J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült : Siófok Város Képviselő-testülete január 24-én megtartott rendes üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült : Siófok Város Képviselő-testülete 2013. január 24-én megtartott rendes üléséről"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült : Siófok Város Képviselő-testülete január 24-én megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Dr. Balázs Árpád polgármester Csorba Ottó, Gömbös Katalin, Dr. Gruber Attila, Hamvas Péter, Lapos Gábor, Mezőfi Józsefné, Nagy Sándorné, Szalai István, Ujvári István és Völgyi Lajos (11 fő) települési képviselő, Démuth Pál alpolgármester Dr. Pavlek Tünde jegyző Dr. Homolya László, a SÜDE elnöke Balogh Gábor közgazdasági osztályvezető Édesné Busch Aranka, az önkormányzat könyvvizsgálója Fógl Szilvia beruházási és üzemeltetési osztályvezető L. Miha Emőke városi főépítész Györkös Marianna, a KIKK igazgatója Dr. Baráth István, a Siófok Holding (Balaton-parti Kft) igazgatója Kolumbán Tünde sajtós Csere Zsuzsanna jkv. vezető Dr. Balázs Árpád polgármester: Üdvözli a képviselő-testületi ülésen jelenlévő települési képviselőket, az állandó meghívottakat, az előterjesztőket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, a megválasztott 12 fő települési képviselőből 11 fő települési képviselő az ülésen jelen van. (Horváth Károly alpolgármester jelezte, hogy a képviselő-testületi ülésen nem tud rész venni, külföldön van.) Az ülést megnyitja. Javasolja a képviselő-testületnek a meghívóban, valamint az utólagosan kiküldött napirendeket is tartalmazó, kiosztott napirendi listán felsorolt napirendek megtárgyalását azzal a kiegészítéssel, hogy Démuth Pál alpolgármester évi szabadságáról való lemondásával kiegészülne a 18./ napirend anyaga, továbbá az aktuális ügyek között kéri és javasolja, hogy foglalkozzon a testület egy utcanév változtatással is, amellyel kapcsolatban lakossági észrevétel érkezett -, ezekkel kiegészítve teszi fel a napirendi listán szereplő napirendi javaslatokat tárgyalásra: 1./ A Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: KÖH) létrehozásáról szóló 202/2012.(XII.12.) sz. határozat módosítása, Balatonvilágos, továbbá Siójut községekkel KÖH létrehozása Előterjesztő: Dr. Balázs Árpád polgármester / Dr. Pavlek Tünde jegyző 2.(3./) A településszerkezeti terv módosítása Kiliti- szőlőhegy vonatkozásában Előterjesztő: Dr. Balázs Árpád polgármester

2 2 3. (2./) A helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása Kiliti-szőlőhegy vonatkozásában (rendelet-módosítási javaslat) Előterjesztő: Dr. Balázs Árpád polgármester 4./ A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatással kapcsolatos díjak megállapítása a 247/2012.(XII.11.) Kormányrendelet alapján (rendelet módosítási javaslat) Előterjesztő: Dr. Pavlek Tünde jegyző (Dr. Baráth István ügyvezető igazgató) 5./ A Balaton-parti Kft. Alapító Okiratának módosítása Előterjesztő: Dr. Baráth István ügyvezető igazgató 6./A Siófoki Nagystrand területén lévő Brownie és Lávakövi Pizzéria 15 év határozott időtartamra történő bérbeadása a Naya-Naya Kft. részére Előterjesztő: Dr. Baráth István ügyvezető igazgató 7./ A Siófoki Nagystrand területén lévő SevenCorner gyorsétterem 15 év határozott időtartamra történő bérbeadása Előterjesztő: Dr. Baráth István ügyvezető 8./ A Siófoki Nagystrand területén lévő LaDonna fagylaltozó 15 év határozott időtartamra történő bérbeadása Előterjesztő: Dr. Baráth István ügyvezető igazgató 9./Előzetes koncepció a Kálmán Imre Kulturális Központ által a évi turisztikai szezonban lebonyolítandó rendezvényekre Előterjesztő: Györkös Marianna igazgató, Kálmán Imre Kulturális Központ 10./ Siófok, Felszabadulás u. 53. sz. alatti bérlakás Köböl Lászlóné bérlő bérleti szerződésének közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez szükséges pénzbeli térítésre fedezet biztosítása Előterjesztő: Dr. Balázs Árpád polgármester 11./ A Somogy Megyei Kormányhivatallal megkötendő üzemeltetési szerződés jóváhagyása Előterjesztő: Dr. Balázs Árpád polgármester /Dr. Pavlek Tünde jegyző 12./ A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal megkötendő használati szerződés jóváhagyása Előterjesztő: Dr. Balázs Árpád polgármester 13./ A Somogy Megyei Perczel Mór Gimnáziumban természettudományi labor kialakítása (pályázat) Előterjesztő: Dr. Balázs Árpád polgármester 14./ A központi orvosi ügyeleti ellátásra vonatkozó megállapodás módosítása Előterjesztő: Dr. Balázs Árpád polgármester 15./ A Siófoki Rádióklub gyűjteményének elhelyezése a volt városi könyvtár épületében Előterjesztő: Dr. Balázs Árpád polgármester

3 3 16./ Siófok Város Önkormányzata és a Balatoni Hajózási Zrt. közötti, a Béke Jóságos Angyala szobor felállításával kapcsolatos támogatási megállapodás jóváhagyása Előterjesztő: Dr. Balázs Árpád polgármester 17./ Tájékoztatás a z AVE Zöldfok Zrt. átalakulásának (kiválással történő szétválásának ) elhatározása és az ezzel kapcsolatos döntések meghozatala tárgyban Tájékoztatás adja: Dr. Balázs Árpád polgármester 18./ 1./ Dr. Balázs Árpád polgármester évről megmaradt szabadságáról lemondás Előterjesztő: Démuth Pál alpolgármester 18./2./ Démuth Pál alpolgármester évről megmaradt szabadságáról lemondás Előterjesztő: Dr. Balázs Árpád polgármester 19./ Aktuális ügyek: Füst utca nevének megváltoztatására javaslat (szóbeli előterjesztés) Az önkormányzati SzMSz 20.. (2.) bek. a./ és b./, illetve (1) bek. a. pontja értelmében zárt ülésen tárgyalni javasolt napirendek: 1./ A Siófok és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás tulajdonában lévő AVE Zöldfok Zrt. részvények megvásárlásáról való döntés Előterjesztő: Dr. Balázs Árpád polgármester 2./ A Siófok és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás tulajdonában lévő siófoki 6192 hrsz-ú ingatlan megvételéről való döntés (Siófok, Bajcsy Zs. u. 64.) Előterjesztő: Dr. Balázs Árpád polgármester 3./ A Siófoki Nagystrand területén lévő Beach Club bérleti szerződésének módosítása (meghosszabbítása) Előterjesztő: Dr. Baráth István ügyvezető igazgató 4./ Döntés az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkező tanuló támogatásáról Előterjesztő: Dr. Balázs Árpád polgármester A képviselő-testület a javasolt napirendek és a felsorolt napirendek zárt ülésen történő tárgyalásával is egyhangú (10 igen) szavazattal egyetért. (Ujvári István képviselő a napirendek szavazásakor átmenetileg nem tartózkodott a teremben, valamint az 1./ napirend tárgyalásán sem.) 1./ A Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: KÖH) létrehozásáról szóló 202/2012.(XII.12.) sz. határozat módosítása, Balatonvilágos, továbbá Siójut községekkel KÖH létrehozása Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a tanácsnokok ülése tárgyalta az előterjesztést és a beterjesztett határozati javaslatban foglaltak elfogadását támogatták. Kérdés, észrevétel, módosító indítvány nem hangzik el.

4 4 A képviselő-testület egyhangú (10 igen) szavazással az alábbi határozatot hozza: 3/2013. (I.24.) sz. képviselő-testületi határozat: Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta A Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal létrehozása Balatonvilágos, továbbá Siójut községekkel, valamint a vonatkozó 202/2012.(XII.12.) számú határozat módosítása című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 1. Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 202/2012.(XII.12.) számú határozatának 1. és 2. pontjába foglalt február 1-ei határidőt március 1-re módosítja. 2. A Mötv. 84. /1/, 85. /4/, /7/ bekezdései alapján március 01. napjától Siófoki Közös Önkormányzati Hivatalt / a továbbiakban KÖH / kíván létrehozni Balatonvilágos Község Önkormányzata-, továbbá Siójut Község Önkormányzat Képviselő-testületeivel. Balatonvilágoson és Siójuton a Siófoki KÖH állandó kirendeltségeiként működő kirendeltségekkel. 3. Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés 1. és 2. számú melléklete alapján a megállapodást Siójut Község Önkormányzatával, illetve Balatonvilágos Község Önkormányzatával, egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert a megállapodások aláírására. 4. Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Siófoki KÖH március 01. napjától történő létrehozása folytán jóváhagyja az előterjesztés 3. számú mellékletét képező, Alapító Okiratot. 5. Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Siófoki KÖH létrehozása folytán a jogelőd Siófok Város Polgármesteri Hivatalát az Áht. 11. (2) bek. alapján, általános jogutódlással, beolvadással, február 28. napjával megszünteti. A képviselő-testület jóváhagyja az előterjesztés 4. számú mellékletét képező megszüntető okiratot. Az intézmény jogutódja a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal 8600 Siófok Fő tér 1. Felelős: -megállapodások, alapító okirat, megszüntető okirat aláírása: Dr. Balázs Árpád polgármester -a határozat végrehajtásából eredő technikai, informatikai háttér megteremtése, az adminisztratív /törzskönyvi nyilvántartásba vétellel összefüggő/, munkajogi feladatok, munkáltatói intézkedések koordinálása, ellátása, valamint a tárgykört szabályozó rendeletek, szabályzatok, szabályozások felülvizsgálata: Polgármesteri Kabinet - a Jegyző által jóváhagyott külön ütemtervnek megfelelően. Határidő: értelem szerint

5 5 (Ujvári István tanácsnok visszaérkezett a terembe, a jelenlévő képviselők létszáma: 11 fő.) 2./ A településszerkezeti terv módosítása Kiliti- szőlőhegy vonatkozásában Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. A polgármester jelzi, hogy a Városfejlesztés és Környezetvédelmi Bizottság támogatta a tárgyban beterjesztett határozat meghozatalát. A főépítész jelzi, hogy a meghívó szerinti tárgyalási sorrend megcserélendő (határozathozatal előzze meg a rendelet módosítás tárgyalását). Kérdés, észrevétel, módosító indítvány nem hangzik el. A képviselő-testület egyhangú (11 igen) szavazással az alábbi határozatot hozza: 4/2013. (I.24.) sz. képviselő-testületi határozat: Siófok Város Képviselő-testülete megtárgyalta A településszerkezeti terv módosítása Kilitiszőlőhegy vonatkozásában c. előterjesztést, s a képviselő-testület az alábbi döntést hozza: Siófok Város Képviselő-testülete a város 49/2005. (IV.28.) számú képviselő-testületi határozattal megállapított, többször módosított településszerkezeti tervének és leírásának módosítására a Kilitiszőlőhegy, valamint az attól keleti irányban fekvő halastó és környezete területére vonatkozóan Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 155/2011.(IX.29.) sz. határozata szerint a város településszerkezeti tervét és leírását a Pécsi Építész Kör Építész - és Településtervező Kft. V /2010 munkaszámú, október 24. keltezésű dokumentációja alapján az alábbiak szerint módosítja: 1./ A Kiliti-szőlőhegyen a Csorda úttól délre fekvő ha nagyságú - terület terület-felhasználását beépítésre nem szánt Má jelű általános mezőgazdasági területből, beépítésre nem szánt Mk jelű kertes mezőgazdasági területre módosítja. 2./ A Kiliti-szőlőhegytől keletre fekvő halastó és környezete ha nagyságú - területének terület-felhasználását beépítésre nem szánt - Má jelű - általános mezőgazdasági területből, beépítésre nem szánt - Kk jelű - különleges területre módosítja. A fenti módosításokkal a város településszerkezeti terve, és annak jelmagyarázata a mellékelt fedvényterv szerint változik. Felelős: Dr. Balázs Árpád polgármester Dr. Pavlek Tünde jegyző Határidő: értelem szerint A határozatban jelzett fedvényterv e jegyzőkönyv 5/1. aloldalát képezi.

6 6 3. / A helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása Kiliti-szőlőhegy vonatkozásában (rendelet-módosítási javaslat) Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Dr. Gruber Attila, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke: A bizottsága meglehetősen mélyen és hosszasan tárgyalta ezeket az előterjesztésben megjelölt lehetőségeket és azt hiszi, hogy a bizottsági ülésen kellőképpen értelmezni is tudták azokat a lehetőségeket, amelyek megkönnyítik, illetve más megoldást is tud adni, ami a mintegy érintett tulajdonosok nagy száma okán előfordult sok esetben. Ez egy olyan dolog, ami az önkormányzatnak is egy lehetőség, hogy ha kötelezettséget akar, akkor tud vállalni. Tehát sokkal differenciáltabb megoldási módok lesznek, és abban a bizottság egyetértett, hogy ezekre a jogszabályokra való hivatkozással ez az anyag, ez mindenképpen egy tág teret ad majd az önkormányzatnak az ilyen típusú döntésekben. Dr. Balázs Árpád polgármester: Két dologra hívja fel a figyelmet: egyrészt Törekiben is van hasonló hely, de mint az anyag címe is mutatja, ez kifejezetten a Kiliti-szőlőhegyre vonatkozó szabályozás, arra készült, tehát aki olvassa a helyi rendeleteket, az legyen kedves ebből a szemszögből olvassa, nehogy összekeverje a kettőt. Másrészt pedig fontos az, hogy Kiliti-szőlőhegy egy része tekintetében ad lehetőséget. A lehetőség nem azt jelenti, hogy itt azonnal el lehet kezdeni építkezni minden téren, hanem azt jelenti, hogy lehetőség van arra, hogy kialakuljanak azok az útszélességek, azok a közművek, amelyek alapján a lehetőség az építkezésre is megteremtődik. Ehhez viszont az ott lévő tulajdonosoknak útleadással és más egyébbel terhet kell vállalniuk, s a mezőgazdasági területből építési telekre történő átsorolás az nem egy olcsó mulatság, de megakadályozni egy ilyen típusú fejlődést Siófok Város Önkormányzata semmiképpen nem akar. A Balaton törvény és az egyéb más jogszabályok által lehetővé tett területen az önkormányzatnak is lehetővé kell tennie a fejlődést, de ez nem azt jelneti, hogy a város többi lakói fizetnek azért, hogy valaki előtt megfelelő szélességű út legyen. Ezt azért mondta el, mert lehet, hogy holnap majd megkeresik már az ottani képviselőket és nem túl megalapozott igényekkel lépnek fel a várossal szemben, amit nem is lehet és nem is tudna, ha akarná se az önkormányzat anyagi okokból egyik évről a másikra teljesíteni. Kérdés, észrevétel, módosító indítvány nem hangzik el. A képviselő-testület egyhangú (11igen) szavazással az alábbi rendeletet alkotja: SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2013. (I.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Siófok város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 23/2005.(IV.29.) számú rendelet módosításáról Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 13. -a alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében megállapított feladatkörében eljárva a város közigazgatási területének

7 7 felhasználásával és beépítésével, továbbá a környezet természeti, táji és épített értékeinek védelmével kapcsolatos, a telkekhez fűződő sajátos helyi követelmények, jogok és kötelezettségek megállapítására a következőket rendeli el: 1. Az Ör. 19. (1) bekezdése a következő francia bekezdéssel egészül ki: (A város beépítésre nem szánt területén:) " - különleges terület " 2. (1) Az Ör. 25. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: " Az Mk jelű kertgazdasági területen - az Mk-sz** övezet kivételével -: a./ az 1500 m²-nél nagyobb művelt telkeken egy az (5) bekezdésben előírt feltételek fennállása esetén lakófunkciót is magába foglaló gazdasági épület és egy terepszint alatti építmény (pince) építhető, b./ az épületeket egyszerű tömeg- és tetőformával, hagyományos homlokzatképző anyagokkal kell megépíteni, az építmény legmagasabb pontja a 6 métert nem haladhatja meg. c./ a terepszint alatti építmény alapterülete nem haladhatja meg a telek területének 10%- át. d./ az övezetben gáztartály a közterület felől épület, vagy növényzet általi takarásában, illetve terepszint alatt helyezhető el. e./ közterületi kapcsolattal nem rendelkező telkek esetében a közterületi kapcsolat céljából, telekhatár-rendezéssel nyúlványos telek is kialakítható, azzal, hogy a nyúlvány szélességi mérete legalább 4 méter kell, legyen, valamint a közszolgálati járművek közlekedéséhez szükséges űrszelvényt biztosítani kell. A nyúlvány területe, az újonnan kialakítható és a beépíthető legkisebb telekterület, valamint a beépítettség számításánál nem vehető figyelembe." (2) Az Ör. 25. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: " Az Mk-sz jelű kertgazdasági övezetben lévő telkeket szőlőműveléssel, az Mk-sz* jelű kertgazdasági övezetben lévő telket szőlő-, kertészeti, vagy gyümölcsműveléssel kell hasznosítani, és csak az így hasznosított telkeken szabad kizárólag a szőlőművelést, szőlőfeldolgozást, bortárolást vagy borturizmust szolgáló gazdasági épületet, Mk-sz* övezetben a műveléshez szükséges gazdasági épületet elhelyezni." (3) Az Ör. 25. (5) bekezdése a következő francia bekezdéssekkel egészül ki: (Az Mk jelű kertgazdasági területen a /L jellel kiegészített jelű övezetekben lakófunkciót is kielégítő épület is elhelyezhető, ha:) " - a lakófunkciót kiszolgáló út céljára megtörtént a lejegyzés e rendelet 80. -a szerint; - a lakó épületet a meglévő, illetve a tervezett szabályozási vonaltól legalább 5 méterre, a szomszédos telekhatároktól, legalább 3 méterre kell elhelyezni."

8 8 (4) A z Ör a a következő, új bekezdésekkel egészül ki: " (6) Az Mk jelű kertgazdasági területen a /L jellel kiegészített jelű övezetekben a lakó funkciót kiszolgáló infrastruktúra (út, és közművek) kiépítése nem városi érdek, ezért költségét az érdekeltek viselik, e rendelet 82/A. -a szerint. (7) Kiliti-szőlőhegy területén, az Mk-sz és Mk-sz* jelű övezetek területén a 90 m 2 bruttó alapterületet meghaladó építmények és a lakó funkciót magában foglaló épületek építési engedélyezési eljárása során, az építésügyi hatóság döntését a látványterv alapján kell, hogy meghozza. (8) Az Mk-sz**" (kialakult vízmű) jelű övezet területén a vízmű létesítményei helyezhetők el, az adott létesítményre (sajátos építményfajtára) vonatkozó, külön jogszabályban meghatározott feltételek mellett és az azokban foglalt kiegészítésekkel és eltérésekkel. A meglévő - kialakult - beépítettség nem növelhető. A meglévő víztározók tekintetében a beépítettséget és az építménymagasságot nem növelő építési tevékenység végezhető. Új építmény kizárólag terepszint alatt helyezhető el, a terepszint alatti építmény alapterülete a telek 10%-át nem haladhatja meg. " A Ör. a követlkező, új 26/A. -sal egészül ki: 3. " "Különleges terület (Kk) 26/A. (1) Különleges terület a Kk-szp jelű, szabadidőpark elnevezésű övezet területe, ahol rekreációs célú, pihenést kiszolgáló szolgáltató, vendéglátó, kommunális épület, sportépítmény, állatsimogató karám és állattartó építményei, illetve a terület fenntartásához szükséges gazdasági és tárolóépület helyezhetők el. (2) A Kk-szp övezet területén az építmények építési engedélyezési eljárása során, az építésügyi hatóság döntését a látványterv alapján kell, hogy meghozza." 4. A Ör a következő h / és i / pontokkal egészül ki: (Az Étv. 6. (1) bekezdésének b./ pontjában meghatározott önkormányzati feladatot az épített környezet emberhez méltó és esztétikus kialakítását, valamint a helyi építészeti örökség védelmét az Önkormányzat a városi főépítész közreműködésével látja el. Ezért a városi főépítésszel véleményeztetni kell:) " h / A Kk-szp övezet területén létesülő építmények terveit, i / Kiliti-szőlőhegy területén, az Mk-sz és Mk-sz* jelű övezetek területén létesítendő, 90 m 2 bruttó alapterületet meghaladó építmények és a lakó funkciót magában foglaló épületek terveit." 5. A Ör. 36. (1) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép: " A közutak és magánutak elhelyezése céljára szolgáló építési területek legkisebb szélességét a 20. (3) bekezdése, illetőleg a 35. (3) bekezdése szerint kell kialakítani.

9 9 A magánutak kialakításánál az alábbi helyi előírásokat is be kell tartani: - beépítésre szánt területen a magánút szélessége közforgalom elől elzárt út esetén min. min. 6,0 m közforgalom elől el nem zárt út esetén min. 14,0 m - beépítésre nem szánt területen a magánút szélessége közforgalom elől elzárt út esetén min. 4,0 m közforgalom elől el nem zárt út esetén min. 9,0 m - a közforgalom elől el nem zárt magánút hossza átmenő út esetén max. 100,0 m zsákutca esetén max. 50,0 m - egy magánúthoz csatlakoztatható telkek, építési telkek száma max. 10 db" A Ör. a következő 82/A. -sal egészül ki: 6. "Településrendezési szerződés 82/A. Az önkormányzat a településrendezési eszközökben nem városi érdekből rögzített célok megvalósítására településrendezési szerződést köt az érintett ingatlan(ok) tulajdonosaival, illetve az ingatlanon beruházni szándékozóval (a továbbiakban együtt: a cél megvalósítója), azon költségeknek vagy ráfordításoknak a cél megvalósítója általi átvállalására, amelyek a cél megvalósításának előfeltételei vagy következményei és az önkormányzatot terhelik." 7. Az Ör. 1. számú mellékletét képező SZAT 23; 26; 27. sz. szelvénye helyébe e rendelet mellékletét képező SZAT 23; 26; 27. sz. szelvény lép. 8. A Ör. 3. számú mellékletét képező "A beépítésre nem szánt területek övezetei, a betartandó telekalakítási és beépítési határszámokkal" című táblázat helyébe a következő táblázat lép: Az övezet jele Előírt művelési ág A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke [ % ] A megengedett legnagyobb építménymagasság [ m ] Az újonnan kialakítható A beépíthet ő telkek legkisebb területe, [ m² ] KÖ-u 1 4,5 KÖ-é KÖ-k 5 8,0 KÖ-l KÖ-r 15 8,0 Z 2 * 4,5 * A Btv. hatálybalépése után létesített új zöldterületek esetében viszont legfeljebb 4% építhető be. E-v 3000 E-g 0,3 5,

10 10 E-t Má-á Má-gy Má-sz Mk-á Mk-gy szántó gyep gyümölcsös szőlő gyümölcsös szőlő szőlő kert., gyüm. vagy szőlő gyümölcsös vagy szőlő (de legfelj. 500 m² építhető be) 0,3 (de legfelj m² építhető be) 1 (de legfelj m² építhető be) 1 (de legfelj m² építhető be) 2 (de legfelj. 800 m² építhető be) 1 (de legfelj m² építhető be) 2 (de legfelj. 800 m² építhető be) 2 (de legfelj. 800 m² építhető be) 3 (de legfelj. 100 m² építhető be) 3 (de legfelj. 100 m² építhető be) 4,0 4, Mk-sz szőlő Mk-sz* szőlő kert., gyüm 3 4, Mk-sz** K K K V 3000 Kk-szp 2 4, Ez a rendelet a kihírdetés napját követő naptól számított 30. napon lép hatályba. 9. Dr. Pavlek Tünde sk jegyző A rendelet kihirdetésének napja: január 28. Dr. Balázs Árpád sk. polgármester Az elfogadott rendelet módosításban szereplő 3 szelvény (SZAT 23., 26., és 27.) ezen jegyzőkönyv 10/oldalának 1-3. aloldalát képezik.

11 11 4./ A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatással kapcsolatos díjak megállapítása a 247/2012.(XII.11.) Kormányrendelet alapján (rendelet módosítási javaslat) Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi, ahhoz kiosztásra került egy tájékoztató adatokat tartalmazó táblázat. Dr. Balázs Árpád polgármester: Felhívja a figyelmet arra - bár nem ő az anyag előterjesztője-, hogy egészen más a tartalma a szolgáltatásnak, mint korábban volt, úgyhogy ez nem csupán egy díjmegállapítás, hanem az új szolgáltatásoknak, tartalmaknak is a megállapítása egyben. Kérdést tesz fel Völgyi Lajos települési képviselő: hogy ahol egyáltalán értelmezhető ebben az új struktúrában a régivel összehasonlítva a díjtételeket, milyen nagyságrendű áremelést hoz ez a változás? Csorba Ottó, a PTB elnöke: A PTB elég hosszasan tárgyalta ezt a napirendi pontot, ennek a tárgyalásnak volt mindenféle vetülete. Azt kérték a bizottsági ülésen résztvevő szolgáltató cég képviselőjétől, hogy készítsenek egy próbakalkulációt, amelyet azért kértek, mert az ülésen nem sikerült egzakt számokat mondaniuk az egyes, adott kéménytípusokhoz kötődően. Az látszik - hiszen kormány szintű rendeletnek az önkormányzati szintű végrehajtása történik meg-, hogy magasabb szolgáltatással és többe fog kerülni ez az évenkénti felülvizsgálat. Dr. Balázs Árpád polgármester: További kiegészítésként elmondja, hogy ez a magasabb szintű szolgáltatás, ez nem egy választott luxus kategória, hanem a jogszabály írja elő, hogy más szintű szolgáltatást kell nyújtani. A PTB ülésén elhangzott kérést az ügyvezető úr teljesítette, kiosztásra került és mindenki előtt ott van az erre vonatkozó táblázat, azaz a föltett kérdést írásban előzetesen megválaszolta már az ügyvezetés. További kérdés, észrevétel, módosító indítvány nem hangzik el. A képviselő-testület egyhangú (11 igen) szavazással az alábbi határozatot hozza és rendeletet alkotja (mindkét vonatkozásban a szavazás egyhangú (11-11 igen) volt): 5/2013. (I.24.) sz. képviselő-testületi határozat: Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatással kapcsolatos díjak megállapítása a 347/2012. (XII.11.) Kormányrendelet alapján tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Siófok Városgazdálkodási Holding uralkodó tagjával, a Balaton-parti Fenntartó és Hasznosító Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 8600 Siófok, Petőfi sétány 3., Cg.: , adószám: , képviseli Dr. Baráth István ügyvezető igazgató) a város közigazgatási területén biztosított kéményseprőipari közszolgáltatásról szóló közszolgáltatási szerződés

12 12 módosítását jelen előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés-módosítás aláírására. Felelős: Dr. Balázs Árpád polgármester Határidő: értelem szerint SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013.(I.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 1/2004. (II. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. a) pontjában meghatározott jogalkotói hatáskörében az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételétől szóló évi XLII. tv. 2. -ában kapott felhatalmazás alapján, - figyelemmel a következő kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 27/1996. (X. 30.) BM rendeletre Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv. 13. (1) 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az Ör. 3. (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (2) A szolgáltatás ellátásának feltételeit közszolgáltatási szerződésben kell megállapítani. 2. A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 1/2004. (II. 30.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. 3. (1) Ez a rendelet február 1-jén lép hatályba. (2) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. Dr. Pavlek Tünde s. k. Dr. Balázs Árpád s. k. jegyző polgármester A rendelet kihirdetésének napja: január 28.

13 13 a 2/2013.(I.28.) önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete 1. AZ ÉGÉSTERMÉK ELVEZETŐ ÚJ JELÖLÉSEI Karakter jelentés E K Egyedi, egy építmény szintrõl igénybe vett, 60 kw és az alatti összes névleges bemenõ hõteljesítményû, jellemzõen függõleges tengelyirányú égéstermék-elvezetõ. Központi, egy építmény szintrõl igénybe vett, 60 kw feletti összes névleges bemenõ hõteljesítményû, jellemzõen függõleges tengelyirányú égéstermék-elvezetõ, 4096 cm2 járat keresztmetszetig. N Nagy járat-keresztmetszetû, egy építmény szintrõl igénybe vett, 60 kw feletti összes névleges bemenõ hõteljesítményû, jellemzõen függõleges tengelyirányú égéstermék-elvezetõ 4096 cm2 járat keresztmetszet felett, cm2-ig. G Gyûjtõ jellegû, több építmény szintrõl igénybe vett, jellemzõen függõleges tengelyirányú égéstermék-elvezetõ. N Z T Nyitott égéstermék-elvezetõ, azaz a rácsatlakoztatott tüzelõberendezés a felállítási helyiségébõl veszi az égéshez szükséges levegõt. Zárt égéstermék-elvezetõ, azaz a rácsatlakoztatott tüzelõberendezés a külsõ légtérbõl veszi az égéshez szükséges levegõt. Tartalék égéstermék-elvezetõ. H T Huzat vagy mesterséges szívás hatása alatt álló égéstermék-elvezetõ. Túlnyomás hatása alatt álló égéstermék-elvezetõ. S Szilárd- és olaj tüzelõanyagokkal üzemeltetett tüzelõberendezéseket kiszolgáló égéstermék-elvezetõ. G Gáznemû tüzelõanyagokkal üzemeltetett tüzelõberendezéseket kiszolgáló

14 14 2. A TÖRVÉNY 6. (1) BEKEZDÉSE SZERINT SORMUNKA KERETÉBEN ELLÁTOTT TEVÉKENYSÉGEK MUNKARÁFORDÍTÁSA ÉS DÍJTÉTELEI Ft alapegységár nettó bruttó díj Égéstermék Ellenõrzés, szükség szerinti 2.2. Összekötõ elem ellenõrzése díj díj gyak- elvezető tisztítás, összekötõ elem nélkül szükség szerinti tisztítása 2.3. Mûszaki felülvizsgálat 27% Áfa oriság új jele szorzó egység ár szorzó egység 2015-től szorzó egység ár Ft Ft alk. ENHS 0,37 db Ft 0,17 bekötés 0,80 db Ft Ft Ft év ENHG 0,30 db Ft 0,14 bekötés Ft 823 Ft Ft alk. KNHS 0,20 fm 700 Ft 0,20 fm 0,28 fm 980 Ft 735 Ft 933 Ft év KNHG 0,14 fm 490 Ft 0,14 fm 980 Ft Ft Ft alk. NNHS 0,30 fm Ft 0,30 fm 0,28 fm 980 Ft 980 Ft Ft év NNHG 0,21 fm 735 Ft 0,21 fm 980 Ft Ft Ft alk. ENTS 0,42 db Ft 0,17 bekötés 0,80 db Ft Ft Ft év ENTG 0,34 db Ft 0,14 bekötés Ft 963 Ft Ft alk. KNTS 0,24 fm 840 Ft 0,24 fm 0,28 fm 980 Ft 840 Ft Ft év KNTG 0,17 fm 595 Ft 0,17 fm 980 Ft Ft Ft alk. NNTS 0,32 fm Ft 0,32 fm 0,28 fm 980 Ft Ft Ft év NNTG 0,22 fm 770 Ft 0,22 fm 980 Ft Ft Ft alk. EZHS 0,37 db Ft 0,17 bekötés 0,80 db Ft Ft Ft év EZHG 0,30 db Ft 0,14 bekötés Ft 823 Ft Ft alk. KZHS 0,20 fm 700 Ft 0,20 fm 0,28 fm 980 Ft 735 Ft 933 Ft év KZHG 0,14 fm 490 Ft 0,14 fm 980 Ft Ft Ft alk. NZHS 0,30 fm Ft 0,30 fm 0,28 fm 980 Ft 980 Ft Ft év NZHG 0,21 fm 735 Ft 0,21 fm 980 Ft Ft Ft alk. EZTS 0,42 db Ft 0,17 bekötés 0,80 db Ft Ft Ft év EZTG 0,34 db Ft 0,14 bekötés Ft 963 Ft Ft alk. KZTS 0,24 fm 840 Ft 0,24 fm 0,28 fm 980 Ft 840 Ft Ft év KZTG 0,17 fm 595 Ft 0,17 fm 980 Ft Ft Ft alk. NZTS 0,32 fm Ft 0,32 fm 0,28 fm 980 Ft Ft Ft év NZTG 0,22 fm 770 Ft 0,22 fm 980 Ft Ft Ft alk. GNHS* 0,25 szint 875 Ft 0,17 bekötés 0,36 szint Ft Ft Ft év GNHG* 0,20 szint 700 Ft 0,14 bekötés Ft Ft Ft alk. GZHS* 0,25 szint 875 Ft 0,17 bekötés 0,36 szint Ft Ft Ft év GZHG* 0,20 szint 700 Ft 0,14 bekötés Ft Ft Ft alk. GZTS* 0,30 szint Ft 0,17 bekötés 0,44 szint Ft Ft Ft év GZTG* 0,25 szint 875 Ft 0,14 bekötés Ft Ft Ft év ET 0,20 db 700 Ft 0,40 db Ft 473 Ft 600 Ft év KT 0,10 fm 350 Ft 0,14 fm 490 Ft 648 Ft 822 Ft év NT 0,15 fm 525 Ft 0,14 fm 490 Ft 490 Ft 622 Ft év GT* 0,10 szint 350 Ft 0,16 szint 560 Ft

a 190/2012.(VII.13.) sz. Ökt. határozat melléklete

a 190/2012.(VII.13.) sz. Ökt. határozat melléklete a 190/2012.(VII.13.) sz. Ökt. határozat melléklete URALMI SZERZŐDÉS tervezet melyet a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 55. -63. -ai alapján (a továbbiakban: Gt.) alapján megkötöttek

Részletesebben

347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról

347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról OptiJus Opten Kft. I. 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról A 2013.7.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról

347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról A Kormány az 1. tekintetében a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Dr. Balázs Árpád polgármester Csorba Ottó, Gömbös Katalin,

Részletesebben

K I V O N A T. 510/2013. (XI.28.) Tata Kt. határozata a 2013. november 27-i testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok meghatározásáról

K I V O N A T. 510/2013. (XI.28.) Tata Kt. határozata a 2013. november 27-i testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok meghatározásáról K I V O N A T Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. Megyei Jogú Város Önkormányzatának 17/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 83/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról Kaposvár Megyei Jogú

Részletesebben

5/2014.(I.31.) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatásról

5/2014.(I.31.) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatásról 5/2014.(I.31.) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatásról Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének. 10/2015.(V.5.) önkormányzati rendelete az építményadóról

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének. 10/2015.(V.5.) önkormányzati rendelete az építményadóról K I V O N A T Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015.(V.5.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. január 13-án du. 16 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatalban a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre polgármester

Részletesebben

ALAPÍTÓI HATÁROZAT az ABONYI VÁROSFEJLESZTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosításáról

ALAPÍTÓI HATÁROZAT az ABONYI VÁROSFEJLESZTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosításáról 65/2013. (III. 28.) számú Képviselő-testületi határozat melléklete ALAPÍTÓI HATÁROZAT az ABONYI VÁROSFEJLESZTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosításáról Az ABONYI VÁROSFEJLESZTŐ Korlátolt

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ 1 SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2014.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. június 25-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. június 25-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. június 25-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály, dr. Bárdos Balázs, Bárdos

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. július 27-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. július 27-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. július 27-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály, Bárdos István, dr. Bárdos

Részletesebben

A Pécsi Temetkezési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A Pécsi Temetkezési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság A Pécsi Temetkezési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata -a 18.sz. módosításokkal egységes szerkezetben Dőlt és vastag betűs szövegrész a módosítást jelöli 2015. január 1. Ellenjegyzete:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 106/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A CENTRUM Térségi Integrált Szakképző

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S E LŐ T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-i ülésére Tárgy: A Magas-BakonyTurisztikai Desztinációs Menedzsment Nonprofit Kft. Társasági szerződés módosítása

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak Város Önkormányzat

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból: K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból: 32/2015. (IV. 24.) MÖK határozat A közgyűlés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

AZ UV ZRT. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

AZ UV ZRT. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA AZ UV ZRT. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzata 2012. december 20-i Képviselő-testületi ülésére) Az UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságot a Fővárosi

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSRA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSRA A képviselő-testület 2015. március 26-i ülésén hozott döntések: 63/2015. Kth. Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása 64/2015. Kth. 1. Kiskunhalas Város képviselő-testülete hozzájárul Tanyagondnoki

Részletesebben

A MIPRODUKT Reklam- es Nyomdaipari Szolgaltato Korlatolt Felelfissegii Tarsasag. ALAPiTO OKIRATA

A MIPRODUKT Reklam- es Nyomdaipari Szolgaltato Korlatolt Felelfissegii Tarsasag. ALAPiTO OKIRATA A MIPRODUKT Reklam- es Nyomdaipari Szolgaltato Korlatolt Felelfissegii Tarsasag (korabbi neve: SZOCIO-PRODUKT Szolgaltato Korlatolt Felelossegu Tarsasag) ALAPiTO OKIRATA (egyseges szerkezetbe foglalva)

Részletesebben

30/2013. számú. 2013. november 27-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

30/2013. számú. 2013. november 27-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 5028-2/2013. 30/2013. számú 2013. november 27-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 193-207/2013. (XI. 27.) sz. Kth.

Részletesebben

A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05 10 000406 Szervezeti és Működési Szabályzata

A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05 10 000406 Szervezeti és Működési Szabályzata A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05 10 000406 Szervezeti és Működési Szabályzata egységes szerkezetben a 2013. március 20 án kelt módosítással

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Azonosító szám: Kiadás: 1.19. Budapest, 2015. március 1. TECHNIKAI OLDAL Kiadás dátuma: 2015. 03. 01. Oldalak

Részletesebben

2013. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás. Bevezető

2013. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás. Bevezető 2013. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Bevezető Társulás elnökeként volt szerencsém az elmúlt időszakban közelebbről megismerni több mint száz település közszolgáltatási

Részletesebben

M e g h í v ó. 2.) Előterjesztés az óvodai beiratkozás időpontjának módosulásáról. Előadó: dr. Lajos Krisztina aljegyző

M e g h í v ó. 2.) Előterjesztés az óvodai beiratkozás időpontjának módosulásáról. Előadó: dr. Lajos Krisztina aljegyző M e g h í v ó A képviselő-testület és a Pénzügyi Bizottság ülésének következő időpontját 2013. április 11-én (csütörtökön) 16.00 órára tűzöm ki, melyre tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Faluház N a

Részletesebben

2.._~ 1- szám ú előterjesztés

2.._~ 1- szám ú előterjesztés --------------------------------------- Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 2.._~ 1- szám ú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselőtestülete részére a KŐKERT Kőbányai Non-profit

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Nyomon követési lap 4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 5

TARTALOMJEGYZÉK. Nyomon követési lap 4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 5 TARTALOMJEGYZÉK Nyomon követési lap 4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 5 II. FEJEZET ÁLTALÁNOS RÉSZ 5 1. Cím Alanyi hatály 5 2. Cím Időbeli hatály 6 3. Cím A társaság főbb adatai 6 4. Cím A társaság tevékenységi

Részletesebben

A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG. ALAPÍTÓ OKIRATA egységes, hatályos szerkezetben. Preambulum

A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG. ALAPÍTÓ OKIRATA egységes, hatályos szerkezetben. Preambulum A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA egységes, hatályos szerkezetben Preambulum Csorvás Város Önkormányzata képviselő-testületének a 2000. október 25-én megtartott

Részletesebben

2006. évi IV. törvény. a gazdasági társaságokról1

2006. évi IV. törvény. a gazdasági társaságokról1 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról1 A törvény célja, hogy korszerű jogi keretek biztosításával támogassa a magyar piacgazdaság további erősödését, a nemzetgazdaság jövedelemtermelő képességének

Részletesebben