I. MODUL. Jogi ismeretek. Fejlesztő: Antal Árpád D.A.R. DEZVOLTARE ANTREPRENORIALĂ ÎN 3 REGIUNI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. MODUL. Jogi ismeretek. Fejlesztő: Antal Árpád D.A.R. DEZVOLTARE ANTREPRENORIALĂ ÎN 3 REGIUNI"

Átírás

1 I. MODUL Jogi ismeretek Fejlesztő: Antal Árpád D.A.R. DEZVOLTARE ANTREPRENORIALĂ ÎN 3 REGIUNI

2 Tartalomjegyzék Mi jellemzi az egyéni vállalkozásokat, hogyan alapítsunk egy egyéni vállalkozást?... 3 Mi jellemzi a társas vállalkozásokat, hogyan alapítsunk egy társas vállalkozást?... 6 Milyen szempontok alapján válasszunk a vállalkozói formák közül? Milyen kötelmi előírásokat kell tudni egy szerződés megkötésekor? Milyen gyakori polgári szerződéseket kötnek a vállalkozók?... 15

3 I. MODUL Jogi ismeretek 3 Mi jellemzi az egyéni vállalkozásokat, hogyan alapítsunk egy egyéni vállalkozást? - Ajánlott időráfordítás: 1 óra elmélet Egyéni vállalkozások alapításának feltételei, jellemzőik Az üzleti jog forrásait két fontos részre oszthatjuk, a közjogi és magánjogi források. A gazdasági közjog első forrása maga az Alkotmány, amely a IV. Gazdaság és közpénzügyek főcím alatt tárgyalja a fontosabb gazdasági előírásokat. Az üzleti jog második közjogi forrása a 2003-ban elfogadott Adótörvénykönyv (Cod fiscal) 1 és az Adóeljárási törvénykönyv (Codul de procedura fiscala) 2 Az üzleti jog magánjogi forrásai közzé tartozik a 1864-es Polgári Törvénykönyv (Codul civil), de 2009-ben elfogadták az új Polgári Törvénykönyvet 3, ami ugyan még nincs hatályban. Ide tartozik még a fent említett új Polgári Törvénykönyv hatályba lépéséig érvénybe lévő Kereskedelmi Törvénykönyv (Codul comercial). Alapvető jogforrása a kereskedelmi jognak a 31/1990-es, a kereskedelmi társaságokról szóló törvény. Meg kell említeni még a fontosabb, hatályos, speciális kereskedelmi törvények közül még: 26/1990-es kereskedelmi jegyzékről szóló törvényt, 21/1996-os konkurenciáról szóló törvényt, újraközölve, 85/2006-os a fizetésképtelenségi eljárásról szóló törvényt 44/2008-as az engedélyezett természetes személyek, egyéni vállalatok és családi vállalatok által gazdasági tevékenység végzéséről szóló sürgősségi kormányrendelet. Nagyon sok jogszabályban és meghatározásban megjelenő kereskedelmi jelző, nemcsak a kereskedelemmel foglalkozó társaságokat jelenti, hanem a gazdasági élet minden területén szerepet játszó társaságokat, vállalatokat. A 44/2008-as kormányrendelet értelmében a fizikai személyek gazdasági tevékenységet folytathatnak: engedélyezett fizikai személyként (Persoana fizică autorizată - PFA), egyéni vállalkozásként (Intreprindere Individuală - II) családi vállalkozásként (Intreprindere familială - IF) 4. Nem tartoznak a sürgősségi kormányrendelet hatálya alá, más speciális törvények által szabályozott szakmák, mint pl. az orvos, közjegyző, ügyvéd, stb. Minden gazdasági tevékenységet, szakmát, foglalkozást, amit nem szabályoz kizárólagosan, más speciális törvény, és benne foglaltatnak a Nemzetgazdasági Tevékenységek Osztályozásában (Clasificarea Activităţiilor din Economia Natională - CAEN) 5 a szabad kezdeményezés és szabad egyesülés jogán, bármely fizikai személy folytathat, aki román, vagy más Európai Unióhoz, vagy az Európai Gazdasági Övezethez tartozó ország állampolgára. Minden fizikai személy, csak egy engedélyezett fizikai személy (PFA), egyéni vállalat (II) vagy családi vállalat (IF) bejegyzési okirattal rendelkezhet. Engedélyezett fizikai személy (PFA) jogi szabályozása Az engedélyezett fizikai személy (PFA) elsősorban a saját munkaerejét és szakmai tudását használva végezhet gazdasági tevékenységet. Az engedélyezett fizikai személy (PFA) a bejegyeztetése során választatott gazdasági tevékenység céljából, együttműködhet más, engedélyezett fizikai személlyel (PFA), más egyéni és családi vállalkozásokkal, illetve egyéb társas vállalkozásokkal. Az engedélyezett fizikai személynek (PFA) nem lehetséges alkalmaznia más személyt munkakönyves viszonyba, de ő maga lehet alkalmazott más, hasonló vagy eltérő gazdasági tevékenységet folytató társas vállalatnál. Az engedélyezett fizikai személy (PFA) a gazdasági tevékenysége során felvállalt kötelezettségeiért, az erre a célra elkülönített célvagyonával felel (ha ez létrejött) valamint ennek kiegészítésére a teljes vagyonával, vagyis az engedélyezett fizikai személy (PFA) felellősége korlátlan! 1 571/2003-as Törvény 2 92/2003-as Kormányrendelet 3 287/2009-es Törvény 4 44/2008-as Sürgősségi kormányrendelet 4. cikkely 5 656/1997-es Kormányhatározat, amelyet a 337/2007. Nemzeti Statisztikai Intézet Rendeletével aktualizáltak

4 4 VÁLLALKOZÁSI TANÁCSADÓ Egyéni vállalkozás (II) jogi szabályozása Az egyéni vállalkozás a cégjegyzékbe való bejegyzését követően nem kap jogi személyiséget. Az egyéni vállalkozást bejegyző fizikai személy a vállalkozása működtetése céljából, alkalmazhat más személyeket, egyéni munkaszerződéssel, bejegyezve a Területi Munkaügyi Felügyelőségnél, és együtt dolgozhat más PFA-kal, IIkel, IF-kel, vagy egyéb társas vállalatokkal. Az egyéni vállalkozást bejegyző fizikai személy, lehet alkalmazott más, hasonló vagy eltérő gazdasági tevékenységet folytató társas vállalatnál, és ő, valamint esetleges alkalmazottjainak jogukban áll az állami nyugdíj, egészségügyi biztosítás, munkanélküli biztosítás, és egyéb társadalombiztosítási rendszerben részt venni. Az egyéni vállalkozó (II) a gazdasági tevékenysége során felvállalt kötelezettségeiért, az erre a célra elkülönített célvagyonával felel (ha ez létrejött) valamint ennek kiegészítésére a teljes vagyonával, vagyis az egyéni vállalkozás (II) felellősége korlátlan! Az egyéni vállalkozó (II) tevékenységének megszüntetése és a kereskedelmi jegyzékből való törlése a következő esetekben jön létre: elhalálozás esetén, kérésre, a 26/1990-es törvény 25. cikkely előírása alapján. Családi vállalkozás (IF) jogi szabályozása A családi vállalkozás (IF) jogi személyiség nélkül, egy fizikai személy és még egy vagy annál több családtagjával közösen létrehozott vállalkozás. Családtagnak számít a férj, a feleség, a 16. életévet betöltött gyerekek, és a IV. fokig terjedő rokonaik. 6 A családi vállalkozáshoz (IF), a családtagok írott alapítási beleegyezése szükséges (alapító egyezmény). Ez tartalmazza a családtagok nevét, a vállalkozást képviselő megnevezését, keltezést, mindet családtag hozzájárulását a vállalkozáshoz, a vállalkozás nettó jövedelmének elosztásának arányait (általában a célvagyonhoz való hozzájárulásnak megfelelően), kilépés feltételeit, stb. A családi vállalkozásnak nincs saját vagyona és bejegyzése során, nem nyer jogi személyiséget. A családi vállalkozás napi ügyeit a képviselőjük intézi. A családi vállalkozás célvagyonához tartozó javakkal való rendelkező ügyletekhez a családi vállalkozás tagjai egyszerű többségének az egyetértése szükséges, de kőtelező a tulajdonos egyetértése is. Családi vállalkozás tevékenységének megszüntetése és a kereskedelmi jegyzékből való törlése a következő esetekben jön létre: a. a vállalkozás fele plusz egy tagja elhal, b. a vállalkozás fele plusz egy tagja kéri a megszüntetést, vagy kilépne, c. a 26/1990-es törvény 25. cikkely előírása alapján. Az engedélyezett fizikai személy, egyéni és családi vállalkozás bejegyeztetése és engedélyeztetése A fizikai személyek kötelesek kérni a cégjegyzékbe való bejegyeztetésüket és tevékenységük engedélyeztetését a gazdadásági tevékenységük elkezdése előtt. A cégjegyzékbe való bejegyeztetést a megyei törvényszékek mellett működő Kereskedelmi jegyzékhivatalnál (ORC) kell kérni. A bejegyzési és engedélyeztetési kérés mellé kell csatolni a következő aktákat: 1. Engedélyezett fizikai személy esetében: 1.1 A kérvényező által saját kezűleg hitelesített személyazonossági igazolvány, útlevél másolata, 1.2 A székhely használati jogát igazoló okirat bérleti, haszonkölcsön, adásvételi szerződés, stb hitelesített másolata, 1.3 Saját felellőségre tett nyilatkozat, hogy teljesítik a működésükhöz szükséges egészségügyi, állategészségügyi, környezetvédelmi és munkavédelmi feltételeket, 1.4 A kérvényező által saját kezűleg hitelesített szakirányú végzetséget igazoló okiratok másolata, - ha szükséges, 1.5 A kérvényező által saját kezűleg hitelesített szakmai tapasztalatot igazoló okiratok másolata, - ha szükséges. 2. Egyéni vállalkozások esetében: ugyanazt, mint az előző esetben, 3. Családi vállalkozások esetében: ugyanazt, mint az előző esetben, pluszba még: a családi vállalkozás képviselőjének saját felellőségre tett nyilatkozata, hogy teljesítik a működésükhöz 6 44/2008-as Sürgősségi kormányrendelet 2. cikkely, d bekezdés

5 I. MODUL Jogi ismeretek 5 szükséges egészségügyi, állategészségügyi, környezetvédelmi és munkavédelmi feltételeket, alapító egyezmény és speciális felhatalmazás. Ha a leadott dokumentáció teljes, és megfelel a törvényes feltételeknek a cégjegyzékbe való bejegyeztetés a megyei törvényszékek mellett működő Kereskedelmi jegyzékhivatal (ORC) igazgatójának határozata alapján megtörténik. Abban az esetben, ha nem teljesülnek a törvény által megszabott feltételek, a jegyzékhivatal igazgatója elutasítja a bejegyzési kérelmet. Bejegyzés jóváhagyása esetén a jegyzékhivatal kiállítja a bejegyzési okiratot (Certificat de inregistrare), amely tartalmazza a bejegyzési számot (Cod unic de inregistrare). Az engedélyezett fizikai személyek, egyéni és családi vállalkozások egyszerű könyvelést kötelesek vezetni, illetve jövedelemadót, és egyéb társadalombiztosítási járulékokat kell fizessen. 1. ÖNELLENŐRZŐ FELADATOK 1. Határozza meg a Nemzetgazdasági Tevékenységek Osztályozásában (CAEN 7 ) milyen főcsoportba, csoportba, osztályba tartozik a gipszkartonszerelő-vakolói gazdasági tevékenység (Lucrari de ipsoserie)! 2. Határozza meg, hogy lakhelye szerinti Kereskedelmi jegyzékhivatal postai címét, elérhetőségét! AZ ÖNELLENŐRZŐ FELADATOK MEGOLDÁSA Diviziune Grupă - Clasă - CAEN Rev. 2 CAEN Rev. 1 ISIC Rev. 4 Főcsoport Csoport Osztály SECŢIUNEA F - CONSTRUCŢII F SZEKCIÓ -ÉPITKEZÉSEK 41 Construcţii de clădiri Construction Épület építészet 42 Lucrări de geniu civil Civil engineering Polgári építészet 43 Lucrări speciale de construcţii Specialised construction activities Speciális építkezési tevékenységek 433 Lucrări de finisare Building completion and finishing Készre dolgozás, befejező munkálatok 4331 Lucrări de ipsoserie Plastering - Gipszkartonszerelő, vakoló * 2. Helység meghatározása, megye, majd kikeresni a Nemzeti Kereskedelmi Jegyzékhivatal (Oficiul National al Registrului Comertului) weblapján, a Kereskedelmi Jegyzékhivatalok Hálózata (Reteaua ORC )8 ablaknál a megfelelő megyeszékhelyen található Kereskedelmi Jegyzékhivatal elérhetőségét. FELHASZNÁLT IRODALOM Román üzleti jog Dr Veress Emőd, Státus Kiadó, Csíkszereda /2008-as az engedélyezett természetes személyek, egyéni vállalatok és családi vállalatok által gazdasági tevékenység végzéséről szóló sürgősségi kormányrendelet, 26/1990-es kereskedelmi jegyzékről szóló törvény 656/1997-es Kormányhatározat, amelyet a 337/2007. Nemzeti Statisztikai Intézet Rendeletével aktualizáltak AJÁNLOTT IRODALOM Tratat teoretic si practic de drept comercial, Volumul I IOAN Turcu, Editura CH BEck, Bucuresti Az üzleti jog alapjai - Halmai Gábor, Szalay László, I kötet, Rejtjel kiadó, Budapest en=4331#s4331e, vagy ORDIN nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională CAEN (337/2007-es Nemzeti Statisztikai Hivatal rendelet a Nemzetgazdasági Tevékenységek Osztályozásának aktualizálásáról) 8 9 Kereskedelmi jog elméleti és gyakorlati kézikönyve I. fejezet

6 6 VÁLLALKOZÁSI TANÁCSADÓ Mi jellemzi a társas vállalkozásokat, hogyan alapítsunk egy társas vállalkozást? - ajánlott időráfordítás: 1 óra elmélet Társas vállalkozások, kereskedelmi társaságok működésük fontosabb törvényes előírásai, alapításának feltételei, fontosabb jellemzőik A 31/1990-es kereskedelmi társaságokról szóló, számtalan módosítást elszenvedett törvény, 1. cikkely meghatározása szerint, a természetes és jogi személyek, kereskedelmi ügyletek lebonyolítása érdekében, a törvényes feltételek betartása mellett társulhatnak és kereskedelmi társaságokat hozhatnak létre. A román Kereskedelmi társaságok törvénye nem határozza meg a kereskedelmi társaság fogalmát, de a magyarországi 1997-es Gazdasági társaságokról szóló törvény, 1. cikkelye ezt használja: A gazdasági társaság fogalma olyan gyűjtőfogalom, ami azokat a gazdálkodó szervezeteket jelenti, amelyek üzletszerű közös gazdasági tevékenység végzésére saját cégnév alatt jogalanyisággal rendelkeznek és megfelelnek a Gt.-ben taxatívan (kimerítően) felsorolt valamelyik társasági formának. A Románia-i székhellyel rendelkező társaságok, román jogi személyek. Kereskedelmi társaságot az alábbi formákban lehet létrehozni: a. Közkereseti társaság Societate in nume colectiv SNC, b. Egyszerű betéti társaság Societata in comandita simppla SCS, c. Részvénytársaság Societate pe acáiuni SA, d. Betéti részvénytársaság Societate in comandita simpla SCA, e. Korlátolt felelősségű társaság Societate cu raspundere limitata SRL Kereskedelmi társaságot alapíthatnak fizikai személyek, kivéve akik törvény szerint képtelenek erre, vagy akiket elitéltek hűtlen vagyonkezelésért, bizalommal való visszaéléssel, csalással, hamis tanúvallomással, vesztegetéssel, pénzmosással, terrorista cselekedetek finanszírozásával, stb. Jogi személyek is alapíthatnak kereskedelmi társaságokat, mint más kereskedelmi társaságok, az állam, területi-közigazgatási egységek 10 (helyi és megyei önkormányzatok), illetve egyesületek és alapítványok 11 is. Kereskedelmi társaságoknak legkevesebb két alapító hozhat létre kivéve, amikor a törvény másképp rendelkezik. Közkereseti társaságot (SNC) és egyszeri betéti társaságot (SCS) társasági szerződéssel (contract de societate), míg részvénytársaságot (SA), betéti részvénytársaságot (SCA) és korlátolt felelősségű társaságot (SRL) társasági szerződéssel és alapszabállyal (statut) hozunk létre. Mindegyik kereskedelmi társaságnak kötelező az alapokiratában pontosan meghatározni a tevékenységi területét. Ezeket a Nemzetgazdasági Tevékenységek Osztályozásában (Clasificarea Activităţiilor din Economia Natională CAEN) 12 található tevékenységekből és szakmákból lehet kiválasztani, kivéve azokat, amelyek nem képezhetik kereskedelmi társaságok tevékenységi tárgyát. Közkereseti társaságok (KKT) Societate in nume colectiv (SNC) 13 Közkereseti társaságok esetében a társaságot társasági szerződéssel hozzák (contract de societate) létre, nem szükséges statútum elkészítése. Ez az akta, kell tartalmazza: a társultak személyes adatai, megnevezés és székhely, a társaság tevékenységi célja, tevékenységi kör és fontosabb tevékenység meghatározása, törzstőke, meghatározva a társultak pontos hozzájárulási arányát, a társaságot képviselő és adminisztráló társultak, vagy nemtársult adminisztrátorok személyes adatai, és hatásköreik, mindegyik társult hozzájárulása a nyereséghez és a vesztességhez, második székhely, kirendeltség ha szükséges, a társaság időtartama, a társaság feloszlatási és felszámolási eljárása. Közkereseti társaság esetében az alapító okiratot közokiratként, hiteles formában (act autentic) kell megkötni /2001-es Helyi közigazgatási törvény 11 26/2000-es Egyesületekről és alapítványokról szóló Kormányrendelet /1997-es Kormányhatározat, amelyet a 601/2002 Nemzeti Statisztikai Intézet Rendeletével aktualizáltak 13 31/1990-es kereskedelmi társaságokról szóló törvény, cikkelye

7 I. MODUL Jogi ismeretek 7 A közkereseti társaságban két vagy több személy társul, közös gazdasági cél megvalósítása érdekében, vállalva a korlátlan és egyetemleges felelősséget. A törzstőke értékét a társult tagok határozzák meg (leggyakrabban egy tevékenységet folytató családtagok, vagy hasonló szakmájú személyek alapítják), egyszerű a bejegyzése és a működése. Közkereseti társaság, a kereskedelmi társaságok általános feloszlatási esetei mellett meg feloszlatódik ha: a valamely társult tag csődje, képessége, kizárása, visszavonulása, elhalálozása esetén, ha a társult tagok száma egy személyre csökken. A korlátlan felelősség miatt Romániában nem elterjedt kereskedelmi társaság, 1990 óta, 2011 januárjáig összesen ilyen társágot jegyeztek be, ami kb. 1,5 % felel meg 14. Egyszerű betéti társaságok (BT) Societate in comandita simpla (SCS) 15 Az egyszerű betéti társaság, két vagy több személy társulása, közös gazdasági cél megvalósítása érdekében. Az egyszerű betéti társulásban két típusú társult tag van: beltagok (asociati comanditati), korlátlan és egyetemleges felelősséget vállalnak, kültagok (asociati comanditari), a társasági tőkéhez való hozzájárulásukra van korlátozva a felelősségük. A betéti társaság létrehozásához legalább egy beltagnak és egy kültagnak kell lennie. Az egyszerű betéti társaságokra is alkalmazzák a közkereseti társaságoknál tárgyalt szabályokat. Romániába 1990 és 2011 januárja között összesen 1620 egyszerű betéti társaságot jegyeztek be, ami a kereskedelmi társaságok megjegyzési öszzámának a 0,007 százalékát jelenti. Betéti részvénytársaság (BRT) Societate in comandita pe actiuni (SCA) 16 A betéti részvénytársaság általában a részvénytársaságra vonatkozó rendelkezések szabályozzák. A kiindulópont viszont a betéti társaság, az alapvető különbség, hogy a betéti részvénytársaság részvényeket bocsát ki 17. A részvénytársaságtól csak az különbözeti meg, hogy a beltagjai korlátlanul felelősséget vállalnak, vagyis a társultakat két kategóriába oszthatjuk itt is: beltagok (asociati comanditari) korlátlan felelősséget vállalnak, a részük a vállalkozásban nem engedményes, de lehetnek részvényesek is, kültagok (asociati comanditari) felelősségük a társasági tőkéhez való hozzájárulásukra van korlátozva, részvényeik alkudható. Betéti részvénytársaságot min. 2 személy hozhat létre, és legkevesebb egy kültagja kell legyen. Betéti részvénytársaság alaptőkéje min euro, melyet kizárólagosan részvényekre lehet felosztani. Egyéb, a részvénytársasággal megegyező feltételeket, működési eljárásokat a részvénytársaságok fejezetnél megtaláljuk. Részvénytársaságok (RT) Societate pe actiuni (SA) A részvénytársaság a jelentős mértékű kereskedelmi tevékenység szervezeti formája, a legfejlettebb és legösszetettebb társasági típus. A nagyobb tőkeigényű vállalkozás, csak úgy volt megvalósítható, ha számos kisbefektető társult a nagyfokú üzleti rizikó korlátozása érdekében 18. Bejegyzéséhez szükséges a társasági szerződés (contract de societate) és statútum elkészítése, mely egy akta is lehet, ún. bejegyzési okirat (act constitutiv). A részvénytársaságok alapító okirata kell tartalmaznia: alapítók személyes adatait, megnevezés és székhely, a társaság tevékenységi célja, tevékenységi kör és fontosabb tevékenység meghatározása, az jegyzet illetve a befizetett alaptőke, természetbeni hozzájárulás estén a javak formája és értéke, valamint a hozzájáruló személy megnevezése és az érte kapott részvények száma, a részvények száma és értéke, az első igazgató tanács és ellenőrző bizottság összetételét az első cenzor és pénzügyi auditor megnevezését, az adminisztrálás, a társaság vezetését, ügyvitelét, igazgatótanácsának számát, társaság időtartama, a nyereség és vesztesség elosztásának meghatározása, második székhely, kirendeltség, fiókvállalat, bármiféle különleges előny az alapító személyek részére, létrehozáshoz szükséges költségek, a társaság feloszlatási és felszámolási eljárása /1990-es kereskedelmi társaságokról szóló törvény, cikkelye 16 31/1990-es kereskedelmi társaságokról szóló törvény, cikkelye 17 Dr. Veress Emőd Román üzleti jog, Státus Kiadó, Csíkszereda, idem

