-vitamin-kezelés hatásának randomizált vizsgálata relapsusokkal és remissziókkal járó sclerosis multiplexben. A nagy dózisú D 2

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "-vitamin-kezelés hatásának randomizált vizsgálata relapsusokkal és remissziókkal járó sclerosis multiplexben. A nagy dózisú D 2"

Átírás

1 A nagy dózisú vitaminkezelés hatásának randomizált vizsgálata relapsusokkal és remissziókkal járó sclerosis multiplexben M.S. Stein, MBBS, PhD, FRACP Y. Liu, MD O.M. Gray, MB, BCh, BAO, MD, MRCP J.E. Baker, RN Cert, BSc S.C. Kolbe, PhD M.R. Ditchfield, MBBS, MD, FRANZCR G.F. Egan, PhD, MBA P.J. Mitchell, MBBS, MMed, FRANZCR L.C. Harrison, MD, DSc, FRACP, FRCPA H. Butzkueven, MBBS, PhD, FRACP * T.J. Kilpatrick, MBBS, PhD, FRACP * Levelezési cím: Dr. Mark Stein, Department of Endocrinology, Royal Melbourne Hospital, Parkville, Victoria 3050, Ausztrália KIVONAT Célkitűzés: A magasabb földrajzi szélesség, a kisebb ultraibolyasugárzásexpozíció és az alacsonyabb szérum25hidroxidvitamin (25OHD) szint a sclerosis multiplex (SM) gyakoribb elôfordulásával, illetve magasabb relapsusarányával és mortalitásával jár. A fentiek alapján vizsgálták a nagy dózisú vitamin ( ) kezelés hatását SM fennállása esetén. Módszerek: Klinikailag aktív relapsusokkal és remissziókkal járó sclerosis multiplexben (RRSM) szenvedô felnôtteket randomizáltak kettôs vak módon hat hónapig tartó, placebokontrollált nagy dózisú vitaminkezelésre, amelyet 6000 NEnyi kapszulák adagolásával kiviteleztek, a dózis empirikus beállításával, nmol/l 25OHDszérumszintcélérték eléréséig. Minden vizsgálati alany kis dózisú (napi 1000 NE) vitaminkezelést is kapott a hiányállapot megelôzésére. Agyi MRvizsgálatot végeztek a kiindulási állapotban, illetve négy, öt és hat hónap elteltével. Az elsôdleges végpontok az újonnan kialakult gadolíniumhalmozó laesiók összesített száma és a T2súlyozott felvételeken kimutatható laesiók össztérfogatának változása voltak. A másodlagos végpontok az EDSS (Expanded Disability Status Scale, Kiterjesztett Rokkantsági Állapot Skála) pontszám és a relapsusok voltak. Eredmények: Huszonhárom személy került randomizálásra, akik közül 19en kaptak interferon vagy glatirameracetát (Copaxone) báziskezelést. A medián 25OHDszint 54rôl 69 nmol/lre (kis dózisú kezelés), illetve 59rôl 120 nmol/lre (nagy dózisú kezelés) emelkedett (p=0,002). Nem észleltek szignifikáns különbséget a kétféle kezelés között az elsôdleges MRvégpontok vonatkozásában. A vizsgálat befejezésekor meghatározott EDSSpontszám a kiindulási EDSSpontszámmal történt korrekciót követôen magasabbnak bizonyult a nagy dózisú kezelést követôen, mint a kis dózisú kezelést követôen (p=0,05). Nagy dózisú kezelés esetén négy relapsust észleltek, míg kis dózisú kezelés esetén nem észleltek relapsust (p=0,04). Következtetés: Jelen vizsgálatban nem mutatták ki az RRSM fennállása esetén alkalmazott nagy dózisú kezelés terápiás elônyét a kis dózisú pótlással szemben. Az evidenciaszint osztályozása: Jelen vizsgálat I. osztályú bizonyítékot szolgáltat arra, hogy a nagy dózisú vitaminkezelés ( nmol/l 25OHDszérumszintcélérték) a kis dózisú pótlással (1000 NE/nap) összehasonlítva nem mérsékelte az MRlaesiók kialakulását RRSMben szenvedô betegeknél. Eredeti megjelenés: Neurology 2011;77: RÖVIDÍTÉSEK 25OHD=25hidroxiDvitamin; CI=konfidenciaintervallum; CV=(coefficient of variation) variációs együttható; EAE=kísérletes autoimmun encephalomyelitis; EDSS=(Expanded Disability Status Scale) Kiterjesztett Rokkantsági Állapot Skála; egfr=(estimated glomerular filtration rate) becsült glomeruláris filtrációs ráta; FA=(flip angle) kitérítési szög; FOV=(field of view) látómezô; GE=(gadoliniumenhancing) gadolíniumhalmozó; IQR=(interquartile range) interkvartilis tartomány; SM=sclerosis multiplex, OR=(odds ratio) esélyhányados; PTH=parathyreoid hormon; RCT=randomizált, kontrollált vizsgálat; RRSM=relapsusokkal és remissziókkal járó sclerosis multiplex; TE=(echo time) echóidô; TI=(inversion time) inverziós idô; TR=(repetition time) repetíciós idô. Kiegészítô adatok a honlapon találhatók A Dvitamin az ultraibolya sugárzás hatására képződik, 1 és a Dvitaminellátottságot a szérum25hidroxidvitamin (25OHD) szint mérése alapján állapítják meg. 1 A kisebb ultraibolyasugárzásexpozíció és az alacsonyabb 25OHDszint közvetlenül korrelál az SM előfordulásával, relapsusaival és mortalitásával 2 8 (bár az összefüggést nem mindig lehet kimutatni 9,10 ), illetve közvetett módon az agyi MRfelvételeken észlelt aktív SMlaesiókkal. 11,12 A kísérletes autoimmun encephalomyelitis (EAE) kialakulásához autoimmun mechanizmusok járulnak hozzá, és szerepük van a re * A szerzők azonos mértékben járultak hozzá a közleményhez. Munkahelyi háttér: Royal Melbourne Hospital (M.S.S., J.E.B., P.J.M., L.C.H., H.B., T.J.K.), Parkville; Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research (M.S.S., L.C.H.), Parkville, Victoria, Ausztrália; Xuanwu Hospital (Y.L.), Capital Medical University, Peking, Kínai Népköztársaság; Craigavon Area Hospital (O.M.G.), Armagh, ÉszakÍrország; Florey Neuroscience Institutes (S.C.K., G.F.E., H.B., T.J.K.), Parkville; University of Melbourne (S.C.K., G.F.E., P.J.M., L.C.H., H.B., T.J.K.), Parkville; Monash Medical Centre (M.R.D.), Clayton, Victoria; illetve Monash University (M.R.D., H.B.), Victoria, Ausztrália. A vizsgálat anyagi háttere: A tanulmányt a The Myer Foundation támogatta, amelynek nem volt befolyása a vizsgálat kivitelezésére, az adatgyűjtésre és az elemzésekre. Dr. Liu a Multiple Sclerosis International Federation McDonaldösztöndíjából kapott támogatást, Prof. Harrison pedig a National Health and Medical Research Council (NHMRC) szenior kutatói ösztöndíjasa. 2. évfolyam, 1. szám, március Copyright 2011 by AAN Enterprises, Inc. 15

2 lapsusokkal és remissziókkal járó sclerosis multiplexben (RRSM) 13,14 is; a Dvitaminanyagcseretermékek pedig elnyomják az autoimmun betegségekre jellemző kóros immunválaszokat, 8,15 és megelőzik vagy enyhítik a kísérletes autoimmun encephalomyelitist. 16 A tőkehalmájolaj formájában bevitt orális D 3 vitamin (5000 NE/nap) csökkentette a relapsusarányt egy nem kontrollált SMvizsgálatban, 17 és egy nem vak vizsgálatban úgy találták, hogy a nagy dózisú D 3 vitamin késlelteti az SMhez kapcsolódó rokkantság progresszióját. 18 Egy vizsgálatban, amelynek során SMben szenvedő betegeknek 1,25dihidroxiDvitamint [1,25(OHD) 2 D] adagoltak, amely a kalciummobilizációt erőteljesen elősegítő anyagcseretermék, 15ből négy esetben volt szükség a dózis módosítására vagy az adagolás felfüggesztésére hypercalcaemia miatt. 19 Az alfakalcidolt [egy 1,25(OH) 2 Dprekurzor] azonban jól tolerálták a betegek egy nem kontrollált vizsgálatban, amelybe öt, SMben szenvedő beteget vontak be. 20 Egy 1,25(OH) 2 Danalóg, amely kisebb valószínűséggel vált ki hypercalcaemiát, nem bizonyult jótékony hatásúnak SMben szenvedő betegek esetén. 21 Ez az analóg nem volt közvetlen módon hatásos kísérletes autoimmun encephalomyelitisben, és a fenti vizsgálat relevanciája kérdéses az egyszerű orális Dvitaminadagolás lehetséges hatékonyságát illetően SM esetén. 22 Nem ismert olyan randomizált, kontrollált vizsgálat, amelyben a nagy dózisú vagy D 3 vitaminkezelést hasonlították össze a kis dózisú pótlással SMbetegeknél. MÓDSZEREK A kutatás elsődleges tárgya. Jelen tanulmány szerzői egy kettős vak, randomizált, kontrollált vizsgálatot végeztek annak meghatározása céljából, hogy RRSM fennállása esetén a kezelés kiegészítése nagy dózisú orális vitaminnal csökkentie a betegség aktivitásának MRvizsgálattal meghatározott mutatóit a kis dózisú pótláshoz képest (I. szintű evidencia), illetve hogy hatásnagyságbecsléseket végezzenek szélesebb körű, definitív randomizált, kontrollált vizsgálatokhoz. Résztvevők. Bevonási kritériumok. RRSM (McDonaldkritériumok 23 ) fennállása, 18 év feletti életkor, immunmoduláns kezelés ellenére bekövetkező relapsus a megelőző 24 hónapban, illetve, ha a beteg nem vállalta vagy nem tolerálta az ilyen kezelést. Kizárási kritériumok. Primer vagy szekunder progresszív SM, terhesség, klinikai relapsus vagy szisztémás glükokortikoidkezelés a megelőző 30 napban, 5 fölötti EDSS (Expanded Disability Status Scale, Kiterjesztett Rokkantsági Állapot Skála) 24 pontszám, az SMet aktuálisan nem glatirameracetáttal (Copaxone) vagy interferonnal kezelték, hypercalcaemia, 0,2 mmol/l feletti kreatininérték, becsült glomeruláris filtrációs ráta (estimated glomerular filtration rate, egfr) 60 ml/perc alatt, illetve a nem szerint meghatározott laboratóriumi referenciatartomány feletti húgysavérték. Standard protokollengedélyezés, regisztráció és betegbeleegyezés. Írásos tájékozott beleegyezés rögzítése történt, a protokollt pedig a Melbourne Health Human Research Ethics Committee hagyta jóvá. A vizsgálat nyilvántartásba vétele: Australian Clinical Trials Registry (nyilvántartási szám: AC TRN ). Szűrés. A betegek szűrése a szérum25ohd, parathyreoid hormon (PTH), kalcium, albumin, foszfát, kreatinin és húgysavszint, illetve az egfr alapján történt. Nőknél a szérum β humán chorion gonadotropin szintet is megmérték. A korrigált kalciumszintet a következő képlet alapján számították: teljes kalcium (mmol/l)+(40 albumin [g/l]) 0,02. A 25OHD radioimmunoassaymódszer (Diasorin, Stillwater, Minnesota) a 25OH és a 25OHD 3 szintet 25 méri a 32, 60 és 117 nmol/l mediánnál meghatározott 9,5, 9,5, illetve 9,0%os variációs koefficienssel (coefficient of variation, CV). A PTHszintet az Immulite 2000 Intact technikával (Siemens, Los Angeles, Kalifornia) mérték; 3,4, 30 és 98 pmol/l mediánnál meghatározott 8, 8, illetve 7,5%os variációs koefficienssel. A kalcium, albumin, húgysav és kreatininszintet egy Olympus 2700as eszközzel (Olympus, Tokió) mérték. Az életkort, a nemet, a gyógyszeres kezelést, a diagnózis dátumát, a megelőző 24 hónapban bekövetkezett relapsusokat és az EDSSpontszámot két, a vizsgálati kezelést nem ismerő vizsgáló neurológus egyike dokumentálta (vak adatfelvétel). A Dvitamin formája. Az orális úton bevitt Dvitamin növeli a szérum25ohdszintet, anélkül, hogy megemelné a szérum 1,25(OH) 2 Dszintet, illetve hypercalcaemiát vagy hy per calciuriát váltana ki. 18,26,27 Az emberi szervezet a keringő 25OHDt aktív autokrin/parakrin szöveti Dvitaminanyagcseretermékekké képes átalakítani, a szubsztrát termékké történő átalakításának 80%ot megközelítő hatékonyságával; 8,28 az ehhez szükséges enzimek pedig megtalálhatók a központi idegrendszerben. 29 Mivel a 25OHD nanomoláris koncentrációban kering a vérben, az egyszerű orális Dvitaminpótlás, amely a szérum25ohdszintet emeli, ennek következtében az autokrin és parakrin aktivitáshoz szükséges Dvitaminanyagcseretermékek [köztük az 1,25(OH) 2 D] nanomoláris szöveti koncentrációját eredményezheti. Ezzel szemben az 1,25(OHD) 2 Dvitamin vagy analógjainak orális bevitelét a hypercalcaemia és a hypercalciuria korlátozza, amelyek már pikomoláris szérumkoncentráció esetén is felléphetnek. Ha az exogén Dvitamin valóban hatásos SMben, akkor az egyszerű orális Dvitamin hatékonysága nagyobb lehet, toxicitása pedig kisebb, mint az orális 1,25(OH) 2 Dvitaminé vagy analógjaié. 22 Az egyszerű Dvitaminpótlás két gyakori formája a vagy a D 3 vitamin bevitele. Jelen vizsgálatban a vitamint választották, mivel egy randomizált, kontrollált vizsgálatban hatékonynak bizonyult az esések megelőzésében, az ideg és izomműködésre gyakorolt extraskeletalis hatásokat mutatva; 30 ezenkívül a szérum24ohdn keresztüli kiegészítő anyagcsereútvonala 31 további előnnyel járhat bármilyen 25OHDszérumszint esetén és növényi eredete miatt minimális az átvihető betegség kockázata. Krónikus kis dózisú adagolásnál (szemben az egyszeri akut dozírozással) a vitamin ugyanolyan hatékony a szérum25ohdszint emelésében, mint a D 3 vitamin; 32 nem ismert azonban, hogy ez az állítás igaze krónikus, nagy dózisú bevitel esetén is. Kezelés: Nagy dózisú D2vitamin. Nagy dózisú vitamint (6000 NE) adagoltak növényi kapszulában, amelyet a Cardinal Health cég (Braeside, Victoria) gyártott erre a célra. A placebokapszulák kialakítása azonos volt, azonban nem tartalmaztak vitamint. A nagy dózisú vitamin kezdeti dózisa naponta kétszer egy kapszula volt étkezés után bevéve. Vénás vérvétel történt kettő és négy hét elteltével, ezt követően pedig havonta, a szérum25 OHDszint mérése céljából. Minden vizsgálati alany kapszuladózisát empirikusan módosították a sorozatos vérvételek eredményétől függően, hogy 25OHDszintjüket nmol/les céltartományon belül tartsák. Egy vizsgáló ismerte a gyógyszerbeosztást, hogy értesíthesse a vizsgálatban részt vevő nővéreket a dózismódosításról. A nővérek nem ismerték a gyógyszerbeosztást (vak gyógy szerada go lás), és ők léptek kapcsolatba a vizsgálati alanyokkal. Kezelési protokoll. Randomizálás. A vizsgálati alanyokat öt csoportba sorolták. Minden csoport számítógépes randomizáláson esett át, amelyet egy, nem a vizsgálóhelyen tartózkodó statisztikus végzett el, a specifikus SMkezelés szerint csoportosítva (glatirameracetát, interferon, specifikus kezelés nélkül); kivéve az első két résztvevőt, akiket a statisztikus távolléte miatt a gyógyszerbeosztást ismerő vizsgáló randomizált számítógép segítségével. Az alanyok minden csoportban ugyanabban az időpontban kezdték el a randomizálás szerinti kezelést, az évszak figyelembevételével. 16

3 1. ábra A vizsgálat folyamatábrája Besorolás Alkalmasság szempontjából vizsgált személyek (n=26) Kizárás (n=3) A bevonási kritériumok nem teljesültek (n=1, egfr < 60 ml/min) Nem vállalta a részvételt (n=2) Randomizált személyek (n=23) Besorolás Nagy dózisú D2vitaminkezelésre soroltak (n=11) Megkapta a besorolás szerinti kezelést (n=11) Kis dózisú D2vitaminkezelésre soroltak (n=12) Megkapta a besorolás szerinti kezelést (n=12) Követés Megszakította a kezelést: felfüggesztve három hónap elteltével relapsus bekövetkezte miatt, natalizumabkezelés indítása céljából (n=1) Megszakította a kezelést: felfüggesztve két hét elteltével hányinger miatt (n=2), felfüggesztve négy hónap elteltével egy másik SMvizsgálatba történô elektív belépés céljából (n=1) Elemzés Az elemzésbe bevontak (n=11) Az elemzésbe bevontak (n=12) egfr=(estimated glomerular filtration rate) becsült glomeruláris filtrációs ráta. Egy ettől független, véletlenszerű beosztás alapján, minden nagy dózisú vitaminkezelésre sorolt résztvevőhöz egy placebokezelést kapó párt rendeltek. A nagy dózisú kapszula dózisának minden módosításakor a párral is kapcsolatba lépett a vizsgáló nővér, hogy ugyanazt a kapszuladózismódosítást elvégezze náluk is. Kis dózisú D2vitamin. A kis dózisú Dvitamin elvételét etikátlannak tartották annak feltételezett jótékony hatása miatt, ezért minden résztvevő kapott naponta egy kis dózisú (1000 NE) vitamint tartalmazó kapszulát is a randomizált kezelés ideje alatt (Ostelin capsule, Boots, North Ryde, New South Wales). A vizsgálat kezdete után a gyártó egy egyébként minden tekintetben megegyező 1000 NEs D 3 vitamint tartalmazó kapszula gyártására állt át. A vizsgálat végzői nem tudták biztosítani az addig alkalmazott típusú vitamint, amikor a három utolsó résztvevő (két nagy dózisú kezelésen, egy placebokezelésen) három hónapra volt a vizsgálat befejezésétől. 25OHDszintjük ellenőrzése mellett utolsó vizsgálati hónapjaikban mindhármukat naponta kapott D 3 vitamint tartalmazó kapszulával látták el a Dvitaminhiány (amelynek definíciója a 25 nmol/l alatti 25OHDszérumszint volt) megelőzése céljából, amely kockázatának egyikük ki volt téve. Kezelési csoportok. Az egyik csoport (nagy dózisú ) napi 1000 NE vitamin mellett nagy dózisú vitaminpótlást kapott. A másik csoport (kis dózisú ) napi 1000 NE vitamin mellett placebokezelést kapott. A vizsgálat időtartama. A vizsgálat időtartama hat hónap volt, amely lehetővé tette a 25OHDszint megemelését és fenntartását a hatás megjelenésének epidemiológiai vizsgálatokban megfigyelt latenciájával megegyező ideig. 11,12 Agyi MRvizsgálat. A kiindulási állapotban, illetve négy, öt és hat hónap elteltével végzett agyi MRvizsgálat egy 3 T erősségű Magnetom Trio TIM berendezés (Erlangen, Németország) felhasználásával történt. Jelen vizsgálat során a következő szekvenciákat rögzítették: két háromdimenziós T1súlyozott szekvencia, amelyek közül az egyiket gadopentetátdimeglumin (0,1 mmol/ kg, de legfeljebb 20 ml Gadovist, Bayer Schering Pharma AG, Berlin, Németország) beadása előtt, a másikat beadás után rögzítették. Három sorozat konvencionális kontrasztanyagos MRfelvételt rögzítettek háromdimenziós szekvenciák alkalmazásával a laesioazonosítás céljából. A kontrasztanyag beadása előtti és utáni T1súlyozott felvételeket a következő paraméterek alkalmazásával rögzítették: repetíciós idő (repetition time, TR)=1900 ms, echóidő (echo time, TE)=2,15 ms, inverziós idő (inversion time, TI)=900 ms, kitérítési szög (flip angle, FA)=9, szeletvastagság=1 mm, mátrixméret= , látómező (field of view, FOV)= mm 2. A kontrasztanyag beadása előtt T2súlyozott felvételeket rögzítettek a következő paraméterek alkalmazásával: TR=3200 ms, TE=579 ms, FA=120, szeletvastagság=1 mm, mátrixméret= , FOV= mm 2. A felvételeket kódolták a vak vizsgálat feltételeinek biztosítása céljából. Az első két beteget egy 1,5 T erősségű zárt berendezéssel (General Electric Echospeed HDX, Milwaukee, Wisconsin) vizsgálták, mivel a 3 T erősségű berendezés még nem állt rendelkezésre; és háromszoros dózisú gadolíniumot (Magnevist [dimeglumingadopentetát], Bayer Schering Pharma AG, 17

4 1. táblázat A résztvevôk kiindulási jellemzôi Jellemzôk a Nagy dózisú csoport Kis dózisú csoport Klinikai paraméterek Életkor, év 34 (29,5 49) 44,5 (39,5 47) Nô/férfi 7/4 9/3 BMI, kg/m 2 24,5 (24 32) 27 (23 33,5) Az SM idôtartama, év 6 (1,5 10,5) 6 (2 12) Kiindulási EDSSpontszám 2,5 (2 4) 2 (1 3) A glatirameracetát/interferon kezelést kapó / kezelést nem kapó betegek száma 3/6/2 2/8/2 A glatirameracetát/interferon kezelés vizsgálat 3,7/1,7 (0,5 4,5) 5,5/1,9 (1 7,5) elôtti medián idôtartama, év b A megelôzô 12 hónapban / hónapban bekövetkezett relapsusok egy személyre vonatkoztatott száma A megelôzô 12 hónapban / hónapban relapsuson átesett személyek száma A megelôzô 24 hónapban relapsusmentes személyek száma Biokémiai paraméterek 1 (0 2)/1 (1 2) 1 (0,5 1)/1 (0 1) 3/2 3/4 Szérum25OHDszint, nmol/l 59 (47 61) 53,5 (35 74) 30 nmol/les vagy alacsonyabb 25OHDszinttel rendelkezô személyek száma SzérumPTHszint, pmol/l 3,3 (2,6 6,5) 3,2 (2,6 5,3) Szérumkreatininszint, mmol/l 0,08 (0,07 0,09) 0,08 (0,07 0,09) egfr, ml/min 82 (75 90) 83(68 85) Szérumalbuminszint, g/l 41 (38 44) 42 (40 44) Szérumkalciumszint, mmol/l 2,38 (2,29 2,39) 2,34 (2,32 2,38) Korrigált szérumkalciumszint, mmol/l 2,34 (2,30 2,38) 2,30 (2,28 2,36) Szérumhúgysavszint, mmol/l 0,27 (0,18 0,3) 0,26 (0,22 0,31) Rövidítések: BMI=(body mass index) testtömegindex; EDSS=(Expanded Disability Status Scale) Kiterjesztett Rokkantsági Állapot Skála; egfr=(estimated glomerular filtration rate) becsült glomeruláris filtrációs ráta; SM=sclerosis multiplex; PTH=parathyreoid hormon. a Az ábrán a folyamatos változók mediánjai vannak feltüntetve (zárójelben az interkvartilis tartományok). A felsorolt kiindulási változók egyikénél sem észleltek szignifikáns különbséget a vizsgálati csoportok között (Kruskal Wallispróba). b A glatirameracetátkezelés esetében nem tüntettek fel interkvartilis tartományt a gyógyszert kapó alanyok kis száma miatt Németország) kaptak. Ezt követően standard dózisú gadolíniumot alkalmaztak a nefrogén szisztémás fibrosissal kapcsolatban felmerülő aggodalmak miatt. Vak kiértékelés. Két, a kezelési besorolást nem ismerő vizsgáló neuroradiológus értékelte ki a felvételeket a gadolíniumhalmozó laesiók meghatározása céljából. Egyikük a (kiindulási állapotban és hat hónap elteltével rögzített) T2súlyozott felvételeken kimutatható laesiók össztérfogatát is meghatározta egy neuroradiológus kutató segítségével, félautomata szoftver alkalmazásával (MRICRO [www.mricro.com]). Biokémiai ellenőrzés. A kreatininszintet és az egfrt négy, öt és hat hónap elteltével, a kalcium, albumin, húgysavés PTHszintet pedig három és hat hónap elteltével ellenőrizték. Klinikai ellenőrzés. A neurológusok nem ismerték a kezelési besorolást. Az EDSSpontszámot a kiindulási állapotban és hat hónap elteltével vagy a korai befejező vizit alkalmával határozták meg. A relapsusokat az egyik részt vevő neurológus definiálta úgy, mint új neurológiai tünetek és jelek kialakulása legalább 30 nappal a legutóbbi relapsus kezdete után (McDonaldkritériumok 27 ). A vizsgálati alanyok a relapsus megerősítése céljából megjelentek a vizsgáló neurológusnál. Végpontok. Az elsődleges végpontok az újonnan kialakult gadolíniumhalmozó laesiók összesített száma és a T2súlyozott felvételeken kimutatható laesiók össztérfogatának változása volt. A másodlagos végpontok az EDSSpontszám változása és a klinikai relapsusok száma volt. Statisztika. A kohorszok közötti különbségeket Mann Whitney vagy Kruskal Wallispróbával vizsgálták. Az elsődleges végpontok esetében egyszerű randomizációs teszttel vizsgálták az új gadolíniumhalmozó laesiók egy személyre vonatkoztatott átlagos összesített száma közötti különbség (nagy dózisú mínusz kis dózisú) szignifikanciáját. Az új gadolíniumhalmozó laesiók egy személyre vonatkoztatott átlagos összesített száma közötti különbség 95%os konfidenciaintervallumát bootstrap (mintából való mintavételen alapuló) analízissel számították ki. A másodlagos végpontok esetében ordinális logisztikus regreszszióval vizsgálták a kezelés hatását a vizsgálat befejezésekor meghatározott EDSSpontszámra. A kiindulási EDSSpontszámot dummy változók (álváltozók/kétértékű változók) sorozataként rögzítették, hogy kifejezzék e változó ordinális természetét. Ezzel a módszerrel ki lehet számítani a vizsgálat befejezésekor meghatározott alacsonyabb EDSSpontszám esélyhányadosát (odds ratio, OR) (95%os konfidenciaintervallum) nagy dózisú vitamin adagolása esetén, a kis dózisú adagoláshoz viszonyítva. A nagy dózist és a kis dózist kapó kohorszok között a relapsuson áteső betegek arányában talált különbség szignifikanciáját Fisherféle egzakt próbával határozták meg. A relapsuson áteső betegek százalékos arányában talált különbség 95%os konfidenciaintervallumát a Newcombe Wilsonféle (korrigált) pontozásos módszerrel kapott közelítéssel határozták meg. 33 Az elemzéseket intention to treat (kezelési szándék) alapján végezték (az utolsó észlelés átvitelével a gadolíniumhalmozó laesiók és a relapsusok esetében). A független befejező elemzések során csak azokat az alanyokat vették figyelembe, akikről hat hónapos adatok álltak rendelkezésre. Az elemzéseket a Minitab 13as és 16os verziója (www.minitab.com), illetve a Poptools (www.poptools.org) alkalmazásával végezték. 34 A p<0,05 (kétoldalú elemzés) értéket minősítették szignifikánsnak. Nem állt rendelkezésre olyan korábbi randomizált, kontrollált vizsgálatból származó adat, amely alapján a kis dózisú vitaminkezelés nagy dózisú vitaminnal történő kiegészítésének hatását fel lehetett volna becsülni. Jelen vizsgálatban nem kísérelték meg a statisztikai erő kiszámítását. A vizsgálat egyik a priori célja az volt, hogy szélesebb körű, definitív vizsgálatok statisztikaierőszámításaihoz segítséget nyújtó adatokat szolgáltassanak. EREDMÉNYEK A résztvevők klinikai előmenetele a vizsgálat során. A szűrésen huszonöt önkéntes vett részt. Ketten a randomizálás előtt kiléptek a vizsgálatból (1. ábra). Tizenegy résztvevőt randomizáltak nagy dózisú vitaminkezelésre, 12t pedig kis dózisú vitaminkezelésre. A vizsgálati kezelést három esetben szakították meg: egy résztvevőnél hányinger miatt két hét elteltével (kis dózisú csoport), egy esetben négy hónap elteltével, egy másik SMvizsgálatba történő elektív belépés céljából (kis dózisú csoport), egy résztvevőnél pedig három hónap elteltével relapsus bekövetkezte miatt, natalizumabkezelés indítása céljából (nagy dózisú csoport). Az utóbbi két esetben végeztek befejező MRvizsgálatot, és meghatározták az EDSSpontszámot. Az első alany vizsgálati kezelése 2006 decemberében kezdődött, az utolsóé pedig 2009 májusában fejeződött be. Kiindulási jellemzők. A kiindulási jellemzők mediánjai (zárójelben az interkvartilis tartományok [IQR]): életkor: 42 (31 47) év, a diagnózis óta eltelt idő: 6 (2 10,5) év, illetve kiindulási EDSSpontszám: 2 (1 4). A nagy dózi 18

5 2. ábra Szérum25OHDszint a kezelési besorolás szerint Szérum25OHDszint (nmol/l) A vizsgálat során eltelt idô (hónap) Az ábrán a kis dózisú vitaminkezelésre (telt körök), a nagy dózisú vitaminkezelésre (üres körök) és a relapsuson átesett, nagy dózisú vitaminkezelésre (üres négyzetek) sorolt résztvevôk adatai láthatók. A hiányzó pontok a megszakított kezelést, a vérvétel megtagadását vagy a laboratóriumi protokoll hibáját jelölik. 2. táblázat Gadolíniumhalmozó laesiók Résztvevô Dvitaminkezelési csoport sú és a kis dózisú csoport adatai jól összehasonlíthatóak voltak (1. táblázat). Szérum25OHDszint. A kiindulási 25OHDszint nem különbözött szignifikáns mértékben a két csoportban: a medián érték nagy dózisú kezelés esetén 59 (IQR 47 61) nmol/l, kis dózisú kezelés esetén pedig 54 (IQR 35 74) nmol/l volt. Két hét kezelés után jól látható eltérés alakult ki: nagy dózisú Dvitamin esetén 110 (IQR ) nmol/ les, kis dózis esetén 55 (IQR 46 85) nmol/les 25OHDszintet mértek (p=0,001). Ez az eltérés a vizsgálat teljes ideje alatt kimutatható volt; hat hónap elteltével nagy dózisú kezelés esetén 120 (teljes tartomány ) nmol/les, kis dózisú kezelés esetén 69 (teljes tartomány ) nmol/les 25OHDszintet mértek (p=0,002) (2. ábra). A kiindulási állapotban kimutatható és a vizsgálat alatt újonnan kialakult gadolíniumhalmozó laesiók száma Kiindulási állapot Négy hónap Öt hónap Hat hónap Nagy dózisú Nagy dózisú 1 3 _ a _ a 2 b Nagy dózisú Nagy dózisú b Nagy dózisú Kis dózisú Kis dózisú Kis dózisú Az újonnan kialakult gadolíniumhalmozó laesiók összesített száma Rövidítés: GE=(gadoliniumenhancing) gadolíniumhalmozó. a E résztvevô esetében megszakították a vizsgálatot, és a négy hónapos MRvizsgálatot a vizsgálat harmadik hónapban történt befejezésekor végezték el. b A résztvevô klinikai relapsuson esett át a vizsgálat során. Egyéb biokémiai paraméterek. A vizsgálat során egyik csoportban sem következett be szignifikáns változás a PTH, kalcium, korrigált kalcium, albumin, húgysav és kreatininszintben vagy az egfrben. Gadolíniumhalmozó laesiók. Kiindulási állapot. Hét résztvevőnek voltak gadolíniumhalmozó laesiói a kiindulási állapotban. Közülük négyet (egy, egy, három és 38 laesio) randomizáltak nagy dózisú, hármat (kettő, három és öt laesio) pedig kis dózisú kezelésre. A kiindulási 25OHDszint nem különbözött szignifikáns mértékben a kiindulási állapotban gadolíniumhalmozó laesiókkal rendelkező (medián 61 nmol/l, IQR nmol/l) és nem rendelkező (medián 56 nmol/l, IQR nmol/l) résztvevők között. Új gadolíniumhalmozó laesiók. Hat résztvevőnél alakultak ki új laesiók. Közülük ötnek volt legalább egy ga dolí niumhalmozó laesiója a kiindulási állapotban. A hatodik (nagy dózisú ) betegnél minden ellenőrzési időpontban megjelent új gadolíniumhalmozó laesio (2. táblázat). Nem volt szignifikáns különbség a kezelési csoportok között az új gadolíniumhalmozó laesiók összesített számában: 14 (nagy dózisú kezelés) vs. 11 (kis dózisú kezelés), illetve az új gadolíniumhalmozó laesiókkal rendelkező betegek számában (2. és 3. táblázat). Egy résztvevő (kis dózisú kezelés) kihagyta az öt hónapos vizsgálatot. A T2súlyozott felvételeken kimutatható laesiók térfogata. Kiindulási állapot. A T2súlyozott felvételeken kimutatható laesiók kiindulási térfogata a teljes vizsgálati kohorszra vonatkoztatva nem korrelált a 25OHD, a PTH, illetve a korrigált kalciumszinttel. Kezelés. Nem volt különbség a T2súlyozott felvételeken kimutatható laesiók össztérfogatának változásában az eltérő kezeléseknek megfelelően (p=0,6): a medián térfogatváltozás nagy dózisú kezelés esetén 330 mm 3 19

6 3. táblázat Elsôdleges és másodlagos végpontok (zárójelben a 95%os konfidenciaintervallumok) Végpont Besorolás alapján végzett ( intention to treat ) elemzés A vizsgálatot teljesítôk elemzése A hat hónap alatt kialakult új gadolíniumhalmozó laesiók 0,36 ( 1,37 és 2,00 között), p=0,70 0,1 ( 1,90 és 2,00 között), p=0,92 egy személyre vonatkoztatott átlagos számai közötti különbség a A T2súlyozott felvételeken kimutatható laesiók össztérfogatváltozásának 58 ( 430 és 220 között), p=0,60 97 ( 610 és 250 között), p=0,35 a,b mediánjai közötti különbség (mm 3 ) A vizsgálat befejezésekor meghatározott alacsonyabb 0,13 (0,02 és 1,01 között), p=0,051 0,26 (0,03 és 2,59 között), p=0,25 EDSSpontszám esélyhányadosa c A relapsuson átesett betegek százalékos arányai közötti 36,4 (4,2 és 64,6 között), p=0,04 30 ( 3,8 és 60,3 között), p=0,21 különbség a Egy, a kiindulási állapotban 38 gadolíniumhalmozó laesióval rendelkezô lehetséges kilógó alany ( outlier ) kizárása utáni adatok A hat hónap alatt kialakult új gadolíniumhalmozó laesiók 0,12 ( 1,68 és 1,22 között), p=0,87 0,43 ( 2,20 és 1,11 között), p=0,75 egy személyre vonatkoztatott átlagos számai közötti különbség a A T2súlyozott felvételeken kimutatható laesiók össztérfogatváltozásának 33 ( 370 és 240 között), p=0,76 68 ( 390 és 275 között), p=0,45 a,b mediánjai közötti különbség (mm 3 ) A vizsgálat befejezésekor meghatározott alacsonyabb 0,16 (0,02 és 1,34 között), p=0,09 0,47 (0,04 és 5,35 között), p=0,54 EDSSpontszám esélyhányadosa c A relapsuson átesett betegek százalékos arányai közötti 30,0 ( 0,9 és 60,3 között), p=0,08 22 ( 9,8 és 54,7 között), p=0,21 különbség a Rövidítések: CI=konfidenciaintervallum; EDSS=(Expanded Disability Status Scale) Kiterjesztett Rokkantsági Állapot Skála; GE=(gadoliniumenhancing) gadolíniumhalmozó. a Nagy dózisú vitaminkezelésben részesült csoport adatai mínusz kis dózisú vitaminkezelésben részesült csoport adatai. b A feltüntetett különbség (95%os konfidenciaintervallum) a kohorszok mediánjai közötti Mann Whitneypróbával kiszámított különbség (95%os konfidenciaintervallum). c A nagy dózisú vitaminkezelésben részesült csoport adatai a kis dózisú vitaminkezelésben részesült csoport adataival összehasonlítva. (IQR 950 és 30 mm 3 között), kis dózisú kezelés esetén pedig 95 mm 3 (IQR 310 és 25 mm 3 között) volt (3. táblázat). Egy résztvevő (kis dózisú kezelés) agyműtéten esett át a vizsgálat alatt, a vizsgálattal össze nem függő laesio miatt. Őt kizárták az összes, T2súlyozott felvételekre vonatkozó elemzésből, mivel az eltávolított szövet T2súlyozott felvételen kimutatható laesiókat tartalmazott. EDSSpontszám. A vizsgálat befejezésekor meghatározott medián (zárójelben az IQR) EDSSpontszám magasabb volt a nagy dózisú kezelésben részesült csoportban: 3 (2 4), mint a kis dózisú kezelésben részesült csoportban: 2 (1 2) (p=0,04). A vizsgálat befejezésekor meghatározott EDSSpontszám korrelált a kiindulási EDSSpontszámmal (r=0,79, p<0,001). A kiindulási EDSSpontszámmal korrigált ordinális logisztikus regresszió során a nagy dózisú vitaminnal történő kezelés határértékösszefüggést mutatott a vizsgálat befejezésekor meghatározott magasabb EDSSpontszámmal (p=0,051) (3. táblázat). Relapsusok. A nagy dózisú vitaminkezelésre randomizált 11 résztvevő közül négynél (36,5%) következett be relapsus. Közülük ketten már eleve tartós interferonβkezelésben részesültek, egyikük pedig glatirameracetátkezelést kapott. Hárman kaptak iv. methylprednisolont körülbelül öt hét, négy hónap, illetve hat hónap vizsgálati idő elteltével. A negyedik beteg esetében megszakították a vizsgálatot, és natalizumabkezelést kezdtek a három hónapos ellenőrzési időpontban. A kis dózisú vitaminkezelésre randomizált 12 résztvevő közül egynél sem következett be relapsus (p=0,04 a relapsuson átesett betegek arányában észlelt különbségre vonatkoztatva) (lásd a 3. táblázatot). A relapsuson átesett betegek közül kettőnek volt gadolíniumhalmozó laesiója a kiindulási állapotban, és új gadolíniumhalmozó laesióik is kialakultak. A relapsuson átesett másik két betegnél nem mutattak ki gadolíniumhalmozó laesiót. Lehetséges kiugró érték ( outlier ). Egy résztvevőt, akinek a kiindulási állapotban 38 gadolíniumhalmozó laesiója volt, és öt hét elteltével relapsuson esett át, kizártak az elemzésből, és újravizsgálták a végpontokat (3. táblázat). Ezt követően a nagy dózisú vitaminnal történő kezelés már nem mutatott összefüggést a vizsgálat befejezésekor meghatározott magasabb EDSSpontszámmal (p=0,092) és a relapsusokkal (p=0,08). MEGBESZÉLÉS Jelen vizsgálat célja annak meghatározása volt, hogy vane előnye a nagy dózisú vitamin kezelésnek az alacsony dózisú kezeléssel szemben klinikailag aktív RRSMben szenvedő betegeknél. Nem volt különbség a kezelési csoportok között az elsődleges MRalapú kimeneteli mutatók tekintetében. Ugyanakkor a vizsgálat befejezésekor meghatározott EDSSpontszám és a relapsuson átesett résztvevők aránya is magasabb volt nagy dózisú vitaminkezelés esetén. A nagy dózisú és a kis dózisú kezelésben részesült csoportok között észlelt kisebb eltérések hátterében a betegségmódosító kezelésre adott válasz néhány vizsgálati alanynál bekövetkezett változásai állhattak; ezt a lehetőséget jelen adatok alapján nem lehet kizárni. Ezeket a klinikai kimeneteli adatokat kedvezőtlenebb MRvégpontok hiányában szélesebb körű vizsgálatokkal kell megerősíteni. Ugyanakkor a nagy dózisú vitaminkezelés feltehetően nem jár haszonnal RRSM fennállása esetén, különösen a leginformatívabb és legmegbízhatóbb mérőmódszer, az MRvizsgálat alapján. 20

7 Ezzel szemben egy D 3 vitamint alkalmazó SMtanulmányban arról számoltak be, hogy a nagy dózisú D 3 vitaminnal kezelt alanyok kisebb hányadának romlott az EDSSpontszáma (p=0,019), és kisebb részük esett át relapsuson (p=0,09). 18 Ez a vizsgálat azonban nem vak elrendezésű volt, és az elemzés során nem korrigáltak a kiindulási EDSSpontszámmal. Ezenkívül a nagy dózisú D 3 vitaminkezelésben nem részesülő alanyok akár napi 4000 NE Dvitamint is fogyaszthattak, ami az összehasonlítást megzavarhatta. Egy másik kutatócsoport úgy találta, hogy a gadolíniumhalmozó laesiók átlagos száma csökkent a nagy dózisú D 3 vitaminpótlást követően, de ezt egy nem kontrollált, nem vak elrendezésű vizsgálatban észlelték. 27 A Dvitaminpótlás elméletileg káros hatású lehet, ha megnöveli a HLA DRB1*15 expresszióját, 7,35 amely egy, az SM emelkedett kockázatával összefüggésbe hozott fehérjeizoforma. Ennek ellentmond az az eredmény, amely szerint azoknak az SMben szenvedő betegeknek, akik HLA DRB1*15 genotípussal rendelkeztek, nem volt roszszabb a klinikai kimenetelük magasabb szérum25ohdszint esetén. 7 Egy másik vizsgálatban napi 1000 NE D 3 vitamin bevitele megnövelte egy gyulladásos citokin szérumszintjét SMben szenvedő betegekben. 36 Jelen hat hónapos vizsgálat során azonban a napi 1000 NE vitamint kapó kis dózisú kezelési csoportban egyáltalán nem fordult elő relapsus, és a kis dózisú vitamint szedő 12 résztvevőből csak háromnál alakult ki új gadolíniumhalmozó laesio. Nem találtak összefüggést a kiindulási 25OHDszérumszint és a gadolíniumhalmozó laesiók megléte, illetve a T2súlyozott felvételeken kimutatható laesiók össztérfogata között, amely eredmény összhangban van a korábbi adatokkal. 6,10 RRSMben szenvedő betegekből és egészséges egyénekből származó Tsejtekben, Tsejtvonalakban és dendritikus sejtekben a 10 nmol/les 1,25(OH) 2 Dkoncentráció kevésbé patogén, tolerogénebb fenotípus irányában változtatta meg a sejtek viselkedését. 8 A fenti adat relevanciáját megkérdőjelezték, mivel a vizsgált 1,25(OH) 2 Dkoncentráció nagymértékben meghaladja a szérumszintet. 37 Ugyanakkor a központi idegrendszer szöveteiben elméletileg elérhető hasonló koncentráció a keringő 25OHDszérumszint nanomoláris értéke esetén bekövetkező autokrin metabolizmust követően. A jelen vizsgálatban szereplő kis dózisú kohorsz esetében a 25OHDszérumszint 54 nmol/lről 69 nmol/lre emelkedett. Egy keresztmetszeti vizsgálatból 38 származó nyers adatok arra utalnak, hogy a Tsejtek regulátoros aktivitása kifejezettebb, a Th1:Th2 arány eltolódása pedig kisebb az olyan RRSMben szenvedő betegekben, akiknek 25OHDszérumszintje magasabb, nmol/les szintig bezárólag, amely fölött nem észleltek jelentős további változást. Az SM alacsonyabb előfordulásának, aktivitásának és mortalitásának összefüggése a magasabb D 3 vitaminszinttel ahhoz a feltételezéshez vezetett, hogy a magasabb Dvitaminszint jótékony hatású lehet SM esetén. Jelen randomizált, kontrollált vizsgálat kimeneteli adatai nem támasztják alá ezt az elméletet. Jelen vizsgálat egyik korlátja, hogy a mintát a zajló betegség aktivitásának vizsgálata céljából választották ki. A primer prevencióban vagy a betegség korábbi stádiumaiban, például az első demyelinisatiós esemény bekövetkeztekor végzett vizsgálatok eltérő kimeneteli eredményeket hozhatnak, ugyanúgy, mint a szélesebb körű, a D 3 vitamin alkalmazásával végzett, illetve a 25OHDszérumszintet lassabban változtató vizsgálatok. 39 Egy vizsgálat, amelybe csak olyan betegeket vonnának be, akik még nem kaptak SMkezelést, világosabban meghatározhatná a vitamin esetleges jótékony hatását. A már glatirameracetátot vagy interferont kapó betegek bevonása azonban növeli a klinikai általánosíthatóságot. Lehetséges továbbá, hogy a Dvitamin bármilyen SMre gyakorolt jótékony hatása megvalósul alacsony dózisú pótlás esetén is, és az ezen felüli orális Dvitaminbevitel nem jár további előnnyel. Ha ez a helyzet áll fenn, akkor az SM jobb kimeneteli adatainak epidemiológiai összefüggése a magasabb 25OHDszérumszinttel valószínűleg egyszerűen azoknak az SMben szenvedő betegeknek az azonosítását tükrözi, akik kevésbé hajlamosak Dvitaminhiányállapot kialakulására. 40 Összefoglalva: Napi 1000 NE vitamint szedő, klinikailag aktív RRSMben szenvedő betegeknél jelen vizsgálat során nem mutatták ki a kezelés nagy dózisú vitaminnal történő kiegészítésének terápiás előnyét. A SZERZÔK HOZZÁJÁRULÁSA Dr. Stein: a kézirat vázlata/tartalmi áttekintése, a vizsgálat megtervezése vagy kidolgozása, adatelemzés vagy kiértékelés, adatgyűjtés, statisztikai elemzés, a vizsgálat ellenőrzése vagy irányítása, forrásszerzés. Dr. Liu: a kézirat vázlata/tartalmi áttekintése, adatelemzés vagy kiértékelés, adatgyűjtés. Dr. Gray: a kézirat vázlata/tartalmi áttekintése, adatgyűjtés. J.E. Baker: a kézirat vázlata/tartalmi áttekintése, adatgyűjtés, a vizsgálat ellenőrzése vagy irányítása. Dr. Kolbe: a kézirat vázlata/tartalmi áttekintése, adatelemzés vagy kiértékelés, adatgyűjtés, a vizsgálat ellenőrzése vagy irányítása. Dr. Ditchfield: a kézirat vázlata/tartalmi áttekintése, adatgyűjtés, a vizsgálat ellenőrzése vagy irányítása. Dr. Egan: a kézirat vázlata/tartalmi áttekintése, adatelemzés vagy kiértékelés, adatgyűjtés, a vizsgálat ellenőrzése vagy irányítása. Dr. Mitchell: a kézirat vázlata/tartalmi áttekintése, a vizsgálat megtervezése vagy kidolgozása, adatelemzés vagy kiértékelés, adatgyűjtés, a vizsgálat ellenőrzése vagy irányítása, forrásszerzés. Dr. Harrison: a kézirat vázlata/tartalmi áttekintése, a vizsgálat megtervezése vagy kidolgozása, adatelemzés vagy kiértékelés, forrásszerzés. Dr. Butzkueven: a kézirat vázlata/tartalmi áttekintése, a vizsgálat megtervezése vagy kidolgozása, adatelemzés vagy kiértékelés, adatgyűjtés, a vizsgálat ellenőrzése vagy irányítása. Dr. Kilpatrick: a kézirat vázlata/tartalmi áttekintése, a vizsgálat megtervezése vagy kidolgozása, adatelemzés vagy kiértékelés, adatgyűjtés, a vizsgálat ellenőrzése vagy irányítása, forrásszerzés. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS A szerzők köszönetüket fejezik ki a The Myer Foundationnak a jelen vizsgálathoz nyújtott nagylelkű támogatásáért; Ian Gordon egyetemi docensnek, igazgatónak és Marnie Collinsnak, a Statistical Consulting Centre, University of Melbourne munkatársainak a randomizálásért és a statisztikai elemzésekért; Beth Spears és Gabrielle Browning vizsgáló nővéreknek, továbbá Maria Bisignano, Mairead Harrop, Max Goodwin és Cecilia Hsieh részére és a The Biochemistry and Endocrinology Laboratories, Royal Melbourne Hospital munkatársainak. ÉRDEKELTSÉGEK Dr. Stein kutatási támogatásban részesült a The Myer Foundationtől. Dr. Liu a The Multiple Sclerosis International Federati 21

8 on McDonaldösztöndíjából részesült, és támogatást kapott a National Science Foundation of Chinától (No ). Dr. Gray a Merck Serono tudományos tanácsadó testületének tagjaként dolgozott, és oktatói díjat kapott a következőktől: Merck Serono és Biogen Idec. J.E. Baker utazási támogatásban részesült a Bayer Schering Pharma, a SanofiAventis, a Biogen Idec és a Merck Serono továbbképző konferenciáin történő részvételhez. Dr. Kolbe kutatói/ösztöndíjtámogatásban részesült a Multiple Sclerosis Research Australia és a National MS Society (USA) részéről. Dr. Ditchfield előadói tiszteletdíjakat kapott a Siemenstől és a Toshibától. Dr. Egan az Australian Research Council (ARC) szakértői kollégiumának testületében, a Neurosciences Victoria tudományos tanácsadó testületének tagjaként, a Human Brain Mapping társszerkesztőjeként és a Neuroimage, illetve a Journal of Imaging Technology szerkesztőbizottságában dolgozik; és kutatási támogatásban részesül a National Health Medical Research Council Australiától, az ANZ Trustees, Melbourne, Australiától, az Australian Research Counciltól, az Australian Government Department of Industry, Innovation, Science and Researchtől, a National Multiple Sclerosis Societytól (USA) és a Cure Huntington s Disease Initiativetől (CHDI). Dr. Mitchell a Journal of Medical Imaging and Radiation Oncology társszerkesztőjeként dolgozik; klinikai praxisában számla kiállítása ellenében idegrendszeri képalkotó vizsgálatokat végez (munkaidejének 75%ában); a Cordis Corporation, a Johnson & Johnson és a Boston Scientific tudományos tanácsadó testületeinek tagjaként dolgozik; és kutatási támogatásban részesül a következőktől: Boston Scientific, Talecris Biotherapeutics, The Myer Foundation és a National Health Medical Research Council Australia. Dr. Harrison a Diabetes Metabolism Reviews, a Diabetes Research and Clinical Practice, a Current Diabetes Reports és a Pediatric Diabetes szerkesztőbizottsági tagja, illetve a Molecular Medicine hozzájáruló szerkesztőjeként és a Human Vaccines társszerkesztőjeként; a Bayhill Therapeutics tanácsadójaként tevékenykedik; és kutatási támogatásban részesül a következőktől: The Myer Foundation, National Health and Medical Research Council (NHMRC) of Australia és Juvenile Diabetes Research Foundation. Dr. Butzkueven utazási támogatásban részesült a következőktől: Biogen Idec, Novartis és SanofiAventis, illetve e cégek tudományos tanácsadó testületeinek tagjaként dolgozott; a Multiple Sclerosis International szerkesztőbizottsági tagja; szabadalommal rendelkezik a LIF és az EPHA4blokád SM kezelésére történő alkalmazására; és kutatási támogatásban részesül a következőktől: Merck Serono, Biogen Idec, Novartis, National Health and Medical Research Council (NHMRC) és National MS Societytől (USA). Dr. Kilpatrick a GlaxoSmithKline, a Neurosciences Victoria és a Victorian Neurotrauma Initiative tanácsadó testületeinek tagjaként dolgozott; utazási támogatásban részesült a Bayer Schering Pharma, a SanofiAventis és a Merck Serono részéről; a Therapeutic Advances in Neurological Disorders szerkesztőbizottsági tagja; feltalálóként van nyilvántartva a HIVtesztkészletmódszer antihiv1 antitestek nyálból történő kimutatására, a Módszer a sejttúlélés módosítására és az ehhez használt reagensek, a Módszerek a demyelinisatiós betegség kezelésére és profilaxisára, illetve a Kezelési módszer a gyulladásos neurodegeneráció területén szabadalmakkal kapcsolatban; és kutatási támogatásban részesül a következőktől: Bayer Schering Pharma, Biogen Idec, Australian Research Council, National Health and Medical Research Council of Australia, MS Research Australia, National Multiple Sclerosis Society (USA) és The Myer Foundation. Beérkezett január 19én. Végleges formában elfogadva július 18án. IRODALOM 1. Holick MF. Vitamin D: importance in the prevention of cancers, type 1 diabetes, heart disease, and osteoporosis [erratum 2004;79:890]. Am J Clin Nutr 2004;79: Review. 2. Freedman DM, Dosemeci M, Alavanja MC. Mortality from multiple sclerosis and exposure to residential and occupational solar radiation: a casecontrol study based on death certificates. Occup Environ Med 2000;57: Munger KL, Levin LI, Hollis BW, Howard NS, Ascherio A. Serum 25hydroxyvitamin D levels and risk of multiple sclerosis. JAMA 2006;296: Van der Mei IA, Ponsonby AL, Dwyer T, et al. Vitamin D levels in people with multiple sclerosis and community controls in Tasmania, Australia. J Neurol 2007;254: Simpson S Jr, Taylor B, Blizzard L, et al. Higher 25hydroxyvitamin D is associated with lower relapse risk in multiple sclerosis. Ann Neurol 2010;68: SoiluHänninen M, Laaksonen M, Laitinen I, Erälinna JP, Lilius EM, Mononen I. A longitudinal study of serum 25hydroxyvitamin D and intact parathyroid hormone levels indicate the importance of vitamin D and calcium homeostasis regulation in multiple sclerosis. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2008;79: Mowry EM, Krupp LB, Milazzo M, et al. Vitamin D status is associated with relapse rate in pediatriconset multiple sclerosis. Ann Neurol 2010;67: Correale J, Ysrraelit MC, Gaitán MI. Immunomodulatory effects of vitamin D in multiple sclerosis. Brain 2009;132: Barnes MS, Bonham MP, Robson PJ, et al. Assessment of 25hydroxyvitamin D and 1,25dihydroxyvitamin D3 concentrations in male and female multiple sclerosis patients and control volunteers. Mult Scler 2007;13: Holmøy T, Moen SM, Gundersen TA, et al. 25hydroxyvitamin D in cerebrospinal fluid during relapse and remission of multiple sclerosis. Mult Scler 2009;15: Embry AF, Snowdon LR, Vieth R. Vitamin D and seasonal fluctuations of gadoliniumenhancing magnetic resonance imaging lesions in multiple sclerosis. Ann Neurol 2000;48: Van Amerongen BM, Dijstra CD, Lips P, Polman CH. Multiple sclerosis and vitamin D: an update. Eur J Clin Nutr 2004;58: Constantinescu CS, Hilliard B, Ventura E, et al. Modulation of susceptibility and resistance to an autoimmune model of multiple sclerosis in prototypically susceptible and resistant strains by neutralization of interleukin12 and interleukin4, respectively. Clin Immunol 2001;98: TejadaSimon MV, Hong J, Rivera VM, Zhang JZ. Reactivity pattern and cytokine profile of T cells primed by myelin peptides in multiple sclerosis and healthy individuals. Eur J Immunol 200;31: Penna G, Adorini L. 1 Alpha,25dihydroxyvitamin D3 inhibits differentiation, maturation, activation, and survival of dendritic cells leading to impaired alloreactive T cell activation. J Immunol 2000;164: Nashold FE, Miller DJ, Hayes CE. 1,25dihydroxyvitamin D3 treatment decreases macrophage accumulation in the CNS of mice with experimental autoimmune encephalomyelitis. J Neuroimmunol 2000;103: Goldberg P, Fleming MC, Picard EH. Multiple sclerosis: decreased relapse rate through dietary supplementation with calcium, magnesium and vitamin D. Med Hypoth 1986;21: Burton JM, Kimball S, Vieth R, et al. A phase I/II doseescalation trial of vitamin D3 and calcium in multiple sclerosis [errata 2010;75:480, 2010;75:1029]. Neurology 2010;74: Wingerchuk DM, Lesaux J, Rice GP, Kremenchutzky M, Ebers GC. A pilot study of oral calcitriol (1,25dihydroxyvitamin D3) for relapsingremitting multiple sclerosis. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2005;76: Achiron A, Barak Y, Miron S, Izhak Y, Faibel M, Edelstein S. Alfacalcidol treatment in multiple sclerosis. Clin Neuropharmacol 2003;26:53. 22

9 21. Fleming JO, Hummel AL, Beinlich BR. Vitamin D treatment of relapsingremitting multiple sclerosis (RRMS): a MRIbased pilot study. Neurology 2000;54:A338. Abstract. 22. Stein MS, Wark JD. An update on the therapeutic potential of vitamin D analogues. Expert Opin Investig Drugs 2003;12: McDonald WI, Compston A, Edan G, et al. Recommended diagnostic criteria for multiple sclerosis: guidelines from the International Panel on the diagnosis of multiple sclerosis. Ann Neurol 2001;50: Kurtzke JF. Rating neurologic impairment in multiple sclerosis: an expanded disability status scale (EDSS). Neurology 1983;33: Hollis BW. Comparison of commercially available (125) Ibased RIA methods for the determination of circulating 25hydroxyvitamin D. Clin Chem 2000;46: BargerLux MJ, Heaney RP, Dowell S, Chen TC, Holick MF. Vitamin D and its major metabolites: serum levels after graded oral dosing in healthy men. Osteoporos Int 1998;8: Kimball SM, Ursell MR, O Connor P, Vieth R. Safety of vitamin D3 in adults with multiple sclerosis. Am J Clin Nutr 2007;86: Reichel H, Koeffler HP, Norman AW. Synthesis in vitro of 1,25dihydroxyvitamin D3 and 24,25dihydroxyvitamin D3 by interferongammastimulated normal human bone marrow and alveolar macrophages. J Biol Chem 1987;262: Garcion E, WionBarbot N, MonteroMenei CN, Berger F, Wion D. New clues about vitamin D functions in the nervous system. Trends Endocrinol Metab 2002;13: Flicker L, MacInnis RJ, Stein MS, et al. Should older people in residential care receive vitamin D to prevent falls? Results of a randomized trial. J Am Geriatr Soc 2005;53: Mawer EB, Jones G, Davies M, et al. Unique 24hydroxylated metabolites represent a significant pathway of metabolism of vitamin D2 in humans:24hydroxyvitamin D2 and 1,24dihydroxyvitamin D2 detectable in human serum. J Clin Endocrinol Metab 1998;83: Holick MF, Biancuzzo RM, Chen TC, et al. Vitamin D2 is as effective as vitamin D3 in maintaining circulating concentrations of 25hydroxyvitamin D. J Clin Endocrinol Metab 2008;93: Newcombe RG. Interval estimation for the difference between independent proportions: comparison of eleven methods. Stat Med 1998;17: Hood GM. PopTools version Available at: Accessed April Ramagopalan SV, Maugeri NJ, Handunnetthi L, et al. Expression of the multiple sclerosisassociated MHC class II Allele HLADRB1*1501 is regulated by vitamin D. PLoS Genet 2009;5:e Mahon BD, Gordon SA, Cruz J, Cosman F, Cantorna MT. Cytokine profile in patients with multiple sclerosis following vitamin D supplementation. J Neuroimmunol 2003;134: Stewart G. Multiple sclerosis and vitamin D: don t (yet) blame it on the sunshine. Brain 2009;132: Smolders J, Thewissen M, Peelen E, et al. Vitamin D status is positively correlated with regulatory T cell function in patients with multiple sclerosis. PLoS One 2009;4:e Vieth R. Enzyme kinetics hypothesis to explain the U shaped risk curve for prostate cancer vs. 25hydroxyvitamin D in Nordic countries. Int J Cancer 2004;111:468. Letter. 40. Kimlin MG, Olds WJ, Moore MR. Location and vitamin D synthesis: is the hypothesis validated by geophysical data? J Photochem Photobiol B 2007;86: Fordította: Dr. Marton Gábor 23

Antidepresszánsok hatásának randomizált, kettős vak, placebokontrollált vizsgálata Parkinson-kórban

Antidepresszánsok hatásának randomizált, kettős vak, placebokontrollált vizsgálata Parkinson-kórban Antidepresszánsok hatásának randomizált, kettős vak, placebokontrollált vizsgálata Parkinson-kórban I.H. Richard, MD M.P. McDermott, PhD R. Kurlan, MD J.M. Lyness, MD P.G. Como, PhD N. Pearson, RN, MS

Részletesebben

Bizonyítékokon alapuló útmutató: A myelitis transversa klinikai értékelése és kezelése

Bizonyítékokon alapuló útmutató: A myelitis transversa klinikai értékelése és kezelése BESZÁMOLÓ Bizonyítékokon alapuló útmutató: A myelitis transversa klinikai értékelése és kezelése A Therapeutics and Technology Assessment Subcommittee of the American Academy of Neurology beszámolója T.F.

Részletesebben

Intravénás thrombolysis fiatal stroke-betegeknél

Intravénás thrombolysis fiatal stroke-betegeknél Intravénás thrombolysis fiatal stroke-betegeknél A SITS-ISTR vizsgálat eredményei D. Toni, MD, PhD, FESO N. Ahmed, MD A. Anzini, MD, PhD S. Lorenzano, MD, PhD M. Brozman, MD, PhD M. Kaste, MD, PhD, FAHA,

Részletesebben

Az agy öregedésével társuló tápanyagbiomarker-mintázat, kognitív funkció és MR-vizsgálati eredményei

Az agy öregedésével társuló tápanyagbiomarker-mintázat, kognitív funkció és MR-vizsgálati eredményei Az agy öregedésével társuló tápanyagbiomarker-mintázat, kognitív funkció és MR-vizsgálati eredményei G.L. Bowman, ND, MPH L.C. Silbert, MD, MCR D. Howieson, PhD H.H. Dodge, PhD M.G. Traber, PhD B. Frei,

Részletesebben

A heparinnal felszabadítható TFPI-szint megemelkedése lacunaris stroke-on első alkalommal átesett betegeknél

A heparinnal felszabadítható TFPI-szint megemelkedése lacunaris stroke-on első alkalommal átesett betegeknél A heparinnal felszabadítható TFPI-szint megemelkedése lacunaris stroke-on első alkalommal átesett betegeknél I.L.H. Knottnerus, MD K. Winckers, MD H. ten Cate, MD, PhD T.M. Hackeng, PhD J. Lodder, MD,

Részletesebben

Tartalomjegyzék FOCUS MEDICINAE

Tartalomjegyzék FOCUS MEDICINAE FOCUS MEDICINAE Felelõs szerkesztõ: Dr. Szolnoky Miklós Fõszerkesztõ: Dr. Karabélyos Csaba Szerkesztõbizottság: Dr. Bencsik Krisztina Prof. Czirják László Prof. Horváth Örs Péter Dr. Kalmár Ágnes Dr. Mátrai

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve A Sclerosis multiplex kezelése. Készítette: A Neurológiai Szakmai Kollégium

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve A Sclerosis multiplex kezelése. Készítette: A Neurológiai Szakmai Kollégium Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve A Sclerosis multiplex kezelése Készítette: A Neurológiai Szakmai Kollégium Tartalomjegyzék I. ALAPVETŐ MEGFONTOLÁSOK... 2 1. A PROTOKOLL ALKALMAZÁSI TERÜLETE...

Részletesebben

EüM szakmai irányelv. a Sclerosis multiplex kezeléséről 1

EüM szakmai irányelv. a Sclerosis multiplex kezeléséről 1 1. oldal Készítette: a Neurológiai Szakmai Kollégium EüM szakmai irányelv a Sclerosis multiplex kezeléséről 1 (2. módosított változat) I. Alapvető megfontolások 1.1 Az irányelv alkalmazási területe A sclerosis

Részletesebben

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA 2008; 12 (1):1 40. Alapító elnök: FARSANG CSABA, NAGY JUDIT Szerkesztõbizottság társelnökei: DE CHÂTEL RUDOLF, TÚRI SÁNDOR Nemzetközi szerkesztõbizottság: Detlev Ganten (Berlin), Gavril Hercz (Toronto),

Részletesebben

1. évfolyam, 2. szám 2004. április

1. évfolyam, 2. szám 2004. április A KIADVÁNY MAGYAR NYELVÛ MEGJELENÉSÉT TÁMOGATJA: Kiadja a New England Journal of Medicine kiadója 1. évfolyam, 2. szám 2004. április Háromdimenziós virtuális kolonoszkópia: áttörés a vastagbélrák szûrésében?...2

Részletesebben

A D-vitamin szerepe a krónikus szívelégtelenség kialakulásában

A D-vitamin szerepe a krónikus szívelégtelenség kialakulásában ÖSSZEFOGLALÓ BEVEZETŐ REFERÁTUMOK ÖSSZEFOGLALÓ REFERÁTUMOK A D-vitamin szerepe a krónikus szívelégtelenség kialakulásában SZABÓ BOGLÁRKA DR. 1 MERKELY BÉLA DR. 1 TAKÁCS ISTVÁN DR. 2 Semmelweis Egyetem,

Részletesebben

Klinikai irányelv a Sclerosis multiplex kezelésére. Neurológiai Szakmai Kollégium. 2006 február

Klinikai irányelv a Sclerosis multiplex kezelésére. Neurológiai Szakmai Kollégium. 2006 február Klinikai irányelv a Sclerosis multiplex kezelésére Neurológiai Szakmai Kollégium 2006 február TARTALOMJEGYZÉK 1. ALAPVETİ MEGFONTOLÁSOK... 3 1.1 A PROTOKOLL ALKALMAZÁSI TERÜLETE... 3 1.2 AZ IRÁNYELVET

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 30. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. április 29., csütörtök. Tartalomjegyzék. VIII. Közlemények

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 30. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. április 29., csütörtök. Tartalomjegyzék. VIII. Közlemények HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. április 29., csütörtök 30. szám Tartalomjegyzék VIII. Közlemények Az Egészségügyi Minisztérium közleménye új, illetve módosított szakmai irányelvek,

Részletesebben

A certolizumab pegol kezelés rheumatoid arthritisben, irodalmi áttekintés és egészséggazdaságtani. Szerkesztette: Brodszky Valentin

A certolizumab pegol kezelés rheumatoid arthritisben, irodalmi áttekintés és egészséggazdaságtani. Szerkesztette: Brodszky Valentin A certolizumab pegol kezelés rheumatoid arthritisben, irodalmi áttekintés és egészséggazdaságtani elemzés Szerkesztette: Brodszky Valentin Brodszky Valentin (szerk.): A certolizumab pegol kezelés rheumatoid

Részletesebben

A krónikus nem-fertőző betegségek kutatása az epidemiológia eszközeivel

A krónikus nem-fertőző betegségek kutatása az epidemiológia eszközeivel A krónikus nem-fertőző betegségek kutatása az epidemiológia eszközeivel MTA Doktori értekezés Dr. Vokó Zoltán Budapest 2013 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Tartalomjegyzék... 2 2 Rövidítések jegyzéke... 3 3 Bevezetés...

Részletesebben

GYORSJELENTÉS ORSZÁGOS EGÉSZSÉGMONITOROZÁSI PROGRAM ORSZÁGOS LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS. 2001. április

GYORSJELENTÉS ORSZÁGOS EGÉSZSÉGMONITOROZÁSI PROGRAM ORSZÁGOS LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS. 2001. április 1. oldal, összesen: 36 GYORSJELENTÉS ORSZÁGOS EGÉSZSÉGMONITOROZÁSI PROGRAM ORSZÁGOS LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS 2001. április Egészségfejlesztési Kutatóintézet Egészségstatisztikai Egység 2. oldal, összesen:

Részletesebben

Hazai konszenzus a D-vitamin szerepéről a betegségek megelőzésében és kezelésében

Hazai konszenzus a D-vitamin szerepéről a betegségek megelőzésében és kezelésében ÁLLÁSFOGLALÁS Hazai konszenzus a D-vitamin szerepéről a betegségek megelőzésében és kezelésében Takács István dr. 1 Benkő Ilona dr. 2 Toldy Erzsébet dr. 3 Wikonkál Norbert dr. 4 Szekeres László dr. 5 Bodolay

Részletesebben

Életminőséget befolyásoló késői mellékhatások komplex felmérése a debreceni modell

Életminőséget befolyásoló késői mellékhatások komplex felmérése a debreceni modell 110 Eredeti közlemény Életminőséget befolyásoló késői mellékhatások komplex felmérése a debreceni modell Bárdi Edit 1, Jenei Zoltán 2, Horváth Ágnes 2,3, Bodó Timea 3, Bende Marianna 3, Sándor Laura 3,

Részletesebben

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA 2007; 11 (1):1 64. Alapító elnök: FARSANG CSABA, NAGY JUDIT Szerkesztõbizottság társelnökei: DE CHÂTEL RUDOLF, TÚRI SÁNDOR Nemzetközi szerkesztõbizottság: Detlev Ganten (Berlin), Lennart Hansson (Uppsala),

Részletesebben

1. szám. 60. évfolyam. 2010. február 1-48. oldal

1. szám. 60. évfolyam. 2010. február 1-48. oldal 1. szám 60. évfolyam 2010. február 1-48. oldal TARTALOM 1 A FŐSZERKESZTŐ ROVATA (Szepezdi Zsuzsanna dr.) TANULMÁNY 3 Barna Mária dr.: A D-vitamin újonnan felismert funkciói 9 Dobson Szabolcs, Dobson V.

Részletesebben

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA 2007; 11 (5):215 286. Alapító elnök: FARSANG CSABA, NAGY JUDIT Szerkesztõbizottság társelnökei: DE CHÂTEL RUDOLF, TÚRI SÁNDOR Nemzetközi szerkesztõbizottság: Detlev Ganten (Berlin), Gavril Hercz (Toronto),

Részletesebben

Joachim Piatkowski, M.D. 1, Simone Kern, PhD. 2 és Tjalf Ziemssen, M.D. 2. Összefoglaló

Joachim Piatkowski, M.D. 1, Simone Kern, PhD. 2 és Tjalf Ziemssen, M.D. 2. Összefoglaló THE JOURNAL OF ALTERNATIVE AND COMPLEMENTARY MEDICINE Volume 15, Number 5, 2009, pp. 507 511 Mary Ann Liebert, Inc. DOI: 10.1089=acm.2008.0501 BEMER elektromágneses terápia hatása a Fatigue krónikus fáradtság

Részletesebben

A 11-β-hidroxi-szteroid-dehidrogenáz enzim jelentősége klinikai kórképekben

A 11-β-hidroxi-szteroid-dehidrogenáz enzim jelentősége klinikai kórképekben ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNY A 11-β-hidroxi-szteroid-dehidrogenáz enzim jelentősége klinikai kórképekben Feldman Karolina dr. 1 Likó István dr. 2 Nagy Zsolt oh. 1 Szappanos Ágnes dr. 1 Grolmusz Vince Kornél

Részletesebben

Ψ A SCID-I/NP kutatási változata szorongásos zavarok fejezetének magyarországi adaptációja

Ψ A SCID-I/NP kutatási változata szorongásos zavarok fejezetének magyarországi adaptációja Ψ A SCID-I/NP kutatási változata szorongásos zavarok fejezetének magyarországi adaptációja 394 Gerevich József 1,2, Bácskai Erika 1, Matuszka Balázs 1, Czobor Pál 3,4 1 Addiktológiai Kutató Intézet, Budapest

Részletesebben

ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2014/4 AZ ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA ALAPÍTVÁNY FOLYÓIRATA

ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2014/4 AZ ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA ALAPÍTVÁNY FOLYÓIRATA ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2014/4 AZ ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA ALAPÍTVÁNY FOLYÓIRATA ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2014/4 AZ ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA ALAPÍTVÁNY APA FOLYÓIRATA Alapítás éve: 1998 Megjelenik a Budapesti

Részletesebben

KLINIKAI ONKOLÓGIA. Gyógyszeres kezelés Végbélrák neoadjuváns Agydaganatok Neuroendokrin daganatok

KLINIKAI ONKOLÓGIA. Gyógyszeres kezelés Végbélrák neoadjuváns Agydaganatok Neuroendokrin daganatok 2015. február 2. évfolyam 1. szám 2015. február MAGYAR KLINI LINIKAI AI ONKO KOLÓG ÓGIAI IAI TÁRSASÁG TÁRS Klinikai Onkológia 2015;2(1):1 72. KLINIKAI ONKOLÓGIA Gyógyszeres kezelés Végbélrák neoadjuváns

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 Ez a gyógyszer fokozott felügyelet alatt áll, mely lehetővé teszi az új gyógyszerbiztonsági információk gyors azonosítását. Az egészségügyi szakembereket arra kérjük,

Részletesebben

Statinkezelés és cardiovascularis prevenció

Statinkezelés és cardiovascularis prevenció Tényeken Alapuló Orvoslás (TAO) Statinkezelés és cardiovascularis prevenció DR. PARAGH GYÖRGY, DR. BALOGH ZOLTÁN Bevezetés A cardiovascularis megbetegedések a vezetõ halálokot adják hazánkban. Ugyanakkor

Részletesebben

A myeloma multiplex bortezomibalapú kezelése

A myeloma multiplex bortezomibalapú kezelése A myeloma multiplex bortezomibalapú kezelése Hazai tapasztalatok az elsô 60 beteg adatainak tükrében Mikala Gábor, Bátai Árpád, Ceglédi Andrea, Csukly Zoltán, Dolgos János, Halm Gabriella, Jánosi Judit,

Részletesebben

E 1 Neuroimmun moduláció: a kolinerg idegrendszer hatása osteoclastokon Mandl Péter 1, Poór Gyula 1, Silvia Hayer 2, Kurt Redlich 2, Josef Smolen 2 1

E 1 Neuroimmun moduláció: a kolinerg idegrendszer hatása osteoclastokon Mandl Péter 1, Poór Gyula 1, Silvia Hayer 2, Kurt Redlich 2, Josef Smolen 2 1 A Ma gyar Reumatológusok Egye sü le te 2009. évi kecskeméti ván dor gyű lés ének elő adás- és posz ter-ös sze fog la lói Abstracts of the 2009 Annual Meeting of the Association of Hungarian Rheumatologists

Részletesebben