J e g y z ő k ö n y v

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v"

Átírás

1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzat képviselőtestületének február 18-án tartott üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Kiss Géza, Nagy Tibor, Borza Vilma Pordán Attila és Tölösi József, Pethes Pál, Horváthné Gógán Jolán képviselőtestületi tagok Dr. Kardos Tamás körjegyző Igazoltan távolmaradt: Menyhártné Nagy Judit és Kónya Vilmosné képviselőtestületi tagok Meghívottak közül jelen volt: Raffael Attila cigány kisebbségi önkormányzat elnöke, Tasi Dániel ÁMK Németh László Iskola igazgató helyettese Magyar József polgármester: Üdvözölte a képviselőtestületi tagokat, és a körjegyzőt és a meghívottakat. Megállapította, hogy a képviselőtestületi ülés határozatképes, mert a 10 képviselőtestületi tag közül 8 jelen volt, az ülést megnyitotta. Javaslatot terjesztett elő az ülés napirendi pontjaira, melyet a képviselőtestület 8 igen szavazattal az alábbiak szerint fogadott el: N a p i r e n d 1./ Németh László Általános Művelődési Központ évi költségvetésének elfogadása Előadó: Magyar József polgármester 2./ Mezőszilas- Sáregres Községek Körjegyzőségének évi költségvetésének elfogadása Előadó: Magyar József polgármester 3./ Folyószámlahitel felvételére vonatkozó javaslat megvitatása Előadó: Magyar József polgármester 4./ A polgármester munkarendjének és illetményének megállapítására vonatkozó javaslat megvitatása 1

2 Előadó: Dr. Kardos Tamás körjegyző 5./ Mezőszilas Község Önkormányzat és intézményei 2009.évi költségvetési rendeletének megalkotása Előadó: Magyar József polgármester 6./ Luxusadóról szóló 12/2006. (IV. 28.) számú rendelet hatályon kívül helyezésére vonatkozó javaslat Előadó: Dr. Kardos Tamás körjegyző 7./ B e j e l e n t é s e k Előadó: Magyar József polgármester Első napirendi pont tárgyalása (Előterjesztés a melléklet szerint) 1./ Magyar József polgármester: A költségevetési tervezetet az iskola gazdasági szervezete állította össze. A költségvetés tervezése közben többször volt egyeztetés. Tartalmazza a személyi juttatásokat, járulékos terheket, dologi kiadásokat, besorolásokat, tételenként. Minden intézményegységre lebontva található, óvoda, igari óvoda, iskola, könyvtár. Pontosítani szeretném a buszok üzemeltetésével kapcsolatban, és a sofőrök bérével kapcsolatban, hogy a Többcélú Kistérségi Társulás évi 5 millió Ft-al járul hozzá az iskola buszok éves költségvetési kiadásához. Az évi kiadás meghaladja az 5 millió Ft-ot pontosabban 7,6 millió Ft-, a különbözetet a két önkormányzat, tanulószám arányosan finanszírozza meg. A személyi juttatások kategóriába tartozó adható juttatások, az étkezési utalvány, a korábbi ruházati költséget felváltó beiskolázási vagy üdülési csekk. Át kellett dolgozni a korábbi évben ruházati költség címén adott juttatást. Kiderült a költségvetés előkészítése utolsó fázisában, hogy ez járulék köteles, 83%. Ezért kezdeményezték az üdülési csekk adható juttatását, mivel ez járulékmentes. Így a közalkalmazottak zsebében több marad, és az állam felé nem terheli a munkáltatót a járulékfizetési kötelezettség. A költségvetés tartalmazza az intézmény egységek vezetői pótlékoknak az emelését, 160% -ról 200 %-ra, mind a négy érintett esetében. A többi feladat a közoktatásról szóló kötelező feladat ellátásáról szól. Abba a helyzetbe került az önkormányzat december 1-jéhez képest, hogy az előzetesen ismert normatívákhoz képest a parlament pozitívan döntött. Az emelés mértéke a évi szinten van. Az általános iskolánál 19 fő a betöltött álláshely, 1 fennmaradó hely. A költségevetéssel biztosítani tudjuk az intézmények a zökkenőmentes működését. 2./Pordán Attila képviselő: pénzügyi bizottság nevében szólt hozzá. A évi költségvetési tervezetet a pénzügyi bizottság megtárgyalta, és 2 igen 1 nem arányban szavazta meg. Egyéni véleménye: ő volt aki nem szavazta meg a költségvetés elfogadását, mégpedig a közalkalmazottaknak a nem kötelezően adható juttatás miatt. Vannak kötelező és nem 2

