a Hit (Bizalom), a Remény és a Szeretet!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a Hit (Bizalom), a Remény és a Szeretet!"

Átírás

1 Karácsonyhoz illőn szólva azt kívánjuk, hogy a teljesség elérése felé vivő utunkon most, és az újesztendő során vezessen bennünket a Bölcsesség és a három legfőbb erény: a Hit (Bizalom), a Remény és a Szeretet!

2 2 hírek hírek hírek hírek hírek A második és harmadik osztályos humán műveltség szakkörösök szeptember óta kis könyvtárosként is keresnek, kutatnak az olvasnivalók között. Olvasmányélményeikről beszámolnak egymásnak. Igyekeznek tudatosabban figyelni és válogatni programok, kiállítások, tv-műsorok között. Örömmel készítettek számtalan rajzot a Gyermekek Háza és a Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár pályázatára. Tóth Krisztina verseskötetéhez alig ismert állatokról vombatról, dzseládáról, íniáról vagy éppen tobzoskáról, baribálról... stb. készítettek illusztrációkat. Látogatás a XII. Gyôri Könyvszalonon November 9-én Csókás Petra oposszumról kiállított nyertes rajzát mi is megnéztük, amikor látogatást tettünk a Könyvszalon programjain. Lehetőségünk volt a székely Lábita Színház mesemondó műsorába aktívan bekapcsolódni. Újabb élménnyel gazdagodtunk. Persze számos kiadó kötetei között is böngésztünk. A Városi Könyvtár standjáról pedig egy-egy bölcsességgel az olvasásról, a könyvek szeretetéről és megbecsüléséről szóló gondolatokkal térhettünk haza. Mi valamennyien értjük Gár do - nyi Géza sorait: A könyvek néma tanítók. Horváthné Nyikovics Mónika Tûzzománc-foglalkozás Karácsony előtt sokunknak megfordul a fejében, mivel fogja meglepni majd szeretteit az ünnepen. Ehhez az ötleteléshez kaptunk segítséget a Gyermekek Házától, ahová meghívást kaptunk tűzzománc-foglalkozásra. A program rendkívül érdekes volt. Betekintést nyerhettünk ennek az izgalmas képzőművészeti tevékenységnek a rejtelmeibe. A foglalkozás végén nem győztünk csodálkozni a meseszép alkotásokon. Nem csak az elkészült medálok voltak számunkra ajándékok, hanem ez a szép délután is. 2. b és 3. a osztály A Pro hász ka Ot to kár Orsolyi ta Köz ok ta tá si Köz pont lap ja. Meg je le nik éven te két szer. Fe le lõs ki adó: Né meth Jó zsef igaz ga tó. Szer kesz tõ ség: 9022 Gyõr, Új ka pu ut ca 2-4. Te le fon: Fax: Hon lap: hasz ka. gy or.hu, jakab. hasz ka. gy or.hu. Fõ szer kesz tõ: Ja kab Gá bor. A szer kesz tõ bi zott ság ta nár tag jai: Csor ba Já nos, Boros Emese, Botosné Mé szá ros Krisz ti na, Fekete Katalin, Hoffmann Anikó, Horváth-Hutás Rita, Makó Zsolt, Marek Péter, Nyögér Melinda, Pusztai László, dr. Ottófi Rudolfné, Strasszer György, Szerediné Nagy Gellei Márta. A szer kesz tõ bi zott ság di ák tag jai: Bagó Petra, Dani Brigitta, Giczi Balázs, Hegedüs Anna, Horváth Szófia, Nagy Marietta, Nyári Ákos, Ravasz Róbert, Simon Orsolya, Varga Dorottya. Nyomdai elõ ké szí tés: Kon rád Kiadványszerkesztõ Kft. Nyom ta tás: Palatia Nyomda, Gyõr. Kéz ira to kat és fo tó kat nem õr zünk meg és nem kül dünk vissza. A kéz irat ok rö vi dí té sé nek jo gát fenn tart juk.

3 Kedves Szülôk, Munkatársaim és Diákjaink! Az elmúlt napok egyikén a Bibliát olvasva hosszasan elidőztem egy mondatnál: Krisztust tartsátok szentnek a szívetekben. (1Pét 3,15.) S adventben, karácsonyra készülve valamit megértettem. Azt, hogy mi egy estének egy óráját kíséreljük meg görcsösen szentté tenni, hol több, hol kevesebb sikerrel. Péter apostol viszont azt ajánlja, ha Krisztust tartjuk a legfontosabbnak életünkben, akkor szent lesz az az egy este is. Eszembe jutott egy pap karácsonya, egy koncentrációs táborban töltött szentestéje. A tábor barakkjának egy sarkában összetette a kezét; leülni nem mert, ugyanis a deszka vizes és piszkos volt. Leguggolt, hátát nekifeszítette a barakk deszkafalának és halkan elkezdett dúdolni egy karácsonyi éneket. Kinézett a sötét éjszakába, keresett egy csillagot az égen és azt nézte. A barakk ablaka fölé kívülről valami kis borókaág hajolt, azt is nézte és dúdolt csöndesen, nagyon halkan. Ott nem lehetett hangosan énekelni. Mégis voltak, akik ráismertek a dallamra: egyszer csak valaki melléguggolt, aztán már öten, tízen voltak, majd még többen. Jól tudták, ki érkezett most közéjük a lelkekben, dúdoltak könnyes szemmel, megszentelték Krisztust szívükben. Nem volt rántott hal, nem volt karácsonyi köszöntő, nem volt Stille Nacht, de az élő Krisztus, az élő reménység bizony ott volt, és bizony szent volt az az este. Amikor fölszabadították a tábort, a pap már nem élt, mert az utolsó A kenyér háza A címlapon látható betlehemet készítették a Prohászka Ottokár Orsolyita Közoktatási Központ 7. H osztályos tanulói: Babarczi Borbála, Bagó Petra, Chroméj Hajnalka, Drázsnyák Zsófia, Farkas Tünde Eszter, Gróz Katalin, Horváth Patrícia, Kovács Kinga, Nagy Marietta, Szücs Anna Csenge, Varga Dorottya napon tarkón lőtték. De mielőtt elhagyták volna a tábort, az életben maradottak közül az egyik visszafordult, és már szabadon elkezdett egy dalt dúdolni. Többen megtorpantak, visszamentek a barakkba, abba a sarokba, ahol utoljára énekelték ezt a karácsonyi dalt és már nem guggolva, hanem térdelve felcsendült a karácsonyi ének. Mert Krisztust szentelték meg a szívükben. Naptár szerint nem volt karácsony mégis karácsony volt, szent pillanat; nappal és mégis szenteste. Amikor ez a történet lepergett előttem, arra gondoltam: vajon egy fix dátum megszokott estéje teszi szentté a szentestét? Nem sokkal inkább az, hogy Krisztust szenteljük meg a szívünkben? Hiszen a karácsonyt nem mi csináljuk, a karácsony történik. A napokban fölhívott egy tanítványom és azt kérdezte: rendben van-e számítógépem installálása. Ha nem mondta van egy szabad délutánja, elvégzi. Azt válaszoltam neki: köszönöm, rendben van a számítógépem. Ám ez az érdeklődés már most az egyik legkedvesebb karácsonyi ajándékom. S van-e szebb ajándék ennél? Valaki tenyerére veszi a szívét, és azt odatartja a másiknak. Ezt nem lehet megvenni semmilyen áruházban, ingyen van és drága dolog, mert mélyre kell érte nyúlni. A karácsonyt nem tudjuk csinálni, a karácsony történik. Hiszen ha valaki a felesége fölé hajlik, és egyszer nem azt mondja neki: anyuka vagy mami, hanem a nevén szólítja, ahogy ő szereti Neki akkor lesz karácsonya. S akármilyen drága ajándékot venne is neki, az már csak ráadás. Mert a karácsony történik! Előfordulhat az is, hogy valaki elindul oda, ahol egyszer azt mondta: ide sem teszem be többször a lábam! És mégis elindul, mert el kell indulnia, és abban a pillanatban, amikor oda belép, ott karácsony történik. Hogyan lesz hát szent a szentesténk? Ha szentnek tartjuk Jézus Krisztust a szívünkben, és ha készen állunk mindenkor számot adni mindenkinek a bennünk élő reménységről. Így nem csak egy óránk, egy esténk, egy napunk lesz szent, hanem egész életünk, s mi magunk is. S azért is fohászkodjunk, hogy ne görcsös erőfeszítés legyen a karácsonyunk, ne mi csináljuk, hanem történjék karácsony bennünk, közöttünk vagy általunk. Így hát karácsonyhoz illőn szólva azt kívánom, hogy a teljesség elérése felé vivő utunkon most, és az újesztendő során vezessen bennünket a Bölcsesség és a három legfőbb erény: a Hit (Bizalom), a Remény és a Szeretet. Németh József atya igazgató 3 Készítette: Gyenge Vanessza 8. H Felkészítő tanár: Boros Emese és Makó Zsolt www. pro hasz ka. gy or.hu

4 4 hírek hírek hírek hírek hírek Báli meghívó január 19-én rendezzük hagyományos szülő-pedagógus jótékonysági bálunkat. Mindenkit szeretettel várunk!... a Nemzeti Vágtára A kishuszár vágta előfutama 7. H osztály kirándulásai... Mészáros Kriszti néni nagyon jó osztálykirándulást szervezett számunkra, Budapestre. Először a Szépművészeti Mú - zeumba voltunk, ahol nagyon sok hasznos dolgot tudtunk meg a művészeti stílusokról, festőkről és festményeikről. A Szépművészeti Múzeum után a Nemzeti Vágta futamát nézhettük meg, amit már nagyon vártunk. Lehet, hogy sokan azt hiszik unalmas, mert a lovak csak körbe-körbe szaladgálnak, de ez nem így van. Nagyon jó nézni azt, ahogy a lovak testén az izom megfeszül, az ereik kidudorodnak, ahogy a lovak tág orrlyukakkal fújtatva végigszáguldanak a pályán. Nagyon élvezetes látvány, amikor a versenyzők lázasan küzdenek a győzelemért. Nagyon jó élmény volt, remélem legközelebb is el tudunk menni. Köszönjük szépen Kriszti néni, hogy ezzel a szombati kirándulással megajándékozott minket.... Mosonmagyaróvárra Bagó Petra és Varga Dorottya 7. H A budapesti Nemzeti Vágta után az osztály nagy része ismét egy jó hangulatú kiránduláson vett részt december 1-jén. Az első utunk az óvári Hansági Múzeumba vezetett, ahol egy múzeumpedagógus segítségével először az állandó kiállítás tárlóit néztük meg a vaskortól az 1956-os eseményekig, majd pedig egy időszaki kiállítás bemutatta az óvári cserkészet történetét és munkáját. Egy kicsit mi is cserkészekké váltunk, hiszen különböző csomózási technikákat tanultunk, gyakoroltuk a rovásírást, megmértük magunkon a kis araszt, nagy araszt és egyéb mértékegységeket. Ezután a Futura Interaktív Természettudományi Élményközpontba mentünk, ahol felfedeztük a világ ter- mészeti jelenségeinek működését. Négy szinten víz, föld, levegő és tűz barangoltunk az egykori gabonaraktárban, közel 50 bemutató eszközt próbálhattunk ki. Csak néhányat említek meg a legérdekesebbek közül kedvcsinálónak, pl. tengerjáróhajót navigáltunk a Futura-óceán veszélyes vizein, drótkötélpályán bicikliztünk, sétáltunk a Holdon, feküdtünk fakírágyon, földrengést éltünk át, utaztunk a csillagok és bolygók között a mobil planetáriumban, élőben közvetítettük az időjárást a meteorológiai állomásról, és Nikola Tesla híres transzformátorával villámokat szórtunk. Hosszan folytathatnám az élmények sorát, de mindenkinek csak azt tudom ajánlani, hogy próbálja ki saját maga. Csupán 40 kilométert kell megtenni érte Győrből. Megéri! Botosné Mészáros Krisztina osztályfőnök

5 hírek hírek 1. a osztály hírek hírek hírek 5 Szeptemberben az első osztályosok kissé megszeppenve léptek be a Prohászka Ottokár Orsolyita Köz ok ta - tási Központ általános iskolájának nagy kapuján. Az ismeretlenség bódulat mámorának érzése csapta meg piciny lelküket, hisz számukra még idegen volt mindenki és minden. Első osztályos gyermekem szülőjeként én is hasonlót éreztem. Ez az iskola a katolikus szellemiségének köszönhetően figyel a gyermekeinkre és a szüleikre is. Kisharang Figyel a csapatmunkára, az összetartásra. Ennek a gondolatnak a kezdeményezésére szervezeték Szakszné Ge lesz Erzsébet és Csorba Lászlóné, Ildikó néni 1.a osztályos tanítónők azt a pinynyédi közös délutánt, melynek so rán mi szülők is megismerhettük egymást kicsit kötetlenebbül, közvetlenebbül. Ezt a gyönyörű helyet alig ismertük a szülők közül, pedig hasonló adott - ságokkal rendelkezik, mint a Püs pök er - dő. Van ott játszótér és szaladgálásra, pokrócozásra, szalonnasütésre hely. Előkerültek a házilag ké szült finomságok, sütemények és persze az ínycsiklandozó szalonnák, szalámik, virslik is. A közös kirándulás, közös élmény. Nem különben a délután során elhangzott beszélgetések is, amelyekre a hétköznapokban alig jut időnk. Örömmel és bizakodással tölt el, hogy ebben az iskolában fontos a tanár-diák-szülő kapcsolata, harmóniája. Köszönöm, köszönjük, hogy már a kezdetekben érezhettük a jóindulatot, szerető figyelmet gyermekeink és szüleik iránt. Bátayné Somogyvári Zita Advent első vasárnapját az 1. a osztály diákjai családi osztálymisével ünnepelték. Másnap, december 3-án a barkácsolós játszóházban szüleik, nagyszüleik segítségével családjuk kopogtatóját készítették el. A feldíszítettek egy kisharangot, mely karácsony ünnepének közeledtére hívja fel figyelmüket. Nekem 56 a szabadságot jelenti Ha most kéne kiállnunk a szabadságért és ezt a hetedik osztályos diákok nevében is bátran mondhatom mi kiállnánk! A fiatalok megtapasztalták a szabadság ízét, holott nem is voltak rabságban. Az októberi megemlékezés után beszélgettem velük, s olyan jó volt hallani a lelkes beszámolóikat, látni szemükben felcsillanni a tüzet, pedig s ezt mindannyian tudtuk a felkészülés nem volt zökkenőmentes. Harcoltunk az idővel és a betegségekkel, többször többféleképp osztottuk ki a szerepeket, végül mégis megcsináltuk, s pénteken kiállhattunk a dobogóra, meglengethettük a magyar zászlót, meggyújthattuk a mécseseket, térdet hajthattunk a hősök emléke előtt, és belekiálthattuk az aula csendjébe: Üdv néked Ifjúság! Üdvözlégy magyar nép! A hetedikesek érezték, hogy ami 56-ban történt, az komoly dolog volt, s megtiszteltetésként élték meg a szereplést. Jó volt látni, amint ez a szeleburdi tanulóifjúság átérezte az ünnep lényegét, elcsendesedett, elgondolkodott, és így emlékezett a hősökre: komolyan, méltósággal. Majd visszatérve a tanterembe ismét felhangzottak a Ha én rózsa volnék gitárakkordjai, akkor már felszabadultabban, vidámabban, a fiatalság fékezhetetlen tüzével szívükben Mert mint mondták: büszkék vagyunk arra, hogy a fiatalok is harcoltak a hazáért. És örökre megtanulták: Csak akkor születtek nagy dolgok / Ha bátrak voltak, akik mertek. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik segítettek nekünk, mellettünk álltak és velünk együtt ünnepeltek! Nyögér Melinda www. pro hasz ka. gy or.hu

6 6 hírek hírek hírek hírek hírek Játékkoffer a könyvtárban Iskolánk könyvtára a 2012/2013-as tanévben részt vesz a Goethe Intézet vándorkoffer programjában. A tanév során három küldemény érkezik, amely remek nyelvtanulási lehetőséget jelent diákjaink számára, és reményeink szerint, még több szórakozást és változatosságot csempész a németórákba. Az első bőrönd 2012 novemberében három hétre érkezett meg hozzánk. A csomag főleg a éves korosztálynak tartogatott meglepetéseket, német nyelvű társasjátékok formájában. A Magyarországon is jól ismert Scrabble, Aktivity, és Tabu játékok mellett ország ismereti, történelmi és szókincsbővítő feladatok várták Hoffmann Anikó és Márton Katalin tanárnők csoportjait, s a legnagyobb sikert a Lasst uns feiern (Ünnepeljünk!), és a Tabu aratták februárjában a 6-11 éves korosztály számára összeállított küldemény érkezik, márciusban pedig újra ellátogat hozzánk a Puppenkoffer, benne régi ismerőseinkkel : Fábiánnal és Lottával. Bővebb információ elérhető a Goethe Intézet honlapján! Ezúton is köszönjük a lehetőséget a Goethe Intézet munkatársainak, hogy ebben a nagyszerű projektben részt vehetünk. Fekete Katalin könyvtáros Szent Gellértdíj Szeptember 29-én, az egyházmegyei családi nap programsorozatának részeként átadták az idei Szent Gellért-díjakat a Győri Egyházmegye oktatási intézményeiben dolgozó, arra érdemes pedagógusoknak. Intézményünkből ketten kaptak kitüntetést. Tóth Ferencné (Szent Gellért-díj, ezüst fokozat) a győri Prohászka Orsolyita Közoktatási Központ óvodapedagógusa. Az alapítás óta az óvoda nevelője. Gondoskodó szeretete, türelme, hite volt az, ami meghatározta munkáját. Fáradhatatlan vidámsága, ötletgazdagsága, embersége gazdagította az óvoda közösségét. Példakép szerepre nem készült, de akaratán kívül példaképpé vált hitben, emberségben és szakmaszeretetben. Zilahi-Szabó Imréné (Szent Gellért-díj, ezüst fokozat) a győri Prohászka Ottokár Orsolyita Közoktatási Központ matematika és informatika tanára tól, az alapítástól kezdve, az intézmény oktatója. Kiemelkedő szerepe volt az informatika megalapozásában és fejlesztésében. Komoly sikerei voltak a különböző szaktárgyi versenyeken, ugyanakkor nagy türelemmel és szeretettel fordult minden tanítványa felé, aki segítségét kérte. Élete kerülte a feltűnést, mégis mély, pozitív nyomot hagyott munkatársaiban. Mély hitéből forrásozó életvitele és pedagógiai munkája példa értékű. Köszönjük szolgálatukat, és gratulálunk a díjhoz! Giczi Balázs nagysikerû orgonakoncertet adott A győrszentiváni Keresztelő Szent János Plébániatemplomban sajátos hangversenynek lehettem fültanúja. Miért sajátos? Mert iskolánk tanulója aki mellesleg osztálytársam és jó barátom Giczi Balázs adott orgona- koncertet, műsorának címe: Leg ked - ve sebb darabjaim. Elhangzott többek között a nagy népszerűségnek örvendő Bach d-moll toccata és fúga, Corelli Karácsonyi concertója, valamint a lelket véleményem szerint leginkább megindító Boellmann Toccata című műve. De ismerjük meg kicsit a művészt! Balázs iskolánk, a Prohászka Ottokár Orsolyita Közoktatási Központ 11. H osztályos tanulója. Tavaly fejezte be a kántorképzőt, a Richter János Zeneművészeti Szakközépiskolában orgona szakon pedig harmadéves. A zene szerves részét tölti be életének, s tervei szerint felnőtt korában is ilyen területen szeretne dolgozni. Ez a koncert egy lépés volt ezen az úton, melyhez ezúton is sok sikert kívánunk Balázsnak. Nyári Ákos 11. H

7 7 Verbita missziós tábor A nyár kezdetén nagy érdeklődéssel vártam a Laci bácsi által ajánlott, a Verbita missziós tábort június 2-án reggel vonattal indultunk neki kilenc iskolástársammal, Marika néni és Laci bácsi vezetésével Kőszegre. Az összes táborlakó megérkezése után csoportokra osztottak minket, a következő napi programok részvételéhez. Az első napi ismerkedés után, bementünk a város főterére, ahol a játékos feladatokon keresztül megismertük Kőszeget. Néhányszor a helyes megoldáshoz a járókelő lakosok segítségét is kértük. Csütörtökön pedig a közeli hegyekben a reggeli tábori szentmise után lovasbemutatót láthattunk, majd a csoportok ügyességi verse- nyen vettek részt. A táborba való visszajutást a hirtelen lezúduló nyári zápor meggyorsította. A táborban a kézműves foglalkozások mellett, tréfás feladatok is vártak ránk. Pl. lufiról kellett késsel borotvahabot leszedni, ügyelve a lufi épségére. Továbbá megtanultunk fejni, bár csak gumikesztyűben lévő folyadékkal, napernyő segítségével a földön lévő kötélen táncolni. A sok vicces, ügyességi és érdekes feladatok mellett, mindennap részt vehettünk misén, avagy igeliturgián, ahol a lelkünket táplálhattuk, új énekeket is tanulhattunk. Esténként pedig elmaradhatatlan volt a közös áhítat, melyet a gyertyafény és a mi világosságunk fényesített be. Pénteken, a város főterén található Jézus szíve templomban néhány csoport Szent Tarzíciuszról, a ministránsok védőszentjéről rövid színdarabot adott elő, melyet mise zárt. Élményekben és barátokkal gazdagodott öt nap után a szombati záró misét követően minden táborozó hazaindult a családja körébe. Dani Brigitta 6. a Ifjúsági lelkigyakorlat a Szentlélek Szolgáló Leányai missziós nôvérekkel Te vagy a szeretet! Benyomások a lelkigyakorlatról. Elmélkedések, nevetés, csend, örömmegosztás, tanulás, tanítás, könnyek, zenélés, szentmisék, beszélgetések, imák, gyertya, levelek, ismerős arcok, testvérek, egy nagy család, őszinteség, gyógyulás, táplálék, erő, bizalom, bizton- ság... ez maradt utána. Ez maradt meg bennem. Hogy lehet az, hogy ideérkezek idegenként, és alig két nappal később testvérektől búcsúzom el? (Jessica) A lelkigyakorlat utolsó napja pedig missziós vasárnapra esett így küldetéssel bocsátottak el minket. Nekem akkor, bármilyen fáradt is voltam, kedvem lett volna táncolva végig menni az utcákon, és mindenkinek elmondani: Te vagy a szeretett! Isten szeret téged! Táncolj te is velem és dicsőítsük az Urat, hiszen Ő szeret minket!" Igen... most is ezt érzem. (Dorottya) Olyannyira jó, hogy van egy színes, vidám közösség, aki meg tudta nekünk mutatni, hogy mi vagyunk a szeretett... S hogy a szeretet és a kereszt együtt jár, s győzedelmeskedik a világ felett. Erre Eli atya hívta fel a figyelmünket. Köszönöm nekik, köszönöm nektek, hogy mindennek részese lehettem! :) (Linda néni) www. pro hasz ka. gy or.hu

8 8 A gimnázium 1956-os forradalomra emlékezô Mikor csatlakozott a kommunista párthoz? És milyen belső késztetésre döntött a politizálás mellett? Nagyon korán ifjú koromban. Én egy nádtetős földpadlós falusi házból indultam, paraszt környezetből. Szülőföldem itt van a Rábaközben, de aztán a nevelőtájam a Balaton körül volt, apám halála után. A lényeg az, hogy ebből a környezetből egy mozzanat emelt ki: 48-ban a polgári iskola befejezése után, kertészeti középiskolába kerülhettem Fertődre akkor még Eszterházának hívták, és én a nádtetős, földpadlós házból egyszer csak egy hercegi kastélyban találtam magam. Ezt olyan emelkedésnek vettem, amelynek honoráriuma, hogy csatlakozni azokhoz, akik ezt lehetővé tették számomra, ez volt a kiindulópont. Azt hittem szárnyalok, pedig csak a talajt vesztettem el a lábam alól! Így aztán eléggé aktívan politizálni kezdtem és nagyon fiatalon, 17 éves koromban az akkor uralkodó, MDP párt tagja lettem. Hosszú időn át elfogadtam annak a rendszernek az alapelveit és magyarázatát is. De 69-ben én már kritikusan egy olyan kandidátusi disszertációt írtam, melyben az egész rendszer felülvizsgálatát követeltem! Azonnal be is tiltották ezt a disszertációt. El men tem az ellenzékkel találkozni a rakpartra, 85 márciusában, a választási előkészületek idején, és azzal zártam a mondanivalómat, hogy: Ha ez a rendszer így folytatja, akkor megdől, egy rossz emlékű kísérlet lesz, amely aztán soha nem térhet vissza! Hát így álltam az Úr színe előtt akkoriban. Hogy emlékszik vissza az 56-os forradalomra, valamint az azt követő időszakban, az MSZMP-én belüli légkörre? Interjú Pozsgay Kádár megtévesztő politikával kezdte és én ezt nem fogadtam el! Mert ugye már november 4-én hajnalban az úgynevezett, Szolnoki kiáltványban majdnem minden programját átvette a forradalomnak és azt ígérte, hogy azt ő fogja kezelni. Rá egy hónapra, már teljes fordulat. A megtorlás ideje következik. Olyannyira, hogy hazug ígéretekkel az országot elhagyó emigránsokat is visszacsábítgatta, azzal, hogy teljes amnesztiában részesülnek, és közülük jó néhányat fölakasztatott, még 58 Februárjában is. Ugyanakkor elindított egy TSZ szervezési mozgalmat, és 59 és 65 között, 7 év alatt sikerült neki az ami 10 év alatt nem sikerült Rákosinak, az összes paraszt belépett a TSZ-be. Nagy Imre újratemetését többféleképpen értelmezik például Pon - grátz Gergely így vélekedik: A temetés előtt lejött hozzám Arizó nába a New York-i konzul, három napig a vendégem volt, győzködött, hogy jöjjek haza a Nagy Imre temetésre. Azt mondtam: ha minden ki végzettet eltemetnek, akkor jövök, de az öt kommunistát el tudják temetni nélkülem is, ezért nem jövök. Ön, mint Nagy Imre koporsójának egyik ŐrzŐje, hogy ítéli meg a temetést? Hát először is az 56-osok közötti viszályról: Ez minden levert forradalom után megtörténik. A belső viszályokat Pongrátz Gergelytől, Király Béláig terjedő sávban tapasztaltam meg, én 82-ben egy hónapig az amerikai kormány vendége voltam, találkoztam a magyar emigrációval. Ami pedig Pongrátz Gergelynek a véleményét illeti: Tudjuk jól, hogy ő a Korvin közieknél volt, Maléter pedig az Üllői úton a Kilián laktanyában, ma Mária Terézia laktanyának hívják. Pongrátz Gergely, mint a felkelés leverőjét akarta bemutatni Maléter Pált, Nagy Imrét pedig mélyen megvetette, kommunista múltja meg

9 ünnepségének szónoka Pozsgay Imre volt. Imrével egyebek miatt. Én erre azt mondtam egy alkalommal, mikor a Grósz is feketíteni akarta a temetés előtt Nagy Imrét Moszkvából szerzett egy információt és váratlanul a Központi Bizottság elé terjesztette. Én erre azonnal szót kértem, egyrészt kikértem magunknak, hogy ő (Grósz) a hátunk mögött információkat gyűjtöget Moszkvából, a másik pedig, ismerem azt a forrást ahonnan szerezte ezt az információt. Ott ipari módon bármennyit tudnak ilyet előállítani. De ha netalántán igaz lenne is, akkor is érvénytelen, mert Nagy Imre a saját vérével mosta tisztára magát! Én aztán ezen a gondolaton mentem tovább és vállaltam el a díszőrségben való részvételt. Nekem az a véleményem, hogy az 56-os mártírok, illetve, az 58-ban kivégzett mártírtársaik újratemetése az nem csak kegyeleti esemény volt hanem, egy nagy jelentőségű politikai esemény. Ez volt az a pillanat, amikor az amúgy korábban, a forradalmi helyzetre nem jellemző ország, átfordult a rendszerváltás oldalára. Ön szerint, mikor kezdődött a rendszerváltás? Szerintem, 88-ban a De mok - rácia csomagterv bejelentésével. Novemberben terjesztettem elő, akkor rám bízták, hogy folytassam, és januárban már mind a három területen el is fogadták. A Nemzeti Kerekasztalnál amely geometriai képtelenség, mert háromoldalú volt egy politikai egyeztető tárgyalás zajlott le. Mert, hogy nem törvényhozó testület volt, s itt jön a különlegessége az egésznek: minden tárgyalópartner tudomásul vette, hogy a Kádár-rendszer intézményei fogják jóváhagyni az új rendszer törvényeit. A 81-ben választott országgyűlés hagyta jóvá az Alkotmánymódosítást, az említett alaptörvényeket, és az összes többi lényegeset. Az alkotmánybíróságot még az alkotta meg. Mi vezette önt arra, hogy az 56- os forradalmat, amit addig csak, mint ellenforradalmat emlegettek, ön népfelkelésnek nevezze? Túl azon, hogy az igazságot akartam követni, ebben vannak viták, hogy forradalomnak kellett volna-e nevezni vagy népfelkelésnek. A népfelkelés az biztos, hogy tévedhetetlen, mert az megtörtént, aztán, hogy mennyire volt forradalmi jellegű az a történészekre vár. Én is azt mondom ma már, hogy forradalom volt, természetesen. Ami indított az pedig éppen az, hogy akik ellenforradalomnak nevezték, azok inogjanak meg és azok meghasonlottsággal utasítsák el a saját hazugságukat. Hát ez sikerült, hála Istennek! Meg kellett várnom, míg Grósz eltávozik az országból, mert akkor én már olyan helyzetben voltam, hogy egyedül ő volt, aki cenzúrázhatott volna, ezért nehogy leállítsák az interjúmat, megvártam míg elment a Világgazdasági értekezletre. Dühöngve jött haza természetesen. Délután kettőkor bementem a hivatalába, felém csap egy nagy dossziét: Nézd meg, hogy mit csináltál, miket üzennek! Telex táviratok, akkor nem volt még se , se internet. Gyűlölködő szövegek. Mondom: Karcsi ez nem a közvélemény, ez a Telex tulajdonosok közvéleménye! a megyei pártbizottságok, meg tanácsok voltak ezek. Amúgy pedig, a népre figyeljél! Ön is részt vett Magyarország új alaptörvényének megalkotásában. Mi a véleménye Sólyom László az alkot- mányról szóló nyilatkozatáról? Van azonban egy olyan változás, ami menthetetlen. Az alkotmánybíróság hatáskörének megcsonkítása gyógyíthatatlan seb. Azt merem állítani, hogy nem alkotmányos a rendszer, amelynek van egy olyan része tudniillik a költségvetést, az adókat- és járulékokat érintő törvények, vagyis a kormányzati cselekvés igen széles és lényeges része, amely fölött nincs alkotmányos kontroll. Itt bármi megtehető, mert itt gyakorlatilag nem érvényes, azaz nem érvényesíthető az alkotmány, nem lehet alkotmánybírósági határozattal kikényszeríteni megtartását." Ez nem jogi nyilatkozat, ez egy távozó, megsértett, volt államelnök politikai nyilatkozata. Arról nem beszélve, hogy az Európai Unió tagországainak több mint felében nincs alkotmánybíróság. És ez se igaz, hogy nincs az új alaptörvény fölött kontroll, hiszen az országgyűlés a kontroll. Nyári Ákos 11. H 9 www. pro hasz ka. gy or.hu

10 10 Diákszemmel a gyôrújbaráti Az elmúlt hétvégén iskolánk 11. évfolyama lelkigyakorlaton vehetett részt a győrújbaráti Apor Üdülőházban. Lelki - vezetőnk Varga Péter volt, előadásának címe pedig Spielhózni, mely az emberi kapcsolatokról, a szerelemről és a szexualitásról szól a keresztény értékrend tükrében. De hogy miről szólt részletesen, azt aligha tudnám itt most megosztani veletek hosszúsága és sokrétűsége miatt. De kiemelnék egy számomra nagyon tanulságos gondolatot. (Egyébként ne egy prédikációra gondoljunk, ahol lelkigyakorlatról elkülönülnek egymástól a pap és a hívek, inkább egy beszélgetésre; bármikor kérdezhettünk, közbeszólhattunk. És a nyelvezete sem dogmatikus volt, hozzánk szólt, a mi nyelvünkön.) Ami a legjobban megfogott: férfivá kell válnom, válnunk, nem pedig kanná, aki tudja irányítani önmagát, és vannak elvei. De a legfontosabb, hogy mindig a fiúnak KELL észnél lennie, nem a nőnek! A lelkigyakorlat része volt egy esti imádság is, melyet mi diákok szerveztünk. Egy taizéi imaóra, ahol az Eukarisztia mellett térdelve valóban az Úr Jézus közelében tölthettünk el egy csendes órát. Ennek az imaórának egy sajátos jele is volt számunkra, amellyel a keresők megbizonyosodhattak arról, hogy Isten szereti őket. Több osztálytársamat is mélyebben megérintette az imádságnak ez a formája. Az imaóra végén pedig kereszthódolatot tartottunk, amelyben kérhettük Krisztust, hogy segítsen hordozni keresztünket. Köveket helyeztünk a keresztre, s így is kifejezhettük, hogy képesek vagyunk ráhagyatkozni Krisztusra. Köszönjük Ta ná ra ink - nak a szervezést és a tevékeny részvételt, hogy feláldozták hétvégéjüket azért, hogy mi lelkileg fejlődhessünk, szüleinknek az önzetlen támogatást, valamint Péternek, hogy elfogadta meghívásunkat és megvilágította számunkra többek között azt, hogy Isten legcsodálatosabb teremtményei, mi emberek mennyi ajándékkal gazdálkodhatunk, ha okosan élünk velük. Nyári Ákos 11. H A lelkigyakorlat végén pár mondatban leírták a diákok nekünk,szervezőknek, hogy élték át és meg az együtt töltött időt. Még nagyon friss volt az élmény, így látták akkor... Nagyon jól éreztem magam az elmúlt három nap alatt. Hálás vagyok a fáradozásaikért...tetszett Varga Péter előadása, sok dolgot elraktam a batyumba. Finomak voltak az ételek, és tetszettek a jó hangulatban eltöltött esték. Rengeteg élménnyel gazdagodtam. Köszönöm! Köszönjük szépen ezt a hétvégét minden szervezőnek. Jó alkalom volt arra, hogy egymáshoz és Istenhez is közelebb kerüljünk. Az előadások alatt sok olyan hasznos infót hallottunk, amiknek egyszer biztosan hasznát vesszük még. Fantasztikus hétvégén vagyunk túl. Szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy részt vehettem a lelkigyakorlaton, ez volt az első ilyen alkalom az életemben. Kifejezetten tetszett a szombat esti imaóra a kápolnában a gyertyákkal. Rengeteg olyan emberrel beszélgettem, akikkel korábban soha. Remélem, hogy még sok hasonló lehetőség vár ránk. Köszönöm szépen, hogy megszervezték ezt a hétvégét! Köszönöm, hogy mindig volt mit enni, inni... Az előadónak, hogy elmondta véleményét, szerinte mi jó, a tapasztalatait. József atyának, hogy eljött misét tartani! A tanároknak köszönöm, hogy bármiféle dologgal kapcsolatban a segítségüket kérhettük! Köszönöm Ákosnak és Balázsnak az imaóra és esti ima megszervezését. Üzenem, hogy zseniális volt és hogy kellene még ilyet szervezni, legalább egyszer. Az imaóra volt a legszebb pillanata a három napnak és megtudhattuk, hogy mindannyiunknak milyen súlyos terhei vannak, és egy kicsit kisírhattuk magunkat a barátaink vállán... Egyetlen dolgot kifogásolt a 11. évfolyam, hogy némi mozgásra szükségük lett volna az előadások között, s ez észrevételt köszönjük, legközelebb figyelmet fordítunk erre is. Mi is köszönjük, hogy fogékonyak voltak diákjaink a jóra, hogy érzékeny és nyitott lélekkel fogadták a lelkigyakorlat gondolatait. Ez minden fáradozásért kárpótol minket. Tóthné Sasvári Szilvia és Makó Zsolt munkatársaimnak ez úton is köszönjük az ötletet, a pályázat megírását, s a lelkigyakorlat lebonyolításához nyújtott segítséget. Bízunk benne, hogy újra hagyomány indulhat iskolánkban, s ezt a lelkigyakorlatot számos másik követi majd a jövőben. Tóthné Tolnai Ildikó, Horváth-Hutás Rita

11 11 A prohászkás Mikulás a kórház gyermekosztályán Szent Miklós ünnepén, december 6-án felkerekedtünk egy kis csapattal az iskolából, és Rita néni vezetésével ellátogattunk a kórházba. Ott műsort adtunk elő szent Miklósról, játszottunk a gyerekekkel, és segítettünk, amiben tudtunk Betti néninek, a LURKÓ Alapítvány vezetőjének. Én most jártam először így itt, de a tanárnőtől hallottam, hogy ez itt már régi hagyomány. Jó érzés volt, hogy az adventi időben egy kis örömöt szerezhettünk azoknak a gyerekeknek, akik kénytelenek Mikulás ünnepén is a kórházban lenni, és lelket önthettünk fáradt szüleikbe is, akik éjjel - nappal ott ülnek gyermekeik betegágya mellett. Találkoztam olyan kisgyerekkel is, aki gyógyíthatatlan beteg. Talán erre a rövid kis időre segítettünk enyhíteni a szomorúságot és a fájdalmakat. Nagyon sok kedves szülőtől kaptunk süteményt, játékot illetve egyéb felajánlást. Szívmelengető érzés volt látni, hogy ennyi segítőkész, jó ember van körülöttünk! A kisgyerekek nevében is hálásan köszönjük az adományokat. Mindannyian megtapasztalhattuk, hogy milyen nagy dolog, ha másokkal jót tehetünk, mert mi is gazdagabbak leszünk általa. A képgaléria talán még többet is mesél... (Keressétek a honlapon!) Hegedüs Anna 9. o. Mikulás A 9. osztályosok segítségével látogatott a Mikulás az óvodásokhoz. Az összefogás csodája Az elmúlt héten páratlan összefogásról tanúskodott a Prohászka Iskola felsős és gimnáziumi tagozata. A szülői értekezleteken meghirdetett jótékonysági felhívásra minden korábbi várakozást felülmúló szeretetáradat indult. Rengeteg társasjáték, könyv, színező füzet, plüss játék érkezett az iskolába, s édességekből sem volt hiány. Ennyi boldog tekintetű, lelkes gyereket látni, ahogy sokan saját kis játékaikat hozták el, hogy szeretetet adjanak másoknak..., hát maga volt a csoda! December 6-án a kórház gyermekosztályain, az ambulanciák folyosóin, a gyermek pszichiátrián osztotta a Mikulás a csomagokat és a játékokat. Biztosan sokan várakoztunk már kórház vagy rendelő folyosóján félelmek és fájdalmak között... Hát ebben a helyzetben leptük meg a küldeményekkel a kicsiket! A gyermekosztályon már ismerősként fogadtak minket, hisz sok alkalommal jártunk már náluk. Hegedüs Anna, Horváth Betti, Bozzi Lili, Jakab Zsófi, Rácz Katinka, Lándori Tamás, Petrikó Csaba (9.oszt.) és Nyári Ákos (11.H) részvételével színdarabot adtunk elő szent Miklós életéről. Másnap, december 7-én pedig a LURKÓ Alapítvány jótékonysági sütivásárához csatlakoztunk, mely egy nagyon fontos műszer, egy lélegeztetőgép megvásárlásához segítené hozzá a gyermekosztályt. Péntek reggelre több mint 90 tálca sütemény érkezett a gimnázium aulájába. Voltak, akik a nagymama, mások anyukák, apukák süti csodáival érkeztek. Magam is részt vettem a Széchenyi téri Adventi vásáron az értékesítésben. Este 11 óra után tudtuk zárni a várostól kapott faházat. Összesen forint gyűlt össze. Csodás érzés, hogy ebben a gyűjtésben nekünk, prohászkásoknak is részünk volt! Hálásan köszönöm valamennyi kedves szülő és hozzátartozó szeretetadományát. (A felajánlók névsorát közzé tesszük hamarosan.) Azt hiszem, erről szól a karácsony. Ez az üzenete. S bármilyen is a világ, tudom és hiszem, hogy Szent Ágoston mondata igaz: A szeretet soha el nem múlik. Horváth-Hutás Rita www. pro hasz ka. gy or.hu

12 12 Fotópályázat! Kedves Szülők és Diákok! Az iskolánkban zajló Comeniusproject keretén belül fotópályázatot hirdetünk Az előítéletek leküzdése címmel. Mindazok jelentkezését várjuk, akik fotóikon a címben szereplő témát szabadon választott műfajban (portré, szociofotó, életképek stb.) meg tudják jeleníteni. Az egyetlen technikai megkötés a digitális formátum. Egy személy legfeljebb 3 képpel pályázhat. A pályázati anyagok beérkezésének határideje: március 12. A beérkezett fotókról április 5-ig szakmai zsűri dönt majd. Az elkészült pályamunkákból iskolánkban kiállítást szervezünk, melyet március 25-től lehet megtekinteni. Az első helyezést elért fotó készítőjét 5000 Ft, a második helyezettet 3000 Ft, a harmadik helyezettet pedig 2000 Ft értékű vásárlási utalvánnyal jutalmazzuk. A fotókat Botosné Mészáros Krisztina tanárnő címére várjuk: Minden pályázónak jó munkát és sok sikert kívánunk! Az oldalt szerkesztette: Botosné Mészáros Krisztina koordinátor Immár második évéhez érkezett a Comenius Iskolai Együttműködési Projektünk, amelynek témája a sztereotípiák legyőzése. A résztvevő hat ország közül a lengyelek, a portugálok és mi már rendeztünk találkozót, most októberben az észteken volt a sor. Az olasz- és spa nyolországi utak ta - vasszal esedékesek. Ezt az összejövetelt is komoly munka előzte meg, a téma, amit mindenkinek fel kellett dolgoznia, a bevándorlás volt. Mi a prezentációnkat egy kis történelmi visszatekintéssel kezdtük Trianonra, mivel világossá kellett tenni partnereink számára a határon túli magyarok fogalmát. Ezután a Statisztikai Hivatal diagramjainak segítségével bemutattuk a bevándorlók számának alakulását az elmúlt 10 évben, nemzetiségük szerinti százalékos megoszlását, és a magyar állampolgárságot felvettek arányát. Az előadásunk harmadik részét a Győrben élő bevándorlókkal készült interjúk tették ki. Szlovák, lengyel, afrikai és kínai származású embereket kérdeztünk meg letelepedésük körülményeiről, első benyomásaikról, kezdeti nehézségeikről, a magyarok hozzájuk való viszonyulásáról, pozitív és negatív élményeikről, valamint mit szeretnek legjobban és legkevésbé országunkban. A győri lengyel kisebbség történetét is elmondtuk, akiknek saját önkormányzatuk és kulturális egyesületük van városunkban. Az ilyen formában összeállított anyaggal indultunk a távoli kis balti állam lakosú fővárosába, Tallinnba. Észtországi pro október 14-én vasárnap repülővel keltünk útra Bécsből, és rigai átszállással értünk Tallinnba. Iskolánkat négy diák képviselte: Erdélyi Franciska (11.H), Jánoki Andrea (11.N), Nyári Ákos (11.N) és Sári Karolina (11.N). Császári Ildikó angoltanárnő segítette rajtam kívül még a csapatot. Vasárnap este a diákok elfoglalták szállásukat az őket fogadó családoknál, majd a hétfői napot az észt diákok vezetésével városnézéssel töltöttük. Először egy erdei temetőbe mentünk, ahol fenyőfák árnyékában példásan rendben tartott, gondozott, szerény sírhalmokat láthattunk. Több író, művész és más közéleti személyiség sírja van itt. Tovább buszoztunk a Szent Brigitta-kolostor romjaihoz, amely a XV. században a svédországi Brigittarendé volt. Apácák és barátok által vegyesen lakott kolostor 1577-ben vált romossá, amikor Rettegett Iván cár hadai ostromolták a várost. Innen egy rövid sétával eljutottunk a Balti-tenger partjára, a Pirita folyó torkolatához, ahol az 1980-as moszkvai olimpia vitorlásversenyére készült központ található. Az észt vitorlássport hosszú múltra tekint vissza, az 1900-as évektől nagyon népszerű volt. A II. világháborúban a klubok és a hajók nagy része megsemmisült, a tengerre pedig a határövezet miatt csak engedéllyel lehetett kijutni. A tömeges

13 13 jekttalálkozó vitorlázás így visszaszorult, s inkább csak elitsportként maradt fönn. Az I. Péter orosz cár által alapított Kadriorg park volt a következő állomásunk, és az ott található olaszországi barokk villák mintájára épült palotája. Ez ugyan felújítás miatt zárva volt, de gyönyörű kertje kárpótolt minket. Ezzel szomszédos az 1938-ban emelt neobarokk stílusú új palota, ami a köztársasági elnöki hivatal és rezidencia. Pár lépéssel odébb egy finn építész még modernebb épületét láthattuk, a október KUMU-t, amely a kortárs észt művészeti gyűjteménynek és időszaki kiállításoknak ad helyet 5000 m²-es területen. A várost többször is megcsodálhattuk madártávlatból a délután folyamán. Először egy luxushotel tetejéről, majd pedig a Dóm-hegy (Toompea) kilátóiból. Ez egy 47 méter magas mészkőpala domb, a város legrégibb része. A legenda szerint ez a domb akkor keletkezett, amikor az észtek fejedelme, Kalev meghalt, és felesége, Linda nagy köveket hordott össze a sírjára, hogy emléket állítson neki. Két utca, a Hosszú láb és a Rövid láb vezetnek fel ide, ezért hívják Tallinnt sántikáló városnak. Felérve a hagymakupolás Alexander Nyevszkij katedrális lenyűgöző látványa fogadott minket, ami Tallinn ortodox orosz hívőinek legfőbb imahelye. Ettől nem meszsze van az észt lutheránusok fő temploma, amit 1219-ben alapítottak. Hatalmas címergyűjteményéről híres. Ezek tőszomszédságában van az észt parlament épülete, a Toompea vár, amelyet 1229-es megépítésétől kezdve folyamatosan bővítettek és átépítettek. A program hivatalos része kedden kezdődött a fogadó iskolában. Az iskola kórusai adtak egy kis koncertet a tiszteletünkre, a végén pedig táncra is perdültünk velük. A délelőttöt az Észt Szabadtéri Múzeum festői parkjában töltöttük. A skanzenben idegenvezető kalauzolásával megtekintettünk néhány lakóházat melléképületeikkel, egy fatemplomot, boltot, népiskolát, szélmalmot, tűzoltó tornyot és szaunákat. Itt került sor a prezentációk bemutatására is a múzeum vendéglőjében, ahol azután megkóstolhattunk néhány tradicionális észt paraszti ételt, így a hallevest, krumplit tokánnyal, és különböző finomra őrölt lisztek ke - ve rékéből (kama) tejszínnel készített desszertet erdei gyümölcs szósszal. Délután ebben az évben megnyílt Ten ge ré szeti Múzeumot kerestük fel, amely közvetlenül a tenger partján fekszik egy volt repülőgéphangárban. A kiállítás központi da rabja a Lembit nevű tengeralattjáró az 1930-as évekből, amit víz alatti aknák telepítésére használtak. Fel mász - hattunk a fe dél zetére, és ami ennél is érdekesebb volt, megismerkedhettünk a belsejével is. Interaktív kiállítás révén kipróbálhattuk egy szimulátoron, hogy milyen volt vezetni azt a hidroplánt, ami a fejünk felett függött, beöltözhettünk kü - lön böző rangú tengerészek ruháiba, utazhattunk a tenger alatt és számos egyéb felfedezni való várt ránk. A kikötőben egy jég törő hajót csodálhattunk meg. A szerdai napot vendéglátóink a tudás napjának keresztelték el. Sajnos ez zuhogó esővel köszöntött ránk, így a reggeli városnézés helyett a diákok beszorultak az iskolába, ahol szövegértési feladatokon keresztül ismerkedhettek Tallinn óvárosának nevezetességeivel. Az eső ugyan nem csendesedett, de a következő tervezett program megvalósult, hiszen helyszíne fedett volt, mégpedig a Kiek in de Kök bástya, amelynek alnémet nevét (Kukkants a konyhába) az őrség katonái adták az ágyútoronynak. (...) A beszámoló teljes szövege olvasható az iskola honlapján. Az eddig elkészült prezentációk és a találkozók programja megtekinthetők a közös honlapunkon: A projekt a facebookon is követhető: Breaking-Stereotypes/ ?sk=wall www. www. pro hasz ka. gy or.hu pro hasz ka. gy or.hu

14 14 Angol Christmas Please complete the crossword puzzle below Across: 1. We are given these at Christmas 3. 'The' Snowman 5. Santa's Helpers 8. December 25th 10. One of Santa's Reindeer 11. Christmas Drink 13. It depicts the birth of Jesus Down: 2. They hang these by the chimney to the World 6. Circular Tree Branch 7. A plant with 'magical power' 9. Month 12. Shiny Thin Tree Decoration Christmas in the UK Did you know that...? Készítette: Menzák Tímea 11. H Készítette: Nádasi Léna Júlia 5. b Advent is not widely celebrated in England, however, in the church calendar Advent is the official start of the Christmas period. The Advent Calendar originated in the 19th century from the protestant area of Germany. The first one was made in 1851 by Gerhard Lang. Setting a Christmas tree did not become popular in Britain until the nineteenth century, when Queen Victoria's husband Prince Albert introduced this custom from Germany. Saint Francis of Assisi is credited with creating the first nativity scene in 1223 a living one intending to cultivate the worship of Christ. It was in the Middle Ages that gift giving began to be part of the Christmas, earlier it was considered to be a pagan practice. Mistletoe is believed to have magical properties. It was considered sacred by the people of ancient Britain. For example, anyone who entered a home decorated with mistletoe was entitled to shelter and protection. Christmas Crackers have been a part of the traditional British Christmas since They are used to decorate the table at dinner. A cracker is a small cardboard tube covered in a brightly coloured twist of paper. When the cracker is pulled by two people the friction creates a small explosive 'pop' produced by a narrow strip of chemically impregnated paper. Inside there is eg. a tissue paper hat, a baloon, a slip of paper with a joke on it and a small, cheap gift. Az oldalt szerkesztette: Botosné Mészáros Krisztina tanárnő

15 Szavalóverseny november 22-én német nyelvű szavalóversenyt rendezett a Krúdy Gyula Gim - názium, Két Tanítási Nyelvű Középiskola, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szak kép - ző Iskola. A versenyen iskolánk három diákja vett részt: a évfolyamos tanulók kategóriájában Mészáros Zsófia (9 o.), a osztályosok kategóriájában pedig Katona Bianka (11 H.) és Kránitz Bence (11 H.) képviselte iskolánkat. Kránitz Bence kategóriájában 1. helyezést ért el. Felkészítő tanáraik: Hoffmann Anikó és Márton Katalin. Heute kann man sich eine Adventfeier ohne den Adventkranz mit seinen vier Kerzen fast gar nicht vorstellen. Allzu lange gibt es ihn aber noch nicht: Der Erfinder des Adventkranzes wurde erst vor etwa 200 Jahren geboren. Er hieß Johann Heinrich Wichern und war evangelischer Pfarrer in Hamburg. Damals gab es in seiner Stadt viele Straßenkinder, die heimatlos herumstreunten und bettelten, weil sie niemanden hatten. Das bedrückte Pfarrer Wichern so sehr, dass er beschloss, ein Waisenhaus zu gründen. Es hieß Rauhes Haus. Hier fanden diese Kinder ein Zuhause. Die Adventzeit wollte Johann Wichern mit seinen Kindern besonders schön feiern. An jedem Abend im Advent, als es dunkel wurde, versammelten sich die Kinder des Rauhes Hauses zu einer Andacht. Es wurde gesungen, gebetet und Bécsi kirándulás Woher kommt der Adventkranz? 15 Kezdő német 9. osztályos csoportunk november 24-én Bécsbe kirándult. A csokoládékészítés titkairól és a kakaóbab termesztéséről a Heindl Cso kolá dé - múzeumban bővítettük ismereteinket, mely utóbbi a mayák koráig nyúlik vissza. A kóstolás sem maradt el. Vidám hangulatunkat az adventi vásárban tett séta tovább fokozta. Ki-ki kedvére kóstolgatta a fűszeres illatos puncsot, kandírozott gyümölcsöt, bécsi melanzsot. Teljes pompájában csodáltuk meg a harminc méternél is magasabb karácsonyfát, a Rathaus - park teljes díszkivilágítását, a színpompás pavilonokat. A fényfüzérek ragyogása, a betlehemek bája kis csoportunk kedves emléke marad ádvent idején és talán azon túl is erzählt. An jedem Adventabend wurde eine Kerze angezündet. Zur ersten Adventfeier die erste, am nächsten Abend kam eine zweite dazu, am dritten Abend die dritte. Am Weihnachtsabend brannten dann 24 Kerzen. Einem Freund von Johann Wichern gefielen diese Ker zenandachten so gut, und er überlegte, wie sie nächstes Jahr im Advent noch schöner werden könnten. Er dachte sich, dass man die 24 Kerzen auf einen großen Holzreifen rings im Kreise stellen könnte. Und damit alles noch hübscher aussah, band er auch grüne Tannenzweige auf den Holzreif, der dann mitsamt den 24 Kerzen auf einen Kronleuchter gehängt wurde. Die Kinder fanden Gefallen an diesem Kerzenreif. Nicht nur ihnen, auch anderen gefiel er so gut, dass sie überall von diesem Adventkranz erzählten. Und es dauerte nicht lange, bis Német viele Menschen den allerersten Lichterkranz nachmachten. So wurde aus dem großen Leuchter, auf dem einst 24 Kerzen standen, ein grüner Kranz aus Tannenästen mit vier Kerzen, für jede Adventwoche eine. Was sagt der Adventkranz? Adventkränze gibt es viele unterschiedliche. So verschieden sie auch sind, drei Merkmale haben sie fast immer gemeinsam: Sie sind kranzförmig. Sie bestehen aus grünen Zweigen. Sie haben vier Kerzen. Az oldalt szerkesztette: Hoffmann Anikó tanárnő www. pro hasz ka. gy or.hu

16 16 Ravasz Róbert 8. a Karácsony de szép ünnep Karácsony, karácsony Egész évben de várom Boldog ünnep, fényes ünnep Beragyogja a szívemet. A gyermekek most örülnek Ennek a szép ünnepnek Várva várják a Télapót Hogy meghozza az ajándékot. Oly szép a karácsonyfa Szép díszekkel beragyogja A szoba egyik sarkában Virít fénye, s nagysága. Az eddig üres város képe Díszítéssel lesz tele Ha a karácsony közeleg Megtisztul az ember szíve. Decembernek határain Adventnek vasárnapjain Azzal bizony ékeskedünk, Hogy beváltsuk ígéretünk. Jó cselekedet hegyén hátán Jó tettek és jó mátkák Tetteink jóra fordulnak S senki sem kér jutalmat. Karácsony, karácsony Egész évben de várom Boldog ünnep, fényes ünnep Beragyogja a szívemet. Horváth Szófia 6. b Gombóc elsô karácsonya Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy kiskutya, akit Gombócnak hívtak. Ez a kiskutya bent lakott a házban anyukájával, Pirivel. Egy napon pont karácsonykor, amikor Gombóc kinyitotta kicsiny szemeit, valami éneket hallott kint a nappaliban. Gondolt egyet, leugrott az ágyról és kíváncsian ballagott ki a nappaliba. Csodák csodájára a családja ott állt a karácsonyfa körül és boldogan énekeltek egy szép dalt. Amikor Gombóc anyukája is felkelt, annyi mindent szeretett volna kérdezni a kiskutya anyukájától. Anyukája boldogan válaszolt furcsa kérdéseire. Anyu kérdezte Gombóc miért énekelnek az emberek? Azért, hogy vidáman és boldogan teljenek napjaik válaszolt az anyuka. - És miért hoztak be egy fenyőfát a nappaliba? Mert karácsonykor ez a szokás. Gombóc furcsán elfordította a fejét és megkérdezte: Anya, mi az a karácsony? Anyukája vidáman válaszolt erre a kérdésre is: Az egy gyönyörű ünnep. Általában egy szép asztalnál ünneplik meg, ami tele van finom ételekkel, italokkal. A gyerekek ilyenkor ajándékot is kapnak. Elmeséljem az első karácsonyomat? Igen, légyszi anyu!!! könyörgött a kiskutya. Az úgy volt, hogy... kezdte a mesét Piri amikor felkeltem, kifutottam a nappaliba és pont az ajándékokat bontották a gyerekek. Még én is kicsi voltam, és Giczi Balázs 11. H A hatnyolcad édes álom, A négynegyed nem, utálom. Ha hallaná két fülével hangnemileg D-ben, Elborzadna a kis Jézus Szűzanyja méhében. A hatnyolcad a mennyország, a négynegyed kárhozat, Ne rendeljél máshol könyvet, János bácsi már hozat. A hatnyolcad olyan, mint az osztálytársunk Timike: Okos, kedves, s sokkal szebb is, mint az öcsém Imike. nekem is ez volt az első karácsonyom. Nem tudtam miért kapnak a gyerekek ajándékot, én pedig miért nem. Hiába mondtam az embereknek, hogy engem kihagytatok, ő csak megsimizte a fejemet, és csak annyit kiáltott: Jön a vacsi! Én nagyon szomorú voltam, megsértődtem, és kifutottam a házból. Egyszer csak egy szalmabálánál kötöttem ki. Elaludtam. Másnap reggel úgy döntöttem, megbocsátok nekik. Vissza akartam menni, de eltévedtem. Végül egy néni talált rám, aki betett a kocsiba. Nagyon féltem, nem ismertem. Hirtelen telefonált, és valami olyat szólt bele, hogy: Jó napot, megtaláltam a kutyust! Már úton vagyunk! Úgy reszkettem, mint a nyárfalevél. A nő egy ismerős helyre vitt. Rájöttem, hogy hazahozott. Egy nagy nyálas puszit nyomtam arcára és boldogan éltem tovább. - Jaj mama, ez nagyon izgalmas történet volt. A kiskutya azt mondta, hogy ilyen elő sem fordul az agyában. Amikor vége volt az éneknek, az ajándékbontás volt. Piri és Gombóc is kapott valamit. Nagyon boldogan telt a karácsonyuk, és máig is élnek itt a házunkban. Hatnyolcad Drága Bencém, e tényekről nem kérdezlek tégedet, Bolond likból bolond szél fúj, tudom véleményedet. Ha használod továbbra is eme ritmusképletet, Az emberek majd megvetnek, s borzalom lesz éneked. Óva intek éppen ezért minden népet, s nemzetet, A négynegyed az az út, amely a pokolba vezet. A hatnyolcad felvirágoz, jobbá teszi életed, Hogyha viszont nem hallgatsz rám, akkor szervusz, ég veled.

17 Születésnapi megemlékezés Október 10-én ünnepeltük iskolánk névadójának, Prohászka Otto - kárnak születésnapját. A reggel 8 órakor kezdődő püspöki szentmise prédikációjában Dr. Pápai Lajos megyéspüspök a diákság számára is szemléletesen mutatta be a tudós, a költő és szépíró valamint a misztikus Prohászka alakját. A szentmise után került sor a reál munkaközösség által október 4-re szervezett természettudományos csapatverseny eredményhirdetésére, majd Prohászka portréjának megkoszorúzására. Prohászka a természettudományok főként a geológia és paleontológia tanulmányozása során olyan világlátásra jutott, mellyel messze megelőzte korát. Földtani felkészültségét a geológus szakma is nagyra értékeli. Tudományos alapossága, elfogulatlan nyitottsága, szintetizáló képessége, ma is követendő példaként áll előttünk. Prohászkánál hit és természettudományos tudás a teremtés szemlélésének olyan mélységeit tárja elénk, amihez hasonlót Teilhard de Chardinnál találhatunk. Ezért az ünnep folytatásaként, ezen a napon Makó Zsolt tanár úr Prohászka természetszemléletéről, Dékány Ferenc irodaigazgató úr pedig a keresztény gondolkodás és az evolúciós tan kapcsolatáról beszélt. Természettudományi háziverseny Ez a verseny egy 7 8. osztályosoknak szervezett háziverseny volt. A mi csapatunk utolsó pillanatban indult, mert először nem mertünk belevágni. Nagyon izgultunk, hogy vajon milyen lesz, nem fogunk-e rosszul szerepelni. Aztán fölmentünk az írásbeli feladatok megoldására kijelölt terembe, és az izgalmunk feloldódott. El is kezdtük fejtegetni a feladatokat és összedobtuk tudásunkat. Kellemes meglepetés volt, hogy a hosszú időtartamú verseny folyamán, az állomásokon finom pogikkal és teával vártak minket. Először Emőke néninél voltunk, ahol rejtvényt fejtettünk és egy videóról megjegyeztünk neveket és évszámokat. Majd Szilvi néninél bekötött szemmel ízlelgettünk gyümöl- csöket és egy ezekhez kapcsolódó kérdéssorra kellett választ adnunk. Ezután átmentünk Zsolt bácsihoz ahol különböző dolgokat tapogattunk (pl. tengeri csillag, teknőspáncél). Ági néninél egy számítógépes keresztrejtvény várt kitöltésre. Emi néninél volt talán a legtöbb feladat, itt szaglásztunk, tájoltunk, kérdésekre válaszoltunk. Az utolsó állomásunk a fizika terem volt Szabi bácsival és Giczi Balázzsal. Itt áramot fejlesztettünk és megfigyeltük, hogy hogyan roppan össze a Fantás doboz. Mindent összevetve egy felejthetetlen délutánnal gazdagodtunk. Köszönjük! Nagy Marietta 7. H www. pro hasz ka. gy or.hu

18 18 Óvoda Adventi látogatás a bécsi Alt Wien egyik óvodájában Nekünk furcsa elképzelni, hogy lehet egy belvárosi óvoda mindennapjait megélni, a gyerekek számára változatos programokat megszervezni. Az ilyen látogatások jó alkalmat adnak az összehasonlításra, mi a közös és mi tér el a mi szokásrendszerünktől, nevelési elveinktől. A látogatott óvodát magánszemély tartja fenn, aki a bérház egy, később két, majd három lakását megvásárolva alakította ki a helyiségeket, maximális tárgyi felszereltséggel. Az emeleti csoportokat csigalépcsőn közelítik meg a gyerekek, ami már a 2 évesek számára is természetes. Az öt csoportban kettő úgynevezett bébi-csoport, ahol a három év alattiakat fogadják. Tőlünk eltérően egy-egy csoportban egy-egy óvodapedagógus, illetve asszisztens várja a gyerekeket. Szülői igényt kielégítve vannak külön térítéses foglalkozások is, melyek elég sok szervezési feladatot rónak az asszisztensekre. Lovagolni, korcsolyázni, úszni viszik a gyerekeket, egy filipino származású óvónő angol csoportot vezet. Mivel az épülethez nem tartozik udvar, ezért a közeli parkokban van lehetőség a szabad mozgásra, játékra még a legkisebbeknek is. Az ovis csoportok létszáma ugyanannyi, mint nálunk, vagyis nem kevés! Ha az utcára mennek sárga hajpántot, illetve sárga sapkát vesznek fel mindannyian, hogy az óvó néni jól lássa, kik az ő manói. A felújított óvodában épp az adventi dekorációt készítették, hogy a hétfői érkezéskor már az új díszekkel fogadhassák a gyerekeket, szülőket. Külön érdekessége az óvodának a soknyelvűsége. Spanyol, görög, magyar, perui, szerb, származású gyerekek itt tanulják meg az első német szavakat, mert az iskolára való készültségben követelmény, hogy beszélje a nyelvet. Az alkalmazotti közösség végzettsége változó. Bár ott is előírás a szakmai képzettség, mégis nehéz megfelelő szakembert találni. Egyedül a magyar óvó néniknek (a vezetővel együtt 4 fő) van meg a főiskolai végzettsége, az osztrák követelmények az ötéves középfokú végzettséghez kötik az alkalmazást. Szakmai napunkat kulturális élmények követték. Elég nagy tempóban Óvodánk közössége immár második alkalommal látogatott el az Alt Wien óvodalánc egyik intézményébe. jutottunk el az Operáig, ahol belekeveredtünk az adventi forgatagba. Az volt az érzésünk, hogy mindenki velünk szembe jön, de azért elérkeztünk a Hofburghoz. A megszokott konflis-karavánok között beléptünk az egykori császári palotába. Nem jöhet el az ember Bécsből úgy, hogy ne tekintsen meg legalább egy adventi vásárt. A városházánál összegyűlt az a sok ember, akik mind szembejöttek korábban. Csodás, szemetgyönyörködtető, igazi értéket hordozó és sajnos nem odavaló kínálatból is válogathatott a sokaság. Várjuk vissza a bécsieket! dr. Ottófi Rudolfné

19 Az óvodáskorú gyermekek nevelésében jelentős szerepet tölt be a személyes példamutatás. Fontos, hogy őket a mindennapokban körülvevő felnőtteken kívül távolabbi, mindenki számára példaértékű emberek életét is megismerjék. Óvodánkban hagyományt teremtettünk, Szent Márton, Szent Erzsébet és Szent Miklós emlékének felelevenítésével. Egy-egy héten keresztül járjuk körül életük eseményeit, ki-ki a különböző korcsoportok fejlettségének és érdeklődésének megfelelően. Az idén ez így zajlott: Szent Erzsébet Az ünnepet megelőző hét folyamán a csoportok elkészítették Erzsébet rózsáit, kosarát, kötényét, kidíszítették vele a faliújságjukat. A kicsik óvó nénije kiscipókat sütött a csoportjának. A Gyöngyvirágok a történetet megismerve lelkesen készülődtek, hogy meghívják csoportjukba a többieket is. Virág alakú linzert sütöttünk és lelkesen dramatizáltuk a történetet. Összegyűjtöttük a szükséges kellékeket, ami hiányzott, azt elkészítettük. Szent Erzsébet neve napján izgatottan rendeztük át a csoportot, hogy mindenkinek jusson hely. A gyerekek felszabadultan, játszották el a legendát, láthatóan átérezték az adakozás örömét, a kisebbek számára közelebb hoztuk, érthetővé tettük az ünnep lényegét. Példaadó szentjeink Szent Márton A hét folyamán mindannyian elkészítettük a lámpásainkat. Sajtos dobozból, kis üvegekből, pauszpapírból, festéssel, ragasztással, homokszórással, az óvó nénik ötletei és a csoport képességei szerint. A Gyöngyvirág csoportra, mint a legidősebbekre hárult a legtöbb feladat. Már a hét elején megismerkedtünk a legendával, a segítségnyújtás, a könyörületesség, adakozás fogalmával. Barkácsoltunk csákót, kardot, liba fejdíszt, köpenyt. A fiúk kardozhattak, harcolhattak, játszottunk libás népi játékokat, és kis részletekben eljátszottuk a történetet, hogy mindenki megtalálhassa a neki tetsző szerepet. Mi óvónők, közösen készítettünk meglepetést a gyerekeknek, libákat a jelükkel Szent Miklós A gyerekekhez ő áll a legközelebb, hisz már egész kicsi koruktól ismerik és várják. Minden évben elmeséljük nekik Szent Miklós püspök legendáját, és elmondjuk, hogy az ő emlékére jön el hozzájuk is. Dalokat, és verseket mondogatunk, hogy köszönteni tudjuk. Szokásosan közösen rendet rakunk a csoportokban, és kipucoljuk a cipőinket. Alig várjuk, hogy megérkezzen és elmondja mit hallott rólunk, és megkapjuk az ajándékokat. Óvoda Hagyományaink folytatásával játékos, cselekvő módon juttatjuk értékes tapasztalatokhoz gyermekeinket szentjeink életéről, az általuk megismert örök emberi értékekről, a szeretet és az egymásra és a mennyei Atyára figyelés fontosságáról. 19 ellátva, és liba alakú süteményt mézes tésztából. Az óvoda udvarát lampionokkal, az ablakokat mécsesekkel díszítettük fel. Pénteken délelőtt lámpásainkat meggyújtottuk és énekelve végigjártuk az óvoda és a gimnázium folyosóit. Délután az Orsolyita-templomba hívtuk a szülőket és a gyerekeket, ahol közös éneklés után a Gyöngyvirágokkal eljátszottuk nekik Szent Márton életének fontos eseményeit. Rövid ima után újra meggyújtottuk lámpásainkat és csoportonként énekelve átvonultunk az óvoda udvarára. Ott minden gyerek a lampionokkal kivilágított udvaron szüleivel együtt megkereshette a saját libáját, majd útravalóul egy-egy libasülttel (liba alakú mézeskaláccsal) távozhattak. Minden évben jó pár gyermek rajzokkal várja Őt, hogy ő is kapjon valamit, vagyis ráéreznek a jócselekedet örömére. Évek óta szintén hagyományosan megjelennek iskolánk krampuszai, akik szintén Mikulással érkezve cukrot, diót, mogyorót csempésznek az ovisok cipőjébe. Idén kis fahasábokból készítettek meglepetést, ami sok-sok év múlva talán emlékezteti a gyerekeket december 6-ra. Takácsné Keszei Emőke Óvónő Gyöngyvirág csoport www. pro hasz ka. gy or.hu

20 20 A 20. tanévét ünneplő győri Prohászka Ottokár Orsolyita Közoktatási Központ novemberi ünnepi eseményei közül kiemelkedett november 5-én 11 órakor Magyarország hivatalos karácsonyi bélyegének bemutatója. Ez év karácsonyán, Udvardi Erzsébet festőművész Angyalos Madonna című képe került a bélyegre. A Magyar Posta első napi bélyegzőt adott ezen a napon, a helyszínen. A bélyeget Barsi Balázs ferences szerzetes mutatja be a diákoknak és a jelenlevőknek. A bemutatón megjelent Böjte Csaba ferences szerzetes is. Karácsonyi bélyeg adventi gondolatok Miben segíthet egy bélyeg adventi készülődésünkben? Barsi Balázs: Udvardi Erzsébetnek ez a csodálatos bélyege, az eredeti az a sümegcsehi templomban van, a Boldog John Henry Newman templomban, abban segít, hogy a karácsonyból ne veszítsük el a lényeget. Mert a karácsony nem a szeretet ünnepe, nagy tévedés, hanem a Mi Urunk Jézus Krisztus test szerint születésének az ünnepe. Ez van a misekönyvben. Tehát nem akármilyen szeretetnek, hanem annak a szeretetnek, és ami abba az erőtérbe befér. Valahogy sugározza ez a csodálatos alkotás, ez a liturgikus, templomba való alkotás azt, hogy itt az örök ige, az Isten lett emberré. Ez a karácsonyra való fölkészülés. Mit gondol mi karácsony üzenete a mai ember számára? Böjte Csaba: Isten szeret bennünket és azt gondolom, hogy ennél szebben, mint amikor valaki feláll, eljön hozzánk, bekopogtat hozzánk, ennél jobban nem lehet kifejezni, azt hogy te fontos vagy számomra, én bízom benned, én örömmel vagyok veled. Maga azt a tény, hogy a védtelen kisgyermekként a kezünkbe adja Isten magát, azt jelenti, hogy ő meg van győződve arról, hogy az emberiség jó, hogy mi jók vagyunk, hogy képesek vagyunk a gyermekre gondot viselni, hogy itt vagyok, ha tisztába raktok tiszta leszek, ha ennem adtok jóllakok ez az isteni bizalom nekem nagyon-nagyon sokat jelent. Hogyan határoznák meg a művészet lényegét? Barsi Balázs: A művészetet nem lehet megúszni művészettel. Az nem az, hogy valaki tehetségesen rajzol vonalakat, az sokkal több, az emberről mond el olyan dolgokat, ami elmondhatatlan szavakban. Vagyis az, hogy nyitott a végtelenre. Ebbe belefér minden. Belefér az emberi bűn, a gyalázat, a szenvedés, a halál, de ezt úgy mondja el, mint annak az embernek a bűnét, szenvedését, halálát, aki nyitott A Biblia mindig is ihlető erőt adott és ad Udvardi Erzsébet művészi látványához. Látvánnyá varázsolja az írás szavait. a végtelenre, akinek kapcsolata van Istennel. Vagy, ha úgy tudja, hogy nincs, akkor egy Blaise Pascallal élve, egy istenvákuumot hordoz a szívében. Böjte Csaba: Minden művészt nagyon nagyra tartok. Úgy van, hogy egy-egy vidéken, ahol azt gondolom több művész is élt, vagy költő, Angilában vagy Németországban vagy máshol az ember sétál az úton és azt látja, hogy még a házak is szinte egymásra rímelnek, mint a költészetben a szavak. Összeállnak, egészet alkotnak. A mi vidékeinken ugye azt látjuk, hogy az egyik ház az ilyen, a másik olyan, aztán amolyan, tehát hogy nincs harmónia abban a tájban, nincs harmónia abban az utcában. Az emberek öltözetében is ugyanezt érezni, a gondolataiban, a cselekedeteiben, hogy nincs költészet. Én azt hi szem, hogy na gyon-nagyon fontos lenne, hogy hiteles művészeink sokkal bátrabban álljanak ki. Balázs atya sok éve dolgozik Udvardi Erzsébettel. Milyen az Ő művészete? Barsi Balázs: Udvardi Erzsébet nemcsak azt festi meg, amit ő fel tud fogni a kereszténységben, hanem az egész keresztény hitet festi meg. S hogy ez hogy lehet? Úgy, hogy hisz az egy szent katolikus egyetemes apostoli egyházban, tehát azt vallja, hogy Krisztus alapított egy közösséget, amelynek tagjai rettenetesen gyarlók lehetnek, de ő nem hagyja el. Tehát, hogy a mélyén a föltámadt Krisztus és az Egyház van kapcsolatban. Ha valaki ezt nem hiszi, hanem csak a kereszténységből bizonyos tanokat vesz ki és összerakja, hát akkor abból egy egészen más vallás jön ki. Ezt érezni kell. Ez a Sensus Catholicus, Sensus Liturgicus érzés van Erzsébetben és tudja azt, hogy a templomban az egész hitet kell kifejezni. Erre alkalmas az arany és az ezüstnek egy olyan kezelése, amit egyedül ő fedezett fel. Hogy nem fém felületet csinál, nem aranyoz, hanem egy mozgalmas hátteret alkot. Jakab Gábor

Észtországi projekttalálkozó. 2012. október 14-19.

Észtországi projekttalálkozó. 2012. október 14-19. Észtországi projekttalálkozó 2012. október 14-19. Immár második évéhez érkezett a Comenius Iskolai Együttműködési Projektünk, amelynek témája a sztereotípiák legyőzése. A résztvevő hat ország közül a lengyelek,

Részletesebben

Adventi időszak az óvodában

Adventi időszak az óvodában 4 2012. január Adventi időszak az óvodában Az advent a karácsonyi előkészületek időszaka. Ez a négy hét az óvodában is számos tevékenységre ad lehetőséget. Először is minden csoport elkészíti a maga adventi

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a Szardínia Szicília 2012. március 28-tól április 5-ig Készített: Varga Orsolya 13. a 1.nap: Már hetek óta várt utazás végre kezdetét vette. Mindenki izgatottan várta a repülő utat, a fogadó családját, az

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

Utazás a múltba, fedezzük fel a jövő kincseit Német nemzetiségi tábor Szöveges és képes beszámoló

Utazás a múltba, fedezzük fel a jövő kincseit Német nemzetiségi tábor Szöveges és képes beszámoló Gyula Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung der Stadt Gyula 5700 Gyula, K. Schriffert József u. 1. Utazás a múltba, fedezzük fel a jövő kincseit Német nemzetiségi

Részletesebben

Projektnapló. Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT

Projektnapló. Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT Projektnapló Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT-15-05-0356 Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Szeretet lánca! Kössed egybe Szívét

Részletesebben

Barossosok az Európai Parlamentben (és egyéb helyeken)

Barossosok az Európai Parlamentben (és egyéb helyeken) Barossosok az Európai Parlamentben (és egyéb helyeken) A tények: Időpont: 2012. október 10 13. Helyszínek, látnivalók, programok: Dachau: koncentrációs tábor megtekintése Strasbourg: angolosok: részvétel

Részletesebben

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ 2015. 12. 11. Fontos információ Karácsonyi vásár - december 12. szombat Bethlehem - december 17. csütörtök Karácsonyi műsor - december 18. péntek Téli szünet - december 19-2016. január 4. Első tanítási

Részletesebben

iskolai híradó MÁR A KAPUBAN VÁRTA AZ ISKOLÁBA ÉRKEZŐKETA MIKULÁS MI VAN, HA NEM SZERET? DE NEHÉZ ELHINNI, HOGY MINDENT TUD!

iskolai híradó MÁR A KAPUBAN VÁRTA AZ ISKOLÁBA ÉRKEZŐKETA MIKULÁS MI VAN, HA NEM SZERET? DE NEHÉZ ELHINNI, HOGY MINDENT TUD! iskolai híradó Budapest III. kerületi Önkormányzat Óvoda, Általános Iskola,Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény III. Szellő utca 9-11. 1035 www.szelloegymi.hu 2012. február 5. évf. 5. 5 szám

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában 2016. június elején került sor a Nagymágocsi Hunyadi János és a Vásárosnaményi Petőfi Sándor Általános Iskola tanulmányi kirándulására a Határtalanul program

Részletesebben

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában,

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, ama XII. ÁGOTA táborrul, mely tarttatott az jeles Szeged városában, azon vidám ifjak örömére!!! Az ÁGOTA Alapítvány (helyett) bemutatja (a 2

Részletesebben

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról 2012 tavaszán két lelkes kolléganő Csapi Edit és Heisz Mónika megírta és megnyerte a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt pályázatot.

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

JANUÁR 9. HULLADÉK-JÁTSZÓHÁZ SZENTESEN

JANUÁR 9. HULLADÉK-JÁTSZÓHÁZ SZENTESEN JANUÁR 9. Január 9-én a Vörösmarty Mihály Tagintézmény 3.a, 4.a és 5.b osztályos tanulói közös tanulmányi kiránduláson vettek részt. Szentesre látogattak el január 9-én egy országos rendezvényre. A projekt

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL Március 14-e és 17-e között iskolánk 7.-es csapata különleges irodalmi és történelmi emlékeket fedezett fel Észak-Erdélyben. A szállásunk és a bázisuk Koltón

Részletesebben

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése.

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése. Három nap veled A jászkiséri Csete Balázs Általános Iskola a Három nap veled elnevezésű pályázatot immár második éve nyeri meg. A 2007-2008-as tanévben az Egri Gyakorló Általános Iskola diákjaival tölthettünk

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENY. Emlékeztek? 2. évfolyam

TANULMÁNYI VERSENY. Emlékeztek? 2. évfolyam TANULMÁNYI VERSENY Tisztelt Kollégák, Szülők! Iskolánk ez évben először, március 11-én rendezte meg a NAPRAKÉSZ elnevezésű, tanulmányi versenyt. Nagy szeretettel és örömmel fogadtuk iskolánkban a versenyen

Részletesebben

A környék legjobb sulija

A környék legjobb sulija A környék legjobb sulija Szerintem minden diák egyetért velem, ha azt mondom, hogy egy jó suliban rengeteg a program. Persze az még jobb lenne, ha a gyerekeknek kellene tanítania a tanárokat, de ezt sajnos

Részletesebben

Időpont Esemény Felelősök 2014. 12. 01. 6:45 Havi értekezlet

Időpont Esemény Felelősök 2014. 12. 01. 6:45 Havi értekezlet 2014. december Időpont Esemény Felelősök 2014. 12. 01. 6:45 Havi értekezlet 7: 55 Első adventi gyertya meggyújtása 1. c osztály Holper Istvánné 16:00 2014. 12. 03. 11:00 12:00 2014. 12. 04. 14 óra Fogadó

Részletesebben

Hírlevél. Gyerekesély Program. Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház. 2013. Iv.Hírlevél

Hírlevél. Gyerekesély Program. Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház. 2013. Iv.Hírlevél Hírlevél Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház 2013. Iv.Hírlevél Gyerekházunk napi szinten nyitva áll a családok számára, valamint folyamatosan próbálja programokkal, jeles napok megünneplésével színesíteni

Részletesebben

Képek a Gondozási Központ életéből

Képek a Gondozási Központ életéből 2010. május 5 Képek a Gondozási Központ életéből Várják az ebédet! Mini ló - mini lovas A gyerekek táncoltak az időseknek A Népdalkör Anyák Napi műsora MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt 2010. május 30-án

Részletesebben

A 2015/2016 tanév helyi rendje

A 2015/2016 tanév helyi rendje Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda A 2015/2016 tanév helyi rendje Szeptemberi programok Dátum, időpont Esemény, rendezvény Felelős(ök) Szeptember 1. 8 óra Szeptember 2. 16.30 óra

Részletesebben

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség az idén is pályázatot hirdetett, A szó az első, a tett a második címmel, melynek célja a hagyományok ápolása, a kossuthi emlékek

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

Szeptemberi októberi programok

Szeptemberi októberi programok Szeptemberi októberi programok Szeptember 17 én, 18 án iskolánkban papírgyűjtés volt. A felsőtagozat összesen 5623 kg papírt gyűjtött. A tavalyi évben többet gyűjtöttünk. Reméljük a következő tanévben

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

Spanyolországi beszámoló

Spanyolországi beszámoló Spanyolországi beszámoló Rettentően vártam már hogy végre eljöjjön a nap, hogy Spanyolországba utazzunk, mivel ez lett volna az első utam, amit repülővel tettem volna meg, ami már magában elég ok a nagy

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21.

Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21. Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21. Péntek reggel az iskola udvarról indultunk az Igazgató Úrral, Csák tanár úrral és diák társammal Szőke Szilviával. Hosszú út elébe néztünk, pontosan még mi

Részletesebben

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak 2013-2014-es tanév munkájáról Összeállította: Kovácsné Jószai Irén, tagozatvezető Ebben a tanévben 28 tanulóval két csoportban indult meg a tanszakon a munka. A kezdő

Részletesebben

"You and Me in Beijing" Pekingi Idegen Nyelvi Egyetem nyári tábor. Mint minden évben, idén is megrendezésre kerül a 10 napos "You

You and Me in Beijing Pekingi Idegen Nyelvi Egyetem nyári tábor. Mint minden évben, idén is megrendezésre kerül a 10 napos You "You and Me in Beijing" Pekingi Idegen Nyelvi Egyetem nyári tábor 2017 Mint minden évben, idén is megrendezésre kerül a 10 napos "You and Me in Beijing" nyári tábor, amely során 3 kontinens diákjai gyűlnek

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI 2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI Horvát nyelv, kulturális élet A tanévet megelőző nyári programok: 1) 2014.Június 22-29.- Pag (Horvátország)- Horvát nyelvi tábor 6 tanuló vett részt az egy hetes horvátországi

Részletesebben

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló Séta a szülőfalumban Egy szép napon elmentünk a barátnőmmel sétálni a szülőfalumban. Az Erzsébet parkban megmutattam az emlékművet, a református templomot meg a nyári színpadot. _ Te, nagyon szereted a

Részletesebben

Karácsony A szeretet ünnepe?

Karácsony A szeretet ünnepe? A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 12. szám 2009. december Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Karácsony A szeretet ünnepe? Ha az autók

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE 3. szám, 2015. március 3. szám - 2015. március Apró lépések a családokért Néhány évvel ezelőtt egy kolléganőm felhívott, hogy nem tudja, mit csináljon, ugyanis abortuszra

Részletesebben

2. Mi a véleményed a programokról? - érdekesek voltak *********** - jók voltak ***** - változatosak voltak *** - sokszínűek voltak *

2. Mi a véleményed a programokról? - érdekesek voltak *********** - jók voltak ***** - változatosak voltak *** - sokszínűek voltak * EVALUÁCIÓ MÁJUSI CSEREPROGRAM 1. Milyen volt a tíznapos októberi csereprogram szervezettsége? - jó volt ****** - érdekes programok voltak ******** - jól szervezett volt ******** jó volt a programok aránya

Részletesebben

örög ondolatok A háláról A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/8

örög ondolatok A háláról A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/8 örög ondolatok A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/8 A háláról emberek a jótettek emlékét a porba írják? Az evangéliumi tíz emberbõl kilenc valóban ezt tette. Nekik a gyógyulás volt a

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben

2015/2016-os tanév rendje (tanítási napok)

2015/2016-os tanév rendje (tanítási napok) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 aug. h k sze cs p sz v h szept. k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k sze 1 5 10

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

ŐSZI ÜZENET. Kiadja: A Leányfalui Római Katolikus Szent Anna Plébánia 2016 Leányfalu, Szent Imre herceg útja 14. Telefon: (26) 383-091.

ŐSZI ÜZENET. Kiadja: A Leányfalui Római Katolikus Szent Anna Plébánia 2016 Leányfalu, Szent Imre herceg útja 14. Telefon: (26) 383-091. Szent Anna ŐSZI ÜZENET 2012 Kiadja: A Leányfalui Római Katolikus Szent Anna Plébánia 2016 Leányfalu, Szent Imre herceg útja 14. Telefon: (26) 383-091 Egy pohár víz! Beköszöntött az ősz, a falevelek július

Részletesebben

Mi történt 2006-ban? Az egyesületi évzárón elhangzott elnöki beszámoló

Mi történt 2006-ban? Az egyesületi évzárón elhangzott elnöki beszámoló Mi történt 2006-ban? Az egyesületi évzárón elhangzott elnöki beszámoló A mai nap tiszteletére még mindig gyönyörû idõ van. Kicsit furcsa adventkor ez az idõjárás, de azért nem tiltakozunk, hogy a természet

Részletesebben

OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY ös tanév Tanító: Csáka Mária szeptember 15: Első nap az iskolában

OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY ös tanév Tanító: Csáka Mária szeptember 15: Első nap az iskolában OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY 2014-2015-ös tanév Tanító: Csáka Mária 2014. szeptember 15: Első nap az iskolában Gyülekeztünk az iskola udvarán. Az V. osztályosok kézen fogtak és bevezettek minket a templomba

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra.

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A vendégek érkezését megelőző készülődés része, hogy

Részletesebben

Fülöpi Hírek. Karácsonyfa alatt. Szeretettel köszöntünk minden kedves fülöpi lakost a Fülöpi Hírek 2010. évi utolsó számának megjelenése alkalmából.

Fülöpi Hírek. Karácsonyfa alatt. Szeretettel köszöntünk minden kedves fülöpi lakost a Fülöpi Hírek 2010. évi utolsó számának megjelenése alkalmából. Fülöpi Hírek V. évfolyam 4. szám 2010. december Karácsonyfa alatt Eljött a nap, mit várva-vártunk, Az égen csillagfény ragyog, Jézuska fáját, ím' elhozták A halkan szálló angyalok. Köszönjük neked, édes

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

2015. December Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XIV. évf. 12. szám. Mindenki Karácsonya 2015

2015. December Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XIV. évf. 12. szám. Mindenki Karácsonya 2015 SZIGLIGETI HARSONA 2015. December Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XIV. évf. 12. szám Mindenki Karácsonya 2015 Már napokkal Karácsony előtt díszbe öltözött a Főtér. Megérkezett a karácsonyfa,

Részletesebben

A család kedvencei. Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre

A család kedvencei. Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre A család kedvencei Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre A család kedvencei Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre RACHEL ALLEN Ezt a könyvet férjemnek, Isaac-nak ajánlom akinek szere tete, támogatása

Részletesebben

Adventi ünnepkör alsó tagozatban

Adventi ünnepkör alsó tagozatban JÓ GYAKORLAT Adventi ünnepkör alsó tagozatban 1 Bevezetés Minden ember számára az egyik legszebb ünnep a karácsonyvárás. Lelki megtisztulással, izgalommal, örömteli készülődéssel telik ez az időszak a

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

Szerző Szauer Ágoston. Illusztráció Papp Eszter

Szerző Szauer Ágoston. Illusztráció Papp Eszter Szerző Szauer Ágoston Illusztráció Papp Eszter Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu Internet:

Részletesebben

Összefoglaló a Nyári táborról

Összefoglaló a Nyári táborról TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0147 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat, Nagybajom Város Önkormányzata, Nagybajomi Általános Művelődési Központ Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

Beköszöntő 5 Névadónkról 6 Miért éppen Dankó Pista? 6 Történeti visszapillantás avagy Közös Kincs és Dankó Pista Biriben 8

Beköszöntő 5 Névadónkról 6 Miért éppen Dankó Pista? 6 Történeti visszapillantás avagy Közös Kincs és Dankó Pista Biriben 8 Beköszöntő 5 Névadónkról 6 Miért éppen Dankó Pista? 6 Történeti visszapillantás avagy Közös Kincs és Dankó Pista Biriben 8 2004 az alapítás éve 8 2005/2006-os tanév az első bővülés 9 2006/2007 a tanulói

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

CSENGŐSZÓ. A Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola diáklapja 2015/2016-os tanév 2. szám

CSENGŐSZÓ. A Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola diáklapja 2015/2016-os tanév 2. szám CSENGŐSZÓ A Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola diáklapja 2015/2016-os tanév 2. szám Készítették: A Diák-újságíró szakkör tagjai: Juhász Valentina, Jónás Levente, Flórián Zsolt, Prohászka

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh XI. évf. 6. sz. 2014. december www.kiralyhegyes.hu "Áldás szálljon házatokra, meghitt béke lengje be, boldogságnak légy forrása, szóljon errõl Szenteste!" Jégvirág költözzön mindegyik ablakba, gőzölgő

Részletesebben

2016. július Akali újratöltve. Tábori beszámoló. Budapest 2. csoport. Görög Kátya. Budapest,

2016. július Akali újratöltve. Tábori beszámoló. Budapest 2. csoport. Görög Kátya. Budapest, 2016. július 25-31. Akali újratöltve Tábori beszámoló Budapest 2. csoport Görög Kátya Budapest, 2016. 08.02. Az idei tábor számomra azért volt különleges, mert a csoportomból minden család részt vett.

Részletesebben

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ ÉG A GYERTYA, ÉG Ég a gyertya ég, Sok kis gyertya ég, Jaj, de szép a karácsonyfa, Égjen soká még! 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ 2. Mi már tudjuk: fal + at

Részletesebben

Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép,

Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép, Gyulai emlék Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép, tiszta és turistákkal teli kisváros. Gyönyörűek a belváros szökőkútjai, a vár körüli sétány, ahol a nyári melegben

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016. Dátum Idő Program szeptember 1. 8:00 Évnyitó szeptember 1. 16:30 Zeneiskolai szülői

Munkaterv 2015/2016. Dátum Idő Program szeptember 1. 8:00 Évnyitó szeptember 1. 16:30 Zeneiskolai szülői Dátum Idő Program szeptember 1. 8:00 Évnyitó szeptember 1. 16:30 Zeneiskolai szülői szeptember 2. Tűzvédelmi oktatás szeptember 2. 16:30 Szülői ért. szeptember 3. 14:00 Hip-hop bemutató szeptember 4. Szakköri

Részletesebben

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1.

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Adventi zsongás Múzeumi nap 1. Múzeumi nap 1. tematika Múzeumi nap helye és

Részletesebben

ERASMUS SZAKMAI GYAKORLATI BESZÁMOLÓ

ERASMUS SZAKMAI GYAKORLATI BESZÁMOLÓ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM APÁCZAI CSERE JÁNOS KAR ERASMUS SZAKMAI GYAKORLATI BESZÁMOLÓ Gyakorlati hely: Park Hotel Le Sorgenti Gyakorlat időtartama: 2012. május 01.-augusztus 01. Készítette: Szabó Alexandra

Részletesebben

Húsvét a Bruderhofban

Húsvét a Bruderhofban Húsvét a Bruderhofban 1998 augusztusában Gyurka bácsi bíztatására az akkor 6 fős családunk elrepült az angliai Beech Grove nevű protestáns eredetű, megújult hutteri gyökerű családközösségbe. Erről a 6

Részletesebben

A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre

A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre A munkaközösségem 28 fővel az iskola két épületében tevékenykedik (Nádasdy épület, Fő utcai épület), a következő felosztásban. Jelenleg 3 hely

Részletesebben

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Óvodai Tájékoztató 2009 /2010. 1. szám Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Tanévindítás: Óvodánk létszáma 2009 / 2010 es tanévben : 34 fő gyermek Csoport szám: 2 Óvodapedagógusok:

Részletesebben

Beszámoló. 3 hetes szakmai képzés Drezda, 2013. 08. 11-08. 31. Készítette: Vass Vivien

Beszámoló. 3 hetes szakmai képzés Drezda, 2013. 08. 11-08. 31. Készítette: Vass Vivien Beszámoló 3 hetes szakmai képzés Drezda, 2013. 08. 11-08. 31. Készítette: Vass Vivien 1. nap (aug. 11.) Vasárnap hajnalban, 4:15-kor gyülekeztünk az iskola előtt. Amikor az iskolához értünk már majdnem

Részletesebben

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám TARTALOM - Nemzetközi Fogyatékos Nap Nyíregyházán - Karácsonyi ünnepség Tégláson - Vakos bejárás a Fórumban - Braille Emlékülés

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE / Székesfehérvári Nemes Nagy Ágnes Kollégium 8000 Székesfehérvár Gyümölcs u. 13. Tel: 22-500-231 Fax: 22-500-290 ESEMÉNYNAPTÁR A 2016-2017-ES TANÉVRE Készítette: Nyikusné Tatai Szilvia igazgatóhelyettes

Részletesebben

Határtalanul I. rész Kolozsvári diákok látogatása Szekszárdon

Határtalanul I. rész Kolozsvári diákok látogatása Szekszárdon Határtalanul I. rész Kolozsvári diákok látogatása Szekszárdon A Határtalanul pályázat keretében 2016 áprilisában a kolozsvári Báthory István Elméleti Líceum két osztálya járt nálunk a Garay János Gimnáziumban,

Részletesebben

Versenyek a felső tagozaton 2016/2017 I. félév Idegen nyelv Martinstag Martinstag az 5. és 6. évfolyam tanulói számára november elején tartott

Versenyek a felső tagozaton 2016/2017 I. félév Idegen nyelv Martinstag Martinstag az 5. és 6. évfolyam tanulói számára november elején tartott Versenyek a felső tagozaton 2016/2017 I. félév Idegen nyelv Martinstag Martinstag az 5. és 6. évfolyam tanulói számára november elején tartott ország-ismereti rendezvény. A lelkes diákok csapatokban mérhették

Részletesebben

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról?

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról? (Interjú 2.) Pleskonics Istvánné 2014. január 4-én, egy esős, borongós szombat délutánon három órát beszélgettünk Irénke nénivel előzetes egyeztetés után Alkotmány utcai lakásában. Délután kettőtől délután

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 Felnőttképzési akkreditációs szám: 01056-2008 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: miok@mail.datanet.hu

Részletesebben

2012-2013. tanév. I. félév

2012-2013. tanév. I. félév 2012-2013. tanév I. félév Szeptember 3. Veni Sancte, Főplébánia 3. Első osztályosok szülői értekezlete 4. kedd Alsós szülői értekezlet: 4. a, 4. b 5. szerda Alsós szülői értekezlet: 2. a, 2. b. 10. Alsós

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

Összefoglaló a 2013. március 14-17. között megrendezésre került Országos Fogyasztóvédelmi Sulitáborról

Összefoglaló a 2013. március 14-17. között megrendezésre került Országos Fogyasztóvédelmi Sulitáborról Összefoglaló a 2013. március 14-17. között megrendezésre került Országos Fogyasztóvédelmi Sulitáborról I. 2013. március 14-17. között a Balaton mellett fekvő Zánkán, az Új Nemzedék Központban került sor

Részletesebben

Projektnapló. Kárpátalja 2013. Előkészítő tevékenység

Projektnapló. Kárpátalja 2013. Előkészítő tevékenység Projektnapló Előkészítő tevékenység A Kardos László Általános Iskola diákjaiként nagyon megörültünk, mikor tanév végén meghallottuk a jó hírt: pályázati munkánk sikeresnek bizonyult a Bethlen Gábor Alapkezelő

Részletesebben