J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült : Siófok Város Képviselő-testülete január 24-én megtartott rendes üléséről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült : Siófok Város Képviselő-testülete 2013. január 24-én megtartott rendes üléséről"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült : Siófok Város Képviselő-testülete január 24-én megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Dr. Balázs Árpád polgármester Csorba Ottó, Gömbös Katalin, Dr. Gruber Attila, Hamvas Péter, Lapos Gábor, Mezőfi Józsefné, Nagy Sándorné, Szalai István, Ujvári István és Völgyi Lajos (11 fő) települési képviselő, Démuth Pál alpolgármester Dr. Pavlek Tünde jegyző Dr. Homolya László, a SÜDE elnöke Balogh Gábor közgazdasági osztályvezető Édesné Busch Aranka, az önkormányzat könyvvizsgálója Fógl Szilvia beruházási és üzemeltetési osztályvezető L. Miha Emőke városi főépítész Györkös Marianna, a KIKK igazgatója Dr. Baráth István, a Siófok Holding (Balaton-parti Kft) igazgatója Kolumbán Tünde sajtós Csere Zsuzsanna jkv. vezető Dr. Balázs Árpád polgármester: Üdvözli a képviselő-testületi ülésen jelenlévő települési képviselőket, az állandó meghívottakat, az előterjesztőket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, a megválasztott 12 fő települési képviselőből 11 fő települési képviselő az ülésen jelen van. (Horváth Károly alpolgármester jelezte, hogy a képviselő-testületi ülésen nem tud rész venni, külföldön van.) Az ülést megnyitja. Javasolja a képviselő-testületnek a meghívóban, valamint az utólagosan kiküldött napirendeket is tartalmazó, kiosztott napirendi listán felsorolt napirendek megtárgyalását azzal a kiegészítéssel, hogy Démuth Pál alpolgármester évi szabadságáról való lemondásával kiegészülne a 18./ napirend anyaga, továbbá az aktuális ügyek között kéri és javasolja, hogy foglalkozzon a testület egy utcanév változtatással is, amellyel kapcsolatban lakossági észrevétel érkezett -, ezekkel kiegészítve teszi fel a napirendi listán szereplő napirendi javaslatokat tárgyalásra: 1./ A Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: KÖH) létrehozásáról szóló 202/2012.(XII.12.) sz. határozat módosítása, Balatonvilágos, továbbá Siójut községekkel KÖH létrehozása Előterjesztő: Dr. Balázs Árpád polgármester / Dr. Pavlek Tünde jegyző 2.(3./) A településszerkezeti terv módosítása Kiliti- szőlőhegy vonatkozásában Előterjesztő: Dr. Balázs Árpád polgármester

2 2 3. (2./) A helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása Kiliti-szőlőhegy vonatkozásában (rendelet-módosítási javaslat) Előterjesztő: Dr. Balázs Árpád polgármester 4./ A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatással kapcsolatos díjak megállapítása a 247/2012.(XII.11.) Kormányrendelet alapján (rendelet módosítási javaslat) Előterjesztő: Dr. Pavlek Tünde jegyző (Dr. Baráth István ügyvezető igazgató) 5./ A Balaton-parti Kft. Alapító Okiratának módosítása Előterjesztő: Dr. Baráth István ügyvezető igazgató 6./A Siófoki Nagystrand területén lévő Brownie és Lávakövi Pizzéria 15 év határozott időtartamra történő bérbeadása a Naya-Naya Kft. részére Előterjesztő: Dr. Baráth István ügyvezető igazgató 7./ A Siófoki Nagystrand területén lévő SevenCorner gyorsétterem 15 év határozott időtartamra történő bérbeadása Előterjesztő: Dr. Baráth István ügyvezető 8./ A Siófoki Nagystrand területén lévő LaDonna fagylaltozó 15 év határozott időtartamra történő bérbeadása Előterjesztő: Dr. Baráth István ügyvezető igazgató 9./Előzetes koncepció a Kálmán Imre Kulturális Központ által a évi turisztikai szezonban lebonyolítandó rendezvényekre Előterjesztő: Györkös Marianna igazgató, Kálmán Imre Kulturális Központ 10./ Siófok, Felszabadulás u. 53. sz. alatti bérlakás Köböl Lászlóné bérlő bérleti szerződésének közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez szükséges pénzbeli térítésre fedezet biztosítása Előterjesztő: Dr. Balázs Árpád polgármester 11./ A Somogy Megyei Kormányhivatallal megkötendő üzemeltetési szerződés jóváhagyása Előterjesztő: Dr. Balázs Árpád polgármester /Dr. Pavlek Tünde jegyző 12./ A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal megkötendő használati szerződés jóváhagyása Előterjesztő: Dr. Balázs Árpád polgármester 13./ A Somogy Megyei Perczel Mór Gimnáziumban természettudományi labor kialakítása (pályázat) Előterjesztő: Dr. Balázs Árpád polgármester 14./ A központi orvosi ügyeleti ellátásra vonatkozó megállapodás módosítása Előterjesztő: Dr. Balázs Árpád polgármester 15./ A Siófoki Rádióklub gyűjteményének elhelyezése a volt városi könyvtár épületében Előterjesztő: Dr. Balázs Árpád polgármester

3 3 16./ Siófok Város Önkormányzata és a Balatoni Hajózási Zrt. közötti, a Béke Jóságos Angyala szobor felállításával kapcsolatos támogatási megállapodás jóváhagyása Előterjesztő: Dr. Balázs Árpád polgármester 17./ Tájékoztatás a z AVE Zöldfok Zrt. átalakulásának (kiválással történő szétválásának ) elhatározása és az ezzel kapcsolatos döntések meghozatala tárgyban Tájékoztatás adja: Dr. Balázs Árpád polgármester 18./ 1./ Dr. Balázs Árpád polgármester évről megmaradt szabadságáról lemondás Előterjesztő: Démuth Pál alpolgármester 18./2./ Démuth Pál alpolgármester évről megmaradt szabadságáról lemondás Előterjesztő: Dr. Balázs Árpád polgármester 19./ Aktuális ügyek: Füst utca nevének megváltoztatására javaslat (szóbeli előterjesztés) Az önkormányzati SzMSz 20.. (2.) bek. a./ és b./, illetve (1) bek. a. pontja értelmében zárt ülésen tárgyalni javasolt napirendek: 1./ A Siófok és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás tulajdonában lévő AVE Zöldfok Zrt. részvények megvásárlásáról való döntés Előterjesztő: Dr. Balázs Árpád polgármester 2./ A Siófok és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás tulajdonában lévő siófoki 6192 hrsz-ú ingatlan megvételéről való döntés (Siófok, Bajcsy Zs. u. 64.) Előterjesztő: Dr. Balázs Árpád polgármester 3./ A Siófoki Nagystrand területén lévő Beach Club bérleti szerződésének módosítása (meghosszabbítása) Előterjesztő: Dr. Baráth István ügyvezető igazgató 4./ Döntés az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkező tanuló támogatásáról Előterjesztő: Dr. Balázs Árpád polgármester A képviselő-testület a javasolt napirendek és a felsorolt napirendek zárt ülésen történő tárgyalásával is egyhangú (10 igen) szavazattal egyetért. (Ujvári István képviselő a napirendek szavazásakor átmenetileg nem tartózkodott a teremben, valamint az 1./ napirend tárgyalásán sem.) 1./ A Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: KÖH) létrehozásáról szóló 202/2012.(XII.12.) sz. határozat módosítása, Balatonvilágos, továbbá Siójut községekkel KÖH létrehozása Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a tanácsnokok ülése tárgyalta az előterjesztést és a beterjesztett határozati javaslatban foglaltak elfogadását támogatták. Kérdés, észrevétel, módosító indítvány nem hangzik el.

4 4 A képviselő-testület egyhangú (10 igen) szavazással az alábbi határozatot hozza: 3/2013. (I.24.) sz. képviselő-testületi határozat: Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta A Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal létrehozása Balatonvilágos, továbbá Siójut községekkel, valamint a vonatkozó 202/2012.(XII.12.) számú határozat módosítása című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 1. Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 202/2012.(XII.12.) számú határozatának 1. és 2. pontjába foglalt február 1-ei határidőt március 1-re módosítja. 2. A Mötv. 84. /1/, 85. /4/, /7/ bekezdései alapján március 01. napjától Siófoki Közös Önkormányzati Hivatalt / a továbbiakban KÖH / kíván létrehozni Balatonvilágos Község Önkormányzata-, továbbá Siójut Község Önkormányzat Képviselő-testületeivel. Balatonvilágoson és Siójuton a Siófoki KÖH állandó kirendeltségeiként működő kirendeltségekkel. 3. Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés 1. és 2. számú melléklete alapján a megállapodást Siójut Község Önkormányzatával, illetve Balatonvilágos Község Önkormányzatával, egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert a megállapodások aláírására. 4. Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Siófoki KÖH március 01. napjától történő létrehozása folytán jóváhagyja az előterjesztés 3. számú mellékletét képező, Alapító Okiratot. 5. Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Siófoki KÖH létrehozása folytán a jogelőd Siófok Város Polgármesteri Hivatalát az Áht. 11. (2) bek. alapján, általános jogutódlással, beolvadással, február 28. napjával megszünteti. A képviselő-testület jóváhagyja az előterjesztés 4. számú mellékletét képező megszüntető okiratot. Az intézmény jogutódja a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal 8600 Siófok Fő tér 1. Felelős: -megállapodások, alapító okirat, megszüntető okirat aláírása: Dr. Balázs Árpád polgármester -a határozat végrehajtásából eredő technikai, informatikai háttér megteremtése, az adminisztratív /törzskönyvi nyilvántartásba vétellel összefüggő/, munkajogi feladatok, munkáltatói intézkedések koordinálása, ellátása, valamint a tárgykört szabályozó rendeletek, szabályzatok, szabályozások felülvizsgálata: Polgármesteri Kabinet - a Jegyző által jóváhagyott külön ütemtervnek megfelelően. Határidő: értelem szerint

5 5 (Ujvári István tanácsnok visszaérkezett a terembe, a jelenlévő képviselők létszáma: 11 fő.) 2./ A településszerkezeti terv módosítása Kiliti- szőlőhegy vonatkozásában Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. A polgármester jelzi, hogy a Városfejlesztés és Környezetvédelmi Bizottság támogatta a tárgyban beterjesztett határozat meghozatalát. A főépítész jelzi, hogy a meghívó szerinti tárgyalási sorrend megcserélendő (határozathozatal előzze meg a rendelet módosítás tárgyalását). Kérdés, észrevétel, módosító indítvány nem hangzik el. A képviselő-testület egyhangú (11 igen) szavazással az alábbi határozatot hozza: 4/2013. (I.24.) sz. képviselő-testületi határozat: Siófok Város Képviselő-testülete megtárgyalta A településszerkezeti terv módosítása Kilitiszőlőhegy vonatkozásában c. előterjesztést, s a képviselő-testület az alábbi döntést hozza: Siófok Város Képviselő-testülete a város 49/2005. (IV.28.) számú képviselő-testületi határozattal megállapított, többször módosított településszerkezeti tervének és leírásának módosítására a Kilitiszőlőhegy, valamint az attól keleti irányban fekvő halastó és környezete területére vonatkozóan Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 155/2011.(IX.29.) sz. határozata szerint a város településszerkezeti tervét és leírását a Pécsi Építész Kör Építész - és Településtervező Kft. V /2010 munkaszámú, október 24. keltezésű dokumentációja alapján az alábbiak szerint módosítja: 1./ A Kiliti-szőlőhegyen a Csorda úttól délre fekvő ha nagyságú - terület terület-felhasználását beépítésre nem szánt Má jelű általános mezőgazdasági területből, beépítésre nem szánt Mk jelű kertes mezőgazdasági területre módosítja. 2./ A Kiliti-szőlőhegytől keletre fekvő halastó és környezete ha nagyságú - területének terület-felhasználását beépítésre nem szánt - Má jelű - általános mezőgazdasági területből, beépítésre nem szánt - Kk jelű - különleges területre módosítja. A fenti módosításokkal a város településszerkezeti terve, és annak jelmagyarázata a mellékelt fedvényterv szerint változik. Felelős: Dr. Balázs Árpád polgármester Dr. Pavlek Tünde jegyző Határidő: értelem szerint A határozatban jelzett fedvényterv e jegyzőkönyv 5/1. aloldalát képezi.

6 6 3. / A helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása Kiliti-szőlőhegy vonatkozásában (rendelet-módosítási javaslat) Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Dr. Gruber Attila, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke: A bizottsága meglehetősen mélyen és hosszasan tárgyalta ezeket az előterjesztésben megjelölt lehetőségeket és azt hiszi, hogy a bizottsági ülésen kellőképpen értelmezni is tudták azokat a lehetőségeket, amelyek megkönnyítik, illetve más megoldást is tud adni, ami a mintegy érintett tulajdonosok nagy száma okán előfordult sok esetben. Ez egy olyan dolog, ami az önkormányzatnak is egy lehetőség, hogy ha kötelezettséget akar, akkor tud vállalni. Tehát sokkal differenciáltabb megoldási módok lesznek, és abban a bizottság egyetértett, hogy ezekre a jogszabályokra való hivatkozással ez az anyag, ez mindenképpen egy tág teret ad majd az önkormányzatnak az ilyen típusú döntésekben. Dr. Balázs Árpád polgármester: Két dologra hívja fel a figyelmet: egyrészt Törekiben is van hasonló hely, de mint az anyag címe is mutatja, ez kifejezetten a Kiliti-szőlőhegyre vonatkozó szabályozás, arra készült, tehát aki olvassa a helyi rendeleteket, az legyen kedves ebből a szemszögből olvassa, nehogy összekeverje a kettőt. Másrészt pedig fontos az, hogy Kiliti-szőlőhegy egy része tekintetében ad lehetőséget. A lehetőség nem azt jelenti, hogy itt azonnal el lehet kezdeni építkezni minden téren, hanem azt jelenti, hogy lehetőség van arra, hogy kialakuljanak azok az útszélességek, azok a közművek, amelyek alapján a lehetőség az építkezésre is megteremtődik. Ehhez viszont az ott lévő tulajdonosoknak útleadással és más egyébbel terhet kell vállalniuk, s a mezőgazdasági területből építési telekre történő átsorolás az nem egy olcsó mulatság, de megakadályozni egy ilyen típusú fejlődést Siófok Város Önkormányzata semmiképpen nem akar. A Balaton törvény és az egyéb más jogszabályok által lehetővé tett területen az önkormányzatnak is lehetővé kell tennie a fejlődést, de ez nem azt jelneti, hogy a város többi lakói fizetnek azért, hogy valaki előtt megfelelő szélességű út legyen. Ezt azért mondta el, mert lehet, hogy holnap majd megkeresik már az ottani képviselőket és nem túl megalapozott igényekkel lépnek fel a várossal szemben, amit nem is lehet és nem is tudna, ha akarná se az önkormányzat anyagi okokból egyik évről a másikra teljesíteni. Kérdés, észrevétel, módosító indítvány nem hangzik el. A képviselő-testület egyhangú (11igen) szavazással az alábbi rendeletet alkotja: SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2013. (I.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Siófok város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 23/2005.(IV.29.) számú rendelet módosításáról Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 13. -a alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében megállapított feladatkörében eljárva a város közigazgatási területének

7 7 felhasználásával és beépítésével, továbbá a környezet természeti, táji és épített értékeinek védelmével kapcsolatos, a telkekhez fűződő sajátos helyi követelmények, jogok és kötelezettségek megállapítására a következőket rendeli el: 1. Az Ör. 19. (1) bekezdése a következő francia bekezdéssel egészül ki: (A város beépítésre nem szánt területén:) " - különleges terület " 2. (1) Az Ör. 25. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: " Az Mk jelű kertgazdasági területen - az Mk-sz** övezet kivételével -: a./ az 1500 m²-nél nagyobb művelt telkeken egy az (5) bekezdésben előírt feltételek fennállása esetén lakófunkciót is magába foglaló gazdasági épület és egy terepszint alatti építmény (pince) építhető, b./ az épületeket egyszerű tömeg- és tetőformával, hagyományos homlokzatképző anyagokkal kell megépíteni, az építmény legmagasabb pontja a 6 métert nem haladhatja meg. c./ a terepszint alatti építmény alapterülete nem haladhatja meg a telek területének 10%- át. d./ az övezetben gáztartály a közterület felől épület, vagy növényzet általi takarásában, illetve terepszint alatt helyezhető el. e./ közterületi kapcsolattal nem rendelkező telkek esetében a közterületi kapcsolat céljából, telekhatár-rendezéssel nyúlványos telek is kialakítható, azzal, hogy a nyúlvány szélességi mérete legalább 4 méter kell, legyen, valamint a közszolgálati járművek közlekedéséhez szükséges űrszelvényt biztosítani kell. A nyúlvány területe, az újonnan kialakítható és a beépíthető legkisebb telekterület, valamint a beépítettség számításánál nem vehető figyelembe." (2) Az Ör. 25. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: " Az Mk-sz jelű kertgazdasági övezetben lévő telkeket szőlőműveléssel, az Mk-sz* jelű kertgazdasági övezetben lévő telket szőlő-, kertészeti, vagy gyümölcsműveléssel kell hasznosítani, és csak az így hasznosított telkeken szabad kizárólag a szőlőművelést, szőlőfeldolgozást, bortárolást vagy borturizmust szolgáló gazdasági épületet, Mk-sz* övezetben a műveléshez szükséges gazdasági épületet elhelyezni." (3) Az Ör. 25. (5) bekezdése a következő francia bekezdéssekkel egészül ki: (Az Mk jelű kertgazdasági területen a /L jellel kiegészített jelű övezetekben lakófunkciót is kielégítő épület is elhelyezhető, ha:) " - a lakófunkciót kiszolgáló út céljára megtörtént a lejegyzés e rendelet 80. -a szerint; - a lakó épületet a meglévő, illetve a tervezett szabályozási vonaltól legalább 5 méterre, a szomszédos telekhatároktól, legalább 3 méterre kell elhelyezni."

