HELLP szindrómás betegek perioperatív ellátásának retrospektív vizsgálata. Doktori (Ph.D) értékezés. Készítette: Dr. Hupuczi Petronella

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HELLP szindrómás betegek perioperatív ellátásának retrospektív vizsgálata. Doktori (Ph.D) értékezés. Készítette: Dr. Hupuczi Petronella"

Átírás

1 HELLP szindrómás betegek perioperatív ellátásának retrospektív vizsgálata Doktori (Ph.D) értékezés Készítette: Dr. Hupuczi Petronella Témavezető: Dr. Papp Zoltán egyetemi tanár Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Klinikai Orvostudományok Tudományági Doktori Iskola (Vezető: Dr. Tulassay Zsolt egyetemi tanár) 2/2. Magzati és újszülöttkori orvostudomány akkreditált (Ph.D.) program (Programvezető: Dr. Papp Zoltán egyetemi tanár) Szigorlati Bizottság: Dr. Darvas Katalin egyetemi tanár Dr. Somogyi Anikó egyetemi docens Dr. Tiba János osztályvezető főorvos Hivatalos bírálók: Dr. Tarjányi Mária egyetemi docens Dr. Ugocsai Gyula osztályvezető főorvos Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Budapest, 2005

2 1. Bevezetés A HELLP szindróma (Haemolysis, Elevated Liver enzymes, Low Platelet count) a praeeclampsia súlyos, életveszélyes formája, amelyet a jellemző laboratóriumi eltérések (haemolysis, emelkedett májenzimértékek, thrombocytopenia) alapján Weinstein nevezett el 1982-ben. Kialakulása esetén mind az anyai, mind a magzati morbiditás és mortalitás jelentősen megemelkedik, ezért a kórkép ismerete várandós nőkkel foglalkozó orvosok számára rendkívül fontos. Előfordulási gyakorisága az élveszületések 0,17-0,85%-ára, a súlyos praeeclampsiás esetek 20%-ára tehető. A kórkép általában súlyos, vagy középsúlyos hypertoniával jár, azonban előfordulhat normotensio, vagy enyhe hypertonia esetén, amikor a proteinuria is hiányzik. A kórkép jelentőségét az adja, hogy kialakulása esetén elsősorban az anya veszélyezettségével állunk szembe, a magzati kilátások hasonlóak a praeeclampsiában tapasztalt eredményekhez. 2. Célkitűzések Az elmúlt 10 évben 107 beteget kezeltünk HELLP szindróma miatt a Semmelweis Egyetem I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Intenzív Részlegén (IR). Értekezésemben a betegek ellátása során szerzett tapasztalataimat összegeztem, különös figyelmet fordítva a HELLP szindróma jellemző klinikai tüneteire, a betegség lefolyására, valamint a postpartum anyai szövődményekre és a szülést követő években kialakuló maradandó anyai morbiditásra. A következő kérdések megválaszolását tűztem ki célul: 1. Miután a HELLP szindróma nem tartozik a bejelentésre kötelezett betegségek közé, sőt BNO kóddal sem rendelkezik Magyarországon, nincs adat az országos gyakoriságról. Első feladatomnak ezért a betegség 2

3 szülészeti eseményekre vonatkoztatott gyakoriságának megállapítását tekintettem. 2. A HELLP szindróma diagnózisának felállítására használt klinikai tünetek és laboratóriumi eltérések jól ismertek. Tanulmányoztam, hogy a betegség felismerése és a terhesség befejezését követő első napokban miként alakulnak ezek a jellemzők? 3. Műtétes szülésbefejezés esetén milyen klinikai tünetek és laboratóriumi leletek alapján lehet dönteni a regionális és az általános érzéstelenítési módszer között? 4. Milyen terápiás eljárás alkalmazható a kórkép szülés utáni perzisztálása vagy romlása esetén? 5. Milyen arányban várható a szülés utáni időszakban súlyos anyai thromboemboliás szövődmény és milyen tényezők befolyásolják kialakulásukat? 6. A súlyos HELLP szindróma típusos jellemzője a véralvadási zavar kialakulása. Fontosnak tartottam ezért, annak a kérdésnek tanulmányozását, hogy örökletes tényezőknek - az V. (Leiden) és a II. (prothrombin) faktor mutációjának - van-e szerepe a betegség kialakulásában? 7. A HELLP szindróma magas újszülött mortalitással járó szülészeti szövődmény, ami az általunk kezelt beteganyagban főleg az első terhességben alakult ki. Jelentős gyakorlati kérdés ezért annak elemzése, hogy a szövődményes terhesség után miként alakul az érintettek spontán fogamzó képessége és a létrejött terhességek sorsa? Mekkora a HELLP szindróma és a praeeclampsia ismétlődésének kockázata? 8. Betegeink nyomon követésével tanulmányoztam, hogy a szülést követő években miként alakul az anyai morbiditás. 3

4 3. Beteganyag és módszer A Semmelweis Egyetem I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikáján január 1. és december 31. között szült nők közül azokat vettem tekintetbe, akiknél HELLP szindróma került diagnosztizálásra. A HELLP szindróma diagnózisának felállítása a Sibai által meghatározott kritériumok alapján történt. A haemolysis (microangiopathiás haemolyticus anaemia) igazolásának feltétele volt az emelkedett szérum laktát-dehidrogenáz (LDH) szint (>600 U/L) és/vagy a magasabb szérum totál bilirubin szint (>20 µg/ml). A haemolysis mellett szólt a patológiás perifériás vérkenet is, amely fragmentocyták, schistocyták meglétét jelenti következményes anisocytosissal és poikilocytosissal. Emelkedett májenzim-értékeknek számítottak azok az eseteket, amelyekben a szérum aszpartát-aminotranszferáz (AST) és a szérum alanin-aminotranszferáz (ALT) értéke meghaladta a 70 U/L, az LDH pedig a már említett 600 U/L értéket. Thrombocytopeniának tekintettük azokat az eseteket, ha a thrombocyták száma kevesebb volt, mint /µl, és korábban, vagyis a várandósság előtt, valamint a terhesség első hónapjaiban normál értékeket mértek. Eseteinket a Martin és munkatársai által ajánlott Mississippi klasszifikáció szerint csoportosítottam (71). Igen súlyosnak (Mississippi I.) tekintettem azokat az eseteket, amikor a vérlemezkeszám 50000/µl alatti volt, középsúlyosnak (Mississippi II.) ha a vérlemezkeszám /µl közöttinek és enyhének (Mississippi III.), ha a vérlemezkeszám /µl közöttinek bizonyult. A fenti besorolást a beteg ellátása során mért legalacsonyabb érték alapján végeztem el. A praeeclampsia diagnózisa akkor került felállításra, ha a korábban élettani tartományban lévő vérnyomás értéke a terhesség 20. hete után (anyagunkban ez alól kivételt tettünk egy esetben, amikor is a betegség már a 19. héte kialakult) két alkalommal, legalább 6 óra különbséggel, a 140 Hgmm szisztolés értéket és/vagy a 90 Hgmm diasztolés értéket meghaladta és ezzel egyidejűleg a 24 órás gyűjtött vizeletben legalább 300 mg fehérje igazolódott. Az enyhe praeeclampsia esetei közé kerültek azok az esetek, amikor a vérnyomás értéke a 160 Hgmm szisztolés és a 110 Hgmm diasztolés érték alatti, és a napi fehérjeürítés 5 g alatti volt. Súlyos praeeclampsiának tartottuk a szövődményt akkor, ha a vérnyomás értékek ennél magasabbak, a 4

5 proteinuria mértéke pedig 5 g/nap feletti volt, vagy szubjektív tünetek, így fejfájás, látászavar, epigastrialis fájdalom, oliguria jelentkeztek. Valamennyi betegünk adatbázisa magában foglalta a terhes nők demográfiai és gestatiós adatait (életkor, paritas, gestatiós kor, testsúly), az anyai betegségeket, a korábbi terhességek lefolyását, a felvételi tüneteket, vérnyomás és pulzus értékeket és a laboratóriumi elváltozásokat (vizeletvizsgálat, teljes vérkép, máj és- vesefunkciók, véralvadási vizsgálat) az ellátás teljes idejében. Rögzítettem a szülés módját, anesztéziáját, az anesztézia alatt a vitális értékeket, az esetleges aneszteziológiai szövődményeket, a hypo-, illetve hypertensio kezelése céljából adott gyógyszereket. Adatbázisunk a postpartum időszak eseményeit is tartalmazza, azaz a laboratóriumi eltérések alakulását, a vérnyomás rendeződésének vagy a rendeződés elmaradásának tényét, beleértve a gyógyszeres terápiát, a szövődményeket. Az utánkövetés során a személyes találkozás alkalmával kiegészítettem adatbázisomat a HELLP szindrómát követő terhességek kimenetelére, a HELLP szindróma után jelentkező anyai betegségekre, és a rendszeres gyógyszerszedésre vonatkozó adatokkal. A betegek kezelése során meghatároztuk a Leiden mutáció előfordulását HELLP szindrómás betegek körében, összehasonlítva egészséges terhes nők mutációs gyakoriságával. A vizsgálatokba bevontunk 103 egészséges terhes nőt, akiknek az átlag életkora és paritása közel megegyezett a beteg csoportéval (illesztett kontroll). Az ismételt terhességek és a HELLP szindróma utáni krónikus anyai betegségek vizsgálatában 50 beteg vett részt, akik január 1. és december 31. között szültek és szülésük után legalább egyszer megjelentek intézetünk HELLP szindróma Utánvizsgáló Ambulanciáján. A nyomonkövetés időtartama 2-6 év között változott. Betegeink ellenőrző vizsgálatára levélben vagy telefonon történt megkeresés alapján került sor. Minden beteget részletesen kikérdeztem egészségi állapota alakulásáról, majd részletes fizikális és laboratóriumi kivizsgálás történt. A kezelés óta eltelt időszak szülészeti adatait kérdőíves módszerrel vettem fel, az újszülöttekre vonatkozó adatokat részben kikérdezéssel, részben a rendelkezésre álló orvosi dokumentációból rögzítettem. Szülés után hypertonia kialakulását állapítottam meg akkor, ha kezelés nélkül a szülés után 6 hónappal is 90 Hgmm feletti diasztolés vérnyomásérték rögzült, ami tartósan vérnyomáscsökkentő gyógyszerek alkalmazását 5

6 tette szükségessé. Egyéb belgyógyászati betegségek diagnózisát akkor vettem figyelembe, ha azt a beteg más intézetben végzett, írásban dokumentált szakorvosi kivizsgálásáról készült feljegyzés is tartalmazta. Statisztikai analízis. A statisztikai elemzéseket az SPSS 11.0 programcsomaggal végeztem. Normális eloszlás esetén kétmintás t-próbát és egy szempontos variációanalízist (ANOVA) alkalmaztam. Nem normális eloszlású változóknál a Mann-Whitney próbát, illetve Kruskal-Wallis eljárást használtam. A normalitást Shapiro Wilk teszttel vizsgáltam. Kategorikus változók elemzése során chi 2 -próbát illetve alacsony esetszám esetén Fisher egzakt tesztet használtam. Szignifikánsnak tekintettem a különbséget, ha p<0,05 volt. 4. Eredmények 4.1. A HELLP szindróma gyakorisága A Semmelweis Egyetem I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikáján január 1. és december 31. között 107 beteget kezeltünk HELLP szindróma miatt. A 10 év alatt szülésünk volt, közülük 107 betegnél alakult ki HELLP szindróma, ami 0,37%-os gyakoriságot jelent. A legalacsonyabb gyakoriságot (0,18%) 1999-ben igazoltam, a legmagasabb (0,7%) előfordulást 2003-ban találtam. Az első év tíz esetével kiemelkedik a következő két év 5-5 betegéhez képest. Az ezredfordulóig évi betegszámunk 5 és 10 között változott. Ezt követően ugrásszerű emelkedés következett be évi 16 esettel. Az utóbbi években hullámzó, de folyamatos emelkedés a jellemző, amelynek eredményeként az utóbbi két évben ( ) összesen 40 esetet diagnosztizáltunk és kezeltünk. Betegeink Mississippi beosztás szerinti megoszlása a következő: Mississippi I. csoportba 38 betegünk volt sorolható, ez 35,5%-nak felel meg. Mississippi II. csoportba 52 betegünk tartozott, ami eseteink csaknem felét (48,6%) jelenti, míg a legkisebb hányadot, 17 beteggel (15,9%) a Mississippi III. csoportba sorolható terhes asszonyaink képezték. Szüléskor az átlagos gestatiós kor 31 (±4) hét volt. Legkésőbb a 39. héten jelentkezett a tünetegyüttes (két esetben), legkorábban pedig a 19. héten (egy esetben) észleltük a 6

7 szindróma tüneteit. A kórkép leggyakrabban a 28. és 32. hét között alakult ki (44%). A 28. hét előtt jelentkezett az esetek 21%-a. Az előző két adatból következik, hogy a kórkép eseteink 65%-ában a 32. terhességi hét előtt kialakult. A 32. terhességi hetet betöltött betegeink mindössze 35%-ot tettek ki, közülük öt alkalommal (4,6%) igazoltuk a HELLP szindrómát a 37. hét után. Mindezekből adódik, hogy a HELLP szindróma anyagunkban 95%-ban koraszüléssel társult Betegeink klinikai adatai Betegeink átlagos életkora 28 (±5) év volt. A legfiatalabb beteg 14, a legidősebb 43 éves volt. A terheseink testsúlya mindhárom csoportban 71 (±12) kg körüli volt. A III. csoportban volt az átlagos testsúly a legnagyobb, de nem találtam szignifikáns különbséget az egyes csoportok között. A betegség az esetek 60%-ában először szülő nőkön jelentkezett. A 107 terhességből 3 in vitro fertilisatio útján fogant és 1 esetben homológ inseminatióval. Intrauterin elhalást 3 esetben diagnosztizáltunk. A tünetegyüttes az esetek 90%-ában a szülés előtt, 10%-ában a terhesség befejezése után (postpartum HELLP szindróma) alakult ki. A felvételkor mért vérnyomásokból kitűnik, hogy a legalacsonyabb átlagos érték (149/97 ill. 152/98 Hgmm) a Mississippi I. és II. csoportban volt található, a legmagasabb átlagos érték (161/102 Hgmm) viszont a Mississippi III. csoportban, mind a systoles, mind a diastoles vérnyomás tekintetében. A pulzusszámot illetően nincs szignifikáns különbség a három csoport között, a felvételkor mért érték 80/min körüli volt. A szórás mind a vérnyomás, mind a pulzus vonatkozásában a M III. csoportban volt a legnagyobb. Betegeink közel 90%-ában praeeclampsia igazolható volt (proteinuria 91%, oedema 83%, hypertonia 82%). A praeeclampsia jelei mellett vezető tünet volt az általános rossz közérzet (77%), az epigastriális fájdalom (68%), a hányinger, hányás (44%). A gastrointestinalis panaszok mellett a praeeclampsiából eredő tünetek is gyakoriak voltak anyagunkban. Így a fejfájás (44%), a látászavar (19%), az élénkebb reflexek (36%). Icterust ritkán, a betegségnek már igen előrehaladott formáiban észleltünk (6%). Eclampsia a terhesség befejezése előtt 5 (5%) esetben jelentkezett. A praeeclampsia tünetei (proteinuria, hypertonia) magasabb arányban (közel 90%-ban) voltak jelen a III. csoportban, de a különbség nem szignifikáns. Ugyanakkor a praeeclampsiával együtt járó szubjektív tünetek sűrűbben jelentkeztek a 7

8 Mississippi I. és II. csoportban (fejfájás 46-48% vs. 29%; fokozott reflexingerlékenység 34-38% vs. 29%; látászavar 24-17% vs. 12%), ami adódhat abból, hogy a kórkép hirtelen, gyorsan progrediálva alakul ki. A dyspnoe magasabb arányú (12% vs. 8-6%) a III. csoportban, de eclampsia a diagnózis felállítása előtt csak az I-II. csoportban jelentkezett (8% illetve 4%). A különbségek egyik tünet tekintetében sem szignifikánsak. A gastrointestinalis tünetek magasabb százalékban fordultak elő a két súlyosabb csoportban, de ez a különbség sem szignifikáns (epigastrialis fájdalom 73-70% vs. 53%; hányinger, hányás 51-44% vs. 29%). Icterus a III. csoportban nem fordult elő Laboratóriumi jellemzők Szignifikáns eltérés van a három csoport között a vérlemezkeszám, az LDH, az AST és az össz-bilirubin tekintetében. Igen nagy eltérések észlelhetők, mivel, az értékek rendkívül tág határok között mozogtak. Az átlagos haematocrit érték felvételkor mindegyik csoportban normál tartományú volt, majd ezt követően mutatott csökkenést, a későbbi ismételt emelkedés hátterében a transfúziók magas aránya állt. Az AST átlag értékeiben a szülés napján szignifikáns különbség van a három csoport között (p=0,019). A szignifikáns eltérés megmarad az első postpartum napon is az egyes súlyossági csoportok között (p=0,044). Ha megvizsgáljuk az AST rendeződésének dinamikáját, megállapítható, hogy a postpartum 2. napra az enzimaktivitás 100 NE/l alá csökken, de a teljes normalizálódás valamennyi csoportban közel egy hét alatt következik be. Az LDH tekintetében is elmondható, hogy a legjelentősebb különbség az egyes súlyossági csoportokban a szülés napján figyelhető meg (p<0,001). Az eltérés (p<0,001) megmarad az első pospartum napon is. Az egyes csoportok közötti eltérés szignifikanciája (p=0,07) megszűnik a 2. postpartum napra. A szórás is jelentős az LDH értékeiben, de ez csak a szülés napján észlelhető. A II. postpartum napon az enzimaktivitás már 1000 NE/l alá esik. Az LDH teljes rendeződése saját anyagunkban a transzaminázokhoz képest később fejeződik be, 600 NE/l alá csökkenése mindhárom csoportban csak 7-10 nappal a szülés után történik meg. Az össz-bilirubin értékek alakulásában is csökkenő tendencia állapítható meg. A három súlyossági csoport közötti legjelentősebb különbség (p<0,001) a szülés napján észlelhető, de a jelentős különbség megmarad a postpartum első és második 8

9 napon egyaránt (p=0,04). A postpartum első napon a legsúlyosabb csoportban még igen magas értékeket találunk, ami a második napra jelentősen csökken és már közelít a normál tartományhoz. A 3-4. postpartum napra az össz-bilirubin értékek is normalizálódnak. A vérlemezkeszámot illetően kitűnik, hogy a szülést követő napon még további vérlemezkeszám csökkenés bekövetkezhet, de a következő két napban lassú emelkedés indul. A 4. nap után a növekedés meredekebbé válik, sőt túlkompenzáció észlelhető, amelynek következtében 8 nappal a terhesség befejezése után a thrombocyták száma meghaladhatja /µl feletti értéket is. Természetesen, a súlyossági besorolás alapját képező vérlemezkeszám tekintetében szignifikáns különbség észlelhető az egyes csoportok között, s ez a vérlemezkeszám normalizálódásával szűnik meg a 4-5. postpartum napra. 4.4 Szülészeti ellátás HELLP szindrómás betegeink 96%-ában császármetszéssel fejeztük be a terhességet. A császármetszés javallata minden esetben anyai és/vagy magzati veszélyállapot volt. A császármetszések során Pfannenstiel és alsó median metszést egyaránt alkalmaztunk. A két behatolási módot összevetve eltérést nem találtunk. A hasfalat a hasfali haematoma megelőzése céljából mindig több rétegben draináltuk. Császármetszést követően 5 esetben kellett postpartum hysterectomiát végeznünk, további 5 esetben került sor méhűri betapintásra postpartum retentio gyanúja miatt (L. anyai szövődmények fejezet) Aneszteziológiai módszerek Spinalis anesztéziára legritkábban (22%) a Mississippi I. csoportban került sor. A legalacsonyabb vérlemezkeszámú csoportban azért került sor, regionális érzéstelenítésre, mert a műtét időpontjában a vérlemezkeszám 50000/µl feletti volt, s a csökkenés a postoperatív szakban következett be. A spinalis csoportban 51000/µl volt a legsúlyosabb thrombocytopenia, ami mellett még elvégeztük a spinális érzéstelenítést. Az általános csoportban 17000/µl volt a legalacsonyabb vérlemezkeszám. A Mississipi II. csoportban is jelentősen magasabb (60%) volt az általános anesztézia aránya a regionális érzéstelenítéssel szemben. A Mississippi III. 9

10 csoportban ez az arány már megfordult, az intratracheális narcosis került ritkábban alkalmazásra (40%). A császármetszés előtt végzett laboratóriumi vizsgálatok eredményei szignifikánsan rosszabb értéket mutattak az általános csoportban a spinalis csoporthoz képest, kivételt a a haematocrit jelentett. A műtét alatt mért vitális funkciók vizsgálatakor kitűnt, hogy a spinalis és általános anesztéziás csoportban szignifikáns eltérés csak a vérnyomás tekintetében van és csak az anesztézia elején, azaz az inductio és a spinalis anesztézia kivitelezése után közvetlenül. A vérnyomás értékek a műtét teljes ideje alatt magasabb átlagos értéket mutatnak az általános anesztéziában részesült betegek között. A spinalis csoportban a legalacsonyabb átlagos vérnyomást (121/76 Hgmm) a műtét 15. percében mértük. Ebben az időben mért legalacsonyabb vérnyomás érték 90/60 Hgmm volt, amely ephedrine adására rendeződött. Az általános anesztéziás csoportban a legmagasabb átlagos vérnyomást az intubatio után észleltük, ennek értéke 152/92 Hgmm. Az intubatiót követően 230/120 Hgmm volt a legmagasabb mért vérnyomás. Az ábrák alapján szembetűnik, hogy az általános csoportban a műtét alatt nagyobb vérnyomásingadozás észlelhető a spinalis csoporthoz képest. A spinalis csoportban az átlagos vérnyomás a szúrás után csökken, ez a 15. percben éri el a minimumot, majd stabilizálódik, és a műtét végéig minimális változást mutat. Az általános csoportban az intubatiót követően mérhetőek a legmagasabb értékek, majd a kiemelés után a narcosis mélyítésével csökken a vérnyomás, és a műtét végén ismét mérsékelt emelkedést mutat. A pulzusszám mindkét csoportban magasabb frekvenciát mutat, ez az általános anesztéziás csoportban még kifejezettebb, de a különbség nem jelentős. A műtét alatt adott infúzió mennyiségében nem volt különbség a két csoport között. Ephedrine adását igénylő hypotonia a spinalis csoportban négy esetben (10,52%) fordult elő. Ezzel szemben a magas vérnyomás kezelésére az általános anesztéziás csoportban 15 esetben (23%) volt szükség (p=0,006). A vérnyomáshoz hasonlóan a tachycardia is lényegesen gyakrabban (p=0,038) jelentkezett az általános csoportban (2,63% vs. 15,38%). Intratrachealis narcosisban 3 esetben (4,61%) bronchospasmus lépett fel, a spinalis csoportban terápiát igénylő remegés jelentkezett 4 esetben (10,52%). A súlyosabb eseteink közül 27 esetben (25,23%) centrális véna monitorizálásra és 9 esetben (8,41%) artériás kanül bevezetésére került sor. Ennek célja a 10

11 folyadékháztartás pontosabb megtervezése, a vérnyomáscsökkentő kezelés szoros monitorizálása volt. A két invazív technikát a két súlyosabb csoportban alkalmaztuk. A centrális véna katéterezése következtében v. jugularis thrombosis 4 esetben következett be, valamennyi a Mississippi I. csoportban. Hüvelyi szülés esetén nem alkalmaztunk regionális fájdalomcsillapítást. Egyetlen csoport betegei között sem észleltünk neurológiai eltérést, illetve spinalis haematoma kialakulására utaló klinikai jeleket. Az intenzív osztályos kezelés részletes elemzéséből kiderül, hogy intravénás vasodilatátor kezelésre legnagyobb arányban (47%) a Mississippi I. csoportban volt szükség, legkisebb arányban pedig a Mississippi II. csoportban (19%). Ez az arány szignifikáns a másik két csoporttal szemben (p<0,01). A többi gyógyszerigényben nem volt különbség. Mindhárom csoportban 80% körüli volt a furosemide adás szükségessége, de dopaminet csak az I-II. csoportban kellett adni, 4-4 esetben. Szteroid adására mindhárom csoportban magas arányban került sor. Ennek oka egyfelől az anyai állapot stabilizálásának szándéka, másfelől a koraszülés (magzati tüdő érlelése) volt, a koraszülés ugyanis mindhárom csoport betegei körében igen magas arányban fordult elő (az átlagos terhességi kor mindhárom csoportban 30. terhességi hét körüli volt) Anyai szövődmények A cardiopulmonalis szövődmények közül a leggyakoribb a tüdőoedema volt (11%), és legtöbbször az egyes csoportban jelentkezett (21%). Gépi lélegeztetésre szintén szintén az első súlyossági csoportba tartozó betegekben volt a leggyakrabban szükség (18%). Gyakran volt szükséges transzfúzió adására. A teljes beteganyag 62%-ában végeztünk vörösvértest-készítménnyel transzfúziót. A vérkészítmény igény a Mississippi I. csoportban volt a legmagasabb (76%), az egyes esetekben beadott mennyisége 2 és 12 egység között változott. A friss fagyasztott plazma (FFP) igényben ennél is nagyobb különbséget észleltünk a különböző súlyossági fokozatú esetekben: az I. csoportban a betegek 58%-a, a II. csoportban már csak 13%-a, a III. csoportban, pedig mindössze 6%-a szorult FFP adására (p<0,01). A transzfúziós igénnyel szoros összefüggést mutatott a disseminalt intravascularis coagulatio (DIC) előfordulása, DIC csak az I. (hat alkalommal) és II. (egy alkalommal) csoportban 11

12 jelentkezett. Ez utóbbi szövődménnyel mutat összefüggést a hysterectomiák száma, így az I. csoportban 4 esetben, a II. csoportban egy esetben kényszerültünk méheltávolításra. Méhűri vizsgálatra és abrasióra abban az esetben került sor, ha a beteg állapota nem javult a szülés után, és az elvégzett ultrahangvizsgálat retentio lehetőségét vetette fel. Ennek megfelelően öt alkalommal (5%) került sor ilyen beavatkozásra, minden alkalommal a két súlyosabb betegcsoportban. Amennyiben az intenzív kezelés - beleértve a szteroidadást is és a terhesség befejezése ellenére elmaradt a betegek állapotának javulása, plasmaferesist vettünk igénybe. Erre öt esetben kerül sor, négy alkalommal a Mississippi I. és egy alkalommal a II. csoportban. Thromboemboliás szövődmény négy esetben alakult ki, egy alkalommal ez sinus cavernosus thrombosis volt. Valamennyi a súlyos thrombocytopeniával járó csoportban (Mississippi I.) jött létre. Egyéb központi idegrendszeri szövődményként eclampsia fordult elő, ami szintén a két súlyosabb csoportban jelentkezett (M-I. 11%; M-II. 8%). Átmeneti vesekárosodást összesen 11%-ban tapasztaltunk, mindhárom csoportban hasonló, 10% körüli gyakorisággal. Ezek egyike sem igényelt dialysist. Az intezív osztályon betegeink átlagosan 3 napot töltöttek, leghosszabb időt a Mississippi I. csoport tagjai (3,6 nap), a II. és III. csoport esetei azonos időt (2,6 nap) töltöttek. Intenzív Osztályunkon kezelt betegeink közül kilencet (8%) helyeztünk át más intenzív terápiás osztályra. Ezek indikációi az igen súlyos anyai állapot, kezdődő többszervi elégtelenség voltak. Az érintett betegek légzési elégtelenség miatt tartósan gépi lélegeztetést igényeltek, illetve plasmaferesisre volt szükségük. A betegeket néhány napos intenzív kezelés után visszavettük, így végül ezek a betegek is klinikánkról távoztak otthonukba. A HELLP szindróma miatt kezelt 107 betegünkben anyai haláleset nem fordult elő. (1998-ban kezeltünk klinikánkon egy beteget, akinél haematológiai osztályon idiopathiás thrompocytopeniát (ITP) igazoltak és korábban már kezelték neurológiai osztályon bizonytalan eredetű zsibbadás miatt. Császármetszése után két alkalommal eclampsiás görcse jelentkezett, ami miatt további kezelés céljából a Neurológiai Klinikára helyeztük. A kezelhetetlen intracranialis nyomásfokozódás miatt beékelődés 12

13 és a gyermekágyas nő halála következett be. A boncolás utólag HELLP szindrómát állapított meg Neonatalis eredmények A terhességi hetek tekintetében a három betegcsoport lényegében egyező volt. Valamennyi terhességet a 30. hét körül fejeztük be (M-I. 30,5 hét; M-II. 31,3 hét; M- III. 29,6 hét). A terhességi időhöz hasonlóan az újszülöttek átlagos születési súlya sem mutat lényeges különbséget: a Mississippi I. csoportban 1327 g, a II. csoportban 1380 g, a Mississippi III. csoportban 1167 g átlagos értéket találtunk. Mint látható, anyagunkban a HELLP szindróma szempontjából legenyhébb csoportban a magzati születési súly a legalacsonyabb volt. Ezzel szemben állnak az átlagos Apgar értékek. A Mississippi I. csoportban születetteké volt a legalacsonyabb, mind az egyperces, mind az ötperces érték tekintetében. A született újszülöttek 52%-a fiú, 48%-a leány volt. A korai neonatalis mortalitás anyagunkban 6,5% volt A Leiden mutáció gyakorisága Betegeink között az V. faktor Leiden mutáció heterozygota formája 16,7%-ban, homozygota eset 1,85%-ban fordult elő. Az egészséges terhes nők között ez az arány 4,85% volt A II. faktor prothrombin mutáció gyakorisága Betegeink között az II. faktor prothrombin gén mutáció heterozygota formája 1,85%- ban fordult elő. Az egészséges terhes nők között ezt az arányt 2,91%-nak találtuk A HELLP szindróma utáni terhességek lefolyása A 25 ismételten terhes nő közül 18 (72%) esetben egy, 5 (20%) esetben kettő, egy (4%) esetben három, további egy (4%) esetben négy ismételt terhesség fordult elő. Így összesen 35 terhesség lefolyását volt módom elemezni. A 35 terhességből 7 (20%) korai (6-8. terhességi hét), egy (2,9%) középidős vetéléssel (19. terhességi hét) végződött. Az ismételt terhességekben a spontán vetélések aránya így összesen 8/35 (23%). A 24. terhességi hetet 27 terhesség érte el, illetve haladta meg. A szüléssel végződő terhességek átlagos gestatiós ideje 5 héttel volt hosszabb (35 hét), mint a HELLP szindrómával szövődött terhességek átlagos ideje. A 13

14 HELLP szindrómát követő terhességekben a koraszülés (<37. hét) gyakorisága 15/27 (55%), az érett szüléseké 12/27 (45%) volt. A szövődménymentesen érett súlyú magzatot szülők közül kettő a 38., hat a 39., négy pedig a 40. héten szült. A fentiek következtében a HELLP szindrómát követő terhességekben az átlagos gestatiós idő hosszabb, mint a HELLP szindrómás terhességnél, ebből adódóan az átlagos születési súly is magasabb. A korai neonatalis mortalitás is magasabb az első terhesség alkalmával (11/50 vs. 2/27) A leggyakoribb terhességi szövődmény a praeeclampsia volt, ami 12 (44,4%) terhességben alakult ki ismételten. A betegség nyolc esetben (67%) enyhe, négy esetben (33%) súlyos lefolyású volt. A HELLP szindróma három beteg (11%) összesen négy terhességében ismétlődött. Egy betegnek a HELLP szindróma után két terhességében ismét kialakult a betegség: első alkalommal a 24. héten 550 g éretlen újszülöttet szült, aki a harmadik életnapon exitált, a második terhessége a 19. héten méhen belüli magzat elhalással fejeződött be Krónikus anyai betegségek Felmérésünkben kiemelt figyelmet fordítottunk a HELLP szindrómával szövődött terhesség utáni időszakban kialakuló krónikus anyai betegségek előfordulására és gyakoriságuk meghatározására (20. táblázat). A 2-6 éves követési időszakban a hypertonia volt a leggyakrabban kialakuló krónikus anyai betegség (24%). Az emésztőrendszeri betegségek közül a gastro-oesophagealis reflux (GER) betegség és az ulcus duodeni gyakori előfordulása emelendő ki. Két betegben bőrgyógyászati szakvizsgálattal igazolt psoriasis alakult ki. A migrén előfordulása is emelkedett a HELLP szindrómás terhesség után. Az allergiás kórképek gyakoribbt előfordulása (22%) kiemelésre méltó, s ezekhez adódik az asthma bronchiale is, melynek gyakorisága 2%-ról 6%-ra emelkedett. A HELLP szindrómás terhesség után, az SLE, az antiphopholipid szindróma és egyéb ritka autoimmun betegségek is jelentkeztek (pl. Devic s szindróma). Az összes immunológiai betegség száma a HELLP szindróma előtti tizenháromról (13/50) huszonkettőre (22/50) emelkedett (p=0,06). 14

15 5. Új megállapítások 1. Klinikánkon mint a legnagyobb forgalmú progresszív szülészeti ellátást végző hazai intézményben, a HELLP szindróma élveszülésekhez viszonyított gyakoriságát 0,37%-nak találtam. A gyakorisága az utóbbi években folyamatosan tovább emelkedik. 2. Beteganyagunkban a májenzimek közül az AST és az LDH, a haemolysis mértékét jelző össz-bilirubin-szint, valamint a vérlemezkeszám ismételt meghatározása volt alkalmas a HELLP szindróma klinikai lefolyásának nyomon követésére, nevezetesen a gyógyulás, a perzisztálás vagy az állapotromlás megítélésére. Gyógyult eseteimben a májenzimek közül az AST a napra, az LDH a napra, a bilirubin szint a 3. napra normalizálódott, míg a thrombocyták száma a napon érte el a kritikus /µl értéket. 3. Beteganyagunkban a regionális érzéstelenítésben végzett műtétek részaránya 37% volt. Megfigyeléseim alapján spinális érzéstelenítés után nem fordult elő aneszteziológiai szövődmény azokban az esetekben, amikor a közvetlenül a műtét kezdete előtt meghatározott vérlemezkeszám meghaladta a 50000/µl értéket és nem észleltük a vérzés klinikai jeleit. 4. A postpartum időszakban perzisztáló vagy romló esetekben a betegség fenntartásáért felelős tényezők (toxikus és vasoactiv anyagok az endometriumban) eltávolításával (abrasio és méhűri öblítés) az esetek egyharmadában gyógyulást értünk el. 5. Anyai thromboemboliás szövődmény betegeink 11%-ában alakult ki, minden esetben a legalacsonyabb vérlemezkeszámmal jellemezhető Mississippi I. osztályban. A szövődmény minden esetben az első hét után alakult ki. 6. A véralvadási zavar kialakulásában szerepet játszó két elváltozás közül kizárólag az V. faktor (Leiden) mutáció mutatott összefüggést a HELLP szindrómával. 7. A kórképpel szövődött terhesség után a spontán teherbejutás esélye nem csökkent. Betegeink újabb terhességében a koraszülés kockázata meghaladta a 40%-ot. Az enyhe és a súlyos fokú praeeclampsia 15

16 ismétlődésének együttes gyakorisága 44%, a HELLP szindrómáé 14%-os értéket mutatott. 8. A HELLP szindrómával szövődött terhesség utáni években a magas vérnyomás és az immunbetegségek gyakorisága emelkedik jelentősen. A hypertonia a szülés előtti érték háromszorosára, az allergiás és az autoimmun betegségek több, mint másfélszeresére emelkednek. Gyakorlati következtetések 1. Betegeimben a praeeclampsia tünetei az esetek 90%-ában kimutathatók voltak. Mindez felhívja a figyelmet arra, hogy a terhesség 20. hete után kialakuló magasvérnyomás esetén rendszeres laboratóriumi vizsgálatokkal törekedni kell az esetlegesen kialakuló HELLP szindróma korai felismerésére. 2. Elsőként hívtam fel a figyelmet arra, hogy a HELLP szindróma részeként is esetenként megfigyelhető kóros hasi folyadékképződés hátterében nemcsak az alapbetegség, hanem a hasi műtét során hasűri öblítésre használt oldat dezinficiens hatóanyaga is állhat. Ennek differenciáldiagnosztikai jelentősége lehet. 3. A HELLP szindrómás terhesek szülésbefejező műtétjének nem kizárólagos érzéstelenítési eljárása az intratrachealis narcosis. 4. Szülés után perzisztáló vagy romló anyai általános állapot esetén első lépésként abrasióval és méhűri öblítéssel góctalanítás megkísérlése javasolt. 5. Az anyai postpartum thromboemboliás szövődmények kockázatának csökkentése érdekében a thrombocyták számának rendszeres vizsgálata a szülés után legalább két hétig indokolt. 6. A HELLP szindróma kialakulása veleszületett véralvadási zavar (Leiden mutáció) lehetőségére hívhatja fel a figyelmet. 7. HELLP szindróma után kialakuló terhességben mind a koraszülés, mind az anyai morbiditás lényegesen magasabb, mint az átlagos populációban. Ilyen terhesek prenatalis gondozása nagy terhespathológiai tapasztalattal rendelkező centrumok feladata. 8. A HELLP szindróma kialakulása esetén a terhesség azonnali befejezése a beteg életének megmentését jelentheti. 16

17 7. A doktori értekezés alapjául szolgáló saját közlemények jegyzéke A doktori értekezés témájával kapcsolatos saját közlemények 1. Fedák L, Rigó J. Jr, Beke A, Hupuczi P, Takács Gy. Praeeclampsiás terhesek vérnyomásának változása spinalis anaesthesiában végzett császármetszések során. Magy Nőorv L 1997; 60: Hupuczi P, Csaba Á, Rigó J. Jr. A HELLP szindróma klinikuma, diagnózisa, terápiája. LAM 1998; 8: Rigó J. Jr, Tanyi J, Hupuczi P, Varga I. Súlyos thrombocytopeniával társult acut májfunctiós zavar atípusos lefolyása a harmadik trimesterben. Esetismertetés. Magy Nőorv L 1999; 62: Hupuczi P, Papp Z. Postoperative ascites associated with intraperitoneal antiseptic lavage. Obstet Gynecol 2005; 105: IF: 3, Sziller I, Nguyen D, Halmos A, Hupuczi P, Papp Z, Witkin SS. An A > G polymorphism at position -670 in the Fas (TNFRSF6) gene in pregnant women with pre-eclampsia and intrauterine growth restriction. Mol Hum Reprod 2005; 11: IF: 3, Papp Z, Tóth-Pál E, Papp Cs, Sziller I, Silhavy M, Gávai M, Hupuczi P. Az arteria hypogastrica ligatura helye a kismedencei vérátáramlás csökkentésében, a vérzés csillapításában és a reproduktív képesség megőrzésében 117 esetünk kapcsán. Orv Hetil 2005; 146: Hupuczi P. A HELLP szindróma, mint a praeeclampsia egyik legsúlyosabb formája. Nőgyógyászati és Szülészeti Továbbképző Szemle 2005; 7: Hupuczi P, Rigó B, Sziller I, Szabó G, Szigeti Zs, Papp Z. Follow up analysis of pregnancies complicated by HELLP syndrome. Fetal Diag Ther 2005; Közlésre elfogadva. IF: 0, Hupuczi P, Nagy B, Szabó G, Rigó B, Sziller I, Papp Z. Leiden faktor mutációjának gyakorisága HELLP szindrómával szövődött terhességekben. Magy Nőorv L 2005; Közlés alatt. 10. Papp Z, Tóth-Pál E, Papp Cs, Sziller I, Gávai M, Silhavy M, Hupuczi P. Hypogastric artery ligation for intractable pelvic hemorrhage. Int J Gynecol Obstet 2005; Közlésre elfogadva. IF: 0, Sziller I, Hupuczi P, Normand N, Halmos A, Papp Z, Witkin SS. Fas (TNFRSF6) gene polymorphism in pregnant women with the syndrome of hemolysis, elevated liver enzymes and low platelets and their neonates. Obstet Gynecol 2005; Közlésre elfogadva. IF: 3, Hupuczi P. A HELLP (Haemolysis, Elevated Liver enzymes, Low Platelet count) szindróma, életveszélyes szövődmény a terhesség alatt. Orvosképzés, 2005; 1:

18 A doktori értekezés témájával kapcsolatos idézhető absztraktok 13. Hupuczi P, Harmarh Á, Fedák L, Kónya É, Hidvégi J, Papp Z. (2002) Maternal and perinatal outcome of HELLP syndrome in our department between 1995 and Fetal Diagn Ther 2002; 17(Suppl): IF:0, Hupuczi P. A postoperatív/postpartum szakban intenzív osztályos ellátást igénylő szülészeti kórképek. Nőgyógyászati és Szülészeti Továbbképző Szemle 2002; 4(S1): Hupuczi P, Harmath Á, Fedák L, Kónya É, Hidvégi J, Papp Z. A HELLP szindrómás betegek ellátása során szerzett tapasztalataink 1995 és 2000 között Nőgyógyászati és Szülészeti Továbbképző Szemle 2002; 4(S1): Hupuczi P, Szigeti Zs. HELLP szindróma és a gerincközeli érzéstlenítés. Aneszteziológia és Intenzív Terápia 2004; 34(Suppl): Than NG, Magenheim R, Dienes J, Kovats T, Nagy B, Rigó J, Hupuczi P, Meiri H, Bohn H, Papp Z. Possible reproductive immunological importance of PP13/galectin with principally placental expression. Am J Reprod Immun 2005; 54:122. IF: 1, Hupuczi P, Szigeti Zs, Rigó B, Szabó G, Papp Z. HELLP syndrome and spinal analgesia. J Perinat Med 2005; 33(Suppl):246. IF: 0, Sziller I, Nguyen D, Halmos A, Hupuczi P, Papp Z, Witkin SS (2005) An A>G polymorphism at position -670 in the Fas gene and risk for preeclampsia. Am J Obstet Gynecol 2004; Suppl 164. IF: 2,437 Egyéb idézhető absztraktok 20. Hupuczi P, Kónya É, Fedák L, Beke A, Hidvégi J. Naropinnal szerzett tapasztalataink kombinált anesztézia kapcsán (Intratrachealis narcosis és epiduralis érzéstelenítés). Aneszteziológia és Intenzív Terápia 2001; 31(Suppl): Hupuczi P. Thromboemboliás szövődmények előfordulása császármetszések kapcsán. Nőgyógyászati és Szülészeti Továbbképző Szemle 2002; 4(Suppl): Szigeti Zs, Hupuczi P. Epiduralis szülési fájdalomcsillapítás klinikánk gyakorlatában. Aneszteziológia és Intenzív Terápia 2004; 34(Suppl):

19 A tudományos munkásságot meghatározó egyéb közlemények 23. Hupuczi P. Nőgyógyászati betegek műtét előtti kivizsgálása és műtéti előkészítése a háziorvos szemszögéből. Háziorv Továbbképző Szle 1996; 1: Hupuczi P. A kemoterápia okozta hányás csillapításának korszerű lehetőségei. Kórház 1997; 4: Hupuczi P. Ondansetron és metoclopramid antinausealis és antiemeticus hatásának összehasonlító vizsgálata nőgyógyászati műtétek kapcsán. Orvostudomány 1997; 8: Demeter J, Hupuczi P. A nőgyógyászati műtétek anaesthesiája. In: Szülészet-Nőgyógyászati Protokoll. Szerk. Papp Z, Golden Book Kiadó, Budapest, 1999; pp Hupuczi P. Az epiduralis fájdalomcsillapítás hatása a szülés kimenetelére. Kommentár. Nőgyógyászati és Szülészeti Továbbképző Szemle 2000; 2: Hupuczi P. Az anaesthesia és a fájdalomcsillapítás hatása a magzatra. In: Perinatológus párbeszéd. Szerk. Papp Z., Görbe É., Hajdú J., Váradi V. Golden Book Kiadó, Budapest, 2001; pp Hupuczi P. Nem vérzéses eredetű shockos állapotok a szülészetben In: Sürgősségi ellátás a szülészet-nőgyógyászatban. Szerk. Papp Z. Medicina, Budapest, 2001; pp Hupuczi P, Papp Z. A szülészet-nőgyógyászat legfontosabb transzfúziológiai problémái. Transzfúzió 2002; 35: Demeter J, Hupuczi P. A nőgyógyászati műtétek anaesthesiája. In: Szülészet-Nőgyógyászati Protokoll. Szerk. Papp Z, Golden Book Kiadó, Budapest, 2002; 2. kiadás pp Hupuczi P. Szülési fájdalomcsillapítás a XXI. század elején. Nőgyógyászati és Szülészeti Továbbképző Szemle 2003; 6: Hupuczi P, Szigeti Zs, Rigó B, Sziller I, Papp Z. Súlyos ovarium hiperstimulációs szindrómában szenvedő betegek kezelése kapcsán szerzett tapasztalataink. Focus Medicinae 2004; 6: Hupuczi P. Vénás betegségek terhességben. In: A várandós nő gondozása. Szerk. Rigó J. Jr, Papp Z. Medicina 2005; pp Hupuczi P. Septicus shock kezelése a szülészet-nőgyógyászatban. Kommentár. Nőgyógyászati és Szülészeti Továbbképző Szemle 2005; 7: Papp Z, Mezei G, Gávai M, Hupuczi P, Urbancsek J. Reproductive performance after transabdominal metroplasty. A review of 157 consecutive cases. J Reprod Med 2005; Közlésre elfogadva IF: 0,778 19

20 37. Papp Z, Mezei G, Hidvégi J, Hupuczi P. Abdominalis colpopexia partialis hüvelyfalresectióval a posthysterectomiás eversio gyógyítására: 74 betegen végzett műtét tapasztalata. Orv Hetil Közlésre elfogadva 38. Hupuczi P. Az akut és krónikus fájdalom csillapítása. In: Szülészetnőgyógyászati pszichológia és pszichiátria. Szerk. C. Molnár E, Füredi J, Papp Z. Medicina Könyvkiaó Rt, Budapest 2006; pp Összesen: 18, Az értekezésben szereplő rövidítések AFLP: Acut Fatty Liver Pregnancy ALP: alkalikus-foszfatáz ALT: alanin-aminotranszferáz ARDS (adult respiratory distress syndrome): felnőttkori respiratoricus distress szindróma AST: aszpartát-aminotranszferáz CRP: C-reaktív protein DIC: disseminalt intravascularis coagulatio GGT: gamma-glutamil-transzferáz HELLP szindróma (haemolysis, elevated liver enzymes, low platelet count): haemolyis, emelkedett májenzimek, csökkent vérlemezkeszám HUS: haemolyticus uraemiás szindróma ITP: idiopathiás thrompocytopeniás purpura LDH: laktát-dehidrogenáz MOF (multi organ failure): többszervi elégtelenség SD: standard deviatio TTP: thromboticus thrombocytopeniás purpura (Moschcowitz szindróma) 20

Májbetegségek és terhesség

Májbetegségek és terhesség Májbetegségek és terhesség Dr. Vincze Áron egyetemi docens PTE KK I.sz. Belgyógyásza@ Klinika Hepatológia szakvizsga- előkészítő tanfolyam, Balatonfüred 2011. március 8-10. Májfunkciós értékek változása

Részletesebben

AZ ULTRAHANGGAL MÉRT MAGZATI MEDENCECSONTOK ÁLTAL BEZÁRT SZÖG ÉS A GYAKORI ANEUPLOIDIÁK KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉS TÉZISEK

AZ ULTRAHANGGAL MÉRT MAGZATI MEDENCECSONTOK ÁLTAL BEZÁRT SZÖG ÉS A GYAKORI ANEUPLOIDIÁK KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉS TÉZISEK AZ ULTRAHANGGAL MÉRT MAGZATI MEDENCECSONTOK ÁLTAL BEZÁRT SZÖG ÉS A GYAKORI ANEUPLOIDIÁK KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉS Doktori (Ph.D.) értekezés TÉZISEK Klinikai Orvostudományok: Magzati és újszülöttkori orvostudomány

Részletesebben

OTKA Zárójelentés. I. Ösztrogén receptor α génpolimorfizmusok vizsgálata ischaemiás stroke-ban

OTKA Zárójelentés. I. Ösztrogén receptor α génpolimorfizmusok vizsgálata ischaemiás stroke-ban OTKA Zárójelentés A téma megnevezése: Az ösztrogén receptor gén polimorfizmus és a lipoproteinek, valamint egyes alvadási tényezők kapcsolata. Az ösztrogén receptor gén polimorfizmus szerepe a cardiovascularis

Részletesebben

HELLP szindróma sikeres kezelése esetbemutatás. Dr. Lantai Szilvia OVSz Szombathelyi Területi Vérellátó

HELLP szindróma sikeres kezelése esetbemutatás. Dr. Lantai Szilvia OVSz Szombathelyi Területi Vérellátó HELLP szindróma sikeres kezelése esetbemutatás Dr. Lantai Szilvia OVSz Szombathelyi Területi Vérellátó - extra testsúlynövekedés és generalizált ödéma (50%) A HELLP szindróma A preeclampsia súlyos, életveszélyes

Részletesebben

A tremor elektrofiziológiai vizsgálata mozgászavarral járó kórképekben. Doktori tézisek. Dr. Farkas Zsuzsanna

A tremor elektrofiziológiai vizsgálata mozgászavarral járó kórképekben. Doktori tézisek. Dr. Farkas Zsuzsanna A tremor elektrofiziológiai vizsgálata mozgászavarral járó kórképekben Doktori tézisek Dr. Farkas Zsuzsanna Semmelweis Egyetem Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola Témavezető: Dr. Kamondi Anita

Részletesebben

Szigorlati vizsgatételek

Szigorlati vizsgatételek Szigorlati vizsgatételek Szülészet 1. Élettani változások a várandós nő szervezetében 2. A terhesség endokrinológiája 3. A várandós anyák gondozása 4. Neurológiai, szemészeti és pszichiátriai kórképek

Részletesebben

Nehézségek a HELLP szindróma ellátásában. Budapest, Szent János Kórház Dr. Elek Fruzsina, Dr. Nyulasi Tibor

Nehézségek a HELLP szindróma ellátásában. Budapest, Szent János Kórház Dr. Elek Fruzsina, Dr. Nyulasi Tibor Nehézségek a HELLP szindróma ellátásában Budapest, Szent János Kórház Dr. Elek Fruzsina, Dr. Nyulasi Tibor HELLP szindróma A HELLP szindróma (Haemolysis, Elevated Liver enzymes, Low Platelet count) a praeeclampsia

Részletesebben

A jellemzô laboratóriumi eltérések alakulása HELLP (haemolysis, elevated liver enzymes, low platelet count) szindrómával szövôdött terhességekben

A jellemzô laboratóriumi eltérések alakulása HELLP (haemolysis, elevated liver enzymes, low platelet count) szindrómával szövôdött terhességekben TERHESSÉG Magyar Nôorvosok Lapja 69, 517 528 (2006) A jellemzô laboratóriumi eltérések alakulása HELLP (haemolysis, elevated liver enzymes, low platelet count) szindrómával szövôdött terhességekben DR.

Részletesebben

Hypertoniák terhesség alatt

Hypertoniák terhesség alatt Hypertoniák terhesség alatt Dr. Rigó János Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar I. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika A magas vérnyomás jelentősége terhességben Gyakoriság: 10-15% Szülőnők

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE VPRIV 200 egység por oldatos infúzióhoz. 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL Egy injekciós üveg 200 egység* velagluceráz-alfát tartalmaz.

Részletesebben

A stresszteli életesemények és a gyermekkori depresszió kapcsolatának vizsgálata populációs és klinikai mintán

A stresszteli életesemények és a gyermekkori depresszió kapcsolatának vizsgálata populációs és klinikai mintán A stresszteli életesemények és a gyermekkori depresszió kapcsolatának vizsgálata populációs és klinikai mintán Doktori értekezés tézisei Dr. Mayer László Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok

Részletesebben

III. melléklet Az Alkalmazási előírás és a Betegtájékoztató egyes fejezeteinek módosításai

III. melléklet Az Alkalmazási előírás és a Betegtájékoztató egyes fejezeteinek módosításai III. melléklet Az Alkalmazási előírás és a Betegtájékoztató egyes fejezeteinek módosításai 34/42 A. Alkalmazási előírás 4.1 Terápiás javallatok [a jelenleg elfogadott indikációk törlendők és a következőkkel

Részletesebben

Flexove 625 mg Tabletta Szájon át történő alkalmazás 1327 Lysaker, Norvégia Belgium - Navamedic ASA Vollsveien 13 C 1327 Lysaker, Norvégia

Flexove 625 mg Tabletta Szájon át történő alkalmazás 1327 Lysaker, Norvégia Belgium - Navamedic ASA Vollsveien 13 C 1327 Lysaker, Norvégia I. MELLÉKLET FELSOROLÁS: MEGNEVEZÉS, GYÓGYSZERFORMA, GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNY- DÓZISOK, ALKALMAZÁSI MÓDOK, KÉRELMEZŐ, FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJA A TAGÁLLAMOKBAN 1 Tagállam Forgalomba hozatali engedély

Részletesebben

Fehér kapszula, felső részén fekete OGT 918, alsó részén fekete 100 jelzéssel.

Fehér kapszula, felső részén fekete OGT 918, alsó részén fekete 100 jelzéssel. 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE Zavesca 100 mg kemény kapszula. 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 100 mg miglusztát kapszulánként. A segédanyagok teljes listáját lásd a 6.1 pontban. 3. GYÓGYSZERFORMA Kemény

Részletesebben

A derékfájdalom következtében kialakuló funkciócsökkenés vizsgálatának lehetőségei validált, önkitöltős állapotfelmérő kérdőívek segítségével

A derékfájdalom következtében kialakuló funkciócsökkenés vizsgálatának lehetőségei validált, önkitöltős állapotfelmérő kérdőívek segítségével A derékfájdalom következtében kialakuló funkciócsökkenés vizsgálatának lehetőségei validált, önkitöltős állapotfelmérő kérdőívek segítségével Doktori tézisek Valasek Tamás Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok

Részletesebben

40,0 mg aciklovir 1 ml szuszpenzióban (200,0 mg aciklovir 5 ml 1 adag szuszpenzióban).

40,0 mg aciklovir 1 ml szuszpenzióban (200,0 mg aciklovir 5 ml 1 adag szuszpenzióban). 1. A GYÓGYSZER NEVE Zovirax 40 mg/ml belsőleges szuszpenzió 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 40,0 mg aciklovir 1 ml szuszpenzióban (200,0 mg aciklovir 5 ml 1 adag szuszpenzióban). Ismert hatású segédanyagok:

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGGEL KAPCSOLATOS ÉLETSTÍLUS: BETEGVISELKEDÉS ÉS EGÉSZSÉGVISELKEDÉS. Dr. Szántó Zsuzsanna Magatartástudományi Intézet TÉZISEK

AZ EGÉSZSÉGGEL KAPCSOLATOS ÉLETSTÍLUS: BETEGVISELKEDÉS ÉS EGÉSZSÉGVISELKEDÉS. Dr. Szántó Zsuzsanna Magatartástudományi Intézet TÉZISEK AZ EGÉSZSÉGGEL KAPCSOLATOS ÉLETSTÍLUS: BETEGVISELKEDÉS ÉS EGÉSZSÉGVISELKEDÉS Dr. Szántó Zsuzsanna Magatartástudományi Intézet TÉZISEK Programvezető: Prof Dr. Rajna Péter Alprogramvezető: Prof. Dr. Kopp

Részletesebben

III. melléklet. Javasolt szöveg az alkalmazási előírásba és a betegtájékoztatóba

III. melléklet. Javasolt szöveg az alkalmazási előírásba és a betegtájékoztatóba III. melléklet Javasolt szöveg az alkalmazási előírásba és a betegtájékoztatóba 11 ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS ÉS BETEGTÁJÉKOZTATÓ 12 ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 13 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE Tranexámsav tartalmú gyógyszerek

Részletesebben

A tabletta csaknem fehér színű, ovális és UCY 500 kódjelzéssel van ellátva.

A tabletta csaknem fehér színű, ovális és UCY 500 kódjelzéssel van ellátva. 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE AMMONAPS 500 mg tabletta 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 500 mg nátrium-fenil-butirát tablettánként. Minden AMMONAPS tabletta 62 mg nátriumot tartalmaz. A segédanyagok teljes

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2014/126. A népesedési folyamatok társadalmi különbségei. 2014. december 15.

STATISZTIKAI TÜKÖR 2014/126. A népesedési folyamatok társadalmi különbségei. 2014. december 15. STATISZTIKAI TÜKÖR A népesedési folyamatok társadalmi különbségei 214/126 214. december 15. Tartalom Bevezető... 1 1. Társadalmi különbségek a gyermekvállalásban... 1 1.1. Iskolai végzettség szerinti különbségek

Részletesebben

1. A GYÓGYSZER NEVE 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL. 100 mikrogramm flutikazon-propionát (mikronizált) adagonként.

1. A GYÓGYSZER NEVE 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL. 100 mikrogramm flutikazon-propionát (mikronizált) adagonként. 1. A GYÓGYSZER NEVE Flixotide Diskus 100 mikrogramm/adag adagolt inhalációs por Flixotide Diskus 250 mikrogramm/adag adagolt inhalációs por Flixotide Diskus 500 mikrogramm/adag adagolt inhalációs por 2.

Részletesebben

VÁLÁS ÉS SZÉTKÖLTÖZÉS

VÁLÁS ÉS SZÉTKÖLTÖZÉS 2. fejezet VÁLÁS ÉS SZÉTKÖLTÖZÉS Földházi Erzsébet Főbb megállapítások» A párkapcsolatok két alapvető típusa a házasság és egyre növekvő arányban az élettársi kapcsolat. A házasságok válással, az élettársi

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 1. A GYÓGYSZER NEVE Mixtard 30 40 nemzetközi egység/ml szuszpenziós injekció 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 1 injekciós üveg 10 ml-t tartalmaz, ami 400 NE-gel egyenértékű.

Részletesebben

Statikus és dinamikus elektroenkefalográfiás vizsgálatok Alzheimer kórban

Statikus és dinamikus elektroenkefalográfiás vizsgálatok Alzheimer kórban Statikus és dinamikus elektroenkefalográfiás vizsgálatok Alzheimer kórban Doktori tézisek Dr. Hidasi Zoltán Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Rajna Péter, egyetemi

Részletesebben

Reumás láz és sztreptokokkusz-fertőzés utáni reaktív artritisz

Reumás láz és sztreptokokkusz-fertőzés utáni reaktív artritisz www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro Reumás láz és sztreptokokkusz-fertőzés utáni reaktív artritisz Verzió 2016 1. MI A REUMÁS LÁZ 1.1 Mi ez? A reumás láz nevű betegséget a sztreptokokkusz baktérium

Részletesebben

Ph.D. Tézisek összefoglalója. Dr. Paulik Edit. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Népegészségtani Intézet

Ph.D. Tézisek összefoglalója. Dr. Paulik Edit. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Népegészségtani Intézet KRÓNIKUS SZÍVELÉGTELENSÉG MIATT HOSPITALIZÁLT BETEGEK KIVIZSGÁLÁSÁNAK ELEMZÉSE BIZONYÍTÉKOKON ALAPULÓ SZAKMAI IRÁNYELV ALAPJÁN Ph.D. Tézisek összefoglalója Dr. Paulik Edit Szegedi Tudományegyetem Általános

Részletesebben

Kolorektális eredetű májáttétek preoperatív kemoterápiás kezelést követő reszekciós eredményeinek klinikai vizsgálata

Kolorektális eredetű májáttétek preoperatív kemoterápiás kezelést követő reszekciós eredményeinek klinikai vizsgálata Kolorektális eredetű májáttétek preoperatív kemoterápiás kezelést követő reszekciós eredményeinek klinikai vizsgálata Doktori értekezés Dr. Dede Kristóf Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.3. Baranya megye

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.3. Baranya megye Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.3. Baranya megye Pécs, 2013 Központi Statisztikai Hivatal, 2013 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-999-9 Készült a Központi

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1/33 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE Resolor 1 mg-os filmtabletta 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 1 mg prukaloprid filmtablettánként (prukaloprid-szukcinát formájában).

Részletesebben

Genetikai polimorfizmus vizsgálatok 1-es típusú cukorbetegségben

Genetikai polimorfizmus vizsgálatok 1-es típusú cukorbetegségben Genetikai polimorfizmus vizsgálatok 1-es típusú cukorbetegségben Dr. Hermann Csaba Doktori (Ph.D.) Értekezés Tézisfüzet Témavezetı: Prof. Dr. Madácsy László egyetemi tanár Programvezetı: Prof. Dr. Tulassay

Részletesebben

II. melléklet. Az EMA által beterjesztett tudományos következtetések, valamint a termékek forgalmazása és alkalmazása felfüggesztésének indokolása

II. melléklet. Az EMA által beterjesztett tudományos következtetések, valamint a termékek forgalmazása és alkalmazása felfüggesztésének indokolása II. melléklet Az EMA által beterjesztett tudományos következtetések, valamint a termékek forgalmazása és alkalmazása felfüggesztésének indokolása 14 Tudományos következtetések A buflomedilt tartalmazó

Részletesebben

Az eredmények összefoglalása, klinikai, gazdasági, tudományos hasznosíthatósága

Az eredmények összefoglalása, klinikai, gazdasági, tudományos hasznosíthatósága Az eredmények összefoglalása, klinikai, gazdasági, tudományos hasznosíthatósága Munkánk során a szívfrekvencia-variabilitás beszűkülésével jellemzett autonom idegrendszeri károsodás gyakoriságát, rizikófaktorait,

Részletesebben

LAKÁSPIACI KÖRKÉP A NYUGAT-DUNÁNTÚLON

LAKÁSPIACI KÖRKÉP A NYUGAT-DUNÁNTÚLON KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA LAKÁSPIACI KÖRKÉP A NYUGAT-DUNÁNTÚLON GYŐR 2006. július KÉSZÜLT A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGÁN, 2006 ISBN 963 215 994 2 IGAZGATÓ: Nyitrai

Részletesebben

Jelentés az országos emberi mérgezési esetekről

Jelentés az országos emberi mérgezési esetekről O R S Z Á G O S K É M I A I B I Z T O N S Á G I I N T É Z E T Jelentés az országos emberi mérgezési esetekről 2011 Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat B u d a p e s t 2 0 1 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Összefoglaló jelentés a 2012/2013. tanévben végzett iskola-egészségügyi munkáról

Összefoglaló jelentés a 2012/2013. tanévben végzett iskola-egészségügyi munkáról Összefoglaló jelentés a. tanévben végzett iskola-egészségügyi munkáról Összeállította az Országos Gyermekegészségügyi Intézet Összefoglaló jelentés a. tanévben végzett iskola-egészségügyi munkáról A 76/

Részletesebben

A gyász hatása a testi és a lelki egészségi állapotra. Doktori tézisek. Dr. Pilling János

A gyász hatása a testi és a lelki egészségi állapotra. Doktori tézisek. Dr. Pilling János A gyász hatása a testi és a lelki egészségi állapotra Doktori tézisek Dr. Pilling János Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola Témavezető: Prof. Kopp Mária, egy. tanár, DSc Hivatalos

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS 2004-2006. ÉVBEN

ZÁRÓJELENTÉS 2004-2006. ÉVBEN SZENT ISTVÁN EGYETEM, MEZÕGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR TAKARMÁNYOZÁSTANI TANSZÉK GÖDÖLLŐ ZÁRÓJELENTÉS A T 046751 SZÁMÚ TEMATIKUS OTKA PÁLYÁZAT KERETÉBEN 2004-2006. ÉVBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGRŐL Egyes

Részletesebben

Az obstruktív alvási apnoe és a horkolás epidemiológiája és klinikai jelentősége a családorvosi gyakorlatban. Doktori tézisek. Dr.

Az obstruktív alvási apnoe és a horkolás epidemiológiája és klinikai jelentősége a családorvosi gyakorlatban. Doktori tézisek. Dr. Az obstruktív alvási apnoe és a horkolás epidemiológiája és klinikai jelentősége a családorvosi gyakorlatban Doktori tézisek Dr. Torzsa Péter Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola

Részletesebben

HELLP szindrómás betegek perioperatív ellátásának retrospektív vizsgálata

HELLP szindrómás betegek perioperatív ellátásának retrospektív vizsgálata HELLP szindrómás betegek perioperatív ellátásának retrospektív vizsgálata Doktori (Ph.D) értekezés Készítette: Dr. Hupuczi Petronella Témavezető: Dr. Papp Zoltán egyetemi tanár Semmelweis Egyetem Doktori

Részletesebben

A Boostrix Polio diphtheria, tetanus, pertussis és poliomyelitis elleni emlékeztető oltásra javasolt 4 éves kortól (lásd 4.2 pont).

A Boostrix Polio diphtheria, tetanus, pertussis és poliomyelitis elleni emlékeztető oltásra javasolt 4 éves kortól (lásd 4.2 pont). 1. A GYÓGYSZER NEVE Boostrix Polio szuszpenziós injekció előretöltött fecskendőben diphtheria, tetanus, pertussis (acelluláris összetevő) és (inaktivált) poliomyelitis vakcina (adszorbeált, csökkentett

Részletesebben

Epidemiológia és prevenció

Epidemiológia és prevenció circulation_2011_02_5tord-imp:circulation 11/18/11 2:15 PM Page 99 Epidemiológia és prevenció Összefüggés az alvásfüggő légzészavarok és az újonnan kialakuló szív- és érrendszeri betegségek között Hassan

Részletesebben

A Közép-dunántúli régió foglalkoztatási, munkaerő-piaci helyzetének alakulása

A Közép-dunántúli régió foglalkoztatási, munkaerő-piaci helyzetének alakulása Munkaerőpiaci információk a Közép-Dunántúlon A Közép-dunántúli régió foglalkoztatási, munkaerő-piaci helyzetének alakulása 2008. 1. A régió területi, földrajzi, népesség jellemzői A Közép-dunántúli régió

Részletesebben

A társadalmi kirekesztődés nemzetközi összehasonlítására szolgáló indikátorok, 2010*

A társadalmi kirekesztődés nemzetközi összehasonlítására szolgáló indikátorok, 2010* 2012/3 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VI. évfolyam 3. szám 2012. január 18. A társadalmi kirekesztődés nemzetközi összehasonlítására szolgáló indikátorok, 2010* Tartalomból 1

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a villamosenergia-, földgáz-, víziközmő-, távhı- és hulladékgazdálkodási közszolgáltatás átfogó ellenırzésérıl a beérkezett fogyasztói beadványok alapján Budapest, 2014. február NEMZETI

Részletesebben

Kalandozások a diagnosztika kifürkészhetetlen útjain

Kalandozások a diagnosztika kifürkészhetetlen útjain 22 AMEGA TÜDŐGYÓGYÁSZAT Kalandozások a diagnosztika kifürkészhetetlen útjain Dr. Brugós László, Dr. Papp Zsuzsa, Dr. Mikáczó Angéla Dr. Szűcs Ildikó, Dr. Szilasi Mária Debreceni Egyetem, Klinikai Központ,

Részletesebben

Fejsérülések gyermekkorban

Fejsérülések gyermekkorban OTSZONLINE.HU Fejsérülések gyermekkorban Dr. Fadgyas Balázs, dr. Pászti Ildikó Mária A gyermeksebészeti, gyermektraumatológiai gyakorlat során gyakran találkozunk fejsérülésekkel. A fizikális vizsgálatot

Részletesebben

6 mg szumatriptán (8,4 mg szumatriptán-szukcinát formájában) izotóniás oldatban, előretöltött injekciós patronban (0,5 ml).

6 mg szumatriptán (8,4 mg szumatriptán-szukcinát formájában) izotóniás oldatban, előretöltött injekciós patronban (0,5 ml). 1. A GYÓGYSZER NEVE Imigran oldatos injekció + autoinjektor 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 6 mg szumatriptán (8,4 mg szumatriptán-szukcinát formájában) izotóniás oldatban, előretöltött injekciós

Részletesebben

www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro Behcet-kór Verzió 2016 1. MI A BEHCET-KÓR 1.1 Mi ez? A Behçet-szindróma vagy Behçet-kór (BD) egy szisztémás vaszkulitisz (az egész testre kiterjedő érgyulladás),

Részletesebben

A pszichológusok és a lelkészek halálképének vizsgálata

A pszichológusok és a lelkészek halálképének vizsgálata HENCZI ESZTER A pszichológusok és a lelkészek halálképének vizsgálata TANULMÁNY Összefoglalás Az élet és a halál nagy kérdéseivel előbb-utóbb mindannyian szembesülünk. Egy hozzátartozó vagy barát halála

Részletesebben

A szervezet immunválasza a vérátömlesztésre

A szervezet immunválasza a vérátömlesztésre A szervezet immunválasza a vérátömlesztésre Prohászka Zoltán III. Sz. Belgyógyászati Klinika, Kutatólaboratórium Semmelweis Egyetem, Budapest prohoz@kut.sote.hu Transzfúziós Tanfolyam Szigorló Orvostanhallgatóknak

Részletesebben

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2011/10

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2011/10 2011/72 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu V. évfolyam 72. szám 2011. november 4. Dél-dunántúli statisztikai tükör 2011/10 A mentőellátás helyzete a Dél-Dunántúlon Az egészségügyi

Részletesebben

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve. Tájékoztató Hajdú-Bihar megye lakosságának egészségi állapotáról

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve. Tájékoztató Hajdú-Bihar megye lakosságának egészségi állapotáról Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Tájékoztató Hajdú-Bihar megye lakosságának egészségi állapotáról T a r t a l o m j e g y z é k 1. BEVEZETÉS... 4 2. ADATFORRÁSOK... 4 3. ELEMZÉSI MÓDSZEREK... 4 4.

Részletesebben

Melléklet. Tudományos következtetések és az Európai Gyógyszerügynökség által kiadott elutasítás indoklása

Melléklet. Tudományos következtetések és az Európai Gyógyszerügynökség által kiadott elutasítás indoklása Melléklet Tudományos következtetések és az Európai Gyógyszerügynökség által kiadott elutasítás indoklása Tudományos következtetések és az Európai Gyógyszerügynökség által kiadott elutasítás indoklása A

Részletesebben

Bízom benne, új szolgáltatásunk segíteni fog abban, hogy Ön és munkatársai minél hatékonyabban vegyék igénybe az Intézet laborszolgáltatásait.

Bízom benne, új szolgáltatásunk segíteni fog abban, hogy Ön és munkatársai minél hatékonyabban vegyék igénybe az Intézet laborszolgáltatásait. Klinikusok, a laborvizsgálatokat megrendelő és értelmező munkatársak Budapest, 2015 június 3 KK/KL/126/2015 tárgy: Hírlevél indítása klinikusok számára Kedves Munkatársak! A Semmelweis Egyetemen a diagnosztikai

Részletesebben

TRANSZFÚZIÓS SZABÁLYZAT

TRANSZFÚZIÓS SZABÁLYZAT TRANSZFÚZIÓS SZABÁLYZAT Felelős kiadó: dr. Jákó Kinga, az OVSZ főigazgatója Technikai szerkesztő: dr. Jenei Béla ISBN 978-963-88164-2-9 ISSN 1789-7491 OVSZ, Budapest, 2014 TRANSZFÚZIÓS SZABÁLYZAT Az OVSZ

Részletesebben

Depresszió és életminőség krónikus veseelégtelenségben szenvedő betegek körében

Depresszió és életminőség krónikus veseelégtelenségben szenvedő betegek körében Depresszió és életminőség krónikus veseelégtelenségben szenvedő betegek körében Tézisfüzet Dr. Szeifert Lilla Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Novák Márta,

Részletesebben

Zárójelentés OTKA 37321. A téma címe: Az antioxidáns rendszer ontogenezisének vizsgálata emlős állatfajokban A kutatás időtartama: 2002-2005

Zárójelentés OTKA 37321. A téma címe: Az antioxidáns rendszer ontogenezisének vizsgálata emlős állatfajokban A kutatás időtartama: 2002-2005 Témavezető neve: Dr. Gaál Tibor Zárójelentés OTKA 37321 A téma címe: Az antioxidáns rendszer ontogenezisének vizsgálata emlős állatfajokban A kutatás időtartama: 22-25 A kutatásban vizsgáltuk az antioxidáns

Részletesebben

Szisztémás Lupusz Eritematózusz (SLE)

Szisztémás Lupusz Eritematózusz (SLE) www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro Szisztémás Lupusz Eritematózusz (SLE) Verzió 2016 2. DIAGNÓZIS ÉS TERÁPIA 2.1 Hogyan diagnosztizálható? Az SLE diagnózisa a panaszok (mint pl. fájdalom), a

Részletesebben

Kenőcs A kenőcs különösen alkalmas a száraz, lichenifikált és pikkelyesen hámló elváltozásokra.

Kenőcs A kenőcs különösen alkalmas a száraz, lichenifikált és pikkelyesen hámló elváltozásokra. 1. A GYÓGYSZER NEVE Dermovate krém 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 0,5 mg klobetazol-propionát 1 g 0,05%-os kenőcsben. Dermovate krém 0,5 mg klobetazol-propionát 1 g 0,05%-os krémben. A segédanyagok

Részletesebben

Kontakt provokáló faktorok szerepe felnőttkori atópiás dermatitisben

Kontakt provokáló faktorok szerepe felnőttkori atópiás dermatitisben Kontakt provokáló faktorok szerepe felnőttkori atópiás dermatitisben Doktori tézisek dr. Pónyai Györgyi Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Témavezető: Prof. Dr. Kárpáti Sarolta

Részletesebben

Felnőttek szokásos adagja 0,3-0,6 mg/ttkg (a teljes blokk kívánt időtartamától függően), ami kb. 15-35 percig biztosít megfelelő izomrelaxációt.

Felnőttek szokásos adagja 0,3-0,6 mg/ttkg (a teljes blokk kívánt időtartamától függően), ami kb. 15-35 percig biztosít megfelelő izomrelaxációt. 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE Tracrium 10 mg/ml oldatos injekció 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 10 mg atrakurium-bezilát milliliterenként, 5 ml oldatos injekcióban. A segédanyagok teljes listáját lásd

Részletesebben

Kemény kapszula Fehér, átlátszatlan kemény kapsula, a kapszula alsó részén CYSTAGON 150, felső részén MYLAN felirattal.

Kemény kapszula Fehér, átlátszatlan kemény kapsula, a kapszula alsó részén CYSTAGON 150, felső részén MYLAN felirattal. 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE CYSTAGON 150 mg kemény kapszula 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL Egy kemény kapszula 150 mg ciszteamin-bitartarátot tartalmaz (merkaptamin-bitartarát formájában). A segédanyagok

Részletesebben

dr. Tremmel Anna, SE I.sz. Bel. Klinika, Aferezis Az egészségügyi ellátás minőségét komplex tényezők határozzák meg, ezért ennek definiálása a mai napig nem egységes. A minőség alapvetően a paciensekről

Részletesebben

FEHÉRVÁRI ANIKÓ KUDARCOK A SZAKISKOLÁKBAN TANULÓI ÖSSZETÉTEL

FEHÉRVÁRI ANIKÓ KUDARCOK A SZAKISKOLÁKBAN TANULÓI ÖSSZETÉTEL 23 FEHÉRVÁRI ANIKÓ KUDARCOK A SZAKISKOLÁKBAN A tanulmány egy 2008-as vizsgálat eredményei 1 alapján mutatja be a szakiskolai tanulók szociális összetételét, iskolai kudarcait és az azokra adott iskolai

Részletesebben

Dr. Bencze Ágnes Semmelweis Egyetem II.sz. Belgyógyászati Klinika 2016.02.08

Dr. Bencze Ágnes Semmelweis Egyetem II.sz. Belgyógyászati Klinika 2016.02.08 Belgyógyászati Tantermi előadás F.O.K. III. évfolyam, II. félév Dr. Bencze Ágnes Semmelweis Egyetem II.sz. Belgyógyászati Klinika 2016.02.08 1 Miről lesz szó? AKUT KERINGÉSI ELÉGTELENSÉG THROMBOSISOK.

Részletesebben

HAEMOTERÁPIA. Általános szempontok

HAEMOTERÁPIA. Általános szempontok Általános szempontok HAEMOTERÁPIA Komponens (zélzott) terápia Csoportazonos vér adható Négy órán belül beadandó (lejárati idő 35 nap) Egyéb gyógyszerrel nem adható (fiz. só, 5%-os albumin) 1 E vér 10g/L-el

Részletesebben

1.sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA 1/19

1.sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA 1/19 1.sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA 1/19 1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE Cimalgex 8 mg rágótabletta kutyáknak Cimalgex 30 mg rágótabletta kutyáknak Cimalgex 80 mg rágótabletta

Részletesebben

Magyar Belgyógyász Társaság 44. Nagygyűlése Budapest Hotel Novotel, Rákóczi út 43-45. 2012. december 13-15.

Magyar Belgyógyász Társaság 44. Nagygyűlése Budapest Hotel Novotel, Rákóczi út 43-45. 2012. december 13-15. Magyar Belgyógyász Társaság 44. Nagygyűlése Budapest Hotel Novotel, Rákóczi út 43-45. 2012. december 13-15. A kongresszust a Semmelweis Egyetem akkreditálta. 2012. december 13. csütörtök Program 08.45.

Részletesebben

Tegyél többet az egészségedért!

Tegyél többet az egészségedért! Tegyél többet az egészségedért! Az emelkedett testsúly-és testzsír arány veszélyei, a magas vérnyomás, emelkedett VC és koleszterin szint következményei A magas vérnyomás Epidemiológiai adatok A hypertonia:

Részletesebben

III. Melléklet. Alkalmazási előírás, címkeszöveg és betegtájékoztató

III. Melléklet. Alkalmazási előírás, címkeszöveg és betegtájékoztató III. Melléklet Alkalmazási előírás, címkeszöveg és betegtájékoztató Megjegyzés: Ez az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató az előterjesztési eljárás eredménye alapján jött létre, amelyre ez a Bizottsági

Részletesebben

Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára. Algoflex forte filmtabletta ibuprofén

Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára. Algoflex forte filmtabletta ibuprofén Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára Algoflex forte filmtabletta ibuprofén Mielőtt elkezdi szedni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót, mert az Ön számára

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE Eporatio 1000 NE /0,5 ml oldatos injekció előretöltött fecskendőben 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL Előretöltött fecskendőnként 1000 nemzetközi

Részletesebben

Gyermekkori Dermatomiozitisz

Gyermekkori Dermatomiozitisz www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro Gyermekkori Dermatomiozitisz Verzió 2016 2. DIAGNÓZIS ÉS TERÁPIA 2.1 Más ez a gyermekeknél, mint a felnőtteknél? Felnőtteknél a dermatomiozitisz mögöttes rákbetegséget

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A HEMIPARETIKUS BETEGEK JÁRÁSÁNAK ÉS ÁLLÁSSTABILITÁSÁNAK HORVÁTH MÓNIKA

DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A HEMIPARETIKUS BETEGEK JÁRÁSÁNAK ÉS ÁLLÁSSTABILITÁSÁNAK HORVÁTH MÓNIKA DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A HEMIPARETIKUS BETEGEK JÁRÁSÁNAK ÉS ÁLLÁSSTABILITÁSÁNAK BIOMECHANIKAI JELLEMZÕI HORVÁTH MÓNIKA SEMMELWEIS EGYETEM DOKTORI ISKOLA SEMMELWEIS EGYETEM, TESTNEVELÉSI ÉS SPORTTUDOMÁNYI

Részletesebben

Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2011.3.827.1514, please register!

Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2011.3.827.1514, please register! Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2011.3.827.1514, please register! BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA Tulita filmtabletta ösztradiol / noretiszteron-acetát Mielott

Részletesebben

Akut GBS miatt plazmaferezis kezelésben részesült betegeink klinikai adatainak elemzése

Akut GBS miatt plazmaferezis kezelésben részesült betegeink klinikai adatainak elemzése Akut GBS miatt plazmaferezis kezelésben részesült betegeink klinikai adatainak elemzése Peregovits Nóra, orvostanhallgató (DEOEC) Dr.Boczán Judit, DEOEC Neurológiai Klinika Prof.Dr.Soltész Pál, DEOEC Belgyógyászati

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT EGYENLŐTLENSÉGEI

AZ EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT EGYENLŐTLENSÉGEI 6. AZ EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT EGYENLŐTLENSÉGEI Kovács Katalin FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK 2009-ben jelentős különbségek mutatkoznak a különböző társadalmi csoportok egészségi állapotában. Az egészségi állapot szoros

Részletesebben

III./5. GIST. Bevezetés. A fejezet felépítése. A.) Panaszok. B.) Anamnézis. Pápai Zsuzsanna

III./5. GIST. Bevezetés. A fejezet felépítése. A.) Panaszok. B.) Anamnézis. Pápai Zsuzsanna III./5. GIST Pápai Zsuzsanna A fejezet célja: a GIST daganatok epidemiológiájának, tüneteinek, diagnosztikájának valamint, kezelési lehetőségeinek áttekintése egy beteg esetének bemutatásán keresztül.

Részletesebben

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Csongrád Megyei Területi Szervezet

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Csongrád Megyei Területi Szervezet MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓI KAMARA CSONGRÁD MEGYEI TERÜLETI SZERVEZET 6722 Szeged, Honvéd tér 5/b. 4. Adószám: 18473652-1-06 Számlaszám: OTP Bank Rt. 11735005-20518183 Telefon: 06-62-424-765, e-mail:

Részletesebben

KOLESZÁR ÁGNES A VÁLLALKOZÓ EGYETEM BELSŐ IRÁNYÍTÁSÁNAK PH.D. ÉRTEKEZÉS TÉZISEI MISKOLC MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

KOLESZÁR ÁGNES A VÁLLALKOZÓ EGYETEM BELSŐ IRÁNYÍTÁSÁNAK PH.D. ÉRTEKEZÉS TÉZISEI MISKOLC MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR KOLESZÁR ÁGNES A VÁLLALKOZÓ EGYETEM BELSŐ IRÁNYÍTÁSÁNAK ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS TERÜLETÉRE PH.D. ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

Érzelmi megterhelődés, lelki kiégés az egészségügyi dolgozók körében

Érzelmi megterhelődés, lelki kiégés az egészségügyi dolgozók körében Érzelmi megterhelődés, lelki kiégés az egészségügyi dolgozók körében Doktori értekezés Tandari-Kovács Mariann Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Hegedűs Katalin

Részletesebben

Kövérség és vakbélgyulladás gyermekkorban

Kövérség és vakbélgyulladás gyermekkorban Kövérség és vakbélgyulladás gyermekkorban Dr. Kutasy Balázs Egyetemi Doktori (Ph.D.) Értekezés Programvezető: Prof. Dr. Horváth Örs Péter Témavezető: Prof. Dr. Pintér András Prof. Dr. Prem Puri (Dublin,

Részletesebben

A 2012/3. SZÁM TARTALMA. Hajtós I.: A schmallenbergvírus és az általa okozott betegség nyugateurópai

A 2012/3. SZÁM TARTALMA. Hajtós I.: A schmallenbergvírus és az általa okozott betegség nyugateurópai A 2012/3. SZÁM TARTALMA JÁRVÁNYÜGY Hajtós I.: A schmallenbergvírus és az általa okozott betegség nyugateurópai előfordulásáról / 132 SZARVASMARHA Szelényi Z., Kovács L., Bajcsy Á. Cs., Tőzsér J., Szenci

Részletesebben

Fluazinam és klórthalonil gombaölő szerek okozta foglalkozási asztma

Fluazinam és klórthalonil gombaölő szerek okozta foglalkozási asztma MUNKABALESETEK ÉS FOGLALKOZÁSI MEGBETEGEDÉSEK 4.2 Fluazinam és klórthalonil gombaölő szerek okozta foglalkozási asztma Tárgyszavak: gombaölő szer; asztma; foglalkozási betegség. A tanulmány két foglalkozási

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 81.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 81. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 81. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET Igazgató Spéder Zsolt Készítették Kamarás Ferenc,

Részletesebben

és függetlenített apparátusának összetétele a számok tükrében

és függetlenített apparátusának összetétele a számok tükrében hell roland Adalékok a Kádár-rendszer politikai elitjének vizsgálatához: Az MSZMP tagságának és függetlenített apparátusának összetétele a számok tükrében Jelen tanulmány tárgya az egykori MSZMP tagjai,

Részletesebben

Sepsis management state-of-art

Sepsis management state-of-art Gondos Tibor Sepsis management state-of-art Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Budapest A Surviving Sepsis Campaign A kezdet Barcelona Declaration (2002. 10. 02.) European Society of Intensive Care

Részletesebben

AZ ASTHMA BRONCHIALE TERMÉSZETES LEFOLYÁSA; CITOKINEK A BRONCHIALIS HYPERREAKTIVITÁS PATOMECHANIZMUSÁBAN. Dr. Halász Adrien

AZ ASTHMA BRONCHIALE TERMÉSZETES LEFOLYÁSA; CITOKINEK A BRONCHIALIS HYPERREAKTIVITÁS PATOMECHANIZMUSÁBAN. Dr. Halász Adrien Ph. D. értekezés tézisei AZ ASTHMA BRONCHIALE TERMÉSZETES LEFOLYÁSA; CITOKINEK A BRONCHIALIS HYPERREAKTIVITÁS PATOMECHANIZMUSÁBAN Dr. Halász Adrien Készült a Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekklinikán Témavezető:

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 Ez a gyógyszer fokozott felügyelet alatt áll, mely lehetővé teszi az új gyógyszerbiztonsági információk gyors azonosítását. Az egészségügyi szakembereket arra kérjük,

Részletesebben

TISZTELETPÉLDÁNY AKI A FŐBB MEZŐGAZDASÁGI ÁGAZATOK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE A TESZTÜZEMEK ADATAI ALAPJÁN 2009-BEN. Agrárgazdasági Kutató Intézet

TISZTELETPÉLDÁNY AKI A FŐBB MEZŐGAZDASÁGI ÁGAZATOK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE A TESZTÜZEMEK ADATAI ALAPJÁN 2009-BEN. Agrárgazdasági Kutató Intézet Agrárgazdasági Kutató Intézet A FŐBB MEZŐGAZDASÁGI ÁGAZATOK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE A TESZTÜZEMEK ADATAI ALAPJÁN 2009-BEN AKI Budapest 2010 AKI Agrárgazdasági Információk Kiadja: az Agrárgazdasági

Részletesebben

OTKA Zárójelentés 2006: Beszámoló OTKA szám: 37233 Genetikai és vasoaktív mechanizmusok, valamint az obesitás szerepének vizsgálata serdülők és

OTKA Zárójelentés 2006: Beszámoló OTKA szám: 37233 Genetikai és vasoaktív mechanizmusok, valamint az obesitás szerepének vizsgálata serdülők és OTKA Zárójelentés 2006: Beszámoló OTKA szám: 37233 Genetikai és vasoaktív mechanizmusok, valamint az obesitás szerepének vizsgálata serdülők és adolescens korúak essentialis hypertoniájában Oxidativ stress

Részletesebben

Filmtabletta (tabletta) Fehér csaknem fehér színű, ovális alakú tabletták egyik oldalon Renagel 800 felirattal ellátva.

Filmtabletta (tabletta) Fehér csaknem fehér színű, ovális alakú tabletták egyik oldalon Renagel 800 felirattal ellátva. 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE Renagel 800 mg filmtabletta 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 800 mg szevelamer-hidroklorid tablettánként. A segédanyagok teljes listáját lásd a 6.1. pontban. 3. GYÓGYSZERFORMA

Részletesebben

A kritikus állapotú beteg helyszíni ellátása

A kritikus állapotú beteg helyszíni ellátása A kritikus állapotú beteg helyszíni ellátása Az előadás Dr. Erőss Attila: Riasztó állapotú beteg felismerése című előadásának felhasználásával készült. Szabó János dr. SE. Családorvosi Tanszék (prof. Dr.

Részletesebben

Rhinitis allergica elterjedésének vizsgálata hazánk gyermekpopulációjában 1999-2007 között

Rhinitis allergica elterjedésének vizsgálata hazánk gyermekpopulációjában 1999-2007 között Rhinitis allergica elterjedésének vizsgálata hazánk gyermekpopulációjában 1999-2007 között Ovárdics Andrea Alapismereti és Szakmódszertani Intézet, Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Összefoglalás:

Részletesebben

Egyetemi Doktori (PhD) értekezés tézisei A SZÍVSEBÉSZETI RIZIKÓBECSLÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI. Dr. Koszta György

Egyetemi Doktori (PhD) értekezés tézisei A SZÍVSEBÉSZETI RIZIKÓBECSLÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI. Dr. Koszta György Egyetemi Doktori (PhD) értekezés tézisei A SZÍVSEBÉSZETI RIZIKÓBECSLÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Dr. Koszta György Témavezető: Prof. Dr. Fülesdi Béla, az MTA doktora Debreceni Egyetem Idegtudományi Doktori Iskola

Részletesebben

Élettani vajúdás és szülés Dr. Timmermann Gábor Babaváró tanfolyam 2007. Péterfy Sándor utcai Kórház Szülő-Nőbeteg Osztály Terhesség befejeződése Hüvelyi (természetes úton történő) szülés Fogó-műtét, vákuum

Részletesebben

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12 2014/5 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VIII. évfolyam 5. szám 2014. január 30. Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12 A tartalomból A dél-dunántúli régió megyéinek társadalmi,

Részletesebben

Dr. Balogh Sándor PhD.

Dr. Balogh Sándor PhD. Szekunder prevenció: Hipertónia Dr. Balogh Sándor PhD. A betegségfőcsoportokra jutó halálozás alakulása Magyarországon KSH 2004 Oki összefüggés a 10 leggyakoribb kockázati tényező és betegség között a

Részletesebben

II. melléklet. Az Európai Gyógyszerügynökség által kiadott pozitív véleménnyel kapcsolatos tudományos következtetések és indoklások

II. melléklet. Az Európai Gyógyszerügynökség által kiadott pozitív véleménnyel kapcsolatos tudományos következtetések és indoklások II. melléklet Az Európai Gyógyszerügynökség által kiadott pozitív véleménnyel kapcsolatos tudományos következtetések és indoklások 4 Tudományos következtetések A Seasonique és kapcsolódó nevek (lásd I.

Részletesebben

ÁPOLÓI KOMPETENCIÁK MÉRÉSE KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A TERÜLETI GYAKORLATOKRA Doktori tézisek Tulkán Ibolya

ÁPOLÓI KOMPETENCIÁK MÉRÉSE KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A TERÜLETI GYAKORLATOKRA Doktori tézisek Tulkán Ibolya ÁPOLÓI KOMPETENCIÁK MÉRÉSE KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A TERÜLETI GYAKORLATOKRA Doktori tézisek Tulkán Ibolya Semmelweis Egyetem Patológiai Tudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Hollós Sándor tanszékvezető

Részletesebben