SOMOGY MEGYEI EGÉSZSÉGFÓRUM MUNKATERV 2015

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SOMOGY MEGYEI EGÉSZSÉGFÓRUM MUNKATERV 2015"

Átírás

1 SOMOGY MEGYEI EGÉSZSÉGFÓRUM MUNKATERV

2 1. sz. Szűréskoordinációs Munkacsoport 1. Az emlő- és méhnyakrák szűrés szervezési és koordinációs feladatainak ellátása. 1.1 A szűrőtevékenységek előírásszerű és folyamatos működtetése érdekében munkakapcsolat fenntartása a szűrőtevékenységek végrehajtásában az egészségügyi ellátórendszer különböző szintjein működő intézményekkel és szakmai csoportokkal (Kaposi Mór Oktató Kórház Mammográfiai Centrum, prevenciós és Egészségfejlesztési Iroda, háziorvosi szolgálat, védői hálózat, Egészségfejlesztési Irodák). 1.2 Az OSZR informatikai rendszer, valamint Szűrés Kommunikációs Modul segítségével a területi szűrési nyilvántartás működésének biztosítása. A behívó visszahívó követési rendszer folyamatos működtetése. 1.3 A szűrések területi szervezésének segítése a SMKMOK Mammográfiai Centrum szűrési ütemtervének Járási Népegészségügyi Intézetek számára történő megküldésével annak érdekében, hogy a helyi sajátosságok, személyi és tárgyi feltételek minél hatékonyabban kerüljenek ütemezésre és kihasználásra. 1.4 A szűrés koordinációs tevékenység hatásmonitorozása, a felmerült akadályozó problémák, az alacsony szűrés-aktivitású területek feltérképezése, a probléma-megoldásra vonatkozó cselekvési terv kidolgozása érdekében a települések lezajlott szűréseinek részvételi aránymutatóinak megküldése Járási Népegészségügyi Intézetek számára. 1.5 A Járási Intézetek által végzett szűrésszervezési tevékenységről szóló negyedéves, egységes szempontrendszerű jelentésének értékelése. 1.6 A népegészségügyi szűrésaktivitás járási szintű értékelése, és annak bemutatása a háziorvosok, illetve a háziorvosi szolgálatok szakdolgozói számára tartott értekezleteken. 1.7 A Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Mammográfiai Centrumában a szervezett szűrésekhez igazodva az emlő önvizsgálatának tanítása, tanácsadás a behívott hölgyek számára. 1.8 Az emlőműtéten átesett hölgyek közérzetének javítása érdekében A Szívpárna Program folyamatos működtetése. 1.9 Részvétel az OTH által szervezett országos, kampányjellegű szűrőprogramok szervezésében, lebonyolításában Védőnői méhnyak szűrő, illetve a HPV oltás méhnyak szűrés integrált programban való részvétel, együttműködés Közreműködés a daganatos megbetegedésekkel kapcsolatos világnapi rendezvények, egészségnapok megvalósításában, szervezésében. Felelős: dr. Szöllősiné Maler Mónika 1. sz.. munkacsoport koordinátor MEF együttműködők, MEF 5. sz. munkacsoport koordinátora 1.12 Kétévente a éves női lakosság részére szervezett mammográfiai, és az ehhez csatlakozó SMKMOK PREFI által létrehozott Komplex Szűrőprogram (méhnyakrák, tüdőszűrés) szervezésében, kivitelezésében való aktív részvétel, együttműködés a Kaposi Mór Oktató Kórház Prevenciós Irodájával Kapcsolatfelvétel női lakosság utaztatása érdekében az érintett települési önkormányzatokkal. Felelős: dr. Szöllősiné Maler Mónika I. munkacsoport koordinátor MEF-JEF együttműködők 2

3 2. Prevenciós együttműködés az egészségkommunikációban. A népegészségügyi szűrések szükségességének és jelentőségének propagálása, az egészségnevelés, a tömegkommunikáció és a személyes ráhatás eszközeivel a szűrések társadalmi elfogadásának elősegítése, a lakossági részvétel optimális szintre emelése. 2.1 A területi lakossági motivációs tevékenység szervezésének segítése érdekében a népegészségügyi szűrések fontosságának hangsúlyozása a tömegkommunikáció és a személyes ráhatás eszközeivel, kiemelt figyelmet fordítva a nehezen elérhető lakosságcsoportokra, illetve azokra a célcsoportokra, amelyeknek alacsony a részvételi hajlandósága. 2.2 Az alacsony átszűrtségi adatokkal rendelkező területeken a szűrési koordinációs tevékenység segítésével célzott beavatkozás ellátása. 2.3 A népegészségügyi szűrésterv alapján kapcsolat felvétele az illetékes háziorvosokkal, szakdolgozókkal, védőnőkkel, hogy a jelzett időszak előtt hívják fel páciensek figyelmet a mammográfiás szűrésen való megjelenés fontosságára. 2.4 A települési polgármesterek megkeresése annak érdekében, hogy a szűréseken való megjelenést segítsék lehetőleg az adott napokon biztosított szállítóeszközzel. 2.5 A népegészségügyi szűrések sikerességének előmozdítása ismertető anyagok, plakátok szerkesztésével. 2.6 Szűrővizsgálatokhoz kapcsolható világnapokon előadások szervezése, szűrővizsgálatok fontosságának valamint a rendszeres és helyes önvizsgálatok kiemelten fontos szerepének hangsúlyozása előadásokon, illetve média megjelenés által. 2.7 Lakosság tájékoztatása a helyi médián keresztül, (TV, rádió, internet), a háziorvosi rendelőkben, védőnői szolgálatoknál, valamit a település forgalmasabb középületein (postahivatal, önkormányzat, művelődési ház, stb..) plakátok kihelyezésével. 2.8 Szűrések népszerűsítése a partnerekkel végzett munka során, a területen valamennyi megvalósuló program szerves részeként (előadások, rendezvények). 2.9 Kaposvár város behívási rendszerének reformjának sikeressége, a részvételi arány fokozása a háziorvosi szolgálatok motivációs tevékenységét erősítő személyes kapcsolattartás által. Az érintett háziorvosok ismertető anyaggal való ellátása. Figyelemfelhívás a 2 éven belül beutalóval vizsgálatra jelentkezni kívánó hölgyek népegészségügyi rendszerből való ideiglenes kiesésének következményeiről. Felelős: dr. Szöllősiné Maler Mónika I. munkacsoport koordinátor MEF-JEF együttműködők 3

4 2. sz. Egészségügyi Szolgáltatók Koordinációs Munkacsoport 1. Koordinálni, támogatni és növelni fogjuk az egészségüzeneteket hordozó információáramlást Somogy megyében. A munkacsoport tagjai, szakértői és partnerei között biztosítani fogjuk a prevenciós és a szűrési tevékenységet támogató szakmai információcserét. Továbbra is ösztönözzük - és a rendelkezésünkre álló szakmai sokszínűséget és szakértelmet, tapasztalatot megosztva - támogatni fogjuk az egészségügyi ellátók, valamint a szakmai szervezetek jelenlétét, tevékenységét az egészségfejlesztésben, a primer prevencióban, az egészségkulturáltság fejlesztésében Egyik legfőbb cél a nagyobb lakossági aktivitás elérése a magasabb fokú egészségtudatosság tekintetében. Ennek érdekében nagyobb mértékben fogjuk kihasználni a fent részletezett elsődleges célkitűzéseink megvalósítása céljából a médiák direkt és indirekt hatásait. A médiák egészségfejlesztésre irányuló tartalmai közül népszerűsítjük az interaktív egészségfejlesztéssel foglakozó honlapokat, internetes programokat. A jövőben közösségi oldalunkon is helyet biztosítunk valamennyi a partnerünknek, munkatársunknak, és bárkinek, aki meg szeretné osztani tapasztalatát, ötletét, javaslatát, vagy közérdeklődésre számot tartó prevenciós témában szakmai programját rendezvényét. Rendezvényeinket, MEF- JEF prevenciós aktivitásainkat, és a lakosság számára készített egészségüzeneteinket a közösségi oldalakon is elérhetővé tesszük. Továbbra is aktív kapcsolatot tartunk a helyi sajtóval, televízióval Támogatjuk azokat a programokat, tevékenységeket, amelyek hozzásegítenek ahhoz, hogy az emberek képesek legyenek megérteni, helyesesen értékelni egészségi állapotukat, és ennek eredményeként - ideális esetben - kialakítani egy helyes és hosszútávon is fenntartható egészség-értékrendet. Fontos kommunikálni az öngondoskodás, az önmagunk iránt érzett felelősség kialakításának képességét, és annak módját, hogy amennyiben egészségünk megtartása, helyreállítása érdekében szükséges, hogyan tudunk egyfajta önigazgatást, rizikófelszámolást végrehajtani. Az éljünk egészségtudatosan elvárást hosszú távon össztársadalmi érdekké, és ezzel egyidőben az egyik legfontosabb önérdekké és preferenciává kell fejleszteni. Ennek érdekében már egészen fiatal gyermekkorban, olyan hosszútávon megtérülő értékrendet kell megalapozni, olyan felelős gondolkodást tudatosítani, amely az egészség megtartására irányuló életmódot egész élet során, minden kontextusban mérlegre teszi. MEF munkacsoport koordinátorok, mint együttműködők MEF munkacsoportok és koordinátorok Járási JEF vezetők, JEF munkatársak MEF együttműködők, Gyermek háziorvosi szolgálatok ápolói/asszisztensei 2. Szorgalmazzuk a szakdolgozók nagyobb szerepvállalását a népegészségügyi jelentőségű betegségek megelőzésében, az akut egészségügyi problémákban szenvedő betegek monitorozásában, valamint a tanácsadás és prevenciós tevékenység kompetenciafejlesztése terén. Támogatjuk és szorgalmazzuk a betegedukátorok képzését. (pl. diabetológia) 2.1. Az egészségügyi ellátás minden színterén szorgalmazzuk, és szakfelügyeleti módszerekkel támogatjuk a betegedukációs tevékenység fokozását és jelentőségének szem előtt tartását. Az egészségmegőrzésére irányuló tanácsadás sikere, és a teherpiás együttműködés foka, számos sajátos szempont mellett, döntően a beteg betegkompliencen múlik. A betegedukáció fontosságának hangsúlyozásával, módszertani támogatásával elősegítjük a betegellátás biztonságának fejlesztését. A betegedukációs folyamatok minőségügyi rendszerben való megjelenítését szabályozott formában preferáljuk és szakmailag támogatjuk. JEF járási szakfelügyelő ápolói Ápolási igazgatók Rendelőintézetek együttműködő partnerei 3. A prevenciós mátrix folyamatos fejlesztése érdekében a koalíciós partnerség bővítésére, további partnerek és önkéntesek bevonására törekszünk, közreműködünk a MEF valamennyi munkacsoportjának és a JEF-ek tevékenységében. 4

5 3.1. A Somogy Megyei Egészség Fórum és a Járási Egészség Fórumok tevékenysége által az egészségügyi ellátórendszerek közötti prevenciós, szűrés-módszertani tapasztalatcsere és együttműködés fejlesztésére törekszünk. Tovább folytatjuk a szűrési-gondozási jó-gyakorlatok felkutatását, bemutatását. MEF munkacsoport koordinátorok, mint együttműködők Járási JEF vezetők, és JEF munkatársak járási szakfelügyelő ápolók. 4. Folytatjuk a 2014 évben megalapozott lakossági felvilágosító programokat, közreműködünk a MEF által szervezett szűrésekben való az alábbi területeken: - A túlsúly és kockázati tényezőként való kommunikálása, közreműködés szűrésben - egészségnapokon testsúly, testmagasság, haskörfogat, BMI mérésben való közreműködés - Mozgással egészségesen edukációs témák közösségi oldalunkon történő megjelenítése - A mozgásszegény életmód és a mozgásszervi megbetegedések kapcsolatának közösségi oldalunkon történő kommunikálása, - Mozgásszegénység, mint rizikótényező kommunikálása a felnőtt lakosság körében - A magas koleszterin, mint rizikófaktor lakossági tájékoztató népszerűsítése - Diéta és táplálkozás szerepe a magas koleszterin és a cukorbetegség megelőzésében, a lakossági edukációs anyagok népszerűsítése - A látás és a szem egészsége edukáció, látásvizsgálatok végzésében való közreműködők igény szerinti szervezése - Diabeteses betegek edukációs tevékenységének támogatása továbbképzéssel, betegedukációs eljárási rendekkel, - Prosztata megbetegedések felismerése, szűrésmotiválás, szűrés tesztekben való igény szerinti közreműködés - melanóma szűrés szorgalmazása, támogatása - A helyi színtereken támogatjuk és szorgalmazzuk az életmódprogramokat, prevenciós tevékenységeket a MEF munkacsoportjaiban. MEF munkacsoport koordinátorai JEF vezető tisztifőorvosok JEF járási szakfelügyelő ápolók Somogy Megyei Szakdolgozói Kamara együttműködőként Fekvőbeteg ellátás koordinátorai ápolási igazgatói együttműködőként Járóbeteg ellátás koordinátorai, vezető asszisztensei együttműködőként 5. A lakosság egészségkulturáltságának fejlesztése, ennek érdekében lakossági edukációs anyagok elkészítése és közösségi oldalra helyezése az alábbi témákban: 5.1 Nagyatádi JEF: - A testmozgás hatása cukorbetegségben - Az vércukor otthoni ellenőrzésének helyes gyakorlata - Lakossági tájékoztató az otthoni szakápolás és hospice ellátás igénybevételéről 5.2. Siófok JEF: - Magas vérnyomást jelző figyelmeztető jelek - Szájüregi daganatok otthoni önvizsgálata - A dohányzás egészségre gyakorolt hatásai 5.3. Marcali JEF: - Otthoni balesetek megelőzése időskorban - Prosztata megbetegedés és szűrése - Az egészséges táplálkozásról időseknek 5.4. Kaposvár JEF - Időskori testedzés alapszabályai - Egészséges öregedés - Hogy ne üssön meg a guta! Határidő: I. félév JEF járási szakfelügyelő ápolói Kommunikációs munkacsoport együttműködő 5

6 5.5. A fekvőbetegellátást végző intézmények saját munkatervek alapján folyatják a lakossági tájékoztatók, eljárásrendek fejlesztését. A kórházak támogatják a szakmai továbbképzéseket, rendezvényeket, szűréseket szerveznek, saját prevenciós programokat indítanak. Fekvőbeteg ellátás ápolási igazgatói, együttműködői 5.6. A rendelőintézetek saját munkaterv alapján csatlakoznak a JEF-ek prevenciós tevékenységéhez, a JEF-ek támogatják a rendelőintézetek prevenciós programjait (nyílt nap, egészségszűrések). Járóbeteg ellátás MEF- JEF együttműködői 6. Egyik kiemelt feladat a prevenciós kompetenciafejlesztés szorgalmazása és támogatása, az ehhez kacsolódó képzések, továbbképzések koordinálása a megyében. Koordinátori szerepkörben a kötelező és a szabadon választott kreditpontos továbbképzési programokat elektronikus formában eljuttatjuk az egészségügyi szolgáltatók teljes vertikumához. Járási szakfelügyelő ápolók 6.1. Részt veszünk a kreditpontos továbbképzések szakmacsoportonkénti igényfelmérésében, akkreditálásában, koordinálásában, ennek érdekében együttműködünk a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karával, és a Somogy Megyei Szakdolgozói Kamarával. Járási szakfelügyelő ápolók 6.2. Közreműködünk a Népegészségügyi szűrőprogram Somogy megyében témájú kreditpontos továbbképzés megszervezésében és lebonyolításában Somogy Megyei Szakdolgozói Kamarával. A programot eljuttatjuk Kaposvár és Marcali illetékességi területén az alapellátás szakdolgozói részére. Határidő: Kaposváron március 5. Marcaliban április hónapban (egyeztetés szerint) Járási szakfelügyelő ápolók 6.3. Az alapellátás szakdolgozói részére a Konfliktuskezelés az alapellátásban kommunikációs tréning járásonkénti megszervezése az OEFI együttműködésével az alábbi az alábbi időpontokban és helyszíneken: március 10.-én: Somogy Megyei Kormányhivatal Siófoki - Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete március 19.-én: Somogy Megyei Kormányhivatal Marcali Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete április 1.-én: Somogy Megyei Kormányhivatal Nagyatádi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete március 31.-én: Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete Határidő: Felelős: Fenti határidő szerint Bajók Sándorné II. munkacsoport koordinátor Járási szakfelügyelő ápolók Göncz Diana OEFI kommunikációs tréner 6.4. Kiemelt feladat a prevenció, szűrés, gondozás, betegedukációs tevékenység szabályainak, jogi normák érvényesülésének ápolás-szakmai szakfelügyeleti támogatása. Folyamatos tájékoztatást adunk a szűrővizsgálatokra vonatkozó jogszabályokról, szakmai követelményekről, szűrési aktivitásról a megyei és a járási és NSZSZ napi tevékenységéhez kapcsolódóan A fogászati és a háziorvosi szűrés/gondozás Somogy megyei felmérésének járási szintű eredményeire alapozva a szakfelügyeleti ellenőrzéshez kapcsolódóan a járások ápolásszakfelügyelete szisztematikusan fejleszti a fogászati asszisztensek tevékenységét. 6

7 6.6. A körzeti ápolók dokumentációs célvizsgálatához kapcsolódóan a járási szakfelügyelő ápolók az ápolás szakfelügyeleti ellenőrzés kapcsán felmérik és jegyzőkönyvekben rögzítik a szakdolgozók szűrés, gondozás, egészségnevelés tevékenyének gyakorlatát, a végzett tevékenység dokumentálását, kezdeményezik a szükséges intézkedéseket, rögzítik a javaslatokat, kezdeményezik a szükséges intézkedéseket III. Megyei alapellátási színpózim/konferencia megszervezése. Határidő: április Járási szakfelügyelő ápolók 7. Folytatódik a bentlakásos szociális intézmények ápolás-szakfelügyeleti ellenőrzése kapcsán a lelki egészségvédelem, a mentálhigiénés munka jelentőségének felmérése, szorgalmazása, felügyeleti jegyzőkönyvben való megjelenítése. Határidő: folyamatos, december 31. Felelős: Járási szakfelügyelő ápolók 8. Az ápolási dokumentáció ellenőrzéshez kapcsolódva vizsgálni fogjuk, a fekvőbeteg ellátásban a prevenciós, betegedukációs, életmód tanácsadás tevékenységet is, és törekszünk a gyakorlat fejlesztésére. Szorgalmazni fogjuk az ápolási eljárási rendekben, ápolási protokollokban a prevenciós tevékenység, életmód tanácsadás szakdolgozói kompetenciáinak megjelenítését, szabályozását. Határidő: folyamatos, december 31. Felelős: Bajók Sándorné megyei vezető ápoló 9. Alapellátási szakdolgozói munkaértekezletek megszervezésére kerül sor Nagyatád, Siófok, Barcs, Marcali járásokban október hónapban (egyeztetett téma javaslat: helyi szűrésaktivitási adatok, Ebola, fertőző beteg bejelentési rend, méhnyakszűrés program, védőoltások, foglalkozás egészségügyi tevékenység felmérésének helyi elemzése) Határidő: folyamatos, december 31. Felelős: Járási szakfelügyelő ápolók Bajók Sándorné megyei vezető ápoló Járványügyi közegészségügyi munkacsoport Népegészségügyi Szűréskoordinációs munkacsoport Gyermek-és ifjúsági Intézményi Koordinációs munkacsoport 10. A foglalkozás- egészségügyi alapellátást végző szolgáltatók/foglalkozás- egészségügyi szakápolók, prevenciós, szűrési, gondozási tevékenységének felmérése, a kutatás adatainak elemzése, prezentáció tartása a foglalkozás egészségügyi orvosok megyei értekezletén. Határidő: Felmérés március/április, Prezentációk elkészítése május Felelős: Járási szakfelügyelő ápolók Bajók Sándorné megyei vezető ápoló 11. A munkaterv teljesülésének figyelemmel kísérése, a tervezett programok értékelése, a következő évi programterv elkészítéséhez a tapasztalatok összesítése. Járási értekezleten programegyeztetések lefolyatása, munkatervi feladatok teljesülésének negyedéves értékelése, visszacsatolás. Részvétel MEF vezetője által tartott koordinátori egyeztetéseken, MEF értekezleteken. Határidő: március szeptember december 9. járási szakfelügyelő ápolók értekezlete MEF értekezletek, koordinátori megbeszélések vezetői ütemezés szerint Felelős: Dr. Fadgyas Erzsébet megyei tisztifőorvos, MEF vezetője Bajók Sándorné megyei vezető ápoló JEF vezető járási tisztifőorvosok Járási szakfelügyelő ápolók 7

8 3. sz. Gyermek-és ifjúsági Intézményi Koordinációs Munkacsoport 1. Kémiai Biztonsági Oktatóprogram folytatása 1.1. A járásokban a programot megvalósító egészségfejlesztő kollégák munkájának igény szerinti támogatása, konzultációs lehetőség folyamatos biztosítása 1.2. Óvoda pedagógusok hallgatók részére a program bemutatása Kaposvári Egyetem 1.3. Egészségnapokon, városi rendezvényeken az oktatóprogram bemutatása, pl. Bábszíntér Határidő: Folyamatos, dec. 31. Felelős: NSZSZ Egészségfejlesztési Osztály munkatársai, Kokasné Marits Anikó Közegészségügyi Osztály Egyeztetés, szervezés - Laubené M. Erzsébet munkacsoport koordinátor JNI egészségfejlesztő munkatársai 2. e-bug egészségfejlesztési oktatási eszköz népszerűsítése a Semmelweis év jegyében 2.1. OTH által meghirdetett országos program megvalósítása a megyében 2 fordulós e-bug verseny szervezése az e-bug internetes oktatási anyag ill. Semmelweis Ignác munkásságának feldolgozásával Új iskolák bevonása az oktatási eszköz használatába Határidő: Folyamatos, dec. 31. Felelős: dr.pálca-juhász Márta 4. sz. munkacsoport koordinátor e-bug koordinátorok 3. Legtöbb kézhigiénés oktatás gyerekeknek országos Guinness rekord felállítási kísérlet a kézmosás világnapja alkalmából a megye iskoláinak közreműködésével Határidő: október 15. a kézmosás világnapja Felelős: dr.pálca-juhász Márta 4. sz. munkacsoport koordinátor JNI egészségfejlesztő munkatársai 4. Védőoltások népszerűsítése, tévhitek eloszlatása 4.1. HPV oltás további szakszerű kommunikálása 4.2. Óvodapedagógus hallgatók egészségfejlesztési tantárgyának keretében előadás a védőoltásokról Határidő: Folyamatos, dec. 31. Felelős: NSZSZ Járványügyi Osztály/JNI járványügyi munkatársa JNI egészségfejlesztő munkatársai Egyeztetés, szervezés - Laubené Mészáros Erzsébet munkacsoport koordinátor 5. Fogvédelem, fogápolás az óvodások körében 5.1. Gyermekintézményeket ellátó fogorvosok és védőnők szakmai megbeszélése 5.2. Plakátok biztosítása az óvodák és gyermek-fogorvosi rendelők részére 5.3. A szájüreg és a fogak védelme témában védőnő és óvodapedagógus főiskolai hallgatók részére előadás szervezése Előadó: Dr. Katona Enikő Határidő: Folyamatos, dec Felelős: Egyeztetés, szervezés - Laubené Mészáros Erzsébet munkacsoport koordinátor 6. Mozgásfejlesztési tanácsadó bevonása a munkacsoport tevékenységébe MEF negyedéves értekezleten előadás tartása a korai mozgásfejlesztés jelentőségéről 7. HÉSZ dohányzás prevenciós program folyamatos működtetése a barcsi járásban Határidő: Folyamatos, dec.31. Felelős: Felde Katalin 5.sz. munkacsoport koordinátor 8

9 4. sz. Lelki Egészségvédelem Koordinációs Munkacsoport 1. Lakossági edukációs anyag készítése a munkahelyi stressz kezelés lehetőségeiről ill. fontosságáról. Határidő: Felelős: október dr.pálca-juhász Márta munkacsoport koordinátor 2. Somogy Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálat TÁMOP C-11/ Az áldozattá válás megelőzése, áldozatsegítés különös tekintettel az iskolai erőszakra Somogy megyében című pályázat megvalósításában közreműködés A szervezett rendezvényekről a szakemberek (orvos, védőnő) tájékoztatása. 1. Konfliktuskezelés az interperszonális segítő kapcsolatokban (akkreditált konfliktuskezelő tréning) 2. Asszertív kommunikáció a személyközi segítő kapcsolatokban (akkreditált kommunikációs képzés) Az én házam, az én váram!, Chat szoba, Bűnmegelőzés a hatodik x-en túl, Tini figyelsz? c. kiadványok terjesztése az együttműködő partnerek segítségével. Határidő: Folyamatos, dec. 31. Felelős: Laubené Mészáros Erzsébet 3. sz. munkacsoport koordinátor 3. A lelki egészség világnapja alkalmából hobbiválasztó vásár szervezése. Határidő: Felelős: október 10. a lelki egészség világnapja dr.pálca-juhász Márta 4. sz. munkacsoport koordinátor 4. INDIT Közalapítvány TÜKÖR Somogy Megyei Drogambulancia és TÜKÖRKÉP Kaposvári Addiktológiai Konzultációs Központ Európai drogprevenciós minőségi standardok rövid útmutatójának ismertetése Határidő: december 31. 9

10 5. sz. Egészségkommunikációs Munkacsoport évre tervezett Világnapi programok: A Világnapok olyan különleges lehetőségei az egészségkommunikációnak, amikor a társadalom figyelmét könnyen az adott problémára és annak megoldási alternatíváira tudjuk fordítani. Rákellenes Világnap (február 6.) A VIKTÓRIA Klub - Rákbetegek Országos Szövetsége Kaposvári Tagszervezet által szervezett nyílt napon együttműködtünk. A világnap üzenete: összefogásra szólít fel a rák ellen. Határidő: február 6. Betegek Világnapja (február 11.) Vese Világnapja (március második csütörtök, március 12.) Víz Világnapja (március 22.) A Tuberkulózis Világnapja (március 24.) Az Egészség Világnapja (április 7.) Nemzeti Rákellenes Nap (április 10.) Európai Védőoltási Hét (április ) A világnap alkalmából felhívást, tájékoztatást küldtünk a MEF tevékenységéről az egyházak részére és várjuk a csatlakozásukat. A világnap célja, hogy Isten egész népe kellő figyelmet szenteljen a betegeknek, segítse elő a szenvedés megértését. Határidő: február 11. Felelős: dr. Pálca-Juhász Márta 4. munkacsoport koordinátor Közös rendezvény a B.Braun Avitrum 4. számú Dialízis Központtal. A Vese Világnap célja, hogy felhívja a figyelmet vesénk központi szerepére egészségünk szempontjából, és hogy csökkenjen a vesebetegségek és a hozzá társuló szövődmények gyakorisága, súlyossága Határidő: március 12. Sajtómegjelenés. Előadások az ivóvíz és az egészség, arzén tartalom, vízfogyasztás, hidratáció témákban. Tájékoztatás a HUMVI (Humán vízhasználók) környezet-egészségügyi felügyeletét megalapozó nemzeti infrastruktúráról. A világnap célja, hogy óvjuk, védjük környezetünket, s ezen belül a Föld vízkészletét. Határidő: március 22. Felelős: dr. Jankovics Judit 6. munkacsoport koordinátor Sajtómegjelenés. Együttműködés a SMKMOK Tüdőgondozójával. Ezen a napon világszerte felhívják a figyelmet az egyik legnagyobb népbetegség további terjedésének veszélyeire. Határidő: március 24. Felelős: dr. Varga Edit 7. munkacsoport koordinátor A korábbi évek Egészség hete akció hagyományait követve, az alapellátás figyelmének a szűrések fontosságára történő ráirányítása. A világnap célja a nemzetközi egészségügyi munka irányítása és összehangolása, továbbá a környezet aktív védelme. Határidő: április 7. Felelős: dr. Pálca-Juhász Márta 4. munkacsoport koordinátor Közreműködés a Szűrések éjszakája programban. Nyílt nap a SMKMOKban. A világnap célja, hogy a társadalom minden rétegét - az egyént is - bevonja a rák elleni küzdelembe, felébressze a felelősséget önmagukért. Határidő: április 10. Felelős: dr. Szöllősiné Maler Mónika 1. munkacsoport koordinátor A védőoltások népszerűsítése. Sajtómegjelenés. Minden gyermeknek szüksége és joga van a védőoltással megelőzhető fertőző betegségek elleni védelemre. A figyelemfelhívás célja, hogy mind a szülők, mind pedig az egészségügyi dolgozók körében fokozódjon a védőoltási tevékenység tudatossága, különös tekintettel a hátrányos helyzetű csecsemőkre és gyermekekre. Határidő: április Felelős: dr. Varga Edit 7. munkacsoport koordinátor 10

11 A Föld Napja (április 22.) Sajtómegjelenés az egyéni szerepvállalásról a környezetvédelemben, továbbá a globális felmelegedésről és a klímaberendezésekkel kapcsolatos egészségügyi tudnivalókról. A Föld napja célja, hogy felhívja a figyelmet a környezetvédelem fontosságára. Határidő: április 22. Felelős: dr. Jankovics Judit 6. munkacsoport koordinátor Melanoma Világnapja (május 7.) Figyelemfelhívás a rendszeres anyajegyszűrésre. A bőrrák szűrése egy fájdalommentes és gyorsan elvégezhető vizsgálat. Az időben felfedezett rosszindulatú bőrelváltozások jól gyógyíthatóak, így a rendszeres anyajegyszűrés életet menthet. Határidő: május 7. Kihívás Napja (május 22.) Nemdohányzók Világnapja (május 31.) Környezetvédelmi Világnap (június 5.) Kábítószer Fogyasztás Elleni Küzdelem Nemzetközi Napja (június 26.) Anyatejes táplálás Világnapja (augusztus 1.) Autómentes Világnap (szeptember 22.) Nemzetközi Gyalogló Nap (október 15.) Ússzunk az egészségért. A Somogy Megyei Kormányhivatal staféta úszóakciója, a programhoz kapcsolódó egészségügyi szűrésekkel. Határidő: május 22. Rajzpályázat az általános iskola alsó és felső tagozatai részére. A világnap célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a dohányzás ártalmaira, a nemdohányzó élet fontosságára. Határidő: május 31. Sajtómegjelenés. A környezetvédelmi világnap célja széles körben felhívni a figyelmet a környezetszennyezés következményeire. Határidő: június 5. Felelős: dr. Jankovics Judit 6. munkacsoport koordinátor Az INDIT Közalapítvány figyelemfelhívó rendezvényéhez csatlakozva. A nemzetközi nap célja, hogy rávilágítsa a figyelmet a kábítószer fogyasztás veszélyeire. Határidő: június 26. Felelős: dr. Pálca-Juhász Márta 4. munkacsoport koordinátor Sajtómegjelenés a csecsemők egészséges táplálásának népszerűsítése érdekében. Határidő: augusztus 1. Felelős: Laubené Mészáros Erzsébet 3. munkacsoport koordinátor Kilométergyűjtő verseny hirdetése a két időpont között családok, illetve gyalogló közösségek számára az egész megyében. A lépésszámlálók beszerzéséhez, illetve a díjak tekintetében a települési Önkormányzatok, az EFI-k, illetve az OEFI támogatására építve. Határidő: október 16. Felelős: Kiss-Kincses Éva egészségfejlesztő munkatárs Szív Világnapja (szeptember 27.) Idősek Világnapja (október 1.) A munkáltatók számára Szív világnapi figyelem felhívás. Sportprogramokhoz kapcsolódó figyelemfelhívó akció, egészségügyi szűrésekkel. Szívünk Napjának üzenete, hogy jobban figyeljünk oda a szívés érrendszeri megbetegedések kiemelkedő gyakoriságára, a mindennapi életben is megvalósítható megelőzési módszerekre. Határidő: szeptember 27. A Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetségével együttműködésben megszervezett megyei program. Előadások az időskort érintő prevencióról. A világnap célja, hogy középpontba helyezze a méltóságteljes öregkort. Határidő: október 1. 11

12 Séta az emlőrák ellen (október) A Lelki Egészség Világnapja (október 10.) Fehér bot napja (október 15.) Hagyományos séta az egészségügy, a civilek és a társadalom minél szélesebb bevonásával, melynek célja a mellrák elleni küzdelem fókuszba helyezése. Határidő: október Felelős: dr. Szőllösiné Maler Mónika 1. munkacsoport koordinátor Hobbiválasztó A stressz levezetésnek egészséges formái, pozitív alternatívák bemutatása. A világnap célja a figyelemfelkeltés, valamint a pszichiátriai problémákhoz és a pszichiátriai problémákkal élőkhöz kapcsolódó előítéletek elleni harc, a lelki egészség középpontba állítása. Határidő: október 10. Felelős: dr. Pálca-Juhász Márta 4. munkacsoport koordinátor A Vakok és Gyengénlátók Somogy Megyei Egyesületével Együttműködve nyílt nap, egészségügyi szűrésekkel a tagok részére. A nemzetközi nap célja a közvélemény figyelmének felhívása a vakok és gyengén látók sajátos helyzetére, keresve gondjaik megoldásának lehetőségeit, a társadalomba való teljesebb értékű beilleszkedésük útját. Határidő: október 15. Felelős: dr. Jankovics Judit 6. munkacsoport koordinátor Kézmosás Világnapja (október 15.) Kézmosás Guinness rekord kísérlet. Határidő: október 10. Felelős: dr. Pálca-Juhász Márta 4. munkacsoport koordinátor Csontritkulás Világnapja (október 20.) Cukorbetegek Világnapja (november 16.) Ne gyújts rá! Világnap (november 19.) HIV-AIDS elleni küzdelem világnapja. (december 1.) Ismeretterjesztő előadások időskorúak részére, a megelőzés és a szűrés fontosságának kiemelése. Határidő: október 20. A Cukorbetegek Kaposvári Egyesületével közös konferencián közreműködés: II. típusú cukorbetegség kockázatbecslése, egészségügyi szűrések végzése. A Diabétesz Világnap célja, hogy felhívja a figyelmet a fenyegető népegészségügyi problémára, segítse a betegség megelőzését, valamint támogassa a diabétesszel élők és hozzátartozóik edukációját. Határidő: november 16. Figyelemfelhívás. A világnap célja, hogy legyen az évben egy olyan nap, amikor a dohányosok nem gyújtanak rá, és a társadalom figyelmét felhívják a dohányzás és a passzív dohányzás veszélyeire. Határidő: november 19. A Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezetének hagyományosan megrendezett megyei középiskolai HIV/AIDS prevenciós vetélkedőjében közreműködés. Határidő: december 1. A Kémiai biztonság napja (december 4.) Figyelemfelhívó rendezvény a Báb-Szín Tér Közhasznú Alapítvánnyal. Határidő: október 10. Felelős: dr. Pálca-Juhász Márta 4. munkacsoport koordinátor 12

13 2. Célzott egészségkommunikáció: Aktív médiakapcsolat: A saját és partnereink rendezvényeinek médiák által való népszerűsítést azon felül az egészséges életmód propagálását, szakmai anyagok valamint az egészségfejlesztés módszereinek ismertetését tovább kívánjuk folytatni a médiában A Somogy Megyei Kormányhivatal honlapján a Megyei Egészség Fórum egészségfejlesztési tartalmát tovább bővítjük, információközlés, szakmai anyagok, felvilágosító ismeretek megjelenítése céljából évtől a lakosság szélesebb körű tájékoztatása céljából a FACEBOOK interneteses felületen létrehoztuk a NÉPEGÉSZSÉGÜGY SOMOGYI EGÉSZSÉG FÓRUM oldalt, így lehetőségünk nyílik rendezvények és szakmai anyagok megosztására a fiatal generáció elérésére is. Határidő: Folyamatos, dec. 31. Felelős: Kiss-Kincses Éva egészségfejlesztő munkatárs 2.3. A Megyei Egészség Fórumszervezésben a Somogy TV Segítünk. című műsorában, népegészségügyi témában riportokat hallhatnak a nézők. A műsor második negyedévében kezdődött. Az egészségfejlesztés, egészségmegőrzés valamint a Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv munkáját érintő kérdések kerülnek megvitatásra havonta kétszer, hétfői napokon 19:30 időpontban évre tervezett Segítünk műsor témái: Január Vírusos hasmenések. Influenza helyzet. Védőnői méhnyak szűrés aktualitásai. Február Mammográfiás szervezett szűrés népszerűsítése. A mozgás élettani hatásai. Mozgás népszerűsítése. Március A korai mozgásfejlesztés jelentősége. A tuberkulózis világnapja - TBC napjainkban. március 24. Április Védőoltási hét - április Föld Napja. április 22. Globális felmelegedés. Klímaberendezések hatása a szervezetre. Május Melanoma nap - Bőrgyógyászati szűrés jelentősége. Utazók oltása. Tanácsok utazóknak. Június Környezet kultúra. Környezetvédelmi világnap. Mit érdemes tudnia az azbesztről. - június 5. Táborozás higiénéje. Tanácsok táborozóknak. Július Parlagfű és egyéb allergének. Tanácsok allergiásoknak. Vízfogyasztás jelentősége nyáron. Augusztus Anyatejes táplálás világnapja - augusztus 1. Fontos tudnivalók a rágcsálóirtásról. Szeptember Gombamérgezések megelőzése. Szív világnapja. Október Tanácsok a fűtési szezonra, CO mérgezés megelőzése. A csontritkulás megelőzése - A csontritkulás világnapja - október 20. November A fogászat hónapja. Mikor menjünk fogorvoshoz? A szájüregi szűrés jelentősége. Ne gyújts rá világnap. December HIV/AIDS világnapja december 1. A kémiai biztonság a mindennapokban. Határidő: Folyamatos, dec. 31. MEF együttműködők 13

14 6. sz. Munkahelyi egészségvédelmi és rehabilitációs munkacsoport 1. A foglalkozás - egészségügyi szolgálat prevenciós tevékenységének erősítése - Az egészségfejlesztési szemlélet, tevékenység erősítése, - Az adott közösséget érintő konkrét programokat szeretnénk az együttműködés keretében közösen kidolgozni és megvalósítani, kiemelve az egyének felelősségét is egészségük, munkaképességük megőrzése érdekében. - A hatás monitorozása. Határidő: 2015.dec.31. Felelős: dr. Jankovics Judit munkacsoport koordinátor 2. Munkahelyi egészségtervek - Komplex munkahelyi egészség tervvázlat kidolgozása - intézetünk által különös hangsúlyt fektetve az optimális energia egyensúlyt (testmozgás-táplálkozás) és a lelki egészséget (stressz kezelés repertoárjának bővítése) szolgáló, népegészségügyi/egészségfejlesztési tevékenységre (foglakozás egészségügyi szakfőorvos közreműködésével elektronikus terjesztés) - A biológiai kóroki tényezőkkel kapcsolatos prevenciós munka járványügyi tájékoztatás a foglalkozás-egészségügyi orvosoknak és a munkavédelemi hatóság munkatársainak. - Jogszabályváltozás következtében az NSZSZ-nek lehetősége van a foglalkozás egészségügyi orvosok munkáját szakértőként segíteni, (biológiai kockázatértékelés és a megelőzés területén) Határidő: folyamatos, 2015.dec.31. Felelős: dr. Jankovics Judit munkacsoport koordinátor 3. Prevenciós programok 3.1. Az egészségfejlesztés beavatkozási lehetőségek a munkahelyeken: a munkakörülmények javítása, az életmód befolyásolása. Közreműködés munkahelyi egészségnapok szervezésében. - a foglalkozás egészségügyi alkalmassági vizsgálatokhoz kapcsolódóan a foglalkozás egészségügyi szolgálatok közreműködésével - népegészségügyi szűrések propagálása, elsősegélynyújtás oktatás szervezése, az egészségfejlesztési tevékenység, oktatás, nevelés erősítése (kiemelve az egyének felelősségét is egészségük, munkaképességük megőrzése érdekében), a munkahelyi testnevelés/testmozgás kiterjesztése, propagálása, általánossá tétele. Határidő: Folyamatos, 2015.dec.31. Felelős: dr. Jankovics Judit munkacsoport koordinátor 3.2. Szakközépiskolák, szakiskolák tanműhelyeiben, gyakorlati képző helyein a képzések munkaegészségügyi szempontból történő felmérése, valamint a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatóknál dolgozó szakápolók prevenciós tevékenységének felmérése (a háziorvosi szolgáltatóknál végzett felméréshez használt adaptált kérdőívekkel) adott szakma képviselői által. Határidő: Folyamatos, 2015.dec.31. Felelős: dr. Jankovics Judit munkacsoport koordinátor 3.3. Az év munkahelye cím idén is meghirdetésre kerül, melynek kapcsán a járási tiszti főorvosok illetékességi területükön felveszik a kapcsolatot az általuk együttműködőnek ítélt munkáltatókkal. Határidő: Folyamatos, 2015.dec.31. Felelős: dr. Jankovics Judit munkacsoport koordinátor 4. Pályázatfigyelés rendszerének segítése Kapcsolatfelvétel a Civil Információs Centrummal. Az NSZSZ szakmai pályázatfigyelő rendszerének kiépítése. Határidő: Felelős: Folyamatos, dec.31. dr. Jankovics Judit munkacsoport koordinátor MEF együttműködők 5. Foglalkozás-egészségügyi és rehabilitációs konferencia szervezése Határidő: ősz Felelős: dr. Jankovics Judit munkacsoport koordinátor 6.Csatlakozás a munkacsoportot érintő világnapokhoz, ill. világnapi rendezvényekhez 14

15 7. sz. Járványügyi és Közegészségügyi munkacsoport 1. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósággal együttműködésben 1.1 Járványügy: Lakosság tájékoztatása: kormányhivatal honlapján, Facebookon, helyi sajtóban Zoonózisokról a humán és állategészségügyi járványügyi szakemberek szemével: - Húsvétra készülünk: táplálkozás-egészségügyi tájékoztató + tudatos vásárló szakmai anyag összeállítása Határidő: március - Ételfertőzések megelőzése: home hygiéné, Salmonellosisok megelőzése- tojások kezelése, jelzések magyarázata stb. Határidő: május - Influenzáról, madárinfluenzáról Határidő: szeptember - Tularémia, leptospirosis, ornitózis egyéb év közben felmerülő téma Határidő: november Szakemberek tájékoztatása: járási háziorvosi értekezletek + helyi állatorvosok együttes értekezleten való informálása téma: veszettség, influenza, tularémia, leptospirosis, nyugat-nílusi láz, HIV/AIDS helyzetszűrés lehetősége Határidő: 2015.október Felelős: dr. Varga Edit munkacsoport koordinátor 1.2 Élelmiszerbiztonság: Gyermekétkeztetést végző főzőkonyha táplálkozás-egészségügyi vizsgálata, OTH kiemelt munkatervi feladathoz csatlakozóan társhatóságunkkal együtt tervezett ellenőrzések járási szinten Határidő: Felelős: folyamatos, 2015.dec.31. dr. Varga Edit munkacsoport koordinátor NSZSZ Közegészségügyi Osztály munkatársai 2. Járványügyi Osztály tevékenysége: 2.1. Védőoltások népszerűsítése : Bababörzékre, szépkorúak évzáró ünnepségére szóróanyagok, plakátok kijuttatása, e-bug védőoltási résznek népszerűsítése Határidő: folyamatos, 2015.dec.31. Felelős: dr. Varga Edit munkacsoport koordinátor 2.2. Védőoltási Hét: Somogy Tv-ben pár perces tájékoztató a védőoltásokról - Facebook kampány, a héten a közösségi oldalon 2.3. TBC: Március 23. tbc világnap népegészségügyi percekben tájékoztatás 2.4. Háziorvosok számára en eljuttatandó rövid tájékoztató levelek járványügyi helyzetről, aktualitásokról (védőoltások, AFP, fertőző beteg adatok, HIV/AIDS szűrés, egyéb aktualitások) 2.5 Megyei háziorvosi értekezlet csatlakozás: védőoltásokról, átoltottság jelentősége, OKNE, OSZIR rendszer, influenzáról aktualitások, Állategészségügyi Igazgatóság részéről előadás zoonózisokról 2.6. Megyei foglalkozás egészségügyi értekezlet csatlakozás: Védőoltások, zoonózisok 2.7. Somogy TV Segítünk műsorban járványügyi aktualitások védőoltások, utazással kapcsolatos tájékoztatók, influenza, táborozás, hasmenések megelőzése, kórházakban látogatás higiénéje, HIV/AIDS megelőzése anonim szűrés lehetőségének népszerűsítése 2.8. A szociális otthonok ellenőrzése során a korábban kihelyezett tájékoztatók hasznosulásának és a továbbiakra való igény felmérése járási szinten, kézhigiéné fontosságára figyelemfelhívás 2.9. Szálláshelyek ellenőrzése során a Legionellosis megelőzéséről tájékozató anyag átadása, tájékoztató összeállítása megyei, kijuttatása járási szinten A betegellátás biztonságáért - Alapellátásban dolgozó ápolónők tájékoztatása járási értekezleteken fertőző betegekkel kapcsolatos teendők (OSZIR) Határidő: október - Kórházhigiénés hálózatok oktatási tevékenységének segítése - influenzával kapcsolatos tájékoztatók tartása főnővéri értekezleteken Határidő: folyamatos, 2015.dec.31 Felelős: dr. Varga Edit munkacsoport koordinátor 15

16 3. Közegészségügyi Osztály tevékenysége: 3.1. A különböző korosztálynak elkészített Fürdőkultúrával kapcsolatos szórólapok átadása az ellenőrzések során az érintetteknek (táborok, fürdők); 3.2. Lakossági tájékoztatók terjesztése a fürdők a hangosbemondóin keresztül, melyek tartalmazzák a helyes napozási szokásokra, valamint a folyadékbevitel fontosságára való figyelemfelhívást is; 3.3. Mi legyen a tízórai csomagban? tanácsok szülőknek az egészséges táplálkozásról, szóróanyagok kihelyezése iskolákba 3.4. Azbeszttel kapcsolatos tájékoztató összeállítása 3.5. Víz világnapi rendezvény 3.6. Iskolai úszás higiénéjéről tájékoztató szülőknek, tanároknak, diákoknak 3.7. Gyermekkori mérgezések megelőzésére tájékoztató összeállítása, gyermekorvosi rendelőkbe, védőnői tanácsadókba való kihelyezése 3.8. Ásványvizek fogyasztásának egészségügyi szempontjai 3.9. Klímaberendezések használatáról tájékoztató, egészségünk megóvása érdekében A tájékoztató anyagok a kormányhivatal honlapján és a facebook oldalon is megjelentetésre kerülnek. Határidő: Felelős: folyamatos,2015.dec.31. dr. Varga Edit munkacsoport koordinátor NSZSZ közegészségügyi Osztály munkatársai 8. sz. Települési Egészségterv Előkészítő munkacsoport 1. Telelpülési egészségtervek elkészítésének szakmai segítése: - Egészségterv vázlat/sablont, szakmai háttéranyagok küldése a megye valamennyi önkormányzata számára annak érdekében, hogy települési szinten - az önkormányzat, az egészségügyi szolgáltatók, oktatási-művelődési területen dolgozó szakemberek részvételével, valamint a járási népegészségügyi intézetek munkatársainak támogatásával készüljenek egészségtervek, vagy megtörténjen a meglévők konkrét állapothoz, helyzethez való aktualizálása. 2. Népegészségügyi elemzés elkészítése: - Az Egészségtervben szereplő feladatok meghatározásához, a prioritások felállításához a megye lakosságának népegészségügyi helyzetét jellemző elemzés elkészítésel és eljuttatásra l az önkormányzatokhoz. A helyzetkép tartalmazta a megye és a járások demográfiai, morbiditási, mortalitási adatainak alakulását, számba vette az egészségi állapotot befolyásoló főbb életmódbeli, társadalmi-gazdasági, valamint környezeti mutatókat. 3. Segítségnyújtás a végrehajtásban: - Segítséget ajánlunk a tervek végrehajtásában a prevenciós együttműködés szerveinek részéről, települési képviselőiken, tagjaikon keresztül a tevékenység szakmai irányítása a munka eredményességének fokozása érdekében. Felelős: dr. Szöllősiné Maler Mónika 8. munkacsoport koordinátor MEF-JEF együttműködők 16

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ A projekt 2012. július 13. napján került benyújtásra. 2013. április 19. napján az Egészségfejlesztő és szemléletformáló programok a szeghalmi kistérségben című, TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0032

Részletesebben

Városi Egészségfejlesztési Terv

Városi Egészségfejlesztési Terv Városi Egészségfejlesztési Terv Békéscsaba Megyei Jogú Város lakosainak egészségmegőrzését és egészségfejlesztését szolgáló közösségi program stratégiai irányvonalairól a 2004.-2014-ig terjedő időszakra

Részletesebben

Egészség a legnagyobb gazdagság, a legnagyobb hatalom, a legnagyobb boldogság! Tedd egészségessé népedet, s ezzel hatalmassá gazdaggá, boldoggá

Egészség a legnagyobb gazdagság, a legnagyobb hatalom, a legnagyobb boldogság! Tedd egészségessé népedet, s ezzel hatalmassá gazdaggá, boldoggá BESZÁMOLÓ az Egészségügyi Alapellátó Intézet 2013. évi munkájáról Egészség a legnagyobb gazdagság, a legnagyobb hatalom, a legnagyobb boldogság! Tedd egészségessé népedet, s ezzel hatalmassá gazdaggá,

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. január 11-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./C kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. január 11-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./C kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. január 11-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./C kötet Tájékoztató Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Kapcsolat Központ keretein belül működő

Részletesebben

2010. évi. felülvizsgálata

2010. évi. felülvizsgálata SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GYERMEK ÉS IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2010. évi felülvizsgálata - 1 - I. Bevezető Az önkormányzati ifjúságpolitika legmagasabb szintű jogforrása az Alkotmány, amely többek

Részletesebben

ÓBUDA BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT

ÓBUDA BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT ÓBUDA BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT 1033 Budapest, Fő tér 3. Óbuda Békásmegyer lakosai egészségi állapotának javításáért és egészségügyi ellátásának fejlesztéséért 2004 2010 Óbudaiak Egészségéért Közösen Egészségügyi

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE 1 E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 755 / 2005. MELLÉKLETEK: - DB TÁRGY: Közmeghallgatás (I.): Tájékoztató a Népegészségügyi Program végrehajtásának

Részletesebben

Segédlet BUDAPEST, 2004.

Segédlet BUDAPEST, 2004. Segédlet AZ ISKOLAI EGÉSZSÉGNEVELÉSI, EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM ELKÉSZÍTÉSÉHEZ BUDAPEST, 2004. TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...4 A SEGÉDLET CÉLJA...4 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...4 ELMÉLETI HÁTTÉR...5 EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11/A-2012-0010 Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11/A-2012-0010 Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben . 0 PROJEKTTERV (MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV) Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben PÁLYÁZAT Népegészségügyi, Mentális egészségfejlesztés szolgáltatásaihoz Írta és

Részletesebben

DÉL-ALFÖLDI IFJÚSÁGI ÉLETMÓD ÉS SZABADIDŐ ALAPÍTVÁNY

DÉL-ALFÖLDI IFJÚSÁGI ÉLETMÓD ÉS SZABADIDŐ ALAPÍTVÁNY DÉL-ALFÖLDI IFJÚSÁGI ÉLETMÓD ÉS SZABADIDŐ ALAPÍTVÁNY AKTUALIZÁLT EGÉSZSÉGTERV 2013. Szeged, 2013. Az egészség nem minden, de az egészség nélkül minden semmi. Arthur Schopenhauer A szervezeti egészségterv

Részletesebben

46/2003. (IV.16.) OGY határozat. az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról

46/2003. (IV.16.) OGY határozat. az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról 46/2003. (IV.16.) OGY határozat az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról Az Országgyűlés, tekintettel arra, hogy hazánk lakosságának egészségi állapota évtizedek óta elmarad az ország társadalmi

Részletesebben

46/2003. (IV. 16.) OGY határozat. az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról

46/2003. (IV. 16.) OGY határozat. az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról 46/2003. (IV. 16.) OGY határozat az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról Az Országgyűlés, tekintettel arra, hogy hazánk lakosságának egészségi állapota évtizedek óta elmarad az ország társadalmi

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. május 5-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. május 5-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. május 5-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet A köztisztaság és a településtisztaság fenntartásáról a települési szilárd

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. június 18-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. június 18-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. június 18-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város stratégiája a helyi drogprobléma

Részletesebben

Nemzeti AIDS stratégia

Nemzeti AIDS stratégia Nemzeti AIDS stratégia 2004 2010 Készítette a Nemzeti AIDS Bizottság Budapest, 2004. június Bevezetô Immáron két évtizede élünk együtt a HIV- fertôzés és az AIDS fenyegetésével. Eljött az ideje a tapasztalatok

Részletesebben

Szükségletfelmérés és Megvalósíthatósági tanulmány

Szükségletfelmérés és Megvalósíthatósági tanulmány C É L C s o p o r t T é r s é g f e j l e s z t ő, P r o j e k t t e r v e z ő é s M e n e d z s m e n t K f t. 8330 Sümeg, Hunyadi J. u. 2. Tel: (87) 350 621, 70/365 0939 - Fax: (87) 350 621 1 Szükségletfelmérés

Részletesebben

V. SZAKMÁK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS JÓ GYAKORLATAI. A prevenció színterei Vácott a védőnő és a szociális munkás együttműködése egy integrált intézményben

V. SZAKMÁK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS JÓ GYAKORLATAI. A prevenció színterei Vácott a védőnő és a szociális munkás együttműködése egy integrált intézményben TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Koragyermekkori (0-7 év) program V. SZAKMÁK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS JÓ GYAKORLATAI A prevenció színterei Vácott a védőnő és a szociális munkás együttműködése egy integrált intézményben

Részletesebben

Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2015. január 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2015. január 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2015. január 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: 1/2015.(I.29.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A PREVENCIÓ SZÍNTEREI VÁCOTT

A PREVENCIÓ SZÍNTEREI VÁCOTT A PREVENCIÓ SZÍNTEREI VÁCOTT A VÉDŐNŐ ÉS A SZOCIÁLIS MUNKÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSE EGY INTEGRÁLT INTÉZMÉNYBEN 1. Az intézmény felépítése A Szociális Szolgáltatások Háza integrált intézmény, amely a szociális és

Részletesebben

A védőnői rendszer működésének bemutatása, a fejlesztésre irányuló javaslatok összefoglalása

A védőnői rendszer működésének bemutatása, a fejlesztésre irányuló javaslatok összefoglalása A védőnői rendszer működésének bemutatása, a fejlesztésre irányuló javaslatok összefoglalása 2007. november A védőnői rendszer működésének bemutatása, fejlesztésre irányuló javaslatok összefoglalása A

Részletesebben

Egészséges Vásárhely Program 2008-2010 Az egészség mindenkinek jár. www.evp.hu

Egészséges Vásárhely Program 2008-2010 Az egészség mindenkinek jár. www.evp.hu 2008-2010 Az egészség mindenkinek jár www.evp.hu Kétéves az EVP Tisztelt Olvasó! www.evp.hu 2 3 www.evp.hu Az (EVP) elmúlt kétéves története új fejezetet nyitott városunk egészségügyében: az ellátórendszer

Részletesebben

TÉT VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2009-2014

TÉT VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2009-2014 TÉT VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2009-2014 TARTALOMJEGYZÉK I.... 4 SPORT ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT...4 I.1. BEVEZETÉS...4 I.2. AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTTAL KAPCSOLATOS FELADATAI...5 I.3. A SPORT TÁRSADALMI-GAZDASÁGI SZEREPE...5

Részletesebben

J E L E N T É S A 2008-2009. 1105/2007. (XII.

J E L E N T É S A 2008-2009. 1105/2007. (XII. 3. Konkrét észrevételek és javaslatok a beszámoló rendszerét követve kék szín jelöléssel (Mo-i Roma Parlament) (Piros jelöléssel a beszámolónak az észrevételek szempontjából lényeges részei.) J E L E N

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA ÉS CSELEKVÉSI TERVE A 2014 2020 KÖZÖTTI IDŐSZAKRA

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA ÉS CSELEKVÉSI TERVE A 2014 2020 KÖZÖTTI IDŐSZAKRA ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA ÉS CSELEKVÉSI TERVE A 2014 2020 KÖZÖTTI IDŐSZAKRA Készítette: Fentősné Belléncs Andrea ifjúsági szakreferens Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

68/2007. (VI. 28.) OGY határozat. a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről

68/2007. (VI. 28.) OGY határozat. a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről 68/2007. (VI. 28.) OGY határozat a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről Az Országgyűlés a magyarországi cigány, illetőleg roma népesség sikeres társadalmi integrációjának elősegítésére,

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS AUTIZMUSSAL ÉLŐKET SEGÍTŐ KONCEPCIÓJA AKIKRŐL BESZÉLÜNK

BUDAPEST FŐVÁROS AUTIZMUSSAL ÉLŐKET SEGÍTŐ KONCEPCIÓJA AKIKRŐL BESZÉLÜNK BUDAPEST FŐVÁROS AUTIZMUSSAL ÉLŐKET SEGÍTŐ KONCEPCIÓJA AKIKRŐL BESZÉLÜNK Az autizmus (ASD, autista spektrum zavar) napjainkra már nem egy elszigetelt, szűk réteget érintő probléma. Világszerte 67 millió

Részletesebben

Egészségfejlesztési terv

Egészségfejlesztési terv Egészségfejlesztési terv Fráter György Gimnáziumért Alapítvány 2014. január Tartalom 1. Előszó... 4 2. Az egészségfejlesztés indokoltsága, értékei... 5 2.1 Népegészségügyi indokoltság... 5 2.2 Szakmai

Részletesebben

KINIZSI PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

KINIZSI PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY KINIZSI PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Intézmény címe: Nagyvázsony, Iskola u.1 Intézmény OM azonosítója: 037131 Intézmény fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

Tájékoztató MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZBIZTONSÁGI TANÁCSNOKA KO: 1269/2007. a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégiában 2006. évi teljesítéséről

Tájékoztató MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZBIZTONSÁGI TANÁCSNOKA KO: 1269/2007. a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégiában 2006. évi teljesítéséről MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZBIZTONSÁGI TANÁCSNOKA KO: 1269/2007. Tájékoztató a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégiában 2006. évi teljesítéséről foglalt feladatok Javaslat a stratégia 2007-2008. évi

Részletesebben

Szentendre Város Egészségügyi Intézményei (SZEI)

Szentendre Város Egészségügyi Intézményei (SZEI) Szentendre Város Egészségügyi Intézményei (SZEI) Egészségfejlesztési Terv Készítette: Szentendre Város Egészségügyi Intézményei az EMESZ Zrt. közreműködésével Szentendre, 2011. január 1/109 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben