A KISKUNSÁGI NEMZETI PARK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KISKUNSÁGI NEMZETI PARK"

Átírás

1 A KISKUNSÁGI NEMZETI PARK A Kiskunsági Nemzeti Parkot 1975-ben alapították. Ma a nemzeti park igazgatósága kilenc különálló nemzeti parki egység, két tájvédelmi körzet és tizenhét természetvédelmi terület felügyeletét és kezelését látja el hektár kiterjedésű területen. A ha nagyságú nemzeti parki területek többségükben a Homokhátságon és a Duna mentén fekszenek. A nemzeti park területének kétharmad része Bioszféra Rezervátum, a vizes élőhelyek közül pedig több a Ramsari egyezmény alapján nemzetközi jelentőségű vadvizes élőhely. E két diploma nemzetközi elismerését is igazolja az itteni természeti értékeknek. A Duna-Tisza köze egykor változatos természeti képeit ma is felfedezhetjük a Kiskunsági Nemzeti Park védett területein. A természeti és néprajzi értékek ötvözetei az alföldi gazdálkodás kultúrköréhez kötődnek. Ezek megőrzése, hosszú távú fenntartása és bemutatása a nemzeti park egyik legszebb feladata. A nemzeti park változatosságát és fajgazdagságát mozaikos felépítésének köszönheti, mivel a területei különböző táj- és élőhely típusokat jelenítenek meg. Ez a mozaikos felépítés magába foglalja azt a több évszázados tájhasználatot is, mely a Duna-Tisza köze összefüggő természeti képét megbontotta. A nemzeti park igazgatóságok munkája többszintű. Regionális közigazgatási szervként, mint hatóság intézik a Természetvédelmi törvényben rájuk ruházott feladatokat, a védett és természeti területek kezelését, fenntartását, kutatását. Elkészítik a kezelési terveket, melyek intézkednek a területek védelmi feladatairól, használatáról, a mezőgazdálkodás, az állattenyésztés természetkímélő módjairól. Végzik az un. ex lege területek (szikes tavak, holtágak, kunhalmok, barlangok stb. megőrzéséhez kapcsolódó hatósági feladatokat. Foglalkoznak a tájvédelem, az állatvédelem törvényi előírásainak betartatásával, a védett területeken az építési szakhatósági ügyek intézésével. 1 / 21

2 Természetesen elsődleges feladata a nemzeti parkoknak a védett területek fenntartás, kutatása, bemutatása. A szabadidő hasznos eltöltéséhez lehetőség biztosítása, a védett területekre irányuló ökoturizmus lehetőségeinek megteremtése. A nemzeti park területei és azok látnivalói Szikes puszták, szikes tavak vidéke A Duna-Tisza köze nyugati részén, a Duna-menti síkságon nagykiterjedésű szikesek találhatók. Három területegység, a Felső-Kiskunsági puszta, a Felső-Kiskunsági és Miklapuszta a nemzeti park része. tavak Az 1800-as évek közepéig tartó, állandóan ismétlődő dunai árvizek és a tartós vízborítottság meggátolta összefüggő szikesek kialakulását. Az árvízmentesítési munkák és belvízelvezetések, valamint melioráció miatt a Hortobágy után az ország második legnagyobb szikes területe jött létre. Ennek tagja a hektár nagyságú Felső-Kiskunsági puszta. Felszínét tágas rétek, legelők jellemzik. Vízzel borított laposok, nagyobb vízállások szakítják meg a puszta egyformaságát. A talajon megjelenő fehér foltok a sziksóvirágzás - árulkodnak a szikes jellegről. A magas sótartalom miatt növényzetét sótűrő fajok jellemzik. A szikes legelők uralkodó növényfaja a veresnadrág csenkesz, a pozsgás zsázsa, a sóvirág. A szárazabb szikpadkák és vakszikek ismert gyógynövénye az orvosi székfű. A nedvesebb részeken tömegével virágzik az apró virágú sziki őszirózsa. A szikes pusztákon költ a fokozottan védett túzok, Európa legnagyobb testű madara. A Solti-lapályon fekszik a Felső-Kiskunsági tavak területe, mely a Duna-Tisza köze legnagyobb kiterjedésű szikes tórendszere. Jelentős madárállomány figyelhető meg a tavak környékén. A sziki fészkelő közösség jellegzetes tagjai a gulipán, a piroslábú cankó, a kormos cankó, de nagy telepekben fészkel a dankasirály és a szerecsensirály is. A szikes mocsarak 2 / 21

3 és csatornák nádasaiban költ a nyári lúd és a búbos vöcsök. A Ramsari egyezmény által nemzetközileg is védett vizes élőhely fontos állomása a tavaszi és őszi madárvonulásnak. Miklapusztát szinte csak az 53-as főút választja el a Felső-Kiskunsági tavak területétől. Ez a Duna-Tisza köze legnagyobb összefüggő szikes pusztája. Tájképi és felszínalaktani karakterét a Duna hátrahagyott medermaradványi határozzák meg. Szikes mocsarak, időszakosan vízzel borított gyepek, nagy felületű vakszikek és erősen tagolt szikpadkák jellemzik. Jelentős a terület kétéltű és hüllő állománya. Gyakoribb előforduló fajok a barna ásobéka, a zöld varangy, a vöröshasú unka, a tarajos gőte, a mocsári teknős és a vízi sikló. A Duna-menti síkság és a Homokhátság találkozásánál találhatók a nemzeti park kiterjedtebb mocsaras területe, a Peszéradacsi rétek. Ezt a területet turjánvidék elnevezéssel illették, ami nagyobb kiterjedésű lápos-mocsaras terület jelent. Változatos élőhelyei közül említést érdemelnek a lápok, láprétek, mocsárrétek, nedves kaszálok, és az itt található és homoki erdők. Erdőrezervátumai évszázados tőgyfákat őriznek. A hazai orchideafajok nagy része virágzik ezen a vidéken. Megtalálható a poloskaszagú- és a vitézkosbor a szúnyoglábú bibircsvirág vagy a légybangó. Számos ritka lepkefaj állandó élőhelyei a dúsan virágzó mocsár- és láprétek. Hüllőfaunájának érdekesebb képviselői a védett és ritka rézsikló, az elevenszülő gyík és a veszélyeztetett rákosi vipera. A térség legnagyobb édesvízi mocsara az Izsáki Kolon-tó. A Kolon-tó medre egy ősi Duna-ágból alakult ki. A tó az elöregedés, elmocsarasodás előrehaladott állapotában van. A tavat fajgazdag láprétek, mocsárrétek láperdő határolják. A tóban több védett halfaj is él, pl. a réti csík és a lápi póc. A Kolon-tónál kialakított madárgyűrűző táborban fontos faunisztikai és vonulás-kutatási vizsgálatokat végeznek. A Duna-Tisza Közi Homokhátságon három, valamikor összefüggő homokvidék tartozik a nemzeti parkhoz: a Fülöpházi homokbuckák, az Orgoványi rétek és Bugac. Ezek közül a legészakibb a Fülöpházi buckavidék, mely egykor szervesen kapcsolódott a turjánosokhoz is. Itt a homokbuckákat elsősorban nyílt homoki gyepek fedik. Májusban legszebb a vidék. Ekkor virágzik a homoki árvalányhaj, a homoki vértő, a szalmagyopár, a kék virágú báránypirosító és az apró termetű homoki varjúháj. A nedvesebb buckaközi mélyedésekben a serevényfűz, a 3 / 21

4 napsütötte buckaoldalakon a naprózsa apró virágai nyílnak. A borókások jelentős állománya az Orgoványi és a Bugaci területen alakult ki. A bugaci ősborókás borókás-nyárasai, az orgoványi buckák szinte elegymentes borókásai feledhetetlen látványt nyújtanak. A homokvidék állatvilágából az ízeltlábúak a legfajgazdagabbak. A hangyalesők, a sáskák és szöcskék táplálékai a gyíkoknak. A homokbuckások madarai közül sok a földön fészkel, mint a mezei pacsirta, mások inkább a bokrosokban találják meg élőhelyüket. Az idős nyárfák odvaiban költenek a harkályok és a szalakóták. Bugacon valamikor rengeteg állatot legeltettek. Ma ez a nemzeti park egyik legkedveltebb területe. A Pásztormúzeum, a bugaci csárdák ma is népszerűek. A Kiskunsági Nemzeti Park legkisebb területegysége az Alsó-Tiszavölgyben található. Szikr a és az Alpári rét. Élővilága a tiszai árterek nyüzsgő életét őrzi. A terület két holtágat is magába foglal, a szikrait és az alpárit, melyeket ártéri erdők öveznek. A változatos élőhelyek sokszínű madárvilágnak biztosítanak táplálkozó és fészkelő helyet. AZ erdők énekesmadár faunája a Duna-Tisza közén a leggazdagabbnak számít. Az ártéri erdők fontos fajai a szürke küllő és a fekete harkály. Az ártéri odvas füzesek baglyok és denevérek számára biztosítanak otthont. A Duna-Tisza közén az egyik legszebb látvány az alpári Templom-dombról tárul a szemünk elé. Szinte a honfoglalás kori állapotokat láthatjuk a vízzel borított Alpári-réten. A terület történelmi emlékeket is őriz. Tiszaalpárt 1075-ben I. Géza oklevele említi Olper néven. Anonymus szerint az alpári síkon futamították meg honfoglaló őseink Zalán fejedelem bolgár-görög csapatait 895-ben. A környék gazdag termálvizekben, a i népszerű kiránduló és üdülőhellyé teszi. A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság kezelésében levő országos jelentőségű védett területek 4 / 21

5 Tájvédelmi Körzetek Mártélyi Tájvédelmi Körzet (2.213 ha) A Tisza bal partján fekvő tájvédelmi körzet a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzettel szomszédos. Legfontosabb élőhelyei a holtágakhoz, a Körtvélyesi és a Mártélyi holtághoz, a hullámterek nedves rétjeihez, a természetközeli erdőkhöz kapcsolódnak. Az élő Tiszán figyelhetjük meg május végétől a tiszavirágzást, a tiszavirág nevű kérészfaj rajzását. Csendes alkonyatkor ezerszámra kelnek ki a kérészek a vízből és kezdik meg nászrepülésüket. A holtágak sokszor sekély vizében gazdag hínárnövényzet díszlik. Ennek jellemző fajai a sulyom, a rucaöröm és a békaszőlő fajok. Hal- és kétéltűfaunájának fajai a lápi póc, a réti csík, a vöröshasú unka, a barna- és zöld varangy. A vízzel borított kubikgödrök, morotvák, mocsarak kitűnő táplálkozóés pihenőhelyet biztosítanak a vonuló madaraknak. A holtág menti erdők faunája igen gazdag, legszembetűnőbbek itt is a madarak, a fekete harkály, a tarkaharkályok, a füzikék, a macskabagoly, a barna kánya. A Mártélyi holtág jól ismert üdülőterület. Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet ( ha) A nagy kiterjedésű tájvédelmi körzet a Tisza jobb partján található. A folyószabályozás nagy változásokat idézett elő a terület természeti értékeiben., Ennek ellenére számos természetközeli maradt fenn. Ezek közül a legfontosabbak a holtágak, az erdőrezervátummá nyilvánított Sas-ér, a szikes pusztákkal övezett Büdösszék-tó, és a madárvilágáról híres két nagy halastórendszer, a szegedi Fehér-tó és a Csaj-tó. A tájvédelmi körzetben levő gyepek és szántók, fontos pihenő- és táplálkozóhelyei a vonuló madaraknak, elsősorban a darunak, melynek többezres csapatait figyelhetjük meg október derekán. Ez a változatos táj igen gazdag élővilágnak ad otthont. A két halastórendszer a gémféléknek (nagykócsag, kiskócsag, bakcsó, vörösgém, selyemgém), a nádi énekeseknek, a réceféléknek fészkelőhelyei. A botanikai, zoológiai és tájképi nevezetességek mellett kiemelkedő néprajzi, régészeti és kulturális értékeket találunk a tájvédelmi körzetben. Itt van az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark is. Természetvédelmi Területek 5 / 21

6 Ásotthalmi láprét (95 ha) Védetté nyilvánítás éve: 1990 Hivatalos nevénél sokkal találóbb az a név, amit első látogatói adtak neki: Csodarét. A rétet a helyiek Királyhalmi rétként ismerik. A Királyhalom elnevezés onnan származik, hogy amikor I. Ferenc József Szegeden járt a megtekinteni az évi árvíz után ujjáépített várost, meglátogatta a nemrégen épült Ásotthalmi Erdőőri Iskolát is. Az iskolaszék egykori elnöke kérte, hogy I. Ferenc József tiszteletére a környéket Királyhalomnak nevezhessék. A fellelhető régi térképek szerint a rétet az utóbbi 150 év során bizonyosan nem szántották fel. Az egyhajú virág az egyik legnagyobb értéke a védett területnek. Egyike legkorábban nyíló tavaszi virágainknak, már február végén találkozhatunk nyíló példányaival. A sztyepprét és a kiszáradó láprétek átmeneti zónájában találjuk a rét másik csodáját a mocsári kardvirágot. Magyarországon mára csak négy előfordulási helye marad meg. Világállománya is erősen megfogyatkozott, 1977 óta szerepel a Nemzetközi Természetvédelmi Unió (IUCN) védett növény listáján. Ez a virágpompa keltette fel a rovarászok érdeklődését is. Az utóbbi évek vizsgálatai több mint 100 kabócafajt, és 350 bogárfajt mutattak ki. Becslések szerint az itt előforduló bogárfajok száma elérheti az 1500-at. Bácsalmási gyapjas gyűszűvirág termőhelye TT (4 ha) Védetté nyilvánítás éve: Mint az a védett terület nevéből is kiderül, itt egy a természetes élőhelyein egyre ritkuló növény élvez védelmet. Ebben a kultúrsivatagban felüdülést jelent ez a 4 hektáros védett terület. A kiszáradt tómeder mögötti fiatal tölgyes szegélye és tisztásai rejtik a gyapjas gyűszűvirág néhány száz töves állományát. A gyapjas gyűszűvirág kis elterjedési területű kelet-balkáni faj, hazánkban éri el 6 / 21

7 elterjedésének nyugati és északi határát. Júniustól augusztusig nyíló virágai a szár csúcsán helyezkednek el, fehér vagy sárgásfehér alapon barna vagy ibolyás erezetűek. Termesztett változata fontos gyógynövény. Császártöltési Vörös mocsár TT (930 ha) Védetté nyilvánítás éve: 1990 Az ország egyik egykor állóvizekben leggazdagabb területe volt a Kalocsai Sárköz. Valamikor keresztül-kasul behálózták a fokok, erek, posványok, kisebb-nagyobb tavak, lefűződött folyóágak. A lecsapolások után gyökeresen megváltozott a táj arculata. Ennek az egykor gazdag vízi világnak egyik utolsó hírmondója a ma védett lápvonulat - az úgynevezett Őrjeg melynek középső része, a Vörös mocsár. A táj arculatának átalakulása a mélyben rejtőző, néhol 3-5 m vastag tőzeg bányászatának köszönhető. Eredményeként a terület jelentős részén tőzegtavak fekete vize csillog. A tavak dús növényzete kitűnő búvóhelyül, a vízben élő apró élőlények táplálékforrásul szolgálnak a mocsári halfajoknak, (compó, lápi póc, réti csík). A tél kivételével minden évszakban madárdaltól hangos a nádas. A kórus tagjai a nádi énekesmadarak, a függő cinege, a nádi rigó, a kékbegy és a nádi tücsökmadár. A part menti növények között bujkálva él a guvat, a pettyes vízicsibe és a vízityúk. A nádasokban fészkel a vörös gém, és a nagy kócsag is. Érdemes ellátogatni a császártöltési és a hajósi pincefaluba is, ahol finom borokat kóstolhatunk. Csongrádi Kónya-szék TT (485 ha) Védetté nyilvánítás ideje: Kelet felé elhagyva a Duna-Tisza közi Hátságot löszös, homokkal fedett hordalékkúp-síkságra érünk. A lankás hátak között időszakosan vízzel borított szikes laposokat találunk. Ezek egyike a Csongrádi Kónya-szék. A védett terület ma is őrzi a szikes pusztai táj jellegzetes felszíni formáit és élővilágát. Növényzete a szikes pusztákon megszokott képet mutatja. A nagy vakszikes foltokat szik-erek és szikes mocsarak tarkítják. Valaha ezekben a laposokban nyár közepéig is megmaradtak a felszíni vizek. A változatos élőhelyek és a mikrodomborzat és miatt a Kónya-szék állatvilága igen gazdag. Eddig 84 madárfajt figyeltek meg ezen a szántóföldek közé ékelt területen. Csólyospálosi réti mészkő- és dolomitfeltárás (1 ha) Védetté nyilvánítás éve: 1978 Csólyospálos határában világviszonylatban is jelentős természeti érték rejlik. A Duna-Tisza 7 / 21

8 közének állandó és időszakos szikes tavaiban, semlyékeiben főleg a holocén időszakban karbonátos üledékképződés volt jellemző. A réti mészkövet 1-2 m vastagságú löszös-homokos fedőréteg takarta be ez elmúlt évezredekben. A csólyospálosi feltárás egyike azoknak az e tájon kialakult kővágó helyeknek, (bányáknak), amelyekből házalapozáshoz használt réti mészkövet bányásztak. Ez a kőzet kézzel is könnyen megmunkálható. Kialakulásához ezer évre van szükség. A réti mészkövet a helybeli lakosság darázskőnek nevezi, amit a darázsfészekre emlékeztető, barnás lyukacsos szerkezetéről kapott. Érsekhalmi Hét-völgy TT (26 ha) Védetté nyilvánítás éve: A Keceltől Bajáig húzódó magaspart középső részén helyezkedik el a védett terület. A magaspart, mint a folyószabályozás előtti egyik állandó szárazulat, már a bronzkori ember életében is fontos szerepet játszott. A terület déli végében egy bronzkorban épített erődített földvár sáncrendszerének maradványai még ma is láthatók. A védett terület felszínét az a terület nevéből is adódó hét kisebb-nagyobb völgyecske határozza meg, melyeket a jégkorszakot követő csapadékosabb időszakban összefolyó felszíni vizek alakítottak ki. A löszös talajok jó termőképessége miatt a magaspart tetejét már évszázadokkal ezelőtt művelésbe fogták, ennek következtében a természet közeli állapotban csak a meredek partoldalak és a bevágódások maradtak. Hajósi homokpuszta TT (188 ha) Védetté nyilvánítás éve: 1998 A meredek buckaoldalak helyett a lankásabb felszíni formák az uralkodók. A lankásabb helyeken a zárt homoki sztyepprét, míg a dombok meredek oldalain a nyílt homokpuszta-gyepek a jellemzők. A gyep már kora tavasszal virágpompába öltözik. A sort február végén - március elején a tarka sáfrány kezdi. Vele egy időben nyílik az agárkosbor és a lilás-fekete szirmú fekete kökörcsin. Már áprilisban bontja szirmait a báránypirosító, és az itt igen gyakori homoki nőszirom is. Nyár elején bukkanhatunk rá a bennszülött növényünk, a homoki varjúháj sárga virágaira. Szeptember elején szinte lépni sem lehet a homoki kikerics rózsaszínű virágaitól. A terület megközelítése nem egyszerű, távol esik minden forgalmas úttól. Hajósi löszpartok TT (121 ha) Védetté nyilvánítás éve: / 21

9 Már a terület nevéből is sejteni lehet, hogy közel járunk a borairól híres Hajós településhez. Ezen a tájon a szőlő termesztést a sváb családok honosították meg a 18. Században. A védett terület gyepeire is a közepes degradáltság a jellemző. Még így romjaiban is védelemre érdemes ez a növényzet, mert nagy kiterjedésű, jó állapotú foltjait már sehol sem találjuk meg ennek, az Alföldre egykor oly jellemző, de az emberi természetátalakító tevékenysége miatt szinte teljesen eltűnt növénytársulásnak. A löszpartok nem csak növényeknek, hanem madaraknak is otthont adnak. Ebbe vésik hosszú járataik a trópusi színekben pompázó gyurgyalagok. Jellegzetes színük és hangjuk messziről felhívja magára az ide látogatók figyelmét. A terület szabadon látogatható. Kéleshalmi homokbuckák TT (168 ha)védetté nyilvánítás éve: 1975 A Duna-Tisza közének felszíne a holocén korszakban - a földtörténeti jelenkorban - nyerte el mai formáját. Ezt a változatos, nyugtalan felszínű területet tarka vegetációs mozaik borította: a buckaközi mélyedésekben tavak, mocsarak, égerlápok, a magasabb térszínen gyöngyvirágos tölgyesek, a buckaoldalakon és buckatetőkön kiritkuló, gyepfoltokkal váltakozó pusztai tölgyesek és fehérnyárasok díszlettek. A Kéleshalom határában fekvő homokbuckás terület jellemzői a másodlagosan kialakult pusztai cserjések. Gyakori az egybibés galagonya, a kökény, a boróka, a vadrózsa, a varjútövis és a fagyal. A buckaközi mélyedések alján, már a talajvíz közelében, a serevényfűz törpecserjése díszlik, melynek védelmében több különleges gombafaj és néhány orchideaféle vörösbarna nőszőfű, piros madársisak él. Kiskőrösi turjános TT (550 ha) Védetté nyilvánítás éve: 1990 Több, korábban is védett terület egyesítésével 1990-ben jött létre a Kiskőrösi turjános természetvédelmi terület. A homokos altalajt vékonyabb-vastagabb tőzegrétegek fedik. A fák közötti vízben hínárnövényzet alakul ki, melynek legszebb növénye a békaliliom. A magasabb fekvésű, már nem vízállásos területek eredeti növényzete a tölgy-köris-szil ligeterdő, illetve a gyöngyvirágos tölgyes lehetett. Ennek nyomait találjuk a kiskőrösi Szücsi-erdőben. A vízállásos helyeken magassásos növényzet között olyan ritka növények maradtak meg, mint a nádi boglárka, a hosszúlevelű veronika, a mocsári aggófű, a vidrafű, a keleti békakorsó vagy a gyilkos csomorika. Július végétől virágzik, a fél méternél magasabb, dúsan ágas, bódító illatú buglyos szegfű. 9 / 21

10 Kiskunhalas Fejetéki-mocsár TT (25 ha) Védetté nyilvánítás éve: 1992 A Duna-Tisza közére hajdan jellemző kiterjedt tőzeges mocsarak és nedves rétek egyik utolsó maradványa a Fejetéki mocsár. Ez a mocsár a többi hátsági vizenyős területhez hasonlóan a csapadékból és a talajban szivárgó vizekből táplálkozik. Erre a területre is jellemző a tőzegképződés. A magasabban fekvő részeken kiszáradó láprétek alakultak ki, ahol sok védett növényfaj él. Ilyenek például a szúnyoglábú bibircsvirág, a mocsári kosbor, a hússzínű ujjaskosbor és a vitézkosbor, a fehér májvirág, a buglyos szegfű és a kornis tárnics. Kunfehértói holdrutás erdő (120 ha) Védetté nyilvánítás éve: 1975 A védett területet egyetlen növényfaj, a virginiai holdruta háborítatlan fennmaradása érdekében hozták létre. A virginiai holdruta a telepített akácerdő alatt szemlátomást jól érzi magát. Az ősi harasztok közé sorolható, legközelebbi rokonai a páfrányok. Itt élő állománya ma ezer példány körüli. Az utóbbi évek botanikai vizsgálatai a holdruta mellett kimutattak néhány más érdekes, az Alföldön ritkának számító fajt is erről a védett területről, mint például a szálkás pajzsikát, ami szintén a páfrányfélékhez tartozik, vagy az orchideafélékhez tartozó kis- és a széleslevelű nőszőfüvet és a madárfészek kosbort is. Kunpeszéri Szalag-erdő TT (156 ha) Védetté nyilvánítás éve: Utaktól és emberi településektől távol találjuk meg ezt a védett területet. Nevét az üde és kiszáradó láprétek szomszédságában húzódó hosszanti buckákon megtelepedett pusztai tölgyesekről kapta, de az igazi értékeket a gyepek hordozzák. Megtaláljuk itt a Duna-Tisza köze homokterületeire és a turjánosaira jellemző növénytársulások jelentős részét. A valamikori tölgyesek jelenlétére ma már csak az aljnövényzetből következtethetünk. Május végétől virágzik a néhol tömegesen előforduló pannóniai bennszülött növényünk, a Sadler imola, de rálelhetünk a jellegzetes illatú poloskaszagú kosborra és a vitézvirágra is. A terület szabadon látogatható, de mivel a Tatárszentgyörgyi lőtér közvetlen szomszédságában helyezkedik el, lövészetek idején a katonaság a területre való belépést megtilthatja. Péteri-tó TT (740 ha) Védetté nyilvánítás éve: / 21

11 Kiskunfélegyháza és Kistelek között félúton múltat idéző szikespuszta-maradványt találunk. Növényzettel borított vadvizes területek, szikes rétek és legelők különleges pusztai növényés állatvilággal emlékeztetnek az egykori nagy kiterjedésű szikes pusztákra. Az eredeti szikes tó partvonalát felhasználva alakították ki a táj arculatát meghatározó, három egységből álló halastórendszert. A tóparti, nagy kiterjedésű nádasokban gazdag madárvilág talált otthonra. Mintegy 200 madárfaj fordul itt elő. A Péteri-tói madárrezervátum területén több gémfaj is él, közülük a legritkább a galamb nagyságú üstökösgém. A terület elsősorban gazdag madárvilága miatt áll természetvédelmi oltalom alatt. Itt található a Kiskunsági Nemzeti Park kutatószállása, ahol nyári természetismereti táborokat tartanak. Az épületben levő kiállítás a hét állomásból álló, kb. 4 km hosszú a terület állat és növényvilágát bemutató - tanösvény kiinduló állomása. A zavarásra érzékeny madarak miatt a terület fészkelési időben (április-június) nem látogatható. Pusztaszeri Fülöp-szék TT (41 ha) Védetté nyilvánítás éve: A mindössze 41 hektáros védet terület a Duna-Tisza közi Hátság kelet peremén a hajdan nagyszámú szikes tavak egyik maradványa. A szántóföldekkel, tanyákkal körülvett kicsiny tó parti zónája igen jellegzetes. A szinte egész éven át folyamatos vízborítás elmaradásával megindult a tómeder benövényesedése. A tó madárvilága - megfelelő vízborítás esetén - igen gazdag. Eddig 159 fajt figyeltek meg a tavon és közvetlen környékén, ebből 29 faj sikeresen költött is. A Fülöp-szék vonulási időszakokban is igen fontos, mint táplálkozó és pihenőhely. A tó tájképi értéke sem elhanyagolható. A környéken levő tanyákkal hűen őrzik a kiskunsági táj hagyományos képét. A Pusztaszeri Hétvezér Emlékmű TT (4 ha) Védetté nyilvánítás éve: A Pusztaszeri Hétvezér Emlékmű egy négyhektáros területen fekszik. Védettsége régi keletű, és mint történelmi emlékhely az országos jelentőségű védett területek kategóriájában ritkaságnak számít. A pusztaszeri Hétvezér emlékmű emlékeztet Kecskemét és Pusztaszer 11 / 21

12 különleges történelmi kapcsolatára, hiszen a pusztaszeri legelők is valamikor Kecskemét város birtokában voltak. Hasonló történelmi nevezetességű Ópusztaszer is, a vérszerződés helye, ahol jelenleg a Nemzeti Történeti Emlékpark áll. Az emlékmű a honfoglalás millenniumára közadakozásból épült, június 24-én avatták fel. Az elkészült emlékmű a 7 domb (kunhalom) közül a legmagasabbra, a 35 méter átmérőjű Árpád-halomra épült. Az emlékművet Pusztaszer községből rövid sétával lehet elérni. Szelidi-tó TT (360 ha) Védetté nyilvánítás éve: A Kalocsai-síkságon, Dunapataj Kalocsa Miske - Hajós között szabályos, félkör alakú, a holocén korban lefűződött, feltöltődött morotvák mélyednek. Állandóan csak egy morotvában van víz, a Szelidi-tóban. A tó 5 km hosszú, m széles, 3-4 m mély, vízfelülete kb. 80 ha. A tó déli partján nyugalomba jutott futóhomok, az úgynevezett Várdomb látható. A Várdomb jelentős régészeti lelőhely, a háromezer éves urnák, számos népvándorlás kori és honfoglalás kori lelettel együtt a Magyar Nemzeti Múzeumban és a helyi múzeumban láthatók. Turizmus a Kiskunsági Nemzeti Parkban A Kiskunsági Nemzeti Park bemutatóhelyei: Kecskemét Természet Háza Természet Háza a Kiskunsági Nemzeti Park látogatóközpontja, az ökológiai tudatformálás és a természeti nevelést és szemléletformálást elősegítő létesítmény. Állandó kiállítása bemutatja a magyar természetvédelem történetét, hazai nemzeti parkokat, azok programjait, feladatait. Részletesebben ismerteti a Kiskunsági Nemzeti Park jellegzetes élőhelyeit, azok növény és állatvilágát. Kiinduló állomása a nemzeti park terepi és idegenforgalmi programjainak. Az épületben levő Zöld könyvtár az érdeklődők számára is nyitott. 12 / 21

13 Nyitva: kedd-péntek 9-16 óráig, szombat óráig. Tel.: 76/ Programok a Természet Házában Rendhagyó órák: pl. A víz és vízpart életközössége; Élet dárvédelem a ház körül. A programok havonta változnak. az erdőben; A rétek élővilága; Ma Környezetvédelmi foglalkozások pl. az energia, a hulladék kezelés, a víz témakörében. Kézműves műhely: vessző, szalma, gyékény, agyag felhasználásával. Bugac Pásztormúzeum Az alföldi szárazmalmok stílusában épített múzeumban bugaci pásztorok életét, eszközeit, a környék élővilágát bemutató kiállítás látható. A szabadtéri bemutató a pásztorok építményeit mutatja be. A közeli Alföldfásítási múzeumban a több mint 200 éves alföldi erdősítés történetét, emlékeit ismerhetik meg. tárgyi 13 / 21

14 Nyitva: május1-október 31-ig óráig. Kunszentmiklós Virágh-kúria Az egykori nemesi kúria a kiskunok életét, viseletét, szokásait, a környező szikes puszták élővilágát mutatják be. Nyitva: május 1-október 31. között óráig. Tel.: 76/ Jelzett túraútvonalak Lakitelek-Tőserdő: a Szikrai holt-tisza mentén és az azt övező ligeterdőkben sárga sáv és a piros kereszt turistajelzés Fülöpházi buckavidék: piros sáv turistajelzés az 52.sz.főközlekedési úttól délre eső területeken Bugac: a puszta és a bugaci Nagyerdő a piros sáv és a piros kereszt turistajelzésen Ágasegyháza-Orgovány: piros sáv jelzésű turistautak Túrák szakvezetéssel A nemzeti park területein, a tájvédelmi körzetekben és természetvédelmi területeken csoportok részére előre egyeztetett időpontokban a nemzeti park szakemberei madarász, botanikai, geológiai túrákat vezetnek. 14 / 21

15 A szakvezetés díja 30 főig 6000 Ft/csoport. E felett 200Ft/fő Környezeti nevelés a Kiskunsági Nemzeti Parkban Erdei iskola Fülöpháza Naprózsa Természetvédelmi Oktatóközpont Az erdei iskolában a homokbuckák, homoki erdők, homoki gyepek növény és állatvilágának megismerése mellett tanulmányozni lehet a szikes tavak madarait, és más állatait. Jó lehetőség van az önálló és csoportos foglalkozások szervezésére, a közösségek kialakítására, erősítésére. Megközelítése: az 52.sz. főút 20. km szelvényében található az oktatóközpont, ami autóbusszal is elérhető Kecskemétről (Lakos tanya). Elhelyezés: Hat és nyolc ágyas szobákban és egy kétszemélyes tanári szobában 30 fő elhelyezésére van lehetőség. Tanterem, laboratórium, melegítő konyha teszi kényelmessé a házat. Füves udvar, az erdei tornapálya és a tanösvény, különböző vizsgálati eszközök, kézikönyvtár áll a táborozók rendelkezésére. A programokat a nemzeti park környezeti nevelői és a pedagógusok közösen állítják össze. Lebonyolításukhoz a nemzeti park szakemberei adnak segítséget. Nyári természetismereti táborok Bugac kutatóház 15 / 21

16 A tanyasi iskolából kialakított kutatószálláson két szobában 20 fő elhelyezésére van lehetőség, de az udvaron saját sátorral sátrazni is lehet. Az itt táborozók bejárhatják a bugaci pusztát, túrázhatnak az Ősborókásban, megismerhetik az ősi magyar háziállatokat, pásztorhagyományokat, a hazai erdősítések történetét. a Megközelítése: Kecskemétről a keskeny nyomtávú vasúttal Bugac faluban vagy a Hittanya megállónál kell leszállni. Mindkét állomástól kb. 4 km-es gyaloglással érhető el a kutatószállás. Nyitva: április 1-október 31-ig. Étkezés: Karikás csárda 76/ Péteri-tó kutatószállás Az egykori Klebersberg iskolából kialakított szálláson 20 fő helyezhető el. Az itt levő kiállítás a környék jellegzetes élőhelyeit, növényeit állatait mutatja be. Ez a kiinduló állomása a Vöcsök tanösvénynek is. Érdemes innen kiránduli a közeli Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba is. Megközelítése: autóbusszal Kiskunfélegyházáról, a Monostori csárdánál kell leszállni. Nyitva: május1-október 31. Programajánlatok az erdei iskolában 16 / 21

17 A Nemzeti Alap Tanterv és a Kerettanterv előírásaihoz igazodva, az érkező csoportok igényeihez igazítva állítják össze a nemzeti park szakemberei. Választható programok: botanikai túra; növény és állatismeret; erdőalkotó fák; talaj vizsgálata; madártani alapismeretek, madármegfigyelés; gyakorlati környezet és természetvédelem; környezetbarát életmód gyakorlása; kézműves foglalkozások természetes anyagok felhasználásával. Tanösvények, túralehetőségek Hankovszky liget (KNP Ig. Kecskemét, Liszt F. u.19.) A kb. 1 hektáros kertben egy városi park élővilágát, a fákat, cserjéket, az itt élő lehet megfigyelni. A tanösvényhez foglalkoztató füzet a helyszínen kapható. állatokat Ajánlott korosztály: 4-12 éves, szükséges idő 1-1,5 óra Báránypirosító tanösvény Fülöpházi buckavidék Az oktatóközponttól induló, kb. 2 km hosszú tanösvény a homokbuckák élővilágát mutatja be. A tanösvényhez terepnapló a Természet Házában szerezhető be. Megközelítése: az 52.sz. főút 20. km szelvényében található az oktatóközpont, ami autóbusszal is elérhető Kecskemétről (Lakos tanya). Ajánlott korosztály: 4 éves kortól, szükséges idő 3 óra 17 / 21

18 Kontyvirág tanösvény Lakitelek-Tőserdő A holtág és az ártéri erdők gazdag élővilágát figyelhetik meg a kb. 2 km hosszú út során. Megközelítés: A 44.sz úton, vagy vonattal az Árpádszállás megállótól. A tanösvény a Tőserdei holt-tisza hídjánál indul. Ajánlott korosztály: 4 éves kortól, szükséges idő 2-3 óra Vörös-mocsár tanösvény Császártöltés A k,5 km hosszú tanösvény a löszpartok és a tőzegmocsarak élővilágát mutatja be. A környéken megfigyelhetjük a színpompás gyurgyalagokat. Megközelítése: az 54.sz. út mellett álló Csala csárdától indul. Ajánlott korosztály: 6 éves kortól, szükséges idő 3 óra Boróka tanösvény Bugac A túra a Hittanya megállótól indul és a Pásztormúzeumnál fejeződik be. Az út egy része a bugaci Nagyerdő mentén vezet. Itt csatlakozik a Piros + turistajelzéshez, ami az Ősborókáson vezet keresztül. Megközelítése: Kecskemétről a keskeny nyomtávú vasúttal a Hittanya megállónál kell leszállni. Gépkocsival a Karikás csárdától indul a túra. 18 / 21

19 Ajánlott korosztály: 6 éves kortól, szükséges idő 4-5 óra Réce tanösvény Apaji halastavak Főleg a madarakat kedvelőknek ajánlható. Rendszeresen költ itt a bölömbika, a nagykócsag és számos récefaj. Egész évben gazdag madárvilág jellemzi a területet, ahol 2 madármegfigyelő torony is áll. Megközelítése: Kunszentmiklóstól 10 km-re, Kiskunlacházafelé. Apaj falutól 2 km-re. Ajánlott korosztály: 6 éves kortól, szükséges idő kb. 3 óra Aqua Colum tanösvény Izsák A Kolon-tó mocsári növényeit, a nádasokban élő madarakat ismerhetik meg a látogatók. Több madárlesből is meg lehet figyelni a tó vizének mozgalmas életét. Megközelítése: az izsáki vasútállomástól kb. 1 km-re, a Vásártéren kezdődik a tanösvény. Ajánlott korosztály: 6-14 éves, szükséges idő min.3-4 óra Poszáta tanösvény Izsák A nemzeti park madárvártájától induló 2 km hosszú úton a Kolon-tó kialakulását, a nádasok 19 / 21

20 életét ismerhetik meg. Megközelítése: Az izsáki vasútállomástól földúton kb. 4 km Ajánlott korosztály: 8 éves kortól, szükséges idő min. 3 óra Cankó tanösvény Fülöpszállás Kelemen-szék A 2 km hosszú tanösvény a szikes tavak madárvilágát, a szikes gyepek növényeit és állatait mutatja be. Megközelítése: Kígyósi csárdától kb. 800m-re az 52.sz főút déli oldalán áll a Borda tanya. Innen indul a tanösvény Ajánlott korosztály: 8 éves kortól, szükséges idő min. 2 óra A nemzeti park értékeiről, a tanösvényekről tájékoztató füzetek, térképek, kiadványok vásárolhatók a Természet Házában. Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 6000 Kecskemét, Liszt Ferenc u. 19. Tel.: 76/ Fax: 76/ / 21

PUSZTAI BARANGOLÁSOK

PUSZTAI BARANGOLÁSOK kigyo_layout 1 2010.03.10. 6:08 Page 1 PUSZTAI BARANGOLÁSOK A Pannon régió pusztáinak természeti és kulturális értékei A Kék vércse védelme a Pannon régióban című LIFE Nature projekt területeinek bemutatása

Részletesebben

Duna-Ipoly Nemzeti Park

Duna-Ipoly Nemzeti Park Duna-Ipoly Nemzeti Park Az 1997-ben megalakult Duna-Ipoly Nemzeti Park létrejöttét egy hat éves előkészítő munka előzte meg. Magába foglalja a korábbi Pilisi és Börzsönyi Tájvédelmi Körzeteket, az érintett

Részletesebben

I A M Â N I N A R O U K R A J S K J A V E S L O V A T H R H E I R R T E Ö S S L O V É N

I A M Â N I N A R O U K R A J S K J A V E S L O V A T H R H E I R R T E Ö S S L O V É N Nemzeti parkok N I A M Â N I N A U K R A J R O O i CRNA GORA S K SRBIJA V E S L O A S K V A T H R H C E I R R T E Ö S I S L O V É N J A 3 Útbaigazító És befejezésül néhány kérés. A látogatás során tartsák

Részletesebben

AUTÓPÁLYÁK ÉS MADARAK

AUTÓPÁLYÁK ÉS MADARAK 1. oldal 2005/6. szám ZÖLD HÍRADÓ 2005 december AUTÓPÁLYÁK ÉS MADARAK (Autópályák építésének és üzemeltetésének hatása a madárfaunára) Az elmúlt időszakban egyre hosszabb autópálya szakaszok készülnek

Részletesebben

Növényvilág KÓCSAGVÁRI FÜZETEK. Neusiedler See - Seewinkel Fertő - Hanság. aaa. A Fertő-Hanság/Neusiedler See-Seewinkel Nemzeti Park növényvilága

Növényvilág KÓCSAGVÁRI FÜZETEK. Neusiedler See - Seewinkel Fertő - Hanság. aaa. A Fertő-Hanság/Neusiedler See-Seewinkel Nemzeti Park növényvilága N AT I O N A L PA R K Neusiedler See - Seewinkel Fertő - Hanság NEMZETI PARK aaa KÓCSAGVÁRI FÜZETEK 1 Tartalomjegyzék Bevezető................................................................... 3 Fertő

Részletesebben

Vidéki kalandok. a Dél-Alföldön

Vidéki kalandok. a Dél-Alföldön Vidéki kalandok a Dél-Alföldön Vidéki kalandok a Dél-Alföldön Tartalomjegyzék Bevezető...5 Látnivalók...6 Duna-menti-síkság...7 Bácskai-síkvidék...11 Duna-Tisza-közi síkvidék...14 Alsó-Tisza-vidék... 24

Részletesebben

Szolnoki Evangélikus Gyülekezetért Alapítvány 5000 Szolnok Verseghy park 1. ÉDENKE(RT) projekt. Édenke(rt) projekt. Információs CD

Szolnoki Evangélikus Gyülekezetért Alapítvány 5000 Szolnok Verseghy park 1. ÉDENKE(RT) projekt. Édenke(rt) projekt. Információs CD Édenke(rt) projekt Információs CD Jász-Nagykun-Szolnok megyei települések természetvédelmi és turisztikai lehetőségeiről általános és középiskolák számára 2010 Abádszalók Tiszafüredtől délnyugatra, 25

Részletesebben

Tiszavirág Ártéri Sétaút és Tanösvény egész évben várja a természetben kikapcsolódni vágyókat

Tiszavirág Ártéri Sétaút és Tanösvény egész évben várja a természetben kikapcsolódni vágyókat Borito kül. Világörökségünk a Tisza-tó Tiszavirág Ártéri Sétaút és Tanösvény egész évben várja a természetben kikapcsolódni vágyókat Ízelítő túraajánlatainkból: Madárrezervátum túra: 75 perces vagy 2 órás

Részletesebben

Környezeti nevelés. Környezeti. nevelés KÓCSAGVÁRI FÜZETEK. Neusiedler See - Seewinkel Fertő - Hanság

Környezeti nevelés. Környezeti. nevelés KÓCSAGVÁRI FÜZETEK. Neusiedler See - Seewinkel Fertő - Hanság N AT I O N A L PA R K Neusiedler See - Seewinkel Fertő - Hanság NEMZETI PARK Környezeti nevelés aaa KÓCSAGVÁRI FÜZETEK 1 Környezetinevelés Tartalomjegyzék Kedves Olvasó! 3 A Fertő-táj 5 I. A szikes puszta

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Helyi Fenntarthatósági Programja

Szekszárd Megyei Jogú Város Helyi Fenntarthatósági Programja Szekszárd Megyei Jogú Város Helyi Fenntarthatósági Programja (Local Agenda 21) Készítette: ENVIROSCIENCE Környezetvédelmi és Kutatásfejlesztési Kft. 2013. június ENVIROSCIENCE Környezetvédelmi és Kutatásfejlesztési

Részletesebben

ÉRTÉKTÁR II. A Duna kincsei az általános iskolákban a jövő generációiért 2013.

ÉRTÉKTÁR II. A Duna kincsei az általános iskolákban a jövő generációiért 2013. ÉRTÉKTÁR II. A Duna kincsei az általános iskolákban a jövő generációiért 2013. www.husk-cbc.eu Duna kincsei az általános iskolákban a jövő generációiért HUSK/1101/1.7.1/0014. Szerzők: Bárd Edit Fehér Györgyi

Részletesebben

Vendégváró Tápió-vidék

Vendégváró Tápió-vidék ELÕSZÓ A Budapesttõl alig 40 km-re fekvõ Tápió-vidék a közép-magyarországi régió legizgalmasabb, de ugyanakkor legkevésbé felfedezett tájai közé tartozik. A fõ közlekedési útvonalakból kiesve a Gödöllõi-dombság

Részletesebben

A BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG, BIODIVERZITÁS VÉDELMÉNEK ÖSZTÖNZÉSE A MAGYARORSZÁGI TELEPÜLÉSEKEN

A BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG, BIODIVERZITÁS VÉDELMÉNEK ÖSZTÖNZÉSE A MAGYARORSZÁGI TELEPÜLÉSEKEN A BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG, BIODIVERZITÁS VÉDELMÉNEK ÖSZTÖNZÉSE A MAGYARORSZÁGI TELEPÜLÉSEKEN 2011 Áttekintés A RÉSZTVEVÔ TELEPÜLÉSEK Hét Miskolc Tokaj Sopron Kunsziget Gönyû Tata Tatabánya Zsámbék Budaörs

Részletesebben

Tájékoztató Bács-Kiskun megye táj- és természetvédelmi helyzetéről Készült a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2009. június 26-i ülésére

Tájékoztató Bács-Kiskun megye táj- és természetvédelmi helyzetéről Készült a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2009. június 26-i ülésére Tájékoztató Bács-Kiskun megye táj- és természetvédelmi helyzetéről Készült a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2009. június 26-i ülésére 2009. június 10. Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság Tartalomjegyzék

Részletesebben

Röszke egyedi tájérték katasztere

Röszke egyedi tájérték katasztere egyedi tájérték katasztere Ladányi Zsuzsanna V. környezettudományi szak Témavezető: Dr. Rakonczai János SZTE TTK Természeti Földrajzi és Geoinformatikai tanszék - 1 - Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3

Részletesebben

Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése (I. ütem) Tájgazdálkodási Kézikönyvsorozat. Ökoturizmus és Vízi turizmus

Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése (I. ütem) Tájgazdálkodási Kézikönyvsorozat. Ökoturizmus és Vízi turizmus Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése (I. ütem) Tájgazdálkodási Kézikönyvsorozat Ökoturizmus és Vízi turizmus Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése (I. ütem) Tájgazdálkodási Kézikönyvsorozat Ökoturizmus és Vízi

Részletesebben

Vízivilág Budapesten?

Vízivilág Budapesten? 66 67 Vízivilág Budapesten? Földrajzi helyzet, megközelítés Láttál-e ezer szárcsafiókát, Úszó fészket a nagy vizeken? S hallgattad-e ködös hajnalokon, A vándormadár hogy mit üzen? Fekete István A Merzse-dűlő

Részletesebben

CINCÉR. Természetvédelem az Ipoly-völgyben. 2009 Tavasz A DUNA IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG HÍRLEVELE. 5. évfolyam 1. szám

CINCÉR. Természetvédelem az Ipoly-völgyben. 2009 Tavasz A DUNA IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG HÍRLEVELE. 5. évfolyam 1. szám CINCÉR A DUNA IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG HÍRLEVELE 5. évfolyam 1. szám Természetvédelem az Ipoly-völgyben 2009 Tavasz TARTALOM ÚGY GONDOLOM Egy felértékelõdõ erõforrás: a szakmai partnerség..............

Részletesebben

MEGVALÓSÍTÁSI TERV A TISZA-VÖLGYI ÁRAPASZTÓ RENDSZER (ÁRTÉR-REAKTIVÁLÁS SZABÁLYOZOTT VÍZKIVEZETÉSSEL) I. ÜTEMÉRE

MEGVALÓSÍTÁSI TERV A TISZA-VÖLGYI ÁRAPASZTÓ RENDSZER (ÁRTÉR-REAKTIVÁLÁS SZABÁLYOZOTT VÍZKIVEZETÉSSEL) I. ÜTEMÉRE MEGVALÓSÍTÁSI TERV A TISZA-VÖLGYI ÁRAPASZTÓ RENDSZER (ÁRTÉR-REAKTIVÁLÁS SZABÁLYOZOTT VÍZKIVEZETÉSSEL) I. ÜTEMÉRE VALAMINT A KAPCSOLÓDÓ KISTÉRSÉGEKBEN AZ ÉLETFELTÉTELEKET JAVÍTÓ FÖLDHASZNÁLATI ÉS FEJLESZTÉSI

Részletesebben

TÁPIÓ MENTI KISTÉRSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

TÁPIÓ MENTI KISTÉRSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Készült a Tápiómenti Önkormányzati Területfejlesztési Társulás megbízásából TÁPIÓ MENTI KISTÉRSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 1999. szeptember hó PESTTERV Pest Megyei Terület-, Település-, Környezet Tervező

Részletesebben

ÉRD TERMÉSZETI ÉS MÛEMLÉKI ÉRTÉKEI

ÉRD TERMÉSZETI ÉS MÛEMLÉKI ÉRTÉKEI ÉRD TERMÉSZETI ÉS MÛEMLÉKI ÉRTÉKEI Környezetvédõ Egyesület Érd, 2011. ÉRD TERMÉSZETI ÉS MÛEMLÉKI ÉRTÉKEI 2011. Írták: Halász Antal, Kállayné Szerényi Júlia, Kovács Sándor és dr. Szerényi Gábor Szerkesztette:

Részletesebben

SZEGEDI ZSOLT RAGADOZÓMADARAK ABAÚJBAN ÉS ZEMPLÉNBEN

SZEGEDI ZSOLT RAGADOZÓMADARAK ABAÚJBAN ÉS ZEMPLÉNBEN SZEGEDI ZSOLT RAGADOZÓMADARAK ABAÚJBAN ÉS ZEMPLÉNBEN Abaúj-Zemplén Értékeiért Közhasznú Egyesület 2007 Borító terv: Szegedi Zsolt és Jászay Gábor A fényképeket készítették: Írta: Szegedi Zsolt Címlap:

Részletesebben

Fotók: Ujvári Sándor Kovács Attila

Fotók: Ujvári Sándor Kovács Attila Szerkesztette: Ballai Máté Ballainé Svébis Márta Illés Ferenc dr. Kecskés László Keresztes Teréz Ladányi-Kovács Zoltán Moiskó Csilla Molnár Verona Sörösné Boldoczki Tímea Varga István Fotók: Ujvári Sándor

Részletesebben

Október 30-án kora délután komoly viharkár

Október 30-án kora délután komoly viharkár 3. évfolyam 3. szám (11.) 2008. december Természetvédelem Észak-Magyarországon Tájtörténet tájvédelem Magyarország 2005 szeptemberében csatlakozott a 2000-ben Firenzében elfogadott Európai Táj Egyezményhez

Részletesebben

Kerti séta az Alföldtôl a Kárpátokig, sôt tovább!

Kerti séta az Alföldtôl a Kárpátokig, sôt tovább! 124 125 Ott tenyészik a bús árvalányhaj, S kék virága a szamárkenyérnek, Hűs tövéhez nyári nap hevében Megpihenni tarka gyíkok térnek. Petőfi Sándor: Az Alföld Kerti séta az Alföldtôl a Kárpátokig, sôt

Részletesebben

Miskolc város helyi jelentőségű védett és védendő természeti értékei

Miskolc város helyi jelentőségű védett és védendő természeti értékei Miskolc város helyi jelentőségű védett és védendő természeti értékei Miskolc város helyi jelentôségû védett és védendô természeti értékei 3. javított kiadás Írta és szerkesztette Hudák Katalin Demeter

Részletesebben

TERMÉSZETI ÉRTÉKEINK

TERMÉSZETI ÉRTÉKEINK TERMÉSZETI ÉRTÉKEINK BUDAÖRS KISÚJFALU (NOVÁ VIESKA) ÚTIKALAUZ DR. MESTER EDIT LECHNER JUDIT BÁRD BARBARA KORBULY ÁDÁM HOÓS EDIT KAROL KÓSA BEÁTA UDVARDI PETRONELLA BERNÁTH BUDAÖRS, 2006 KÉSZÜLT AZ INTERREG

Részletesebben

NATURA 2000 ÉS CIVIL TERMÉSZETVÉDELEM

NATURA 2000 ÉS CIVIL TERMÉSZETVÉDELEM NATURA 2000 ÉS CIVIL TERMÉSZETVÉDELEM veszélyeztetett fajok és élőhelyeik közös védelme a gazdálkodókkal, Zala megyei példákkal, szlovéniai kitekintéssel KIADVÁNYUNK CÉLJA Együttműködő természetvédelem

Részletesebben

emlősvilága A nemzeti park Emlősvilág KÓCSAGVÁRI FÜZETEK aaa A Fertő-Hanság Nemzeti Park emlősei

emlősvilága A nemzeti park Emlősvilág KÓCSAGVÁRI FÜZETEK aaa A Fertő-Hanság Nemzeti Park emlősei NATIONALPARK Neusiedler See - Seewinkel Fertő - Hanság NEMZETI PARK A nemzeti park emlősvilága aaa KÓCSAGVÁRI FÜZETEK 1 A Fertő-Hanság Nemzeti Park emlősei Tartalomjegyzék Nemzeti park a határ két oldalán...

Részletesebben

Szakmai záróbeszámoló az OTKA T/F 042771. számú kutatási pályázathoz a 2003-2007 között elvégzett munkáról

Szakmai záróbeszámoló az OTKA T/F 042771. számú kutatási pályázathoz a 2003-2007 között elvégzett munkáról Szakmai záróbeszámoló az OTKA T/F 042771. számú kutatási pályázathoz a 2003-2007 között elvégzett munkáról Készült az OTKA IRODA részére 1093 BUDAPEST Czuczor u. 10. Téma: AZ IDEGENFORGALOM FEJLESZTÉSÉNEK

Részletesebben