8 8 VÁLLALKOZÁSI TANÁCSADÓ A részvénytársaságokra jellemző: legkevesebb 2 személy hozhatja létre, minimális alaptőkéje euro, alaptőkéje részvényekre van osztva, a részvényesek felelőssége a jegyzett társasági hozzájárulásukra terjed ki. A részvénytársaság esetében a társasági tőkét a társaság által kibocsátott, meghatározott számú és névértékű részvények képviselik. A részvényeket osztályozhatjuk: a. forgalmuk módja szerint: névre szóló és bemutatóra szóló részvények, b. formájuk szerint: materiális, és dematerializált részvények, c. részvények által biztosított jogok alapján: szokványos, és preferenciális részvények d. a részvény által biztosított szavazati jog alapján: rendes szavazati jogot, és korlátozott szavazati jogot biztosító részvények, e. értékpiacon való részvételük szerint: tőzsdén jegyzett és tőzsdén nem jegyzett részvények. A részvények névértéke: egy részvény névértéke nem lehet 0,1 lejnél kevesebb, nem bocsátható ki névértéküknél kisebb összegért, viszont lehetséges a névérték feletti kibocsátás. A részvényeknek a következőket kell tartalmaznia: a társaság elnevezését és időtartamát az alapító okirat keltét, bejegyzési számot stb, társasági tőkét, részvények számát, sorszámot, névértéket, az alapítóknak nyújtott előnyöket. Ha a részvénytársaság tőkehiánnyal küzd, megnövelheti az alaptőkéjét, banki hitelt vehet fel, vagy kötvényeket bocsáthat ki. A részvénytársaságok szervezeti rendszere: A részvénytársaságok szervezetrendszere a hatalommegosztás elvén alapszik és a következő szervekből épül fel: a. deliberatív és döntéshozó szervek: rendes és rendkívüli közgyűlés, b. ügyvezető és reprezentatív szervek: igazgatótanács, vezető bizottság, c. felügyeleti és ellenőrző szervek. A részvénytársaságok feloszlathatók, egyéb kereskedelmi társaságokra is jellemző esetekben: a meghatározott időtartam elteltével, a tevékenységi célok elérésének lehetetlensége, társaság semmiségének kimondása, közgyűlés határozatával, törvényszék döntésével, bármely társult kérésére, megalapozott okok miatt, a társaság csődjekor, egyéb a törvény vagy az alapító okiratban foglaltak szerint. A részvénytársaságokra vonatkozó esetekben: ha a igazgató tanács konstatálja, hogy a társaság nettó aktívája, kevesebb mint felére csökkent a jegyzett alaptőke értékénél, közgyűlést hív össze és ezt dönt a feloszlatásról 19, ha a részvénytársaság részvényeseinek száma, több mint 9 hónapon túl, kevesebb, mint egy személy, kivéve ha a feloszlatási bírósági végleges határozat meghozatal előtt pótolják 20, Romániába 2011 első hónapjáig összesen részvénytársaságot jegyeztek be 1990 decemberétől. Korlátolt felelősségű társaság (KFT) Societate cu răspundere limitată (SRL) A legsikeresebb romániai társasági forma, ugyanis viszonylag egyszerű létrehozni, a társult tagok felellősége korlátolt (csak a cége felel, a társult tagok saját vagyonukkal nem felelnek a társasági kötelmekért), és a kötelező társasági tőke szintje alacsony. A kft-t azon igény hozta létre, hogy a kis tőkével rendelkező személyegyesítő társaságok és a jelentős tőkével rendelkező tőkegyesítő társaságok mellett olyan közepes méretű tőkével rendelkező társasági típusra is szükség volt, amely bizonyos jellemzőket mindkét korábbi társasági típusról kölcsönöz 21. Bejegyzéséhez szükséges a társasági szerződés (contract de societate) és statútum elkészítése, mely egy akta is lehet, ún. bejegyzési okirat (act constitutiv) és kivételesen a többi kereskedelmi társaságtól akár egy személy is alakíthat kft-t. A31/1990-es kereskedelmi társaságokról szóló törvény lehetővé teszi az egyszemélyes társult taggal rendelkező kftt 22, vagyis természetes vagy jogi személy egyedül létrehozhat egy új jogi személyt. Ugyanazon személy (jogi vagy természetes) csak egyetlen korlátolt felelősségű társaságban lehet egyedüli tag, sőt a társasági törvény előírja, hogy 19 31/1990-es kereskedelmi társaságokról szóló törvény, cikkelye 20 31/1990-es kereskedelmi társaságokról szóló törvény, 10. cikkelye, (3) bekezdés 21 Dr. Veress Emőd Román üzleti jog, Státus Kiadó, Csíkszereda, 2010, 163 old. 22 Societate cu raspundere limitata cu asociat unic

9 I. MODUL Jogi ismeretek 9 valamely kft.-nak nem lehet egyedüli tagja olyan másik kft., amely egyetlen személyből áll 23. A társaság irányítását egy vagy több, társult vagy nem társult, alapító okirattal vagy a közgyűlés által kinevezett adminisztrátor (ügyvezető) végzi. Az adminisztrátorok révén a társaságoknak a társultakról nyilvántartó könyvet kell vezetnie. ÖNELLENŐRZŐ FELADATOK 1. Határozzuk meg melyek a korlátlan felelősségű társaságokat, illetve, melyek azok a társulási tagformák melyet korlátlan felelősséggel rendelkeznek! Mit jelent a korlátlan felelősség? 2. Melyik az a kereskedelmi társaság, amelyre nem vonatkozik a kereskedelmi társaságok szerződéses jellege? Mik jellemzik? AZ ÖNELLENŐRZŐ FELADATOK MEGOLDÁSA 1. Korlátlan felelősségű társaságok ide tartozik a Közkereseti társaság (SNC), egyszerű betéti társaságok (SCS) beltagjai (asociati comanditati), korlátlan és egyetemleges felelősséget vállalnak, illetve a betéti részvénytársaság (SCA) beltagjai (asociati comanditari) is. Ha a társaság vagyonállaga nem elegendő a társasággal szembeni követelések kielégítésére, akkor ezen társaság tagjai korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a társasági kötelezettségekért. 2. A 31/1990-es kereskedelmi társaságokról szóló törvény lehetővé teszi az egyszemélyes társult taggal rendelkező kft-t, ezért a társasági szerződés (contract de societate) létrejöttéhez szükséges alapfeltétel nem teljesülhet, vagyis egy személy nem köthet szerződést. FELHASZNÁLT SZAKIRODALOM Román üzleti jog Dr Veress Emőd, Státus Kiadó, Csíkszereda /1990-es kereskedelmi társaságokról szóló törvény 24, 26/1990-es kereskedelmi jegyzékről szóló törvény /1997-es Kormányhatározat, amelyet a 337/2007. Nemzeti Statisztikai Intézet Rendeletével aktualizáltak 26 AJÁNLOTT SZAKIRODALOM Tratat teoretic si practic de drept comercial, Volumul I IOAN Turcu, Editura CH BEck, Bucuresti 2008 Az üzleti jog alapjai - Halmai Gábor, Szalay László, I kötet, Rejtjel kiadó, Budapest /1990-es kereskedelmi társaságokról szóló törvény, 14. cikkelye 24 actualizata/la/ html 25 actualizata/ html 26

10 10 VÁLLALKOZÁSI TANÁCSADÓ Milyen szempontok alapján válasszunk a vállalkozói formák közül? - ajánlott időráfordítás: 2 óra elmélet Egyéni vállalkozások és társas vállalkozások rövid bemutatása és összehasonlítása A gazdaság vagy gazdasági rendszer a szükségletek kielégítésére alkalmas javak és szolgáltatások előállításának, szétosztásának és fogyasztásának mechanizmusát jelenti egy adott társadalomban. A gazdasági rendszer emberekből, háztartásokból, intézményekből, termelési tényezőkből, vállalkozásokból és ezek kapcsolataiból tevődik össze. A kereskedelmi vállalatokat több szempont szerint osztályozhatjuk: Személyiségük alapján: fizikai személy vállalatok (engedélyezett fizikai személy, egyéni vállalat, családi vállalat), jogi személy vállalatok (korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság, stb) Tulajdonformájuk szerint: magánvállalatok, - állami vállalatok, - vegyes vállalatok, A résztvevő személyek száma szerint: egyszemélyes vállalatok (egyéni vállalat, egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság), társuláson alapuló vállalatok (közkereseti társaság, korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság) 27. A Romániai gazdasági életében 1990-től újra megjelenő piacgazdaság és a magánjog visszaállítása után, az Igazságügyi Minisztérium alá tartozó Országos Cégbíróság februári statisztikai jelentések alapján az utóbbi 21 évben a következő kereskedelmi társaságok bejegyzése történt: összes kereskedelmi társaság bejegyzés: , ebből: egyéni vállalkozás: , társas vállalkozás , ebből Közkereseti társaság 32680, Egyszerű betéti társaság 1619, Korlátolt felelősségű társaság , Részvénytársaság Állami tőkéjű vállalkozások, 3810, Vegyes tőkéjű vállalkozások A fenti számokból világosan kiderül, hogy az egyéni vállalkozások (616123) és a korlátolt felelősségű társaságok ( ) az összes bejegyzés kb. 96% teszi ki. A cégbejegyzés első lépése a tevékenységi cél meghatározása. Bármely kereskedelmi vállalat tevékenységét a Nemzetgazdasági Tevékenységek Osztályozásában (Clasificarea Activităţiilor din Economia Natională - CAEN), foglalt gazdasági tevékenységek, szakmák, foglalkozások közül lehet választani, kivéve azokat, amelyeket kizárólagosan szabályoz más speciális törvény (pl. orvos, közjegyző, ügyvéd, stb.). Kötelező egy főtevékenység meghatározása. Fizikai személyi vállalatok esetében (PFA, II, IF), mivel fő jellemzőjük az, hogy a bejegyzést kérő fizikai személy elsősorban a saját szakmai tudását szeretné kamatoztatni, csak olyan gazdasági tevékenységre kérhet működési engedélyt, amelyre megfelelő szakmai képesítése, illetve egyes esetben szükséges tapasztalata van. Tevékenységi cél meghatározása után a vállalkozási forma kiválasztása a következő lépés. A vállalkozási forma kiválasztásánál, nagyon fontos tényező, hogy milyen felelősségű társaságban szeretnék folytatni a kereskedelmi tevékenységünket. Már többször említettük, hogy felelősség vállalás szempontjából a vállalkozásokat feloszthatjuk: a. korlátlan felelősségű társaság ide tartozik a közkereseti társaság (SNC), egyszerű betéti társaság (SCS) beltagjai, betéti részvénytársaság (SCA) beltagjai, és a fizikai személyi vállalkozások is (PFA, II, IF). b. korlátolt felelősségű társaság ide tartoznak a részvényesek és korlátolt felelősségű társaság (SRL) tagjai. Fontos szempont a jogi személyiség elérése, a fizikai személyi vállalatok cégbíróságon történő bejegyzése után nem kap jogi személyiséget, míg a bejegyzett társas vállalatok bejegyzésük révén különálló jogi személyek lesznek. Cégforma választás esetén, szintén fontos tényező, a személyek kérdése, egyszemélyes vállalatot szeretnénk bejegyezni, vagy társulni szeretnénk más fizikai vagy jogi személyekkel. Ugyanilyen tényező, hogy van-e szándékunkban a vállalatnál alkalmazásokat eszközölni. Az engedélyezett fizikai 27 Dr. Veress Emőd Román üzleti jog, Státus Kiadó, Csíkszereda,

I. MODUL. Jogi ismeretek. Fejlesztő: Antal Árpád D.A.R. DEZVOLTARE ANTREPRENORIALĂ ÎN 3 REGIUNI

I. MODUL. Jogi ismeretek. Fejlesztő: Antal Árpád D.A.R. DEZVOLTARE ANTREPRENORIALĂ ÎN 3 REGIUNI I. MODUL Jogi ismeretek Fejlesztő: Antal Árpád D.A.R. DEZVOLTARE ANTREPRENORIALĂ ÎN 3 REGIUNI Tartalomjegyzék Mi jellemzi az egyéni vállalkozásokat, hogyan alapítsunk egy egyéni vállalkozást?... 3 Mi jellemzi

Részletesebben

D.A.R. CONSILIER ÎN DOMENIUL DEZVOLTĂRII ANTREPRENORIALE SUPORT DE CURS VÁLLALKOZÁSI TANÁCSADÓ KÉPZÉSI TANANYAG. Investeşte în oameni!

D.A.R. CONSILIER ÎN DOMENIUL DEZVOLTĂRII ANTREPRENORIALE SUPORT DE CURS VÁLLALKOZÁSI TANÁCSADÓ KÉPZÉSI TANANYAG. Investeşte în oameni! UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU Fondul Social European POSDRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007-2013 GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII,

Részletesebben

A ROMÁNIAI KKV-K ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS MŰKÖDÉSÉRŐL

A ROMÁNIAI KKV-K ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS MŰKÖDÉSÉRŐL A ROMÁNIAI KKV-K ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS MŰKÖDÉSÉRŐL Tartalom I. fejezet. Jogszabályok 5 II. fejezet. Szakszavak és kifejezések 7 III. fejezet: A különböző kereskedelmi társaságok rövid ismertetője 9 1. A közkereseti

Részletesebben

Jogi Ismeretek I. résztvevő hallgatók számára. Szerkesztette: Talabér János 2003. Jegyzet a szociális asszisztens OKJ képzésben

Jogi Ismeretek I. résztvevő hallgatók számára. Szerkesztette: Talabér János 2003. Jegyzet a szociális asszisztens OKJ képzésben Jogi Ismeretek I. Jegyzet a szociális asszisztens OKJ képzésben résztvevő hallgatók számára Szerkesztette: Talabér János 2003. Kizárólag oktatási célokra használható 2 1. Jog-és államtudomány ÁLLAMSZERVEZET

Részletesebben

ORSZÁGISMERTETÉS OLASZORSZÁG

ORSZÁGISMERTETÉS OLASZORSZÁG ORSZÁGISMERTETÉS OLASZORSZÁG Az olasz jogrendszer áttekintő bemutatása különös tekintettel a társaságokat érintő rendelkezésekre 2006. május Tartalomjegyzék I. Bevezetés...1 II. Közigazgatási jog...1 III.

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem. Simonyi Károly Faanyagtudományi, Műszaki és Művészeti Kar 2014/2015-es tanév Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga

Nyugat-magyarországi Egyetem. Simonyi Károly Faanyagtudományi, Műszaki és Művészeti Kar 2014/2015-es tanév Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga Nyugat-magyarországi Egyetem Simonyi Károly Faanyagtudományi, Műszaki és Művészeti Kar 2014/2015-es tanév Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga Készítette: Dr. Alpár Erzsébet LL.M (München) Informatikai

Részletesebben

1. A gazdasági társaságok közös jellemzői és fő típusai

1. A gazdasági társaságok közös jellemzői és fő típusai VÁLLALKOZÁS JOG 1. A gazdasági társaságok közös jellemzői és fő típusai 1.1. A gazdasági társaságok közös jellemzői A gazdasági társaságok tulajdonképpen sajátos polgári jogi szerződések, amelyek több

Részletesebben

BEVEZETÉS A JOGI ISMERETEKBE

BEVEZETÉS A JOGI ISMERETEKBE Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

Jogi ismeretek. Készítette: dr. Gaál Nóra. Lektorálta: Dabasi Halász Zsuzsanna. Miskolc, 2008. civil szervezetek munkatársai részére

Jogi ismeretek. Készítette: dr. Gaál Nóra. Lektorálta: Dabasi Halász Zsuzsanna. Miskolc, 2008. civil szervezetek munkatársai részére MINŐIES Miskolci Nőknek is Esélyt ALAPÍTVÁNY 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1., E-mail: minoies@freemail.hu Adószám: 18445554-1-05, Bankszámlaszám: 56100048-11052960 Felnőttképzési Nyilvántartási Szám: 00192-2008.

Részletesebben

JOGI ISMERETEK JEGYZET

JOGI ISMERETEK JEGYZET JOGI ISMERETEK JEGYZET ELÕSZÓ A jelen jegyzet témakörei a jogi ismereteket illetõen igen széles spektrumot ölelnek fel. E témakörök jogszabályi háttere jelentõs joganyag és tartalmuknál fogva nem tûrnek

Részletesebben

ATALANTA Üzleti Szakközépiskola. Kereskedelmi jogi alapismeretek

ATALANTA Üzleti Szakközépiskola. Kereskedelmi jogi alapismeretek ATALANTA Üzleti Szakközépiskola Kereskedelmi jogi alapismeretek Szerző: dr. Bednay Dezső Budapest 2009 1 Tartalomjegyzék Bevezetés I. Témakör: A gazdasági társaságok 5.o. 1. A gazdasági társaságokra vonatkozó

Részletesebben

Alattyányi István Üzleti ismeretek szak- és felõttképzõknek II.

Alattyányi István Üzleti ismeretek szak- és felõttképzõknek II. Alattyányi István Üzleti ismeretek szak- és felõttképzõknek II. Alattyányi István ÜZLETI ISMERETEK SZAK- ÉS FELNÕTTKÉPZÕKNEK II. A magyarországi gazdálkodó és civil szervezetek, valamint költségvetési

Részletesebben

Kiadja: RMDSZ Program és Ifjúsági Főosztály Magyar Ifjúsági Értekezlet. Lektorálta: Debreczeni László, a Romániai Magyar Közgazdász Társaság alelnöke

Kiadja: RMDSZ Program és Ifjúsági Főosztály Magyar Ifjúsági Értekezlet. Lektorálta: Debreczeni László, a Romániai Magyar Közgazdász Társaság alelnöke Vállalkozás start Kiadja: RMDSZ Program és Ifjúsági Főosztály Magyar Ifjúsági Értekezlet Lektorálta: Debreczeni László, a Romániai Magyar Közgazdász Társaság alelnöke Felelős kiadó: Bodor László Szerkesztő:

Részletesebben

Gazdálkodási-, vállalkozási- és

Gazdálkodási-, vállalkozási- és FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet Dömötör Jenő Gazdálkodási-, vállalkozási- és kereskedelmi ismeretek ~~ ;::;;::--t-=;::o...::=~~=- A középfokú agrárszakképzés tankönyve Készült

Részletesebben

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény célja 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről [Egységes szerkezetben a Ptk. hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. törvényerejű rendelettel (a továbbiakban Ptké.) és a Ptk. módosításáról

Részletesebben

Építési mûszaki ellenõri szakképzés

Építési mûszaki ellenõri szakképzés Építési mûszaki ellenõri szakképzés JOGI ISMERETEK TERC Sorozatszerkesztõ: Dr. Neszmélyi László okl. építõmérnök Szerzõ: Dr. Csanádi Károly ügyvéd Dr. Csanádi Károly, 2008 Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági

Részletesebben

Vállalkozás alapítása

Vállalkozás alapítása gyakorlati tanácsok kezdőknek ingyenes e-book a Vállalkozás-online.hu-tól 2006, Vállalkozás-online.hu Jogi nyilatkozat Ezen e-book tulajdonosát a kiadó felhatalmazza, hogy ingyenesen, változatlan formában

Részletesebben

Regionális turisztikai menedzsment modul

Regionális turisztikai menedzsment modul Regionális turisztikai menedzsment modul Turisztikai vállalkozások és nonprofit szervezetek menedzsmentje Megjegyzés [b1]: Modul /tantárgy címe Szerkesztette: Kormosné dr. Koch Krisztina Egyetemi tankönyv

Részletesebben

MUNKAANYAG. Balogh Lajosné. Szépségipari vállalkozások létrehozának, működtetésének és megszüntetésének jogi alapjai. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Balogh Lajosné. Szépségipari vállalkozások létrehozának, működtetésének és megszüntetésének jogi alapjai. A követelménymodul megnevezése: Balogh Lajosné Szépségipari vállalkozások létrehozának, működtetésének és megszüntetésének jogi alapjai A követelménymodul megnevezése: Szépészeti szolgáltatóegység üzemeltetése A követelménymodul száma:

Részletesebben

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről [Egységes szerkezetben a Ptk. hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. törvényerejű rendelettel (a továbbiakban Ptké.) és a Ptk. módosításáról

Részletesebben

1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről 1 (A hatálybalépéséről és a végrehajtásáról szóló 1960. évi 11.

1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről 1 (A hatálybalépéséről és a végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. 1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről 1 (A hatálybalépéséről és a végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. törvényerejű rendelettel és az 1978. évi 2. törvényerejű rendelettel

Részletesebben

A jogszabály mai napon (2011.VIII.20) hatályos állapota

A jogszabály mai napon (2011.VIII.20) hatályos állapota A jogszabály mai napon (2011.VIII.20) hatályos állapota 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény célja 1. (1) Ez a törvény az állampolgárok, valamint az

Részletesebben

1959. évi IV. törvény

1959. évi IV. törvény (3) 9 A jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése 1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről 1 (A hatálybalépéséről és a végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. törvényerejű

Részletesebben

1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése

1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény célja 1. (1) Ez a törvény az állampolgárok, valamint az állami, önkormányzati, gazdasági és társadalmi szervezetek,

Részletesebben

Ptk.1. (1) Ez a törvény az állampolgárok, valamint az állami, önkormányzati, gazdasági és társadalmi szervezetek, továbbá más személyek vagyoni és

Ptk.1. (1) Ez a törvény az állampolgárok, valamint az állami, önkormányzati, gazdasági és társadalmi szervezetek, továbbá más személyek vagyoni és Ptk.1. (1) Ez a törvény az állampolgárok, valamint az állami, önkormányzati, gazdasági és társadalmi szervezetek, továbbá más személyek vagyoni és egyes személyi viszonyait szabályozza. Az e viszonyokat

Részletesebben

1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről

1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 1959. évi IV. törvény 1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről A 2010.08.14. és 2010.12.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ

Részletesebben

1959. IV. TÖRVÉNY a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről

1959. IV. TÖRVÉNY a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről 1 / 151 2011.11.08. 18:03 1959. IV. TÖRVÉNY a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről (A hatálybalépéséről és a végrehajtásáról szóló 1960: 11. és az 1978: 2. törvényerejű rendelettel egységes szerkezetben.)

Részletesebben

A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI

A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. DR. HERBST ÁRPÁD (SZERK.) A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI DE AMTC AVK 2007 Készítette: Apáti Ferenc, projektmenedzser HEFOP

Részletesebben

0886-06 Általános vállalkozási feladatok

0886-06 Általános vállalkozási feladatok Békéscsabai Regionális Képző Központ 0886-06 Általános vállalkozási feladatok modulfüzet Verzió: 1.0 Összeállította: Kiss Árpád Lektor: Nagy Mihály A modul címe: 0886-06 Általános vállalkozási feladatok

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET Ismerőse tanácsot kér Öntől, saját vállalkozást tervez, milyen feltételeket kell biztosítania leendő vállalkozásához? 1. Milyen alapvető szempontokat

Részletesebben