Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara Hírlevele

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara Hírlevele"

Átírás

1 1 A Budapest Igazságügyi Szakértői Kamara november 29-i Tisztújító Küldöttgyűlésének az eredményei: Elnök: dr. Turán Zsolt Etikai Bizottság elnöke: Prencsok János Elnökhelyettes: Dr. Lászik András Etikai Bizottsági tagok: dr. Balázs István Baráth Terézia Elnökségi tagok: Bartha Gyula Dr. Bodor György Dr. Bencsik Attila Bohnné Keleti Katalin Karácsony József Győri Éva Kolbe Tünde dr. Horváth György Dr. Molnár Miklós Dr. Hubay Márta Motyovszki Andrásné Jancsó Béla Trenka Gyula Kolta Ádám Kovács Judit Rita Krizsán Kálmán Számvizsgáló Bizottság elnöke: Pótorné Nagy Zsuzsanna dr. Csáki Bertalan Remete Tibor Szalkai István Számvizsgáló Bizottság tagjai: Katona Mihályné Berkes Rudolfné Jelölő Bizottság elnöke: dr. Kovácsházy Péter Szögi János Tornai Zoltán Dr. Váró György dr. Galambosné dr. Szokoly Mária Jelölő Bizottság tagjai: dr. Hajdú Mihály dr. Kenyeres Sándor

2 2 Elnöki program a évekre -az országos vezetőségen belüli személyeskedések beszüntetése, koncentrálás a feladatokra, a jogszerűséghez való ragaszkodás mellett, a BISZK tagság súlyának, létszámának megfelelően, -a szakmaiság megerősítése, a szakértői munka minőségének garantálása, ezeknek az érdekében -a szakértői törvény és a kompetenciarendelet hatásvizsgálata, -a kompetenciarendelet szerinti szakterületek tartalmi értelmezése, meghatározása, -a kamarai szakmai minősítés megteremtése, a felvételi eljárás és az eskü visszaállíttatása, -kétévente igazságügyi szakértői konferencia és a szakértők báljának megrendezése, kormányzati, bírósági, ügyészségi és nemzetközi megjelenéssel, sajtóval, -a szakosztályokon belüli szakcsoportok aktivizálása, a szakmai problémák megvitatására és megoldására (a szabályzatainkba a lehetőséget már évekkel ezelőtt bevezettük), -a szakosztályi munka pénzügyi támogatása (az eddigi kereteket alig használták a szakosztályok), -érdekvédelem keretében: a szakértői díjkifizetések körül egyes kirendelő szerveknél tapasztalható zavarok miatt kamarai pénzalap létrehozása a jogos díjkifizetések megelőlegezésére, -az egyéni érdekvédelemhez a jogsegély szolgálat további fenntartása, -a kamarai szakmai továbbképzési rendszer felállítása és beindítása, -a szakmai kamarákkal megkezdett (kreditpont beszámítási) egyezményrendszer teljes felépítése, -a nemzetközi kapcsolatok további ápolása, aktív részvétel az európai szintű munkában, -statisztikai rendszer felállítása a szakértők munkaterhelésének mérésére és a kirendelőknél felmerülő kifizetési anomáliák felismerésére, a kamarai intézkedések megalapozására, -szükséges a kamarai szabályzatok áttekintése, aktualizálása, ezzel együtt a döntési hatáskörök egy részének decentralizálása a szakosztályi szintre. A fenti felsorolás nem teljes, ezeken kívül is még számos napi és alkalmi tennivaló merül fel. Minden egyes tétel önmagában is igen jelentős munkát igényel. A fenti program biztosítja, hogy a BISZK a megszerzett társadalmi tekintélyét megőrizze és továbbfejlessze, úgy, hogy ebből minden egyes kamarai tagunk a maga működési területén profitáljon. Dr. Turán Zsolt elnök

3 3 Az adószámos magánszemélyként és egyéni vállalkozóként (nem evás) tevékenykedő igazságügyi szakértőkre vonatkozó 2013 évi adóváltozások a személyi jövedelemadózásban Magánszemélyek vonatkozásában - a tevékenységi jövedelmek (így az önálló tevékenységből származó jövedelem is (pl. kirendelés, megbízás) az összevont adóalapba tartozik továbbra is - változatlanul jövedelem az önálló tevékenységből származó bevételből megállapított jövedelem (bevételköltség/10 % költséghányad) - amennyiben a jövedelem után a magánszemély kötelezett társadalombiztosítási járulék (szociális hozzájárulási adó), az egészségügyi hozzájárulás megfizetésére, akkor a megállapított jövedelem 78 %-át kell jövedelemként figyelembe venni. Kivéve, ha az költségként elszámolható). Korábban ezt a szabályt akkor lehetett alkalmazni, ha a magánszemély azokat ténylegesen költségként el is számolta. Ha elszámolhatná a magánszemély költségként e tételeket, de nem teszi, akkor a 78 %- os szabály nem alkalmazható évben is a kifizetőnek adóelőleg levonási kötelezettsége áll fenn (kivéve egyéni vállalkozónak kifizetett öszszegek esetében). A magánszemély nyilatkozatot tehet a kifizető számára arról, hogy a neki járó bevételből, illetve költségtérítésből a kifizető milyen összegű költség figyelembevételével állapítsa meg az adóelőleg alapját. A nyilatkozat legfeljebb csak a bevétel 50 %-ig terjedő mértékben igazolható, vagy igazolás nélkül elszámolható költségről, költséghányadról tehető. - Az előleg megállapításánál költségnyilatkozat hiányában, vagy olyan bevétel esetében, amelyből költséget levonni nem lehet, a bevétel egésze beletartozik az adóelőleg alapba. Önálló tevékenységből származó bevétel (ideértve a költségtérítést is) esetében ilyen költségnyilatkozat illetve rendelkezéshiányában a bevétel 90 %-át kell az adóelőleg-alapba tartozónak tekinteni. - az adóalap-kiegészítés évtől megszűnik (ez azt jelenti, hogy az összevont adóalapba tartozó jövedelmek minden Ft-ja egységesen 16 % szja terhet visel. - a magánszemély az adóelőleg megállapítására és megfizetésére továbbra is negyedévente köteles Járulékfizetési kötelezettségek A hatósági kirendelés nem tartozik a Tbj. szerint biztosítással járó jogviszonyok közé, ebből következően a kifizetett díj sem képez járulékalapot akkor, ha a hatóság által kirendelt szakértő a tevékenységét ún. önálló tevékenységként folytatja, és nem a Tbj. szerinti biztosítással járó jogviszonyban (díjazás ellenében munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony pl. megbízási szerződés alapján). - Fontos azt is megjegyezni, hogy letétből történő kifizetés esetén a hatóságok, nyomozó hatóságok, bíróságok, ügyvédek, közjegyzők és a bírósági végrehajtók nem minősülnek kifizetőnek. Ezen letétből kifizetett szakértői díjakból a kirendelő nem von le személyi jövedelemadó, adóelőleget, a szakértői díj után nem fizet egészségügyi hozzájárulást, sem szociális hozzájárulási adót. Ezen jövedelmek után egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség keletkezik és mivel nem kifizetőtől származik, ezért a magánszemélynek kell megfizetni a 27 %-os ehot negyedévente.

