Gazdasági jog tantárgyi kalauz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gazdasági jog tantárgyi kalauz"

Átírás

1 dr. Kincses László Gazdasági jog tantárgyi kalauz Szolnoki Főiskola Szolnok 2006.

2 Gazdasági jog Tantárgyi kalauz Ez a tantárgyi kalauz két tankönyvhöz készült: Dr. Boda Mihály: A gazdaság szereplőinek jogállása és a piaci magatartás jogi szabályozása ifj. Dr. Tiborcz Attila: Munkajog Tananyagíró: dr. Kincses László Távoktatási szerkesztő: Forgácsné Mészáros Ildikó Távoktatási lektor: Németh Katalin Kiadványszerkesztő: Román Gábor Sorozatszerkesztő: Zarka Dénes Kiadja a Szolnoki Főiskola. Felelős kiadó: Dr. Törzsök Éva rektor Szolnoki Főiskola, Minden jog fenntartva. A tantárgyi kalauzt, vagy annak részeit tilos bármilyen formában, illetve eszközzel másolni, terjeszteni vagy közölni a Kiadó engedélye nélkül.

3 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 A kalauz szerkezete... 4 Bevezetés... 5 Gazdasági forgalmi élet főbb szereplői, az egyéni vállalkozás, a társas vállalkozás alapítása és működése... 9 Cégeljárás, cégnyilvántartás, cégbejegyzési eljárás Közkereseti társaság, betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság Sajátos társaságok és gazdasági szerveződések Beküldendő feladat I A szövetkezetek és közhasznú szervezetek A helyi önkormányzatok gazdálkodása. Koncesszió és a közbeszerzés Az adatvédelem. A fogyasztók védelme és a távollevők között kötött szerződések A gazdasági verseny jogi szabályozása és a gazdasági reklámtevékenység A szerzői jog, szabadalmi jog és iparjogvédelmi jog Beküldendő feladat II A munkajog története. Alapvető fogalmak a Munka törvénykönyvből A munkaszerződés. A munkavállaló és munkáltató kötelezettségei. A pihenő- és munkaidő A fegyelmi és kártérítési felelősség. Munkaviszony megszűnése. Érdekvédelem

4 A kalauz szerkezete A kalauz feldolgozásakor fontos, hogy értse jelrendszerünket. Íme a legfontosabbak: Így adjuk meg, hogy mennyi ideig tart egy lecke feldolgozása. Célkitűzés: így jelöljük, ha a tantárgy, vagy lecke célkitűzését adjuk meg. Ha ezt az ikont látja, a tankönyvet kell fellapoznia. Önellenőrző feladat Ha ezt a keretet látja, arra kérjük, oldja meg egy erre rendszeresített füzetében a feladatot, ha elkészült, ellenőrizze magát a lecke végén található megoldás alapján! Beküldendő feladat Ha ezt az ikont látja, a megoldást nem találja meg, feladatát be kell küldenie a főiskolára tutorának. 4

5 Bevezetés Kedves Hallgató! Szeretettel köszöntjük Önt a Szolnoki Főiskola Gazdasági jog c. tárgyának hallgatójaként. Most egy olyan kalauzt tart a kezében, mely segít Önnek a megadott tananyag elsajátításában. Ez a tantárgyi kalauz segítséget nyújt abban, hogy a tantárgyat hatékonyan tanulja és a kurzus követelményeit teljesítse. Ennek érdekében a tananyagot leckékre bontottuk és minden leckéhez megadtuk, hogy mely tananyagrészeket kell feldolgoznia. A feldolgozáshoz meghatároztuk a lecke feladatait is. Az önellenőrző feladatok megoldását minden egyes lecke végén megtalálja. A tantárgyat kötelező szakalapozó tárgyként tanulja. A tantárgy kreditértéke 3, azaz összesen 90 tanulási óra szükséges a feldolgozáshoz. Az egyes leckéknél jelezzük, hogy kb. hány óra időráfordítást igényel az adott lecke feldolgozása. A tantárgy általános célja A tantárgy tanulásának célja, hogy a kurzus végére Ön képes legyen: bemutatni a gazdasági élet szereplőit; különbséget tenni az egyéni és társas vállalkozás között; bemutatni az egyes gazdasági társaságokat és azok jellemzőit; leírni a cégeljárás menetét, a cégnyilvántartás szabályait; vázolni az a sajátos gazdasági szerveződéseket; bemutatni a szövetkezetet és a non-profit szervezeteket; leírni az önkormányzat gazdálkodását és a közbeszerzés folyamatát; felismerni a tisztességtelen piaci magatartás tényállását; összefoglalni a szerzői alkotásokhoz fűződő jogokat; ismertetni a munkajog történetét és rendszerbeli helyét; vázolni a munkaszerződés elemeit a munkajogviszonyból eredő jogokat és kötelességeket; bemutatni a szakszervezeteket és egyéb érdekvédelmi szervezeteket. A tantárgy lezárása A félév elfogadásának (aláírás) feltétele a beküldendő feladatok határidőre történő benyújtása a tantárgy felvételekor egyeztetett címre. Az értékelés %-os formában történik, a megadott határidő elmulasztása minden további 24 óra elteltével 5% levonással jár. 5

6 Az értékelés alapját az alábbi %-ok jelentik: Beküldendő feladat I. 20% Beküldendő feladat II. 20% Írásbeli záróvizsga 60% A tantárgy 60 perces írásbeli vizsgával zárul. A vizsgán elérhető maximális pontszám: 60 pont. A vizsgán szerezhető maximális pontszámok: Fogalomtudás 15 pont Esszékérdések 10 pont Rövid, teszt jellegű kérdések 35 pont A tantárgyi érdemjegy megállapítása az írásbeli vizsgán elért pontszám és a beküldendő feladatok pontszáma alapján történik: 0-59 pont: elégtelen pont: elégséges pont: közepes pont: jó pont: jeles A tantárgy előfeltétele: a Gazdasági jog alapjai c. tantárgy sikeres teljesítése. A tanulás eszközei és használatuk Dr. Boda Mihály: A gazdaság szereplőinek jogállása és a piaci magatartás jogi szabályozása (megjelenés alatt) (a továbbiakban Boda-könyv); ifj. Dr. Tiborcz Attila: Munkajog (megjelenés alatt) (a továbbiakban Tiborcz-könyv); évi IV. törvény a gazdasági társaságokról; évi V. törvény a cégnyilvánosságokról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról; évi X. törvény a szövetkezetekről; évi XXII. törvény a Munka törvénykönyvéről; évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról; évi LVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenységről; Tantárgyi kalauz; Jegyzetfüzet az önellenőrző feladatok kidolgozásához. 6

7 Ajánlott irodalom Dr. Sárközy Tamás: Magyar társasági jog Európában, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, Dr. Bárdos Péter: Cégalapítás, befektetés az Európai Unióban, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, Dr. Verebics János: Az elektronikus gazdasági kapcsolatok joga, HVG-ORAC Lapés Könyvkiadó Kft. Budapest, Tanulási tanácsok A fent kijelölt törvényeket sem a tankönyvek, sem a kalauz nem tartalmazza. Javasoljuk, hogy a tanulás megkezdése előtt keresse fel a weboldalt, ahol a Jogszabályok menüpont alatt a Törvények és országgyűlési határozatok linkre kattintva éves bontásban megtalálja a szükséges törvények hatályos változatát. Vagy használhatja a Magyarország.hu kormányzati portálon (www.magyarorszag.hu) a Szolgáltatások fülön a Jogszabálykereső funkciót, illetve a FigyelőNet oldalán (www.fn.hu) a Szolgáltatások menüpont alatt a Törvénytárat. Mindhárom helyről lehetősége van letölteni, majd a letöltést követően kinyomtatni a joganyagokat. Javasoljuk, hogy a törvények szövegét elektronikusan tárolja és olvassa! Ha mégis a nyomtatott változat mellett dönt, ellenőrizze a várható terjedelmet, mert a listában szereplő törvények több esetben meghaladják az 50 oldalt! Tanulástámogatás A tantárgyat alapvetően önállóan kell megtanulnia, klasszikus értelemben vett előadás vagy gyakorlat nélkül. A tananyag feldolgozása során egy alkalommal lehetősége lesz személyesen is konzultálnia tutorával; ennek részleteiről a tantárgy felvételekor tájékoztattuk. Ehhez fel kell vennie a kapcsolatot a képzésszervező tutorával, akinek nevéről és elérhetőségéről szintén tájékoztatást kapott. Elérhetőségeiket jegyezze fel ide is! Képzésszervezője neve:... Elérhetősége:... Tutorának neve:... Elérhetősége:... A félév során két beküldendő feladatot kell elkészítenie és azt a tantárgy felvételekor megadott határidőre el kell juttatnia a tutorához. A beküldendő feladat formai követelményei: Word formátum, Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 1,5 sortávolság és sorkizárás alkalmazása. A dokumentumot.doc kiterjesztéssel mentse el és az Ilias rendszer segítségével, vagy postán küldje el a tárgy felvételekor megállapodott ütemezés szerint. 7

8 Tanulási terv Lecke Időigény Típus Mikor tanulom? 1. Gazdasági forgalmi élet főbb szereplői, az egyéni vállalkozás, a társas vállalkozás alapítása és működése 2. Cégeljárás, cégnyilvántartás, cégbejegyzési eljárás 3. Közkereseti társaság, betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság 4. Sajátos társaságok és gazdasági szerveződések 6 óra feldolgozó 4 óra feldolgozó 8 óra feldolgozó 6 óra feldolgozó 5. Beküldendő feladat I. 8 óra beküldendő 6. A szövetkezetek és közhasznú szervezetek 6 óra feldolgozó 7. A helyi önkormányzatok gazdálkodása. Koncesszió és a közbeszerzés 8. Az adatvédelem. A fogyasztók védelme és a távollevők között kötött szerződések 9. A gazdasági verseny jogi szabályozása és a gazdasági reklámtevékenység 10. A szerzői jog, szabadalmi jog és iparjogvédelmi jog 6 óra feldolgozó 6 óra feldolgozó 8 óra feldolgozó 7 óra feldolgozó 11. Beküldendő feladat II. 8 óra beküldendő 12. A munkajog története. Alapvető fogalmak a Munka törvénykönyvből 13. A munkaszerződés. A munkavállaló és munkáltató kötelezettségei. A pihenő- és munkaidő 14. A fegyelmi és kártérítési felelősség. Munkaviszony megszűnése. Érdekvédelem 7 óra feldolgozó 6 óra feldolgozó 5 óra feldolgozó Kezdje meg a tantárgy anyagának feldolgozását! 8

9 1. lecke Gazdasági forgalmi élet főbb szereplői, az egyéni vállalkozás, a társas vállalkozás alapítása és működése Tanulási idő: 6 óra A gazdasági jogi tanulmányait a gazdasági-forgalmi élet szereplőivel, azok szétválasztásával, és egyenként való megfogalmazásával kezdjük. Az első leckében közelebbről megvizsgáljuk a vállalkozás fogalmi rendszerét, valamint az egyéni és a társas vállalkozás különbségét. Ezek után az egyéni vállalkozások törvényi szabályozását, illetve a társaságok alapítását és működését tesszük nagyító alá. A lecke anyagának elsajátításához szüksége lesz a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény tanulmányozására is! A lecke ajánlott anyagának elolvasása és megtanulása után Ön képes lesz: különbséget tenni a jogi személy és nem jogi személy között; különbséget tenni az egyéni és társas vállalkozás között; összefoglalni az egyéni vállalkozó kritériumrendszerét; felvázolni a gazdasági társaságok alapításának feltételeit és működésüket; bemutatni az átalakulás szabályait. Indulásként határolja el a jogi személyt a nem jogi személyektől, majd kezdje tanulmányozni a vállalkozás fogalomrendszerét és megnyilvánulási formáit a jelen gazdasági rendszerben. Olvassa el a Boda-könyv bevezető részét, és az I. rész 1., 2. és 3.fejezetét! 9

10 Oldja meg az alábbi feladatokat! 1. önellenőrző feladat> Válassza ki az alább felsoroltak közül a vállalkozás ismérveit! a) önállóság b) felsőfokú végzettség a tevékenység folytatásához c) növekedési profit érdekeit önként finanszírozó képesség d) büntetlen előélet e) magyar állampolgárság f) kockázatvállalási képesség g) piacképesség h) folytonosság 2. önellenőrző feladat Jelölje meg az Ön által igaznak tartott állításokat! a) Egyszemélyes társaság újabb egyszemélyes társaságot nem alapíthat b) A gazdasági társaságnak kiskorú személy is lehet korlátlanul felelős tagja c) Képesítéshez kötött tevékenységet gazdasági társaság csak akkor folytathat, ha a társaság javára tevékenykedők között legalább egy olyan személy van, aki ilyen képesítéssel rendelkezik. d) A társaság alapításához legalább 2 fő kell. Ellenőrizze válaszai helyességét! Ha legalább 75%-os eredményességgel járt, akkor Ön elsajátította a vállalkozásokra vonatkozó alapismereteket. Ellenkező esetben olvassa végig újra a fent megjelölt részeket, ugyanis az itt ismertetett fogalmakra, kritériumokra épülnek rá a következő leckék. Olvassa el a Boda-könyv II. részéből az 1. fejezetet! 10

11 Az olvasottak alapján válaszoljon az alábbi kérdésekre! 3. önellenőrző feladat Melyik társasági formát nem szabályozza a Gazdasági társaságokról szóló törvény? a) betéti társaság b) korlátolt felelősségű társaság c) közös vállalat d) egyesület e) részvénytársaság f) közkereseti társaság g) egyesülés 4. önellenőrző feladat Válassza ki az Ön által hamisnak vélt állításokat! a) Ha a társaság tagjainak száma 1 főre csökken a társaság jogutód nélkül megszűnik. b) Egy gazdasági társaság több részre nem válhat szét. c) A társaság jogutód nélkül szűnik meg, ha jogszabály így rendelkezik d) Az alapító okiratban rendelkezni lehet a társaság időtartamáról e) A vezető tisztségviselőket határozatlan időre kell megválasztani. f) Vezető tisztségviselő csak a társaság tagja lehet. Lapozzon a lecke végére, és hasonlítsa össze válaszait a megoldásokkal. Reméljük, válaszai jól sikerültek. Eddig a gazdasági társaságok alapításának és működésének feltételrendszerét vizsgáltuk. Ezt követően az előtársasági szakasz törvényi követelményeit vonjuk górcső alá. Olvassa el a Boda-könyv II. részének 3. fejezetét! 11

12 5. önellenőrző feladat Válassza ki, hogy melyik állítás nem megfelelő az előtársaságokra! a) Az előtársaság jogosult stratégiai döntések meghozatalára. b) Hatósági engedélyhez kötött tevékenységet nem folytathat. c) Jogutód nélküli megszűnés, társasági formaváltás, egyesülés vagy szétválás, továbbá közhasznú társasággá alakulás elhatározható. d) Az előtársasági jelleget a társaság iratain és az általa kötött szerződéseken mindvégig jelezni kell, a társaság nevéhez fűzött bejegyzés alatt toldattal. Ha ellenőrizte válaszát, a lecke végére ért. Sikeresen elsajátította a gazdasági-forgalmi élet fő szereplőinek jellegzetességeit és jogállásukat, törvényi szabályozásukat. Fontos megjegyezni, hogy az itt megtanult szabályoknak fontos szerepe lesz a 3. leckében részletesen tárgyalt gazdasági társaságoknál. A következő leckében egy gazdasági társaság cégbírósági bejegyzésének lépéseivel ismerkedhet meg, illetve azzal, hogyan törlik a társaságokat a cégjegyzékből megszűnés esetén. 12

13 Megoldások 1. megoldás: a), c), f), g), h), mert a hatályos rendelkezések szerint felsőfokú végzettség nem kell a vállalkozói tevékenységhez, a büntetlen előélet és a magyar állampolgárság sem követelmény (gondoljon arra, hány külföldi állampolgár folytat Magyarországon vállalkozó tevékenységet). 2. megoldás: c), mert a évi IV. törvény már engedélyezi azt, hogy egyszemélyes társaság további egyszemélyes társaságot alapítson, ezt megelőzően erre nem volt lehetőség. Kiskorú személy továbbra sem lehet korlátlanul felelős tagja egy gazdasági társaságnak. A társaságot az előzőekben magyarázott ok miatt egy személy is alapíthat, feltéve természetesen, hogy ezt a törvény megengedi. 3. megoldás: c) és d), mert a közös vállalat már nem képezi a gazdasági törvény részét, az egyesületek működését pedig az egyesülési jogról és a közhasznú szervezetekről szóló törvény szabályozza. 4. megoldás: a), b), e), f), mert ha a tagok száma egy főre csökken, akkor még nem szűnik meg a társaság, hanem egyszemélyes társaságként működhet tovább, vagy folytathatja tevékenységét, ha bizonyos határidőn belül új tag léphet be a társaságba. Szétválás esetén több részre szakadhat egy társaság és az így létrejött társaságok jogutódként működnek tovább. Vezető tisztségviselőket határozott időre lehet megválasztani, de legfeljebb 5 évre. Vezető tisztségviselő a társaság alkalmazottja is lehet. 5. megoldás: a) és c), mert az előtársaság nem jogosult stratégiai döntések meghozatalára. Jogutód nélküli megszűnés, társasági formaváltás, egyesülés vagy szétválás, továbbá közhasznú társasággá alakulás nem határozható el, csak a cégbejegyzést követően. 13

14 2. lecke Cégeljárás, cégnyilvántartás, cégbejegyzési eljárás Tanulási idő: 4 óra Az előző lecke során megismerkedett a gazdasági társaságok általános jellemzőivel és a rájuk vonatkozó legfontosabb törvényi kitételekkel. A második lecke szorosan kapcsolódik az előzőhöz, témája pedig a gazdasági társaságok működéséhez elengedhetetlenül fontos állami ellenőrző mechanizmus. Az itt tárgyalt eljárások biztosítják a gazdasági társaságok törvényes keretek között való működését. A lecke anyagának elsajátításához szüksége lesz a gazdasági társaságokról szóló évi V. törvény és a cégnyilvánosságokról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi IV. törvény tanulmányozására is! A lecke anyagának elsajátítása után Ön képes lesz: felvázolni a cégbejegyzési eljárás momentumait; bemutatni a törvényességi felügyelet szabályait; különbséget tenni a csődeljárás, a végelszámolás és a felszámolási eljárás között; ismertetni a cégjegyzék tartami elemeit. A lecke első felében az újonnan alakuló társaság cégbejegyzési eljárását követjük nyomon. Ezek után a megvizsgáljuk a cégbíróság által vizsgált törvényi garanciarendszer egyes állomásait. A lecke második felében a vállalkozások megszűnésével kapcsolatos eljárások fajtáit különítjük el egymástól. Olvassa el a Boda-könyv II. részének 2. fejezetét a 2.3. alfejezet kivételével (azt majd a lecke második részében vizsgáljuk meg)! Oldja meg a következő feladatokat! 1. önellenőrző feladat Válassza ki a helyes állításokat! a) A cégjegyzékben fel kell tünteti a könyvvizsgáló nevét és címét. b) A céget a városi bíróságok mellett működő cégbíróság cégjegyzékben tartja nyilván. c) A cégjegyzékben fel kell tüntetni a közhasznúsági fokozatot. d) A cégbejegyzési eljárás során jogi képviselet nem kötelező. e) A cégbejegyzési kérelmet 3 napon belül elutasítják, ha az illetéket nem rótták le. f) A társasági törvény részletes felsorolást ad a kötelezően csatolandó mellékletekről 14

15 2. önellenőrző feladat Válassza ki a helytelen állításokat! A törvényességi felügyelet keretében a cégbíróság különböző intézkedéseket tehet: a) szóban figyelmeztetheti a cég képviseletét ellátó személyt a törvényes működés helyreállítására. b) a céget eljárási illetékkel sújtja. A törvényességi eljárás során alkalmazható szankciók körében kiszabható eljárási illeték Ft-tól Ft-ig terjedhet. c) 90 napra felügyelőbiztost nevezhet ki. d) a működés törvényességének helyreállítása céljából összehívja a taggyűlést. e) megsemmisíti a cég által hozott jogszabálysértő, vagy a cég létesítő okiratába ütköző határozatot. Ha helyesen válaszolt az eddig feltett kérdésekre, akkor haladjon tovább az anyaggal. A lecke második részében különválasztjuk a vállalkozások megszűnésével kapcsolatos 3 eljárást. Olvassa el a Boda-könyv II. részének 2.3. alfejezetét, valamint a 4. fejezetet! Tanulmányozza figyelmesen a kijelölt tananyagrészt, mert az itt megfogalmazott fogalmak alapul szolgálnak a következő lecke tananyagához is. 3. önellenőrző feladat Válassza ki az Ön által helytelennek tartott állításokat! a) A végelszámolási eljárásban a nem fizetésképtelen adós elhatározva a jogutód nélküli megszűnést kielégíti a hitelezőit. b) Végelszámolóvá a feladat ellátására alkalmas jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság nem választható. c) A cégbíróság a végelszámolás megindításáról határozatot hoz, amelyet a Cégközlönyben közzétesz. d) A végelszámolást a végelszámolás kezdő időpontjától számított legkésőbb három éven belül be kell fejezni. e) A végelszámoló jogosult a cég által kötött szerződéseket azonnali hatállyal felmondani. 15

16 4. önellenőrző feladat Válassza ki a helyes állításokat! a) A csődeljárás olyan eljárás, amelynek során az adós a csődegyezség megkötése érdekében fizetési haladékot kezdeményez, illetve csődegyezség megkötésére tesz kísérletet. b) A csődeljárás iránti kérelemnek a bírósághoz való érkezésétől számított 3 éven belül az adós újabb kérelmet nem nyújthat be, ha a korábban lefolytatott eljárás során már fizetési haladékban részesült. c) A fizetési haladék 180 napra szól. Ezt az időtartamot a hitelezők kérelmére a bíróság legfeljebb 90 nappal meghosszabbíthatja. d) A fizetési haladékot tartalmazó végzésben a bíróság vagyonbiztost jelöl ki. e) Ha az egyezség létrejött, és megfelel a törvényben foglaltaknak, a bíróság a csődeljárást végzéssel befejezettnek nyilvánítja. 5. önellenőrző feladat Válassza ki a helyes állításokat! a) A felszámolási eljárás olyan eljárás, amelynek célja, hogy a fizetésképtelen adós jogutód nélküli megszüntetése során a hitelezők e törvényben meghatározott módon kielégítést nyerjenek. b) Az adós a felszámolási eljárás lefolytatását akkor kérheti, ha a végelszámolás lehetőségével nem kíván élni. c) Az adós köteles a bíróság értesítésének kézhezvételétől számított 30 napon belül a bíróságnak nyilatkozni arról, hogy a kérelemben foglaltakat elismeri-e. d) A bíróság az adós kérelmére a tartozás kiegyenlítésére legfeljebb 30 napos határidőt engedélyezhet. e) A felszámolás kezdő időpontjában nem szűnnek meg a tulajdonosnak a gazdálkodó szervezettel kapcsolatos külön jogszabályokban meghatározott jogai. f) A felszámoló jogosult az adós által kötött szerződéseket azonnali hatállyal felmondani. A lecke véget ért. Ha sikeresen megválaszolta a feltett kérdéseket, mostanra el tud igazodni a vállalkozásokat érintő eljárások nem minden nehézséget nélkülöző rendszerében. Erre az alapra sikeresen fel tudja építeni a az egyes gazdasági társaságokra jellemző szabályokat. Így elkezdhetjük a 3. leckét, amelyben részletesen megismerkedhet a Magyarországon működő társas vállalkozásokra vonatkozó szabályokkal. 16

17 Megoldások 1. megoldás: a), c), e), mert a céget a megyei bíróságok mellett működő cégbíróság cégjegyzékben tartja nyilván. A cégbejegyzési eljárás során a jogi képviselet kötelező. A cégtörvény ad részletes felsorolást a kötelezően csatolandó mellékletekről, nem a társasági törvény. 2. megoldás: a), b), mert a cégbíróság írásban figyelmeztetheti a cég képviseletét ellátó személyt a törvényes működés helyreállítására, és a céget illetékkel nem sújthatja csak bírsággal. A törvényességi eljárás során alkalmazható szankciók körében kiszabható bírság Ft-tól Ft-ig terjedhet. 3. megoldás: b) és c), mert végelszámolóvá a feladat ellátására alkalmas jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság is választható. A cégbíróság a végelszámolás megindításáról végzést hoz, amelyet a Cégközlönyben közzétesz. 4. megoldás: a) és e), mert a törvény értelmében, a csődeljárás iránti kérelemnek a bírósághoz való érkezésétől számított 2 éven belül az adós újabb kérelmet nem nyújthat be, ha a korábban lefolytatott eljárás során már fizetési haladékban részesült. A fizetési haladék 90 napra szól. Ezt az időtartamot a hitelezők kérelmére a bíróság legfeljebb 60 nappal meghosszabbíthatja. A fizetési haladékot tartalmazó végzésben a bíróság vagyonfelügyelőt jelöl ki. 5. megoldás: a), d) és f), mert az adós a felszámolási eljárás lefolytatását akkor kérheti, ha a csődeljárás lehetőségével nem kíván élni. Az adós köteles a bíróság értesítésének kézhezvételétől számított 8 napon belül a bíróságnak nyilatkozni arról, hogy a kérelemben foglaltakat elismeri-e. A felszámolás kezdő időpontjában megszűnnek a tulajdonosnak a gazdálkodó szervezettel kapcsolatos külön jogszabályokban meghatározott jogai. 17

18 3. lecke Közkereseti társaság, betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság Tanulási idő: 8 óra Az előző leckékben a gazdasági társaságok bejegyzésének szabályairól, valamint az egyéb vállalkozási formáktól való jogi elhatárolásukról esett szó. Ebben a leckében a rájuk vonatkozó törvényt követve a címben szereplő négy társasági formával és szabályozásukkal ismerkedhet meg közelebbről. A lecke anyagának tanulmányozása után Ön képes lesz: bemutatni a közkereseti társaságot; felvázolni a betéti társaság jellemzőit; elemezni a korlátolt felelősségű társaságot; bemutatni a részvények fajtái; ismertetni a részvénytársaság működését. Ebben a leckében először a közkereseti társaságot és betéti társaságot kísérjük figyelemmel. Olvassa el a Boda-könyv III. részének 1. és 2. fejezetét! Oldja meg az alábbi feladatokat! 1. önellenőrző feladat Válassza ki, melyik állítás igaz a közkereseti társaságokra! a) Ha a társasági szerződés eltérően nem rendelkezik, a nyereség és a veszteség a tagok között a vagyoni hozzájárulásuk arányában oszlik meg. b) A közkereseti társaság legfőbb szerve a igazgatótanács, amelynek tevékenységében való részvétel lehetőségét valamennyi tag számára biztosítani kell. c) A társaság kötelezettségeiért elsősorban a társaság felel vagyonával. Ha a társasági vagyon a követelést nem fedezi, a társaság kötelezettségeiért a tagok saját vagyonukkal egyetemlegesen felelnek. d) Ha tagsági jogviszony megszűnése folytán a társaság tagjainak száma egy főre csökken, a társaság csak akkor szűnik meg, ha hat hónapos jogvesztő határidőn belül nem jelentenek be a cégbíróságnál új tagot. e) Közkereseti társaság betéti társasággá vagy betéti társaság közkereseti társasággá nem alakulhat át. 18

19 2. önellenőrző feladat Egészítse ki a közkereseti társaságnál a tagsági jogviszony megszűnésének eseteit! a) ha a tag a társasági szerződésben meghatározott vagyoni hozzájárulását felhívás ellenére nem teljesítette; b)... c)... d) rendes felmondással; e)... f) a társasági részesedés átruházásával; g)... h) ha annak fenntartása jogszabályba ütközik. 3. önellenőrző feladat Folytassa a megkezdett mondatot! A betéti társaság alapítására irányuló társasági szerződéssel a társaság tagjai üzletszerű, közös gazdasági tevékenység folytatására vállalnak kötelezettséget oly módon, hogy legalább a) két tag (beltagok) felelőssége a társasági vagyon által nem fedezett kötelezettségekért korlátlan és a többi beltaggal egyetemleges míg legalább egy másik tag (kültag) csak a társasági szerződésben vállalt vagyon betétje szolgáltatására köteles, a társaság kötelezettségeiért azonban nem felel. b) egy tag (beltag) felelőssége a társasági vagyon által nem fedezett kötelezettségekért korlátlan és a többi beltaggal egyetemleges, míg legalább egy másik tag (kültag) csak a társasági szerződésben vállalt vagyon betétje szolgáltatására köteles, a társaság kötelezettségeiért azonban nem felel. c) egy tag (beltag) felelőssége a társasági vagyon által nem fedezett kötelezettségekért a többi beltaggal egyetemleges, míg van legalább egy másik tag (kültag) aki csak a társasági szerződésben vállalt vagyon betétje szolgáltatására köteles, a társaság kötelezettségeiért azonban nem felel. Ha a fenti kérdésekre jól válaszolt, akkor sikerült elsajátítania a két egyszerűbb társasági forma szabályait. Ezek után rátérünk a legjellemzőbb és Európában is legelterjedtebb társasági forma szabályozásának részleteire. Olvassa végig figyelmesen a Boda-könyv III. részéből a 3. fejezetet! 19

20 4. önellenőrző feladat Válassza ki a helyes állításokat az alábbi felsorolásból! a) A társaság bejegyzését követően a tagok jogait és a társaság vagyonából őket megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. b) A törzstőke összege nem lehet kevesebb ötmillió forintnál. c) Minden tagnak egy törzsbetéte van, egy törzsbetétnek azonban a közös tulajdon szabályai szerint több tulajdonosa is lehet. d) A tagoknak osztalék bármikor fizethető. e) A taggyűlést csak szükség esetén kell összehívni. f) A társaság ügyeinek intézését és a társaság képviseletét a tagok közül vagy kívülálló személyek köréből választott egy vagy több ügyvezető látja el. 5. önellenőrző feladat Egészítse ki az alábbi felsorolást! Jogutód nélkül szűnik meg a gazdasági társaság, ha a) a társasági szerződésben meghatározott időtartam eltelt, vagy más megszűnési feltétel megvalósult; b)... c)... d) a cégbíróság a Ctv.-ben meghatározott okok miatt megszünteti; e) jogszabály így rendelkezik. Ellenőrizze válaszait a lecke végén! Ha helyesen válaszolt, akkor lépjen tovább, ellenkező esetben még egyszer olvassa át a kijelölt részt, a pontos törvényi megfogalmazás ugyanis fontos a továbbhaladáshoz. A lecke következő részében a részvénytársaságokra jellemzőit tesszük nagyító alá. Olvassa végig a Boda-könyv III. részének 6 fejezetét! 20

21 6. önellenőrző feladat Melyik nem minősül részvényfajtának? a) törzsrészvény b) elsőbbségi részvény c) utalványozó részvény d) dolgozói részvény e) vezetői részvény f) visszaváltható részvény 7. önellenőrző feladat Válassza ki a helytelen állításokat! a) A közgyűlés csak akkor változtathatja meg a részvénytársaság működési formáját, ha részvényesek legalább fele beleegyezett. b) Az igazgatóság a részvénytársaság ügyvezető szerve, amely legalább három, legfeljebb tizenegy természetes személyből áll. Az elnököt a tagok maguk közül választják ki. c) A részvénytársaság közgyűlése a szavazatok háromnegyedes szótöbbségével elhatározhatja a részvénytársaság megszűnését. d) A tagok gyűlése a részvénytársaság legfőbb szerve, amely részvényesekből áll és az igazgatóság hívja össze, az alapszabályban rögzítettek alapján. Ha ellenőrizte válaszait, a lecke végéhez ért. Ha sikerült helyesen válaszolnia a feltett kérdésekre, Ön képes eligazodni az új gazdasági törvény rendelkezései között. Ezzel a tudással sikerült megalapoznia a vállalkozási ismereteit, és kellő rálátást kapott a következő leckében tárgyalt szervezetek, a sajátos társasági formák működésére. 21

22 Megoldások 1. megoldás: a) és d), mert a közkereseti társaság legfőbb szerve a tagok gyűlése; a tagok a társaság kötelezettségeiért saját vagyonukkal korlátlanul is felelnek; a közkereseti társaság a társasági szerződés módosításával bármikor átalakulhat betéti társasággá, és ez fordítva is igaz. 2. megoldás: a közkereseti társaságnál a tagsági jogviszony megszűnésének esetei: a) ha a tag a társasági szerződésben meghatározott vagyoni hozzájárulását felhívás ellenére nem teljesítette; b) a tagok közös megegyezésével; c) a tag kizárásával; d) rendes felmondással; e) azonnali hatályú felmondással; f) a társasági részesedés átruházásával; g) a tag halálával vagy megszűnésével. h) ha annak fenntartása jogszabályba ütközik. 3. megoldás: b), mert a betéti társaság alapítására irányuló társasági szerződéssel a társaság tagjai üzletszerű, közös gazdasági tevékenység folytatására vállalnak kötelezettséget oly módon, hogy legalább egy tag (beltag) felelőssége a társasági vagyon által nem fedezett kötelezettségekért korlátlan és a többi beltaggal egyetemleges, míg legalább egy másik tag (kültag) csak a társasági szerződésben vállalt vagyon betétje szolgáltatására köteles, a társaság kötelezettségeiért azonban nem felel. 4. megoldás: a), c), f), mert a törzstőke összege nem lehet kevesebb hárommillió forintnál. Nem fizethető a tagoknak osztalék, ha ennek következtében a társaság saját tőkéje nem érné el a társaság törzstőkéjét. A taggyűlés legalább évente egyszer össze kell hívni. 5. megoldás: jogutód nélkül szűnik meg a gazdasági társaság, ha a) a társasági szerződésben meghatározott időtartam eltelt, vagy más megszűnési feltétel megvalósult; b) a társaság legfőbb szerve elhatározza a társaság jogutód nélküli megszűnését; c) a társaság tagjainak száma egyre csökken, kivéve, ha e törvény másként rendelkezik; d) a cégbíróság a Ctv.-ben meghatározott okok miatt megszünteti; e) jogszabály így rendelkezik. 6. megoldás: c) és e), a felsorolásból a kamatozó részvény maradt ki, hiszen 5 részvényfajtát különböztetünk meg. 7. megoldás: a) és d), mert a törvényi szabályozás szerint a közgyűlés csak akkor változtathatja meg a részvénytársaság működési formáját, ha részvényesek legalább háromnegyedes többsége beleegyezett; a közgyűlés a részvénytársaság legfőbb szerve. 22

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A JOGI SZEMÉLY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI (A Ptk. 3:1. -3:48., az egyes jogi személyek átalakulásáról,

Részletesebben

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG Az alábbi jogszabályok átfogó ismerete szükséges: - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.

Részletesebben

Tantárgyi útmutató /BA képzés 2010-2011 1. félév

Tantárgyi útmutató /BA képzés 2010-2011 1. félév Tantárgyi útmutató /BA képzés 2010-2011 1. félév Tantárgy megnevezése Vállalkozások jogi ismerete Tantárgy jellege/típusa: Szakalapozó Kontaktórák száma: 2 óra/hét Egyéni tanulási óra igény: 36 Vizsgajelleg:

Részletesebben

Vállalkozási jog ismeretek

Vállalkozási jog ismeretek PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 III. évfolyam

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VÁLLAKOZÁSOK JOGI ISMERETE. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VÁLLAKOZÁSOK JOGI ISMERETE. tanulmányokhoz III. évfolyam GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VÁLLAKOZÁSOK JOGI ISMERETE tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vállalkozások jogi ismerete Tanszék: Közgazdasági

Részletesebben

Megoldás a gazdasági környezetünk tantárgyhoz készült feladatlaphoz (Vállalkozások alapítása, működtetése és megszűnése témakörben)

Megoldás a gazdasági környezetünk tantárgyhoz készült feladatlaphoz (Vállalkozások alapítása, működtetése és megszűnése témakörben) Megoldás a gazdasági környezetünk tantárgyhoz készült feladatlaphoz (Vállalkozások alapítása, működtetése és megszűnése témakörben) Készítette Szeidel Julianna 1. Mely állításokkal ért egyet a vállalkozásokkal

Részletesebben

A gazdasági társaságok

A gazdasági társaságok A gazdasági társaságok Gazdasági társaságok (társas vállalkozások): olyan gazdálkodó szervezetek, amelyek üzletszerű gazdasági tevékenységet folytatnak, vagyonukat a tagok bocsájtják a társaság rendelkezésére,

Részletesebben

Kis- és középvállalkozások. Társas vállalkozások. Gazdasági társaságok. Ügyvezetés I. és II.

Kis- és középvállalkozások. Társas vállalkozások. Gazdasági társaságok. Ügyvezetés I. és II. Kis- és középvállalkozások Ügyvezetés I. és II. Társas vállalkozások Külön jogszabályban rögzített Korlátolt és korlátlan felelősség Jogi és természetes személy alapíthatja Kettős könyvvezetés Társasági

Részletesebben

GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK évi IV. törvény

GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK évi IV. törvény GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK 2006. évi IV. törvény DR SZALAI ERZSÉBET 1 A gt-k ismétlése és + ismeretanyag - alapítók és korlátok - alapítói vagyon - létesítő iratra vonatkozó szabályok - vezető tisztségviselők

Részletesebben

Vállalkozások alapítása Magyarországon. Vörös Károlyné titkár Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Vállalkozások alapítása Magyarországon. Vörös Károlyné titkár Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Vállalkozások alapítása Magyarországon Vörös Károlyné titkár Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Alapvető jogszabály 2006. évi IV. törvény a Gazdasági Társaságokról és a 2006. évi V. törvény a Cégnyilvánosságról,

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

Társasági szerződés módosítása

Társasági szerződés módosítása Társasági szerződés módosítása A kiemelten közhasznú Bárka Józsefvárosi Színházi- és Kulturális Nonprofit Gazdasági Társaság (1082 Budapest, Üllői út 82.), a taggyűlés.. sz. határozata értelmében, a gazdasági

Részletesebben

A jogi személyek általános szabályai az új Ptk.-ban

A jogi személyek általános szabályai az új Ptk.-ban A jogi személyek általános szabályai az új Ptk.-ban A gazdasági társaságok közös szabályainak kiterjesztése A Könyvben szabályozott jogi személyek tagsággal bíró jogi személyek egyesület gazdasági társaságok

Részletesebben

Olasz társasági jog Szikora Veronika

Olasz társasági jog Szikora Veronika Olasz társasági jog Szikora Veronika Társasági jog Európában 2013/14-es tanév Szikora Veronika Magyary Zoltán posztdoktori ösztöndíjas A kutatás a TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program

Részletesebben

Vállalkozási jog ismeretek

Vállalkozási jog ismeretek III. évfolyam GM szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalkozási jog ismeretek 2014/2015. I. félév 1 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tantárgy megnevezése Vállalkozások jogi ismerete Tantárgy jellege/típusa: Szakalapozó Kontaktórák

Részletesebben

e) a társaság képviseletét, ideértve a cégjegyzés módját; f) a tagok (részvényesek) által kijelölt első vezető tisztségviselők, illetve - ha a társasá

e) a társaság képviseletét, ideértve a cégjegyzés módját; f) a tagok (részvényesek) által kijelölt első vezető tisztségviselők, illetve - ha a társasá Közkereseti társaság Dr. Kenderes Andrea 2011. március 26. Gt. 88. (1) A közkereseti társaság létesítésére irányuló társasági szerződéssel a társaság tagjai arra vállalnak kötelezettséget, hogy korlátlan

Részletesebben

Olasz társasági jog 2013.

Olasz társasági jog 2013. Olasz társasági jog 2013. Az olasz társasági jog főbb jellemzői Szabályozás elsősorban az olasz Ptk. (Codice Civile) V. fejezetében. Az új társasági törvény 2004. január 1-jén lépett hatályba. Az előírások

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozási jog ismeretek

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozási jog ismeretek II. évfolyam GM szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalkozási jog ismeretek 2014/2015. II. félév 1 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tantárgy megnevezése Vállalkozások jogi ismerete Tantárgy jellege/típusa: Szakalapozó Kontaktórák

Részletesebben

Cégbejegyzési kérelem

Cégbejegyzési kérelem 3170 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 31. szám 4. melléklet a 12/2014. (II. 28.) KIM rendelethez 4. melléklet a.. /2014. (.) KIM rendelethez 1. A Cvhr. 1. számú mellékletének Cégbejegyzési kérelem elzésű

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A vállalkozás jellege és üzemelési formái III. 38. lecke Előadás vázlat 1. Közös

Részletesebben

Cégbíróság feladatai CÉGNÉV CÉGNÉVBEN CÉGELJÁRÁS 2015.11.25. CÉGBÍRÓSÁG HELYE A BÍRÓSÁGI SZERVEZETBEN

Cégbíróság feladatai CÉGNÉV CÉGNÉVBEN CÉGELJÁRÁS 2015.11.25. CÉGBÍRÓSÁG HELYE A BÍRÓSÁGI SZERVEZETBEN CÉGELJÁRÁS CÉGBÍRÓSÁG HELYE A BÍRÓSÁGI SZERVEZETBEN Tvszék, mint cégbíróság 1 2 Cégbíróság feladatai cégbejegyzési (változásbejegyzési) adat)cégjegyzékbe történő bejegyzése, illetve törlése, cégnyilvántartásból

Részletesebben

54 344 02 0000 00 00 Mérlegképes könyvelő Mérlegképes könyvelő

54 344 02 0000 00 00 Mérlegképes könyvelő Mérlegképes könyvelő z Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

12/2014. (II. 28.) KIM rendelet

12/2014. (II. 28.) KIM rendelet összefüggő módosításáról és egyéb igazságügyi tárgyú rendeletek módosításáról A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény

Részletesebben

Vállalkozási formák, vállalkozások létrehozása

Vállalkozási formák, vállalkozások létrehozása Vállalkozási formák, vállalkozások létrehozása Vállalkozási tevékenység lényege A vállalkozás azt jelenti: - hogy a gazdasági élet szereplője (vállalkozó) - saját vagy idegen tőke (pl:kölcsön) felhasználásával

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018 Tájékoztató közkereseti és betéti társaságokról /forrás:www.magyarország.hu/ A közkereseti és a betéti társaság jellege, fogalma Mindkét társasági forma személyegyesítő jellegű, vagyis a tagok személyes

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

Kereskedelmi jog jegyzet. - cégalapítás: ki alapíthat céget és milyen feltételekkel

Kereskedelmi jog jegyzet. - cégalapítás: ki alapíthat céget és milyen feltételekkel Kereskedelmi jog jegyzet lap: gazdasági társaságokról szóló törvény 2006.évi IV. törvény. 1. általános rész: minden cégformára egyenlő - cégalapítás: ki alapíthat céget és milyen feltételekkel - általános

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, szerződésminta 1 társasági szerződését: alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi betéti társaság 1. A társaság

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű

Részletesebben

TÁRSADALMI VÁLLALKOZÁSOK

TÁRSADALMI VÁLLALKOZÁSOK Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 TÁRSADALMI VÁLLALKOZÁSOK Felkészülés a társadalmi vállalkozásra. A társadalmi vállalkozások jogi formái.

Részletesebben

Vállalkozási ismeretek 14.EA

Vállalkozási ismeretek 14.EA Vállalkozási ismeretek 14.EA A legfőbb szervek és vezetőség A szervezetekre és a tisztségviselőkre vonatkozó szabályok legfőbb szervekre vonatkozó szabályok összehívásukat a tagok kezdeményezhetik évente

Részletesebben

EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA

EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA 3:63. [Az egyesület fogalma] (1) Az egyesület a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljának folyamatos megvalósítására létesített,

Részletesebben

Egyesület-alapítvány. Sáriné dr. Simkó Ágnes HVG-Orac október 9.

Egyesület-alapítvány. Sáriné dr. Simkó Ágnes HVG-Orac október 9. Egyesület-alapítvány Sáriné dr. Simkó Ágnes HVG-Orac. 2013. október 9. Egyesület Ptk. 3:63-87. I.FOGALMA Közös, tartós, alapszabályban meghatározott cél folyamatos megvalósítása Nyilvántartott tagság Vagyon

Részletesebben

Társasági jog. dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor www.szaldobagyi.hu

Társasági jog. dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor www.szaldobagyi.hu Társasági jog Egy kis történelem 1875. évi XXXVII. törvény a kereskedelmi törvényről 1988. évi VI. törvény a gazdasági társaságokról 1997. évi CXLIV. törvény a gazdasági társaságokról 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 1.1. A társaság cégneve:... Korlátolt Felelősségű Társaság A társaság

Részletesebben

EGYÉNI VÁLLALKOZÁS KIK SZÁMÁRA ELŐNYÖS? EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG E.VÁLLALLKOZÓ TEVÉK. MEGKEZDÉSÉNEK BEJELENTÉSE 2015.03.03.

EGYÉNI VÁLLALKOZÁS KIK SZÁMÁRA ELŐNYÖS? EGYÉNI VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG E.VÁLLALLKOZÓ TEVÉK. MEGKEZDÉSÉNEK BEJELENTÉSE 2015.03.03. EGYÉNI VÁLLALKOZÁS EGYÉNI VÁLLALKOZÁS JOGI SZABÁLYOZÁSA az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2009. évi CXV. törvény 1 2 KIK SZÁMÁRA ELŐNYÖS? MEGÉLHETÉSI LEHETŐSÉGET NYÚJT AZOKNAK, AKIK SAJÁT KÖZREMŰKÖDÉSSEL,

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék. Várkonyiné Dr.

MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék. Várkonyiné Dr. MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Várkonyiné Dr. Juhász Mária A csődeljárásról, és a felszámolási eljárásról szóló 1991.

Részletesebben

Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog. Dr. Szalay András munkajogász

Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog. Dr. Szalay András munkajogász Kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzése Vállalkozási jog Dr. Szalay András munkajogász A jog: tenger. Nem kimerni kell, hanem hajózni rajta. I. Gazdasági társaságok Gazdasági társaságok közös jellemzői

Részletesebben

7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat 7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

TARTALOM. A könyvben használt rövidítések 13 Bevezetés 17. I. fejezet A polgári jogi felelősség 21

TARTALOM. A könyvben használt rövidítések 13 Bevezetés 17. I. fejezet A polgári jogi felelősség 21 TARTALOM A könyvben használt rövidítések 13 Bevezetés 17 I. fejezet A polgári jogi felelősség 21 1. A felelősségi jog fogalma és fejlődése 21 2. A polgári jogi felelősség alapelvei 26 2.1. Marton és Eörsi

Részletesebben

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018 Gazdasági társaságok A gazdasági társaság alapításának, működésének szabályai 2014. március 15-től az új Polgári törvénykönyvben (Ptk.) találhatóak, de akiknél létesítő okiratot még nem módosították megfelelően,

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete az egyes helyi adórendeletek módosításáról

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete az egyes helyi adórendeletek módosításáról Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete az egyes helyi adórendeletek módosításáról Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

A KÖZKERESETI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A KÖZKERESETI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A KÖZKERESETI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi közkereseti társaság társasági szerződését: 1.

Részletesebben

Társasági formák és azok jellemzői

Társasági formák és azok jellemzői Társasági formák és azok jellemzői Az egyéni vállalkozás Az egyéni vállalkozás a természetes személy által rendszeresen, nyereség- és vagyonszerzés céljából, gazdasági kockázatvállalás mellett folytatott

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, január 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: ügyvezető

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, január 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: ügyvezető 550-1/2017. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2017. január 25-i ülésére Tárgy: A Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft megszüntetése Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

Felszámolók szakmai felelősségbiztosítása Kiegészítő biztosítási feltételek

Felszámolók szakmai felelősségbiztosítása Kiegészítő biztosítási feltételek Felszámolók szakmai felelősségbiztosítása Kiegészítő biztosítási A jelen kiegészítő biztosítási azokat a rendelkezéseket tartalmazzák, amelyeket az Allianz Hungária Zrt. Cg. 01-10-041356, székhely: 1087

Részletesebben

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja:

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. 09.22. Javaslat a DSZSZ Kft. saját tőke jegyzett tőke arányának helyreállítására Előadó: Előkészítő: Meghívott:

Részletesebben

Üzleti Jog I. Gazdasági társaságokra vonatkozó általános szabályok I. Bevezetés. Pázmándi Kinga

Üzleti Jog I. Gazdasági társaságokra vonatkozó általános szabályok I. Bevezetés. Pázmándi Kinga Üzleti Jog I. Gazdasági társaságokra vonatkozó általános szabályok I. Bevezetés Pázmándi Kinga Jogi személyekre vonatkozó szabályozás hatályos rendszere 2014. március 15.-étől Ptk.: Harmadik Könyv: Jogi

Részletesebben

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta alkalmazásával

Részletesebben

SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár

SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár 2 Tartalomjegyzék 1. Közkereseti társaság szerződésmintája... 3. o. 2. Betéti társaság szerződésmintája... 9. o. 3. Korlátolt felelősségű társaság szerződésmintája...

Részletesebben

Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról

Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról Főbb jogszabályok Alaptörvény Ptk. Az egyesülési jogról a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozási jogi ismeretek. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozási jogi ismeretek. tanulmányokhoz III. évfolyam GM szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalkozási jogi ismeretek tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2015/2016) őszi félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vállalkozási jogi ismeretek Tanszék:

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006.

Részletesebben

Vállalkozási jog ismeretek

Vállalkozási jog ismeretek III. évfolyam GM szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalkozási jog ismeretek 2013/2014. II. félév 1 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tantárgy megnevezése Tantárgy jellege/típusa: Vállalkozások jogi ismerete Szakalapozó Kontaktórák

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

Gazdasági társaságok működéséhez kapcsolódó szerződések elkészítése

Gazdasági társaságok működéséhez kapcsolódó szerződések elkészítése Büntetőjog Csődjog Ingatlanjog Családjog Munkajog Társasági jog Polgári jog Képviselet közigazgatási eljárásban Követelések, adósságok behajtása Állandó, komplex képviselet Gazdasági társaságok működéséhez

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági jog 2. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági jog 2. tanulmányokhoz I. évfolyam GM/PS szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Gazdasági jog 2 tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2014/15 tavaszi félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Gazdasági jog 2 Tanszék: Közgazdasági Tanszéki Osztály

Részletesebben

Járulékok, biztosítási kötelezettség

Járulékok, biztosítási kötelezettség Járulékok, biztosítási kötelezettség 1. Kérdés: Egy Magyarországon bejegyzett betéti társaság beltagja - aki a társaság tevékenységében személyesen közreműködik - román állampolgár, Romániában van munkaviszonyból

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77.

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77. Alapszabály A Sopronkövesd Fejlődéséért Egyesület tagjai a mai napon a Polgári Törvénykönyv 1 és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében

Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében Az adatvédelmi szabályozás célja, fontossága - A személyes adatok gyűjtése nyilvántartása, feldolgozása a legutóbbi időszakban került az alkotmányos

Részletesebben

A MÚLT JOGI STÁTUSZA SZABÁLYOZÁSA MIRE NEM HOZHATÓ LÉTRE MIRE JÖN LÉTRE? 2015.02.25. ALAPÍTVÁNY. Közcélú örökhagyás görögöknél, rómaiaknál

A MÚLT JOGI STÁTUSZA SZABÁLYOZÁSA MIRE NEM HOZHATÓ LÉTRE MIRE JÖN LÉTRE? 2015.02.25. ALAPÍTVÁNY. Közcélú örökhagyás görögöknél, rómaiaknál A MÚLT ALAPÍTVÁNY Jogi személyiséggel felruházott célvagyon Közcélú örökhagyás görögöknél, rómaiaknál Ie.387 DR SZALAI ERZSÉBET 2015. 1 DR SZALAI ERZSÉBET 2015. 2 SZABÁLYOZÁSA JOGI STÁTUSZA 2011. évi CLXXV.

Részletesebben

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról 1 Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E A helyi iparűzési adóról Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

A Magyar Professzionális Rendezvénytechnikai Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Magyar Professzionális Rendezvénytechnikai Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA A Magyar Professzionális Rendezvénytechnikai Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA - a szövegben aláhúzott és dőlt betűtípussal jelzett változásokkal egységes szerkezetbe foglaltan A Magyar Professzionális Rendezvénytechnikai

Részletesebben

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról 1 Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói

Részletesebben

CSENTERICS ügyvédi iroda

CSENTERICS ügyvédi iroda CSENTERICS ügyvédi iroda ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ADATOK, INFORMÁCIÓK 1.1. A társaság teljes magyar elnevezése: 1.2. A társaság külföldi elnevezése nem kötelező elem (szerződésminta

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006.

Részletesebben

EGYESÜLÉSI SZERZŐDÉS

EGYESÜLÉSI SZERZŐDÉS 1 EGYESÜLÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pécsi Kreatív Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság cégjegyzékszáma: 02-09-066283 képviseli: Hadobás Béla ügyvezető mint átvevő társaság (továbbiakban:

Részletesebben

POLGÁRMESTER ELŐ TERJESZTÉS. a CSEPELI PIAC Kft. alapító okiratának módosításáról

POLGÁRMESTER ELŐ TERJESZTÉS. a CSEPELI PIAC Kft. alapító okiratának módosításáról BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER ELŐ TERJESZTÉS a CSEPELI PIAC Kft. alapító okiratának módosításáról Készítette: Lakatos Sándorné ügyvezető igazgató Dr. Hricsovinyi István társasági jogi képviselő

Részletesebben

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi korlátolt felelősségű társaság társasági

Részletesebben

SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZAT-TERVEZET

SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZAT-TERVEZET SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZAT-TERVEZET A TÁRSASÁG 2005 ÁPRILIS 28 29. - i KÖZGYŰLÉSÉRE A jelen előterjesztésben

Részletesebben

Vállalkozások 1. Feladatlapok értékelése

Vállalkozások 1. Feladatlapok értékelése Vállalkozások 1. Feladatlapok értékelése Pontozás Osztályozás A.) Vállalkozások általános jellemzői (40 pont) I. A vállalkozások közös jellemzői (25 pont) II. A vállalkozások csoportosítása (15 pont) B.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. április 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. április 26-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 26-i rendes ülésére Tárgy: A Hamulyák Közalapítvány tartozásainak rendezése Előterjesztő:

Részletesebben

EGYÉNI VÁLLALKOZÁS. MILYEN TEVÉKENYSÉGRE NEM vonatkozik a tv? PL: KIK SZÁMÁRA ELŐNYÖS? továbbá 2015.02.25. 2009. évi CXV. törvény

EGYÉNI VÁLLALKOZÁS. MILYEN TEVÉKENYSÉGRE NEM vonatkozik a tv? PL: KIK SZÁMÁRA ELŐNYÖS? továbbá 2015.02.25. 2009. évi CXV. törvény EGYÉNI VÁLLALKOZÁS EGYÉNI VÁLLALKOZÁS JOGI SZABÁLYOZÁSA az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2009. évi CXV. törvény 1 2 KIK SZÁMÁRA ELŐNYÖS? MILYEN TEVÉKENYSÉGRE NEM vonatkozik a tv? PL: - MEGÉLHETÉSI

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. 2. 6. 7. 9. 10. ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja,

Részletesebben

II. Helyi iparűzési adóelőleg bejelentése (állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén) 1. Előlegfizetési időszak: év hó naptól év hó napig

II. Helyi iparűzési adóelőleg bejelentése (állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén) 1. Előlegfizetési időszak: év hó naptól év hó napig BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján a Zalaegerszeg önkormányzat adóhatóságához I. Bejelentés jellege

Részletesebben

A jog értünk van. Új társasági törvény (2006. évi IV. tv.) Új cégtörvény (2006. évi V. törvény)

A jog értünk van. Új társasági törvény (2006. évi IV. tv.) Új cégtörvény (2006. évi V. törvény) A jog értünk van Új társasági törvény (2006. évi IV. tv.) Új cégtörvény (2006. évi V. törvény) Dr. Győri Enikő címzetes vezető tanácsos 2006. 05. 30. 2006. július 1-jétől - új társasági jogi törvény, cégeljárási

Részletesebben

JOGI SZEMÉLYEK NEVÉRE FOLYÓSZÁMLÁK MEGNYITÁSÁHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK - IRÁNYMUTATÓ DOKUMENTUM-JEGYZÉK -

JOGI SZEMÉLYEK NEVÉRE FOLYÓSZÁMLÁK MEGNYITÁSÁHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK - IRÁNYMUTATÓ DOKUMENTUM-JEGYZÉK - 2. számú Melléklet JOGI SZEMÉLYEK NEVÉRE FOLYÓSZÁMLÁK MEGNYITÁSÁHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK - IRÁNYMUTATÓ DOKUMENTUM-JEGYZÉK - I. ROMÁNIAI JOGI SZEMÉLYEK A. Részvénytársaságok és egyes állami vállalatok

Részletesebben

AKTUÁLIS VÁLTOZÁSOK A MUNKAJOG TERÜLETÉN

AKTUÁLIS VÁLTOZÁSOK A MUNKAJOG TERÜLETÉN AKTUÁLIS VÁLTOZÁSOK A MUNKAJOG TERÜLETÉN ÚJ PTK SZERKEZETE 2013. évi V. törvény,nyolc könyv, 44%-a új, 33%-a módosításra került diszpozitivitás alapelve, imperatív szabályok 2013. évi CLXXVII. törvényt

Részletesebben

Jogi és menedzsment ismeretek. Vállalkozások alapítása

Jogi és menedzsment ismeretek. Vállalkozások alapítása Jogi és menedzsment ismeretek Vállalkozások alapítása Egyéni vállalkozó Ki vállalkozhat? a) egyéni vállalkozásnak számít a devizajogszabályok szerint belföldinek minősülő természetes személy üzletszerű

Részletesebben

2012. évi... törvény

2012. évi... törvény lroin4nyszám, Ofszággyűl és Hivatal a filcezett : 2011,x 1 14. ORSZÁGGYÜLÉSI KÉPVISEL Ő Képviselői önálló indítvány 2012. évi... törvény az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, valamint a köztulajdonban

Részletesebben

Katona Ferenc franzkatona@gmail.com

Katona Ferenc franzkatona@gmail.com Vállalkozásgazdaságtan Katona Ferenc franzkatona@gmail.com A vállalat fogalma A vállalatok személyi és anyagi eszközök mikrogazdasági rendszereit alkotják, amelyeknek a piaci környezetben önálló céljaik

Részletesebben

A gazdasági társaságok megszűnése, csődeljárás. Vállalkozási alapismeretek 1. 5. előadás Onyestyák Nikoletta

A gazdasági társaságok megszűnése, csődeljárás. Vállalkozási alapismeretek 1. 5. előadás Onyestyák Nikoletta A gazdasági társaságok megszűnése, csődeljárás Vállalkozási alapismeretek 1. 5. előadás Onyestyák Nikoletta A VÁLLALATOK ÁTALAKULÁSA Jogi szabályozása: A gazdálkodó szervezetek és a gazdálkodó társaságok

Részletesebben

A csőd- és felszámolási eljárás során felmerülő cégeljárási feladatok. jogalkalmazási problémái

A csőd- és felszámolási eljárás során felmerülő cégeljárási feladatok. jogalkalmazási problémái A csőd- és felszámolási eljárás során felmerülő cégeljárási feladatok jogalkalmazási problémái Szerző: dr. Bori Beáta Pécs 2014. május I. Bevezetés A magyar fizetésképtelenségi és jogutód nélküli megszűnéssel

Részletesebben

A SPORTKÁRTYA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

A SPORTKÁRTYA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA A SPORTKÁRTYA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA 2013 I. Bevezetés A jelen Adatvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat ) a SPORTKÁRTYA Kereskedelmi

Részletesebben

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS iparűzési adó hatálya alá

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS iparűzési adó hatálya alá Az adóhatóság tölti ki! Iktatószám:. Adóhatóság: Nyírmihálydi Község Jegyzője Átvétel dátuma:... Átvevő:...Adózó mutatója:... BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS iparűzési adó hatálya alá I. Bejelentkezés

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Alulírott részvényes, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi egyszemélyes zártkörűen

Részletesebben

73/2011. (IV. 28.) MÖK

73/2011. (IV. 28.) MÖK 73/2011. (IV. 28.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megye Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja, hogy a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. a mellékelt Alapító Okirat szerint megalapítsa

Részletesebben

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA: 2014. FEBRUÁR 5. Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági jog alapjai II.

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági jog alapjai II. PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 I. évfolyam II. félév TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Gazdasági jog alapjai II. 2014/2015. II. félév 1 Tantárgyi útmutató Tantárgy

Részletesebben

1, Cégalapítás lépései:

1, Cégalapítás lépései: HASZNOS TUDNIVALÓK Tartalom 1, CÉGALAPÍTÁS LÉPÉSEI: 2 2, CÉGMÓDOSÍTÁS 2 3, CÉGBÍRÓSÁG 2 A Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság elérhetőségei: 2 Pest megyei Bíróság, mint Cégbíróság elérhetőségei: 2 4, BUDAPESTI

Részletesebben

Segédlet a 2014. március 15-én jogerőre emelkedő Polgári Törvénykönyv (Ptk) által bevezetendő és civil szervezetekre vonatkozó új szabályokhoz

Segédlet a 2014. március 15-én jogerőre emelkedő Polgári Törvénykönyv (Ptk) által bevezetendő és civil szervezetekre vonatkozó új szabályokhoz Segédlet a 2014. március 15-én jogerőre emelkedő Polgári Törvénykönyv (Ptk) által bevezetendő és civil szervezetekre vonatkozó új szabályokhoz 2014. március 15-én életbe lép az új Polgári Törvénykönyv.

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozási jogi ismeretek

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozási jogi ismeretek II. évfolyam GM szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalkozási jogi ismeretek 2015/2016. II. félév 1 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tantárgy megnevezése Tantárgy jellege/típusa: Vállalkozások jogi ismerete Szakalapozó Kontaktórák

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2015. július 9-ei I. rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni

Részletesebben

Havasi Ügyvédi lroda lawyer o ce recbtaamvaltkanzlei stwdio legale

Havasi Ügyvédi lroda lawyer o ce recbtaamvaltkanzlei stwdio legale Havasi Ügyvédi lroda lawyer o ce recbtaamvaltkanzlei stwdio legale Győri Fejlesztési Pólus Szolgáltató Kft. ALAPÍTÓ OKIRAT 2006. január... Készítette és ellenjegyezte: f1--9022 Gy ár. Xia J. u. 7/.i (36

Részletesebben