Innováció a kémiai biztonságért

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Innováció a kémiai biztonságért"

Átírás

1 Innováció a kémiai biztonságért V á l l a l a t i i n n o v á c i ó k a t e g ó r i á b a n g y ő z t e s p á l y a m ű oxinfo anácsadó Betéti ársaság 1143 Budapest, leonóra utca 8.

2 A oxinfo Bt. hazánk első, a kémiai biztonságra specializálódott szolgáltató és tanácsadó vállalkozása. Fő tevékenységünk a veszélyes anyagokhoz, készítményekhez kötelezően előírt biztonsági adatlapok készítése, fordítása, illetve szakmai lektorálása. A biztonsági adatlap készítéséhez szervesen kapcsolódó egyéb tanácsadói, szolgáltatói feladatokat is ellátunk, elsősorban az új európai vegyi anyag szabályozás, a ACH vonatkozásában, illetve a kapcsolódó engedélyeztetési (OKBI bejelentések) és forgalombahozatali (címketervek, egyéb engedélyek} eljárások lebonyolítására. evékenységünket kiegészítettük munkavédelemi szolgáltatásokkal is (munkahelyi kockázatértékelés, rendszeres és időszakos munkavédelmi feladatok ellátása), amelyet új, elkülönített üzletágként kezelünk cégünkön belül. I N Cégünk alapítása óta (2001) piacvezetőkké váltunk a biztonsági adatlap készítésében és ez további terjeszkedésre ösztönzött minket ben megalapítottuk az MD Kft.-t (http://www.msds-europe.com), amellyel a biztonsági adatlap készítésével kapcsolatos szolgáltatásunkat nemzetközivé tettük. Az Unió multinacionális vállalatainak készítünk idegen nyelvről idegen nyelvre biztonsági adatlapokat az adott tagország sajátos jogi szabályozását is figyelembe véve. Az új kihívások által megszerzett tapasztalatot és tudást a hazai cégeknek kínált szolgáltatásokban kamatoztatjuk tovább. Nemzetközi referenciáink a teljesség igénye nélkül: A Gazdaságfejlesztési Operatív Program Vállalati innováció támogatása című pályázatára cégünk által benyújtott innovációs elképzeléseket több mint 21 M forinttal támogatja az U által társfinanszírozott Új Magyarország Fejlesztési erv. A projekt lényege: gy innovatív, többnyelvű szolgáltatói felület létrehozása weblapunkon, illetve ennek hátterében egy olyan új munkafolyamat-struktúra kidolgozása, amely lehetővé teszi nagyszámú biztonsági adatlap több nyelvre fordítását, gyors és költséghatékony módon. A pályázati projekt megvalósításával kívánjuk pozícióinkat erősíteni az urópai Unió tagállamaiban, illetve tovább terjeszkedni Észak-Amerika, Oroszország és a ávol-kelet országaiba. O INNOVÁCIÓ A KÉMIAI BIZONÁGÉ

3 Célkitűzésünk: Biztonsági adatlap készítése az urópai Unió tagállamaiba, valamint Észak- Amerika, Oroszország és a ávol-kelet országaiba, elősegítve ezáltal az uniós piacokon belüli és az U, valamint a világ fejlett ipari országai közötti export és import tevékenységet. A projekt megvalósításával korszerű, I megoldásokat adaptálunk egy olyan területre (kémiai biztonság, illetve biztonsági adatlap készítés), amely az on-line megoldások lehetőségeit ilyen módon még nem aknázta ki. Piaci helyzet: Magyarországon speciálisan erre a területre szakosodott cég igen kis számban található a piacon és kizárólag a hazai igények kielégítésére, tehát magyar nyelvű biztonsági adatlap készítésére szakosodtak, elsősorban angol és német forrásnyelvekről. Olyan vállalkozás, amely az U és a távol-keleti, illetve a tengerentúli jelentősebb piacokat is ki tudná szolgálni, egy sem. Fejlesztések főbb irányai: A projekt keretében alapvetően két fejlesztési irányt tűztünk ki magunk elé. gyrészt a biztonsági adatlap fordítással, készítéssel kapcsolatos szolgáltatásainkat terjesztjük ki az eddiginél nagyobb földrajzi lefedettségre (bár már eddig is jelentős nemzetközi tapasztalattal, referenciával rendelkeztünk), illetve online formában kínálunk, eddig csak igen drága szoftverek megvásárlásával hozzáférhető biztonsági adatlap nyilvántartási rendszert. őt! Mindössze egyetlen gombnyomással gyakorlatilag bármely nyelvre lefordíthatja adatlapjait! Az online fejlesztéseink következtében létrejövő innovációs előnyöket know-how védelmi okokból a fejlesztés egy későbbi szakaszában tesszük publikussá. P O J A másik fejlesztési irány megrendelőink számára rejtve marad, ez elsősorban komoly szakmai és munkaszervezési feladatokat jelent számunkra. Létrejövő előnyök, fejlesztések: Ügyfeleink a szoftverek által kínált gyorsasággal, de garantált szakmai minőséggel végezhetik (végeztethetik) el biztonsági adatlapjaik honosítását, úgy hogy a szokásos nyilvántartási, rendszerezési feladatok kényelmes megoldásáról sem kell lemondaniuk. C

