Iktatószám: A / db határozati javaslat Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Iktatószám: A-21-9910-33/2010 2 db határozati javaslat Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése"

Átírás

1 Címzett: Iktatószám: A / db határozati javaslat Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: A Hódmezővásárhelyi Városfejlesztési Kft. tevékenységi körének bővítése Az anyagot készítette: Jogi Iroda Jogi Csoport Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Városfejlesztési Csoport Az anyagot látta: Dr. Korsós Ágnes Véleményezésre megküldve: Valamennyi Bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek:

2 Száma: A /2010. Tárgy: A Hódmezővásárhelyi Városfejlesztési Kft. tevékenységi körének bővítése Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tisztelt Közgyűlés! Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 245/2008. (05.08.) számú Kgy. határozatával döntött a Hódmezővásárhelyi Városfejlesztési Kft létesítéséről. A Kft. létrehozásának oka, hogy a városrehabilitációs célú pályázatok kiíró szervezete feltételként szabta városfejlesztő társaság létrehozását, melynek feladata tervek, projektek kidolgozása, városrehabilitációs akcióterületek fejlesztésének végrehajtása és fenntartása és a megvalósítás során projektmenedzsment feladatok ellátása. A Kft. fő tevékenységi köre máshova nem sorolható egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység (TEÁOR ). Jelenleg a városrehabilitációs célú pályázatok megvalósításának projektmenedzsmentjét, akcióterületi tervek elkészítését, pályázatok nyilvánosságának biztosítását látja el jelenleg. A Kft. tevékenységi körét bővíteni kívánja, miszerint minél szélesebb körű projektmenedzsment tevékenységet, a pályázatok megvalósítása során felmerülő feladatok minél teljesebb spektrumú ellátását végezhesse, továbbá egyéb olyan feladatokat is ellásson, melyek a pályázatok előkészítéséhez, a pályázati dokumentáció összeállításához elengedhetetlen. A Közgyűlés szeptember 2-i rendes Közgyűlésén, 347/2010. (09.02.) számú határozatában döntött arról, hogy a Kft. ügyvezetői tisztségében Dr. Kovács Pált Weszely Tamás követi, mely státuszt határozatlan ideig tölti be. A Közgyűlés október 28-i rendkívüli ülésén, 418/2010. (10.28.) számú határozatában döntött arról, hogy a Városfejlesztési Kft. felügyelő bizottságában betöltött tisztségük alól visszahívja október 31. napjával Dr. Kulik Jenő Ervint, Nagy Ernőt és Szentirmai Csabát. Továbbá határozott arról, hogy november 01. napjától december 31. napjáig Dr. Kulik Jenő Ervint, Nagy Ernőt és Dr. Sonkodi Balázst választja a Hódmezővásárhelyi Városfejlesztési Kft. felügyelő bizottságába. Megbízásuk ideje alatt díjazásban nem részesülnek. A könyvvizsgáló megbízatása december 31. napi lejárata miatt szükséges volt a Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására pályázatot kiírni. A benyújtott pályázatokról december 2- i zárt ülésén 521/2010 (12.02.) számú határozatában döntött a Közgyűlés és az ONIX PLUS AUDIT Pénzügyi, Tanácsadó és Könyvvizsgáló Betéti Társaság, képviseletében Varga Jánosné okleveles könyvvizsgáló május 31. napjáig látja el a feladatokat. Fenti, valamint a korábbi változások okán szükséges az alapító okirat módosítása és egységes szerkezetbe foglalása. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a melléklet határozati javaslatokat vitassa meg és hozza meg döntését. Hódmezővásárhely, december 16. Tisztelettel: Dr. Lázár János polgármester

