J e g y z ő k ö n y v

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v"

Átírás

1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzat képviselőtestületének február 18-án tartott üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Kiss Géza, Nagy Tibor, Borza Vilma Pordán Attila és Tölösi József, Pethes Pál, Horváthné Gógán Jolán képviselőtestületi tagok Dr. Kardos Tamás körjegyző Igazoltan távolmaradt: Menyhártné Nagy Judit és Kónya Vilmosné képviselőtestületi tagok Meghívottak közül jelen volt: Raffael Attila cigány kisebbségi önkormányzat elnöke, Tasi Dániel ÁMK Németh László Iskola igazgató helyettese Magyar József polgármester: Üdvözölte a képviselőtestületi tagokat, és a körjegyzőt és a meghívottakat. Megállapította, hogy a képviselőtestületi ülés határozatképes, mert a 10 képviselőtestületi tag közül 8 jelen volt, az ülést megnyitotta. Javaslatot terjesztett elő az ülés napirendi pontjaira, melyet a képviselőtestület 8 igen szavazattal az alábbiak szerint fogadott el: N a p i r e n d 1./ Németh László Általános Művelődési Központ évi költségvetésének elfogadása Előadó: Magyar József polgármester 2./ Mezőszilas- Sáregres Községek Körjegyzőségének évi költségvetésének elfogadása Előadó: Magyar József polgármester 3./ Folyószámlahitel felvételére vonatkozó javaslat megvitatása Előadó: Magyar József polgármester 4./ A polgármester munkarendjének és illetményének megállapítására vonatkozó javaslat megvitatása 1

2 Előadó: Dr. Kardos Tamás körjegyző 5./ Mezőszilas Község Önkormányzat és intézményei 2009.évi költségvetési rendeletének megalkotása Előadó: Magyar József polgármester 6./ Luxusadóról szóló 12/2006. (IV. 28.) számú rendelet hatályon kívül helyezésére vonatkozó javaslat Előadó: Dr. Kardos Tamás körjegyző 7./ B e j e l e n t é s e k Előadó: Magyar József polgármester Első napirendi pont tárgyalása (Előterjesztés a melléklet szerint) 1./ Magyar József polgármester: A költségevetési tervezetet az iskola gazdasági szervezete állította össze. A költségvetés tervezése közben többször volt egyeztetés. Tartalmazza a személyi juttatásokat, járulékos terheket, dologi kiadásokat, besorolásokat, tételenként. Minden intézményegységre lebontva található, óvoda, igari óvoda, iskola, könyvtár. Pontosítani szeretném a buszok üzemeltetésével kapcsolatban, és a sofőrök bérével kapcsolatban, hogy a Többcélú Kistérségi Társulás évi 5 millió Ft-al járul hozzá az iskola buszok éves költségvetési kiadásához. Az évi kiadás meghaladja az 5 millió Ft-ot pontosabban 7,6 millió Ft-, a különbözetet a két önkormányzat, tanulószám arányosan finanszírozza meg. A személyi juttatások kategóriába tartozó adható juttatások, az étkezési utalvány, a korábbi ruházati költséget felváltó beiskolázási vagy üdülési csekk. Át kellett dolgozni a korábbi évben ruházati költség címén adott juttatást. Kiderült a költségvetés előkészítése utolsó fázisában, hogy ez járulék köteles, 83%. Ezért kezdeményezték az üdülési csekk adható juttatását, mivel ez járulékmentes. Így a közalkalmazottak zsebében több marad, és az állam felé nem terheli a munkáltatót a járulékfizetési kötelezettség. A költségvetés tartalmazza az intézmény egységek vezetői pótlékoknak az emelését, 160% -ról 200 %-ra, mind a négy érintett esetében. A többi feladat a közoktatásról szóló kötelező feladat ellátásáról szól. Abba a helyzetbe került az önkormányzat december 1-jéhez képest, hogy az előzetesen ismert normatívákhoz képest a parlament pozitívan döntött. Az emelés mértéke a évi szinten van. Az általános iskolánál 19 fő a betöltött álláshely, 1 fennmaradó hely. A költségevetéssel biztosítani tudjuk az intézmények a zökkenőmentes működését. 2./Pordán Attila képviselő: pénzügyi bizottság nevében szólt hozzá. A évi költségvetési tervezetet a pénzügyi bizottság megtárgyalta, és 2 igen 1 nem arányban szavazta meg. Egyéni véleménye: ő volt aki nem szavazta meg a költségvetés elfogadását, mégpedig a közalkalmazottaknak a nem kötelezően adható juttatás miatt. Vannak kötelező és nem 2

3 kötelező juttatások ilyen volt tavaly a ruha pénz. Az idén ilyen nem kötelező juttatás az üdülési csekk és az ajándék utalvány. Nem támogatja addig, míg az önkormányzat hitelfelvételre szorul. Az elmúlt évben iparűzési adó, kommunális adó emelésre kényszerült az önkormányzat a gazdasági helyzet miatt. A felelős gazdálkodás megköveteli, hogy ami nem kötelező, azt ne adja meg az önkormányzat. Ez nem havi rendszeres juttatás, egy összegű. Az üdülési csekkel el fog menni a dolgozó üdülni. Ha nem kapja meg, nem lehetetlenül el a helyzetük. Ezt a juttatást ki kell venni a költségvetésből. Hozzászólások: 1./Tölösi József képviselő: Amit eddig kaptak a közalkalmazottak azt ne kapják meg? 2./Pordán Attila képviselő: Nem, ez csak az üdülési csekkre vonatkozik, az étkezési csekket továbbra is kapják a közalkalmazottak. 3./ Tölösi József képviselő: Hivatkozva a pénzügyi válságra, mindenhol azt lehet tapasztalni, hogy hol lehet, vagy milyen címen lehet pénzt adni a dolgozóknak? Javasolja az eredeti költségvetés elfogadását. 4./Pordán Attila képviselő: Soha nem az elmúlt év költségvetéséből kell gazdálkodni, hanem az adott pénzből. Itt nincs talált pénz. Az intézményeket hosszú távon működtetni kell és az önkormányzatot is. Az üdülési csekk nem kötelező juttatás. 5./Tölösi József képviselő: Olyan juttatást kell választani, ami nem járulékköteles. 6./Pethes Pál képviselő: Ezt is meg fogják valószínű adóztatni. 7./Magyar József polgármester: Az államtól kapott pénzt ne adjuk vissza. A költségvetés előző változata tartalmazta a ruhapénzt, ami járulék köteles, amit előzőleg nem közöltek vele. Milyen változások jöhetnek szóba? Két tételt lehet vizsgálni. Hogyan lehet úgy gazdálkodni, hogy ne kelljen járulék címén befizetni az állam kasszájába? A tavalyi Ft ruhapénzből Ft üdülési csekket lehet adni. Az önkormányzat közalkalmazottjairól van szó ban kérte a közalkalmazottaktól, hogy mondjanak le az étkezési csekkről és lemondtak, akkori helyzet ezt kívánta. Munkabér hitelt kellett felvenni február 18-án stabil a működése az önkormányzatnak. 8./Pordán Attila képviselő: Csak akkor 20 millió Ft volt a hitel, működésre. 9./ Dr. Kardos Tamás körjegyző: 2006-ban 50 millió működési hitel volt. Ebből 30 millió folyószámlahitel 20 millió működési hitel áprilistól négy hónapon keresztül volt kénytelen az önkormányzat mindezeken felül munkabérhitelt felvenni azért, hogy a dolgozók bérét fizetni tudja ban több millió Ft kifizetetlen számla volt az önkormányzatnál és ugyancsak több millió Ft az intézményeknél, amiket folyamatosan csak késve tudtunk kiegyenlíteni több hónapos csúszással. Jelenleg 40 millió Ft folyószámla hitellel gazdálkodunk, 2006 második fele óta nem vettünk igénybe munkabérhitelt és minden számlánkat pontosan fizetjük, nincsenek finanszírozási gondjaink. 10./ Magyar József polgármester: Jelenleg 16 millió hitelt vesz igénybe az önkormányzat a 40 milliós hitelkeretből. Míg 2006-ban voltak kifizetetlen számlák, ma minden számlánk ki van 3

4 egyelítve. A Mezőszilasi Önkormányzat nem tud működési hitel nélkül létezni. A dolgozóknak ez arra elég, hogy a tavalyi pozíciót meg tudják tartani. Mesterségesen a béreket nem akarják eltéríteni, pedig 20 %-al lehetne. December elején még nem is lehetett álmodni arról, hogy ilyen költségvetést lehet létre hozni. 11./ Pethes Pál képviselő: Sáregresi ülésen a köztisztviselők üdülési hozzájárulását mindenki elutasította. Ha most a közalkalmazottakat megilleti, akkor a köztisztviselőket is. Mérlegelje ezt mindenki. 12./Magyar József polgármester: Erről majd a következő napirendi pontnál lesz szó. De a képviselőnek igaza van. 13./ Nagy Tibor képviselő: A közalkalmazotti szféra sok mindenről lemondott. Ezt a költségvetési javaslatot, így ahogy van, támogatja. 14./ Tölösi József képviselő: Emberekről van szó, kollégákról, akik mindennap gyerekek elé állnak. Minden évben reálbér csökkenés van. Javasolja a költségvetés elfogadását. 15./ Pethes Pál képviselő.: Mennyi ruhapénzt kaptak az elmúlt évben a közalkalmazottak? 16./ Dr. Kardos Tamás körjegyző: Ft-ot kaptak, de az önkormányzatnak ki kellett fizetni a 83% járulékot. Tehát az önkormányzatnak több mint Ft-ba került. E szerint a költségvetés szerint az önkormányzat kevesebb pénzt fordítana erre a célra a dolgozók viszont több pénzt kapnának, mivel a költségvetésbe betervezett juttatások járulékmentesek. 17./Magyar József polgármester: Még július előtt ki kell fizetni, hogy ne legyen járulék köteles. 18./Pethes Pál képviselő: Spórolni kellene, de az önkormányzat ne sajnálja ezt a pénzt a közalkalmazottaktól, hiszen egy évre kap Ft-ot. A házi orvos havonta többet kap támogatásként, mint a közalkalmazott évente. 19./ Magyar József polgármester: Szavazásra teszi fel a kérdést. A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt, a képviselőtestület 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozta: 4/2009. (II. 18.) számú határozat az ÁMK költségvetéséről Mezőszilas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Németh László Általános Művelődési Központ, mint, önállóan gazdálkodó intézmény évi költségvetését a határozat 1. számú melléklete szerinti szövegezéssel elfogadja. Megbízza a képviselő-testület a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon. Határidő: azonnal 4