3 kötelező juttatások ilyen volt tavaly a ruha pénz. Az idén ilyen nem kötelező juttatás az üdülési csekk és az ajándék utalvány. Nem támogatja addig, míg az önkormányzat hitelfelvételre szorul. Az elmúlt évben iparűzési adó, kommunális adó emelésre kényszerült az önkormányzat a gazdasági helyzet miatt. A felelős gazdálkodás megköveteli, hogy ami nem kötelező, azt ne adja meg az önkormányzat. Ez nem havi rendszeres juttatás, egy összegű. Az üdülési csekkel el fog menni a dolgozó üdülni. Ha nem kapja meg, nem lehetetlenül el a helyzetük. Ezt a juttatást ki kell venni a költségvetésből. Hozzászólások: 1./Tölösi József képviselő: Amit eddig kaptak a közalkalmazottak azt ne kapják meg? 2./Pordán Attila képviselő: Nem, ez csak az üdülési csekkre vonatkozik, az étkezési csekket továbbra is kapják a közalkalmazottak. 3./ Tölösi József képviselő: Hivatkozva a pénzügyi válságra, mindenhol azt lehet tapasztalni, hogy hol lehet, vagy milyen címen lehet pénzt adni a dolgozóknak? Javasolja az eredeti költségvetés elfogadását. 4./Pordán Attila képviselő: Soha nem az elmúlt év költségvetéséből kell gazdálkodni, hanem az adott pénzből. Itt nincs talált pénz. Az intézményeket hosszú távon működtetni kell és az önkormányzatot is. Az üdülési csekk nem kötelező juttatás. 5./Tölösi József képviselő: Olyan juttatást kell választani, ami nem járulékköteles. 6./Pethes Pál képviselő: Ezt is meg fogják valószínű adóztatni. 7./Magyar József polgármester: Az államtól kapott pénzt ne adjuk vissza. A költségvetés előző változata tartalmazta a ruhapénzt, ami járulék köteles, amit előzőleg nem közöltek vele. Milyen változások jöhetnek szóba? Két tételt lehet vizsgálni. Hogyan lehet úgy gazdálkodni, hogy ne kelljen járulék címén befizetni az állam kasszájába? A tavalyi Ft ruhapénzből Ft üdülési csekket lehet adni. Az önkormányzat közalkalmazottjairól van szó ban kérte a közalkalmazottaktól, hogy mondjanak le az étkezési csekkről és lemondtak, akkori helyzet ezt kívánta. Munkabér hitelt kellett felvenni február 18-án stabil a működése az önkormányzatnak. 8./Pordán Attila képviselő: Csak akkor 20 millió Ft volt a hitel, működésre. 9./ Dr. Kardos Tamás körjegyző: 2006-ban 50 millió működési hitel volt. Ebből 30 millió folyószámlahitel 20 millió működési hitel áprilistól négy hónapon keresztül volt kénytelen az önkormányzat mindezeken felül munkabérhitelt felvenni azért, hogy a dolgozók bérét fizetni tudja ban több millió Ft kifizetetlen számla volt az önkormányzatnál és ugyancsak több millió Ft az intézményeknél, amiket folyamatosan csak késve tudtunk kiegyenlíteni több hónapos csúszással. Jelenleg 40 millió Ft folyószámla hitellel gazdálkodunk, 2006 második fele óta nem vettünk igénybe munkabérhitelt és minden számlánkat pontosan fizetjük, nincsenek finanszírozási gondjaink. 10./ Magyar József polgármester: Jelenleg 16 millió hitelt vesz igénybe az önkormányzat a 40 milliós hitelkeretből. Míg 2006-ban voltak kifizetetlen számlák, ma minden számlánk ki van 3

4 egyelítve. A Mezőszilasi Önkormányzat nem tud működési hitel nélkül létezni. A dolgozóknak ez arra elég, hogy a tavalyi pozíciót meg tudják tartani. Mesterségesen a béreket nem akarják eltéríteni, pedig 20 %-al lehetne. December elején még nem is lehetett álmodni arról, hogy ilyen költségvetést lehet létre hozni. 11./ Pethes Pál képviselő: Sáregresi ülésen a köztisztviselők üdülési hozzájárulását mindenki elutasította. Ha most a közalkalmazottakat megilleti, akkor a köztisztviselőket is. Mérlegelje ezt mindenki. 12./Magyar József polgármester: Erről majd a következő napirendi pontnál lesz szó. De a képviselőnek igaza van. 13./ Nagy Tibor képviselő: A közalkalmazotti szféra sok mindenről lemondott. Ezt a költségvetési javaslatot, így ahogy van, támogatja. 14./ Tölösi József képviselő: Emberekről van szó, kollégákról, akik mindennap gyerekek elé állnak. Minden évben reálbér csökkenés van. Javasolja a költségvetés elfogadását. 15./ Pethes Pál képviselő.: Mennyi ruhapénzt kaptak az elmúlt évben a közalkalmazottak? 16./ Dr. Kardos Tamás körjegyző: Ft-ot kaptak, de az önkormányzatnak ki kellett fizetni a 83% járulékot. Tehát az önkormányzatnak több mint Ft-ba került. E szerint a költségvetés szerint az önkormányzat kevesebb pénzt fordítana erre a célra a dolgozók viszont több pénzt kapnának, mivel a költségvetésbe betervezett juttatások járulékmentesek. 17./Magyar József polgármester: Még július előtt ki kell fizetni, hogy ne legyen járulék köteles. 18./Pethes Pál képviselő: Spórolni kellene, de az önkormányzat ne sajnálja ezt a pénzt a közalkalmazottaktól, hiszen egy évre kap Ft-ot. A házi orvos havonta többet kap támogatásként, mint a közalkalmazott évente. 19./ Magyar József polgármester: Szavazásra teszi fel a kérdést. A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt, a képviselőtestület 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozta: 4/2009. (II. 18.) számú határozat az ÁMK költségvetéséről Mezőszilas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Németh László Általános Művelődési Központ, mint, önállóan gazdálkodó intézmény évi költségvetését a határozat 1. számú melléklete szerinti szövegezéssel elfogadja. Megbízza a képviselő-testület a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon. Határidő: azonnal 4