4 A kémiai biztonság több szakterület (munkavédelem, munka- és közegészségügy, veszélyes árú szállítás, hulladékkezelés, környezetvédelem, fogyasztóvédelem) speciális, interdiszciplináris ötvözeteként hivatott biztonságossá tenni a veszélyes anyagok és készítmények gyártását és felhasználást annak teljes életciklusa alatt. A rendszer legfontosabb kommunikációs eszköze a biztonsági adatlap, amely tartalmazza az anyag, készítmény felhasználási körét, összetételét, veszélyességi osztályba történő besorolását, az elsősegélynyújtásra vonatkozó információkat, tűzvédelmi intézkedéseket, intézkedéseket baleset esetére, kezelésére. M Biztonsági adatlapot kötelező valamennyi veszélyes anyaghoz, illetve veszélyes készítményhez mellékelni, amelyet professzionális felhasználásra szánnak. A ACH ((1907/2006/K) nagyrészt egységessé tette az adatlap készítésre vonatkozó előírásokat az Unió tagországai számra, de ettől függetlenül az adatlap egyes részeit szabályozó előírások az egyes uniós tagállamokban eltérőek lehetnek, illetve az U-n kívüli területek szabályozása mind tartalmi, mind formai követelményrendszerében igen nagymértékű eltérést mutat. A biztonsági adatlap fordításánál, készítésénél figyelembeveendő egyéb jogszabályok (a teljesség igénye nélkül): Kémiai biztonságot szabályozó nemzeti előírások (Magyarországon: évi XXV. törvény a kémiai biztonságról, 44/2000 (XII. 27.) üm rendelet és módosításai xpozíciós határértékekről szóló jogszabályok Veszélyes hulladékra vonatkozó előírások Vízszennyezéssel kapcsolatos rendeletek Munkavédelemre vonatkozó előírások VOC tartalomról szóló jogszabályok Biocidokkal és növényvédő szerekkel kapcsolatos rendelkezések Kozmetikumokról szóló jogszabályok Mosó és tisztítószerekről kapcsolatos előírások Feliratozásra és címkézésre vonatkozó fogyasztóvédelmi előírások És még sorolhatnánk D rősségünk a szakértelmünk

5 A projektmegvalósulás lépései, tervezett ütemezése: Célországok vonatkozó jogszabályainak összegyűjtése, lefordítása, és áttanulmányozása. Ütemezés: On-line szolgáltatói felület kialakítása Ütemezés: Munkafolyamatiank korszerűsítése, fejlett I megoldások integrálása, tesztelése Ütemezés: Weblapfejlesztés Ütemezés: Műszaki marketing Ütemezés: P

6 Az I megoldások nem MD szoftvert jelentenek! A biztonsági adatlap készítő szoftverekről A kémiai biztonság területén folytatott hosszú pályafutásunk alatt az általunk lefordított és szakmailag korrigált (!) idegen nyelvű biztonsági adatlapok túlnyomó részét szoftverrel készítették. Mindezek alapján cégünk szakmai megfontolások miatt soha nem használta, illetve nem javasolta a biztonsági adatlap készítő szoftvereket. O A biztonsági adatlap készítő szoftver működési elve, szolgáltatásai: A biztonsági adatlap fordító szoftver - hasonlóan más fordítóprogramokhoz - a mondatok egyezősége alapján készíti el az idegen nyelvű adatlapot. Működése alapját a nyelvi modulonként megvásárolható memóriák alkotják, amelyek a biztonsági adatlapban jellemzően előforduló mondatok fordításait tartalmazzák. F A forrásnyelv mondatot egyezőség esetén kicseréli a célnyelv megfelelő mondatával. A kimondottan biztonsági adatlap fordítására specializált fordítóprogramok természetesen kínálnak egyéb funkciókat is, mint például: CA-szám alapján az összetevőket besorolja a hatályos (illetve a szoftverbe betáplált) veszélyes anyag listák alapján, expozíciós határértékeket rendel az anyagokhoz, piktogramokkal hangsúlyosabbá teszi az előírt védőeszközöket, meghatározza az adott készítmény veszélyességi osztályait és /-mondatait (az összetevők és a jogszabályokban meghatározott koncentrációs határértékek alapján). Főbb funkcióik lehetnek még a különböző iktatási, nyilvántartási modulok is. V A biztonsági adatlap készítő szoftverek hátrányai: zakmai hiányosságok: nem megfelelő veszélyességi osztály meghatározása nem képes pusztán összetétel, kémiai, fizikai és toxikológiai adatok és információk alapján biztonsági adatlapot készíteni, mindenképpen szükséges egy már kész minta a működéséhez az "eredeti" biztonsági adatlap szakmai hibáit javítás nélkül továbbviszi a lefordított adatlapba is lefordítatlan részeket tartalmazhat (azokkal a mondatokkal amelyek nem mutatnak teljes egyezőséget a memória mondataival nem tud mit kezdeni) helytelenül fordított mondatok, kifejezések, anyagnevek csak bizonyos számú típusmondatot tartalmaznak, ezáltal erősen korlátozva a használati értéküket hiányzó adatokat (pl. U-szám, expozíciós határértékek, stb.) nem pótolja csak az általános érvényű U direktívák alapján működve figyelmen kívül hagyja a célország nemzeti szabályozásában előfordulható kisebb-nagyobb eltéréseket U-n kívüli területek (ávol-kelet, UA, stb.) szabályozását egyáltalán nem ismeri A

7 gyéb, nem szakmai jellegű hátrányok: nemcsak egyszeri kiadást jelent a vevő felé, mert a különböző nyelvi modulok, frissítések megvásárlása további kiadásokat eredményezhet a szoftvert is üzemeltetni kell, tehát humánerőforrás költségek is jelentkeznek a használata során csak bizonyos adatlapszám feletti alkalmazása költség hatékony. A biztonsági adatlap készítő szoftverek előnyei: O Nagy mennyiségű adatlapot lehet vele kezelni öbb nyelvre képes fordítani (csak ha az adott nyelvi modult is megvettük hozzá) Gyors Költség hatékonyan lefordítani (500 darab feletti mennyiség esetén jelentkezhet jelentős megtakarítás!) Iktató, rendszerező funkciók gyéb szolgáltatások F Innovációnk egyedülálló módon kívánja egyesíteni a biztonsági adatlap készítő szoftverek gyorsaságát, nagy kapacitását, költség-hatékonyságát munkatársaink szakértelmével, oly módon, hogy ezen megoldások önálló alkalmazásából fakadó hátrányait kiküszöböli. zolgáltatásunk tartalmazni fogja a biztonsági adatlap készítő szoftverek előnyeit, mert gyors, képes nagyszámú biztonsági adatlap kezelésére, több nyelvre történő fordítást is képes megoldani, biztosítani tudja az egyszerű és kényelmes felhasználhatóságot, megoldja a biztonsági adatlapok egyszerű kezelését, nyilvántartását. V zolgáltatásunk előnyei a biztonsági adatlap készítő szoftverekkel szemben: biztonsági adatlapot is tud készíteni (pusztán adatokból), nemcsak lefordítani valóban a célország jogszabályainak megfelelő adatlapot készít a biztonsági adatlapot tekinti végterméknek, így annak szakmai megfelelősségére vállal garanciát (hatóságoknak való megfelelés) a forrás adatlap hibáit kijavítja, hiányosságait pótolja felmerülő kérdések, problémák, egyéb igények esetén munkatársaink szakértői segítséget képesek nyújtani (nemcsak egy szoftver terméktámogatását nyújtjuk ügyfeleinknek) biztosan nem maradnak lefordítatlan vagy pontatlanul lefordított részek az adatlapban megrendelőinknek nem szükséges saját humánerőforrás kapacitását felhasználnia nem szükséges egyszeri nagy beruházást végrehajtani, amelynek a megtérülése hosszú távon is kétséges lehet, tehát a megrendelt biztonsági adatlapokkal arányos költségekkel kell számolnia leegyszerűsíti a biztonsági adatlapok eljuttatását a felhasználókhoz A

8 ZOLGÁLAÁAINK ACH tanácsadás ACH rendelet egisztrációs folyamat Adminisztráció Oktatás egisztrációs dosszié összeállítása és benyújtása Mini regisztrációs dosszié összeállítása egisztrációs dosszié összeállítása egyéni benyújtáshoz #reg IF menedzsment Képviselet Adminisztratív ügyintézés GH / CLP az új kihívás! Anyagok, keverékek átsorolása a GH-nek megfelelően GH kompatíbilis biztonsági adatlapok készítése GH szerinti címkézés Online tanácsadás INGYN Kérdezzen! zes esztek és vizsgálatok elvégzése Fizikai/kémiai tulajdonságok meghatározása oxikológiai vizsgálatok Ökotoxikológiai vizsgálatok Biztonsági adatlap Összeállítás Fordítás, adaptálás Felülvizsgálat, aktualizálás Lektorálás Munkavédelem Komplex szolgáltatások Oktatás, szabályzatok Dokumentációk Kockázatértékelés V I C

9 Hazai referenciák AKZO Nobel Coatings Zrt. BA Pécsi Dohánygyár Kft. Berner Kft. Bridgestone atabánya ermelő Kft. Caparol Hungária Kereskedelmi Kft. Chinoin Zrt. Continental eves Hungary Kft. merson Process Management Kft. Flextronics International Kft. Framochem Francia Magyar Finomkémiai Kft. G Hungary Zrt. GlaxomithKline Kft Consumer Healthcare Green stelcar Hungary Kft. Henkel Kft. Hungary Musashi Paint Kft. JUB Homlokzatcentrum Kemira Growhow Kft. K-CH Kft. LGO Manufacturing Kft. Limitor Hungaria Kft. Lindab Kft. Lohmann Animal Health Hungária Kft. Lukoil Magyarország Kft. Magorherm Zrt. Magyar Kwizda Kft. Marca Ceys Magyarország Kft. Materiál Vegyipari zövetkezet MA zeged Biológiai Központ National Instruments urope Kft. OMV Hungária Kft. Onix Zrt. Pólus Kincs Zrt. Quaker Chemical Hungary Kft. IWAX HUNGÁIA Kft. amsung DIH Zrt. C Johnson Kft. chuller h klar Kft. ealed Air Magyarország Kft. ony Hungária Kft. echnopolimer Kft. MOKMIX Kenőanyag Gyártó Kft. erracotta Magyaroszág Kft. VA Gyógyszergyár Zrt. OAL Hungária Kft. Valtech Magyarország Nagykereskedelmi Kft. VG Agro Kft. Nemzetközi referenciák Aerovac ystèmes France ALFIX CHMICAL L Amedics.r.l. AP Applied Pharma esearch.a. Argillon GmbH Aweco Appliances lovakia, k.s Azcoaga.A. Borgwaldt Flavor GmbH Cressent Import xport srl DKA Kleben & Dichten GmbH DOLD MAAA..L. D-DIL CHNIC AG scalator Handrail GmbH tracoms rl UO-LOCK GmbH feeling HandelsgesmbH FfFL niezka.a. FL Poland Genepharm A GUGL GmbH Hirschmann omania L Ideal Work s.r.l. IGOL France INOCA AG Janex.A. JC Kazan ynthetic ubber Plant KNAUFINULAION LUBCO Automotive Innovation Luftfharttechnisches Logistikzentrum Medena AG. Medistyl spol s.r.o. NANOGAP O2 Diesel & D..P.A..L. OLMO-einigungstechnik GmbH PANYM.r.l. PC Innotec International N.V. PMA/OOL Division Prismo Universal Italiana.p.A. P echnologies.a. Colonval JM aint-gobain Ceramic Materials ersar Ltd. noline PA attooshop di Gallo Giuseppe Velind Aerosol GmbH VIA Zhanfabrik H. auter GmbH & CO. KG Vogl Deckensysteme GmbH Völpker Montanwachs GmbH F N C

T o x I n f o. ingyenes kiadvány. ToxInfo Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság

T o x I n f o. ingyenes kiadvány. ToxInfo Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság http://docs.google.com/fileview?id=0b9qff0q0m6g6yze5ogjmodutytu5yy00zdlhltllnjetm2iyotvjztm3ymix&hl=hu Bevezető Menü T o x I n f o A következő szám tartalmából ONLINE KÉ MIAI BIZTONSÁ GI TANÁCSADÓ ingyenes

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TERVEZETT ÚJ VEGYI ANYAG SZABÁLYOZÁSÁNAK (REACH) GAZDASÁGI, KÖRNYEZETI, ILLETVE EGÉSZSÉGÜGYI HATÁSVIZSGÁLATA

AZ EURÓPAI UNIÓ TERVEZETT ÚJ VEGYI ANYAG SZABÁLYOZÁSÁNAK (REACH) GAZDASÁGI, KÖRNYEZETI, ILLETVE EGÉSZSÉGÜGYI HATÁSVIZSGÁLATA ÖKO KÖRNYEZETI, GAZDASÁGI, TECHNOLÓGIAI, KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ ÉS FEJLESZTÉSI RT Munkaszám: 116-117/2004. AZ EURÓPAI UNIÓ TERVEZETT ÚJ VEGYI ANYAG SZABÁLYOZÁSÁNAK (REACH) GAZDASÁGI, KÖRNYEZETI, ILLETVE

Részletesebben

Útmutató a biztonsági adatlapok elkészítéséhez

Útmutató a biztonsági adatlapok elkészítéséhez Útmutató a biztonsági adatlapok elkészítéséhez 1.1. verzió 2011. december JOGI KÖZLEMÉNY Ez a dokumentum tájékoztatást nyújt a REACH-rendeletről, ismertetve a rendeletben előírt kötelezettségeket és azok

Részletesebben

4. fejezet. Vegyi anyagok-kezelését szabályozó törvényi eszközök és ún. nemjogi szabályozási mechanizmusok

4. fejezet. Vegyi anyagok-kezelését szabályozó törvényi eszközök és ún. nemjogi szabályozási mechanizmusok 107 4. fejezet Vegyi anyagok-kezelését szabályozó törvényi eszközök és ún. nemjogi szabályozási mechanizmusok Cél: a vegyi anyagok-kezelését szabályozó jogi eszközök és egyéb mechanizmusok áttekintése,

Részletesebben

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása A felhívás kódszáma: GINOP-1.3.1-15

Részletesebben

A CLP-rendelet bevezető útmutatója. A CLP az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelet

A CLP-rendelet bevezető útmutatója. A CLP az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelet A CLP-rendelet bevezető útmutatója A CLP az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelet JOGI KÖZLEMÉNY Jelen kiadvány útmutatást tartalmaz az 1272/2008/EK

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2012-3.3.3 1 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1.A

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2012-3.3.3 1 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1.A

Részletesebben

Környezetvédelmi stratégiák

Környezetvédelmi stratégiák Környezetvédelmi stratégiák A környezet védelmével kapcsolatban a nemzetközi és hazai szakirodalomban egyaránt az egyik leggyakrabban alkalmazott elképzelés a fenntartható fejlodés gondolata, melynek elveit

Részletesebben

TARTALOM CONTENTS. Az építőiparban használt faanyagok védelme az EU előírásainak tükrében Dr. Király Béla

TARTALOM CONTENTS. Az építőiparban használt faanyagok védelme az EU előírásainak tükrében Dr. Király Béla TARTALOM Oldal / Page CONTENTS SZAKMAI CIKKEK, ELŐADÁSOK REACH az érdekek kereszttüzében Both Ildikó Az információáramlás minősége a REACH-ben Dr. Körtvélyessy Gyula Az építőiparban használt faanyagok

Részletesebben

in Hungary svájci szakértője

in Hungary svájci szakértője Focus A cégügyek on Trust in Hungary svájci szakértője Adr.: Tel.: +36 1 430-3400 Fax: +36 1 430-3402 E-mail: Abt@abt.hu Web: www.abt.hu 20 éves tapasztalattal Magyarországon Szolgáltatásaink ABT Treuhand

Részletesebben

A több országra kiterjedő bérszámfejtés kihívásai Kelet-Európában

A több országra kiterjedő bérszámfejtés kihívásai Kelet-Európában A több országra kiterjedő bérszámfejtés kihívásai Kelet-Európában A Webster Buchanan Research Különleges Tanulmánya Webster Buchanan Research, 2012. október www.websterb.com Kiadva a közreműködésével Tartalomjegyzék

Részletesebben

LEADER Zöld Könyv TERVEZET

LEADER Zöld Könyv TERVEZET Készítette: A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium megbízásából a Magyarországi LEADER Központ Magyarországi LEADER Közhasznú Egyesület 2007. január A Zöld Könyv tervezete a 2007-2013 pénzügyi

Részletesebben

Készült a munkavédelmi bírságok felhasználása során nyújtott támogatással

Készült a munkavédelmi bírságok felhasználása során nyújtott támogatással Az eredeti mû: The Use of Occupational Safety and Health Management Systems in the Member States of the European Union Experiences at company level ISBN 92-95007-59-X Luxembourg: Office for Official Publications

Részletesebben

energetikai auditálása

energetikai auditálása Magyar Mérnöki Kamara nergetikai Tagozat NRGIARNDSZRK energetikai auditálása Tanulmány Budapest, 2013. március 1 A tanulmány a Magyar Mérnöki Kamara 2012/13. évi feladatalapú pályázata és támogatása keretében

Részletesebben

(a 98/24/EK irányelv 3., 4., 5. és 6. cikke, valamint a II. mellékletének 1. része) Európai Bizottság

(a 98/24/EK irányelv 3., 4., 5. és 6. cikke, valamint a II. mellékletének 1. része) Európai Bizottság NEM KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ GYAKORLATI ÚTMUTATÁS A MUNKÁJUK SORÁN VEGYI ANYAGOKKAL KAPCSOLATOS KOCKÁZATOKNAK KITETT MUNKAVÁLLALÓK EGÉSZSÉGÉNEK ÉS BIZTONSÁGÁNAK VÉDELMÉHEZ (a 98/24/EK irányelv 3., 4., 5. és 6.

Részletesebben

TÜV Rheinland Akadémia. Oktatás, képzés, személytanúsítás

TÜV Rheinland Akadémia. Oktatás, képzés, személytanúsítás TÜV Rheinland Akadémia Oktatás, képzés, személytanúsítás TÜV Rheinland Akadémia A TÜV Rheinland cégcsoporton belül az Akadémia a képzések háza. Célunk naprakész szakmai ismereteket átadni a résztvevők

Részletesebben

Az IPPC irányelv végrehajtásának alakulása az Európai Unióban és Magyarországon

Az IPPC irányelv végrehajtásának alakulása az Európai Unióban és Magyarországon Az IPPC irányelv végrehajtásának alakulása az Európai Unióban és Magyarországon Az IPPC irányelv végrehajtásának alakulása az Európai Unióban és Magyarországon Magyar Természetvédők Szövetsége, Budapest

Részletesebben

Tartalomjegyzék. FuturIT

Tartalomjegyzék. FuturIT Tartalomjegyzék FuturIT Küldetésnyilatkozat 6 Vezetõi összefoglaló 7 Szervezeti felépítés 9 Konzorciumi tagok bemutatása 10 A fejlesztésbe bevont üzleti partnerek 12 Kutatási programjaink bemutatása 14

Részletesebben

HEFOP Projekttámogatási Füzetek PROJEKTEK TERVEZÉSE Bevezetés Az EU csatlakozással megnyíló pályázatok új logikát, rendszert és új struktúrát hoztak a projekttervezés módszertanába. A pályázó szervezeteknek,

Részletesebben

SZÁLLÍTMÁNYOZÓ RAKTÁROS

SZÁLLÍTMÁNYOZÓ RAKTÁROS Central projekt Képesítések az európai foglalkoztatás számára a szállítmányozási és logisztikai szektorban Az európai képzési programok és munkaköri profilok innovatív megközelítése SZÁLLÍTMÁNYOZÓ RAKTÁROS

Részletesebben

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon -Útmutató kis- és középvállalkozásoknak az előírások betartásához és a környezeti szempontok beépítéséhez a napi gyakorlatba- Szerző: Maria

Részletesebben

A ZÖLD KÖZBESZERZÉS HAZAI MŰKÖDÉSI RENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSA

A ZÖLD KÖZBESZERZÉS HAZAI MŰKÖDÉSI RENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSA Környezettudományi Központ Center for Environmental Studies 1094 Budapest, Angyal u. 15/b. fszt. 4. Tel: (1) 455-8055, Fax: (1) 216-0911 e-mail: mail@ktk-ces.hu, http:// www.ktk-ces.hu A ZÖLD KÖZBESZERZÉS

Részletesebben

Hogyan készítsünk környezeti jelentést? Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes

Hogyan készítsünk környezeti jelentést? Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Budapest, 2002. június Készült a Tetra Alapítvány támogatásával. Tetra Alapítvány Budapest, 2002. június TARTALOM 1. BEVEZETŐ...1 1.1. A környezeti jelentésről...1

Részletesebben

1. A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek és azok megítélése az Európai Unióban...6

1. A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek és azok megítélése az Európai Unióban...6 Vállalkozók Európában 3 Tartalomjegyzék Bevezető...4 1. A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek és azok megítélése az Európai Unióban...6 2. Az Európai Unió veszélyes hulladékokra vonatkozó

Részletesebben

IT kontrolling. Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem. Gazdaság és Társadalomtudományi Kar

IT kontrolling. Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem. Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar IT kontrolling Csuhai Bernadett KGKIEG I. évfolyam Levelező tagozat Tartalom Tartalom...2 1. Bevezetés...3 2. Az információk

Részletesebben

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT MINISZTERELNÖKSÉG KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT az Európai Unió 2014 tavaszán elfogadott közbeszerzési tárgyú új irányelveinek hazai jogba történő átültetésére és új közbeszerzési törvény elfogadására 2014.

Részletesebben

MSZ 28001:2008 (OHSAS 18001) A MUNKAHELYI EGÉSZSÉGVÉDELEM ÉS BIZTONSÁG IRÁNYÍTÁS RENDSZERE

MSZ 28001:2008 (OHSAS 18001) A MUNKAHELYI EGÉSZSÉGVÉDELEM ÉS BIZTONSÁG IRÁNYÍTÁS RENDSZERE MSZ 28001:2008 (OHSAS 18001) A MUNKAHELYI EGÉSZSÉGVÉDELEM ÉS BIZTONSÁG IRÁNYÍTÁS RENDSZERE Szabályozott munkahelyi egészségvédelem és munkabiztonság Nyugati országokhoz hasonlóan Magyarországon is egyre

Részletesebben

EU rendelet a környezetvédelmi vezetésről

EU rendelet a környezetvédelmi vezetésről EU rendelet a környezetvédelmi vezetésről Kiadja a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Tervezés és nyomdai kivitelezés: Sásdi Kiadó és Nyomda Kft. Felelős vezető: Sásdi Zoltán Illusztráció: Tréfás

Részletesebben

MUNKAANYAG. Várhelyi András. Elektronikus dokumentumkezelés - az alkalmazott dokumentumkezelő szoftver függvényében. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Várhelyi András. Elektronikus dokumentumkezelés - az alkalmazott dokumentumkezelő szoftver függvényében. A követelménymodul megnevezése: Várhelyi András Elektronikus dokumentumkezelés - az alkalmazott dokumentumkezelő szoftver függvényében A követelménymodul megnevezése: Dokumentumkészítés és -kezelés az irodában A követelménymodul száma:

Részletesebben