SELYEM ZSUZSA Egész Európa szeretettel. Kertész Imre: Mentés másként. Magvető Kiadó, Budapest, oldal, 2990 Ft.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SELYEM ZSUZSA Egész Európa szeretettel. Kertész Imre: Mentés másként. Magvető Kiadó, Budapest, 2011. 236 oldal, 2990 Ft."

Átírás

1 SELYEM ZSUZSA Egész Európa szeretettel Kertész Imre: Mentés másként. Magvető Kiadó, Budapest, oldal, 2990 Ft. Fordulatos két év feljegyzéseit olvashatjuk a személyességet most is kérdésként, hiányként, fölöslegként vagy éppen giccsként elgondoló Kertész Imre as naplójában. Éles, világos, kegyetlen, kétségbeejtő és humoros mondatok regényírásról, politikáról, barátságokról, idegenségről, házasságról, öngyilkosságról egy olyan konkrét időszakban, amelyben a világpolitika az ikertornyok robajában hirtelen és látványosan szembesült hazudozásaival és tehetetlenségeivel. Amelyben a történelem egy olyan fejezetéhez érkezünk, ahol megint szűkössé válik a világketrec. Amelyben a szerzőt, idézem, azzal gyötrik, hogy Nobel-díjat fog kapni, mi több, meg is kapja. Émelyítő, nevetséges népszerűségről ír, amiről persze tudunk, csak ki merte volna ilyen pontosan megfogalmazni. Bár szerkezetét tekintve a napok konvencionális időrendje szerint épül fel, a Mentés másként a datálást nélkülöző, mivel az időhöz való viszonyát nem adottnak, hanem feladványnak tekintő Gályanaplóhoz hasonlít. Különös párhuzamokra figyelhetünk fel: a történelmi, valóságosnak gondolt idő szintjén a Gályanapló az önmagát szocialistának nevező kádári diktatúra harminc, állni látszó évét fogja át a Mentés másként pusztán két és fél év a, Kertész ártatlannak tűnő, de rendesen aláaknázott megnevezésével, szabadpiaci demokráciából. Ez a két intervallum mind társadalmi, mind a naplóíró egyén vonatkozásában az eseményeket tekintve nagyjából ugyanannyi. A belső, vagy fiktív idő felől nézve a Mentés másként a Felszámolás című regény esztétikai kérdéseivel viaskodik, ahogyan a Gályanapló a Sorstalanság írásának fölismeréseivel. (További párhuzam: a Felszámolás a Kaddis szatírjátéka, ahogyan a Sorstalanság megírásának csodája és kapcsolata a lélekölő hétköznapokkal A kudarc témája.) Az az egyszerre fiktív és valóságos személy, akit a naplójegyzetek kíméletlen önreflexióval megformálnak, biztosít róla, hogy ebben a szabadpiaci demokráciában mielőtt eljutnánk az esztétikai kérdésekig, kedvünket szegi a művészet puszta létének kérdése, gyanússá váló kérdésessége. Ahogyan a Felszámolás Béje írta búcsúlevelében:

