Beszámoló a Nagymarosi Polgármesteri Hivatal évi tevékenységéről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló a Nagymarosi Polgármesteri Hivatal 2014. évi tevékenységéről"

Átírás

1 Beszámoló a Nagymarosi Polgármesteri Hivatal évi tevékenységéről március 25.

2 I. Általános áttekintés 1. A járási hivatalok megalakítását követően a év volt az első, jelentősebb változások nélküli teljes éve az átalakult, és az államigazgatási feladatoktól megtisztított hivatalnak. A két országos, és a helyi önkormányzati, valamint a nemzetiségi önkormányzati választások lebonyolítása főképp a jelentős előkészítési feladatokat tekintve természetesen jelentős terhet rótt a hivatal munkatársaira. 2. A évi 22 fő hivatal létszám változatlanul maradt meg 2014-ben is, azzal a különbséggel, hogy Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCXXX. törvény a hivatal településkategória alapján elismert vagyis finanszírozott köztisztviselői létszámát 19 főben állapította meg (az előző évi 22 fő helyett), amely létszámra feladathoz kötött (fel nem használása esetén visszafizetendő) támogatást biztosított. Müller Ágnes kolléganőnk áprilisi nyugdíjba vonulása miatt februártól munkakörét Rudolf Melitta vette át, helyére Zeit Adriennt vettem fel. Júliusban személyes okokból áthelyezését kérte a Verőcei Polgármesteri Hivatalba a pénzügyi csoport munkatársa, Ábrahám Péter, szeptemberben pedig a Visegrádi Polgármesteri Hivatalba Rudolf Melitta. A pótlásukat először belső átszervezéssel igyekeztünk megoldani, egy fő pénzügyes munkatársat felvéve Bondor Eszter, majd novemberben pályázati felhívás alapján egy további munkatársat, az évtizedes önkormányzati pénzügyi gyakorlattal rendelkező Lintner Évát. 3. A megbízási szerződéssel rendelkezők személye (főépítész) nem változott. Emellett a takarítási feladatokat láttuk el megbízással a takarítónk betegsége, szabadsága alatt. A jogi képviseleti feladatokat jogtanácsosként én láttam el, illetve az elektronikus eljárásokban (fizetési meghagyás, cégbíróság) esetileg bíztunk meg ügyvédet. 4. A szakmai továbbképzéseket folyamatosan biztosítottuk, mivel azonban szinte kizárólag már térítéses rendszerben működnek a továbbképzések, így természetesen az anyagi lehetőségekhez mérten. Emellett részt kellett vennünk az új jogszabályok szerint kötelezővé tett (és négy éven belül meghatározott pontszámok teljesítéséhez kötött) köztisztviselői továbbképzéseken, melyekre továbbképzési terv alapján kellett jelentkezni és részt venni. Ezek a programok zömében elektronikus úton zajlanak (e-learning), teszt írásával zárulnak. Sajnos azonban a napi munkához hasznosítható információkat nem igazán tartalmaznak. A januárjától bekövetkezett jelentős változás, teljesen új államháztartási számviteli szabályok bevezetésére tekintettel a pénzügyes kollégák számos, erre felkészítő továbbképzésen vettek részt, melynek nem kis összegű ellenértéke volt. Sajnos az állam ennek szükségességét nem látta be, nem szerveztek önkormányzatok számára térítésmentes szakmai továbbképzést. 5. Az elnyert KMOP-s pályázat ( Elektronikus közigazgatási infrastruktúra fejlesztése Nagymaroson) eredménye volt az is, hogy az ASP központhoz csatlakozás miatt a korábban bevezetett gazdálkodási program helyett új gazdálkodási programot kell alkalmazni, melynek használatát el kellett sajátítani, és tesztelésben részt vevő önkormányzatként el kellett végezni nagyon sok tesztfeladatot, továbbá el kellett végezni az adatok feltöltését, testre szabását. Ennek érdekében számos továbbképzésen is részt kellett venni a kollégáknak a napi munkavégzés mellett. Ugyanez volt érvényes az adócsoportban is, mivel ott a több évtizedes önkado programot váltja fel az ASPAdó program, melyhez a teljes adatállományt át kell emelni, viszont ennek Beszámoló a Polgármesteri Hivatal évi tevékenységéről 1

3 előzménye az adattisztítás elvégzése, és a hiányzó adatok pótlása (amelyet a korábbi program nem tartalmazott). Ez a feladat az utolsó pillanatig (április 1.) zajlik. Feladatot jelent az iratkezelés, a vagyonkataszter, valamint a kereskedelmi igazgatás új programjai használatának elsajátítása, adatok feltöltése, tesztelés, így az egész hivatal személyi állománya érintett az ASP csatlakozás pluszfeladataiban, melyet a képzéseken, továbbképzéseken felül kellett elvégezni. 6. A szabadságokat zömében sikerült kiadni a köztisztviselők részére, jelentősebb mértékben a gazdálkodási csoportban az új gazdálkodási program és jogszabályi változások miatti többletmunkából eredően, a projektek miatt a városüzemeltetésen, és az anyakönyvi területen merült fel jelentősebb, 2015-re áthúzódó szabadság. 7. A munkakörülményekben ez idő alatt jelentős változás továbbra sem következett be. Az irodahelyiségek száma a törvényi előírások szerinti működéshez továbbra is a járási hivatalnak történő átadás miatt különösen nagyon szűkös, az épület, hasonlóan több intézményhez felújításra szorul. Ennek érdekében kértem a főépítészt a részére átadott elhelyezési szükséglet alapján az épület bővítésének, felújításának koncepcionális tervezésére, valamint a városfejlesztést minden lehetséges pályázati lehetőség (pl. energia megtakarítás, akadálymentesítés) felmérésére a szükséges források előteremtése érdekében. Ez még sajnos nem történt meg. Az elektromos hálózatra az érintésvédelmi felülvizsgálat 2012 végén készült el, az alapján sürgős felújításra, cserére van szükség. A költségvetésben tavaly volt erre előirányzat, de elvégeztetni végül nem tudtuk. Most ismét ajánlatot kértünk rá, folyik a felmérés, és utána vélhetően el tudjuk végeztetni a munkavégzést is sokszor akadályozó helyzet megszüntetését. A pénzügyi csoport nagyon szükséges festését vállalkozóval, a parketta csiszolását és lakkozását intézményi karbantartó (Rudolf József), a laminált padló lerakását, elektromos csatlakozók cseréjét közmunkás karbantartók (Legény Péter, Mészáros József, Harangozó Károly) segítségével sikerült elvégezni. Emellett sajnos nem volt lehetőségünk további, egyébként nagyon szükséges felújításra. A bútorok legnagyobb része továbbra is régi, elhasználódott darab, ezért cserére szorulnak. Az év során kizárólag irodaszék beszerzésre került sor. 8. A számítógépek esetében jelentős változást jelentett az elnyert KMOP pályázat, melynek keretében szinte valamennyi munkatárs számítógépét, összesen 21 munkaállomást (monitorral, billentyűzettel, egérrel, szünetmentes tápegységgel) cseréltünk le augusztusban teljesen új, korszerű, és a legújabb operációs rendszert és irodai programokat tartalmazó gépekre közel 6 millió Ft értékben, önerő nélkül. A pályázat keretében egy központi színes fénymásoló-nyomtató és a szerverhez szünetmentes tápegység beszerzésére is sor került. A gépek cseréje révén több önkormányzati intézménynek tudtunk a munkájukhoz jól használható számítógépeket átadni. Januárban saját forrásból megtörtént a 10 éves szerver cseréje, melynek révén jó pár évig biztos működést értünk el. Év közben a szervet memóriáját kellett még bővítenünk, a levelező forgalmunkat átalakítani, illetve a pályázat keretében a szerveren biztonságos, a mai elvárásoknak megfelelő mentési rendszert alakítottunk ki. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal évi tevékenységéről 2

4 II év a számok tükrében: Az iktatott ügyiratok száma 2014-ben 3928 főszám, alszám volt, ebből a jelentősebbek főszámban: Pénzügy 2256, ebből 2128 adó, Szociális ügyek 412, Gyámügyi igazgatás 106, Kommunális ügyek 170, Közlekedési ügyek 114, Hagyatéki, anyakönyvi, igazgatási, birtokvédelmi ügyek 255, Önkormányzati és általános igazgatási ügyek 399. Képviselő-testületi és bizottsági ülések adatai: A Képviselő-testület 20 ülésen 211 határozatot hozott, 22 rendeletet alkotott. A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 6 ülésen 51 határozatot hozott. A rendeletek esetében jó pár esetben a meglévő rendelet felülvizsgálatára volt szükség, mivel vagy nem felelt meg az időközben bekövetkezett jogszabályi változásoknak, vagy eleve nem megfelelő szabályozást tartalmazott. Időhiány miatt valamennyi hatályos rendeletünk felülvizsgálata még nem történt meg, ezért azt ebben az évben is folyamatosan elő fogjuk terjeszteni. A titkárságon a jegyzőkönyvezést, testületi bizottsági munkát végző kolléganő ezt a fontos és nehéz feladatot megelégedésemre végzi, sokszor munkaidő után tudja a jegyzőkönyvezést végezni. Ennek eredményeként a jegyzőkönyvek határidőben elkészülnek, és eleget tudunk tenni felterjesztési kötelezettségünknek. III. Egyes területek példálózó bemutatása Adócsoport Az adócsoportban az örökölt problémák rendezése még mindig jelentős feladat. Jelentős tételt képez a már elhunyt adózók köre, ezek jelentős része a visszaküldött, vagy nem kézbesíthető jelzéssel visszaérkező egyenleg értesítőkből derül ki. Ennek megoldására készíttettük el és jelentettünk meg az újságban és a honlapon adózási tájékoztatót, melyben többek között ez a kérdés is szerepelt. Vélhetően a tájékoztató hatására egyre többen jelentkeznek az elhunytak adóügyei rendezésére, a változások bejelentésére. A tájékoztatóban kiemeltük, hogy ez a probléma egyrészt abból ered, hogy a tulajdonos változásról a földhivatal nem értesít bennünket, illetve a hagyatéki eljárás befejezéséről sem kapunk értesítést, másrészt a tulajdonosok nincsenek tisztában azzal, hogy bárminemű változást 15 napon belül írásban, a megfelelő nyomtatvány kitöltésével be kell jelenteni részünkre. Ebben a tekintetben a vonatkozó jogszabály szerencsére változott, és lehetőségünk van a földhivataltól a településre vonatkozó adatszolgáltatás lekérésére. Ez azonban ég mindig nem az ingatlanonkénti változási értesítő. A hiányosságoknak a feldolgozása, a hiányzó adatok összegyűjtése és az ASP adó bevezetéséből eredő többletfeladatok nagyon sok időt fognak még a jövőben is igénybe venni, melyek egy részét csak rendkívüli munkavégzés elrendelésével lehet megoldani. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal évi tevékenységéről 3

5 A visszamenőlegesen kivetett adók esetében pedig a hatályos rendelet alapján a munkatársakat a többletbevételt eredményező tevékenységért díjazásban részesítem. Adóbevételeink a következők szerint alakultak: Építményadó e Ft, Telekadó e Ft, Idegenforgalmi adó e Ft, Iparűzési adó e Ft, Gépjárműadó e Ft, Késedelmi pótlék e Ft. A évi adófelderítés eredményeként Ft építményadó visszamenőleges kivetésére került sor, melynek eredményeként a jövőben is évente 490 e Ft-tal több bevételt érünk el. Gazdálkodási Csoport A Hivatal és az Intézmények munkájának eredményeképpen az önkormányzat 2014-ban is megőrizte likviditását, fizetőképességét, sőt jelentős pénzmaradvánnyal zártuk az évet (ez utóbbi mértékének jóváhagyása a beszámoló elfogadásakor fog a Képviselő-testület elé kerülni). Mindehhez azonban az Intézmények gazdálkodási, könyvelési, beszámolási, ellenőrzési feladatait is ellátó Gazdálkodási csoport fegyelmezett munkájára nagy szükség volt. A személyi változások és az ASP csatlakozás miatti többletfeladatok ellenére a feladatok ellátása megtörtént. Hitelállományunk kizárólag a Mátyás étkezde légtechnika és tároló építésére, valamint a konyhatechnológia beszerzésére felvételre kerülő önrész MFB hitelére, és a gesztenyés pályázat támogatásmegelőlegező hitelére korlátozódik. Utóbbi a támogatás megérkezésekor automatikusan megszűnik. Mindezek alapján a költségvetési évet jelentős saját forrás birtokában, hitel igénybevétele nélkül, a számláink határidőben történő fizetésével teljesítettük. A likviditási helyzetünket az MFB hitel folyósításának elhúzódása, a vállalkozói díj saját forrásból történő kifizetése érintette némileg hátrányosan (ez is csak a fejlesztések halasztásában nyilvánult meg), de a hitel októberi folyósítását követően a saját forrásaink visszapótlásra kerültek. Városfejlesztési és városüzemeltetési csoport A Képviselő-testületi ülésekre jelentős számban készített a csoport előterjesztést a szükséges döntések meghozatalához. A csoportnak továbbra is nagyon sok (szinte a legtöbb) feladatot jelentett az uniós pályázatok döntéshozatalt megelőző, majd azt követően a támogatási szerződéseinek előkészítése, munkák közbeszereztetése, dokumentációk, tartalmak összeállítása. Ezek megtörténtét követően kerülhetett sor a kivitelezési munkák közbeszerzési eljárásainak megindítására. Az ülések száma is a beruházások miatt volt jelentős, hiszen számos döntést kellett hozni a közbeszerzési eljárásokban, amelyek alapján mindenki előtt ismeretesen zajlanak, és fejeződnek be már a beruházások. Az elkészült építési beruházások esetében (Fehérhegy, városközpont közterület és magasépítés) új feladatként a garanciális javítás keretében orvosolandó hibák felmérése és a kivitelező felé továbbítása jelentkezik. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal évi tevékenységéről 4

6 A projektek párhuzamosan zajló zárása is nagyon sok, főképp adminisztrációs feladatot jelent. Az árvízi védvonal projektünk esetében pedig a 3. szakasz tekintetében kellett folyamatos tárgyalást folytatni, egyeztetni a közművekkel, engedélyező hatóságokkal, a támogatóval. Ehhez jött még a lakossági fórumok megtartása a lakossági tiltakozások miatt. Az óvodai bővítés pályázata a kivitelezővel való folyamatos hadakozással telt, a hetente tartott kooperációkon szinte folyamatosan ugyanazok a problémák, és azok megoldásának elmaradása merült fel. A műszaki átadás folyamata sem volt egyszerű, nagyon elhúzódott, rendkívül sok vitával, konfliktussal járt. Utolsó problémaként a fűtési rendszer kiépítésének problémája adott ez évre áthúzódva több mint két hónapos munkát és konfrontációt a csoport munkatársainak, amelyet már nehezen lehetett viselni. A kérdés végül márciusban a kazán gyártójának hivatalos képviselője bevonásával oldódott meg, így a költözés 3 hónap késedelmet szenvedett. Ennek betetőzéseként terelte jogi útra vélt követelését a vállalkozó. Hatósági csoport Az anyakönyvi feladatellátásban jelentős változásként július 1-től át kellett térni az elektronikus anyakönyv vezetésére, amely továbbképzési, vizsga, és betanulási többletfeladatot jelentett munkatársamnak. Ehhez társult a központi címregiszter felállításának megkezdése, melyhez valamennyi települési közterületet át kellett tekinteni év végéig, és a hibásakat későbbi javításra kijelölni. Az idei évben a konkrét címeket kell javítani, felvinni. A 3 választás előkészítési, adatrögzítési feladatai is nagyon sok többletmunkát jelentettek, de a feladatot hibátlanul, jogszerűen elvégezte munkatársam. A munkaügyi feladatokat végző munkatársamra az intézmények munkaügyi feladatai mellett a közfoglalkoztatással kapcsolatban felmerülő munkaügyi, valamint elszámolási feladat rótt nagy terhet. Emellett ő jár el birtokvédelmi ügyekben, valamint a kereskedelmi és szálláshely nyilvántartási ügyekben is. A komplex munkakörbe jól betanult, megelégedésemre látja el munkáját. Összefoglalva A Polgármesteri Hivatal a továbbra is jelentős jogszabályi, szervezeti és hatásköri változások ellenére évben is törvényesen, a jogszabályi előírásoknak és a Képviselő-testület döntéseinek megfelelően látta el a jogszabályokban és Alapító Okiratában meghatározott feladatait. Célunk volt és továbbra is maradt az előírásoknak mindenben megfelelő pénzügyi rendszer működtetése, a költségtakarékos gazdálkodás, és a feladataink minél hatékonyabb, gyorsabb, és jogszerű végrehajtása. Bízom benne, hogy a lakosság is érzékeli a mind színvonalasabb, minőségi munkavégzés eredményeit. Nagymaros, március 25. Dr. Horváth Béla jegyző Beszámoló a Polgármesteri Hivatal évi tevékenységéről 5

Előterjesztés Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő testülete 2013. december 17 i ülésére

Előterjesztés Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő testülete 2013. december 17 i ülésére Előterjesztés Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő testülete 2013. december 17 i ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármesteri hivatal 2013. évi tevékenységéről Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 12-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 12-i nyilvános ülésére 2. napirendi pont Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel.: 88/235-001; 88/506-070; fax: 88/235-001 www.nyirad.hu; e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 192-121/2013.

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-132 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó Előterjesztés A Képviselő-testület 2012. május 23-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2013. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2013. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2013. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről

TÁJÉKOZTATÓ. a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről KUNHEGYES VÁROS JEGYZŐJÉTŐL 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1. Tel.: 59/530-500; Telefax: 59/326-057 E-mail: jegyzo@kunhegyes.hu TÁJÉKOZTATÓ a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről A Képviselő-testület

Részletesebben

egyszerű szavazattöbbséget igényel!

egyszerű szavazattöbbséget igényel! PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ö J E 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. Szám: 1-119/2013. A határozati javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! BESZÁMOLÓ a Polgármesteri Hivatal munkájáról

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A CSANÁDPALOTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2013. OKTÓBER 15 2014. JÚNIUS 15. KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A CSANÁDPALOTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2013. OKTÓBER 15 2014. JÚNIUS 15. KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A CSANÁDPALOTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2013. OKTÓBER 15 2014. JÚNIUS 15. KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL Készítette: dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta, jegyző A beszámoló összeállításában

Részletesebben

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3 Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal működéséről, mely tartalmazza a jegyző hatáskörében lévő gyámügyi eljárásokat A Polgármesteri Hivatal működéséről a képviselő-testületnek utoljára 2011. évben számoltam

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal működéséről a képviselő-testületnek utoljára 2008. május 28-ai ülésen számoltam be.

A Polgármesteri Hivatal működéséről a képviselő-testületnek utoljára 2008. május 28-ai ülésen számoltam be. A Polgármesteri Hivatal beszámolója a hivatal működéséről, különös tekintettel a település demográfiai és szociális helyzetére és a jegyző hatáskörében lévő gyámügyi eljárások alakulásáról a képviselő-testület

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-i ülésére 1. napirend:

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-i ülésére 1. napirend: 1 E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-i ülésére 1. napirend: Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Jegyzői beszámoló a Hivatal 2012.

Részletesebben

a Polgármesteri Hivatal 2009. évi tevékenységéről

a Polgármesteri Hivatal 2009. évi tevékenységéről ÚJFEHÉRTÓ VÁROS JEGYZŐJE 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghivatal@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Ikt.sz.: /2009. B E S Z Á M O L Ó - a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Beszámoló a helyi adókról és a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről. Általános igazgatás (Összeállította: Abrudán Andrea csoportvezető)

Beszámoló a helyi adókról és a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről. Általános igazgatás (Összeállította: Abrudán Andrea csoportvezető) Beszámoló a helyi adókról és a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről Általános igazgatás (Összeállította: Abrudán Andrea csoportvezető) Az igazgatási csoport munkája rendkívül széles körű, melyet 2013.

Részletesebben

egyszerű szavazattöbbséget igényel!

egyszerű szavazattöbbséget igényel! PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ö J E 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. Szám: 1133/2010. A határozati javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! BESZÁMOLÓ a Polgármesteri Hivatal munkájáról

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

Sárisáp Község Önkormányzatának Jegyzője 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/ 518-312, fax: 33 /518 311, e-mail: hivatal@sarisap.

Sárisáp Község Önkormányzatának Jegyzője 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/ 518-312, fax: 33 /518 311, e-mail: hivatal@sarisap. Sárisáp Község Önkormányzatának Jegyzője 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/ 518-312, fax: 33 /518 311, e-mail: hivatal@sarisap.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/1007-1/2014/I. Üi.: Dr. Bálint-Hankóczy Beatrix Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ BESZÁMOLÓ Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1. Tard Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése

JEGYZŐKÖNYV. 1. Tard Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése JEGYZŐKÖNYV Száma:./2014 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. március 5.-én 17,30 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT IRÁNYÍTÁSI RENDSZER CÉLJAINAK 2010. ÉVI TELJESÍTÉSE. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚSZOBOSZLÓ oldalszám: 1/11

AZ INTEGRÁLT IRÁNYÍTÁSI RENDSZER CÉLJAINAK 2010. ÉVI TELJESÍTÉSE. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚSZOBOSZLÓ oldalszám: 1/11 1. Testületi szervek működési feltételeinek javítása, döntés-előkészítés, végrehajtás jobb végzése - Az előterjesztések határidőben történő, a formai követelményeknek megfelelő leadása 1. Testületi döntéshozatal

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. A Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. A Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Jegyzőjétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: jegyzo@fuzesgyarmat.hu BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2013. október

Részletesebben

JEGYZŐJE. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 84. (1) bekezdése értelmében:

JEGYZŐJE. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 84. (1) bekezdése értelmében: BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI JEGYZŐJE ÖNKORMÁNYZAT Készült a Képviselő-testület 2013. március 27. napján tartandó ülésére! Tárgy: Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2006. évi munkájáról, a munkavégzés feltételeiről. Bevezetés

Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2006. évi munkájáról, a munkavégzés feltételeiről. Bevezetés Törökbálint Nagyközség Jegyzője 2045 Törökbálint Munkácsy M. u. 79. Tel: 06-23-335-021, Fax: 06-23-336-039 e-mail: hivatal@torokbalint.hu www.torokbalint.hu Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2006.

Részletesebben

T I L K OKTATÁSI ÉS TANÁCSADÓ BT. Levélcím: H-7622 Pécs Jogász u. 2. Telefon: +36 70 504-40-34 E-mail: tilk.peter@ajk.pte.hu

T I L K OKTATÁSI ÉS TANÁCSADÓ BT. Levélcím: H-7622 Pécs Jogász u. 2. Telefon: +36 70 504-40-34 E-mail: tilk.peter@ajk.pte.hu 1 Feladat-ellátási és finanszírozási modell Tolna Város hivatalának szervezetfejlesztésével kapcsolatban (intézményi összehasonlítás más önkormányzatokkal) 2014 T I L K OKTATÁSI ÉS TANÁCSADÓ BT. ÉS KONZORCIONÁLIS

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. A Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatainak ellátásáról

B E S Z Á M O L Ó. A Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatainak ellátásáról Tisztelt Képviselőtestület! B E S Z Á M O L Ó A Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatainak ellátásáról A Polgármesteri Hivatal keretében végzett önkormányzati feladatok jelen ciklusban történő ellátásáról

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA 1. számú melléklet POLGÁRMESTERI HIVATAL 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA Építéshatósági iroda Az iroda ügyiratforgalma az előző évekhez képest tovább emelkedett. A kiküldött levelek, határozatok száma is közel 2

Részletesebben

A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi beszámolója

A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi beszámolója A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi beszámolója 1 I. Tartalomjegyzék I. Tartalomjegyzék... 2 II. Beszámoló a Felcsúti Közös Önkormányzat Hivatal munkájáról... 3 III. A Közös Önkormányzati

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i ülésére és Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. szeptember 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1.

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2012. szeptember 4. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Képviselő-testület! A világban zajló gazdasági válság, a Magyarországon tapasztalható válság jelenségek, a gazdasági visszaesés, az ország pénzügyi helyzetéről hallható információk, az önkormányzati

Részletesebben

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetés zárszámadása. A 2013. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetés zárszámadása. A 2013. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-71 /2014. A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges! Javaslat Pásztó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben