Nyomásfokozás. Tervezési kézikönyv. tervezési kézikönyv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nyomásfokozás. Tervezési kézikönyv. tervezési kézikönyv"

Átírás

1 Nyomásfokozás Tervezési kézikönyv tervezési kézikönyv 1

2 TARTALOMJEGYZÉK Előszó 5 Általános alapok 15 A nyomásfokozó-telepek fogalommeghatározásai 15 A nyugalmi és áramlási nyomás 16 A szállított közeg 16 Az áramlási sebességek 16 A szivattyútechnika alapjai 19 Szivattyúfajták 19 Önfelszívó 19 Normál szívású 20 NPSH-érték 20 Jelleggörbék (meredek, lapos, stabil, instabil) 21 Párhuzamos és soros kapcsolás 22 Szabályozási paraméterek 23 Fordulatszám-szabályzás 23 A rendszertechnika alapjai 25 A teljesítményadatok meghatározása 25 A szállítónyomás meghatározása, p p 26 Hozzáfolyó vezeték / hozzáfolyási nyomás 28 A nyomás-zónák felosztása 31 Nyomásfokozatok 32 Csatlakoztatási módok 33 Atmoszférikusan szellőző előtéttartály 36 Nyomásfokozó berendezés szívóüzemben 36 Membrános nyomástartó edény a nyomásfokozó telep előtt 37 Üzemmód: Vezérelt és szabályozott nyomásfokozó telep 38 A szerkezeti anyagok kiválasztása 43 Membrános nyomástartó edény a nyomásfokozó telep után 44 A szivattyúk száma 45 Vízhiány elleni védelem, biztonsági berendezések, nyomáscsökkentő 45 A telepítés helye és követelményei 50 2

3 A tűzvédelmi telepek alapjai 53 Általános szempontok 53 Telepfajták 55 Tervezési és szanálási feltételek 58 Csatlakoztatási módok 59 Fali tűzcsap-telepek 60 Előtéttartály 61 A vízhiány kijelzése, vízhiány elleni védelem 62 Higiénia, üzembe helyezés, karbantartás és próbaüzem 62 Tervezés, méretezés, példaszámítások 65 Lakóházi nyomásfokozó-telep számítása 68 Lakóházi tűzoltótelep számítása, nedves, száraz telepítés 74 Lakóházi tűzoltótelep számítása, nedves telepítés rendszerleválasztással 76 Ipari nem-ivóvíz telep számítása 78 Nyomásfokozó- ill. ivóvíz-telep hozzávetőleges méretezése lakásépítésben 80 További tervezési szempontok 83 Helyi és regionális szabályzások 83 Nem-ivóvíz telepek 83 Villamos szempontok 83 Zajvédelem 84 Hasznos ismeretek 87 Függelék 93 Fogalmak, jelölések, mértékegységek 93 Rendeletek, szabványok, irányelvek 95 Táblázatok és diagrammok a számítási példákhoz 96 Felügyelet és karbantartás 104 Szemináriumok 109 Tájékoztató anyagok 110 Impressum 111 3

4 4

5 Előszó Európa megváltozott struktúrája miatt a szabványokat az EU minden országa számára át kell dolgozni. Egy adott ország speciális szabványait nemzetközileg érvényes EN- szabványokká kell átdolgozni. Érvényben maradhatnak az adott ország speciális szabványai ill. kiegészítő szabványai, amennyiben az érvényes EN-szabványoknak nem mondanak ellent, különösen pedig nem korlátozzák azokat (Németországban pl. a DIN 1988). Németországban ezek mellett az Trinkwasserverordnung (Ivóvízrendelet) 2001 valamint a DVGW (Deutscher Verband für Gas- und Wasserwirtschaft, Német Gáz- és Vízgazdálkodási Szövetség) szabályai vannak érvényben. A szabványok hivatalos irányelvek az érvényességi tartományok, alkalmazások, telepítések, biztonsági és karbantartási intézkedések vonatkozásában. Nem törvények, melyeket be kell tartani, mégis, nehézségek esetén ezeket a szabványokat alkalmazzák a jogi helyzet megítélésére. Ez a kézikönyv egy gyakorlati vonatkozású tervezési és méretezési segédlet, nyomásfokozó telepek ellátóhálózatban való alkalmazásához. Figyelem: A következő oldalak az új európai és német szabványok jelenlegi helyzetét mutatják be. 5

6 ELŐSZÓ Új európai és német szabványok Az új Technischen Regeln für Trinkwasser-Installationen (TRWI, Ivóvízrendszerek műszaki szabályai) állása: helyzetjelentés (1. rész) Ivóvíz szabványok DIPL.-ING. WOLFGANG PRÜFROCK* A DIN szabványosítási munkálatait hosszú évek óta mintegy 85%-ban az európai témák határozzák meg. Ez minden szabványhasználónak azonnal a szemébe tűnik, amikor ma szinte csak DIN-EN szabványokkal találkozni. Így van ez az ivóvízrendszerek terén is, ahol az európai szabványok egyre növekvő mértékben nyernek teret, anélkül, hogy a nemzeti szabványokról egészében ma már le lehetne mondani. Ennek okai sokrétűek. A következőkben áttekintjük a legfontosabb okokat. * A víztudományok szabványosítási bizottságának üzletvezetője a berlini Német Szabványosítási Intézetben. 1. Bevezetés Az európai belső piac megvalósítása egységes európai szabványrendszert tesz szükségessé, melyen mintegy 20 éve dolgoznak, és ami időközben javarészt el is készült. Az úgynevezett funkciószabványok (melyek közé az ivóvízrendszerek szabványai is tartoznak) kidolgozása nehezebbnek bizonyult a termékszabványok kidolgozásánál. Az ezen a téren végzett első európai harmonizálási kísérlet igen nehézkesnek és hosszadalmasnak bizonyult, mivel a nemzeti szokások a munka megkezdéséhez túl nagymérvű tehetetlenséget mutattak. Így az EN 806 sorozatban testet öltő európai szabványosítási munka a harmonizáció első lépésének tekinthető, melyek közül egyik sem érte még el azt a szabványosítási mélységet, mely összehasonlítható lenne a DIN éval. Emiatt az európai szabványokkal párhuzamos kiegészítő nemzeti szabályozás vált szükségessé, ez esetben a DIN 1988 szabványsorozat átdolgozása formájában. Mindkét folyamat most párhuzamosan folyik. Áttekintjük az egyes szabványosítási eljárásokat röviden, a tartalma és a folyamat előrehaladása vonatkozásában. A cél egy önmagában zárt és ellentmondásmentes teljes szabvány, az Új TRWI ismételt kidolgozása, az összes akkor rendelkezésre álló DIN és EN szabványok alapján. Ezt a koncepciót fejtjük ki a tartalom vonatkozásában, valamint bemutatjuk a projekt megvalósításának az időkereteit. 2. Az úton az európai TRWI felé 2.1. Általános Az ivóvízrendszerek szabványai ú.n. funkciószabványok, melyeket a termékszabványokkal ellentétben sokkal nehezebb európaira harmonizálni. Ezt az elmúlt közel 20 évben lezajlott európai szabványosítási folyamatok világosan megmutatták. A német részről történt első kísérlet, hogy a német DIN 1988 szabványsorozatot az EN 806 európai szabványsorozat számára javaslatként terjesszék elő, sajnos, csak részben volt sikeres, és a CEN/TC 164/WG 2-n végzett sokévi munkát egy többéves gondolkodási szünet után újra folytatni kellett, mielőtt aztán utolsó döntésként a szabványosítási feladatot a nem teljesíthető megjegyzéssel vissza kellett adni a megrendelőnek. Az első hajótörés okai lényegében a következők voltak: A DIN 1988-ból következő lényeges szabványosítási javaslatok az európai szakmai vitákban nem találtak többségre, mivel a műszaki/kereskedelmi hagyományok közötti különbségek valamint a nemzeti szabályozások sokkal nagyobbak voltak, mint vélték. Az EN Általános rész, -2 Tervezés és 3 Számítás első európai szabványtervezeteket mind visszautasították, és új alapozást kellett találni a megoldásra. Ezen új kiindulási alapok vonatkozásában az elutasítás okainak elemzése után új, a konszenzusképes elvekig leredukált javaslatok születtek. A várhatóan konszenzusképtelen részterületeknél csak utalás történt a nemzeti szabályozásra, legyenek azok állami előírások, szabványok vagy egyéb kiadványok. Ezek a redukált európai szabványok, melyeket az európai konszenzuskeresés felé történő első lépésként értékeltek, az európai összehangolásban többségre találtak, a szabványokat kiadták és átültették a nemzeti szintre. A számos kihagyás és a nemzeti szabályozásra történő utalás miatt szükségessé vált az európai szabványok 6

7 ELŐSZÓ 1. táblázat: A német és európai helyzet az ivóvízrendszerek szabványosítása terén Német szabvány Európai szabvány DIN sz. Kiadás Cím EN sz. Kiadás Cím Allgemeines (Általános rész) Allgemeines (Általános rész) Planung und Ausführung (Tervezés és kivitelezés) terv Ermittlung der Rohrdurchmesser (A csőátmérő meghatározása) Schutz des Trinkwassers (Az ivóvíz védelme) Druckerhöhung und Druckverminderung (Nyomásfokozás és nyomáscsökkentés) Feuerlösch- und Brandschutzanlange n (Tűzoltó és tűzvédelmi telepek Vermeidung von Korrosion und Steinbildung (A korrózió és vízkőképződés elkerülése) Betrieb (Üzemeltetés) Planung (Tervezés) Installation (Telepítés) Berechnung der Rohrdurchmesser (A csőátmérő számítása) Schutz des Trinkwassers (Az ivóvíz védelme) Kidolg. alatt Betrieb und Instandhaltung (Üzemeltetés és állapotmegóvás) 2. táblázat: A nyomás és a hőmérséklet nemzetileg választható értékei ivóvízrendszerekben az EN szerint A maximális üzemi nyomás Nyomás Méretezési hőmérsékletek Műanyagcsöves rendszerekhez osztályai Osztály Hőmérséklet PMA 1,0 10 bar 1 60 C PMA 0,6 6 bar PMA 0,25 2,5 bar 2 70 C kiegészítéseképpen a megfelelő DIN szabályozás felülvizsgálata és átdolgozása, hogy a német felhasználók számára ismét rendelkezésre bocsássunk egy átfogó és részletes szabályozást az ivóvízrendszerekre. A fennmaradó európai szabványokon és a kiegészítő DIN szabványokon teljes gőzzel folynak a munkák, és a következőkben egy szakmai helyzetjelentést adunk erről valamint egy kitekintést a kitűzött célra, az "Új TRWI"-re. 2.2 A még rendelkezésre álló DIN szabványsorozat és a már meglevő EN európai szabványok Alapvetően érvényes, hogy az EN európai szabványokat nemzeti szinten implementálni kell. Ezek Németországban DIN-EN szabványokként állnak rendelkezésre. Az adott témával ellentétes nemzeti szabványokat vissza kell vonni. Nagy, több részből álló szabványsorozatok, mint a DIN esetében ez a szabályozás komoly nehézségekhez vezet, ha egymás után egyes tételeket ebből a sorból visszavonnak, és a megfelelő részeket az EN szabványsorozatból pótolják. A DIN 1988 egyes részei számos utalást tartalmaznak másik részekre, és a következő EN szabványok tartalmilag nem teljes körűen felelnek meg a DIN 1988 sorozat részeivel. Erre az esetre a CEN egy úgynevezett szabvány-csomagot definiál, ami azt jelenti, hogy a nemzeti szabványsorozatot csak akkor kell visszavonni, ha a megfelelő már elkészített európai szabványok teljességgel megvannak. Így egy bizonyos átmeneti ideig párhuzamosan létezik a már elkészített európai szabványsorozat a még teljességében létező DIN szabványsorozattal. Ennélfogva a kiírások, ajánlatok, szerződések stb. megfogalmazásakor pontosan meg kell mondani, hogy a kívánt adatokat mely szabvány szerint kell teljesíteni. A német viszonyokra javasolt, mint azelőtt, a DIN 1988-ra való hivatkozás, mivel ez bevezetett szabvány a műszaki szakmai tartalmat részletesen és teljességében leírja. Az ivóvízrendszerekre vonatkozó egyidejű európai és nemzeti szabványok pillanatnyi állását az 1. táblázatban láthatjuk Az ivóvízrendszerekre vonatkozó európai szabványosítás struktúrája és felépítése Általános rész A vízellátás európai szabványit a CEN/TC 164-ben dolgozták ki, melyet az ANFOR francia szabványosítási szervezetből vezettek át. A TC munkacsoportra (WG) tagozódik. Az ivóvízrendszerek szabványaihoz a CEN/TC 164/WG 2 "Systems inside buildings (Épületeken belüli rendszerek)" áll rendelkezésre, melyet a DIN-ből vezettek át. A következő fejtegetések az eddig meglevő európai munkaeredmények felépítéséről és tartalmáról tájékoztatnak DIN-EN "Allgemeines (Általános rész)" Ez a szabvány rögzíti a szakmai fogalmakat és grafikus szimbólumokat, ahogyan a tervezési és kivitelezési rajzokon azokat alkalmazni kell. Emellett megnevezi a rendeltetésszerű ivóvízrendszerek alapvető céljait, valamint a telepek tervezésének, kivitelezésének és üzemeltetésének hatásköri területeit. Ez a szabvány messzemenően igazodik a DIN szabványhoz, így itt az egyik vagy a másik szabvány alkalmazásában nincs ellentmondás DIN EN "Planung (Tervezés)" Itt messzemenő és részben lényeges eltérések tapasztalhatók a DIN szabványhoz képest. Ennél a központi résznél volt szükség a leghosszabb vitákra és itt volt a legnehezebb a konszenzust megtalálni, és első változatában nem alakult ki egyetértés az európai végső egyeztetésben, így egy 2. szabványtervezetet kellett újra kiadni. 7

