SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ"

Átírás

1 SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága szeptember 11-én /csütörtök/ órai kezdettel a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal I. emelet 218-as számú tárgyalótermében nyilvános ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Az ülés napirendje Nyilvános ülés A képviselő-testület szeptember 18-i rendes ülésének előkészítése 1. A Városi Bölcsőde intézményvezetőjének megbízása. /A pályázatok a zárt ülés anyagai között találhatók./ 2. Dr. Borzon Judit háziorvos feladat-ellátási szerződésének módosítása /5 hrsz-ú ingatlanból kerékpárút céljára hasznosítandó részének használati és vételi jog biztosítására irányuló szerződés jóváhagyása. 4. Előterjesztés helyi autóbusz közlekedési közszolgáltatási pályázat kiírásáról. 5. Településrendezési eszközökkel kapcsolatos döntések (Vas Megyei Területrendezési Terv módosításának kezdeményezése a sárvári 0270/3 és 0270/4 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában, Sárvár Posta tér kapcsán településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat módosítása) Sárvár, szeptember 4. / : Vinter István : / sk. a bizottság elnöke

2 A képviselő-testület szeptember 18-i rendes ülésének előkészítése: 1. Napirendi pont /A pályázatok a zárt anyagok között találhatók/ Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés a Városi Bölcsőde intézményvezetőjének megbízásáról Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete 154/2014. (VI.26.) számú határozatában pályázatot írt ki a Városi Bölcsőde intézményvezetői álláshelyére, tekintettel arra, hogy Varga Istvánné magasabb vezetői megbízása december 31-én lejár. A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. (4) bekezdése alapján a pályázati felhívás az alábbi helyeken került közzétételre: Személyügyi központ internetes oldala július 2. Sárvári Hírlap július 11. Sárvár város honlapja július 2. A pályázat benyújtásának határideje augusztus 1-e volt. E határidőig két pályázat érkezett. Varga Istvánné (Sárvár, Balassi Bálint u. 7.) az intézmény jelenlegi vezetője, valamint Szűcsné Kesztyűs Mónika (Szombathely, Faludi F. u /14.) a szombathelyi Bokréta Bölcsőde kisgyermeknevelője nyújtottak be pályázatot. A pályázati felhívás szerint a pályázat benyújtásának feltételei feltételek: - büntetlen előélet - vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása - magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státus - Főiskola, a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklet I. rész I. Alapellátások 2. Bölcsőde B) pontjában foglaltak szerinti képesítés - legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat - a közalkalmazott nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt, amelyről a megbízást megelőzően nyilatkozik - a magasabb vezető, illetve a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata, - a pályázó szakmai életrajzát, - az intézmény vezetésére fejlesztésére vonatkozó programját,

3 - közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy büntetlen előéletű és hogy nem áll a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt - a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, - nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul-e a pályázat nyilvános ülésen történő bizottsági és testületi tárgyalásához - a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet alkalmazási körébe tartozó munkakör, vezetői, magasabb vezetői megbízás esetén a pályázó nyilatkozatát, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 15. -ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn. A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. (9) bekezdése alapján a pályázatok véleményezésére Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete 155/2014. (VI.26.) számú határozatában eseti előkészítő bizottságot hozott létre. A bizottság augusztus 14-én megtartott zárt ülésén a pályázókat személyesen meghallgatta - az ülésről készült jegyzőkönyv és a benyújtott pályázatok az előterjesztéshez mellékletként csatolásra kerültek - és megtette javaslatát: Az előkészítő bizottság a benyújtott pályázat, szakmai program és a személyes meghallgatás alapján javasolja a kinevezési jogkört gyakorló képviselő-testületnek, hogy a Városi Bölcsőde intézményvezetői teendőinek ellátásával Varga Istvánnét bízza meg, aki a szükséges szakmai felkészültséggel, helyismerettel, megfelelő vezetői tapasztalattal rendelkezik. Határozati javaslat: A) Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza Varga Istvánnét (9600 Sárvár, Balassi u. 7.) a Városi Bölcsőde intézményvezetői teendőinek ellátásával az intézménynél fennálló határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezése mellett január 1-től december 31-ig terjedő időszakra. Felelős: Kondora István polgármester, Határidő: január 1. B) Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza Szűcsné Kesztyűs Mónikát (9700 Szombathely, Faludi F. u /14.) a Városi Bölcsőde intézményvezetői teendőinek ellátásával határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezése mellett január 1-től december 31-ig terjedő időszakra. Felelős: Kondora István polgármester, Határidő: január 1. Sárvár, augusztus 27. Kondora István sk. polgármester

4 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete által a Városi Bölcsőde intézményvezetői álláshelyére érkező pályázatok véleményezésére létrehozott előkészítő bizottság augusztus 14-én /csütörtök/ 9.30 órai kezdettel, a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal I. emelet 218-as számú irodájában megtartott zárt üléséről. Jelen vannak: A bizottság tagjai: dr. Szabó Gyula a Humán Erőforrás Bizottság elnöke Pósfainé Sebestyén Bianka Magyar Bölcsődék Egyesületének képviselője Erdős Katalin Humánpolitikai Iroda vezetője Vargáné Horváth Krisztina jegyzőkönyvvezető Pályázók: Varga Istvánné Sárvár, Balassi B. u. 7. Szűcsné Kesztyűs Mónika Szombathely, Faludi Ferenc u /14. dr. Szabó Gyula: Köszöntöm a bizottság tagjait, és a megjelent pályázókat. A képviselőtestület júliusban pályázatot írt ki a Városi Bölcsőde intézményvezetői álláshelyére. A pályázat közzétételére a hatályos jogszabályi rendelkezések szerint került sor, a pályázat benyújtásának határideje augusztus 1-én járt le. E határidőig két pályázat érkezett. Az egyik pályázatot Varga Istvánné, az intézmény jelenlegi megbízott vezetője nyújtotta be, a másik pályázatot Szűcsné Kesztyűs Mónika. Erdős Katalin: A bizottságunk feladata, hogy a pályázók meghallgatását követően véleményt nyilvánítsunk a pályázó alkalmasságáról, szakmai rátermettségéről, arról, hogy a pályázati feltételeknek megfelelnek-e, illetve, hogy a szükséges dokumentumokat csatolták-e. Megállapíthatjuk, hogy Varga Istvánné és Szűcsné Kesztyűs Mónika pályázata formai szempontból megfelel a pályázati kiírás feltételeinek. Szűcsné Kesztyűs Mónika: Az erkölcsi bizonyítvány beszerzése folyamatban van, kézhezvétele után csatolom a pályázathoz. dr. Szabó Gyula: Elsőként hallgassuk meg Szűcsné Kesztyűs Mónikát, addig Varga Istvánnét megkérem, hogy kint várakozzon. Pósfainé Sebestyén Bianka: Szűcsné Kesztyűs Mónika most szerezte meg diplomáját. A csatolt pályázat sok mindenre kitér, általánosságról szól, kevés bent a konkrétum, mivel a sárvári munkát nem ismeri. Tájékozódott az intézményről? Szűcsné Kesztyűs Mónika: Csak interneten, személyesen nem voltam az intézményben. Pósfainé Sebestyén Bianka: Helyi szakmai munkát nem ismeri, elképzelései hipotetikusak. Sem a működési, gazdálkodással kapcsolatos környezetet nem tanulmányozta. A családok igényeit nem tudja, nem ismeri. Vezetői ismeretei is fejlesztésre szorulnak. Szűcsné Kesztyűs Mónika: Mivel a nevelési alapprogram országos alapprogram alapján kerül kidolgozásra, ezért úgy gondolom, hogy a két bölcsőde között nagy eltérés nem lehet. Pósfainé Sebestyén Bianka: Említi, hogy szeretné, ha a technikai személyzet dajka képzettséggel rendelkezne, így az intézmény fő feladatába, a gyermekellátásba is bevonható lenne. Ez szerintem szakmai hiba. Szűcsné Kesztyűs Mónika: 7 éve dolgozom kisgyermeknevelőként, így jól megismertem ezt a társadalmat. Saját gondozónő szoktatja be a gyermeket a bölcsődébe és a bölcsődébe járás egész időtartama alatt ő a gondozónője. A gondozónő az ún. ölelkezési időben - az az időszak,

5 amikor mindkét gondozónő jelen van - idejét elsősorban a saját gyermekei gondozására, nevelésére fordítja. A saját gondozónő-rendszerben több figyelem jut minden gyermekre, számon lehet tartani a gyermekek egyéni igényeit, problémáit, szokásait, elsősorban a saját gondozónő segíti át őket a bölcsődei élet során adódó nehézségeken. Ezért a kisgyermeknevelők gyakran fáradtak, fontos lenne bevonni egy segítő személyt, aki a közben adódó problémákban tudna segíteni. Pósfainé Sebestyén Bianka: Pályázatában írja, hogy a hét minden napjára vezetne be programot. Ennek személyi és anyagi feltétele is van. Szűcsné Kesztyűs Mónika: A kisgyermeknevelők munkáját átszervezném. A családok igényeinek megfelelően alakítanám a nyitás időpontját. Ez nem minden egységben lenne szükséges. Pósfainé Sebestyén Bianka: Ismeri a helyi szokásokat, programokat, mire lenne igénye a családoknak? Szűcsné Kesztyűs Mónika: Az interneten tájékozódtam. A turizmus folytán sok a kulturális program. Az itt élő családok kulturális téren megfoghatók, van érdeklődés. Így nyitottak lehetnek a bölcsődei programokra is. Először kicsiben kellene elindítani 2-3 családot bevonni, hogy együtt tevékenykedjenek a kicsivel. Ehhez meg kell teremteni a helyet (labort), a sok inger miatt. Nem ismerem a bölcsőde adottságait. Pénzügyi tapasztalataim vannak, így a mérleg elkészítése nem okozna gondot. Pénzügyi képzettségem miatt ismerem a jogszabályokat, képesnek érzem magam, hogy intézményvezetőként a pénzügyi kérdésekben is elmélyedjek. dr. Szabó Gyula: Úgy látom, hogy inkább az idősebb gyerekekre vonatkozik a programja, nem a 0-3 éves korosztályra. Pósfainé Sebestyén Bianka: Az anyagban van kitekintés idősebb korosztályra, fogyatékosokra, külföldi tapasztalatokra. Én ennek okát abban látom, hogy Mónika friss diplomás. Diplomáját a Nyugat-Magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai karán szerezte. Ez az iskola alapjában óvónőképző intézmény volt, nincsenek új oktatók, meglévő forrásaikra hagyatkoznak, gyakorlatban a tapasztalatok nem hosszú időre nyúlnak vissza. Ez érződik az átadott tudáson, nem csak a 20 hetes kortól 3 éves korig fókuszál. A bizottság megköszöni Szűcsné Kesztyűs Mónikának a szóbeli kiegészítést, válaszokat. Szűcsné Kesztyűs Mónika távozott, Varga Istvánnét behívta a bizottság. Pósfainé Sebestyén Bianka: A pályázatot megismertük. A Bizottság tagjaival egyeztetve mondhatom, hogy sokat fejlődött az intézmény amióta Ön a vezetője. Köszönhető ez az Ön és munkatársai munkájának. Örömmel láttam, hogy weboldal is működik és alapítványa is van a bölcsődének. A pályázat kapcsán kérdezem, hogy új nevelési programot szeretne készíteni? Varga Istvánné: Ha a kor és az igények ezt preferálják akkor igen. Egyelőre nem szerepel a terveim között. Pósfainé Sebestyén Bianka: A pályázatában láttam, hogy megünneplik a 3 évesek születésnapját. A 2 évesekét is? Varga Istvánné: Igen a 2 és 3 évesekét is megünnepeljük. Pósfainé Sebestyén Bianka: Jó a kapcsolata a város önkormányzatával és a családokkal. Figyelmet fordít a tárgyi feltételekre, azok javítására (nyílászárók cseréje). Ehhez nagy támogatást nyújthatnak a felújításra kiírt pályázatok. Fontos, hogy ne legyen beázás, megfelelőek legyenek a nyílászárók. Elismeréssel tudok nyilatkozni a munkájáról, mindig maximálisnak és kiemelkedőnek értékeltük az ellenőrzések során. Varga Istvánné: Erre mindig nagy hangsúlyt fektettem. dr. Szabó Gyula: Nagyon örülök, hogy van orvosi ellátás, kell, hogy valaki ránézzen a gyerekekre.

6 Varga Istvánné: Császár doktornő partner volt ebben, a szülőknek is nagy segítség, hogy esetleg a státuszvizsgálatot itt ellehet végezni, és hogy van, aki rendszeresen figyelemmel kíséri a gyermekek egészségi állapotát. Pósfainé Sebestyén Bianka: Nagyon dicséretes, nagy segítség a szülőknek. Minden kiemelkedő, remélem, sikerül a tárgyi feltételeken is javítani (ablakcsere). Varga Istváné: Többször pályázott az önkormányzat, de eddig sajnos nem nyert. Civil szervezetek és Sárváron működő cégek támogatják a bölcsődét. Sajnos az utóbbi években ez a támogatás kevesebb, de ebből és az önkormányzat által nyújtott támogatásokból is gyarapodott a bölcsőde játékállománya is. Pósfainé Sebestyén Bianka: Elismerésre méltó. A bizottság megköszöni Varga Istvánnénak. Pósfainé Sebestyén Bianka: Szűcsné Kesztyűs Mónikán látszik, hogy frissen végzett, agilis, lelkes. Egy ilyen város intézményvezetői pozíciójának betöltéséhez még fejlődésre van szüksége. Azzal kellene kezdenie, hogy az egész intézményt megismerje és ez sok idő. Varga Istvánné szakmai munkáját látom, ismerem. Az intézmény nagyon jó irányba fejlődik amióta átvette vezetését. Együttműködő, a családok szeretik. Az ott folyó munkát dicséri, hogy egyre több gyereket iratnak be. Fonto, hogy az intézmény vezetője ismerje a családokat, a város lakóit. Varga Istvánné képzettségei tekintetében ugyanazzal a végzettséggel rendelkezik, mint pályázó társa. Van gyakorlata a vezetésben, amiről elismeréssel tudok nyilatkozni. Helyismerete, családismerete, önkormányzattal való kapcsolata is jó. Pályázatában nyilatkozik a jelenről, céljaiban egy kicsit szűkebb körű, de fontos az óvatosság, mértékletesség. Empatikus magatartással van a szülő és a gyerek felé, érdeklődő, nyitott az újra. Szűcsné Kesztyűs Mónika iskolai végzettségeit tekintve különböző területeken dolgozott, fellángoló típus, szakmailag nyitott az újra. Nem ismeri a családokat, a bölcsődei közösséget, az önkormányzatot, pedig ez a hármas egység fontos. Kevés a jártassága, vezetői tapasztalata hiányzik. Én Varga Istvánnét javaslom erre a pozícióra. Jó ember és jó szakember. Erdős Katalin: Külsősként pályázni egy ismeretlen intézmény vezetésére nem egyszerű feladat, ezért úgy gondolom Szűcsné Kesztyűs Mónika ismerkedhetett volna az intézménnyel, legalább egyszer meglátogathatta volna. Egyetértek Pósfainé Sebestyén Bianka által elmondottakkal. Varga Istvánné alkalmas emberileg és szakmailag. Elkövet mindent azért, hogy jó híre legyen az intézménynek. Alapos, precíz és pontos. Nagyon jó vezető. dr. Szabó Gyula: Egyetértek az előttem szólókkal. Összegezném a bizottságunk véleményét. Mindkét pályázat megfelel a pályázati feltételeknek, azok a képviselő-testület elé terjeszthetők. Az előkészítő bizottság a benyújtott pályázat, szakmai program és a személyes meghallgatás alapján javasolja a kinevezési jogkört gyakorló képviselő-testületnek, hogy a Városi Bölcsőde intézményvezetői teendőinek ellátásával Varga Istvánnét bízza meg, aki a szükséges szakmai felkészültséggel, helyismerettel, megfelelő vezetői tapasztalattal rendelkezik. Köszönöm a részvételt, az ülést bezárom. kmf. Vargáné Horváth Krisztina sk. jegyzőkönyvvezető

7 2. Napirendi pont: ELŐTERJESZTÉS Dr. Borzon Judit háziorvos feladat-ellátási szerződésének módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Dr. Borzon Judit háziorvos és a Gondozási és Családsegítő Központ vezetője (mint a Központi Orvosi Ügyeleti Szolgálat működtetésében közreműködő intézmény) írásban jelezte az önkormányzat felé az alábbi problémát a Sárvár, Széchenyi u. 7. szám alatti orvosi rendelők közös használatú helyiségeinek víz és elektromos áram fogyasztásával összefüggésben. A közös használatú helyiségek (váró, nővérszoba, betegek által használt mellékhelyiségek) víz- és áramfogyasztását a feladat-ellátási szerződésben rögzített állapottól eltérően a dr. Borzon Judit által képviselt ASSZANÁL Bt. nevén levő mérőórák mérik, mely költséget így teljes egészében a vállalkozás viseli. Fentiekre tekintettel kezdeményezték a szerződés érintett pontjának módosítását. HATÁROZATI JAVASLAT Sárvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ASSZANÁL 2007 Egészségügyi és Mezőgazdasági Betéti Társasággal (9608 Sárvár, Rábasömjéni u. 27.) február 28-án, területi háziorvosi ellátást biztosító tevékenység folytatására kötött megállapodás melléklettel megegyező tartalmú módosítását jóváhagyja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a melléklettel megegyező tartalmú megállapodás aláírására. Határidő: azonnal Felelős: Kondora István polgármester Sárvár, szeptember 4. / : Kondora István : / polgármester

8 Területi háziorvosi ellátást biztosító tevékenység folytatására kötött MEGÁLLAPODÁS 1. számú módosítása Amely létrejött egyrészről: Sárvár Város Önkormányzata (9600 Sárvár, Várkerület 2., adószám: törvényes képviselő: Kondora István polgármester) továbbiakban: Önkormányzat, másrészről: ASSZANÁL 2007 Egészségügyi és Mezőgazdasági Betéti Társaság (székhely: 9608 Sárvár, Rábasömjéni u. 27. cégjegyzékszám: , adószám: , képviseli: dr. Borzon Judit vezető tisztségviselő, személyes ellátási kötelezettséggel rendelkező orvos) továbbiakban: Vállalkozás továbbiakban együtt: Szerződő felek között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel. 1. Szerződő felek a közöttük február 28-án kelt területi háziorvosi ellátást biztosító tevékenység folytatására kötött megállapodást (továbbiakban: Megállapodás) közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják: A Megállapodás 3.b./ pontjában a Az a./ pontban részletezett rendelő-egységhez a váróhelyiség 19,67 m2 alapterülettel, 53,24 légm3 fűtési felülettel, Férfi mosdó- és WC 4,43 m2 területtel 13,92 légm3 fűtési területtel, Női mosdó- és WC 3,53m2 területtel, 10,43 légm3 fűtési felülettel, valamint a Nővérszoba 8,37 m2 alapterülettel és 24,38 légm3 fűtési felülettel a Versatus-Sárvár BT. Háziorvosi Vállalkozással, ill. az Önkormányzat által üzemeltetett Központi Ügyelettel közös használatban biztosított. Ezen helyiségek tekintetében a víz- és villany, ezen helyiségek és fenntartási jó karbantartási arányosított költségeit a Vállalkozás 17,5%-ban viseli, melynek összegét a Gondozási Központ által kiállított számla alapján Vállalkozás köteles megfizetni a számlában írt esedékességgel. szöveg helyébe az alábbi szöveg lép: Az a./ pontban részletezett rendelő-egységhez a váróhelyiség 19,67 m 2 alapterülettel, 53,24 légm 3 fűtési mennyiséggel, Férfi mosdó- és WC 4,43 m 2 alapterülettel 13,92 légm 3 fűtési mennyiséggel, Női mosdó- és WC 3,53m 2 területtel, 10,43 légm 3 fűtési mennyiséggel, valamint a Nővérszoba 8,37 m 2 alapterülettel és 24,38 légm 3 fűtési mennyiséggel a Császár Medical Egészségügyi Kft.-vel, illetve a Központi Háziorvosi Ügyleti Szolgálattal közös használatban biztosított. 2. A Megállapodás módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.

9 3. Jelen módosítás a képviselő-testület jóváhagyásának napján lép hatályba. 4. Szerződő felek kijelentik, hogy jelen megállapodás módosítással összefüggésben egymással szemben vitás elszámolási kérdéseik nincsenek. 5. Jelen megállapodást a Szerződő felek képviselői elolvasták, közösen értelmezték, rendelkezéseit megértették, azokat magukra nézve kötelezőnek elismerték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. Sárvár, szeptember. Dr. Borzon Judit ASSZANÁL Bt. Kondora István polgármester Záradék: Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen megállapodás módosítást a /2014. (IX.18.) számú határozatával jóváhagyta. Sárvár, szeptember. / : dr. Szijártó Valéria : / jegyző

10 3. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A 2903/5 hrsz-ú ingatlanból kerékpárút céljára hasznosítandó részének használati és vételi jog biztosítására irányuló szerződés jóváhagyása Tisztelt Képviselő-testület! A 88. számú útburkolat megerősítése kapcsán a főúttal párhuzamosan a porpáci leágazótól a város irányába kerékpárút épül, mely a Kertekaljai utcai árkot keresztezve éri el a Szombathelyi utcát. Ezen beruházás keretében a Szombathelyi utca Sárvár város Önkormányzata tulajdonát képező szakasza is aszfalt burkolatot kap. Sárvár város Önkormányzata tanulmánytervet készíttetett a Katalin utcától a Damjanich utcáig terjedő szakaszon (szintbeli vasúti keresztezéssel) a kerékpárút folytatása lehetőségének vizsgálatára. A képviselő-testület 120/2014.(V.22.) számú határozata alapján a településrendezési eszközök módosítása során a szabályozási terv lehetőséget fog biztosítani a kerékpárút építésére. A kerékpárút kialakítása magántulajdonú ingatlanok igénybevételével lehetséges. A mellékelt helyszínrajz szerint az érintett ingatlanok közül a TAKI SERVICE Kft. (9600 Sárvár, Péntekfalui u. 2/B., képviseli: Takács Gyula ügyvezető) tulajdonát képező 2903/5 hrsz-ú ingatlanból 169 m2 nagyságú terület megszerzése szükséges, amit az eladó ,- Ft/m2 vételáron kíván értékesíteni. Az ingatlanon építkezés zajlik (autószerelő műhely), az érintett területen a műhelyhez szükséges parkolók egy része helyezkedne el. A beruházás előrehaladtával a tulajdonos felé egyértelmű jelzés szükséges, hogy a területet az önkormányzat meg kívánja vásárolni. Ebben az esetben a területet a tulajdonos a tervezett parkolókkal nem építené be, illetve a meglévő kerítés is áthelyezésre kell, hogy kerüljön. A vasúton túli terület lakóinak biztonságos közlekedése érdekében javasolom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a kerékpárút kiépítéséhez szükséges terület megszerzésére irányuló javaslatot támogassa. Határozati javaslat Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2903/5 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megjelölésű, összesen 3971 m2 alapterületű, jelenleg a TAKI SERVICE Kft. (9600 Sárvár, Péntekfalui u. 2/B., képviseli: Takács Gyula ügyvezető) tulajdonát képező ingatlan 169 m2 alapterületű ingatlanrészére ,- Ft vételáron - a határozati javaslat mellékletét képező szerződéssel használati jogot és vételi jogot kíván létesíteni. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező szerződést aláírja, továbbá a használati, vételi jog létesítésével a kerékpárút kialakításával kapcsolatos minden további jognyilatkozatot megtegyen. A Képviselő-testület a vételár forrásául az Önkormányzat előző években képződött költségvetési maradványát jelöli meg. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendeletének ezen pótelőirányzattal történő módosításáról gondoskodjon. Határidő: azonnal

11 a következő költségvetési rendelet-módosítás időpontja Felelős: Kondora István polgármester Dr. Szijártó Valéria jegyző Sárvár, augusztus 29. / : Kondora István : / polgármester

12 Melléklet az előterjesztéshez: SZERZŐDÉS HASZNÁLATI JOG ÉS VÉTELI JOG ALAPÍTÁSÁRÓL amely létrejött egyrészről Sárvár Város Önkormányzata (statisztikai számjele: , törzsszám: , adószáma: , 9600 Sárvár, Várkerület 2-3., képviseli: Kondora István polgármester), mint használatba vevő/vevő, másrészről TAKI SERVICE Korlátolt Felelősségű Társaság (9600 Sárvár, Péntekfalui u. 2/B., Cg.: , adószám: , statisztikai számjel: , képviseli: Takács Gyula ügyvezető, szül.: , an.: Takács Erzsébet, lakcíme: 9600 Sárvár, Péntekfalui u. 2/B..) mint használatba adó/tulajdonos/eladó között a mai napon, az alulírott helyen, az alábbi feltételek mellett: 1.) Szerződő felek egyezően kijelentik, hogy a TAKI SERVICE Kft. kizárólagos tulajdonát képezi a Sárvári Járási Földhivatalnál, a Sárvár, belterület, 2903/5 hrsz. alatt nyilvántartott, kivett beépítetlen terület megjelölésű, összesen 3971 m 2 alapterületű ingatlan. 2.) Az ingatlant terheli : - a Magyar Telekom Távközlési Nyrt. (1117 Budapest, Krisztina körút 55.) javára bejegyzett vezetékjog, - Az OTP Bank Nyrt. (1050 Budapest, V. ker. Nádor u. 16.) jogosult javára ,- Ft, azaz tízmillió forint kölcsön és járulékai erejéig bejegyzett egyetemleges jelzálogjog, amely a Sárvári Járási Földhivatal 36650/ számú határozata alapján került bejegyzésre, - az OTP Bank Nyrt. (1050 Budapest, V. ker. Nádor u. 16.) jogosult javára ,- Ft, azaz tízmillió forint kölcsön és járulékai erejéig bejegyzett egyetemleges jelzálogjog, amely a Sárvári Járási Földhivatal 36651/ számú határozata alapján került bejegyzésre. 3.) Felek megállapodnak abban, hogy az 1.) pontban megjelölt ingatlannak a... napján kelt.. munkaszámú,.. által készített változási vázrajzon.számmal jelölt, 169 m2 nagyságú részére Sárvár Város Önkormányzata jogosult javára május 31. napjáig használati jogot alapítanak. 4.) A jogosult a használat tárgyát képező területet a létesítő okiratában meghatározott céljával és tevékenységével összhangban használhatja. E körben felek megállapodnak abban, hogy a Jogosult a 3. pontban részletesen körülírt ingatlanrészen kerékpárutat létesít. 5.) A tulajdonos a 3.) pontban részletesen körülírt ingatlanrészt legkésőbb.. napjáig a jogosult birtokába és használatába adja. A tulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy a jogosult a kerítést az ingatlan jelenlegi, Szombathelyi utca felőli határáról áthelyezze, oly módon, hogy az a 2903/5 hrsz-ú ingatlannak a jogosult használati jogával nem érintett területe, valamint a használati joggal érintett területrész határára kerüljön át. Az ezzel járó munkálatok elvégzése és a költségek a jogosultat terhelik. Felek megállapodnak abban, hogy fent nevezett használatba adó/tulajdonos/eladó előzetes egyeztetést követően a

13 Sárvár város Önkormányzata használatába kerülő egyidejűleg vételi joggal érintett a 3.) pontban meghatározott területrész felé lejtetheti a csapadékvizet az 1.) pontban megjelölt ingatlannak a fennmaradó részéről. Sárvár város Önkormányzata vállalja továbbá, hogy a csapadékvíz elvezetéséről saját költségén gondoskodik. 6.) Szerződő felek megállapodnak abban, és a fent nevezett tulajdonos a jelen okirat aláírásával végleges, feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulást és engedélyt ad ahhoz, hogy a 3. pontban megjelölt, 169 m2 nagyságú, a változási vázrajzon.-al jelölt területen, kerékpárút létesítése céljából Sárvár Város Önkormányzata javára alapításra kerülő használati jog az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön a csatolt változási vázrajz, valamint terület-kimutatás alapján. 7.) Szerződő felek tudomásul veszik, hogy az ingatlan tulajdonosa köteles tűrni, hogy a jogosult a kerékpárút kiépítéséhez szükséges valamennyi munkálatot elvégeztesse. 8.) A használati jog alapítása ingyenesen történik, Sárvár Város Önkormányzata, mint használatba vevő részére. 9.) Felek megállapodnak továbbá abban, hogy a 3. pontban részletesen körülírt, a változási vázrajzon.-al jelölt 169 m2 nagyságú területre Sárvár Város Önkormányzata javára május 31. napjáig vételi jogot alapítanak. 10.) A Tulajdonos a jelen okirat aláírásával végleges, feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulást és engedélyt ad ahhoz, hogy a 3. pontban megjelölt, 169 m2 nagyságú, a változási vázrajzon.-al jelölt területre Sárvár Város Önkormányzata javára alapított vételi jog május 31. napjáig az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön. 11.) Felek megállapodnak abban, hogy a vételi jog gyakorlását megelőző időpontban a tulajdonos kérelmére, de a jogosult költségviselése mellett a 2903/36 hrsz-ú ingatlant megosztatják, oly módon, hogy a vételi joggal nem érintett ingatlanrész az ingatlannyilvántartásba külön helyrajzi számon, önálló ingatlanként beépítetlen terület megnevezéssel, 3802 m2 területnagyság mellett, míg a használati joggal érintett ingatlanrész szintén külön helyrajzi számon, önálló ingatlanként, kerékpárút megnevezéssel, 169 m2 területnagyság mellett, a vételi jog fenntartásával, változatlan tulajdoni állással az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetésre kerüljön. A megosztást követően a vételi jogot a jogosult az újonnan létrejövő, 169 m2 területnagyságú, kerékpárút megnevezésű önálló ingatlanra gyakorolhatja. 12.) A vételi jogot a Jogosult a tulajdonos részére küldött, a 11.) pontban írtak szerint önálló ingatlanként feltüntetésre kerülő, 169 m2 területű, kerékpárút megnevezésű ingatlanra vonatkozó vételi nyilatkozattal ( Vételi Nyilatkozat ) gyakorolja. 13.) A jogosult a Vételi Nyilatkozatot ajánlott tértivevényes postai küldeményben köteles az Eladó részére az Eladó jelen Szerződés első oldalán szereplő címére megküldeni. 14.) A Vevő a Vételi Jogot nem ruházhatja át, annak gyakorlására más személyt nem jelölhet ki. 15.) Az Eladó ezennel feltétel nélkül és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a 2903/5 hrsz-ú ingatlannak a használati joggal érintett 169 m2 nagyságú területrészére,

14 illetve a megosztást követően kerékpárút megnevezéssel létrejövő önálló ingatlanra fennálló kizárólagos tulajdonjoga a Vevő javára vétel jogcímen az ingatlannyilvántartásba bejegyzésre kerüljön és az Eladó tulajdonjoga egyidejű törlése kerüljön, feltéve, hogy a Vevő a Vételi Nyilatkozatot, valamint a Vételi Nyilatkozat az Eladó részére való megküldését bizonyító igazolást az illetékes ingatlanügyi hatóság részére benyújtja. 16.) A Vételi Jog gyakorlása esetén fizetendő vételár ,- Ft. 17.) Figyelemmel arra, hogy a jogosult a jelen szerződéssel alapított használati joga alapján birtokba kerül, a vételi jog gyakorlásakor nincs szükség birtok-átruházási cselekményekre. 18.) A Jogosult a használati joga alapján kerül az ingatlanrész birtokában, a birtokátruházás napjától kezdve jogosult az Ingatlanrészt használni, hasznait szedni. 19.) A vételi jog alapján megvásárlásra kerülő ingatlan vonatkozásában a per-, igény és tehermentességért a tulajdonos/eladó szavatol. 20.) A jelen Szerződés szerkesztésében és ellenjegyzésében eljáró ügyvéd tájékoztatja a Feleket, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: Pmt. ) alapján azonosítási kötelezettség terheli az Eladó és a Vevő adatai vonatkozásában. A Felek adatai a Pmt. rendelkezései alapján jelen Szerződésben kerülnek rögzítésre, a Felek adatszolgáltatása alapján. A Felek a jelen Szerződés aláírásával büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentik, hogy a jelen Szerződés aláírása során saját, illetve az általuk képviselt gazdálkodó szervezet/önkormányzat nevében járnak el. A Felek tudomásul veszik, hogy a szerződéses kapcsolat fennállása alatt az azonosítás során megadott adatokban bekövetkezett változásról a tudomásszerzéstől számított öt (5) napon belül kötelesek az eljáró ügyvédet írásban értesíteni. A Felek a jelen Szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy az eljáró ügyvéd a Felek személyi adatait tartalmazó okmányaikról fénymásolatot készítsen és adataikat kezelje. A Felek adatait az eljáró ügyvéd az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény alapján, kizárólag a jelen Szerződéshez kapcsolódó megbízás és a Pmt.-ben foglalt kötelezettség teljesítése érdekében kezelheti. Az ellenjegyző ügyvéd tájékoztatta a Feleket az ellenőrzés megkezdését megelőzően arról is, hogy az ellenőrzéshez a Felek, illetve képviselőik előzetes hozzájárulása szükséges, amely hozzájárulás megtagadható. A Felek, illetve képviselőik az ellenőrzéshez a jelen Szerződés megkötése előtt hozzájárultak, amelyet a jelen Szerződés aláírásával megerősítenek. Az ellenjegyző ügyvéd a Felek adatait, ideértve az ellenőrzés során tudomására jutott adatokat is, csak a jelen Szerződés okiratba foglalásával, valamint az ellenjegyzéssel kapcsolatos tevékenysége során használhatja fel, és azokat kizárólag a bíróság, az ügyész, a büntetőügyben eljáró hatóság és a fegyelmi eljárást lefolytató ügyvédi kamara részére továbbíthatja. 21.) A Felek a jelen Szerződés aláírásával meghatalmazást adnak dr. Tóth Eszter ügyvédnek a jelen Szerződésben foglalt használati jog és vételi jog bejegyzésével kapcsolatos, valamint a vételi jog gyakorlását követően a tulajdonjog bejegyzésével kapcsolatos földhivatali eljárásban, továbbá a vagyonátruházási illetékkel kapcsolatos adóhatósági eljárásban történő jogi képviseletük teljes jogkörrel történő ellátására. A

15 meghatalmazást dr. Tóth Eszter ügyvéd a jelen Szerződés ellenjegyzésével elfogadja. 22.) A tulajdonos/használatba adó magyarországi székhellyel rendelkező, a cégjegyzékbe bejegyzett társaság, képviselője cselekvőképes, nagykorú személy. A jogosult belföldi települési önkormányzat, képviselője cselekvőképes, nagykorú, magyar állampolgár. Szerződő felek kijelentik, hogy a jelen megállapodás megkötése nem ütközik jogszabályba. 23.) A jelen Szerződés aláírásával a Felek kijelentik, hogy megértették és tudomásul vették az eljáró ügyvédnek az adózási és illetékfizetési kötelezettséggel kapcsolatos hatályos jogszabályi rendelkezésekre vonatkozó részletes tájékoztatását, azzal, hogy a jogosult/vevő tulajdonszerzése az Illetékekről szóló évi XCIII.tv (Itv.) 5. (1) bek. b) pontja alapján teljes személyes illetékmentesség alá esik, ezért Vevő kérik az illeték kiszabásának mellőzését. 24.) A felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés hatálybalépésének feltétele, hogy ahhoz a 2. pontban írt jelzálogjogosult, az OTP Nyrt. mind a használati jog, mind a vételi jog alapítása vonatkozásában írásban hozzájáruljon. További feltétele továbbá, hogy a zálogjogosult előzetesen nyilatkozzon arról, hogy a 2903/5 hrsz-ú ingatlannak a 7. pontban írt megosztását követően a megosztással létrejövő, és a vételi jog tárgyát képező 169 m2 területnagyságú, kerékpárút megnevezésű ingatlanon a Jogosult tehermentes tulajdont szerezhet, mert a jelzálogjogok törléséhez a Jogosult által megvásárolandó ingatlan vonatkozásában a jelzálogjogok jogosultja hozzájárul. A hozzájáruló nyilatkozat beszerzéséről a Tulajdonos köteles gondoskodni. 25.) A Felek a jelen Szerződést annak elolvasását követően aláírták, és abból egy-egy eredeti, aláírt és ügyvéd által ellenjegyzett példányt átvettek. 26.) A jelen megállapodást a szerződő felek elolvasás és kölcsönös értelmezés után jóváhagyólag írják alá. Kelt: Sárváron, év. hó.... napján TAKI SERVICE Kft. tulajdonos/eladó képviseletében: Takács Gyula ügyvezető... Sárvár Város Önkormányzata jogosult/vevő képviseletében Kondora István polgármester Készítettem és ellenjegyzem:.. ügyvéd

16 Sárvár,

17 4. Napirendi pont Az előterjesztés külön került feltöltésre a nyilvános ülés anyagai közé

18 5. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Településrendezési eszközök módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Vas Megye Közgyűlésének 19/2010.(XI.29.) számú rendelete Vas megye Területrendezési tervéről a sárvári 0270 hrsz-ú ingatlant kiváló termőhelyi adottságú erdőterületként jelöli. Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete 120/2014. (V.22.) számú határozatával kezdeményezte a 0270/4 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában a Ev jelű erdőterület helyett a közpark besorolás vizsgálatát ligetes parkolóval, a 0270/3 hrsz területen pedig különleges terület kemping lehetőségének vizsgálatát. A településrendezési eszközök módosításának előzetes véleményezési szakaszában egy államigazgatási szerv sem emelt kifogást a módosítás ellen. Az ingatlan időközben megosztásra került (0270/3 és 0270/4 hrsz), az erdészeti hatóság VAG/EI/2057-3/2014. számú jogerős határozatával engedélyezte az erdőterületek termelésből való kivonását parkoló és kemping létesítése céljából. Az ingatlan nyilvántartásban az átvezetés megtörtént, az ingatlanok művelési ága kemping és parkoló. Szintén Vas megye területrendezési szerkezeti terve tévesen ábrázolja Sárvár város K-i igazgatási területét, illetve annak tágabb, más településeket is érintő térségeket (Sárvár Sitke környezete, vasúti nyomvonal, mezőés erdőgazdálkodási területek lehatárolása). Fenti területekhez kapcsolódóan az idegenforgalmi területek egységesítése érdekében célszerű a régi töltésre tervezett út szabályozásának megszűntetése és a magasabb színvonalú idegenforgalom megalapozása érdekében az útról megközelítésre javasolt kemping törlése a szabályozási tervből. A Sárvár, Posta tér felújítása kapcsán megvalósult közterület - a terület felhasználási célt illetően - Sárvár város építési szabályzatáról szóló 16/2005. (V.19.) önkormányzati rendelet jelenlegi szabályozási előírásaitól eltér. A már említett képviselő-testületi döntés alapján a településrendezési eszközök módosítása folyamatban van. A településrendezési eszközök módosításának előzetes tájékoztatási szakasza lezajlott, az önkormányzat a véleményezési szakasz előtt áll. A Posta téren szükséges szabályozási előírás módosítása a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 32. (1) b) pontja alapján egyszerűsített eljárásban történhet, ami azt jelenti, hogy a véleményezési eljárással indul. A Sárvár, Kossuth téri rendezvények színvonalasabb kiszolgálása érdekében célszerű a szabályozási tervben közparkként megjelölt besorolás szabályozásának kiegészítése a pavilon elhelyezésének lehetőségével, továbbá a beépíthetőség 2%-ról 4 %-ra történő módosítása. Fentieket figyelembe véve javasolom a Tisztelt Képviselő-testületnek a mellékelt határozati javaslat elfogadását. HATÁROZATI JAVASLAT: 1. Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete kezdeményezi Vas Megye Önkormányzatának Közgyűlésénél a Vas megyei Területrendezési terv módosítását. A módosítás oka, hogy Vas megye Területrendezési szerkezeti terve tévesen ábrázolja Sárvár város keleti igazgatási területét, illetve annak tágabb, más településeket is érintő térségét (Sárvár-Sitke környezete, vasúti nyomvonal, mező- és erdőgazdálkodási területek lehatárolása). Továbbá kezdeményezi Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlésénél, hogy az ingatlan-nyilvántartásban már kivett, kemping művelési ágú 0270/3 hrsz ingatlan és kivett, parkoló megnevezésű 0270/4 hrsz-ú ingatlan esetében törölje Vas megyei Területrendezési tervében a kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezet besorolást. 2. A Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete a 120/2014.(V.22.) számú határozatának 16. pontját kiegészíti és módosítja: a 0270/4 hrsz ingatlant közlekedési célú területként jelöl ki azzal, hogy az ingatlan kialakítása a meglévő növényállomány lehető legnagyobb mértékű megtartásával ligetes parkolóként történik. A Képviselő-testület kezdeményezi a 0269/1 hrsz ingatlanra jelölt közlekedési terület felülvizsgálatát és a terület Ki területbe való átsorolását. A

19 módosítás végrehajtása során lehetővé válhat a Vadkert major, a 0269/1 és 0270/3 hrsz különleges idegenforgalmi területek összevonása és egységes fejlesztése. A Képviselő-testület egyidejűleg kezdeményezi a 0275 hrsz ingatlanon kijelölt kemping terület felülvizsgálatát és jelenlegi használatával megegyező véderdőterületbe való átsorolását. Ezzel együtt a kijelölt különleges terület feltárását szolgáló közlekedési terület felülvizsgálatát is kezdeményezi és javasolja azt követően erdőterületbe való átsorolását. A változtatás oka, hogy az idegenforgalmi fejlesztés a Vadkert major és kemping kibővített területén kerül megvalósításra. 3. A Képviselő-testület kezdeményezi a Posta tér felújítása kapcsán a településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat módosítását: a 183 és 186 hrsz ingatlanok településközpont vegyes területből közlekedési területbe kerülnek átsorolásra. A szabályozás tekintetében a helyi építési szabályzat kiegészül a gyalogos és kerékpáros célú közlekedési területek előírásainak pontosításával, a közlekedési területen elhelyezhető pavilonok alapterületének legfeljebb 100 m2- re való bővítésével, a közlekedési területek beépíthetőségének 2 %-ról 10 %-ra való emelésével. A módosítást az önkormányzati beruházásban megvalósult Posta tér és kapcsolódó parkolók ( a 192/1-2 hrsz, részben a 182 hrsz és a 183 hrsz-t érintő közterület felújítás és térhasználat), továbbá a hrsz ingatlanokat a jövőben érintő közterület kialakítás indokolja. 4. A Képviselő-testület kezdeményezi a helyi építési szabályzat 12. (3) bekezdésének módosítását és kiegészítését azzal, hogy zöldterületen pavilon is elhelyezhető legyen. A Képviselő-testület megvizsgálja, és az állami főépítésznél egyedi eltérési engedély benyújtása mellett kezdeményezi az OTÉK a alapján a Kossuth téri zöldterület vonatkozásában a legfeljebb 4 %-os beépítés lehetőségének meghatározását. A tervezett változást a városközpont rendezvény terének idegenforgalmi szempontból kiemelt jelentőséggel bíró magasabb színvonalú kiszolgálása indokolja. Határidő: azonnal Felelős: Kondora István polgármester Sárvár, Kondora István polgármester

20

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról 1.Az előterjesztés száma: 349 /2016 2.Az előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor 3.Az előterjesztést készítésében közreműködő személy

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-i ülésére Tárgy: Zirc, Alkotmány és Állomás utca között megépült gyalog- és kerékpárút telekhatárrendezése Előadó:

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz: 22-117/2016. Tárgy: Pályázat kiírása a Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

BALATO FÜRED VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTER Szám: Előkészítő: dr. Lamperth Amarilla/Geiszler Éva Tárgy: Balatonfüredi Petőfi Sportkör kérelme Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1 TELEFON +36 84 504100 FAX:+36 84 504 103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2016. március 7... Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott intézmények magasabb vezetőjének megbízására

2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott intézmények magasabb vezetőjének megbízására KIVONAT KÉSZÜLT AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG 2015. SZEPTEMBER 14. NAPJÁN MEGTARTOTT 9. sz. NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL 2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott

Részletesebben

Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23

Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 www.biatorbagy.hu Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyző@ biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Bölcsődevezetői pályázat kiírásáról

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztály 1239 Budapest, Hősök tere 12. SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Budapest Főváros

Részletesebben

Javaslat. ingatlan használati jogának átadására a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére.

Javaslat. ingatlan használati jogának átadására a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére. PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-185/2012. A döntés meghozatala minősített Szavazattöbbséget igényel! Javaslat ingatlan

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére A rendszerfüggő víziközműelemek bérleti díjának megállapítására Tiszamenti-regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, mint víziközmű szolgáltatóval 2013. október 31-én aláírt bérleti-üzemeltetési

Részletesebben

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére Tárgy: Az Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetői beosztására

Részletesebben

2. számú előterjesztés

2. számú előterjesztés Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18-i nyilvános ülésére /2015. ( ) képviselő-testületi határozat Tárgy: a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi,

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Képviselő-testületének 76/2013. (04.25.) Öh. sz. határozata A Biatorbágy, 04/26,

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről Budapest Főváros X. kerület Alpolgármestere j(; t. Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről I. Tartalmi összefoglaló Budapest

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2015. szeptember

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. szeptember 10. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 14. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/ RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Hesz Ildikó előterjeszti:hegedűs Ferenc

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Ügyiratszám: 08-8/609- /2011. 1.sz. melléklet ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről másrészről továbbá valamint és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) adószám:

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 02. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól.

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Az I-11/80.132/2014.sz. határozat 1. sz. melléklete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Miskolci Batsányi János Óvoda (3534 Miskolc, Batsányi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2016. 15. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja 1 Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja Javaslat haszonélvezeti jog alapításáról szóló szerződés jóváhagyására Előadó: dr. Puskás

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Magyar Vöröskereszttel kötött támogatási megállapodás módosítására

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Magyar Vöröskereszttel kötött támogatási megállapodás módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J a v a s l a t a Magyar Vöröskereszttel kötött támogatási megállapodás módosítására Készítette: Lombos Antal ágazatvezető Damm Mária szociális-egészségügyi

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. - a továbbiakban a felek együttes említése esetén: Szerződő Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. - a továbbiakban a felek együttes említése esetén: Szerződő Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételek mellett: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről (székhely: 1042 Budapest, István út 14., statisztikai számjele: 15504005-7511-321-01, adószáma: 15504005-2-41, képviseli: dr. Derce Tamás polgármester), mint

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Ikt.szám.: 2051-1/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-118/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Múzeum igazgató

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére pályázat

Részletesebben

Dorog Város Képviselő-testülete 2015. szeptember 2-án tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 122/2015.(IX.02.) Képviselő-testületi határozat

Dorog Város Képviselő-testülete 2015. szeptember 2-án tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 122/2015.(IX.02.) Képviselő-testületi határozat Dorog Város Jegyzője 2510 DOROG Bécsi u. 71. Tel:(36) 33 431-299 Fax:(36) 33 431-377 1/13/2015. KIVONAT Dorog Város Képviselő-testülete 2015. szeptember 2-án tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. szeptember 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. szeptember 30-i ülésére .-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: Intézményvezetői pályázat kiírása a Humán Szolgáltató Központ vezetésére Előterjesztő:

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ Fax: 85/

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ Fax: 85/ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/501-001 Fax: 85/501-055 E-mail:polghiv@marcali.hu Ügyiratszám: 7902/7/2016. 5. sz. előterjesztés Ügyintéző: Németh Ildikó E L

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Abony, Kossuth tér 1. 2/13/2007. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Abony, Kossuth tér 1. 2/13/2007. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740. Abony, Kossuth tér 1. 2/13/2007. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. április 11-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

2. számú melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata pályázatot hirdet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Egyesített Óvoda intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. január 14. Dr. Pavlek Tünde sk.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület február 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület február 25-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. polgarmester@balatonfured.com Szám: 1/ 217- /2016 Előkészítő: Takácsné Szigetvári Anett Melléklet: Vázrajz,

Részletesebben

J A V A S L A T. köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére. Ózd, november 25. Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály

J A V A S L A T. köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére. Ózd, november 25. Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály J A V A S L A T köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére Ózd, 2015. november 25. Előterjesztő: Előkészítő: Polgármester Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 2-i ülésére

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 2-i ülésére Tárgy: Intézményvezető felmentése, igazgatói pályázat kiírása Előkészítette: Sápi András intézményi referens Véleményező bizottság: Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat. 264/7/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015.(VI.15.) kt. határozat. 41/2015.(VI.15.)

Részletesebben

Város Polgármestere. ELŐTERJESZTÉS Biatorbágy 1850, és 1853 hrsz-ú ingatlanok ajándékozásáról

Város Polgármestere. ELŐTERJESZTÉS Biatorbágy 1850, és 1853 hrsz-ú ingatlanok ajándékozásáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Biatorbágy 1850,

Részletesebben

Adásvételi szerződés

Adásvételi szerződés 1 Ingatlan-adásvételi szerződés haszonélvezeti jogról való ingyenes lemondással, foglaló kikötésével, tulajdonjog fenntartása mellett Adásvételi szerződés amely létrejött egyrészről eladó családi és utóneve:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. június 14. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

Telekalakítási és adásvétellel vegyes csereszerződés

Telekalakítási és adásvétellel vegyes csereszerződés Telekalakítási és adásvétellel vegyes csereszerződés amely létrejött egyrészről: Pécs M. J. Város Önkormányzata /7621 Pécs, Széchenyi 1./ KSH szám: 15478706-7511-321-02 Adószám: 15478706-2-02 PIR szám:

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 29-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 29-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-7/2012/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 17-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 17-én tartandó ülésére Tárgy: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. november 17-én tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására vonatkozó pályázat kiírására.

Részletesebben

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet:

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet: TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E 4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 9275-4/2013 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat Somoskőújfalu Község Önkormányzat iskolaépületére vonatkozó használati szerződés megszüntetésére, és az ingatlan Hibó Tamás Művészeti

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ügyszám: 24449/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnok- és Piacigazgatósága igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület május 8-i nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület május 8-i nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. Tel.: 562-015 31-8/2014. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. május 8-i nyílt ülésének

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat gyermekétkeztetéshez kapcsolódó szerződés megszüntetésére E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Javaslat gyermekétkeztetéshez kapcsolódó szerződés megszüntetésére E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 194. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat gyermekétkeztetéshez kapcsolódó szerződés megszüntetésére E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. május 3-i ülésére dr. Bácskai János polgármester dr. Paksi Ilona aljegyző

a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. május 3-i ülésére dr. Bácskai János polgármester dr. Paksi Ilona aljegyző Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 114/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. május 3-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Bp. IX. kerület 36838. hrsz.-ú ingatlan

Részletesebben

Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Elnöke 8700 Marcali Rákóczi u / / 85/

Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Elnöke 8700 Marcali Rákóczi u / / 85/ Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Elnöke 8700 Marcali Rákóczi u. 11. 85/501-001 / 85/501-055 www.marcalikisterseg.hu Ügyiratszám: 732/4/2016. 5. számú előterjesztés Ügyintéző: dr. Trombitásné dr. Domján

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2016. január

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői álláshelyére

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület december 15-ei ülésére. Tárgy: Szolgalmi jog bejegyzése a Balatonfüred 09 és 02/12 hrsz-ú ingatlanokra

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület december 15-ei ülésére. Tárgy: Szolgalmi jog bejegyzése a Balatonfüred 09 és 02/12 hrsz-ú ingatlanokra BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. polgarmester@balatonfured.com Szám: 1/ 217- /2016 Előkészítő: Dr. Szőke Szabolcs Melléklet: Megállapodás,

Részletesebben

Szentes Város Polgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. U-3573/2012. Témafelelős: Dóczi Erzsébet. Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Szentes Város Polgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. U-3573/2012. Témafelelős: Dóczi Erzsébet. Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentes Város Polgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. U-3573/2012. Témafelelős: Dóczi Erzsébet Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete S z e n t e s Tárgy: A Szentes Város Önkormányzata Bölcsődéje

Részletesebben

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 2535 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2017. évi 3. szám Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 246/2012.(IX.27.) számú határozata a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola, valamint a Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi-Vízügyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. június 23-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Erzsébet Kórház- rendelőintézet igazgatói állására beérkezett pályázat elbírálása Előadó

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2011. október 20-án de. 8.15 órától tartandó ülésére a Justh Zsigmond Művelődési Ház, Könyvtár és Közösségi Ház vezetői pályázatának kiírása tárgyában. Tisztelt

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 236. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 27-én tartandó rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 27-én tartandó rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. október 27-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 599/2006. (11.30.) sz. határozata. a Tiborc utca feletti közút kialakításáról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 599/2006. (11.30.) sz. határozata. a Tiborc utca feletti közút kialakításáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 599/2006. (11.30.) sz. határozata a Tiborc utca feletti közút kialakításáról 1. A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Tiborc utca feletti, elsőrendű közlekedési

Részletesebben

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 08-i, soros, nyilvános ülésén hozott határozat

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 08-i, soros, nyilvános ülésén hozott határozat Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 08-i, soros, nyilvános ülésén hozott határozat 111/2014. (X.08.) képviselő-testületi határozat Füzesabony Város Önkormányzata megtárgyalta

Részletesebben

285/2012.(XI.29.) számú. határozata

285/2012.(XI.29.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 285/2012.(XI.29.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 228/2012. (IX. 27.) számú határozata alapján vállalt intézmény-működtetési feladatellátásra

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/240-1/2012/I. Tárgy: Intézményvezetői pályázatok kiírása Üi.: Juhász Ferencné dr. Melléklet: 3 db pályázati kiírás Makó Város

Részletesebben

54/2015. /IV.23./ számú képviselő-testületi határozat. /: dr. Szijártó Valéria :/ jegyző

54/2015. /IV.23./ számú képviselő-testületi határozat. /: dr. Szijártó Valéria :/ jegyző a képviselő-testület 2015. április 23-i ülésének könyvéből 54/2015. /IV.23./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységről

Részletesebben

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Oktatási és Közművelődési Főosztály kmiíet Kőbányai i ifi- :-testüiet ülése A$j 945"/ 5^/tooe. Tárgy: Javaslat közoktatási intézményvezetői

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 17-én tartandó rendkívüli ülésének 4. számú Adásvételi szerződés jóváhagyása (Tiszalök Város Önkormányzata, mint

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-én

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására. Ózd, július 21.

J A V A S L A T. az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására. Ózd, július 21. J A V A S L A T az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására Ózd, 2016. július 21. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Hatósági és Szociális Osztály Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

a Képviselő - testülethez a házi gyermekorvosi praxis betöltésére irányuló pályázati felhívás ismételt közzétételére

a Képviselő - testülethez a házi gyermekorvosi praxis betöltésére irányuló pályázati felhívás ismételt közzétételére 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 5. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő - testülethez a házi gyermekorvosi

Részletesebben

Vételi jogot biztosító szerződés

Vételi jogot biztosító szerződés Vételi jogot biztosító szerződés ingatlanra Vételi jogot biztosító szerződés amely létrejött egyrészről családi és utónév: születési családi és utónév:. születési hely és idő:.. anyja neve:... lakcím:....

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 29774-1/2016. Tárgy: A Szentmihályi Móricz Zsigmond Művelődési Ház igazgatói

Részletesebben

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül. Az előterjesztés tárgyalásának napja:

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül. Az előterjesztés tárgyalásának napja: Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. 01. 19. Javaslat a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény vezetésére irányuló pályázat kiírására Előadó: a

Részletesebben

1/2010. (I. 07.) Képviselő-testületi Határozat

1/2010. (I. 07.) Képviselő-testületi Határozat K i v o n a t a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. január 7-én csütörtökön de. 7,30 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i üléséről készült jegyzőkönyvéből: 1/2010. (I.

Részletesebben

K I V O N A T. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének február 25-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének február 25-i ülésének jegyzőkönyvéből 2016. február 25-i ülésének könyvéből 39/2016.(II.25.) számú határozata A Lakiteleki Közvilágítási Beruházási Nonprofit Kft. végelszámolásáról Lakitelek Önkormányzat Zobokiné Kiss Anita előterjesztését

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. november 13. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

*/ *>gp/ **&/La**. Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere

*/ *>gp/ **&/La**. Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere */ *>gp/ **&/La**. Budapest,. 9 MA 11 Tárgy; Javaslat a HADAR

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET utca 2.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET utca 2. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET utca 2. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2017. február 15. napi ülésére. Készítette: Erdősné dr. Kocsis Helga Humán Ügyosztályvezető Tárgy: Döntés a Kertvárosi

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: 2. Fedezetbiztosítás önkormányzati beruházásokhoz. (Az előterjesztések hétfőn kerülnek fel a honlapra.

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: 2. Fedezetbiztosítás önkormányzati beruházásokhoz. (Az előterjesztések hétfőn kerülnek fel a honlapra. M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. március 13-án /csütörtökön/ 15.30 órai kezdettel a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében /Sárvár, Várkerület 3. II.em./ rendkívüli

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb vezetői

Részletesebben

JAVASLAT. Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ igazgatói (magasabb vezetői) beosztás ellátására szóló megbízás pályázat kiírására

JAVASLAT. Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ igazgatói (magasabb vezetői) beosztás ellátására szóló megbízás pályázat kiírására PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY UTCA 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-44 /2015. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Teleki László Városi

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: A Békés Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/6 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Költségvetési Bizottsága elnöke Szám: 830-9/2011. Mellékletek: 2 db.

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Költségvetési Bizottsága elnöke Szám: 830-9/2011. Mellékletek: 2 db. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Költségvetési Bizottsága elnöke Szám: 830-9/2011. Mellékletek: 2 db. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Költségvetési

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2016. június 09. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2008. december 18.-i ülésére

MÓDOSÍTOTT ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2008. december 18.-i ülésére Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt.sz.:13142-16/2008 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Jegyzői Titkárság Településfejlesztési osztály

Részletesebben

KIVONAT. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 11-i üléséről készült jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 11-i üléséről készült jegyzőkönyvéből KIVONAT Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2005. október 11-i üléséről készült jegyzőkönyvéből 31. Előterjesztés által fenntartott Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézet által használt,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Iktató szám: 47/2015. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Csudafa Óvoda óvodavezetői

Részletesebben