DIÁKVÁLLALKOZÁS segédanyag

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DIÁKVÁLLALKOZÁS segédanyag"

Átírás

1 DIÁKVÁLLALKOZÁS segédanyag

2 Szerkesztette, korrektúrázta: Fodor Krisztina Gergely Orsolya A segédanyag a Junior Achievement Inc. elsı kiadása (1990) alapján és A Young Enterprise Alapítvány anyagai alapján Junior Achievement Magyarország által átdolgozva (2005) készült Copyrigth 1990 Junior Achievement Inc. Colorado Springs, Colorado A kiadó írásbeli engedélye nélkül tilos e kiadványt vagy részeit sokszorosítani és bármilyen elektronikus, vagy mechanikus eszközzel (beleértve a fénymásolást, a kép-, hangfelvételt és minden egyéb információtárolási rendszert) átvenni.

3 TARTALOM Bevezetés Diákvállalkozások mőködtetése 5 Hasznos ötletek tanácsok 5 Diákvállalkozások mőködési feltételei 6 A programban nem engedélyezett tevékenységek 7 Lépésrıl-lépésre a megalakulástól a felszámolásig 8 Elsı lépés Alakuló ülés 8 Második lépés Üzleti terv készítése 8 Harmadik lépés Üzleti terv készítése 8 Negyedik lépés Záró mőveletek, felszámolás 8 Elsı lépés A vállalkozás (csapat) megalakítása 10 Válaszd ki a vállalatvezetıket! 10 Diákvállalkozás Álláspályázat 11 Feladatok a vezetıségben 12 Ügyvezetı igazgató 12 Értékesítési igazgató 12 Termelési igazgató 12 Személyzeti igazgató 12 Pénzügyi igazgató 12 Egyéb munkalehetıségek a diákvállalkozásnál 12 A termék vagy szolgáltatás meghatározása, az elsı teendık 13 Piackutatási munkalap 14 A termék megtervezésének és kiválasztásának munkalapja 15 Értékeld a termék legfontosabb jellemzıit! 15 Adjatok nevet a vállalkozásnak! 16 3

4 Tıkeszerzés A vállalkozás alaptıkéje 16 Második lépés Üzleti terv készítése 17 Teendık vállalati egységek szerint 17 Termelési terv munkalap 18 Értékesítési terv munkalap 19 Bérjellegő kifizetések munkalapja 20 A pénzügyi terv munkalap 20 Az igazgatóság elsı ülése 21 Az alapszabály 21 Néhány tanács a vállalkozás alapszabályának elkészítéséhez 21 Harmadik lépés A vállalat mőködtetése 23 A termelés betanítása 23 Az értékesítés betanítása 23 Tippek a személyes eladáshoz 23 Értékesítési munkalap 24 Negyedik lépés Záró mőveletek 25 Értékeljétek a vállalat teljesítményét 25 Vállalati mérleg és eredmény-kimutatás 26 Végelszámolás 26 Éves beszámoló készítése 26 Diákvállalkozás Éves beszámoló 27 4

5 E BEVEZETÉS Diákvállalkozások mőködtetése Hasznos ötletek tanácsok nnek a kiadványnak az a célja, hogy segítsen Nektek sikeres vállalkozást alapítani és mőködtetni. Ez a vállalkozás egy diákvállalkozás lesz, mert kizárólag diákok a tagjai és az alapítási, mőködési szabályok egy része eltér más vállalkozásokétól. A játékszabályokat a diákvállalkozás koordinátor tanárotok fogja ismertetni. A vállalkozásszervezés lehetısége, a vállalkozáshoz szükséges tıke megszerzése, valamilyen termék elıállítása és forgalmazása a legtöbb Alkalmazott közgazdaságtan tanfolyam fontos része. A diákvállalati tapasztalat segít abban, hogy sokféle vállalkozási kérdést meg tudj vitatni tanároddal, tanácsadóddal, de segíti számos olyan alapvetı közgazdasági és vállalkozási elv megértését, amelyeket az Alkalmazott közgazdaságtan órákon elméletben tanulsz. Ezt a munkafüzetet úgy terveztük meg, hogy segítsen számodra saját diákvállalkozásotok megszervezésében is, és a gyakorlatban is átéld a vállalkozásszervezéssel együtt járó izgalmakat és kihívást. Ha részt veszel a diákvállalkozásban, lehetıséget kapsz, hogy célokat tőzzél ki saját magad és a vállalkozásotok számra. Gyakorlati tapasztalatokat szerzel a kisvállalkozásotok mindennapi mőködtetésérıl, kifejlesztheted vezetıi készségedet és javíthatod döntéshozatali képességedet. A diákvállalkozás mőködtetése során megtanulod, hogyan kell a vállalkozást fentrıl lefelé a különbözı szinteken mőködtetni. Mint részvényes és a saját vállalkozásotok igazgatóságának tagja, részt veszel a fontos döntések meghozatalában és az üzleti terv kidolgozásában. Ugyanakkor, mint a vállalat alkalmazottja, bért is kapsz munkádért, jutalékot az eladott termékek után, vagy fizetést a vállalatirányítás segítéséért. A legtöbb diák pénzt szeretne keresni a diákvállalkozás segítségével. Természetesen ez is egy lehetséges cél. Ám ahogy telik-múlik az idı, kiderülhet, hogy sok elképzelés csak elképzelés maradt, nem mindenki végezte el a rá kiosztott feladatot, nyakatokon a vásár és még semmi sincs kész. Nem könnyő pénzt keresni, jobban mondva pénzt csinálni. Aki pénzt keres, az többnyire kiszolgáltatott a körülményeknek, elsısorban nem rajta múlik, hogy talál vagy nem talál. Aki pénzt csinál, az megpróbálja kézben tartani a dolgokat. Elıbb sok-sok idıt, energiát, és pénzt áldoz arra, hogy megszülessen mindaz, amiért mások hajlandóak lesznek pénzt költeni. Gyakran csak akkor derül ki igazán az eredmény, amikor a befektetés az elvégzett munka, a beleölt pénz már nem teszi lehetıvé a visszafordulást. A döntést a legtöbb fontos kérdésben, Magatoknak kell meghozni, és Nektek kell vállalni utána a következményeket. A diákvállalkozás mőködése néhány héttıl több hónapig, akár a tanév végéig is tarthat. Elıfordulhat a diákvállalkozás mőködésének ideje alatt, hogy tanítás utánra is marad elvégzendı feladat. A diákvállalkozás tevékenységének a befejezésekor talán mégsem a megszerzett haszon lesz a legfontosabb bár korántsem mellékes kérdés, hogy sikerült-e visszakapni a befektetett pénzt, az ötleteket, a munkát lehet-e majd a vállalkozás profitjából jutalmazni. Nagyon fontos, hogy utolsó lépésként a diákvállalkozás valamennyi tagja végiggondolja, mit is csinált az eltelt idıben, mi az, amit ugyanígy csinálna máskor is, mi az, amit másképp kellett volna tenni. 5

6 DIÁKVÁLLALKOZÁSOK MŐKÖDÉSI FELTÉTELEI 1. Diákvállalkozás alapítása Miután elhatároztátok, hogy diákvállalkozást szeretnétek mőködtetni, és regisztrációs követelményeknek eleget tettetek, ez az útmutató nyújt segítséget a folyamatos mőködésetekhez. A vállalkozás megalakulása után határozzátok meg céljaitokat, vázoljátok fel üzleti terveteket, a belsı munkamegosztást, tisztségeket. A tagok befizetik az alaptıkét. A megalakult diákvállalkozások bejegyeztetik magukat a JAM* központjánál, mely a társasági szerzıdés és a cégbejegyzési dokumentum megküldésével történik. 2. Üzleti terv A sikeres vállalkozás alapja a tudatos tervezés. Az üzleti tervben foglaljátok össze a vállalkozásotok mőködésére vonatkozó elképzeléseiteket. 3. Pénzügyi elszámolás A JAM képviseli a diákvállalkozásokat a külsı szervezetek felé, továbbá hatóságként lép fel a diákvállalkozásokkal szemben. Hozzá kell benyújtani a cégbejegyzést, ı végzi el a számviteli ellenırzést, a szabálytalanul mőködı vállalkozásokra szankciót róhat ki. A diákvállalkozás köteles nyilvántartást vezetni a bevételeirıl és költségeirıl, melyet postai úton kell benyújtania az alábbi idıszakokban: Féléves jelentés január 15-ig. Év végi elszámolások május 31-ig. 4. Diákvásárok A diákvásárok lehetıséget nyújtanak termékeitek értékesítésére, találkozhattok a többi diákvállalkozással, tapasztalatot győjthettek egymástól. A diákvásárokon csak regisztrált diákvállalkozások vehetnek részt. 5. Végelszámolás Tanév végén a diákvállalkozás köteles megszüntetni a tevékenységét. A taggyőlés összegzi az elért eredményeket, záró kimutatást készít az éves tevékenységérıl, megbeszélik az éves mőködés eredményeit, hiányosságokat, gyenge pontokat, hogy a késıbbiek során ezeken mit változtatnának az eredményesebb mőködés elérése érdekében. Amennyiben a diákvállalkozás nyereséget termelt, úgy annak felhasználásáról is döntenie kell a taggyőlésnek. A diákvállalkozás köteles május 31-ig a pénzügyi elszámolásait, nyugtatömböt, számlákat az JAM Alapítványnak megküldeni. *Junior Achievement Magyarország Alapítvány Tel.: 62/ Szeged, Eszperantó u

7 A PROGRAMBAN NEM ENGEDÉLYEZETT TEVÉKENYSÉGEK A Junior Achievement Magyarország Alapítvány nem járul hozzá néhány tevékenység illetve termék diákvállalkozásokban való végzéséhez illetve elıállításához, továbbá diákvállalatok által történı értékesítéséhez. Így a diákvállalatoknak nem megengedett: friss élelmiszerek elıállítása; speciális tárolást - pl. hőtést - igénylı élelmiszerek értékesítése; olyan termékek felvásárlása, amelyeket 3 hónap alatt értékesíteni kell, vagy amelyeknek az eladáskor már lejárt a szavatosságuk; szeszesitalok, dohányáruk forgalmazása; gyógyszerek, gyógyszertári készítmények gyártása és értékesítése; szépségápolási cikkek, kozmetikumok gyártása; mőtrágyák, termény és gyom permetezésére használt készítmények elıállítása; gépi meghajtású jármővek javításánál és karbantartásánál használt termékek gyártása; gépi erıvel hajtott jármővek javítása, karbantartása; robbanóanyagok és gázok gyártása, tárolása, töltése, kiszerelése vagy szállítása; termények permetezése; savak, gázok, robbanóanyagok, petárdák és vegyi anyagok, gyártása és értékesítése; közízlést, közszemérmet sértı termékek forgalmazása; pénzintézeti tevékenység (bankügyletek, tızsdemőveletek); szerencsejátékok szervezése és lebonyolítása; szerzıi jogokat érintı termékek másolása, forgalmazása. A felsorolás nem teljes körő! A diákvállalkozás bejegyzési folyamata során a Társasági szerzıdés kitöltésénél a tevékenységi köröket fel kell tüntetni, amit az engedélyezés során az alapítvány felülvizsgál. A JAM fenntartja a jogot, hogy megtagadja a hozzájárulást a fentiekben fel nem sorolt további tevékenységekhez. Ez minden esetben a törvényesség, az oktatási program és a benne részt vevık védelmének érdekében, indoklással történik. Ügyelni kell arra, hogy ne sértsenek meg semmilyen jogszabályt vagy hatósági elıírást, illetve helyi önkormányzati, vagy iskolai rendeletet. (Például ne árusítsanak engedély nélkül közterületen!) Amennyiben kétségetek merülne fel a követelmények értelmezésével kapcsolatban, keressétek meg tanácsadótokat vagy a Junior Achievement Magyarország Alapítvány központját! 7

8 A Lépésrıl-lépésre a megalakulástól a felszámolásig hhoz, hogy sikeresen lehessen mőködtetni egy vállalkozást a kezdetekkor minden lépést pontosan meg kell tervezni, be kell ütemezni. A következıkben körvonalazzuk azokat a fontos feladatokat, amelyek végrehajtása elengedhetetlen a vállalkozás megalakításához és eredményes mőködtetéséhez. Elsı lépés Alakuló ülés A vállalkozás megalakítása A vezetıség megválasztása A vállalat tevékenységének meghatározása, az elsı teendık megtervezése Piackutatás, a termék/ek kiválasztása, névválasztás A tıkeszükséglet becslése Második lépés Üzleti terv készítése A vállalati célok kitőzése üzleti terv elkészítése Bérterv és vállalati költségvetés készítése. Marketing terv, reklámkampány és az értékesítési stratégia megtervezése Termelési terv készítése Igazgatósági ülés összehívása az üzleti terv elfogadására A tervek megvalósításához szükséges pénz (tıke) összegyőjtése Harmadik lépés A vállalkozás mőködtetése A termelés beindítása és az értékesítés betanítása A termékek elıállítása és értékesítése A termelési, értékesítési, személyzeti és pénzügyi nyilvántartások vezetése A vállalati célok megvalósulásának figyelemmel kísérése Jelentkezés és részvétel a vásáron, termékértékesítés Negyedik lépés Záró mőveletek, felszámolás A termelés és az értékesítés befejezése Elszámolás, a pénzügyi dokumentumok lezárása A vállalat felszámolása Éves beszámoló készítése Tanulságok összegzése 8

9 E ELSİ LÉPÉS A vállalkozás (csapat) megalakítása gy vállalkozás elindítása rengeteg tervezést és sok ember együttmőködését igényli. A lehetséges létszámot tanárotok fogja megmondani. A diákvállalkozások javaslatunk szerint általában hat-nyolc fıbıl álljanak. Elınyei és hátrányai is lehetnek az ettıl eltérı létszámnak. Kisebb létszám esetén több teendı hárul egy-egy emberre. Ugyanakkor könnyebb megegyezni, mindenki által elfogadott döntéseket hozni. Ha többen vagytok, nehezebb lehet közös döntésre jutni, de több ötlet születhet, és szét lehet osztani a feladatokat úgy, hogy ne kelljen senkinek nagyon sok terhet vállalnia. Feltétlenül gondoljátok végig, hogy tudtok-e majd együtt dolgozni. A vállalat sikere mindenekelıtt a csapat tagjain múlik. Amikor elkezditek megszervezni saját diákvállalkozásotokat, együttmőködsz társaiddal a következı feladatok teljesítése érdekében: A vállalati tisztségviselık kiválasztása, akik a vezetıi grémiumban tevékenykednek. Névválasztás. Piackutatás és termék/ek kiválasztása. A tıkeszükséglet felmérése és a társaság tıkéjének elıteremtése. Termelés, értékesítés. Válaszd ki a vállalatvezetıket! Milyen tulajdonságokat vagy jellemvonásokat vársz el egy vezetıtıl? Minden igazi vezetınek ugyanazokkal a tulajdonságokkal kell rendelkeznie? A labdarúgó- vagy a kosárlabdacsapat kapitányának ugyanazokkal a vezetıi készségekkel kell-e rendelkeznie, mint a matematikaklub vagy a diáktanács elnökének? Indokold meg az érvelésed! Milyen különleges készségekre és képességekre van szüksége a vállalkozást vezetı munkatársaknak? Melyek azok a képességek, amelyekkel Te is rendelkezel? Szeretnél-e valamilyen tisztséget viselni a diákvállalkozásban? A diákvállalkozás vezetıi A diákvállalkozásoknak öt tisztségviselıje van: ügyvezetı, pénzügyi igazgató, személyzeti igazgató, termelési igazgató, értékesítési igazgató. Az ügyvezetıt választják. Az igazgatókat az ügyvezetı nevezi ki a tanácsadó és a tanár segítségével. A vezetık kötelességeinek és hatáskörének összefoglalása a következı oldalon lévı pályázati formanyomtatvány hátoldalán található. Ha vezetıi posztra akarsz pályázni, töltsd ki az Álláspályázat c. formanyomtatványt és add oda tanárodnak! Egyéb lehetıségek a diákvállalkozásnál Ha nem akarsz vezetı lenni, akkor is marad még számodra rengeteg munkalehetıség a vállalatnál. Ha szeretsz új helyekre eljárni, és emberekkel beszélgetni, lehet, hogy az értékesítésben akad munka számodra. Ha fegyelmezett vagy, és tudsz figyelni a részletekre, talán elvállalhatod a vállalatnál az egyik könyvelıi feladatkört. Ha mővészi hajlamaid vannak, elképzelhetı, hogy a reklámkampány vezetése érdekelne. Tanárod vagy a tanácsadó elmagyarázza, milyen munkahelyeket lehet a vállalatodnál betölteni. Ha eldöntötted, mivel akarsz foglalkozni a vállalkozásban, töltsd ki az Álláspályázat c. formanyomtatványt! 9

10 Diákvállalkozás Álláspályázat Személyi adatok Név: Osztály: Lakcím: A megpályázott állás: Egyéb számba vehetı munkák: Telefon: Iskolai végzettség Általános iskola: Középiskola: Sorold fel azokat a tantárgyakat, amelyek keretében felkészültél erre a munkára! Iskolai eredmény: Tevékenységek Hobbi és különleges érdeklıdés: Klubok és egyéb szervezetek (sorold fel a vezetıi megbízatásokat! ) Munkák és egyéb olyan feladatok, amelyek felkészítettek erre az állásra! Kérjük, írd le ezeket! Továbbtanulási és szakmai célok: Azért érdekel ez az állás, mert: Referenciák Név: Név: Dátum: Telefonszám: Telefonszám: Aláírás: 10

11 Ügyvezetı Igazgató A z ügyvezetı, akinek gondoskodnia kell a vállalat vezetésérıl és irányításáról, a vállalat tagjai választják; a többi igazgatót az ügyvezetı nevezi ki a tanácsadó és a tanár segítségével. Az ügyvezetı felelıséggel tartozik az igazgatóságnak, gondoskodik a vezetésrıl és az alkalmazottakat a vállalati célok elérésére ösztönzi, felügyeli az igazgatókat, és irányítja a vállalat általános mőködését, rendszeres tervmegbeszéléseket tart a vállalat vezetıivel, vezeti az igazgatóság üléseit. Értékesítési igazgató A értékesítési igazgatónak meggyızı fellépéső és kreatív személyiségnek kell lennie, aki szeret eladni, és szívesen megtervezi a reklámkampányt. A értékesítési igazgató felelıséggel tartozik az ügyvezetı igazgatónak, ellátja az ügyvezetı feladatait annak távollétében, koordinálja az értékesítési stratégia kialakítását, meghatározza az értékesítési célokat és javaslatot tesz az értékesítést elısegítı ösztönzıkre, betanítja és ösztönzi az eladókat, az igazgatóság útmutatása alapján kijelöli helyetteseit, figyelemmel kíséri a készlet-és az értékesítési nyilvántartásokat, beszámolókat készít a forgalomról az igazgatóság üléseire. Termelési igazgató A termelési igazgató feladata a termelı dolgozók betanítása és a termelıtevékenység ütemezése. Fontos, hogy a termelési alelnök jó minıségő termékek hatékony elıállítására tudja ösztönözni a dolgozókat. A termelési igazgató az ügyvezetı igazgatónak tartozik felelıséggel, ütemez és irányítja a termelést, betanítja és ösztönzi a termelı dolgozókat, figyelemmel kíséri a termelési nyilvántartásokat, az igazgatóság útmutatása alapján kijelöli helyetteseit, Feladatok a vezetıségben a termelékenység és a minıség javítására törekszik. Személyzeti igazgató A személyzeti igazgató figyelemmel kíséri a személyzeti nyilvántartásokat, koordinálja az éves beszámoló elkészítését. A személyzeti igazgató az ügyvezetı igazgatónak tartozik felelıséggel, irányítja a bérszámfejtést, az igazgatóság útmutatása alapján kijelöli helyetteseit, beszámolókat terjeszt az igazgatósági ülések elé, elkészíti az éves beszámolót, felelıs a dolgozókkal való kapcsolattartásért és a munkaerkölcsért. Pénzügyi igazgató F ontos, hogy a pénzügyi igazgató jól tudjon bánni a számokkal. A munkakör számviteli feladatai pontosságot, a részletekre kiterjedı figyelmet követelnek, és a segítı munkatársakat is felügyelni kell. A pénzügyi igazgató az ügyvezetı igazgatónak tartozik felelıséggel, figyelemmel kíséri a vállalkozás készpénzáramlását (cash flow), pénzügyi nyilvántartásokat vezet, pénzügyi beszámolókat készít az igazgatósági ülésekre, az igazgatóság útmutatása alapján kijelöli helyetteseit, elkészíti a felszámolási beszámolót. Egyéb munkalehetıségek a diákvállalkozásnál Termelési csoportvezetı A vevıszámlákkal foglalkozó tisztviselı Minıségi ellenır A szállítószámlákkal foglalkozó tisztviselı Reklámfınök A személyzeti nyilvántartásokat kezelı tisztviselı Kereskedelmi megbízott Függetlenül attól, hogy milyen különleges munkaköri feladatai vannak, az Alkalmazott közgazdaságtani diákvállalkozás legtöbb alkalmazottja részt vesz a termelésben és az értékesítésben is. 11

12 M A termék vagy szolgáltatás meghatározása, az elsı teendık ivel foglalkozzon a vállalat? ez az egyik legnehezebb kérdés. A megfelelı termék vagy szolgáltatás kiválasztása igen fontos a vállalat sikere szempontjából. A kihívást jelentı feladat számotokra most az, hogy eldöntsétek, melyik termék számíthat leginkább sikerre az iskolában, a környéken vagy a vásáron. Ez megköveteli, hogy megvizsgáljátok a piacot, és értékeljétek a termék jellemzıit. A piackutatásra és a termékelemzésre való felkészülést segítheti, ha megpróbáltok válaszolni az alábbi kérdésekre. Kik fognak eljönni a vásárra? Mi mindent szoktak ezek az emberek vásárolni? Mi az, amire nektek is szükségetek lett volna, de nem lehetett kapni, vagy túl drága volt? Mikor lesz a vásár köthetı-e valamilyen kiemelkedı eseményhez? Ki, milyen segítséget tudna szerezni a vállalat mőködéséhez? Kinek, milyen adottsága, hobbija van? A többség érdeklıdését piackutatás segítségével fel lehet deríteni. Válasszátok ki, milyen eszközöket, módszereket használnátok a piackutatáshoz? Osztálytársaiddal, iskolatársakkal beszélgetni. Boltokban, áruházakban megkérdezni, hogy mit szoktak a fiatalok vásárolni. Egyszerő kérdıívet készíteni, és személyesen kitöltetni néhány osztályban. Néhány interjút készíteni valamennyi évfolyam képviselıivel. Kérdıíveket kitenni az iskola központi helyére, amiket ha kitöltenek és bedobnak egy ládába a diákok, akkor nyerni lehet vele. Más iskolák vásárait megnézni. Saját ötlet. 12

13 A Piackutatási munkalap vállalat sikere vagy bukása gyakran éppen a piackutatás hatékonyságán múlik. Fontos tudni, miért érdeklıdnek a fogyasztók a termék iránt, a termék mely tulajdonságai a legfontosabbak, a vevık milyen áron hajlandók megvásárolni, és sok egyéb hasonló információt is össze kell szednetek. A koordinátorod Téged oszt be az egyik piackutatási munkacsoportba, hogy valamilyen termék piacát tanulmányozzátok Írd le a terméketeket! 2. Mi a termék két legfontosabb tulajdonsága? a) b) 3. Írd le, kik azok, akiket leginkább érdekelhet a terméketek! 4. Hány embert kell közülük megkérdezned, hogy meg tudd állapítani, milyen árat fizetnének a termékért, és a termék mely tulajdonságait tartják a legfontosabbnak? Indokold! 5. Tervezd meg és írd le, hogyan beszélgetsz el ezekkel az emberekkel! a) Hány potenciális fogyasztót (vizsgálati alanyt) kell a piackutató csoport egy egy tagjának kikérdeznie? b) Hogyan választod ki a kikérdezendı személyeket? 6. Készíts piackutatási kérdıívet egy külön lapon! Készíts annyi másolatot, hogy a piackutató csoport minden tagjának jusson, amennyire szüksége van! A kérdıíveket saját terved szerint dolgozd fel! Összesítsd a csoport által összegyőjtött adatokat, és készülj fel, hogy az eredményt ismertetned kell osztályoddal! 7. A piackutató csoport beszámolójában szereplı eredmények alapján a termék mely vonásait keresik a leginkább? Adataitok alapján hány megkérdezett vásárolná meg a terméketeket különbözı árakon? 13

14 A termék megtervezésének és kiválasztásának munkalapja Az alábbiakban győjtsétek össze a legfontosabb információkat! Termék v. szoláltatás jellemzıi Reklámeszközök Az árusítás helyének jellemzıi A termék ára Értékeld a termék legfontosabb jellemzıit! Miután megismerted a terméketek piacát, tudnod kell, könnyen be tudja-e szerezni diákvállalkozásotok a szükséges nyersanyagokat, és elı tudja-e állítani a terméket az osztályteremben. Töltsd ki az alábbi táblázatot, így meg tudod állapítani, melyik termék számíthat a leginkább sikerre! A termék legfontosabb jellemzıi. Pontozd a lehetséges termékeket a következı ismérvek szerint! A termék jellemzıi. Azok a termékek a legjobbak, amelyek hordozhatóak és nem romlanak. 0 túl nagy az iskolatáskához 1 iskolatáska mérető 2 könyvmérető 3 zsebben elfér 0 egy évnél rövidebb ideig áll el 1 szezonális (pl. koszorú) évig tart (pl. toll) 3 korlátlan élettartam Könnyő elıállíthatóság. Fontos, hogy a terméket egyszerően elı tudjuk állítani. A munkaeszközöket alkalmanként be kell vinni az osztályterembe. 0 mővészi tehetséget igényel 1 pácolást/festést igényel 2 összeszerelési gyakorlatot igényel 3 könnyen összeszerelhetı v. csomagolható 0 erıs vegyszerek használata szükséges v. por keletkezik 1 rozsdamentesítést, pácolást vagy főrészelést igényel 2 könnyő csiszolást, ragasztást igényel 3 teljesen tiszta 0 nem biztonságos friss ételek, üvegáru 1 elektromos (kivéve, ha elemmel mőködik); éles vagy éles sarkai vannak 2 törékeny 3 abszolút biztonságos Add össze a pontokat mindegyik kategóriában: Munkaigényesség. Fontos, hogy minden diák részt tudjon venni a termék elkészítésében. 1 a vállalat tagjainak 50%-ánál kevesebbnek ad munkát 2 az osztály 50 75%-ának ad munkát 3 az osztály % -ának ad munkát 1 három termelési, ciklusra van szükség a teljes készlet feldolgozásához 2 két termelési ciklusra van szükség a teljes készlet feldolgozásához 3 egy termelési ciklusra van szükség a teljes készlet feldolgozásához Pénzügyi szempontok. Legalább 35%-os bruttó árrést kell elérni. (Anyagköltség/eladási ár x 100 = bruttó árrés.) Ezenkívül a terméket egyetlen anyagrendelés után is nyereséggel kell tudni eladni. 0 bruttó árrés 0 >35 % 1 bruttó árrés = 25 40% 2 bruttó árrés = % 3 bruttó árrés 2 > 45 % 0 a kiskereskedelmi ár 1500 Ft-nál magasabb vagy 50 Ft-nál alacsonyabb 1 a kiskereskedelmi ár 1001 és 1500 Ft között, vagy 51 és 100 Ft között van 2 a kiskereskedelmi ár 101 és 400 Ft között van 3 a kiskereskedelmi ár 400 és 1000 Ft között van Kiváló pont Jó pont Elfogadható pont Elégtelen pont Értékeld ezeket az eredményeket a piackutatás eredményével együtt, és válaszd ki ennek alapján azt a terméket, amelyik érzésed szerint a legsikeresebb lesz! Kiválasztott termékek 14

15 A Adjatok nevet a vállalkozásnak! vállalat neve ébresszen bizalmat és magas szakmai színvonalra utaljon. Olyan nevet válassz, amelyre büszke lehetsz. A vállalkozás jogi formáját is meg kell határoznotok. A Junior Achievement diákvállalkozás jelenjen meg mindenhol a vállalat neve után. Javasolt cégnevek: amelyben megjelenik az iskola neve is, utal a vállalkozói csoportra, az általatok elıállított termékre utal. A kiválasztott név: A Tıkeszerzés A vállalkozás alaptıkéje mőködés megkezdéséhez a vállalatoknak sok pénzre van szüksége. A legtöbb vállalkozás az indulópénzt bankoktól, barátoktól vagy családtagoktól kapja. A legtöbb diákvállalkozás ha részvénytársaság részvényeket ad el. Ha betéti társaság, kültagok és beltagok szállnak be. Egy-egy részvény vagy befektetett tıkeegység legyen mondjuk 200 Ft. Ez lehetıvé teszi, hogy az osztály minden tanulója, barátaitok és rokonaitok is a vállalat résztulajdonosai legyenek és a sikerbıl is részesedjenek. Azok, akik a vállalkozás alaptıkéjét összeadták, a vállalkozás résztulajdonosaivá válnak, és szavazati joggal rendelkeznek. Ha a vállalat befejezi mőködését, a profitból elıször a tulajdonosok részesednek. A diákvállalkozásba befektetık a felszámoláskor visszakapják a befektetett pénzüket, és ezen felül osztalékot is kapnak. 15

16 E ldöntöttétek, milyen terméket állítotok elı és forgalmaztok, és a piacot is tanulmányoztátok. Most tervet kell kidolgoznotok a vállalat mőködtetésére. A legtöbb vállalkozás üzleti tervet készít. Az üzleti terv olyan rövid dokumentum, amelyben a vállalkozások összefoglalják a szükségleteiket és a céljaikat. A jó üzleti terv segíti, hogy a vállalkozás sínen maradjon és sokféle hibát elkerüljön a mőködés megkezdésénél. Másik szerepe, hogy segíti a szükséges tıke összegyőjtését. A bankok, mielıtt kölcsönt adnának egy új vállalkozásnak, megnézik az üzleti tervét. A többi befektetı is általában meg akarja nézni az üzleti tervet, mielıtt pénzt adna. Az üzleti terv elkészítéséhez idıre van szükség, és alaposan meg kell gondolni. Ha kész van, tartalmaznia kell a vállalkozás termékeinek a leírását, a pénzigényt és forrásait, az emberi erıforrásokat, a mőködéshez szükséges tervezett költségvetést, a termelési tervet és az értékesítési tervet. Amikor elkezded a tervezést, Teendık vállalati egységek szerint I. Projektvezetı: Személyzeti igazgató A vállalkozás személyi feltételeinek biztosítása Munkakörök meghatározása Mőszakbeosztások elkészítése Vállalati üléstervek készítése II. Projektvezetı: Pénzügyi igazgató A vállalkozás bérkategóriáinak meghatározása (igazgatók, csoportvezetık, termelı alkalmazottak, stb.) Bér és egyéb kifizetések tervezése (fizetések, jutalékok, osztalék, stb.) A jövedelmekre juttatásokra fordítandó pénzösszegek felhasználásának ütemezése A beérkezı igények alapján pénzügyi terv és cashflow készítése MÁSODIK LÉPÉS Üzleti terv készítése meg kell értened, hogy nem lehet az összes kérdést egyszerre megválaszolni. A terv úgy áll össze, mint elemeibıl a mozaikjáték. Ha valamelyik kérdést megválaszolod, a következı kérdés megválaszolása már sokkal könnyebb. Amikor az üzleti terv tervezetét készítitek, úgy dolgoztok, mint egy vállalat fıosztályai vagy bizottságai. Mindegyik fıosztály a terv egy-egy részén dolgozik. Válaszold meg a részlegre vonatkozó kérdéseket! Ha befejezted, ajánlásaidat juttasd el a többi fıosztályhoz is. Ha például az értékesítési fıosztályon dolgozol, és azt javasolod, hogy 500 Ft-ért vásároljatok plakátokat és reklámtáblákat, igényedet be kell jelentened a pénzügyi alelnöknek. Ha minden fıosztály elkészítette a munkalapját, az igazgatóság elé kell terjeszteni megvitatásra. Az igazgatóság a fıosztályok ajánlásait elfogadja vagy módosítja. Ha fıosztályod ajánlásait az igazgatóság elfogadja, a végleges üzleti terv részévé válnak. III. Projektvezetı: Értékesítési igazgató Értékesítés tervezése Árkalkuláció Értékesítési akciók tervezése Marketingköltségek tervezése IV. Projektvezetı: Termelési igazgató A termeléshez szükséges alapanyag, eszköz, munkaerı- és munkaidıigény tervezése Költségtervezés Termelési terv készítése Minıségellenırzési és környezetvédelmi rendszer kidolgozása Beszerzések, szállítások és raktározás megszerezése Az egyes fıosztályok javaslatait el kell juttatni a pénzügyi elnökhelyettesnek, hogy a pénzügyi tervet elkészíthesse. A kész üzleti tervet igazgatósági ülésen el kell fogadtatni. 16

17 Termelési terv munkalap A termelés megtervezéséhez töltsétek ki az alábbi munkalapot! 1. Az alapanyagokat -n megrendeltük/megrendeljük. A szállítás (dátum) körül várható. 2. A gyártás betanítását -n végezzük. A betanításért a következı személyek felelısek: 3. Célunk, hogy db-ot állítsunk elı -ig (dátum). 4. A termelési folyamat a következı elemekbıl áll: a) e) b) f) c) g) d) h) 5. A termelés -n kezdıdik termelési ciklusban valósul meg és termelési csoportra van szükség. Mindegyik csoport tagból áll. A termékek minıségét a következı terv szerint kísérjük figyelemmel: 6. Az alábbi képlet alkalmazásával készíts becslést a termékek elıállításához szükséges munkaerıköltségre! A tervezett munkaköltség körülbelül Ft. dolgozók száma x termelési ciklusok száma x bér/termelési ciklus = munkaerıköltség. termelési igazgató Az elkészült termékekrıl vezessetek készletnyilvántartás-t! A tervet mindenképp egyeztetni kell a pénzügyi igazgatóval! 17

18 Értékesítési terv munkalap 1. Az értékesítési v. reklámkampányt -n kezdjük. Az értékesítést -ig be kell fejezni. 2. Annak érdekében, hogy a fogyasztókat tájékoztassuk termékünkrıl: (Írd le a hirdetési stratégiátokat hirdetések, plakátok, szórólapok stb.) 3. Értékesítési stratégiánk az, hogy (Írd le az értékesítési stratégiátokat személyes eladás, utcai pavilon, bemutatóval egybekötött árusítás az osztályteremben stb.) 4. Az értékesítés betanítását -n végezzük. A betanításért a következı személyek felelısek: 5. A tervezett marketingkiadások összege Ft. Ez tartalmazza a plakátok, a reklámtáblák, a szórólapok stb. költségét, a plakátok elıállításával és a pavilonok felállításával kapcsolatos munkák költségét, valamint az értékesítés ösztönzésére szolgáló prémiumalapokat. 6. A vállalatunk értékesítési terve db termék eladása Ft értékben -ig. kereskedelmi igazgató Az értékesítésekrıl vezessetek értékesítésinyilvánartás-t! A tervet mindenképp egyeztetni kell a pénzügyi igazgatóval! 18

19 Bérjellegő kifizetések munkalapja 1. Vezetıi fizetések a vállalkozásnál Ft x fı = összesen Ft. 2. Csoportvezetık, igazgatók, oktatók stb. Ft x fı = összesen Ft. 3. Alkalmazottak, termelı dolgozók, stb. Ft x fı = összesen Ft. 4. Jutalékok: Ft. személyzeti elnökhelyettes Döntsétek el, hogy eltérı bért javasoltok-e a termelı csoportok vezetıinek, vagy más dolgozóknak! A pénzügyi terv munkalap Eszközök, anyagok megnevezése Egységár (Ft) Mennyiség Összesen (Ft) (alapanyag, szerszám, munkaidı, reklám, (db, óra, km, stb.) szállítás, stb.) Összesen pénzügyi igazgató Honnan lesz pénzetek? Kinek, mennyit kell befizetnie? Ha eldöntöttétek, a pénz összeszedésekor adjatok átvételi elismervényt. 19

20 A Az igazgatóság elsı ülése z ügyvezetı igazgató vezeti az ülést, az egyes részlegek igazgatói pedig bemutatják a fıosztályok ajánlásait. Az igazgatóság jóváhagyja az alapszabályt és a mőködési költségek tervezetét. Készíts jegyzıkönyvet, amelyben az alábbiak szerint tünteted fel a vállalati döntéseket! Erre az információra a társaság minden tagjának szüksége van, hogy meg tudja válaszolni a fogyasztók kérdéseit, és el tudja készíteni az éves beszámolót. Napirend A tanácskozás megnyitása Az ülés céljai Az alapszabály elfogadása Az alapszabály elıterjesztése Az alapszabály jóváhagyása Fıosztályi beszámolók Termelési terv és célok Értékesítési terv és célok Bérterv Pénzügyi terv A vállalati célok összefoglalása A költségvetés jóváhagyása Az alapszabály A témát elıvezeti Ügyvezetı igazgató Személyzeti igazgató Személyzeti igazgató Termelési igazgató Értékesítési igazgató Személyzeti igazgató Pénzügyi igazgató Ügyvezetı igazgató Öt alapvetı vállalkozási forma létezik ma Magyarországon (egyéni vállalkozás, közkereseti társaság, betéti társaság, korlátolt felelısségő társaság és részvénytársaság). A vállalkozási forma kiválasztását rátok bízzuk a diákvállalkozások többsége formálisan a részvénytársaság, vagy korlátolt felelısségő társaság. Természetesen az Alkalmazott közgazdaságtani diákvállalkozások nem jogszerően mőködı társaságok, hiszen tanulmányi célú vállalkozásról van szó, és tagjai mindnyájan fiatalkorúak. Az Rt. vagy Kft. cégbejegyzése ezért a nonprofit alapon mőködı Junior Achievement Magyarország égisze alatt történik. Néhány tanács a vállalkozás alapszabályának elkészítéséhez A gazdasági társaságok létrehozásának közös szabályai: Gazdasági társaságot társasági szerzıdéssel (alapító okirattal, alapszabállyal) az egyszemélyes korlátolt felelısségő társaság kivételével legalább két tag alapíthat. A társasági szerzıdést szükség esetén annak módosítását köziratba vagy ügyvéd (jogtanácsos) által ellenjegyzett okiratba kell foglalni. A társasági szerzıdést valamennyi tagnak alá kell írnia. A társasági szerzıdéstıl akkor lehet eltérni, illetve azt módosítani, ha a gazdasági társaság legfıbb szerve határozatilag rendelkezett errıl. A társasági szerzıdésnek vannak kötelezı elemei, ezek hiányában a társasági szerzıdés érvénytelen. Így a társasági szerzıdésben meg kell határozni: a társaság cégnevét, céghelyét; a tagokat, nevük, cégük és lakcímük, illetve székhelyük feltüntetésével; a társaság tevékenységi körét, illetve köreit a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerében meghatározott statisztikai számhely és forgalmi meghatározás szerint (TEAOR) a társasági vagyon mértékét, rendelkezésre bocsátásának módját és idejét, valamint mindazt, amit a gazdasági társaságokról szóló évi VI. tv. az egyes társasági formáknál elıír. Az alapszabály elkészítéséért (A Társasági Törvényben található elıírások szerint) és elıterjesztéséért az ügyvezetı igazgató a felelıs. A fentiek segítségével készítsétek el saját alapszabályotokat, amelyet a tanárotokkal és/vagy tanácsadótokkal ellenıriztessetek! 20

VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK

VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK SZTÁV RT Szakmai Továbbképzı, Átképzı és Vállalkozástámogató Részvénytársaság VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK 2006 Tartalomjegyzék 1. A VÁLLALKOZÁS KÖRNYEZETE,... 3 2. VÁLLALKOZÁSI FORMÁK... 8 2.1. Egyéni vállalkozások,

Részletesebben

Diplomamunka. Az átalakulás két formájának, a beolvadás és kiválás vizsgálata a FUN Szórakoztató Központ Korlátolt Felelısségő Társaságnál

Diplomamunka. Az átalakulás két formájának, a beolvadás és kiválás vizsgálata a FUN Szórakoztató Központ Korlátolt Felelısségő Társaságnál Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Diplomamunka Az átalakulás két formájának, a beolvadás és kiválás vizsgálata a FUN Szórakoztató Központ Korlátolt Felelısségő Társaságnál Gál Anita Fruzsina Konzulensek:

Részletesebben

E G Y VÁLLALKOZÁS MEGALAPÍTÁSÁNAK KEZDETI LÉPÉSEI

E G Y VÁLLALKOZÁS MEGALAPÍTÁSÁNAK KEZDETI LÉPÉSEI E G Y VÁLLALKOZÁS MEGALAPÍTÁSÁNAK KEZDETI LÉPÉSEI T é m a v e z e t ı : K é s z í t e t t e : d r. S z i l á g y i E n i k ı H o r v á t h G e r g ı T a m á s e g y e t e m i t a n á r s e g é d g a z

Részletesebben

A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE

A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE A DOLGOZÓI RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE Módszerek és dokumentum minták Kiadó: Friedrich Ebert Alapítvány Szakszervezeti Projekt Szerzık: Gróf Gabriella Kisgyörgy Sándor Vámos

Részletesebben

A pénzügyi ismeretek oktatás az alap- és középszintő képzésben

A pénzügyi ismeretek oktatás az alap- és középszintő képzésben A pénzügyi ismeretek oktatás az alap- és középszintő képzésben Budapest 2008 TARTALOMJEGYZÉK: Bevezetı 4 A hazai lakossági befektetésekrıl a tıke piacon keresztül 6 Miért van szükség az alapszintő gazdasági

Részletesebben

Rutin és egyéb feladatok

Rutin és egyéb feladatok Rutin és egyéb feladatok Szóbeli vizsga kérdés vázlatok Dr Gısi Zsuzsanna 5. tétel Ön egy sportvállalkozás indítását tervezi. Sportszervezetek Sportszervezetek Sportegyesületek a sporttörvényben megállapított

Részletesebben

Egyszerően, röviden a nonprofit szervezetek pénzügyeirıl és adminisztrációjáról

Egyszerően, röviden a nonprofit szervezetek pénzügyeirıl és adminisztrációjáról Egyszerően, röviden a nonprofit szervezetek pénzügyeirıl és adminisztrációjáról készült a Holland Királyság Nagykövetsége KAP programjának támogatásával BB Vállalkozásfejlesztı Alapítvány 2004. A nonprofit

Részletesebben

Előszó. Lépjen be velünk egy új világba! Kovács Mátyás a Körös-Völgye Alapítvány ügyvezető igazgatója

Előszó. Lépjen be velünk egy új világba! Kovács Mátyás a Körös-Völgye Alapítvány ügyvezető igazgatója Előszó Tisztelt partnerünk/leendő partnerünk! Az alábbi kiadvány eredeti terveinktől eltérően azért nem könyv formájában készült, hogy ne a könyvespolcon landoljon, hanem a napi gyakorlatban, mintegy munkafüzetként

Részletesebben

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZAKMAI-MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZAKMAI-MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. Gyakornoki szabályzata

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. Gyakornoki szabályzata Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola Gyakornoki szabályzata Készült 1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdése alapján (Tv), illetve 2. A

Részletesebben

BELSİ ELLENİRZÉSI KÉZIKÖNYVE

BELSİ ELLENİRZÉSI KÉZIKÖNYVE 3/2.sz. melléklet SZABADI GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA MERNYE BELSİ ELLENİRZÉSI KÉZIKÖNYVE Készült: 2009.március 01. Jóváhagyva: 2009.március 01. Hatályos: 2009. március 01-tıl A szabályzat

Részletesebben

Család háztartás Tanári kézikönyv. Írta: Merényi Zsuzsa. Fordította: Palotás Csilla. Szerkesztette: Szekeres Sándor

Család háztartás Tanári kézikönyv. Írta: Merényi Zsuzsa. Fordította: Palotás Csilla. Szerkesztette: Szekeres Sándor Család - háztartás JAM Gazdasági és vállalkozási ismeretek Munkatankönyv 6-8. évfolyam részére 1 A tankönyv a Junior Achievement Inc. tananyagai alapján készült. Írta: Merényi Zsuzsa Fordította: Palotás

Részletesebben

Vállalkozások alapítása és működése

Vállalkozások alapítása és működése Vállalkozások alapítása és működése Bokor Csaba A szak- és felnıttképzés rendszerének fejlesztése a Savaria TISZK-hez csatlakozott szombathelyi partneriskolákban (TÁMOP-2.2.3-09/1-2009-0001) Elıszó A vállalkozások

Részletesebben

PIACKUTATÁS GAZDASÁG - MARKETING REKLÁM FOGALOMTÁR

PIACKUTATÁS GAZDASÁG - MARKETING REKLÁM FOGALOMTÁR PIACKUTATÁS GAZDASÁG - MARKETING REKLÁM FOGALOMTÁR Összeállította és szerkesztette: Hutflesz Mihály TARTALOMJEGYZÉK Témakörök Piackutatás fogalomtár 3 Gazdasági fogalomtár 17 Marketing fogalomtár 36 Reklám

Részletesebben

INDULJ EL! Irányjelző vállalkozni szándékozó fiataloknak

INDULJ EL! Irányjelző vállalkozni szándékozó fiataloknak INDULJ EL! Irányjelző vállalkozni szándékozó fiataloknak Indulj el! Irányjelző vállalkozni szándékozó fiataloknak Köszöntő Mindenkinek van egy álma vagy legalábbis ötlete, elképzelése arra vonatkozóan,

Részletesebben

Esettanulmány egy civil szervezet intézményének infrastrukturális fejlesztésérıl

Esettanulmány egy civil szervezet intézményének infrastrukturális fejlesztésérıl Esettanulmány egy civil szervezet intézményének infrastrukturális fejlesztésérıl 1 A projekttel kapcsolatos alapinformációk összefoglalása 1.1 A projekt fıbb ismérvei Pályázó: autistákat ellátó és foglalkoztató

Részletesebben

elhangzott előadás MKVK PTT Tagozatának 2010. december 9-i rendezvényén A MER szabályzat szükségessége, a csatolt szabályzat jellemzıi:

elhangzott előadás MKVK PTT Tagozatának 2010. december 9-i rendezvényén A MER szabályzat szükségessége, a csatolt szabályzat jellemzıi: A MER szabályzat szükségessége, a csatolt szabályzat jellemzıi: Alapvetı követelmény, hogy minden könyvvizsgáló megértse a standardok lényegét és a saját lehetıségei alapján, a saját megbízóira tekintettel

Részletesebben

A versenyképes vállalatirányítás

A versenyképes vállalatirányítás Schwarczenberger Istvánné dr.: A versenyképes vállalatirányítás Budapest, 2008. P:\BMS CM_final\Management\Versenyépes vállalatirányítás_sm.doc TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 3 2. AZ INTEGRÁLT VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ

I. fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ BÁCS VOLÁN ZRT. Szervezeti- és Mőködési Szabályzat --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. A társaság adatai: I. fejezet ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Vállalkozás-gazdaságtan példatár

Vállalkozás-gazdaságtan példatár TÓTH GÁBOR Vállalkozás-gazdaságtan példatár 2009. Tartalomjegyzék I. Vállalkozási formák, a vállalat és környezete Igaz-hamis kérdések... 4. o. Relációanalízis... 11. o. Többszörös választás...13. o. Megoldások...

Részletesebben

A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT

A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT Szent István Egyetem Gazdasági- és Társadalomtudományi Kar Gazdaságelemzési és Módszertani Intézet Gazdasági- és Informatikai Tanszék A VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INTEGRÁLT INFORMÁCIÓS RENDSZEREK ÉS FEJLİDÉSÜK

Részletesebben

A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának a folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalva a

A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának a folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalva a A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának a folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalva a várható pénzügyi, pszichikai és társadalmi kockázatot,

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ZSÁMBÉKI PREMONTREI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2072 ZSÁMBÉK, PIAC KÖZ 8. ALKALMAZOTTI KÖZÖSSÉG JÓVÁHAGYÁSÁNAK DÁTUMA: 2008. április 7. FENNTARTÓI JÓVÁHAGYÁS DÁTUMA: 2008. április

Részletesebben

PERFEKT KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA NYÍREGYHÁZI TAGISKOLÁJA SZAKDOLGOZAT. Babits László sportszervezı, -menedszer OKJ: 52 8962 02 2008.

PERFEKT KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA NYÍREGYHÁZI TAGISKOLÁJA SZAKDOLGOZAT. Babits László sportszervezı, -menedszer OKJ: 52 8962 02 2008. PERFEKT KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA NYÍREGYHÁZI TAGISKOLÁJA SZAKDOLGOZAT Babits László sportszervezı, -menedszer OKJ: 52 8962 02 2008. PERFEKT KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA NYÍREGYHÁZA SPORTEGYESÜLET MEGALAKÍTÁSÁNAK

Részletesebben

Civil kézikönyv. http://elearning.hid-miskolc.hu/mod/book/print.php?id=2

Civil kézikönyv. http://elearning.hid-miskolc.hu/mod/book/print.php?id=2 Page 1 of 82 Civil kézikönyv Portál: HÍD Egyesület e-learning portál Kurzus: Civil kézikönyv Könyv modul: Civil kézikönyv Nyomtatta: Iványi Gábor Dátum: Thursday, 5 February 2009, 11:29 PM Page 2 of 82

Részletesebben

PÁLYÁZZUNK EURÓPAI UNIÓS VÁLLALKOZÓI ALAPELVEK. Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Országos Elnöksége

PÁLYÁZZUNK EURÓPAI UNIÓS VÁLLALKOZÓI ALAPELVEK. Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Országos Elnöksége Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Országos Elnöksége PÁLYÁZZUNK EURÓPAI UNIÓS VÁLLALKOZÓI ALAPELVEK Szerkesztette: Szécsi György személy- és vagyonır alelnök 2004. május 2 Tartalom

Részletesebben

Az én pénzem Pénzügyi Oktatási Program. Törzsanyag

Az én pénzem Pénzügyi Oktatási Program. Törzsanyag Az én pénzem Pénzügyi Oktatási Program Törzsanyag 1 Tartalom I. Útra kelünk 6 1. Mit jelent gazdálkodni? 7 1. Álmaink, céljaink 7 2. Kezdjük az alapvetı fogalmakkal! 7 3. Miért kell állandóan döntéseket

Részletesebben

Vállalkozási ismeretek, formák

Vállalkozási ismeretek, formák Vállalkozási ismeretek, formák A tulajdonlási szempontból a tulajdoni viszonyok alapján elhatárolt három fı csoport: -egyéni gazdaságok, egyéni vállalkozások, -gazdasági társaságok és szövetkezetek, -nem

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Alapvetı rendelkezések 1. A szervezetre vonatkozó adatok 1. oldal 2. Az intézet feladatai 4. oldal II. Szervezeti felépítés 1. Az intézet szervezeti és irányítási rendje

Részletesebben

Minıségirányítási Kézikönyv

Minıségirányítási Kézikönyv MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KFT 8800 Nagykanizsa, Csengery út 9. 8331 Sümeg, Árpád u. 31. 8945 Bak, Kossuth u. 2/A 2100 Gödöllı, Szabó Pál u. 28. Tel 93/500-500; Fax 93/500-501 Minıségirányítási Kézikönyv A

Részletesebben