen. Mindig ott lebegett, hogy egyszer vége lesz a kápláni éveknek, de abban a pillanatban hihetetlennek tűnt. Múlt év június 14-én tudtam meg és június 24-én már lezajlott a plébánia-átadás. Istennek hála, a hívek nagy szeretettel fogadtak Tabon, ám a nagykanizsaiak nehéz szívvel búcsúztattak el. Éppen ezért az első hónapok nehezen teltek, de mindig akadt egy-két segítő, akire lehetett számítani. A helyezés, bár korainak tűnt, mégis szerencsésen alakult, mert amire az iskola elkezdődött, addigra én is rendbe jöttem lelkileg, és végre 4 SPIRITUS A KAPOSVÁRI EGYHÁZMEGYE LAPJA MÁRCIUS

5 nyugodtan tudtam tervezni az előttem álló jövőt, a sok-sok feladattal. Első közös tervünk volt a Nyitott templomok éjszakájának megszervezése volt tartalmas programokkal, amelyen szép számmal vettek részt a hívek és más felekezetek hívei is. Szeptember 24-én megünnepeltük iskolánk névadóját, Szent Gellért püspököt és a gyerekeknek programokat szerveztünk. Október 12-re felújítottuk a sérsekszőlősi templomot, amelyet nagy örömömre Balás Béla püspök atya áldott meg. Ezt követően egyházközségi zarándoklatra hívtam a híveket közösségünk építése érdekében, amely nagyon jól sikerült. Szent Erzsébet ünnepére megszépült a lullai templom is, amelynek szentelésén jó barátom, dr. Perger Gyula püspöki referens, szombathelyi egyházmegyés pap, egyháztörténész osztotta meg ünnepi gondolatait. Adventi időben sok-sok közösségi programot szerveztünk és kezdett kibontakozni egy jó kis csapat, amellyel remekül együtt tudunk dolgozni. Szépen előkészültünk a karácsonyra, majd János napján a bormegáldásra, ahova sikerült borosgazdát meghívnom. Egyébként hét misézőhely vár; templomaink folyamatos felújításra szorulnak. Rendszeresen pályázunk és a hívek támogatását is élvezem a rekonstrukció terén. Álmomban sem gondoltam, hogy felhívásom célba Sifter Gergely atya ér, és február 15-én megrendezhettük az első egyházközségi bálunkat, amelyen mintegy 270-en vettek részt. A bevételt templomaink felújítására fordítjuk. Istennek hála, a közérzetem jó, és a rengeteg rám váró feladat nem elkeserít, hanem sokkal inkább erőt ad a folytatáshoz, mert ha az Úr nem építi a házat, hasztalan fárad az építő! Mondották is nemrégiben: Gergő atya, ezt a tempót, amit te diktálsz, tanítani kellene SIFTER GERGELY (Tab) Mint Julcsa a körhintán Semmi meglepő nincs abban, hogy gyorsan telik az idő, mégis olyan távolinak tűnik már az érkezésem Nagykanizsára, az alsóvárosi plébániára. Mondhatni évet értékelek, még ha csak alig fél élvet is. Még javában július volt, mikor néhányan, a most már ismeretségi körömből eljöttek elém, Kaposvárra. Mondhatni Keresztelő Jánosként utat készítettek számomra Nagykanizsán az egyházközségben. Nagy szükségem is volt rá, akár az első napokban, akár egészen mostanáig. Bemutatkoztak, elmondták miről álmodnak. Én is elmondtam, hogy miről álmodozom. Kellemes benyomásokat szereztünk egymásról és rögtön neki is álltunk a közös munkának. Elkezdtük szervezni a szeptemberi Templomok éjszakája programunkat, ami mint kiderült, nagyon jól és ügyesen sikerült. Majd elérkezett a távozás-érkezés. Megérkeztem és élve kicsit az evangélium szavaival, Jézus gondolatvilágával, hogy a rókáknak van vackuk, az ég madarainak fészkük, de az Emberfiának nincs hová fejét lehajtania. (Lk 9,58) Noha nem voltam általában egyedül, de a nagy házban, sok rendezetlen körülmény között, és újabb meg újabb helyzetek elé állítva a magány és egyedülvalóság szele jócskán megcsapott. Decemberre jutottam el odáig, hogy végre azt mondhattam magamnak, hogy megérkeztem. Amikor végre a saját ágyamban aludhattam. De a nehézségek közepette lettek, vannak támogató jó emberek körülöttem. Mint említettem már Váron István atya a nulladik pillanattól kezdve akadtak segítőim, és azóta még többen lettek. Most éppen úgy érzem magam, mint Julcsa a körhintán, azaz, hogy beleszédülök abba a dinamizmusba, elszántságba, tervezésbe, alkotásba és intézkedésbe, ami körülöttem zajlik a hozzáértő szakemberek révén. Külön öröm, és sokszor hálát adok azért, hogy mindenki azt csinálja, amihez ért. És sok mindenben én is csak a magam hivatásával kell, hogy foglalkozzam. Kaposváron is nagy szabadságban éltem, és itt a szabadságot én is megoszthatom a barátaimmal, munkatársaimmal, tanácsadóimmal, sokakkal. És alkotunk, fejlesztünk, gyarapodunk bölcsességben, korban, s kedvességben Isten és az emberek előtt (vö. Lk 2,52). X. Piusz pápa halálának 100. évfordulója van az idei évben. Ő nagy példaképem. És hozzá kapcsolódik az a cél, amit megfogalmaztam sokaknak, mikor ide jöttem. A célom megegyezik Piusz pápa pápai jelmondatával: Mindeneket megújítani Krisztusban. Elsősorban lelki megújulásra van szükségünk, ezt szeretném. Először magamban szeretném ezt elérni, illetve magammal párhuzamban, a közösségünkben is. Nikodémus mintájára sokan szeretnénk újjászületni, hogy megláthassuk Isten országát (vö. Jn 3,3). VÁRON ISTVÁN (Nagykanizsa) SPIRITUS A KAPOSVÁRI EGYHÁZMEGYE LAPJA MÁRCIUS 5

6 Világiak az egyház szolgálatában Akolitusok hívásról, hivatásról Akolitusavatás (Fotó: HEGEDÜS GYÖRGY) A hit évének lezárásaként Balás Béla kaposvári megyéspüspök Krisztus Király vasárnapján huszonkét akolitust avatott a Kaposvári Egyházmegye szolgálatára, s azt nyomatékosította: a mai világban nem egy nyelvet beszélünk, ezért a lelkipásztorok rászorulnak az újonnan avatott akolitusok szolgálatára. Összeállításunkban néhány frissen avatott akolitus bemutatkozó vallomása olvasható. Varga Tibor vállalkozó, Kaposfő alpolgármestere: Úgy gondolom, hogy életem minden szakasza, minden mozzanata a Jóistentől kapott ajándék és kegyelem. Az is, hogy között elvé- gezhettem a Pécsi Egyházmegye által szervezett hitoktató tanfolyamot. Az első megbízást 2002-ben kaptam Balás Béla püspök atyától, áldoztatásra és igeliturgia tartásra. Az akolitus egyébként három feladat ellátására kap megbízást: közösség építésére, igeliturgia vezetésére, áldoztatásra. Az erre a feladatra kinevezett akolitus szolgálatát a megyéspüspök, valamint a megyéspüspök által megbízott pap felügyelete alatt végzi. Az akolitus az egyházközségben a plébános felügyelete alatt szolgál, egységben a plébánossal. Konkrét feladatait a közösség igényei szerint a plébános útmutatása alapján végzi. Az akolitussá avatottak közül én már évek óta végzem ezt a szolgálatot, melyet szívesen teszek Somos László atya kollégájaként elsősorban a Varga Tibor 6 SPIRITUS A KAPOSVÁRI EGYHÁZMEGYE LAPJA MÁRCIUS

7 Kaposfői Plébánián és a hozzá tartozó falvakban is. Somos atyával kapcsolatom már az általános iskola 7. osztályából indult. Később számos közös programban, táborozások szervezésében, közösségi rendezvények és más összejövetelek szerevezésében, lebonyolításában segítettem. Feleségemmel, aki immár 12 éve mellettem áll és támogat, ugyancsak az egyházközség fiatal csapatában ismerkedtünk meg. Két gyermekünk van; Máté fiam 8 éves, Nóra Lányom 6 éves. Két éve hirdették meg az egyházmegye területén az akolitusképzőt. A részvevők a Kaposszenbenedeki Porta Pacis lelkigyakorlatos házban találkoztak hétvégenként. Püspök atya akolitusavatói gondolatai fülemben csengenek ma is, és tudom: nagy felelősség ez a szolgálat. Tőlünk, akolitusoktól azt kérte a főpásztor: legyünk kapcsolattartók a plébánia hívei és a plébános között. Óriási kihívás és misszió is egyben mindezt jól csinálni a mai világban. Somos atya folyamatos biztatására, az egyház és az emberek szolgálatára végzem azóta is ezt a nemes feladatot. Dr. Laskai Péter marcali gyógyszerész: Jogos és dicséretes, hogy a közösség és Isten egész Egyháza javára egyes laikus hívők a hagyománynak megfelelően bizonyos feladatokat végeznek a szent liturgia keretében írja a Redemptionis Sacrosanctum. Az első ilyen feladatot több mint 10 év ministránsként való szolgálat után, 2012 nyarán bízta rám Kiss Iván atya, amikor püspök atyától megkaptam az áldoztatási engedélyt. Már önmagában az nagy kegyelem az Úr Legszentebb Testét kiszolgáltatni. Majd kaptam a felkérést az akolitusi szolgálatra. Szolgálni annyit jelent, segíteni, valakinek a hasznára lenni. A szolgálat az egyik cél, amiért a világra jöttünk, és Jézus maga is azt mondta, hogy ezért jött le a földre. Ha szolgálunk, másoknak kívánunk segíteni. A szolgálat mutatja, hogy Istenhez tartozunk, és az Ő akaratát kívánjuk beteljesíteni. Az igazi szolgálat nem azt jelenti, hogy vonakodva, kötelességből teszünk másokért. A szolgálat önkéntes cselekedet, amelyen keresztül Isten szeretetét mutatjuk meg másoknak. Az igazi szolga nem csak a kezével, de a szívével is ad. Dr. Laskai Péter A hit évének bezárásaként Balás Béla püspök atya az avatásunk során ekképpen fogalmazott: Ebben a világban nem egy nyelvet beszélünk, ezért szorulnak a lelkipásztorok az újonnan avatott akolitusok szolgálatára. Olyan férfiakat, felnőtt fiatalokat avatunk, akik jobban benne vannak az életben, mint a lelkipásztorok. Az újonnan felavatott akolitusoknak azt mondta, hogy legyenek kapcsolattartók a plébánia hívei és a plébános között. Én is ezt teszem. Napközben a gyógyszertárban szolgálom az embereket, hétvégén Iván atya megbíz egy-egy igeliturgiával és a plébániatemplomban a sok áldozó miatt, ketten is áldoztatunk. Udvardy Márton, a kaposvári Szent Imre Plébánia irodavezetője: Mint a legtöbb fiatal keresztény fiúnak, nekem is megfordult a fejemben a gondolat tizenéves korom vége felé, hogy pap legyek. A gondolatot egy idő után tett követte, és elkezdtem tudatosan erre készülni. Mivel volt néhány világi elmaradásom, úgy döntöttem, hogy inkább rendezem a dolgaimat és csak utána kezdem a szemináriumot. Jelentkeztem a PPKE hittudományi karának levelező tagozatára, hogy ha elhúzódik az elmaradásaim rendezése, akkor is közelebb legyek a célhoz. Udvardy Márton Időközben megismerkedtem feleségemmel, és megváltoztak a lehetőségek. Édesapám állandó diakónusként Budapesten tevékenykedik, így láttam további lehetőséget magam előtt. A szolgálathoz való hozzáállásom nem változott, sőt megerősödött bennem a vágy, hogy az Úr szolgálatába álljak. Első lépcsőfokként a plébániánkon betegség miatt elmaradozott áldoztató mellé, majd lassan helyébe állva, az Oltáriszentség kiszolgáltatásában vettem részt. Később meghívást kaptam az induló akolitus-képzésre, melyre azonnal igent mondtam. Nem titkolt vágyam, hogy édesapám nyomdokaiba lépve, magam is diakónusként folytassam a szolgálatot, de következő lépcsőfokként örömmel álltam az akolitus-avatáson 21 társammal Isten szolgálatába. Először hirtelen bevetésen plébánosunk betegségekor két egymást követő nap igeliturgiát tartottam templomunkban, illetve rendszeresen segítek az áldoztatásban. Nemrég kaptam meghívást, hogy a Kaposi Mór Oktató Kórház kápolnájában kéthetenként végezzek igeliturgiát. Remélem, hogy az egyre növekvő paphiányban társaimmal együtt tudjuk Isten országát szolgálni, és ahol a legnagyobb szükség van ránk, ott munkába állhassunk az aratásban. Addig is nyitott szívvel dolgozunk hétköznapi küldetésünkben; Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket! (Mt.28,19a) SPIRITUS A KAPOSVÁRI EGYHÁZMEGYE LAPJA MÁRCIUS 7

8 Keresztények szembetegsége Szálkáról és gerendáról, s a gyógymódokról Varga László kaposvári plébánossal (Folytatás az 1. oldalról) Ezzel szemben, az evangéliumokat olvasva, számomra sokkal fontosabbnak tűnik, vajon mi foglalkoztatja Jézust velünk kapcsolatban? Őt, úgy tűnik, a hogyan nézzünk mi ki? kérdés helyett inkább az izgatja, miként nézünk mi ki a többiekre, a világra. Mi az, ami szemet szúr nekünk? Mit nézed a szálkát felebarátod szemében, a magad szemében pedig nem veszed észre a gerendát? Képmutató! Vesd ki előbb a magad szeméből a gerendát, akkor majd elég tisztán látsz ahhoz, hogy kivehesd a szálkát felebarátod szeméből. (Mt 7,3.5) olvashatjuk a Bibliában, de Gyökössy Endre találó gondolata is eszembe jut: Árnyék mögött fény ragyog, nagyobb mögött még nagyobb. Amire nézek, az vagyok! Jézus boldognak mondja a tisztaszívűeket, mert ők meglátják az Istent. A tisztaszívűek pedig pontosan tudják az igazságot, mindig azt látjuk, amit készek vagyunk látni! Fáj az igazság Figyelmeztetheti-e diszkréten egyik keresztény (keresztyén) a másikat, hogy úgy érzékeli, baj van a látásával, vagy kutya kötelessége felhívni a figyelmét erre? Igen, de amikor figyelmeztetjük a másikat, akkor általában nem a legfontosabb kérdésre keressük a választ, hanem a tetszik, vagy nem tetszik?, és hozzánk tartozik-e az illető vagy nem, a mi oldalunkon áll, vagy sem? alapállásból indítjuk feddő, figyelmeztető szavainkat, így azután nem érjük el a célunkat, mert legtöbbször csak önigazolásba, vádaskodásba csúszik a beszélgetés. A legfontosabb kérdés mindig ugyanaz: Vajon igaz-e, amit mond, képvisel a másik?, mert ha igaz, akkor Aquinói Szent Tamás szerint, a Szentlélektől van, akár jobbról, akár balról, akár liberális, akár konzervatív oldalról hangzott el. A vajon igaz-e? kérdésre csak azok keresik a választ, akik az igazságot szolgálva, az igazsággal szolgálni akarnak. Ezek az emberek csupán felajánlják az igazságot, míg mások kisajátítva az igazságot, azzal másokat lenyomni, mások fölött uralkodni szeretnének. Ezért nem hallgatnak rájuk sem az egyházban, sem a társadalomban. Mi van akkor, ha a figyelmeztetésre a közismert szólás a válasz: te csak hallgass, hiszen míg más szemében a szálkát is meglátod, magadéban még a gerendát sem? Ha ezt nekem mondanák, elhallgatnék és elgondolkodnék, igaz-e, amit a másik állít? Nem csak a gondolataimra figyelnék, hanem a szívemre is. Vajon kimozdul-e valamelyik irányba? Abból megtudhatom, hogyan is állok. Ha kiakadnék, akkor eltaláltak, vagyis fáj az igazság, ha pedig örülnék, hogy figyelmeztettek, akkor van esélyem a változásra. Mindkettő esetben szükségem van Jézusra, az orvosra! Amennyiben nem érinti a belső békémet egy ilyen megjegyzés, akkor szabad vagyok arra, hogy szolgáljam az Igazságot az adott helyzetben. Konfliktusforrás a megosztottság Mit tehetünk azért, hogy ne legyünk szálkák más szemében? Adódhatnak olyan helyzetek, rövidebb-hosszabb időszakok, amikor kimondva-kimondatlanul is ezt érezzük a másik fél részéről, és szeretnénk megszüntetni a konfliktusforrást. Imádkozzunk kitartóan, s gyakoroljuk a felebaráti, illetve az ellenségszeretetet? Mindannyian felelősek vagyunk a bennünk és körülöttünk jelen lévő roszszért. Adósai vagyunk az egyháznak is és a világnak is, mert nem adjuk tovább azt a rengeteg szeretetet, amit Istentől naponta kapunk a szentségekben, a szentmisében, a szentáldozásban és a szentgyónásban. A rosszat csak jóval lehet legyőzni! Amikor ezt belátjuk, van esélyünk az igazi bűnbánatra és az adósságunk törlesztésére. Mindenkinek sebzett a bűnösökkel és a mássággal való kapcsolata, mert magunkban sem, és másokban sem tudjuk szétválasztani a bűnt és a bűnöst. A bűnöst szeretnünk kell, a bűnt pedig kivetni magunkból. Mi azonban az irgalom edényei helyett, sokkal inkább, a harag edényei maradunk, akár minket tesznek az ítélkezés céltáblájává, akár mi tesszük ezt másokkal. Minden konfliktus forrása a bennünk jelenlévő megosztottság! Jézus azáltal, hogy bennünk él, együtt és egységbe szereti a bennünk lévő bűnöst és a bennünk élő szentet. Az ima, a megbocsátás és az ellenségszeretet gyakorlása mellett legalább annyira fontos, hogy elfogadjuk jelenlétének ezt a titkát és kiengesztelődjünk önmagunkkal. Érezzük végre jól magunkat a bőrünkben! Igen, bűnösként is, ami természetesen nem a bűneinkbe való beletörődést jelenti. A valóságunk elfogadásának és szeretetének egyenes következménye, hogy készek leszünk kiengesztelődni másokkal, megengedve nekik, hogy bűnös létükre egy levegőt szívjanak velünk. Miként lehet meghatározni azt a vékony mezsgyét, amikor még vélemény, álláspont, s nem ítélkezés egy-egy kijelentésünk? Addig nem ítélkezés, míg nem tapad hozzá a másik számára előnytelen, negatív, szándékosan ferdített megjegyzés? Ne ítélkezz! (Mt 7,1) kéri Jézus. De hát ítéleteket hoznunk kell, nem?, válaszoljuk neki, hiszen nem tagadhatjuk meg a józan eszünket. Igen, ez így van, de elfelejtjük, hogy nem az értelmünk az egyetlen, amivel felfogjuk a valóságot. Az értelmünk egyszerre lehet áldás és átok, például amikor nem vagyunk képesek elmozdulni nézőpontunkról; amikor rögeszmések vagy kényszeresek vagyunk, valóban veszélyes ellenséggé válhatunk. Mi az, amivel legalább olyan jól felfoghatjuk a valóságot, mint az értelmünk? kérdezhetnénk. Az ima, az elmélkedés, a szemlélődés, által lehetővé válik, hogy a szívünkkel is és a Szentlélekkel is lássunk, és más dolgokat is meglássunk! Segít abban is, hogy felismerjük azt a vékony mezsgyét, ami az értelem számára rejtve marad. Segít meghúzni a határt az ítélkezés és a véleményalkotás, álláspontot képviselés között. A csendből született szó szembesít Az ítélkezés, az irigység, a féltékenység, s még bűnök sokasága egyidős az emberiséggel. A Kőrösiné Merkl 8 SPIRITUS A KAPOSVÁRI EGYHÁZMEGYE LAPJA MÁRCIUS

9 Hildával és Magyar Balázzsal közösen írt, A pap és a nő című könyvükben sorra veszik Jézus találkozásait az aszszonyokkal, így a házasságtörő asszony esetét is elemzik. A vádlók sorra hagyják el a helyszínt, miután Jézus tükröt tartott: Aki bűn nélkül van közületek, az vesse rá az első követ! mondta, s vigasztalásul az asszonyt így engedte el: Menj, és többé ne vétkezzél! Ideigóráig talán sikerül is bűntelenül élnünk, de rendre visszacsúszunk. Az ítélkezés sem kivétel ez alól Ebben a házasságtörő nővel való gyönyörű találkozásban Jézus válaszol egy ritkán feltett vagy sokkal inkább elhallgatott kérdésünkre: Te mit mondasz?. Félünk föltenni neki, mert ő nem hajlandó igazolni az ítélkezéseinket, irigységünket, féltékenységünket, nem áll a mi oldalunkra. Amíg csak azt kérdezzük: mit mond a média bármelyik oldalon, addig nem jutunk el a legfontosabb kérdésig: Te mit mondasz?. Amíg ítélkezünk és gyűlölködünk, addig ölünk és öletünk, szintén Gyökössy Endrét szójátékára gondolva: a gyűlölet: harag, ami össze gyűl(t) - öl (ö)let. Öljük azt, akire kiöntjük a haragot és öletünk, mert a bennünk lévő harag, mint a sósav, azt az edényt marja, amiben tárolják. Még mindig nem értjük, hogy Isten országának tagjaiként nem engedhetjük meg magunknak, hogy gyűlölködjünk. Sem az egyházunkban lebukott bűnösök (pedofilok, házasságtörők, nős papok) vagy a másképpen gondolkodók (tradicionalisták és modernisták), és másként cselekvő tagok felé, sem pedig az egyházon kívül lévők és ellenségnek kikiáltottakkal szemben. Jézus evangéliuma belső átalakulásra hív. Nem ítél el bennünket, de azt kéri, ne vétkezzünk többé. Pilinszky azt írja: Mi, emberek szeretetre kapunk meghívást és nem ítélkezésre. Persze megkreálni élő és alakuló emberi sorsokból már most és a mi számunkra valamiféle végítéletpótló hierarchiáját kárhozottaknak és üdvözülteknek nagy kísértés, talán a legnagyobb. Viszont saját bűnünkkel szembesülni: nehéz, talán a legnehezebb és a leggyötrelmesebb Miként védekezhetünk e gyakori bűn ellen? Csend és figyelem befele fölfele kifele! Jézus gyakori csendes elvonulása példaadó. Van eledelem, amiről ti nem tudtok, mondja tanítványainak, az Atya akaratának megtétele. Ahhoz, hogy hallhatóvá váljon számunkra a Szeretet halk hangja, a Szentléleké, aki az Atya akaratát közvetíti, először el kell hallgatnunk. A csendből született szónak mindig ereje van, mert szembesít! Böjt az evangelizáció megújításáért A legnagyobb elszántság és jó szándék mellett az ellenoldal is folyamatosan teszi a dolgát. Hogy verhetjük vissza álnok próbálkozásait? Meggyőződésem, hogy ítélkezéseink jelentős hányada mögött a hitető áll, a diabolosz, akinek a megosztás, a káosz előidézése a leghőbb vágya. A gyógyulás folyamatában, a gyónáson, a bűnbocsánat szentségén kívül miként van jelen Isten? Ha a búzaszem nem esik a földbe és nem hal el, egyedül marad (Jn 12, 24). - l olvashatjuk a Szentírásban. Jézus ezt az utat járja velünk végig, és arra hív, ismerjük fel és öleljük át Isten szenvedésének titkát a saját valóságunkban. Mert A valóság Krisztusban van (Kol 2,17) és keresztségünk óta minden rezdülésével, bűnével Krisztussal az Istenben van elrejtve (Kol 3,3) az életünk. Akik nem ismerik az Istenben elrejtett élet biztonságát, azok a Vádlóra hallgatva kirekesztenek, megbélyegeznek, üldöznek és büntetnek. Akik Istenre bízzák magukat, azok tudják, hogy az élet nem róluk szól, hanem Istenről, vagyis végső soron a szeretetről. Isten örök jelen, aki ezt felfedezi, az eljutott az igazi szemlélődésig, a szentségimádásban megélt jelenléttől a Krisztusban elrejtett élet ajándékáig. A Szentlélek pedig majd segít, hogy ne meneküljünk el az ellentmondásokkal terhes valóságunk elől, hanem készek legyünk gyakorolni az együttérzést és az irgalmat, magunkkal és másokkal szemben. Ez meglehetősen emberformáló, türelem-tartalékainkat felemésztő, lélekedző feladat. Nem véletlenül tartják azt: kereszténynek lenni nem könnyű. Úgy fogalmazott az egyik adventi homíliájában, a legnagyobb ajándékot az jelentené, ha az új esztendőben érezné a hívek egységét Igen, és annyira fontosnak tartom a családok, a házaspárok egységét, valamint az evangelizáció megújulását, hogy 21 napos böjtre hívtam egyházközségünk tagjait. Az előttünk álló évben egyik legégetőbb feladat az egység és az evangelizáció megújítása. Ahhoz, hogy evangelizálhassuk az egyházat, és az egyházon kívülieket, előbb magunkat kell megreformálnunk. Elhatározásainkban Isten országát, az evangélium terjesztését kell előtérbe helyeznünk. Ennek kiindulópontja mindig ugyanaz: megtérés az énből az Istenhez, azaz az önmegtagadás, a böjt. Annak érdekében, hogy megújulhassunk, vagyis önmagunk helyett Isten válasszuk, az év elejétől háromhetes böjtre hívtam a testvéreket. Mindenki szabadon eldönthette, miről, hány alkalommal és milyen formában mond le, vagyis böjtöl. Én csak azt szerettem volna, hogy a vállalt böjtnek legyen közös célja az evangelizáció megújítása, a házasságok és a családok egysége egyházközségünkben. Nagy öröm számomra, hogy száznegyvenegyen oly fontosnak tartják ezt a célt, hogy készek voltak komoly önmegtagadásra, igazi böjtre vállalkozni. A gyümölcsei pedig már a böjt megkezdése előtt megmutatkoztak. LŐRINCZ SÁNDOR Fotó: KOVÁCS TIBOR SPIRITUS A KAPOSVÁRI EGYHÁZMEGYE LAPJA MÁRCIUS 9

10 Megszentelték a Szent Margit-templomot Az utóbbi öt évben mintegy tizenötmillió forintot költöttek a kaposvári Szent Margit-templom belső rekonstrukciójára. A tizenkét millió forintos állami támogatást a püspökség, valamint a somogyi megyeszékhely önkormányzata toldotta meg, de a hívek nagylelkű adománya is hozzájárult ahhoz, hogy megszépüljön Isten hetvenéves hajléka, amelyet Balás Béla megyéspüspök szentelt fel a templom búcsúján. A kaposvári főpásztor nagyívű homíliájában kiemelte: minden ország szellemi központja a templom; s stratégiailag érzékeny hely. Mivel Kaposvár egy bombatámadással megúszta a II. világháborút, ez a templom nem járt úgy, mint a böhönyei vagy a mesztegnyői, ahol letarolt tornyú épülettorzó, istállónak használt szakrális tér emlékeztetett a pusztításra. De említhetnénk Szombathely bomba által kettévágott templomát, Drezda mementónak meghagyott csúf utcarészletét, vagy a leningrádi katedrálist, amely ateista múzeumként működött sokáig. A Bibliát és a régi kelyheket üveg mögé tették, a főpásztor mégis úgy érezte rendszerváltás előtti látogatásakor: templomban jár az ateizmus fedőneve alatt. Egy amerikai élménye viszont máig kísérti: csónaképítő műhellyé lett az egykor Isten imádására emelt épület. Balás püspök arra is utalt: lelkülete, lelke van a templomnak, s örülnünk kell, hogy a vallásgyakorlást nem szorítják korlátok közé; nem kényszerítik búvóhelyekre, lakásokra. A templom a keresztény élet intonációja; védőszentje pedig stílust ad a megszentelt falaknak. Úgy, ahogy Assissiben, ahol három szinttel a járószint alatt nyugszik Szent Ferenc. Irdatlan méretű, vaspánttal átkötött kőtömb jelzi sírját, mintha egy barát öve lenne. A főpásztor szerint az, aki megfordul ott, protestánsként is megszereti a kereszténységet. Vagy ott van Ars, Vianney Szent János városkája, ahol mindig nyitott ajtó várja az érkezőt. Úgy, mint az arsi plébános idején, aki Isten válasza volt a francia forradalomra. Árpád-házi Szent Margit hátterét ismerjük. Szakadatlan civakodás, széthúzás jellemezte korát. Ő pedig egyszerű munkaruhát ölt, beletemetkezik a csendbe, a teljes életelajándékozásba jegyezte meg a megyéspüspök, aki azt is nyomatékosította: a templom lakott hely, jóllehet, a mi templomainkat nem merjük nyitva hagyni, pedig jó volna megszervezni néhány templomban a 24 órás adorációt. Balás püspök élvezetesen beszélt arról is, a templom minden tenyérnyi helyéhez valamilyen élmény kell, hogy fűződjön. Ő is emlékszik arra, melyik sarkában állt annak a templomnak, amikor első áldozására hívta a harangszó, és gyónásra várt, de arra is, hol térdelt maturandusként. Azt sem felejtheti el, hova menekült, amikor édesapja halálhírével sokkolta a távirat. A főpásztor szerint érdemes perccel előbb érkezni a misére, hiszen hatékony a beimádkozás, mint ahogy célszerű készülni is az Úrral való találkozásra. Akár az Új Emberből is, ahonnan az is megtudható, az adott héten miről szól Isten üzenete. Akár jegyzetelhetünk is mobilozás helyett, hiszen az éjféli misén azt látta: az egyik férfi a mise végéig szüntelenül nyomkodta a gombokat. A megyéspüspök azt javasolta, ne kérjük a papokat arra, hogy családi házban kereszteljenek, vendéglátóhelyeken eskessenek, s a hamvakat sem feltétlenül a Balatonban kellene szétszórni. Homíliájában gratulált a megújult templomhoz, és azt kérte, imádkozzanak a hívek azért, hogy valóban lakott hely legyen, minél többeket vonzzon, hiszen ahogy a közelmúltban egy magas rangú kormánytagnak is kifejtette, az ateizmus nemzetbiztonsági kockázat. Dr. Rumszauer Miklós plébános ezt követően nyilvánosan bocsánatot kért mindenkitől, akit valaha is megbántott, majd a kivitelezésben közreműködőknek adott át egy-egy szál virágot. Felolvasta Hölvényi György államtitkár üdvözlő levelét, s megköszönte dr. Heintz Tamás országgyűlési képviselőnek a pénzügyi háttér előteremtésében nyújtott tevékenységét. Bejelentette: az antiochiás fiatalok pasztorálása terén végzett sokévi, áldozatos munkájukért az idei Arany Rózsafüzér-díj kitüntetettje a Polgár és a Perczel házaspár. Megható volt látni, miként sorakoztak az ifjak egy-egy szál virággal kezükben, hogy így fejezzék ki köszönetüket a könnyeikkel küszködő héttérszülőknek. Dr. Rumszauer Miklós atyától megtudtuk: a felújítás során a szenespincéből hittantermet alakítottak ki, s létrehoztak egy kiállítások rendezésére is alkalmas helyiséget. Megszépült a sekrestye, a vizesblokk, a körfolyosó, elkészült a tető- és padlásszigetelés, kicserélték a teljes villamoshálózatot, megújult a fűtésrendszer, modern járólapokkal burkolták a belső teret, s a frissen festett templom új hangosítást és orgonát kapott. Ezen csendült fel az Ave Maria és a Panis Angelicus köszönt- 10 SPIRITUS A KAPOSVÁRI EGYHÁZMEGYE LAPJA MÁRCIUS