8 ELŐSZÓ 3. táblázat: Az EN szerint számítás alkalmazhatóságának feltételei Paraméter Érték Maximális áramlási Felszálló és emeleti ágak 2 m/s sebesség Egyedi vezetékek 4 m/s Nyomás-feltételek Nyugvó közeg nyomása max 5 bar Áramlási nyomás min 1 bar Áramlási idő Nincs tartós fogyasztás > 15 perc nevező, és így viszonylag szerény szabványosítási szintet ér el. Fontos részterületek nincsenek, vagy nem kellőképpen vannak lekezelve, és sok helyen történik utalás nemzeti szabályozásra. Ebből következik a nemzeti kiegészítő szabályozás szükségessége, amit a megfelelő nemzeti szabályozással már rendelkező országoknak szintén magukévá kell tenniük. Ivóvíz szabványok A második nekifutásnál a dokumentumot teljes mértékben átdolgozták, és több, ezidőszerint nem harmonizálható dolog vonatkozásában a nemzeti szabályozásra utaltak. Ez tulajdonképpen az európai szabványügyi grémium álláspontja, miszerint a fennmaradó és kiegészítő nemzeti szabványok továbbra is szükségesek. A nemzeti szabványok közötti eltérési lehetőség például arra vonatkozik, hogy hogyan kell a telepet méretezni az üzemi nyomásra és az üzemi hőmérsékletre. A megfelelő adatok a 2. táblázatban találhatók. Noha a szabványosítás célja tulajdonképpen a változatok csökkentése, erre a lehetőségre szükség volt, melynek révén fontos partnerországok, mint Franciaország, Anglia és Olaszország igazodhatnak a szabványhoz. Angliában pl. a nyomásmentes tartályra történő vízellátás széles körben elterjedt (2,5 bar alacsony-nyomású rendszer), Franciaországban a közepes nyomású rendszer 6 barral, és Németországban a nagynyomású rendszer 10 bar-ral. A műanyagcsövekre vonatkozó két hőmérsékleti osztályra Olaszországból érkezett fontos kérés, ahol a 60 C méretezési hőmérsékletű rendszerek nyilvánvalóan széles körben el vannak terjedve. A nemzeti opciók megnyitására további példák a tűzvédelem, a zajvédelem és az ivóvíz-higiénia, mely vonatkozásában külön állami rendeleteket kell betartani Németországban. A csövek, szerelvények és csőkötési módozatok vonatkozásában az európai szabványokban leírt összes idetartozó termék fel van sorolva, ezen szabványokra való hivatkozással. Ezzel az össze fém, műanyag szerkezeti anyag és kötőanyag mely előfordul a tagállamokban, bekerült az EN szabványba. Az ivóvízzel érintkező szerkezeti anyagokra és alkatrészekre vonatkozó európai engedélyeztetést nem lehetett az EN szabványban lerögzíteni, mert az EU által tervezett EAS (European Acceptance Scheme (Európai Megfelelési rendszer)) még várat magára. Az EN további fejezetei a csővezetékek fektetésével, a hőmérsékleti hatások elleni védelemmel, az elzáró- és elvételi szerelvényekkel, a melegvízrendszerbeli nyomástúllépések elleni védelemmel, vízórák beépítésével és az ivóvíz kezelésével (pl. vízlágyítás, korrózióvédelem céljából) foglalkoznak. A nyomásfokozó telepeket valamivel részletesebben kezeli. Itt messzemenően átveszi a német javaslatokat a DIN szabványból. A nyomáscsökkentéshez, a tűzoltóberendezésekhez és a korrózióvédelemhez tett további megállapításai nagyon rövidek és általánosak, és így ez tulajdonképpen felhívás a nemzeti szabályozás alkalmazására. A részletesen kidolgozott 19. főfejezet a nyitott (tetőtartállyal ellátott) rendszerek különleges követelményeivel foglalkozik. Ez egy az Egyesült Királyság viszonyaira tett engedmény, ahol ezek a rendszerek még széles körben el vannak terjedve. A legtöbb másik államban ezek az előírások csak igen alárendelt jelentőséggel bírnak, vagy semmilyennel sem. A brit szaktársakkal való megbeszélésből világossá vált, hogy Angliában is hosszabb távon a nyomás alatti vízellátásra térnek át, de a meglevő épületek nagy többségét tetőtartályból látják el, mint azelőtt, és ezért kell ezt a rendszert újra látnunk az európai szabványban. Az EN lényegét végeredményben a követezőképpen lehet összefoglalni: A szabvány az ivóvíz-rendszerekhez szükséges telepek tervezése terén tett első európai harmonizációs kísérlet eredménye. Ez a legkisebb európai közös EN Berechnung der Rohrinnendurchmesser (A belső csőátmérő számítása) Ennél az európai projektnél is az EN szabványéhoz hasonló fáradságos utat kellett bejárni, és csak a második nekifutásra lett sikeres. Az októberi 1. szabványtervezet kb. 80 oldal terjedelmű volt, és egy egyszerűsített, valamint négy részletes számítási eljárást tartalmazott Franciaországból, Nagy Britanniából, Hollandiából és Németországból. Ennek célja az lett volna, hogy választási lehetőséget kínáljon, és megkönnyítse a legfontosabb tagállamok hozzájárulását. A CEN körkérdés (a tervezési eljárás része) elvégzése és a számos állásfoglalás feldolgozása után elvégezték a végső az úgynevezett formális egyeztetést, és többszörös elutasítás lett az eredmény. Itt is egy többéves gondolkodási szünetet iktattak be annak eldöntésére, hogy az egész projektet ejtsék-e, vagy, mint a 2. résznél, egy második kísérletet kezdjenek. Megváltásként érkezett a javaslat svájci munkatársainktól, Herr Bruno Stadelmann úr által bemutatva, hogy a Svájcban széles körben gyakorolt egyszerűsített eljárást vegyék át az európai szabványba. CEN/TC 164/WG 2 követte ezt a javaslatot, felismerve mindenekelőtt azt a tényt, hogy, a tagállamokbeli helyzet reális értékelése szerint, először itt is a harmonizáció első lépése, azaz egy alacsonyabb szinten történő szabványosítás kezelhető csak. Ez a második nekifutás már probléma nélkül vette az egyeztetés akadályait, és az EN szabványt 2006-ban be lehetett mutatni. Az EN kétféle telepítési módozatot határoz meg, az úgynevezett alap (normál) telepítést és a különleges (speciális) telepítést. Az egyszerűsített számítás csak az alapesetre alkalmazható. A speciális telepítések terén a nemzetileg szabványosított részletezett számítási eljárásokra utal, amint azt a tájékoztató C Függelék ismerteti. Németország számára itt a DIN szabványra utal. 8

9 ELŐSZÓ A normál telepítés speciálisan a lakóépületekre vonatkozik, azaz családi házakra és max. 5 emeletes társasházakra, szokásos konyhákkal és fürdőkkel ellátva. A számítási eljárás alkalmazásának néhány fontos peremfeltételét a 3. táblázat mutatja. A tervezett elvételi helyekhez terhelési értéket (Load Unit, LU) rendelnek, ahol 1 LU megfelel 0,1 l/s átfolyásnak a szerelvényen. A legtávolabbi elvételi helytől indulva az LU értékeket össze kell adni az egyes nyomvonalakon, és a különböző csőtípusok esetére az LU-értékekhez hozzárendelt névleges csőátmérőt a táblázatokból közvetlenül ki lehet választani. Az egyidejű használat valószínűségét és abból levezethető legnagyobb csúcsátfolyás a táblázat értékeiben figyelembe van véve. A számítás gyakorlati kivitelezését egy 5-lakásos normál telepítésű társasház példáján mutatja be. Közben Svájcban és Németországban is összehasonlító számításokat végeztek, melynek az eredménye szerint tiszta lakóépületek esetén az EN szerint eljárással a legmesszebbmenőkig ugyanazok a névleges csőátmérők adódtak, mint a részletezett számítás szerint. Ez abból is adódik, hogy a hidraulikailag szükséges belső csőátmérő meghatározása után mindig a soron következő nagyobb névleges csőátmérőt kell választani, miáltal az egyszerűsített eljárás pontatlanságai részben kompenzálódnak. Nagyobb épületek esetén, és különösen ipari területen minden esetre a részletezett számítás szükséges a továbbiakban is, ami az átdolgozott DIN formájában megújítva is rendelkezésre áll EN (tervezet) Installation (Telepítés) Az EN a telepek telkeken és épületeken belüli létesítésével foglalkozik, és ezzel tulajdonképpen a DIN "Planung und Bau (Tervezés és kivitelezés) szabványnak felel meg. A csövek egymással valamint a tartályokkal és készülékekkel való összekötésének különböző eljárásait mutatja be. Az ivóvízrendszerekben szokásos összes fém és műanyag, valamit többrétegű cső szerepel benne. A csövek fektetését igen részletesen tárgyalja, úgymint a csövek fekvése a padlóban és a falakban, (távolságok, szabad közök), fali- és födémátvezetések, csőrögzítések, csőcsillapítások, az elvételi és vezetékbeli szerelvények kiválasztása és elrendezése, valamint a csővezetékek és szerelvények jelölései. Egy további fejezet a különböző anyagból készült alkatrészek kombinálásával foglalkozik a korróziós veszélyekre való tekintettel. A kész telepítés szakszerű üzembe helyezésével kapcsolatos teendőket igen részletesen írja le. Leírja a feltöltés és a különböző szerkezeti anyagokra előírt nyomáspróba, valamint a csővezetékek öblítésének az eljárásait, egyszer mint tiszta vízzel történő öblítés, másszor mint víz-levegő keverékkel való öblítés. Továbbá felsorolja a telepek fertőtlenítésének eljárásait és eszközeit, arra az esetre, ha ezt a nemzeti vagy a helyi előírások megkövetelnék. Különösen a víztartályok fertőtlenítésébe megy bele, ismét csak egy a Nagy-Britanniában szokásos nyomásnélküli rendszerek számára tett engedmény és követelmény. A angol házépítéseknél egyetlen ivóvíz-elvételi pont van, melyet közvetlenül az alacsonynyomású ellátóvezeték táplál, az ún. ivóvízcsap a konyhában. A fürdőket a tetőtartály fertőtlenítőszerekkel kezelt vizéből látják el. Az EN három függeléket tartalmaz, a "normatív A Függeléket", mely a csőkötésekre és csőkötési eljárásokra vonatkozó további előírásokat tartalmazza, valamint az "informatív B Függeléket", egy a műanyag csővezetékeket érő hőhatások számítására és kompenzációjára vonatkozó eljárással. Ezen számítások eredményeit a csőrögzítések kialakításánál figyelembe kell venni. A hasonlóképpen informatív C Függelék" egy táblázatban irányértékeket ad meg a fém csővezetékek maximális rögzítési távolságaira. A DIN EN szabványtervezettel kapcsolatosan május 31-ig kell az ellenvetéseket megtenni. Még ki kell várni, hogy e tervezetet milyen mértékben fogadják el az európai körkérdés során. A Deutschen Installateurhandwerk részéről máris lényeges kritikát jelentettek, így adott esetben az EN 806 ezen részéhez is egy nemzeti kiegészítő szabvány lesz alighanem szükséges. 9

10 ELŐSZÓ Új európai és német szabványok Az új Technischen Regeln für Trinkwasser-Installationen (TRWI, Ivóvízrendszerek műszaki szabályai) állása: helyzetjelentés (2. rész) Ivóvíz szabványok DIPL.-ING. WOLFGANG PRÜFROCK* A DIN szabványosítási munkálatait hosszú évek óta mintegy 85%-ban az európai témák határozzák meg. Ez minden szabványhasználónak azonnal a szemébe tűnik, amikor ma szinte csak DIN-EN szabványokkal találkozni. Így van ez az ivóvízrendszerek terén is, ahol az európai szabványok egyre növekvő mértékben nyernek teret, anélkül, hogy a nemzeti szabványokról egészében ma már le lehetne mondani. Ennek okai sokrétűek. A következőkben áttekintjük a legfontosabb okokat. * A víztudományok szabványosítási bizottságának üzletvezetője a berlini Német Szabványosítási Intézetben EN 1717 Schutz des Trinkwassers (Az ivóvíz védelme) Ez a szabvány is az ivóvíz-rendszerek teljes együtteséhez tartozik. A CEN/TC 164 egy másik munkacsoportja dolgozta ki, és sajnálatos módon nem az EN 806 szabvány részeként számozták. A szabvány tartalma jól megfelel a DIN szabványénak. Így fellelhető benne pl. a visszafolyás vagy visszaszívás ivóvízre való káros kihatásainak 5 veszélyességi osztálya, itt kategóriának nevezve. A mindenkor alkalmas védelmi eszközöket vagy berendezéseket a "védelmi mátrix" rendeli össze az öt veszélyeztetettségi potenciál szerint fokozatokba sorolt öt folyadékkategóriával. A védelmi eszközök illetve berendezések rendszere a tagállamokban bevezetett összes kiviteli formát figyelembe veszi, amiket két nagybetűvel jelöl. Így pl. van AA, AB, AC és AD kiviteli mód a szabad kifolyás négy kiviteli módjára. Egy átfogó "normatív A Függelékben" adatlapok formájában fel van sorolva az összes biztonsági berendezés, eszköz, jelével, grafikai szimbólumával, definíciójával, a működésével szemben támasztott igényekkel, a termékkel szemben támasztott igényekkel, és a beépítésével szemben támasztott igényekkel. Ezen adatlapok voltak a különböző biztonsági szerelvények időközben széles körben elterjedt európai termékszabványai kidolgozásának az alapja. Az "informatív B Függelék" a különböző folyadékok kategóriájához történő hozzárendelésére mutat be példát, pl. felmelegített víz a szaniter területen 2. kategória (az egészséget nem veszélyeztető folyadék), vagy mosóés mosogatógépekből való víz 5. kategória (egészség veszélyeztetése kórokozók által). Ez a hozzárendelés sajnos nem különösebben jól sikeredett, mivel a gyakorlatban - különösen az ipari terén - előforduló nagyszámú esetben nem lehetséges az egy kategóriába történő egyértelmű besorolás, ami a szabvány alkalmazásának bizonytalanságához vezet. A szabványtervezetben még bennlevő igen részletes alkalmazási mátrixot az ellenvetések megtárgyalása során helyettesítés nélkül kihúzták. A németországi felhasználók számára segítségül a DIN EN 1717 szabványt egy "nemzeti függelék" formájában egy 63 tételből álló alkalmazási mátrix-szal egészítették ki. A mátrixban függőlegesen az egyes elvételi helyek és készülékek szerepelnek, vízszintesen pedig az alkalmas biztonsági szerelvények. A Németországban nem használatos biztonsági szerelvények mezőit egy raszterrel külön jelölik. Ezzel, és egynéhány további kiegészítéssel a "nemzeti függelékben" egy a DIN szabvánnyal nagyjából összehasonlítható szabályozási szintet értek el. Végezetül meg kell említsük az "informatív C Függeléket", melyben egy ivóvízrendszer lehetséges visszafolyási és szennyezési veszélyekre vonatkozó analízise található EN Betrieb und Instandhaltung (Üzemeltetés és állapotmegóvás) Ehhez a részhez eddig csak egy javaslat volt, mely lényegében a DIN angol fordításából ered. Ehhez a részhez is van egy javaslat a CEN/TC 164/WG 2 német szakértőitől, hogy lehetőleg sokat vegyenek át a Németországban bevezetett szabályozásból az EN szabványba. Hogy ez mennyire sikerül, megmutatják majd a években megtartott tanácskozások és európai körkérdések és egyeztetések eredményei. 10

11 ELŐSZÓ sz. DIN sz. Rövid cím A DIN Beépítendő Nemzeti Feldolgozás állása helyett terület kiegészítése k ezekhez 1 EN Allgemeines (Általános rész) Szabvány Planung DWGW EN Szabvány-javaslat (Tervezés) (részben) W 551, VDI Ermittlung der Ruhrdurchmesser (A csőátmérő meghatározása) Installation (Telepítés) 5 EN 1717 Schutz des Trinkwassers (Az ivóvíz védelme) Schutz des Trinkwassers (Az ivóvíz védelme) Druckerhöhung und Druckminderung (nyomásfokozás és nyomáscsökkentés) Betrieb und Instandhaltung (Üzemeltetés és állapotmegóvás) Feuerlösch- und Brandschutzanlagen (Tűzoltó és tűzvédelmi berendezések) Vermeidung von Korrosion und Steinbildung (A korrózió és vízkőképződés elkerülése) 3. Az Új TRWI koncenpciója 3.1. Az átmeneti szabályozás alapjai DVGW W (részben) (részben) (részben) A bemutatott európai szabványok, valamint a nemzeti kiegészítő szabványok a DIN szabványsorozat egyes részei átdolgozásának a formájában, képezik az Új TRWI építőköveit. A cél az, hogy az ivóvízrendszerek terén egy teljes és önmagában ellentmondásmentes szabványkiadvány álljon a újfent szabványalkalmazók rendelkezésére. Az eddigi európai munkaeredmények, ahogy kifejtettük, ezen ígéretet még nem tudják teljesíteni. A másik oldalról azonban ezek mint DIN-EN szabványok lettek a DIN szabványrendbe beépítve, és ezáltal ugyanolyan státuszuk van, mint a tiszta nemzeti DIN szabványoknak. Az európai szabványoknak is 5 év felülvizsgálati idejük van, és a végcél természetesen egy olyan állapot elérése, melyben a nemzeti kiegészítő szabványok az adott témában nélkülözhetővé válnak. A vízügyi szabványbizottság illetékes szakmai grémiuma néhány eszmecsere után kialakított egy koncepciót ZVSHK MB Spülen (öblítés) MB Dichtheit (Tömítettség) EN EN Szabvány EN 1717 Kézirat Szabvány-tervezet EN EN EN Szabvány-javaslat táblázat: Az Új TRWI elemei a nemzeti kiegészítő szabványok kidolgozására, és célul tűzte, hogy az eredményt a DIN és a DVGW közös szabályozási rendszereként mutassák be A rendszer: európai szabványok és német kiegészítő szabványok Az Új TRWI egyes építőelemeit a 4. táblázat mutatja. A két- és háromjegyű rész-számozást úgy választották, hogy hivatkozzon mind az eddigi DIN 1988 szabványsorozatra, mind pedig az EN 806 európai szabványsorozatra is. Az európai szabványok revíziója során gondolni kell arra, hogy a német kiegészítő szabványokat javaslatként bevonják, hogy e második lépésben a szükséges német maradványszabványok száma csökkenjen, vagy teljesen nélkülözhetők legyenek. A nemzeti kiegészítő szabványokat munkacsoportok dolgozzák ki, az első munkaeredmények szabványjavaslatok és kéziratok formájában már készen vannak. A TRWI építőkövei kiválasztásánál döntő, hogy az európai munkaeredmények milyen minőséget, illetve milyen szabványosítási mélységet értek el, vagy fognak még elérni, és hogy ebből milyen igény ered a még szükséges szabványokra. Az EN és -5 két még kidolgozás alatt álló szabvány esetében ezt a kérdést csak egy későbbi időpontban lehet megválaszolni. A rendelkezésre álló európai szabványok tekintetében a helyzet a következő: EN Planung (Tervezés) : kiterjedt körben szükségesek kiegészítő szabványok, mint pl.: DIN a tervezésre, DIN a nyomásfokozás és nyomáscsökkentés terén DIN a tűzoltó és tűzvédelmi berendezések terén EN Berechnung, vereinfachtes Verfahren (Számítás, egyszerűsített eljárás) : Szükséges a DIN nemzeti kiegészítő szabvány, melyben egy részletezett számítási eljárás lesz leírva. EN Installation (Telepítés) : Mivel ez a szabvány még csak tervezetként létezik, a DIN kiegészítő szabvány még csak elő van jegyezve, melynek szükségességéről csak az EN végleges elkészülte után lehet dönteni. EN Betrieb und Instandhaltung (Üzemeltetés és állapotmegóvás) : A DIN kiegészítő szabvány szükségességéről csak egy későbbi időpontban lehet dönteni. EN 1717 Schutz des Trinkwassers (Az ivóvíz védelme) : Szükséges a DIN nemzeti kiegészítő szabvány, melyben különösen az ezidő szerint rendelkezésre álló DIN EN 1717 tájékoztató nemzeti Függelékét normatív részként rögzítik. A "Tűzoltó és tűzvédelmi berendezések" valamint "A korrózió és vízkőképződés elkerülése" terén az EN 806 szabványsorozatban csak kevés általános megállapítás, kijelentés található, egyébként pedig a nemzeti szabályozásra utalnak. Így a TRWI teljessé tételéhez szükségessé vált a 6. és 7. részek átdolgozása a DIN és szabványba. 11

12 ELŐSZÓ Ivóvíz szabványok 3.3. Az "Új TRWI" szabványai rendelkezésre állásának időbeli becslése A TRWI 10 egyedi szabványrészének jelen átdolgozási helyzetét mutatja a 4. táblázat. Már rendelkezésre áll a DIN EN és DIN EN Még 2007 folyamán megjelennek a DIN , -60 és -400 szabványokhoz a szabványtervezetek, és talán a DIN szabványhoz is a tervezet folyamán e szabványtervezetekből kész szabványok lesznek, és a még érvényes DIN 1988 megfelelő részeit vissza lehet vonni évben elkészülnek a még hiányzó EN és -5 európai szabványok és ezekkel párhuzamosan az esetleg szükséges DIN és -50 kiegészítő szabványok. Az európai szabványosítással nem érintett DIN és -70 szabványrészek 2008-ban szintén elkészülnek. Az "Új TRWI" összes szabványa 2008-ig való rendelkezésre állásának ez a menetrendje valójában egy optimista becslés. Amennyiben a nemzeti és európai egyeztetési eljárások több időt igényelnek mint reméltük, akkor a céldátum 2009-ig is kitolódhat. 4. Záró megjegyzés és kitekintés A DVGW és a DIN képviselői több megbeszélésben kifejezésre juttatták kettejük akaratát, hogy az "Új TRWI"-t két szabványalkotó intézet közös munkájaként mutassák be. Ehhez az egyes szabványokat, úgy mint a DIN szabványsorozatot is, a be fogják építeni DVGW szabályozásba. A címlapjain a következő kitétel fog szerepelni: "Technische Regel des DVGW (A DVGW Műszaki Szabálya). A szabványalkalmazó életét megkönnyítendő, tervezik, hogy létrehoznak egy az egyes szabványok alapanyagából a Planung (Tervezés) Bau (Kivitelezés) valamint Betrieb und Instandhaltung (Üzemeltetés és állagmegóvás) fő fejezetek szerint rendezett teljes TRWI-t, és az ezen kiadvány szerint újonnan összeállított szabványszövegeket, amennyiben szükséges, összekötő és kiegészítő szövegekkel látják el. Ez a mű egyben a DVGW és a DIN illetékes szakmai grémiumainak közös munkájának lesz az eredménye, nem egyes szerzők műve, mint a DIN szabvány ismert kommentárja. Ennek kidolgozása a szabványok munkálataival párhuzamosan kell, folyjék, úgy, hogy a megjelentetése közvetlenül az európai szabványok és a német kiegészítő szabványok elkészülte után, azaz előreláthatólag a évben megtörténhessen. A DVGW és a DIN közös célja, hogy, az európai szabványosítás eredményeinek bevonásával, a német szabványalkalmazóknak az ivóvíz-rendszerekhez ismét egy teljes, modernizált, jól érthető műszaki szabályozást bocsássanak rendelkezésére, mely megszerzi a szakmai körök elismerését, és számot tarthat az "általánosan elismert műszaki szabály" státuszra. 12

13 ELŐSZÓ Gyakorlati példa: Skyper-toronyház Frankfurt/Main 153 m magasságával és 38 föld fölötti emeletével a Skyper a Mainhatten legimpozánsabb felhőkarcolója. A hipermodern épületet egy 9 méter magas üvegcsarnok köti össze egy 1915-ben épített neoklasszicista villával, és irodákat, éttermeket, és orvosi rendelőket foglal magába egy kiemelkedően fontos helyen, Frankfurt szívében, a banknegyedben. Annak érdekében, hogy az ilyen szédítő magasságokig kielégítő ivóvízellátást lehessen biztosítani, olyan szivattyútechnika szükséges, mely folyamatosan nagy nyomásról gondoskodik. A nyomásfokozó telep PN 25 nyomásfokozatra való különleges tervezésével, Q = 22 m 3 /h és H = 165 m szállítóteljesítményével a Wilo- Comfort-Vario biztosítja a kívánt nyomást. Emellett a telep, a VR-System elektronikus vezérlőegységnek köszönhetően, messze a legjobb szabályozási jellemzőkkel rendelkezik, és az igényekhez igazított és energiahatékony vízellátást tesz lehetővé. Copyright: Skyper/Chris Kister A frankfurti horizont felhőkarcolói számára a tűzvédelemre is a német átlagénál magasabb követelmények vonatkoznak. A tűzoltóvíz-ellátást egy Wilo-Comfort sorozatú nyomásfokozó telep biztosítja. Q = 36 m 3 /h, H = 218 m garantált szállítóteljesítményével megfelel a frankfurti tűzoltóság folyamatosan fennálló követelményeinek. 13

14 14

15 Általános alapok Az ivóvíz egy fontos élelmiszer, melyet nem lehet helyettesíteni. Kielégítő minőségben és egy bizonyos nyomáson kell, hogy rendelkezésre álljon az elvételi csapnál, hogy a fogyasztó ivóvizet tudjon vételezni. Ha a szükséges legalacsonyabb áramlási nyomás nem biztosítható a geodetikusan a legmagasabban fekvő csapnál, nyomásfokozó-telepeket kell alkalmazni a vízellátásban és a tűzvédelemben. A nyomásfokozó-telepek fogalommeghatározásai A vízellátó hálózatokban melyekben a szolgáltatás általában a szolgáltatóvállalat által megadott p minfl szükséges legalacsonyabb áramlási nyomással történik az áramló közeg nyomása az épületek a legmagasabban fekvő pontjaiban gyakran nem elégséges. A tervezésnél a szokásos szerelvények és készülékek szükséges minimális nyomását a DIN 1988 Teil 3 szabvány 12. táblázatából lehet kivenni. Ha az ellátáshoz szükséges nyomás túl alacsony az elvételi hely túl nagy geodetikus magassága vagy a túl nagy áramlási veszteségek miatt, nyomásfokozó-telepeket kell alkalmazni. A nyomásfokozó-telepek telepítése és üzemeltetése negatív hatásokat is kifejthet egy meglevő közüzemi ellátó hálózat vízelosztására és a vízellátásra. A csatlakozásokat meg kell tárgyalni, és engedélyeztetni kell a helyi vízszolgáltató vállalattal. Ebből következően a tervezésnél és a kivitelezésnél az érvényes rendeleteket, szabványokat és irányelveket be kell tartani. Többek között a következő irányelvek érvényesek DIN 1988 Technischen Regeln für Trinkwasser- Installationen (TRWI, Ivóvízrendszerek műszaki szabályai) DIN EN 1717 Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen in TRWI (Az ivóvíz szennyeződések elleni védelme a TRWI-ben) DIN 2000 Zentrale Trinkwasserversorgung (Központi vízellátás) irányelvek a telepek tervezése, kivitelezése és üzemeltetése követelményei számára DIN EN 806 A TRWI műszaki szabályai A tervezés, számítási eljárások és megvalósítás itt következő javaslatai is a DIN 1988 irányelvein alapulnak. Javaslat: Ld. még: Helyzetjelentés az Előszóban. A DIN 1988, Teil 5 foglalkozik a TRWI műszaki szabályozásával, különösen a nyomásfokozással és nyomáscsökkentéssel. A Teil 6 továbbá a tűzoltó és tűzvédelmi telepekkel foglalkozik. Mindkét részt műszaki szabályozásként sorolta be a DVGW. A nyomásfokozó-telepekre és tűzoltási célokra sajnos nincs egységes német szövetségi szabályozás. Az egyes szövetségi államok és bennük a tűzvédelmi hatóságok saját területükön adott esetben külön szabályozást érvényesítenek. A tűzvédelmi célokat szolgáló nyomásfokozótelepek terén tehát feltétlenül szükséges (Németországban), hogy egy tűzoltó berendezés tervezése előtt a szövetségi államban érvényes specifikus előírásokról tudomást szerezzünk a tűzvédelmi hatóságoktól (ld. még: A tűzvédelmi telepek alapjai c. fejezet). Javaslat: A szövetségi államok építészeti rendeletei az irányadóak. A megelőző tűzvédelem intézkedéseit be kell tartani. 15

16 ÁLTALÁNOS ALAPOK Figyelem! A nyomáslökéseket és az áramlási sebesség változását nem a nyomásfokozó-telep okozza, hanem a mögötte levő fogyasztók, szerelvények, készülékek és tárolótartályok. Figyelem! Lehetséges, hogy a nyugalmi és áramlási nyomásokat regionálisan eltérően adják meg. Figyelem! Saját vízellátó-telepet a vízszolgáltató engedélye (és egyéb esetleges hatósági engedélyek) nélkül nem szabad közvetlenül a közüzemi ivóvíz-szolgáltató hálózathoz csatlakoztatni és 14 nappal az üzembe helyezése előtt be kell jelenteni az illetékes egészségügyi hatóságnak. A nyugalmi és áramlási nyomás Az áramlási nyomás egy vízellátó rendszer egy mérési pontjában a túlnyomás, miközben a víz folyik, azaz legalább egy csap nyitva van. A nyugalmi nyomás egy vízellátó rendszer egy mérési pontjában a túlnyomás, ha nem áramlik semennyi víz. Alapvető követelmény, hogy a hidraulikailag legkedvezőtlenebb elvételi helyen a szerelvény számára a p minfl szükséges legalacsonyabb áramlási nyomás rendelkezésre álljon, másfelől viszont a p max R legnagyobb nyugalmi nyomás a hidraulikailag legkedvezőbb elvételi helyen nem lépheti túl az 5 bar-t. Ezen határértékek betartása az alapja a nyomás zónákra való felosztásának, akkor is, ha nyomásfokozó-telep alkalmazása szükséges. A legkisebb és legnagyobb ellátási nyomásokat az illetékes vízszolgáltató vállalattól kell megkérdezni. A szállított közeg Az ivóvíz élelmiszer! Annak érdekében, hogy a fogyasztó ivóvizet vételezhessen, az kellő mennyiségben, törvényileg előírt minőségben és a szükséges minimális áramlási nyomással kell rendelkezésre álljon az elvételi helyen. Az ivóvíz követelményei rögzítve vannak a TrinkwV 2001 (2001-es német ivóvízrendelet) rendeletben és az Általános alapok; A nyomásfokozó-telepek fogalommeghatározásai c. fejezetben felsorolt DIN szabványokban. Minden olyan víz, ami a fentnevezett követelményeknek nem felel meg, nem számít ivóvíznek. Az ivóvíz kinyerése, előkészítése, szállítása, tárolása és elosztása a végfelhasználók részére rendszerint a közüzemi vízszolgáltató feladata. Az ivóvíztelepek tervezése, megváltoztatása, fenntartása és üzemeltetése telkeken és épületekben, a közüzemi hálózatra való csatlakozás esetén, a DIN 1988 Ivóvízvezeték-rendszerek telkeken szabvány rendelkezései alá tartoznak. Ha nincs közüzemi vízszolgáltatás, pl. vidéki házakban vagy ipartelepeken, a saját vízigény fedezésére a vízellátás önálló vízszállítással, saját vízellátó-teleppel is történhet. Áramlási sebességek Annak érdekében, hogy elkerüljük a nyomásfokozó-telep üzemeltetése során a lehetséges meg nem engedett hatásokat, mind a szívott oldali elosztó-csőrendszerre mind a nyomott oldali elosztóhálózatra, kell betartani a következő kritériumokat: A szívott oldalon Általában érvényes, hogy az épület csatlakozó vezetékében és a nyomásfokozó-telephez vezető fogyasztói vezetékben az áramlási sebesség, ill. az áramlási sebességeknek a szivattyú be- és kikapcsolása által előidézett maximális különbsége, csatlakozási típustól függően, egy meghatározott legmagasabb értékeket nem léphet túl, annak érdekében, hogy: a szomszédos épületek a túl nagy nyomásveszteség miatt ne legyenek meg nem engedett mértékben megzavarva a meg nem engedett nyomáslökéseket a csatlakozó vezetékben és a közüzemi ivóvízszolgáltatás vezetékeiben elkerüljük. A nyomásfokozó-telephez vezető csatlakozóvezetékben és a nyomásfokozó-telep nélküli fogyasztói vezetékekben a teljes áramlási sebesség nem lépheti túl a 2 m/s értéket. A nyomott oldalon A nyomásfokozó-telep nyomott oldalára kötött elosztó-csőhálózatban nem léphetnek fel zavaró nyomáslökések. Ezen előírások betartása meghatározza a nyomásfokozó-telep csatlakozásának a módját (közvetett vagy közvetlen) ill. a csillapítótagjainak a kiválasztását (nyomástartó edény a szívott vagy a nyomó oldalon). 16

17 ÁLTALÁNOS ALAPOK Gyakorlati példa: Dortmund repülőtér A nap minden órájában, a hét minden napján üzemelniük kell a repülőtér szaniter berendezéseinek. Itt bizonyít a nedvestengelyű MVIS szivatytyúkkal felépített Comfort-N Wilo nyomásfokozótelep magas megbízhatóságával. A váltakozva üzemeltetett szivattyúk mindegyike liter állandó mennyiségű vizet szolgáltat óránként 4 bar nyomással. A négy gépcsoport rendszeres váltását egy elektronikus vezérlőberendezés garantálja, és automatikusan kompenzálja egy szivattyú esetleges kiesését is. Ezen a módon a nagy utasforgalom ellátásához kellő mennyiségű ivóvíz áll rendelkezésre minden időpillanatban. A nyomásfokozó-telepek robusztus és nagy értéket képviselő nemesacél konstrukciója hosszú szivattyú-élettartamra lett tervezve. Ezen túlmenően a nemesacél megfelel a legmagasabb higiéniai követelményeknek. A Dortmund repülőtér, évi bővítése után, egy regionális reptérből Észak-Rajna Vesztfália harmadik legnagyobb forgalmú repülőterévé fejlődött 2006-ban több mint kétmillió utas. 17

18 18

19 A szivattyútechnika alapjai Szivattyúfajták Nyomásfokozó-telepeknél stabil jelleggörbével rendelkező örvényszivattyúkat kell használni. Önfelszívó szivattyúkat csak közvetett csatlakozás esetén szabad alkalmazni. A szükséges szivattyúteljesítményt a DIN 1988 szerint kell számolni: Maximális térfogatáram V maxp a DIN 1988, Teil 5, Abschnitt 4.2 szerint A közüzemi ivóvízellátás nyomásfokozó-telepeit legalább két, azonos teljesítménykarakterisztikájú szivattyúval kell felszerelni, azaz egy üzemi és egy tartalékszivattyúval, ahol is a V maxp maximális térfogatáramot mindkét szivattyú külön-külön 100%-ban el kell, hogy tudja látni. A szállítómagasság p p a DIN 1988, Teil 5, Abschnitt 4.3 szerint Az alkatrészekkel, készülékekkel és szerkezeti anyagokkal szembeni követelmények: Minden az ivóvízzel rendeltetésszerűen érintkező alkatrészt, azaz tehát a szivattyúkat is, a TrinkwV 2001, a DVGW előírások és a KTW (Kunststoffe und Trinkwasser, Műanyagok és ivóvíz) előírások szerint kell tervezni, kivitelezni, üzembe helyezni és karbantartani. A szivattyúk villanymotorjainak meg kell felelniük a vonatkozó VDE (Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.v., (német) Elektrotechnikai, Elektronikai és Információtechnológiai Szövetség) előírásainak. Amennyiben biztosított, hogy zavaró zajok (DIN 4109, Teil 5) ne lépjenek fel, bármilyen fordulatszámú szivattyúk megengedettek. Önfelszívó Azokat a szivattyúkat nevezik önfelszívónak, melyek külső felszívó berendezés/intézkedés nélkül ki tudnak légtelenedni. Azaz levegőt is tudnak szállítani, ha a szivattyú előzőleg fel volt töltve vízzel. Az önfelszívó szivattyú bemutatása A lekapcsolt szivattyúban maradó vízmennyiség elegendő, hogy az önfelszívó szivattyú a szívóvezetékbe épített lábszelep nélkül bármikor újra indulhasson. A lábszelep beépítése mégis javasolt, hogy a szívócsövet ne kelljen minden szivatytyúindításnál újra légteleníteni. A felszívási folyamat előtt A felszívási folyamat, szívóvezeték részben légtelenítve A felszívási folyamat befejezve Figyelem! Önfelszívó szivattyúkat nem szabad közvetlenül a közüzemi ellátó hálózatra csatlakoztatni. 19

20 A SZIVATTYÚTECHNIKA ALAPJAI Figyelem! Figyelembe kell venni az NPSHértéket! Fennáll a szárazonfutás veszélye Lábszelep alkalmazása esetén elhagyható a szívó- és nyomóoldalra a szivattyúhoz általában rendelt visszafolyásgátló. Figyelem! A kavitáció a szivattyú tönkremeneteléhez vezethet. A normál szívású szivattyú bemutatása A felszívás nem lehetséges A felszívás előtt vízzel fel kell tölteni Csak lábszeleppel Normál szívású Normál szívású szivattyúknál szívóüzemben a szállítási folyamat csak akkor kezdődhet, ha mind a szivattyú, mind pedig a szívócsöve vízzel fel van töltve. A szívóvezetékbe épített lábszelep lehetővé teszti a kívülről történő feltöltést, és megakadályozza a szívócső kiürülését a szivattyú leállása alatt. Normál szívású szivattyúknál feltétlenül kell lábszelepet telepíteni a szívóvezetékbe, továbbá a szivattyú NPSH értékét is figyelembe kell venni. NPSH-érték A szivattyú NPSH értékét a szivattyú gyártója megadja. A telep NPSH értékét a közeghőmérséklet, a vízfedés és az atmoszférikus nyomás befolyásolja. A rendszer NPSH-értékét (rossz beépítési feltételek esetén) szívóüzemben mindig be kell tartani. A befolyásoló tényezők: magas közeghőmérséklet a névleges térfogatáramhoz képest lényegesen nagyobb térfogatáram nagyon hosszú szívóvezeték rossz hozzáfolyási körülmények A kavitáció elkerülésére egy meghatározott szükséges legkisebb hozzáfolyási nyomással kell egy örvényszivattyúhoz hozzávezetni a folyadékot. Ezen szükséges legkisebb hozzáfolyási nyomás függ a szállított közeg hőmérsékletétől és nyomásától. A legnagyobb H [m] szívómagasság a következőképpen számítható: H = p Amb x 10,2 NPSH H f H V H S rövidítés H p Amb NPSH H f H V H S leírás a szivattyún a kavitációmentes üzemhez szükséges hozzáfolyási nyomás H = pozitív: a szivattyú maximális szívómagassága [m] H = negatív: a szivattyú minimális szívóoldali nyomása [m] a környezeti abszolút nyomás bar-ban vagy zárt rendszernél a rendszernyomás NPSH-érték [m] a szivattyú munkapontjában az (ld. a szivattyú jelleggörbéje) nyomásveszteségek [m] a szívóvezetékben a közeg gőznyomása a megfelelő hőmérsékleten 0,5 m biztonsági tartalék 20

Szabványos és nem szabványos beépített oltórendszerek, elméletgyakorlat

Szabványos és nem szabványos beépített oltórendszerek, elméletgyakorlat Szabványos és nem szabványos beépített oltórendszerek, elméletgyakorlat Szikra Csaba tudományos munkatárs BME Építészmérnöki Kar Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék szikra@egt.bme.hu 2012. Sprinkler

Részletesebben

Szabványos és nem szabványos beépített oltórendszerek, elméletgyakorlat

Szabványos és nem szabványos beépített oltórendszerek, elméletgyakorlat Szabványos és nem szabványos beépített oltórendszerek, elméletgyakorlat Szikra Csaba tudományos munkatárs BME Építészmérnöki Kar Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék szikra@egt.bme.hu 2012. Sprinkler

Részletesebben

Nyomásfokozó telepek. Wilo-Economy CO-1 telep leírása. Állandó ill. szabályozott fordulatszámú egyszivattyús telepek

Nyomásfokozó telepek. Wilo-Economy CO-1 telep leírása. Állandó ill. szabályozott fordulatszámú egyszivattyús telepek cat_ws2006_b4 01_0609_HU.book Page 17 Monday, June 18, 2007 2:08 PM Nyomásfokozó telepek Állandó ill. szabályozott fordulatszámú egyszivattyús telepek Wilo-Economy CO-1 telep leírása Wilo-Economy CO-1

Részletesebben

Adatlap: Wilo-Yonos MAXO-D 40/0,5-8

Adatlap: Wilo-Yonos MAXO-D 40/0,5-8 Adatlap: Wilo-Yonos MAXO-D 40/0,5-8 Jelleggörbék Engedélyezett szállított közegek (más közegek ajánlatkérésre) Fűtővíz (a VDI 2035 szerint) Víz-glikol keverékek (max. 1:1; 20 % aránytól kezdve a szállítási

Részletesebben

Sorozat leírás: Wilo-Star-Z NOVA

Sorozat leírás: Wilo-Star-Z NOVA Sorozat leírás: Wilo-Star-Z NOVA Ábra hasonló Kivitel Nedvestengelyű keringető szivattyú csavarzatos csatlakozással és blokkolási áramot álló szinkronmotor. Alkalmazás Ivóvíz-keringető rendszerek az iparban

Részletesebben

GRUNDFOS MQ. A nyugalom kora. Az új házi vízellátó rendszer

GRUNDFOS MQ. A nyugalom kora. Az új házi vízellátó rendszer GRUNDFOS MQ A nyugalom kora Az új házi vízellátó rendszer MQ: kompakt szivattyú házi vízellátási feladatokhoz A Grundfos MQ egy kompakt szivattyú és nyomásfokozó egység kifejezetten házi vízellátási, valamint

Részletesebben

Adatlap: Wilo-Yonos PICO 25/

Adatlap: Wilo-Yonos PICO 25/ Adatlap: Wilo-Yonos PICO 25/1-4-130 Jelleggörbék Δp-c (állandó) Engedélyezett szállított közegek (más közegek ajánlatkérésre) Fűtővíz (a VDI 2035 szerint) Víz-glikol keverékek (max. 1:1; 20 % aránytól

Részletesebben

PB 4 -búvárszivattyúk

PB 4 -búvárszivattyúk PB 4 -búvárszivattyúk házi vízellátásra kisebb vízművekbe öntözőrendszerekhez vízgazdálkodásba 1 x 230 V / 3 x 400 V 50 Hz Típuskód sorozat PB 3-50 M N névl.térfogatáram [m³/h] emelőmagasság névl. térfogatáramnál

Részletesebben

Adatlap: DrainLift Con

Adatlap: DrainLift Con Adatlap: DrainLift Con Jelleggörbék Wilo-DrainLift Con - 50 Hz - 2900 1/min Motoradatok Hálózati csatlakozás Névleges áram I N 1~230 V, 50 Hz 0,6 A Pólusszám 2 Bekapcsolási mód Szigetelési osztály Közvetlen

Részletesebben

Adatlap: TOP-Z 80/10 (3~400 V, PN 6, RG)

Adatlap: TOP-Z 80/10 (3~400 V, PN 6, RG) Adatlap: TOP-Z 80/10 (3~400 V, PN 6, RG) Jelleggörbék Háromfázisú Engedélyezett szállított közegek (más közegek ajánlatkérésre) Ivó- és élelmiszeripari víz a német ivóvízrendelet TrinkwV 2001 szerint Megengedett

Részletesebben

Felépítés. Fogantyú és rögzít heveder Egyszer kezelés, biztonságos, a szabványoknak megfelel rögzítés.

Felépítés. Fogantyú és rögzít heveder Egyszer kezelés, biztonságos, a szabványoknak megfelel rögzítés. cat_drain_c3 01_0609_HU.book Page 36 Thursday, July 5, 007 9:40 AM sorozat leírás Felépítés Nemesacél motor Jól bevált felépítés modern INOX & kompozit kialakítás, optimalizált hatásfokú szabad örvénykerékkel.

Részletesebben

SCM 012-130 motor. Típus

SCM 012-130 motor. Típus SCM 012-130 motor HU ISO A Sunfab SCM robusztus axiáldugattyús motorcsalád, amely különösen alkalmas mobil hidraulikus rendszerekhez. A Sunfab SCM könyökös tengelyes, gömbdugattyús típus. A kialakítás

Részletesebben

SCM 012-130 motor. Típus

SCM 012-130 motor. Típus SCM 012-130 motor HU SAE A Sunfab SCM robusztus axiáldugattyús motorcsalád, amely különösen alkalmas mobil hidraulikus rendszerekhez. A Sunfab SCM könyökös tengelyes, gömbdugattyús típus. A kialakítás

Részletesebben

CES Hőgenerátor Kezelési útmutató

CES Hőgenerátor Kezelési útmutató CES Hőgenerátor Kezelési útmutató CES KFT. Üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el! Tartalom Bevezető... 3 C.E.S. kavitációs hőgenerátorok leírása és alkalmazása... 3 2. A C.E.S. kavitációs hőgenerátorok

Részletesebben

Szennyvíz/fekália. Wilo-DrainLift M, L, XL sorozat leírás. Szennyvíz-átemel telepek

Szennyvíz/fekália. Wilo-DrainLift M, L, XL sorozat leírás. Szennyvíz-átemel telepek cat_drain_c3 01_0609_HU.book Page 43 Thursday, July 5, 2007 9:40 AM Wilo-DrainLift M, L, XL sorozat leírás Felépítés Csatlakoztatásra kész, teljesen elárasztható szennyvíz-átemel telep (elárasztási magasság:

Részletesebben

MSZ EN :2015. Tartalomjegyzék. Oldal. Előszó Alkalmazási terület Rendelkező hivatkozások...10

MSZ EN :2015. Tartalomjegyzék. Oldal. Előszó Alkalmazási terület Rendelkező hivatkozások...10 Tartalomjegyzék Előszó...9 1. Alkalmazási terület...10 2. Rendelkező hivatkozások...10 3. Szakkifejezések és meghatározásuk...10 4. Jelölések, rövidítések...17 5. Nem kiegyenlített égéstermék-elvezető

Részletesebben

Forgás iránya: óramutató járásával ellentétes

Forgás iránya: óramutató járásával ellentétes Kivitel Függőleges tengelyű, több fokozatú szivattyúk. In-line szívó-, nyomóág elrendezés (a szívó- és nyomóág egy tengelyű és azonos méretű). IM V1 kivitelű, standard motorral üzemeltethető. Alkalmazás

Részletesebben

Szabad tengelyvéges centrifugál szivattyúk EN 733 szabvány szerint

Szabad tengelyvéges centrifugál szivattyúk EN 733 szabvány szerint Kivitel Egylépcsős szabad tengelyvéges centrifugál szivattyúk. Teljesítmények és méretek:. N, N4: szivattyúház és motor oldali pajzs: szürkeöntvény. B-N, B-N4: szivattyúház és motor oldali pajzs: bronz

Részletesebben

Ülékes szelepek (PN 6) VL 2 2-utú szelep, karima VL 3 3-utú szelep, karima

Ülékes szelepek (PN 6) VL 2 2-utú szelep, karima VL 3 3-utú szelep, karima Ülékes szelepek (PN 6) VL 2 2-utú szelep, karima VL 3 3-utú szelep, karima Leírás VL 2 VL 3 A VL 2 és a VL 3 szelepek minőségi és költséghatékony megoldást adnak a legtöbb víz és hűtött víz alkalmazás

Részletesebben

Radiátor visszatérő szelepek

Radiátor visszatérő szelepek 7 EN - Egyenes kivitel (ADN ) Sarok kivitel (AEN ) Radiátor visszatérő szelepek ADN AEN csöves rendszerekhez Nikkelezett sárgaréz szeleptest DN, DN és DN0-as méretek Beépített előbeállítási lehetőség a

Részletesebben

ÚJ!!! Gázömlés biztonsági szelep GSW55. A legnagyobb üzembiztonság. a nyomáscsökkenés jóval a megengedett 0.5 mbar éték alatt marad

ÚJ!!! Gázömlés biztonsági szelep GSW55. A legnagyobb üzembiztonság. a nyomáscsökkenés jóval a megengedett 0.5 mbar éték alatt marad Gázömlés biztonsági szelep GSW ÚJ!!! A legnagyobb üzembiztonság úgy, hogy a nyomáscsökkenés jóval a megengedett 0. mbar éték alatt marad A rugó a gázáramlással szemben burkolva van A túlfolyás érzékelő

Részletesebben

Szennyvíz/fekália. Wilo-DrainLift XXL sorozat leírás. Szennyvíz-átemel telepek

Szennyvíz/fekália. Wilo-DrainLift XXL sorozat leírás. Szennyvíz-átemel telepek cat_drain_c3 01_0609_HU.book Page 59 Thursday, July 5, 2007 9:40 AM Wilo-DrainLift XXL sorozat leírás Felépítés Csatlakoztatásra kész, teljesen elárasztható kompakt telep (elárasztási magasság: 2 m WS,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Műszaki Biztonsági Szabályzat 11/2013.(III.21.) NGM

TARTALOMJEGYZÉK Műszaki Biztonsági Szabályzat 11/2013.(III.21.) NGM TARTALOMJEGYZÉK Műszaki Biztonsági Szabályzat 11/2013.(III.21.) NGM 1. A Műszaki Biztonsági Szabályzat alkalmazási területe 6226 2. Fogalom meghatározások 6226 2.1. Általános fogalom meghatározások 6226

Részletesebben

Az ISO-szabványok 3.1 Az ISO minőségügyi szabványai 3.2 Az ISO 9000 szabványsorozat elemei

Az ISO-szabványok 3.1 Az ISO minőségügyi szabványai 3.2 Az ISO 9000 szabványsorozat elemei 3. Az ISO-szabványok 3.1 Az ISO minőségügyi szabványai A minőségügyi szabványokat az ISO egyik bizottsága, az ISO/TC 176 alkotta, ez a bizottság végzi, a továbbfejlesztés munkáját is. A szabványsorozat

Részletesebben

KTCM 512. Kombinált fogyasztói szabályozó és beszabályozó szelepek Nyomásfüggetlen in-line beszabályozó és szabályozó szelep folyamatos szabályozáshoz

KTCM 512. Kombinált fogyasztói szabályozó és beszabályozó szelepek Nyomásfüggetlen in-line beszabályozó és szabályozó szelep folyamatos szabályozáshoz KTCM 512 Kombinált fogyasztói szabályozó és beszabályozó szelepek Nyomásfüggetlen in-line beszabályozó és szabályozó szelep folyamatos szabályozáshoz IMI TA / Szabályozó szelepek / KTCM 512 KTCM 512 Nagy

Részletesebben

Pozíció Darab Leírás Egyszeri ár

Pozíció Darab Leírás Egyszeri ár Pozíció Darab Leírás Egyszeri ár -1 MQ3-25 A-O-A-BVBP Külön kérésre Cikkszám: 9651552 Megjegyzés! A berendezés fényképe különböző. Komplett rendszer Az MQ egy komplett, minden az egyben rendszer, szivattyúval,

Részletesebben

Kezelési utasítás SITRANS F M MAG 8000 & MAG 8000 CT 02/2010. SITRANS F M MAG8000 és MAG8000 CT elektromágneses áramlásmérő típusok

Kezelési utasítás SITRANS F M MAG 8000 & MAG 8000 CT 02/2010. SITRANS F M MAG8000 és MAG8000 CT elektromágneses áramlásmérő típusok Kezelési utasítás 02/2010 SITRANS F M MAG 8000 & MAG 8000 CT SITRANS F M MAG8000 és MAG8000 CT elektromágneses áramlásmérő típusok 2 Általános utasítások Az üzembe helyezés során figyelembe kell venni

Részletesebben

Két Kör Kft. Szivattyúk, vízellátók

Két Kör Kft. Szivattyúk, vízellátók Két Kör Kft. Szivattyúk, vízellátók 1 Ezen a telefonszámon rendelhet: 23/530-570 A GYÁRTÓ 2 Két Kör Kft. Tartalomjegyzék Címlap 1 Gyártó adatai 2 Tartalomjegyzék 3 Zsompszivattyú 4 Szennyvíz szivattyú

Részletesebben

Törvényi háttér/eu szabályozás

Törvényi háttér/eu szabályozás TÜV SÜD Csoport Üzemi Gyártásellenőrzés az Építési Termék Direktíva és az új EN 1090 Acél- és aluminiumszerkezetek kivitelezése szabványsorozat alapján Hegesztési Felelősök Országos Konferenciája 2010.09.16-17

Részletesebben

Sorozat leírás: Wilo-Stratos-Z

Sorozat leírás: Wilo-Stratos-Z Sorozat leírás: Wilo-Stratos-Z Kivitel Menetes vagy karimás csatlakozású nedvestengelyű keringetőszivattyú, EC motorral és automatikus teljesítményillesztéssel Alkalmazás Bármilyen kivitelű használati

Részletesebben

Hidrofortartályok: Alkalmazási terület:

Hidrofortartályok: Alkalmazási terület: Hidrofortartályok: Alkalmazási terület: A hidrofor a vízellátó rendszerek nyomásingadozásainak a kiegyenlítésére, valamint a hálózati nyomásfokozás segédberendezéseként alkalmazható. Szivattyú, kompresszor

Részletesebben

A JET szűrő. Felszereltség: alap / feláras. Szűrőrendszereink védik a: A közeg tisztaságának új definíciója. Szabadalmaztatott

A JET szűrő. Felszereltség: alap / feláras. Szűrőrendszereink védik a: A közeg tisztaságának új definíciója. Szabadalmaztatott HU JET szűrő A közeg tisztaságának új definíciója Szűrőrendszereink védik a: A JET szűrő hűtővíz folyóvíz lemezes hőcserélőket fúvókákat tengervíz lerakódás- és salakanyageltávolítás emulzió technológiai

Részletesebben

Gépész BSc Nappali MFEPA31R03. Dr. Szemes Péter Tamás 2. EA, 2012/2013/1

Gépész BSc Nappali MFEPA31R03. Dr. Szemes Péter Tamás 2. EA, 2012/2013/1 Gépész BSc Nappali MFEPA31R03 Dr. Szemes Péter Tamás 2. EA, 2012/2013/1 Tartalom Beavatkozók és hatóműveik Szabályozó szelepek Típusok, jellemzői, átfolyási jelleggörbéi Csapok Hajtóművek Segédenergia

Részletesebben

JRG Armatúrák. JRGUTHERM Termosztatikus Cirkuláció szabályzó Szakaszoló csavarzattal

JRG Armatúrák. JRGUTHERM Termosztatikus Cirkuláció szabályzó Szakaszoló csavarzattal JRG Armatúrák JRGUTHERM Termosztatikus Cirkuláció szabályzó Szakaszoló csavarzattal Felépítés Tervezési segédlet 1 2 3 4 5 6 7 8 - még az olyan önszabályozó cirkulációs szabályozók mint a JRGUTHERM esetében

Részletesebben

HYDRUS ULTRAHANGOS VÍZMÉRŐ

HYDRUS ULTRAHANGOS VÍZMÉRŐ ALKALMAZÁSI TERÜLET A ultrahangos vízmérő a vízmérés jövőjébe enged bepillantást. Ultrahangos elven működik, így nem tartalmaz mozgó/kopó alkatrészeket, ezáltal hosszú távon képes nagy pontosságú mérést

Részletesebben

Nyomásirányító készülékek. Fenyvesi D. Dr. Harkay G. OE BGK

Nyomásirányító készülékek. Fenyvesi D. Dr. Harkay G. OE BGK Nyomásirányító készülékek Fenyvesi D. Dr. Harkay G. OE BGK Nyomáshatároló szelep Közvetlen vezérlésű rugóerőből: p r p r Beállított nagyobb nyomás esetén nyitás, azaz p 1 > p r. Nyomáshatároló szelep

Részletesebben

SZOLÁR HIDROBLOKK 25-120-AS SZIVATTYÚVAL, ELŐREMENŐ ÉS VISSZATÉRŐ ÁG EGYBEN

SZOLÁR HIDROBLOKK 25-120-AS SZIVATTYÚVAL, ELŐREMENŐ ÉS VISSZATÉRŐ ÁG EGYBEN 3024056 3024057 3024059 SZOLÁR HIDROBLOKK 25-65-ÖS SZIVATTYÚVAL, ELŐREMENŐ ÉS VISSZATÉRŐ ÁG EGYBEN SZOLÁR HIDROBLOKK KASZKÁD 25-65-ÖS SZIVATTYÚVAL SZOLÁR HIDROBLOKK 25-120-AS SZIVATTYÚVAL, ELŐREMENŐ ÉS

Részletesebben

LÉPCSŐHÁZI AUTOMATÁK W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON W SCHRACK INFO W FUNKCIÓK W MŰSZAKI ADATOK

LÉPCSŐHÁZI AUTOMATÁK W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON W SCHRACK INFO W FUNKCIÓK W MŰSZAKI ADATOK W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON 150 BZ327210-A W FUNKCIÓK Energiamegtakarítás funkció Beállíthatóság 0,5 30 perc Halk működés Nagy bekapcsoló képesség, 80 A max / 20 ms 3 vagy 4 vezetékes bekötés Glimmlámpaállóság:

Részletesebben

Hőszivattyúk - kompresszor technológiák Január 25. Lurdy Ház

Hőszivattyúk - kompresszor technológiák Január 25. Lurdy Ház Hőszivattyúk - kompresszor technológiák 2017. Január 25. Lurdy Ház Tartalom Hőszivattyú felhasználások Fűtős kompresszor típusok Elérhető kompresszor típusok áttekintése kompresszor hatásfoka Minél kisebb

Részletesebben

BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ VEC típusú központi ventilátorok. VEC típusú központi ventilátorok szereléséhez

BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ VEC típusú központi ventilátorok. VEC típusú központi ventilátorok szereléséhez BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ VEC típusú központi ventilátorok VEC típusú központi ventilátorok szereléséhez A VEC egy olyan elszívó központi ventilátor család, amelyet kifejezetten a különböző lakó- és kereskedelmi

Részletesebben

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 6202-11 Épületgépészeti rendszerismeret

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 6202-11 Épületgépészeti rendszerismeret Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 6202-11 Épületgépészeti rendszerismeret Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 6202-11/1 Általános épületgépészeti ismeretek Szóbeli

Részletesebben

A tervezett Bük-Szakonyi vízellátó rendszer hálózathidraulikai modellezése

A tervezett Bük-Szakonyi vízellátó rendszer hálózathidraulikai modellezése A tervezett Bük-Szakonyi vízellátó rendszer hálózathidraulikai modellezése Bevezetés A víziközmű-rendszerek tervezése, kialakítása, fejlesztése kapcsán olyan megoldást kell előnyben részesíteni, amely

Részletesebben

02 széria: DN40 és DN50 01 széria.: DN65...DN150

02 széria: DN40 és DN50 01 széria.: DN65...DN150 4 241 02 széria: 40 és 50 01 széria.: 65...150 3-járatú keverőcsapok PN6 VBF21... 3-járatú keverőcsapok, PN6, karimás Szürke vas öntvény GG-25 40... 40 mm k vs 25... 820 m 3 /h Elfordulás mértéke 90 Karimás

Részletesebben

BRAMAC FW SOLO HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓK GÉPKÖNYVE ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA

BRAMAC FW SOLO HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓK GÉPKÖNYVE ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA BRAMAC FW SOLO HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓK GÉPKÖNYVE ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA 1. ÁLTALÁNOS UTASÍTÁSOK Utasítások és ajánlások A szerelést és üzembe helyezést csak képesítéssel rendelkező kivitelező szakember

Részletesebben

4 HIDRAULIKUS RÉSZEK

4 HIDRAULIKUS RÉSZEK QP S4 TERMÉKLEÍRÁS A QP S4 sorozat minden egyes darabját különös gonddal tervezték. A visszacsapó szelep hőre lágyuló, ellenálló műanyagból készült és 6, kosütést 37baron (37m vízoszlop) bír el. A hidraulikus

Részletesebben

V5832A/5833A,C. Honeywell. Lineáris karakterisztikájú kisszelepek PN16 modulált és On / Off - szabályozáshoz JELLEMZŐK MŰSZAKI ADATOK ÁLTALÁNOS

V5832A/5833A,C. Honeywell. Lineáris karakterisztikájú kisszelepek PN16 modulált és On / Off - szabályozáshoz JELLEMZŐK MŰSZAKI ADATOK ÁLTALÁNOS Honeywell V832A/833A,C Lineáris karakterisztikájú kisszelepek PN16 modulált és On / Off - szabályozáshoz V832A ÁLTALÁNOS V833A V833C Ezek a lineáris karakterisztikájú kisszelepek kis lineáris szelepállítókkal

Részletesebben

Szűrő berendezések. Használati útmutató. mágneses vízszűrők HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FL1-03-01274 - WE FL1-03-01688 CP1-03-00022 - WE FL1-03-01690

Szűrő berendezések. Használati útmutató. mágneses vízszűrők HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FL1-03-01274 - WE FL1-03-01688 CP1-03-00022 - WE FL1-03-01690 Szűrő berendezések HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Használati útmutató 2014 mágneses vízszűrők MC22001 MC22002 FL1-03-01274 - WE FL1-03-01689 CP1-03-00022 - WE FL1-03-01688 FL1-03-01690 Mágneses szűrők 1. HASZNÁLATI

Részletesebben

HYDRUS ULTRAHANGOS VÍZMÉRŐ

HYDRUS ULTRAHANGOS VÍZMÉRŐ HYDRUS ALKALMAZÁS A HYDRUS ultrahangos vízmérő a vízmérés jövőjébe enged bepillantást. Ultrahangos elven működik, így nem tartalmaz mozgó/kopó alkatrészeket, ezáltal hosszú távon képes nagy pontosságú

Részletesebben

Tüzivíz- és sprinklerszivattyú katalógus 2011.

Tüzivíz- és sprinklerszivattyú katalógus 2011. Tüzivíz- és sprinklerszivattyú katalógus 2011. Tervezési szempontok Szivattyú-jelleggörbe A sprinkler szivattyúk kiválasztásánál figyelembe kell venni, hogy a szivattyú térfogatárama, csak a jelleggörbének

Részletesebben

régi OTSZ 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelettel közzétett Országos T zvédelmi Szabályzat

régi OTSZ 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelettel közzétett Országos T zvédelmi Szabályzat régi OTSZ 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelettel közzétett Országos T zvédelmi Szabályzat új OTSZ Az Országos T zvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011 (IX. 6.) BM rendelet Törlésre kerültek: - m szaki biztonsági

Részletesebben

Vízóra minıségellenırzés H4

Vízóra minıségellenırzés H4 Vízóra minıségellenırzés H4 1. A vízórák A háztartási vízfogyasztásmérık tulajdonképpen kis turbinák: a mérın átáramló víz egy lapátozással ellátott kereket forgat meg. A kerék által megtett fordulatok

Részletesebben

Ülékes szelepek (PN 16) VF 2 2 utú szelep, karima VF 3 3 járatú szelep, karima

Ülékes szelepek (PN 16) VF 2 2 utú szelep, karima VF 3 3 járatú szelep, karima Ülékes szelepek (PN 16) VF 2 2 utú szelep, karima VF 3 3 járatú szelep, karima Leírás VF 2 VF 3 A VF 2 és a VF 3 szelep minőségi és költséghatékony megoldást nyújt a legtöbb víz és hűtött víz alkalmazás

Részletesebben

TÜZIVÍZ FORRÁSOK. Ramada Resort - Aquaworld Budapest 2014. június 4. Bánó Gergely

TÜZIVÍZ FORRÁSOK. Ramada Resort - Aquaworld Budapest 2014. június 4. Bánó Gergely TÜZIVÍZ FORRÁSOK Ramada Resort - Aquaworld Budapest 2014. június 4. Bánó Gergely Bevezetés ( Az előadás címe félreérthető, mert nem a tűzivíz forrásokkal szeretnénk foglalkozni hanem a sprinkler berendezések

Részletesebben

Villamos állítószelepek Típus 3226/5857, 3226/5824, 3226/5825 Pneumatikus állítószelepek Típus 3226/2780-1, 3226/2780-2 Háromjáratú szelep Típus 3226

Villamos állítószelepek Típus 3226/5857, 3226/5824, 3226/5825 Pneumatikus állítószelepek Típus 3226/2780-1, 3226/2780-2 Háromjáratú szelep Típus 3226 Villamos állítószelepek Típus 3226/5857, 3226/5824, 3226/5825 Pneumatikus állítószelepek Típus 3226/2780-1, 3226/2780-2 Háromjáratú szelep Típus 3226 Alkalmazás A fűtés-, szellőzés- és klímatechnikában

Részletesebben

Polymerbeton aknarendszer Korrózióálló tetőtől talpig.

Polymerbeton aknarendszer Korrózióálló tetőtől talpig. Polymerbeton aknarendszer Korrózióálló tetőtől talpig. Könnyű, egyszerű és költséghatékony beépítés Korrózióálló Hosszú élettartam Egyedi kialakítás is lehetséges Erős és szivárgásmentes. Polymerbeton

Részletesebben

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ a P-MPA-E Vizsgálati jegyzőkönyv ( ) alapján magyarországi alkalmazásra

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ a P-MPA-E Vizsgálati jegyzőkönyv ( ) alapján magyarországi alkalmazásra SZERELÉSI ÚTMUTATÓ a P-MPA-E-08-008 Vizsgálati jegyzőkönyv (2008.03.26.) alapján magyarországi alkalmazásra 1 A vizsgálat tárgya és alkalmazhatóság 1.1 A vizsgálat tárgya A vizsgálat tárgyát integrált

Részletesebben

A javítási-értékelési útmutatótól eltérő helyes megoldásokat is el kell fogadni.

A javítási-értékelési útmutatótól eltérő helyes megoldásokat is el kell fogadni. A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (25/2014 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 35 582 01 Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő

Részletesebben

VT - MMK Elektrotechnikai tagozat 2015.02.02. Villámvédelem. #1. Szabvány és jogszabályi környezet változása, dokumentálás.

VT - MMK Elektrotechnikai tagozat 2015.02.02. Villámvédelem. #1. Szabvány és jogszabályi környezet változása, dokumentálás. Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Kötelező szakmai továbbképzés 2014 2015. február 2. #1. Szabvány és jogszabályi környezet változása, dokumentálás Tartalom, tervezői jogosultságok A tervezés

Részletesebben

MSZ EN :2015. Tartalom. Oldal. Előszó...8. Bevezetés Alkalmazási terület Rendelkező hivatkozások...10

MSZ EN :2015. Tartalom. Oldal. Előszó...8. Bevezetés Alkalmazási terület Rendelkező hivatkozások...10 Tartalom Előszó...8 Bevezetés...9 1. Alkalmazási terület...10 2. Rendelkező hivatkozások...10 3. Szakkifejezések és meghatározásuk...11 4. Általános jelölések és rövidítések...13 5. Számítási eljárás...13

Részletesebben

Econ Aqua alacsony nyomású vízköddel oltó rendszer

Econ Aqua alacsony nyomású vízköddel oltó rendszer 1 / 15 Econ Aqua alacsony nyomású vízköddel oltó rendszer Előadó: Harnos Attila V.2.1 Slide 1 of 17 2 / 19 Vízköddel oltás Miért vízköd? Magas hatásfok Nagy megbízhatóság Alacsony költség igen nem 3 /

Részletesebben

LÍRA COMPACT SYSTEM HŐKÖZPONT A JÖVŐ MEGOLDÁSA MÁR MA

LÍRA COMPACT SYSTEM HŐKÖZPONT A JÖVŐ MEGOLDÁSA MÁR MA LÍRA COMPACT SYSTEM HŐKÖZPONT A JÖVŐ MEGOLDÁSA MÁR MA KORSZERŰ, MÉRHETŐ FŰTÉS ÉS MELEGVÍZ SZOLGÁLTATÁS TULAJDONI EGYSÉGENKÉNTI / LAKÁSONKÉNTI HŐMENNYISÉG MÉRÉSSEL TÁVFŰTÉS VAGY KÖZPONTI KAZÁNHÁZ ALKALAMZÁSA

Részletesebben

Szerelvények. Épületgépészeti kivitelezési ismeretek B.Sc. Épületgépészeti képzés, 5. félév szeptember 26.

Szerelvények. Épületgépészeti kivitelezési ismeretek B.Sc. Épületgépészeti képzés, 5. félév szeptember 26. Szerelvények Épületgépészeti kivitelezési ismeretek B.Sc. Épületgépészeti képzés, 5. félév 2013. szeptember 26. Szerelvények (fűtéstechnika, vízellátás, gázellátás) záró- és szabályozó szerelvények biztonsági

Részletesebben

Segédlet az ADCA szabályzó szelepekhez

Segédlet az ADCA szabályzó szelepekhez Segédlet az ADCA szabályzó szelepekhez Gőz, kondenzszerelvények és berendezések A SZELEP MÉRETEZÉSE A szelepek méretezése a Kv érték számítása alapján történik. A Kv érték azt a vízmennyiséget jelenti

Részletesebben

WESAN WP E WOLTMAN ELEKTRONIKUS VÍZMÉRŐ

WESAN WP E WOLTMAN ELEKTRONIKUS VÍZMÉRŐ ALKALMAZÁSI TERÜLET Teljesen elektronikus nagyvízmérő hidegvíz (30 C-ig) fogyasztások pontos mérésére jellemzően nagy térfogatáramok esetén, alacsony nyomásveszteség mellett. JELLEMZÖK 4 Cserélhető, önállóan

Részletesebben

TBV-CM. Kombinált fogyasztói szabályozó és beszabályozó szelepek Készülék beszabályozó szelep folyamatos (modulációs) szabályozással

TBV-CM. Kombinált fogyasztói szabályozó és beszabályozó szelepek Készülék beszabályozó szelep folyamatos (modulációs) szabályozással TBV-CM Kombinált fogyasztói szabályozó és beszabályozó szelepek Készülék beszabályozó szelep folyamatos (modulációs) szabályozással IMI TA / Szabályozó szelepek / TBV-CM TBV-CM A TBV-CM szelep a fűtési

Részletesebben

M Ű S Z A K I L E Í R Á S. KKS-2-25A típusú gáznyomásszabályozó család

M Ű S Z A K I L E Í R Á S. KKS-2-25A típusú gáznyomásszabályozó család Kód: B18-0000.04m M Ű S Z A K I L E Í R Á S KKS-2-25A típusú gáznyomásszabályozó család Készült: 2002.06.24. TARTALOMJEGYZÉK Műszaki leírás 1. Általános ismertetés 2. Műszaki adatok 3. Szerkezeti felépítés,

Részletesebben

52 524 01 0100 31 01 Nyomástartóedény-gépész Kőolaj- és vegyipari géprendszer üzemeltetője

52 524 01 0100 31 01 Nyomástartóedény-gépész Kőolaj- és vegyipari géprendszer üzemeltetője A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Folyadékhűtők üzembe helyezése

Folyadékhűtők üzembe helyezése Folyadékhűtők üzembe helyezése Előadó: Karda István Karda István Columbus Cégcsoport Nagytarcsa 2142, Rákóczi út 0128/2 e-mail: kardai@cklima.hu Mobil: +3620/983-2987 Tel: +3628/588-588 Fax: +3628/450-000

Részletesebben

Indukciós áramlásmérő MAG típus. Beépítési és beüzemelési útmutató

Indukciós áramlásmérő MAG típus. Beépítési és beüzemelési útmutató Indukciós áramlásmérő MAG típus Beépítési és beüzemelési útmutató 1. Mérőcső 1.1 Hidraulikus kialakítás A mérőcső beépítésénél figyelembe kell venni a következő szabályokat a. Mérőcső előtt 5-10 névleges

Részletesebben

FŰTÉSTECHNIKA, NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS

FŰTÉSTECHNIKA, NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS 6209-11 FŰTÉSTECHNIKA, NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS Tartalomjegyzéke Jegyzet a következő szakképesítések tananyaga: 31 582 21 0010 31 02 Központifűtés - és gázhálózat-rendszerszerelő 54 582 06 0010 54 01 Épületgépész

Részletesebben

A közegtisztaság új definíciója

A közegtisztaság új definíciója HU Lapszűrő A közegtisztaság új definíciója Szűrőrendszereink védik a: Lapszűrő hűtővíz folyóvíz lemezes hőcserélőket fúvókákat tengervíz lerakódás- és salakanyageltávolítás emulziók csőrendszereket csúszógyűrűs

Részletesebben

Tápvízvezeték rendszer

Tápvízvezeték rendszer Tápvízvezeték rendszer Tápvízvezeték rendszer A kutaktól a víztisztító üzemig vezetı csövek helyes méretezése rendkívüli jelentıséggel bír a karbantartási és az üzemelési költségek tekintetében. Ebben

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 582 05 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

Vegyipari géptan 3. Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék. 1111, Budapest, Műegyetem rkp. 3. D ép. 3. em Tel: 463 16 80 Fax: 463 30 91 www.hds.bme.

Vegyipari géptan 3. Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék. 1111, Budapest, Műegyetem rkp. 3. D ép. 3. em Tel: 463 16 80 Fax: 463 30 91 www.hds.bme. egyiari gétan 3. Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék, Budaest, Műegyetem rk. 3. D é. 3. em Tel: 463 6 80 Fax: 463 30 9 www.hds.bme.hu Légszállító géek. entilátorok. Centrifugál ventilátor. Axiális ventilátor.

Részletesebben

6SR. 6" elektromos csőszivattyúk TELJESÍTMÉNYTARTOMÁNY HASZNÁLATI KORLÁTOK ÜZEMBEHELYEZÉS ÉS HASZNÁLAT KIVITELEZÉS ÉS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

6SR. 6 elektromos csőszivattyúk TELJESÍTMÉNYTARTOMÁNY HASZNÁLATI KORLÁTOK ÜZEMBEHELYEZÉS ÉS HASZNÁLAT KIVITELEZÉS ÉS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK 6SR 6" elektromos csőszivattyúk TELJESÍTMÉNYTARTOMÁNY Szállitási teljesítmény l/perc-ig (6 m³/óra) Emelési magasság 39 m-ig HASZNÁLATI KORLÁTOK Folyadékhőhérséklet +35 C Homok tartalom max. g/m³ Telepitési

Részletesebben

Gázkazánok illesztése meglévõ fûtési rendszerhez (Gondolatébresztõ elõadás)

Gázkazánok illesztése meglévõ fûtési rendszerhez (Gondolatébresztõ elõadás) Körösztös Kft. 7630 Pécs, Zsolnay V.u.9. Tel: 72/511-757 Fax: 72/511-757 Gázkazánok illesztése meglévõ fûtési rendszerhez (Gondolatébresztõ elõadás) Mottó: A szabványok alkalmazása nem kötelezõ, de a bíróságon

Részletesebben

Airvent típusú előlap: ÖV FRONT - XXX - X Airvent típusú állítható lamellás perdületes befúvó dobozzal együtt:

Airvent típusú előlap: ÖV FRONT - XXX - X Airvent típusú állítható lamellás perdületes befúvó dobozzal együtt: ÖV/ÖVB állítható lamellás perdületes befúvó Alkalmazási terület Állítható lamellás perdületes mennyezeti elemek, melyek nagyobb hőmérsékletkülönbség esetén is alkalmazhatók befúvásra és elszívásra egyaránt.

Részletesebben

Többfokozatú nagynyomású örvényszivattyúk

Többfokozatú nagynyomású örvényszivattyúk cat_ws6_b3 1_69_HU.book Page 6 Tuesday, May 15, 7 1:3 PM Wilo-Economy MHI m szaki adatai Wilo-Economy MHI.. 4.. 8.. 16.. Szállítható közegek Ivó-, f tési és, használati víz Kondenzátum Víz-glikol keverékek

Részletesebben

TU 7 NYOMÁSSZABÁLYZÓ ÁLLOMÁSOK ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA ÉS BESOROLÁSA AZ MSZ EN 60079-10:2003 SZABVÁNY SZERINT.

TU 7 NYOMÁSSZABÁLYZÓ ÁLLOMÁSOK ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA ÉS BESOROLÁSA AZ MSZ EN 60079-10:2003 SZABVÁNY SZERINT. TU 7 NYOMÁSSZABÁLYZÓ ÁLLOMÁSOK ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA ÉS BESOROLÁSA AZ MSZ EN 60079-10:2003 SZABVÁNY SZERINT. Előterjesztette: Jóváhagyta: Doma Géza koordinációs főmérnök Posztós Endre

Részletesebben

V5822A/5823A,C. Honeywell. Lineáris karakterisztikájú kisszelepek PN16 modulált és on / off - szabályozáshoz JELLEMZŐK MŰSZAKI ADATOK ÁLTALÁNOS

V5822A/5823A,C. Honeywell. Lineáris karakterisztikájú kisszelepek PN16 modulált és on / off - szabályozáshoz JELLEMZŐK MŰSZAKI ADATOK ÁLTALÁNOS Honeywell V822A/823A,C Lineáris karakterisztikájú kisszelepek PN16 modulált és on / off - szabályozáshoz V822A ÁLTALÁNOS V823A V823C Ezek a lineáris karakterisztikájú kisszelepek kis lineáris szelepállítókkal

Részletesebben

FŰTÉS/USZODAVÍZ (KstW)

FŰTÉS/USZODAVÍZ (KstW) BECHNKE VÍZ/VÍZ HŐCSERÉLŐ SZERELÉSI ÚTMUTATÓ FŰTÉS/USZODAVÍZ (KstW) Tartalomjegyzék 1 1 Biztonság 2 1.1 Ezen hőcserélővel történő bánásmód veszélyei 2 1.2 Biztonsági útmutató és tippek 2 1.3 Rendeltetésszerű

Részletesebben

Pneumatikus szabályozócsappantyú Típus 3335/3278 Pneumatikus szabályozócsappantyú Típus Bélelt szabályozócsappantyú Típus 3335

Pneumatikus szabályozócsappantyú Típus 3335/3278 Pneumatikus szabályozócsappantyú Típus Bélelt szabályozócsappantyú Típus 3335 Pneumatikus szabályozócsappantyú Típus 3335/3278 Pneumatikus szabályozócsappantyú Típus 3335-1 Bélelt szabályozócsappantyú Típus 3335 Alkalmazás Bélelt szabályozócsappantyúk technológiai alkalmazásra és

Részletesebben

Sűrített levegő tartályok

Sűrített levegő tartályok tartályok Tartálytérfogat: 90 10.000 liter www.kaeser.com tartályok Kiváló minőségű horganyzás sokkal hosszabb élettartam! Minden egy kézből A sűrített levegő tartályoknak, mint tároló- és puffereszközöknek

Részletesebben

Ventilátor (Ve) [ ] 4 ahol Q: a térfogatáram [ m3. Nyomásszám:

Ventilátor (Ve) [ ] 4 ahol Q: a térfogatáram [ m3. Nyomásszám: Ventilátor (Ve) 1. Definiálja a következő dimenziótlan számokat és írja fel a képletekben szereplő mennyiségeket: φ (mennyiségi szám), Ψ (nyomásszám), σ (fordulatszám tényező), δ (átmérő tényező)! Mennyiségi

Részletesebben

Beépítési és üzemeltetési utasítás. 6 047 007-Ed.01/2009-01-Wilo-EMU!

Beépítési és üzemeltetési utasítás. 6 047 007-Ed.01/2009-01-Wilo-EMU! Beépítési és üzemeltetési utasítás 6 047 007-Ed.01/2009-01-Wilo-EMU! 1 1. 2. 3. 2 Tartalomjegyzék 1 Általános... 4 2 Biztonság... 4 2.1 Az utasítások jelzése az üzemeltetési utasításban... 4 2.2 Személyek

Részletesebben

4SR. 4" elektromos csőszivattyúk TELJESÍTMÉNYTARTOMÁNY TANÚSÍTVÁNYOK HASZNÁLATI KORLÁTOK ÜZEMBEHELYEZÉS ÉS HASZNÁLAT SZABADALMAK-VÉDJEGYEK-MODELLEK

4SR. 4 elektromos csőszivattyúk TELJESÍTMÉNYTARTOMÁNY TANÚSÍTVÁNYOK HASZNÁLATI KORLÁTOK ÜZEMBEHELYEZÉS ÉS HASZNÁLAT SZABADALMAK-VÉDJEGYEK-MODELLEK 4SR 4" elektromos csőszivattyúk TELJESÍTMÉNYTARTOMÁNY Szállitási teljesítmény 375 l/perc-ig (22.5 m³/óra) Emelési magasság 45 m-ig HASZNÁLATI KORLÁTOK Folyadékhőhérséklet +35 C Homok tartalom max. 15 g/m³

Részletesebben

3-járatú szelepek külső menetes csatlakozással, PN 16

3-járatú szelepek külső menetes csatlakozással, PN 16 4 464 3-járatú szelepek külső menetes csatlakozással, PN 6 VXG44... ronz CC49K (Rg5) szeleptest DN 5...DN 40 k vs 0.25...25 m 3 /h Menetes csatlakozási lehetőség külső menettel G ISO 228/ szerint ALG 3

Részletesebben

II. rész: a rendszer felülvizsgálati stratégia kidolgozását támogató funkciói. Tóth László, Lenkeyné Biró Gyöngyvér, Kuczogi László

II. rész: a rendszer felülvizsgálati stratégia kidolgozását támogató funkciói. Tóth László, Lenkeyné Biró Gyöngyvér, Kuczogi László A kockázat alapú felülvizsgálati és karbantartási stratégia alkalmazása a MOL Rt.-nél megvalósuló Statikus Készülékek Állapot-felügyeleti Rendszerének kialakításában II. rész: a rendszer felülvizsgálati

Részletesebben

Tichelmann rendszerű csőhálózatok hidraulikája!

Tichelmann rendszerű csőhálózatok hidraulikája! Tichelmann rendszerű csőhálózatok hidraulikája! 1 Tichelmann (fordított visszatérőjű) rendszer rövid története A korabeli fűtési rendszerek kialakításánál hagyományos (közvetlen visszatérőjű) rendszereket

Részletesebben

8. oldaltól folytatni

8. oldaltól folytatni TARTÁLY ÉS TORONY JELLEGŰ KÉSZÜLÉKEK KIVÁLASZTÁSA, MEGHIBÁSODÁSA, KARBANTARTÁSA 8. oldaltól folytatni 2015.09.15. Németh János Tartály jellegű készülékek csoportosítása A készülékekben uralkodó maximális

Részletesebben

Légáram utófűtéshez kör keresztmetszetű légcsa tornákban

Légáram utófűtéshez kör keresztmetszetű légcsa tornákban .1 X X testregistrierung Hőcserélő típus Légáram utófűtéshez kör keresztmetszetű légcsa tornákban Kör keresztmetszetű melegvizes hőcserélő légáramok utófűtéshez, TVR VAV készülékekhez és RN vagy VFC típusú

Részletesebben

Regisztrált vállalkozók és az ELMŰ-ÉMÁSZ Régióközpontok kapcsolata. Szolgáltatáskoordinációs osztály: Kisari Róbert Palicska Zoltán 1

Regisztrált vállalkozók és az ELMŰ-ÉMÁSZ Régióközpontok kapcsolata. Szolgáltatáskoordinációs osztály: Kisari Róbert Palicska Zoltán 1 Regisztrált vállalkozók és az ELMŰ-ÉMÁSZ Régióközpontok kapcsolata Szolgáltatáskoordinációs osztály: Kisari Róbert Palicska Zoltán 1 Az ELMŰ-ÉMÁSZ csoport vállalati struktúrája és engedélyesei 10 Régióközpont

Részletesebben

STAD-R. Beszabályozó szelepek DN 15-25, csökkentett Kv értékkel

STAD-R. Beszabályozó szelepek DN 15-25, csökkentett Kv értékkel STAD-R Beszabályozó szelepek DN 15-25, csökkentett Kv értékkel IMI TA / Beszabályozó szelepek / STAD-R STAD-R A STAD-R beszabályozó szelep felújítások esetén pontos hidraulikai működést tesz lehetővé rendkívül

Részletesebben

ÉPÍTÉSI TERMÉK RENDELET

ÉPÍTÉSI TERMÉK RENDELET ÉPÍTÉSI TERMÉK RENDELET Mit jelent a CPR? Mit jelent a CPR? 3 BEVEZETŐ Ez a prezentáció megpróbálja áttekinteni mindazokat a gyakorlati követelményeket, amelyek a tagállamokban működő gyártókra és hatóságokra,

Részletesebben

Szennyezettvíz/drénvíz

Szennyezettvíz/drénvíz cat_drain_c1 01_0609_HU.book Page 31 Wednesday, June, 07 11:21 AM A Wilo EMU KS sorozat leírása Wilo EMU KS Egyfokozatú munkagödör víztelenít szivattyú Típusjel magyarázata Példa: Wilo EMU KS 15 E KS Szennyezettvíz

Részletesebben

2CP. Kétlépcsős, centrifugális, elektromos szivattyú TELJESÍTMÉNYTARTOMÁNY ÜZEMBEHELYEZÉS ÉS HASZNÁLAT HASZNÁLATI KORLÁTOK MEGRENDELHETŐ VÁLTOZATOK

2CP. Kétlépcsős, centrifugális, elektromos szivattyú TELJESÍTMÉNYTARTOMÁNY ÜZEMBEHELYEZÉS ÉS HASZNÁLAT HASZNÁLATI KORLÁTOK MEGRENDELHETŐ VÁLTOZATOK 2CP Kétlépcsős, centrifugális, elektromos szivattyú TELJESÍTMÉNYTARTOMÁNY Szállitási teljesítmény 40 l/perc-ig (27 m³/óra) Emelési magasság 112 m-ig HASZNÁLATI KORLÁTOK Manometrikus szívómélység 7 m-ig

Részletesebben

KÖZEG. dv dt. q v. dm q m. = dt GÁZOK, GŐZÖK ÉS FOLYADÉKOK ÁRAMLÓ MENNYISÉGÉNEK MÉRÉSE MÉRNI LEHET:

KÖZEG. dv dt. q v. dm q m. = dt GÁZOK, GŐZÖK ÉS FOLYADÉKOK ÁRAMLÓ MENNYISÉGÉNEK MÉRÉSE MÉRNI LEHET: GÁZOK, GŐZÖK ÉS FOLYADÉKOK ÁRAMLÓ MENNYISÉGÉNEK MÉRÉSE MÉRNI LEHET: AZ IDŐEGYSÉG ALATT ÁTÁRAMLÓ MENNYISÉG TÉRFOGATÁT TÉRFOGATÁRAM MÉRÉS q v = dv dt ( m 3 / s) AZ IDŐEGYSÉG ALATT ÁTÁRAMLÓ MENNYISÉG TÖMEGÉT

Részletesebben

Nagy kapacitású szeleptest, RA-G típus

Nagy kapacitású szeleptest, RA-G típus Adatlap Alkalmazás Az RA-G típusú nagy kapacitású szelepeket főként egycsöves rendszerekben használják. Az EN 215 szabvány szerinti jóváhagyva Valamennyi RA-G szelep kombinálható az RA sorozat bármely

Részletesebben

Típus FS 375/1R FS 500/1R FS 800/1R FS 1000-S/1R

Típus FS 375/1R FS 500/1R FS 800/1R FS 1000-S/1R TERMÉKLEÍRÁS FS/1R Napkollektoros frissvíztároló regiszterrel Acélból (S 235 JR) készült egyszerű kombinált tároló fűtésüzemhez és használati melegvíz készítéshez napkollektoros berendezéssel összekötve.

Részletesebben

VIESMANN. Fűtési keverőszelep. Műszaki adatlap A rendelési számokat és az árakat lásd az árjegyzékben. Keverőszelep motorok

VIESMANN. Fűtési keverőszelep. Műszaki adatlap A rendelési számokat és az árakat lásd az árjegyzékben. Keverőszelep motorok VIESMANN Fűtési keverőszelepek Műszaki adatlap A rendelési számokat és az árakat lásd az árjegyzékben Fűtési keverőszelep 3 járatú fűtési keverőszelep, DN 20 DN 50 és R ¾ R 1¼ Speciális 3 járatú fűtési

Részletesebben