5 Felelős: Magyar József polgármester Második napirendi pont tárgyalása (Előterjesztés a melléklet szerint) Magyar József polgármester: A napirendet a két testület január 29-én együttesen tárgyalta már, de a két testület eltérő döntést hozott, az adható juttatások miatt. Sáregres képviselői elfogadták, Mezőszilas képviselői nem fogadták el. Mivel a költségvetés beépül az önkormányzat költségvetésébe, ezért a képviselőtestületeknek azonos, egységes döntést kell hozni. A körjegyzőségben a körjegyző bérét a támogatáson felül a két önkormányzat létszámarányosan viseli. Kéri a január 29-én előterjesztett költségvetés tárgyalását és döntését. Hozzászólások: 1./ Dr.Kardos Tamás körjegyző: a körjegyzőség költségvetését mindkét testületnek el kell fogadni. Az elmúlt héten a Sáregresi Képviselőtestület újratárgyalta a napirendet és az eredeti formában hagyta ismételten jóvá. A testület vagy jóváhagyja vagy, zárós határidőn belül újratárgyalja a Sáregresi testülettel. Március első hetében, ha nem lesz elfogadott költségvetés, akkor nem kapunk normatív támogatást, tehát vagy jóváhagyja a testület így ebben a formában vagy kezdeményezi Sáregressel való újratárgyalást. 2./Pordán Attila képviselő: a pénzügyi bizottság nevében szólt hozzá. A pénzügyi bizottság 2 fő támogatással,1 fő ellen szavazattal hagyta jóvá a költségvetést. Szerinte újra legyen közös testületi ülés, mert január 29.-én jelenlévő testületi tagok egyhangúlag az adható juttatások ellen voltak Mezőszilasi részről. 3./Magyar József polgármester: Két alkalommal beszélt a Sáregresi Polgármester asszonnyal, hogy tárgyalják újra a képviselőkkel a körjegyzőség költségvetését. Előterjesztette, de a képviselőtestület a korábbi sáregresi döntést hagyta jóvá. Mivel nem vagyunk egymásnak alárendelve, olyan helyzetbe kerülhet az önkormányzat, hogy ha nem lesz elfogadott költségvetés, nem tudunk lehívni normatívát. A 40 milliós hitelt csak akkor lehetséges lehívni, ha elfogadott költségvetése van az önkormányzatnak. A körjegyzőség költségvetése- a körjegyző úrral egyeztetve, a közigazgatási hivatallal telefonon beszélve- csak akkor fogadható el, ha a két testület azonos tartalommal fogadja el. Ezt még a legfelsőbb bíróság is kimondta. A törvény azt mondja ki, hogy azonos tartalmú költségvetésnek kell lenni. A körjegyzőség működéséhez a körjegyző bérét fedezi az állami támogatás. 4./ Pethes Pál képviselő: Én is ellene voltam a költségvetés elfogadásának, de úgy gondolom a három Sáregresi köztisztviselőtől vonnánk meg olyan juttatást amelyet a sáregresi testület eddig nyújtott számukra. Én a sáregresi köztisztviselők munkáját nem ismerem. Ismerem viszont a szilasi köztisztviselőket, akik elvégzik a munkájukat, javasolom, hogy fogadjuk el a költségvetést. Ha tudunk adni a vállalkozóknak és a közalkalmazottaknak, pedagógusoknak, akkor becsüljük meg a saját dolgozóinkat. 5