3 Tárgy: Hódmezővásárhelyi Városfejlesztési Kft- vel kapcsolatos döntések HATÁROZATI JAVASLAT 1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a Hódmezővásárhelyi Városfejlesztési Kft. alapító okiratát a következő módosításokkal hagyja jóvá: Az alapító okirat 3. pontja az alábbiak szerint egészül ki: Egyéb tevékenységi körök: 4799 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem Weblap tervezése (webdizájn) Egyéb számítógépes feldolgozás Adatfeldolgozási szolgáltatás Weboldal üzemeltetés (webhosting) Könyvelés Lobbitevékenység Általános üzletviteli tanácsadás Pénzügyi és marketing üzletviteli tanácsadás Humánpolitikai, üzletviteli tanácsadás Egyéb üzletviteli tanácsadás Témamenedzselés, programkoordinálás Építészeti-műszaki tervezés Építési műszaki ellenőrzés Mérnöki tervezési tevékenység, kapcsolódó műszaki tanácsadás Építési projekt-vezetés Műszaki vizsgálat, elemzés, tesztelés Minőségbiztosítási ügyintézés, tanácsadás Gazdasági szakmai szakértés Műszaki rajzolás Nem mérnöki műszaki tanácsadás Összetett adminisztratív szolgáltatás Kiállítás-, vásár-, kongresszusszervezés (kivéve: tudományos rendezvény) 2./ A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a módosításnak az alapító okiraton történő átvezetésről. 3./ Felelős: Dr. Lázár János Határidő: február 28. Hódmezővásárhely, december 16. Dr. Lázár János sk. polgármester Határozatról értesül: 1. Dr. Lázár János polgármester 2. Dr. Korsós Ágnes címzetes főjegyző 3. Dr. Végh Ibolya aljegyző 4. Hódmezővásárhelyi Városfejlesztési Kft ügyvezető, FEB tagok 5. Jogi Iroda Jogi Csoport 6. Dr. Kiss Zoltán ügyvéd 6722 Szeged, Vitéz u Irattár

4 Tárgy: Hódmezővásárhelyi Városfejlesztési Kft- vel kapcsolatos döntések HATÁROZATI JAVASLAT 1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat mellékletét képező Hódmezővásárhelyi Városfejlesztési Kft. egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát jóváhagyja, valamint felkéri a Polgármestert az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására. 2./ A Közgyűlés felkéri az Ügyvezetőt, hogy intézkedjen a Cégbíróságnál a változásbejegyzéssel kapcsolatba. 3./ Felelős: Dr. Lázár János Határidő: február 28. Hódmezővásárhely, december 16. Dr. Lázár János sk. polgármester Határozatról értesül: 1. Dr. Lázár János polgármester 2. Dr. Korsós Ágnes címzetes főjegyző 3. Dr. Végh Ibolya aljegyző 4. Hódmezővásárhelyi Városfejlesztési Kft ügyvezető, FEB tagok 5. Jogi Iroda Jogi Csoport 6. Dr. Kiss Zoltán ügyvéd 6722 Szeged, Vitéz u Irattár

5 1. számú melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata (képviseletében: Dr. Lázár János polgármester) 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. szám, mint alapító dönt arról, hogy a Hódmezővásárhelyi Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratot a Gazdasági Társaságokról szóló évi IV. tv. (továbbiakban Gt.) alapján a törvény rendelkezéseinek megfelelően, továbbá a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló évi V. tv. 51. (2) bekezdésének megfelelően a mai napon egységes szerkezetbe foglalva jelen okiratba kívánja rögzíteni. 1.) A TÁRSASÁG NEVE: Hódmezővásárhelyi Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság A TÁRSASÁG RÖVIDÍTETT NEVE: Városfejlesztési Kft. 2.) A TÁRSASÁG SZÉKHELYE: 6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zsilinszky utca ) A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE: Fő tevékenységi kör: Máshova nem sorolható egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység Egyéb tevékenységi körök: PR, kommunikáció Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás Építészmérnöki tevékenység Reklámügynöki tevékenység Piac-, Közvélemény-kutatás Összetett adminisztratív szolgáltatás Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése Máshova nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás Vállalkozó, Munkaadói érdekképviselet Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem Weblap tervezése (webdizájn) Egyéb számítógépes feldolgozás Adatfeldolgozási szolgáltatás Weboldal üzemeltetés (webhosting) Könyvelés

6 Lobbitevékenység Általános üzletviteli tanácsadás Pénzügyi és marketing üzletviteli tanácsadás Humánpolitikai, üzletviteli tanácsadás Egyéb üzletviteli tanácsadás Témamenedzselés, programkoordinálás Építészeti-műszaki tervezés Építési műszaki ellenőrzés Mérnöki tervezési tevékenység, kapcsolódó műszaki tanácsadás Építési projekt-vezetés Műszaki vizsgálat, elemzés, tesztelés Minőségbiztosítási ügyintézés, tanácsadás Gazdasági szakmai szakértés Műszaki rajzolás Nem mérnöki műszaki tanácsadás Összetett adminisztratív szolgáltatás Kiállítás-, vásár-, kongresszusszervezés (kivéve: tudományos rendezvény) Az alapító tudomásul veszi, hogy a társaság az engedélyhez kötött tevékenységet csak a beszerzett engedély birtokában gyakorolhat. Ha valamely gazdasági tevékenység folytatását- ide nem értve az önkormányzati rendeletet jogszabály hatósági engedélyhez köti, a Kft. e tevékenységet csak az engedély birtokában végezheti. Képesítéshez kötött tevékenységet, ha jogszabály - ide nem értve az önkormányzati rendeletet - kivételt nem tesz, a Kft. csak akkor folytathat, ha e tevékenységben személyesen közreműködő tagjai, munkavállalói, illetve a társasággal kötött tartós polgári jogi szerződés alapján a társaság javára tevékenykedők között legalább egy olyan személy van, aki a jogszabályokban foglalt képesítési követelményeknek megfelel. 4.) A TÁRSASÁG TÖRZSTŐKÉJE: A társaság törzstőkéje ,-Ft, azaz ötszázezer forint. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat törzsbetétjének összege ,-Ft. A évi IV. törvény 167. (3) bekezdése alapján egyszemélyes társaság alapítása esetén a cégbírósághoz történő bejelentés előtt a teljes pénzbeli hozzájárulást be kell fizetni A törzs tőke felemelése: 1.) Amennyiben a törzstőke felemelésére új törzsbetét befizetésével kerül sor és az új törzsbetétet kívülállók szerzik meg, a megszerzéstől számított 15 napon belül alapító okiratot kell létrehozni, amelyet a jogszabályi előírások figyelembevételével bejegyzés és közzététel végett a Cégbíróságon be kell jelenteni. 2.) Ha a törzstőke felemelése törzstőkén felüli vagyonból történik, az alapító törzsbetéte

7 ennek arányában növekszik. A törzstőke leszállítása: 1.) A törzstőke ötszázezer forintnál alacsonyabb összegre nem szállítható le. 2.) A törzstőke leszállítása esetén az alapítónak kifizetést teljesíteni csak a leszállításnak a cégjegyzékbe történt bejegyzése után szabad. 5.) A TÁRSASÁG KÉPVISELETE ÉS A CÉGJEGYZÉS MÓDJA: A társaság ügyvezetője: Név: Weszely Tamás Az ügyvezető megbízatása határozatlan ideig tart. A társaság ügyvezetőjének díjazásáról a taggyűlés dönt. A társaságot az ügyvezető képviseli harmadik személyekkel szemben, valamint a bíróságok és más hatóságok előtt. A társaság dolgozói tekintetében a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja. Ügyvezető feladatai: - intézi a társaság ügyeit és képviseli a társaságot - gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről - a taggyűlés által hozott határozatokról folyamatos nyilvántartást vezet (határozatok könyve) - elkészíti a társaság mérlegét és vagyonkimutatást, ezeket a taggyűlés elé terjeszti - köteles a taggyűlés kérésére a társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést lehetővé tenni - az ügyvezető a társaság tagjairól nyilvántartást (tagjegyzéket) vezet - a társaság szervezeti és működési szabályzatnak elkészítése. Összeférhetetlenség: A vezető tisztségviselő - a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével - nem szerezhet részesedést a gazdasági társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben [Ptk c) pont], továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben, kivéve, ha ezt az érintett gazdasági társaság alapító okirata lehetővé teszi vagy a gazdasági társaság legfőbb szerve ehhez hozzájárul. A vezető tisztségviselő és közeli hozzátartozója [Ptk b) pont], valamint élettársa nem köthet a saját nevében vagy javára a gazdasági társaság főtevékenysége körébe tartozó ügyleteket, kivéve, ha ezt a alapító okirat megengedi. A társaság vezető tisztségviselője és közeli hozzátartozója [Ptk b) pont], valamint élettársa ugyanannál a társaságnál a felügyelőbizottság tagjává nem választható meg. Megszűnik az ügyvezetői tisztség: - megbízás időtartamának lejártával - ha a taggyűlés határozatával visszahívja

8 - lemondással - elhalálozással - a törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkezése esetén A cégjegyzés módja önálló. A cégjegyzés akként történik, hogy a társaság kézzel vagy géppel írt, előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve fölé a képviseletre jogosult személy nevét aláírja a hiteles aláírási címpéldány szerint. 6.) A TÁRSASÁG SZERVEZETE: A társaság legfőbb szerve a taggyűlés. Egyszemélyes társaság esetében taggyűlés hatáskörét az alapító gyakorolja. Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik: a.) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, b.) törzstőke felemelése, leszállítása c.) Üzletrész felosztása és bevonása d.) Ügyvezető megbízása, visszahívása, díjazásának megállapítása, az ügyvezető fölött a munkáltatói jogok gyakorlása e.) A felügyelő bizottság tagjainak megbízása, visszahívása, díjazásuk megállapítása f.) A könyvvizsgáló megbízása, visszahívása, díjazásának megállapítása g.) Olyan szerződések megkötésének jóváhagyása, amelynek értéke a törzstőke legalább egynegyedét meghaladja, illetőleg amelyet a társaság ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával köt, h.) A cégbejegyzést megelőzően a társaság nevében kötött szerződések jóváhagyása i.) A társaság megszűnésének, átalakulásának, egyesülésének, beolvadásának, szétválasztásának elhatározása j.) Döntés üzletrész elhatározásáról k.) Alapító okirat módosítása l.) Olyan szerződések jóváhagyása, amelyet a társaság a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel köt a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről m.) Mindazok az ügyek, melyeket a törvény vagy az alapító okirat más helyen a taggyűlés hatáskörébe utal. Véleményezési eljárás: A legfőbb szerv döntéseinek meghozatala előtt- kivéve a megválasztással, kinevezéssel kapcsolatos ügyek- írásban köteles felhívni a Felügyelő Bizottságot és az ügyvezetőt, hogy 8 napon belül véleményüket írásban terjesszék a legfőbb szerv elé. Az FEB az írásbeli felhívástól számított 3 napon belül köteles összehívni az ülését a legfőbb szerv által megjelölt napirendi pontra hivatkozva, és köteles elkészíteni írásbeli véleményét az érintett kérdéssel kapcsolatban. A FEB az ülésen született döntését a felhívástól számított 8 napos határidőn belül köteles megküldeni a legfőbb szerv részére.

9 A legfőbb szerv döntéseit az ügyvezető és a FEB véleményének kikérése után hozza meg. A legfőbb szerv döntését tartalmazó iratokat a döntést követően megküldi a FEB-nek és a vezető tisztségviselőnek, valamint az érintetteknek. Amennyiben a legfőbb szerv döntése halaszthatatlan, rövid úton is felhívhatja az ügyvezetőt és a FEB-et a véleményének a közlésére. A rövid úton közölt véleményét az ügyvezető és a FEB 8 napon belül köteles írásban is benyújtani a legfőbb szerv részére. 7.) FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG: A felügyelő bizottság ellenőrzi a társaság működését és gazdálkodását. Ennek keretében a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a társaság könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. A felügyelő bizottság köteles megvizsgálni a taggyűlés napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a társaság legfőbb szerve kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A számviteli törvény szerinti beszámolóról a legfőbb szerv csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat. A felügyelő bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a.) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé, b.) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. Az intézkedésre jogosult vezető szervet a felügyelő bizottság indítványára annak megtételétől számított harminc napon belül- össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására a felügyelő bizottság is jogosult. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében a szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. A felügyelő bizottság 4 tagú, tagjait az alapító jelöli ki. A felügyelő bizottság tagjai maguk közül elnököt választanak. Az elnök köteles az alapítónak jelezni a felügyelő bizottság tagjai számának 3 alá csökkenését. A felügyelő bizottság ügyrendjét maga állapítja meg. A felügyelő bizottság minden tagjának egy szavazata van. A felügyelő bizottság akkor határozatképes, ha ülésein 3 tagja jelen van. A felügyelő bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

10 A társaság felügyelő bizottságának tagjai: Dr. Kulik Jenő Ervin Dr. Sonkodi Balázs Nagy Ernő A felügyelő bizottság tagjainak megbízatása december 31. napjáig szól. A felügyelő bizottság köteles a taggyűlés döntését kérni, ha feltételezhető, hogy az ügyvezetőt mulasztás terheli, vagy egyébként a társaság érdeke megkívánja. Összeférhetetlenségi szabályok: Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki a.) a taggyűlés elnöke vagy tagja, b.) a társasággal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, kivéve ha jogszabály másképp nem rendelkezik, c.) a társaság cél szerinti juttatásából részesül- kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást-, illetve d.) az előzőekben meghatározott személyek hozzátartozója. A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk b.) pont), élettársa a határozat alapján a.) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy b.) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 8.) KÖNYVVIZSGÁLÓ: A társaság a számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságát és jogszabályszerűségét könyvvizsgálóval köteles ellenőriztetni. A könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a számviteli törvény szerinti beszámolóról a társaság alapítója nem hozhat döntést. Emellett a könyvvizsgáló a társaság alapítója elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak. A könyvvizsgáló betekinthet a társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől, a felügyelő bizottság tagjaitól, illetve a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit megvizsgálhatja. A könyvvizsgáló felelősségére a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról és a könyvvizsgálói tevékenységről szóló törvényben (1997. évi LV. törvény), illetve a Polgári Törvénykönyvben (1959. évi IV. törvény) meghatározott felelősségi szabályok az irányadók. Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve tudomást szerez arról, hogy a társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a vezető tisztségviselők

11 vagy a felügyelő bizottság tagjainak a törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles a társaság legfőbb szervének összehívását kérni. A társaság könyvvizsgálója: ONIX PLUS AUDIT Pénzügyi, Tanácsadó és Könyvvizsgáló Betéti Társaság (6100. Kiskunfélegyháza, Gorkij, u. 2. MKVK tags. szám: ) Képviseletében: Varga Jánosné okleveles könyvvizsgáló, kamarai tags. szám: , anyja neve: Szabó Mária Magdolna, lakcím: Kiskunfélegyháza, Széchenyi u. 1.) A könyvvizsgáló megbízatása június 16. napjától december 31. napjáig tart. Összeférhetetlenségi szabályok: Nem lehet a társaság könyvvizsgálója az a személy, aki a.) a taggyűlés elnöke vagy tagja, b.) a társasággal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, kivéve, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, c.) a társaság cél szerinti juttatásából részesül- kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelőcél szerinti juttatást-, illetve d.) az előzőekben meghatározott személyek hozzátartozója. 9.) A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE: A társaság megszűnik, ha - a taggyűlés elhatározza jogutód nélküli megszűnését - a taggyűlés elhatározza jogutódlással történő megszűnését - a cégbíróság megszűntnek nyilvánítja - a cégbíróság hivatalból elrendeli törlését - a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti. 10.) ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK: Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló évi IV. törvény, a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Jelen alapító okiratot Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a május 08. napján megtartott testületi ülésén hozott 242/2008.(05.08.) Kgy. határozatával fogadta el. Az eredeti alapító okirat kelt: Hódmezővásárhely, május 08. Egységes szerkezetbe foglalva: Hódmezővásárhely, december 16. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében: dr. Lázár János polgármester Ellenjegyezte:

A Bács-Kiskun Megyei Művészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A Bács-Kiskun Megyei Művészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A Bács-Kiskun Megyei Művészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 229/2011. (XII.16.) Kgy. sz. határozatával és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

ALAPÍTÓI HATÁROZAT az ABONYI VÁROSFEJLESZTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosításáról

ALAPÍTÓI HATÁROZAT az ABONYI VÁROSFEJLESZTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosításáról 65/2013. (III. 28.) számú Képviselő-testületi határozat melléklete ALAPÍTÓI HATÁROZAT az ABONYI VÁROSFEJLESZTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosításáról Az ABONYI VÁROSFEJLESZTŐ Korlátolt

Részletesebben

HTE Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2015. május 21.

HTE Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2015. május 21. HTE Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. ALAPÍTÓ OKIRATA Budapest, 2015. május 21. Alapító Okirat 1./ A Társaság elnevezése Cégneve: HTE Nonprofit

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI FILHARMONIKUS ZENEKAR, ÉNEKKAR ÉS KOTTATÁR NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

MAGYAR NEMZETI FILHARMONIKUS ZENEKAR, ÉNEKKAR ÉS KOTTATÁR NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG MAGYAR NEMZETI FILHARMONIKUS ZENEKAR, ÉNEKKAR ÉS KOTTATÁR NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA (A VIII-IX/2010. sz. alapítói határozat szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva,

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. DEBRECEN TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Oktatási Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. DEBRECEN TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Oktatási Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS DEBRECEN TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Oktatási Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Készítette és ellenjegyezte: DR. ZEKE Ügyvédi Iroda Dr. Zeke

Részletesebben

Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. 1042 Budapest, István út 17-19. ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2015. március 26.

Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. 1042 Budapest, István út 17-19. ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2015. március 26. Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1042 Budapest, István út 17-19. ALAPÍTÓ OKIRATA Budapest, 2015. március 26. Alapító Okirat Preambulum Az Újpesti Kulturális Központ Nonprofit

Részletesebben

A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG. ALAPÍTÓ OKIRATA egységes, hatályos szerkezetben. Preambulum

A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG. ALAPÍTÓ OKIRATA egységes, hatályos szerkezetben. Preambulum A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA egységes, hatályos szerkezetben Preambulum Csorvás Város Önkormányzata képviselő-testületének a 2000. október 25-én megtartott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 106/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A CENTRUM Térségi Integrált Szakképző

Részletesebben

2/B. sz. melléklet III. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE

2/B. sz. melléklet III. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE 1 2/B. sz. melléklet Szentes Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata Bevezetés A Városellátó Intézmény, mint költségvetési intézmény, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

Részletesebben

A Pécsi Temetkezési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A Pécsi Temetkezési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság A Pécsi Temetkezési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata -a 18.sz. módosításokkal egységes szerkezetben Dőlt és vastag betűs szövegrész a módosítást jelöli 2015. január 1. Ellenjegyzete:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 92/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Ferencvárosi Egészségügyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Somogy Televízió Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosításáról

ELŐTERJESZTÉS a Somogy Televízió Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosításáról SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: jako.gergely@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/714/2014. ELŐTERJESZTÉS a Somogy Televízió Nonprofit Kft. társasági

Részletesebben

JAVASLAT. a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-nek a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésére

JAVASLAT. a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-nek a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésére NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE.. sz. napirendi pont 37-47/2015. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-nek a Ptk.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. január 13-án du. 16 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatalban a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre polgármester

Részletesebben

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének. 10/2015.(V.5.) önkormányzati rendelete az építményadóról

Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének. 10/2015.(V.5.) önkormányzati rendelete az építményadóról K I V O N A T Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015.(V.5.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 138/2007.(VI. 25.) számú. h a t á r o z a t a. A Városüzemeltetési Kht. alapító okiratának módosításáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 138/2007.(VI. 25.) számú. h a t á r o z a t a. A Városüzemeltetési Kht. alapító okiratának módosításáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 138/2007.(VI. 25.) számú h a t á r o z a t a A Városüzemeltetési Kht. alapító okiratának módosításáról A Közgyűlés Az előterjesztést megtárgyalta és I. a Városüzemeltetési

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból: K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból: 32/2015. (IV. 24.) MÖK határozat A közgyűlés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. székhely: 1122 Budapest, Maros u. 19-21 ALAPÍTÓ OKIRATA

Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. székhely: 1122 Budapest, Maros u. 19-21 ALAPÍTÓ OKIRATA Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. székhely: 1122 Budapest, Maros u. 19-21 ALAPÍTÓ OKIRATA (A II-III-IV-V/2015.. Alapítói határozatok szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva,

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S E LŐ T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-i ülésére Tárgy: A Magas-BakonyTurisztikai Desztinációs Menedzsment Nonprofit Kft. Társasági szerződés módosítása

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

2.._~ 1- szám ú előterjesztés

2.._~ 1- szám ú előterjesztés --------------------------------------- Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 2.._~ 1- szám ú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselőtestülete részére a KŐKERT Kőbányai Non-profit

Részletesebben

Vass Miklós Értelmileg Akadályozottakat Közhasznú Egyesület. Alapszabály

Vass Miklós Értelmileg Akadályozottakat Közhasznú Egyesület. Alapszabály Vass Miklós Értelmileg Akadályozottakat Közhasznú Egyesület Segítő Alapszabály egységes szerkezetben a 2008. augusztus 6-i Közgyűlésen elfogadott módosításokkal I~.. ( alapítva: 2001. június) Készült a

Részletesebben

K I V O N A T. 510/2013. (XI.28.) Tata Kt. határozata a 2013. november 27-i testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok meghatározásáról

K I V O N A T. 510/2013. (XI.28.) Tata Kt. határozata a 2013. november 27-i testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok meghatározásáról K I V O N A T Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. július 06-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. július 06-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 161/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. július 06-ai ülésére Tárgy: Javaslat a Vállalkozók Ferencvárosért Egyesülethez alapító

Részletesebben

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetségének ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve és székhelye: Az egyesület neve:

Részletesebben

SZEBB HOLNAPÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

SZEBB HOLNAPÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA SZEBB HOLNAPÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Szebb Holnapért Közhasznú Egyesület 2003. október 20-án megtartott alakuló közgyűlésén majd az alapszabály módosításait követően az egyesület alapszabályát

Részletesebben

CSERFA Cserháti Falvak Szövetsége a Vidékért Közhasznú Egyesület. Alapszabály

CSERFA Cserháti Falvak Szövetsége a Vidékért Közhasznú Egyesület. Alapszabály 1 CSERFA Cserháti Falvak Szövetsége a Vidékért Közhasznú Egyesület Alapszabály a 2005. július 14-én, Rimócon elfogadott módosításokkal egybeszerkesztve A 2006. május 19-i és a 2006. június 16-i közgyűlési

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület ezen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

AZ UV ZRT. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

AZ UV ZRT. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA AZ UV ZRT. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzata 2012. december 20-i Képviselő-testületi ülésére) Az UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságot a Fővárosi

Részletesebben