Bibó István Szakkollégium október 11. Í r á s b e l i f e l v é t e l i f e l a d a t l a p 2011 őszi szemeszter B kérdéssor

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bibó István Szakkollégium 2011. október 11. Í r á s b e l i f e l v é t e l i f e l a d a t l a p 2011 őszi szemeszter B kérdéssor"

Átírás

1 ibó István Szakkollégium október őszi szemeszter kérdéssor JELIGE: TUNIVLÓK FELTSOR KITÖLTÉSÉHEZ Kedves Felvételiző! Mielőtt elkezdené megoldani a feladatokat, kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi tudnivalókat. felvételi feladatlap kitöltésére 100 perc áll rendelkezésére. feladatok között vannak röviden megválaszolható, teszt jellegű, és hosszabb, kifejtést vagy komplex gondolkodást igénylő kérdések is. Ezért érdemes áttekinteni a feladattípusokat, mielőtt hozzálátna a kérdések megválaszolásához, és ez alapján beosztani a rendelkezésre álló időt. Minden feladatot olvasson el figyelmesen, és csak a feladat szövegében megfogalmazott kérdésre válaszoljon. feladatlap kitöltéséhez kék tollat használjon. Érdemes figyelni a szabatos fogalmazásra, az olvashatóságra és a helyesírásra. Tájékoztatjuk, hogy dolgozatának tartalmát csak a Felvételi izottság tagjai és a nevelőtanárok ismerhetik meg, a jelige feloldása nélkül. ibó István Szakkollégium Felvételi izottsága és nevelőtanári közössége nevében eredményes munkát kívánunk! 1

2 ibó István Szakkollégium október őszi szemeszter kérdéssor I. FELT Válaszoljon az alábbi műveltségi tesztkérdésekre az Ön által helyesnek ítélt válaszlehetőség betűjelének bekarikázásával! nem egyértelmű jelölésekért nem jár pont. 1. Melyik regény szereplője Woland? Pierre hoderlos de Laclos: Veszedelmes viszonyok Mihail ulgakov: Mester és Margarita Thomas Mann: Halál Velencében Franz Kafka: per 3. Melyik olimpiától maradtak távol a szovjet blokk országai? 2. Milyen halmazállapotba kerül az anyag a szublimációt követően? szilárd cseppfolyós gőz / gáz plazma 4. Melyik vitamin hiánya okozza az angolkórt? tlanta Los ngeles erlin Róma -vitamin -vitamin -vitamin -vitamin 5. Ki írt operát on arlos címmel? 6. Melyik szigeten élte le utolsó éveit Napóleon? Frierdrich Schiller Richard Wagner Giuseppe Verdi Wolfgang madeus Mozart Korzikán Máltán Szent Ilonán Elbán 7. z alábbiak közül ki az, aki csak egy cikluson keresztül volt az US elnöke? 8. Ki nem kapott irodalmi Nobel-díjat az alábbiak közül? id. George H. W. ush ifj. George W. ush Ronald Reagen ill linton Winston hurchill Sir William Ramsay Günter Grass Thomas Mann 9. Melyik kontinens területén található a Tűzföld? 10. Kinek volt kedvelt festménytémája a nyilvánosházak, kabarék világa? Ázsia frika él-merika usztrália Edouard Manet laude Monet Paul ézanne Henri de Toulouse-Lautrec 2

