Gazdasági jog tantárgyi kalauz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gazdasági jog tantárgyi kalauz"

Átírás

1 dr. Kincses László Gazdasági jog tantárgyi kalauz Szolnoki Főiskola Szolnok 2006.

2 Gazdasági jog Tantárgyi kalauz Ez a tantárgyi kalauz két tankönyvhöz készült: Dr. Boda Mihály: A gazdaság szereplőinek jogállása és a piaci magatartás jogi szabályozása ifj. Dr. Tiborcz Attila: Munkajog Tananyagíró: dr. Kincses László Távoktatási szerkesztő: Forgácsné Mészáros Ildikó Távoktatási lektor: Németh Katalin Kiadványszerkesztő: Román Gábor Sorozatszerkesztő: Zarka Dénes Kiadja a Szolnoki Főiskola. Felelős kiadó: Dr. Törzsök Éva rektor Szolnoki Főiskola, Minden jog fenntartva. A tantárgyi kalauzt, vagy annak részeit tilos bármilyen formában, illetve eszközzel másolni, terjeszteni vagy közölni a Kiadó engedélye nélkül.

3 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 A kalauz szerkezete... 4 Bevezetés... 5 Gazdasági forgalmi élet főbb szereplői, az egyéni vállalkozás, a társas vállalkozás alapítása és működése... 9 Cégeljárás, cégnyilvántartás, cégbejegyzési eljárás Közkereseti társaság, betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság Sajátos társaságok és gazdasági szerveződések Beküldendő feladat I A szövetkezetek és közhasznú szervezetek A helyi önkormányzatok gazdálkodása. Koncesszió és a közbeszerzés Az adatvédelem. A fogyasztók védelme és a távollevők között kötött szerződések A gazdasági verseny jogi szabályozása és a gazdasági reklámtevékenység A szerzői jog, szabadalmi jog és iparjogvédelmi jog Beküldendő feladat II A munkajog története. Alapvető fogalmak a Munka törvénykönyvből A munkaszerződés. A munkavállaló és munkáltató kötelezettségei. A pihenő- és munkaidő A fegyelmi és kártérítési felelősség. Munkaviszony megszűnése. Érdekvédelem

4 A kalauz szerkezete A kalauz feldolgozásakor fontos, hogy értse jelrendszerünket. Íme a legfontosabbak: Így adjuk meg, hogy mennyi ideig tart egy lecke feldolgozása. Célkitűzés: így jelöljük, ha a tantárgy, vagy lecke célkitűzését adjuk meg. Ha ezt az ikont látja, a tankönyvet kell fellapoznia. Önellenőrző feladat Ha ezt a keretet látja, arra kérjük, oldja meg egy erre rendszeresített füzetében a feladatot, ha elkészült, ellenőrizze magát a lecke végén található megoldás alapján! Beküldendő feladat Ha ezt az ikont látja, a megoldást nem találja meg, feladatát be kell küldenie a főiskolára tutorának. 4

5 Bevezetés Kedves Hallgató! Szeretettel köszöntjük Önt a Szolnoki Főiskola Gazdasági jog c. tárgyának hallgatójaként. Most egy olyan kalauzt tart a kezében, mely segít Önnek a megadott tananyag elsajátításában. Ez a tantárgyi kalauz segítséget nyújt abban, hogy a tantárgyat hatékonyan tanulja és a kurzus követelményeit teljesítse. Ennek érdekében a tananyagot leckékre bontottuk és minden leckéhez megadtuk, hogy mely tananyagrészeket kell feldolgoznia. A feldolgozáshoz meghatároztuk a lecke feladatait is. Az önellenőrző feladatok megoldását minden egyes lecke végén megtalálja. A tantárgyat kötelező szakalapozó tárgyként tanulja. A tantárgy kreditértéke 3, azaz összesen 90 tanulási óra szükséges a feldolgozáshoz. Az egyes leckéknél jelezzük, hogy kb. hány óra időráfordítást igényel az adott lecke feldolgozása. A tantárgy általános célja A tantárgy tanulásának célja, hogy a kurzus végére Ön képes legyen: bemutatni a gazdasági élet szereplőit; különbséget tenni az egyéni és társas vállalkozás között; bemutatni az egyes gazdasági társaságokat és azok jellemzőit; leírni a cégeljárás menetét, a cégnyilvántartás szabályait; vázolni az a sajátos gazdasági szerveződéseket; bemutatni a szövetkezetet és a non-profit szervezeteket; leírni az önkormányzat gazdálkodását és a közbeszerzés folyamatát; felismerni a tisztességtelen piaci magatartás tényállását; összefoglalni a szerzői alkotásokhoz fűződő jogokat; ismertetni a munkajog történetét és rendszerbeli helyét; vázolni a munkaszerződés elemeit a munkajogviszonyból eredő jogokat és kötelességeket; bemutatni a szakszervezeteket és egyéb érdekvédelmi szervezeteket. A tantárgy lezárása A félév elfogadásának (aláírás) feltétele a beküldendő feladatok határidőre történő benyújtása a tantárgy felvételekor egyeztetett címre. Az értékelés %-os formában történik, a megadott határidő elmulasztása minden további 24 óra elteltével 5% levonással jár. 5

6 Az értékelés alapját az alábbi %-ok jelentik: Beküldendő feladat I. 20% Beküldendő feladat II. 20% Írásbeli záróvizsga 60% A tantárgy 60 perces írásbeli vizsgával zárul. A vizsgán elérhető maximális pontszám: 60 pont. A vizsgán szerezhető maximális pontszámok: Fogalomtudás 15 pont Esszékérdések 10 pont Rövid, teszt jellegű kérdések 35 pont A tantárgyi érdemjegy megállapítása az írásbeli vizsgán elért pontszám és a beküldendő feladatok pontszáma alapján történik: 0-59 pont: elégtelen pont: elégséges pont: közepes pont: jó pont: jeles A tantárgy előfeltétele: a Gazdasági jog alapjai c. tantárgy sikeres teljesítése. A tanulás eszközei és használatuk Dr. Boda Mihály: A gazdaság szereplőinek jogállása és a piaci magatartás jogi szabályozása (megjelenés alatt) (a továbbiakban Boda-könyv); ifj. Dr. Tiborcz Attila: Munkajog (megjelenés alatt) (a továbbiakban Tiborcz-könyv); évi IV. törvény a gazdasági társaságokról; évi V. törvény a cégnyilvánosságokról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról; évi X. törvény a szövetkezetekről; évi XXII. törvény a Munka törvénykönyvéről; évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról; évi LVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenységről; Tantárgyi kalauz; Jegyzetfüzet az önellenőrző feladatok kidolgozásához. 6

7 Ajánlott irodalom Dr. Sárközy Tamás: Magyar társasági jog Európában, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, Dr. Bárdos Péter: Cégalapítás, befektetés az Európai Unióban, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, Dr. Verebics János: Az elektronikus gazdasági kapcsolatok joga, HVG-ORAC Lapés Könyvkiadó Kft. Budapest, Tanulási tanácsok A fent kijelölt törvényeket sem a tankönyvek, sem a kalauz nem tartalmazza. Javasoljuk, hogy a tanulás megkezdése előtt keresse fel a weboldalt, ahol a Jogszabályok menüpont alatt a Törvények és országgyűlési határozatok linkre kattintva éves bontásban megtalálja a szükséges törvények hatályos változatát. Vagy használhatja a Magyarország.hu kormányzati portálon (www.magyarorszag.hu) a Szolgáltatások fülön a Jogszabálykereső funkciót, illetve a FigyelőNet oldalán (www.fn.hu) a Szolgáltatások menüpont alatt a Törvénytárat. Mindhárom helyről lehetősége van letölteni, majd a letöltést követően kinyomtatni a joganyagokat. Javasoljuk, hogy a törvények szövegét elektronikusan tárolja és olvassa! Ha mégis a nyomtatott változat mellett dönt, ellenőrizze a várható terjedelmet, mert a listában szereplő törvények több esetben meghaladják az 50 oldalt! Tanulástámogatás A tantárgyat alapvetően önállóan kell megtanulnia, klasszikus értelemben vett előadás vagy gyakorlat nélkül. A tananyag feldolgozása során egy alkalommal lehetősége lesz személyesen is konzultálnia tutorával; ennek részleteiről a tantárgy felvételekor tájékoztattuk. Ehhez fel kell vennie a kapcsolatot a képzésszervező tutorával, akinek nevéről és elérhetőségéről szintén tájékoztatást kapott. Elérhetőségeiket jegyezze fel ide is! Képzésszervezője neve:... Elérhetősége:... Tutorának neve:... Elérhetősége:... A félév során két beküldendő feladatot kell elkészítenie és azt a tantárgy felvételekor megadott határidőre el kell juttatnia a tutorához. A beküldendő feladat formai követelményei: Word formátum, Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 1,5 sortávolság és sorkizárás alkalmazása. A dokumentumot.doc kiterjesztéssel mentse el és az Ilias rendszer segítségével, vagy postán küldje el a tárgy felvételekor megállapodott ütemezés szerint. 7

8 Tanulási terv Lecke Időigény Típus Mikor tanulom? 1. Gazdasági forgalmi élet főbb szereplői, az egyéni vállalkozás, a társas vállalkozás alapítása és működése 2. Cégeljárás, cégnyilvántartás, cégbejegyzési eljárás 3. Közkereseti társaság, betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság 4. Sajátos társaságok és gazdasági szerveződések 6 óra feldolgozó 4 óra feldolgozó 8 óra feldolgozó 6 óra feldolgozó 5. Beküldendő feladat I. 8 óra beküldendő 6. A szövetkezetek és közhasznú szervezetek 6 óra feldolgozó 7. A helyi önkormányzatok gazdálkodása. Koncesszió és a közbeszerzés 8. Az adatvédelem. A fogyasztók védelme és a távollevők között kötött szerződések 9. A gazdasági verseny jogi szabályozása és a gazdasági reklámtevékenység 10. A szerzői jog, szabadalmi jog és iparjogvédelmi jog 6 óra feldolgozó 6 óra feldolgozó 8 óra feldolgozó 7 óra feldolgozó 11. Beküldendő feladat II. 8 óra beküldendő 12. A munkajog története. Alapvető fogalmak a Munka törvénykönyvből 13. A munkaszerződés. A munkavállaló és munkáltató kötelezettségei. A pihenő- és munkaidő 14. A fegyelmi és kártérítési felelősség. Munkaviszony megszűnése. Érdekvédelem 7 óra feldolgozó 6 óra feldolgozó 5 óra feldolgozó Kezdje meg a tantárgy anyagának feldolgozását! 8

9 1. lecke Gazdasági forgalmi élet főbb szereplői, az egyéni vállalkozás, a társas vállalkozás alapítása és működése Tanulási idő: 6 óra A gazdasági jogi tanulmányait a gazdasági-forgalmi élet szereplőivel, azok szétválasztásával, és egyenként való megfogalmazásával kezdjük. Az első leckében közelebbről megvizsgáljuk a vállalkozás fogalmi rendszerét, valamint az egyéni és a társas vállalkozás különbségét. Ezek után az egyéni vállalkozások törvényi szabályozását, illetve a társaságok alapítását és működését tesszük nagyító alá. A lecke anyagának elsajátításához szüksége lesz a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény tanulmányozására is! A lecke ajánlott anyagának elolvasása és megtanulása után Ön képes lesz: különbséget tenni a jogi személy és nem jogi személy között; különbséget tenni az egyéni és társas vállalkozás között; összefoglalni az egyéni vállalkozó kritériumrendszerét; felvázolni a gazdasági társaságok alapításának feltételeit és működésüket; bemutatni az átalakulás szabályait. Indulásként határolja el a jogi személyt a nem jogi személyektől, majd kezdje tanulmányozni a vállalkozás fogalomrendszerét és megnyilvánulási formáit a jelen gazdasági rendszerben. Olvassa el a Boda-könyv bevezető részét, és az I. rész 1., 2. és 3.fejezetét! 9

10 Oldja meg az alábbi feladatokat! 1. önellenőrző feladat> Válassza ki az alább felsoroltak közül a vállalkozás ismérveit! a) önállóság b) felsőfokú végzettség a tevékenység folytatásához c) növekedési profit érdekeit önként finanszírozó képesség d) büntetlen előélet e) magyar állampolgárság f) kockázatvállalási képesség g) piacképesség h) folytonosság 2. önellenőrző feladat Jelölje meg az Ön által igaznak tartott állításokat! a) Egyszemélyes társaság újabb egyszemélyes társaságot nem alapíthat b) A gazdasági társaságnak kiskorú személy is lehet korlátlanul felelős tagja c) Képesítéshez kötött tevékenységet gazdasági társaság csak akkor folytathat, ha a társaság javára tevékenykedők között legalább egy olyan személy van, aki ilyen képesítéssel rendelkezik. d) A társaság alapításához legalább 2 fő kell. Ellenőrizze válaszai helyességét! Ha legalább 75%-os eredményességgel járt, akkor Ön elsajátította a vállalkozásokra vonatkozó alapismereteket. Ellenkező esetben olvassa végig újra a fent megjelölt részeket, ugyanis az itt ismertetett fogalmakra, kritériumokra épülnek rá a következő leckék. Olvassa el a Boda-könyv II. részéből az 1. fejezetet! 10

11 Az olvasottak alapján válaszoljon az alábbi kérdésekre! 3. önellenőrző feladat Melyik társasági formát nem szabályozza a Gazdasági társaságokról szóló törvény? a) betéti társaság b) korlátolt felelősségű társaság c) közös vállalat d) egyesület e) részvénytársaság f) közkereseti társaság g) egyesülés 4. önellenőrző feladat Válassza ki az Ön által hamisnak vélt állításokat! a) Ha a társaság tagjainak száma 1 főre csökken a társaság jogutód nélkül megszűnik. b) Egy gazdasági társaság több részre nem válhat szét. c) A társaság jogutód nélkül szűnik meg, ha jogszabály így rendelkezik d) Az alapító okiratban rendelkezni lehet a társaság időtartamáról e) A vezető tisztségviselőket határozatlan időre kell megválasztani. f) Vezető tisztségviselő csak a társaság tagja lehet. Lapozzon a lecke végére, és hasonlítsa össze válaszait a megoldásokkal. Reméljük, válaszai jól sikerültek. Eddig a gazdasági társaságok alapításának és működésének feltételrendszerét vizsgáltuk. Ezt követően az előtársasági szakasz törvényi követelményeit vonjuk górcső alá. Olvassa el a Boda-könyv II. részének 3. fejezetét! 11

12 5. önellenőrző feladat Válassza ki, hogy melyik állítás nem megfelelő az előtársaságokra! a) Az előtársaság jogosult stratégiai döntések meghozatalára. b) Hatósági engedélyhez kötött tevékenységet nem folytathat. c) Jogutód nélküli megszűnés, társasági formaváltás, egyesülés vagy szétválás, továbbá közhasznú társasággá alakulás elhatározható. d) Az előtársasági jelleget a társaság iratain és az általa kötött szerződéseken mindvégig jelezni kell, a társaság nevéhez fűzött bejegyzés alatt toldattal. Ha ellenőrizte válaszát, a lecke végére ért. Sikeresen elsajátította a gazdasági-forgalmi élet fő szereplőinek jellegzetességeit és jogállásukat, törvényi szabályozásukat. Fontos megjegyezni, hogy az itt megtanult szabályoknak fontos szerepe lesz a 3. leckében részletesen tárgyalt gazdasági társaságoknál. A következő leckében egy gazdasági társaság cégbírósági bejegyzésének lépéseivel ismerkedhet meg, illetve azzal, hogyan törlik a társaságokat a cégjegyzékből megszűnés esetén. 12

13 Megoldások 1. megoldás: a), c), f), g), h), mert a hatályos rendelkezések szerint felsőfokú végzettség nem kell a vállalkozói tevékenységhez, a büntetlen előélet és a magyar állampolgárság sem követelmény (gondoljon arra, hány külföldi állampolgár folytat Magyarországon vállalkozó tevékenységet). 2. megoldás: c), mert a évi IV. törvény már engedélyezi azt, hogy egyszemélyes társaság további egyszemélyes társaságot alapítson, ezt megelőzően erre nem volt lehetőség. Kiskorú személy továbbra sem lehet korlátlanul felelős tagja egy gazdasági társaságnak. A társaságot az előzőekben magyarázott ok miatt egy személy is alapíthat, feltéve természetesen, hogy ezt a törvény megengedi. 3. megoldás: c) és d), mert a közös vállalat már nem képezi a gazdasági törvény részét, az egyesületek működését pedig az egyesülési jogról és a közhasznú szervezetekről szóló törvény szabályozza. 4. megoldás: a), b), e), f), mert ha a tagok száma egy főre csökken, akkor még nem szűnik meg a társaság, hanem egyszemélyes társaságként működhet tovább, vagy folytathatja tevékenységét, ha bizonyos határidőn belül új tag léphet be a társaságba. Szétválás esetén több részre szakadhat egy társaság és az így létrejött társaságok jogutódként működnek tovább. Vezető tisztségviselőket határozott időre lehet megválasztani, de legfeljebb 5 évre. Vezető tisztségviselő a társaság alkalmazottja is lehet. 5. megoldás: a) és c), mert az előtársaság nem jogosult stratégiai döntések meghozatalára. Jogutód nélküli megszűnés, társasági formaváltás, egyesülés vagy szétválás, továbbá közhasznú társasággá alakulás nem határozható el, csak a cégbejegyzést követően. 13

14 2. lecke Cégeljárás, cégnyilvántartás, cégbejegyzési eljárás Tanulási idő: 4 óra Az előző lecke során megismerkedett a gazdasági társaságok általános jellemzőivel és a rájuk vonatkozó legfontosabb törvényi kitételekkel. A második lecke szorosan kapcsolódik az előzőhöz, témája pedig a gazdasági társaságok működéséhez elengedhetetlenül fontos állami ellenőrző mechanizmus. Az itt tárgyalt eljárások biztosítják a gazdasági társaságok törvényes keretek között való működését. A lecke anyagának elsajátításához szüksége lesz a gazdasági társaságokról szóló évi V. törvény és a cégnyilvánosságokról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi IV. törvény tanulmányozására is! A lecke anyagának elsajátítása után Ön képes lesz: felvázolni a cégbejegyzési eljárás momentumait; bemutatni a törvényességi felügyelet szabályait; különbséget tenni a csődeljárás, a végelszámolás és a felszámolási eljárás között; ismertetni a cégjegyzék tartami elemeit. A lecke első felében az újonnan alakuló társaság cégbejegyzési eljárását követjük nyomon. Ezek után a megvizsgáljuk a cégbíróság által vizsgált törvényi garanciarendszer egyes állomásait. A lecke második felében a vállalkozások megszűnésével kapcsolatos eljárások fajtáit különítjük el egymástól. Olvassa el a Boda-könyv II. részének 2. fejezetét a 2.3. alfejezet kivételével (azt majd a lecke második részében vizsgáljuk meg)! Oldja meg a következő feladatokat! 1. önellenőrző feladat Válassza ki a helyes állításokat! a) A cégjegyzékben fel kell tünteti a könyvvizsgáló nevét és címét. b) A céget a városi bíróságok mellett működő cégbíróság cégjegyzékben tartja nyilván. c) A cégjegyzékben fel kell tüntetni a közhasznúsági fokozatot. d) A cégbejegyzési eljárás során jogi képviselet nem kötelező. e) A cégbejegyzési kérelmet 3 napon belül elutasítják, ha az illetéket nem rótták le. f) A társasági törvény részletes felsorolást ad a kötelezően csatolandó mellékletekről 14

15 2. önellenőrző feladat Válassza ki a helytelen állításokat! A törvényességi felügyelet keretében a cégbíróság különböző intézkedéseket tehet: a) szóban figyelmeztetheti a cég képviseletét ellátó személyt a törvényes működés helyreállítására. b) a céget eljárási illetékkel sújtja. A törvényességi eljárás során alkalmazható szankciók körében kiszabható eljárási illeték Ft-tól Ft-ig terjedhet. c) 90 napra felügyelőbiztost nevezhet ki. d) a működés törvényességének helyreállítása céljából összehívja a taggyűlést. e) megsemmisíti a cég által hozott jogszabálysértő, vagy a cég létesítő okiratába ütköző határozatot. Ha helyesen válaszolt az eddig feltett kérdésekre, akkor haladjon tovább az anyaggal. A lecke második részében különválasztjuk a vállalkozások megszűnésével kapcsolatos 3 eljárást. Olvassa el a Boda-könyv II. részének 2.3. alfejezetét, valamint a 4. fejezetet! Tanulmányozza figyelmesen a kijelölt tananyagrészt, mert az itt megfogalmazott fogalmak alapul szolgálnak a következő lecke tananyagához is. 3. önellenőrző feladat Válassza ki az Ön által helytelennek tartott állításokat! a) A végelszámolási eljárásban a nem fizetésképtelen adós elhatározva a jogutód nélküli megszűnést kielégíti a hitelezőit. b) Végelszámolóvá a feladat ellátására alkalmas jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság nem választható. c) A cégbíróság a végelszámolás megindításáról határozatot hoz, amelyet a Cégközlönyben közzétesz. d) A végelszámolást a végelszámolás kezdő időpontjától számított legkésőbb három éven belül be kell fejezni. e) A végelszámoló jogosult a cég által kötött szerződéseket azonnali hatállyal felmondani. 15

16 4. önellenőrző feladat Válassza ki a helyes állításokat! a) A csődeljárás olyan eljárás, amelynek során az adós a csődegyezség megkötése érdekében fizetési haladékot kezdeményez, illetve csődegyezség megkötésére tesz kísérletet. b) A csődeljárás iránti kérelemnek a bírósághoz való érkezésétől számított 3 éven belül az adós újabb kérelmet nem nyújthat be, ha a korábban lefolytatott eljárás során már fizetési haladékban részesült. c) A fizetési haladék 180 napra szól. Ezt az időtartamot a hitelezők kérelmére a bíróság legfeljebb 90 nappal meghosszabbíthatja. d) A fizetési haladékot tartalmazó végzésben a bíróság vagyonbiztost jelöl ki. e) Ha az egyezség létrejött, és megfelel a törvényben foglaltaknak, a bíróság a csődeljárást végzéssel befejezettnek nyilvánítja. 5. önellenőrző feladat Válassza ki a helyes állításokat! a) A felszámolási eljárás olyan eljárás, amelynek célja, hogy a fizetésképtelen adós jogutód nélküli megszüntetése során a hitelezők e törvényben meghatározott módon kielégítést nyerjenek. b) Az adós a felszámolási eljárás lefolytatását akkor kérheti, ha a végelszámolás lehetőségével nem kíván élni. c) Az adós köteles a bíróság értesítésének kézhezvételétől számított 30 napon belül a bíróságnak nyilatkozni arról, hogy a kérelemben foglaltakat elismeri-e. d) A bíróság az adós kérelmére a tartozás kiegyenlítésére legfeljebb 30 napos határidőt engedélyezhet. e) A felszámolás kezdő időpontjában nem szűnnek meg a tulajdonosnak a gazdálkodó szervezettel kapcsolatos külön jogszabályokban meghatározott jogai. f) A felszámoló jogosult az adós által kötött szerződéseket azonnali hatállyal felmondani. A lecke véget ért. Ha sikeresen megválaszolta a feltett kérdéseket, mostanra el tud igazodni a vállalkozásokat érintő eljárások nem minden nehézséget nélkülöző rendszerében. Erre az alapra sikeresen fel tudja építeni a az egyes gazdasági társaságokra jellemző szabályokat. Így elkezdhetjük a 3. leckét, amelyben részletesen megismerkedhet a Magyarországon működő társas vállalkozásokra vonatkozó szabályokkal. 16

17 Megoldások 1. megoldás: a), c), e), mert a céget a megyei bíróságok mellett működő cégbíróság cégjegyzékben tartja nyilván. A cégbejegyzési eljárás során a jogi képviselet kötelező. A cégtörvény ad részletes felsorolást a kötelezően csatolandó mellékletekről, nem a társasági törvény. 2. megoldás: a), b), mert a cégbíróság írásban figyelmeztetheti a cég képviseletét ellátó személyt a törvényes működés helyreállítására, és a céget illetékkel nem sújthatja csak bírsággal. A törvényességi eljárás során alkalmazható szankciók körében kiszabható bírság Ft-tól Ft-ig terjedhet. 3. megoldás: b) és c), mert végelszámolóvá a feladat ellátására alkalmas jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság is választható. A cégbíróság a végelszámolás megindításáról végzést hoz, amelyet a Cégközlönyben közzétesz. 4. megoldás: a) és e), mert a törvény értelmében, a csődeljárás iránti kérelemnek a bírósághoz való érkezésétől számított 2 éven belül az adós újabb kérelmet nem nyújthat be, ha a korábban lefolytatott eljárás során már fizetési haladékban részesült. A fizetési haladék 90 napra szól. Ezt az időtartamot a hitelezők kérelmére a bíróság legfeljebb 60 nappal meghosszabbíthatja. A fizetési haladékot tartalmazó végzésben a bíróság vagyonfelügyelőt jelöl ki. 5. megoldás: a), d) és f), mert az adós a felszámolási eljárás lefolytatását akkor kérheti, ha a csődeljárás lehetőségével nem kíván élni. Az adós köteles a bíróság értesítésének kézhezvételétől számított 8 napon belül a bíróságnak nyilatkozni arról, hogy a kérelemben foglaltakat elismeri-e. A felszámolás kezdő időpontjában megszűnnek a tulajdonosnak a gazdálkodó szervezettel kapcsolatos külön jogszabályokban meghatározott jogai. 17

18 3. lecke Közkereseti társaság, betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság Tanulási idő: 8 óra Az előző leckékben a gazdasági társaságok bejegyzésének szabályairól, valamint az egyéb vállalkozási formáktól való jogi elhatárolásukról esett szó. Ebben a leckében a rájuk vonatkozó törvényt követve a címben szereplő négy társasági formával és szabályozásukkal ismerkedhet meg közelebbről. A lecke anyagának tanulmányozása után Ön képes lesz: bemutatni a közkereseti társaságot; felvázolni a betéti társaság jellemzőit; elemezni a korlátolt felelősségű társaságot; bemutatni a részvények fajtái; ismertetni a részvénytársaság működését. Ebben a leckében először a közkereseti társaságot és betéti társaságot kísérjük figyelemmel. Olvassa el a Boda-könyv III. részének 1. és 2. fejezetét! Oldja meg az alábbi feladatokat! 1. önellenőrző feladat Válassza ki, melyik állítás igaz a közkereseti társaságokra! a) Ha a társasági szerződés eltérően nem rendelkezik, a nyereség és a veszteség a tagok között a vagyoni hozzájárulásuk arányában oszlik meg. b) A közkereseti társaság legfőbb szerve a igazgatótanács, amelynek tevékenységében való részvétel lehetőségét valamennyi tag számára biztosítani kell. c) A társaság kötelezettségeiért elsősorban a társaság felel vagyonával. Ha a társasági vagyon a követelést nem fedezi, a társaság kötelezettségeiért a tagok saját vagyonukkal egyetemlegesen felelnek. d) Ha tagsági jogviszony megszűnése folytán a társaság tagjainak száma egy főre csökken, a társaság csak akkor szűnik meg, ha hat hónapos jogvesztő határidőn belül nem jelentenek be a cégbíróságnál új tagot. e) Közkereseti társaság betéti társasággá vagy betéti társaság közkereseti társasággá nem alakulhat át. 18

19 2. önellenőrző feladat Egészítse ki a közkereseti társaságnál a tagsági jogviszony megszűnésének eseteit! a) ha a tag a társasági szerződésben meghatározott vagyoni hozzájárulását felhívás ellenére nem teljesítette; b)... c)... d) rendes felmondással; e)... f) a társasági részesedés átruházásával; g)... h) ha annak fenntartása jogszabályba ütközik. 3. önellenőrző feladat Folytassa a megkezdett mondatot! A betéti társaság alapítására irányuló társasági szerződéssel a társaság tagjai üzletszerű, közös gazdasági tevékenység folytatására vállalnak kötelezettséget oly módon, hogy legalább a) két tag (beltagok) felelőssége a társasági vagyon által nem fedezett kötelezettségekért korlátlan és a többi beltaggal egyetemleges míg legalább egy másik tag (kültag) csak a társasági szerződésben vállalt vagyon betétje szolgáltatására köteles, a társaság kötelezettségeiért azonban nem felel. b) egy tag (beltag) felelőssége a társasági vagyon által nem fedezett kötelezettségekért korlátlan és a többi beltaggal egyetemleges, míg legalább egy másik tag (kültag) csak a társasági szerződésben vállalt vagyon betétje szolgáltatására köteles, a társaság kötelezettségeiért azonban nem felel. c) egy tag (beltag) felelőssége a társasági vagyon által nem fedezett kötelezettségekért a többi beltaggal egyetemleges, míg van legalább egy másik tag (kültag) aki csak a társasági szerződésben vállalt vagyon betétje szolgáltatására köteles, a társaság kötelezettségeiért azonban nem felel. Ha a fenti kérdésekre jól válaszolt, akkor sikerült elsajátítania a két egyszerűbb társasági forma szabályait. Ezek után rátérünk a legjellemzőbb és Európában is legelterjedtebb társasági forma szabályozásának részleteire. Olvassa végig figyelmesen a Boda-könyv III. részéből a 3. fejezetet! 19

20 4. önellenőrző feladat Válassza ki a helyes állításokat az alábbi felsorolásból! a) A társaság bejegyzését követően a tagok jogait és a társaság vagyonából őket megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. b) A törzstőke összege nem lehet kevesebb ötmillió forintnál. c) Minden tagnak egy törzsbetéte van, egy törzsbetétnek azonban a közös tulajdon szabályai szerint több tulajdonosa is lehet. d) A tagoknak osztalék bármikor fizethető. e) A taggyűlést csak szükség esetén kell összehívni. f) A társaság ügyeinek intézését és a társaság képviseletét a tagok közül vagy kívülálló személyek köréből választott egy vagy több ügyvezető látja el. 5. önellenőrző feladat Egészítse ki az alábbi felsorolást! Jogutód nélkül szűnik meg a gazdasági társaság, ha a) a társasági szerződésben meghatározott időtartam eltelt, vagy más megszűnési feltétel megvalósult; b)... c)... d) a cégbíróság a Ctv.-ben meghatározott okok miatt megszünteti; e) jogszabály így rendelkezik. Ellenőrizze válaszait a lecke végén! Ha helyesen válaszolt, akkor lépjen tovább, ellenkező esetben még egyszer olvassa át a kijelölt részt, a pontos törvényi megfogalmazás ugyanis fontos a továbbhaladáshoz. A lecke következő részében a részvénytársaságokra jellemzőit tesszük nagyító alá. Olvassa végig a Boda-könyv III. részének 6 fejezetét! 20

21 6. önellenőrző feladat Melyik nem minősül részvényfajtának? a) törzsrészvény b) elsőbbségi részvény c) utalványozó részvény d) dolgozói részvény e) vezetői részvény f) visszaváltható részvény 7. önellenőrző feladat Válassza ki a helytelen állításokat! a) A közgyűlés csak akkor változtathatja meg a részvénytársaság működési formáját, ha részvényesek legalább fele beleegyezett. b) Az igazgatóság a részvénytársaság ügyvezető szerve, amely legalább három, legfeljebb tizenegy természetes személyből áll. Az elnököt a tagok maguk közül választják ki. c) A részvénytársaság közgyűlése a szavazatok háromnegyedes szótöbbségével elhatározhatja a részvénytársaság megszűnését. d) A tagok gyűlése a részvénytársaság legfőbb szerve, amely részvényesekből áll és az igazgatóság hívja össze, az alapszabályban rögzítettek alapján. Ha ellenőrizte válaszait, a lecke végéhez ért. Ha sikerült helyesen válaszolnia a feltett kérdésekre, Ön képes eligazodni az új gazdasági törvény rendelkezései között. Ezzel a tudással sikerült megalapoznia a vállalkozási ismereteit, és kellő rálátást kapott a következő leckében tárgyalt szervezetek, a sajátos társasági formák működésére. 21

22 Megoldások 1. megoldás: a) és d), mert a közkereseti társaság legfőbb szerve a tagok gyűlése; a tagok a társaság kötelezettségeiért saját vagyonukkal korlátlanul is felelnek; a közkereseti társaság a társasági szerződés módosításával bármikor átalakulhat betéti társasággá, és ez fordítva is igaz. 2. megoldás: a közkereseti társaságnál a tagsági jogviszony megszűnésének esetei: a) ha a tag a társasági szerződésben meghatározott vagyoni hozzájárulását felhívás ellenére nem teljesítette; b) a tagok közös megegyezésével; c) a tag kizárásával; d) rendes felmondással; e) azonnali hatályú felmondással; f) a társasági részesedés átruházásával; g) a tag halálával vagy megszűnésével. h) ha annak fenntartása jogszabályba ütközik. 3. megoldás: b), mert a betéti társaság alapítására irányuló társasági szerződéssel a társaság tagjai üzletszerű, közös gazdasági tevékenység folytatására vállalnak kötelezettséget oly módon, hogy legalább egy tag (beltag) felelőssége a társasági vagyon által nem fedezett kötelezettségekért korlátlan és a többi beltaggal egyetemleges, míg legalább egy másik tag (kültag) csak a társasági szerződésben vállalt vagyon betétje szolgáltatására köteles, a társaság kötelezettségeiért azonban nem felel. 4. megoldás: a), c), f), mert a törzstőke összege nem lehet kevesebb hárommillió forintnál. Nem fizethető a tagoknak osztalék, ha ennek következtében a társaság saját tőkéje nem érné el a társaság törzstőkéjét. A taggyűlés legalább évente egyszer össze kell hívni. 5. megoldás: jogutód nélkül szűnik meg a gazdasági társaság, ha a) a társasági szerződésben meghatározott időtartam eltelt, vagy más megszűnési feltétel megvalósult; b) a társaság legfőbb szerve elhatározza a társaság jogutód nélküli megszűnését; c) a társaság tagjainak száma egyre csökken, kivéve, ha e törvény másként rendelkezik; d) a cégbíróság a Ctv.-ben meghatározott okok miatt megszünteti; e) jogszabály így rendelkezik. 6. megoldás: c) és e), a felsorolásból a kamatozó részvény maradt ki, hiszen 5 részvényfajtát különböztetünk meg. 7. megoldás: a) és d), mert a törvényi szabályozás szerint a közgyűlés csak akkor változtathatja meg a részvénytársaság működési formáját, ha részvényesek legalább háromnegyedes többsége beleegyezett; a közgyűlés a részvénytársaság legfőbb szerve. 22

llalkozás, 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Külön törvény vonatkozik Az egyéni vállalkozás megkezdésének feltételei

llalkozás, 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Külön törvény vonatkozik Az egyéni vállalkozás megkezdésének feltételei 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Egyéni vállalkozv llalkozás, egyéni cégc Ki lehet egyéni vállalkozó? a) a magyar állampolgár, b) sokan mások is: pl. EU tagállam polgára,

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem. Simonyi Károly Faanyagtudományi, Műszaki és Művészeti Kar 2014/2015-es tanév Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga

Nyugat-magyarországi Egyetem. Simonyi Károly Faanyagtudományi, Műszaki és Művészeti Kar 2014/2015-es tanév Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga Nyugat-magyarországi Egyetem Simonyi Károly Faanyagtudományi, Műszaki és Művészeti Kar 2014/2015-es tanév Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga Készítette: Dr. Alpár Erzsébet LL.M (München) Informatikai

Részletesebben

Alattyányi István Üzleti ismeretek szak- és felõttképzõknek II.

Alattyányi István Üzleti ismeretek szak- és felõttképzõknek II. Alattyányi István Üzleti ismeretek szak- és felõttképzõknek II. Alattyányi István ÜZLETI ISMERETEK SZAK- ÉS FELNÕTTKÉPZÕKNEK II. A magyarországi gazdálkodó és civil szervezetek, valamint költségvetési

Részletesebben

MUNKAANYAG. Balogh Lajosné. Szépségipari vállalkozások létrehozának, működtetésének és megszüntetésének jogi alapjai. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Balogh Lajosné. Szépségipari vállalkozások létrehozának, működtetésének és megszüntetésének jogi alapjai. A követelménymodul megnevezése: Balogh Lajosné Szépségipari vállalkozások létrehozának, működtetésének és megszüntetésének jogi alapjai A követelménymodul megnevezése: Szépészeti szolgáltatóegység üzemeltetése A követelménymodul száma:

Részletesebben

Jogi ismeretek. Készítette: dr. Gaál Nóra. Lektorálta: Dabasi Halász Zsuzsanna. Miskolc, 2008. civil szervezetek munkatársai részére

Jogi ismeretek. Készítette: dr. Gaál Nóra. Lektorálta: Dabasi Halász Zsuzsanna. Miskolc, 2008. civil szervezetek munkatársai részére MINŐIES Miskolci Nőknek is Esélyt ALAPÍTVÁNY 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1., E-mail: minoies@freemail.hu Adószám: 18445554-1-05, Bankszámlaszám: 56100048-11052960 Felnőttképzési Nyilvántartási Szám: 00192-2008.

Részletesebben

2006. évi IV. törvény. a gazdasági társaságokról. I. Rész A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2006. évi IV. törvény. a gazdasági társaságokról. I. Rész A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról A törvény célja, hogy korszerű jogi keretek biztosításával támogassa a magyar piacgazdaság további erősödését, a nemzetgazdaság jövedelemtermelő képességének

Részletesebben

MUNKAANYAG. Váradi Istvánné. Gazdasági társaságok közös jellemzői. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Váradi Istvánné. Gazdasági társaságok közös jellemzői. A követelménymodul megnevezése: Váradi Istvánné Gazdasági társaságok közös jellemzői A követelménymodul megnevezése: A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése A követelménymodul száma: 0001-06 A tartalomelem

Részletesebben

2006. évi IV. törvény. a gazdasági társaságokról1

2006. évi IV. törvény. a gazdasági társaságokról1 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról1 A törvény célja, hogy korszerű jogi keretek biztosításával támogassa a magyar piacgazdaság további erősödését, a nemzetgazdaság jövedelemtermelő képességének

Részletesebben

Előszó. Lépjen be velünk egy új világba! Kovács Mátyás a Körös-Völgye Alapítvány ügyvezető igazgatója

Előszó. Lépjen be velünk egy új világba! Kovács Mátyás a Körös-Völgye Alapítvány ügyvezető igazgatója Előszó Tisztelt partnerünk/leendő partnerünk! Az alábbi kiadvány eredeti terveinktől eltérően azért nem könyv formájában készült, hogy ne a könyvespolcon landoljon, hanem a napi gyakorlatban, mintegy munkafüzetként

Részletesebben

Vállalkozás alapítása

Vállalkozás alapítása gyakorlati tanácsok kezdőknek ingyenes e-book a Vállalkozás-online.hu-tól 2006, Vállalkozás-online.hu Jogi nyilatkozat Ezen e-book tulajdonosát a kiadó felhatalmazza, hogy ingyenesen, változatlan formában

Részletesebben

ATALANTA Üzleti Szakközépiskola. Kereskedelmi jogi alapismeretek

ATALANTA Üzleti Szakközépiskola. Kereskedelmi jogi alapismeretek ATALANTA Üzleti Szakközépiskola Kereskedelmi jogi alapismeretek Szerző: dr. Bednay Dezső Budapest 2009 1 Tartalomjegyzék Bevezetés I. Témakör: A gazdasági társaságok 5.o. 1. A gazdasági társaságokra vonatkozó

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan tantárgyi kalauz

Vállalatgazdaságtan tantárgyi kalauz dr. Csendes István Vállalatgazdaságtan tantárgyi kalauz Szolnoki Főiskola Szolnok 2007. Vállalati gazdaságtan Tantárgyi kalauz Ez a tantárgyi kalauz három tankönyvhöz készült: Chikán Attila: Vállalatgazdaságtan,

Részletesebben

Vállalkozási ismeretek

Vállalkozási ismeretek Vállalkozási ismeretek Ugyanazt csinálja a sikeres, mint a sikertelen. Elbukik olykor, de fel tud állni. Az a legfontosabb, hogy a mélyponton is ki kell jelölni az elérendő célt és afelé kell tartani folyamatosan.

Részletesebben

JOGI ISMERETEK JEGYZET

JOGI ISMERETEK JEGYZET JOGI ISMERETEK JEGYZET ELÕSZÓ A jelen jegyzet témakörei a jogi ismereteket illetõen igen széles spektrumot ölelnek fel. E témakörök jogszabályi háttere jelentõs joganyag és tartalmuknál fogva nem tûrnek

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

JOGPONT KISKÖNYVTÁR. Cégjogi kérdések és válaszok Társas és egyéni vállalkozások. TÁMOP 2.5.1.B-11/1-2011-0006 számú projekt www.jogpontplusz.

JOGPONT KISKÖNYVTÁR. Cégjogi kérdések és válaszok Társas és egyéni vállalkozások. TÁMOP 2.5.1.B-11/1-2011-0006 számú projekt www.jogpontplusz. JOGPONT KISKÖNYVTÁR Cégjogi kérdések és válaszok Társas és egyéni vállalkozások TÁMOP 2.5.1.B-11/1-2011-0006 számú projekt www.jogpontplusz.hu JOGPONT KISKÖNYVTÁR Cégjogi kérdések és válaszok Társas és

Részletesebben

MUNKAANYAG. Barna Anikó. Vállalkozások, vállalkozási formák gazdasági és jogi háttere. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Barna Anikó. Vállalkozások, vállalkozási formák gazdasági és jogi háttere. A követelménymodul megnevezése: Barna Anikó Vállalkozások, vállalkozási formák gazdasági és jogi háttere A követelménymodul megnevezése: Népi kézműves vállalkozás működtetése A követelménymodul száma: 1004-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

0886-06 Általános vállalkozási feladatok

0886-06 Általános vállalkozási feladatok Békéscsabai Regionális Képző Központ 0886-06 Általános vállalkozási feladatok modulfüzet Verzió: 1.0 Összeállította: Kiss Árpád Lektor: Nagy Mihály A modul címe: 0886-06 Általános vállalkozási feladatok

Részletesebben

Gazdálkodási-, vállalkozási- és

Gazdálkodási-, vállalkozási- és FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet Dömötör Jenő Gazdálkodási-, vállalkozási- és kereskedelmi ismeretek ~~ ;::;;::--t-=;::o...::=~~=- A középfokú agrárszakképzés tankönyve Készült

Részletesebben

T/10677. számú törvényjavaslat. az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről

T/10677. számú törvényjavaslat. az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/10677. számú törvényjavaslat az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Előadó: Dr. Draskovics Tibor igazságügyi és rendészeti miniszter Budapest, 2009. szeptember 2009.

Részletesebben

Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének javaslata az egységes szövetkezeti törvénytervezethez

Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének javaslata az egységes szövetkezeti törvénytervezethez Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének javaslata az egységes szövetkezeti törvénytervezethez Szövegmagyarázat: a javaslatban vastag betűvel aláhúzottan szereplő szöveg új szöveg, a 14-es

Részletesebben

Az ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET Egy jól frekventált helyen, kedvező bérleti díjjal lehetősége nyílik egy üzlethelyiség kibérlésére és kialakítására.

Az ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET Egy jól frekventált helyen, kedvező bérleti díjjal lehetősége nyílik egy üzlethelyiség kibérlésére és kialakítására. 1. VÁLLALKOZÁSI FORMÁK KÖZÖS ÉS SAJÁTOS JELLEMZŐI, A KÖZÖTTÜK VALÓ VÁLASZTÁS SZEMPONTJAI 2. A VÁLLALKOZÁSI FORMÁK ALAPÍTÁSÁNAK ÉS MEGSZÜNTETÉSÉNEK GYAKORLATI TEENDŐI ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET Az ESETFELVETÉS

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET Ismerőse tanácsot kér Öntől, saját vállalkozást tervez, milyen feltételeket kell biztosítania leendő vállalkozásához? 1. Milyen alapvető szempontokat

Részletesebben

2011. évi CLXXV. törvény. 1. A törvény hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

2011. évi CLXXV. törvény. 1. A törvény hatálya. 2. Értelmező rendelkezések 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról Az Országgyűlés elismerve, hogy az emberek önkéntes összefogása nélkülözhetetlen

Részletesebben

2012 /2. szám TOPIK. A Semmelweis Pályázati és Innovációs Központ kiadványa

2012 /2. szám TOPIK. A Semmelweis Pályázati és Innovációs Központ kiadványa 2012 /2. szám TOPIK A Semmelweis Pályázati és Innovációs Központ kiadványa A Semmelweis Egyetem az OTKA pályázatok tükrében Vállalkozási alapismeretek egészségügyben dolgozók részére Hogyan költünk közpénzt

Részletesebben

2012. évi. törvény. a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

2012. évi. törvény. a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 2012. évi. törvény a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról Az Országgyűlés az agrár- és élelmiszergazdaság valamint a vidékfejlesztés ágazatainak erősítése, a gazdák és gazdálkodók

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

Hogyan vállalkozzunk. Jegyzet

Hogyan vállalkozzunk. Jegyzet Hogyan vállalkozzunk Jegyzet Referiri la websiteul programului: www.huro-cbc.eu Declaratie referitoare la refuzul responsabilitatii: The content of the present device does not necesarily reflect the official

Részletesebben

Építési mûszaki ellenõri szakképzés

Építési mûszaki ellenõri szakképzés Építési mûszaki ellenõri szakképzés JOGI ISMERETEK TERC Sorozatszerkesztõ: Dr. Neszmélyi László okl. építõmérnök Szerzõ: Dr. Csanádi Károly ügyvéd Dr. Csanádi Károly, 2008 Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági

Részletesebben

Jogi Ismeretek I. résztvevő hallgatók számára. Szerkesztette: Talabér János 2003. Jegyzet a szociális asszisztens OKJ képzésben

Jogi Ismeretek I. résztvevő hallgatók számára. Szerkesztette: Talabér János 2003. Jegyzet a szociális asszisztens OKJ képzésben Jogi Ismeretek I. Jegyzet a szociális asszisztens OKJ képzésben résztvevő hallgatók számára Szerkesztette: Talabér János 2003. Kizárólag oktatási célokra használható 2 1. Jog-és államtudomány ÁLLAMSZERVEZET

Részletesebben