2 Nem akarom felütni sátramat az irodalmi zsibvásár piacterén, nem akarom kiteregetni a portékámat. Kertész pedig azt jegyzi fel augusztus 25-én: Noha a Felszámolás teljes mértékben fikciónak látszik s olykor magammal is elhitetem, hogy az, tisztában vagyok vele, hogy gyökerei életrajzom mélyeibe nyúlnak, s hogy lényege szerint a regény önbüntetés és vallomásos vezeklés, semmi más. Talán most sem keres mást, mint amit a csábos diktatúrában: a szabadságot, a függetlenséget, a megfelelési késztetések kicselezését még ha személyes érdekei ellen tenné is. Az egyik ilyen kertészi szabadság-technika fikció és valóság egymásba-tűnése. Első pillantásra egy olyan mondat, mint A mű valósága egy másik mű jólhangzó frázisnak látszhatik, de ez a naplóíró részint maga is az írás folyamatában látja magát (ennek minden következményével: ha nem tud írni, nem érzékeli önmagát, pontosabban nem önmagát érzékeli, hanem a korábbról már ismert Valaki mást), részint a konkrét mindennapok megfigyelései, a megfigyelések továbbgondolásai egy-egy történet felé irányulnak, amelyeknek itt csak nyomait látjuk, szerzőjét Kertész úgy intézi, hogy feltételezzük, van szerző, de ez nem ő nem ismerjük. A koldus történetének nyomai a legvilágosabbak, legkörülhatároltabbak (és bár a Felszámolás Keserű nevű figurája szintén nézi ablakából a koldusokat, ott egészen más, karneváli irányt vesz a dolog). A Mentés máskéntban azt olvassuk, hogy február 20-án a Meineke utcai Mayer-féle csemegeüzlet előtt reggeltől estig ott ül egy középkorú férfi, mellette a tálka, amelybe senki nem dob semmit, március 26-án jobb szeme alatt ütésnyom, április 5-én mintha minden éjszaka megvernék (ami persze lehetséges), május 12-én sehol a koldus, a naplóíró elképzeli a menedékhelyet, a nőt, a szeretőt, a bőgő gyerekeket, akik hozzá tartoznak (megcsalják, megverik, elűzik), június 15-én [a] koldust soha többé nem fogom látni, augusztus 10-én megpillantja máshol, egy kurfürstendammi kapualjban, végül szeptember 26-án bezár a Mayer csemegebolt, ahol a koldus valaha ült. Kertész különleges képessége, hogy a legszikárabb, a közmegegyezés által banálisnak ítélt eszközökkel érzékeltet történeteket, olyan történések nyomait, amelyek túl vannak a praktikus, hasznosítható realitáson. Ez is egy lehetséges válasz a zsibvásárra: portékája nem illeszkedik műfaji szabályokhoz, témája nehezen meghatározható, mert

3 mondatai olyanok, hogy ne legyenek birtokolhatóak, vagy ahogyan a Felszámolásról jegyzi fel: A történet elbeszélése egyszersmind a történet visszavonása. A Mentés másként, ideje leírnom, misztika és aktualitás mindig is közvetlen, szenvedélyes viszonyát hordozza, viseli el. A szenvedély (pusztító vagy éltető, többnyire mindkettő) változtatja át a banalitást jellé, annak a szenvedélye, amit korábban valahogy úgy írt le, újra meg újra, hogy nem vagyok hajlandó életemet merő véletlenek esetleges sorozataként tekinteni, vagy amit itt így: Ha volna isten, istenhívő lennék. Szeptember 11. után, 2001-ben följegyzi, hogy összeomlott New York, és az eddigi világrend, aztán szó van egy idegen hálószobáról, majd a legmélyebb halálvágy sorai következnek (aminek, elsődleges szinten, semmiféle kapcsolata nincs a konkrét világrend összeomlásával, hiszen az égvilágán semmi oka nincsen, hogy könnycseppet ejtsen bármelyik eddigi konkrét világrendért, ezzel kapcsolatban szíves figyelmükbe ajánlom a következő három mondatot, a kertészi humor egyik mesterművét: Úgy tűnik, az ember, hogy is mondjam, peches fajta. Akármi jóba kezd, mindig rosszul végződik. Röviden így lehetne összefoglalni úgynevezett történelmét. ) Október 3-án (még mindig 2001) a tévében látott természetfilmről, egy vérszopó pinty sajátos életmódjáról jegyez fel pár sort. Ha a sokk hatására netalán a természetben keresnénk nyugalmat, a vérfoltos csőrű, dühös pinty felejthetetlen képe meggyőz arról, hogy onnan, ahonnan Kertész látja a világot, idillre aligha számíthatunk: [v]alahányszor a természet működésével szembesülnöm kell, mindannyiszor rosszul leszek. (A Nobel-díj és a vele járó pénzösszeg komoly kísértés az idilli állapotok megélésére, és, esetleg, regisztrálására, szóba is kerül egy svájci luxushotel meg a Reid s Palace Madeirán, Kertész tudja méltányolni az élet örömeit, az uzsonnát a luxushotel teraszán, a jó könyveket Sebald: Luftkrieg und Literatur, Reiner Stach Kafka-életrajza, ez is milyen jellemző, hogy effélék vannak nála de azt írja mégis: mindegy, az életünket mindenhová magunkkal visszük, és az ő életéhez egy hódmezővásárhelyi hír is hozzátartozik, miszerint az államilag odaajándékozott Sorstalanságot a tanulóifjúság demonstratívan összetépi és szétszórja az utcán december 31.) Visszatérve a zárójel előtti gondolatmenethez: a naplóírás idején éppen aktuális szeptember 11-i terrorakciót egy későbbi bejegyzésben úgy láttatja, mint amit a giccses amerikai akciófilmek inspiráltak, melyeknek a végén győzedelmeskedik a jó, amelyhez

