SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ"

Átírás

1 SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága szeptember 11-én /csütörtök/ órai kezdettel a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal I. emelet 218-as számú tárgyalótermében nyilvános ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Az ülés napirendje Nyilvános ülés A képviselő-testület szeptember 18-i rendes ülésének előkészítése 1. A Városi Bölcsőde intézményvezetőjének megbízása. /A pályázatok a zárt ülés anyagai között találhatók./ 2. Dr. Borzon Judit háziorvos feladat-ellátási szerződésének módosítása /5 hrsz-ú ingatlanból kerékpárút céljára hasznosítandó részének használati és vételi jog biztosítására irányuló szerződés jóváhagyása. 4. Előterjesztés helyi autóbusz közlekedési közszolgáltatási pályázat kiírásáról. 5. Településrendezési eszközökkel kapcsolatos döntések (Vas Megyei Területrendezési Terv módosításának kezdeményezése a sárvári 0270/3 és 0270/4 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában, Sárvár Posta tér kapcsán településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat módosítása) Sárvár, szeptember 4. / : Vinter István : / sk. a bizottság elnöke

2 A képviselő-testület szeptember 18-i rendes ülésének előkészítése: 1. Napirendi pont /A pályázatok a zárt anyagok között találhatók/ Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés a Városi Bölcsőde intézményvezetőjének megbízásáról Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete 154/2014. (VI.26.) számú határozatában pályázatot írt ki a Városi Bölcsőde intézményvezetői álláshelyére, tekintettel arra, hogy Varga Istvánné magasabb vezetői megbízása december 31-én lejár. A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. (4) bekezdése alapján a pályázati felhívás az alábbi helyeken került közzétételre: Személyügyi központ internetes oldala július 2. Sárvári Hírlap július 11. Sárvár város honlapja július 2. A pályázat benyújtásának határideje augusztus 1-e volt. E határidőig két pályázat érkezett. Varga Istvánné (Sárvár, Balassi Bálint u. 7.) az intézmény jelenlegi vezetője, valamint Szűcsné Kesztyűs Mónika (Szombathely, Faludi F. u /14.) a szombathelyi Bokréta Bölcsőde kisgyermeknevelője nyújtottak be pályázatot. A pályázati felhívás szerint a pályázat benyújtásának feltételei feltételek: - büntetlen előélet - vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása - magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státus - Főiskola, a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklet I. rész I. Alapellátások 2. Bölcsőde B) pontjában foglaltak szerinti képesítés - legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat - a közalkalmazott nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt, amelyről a megbízást megelőzően nyilatkozik - a magasabb vezető, illetve a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata, - a pályázó szakmai életrajzát, - az intézmény vezetésére fejlesztésére vonatkozó programját,

3 - közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy büntetlen előéletű és hogy nem áll a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt - a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, - nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul-e a pályázat nyilvános ülésen történő bizottsági és testületi tárgyalásához - a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet alkalmazási körébe tartozó munkakör, vezetői, magasabb vezetői megbízás esetén a pályázó nyilatkozatát, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 15. -ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn. A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. (9) bekezdése alapján a pályázatok véleményezésére Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete 155/2014. (VI.26.) számú határozatában eseti előkészítő bizottságot hozott létre. A bizottság augusztus 14-én megtartott zárt ülésén a pályázókat személyesen meghallgatta - az ülésről készült jegyzőkönyv és a benyújtott pályázatok az előterjesztéshez mellékletként csatolásra kerültek - és megtette javaslatát: Az előkészítő bizottság a benyújtott pályázat, szakmai program és a személyes meghallgatás alapján javasolja a kinevezési jogkört gyakorló képviselő-testületnek, hogy a Városi Bölcsőde intézményvezetői teendőinek ellátásával Varga Istvánnét bízza meg, aki a szükséges szakmai felkészültséggel, helyismerettel, megfelelő vezetői tapasztalattal rendelkezik. Határozati javaslat: A) Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza Varga Istvánnét (9600 Sárvár, Balassi u. 7.) a Városi Bölcsőde intézményvezetői teendőinek ellátásával az intézménynél fennálló határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezése mellett január 1-től december 31-ig terjedő időszakra. Felelős: Kondora István polgármester, Határidő: január 1. B) Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza Szűcsné Kesztyűs Mónikát (9700 Szombathely, Faludi F. u /14.) a Városi Bölcsőde intézményvezetői teendőinek ellátásával határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezése mellett január 1-től december 31-ig terjedő időszakra. Felelős: Kondora István polgármester, Határidő: január 1. Sárvár, augusztus 27. Kondora István sk. polgármester

4 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete által a Városi Bölcsőde intézményvezetői álláshelyére érkező pályázatok véleményezésére létrehozott előkészítő bizottság augusztus 14-én /csütörtök/ 9.30 órai kezdettel, a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal I. emelet 218-as számú irodájában megtartott zárt üléséről. Jelen vannak: A bizottság tagjai: dr. Szabó Gyula a Humán Erőforrás Bizottság elnöke Pósfainé Sebestyén Bianka Magyar Bölcsődék Egyesületének képviselője Erdős Katalin Humánpolitikai Iroda vezetője Vargáné Horváth Krisztina jegyzőkönyvvezető Pályázók: Varga Istvánné Sárvár, Balassi B. u. 7. Szűcsné Kesztyűs Mónika Szombathely, Faludi Ferenc u /14. dr. Szabó Gyula: Köszöntöm a bizottság tagjait, és a megjelent pályázókat. A képviselőtestület júliusban pályázatot írt ki a Városi Bölcsőde intézményvezetői álláshelyére. A pályázat közzétételére a hatályos jogszabályi rendelkezések szerint került sor, a pályázat benyújtásának határideje augusztus 1-én járt le. E határidőig két pályázat érkezett. Az egyik pályázatot Varga Istvánné, az intézmény jelenlegi megbízott vezetője nyújtotta be, a másik pályázatot Szűcsné Kesztyűs Mónika. Erdős Katalin: A bizottságunk feladata, hogy a pályázók meghallgatását követően véleményt nyilvánítsunk a pályázó alkalmasságáról, szakmai rátermettségéről, arról, hogy a pályázati feltételeknek megfelelnek-e, illetve, hogy a szükséges dokumentumokat csatolták-e. Megállapíthatjuk, hogy Varga Istvánné és Szűcsné Kesztyűs Mónika pályázata formai szempontból megfelel a pályázati kiírás feltételeinek. Szűcsné Kesztyűs Mónika: Az erkölcsi bizonyítvány beszerzése folyamatban van, kézhezvétele után csatolom a pályázathoz. dr. Szabó Gyula: Elsőként hallgassuk meg Szűcsné Kesztyűs Mónikát, addig Varga Istvánnét megkérem, hogy kint várakozzon. Pósfainé Sebestyén Bianka: Szűcsné Kesztyűs Mónika most szerezte meg diplomáját. A csatolt pályázat sok mindenre kitér, általánosságról szól, kevés bent a konkrétum, mivel a sárvári munkát nem ismeri. Tájékozódott az intézményről? Szűcsné Kesztyűs Mónika: Csak interneten, személyesen nem voltam az intézményben. Pósfainé Sebestyén Bianka: Helyi szakmai munkát nem ismeri, elképzelései hipotetikusak. Sem a működési, gazdálkodással kapcsolatos környezetet nem tanulmányozta. A családok igényeit nem tudja, nem ismeri. Vezetői ismeretei is fejlesztésre szorulnak. Szűcsné Kesztyűs Mónika: Mivel a nevelési alapprogram országos alapprogram alapján kerül kidolgozásra, ezért úgy gondolom, hogy a két bölcsőde között nagy eltérés nem lehet. Pósfainé Sebestyén Bianka: Említi, hogy szeretné, ha a technikai személyzet dajka képzettséggel rendelkezne, így az intézmény fő feladatába, a gyermekellátásba is bevonható lenne. Ez szerintem szakmai hiba. Szűcsné Kesztyűs Mónika: 7 éve dolgozom kisgyermeknevelőként, így jól megismertem ezt a társadalmat. Saját gondozónő szoktatja be a gyermeket a bölcsődébe és a bölcsődébe járás egész időtartama alatt ő a gondozónője. A gondozónő az ún. ölelkezési időben - az az időszak,

5 amikor mindkét gondozónő jelen van - idejét elsősorban a saját gyermekei gondozására, nevelésére fordítja. A saját gondozónő-rendszerben több figyelem jut minden gyermekre, számon lehet tartani a gyermekek egyéni igényeit, problémáit, szokásait, elsősorban a saját gondozónő segíti át őket a bölcsődei élet során adódó nehézségeken. Ezért a kisgyermeknevelők gyakran fáradtak, fontos lenne bevonni egy segítő személyt, aki a közben adódó problémákban tudna segíteni. Pósfainé Sebestyén Bianka: Pályázatában írja, hogy a hét minden napjára vezetne be programot. Ennek személyi és anyagi feltétele is van. Szűcsné Kesztyűs Mónika: A kisgyermeknevelők munkáját átszervezném. A családok igényeinek megfelelően alakítanám a nyitás időpontját. Ez nem minden egységben lenne szükséges. Pósfainé Sebestyén Bianka: Ismeri a helyi szokásokat, programokat, mire lenne igénye a családoknak? Szűcsné Kesztyűs Mónika: Az interneten tájékozódtam. A turizmus folytán sok a kulturális program. Az itt élő családok kulturális téren megfoghatók, van érdeklődés. Így nyitottak lehetnek a bölcsődei programokra is. Először kicsiben kellene elindítani 2-3 családot bevonni, hogy együtt tevékenykedjenek a kicsivel. Ehhez meg kell teremteni a helyet (labort), a sok inger miatt. Nem ismerem a bölcsőde adottságait. Pénzügyi tapasztalataim vannak, így a mérleg elkészítése nem okozna gondot. Pénzügyi képzettségem miatt ismerem a jogszabályokat, képesnek érzem magam, hogy intézményvezetőként a pénzügyi kérdésekben is elmélyedjek. dr. Szabó Gyula: Úgy látom, hogy inkább az idősebb gyerekekre vonatkozik a programja, nem a 0-3 éves korosztályra. Pósfainé Sebestyén Bianka: Az anyagban van kitekintés idősebb korosztályra, fogyatékosokra, külföldi tapasztalatokra. Én ennek okát abban látom, hogy Mónika friss diplomás. Diplomáját a Nyugat-Magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai karán szerezte. Ez az iskola alapjában óvónőképző intézmény volt, nincsenek új oktatók, meglévő forrásaikra hagyatkoznak, gyakorlatban a tapasztalatok nem hosszú időre nyúlnak vissza. Ez érződik az átadott tudáson, nem csak a 20 hetes kortól 3 éves korig fókuszál. A bizottság megköszöni Szűcsné Kesztyűs Mónikának a szóbeli kiegészítést, válaszokat. Szűcsné Kesztyűs Mónika távozott, Varga Istvánnét behívta a bizottság. Pósfainé Sebestyén Bianka: A pályázatot megismertük. A Bizottság tagjaival egyeztetve mondhatom, hogy sokat fejlődött az intézmény amióta Ön a vezetője. Köszönhető ez az Ön és munkatársai munkájának. Örömmel láttam, hogy weboldal is működik és alapítványa is van a bölcsődének. A pályázat kapcsán kérdezem, hogy új nevelési programot szeretne készíteni? Varga Istvánné: Ha a kor és az igények ezt preferálják akkor igen. Egyelőre nem szerepel a terveim között. Pósfainé Sebestyén Bianka: A pályázatában láttam, hogy megünneplik a 3 évesek születésnapját. A 2 évesekét is? Varga Istvánné: Igen a 2 és 3 évesekét is megünnepeljük. Pósfainé Sebestyén Bianka: Jó a kapcsolata a város önkormányzatával és a családokkal. Figyelmet fordít a tárgyi feltételekre, azok javítására (nyílászárók cseréje). Ehhez nagy támogatást nyújthatnak a felújításra kiírt pályázatok. Fontos, hogy ne legyen beázás, megfelelőek legyenek a nyílászárók. Elismeréssel tudok nyilatkozni a munkájáról, mindig maximálisnak és kiemelkedőnek értékeltük az ellenőrzések során. Varga Istvánné: Erre mindig nagy hangsúlyt fektettem. dr. Szabó Gyula: Nagyon örülök, hogy van orvosi ellátás, kell, hogy valaki ránézzen a gyerekekre.

6 Varga Istvánné: Császár doktornő partner volt ebben, a szülőknek is nagy segítség, hogy esetleg a státuszvizsgálatot itt ellehet végezni, és hogy van, aki rendszeresen figyelemmel kíséri a gyermekek egészségi állapotát. Pósfainé Sebestyén Bianka: Nagyon dicséretes, nagy segítség a szülőknek. Minden kiemelkedő, remélem, sikerül a tárgyi feltételeken is javítani (ablakcsere). Varga Istváné: Többször pályázott az önkormányzat, de eddig sajnos nem nyert. Civil szervezetek és Sárváron működő cégek támogatják a bölcsődét. Sajnos az utóbbi években ez a támogatás kevesebb, de ebből és az önkormányzat által nyújtott támogatásokból is gyarapodott a bölcsőde játékállománya is. Pósfainé Sebestyén Bianka: Elismerésre méltó. A bizottság megköszöni Varga Istvánnénak. Pósfainé Sebestyén Bianka: Szűcsné Kesztyűs Mónikán látszik, hogy frissen végzett, agilis, lelkes. Egy ilyen város intézményvezetői pozíciójának betöltéséhez még fejlődésre van szüksége. Azzal kellene kezdenie, hogy az egész intézményt megismerje és ez sok idő. Varga Istvánné szakmai munkáját látom, ismerem. Az intézmény nagyon jó irányba fejlődik amióta átvette vezetését. Együttműködő, a családok szeretik. Az ott folyó munkát dicséri, hogy egyre több gyereket iratnak be. Fonto, hogy az intézmény vezetője ismerje a családokat, a város lakóit. Varga Istvánné képzettségei tekintetében ugyanazzal a végzettséggel rendelkezik, mint pályázó társa. Van gyakorlata a vezetésben, amiről elismeréssel tudok nyilatkozni. Helyismerete, családismerete, önkormányzattal való kapcsolata is jó. Pályázatában nyilatkozik a jelenről, céljaiban egy kicsit szűkebb körű, de fontos az óvatosság, mértékletesség. Empatikus magatartással van a szülő és a gyerek felé, érdeklődő, nyitott az újra. Szűcsné Kesztyűs Mónika iskolai végzettségeit tekintve különböző területeken dolgozott, fellángoló típus, szakmailag nyitott az újra. Nem ismeri a családokat, a bölcsődei közösséget, az önkormányzatot, pedig ez a hármas egység fontos. Kevés a jártassága, vezetői tapasztalata hiányzik. Én Varga Istvánnét javaslom erre a pozícióra. Jó ember és jó szakember. Erdős Katalin: Külsősként pályázni egy ismeretlen intézmény vezetésére nem egyszerű feladat, ezért úgy gondolom Szűcsné Kesztyűs Mónika ismerkedhetett volna az intézménnyel, legalább egyszer meglátogathatta volna. Egyetértek Pósfainé Sebestyén Bianka által elmondottakkal. Varga Istvánné alkalmas emberileg és szakmailag. Elkövet mindent azért, hogy jó híre legyen az intézménynek. Alapos, precíz és pontos. Nagyon jó vezető. dr. Szabó Gyula: Egyetértek az előttem szólókkal. Összegezném a bizottságunk véleményét. Mindkét pályázat megfelel a pályázati feltételeknek, azok a képviselő-testület elé terjeszthetők. Az előkészítő bizottság a benyújtott pályázat, szakmai program és a személyes meghallgatás alapján javasolja a kinevezési jogkört gyakorló képviselő-testületnek, hogy a Városi Bölcsőde intézményvezetői teendőinek ellátásával Varga Istvánnét bízza meg, aki a szükséges szakmai felkészültséggel, helyismerettel, megfelelő vezetői tapasztalattal rendelkezik. Köszönöm a részvételt, az ülést bezárom. kmf. Vargáné Horváth Krisztina sk. jegyzőkönyvvezető

7 2. Napirendi pont: ELŐTERJESZTÉS Dr. Borzon Judit háziorvos feladat-ellátási szerződésének módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Dr. Borzon Judit háziorvos és a Gondozási és Családsegítő Központ vezetője (mint a Központi Orvosi Ügyeleti Szolgálat működtetésében közreműködő intézmény) írásban jelezte az önkormányzat felé az alábbi problémát a Sárvár, Széchenyi u. 7. szám alatti orvosi rendelők közös használatú helyiségeinek víz és elektromos áram fogyasztásával összefüggésben. A közös használatú helyiségek (váró, nővérszoba, betegek által használt mellékhelyiségek) víz- és áramfogyasztását a feladat-ellátási szerződésben rögzített állapottól eltérően a dr. Borzon Judit által képviselt ASSZANÁL Bt. nevén levő mérőórák mérik, mely költséget így teljes egészében a vállalkozás viseli. Fentiekre tekintettel kezdeményezték a szerződés érintett pontjának módosítását. HATÁROZATI JAVASLAT Sárvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ASSZANÁL 2007 Egészségügyi és Mezőgazdasági Betéti Társasággal (9608 Sárvár, Rábasömjéni u. 27.) február 28-án, területi háziorvosi ellátást biztosító tevékenység folytatására kötött megállapodás melléklettel megegyező tartalmú módosítását jóváhagyja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a melléklettel megegyező tartalmú megállapodás aláírására. Határidő: azonnal Felelős: Kondora István polgármester Sárvár, szeptember 4. / : Kondora István : / polgármester

8 Területi háziorvosi ellátást biztosító tevékenység folytatására kötött MEGÁLLAPODÁS 1. számú módosítása Amely létrejött egyrészről: Sárvár Város Önkormányzata (9600 Sárvár, Várkerület 2., adószám: törvényes képviselő: Kondora István polgármester) továbbiakban: Önkormányzat, másrészről: ASSZANÁL 2007 Egészségügyi és Mezőgazdasági Betéti Társaság (székhely: 9608 Sárvár, Rábasömjéni u. 27. cégjegyzékszám: , adószám: , képviseli: dr. Borzon Judit vezető tisztségviselő, személyes ellátási kötelezettséggel rendelkező orvos) továbbiakban: Vállalkozás továbbiakban együtt: Szerződő felek között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel. 1. Szerződő felek a közöttük február 28-án kelt területi háziorvosi ellátást biztosító tevékenység folytatására kötött megállapodást (továbbiakban: Megállapodás) közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják: A Megállapodás 3.b./ pontjában a Az a./ pontban részletezett rendelő-egységhez a váróhelyiség 19,67 m2 alapterülettel, 53,24 légm3 fűtési felülettel, Férfi mosdó- és WC 4,43 m2 területtel 13,92 légm3 fűtési területtel, Női mosdó- és WC 3,53m2 területtel, 10,43 légm3 fűtési felülettel, valamint a Nővérszoba 8,37 m2 alapterülettel és 24,38 légm3 fűtési felülettel a Versatus-Sárvár BT. Háziorvosi Vállalkozással, ill. az Önkormányzat által üzemeltetett Központi Ügyelettel közös használatban biztosított. Ezen helyiségek tekintetében a víz- és villany, ezen helyiségek és fenntartási jó karbantartási arányosított költségeit a Vállalkozás 17,5%-ban viseli, melynek összegét a Gondozási Központ által kiállított számla alapján Vállalkozás köteles megfizetni a számlában írt esedékességgel. szöveg helyébe az alábbi szöveg lép: Az a./ pontban részletezett rendelő-egységhez a váróhelyiség 19,67 m 2 alapterülettel, 53,24 légm 3 fűtési mennyiséggel, Férfi mosdó- és WC 4,43 m 2 alapterülettel 13,92 légm 3 fűtési mennyiséggel, Női mosdó- és WC 3,53m 2 területtel, 10,43 légm 3 fűtési mennyiséggel, valamint a Nővérszoba 8,37 m 2 alapterülettel és 24,38 légm 3 fűtési mennyiséggel a Császár Medical Egészségügyi Kft.-vel, illetve a Központi Háziorvosi Ügyleti Szolgálattal közös használatban biztosított. 2. A Megállapodás módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.

9 3. Jelen módosítás a képviselő-testület jóváhagyásának napján lép hatályba. 4. Szerződő felek kijelentik, hogy jelen megállapodás módosítással összefüggésben egymással szemben vitás elszámolási kérdéseik nincsenek. 5. Jelen megállapodást a Szerződő felek képviselői elolvasták, közösen értelmezték, rendelkezéseit megértették, azokat magukra nézve kötelezőnek elismerték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. Sárvár, szeptember. Dr. Borzon Judit ASSZANÁL Bt. Kondora István polgármester Záradék: Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen megállapodás módosítást a /2014. (IX.18.) számú határozatával jóváhagyta. Sárvár, szeptember. / : dr. Szijártó Valéria : / jegyző

10 3. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A 2903/5 hrsz-ú ingatlanból kerékpárút céljára hasznosítandó részének használati és vételi jog biztosítására irányuló szerződés jóváhagyása Tisztelt Képviselő-testület! A 88. számú útburkolat megerősítése kapcsán a főúttal párhuzamosan a porpáci leágazótól a város irányába kerékpárút épül, mely a Kertekaljai utcai árkot keresztezve éri el a Szombathelyi utcát. Ezen beruházás keretében a Szombathelyi utca Sárvár város Önkormányzata tulajdonát képező szakasza is aszfalt burkolatot kap. Sárvár város Önkormányzata tanulmánytervet készíttetett a Katalin utcától a Damjanich utcáig terjedő szakaszon (szintbeli vasúti keresztezéssel) a kerékpárút folytatása lehetőségének vizsgálatára. A képviselő-testület 120/2014.(V.22.) számú határozata alapján a településrendezési eszközök módosítása során a szabályozási terv lehetőséget fog biztosítani a kerékpárút építésére. A kerékpárút kialakítása magántulajdonú ingatlanok igénybevételével lehetséges. A mellékelt helyszínrajz szerint az érintett ingatlanok közül a TAKI SERVICE Kft. (9600 Sárvár, Péntekfalui u. 2/B., képviseli: Takács Gyula ügyvezető) tulajdonát képező 2903/5 hrsz-ú ingatlanból 169 m2 nagyságú terület megszerzése szükséges, amit az eladó ,- Ft/m2 vételáron kíván értékesíteni. Az ingatlanon építkezés zajlik (autószerelő műhely), az érintett területen a műhelyhez szükséges parkolók egy része helyezkedne el. A beruházás előrehaladtával a tulajdonos felé egyértelmű jelzés szükséges, hogy a területet az önkormányzat meg kívánja vásárolni. Ebben az esetben a területet a tulajdonos a tervezett parkolókkal nem építené be, illetve a meglévő kerítés is áthelyezésre kell, hogy kerüljön. A vasúton túli terület lakóinak biztonságos közlekedése érdekében javasolom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a kerékpárút kiépítéséhez szükséges terület megszerzésére irányuló javaslatot támogassa. Határozati javaslat Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2903/5 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megjelölésű, összesen 3971 m2 alapterületű, jelenleg a TAKI SERVICE Kft. (9600 Sárvár, Péntekfalui u. 2/B., képviseli: Takács Gyula ügyvezető) tulajdonát képező ingatlan 169 m2 alapterületű ingatlanrészére ,- Ft vételáron - a határozati javaslat mellékletét képező szerződéssel használati jogot és vételi jogot kíván létesíteni. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező szerződést aláírja, továbbá a használati, vételi jog létesítésével a kerékpárút kialakításával kapcsolatos minden további jognyilatkozatot megtegyen. A Képviselő-testület a vételár forrásául az Önkormányzat előző években képződött költségvetési maradványát jelöli meg. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendeletének ezen pótelőirányzattal történő módosításáról gondoskodjon. Határidő: azonnal

11 a következő költségvetési rendelet-módosítás időpontja Felelős: Kondora István polgármester Dr. Szijártó Valéria jegyző Sárvár, augusztus 29. / : Kondora István : / polgármester

12 Melléklet az előterjesztéshez: SZERZŐDÉS HASZNÁLATI JOG ÉS VÉTELI JOG ALAPÍTÁSÁRÓL amely létrejött egyrészről Sárvár Város Önkormányzata (statisztikai számjele: , törzsszám: , adószáma: , 9600 Sárvár, Várkerület 2-3., képviseli: Kondora István polgármester), mint használatba vevő/vevő, másrészről TAKI SERVICE Korlátolt Felelősségű Társaság (9600 Sárvár, Péntekfalui u. 2/B., Cg.: , adószám: , statisztikai számjel: , képviseli: Takács Gyula ügyvezető, szül.: , an.: Takács Erzsébet, lakcíme: 9600 Sárvár, Péntekfalui u. 2/B..) mint használatba adó/tulajdonos/eladó között a mai napon, az alulírott helyen, az alábbi feltételek mellett: 1.) Szerződő felek egyezően kijelentik, hogy a TAKI SERVICE Kft. kizárólagos tulajdonát képezi a Sárvári Járási Földhivatalnál, a Sárvár, belterület, 2903/5 hrsz. alatt nyilvántartott, kivett beépítetlen terület megjelölésű, összesen 3971 m 2 alapterületű ingatlan. 2.) Az ingatlant terheli : - a Magyar Telekom Távközlési Nyrt. (1117 Budapest, Krisztina körút 55.) javára bejegyzett vezetékjog, - Az OTP Bank Nyrt. (1050 Budapest, V. ker. Nádor u. 16.) jogosult javára ,- Ft, azaz tízmillió forint kölcsön és járulékai erejéig bejegyzett egyetemleges jelzálogjog, amely a Sárvári Járási Földhivatal 36650/ számú határozata alapján került bejegyzésre, - az OTP Bank Nyrt. (1050 Budapest, V. ker. Nádor u. 16.) jogosult javára ,- Ft, azaz tízmillió forint kölcsön és járulékai erejéig bejegyzett egyetemleges jelzálogjog, amely a Sárvári Járási Földhivatal 36651/ számú határozata alapján került bejegyzésre. 3.) Felek megállapodnak abban, hogy az 1.) pontban megjelölt ingatlannak a... napján kelt.. munkaszámú,.. által készített változási vázrajzon.számmal jelölt, 169 m2 nagyságú részére Sárvár Város Önkormányzata jogosult javára május 31. napjáig használati jogot alapítanak. 4.) A jogosult a használat tárgyát képező területet a létesítő okiratában meghatározott céljával és tevékenységével összhangban használhatja. E körben felek megállapodnak abban, hogy a Jogosult a 3. pontban részletesen körülírt ingatlanrészen kerékpárutat létesít. 5.) A tulajdonos a 3.) pontban részletesen körülírt ingatlanrészt legkésőbb.. napjáig a jogosult birtokába és használatába adja. A tulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy a jogosult a kerítést az ingatlan jelenlegi, Szombathelyi utca felőli határáról áthelyezze, oly módon, hogy az a 2903/5 hrsz-ú ingatlannak a jogosult használati jogával nem érintett területe, valamint a használati joggal érintett területrész határára kerüljön át. Az ezzel járó munkálatok elvégzése és a költségek a jogosultat terhelik. Felek megállapodnak abban, hogy fent nevezett használatba adó/tulajdonos/eladó előzetes egyeztetést követően a

13 Sárvár város Önkormányzata használatába kerülő egyidejűleg vételi joggal érintett a 3.) pontban meghatározott területrész felé lejtetheti a csapadékvizet az 1.) pontban megjelölt ingatlannak a fennmaradó részéről. Sárvár város Önkormányzata vállalja továbbá, hogy a csapadékvíz elvezetéséről saját költségén gondoskodik. 6.) Szerződő felek megállapodnak abban, és a fent nevezett tulajdonos a jelen okirat aláírásával végleges, feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulást és engedélyt ad ahhoz, hogy a 3. pontban megjelölt, 169 m2 nagyságú, a változási vázrajzon.-al jelölt területen, kerékpárút létesítése céljából Sárvár Város Önkormányzata javára alapításra kerülő használati jog az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön a csatolt változási vázrajz, valamint terület-kimutatás alapján. 7.) Szerződő felek tudomásul veszik, hogy az ingatlan tulajdonosa köteles tűrni, hogy a jogosult a kerékpárút kiépítéséhez szükséges valamennyi munkálatot elvégeztesse. 8.) A használati jog alapítása ingyenesen történik, Sárvár Város Önkormányzata, mint használatba vevő részére. 9.) Felek megállapodnak továbbá abban, hogy a 3. pontban részletesen körülírt, a változási vázrajzon.-al jelölt 169 m2 nagyságú területre Sárvár Város Önkormányzata javára május 31. napjáig vételi jogot alapítanak. 10.) A Tulajdonos a jelen okirat aláírásával végleges, feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulást és engedélyt ad ahhoz, hogy a 3. pontban megjelölt, 169 m2 nagyságú, a változási vázrajzon.-al jelölt területre Sárvár Város Önkormányzata javára alapított vételi jog május 31. napjáig az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön. 11.) Felek megállapodnak abban, hogy a vételi jog gyakorlását megelőző időpontban a tulajdonos kérelmére, de a jogosult költségviselése mellett a 2903/36 hrsz-ú ingatlant megosztatják, oly módon, hogy a vételi joggal nem érintett ingatlanrész az ingatlannyilvántartásba külön helyrajzi számon, önálló ingatlanként beépítetlen terület megnevezéssel, 3802 m2 területnagyság mellett, míg a használati joggal érintett ingatlanrész szintén külön helyrajzi számon, önálló ingatlanként, kerékpárút megnevezéssel, 169 m2 területnagyság mellett, a vételi jog fenntartásával, változatlan tulajdoni állással az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetésre kerüljön. A megosztást követően a vételi jogot a jogosult az újonnan létrejövő, 169 m2 területnagyságú, kerékpárút megnevezésű önálló ingatlanra gyakorolhatja. 12.) A vételi jogot a Jogosult a tulajdonos részére küldött, a 11.) pontban írtak szerint önálló ingatlanként feltüntetésre kerülő, 169 m2 területű, kerékpárút megnevezésű ingatlanra vonatkozó vételi nyilatkozattal ( Vételi Nyilatkozat ) gyakorolja. 13.) A jogosult a Vételi Nyilatkozatot ajánlott tértivevényes postai küldeményben köteles az Eladó részére az Eladó jelen Szerződés első oldalán szereplő címére megküldeni. 14.) A Vevő a Vételi Jogot nem ruházhatja át, annak gyakorlására más személyt nem jelölhet ki. 15.) Az Eladó ezennel feltétel nélkül és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a 2903/5 hrsz-ú ingatlannak a használati joggal érintett 169 m2 nagyságú területrészére,

14 illetve a megosztást követően kerékpárút megnevezéssel létrejövő önálló ingatlanra fennálló kizárólagos tulajdonjoga a Vevő javára vétel jogcímen az ingatlannyilvántartásba bejegyzésre kerüljön és az Eladó tulajdonjoga egyidejű törlése kerüljön, feltéve, hogy a Vevő a Vételi Nyilatkozatot, valamint a Vételi Nyilatkozat az Eladó részére való megküldését bizonyító igazolást az illetékes ingatlanügyi hatóság részére benyújtja. 16.) A Vételi Jog gyakorlása esetén fizetendő vételár ,- Ft. 17.) Figyelemmel arra, hogy a jogosult a jelen szerződéssel alapított használati joga alapján birtokba kerül, a vételi jog gyakorlásakor nincs szükség birtok-átruházási cselekményekre. 18.) A Jogosult a használati joga alapján kerül az ingatlanrész birtokában, a birtokátruházás napjától kezdve jogosult az Ingatlanrészt használni, hasznait szedni. 19.) A vételi jog alapján megvásárlásra kerülő ingatlan vonatkozásában a per-, igény és tehermentességért a tulajdonos/eladó szavatol. 20.) A jelen Szerződés szerkesztésében és ellenjegyzésében eljáró ügyvéd tájékoztatja a Feleket, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: Pmt. ) alapján azonosítási kötelezettség terheli az Eladó és a Vevő adatai vonatkozásában. A Felek adatai a Pmt. rendelkezései alapján jelen Szerződésben kerülnek rögzítésre, a Felek adatszolgáltatása alapján. A Felek a jelen Szerződés aláírásával büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentik, hogy a jelen Szerződés aláírása során saját, illetve az általuk képviselt gazdálkodó szervezet/önkormányzat nevében járnak el. A Felek tudomásul veszik, hogy a szerződéses kapcsolat fennállása alatt az azonosítás során megadott adatokban bekövetkezett változásról a tudomásszerzéstől számított öt (5) napon belül kötelesek az eljáró ügyvédet írásban értesíteni. A Felek a jelen Szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy az eljáró ügyvéd a Felek személyi adatait tartalmazó okmányaikról fénymásolatot készítsen és adataikat kezelje. A Felek adatait az eljáró ügyvéd az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény alapján, kizárólag a jelen Szerződéshez kapcsolódó megbízás és a Pmt.-ben foglalt kötelezettség teljesítése érdekében kezelheti. Az ellenjegyző ügyvéd tájékoztatta a Feleket az ellenőrzés megkezdését megelőzően arról is, hogy az ellenőrzéshez a Felek, illetve képviselőik előzetes hozzájárulása szükséges, amely hozzájárulás megtagadható. A Felek, illetve képviselőik az ellenőrzéshez a jelen Szerződés megkötése előtt hozzájárultak, amelyet a jelen Szerződés aláírásával megerősítenek. Az ellenjegyző ügyvéd a Felek adatait, ideértve az ellenőrzés során tudomására jutott adatokat is, csak a jelen Szerződés okiratba foglalásával, valamint az ellenjegyzéssel kapcsolatos tevékenysége során használhatja fel, és azokat kizárólag a bíróság, az ügyész, a büntetőügyben eljáró hatóság és a fegyelmi eljárást lefolytató ügyvédi kamara részére továbbíthatja. 21.) A Felek a jelen Szerződés aláírásával meghatalmazást adnak dr. Tóth Eszter ügyvédnek a jelen Szerződésben foglalt használati jog és vételi jog bejegyzésével kapcsolatos, valamint a vételi jog gyakorlását követően a tulajdonjog bejegyzésével kapcsolatos földhivatali eljárásban, továbbá a vagyonátruházási illetékkel kapcsolatos adóhatósági eljárásban történő jogi képviseletük teljes jogkörrel történő ellátására. A

Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata:

Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata: Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata: 1. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Nádudvari

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

M e g h í v ó. 2.) Előterjesztés az óvodai beiratkozás időpontjának módosulásáról. Előadó: dr. Lajos Krisztina aljegyző

M e g h í v ó. 2.) Előterjesztés az óvodai beiratkozás időpontjának módosulásáról. Előadó: dr. Lajos Krisztina aljegyző M e g h í v ó A képviselő-testület és a Pénzügyi Bizottság ülésének következő időpontját 2013. április 11-én (csütörtökön) 16.00 órára tűzöm ki, melyre tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Faluház N a

Részletesebben

MEGHÍVÓ. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3.

MEGHÍVÓ. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2013. április

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL

ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma: 4-82/2014. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok fenntartói jogának átadásához

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. május 29-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. május 29-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 29-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 49/2013.(V.29.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 50/2013.(V.29.)

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 114-123 /2012. (XII. 27.) számú határozatok.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. meghosszabbítása (DPM TISZK Nonprofit Kft.) meghosszabbítása (Naszály-Galga Szakképzésszervezési Társaság Nonprofit Közhasznú Kft.

TARTALOMJEGYZÉK. meghosszabbítása (DPM TISZK Nonprofit Kft.) meghosszabbítása (Naszály-Galga Szakképzésszervezési Társaság Nonprofit Közhasznú Kft. I. Személyi jellegű közgyűlési döntések TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám 229/2010. (05.28.) sz. KGYH Bizottsági tagságban történt változások 887 230/2010. (05.28.) sz. KGYH Fegyelmi eljárás megszüntetése (Bazsó

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 22-én a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat 234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kolping Támogató Szolgálat Sárvár és Kistérsége 2014. évi munkájáról szóló beszámolót - megköszönve

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Az ülés helye: Tanácsterem. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Medve Éva, Meggyes

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

~ ~9. számú előterjesztés

~ ~9. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere ~ ~9. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat és a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból: K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból: 32/2015. (IV. 24.) MÖK határozat A közgyűlés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

Adómentes Lakáshitel-támogatási Szolgáltatás keretszerződés jóváhagyása

Adómentes Lakáshitel-támogatási Szolgáltatás keretszerződés jóváhagyása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vné Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs

Részletesebben

264/2011. (IX.30.) kt. határozata

264/2011. (IX.30.) kt. határozata RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Hutter Jánosné jegyző

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről Rendeletek: Határozatok: 203/2012.(X.24.) 204/2012.(X.24.) 205/2012.(X.24.)

Részletesebben

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 1 amely létrejött egyrészről Név/Cégnév: Születési Név: Állandó lakcím/székhely: Levelezési cím: Anyja születési neve: Születési hely, idő: Állampolgárság: Személyazonosító

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, dr. Szikszai Elek Sándor alpolgármester,

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ 1 SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2014.

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. április 29- i ülésének a. tárgysorozata b. jegyzőkönyve: c. határozata: 84 122 - ig d. rendelet: 7. T Á R G Y S O R O Z A T A Napirend: 1.) Beszámoló

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium Pedagógiai Szakmai Program és Helyi Tanterv jóváhagyása. 2. Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde (SZEOB) kérelme.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Képviselő - testületének, 2008. április 24-én 15 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 1 INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név/Cégnév: Születési Név: Állandó lakcím/székhely: Levelezési cím: Anyja születési neve: Születési hely, idő: Állampolgárság: Személyazonosító

Részletesebben

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA II. ÉVFOLYAM 10. szám 2012. szeptember 26. AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA Szociális Közlöny Szerkesztõsége 1051 Budapest, Arany J. u. 6 8. Telefon: 795-3003 Megjelenik szükség szerint

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám:7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én de. 11 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám:34520/2013. Javaslat a Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület TEMI Könyvtár könyvtári dokumentumállományának, pályázatainak és a pályázatokhoz kapcsolódó eszközök

Részletesebben