J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete szeptember hó 13-án (csütörtökön) 14,00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza C épület tanácskozó terme Jelen vannak: Simon István Tamás polgármester Békési Mihály Tibor alpolgármester Bondár Lajos képviselő Nagy Sándor képviselő Pujuné Deme Anita képviselő Hidvégi Julianna képviselő Kelemen Balázs képviselő Hrabovszkiné Dandé Szidónia jegyző Tanácskozási joggal megjelent az ülésen: Szabó Tibor aljegyző Szigetiné Almási Szilvia, a Nagyközségi Könyvtár vezetője Nagy Judit, a Gondozási Központ vezetője Orodán Mária, Gondozási Központ Bölcsőde vezetője Futakiné Debreczeni Ilona, felelős szerkesztő Zsigmond Károly, Dobozi Általános Iskola igazgatója Simon István Tamás polgármester: Üdvözlöm a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a nyílt Képviselő-testületi ülés határozatképes. Az előzetesen kiküldött napirendi javaslatot a következőképpen szeretném kiegészíteni, és javaslom napirendi pontként felvenni: 21. napirendi pont a Doboz-Szanazug köteles komp felújítási pályázatára vonatkozó új döntés, 22. napirendi pont a Dobozi Általános Iskola maximális csoportlétszám túllépésnek engedélyezése. Amennyiben nincs kérdés más vélemény, javaslat, kérem szavazzunk a módosított napirendről. Köszönöm, megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a napirendi javaslatot. A polgármester ezt követően a Képviselő-testület nyílt ülésének napirendjére a következő javaslatot tette: 1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Előadó: Simon István Tamás polgármester 2.) Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2012 (IX. 14.) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat évi zárszámadásáról szóló 8/2012 (IV. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: Hrabovszkiné Dandé Szidónia jegyző

2 2 3.) Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2012. (IX. 14.) önkormányzati rendelet-tervezete a 2/2009. (II. 13.) a civil szervezetek támogatásáról szóló önkormányzati rendelet hatálytalanításáról. Előadó: Hrabovszkiné Dandé Szidónia jegyző 4.) Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2012. (IX. 14.) önkormányzati rendelet-tervezete a évi költségvetésről szóló 2/2012. (II. 17.) rendelet módosításáról. Előadó: Hrabovszkiné Dandé Szidónia jegyző 5.) Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 17/2012. (IX. 14.) önkormányzati rendelet-tervezete Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2011 (XI. 30.) önkormányzati rendelete módosításáról Előadó: Hrabovszkiné Dandé Szidónia jegyző 6.) Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2012. (Ix. 14.) önkormányzati rendelet-tervezete a köztisztasági fenntartásról és az egyes közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 3/2007.(II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: Hrabovszkiné Dandé Szidónia jegyző 7.) Doboz Nagyközség Önkormányzata költségvetési szervei alapító okiratainak módosítása Előadó: Hrabovszkiné Dandé Szidónia 8.) A Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat intézményei közötti gazdálkodási feladatok ellátására vonatkozó megállapodások elfogadása. Előadó: Simon István Tamás polgármester 9.) Doboz Nagyközség Önkormányzata évi ÖNHIKI pályázat II. fordulója Előadó: Simon István Tamás polgármester 10.) Jelentés Doboz Nagyközség Önkormányzata I. félévi költségvetésének teljesítéséről Előadó: Simon István Tamás polgármester 11.) A Mesekert Óvoda SZMSZ-ének jóváhagyása Előadó: Simon István Tamás polgármester Pujuné Deme Anita intézményvezető

3 3 12.) A Mesekert Óvoda maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezése Előadó: Simon István Tamás polgármester 13.) A Gondozási Központ Bölcsőde szakmai programjának jóváhagyása Előadó: Simon István Tamás polgármester Nagy Judit intézményvezető 14.) Önkormányzati ingatlanok haszonbérbe adásának előkészítése Előadó: Simon István Tamás polgármester 15.) Éven belüli fejlesztési hitel felvétele HURO, illetve IKSZT pályázatához kapcsolódóan Előadó: Simon István Tamás polgármester 16.) Belvízrendezés az élhetőbb településekért, DAOP-5.2.1/ kapcsolatos döntések Előadó: Simon István Tamás polgármester 17.) Üzletrész vásárlása a Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft.-ben Előadó: Simon István Tamás polgármester 18.) Az önkormányzat tulajdonában lévő Kossuth tér 10. szám alatti ingatlan hasznosítása Előadó: Simon István Tamás polgármester 19.) Beszámoló a Dobozi Általános Iskola 2011/2012. évi munkájáról Előadó: Zsigmond Károly intézményvezető 20.) Beszámoló a Békési Kistérségi Társulásban végzett munkáról Előadó: Simon István Tamás polgármester 21.) Doboz-Szanazug köteles komp felújítására benyújtandó pályázat Előadó: Simon István Tamás polgármester 22.) A Dobozi Általános Iskola maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezése Előadó: Simon István Tamás polgármester 23.) Bejelentések

4 4 24.) Kérdések, interpellációk A Képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat nélkül a módosított napirendi javaslatot elfogadta. Az I. napirendi pont tárgyalása: Az I. napirendi pont tárgya végrehajtásáról. Jelentés a lejárt határidejű határozatok A napirendi pont előadója: Simon István Tamás polgármester Írásos jelentés mellékelve. Simon István Tamás polgármester:.a 112/2012 (VIII. 09.) sz. képviselőtestületi határozatról szóló részt javaslom kivenni, mivel annak módosítását a 21. napirendi pontként tárgyalnánk. Hidvégi Julianna, képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: a bizottságunk a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést Simon István Tamás polgármester szóbeli kiegészítésével együtt elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. Kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat nélkül a következő 128/2012.(IX.14.) sz. képviselő-testületi határozat Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja. Az II. napirendi pont tárgyalása: Az II. napirendi pont tárgya: Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete 14/2012 (IX. 14.) önkormányzati rendelet -tervezete az önkormányzat évi zárszámadásáról szóló 8/2012 (IV. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról A napirendi pont előadója: Hrabovszkiné Dandé Szidónia jegyző Írásos előterjesztés mellékelve. Szóbeli kiegészítés nem volt.

5 5 Hidvégi Julianna, képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: a bizottságunk az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. Kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat nélkül elfogadta a 14/2012 (IX. 14.) önkormányzati rendeletet. 14/2012.(IX.14.) önkormányzati rendelet Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete 14/2012. (IX.14.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat évi zárszámadásáról szóló 8/2012. (IV. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról. Az önkormányzati rendelet teljes szövegét ezen jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. A III. napirendi pont tárgyalása: A III. napirendi pont tárgya: Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete 15/2012. (IX. 14.) önkormányzat i rendelet-tervezete a civil szervezeteknek nyújtott támogatások rendjéről szóló 2/2009. (II. 13.) önkormányzati rendelet hatálytalanításáról A napirendi pont előadója: Hrabovszkiné Dandé Szidónia jegyző Az írásos előterjesztés mellékelve. Szóbeli kiegészítés nem volt. Kelemen Balázs képviselő, a Szociális és Gyermek Ügyek Bizottságának elnöke: a bizottságunk megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. Hidvégi Julianna, képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: a bizottságunk megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. Kérdés, vélemény, más javaslat nem volt.

6 A Képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat nélkül elfogadta a 15/2012. (IX. 14.) önkormányzati rendeletet. 6 15/2012.(IX.14.) önkormányzati rendelet Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2012. (IX.14.) önkormányzati rendeletét a civil szervezeteknek nyújtott támogatások rendjéről szóló 2/2009. (II.13.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről Az önkormányzati rendelet teljes szövegét ezen jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. A IV. napirendi pont tárgyalása: A IV. napirendi pont tárgya: Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2012. (IX. 14.) önkormányzati rendelet-tervezete a évi költségvetésről szóló 2/2012. (II. 17.) rendelet módosításáról. A napirendi pont előadója: Hrabovszkiné Dandé Szidónia jegyző Az előterjesztés mellékelve. Szóbeli kiegészítés nem volt. Hidvégi Julianna, képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: a bizottságunk az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. Kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat nélkül elfogadta a 16/2012. (IX. 14.) önkormányzati rendeletet. 16/2012.(IX.14.) önkormányzati rendelet Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2012. (IX.14.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat évi költségvetésről szóló 2/2012. (II. 17.) rendelet módosításáról.

7 7 Az önkormányzati rendelet teljes szövegét ezen jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. A V. napirendi pont tárgyalása: A V. napirendi pont tárgya: Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete 17/2012. (IX. 14.) önkormányzati rendelet -tervezete Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2011 (XI. 30.) önkor mányzati rendelete módosításáról A napirendi pont előadója: Hrabovszkiné Dandé Szidónia jegyző Az előterjesztés mellékelve. Hrabovszkiné Dandé Szidónia jegyző: Változna a kiküldött tervezet szövegének a bevezető része, valamint a tervezet végén az alábbi mondat: Ezen önkormányzati rendelet szeptember 14-én lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. A rendelethez tartozó mellékletben a rendelet megnevezése után a szöveg idézőjelbe kerülne. A bevezető rész a következőképp szólna: Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 18. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:. Kelemen Balázs képviselő, a Szociális és Gyermek Ügyek Bizottságának elnöke: a bizottságunk megtárgyalta az előterjesztést és azt elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. Hidvégi Julianna, képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: a bizottságunk az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. Kérdés, vélemény más javaslat nem volt. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat nélkül elfogadta a 17/2012. (IX. 14.) önkormányzati rendeletet.

8 8 17/2012.(IX.14.) önkormányzati rendelet Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 17/2012. (IX.14.) önkormányzati rendeletét Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2012. (IV.22.) önkormányzati rendeletével módosított 12/2011 (XI. 30.) önkormányzati rendelete módosításáról. Az önkormányzati rendelet teljes szövegét ezen jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. A VI. napirendi pont tárgyalása: A VI. napirendi pont tárgya: Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete 18/2012. (IX. 14.) önkormányzati rendelet-tervezete a köztisztasági fenntartásról és az egyes közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 3/2007.(II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról A napirendi pont előadója: Hrabovszkiné Dandé Szidónia Az előterjesztés mellékelve. Hidvégi Julianna képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: a bizottságunk az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. Kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat nélkül elfogadta a 18/2012. (IX. 14.) önkormányzati rendeletet. 18/2012.(IX.14.) önkormányzati rendelet Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2012. (IX.14.) önkormányzati rendeletét a köztisztasági fenntartásról és az egyes közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 9/2012. (IV.27.), 1/2012. (I.13.), 15/2011. (XII.15.), 12/2010. (XII.15.), 7/2010. (VI.25.), 25/2009. (XII.11.), 15/2009. (IX.25.), 3/2009. (II.13.), 31/2008. (XII.12.), 23/2007. (XII.14.), 10/2007. (VIII.9.) és 9/2007. (VII.27.)

9 9 önkormányzati rendelettel módosított rendelet módosításáról. 3/2007.(II. 16.) önkormányzati Az önkormányzati rendelet teljes szövegét ezen jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. Az VII. napirendi pont tárgyalása: A VII. napirendi pont tárgya: Doboz Nagyközség Önkormányzata költségvetési szervei alapító okiratainak módosítása A napirendi pont előadója: Hrabovszkiné Dandé Szidónia jegyző Az előterjesztés mellékelve. Hrabovszkiné Dandé Szidónia jegyző: Az előterjesztést szeretném kiegészíteni az alábbiakkal: a es szakfeladat helyett a szakfeladatot kell alkalmazni a Könyvtár 4.) d) pontjában, az Iskola 5.) d) pontjában, Művelődési Ház 4.) d) pontjában, Óvoda 5.) d) pontjában, a Polgármesteri Hivatal 4.) d) pontjában. Amennyiben a szakágazat csak egyszer lett megjelölve, akkor csak alapvető szakágazatként kell szerepeltetni, ez érinti a Könyvtár, az Általános Iskola, az Óvoda és a Művelődési Ház alapító okiratát. A Gondozási Központ alapító okiratának 13. pontjában a Bölcsőde gyermeklétszámát pontosan meg kell határozni, 30 főt fel kell feltüntetni. Az Általános Iskola típusát csak a 9.) pontban kell feltüntetni. A 16.) a) pont kikerül, és a számozás is e szerint módosul. Kelemen Balázs képviselő, a Szociális és Gyermek Ügyek Bizottságának elnöke: a bizottságunk megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. Hidvégi Julianna, képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: a bizottságunk az előterjesztést megtárgyalta és a szóbeli kiegészítésekkel együtt elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. Kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat nélkül a következő 129/2012.(IX.13.) sz. képviselő-testületi határozat Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Dobozi Általános Iskola alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja és felhatalmazza a polgármestert az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására, mely a határozat mellékletét képezi: Az alapító okirat 2-21 pontja helyébe az alábbi 2-20 pontok lépnek: 2.) OM azonosító:

10 10 3.) Székhelye: 5624 Doboz, Kossuth tér )Jogszabályban meghatározott közfeladata: általános iskolai oktatás-nevelés a köznevelésről szóló évi CXC. törvény alapján. 5.) a) Alaptevékenysége: - Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás - etnikai, kisebbségi feladatok ellátása (magyar nyelvű roma kisebbségi oktatás), - halmozottan hátrányos helyzetű tanulók képességkibontakoztató integrációs felkészítése, integrált oktatás nevelés, művészeti nevelés. - Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, általános iskolai nevelése, oktatása - Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos,autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem-vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. - Napköziotthoni ellátás b) Alapvető szakágazat: Alapfokú oktatás c) Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) magyar nyelven Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) magyar nyelven Általános iskolai napközi otthoni nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység

11 Könyvtári (iskolakönyvtári) állomány gyarapítása, nyilvántartása Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Iskolai intézményi étkeztetés d) Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek: Nem lakóingatlan bérbeadása 6.) Vállalkozási tevékenység: nincs 7.) Működési köre: Doboz Nagyközség teljes közigazgatási területe 8.) Irányító szerv neve, székhelye: Doboz Nagyközség Képviselő-testülete 5624 Doboz, Kossuth tér 3. 9.) Típusa szerinti besorolása: általános iskola 10.) Gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési szerv 11.) Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási rendje: Az intézményvezetőt, az iskola igazgatóját a Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete bízza meg pályázat útján határozott időre, 5 év időtartamra a köznevelésről szóló évi CXC. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény és a végrehajtásáról szóló kormányrendelet alapján. Felette az egyéb munkáltatói jogokat a Polgármester gyakorolja. 12.) Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: A költségvetési szervnél, a munkavállalók vonatkozásában előforduló jogviszonyok: közalkalmazotti jogviszony (közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény), valamint a Munka Törvénykönyv (2012. évi I. törvény) hatálya alá tatozó munkaviszony. 13.) Jogi személyiségű szervezeti egység: - 14.) Az alapító és fenntartó neve, címe: Doboz Nagyközség Önkormányzata Doboz, Kossuth tér ) a) A feladatellátást szolgáló vagyon: A Doboz, Kossuth tér 15. sz. alatti, hrsz. ingatlan, továbbá a leltár szerint nyilvántartott kis és nagy értékű tárgyi eszközök, immateriális

12 12 javak, készletek. Ezen ingatlanok és ingóságok az önkormányzat tulajdonát képezik. b) A vagyon feletti rendelkezés joga: Az intézmény a rendelkezésre álló vagyontárgyakat a feladatainak ellátásához szabadon használhatja, hasznosíthatja, illetve azokkal az önkormányzat vagyonáról szóló 4/2012. (III.1.) és 11/2009. (VI.19.) önkormányzati rendelettel módosított 5/2009. (III.20.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint rendelkezik. A tárgyi eszközök felújításáról, beruházásról az intézményvezető véleményének ismeretében a Képviselő-testület, a karbantartásról az intézményvezető dönt a rendelkezésre álló előirányzatok függvényében. c) A gazdálkodással összefüggő jogosítványok: A költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörű. 16.) a) Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: nemzeti etnikai kisebbségi nevelés, roma kisebbségi oktatás. b) Maximális gyermek-, tanulólétszám: 470 fő c) Évfolyamok száma: 8 általános iskola: 1-8. évfolyam Sajátos Nevelési Igényű Tanulók oktatása integráltan a többi tanulóval együtt történik. d) Tagozat: nincs 17.) a) Törzsszáma: b)adószáma: ) Jogállása: Önálló jogi személy 19.) Az Intézmény képviseletére jogosult: Az Intézmény igazgatója, aki kinevezi az intézmény valamennyi munkavállalóját. 20.) Az intézmény pénzügyi-gazdálkodási feladatait az önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatal látja el, külön megállapodás alapján. Az alapító okirat jelen határozatban meghatározott módosítása szeptember 20. napján lép hatályba. Határidő: jogszabálynak megfelelően Felelős: Hrabovszkiné Dandé Szidónia

13 13 A Képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat nélkül a következő 130/2012.(IX.13.) sz. képviselő-testületi határozat Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Mesekert Óvoda alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja és felhatalmazza a polgármestert az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására, mely a határozat mellékletét képezi: Az alapító okirat 2-19 pontja helyébe az alábbi 2-20 pontok lépnek: 2.) OM azonosító: ) a) Székhelye: 5624 Doboz, Dobó u. 16. sz. b)telephelye:5624 Doboz, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. sz. 4.) Jogszabályban meghatározott közfeladata: óvodai nevelés a köznevelésről szóló évi CXC. törvény alapján. 5.) a) Alaptevékenysége: Óvodai nevelés, ellátás, integrált óvodai nevelés az alábbi körben történik: tanulásban akadályozott, a megismerés és viselkedés fejlődésének rendellenessége (figyelem, magat artás, részképesség zavar). Enyhe értelmi fogyatékos, enyhe mozgásszervi, érzékszervi, beszédfogyatékosság, vagy enyhe halmozottan fogyatékosság, vagy egyéb enyhe pszichés fejlődési zavar miatt sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátása. Etnikai kisebbségi óvodai nevelési feladatok végzése (cigány kulturális óvodai nevelés magyar nyelven). Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrált óvodai nevelése. b) Alapvető szakágazat: Óvodai nevelés c) Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása: Óvodai nevelés, ellátás Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás Óvodai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés d) Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek: Nem lakóingatlan bérbeadása

14 14 6.) Vállalkozási tevékenység: nincs 7.) Működési köre: Doboz Nagyközség teljes közigazgatási területe 8.) Irányító szerv neve, székhelye: Doboz Nagyközség Képviselő-testülete 5624 Doboz, Kossuth tér 3. 9.) Felügyeleti szerv neve, székhelye: Doboz Nagyközség Képviselő-testülete 5624 Doboz, Kossuth tér ) Típusa szerinti besorolása: Óvoda 11.) Gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési szerv 12.) Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási rendje: Az intézményvezetőt, a óvodavezetőt a Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete bízza meg pályázat útján határozott, 5 éves időtartamra a köznevelésről szóló évi CXC. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény és a végrehajtásáról szóló kormányrendelet alapján, a pályázat eredménytelensége esetén szintén ezen jogszabályok alapján jár el a Képviselő-testület. Felette az egyéb munkáltatói jogokat a Polgármester gyakorolja. 13.) Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: A költségvetési szervnél, a foglalkoztatottak vonatkozásában előforduló jogviszonyok: közalkalmazotti jogviszony (közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény), valamint a Munka Törvénykönyve (2012. évi I. törvény) hatálya alá tatozó munkaviszony. 14.) Az alapító és a fenntartó neve, címe: Doboz Nagyközség Önkormányzata Doboz, Kossuth tér ) b) A feladatellátást szolgáló vagyon: A dobozi 63. hrsz-ú Doboz, Dobó u. 16. és az hrsz-ú Bajcsy u. 2. sz. alatti ingatlanok, továbbá a leltár szerinti kis és nagy értékű tárgyi eszközök, immateriális javak, készletek. Ezen ingatlanok és ingóságok az önkormányzat tulajdonát képezik. c) A vagyon feletti rendelkezés joga: Az intézmény a rendelkezésre álló vagyontárgyakat a feladatainak ellátásához

15 15 szabadon használhatja, hasznosíthatja, illetve azokkal az önkormányzat vagyonáról szóló 4/2012. (III.1.) és 11/2009. (VI.19.) önkormányzati rendelettel módosított 5/2009. (III.20.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint rendelkezik. A tárgyi eszközök felújításáról, beruházásról az intézményvezető véleményének ismeretében a Képviselőtestület, a karbantartásról az intézményvezető dönt a rendelkezésre álló előirányzatok függvényében. d) A gazdálkodással összefüggő jogosítványok: A költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörű. 16.) a) Az intézmény típusa: óvoda b) Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: Etnikai kisebbségi óvodai nevelési feladatok végzése /cigány kulturális óvodai nevelés magyar nyelven/. c) Maximális gyermek-, tanulólétszám:: 132 fő Feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermeklétszám Dobó u. 16. sz.: 82 fő Bajcsy u. 2.: 50 fő d) Indítható óvodai csoportok száma: 5 csoport e) Évfolyamok száma: 3 nevelési év f) Tagozat: nincs 17.) a) Törzsszáma: b) Adószáma: ) Jogállása: Önálló jogi személy 19.) Az Intézmény képviseletére jogosult: Az óvodavezető, aki kinevezi az intézmény valamennyi munkavállalóját. 20.) Az intézmény pénzügyi-gazdálkodási feladatait az önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatal látja el, külön megállapodás alapján. Az alapító okirat jelen határozatban meghatározott módosítása szeptember 20. napján lép hatályba. Határidő: jogszabálynak megfelelően Felelős: Hrabovszkiné Dandé Szidónia

16 A Képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat nélkül a következő /2012.(IX.13.) sz. képviselő-testületi határozat Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Gondozási Központ alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja és felhatalmazza a polgármestert az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására, mely a határozat mellékletét képezi: Az alapító okirat 4-16 pontja helyébe az alábbi 4-16 pontok lépnek: 4) Alaptevékenysége: a) Az Intézmény alaptevékenysége: Gyermekjóléti feladatok ellátása, bölcsődei ellátás (bölcsődei ellátáson túl nyújtott szolgáltatások: játszócsoport, időszakos gyermekfelügyelet), korai fejlesztés, gondozás, átmeneti gondozás helyettes szülői hálózat működtetésével Támogató szolgáltatás működtetése Családsegítés b) Államháztartási szakágazati besorolása: Bölcsődei ellátás Máshova nem sorolt egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül Alapvető szakágazat: Bölcsődei ellátás c) Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása - Szakfeladat száma: Szakfeladat megnevezése: Munkahelyi étkeztetés Bölcsődei ellátás Korai fejlesztés, gondozás Helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások Családsegítés Támogató szolgáltatás Gyermekjóléti szolgáltatás Máshova nem sorolt egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 5) Vállalkozási tevékenység: nincs 6.) Működési köre: Doboz Nagyközség teljes közigazgatási területe

17 17 Bölcsődei ellátás működési köre: Doboz Nagyközség, Tarhos Község, Bélmegyer Község teljes közigazgatási területe 7.) Irányító szerv neve, székhelye: Doboz Nagyközség Képviselő-testülete 5624 Doboz, Kossuth tér 3. 8.) Gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési szerv 9.) Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási rendje: Az intézményvezetőt a Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete bízza meg pályázat útján határozott időre, 5 év időtartamra a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény és a végrehajtásáról szóló kormányrendelet alapján. Felette az egyéb munkáltatói jogokat a Polgármester gyakorolja. 10.) Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: A költségvetési szervnél, a foglalkoztatottak vonatkozásában előforduló jogviszonyok: közalkalmazotti jogviszony (közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény), valamint a Munka Törvénykönyve (2012. évi I. törvény) hatálya alá tatozó munkaviszony. 11.) Alapító és fenntartó neve, címe: Doboz Nagyközség Önkormányzata Doboz, Kossuth tér ) a) A feladatellátást szolgáló vagyon: A dobozi 22. hrsz-ú Marx u.5. és a dobozi 4. hrsz-ú Ady u. 9. sz. alatti ingatlanok, továbbá a leltár szerinti kis és nagy értékű tárgyi eszközök, immateriális javak, készletek. Ezen ingatlanok és ingóságok az önkormányzat tulajdonát képezik. A tárgyi eszközök felújításáról, beruházásról az intézményvezető véleményének ismeretében a Képviselő-testület, a karbantartásról az intézményvezető dönt a rendelkezésre álló előirányzatok függvényében. b) A vagyon feletti rendelkezés joga: Az intézmény a rendelkezésre álló vagyontárgyakat a feladatainak ellátásához szabadon használhatja, hasznosíthatja, illetve azokkal az önkormányzat vagyonáról szóló 4/2012. (III.1.) és 11/2009. (VI.19.) önkormányzati rendelettel módosított 5/2009. (III.20.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint rendelkezik.

18 18 c) A gazdálkodással összefüggő jogosítványok: A költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörű. 13.) Az intézmény befogadóképessége: Bölcsőde: az irányadó hatályos jogszabályok, illetve működési engedély alapján engedélyezett gyermeklétszám 30 fő. Támogató szolgáltatás száma: ) Törzsszáma: Adószáma: ) Jogállása: Önálló jogi személy 16.) Felügyeleti szerve: Doboz Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. Címe: Doboz, Kossuth tér 3. sz. Az alapító okirat jelen határozatban meghatározott módosítása szeptember 20. napján lép hatályba. Határidő: jogszabálynak megfelelően Felelős: Hrabovszkiné Dandé Szidónia A Képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat nélkül a következő 132/2012.(IX.13.) sz. képviselő-testületi határozat Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Kulich Gyula Művelődési Ház alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja és felhatalmazza a polgármestert az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására, mely a határozat mellékletét képezi: Az alapító okirat 4-20 pontja helyébe az alábbi 4-16 pontok lépnek: 4.) a) Alaptevékenysége: Közművelődési tevékenység gondoskodik klubok, szakkörök, tanfolyamok, egyéb művelődési közösségek, lakossági önszerveződő csoportok támogatásáról, működési feltételeik biztosításáról, biztosítja a művészeti csoportok, együttesek működési feltételeit, helyet biztosít a település kulturális rendezvényeinek, részt vesz az állami, társadalmi ünnepek, más események megszervezésében és lebonyolításában,

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. november 29eii ülésére Tárgy: Az Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete megszüntetése miatti egyéb döntések

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 114-123 /2012. (XII. 27.) számú határozatok.

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. április 29- i ülésének a. tárgysorozata b. jegyzőkönyve: c. határozata: 84 122 - ig d. rendelet: 7. T Á R G Y S O R O Z A T A Napirend: 1.) Beszámoló

Részletesebben

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartott üléséről

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartott üléséről Szerencs Város Képviselő-testülete Szám: 137-7/2009/PH. Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartott üléséről Jelen vannak: Bíró István, Danyi László, dr. Egeli Zsolt, Fekete

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Az ülés helye: Tanácsterem. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Medve Éva, Meggyes

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 22-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 22-i ülésére 2. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 22-i ülésére Tárgy: A 205. évi jogszabályváltozásoknak megfelelő alapító és módosító okiratok elkészítése Az előterjesztést

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2008. december 1-én tartott képviselőtestületi üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Borza

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők,

JEGYZŐKÖNYV. Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők, JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. november 07-én d: 14,00 órakor az Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár tanácstermében, a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából.

Részletesebben

Köszöntöm Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testület 2009. május 14.-i rendkívüli ülésének anyagánál. Ön az alábbi menüpontok közül választhat

Köszöntöm Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testület 2009. május 14.-i rendkívüli ülésének anyagánál. Ön az alábbi menüpontok közül választhat Köszöntöm Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testület 2009. május 14.-i rendkívüli ülésének anyagánál Ön az alábbi menüpontok közül választhat Városfejlesztési Bizottság napirendje Képviselő-testület

Részletesebben

2013. május 9-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről.

2013. május 9-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. május 9-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről. Jelen vannak: Távol maradt: Dr. Fülöp Erik polgármester, Sipos Ibolya alpolgármester,

Részletesebben

Fejlesztő és felzárkóztató nevelés, oktatás A többi tanulóval együtt nevelhető és oktatható

Fejlesztő és felzárkóztató nevelés, oktatás A többi tanulóval együtt nevelhető és oktatható Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5083.Kengyel, Szabadság u. 10. Telefon: 56/583-400. KENGYELI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Kengyel Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. K i v o n a t Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 149/2014.

Részletesebben

17/2008. (VI.27) rendelet Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról

17/2008. (VI.27) rendelet Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról 17/2008. (VI.27) rendelet Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról Doboz Nagyközség Önkormányzata az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet

Részletesebben

ÓBAROK KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 2063 Óbarok, Iskola utca 3 M E G H Í V Ó

ÓBAROK KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 2063 Óbarok, Iskola utca 3 M E G H Í V Ó Ügyszám: 845/2015/Ó. ÓBAROK KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 2063 Óbarok, Iskola utca 3 M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom Önöket, Óbarok Község Önkormányzata Képviselőtestületének, 2015. május 28-án (csütörtök),

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeghalom Város Polgármesteri Hivatala Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-611. 1006-3/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 23-án tartott

Részletesebben

NAGYSZENTJÁNOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. JANUÁR

NAGYSZENTJÁNOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. JANUÁR NAGYSZENTJÁNOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. JANUÁR Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti

Részletesebben

TAR TALO M M U TAT Ó 2010. november 24. testületi ülés előterjesztéseiről 1. Beszámoló Szentgotthárd Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének

TAR TALO M M U TAT Ó 2010. november 24. testületi ülés előterjesztéseiről 1. Beszámoló Szentgotthárd Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének TAR TALO M M U TAT Ó 2010. november 24. testületi ülés előterjesztéseiről 1. Beszámoló Szentgotthárd Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének I.-III.negyedéves teljesítéséről. 2. Tiszteletdíjak ügye.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND JEGYZŐKÖNYV Száma: - 2./2012 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 6.-án 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11 Alapító okirat Mezőzombor Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Hegyaljai Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ részére a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem IX., Bakáts tér 14.

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem IX., Bakáts tér 14. JEGYZŐKÖNYV Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2015. március 19-én 15.00 órakor tartott rendes üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem

Részletesebben

Napirendek: 4./ Beszámoló az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanácsban végzett tevékenységről

Napirendek: 4./ Beszámoló az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanácsban végzett tevékenységről 1415 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. június 28-án folytatólagos nyílt ülésének jegyzőkönyve tartott a./ tárgysorozata: b./ határozatai: 141-148/2010. c. rendelet: 16/2010 Napirendek: 3./.

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 27-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. március 27.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. december 17-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

Tiszacsege Város Önkormányzata 6/2013.(II. 18.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Tiszacsege Város Önkormányzata 6/2013.(II. 18.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tiszacsege Város Önkormányzata 6/2013.(II. 18.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. március 04. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. március 04. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. március 04. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 78/2015.(III.04.) Kt. határozat Tárgy: 2015. március 04. rendkívüli testületi ülés

Részletesebben

RÁKÓCZIÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

RÁKÓCZIÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.(V.30.) önkormányzati RENDELETE Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Rákócziújfalu

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 693/17/2011. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 48/2011.(VI.23.) határozata Nagyrév

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZILVÁSI NEVELÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZILVÁSI NEVELÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZILVÁSI NEVELÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA Érvényes: 2008. szeptember 1-től Módosítva: 2010. szeptember 1-től Tartalom I. RÉSZ...

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A Képviselőtestület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Füredi János sk. polgármester

Részletesebben