5 Felelős: Magyar József polgármester Második napirendi pont tárgyalása (Előterjesztés a melléklet szerint) Magyar József polgármester: A napirendet a két testület január 29-én együttesen tárgyalta már, de a két testület eltérő döntést hozott, az adható juttatások miatt. Sáregres képviselői elfogadták, Mezőszilas képviselői nem fogadták el. Mivel a költségvetés beépül az önkormányzat költségvetésébe, ezért a képviselőtestületeknek azonos, egységes döntést kell hozni. A körjegyzőségben a körjegyző bérét a támogatáson felül a két önkormányzat létszámarányosan viseli. Kéri a január 29-én előterjesztett költségvetés tárgyalását és döntését. Hozzászólások: 1./ Dr.Kardos Tamás körjegyző: a körjegyzőség költségvetését mindkét testületnek el kell fogadni. Az elmúlt héten a Sáregresi Képviselőtestület újratárgyalta a napirendet és az eredeti formában hagyta ismételten jóvá. A testület vagy jóváhagyja vagy, zárós határidőn belül újratárgyalja a Sáregresi testülettel. Március első hetében, ha nem lesz elfogadott költségvetés, akkor nem kapunk normatív támogatást, tehát vagy jóváhagyja a testület így ebben a formában vagy kezdeményezi Sáregressel való újratárgyalást. 2./Pordán Attila képviselő: a pénzügyi bizottság nevében szólt hozzá. A pénzügyi bizottság 2 fő támogatással,1 fő ellen szavazattal hagyta jóvá a költségvetést. Szerinte újra legyen közös testületi ülés, mert január 29.-én jelenlévő testületi tagok egyhangúlag az adható juttatások ellen voltak Mezőszilasi részről. 3./Magyar József polgármester: Két alkalommal beszélt a Sáregresi Polgármester asszonnyal, hogy tárgyalják újra a képviselőkkel a körjegyzőség költségvetését. Előterjesztette, de a képviselőtestület a korábbi sáregresi döntést hagyta jóvá. Mivel nem vagyunk egymásnak alárendelve, olyan helyzetbe kerülhet az önkormányzat, hogy ha nem lesz elfogadott költségvetés, nem tudunk lehívni normatívát. A 40 milliós hitelt csak akkor lehetséges lehívni, ha elfogadott költségvetése van az önkormányzatnak. A körjegyzőség költségvetése- a körjegyző úrral egyeztetve, a közigazgatási hivatallal telefonon beszélve- csak akkor fogadható el, ha a két testület azonos tartalommal fogadja el. Ezt még a legfelsőbb bíróság is kimondta. A törvény azt mondja ki, hogy azonos tartalmú költségvetésnek kell lenni. A körjegyzőség működéséhez a körjegyző bérét fedezi az állami támogatás. 4./ Pethes Pál képviselő: Én is ellene voltam a költségvetés elfogadásának, de úgy gondolom a három Sáregresi köztisztviselőtől vonnánk meg olyan juttatást amelyet a sáregresi testület eddig nyújtott számukra. Én a sáregresi köztisztviselők munkáját nem ismerem. Ismerem viszont a szilasi köztisztviselőket, akik elvégzik a munkájukat, javasolom, hogy fogadjuk el a költségvetést. Ha tudunk adni a vállalkozóknak és a közalkalmazottaknak, pedagógusoknak, akkor becsüljük meg a saját dolgozóinkat. 5

6 5./ Nagy Tibor képviselő: Ha a testület nem szavazná meg a költségevetést, akkor a körjegyzőség felbomlana? 6./ Dr.Kardos Tamás körjegyző: nem ilyen egyszerű, mert július 1-je előtt határozattal ki kellene mondani a körjegyzőség felbontását ahhoz, hogy január 1-től megszűnjön. Viszont addig nem várhatunk, hiszen itt a közeli, márciusi határidő, ameddig elfogadott költségvetéssel kell rendelkeznie az önkormányzatnak. 7./ Nagy Tibor képviselő: Úgy látja, hogy a juttatások nem azonosak a közszférával, ennek ellenére javasololja a költségvetés elfogadását. 8./Magyar József polgármester: Mások a közalkalmazottak, és más a köztisztviselők feladata, ebből is adódik, hogy a juttatásaik is mások. Az eltérő típusú feladataikból adódik, hogy a juttatási rendszerüket sem lehet egységesíteni. Tudomásul kell venni, hogy a sáregresi olyan jogokkal rendelkező testület, mint a mezőszilasi. A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt, a képviselőtestület 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozta: 5/2009. (II. 18.) számú határozat a körjegyzőség költségvetéséről Mezőszilas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőszilas-sáregres Községek Körjegyzőségének évi költségvetését a határozat 1. számú melléklete szerinti szövegezéssel elfogadja. Megbízza a képviselő-testület a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon. Határidő: azonnal Felelős: Magyar József polgármester Harmadik napirendi pont tárgyalása (Előterjesztés a melléklet szerint) Magyar József polgármester: Az önkormányzat költségvetésében a évi működéséhez szükséges a működési hitel. Javaslat a 40 millió Ft hitelt megkötni a bankkal ban is elég volt a 40 millió Ft hitel a működéshez. A hitel bírálatnak van átfutási ideje. A pénzügyi bizottság tárgyalta ezt a napirendi pontot. Hozzászólások: 1./Pordán Attila képviselő: a pénzügyi bizottság egyhangú szavazattal támogatja a 40 millió Ft hitel felvételét. 6

7 2./ Magyar József polgármester: Egyhangú elfogadás a folyószámlahitel 40 millió szerződés megkötése. A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt, a képviselőtestület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 6/2009. (II. 18.) számú határozat folyószámla hitel felvételéről Mezőszilas község önkormányzatának képviselő-testülete a működési kiadások fedezetére az OTP Fejér Megyei Igazgatóságától Ft azaz Negyvenmillió forint éven belüli folyószámlahitel igénybevételét határozza el. A képviselőtestület kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a hitel futamideje alatt éves költségvetésének összeállításakor a felvett hitelt és járulékait minden más fejlesztési kiadást megelőzően betervezi és jóváhagyja, valamint a hitelt legkésőbb a lejáratkor visszafizeti. A hitel fedezetére az önkormányzat a tulajdonát képező Mezőszilas belterület 273/2 hrsz-ú ingatlant jelöli meg. A hitel felvétele nem esik törvényi korlátozás alá. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a hitelkérelem benyújtásához szükséges intézkedéseket megtegye, a jegyző ellenjegyzésével kötelezettséget vállaljon és a szükségleteknek megfelelően, gondoskodjon a hitel igénybevételről. Határidő: március 29. és március 31-ig folyamatos Felelős: Magyar József polgármester Negyedik napirendi pont tárgyalása: (Előterjesztés a melléklet szerint) Magyar József polgármester: Én kezdeményeztem a képviselőtestület felé, hogy 8 órás legyen a munkaidőm. Felolvasta a testület felé az előterjesztését ban társadalmi polgármesterként látta el a feladatot ban kérte főállású jogviszonyban napi 6 órás munkaviszonyban, az illetményét 75%-ban kérte és fogadta el a testület től elnyert fejlesztések végrehajtását főfoglalkozásban, napi 8 órás munkaviszonyban szeretné elvégezni március 1-től a munkaviszonyát napi 8 órára változtatni, és az ehhez járó illetmény és költségtérítés megállapítását kérte a képviselőtestülettől. Hozzászólások: 1./Dr. Kardos Tamás körjegyző: a polgármester illetményét és munkaidejét a testületnek kell eldönteni a pénzügyi bizottság javaslata alapján. A döntéshez egyszerű döntés szükséges, nem minősített többségre van szükség. 7

8 2./Pordán Attila képviselő: a pénzügyi bizottság 1 fő igen, 2 fő nem szavazattal fogadta el a polgármester napi 8 órás munkaidejét, továbbra is a 6 órában lássa el a teendőket. 3./ Tölösi József képviselő: Tiszteletben tartja a pénzügyi bizottság döntését, de ez nem az adható vitába tartozik. Van munka mögötte és ez nem 6 órányi munkát igényel. Ennyi pénzért nem lehet kívánni egy felelős embertől, hogy egészségét is kockára tegye. Javasolja a polgármester napi 8 órás munkaidejének, illetményének elfogadását. 4./Pordán Attila képviselő: A pénzügyi bizottság javaslata szerint nem zárkózik el attól, hogy erre félévkor ne térnének vissza, vizsgálják majd akkor felül. Ha akkor ez finanszírozható lesz akkor, állapítsa majd meg a testület napi 8 órában. 5./Borza Vilma alpolgármester asszony: Kérdezi a testületi tagokat, kinek van ezzel kapcsolatos kérdése? 6./Pethes Pál képviselő: Kérdezte a polgármestert, hogy milyen negatív változások érintik a polgármestert, ezt bővebben fejtse ki. 7./Magyar József polgármester: A polgármesterrel összefüggő kérdések mindenkire tartoznak. A polgármester 2009-től nem kaphat kereset kiegészítést, ami most évi Ft februártól adóköteles a költségtérítés 15%-ban ben akik nyugdíjasok le kell, hogy mondjanak a nyugdíjukról, mert ezt nem lehet igénybe venni a munkabér mellett ban azért vállaltam, mert akkor ezek nem így voltak. Mára megváltozott. 8./Pethes Pál képviselő: bele kellett volna fogalmazni, hogy vagy polgármester, vagy rokkant nyugdíj? 9./Magyar József polgármester: Lehet ő polgármester, de akkor nem jogosult a rokkantnyugdíjra. 10./Pethes Pál képviselő: a lényeg a jelen állásban, ha 8 órás munkaviszonyban is jövedelem csökkenéssel jár? 11./Magyar József polgármester: Igen. A jogszabályban rögzítettek szerint, 2008-ban a 6 órás munkaviszony mellett x összeget kapott ben csak ezzel az illetménnyel, és nincsen 13. havi vagy kereset kiegészítés. Havi kereset kiesése Ft. A költségátalányt is megadóztatják 15%-ban. Vannak tények, a parlament bizonyos döntéseket hozott, ami a polgármestereket is érinti, mi az, ami jár. Nem jutalmat akar, a munkájáért a fizetést. Tölösi képviselő társ mondta, hogy ezt a jogszabály írja le, hogy mi illeti meg a polgármestert. 12./ Raffael Attila kisebbségi önkormányzat elnöke: A testületi tagoknak nincsen tiszteletdíja ez neki nem jó, hiszen nem lehet felelősségre vonni azokat a képviselő tagokat, akik nem jönnek el a testületi ülésekre. Nem önös érdekből mondja, hiszen neki semmi képen nem jár tiszteletdíj. Egyet ért abban, hogy ha valaki 8 órát ledolgozza, a 8 órás bért kapjon meg. Azok a feladatok valósak, igenis 8 órában kell egy vezető, és a testület megszavazhatná a 8 órás bért. 8

9 13./dr.Kardos Tamás körjegyző: jó volt a párhuzam a polgármester illetménye és a képviselők tisztelet díja között. A polgármester illetménye jár, a képviselő tisztelet díja, ami adható is meg nem is. 14./Raffael Attila kisebbségi önkormányzat elnöke: furcsa, hogy a polgármester munkaidejét a testület tárgyalhatja. Neki a polgármester főállása azt jelenti, hogy 8 órás és azt tölti be. 15./ Pethes Pál képviselő: Az eredeti állapotot kell visszaállítani. Az eddigi polgármester is 8 órában dolgozott. Az elmúlt két év alatt látszik az eredmény. Javasolja a 8 órás munkakört. 16./Kiss Géza képviselő: A bizottsági ülésen nem hangzott el, hogy a nyugdíjt megvonják. Így már teljesen más. 17./ Magyar József polgármester: ez nem befolyásolhatja a kérdést. Törvényt nem sértett, azt a juttatást kéri, ami megjár. Eddig volt a munkabér mellett más jövedelme is. Azt a bért 6 órában lehetett megállapítani. Tavaly is volt tiszteletdíj a képviselő testület felé betervezve, hogy ami a polgármester 6 órás béréből megmarad, azt fel lehetne osztani. Régebben volt, hogy aki nem vett részt a testületi ülésen, nem vett részt 6-8 hónapig a testület munkájában, az nem kapott tiszteletdíjat. Ha nincsen jogszabályváltozás, akkor ő sem hozta volna fel a 8 órás munkaidőt. Önként adta fel az elmúlt 25 hónap alatt a 8 órás munkaviszonyra járó munkabért. A munkát szívesen végzi, van tapasztalata. 18./Pordán Attila képviselő: A pénzügyi bizottság hátterében elismerte a tevékenységet. Nem volt kétségük, hogy nem dolgozza le a 6 órát. Nem tudták, hogy ilyen háttere volt ennek a dolognak, mert akkor már másképpen döntöttek volna. 19./Pethes Pál képviselő: a képviselők tiszteletdíjához kapcsolódóan, szerinte nem képviselő az, aki csak a tiszteletdíjért megy el képviselőnek. Őt 20 ezer Ft-ért nem veheti meg senki. 20./ Borza Vilma alpolgármester asszony: Szavazásra tette fel a kérdést, hogy ki ért egyet a polgármester 8 órás munkaidejével és illetményével? 21./Magyar József polgármester: bejelentette, hogy semmilyen adható kategóriába tartozó juttatásra nem tart igényt. A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt, a képviselőtestület 7 igen szavazattal 1 fő tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 7/2009. (XII. 18.) számú határozat a polgármester munkaidejéről és illetményéről Mezőszilas község önkormányzatának képviselőtestülete az előterjesztésben foglaltak, valamint az elhangzottak alapján hozzájárul Magyar József polgármester 8 órás foglalkoztatásához, illetményét 10-es szorzóval Ft-ban határozza meg. Költségátalányának mértékét március 1-től kezdődően az illetményének 30 %-ában Ft-ban határozza meg. 9

10 Megbízza a képviselőtestület a körjegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket az évi LXIV. törvényben előírtaknak megfelelően tegye meg. Határidő: azonnal Felelős: dr. Kardos Tamás körjegyző Ötödik napirendi pont tárgyalása (Előterjesztés a melléklet szerint) Magyar József polgármester: Az előterjesztésben látható az iskola beruházásának költsége. 10%-os önrészhez 55 millió Ftra van szükség, 20 éves visszafizetési kötelezettség. A működési hitellel meg lehet tartani a 2008-as szintet. Energiahordozóknál 10 %-os költséggel kellett számolni, pontos mértéket nem lehet ismerni. Eddig a kistérség 12 pályázatot nyújtott be, melyből 10-et nyert meg. Az első fordulós pályázatból az önkormányzatra eső rész 726 ezer Ft. A költségvetési táblázat tartalmazza 15 milliós tartalékot. Önerőként tudjuk felhasználni a pályázatoknál. A csatorna beruházási hitel ebben az évben kifut. Az ÁMK-nak és a Körjegyzőség működéséhez mennyi pénzt kell adni az látható a táblázatokból. Ezen felül 66 millió Ft-ot kell adni a rendkívüli szociális segély kifizetésére, szervezetek támogatására, Bursa Hungarica stb. Az önkormányzat megad mindazt, amit meg tud adni. Munkát kell adni az embereknek. Fontos a segélyben részesülők munkába állása. A terv alapján a szociális segélyből kikerülő dolgozók Ft-os minimálbért megkapják. 90 napos a munkaidő. A költségvetési koncepcióban át kellett dolgozni az orvos támogatását. Javasolja, hogy a korábbi Ft-os támogatást havi Ft-ban állapítsa meg a testület. Hozzászólások: 1./Pethes Pál képviselő: ha valakit az önkormányzat támogat, akkor legalább egy évben egyszer jöjjön el, és számoljon be a munkájáról. 2./Magyar József polgármester: Tavaly évben ezt nem tette meg, és teljesen jogos a felvetés. Saját házi orvosunk nem jön ide. A védőnő is és a fogorvos is megtartotta a beszámolóját. A szervezetek támogatásában, kulturális és szabadidő egyesület támogatása, futball nevezési díjak, bírói díjak esetében jogszabályi változás történt, mellyel szembesülni kellett. 3./Dr. Kardos Tamás körjegyző: Tájékoztatta a képviselő-testületet a közpénzek átláthatóságára vonatkozó jogszabály hatálybalépésére. Az önkormányzat nem nyújthat olyan egyesületnek támogatást, amelynek vezető tisztségviselője képviselőtestületi tag, illetőleg a döntés-előkészítésben részt vesz. 4./Magyar József polgármester: Két ilyen szervezet van, melynek tagja képviselő testületi tag, Pordán Attila és Horváthné Gógán Jolán. 10

11 5./Horváthné Gógán Jolán képviselő: Az ő egyesülete nem is kér anyagi támogatást, de a könyvtár udvarát továbbra is szeretnék használni. 6./ Magyar József polgármester: Az intézményi működés és az egyesületi munka összefolyik. Jogszabály mondja ki, hogy nem támogatható az a szervezet, melynek tagja képviselőtestületi tag. 7./Podán Attila képviselő: A pénzügyi bizottság tárgyalta a Mezőszilas Község 2009.évi költségvetési rendeletének megalkotását. Javasolta, hogy a képviselőtestület a kiadási fő összeget 504 millió 802 ezer Ft-ban állapítsa meg. 8./Raffael Attila cigány kisebbségi önkormányzat elnöke: Kérdése a házi orvossal kapcsolatban, történt-e már egyeztetés a háziorvossal a támogatás csökkentéséről? 9./Magyar József polgármester: Még nem történt egyeztetés, de ő már felvetette a doktor úrnak, hogy a testület változtatni fog a támogatással kapcsolatban. A doktor úr köteles lenne elszámolni a havi támogatott összeggel. 10./Kiss Géza képviselő: Ő sokat jár a háziorvoshoz, és szóba került ott, hogy lehet, hogy a testület megvonja a támogatást. Azt mondta erre az orvos, hogy akkor ő el fog innen menni. 11./Pethes Pál képviselő: Ha a köztisztviselő nem kapja meg az üdülési hozzájárulást akkor ő is elmegy? Dégen és környéken érdeklődött és sehol nem kap a vállalkozó háziorvos támogatást. Vállalkozó orvos esetében nincsen alapja a támogatásnak. 12./Magyar József polgármester: Lehet az összegről beszélgetni, felemelni, lejjebb vinni, az adható kategóriába tartozik. Ő egyet tud tenni, a képviselőtestület elé terjeszteni. Nem az a cél, hogy a doktor úrral szembe helyezkedjen. Egy település polgármestere kérheti az orvost, hogy tegyen eleget a képviselő testület felé az éves beszámolási kötelezettségének 13./Kiss Géza képviselő: A sport támogatva van-e? 14./ Magyar József polgármester: Igen, látható a költségvetésben is. Szavazásra teszi fel a évi költségvetést. 7 igennel elfogadva Horváthné Gógán Jolán az ülésről kiment ő nem szavazott. A napirendi pont megtárgyalása után a képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 1/2009. (II. 20.) számú rendelet az önkormányzat évi költségvetéséről Mezőszilas község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Önkormányzat és intézményei évi költségvetéséről szóló rendeletét a jegyzőkönyv 1-es számú melléklete szerinti szövegezéssel jóváhagyta, elfogadta. Hatodik napirendi pont tárgyalása: 11

12 (előterjesztés a melléklet szerint) Dr. Kardos Tamás körjegyző: Tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy az alkotmánybíróság alkotmányellenesnek nyilvánította, a luxusadó bevezetéséről rendelkező törvényt, ezért hatályon kívül kell helyezni a 12/2006. (IV. 28.) számú helyi rendeletet, mely a luxusadó bevezetéséről szólt. Annyit szeretne csak hozzátenni, hogy Mezőszilason, de a környező településeken sem esett senki a luxusadó hatálya alá, tehát ilyen jellegű adó befizetése nem történt. A napirendi pont megtárgyalása után a képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 2/2009. (II. 20.) számú rendelet a luxusadó-rendelet hatályon kívül helyezéséről Mezőszilas község Önkormányzatának Képviselőtestülete a luxusadóról szóló 12/2006. (IV. 28.) KT. sz. rendeletnek hatályon kívül helyezését a jegyzőkönyv 2-es számú melléklete szerinti szövegezéssel jóváhagyta, elfogadta. Bejelentések 1./Magyar József polgármester: Az 55 millió Ft önerőt tartalmazza a költségvetés, melynek fedezete hitelből lenne. Járuljon hozzá a testület, hogy az ehhez fűződő eljárást meg lehessen kezdeni. Az ide vonatkozó jogszabály, hogy a bankokat meg kell pályáztatni, és azt kell választani, aki a legjobb feltételeket teszi meg. Ennek lebonyolítása eléggé problémás, ezért megkérte a Conedis Pannonia Kft-t ennek lebonyolítására. 300 ezer Ft +ÁFA a lebonyolítás összege. Szükség lehet támogatás megelőlegező hitelre is. A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt, a képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 8/2009. (II. 18.) számú határozat megbízási szerződésről Mezőszilas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízási szerződést köt a Conedis Pannonia Kft.-vel közbeszerzési előkészítő és külső tanácsadói feladatok ellátására a melléklet szerinti megbízási szerződés tervezet tartalmával megegyezően Ft megbízási díjért. A szerződés aláírására a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza. Határidő: azonnal Felelős: Magyar József polgármester 2./Dr. Kardos Tamás körjegyző: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy ismételten rendőrségi feljelentést kellett tenni falopás ügyben. A temetőben és a Bolhásiban találtak 12

13 kivágott fákat. A rendőrök kiemelt feladatként figyelnek erre. A fakivágásról szóló engedély megváltozott. Eddig csak jegyzői engedély kellett hozzá, januártól a közterületen lévő fák esetében a tulajdonos, azaz az önkormányzat hozzájárulása is kell. A testület döntse el, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő fával mi legyen. Ha a testület állástfoglal, akkor figyelembe kell venni a külterületen és a belterületen lévő fákat is. A képviselő-testület magánál tarthatja ezt a jogkört, vagy átruházhatja bizottságára, vagy a polgármesterre. 3./Kiss Géza képviselő: Jobb lenne, ha a testülethez tartozna ez a dolog. 4./ dr. Kardos Tamás körjegyző: Ha a testület dönt róla, akkor a kérelem beérkezést követő testületi ülésen kell döntést hozni. 5./Raffael Attila képviselő: A falopással kapcsolatban, szerinte az vágja ki a fát, akinek szüksége van rá. A testület válasszon ki egy alkalmas helyet a saját területén, nézze meg az arra illetékes személy, és a jegyző engedélyével vágják ki a fát. Azt hozzák be a hivatal udvarába és a rászorulóknak téli időszakban lehet belőle adni. 6./Dr. Kardos Tamás körjegyző: A belterületen és a közterületen elenyésző a fakivágási kérelem. A külterületi utak mentén lévő fákra kérik inkább a kivágási engedélyt. 7./Pethes Pál képviselő: Látatlanba nem kellene kiadni engedélyt a fakivágásra. 8./Magyar József polgármester: A tulajdonos sem úgy járhat el, hogy fogja magát és kivágja a fát, mert engedély kell hozzá. 9./Dr.Kardos Tamás körjegyző: Kérelmet a külterületekre és az utak mentén a gazdák kérik, mert nem férnek el a munkagépekkel. Engedélyt csak az kapott, akinek ott van a földje ahol a fakivágást kéri. Így nincs vita. 10./Raffael Attila cigány kisebbség önkormányzat elnöke: A Balatoni út közterület vagy nem? 11./Dr.Krdos Tamás körjegyző: Közterület. 12./ Raffael Attila cigány kisebbség önkormányzat elnöke: Akkor ő kivághatja a fát a földterület mellett? 13./ Dr.Kardos Tamás körjegyző: Engedélyt olyan személy kap, akinek ott van a földje. 14./ Raffael Attila cigány kisebbség önkormányzat elnöke: A Balatoni úti fák védik a házakat és az utat is. Onnan, ha lehet a fákat ne vágják ki. 15./ Kiss Géza képviselő: Több ember kezében legyen a fakivágási dolog. 16./ Dr.Kardos Tamás körjegyző: Az ültetés kötelező, évente 2-szer ellenőrizni. Ha az önkormányzat vágja ki a fát akkor is. Ezentúl a testület hozzájárulása kell a közterületen lévő fák kivágása esetén, és azt követően engedélyez a jegyző. Viszont ha a külterületen a kérelmező saját földjén van a fa, akkor azt csak a jegyző engedélyezi. 13

14 17./Magyar József polgármester: Ha valaki állítja, hogy az övé, akkor azt bizonyítsa be. Ki kell menni szemlére. Helyes döntés, hogy a testület tartsa kézben a fák ügyeit. 18./Horváthné Gógán Jolán képviselő: Köszöni, hogy az előttük lévő fák megmaradtak. A Lengyel társ település hívta meg a Németh László Kulturális és Ifjúsági Egyesület tagjait, ehhez kéri a polgármester aláírást a megállapodáshoz. 19./ Pethes Pál képviselő: A közvilágítás szörnyű mostanában, már nemcsak akkor nincsen közvilágítás ha vihar van. 20./ Magyar József polgármester: A körjegyző úrral felváltva jelentették az áram kimaradását a szolgáltató felé. Érkezett egy névtelen levél, melyhez mellékelt az illető Ft-ot. Kérése a Széchenyi utca és a Kígyó utca saroknál lévő közterület rózsával való parkosítása. Javaslat szerint a település címere lehetne rózsabokorból kirakva, és tűztövist és platánfát is javasol. A kérést anyák napjára szeretnék megvalósítani. Javasolja, a kérésnek tegyen eleget az önkormányzat, mert szerinte pártolni kell minden ilyen kezdeményezést. Magyar József polgármester: Megköszönte a képviselőtestületi tagok, meghívott vendégek és a körjegyző megjelenését, az ülést bezárta. Bejelentette, hogy a rendkívüli gyermekvédelmi támogatási kérelmek elbírálása zárt ülésen történik, amelyről külön jegyzőkönyv készül. Kmft. Magyar József polgármester Dr. Kardos Tamás körjegyző 14

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2006. május 19-én tartott képviselőtestületi üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Horváthné Gógán Jolán alpolgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2005. július 12-én tartott rendkívüli üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Kiss Géza polgármester, Fáncsik Géza, Horváthné

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2006. november 30-án tartott rendkívüli üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Borza Vilma,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről. Sorszám: 19 /2013. Ikt.szám: M 2389/2013. JEGYZŐKÖNYV Mezőszilas Község Önkormányzatának 2013. augusztus 29-én, 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve Legénd Községi Önkormányzat 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve Készült: 2012. március 22-én a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott rendkívüli -testületi ülésről 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán Bíró

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Mezőszilas község önkormányzatának rendkívüli képviselőtestületi üléséről augusztus 15-én

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Mezőszilas község önkormányzatának rendkívüli képviselőtestületi üléséről augusztus 15-én J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzatának rendkívüli képviselőtestületi üléséről 2012. augusztus 15-én Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Mezőszilas Község Önkormányzatának 2012. december 21-én tartott képviselőtestületi ülésről Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Horváthné Gogán

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. Időpont: 2010. május 26. Helyszín: Községi Önkormányzat székhelye, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Mezőszilas Község Önkormányzatának 2011. március 30-án tartott képviselőtestületi üléséről Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Horváthné Gogán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 15-én a Mérges Községházban megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Balázs

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZŐKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 24-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott üléséről. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzatának képviselőtestületi üléséről 2006. február 27-én. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Horváthné Gogán Jolán alpolgármester,

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 12/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 12/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Szakáld Közésg Önkormányzata Képviselő testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4 Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről. Sorszám: 11/2013. Ikt.szám: M 1954/2013. JEGYZŐKÖNYV Mezőszilas Község Önkormányzatának 2013. május 13-án, 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről. Napirendi pontok:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 7/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. április 25-én 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata. J e g y z ő k ö n y v

Ortaháza Község Önkormányzata. J e g y z ő k ö n y v 32/13/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata J e g y z ő k ö n y v Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31.- én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 96/2013.(X.31.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Rábacsécsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Rábacsécsény, Deák tér 6. 15/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rábacsécsény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 10-én

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123. Tel: 87/435-055. Száma: 1092-5/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK Kistelek Képviselő-testület 2013. október 03-án tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Időpont: 2012. augusztus 22. Helyszín: Polgármesteri Hivatal, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 10-én 17,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 4-én megtartott rendkívüli ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, i: 1-4/2010.(II. 4.) Iktatószáma: 1-5/2011. T á r g y s

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. 215/5/2015 Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 42 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2013. március 11- én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: mellékelt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2009. augusztus 13-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő testülete 2011. február 17. napján 16.30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Balatonszőlős Önkormányzatának Képviselő-testület tagjai részéről: Kósáné Szakonyi Zsuzsanna képviselő

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Balatonszőlős Önkormányzatának Képviselő-testület tagjai részéről: Kósáné Szakonyi Zsuzsanna képviselő Jegyzőkönyv Készült: Pécsely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 7-én, 17:00 órai kezdettel Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testületével közösen - megtartott Képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata június 14-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata június 14-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v ALSÓSZÖLNÖK Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 14-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről.

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. 32/10/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 69/2013.(VIII.13.) kt.

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: Réti Alfréd polgármester,

Részletesebben

Bököny Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete február 11-i rendes üléséről 37-6/2011. a./ jegyzőkönyve. b.

Bököny Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete február 11-i rendes üléséről 37-6/2011. a./ jegyzőkönyve. b. Bököny Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 11-i rendes üléséről 37-6/2011. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (1-6/2011.) TÁRGYSOROZAT CKÖ elnöke JEGYZŐKÖNYV

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 206. december 3-án megtartott nyilvános, rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZŐKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 11-én 15.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott üléséről. Jelen vannak: Gulyás Tibor alpolgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2005. december 20-án tartott üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Horváthné Gógán Jolán alpolgármester, Kónya Vilmosné,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-5/2011. JEGYZŐKÖNYV

PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-5/2011. JEGYZŐKÖNYV PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-5/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápakovácsi, Ganna, Döbrönte Kup, Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011.

Részletesebben

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu Ügyszám: 3984/2012. JEGYZŐKÖNYV mely készült Ságvár község képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend Száma: 332-16/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete és Vigántpetend

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 3-án megtartott soron következő üléséről. Az ülés helye: Mártírok u.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat Jegyzőkönyv Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 19-én, 13:30 órai kezdettel, a gamási Önkormányzat tanácstermében megtartott soron következő Képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2013. sz. jegyzőkönyve. a február 21-én megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2013. sz. jegyzőkönyve. a február 21-én megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2013. sz. jegyzőkönyve a 2013. február 21-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. április 26-án 17, 30 órakor megtartott soron következő nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Vuk István Lengyel Attiláné Kanizsai

Részletesebben

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1-21/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2010. december 28. napján MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 98/2010. (XII.28.) Z1 99/2010.

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 40-32/2010. 1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. április 21-én 18,05 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

M u t a t ó : Határozat: Rendelet Tárgy:

M u t a t ó : Határozat: Rendelet Tárgy: J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Csataszög Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. december 16ai Képviselő testületi üléséről M u t a t ó : Határozat: Rendelet Tárgy: 139/2014.(XII.16.) Napirendi pontok

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám: 20/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. február 25-én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén 113-2/2008. Jegyző könyv Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén Határozat száma: Tárgya: 8/2008.(I.30.) Családsegítési és gyermekjóléti feladatok ellátására

Részletesebben

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Szám: 38-8/2010. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. május 27-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 457/3/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 23.-án megtartott rendkívüli üléséről - 1 - Izsák Város Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u 59. 9/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 9-én a bezi Községházban megtartott

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének 7/2014. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: A polgármester beszámolója a két

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 14 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2013. január 28-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: mellékelt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. július 15-én 8,30 órakor Apc község Önkormányzatának a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott - rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-11/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014.szeptember 10-én (szerdán) 14 00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről R E N D E

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzat Képviselő-testületének 2007. október 29-én tartott üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Borza

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 83 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2014. június 23-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27.-én tartott együttes nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 5 példányban

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 10. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 10. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 10. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pusztazámor község részéről jelen vannak: Pátrovics Benedek polgármester, dr. Andrásfalvy András Ders képviselő. Bereczkiné Ulehla Anna

Jegyzőkönyv. Pusztazámor község részéről jelen vannak: Pátrovics Benedek polgármester, dr. Andrásfalvy András Ders képviselő. Bereczkiné Ulehla Anna Jegyzőkönyv Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. február 14-i Sóskút Község Képviselő-testületével közös testületi üléséről Helye: Sóskút tanácsterme Jelen vannak: csatolt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2009. november 19-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2009. november 19-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2009. november 19-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Bordás Imre polgármester,

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november 8- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november 8- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 10/2012. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november 8- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 10/2012. (XI.19.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: Svh/61-1/2015. Készült: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2015. február

Részletesebben

2012. március 5-én MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

2012. március 5-én MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3-6/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. március 5-én Határozatok: Sorszáma: Kódja 26/2012. (III.05.) Z1 MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek: Sorszáma (kihirdetés

Részletesebben

ERDŐKERTES JEGYZŐKÖNYVE

ERDŐKERTES JEGYZŐKÖNYVE 11/2014/J ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚLIUS 23-ÁN MEGTARTOTT NYILVÁNOS RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Az ülésen alkotott rendeletek és hozott határozatok jegyzéke: 54/2014.

Részletesebben

19. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről.

19. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 163-19/2012. 19. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós

Részletesebben

Jegyzőkönyv mely Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 08.-án 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén készült.

Jegyzőkönyv mely Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 08.-án 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén készült. 1 Jegyzőkönyv mely Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 08.-án 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén készült. Napirendi pontok: 1. Előterjesztés ingatlancsere lebonyolítás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről 170/21/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről Rendeletek: 14/2014 (XII.31.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzatának rendkívüli képviselőtestületi üléséről 2005. június 13-án. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Kiss Géza polgármester, Fáncsik

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: polgármester, Bonyai József,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület 8293 Vigántpetend Száma: 270-6 /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 19-én (csütörtökön ) 18 órai

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 09- én megtartott soron kívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 09- én megtartott soron kívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 09- én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Czédly

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Napirend: JEGYZŐKÖNYV

Napirend: JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 24-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Tiringer Mária

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/21-34/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án, 18:00 órai

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA. 1/2014. sz. Jegyzőkönyve. a 2014. március 7-én megtartott ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA. 1/2014. sz. Jegyzőkönyve. a 2014. március 7-én megtartott ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 1/2014. sz. Jegyzőkönyve a 2014. március 7-én megtartott ülésről Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének március 12. napján 16,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének március 12. napján 16,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 875-3/2015. JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12. napján 16,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 107/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-6/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi 12. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi 12. számú Jegyzőkönyve Legénd Községi Önkormányzat 2011. évi 12. számú Jegyzőkönyve Készült: 2011. április 27-én a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott rendkívüli -testületi ülésről 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán Antal

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 9-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 9-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2013/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. május 9-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:29/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester. Mertusné Varga Katalin alpolgármester

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester. Mertusné Varga Katalin alpolgármester J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2011. szeptember 9-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK Szám: 2/189-3/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: ÜLÉS HELYE: JELEN VANNAK: BEJELENTÉSSEL TÁVOL: TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTT: Paloznak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben