Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 TÁJ- ÉS KÖRNYEZETFÖLDRAJZI ALAPÍTVÁNY VÁROSÖKOLÓGIAI SÉTAÚT DEBRECENBEN

2 A városökológiai sétaút ötletének kidolgozásában részt vettek: Dr. Csorba Péter tanszékvezető egyetemi docens Bodnár Réka Kata, Bolgár Blanka, Ékes Veronika, Halasi-Kovácsné Benkhard Borbála, Kiss Anita, valamint Molnár Lajos Szabolcs (rajzok) Az ismertető szövegének szakmai ellenőrzésében részt vettek: Dr. Kerényi Attila, Ekéné Dr. Zamárdi Ilona, Dr. Novák Tibor, Szilágyi Zsuzsanna A város stilizált XVIII. századi térképe. Fenn a figura nyakánál a Pap-tava, lejjebb a Piac utcát keresztező Hatvan Csapó utcapár, középen a Német (ma Széchenyi) Cegléd (ma Kossuth) utcák, majd a Kádas (ma Miklós) Szt. Anna utcapár. Lenn, középen a Várad utcai kapu, a legforgalmasabb bejáró a várost övező sáncolt kerítésen. (Pázmándi Antal alkotásának részlete (1988), amely a Kálvin téri üzletközpontnál látható.)

3 Bevezetés a debreceni városökológiai sétaút útvonalvezetőjéhez Talán már másoknak is feltűnt, hogy a kisebb történelmi vargabetűket leírt nyugat-európai nemzetek polgárai sokkal magabiztosabban és tájékozottabban nyilatkoznak lakóhelyük dolgairól, sokkal pontosabb ismereteik vannak szűkebb környezetük értékeiről, mint nekünk. Meggyőzően tudnak érvelni annak érdekében, hogy érdemes felkeresni ezt vagy azt a helyet, mert egy híres ember is onnan származik, mert az a látnivaló, ha nem is a leg, de mindenképpen különleges, a táj pedig abból a kilátóból valóban párját ritkítja. Jártam olyan németországi faluban, ahol tényleg kevés nevezetesség volt, de a helybéliek mégis érdemesnek tartották felírni egy, a jégkorszakban szépen lecsiszolódott jókora gránitkőre, hogy a település neve már egy 1291-ben írt oklevélben előfordul. Kitették a követ a falucska főterére, s ettől valahogy máris fontosabb településnek tűnt. Meg is őrizte emlékezetem, 15 év múlva is fel tudom idézni a helyszínt. Ebből az egyetlen példából kiérződött, hogy az ott lakók büszkék rá, hogy településüknek ilyen hosszú múltja van. Hasonló mentalitással Európa ziláltabb történelmi utat bejárt országaiban alig találkoztam Mintha a lokálpatriotizmusnak ilyen szó szerint kőbe vésett jegyeire senki nem volna kíváncsi, mintha a tájhoz, a környékhez való kötődés, ilyen megnyilvánulása valami érdektelen, fölösleges dolog lenne. Szerencsére világunk határozottan nem erre halad, s a globalizálódás ellensúlyozására a helyhez való kötődésnek egyre jobban kimutatható szerepe van az életminőség javításában. A nyugat-európai városokban, az 1980-as években újféle köztéri ismeretterjesztő táblák bukkantak fel. Ezek nem a híres emberek lábnyomát, vagy sorsdöntő történelmi eseményt idéztek, hanem pl. a környék geológiai rétegsorát mutatták be egy tetszetős kőoszloppá faragott, utcadísznek is beillő alkotás formájában. Máshol arra hívták fel a figyelmet, hogy a park virágágyasaiba nem dísznövényeket ültetettek, hanem a vidék jellegzetes mezei virágait, füveit. Persze sokszor szebbek a harsogó szalviák, dáliák, levendulák, de mégiscsak akkor érezzük magunkat otthonosan, ha megismerjük a szarkalábat, meg a pásztortáskát is. A városlakó ember környezetéről elmondható tények, gondolatok már Debrecen kapcsán is olyan sokrétűek, hogy érdemes felfűzni egy kellemes hétvégi sétának is beillő ismeretterjesztő útvonalra. Sokszor kerülünk olyan helyzetbe, hogy vendéggel, távoli rokonnal teszünk egy jó sétát a városban, s büszkék vagyunk, ha valami újat mutathatunk neki, miközben a magunk környezetismeretét is bővítjük. A városökológiai sétaút egy csipet történelem egy darab földrajz egy kis ökológia; mindez az egyre aktuálisabb környezetvédelemi gondok, problémák szemszögéből. Olyan ismeretek tárháza, amelyek befolyásolhatják mindennapjainkat, s olyan összefüggésekre hívják fel a figyelmünket, amelyek hatására közelebb juthatunk a Marcus Aurelius által megfogalmazott életstílushoz; Összhangban lenni a Mindenség természetével. Magyarországon még nem próbálkoztak ilyen városökológiai sétaút megvalósításával. Mi igyekszünk jó példával elől járni. Kívánjuk, hogy töltsék hasznosan a sétaút bejárására szánt időt, maradjon meg emlékezetükben néhány információ és kerüljön ezáltal is közelebb Önökhöz Debrecen! Debrecen, március a Debreceni Egyetem Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszékének oktatói nevében Dr. Csorba Péter tanszékvezető 3

4 A városökológiai sétaút jelvénye, az ökológiai lábnyom A városokban koncentrálódó lakosság rendszerint nem önellátó, függ a közvetlen vagy távolabbi környék élelmiszer-, nyersanyag- és energiatermelésétől. Ez a függőségi viszony a történelem során nem kevés feszültséget okozott a városi és a vidéki lakosság között, pedig valójában a városon nem lehet számon kérni az önellátást. A város ui. az árutermelés egy fejlettebb szintjén létrejött, az áruk kicserélésére specializálódó szolgáltatás színhelye. A városi szolgáltatások spektrumának bővülésével általában csökken az önellátó képesség. A mi alföldi mezővárosaink köztük Debrecen fejlődésének sajátossága épp abban volt, hogy viszonylag hosszú ideig megőrizte az őstermelés a súlyát a város gazdasági szerkezetében. Tehát egészen a XIX. század végéig alapvető élelmiszerekből, nyersanyagokból csaknem teljesen el tudta látni a lakosságát. A Föld lakóit a szakemberek 1960-as évektől folyamatosan figyelmeztetik arra, hogy a XX. század fejlődési tempója mellett, bizonyos földi erőforrások belátható időn belül elfogynak. Az 1980-as években Földünk ökológiai teherbíró képességének becslése elvezetett egy olyan számításhoz, amely a város vidék előbb leírt egyoldalú erőforrás felhasználásának mintájára kimutatta, hogy Földünk bizonyos országai jóval nagyobb élelmiszer-, nyersanyag- és energiaigényt követelő életszínvonalon élnek, mint amit az adott ország valójában biztosítani tudna. A klasszikus város-vidék konfliktus megismétlődni látszik; vannak gazdag régiók, amelyek természet adta lehetőségeiket meghaladva nagy lábon élnek, máshol az életszínvonal elmarad attól, amit az adott vidék biztosítani tudna. A Föld országainak területe, biológiai produktivitása, energiaszükséglete és lakosságszáma alapján kiszámították, hogy minden ország egy lakosának ún. ökológiai lábnyoma, azaz a pillanatnyi életszínvonalának biztosítására szolgáló terület kisebb, vagy nagyobb-e az ország területénél. Ma egy átlagos földi lakosnak az ökológiai területigénye 2,8 hektár (1 hektár 100 X 100 méteres terület). Földünkön azonban a 6,5 milliárd lakossal számolva ma már kevesebb, mint 2 hektár jutna mindenkinek. A hosszútávon biztosítható lehetőségeket tehát már 30-40%-al túlléptük. Magyarország természeti adottságai alapján kb. 1,8 hektár tudna 1 lakost eltartani anélkül, hogy a természeti környezet minősége romlana. Ehelyett mai életszínvonalunk fejenként 3,1 hektárt igényel. Az ökológiai deficitünk így kb. 75%-os, azaz ennyivel élünk nagyobb lábon, mint amekkorán hosszú távon tanácsos volna Az itt látható ábrán ezt a különbséget igyekeztünk kifejezni: a zöld lábnyom jelzi azt az 1,8 hektárt, amely hosszú távon biztosítaná létünket, a piros, pedig az a 3,1 hektár, amekkorát ma igényelünk. A veszélyes mértékű differencia környezetkímélőbb, anyag- és energiatakarékosabb életmóddal csökkenthető. Reméljük, hogy a városökológiai sétaút információi ezt a fontos célt is támogatják, ennek a fontos célnak az eléréséhez is segítséget adnak. 4

5 1. állomás: Kossuth tér; Nagytemplom DEBRECEN FÖLDRAJZI ELHELYEZKEDÉSE, AZ EREDETI TÁJ ÉS FEJLŐDÉSÉNEK FOLYAMATA A városökológiai sétaút kiindulópontja Debrecen esetében mi is lehetne más, mint a Nagytemplom. Van ugyan arra külföldi példa, hogy a sétaút a városba érkezőkhöz igazodva a vasúti pályaudvartól indul és oda tér vissza. Mi azonban úgy gondoltuk, hogy városunk esetében kézenfekvő a Református Nagytemplomnál kijelölni a sétaút első állomását. Bizonyára sokakban felmerült már a kérdés, hogy miért épp ide, az Alföldnek erre a természeti adottságokban szegény, stratégiailag is alig védhető helyére települt Debrecen? Így értetlenkedett a sokat látott tudós utazó, az angol Robert Townson is, aki 1793-ban Debrecenbe érkezvén ezt írta útinaplójába: Fel nem foghatom, mi bírhatott rá embert, hogy olyan vidéket válasszon magának lakhelyül, hol sem forrás, sem folyó, sem tüzelő, sem építőanyag nincs. Az úgynevezett földrajzi telepítő tényezők más városok esetében valóban jóval egyértelműbben jelölték ki a letelepülésre alkalmas helyszínt. Pozsony, Budapest, Szeged, pl. folyami átkelőhelyhez, Pécs Eger, Miskolc a hegyvidék és a síkság találkozásához igazodva talált magának alkalmas helyet. Az eltérő tájtípusok érintkezési sávja és a folyami átkelőhelyek is alkalmas pontok voltak az eltérő adottságú tájakon termelt javak kicseréléséhez. A városok ui. mindig kereskedelmi utak találkozásánál jöttek létre, ott, ahol a legkézenfekvőbb volt vásárt tartani a szomszédos életkamrák termékeinek kicserélésére. Ez a törvényszerűség Debrecen esetében is érvényes, csak ma már kevésbé gondolunk rá. Itt ugyanis nem síkság és hegyvidék találkozik, de a homokos, erdős Nyírség és a löszös füves puszta Hajdúság termékszerkezete között itt is jelentős különbség volt. A város tehát két domborzatát és vízellátottságát tekintve eltérő táj határán található, de leginkább erős telepítő erőt jelentett a talajtani választóvonal. Természetesen vízforrás nélkül nem képzelhető el egyetlen település sem. Debrecen nyugati határában volt is egy jelentősebb vízfolyás, a Tócópatak, amely a leírások szerint éve még vízimalmokat hajtott, a város keleti részen pedig a homokbuckák közötti nyírvizek biztosítottak megfelelő vízmennyiséget az ősfalvak számára. A várossá növekedő Debrecennek azonban már korán ki kellett használni a felszínhez közeli talajvízkutak nyújtotta vízbeszerzési lehetőséget is. Sajnos az ezekből nyerhető víz mennyisége gyakran, pl. a nagy tűzvészek idején tragikusan kevésnek bizonyult 5

6 A két kistáj határát képező területsáv a felszínen nagyjából a Böszörményi út Nyugati utca Nagyállomás mentén ÉÉNY-DDK-i irányban futva két eltérő geológiai és talajtani adottságú területre osztja a várost. A két eltérő alapkőzetű kistáj határa már 5-10 méter mélységben zegzugosabb vonalat követ. A Nyírség futóhomokja a jégkorszak utolsó lehűlési szakaszában (az ún. würm fázisban) ráhordódott a Hajdúhát löszére, máshol meg a lösz fedte be a buckákat. Így a Nyírség és a Hajdúság pontos határa máshol húzható meg a felszínen és máshol, ha a mélyebben fekvő földtani rétegeket vesszük alapul. Markáns domborzati és vízrajzi tájkarakter híján, a táj egykori képét a növényzet határozta meg leginkább. Az emberi területhasználat az élővilág összetételét változtatja meg a legkönnyebben, az eredeti társulásokból mára itt is alig maradt fenn valami. A nyírségi homokos területek ősi vegetációjának ún. zárótársulásai a pusztai tölgyesek (Festuco Quercetum roboris tibiscense) és a gyöngyvirágos tölgyesek (Convallario Quercetum roboris) voltak. A híres Nagyerdő ez utóbbinak igaz erősen bolygatott maradványa. A Nagyerdő egykor csaknem a mai városközpontig ért. A város lakossága egyéb építő- és tüzelőanyag híján, erősen rá volt utalva az erdőre. Ennek következtében már a természetközeli újulatok, később a tervszerű erdőtelepítési programok is jelentősen megváltoztatták az erdő fajösszetételét. (A ma nagy számban található akácot csak az 1800-as évek elején kezdték telepíteni!) Debrecen nyugati része a Hajdúhát lösztábláján létrejött, kiváló minőségű feketeföld (csernozjom) talajra települt. A löszön kialakult ligetes, laza erdőtársulások a sziki tölgyesek (Pseudovino Quercetum roboris) és a tatárjuharos lösztölgyesek (Acerei Tatarico Quercetum) voltak, közöttük lösz- és homokpusztarétek (Festuco Corynephoretum) (Astragalo Festucetum sulcatae) váltakoztak. Ez a vegetáció még nagyobb mértékben esett áldozatul az emberi tevékenységnek, s a kiváló szántóföldi adottságok miatt a táj már évszázadokkal ezelőtt ún. kultúrsztyeppé alakult. Érdekes, hogy a mai belváros kellős közepe, a Kossuth tér Déri tér környéke eredetileg épp egy homokbuckák között lévő, vizenyős mélyedés volt. Például a Hunyadi utcai villamosmegállóból is jól látszik, hogy a Kossuth tér néhány méterrel ma is alacsonyabban van, mint a környezete. A Déri tér helyén még a XIX. század elején is az ún. Pap-tava csillogott. A botanikus kert elődjét, a Nyilas Misi által is gyakran felkeresett hajdani Füvészkertet is ebben a természetközeli, sokáig beépítetlen mélyedésben alakították ki az 1840-es években. A Pap-tavát övező magasabb térszínekre települt az a négy falu Debrezun, Szentlászlófalva, Boldogfalva/Mesterfalva, és kissé délebbre, a Nagyállomás környékén Szentmihályfalva melyek összeolvadásából alakult ki a mai Debrecen középkori városmagja. Valószínű, hogy az egymástól alig méterre 6

7 települt falvak közötti szabad térség közös vásártartó helyként működött, lassan feltöltődött, feltöltötték és az ősfalvak közös központjává vált. Ebben döntő szerepe volt annak, hogy itt, a mai Nagytemplom helyén együtt építette fel a négy falu a Szent- András templomot, a Nagytemplom elődjét. Az ősfalvak nevei ma is olvashatók A város mai utcahálózata alig őrizte meg a négy őstelepülés ún. halmaztelkes beépítési szerkezetét. Egyedül a belvárostól ÉK-re, a Vár-, Domb- és Szappanos utcák környékén sejthető valami az ősi telekformákból és utcarendszerből (ld. térkép). Lehet, hogy a mai, feltűnően szabályos belvárosi utcahálózat egy régi tűzvész utáni újjáépítés eredménye! A hosszú, egyenes futású, északi részén, a templom előtt piactérré szélesedő főutcát egymástól csaknem egyenlő távolságra három utcapár keresztezi (ld. belső borítólap). A keresztutcák (a Csapó Hatvan, a Széchenyi Kossuth, ill. a Szt. Anna Miklós utcapárok) fontos településtörténeti emlékként és hűen a város mezővárosi gyökereihez a főutcától távolodva tölcsérszerűen kiszélesednek. A városkapuk felé közeledve ugyanis csak így fért el az utcán a városkörnyéki legelőkre igyekvő és egyre nagyobb számú konda Petőfi Sándor akinek pedig, tudjuk, mindennél szebb volt az Alföld lenéző gúnnyal, így írt a legnagyobb alföldi mezővárosról: ha porba vagy sárba akarsz fulladni, csak ide jőj, itt legkönnyebben célt érhetsz; de az orrodat jól befogd, mert különben, mielőtt megfúlnál, a guta üt meg a szalonnaszagnak miatta. Mennyi szalonna, mennyi hízott disznó van itt! A szellem mégis oly sovány, hogy csak úgy csörög a bordája A város igazi gazdagsága mégsem a szalonnában rejtőzött, hanem a hortobágyi birtokokon legelő több ezres ló- és szarvasmarha-állományban. A debreceni tőzsérek (marhakereskedők) ezerszám hajtották állataikat Nyugat-Európa vásáraira. Debrecennek egészen 1952-ig hektár kiterjedésű határa volt, aminek a mai ugyan csak a fele, de még így is Budapest és Hódmezővásárhely után hazánk harmadik legnagyobb közigazgatási területtel rendelkező városa. Sajátos módon tehát hogy visszautaljunk a város tájhatáron történt megtelepedésére gazdagságát egy olyan tájból merítette; a Hortobágyból, amellyel közvetlenül nem is határos A történeti földrajzzal foglalkozó szakirodalom számos esetben említi és vizsgálja is, hogy a nyugat-európai városoktól eltérően, a magyar alföldi mezővárosokat miért jellemzi a funkció és a forma azaz a városi szerepkör és a falusias településkép látszólagos ellentmondása. Úgy látszik, hogy itt 7

8 a mezőgazdaság és a város nem egymást kizáró fogalmak. A magyar Alföldön az agrártermelés bázisán keletkeztek olyan népességtömörülések, melyekbe városi tehát központi funkciók telepedhettek, anélkül, hogy jelentősebb vidéki háttérre támaszkodhattak volna. A településföldrajzi szakirodalom ezeket a településeket az ún. alföldi utat járó területekhez sorolja, melyeknek a többi várostól való különbözősége társadalmuk fejlődési folyamatában is megmutatkozik. A hajdani belváros térképe. (Tanulmányok Debrecen városföldrajzából című kiadvány borítója.) 8

9 2. állomás: Hatvan utca Csók utca Csokonai utca RENDHAGYÓ VÁROSTÖRTÉNELEM; NYÍLT, VÉDTELEN TÁJBAN, ZÁRKÓZOTT CÍVISEK Debrecenben sajnos nem maradt meg egyetlen igazán régi épület sem, az eltelt évszázadokat nem tudjuk igazán ódon hangulatú kulisszák között felidézni. A mai városmag körül kialakult 3-4 középkori ősfalura csupán a már említett utcahálózat emlékeztet halványan (Vár utca, Domb utca, Szappanos utca ld. térkép az előző oldalon). Neve alapján épp a legpatinásabb, a Vár utca rögtön itt van a Nagytemplom közelében, a területet azonban teljesen elfoglalja a Kálvin téri modern üzletközpont A város történelméről ide kívánkozó tények és adatok bemutatásához tehát egy jóval fiatalabb, XIX. századi hangulatú környezetbe invitáljuk a látogatót. Induljunk el a Nagytemplomtól a Hatvan utcán, s méterre, a Csók utca, a Csokonai utca környékén már olyan épületegyüttes fogad, amely valóban tükrözi a város egy, ma már sokfelé eltűnőben lévő cívisvárosi jellegét. A Hatvan utcán elindulva, csakhamar érzékelhető az is, hogy tölcsérszerűen szélesedik az utca igen, hogy elférjen a sok hízott disznó. A Hatvan utca neve egyébként nem biztos, hogy Hatvan városa után kapta nevét! Bár az irány megfelelő, a névadó inkább az lehetett, hogy egy tűzvész után, a XVI. században hatvan építési telket mértek itt ki. Debrecen amellett, hogy az újkőkorszak óta lakott hely volt, még a honfoglalás utáni évszázadokban is alig emelkedett ki az alföldi falvak sorából ig valószínűleg még templom sem volt a mai belváros területén lévő, kezdetben különálló falvakban. A város felemelkedését a tatár pusztítást követő erődítési rendelkezéseknek köszönhette, ugyanis a falvak földesura, Rofain bán ekkor építtette azt a várat valójában téglafallal, deszka- és gerendakerítéssel körülvett udvarházat illetve a külső palánkkerítést, mely összefogta az ősfalvakat. Ekkortól lehet valóban Debrecenről beszélni. Rofain utódainak, a Debreceni Dósáknak a csillaga Károly Róbert hatalmi küzdelmei idején ragyog fel, s jórészt ennek köszönhető, hogy Debrecen Nagy Lajostól 1361-ben mezővárosi rangot kap. A későbbi századokban nem mindig sikerült a fejlődés kezdeti gyors ütemét megtartani. Bár a lakosság száma folyamatosan nőtt, a város földesurai sűrűn váltották egymást, egyik alatt jobb, másszor sanyarúbb napokat élt a fiatal mezőváros. A magyar történelem egyik furcsasága, hogy amikor a török időkben a középkori Magyarország megsemmisült és a magyarság léte egy hajszálon függött, Debrecen a Török Birodalom, a felvidéki maradék Királyi Magyarország és az Erdélyország közötti bizonytalan határzónában történelmének legsikeresebb évtizedeit éli. 9

10 Tehetséges vezetői ügyesen egyensúlyoztak a három ország határán, kereskedői egész Európában ismertek voltak. Ekkor alapították az egyetem elődjét, a Református Kollégiumot is (1538). Ellenben amikor 1693-ban a szabad királyi városok közé emelkedett, befolyásának, korábbi gazdagságának már csak egyre fakuló kincseit tudta megőrizni Debrecen történelmét elemezve aligha lehet teljesen eltekinteni attól a természetföldrajzi körülménytől, hogy a várost sohasem védte semmilyen domborzati, vízrajzi akadály, sőt viszonylagos gazdagsága ellenére sohasem tellett igazi várfal építésére sem. Megmaradását számtalan esetben kizárólag diplomáciai rugalmassága biztosította, amelyet persze sokáig azért sikerült érvényesíteni, mert nagy érdekszférák határán helyezkedett el, olyan geopolitikai peremvidéken, ahová a szomszéd birodalmak ereje már kevésbé ért el. Debrecen látképe nyugat felől a XIX. század közepén. A frissen felépült Nagytemplom mögött a Kollégium épülete látszik, jobbra pedig a Kistemplomnak még megvan a barokk toronysisakja. Az ügyes diplomáciát sok ajándék és persze pénz támogatta. A város ilyen védtelen alföldi körülmények között csakis olyan, veszély esetén viszonylag könnyen mobilizálható, elrejthető értékben bízhatott, mint a Hortobágyon legelő hatalmas állatállomány. A város gazdasági tőkéje ugyanis egészen az 1870-es évekig a Tisza által rendszeresen elárasztott pusztán tanyázott, ahol a mocsaras ingoványok szövevénye között az idegenek pláne idegen haderők októbertől júliusig alig tudtak mozogni. A nyár végi, ősz eleji aszály idején kétségtelenül könnyebb volt a puszta ellenőrzése, a legnagyobb értéket képviselő méneseket terelő csikósok eszén azonban nem volt könnyű túljárni. Ők mindig tudták, hogy lehet elbújni a mocsaras foltok környékén, ahol a jószág még friss legelőre talál. 10

11 A város ilyen adottságok mellett az állati termékeket feldolgozó céhes ipar kiemelkedő központjává válhatott. A bőrből, a gyapjúból készült termékekre közel, s távol állandó igény mutatkozott, s a jó minőségű alapanyagból a hosszú hagyományokra támaszkodó szaktudás révén kelendő cikkek születtek. Ezek a termékek kevésbé romló, jól szállítható áruk voltak, s a debreceni kereskedők raktárakat, kereskedelmi bázisokat tartottak fenn Londiniumtól, azaz Londontól Majlandig (Milánó), Boroszlótól (Wroclaw) Konstantinápolyig (Isztambul). Debrecen történelmének és jelentőségének másik figyelemreméltó vonása, hogy a városban, mozgalmas kereskedelmi jellege ellenére, idegenek nagyon ritkán telepedtek meg. Nagyvárosaink közül szinte egyedülálló módon mindig színtiszta magyar lakosság jellemezte. Lakói kezdetben talán ösztönösen, később tudatosan törekedtek is erre a nemzetiségi zártságra. Más népelemet, más vallást, más mentalitást képviselő lakók ugyanis kétségtelenül bizonyos veszélyt is jelenthettek olyan körülmények között, amikor a széthúzás, a másként gondolkodás végzetesen rontotta volna a túlélési esélyeket. Talán ennek a tősgyökeres magyar jellegnek is lehetett némi szerepe abban, amikor pl. Kossuth a kormány Debrecenbe menekítése mellett döntött. A mélyen gyökerező nyakas kálvinista mentalitás szellemi értelemben is különleges hellyé tette a várost. Vallásföldrajzi szempontból ugyanis Debrecen szintén egy határsávban helyezkedik el, a római katolikus és a református, ill. az ortodox többségű területek közötti nagy európai választóvonal mentén. Amikor a XVIII. században Debrecen gazdasági pozíciója meggyengült, országos szerepének megőrzéséhez nagymértékben hozzájárult hogy egyedülálló vallási, szellemi központ. A Kálvinista Róma megkerülhetetlen tényezővé lett, a Református Kollégium kisugárzó ereje messze túlnőtt a régión, az élénk holland, német, svájci kapcsolatok kiemelték a többi iskolaváros közül is. A magyar irodalmi nyelv kialakulásában a XVIII-XIX. század fordulóján az itteni köznyelv protestáns iskolákban csiszolódott nyelvjárása meghatározó szerepet játszott. Azt várná az ember, hogy egy egyházi iskolában a város sok évszázados szellemi életét reprezentáló Református Kollégiumban a bölcseleti tudományok domináltak. Ezzel szemben meglepően úttörő szerepet képviselt a természettudományos képzésben is. Hatvani István, a professzor (Varga Imre szobra az egyetem főépülete mellett). 11

12 Hatvani István (ld. fénykép) pl., a XVIII. században az ördöngős jelzőt kapta fizikai kísérletiért, de itt készült az első magyar iskolai földgömb és a botanikának is messze századokba nyúló gyökerei vannak. Méliusz Juhász Péter itt írta és alkalmazta az oktatásban az első hazai botanikai tankönyvet ben pedig megjelent Diószegi Sámuel és a napóleoni háborúk kiváló katonája, majd a Lúdas Matyi szerzőjének, Fazekas Mihálynak tollából a Magyar füvészkönyv. Debrecen és a Hortobágy szoros gazdaságpolitikai összetartozása és nemzetiségi homogenitása együttesen teszi ezt a tájat igazi magyar identitású területté. Ezen a vidéken sokszor délibábot kergettek az adószedők, a zsandárok, s 1860-ban a református zsinat ellenállása még a Habsburg önkényuralmat is meghátrálásra kényszeríttette. A hortobágyi szabad élet és a debreceni cívismentalitás a XIX. századi nemzeti öntudatosodás idején egy kicsit nemzeti szimbólummá is vált. Egyesek a hortobágyi életmódban az egykori lovas-nomád magyarság romantikus elemekkel is átszőtt nemzetkarakterének maradványát vélték felfedezni. A szittya magyar hagyomány megőrzésének erényét túlzóan felmagasztalva azonban ez a mentalitás lassan egy olyan, néha esztelenül konok cívis magatartást alakított ki, amelynek csakhamar a haladás- ellenesség lett a legfőbb jellemzője. A XIX. század végére az alföldi folyószabályozások nyomán megfogyatkoztak a hajdani kövér legelők, a város kézműipari hagyományai révén, természeti erőforrások híján nem tudott bekapcsolódni a kapitalizálódás erőteljesen nehézipari jellegű vonulatába. Még szerencse, hogy a vasút korán, már 1857-ben elérte a várost, s fontos közlekedésföldrajzi pozíciója elősegítette, hogy a város az alföldi malomipar egyik jelentős központjává váljon. Sajnos ugyanez a közlekedés-földrajzi körülmény, az alföldperemi vasútvonal futásiránya vált végzetessé a trianoni határmegvonások idején, így 1920-ban Debrecen 25 kilométerre az országhatártól, ismét az ország peremén találta magát A város szimbóluma, az önmaga véréből megújuló főnixmadár (ld. a borítón) jelképezte hitre nagy szükség volt a XX. században is. Háborús pusztítás és szellemi válságok ellenére ma az ország második legnépesebb települése Debrecen. Napjainkban talán van remény arra, hogy a nyílt alföldi táj és a soha meg nem épült várfalak hiánya miatt magát végtelenül kiszolgáltatottnak érző cíviseknek, erre a nyomasztó helyzetre adott lelki, szellemi reakciójának a bezárkózásnak ne legyen többé táptalaja. 12

13 3. állomás: Déri tér VÁROSKLÍMA A remélhetőleg Önnek is kellemes XIX. századi hangulatot sugárzó Csokonai Jókai utcák környékéről kanyarodjuk vissza a városközpont felé. Ha a Csokonai utca és a Garay utca sarkánál egyenesen menve keresztülhaladunk az ún. Mediterrán udvaron, akkor néhány lépést megtéve a cívismúltból rögtön a XXI. századi környezetbe csöppenünk. Hogy néhány évtized múlva is szívesen invitáljuk-e majd az érdeklődőt egy ma mediterránnak nevezett épületegyüttes felé abban nem vagyunk biztosak. Keresztezve a Bethlen utcát a Múzeum utcán, vagy a Kölcsey Művelődési Központ mellett elhaladva megérkezünk a Déri Frigyes bécsi textilkereskedő műkincsgyűjteményének befogadására, 1928-ban felépített múzeum elé. A tér a városmag egyik valódi zöld szigete, olyan üdítő környezet, ahol nem erőltetett elmondani néhány gondolatot Debrecen városklímájáról. A városi beépítéssel együtt járó felszínlefedés, a növénytakaró, a szabad vízfelületek arányának csökkenése, valamint az épületek anyagának eltérő viselkedése a napsütésre, szélre, megváltoztatja a városban a napsugárzás hatását, a páraviszonyokat, a légmozgást. A városokban uralkodó tűrhetetlen nyári forróság, a hűsítő légmozgás hiánya miatt már az ókori Athén lakói is panaszkodtak. Pedig az igazi változások évszázadokkal később kezdődtek; az ipari forradalom nyomában járó levegőszennyeződéssel, ill. a városok méretének felduzzadásával, km átmérőjű óriástelepülések kialakulásával. Firenzében, Genfben, Párizsban már az 1600-as évek második felétől lényegében városklimatológiai állomások működtek. Budán, a királyi vár területén, 1782-től kezdődtek a rendszeres hőmérséklet- és csapadékmérések. Debrecenben is viszonylag régóta, 1854-től van folyamatos hőmérséklet- és csapadékmérés. Mivel azonban az egykori mérőállomás 1868-tól a belvárostól északra, 4 km-re lévő, ún. pallagi Mezőgazdasági Akadémia területén működött, az ottani adatok nem tekinthetők városklimatológiai mérések. Az időjárás alakulásáról a város beépített részén csak közötti időszakból, ill től vannak folyamatos adatok. Debrecen nem milliós nagyváros, így a beépítés típusa és nagysága alapján városklimatológiai vonásai még nem igazán markánsak, de a belváros és a külterületek eltérő meteorológiai adottságai jól kimutathatók. A város eredetileg egy kis terepmélyedésbe települt, a mai városperem 5-10 méterrel magasabban fekszik, s ennek hatására 13

14 szélcsendes időben megszorul a városmag fölötti levegő. Ha ez szennyezett, akkor füstköd (szmog) veszéllyel kell számolni. A város a beépítettséget, ill. a zöldfelületek arányát nézve nem képvisel szélsőséges példát. A település északi és keleti külterületének erdősültsége magas, az ipartelepek a város déli részén koncentrálódnak, és a légmozgást érdemben befolyásoló emeletes lakótelepi beépítés is csak a nyugati városrészben jellemző. A leggyakoribb szélirány az északi, ill. a déli, emiatt a belvárosba jöhet a Nagyerdő felől friss, de délről szennyezett levegő is. Főleg tavasszal, nyugatról, a hajdúsági nagy szántóföldekről kerül jelentős pormennyiség a levegőbe. Országos viszonylatban Debrecen levegőjének porszennyezettsége magas, más szennyezőanyag csak viszonylag ritkán éri el az egészségügyi határértéket. A város klasszikus városklimatológiai vonásai közül a belváros időnként magasabb léghőmérsékletét már sok méréssel igazolták. A legnagyobb 3-4 fokos különbség csaknem mindig derült nyári és kora őszi estéken áll elő. A városi szennyezett légrétegeken keresztül ugyan 15-20%-al kisebb intenzitású napsugárzás jut le a felszínre, ott azonban a mesterséges felszínfedettség miatt a hosszú hullámú hősugárzás csapdába kerül, s többszörösen visszaverődve felmelegíti a város levegőjét. A közlekedés és a fűtés miatt a téli középhőmérséklet is 1-2 fokkal magasabb, mint a külterületeken. A mérési eredmények alapján tehát bizonyítható, hogy Debrecen fölött is kialakul egy magasabb léghőmérsékletű légpárna, közismert nevén hősziget, vagy hőkupola (ld. ábra). Ennek felépülése szélcsendes időben, erős napsütés hatására a legvalószínűbb, amikor a belvárosi nagykiterjedésű betonfelületek felmelegedése miatt függőleges légmozgás alakul ki. A belváros levegője ilyen mikroklimatikus helyzetben melegebb és szárazabb, mint a külterületeké. A belváros fölötti hősziget középpontjának pontos helyét az elmúlt években mérésekkel meghatározták. Eszerint az a Nagytemplomtól méterre DNy-ra helyezkedik el. Sikerült az is kimutatni, hogy a belvárosban, a Nagytemplom mögötti részen, az Emlékkertre és a Déri térre támaszkodva időnként kifejlődik egy hűvösebb légtó, amit a szakirodalom parkszigetnek nevez. A városok fölötti légrétegben a több por és koromszemcse miatt elvileg nő a csapadékkicsapódás lehetősége, ezzel ellentétben a belvárosokban 5-10%-kal kevesebb csapadékmennyiséget mérnek, mint a környéken. Ennek oka, hogy a jobban felmelegedő belvárosi levegő felfelé mozogva széttolja a páradús levegőt, és a többletcsapadék a városperemeken mérhető. Ez a jelenség Debrecenben is gyakran megfigyelhető; a városkörnyéki kiskertekben esik, a belvárosban pedig egy csepp eső sem hullik 14

15 A városi hősziget és hatása a csapadékképződésre elvi vázlat A városi hősziget kialakulásának gyakorlati következménye, hogy kevesebb a hótakarós napok száma, a növények számára kedvező, ún. vegetációs periódus pedig 5-10 nappal hosszabb, mint a környező külterületeken. A város albedója; vagyis az egységnyi felületre érkező napsugarak visszaverődési képességének mérőszáma igen alacsony; 10-15% is lehet. A beérkező napenergia nagy részét tehát a városi felszínek, az épületek elnyelik. A városokban csökken a hosszúhullámú sugárzási veszteség. Emiatt nappal sok hőenergia tárolódik a város épületeiben, mesterséges felszíneiben, ami este fokozatosan kisugárzódik. Ez lassítja a város éjszakai lehűlését. A szélerősségre a beépítés egyértelműen mérséklő hatással van, a nagyvárosok területén a szélsebesség átlagosan 15-20%-al kisebb, mint a városkörnyéki részeken. A városokban a szélcsendes napok száma akár 20%-al is több lehet. A magas házsorok között ugyanakkor fel is gyorsulhat a levegő mozgása, vagyis a szélcsatornák kialakulása is jellegzetes városklimatológiai jelenség. Vannak tehát a leggyakoribb szélirányba nyitott utcák, ahol erősebb a légmozgás, máshol szélvédettebb zugok alakulnak ki. A szél javíthatja is a levegő minőségét, ugyanakkor a szélnek kitett épületek jobban le is hűlnek. Bizonyos helyeken pl. tereken, háztömbök sarkánál szélörvények alakulnak ki. A helybéliek szerint ilyen szélforgós hely a Piac és a Széchenyi utca sarka. Ennek is szerepe lehet abban, hogy az ott épült Kistemplom toronysisakját már kétszer letépte a szél. (Ezért Csonkatemplomnak is hívják a legutóbbi, 1907-ben bekövetkezett eset óta.) A lebetonozott, aszfaltozott felszínek magas aránya, a léghőmérséklet és a szélviszonyok együttes hatásaként alakulnak a párolgási adatok. Mivel az emberi komfortérzetnek, a bioklímának ez az egyik lényeges összetevője az emberek többsége a 80% fölötti és a 30% alatti relatív pártartalmat kellemetlennek érzi ez is egy fontos éghajlati elem. Az erre vonatkozó mérések szerint a páratartalom a nagyvárosokban, így 15

16 Debrecenben is, minden évszakban alacsonyabb, mint a városon kívüli területen. Télen azonban ez a különbség alig 1-2%, míg nyáron 10% is lehet. A fullasztó nyári hőségnapok párás változata tehát ritkább a városokban, mint a külterületeken, mégis gyakran az az érzésünk, hogy a szabad környezetben könnyebb elviselni az ilyen szélsőségeket. A városklíma javítható, ha a város szerkezetét úgy alakítjuk, hogy biztosítjuk a városkörnyéki frissebb levegő beáramlását, illetve a szennyezett belvárosi levegő kijutását. A városi hősziget hatását is lehet csökkenteni, a városi parkok, tetőkertek, vízfelületek arányának növelésével. Így nemcsak a belváros léghőmérséklete csökkenthető, de közvetetten a klímaberendezések iránti igény is mérsékelhető, mindezzel pedig jelentős energiát és légszennyező anyagot lehetne megspórolni. Most, amikor a városkörnyéki területeken új ipari parkokat jelölnek ki, és átalakulóban van a forgalomelterelő utak rendszere, a városszerkezet módosításakor ajánlatos figyelembe venni a városklimatológiai adatokat is. Az 1970-es években épült Csapó utcai sorházaknak erős szélcsatorna hatása van. Az északias szél itt egészen a városközpontig behatol. 16

17 4. állomás: Emlékkert A VÁROSI ÉLŐVILÁG A Déri tértől csak rövid, néhány száz méteres séta a következő megállóig, amelyre a Református Kollégium és a Nagytemplom között lévő Emlékkertet találtuk megfelelő helyszínnek. Amíg elsétálunk oda, két nevezetes hely is útba esik. Ha a Déri térről a Perényi utcán megyünk a Kollégium felé, elhaladunk Diószegi Sámuel és Fazekas Mihály allegorikus emlékműve előtt. Diószegi lelkész volt, de a göttingeni egyetemre természettudományokat, köztük botanikát ment tanulni. Hogy nem csekély eredménnyel, azt az bizonyítja, hogy az ebből a szempontból műkedvelő sógorával, Fazekas Mihállyal az 1800-as évek legelején megírják a Magyar füvészkönyvet, a hazai növénytan egyik legelső tudományos igényű szakkönyvét. Az Emlékkert és a Múzeum utca találkozásánál áll Debrecen legnevezetesebb botanikai különlegessége, a fává nőtt cserje, a líciumfa! Az ördögcérna valóban nem szokott ilyen tekintélyes nagyságúra nőni. Megmaradását nem kis mértékben a hozzá fűződő történetnek köszönheti (ld. az alábbi fényképeken). Nem is gondolná az ember, hogy az alapvetően természetidegen városi környezetben mennyi állat- és növényfaj képes megélni. Miközben az őshonos élővilág többsége kiszorul a városokból, helyükre benyomulnak az ún. jövevény- és kultúrakövető fajok. Ez a változás összességében nem 17

18 biztos, hogy az élővilág változatosságának csökkenéséhez vezet. Hiszen a behurcolt gyomok, a közterületeken és a magánportákon telepített dísznövények, a kiskertekben elültetett haszonnövények és persze az emberi élőhelyre húzódó férgek, rágcsálók, paraziták, nem beszélve a háziállatok tarka sokaságáról végül is nagyobb fajgazdagságot mutathat, mint az eredeti élővilágé volt. Ez az élővilág azonban elveszítette természetes szervezettségét, a táplálékláncok szakadozottak, az egész élővilág csak részben önfenntartó. Sajátos vonás, hogy a fajok közti arányok eltorzultak, egész élőlénycsoportok pl. a korhadéklakók, az ún. lebontó szervezetek gyakorlatilag hiányoznak, a feketerigók hektáronkénti egyedszáma viszont ötszöröse annak, mint ami a szabad természetben jellemző. Természetesen a beépítettség függvényében lényeges különbség van az egyes városi övezetek élővilága között. A belvárosban, hangzatos kifejezéssel élve kultúrsivatagban tényleg rendkívül szűk fajcsoport lényegében csak a parkok dísznövényei és néhány madárfaj képviseli az élővilágot, a városszéli nagykertes családiházas negyedekben viszont fellelhetők az egykori természetes élőrendszerek néhány ellenálló, jól alkalmazkodó faja is. Debrecen esetében viszonylag kis területre korlátozódik a szélsőségesen belvárosi, művi környezet. Lényegében csak a történelmi városmag, a Nagytemplom néhány száz méter sugarú köre tartozik ide. Közel a Piac utcához, a mellékutcák belső udvaraiban, s még inkább ott, ahol fellazul a zárt, utcai fronton egymáshoz épülő beépítés, már jóval gazdagabb az élővilág. A városi növény- és állatvilág változatosságát nagymértékben növeli, ha van a belvárost átszelő természetközeli állapotban megmaradt vízfelület, folyó, vagy kevésbé sűrűn beépített magaslat. Igazi metropolisz esetében persze nagyon ritka a vízmenti társulások megmaradása a belvárosban ld. a budapesti Dunapartot. A Debrecenhez hasonló nagyságú városok esetében azonban a városfejlesztés egyik kiemelt célja a korábban lefedett, kibetonozott vízfolyások rehabilitációja (pl. Miskolcon a Szinva-patak belvárosi szakasza). Sajnos városunk esetében ilyen látványos fejlesztésre nagyobb folyóvíz hiánya miatt nincs lehetőség, ezért van fokozott jelentősége a zöldfelületek növelésének. Az egy lakosra jutó 16 m 2 zöldfelülettel Debrecen a hasonló nagyságú hazai városok között Szeged: 24 m 2, Pécs: 76 m 2 kedvezőtlen helyet foglal el. A városi élővilágnak a beépítések miatt valóban jelentősen megváltozott környezethez kell alkalmazkodnia. A markáns különbség elsősorban a városklíma, a városi talajviszonyok és az állandó emberi 18

19 bolygatás miatt alakul ki. Az ideális várostűrő élőlények a következő tulajdonságokkal rendelkeznek: jól bírják a melegebb mikroklímát, a hazai városokban sok, eredetileg mediterrán faj (állatok is!) tud megtelepedni; kisebb a vízigényük, azaz a városkörnyéki adottságokhoz képest víztakarékosabb élettani működés jellemzi őket. Ennek érdekében mélyebbre nyúló gyökérzettel, kisebb párologtató felülettel, napsugárzás ellen védő vastagabb kutikulával, szőrzettel rendelkeznek; kedvelik a semleges, vagy bázikus talajkémhatást (meszesebb talaj!); nitrogénkedvelők (ún. nitrofil), a talaj nitrogéntartalma minden ember által bolygatott területen megnő; gyors növekedésűek, ill. képesek a sérülések után gyorsan regenerálódni, jól bírják a taposást; jól tűrik az élénk légmozgást (a közlekedés keltette levegőmozgás az útszéli növényzetet szinte állandóan mozgatja); a városokban sok magot hozó, széllel beporzódó fajok tudnak érvényesülni (sok mag csírázásra alkalmatlan felszínre hull, ill. nincs kellő számú, a beporzást segítő rovar); előnyt élveznek a nyugalmi időre képes fajok, amelyek a szélsőségesen száraz, vagy meleg heteket, hónapokat képesek passzív állapotban átvészelni; a városokban jellemző, hogy a hirtelen megnyíló élettereket pl. egy lebontott ház helyén időlegesen parlagon maradó területet egyes növényfajok gyorsan el tudják foglalni. Debrecen belvárosi növényvilágának elszegényedését már évtizedekkel ezelőtt tudományos vizsgálatok igazolták. Felméry László hazai viszonylatban először 1940-ben Debrecenben mutatta ki, hogy a városközpontból eltűntek a légszenynyeződésre (főleg kén-dioxidra) igen érzékeny zúzmók (ld. fénykép). A zúzmók azóta is széles körben alkalmazott jelzői, ún. bioindikátorai a légszennyeződésnek. A sajátos városi növényvilág számára különleges mikroélőhelyek a régi falak, kerítések, öreg háztetők. Ilyen helyeket Debrecenben is találunk (ld. fénykép a következő oldalon). Sajnos a városi körülményeket számos értékes növényfaj rosszul bírja. A közterületeket gondozók nagyon jól ismerik az egyes fajok tűrőképességét. Debrecenben a legelterjedtebb 19

20 útmenti sorfaféle a keleti ostorfa (Celtis occidentalis), amely kiválóan bírja a szennyezettebb levegőt, a vízellátás ingadozását, a téli útsózást. Debrecen neve hallatán sokaknak eszébe jut a Nagyerdő, az alföldi flóra egyik jellegzetes társulása, a homoki gyöngyvirágos tölgyes (Convallaria Quercetum roboris). (A Nagyerdővel a sétaút 9. megállóhelyén foglalkozunk részletesen.) A városokban élő állatok nagy többségét a táplálékforrás (pl. a madáretetés), a melegebb mikroklíma és a természetes ellenségek hiánya vonzza a városokba. Néhány állatfaj számára egyáltalán nem jelent nehézséget alkalmazkodni a városi épített környezethez. A denevérek, pl. könnyen megtelepszenek a panelházak réseiben, s az egyik legközönségesebb városi madár a házi galamb, a szirti galamb leszármazottja sem érzi magát idegennek a függőleges elemek között. Egy gazdag növényzetű omladékos kerítés a Kórház utcában. 20

Mielőtt odaláncolod magad

Mielőtt odaláncolod magad Védegylet füzetek 8. Mielőtt odaláncolod magad Útmutató a városi zöldfelületek és fák védelméhez Védegylet 2006 Jávor Benedek Várady Tibor Toma Gábor Mielőtt odaláncolod magad Útmutató a városi zöldfelületek

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2009-2014 DEBRECEN, 2009. BEVEZETŐ...4 I. DEBRECEN, ILLETVE A RÉGIÓ KÖRNYEZETKÖZPONTÚ BEMUTATÁSA...4 I/1. ÁLTALÁNOS JELLEMZÉS...4 II. AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

PÁSZTÓ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA PÁSZTÓ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készítette: Terra Studio Kft. 4 plusz Építész Stúdió Kft. 2008. június PÁSZTÓ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készítette: Terra Studio Kft.

Részletesebben

A regionális együttműködés és formái

A regionális együttműködés és formái NKFP 2/021/2001 Az információs társadalom igényorientált informatikai eszközei és rendszerei Regionális, jogi-közigazgatási részprojektek kutatási anyaga Projektkoordinátor: Dr. Chikán Attila Részprojekt

Részletesebben

A Fehér-, Fekete- és Kettős-Körös folyók környezetvédelmi katasztere és cselekvési programja (CRISKÖR) Szerkesztő: Duray Balázs

A Fehér-, Fekete- és Kettős-Körös folyók környezetvédelmi katasztere és cselekvési programja (CRISKÖR) Szerkesztő: Duray Balázs A Fehér-, Fekete- és Kettős-Körös folyók környezetvédelmi katasztere és cselekvési programja (CRISKÖR) Szerkesztő: Duray Balázs Készült az MTA KRTK Regionális Kutatások Intézet Alföldi Tudományos Osztály

Részletesebben

AngyalZÖLD Stratégia 2011-2014

AngyalZÖLD Stratégia 2011-2014 AngyalZÖLD Stratégia 2011-2014 - Összefogással az élhetőbb környezetért - A dokumentum társadalmi egyeztetése során kapott észrevételek, és az azokra adott válaszok. 2011. június Tartalom 1. VÉLEMÉNYEK

Részletesebben

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. Szűcsné Kerti Anita Szűcs István TELEPÜLÉSFÖLDRAJZ

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. Szűcsné Kerti Anita Szűcs István TELEPÜLÉSFÖLDRAJZ A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. Szűcsné Kerti Anita Szűcs István TELEPÜLÉSFÖLDRAJZ DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez a kiadvány

Részletesebben

Mélykút Város. Fenntartható fejlődés helyi programja. Local Agenda 21

Mélykút Város. Fenntartható fejlődés helyi programja. Local Agenda 21 Mélykút Város Fenntartható fejlődés helyi programja 1 Tartalomjegyzék: I. Bevezetés 1. lényege 2. Dimenziói 3. Az önkormányzat szerepe a folyamatában II. Helyzetelemzés 1. Érintett földrajzi terület bemutatása

Részletesebben

T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Bısárkány településfejlesztési koncepció 1 T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11.; Tel: 96/418 373; Fax: 96/418 699, E mail: talent_plan@arrabonet.hu;www.talent

Részletesebben

Az utolsó percben Stratégiaalkotás az Erdélyi-Mezőségen

Az utolsó percben Stratégiaalkotás az Erdélyi-Mezőségen Az utolsó percben Stratégiaalkotás az Erdélyi-Mezőségen Stratégiai koncepció Készítette: Ocskay Gyula Grafika: Eck András Ister-Granum Eurorégió Fejlesztési Ügynökség Kht. 2007. november december TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A Várpalotai Kistérség Turizmusfejlesztési Koncepciója

A Várpalotai Kistérség Turizmusfejlesztési Koncepciója Pannon Egyetem Turizmus Tanszék A Várpalotai Kistérség Turizmusfejlesztési Koncepciója Projektvezető: Dr. Jancsik András Tervezők: Formádi Katalin Mayer Péter Veszprém 2008 Tartalom Tartalom... 2 1 Bevezető...

Részletesebben

ERDŐTÜZEK KÖRNYEZETI KOCKÁZATA

ERDŐTÜZEK KÖRNYEZETI KOCKÁZATA Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Pataki Noémi Környezetmérnök szak Környezetmenedzsment szakirány ERDŐTÜZEK KÖRNYEZETI KOCKÁZATA Diplomamunka Belső konzulens:

Részletesebben

CIGÁND VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

CIGÁND VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA CIGÁND VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Készítette: Plan-Net Lezárva: 2009. november Felülvizsgálat időpontja: 2013. március 1 Integrált Városfejlesztési Stratégia A kidolgozásában részt vettek:

Részletesebben

Szarvas Környezetvédelmi Program 2011.

Szarvas Környezetvédelmi Program 2011. B E V E Z E T É S.3 SZARVAS TÖRTÉNETE.5 1.A TERMÉSZETI KÖRNYEZETI ELEMEK ÁLLAPOTÁNAK BEMUTATÁSA...8 1.1. Levegő...8 1.1.1. Emisszió (helyhez kötött források)..8 1.1.2. Imisszió...8 1.2. Földtani közeg

Részletesebben

ISASZEG VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA. Készítette: Zöld Övezet Környezetvédelmi Vállalkozás - 2009 -

ISASZEG VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA. Készítette: Zöld Övezet Környezetvédelmi Vállalkozás - 2009 - ISASZEG VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Készítette: Zöld Övezet Környezetvédelmi Vállalkozás e-mail: zoldovezet@gmail.com, honlap: www.kornyezetvedelem.tk, tel:70-306-1423-2009 - Isaszeg Város Települési

Részletesebben

CSANÁDPALOTA LOCAL AGENDA

CSANÁDPALOTA LOCAL AGENDA Local Agenda 21 Program Mire egy probléma mindenki számára nyilvánvaló lesz, gyakran már nem lehet megoldani. (Dennis L. Meadows) CSANÁDPALOTA LOCAL AGENDA 21 Fenntartható Fejlődés Helyi Programja Készítette:

Részletesebben

2012. Hódmezővásárhely MJV Környezetvédelmi Program. Zöldövezet Környezetvédelmi és Munkabiztonsági Vállalkozás 3014 Hort, Széchenyi I. u. 6/a 2012.

2012. Hódmezővásárhely MJV Környezetvédelmi Program. Zöldövezet Környezetvédelmi és Munkabiztonsági Vállalkozás 3014 Hort, Széchenyi I. u. 6/a 2012. 1 2012. Hódmezővásárhely MJV Környezetvédelmi Program Zöldövezet Környezetvédelmi és Munkabiztonsági Vállalkozás 3014 Hort, Széchenyi I. u. 6/a 2012. KÉSZÜLT: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város megbízásából

Részletesebben

3. szekció, lovagterem ÉRTÉKVÉDELEM EGERBEN ÉS NAGYKANIZSÁN

3. szekció, lovagterem ÉRTÉKVÉDELEM EGERBEN ÉS NAGYKANIZSÁN 3. szekció, lovagterem ÉRTÉKVÉDELEM EGERBEN ÉS NAGYKANIZSÁN A TELEPÜLÉSSZERKEZET, MINT GÉNBANK Eger példáján Körmendy Imre tudományos munkatárs, Corvinus Egyetem Elöljáróban érdemes néhány alapfogalmat

Részletesebben

FORRÁSAINKÉRT. A ForrásVízŐrzők kézikönyve. Szerzők: Dr. Bardóczyné Székely Emőke Dukay Igor Horváthné Ildikó Németh Imre Obermayer András

FORRÁSAINKÉRT. A ForrásVízŐrzők kézikönyve. Szerzők: Dr. Bardóczyné Székely Emőke Dukay Igor Horváthné Ildikó Németh Imre Obermayer András FORRÁSAINKÉRT A ForrásVízŐrzők kézikönyve Szerzők: Dr. Bardóczyné Székely Emőke Dukay Igor Horváthné Ildikó Németh Imre Obermayer András Szerkesztette: Dukay Igor Nyelvi lektor: Végvári Györgyi Trombitás

Részletesebben

Területfejlesztés és Innováció

Területfejlesztés és Innováció Területfejlesztés és Innováció A PTE TTK Földrajzi Intézet Politikai Földrajzi, Fejlődési és Regionális Tanulmányok Tanszékének, valamint Társadalomföldrajzi és Urbanisztikai Tanszékének elektronikus folyóirata

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰVI ÉRTÉKVÉDELEM. 2013. augusztus

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰVI ÉRTÉKVÉDELEM. 2013. augusztus D Ö M S Ö D TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰVI ÉRTÉKVÉDELEM 2013. augusztus PEST MEGYEI TERÜLET, TELEPÜLÉS, KÖRNYEZET TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT.

Részletesebben

LAJOSMIZSE VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

LAJOSMIZSE VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA LAJOSMIZSE VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Jóváhagyva a 11/2008. (I. 22.) ÖH. határozattal 2008. február LAJOSMIZSE VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Jóváhagyva a 11/2008. (I. 22.) ÖH. határozattal

Részletesebben

MEDGYESEGYHÁZA LOCAL AGENDA 21. Fenntartható Fejlődés Helyi Programja. Készítette: LanFarm Kft. 6400 Kiskunhalas, Platán utca 17. 2013.

MEDGYESEGYHÁZA LOCAL AGENDA 21. Fenntartható Fejlődés Helyi Programja. Készítette: LanFarm Kft. 6400 Kiskunhalas, Platán utca 17. 2013. Mire egy probléma mindenki számára nyilvánvaló lesz, gyakran már nem lehet megoldani. (Dennis L. Meadows) MEDGYESEGYHÁZA LOCAL AGENDA 21 Fenntartható Fejlődés Helyi Programja Készítette: LanFarm Kft. 6400

Részletesebben

Településüzemeltetés Dr. Bártfai, Zoltán

Településüzemeltetés Dr. Bártfai, Zoltán Településüzemeltetés Dr. Bártfai, Zoltán Településüzemeltetés Dr. Bártfai, Zoltán Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Szent István Egyetem Copyright 2011, Szent István Egyetem. Minden jog fenntartva,

Részletesebben

TELEPÜLÉSI KLÍMASTRATÉGIA

TELEPÜLÉSI KLÍMASTRATÉGIA SZEKSZÁRD: A KLÍMABARÁT TELEPÜLÉS TELEPÜLÉSI KLÍMASTRATÉGIA Szekszárd, 2010. november Összeállította: Zöldtárs Környezetvédelmi Alapítvány (Tel.: 74/414-217, E-mail: info@zoldtars.hu, www.zoldtars.hu)

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Az ártéri gazdálkodás környezettörténeti szempontú vizsgálata két alföldi mintaterület példáján MOLNÁR SÁNDOR

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Az ártéri gazdálkodás környezettörténeti szempontú vizsgálata két alföldi mintaterület példáján MOLNÁR SÁNDOR SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FÖLDTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Az ártéri gazdálkodás környezettörténeti szempontú vizsgálata két alföldi mintaterület példáján MOLNÁR SÁNDOR TÉMAVEZETŐ: Prof.

Részletesebben

SZENTES VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2008-2013)

SZENTES VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2008-2013) SZENTES VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2008-2013) Tedd, amit most kell, és ne halaszd későbbi időre, késve teszed másnap azt, ami ma elmaradott. /Ovidius/ Készítette: Baloghné Berezvai Csilla környezetvédelmi

Részletesebben

A gazdaság fejlesztési lehetőségei a Vasi Őrtorony területén

A gazdaság fejlesztési lehetőségei a Vasi Őrtorony területén A gazdaság fejlesztési lehetőségei a Vasi Őrtorony területén Lokális erőforrások kihasználása az Őrségtől Kőszeg Hegyaljáig - Összegző tanulmány - 2009. Készült az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Részletesebben

Hulladékgazdálkodásról óvodapedagógusoknak

Hulladékgazdálkodásról óvodapedagógusoknak Hulladékgazdálkodásról óvodapedagógusoknak Készült az ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Karon a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium támogatásával Hulladékgazdálkodásról óvodapedagógusoknak Oktatási

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Környezetvédelmi Programja

Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Környezetvédelmi Programja Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Környezetvédelmi Programja 2011 2016 1 A Program készítéséért felelős: Budapest Főváros IV. kerület Önkormányzata A Környezetvédelmi Programot készítette: Pannon Natura

Részletesebben