DIÁKVÁLLALKOZÁS segédanyag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DIÁKVÁLLALKOZÁS segédanyag"

Átírás

1 DIÁKVÁLLALKOZÁS segédanyag

2 Szerkesztette, korrektúrázta: Fodor Krisztina Gergely Orsolya A segédanyag a Junior Achievement Inc. elsı kiadása (1990) alapján és A Young Enterprise Alapítvány anyagai alapján Junior Achievement Magyarország által átdolgozva (2005) készült Copyrigth 1990 Junior Achievement Inc. Colorado Springs, Colorado A kiadó írásbeli engedélye nélkül tilos e kiadványt vagy részeit sokszorosítani és bármilyen elektronikus, vagy mechanikus eszközzel (beleértve a fénymásolást, a kép-, hangfelvételt és minden egyéb információtárolási rendszert) átvenni.

3 TARTALOM Bevezetés Diákvállalkozások mőködtetése 5 Hasznos ötletek tanácsok 5 Diákvállalkozások mőködési feltételei 6 A programban nem engedélyezett tevékenységek 7 Lépésrıl-lépésre a megalakulástól a felszámolásig 8 Elsı lépés Alakuló ülés 8 Második lépés Üzleti terv készítése 8 Harmadik lépés Üzleti terv készítése 8 Negyedik lépés Záró mőveletek, felszámolás 8 Elsı lépés A vállalkozás (csapat) megalakítása 10 Válaszd ki a vállalatvezetıket! 10 Diákvállalkozás Álláspályázat 11 Feladatok a vezetıségben 12 Ügyvezetı igazgató 12 Értékesítési igazgató 12 Termelési igazgató 12 Személyzeti igazgató 12 Pénzügyi igazgató 12 Egyéb munkalehetıségek a diákvállalkozásnál 12 A termék vagy szolgáltatás meghatározása, az elsı teendık 13 Piackutatási munkalap 14 A termék megtervezésének és kiválasztásának munkalapja 15 Értékeld a termék legfontosabb jellemzıit! 15 Adjatok nevet a vállalkozásnak! 16 3

4 Tıkeszerzés A vállalkozás alaptıkéje 16 Második lépés Üzleti terv készítése 17 Teendık vállalati egységek szerint 17 Termelési terv munkalap 18 Értékesítési terv munkalap 19 Bérjellegő kifizetések munkalapja 20 A pénzügyi terv munkalap 20 Az igazgatóság elsı ülése 21 Az alapszabály 21 Néhány tanács a vállalkozás alapszabályának elkészítéséhez 21 Harmadik lépés A vállalat mőködtetése 23 A termelés betanítása 23 Az értékesítés betanítása 23 Tippek a személyes eladáshoz 23 Értékesítési munkalap 24 Negyedik lépés Záró mőveletek 25 Értékeljétek a vállalat teljesítményét 25 Vállalati mérleg és eredmény-kimutatás 26 Végelszámolás 26 Éves beszámoló készítése 26 Diákvállalkozás Éves beszámoló 27 4

5 E BEVEZETÉS Diákvállalkozások mőködtetése Hasznos ötletek tanácsok nnek a kiadványnak az a célja, hogy segítsen Nektek sikeres vállalkozást alapítani és mőködtetni. Ez a vállalkozás egy diákvállalkozás lesz, mert kizárólag diákok a tagjai és az alapítási, mőködési szabályok egy része eltér más vállalkozásokétól. A játékszabályokat a diákvállalkozás koordinátor tanárotok fogja ismertetni. A vállalkozásszervezés lehetısége, a vállalkozáshoz szükséges tıke megszerzése, valamilyen termék elıállítása és forgalmazása a legtöbb Alkalmazott közgazdaságtan tanfolyam fontos része. A diákvállalati tapasztalat segít abban, hogy sokféle vállalkozási kérdést meg tudj vitatni tanároddal, tanácsadóddal, de segíti számos olyan alapvetı közgazdasági és vállalkozási elv megértését, amelyeket az Alkalmazott közgazdaságtan órákon elméletben tanulsz. Ezt a munkafüzetet úgy terveztük meg, hogy segítsen számodra saját diákvállalkozásotok megszervezésében is, és a gyakorlatban is átéld a vállalkozásszervezéssel együtt járó izgalmakat és kihívást. Ha részt veszel a diákvállalkozásban, lehetıséget kapsz, hogy célokat tőzzél ki saját magad és a vállalkozásotok számra. Gyakorlati tapasztalatokat szerzel a kisvállalkozásotok mindennapi mőködtetésérıl, kifejlesztheted vezetıi készségedet és javíthatod döntéshozatali képességedet. A diákvállalkozás mőködtetése során megtanulod, hogyan kell a vállalkozást fentrıl lefelé a különbözı szinteken mőködtetni. Mint részvényes és a saját vállalkozásotok igazgatóságának tagja, részt veszel a fontos döntések meghozatalában és az üzleti terv kidolgozásában. Ugyanakkor, mint a vállalat alkalmazottja, bért is kapsz munkádért, jutalékot az eladott termékek után, vagy fizetést a vállalatirányítás segítéséért. A legtöbb diák pénzt szeretne keresni a diákvállalkozás segítségével. Természetesen ez is egy lehetséges cél. Ám ahogy telik-múlik az idı, kiderülhet, hogy sok elképzelés csak elképzelés maradt, nem mindenki végezte el a rá kiosztott feladatot, nyakatokon a vásár és még semmi sincs kész. Nem könnyő pénzt keresni, jobban mondva pénzt csinálni. Aki pénzt keres, az többnyire kiszolgáltatott a körülményeknek, elsısorban nem rajta múlik, hogy talál vagy nem talál. Aki pénzt csinál, az megpróbálja kézben tartani a dolgokat. Elıbb sok-sok idıt, energiát, és pénzt áldoz arra, hogy megszülessen mindaz, amiért mások hajlandóak lesznek pénzt költeni. Gyakran csak akkor derül ki igazán az eredmény, amikor a befektetés az elvégzett munka, a beleölt pénz már nem teszi lehetıvé a visszafordulást. A döntést a legtöbb fontos kérdésben, Magatoknak kell meghozni, és Nektek kell vállalni utána a következményeket. A diákvállalkozás mőködése néhány héttıl több hónapig, akár a tanév végéig is tarthat. Elıfordulhat a diákvállalkozás mőködésének ideje alatt, hogy tanítás utánra is marad elvégzendı feladat. A diákvállalkozás tevékenységének a befejezésekor talán mégsem a megszerzett haszon lesz a legfontosabb bár korántsem mellékes kérdés, hogy sikerült-e visszakapni a befektetett pénzt, az ötleteket, a munkát lehet-e majd a vállalkozás profitjából jutalmazni. Nagyon fontos, hogy utolsó lépésként a diákvállalkozás valamennyi tagja végiggondolja, mit is csinált az eltelt idıben, mi az, amit ugyanígy csinálna máskor is, mi az, amit másképp kellett volna tenni. 5

6 DIÁKVÁLLALKOZÁSOK MŐKÖDÉSI FELTÉTELEI 1. Diákvállalkozás alapítása Miután elhatároztátok, hogy diákvállalkozást szeretnétek mőködtetni, és regisztrációs követelményeknek eleget tettetek, ez az útmutató nyújt segítséget a folyamatos mőködésetekhez. A vállalkozás megalakulása után határozzátok meg céljaitokat, vázoljátok fel üzleti terveteket, a belsı munkamegosztást, tisztségeket. A tagok befizetik az alaptıkét. A megalakult diákvállalkozások bejegyeztetik magukat a JAM* központjánál, mely a társasági szerzıdés és a cégbejegyzési dokumentum megküldésével történik. 2. Üzleti terv A sikeres vállalkozás alapja a tudatos tervezés. Az üzleti tervben foglaljátok össze a vállalkozásotok mőködésére vonatkozó elképzeléseiteket. 3. Pénzügyi elszámolás A JAM képviseli a diákvállalkozásokat a külsı szervezetek felé, továbbá hatóságként lép fel a diákvállalkozásokkal szemben. Hozzá kell benyújtani a cégbejegyzést, ı végzi el a számviteli ellenırzést, a szabálytalanul mőködı vállalkozásokra szankciót róhat ki. A diákvállalkozás köteles nyilvántartást vezetni a bevételeirıl és költségeirıl, melyet postai úton kell benyújtania az alábbi idıszakokban: Féléves jelentés január 15-ig. Év végi elszámolások május 31-ig. 4. Diákvásárok A diákvásárok lehetıséget nyújtanak termékeitek értékesítésére, találkozhattok a többi diákvállalkozással, tapasztalatot győjthettek egymástól. A diákvásárokon csak regisztrált diákvállalkozások vehetnek részt. 5. Végelszámolás Tanév végén a diákvállalkozás köteles megszüntetni a tevékenységét. A taggyőlés összegzi az elért eredményeket, záró kimutatást készít az éves tevékenységérıl, megbeszélik az éves mőködés eredményeit, hiányosságokat, gyenge pontokat, hogy a késıbbiek során ezeken mit változtatnának az eredményesebb mőködés elérése érdekében. Amennyiben a diákvállalkozás nyereséget termelt, úgy annak felhasználásáról is döntenie kell a taggyőlésnek. A diákvállalkozás köteles május 31-ig a pénzügyi elszámolásait, nyugtatömböt, számlákat az JAM Alapítványnak megküldeni. *Junior Achievement Magyarország Alapítvány Tel.: 62/ Szeged, Eszperantó u

7 A PROGRAMBAN NEM ENGEDÉLYEZETT TEVÉKENYSÉGEK A Junior Achievement Magyarország Alapítvány nem járul hozzá néhány tevékenység illetve termék diákvállalkozásokban való végzéséhez illetve elıállításához, továbbá diákvállalatok által történı értékesítéséhez. Így a diákvállalatoknak nem megengedett: friss élelmiszerek elıállítása; speciális tárolást - pl. hőtést - igénylı élelmiszerek értékesítése; olyan termékek felvásárlása, amelyeket 3 hónap alatt értékesíteni kell, vagy amelyeknek az eladáskor már lejárt a szavatosságuk; szeszesitalok, dohányáruk forgalmazása; gyógyszerek, gyógyszertári készítmények gyártása és értékesítése; szépségápolási cikkek, kozmetikumok gyártása; mőtrágyák, termény és gyom permetezésére használt készítmények elıállítása; gépi meghajtású jármővek javításánál és karbantartásánál használt termékek gyártása; gépi erıvel hajtott jármővek javítása, karbantartása; robbanóanyagok és gázok gyártása, tárolása, töltése, kiszerelése vagy szállítása; termények permetezése; savak, gázok, robbanóanyagok, petárdák és vegyi anyagok, gyártása és értékesítése; közízlést, közszemérmet sértı termékek forgalmazása; pénzintézeti tevékenység (bankügyletek, tızsdemőveletek); szerencsejátékok szervezése és lebonyolítása; szerzıi jogokat érintı termékek másolása, forgalmazása. A felsorolás nem teljes körő! A diákvállalkozás bejegyzési folyamata során a Társasági szerzıdés kitöltésénél a tevékenységi köröket fel kell tüntetni, amit az engedélyezés során az alapítvány felülvizsgál. A JAM fenntartja a jogot, hogy megtagadja a hozzájárulást a fentiekben fel nem sorolt további tevékenységekhez. Ez minden esetben a törvényesség, az oktatási program és a benne részt vevık védelmének érdekében, indoklással történik. Ügyelni kell arra, hogy ne sértsenek meg semmilyen jogszabályt vagy hatósági elıírást, illetve helyi önkormányzati, vagy iskolai rendeletet. (Például ne árusítsanak engedély nélkül közterületen!) Amennyiben kétségetek merülne fel a követelmények értelmezésével kapcsolatban, keressétek meg tanácsadótokat vagy a Junior Achievement Magyarország Alapítvány központját! 7

8 A Lépésrıl-lépésre a megalakulástól a felszámolásig hhoz, hogy sikeresen lehessen mőködtetni egy vállalkozást a kezdetekkor minden lépést pontosan meg kell tervezni, be kell ütemezni. A következıkben körvonalazzuk azokat a fontos feladatokat, amelyek végrehajtása elengedhetetlen a vállalkozás megalakításához és eredményes mőködtetéséhez. Elsı lépés Alakuló ülés A vállalkozás megalakítása A vezetıség megválasztása A vállalat tevékenységének meghatározása, az elsı teendık megtervezése Piackutatás, a termék/ek kiválasztása, névválasztás A tıkeszükséglet becslése Második lépés Üzleti terv készítése A vállalati célok kitőzése üzleti terv elkészítése Bérterv és vállalati költségvetés készítése. Marketing terv, reklámkampány és az értékesítési stratégia megtervezése Termelési terv készítése Igazgatósági ülés összehívása az üzleti terv elfogadására A tervek megvalósításához szükséges pénz (tıke) összegyőjtése Harmadik lépés A vállalkozás mőködtetése A termelés beindítása és az értékesítés betanítása A termékek elıállítása és értékesítése A termelési, értékesítési, személyzeti és pénzügyi nyilvántartások vezetése A vállalati célok megvalósulásának figyelemmel kísérése Jelentkezés és részvétel a vásáron, termékértékesítés Negyedik lépés Záró mőveletek, felszámolás A termelés és az értékesítés befejezése Elszámolás, a pénzügyi dokumentumok lezárása A vállalat felszámolása Éves beszámoló készítése Tanulságok összegzése 8

9 E ELSİ LÉPÉS A vállalkozás (csapat) megalakítása gy vállalkozás elindítása rengeteg tervezést és sok ember együttmőködését igényli. A lehetséges létszámot tanárotok fogja megmondani. A diákvállalkozások javaslatunk szerint általában hat-nyolc fıbıl álljanak. Elınyei és hátrányai is lehetnek az ettıl eltérı létszámnak. Kisebb létszám esetén több teendı hárul egy-egy emberre. Ugyanakkor könnyebb megegyezni, mindenki által elfogadott döntéseket hozni. Ha többen vagytok, nehezebb lehet közös döntésre jutni, de több ötlet születhet, és szét lehet osztani a feladatokat úgy, hogy ne kelljen senkinek nagyon sok terhet vállalnia. Feltétlenül gondoljátok végig, hogy tudtok-e majd együtt dolgozni. A vállalat sikere mindenekelıtt a csapat tagjain múlik. Amikor elkezditek megszervezni saját diákvállalkozásotokat, együttmőködsz társaiddal a következı feladatok teljesítése érdekében: A vállalati tisztségviselık kiválasztása, akik a vezetıi grémiumban tevékenykednek. Névválasztás. Piackutatás és termék/ek kiválasztása. A tıkeszükséglet felmérése és a társaság tıkéjének elıteremtése. Termelés, értékesítés. Válaszd ki a vállalatvezetıket! Milyen tulajdonságokat vagy jellemvonásokat vársz el egy vezetıtıl? Minden igazi vezetınek ugyanazokkal a tulajdonságokkal kell rendelkeznie? A labdarúgó- vagy a kosárlabdacsapat kapitányának ugyanazokkal a vezetıi készségekkel kell-e rendelkeznie, mint a matematikaklub vagy a diáktanács elnökének? Indokold meg az érvelésed! Milyen különleges készségekre és képességekre van szüksége a vállalkozást vezetı munkatársaknak? Melyek azok a képességek, amelyekkel Te is rendelkezel? Szeretnél-e valamilyen tisztséget viselni a diákvállalkozásban? A diákvállalkozás vezetıi A diákvállalkozásoknak öt tisztségviselıje van: ügyvezetı, pénzügyi igazgató, személyzeti igazgató, termelési igazgató, értékesítési igazgató. Az ügyvezetıt választják. Az igazgatókat az ügyvezetı nevezi ki a tanácsadó és a tanár segítségével. A vezetık kötelességeinek és hatáskörének összefoglalása a következı oldalon lévı pályázati formanyomtatvány hátoldalán található. Ha vezetıi posztra akarsz pályázni, töltsd ki az Álláspályázat c. formanyomtatványt és add oda tanárodnak! Egyéb lehetıségek a diákvállalkozásnál Ha nem akarsz vezetı lenni, akkor is marad még számodra rengeteg munkalehetıség a vállalatnál. Ha szeretsz új helyekre eljárni, és emberekkel beszélgetni, lehet, hogy az értékesítésben akad munka számodra. Ha fegyelmezett vagy, és tudsz figyelni a részletekre, talán elvállalhatod a vállalatnál az egyik könyvelıi feladatkört. Ha mővészi hajlamaid vannak, elképzelhetı, hogy a reklámkampány vezetése érdekelne. Tanárod vagy a tanácsadó elmagyarázza, milyen munkahelyeket lehet a vállalatodnál betölteni. Ha eldöntötted, mivel akarsz foglalkozni a vállalkozásban, töltsd ki az Álláspályázat c. formanyomtatványt! 9

10 Diákvállalkozás Álláspályázat Személyi adatok Név: Osztály: Lakcím: A megpályázott állás: Egyéb számba vehetı munkák: Telefon: Iskolai végzettség Általános iskola: Középiskola: Sorold fel azokat a tantárgyakat, amelyek keretében felkészültél erre a munkára! Iskolai eredmény: Tevékenységek Hobbi és különleges érdeklıdés: Klubok és egyéb szervezetek (sorold fel a vezetıi megbízatásokat! ) Munkák és egyéb olyan feladatok, amelyek felkészítettek erre az állásra! Kérjük, írd le ezeket! Továbbtanulási és szakmai célok: Azért érdekel ez az állás, mert: Referenciák Név: Név: Dátum: Telefonszám: Telefonszám: Aláírás: 10

11 Ügyvezetı Igazgató A z ügyvezetı, akinek gondoskodnia kell a vállalat vezetésérıl és irányításáról, a vállalat tagjai választják; a többi igazgatót az ügyvezetı nevezi ki a tanácsadó és a tanár segítségével. Az ügyvezetı felelıséggel tartozik az igazgatóságnak, gondoskodik a vezetésrıl és az alkalmazottakat a vállalati célok elérésére ösztönzi, felügyeli az igazgatókat, és irányítja a vállalat általános mőködését, rendszeres tervmegbeszéléseket tart a vállalat vezetıivel, vezeti az igazgatóság üléseit. Értékesítési igazgató A értékesítési igazgatónak meggyızı fellépéső és kreatív személyiségnek kell lennie, aki szeret eladni, és szívesen megtervezi a reklámkampányt. A értékesítési igazgató felelıséggel tartozik az ügyvezetı igazgatónak, ellátja az ügyvezetı feladatait annak távollétében, koordinálja az értékesítési stratégia kialakítását, meghatározza az értékesítési célokat és javaslatot tesz az értékesítést elısegítı ösztönzıkre, betanítja és ösztönzi az eladókat, az igazgatóság útmutatása alapján kijelöli helyetteseit, figyelemmel kíséri a készlet-és az értékesítési nyilvántartásokat, beszámolókat készít a forgalomról az igazgatóság üléseire. Termelési igazgató A termelési igazgató feladata a termelı dolgozók betanítása és a termelıtevékenység ütemezése. Fontos, hogy a termelési alelnök jó minıségő termékek hatékony elıállítására tudja ösztönözni a dolgozókat. A termelési igazgató az ügyvezetı igazgatónak tartozik felelıséggel, ütemez és irányítja a termelést, betanítja és ösztönzi a termelı dolgozókat, figyelemmel kíséri a termelési nyilvántartásokat, az igazgatóság útmutatása alapján kijelöli helyetteseit, Feladatok a vezetıségben a termelékenység és a minıség javítására törekszik. Személyzeti igazgató A személyzeti igazgató figyelemmel kíséri a személyzeti nyilvántartásokat, koordinálja az éves beszámoló elkészítését. A személyzeti igazgató az ügyvezetı igazgatónak tartozik felelıséggel, irányítja a bérszámfejtést, az igazgatóság útmutatása alapján kijelöli helyetteseit, beszámolókat terjeszt az igazgatósági ülések elé, elkészíti az éves beszámolót, felelıs a dolgozókkal való kapcsolattartásért és a munkaerkölcsért. Pénzügyi igazgató F ontos, hogy a pénzügyi igazgató jól tudjon bánni a számokkal. A munkakör számviteli feladatai pontosságot, a részletekre kiterjedı figyelmet követelnek, és a segítı munkatársakat is felügyelni kell. A pénzügyi igazgató az ügyvezetı igazgatónak tartozik felelıséggel, figyelemmel kíséri a vállalkozás készpénzáramlását (cash flow), pénzügyi nyilvántartásokat vezet, pénzügyi beszámolókat készít az igazgatósági ülésekre, az igazgatóság útmutatása alapján kijelöli helyetteseit, elkészíti a felszámolási beszámolót. Egyéb munkalehetıségek a diákvállalkozásnál Termelési csoportvezetı A vevıszámlákkal foglalkozó tisztviselı Minıségi ellenır A szállítószámlákkal foglalkozó tisztviselı Reklámfınök A személyzeti nyilvántartásokat kezelı tisztviselı Kereskedelmi megbízott Függetlenül attól, hogy milyen különleges munkaköri feladatai vannak, az Alkalmazott közgazdaságtani diákvállalkozás legtöbb alkalmazottja részt vesz a termelésben és az értékesítésben is. 11

12 M A termék vagy szolgáltatás meghatározása, az elsı teendık ivel foglalkozzon a vállalat? ez az egyik legnehezebb kérdés. A megfelelı termék vagy szolgáltatás kiválasztása igen fontos a vállalat sikere szempontjából. A kihívást jelentı feladat számotokra most az, hogy eldöntsétek, melyik termék számíthat leginkább sikerre az iskolában, a környéken vagy a vásáron. Ez megköveteli, hogy megvizsgáljátok a piacot, és értékeljétek a termék jellemzıit. A piackutatásra és a termékelemzésre való felkészülést segítheti, ha megpróbáltok válaszolni az alábbi kérdésekre. Kik fognak eljönni a vásárra? Mi mindent szoktak ezek az emberek vásárolni? Mi az, amire nektek is szükségetek lett volna, de nem lehetett kapni, vagy túl drága volt? Mikor lesz a vásár köthetı-e valamilyen kiemelkedı eseményhez? Ki, milyen segítséget tudna szerezni a vállalat mőködéséhez? Kinek, milyen adottsága, hobbija van? A többség érdeklıdését piackutatás segítségével fel lehet deríteni. Válasszátok ki, milyen eszközöket, módszereket használnátok a piackutatáshoz? Osztálytársaiddal, iskolatársakkal beszélgetni. Boltokban, áruházakban megkérdezni, hogy mit szoktak a fiatalok vásárolni. Egyszerő kérdıívet készíteni, és személyesen kitöltetni néhány osztályban. Néhány interjút készíteni valamennyi évfolyam képviselıivel. Kérdıíveket kitenni az iskola központi helyére, amiket ha kitöltenek és bedobnak egy ládába a diákok, akkor nyerni lehet vele. Más iskolák vásárait megnézni. Saját ötlet. 12

13 A Piackutatási munkalap vállalat sikere vagy bukása gyakran éppen a piackutatás hatékonyságán múlik. Fontos tudni, miért érdeklıdnek a fogyasztók a termék iránt, a termék mely tulajdonságai a legfontosabbak, a vevık milyen áron hajlandók megvásárolni, és sok egyéb hasonló információt is össze kell szednetek. A koordinátorod Téged oszt be az egyik piackutatási munkacsoportba, hogy valamilyen termék piacát tanulmányozzátok Írd le a terméketeket! 2. Mi a termék két legfontosabb tulajdonsága? a) b) 3. Írd le, kik azok, akiket leginkább érdekelhet a terméketek! 4. Hány embert kell közülük megkérdezned, hogy meg tudd állapítani, milyen árat fizetnének a termékért, és a termék mely tulajdonságait tartják a legfontosabbnak? Indokold! 5. Tervezd meg és írd le, hogyan beszélgetsz el ezekkel az emberekkel! a) Hány potenciális fogyasztót (vizsgálati alanyt) kell a piackutató csoport egy egy tagjának kikérdeznie? b) Hogyan választod ki a kikérdezendı személyeket? 6. Készíts piackutatási kérdıívet egy külön lapon! Készíts annyi másolatot, hogy a piackutató csoport minden tagjának jusson, amennyire szüksége van! A kérdıíveket saját terved szerint dolgozd fel! Összesítsd a csoport által összegyőjtött adatokat, és készülj fel, hogy az eredményt ismertetned kell osztályoddal! 7. A piackutató csoport beszámolójában szereplı eredmények alapján a termék mely vonásait keresik a leginkább? Adataitok alapján hány megkérdezett vásárolná meg a terméketeket különbözı árakon? 13

14 A termék megtervezésének és kiválasztásának munkalapja Az alábbiakban győjtsétek össze a legfontosabb információkat! Termék v. szoláltatás jellemzıi Reklámeszközök Az árusítás helyének jellemzıi A termék ára Értékeld a termék legfontosabb jellemzıit! Miután megismerted a terméketek piacát, tudnod kell, könnyen be tudja-e szerezni diákvállalkozásotok a szükséges nyersanyagokat, és elı tudja-e állítani a terméket az osztályteremben. Töltsd ki az alábbi táblázatot, így meg tudod állapítani, melyik termék számíthat a leginkább sikerre! A termék legfontosabb jellemzıi. Pontozd a lehetséges termékeket a következı ismérvek szerint! A termék jellemzıi. Azok a termékek a legjobbak, amelyek hordozhatóak és nem romlanak. 0 túl nagy az iskolatáskához 1 iskolatáska mérető 2 könyvmérető 3 zsebben elfér 0 egy évnél rövidebb ideig áll el 1 szezonális (pl. koszorú) évig tart (pl. toll) 3 korlátlan élettartam Könnyő elıállíthatóság. Fontos, hogy a terméket egyszerően elı tudjuk állítani. A munkaeszközöket alkalmanként be kell vinni az osztályterembe. 0 mővészi tehetséget igényel 1 pácolást/festést igényel 2 összeszerelési gyakorlatot igényel 3 könnyen összeszerelhetı v. csomagolható 0 erıs vegyszerek használata szükséges v. por keletkezik 1 rozsdamentesítést, pácolást vagy főrészelést igényel 2 könnyő csiszolást, ragasztást igényel 3 teljesen tiszta 0 nem biztonságos friss ételek, üvegáru 1 elektromos (kivéve, ha elemmel mőködik); éles vagy éles sarkai vannak 2 törékeny 3 abszolút biztonságos Add össze a pontokat mindegyik kategóriában: Munkaigényesség. Fontos, hogy minden diák részt tudjon venni a termék elkészítésében. 1 a vállalat tagjainak 50%-ánál kevesebbnek ad munkát 2 az osztály 50 75%-ának ad munkát 3 az osztály % -ának ad munkát 1 három termelési, ciklusra van szükség a teljes készlet feldolgozásához 2 két termelési ciklusra van szükség a teljes készlet feldolgozásához 3 egy termelési ciklusra van szükség a teljes készlet feldolgozásához Pénzügyi szempontok. Legalább 35%-os bruttó árrést kell elérni. (Anyagköltség/eladási ár x 100 = bruttó árrés.) Ezenkívül a terméket egyetlen anyagrendelés után is nyereséggel kell tudni eladni. 0 bruttó árrés 0 >35 % 1 bruttó árrés = 25 40% 2 bruttó árrés = % 3 bruttó árrés 2 > 45 % 0 a kiskereskedelmi ár 1500 Ft-nál magasabb vagy 50 Ft-nál alacsonyabb 1 a kiskereskedelmi ár 1001 és 1500 Ft között, vagy 51 és 100 Ft között van 2 a kiskereskedelmi ár 101 és 400 Ft között van 3 a kiskereskedelmi ár 400 és 1000 Ft között van Kiváló pont Jó pont Elfogadható pont Elégtelen pont Értékeld ezeket az eredményeket a piackutatás eredményével együtt, és válaszd ki ennek alapján azt a terméket, amelyik érzésed szerint a legsikeresebb lesz! Kiválasztott termékek 14

15 A Adjatok nevet a vállalkozásnak! vállalat neve ébresszen bizalmat és magas szakmai színvonalra utaljon. Olyan nevet válassz, amelyre büszke lehetsz. A vállalkozás jogi formáját is meg kell határoznotok. A Junior Achievement diákvállalkozás jelenjen meg mindenhol a vállalat neve után. Javasolt cégnevek: amelyben megjelenik az iskola neve is, utal a vállalkozói csoportra, az általatok elıállított termékre utal. A kiválasztott név: A Tıkeszerzés A vállalkozás alaptıkéje mőködés megkezdéséhez a vállalatoknak sok pénzre van szüksége. A legtöbb vállalkozás az indulópénzt bankoktól, barátoktól vagy családtagoktól kapja. A legtöbb diákvállalkozás ha részvénytársaság részvényeket ad el. Ha betéti társaság, kültagok és beltagok szállnak be. Egy-egy részvény vagy befektetett tıkeegység legyen mondjuk 200 Ft. Ez lehetıvé teszi, hogy az osztály minden tanulója, barátaitok és rokonaitok is a vállalat résztulajdonosai legyenek és a sikerbıl is részesedjenek. Azok, akik a vállalkozás alaptıkéjét összeadták, a vállalkozás résztulajdonosaivá válnak, és szavazati joggal rendelkeznek. Ha a vállalat befejezi mőködését, a profitból elıször a tulajdonosok részesednek. A diákvállalkozásba befektetık a felszámoláskor visszakapják a befektetett pénzüket, és ezen felül osztalékot is kapnak. 15

16 E ldöntöttétek, milyen terméket állítotok elı és forgalmaztok, és a piacot is tanulmányoztátok. Most tervet kell kidolgoznotok a vállalat mőködtetésére. A legtöbb vállalkozás üzleti tervet készít. Az üzleti terv olyan rövid dokumentum, amelyben a vállalkozások összefoglalják a szükségleteiket és a céljaikat. A jó üzleti terv segíti, hogy a vállalkozás sínen maradjon és sokféle hibát elkerüljön a mőködés megkezdésénél. Másik szerepe, hogy segíti a szükséges tıke összegyőjtését. A bankok, mielıtt kölcsönt adnának egy új vállalkozásnak, megnézik az üzleti tervét. A többi befektetı is általában meg akarja nézni az üzleti tervet, mielıtt pénzt adna. Az üzleti terv elkészítéséhez idıre van szükség, és alaposan meg kell gondolni. Ha kész van, tartalmaznia kell a vállalkozás termékeinek a leírását, a pénzigényt és forrásait, az emberi erıforrásokat, a mőködéshez szükséges tervezett költségvetést, a termelési tervet és az értékesítési tervet. Amikor elkezded a tervezést, Teendık vállalati egységek szerint I. Projektvezetı: Személyzeti igazgató A vállalkozás személyi feltételeinek biztosítása Munkakörök meghatározása Mőszakbeosztások elkészítése Vállalati üléstervek készítése II. Projektvezetı: Pénzügyi igazgató A vállalkozás bérkategóriáinak meghatározása (igazgatók, csoportvezetık, termelı alkalmazottak, stb.) Bér és egyéb kifizetések tervezése (fizetések, jutalékok, osztalék, stb.) A jövedelmekre juttatásokra fordítandó pénzösszegek felhasználásának ütemezése A beérkezı igények alapján pénzügyi terv és cashflow készítése MÁSODIK LÉPÉS Üzleti terv készítése meg kell értened, hogy nem lehet az összes kérdést egyszerre megválaszolni. A terv úgy áll össze, mint elemeibıl a mozaikjáték. Ha valamelyik kérdést megválaszolod, a következı kérdés megválaszolása már sokkal könnyebb. Amikor az üzleti terv tervezetét készítitek, úgy dolgoztok, mint egy vállalat fıosztályai vagy bizottságai. Mindegyik fıosztály a terv egy-egy részén dolgozik. Válaszold meg a részlegre vonatkozó kérdéseket! Ha befejezted, ajánlásaidat juttasd el a többi fıosztályhoz is. Ha például az értékesítési fıosztályon dolgozol, és azt javasolod, hogy 500 Ft-ért vásároljatok plakátokat és reklámtáblákat, igényedet be kell jelentened a pénzügyi alelnöknek. Ha minden fıosztály elkészítette a munkalapját, az igazgatóság elé kell terjeszteni megvitatásra. Az igazgatóság a fıosztályok ajánlásait elfogadja vagy módosítja. Ha fıosztályod ajánlásait az igazgatóság elfogadja, a végleges üzleti terv részévé válnak. III. Projektvezetı: Értékesítési igazgató Értékesítés tervezése Árkalkuláció Értékesítési akciók tervezése Marketingköltségek tervezése IV. Projektvezetı: Termelési igazgató A termeléshez szükséges alapanyag, eszköz, munkaerı- és munkaidıigény tervezése Költségtervezés Termelési terv készítése Minıségellenırzési és környezetvédelmi rendszer kidolgozása Beszerzések, szállítások és raktározás megszerezése Az egyes fıosztályok javaslatait el kell juttatni a pénzügyi elnökhelyettesnek, hogy a pénzügyi tervet elkészíthesse. A kész üzleti tervet igazgatósági ülésen el kell fogadtatni. 16

17 Termelési terv munkalap A termelés megtervezéséhez töltsétek ki az alábbi munkalapot! 1. Az alapanyagokat -n megrendeltük/megrendeljük. A szállítás (dátum) körül várható. 2. A gyártás betanítását -n végezzük. A betanításért a következı személyek felelısek: 3. Célunk, hogy db-ot állítsunk elı -ig (dátum). 4. A termelési folyamat a következı elemekbıl áll: a) e) b) f) c) g) d) h) 5. A termelés -n kezdıdik termelési ciklusban valósul meg és termelési csoportra van szükség. Mindegyik csoport tagból áll. A termékek minıségét a következı terv szerint kísérjük figyelemmel: 6. Az alábbi képlet alkalmazásával készíts becslést a termékek elıállításához szükséges munkaerıköltségre! A tervezett munkaköltség körülbelül Ft. dolgozók száma x termelési ciklusok száma x bér/termelési ciklus = munkaerıköltség. termelési igazgató Az elkészült termékekrıl vezessetek készletnyilvántartás-t! A tervet mindenképp egyeztetni kell a pénzügyi igazgatóval! 17

18 Értékesítési terv munkalap 1. Az értékesítési v. reklámkampányt -n kezdjük. Az értékesítést -ig be kell fejezni. 2. Annak érdekében, hogy a fogyasztókat tájékoztassuk termékünkrıl: (Írd le a hirdetési stratégiátokat hirdetések, plakátok, szórólapok stb.) 3. Értékesítési stratégiánk az, hogy (Írd le az értékesítési stratégiátokat személyes eladás, utcai pavilon, bemutatóval egybekötött árusítás az osztályteremben stb.) 4. Az értékesítés betanítását -n végezzük. A betanításért a következı személyek felelısek: 5. A tervezett marketingkiadások összege Ft. Ez tartalmazza a plakátok, a reklámtáblák, a szórólapok stb. költségét, a plakátok elıállításával és a pavilonok felállításával kapcsolatos munkák költségét, valamint az értékesítés ösztönzésére szolgáló prémiumalapokat. 6. A vállalatunk értékesítési terve db termék eladása Ft értékben -ig. kereskedelmi igazgató Az értékesítésekrıl vezessetek értékesítésinyilvánartás-t! A tervet mindenképp egyeztetni kell a pénzügyi igazgatóval! 18

19 Bérjellegő kifizetések munkalapja 1. Vezetıi fizetések a vállalkozásnál Ft x fı = összesen Ft. 2. Csoportvezetık, igazgatók, oktatók stb. Ft x fı = összesen Ft. 3. Alkalmazottak, termelı dolgozók, stb. Ft x fı = összesen Ft. 4. Jutalékok: Ft. személyzeti elnökhelyettes Döntsétek el, hogy eltérı bért javasoltok-e a termelı csoportok vezetıinek, vagy más dolgozóknak! A pénzügyi terv munkalap Eszközök, anyagok megnevezése Egységár (Ft) Mennyiség Összesen (Ft) (alapanyag, szerszám, munkaidı, reklám, (db, óra, km, stb.) szállítás, stb.) Összesen pénzügyi igazgató Honnan lesz pénzetek? Kinek, mennyit kell befizetnie? Ha eldöntöttétek, a pénz összeszedésekor adjatok átvételi elismervényt. 19

20 A Az igazgatóság elsı ülése z ügyvezetı igazgató vezeti az ülést, az egyes részlegek igazgatói pedig bemutatják a fıosztályok ajánlásait. Az igazgatóság jóváhagyja az alapszabályt és a mőködési költségek tervezetét. Készíts jegyzıkönyvet, amelyben az alábbiak szerint tünteted fel a vállalati döntéseket! Erre az információra a társaság minden tagjának szüksége van, hogy meg tudja válaszolni a fogyasztók kérdéseit, és el tudja készíteni az éves beszámolót. Napirend A tanácskozás megnyitása Az ülés céljai Az alapszabály elfogadása Az alapszabály elıterjesztése Az alapszabály jóváhagyása Fıosztályi beszámolók Termelési terv és célok Értékesítési terv és célok Bérterv Pénzügyi terv A vállalati célok összefoglalása A költségvetés jóváhagyása Az alapszabály A témát elıvezeti Ügyvezetı igazgató Személyzeti igazgató Személyzeti igazgató Termelési igazgató Értékesítési igazgató Személyzeti igazgató Pénzügyi igazgató Ügyvezetı igazgató Öt alapvetı vállalkozási forma létezik ma Magyarországon (egyéni vállalkozás, közkereseti társaság, betéti társaság, korlátolt felelısségő társaság és részvénytársaság). A vállalkozási forma kiválasztását rátok bízzuk a diákvállalkozások többsége formálisan a részvénytársaság, vagy korlátolt felelısségő társaság. Természetesen az Alkalmazott közgazdaságtani diákvállalkozások nem jogszerően mőködı társaságok, hiszen tanulmányi célú vállalkozásról van szó, és tagjai mindnyájan fiatalkorúak. Az Rt. vagy Kft. cégbejegyzése ezért a nonprofit alapon mőködı Junior Achievement Magyarország égisze alatt történik. Néhány tanács a vállalkozás alapszabályának elkészítéséhez A gazdasági társaságok létrehozásának közös szabályai: Gazdasági társaságot társasági szerzıdéssel (alapító okirattal, alapszabállyal) az egyszemélyes korlátolt felelısségő társaság kivételével legalább két tag alapíthat. A társasági szerzıdést szükség esetén annak módosítását köziratba vagy ügyvéd (jogtanácsos) által ellenjegyzett okiratba kell foglalni. A társasági szerzıdést valamennyi tagnak alá kell írnia. A társasági szerzıdéstıl akkor lehet eltérni, illetve azt módosítani, ha a gazdasági társaság legfıbb szerve határozatilag rendelkezett errıl. A társasági szerzıdésnek vannak kötelezı elemei, ezek hiányában a társasági szerzıdés érvénytelen. Így a társasági szerzıdésben meg kell határozni: a társaság cégnevét, céghelyét; a tagokat, nevük, cégük és lakcímük, illetve székhelyük feltüntetésével; a társaság tevékenységi körét, illetve köreit a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerében meghatározott statisztikai számhely és forgalmi meghatározás szerint (TEAOR) a társasági vagyon mértékét, rendelkezésre bocsátásának módját és idejét, valamint mindazt, amit a gazdasági társaságokról szóló évi VI. tv. az egyes társasági formáknál elıír. Az alapszabály elkészítéséért (A Társasági Törvényben található elıírások szerint) és elıterjesztéséért az ügyvezetı igazgató a felelıs. A fentiek segítségével készítsétek el saját alapszabályotokat, amelyet a tanárotokkal és/vagy tanácsadótokkal ellenıriztessetek! 20

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata Ezen Szervezeti és Mőködési Szabályzat a Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE 1. A szervezet alapadatai, bemutatkozása Tejes név: Munkanélkülieket Segítı Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége Rövid név: MSKSZMSZ Székhely: 4025. Debrecen,

Részletesebben

Mikroökonómia - 7. elıadás

Mikroökonómia - 7. elıadás Mikroökonómia - 7. elıadás A TERMELÉSI TÉNYEZİK (ERİFORRÁSOK) PIACA 1 A termelési tényezık piaca elsıdleges tényezık - munka - természeti erıforrások másodlagos tényezık - termelt tıkejavak - pénz, értékpapír

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására.

a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására. A 103/2011.(V.19.) KT határozat melléklete a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására. 1. A Társulási Megállapodás I. fejezetének /Általános

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS. 2014. december 18.

Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS. 2014. december 18. Szekszárdi Városfejlesztési Kft. ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS 2014. december 18. 2 EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA Alulírott alapító a Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Sajó Televízió Nonprofit Kft. (tervezet) Sajószentpéter 2009 2 ALAPÍTÓ OKIRAT (Módosításokkal egységes szerkezetben) Az alapító jelen okirattal a gazdasági társaságokról szóló

Részletesebben

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Javadalmazási Politikájának Szabályzata Hatálybalépés idıpontja: 2011.06.01. [jóváhagyta az igazgatóság: /2011.06.09/03. számú, 2011.06.09.

Részletesebben

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete Együttmőködési megállapodás mely létrejött egyrészrıl másrészrıl Sajószentpéter Városi Önkormányzat székhely: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. adószám: 15726085-2-05

Részletesebben

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl 2005. évi.. törvény a szövetkezetekrıl Az Országgyőlés - kiindulva az Alkotmány 12. -ából, amely szerint az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, - felismerve, hogy a szövetkezeti

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselı-testületének 2007. április 3. napján tartott ülésének jegyzıkönyvébıl.

Készült Polgárdi Város Képviselı-testületének 2007. április 3. napján tartott ülésének jegyzıkönyvébıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselı-testületének 2007. április 3. napján tartott ülésének jegyzıkönyvébıl. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 31/2007. (IV. 3.) ÖNK.

Részletesebben

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel.

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel. A Türr István Gazdasági Szakközépiskola sport életének pezsdítését elısegítı társadalmi szervezetet hozott létre 2007. március 8. napján. Az egyesület célja, hogy az oktató-nevelı munkával összhangban

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ 500.000 DARAB 1.000 FORINT NÉVÉRTÉKŐ A SOROZATÚ NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT TÖRZSRÉSZVÉNYÉNEK A FIGYELEMFELHÍVÁS

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ 500.000 DARAB 1.000 FORINT NÉVÉRTÉKŐ A SOROZATÚ NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT TÖRZSRÉSZVÉNYÉNEK A FIGYELEMFELHÍVÁS ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ A FINEXT VAGYONKEZELİ NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 500.000 DARAB 1.000 FORINT NÉVÉRTÉKŐ A SOROZATÚ NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT TÖRZSRÉSZVÉNYÉNEK A BUDAPESTI ÉRTÉKTİZSDE B KATEGÓRIÁS

Részletesebben

"HUNCUTKA" Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év

HUNCUTKA Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év 18676415-1-13 Statisztikai számjel vagy adószám Cím: 2013,Pomáz,József Attila u.4. "HUNCUTKA" Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év A közzétett adatok könyvvizsgálattal

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. 12. 31. zárómérleghez

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. 12. 31. zárómérleghez 18111954 9449 569 01 Statisztikai számjel Épülı Virgonc Gyermekekért Alapítvány 2085 Plisvörösvár, Rákóczi u. 8. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. 12. 31. zárómérleghez Budapest, 2009. március 3. Szervezet felelıs

Részletesebben

2/1 KFP DARU Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság

2/1 KFP DARU Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság KFP DARU Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság (2060 Bicske, Rákóczi utca 29.) Adószám: 13378521 Cégtörténet 1 Cégjegyzékszám 07 09 010749 (Hatályos) Alakulás dátuma: 2004.10.12. Bejegyzés

Részletesebben

DOMUS OPTIMA ÁLLATMENTİ ÉS ÁLLATVÉDİ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 8556 Pápateszér, Fényes hegy 4. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

DOMUS OPTIMA ÁLLATMENTİ ÉS ÁLLATVÉDİ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 8556 Pápateszér, Fényes hegy 4. 2011. évi Közhasznúsági jelentése DOMUS OPTIMA ÁLLATMENTİ ÉS ÁLLATVÉDİ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 8556 Pápateszér, Fényes hegy 4. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Pápa, 2012. május 16. Kovács Csilla Nóra elnök DOMUS OPTIMA KHE Közhasznúsági

Részletesebben

A STANDARD ELİKÉSZÍTİ TESTÜLET MŐKÖDÉSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

A STANDARD ELİKÉSZÍTİ TESTÜLET MŐKÖDÉSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A STANDARD ELİKÉSZÍTİ TESTÜLET MŐKÖDÉSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A Standard Elıkészítı Testület (a továbbiakban: Testület) létrehozásáról és mőködtetésérıl a magyar számviteli

Részletesebben

Elıterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda mőködtetésére vonatkozó intézményfenntartói társulási megállapodás módosítására

Elıterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda mőködtetésére vonatkozó intézményfenntartói társulási megállapodás módosítására Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina osztályvezetı Elıterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda mőködtetésére vonatkozó intézményfenntartói társulási

Részletesebben

Éves ellenırzési terv 2014. évre

Éves ellenırzési terv 2014. évre A 208/2013.(XI.21.) határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Ikt. szám: 80 /2013. Éves ellenırzési terv 2014. évre A hivatal a költségvetési szervek belsı kontrollrendszerérıl és belsı ellenırzésérıl

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT Szeged Megyei Jogú Város Idısügyi Tanácsa (továbbiakban: IT) figyelemmel a létrehozása óta eltelt idı tapasztalataira, a korábbi és 2003-ban elfogadott Szervezeti és Mőködési Szabályzatát visszavonja és

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRE 4. IKTATÓSZÁM: 2-14/2012. MELLÉKLET: 2 DB TÁRGY: Javaslat a 2013. évi belsı ellenırzési terv jóváhagyására ELİTERJESZTİ: Törı Gábor

Részletesebben

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1.

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 1/9 KÉSZÍTETTE: dr. Tölli Katalin al ELLENİRIZTE: Nagy István osztályvezetı HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 2/9 I. Az osztályon ellátandó feladatokhoz tartozó munkakörök 1. osztályvezetı, városi

Részletesebben

Az egyesület alapszabályának adattartalma

Az egyesület alapszabályának adattartalma 41. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez Az egyesület alapszabályának adattartalma 1. Kötelezı rendelkezések az általános rendelkezések körében: 1.1. az egyesület neve 1.2. az egyesület székhelye

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2011. ÉVI KÖZHASZNÚ ELİTÁRSASÁGI EGYSZERŐSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2011. ÉVI KÖZHASZNÚ ELİTÁRSASÁGI EGYSZERŐSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ MOBILIS Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság KSH 23560220900457208 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2011. ÉVI KÖZHASZNÚ ELİTÁRSASÁGI EGYSZERŐSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ Gyır, 2012.01.03. Szilasi Péter Tamás

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 19-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 19-i ülésére 5. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. május 19-i ülésére Tárgy: Gyermekek nyári napközbeni ellátásának megszervezése Az elıterjesztést készítette: Rostásné Rapcsák

Részletesebben

1. Név: Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium 2. Székhely: 1145 Budapest, Uzsoki u. 34/a

1. Név: Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium 2. Székhely: 1145 Budapest, Uzsoki u. 34/a 1. 1. Név: Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium 2. Székhely: 1145 Budapest, Uzsoki u. 34/a 2. a; Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium tanulóinak érdekképviselete

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 1 8 1 7 3 5 0 3-1 - 4 2 Adószám A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 2 0 0 2 év MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1145 Budapest, Amerikai

Részletesebben

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve..

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve.. Piac és tényezıi TÉMAKÖR TARTALMA - Piac és tényezıi - Piacok csoportosítása - Piaci verseny, versenyképesség - Nemzetgazdaság - Gazdasági élet szereplıi PIAC A piac a kereslet és a kínálat találkozási

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A MAGYARORSZÁGI FÁJDALOM TÁRSASÁG 2013. évi gazdálkodásáról

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A MAGYARORSZÁGI FÁJDALOM TÁRSASÁG 2013. évi gazdálkodásáról KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A MAGYARORSZÁGI FÁJDALOM TÁRSASÁG 2013. évi gazdálkodásáról A Társaság egyéb szervezet bemutatása Neve: Magyarországi Fájdalom Társaság Székhelye: 1122 Budapest, Ráth u. 7-9. Adószáma:

Részletesebben

Az ellenırz. Statisztika

Az ellenırz. Statisztika Civil SzámAdó Konferencia Civil SzámAd madó Konferencia Az Állami Számvevıszéki ellenırzések tapasztalatai Jakab Éva Az ellenırz rzés s céljac Döntéshozókhoz, kezelı szervhez kapcsolódó az NCA-ból nyújtott

Részletesebben

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza.

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza. Melléklet a. /2014. (XII. 16.) kt. határozathoz Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, az államháztartásról

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Hajdúnánási Holding alaptıkéjének emelésérıl

ELİTERJESZTÉS a Hajdúnánási Holding alaptıkéjének emelésérıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat P o l g á r m e s t e r é t ı l 15. Száma: 16614-11/2013. Elıkészítı: Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje: Dr. Kiss Imre

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2009. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2010. április 20 Ling Béla ügyvezetı igazgató Kiegészítı Melléklet a 2009. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. szeptember 13.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. szeptember 13. Ügyszám: 9-132/2012. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2012. szeptember 13. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Nyirád-Szıc Községek Körjegyzısége Nyirád, Szabadság u. 3.

Részletesebben

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2007. ÉV 2008. ÁPRILIS 30. 1. Általános kiegészítések A pénztár mőködési formája: kiegészítı egészségpénztár Alapítás idıpontja: 1999. november

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2663-06/2 Vállalkozási stratégia kidolgozásának bemutatása, meghatározott vállalkozási tevékenység és

Részletesebben

A Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft. 2011. üzleti év. Közhasznúsági jelentése

A Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft. 2011. üzleti év. Közhasznúsági jelentése A Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft. 2011. üzleti év Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012. február 15. Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft 2011.üzleti év Közhasznúsági jelentése 2/7 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-ai ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Részletesebben

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról I. Rész A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) E törvény szabályozza a Magyarország területén székhellyel rendelkezı gazdasági

Részletesebben

napirendi pont ELİTERJESZTÉS

napirendi pont ELİTERJESZTÉS Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények Igazgatójától 7570 Barcs, Tavasz u. 3. napirendi pont ELİTERJESZTÉS A Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények és a Szivárvány EGYMI között a gazdálkodással kapcsolatos

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE MOVE REHABILITÁCIÓS IPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. (8500 Pápa, Komáromi u. 87.) KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2009. december 31. Mellékletek: I. Számviteli beszámoló II. Költségvetési támogatás

Részletesebben

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÁLLAMIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM Ü G Y R E N D J E

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÁLLAMIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM Ü G Y R E N D J E A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÁLLAMIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM Ü G Y R E N D J E A fıvárosi, megyei közigazgatási hivatalokról szóló 214/2010. (VII. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 19. (1) bekezdésének

Részletesebben

AZ ATTICUS INVESTMENTS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

AZ ATTICUS INVESTMENTS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AZ ATTICUS INVESTMENTS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG JAVADALMAZÁSI POLITIKÁJA (HATÁLYOS: 2011. július 01. NAPJÁTÓL) Tartalomjegyzék I. Preambulum... 3 II. A jelen politika hatálya,

Részletesebben

Az elérhetı luxus. Mi a siker? Hogyan biztosítsuk a befektetett tıke hozamát avagy hogyan biztosítsuk a sikert? A sikerhez vezetı 8 aranyszabály

Az elérhetı luxus. Mi a siker? Hogyan biztosítsuk a befektetett tıke hozamát avagy hogyan biztosítsuk a sikert? A sikerhez vezetı 8 aranyszabály Az elérhetı luxus Hogyan biztosítsuk a befektetett tıke hozamát avagy hogyan biztosítsuk a sikert? A sikerhez vezetı 8 aranyszabály Nr. 1 Tőzzük ki a célt magunk elé Nr. 2 Vegyük fontolóra marketing stratégiánkban

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS JELENTKEZÉSI LAP

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS JELENTKEZÉSI LAP PÁLYÁZATI FELHÍVÁS JELENTKEZÉSI LAP 1.) A pályázat teljes címe: Trénerképző, tréner továbbképző tanfolyam: Képzők képzése»train the trainer program«2.) A pályázat kiírója és a képzési program jogtulajdonosa:

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

Ingatlanfinanszírozás és befektetés

Ingatlanfinanszírozás és befektetés Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Ingatlanmenedzser 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakirányú Továbbképzési Szak Ingatlanfinanszírozás és befektetés 5. Befektetések értékelése, ingatlanbefektetések

Részletesebben

Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési. Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról. Székesfehérvár, 2009. április 20.

Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési. Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról. Székesfehérvár, 2009. április 20. Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról Székesfehérvár, 2009. április 20. A Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008.

Részletesebben

Búzavirág Alapítvány

Búzavirág Alapítvány Búzavirág Alapítvány 3941 Vámosújfalu, Kossuth u 42/A 2011. évi Közhasznúsági jelentés.... Egyéb szervezet vezetıje (képviselıje) Vámosújfalu, 2012. március 31 Alapadatok Név: Búzavirág Alapítvány Székhely:

Részletesebben

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt 3. Melléklet: A Svájci-Magyar Együttmőködési Program keretében mőködı Pályázati Alapok, a Projekt Elıkészítési Alap, a Technikai Segítségnyújtás Alap, és az Ösztöndíj Alap Szabályzata és Eljárásrendje

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem ME 3.0.0 BELSİ AUDIT

Károli Gáspár Református Egyetem ME 3.0.0 BELSİ AUDIT BELSİ AUDIT 1. Cél A Belsı audit címő minıségügyi eljárás-utasítás célja a belsı minıségügyi felülvizsgálás/audit eljárásrendjének szabályozása az auditok hatékonysága érdekében. 2. Alkalmazási terület

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2010. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2011. április 20 Ling Béla ügyvezetı igazgató Kiegészítı Melléklet a 2010. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

Korábbi Új Ciklus. Log-in # Ösztöndíj elızmény. Kérünk minden kért anyagot 4 példányban benyújtani: az eredetit és 3 fénymásolt példányt!

Korábbi Új Ciklus. Log-in # Ösztöndíj elızmény. Kérünk minden kért anyagot 4 példányban benyújtani: az eredetit és 3 fénymásolt példányt! Ne töltse ki! Ezt a részt az iroda tölti ki! Roma Memorial - Felsıoktatási Ösztöndíj Program JELENTKEZÉSI LAP Ország kódja Korábbi Új Ciklus Log-in # Ösztöndíj elızmény Ajánlólevél Tanulmányi átlag igazolás

Részletesebben

J a v a s l a t Parkolók létesítésére és használatára, valamint ezt biztosító szolgalmi jog alapítására

J a v a s l a t Parkolók létesítésére és használatára, valamint ezt biztosító szolgalmi jog alapítására 102-10/2006. J a v a s l a t Parkolók létesítésére és használatára, valamint ezt biztosító szolgalmi jog alapítására Tisztelt Közgyőlés! Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 99/2002.(V.30.)Öh. sz.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db

E L İ T E R J E S Z T É S. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetésérıl és a parkolási díjakról

Részletesebben

FOTEX HOLDING TARTALOMJEGYZÉK. 1. Általános Információk 2. Értékelési szabályok 3. Jegyzett tıke 4. Eredmény felosztása

FOTEX HOLDING TARTALOMJEGYZÉK. 1. Általános Információk 2. Értékelési szabályok 3. Jegyzett tıke 4. Eredmény felosztása FOTEX HOLDING S.E. TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános Információk 2. Értékelési szabályok 3. Jegyzett tıke 4. Eredmény felosztása ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ: Társaság: Fotex Holding Székhely: Capellen Cégjegyzékszám:

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A Társulási Tanácsa a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 6. (1) bekezdése alapján közbeszerzési szabályzatát

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

Közhasznúsági Jelentés

Közhasznúsági Jelentés Szobrokért Alapítvány, Közhasznú Szervezet Zalaegerszeg, Rákóczi u. 30. Közhasznúsági Jelentés 2008 Zalaegerszeg, 2009. május 15. A szervezetre vonatkozó adatok A szervezet neve: Szobrokért Alapítvány,

Részletesebben

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium nevében a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

Az ellenırzések helyszínei:

Az ellenırzések helyszínei: Az ellenırzések helyszínei: I. Általános területi ellenırzések ÚTMUTATÓ a NAPSUGÁR 2008 akció Élelmiszerlánc-felügyeleti nyári kiemelt ellenőrzés végrehajtásához I./1. Élelmiszerforgalmazó és vendéglátóhelyek,

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Anti-diszkriminációs programok támogatása a médiában c. pályázati felhívásához B komponenséhez A diszkrimináció csökkentésének

Részletesebben

KSH számjel: Cégjegyzék szám: Szılısgyörökért Közösségi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET

KSH számjel: Cégjegyzék szám: Szılısgyörökért Közösségi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET KSH számjel: 14476464-9499-113-14 Cégjegyzék szám: 14 09 308489 Szılısgyörökért Közösségi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a 2008. évi egyszerősített éves beszámolóhoz I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete

Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete 18236741-9001-529-01 Statisztikai számjel 18236741-1-43 Adószám Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete Kiegészítő melléklet a 2013. évi egyszerűsített beszámolóhoz Budapest, 2014. május 25. a Egyesület

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 61. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS év Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület 6726 Szeged, Közép fasor 1-3. Statisztikai számjel: 18479115-9499-529-06 Adószám: 18479115-1-06 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. év Szeged, 2009.

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén közétkeztetési feladatok ellátására

TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén közétkeztetési feladatok ellátására AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 303. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén közétkeztetési feladatok ellátására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

CRAN Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (7182 Závod, Rákóczi utca 123.) Adószám: 21164158. Cégtörténet

CRAN Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (7182 Závod, Rákóczi utca 123.) Adószám: 21164158. Cégtörténet CRAN Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (7182 Závod, Rákóczi utca 123.) Adószám: 21164158 Cégtörténet 1 Cégjegyzékszám 01 06 747575 07 06 013199 17 06 006716 (Hatályos) Alakulás dátuma: 2001.11.08.

Részletesebben

331/2008. sz. határozata

331/2008. sz. határozata A Budapesti Értéktızsde Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Vezérigazgatójának 331/2008. sz. határozata A Budapesti Értéktızsde Zártkörően Mőködı Részvénytársaság vezérigazgatója A Budapesti Értéktızsde

Részletesebben

Tisztelt Pályázó! A fent említett törvény 14. -ában elıírtaknak megfelelıen a mellékelt nyilatkozat beszerzésérıl gondoskodnunk kell.

Tisztelt Pályázó! A fent említett törvény 14. -ában elıírtaknak megfelelıen a mellékelt nyilatkozat beszerzésérıl gondoskodnunk kell. Tisztelt Pályázó! A KISZOMBORON MŐKÖDİ TÁRSADALMI SZERVEZETEK ÉS ALAPÍTVÁNYOK TÁMOGATÁSÁRA az Ön által benyújtott pályázat a közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény

Részletesebben

Logisztikai rendszerek. Termelési logisztika

Logisztikai rendszerek. Termelési logisztika Logisztikai rendszerek Termelési logisztika Termelési logisztika A termelési logisztika a mőködési területek jellegzetessége szerint a mikrologisztika, ezen belül a vállalati logisztika legmeghatározóbb

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete június 11-i rendkívüli ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete június 11-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Múzeum köz 1. sz. ingatlan értékesítése Sorszám: 5 Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály Dr. Farkas László jogi munkatárs Pénzügyi Bizottság Döntéshozatal

Részletesebben

A társaság alapításával kapcsolatos feladatok

A társaság alapításával kapcsolatos feladatok Szakkiadó Verlag Dashöfer 1147 Budapest Jávorka Ádám u. 56. A társaság alapításával kapcsolatos feladatok Copyright Verlag Dashöfer Kezdeti lépések a társasági szerzıdésig A korlátolt felelısségő társaság

Részletesebben

Útmutató a pénzügy modellhez

Útmutató a pénzügy modellhez Útmutató a pénzügy modellhez 2014 Szeptember Tartalom I. Motiváció... 3 II. Alapvetések... 3 II.1. Felépítés... 3 II.2. Szabályok... 3 III. Munkalapok részletezése... 4 III.1. PAR Parameters/paraméterek...

Részletesebben

Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje

Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. Az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány Közhasznú Szervezet 2010. évi egyszerősített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. Az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány Közhasznú Szervezet 2010. évi egyszerősített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány Közhasznú Szervezet 2010. évi egyszerősített éves beszámolójához A kiegészítı mellékletet az alábbi szerkezettel és a számviteli törvényben elıírt

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére Tárgy: BÉKÉS-FERMENT KÖRNYEZETVÉDELMI, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG ALAPÍTÁSA Sorszám: IV/ 8 Döntéshozatal módja: Elıkészítette: Gál András osztályvezetı Mőszaki Osztály Minısített

Részletesebben

Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések

Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések Rövid leírás: ez a lecke a személyes pénzeszközökkel történı gazdálkodásról szól. Megvizsgálja az áruk tényleges megvásárlása elıtti piackutatás és

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által alapított alapítványok

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2010. április 14-én kelt értesítése alapján a 2009. évi országos kompetenciamérés eredményeihez viszonyítva a Lévay

Részletesebben

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola Minıségirányítási program Móra Ferenc Általános Iskola 1. MINİSÉGPOLITIKA 1.1. Bevezetés A valkói Móra Ferenc Általános Iskola a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. Törvény 40. (10) bekezdése szerint intézményi

Részletesebben

Intézményfenntartó társulási megállapodás

Intézményfenntartó társulási megállapodás Intézményfenntartó társulási megállapodás Sajószentpéter Város Önkormányzata (székhelye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4., képviseli: Dr. Faragó ), - gesztor önkormányzat Alacska Község Önkormányzata

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25.-ei ülésére Nyílt ülésen

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A PÉCS/SOPIANAE ÖRÖKSÉG NONPROFIT KFT évi egyszerősített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A PÉCS/SOPIANAE ÖRÖKSÉG NONPROFIT KFT évi egyszerősített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A PÉCS/SOPIANAE ÖRÖKSÉG NONPROFIT KFT. 2010. évi egyszerősített éves beszámolójához 2.oldal 1./ A vállalkozás bemutatása: A társaság cégneve: Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Korlátolt

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: 19560942-1-06 Bírósági bejegyzés száma: Pk.60.013/2009./4.,5. Ligetszépe Szociális Alapítvány 6600 Szentes, Kováts Károly utca 3. Telefon: 63/850-020 Kiegészítő melléklet 2015. január 1. 2015.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere. Fejezet Képviseleti jogosultság, aláírási jog, utalványozási jogkör,

TARTALOMJEGYZÉK. V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere. Fejezet Képviseleti jogosultság, aláírási jog, utalványozási jogkör, TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet Általános rendelkezések II. III IV. Fejezet Tagsági jogviszony Fejezet A Club szervezeti felépítése Fejezet Felelısségi Rendszer V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere

Részletesebben

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése,

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 6. A szervezet Az egyik legfontosabb vezetıi feladat A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 1 Formális és informális szervezetek A formális szervezet formákban

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezete gazdasági vezetı beosztására

Részletesebben

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF)

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) 1) Fogalmak: a) Pályázatkezelı: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet b) Felhasználó:

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 584 / 2011. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom megyei területi kisebbségi önkormányzatokkal

Részletesebben

Zárás: 2009. szeptember 30. Frissítés: 2009. november 16.

Zárás: 2009. szeptember 30. Frissítés: 2009. november 16. CompLex Kiadó Kft. Céginfó FairConto Ügyviteli Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörően Mőködı Részvénytársaság A FairConto Ügyviteli Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (Cg. 01-10-046157)

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA H ATÁROZA TOK HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2006. DECEMBER 5-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN - 1 - 70/2006. (XII.05.) Tkt határozat: Tárgy: Napirendi pontok elfogadása 1./ A Homokháti Kistérség Többcélú

Részletesebben

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl A Nemzeti Erıforrás Minisztérium közleménye az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl hatályos: 2012.04.06 - Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról

Részletesebben