4 neked, a statisztának semmi közöd; erre a szerepre mindig egy sztárt szerződtetnek, s ennek kiváltsága, hogy életben marad, sőt, a kikötött gázsit is megkapja. A giccs itt nem csak esztétikai, hanem társadalmi kategória is: giccs az, ami azt képzeli és képzelteti magáról, hogy fölötte áll mindenkinek, rá nem érvényesek sem a törvények, sem a logika szabályai, s ha olyan fordulatot vesz a világ, hogy egy szerződés tiszteletben tartása kiváltság-számba megy, akkor ebben a kiváltságban ő részesül, a katasztrófa mintegy őérte van, hogy ő elhozhassa a rendet és nyugalmat. (Itt, kétségtelen, túlaktualizáltam az olvasatomat, térjünk csak vissza oda, hogy mi történt még tíz évvel ezelőtt, Kertész Imre evangéliuma szerint.) Az történt még tíz évvel ezelőtt, hogy egyszeriben igen sok hang a zsidókat, vagy szublimáltabb formában: Izrael politikáját találta felelősnek a terrortámadásokért. Kertész Imre az Izraelt bíráló mondatokat az antiszemitizmus új maszkjának látja. Súlyos állítás, s bár ezer érvet lehet ellene felhozni, azt hiszem, minden oka megvan rá, hogy a racionalitást ne tekinse megkerülhetetlen, univerzális alapelvnek. Prófétai szenvedéllyel sorakoztatja fel retorikus kérdéseit az Izrael politikáját bíráló ájtatos, ostoba, önfeladó zsidóknak, idézek belőle, hiszen recenzióm szép címe is innen ered. Hogy lássuk, Európa szeretete mire is vonatkozott: Nem győzöd álcázni magad, te barom szólítja meg tehát az Izrael politikáját bíráló zsidókat augusztusában, elfelejtetted már, hogy Svájc követelésére J betűt nyomtak az útleveledbe, hogy a franciák táborba csuktak és kiszolgáltattak a náci gyilkosoknak, hogy egész Európa szeretettel nézte a zsidó deportáltak utolsó vonaglásait az auschwitzi gázkamrákban? 2002 májusában meg nem mulasztotta el följegyezni, hogy Európa szeretetteljes tekintete újra aktuális: Mindig is zavart a csikorgó érzelmességgel leplezett hazugság, amely Auschwitzot körüllengte. Most, hogy Európa nyíltan hitet tesz Izrael elpusztítása, a zsidók kiirtása, tehát voltaképpen Auschwitz mellett, mintegy megtisztult a levegő. Gondolom, lesznek e könyvnek olyan olvasói, akiket nem a diktatúrák utáni szabadpiaci demokráciák bírálata, még csak nem is az európai kultúra kritikája fog fájdalmasan érinteni, hanem, például, a magyar társadalom állapotának diagnózisa. A magyar műveletlenséget ma ismét a magyar kultúrának nevezik. Frappáns, aktuális megfogalmazás 2001-ből. Bartók koncerten: lassan nyilvánvalóvá vált, hogy Bartók mindmáig nem vert gyökeret a magyar kultúrában. Talán joggal lehet erre is érzékenyen reagálni, és Bartók-kultusszal ellenérvelni, de amivel ez a bejegyzés