6 5./ Nagy Tibor képviselő: Ha a testület nem szavazná meg a költségevetést, akkor a körjegyzőség felbomlana? 6./ Dr.Kardos Tamás körjegyző: nem ilyen egyszerű, mert július 1-je előtt határozattal ki kellene mondani a körjegyzőség felbontását ahhoz, hogy január 1-től megszűnjön. Viszont addig nem várhatunk, hiszen itt a közeli, márciusi határidő, ameddig elfogadott költségvetéssel kell rendelkeznie az önkormányzatnak. 7./ Nagy Tibor képviselő: Úgy látja, hogy a juttatások nem azonosak a közszférával, ennek ellenére javasololja a költségvetés elfogadását. 8./Magyar József polgármester: Mások a közalkalmazottak, és más a köztisztviselők feladata, ebből is adódik, hogy a juttatásaik is mások. Az eltérő típusú feladataikból adódik, hogy a juttatási rendszerüket sem lehet egységesíteni. Tudomásul kell venni, hogy a sáregresi olyan jogokkal rendelkező testület, mint a mezőszilasi. A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt, a képviselőtestület 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozta: 5/2009. (II. 18.) számú határozat a körjegyzőség költségvetéséről Mezőszilas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőszilas-sáregres Községek Körjegyzőségének évi költségvetését a határozat 1. számú melléklete szerinti szövegezéssel elfogadja. Megbízza a képviselő-testület a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon. Határidő: azonnal Felelős: Magyar József polgármester Harmadik napirendi pont tárgyalása (Előterjesztés a melléklet szerint) Magyar József polgármester: Az önkormányzat költségvetésében a évi működéséhez szükséges a működési hitel. Javaslat a 40 millió Ft hitelt megkötni a bankkal ban is elég volt a 40 millió Ft hitel a működéshez. A hitel bírálatnak van átfutási ideje. A pénzügyi bizottság tárgyalta ezt a napirendi pontot. Hozzászólások: 1./Pordán Attila képviselő: a pénzügyi bizottság egyhangú szavazattal támogatja a 40 millió Ft hitel felvételét. 6

7 2./ Magyar József polgármester: Egyhangú elfogadás a folyószámlahitel 40 millió szerződés megkötése. A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt, a képviselőtestület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 6/2009. (II. 18.) számú határozat folyószámla hitel felvételéről Mezőszilas község önkormányzatának képviselő-testülete a működési kiadások fedezetére az OTP Fejér Megyei Igazgatóságától Ft azaz Negyvenmillió forint éven belüli folyószámlahitel igénybevételét határozza el. A képviselőtestület kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a hitel futamideje alatt éves költségvetésének összeállításakor a felvett hitelt és járulékait minden más fejlesztési kiadást megelőzően betervezi és jóváhagyja, valamint a hitelt legkésőbb a lejáratkor visszafizeti. A hitel fedezetére az önkormányzat a tulajdonát képező Mezőszilas belterület 273/2 hrsz-ú ingatlant jelöli meg. A hitel felvétele nem esik törvényi korlátozás alá. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a hitelkérelem benyújtásához szükséges intézkedéseket megtegye, a jegyző ellenjegyzésével kötelezettséget vállaljon és a szükségleteknek megfelelően, gondoskodjon a hitel igénybevételről. Határidő: március 29. és március 31-ig folyamatos Felelős: Magyar József polgármester Negyedik napirendi pont tárgyalása: (Előterjesztés a melléklet szerint) Magyar József polgármester: Én kezdeményeztem a képviselőtestület felé, hogy 8 órás legyen a munkaidőm. Felolvasta a testület felé az előterjesztését ban társadalmi polgármesterként látta el a feladatot ban kérte főállású jogviszonyban napi 6 órás munkaviszonyban, az illetményét 75%-ban kérte és fogadta el a testület től elnyert fejlesztések végrehajtását főfoglalkozásban, napi 8 órás munkaviszonyban szeretné elvégezni március 1-től a munkaviszonyát napi 8 órára változtatni, és az ehhez járó illetmény és költségtérítés megállapítását kérte a képviselőtestülettől. Hozzászólások: 1./Dr. Kardos Tamás körjegyző: a polgármester illetményét és munkaidejét a testületnek kell eldönteni a pénzügyi bizottság javaslata alapján. A döntéshez egyszerű döntés szükséges, nem minősített többségre van szükség. 7

8 2./Pordán Attila képviselő: a pénzügyi bizottság 1 fő igen, 2 fő nem szavazattal fogadta el a polgármester napi 8 órás munkaidejét, továbbra is a 6 órában lássa el a teendőket. 3./ Tölösi József képviselő: Tiszteletben tartja a pénzügyi bizottság döntését, de ez nem az adható vitába tartozik. Van munka mögötte és ez nem 6 órányi munkát igényel. Ennyi pénzért nem lehet kívánni egy felelős embertől, hogy egészségét is kockára tegye. Javasolja a polgármester napi 8 órás munkaidejének, illetményének elfogadását. 4./Pordán Attila képviselő: A pénzügyi bizottság javaslata szerint nem zárkózik el attól, hogy erre félévkor ne térnének vissza, vizsgálják majd akkor felül. Ha akkor ez finanszírozható lesz akkor, állapítsa majd meg a testület napi 8 órában. 5./Borza Vilma alpolgármester asszony: Kérdezi a testületi tagokat, kinek van ezzel kapcsolatos kérdése? 6./Pethes Pál képviselő: Kérdezte a polgármestert, hogy milyen negatív változások érintik a polgármestert, ezt bővebben fejtse ki. 7./Magyar József polgármester: A polgármesterrel összefüggő kérdések mindenkire tartoznak. A polgármester 2009-től nem kaphat kereset kiegészítést, ami most évi Ft februártól adóköteles a költségtérítés 15%-ban ben akik nyugdíjasok le kell, hogy mondjanak a nyugdíjukról, mert ezt nem lehet igénybe venni a munkabér mellett ban azért vállaltam, mert akkor ezek nem így voltak. Mára megváltozott. 8./Pethes Pál képviselő: bele kellett volna fogalmazni, hogy vagy polgármester, vagy rokkant nyugdíj? 9./Magyar József polgármester: Lehet ő polgármester, de akkor nem jogosult a rokkantnyugdíjra. 10./Pethes Pál képviselő: a lényeg a jelen állásban, ha 8 órás munkaviszonyban is jövedelem csökkenéssel jár? 11./Magyar József polgármester: Igen. A jogszabályban rögzítettek szerint, 2008-ban a 6 órás munkaviszony mellett x összeget kapott ben csak ezzel az illetménnyel, és nincsen 13. havi vagy kereset kiegészítés. Havi kereset kiesése Ft. A költségátalányt is megadóztatják 15%-ban. Vannak tények, a parlament bizonyos döntéseket hozott, ami a polgármestereket is érinti, mi az, ami jár. Nem jutalmat akar, a munkájáért a fizetést. Tölösi képviselő társ mondta, hogy ezt a jogszabály írja le, hogy mi illeti meg a polgármestert. 12./ Raffael Attila kisebbségi önkormányzat elnöke: A testületi tagoknak nincsen tiszteletdíja ez neki nem jó, hiszen nem lehet felelősségre vonni azokat a képviselő tagokat, akik nem jönnek el a testületi ülésekre. Nem önös érdekből mondja, hiszen neki semmi képen nem jár tiszteletdíj. Egyet ért abban, hogy ha valaki 8 órát ledolgozza, a 8 órás bért kapjon meg. Azok a feladatok valósak, igenis 8 órában kell egy vezető, és a testület megszavazhatná a 8 órás bért. 8

9 13./dr.Kardos Tamás körjegyző: jó volt a párhuzam a polgármester illetménye és a képviselők tisztelet díja között. A polgármester illetménye jár, a képviselő tisztelet díja, ami adható is meg nem is. 14./Raffael Attila kisebbségi önkormányzat elnöke: furcsa, hogy a polgármester munkaidejét a testület tárgyalhatja. Neki a polgármester főállása azt jelenti, hogy 8 órás és azt tölti be. 15./ Pethes Pál képviselő: Az eredeti állapotot kell visszaállítani. Az eddigi polgármester is 8 órában dolgozott. Az elmúlt két év alatt látszik az eredmény. Javasolja a 8 órás munkakört. 16./Kiss Géza képviselő: A bizottsági ülésen nem hangzott el, hogy a nyugdíjt megvonják. Így már teljesen más. 17./ Magyar József polgármester: ez nem befolyásolhatja a kérdést. Törvényt nem sértett, azt a juttatást kéri, ami megjár. Eddig volt a munkabér mellett más jövedelme is. Azt a bért 6 órában lehetett megállapítani. Tavaly is volt tiszteletdíj a képviselő testület felé betervezve, hogy ami a polgármester 6 órás béréből megmarad, azt fel lehetne osztani. Régebben volt, hogy aki nem vett részt a testületi ülésen, nem vett részt 6-8 hónapig a testület munkájában, az nem kapott tiszteletdíjat. Ha nincsen jogszabályváltozás, akkor ő sem hozta volna fel a 8 órás munkaidőt. Önként adta fel az elmúlt 25 hónap alatt a 8 órás munkaviszonyra járó munkabért. A munkát szívesen végzi, van tapasztalata. 18./Pordán Attila képviselő: A pénzügyi bizottság hátterében elismerte a tevékenységet. Nem volt kétségük, hogy nem dolgozza le a 6 órát. Nem tudták, hogy ilyen háttere volt ennek a dolognak, mert akkor már másképpen döntöttek volna. 19./Pethes Pál képviselő: a képviselők tiszteletdíjához kapcsolódóan, szerinte nem képviselő az, aki csak a tiszteletdíjért megy el képviselőnek. Őt 20 ezer Ft-ért nem veheti meg senki. 20./ Borza Vilma alpolgármester asszony: Szavazásra tette fel a kérdést, hogy ki ért egyet a polgármester 8 órás munkaidejével és illetményével? 21./Magyar József polgármester: bejelentette, hogy semmilyen adható kategóriába tartozó juttatásra nem tart igényt. A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt, a képviselőtestület 7 igen szavazattal 1 fő tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 7/2009. (XII. 18.) számú határozat a polgármester munkaidejéről és illetményéről Mezőszilas község önkormányzatának képviselőtestülete az előterjesztésben foglaltak, valamint az elhangzottak alapján hozzájárul Magyar József polgármester 8 órás foglalkoztatásához, illetményét 10-es szorzóval Ft-ban határozza meg. Költségátalányának mértékét március 1-től kezdődően az illetményének 30 %-ában Ft-ban határozza meg. 9

10 Megbízza a képviselőtestület a körjegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket az évi LXIV. törvényben előírtaknak megfelelően tegye meg. Határidő: azonnal Felelős: dr. Kardos Tamás körjegyző Ötödik napirendi pont tárgyalása (Előterjesztés a melléklet szerint) Magyar József polgármester: Az előterjesztésben látható az iskola beruházásának költsége. 10%-os önrészhez 55 millió Ftra van szükség, 20 éves visszafizetési kötelezettség. A működési hitellel meg lehet tartani a 2008-as szintet. Energiahordozóknál 10 %-os költséggel kellett számolni, pontos mértéket nem lehet ismerni. Eddig a kistérség 12 pályázatot nyújtott be, melyből 10-et nyert meg. Az első fordulós pályázatból az önkormányzatra eső rész 726 ezer Ft. A költségvetési táblázat tartalmazza 15 milliós tartalékot. Önerőként tudjuk felhasználni a pályázatoknál. A csatorna beruházási hitel ebben az évben kifut. Az ÁMK-nak és a Körjegyzőség működéséhez mennyi pénzt kell adni az látható a táblázatokból. Ezen felül 66 millió Ft-ot kell adni a rendkívüli szociális segély kifizetésére, szervezetek támogatására, Bursa Hungarica stb. Az önkormányzat megad mindazt, amit meg tud adni. Munkát kell adni az embereknek. Fontos a segélyben részesülők munkába állása. A terv alapján a szociális segélyből kikerülő dolgozók Ft-os minimálbért megkapják. 90 napos a munkaidő. A költségvetési koncepcióban át kellett dolgozni az orvos támogatását. Javasolja, hogy a korábbi Ft-os támogatást havi Ft-ban állapítsa meg a testület. Hozzászólások: 1./Pethes Pál képviselő: ha valakit az önkormányzat támogat, akkor legalább egy évben egyszer jöjjön el, és számoljon be a munkájáról. 2./Magyar József polgármester: Tavaly évben ezt nem tette meg, és teljesen jogos a felvetés. Saját házi orvosunk nem jön ide. A védőnő is és a fogorvos is megtartotta a beszámolóját. A szervezetek támogatásában, kulturális és szabadidő egyesület támogatása, futball nevezési díjak, bírói díjak esetében jogszabályi változás történt, mellyel szembesülni kellett. 3./Dr. Kardos Tamás körjegyző: Tájékoztatta a képviselő-testületet a közpénzek átláthatóságára vonatkozó jogszabály hatálybalépésére. Az önkormányzat nem nyújthat olyan egyesületnek támogatást, amelynek vezető tisztségviselője képviselőtestületi tag, illetőleg a döntés-előkészítésben részt vesz. 4./Magyar József polgármester: Két ilyen szervezet van, melynek tagja képviselő testületi tag, Pordán Attila és Horváthné Gógán Jolán. 10

11 5./Horváthné Gógán Jolán képviselő: Az ő egyesülete nem is kér anyagi támogatást, de a könyvtár udvarát továbbra is szeretnék használni. 6./ Magyar József polgármester: Az intézményi működés és az egyesületi munka összefolyik. Jogszabály mondja ki, hogy nem támogatható az a szervezet, melynek tagja képviselőtestületi tag. 7./Podán Attila képviselő: A pénzügyi bizottság tárgyalta a Mezőszilas Község 2009.évi költségvetési rendeletének megalkotását. Javasolta, hogy a képviselőtestület a kiadási fő összeget 504 millió 802 ezer Ft-ban állapítsa meg. 8./Raffael Attila cigány kisebbségi önkormányzat elnöke: Kérdése a házi orvossal kapcsolatban, történt-e már egyeztetés a háziorvossal a támogatás csökkentéséről? 9./Magyar József polgármester: Még nem történt egyeztetés, de ő már felvetette a doktor úrnak, hogy a testület változtatni fog a támogatással kapcsolatban. A doktor úr köteles lenne elszámolni a havi támogatott összeggel. 10./Kiss Géza képviselő: Ő sokat jár a háziorvoshoz, és szóba került ott, hogy lehet, hogy a testület megvonja a támogatást. Azt mondta erre az orvos, hogy akkor ő el fog innen menni. 11./Pethes Pál képviselő: Ha a köztisztviselő nem kapja meg az üdülési hozzájárulást akkor ő is elmegy? Dégen és környéken érdeklődött és sehol nem kap a vállalkozó háziorvos támogatást. Vállalkozó orvos esetében nincsen alapja a támogatásnak. 12./Magyar József polgármester: Lehet az összegről beszélgetni, felemelni, lejjebb vinni, az adható kategóriába tartozik. Ő egyet tud tenni, a képviselőtestület elé terjeszteni. Nem az a cél, hogy a doktor úrral szembe helyezkedjen. Egy település polgármestere kérheti az orvost, hogy tegyen eleget a képviselő testület felé az éves beszámolási kötelezettségének 13./Kiss Géza képviselő: A sport támogatva van-e? 14./ Magyar József polgármester: Igen, látható a költségvetésben is. Szavazásra teszi fel a évi költségvetést. 7 igennel elfogadva Horváthné Gógán Jolán az ülésről kiment ő nem szavazott. A napirendi pont megtárgyalása után a képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 1/2009. (II. 20.) számú rendelet az önkormányzat évi költségvetéséről Mezőszilas község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Önkormányzat és intézményei évi költségvetéséről szóló rendeletét a jegyzőkönyv 1-es számú melléklete szerinti szövegezéssel jóváhagyta, elfogadta. Hatodik napirendi pont tárgyalása: 11

12 (előterjesztés a melléklet szerint) Dr. Kardos Tamás körjegyző: Tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy az alkotmánybíróság alkotmányellenesnek nyilvánította, a luxusadó bevezetéséről rendelkező törvényt, ezért hatályon kívül kell helyezni a 12/2006. (IV. 28.) számú helyi rendeletet, mely a luxusadó bevezetéséről szólt. Annyit szeretne csak hozzátenni, hogy Mezőszilason, de a környező településeken sem esett senki a luxusadó hatálya alá, tehát ilyen jellegű adó befizetése nem történt. A napirendi pont megtárgyalása után a képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 2/2009. (II. 20.) számú rendelet a luxusadó-rendelet hatályon kívül helyezéséről Mezőszilas község Önkormányzatának Képviselőtestülete a luxusadóról szóló 12/2006. (IV. 28.) KT. sz. rendeletnek hatályon kívül helyezését a jegyzőkönyv 2-es számú melléklete szerinti szövegezéssel jóváhagyta, elfogadta. Bejelentések 1./Magyar József polgármester: Az 55 millió Ft önerőt tartalmazza a költségvetés, melynek fedezete hitelből lenne. Járuljon hozzá a testület, hogy az ehhez fűződő eljárást meg lehessen kezdeni. Az ide vonatkozó jogszabály, hogy a bankokat meg kell pályáztatni, és azt kell választani, aki a legjobb feltételeket teszi meg. Ennek lebonyolítása eléggé problémás, ezért megkérte a Conedis Pannonia Kft-t ennek lebonyolítására. 300 ezer Ft +ÁFA a lebonyolítás összege. Szükség lehet támogatás megelőlegező hitelre is. A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt, a képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 8/2009. (II. 18.) számú határozat megbízási szerződésről Mezőszilas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízási szerződést köt a Conedis Pannonia Kft.-vel közbeszerzési előkészítő és külső tanácsadói feladatok ellátására a melléklet szerinti megbízási szerződés tervezet tartalmával megegyezően Ft megbízási díjért. A szerződés aláírására a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza. Határidő: azonnal Felelős: Magyar József polgármester 2./Dr. Kardos Tamás körjegyző: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy ismételten rendőrségi feljelentést kellett tenni falopás ügyben. A temetőben és a Bolhásiban találtak 12

13 kivágott fákat. A rendőrök kiemelt feladatként figyelnek erre. A fakivágásról szóló engedély megváltozott. Eddig csak jegyzői engedély kellett hozzá, januártól a közterületen lévő fák esetében a tulajdonos, azaz az önkormányzat hozzájárulása is kell. A testület döntse el, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő fával mi legyen. Ha a testület állástfoglal, akkor figyelembe kell venni a külterületen és a belterületen lévő fákat is. A képviselő-testület magánál tarthatja ezt a jogkört, vagy átruházhatja bizottságára, vagy a polgármesterre. 3./Kiss Géza képviselő: Jobb lenne, ha a testülethez tartozna ez a dolog. 4./ dr. Kardos Tamás körjegyző: Ha a testület dönt róla, akkor a kérelem beérkezést követő testületi ülésen kell döntést hozni. 5./Raffael Attila képviselő: A falopással kapcsolatban, szerinte az vágja ki a fát, akinek szüksége van rá. A testület válasszon ki egy alkalmas helyet a saját területén, nézze meg az arra illetékes személy, és a jegyző engedélyével vágják ki a fát. Azt hozzák be a hivatal udvarába és a rászorulóknak téli időszakban lehet belőle adni. 6./Dr. Kardos Tamás körjegyző: A belterületen és a közterületen elenyésző a fakivágási kérelem. A külterületi utak mentén lévő fákra kérik inkább a kivágási engedélyt. 7./Pethes Pál képviselő: Látatlanba nem kellene kiadni engedélyt a fakivágásra. 8./Magyar József polgármester: A tulajdonos sem úgy járhat el, hogy fogja magát és kivágja a fát, mert engedély kell hozzá. 9./Dr.Kardos Tamás körjegyző: Kérelmet a külterületekre és az utak mentén a gazdák kérik, mert nem férnek el a munkagépekkel. Engedélyt csak az kapott, akinek ott van a földje ahol a fakivágást kéri. Így nincs vita. 10./Raffael Attila cigány kisebbség önkormányzat elnöke: A Balatoni út közterület vagy nem? 11./Dr.Krdos Tamás körjegyző: Közterület. 12./ Raffael Attila cigány kisebbség önkormányzat elnöke: Akkor ő kivághatja a fát a földterület mellett? 13./ Dr.Kardos Tamás körjegyző: Engedélyt olyan személy kap, akinek ott van a földje. 14./ Raffael Attila cigány kisebbség önkormányzat elnöke: A Balatoni úti fák védik a házakat és az utat is. Onnan, ha lehet a fákat ne vágják ki. 15./ Kiss Géza képviselő: Több ember kezében legyen a fakivágási dolog. 16./ Dr.Kardos Tamás körjegyző: Az ültetés kötelező, évente 2-szer ellenőrizni. Ha az önkormányzat vágja ki a fát akkor is. Ezentúl a testület hozzájárulása kell a közterületen lévő fák kivágása esetén, és azt követően engedélyez a jegyző. Viszont ha a külterületen a kérelmező saját földjén van a fa, akkor azt csak a jegyző engedélyezi. 13

14 17./Magyar József polgármester: Ha valaki állítja, hogy az övé, akkor azt bizonyítsa be. Ki kell menni szemlére. Helyes döntés, hogy a testület tartsa kézben a fák ügyeit. 18./Horváthné Gógán Jolán képviselő: Köszöni, hogy az előttük lévő fák megmaradtak. A Lengyel társ település hívta meg a Németh László Kulturális és Ifjúsági Egyesület tagjait, ehhez kéri a polgármester aláírást a megállapodáshoz. 19./ Pethes Pál képviselő: A közvilágítás szörnyű mostanában, már nemcsak akkor nincsen közvilágítás ha vihar van. 20./ Magyar József polgármester: A körjegyző úrral felváltva jelentették az áram kimaradását a szolgáltató felé. Érkezett egy névtelen levél, melyhez mellékelt az illető Ft-ot. Kérése a Széchenyi utca és a Kígyó utca saroknál lévő közterület rózsával való parkosítása. Javaslat szerint a település címere lehetne rózsabokorból kirakva, és tűztövist és platánfát is javasol. A kérést anyák napjára szeretnék megvalósítani. Javasolja, a kérésnek tegyen eleget az önkormányzat, mert szerinte pártolni kell minden ilyen kezdeményezést. Magyar József polgármester: Megköszönte a képviselőtestületi tagok, meghívott vendégek és a körjegyző megjelenését, az ülést bezárta. Bejelentette, hogy a rendkívüli gyermekvédelmi támogatási kérelmek elbírálása zárt ülésen történik, amelyről külön jegyzőkönyv készül. Kmft. Magyar József polgármester Dr. Kardos Tamás körjegyző 14

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2008. december 1-én tartott képviselőtestületi üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Borza

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-3/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. április 15-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 396-3/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 11-én, 14 00 órakor tartott üléséről.

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v 10-1/2010. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Zrinszki István alpolgármester,

Részletesebben

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről J E G Y ZŐKÖNYV Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről Helyszín: Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53. Jelen vannak: Dr. Császár

Részletesebben

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41.

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41. 1 BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 2010. november 9-én 17.00 órakor megtartott nyilvános

Részletesebben

Tanácskozási jogkörrel részt vett: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Cserés Judit pénzügyi irodavezető

Tanácskozási jogkörrel részt vett: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Cserés Judit pénzügyi irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-23/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 23-án a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácskozó termében tartott rendkívüli

Részletesebben

Béndek József polgármester: Simon Zoltán képviselő:

Béndek József polgármester: Simon Zoltán képviselő: Iktatószám: 2147 8 / 2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 12. napján 14:00 órakor, a Polgármesteri Hivatalban (8123 Soponya, Petőfi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 14-én megtartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 14-én megtartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 14-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint. Bencze István polgármester köszönti

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. május 14-én 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2009. április 16-án tartott ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2009. április 16-án tartott ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2009. április 16-án tartott ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, Rendeletek: 6, 7, Elkészült:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Mezőszilas község önkormányzat Képviselő-testületének 2005. október 24-én tartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Mezőszilas község önkormányzat Képviselő-testületének 2005. október 24-én tartott üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzat Képviselő-testületének 2005. október 24-én tartott üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Kiss Géza polgármester, Horváthné

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka József Pál Bartók László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatás - 2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületnek 2011. február 28-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületnek 2011. február 28-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületnek 2011. február 28-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Barta Miklós Ferenc polgármester, Buhajla János, Fazekas András, Kiss

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 5-én 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 5-én 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 179/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 4-én a Latinovits Zoltán Művelődési ház földszinti tanácskozó termében 14.00. órakor kezdődő nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BANA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Bana, Jókai Mór utca 18. Ikt.sz.: 218/12/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bana Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. június 26-án tartott rendkívüli

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4-1/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Vörös Sándor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 20-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 19-én - csütörtökön - de. 9,00 órakor megtartott n y i l v á n o s üléséről. A képviselő-testület ülésének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 21-3/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Molnár Gyula

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 18-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről 2 Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dunaföldvár Város Képviselő-testülete Száma: 487-14//2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2015. június 23-án (Kedden) 14:00 órakor megtartott soros nyilvános

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 596/2011. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. január 27-én 17.30 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ A gyermekek átmeneti gondozására ellátási szerződés megkötése

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ A gyermekek átmeneti gondozására ellátási szerződés megkötése NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLET 2009. december 02-án megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A 1./ Lejárt határidejű

Részletesebben