SOMOGY MEGYEI EGÉSZSÉGFÓRUM MUNKATERV 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SOMOGY MEGYEI EGÉSZSÉGFÓRUM MUNKATERV 2015"

Átírás

1 SOMOGY MEGYEI EGÉSZSÉGFÓRUM MUNKATERV

2 1. sz. Szűréskoordinációs Munkacsoport 1. Az emlő- és méhnyakrák szűrés szervezési és koordinációs feladatainak ellátása. 1.1 A szűrőtevékenységek előírásszerű és folyamatos működtetése érdekében munkakapcsolat fenntartása a szűrőtevékenységek végrehajtásában az egészségügyi ellátórendszer különböző szintjein működő intézményekkel és szakmai csoportokkal (Kaposi Mór Oktató Kórház Mammográfiai Centrum, prevenciós és Egészségfejlesztési Iroda, háziorvosi szolgálat, védői hálózat, Egészségfejlesztési Irodák). 1.2 Az OSZR informatikai rendszer, valamint Szűrés Kommunikációs Modul segítségével a területi szűrési nyilvántartás működésének biztosítása. A behívó visszahívó követési rendszer folyamatos működtetése. 1.3 A szűrések területi szervezésének segítése a SMKMOK Mammográfiai Centrum szűrési ütemtervének Járási Népegészségügyi Intézetek számára történő megküldésével annak érdekében, hogy a helyi sajátosságok, személyi és tárgyi feltételek minél hatékonyabban kerüljenek ütemezésre és kihasználásra. 1.4 A szűrés koordinációs tevékenység hatásmonitorozása, a felmerült akadályozó problémák, az alacsony szűrés-aktivitású területek feltérképezése, a probléma-megoldásra vonatkozó cselekvési terv kidolgozása érdekében a települések lezajlott szűréseinek részvételi aránymutatóinak megküldése Járási Népegészségügyi Intézetek számára. 1.5 A Járási Intézetek által végzett szűrésszervezési tevékenységről szóló negyedéves, egységes szempontrendszerű jelentésének értékelése. 1.6 A népegészségügyi szűrésaktivitás járási szintű értékelése, és annak bemutatása a háziorvosok, illetve a háziorvosi szolgálatok szakdolgozói számára tartott értekezleteken. 1.7 A Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Mammográfiai Centrumában a szervezett szűrésekhez igazodva az emlő önvizsgálatának tanítása, tanácsadás a behívott hölgyek számára. 1.8 Az emlőműtéten átesett hölgyek közérzetének javítása érdekében A Szívpárna Program folyamatos működtetése. 1.9 Részvétel az OTH által szervezett országos, kampányjellegű szűrőprogramok szervezésében, lebonyolításában Védőnői méhnyak szűrő, illetve a HPV oltás méhnyak szűrés integrált programban való részvétel, együttműködés Közreműködés a daganatos megbetegedésekkel kapcsolatos világnapi rendezvények, egészségnapok megvalósításában, szervezésében. Felelős: dr. Szöllősiné Maler Mónika 1. sz.. munkacsoport koordinátor MEF együttműködők, MEF 5. sz. munkacsoport koordinátora 1.12 Kétévente a éves női lakosság részére szervezett mammográfiai, és az ehhez csatlakozó SMKMOK PREFI által létrehozott Komplex Szűrőprogram (méhnyakrák, tüdőszűrés) szervezésében, kivitelezésében való aktív részvétel, együttműködés a Kaposi Mór Oktató Kórház Prevenciós Irodájával Kapcsolatfelvétel női lakosság utaztatása érdekében az érintett települési önkormányzatokkal. Felelős: dr. Szöllősiné Maler Mónika I. munkacsoport koordinátor MEF-JEF együttműködők 2

3 2. Prevenciós együttműködés az egészségkommunikációban. A népegészségügyi szűrések szükségességének és jelentőségének propagálása, az egészségnevelés, a tömegkommunikáció és a személyes ráhatás eszközeivel a szűrések társadalmi elfogadásának elősegítése, a lakossági részvétel optimális szintre emelése. 2.1 A területi lakossági motivációs tevékenység szervezésének segítése érdekében a népegészségügyi szűrések fontosságának hangsúlyozása a tömegkommunikáció és a személyes ráhatás eszközeivel, kiemelt figyelmet fordítva a nehezen elérhető lakosságcsoportokra, illetve azokra a célcsoportokra, amelyeknek alacsony a részvételi hajlandósága. 2.2 Az alacsony átszűrtségi adatokkal rendelkező területeken a szűrési koordinációs tevékenység segítésével célzott beavatkozás ellátása. 2.3 A népegészségügyi szűrésterv alapján kapcsolat felvétele az illetékes háziorvosokkal, szakdolgozókkal, védőnőkkel, hogy a jelzett időszak előtt hívják fel páciensek figyelmet a mammográfiás szűrésen való megjelenés fontosságára. 2.4 A települési polgármesterek megkeresése annak érdekében, hogy a szűréseken való megjelenést segítsék lehetőleg az adott napokon biztosított szállítóeszközzel. 2.5 A népegészségügyi szűrések sikerességének előmozdítása ismertető anyagok, plakátok szerkesztésével. 2.6 Szűrővizsgálatokhoz kapcsolható világnapokon előadások szervezése, szűrővizsgálatok fontosságának valamint a rendszeres és helyes önvizsgálatok kiemelten fontos szerepének hangsúlyozása előadásokon, illetve média megjelenés által. 2.7 Lakosság tájékoztatása a helyi médián keresztül, (TV, rádió, internet), a háziorvosi rendelőkben, védőnői szolgálatoknál, valamit a település forgalmasabb középületein (postahivatal, önkormányzat, művelődési ház, stb..) plakátok kihelyezésével. 2.8 Szűrések népszerűsítése a partnerekkel végzett munka során, a területen valamennyi megvalósuló program szerves részeként (előadások, rendezvények). 2.9 Kaposvár város behívási rendszerének reformjának sikeressége, a részvételi arány fokozása a háziorvosi szolgálatok motivációs tevékenységét erősítő személyes kapcsolattartás által. Az érintett háziorvosok ismertető anyaggal való ellátása. Figyelemfelhívás a 2 éven belül beutalóval vizsgálatra jelentkezni kívánó hölgyek népegészségügyi rendszerből való ideiglenes kiesésének következményeiről. Felelős: dr. Szöllősiné Maler Mónika I. munkacsoport koordinátor MEF-JEF együttműködők 3

4 2. sz. Egészségügyi Szolgáltatók Koordinációs Munkacsoport 1. Koordinálni, támogatni és növelni fogjuk az egészségüzeneteket hordozó információáramlást Somogy megyében. A munkacsoport tagjai, szakértői és partnerei között biztosítani fogjuk a prevenciós és a szűrési tevékenységet támogató szakmai információcserét. Továbbra is ösztönözzük - és a rendelkezésünkre álló szakmai sokszínűséget és szakértelmet, tapasztalatot megosztva - támogatni fogjuk az egészségügyi ellátók, valamint a szakmai szervezetek jelenlétét, tevékenységét az egészségfejlesztésben, a primer prevencióban, az egészségkulturáltság fejlesztésében Egyik legfőbb cél a nagyobb lakossági aktivitás elérése a magasabb fokú egészségtudatosság tekintetében. Ennek érdekében nagyobb mértékben fogjuk kihasználni a fent részletezett elsődleges célkitűzéseink megvalósítása céljából a médiák direkt és indirekt hatásait. A médiák egészségfejlesztésre irányuló tartalmai közül népszerűsítjük az interaktív egészségfejlesztéssel foglakozó honlapokat, internetes programokat. A jövőben közösségi oldalunkon is helyet biztosítunk valamennyi a partnerünknek, munkatársunknak, és bárkinek, aki meg szeretné osztani tapasztalatát, ötletét, javaslatát, vagy közérdeklődésre számot tartó prevenciós témában szakmai programját rendezvényét. Rendezvényeinket, MEF- JEF prevenciós aktivitásainkat, és a lakosság számára készített egészségüzeneteinket a közösségi oldalakon is elérhetővé tesszük. Továbbra is aktív kapcsolatot tartunk a helyi sajtóval, televízióval Támogatjuk azokat a programokat, tevékenységeket, amelyek hozzásegítenek ahhoz, hogy az emberek képesek legyenek megérteni, helyesesen értékelni egészségi állapotukat, és ennek eredményeként - ideális esetben - kialakítani egy helyes és hosszútávon is fenntartható egészség-értékrendet. Fontos kommunikálni az öngondoskodás, az önmagunk iránt érzett felelősség kialakításának képességét, és annak módját, hogy amennyiben egészségünk megtartása, helyreállítása érdekében szükséges, hogyan tudunk egyfajta önigazgatást, rizikófelszámolást végrehajtani. Az éljünk egészségtudatosan elvárást hosszú távon össztársadalmi érdekké, és ezzel egyidőben az egyik legfontosabb önérdekké és preferenciává kell fejleszteni. Ennek érdekében már egészen fiatal gyermekkorban, olyan hosszútávon megtérülő értékrendet kell megalapozni, olyan felelős gondolkodást tudatosítani, amely az egészség megtartására irányuló életmódot egész élet során, minden kontextusban mérlegre teszi. MEF munkacsoport koordinátorok, mint együttműködők MEF munkacsoportok és koordinátorok Járási JEF vezetők, JEF munkatársak MEF együttműködők, Gyermek háziorvosi szolgálatok ápolói/asszisztensei 2. Szorgalmazzuk a szakdolgozók nagyobb szerepvállalását a népegészségügyi jelentőségű betegségek megelőzésében, az akut egészségügyi problémákban szenvedő betegek monitorozásában, valamint a tanácsadás és prevenciós tevékenység kompetenciafejlesztése terén. Támogatjuk és szorgalmazzuk a betegedukátorok képzését. (pl. diabetológia) 2.1. Az egészségügyi ellátás minden színterén szorgalmazzuk, és szakfelügyeleti módszerekkel támogatjuk a betegedukációs tevékenység fokozását és jelentőségének szem előtt tartását. Az egészségmegőrzésére irányuló tanácsadás sikere, és a teherpiás együttműködés foka, számos sajátos szempont mellett, döntően a beteg betegkompliencen múlik. A betegedukáció fontosságának hangsúlyozásával, módszertani támogatásával elősegítjük a betegellátás biztonságának fejlesztését. A betegedukációs folyamatok minőségügyi rendszerben való megjelenítését szabályozott formában preferáljuk és szakmailag támogatjuk. JEF járási szakfelügyelő ápolói Ápolási igazgatók Rendelőintézetek együttműködő partnerei 3. A prevenciós mátrix folyamatos fejlesztése érdekében a koalíciós partnerség bővítésére, további partnerek és önkéntesek bevonására törekszünk, közreműködünk a MEF valamennyi munkacsoportjának és a JEF-ek tevékenységében. 4

5 3.1. A Somogy Megyei Egészség Fórum és a Járási Egészség Fórumok tevékenysége által az egészségügyi ellátórendszerek közötti prevenciós, szűrés-módszertani tapasztalatcsere és együttműködés fejlesztésére törekszünk. Tovább folytatjuk a szűrési-gondozási jó-gyakorlatok felkutatását, bemutatását. MEF munkacsoport koordinátorok, mint együttműködők Járási JEF vezetők, és JEF munkatársak járási szakfelügyelő ápolók. 4. Folytatjuk a 2014 évben megalapozott lakossági felvilágosító programokat, közreműködünk a MEF által szervezett szűrésekben való az alábbi területeken: - A túlsúly és kockázati tényezőként való kommunikálása, közreműködés szűrésben - egészségnapokon testsúly, testmagasság, haskörfogat, BMI mérésben való közreműködés - Mozgással egészségesen edukációs témák közösségi oldalunkon történő megjelenítése - A mozgásszegény életmód és a mozgásszervi megbetegedések kapcsolatának közösségi oldalunkon történő kommunikálása, - Mozgásszegénység, mint rizikótényező kommunikálása a felnőtt lakosság körében - A magas koleszterin, mint rizikófaktor lakossági tájékoztató népszerűsítése - Diéta és táplálkozás szerepe a magas koleszterin és a cukorbetegség megelőzésében, a lakossági edukációs anyagok népszerűsítése - A látás és a szem egészsége edukáció, látásvizsgálatok végzésében való közreműködők igény szerinti szervezése - Diabeteses betegek edukációs tevékenységének támogatása továbbképzéssel, betegedukációs eljárási rendekkel, - Prosztata megbetegedések felismerése, szűrésmotiválás, szűrés tesztekben való igény szerinti közreműködés - melanóma szűrés szorgalmazása, támogatása - A helyi színtereken támogatjuk és szorgalmazzuk az életmódprogramokat, prevenciós tevékenységeket a MEF munkacsoportjaiban. MEF munkacsoport koordinátorai JEF vezető tisztifőorvosok JEF járási szakfelügyelő ápolók Somogy Megyei Szakdolgozói Kamara együttműködőként Fekvőbeteg ellátás koordinátorai ápolási igazgatói együttműködőként Járóbeteg ellátás koordinátorai, vezető asszisztensei együttműködőként 5. A lakosság egészségkulturáltságának fejlesztése, ennek érdekében lakossági edukációs anyagok elkészítése és közösségi oldalra helyezése az alábbi témákban: 5.1 Nagyatádi JEF: - A testmozgás hatása cukorbetegségben - Az vércukor otthoni ellenőrzésének helyes gyakorlata - Lakossági tájékoztató az otthoni szakápolás és hospice ellátás igénybevételéről 5.2. Siófok JEF: - Magas vérnyomást jelző figyelmeztető jelek - Szájüregi daganatok otthoni önvizsgálata - A dohányzás egészségre gyakorolt hatásai 5.3. Marcali JEF: - Otthoni balesetek megelőzése időskorban - Prosztata megbetegedés és szűrése - Az egészséges táplálkozásról időseknek 5.4. Kaposvár JEF - Időskori testedzés alapszabályai - Egészséges öregedés - Hogy ne üssön meg a guta! Határidő: I. félév JEF járási szakfelügyelő ápolói Kommunikációs munkacsoport együttműködő 5

6 5.5. A fekvőbetegellátást végző intézmények saját munkatervek alapján folyatják a lakossági tájékoztatók, eljárásrendek fejlesztését. A kórházak támogatják a szakmai továbbképzéseket, rendezvényeket, szűréseket szerveznek, saját prevenciós programokat indítanak. Fekvőbeteg ellátás ápolási igazgatói, együttműködői 5.6. A rendelőintézetek saját munkaterv alapján csatlakoznak a JEF-ek prevenciós tevékenységéhez, a JEF-ek támogatják a rendelőintézetek prevenciós programjait (nyílt nap, egészségszűrések). Járóbeteg ellátás MEF- JEF együttműködői 6. Egyik kiemelt feladat a prevenciós kompetenciafejlesztés szorgalmazása és támogatása, az ehhez kacsolódó képzések, továbbképzések koordinálása a megyében. Koordinátori szerepkörben a kötelező és a szabadon választott kreditpontos továbbképzési programokat elektronikus formában eljuttatjuk az egészségügyi szolgáltatók teljes vertikumához. Járási szakfelügyelő ápolók 6.1. Részt veszünk a kreditpontos továbbképzések szakmacsoportonkénti igényfelmérésében, akkreditálásában, koordinálásában, ennek érdekében együttműködünk a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karával, és a Somogy Megyei Szakdolgozói Kamarával. Járási szakfelügyelő ápolók 6.2. Közreműködünk a Népegészségügyi szűrőprogram Somogy megyében témájú kreditpontos továbbképzés megszervezésében és lebonyolításában Somogy Megyei Szakdolgozói Kamarával. A programot eljuttatjuk Kaposvár és Marcali illetékességi területén az alapellátás szakdolgozói részére. Határidő: Kaposváron március 5. Marcaliban április hónapban (egyeztetés szerint) Járási szakfelügyelő ápolók 6.3. Az alapellátás szakdolgozói részére a Konfliktuskezelés az alapellátásban kommunikációs tréning járásonkénti megszervezése az OEFI együttműködésével az alábbi az alábbi időpontokban és helyszíneken: március 10.-én: Somogy Megyei Kormányhivatal Siófoki - Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete március 19.-én: Somogy Megyei Kormányhivatal Marcali Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete április 1.-én: Somogy Megyei Kormányhivatal Nagyatádi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete március 31.-én: Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete Határidő: Felelős: Fenti határidő szerint Bajók Sándorné II. munkacsoport koordinátor Járási szakfelügyelő ápolók Göncz Diana OEFI kommunikációs tréner 6.4. Kiemelt feladat a prevenció, szűrés, gondozás, betegedukációs tevékenység szabályainak, jogi normák érvényesülésének ápolás-szakmai szakfelügyeleti támogatása. Folyamatos tájékoztatást adunk a szűrővizsgálatokra vonatkozó jogszabályokról, szakmai követelményekről, szűrési aktivitásról a megyei és a járási és NSZSZ napi tevékenységéhez kapcsolódóan A fogászati és a háziorvosi szűrés/gondozás Somogy megyei felmérésének járási szintű eredményeire alapozva a szakfelügyeleti ellenőrzéshez kapcsolódóan a járások ápolásszakfelügyelete szisztematikusan fejleszti a fogászati asszisztensek tevékenységét. 6

7 6.6. A körzeti ápolók dokumentációs célvizsgálatához kapcsolódóan a járási szakfelügyelő ápolók az ápolás szakfelügyeleti ellenőrzés kapcsán felmérik és jegyzőkönyvekben rögzítik a szakdolgozók szűrés, gondozás, egészségnevelés tevékenyének gyakorlatát, a végzett tevékenység dokumentálását, kezdeményezik a szükséges intézkedéseket, rögzítik a javaslatokat, kezdeményezik a szükséges intézkedéseket III. Megyei alapellátási színpózim/konferencia megszervezése. Határidő: április Járási szakfelügyelő ápolók 7. Folytatódik a bentlakásos szociális intézmények ápolás-szakfelügyeleti ellenőrzése kapcsán a lelki egészségvédelem, a mentálhigiénés munka jelentőségének felmérése, szorgalmazása, felügyeleti jegyzőkönyvben való megjelenítése. Határidő: folyamatos, december 31. Felelős: Járási szakfelügyelő ápolók 8. Az ápolási dokumentáció ellenőrzéshez kapcsolódva vizsgálni fogjuk, a fekvőbeteg ellátásban a prevenciós, betegedukációs, életmód tanácsadás tevékenységet is, és törekszünk a gyakorlat fejlesztésére. Szorgalmazni fogjuk az ápolási eljárási rendekben, ápolási protokollokban a prevenciós tevékenység, életmód tanácsadás szakdolgozói kompetenciáinak megjelenítését, szabályozását. Határidő: folyamatos, december 31. Felelős: Bajók Sándorné megyei vezető ápoló 9. Alapellátási szakdolgozói munkaértekezletek megszervezésére kerül sor Nagyatád, Siófok, Barcs, Marcali járásokban október hónapban (egyeztetett téma javaslat: helyi szűrésaktivitási adatok, Ebola, fertőző beteg bejelentési rend, méhnyakszűrés program, védőoltások, foglalkozás egészségügyi tevékenység felmérésének helyi elemzése) Határidő: folyamatos, december 31. Felelős: Járási szakfelügyelő ápolók Bajók Sándorné megyei vezető ápoló Járványügyi közegészségügyi munkacsoport Népegészségügyi Szűréskoordinációs munkacsoport Gyermek-és ifjúsági Intézményi Koordinációs munkacsoport 10. A foglalkozás- egészségügyi alapellátást végző szolgáltatók/foglalkozás- egészségügyi szakápolók, prevenciós, szűrési, gondozási tevékenységének felmérése, a kutatás adatainak elemzése, prezentáció tartása a foglalkozás egészségügyi orvosok megyei értekezletén. Határidő: Felmérés március/április, Prezentációk elkészítése május Felelős: Járási szakfelügyelő ápolók Bajók Sándorné megyei vezető ápoló 11. A munkaterv teljesülésének figyelemmel kísérése, a tervezett programok értékelése, a következő évi programterv elkészítéséhez a tapasztalatok összesítése. Járási értekezleten programegyeztetések lefolyatása, munkatervi feladatok teljesülésének negyedéves értékelése, visszacsatolás. Részvétel MEF vezetője által tartott koordinátori egyeztetéseken, MEF értekezleteken. Határidő: március szeptember december 9. járási szakfelügyelő ápolók értekezlete MEF értekezletek, koordinátori megbeszélések vezetői ütemezés szerint Felelős: Dr. Fadgyas Erzsébet megyei tisztifőorvos, MEF vezetője Bajók Sándorné megyei vezető ápoló JEF vezető járási tisztifőorvosok Járási szakfelügyelő ápolók 7

8 3. sz. Gyermek-és ifjúsági Intézményi Koordinációs Munkacsoport 1. Kémiai Biztonsági Oktatóprogram folytatása 1.1. A járásokban a programot megvalósító egészségfejlesztő kollégák munkájának igény szerinti támogatása, konzultációs lehetőség folyamatos biztosítása 1.2. Óvoda pedagógusok hallgatók részére a program bemutatása Kaposvári Egyetem 1.3. Egészségnapokon, városi rendezvényeken az oktatóprogram bemutatása, pl. Bábszíntér Határidő: Folyamatos, dec. 31. Felelős: NSZSZ Egészségfejlesztési Osztály munkatársai, Kokasné Marits Anikó Közegészségügyi Osztály Egyeztetés, szervezés - Laubené M. Erzsébet munkacsoport koordinátor JNI egészségfejlesztő munkatársai 2. e-bug egészségfejlesztési oktatási eszköz népszerűsítése a Semmelweis év jegyében 2.1. OTH által meghirdetett országos program megvalósítása a megyében 2 fordulós e-bug verseny szervezése az e-bug internetes oktatási anyag ill. Semmelweis Ignác munkásságának feldolgozásával Új iskolák bevonása az oktatási eszköz használatába Határidő: Folyamatos, dec. 31. Felelős: dr.pálca-juhász Márta 4. sz. munkacsoport koordinátor e-bug koordinátorok 3. Legtöbb kézhigiénés oktatás gyerekeknek országos Guinness rekord felállítási kísérlet a kézmosás világnapja alkalmából a megye iskoláinak közreműködésével Határidő: október 15. a kézmosás világnapja Felelős: dr.pálca-juhász Márta 4. sz. munkacsoport koordinátor JNI egészségfejlesztő munkatársai 4. Védőoltások népszerűsítése, tévhitek eloszlatása 4.1. HPV oltás további szakszerű kommunikálása 4.2. Óvodapedagógus hallgatók egészségfejlesztési tantárgyának keretében előadás a védőoltásokról Határidő: Folyamatos, dec. 31. Felelős: NSZSZ Járványügyi Osztály/JNI járványügyi munkatársa JNI egészségfejlesztő munkatársai Egyeztetés, szervezés - Laubené Mészáros Erzsébet munkacsoport koordinátor 5. Fogvédelem, fogápolás az óvodások körében 5.1. Gyermekintézményeket ellátó fogorvosok és védőnők szakmai megbeszélése 5.2. Plakátok biztosítása az óvodák és gyermek-fogorvosi rendelők részére 5.3. A szájüreg és a fogak védelme témában védőnő és óvodapedagógus főiskolai hallgatók részére előadás szervezése Előadó: Dr. Katona Enikő Határidő: Folyamatos, dec Felelős: Egyeztetés, szervezés - Laubené Mészáros Erzsébet munkacsoport koordinátor 6. Mozgásfejlesztési tanácsadó bevonása a munkacsoport tevékenységébe MEF negyedéves értekezleten előadás tartása a korai mozgásfejlesztés jelentőségéről 7. HÉSZ dohányzás prevenciós program folyamatos működtetése a barcsi járásban Határidő: Folyamatos, dec.31. Felelős: Felde Katalin 5.sz. munkacsoport koordinátor 8

9 4. sz. Lelki Egészségvédelem Koordinációs Munkacsoport 1. Lakossági edukációs anyag készítése a munkahelyi stressz kezelés lehetőségeiről ill. fontosságáról. Határidő: Felelős: október dr.pálca-juhász Márta munkacsoport koordinátor 2. Somogy Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálat TÁMOP C-11/ Az áldozattá válás megelőzése, áldozatsegítés különös tekintettel az iskolai erőszakra Somogy megyében című pályázat megvalósításában közreműködés A szervezett rendezvényekről a szakemberek (orvos, védőnő) tájékoztatása. 1. Konfliktuskezelés az interperszonális segítő kapcsolatokban (akkreditált konfliktuskezelő tréning) 2. Asszertív kommunikáció a személyközi segítő kapcsolatokban (akkreditált kommunikációs képzés) Az én házam, az én váram!, Chat szoba, Bűnmegelőzés a hatodik x-en túl, Tini figyelsz? c. kiadványok terjesztése az együttműködő partnerek segítségével. Határidő: Folyamatos, dec. 31. Felelős: Laubené Mészáros Erzsébet 3. sz. munkacsoport koordinátor 3. A lelki egészség világnapja alkalmából hobbiválasztó vásár szervezése. Határidő: Felelős: október 10. a lelki egészség világnapja dr.pálca-juhász Márta 4. sz. munkacsoport koordinátor 4. INDIT Közalapítvány TÜKÖR Somogy Megyei Drogambulancia és TÜKÖRKÉP Kaposvári Addiktológiai Konzultációs Központ Európai drogprevenciós minőségi standardok rövid útmutatójának ismertetése Határidő: december 31. 9

10 5. sz. Egészségkommunikációs Munkacsoport évre tervezett Világnapi programok: A Világnapok olyan különleges lehetőségei az egészségkommunikációnak, amikor a társadalom figyelmét könnyen az adott problémára és annak megoldási alternatíváira tudjuk fordítani. Rákellenes Világnap (február 6.) A VIKTÓRIA Klub - Rákbetegek Országos Szövetsége Kaposvári Tagszervezet által szervezett nyílt napon együttműködtünk. A világnap üzenete: összefogásra szólít fel a rák ellen. Határidő: február 6. Betegek Világnapja (február 11.) Vese Világnapja (március második csütörtök, március 12.) Víz Világnapja (március 22.) A Tuberkulózis Világnapja (március 24.) Az Egészség Világnapja (április 7.) Nemzeti Rákellenes Nap (április 10.) Európai Védőoltási Hét (április ) A világnap alkalmából felhívást, tájékoztatást küldtünk a MEF tevékenységéről az egyházak részére és várjuk a csatlakozásukat. A világnap célja, hogy Isten egész népe kellő figyelmet szenteljen a betegeknek, segítse elő a szenvedés megértését. Határidő: február 11. Felelős: dr. Pálca-Juhász Márta 4. munkacsoport koordinátor Közös rendezvény a B.Braun Avitrum 4. számú Dialízis Központtal. A Vese Világnap célja, hogy felhívja a figyelmet vesénk központi szerepére egészségünk szempontjából, és hogy csökkenjen a vesebetegségek és a hozzá társuló szövődmények gyakorisága, súlyossága Határidő: március 12. Sajtómegjelenés. Előadások az ivóvíz és az egészség, arzén tartalom, vízfogyasztás, hidratáció témákban. Tájékoztatás a HUMVI (Humán vízhasználók) környezet-egészségügyi felügyeletét megalapozó nemzeti infrastruktúráról. A világnap célja, hogy óvjuk, védjük környezetünket, s ezen belül a Föld vízkészletét. Határidő: március 22. Felelős: dr. Jankovics Judit 6. munkacsoport koordinátor Sajtómegjelenés. Együttműködés a SMKMOK Tüdőgondozójával. Ezen a napon világszerte felhívják a figyelmet az egyik legnagyobb népbetegség további terjedésének veszélyeire. Határidő: március 24. Felelős: dr. Varga Edit 7. munkacsoport koordinátor A korábbi évek Egészség hete akció hagyományait követve, az alapellátás figyelmének a szűrések fontosságára történő ráirányítása. A világnap célja a nemzetközi egészségügyi munka irányítása és összehangolása, továbbá a környezet aktív védelme. Határidő: április 7. Felelős: dr. Pálca-Juhász Márta 4. munkacsoport koordinátor Közreműködés a Szűrések éjszakája programban. Nyílt nap a SMKMOKban. A világnap célja, hogy a társadalom minden rétegét - az egyént is - bevonja a rák elleni küzdelembe, felébressze a felelősséget önmagukért. Határidő: április 10. Felelős: dr. Szöllősiné Maler Mónika 1. munkacsoport koordinátor A védőoltások népszerűsítése. Sajtómegjelenés. Minden gyermeknek szüksége és joga van a védőoltással megelőzhető fertőző betegségek elleni védelemre. A figyelemfelhívás célja, hogy mind a szülők, mind pedig az egészségügyi dolgozók körében fokozódjon a védőoltási tevékenység tudatossága, különös tekintettel a hátrányos helyzetű csecsemőkre és gyermekekre. Határidő: április Felelős: dr. Varga Edit 7. munkacsoport koordinátor 10

11 A Föld Napja (április 22.) Sajtómegjelenés az egyéni szerepvállalásról a környezetvédelemben, továbbá a globális felmelegedésről és a klímaberendezésekkel kapcsolatos egészségügyi tudnivalókról. A Föld napja célja, hogy felhívja a figyelmet a környezetvédelem fontosságára. Határidő: április 22. Felelős: dr. Jankovics Judit 6. munkacsoport koordinátor Melanoma Világnapja (május 7.) Figyelemfelhívás a rendszeres anyajegyszűrésre. A bőrrák szűrése egy fájdalommentes és gyorsan elvégezhető vizsgálat. Az időben felfedezett rosszindulatú bőrelváltozások jól gyógyíthatóak, így a rendszeres anyajegyszűrés életet menthet. Határidő: május 7. Kihívás Napja (május 22.) Nemdohányzók Világnapja (május 31.) Környezetvédelmi Világnap (június 5.) Kábítószer Fogyasztás Elleni Küzdelem Nemzetközi Napja (június 26.) Anyatejes táplálás Világnapja (augusztus 1.) Autómentes Világnap (szeptember 22.) Nemzetközi Gyalogló Nap (október 15.) Ússzunk az egészségért. A Somogy Megyei Kormányhivatal staféta úszóakciója, a programhoz kapcsolódó egészségügyi szűrésekkel. Határidő: május 22. Rajzpályázat az általános iskola alsó és felső tagozatai részére. A világnap célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a dohányzás ártalmaira, a nemdohányzó élet fontosságára. Határidő: május 31. Sajtómegjelenés. A környezetvédelmi világnap célja széles körben felhívni a figyelmet a környezetszennyezés következményeire. Határidő: június 5. Felelős: dr. Jankovics Judit 6. munkacsoport koordinátor Az INDIT Közalapítvány figyelemfelhívó rendezvényéhez csatlakozva. A nemzetközi nap célja, hogy rávilágítsa a figyelmet a kábítószer fogyasztás veszélyeire. Határidő: június 26. Felelős: dr. Pálca-Juhász Márta 4. munkacsoport koordinátor Sajtómegjelenés a csecsemők egészséges táplálásának népszerűsítése érdekében. Határidő: augusztus 1. Felelős: Laubené Mészáros Erzsébet 3. munkacsoport koordinátor Kilométergyűjtő verseny hirdetése a két időpont között családok, illetve gyalogló közösségek számára az egész megyében. A lépésszámlálók beszerzéséhez, illetve a díjak tekintetében a települési Önkormányzatok, az EFI-k, illetve az OEFI támogatására építve. Határidő: október 16. Felelős: Kiss-Kincses Éva egészségfejlesztő munkatárs Szív Világnapja (szeptember 27.) Idősek Világnapja (október 1.) A munkáltatók számára Szív világnapi figyelem felhívás. Sportprogramokhoz kapcsolódó figyelemfelhívó akció, egészségügyi szűrésekkel. Szívünk Napjának üzenete, hogy jobban figyeljünk oda a szívés érrendszeri megbetegedések kiemelkedő gyakoriságára, a mindennapi életben is megvalósítható megelőzési módszerekre. Határidő: szeptember 27. A Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetségével együttműködésben megszervezett megyei program. Előadások az időskort érintő prevencióról. A világnap célja, hogy középpontba helyezze a méltóságteljes öregkort. Határidő: október 1. 11

12 Séta az emlőrák ellen (október) A Lelki Egészség Világnapja (október 10.) Fehér bot napja (október 15.) Hagyományos séta az egészségügy, a civilek és a társadalom minél szélesebb bevonásával, melynek célja a mellrák elleni küzdelem fókuszba helyezése. Határidő: október Felelős: dr. Szőllösiné Maler Mónika 1. munkacsoport koordinátor Hobbiválasztó A stressz levezetésnek egészséges formái, pozitív alternatívák bemutatása. A világnap célja a figyelemfelkeltés, valamint a pszichiátriai problémákhoz és a pszichiátriai problémákkal élőkhöz kapcsolódó előítéletek elleni harc, a lelki egészség középpontba állítása. Határidő: október 10. Felelős: dr. Pálca-Juhász Márta 4. munkacsoport koordinátor A Vakok és Gyengénlátók Somogy Megyei Egyesületével Együttműködve nyílt nap, egészségügyi szűrésekkel a tagok részére. A nemzetközi nap célja a közvélemény figyelmének felhívása a vakok és gyengén látók sajátos helyzetére, keresve gondjaik megoldásának lehetőségeit, a társadalomba való teljesebb értékű beilleszkedésük útját. Határidő: október 15. Felelős: dr. Jankovics Judit 6. munkacsoport koordinátor Kézmosás Világnapja (október 15.) Kézmosás Guinness rekord kísérlet. Határidő: október 10. Felelős: dr. Pálca-Juhász Márta 4. munkacsoport koordinátor Csontritkulás Világnapja (október 20.) Cukorbetegek Világnapja (november 16.) Ne gyújts rá! Világnap (november 19.) HIV-AIDS elleni küzdelem világnapja. (december 1.) Ismeretterjesztő előadások időskorúak részére, a megelőzés és a szűrés fontosságának kiemelése. Határidő: október 20. A Cukorbetegek Kaposvári Egyesületével közös konferencián közreműködés: II. típusú cukorbetegség kockázatbecslése, egészségügyi szűrések végzése. A Diabétesz Világnap célja, hogy felhívja a figyelmet a fenyegető népegészségügyi problémára, segítse a betegség megelőzését, valamint támogassa a diabétesszel élők és hozzátartozóik edukációját. Határidő: november 16. Figyelemfelhívás. A világnap célja, hogy legyen az évben egy olyan nap, amikor a dohányosok nem gyújtanak rá, és a társadalom figyelmét felhívják a dohányzás és a passzív dohányzás veszélyeire. Határidő: november 19. A Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezetének hagyományosan megrendezett megyei középiskolai HIV/AIDS prevenciós vetélkedőjében közreműködés. Határidő: december 1. A Kémiai biztonság napja (december 4.) Figyelemfelhívó rendezvény a Báb-Szín Tér Közhasznú Alapítvánnyal. Határidő: október 10. Felelős: dr. Pálca-Juhász Márta 4. munkacsoport koordinátor 12

13 2. Célzott egészségkommunikáció: Aktív médiakapcsolat: A saját és partnereink rendezvényeinek médiák által való népszerűsítést azon felül az egészséges életmód propagálását, szakmai anyagok valamint az egészségfejlesztés módszereinek ismertetését tovább kívánjuk folytatni a médiában A Somogy Megyei Kormányhivatal honlapján a Megyei Egészség Fórum egészségfejlesztési tartalmát tovább bővítjük, információközlés, szakmai anyagok, felvilágosító ismeretek megjelenítése céljából évtől a lakosság szélesebb körű tájékoztatása céljából a FACEBOOK interneteses felületen létrehoztuk a NÉPEGÉSZSÉGÜGY SOMOGYI EGÉSZSÉG FÓRUM oldalt, így lehetőségünk nyílik rendezvények és szakmai anyagok megosztására a fiatal generáció elérésére is. Határidő: Folyamatos, dec. 31. Felelős: Kiss-Kincses Éva egészségfejlesztő munkatárs 2.3. A Megyei Egészség Fórumszervezésben a Somogy TV Segítünk. című műsorában, népegészségügyi témában riportokat hallhatnak a nézők. A műsor második negyedévében kezdődött. Az egészségfejlesztés, egészségmegőrzés valamint a Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv munkáját érintő kérdések kerülnek megvitatásra havonta kétszer, hétfői napokon 19:30 időpontban évre tervezett Segítünk műsor témái: Január Vírusos hasmenések. Influenza helyzet. Védőnői méhnyak szűrés aktualitásai. Február Mammográfiás szervezett szűrés népszerűsítése. A mozgás élettani hatásai. Mozgás népszerűsítése. Március A korai mozgásfejlesztés jelentősége. A tuberkulózis világnapja - TBC napjainkban. március 24. Április Védőoltási hét - április Föld Napja. április 22. Globális felmelegedés. Klímaberendezések hatása a szervezetre. Május Melanoma nap - Bőrgyógyászati szűrés jelentősége. Utazók oltása. Tanácsok utazóknak. Június Környezet kultúra. Környezetvédelmi világnap. Mit érdemes tudnia az azbesztről. - június 5. Táborozás higiénéje. Tanácsok táborozóknak. Július Parlagfű és egyéb allergének. Tanácsok allergiásoknak. Vízfogyasztás jelentősége nyáron. Augusztus Anyatejes táplálás világnapja - augusztus 1. Fontos tudnivalók a rágcsálóirtásról. Szeptember Gombamérgezések megelőzése. Szív világnapja. Október Tanácsok a fűtési szezonra, CO mérgezés megelőzése. A csontritkulás megelőzése - A csontritkulás világnapja - október 20. November A fogászat hónapja. Mikor menjünk fogorvoshoz? A szájüregi szűrés jelentősége. Ne gyújts rá világnap. December HIV/AIDS világnapja december 1. A kémiai biztonság a mindennapokban. Határidő: Folyamatos, dec. 31. MEF együttműködők 13

14 6. sz. Munkahelyi egészségvédelmi és rehabilitációs munkacsoport 1. A foglalkozás - egészségügyi szolgálat prevenciós tevékenységének erősítése - Az egészségfejlesztési szemlélet, tevékenység erősítése, - Az adott közösséget érintő konkrét programokat szeretnénk az együttműködés keretében közösen kidolgozni és megvalósítani, kiemelve az egyének felelősségét is egészségük, munkaképességük megőrzése érdekében. - A hatás monitorozása. Határidő: 2015.dec.31. Felelős: dr. Jankovics Judit munkacsoport koordinátor 2. Munkahelyi egészségtervek - Komplex munkahelyi egészség tervvázlat kidolgozása - intézetünk által különös hangsúlyt fektetve az optimális energia egyensúlyt (testmozgás-táplálkozás) és a lelki egészséget (stressz kezelés repertoárjának bővítése) szolgáló, népegészségügyi/egészségfejlesztési tevékenységre (foglakozás egészségügyi szakfőorvos közreműködésével elektronikus terjesztés) - A biológiai kóroki tényezőkkel kapcsolatos prevenciós munka járványügyi tájékoztatás a foglalkozás-egészségügyi orvosoknak és a munkavédelemi hatóság munkatársainak. - Jogszabályváltozás következtében az NSZSZ-nek lehetősége van a foglalkozás egészségügyi orvosok munkáját szakértőként segíteni, (biológiai kockázatértékelés és a megelőzés területén) Határidő: folyamatos, 2015.dec.31. Felelős: dr. Jankovics Judit munkacsoport koordinátor 3. Prevenciós programok 3.1. Az egészségfejlesztés beavatkozási lehetőségek a munkahelyeken: a munkakörülmények javítása, az életmód befolyásolása. Közreműködés munkahelyi egészségnapok szervezésében. - a foglalkozás egészségügyi alkalmassági vizsgálatokhoz kapcsolódóan a foglalkozás egészségügyi szolgálatok közreműködésével - népegészségügyi szűrések propagálása, elsősegélynyújtás oktatás szervezése, az egészségfejlesztési tevékenység, oktatás, nevelés erősítése (kiemelve az egyének felelősségét is egészségük, munkaképességük megőrzése érdekében), a munkahelyi testnevelés/testmozgás kiterjesztése, propagálása, általánossá tétele. Határidő: Folyamatos, 2015.dec.31. Felelős: dr. Jankovics Judit munkacsoport koordinátor 3.2. Szakközépiskolák, szakiskolák tanműhelyeiben, gyakorlati képző helyein a képzések munkaegészségügyi szempontból történő felmérése, valamint a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatóknál dolgozó szakápolók prevenciós tevékenységének felmérése (a háziorvosi szolgáltatóknál végzett felméréshez használt adaptált kérdőívekkel) adott szakma képviselői által. Határidő: Folyamatos, 2015.dec.31. Felelős: dr. Jankovics Judit munkacsoport koordinátor 3.3. Az év munkahelye cím idén is meghirdetésre kerül, melynek kapcsán a járási tiszti főorvosok illetékességi területükön felveszik a kapcsolatot az általuk együttműködőnek ítélt munkáltatókkal. Határidő: Folyamatos, 2015.dec.31. Felelős: dr. Jankovics Judit munkacsoport koordinátor 4. Pályázatfigyelés rendszerének segítése Kapcsolatfelvétel a Civil Információs Centrummal. Az NSZSZ szakmai pályázatfigyelő rendszerének kiépítése. Határidő: Felelős: Folyamatos, dec.31. dr. Jankovics Judit munkacsoport koordinátor MEF együttműködők 5. Foglalkozás-egészségügyi és rehabilitációs konferencia szervezése Határidő: ősz Felelős: dr. Jankovics Judit munkacsoport koordinátor 6.Csatlakozás a munkacsoportot érintő világnapokhoz, ill. világnapi rendezvényekhez 14

15 7. sz. Járványügyi és Közegészségügyi munkacsoport 1. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósággal együttműködésben 1.1 Járványügy: Lakosság tájékoztatása: kormányhivatal honlapján, Facebookon, helyi sajtóban Zoonózisokról a humán és állategészségügyi járványügyi szakemberek szemével: - Húsvétra készülünk: táplálkozás-egészségügyi tájékoztató + tudatos vásárló szakmai anyag összeállítása Határidő: március - Ételfertőzések megelőzése: home hygiéné, Salmonellosisok megelőzése- tojások kezelése, jelzések magyarázata stb. Határidő: május - Influenzáról, madárinfluenzáról Határidő: szeptember - Tularémia, leptospirosis, ornitózis egyéb év közben felmerülő téma Határidő: november Szakemberek tájékoztatása: járási háziorvosi értekezletek + helyi állatorvosok együttes értekezleten való informálása téma: veszettség, influenza, tularémia, leptospirosis, nyugat-nílusi láz, HIV/AIDS helyzetszűrés lehetősége Határidő: 2015.október Felelős: dr. Varga Edit munkacsoport koordinátor 1.2 Élelmiszerbiztonság: Gyermekétkeztetést végző főzőkonyha táplálkozás-egészségügyi vizsgálata, OTH kiemelt munkatervi feladathoz csatlakozóan társhatóságunkkal együtt tervezett ellenőrzések járási szinten Határidő: Felelős: folyamatos, 2015.dec.31. dr. Varga Edit munkacsoport koordinátor NSZSZ Közegészségügyi Osztály munkatársai 2. Járványügyi Osztály tevékenysége: 2.1. Védőoltások népszerűsítése : Bababörzékre, szépkorúak évzáró ünnepségére szóróanyagok, plakátok kijuttatása, e-bug védőoltási résznek népszerűsítése Határidő: folyamatos, 2015.dec.31. Felelős: dr. Varga Edit munkacsoport koordinátor 2.2. Védőoltási Hét: Somogy Tv-ben pár perces tájékoztató a védőoltásokról - Facebook kampány, a héten a közösségi oldalon 2.3. TBC: Március 23. tbc világnap népegészségügyi percekben tájékoztatás 2.4. Háziorvosok számára en eljuttatandó rövid tájékoztató levelek járványügyi helyzetről, aktualitásokról (védőoltások, AFP, fertőző beteg adatok, HIV/AIDS szűrés, egyéb aktualitások) 2.5 Megyei háziorvosi értekezlet csatlakozás: védőoltásokról, átoltottság jelentősége, OKNE, OSZIR rendszer, influenzáról aktualitások, Állategészségügyi Igazgatóság részéről előadás zoonózisokról 2.6. Megyei foglalkozás egészségügyi értekezlet csatlakozás: Védőoltások, zoonózisok 2.7. Somogy TV Segítünk műsorban járványügyi aktualitások védőoltások, utazással kapcsolatos tájékoztatók, influenza, táborozás, hasmenések megelőzése, kórházakban látogatás higiénéje, HIV/AIDS megelőzése anonim szűrés lehetőségének népszerűsítése 2.8. A szociális otthonok ellenőrzése során a korábban kihelyezett tájékoztatók hasznosulásának és a továbbiakra való igény felmérése járási szinten, kézhigiéné fontosságára figyelemfelhívás 2.9. Szálláshelyek ellenőrzése során a Legionellosis megelőzéséről tájékozató anyag átadása, tájékoztató összeállítása megyei, kijuttatása járási szinten A betegellátás biztonságáért - Alapellátásban dolgozó ápolónők tájékoztatása járási értekezleteken fertőző betegekkel kapcsolatos teendők (OSZIR) Határidő: október - Kórházhigiénés hálózatok oktatási tevékenységének segítése - influenzával kapcsolatos tájékoztatók tartása főnővéri értekezleteken Határidő: folyamatos, 2015.dec.31 Felelős: dr. Varga Edit munkacsoport koordinátor 15

16 3. Közegészségügyi Osztály tevékenysége: 3.1. A különböző korosztálynak elkészített Fürdőkultúrával kapcsolatos szórólapok átadása az ellenőrzések során az érintetteknek (táborok, fürdők); 3.2. Lakossági tájékoztatók terjesztése a fürdők a hangosbemondóin keresztül, melyek tartalmazzák a helyes napozási szokásokra, valamint a folyadékbevitel fontosságára való figyelemfelhívást is; 3.3. Mi legyen a tízórai csomagban? tanácsok szülőknek az egészséges táplálkozásról, szóróanyagok kihelyezése iskolákba 3.4. Azbeszttel kapcsolatos tájékoztató összeállítása 3.5. Víz világnapi rendezvény 3.6. Iskolai úszás higiénéjéről tájékoztató szülőknek, tanároknak, diákoknak 3.7. Gyermekkori mérgezések megelőzésére tájékoztató összeállítása, gyermekorvosi rendelőkbe, védőnői tanácsadókba való kihelyezése 3.8. Ásványvizek fogyasztásának egészségügyi szempontjai 3.9. Klímaberendezések használatáról tájékoztató, egészségünk megóvása érdekében A tájékoztató anyagok a kormányhivatal honlapján és a facebook oldalon is megjelentetésre kerülnek. Határidő: Felelős: folyamatos,2015.dec.31. dr. Varga Edit munkacsoport koordinátor NSZSZ közegészségügyi Osztály munkatársai 8. sz. Települési Egészségterv Előkészítő munkacsoport 1. Telelpülési egészségtervek elkészítésének szakmai segítése: - Egészségterv vázlat/sablont, szakmai háttéranyagok küldése a megye valamennyi önkormányzata számára annak érdekében, hogy települési szinten - az önkormányzat, az egészségügyi szolgáltatók, oktatási-művelődési területen dolgozó szakemberek részvételével, valamint a járási népegészségügyi intézetek munkatársainak támogatásával készüljenek egészségtervek, vagy megtörténjen a meglévők konkrét állapothoz, helyzethez való aktualizálása. 2. Népegészségügyi elemzés elkészítése: - Az Egészségtervben szereplő feladatok meghatározásához, a prioritások felállításához a megye lakosságának népegészségügyi helyzetét jellemző elemzés elkészítésel és eljuttatásra l az önkormányzatokhoz. A helyzetkép tartalmazta a megye és a járások demográfiai, morbiditási, mortalitási adatainak alakulását, számba vette az egészségi állapotot befolyásoló főbb életmódbeli, társadalmi-gazdasági, valamint környezeti mutatókat. 3. Segítségnyújtás a végrehajtásban: - Segítséget ajánlunk a tervek végrehajtásában a prevenciós együttműködés szerveinek részéről, települési képviselőiken, tagjaikon keresztül a tevékenység szakmai irányítása a munka eredményességének fokozása érdekében. Felelős: dr. Szöllősiné Maler Mónika 8. munkacsoport koordinátor MEF-JEF együttműködők 16

Tervezett időpont 2015. év. I. félév. januártól. HÉSZ dohányzás prevenciós program a barcsi járásban

Tervezett időpont 2015. év. I. félév. januártól. HÉSZ dohányzás prevenciós program a barcsi járásban Tervezett időpont 2015. év I. félév januártól Megyei Egészség Fórum Eseménynaptár 2015. Program megnevezése Helyszín Felelős Lakosság egészségkulturáltságának fejlesztése, lakossági edukációs anyagok elkészítése

Részletesebben

Népegészségügyi Főosztály. Megyei Egészség Fórum Munkaterv 2016.

Népegészségügyi Főosztály. Megyei Egészség Fórum Munkaterv 2016. Népegészségügyi Főosztály Megyei Egészség Fórum Munkaterv 2016. 1.sz. Népegészségügyi szűréskoordinációs munkacsoport 1. Az emlő- és méhnyakrák szűrés szervezési és koordinációs feladatainak ellátása.

Részletesebben

Dr. Szűcs Erzsébet főosztályvezető főorvos

Dr. Szűcs Erzsébet főosztályvezető főorvos Dr. Szűcs Erzsébet főosztályvezető főorvos Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve egészségnevelési tevékenységének bemutatása Készítette: dr Szűcs Erzsébet, dr. Cornides

Részletesebben

Teret adunk az egészségnek

Teret adunk az egészségnek Teret adunk az egészségnek "Az egészség olyasmi, mint a gondosan égetett gyertya. Ha körültekintő figyelmet szentelünk gyertyánknak, sokáig fog égni." (Manfred Kets De Vries) A prevenciós együttműködés

Részletesebben

Öngyógyító Lenti Kistérség. Egészségfejlesztés az összefogás erejével. Dr. Fekete Zoltán Öngyógyító Lenti Kistérség Nyitó konferencia 2014. 02. 28.

Öngyógyító Lenti Kistérség. Egészségfejlesztés az összefogás erejével. Dr. Fekete Zoltán Öngyógyító Lenti Kistérség Nyitó konferencia 2014. 02. 28. Öngyógyító Lenti Kistérség Egészségfejlesztés az összefogás erejével Dr. Fekete Zoltán Öngyógyító Lenti Kistérség Nyitó konferencia 2014. 02. 28. Összefogás - Együttműködés Egészségügyi kormányzat OEFI

Részletesebben

Megyei Egészség Fórum Munkaterv 2017.

Megyei Egészség Fórum Munkaterv 2017. Népegészségügyi Főosztály Megyei Egészség Fórum Munkaterv 2017. 5. éve a generációk egészségéért! A Megyei Egészség Fórum 2017. évi küldetése: Az egészséges élet, az élethosszig tartó tudatos életmódprogram

Részletesebben

Az iskolai felvilágosítás, egészségvédelem, emlőönvizsgálat

Az iskolai felvilágosítás, egészségvédelem, emlőönvizsgálat Az iskolai felvilágosítás, egészségvédelem, emlőönvizsgálat Odor Andrea országos vezető védőnő osztályvezető Védőnői Szakfelügyeleti Osztály Országos Tisztifőorvosi Hivatal 1097 Budapest, Gyáli út 2-6.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 2015. március 18 -i ülésére

ELŐTERJESZTÉS az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 2015. március 18 -i ülésére Iktatószám: SZ-102 /2015. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 2015. március 18 -i ülésére Tárgy: Javaslat a 3301. Egészségügyi

Részletesebben

TÁMOP 6.1.2/11/3-2012-0012 Egészségfejlesztési irodák létrehozása és fejlesztése Háziorvosi tájékoztatás

TÁMOP 6.1.2/11/3-2012-0012 Egészségfejlesztési irodák létrehozása és fejlesztése Háziorvosi tájékoztatás A A kaposvári kistérs rség egészs szségfejlesztése TÁMOP 6.1.2/11/3-2012-0012 Egészségfejlesztési irodák létrehozása és fejlesztése Háziorvosi tájékoztatás Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 2013.

Részletesebben

Az ÁNTSZ EGÉSZSÉGNEVELŐ MUNKÁJA

Az ÁNTSZ EGÉSZSÉGNEVELŐ MUNKÁJA Az ÁNTSZ EGÉSZSÉGNEVELŐ MUNKÁJA Sinyiné Nagy Éva ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális Intézete Békéscsaba, 2010. 09.29. A Dél-alföldi régió 254 település Régiós egészségvédelmi struktúra ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális

Részletesebben

TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt

TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt Kapcsolat a Programmal II. cél: Gyermek alapellátás egységesebbé tétele az esélyegyenlőség javítása érdekében a hozzáférhetőség javításával és a jobb

Részletesebben

Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában

Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában Kedvezményezett: Országos Tisztifőorvosi Hivatal Dr. Bicsák Krisztina

Részletesebben

Az Egészségporta Egyesület stratégiája

Az Egészségporta Egyesület stratégiája Az Egészségporta Egyesület stratégiája A Nemzeti Népegészségügyi Program és az ehhez csatlakozó Nemzeti Programok (A a Szív és Érrendszeri Betegségek Megelőzésének és Gyógyításának Nemzeti Programja, a

Részletesebben

Bevezetés. Egészségfejlesztési Iroda Kiskőrös

Bevezetés. Egészségfejlesztési Iroda Kiskőrös Bevezetés Egészségfejlesztési Iroda Kiskőrös Az egészségfejlesztés egy olyan magatartásformáló tevékenység, amely képessé teszi az embereket arra, hogy megértsék az egészségüket befolyásoló tényezőket,

Részletesebben

KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT

KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001

TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001 TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001 EFI kialakítása a Rétsági Kistérségben a Előzmények A magyar lakosság egészségi állapota nem tükrözi az egészségügy fejlettségét A magyar gazdaság fejlettsége nem indokolja a

Részletesebben

Az apró munka és szakmai háttere: a MOTESZ MADOFE Program

Az apró munka és szakmai háttere: a MOTESZ MADOFE Program X. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és V. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia, 2008. szeptember 18-20., Balatonfüred Egészségpolitika I. Szekció, 2008. szeptember 19. Az apró munka és

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei

Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei Név : Születési név: Születési hely: Születési dátum Anyja neve: Lakcím: Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei Teljesítendő gyakorlatok: Óraszám: Szociális

Részletesebben

JAVASLAT. együttműködési megállapodás megkötésére

JAVASLAT. együttműködési megállapodás megkötésére JAVASLAT együttműködési megállapodás megkötésére Ózd, 2015. május 6. Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Munkahelyteremtési Bizottság elnöke Előkészítő: Hatósági és Szociális Osztály Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

A foglalkozás-egészségügyi és a háziorvos együttműködése a foglalkozási eredetű daganatos megbetegedések felderítése és gondozása területén

A foglalkozás-egészségügyi és a háziorvos együttműködése a foglalkozási eredetű daganatos megbetegedések felderítése és gondozása területén A foglalkozás-egészségügyi és a háziorvos együttműködése a foglalkozási eredetű daganatos megbetegedések felderítése és gondozása területén Dr. Sárkány Csaba háziorvos, üzemorvos MIÉRT? TÉNYEK, SZÁMOK,

Részletesebben

JAVASLAT. együttműködési megállapodás megkötésére

JAVASLAT. együttműködési megállapodás megkötésére JAVASLAT együttműködési megállapodás megkötésére Ózd, 2015. április 23. Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Munkahelyteremtési Bizottság elnöke Előkészítő: Hatósági és Szociális Osztály Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGEK HÁLÓZATOS MŰKÖDTETÉSE DR. SZŰCS ERZSÉBET NEFI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI IGAZGATÓSÁG

AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGEK HÁLÓZATOS MŰKÖDTETÉSE DR. SZŰCS ERZSÉBET NEFI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI IGAZGATÓSÁG AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGEK HÁLÓZATOS MŰKÖDTETÉSE DR. SZŰCS ERZSÉBET NEFI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI IGAZGATÓSÁG Hálózatok Hálózatok mindenhol vannak. Az agy axonok által összekötött idegsejtek hálózata,

Részletesebben

Előterjesztés. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 30-án tartandó testületi ülésére

Előterjesztés. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 30-án tartandó testületi ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2 Ügyiratszám: 7652-4/2011 Előterjesztés Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 30-án tartandó testületi ülésére Napirend:

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

CASTANEA Egyesület. Középkorúak egészségéért

CASTANEA Egyesület. Középkorúak egészségéért CASTANEA Egyesület Középkorúak egészségéért CASTANEA 2007-ben alapított civil szervezet, melyet Vas megyei értelmiségiek alapítottak - felismerve azt a társadalmi kihívást, mely a lakónépesség egészségi

Részletesebben

Népegészségügyi szűrés szervezés a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórházban

Népegészségügyi szűrés szervezés a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórházban Népegészségügyi szűrés szervezés a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórházban dr. Szörényiné Ványi Gabriella Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Prevenciós és Egészségfejlesztési Iroda TÁMOP 6.1.3.B-12/1-2013-0001

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. március 5-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. március 5-i ülésére Iktató szám: Sz-82/2014. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Humán Ügyek Bizottsága ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. március 5-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN

MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN MIT JELENT A MODELL ALKALMAZÁSA A SZERVEZET, A MENEDZSMENT, A VEZETŐ SZAKEMBEREK, A TEAM, A SEGÍTŐK ÉS A TÁMOGATÁST IGÉNYBE VEVŐK SZINTJÉN MIT JELENT A PROGRAM A SZERVEZET OLDALÁRÓL? SZASZÁK TIBOR Mit

Részletesebben

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai Gesztelyi Tamás Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum A Debreceni KEF bemutatása KEF szakmai fórum 2003. óta működik Debrecenben

Részletesebben

Iskola-egészségügyi munkaterv 2009/2010. tanév

Iskola-egészségügyi munkaterv 2009/2010. tanév Iskola-egészségügyi munkaterv 2009/2010. tanév Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Marcali Darvas Adrienn Iskola- és ifjúsági védőnő Marcali Szeptember: Október: November: December:

Részletesebben

A Kormány. /2012. ( ) Korm. rendelete. az Országos Népegészségügyi Intézetről

A Kormány. /2012. ( ) Korm. rendelete. az Országos Népegészségügyi Intézetről A Kormány /2012. ( ) Korm. rendelete az Országos Népegészségügyi Intézetről A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdése szerinti eredeti jogalkotó hatáskörében, a 4. tekintetében a kötelező egészségbiztosítás

Részletesebben

Miskolci kistérség életmódprogram: Együtt az egészségesebb életért

Miskolci kistérség életmódprogram: Együtt az egészségesebb életért Kedvezményezett neve: Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi íoktatókórház A projekt címe: Miskolci kistérség életmódprogram: Együtt az egészségesebb életért A pályázat azonosító száma: TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0016

Részletesebben

ZSOMBÓ. ISKOLAEGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS MUNKAREDJE A as TANÉVRE

ZSOMBÓ. ISKOLAEGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS MUNKAREDJE A as TANÉVRE ZSOMBÓ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS MUNKAREDJE A 2012-2013-as TANÉVRE AUGUSZTUS Megállapodás a fenntartóval (működtetővel) az ellátás rendjéről, felszerelés kiegészítésről. Az egészségnevelés tervének egyeztetése

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

MISSION:Possible. figyelemfelkeltés, ismeret-átadás, aktivizálás. Hargitai Lilla Kommunikációs szakértő

MISSION:Possible. figyelemfelkeltés, ismeret-átadás, aktivizálás. Hargitai Lilla Kommunikációs szakértő MISSION:Possible figyelemfelkeltés, ismeret-átadás, aktivizálás Hargitai Lilla Kommunikációs szakértő MISSION:Possible MISSION:Possible Miért nem beszél a szűrésekről a média? - Elkötelezettség hiánya,

Részletesebben

Öt éves szervezési tapasztalatok és eredmények az emlőszűrés területén

Öt éves szervezési tapasztalatok és eredmények az emlőszűrés területén Öt éves szervezési tapasztalatok és eredmények az emlőszűrés területén Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely Makó Gyurisné Pethő Zsuzsanna és Makay Anikó. 1 Szervezett emlőrák-szűrés

Részletesebben

A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt bemutatása

A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt bemutatása A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt bemutatása Előadó: Vörös Szabolcs szakmai vezető Nemzeti Munkaügyi Hivatal TÁMOP 2.4.8-12 Projekt-végrehajtási Osztály E-mail cím: vorossz@lab.hu Telefonszám: +36 1 323

Részletesebben

Kortárssegítő képzés. Lőrincz Norbert, Kovács Anita Kortárssegítő képző. Új utak az iskolai konfliktusok kezelésében c. konferencia december 13.

Kortárssegítő képzés. Lőrincz Norbert, Kovács Anita Kortárssegítő képző. Új utak az iskolai konfliktusok kezelésében c. konferencia december 13. Kortárssegítő képzés Lőrincz Norbert, Kovács Anita Kortárssegítő képző Új utak az iskolai konfliktusok kezelésében c. konferencia 2012. december 13. Stratégia alkotás A kortárssegítő tréning Oktatáskutató

Részletesebben

A Cecei Általános Iskola ÖKO munkacsoportjának munkaterve

A Cecei Általános Iskola ÖKO munkacsoportjának munkaterve A Cecei Általános Iskola ÖKO munkacsoportjának munkaterve 2011/12. A Cecei Általános Iskola ÖKO munkaterve a 2011/12. tanévre Hónap Megfogalmazott célok Kapcsolódási pontok Szeptember 1. Öko csoport megalakítása

Részletesebben

Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között

Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK () 2016. május 26-28. Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között A TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM KIADVÁNYA Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza (Debrecen, Thomas

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő testületének 2012. március 29-én

Részletesebben

Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról

Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról 2017.02.09. Előadók Köszöntő: Dr. Maruzsa Zoltán Oktatási Hivatal Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettes Brassói Sándor Egységes

Részletesebben

Budapest, 2005. november 12. SZSÉG. Dr. Badacsonyiné Kassai Krisztina dietetikus, védőnő MDOSZ

Budapest, 2005. november 12. SZSÉG. Dr. Badacsonyiné Kassai Krisztina dietetikus, védőnő MDOSZ Ételed az életed! TáplT plálkozás egészs szség megelőzés Budapest, 2005. november 12. EGÉSZS SZSÉGTUDAT(OSSÁG) G) A TUDÁS S EGÉSZS SZSÉG Dr. Badacsonyiné Kassai Krisztina dietetikus, védőnő MDOSZ ALAPVETŐ

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

A közösségi kapcsolatépítés módszerei és eszközei a rákmegelőzés hatékonyabbá tételében

A közösségi kapcsolatépítés módszerei és eszközei a rákmegelőzés hatékonyabbá tételében A közösségi kapcsolatépítés módszerei és eszközei a rákmegelőzés hatékonyabbá tételében Kovács Zsuzsanna 2014. február 26. OEFI TÁMOP 6.1.1 - Egészségfejlesztési szakmai hálózat létrehozása Népegészségügyi

Részletesebben

Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának SAJTÓMAPPA. Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171

Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának SAJTÓMAPPA. Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171 SAJTÓMAPPA Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171 Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának ösztönzése 2013. november 20. MEGHÍVÓ Projektindító sajtóbeszélgetésre Projekt

Részletesebben

VESE VILÁGNAP Részletes beszámoló a világnapi eseményekről (PDF) Köszönjük a világnapi közreműködésüket, üdvözlettel,

VESE VILÁGNAP Részletes beszámoló a világnapi eseményekről (PDF) Köszönjük a világnapi közreműködésüket, üdvözlettel, VESE VILÁGNAP 2014 A Vese Világnap megrendezésére 2014. március 13-án immár kilencedik alkalommal került sor. E nemzetközi összefogásban szervezett esemény kezdeményezője Magyarország volt, majd az ötletet

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Tisztaság fél egészség! Amit a személyi hygiénéről tudni kell!

Tisztaság fél egészség! Amit a személyi hygiénéről tudni kell! Program címe: Tisztaság fél egészség! Amit a személyi hygiénéről tudni kell! Tanúsítvány : 11/2013 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2015. augusztus 27. Kérelmező neve: Hajdúdorog Város Védőnői Szolgálata

Részletesebben

Szív- és érrendszeri megbetegedések. megelőzésének egészségpolitikai. Dr. Kökény Mihály

Szív- és érrendszeri megbetegedések. megelőzésének egészségpolitikai. Dr. Kökény Mihály Szív- és érrendszeri megbetegedések megelőzésének é hazai és nemzetközi megelőzésének egészségpolitikai lehetőségei Dr. Kökény Mihály az Országgyűlés Egészségügyi bizottságának elnöke A szív- és érbetegség

Részletesebben

Védőnői ellátás a Népegészségügyi Fókuszú Alapellátás-fejlesztési Modellprogramban

Védőnői ellátás a Népegészségügyi Fókuszú Alapellátás-fejlesztési Modellprogramban Védőnői ellátás a Népegészségügyi Fókuszú Alapellátás-fejlesztési Modellprogramban Csordás Ágnes Katalin védőnő MSc, egészségügyi menedzser Egészségügyi Szakmai Kollégium Védőnő Tagozat tagja Magyar Védőnők

Részletesebben

Országos Egészségfejlesztési Intézet

Országos Egészségfejlesztési Intézet Országos Egészségfejlesztési Intézet Szervezeti egységek megnevezése Szervezeti egységek feladatai I. Módszertani és Fejlesztési Főosztály Az Országos Egészségfejlesztési Intézet állami feladatként ellátandó

Részletesebben

ELTE-TOK 2014.02.25. Készítette: Bábiné Szottfried Gabriella

ELTE-TOK 2014.02.25. Készítette: Bábiné Szottfried Gabriella ELTE-TOK 2014.02.25. Készítette: Bábiné Szottfried Gabriella Hazánkban a gyermek- és családvédelem egyedülálló módon, a közel 100 éve fennálló védőnői szolgálaton keresztül valósul meg. Fő hangsúly a prevención

Részletesebben

EGÉSZSÉGSZERVEZÉS FEJLESZTÉSEI A GYAKORLATI TAPASZTALATOK TÜKRÉBEN KONFERENCIA EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT PROJEKT

EGÉSZSÉGSZERVEZÉS FEJLESZTÉSEI A GYAKORLATI TAPASZTALATOK TÜKRÉBEN KONFERENCIA EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT PROJEKT EGÉSZSÉGSZERVEZÉS FEJLESZTÉSEI A GYAKORLATI TAPASZTALATOK TÜKRÉBEN KONFERENCIA EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT PROJEKT 2015.11.27. TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001 Szervezeti hatékonyság fejlesztése az egészségügyi

Részletesebben

SH/8/1 Alapellátás-fejlesztési Modellprogram

SH/8/1 Alapellátás-fejlesztési Modellprogram SH/8/1 Alapellátás-fejlesztési Modellprogram Dr. Margitai Barnabás Alapellátás-fejlesztési Modellprogram Projektmenedzsment Szervezet Vezető DEMIN 2016. május 27. Svájci Hozzájárulás Tematikus Prioritásai

Részletesebben

KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA - ÖKOISKOLA PROGRAM - Egészségnap. - témanap beszámoló -

KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA - ÖKOISKOLA PROGRAM - Egészségnap. - témanap beszámoló - KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA - ÖKOISKOLA PROGRAM - Egészségnap - témanap beszámoló - "Ha tudsz egy kézmozdulattal másokon segíteni, miért tartod karjaidat béna lustaságban." (Taitosz) időpontja:

Részletesebben

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP-1.3.5-16 Alapvető célok: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Aktualitások a védőnői munkában

Aktualitások a védőnői munkában Aktualitások a védőnői munkában Székesfehérvár 2013. november 13. Polyákné Gulyás Erika megyei vezető védőnő Visszatekintés Anya-gyermekvédelem hagyományai XX. sz. I. világháború - magas csecsemőhalálozás

Részletesebben

Egyenlő Eséllyel a Rák Ellen

Egyenlő Eséllyel a Rák Ellen Egyenlő Eséllyel a Rák Ellen szűrő és felvilágosító program hátrányos helyzetű nőknek Konferencia a Női Egészségről, az Emlő Egészségéről 2010. június 14. Indokolta Magyarországon évente több, mint 2000-en

Részletesebben

A civil szervezetek és a szakdolgozók lehetőségei a táplálkozási prevenció területén

A civil szervezetek és a szakdolgozók lehetőségei a táplálkozási prevenció területén A civil szervezetek és a szakdolgozók lehetőségei a táplálkozási prevenció területén Kovács Ildikó dietetikus Szívbarát program Szívbarát életmóddal a szív- és érrendszeri betegségek megelőzéséért Budapest,

Részletesebben

A NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERV EGÉSZÉGFEJLESZTÉSI MUNKÁJA

A NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERV EGÉSZÉGFEJLESZTÉSI MUNKÁJA A NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERV EGÉSZÉGFEJLESZTÉSI MUNKÁJA SINYINÉ NAGY ÉVA EGÉSZSÉGFEJLESZTÖ BÉMKH NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERV BÉKÉSCSABA 72 település Békés-megye Kistérségek 25 közigazgatási

Részletesebben

A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei

A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei 1. A népegészségügyi ciklus A 2. A természeti és társadalmi környezet szerepe a populáció egészségi állapotának alakulásában 3. Primer, szekunder

Részletesebben

2395-10 Körzeti közösségi szakápolás követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2395-10 Körzeti közösségi szakápolás követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 2395-10 Körzeti közösségi szakápolás követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Körzetében élő 76 éves nőbetege csípőtáji törést szenvedett. A traumatológiai osztályról a tegnapi nap során érkezett

Részletesebben

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Program címe: Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Tanúsítvány száma: 6/2015. Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. július 23. Kérelmező neve: Független Egyesület (Nonprofit civil Szervezet) Program

Részletesebben

PROGRAM. Aktív időskor Generációk egészsége. Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége XXIV. Szimpóziuma. Zalaegerszeg, 2012. november 6-7-8.

PROGRAM. Aktív időskor Generációk egészsége. Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége XXIV. Szimpóziuma. Zalaegerszeg, 2012. november 6-7-8. PROGRAM Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége XXIV. Szimpóziuma Aktív időskor Generációk egészsége Zalaegerszeg, 2012. november 6-7-8. 1 2 PROGRAM 2012. november 6. (kedd) Az Egészséges Városok

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

VÉDŐNŐI MÉHNYAKSZŰRÉS

VÉDŐNŐI MÉHNYAKSZŰRÉS VÉDŐNŐI MÉHNYAKSZŰRÉS KEDVES VÉDŐNŐ! Köszönjük, hogy munkájával részt vesz a méhnyakrák okozta halálozás elleni küzdelemben. I. KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A azonosító számú, Pilot jellegű szűrőprogramok (védőnői

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. augusztus 27-i ülésére

Részletesebben

A SZAKDOLGOZÓ, MINT MENEDZSER A CUKORBETEGEK GONDOZÁSÁBAN

A SZAKDOLGOZÓ, MINT MENEDZSER A CUKORBETEGEK GONDOZÁSÁBAN A SZAKDOLGOZÓ, MINT MENEDZSER A CUKORBETEGEK GONDOZÁSÁBAN Kolarovszki Erzsébet Sándor Attiláné Varga Tünde Emese Dr. Fehér Zsuzsánna XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat A 2-ES TÍPUSÚCUKORBETEGSÉG

Részletesebben

Teljes név: Maitreya Buddhista Harcművész Szövetség Közhasznú Egyesület. Rövid név: MABUHASZ KHE. 2013. évi Közhasznúsági melléklet

Teljes név: Maitreya Buddhista Harcművész Szövetség Közhasznú Egyesület. Rövid név: MABUHASZ KHE. 2013. évi Közhasznúsági melléklet Teljes név: Maitreya Buddhista Harcművész Szövetség Közhasznú Egyesület Rövid név: MABUHASZ KHE 2013. évi Közhasznúsági melléklet 1. A KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ADATAI Név: Mabuhasz Közhasznú Egyesület Székhely:

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez

Előterjesztés. - a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA Ügyiratszám: szoc-8266-1/2016. Ügyintéző: Dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez - "Gyermekeinkért 16" Alapítvány által benyújtani kívánt a "Társadalmi szerepvállalás erősítése a

Részletesebben

Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010-2020 Beszámoló értékelés. 2012. július 2013. július

Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010-2020 Beszámoló értékelés. 2012. július 2013. július Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010-2020 Beszámoló értékelés 2012. július 2013. július A Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja projekt keretében szakemberek 2010 és 2020

Részletesebben

Versenyképesség és egészségnyereség

Versenyképesség és egészségnyereség Versenyképesség és egészségnyereség A munkahelyi egészségfejlesztés értéknövelő alternatív megoldásai HR-megoldások a XXI. században - fókuszban a közszféra és a magánszféra nemzetközi tudományos konferencia

Részletesebben

Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására TÁMOP-5.4.9-11/1

Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására TÁMOP-5.4.9-11/1 Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására TÁMOP-5.4.9-11/1 Kedvezményezett: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Célok A program célja: a szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE 2015. április Az ÖKO-munkacsoport Tóth Violetta Takács Barbara biológia-testnevelés szakos tanár, az ÖKO- munkacsoport vezetője

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben 3. komponens Fiatalok prevenciós és tanácsadó programja Moravcsik-Kornyicki Ágota Szakmai

Részletesebben

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJÁNAK Intézkedési terve (2004-2006) A kerületi gyermek és ifjúsági korosztályok fölmérése 1. A fizikai teljesítőképesség, biológiai

Részletesebben

Háziorvosi tájékoztatás 2. Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 2014. Április 15. Háziorvosi értekezlet

Háziorvosi tájékoztatás 2. Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 2014. Április 15. Háziorvosi értekezlet A kaposvári kistérség egészségfejlesztése TÁMOP 6.1.2/11/3-2012-0012 Háziorvosi tájékoztatás 2. Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 2014. Április 15. Háziorvosi értekezlet Mirıl lesz szó? A projekt

Részletesebben

E G É S Z S É G T E R V - k é r d ő í v -

E G É S Z S É G T E R V - k é r d ő í v - Az egészség nem minden, de az egészség nélkül a minden is semmi. E G É S Z S É G T E R V - k é r d ő í v - (Arthur Schopenhauer) Életkora Neme (kérem, húzza alá) nő férfi Legmagasabb iskolai végzettsége

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 10. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 10. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 10. sz. napirendi pontja Javaslat együttműködési megállapodás elfogadására a Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezetével

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Szakiskola 10. évfolyam 2013/2014 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2013. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. igazgatóhelyettes 1. Szervezési

Részletesebben

TÁMOP / A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A KIEMELT PROJEKT ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

TÁMOP / A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A KIEMELT PROJEKT ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A KIEMELT PROJEKT ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA Előadó: Baranyiné Kabai Erzsébet osztályvezető Nemzetgazdasági

Részletesebben

Minőségfejlesztési program 2013/14

Minőségfejlesztési program 2013/14 Minőségpolitika, stratégia és eljárások 1 A kari minőségpolitika aktualizálása Minőségcélok kitűzése és 2 A kari minőségfejlesztési bizottság munkájának 3 Az intézetek, tanszékek minőségbiztosítási tevékenységének

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

VASTAGBÉLSZŰRÉS CSONGRÁD MEGYÉBEN TÁMOP A-13/ PROJEKT

VASTAGBÉLSZŰRÉS CSONGRÁD MEGYÉBEN TÁMOP A-13/ PROJEKT VASTAGBÉLSZŰRÉS CSONGRÁD MEGYÉBEN TÁMOP 6.1.3.A-13/1-2013-0001 PROJEKT 2015.06.11. DR. KOVÁCS RITA SZAKMAI KOORDINÁTOR A PROJEKT KÖZVETLEN CÉLKITŰZÉSE Az alprojekt rövid és hosszú távú céljai Kommunikációs

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület június 28-ai ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület június 28-ai ülésére Budakalász Város Polgármestere 131/2012.(VI.28.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. június 28-ai ülésére Tárgy: Beszámoló a Védőnői Szolgálat 2011. évben végzett munkájáról

Részletesebben

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya

Részletesebben

1. Intracranialis monitorozás ápolói feladatai az intenzív terápiás osztályon

1. Intracranialis monitorozás ápolói feladatai az intenzív terápiás osztályon 1. Intracranialis monitorozás ápolói feladatai az intenzív terápiás osztályon 2. Intenzív ellátásra szoruló politraumatizált beteg ápolása 3. Immobilizációs szindróma megelőzése az intenzív terápiás osztályon

Részletesebben

Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről

Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok és az NDI kapcsolata Az NDI feladata, hogy az országban található összes

Részletesebben

szájüregi rák komplex megelőző program

szájüregi rák komplex megelőző program egészségügyi intézmények semmelweis egyetem fogorvostudományi kar szájüregi rák komplex megelőző program To bbszintes kommunikáció segítségével - 36 - A szájüregi rosszindulatú daganatok száma világszerte,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL

BESZÁMOLÓ A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL TÁMOP-6.2.4.A-11/1-2012-0013 Létszámbővítés az egészségügyi ellátás fejlesztése érdekében a Kaposi Mór Oktató Kórházban Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 7400

Részletesebben

I. Gyermekkori balesetek megelőzése (0-14 év) Feladat Végrehajtás Együttműködő partnerek. Becsült költség. Ismeretek terjesztése.

I. Gyermekkori balesetek megelőzése (0-14 év) Feladat Végrehajtás Együttműködő partnerek. Becsült költség. Ismeretek terjesztése. I. Gyermekkori balesetek megelőzése (0-14 év) Ismeretek terjesztése Plakátok, füzetek, OKK, OTH-ANTSZ szülők körében a oktató anyagok (védőnők, kisgyermekkori egészségvédelmi balesetek osztályok) megelőzésére

Részletesebben