5 folytatódik, túl van a cáfolhatóság határán: földönfutó itt mindenki, aki korszerű nyelven korszerű igazságot árul. A Mentés másként e napjait olvasva lett nyilvánvalóvá számomra, hogy a konzervatív fordulattal gyanússá, kínossá, veszélyessé, tehát érdektelenné válik az innováció, az iddillé stilizált múltra van igény, egynemű, kiszámítható, változásoktól (de legalább a változások tudomásul vételétől) megkímélt társadalomra: június 22. Érdekes: Hitler teljes egészében korszerűtlen jelenség volt (egész szánalmas»eszmerendszere«a 19. századi bornírtság terméke), amit azonban létrehozott: Auschwitz mégis a legkorszerűbbnek a leghívebb kifejezése február 20-án Budapest újabban, hitetlen, kapzsi fiatal poltikusok keze alatt, erkölcsös város lett; ebben a városban, ahol hajléktalanok fagynak meg, és a korrupció újgazdagok házait emeli a tiltott természeti övezetekben, úgyhogy az emberek fuldokolnak a mérgezett, gonosz levegőben, nos, Budapesten keresztyén szellem uralkodik [ ] Úgy jegyzi föl Kertész a napi megfigyeléseit, hogy kilenc év múlva is éppen aktuális, ez misztikájának formája, stílusa. Rosszul van nemcsak a természet működésétől, de a vallásos képmutatástól is. Magyarországon azért nem értenek, mert Magyarország nem keresztény ország, írja a Nobel-díj átvétele után pár nappal (kiemelés az eredetiben). Sejthető, hogy ez a mondat nem teszi könnyebbé a megértést, de az legalább világos, hogy értelme akkor van, ha nem a felületi ellentmondást vesszük észre a korábbi feljegyzéssel, hanem a keresztény szónak egy másik jelentését, amelyet az egyház történelme folyamán sikeresen leplezett, hallgatott el, banalizált üres politikai formulává. Kertész Imre, aki önmagát is a tömegdemokrácia új, mindenre képes, én-nélküli embereként láttatja (aki csak írás közben tapasztalja meg a személyiség koherenciáját), Pilinszkyben, aki a mindent saját magát különösképpen félreértő magyar konszenzusban magányosan formálta meg a maga szálkás soraival, hogy Auschwitz után csak úgy realizálható a kereszténység, ha Auschwitz szégyenéről, botrányáról beszél, Pilinszkyben tehát Kertész június 17-én magára ismer. Képes változtatni egyetlen (néhány) személy egy társadalom tévedésre alapozott konszenzusán? Nem képes. És a szeretet? ez a július 6-i Kertész-kérdés, a folytatás pedig: Lehetséges, de nincs. Az emlékezet-etika határain belül maradva azért ezt kommutatívvá olvashatnánk: Nincs, de lehetséges.

Kertész Imre: Astockholmi beszéd

Kertész Imre: Astockholmi beszéd Kertész Imre: Astockholmi beszéd Kertész Imre A stockholmi beszéd Elhangzott 2002. december 7-én, a Svéd Akadémia ünnepi ülésén (Részlet) (Részlet) Magvető Kertész Imre, 2002 The Nobel Foundation, 2002.

Részletesebben

HEURÉKA! Nobel-beszéd, 2002 december 7 irta KERTÉSZ IMRE Magyarország

HEURÉKA! Nobel-beszéd, 2002 december 7 irta KERTÉSZ IMRE Magyarország HEURÉKA! Nobel-beszéd, 2002 december 7 irta KERTÉSZ IMRE Magyarország Mindenekelo tt egy vallomással tartozom, egy, talán különös, de o szinte vallomással. Amióta repülo gépre szálltam, hogy itt, Stockholmban

Részletesebben

Erős Kinga. a belső szobához

Erős Kinga. a belső szobához Erős Kinga a belső szobához Erős Kinga a belső szobához Orpheusz Kiadó Budapest, 2013 A kötet megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap támogatta. Erős Kinga, 2013 Orpheusz Kiadó, 2013 Confessio a barátságról

Részletesebben

14. Kertész Imre: Sorstalanság KERTÉSZ IMRE: SORSTALANSÁG

14. Kertész Imre: Sorstalanság KERTÉSZ IMRE: SORSTALANSÁG 14. Kertész Imre: Sorstalanság KERTÉSZ IMRE: SORSTALANSÁG Kertész Imre az első Nobel-díjas magyar író, akinek a Svéd Akadémia 2002-ben ítéli oda a díjat a Sorstalanság című regényéért és írói munkásságért,

Részletesebben

FÉLIG ZSIDÓ, FÉLIG MAGYAR VAGY TÁN EGÉSZEN AZ? *

FÉLIG ZSIDÓ, FÉLIG MAGYAR VAGY TÁN EGÉSZEN AZ? * FÉLIG ZSIDÓ, FÉLIG MAGYAR VAGY TÁN EGÉSZEN AZ? * Beszélgetés Kozma Györggyel Kozma György a törzsi háborúval sújtott magyar kozmosz sokdimenziós koordináta rendszerének abszolút nulla pontján áll. Egy

Részletesebben

A határvonalak meghúzásának fontossága. Antiszemita jelenségek Magyarországon 1998 és 2006 között

A határvonalak meghúzásának fontossága. Antiszemita jelenségek Magyarországon 1998 és 2006 között Csőke Zoltán A határvonalak meghúzásának fontossága. Antiszemita jelenségek Magyarországon 1998 és 2006 között II. rész 3. 3. Az összeesküvő, összetartó, világuralomra törekvő zsidó A zsidó világ-összeesküvés

Részletesebben

NIETZSCHE A FILOZÓFIA ÁTVÁLTOZÁSAI. Konferencia A tragédia születése megjelenésének 140. évfordulója alkalmából.

NIETZSCHE A FILOZÓFIA ÁTVÁLTOZÁSAI. Konferencia A tragédia születése megjelenésének 140. évfordulója alkalmából. NIETZSCHE A FILOZÓFIA ÁTVÁLTOZÁSAI Konferencia A tragédia születése megjelenésének 140. évfordulója alkalmából. Időpontja: 2012. május 3 4. Helyszíne: ELTE BTK I épület, Bence György terem Web: http://phil.elte.hu/nietzsche

Részletesebben

A CSODÁK TANÍTÁSA Munkafüzet: 1-30. leckék A CSODÁK TANÍTÁSA. Munkafüzet. Leckék: 1-30

A CSODÁK TANÍTÁSA Munkafüzet: 1-30. leckék A CSODÁK TANÍTÁSA. Munkafüzet. Leckék: 1-30 1 A CSODÁK TANÍTÁSA Munkafüzet Leckék: 1-30 2 Kedves Útitársam! Rendkívül boldoggá tesz, hogy immár téged is a csodautasok között üdvözölhetlek! Akár az én fordításomat használod (ami az alábbiakban következik),

Részletesebben

2010. ÁPRILIS A MAGYAR NEMZETI FILMARCHÍVUM LAPJA >>> www.filmkultura.hu

2010. ÁPRILIS A MAGYAR NEMZETI FILMARCHÍVUM LAPJA >>> www.filmkultura.hu 2010. ÁPRILIS A MAGYAR NEMZETI FILMARCHÍVUM LAPJA >>> www.filmkultura.hu Agora Interjú Hajdu Szabolccsal Az előző filmjeimet szerették, ezt a filmet meg egyáltalán nem szeretik, és nem értik, hogyan keveredtem

Részletesebben

A KILÁTÁSTALANSÁG BELÁTÁSA

A KILÁTÁSTALANSÁG BELÁTÁSA 61 A KILÁTÁSTALANSÁG BELÁTÁSA A BELÁTÁS KILÁTÁSTALANSÁGA Kertész Imre: Sorstalanság És éppen a kilátástalanság az, amit az emlékezetnek meg kell õriznie. Metaforikusan szólva minden lépés a gázkamrákhoz

Részletesebben

Magyarság és zsidóság találkozásának,

Magyarság és zsidóság találkozásának, Iskolakultúra 2004/4 A választott nép Ady Endre és Tábor Béla mûveiben szemle A mai zsidó kiválasztottság természetesen tárgyalhatatlan a kereszténységhez fűződő viszony vizsgálata nélkül. Mármost, a kiválasztottság

Részletesebben

Apaszerep Norvégiában

Apaszerep Norvégiában JO/ RGEN LORENTZEN Apaszerep Norvégiában (részletek) Jo/rgen Lorentzen 1956-ban született Norvégiában. Irodalomtörténész, diplomamunkájában a Hamsun, Strindberg és Garborg mûveiben fellelhetõ férfi- és

Részletesebben

A végső Megoldás. A valóság logikus gondolkodás útján való megismerése. Írta: Hoffman József

A végső Megoldás. A valóság logikus gondolkodás útján való megismerése. Írta: Hoffman József A végső Megoldás A valóság logikus gondolkodás útján való megismerése Írta: Hoffman József Ez az írás szabadon terjeszthető egészben vagy akár részeiben, kinyomtatva, vagy az Interneten keresztül is. Nem

Részletesebben

Hétköznapi szerepeink fogságában

Hétköznapi szerepeink fogságában Aranyos Zsolt Hétköznapi szerepeink fogságában Előadások címei: Színház az egész világ Szerepek az iskolában Kamaszkori szerepek Szerepek a szexualitásban Szerepek a munkahelyen Szerepek a családban Szerepek

Részletesebben

Amatőrök és profik. Ács Margit: Kontárok ideje SZEMLE

Amatőrök és profik. Ács Margit: Kontárok ideje SZEMLE SepSzeml.qxd 2012.08.17. 17:59 Page 111 SZEMLE Amatőrök és profik Ács Margit: Kontárok ideje A HELIKON KIADÓ, 2011 magyar epika és a valóságábrázolás kapcsolata mindig nagy változatosságot mutatott. Csak

Részletesebben

JÉZUS SZAVAI (BORINAK ÉS RÉKÁNAK) Eljött az ideje annak, hogy átgondoljuk a zsidó-keresztény Istenről vallott felfogásunkat. A személyes Isten képe korhoz kötött, egy olyan kultúrát képvisel, amelyet most

Részletesebben

Télemakhosz-narratívumok a Németh László-életműben

Télemakhosz-narratívumok a Németh László-életműben Bálint Ágnes Télemakhosz-narratívumok a Németh László-életműben (Az Irgalom születése) Öt (plusz egy) kísérlet Télemakhoszt 1 talán nem szükséges bemutatni: Odüsszeusz és Pénelopé fia ő, aki nem szűnő

Részletesebben

ISTENKERESŐK ÉS KÉTELKEDŐK KÁTÉJA

ISTENKERESŐK ÉS KÉTELKEDŐK KÁTÉJA Ribár János ISTENKERESŐK ÉS KÉTELKEDŐK KÁTÉJA ÉLŐ VÍZ füzetek 7. Kiadja az Evangélikus Missziói Központ Magyar Evangélikus Rádiómisszió és az Evangélikus Belmissziói Baráti Egyesület (EBBE) Budapest, 2013

Részletesebben

milyen mély a múltnak kútja?

milyen mély a múltnak kútja? kálmán c, györgy milyen mély a múltnak kútja? A régmúlt idők emlékezete és a zsidóság (Mentegetőzés) Ez az írás eredetileg kommentár akart lenni Halasi Zoltán kötetéhez, 1 de egyetlen problémára összepontosítottam,

Részletesebben

XXII.(VIII. új) évfolyam - 2007/6

XXII.(VIII. új) évfolyam - 2007/6 XXII.(VIII. új) évfolyam - Egyház: tél van A Stern-jelentés II. Karácsonyi társasutazás A szív teszi az embert Tartalom SÚLYPONT Kiárasztottam rátok Lelkemet! Beszélgetés Henri Bouladdal 3 Wildmann János:

Részletesebben

Alkonyul. A mátrix, a valóság és a műveltség

Alkonyul. A mátrix, a valóság és a műveltség Alkonyul A mátrix, a valóság és a műveltség Mondják, a kompetenciának három összetevője van: az ismeret, a képesség és az attitűd. Mondják azt is, hogy ez a sorrend méltánytalan, igazából az attitűd a

Részletesebben

Csengettyű A Dunaharaszti Evangélikus Egyházközség hírlevele 2010. Böjt-Húsvét

Csengettyű A Dunaharaszti Evangélikus Egyházközség hírlevele 2010. Böjt-Húsvét Csengettyű A Dunaharaszti Evangélikus Egyházközség hírlevele 2010. Böjt-Húsvét Gyengék gyámola, te maradj velem! MEDITATIO CHRISTI Húsvét tétje Gyengék gyámola, te maradj velem! Aranyélete van ma is a

Részletesebben

Tompa Andrea. Nagyobb szabadság. Beszélgetés Pintér Bélával

Tompa Andrea. Nagyobb szabadság. Beszélgetés Pintér Bélával Tompa Andrea Nagyobb szabadság Beszélgetés Pintér Bélával Tompa Andrea: Az utolsó két előadásotok, a Szutyok és a Kaisers TV, Ungarn azt mutatja számomra, hogy a Pintér Béla Társulat igen jó alkotói szakaszban

Részletesebben

Kérdések a könyvbemutatón. (Az alábbi szöveg a könyvbemutatón elhangzottak vázlatos átirata, nem tartalmaz mindent, ami a rendezvényen elhangzott.

Kérdések a könyvbemutatón. (Az alábbi szöveg a könyvbemutatón elhangzottak vázlatos átirata, nem tartalmaz mindent, ami a rendezvényen elhangzott. Kérdések a könyvbemutatón (Az alábbi szöveg a könyvbemutatón elhangzottak vázlatos átirata, nem tartalmaz mindent, ami a rendezvényen elhangzott.) Boér Tamás: Utoljára idén január 12-én ültünk ebben a

Részletesebben

ELMÉLET ÉS MÓDSZER A NYELVÉSZETBEN

ELMÉLET ÉS MÓDSZER A NYELVÉSZETBEN Szilágyi N. Sándor ELMÉLET ÉS MÓDSZER A NYELVÉSZETBEN különös tekintettel a fonológiára Kolozsvár, 2004 ELŐSZÓ 1973-ban, mikor témát választottam doktori értekezésemhez, tervezett dolgozatomnak még az

Részletesebben

Felépülés a függõségbõl és spiritualitás

Felépülés a függõségbõl és spiritualitás HALMI KRISZTINA SJC Felépülés a függõségbõl és spiritualitás BEVEZETÉS 1. Személyes inspirációk filozófiai alapvetés és hitvallás Hiszek abban, hogy a teremtett világban, az emberiség történelmében és

Részletesebben

III. A HIT. Tóth Árpád: "Fény vagy te is, lobogj hát, Melegíts és égess. Hinned kell, hogy a világ Teveled is ékes."

III. A HIT. Tóth Árpád: Fény vagy te is, lobogj hát, Melegíts és égess. Hinned kell, hogy a világ Teveled is ékes. Tóth Árpád: "Fény vagy te is, lobogj hát, Melegíts és égess. Hinned kell, hogy a világ Teveled is ékes." III. A HIT Nővérek továbbképzése Csongrád megyében Szeged - Hódmezővásárhely 1994. III. A HIT írta:

Részletesebben

Andreas Laun (szerk.): Homoszexualitás katolikus szemmel

Andreas Laun (szerk.): Homoszexualitás katolikus szemmel PPEK 527 Andreas Laun (szerk.): Homoszexualitás katolikus szemmel Andreas Laun (szerk.) Homoszexualitás katolikus szemmel mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom

Részletesebben

Antalffy Tibor. Mi volt előbb Isten vagy ősrobbanás?

Antalffy Tibor. Mi volt előbb Isten vagy ősrobbanás? 2 Antalffy Tibor Mi volt előbb Isten vagy ősrobbanás? 2006 3 TARTALOM 1. Bevezető 2. Az Ember kezdi megismerni a valós világot 3. Isten (természettudományosan) 4. Isten (filozofikusan) 5. Istenről (még

Részletesebben

Alfred North Whitehead: A természet fogalma

Alfred North Whitehead: A természet fogalma 42 BUKSZ 2010 Alfred North Whitehead: A természet fogalma Ford. Szabados Levente, Typotex Kiadó, Bp., 2007. 201 old., 2900 Ft Whiteheaddel kapcsolatban két dolgot azt is lehet mondani, két könyvet szoktak

Részletesebben