3 ibó István Szakkollégium október őszi szemeszter kérdéssor 11. Ki nem volt hallgatója a Négyesyszemináriumnak? 12. z alábbiak közül melyik ütközet zajlott a legkorábban? Juhász Gyula dy Endre abits Mihály Kosztolányi ezső Ménfői csata Rozgonyi csata Kerlési csata Hód-tavi csata 13. Melyik élőlény nem szerepel magyar pénzérmén? 14. Melyik tengerbe torkollik az Elba? kiskócsag nagykócsag magyar nőszirom kerecsensólyom Északi-tengerbe Földközi-tengerbe alti-tengerbe Fekete-tengerbe 15. Mi a teljesítmény mértékegysége? 16. Hol található a Pergamon múzeum? pascal (Pa) joule (J) watt (W) newton (N) thénban Rómában erlinben Madridban 17. Ki nem volt német kancellár az alábbiak közül? 18. Kinek a regényéből készült z ötödik pecsét című film? Helmut Kohl Hans-ietrich Genscher Kurt Georg Kiesinger Willy randt Krúdy Gyula Karinthy Frigyes Örkény István Sánta Ferenc 19. Hány alapítója volt az EU elődjének számító Európai Szén- és célközösségnek? Melyik filmben nem szerepel Sinkovits Imre? Isten hozta őrnagy úr Egri csillagok Két félidő a pokolban z ötödik pecsét 20 pont 3

4 ibó István Szakkollégium október őszi szemeszter kérdéssor II. FELT Fejtse ki véleményét az amerikai demokráciaexport kérdésében! z alábbi idézetek a jelenség ismertetésének céljából állnak itt, kérjük, érvelésében ne ezekre támaszkodjon! Foglaljon el önálló álláspontot, és saját ismereteinek felhasználásával érveljen logikusan véleménye mellett! Newsweek amerikai hetilapban szombaton ismertetett legújabb - csütörtökön és pénteken készült - közvélemény-kutatás eredményei szerint az iraki háborúval összefüggésben a megkérdezettek 71 százaléka támogatta ush elnököt. Két héttel ezelőtt arányuk még 68 százalékos volt. válaszadók 67 százaléka ugyanakkor nagyon fontosnak tartotta, hogy meggyőző bizonyítékot találjanak azoknak az iraki vegyi vagy biológiai fegyvereknek a létezéséről, amelyeket a bagdadi kormányzat Washington állítása szerint elrejtett az ENSZ fegyverzetellenőrei elől. z Egyesült Államok március 20-án azzal a kinyilvánított céllal indított az ENSZ felhatalmazása nélkül háborút Irak ellen, hogy leszerelje a közel-keleti ország állítólagos tömegpusztító fegyvereit, és megdöntse Szaddám Huszein iraki elnök hatalmát MTI, 2003 április másik oldal démonizálásának legeklatánsabb példáját olyan republikánus politikusok szolgáltatják, mint John Foster ulles külügyminiszter, * +, vagy Ronald Reagan, * +, s legutóbb George W. ush elnök, aki a Gonosz tengelyeként jellemezte Irakot, Iránt és Észak-Koreát. Ez a fajta retorika egyfajta erkölcsi felmentést is ad a harcba küldött katonáknak, akiknek végül is ölni kell, megszegve ezzel évezredes erkölcsi parancsokat. (z amerikai lakosság százaléka istenhívő.) Ez utóbbi tény segít megérteni azt az erősen vallásos retorikát, amelyet az amerikai vezetők használnak, s nemcsak háborús időkben; ush elnök szeptember 11-e után még a keresztes hadjárat kifejezéssel is élt... Magyarics Tamás: emokráciaexport vagy gyarmatosítás in Élet és Irodalom, szám 4

5 ibó István Szakkollégium október őszi szemeszter kérdéssor 30 pont 5

6 ibó István Szakkollégium október őszi szemeszter kérdéssor III. FELT Szophoklész ntigoné című művében a földi és az isteni törvények kerülnek egymással szembe. Írjon érvelő szöveget, amelyben kifejti álláspontját e két szféra, az írott jog és az erkölcs konfliktusáról! Fogalmazásában foglaljon állást az egyik vagy a másik elsődlegessége mellett! Érvelésében próbáljon a konkrét műtől elszakadni, és a tragédiában rejlő általános erkölcsi kérdésekről állást foglalni! S mégis törvényemet meg merted szegni te? NTIGONÉ Hiszen nem Zeusz volt az, ki így rendelkezett, S az alvilági istenek között lakó iké sem szab nekünk ilyen törvényeket. Parancsaidban nem hiszem, hogy oly erő Lehet, mely engem istenek nem változó Íratlan törvényét áthágni kényszerít. Mert nem ma vagy tegnap lépett életbe az, e nincs ember, ki tudná, hogy mióta áll. z istenek ne mérjenek rám büntetést: Embertől nem félek, bármily tervet kohol. S te nem szégyelled, hogy másként gondolkodol? NTIGONÉ Testvérért gyászt viselni szégyen nem lehet. Hát nem testvér az is, ki szembeszállt vele? NTIGONÉ Édes testvérem, egy anyánk volt, egy apánk. Iránta hát miért vagy kegyelettelen? NTIGONÉ Nem vádolhatna evvel az, ki sírbaszállt. Hogyan, ha egyként gyászolsz meg jót és gonoszt? NTIGONÉ Ki meghalt, testvérem volt és nem szolga volt. Hazánk feldúlni jött ez, védelmezte az. NTIGONÉ e mégis. Hádész egy törvény szerint itél. Egyforma sorsot mégse nyerhet jó s gonosz. 6

7 ibó István Szakkollégium október őszi szemeszter kérdéssor 30 pont 7

8 ibó István Szakkollégium október őszi szemeszter kérdéssor IV. FELT Rakjon ki a megadott betűkből a rendelkezésre álló helyeknek megfelelő számú, 3, 4, 5 vagy 6 betűs magyar alapszavakat! megadott betűket minden sorban csak egyszer használhatja fel. toldalékos szavak, rövidítések, betűszavak nem fogadhatók el helyes megoldásnak. R Á N O L M V. FELT z alábbi idézet az laptörvényből származik. szöveg értelmezése után foglalja össze saját szavaival 5 mondatban, hogy hogyan szűnhet meg a Kormány megbízatása a 21. cikk alapján! z összefoglaló közérthetően tartalmazza az eljárás összes fontos mozzanatát! 21. cikk (1) z országgyűlési képviselők egyötöde a miniszterelnökkel szemben írásban a miniszterelnöki tisztségre javasolt személy megjelölésével bizalmatlansági indítványt nyújthat be. (2) Ha az Országgyűlés a bizalmatlansági indítványt támogatja, ezzel bizalmatlanságát fejezi ki a miniszterelnökkel szemben, egyben miniszterelnöknek megválasztja a bizalmatlansági indítványban miniszterelnöki tisztségre javasolt személyt. z Országgyűlés döntéséhez az országgyűlési képviselők több mint a felének szavazata szükséges. (3) miniszterelnök bizalmi szavazást indítványozhat. z Országgyűlés a miniszterelnökkel szemben bizalmatlanságát fejezi ki, ha a miniszterelnök javaslatára tartott bizalmi szavazáson az országgyűlési képviselők több mint a fele nem támogatja a miniszterelnököt. (4) miniszterelnök indítványozhatja, hogy a Kormány által benyújtott előterjesztés feletti szavazás egyben bizalmi szavazás legyen. z Országgyűlés a miniszterelnökkel szemben bizalmatlanságát fejezi ki, ha a Kormány által benyújtott előterjesztést nem támogatja. 8

9 ibó István Szakkollégium október őszi szemeszter kérdéssor VI. FELT Oldja meg az alábbi logikai feladatot! Rövid, szöveges válaszában térjen ki arra is, hogy milyen levezetés útján jutott a megoldáshoz! Rendelkezésünkre áll kilenc, külsőre teljes egyforma érme. z érmék egyike azonban hamis, a többinél valamivel kisebb tömegű. Hogyan tudjuk egy kétkarú mérleg segítségével a lehető legkevesebb méréssel megállapítani, hogy melyik a hamis érme? 9

10 ibó István Szakkollégium október őszi szemeszter kérdéssor VII. FELT z alábbi feladványok esetében két olyan összetett szót keresünk, amelyek közül az elsőnek a második tagja megegyezik a másodiknak az első tagjával. Találja meg azt a szót, amellyel mind a két összetétel értelmes szavakat ad! Pl. olvasókönyv könyvmoly béka betét csiga ház ló derék száj év nap elmélet FELTLP ÉRTÉKELÉSÉNEK SZEMPONTJI, ELÉRT PONTSZÁM FELT SZÁM ELÉRHETŐ RÉSZPONTSZÁMOK ELÉRT I. FELT 20 pont Elemenként 1 pont II. FELT III. FELT IV. FELT 30 pont 30 pont Érvelés (20 pont) Koherencia () Nyelvhelyesség () Tartalom (20 pont) Koherencia () Nyelvhelyesség () 8 jó megfejtés () 7 jó megfejtés (4 pont) 5-6 jó megfejtés (3 pont) 3-4 jó megfejtés (2 pont) 2 jó megfejtés (1 pont) V. FELT Mondatonként 1 pont VI. FELT VII. FELT Elemenként 1 pont ÖSSZPONTSZÁM 100 pont sak a helyes, tökéletesen levezetett megfejtésért jár 10

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 9. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 9. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Történelem

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. október 19. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. október 19. 8:00 I. Időtartam: 90 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Történelem emelt

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 8. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 8. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

TARTALOM 1 oldal 01 Tartalomjegyzék 2 oldal 02 Kétszintû érettségi 3 oldal 03 A pontszámítás rendszere 4 oldal 04 A vizsgák leírása - Történelem 5 oldal 05 A vizsgák leírása - Magyar nyelv és irodalom

Részletesebben

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem középszint 0521 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. február 22. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok javításához

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 20. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. október 20. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Globális Problémamegoldó Teszt GYAKORLÓ TESZT

Globális Problémamegoldó Teszt GYAKORLÓ TESZT Hungarian PRACTICE TEST Füzetszám: Globális Problémamegoldó Teszt GYAKORLÓ TESZT BIZALMAS ANYAG Copyright 2011, Procter & Gamble Cincinnati, OH 45202 U.S.A. FIGYELMEZTETÉS: Minden jog fenntartva. A jelen

Részletesebben

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem középszint 0912 É RETTSÉGI VIZSGA 2009. október 21. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok

Részletesebben

Azonosító jel: TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2005. október 26., 8:00. Időtartam: 90 perc OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Azonosító jel: TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2005. október 26., 8:00. Időtartam: 90 perc OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 0 É RETTSÉGI VIZSGA 2005. október 26. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2005. október 26., 8:00 I. Időtartam: 90 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Történelem emelt szint

Részletesebben

TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA

TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA EMIR azonosító: TÁMOP-3.1.8-09/1-2010-0004 Név: TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA 1414 ÍRÁSBELI VIZSGA Ideje: 2014. április 25. 14:00 Időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 0513 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 11. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 17. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. október 17. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 15. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. október 15. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem emelt szint 1313 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 16. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 7. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 7. 8:00 I. Időtartam: 90 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Történelem emelt

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 4. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 4. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Történelem

Részletesebben

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem emelt szint 0913 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 6. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok

Részletesebben

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem középszint 1512 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 6. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok

Részletesebben

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem középszint 1111 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 4. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 7. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 7. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 7. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 7. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 4. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 4. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Történelem

Részletesebben

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem középszint 0713 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 9. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok

Részletesebben

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem emelt szint 1111 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 4. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok

Részletesebben

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem középszint 0813 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 22. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok

Részletesebben

Azonosító jel: TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. Időtartam: 90 perc OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Azonosító jel: TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. Időtartam: 90 perc OKTATÁSI MINISZTÉRIUM ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 11. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA I. Időtartam: 90 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Történelem emelt szint írásbeli vizsga I. összetevő

Részletesebben

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem középszint 0612 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 10. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok javításához

Részletesebben

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem középszint 1312 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 8. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok

Részletesebben

A bizalmi kérdés a magyar és a német alkotmányjogban

A bizalmi kérdés a magyar és a német alkotmányjogban Mezei Péter egyetemi tanársegéd, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Összehasonlító Jogi Intézet Regina Henning LL.M. (Dresden), idegennyelvi lektor, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi

Részletesebben

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem középszint 1411 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 7. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok

Részletesebben