8 8 (4) A z Ör a a következő, új bekezdésekkel egészül ki: " (6) Az Mk jelű kertgazdasági területen a /L jellel kiegészített jelű övezetekben a lakó funkciót kiszolgáló infrastruktúra (út, és közművek) kiépítése nem városi érdek, ezért költségét az érdekeltek viselik, e rendelet 82/A. -a szerint. (7) Kiliti-szőlőhegy területén, az Mk-sz és Mk-sz* jelű övezetek területén a 90 m 2 bruttó alapterületet meghaladó építmények és a lakó funkciót magában foglaló épületek építési engedélyezési eljárása során, az építésügyi hatóság döntését a látványterv alapján kell, hogy meghozza. (8) Az Mk-sz**" (kialakult vízmű) jelű övezet területén a vízmű létesítményei helyezhetők el, az adott létesítményre (sajátos építményfajtára) vonatkozó, külön jogszabályban meghatározott feltételek mellett és az azokban foglalt kiegészítésekkel és eltérésekkel. A meglévő - kialakult - beépítettség nem növelhető. A meglévő víztározók tekintetében a beépítettséget és az építménymagasságot nem növelő építési tevékenység végezhető. Új építmény kizárólag terepszint alatt helyezhető el, a terepszint alatti építmény alapterülete a telek 10%-át nem haladhatja meg. " A Ör. a követlkező, új 26/A. -sal egészül ki: 3. " "Különleges terület (Kk) 26/A. (1) Különleges terület a Kk-szp jelű, szabadidőpark elnevezésű övezet területe, ahol rekreációs célú, pihenést kiszolgáló szolgáltató, vendéglátó, kommunális épület, sportépítmény, állatsimogató karám és állattartó építményei, illetve a terület fenntartásához szükséges gazdasági és tárolóépület helyezhetők el. (2) A Kk-szp övezet területén az építmények építési engedélyezési eljárása során, az építésügyi hatóság döntését a látványterv alapján kell, hogy meghozza." 4. A Ör a következő h / és i / pontokkal egészül ki: (Az Étv. 6. (1) bekezdésének b./ pontjában meghatározott önkormányzati feladatot az épített környezet emberhez méltó és esztétikus kialakítását, valamint a helyi építészeti örökség védelmét az Önkormányzat a városi főépítész közreműködésével látja el. Ezért a városi főépítésszel véleményeztetni kell:) " h / A Kk-szp övezet területén létesülő építmények terveit, i / Kiliti-szőlőhegy területén, az Mk-sz és Mk-sz* jelű övezetek területén létesítendő, 90 m 2 bruttó alapterületet meghaladó építmények és a lakó funkciót magában foglaló épületek terveit." 5. A Ör. 36. (1) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép: " A közutak és magánutak elhelyezése céljára szolgáló építési területek legkisebb szélességét a 20. (3) bekezdése, illetőleg a 35. (3) bekezdése szerint kell kialakítani.

9 9 A magánutak kialakításánál az alábbi helyi előírásokat is be kell tartani: - beépítésre szánt területen a magánút szélessége közforgalom elől elzárt út esetén min. min. 6,0 m közforgalom elől el nem zárt út esetén min. 14,0 m - beépítésre nem szánt területen a magánút szélessége közforgalom elől elzárt út esetén min. 4,0 m közforgalom elől el nem zárt út esetén min. 9,0 m - a közforgalom elől el nem zárt magánút hossza átmenő út esetén max. 100,0 m zsákutca esetén max. 50,0 m - egy magánúthoz csatlakoztatható telkek, építési telkek száma max. 10 db" A Ör. a következő 82/A. -sal egészül ki: 6. "Településrendezési szerződés 82/A. Az önkormányzat a településrendezési eszközökben nem városi érdekből rögzített célok megvalósítására településrendezési szerződést köt az érintett ingatlan(ok) tulajdonosaival, illetve az ingatlanon beruházni szándékozóval (a továbbiakban együtt: a cél megvalósítója), azon költségeknek vagy ráfordításoknak a cél megvalósítója általi átvállalására, amelyek a cél megvalósításának előfeltételei vagy következményei és az önkormányzatot terhelik." 7. Az Ör. 1. számú mellékletét képező SZAT 23; 26; 27. sz. szelvénye helyébe e rendelet mellékletét képező SZAT 23; 26; 27. sz. szelvény lép. 8. A Ör. 3. számú mellékletét képező "A beépítésre nem szánt területek övezetei, a betartandó telekalakítási és beépítési határszámokkal" című táblázat helyébe a következő táblázat lép: Az övezet jele Előírt művelési ág A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke [ % ] A megengedett legnagyobb építménymagasság [ m ] Az újonnan kialakítható A beépíthet ő telkek legkisebb területe, [ m² ] KÖ-u 1 4,5 KÖ-é KÖ-k 5 8,0 KÖ-l KÖ-r 15 8,0 Z 2 * 4,5 * A Btv. hatálybalépése után létesített új zöldterületek esetében viszont legfeljebb 4% építhető be. E-v 3000 E-g 0,3 5,

10 10 E-t Má-á Má-gy Má-sz Mk-á Mk-gy szántó gyep gyümölcsös szőlő gyümölcsös szőlő szőlő kert., gyüm. vagy szőlő gyümölcsös vagy szőlő (de legfelj. 500 m² építhető be) 0,3 (de legfelj m² építhető be) 1 (de legfelj m² építhető be) 1 (de legfelj m² építhető be) 2 (de legfelj. 800 m² építhető be) 1 (de legfelj m² építhető be) 2 (de legfelj. 800 m² építhető be) 2 (de legfelj. 800 m² építhető be) 3 (de legfelj. 100 m² építhető be) 3 (de legfelj. 100 m² építhető be) 4,0 4, Mk-sz szőlő Mk-sz* szőlő kert., gyüm 3 4, Mk-sz** K K K V 3000 Kk-szp 2 4, Ez a rendelet a kihírdetés napját követő naptól számított 30. napon lép hatályba. 9. Dr. Pavlek Tünde sk jegyző A rendelet kihirdetésének napja: január 28. Dr. Balázs Árpád sk. polgármester Az elfogadott rendelet módosításban szereplő 3 szelvény (SZAT 23., 26., és 27.) ezen jegyzőkönyv 10/oldalának 1-3. aloldalát képezik.

11 11 4./ A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatással kapcsolatos díjak megállapítása a 247/2012.(XII.11.) Kormányrendelet alapján (rendelet módosítási javaslat) Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi, ahhoz kiosztásra került egy tájékoztató adatokat tartalmazó táblázat. Dr. Balázs Árpád polgármester: Felhívja a figyelmet arra - bár nem ő az anyag előterjesztője-, hogy egészen más a tartalma a szolgáltatásnak, mint korábban volt, úgyhogy ez nem csupán egy díjmegállapítás, hanem az új szolgáltatásoknak, tartalmaknak is a megállapítása egyben. Kérdést tesz fel Völgyi Lajos települési képviselő: hogy ahol egyáltalán értelmezhető ebben az új struktúrában a régivel összehasonlítva a díjtételeket, milyen nagyságrendű áremelést hoz ez a változás? Csorba Ottó, a PTB elnöke: A PTB elég hosszasan tárgyalta ezt a napirendi pontot, ennek a tárgyalásnak volt mindenféle vetülete. Azt kérték a bizottsági ülésen résztvevő szolgáltató cég képviselőjétől, hogy készítsenek egy próbakalkulációt, amelyet azért kértek, mert az ülésen nem sikerült egzakt számokat mondaniuk az egyes, adott kéménytípusokhoz kötődően. Az látszik - hiszen kormány szintű rendeletnek az önkormányzati szintű végrehajtása történik meg-, hogy magasabb szolgáltatással és többe fog kerülni ez az évenkénti felülvizsgálat. Dr. Balázs Árpád polgármester: További kiegészítésként elmondja, hogy ez a magasabb szintű szolgáltatás, ez nem egy választott luxus kategória, hanem a jogszabály írja elő, hogy más szintű szolgáltatást kell nyújtani. A PTB ülésén elhangzott kérést az ügyvezető úr teljesítette, kiosztásra került és mindenki előtt ott van az erre vonatkozó táblázat, azaz a föltett kérdést írásban előzetesen megválaszolta már az ügyvezetés. További kérdés, észrevétel, módosító indítvány nem hangzik el. A képviselő-testület egyhangú (11 igen) szavazással az alábbi határozatot hozza és rendeletet alkotja (mindkét vonatkozásban a szavazás egyhangú (11-11 igen) volt): 5/2013. (I.24.) sz. képviselő-testületi határozat: Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatással kapcsolatos díjak megállapítása a 347/2012. (XII.11.) Kormányrendelet alapján tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Siófok Városgazdálkodási Holding uralkodó tagjával, a Balaton-parti Fenntartó és Hasznosító Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 8600 Siófok, Petőfi sétány 3., Cg.: , adószám: , képviseli Dr. Baráth István ügyvezető igazgató) a város közigazgatási területén biztosított kéményseprőipari közszolgáltatásról szóló közszolgáltatási szerződés

12 12 módosítását jelen előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés-módosítás aláírására. Felelős: Dr. Balázs Árpád polgármester Határidő: értelem szerint SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013.(I.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 1/2004. (II. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. a) pontjában meghatározott jogalkotói hatáskörében az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételétől szóló évi XLII. tv. 2. -ában kapott felhatalmazás alapján, - figyelemmel a következő kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 27/1996. (X. 30.) BM rendeletre Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv. 13. (1) 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az Ör. 3. (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (2) A szolgáltatás ellátásának feltételeit közszolgáltatási szerződésben kell megállapítani. 2. A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 1/2004. (II. 30.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. 3. (1) Ez a rendelet február 1-jén lép hatályba. (2) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. Dr. Pavlek Tünde s. k. Dr. Balázs Árpád s. k. jegyző polgármester A rendelet kihirdetésének napja: január 28.

13 13 a 2/2013.(I.28.) önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete 1. AZ ÉGÉSTERMÉK ELVEZETŐ ÚJ JELÖLÉSEI Karakter jelentés E K Egyedi, egy építmény szintrõl igénybe vett, 60 kw és az alatti összes névleges bemenõ hõteljesítményû, jellemzõen függõleges tengelyirányú égéstermék-elvezetõ. Központi, egy építmény szintrõl igénybe vett, 60 kw feletti összes névleges bemenõ hõteljesítményû, jellemzõen függõleges tengelyirányú égéstermék-elvezetõ, 4096 cm2 járat keresztmetszetig. N Nagy járat-keresztmetszetû, egy építmény szintrõl igénybe vett, 60 kw feletti összes névleges bemenõ hõteljesítményû, jellemzõen függõleges tengelyirányú égéstermék-elvezetõ 4096 cm2 járat keresztmetszet felett, cm2-ig. G Gyûjtõ jellegû, több építmény szintrõl igénybe vett, jellemzõen függõleges tengelyirányú égéstermék-elvezetõ. N Z T Nyitott égéstermék-elvezetõ, azaz a rácsatlakoztatott tüzelõberendezés a felállítási helyiségébõl veszi az égéshez szükséges levegõt. Zárt égéstermék-elvezetõ, azaz a rácsatlakoztatott tüzelõberendezés a külsõ légtérbõl veszi az égéshez szükséges levegõt. Tartalék égéstermék-elvezetõ. H T Huzat vagy mesterséges szívás hatása alatt álló égéstermék-elvezetõ. Túlnyomás hatása alatt álló égéstermék-elvezetõ. S Szilárd- és olaj tüzelõanyagokkal üzemeltetett tüzelõberendezéseket kiszolgáló égéstermék-elvezetõ. G Gáznemû tüzelõanyagokkal üzemeltetett tüzelõberendezéseket kiszolgáló

14 14 2. A TÖRVÉNY 6. (1) BEKEZDÉSE SZERINT SORMUNKA KERETÉBEN ELLÁTOTT TEVÉKENYSÉGEK MUNKARÁFORDÍTÁSA ÉS DÍJTÉTELEI Ft alapegységár nettó bruttó díj Égéstermék Ellenõrzés, szükség szerinti 2.2. Összekötõ elem ellenõrzése díj díj gyak- elvezető tisztítás, összekötõ elem nélkül szükség szerinti tisztítása 2.3. Mûszaki felülvizsgálat 27% Áfa oriság új jele szorzó egység ár szorzó egység 2015-től szorzó egység ár Ft Ft alk. ENHS 0,37 db Ft 0,17 bekötés 0,80 db Ft Ft Ft év ENHG 0,30 db Ft 0,14 bekötés Ft 823 Ft Ft alk. KNHS 0,20 fm 700 Ft 0,20 fm 0,28 fm 980 Ft 735 Ft 933 Ft év KNHG 0,14 fm 490 Ft 0,14 fm 980 Ft Ft Ft alk. NNHS 0,30 fm Ft 0,30 fm 0,28 fm 980 Ft 980 Ft Ft év NNHG 0,21 fm 735 Ft 0,21 fm 980 Ft Ft Ft alk. ENTS 0,42 db Ft 0,17 bekötés 0,80 db Ft Ft Ft év ENTG 0,34 db Ft 0,14 bekötés Ft 963 Ft Ft alk. KNTS 0,24 fm 840 Ft 0,24 fm 0,28 fm 980 Ft 840 Ft Ft év KNTG 0,17 fm 595 Ft 0,17 fm 980 Ft Ft Ft alk. NNTS 0,32 fm Ft 0,32 fm 0,28 fm 980 Ft Ft Ft év NNTG 0,22 fm 770 Ft 0,22 fm 980 Ft Ft Ft alk. EZHS 0,37 db Ft 0,17 bekötés 0,80 db Ft Ft Ft év EZHG 0,30 db Ft 0,14 bekötés Ft 823 Ft Ft alk. KZHS 0,20 fm 700 Ft 0,20 fm 0,28 fm 980 Ft 735 Ft 933 Ft év KZHG 0,14 fm 490 Ft 0,14 fm 980 Ft Ft Ft alk. NZHS 0,30 fm Ft 0,30 fm 0,28 fm 980 Ft 980 Ft Ft év NZHG 0,21 fm 735 Ft 0,21 fm 980 Ft Ft Ft alk. EZTS 0,42 db Ft 0,17 bekötés 0,80 db Ft Ft Ft év EZTG 0,34 db Ft 0,14 bekötés Ft 963 Ft Ft alk. KZTS 0,24 fm 840 Ft 0,24 fm 0,28 fm 980 Ft 840 Ft Ft év KZTG 0,17 fm 595 Ft 0,17 fm 980 Ft Ft Ft alk. NZTS 0,32 fm Ft 0,32 fm 0,28 fm 980 Ft Ft Ft év NZTG 0,22 fm 770 Ft 0,22 fm 980 Ft Ft Ft alk. GNHS* 0,25 szint 875 Ft 0,17 bekötés 0,36 szint Ft Ft Ft év GNHG* 0,20 szint 700 Ft 0,14 bekötés Ft Ft Ft alk. GZHS* 0,25 szint 875 Ft 0,17 bekötés 0,36 szint Ft Ft Ft év GZHG* 0,20 szint 700 Ft 0,14 bekötés Ft Ft Ft alk. GZTS* 0,30 szint Ft 0,17 bekötés 0,44 szint Ft Ft Ft év GZTG* 0,25 szint 875 Ft 0,14 bekötés Ft Ft Ft év ET 0,20 db 700 Ft 0,40 db Ft 473 Ft 600 Ft év KT 0,10 fm 350 Ft 0,14 fm 490 Ft 648 Ft 822 Ft év NT 0,15 fm 525 Ft 0,14 fm 490 Ft 490 Ft 622 Ft év GT* 0,10 szint 350 Ft 0,16 szint 560 Ft

15 Egyéb sormunka keretében végzett tevékenységek Levegõ utánpótlás vizsgálata csekklista alapján légtér-összeköttetésben lévõ 0,10 db 350 Ft rendeltetési egységenként Égéstermék paramétereinek ellenõrzése 0,30 par Ft Mûszaki biztonsági felülvizsgálat meglétének ellenõrzése 0,05 db 175 Ft 2.5. Megrendelésre kötelezõ tevékenységek A fenti közszolgáltatások A sormunka keretében feltárt az égéstermék-elvezetõ járatában lerakódott, 2,00 db/óra Ft csak égetéssel eltávolítható szurokréteg kiégetése külön egyeztetés alapján Közvetlen homlokzati égéstermék-kivezetéssel rendelkezõ tüzelõberendezések 0,34 db Ft égéstermék-elvezetõjének ellenõrzése, tisztítása A cm2 feletti járat keresztm. égéstermék-elvezetõ ellenõrzése tisztítása 0,60 fm Ft A 2.5. pont alatti tevékenységeket további kiszállási díj terheli 1, Ft Megjegyzés: *Mellékcsatornás gyûjtõ jellegű égéstermék-elv. esetében a mellékcsatornát plusz szintnek kell tekinteni. 3. A TÖRVÉNY 6. (2) BEKEZDÉSÉBEN MEGHATÁROZOTT MÛSZAKI VIZSGÁLATOK MUNKARÁFORDÍTÁSA ENH EZH GNH KNH KZH ENT EZT GZH KNT KZT ET GZT KT NZH 3.1. Új égéstermék-elvezetõk kivitelezés közbeni, eltakarás elõtti vizsgálata GT NNH NZT 0,84 db Ft 1,16 db Ft 0,40 szint Ft 2,60 db Ft 3,40 db Ft 3.2. Újonnan épített vagy szerelt felújított, átalakított vagy újból használatba vett égéstermék-elvezetõk üzembe helyezés elõtti vizsgálata 1,34 db Ft 2,00 db Ft 0,70 szint Ft 4,00 db 3.3. Tüzelõanyag váltás, tüzelõberendezés csere, új tüzelõberendezés üzembe helyezése esetén az üzembe helyezést megelõzõen az érintett égéstermék-elvezetõk vizsgálata NNT NT Ft 5,00 db Ft 0,84 db Ft 1,16 db Ft 0,40 szint Ft 2,60 db Ft 3,40 db Ft 3.4. Meglévõ égéstermék-elvezetõ bontását, funkciójának megváltoztatását, használaton kívül helyezését, illetve az égéstermék-elvezetõt érintõ átalakítást megelõzõ helyszíni vizsgálat 0,68 db Ft 0,92 db Ft 0,30 szint Ft 2,10 db Ft 2,72 db Ft 3.5. A pont alatti tevékenységeket további kiszállási díj terheli 1, Ft 1, Ft 1, Ft 1, Ft 1, Ft 4. A mûszaki megoldás megfelelõségével összefüggõ, megrendelt vizsgálatok munkaráfordítása 4.1. Egy lakás, illetve rendeltetési egység esetében 1,00 1, Ft 4.2. Kettõ hat lakás, illetve rendeltetési egység esetében 2,00 2, Ft 4.3. Hatnál több lakás, illetve rendeltetési egység esetében épületenként 3,00 3, Ft 4.4. Épület központi kéménnyel kw 2,00 2, Ft 4.5. Ipari és kommunális létesítmények esetében 140 kw felett 2,50 2, Ft 4.6. Helyszíni szaktanácsadás 1,00/db 1, Ft 4.7. A 4.6. pont alatti tevékenységet további, a 3.5. pont szerinti kiszállási díj terheli 1, Ft

16 16 5./ A Balaton-parti Kft. Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. A polgármester az előterjesztéssel kapcsolatban megjegyzi, hogy az ügyvezető jelzi, hogy kiegészíteni nem kívánja az anyagot, a PTB támogatta a beterjesztetteket, s törvényi kötelezettség a jelzett változások végrehajtása. Kérdés, észrevétel, módosító indítvány nem hangzik el. A képviselő-testület egyhangú (11 igen) szavazással az alábbi határozatot hozza: 6/2013. (I.24.) sz. képviselő-testületi határozat: Siófok Város Képviselő-testülete megtárgyalta A Balaton-parti Kft. Alapító Okiratának módosítása c. előterjesztést. A képviselő-testület a Balaton-parti Kft. Alapító Okiratának módosítását az előterjesztéshez csatolt szövegtervezetben foglaltakkal egyezően jóváhagyja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelen határozattal módosított Alapító Okirat aláírására. Felelős: Dr. Balázs Árpád polgármester Határidő: értelem szerint ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA Siófok Város Önkormányzata, mint a Balaton-parti Fenntartó és Hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8600 Siófok, Petőfi stny 3., Cg ) alapítója és egyszemélyi tulajdonosa a Balaton-parti Fenntartó és Hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát az alábbiak szerint m ó d o s í t j a: 1./ A társaság tevékenysége az alábbi tevékenységekkel bővül: Szennyvíz gyűjtése, kezelése Veszélyes hulladék gyűjtése Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Használt eszköz bontása Hulladék újrahasznosítása Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés Hulladék-nagykereskedelem

17 17 2./ Jogszabályváltozás következtében a Társaság alapító okirata az alábbiak szerint kiegészül: A társaság alapítója: Siófok Város Önkormányzata, képviselő:dr. Balázs Árpád polgármester Siófok, Fő tér 1. nyilv. szám: adószáma: sat számjel: Az ügyvezető: A társaság ügyvezetője február hó 01. napjától határozatlan időre Dr. Baráth István (anyja neve: Tamássy Ibolya, szül Budapest, , Adószám: ) Siófok, Zala György utca 4. szám alatti lakos. 3./ Az elismert vállalatcsoportba tartozó ellenőrzött társaságok adatai az alábbiak szerint megváltoztak: TERMOFOK Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság /Cg.: , stat számjel: , adószáma: , / 86oo Siófok, Városház tér 1. Balaton és Sió Térségfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság végelszámolás alatt /Cg.: , stat számjel: , adószáma: , / 86oo Siófok, Hock J. köz 2. II/7. 4./ Az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változtatás nélkül érvényesek. Az Alapító ezen módosító okiratot, mint akaratával és nyilatkozatával mindenben egyezőt helybenhagyólag aláírta. Siófok, január hó 25. napján Szerkesztettem, ellenjegyzem: Siófok, január hó 25. napján Siófok Város Önkormányzata Alapító képviseletében Dr. Balázs Árpád polgármester Dr. Császár Kornél ügyvéd

18 18 ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) amellyel Siófok Város Önkormányzata jelen alapító okirattal a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény (továbbiakban: Gt) alapján egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságot alapít az alábbiak szerint: 1./ A társaság neve: (hatályos) Balaton-parti Fenntartó és Hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság A társaság rövidített neve: Balaton-parti Kft. 2./ A társaság székhelye: (hatályos) Siófok, Petőfi sétány 3. 2/ A társaság telephelye: (hatályos) Siófok, Vámház u / A társaság alapítója: (hatályos) Siófok Város Önkormányzata, képviselő:dr. Balázs Árpád polgármester Siófok, Fő tér 1. nyilv. szám: / A társaság tevékenységi köre: (hatályos) TEAOR Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése (főtevékenység) Fémszerkezet gyártása Szennyvíz gyűjtése, kezelése Nem veszélyes hulladék gyűjtése Veszélyes hulladék gyűjtése Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Használt eszköz bontása Hulladék újrahasznosítása Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés Lakó- és nem lakó épület építése Elektromos, híradás-technikai célú közműépítése Vízi létesítmény építése Egyéb m.n.s. építés Bontás Építési terület előkészítése Villanyszerelés Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés Egyéb épületgépészeti szerelés Vakolás

19 Épületasztalos-szerkezet szerelése Padló-, falburkolás Festés, üvegezés Tetőfedés, tetőszerkezet-építés Egyéb speciális szaképítés m.n.s Hulladék-nagykereskedelem Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem Közúti áruszállítás Költöztetés Éttermi, mozgó vendéglátás Italszolgáltatás Ingatlankezelés Reklámügynöki tevékenység Médiareklám Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött) Vízi szállítóeszköz kölcsönzése Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése Munkaközvetítés Egyéb foglalás Biztonsági rendszer szolgáltatás Építményüzemeltetés Zöldterület-kezelés M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 5./ A társaság törzstőkéje: (hatályos) A társaság törzstőkéje ,-Ft, azaz egymilliárd-ötszázhetvennégymillió-négyszázhúszezerháromszázhetvenhárom forint, amelyből ,-Ft, azaz harminckétmillió-nyolcszáztízezer forint a pénzbeli betét és ,-Ft, azaz egymilliárd-ötszáznegyvenegymillió-hatszáztízezerháromszázhetvenhárom forint a nem pénzbeli betét (apport). 6./ A társaság működésének időtartama, üzleti éve: (hatályos) A társaság határozatlan időre alakul. A társaság üzleti éve a naptári évvel azonos. 7./ Az ügyvezető: (hatályos) A társaság ügyvezetője február hó 01. napjától határozatlan időre Dr. Baráth István (anyja neve: Tamássy Ibolya, szül Budapest, , Adószám: ) Siófok, Zala György utca 4. szám alatti lakos. Az ügyvezető az Alapító hozzájárulása nélkül nem lehet vezető tisztségviselő a társaságéhoz hasonló tevékenységet folytató más gazdasági társaságban és nem folytathat a társaság tevékenységi körébe eső üzleti tevékenységet. Amennyiben az ügyvezető e tilalmat megszegi, a társaság követelheti, hogy az ügyvezető a saját részére kötött üzletet a tárasságnak átengedje, vagy az ebből eredő hasznát a táraságnak kiadja, követelését a társaságra engedményezze, vagy kártérítést fizessen. A társaság alkalmazottai vonatkozásában a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja. Az ügyvezető a tevékenységéért díjazásban részesül, melynek megállapítása az Alapító hatáskörébe tartozik.

20 20 Az ügyvezető köteles: - a taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az Alapító által hozott döntéseket végrehajtani, - a társaság tagjairól nyilvántartást vezetni, - az üzleti könyveket szabályszerűen vezetni, és az Alapítónál azokba betekintést biztosítani, - a társaság ügyeiről az Alapító kérésére felvilágosítást adni, - a társaság mérlegét és vagyonkimutatását elkészíteni, - az Alapító döntését kérni a törvényben meghatározott esetekben, valamint akkor, ha ez a társaság érdekében egyébként szükséges, - vezetni a Határozatok Könyvét, - a változásokat a cégbíróságra bejelenteni. Az ügyvezető kijelenti, hogy személyével kapcsolatban a Gt-ben írt kizáró okok és körülmények nem állnak fenn. 8./ A cégjegyzés: (hatályos) A társaságot az ügyvezető jegyzi oly módon, hogy a társaság géppel, kézzel írt, előnyomott, vagy nyomtatott elnevezése alá a nevét önállóan írja az aláírási címpéldányokon írt aláírásával egyezően. 9./ A könyvvizsgáló: (hatályos) A társaság könyvvizsgálót választ. A könyvvizsgáló működése akkor is kötelező, ha újabb tag belépésével a társaság egyszemélyes jellege megszűnik. A társaság könyvvizsgálója napjától napjáig: "Hamar" Könyvvizsgáló Betéti Társaság Cg.: Siófok, Küszhegyi utca 12/B. adószám: Engedély száma: A könyvvizsgálatot végzi, a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős: Hamar Ágnes könyvvizsgáló, eng.szám: / / A felügyelő bizottság: (hatályos) A társaság Felügyelő Bizottságot választ 4 azaz négy évre. A Felügyelő Bizottság tagjai napjától napjáig: CSORBA OTTÓ (an.: Ónody Mária) 8600 Siófok, Meggyfa u. 23. sz. alatti lakos, HAMVAS PÉTER (an.: Török Márta) 8600 Siófok, Birs u sz. alatti lakos NAGY SÁNDORNÉ (an.: Diviák Ilona) 8600 Siófok, Asztalos u. 48. sz. alatti lakos, SZALAI ISTVÁN (an.: Kovács Rozália) 8600 Siófok, Szőlővirág u. 2. sz. alatti lakos A Felügyelő Bizottság elnökének Csorba Ottót választja meg. A társaság tagjai a Felügyelő Bizottság tagjainak minimális számát 4, azaz négy főben állapítja meg. A Felügyelő Bizottság A gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény ig -ban rögzített kötelezettségeit teljesíti, jogait gyakorolja.

Vatta Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 25.-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: 9/2015./ XII.2./ R e n d e l e t e

Vatta Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 25.-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: 9/2015./ XII.2./ R e n d e l e t e Méret, teljesítmény és kialakítás KIVONAT Vatta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25.-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: 9/2015./ XII.2./ R e n d e l e t e a kötelező

Részletesebben

A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. Megyei Jogú Város Önkormányzatának 17/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 83/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról Kaposvár Megyei Jogú

Részletesebben

2. Ez a rendelet 2015.január 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

2. Ez a rendelet 2015.január 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014.(XII.11.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 7/2013.(V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról Ináncs Község

Részletesebben

Kaskantyú Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(II.13.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Kaskantyú Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(II.13.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Kaskantyú Önkormányzat Képviselő-testületének /0.(II..) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Kaskantyú Község Önkormányzat Képviselő-testülete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Részletesebben

A kéményseprő-ipari közszolgáltatást (a továbbiakban: Közszolgáltatás) végző közszolgáltató a Halas-Thermo Kft. (6400 Kiskunhalas, Átlós út 64.).

A kéményseprő-ipari közszolgáltatást (a továbbiakban: Közszolgáltatás) végző közszolgáltató a Halas-Thermo Kft. (6400 Kiskunhalas, Átlós út 64.). Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelete a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásáról és igénybevételéről Kiskunhalas Város Önkormányzat

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 51/2012.(XII.27.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 51/2012.(XII.27.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 51/2012.(XII.27.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról (egységes szerkezetben a 26/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelettel) Salgótarján

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013.(XII. 19.) rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Gyömrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013.(XII. 19.) rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Gyömrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013.(XII. 19.) rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásokról

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2015. (..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2015. (..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Képviselőtestülete sz. előterjesztés MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2015. (..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 26/2003. (XII. 19.) önkormányzati

Részletesebben

Kéményseprő-ipari közszolgáltatás díjai Békéscsaba közigazgatási területén

Kéményseprő-ipari közszolgáltatás díjai Békéscsaba közigazgatási területén Kéményseprő-ipari közszolgáltatás díjai Békéscsaba közigazgatási területén 1. melléklet 1. Sormunka keretében végzett tevékenységek természetes személyek részére Égéstermék elvezető jele ** ENHS ENHG KNHS

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2015. (..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2015. (..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Képviselőtestülete 2/B sz. előterjesztés MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2015. (..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 26/2003. (XII. 19.)

Részletesebben

34/1998./XI.26./ sz. R E N D E L E T Tárgy: Kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról

34/1998./XI.26./ sz. R E N D E L E T Tárgy: Kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról 34/1998./XI.26./ sz. R E N D E L E T Tárgy: Kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. tv. 16. /1/ bekezdése és az egyes helyi közszolgáltatások

Részletesebben

Módosuló rendelkezések. A Rendelet 3. (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

Módosuló rendelkezések. A Rendelet 3. (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2015 (I.30) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 74/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosítására Eger Megyei

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Mórahalom városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2013. (II. 28. ) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Mórahalom városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Magyar Kémény Kft. K isbér Városház tér 1 2870. Tisztelt Jegyző Úr!

Magyar Kémény Kft. K isbér Városház tér 1 2870. Tisztelt Jegyző Úr! Magyar Kémény Kft. 7400 Kaposvár, Petőfi tér 1. Telephely: 2800 Tatabánya, Gál István ltp. 708. Tel:06/40/918-025/243 Fax:06/34/310-100 E-mail: tatabanya@magyarkemeny.hu Polgármesteri Hivatal Dr. Dörnyei

Részletesebben

A kéményseprő-ipari közszolgáltató

A kéményseprő-ipari közszolgáltató Gyömrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013.(XII. 19.) rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 1/2014.(II.10.) sz. rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szövege Gyömrő

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 36/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelete

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 36/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelete NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 36/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló SO/2012.(XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyíregyháza

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám:1-11-2 / 2014. Sorszám: 7. ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27. napján tartandó ülésére

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013.(VII.03.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013.(VII.03.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013.(VII.03.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kéményseprő-ipari

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Gyömrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Gyömrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásokról szóló

Részletesebben

a kéményseprőipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról

a kéményseprőipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról 1. oldal 150/1995. (XII.5.) önkormányzati r e n d e l e t a kéményseprőipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról (egységes szerkezetben a 34/1999. (XII.20.), az 1/2001. (I.30.) és a

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 52/2013 (XII.12.) önkormányzati rendelete

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 52/2013 (XII.12.) önkormányzati rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 52/2013 (XII.12.) önkormányzati rendelete a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 38/2013. (X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Miskolc Megyei

Részletesebben

21/2016. (VI. 9.) BM rendelet díjszabásra vonatkozó kivonata

21/2016. (VI. 9.) BM rendelet díjszabásra vonatkozó kivonata 11. A kéményseprő-ipari szerv tevékenységéért fizetendő költségtérítés és kiszállási díj 16. (1) A kéményseprő-ipari szerv a Kstv. 2. (4) (5) bekezdés szerinti kéményseprő-ipari tevékenységekhez kapcsolódóan

Részletesebben

Nagyszénás Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2001. (XI.27.) önkormányzati rendelete

Nagyszénás Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2001. (XI.27.) önkormányzati rendelete Nagyszénás Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2001. (XI.27.) önkormányzati rendelete A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás igénybevételéről (Hatályos: 2015-02-01 től) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2003. (XII.12.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (egységes szerkezetben a módosításokkal)

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1.

SIÓFOK VÁROS JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. SIÓFOK VÁROS JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. januári ülésére Tárgy: A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatással kapcsolatos díjak megállapítása

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2013. június 20-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1999-ben megalkotta a kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező

Részletesebben

347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról

347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról A Kormány az 1. tekintetében a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzatának... sz. rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről TERVEZET

Kazincbarcika Város Önkormányzatának... sz. rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről TERVEZET Kazincbarcika Város Önkormányzatának... sz. rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről TERVEZET Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17-ei ülésére

Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17-ei ülésére Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17-ei ülésére Tárgy: Kéményseprő-ipari közszolgáltató beszámolója 2014. évről, és díjjavaslata 2015. évre. Előadó: Molnár

Részletesebben

A kéményseprı-ipari közszolgáltatásról szóló 4/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

A kéményseprı-ipari közszolgáltatásról szóló 4/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK./. (..) önkormányzati rendelettervezete a kéményseprı-ipari közszolgáltatásról szóló 4/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról Sárospatak

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2014.(XI.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2014.(XI.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2014.(XI.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a kéményseprő-ipari közszolgáltatás igénybevételének szabályozásáról szóló 4/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Magyar Kémény Kft Kaposvár, Petőfi tér 1. Telephely: 1126 Bp. Böszörményi út 24/b. Tel.:

Magyar Kémény Kft Kaposvár, Petőfi tér 1. Telephely: 1126 Bp. Böszörményi út 24/b. Tel.: Magyar Kémény Kft. 7400 Kaposvár, Petőfi tér 1. Telephely: 1126 Bp. Böszörményi út 24/b. Tel.: 06-1-766-5851 E-mail: titkarsag@magyarkemeny.hu Bankszámlaszám:10403909-39019905-00000000 Adószám: 11226710-2-14

Részletesebben

34/1998./XI.26./ sz. R E N D E L E T Tárgy: Kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról

34/1998./XI.26./ sz. R E N D E L E T Tárgy: Kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról 34/1998./XI.26./ sz. R E N D E L E T Tárgy: Kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. tv. 16. /1/ bekezdése és az egyes helyi közszolgáltatások

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Császár Ügyvédi Iroda dr. Császár Kornél ügyvéd 8600 Siófok, Fő u. 174-176. I/31. Tel: 84 312-402, e-mail: csui@fibermail.hu Balaton-parti Fenntartó és Hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság ALAPÍTÓ

Részletesebben

34/1998./XI.26./ sz. R E N D E L E T Tárgy: Kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról

34/1998./XI.26./ sz. R E N D E L E T Tárgy: Kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról 34/1998./XI.26./ sz. R E N D E L E T Tárgy: Kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. tv. 16. /1/ bekezdése és az egyes helyi közszolgáltatások

Részletesebben

1. melléklet 1. 1 Módosította a 3/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet 1. -a. Hatályos 2014. február 6.

1. melléklet 1. 1 Módosította a 3/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet 1. -a. Hatályos 2014. február 6. . melléklet Békési kirendeltség (5630 Békés, Durkó u. 6., telefon: +3666/4-49, mail: bekes@bmkemenysepro.hu): Békés, Bélmegyer, Csárdaszállás, Kamut, Köröstarcsa, Mezőberény, Murony, Tarhos, Vésztő. Mezőkovácsházi

Részletesebben

Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (VI.20.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásokról

Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (VI.20.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásokról Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (VI.20.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásokról Alsózsolca Város képviselő-testülete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013.(VII.03.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013.(VII.03.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013.(VII.03.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kéményseprő-ipari

Részletesebben

JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S

JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. novemberi ülésére Tárgy:

Részletesebben

1. melléklet 1. Módosította a 3/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet 1. -a. Hatályos 2014. február 6. 2

1. melléklet 1. Módosította a 3/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet 1. -a. Hatályos 2014. február 6. 2 1. melléklet 1 Békési kirendeltség (5630 Békés, Durkó u. 6., telefon: +3666/411-149, mail: bekes@bmkemenysepro.hu): Békés, Bélmegyer, Csárdaszállás, Kamut, Köröstarcsa, Mezőberény, Murony, Tarhos, Vésztő.

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 34/2012. (XII.17.) r e n d e l e t e a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

A Mohácsi Önkormányzat 34/2012. (XII.17.) r e n d e l e t e a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról A Mohácsi Önkormányzat 34/2012. (XII.17.) r e n d e l e t e a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Mohács Város Önkormányzatának Képviselő testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott

Részletesebben

3/2013.(II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

3/2013.(II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 3/2013.(II. 05.) önkormányzati rendelet 1 A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a kéményseprő - ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. (3)

Részletesebben

Szegvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2012.(XII.14.) önkormányzati rendelete. a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Szegvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2012.(XII.14.) önkormányzati rendelete. a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Szegvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2012.(XII.14.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Szegvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Részletesebben

2. (2) A rendelet személyi hatálya magánszemélyekre, társasházakra, illetve gazdálkodó szervezetekre terjed ki.

2. (2) A rendelet személyi hatálya magánszemélyekre, társasházakra, illetve gazdálkodó szervezetekre terjed ki. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 52/2012. (XII.22.) önkormányzati rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról szóló 53/2004. (XI. 30.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged

Részletesebben

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 297. MELLÉKLET: 1 db

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 297. MELLÉKLET: 1 db AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 297. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének /2013. ( ) önkormányzati rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatásról szóló 30/2013. (VI.28.)

Részletesebben

VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS NYíREGYHÁZA VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY MEGYEI JOGÚ VÁROS. 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. POLGÁRMESTERI HIVATALA

VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS NYíREGYHÁZA VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY MEGYEI JOGÚ VÁROS. 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. POLGÁRMESTERI HIVATALA Ügyiratszám: VFEJLj218-Sj2014 Ügy i ntéző : Márki János VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS NYíREGYHÁZA VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY MEGYEI JOGÚ VÁROS 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. POLGÁRMESTERI HIVATALA TELEFON:

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜL0ETÉNEK../. (..) önkormányzati rendelete

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜL0ETÉNEK../. (..) önkormányzati rendelete SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜL0ÉNEK a kéményseprı-ipari közszolgáltatásról Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete a kéményseprı-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013.(III.04.) önkormányzati rendelete

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013.(III.04.) önkormányzati rendelete 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013.(III.04.) önkormányzati rendelete A kéményseprő-ipari közszolgáltatás igénybevételének szabályozásáról Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Gádoros Nagyközség Önkormányzatának 9/2013. (IX. 19.) önkormányzati rendelete a kéményseprő ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről

Gádoros Nagyközség Önkormányzatának 9/2013. (IX. 19.) önkormányzati rendelete a kéményseprő ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Gádoros Nagyközség Önkormányzatának 9/2013. (IX. 19.) önkormányzati rendelete a kéményseprő ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (egységes szerkezetben az időközi módosításokat tartalmazó 15/2013.

Részletesebben

A) A március 1-jétől érvényesíthető díjak (A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.)

A) A március 1-jétől érvényesíthető díjak (A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.) Égéstermék -elvezető jele 1 melléklet a 14/2013 (III 18) önkormányzati rendelethez Díjjegyzék A) A 2014 március 1-jétől érvényesíthető díjak (A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák) 1 KÉMÉNYEK

Részletesebben

Kistelek Város Önkormányzat képviselő-testületének 4/2013 (II.25.) Kt. számú rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Kistelek Város Önkormányzat képviselő-testületének 4/2013 (II.25.) Kt. számú rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Kistelek Város Önkormányzat képviselő-testületének 4/2013 (II.25.) Kt. számú rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Kistelek Város Önkormányzat képviselő-testülete kéményseprő-ipari közszolgáltatásokról

Részletesebben

A Kormány 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelete a kéményseprõ-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról

A Kormány 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelete a kéményseprõ-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 166. szám 27583 3. Záró rendelkezések 5. Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök A Kormány 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelete

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 34/2012. (XII.17.) r e n d e l e t e a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

A Mohácsi Önkormányzat 34/2012. (XII.17.) r e n d e l e t e a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról A Mohácsi Önkormányzat 34/2012. (XII.17.) r e n d e l e t e a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 6/2014.(VI.2.)ör-el) Mohács Város Önkormányzatának Képviselő

Részletesebben

1. Az élet- és vagyonbiztonság közvetlen veszélyeztetése esetén az értesítendő hatóságok és a kötelező értesítés esetei

1. Az élet- és vagyonbiztonság közvetlen veszélyeztetése esetén az értesítendő hatóságok és a kötelező értesítés esetei 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról A Kormány az 1. tekintetében a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény

Részletesebben

347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról

347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról OptiJUS Opten Kft. I 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról 2013.11.20. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról

347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról OptiJus Opten Kft. I. 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról A 2013.7.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Eger megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 74/2012 (XII.21.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Módosította: 20/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 43/2013. (XII.

Részletesebben

A FILANTROP Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Nonprofit Kft. által ellátott Bács-Kiskun megyei kéményseprő körzetek településeinek listája

A FILANTROP Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Nonprofit Kft. által ellátott Bács-Kiskun megyei kéményseprő körzetek településeinek listája 1. melléklet a 34/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelethez A FILANTROP Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Nonprofit Kft. által ellátott Bács-Kiskun megyei kéményseprő körzetek településeinek listája I.

Részletesebben

Előterjesztői kiegészítés az 1.1. napirendi ponthoz. Melléklet: 1 pld. rendelet tervezet. Tisztelt Közgyűlés!

Előterjesztői kiegészítés az 1.1. napirendi ponthoz. Melléklet: 1 pld. rendelet tervezet. Tisztelt Közgyűlés! Előterjesztői kiegészítés az 1.1. napirendi ponthoz Melléklet: 1 pld. rendelet tervezet Tisztelt Közgyűlés! A Közgyűlés 2012. december 21-i ülésén a 1.1. sz. napirendi pontban szereplő "Egyes helyi közszolgáltatások

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/1110-1/2012/I. Tárgy: A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi Üi.: Varga Sz./Koczkáné dr. Szabó G. ellátásának, igénybevételének szabályozása

Részletesebben

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 38/1997. (XI.6.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

(1) Ez a rendelet július 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Nyíregyháza, június 28.

(1) Ez a rendelet július 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Nyíregyháza, június 28. NyíREGYHÁZA MEGYE JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYÜLÉSÉNEK 26/2013.(V.28.) önkormányzat rendelete a kéményseprő-par közszolgáltatásról szóló SO/2012.(X.14.) önkormányzat rendelet módosításá ról Nyíregyháza

Részletesebben

Bóly Város Önkormányzata Képviselőtestületének 14/2006.(XII.31.) önkormányzati rendelete

Bóly Város Önkormányzata Képviselőtestületének 14/2006.(XII.31.) önkormányzati rendelete Bóly Város Önkormányzata Képviselőtestületének 14/2006.(XII.31.) önkormányzati rendelete a kötelezően igénybe veendő kéményseprő-ipari közszolgáltatásról (Egységes szerkezetbe foglalva a módosításokról

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Ikt.szám: 338-4/2014. Javaslat módosítására Tisztelt Közgyűlés! A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 16. (szerda) 16 00 órai kezdettel a Konecsni

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság

ELŐTERJESZTÉS. VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. FEBRUÁR 13-I RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM: MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZŐ IGÉNYBEVÉTELÉRŐL

Részletesebben

1. Általános rendelkezések 1.

1. Általános rendelkezések 1. Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014.( VII. 18.) önkormányzati rendelete a kötelező kéményseprő- ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról Bogács Község Önkormányzat

Részletesebben

Eger megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 74/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról.

Eger megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 74/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról. Eger megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 74/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Módosította: 20/2013. (VI.28.) Önkormányzati rendelet 43/2013. (XII.20.)

Részletesebben

Bodrog Község Önkormányzatának 7/2013.(VIII.29.) számú rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Bodrog Község Önkormányzatának 7/2013.(VIII.29.) számú rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Bodrog Község Önkormányzatának 7/2013.(VIII.29.) számú rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012.

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 48/2005.(XII. 16.) sz. rendelettel módosított 1/2004. (I. 30.) sz. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 48/2005.(XII. 16.) sz. rendelettel módosított 1/2004. (I. 30.) sz. RENDELETE SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 48/2005.(XII. 16.) sz. rendelettel módosított 1/2004. (I. 30.) sz. RENDELETE A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (A módosítással egységes szerkezetbe

Részletesebben

A. KÉMÉNYEK ELLENŐRZÉSE, TISZTÍTÁSA, MŰSZAKI FELÜLVIZSGÁLATA

A. KÉMÉNYEK ELLENŐRZÉSE, TISZTÍTÁSA, MŰSZAKI FELÜLVIZSGÁLATA A. KÉMÉNYEK ELLENŐRZÉSE, TISZTÍTÁSA, MŰSZAKI FELÜLVIZSGÁLATA A díjak a 347/2012. (XII.11.) Korm. rendelet és a 63/2012. (XII.11.) BM. rendelet előírásai szerint kerültek kiszámításra: Égéstermékelvezető

Részletesebben

J A V A S L A T - a Képviselő-testületnek - a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló rendelet megalkotására

J A V A S L A T - a Képviselő-testületnek - a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló rendelet megalkotására SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK JEGYZŐJÉTŐL 3950 Sárospatak, Kossuth Lajos út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T - a Képviselő-testületnek - a kéményseprő-ipari

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. február 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. február 28-i ülésére Tárgy: LISZ Kft. alapító okiratának módosítása Sorszám: IV/9. Előkészítette: Véleményező bizottság: Dr. Kiss Beáta ügyvéd, mb. jogi képviselő LISZ Kft. Ügyrendi, lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság,

Részletesebben

Jánoshalma Város Képviselő-testület 27/2000.(XII.21.)Ör. sz. rendelete (egységes szerkezetben)

Jánoshalma Város Képviselő-testület 27/2000.(XII.21.)Ör. sz. rendelete (egységes szerkezetben) Jánoshalma Város Képviselő-testület 27/2000.(XII.21.)Ör. sz. rendelete (egységes szerkezetben) a kéményseprőipari kötelező közszolgáltatásról A helyi önkormányzatokról szóló l990. évi LXV. tv. l6../2/

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. augusztus 2.

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. augusztus 2. ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. AUGUSZTUS 6-AI RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM: MELLÉKLETEK: 3 DB TÁRGY: A KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZŐ IGÉNYBEVÉTELÉRŐL

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 39/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 39/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 39/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben a 23/2013. (VI. 28.), 27/2013.(X. 25.),

Részletesebben

5. napirendi pont. Tisztelt Képviselő-testület! I. Az új alaprendelet elfogadásának szükségessége

5. napirendi pont. Tisztelt Képviselő-testület! I. Az új alaprendelet elfogadásának szükségessége 5. napirendi pont Tárgy: A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása Előterjesztő: Sinka Ferenc polgármester Ikt. szám: 167-91/2013. Előterjesztés jellege: Rendelet-tervezet

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 7. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. JÚLIUS 19. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 152/2013. (VII.18.) sz. hat. A Pénzügyi Bizottságba új tag választása A KÖZGYŰLÉS

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1.

SIÓFOK VÁROS JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. SIÓFOK VÁROS JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. februári ülésére Tárgy: A kéményseprő-ipari közszolgáltatás igénybevételének szabályozásáról szóló önkormányzati

Részletesebben

3/2013.(02. 05.) Kgy. rendelet 1. A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

3/2013.(02. 05.) Kgy. rendelet 1. A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 3/2013.(02. 05.) Kgy. rendelet 1 A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a kéményseprő - ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. (3) bekezdésében

Részletesebben

Indoklás. 2. napirendi pont

Indoklás. 2. napirendi pont 2. napirendi pont Tárgy: A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 24/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosítása Előterjesztő: Sinka Ferenc polgármester Ikt. szám: 156-71/2014. Előterjesztés jellege:

Részletesebben

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2013. (I.31.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2013. (I.31.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2013. (I.31.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ÁPRILIS 24-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE. VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság. Száz Attiláné osztályvezető

ELŐTERJESZTÉS ÁPRILIS 24-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE. VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság. Száz Attiláné osztályvezető ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 24-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM: MELLÉKLETEK: 3 DB TÁRGY: A KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZŐ IGÉNYBEVÉTELÉRŐL

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 39/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 39/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 39/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben a 23/2013. (VI. 28.), 27/2013.(X. 25.),

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének február havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének február havi ülésére SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2013. február 25. E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. február

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2004.(IV.15.) önkormányzati rendelete

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2004.(IV.15.) önkormányzati rendelete Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004.(IV.15.) önkormányzati rendelete a helyi kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről. (Egységes szerkezetben a módosításáról

Részletesebben

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 8/2004.(IV.15.) önkormányzati rendelete

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 8/2004.(IV.15.) önkormányzati rendelete Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 8/2004.(IV.15.) önkormányzati rendelete a helyi kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl (Egységes szerkezetben a módosításáról

Részletesebben

(Ót r ~.k" I~~ Faragóné Széles Andrea REGYHA ZA. NyíREGYHÁZA TELE FON : MEGYEI JOGÚ VÁROS címzetes FŐJE GYZŐJE

(Ót r ~.k I~~ Faragóné Széles Andrea REGYHA ZA. NyíREGYHÁZA TELE FON : MEGYEI JOGÚ VÁROS címzetes FŐJE GYZŐJE 4401 NYíR EGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. NyíREGYHÁZA TELE FON : +3642524-530 MEGYEI JOGÚ VÁROS címzetes FŐJE GYZŐJE FAX : +36 42 501-154 E-MAIL: NYHJEGYZ@NYIREGYHAZA.HU SZEMAN.SANDORVNYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám:

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: J E L E N T É S

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: J E L E N T É S 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 J E L E N T É S lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról a képviselő-testület

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének május havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének május havi ülésére SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2013. május E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. május havi

Részletesebben

A döntéshozatal minősített többséget igényel!

A döntéshozatal minősített többséget igényel! BÉKÉSCSABA MEG YEl JOG Ú V AR OS JEG YZŐJÉ TŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: VI. 4-2/2014. Előadó: Fábián Imréné, dr. Bacsa Zoltán, dr. Deák Zoltán Mell.: l rendelettervezet vélemény Hiv. sz.:

Részletesebben

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 38/1997. (XI.6.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 16-án megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 16-án megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 16-án megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat!

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 38/1997. (XI.6.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

NYILVANOS ULES napirendje

NYILVANOS ULES napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. lkt. sz.: Vl.223-1012015. Előadó: Fábián Imréné Mell.:1 db levél Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-802 Telefax:

Részletesebben

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK KÖZSZOLGÁLTATÁS MEGNEVEZÉSE 1.

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK KÖZSZOLGÁLTATÁS MEGNEVEZÉSE 1. Kiszombor Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/996 (XII.0.) KKÖT R E N D E L E T E kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (Egységes szerkezetben) Kiszombor Község Önkormányzatának

Részletesebben

A szolgáltató kötelezettségei 2.

A szolgáltató kötelezettségei 2. TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ- TESTÜLETÉNEK 20/2010. (XII. 27.) számú önkormányzati rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatásról és annak kötelezı igénybevételérıl Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

73/2011. (IV. 28.) MÖK

73/2011. (IV. 28.) MÖK 73/2011. (IV. 28.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megye Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja, hogy a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. a mellékelt Alapító Okirat szerint megalapítsa

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 17-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat Vecsés

Részletesebben