11 ve mindenkit, aki ünnepelni gyűlt össze a Szent Margittemplomban. A szentelést követő vasárnap Szászfalvi László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos az ökumenikus imahét keretében hirdetett igét, s ekkor nyílt meg a kiállítóteremben a jeles somogyi népművészek alkotásaiból rendezett kiállítás is. Az esemény megtekinthető a LŐRINCZ SÁNDOR Fotó: SZERAFIN ZOLTÁN Farsangi bál rendőri védelem alatt Példás összefogással, a gyönyörű Makovecz faluházat megtöltve tartotta meg március 1-jén a Somogysámsoni Plébánia kilenc települése közös egyházközségi bálját. A farsangi eseménynek, közösségépítő jellegén túl, jótékonysági célja is volt, hiszen a plébánia, időközben részben kidőlt bástyafalának újraépítésére fordítjuk a bevételt. Erre utal a bál mottója Arany János után szabadon: Vadat, halat, s mi jó falat építünk! A nagyszabású programot Móring József Attila országgyűlési képviselő nyitotta meg, aki Szent Pál szavaira hivatkozva mindennek megvan a maga ideje, a munkának és az örömnek is bátorította a falvakból összesereglett közönséget az összetartásra. Ezután a plébános is köszöntötte az egybegyűlteket és közös imádsággal vette kezdetét a helybeli konyha által készített finom és kiadós vacsora elfogyasztása. Kilenc órakor következett a gyönyörű, két hónapon keresztül begyakorolt, hófehér ruhás, bécsi keringős nyitótánc, melyet tapsvihar ünnepelt. Tíz óra után egy rövid színházi jelenet következett az 1930-as évek kávéházából, ahol randevún találkozott össze egy fekete özvegy és egy vele rokon lelkű, nagyotmondó, mondvacsinált gróf. A kis darabot fekete humor fűszerezte, amelyet közben, és a végén is díjazott a publikum. Ezek után gratulált stílusosan a meghívásunkra Marcaliból érkezett rendőrkapitány kisasszony, aki közben jegyzetelte a színpadon elhangzott bűncselekményeket. Így került nagy örömünkre rendőri védelem alá a sámsoni bál. A báli zenész jóvoltából a hangulat egyre csak fokozódott, és egy idő után már a fiatalok is jólesően kapkodták a levegőt, hogy bírják tartani a tempót. A tombolasorsolás csaknem egy órán át tartott. A hajnalban zárult önfeledt mulatság azt bizonyítja, hogy a sámsoni bált immár 7. alkalommal is érdemes volt megszervezni. Istennek legyen hála és a sok segítőnek, akik nélkül nem valósulhatott volna meg. GÖNDICS JÁNOS plébániai kormányzó (Somogysámson) SPIRITUS A KAPOSVÁRI EGYHÁZMEGYE LAPJA MÁRCIUS 11

12 Ifjúsági találkozó Balatonszemesen A közösség szerepe az egyén életében Február 22-én immár 16. alkalommal rendezték meg a Kaposvári Egyházmegye Ifjúsági Találkozóját Balatonszemesen. Az idei találkozó fő témája a közösség szerepe volt az egyén életében. A bevezető énekes imádság után, melyen a nagykanizsai Magvető Közösség vezetésével vettünk részt, Szemere János székesfehérvári káplán előadását hallgattuk meg. János atya arról beszélt, hogy a közösség mennyire fontos szerepet játszik az egyén önbizalmának, önismeretének és felelősségvállalásának kialakításában. Az előadásban hallottunk arról is, milyen közösségromboló tényezők jelenhetnek meg az életünkben, és hogy miként éljük meg a közösséget a baráti és a szerelmi kapcsolatainkban. A délelőtt második előadásán Etler Anna, a nagykanizsai Jézus Szíve Antiochia tagja és a Kaposvári Egyetem katekéta-lelkipásztori munkatárs szakos hallgatója beszélt a férfi és a nő közösségéről, párkapcsolatban betöltött szerepéről, a sajátos férfi és női tulajdonságokról. Előadásában hangsúlyozta, hogy a működőképes párkapcsolat kialakításához feltétlenül szükséges a másik nem gondolkodásmódjának megismerése. A délelőtt során a kisebb gyerekeknek Nyéky Kálmán atya tartott bábelőadást Boldog Batthyány-Strattmann László életéről, utána lehetőség volt kézműves foglalkozásokon, majd délután elsősegély oktatáson részt venni. Az agapé után Hurgoi Sándor verbita szerzetes atya a brazíliai missziós tevékenységéről és az ottani közösségek életéről tartott képes beszámolót. Előadásában kiemelte, hogy a misszióhoz sok emberre, összefogásra, igazi közösségre van szükség, mely akkor tud sikereket elérni, ha az imádságból meríti erejét. Ezután szentségimádással készültünk a találkozó záró szentmiséjére, melynek főcelebránsa Bara Adolf, a Balatonszabadi Egyházközség plébánosa volt. A szentmise prédikációjában Szemere János atya a jelenlét fontosságáról beszélt: a közösség életének elengedhetetlen feltétele, hogy tagjai ne csupán internetes közösségi oldalakon, hanem ténylegesen jelen legyenek egymás életében. A keresztény közösségben eltöltött nap végén hitünkben megerősödve térhettünk haza, gazdagodva a tanítással és telve a reménnyel, hogy a közösségek, amelyeknek földi életünk során tagjai lehetünk, úgy formálják, alakítják személyiségünket, hogy egykor alkalmasak legyünk a mennyei otthon boldog közösségébe is eljutni. HORVÁTH ANDRÁS káplán Kaposvár, Székesegyház 12 SPIRITUS A KAPOSVÁRI EGYHÁZMEGYE LAPJA MÁRCIUS

13 Február 11-én, a lourdes-i Boldogasszony ünnepén Göndics János somogysámsoni, Németh József kéthelyi plébános atyák Kiss Iván marcali esperes-plébánossal együtt keresték fel a marcali kórházat, hogy a betegeknek és a szenvedőknek vigyék el az idei betegek világnapjának üzenetét, melyet Ferenc pápa így fogalmazott meg: Hit és szeretet: Nekünk is kötelességünk életünket adni testvéreinkért 1 Jn 3,16) A Betegek világnapján a marcali kórházban Remény Isten mosolyával A kórház ápolási és krónikus osztályán tartott igeliturgián felolvasták Ferenc pápa együtt érző szavait: Az Egyház a szenvedő Krisztus különleges jelenlétét ismeri fel bennetek, kedves betegek. Azaz: a szenvedésünk mellett, sőt azon belül, ott van Jézus szenvedése, aki velünk hordozza terhünket és kinyilatkoztatja annak értelmét. Amikor Isten Fia vállalta, hogy keresztre feszítsék, lerombolta a szenvedés magányát és megvilágította sötétségét. Ily módon Isten irántunk való szeretetének misztériuma előtt állunk, amely reménnyel és bátorsággal tölt el minket: reménnyel, mert Isten szeretet-tervében a fájdalom éjjele is megnyílik a húsvéti fényre; bátorsággal, hogy minden viszontagsággal az ő társaságában, vele egyesülve nézzünk szembe. Lourdes-i énekkel kezdődött a megható együttlét, s az Áve, Áve is felcsendült. Egy kicsit azokra is emlékeztünk, akik gyógyulást keresnek, és ha testi gyógyulást nem is kaptak, de lélekben elfogadták szenvedésüket. Az igeliturgián felhangzott a könyörgés: Irgalmas istenünk, védelmezz minket, mert gyöngék vagyunk! A Szeplőtelen Szűzanya közbenjárására add, hogy felkeljünk bűneinkből, akik az ő emlékezetét ünnepeljük. Majd az evangélium Mária és Erzsébet találkozásáról szólt, amikor elhangzott a Magnificat gyönyörű éneke. Göndics János atya arról beszélt a betegeknek, hogy nem véletlen erre a napra tette II. János Pál pápa a betegek világnapját, mert Máriában is nagy hit és együttérzés volt az emberek iránt. Középiskolás diákként én is örömmel szolgáltam; Óbecsey Irén Szeressétek az öregeket című versét mondtam el a betegnek. Miközben szavaltam, könnyes tekintetek szegeződtek rám. A keresztségi fogadalom után a három atya együtt mondott hálaimát a betegek kenete olaj felett, majd elkezdődött a betegek kenetének kiszolgáltatása. Nagyon sokan kérték a szentség felvételét. Azokat a betegeket is felkeresték, akik súlyos betegségük miatt nem tudtak az igeliturgiára kijönni; az atyák kórteremről kórteremre jártak a szent kenet szentségével. Az Oltáriszentségben pedig az Úr Jézus jött el hozzájuk, hogy megkönnyítse testi és lelki fájdalmukat. Együtt éreztük át a Szentatya üzenetének sorait: Amikor gyengéden odafordulunk azokhoz, akiknek gondoskodásra van szükségük, akkor a reményt és Isten mosolyát viszszük a világ ellentétei közé. Amikor a mások iránti nagylelkű odaadás alakítja cselekedeteinket, akkor teret adunk Krisztus Szívének, amely átmelegít bennünket. Ezáltal elősegítjük Isten országának eljövetelét. Reméljük, hogy sikerült pár órára reményt és mosolyt vinni a marcali kórház falai közé. Reményt oda, akiknek szenvedéseit és gyengeségeit, nagy odaadással végzik az intézmény dolgozói, orvosok és nővérek, akiknek munkáját ma a lelkipásztorok köszönték meg. Külön megköszönték dr. Ács Zoltánnak, a Kaposi Mór Oktató Kórház marcali telephelyének a vezetőjének a munkáját, aki maga is hívő emberként igényli és támogatja a betegek lelki gondozását. Hit és szeretet így fogalmazta meg Ferenc pápa az idei betegek világnapjának mottóját, s ez a két szó összefoglalja a betegekkel való törődés minden stációját. KOZMA KRISZTIÁN (Marcali) SPIRITUS A KAPOSVÁRI EGYHÁZMEGYE LAPJA MÁRCIUS 13

14 Megtalálni az alkotóban a Teremtőt... Kaposvári kiállítás a Dél-Dunántúl szakrális emlékeiből Asszonykezek által dúsan hímzett miseruha, naiv házioltár, szúette Szent Ferenc-szobor, térdeplő szerzetes, faragott neogótikus szárnyasoltár, üveg áldozókehely, monumentális olajfestmény Dorrfmaister Istvántól, pravoszláv ikon, Krisztus sírbatételét ábrázoló, népies majolikakép, ezüstserleg, míves gyertyatartó, sokat forgatott, nagy méretű szentírás. Néhány egyházi kincs abból a kínálatból, amely a kaposvári Rippl-Rónai Múzeumban látható. A Dél-Dunántúl szakrális emlékeit felvonultató, a XVI-XX. századot átfogó kiállítás abban a reményben született, hogy a múzeumok raktáraiban pihenő, netán eldugott kis falvakban megőrzött, még fellelhető rejtett egyházi relikviákra, mint megóvandó örökségre irányítsa a figyelmet. A tárlat alapgondolata az a tény, hogy az as években Klempa Sándor püspök, a veszprémi egyházművészeti gyűjteménybe mentett át számos, somogyi templomban található barokk kori, értékes emléket kalauzol a három, együttesen keresztet formáló teremben dr. Géger Melinda művészettörténész, a kiállítás kurátora. Ha erre nem került volna sor, elképzelhető, hogy sok mű megsemmisült vagy elkallódott volna, hiszen az akkori politikai rendszer nem törődött a szakrális tárgyú műalkotások megmentésével. A veszprémi Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény somogyi anyagából 13 alkotást kaptunk, amelyek egykor Hahót, Osztopán, Büssü, Kaposvár, Mernye, Kisbárapáti és Somodorpuszta templomait ékesítették. Ez az anyag magától értetődően a házigazda múzeum gyűjteményéből származó művekkel bővült tovább. Rippl-Rónai Ödön, a festőművész öccse ugyanis szenvedélyes gyűjtő volt, és figyelme nem csupán a korabeli modern művészetre, hanem a régmúlt emlékeire is kiterjedt. Így kerültek hozzá barokk kori miseruhák, rajzok, szobrok és festmények is. Első ízben látható például néhány Szent Erzsébet, 18. század közepe, Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény, Veszprém Ismeretlen festő: Szt. István felajánlja a koronát 18. sz. vége, Göcseji Múzeum, Zalaegerszeg Feszület, 19. sz. Rippl-Rónai Múzeum, Rippl-Rónai Ödön gyűjteménye Andocsi Mária kegyszobor, 19. sz. (népi) Rippl-Rónai Múzeum Előtérben: Elefántcsont asztali feszület, 19. sz., Zichy Mihály Emlékmúzeum, Zala 14 SPIRITUS A KAPOSVÁRI EGYHÁZMEGYE LAPJA MÁRCIUS

15 darab abból a grafikai gyűjteményből, amely ismeretlen barokk kori itáliai és német-osztrák művészek rajzait tartalmazza. Az elmúlt évszázadokban a nagy mesterek alkotásai elsősorban rézmetszetekben váltak ismertekké, így Raffaello, Guercino, Tiziano és más művészek képein szereplő figurák tűnnek fel a sokszorosított grafikákon, melyek a kor kiváló rézmetsző műhelyeiben készültek mondta a művészettörténész, aki rendkívül büszke arra, hogy a Somogyban, illetve Zalában lévő, Dorffmaister István festette alkotásokból is jó pár darab falra kerülhett. Dorffmaister a 18. század egyik legtermékenyebb festőjeként megbízásait azoktól kapta, akiknek nem volt elég pénze a divatos bécsi mesterek megfizetésére. Művei fontos szerepet töltöttek be a barokk művészet magyarországi elterjesztésében. Vallási témáit többnyire a Bibliából merítette. A kurátorasszony kis falvak templomaiból kölcsönözte Dorffmaister oltárképeit és körmeneti baldachinját. A barokk stílus mozgalmasságra, bonyolult történések visszaadására törekszik. A hideg és meleg színek, hangsúlyos fény- és térhatások mellett a művész felfokozott érzelmeket, pátosszal és színpadiasan ábrázolja szereplőit. Ezért különösen fontos az arckifejezések sokféle skálája. A túlfűtött érzelmi hatás kedvéért gyakran jeleníti meg szentek vallásos révületét. A neves somogyi származású festőművész, Zichy Mihály keze nyomát őrző alkotásokkal is találkozhatunk. A Krisztus a keresztfán című festménye egy rejtett önarckép, a művész saját portréját festette a Megváltó arcvonásaiba. E művészi gesztussal már azzal is szembesülünk, hogy a 19. századra miként töltődik fel az eredeti szakrális mondanivaló világias tartalmakkal. A veszprémi Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény, a szekszárdi Wosinsky Mór Megyei Múzeum, a zalaegerszegi Göcseji Múzeum, valamint több somogyi templom és magángyűjtő segítségével rendezett, április 22-ig látogatható kiállítás megnyitóján Balás Béla megyéspüspök úgy fogalmazott: ha megtaláljuk a képet, a kép mögött az alkotót, az alkotóban a Teremtőt, akkor elérte célját a kiállítás. Vélhetően így lesz ez nemcsak e kiállításon, hanem az április 7-én a Veszprémi Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény kincseiből nyíló, a kaposvári Agóra-Együd Árpád Művelődési Központban rendezendő tárlaton is. LŐRINCZ SÁNDOR Fotó: KOVÁCS TIBOR DVD-, CD- és könyvajánló Református énekek 2013 Töltekezik a lélek, ha végignézi s hallgatja a Református énekek 2013 című dvd-t, amely egy sorozat része, hiszen a 2009-es koncert-istentisztelet megrendezése óta nemcsak CD-lemezen juthatunk hozzá ahhoz a zenei élményhez, amely ezreknek kínál különleges töltekezést. Ez pedig annak köszönhető, hogy a főszervező Böszörményi Gergely, a rendezvény lelke, mert nagyot álmodni. Azon túl, hogy a hagyománnyá lett református zenei fesztiválok kapcsán évente utcára viszi az Istent dicsőítő éneket, a Művészetek Palotáját is rendre szakrális hellyé avatja, hiszen itt rendezték meg legutóbb is, immár tizenkettedik alkalommal a Református Énekek koncertet. Azt a monstre kórustalálkozót, amely szimbolikusan és valóságban is egybeöleli a hazai és a határon túli, énekes református magyarságot. A MÜPA erre az alkalomra templommá változott, ahol az istenkereső ember találkozott az emberkereső Istennel, s ahonnan százak közreműködésével szállt az égbe az úrdicséret. Böszörményi Gergely konferálásával zajlott a koncert, amelyen a 350 fős Kárpát-medencei egyesített református kórus Arany János, Berkesi Sándor, Kárpátiné Berkesi Boglárka és Süll Kinga vezényletével szólaltatta meg a zsoltárfeldolgozásokat és dicséreteket. A felvétel a X. Református Zenei Fesztiválon, július 6-án készült, s a fiatal parlamenti képviselő, Gulyás Gergely olvasta fel a bibliai igerészeket. Kató Béla erdélyi református püspök mondott áldást, s mintegy 1800-an imádkozták közösen a Mi atyánkat. A közreműködő kórusok között a hazaiakon kívül Felvidék, Kárpátalja, Erdély is elküldte énekes követeit, s jó volt látni-hallgatni a Kaposvári Református Kórust is. Az orgonánál Szilágyi Gyula magyar-holland orgonaművész foglalt helyet, boldogan vállalva a zenei szolgálatot. (L.S.) A Nap sötét oldala A Nap árnyékos oldalán / Nincs kéz, ami elvezet. / Nincs öl, mi teremt újat, / Megcsókol és úgy búcsúztat olvashatjuk a Tompox új lemezének belső borítóján. Tizenegyedik dimenzió, Meteor, Polaris, Sunrise, A Vénusz Dombja, Menüett néhány dalcím a rendkívül expresszív hangzású korongról, amely nem nélkülözi a gitárszólókat, az elektromos zongorát és a szaxofont sem. A DVD és a CD megrendelhető: 1114 Budapest, Bartók Béla u. 59. Telefon/fax: Félúton Rátótival Félúton címmel megjelent lapunk főszerkesztőjének, Lőrincz Sándornak legújabb beszélgetőkönyve, amelyben Rátóti Zoltán Jászai Mari-díjas színészrendező, a kaposvári Csiky Gergely Színház igazgatója vall életéről, színpadi és filmszerepeiről, hangoskönyveiről, a színházcsinálás titkairól. A Kairosz Kiadó Magyarnak lenni című sorozatában megjelent kötetben szó esik arról az időszakról is, amikor Magyarföld első embereként próbált helytállni, de különleges szenvedélyéről, a zenéről is mesél, mint ahogy az ökumenikus templomépítkezésről, s arról, hogy hol tart a hit terén. Az atyai jó barát, a direktor előd, Schwajda György alakja is megelevenedik az izgalmas beszélgetésfolyamban. A kötet megrendelhető: Kairosz Kiadó 1134 Budapest, Apály utca 2/ Telefon: +36 (1) , +36 (1) Fax: +36 (1) SPIRITUS A KAPOSVÁRI EGYHÁZMEGYE LAPJA MÁRCIUS 15

16 KÖNYVAJÁNLÓ Szigorúan nyilvános Hegycsúcsokról, s óriások válláról messzire ellátni. Balás Béla, az idén húsz esztendős Kaposvári Egyházmegye főpásztora szemüveg nélkül is messzire lát. Legújabb, Szigorúan nyilvános című kötetében életre szóló bölcsességcsokrot tár olvasói elé. Ugyan elsősorban papoknak szánja e nyílt beszédet, de ugyanúgy meríthetnek belőle világiak is, akik aggódva figyelik az egyház kétezer éve hánykódó hajóját. Mégpedig azért, mert a hívő ember mindegy, hogy hányadik osztályra szól a jegye útitárs, s nem lehet közömbös számára, hogy ez a hajó milyen iramban halad előre a tengeren. Nem mindegy, hogy a háborgó hullámok, s az ellenséges flották mily gyakran nehezítik az előrejutást, akár búvár kundok tucatjait bevetve, vagy a nyílt vízen a Szentlélek szele kormányozza e súlyos hajótestet. Beton atya élettapasztalatainak füveskönyve remek társ közös hajóutunkon. Az egykor illegalitásba kényszerített, az állambiztonsági szervek által több éven át megfigyelt szerző gazdag szimbolikával, veretes stílusban, imákkal és irodalmi részletekkel tarkítva, tanító szándékkal meséli életes történeteit. Élvezet minden sora a kötetnek, amelyben ég és föld, szent és profán ad egymásnak érzékeny randevút, hogy hetvenöt pontba szedve ugyanazt nyomatékosítsa: a Teremtő munkatársai vagyunk mindannyian, s a teremtett világ sóvárogva várja Isten fiainak megnyilvánulását. (L. S.) Az arsi plébános Szemtanúk szerint napi tizenhat órát ült a gyóntatószékben, és szolgálata során mintegy egymillió ember fordult meg nála, hogy néhány perces bűnbánat után feloldozást kapjon a már életében szentként emlegetett arsi plébánostól. Olykor napokig várakoztak a hívők, de rá érdemes volt várni; még akkor is, ha magát élete végéig méltatlannak tartotta a papságra, és minden elismerést leginkább visszautasított volna, mondván: érdemtelen bármilyen díjra is. Környezetében bezártak a kocsmák, s nemcsak a nők tértek be Isten házába, hanem követték őket a férfiak és a fiatalok is. A franciaországi falucska neve ahova leginkább olyan papokat volt szokás száműzni, akik másutt nem állnák meg a helyüket, rövid idő alatt ismertté vált; a hírnevet az onnan többször is menekülni vágyó plébános alapozta meg. Az arsi plébános címmel a Kairosz Kiadó gondozásában jelent meg Michael Marsch legújabb kötete, amelyben a német domonkos rendi szerzetes Vianney Szent János életét tárja olvasói elé; mégpedig úgy, hogy a francia forradalom és a napóleoni háborúk emberre, társadalomra, hitre gyakorolt, az ész diadalmát hirdető, hamis valósága is megelevenedik. A fordító Kőrösiné dr. Merkl Hilda érdeme, hogy helyes és választékos magyarsággal interpretálva helyezi a középpontba a könyv hősét, a papok védőszentjét. A kötet fő értéke, hogy az arsi plébános életét nem csupán lineárisan mutatja be, hanem történelmi közegbe helyezi Vianney ténykedését, s más lelki írók gondolataival fűszerez-illusztrál-magyaráz az író. No meg nyolcvan év bölcsességével, hiszen a Heiligkreuztalban, az egykori ciszterci kolostorban lévő Szent Rafael Házban élő Michael Marsch pszichoterapeuta, számos televízió- és rádióműsor szerkesztője, gyógyításról szóló művek szerzője, akinek sugárzó egyénisége sok papnak lehet példaképe, mint ahogy lelkigyakorlatain is gazdagodik a lélek. A magyar kiadás elé szánt bevezető gondolatokat Varga László kaposvári plébános írta, aki maga is testi-lelki gyógyulást élt át közbenjáró imái hatására, s a közel két évtizeden át tartó lelkigyakorlatos tanításaiból ma is táplálkozik. Az előszóíró, akinek tizenhét évesen került kezébe az arsi plébános életrajza, a papok számára a legradikálisabb életformára, a Krisztus-követésre irányítja a figyelmet, hangsúlyozva a papság prófétai küldetését. Mindazt, ami Vianney Szent János szolgálatában is a legfőbb helyre került. (L. S.) A KÖTETEK MEGRENDELHETŐK: Kairosz Kiadó 1134 Budapest, Apály utca 2. Telefon: +36 (1) , +36 (1) , fax: +36 (1) Örömmel tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy a közelmúltban elindult a internetes oldal, amely rövid időn belül nagy népszerűségre tett szert aktuális, helyi egyházi híreivel, tudósításaival. Az érdeklődők megismerhetik az egyházi év kiemelt eseményeinek videó felvételeit, megtalálhatnak prédikációkat, igehirdetéseket, szentmise közvetítéseket. Tájékozódhatnak előadásokról, lelkigyakorlatokról. A ajánljuk mindazoknak is, akik elfoglaltságuk miatt nem tudtak részt venni a kiemelt egyházi eseményeken. Az oldal tartalma folyamatosan frissül és az igények szerint bővül is. SPIRITUS A KAPOSVÁRI EGYHÁZMEGYE LAPJA Szerkeszti a szerkesztõ bizottság. Tagjai: KISS IVÁN, LÕRINCZ SÁNDOR (elnök), DR. RUMSZAUER MIKLÓS, VARGA LÁSZLÓ Felelõs kiadó: DR. RUMSZAUER MIKLÓS Szerkesztõség: Kaposvár, Dr. Kovács Sebestény Gyula u. 2. Telefon: 82/ Tipográfia, nyomdai elõkészítés: VÁRNAI KÁROLY A lap készült a VUPE 2008 Kft. gondozásában.

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

Tételek hittanból (2016. május 20.)

Tételek hittanból (2016. május 20.) Tételek hittanból (2016. május 20.) 1. Kinyilatkoztatás Biblia (jelentése, részei, felosztása, keresés benne, sugalmazás) 2. Egy XX. századi magyar boldog élete, jelentősége 3. Teremtéstörténet - bűnbeesés

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

Nagyböjti ajánlataink! Kifestő-sorozatunk rendkívül kedvező áron, 500 Ft/db

Nagyböjti ajánlataink! Kifestő-sorozatunk rendkívül kedvező áron, 500 Ft/db Nagyböjti ajánlataink! Kifestő-sorozatunk rendkívül kedvező áron, 500 Ft/db Félelem és reménykedés, gyávaság és hősködés vette körül a húsvéti misztériumot Jézus mellett is, sokan hosszú vívódás és megalázódás

Részletesebben

A szolgálat lelki ajándékai

A szolgálat lelki ajándékai A szolgálat lelki ajándékai 0. Áttekintés Szolgálat Segítés Adakozás Könyörületesség Zene Vendégszeretet 1.1 Mit mond az Írás? Igehely: Róma 12,7; 1 Péter 4,11. Szolgálat = diakonia az Újszövetségben a

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN 2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN SzentMihályFőplébánia 2014. ÁPRILIS 11. FÁJDALMAS PÉNTEK 18.00 Élő keresztút a Károly templomtól a Bazilikáig 10.30 Érseki szentmise, barkaszentelés,

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

Megújult az egyházközségi honlap

Megújult az egyházközségi honlap LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 3. szám 2014. március Megújult az egyházközségi honlap Amint a templomi hirdetésekben már hírül adtuk, megújult a plébánia honlapja. A

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest),

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest), Kik a ferencesek? A Ferences Rend 800 éve van jelen a társadalom szolgálatában. Ismert és elismert közösség Magyarországon és világszerte. A Rend elsődleges feladata az evangelizáció, ez ugyanakkor különböző

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 94. kötet 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek.

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014/5 Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. (Róm 6,13) Felnőttként konfirmáltak: Első sor (balról jobbra): Pécskay-Seress

Részletesebben

TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ

TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ A Teréz Missziót megalapító és ma is vezető BRUNO THÉVENIN Atya tanúságtétele: Ezzel a tanúságtétellel szeretném elmondani, hogy mikor és

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

12. nap Negatív érzelmeink (félelem, szorongás, harag, szégyen, indulat, bátortalanság, keserűség, bánat, bosszúvágy) felajánlása

12. nap Negatív érzelmeink (félelem, szorongás, harag, szégyen, indulat, bátortalanság, keserűség, bánat, bosszúvágy) felajánlása 12. nap Negatív érzelmeink (félelem, szorongás, harag, szégyen, indulat, bátortalanság, keserűség, bánat, bosszúvágy) felajánlása Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében Szentlélek-hívás Zúgó szél, égi

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Anyssa Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Szeretettel köszöntöm! Távolsági hívás, avagy üzen a lélek: könyvemnek miért ezt a címet adtam? Földi és misztikus értelemben is, jól értelmezhető. Pont ezért,

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE 2. szám - 2014. december Kik az Új Családok? Sokan kérdezik tőlünk mostanában, hogy kik az Új Családok, mi jellemző rájuk, mit tesznek, hogyan élnek? Összegyűjtöttünk néhány

Részletesebben

Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség

Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség 2015. augusztus 22. szombat 12:00 A megszentelt élet évében meghirdettük Bemutatkoznak... kampányunkat. Azt kértük a szerzetesrendek elöljáróitól,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

Kedves Szent Benedek Leányai, Tisztelt Atyák, Tisztelt Képviselő Úr, Kedves Tanárok, Kedves Gyerekek, Kedves Vendégek, ünnepi Gyülekezet!

Kedves Szent Benedek Leányai, Tisztelt Atyák, Tisztelt Képviselő Úr, Kedves Tanárok, Kedves Gyerekek, Kedves Vendégek, ünnepi Gyülekezet! Áldott az Isten, aki vezérel minket! - Vezérelte őket az Isten, és Általa csodálatos munkát végzett Berecz Erzsébet missziója Pipics csaba és Szent Benedek Katolikus Általános Iskola irodalmi színpadának

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

S Z E M Ü N K F É N Y E

S Z E M Ü N K F É N Y E S Z E M Ü N K F É N Y E I. ÉVFOLYAM 5. SZÁM - 2011. NAGYBÖJT Kiadja: Jézus Neve Plébánia, Jászberény www.jezusneve.hu SZENTCSALÁD ÜNNEPÉN Egyházunk a 2011. évet a családok évének hirdette meg. A Szentcsalád

Részletesebben

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27.

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27. 4. tanulmány Boldog és hálás július 21 27. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 12:2; 1Korinthus 13; Galata 5:19-23; 1Thesszalonika 1:1-10; 1Timóteus 1:15 Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért,

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

A család védelme a politika feladata is

A család védelme a politika feladata is IX. évfolyam, 2. szám 2011 február A család védelme a politika feladata is A család az élet helye, ahol az élet megfogan és befogadásra talál. Mivel az ember nem egy tárgy, az emberi életet nem lehet gyártani.

Részletesebben

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia 2011. március megjelenik évente néhányszor CSALÁDI LELKINAP Apák napja (és márciusban)? Idei lelkinapunk egy kicsit másképp - családi lelkinap : - egy házaspár fogja tartani:

Részletesebben

Aki nélkül nem lehetne Karácsony

Aki nélkül nem lehetne Karácsony III. évf. 4. szám 2014. december A Budapest-Nagytétényi Református Egyházközség időszakos kiadványa Aki nélkül nem lehetne Karácsony Bármikor, bárhol végbemehet egy ilyen kérdezz-felelek: - Mi kell a Karácsonyhoz?

Részletesebben

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15.

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15. 3. tanulmány A Hegyi Beszéd április 9-15. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 15:6; Mikeás 6:6-8; Máté 5 7; 13:44-52; Lukács 6:36; Róma 7:7; 8:5-10 Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, a

Részletesebben

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Életrajza Vojtěcha Hasmandová anya 1914. március 25.-én született

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

A ránk következő két hétben is gondoljunk imádságban a szabadulni vágyókra a Misszióban.

A ránk következő két hétben is gondoljunk imádságban a szabadulni vágyókra a Misszióban. Március 8. (hétfő) Adjuk hálát azokért a nőkért, asszonyokért, lányokért, akik ott vannak életünkben, és sok tekintetben Imádkozzunk, hogy Istenünk kezében azokká formálódhassanak, akiknek Urunk őket elképzelte,

Részletesebben

1. Melyik olimpián nyert aranyérmet Kaposvár világhírű szülötte, Csík Ferenc( (100 m-es gyorsúszás)

1. Melyik olimpián nyert aranyérmet Kaposvár világhírű szülötte, Csík Ferenc( (100 m-es gyorsúszás) 5. forduló 1. Melyik olimpián nyert aranyérmet Kaposvár világhírű szülötte, Csík Ferenc( (100 m-es gyorsúszás) A. Berlin B. Helsinki C. Melbourne 2. Hogy hívják a Kaposszentjakabon évek óta rendszeresen

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Szakmai nap, amely a szellemi hanyatlásra, a szellemi betegségekre irányította a figyelmet

Szakmai nap, amely a szellemi hanyatlásra, a szellemi betegségekre irányította a figyelmet http://www.soprontv.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=6051&catid=51:2 015-hirek&Itemid=100 Szakmai nap, amely a szellemi hanyatlásra, a szellemi betegségekre irányította a figyelmet 2015.

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért

Részletesebben

KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT

KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT Horváth Levente KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT Áhítatok vasárnapokra Válogatta és szerkesztette Daray Erzsébet 3 Horváth Levente, 2013 Textbridge, 2013 Koinónia, 2013 A bibliai idézeteket az 1975. évi Új fordítású

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus évi beszámoló évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus évi beszámoló évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2015. évi beszámoló 2016. évi munkaterv 2 A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

Üzenet Karácsonyi kiadás

Üzenet Karácsonyi kiadás Gyülekezetünk minden tagjának, és lapunk minden olvasójának áldott karácsonyi ünnepeket, és Isten által megáldott új évet kíván egyházközségünk presbitériuma. Üzenet Karácsonyi kiadás Az Ige volt az igazi

Részletesebben

MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA

MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA I. Küldetés Misszió A Magyarországi Református Egyház küldetése, hogy a Szentlélek által Isten

Részletesebben

Ballagási ünnepség

Ballagási ünnepség Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta és szerkesztette: Molnár Máté Fotókat készítette: Lajos Abigél és Róka Zsófia Ballagási ünnepség 2016.04.29. Igen, elballagtak a SZISZKI végzős diákjai is. Könny,

Részletesebben

"Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség!

Biciklitôl az űrhajóig (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! "Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! Meghívom Önt a Városligetben lévô Közlekedési Múzeumba, ahol az Erzsébet teremben rendeztek kiállítást

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS!

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! AZ IRGALMASSÁG RENDKÍVÜLI SZENTÉVE Ez év március 13-án, megválasztásának második évfordulóján Ferenc pápa a Szent Péter-bazilikában

Részletesebben

8. A SZÜLŐ A SZOLGÁLATRA NEVELŐ

8. A SZÜLŐ A SZOLGÁLATRA NEVELŐ Kezdés 8. A SZÜLŐ A SZOLGÁLATRA NEVELŐ Olyannyira fontos téma a szolgálatra nevelés, hogy talán ezzel kellett volna kezdeni az egész sorozatot. A szolgálat az egyik leghatékonyabb gyógyír a mai tévútra

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben