Főszerkesztő: Dr. Csornay Boldizsár régészeti örökségvédelmi főigazgató-helyettes, intézményvezető Szerkesztő: Dr. Kvassay Judit, Schilling László

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Főszerkesztő: Dr. Csornay Boldizsár régészeti örökségvédelmi főigazgató-helyettes, intézményvezető Szerkesztő: Dr. Kvassay Judit, Schilling László"

Átírás

1

2 Főszerkesztő: Dr. Csornay Boldizsár régészeti örökségvédelmi főigazgató-helyettes, intézményvezető Szerkesztő: Dr. Kvassay Judit, Schilling László Nyomdai előkészítés: Bicskei József, Kovács Katica, Nicklas Larsson Kiadó: Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Örökségvédelmi Központ

3 Tájékoztató az MNM NÖK évi tevékenységéről Budapest, 2013

4 4 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ 5 Topográfia 6 Ásatások 7 Laboratórium 39 Feldolgozás 46 MŰEMLÉKVÉDELEM Műemléki kutatás / Épületkutatás 47 Műemléki tervezés 55 NEMZETKÖZI PROGRAMOK 65 MUNKATÁRSAK 68

5 5 TISZTELT OLVASÓ! Köszöntöm a Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Örökségvédelmi Központ nevében. Az elmúlt időszakban az intézmény életében jelentős változások történtek, miközben folyamatosan ellátta feladatait. Jelen kiadványunk az általunk végzett munkát mutatja be röviden. A es időszakot nagy és gyors változások fémjelezték. Az intézmény önálló státusza megszűnt, feladatai is átalakultak, miután nagyberuházásokhoz kötődő megelőző feltárásokat saját jogon többé nem végezhetett. Ezzel párhuzamosan az intézmény élén két alkalommal is történt vezetőváltás, augusztus 1-től március 30-ig Hable Tibor örökségvédelmi főigazgató-helyettes, követte Dr. Virágos Gábort, majd április 1-től április 30-ig Kárpáti Zoltán mb. szakmai vezető irányította a Nemzeti Örökségvédelmi Központot. Az intézmény székhelye is változott, 2010 teléig a budapesti központ Óbudán, az Árpád híd tövében működött (1036 Budapest, Dugovics Titusz tér ), majd pedig elköltözött Újbudára (1113 Budapest, Daróci út 3.) július végéig a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat (K.Ö.SZ.) a régészeti lelőhelyek feltárásának, illetve a régészeti lelőhely, lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól szóló 18 / (X. 18.) NKÖM rendelet alapján a nagyberuházásokhoz kapcsolódóan országos illetékességgel és feladat ellátási kötelezettséggel működő, az oktatási és kulturális miniszter által felügyelt örökségvédelmi intézmény volt, és mintegy 370 főt foglalkoztatott július 31. napjával a nemzeti erőforrás miniszter határozata alapján, a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat beolvadással történő megszüntetéséről szóló 1 / (VIII.13.) NEFMI határozatban deklaráltak alapján a Magyar Nemzeti Múzeum tagintézményévé lett a K.Ö.SZ. Nemzeti Örökségvédelmi Központ (NÖK) néven. Az idézett 2010-es NEFMI határozatban foglalt rendelkezések alapján a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat általános jogutódja a Magyar Nemzeti Múzeum, a NÖK pedig immáron magával az anyaintézmény nagyságával vetekedő méretű szervezeti egységként a Magyar Nemzeti Múzeumon belül végzi a feladatait. A régészeti feladatellátást a régészeti lelőhelyek feltárásának, illetve a régészeti lelőhely, lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól szóló 5 / (VIII. 18.) NEFMI rendelet szabályozta (2013. január 1. napjáig). A Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Örökségvédelmi Központ két szakterületen végez több évtizedes saját tapasztalatokra alapozott munkát. Az egyik a régészeti, a másik a műemléki örökségvédelem körébe tartozik. A régészet területén főbb feladatai: a nagyberuházásokhoz kapcsolódó megelőző feltárások esetében szakmai koordinációs, adatnyilvántartási és szükség esetén kapacitás kiegészítő teendők. A műemlékvédelem területén pedig komplex kutatást és műemléki tervezést végez. Kiemelt feladatunk, hogy az uniós támogatásokból megvalósuló, elsősorban állami műemlékek helyreállítása során tervezői, kutatói és restaurátori kapacitásunkkal vegyünk részt, azok megvalósulását elősegítsük. A Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Örökségvédelmi Központ a felsorolt feladatait ugyan fokozatosan csökkenő létszámmal, de az említett időszakban is ellátta, emellett az előző évek feltárásain előkerült leletanyag feldolgozását, illetve azoknak a befogadó múzeumoknak való átadását folyamatosan végezte. Kérem a Tisztelt Olvasót, fogadja kiadványunkat érdeklődéssel, ismerje meg tevékenységünket, melynek célja közös múltunk emlékeinek óvása és feltárása, valamint annak megismertetése. Dr. Csornay Boldizsár örökségvédelmi főigazgató-helyettes intézményvezető BEVEZETŐ

6 6 Topográfi ai Osztály A Topográfi ai Osztály elsődleges feladata a es évben is a nagyberuházásokhoz kapcsolódó megelőző régészeti feltárások tervezéséhez szükséges lelőhely-diagnosztikai vizsgálatok, örökségvédelmi hatástanulmányok elkészítése volt. A évben folytattuk és befejeztük a Nabucco Gázvezeték nyomvonalának régészeti hatásvizsgálatát, illetve részt vettünk különböző, elsősorban ÉK-magyarországi környezetvédelmi (hulladékgazdálkodási, csatornázási és vízügyi) projektek örökségvédelmi előkészítésében. A jogszabályok által előírt feladatok sikeres, megfelelő szakmai színvonalú teljesítése érdekében az Osztály tudományos alap- és módszertani kutatásokat folytatott. Ezek között kiemelt szerepet kapott a hagyományos kutatások (adattári gyűjtés, terepbejárás) módszertani fejlesztése és az innovatív (távérzékelési, térinformatikai) eljárások kidolgozása és alkalmazása. A Topográfi ai Osztály részt vett, a több intézmény együttműködésével megvalósult TÉKA (Tájérték Kataszter) programban. A kiválasztott projektterületek terepi lelőhely-felmérését 2010-ben végeztük el. Ugyanebben az évben kezdődött az ARMSRACE (Archaeological and Relief Modeling of the Sárvíz-valley for Reconstruction of Ancient Climate Events) projekt, amelynek során a Sárvíz völgyében, mintegy km-es terület különböző távérzékeléses módszerekkel (LiDAR, hiperspektrális és digitális kamerával) készült felmérés. Az Intézmény Perkáta határában végzett nagyfelületű feltárásaihoz kapcsolódóan, 2011 tavaszán megkezdtük a Cikolai-víz vízgyűjtő területének (kb. 300 km2) szisztematikus régészeti topográfi ai felmérését. A 2008-ban megkezdett Észak-Bükk Kutatási és Örökségvédelmi Program részeként 2011 nyarán az ELTE Régészettudományi Intézetével együttműködésben, és az I. számú Régió munkatársainak részvételével műszeres lelőhely-felderítést végeztünk Dédestapolcsány Verebce-bérc bronzkori és vaskori lelőhely-komplexum területén, az NKA és Nagyvisnyó község önkormányzatának támogatásával. Kutatási eredményeinkről, örökségvédelmi javaslatainkról publikációkban, tudományos és társadalmi eseményeken, konferenciákon rendszeresen beszámolunk. Reményi László

7 7 Budapesti Központi Regionális Iroda tevékenysége A 2010-es év során munkánkat a nagy felületű feltárások, számos régészeti megfi gyelés és a területi koordináció határozta meg. A régióhoz tartozó megyékben az év során 10 nagyberuházásokhoz kötődő projekt keretében 33 próba-, illetve megelőző feltárásra került sor. Ebből 17 esetben a területileg illetékes múzeum, illetve az ELTE Régészettudományi Intézete végezte az ásatást. Az általuk folytatott munkák közül is kiemelkedik méretével és leletgazdagságával a Nagykunsági árapasztó építését megelőző, részben korábban feltárt 19 lelőhely, ahol közel m2-en a területre jellemző szinte összes régészeti kultúra nyomát megtalálták. Gyöngyösön, Seregélyesen, Perkátán, Csepelen elkerülő út, Budapest XI. kerületében lakópark építése tett szükségessé megelőző- és próbafeltárásokat, melyeket kollégáink végeztek. Az év során munkatársaink 20 szerződés keretében végeztek szakfelügyeleti munkát, olyan projektekben, mint a Fejér megyét érintő 400 kv-os távvezeték létesítése, a Komárom-Esztergom megye Ny-i oldalán bővülő szélerőműpark, vagy a Nógrád megyei Ráróspusztán újra felépülő, Szlovákiát Magyarországgal összekötő közúti híd építése. A projektek egy része csak 2011-ben zárult le. A 2010 nyarán hozott jogszabályi változások miatt 2011-ben egyre inkább a feldolgozási munka vált elsődleges feladatunkká. Emellett a 62. sz. főút Perkátát elkerülő szakaszán, két lelőhelyen szeptemberig folytak a feltárások, ahol a 2009-ben elkezdett ásatáson mintegy m2-en több, mint 5000 sír került elő. A terepi munkák kifutása és a korábban bekövetkezett változások miatt év végével az iroda munkatársainak létszáma közel 20 fővel csökkent. Fullár Zoltán

8 8 Perkáta Nyúli-dűlő (Fejér megye) Magyarország eddigi legnagyobb középkori temetőfeltárása, a Fejér megyei Perkáta mellett zajlott között, a 62. sz. főút építése kapcsán. A mintegy m2 területen egy középkori falu és temploma, valamint a település három temetője került elő. Az ezt megelőző időszakból egy késő bronzkori település-, temetőrészlet és egy kelta telep objektumai láttak napvilágot. A középkori falut az oklevelekben emlegetett Kétperkáta egyik településrészével azonosíthatjuk. A feltárt temetőkben mintegy 5200 halott nyugodott, részben egymásra ásott sírgödrökben. Az Árpád-kor legelején létesült falu korai és későbbi temetője izgalmas tanulságokkal szolgált a magyarság kereszténységre való áttérése szempontjából. Kimutatható, hogy a 10. sz. végén vagy a 11. sz. elején megnyitott temetőt még akkor is használták, mikor már létrejött az új, biztosan keresztény, templom körüli temető. Az Árpád-kori falu lakossága átvészelte a tatárjárást, a 13. sz. vége felé mégis elnéptelenedett a település. Ide később kunokat telepítettek be. A templom körüli temetőben feltárt kun sírok részben még pogány szokásaik miatt kivételesen gazdag leletanyagot rejtettek, mivel a korabeli magyar hagyományokkal ellentétben a halottakat útravalóval és ékességeikkel temették el. Az Árpád-kori és a kun temetőhöz is szorosan kapcsolódik egy kétszer átépített, egykoron boltozott, gótikus templom feltárt maradványa. Az épület veszély esetén egyfajta várként is szolgált: széles és mély árok övezte, és ezen belül palánkfal is védte. A falu a templom és a temető körül terült el. A település életének a török hódoltság vetett véget, ezt követően, a mai Perkáta területén létesült újra. Kovács Loránd Olivér

9 9 Perkáta Homokbánya (Fejér megye) A Dunaújvárost Székesfehérvárral összekötő 62. sz. főút Perkátát elkerülő szakaszának építéséhez kapcsolódóan folytattunk megelőző feltárást. A lelőhely a településtől ÉNy-i irányban helyezkedik el a Piskolaipatak Ny-i partján lévő domboldalon. A feltárt terület m2 nagyságú volt. A legkorábbi régészeti korszakot a középső neolitikus (Kr.e ) leletanyag képviselte a patakparti részen. Kiterjedtebb megtelepedéssel találkoztunk a késő bronzkor időszakából. Több nagyméretű, cölöpszerkezetes épületet tártunk fel. A lelőhely legintenzívebb régészeti korszaka az avar időszak volt. A négyszögletes, földbe mélyített épületek csoportokban helyezkedtek el, Ny-i irányban fokozatosan ritkultak az objektumok, majd egy avar sírcsoport 19 sírból álló részlete zárta a lelőhelyet. A középkori objektumok főként a patakparthoz közel eső terület É-i oldalán jelentkeztek. A sűrű középkori régészeti jelenségek alapján két periódussal számolhatunk, a 13. sz.-tól a sz.-ig. Kovács Katalin Martonvásár Bicske magasfeszültségű távvezeték és alállomás (Fejér megye) A Martonvásár és Bicske közé tervezett 400 kv-os távvezeték nyomvonalán, valamint a létesülő 400 / 120 kv-os magasfeszültségű alállomáson az OVIT Zrt. és a MAVIR Zrt. megbízásából folytattunk régészeti feltárásokat és szakfelügyeletet, amelyek négy lelőhelyet érintettek. A Bicske Pócaljai-dűlő I. lelőhely próbafeltárását 2010 januárjában végeztük. Bizonyítható volt, hogy a területen nagy kiterjedésű Árpád-kori település helyezkedik el. A megelőző feltárására 2010 áprilisa és júliusa között került sor. Az ásatás során az Árpád-korra ( sz.) keltezhető falu egy részét sikerült feltárnunk. Az objektumok többsége négyzetes alaprajzú, földbemélyített, kőkemencés ház volt. Ezek közül kiemelendő a terület D-i részén kibontott épület, amely a többihez képest közel kétszer akkora alapterületen helyezkedett el. Ny-i falának alapozását kősorral erősítették meg, hasonlóan a belső teret elválasztó fal alapjához. Az épületek mellett az egykor itt élt emberek mindennapi életében használt munkagödreit, külső kemencéit és az általuk kiásott árkokat tártuk fel közel m2 nagyságú felületen. Gelencsér Ákos, Nemes György

10 10 Seregélyes, 62. sz. főút elkerülő (Fejér megye) A nagyközséget D-ről elkerülő út építésével érintett nyomvonalon, a NIF Zrt. megbízásából 2010 nyár végén 11 km-es szakaszon végeztünk próbaásatásokat. Az előzetes terepbejárások során 11 lelőhelyet azonosítottak munkatársaink, melyeket a leendő út m hosszan vág át. A munkát a sok eső, a belvíz és a megtalált rengeteg lőszer jelentősen hátráltatta. Hat kisebb munkaterületen nem sikerült objektumokat megfi gyelni vagy csak lelet nélküli árkokat találtunk. A Rác-völgy dűlő és a Rác-völgy dűlő III. lelőhelyeken késő neolit, késő bronzkori, kelta kori és avar kori leletek kerültek elő, ezt a két lelőhelyet csak a vasútvonal választja el, tehát valószínű, hogy ugyanazon település részei. A Mészáros-tanyánál avar kori, a Belmajornál avar kori és Árpád-kori települést vágtunk át. A terepbejárásból kb. 25 ha-nak ismert Réti-földek lelőhelyen m hosszan szondáztunk. Innen vannak a leglátványosabb eredmények: kelta kori tárgyak, avar kori temető, nagy kiterjedésű Árpád-kori település. Az É-i árokban előkerült avar temetőben 21 sírt tártunk fel, melyek egy kb. 65 m széles sávban szóródtak. A sírok egymástól 2 5 m-re helyezkedtek el, a halottakat a hátukon, nyújtva, ÉNy DK-i irányban fektették. A sírgödrök lekerekített sarkú téglalap alakúak, csaknem mindegyik végében kis gödrök voltak a halotti kerevet számára. A sírokat a mai felszíntől számítva cm mélyre ásták, kettő csontváz részben, kettő teljesen a talajvíz alatt volt, ezeket szivattyúzás közben tártuk fel és dokumentáltuk. Az összes felnőtt sír rabolt lehetett, a rablások a felsőtestre-fejre irányultak, a 19 felnőtt közül a koponya egyetlen esetben volt a helyén. Csaknem mindegyik felnőttnek a lábfejénél volt egy kis, kézzel formált fazék, a további leggyakoribb mellékletek a vaskések és vascsatok voltak, állatcsontot hét sírban találtunk. A legérdekesebb melléklet egy pár, geometrikus díszű, egymással megegyező, külső felületén arany, belső oldalán bronz, préselt varkocsszorító. Nagy Nándor Norbert

11 11 Scott és Csoma 1 Szélpark (Komárom-Esztergom megye) A beruházás Komárom Esztergomi-síkságon található területe több régészeti lelőhelyet érintett Ács, Csém, Kisigmánd és Nagyigmánd határában, amelyek egy része már korábban ismert volt. Néhány esetben csupán a kivitelezési munkálatokhoz kapcsolódó szakfelügyelet során sikerült a lelőhelyet felfedezni, majd feltárni. A projekthez kapcsolódóan 2009 októbere és 2010 áprilisa között, kilenc területen összesen m2-en folyt régészeti kutatás. A lelőhelyek többsége a bronz-, római-, illetve a középkorra keltezhető, emellett szórványos emlékek kerültek elő a réz-, illetve az avar korból. Nagyigmánd Kettes-dűlőben egy késő bronzkori, oszlopos szerkezetű földfelszíni házakból és különböző méretű gödrökből álló település vált ismertté. A leletanyagot a korszak karakterisztikus, fényezett, esetenként grafi tos felületű, síkozott díszítésű kerámiája jellemzi. A legtöbb esetben a Kr. u. 2. sz.-tól az 5. sz. elejéig keltezhető római kori telepnyomokra bukkantunk. A tanyasias jellegű települések rendre valamilyen egykori vízfolyás vagy forrás közelében alakultak ki. A császárkori kerámiát döntően a korongolt, szürke színű edények uralják. Kisebb számban a kor luxus kerámiájának tartott terra sigillatából és annak helyi utánzatából találtunk néhány töredéket. Több épületelem is felszínre került: megmunkált mészkődarabok, egy korinthoszi oszlopfő töredéke, padlótégla és tetőcserép töredékek, valamint egy kémény oromdísz részlete. Az Ács Öbölkúti-dűlőben feltárt mintegy 40 temetkezés többsége a késő császárkorra tehető. A jószerével bolygatatlan sírok a korszak jellegzetes ékszereit és használati tárgyait rejtették. Az Ács és Csém határában előkerült szórt szerkezetű, falusias középkori településnyomok az Árpád-korra keltezhetők, feltárásaink pedig kiválóan kiegészítik a térségre vonatkozó okleveles adatokat. A korszak jellegzetes veremházai mellett több gödröt, kemencét, valamint nagyon sok árkot tártunk fel, amelyek betöltésében vonaldíszes fazekak, cserépbográcsok és érmék feküdtek. Czifra Szabolcs

12 12 Gyöngyös Lovas-tanya (Heves megye) A város Ny-i elkerülő útjának kivitelezéséhez kapcsolódóan, a NIF Zrt. megbízásából 2010 júliusa és októbere között végeztünk régészeti feltárást. A nyomvonal érintett szakaszán, a Tarján (Toka)-patak partján húzódó magas parton egy lelőhelyet sikerült azonosítani, ahol közel 1 ha-t vizsgáltunk át. A munka során négy korszak telepnyomait tártuk fel. Már a munka megkezdésekor látszott, hogy a patakhoz közelebbi területen várható nagyobb objektum koncentráció. Ennek a területnek a K-i részén többnyire csak karcolt és festett díszítésű edénytöredékekkel, valamint miniatűr edényekkel és igen sok kőeszközzel jellemezhető középső újkőkori (Kr.e ) gödröket tártunk fel. Ugyanennek a területnek a Ny-i részén rajzolódott ki a középső vaskor (Kr.e 7. sz. 5. sz. vége) szkíta időszakára keltezhető, két 3 3 m-es alapterületű veremház, hét gödör és egy árok. Az egyik gödör alján egy emberi csontváz feküdt. A késő vaskorból (Kr.e. 5. sz. vége 1. sz. vége) mindössze egy-két kis alapterületű, négyszögletes alaprajzú, földbe ásott épületnyom került elő. Betöltésükben a jól ismert grafi tos, esetenként fésűs díszű fazekak, szitulák és tálak mellett egy aprócska fi bula és egy csontgomb látott napvilágot, melyek a kelta lakossághoz köthetők. A fentiekhez hasonló alaprajzi formát mutat a lelőhely két Árpád-kori épülete. Mindkét veremház tapasztott padlóval és kőpakolásos kemencével épült. Szintén a középkorra keltezhető egy külső kemence, amit már a humuszrétegben dokumentáltunk. Kerámiaanyaga a korszak jellegzetes díszítőelemeit hordozza: hullám és vízszintes vonalak, fenékbélyegek. Bóka Gergely

13 13 Nyugat-dunántúli Regionális Iroda tevékenysége A kezdéskor közel 50 jelenleg 30 fős stáb Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém, és Zala megyék területén fejti ki tevékenységét. A jelzett időszakban részben a 2009-ben megkezdett beruházások folytatásaként elsősorban elkerülő utakhoz kapcsolódó megelőző régészeti feltárásokat végeztünk Hévíz, Enese, Ligetfalva, Szeleste, Vát, Szombathely és Veszprém határában. Ezen kívül további kutatások történtek a lukácsházi árvízcsúcs-csökkentő tározó beruházás, valamint Badacsonytomaj területén. Folytatódtak a feltárási munkák a kiterjedése és régészeti jelentősége okán egyaránt kiemelkedő jelentőségű ménfőcsanaki lelőhelyen is. A feltárások mellett számos szakfelügyeletet láttunk el, és több örökségvédelmi hatástanulmányt is készítettünk. A feldolgozási munkák lezárásaként 5 lelőhely leletanyagát átadtuk a befogadó Vas Megyei Múzeumok Igazgatóságának, a teljes feldolgozási dokumentációval egyetemben. A régióban folytatott tevékenységről a munkatársak közreműködésével a Tudományos-népszerűsítő füzetek sorozat 3. köteteként napvilágot látott 2010-ben a lukácsházi árvízcsúcs-csökkentő tározó megelőző feltárásait bemutató Vízelőtti régészet c. kötet ben pedig megjelent a VIA Kulturális Örökségvédelmi Kismonográfi ák sorozat 2. köteteként a Szombathely zanati késő bronzkori urnatemető monografi kus közlése. Ilon Gábor

14 14 Győr Ménfőcsanak-Széles-földek (Eperföldek), Bevásárlóközpont (Győr-Moson-Sopron megye) A beruházás területe a Budapestet Béccsel összekötő M1 autópálya győri szakaszától D-re található. A évben megkezdett tevékenységünket 2010 márciusa és novembere, illetve 2011 márciusa és szeptembere között folytattuk. A megelőző feltárás során m2 nagyságú felületen, db, nagy mennyiségű leletanyagot tartalmazó jelenséget tártunk fel. A területet átszelő vízfolyás teraszait az elmúlt évezredekben folyamatosan lakták. Ezt rézkori lakóépületek, késő bronzkori földbemélyített és felszínre épített, valamint több kora vaskori földbeásott ház, köztük 3 szövőház is bizonyítja. A kelta település valószínűleg megérte a római kori foglalást, így lakóinak kulturális öröksége beépülhetett a hódítók emlékanyagába. A római kor teljes időszakát lefedő települési jelenségek többnyire földbemélyített építmények, valamint két kőalapozású, többosztatú lakóház és egy oszlopszerkezetes épület. Mindössze néhány földbemélyített építményben találtuk meg a tüzelőberendezés nyomait. Ezért az épületek lehetséges funkciója terménytároló és / vagy istálló. Az összes jelenség kb %-a a római kor emléke. A területen több korszak temetkezései is előkerültek. A rézkorból csontvázas, a középső bronzkorból hamvasztásos-urnás, csontvázas, a késő bronzkorból hamvasztásos-urnás, a római korból hamvasztásos és csontvázas sírokat ismerünk. Ezektől eltérő módon, különböző korokban árkokba, gödrökbe 4 5 egyént temettek. A kiemelkedő leletek közé tartozik egy-egy középső- és késő bronzkori ékszer és viseleti együttes, több mint félszáz szkíta bronz nyílhegy, valamint egy római kori éremkincs. Különös jelenség egy a Halomsíros kultúrához köthető gödör, amely többek között agyag épületfrízt, és egy feláldozott gyerek edénybe tett maradványait rejtette. A népvándorlás kori langobardok emléke néhány pajzs- és ékszertöredék, az avar korhoz gödrök és árkok köthetők. Honfoglaló őseinktől csupán néhány szórvány ékszer maradt ránk. Az Árpád-korból egy kemencebokor és néhány füstölőgödör a falu szélét sejtetik. Ilon Gábor

15 15 Győr új Mosoni-Duna híd (Győr-Moson-Sopron megye) A Jedlik hídhoz kapcsolódó utak, csomópontok és közművek kivitelezői munkálatai során (II. és III. ütem) 2010 márciusa és 2011 decembere között régészeti szakfelügyeletet láttunk el. Az új híd a korábbi Vásárhelyi Pál gyaloghíd helyén a Mosoni-Duna ÉK-i, bal oldalán fekvő Révfalu városrészt és a folyó DNy-i, jobb oldalán fekvő Győr Sziget városrészt köti össze. A Győr - Szigetben korábban ismert, három érintett lelőhely közül a Semmelweis u. 10. néven nyilvántartott falmaradványok, és a Kiss Ernő u. D-i házsora alatt jelentkező római sírok további kiterjedése nem volt megfi gyelhető, mivel a közműárkokat többnyire a modern korban erősen bolygatott talajban nyitották. Győr - Szigetben Simor János tér lelőhelyről római és középkori kerámiatöredékek voltak ismertek. A megfi gyelés során, a téren lévő Római Katolikus Plébániatemplom K-i (Erkel Ferenc u.) és D-i oldalánál (Semmelweis u.) 2010 augusztus és szeptember folyamán erősen bolygatottan embercsontok kerültek elő, néhány kora újkori kerámiával, bronzkereszttel, és vastárggyal. A vázak eredeti elhelyezkedése nem volt megállapítható, az előkerült maradványok legalább 25 egyénhez tartozhattak. A templom körüli temető beépített, bolygatott nyomairól van szó, amely minden irányban tovább folytatódhat. Legkésőbb 1712-től, a plébániatemplom felszentelésétől temetkeztek ide 1844-ig, de várható korábbi temetkezések előkerülése is. A Győr Töltésszer-Feszítőoszlop újonnan bejelentett lelőhelyen egy villanyoszlop helyén, 220 cm mélységben sírt tártunk fel. A K Ny-i tájolású, háton fekvő, nyújtott csontvázas temetkezés felsőtestén 12 db bronzgomb maradványait találtuk, amelyek alapján kora újkori lehet. A lelőhely kiterjedése ismeretlen márciusában Győr Szigetben, a Radnóti u-i tömbáttörés helyén végzett talajcsere közben két helyen élére állított nagykérődző lábközépcsontokból álló szerkezetet tudtunk megfi gyelni, amelyek sz-i házalapokhoz csatlakozhattak. Bontásuk során kevés mázas kerámia és vastöredék került elő századi, angliai párhuzamok alapján padló része lehetett. Melis Eszter

16 16 Sopron Szombathely Szentgotthárd, GYSEV vasútvonal korszerűsítése (Győr-Moson-Sopron megye) A vasútvonal korszerűsítése 2010 márciusában két lelőhelyen összesen 1069 m2 megelőző feltárását tette szükségessé. Lövő É-i részén, a Vasútra-dűlő D-i részén, a vasúti töltés árka és a mellé telepített akácos által bolygatott területen 13 régészeti jelenséget tártunk fel: nagyrészük gödör, illetve cölöphely, valamint két K Ny-i irányú árok részlete. A kerámiaanyag legnagyobb része őskori, a kora bronzkorra tehető, meglehetősen szórt települést jelez. A leggazdagabb leletanyagú objektum égett rétegében egy henger alakú agyagnehezéket találtunk. Az egyik árokból egy középkori kerámiatöredék került elő. A vasúttól K-re lévő dombháton a terepbejárási adatok alapján valószínűleg intenzíven lakott római kori telep fekszik. Nagycenk vasútállomástól DK-re, a Szőlőlábak nevű határrészen, a vasút D-i oldalán 392 m2-en végeztünk megelőző feltárást. Szórványként néhány középkori és őskori kerámiatöredéket, valamint kőeszközt találtunk. A hatástanulmány alapján intenzív őskori, középkori és római kori település valószínűleg jobban megfogható a vasúti töltéstől É-ra és D-re, távolabb eső bolygatatlan részeken, amelyek azonban kívül estek a beruházási területen. A vasútvonal korszerűsítési munkái alatt, október novemberben, a teljes munkaterületen régészeti szakfelügyeletet végeztünk. A földmunkák alatt csak szórványosan kerültek elő régészeti leletek, leletmentést nem tettek szükségessé. Melis Eszter, Eke István

17 17 Badacsonytomaj Paprét, Szőlőskert Hotel és Borászda (Veszprém megye) Badacsonytomaj Ny-i részén, a Badacsony D-i lábánál tervezett négycsillagos hotel és borászda építését megelőzően ben végeztünk régészeti feltárást. A lelőhelyen már a 19. sz. végén római kori épületmaradványok kerültek elő ben útépítés során ismételten egy nagyobb római kori épület falait bolygatták meg. A évi próbafeltárás célja a korábbi adatokból ismert római kori épületek helyének pontos meghatározása volt. Ezt a területen 2008-ban végzett archeomágneses felmérés is segítette. A próbakutatás során két római kori kőépület részletét tártuk fel, valamint egy középső bronzkori és egy Árpád-kori település részlete is napvilágra került ben a tervezett épületek alapterületén folytattunk kutatást. Hasonlóan az előző évhez, a legidősebb leleteket a középső bronzkori Dunántúli mészbetétes edények népének leletei jelentették. A települési jelenségek mellett, ugyanebből a korszakból elszórtan három hamvasztásos sír is előkerült. A munka során sikerült meghatároznunk az előző évben megtalált római kori épületek pontos kiterjedését, illetve funkcióját is. Az egyik feltehetően raktár volt, a másik bronzműves műhelyként működhetett. Ezt az épületben előkerült bronzolvasztó kemencék bizonyítják. Az ásatás egyik legkiemelkedőbb ingó örökség emléke, egy bronzból készült körző. A római villagazdaságot, az előkerült pénzek alapján, a 4. sz. végén hagyhatták el tulajdonosai. Az Árpád-kori település kisméretű, földbe mélyített házai a laposabb D-i lejtőn helyezkedtek el, míg a sütőkemencék a házaktól kissé távolabb kerültek elő. Eke István

18 18 Veszprém Gelemér (Veszprém megye) A lelőhely Veszprémtől mintegy 5 km-re K-re található májusa és júniusa között, a 8. és a 72. sz. utak csomópontjánál épülő le- és felhajtó sávok területén m2-en megelőző feltárást végeztünk, melynek során hét korszak emlékeit tártuk fel. Az őskort egy kőeszköz-nyersanyagot és félkész kőbaltákat tartalmazó neolit gödör, középső rézkori, tűzdelt barázdás díszítésű edények töredékeivel keltezett nagyobb tároló gödrök, valamint késő rézkori, badeni kerámiát tartalmazó jelenségek képviselik. A lelőhely D-i felében pedig középső bronzkori, mészbetétes kerámiát tartalmazó, felszíni építményekhez tartozó oszlophelyek, kisebb tároló gödrök kerültek elő. A lelőhely K-i részén késő bronzkori ép bögréket, nagyobb méretű tálak és edények töredékeit tartalmazó depóit, valamint egy cölöpszerkezetű épület két sorban elhelyezkedő oszlophelyeit tártuk fel. A lelőhely DNy-i részén egy 26 sírból álló, a középső avar kor elejére (7. sz. 2. fele) keltezhető bolygatatlan temetőrészletet találtunk. A Ny K-i tájolással, nyújtott, háton fekvő helyzetben eltemetett halottak mellett edénymellékletek, használati eszközök, kések, kova és fenőkő, sarló, illetve három élű nyílhegyek, a női sírokból orsógombok voltak. Gyakori mellékletek voltak a szemes üveggyöngyből álló nyakékek, gömbös, granulációs technikával díszített bronz és ezüst fülbevalók, hajkarikák, préselt és öntött bronz övveretek, szíjvégek, övcsatok, függesztő füles bronz díszek. A legjelentősebb sírból kardjával, harci bárdjával, íjával és öntött bronzveretes övével eltemetett harcos temetkezése került elő. A 8. sz. főút mindkét oldalán kerültek elő az írott forrásokból Gelemér néven ismert Árpád-kori település legkorábbi, sz-i periódusához tartozó objektumok. Ezek között téglalap és négyzetes alaprajzú, kőből rakott kemencékkel és ágasfás-szelemenes tetőszerkezettel rendelkező veremházakat, szabadon álló, kőalapozású, többször megújított agyagtapasztásos sütőkemencéket, kemencebokrokat és aknakemencéket, valamint agyagnyerő és egyéb funkciójú gödröket, oszlophelyeket tártunk fel. Szvath Márton

19 sz. főút Keszthelyt elkerülő szakasz (Zala megye) A várost É-ról és ÉK-ről elkerülő út munkálataihoz kapcsolódóan 2009 novemberében a KÖSZ, ben jogutódja, az MNM NÖK a kivitelezővel egyeztetve folytatta a földmunkákkal párhuzamosan zajló régészeti szakfelügyeletet. Ennek során két helyszínen tapasztaltunk régészeti érintettséget, mindkettőn új, korábban ismeretlen lelőhelyet lokalizáltunk tavaszán Keszthely Rezi-dűlőben egy 2,1 1,3 m nagyságú, szürkésbarna, erősen paticsos betöltésű objektumot észleltünk, melyből római korra datálható kerámia és fém leletek kerültek napvilágra. Ebből az egyetlen jelenségből a lelőhely mérete és iránya nem határozható meg, feltehetőleg ettől É-ra húzódik, és a 71. sz. út a D-i szélét érinti őszén Keszthely Murvás-dűlőben egy vízfolyástól enyhén emelkedő lankás domboldalon a humuszolás során 25 objektum foltja rajzolódott ki. A vízfolyáshoz közelebbi részen a humusz cm vastag, alatta sárga homok réteg volt, ez alatt észleltük a jelenségeket. A domboldalon feljebb haladva már csak cm a humusztakaró, és itt közvetlen a humusz aljában találtunk kerámiatöredéket és a régészeti objektumok foltjait. A foltok gödrökre, cölöphelyekre, félig földbe mélyített házra, egy kővel rakott kemencére és annak hamus gödrére utaltak. A hozzájuk tartozó leletek zömében a római korra keltezhetők, valamint jellegtelen őskori és néhány középkori kerámiatöredéket is találtunk. Itt a jogszabályi változások miatt feltárást nem végezhettünk, erre a területileg illetékes múzeum jogosult. Mivel erre 2010-ben nem került sor, így a régészeti szakfelügyelet keretében a lelőhelyet 2010 decemberének elején téli állagmegóvás céljából földdel betakartuk. Tokai Zita Mária

20 sz. főút szakasz (Zala megye) A 76. sz. út DK ÉNy-i irányban halad át Zala megye É-i felén, a 7. sz. és a 8. sz. főutakat kötve össze. Az út rekonstrukciójának földmunkálatai 2010 júliusában indultak és 2012 végén fejeződtek be. Itt a két ligetfalvi lelőhelyen megelőző feltárást, a többi területen régészeti szakfelügyeletet végeztünk. Ligetfalva Erdő-főd lelőhelyen a feltárásra kijelölt terület régészetileg teljesen fedett volt, és széleit egyik irányban sem értük el. Két őskori gödör és egy Árpád-kori telep részletének 40 jelensége került itt napvilágra. Ligetfalva Kis-rét lelőhelyen az út É-i oldala mellett egy nő csontvázas sírját és 160 telepjelenséget tártunk fel, főleg gödröket és cölöphelyeket, valamint néhány kemencét, tüzelőhelyet és árkot. Ezek 5 korszakra datálhatók: középső neolitikum, kora rézkor, késő bronzkor, Árpád-kor és késő középkor. A lelőhely egyes részeken két rétegű volt, a magasabban jelentkező Árpád-kori objektumok alatt vastag sárga agyagos réteget, majd alatta őskori jelenségeket fi gyeltünk meg. A leletek zöme kerámia, a kevés fémlelet legszebbike, egy csontnyelű vaskés. Mindkét ligetfalvi lelőhely esetében a szakfelügyeletkor a 76. sz. út D-i oldala mellett is észleltük a régészeti érintettséget. Ezek feltárását a jogszabályi változás következtében már a területileg illetékes múzeumnak kell elvégeznie. Szentgyörgyvár Gyümölcsös lelőhelyen vízvezeték-kiváltáskor az árokban 4 bronzkori objektum profi lja rajzolódott ki. Zalacsány térségében 2 helyszínen bolygattak meg régészeti jelenségeket: Meleg-hegy Dél lelőhelyen az Árpád-korban, a tilaji útelágazásnál a középkorban állt település. Utóbbi kemencéit egykor a Zalacsányi-patak melletti domboldalba vájták be, és a jobb hőtartás céljából kerámiatöredékkel rakták ki az aljukat. A leletek közül két 12. sz-i ezüst dénár emelendő ki. Tilaj Bükk-tető lelőhelyen rézkori és bronzkori telepek nyomait észleltük. A leletmentés legérdekesebb jelensége egy méhkas alakú verem volt, melynek alján, párhuzamosan két nyúl csontváza feküdt. A már korábban is nyilvántartott lelőhelyek mindegyikén sokkal nagyobb kiterjedést és több időszakbeli megtelepedést állapítottunk meg, egy helyszínen pedig egy új, korábban ismeretlen lelőhelyet lokalizáltunk. Tokai Zita Mária

2006. november 28-ig végzett munkáiról

2006. november 28-ig végzett munkáiról Jelentés a Tolna megye M6 autópálya Tolna-Bátaszék (144+200-170+900) km szelvény közötti szakaszának területén kezdett megelőző régészeti feltárás 2006. július 28-ig végzett munkáiról Július 3-án megkezdődött

Részletesebben

régészeti feltárás 2006. július 28-ig végzett munkáiról

régészeti feltárás 2006. július 28-ig végzett munkáiról M6 Tolna-Mözs - Bátaszék szakasz megelőző régészeti feltárás részszámlához szakmai beszámoló A 032-es lelőhely déli felén 3312 m²-t humuszoltunk le, itt lelassította munkánkat az átlag 1 méter feletti

Részletesebben

Sajószentpéter-Vasúti őrház, 2008

Sajószentpéter-Vasúti őrház, 2008 Sajószentpéter-Vasúti őrház, 2008 Projekt: 26. sz. főút négynyomúsítása 9+600 és 12+000 km szelvények között Ásatási beszámoló Csengeri Piroska (ásatásvezető régész) - A két ismert régészeti lelőhelyen

Részletesebben

Feltárási jelentés Cigándi árvízi tározó régészeti kutatása 2005 2007

Feltárási jelentés Cigándi árvízi tározó régészeti kutatása 2005 2007 Feltárási jelentés Cigándi árvízi tározó régészeti kutatása 2005 2007 A régészeti kutatómunkák 2004 májusában kezdődtek, ekkor a miskolci Herman Ottó Múzeum örökségvédelmi hatástanulmányban elemezte a

Részletesebben

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Lengyeltóti város régészeti lelőhelyei Régészeti felmérés Lengyeltóti város rendezési tervének

Részletesebben

JELENTÉS A BÜKKÁBRÁNYI LIGNITBÁNYA TERÜLETÉN 2011-BEN VÉGZETT ÁSATÁSOKRÓL

JELENTÉS A BÜKKÁBRÁNYI LIGNITBÁNYA TERÜLETÉN 2011-BEN VÉGZETT ÁSATÁSOKRÓL JELENTÉS A BÜKKÁBRÁNYI LIGNITBÁNYA TERÜLETÉN 2011-BEN VÉGZETT ÁSATÁSOKRÓL Bükkábrány-Bánya IV. lelőhely A Vatta község közigazgatási területén található Bükkábrány-Bánya IV.lelőhelyet 2006 tavaszán és

Részletesebben

Vandálok a Hernád völgyében

Vandálok a Hernád völgyében Vandálok a Hernád völgyében Garadna-elkerülő út, 1. lelőhely települése Csengeri Piroska dr. Pusztai Tamás Herman Ottó Múzeum Előadásként elhangzott a Barbarikum peremvidékein c. konferencián, Miskolc,

Részletesebben

Csörög Településrendezési terv

Csörög Településrendezési terv Csörög Településrendezési terv Örökségvédelmi hatástanulmány Régészet munkarész Archeo-Art Bt. I. Vizsgálat Csörög, Örökségvédelmi hatástanulmány, Régészet Bevezetés A jelenlegi hatástanulmány Csörög település

Részletesebben

To 029 Szekszárd, Tószegi-dűlő (142+800-143+060 km)

To 029 Szekszárd, Tószegi-dűlő (142+800-143+060 km) Jelentés a Tolna megye M6 autópálya Tolna-Bátaszék (144+200-170+900) km szelvény közötti szakaszának területén kezdett megelőző régészeti feltárás 2006. július 28-ig végzett munkáiról A szondázó ásatások

Részletesebben

Bogyoszló településrendezési tervének módosítása

Bogyoszló településrendezési tervének módosítása Bogyoszló településrendezési tervének módosítása Örökségvédelmi hatástanulmány Régészet Archeo-Art Bt. 1., Vizsgálat Bevezetés A jelenlegi hatástanulmány Bogyoszló település Szerkezeti és Szabályozási

Részletesebben

Kutatási Jelentés a Tata Angolpark területén május 11. és május 14. között folytatott kertrégészeti feltárásról

Kutatási Jelentés a Tata Angolpark területén május 11. és május 14. között folytatott kertrégészeti feltárásról Kutatási Jelentés a Tata Angolpark területén 2009. május 11. és 2009. május 14. között folytatott kertrégészeti feltárásról A Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti kar Kertm vészeti tanszéke szisztematikus

Részletesebben

Sándor Imre PR-díj Melléklet A magyar Indiana Jones-ok Lounge Communication

Sándor Imre PR-díj Melléklet A magyar Indiana Jones-ok Lounge Communication Sándor Imre PR-díj 2015 Melléklet A magyar Indiana Jones-ok Lounge Communication Néhány kép az ásatásról Az Index-Indavideó anyaga Tömegsírt találtak, csak nem olyat Indavideó 2015.05.25. A régészeti magánvállalkozás,

Részletesebben

Feltárási jelentés Sátoraljaújhely Római Katolikus főplébánia templom keleti külső oldala

Feltárási jelentés Sátoraljaújhely Római Katolikus főplébánia templom keleti külső oldala Feltárási jelentés Sátoraljaújhely Római Katolikus főplébánia templom keleti külső oldala 2009. május júniusában régészeti feltárást végeztünk Sátoraljaújhely Római Katolikus főplébánia templom keleti

Részletesebben

Kutatási jelentés. Szögliget-Szádvár, keleti várrész déli falán folytatott falkutatási munkák. 2009. június-július

Kutatási jelentés. Szögliget-Szádvár, keleti várrész déli falán folytatott falkutatási munkák. 2009. június-július Kutatási jelentés Szögliget-Szádvár, keleti várrész déli falán folytatott falkutatási munkák 2009. június-július A Szádvárért Baráti Kör sikeres, az NKA Régészeti és Műemléki Szakkollégiumához benyújtott

Részletesebben

Pomáz, Nagykovácsi puszta

Pomáz, Nagykovácsi puszta Pomáz, Nagykovácsi puszta A Pomáz és Pilisszentkereszt között elhelyezkedő majorság a Pilis védett természeti értékeinek területén fekszik és egyben egy jelentős középkori romegyüttes helyszíne is. Az

Részletesebben

Főszerkesztő: Dr. Csornay Boldizsár Szerkesztő: Dr. Siklódi Csilla Felelős kiadó: Dr. Virágos Gábor főigazgató

Főszerkesztő: Dr. Csornay Boldizsár Szerkesztő: Dr. Siklódi Csilla Felelős kiadó: Dr. Virágos Gábor főigazgató 2009 Főszerkesztő: Dr. Csornay Boldizsár Szerkesztő: Dr. Siklódi Csilla Felelős kiadó: Dr. Virágos Gábor főigazgató Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat 2009 Tájékoztató a K. Ö. SZ. 2009. évi tevékenységéről

Részletesebben

MADOCSA ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

MADOCSA ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MADOCSA ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY V é l e m é n y e z t e t é s i d o k u m e n t á c i ó Készítette a Pécsépterv Stúdió Kft., 7621 Pécs, Rákóczi út 1. 2016 januárjában. 2 3 Aláírólap Madocsa örökségvédelmi

Részletesebben

Egyházaskesző településrendezési tervének módosítása

Egyházaskesző településrendezési tervének módosítása Egyházaskesző településrendezési tervének módosítása Örökségvédelmi hatástanulmány Régészet Archeo-Art Bt. 1., Vizsgálat Bevezetés A jelenlegi hatástanulmány Egyházaskesző település Szerkezeti és Szabályozási

Részletesebben

A Duna mente örökségi potenciálja

A Duna mente örökségi potenciálja A Duna mente örökségi potenciálja az EuroVelo 6 kerékpárút a Duna mentén (Rajka Budapest) régészeti szempontból Jövőkép a Duna mentén, Rajka Budapest workshop 2014. május 30. Újlaki Zsuzsánna főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

Összefoglaló a keszthely-fenékpusztai késő római erőd területén végzett ásatásról 2014. 07. 28. 2014. 08. 22

Összefoglaló a keszthely-fenékpusztai késő római erőd területén végzett ásatásról 2014. 07. 28. 2014. 08. 22 Összefoglaló a keszthely-fenékpusztai késő római erőd területén végzett ásatásról 2014. 07. 28. 2014. 08. 22 Ásatásvezető: Straub Péter (Göcseji Múzeum) Munkatársak: Dr. Heinrich-Tamáska Orsolya (Geisteswissenschaftliches

Részletesebben

Báta középkori plébániatemplomának feltárása

Báta középkori plébániatemplomának feltárása A Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás Király Múzeumának középkori régészeti online magazinja K. Németh András Rácz Miklós Báta középkori plébániatemplomának feltárása Nyomtatott kiadás: 2013 Légifotó

Részletesebben

Régészeti ásatások és leletek Szabolcs-Szatmár megyében 1987/88-ban

Régészeti ásatások és leletek Szabolcs-Szatmár megyében 1987/88-ban Régészeti ásatások és leletek Szabolcs-Szatmár megyében 1987/88-ban ISTVÁNOVITS ESZTER - KURUCZ KATALIN 1986-ban adódott lehetőség arra a Jósa András Múzeumban, hogy rövidebb-hoszszabb szünet után ismét

Részletesebben

Veresegyház, Kis-réti gazdaságiés lakóterület

Veresegyház, Kis-réti gazdaságiés lakóterület Veresegyház, Kis-réti gazdaságiés lakóterület Örökségvédelmi hatástanulmány Régészeti munkarész Készítette: Archeo-Art Bt. 2009. június I. Vizsgálat Bevezetés A jelenlegi hatástanulmány Veresegyház Város

Részletesebben

Dr. Csornay Boldizsár Örökségvédelmi főigazgató-helyettes

Dr. Csornay Boldizsár Örökségvédelmi főigazgató-helyettes Dr. Csornay Boldizsár Örökségvédelmi főigazgató-helyettes A 2013-mas jogszabályváltozások több szakterületen is kijelölik a Magyar Nemzeti Múzeum és azon belül a Nemzeti Örökségvédelmi Központ helyét a

Részletesebben

Váchartyán Településrendezési terv módosítása

Váchartyán Településrendezési terv módosítása Váchartyán Településrendezési terv módosítása Örökségvédelmi hatástanulmány Régészeti munkarész Készítette: Archeo-Art Bt. I. Vizsgálat Bevezetés A jelenlegi hatástanulmány a PESTTERV Kft. megbízásából

Részletesebben

3. melléklet a 8/2008. (II. 29.) rendelethez

3. melléklet a 8/2008. (II. 29.) rendelethez A régészeti örökségvédelem szempontjából érintett ingatlanok 3. melléklet a 8/2008. ( 29.) rendelethez A B C D 1 KÖH azonosító Lelőhely neve Helyrajziszám Lelőhely jellege - kora 2 27425 Kőeszköz, őskor

Részletesebben

Decs Ete középkori mezőváros kutatása II. 2004-2007

Decs Ete középkori mezőváros kutatása II. 2004-2007 Decs Ete középkori mezőváros kutatása II. 2004-2007 A középkori Ete mezőváros a Tolna megyei Sárközben, Decs község határában, a Báta árteréből 1-5 m-rel kiemelkedő, hosszan elnyúló dombháton található,

Részletesebben

Szakági munkarészek. Környezeti értékelés

Szakági munkarészek. Környezeti értékelés Szakági munkarészek Környezeti értékelés A változtatási szándék a 314/2015. (XII.25.) Kormányrendelet értelmében környezeti hatásvizsgálat köteles, az eljárás lefolytatásra került. Fentiek miatt az előzetes

Részletesebben

A SZEGVÁR-OROMDŰLŐI CSÁSZÁRKORI TELEP. ISTVÁNOVITS Eszter LŐRINCZY Gábor PINTYE Gábor

A SZEGVÁR-OROMDŰLŐI CSÁSZÁRKORI TELEP. ISTVÁNOVITS Eszter LŐRINCZY Gábor PINTYE Gábor A SZEGVÁR-OROMDŰLŐI CSÁSZÁRKORI TELEP ISTVÁNOVITS Eszter LŐRINCZY Gábor PINTYE Gábor A Csongrád megyei Szegváron (1. kép 1 2) 1980 tavaszán homokbányászás közben sírok és telepobjektumok kerültek elő.

Részletesebben

4. Pusztaszikszó sóderbánya: Alföldi Vonaldíszes Kerámia Kultúra edénytöredékei, egy kisedény, pattintott obszidián, -kőeszközök, kőbalta.

4. Pusztaszikszó sóderbánya: Alföldi Vonaldíszes Kerámia Kultúra edénytöredékei, egy kisedény, pattintott obszidián, -kőeszközök, kőbalta. FÜZESABONY RÉGÉSZETI LELŐHELYEI Újkőkor (Neolitikum) 1. Pusztaszikszó sertéstelep: Kerámia töredékek, pattintott kőeszközök. Az Alföldi Vonaldíszes Kerámia Kultúrája leletanyaga. (terepbejárás) 2. Pusztaszikszó

Részletesebben

1. melléklet a 10/2007. (VIII.10.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 10/2007. (VIII.10.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 10/2007. (VIII.10.) önkormányzati rendelethez ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK, JAVASOLT MŰEMLÉKI JELENTŐSÉGŰ TERÜLET ORSZÁGOS VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÍTMÉNYEK

Részletesebben

A középkori Bonyhád helyének meghatározása az újabb régészeti feltárások alapján

A középkori Bonyhád helyének meghatározása az újabb régészeti feltárások alapján Csányi Viktor Szabó Géza A középkori Bonyhád helyének meghatározása az újabb régészeti feltárások alapján A mai Bonyhád keleti szélén, ahol egykor a dombok lábánál a középkori út kanyargott Pécs felé,

Részletesebben

ÚJABB ADATOK A BADEN-PÉCELI KULTÚRA KELTEZÉSÉHEZ

ÚJABB ADATOK A BADEN-PÉCELI KULTÚRA KELTEZÉSÉHEZ ÚJABB ADATOK A BADEN-PÉCELI KULTÚRA KELTEZÉSÉHEZ Horváth Tünde- S. Svingor Éva - Molnár Mihály 1 1. melléklet: A mintavételre kijelölt objektumok rövid jellemzése: - 203. gödör, 33-34/4 szelvény: a többrétegű

Részletesebben

Főszerkesztő: Dr. Csornay Boldizsár Szerkesztő: Dr. Siklódi Csilla Felelős kiadó: Dr. Virágos Gábor főigazgató

Főszerkesztő: Dr. Csornay Boldizsár Szerkesztő: Dr. Siklódi Csilla Felelős kiadó: Dr. Virágos Gábor főigazgató 2008 Főszerkesztő: Dr. Csornay Boldizsár Szerkesztő: Dr. Siklódi Csilla Felelős kiadó: Dr. Virágos Gábor főigazgató Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat 2008 Tájékoztató a K. Ö. SZ. 2008. évi tevékenységéről

Részletesebben

Győrság Örökségvédelmi hatástanulmány, Régészet fejezet

Győrság Örökségvédelmi hatástanulmány, Régészet fejezet Győrság Örökségvédelmi hatástanulmány, Régészet fejezet Archeo Art Bt. Vágner Zsolt régész GYŐRSÁG SZERKEZETI ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI FEJEZET Bevezetés A jelenlegi

Részletesebben

Az M43 autópálya fejlesztése Szeged és országhatár között

Az M43 autópálya fejlesztése Szeged és országhatár között Az M43 autópálya fejlesztése Szeged és országhatár között Reményik Kálmán elnök-vezérigazgató, NIF Zrt. Csicsely Gábor projektvezető, NIF Zrt. Az M43 autópálya fejlesztése Szeged és országhatár között

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA RÉGÉSZETI PROGRAM DOKTORI (PhD) DISSZERTÁCIÓ

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA RÉGÉSZETI PROGRAM DOKTORI (PhD) DISSZERTÁCIÓ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA RÉGÉSZETI PROGRAM DOKTORI (PhD) DISSZERTÁCIÓ P. BARNA JUDIT A LENGYELI KULTÚRA KIALAKULÁSA A DNY-DUNÁNTÚLON TÉZISEK

Részletesebben

Dr. CSÁNYI MARIETTA RÁKÓCZIFALVA BAGI FÖLD I. (1. LELŐHELY)

Dr. CSÁNYI MARIETTA RÁKÓCZIFALVA BAGI FÖLD I. (1. LELŐHELY) Szolnoki Tudományos Közlemények XII. Szolnok, 2008. Dr. CSÁNYI MARIETTA VÁSÁRHELYI TERV TOVÁBBFEJLESZTÉSE I. ÜTEM A SZOLNOKI DAMJANICH JÁNOS MÚZEUM MEGELŐZŐ FELTÁRÁSAI A RÁKÓCZIFALVA-BIVALY-TÓ TÉRSÉGÉBEN

Részletesebben

Előzetes jelentés a Kereki homokbányában feltárt avar temetőről

Előzetes jelentés a Kereki homokbányában feltárt avar temetőről ZALAI MÚZEUM 14 2005 Költő László Előzetes jelentés a Kereki homokbányában feltárt avar temetőről 1987. május 21.-én a pusztaszemesi Új Kalász Tsz homokbányájában Kerekiben (1. kép 1-2), homokkitermelés

Részletesebben

2-1-4. Bodrogköz vízgyűjtő alegység

2-1-4. Bodrogköz vízgyűjtő alegység 2-1-4 Bodrogköz vízgyűjtő alegység 1 Területe, domborzati jellege, kistájak A vízgyűjtő alegység területe gyakorlatilag megegyezik a Bodrogköz kistáj területével. A területet a Tisza Zsurk-Tokaj közötti

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY. Farkas Geotechnikai Kft. Kulcs felszínmozgásos területeinek vizsgálatáról. Kulcs Község Önkormányzata.

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY. Farkas Geotechnikai Kft. Kulcs felszínmozgásos területeinek vizsgálatáról. Kulcs Község Önkormányzata. Farkas Geotechnikai Szakértői és Laboratóriumi KFT Farkas Geotechnikai Kft. SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Kulcs felszínmozgásos területeinek vizsgálatáról Megbízó: Készítette: Geotechnikai vezető tervező, szakértő

Részletesebben

PLANEX TERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. OSTFFYASSZONYFA KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

PLANEX TERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. OSTFFYASSZONYFA KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY PLANEX TERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 9700 Szombathely, Alsóhegyi u.10/c. 06/94/501-737 / 06/94/501-736 E-mail: planexkft@freemail.hu 06/30/94-61-295 06/30/99-35-196 Szombathely, 2005. augusztus 31. OSTFFYASSZONYFA

Részletesebben

Hajdúdorog Kövecses-halom. Ásatási napló október 2. október16.

Hajdúdorog Kövecses-halom. Ásatási napló október 2. október16. Hajdúdorog Kövecses-halom Ásatási napló 2013. október 2. október16. 2013. október 2. hétfő Idő: meleg, napos. Létszám: 6. 12 órakor érkeztem vonattal Hajdúdorogra. Bocz Péter már vasárnap kijelölte a XI.

Részletesebben

TASZÁR ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

TASZÁR ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY TASZÁR ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT ARCHEOSZTRÁDA KFT. 2004. JÚNIUS Taszár Kaposvár határától 5 km-re keletre, a 61.sz.Nagykanizsa-Dombóvár főút közvetlen közelében terül el.

Részletesebben

Jelentés a visegrádi Ágasház területén, 2005-ben folytatott megelőző feltárásról

Jelentés a visegrádi Ágasház területén, 2005-ben folytatott megelőző feltárásról A Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás Király Múzeumának középkori régészeti online magazinja Kováts István Jelentés a visegrádi Ágasház területén, 2005-ben folytatott megelőző feltárásról 2012 A visegrádi

Részletesebben

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 2015.

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 2015. KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 2015. K U LT U R Á L I S Ö R Ö K S É G V É D E L M I H AT Á S TA N U L M Á N Y Megrendelő: Kunfehértó Községi Önkormányzat

Részletesebben

Tartalom. III. Nagykőrös város épített öröksége- 39/2015. (III. 11.) Korm. Rendelet 12. melléklet 1-2-3. pontjai szerint

Tartalom. III. Nagykőrös város épített öröksége- 39/2015. (III. 11.) Korm. Rendelet 12. melléklet 1-2-3. pontjai szerint Nagykőrös város örökségvédelmi hatástanulmánya és értékvédelmi terve 39/2015. (III. 11.) Korm. Rendelet 12. mellékletében (Az örökségvédelmi hatástanulmány és az értékvédelmi terv részletes tartalma) felsorolt

Részletesebben

Vas megyei és Vas megyét érintő közútfejlesztési projektek bemutatása. 2013. július 29.

Vas megyei és Vas megyét érintő közútfejlesztési projektek bemutatása. 2013. július 29. Vas megyei és Vas megyét érintő közútfejlesztési projektek bemutatása 2013. július 29. 1 A. M86 autóút Szombathely - Csorna 80+775 139+165 km sz. 1.) 86. sz. főút (távlati M86) Szombathely - Vát szakasz

Részletesebben

JUBILEUMI KÖTET. Életük a régészet

JUBILEUMI KÖTET. Életük a régészet JUBILEUMI KÖTET Életük a régészet A ságvári őskőkori telep ásatói 1932-ben: Csalogovits József, Gaál István, Hillebrand Jenő, Laczkó Dezső és Gönczi Ferenc Dr. Draveczky Balázs (1938-2003) A múzeumban

Részletesebben

3 4. századi temető és 4 5. századi település Szeged-Algyőn

3 4. századi temető és 4 5. századi település Szeged-Algyőn 3 4. századi temető és 4 5. századi település Szeged-Algyőn KŐHEGYI MIHÁLY VÖRÖS GABRIELLA (Baja, Türr István Múzeum Szentes, Koszta József Múzeum) 1973 áprilisa és 1976 júniusa között Kürti Béla, a Móra

Részletesebben

Egy hipotézis nyomában

Egy hipotézis nyomában A Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás Király Múzeumának középkori régészeti online magazinja Petkes Zsolt MTA Magyar Őstörténeti Témacsoport Egy hipotézis nyomában Avagy a szekszárdi vármegyeháza északi

Részletesebben

KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK LEÍRÁSA

KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK LEÍRÁSA KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK LEÍRÁSA KÖTELEZŐEN JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ Egyeztetési anyag Gyula, 2007 2 A L Á Í R Ó L A P Köröstarcsa község településrendezési tervéhez Vezető tervező:

Részletesebben

Szakmai beszámoló a Korok és emberek című kiállításról

Szakmai beszámoló a Korok és emberek című kiállításról Szakmai beszámoló a Korok és emberek című kiállításról Pályázati azonosító: 204106/02077 (3506/02083) Pályázó: Szabadkai Városi Múzeum A megvalósult kiállítás címe: Korok és emberek a Szabadka környéki

Részletesebben

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰEMLÉKVÉDELEM. Erdősmecske. Okleveles műemlékvédelmi szakmérnök

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰEMLÉKVÉDELEM. Erdősmecske. Okleveles műemlékvédelmi szakmérnök MŰEMLÉKVÉDELEM Erdősmecske Készítette: dr. Tihanyi Csaba Okleveles műemlékvédelmi szakmérnök 12 11 93/2 93/3 9 8 7 16 15 1 2 27 31 31/2 6 30 3 39 40 4 89 90 91 98 51 50 49 48 47 95 81 182 46 99 45 96 97

Részletesebben

ELŐZETES JELENTÉS SZÉCSÉNKE-KIS-FERENC-HEGY SZELETIEN LELŐHELY ÉVI SZONDÁZÓ KUTATÁSÁRÓL

ELŐZETES JELENTÉS SZÉCSÉNKE-KIS-FERENC-HEGY SZELETIEN LELŐHELY ÉVI SZONDÁZÓ KUTATÁSÁRÓL ELŐZETES JELENTÉS SZÉCSÉNKE-KIS-FERENC-HEGY SZELETIEN LELŐHELY 2015. ÉVI SZONDÁZÓ KUTATÁSÁRÓL 6. Kőkor Kerekasztal 2015. december 11. Miskolc, Herman Ottó Múzeum, Pannon-tenger Múzeum Zandler Krisztián

Részletesebben

Darnózseli TRT. Örökségvédelmi hatástanulmány Régészet. Archeo Art Bt.

Darnózseli TRT. Örökségvédelmi hatástanulmány Régészet. Archeo Art Bt. Darnózseli TRT Örökségvédelmi hatástanulmány Régészet Archeo Art Bt. I. Vizsgálat Bevezetés A jelenlegi hatástanulmány Darnózseli település Szerkezeti és Szabályozási Tervének módosításához és a helyi

Részletesebben

Baracska TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA. Jóváhagyandó terv 2014. június

Baracska TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA. Jóváhagyandó terv 2014. június Baracska TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Jóváhagyandó terv 2014. június Készítette: Ertl Antal TT 07-0075 településtervező Fehér Vártervező Kft 1 TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

Rövid beszámoló a kaposszentjakabi apátság területén végzett újabb régészeti kutatásról

Rövid beszámoló a kaposszentjakabi apátság területén végzett újabb régészeti kutatásról A Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás Király Múzeumának középkori régészeti online magazinja Molnár István Rövid beszámoló a kaposszentjakabi apátság területén végzett újabb régészeti kutatásról 2014

Részletesebben

Vas megyei, és Vas megyét érintő közútfejlesztési projektek bemutatása november 5.

Vas megyei, és Vas megyét érintő közútfejlesztési projektek bemutatása november 5. Vas megyei, és Vas megyét érintő közútfejlesztési projektek bemutatása 2015. november 5. 1 8. sz. főút és az M8-M9 gyorsforgalmi úti szakaszok 1.) M8 autópálya Országhatár Körmend Kelet közötti szakasz

Részletesebben

2011 SZEPTEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS CSÖKKENT A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA

2011 SZEPTEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS CSÖKKENT A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 2011 SZEPTEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS CSÖKKENT A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzően szezonális jelenségek. Az időjárásnak kitett

Részletesebben

4. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

4. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK NAGYCENK KÖZSÉG - 14 - TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA 2014 4. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 4.1 Biológiai aktivitásérték számítása Megnevezés 3/A 4 5 7 11 12 14 15 17 18 20 Területhasználat ha megszűnik

Részletesebben

A Herman OTTÓ MÚZEUM ÁSATÁSAI ÉS LELETMENTÉSEI 1976-BAN

A Herman OTTÓ MÚZEUM ÁSATÁSAI ÉS LELETMENTÉSEI 1976-BAN A Herman OTTÓ MÚZEUM ÁSATÁSAI ÉS LELETMENTÉSEI 1976-BAN GÁDOR JUDIT HELLEBRANDT MAGDOLNA Abaújvár-Vár (encsi j.) Az abaújvári földvárban folytattuk az 1974. évtől folyó feltárásokat. A sánc átvágása után

Részletesebben

Elõzetes jelentés a Kaposvár 61-es elkerülõ út 36. számú lelõhelyén 2002-ben végzett megelõzõ feltárásról

Elõzetes jelentés a Kaposvár 61-es elkerülõ út 36. számú lelõhelyén 2002-ben végzett megelõzõ feltárásról Somogyi Múzeumok Közleményei 16: 179 184 Kaposvár, 2004 Elõzetes jelentés a Kaposvár 61-es elkerülõ út 36. számú lelõhelyén 2002-ben végzett megelõzõ feltárásról A 36. számú lelõhely Kaposvár és Taszár

Részletesebben

A kezdeményezések régiója

A kezdeményezések régiója A kezdeményezések régiója 1 2 Köszöntő A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 12 éve látja el a hazai és uniós fejlesztésekhez, pályázatokhoz kapcsolódó feladatokat. Az elmúlt években tett erőfeszítéseink

Részletesebben

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter FÜLÖP Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter Elérhetőség: Fülöp Község Önkormányzata 4266 Fülöp, Arany J. u. 19. Tel./Fax: 52/208-490 Fülöp község címere Elhelyezkedés Fülöp

Részletesebben

A Békés Megyei Múzeumok Közleményei 23 (2002) 115-143. AVAR KORI TELEPRÉSZLET KARDOSKÚTON. - Rózsa Zoltán -

A Békés Megyei Múzeumok Közleményei 23 (2002) 115-143. AVAR KORI TELEPRÉSZLET KARDOSKÚTON. - Rózsa Zoltán - A Békés Megyei Múzeumok Közleményei 23 (2002) 115-143. AVAR KORI TELEPRÉSZLET KARDOSKÚTON - Rózsa Zoltán - Az avarok telepeinek emlékanyagát először Farkas Sándor találta meg Csongrádon. 1 Az általa feltárt

Részletesebben

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY Régészeti munkarész

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY Régészeti munkarész KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY Régészeti munkarész Készült: Kecskéd község szerkezeti és szabályozási tervének módosításához Megrendelő: REGIOPLAN Kft. Készítette: László János 2011. március

Részletesebben

Láng Orsolya BTM Aquincumi Múzeuma 1031 Budapest, Záhony u.4.

Láng Orsolya BTM Aquincumi Múzeuma 1031 Budapest, Záhony u.4. Láng Orsolya BTM Aquincumi Múzeuma 1031 Budapest, Záhony u.4. lang.orsolya@aquincum.hu 120 éve kutatják, DE: kevés anyagfeldolgozás Topográfiai és városszerkezeti következtetések: sokszor korábbi hipotéziseken

Részletesebben

ESETTANULMÁNY : FELDEBRŐ ÁRPÁD-KORI TEMPLOMA I. rész Építéstörténet és művészettörténet

ESETTANULMÁNY : FELDEBRŐ ÁRPÁD-KORI TEMPLOMA I. rész Építéstörténet és művészettörténet Propedeutika / Bevezetés a művészettörténetbe Tárgyrögzítés az építészetben és a falképfestészetben Épületkutatás, feltárás, restaurálás és művészettörténet ESETTANULMÁNY : FELDEBRŐ ÁRPÁD-KORI TEMPLOMA

Részletesebben

Készítette: Habarics Béla

Készítette: Habarics Béla A Simai-tó tanösvény terve Készítette: Habarics Béla A településről hhhhhhhhhelyszí Csengersima a 49. számú főút mellett keletről elterülő ne község. Közúti és teherforgalmi határátkelőhely található külterületén.

Részletesebben

KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Örökségvédelmi hatástanulmány Egyeztetési anyag Gyula, 2006 2 Örökségvédelmi hatástanulmány Köröstarcsa község településrendezési tervéhez 1. Vizsgálat a) történeti

Részletesebben

7. 8. Műemlék: olyan műemléki érték, amelyet e törvény alapján jogszabállyal védetté nyilvánítottak.

7. 8. Műemlék: olyan műemléki érték, amelyet e törvény alapján jogszabállyal védetté nyilvánítottak. 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről 7. 8. Műemlék: olyan műemléki érték, amelyet e törvény alapján jogszabállyal védetté nyilvánítottak. 10. Műemléki érték: minden olyan építmény, kert,

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

8. számú főút fejlesztésének bemutatása Veszprém megyében, valamint a fejlesztéshez kapcsolódó projektek ismertetése. Veszprém, 2014. március 13.

8. számú főút fejlesztésének bemutatása Veszprém megyében, valamint a fejlesztéshez kapcsolódó projektek ismertetése. Veszprém, 2014. március 13. 8. számú főút fejlesztésének bemutatása Veszprém megyében, valamint a fejlesztéshez kapcsolódó projektek ismertetése Veszprém, 2014. március 13. 8. sz. főút fejlesztése Veszprém megyében A 8. sz. főút

Részletesebben

N+DL System Kft. Kácsor Ferenc. Út Finis Kft.

N+DL System Kft. Kácsor Ferenc. Út Finis Kft. Karakter 95 Építő és Szakipari Kft. Nyíregyháza N+DL System Kft. Kótaj Kácsor Ferenc Eger Út Finis Kft. Fót Mérték Építészeti Stúdió Kft. Budapest Nóra 97 Kft. Polgár Tiszántúli Református Egyházkerület

Részletesebben

72007.(...) rendelet 1. számú függeléke

72007.(...) rendelet 1. számú függeléke 72007.(...) rendelet 1. számú függeléke Budapest XVI. kerület részterülete Örökségvádelmi hatástanulmány Archeosztráda Kft. 2005. 05. 22. KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI SZAKTERÜLETI

Részletesebben

Kőkor Kerekasztal Konferencia

Kőkor Kerekasztal Konferencia 1 Kőkor Kerekasztal Konferencia A kőkor kutatóinak éves gyűlése 2012. december 7. Miskolci Egyetem, BTK, B/2 épület 417 (A Történelem szak könyvtára) M E N E T R E N D 10.00-10.20 Király Attila: A kavicsanalízis

Részletesebben

Balatoni (h)őskor II. Dr. P. Barna Judit Keszthely Balatoni Múzeum Támop 3.2.8.B-12/1-2012-0014.

Balatoni (h)őskor II. Dr. P. Barna Judit Keszthely Balatoni Múzeum Támop 3.2.8.B-12/1-2012-0014. Balatoni (h)őskor II. Dr. P. Barna Judit Keszthely Balatoni Múzeum Támop 3.2.8.B-12/1-2012-0014. A korai fémművesség kialakulása DK-Európában 1. termésréz (Cu) a természetben elemként előforduló ásvány;

Részletesebben

PORVA. Település-szerkezeti terv. 2004. december 09.

PORVA. Település-szerkezeti terv. 2004. december 09. PORVA Település-szerkezeti terv 2004. december 09. 2 Porva, Településszerkezeti terv Készítette Porva Önkormányzat Polgármesteri Hivatala megbízásából a Magyarország Fesztivál Kft. és a TÁJOLÓ-TERV Kft.

Részletesebben

A 1973-86 között feltárt velemi kerámia anyag és a vaskeresztesi I-II. tumulus fém tárgyain elvégzett állagmegóvási feladatok szakmai beszámolója

A 1973-86 között feltárt velemi kerámia anyag és a vaskeresztesi I-II. tumulus fém tárgyain elvégzett állagmegóvási feladatok szakmai beszámolója Beszámoló a Nemzeti Kulturális Alap, Közgyűjtemények Kollégiuma 3560 kódszámú A Savaria Múzeum Őskori Gyűjteménye két legkiemelkedőbb leletegyüttesének preventív állagvédelme című pályázatához Azonosító:

Részletesebben

Hédervár. Örökségvédelmi hatástanulmány. Régészeti munkarész. Készítette: Archeo-Art Bt. 2015. november

Hédervár. Örökségvédelmi hatástanulmány. Régészeti munkarész. Készítette: Archeo-Art Bt. 2015. november Hédervár Örökségvédelmi hatástanulmány Régészeti munkarész Készítette: Archeo-Art Bt. 2015. november I. Vizsgálat Hédervár TRT felülvizsgálat 2015., Régészeti munkarész Bevezetés A jelenlegi hatástanulmány

Részletesebben

^4 5zení György tér és környéke részlet J. Hauy helyszínrajza

^4 5zení György tér és környéke részlet J. Hauy helyszínrajza A SZENT GYÖRGY TÉR TOPOGRÁFIAI VÁLTOZÁSAI ^4 5zení György tér és környéke részlet J. Hauy helyszínrajza 1687-ben nyomán ;PíWS«fit......... f... /í Szén? György tér és környéke 1753-ban részlet a Hadtörténeti

Részletesebben

2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA

2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA 2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzően szezonális jelenségek. Az időjárásnak kitett ágazatok miatt és

Részletesebben

6/2009. (II. 24.) sz. rendelete 11/2008. (IV. 25.) számú Gyömrő Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló rendeletének módosításáról

6/2009. (II. 24.) sz. rendelete 11/2008. (IV. 25.) számú Gyömrő Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló rendeletének módosításáról 6/2009. (II. 24.) sz. rendelete 11/2008. (IV. 25.) számú Gyömrő Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló rendeletének módosításáról 1. A 11/2008. (IV. 25.) sz. a Gyömrő Város Helyi Építési Szabályzatáról

Részletesebben

BUDAPEST VII. KERÜLET

BUDAPEST VII. KERÜLET M.sz.:1223/1 BUDAPEST VII. KERÜLET TALAJVÍZSZINT MONITORING 2012/1. félév Budapest, 2012. július-augusztus BP. VII. KERÜLET TALAJVÍZMONITORING 2012/1. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 3 2. A TALAJVÍZ FELSZÍN

Részletesebben

régészeti feltárás július 28-ig végzett munkáiról

régészeti feltárás július 28-ig végzett munkáiról M6 Tolna-Mözs - Bátaszék szakasz megelőző régészeti feltárás részszámlához szakmai beszámoló A 010/B jelű lelőhelyen közel 6000 m² humuszolása után 134 neolit (Lengyelikultúra) objektumot (köztük 40 sírt),

Részletesebben

Ha a fenti kérdések közül legalább kettôre igen a válasza, akkor érdemes végigfutnia ajánlatunkat. Lehet, hogy éppen Önnek szól.

Ha a fenti kérdések közül legalább kettôre igen a válasza, akkor érdemes végigfutnia ajánlatunkat. Lehet, hogy éppen Önnek szól. Solti AgroPark A mezôgazdasággal kapcsolatos tevékenységet folytat? Raktárt keres, telephelyet létesítene? Olcsóbban szeretné megoldani a logisztikai feladatokat? Netán vasúton és vízen is szállítana árut

Részletesebben

2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA

2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA 2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzően szezonális jelenségek. Az időjárásnak kitett ágazatok miatt

Részletesebben

Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény Solymár Templom tér 3.

Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény Solymár Templom tér 3. Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény Solymár Templom tér 3. A, Bevezetés Az 1972-ben létrehozott Helytörténeti Gyűjtemény községünk történetével, régészetével, néprajzával foglalkozó gyűjtemény.

Részletesebben

Gyömrő Város Településszerkezeti tervének módosítása

Gyömrő Város Településszerkezeti tervének módosítása Gyömrő Város Településszerkezeti tervének módosítása Örökségvédelmi hatástanulmány Régészeti munkarész Vágner Zsolt régész I. Vizsgálat Bevezetés A jelenlegi hatástanulmány Gyömrő Város Településszerkezeti

Részletesebben

A Visegrád Gizellamajorban feltárt késő római kiserőd keltezése a kerámia anyag alapján (déli épületszárny)

A Visegrád Gizellamajorban feltárt késő római kiserőd keltezése a kerámia anyag alapján (déli épületszárny) Archaeologia Altum Castrum Online A Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás Király Múzeumának középkori régészeti online magazinja Ottományi Katalin A Visegrád Gizellamajorban feltárt késő római kiserőd

Részletesebben

2012 Digitális kiadás

2012 Digitális kiadás 2012 Digitális kiadás Főszerkesztő: Dr. Csornay Boldizsár örökségvédelmi főigazgató-helyettes, intézményvezető Szerkesztő: Schilling László Lektorok: Dr. Kvassay Judit, Dr. Redő Ferenc Nyomdai előkészítés:

Részletesebben

A KÖZÉPKORI OSZTÁLY MUNKATÁRSAINAK ÁSATÁSAI ES LELETMENTÉSE11981-1991 KÖZÖTT

A KÖZÉPKORI OSZTÁLY MUNKATÁRSAINAK ÁSATÁSAI ES LELETMENTÉSE11981-1991 KÖZÖTT A KÖZÉPKORI OSZTÁLY MUNKATÁRSAINAK ÁSATÁSAI ES LELETMENTÉSE11981-1991 KÖZÖTT /. Víziváros Buda középkori külvárosai területén, a mai Vízivárosban az elmúlt években több leletmentést, illetve előzetes régészeti

Részletesebben

(A településről készült katonai felmérés1785-ből)

(A településről készült katonai felmérés1785-ből) (A településről készült katonai felmérés1785-ből) Egercsehi község településrendezési tervéhez készült Régészeti örökségvédelmi hatásvizsgálat 2007. Dokumentáció: (településismertetés, régészeti érintettség,

Részletesebben

Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 7. hét

Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 7. hét Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 7. hét Országosan nem változott az influenzaaktivitás A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok

Részletesebben

Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása

Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása Pro Arch.Építész Stúdió 2011 Megbízó: VERŐCE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2621 Verőce, Árpád út 40. Tervező PRO ARCH.

Részletesebben

Előzetes programterv

Előzetes programterv Előzetes programterv Hadak útján Népvándorlás Kor Fiatal Kutatóinak XX. konferenciája Budapest Szigethalom, 2010. október 28-30. 2010. október 28. Csütörtök Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, Lapidárium

Részletesebben

A módosító javaslatot kidolgozta: Magyar Régész Szövetség. Értelmező rendelkezések

A módosító javaslatot kidolgozta: Magyar Régész Szövetség. Értelmező rendelkezések JAVASLAT A 2001. ÉVI LXIV. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁHOZ A MAGYAR RÉGÉSZ SZÖVETSÉG A BERUHÁZÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ RÉGÉSZETI FELADATELLÁTÁS EGYSÉGES KONCEPCIÓJA CÍMŰ JAVASLATCSOMAGJA ALAPJÁN A módosító javaslatot

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A TÁZLÁR-TEMPLOMHEGYEN VÉGZETT TERVÁSATÁS EREDMÉNYEIRŐL 2013. október 25. november 27. és 2014. március 17. április 11.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A TÁZLÁR-TEMPLOMHEGYEN VÉGZETT TERVÁSATÁS EREDMÉNYEIRŐL 2013. október 25. november 27. és 2014. március 17. április 11. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A TÁZLÁR-TEMPLOMHEGYEN VÉGZETT TERVÁSATÁS EREDMÉNYEIRŐL 2013. október 25. november 27. és 2014. március 17. április 11. Ügyiratszám: BK-05D/008/542-7-2/2013 Lelőhely azonosító: 35625

Részletesebben

KÖZÉPKORI CSATORNARENDSZEREK KUTATÁSA. Takács Károly 1 Füleky György 2

KÖZÉPKORI CSATORNARENDSZEREK KUTATÁSA. Takács Károly 1 Füleky György 2 Földrajzi Konferencia, Szeged 2001. KÖZÉPKORI CSATORNARENDSZEREK KUTATÁSA Takács Károly 1 Füleky György 2 A Rábaközben 1991 és 1996 között végzett régészeti terepbejárások során sajátos szerkezetű, pusztulófélben

Részletesebben