E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2014.szeptember VI. évfolyam 9. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2014.szeptember VI. évfolyam 9. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat"

Átírás

1 E-számvitel elektronikus Szakmai folyóirat 2014.szeptember VI. évfolyam 9. szám Tartalom A hónap témája Az új Ptk. számviteli összefüggései IV. rész Olvasói kérdések Kis értékű tárgyi eszköz könyvelése Felvásárlás során történő számla kiállítása Lízingelt autó bérbeadása Bt. végelszámolása Vegyen részt rövid felmérésünkben! Tisztelt Ügyfelünk! aival komoly segítséget ad nekünk ahhoz, hogy a kiadványban csak olyan témák szerepeljenek, amelyek az Ön munkáját segítik. A kérdőív kitöltése körülbelül 5 percet vesz igénybe: https://www.surveymonkey.com/s/e-szamvitel Karbantartás vagy beruházás? Kiküldetésnek elszámolható költségek és adózási vonzatai Tagnak nyújtott kamatmentes kölcsön Negatív eredménytartalék esetén nyújtott egyéb juttatás Ingatlan bérbeadásának számlázása több tulajdonos esetén Webáruházi értékesítés során felmerülő teendők Negatív saját tőke miatti társasági forma váltása Látványcsapatsport-támogatás a támogatott szempontjából Deviza forintban számított nyilvántartási értéke Szerző: Botka Erika a Magyar Számviteli Szakemberek Egyesületének főtitkára Tisztelt Előfizetőnk! Szakmai folyóiratunk előfizetéséhez INGYENES TANÁCSADÓI SZOLGÁLTATÁS is jár! Számvitellel kapcsolatos kérdését az címen tudja feltenni Botka Erikának. Kérem, hogy az tágyába írják bele, hogy E-számvitel. Honlapunkról a Segédletek közül töltheti le a szerkeszthető dokumentummintát, az Excel-alapú segédleteket. Az Ön felhasználóneve: eszamvitel Az Ön jelszava: eszv763 A kézirat lezárásának dátuma: augusztus 25. 1

2 A hónap témája Az új Ptk. számviteli összefüggései IV. rész Gazdasági társaságok átalakulása, egyesülése, szétválása Az átalakulásra, egyesülésre, szétválásra vonatkozó jogi szabályokat egyrészt az új Ptk., másrészt az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló évi CLXXVI. törvény (a továbbiakban: Átalakulási törvény) tartalmazza. Az új Ptk. és az Átalakulási törvény is a jogi személyekre vonatkozik, de most csak a gazdasági társaságokra vonatkozó legfontosabb szabályokra térek ki. Az átalakulás közös szabályai Gazdasági társaság más társasági formába tartozó gazdasági társasággá, egyesüléssé és szövetkezetté alakulhat át. Szövetkezet csak kft.- vé vagy zrt.-vé alakulhat át. Ha törvény másképpen nem rendelkezik, akkor gazdasági társaság más gazdasági társasággá történő átalakulása esetén a gazdasági társaság alapítására vonatkozó szabályokat is alkalmazni kell. Fő szabály, hogy nem alakulhat át gazdasági társasággá az a társaság: amely felszámolás, vagy végelszámolás, vagy kényszertörlési eljárás, vagy csődeljárás alatt van, ha a gazdasági társasággal szemben büntetőjogi intézkedés iránti eljárás van folyamatban, vagy a gazdasági társasággal szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedés hatálya alatt van, vagy ha a tagok, az alapítók a létesítő okirat (társasági szerződés) szerinti vagyoni (pénzbeni és nem pénzbeni) hozzájárulásukat nem teljesítették. Meg kell jegyezni azonban, hogyha a társaság tulajdonosai a végelszámolás megszüntetése mellett döntenek, akkor a megszüntetést követően a gazdasági társaság visszatér a normál üzletmenetre, és a végelszámolás megszüntetését követően már dönthet átalakulásról. Ugyanúgy hogyha a gazdasági társaságnál a felszámolás vagy a csődeljárás pl. hitelezői egyezségkötés miatt megszűnik, akkor ezt követően a gazdasági társaság dönthet átalakulásról. A kényszertörlési eljárást viszont nem lehet megszüntetni. Fontos azonban felhívni a figyelmet arra, hogyha két egymást követő üzleti évben a gazdasági társaság saját tőkéje nem éri el az adott társasági formára kötelezően előírt jegyzett tőkét, és a tagok a második év beszámolójának elfogadásától számított három hónapon belül a szükséges saját tőke biztosításáról nem gondoskodnak, a határidő lejártát követő hatvan napon belül a gazdaság társaság köteles elhatározni az átalakulást. Átalakulás során olyan társasági formát kell választani, amelynek a jegyzett tőke követelményét tudja a társaság teljesíteni. Az átalakuláshoz kapcsolódó számviteli szabályokból következik, hogy például negatív saját tőkével nem lehet átalakulási döntést hozni csak úgy, hogy a tagoknak vagyoni hozzájárulást kell teljesíteniük (erre a későbbiekben még kitérek). A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény (a továbbiakban: Cégtörvény) továbbra is lehetőséget ad arra, hogy az átalakuló gazdasági társaság az átalakulás időpontját meghatározza. Átalakulási döntés esetén mindig azt célszerű választani, hogy a társaság döntse el az átalakulás időpontját, mert az átalakuláshoz kapcsolódó számviteli teendőkre így a számviteli apparátust, továbbá az üzleti partnereket fel lehet készíteni (számlázó rendszerek átállítása, leltározási és egyéb zárlati teendők, vagyonmérlegek és vagyonleltárak elkészítése stb.). Ha a gazdasági társaság nem választ időpontot, akkor az átalakulás bejegyzésének napjával történik meg az átalakulás (azaz az átalakulás napját így a társaság a cégbíróra bízza). Mind a vagyonmérleg tervezeteket, mind 2

3 a végleges vagyonmérlegeket és az ezekhez kapcsolódó vagyonleltárakat csak úgy lehet elkészíteni, mintha üzleti év zárulna, így ezek jelentős munkatöbbletet jelentenek a számviteli apparátusnak. Az időpont megválasztásánál arra is tekintettel kell lenni, hogy ezeket a feladatokat a vállalkozás nagyságától függően az apparátus mennyi idő alatt tudja teljesíteni. Az átalakulási időpont választásánál azt is figyelembe kell venni, hogy az átalakulás során megszűnő gazdasági társaság az átalakulás bejegyzésének napjával (az átalakulás időpontjával) szűnik meg, az átalakulással létrejövő társaság a cégbejegyzés napját (az átalakulás napját) követő nappal kezdi meg a tevékenységét. Így, ha a tulajdonosoknak is megfelel, akkor legcélszerűbb december 31- ét választani az átalakulás napjának, mert a naptári évvel megegyező üzleti éveseknél erre a napra vonatkozóan úgyis üzleti év zárul, így az éves beszámoló alapja lehet a végleges vagyonmérlegnek, végleges vagyonleltárnak. Ebben az esetben a jogutód következő év január 1-jével kezdi meg a tevékenységét. Amennyiben év közbeni időpontot adnak meg átalakulás időpontjaként, akkor a számviteli apparátusnak kétszer kell a zárlati feladatokat elvégezni, mert egyrészt zárni kell a végleges vagyonmérlegek, vagyonleltárak elkészítéséhez, másrészt a jogutódnak zárni kell az üzleti év mérlegfordulónapjához is (nem beszélve a vagyonmérleg-tervezethez kapcsolódó zárlati feladatokról). Ha év közbeni időpontot választana a tulajdonos, akkor a választott időpont mindenféleképpen hó végére essen, mert így lesz legkevesebb zárlati teendője a számviteli apparátusnak (pl. az időbeli elhatárolások elszámolása egyszerűbb). Az átalakulási időpont választásánál a Cégtörvény előírásaira is tekintettel kell lenni. A Cégtörvény előírása szerint az átalakuló gazdasági társaság az átalakulás időpontját az átalakulás cégbejegyzésének napja ez a legkorábbi időpont és a bejegyzés iránti kérelem cégbírósághoz történő beérkezésétől számított kilencvenedik nap mint legkésőbbi időpont között határozhatja meg. Amennyiben a gazdasági társaság ezt a tól-ig időpontot nem tartja be, akkor az átalakulás időpontja a cégbejegyzés napja (azaz a cégbíró fogja eldönteni, hogy milyen nappal történik az átalakulás). Az időpont kiválasztásánál a Cégtörvény egyéb előírásait is figyelembe kell venni. A Cégtörvény előírása szerint az átalakuláshoz kapcsolódó döntések meghozatalát, az átalakulás közzétételét a jogutód létesítő okiratának aláírását követő 8 napon belül köteles az átalakuló gazdasági társaság vezető tisztségviselője kezdeményezni a Cégközlöny két egymást követő számában. A Cégközlönyben történő kétszeri közzététel után lehet az átalakulási dokumentumokat a cégbírósághoz benyújtani. Az átalakuláshoz kapcsolódó cégbírósági eljárási határidőket is figyelembe kell venni. Egyrészt a gazdasági társaság átalakulását a létesítő okirat aláírásától (az elfogadástól) számított hatvan napon belül kell bejelenteni a jogelőd gazdasági társaság székhelye szerinti illetékes cégbíróságnak. Másrészt átalakulás esetén a gazdasági társaság átalakulása bejegyzése iránti kérelem elbírálásának határideje harminc munkanap, amely akkor kezdődik, amikor az átalakulásban résztvevő valamennyi gazdasági társaság átalakulási dokumentuma az eljárásra illetékes cégbíróság rendelkezésére áll. Így, ha ezeket a szabályokat a hétköznapra lefordítjuk, akkor például egy tervezett december 31-ei átalakulási időpontot a cégbíróság biztonsággal bejegyezzen, az átalakulásról szóló második döntésnek (végleges döntésnek) legkésőbb szeptember 30-áig meg kellene történnie, ezek után haladéktalanul a Cégközlönyben az átalakulási közzétételt kétszer meg kell tenni, majd ezt követően lehet a cégbíróságra az átalakulási dokumentumokat beadni azzal, hogy december 31-ére kérik az átalakulás bejegyzését. Ehhez a szeptember 30-ai döntéshez az Átalakulási törvény előírása szerint három hónapnál nem régebbi mérlegfordulónapú vagyonmérleg-tervezetet lehet felhasználni (de erre is majd később kitérek), azaz a vagyonmérleg-tervezet legkorábbi mérlegfordulónapja június 30-a lehet. Fő szabály szerint a gazdasági társaság legfőbb szerve (taggyűlés, közgyűlés) az átalakulásról két alkalommal határoz. Kft., rt. átalakulásánál a legfőbb szerv háromnegyedes 3

4 szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Ha két döntés van, akkor az első döntésen a vezető tisztségviselők előterjesztése alapján ha van felügyelő bizottság, akkor a felügyelőbizottság is véleményezi az előterjesztést a legfőbb szerv határoz, hogy a társaság tagjai egyetértenek-e az átalakulás szándékával. Ha igen, akkor döntenek, hogy az átalakulás milyen formában történjen, a jogutód milyen formájú gazdasági társaság legyen, és előzetesen felmérik, hogy a tulajdonosok közül ki és mekkora vagyoni hozzájárulással kíván a jogutód társaság tulajdonosává válni. A legfőbb szerv meghatározza a vagyonmérleg-tervezetek, vagyonleltárak fordulónapját, azok könyvvizsgálóját, valamint döntenek, hogy a vagyonmérlegek elkészítése során élnek-e az átértékelés lehetőségével, vagy könyv szerinti értéken történik az átalakulás. A vagyonmérleg-tervezet mérlegfordulónapja az első ülés időpontját megelőző nap is lehet, de arra is tekintettel kell lenni, hogy a vagyonmérleg-tervezet mérlegfordulónapja és a második döntés időpontja között három hónapnál hosszabb idő nem lehet. A legfőbb szerv ezen túlmenően megbízza a vezető tisztségviselőt az átalakulási dokumentumok elkészítésével (átalakulási terv stb.). Amennyiben az átalakuló gazdasági társaság tulajdonosai közül valamelyik nem kíván a jogutód társaság tulajdonosa lenni, akkor a kilépő tulajdonosokkal kapcsolatosan elszámolási javaslatot is kell készíteni (ez az elkészítendő vagyonmérleg tervezet adatait is befolyásolni fogja). A második ülésen fogják az elkészített átalakulási dokumentumokat elfogadni. A tulajdonosok úgy is dönthetnek, hogy az átalakulásról egy ülésen döntenek, ha a vezető tisztségviselő az átalakuláshoz szükséges minden dokumentumot előkészíti. Ebben az esetben erre az ülésre már el kell készíteni többek között az átalakulási tervet, a könyvvizsgáló által hitelesített vagyonmérleg-tervezeteket, vagyonleltárakat is. Egy ülésen történő döntés esetén a vagyonmérleg-tervezet mérlegfordulónapja legfeljebb az ülés napját hat hónappal előzheti meg. Ez azt jelenti, hogy pl. naptári évvel megegyező üzleti év esetén június 30-áig dönteni kell az átalakulásról egy döntéssel, és ehhez a döntéshez a vagyonmérleg-tervezet összeállításánál az előző üzleti év december 31-ei mérlegfordulónapú beszámolója felhasználható. Olvasói kérdések Tisztelt Előfizetőnk! Szakmai folyóiratunk előfizetéséhez INGYENES TANÁCSADÓI SZOLGÁLTATÁS is jár! Számvitellel kapcsolatos kérdését az forum-media.hu címen tudja feltenni Botka Erikának. Kis értékű tárgyi eszköz könyvelése Kis értékű tárgyi eszközök könyvelését az alábbiak szerint végezzük: T16. Beruházások K3811. Pénztár T572. Terv szerinti értékcsökkenés K16. Beruházás (vegyes könyvelésben). Helyesen könyveljük? Röviden válaszolva az elszámolás helyes. A számviteli törvény 80. -a (2) bekezdésének előírásából következik, hogy a 100 eft alatti kis értékű tárgyi eszközöket is használatbavételkor lehet egyösszegű értékcsökkenési leírásként elszámolni. Így a kis értékű tárgyi eszközök beszerzését is a beruházás főkönyvi számlán kell elszámolni, majd a használatbavételt követően lehet költségként elszámolni. A költségkénti elszámolást azonban befolyásolja, hogy a vállalkozás a kis értékű tárgyi eszközökről pl. akar-e vagy sem folyamatos mennyiségi és értékbeni nyilvántartást vezetni. Ha a vállalkozás úgy dönt, hogy nem vezet folyamatos mennyiségi és értékbeni nyilvántartást, akkor azt is megteheti, hogy a kérdésben leírtak szerint a használatbavételkor egy összegben terv szerinti értékcsökkenési leírásként elszámolja. 4

5 Felvásárlás során történő számla kiállítása Egyik új ügyfelünk korábban megvásárolt egy vállalkozást. A megvásárlása kapcsán a vállalkozás nevét is meg szerette volna változtatni ügyfelünk (a tevékenységek mellett). Ennek megfelelően elkészítették a társasági szerződést, melyet beadtak az illetékes cégbíróságnak. Ügyfelünk az ügyvédjére és a korábbi könyvelőjére hallgatva ezt követően több számlát is kiállított gazdasági tevékenysége során, mely számlákon már a vállalkozás új neve szerepelt. Azonban a cégbíróság három hónap múlva értesítette ügyfelünket arról, hogy nem fogadják el a társasági szerződést, mert a név nagyon megtévesztő. Így ügyfelünknek egy másik nevet kellett választania, melyet végül bejegyzett a cégbíróság. A kérdésünk ez lenne, hogy ebben az esetben mit kell tenni annak érdekében, hogy ne legyen problémája ügyfelünknek abból, hogy egy olyan cégnévvel állított ki számlát, amelynek társasági szerződése ugyan be lett adva a cégbírósághoz, de az elutasításra került (ráadásul 3 hónap után)? Az adószám nem változott a vállalkozás megvásárlása kapcsán (a tevékenységek igen). Véleményem szerint a vállalkozásnak az új és a cégbíróság által be nem jegyzett cégnévre kiállított számláit helyesbítenie kell, és a vállalkozás régi nevére kell a számlákat kiállítania. Lízingelt autó bérbeadása Cégautóval kapcsolatos kérdésem lenne. Két kft. (azonos tulajdonossal, de nem kapcsolt vállalkozás) közötti cégautó bérbeadással kapcsolatban lenne a kérdésem. A vállalat tulajdonában lévő autót bérbeadja B vállalatnak. Az üzemanyagköltséget B vállalat állja. em az lenne elsősorban, hogy ilyen esetben a cégautóadó, illetve az egyéb járulékos költségek (súlyadó, karbantartási költségek) melyik vállalatot terhelik? Lízingelt autót bérbe lehet adni? A kérdés megválaszolásához a gépjárműadóról szóló évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Gjt. tv.) előírásai kell figyelembe venni. A cégautó adót a Gjt. tv. 17/B. -a (1) bekezdésének az előírása alapján a gépjármű tulajdonosának, pénzügyi lízing esetén a lízingbe vevőnek, tartós bérlet esetén a bérbevevőnek kell fizetnie. Tartós bérletnek a Gjt. tv a 30. pontjának az előírása szerint az olyan bérlet minősül, ami éven túli időszakra vagy határozatlan időre szól, feltéve, hogy a bérbevevő üzembentartói jogát a hatósági nyilvántartásba bejegyezték. Ezen előírásokból következően a B vállalatnak mint bérbevevőnek akkor kell a cégautó adót megfizetnie, hogyha a B vállalat a gépjármű nyilvántartásban üzembetartóként szerepel. Ha a B vállalat üzembentartóként nincs nyilvántartva, akkor az A vállalatot mint tulajdonost terheli a cégautóadó-fizetési kötelezettség. Ebben az esetben az A vállalat ezt a költséget a bérleti díj megállapításánál veheti figyelembe (erre tekintettel magasabb bérleti díjat állapíthat meg). A gépjárműadó tekintetében is hasonló a helyzet. A Gjt. tv. 2. -a (1) bekezdésének az előírása alapján a gépjárműadó az év első napján nyilvántartott üzembentartót, ennek hiányában a tulajdonost terheli. Ha a B vállalat üzembentartóként nincs nyilvántartva, akkor az A vállalatot, mint tulajdonost terheli a gépjármű adó fizetési kötelezettség. Ebben az esetben is az A vállalat ezt a költséget a bérleti díj megállapításánál veheti figyelembe (azaz erre tekintettel magasabb bérleti díjat állapíthat meg). Azt, hogy a karbantartási költségek vonatkozásában melyik céget mi terheli, a bérleti szerződésben kell rögzíteni. Arra vonatkozóan, hogy lízingelt autót bérbe 5

6 lehet-e adni, a lízingszerződésnek kell szabályt tartalmaznia (azaz a lízingbe adó ezt megengedi-e vagy sem, és ha megengedi, akkor milyen feltételekkel). Bt. végelszámolása Betéti társaság július 31-ével tervezi a végelszámolás lezárását. Pénzeszközökön kívül a NAV-val szembeni követelése van. A jegyzett tőkén felül eredménytartalék szerepel a könyvviteli nyilvántartásokban a forrás oldalon. A vagyonfelosztási javaslatban a tulajdonosok a jegyzett tőke arányában kapják meg a megmaradt vagyont. Úgy tudom, a vagyon kiosztása a cégbírósági törlést követően történhet meg. em az, hogy a vagyon kiadásához kapcsolódóan személyi jövedelemadó és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség keletkezik. Kinek, mikor és hogyan kell ezt bevallani? A betéti társaság a vagyon kiadásakor már nem adóalany. A magánszemélyeknek esetleg önadózás keretében kell eljárni, és a betéti társaság a vagyon kiosztásakor igazolást ad ki? A betéti társaság az Szja tv. előírása alapján kifizetőnek minősül, így kifizetőként az adóterheket be kell vallania. A vagyon kiadásához kapcsolódó adóterheket a végelszámolás befejezésekor és nem a végelszámolás indításakor kell bevallani (hogy a végelszámolás befejezése mikor van, azt a végelszámoló dönti el). Így pl. ha úgy dönt a végelszámoló, hogy július 31-ével fejezi be a végelszámolást, akkor július 31-ére végelszámolási zárómérleget, vagyonfelosztási javaslatot, záró adóbevallásokat kell készíteni. A zárómérlegben szereplő saját tőke adatok alapján kell az szja- és az eho-fizetési kötelezettséget a záró adóbevallásban bevallani. Ezt az adófizetési kötelezettséget a záró mérleg (és a vagyonfelosztási javaslat is) tartalmazza, ezt az adót a bt.-nek kell majd megfizetni mint kifizetőként levont adót. Így pénzben a tulajdonosok kevesebb összeget fognak kapni, vagy lehet, hogy átvezetéssel rendezik az adókötelezettséget, mert a kérdésben leírtak szerint van a NAV-val szembeni követelés. Ettől függetlenül a vagyont valóban a betéti társaság cégbírósági törlését követően lehet kiadni. Karbantartás vagy beruházás? Egy társaság több számítógépében, laptopjában az elhasználódott winchestereket kicserélte, és azt költségként számolta el. em, hogy a számítógépeken, laptopokban a winchester cseréje karbantartásnak minősül-e? Fő szabály szerint a winchesterek cseréje karbantartásként, mint költség elszámolható, ha az új winchesterek a korábbi winchesterekkel megegyezőek. De, ha az új winchestereknek több funkciót tudnak, vagy nagyobb a kapacitásuk, akkor már bővítés történt, amit a számviteli törvény 3. -a (4) bekezdésének 7. pontja alapján mint teljesítőképességet növelő tevékenység, illetve tárgyi eszköz bővítése beruházásként aktiválni kell. Kiküldetésnek elszámolható költségek és adózási vonzatai Egy munkáltatónál rendszeresen előfordul külföldi és belföldi kiküldetés. A munkáltató nem fuvarozással kapcsolatos tevékenységet végez. A kérdésem ez lenne, hogy milyen költségeket lehet elszámolni ilyen esetekben és az egyes költségeknek milyen adóvonzata 6

7 van (áfalevonhatóság szempontjából is érdekel a kérdés)? Milyen napidíj jár a munkavállalónak? Csak a napidíj mértékéig számolható el költség, vagy azon felül is? A napidíj adóköteles-e, vagy csak az azon felül elszámolt költség adóköteles? A költségek között utazással (repülőjegy, taxi, tömegközlekedés), étkezéssel és szállással kapcsolatos költségek is rendszeresen előfordulnak. Jól tudom-e, hogy kiküldetési rendelvényt kell kiállítani a kiküldetésről, melyen fel kell vezetni az egyes költségeket? Jól gondolom, hogy a napidíj csak az étkezésre van megállapítva? Tehát a szállást, utazást nem ebből kell kifizetni? (Nem tudom, hogy helyes-e a megnevezés, mert információim szerint meg kell különböztetni például a külföldi munkavégzést a külföldi kiküldetéstől. Persze lehet, hogy én tudom rosszul. Jelen esetben pár napos kiküldetésekről van szó, tehát nem tartós munkavégzésről.) A külföldi tartós munkavégzést valóban meg kell különböztetni a külföldi kiküldetéstől. A kérdésben leírtak szerint külföldi kiküldetésről van szó. A munkavállaló kiküldetése esetén kiküldetési rendelvényt kell kiállítani, ez vonatkozik a belföldi és a külföldi kiküldetésre is. A kiküldetési rendelvényen fel kell tüntetni a kiküldetéshez kapcsolódóan elszámolt bizonylatokat, számlákat is. Az Szja tv. 7. -a (1) bekezdés g) pontjának az előírása alapján a jövedelem számítása során nem kell figyelembe venni hivatali, üzleti utazás esetén az utazás, szállás költségére, külföldi kiküldetés esetén az utazás, szállás költségére a magánszemélynek adott olyan összeget, amellyel szemben a magánszemély a juttató részére köteles bizonylattal elszámolni (utazási költségbe tartozik a repülőjegy, a taxi, a tömegközlekedés is). A külföldi kiküldtetéshez kapcsolódó költségek elszámolását a 285/2011. (XII.22.) Korm. rendelet szabályozza. Az Szja tv. 3. számú melléklete II/7/b. pontjának az előírása szerint igazolás nélkül elszámolt költségnek kell tekinteni a külföldi kiküldetésre tekintettel megszerzett bevétel 30%-át, de legfeljebb a hivatkozott Korm. rendelet szerinti 15 eurót. Így külföldi kiküldtetés esetén a szállás, utazás költségére a munkavállalónak adott összeg nem számít bevételnek, feltéve, hogy bizonylat (pl. számla, nyugta) alapján történik a kifizetés, vagy előlegből elszámolás. A külföldi kiküldetéshez kapcsolódóan fizetett egyéb összeg (pl. napidíj) a magánszemélynél az adott összeg 30%-áig, de legfeljebb napi 15 euróig adómentes, az ezen felül adott összeg adóköteles. Belföldi kiküldetés esetén az élelmezési költségtérítést a 278/2005. (XII.20.) Korm. rendelet szabályozza (ez adómentesen napi 500 Ft, e fölött adóköteles). Ebben az esetben is a szállás, utazás költsége a cég nevére szóló számla alapján elszámolható. Ha ezen számlákat téríti meg (vagy a korábban kapott előleget számla alapján számolja el) a cég a munkavállalónak, akkor a magánszemélynek nem keletkezik bevétele. A napidíj ad fedezetet a munkavállaló étkezésére. Ha a munkavállaló ezen túlmenően étkezésről hoz számlát (bizonylatot), akkor azt az általános szabályok szerint kell minősíteni: hogy az pl. üzleti partner vendéglátása volt-e vagy sem, azaz reprezentációként, vagy természetbeni juttatásként adózik-e, vagy pl. a munkavállaló jövedelme. Hogy a cég nevére szóló számlák áfatartalma visszaigényelhető-e vagy sem, azt az Áfa tv. általános előírása szerint kell elbírálni (pl. taxi szolgáltatás, parkolás, autópályadíj, étkezés és italfogyasztás, vendéglátó-ipari szolgáltatás stb. áfája nem igényelhető vissza). Tagnak nyújtott kamatmentes kölcsön 1. Adhat-e kamatmentes kölcsönt egy társaság a tagjának? 2. Amennyiben kamatos kölcsönt ad a tagnak hosszú lejáratra, kötelező-e a tárgyévre esedé- 7

8 kes kamatot év végén elszámolni, vagy lehet a kölcsön lejártakor egyösszegben? 1. Adhat a társaság kamatmentes kölcsönt a tagjának, ebben az esetben a társaságnál kamatbevétel nem kerül elszámolásra, viszont, ha a tag magánszemély, akkor az Szja tv ának előírása alapján a magánszemélynek kamatkedvezményből származó jövedelme keletkezik (jegybanki alapkamat + 5%). A tagot abban a tekintetben is meg kell vizsgálni, hogy a Tao. tv. szerint kapcsolt vállalkozásnak minősül-e, ha igen, akkor a kölcsönnyújtó társaságnál a piaci kamatnak megfelelő kamattal társasági adóalapot kell növelni. 2. A kettős könyvvitel nem pénzforgalmi szemléletű, így a társaságnál az adott üzleti évre járó kamatot a számviteli törvény 84. -a (3) bekezdés a) pontja és (5) bekezdés b) pontjának az előírása alapján mérlegfordulónapon akkor is el kell kamatbevételként számolni, hogyha azt a kölcsön lejáratakor egyösszegben kell kifizetni (ebben az esetben az üzleti évet illető kamatot aktív időbeli elhatárolással szemben kell kamatbevételként elszámolni). Negatív eredménytartalék esetén nyújtott egyéb juttatás Az új Ptk. változásai alapján, ha a társaság eredménytartaléka negatív, akkor tagjainak nem fizethet egyéb juttatást sem? A kérdés abszolút jogi kérdés, és nem számviteli, adózási kérdés. A kérdésben hivatkozott új Ptk. rendelkezéseit alkalmazni kell megfelelően abban az esetben is, ha a tag nem a tagsági jogviszonyára tekintettel részesül kifizetésben. A Ptk. hivatkozott szabályával az a probléma, hogy nem nevesíti a nem a tagsági jogviszonyra teljesíthető kifizetéseket, hogy ebbe mi tartozik bele és mi nem, ezért félrevezető a szabály. A tag például lehet munkaviszonyban is, és akkor felmerül jogos kérdésként, hogy erre is ezt a szabályt kell alkalmazni vagy sem. Feltételezhetően a jogszabályalkotói cél az volt, hogy a saját tőkéből történő kifizetéseket korlátozza, de ezt nem sikerült megfogalmazni egyértelműen. Én úgy gondolom, hogy ezzel kapcsolatosan az egyértelmű gyakorlati végrehajtás érdekében törvénymódosítás várható. Ingatlan bérbeadásának számlázása több tulajdonos esetén Ingatlan bérbeadással kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy hogyan történik a számlaadás cég részére és adózás abban az esetben, ha az ingatlannak több magánszemély tulajdonosa van? A magánszemély(ek)nek az ingatlan bérbeadásról nem kötelező számlát kiállítani akkor sem, hogyha cég részére történik a bérbeadás. Az ingatlan-bérbeadásból származó jövedelem az Szja tv a (3) bekezdés b) pontjának az előírása alapján önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősül. Így a cégnek (kifizetőnek) a bérleti szerződés alapján önálló tevékenységből származó jövedelemként kell számfejtenie a bérleti díjat. Az Szja tv. 4. -a (6) bekezdésének az előírása alapján mely az ingatlan bérbeadásra is vonatkozik közös tulajdon esetén a magánszemélyt a tulajdonosok eltérő rendelkezése, vagy tulajdoni korlátozások hiányában a tulajdoni hányada arányában terheli adófizetési kötelezettség. 8

9 Webáruházi értékesítés során felmerülő teendők 1. A webáruházhoz van egy mintabolt, ahol nincsen árusítás, csak áru átadás, ezért gondolom, ez nem pénztárgépköteles. De lesz egy két alkalom, amikor ha a boltba bemennek és az ottani internetes felületen megrendelik az árut. Ekkor kifizethetik készpénzben, vagy bankkártyával pénztárgéphasználat nélkül, kézi számla ellenében az árut? 2. Zöldséggel szeretnének piacozni. Két helyet kaptak az önkormányzattól az út szélén: hol itt, hol ott történik az árusítás egy kis asztalon. Ugye ez nem pénztárgépköteles? 3. Sportadományozást szeretnének végezni. Van egy sportlövész, akit személy szerint szeretnének támogatni. Milyen formában lehet őt támogatni, amely az adóalapból vagy adóból leírható? 1. Az internetes kereskedelem a TEÁOR be tartozik, így a 48/2013. NGM rendelet 1. számú melléklete alapján nem kötelező a pénztárgép használata, kivéve, hogyha nyílt árusítású üzlete, bemutatóterme van. 2. A kérdésből nem derül ki, hogy a zöldségpiacozást milyen minőségben végzik (pl. őstermelő, egyéni vállalkozó vagy magánszemély a kertben megtermelt termékét adja el stb.), mert ez befolyásolhatja a bizonylatadási kötelezettséget. A pénztárgép kötelező használata tekintetében azonban mérvadó, hogy a rendelet szerinti üzletben kell kereskedelmi tevékenységet folytatni. A kis asztal nem meríti ki a rendelet szerinti üzlet fogalmát, ezért pénztárgép használata nem kötelező. 3. A cég adhat bárkinek támogatást, így magánszemélynek is. A magánszemélynek adott támogatást személyi jellegű egyéb kifizetésként kell elszámolni [Számviteli törvény 3. -a (7) bekezdésének 3. pontja]. A Tao. tv. 3. számú melléklete kezeli a magánszemélyeknek adott támogatásokat is. E szerint elismert költség személyi jellegű egyéb kifizetés a társasági adóalapnál azaz nem növelő tétel a B rész 2. és 3. pontjában foglalt feltételek szerinti ingyenes juttatás az itt megfogalmazottak szerint, ha magánszemélyek kapják. Abban az esetben pedig, ha a cég nem a B/3. pont szerinti magánszemélynek (nem vezető tisztségviselőnek stb.) adja juttatását, akkor az nem elismert költség, azzal meg kell növelni az adózás előtti eredményt a Tao. tv. 8. (1) d) pont alapján (mert nincs az elismert esetek között), kivéve az 1., 2., 8., 12. pontban foglaltakat. Meg kell azonban jegyezni, hogyha a B/3. pont alá nem tartozó magánszemély a kedvezményezett, akkor általános minősítésnek is lehet helye, vagyis a cégnek kell megítélnie, hogy a konkrét esetben az ilyen juttatás a vállalkozási tevékenységével összefüggésben merül-e fel, mert tulajdonképpen nem kizárt ez a lehetőség sem (erre vonatkozóan viszont nincs információ a kérdésben). Negatív saját tőke miatti társasági forma váltása A társaság jelenleg kft.-ként működik, de évek óta negatív a saját tőkéje. Végül arra a döntésre jutottak, hogy átalakulnak bt.-vé. Az átalakulás menete elindult, és a közzétételnél már megakadtunk. A Cégközlöny szerkesztősége nem teszi közzé az átalakulási közleményt, mert a Szt a értelmében a saját tőke elemei nem lehetnek negatív előjelűek, és a saját tőke nem lehet kevesebb, mint a jegyzett tőke. Ebben az esetben hogy tehetünk eleget az átalakulási kötelezettségnek? Tényleges pótbefizetésre nincs lehetőség. Valóban a Számviteli törvény a (1) bekezdésének az előírása alapján a jogutód társaságnak jelen esetben a bt.-nek a vagyonmérleg tervezetében nem lehet az egyik saját 9

10 tőkeelem sem negatív (ezt a vagyonmérleg-tervezetet ellenőrző könyvvizsgálónak is tudnia kellene, negatív tőkeelemmel nem hitelesíttetheti a vagyonmérleget). Ezt a feltételt a meghirdetésnél már ellenőrzik, és ha ez a feltétel nem teljesül, elutasítják a meghirdetést, így az átalakulás sem valósulhat meg. A kérdésben hivatkozott pótbefizetés sem oldaná meg önmagában a problémát, mert a Számviteli törvény a (3) bekezdésének az előírása szerint a vagyonmérleg-tervezetben a jegyzett tőke összege nem haladhatja meg a lekötött tartalékkal csökkentett saját tőke összegét (a pótbefizetést viszont lekötött tartalékban kell kimutatni, ezt csak akkor lehetne az eredménytartalékba átvezetni, hogyha a tulajdonosok véglegesen lemondanának a pótbefizetésről). Feltételezhetően veszteséges gazdálkodás miatt negatív a kft. saját tőkéje, így az eredménytartalék mínusz összegű. A vagyonmérleg-tervezetben a negatív eredménytartalék megszüntethető a jogutód jegyzett tőkéjének a csökkentésével (ebben az esetben a jogutódnak alacsonyabb jegyzett tőke kerül bejegyzésre), illetve ha van, akkor a tőketartalék átvezetésével az eredménytartalékba. Ha erre a jegyzett tőke és/vagy a tőketartalék nem ad fedezetet, akkor az átalakuláshoz kapcsolódóan a tagoknak vagyoni hozzájárulást kell teljesíteniük (pénzt, egyéb eszközt kell beapportálniuk), azaz ázsiós tőkeemelést kell végrehajtani. Az ázsiós tőkeemelésből a tőketartalékba helyezett összegből lehet az eredménytartalék negatív összegét megszüntetni. Látványcsapatsport-támogatás a támogatott szempontjából A civil szervezetek a kapott támogatásokat 1. alapítói támogatások, 2. költségvetési támogatások, 3. 1% szja-támogatás, 4. Egyéb támogatások jogcím szerint számolják el. Az egyéb támogatásba a vállalkozásoktól, magánszemélyektől kapott támogatás kerül. Ebbe tartozik a vállalkozások tao.-ból nyújtott támogatása is? Egyéb bevételként vagy rendkívüli bevételként kell elszámolni? Tárgyi eszköz beszerzésére fordított összegnél alkalmazni kell az időbeli elhatárolást? Próbáltam több helyen utánaolvasni, de mindenütt csak a támogatók szempontjából foglalkoztak a kérdéssel. Egyéb támogatási jogcímbe tartozik a vállalkozásoktól kapott támogatás (ez a Civil tv. szerinti minősítés). Kettős könyvvitel vezetése esetén a kapott támogatások elszámolása viszont a Számviteli törvény általános szabályai szerint történik. A tárgyi eszköz beszerzésére kapott támogatást rendkívüli bevételként kell elszámolni, majd a Számviteli törvény 86. -a (4) bekezdése b) pontjának az előírása alapján időbelileg el kell határolni. Az elhatárolt összeget a Számviteli törvény 45. -a (2) bekezdésének az előírása alapján a tárgyi eszköz bekerülési értéke költségkénti, ráfordításkénti elszámolásakor kell arányosan feloldani (jellemző költség az értékcsökkenési leírás). A költségek fedezetére kapott támogatást viszont a számviteli törvény 77. -a (2) bekezdés d) pontja alapján egyéb bevételként kell elszámolni. Ezt az egyéb bevételt is a számviteli törvény 44. -a (2) bekezdésének az előírása alapján időbelileg el kell határolni, hogyha a költségek még nem merültek fel. Az így elhatárolt egyéb bevételt a költség felmerüléskor kell feloldani. Kettős könyvelést vezető sportegyesület látványcsapatsport-támogatást kap különböző vállalkozásoktól. Az MVLSZ által kiállított támogatási határozat szerint utánpótlás nevelés jogcímen, illetve tárgyi eszköz beszerzés jogcímen használhatjuk fel a támogatást. 10

11 Deviza forintban számított nyilvántartási értéke A Számviteli törvény szerint a devizaszámlára kerülő devizát a teljesítés napjára vonatkozó devizaárfolyamon átszámított forintértéken kell a nyilvántartásba felvenni. Kivételként csak a forintért vásárolt devizát említi a törvény. A lekötött betétek visszavezetésénél nem mondja a törvény, hogy az eredeti lekötéskori árfolyamon kell visszakönyvelni. Szerintem a Számviteli levelek 5149-es és az 5978-as kérdéseire adott válaszok nem helyesek. Nagy összegű deviza lekötésénél és annak visszavezetésénél szabadrendelkezésű számlára, például 2 millió EUR 280-as árfolyamon került lekötésre, visszavezetésre kerül akkor, amikor a szabadrendelkezésű devizaszámla árfolyama 310 Ft, teljesen torzítja az árfolyamot, ha a lekötéskorit veszik figyelembe. A számviteli törvényben megfogalmazott valódiság elvét is nagy mértékben sérti. A Számviteli törvény 60. -a (1) bekezdésének előírása szerint a devizaszámlára kerülő devizát valóban a teljesítés napjára vonatkozó a számviteli politikában választott árfolyamon átszámított forintértéken kell nyilvántartásba venni. Ez az általános szabály azt jelenti, hogy amikor a devizaszámlán jóváírás történik (mert akkor kerül a devizaszámlára deviza), akkor kell a teljesítésnapi árfolyamon forintosítani a devizát. De abban az esetben, hogyha a devizaszámláról felhasználás történik, akkor már ezt a szabályt nem lehet alkalmazni, mert nem a devizaszámlára kerül deviza, hanem onnan történik felhasználás. A felhasználást viszont mindig könyv szerinti árfolyamon kell elszámolni, a teljesítés napi árfolyam (pl. a lekötött betét visszavezetés napi árfolyama) nem alkalmazható. A könyv szerinti árfolyam meghatározása a vállalkozás által a számviteli politikában meghatározott módszerrel történik (pl. lehet FIFO eljárással meghatározott árfolyam, lehet átlagárfolyam stb.). A könyv szerinti érték szerinti árfolyam biztosítja, hogy a devizaszámláról forintértékben nem kerülhet több felhasználásra (kivezetésre), mint ami a könyvekben van. Ha a kérdésben szereplő árfolyamok alapján történne a könyvelés, akkor ha 280 Ft-os árfolyamon került a lekötött betét forintosításra, de a lekötés feloldásakor az árfolyam 310 Ft, és ezzel kerülne a lekötés viszszavezetésre, akkor a lekötött betét forintban mínuszba is átmehetne, miközben devizában nem mínusz a lekötött betét egyenlege, ami tartalmilag nem lehetséges, és mutatja azt, hogy az árfolyam használata helytelen. Megjegyzem, hogy a lekötött betét visszavezetése a devizabetét számlára sem jelenthet új árfolyamot a devizabetét számlán, mert a vállalkozásnak nem lesz új bankszámla-követelése, így a teljesítésnapi (visszavezetésnapi) árfolyam ilyen szempontból sem alkalmazható. In-house szeminárium! Ha szeretne közvetlenül a munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról az adó- és számviteli törvények elismert szakértőitől? Jelentkezzen az címen, a témakör vagy akár az előadó megnevezésével, és kérjen ajánlatot kihelyezett előadás megtartására! E-számvitel című szakmai folyóiratunkban közzétett jogi szakcikkek és az egyes esetekre, kérdésekre adott válaszok Olvasóink adózási, számviteli tájékoztatásában kívánnak segíteni. A kérdésekre adott válaszok szerzőnknek a rendelkezésre álló információk alapján kialakított egyéni szakmai véleményét tükrözik. A teljes tényállás ismeretében személyesen nyújtandó jogi tanácsadás eltérő szakmai véleményhez vezethet, ezért az értelmezésbeli különbözőségekért Kiadónk felelősséget nem vállal. E-számvitel VI. évfolyam kilencedik szám, szeptember Kiadja a Fórum Média Kiadó Kft Bp. Váci út 91/a Tel.: Fax: Felelős kiadó: Győrfi Nóra, ügyvezető igazgató Termékmenedzser: Varga Szabolcs HU ISSN Előfizethető a kiadónál. Hirdetések felvétele: Tel.: , Fax: , Internet: Nyomdai kivitelezés: Prime Rate Kft.

12 A Fórum Média Kiadó új, átfogó szolgáltatása: Munkaügyi, bérgazdálkodási és társadalombiztosítási audit! Kiadónk egy egyedülálló szolgáltatást bocsát útjára, amelyet munkáltatók figyelmébe ajánlunk. A szolgáltatás kivételes jellege a problémák komplex kezelésében, a kérdések munkajogi, adó- és társadalombiztosítási szempontból való egyidejű megközelítésében és megoldásában áll. Munkajogász szakértőink a megbízók egyedi igényei szerint teljes munkajogi átvilágítást végeznek, amely során a munkaügyi dokumentáció átvizsgálásán és a hatályos jogszabályi előírásokhoz igazításán túl adótanácsadóink közreműködésével bérgazdálkodási tervet készítenek, amely segítségével a munkáltatók jelentős összegeket takaríthatnak meg. Szakértőink a problémás esetek megfelelő jogi kezelését és a megbízóink kérése szerint elkészített munkaügyi iratminták elkészítését követően, azok megfelelő alkalmazása érdekében utánkövetést is végeznek, amelynek keretében megválaszolják kérdéseiket és szakmai támogatást nyújtanak az átmeneti időszakban. Miért érdemes igénybe venni a szolgáltatásunkat? Az idén már negyedik alkalommal módosul a Munka Törvénykönyve. Az új Ptk. márciusi hatályba lépése is számos változást hoz a munka világában. Az újdonságok között elmélyült jogi tudás és speciális gyakorlati tapasztalat nélkül nem könnyű eligazodni. Munkajogász-ügyvédekből és adótanácsadókból álló szakértői csapatunk ebben nyújt a munkáltatók számára szakmai támogatást. Új, átfogó szolgáltatásunk a munkáltatók bérgazdálkodásának a racionalizálására, a jogszabályok által biztosított lehetőségek maximális kiaknázására fókuszál, amely komoly versenyelőnyt jelenthet a szolgáltatást igénybe vevő társaságoknak. Szolgáltatásunk színvonalára a szakértőink magas szintű jogi és közgazdasági tudása, valamint a sok éves tanácsadói és peres tapasztalata a garancia. A szolgáltatásunkról részletesebben honlapon tájékozódhat, amennyiben kérdése van, írjon a címre! 12

Esettanulmány. Átalakulásra - társasági forma váltása

Esettanulmány. Átalakulásra - társasági forma váltása Esettanulmány Átalakulásra - i forma váltása A TIFFOSI Kft. átalakul részvénygá. A kft. üzletrészekből 80%-os részesedése van a FINIVEST Zrt.-nek (könyv szerinti értéke 16 000 eft), 20%-os részesedése

Részletesebben

Tájékoztató. a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS

Tájékoztató. a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS Tájékoztató a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS Csoportos Egészségbiztosításra és (Euró Alapú) Kiegészítő Egészségbiztosításra vonatkozó, 2012-ben hatályos adózási,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

Devizás ügyletek a. számvitelben

Devizás ügyletek a. számvitelben Devizás ügyletek a Devizás tételek számviteli kezelése számvitelben Devizás tételek számviteli kezelése Mérleghez kapcsolódó Eszközök Pénzeszközök Követelések Értékpapírok és részesedések Devizában adott

Részletesebben

Elvárt adó - nyilatkozat

Elvárt adó - nyilatkozat Elvárt adó - nyilatkozat Megnevezés Az adóévben Az adóévet megelőző adóévben 2. adóévben Igen Nem Igen Nem Igen Nem Az adózás előtti eredmény nagyobb-e, mint a korrigált bevétel 2%-a? Igen esetén a további

Részletesebben

Könyvvezetési ismeretek

Könyvvezetési ismeretek 1 I. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Könyvvezetési ismeretek 2014/2015 II. félév 2 Elméleti kérdések 1. Egy vállalkozás saját tőkéjével kapcsolatosan az alábbi információkkal

Részletesebben

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 71. Szolgáltatás költségei 1/231. 4. 81 82. Belföldi értékesítés közvetlen

Részletesebben

Számviteli aktualitások 2015. Vállalkozási szakterület

Számviteli aktualitások 2015. Vállalkozási szakterület (számviteli témakör) Forrás Akadémia GriffSoft Informatikai Zrt. 1041 Budapest, Görgey Artúr utca 69-71. Telefon: +36-1/450-2200, +36-62/549-100 Fax: +36-1/239-0056, +36-62/401-417 Web: www.griffsoft.hu

Részletesebben

1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei:

1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei: 1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei: A/ bármely cég választhatja, ha két egymást követő üzleti évben, a fordulónapi adatok alapján három mutatóérték közül bármely kettő

Részletesebben

Számviteli feladatok speciális esetekben

Számviteli feladatok speciális esetekben Számviteli feladatok speciális esetekben Előadó: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna a kisvállalati adózás szakértője Mai témáink Végelszámolás Kényszertörlési eljárás számviteli feladatai Átalakulás 1 A végelszámolás

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója

Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója 1 8 1 2 5 0 6 7-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2010. január 01. - 2010. december 31. 2010 Kelt Budapest, 2011. május 20. 1 8 1 2 5 0 6 7-9 4 9 9-5 2 9-0

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

A/ A tulajdonos változást az utolsó közzétett beszámoló adatai alapján kell könyvelni a Kft-nél.

A/ A tulajdonos változást az utolsó közzétett beszámoló adatai alapján kell könyvelni a Kft-nél. 11/ "A" társaság (anya), melynek tagjai 25-25%-ban 2 magánszemély és 25-25%-ban két társaság. Az "A" társaság 100%-os tulajdonosa "B" társaságnak (leány). Mindkét társaság ingatlan tulajdonnal rendelkezik.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

10 éve foglalkozom kis- és középvállalkozások tanácsadásával. Rendszeresen tartok előadást adóváltozásokról, az aktuális adójogszabályok

10 éve foglalkozom kis- és középvállalkozások tanácsadásával. Rendszeresen tartok előadást adóváltozásokról, az aktuális adójogszabályok Pénzügy Bemutatkozás Az OFA Kooperáció program pénzügyi szakértője vagyok. Végzettségemet tekintve gazdasági mérnök és mérlegképes könyvelő. Ezen kívül 2003-ban a BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Karán

Részletesebben

Kapcsolt vállalkozások

Kapcsolt vállalkozások Kapcsolt vállalkozások Budapest, 2011. március 10. Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Art 1. (8) bekezdése: A szokásos piaci ártól eltérő szerződési feltételeket alkalmazó kapcsolt vállalkozások

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

EGYESÜLÉSI SZERZŐDÉS

EGYESÜLÉSI SZERZŐDÉS 1 EGYESÜLÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pécsi Kreatív Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság cégjegyzékszáma: 02-09-066283 képviseli: Hadobás Béla ügyvezető mint átvevő társaság (továbbiakban:

Részletesebben

Pénzügyi számvitel IX. előadás. Saját tőke, céltartalékok

Pénzügyi számvitel IX. előadás. Saját tőke, céltartalékok Pénzügyi számvitel IX. előadás Saját tőke, céltartalékok SAJÁT TŐKE Áttekintés Mérleg Saját tőke Eszközök Idegen tőke A tulajdonos juttatja A tulajdonos a vállalkozónál hagyja A saját tőke csoportosítása

Részletesebben

Könyvvezetési ismeretek

Könyvvezetési ismeretek 1 I. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Könyvvezetési ismeretek 2014/2015 II. félév Elméleti kérdések 1. A 3171 A Külföldi vevő számla egyenlege 100e DEV 200 Ft/DEV árfolyamon,

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A.

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Magyar Vidék

Részletesebben

A saját tőke számvitele

A saját tőke számvitele A saját tőke számvitele című előadás Előadó: Botka Erika okl. könyvvizsgáló, MSZSZE főtitkár Főbb témakörök: Jegyzet tőke Tőketartalék Lekötött tartalék Eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény Értékelési

Részletesebben

KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS a A Pécsi Fesztiválszervező Nonprofit Kft (beolvadó társaság) és a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft (befogadó társaság) átalakulási eljárás során történő vagyon összevonásának

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához I. Általános rész 1. A vállalkozás bemutatása A Társaság a Transz-In Bt-ből való átalakulással 2001.március 10-én kezdte meg működését. Tulajdonosai:

Részletesebben

A közzétett adatok könyvvizsgáló által nincsenek alátámasztva Magyar Diabtes Társaság 2006.évi Közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1.Általános rész: A Társaságot 1970.évben

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

DTM Hungary Accounting Intelligence

DTM Hungary Accounting Intelligence AZ OSZTALÉKFIZETÉSSEL KAPCSOLATOS SZÁMVITELI TUDNIVALÓK Kedves Ügyfelünk! Noha a nem magánszemélyek részére kifizetett osztalék 2006. január 1-jétől adómentesség alá tartozik, a magánszemély tulajdonosok

Részletesebben

A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások

A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások Szombathely, 2013. május 6. Készítette: Berényiné Bosch Cecília 1 Alapítási, bejegyzési eljárás jogi szabályai

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉS. a évi önkormányzati költségvetés zárszámadás előtti módosításához

KIEGÉSZÍTÉS. a évi önkormányzati költségvetés zárszámadás előtti módosításához KIEGÉSZÍTÉS a 2015. évi önkormányzati költségvetés zárszámadás előtti módosításához 1 Tisztelt Közgyűlés! A 2015. évi önkormányzati költségvetés zárszámadás előtti módosításának elkészítése után beérkező

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet 1031 Budapest, Váci Mihály tér 1. Kiegészítő melléklet a 2013. évi beszámolóhoz 1 I. Általános rész A társaság bemutatása Cég rövid neve Rendszervíz Plusz Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Cég teljes neve

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. JÚNIUS Adószám: 19011211-2-13 Bejegyzõ szerv: Fõvárosi Bíróság Regisztrációs szám: 378 Magyar Pulmonológiai Alapítvány 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály út 70. Közhasznúsági

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.2.25. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 13EB-02 13EB 13EB/A 13EB/M/A1

Részletesebben

Számviteli változások 2014. Tóth Mihály bejegyzett könyvvizsgáló

Számviteli változások 2014. Tóth Mihály bejegyzett könyvvizsgáló Számviteli változások 2014 Tóth Mihály bejegyzett könyvvizsgáló Releváns jogszabályok egyes törvényeknek a távolléti díj számításával és a közpénzek szabályozásával összefüggő módosításáról szóló 2013.

Részletesebben

Képviselő-testület a 118/2010.(V.21.) KT sz. határozatában döntött a Szentes-Liget KFT jogutód nélküli, végelszámolással történő megszűnéséről.

Képviselő-testület a 118/2010.(V.21.) KT sz. határozatában döntött a Szentes-Liget KFT jogutód nélküli, végelszámolással történő megszűnéséről. Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. Tárgy: Szentes-Liget KFT végelszámolási záró mérlegének beterjesztése jóváhagyásra Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentes

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához

JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához A JELEN Önsegélyező Pénztár (6722. Szeged, Kölcsey u. 1-3.) - alapításának időpontja: 2004. január 27. - a bírósági bejegyzés

Részletesebben

Székesfehérvári Repülésért Alapítvány Közhasznúsági jelentés. Készítette: Ládás Károly

Székesfehérvári Repülésért Alapítvány Közhasznúsági jelentés. Készítette: Ládás Károly Székesfehérvári Repülésért Alapítvány Közhasznúsági jelentés Készítette: Ládás Károly. 2013-05-25. Székesfehérvári Repülésért Alapítvány 8000 Székesfehérvár, Kertalja utca 2/A. 2013. évi Közhasznúsági

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához Általános rész: Név: FÜZESGYÓGY KFT. Képviseletre jogosult:

Részletesebben

Tájékoztató a lakossági betéti termékek kamatjövedelme után fizetendő kamatadóról és egészségügyi hozzájárulásról KAMATJÖVEDELMEK UTÁN FIZETENDŐ KAMATADÓ A Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

A végelszámolási eljárás

A végelszámolási eljárás A végelszámolási eljárás A pénztár - a felszámolás esetét kivéve - csak végelszámolást követően szűnhet meg (Öpt. 45. (1) bekezdés). A pénztár végelszámolási eljárására az e törvényben meghatározott eltérésekkel

Részletesebben

TERVEZET EGYESÜLÉSI TERV

TERVEZET EGYESÜLÉSI TERV EGYESÜLÉSI TERV Amely létrejött egyrészről a Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (rövidített elnevezése: Miskolc Holding Zrt.) Székhely: 3530 Miskolc Petőfi u.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. A Képviselő-testület május 24-én 14 órától tartandó rendes ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. A Képviselő-testület május 24-én 14 órától tartandó rendes ülésére E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2011. május 24-én 14 órától tartandó rendes ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 246/2002. (XII. 23.)

Részletesebben

Statisztikai számjel: Bírósági végzés száma: Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Statisztikai számjel: Bírósági végzés száma: Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Statisztikai számjel: 18111703-9133-529-01 Bírósági végzés száma: 10559 Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság I./ Általános összefoglalás KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A kiegészítő melléklet a Társaság 2008. január

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011 Magánorvosok Országos Szövetsége (MAOOSZ) 1135 Budapest, Kerekes utca 9. 5/7. Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Számlakeret. egyházi gazdálkodó szervezet MINTA SZÁMLAKERET. Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012. Kelt:.,

Számlakeret. egyházi gazdálkodó szervezet MINTA SZÁMLAKERET. Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012. Kelt:., Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012 cím MINTA SZÁMLAKERET Kelt:., 2017.. P.h. Az egyházi gazdálkodó szerv képviselője [EsBo program] -1- Bevezető 0 Nyilvántartási számlák 1 Befektetett

Részletesebben

Magyar Diabetes Társaság 2013. évi Közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Magyar Diabetes Társaság 2013. évi Közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Magyar Diabetes Társaság 2013. évi Közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1.Általános rész: A Társaságot 1970.évben hoztuk létre. A Társaság képviselője 2013.évben: Prof. Dr.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: 18458776-2-06 Szentesi Vízilabda Klub 6600 Szentes, Csallány Gábor part 4. Telefon: 63/400-146 Kiegészítő melléklet 2013. január 1. 2013. december 31. Dátum: Szentes, 2014. május 29. 2 I. Általános

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. május 30-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. május 30-i ülésére EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELNÖKE PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKE E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. május 30-i ülésére Tárgy: A Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelő

Részletesebben

BIZONYLAT. Rezsabek Angéla 1

BIZONYLAT. Rezsabek Angéla 1 BIZONYLAT Rezsabek Angéla 1 A számviteli bizonylat és a számla kapcsolata Számviteli bizonylat Számla Rezsabek Angéla 2 Számviteli bizonylat kötelező tartalmi előírása Mikor kell bizonylatot kiállítani?

Részletesebben

Ingyenes ügyletek számviteli elszámolása

Ingyenes ügyletek számviteli elszámolása Ingyenes ügyletek számviteli elszámolása Előadó: Vadász Iván Budapest, 2016. november 18. Tartalom: Ingyenesség fogalma Számviteli változások Időbeli elhatárolások Térítés nélkül átadott eszközök Tartozásátvállalás

Részletesebben

Az Egyesület bejegyzett székhelye :1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Iratőrzés helye: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

Az Egyesület bejegyzett székhelye :1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Iratőrzés helye: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 1. A SPORTEGYESÜLET ISMERTETÉSE Az Egyesület bejegyzett székhelye :1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Iratőrzés helye: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 2. SZÁMVITELI POLITIKA a) Az elszámolás alapja

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 19011211-2-13 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 378 Magyar Pulmonológiai Alapítvány 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály út 70 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA

A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA A Marcali Városi Kulturális Központ kiküldetési rendjét a 1992.évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, a személyi jövedelemadóról

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2012 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe

Részletesebben

1.3. ADATLAP a SZÁMVITELI SZABÁLYZATOK elkészítéséhez. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A MEGRENDELŐRŐL: NÉV:... Székhely:... Telephely/ek/:......

1.3. ADATLAP a SZÁMVITELI SZABÁLYZATOK elkészítéséhez. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A MEGRENDELŐRŐL: NÉV:... Székhely:... Telephely/ek/:...... 1.3. ADATLAP a SZÁMVITELI SZABÁLYZATOK elkészítéséhez. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A MEGRENDELŐRŐL: (az itt közölt adatok a Számviteli Politika cégismertető részében fognak szerepelni) NÉV: Székhely: Telephely/ek/:

Részletesebben

IAS 20. Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele

IAS 20. Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele IAS 20 Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele A standard célja A kapott állami támogatások befolyással vannak a gazdálkodó egység vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetére.

Részletesebben

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz Útmutató az SZJA- bevalláshoz Utmutató A magánszemély által értékpapír-kölcsönzés díjaként megszerzett összeg egésze jövedelemnek minõsül. Az értékpapír-kölcsönzésbõl származó jövedelem után az adó mértéke

Részletesebben

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 2014. évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jöv.adójáról, a hitelintézetek különadójáról, az inno. járulékról, ill. a szakképzési hozzájárulásról

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2013 Bírósági nyilvántartási szám: 7.PK.60669/2005/3 Adószám: 18187616-1-42 Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): 18067295913352901 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2010. év Martin György Néptáncszövetség

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Szombathely-Olad Plató Viziközmü Társulat 2010. január 1-től 2010. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi

Részletesebben

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: (rövidített) RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT A cég neve:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

ÉRDI SPORT Szolgáltató Kft Érd, Ercsi út KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

ÉRDI SPORT Szolgáltató Kft Érd, Ercsi út KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET ÉRDI SPORT Szolgáltató Kft 2030. Érd, Ercsi út 34. 14998177-2-13 14998177-9319-113-13 13-09-133410 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Érd, 2013. május 13... ügyvezető Az

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 13920410-4741-113-15 Cégjegyzék száma: 15-09-071364 Vállalkozás megnevezése: MasterMind Interactive Kft Vállalkozás címe: 4400 Nyíregyháza Korányi F. utca 29/A Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete.

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete. Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának Kiegészítő melléklete. I. Általános rész: 1. A vállalkozás bemutatása: A társaság cégneve: Gigahertz Hungary Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A HATÁROZOTT IDŐSZAKI ELSZÁMOLÁSÚ ÜGYLETEK SZÁMLÁZÁSÁNAK 2015. JÚLIUS 01-TŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A HATÁROZOTT IDŐSZAKI ELSZÁMOLÁSÚ ÜGYLETEK SZÁMLÁZÁSÁNAK 2015. JÚLIUS 01-TŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSÁRÓL BaraMa Könyvvizsgáló és Könyvelő KFT 2943 Bábolna, Kisfaludy ltp. C. ép. I/4. Telefon: 34/ 568-159; Fax: 34/369-159 E-mail: konyvvizsgalat@barama.hu Honlap: www.barama.hu TÁJÉKOZTATÓ A HATÁROZOTT IDŐSZAKI

Részletesebben

2009. évi Közhasznúsági jelentése

2009. évi Közhasznúsági jelentése MÁKVIRÁG VIRÁGAI Gyermekellátási és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székesfehérvár, Nefelejcs u. 79-1. 8000 2009. évi Közhasznúsági jelentése Székesfehérvár, 2010. május 22.. Pintérné

Részletesebben

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE SVÁBHEGYI ORSZÁGOS ALLERGOLÓGIAI, IMMUNOLÓGIAI ÉS PULMONOLÓGIAI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 1037 BUDAPEST, BOKOR U. 17-21. 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2015-05-27

Részletesebben

Járulékok, biztosítási kötelezettség

Járulékok, biztosítási kötelezettség Járulékok, biztosítási kötelezettség 1. Kérdés: Egy Magyarországon bejegyzett betéti társaság beltagja - aki a társaság tevékenységében személyesen közreműködik - román állampolgár, Romániában van munkaviszonyból

Részletesebben

SAJÁTOS BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉGEK

SAJÁTOS BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉGEK SAJÁTOS BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉGEK Felszámolási eljárás, végelszámolás és az átalakulások számviteli és könyvvizsgálati sajátosságai röviden Készítette: Ferenczi Szilvia FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS A felszámolás

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2014 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe Nagykanizsa,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. Forcont Kft

Kiegészítő melléklet. Forcont Kft Adószám: 12167191-2-13 Közösségi adószám: HU12167191 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-149998 Kiegészítő melléklet Forcont Kft. 2015. Fordulónap: 2015. december

Részletesebben

Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft

Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft 3232 Gyöngyös Üdülősor út 58. 2015. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Moravcsik Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2009 Budapest, 2010. 2 T a r t a l o m 1. A szervezet alapadatai 2. A Moravcsik Alapítvány számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

Főkönyvi kivonat. Szinkronúszó Alszövetség 18092369-2-41. 2011.05.19. 12:38:35 Pénznem: HUF

Főkönyvi kivonat. Szinkronúszó Alszövetség 18092369-2-41. 2011.05.19. 12:38:35 Pénznem: HUF Szinkronúszó Alszövetség 18092369-2-41 Főkönyvi kivonat 2011.05.19. 12:38:35 Pénznem: HUF Szűkítési feltételek: 1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2 099 263 1 782 014 2 099 263 1 821 886 2 099 263 1 821 886 277 377

Részletesebben

Az Igazgatóság beszámolója az Egyesülési terv tervezetéről.

Az Igazgatóság beszámolója az Egyesülési terv tervezetéről. ELŐTERJESZTÉS a HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 2015. május 18-án tartandó Küldöttgyűlésének 11. napirendi pontjához Az Igazgatóság beszámolója az Egyesülési terv tervezetéről. HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet

Részletesebben

1. Vállalkozói alapismeretek

1. Vállalkozói alapismeretek 1. Vállalkozói alapismeretek Az üzleti vállalkozás főbb jellemzői: a kitűzött célok megvalósítására viszonylag magas fokú döntési szabadság, autonómia mellett kerül sor, az üzleti tevékenység mindig profitorientált,

Részletesebben

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A ÉVI BESZÁMOLÓHOZ RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: (rövidített) RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT A cég neve:

Részletesebben

FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15.

FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15. FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. május 30. Steven Johnson képviselő FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY Közhasznúsági jelentés

Részletesebben

Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre

Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre Készítette: 2012. április 20. Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért 1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

IV. KEDVEZMÉNYEZETT ÁTALAKULÁS ADÓZÁSI SZABÁLYAI

IV. KEDVEZMÉNYEZETT ÁTALAKULÁS ADÓZÁSI SZABÁLYAI Pénzügyi és Könyvszakértő Kft Székhely: 1026 Budapest, Bimbó út 182. Telefon+Fax: 209-9373, Fax: 466-8409 Web: http://www.correct.hu/ e-mail: correct@correct.hu IV. KEDVEZMÉNYEZETT ÁTALAKULÁS ADÓZÁSI SZABÁLYAI

Részletesebben

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit)

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) 1 Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) I. Befektetett eszközök 11. Immateriális javak 113 Vagyoni értékű jogok 114 Szellemi termékek 118 Immateriális

Részletesebben

G. 11. TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK

G. 11. TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. G. 11. TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2006. március 9. Érvényes: 2006. január 1-től Változat: 1. Oldalak száma: 07. Tartalomjegyzék 1. Elrendelés...

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI TERMÉSZET ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET 2094 NAGYKOVÁCSI, TELKI UTCA 3. Adószám:

NAGYKOVÁCSI TERMÉSZET ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET 2094 NAGYKOVÁCSI, TELKI UTCA 3. Adószám: NAGYKOVÁCSI TERMÉSZET ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET 2094 NAGYKOVÁCSI, TELKI UTCA 3. Adószám: 18704211 1 13 2013. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2014. február 4. Bárdos Zsuzsanna elnök NAGYKOVÁCSI TERMÉSZET

Részletesebben

Egyesülési szerződés

Egyesülési szerződés 2.sz. Melléklet Egyesülési szerződés amely létrejött egyrészről: Pécsi Városgondozási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszáma: 02-09-072429 Székhelye: 7622 Pécs, Edison utca 30,36. képviseli:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2014 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. 01.01. - 2014 12.31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b)

Részletesebben

Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B.

Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B. Bírósági határozat száma: Pk.60553/2010/1/II, 2011.01.25 Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B. Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2013. január 1. - számviteli évről

Részletesebben

Értékvesztés és a 20% TAO adóalap csökkentés. A jogszabályi hivatkozás évi C. törvény a számvitelről

Értékvesztés és a 20% TAO adóalap csökkentés. A jogszabályi hivatkozás évi C. törvény a számvitelről Érték és a 20% TAO adóalap csökkentés Az év végével értékelni kell a követeléseinket is. Lehetőség van a 365 napon túli tartozásoknál, a 20% TAO adóalap csökkentő tétel figyelembe vételére, de csak a számviteli

Részletesebben