4 4 - Továbbra is a nem hatósági kirendelés, hanem egyéb jogviszony alapján végzett tevékenység esetében pedig vizsgálni kell, hogy keletkezik-e biztosítási és járulékfizetési kötelezettség. Ugyanis a biztosítás akkor terjed ki a munkát végző magánszemélyre, ha a tárgyhónapban e tevékenységből elért, járulékalapot képező jövedelem összege eléri a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér (2012. január 1-jétől Ft) 30 %-át ( Ft), naptári napokra annak harmincad részét (930 Ft). - Amennyiben fennáll a biztosítási kötelezettség, akkor a megbízónak a kifizetett járulékalapot képező jövedelem után meg kell fizetnie a járulékokat. - Nem változott: járulékalapot képező jövedelem többek között az Szja tv. szerinti, az összevont adóalapba tartozó, pl. az önálló tevékenységből származó bevételnek az a része, amelyet az adóelőleg számításánál jövedelemként kell figyelembe venni. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a költséghányaddal csökkentett összeg minősül járulékalapot képező jövedelemnek. - Ha nem jön létre biztosítási jogviszony, akkor a kifizetőt terheli a 27 %-os egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség e jövedelem után. A járulékok mértéke: Kifizetőnél: 27 % szociális hozzájárulási adó (nyugdíjasnál is) Levonás: 10 % nyugdíjjárulék (nyugdíjasnál is) 7 % egészségbiztosítási járulék (1,5 % munkaerő-piaci járulék nincs) - ez igaz a heti 36 órás munkaviszony melletti további foglalkoztatási jogviszonyra is Nyugdíj melletti jogviszony esetén 4 % az egészségbiztosítási járulék Egyéb - Az adószámmal rendelkező magánszemély szakértő számlaadásra kötelezett. A letéti kifizetéseknél a letevő nevére kell a számlát kiállítani és nyilatkozatot kell adni arról, hogy az eho fizetéséről a magánszemély tudomással bír. - Önálló tevékenységből származó bevételnek minősül az Szja tv. 2. és 4. számú mellékletében foglaltak, így pl. valamennyi a jogviszonyra tekintettel szerzett bevétel, az adott tevékenységgel összefüggésben kapott költségtérítés is, kivéve, ha kiküldetési rendelvény alapján kapott költségtérítés nem haladja meg az igazolás nélkül elszámolható mértéket [NAV üzemanyagár x (megtett km/100) x fogyasztási norma + megtett km x 9 Ft/km] - az önálló tevékenységből származó jövedelem megállapítására továbbra is két módszer áll rendelkezésre: 1. tételes költségelszámolás % költséghányad - Amennyiben a magánszemély köteles megfizetni az adóelőleget (mert a jövedelem nem kifizetőtől származott), azt az adott negyedévet követő hó 12-ig kell megtennie. Az adóelőleg kiszámításánál minden negyedévben a teljes évre vonatkozó jövedelmet kell tekinteni és mindaddig nem kell megfizetni az adót, amíg az nem éri el a Ft-ot. - A magánszemély év közben áttérhet 10 %-os költséghányad alkalmazásáról tételes elszámolásra, de visszatérnie ugyanazon adóéven belül nem lehet. - A kifizető köteles levonni a járulékokat, ha a biztosítási jogviszony létrejött. - Amennyiben nem biztosítási jogviszonyból származik jövedelem, akkor az eho alapja a tényleges jövedelem csökkentve a költségekkel, illetve a költségátalánnyal. - Az alapnyilvántartás a naplófőkönyv, pénztárkönyv, bevételi nyilvántartás.

5 5 Egyéni vállalkozók Az Szja tv. hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó kétféle adózási módszer közül választhat, ami meghatározza a könyvvezetést - vagy a vállalkozói jövedelem szerint adózik (Szja tv. 49/A. ) - vagy pedig az átalányadózást alkalmazza (Szja tv. 50. ) Átalányadós - diktált jövedelemhányad, mely függ a tevékenységtől, és hogy főfoglalkozású vagy kiegészítő tevékenységet végző (nyugdíjas) - bevétel 60 %-a jövedelem összevont jövedelem részeként adózik (Szja tv. 4., 10. számú melléklet) - 15 m Ft bevételig től munkaviszonyban állók is választhatják (korábban nem) Vállalkozói jövedelem a vállalkozói kivét. Szja egységesen 16 %. Járulékok: - Tbj. 29. (3) bek. főfoglalkozású 10 % nyugdíjjárulék, 8,5 % egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulékot fizet - nyugdíjjárulék alapja havonta legalább a minimálbér 1,5 szerese, átalányadó esetén, ha a bevétel 60 %-nál kisebb, mint az előírt minimális járulékalap, akkor ez utóbbi összeg után kell megfizetni az előírt járulékokat - társas vállalkozó is, akkor január 31- éig nyilatkozik, hogy a társas vállalkozásban fizeti meg a minimális járulékokat - kiegészítő tevékenységet folytató átalányadózó egyéni vállalkozó a 10 %- os nyugdíjjárulékot az átalányban megállapított jövedelem után fizeti meg - nyugdíjas esetén egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetni, amely 6390 Ft-ról 6660 forintra emelkedik - 27 % szociális hozzájárulási adót az átalányban meghatározott jövedelme után fizeti meg a főfoglalkozású egyéni vállalkozó, de legalább a rá érvényes minimálbér (garantált bérminimum) 112,5 %-a után - a kiegészítő tevékenységet végző átalányadózó egyéni vállalkozó nem fizet szociális hozzájárulási adót - szakképzési hozzájárulást az átalányadózó az átalányadó megfizetésével teljesíti. Tételes adó bevezetése 2013 évtől Akit érinthet: egyéni vállalkozóként, ill. betéti társaságként tevékenykedő igazságügyi szakértő Olyan kisadó bevezetéséről 1 van szó, amely természetesen választható adózási forma a jelenlegi személyi jövedelemadó, a társasági adó, ill. az eva hatálya alá tartozó adózóknál. Ez az adózási forma akkor jöhet létre, ha a vállalkozás kéri a nyilvántartásba vételét közvetlenül az adóhatósághoz bejelentkező, az Szja tv pontja szerinti egyéni vállalkozók a T101 jelű, ill. a már működők a T101E jelű adatlap benyújtásával. A már működő bt-k a T T jelű adatlap útján. KATA kisadózó vállalkozások tételes adóját választhatják: egyéni vállalkozók, az egyéni cégek és a kizárólag magánszemély taggal rendelkező bt-k és kkt-k évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

6 6 Kisadózó minden esetben a magánszemély, így az egyéni vállalkozó, a tag, ill. a társaság bejelentett magánszemély tagja. Ez utóbbi társaságok nem kötelesek minden tagjukat bejelenteni kisadózóként, kizárólag csak azokat, akik bármilyen jogviszony keretében részt vesznek a vállalkozás tevékenységében (nem munkaviszonyban) személyes közreműködőként vagy vezető tisztségviselőként (a kültagot nem kell bejelenteni). Fontos! A kisadózó jogállású magánszemély után kell fizetni az adót és nem a jogviszonyok száma alapján (tehát ha valaki személyesen közreműködő, így megbízási jogviszonyban is lehet ügyvezető). Bármely jogviszony (munkaviszonyt ide nem értve) adózási jogkövetkezménye a kisadózóra vonatkozó szabályok lesznek. Tételes adót minden kisadózó után különkülön kell fizetni. Röviden ismertetném a KATA jellemzőit és a választhatóság feltételeit, ill. szabályait a évi CXLVII. törvény alapján K A T A : - 6 millió Ft alatti bevételű legkisebb vállalkozás - egyszerű adózási mód, mivel a vállalkozás bevételének nagysága nem játszik szerepet az adóterhelés megállapításában 6 millió Ft-ig, továbbá a költségeire sincs tekintettel - havi Ft fizetendő adó a főállású, nem főállású kisadózó után 25 ezer Ft (legalább 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban áll, kiegészítő tevékenységet folytatónak minősül (nyugdíjas), külföldön biztosított. E jogállás alatt a főállású kisadózó biztosítottnak minősül. A tb ellátások számításának alapja havi Ft. - kiváltja az egyéni vállalkozó vállalkozói személyi jövedelemadóját és vállalkozói osztalékalap utáni adó vagy átalányadót - a vállalkozó mentesül társság esetén a társasági adó megállapítása, bevallása és megfizetése alól - magánszemély, mint kisadózó nem köteles a személyes közreműködés, a megbízási szerződés szerint díj, a kivét és az osztalék utáni személyi jövedelemadó továbbá az egészségügyi hozzájárulás megállapítására, bevallására és megfizetésére - nem terheli a kisadózó vállalkozást és a kisadózót a nyugdíjjárulékkal és az egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulékkal kapcsolatos adókötelezettség - mentesül a kisadózók foglalkoztatásával összefüggő szociális hozzájárulási adó, illetve a részükre juttatott jövedelmet, béren kívüli juttatást terhelő egészségügyi hozzájárulás, valamint a szakképzési hozzájárulás megállapítása, bevallása és megfizetése alól - komoly adómegtakarítást jelenthet - önfoglalkoztatás esetén előnyös: az adóterhelést a vállalkozók számától és jogállásától teszi függővé - könnyen kiszámítható az adófizetési kötelezettség - adminisztrációs terhet minimalizál: egyetlen nyilatkozat (a bevételről szóló) és egyetlen nyilvántartás az elvárás. Nincs bevallási kötelezettség, csak meg kell fizetni havonta a KATA-t, tárgyhót követő hó 12. napjáig. - nettó jövedelem pl. 4 millió bevétel esetén akár ezer Ft is lehet (ezzel szemben tao-s vállalkozásnál ezer Ft, evás társaságnál ezer Ft)

7 7 Nem előnyös annak aki: - 6 millió Ft felett ér el bevételt és a költségek magasak. Nem bevétel az áthárított általános forgalmi adó, amennyiben nem választotta a vállalkozás az alanyi áfamentességet. Továbbá figyelmen kívül kell hagyni a kapott kölcsön összegét is, és a kártérítés összege sem számít bevételnek. - 6 millió Ft felett 40 % különadót kell fizetni, ugyanakkor nem szűnik meg az adóalanyiság. Ezen különadót február 25-éig vagy az adóalanyiság megszűnését követő 30 napon belül kell befizetni (havi bevétel arányosan az 500 ezer Ft korlát túllépés alapján). FONTOS! Az alanyi áfamentes körből is kikerül, és nem mentesít az áfafizetési kötelezettség alól. - kiegészítő tevékenységet folytat és másodállásban vállalkozó, - az általánosnál alacsonyabb ellátási jogosultságot biztosít. Eljárási szabályok: december 1-je után az adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon lehet bejelentkezni a KATA hatálya alá BE- JELENTŐLAP végrehajtható okirat (megalapozza a biztosítási jogviszonyt) - akár év közben is lehet választani, de a bejelentkezés hónapjának egészére kell a tételes adót megfizetni - változást 15 napon belül kell bejelenteni - nem kell megfizetni táppénz esetén az adott hónapra az adót ezer Ft feletti adótartozás esetén a vállalkozás elveszíti a KATA adóalanyiságot - nem választhatja a tételes adót az a vállalkozás, amelynek adószámát az adóhatóság az új adónem választását megelőző két éven belül az adószámát törölte, vagy felfüggesztette - nem választhatja az új adónemet a biztosítási, pénzügyi ügynöki tevékenységet végző vagy az ingatlan-bérbeadást folytató vállalkozás sem (még akkor sem, ha nem főtevékenységként folytatja) Az adóhatóság a bejelentkezést követően tájékoztatót küld, melyben minden információt megad a vállalkozásnak a kötelezettségeiről. Megszűnés esetén 24 hónapig újra nem válhat az adóalannyá a vállalkozás. A KATA-t választó vállalkozás kikerül a számviteli törvény hatálya alól (bt, kkt). Célszerű az alanyi áfamentesség választása. A kisadózó vállalkozás bevételi nyilvántartás vezetésére kötelezett. Adatszolgáltatási kötelezettség áll fenn az 1 millió Ft (naptári éven belül kiállított számlák együttes összege) felett kiállított számlákról. Kisadózó magánszeméllyel fennálló munkaviszonyt nem leplezhet a szerződés. A kisadózó vállalkozás nem mentesül a kisadózónak nem minősülő személyek foglalkoztatására tekintettel, illetve kisadózónak nem minősülő személyek foglalkoztatására tekintettel, illetve a kisadózónak nem minősülő személyek részére juttatott jövedelmek után teljesítendő adókötelezettségek alól. Az áttérési szabályokat a törvény tételesen felsorolja mind a személyi jövedelemadó hatálya alól kikerülő, mind a társasági adóról a KATA-ra áttérő vállalkozásokra. Fontos! A KATA-t választó cégeknek meg kell állapítani az osztalék adót kiváltó adót is, mely után 16 % adót kell megfizetni, de három év alatt egyenlő részletekben. Az adminisztráció jelentős egyszerűsödését jelenti!!!

8 8 Kisvállalati adó bevezetése 2013 évtől Akit érinthet: bt., kft. formában működő igazságügyi szakértői tevékenység végzése esetén is Olyan kisadó bevezetéséről 2 van szó, amely természetesen választható adózási forma a jelenlegi a társasági adó, ill. az eva hatálya alá tartozó adózóknál. KIVA- kisvállalati adó, melyet egyéni cég, kkt, bt, kft, zrt, stb. választhat. Röviden ismertetném a KIVA jellemzőit és a választhatóság feltételeit, ill. szabályait a évi CXLVII. törvény alapján K I V A : - az adóalapot pénzforgalmi szemléletből kiindulva kell meghatározni, azaz a pénzeszközök számviteli beszámolóban kimutatott tárgyévi és előző évi értékének a különbsége, növelve a járulékalapot képező személyi jellegű kifizetésekkel [vannak korrigáló tételek: (-) kívülről bevont pénzeszközök (pl. hitelfelvétel, tőkeemelés, osztalékszerzés) (+) kívülre helyezett pénzek (pl. hitel visszafizetése, hitel nyújtása, tőkeleszállítás)] - 25 fő alatt foglalkoztató társaságok választhatják mft az összes bevétel és mérlegfőösszeg határa (azonban a kapcsolt vállalkozások adataival együttesen kell figyelembe venni) - a működés alatt a létszámnöveléssel nem haladhatja meg az átlagos statisztikai létszám az 50 főt évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról - a kisvállalati adó választása esetén nem kell megfizetni: társasági adót 10 % szociális hozzájárulási adót 27 % szakképzési hozzájárulást 1,5 % - adó mértéke: 16 % - a kisvállalati adó évre választható, május 31-éig kell megfizetni (adóelőleg fizetés negyedévente) - a pénzforgalmi szemléletű negatív eredmény 10 évre elhatárolható - a társasági adó alanyai a kisvállalati adó választása esetén a Tao tv-nek a jogutód nélküli megszűnésre vonatkozó rendelkezéseit alkalmazni kell (minden adókedvezménnyel el kell számolni) A részletes feltételek megismerése mellett lehet dönteni az adózási formáról. Tekintettel arra, hogy az igazságügyi szakértők kisebb része működik társasági formában, a fenti ismertető természetesen csak kivonatos közlésben világíthat rá a kisadózás jegyeire, annak választása nem nélkülözheti a törvényi előírások teljes megismerését. Azonban érdemes az iparűzési adókötelezettség teljesítésére vonatkozó szabályozást is megismerni, tekintettel arra, hogy három módszer szerint lehet az adó alapját megállapítani a fenti adózási mód választása esetén: - általános szabályok szerint - nettó árbevétel 80 %-a - a kisvállalati adó alapjának 20 %-ával növelt összegben. Budapest, december 4. Győri Éva igazságügyi könyv- és adószakértő

9 9

Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara Hírlevele

Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara Hírlevele 1 Halálhír nekrológ Tájékoztatjuk a tisztelt kamarai tagokat, hogy Méri Éva szakértő társunk (aki 1983 óta a kamara tagja, azon belül az orvos szakosztály tagja volt) elhunyt. Emlékét megőrizzük. Igazságügyi

Részletesebben

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Vállalkozási forma A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Bejelentés köteles telepengedély köteles tevékenységek 57/2013 (II.27.) Korm. rendelet

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei

A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei A kisadózó vállalkozások tételes adója (kata) egy olyan kedvező adózási módot jelent, amely a vállalkozások meghatározott köre számára összehasonlítva

Részletesebben

KATA KIVA ésaktuáliskérdések

KATA KIVA ésaktuáliskérdések KATA KIVA ésaktuáliskérdések Pestuka Gabriella Osztályvezető NAV Csongrád Megyei Adóigazgatósága Kisadózók tételes adója Ki választhatja a Kata adózást? Akisadózóvállalkozásoktételesadójának (KATA)alanyaazaz

Részletesebben

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben - ADÓBEVALLÁS 2014 - Adó 2014 - Adó 1 sz EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben, EHO (egészségügyi hozzájárulás) fizetési kötelezettség

Részletesebben

Az egyéni vállalkozó átalányadózása

Az egyéni vállalkozó átalányadózása Átalányadó és szja 2012: az átalányadózás és adóbevallás új szabályai 2012-től. Az átalányadózásra vonatkozó szabályokat a személyi jövedelemadó törvény 50 56. -ai tartalmazzák. Az átalányadót a következő

Részletesebben

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony Közalkalmazotti jogviszony Egyéni vállalkozás Társas vállalkozás Megbízási szerződés: 1. Alapjogszabály

Részletesebben

Társadalombiztosítás

Társadalombiztosítás Társadalombiztosítás 2013 Járulékok Nyugdíjjárulék 10 % Egészségbiztosításiés munkaerő-piaci járulék Egészségügyi szolgáltatási járulék 8,5 % [3 + 4 + 1,5 ] 6660 (napi 222) Ft. [5 790 Ft.] 1 JÁRULÉKFIZETÉSI

Részletesebben

ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK

ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK Kisadózó vállalkozások tételes adója választása 2013.04.21-től Csak akkor nem választható a alanyiság, ha az adóalanyiság választásának évében a TEÁOR 2008 szerinti 68.20 számú Saját

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK. KATA választása 04.21-től. Főállású kisadózó fogalma KATA 2013.12.16.

ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK. KATA választása 04.21-től. Főállású kisadózó fogalma KATA 2013.12.16. ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK Kisadózó vállalkozások tételes adója választása 04.21-től Csak akkor nem választható a alanyiság, ha az adóalanyiság választásának évében a TEÁOR 2008 szerinti 68.20 számú Saját tulajdonú,

Részletesebben

Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás 2017-es változásai

Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás 2017-es változásai Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás 2017-es változásai Dr. Kiss Mariann Bővül a biztosítottak köre a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

Részletesebben

A törvény szövege megtalálható honlapunkon: www.gondoldo.hu

A törvény szövege megtalálható honlapunkon: www.gondoldo.hu Tisztelt Ügyfelünk! Szeretnénk tájékoztatni a 2013-ban bevezetésre kerülő két új adónemről. A kisvállalkozói adó választásáról legkésőbb december 20-ig lehet dönteni, valamint a kisadózás választásához

Részletesebben

Kisadózók tételes adója

Kisadózók tételes adója Kisadózók tételes adója Tájékoztató Gyakori kérdések - válaszok 2012. 12. 21. Tartalom Kisadózók tételes adója... 1 Általános tájékoztató a kisadózók tételes adójáról... 4 Gyakori kérdések - válaszok...

Részletesebben

Járulékok, biztosítási kötelezettség

Járulékok, biztosítási kötelezettség Járulékok, biztosítási kötelezettség 1. Kérdés: Egy Magyarországon bejegyzett betéti társaság beltagja - aki a társaság tevékenységében személyesen közreműködik - román állampolgár, Romániában van munkaviszonyból

Részletesebben

Kisvállalati adó (KIVA)

Kisvállalati adó (KIVA) Dr. Kökényesi László Kisvállalati adó (KIVA) Mérnöktovábbképző Intézet Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzése Kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII.

Részletesebben

KISKISVÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJA (KATA) 2012.nov. 23.

KISKISVÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJA (KATA) 2012.nov. 23. KISKISVÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJA (KATA) 2012.nov. 23. Adóalany lehet: az egyéni vállalkozó, Az egyéni cég, a kizárólag magánszemély taggal rendelkező betéti társaság, a kizárólag magánszemély taggal rendelkező

Részletesebben

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám :

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám : irornányszám : Or«Ággyülés Hivatala Érkezett : 2005 O KT 0 5. Országgyűlési Képviselő Módosító javaslat Dr. Szili Katalinnak az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Asszony! A házszabály 94. (1)

Részletesebben

Gazdaságpolitikai célok

Gazdaságpolitikai célok Dr. Kökényesi László A kisadózó vállalkozások Tételes Adója (KATA) Mérnöktovábbképző Intézet Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzése Gazdaságpolitikai célok Mikrovállalkozások tömegesen vannak Nem

Részletesebben

Mérlegképes Továbbképzés

Mérlegképes Továbbképzés Bary- Gyenge- Joó- Lakatos Mérlegképes Továbbképzés Kisadózó vállalkozások tételes adója KATA 2013. július 1- jei állapot 1 Kisadózó vállalkozások tételes adója: KATA 2012. évi CXLVII. törvény A törvény

Részletesebben

kukta.hu Tbj Járulékalapot képező jövedelem: Tbj. 4. k) pont 2. alpont helyébe

kukta.hu Tbj Járulékalapot képező jövedelem: Tbj. 4. k) pont 2. alpont helyébe kukta.hu Tbj. 2015. 1. Járulékalapot képező jövedelem: Tbj. 4. k) pont 2. alpont helyébe 2014. 12. 31-ig az 1.) alpont szerinti jövedelem hiányában a munkaszerződésben meghatározott alapbér, ha a munkát

Részletesebben

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel,

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel, A gazdasági társaságokról szóló 2006. IV szerint nek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

A legfontosabb éves bevallások

A legfontosabb éves bevallások A legfontosabb éves bevallások 1353. bevallás A 2013. adóévről szóló 1353 számú bevallási nyomtatvány: a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás,

Részletesebben

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07.

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. [Gt. 21., 22. (1)-(2) bekezdés, Tbj. 5. (1) bekezdés a) és g) pontja, Eho 3. (1)

Részletesebben

Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy, aki az július 1-je 1 és december

Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy, aki az július 1-je 1 és december A járulékfizetési kötelezettséget érintő 2008. évi fontosabb változások Széll Zoltánné előadása Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

EVA. EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI ADÓ 2002/XLIII tv.

EVA. EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI ADÓ 2002/XLIII tv. EVA EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI ADÓ 2002/XLIII tv. AZ EVA FŐ JELLEMZŐI keverék törvény több törvényt vált ki (SZJA, ÁFA, számviteli törvény) komplex törvény mindent egy helyen szabályoz (befizetés, bevallás,

Részletesebben

Adatlap Budapest, János utca 55. Budapest, Bíbor utca 22

Adatlap Budapest, János utca 55. Budapest, Bíbor utca 22 Adatlap 212 A munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

2012. évi CXLVII. SZÁMÚ A KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY/KATA/ ÉVI VÁLTOZÁSAI. Készítette :Szalainé Somogyi Valéria

2012. évi CXLVII. SZÁMÚ A KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY/KATA/ ÉVI VÁLTOZÁSAI. Készítette :Szalainé Somogyi Valéria 2012. évi CXLVII. SZÁMÚ A KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY/KATA/ 2017. ÉVI VÁLTOZÁSAI Készítette :Szalainé Somogyi Valéria Bevételek Bármely jogcímen, bármely formában megszerzett

Részletesebben

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya.

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya. Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszközeinek hatékonyabb

Részletesebben

Szereted, ha az adóügy sima ügy? www.sinkatax.hu. Kisvállalkozásoknak kisadó! Brókerek és ingatlant bérbeadók kizárva!

Szereted, ha az adóügy sima ügy? www.sinkatax.hu. Kisvállalkozásoknak kisadó! Brókerek és ingatlant bérbeadók kizárva! Hírlevél 2012. október 31. 2012/03. (adó)mentőöv Szereted, ha az adóügy sima ügy? www.sinkatax.hu Kisvállalkozásoknak kisadó! Brókerek és ingatlant bérbeadók kizárva! Kinek éri meg? 2012. október 1-jén

Részletesebben

Egyszerűsített közteherviselési eljárás (EKHO) Dr. Bedőházi Zita-Rózália

Egyszerűsített közteherviselési eljárás (EKHO) Dr. Bedőházi Zita-Rózália Egyszerűsített közteherviselési eljárás (EKHO) Dr. Bedőházi Zita-Rózália Az EKHO hatálya Az Szja és a Tb kötelezettségeket váltja ki, de az EHO-t nem A törvény hatálya kiterjed: a törvényben meghatározott

Részletesebben

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 2014 2013. december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit Családi járulékkedvezmény Jogosultak: Az Szja tv. szerinti családi kedvezmény érvényesítésére jogosult biztosított, és a családi

Részletesebben

A társas vállalkozó járulékkötelezettségének ellenőrzése

A társas vállalkozó járulékkötelezettségének ellenőrzése OBB-KLUB A társas vállalkozó járulékkötelezettségének ellenőrzése 2015.09.21. A járulékkötelezettség megállapításának lépései: Jogviszony megállapítása Biztosítási jogviszony megállapítása Járulékalapot

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

AMIT KATA-RÓL TUDNI ÉRDEMES

AMIT KATA-RÓL TUDNI ÉRDEMES AMIT KATA-RÓL TUDNI ÉRDEMES A Parlament elfogadta és 2012. október 15-én kihirdetésre került a kisadózó vállalkozások tételes adójáról (KATA) szóló törvény. Gyakran felmerül a kérdés, hogy ki választhatja

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u.69. 1308-6/2003. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Iparűzési

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

A 2012 évi CXLVII. törvény ú,j választható adónemként vezette be a kisvállalati adót.

A 2012 évi CXLVII. törvény ú,j választható adónemként vezette be a kisvállalati adót. A 2012 évi CXLVII. törvény ú,j választható adónemként vezette be a kisvállalati adót. Első ránézésre igen vonzó lehetőségről van szó, hiszen azok, akik 2013 januárjától e törvény szerint kívánnak adózni

Részletesebben

Különadó 2007. Magánszemély adóalapja, adója

Különadó 2007. Magánszemély adóalapja, adója Különadó 2007 A 2006. július 10-én elfogadott adótörvény alapján magánszemélyeknek és vállalkozásoknak különadót, hitelintézeteknek járadékot kell fizetniük. Magánszemély adóalapja, adója Elírás 2007.

Részletesebben

Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara Hírlevele

Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara Hírlevele 1 FELHÍVÁS A Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara IGAZSÁGÜGYI SZAKÉRTŐI KONFERENCIA - ISZAK 2013 címmel konferenciát szervez 2013. november 8-án, pénteken. A konferencia helyszíne: a BV Szervezet Továbbképzési

Részletesebben

Termékértékesítés bevételeinek bizonylatolása, foglalkoztatás lehetőségei. Készítette: Beke Ibolya

Termékértékesítés bevételeinek bizonylatolása, foglalkoztatás lehetőségei. Készítette: Beke Ibolya Termékértékesítés bevételeinek bizonylatolása, foglalkoztatás lehetőségei Készítette: Beke Ibolya 1 Üzleti jellegű termékértékesítés adóköteles tevékenység A gazdasági tevékenység elemei: üzletszerűség;

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M 1308M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése)

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

1. Kft. ügyvezető megbízásban, nem tag a) van díj de nem éri el a minimálbér 30 százalékát

1. Kft. ügyvezető megbízásban, nem tag a) van díj de nem éri el a minimálbér 30 százalékát 1. Kft. ügyvezető megbízásban, nem tag a) van díj de nem éri el a minimálbér 30 százalékát Szocho 27 %, Járulék 0 b) eléri a minimálbér 30 százalékát 10 % nyugdíjjárulék, 4 % természetbeni, 3 % pénzbeli,

Részletesebben

Adatlap 2012. A munkáltató (kifizető) neve:... címe: adószáma: A dolgozó (tag) neve:...

Adatlap 2012. A munkáltató (kifizető) neve:... címe: adószáma: A dolgozó (tag) neve:... Adatlap 2012 A munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség Gyömrő Város Képviselő-testületének 25/2002. (XII.19.) sz. önk. rendelete a helyi iparűzési adóról a 33/2003. (XII.22.) az 5/2004. (III.11.) sz. a 8/2012.(III.09.) sz. és a 29/2012. (XI.29.) sz. rendeletekkel

Részletesebben

Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete. A helyi iparűzési adóról

Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete. A helyi iparűzési adóról Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete A helyi iparűzési adóról - a módosításokkal egységes szerkezetben - Nagyfüged Község Önkormányzata az önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség 2.

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség 2. Gyömrő Város Képviselő-testületének 25/2002. (XII.19.) sz. önk. rendelete a helyi iparűzési adóról a 33/2003. (XII.22.) az 5/2004. (III.11.) sz. a 8/2012.(III.09.) sz. 29/2012. (XI.29.) sz. és a 19/2015.(XI.30.)

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetben: 2010. december 13. A 2011. január 1-jétől hatályos szöveg. 2 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

Kisvállalati adó. Dr. Gróf Gabriella

Kisvállalati adó. Dr. Gróf Gabriella Dr. Gróf Gabriella Jogszabályi háttér: 2012. évi CXLVII. törvény Hatály: 2013. január 1. 2012. évi CLXXVIII. törvény Adó alanya lehet - egyéni cég - bt, kkt - kft, zrt - ügyvédi iroda, végrehajtói iroda,

Részletesebben

I. Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló évi XLIII. törvény (Eva-tv.) módosításai (a évi CXXV. törvény alapján)

I. Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló évi XLIII. törvény (Eva-tv.) módosításai (a évi CXXV. törvény alapján) Összeállította: dr. Nagy Gábor I. Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény (Eva-tv.) módosításai (a 2016. évi CXXV. törvény alapján) 1. Nyilvántartási kötelezettség [Eva-tv.

Részletesebben

2012.12.14. A kisvállalati adó (KIVA) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII.

2012.12.14. A kisvállalati adó (KIVA) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. Adóváltozások 2013 KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJA - KATA 2012. december 13. A kisvállalati adó (KIVA) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény

Részletesebben

önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés

önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés Fülöpszállás Község Képviselő-testületének 21/2004. (X.28. )számú önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés A helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) l..

Részletesebben

Tájékoztató a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

Tájékoztató a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Tájékoztató a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Tisztelt Mérnöki Kamarai Tag! Kedves Kolléga! Felhívjuk figyelmét, hogy az Országgyûlés 2012. október 1-jén elfogadta a kisadózó

Részletesebben

Új kisvállalati adók. 2015/16. I. Dr Lakatos Mária

Új kisvállalati adók. 2015/16. I. Dr Lakatos Mária Új kisvállalati adók 2013-tól alkalmazhatóak 2013-ban új, kisvállalkozóknak szánt adónemekkel bővült az eddigi paletta. KATA, mint kisvállalkozók tételes adója és KIVA, mint kisvállalkozások adója vonult

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M 38M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése)

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról

TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerint adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel

Részletesebben

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia Társadalombiztosítás Járulékalapot képező jövedelem: / Tbj. 4. k) pont/ 1. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete az iparűzési adóról A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

Felkészült Érdekvédelem az ÁFEOSZ-COOP Szövetség kapacitásfejlesztése a Dél-alföldi régióban. Alternatív Adózás

Felkészült Érdekvédelem az ÁFEOSZ-COOP Szövetség kapacitásfejlesztése a Dél-alföldi régióban. Alternatív Adózás Alternatív Adózás A) KIVA A kisvállalati adó mértéke az adó alapjának 16 százaléka. A kisvállalati adó alanya mentesül a 10 százalékos társasági adó, a 27 százalékos szociális hozzájárulási adó, és a 1,5

Részletesebben

Kisvállalati adó (KIVA) LOGO

Kisvállalati adó (KIVA) LOGO Kisvállalati adó (KIVA) Készítette: Szabó Gabriella 1. A KISVÁLLALATI ADÓ Törvény: 2012. évi CXLVII. törvény Célja: kis- és s közepes k vvállalkozások adózási feltételeinek teleinek javítása adminisztrációs

Részletesebben

KISVÁLLALATI ADÓ. (KIVA) Magyar Közlöny 136. szám évi CXLVII. tv.

KISVÁLLALATI ADÓ. (KIVA) Magyar Közlöny 136. szám évi CXLVII. tv. KISVÁLLALATI ADÓ (KIVA) Magyar Közlöny 136. szám 2012. évi CXLVII. tv. Az adóalanyok köre Adóalany lehet: az egyéni cég a Kkt, a Bt. a Kft., a Zrt. a szövetkezet és a lakásszövetkezet az erdőbirtokossági

Részletesebben

Milyen jogviszonyban látható el az ügyvezetés 2012-ben?

Milyen jogviszonyban látható el az ügyvezetés 2012-ben? Milyen jogviszonyban látható el az ügyvezetés 2012-ben? 2012. január 23. 19:52 Forrás: Önadózó Szerző: Dr. Szabó Tibor Kategória: Járulékok A gazdasági társaságok ügyvezető tagjai jogviszonyát érintően

Részletesebben

Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna. Bármilyen másolás, sokszorosítás, illetve adatfeldolgozó. Az itt közölt információk kizárólag az olvasó személyes

Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna. Bármilyen másolás, sokszorosítás, illetve adatfeldolgozó. Az itt közölt információk kizárólag az olvasó személyes 2013 2013 2013 Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Bármilyen másolás, sokszorosítás, illetve adatfeldolgozó Az itt közölt információk kizárólag az olvasó személyes Böröczky Zoltán Gottgeisl Rita Botos Ildikó

Részletesebben

Egyéni vállalkozó járulékfizetési és bevallási kötelezettsége 2011.

Egyéni vállalkozó járulékfizetési és bevallási kötelezettsége 2011. Egyéni vállalkozó járulékfizetési és bevallási kötelezettsége 2011. Főfoglalkozású egyéni vállalkozó : Járulékalapot képező jövedelem, de legalább a minimálbér, legalább középfokú végzettséget igénylő

Részletesebben

JOGI HÍRLEVÉL 2012/10. Ecovis Holding Budapest

JOGI HÍRLEVÉL 2012/10. Ecovis Holding Budapest WWW.ECOVIS.HU WWW.ECOVIS.COM Tartalom HÓNAP témája: A kisadózó vállalkozások tételes adója és a kisvállalati adó Dr. Balogh Péter Róbert ügyvéd, senior partner, irodavezető Változik a lakásszerzés illetéke

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Egyszerűsített vállalkozói adó 2015/2016. I. ADÓZÁS I.

Egyszerűsített vállalkozói adó 2015/2016. I. ADÓZÁS I. Egyszerűsített vállalkozói adó Bevezetés indokai Túlzott adminisztráció a mikro - és a kis cégeknél Egyszerűsített adóellenőrzés számának növelése EU irányelvek egyszerű, versenysemleges mikro -és kisvállalati

Részletesebben

AZ INGATLAN-BÉRBEADÁS, ILLETVE SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS ADÓZÁSA 2012 AZ INGATLAN-BÉRBEADÁS ÉS A SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS ELHATÁROLÁSA

AZ INGATLAN-BÉRBEADÁS, ILLETVE SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS ADÓZÁSA 2012 AZ INGATLAN-BÉRBEADÁS ÉS A SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS ELHATÁROLÁSA AZ INGATLAN-BÉRBEADÁS, ILLETVE SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS ADÓZÁSA 2012 AZ INGATLAN-BÉRBEADÁS ÉS A SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS ELHATÁROLÁSA SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS Részletes feltételeit a 239/2009. (X.20.)

Részletesebben

Főbb témakörök: december 3-4.

Főbb témakörök: december 3-4. Főbb témakörök: Munkahelyvédelmi akcióterv START kártyák Szocho kedvezmények Tartósan álláskereső személyek Anyasági ellátások mellett, illetve utáni foglalkoztatás Foglalkoztatás kezdete Részfoglalkoztatás

Részletesebben

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2003. (VIII. 28.) rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1). bekezdésében

Részletesebben

Hírlevél. Munkaszüneti napok. Tartalom. Tételes kisadó. 2012. év 11. szám 2012. október 4. További információért keressen minket:

Hírlevél. Munkaszüneti napok. Tartalom. Tételes kisadó. 2012. év 11. szám 2012. október 4. További információért keressen minket: Hírlevél 2012. év 11. szám 2012. október 4. Tartalom 2012. október 27. szombat munkanap, 2012. október 22. hétfő pihenőnap 2012. november 10. szombat munkanap, 2012. november 2. péntek pihenőnap 2012.

Részletesebben

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra 2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra Az 1952. október 10-én született 25 év szolgálati idővel rendelkező egyéni vállalkozó 2015. április 11-én öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelmet terjesztett

Részletesebben

Newsletter október 11. Az Ön outsourcing partnere. Tisztelt Olvasó! Legújabb hírlevelünkből értesülhet:

Newsletter október 11. Az Ön outsourcing partnere. Tisztelt Olvasó! Legújabb hírlevelünkből értesülhet: Newsletter 2012. október 11. Tisztelt Olvasó! Legújabb hírlevelünkből értesülhet: Megszavazta a parlament a tételes adót és a kisvállalati adót KATA és KIVA segíti a kisvállalkozásokat Az Ön outsourcing

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat képviselőtestülete (továbbiakban:

Részletesebben

Hogyan számítsuk a személyi jövedelemadó előleget, ha nem rendszeres jövedelmet is fizetünk a munkavállalónak? Mi az adóelőleg alapja

Hogyan számítsuk a személyi jövedelemadó előleget, ha nem rendszeres jövedelmet is fizetünk a munkavállalónak? Mi az adóelőleg alapja Hogyan számítsuk a személyi jövedelemadó előleget, ha nem rendszeres jövedelmet is fizetünk a munkavállalónak? Mi az adóelőleg alapja Jó, ha tudjuk, hogy nem mindig a bevétel teljes összege képezi az adó

Részletesebben

Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015.

Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015. Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015. Járulékalapot képező jövedelem Az Szja tv. szerint összevont adóalapba tartozó önálló és nem önálló tevékenységből származó bevételből

Részletesebben

2012.12.13. Szatmári László

2012.12.13. Szatmári László A Személyi Jövedelemadó változásai 2013 A kisadózó vállalkozások tételes adója Szatmári László A Személyi Jövedelemadó változásai 1 Egykulcsos adórendszer Megszűnik az adóalap-kiegészítés Tényleges 16

Részletesebben

A Tbj. törvény 2010. évi változása

A Tbj. törvény 2010. évi változása A Tbj. törvény 2010. évi változása A 2010. január 1-jétıl megszerzett jövedelmekre és fizetési kötelezettségekre kell alkalmazni. A 19. (1) és (3) bekezdését a 2010. január 1-jétıl megszerzett jövedelmekre

Részletesebben

AZ EVA FÕ JELLEMZÕI EVA KI LEHET EVA-ALANY? AZ EVA FELTÉTELEI AZ EVA MEGFIZETÉSE KIVÁLTJA

AZ EVA FÕ JELLEMZÕI EVA KI LEHET EVA-ALANY? AZ EVA FELTÉTELEI AZ EVA MEGFIZETÉSE KIVÁLTJA AZ EVA FÕ JELLEMZÕI EVA EGYSZERÛSÍTETT VÁLLALKOZÁSI ADÓ 2002/XLIII tv. keverék törvény több törvényt vált ki (SZJA, ÁFA, számviteli törvény) komplex törvény mindent egy helyen szabályoz (befizetés, bevallás,

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi iparűzési adóról szóló 7/2002.(IX.02.) 12/2003.(X.06.) 11/2005.(X.24.) 15/2006.(XII.15.) rendeletekkel módosított 11/1999.XII.01.) rendelete

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított 1/1999. (II. 01.) rendelete a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal

Részletesebben

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 1 alapján a kifizetőt a természetes személlyel

Részletesebben

Szja bevallás a 2012-es évről

Szja bevallás a 2012-es évről Szja bevallás a 2012-es évről Önkéntes pénztári adójóváírás és önkéntes pénztári adóköteles kifizetés esetén 132. sor: Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2015.

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2014.

Részletesebben

T/229. számú. törvényjavaslat

T/229. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/229. számú törvényjavaslat az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és a költségvetési forrásból származó kamattámogatások után fizetendő járadékról Előadó: Dr. Veres

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2013.

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2013.

Részletesebben

Tájékoztató a lakossági betéti termékek kamatjövedelme után fizetendő kamatadóról és egészségügyi hozzájárulásról KAMATJÖVEDELMEK UTÁN FIZETENDŐ KAMATADÓ A Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 1 / 5 2014.12.15. 13:27 Ricse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/1999 (II.9..) A helyi adókról Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 6/1999. (II. 09.) sz. Önkormányzati rendelete

Részletesebben

SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés. Személyi jövedelemadó. Az első házasok kedvezménye. Családi kedvezmény 2015.03.19.

SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés. Személyi jövedelemadó. Az első házasok kedvezménye. Családi kedvezmény 2015.03.19. SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés Személyi jövedelemadó Szatmári László Főosztályvezető Családi kedvezmény Az első házasok kedvezménye Mértéke 2016-tól 4 év alatt a duplájára nő a két gyermekes

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor

Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 46. (5)

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: szja-törvény) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Hatályos: 2014. január 1. Szőc 2013 A hirdetőtáblára kifüggesztve: 2013. november 29.

Részletesebben

Tard Község Önkormányzatának 4./2008. (IV.18.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról

Tard Község Önkormányzatának 4./2008. (IV.18.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról Tard Község Önkormányzatának 4./2008. (IV.18.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról Tard Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 1. (1) és (6) bekezdésében (a

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben