J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 1 Győr-Moson-Sopron Megye Közgyűlése 01/10-19/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Győrött, a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés október 19-én tartott rendkívüli üléséről. Az ülés kezdődött: 14,30 órakor, véget ért 15,20 órakor Jelen vannak: Aller Imre, Bognár Sándor, Grubits Ferenc, dr. Gulyás Zoltán, Hámori György, Horváth Ferenc, Kara Ákos, Kóczán Zoltán, dr. Kovács Tamás, Kövecses Tímea, Mák Ferenc, Méri Attila, Molnár Rita Noémi, dr. Szakács Imre, Szalay Imre, Takács Krisztián, Török Katalin, Valiczkó Mihály. Részt vesznek még a közgyűlésen: Dr. Kovács Béla megyei főjegyző, dr. Kovács Krisztián aljegyző, Debreczeniné Pócza Márta, a Szervezési, Jogi és Közbeszerzési Osztály vezetője, Feketéné Murányi Lívia, a Pénzügyi Osztály vezetője, S. Encsyné dr. Nánási Ágnes, a Területfejlesztési, Vagyongazdálkodási és Külkapcsolati Osztály vezetője, dr. Horváth István, a Humánerő Szervező Csoport vezetője, Szabóné Illés Ibolya, az Ellenőrzési Csoport vezetője, Pék Gáborné könyvvizsgáló, a Szervezési, Jogi és Közbeszerzési Osztály dolgozói, az intézmények vezetői, a sajtó képviselői és érdeklődők. AZ ÜLÉS MEGNYITÁSA Köszöntötte a közgyűlés tagjait, a meghívottakat és minden résztvevőt. Megállapította, hogy a közgyűlés megnyitásakor a 21 fő képviselőből 18 fő képviselő van jelen, tehát a közgyűlés határozatképes. Az egyszerű szótöbbséghez legalább 10 szavazat, a minősített szótöbbséghez legalább 11 szavazat szükséges. Köszönetét fejezte ki a közgyűlés tagjainak, amiért a rövid határidővel kiküldött meghívó ellenére nagy számban megjelentek a közgyűlésen. Dr. Krisch Róbert, dr. Molnár Csaba és Kolonics Zoltán képviselők előzetesen jelezték, hogy egyéb elfoglaltságuk miatt nem tudnak részt venni a rendkívüli közgyűlésen. A közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzata 14. (6) bekezdése értelmében a rendkívüli közgyűlésre szóló meghívó csak a rendkívüli közgyűlésre okot adó tárgysorozatot tartalmazhatja, és a közgyűlés csak a tárgysorozatban szereplő napirendet tárgyalhatja meg. Az ülésre javasolt napirendi pontokat tartalmazó meghívót a képviselők megkapták. Megkérdezte, hogy van-e valakinek napirendet módosító javaslata?

2 2 Aller Imre frakcióvezető Javasolta, hogy a közgyűlés mindhárom napirendi pontot vegye le a napirendi javaslatok közül. Szavazásra bocsátotta azt a javaslatot, hogy a közgyűlés vegye le a napirendi javaslatok közül A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal történő gazdálkodás szabályairól szóló 10/1995.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosítása című előterjesztést. A közgyűlés 2 igen szavazattal, 15 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot nem fogadta el. Szavazásra bocsátotta azt a javaslatot, hogy a közgyűlés vegye le a napirendi javaslatok közül A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat (Hivatal és intézményei) bankszámla vezetésével kapcsolatos intézkedések megtétele című előterjesztést. A közgyűlés 2 igen szavazattal, 15 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot nem fogadta el. Szavazásra bocsátotta azt a javaslatot, hogy a közgyűlés vegye le a napirendi javaslatok közül A Magyar Köztársaság Kormánya és a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat közötti együttműködési szándéknyilatkozat című előterjesztést. A közgyűlés 2 igen szavazattal, 15 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot nem fogadta el. Szavazásra bocsátotta a napirendi javaslatot. A közgyűlés 15 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a következő napirendet fogadta el: 1. A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal történő gazdálkodás szabályairól szóló 10/1995.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosítása. Előadó: 2. A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat (Hivatal és intézményei) bankszámla vezetésével kapcsolatos intézkedések megtétele. Előadó: 3. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat közötti együttműködési szándéknyilatkozat. Előadó:

3 3 A NAPIREND TÁRGYALÁSA 1. napirendi pont A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal történő gazdálkodás szabályairól szóló 10/1995.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosítása. Előadó: Az előterjesztést a Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság és az Ügyrendi Bizottság a közgyűlés ülése előtt megtárgyalta és változtatás nélkül javasolják a közgyűlés elé terjesztését. Több éve kialakult az a gyakorlat, hogy az intézményi kezelésben lévő azon ingatlanokat, amelyek az intézmények nem használnak és feladatellátásukhoz nem szükségesek, központi vagyonkezelésbe vonja a megyei önkormányzat. A gyakorlat fordítva is működik, központi vagyonkezelésben lévő, de az intézmények számára szükségessé váló ingatlanok átadására is sor kerül, így például a múzeum kérte, hogy az ásatásokból származó leletanyagok elhelyezésére a volt Vadász-laktanya egyik épületét igénybe vehesse, mivel nincs lehetősége a leletek megfelelő tárolására. Takács Krisztián képviselő Javasolta, hogy a közgyűlés név szerinti szavazással döntsön a rendelet-tervezet elfogadásáról. Szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetről történő név szerinti szavazást. A közgyűlés 18 igen egyhangú szavazattal elfogadta a rendelet-tervezetről történő név szerinti szavazást. Felkérte Dr. Kovács Béla megyei főjegyzőt a név szerinti szavazás levezetésére. Dr. Kovács Béla, megyei főjegyző Az SZMSZ 19. (9) bekezdésében foglaltak szerint név szerinti szavazás esetén a szavazatokat névsor szerint kell leadni. A név szerinti szavazás úgy történik, hogy a főjegyző egyenként felolvassa a képviselők nevét, akik nevük felolvasásakor igen -nel, vagy nem -mel szavaznak. A közgyűlés elnöke utoljára szavaz. A névsor szerint egyenként felkérte a képviselőket a szavazásra. (A név szerinti szavazásról készült, a közgyűlési tagok nyilatkozatait tartalmazó irat a jegyzőkönyvhöz csatolva.) A közgyűlés 15 igen szavazattal és 3 ellenszavazattal megalkotta a 18/2011.(X.20.) önkormányzati rendeletét. (A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva)

4 4 2. napirendi pont A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat (Hivatal és intézményei) bankszámla vezetésével kapcsolatos intézkedések megtétele. Előadó: Az előterjesztést a Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság, valamint az Ügyrendi Bizottság a közgyűlés ülése előtt megtárgyalta, és változtatás nélkül javasolják a közgyűlés elé terjesztését. A megyei önkormányzat költségvetési hiányának fedezetét jelentős részben a folyószámlahitel jelenti. A jogszabály szerint folyószámlahitel-szerződést egy évre lehet kötni. A megyei önkormányzat legutóbb októberében kötött folyószámlahitelszerződést számlavezető pénzintézetével, az OTP Bankkal, ez a szerződés október 28- án lejár. A megyei önkormányzat anyagi helyzete nem tette lehetővé a folyószámlahitel visszafizetését, így a további működéshez újabb hitelfelvételre van szükség. A hitel felvételéhez közbeszerzési eljárást kellett lefolytatni, ajánlattételre az OTP Bank Nyrt. került felkérésre. Az OTP által tett első ajánlat nem felelt meg a közbeszerzési kiírásban foglaltaknak, ugyanis a bank meghosszabbította volna a 2010-ben kötött hitelszerződést, ezt azonban a közbeszerzési törvény nem teszi lehetővé, így új szerződést kellett kötni. A tárgyalások a közgyűlést megelőző napon eredményesen zárultak le a pénzintézettel. Ha az OTP-vel nem történt volna megegyezés, október 29-én a megyei önkormányzatnak egy lejárt, 1,5 milliárd forintos folyószámlahitelt kellett volna visszafizetnie, ami a bérek kifizetését, az intézmények működését jelentősen veszélyeztette volna. Az OTP a megállapodás alapján október 29-től december 31-ig lényegében a korábbi feltételekkel megegyező hitelkonstrukciót ajánlott, a kamatok mértékét minimálisan, 0,35%- kal emelte meg. A hitelszerződés megkötéséhez a pénzintézet jelzálogfedezetet kér, ezért szükséges a megyei önkormányzat költségvetési rendletét módosítani. Aller Imre frakcióvezető A Kormány és a megyei önkormányzat között létrejött megállapodásban a szeptember 1-i állapotot rögzítette a vagyon átadására a Magyar Köztársaság Miniszterelnöke és a megyei közgyűlés elnöke. Eszerint a megyei önkormányzat szeptember 1-jét követően vagyonát nem terhelheti meg, illetve kötelezettséget nem vállalhat. Ehhez képest az előterjesztésében a hitel fedezeteként ingatlanok kerültek megjelölésre. A megállapodás alapján a területileg illetékes kormánymegbízott jóváhagyásával lehet kötelezettséget vállalni. A évben megkötött folyószámlahitel-szerződésben ahogy az új szerződésben is feltételként szabta az OTP az ingatlanfedezet biztosítását. A folyószámlahitel fedezetéül ugyanazok az ingatlanok szolgálnak, mint az elmúlt évben, tehát jelenleg is megterhelt ingatlanokról van szó. A kormánymegbízott ellenjegyzésére a közgyűlés döntése után után kerül sor. Takács Krisztián képviselő Javasolta, hogy a közgyűlés név szerinti szavazással döntsön a rendelet-tervezet elfogadásáról. Szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetről történő név szerinti szavazást.

5 5 A közgyűlés 18 igen egyhangú szavazattal elfogadta a rendelet-tervezetről történő név szerinti szavazást. Felkérte Dr. Kovács Béla megyei főjegyzőt a név szerinti szavazás levezetésére. Dr. Kovács Béla, megyei főjegyző A névsor szerint egyenként felkérte a képviselőket a szavazásra. (A név szerinti szavazásról készült, a közgyűlési tagok nyilatkozatait tartalmazó irat a jegyzőkönyvhöz csatolva.) A közgyűlés 15 igen szavazattal és 3 ellenszavazattal megalkotta a 19/2011.(X.19.) önkormányzati rendeletét. (A rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 3. napirendi pont A Magyar Köztársaság Kormánya és a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat közötti együttműködési szándéknyilatkozat. Előadó: A szándéknyilatkozat szövege a közgyűlés előtt kiosztásra került. Az előterjesztést a Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság a közgyűlés ülése előtt megtárgyalta és változtatás nélkül javasolja a közgyűlés elé terjesztését. A Magyar Köztársaság Miniszterelnöke és valamennyi megyei közgyűlési elnök október 3-án szándéknyilatkozatot írtak alá a megyei önkormányzatok és intézményeik konszolidációjának előkészítéseként. A megállapodásnak nincs jogi kötőereje, azt bíróság előtt nem lehet megtámadni. A megállapodás elsősorban arra szolgál, hogy megnyugtassa azokat a beszállítókat és közüzemi szolgáltatókat, amelyekkel szemben bizonyos megyei önkormányzatok jelentős mértékű hátralékot halmoztak fel. A Pest Megyei Önkormányzatnál, de más megyei önkormányzatoknál is előfordult, hogy a hosszú ideje lejárt tartozások miatt bizonyos szolgáltatásokat már nem biztosított a szolgáltató a megyei önkormányzatnak és intézményeinek. Az így kialakult helyzet mindenképpen rendezésre szorult. A megyei önkormányzatok konszolidációja egybeesik a közigazgatás és az egész önkormányzati rendszer átalakításával. A megállapodás a Miniszterelnök és a megyei közgyűlési elnökök július 14-i tárgyalásán elhangzottakkal összhangban készült és az volt a célja, hogy a nehéz helyzetben lévő önkormányzatoknál rá lehessen venni a beszállítókat arra, hogy biztosítsák a közüzemi szolgáltatásokat, élelmezést, gyógyszereket a megyei önkormányzati intézmények számára a hosszabb ideje kifizetetlen számlák ellenére is, mivel az állam január 1-jével a megyei önkormányzatok teljes adósságállományát is átvállalja. A megállapodásban lefektetett elvek megvalósításához szükség van a megfelelő jogszabályi háttér megteremtésére. Az egészségügyi, valamint az egyéb önkormányzati vagyon átadásáról szóló törvényt a kormány már benyújtotta az Országgyűlésnek. A vagyonátadás folyamata tehát jogi keretek között, a törvény, valamint a végrehajtására kiadásra kerülő Kormány- és miniszteri rendeletek alapján fog lezajlani. A költségvetési törvény tervezetéből látható, hogy sem a normatívák, sem az egyéb, önkormányzatokat érintő finanszírozási rendszer nem változik, ezért, ha nem történik változás 2012-ben a megyei önkormányzat az intézményekkel szemben további megszorításra, vagy jelentős

6 6 mértékű hitelfelvételre kényszerülne. A megyei önkormányzatok a jövőben a területfejlesztés és a területrendezés területén kapnak nagyobb feladatokat, ami az egész megye fejlődését szolgálhatja. Egy kézbe kerül a megyei fejlesztési koncepció, a hozzá tartozó tervek elkészítése, a hosszú távú fejlesztési célok meghatározása, ami jelentősebb feladat, mint az intézményfenntartói szerep. dr. Kovács Tamás képviselő A Kormány a 2010-es választási ígéreteiben a megyei, valamint a települési önkormányzatok konszolidációjára törekedett, ám ez a mai napig nem történt meg. A konszolidációra országos szinten 120 milliárd forintot ígértek a megyei és a városi önkormányzatoknak, ehhez képest 2010-ben és 2011-ben is 100 milliárd forintos hiánnyal gazdálkodnak az önkormányzatok. Ezen elvonások következtében az önkormányzatok mindenhol hitelfelvételre kényszerültek. Az Európai Unió tagállamaiban rendkívül nagy súlya van az alsó és a középszintű közigazgatásnak, ezzel szemben Magyarországon a tervezett átalakításokkal a megyék és a városok elvesztik közigazgatási súlyukat. Az önkormányzati törvény tervezetéből az látható, hogy mind a városok, mind pedig a megyék ki fognak üresedni, meg fog szűnni a városi, a helyi, illetve a középszintű közigazgatás. Sérelmezte, hogy sem a meghívóval együtt, sem pedig kérésre nem került kiküldésre a szándéknyilatkozat szövege, holott az már más forrásból elérhető. A megállapodás célkitűzései között a Széll Kálmán-tervre és más kormányzati programokra hivatkozik, amelyek az emberek számára újabb megszorításokat, szigorításokat jelentenek. A megállapodást a közgyűlés felhatalmazása, jóváhagyása nélkül írta alá a közgyűlés elnöke. Véleménye szerint a megállapodást a közgyűlésnek előzetesen meg kellett volna vitatnia, ehhez szükség lett volna egy olyan kimutatásra, hogy milyen vagyontárgyakat vesz át az állam. A megállapodásban olyan dátumok is szerepelnek, amelyek már lejártak, ez elfogadhatatlan a közgyűlés előzetes tájékoztatása nélkül. A közgyűlés a megállapodást felelősen csak akkor hagyhatja jóvá, ha számszakilag is ismert, hogy mi az ami átadásra, átvételre kerül. Úgy véli, a vagyontárgyak, intézmények átadásával a megye teljesen el fogja veszteni súlyát a régióban. Aller Imre frakcióvezető Ilyen mértékű vagyonátadást megelőzően el kell végezni a vagyonértékelést, amit a képviselők, illetve a nyilvánosság tudomására kellene hozni, hogy mit ad át a megyei önkormányzat a konszolidáció fejében. A megállapodás aláírásával amivel véleménye szerint dr. Szakács Imre túllépte hatáskörét, hiszen nem a közgyűlés felhatalmazásával került sor a megállapodás aláírására vagyonukra, hatáskörökre és politikai súlyukra vonatkoztatva megtörtént a megyék teljes kifosztása. A szocialista frakció véleménye szerint, aki egy ilyen megállapodást aminek tartalma azt jelenti, hogy egy épület sem lesz a megyei önkormányzat tulajdonában, ahová a megye zászlaját ki lehetne tenni aláír, illetve szavazatával támogat, megszegi képviselői esküjét és méltatlanná válik feladatára. A megállapodás és az abban foglaltak végrehajtására megindult törvényalkotási folyamat a megyei önkormányzat számára teljes vagyonvesztést idéz elő, valamint a megyei önkormányzatiság teljes felszámolását jelenti. A szocialista frakció tagjai úgy döntöttek, hogy ehhez a folyamathoz nem kívánnak jelenlétükkel sem asszisztálni, ezért kivonulnak a közgyűlésről. Aller Imre és dr. Kovács Tamás képviselők kivonultak az ülésteremből. Takács Krisztián képviselő a jegyzőkönyvhöz csatolt hozzászólást tette.

7 7 Szalay Imre frakcióvezető Mindhárom ellenzéki képviselő a megyei önkormányzat vagyonának kiárusításáról, elkótyavetyéléséről beszélt. Az első napirendi pontban a vagyonrendelet módosításának célja a feladattal terhelt és az intézmények feladatellátásához nem szükséges vagyon elkülönítése volt, hogy ezáltal a feladattal nem terhelt vagyon központi kezelésbe kerüljön és a megyei önkormányzat tulajdonában maradjon. Az ellenzéki képviselők, akik a vagyon elherdálását kérik számon, a vagyonrendelet módosítására nemmel szavaztak, ennek fényében álságos a mostani hozzászólásuk. A megyei önkormányzat nem közigazgatási szerv, intézményfenntartó, koordináló szerepe van ezért a közigazgatási funkció elvesztéséről sem lehet beszélni. A jövőben a megyei önkormányzat területfejlesztési funkciója fog erősödni, és ezáltal közelebb kerül az emberekhez, a valós igényekhez a fejlesztési források elosztásáról való döntés. A jelenleg hatályos jogszabályok alapján eddig is történtek intézményátadások, ahol a feladatellátáshoz szükséges vagyon is átadásra került, ilyen volt például a tavasszal a mosonmagyaróvári Hansági Múzeum átadása. A megállapodásban foglaltak politikai szándéknyilatkozatnak felelnek meg, az átadás-átvétel konkrét szabályait jogszabályok fogják meghatározni. Dr. Kovács Béla megyei főjegyző A megállapodás szándéknyilatkozat jellegéből az következik, hogy a vagyonátadás részletes szabályait törvény, kormányrendelet, ágazati szintű rendeletek jogszabályok határozzák meg, amelynek kidolgozása folyamatban van. Az átadásra kerülő vagyoni kört is jogszabály, illetve külön megállapodás fogja meghatározni. A jogalkalmazók feladata, hogy a hatályos jogszabályokban foglalt kötelezettségüknek megfelelően tegyék meg a vagyonátadást, amely az intézmények átadásával együtt a megyei önkormányzatok konszolidációját hivatott szolgálni. Kóczán Zoltán, a közgyűlés alelnöke Az ellenzéki képviselőknek a megyei önkormányzati vagyon kiárusításáról szóló hozzászólása érthetetlen annak fényében, hogy a vagyonrendelet módosítására és a folyószámlahitel igénybevételére is nemmel szavaztak. A folyószámlahitelre azért van szükség, hogy az évből hátralévő két hónap likviditási szempontból kezelhető és az intézményi dolgozók munkabére biztosított legyen. Győr-Moson-Sopron megyében a többi megyéhez képest kezelhető mértékű a hiány, a Kormány azonban valamennyi megyére kiterjedően felvállalta az önkormányzatok konszolidációját. Az intézmények működéséhez szükséges vagyont mindenképpen át kell adni az államnak, a központi kezelésbe vett vagyonelemeket pedig várhatóan 2012-től is megtarthatja a megyei önkormányzat től a területfejlesztés lesz a megyei önkormányzat legfőbb feladata. Nemes feladat volt a 19 intézmény fenntartása, a területfejlesztés esetében viszont 183 települést közvetlenül érintő feladatokról van szó, ami által a megyei önkormányzat közelebb kerülhet a településekhez, az ott élő emberekhez. Takács Krisztián képviselő Kóczán Zoltán alelnök hozzászólására reagálva megjegyezte, hogy a Jobbik részéről az egész folyamathoz nem kíván hozzájárulni. A megyei önkormányzatnak van vagyonértékelése, ugyanis az államháztartásról szóló törvény szerint a zárszámadási rendelet mellékletét kell, hogy képezze a vagyonértékelés, ami nyilvános. Téves az a logika, hogy a megyei önkormányzat által átadott vagyonért

8 8 cserébe adósságot vesz át az állam, ugyanis feladatátvételről van szó. A feladatellátáshoz nyilvánvalóan szükség van az épületekre a felszerelésekkel, munkatársakkal együtt. A nem feladathoz kötött, forgalomképes vagyon könyv szerinti értéke 800 millió forint, ám döntően olyan ingatlanokról van szó, amelyeket hosszabb ideje nem tud értékesíteni a megyei önkormányzat. Az állam által átveendő hiányt és a forgalomképes ingatlanok értékét összehasonlítva megállapítható, hogy az ingatlanok értéke nem fedezi a hiányt. A megyei önkormányzatnak január 1-jén is lesz székhelye, ahova megyezászlót ki lehet majd tűzni. A konszolidációról szóló törvényjavaslat 2. (2) bekezdése tartalmazza, hogy az állam és az önkormányzat külön megállapodása alapján bármelyik vagyonelem, amely egyébként az államnak átadásra kerülne, az önkormányzat tulajdonában maradhat. Az első napirendi pontban szereplő ingatlan átsorolások is azt a célt szolgálják, hogy olyan ingatlanokról lehessen tárgyalni az állammal, amelyek nem feladattal terheltek. A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat pozícióját az is javítja, hogy amíg van olyan önkormányzat, amely 20 milliárd forint adósságot ad át az államnak, a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat a kórház adósságállományával együtt is ennél jóval kevesebbet, 6 milliárd forintot. Az IMF-ről beszélni jó politikai ütőkártya, de a megyei önkormányzatok konszolidációjának szándéka már jóval korábban, július 14-én megfogalmazódott, amikor még nem volt szó arról, hogy a kormány tárgyalni fog az IMF-fel. Az IMF hitel nélkül a nyugdíjak, a közszolgálatban dolgozók bérének kifizetése nem lett volna biztosítható. Magyarországot jól láthatóan nem lehet a előtti rendszerben működtetni, az egész rendszert át kell alakítani. Ez nehézségekkel jár olyan, mint amikor az ember lakottan újítja fel a lakását, amikor rossz, hogy bent is kell lakni a lakásban, de a mesterembereknek is végezni kell a munkájukat de ha a kormánynak sikerül megfelelő átalakításokat véghezvinnie, tól nem kell az IMF segítségét igénybe venni és az ország tud alkalmazkodni azokhoz a kihívásokhoz, amelyek a 2008-as gazdasági-pénzügyi válság nyomán jelentkeztek és különösen az eurózóna tagállamait sújtják. A megállapodás alapján egy bizottság jön létre a vagyonátadás koordinálására, amelyben a kormányhivatal, a megyei önkormányzat, az államkincstár és más szervezetek képviselői vesznek részt. A megyei önkormányzatnak az a célja, hogy mindazon vagyonelemek biztosítva legyenek, amelyek a feladatellátáshoz szükségesek, január 1-től pedig a kormányhivatal irányítása alatt lévő megyei intézményfenntartó központ fogja az intézmények ügyeit intézni. Az intézmények dolgozóinak nincs félnivalója, az eddig megszokott napi működés vélhetően változatlanul fog folyni január 1. után is. Minden átalakítás zavarokkal, nehézségekkel jár, a lakás átalakításról szóló példát folytatva lehet, hogy eltűnik néhány könyv, de az is előfordulhat, hogy a mesterember otthagyja a kalapácsát. Takács Krisztián képviselő Javasolta, hogy a közgyűlés név szerinti szavazással döntsön a határozati javaslatról. Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatról történő név szerinti szavazást. A szavazáskor 16 fő képviselő van jelen. Az egyszerű szótöbbséghez legalább 9 szavazat, a minősített szótöbbséghez legalább 11 szavazat szükséges. A közgyűlés 16 igen egyhangú szavazattal elfogadta a határozati javaslatról történő név szerinti szavazást.

9 9 Felkérte Dr. Kovács Béla megyei főjegyzőt a név szerinti szavazás levezetésére. Dr. Kovács Béla, megyei főjegyző A névsor szerint egyenként felkérte a képviselőket a szavazásra. (A név szerinti szavazásról készült, a közgyűlési tagok nyilatkozatait tartalmazó irat a jegyzőkönyvhöz csatolva.) A közgyűlés 15 igen szavazattal és 1 ellenszavazattal a következő határozatot hozta: 207/2011. (X.19.) KH 1./ Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzatának Közgyűlése a Magyar Köztársaság Kormánya és a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat között aláírt Megállapodás elnevezésű szándéknyilatkozatot megismerte és támogatólag jóváhagyja. 2./ Győr-Moson-Sopron Megye Közgyűlése felkéri elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy a megyei önkormányzat és intézményei pénzügyi-gazdasági, munkaerő és vagyonjogi helyzetére vonatkozó, valamint az intézmények fenntartásával kapcsolatos egyéb adatokat bocsássa a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal rendelkezésére. 3./ Győr-Moson-Sopron Megye Közgyűlése felhatalmazza elnökét, hogy a szándéknyilatkozat alapján a megalkotásra kerülő jogszabályoknak megfelelően folytassa le a tárgyalásokat az illetékes központi állami szervekkel és ha szükséges, az intézmények átadás-átvételével kapcsolatban tegyen előterjesztést a közgyűlés elé. Határidő: október 19., illetve folyamatos Felelős: dr. Kovács Béla megyei főjegyző Megköszönte a részvételt, az ülést bezárta. Győr, október 26. dr. Kovács Béla megyei főjegyző dr. Szakács Imre a közgyűlés elnöke

ERDŐKERTES JEGYZŐKÖNYVE

ERDŐKERTES JEGYZŐKÖNYVE 11/2014/J ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚLIUS 23-ÁN MEGTARTOTT NYILVÁNOS RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Az ülésen alkotott rendeletek és hozott határozatok jegyzéke: 54/2014.

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 40-32/2010. 1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. április 21-én 18,05 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal (Fő tér 1.) I. emeleti kistermében megtartott rendes üléséről.

Jegyzőkönyv. A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal (Fő tér 1.) I. emeleti kistermében megtartott rendes üléséről. SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Száma: V/48036-13/2011. Jegyzőkönyv Készült: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal (Fő tér 1.) I. emeleti

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2011. évi 9. szám 2011. október KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2011. évi 9. szám Komárom-Esztergom megye 2011. október TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

1/2013. számú. 2013. január 24-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

1/2013. számú. 2013. január 24-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 318-2/2013. 1/2013. számú 2013. január 24-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 1-2/2013. (I. 24.) sz. Kth.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 457/3/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 23.-án megtartott rendkívüli üléséről - 1 - Izsák Város Önkormányzat

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 43/2012. (III. 29.) 44/2012. (III. 29.) 45/2012. (III. 29.) 46/2012.

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. 40.145-21/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Képviselők, jegyző, aljegyző és köztisztviselők a mellékelt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. Időpont: 2010. május 26. Helyszín: Községi Önkormányzat székhelye, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u.

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 14/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 28-án 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 206. december 3-án megtartott nyilvános, rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 18 órakor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

M EGHÍVÓ BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK E LNÖKE

M EGHÍVÓ BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK E LNÖKE BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK E LNÖKE M EGHÍVÓ Szám: 1185/2011. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécs, Papnövelde utca 5. szám alatti dísztermében 2011. november 29-én (kedden) 9.00

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Babits Emil Hofferné Hanich Erika Kovács Attila Oszvald József Ruppert Báláné Scheer József Schindler László Tihanyiné Baki Zsuzsanna

JEGYZŐKÖNYV. Babits Emil Hofferné Hanich Erika Kovács Attila Oszvald József Ruppert Báláné Scheer József Schindler László Tihanyiné Baki Zsuzsanna JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat testületének 2007. március 14-én 10.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott alakuló üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8496. NAGYPIRIT Szám: 137-2/2014/Np. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagypirit Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 5-én (szerdán) 15,00 órai kezdettel

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 628-16/2012. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 16. számú j e g y z ő k ö n y v e Készült: 2012. augusztus 28-án megtartott 2 Készült: Martonvásár Város Önkormányzata 2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án 17 órakor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 1/2013. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. január 30-án 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 1-3. D./ RENDELETEI: - Száma: 1-6/2014. T Á R G Y S O R O Z A T

Részletesebben

/Németh Rita képviselő távolmaradása okát előre jelezte./

/Németh Rita képviselő távolmaradása okát előre jelezte./ 1 BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8352 BAZSI, FŐ U. 91. T/F: 87/352-201. Szám: 120-34/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. május 19-én 19.05 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Az ülés helye: Bazsi Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete október 30-án 08 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete október 30-án 08 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. JEGYZŐKÖNYV Szám: 15/2013. Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 30-án 08 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. július 3. napján 8.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) rendkívüli ülésének. T á r g y s o r o z a t

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. július 3. napján 8.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) rendkívüli ülésének. T á r g y s o r o z a t Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. július 3. napján 8.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) rendkívüli ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete:, d./ határozata:122-123; Száma:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 7/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. április 25-én 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án, 8:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 692-1/2014 JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 32/2012

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 32/2012 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 32/2012 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. december 11-én megtartott, hangfelvétellel rögzített rendkívüli ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u. 59. 18-A/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 6-án 18.30 órai kezdettel a Bezi Községházban tartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén. Pinnye község Önkormányzata P I N N Y E Arany J. u. 15. 9481. /Tel.: 99/536-025/ 1-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 05-én 15,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 05-én 15,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 05-én 15,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma, tárgya: HATÁROZAT

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének március 12. napján 16,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének március 12. napján 16,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 875-3/2015. JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12. napján 16,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester. Mertusné Varga Katalin alpolgármester

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester. Mertusné Varga Katalin alpolgármester J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2011. szeptember 9-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. NAPIREND 1./ Önkormányzati adósságkonszolidáció végrehajtása Előterjesztő: Kovács Gábor - polgármester 2./ Indítványok, javaslatok

JEGYZŐKÖNYV. NAPIREND 1./ Önkormányzati adósságkonszolidáció végrehajtása Előterjesztő: Kovács Gábor - polgármester 2./ Indítványok, javaslatok JEGYZŐKÖNYV Készült: Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 17-én, 13.00 órától a Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester,

Részletesebben

2009. december 21. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2009. december 21. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 1 Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 21. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott határozat: 256/2009. (XII.21.) számú

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 15-én a Mérges Községházban megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Balázs

Részletesebben

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2009. október 26-án a Polgármesteri Hivatal (Fő tér 1.) kistermében megtartott üléséről.

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2009. október 26-án a Polgármesteri Hivatal (Fő tér 1.) kistermében megtartott üléséről. SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 48014-13/2009. Jegyzőkönyv Készült: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2009. október 26-án a Polgármesteri Hivatal (Fő tér 1.) kistermében megtartott

Részletesebben

4/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról. használatáról

4/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról. használatáról 188 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. november 23-án 14 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 21/2013.

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. december 12-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben

A rábapatonai Polgármesteri Hivatal nagytermében január 29-én a képviselőtestület órakor kezdődő ülésén

A rábapatonai Polgármesteri Hivatal nagytermében január 29-én a képviselőtestület órakor kezdődő ülésén Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Rábapatona 129/2013. Készült: J e g y z ő k ö n y v A rábapatonai Polgármesteri Hivatal nagytermében 2013. január 29-én a képviselőtestület 16.00 órakor kezdődő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-11/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014.szeptember 10-én (szerdán) 14 00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről R E N D E

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK december 10-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK december 10-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. december 10-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek Napirendek: Nyílt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án 16 órakor megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt, Csernik József,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 07-én, hétfőn 19.00 órakor megtartott rendkívüli testületi

Részletesebben

24. számú. Jegyzőkönyv. Mátraverebély Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének

24. számú. Jegyzőkönyv. Mátraverebély Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének 24. számú Jegyzőkönyv ének 2014. december 10-én megtartott rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: ének a Polgármesteri Hivatalban 2014. december 10-én megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak:

Részletesebben

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK Szám: 2/189-3/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: ÜLÉS HELYE: JELEN VANNAK: BEJELENTÉSSEL TÁVOL: TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTT: Paloznak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 29-30. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 29/2014.(V.08.)

Részletesebben

Szabó Ferenc polgármester üdvözli a képviselő-testületi ülésen megjelenteket.

Szabó Ferenc polgármester üdvözli a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8494 KISCSŐSZ Szám: 24-3/2014/Iszk. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kiscsősz Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 2014. február 4-én (kedden) 16,30 órai kezdettel

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 26.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat 2015. március 26-án 18.00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. október 31. napján 13. 00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. október 31. napján 13. 00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. október 31. napján 13. 00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) rendkívüli ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: -, d./ határozata:

Részletesebben

23/2010. számú 2010. november 17.-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 241/2010. (XI.17.sz. Kth.)

23/2010. számú 2010. november 17.-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 241/2010. (XI.17.sz. Kth.) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.:12.497-2/2010. 23/2010. számú 2010. november 17.-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 241/2010. (XI.17.sz.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 17/2008. (IX. 5.) MNÖ határozatot

JEGYZŐKÖNYV. 17/2008. (IX. 5.) MNÖ határozatot JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat testületének 2008. szeptember 5-én 14 30 órai kezdettel Veszprémben, a Német Házban (Thököly u. 11.) megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete. Ügyrendi Bizottsága. 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete. Ügyrendi Bizottsága. 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5/2015. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve 5 5 5

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének április 17-én (kedden) órakor megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének április 17-én (kedden) órakor megtartott nyilvános üléséről 108-10/2012.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2012. április 17-én (kedden) 14 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 10/2012(IV.18.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv Ónod Képviselő-testülete 2008. május 26-án megtartott nyilvános üléséről

Jegyzőkönyv Ónod Képviselő-testülete 2008. május 26-án megtartott nyilvános üléséről - 1 - - 2 - Ónod Község Önkormányzata 3551Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Jegyzőkönyv Ónod Képviselő-testülete 2008. május 26-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről A testületi ülésen a mellékelt

Részletesebben

Ecsegfalva Község Önkormányzata 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/ ,

Ecsegfalva Község Önkormányzata 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/ , Ecsegfalva Község Önkormányzata, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/487-100, e-mail: ecsegfalva@t-online.hu 973-10/2015.ikt.sz J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015.

Részletesebben

8/2012. KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. MÁJUS 09. NAPJÁN MEGTARTOTT VIII. RENDKÍVÜLI NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

8/2012. KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. MÁJUS 09. NAPJÁN MEGTARTOTT VIII. RENDKÍVÜLI NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 8/2012. KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. MÁJUS 09. NAPJÁN MEGTARTOTT VIII. RENDKÍVÜLI NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1 Napirendi pontok: 1. napirendi pontok elfogadása 2. hitelszerződés

Részletesebben

Határozati javaslat A napirendi pontok meghatározása 1. Döntés a Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó társulási megállapodásról; Előadó:

Határozati javaslat A napirendi pontok meghatározása 1. Döntés a Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó társulási megállapodásról; Előadó: Vámosszabadi Község Önkormányzat Jegyzőkönyv Készült: Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11-én (csütörtökön) 16.30 órakor tartott üléséről Az ülés helye: Vámosszabadi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13.án ( szerdán ) 17.00-órakor tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/ Fax: 06/

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/ Fax: 06/ BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 18-án megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2016. június 20-án a Balatonújlaki Községi Önkormányzat tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános üléséről. Jelen vannak: Virág László alpolgármester Muszti Csaba képviselő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BANA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Bana, Jókai Mór utca 18. Ikt.sz.: 311/11/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bana Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én tartott

Részletesebben

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.:

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Ónod Képviselő-testülete 2008. november 5-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésén Meghozott határozatok: 93/2008. (XI. 5.) határozat:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 26-án 16,00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 26-án 16,00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről Ikt.szám: 262 /2014 JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-án 16,00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

HATÁROZATOK ALSÓNEMESAPÁTI 66/2013.(VIII.09.) határozat a Védőnői Szolgálatot Fenntartó Egészségügyi Társulás megszüntetése

HATÁROZATOK ALSÓNEMESAPÁTI 66/2013.(VIII.09.) határozat a Védőnői Szolgálatot Fenntartó Egészségügyi Társulás megszüntetése A L S Ó N E M E S A P Á T I és N E ME S A P Á T I Községek ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2013. augusztus 9-ei együttes ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 151-2/2013/ANA. Tartalom:

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve Legénd Községi Önkormányzat 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve Készült: 2012. március 22-én a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott rendkívüli -testületi ülésről 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán Bíró

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Vas Megyei Közgyűlés november 30-án 9.00 órától a Megyeháza Dísztermében megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: a Vas Megyei Közgyűlés november 30-án 9.00 órától a Megyeháza Dísztermében megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv Készült: a Vas Megyei Közgyűlés 2013. november 30-án 9.00 órától a Megyeháza Dísztermében megtartott nyílt üléséről Jelen vannak: Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke, Marton Ferenc, a közgyűlés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Időpont: 2012. augusztus 22. Helyszín: Polgármesteri Hivatal, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 5-én - csütörtökön - de. 7,30 órakor megtartott r e n d k í v ü l i üléséről. A képviselő-testület rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/21-34/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án, 18:00 órai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ják Község Képviselő-testületének május 27-én tartott testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ják Község Képviselő-testületének május 27-én tartott testületi üléséről JÁK KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Ják Község Képviselő-testületének 2013. május 27-én tartott testületi üléséről Határozatok: 37/2013. (V. 27.) sz. határozat Jáki Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének január 28-án 14,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének január 28-án 14,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről Ikt.szám:..-1/2015. JEGYZŐKÖNYV Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 28-án 14,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Stolár Mihály Ferenc Indítványozta, hogy a tanács az ülés napirendjét a kiküldött meghívóban foglaltak szerint fogadja el.

Jegyzőkönyv. Stolár Mihály Ferenc Indítványozta, hogy a tanács az ülés napirendjét a kiküldött meghívóban foglaltak szerint fogadja el. Szám: 08/8-6/2014 Jegyzőkönyv Készült: 2014. május 14-én 10.00 órai kezdettel a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanácsnak a Veszprém Megyei Önkormányzat elnöki irodájában megtartott üléséről. Jelen van a

Részletesebben

RÁBATAMÁSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZEPTEMBER 13. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

RÁBATAMÁSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZEPTEMBER 13. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV RÁBATAMÁSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 13. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL 1. Választás eredményének ismertetése 2. Polgármester esküje 3. Polgármester tiszteletdíjának,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2012. május 14-én a Városháza emeleti kistermében 7 30 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv mely Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 08.-án 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén készült.

Jegyzőkönyv mely Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 08.-án 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén készült. 1 Jegyzőkönyv mely Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 08.-án 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén készült. Napirendi pontok: 1. Előterjesztés ingatlancsere lebonyolítás

Részletesebben

Az ülés helye: VMJV Polgármesteri Hivatalának (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti Komjáthy-terme.

Az ülés helye: VMJV Polgármesteri Hivatalának (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti Komjáthy-terme. J E GY Z Ő K Ö NY V 2016. november 21-én 15,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről Szám: KOZP/1264-19/2016. Az ülés helye: VMJV Polgármesteri Hivatalának (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti

Részletesebben

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte.

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte. 1 BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8352 BAZSI, FŐ U. 91. T/F: 87/352-201. Szám: 290-61/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 20-án 18,30 órakor kezdődött rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Jogi és Ügyrendi Bizottság február 22-én a Polgármesteri Hivatal (Fő tér 1.) kistermében megtartott rendes üléséről.

Jegyzőkönyv. A Jogi és Ügyrendi Bizottság február 22-én a Polgármesteri Hivatal (Fő tér 1.) kistermében megtartott rendes üléséről. SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Száma: V/48375-2/2010. Jegyzőkönyv Készült: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2010. február 22-én a Polgármesteri Hivatal (Fő tér 1.) kistermében

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Paál István polgármester Berki Zoltán alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja JEGYZŐKÖNYV Kissziget Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év június hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 19/2015.(VI.05.) 20/2015.(VI.05.) Rendeletek: Sorszáma

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Felsőegerszeg. Faluház 7370 Felsőegerszeg. Fő utca 7. Jelen

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 30-án megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 30-án megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község megtartott nyílt üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 469-4/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Czövekné Duduma Ildikó. Zsobrákné Balogh Mária. Távol vannak: Krausz Balázs képviselő (Isztimér) Napirend előtti esemény

Jegyzőkönyv. Czövekné Duduma Ildikó. Zsobrákné Balogh Mária. Távol vannak: Krausz Balázs képviselő (Isztimér) Napirend előtti esemény Jegyzőkönyv Készült: Isztimér és inek 2012. szeptember 17-én 16 órakor megtartott együttes üléséről. Az ülés helye: Községháza 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak: Isztimér: Orbán Tibor Nesztor

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottsága

Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottsága 178/2016. (12.14.) JÜK határozat 5 egyhangú igen szavazattal a napirendet az alábbiak szerint elfogadta: ZÁRT ÜLÉSRE JAVASOLT NAPIRENDI PONTOK: 1. Az Önkormányzat 2016. évi Közbeszerzési Terv módosításának

Részletesebben

Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. július 31-én 11,00 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi üléséről

Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. július 31-én 11,00 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi üléséről Lovászpatona Község Önkormányzata Lovászpatona, Kossuth tér 2. Szám: 32-9/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. július 31-én 11,00 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő-testület tagjai a javaslattal 4 igen szavazattal, egyhangúlag, határozathozatal nélkül egyetértettek.

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő-testület tagjai a javaslattal 4 igen szavazattal, egyhangúlag, határozathozatal nélkül egyetértettek. Iktatószám: 1695-6/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 20. napján (péntek) 7:30 órakor, a Polgármesteri Hivatalban (8123 Soponya, Petőfi S.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Győrújbarát Község Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-án órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Győrújbarát Község Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-án órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Győrújbarát Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-án 17.30 órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről Készült Győrújbarát Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. február 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben