A KISKUNSÁGI NEMZETI PARK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KISKUNSÁGI NEMZETI PARK"

Átírás

1 A KISKUNSÁGI NEMZETI PARK A Kiskunsági Nemzeti Parkot 1975-ben alapították. Ma a nemzeti park igazgatósága kilenc különálló nemzeti parki egység, két tájvédelmi körzet és tizenhét természetvédelmi terület felügyeletét és kezelését látja el hektár kiterjedésű területen. A ha nagyságú nemzeti parki területek többségükben a Homokhátságon és a Duna mentén fekszenek. A nemzeti park területének kétharmad része Bioszféra Rezervátum, a vizes élőhelyek közül pedig több a Ramsari egyezmény alapján nemzetközi jelentőségű vadvizes élőhely. E két diploma nemzetközi elismerését is igazolja az itteni természeti értékeknek. A Duna-Tisza köze egykor változatos természeti képeit ma is felfedezhetjük a Kiskunsági Nemzeti Park védett területein. A természeti és néprajzi értékek ötvözetei az alföldi gazdálkodás kultúrköréhez kötődnek. Ezek megőrzése, hosszú távú fenntartása és bemutatása a nemzeti park egyik legszebb feladata. A nemzeti park változatosságát és fajgazdagságát mozaikos felépítésének köszönheti, mivel a területei különböző táj- és élőhely típusokat jelenítenek meg. Ez a mozaikos felépítés magába foglalja azt a több évszázados tájhasználatot is, mely a Duna-Tisza köze összefüggő természeti képét megbontotta. A nemzeti park igazgatóságok munkája többszintű. Regionális közigazgatási szervként, mint hatóság intézik a Természetvédelmi törvényben rájuk ruházott feladatokat, a védett és természeti területek kezelését, fenntartását, kutatását. Elkészítik a kezelési terveket, melyek intézkednek a területek védelmi feladatairól, használatáról, a mezőgazdálkodás, az állattenyésztés természetkímélő módjairól. Végzik az un. ex lege területek (szikes tavak, holtágak, kunhalmok, barlangok stb. megőrzéséhez kapcsolódó hatósági feladatokat. Foglalkoznak a tájvédelem, az állatvédelem törvényi előírásainak betartatásával, a védett területeken az építési szakhatósági ügyek intézésével. 1 / 21

2 Természetesen elsődleges feladata a nemzeti parkoknak a védett területek fenntartás, kutatása, bemutatása. A szabadidő hasznos eltöltéséhez lehetőség biztosítása, a védett területekre irányuló ökoturizmus lehetőségeinek megteremtése. A nemzeti park területei és azok látnivalói Szikes puszták, szikes tavak vidéke A Duna-Tisza köze nyugati részén, a Duna-menti síkságon nagykiterjedésű szikesek találhatók. Három területegység, a Felső-Kiskunsági puszta, a Felső-Kiskunsági és Miklapuszta a nemzeti park része. tavak Az 1800-as évek közepéig tartó, állandóan ismétlődő dunai árvizek és a tartós vízborítottság meggátolta összefüggő szikesek kialakulását. Az árvízmentesítési munkák és belvízelvezetések, valamint melioráció miatt a Hortobágy után az ország második legnagyobb szikes területe jött létre. Ennek tagja a hektár nagyságú Felső-Kiskunsági puszta. Felszínét tágas rétek, legelők jellemzik. Vízzel borított laposok, nagyobb vízállások szakítják meg a puszta egyformaságát. A talajon megjelenő fehér foltok a sziksóvirágzás - árulkodnak a szikes jellegről. A magas sótartalom miatt növényzetét sótűrő fajok jellemzik. A szikes legelők uralkodó növényfaja a veresnadrág csenkesz, a pozsgás zsázsa, a sóvirág. A szárazabb szikpadkák és vakszikek ismert gyógynövénye az orvosi székfű. A nedvesebb részeken tömegével virágzik az apró virágú sziki őszirózsa. A szikes pusztákon költ a fokozottan védett túzok, Európa legnagyobb testű madara. A Solti-lapályon fekszik a Felső-Kiskunsági tavak területe, mely a Duna-Tisza köze legnagyobb kiterjedésű szikes tórendszere. Jelentős madárállomány figyelhető meg a tavak környékén. A sziki fészkelő közösség jellegzetes tagjai a gulipán, a piroslábú cankó, a kormos cankó, de nagy telepekben fészkel a dankasirály és a szerecsensirály is. A szikes mocsarak 2 / 21

3 és csatornák nádasaiban költ a nyári lúd és a búbos vöcsök. A Ramsari egyezmény által nemzetközileg is védett vizes élőhely fontos állomása a tavaszi és őszi madárvonulásnak. Miklapusztát szinte csak az 53-as főút választja el a Felső-Kiskunsági tavak területétől. Ez a Duna-Tisza köze legnagyobb összefüggő szikes pusztája. Tájképi és felszínalaktani karakterét a Duna hátrahagyott medermaradványi határozzák meg. Szikes mocsarak, időszakosan vízzel borított gyepek, nagy felületű vakszikek és erősen tagolt szikpadkák jellemzik. Jelentős a terület kétéltű és hüllő állománya. Gyakoribb előforduló fajok a barna ásobéka, a zöld varangy, a vöröshasú unka, a tarajos gőte, a mocsári teknős és a vízi sikló. A Duna-menti síkság és a Homokhátság találkozásánál találhatók a nemzeti park kiterjedtebb mocsaras területe, a Peszéradacsi rétek. Ezt a területet turjánvidék elnevezéssel illették, ami nagyobb kiterjedésű lápos-mocsaras terület jelent. Változatos élőhelyei közül említést érdemelnek a lápok, láprétek, mocsárrétek, nedves kaszálok, és az itt található és homoki erdők. Erdőrezervátumai évszázados tőgyfákat őriznek. A hazai orchideafajok nagy része virágzik ezen a vidéken. Megtalálható a poloskaszagú- és a vitézkosbor a szúnyoglábú bibircsvirág vagy a légybangó. Számos ritka lepkefaj állandó élőhelyei a dúsan virágzó mocsár- és láprétek. Hüllőfaunájának érdekesebb képviselői a védett és ritka rézsikló, az elevenszülő gyík és a veszélyeztetett rákosi vipera. A térség legnagyobb édesvízi mocsara az Izsáki Kolon-tó. A Kolon-tó medre egy ősi Duna-ágból alakult ki. A tó az elöregedés, elmocsarasodás előrehaladott állapotában van. A tavat fajgazdag láprétek, mocsárrétek láperdő határolják. A tóban több védett halfaj is él, pl. a réti csík és a lápi póc. A Kolon-tónál kialakított madárgyűrűző táborban fontos faunisztikai és vonulás-kutatási vizsgálatokat végeznek. A Duna-Tisza Közi Homokhátságon három, valamikor összefüggő homokvidék tartozik a nemzeti parkhoz: a Fülöpházi homokbuckák, az Orgoványi rétek és Bugac. Ezek közül a legészakibb a Fülöpházi buckavidék, mely egykor szervesen kapcsolódott a turjánosokhoz is. Itt a homokbuckákat elsősorban nyílt homoki gyepek fedik. Májusban legszebb a vidék. Ekkor virágzik a homoki árvalányhaj, a homoki vértő, a szalmagyopár, a kék virágú báránypirosító és az apró termetű homoki varjúháj. A nedvesebb buckaközi mélyedésekben a serevényfűz, a 3 / 21

4 napsütötte buckaoldalakon a naprózsa apró virágai nyílnak. A borókások jelentős állománya az Orgoványi és a Bugaci területen alakult ki. A bugaci ősborókás borókás-nyárasai, az orgoványi buckák szinte elegymentes borókásai feledhetetlen látványt nyújtanak. A homokvidék állatvilágából az ízeltlábúak a legfajgazdagabbak. A hangyalesők, a sáskák és szöcskék táplálékai a gyíkoknak. A homokbuckások madarai közül sok a földön fészkel, mint a mezei pacsirta, mások inkább a bokrosokban találják meg élőhelyüket. Az idős nyárfák odvaiban költenek a harkályok és a szalakóták. Bugacon valamikor rengeteg állatot legeltettek. Ma ez a nemzeti park egyik legkedveltebb területe. A Pásztormúzeum, a bugaci csárdák ma is népszerűek. A Kiskunsági Nemzeti Park legkisebb területegysége az Alsó-Tiszavölgyben található. Szikr a és az Alpári rét. Élővilága a tiszai árterek nyüzsgő életét őrzi. A terület két holtágat is magába foglal, a szikrait és az alpárit, melyeket ártéri erdők öveznek. A változatos élőhelyek sokszínű madárvilágnak biztosítanak táplálkozó és fészkelő helyet. AZ erdők énekesmadár faunája a Duna-Tisza közén a leggazdagabbnak számít. Az ártéri erdők fontos fajai a szürke küllő és a fekete harkály. Az ártéri odvas füzesek baglyok és denevérek számára biztosítanak otthont. A Duna-Tisza közén az egyik legszebb látvány az alpári Templom-dombról tárul a szemünk elé. Szinte a honfoglalás kori állapotokat láthatjuk a vízzel borított Alpári-réten. A terület történelmi emlékeket is őriz. Tiszaalpárt 1075-ben I. Géza oklevele említi Olper néven. Anonymus szerint az alpári síkon futamították meg honfoglaló őseink Zalán fejedelem bolgár-görög csapatait 895-ben. A környék gazdag termálvizekben, a i népszerű kiránduló és üdülőhellyé teszi. A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság kezelésében levő országos jelentőségű védett területek 4 / 21

5 Tájvédelmi Körzetek Mártélyi Tájvédelmi Körzet (2.213 ha) A Tisza bal partján fekvő tájvédelmi körzet a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzettel szomszédos. Legfontosabb élőhelyei a holtágakhoz, a Körtvélyesi és a Mártélyi holtághoz, a hullámterek nedves rétjeihez, a természetközeli erdőkhöz kapcsolódnak. Az élő Tiszán figyelhetjük meg május végétől a tiszavirágzást, a tiszavirág nevű kérészfaj rajzását. Csendes alkonyatkor ezerszámra kelnek ki a kérészek a vízből és kezdik meg nászrepülésüket. A holtágak sokszor sekély vizében gazdag hínárnövényzet díszlik. Ennek jellemző fajai a sulyom, a rucaöröm és a békaszőlő fajok. Hal- és kétéltűfaunájának fajai a lápi póc, a réti csík, a vöröshasú unka, a barna- és zöld varangy. A vízzel borított kubikgödrök, morotvák, mocsarak kitűnő táplálkozóés pihenőhelyet biztosítanak a vonuló madaraknak. A holtág menti erdők faunája igen gazdag, legszembetűnőbbek itt is a madarak, a fekete harkály, a tarkaharkályok, a füzikék, a macskabagoly, a barna kánya. A Mártélyi holtág jól ismert üdülőterület. Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet ( ha) A nagy kiterjedésű tájvédelmi körzet a Tisza jobb partján található. A folyószabályozás nagy változásokat idézett elő a terület természeti értékeiben., Ennek ellenére számos természetközeli maradt fenn. Ezek közül a legfontosabbak a holtágak, az erdőrezervátummá nyilvánított Sas-ér, a szikes pusztákkal övezett Büdösszék-tó, és a madárvilágáról híres két nagy halastórendszer, a szegedi Fehér-tó és a Csaj-tó. A tájvédelmi körzetben levő gyepek és szántók, fontos pihenő- és táplálkozóhelyei a vonuló madaraknak, elsősorban a darunak, melynek többezres csapatait figyelhetjük meg október derekán. Ez a változatos táj igen gazdag élővilágnak ad otthont. A két halastórendszer a gémféléknek (nagykócsag, kiskócsag, bakcsó, vörösgém, selyemgém), a nádi énekeseknek, a réceféléknek fészkelőhelyei. A botanikai, zoológiai és tájképi nevezetességek mellett kiemelkedő néprajzi, régészeti és kulturális értékeket találunk a tájvédelmi körzetben. Itt van az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark is. Természetvédelmi Területek 5 / 21

6 Ásotthalmi láprét (95 ha) Védetté nyilvánítás éve: 1990 Hivatalos nevénél sokkal találóbb az a név, amit első látogatói adtak neki: Csodarét. A rétet a helyiek Királyhalmi rétként ismerik. A Királyhalom elnevezés onnan származik, hogy amikor I. Ferenc József Szegeden járt a megtekinteni az évi árvíz után ujjáépített várost, meglátogatta a nemrégen épült Ásotthalmi Erdőőri Iskolát is. Az iskolaszék egykori elnöke kérte, hogy I. Ferenc József tiszteletére a környéket Királyhalomnak nevezhessék. A fellelhető régi térképek szerint a rétet az utóbbi 150 év során bizonyosan nem szántották fel. Az egyhajú virág az egyik legnagyobb értéke a védett területnek. Egyike legkorábban nyíló tavaszi virágainknak, már február végén találkozhatunk nyíló példányaival. A sztyepprét és a kiszáradó láprétek átmeneti zónájában találjuk a rét másik csodáját a mocsári kardvirágot. Magyarországon mára csak négy előfordulási helye marad meg. Világállománya is erősen megfogyatkozott, 1977 óta szerepel a Nemzetközi Természetvédelmi Unió (IUCN) védett növény listáján. Ez a virágpompa keltette fel a rovarászok érdeklődését is. Az utóbbi évek vizsgálatai több mint 100 kabócafajt, és 350 bogárfajt mutattak ki. Becslések szerint az itt előforduló bogárfajok száma elérheti az 1500-at. Bácsalmási gyapjas gyűszűvirág termőhelye TT (4 ha) Védetté nyilvánítás éve: Mint az a védett terület nevéből is kiderül, itt egy a természetes élőhelyein egyre ritkuló növény élvez védelmet. Ebben a kultúrsivatagban felüdülést jelent ez a 4 hektáros védett terület. A kiszáradt tómeder mögötti fiatal tölgyes szegélye és tisztásai rejtik a gyapjas gyűszűvirág néhány száz töves állományát. A gyapjas gyűszűvirág kis elterjedési területű kelet-balkáni faj, hazánkban éri el 6 / 21

7 elterjedésének nyugati és északi határát. Júniustól augusztusig nyíló virágai a szár csúcsán helyezkednek el, fehér vagy sárgásfehér alapon barna vagy ibolyás erezetűek. Termesztett változata fontos gyógynövény. Császártöltési Vörös mocsár TT (930 ha) Védetté nyilvánítás éve: 1990 Az ország egyik egykor állóvizekben leggazdagabb területe volt a Kalocsai Sárköz. Valamikor keresztül-kasul behálózták a fokok, erek, posványok, kisebb-nagyobb tavak, lefűződött folyóágak. A lecsapolások után gyökeresen megváltozott a táj arculata. Ennek az egykor gazdag vízi világnak egyik utolsó hírmondója a ma védett lápvonulat - az úgynevezett Őrjeg melynek középső része, a Vörös mocsár. A táj arculatának átalakulása a mélyben rejtőző, néhol 3-5 m vastag tőzeg bányászatának köszönhető. Eredményeként a terület jelentős részén tőzegtavak fekete vize csillog. A tavak dús növényzete kitűnő búvóhelyül, a vízben élő apró élőlények táplálékforrásul szolgálnak a mocsári halfajoknak, (compó, lápi póc, réti csík). A tél kivételével minden évszakban madárdaltól hangos a nádas. A kórus tagjai a nádi énekesmadarak, a függő cinege, a nádi rigó, a kékbegy és a nádi tücsökmadár. A part menti növények között bujkálva él a guvat, a pettyes vízicsibe és a vízityúk. A nádasokban fészkel a vörös gém, és a nagy kócsag is. Érdemes ellátogatni a császártöltési és a hajósi pincefaluba is, ahol finom borokat kóstolhatunk. Csongrádi Kónya-szék TT (485 ha) Védetté nyilvánítás ideje: Kelet felé elhagyva a Duna-Tisza közi Hátságot löszös, homokkal fedett hordalékkúp-síkságra érünk. A lankás hátak között időszakosan vízzel borított szikes laposokat találunk. Ezek egyike a Csongrádi Kónya-szék. A védett terület ma is őrzi a szikes pusztai táj jellegzetes felszíni formáit és élővilágát. Növényzete a szikes pusztákon megszokott képet mutatja. A nagy vakszikes foltokat szik-erek és szikes mocsarak tarkítják. Valaha ezekben a laposokban nyár közepéig is megmaradtak a felszíni vizek. A változatos élőhelyek és a mikrodomborzat és miatt a Kónya-szék állatvilága igen gazdag. Eddig 84 madárfajt figyeltek meg ezen a szántóföldek közé ékelt területen. Csólyospálosi réti mészkő- és dolomitfeltárás (1 ha) Védetté nyilvánítás éve: 1978 Csólyospálos határában világviszonylatban is jelentős természeti érték rejlik. A Duna-Tisza 7 / 21

8 közének állandó és időszakos szikes tavaiban, semlyékeiben főleg a holocén időszakban karbonátos üledékképződés volt jellemző. A réti mészkövet 1-2 m vastagságú löszös-homokos fedőréteg takarta be ez elmúlt évezredekben. A csólyospálosi feltárás egyike azoknak az e tájon kialakult kővágó helyeknek, (bányáknak), amelyekből házalapozáshoz használt réti mészkövet bányásztak. Ez a kőzet kézzel is könnyen megmunkálható. Kialakulásához ezer évre van szükség. A réti mészkövet a helybeli lakosság darázskőnek nevezi, amit a darázsfészekre emlékeztető, barnás lyukacsos szerkezetéről kapott. Érsekhalmi Hét-völgy TT (26 ha) Védetté nyilvánítás éve: A Keceltől Bajáig húzódó magaspart középső részén helyezkedik el a védett terület. A magaspart, mint a folyószabályozás előtti egyik állandó szárazulat, már a bronzkori ember életében is fontos szerepet játszott. A terület déli végében egy bronzkorban épített erődített földvár sáncrendszerének maradványai még ma is láthatók. A védett terület felszínét az a terület nevéből is adódó hét kisebb-nagyobb völgyecske határozza meg, melyeket a jégkorszakot követő csapadékosabb időszakban összefolyó felszíni vizek alakítottak ki. A löszös talajok jó termőképessége miatt a magaspart tetejét már évszázadokkal ezelőtt művelésbe fogták, ennek következtében a természet közeli állapotban csak a meredek partoldalak és a bevágódások maradtak. Hajósi homokpuszta TT (188 ha) Védetté nyilvánítás éve: 1998 A meredek buckaoldalak helyett a lankásabb felszíni formák az uralkodók. A lankásabb helyeken a zárt homoki sztyepprét, míg a dombok meredek oldalain a nyílt homokpuszta-gyepek a jellemzők. A gyep már kora tavasszal virágpompába öltözik. A sort február végén - március elején a tarka sáfrány kezdi. Vele egy időben nyílik az agárkosbor és a lilás-fekete szirmú fekete kökörcsin. Már áprilisban bontja szirmait a báránypirosító, és az itt igen gyakori homoki nőszirom is. Nyár elején bukkanhatunk rá a bennszülött növényünk, a homoki varjúháj sárga virágaira. Szeptember elején szinte lépni sem lehet a homoki kikerics rózsaszínű virágaitól. A terület megközelítése nem egyszerű, távol esik minden forgalmas úttól. Hajósi löszpartok TT (121 ha) Védetté nyilvánítás éve: / 21

9 Már a terület nevéből is sejteni lehet, hogy közel járunk a borairól híres Hajós településhez. Ezen a tájon a szőlő termesztést a sváb családok honosították meg a 18. Században. A védett terület gyepeire is a közepes degradáltság a jellemző. Még így romjaiban is védelemre érdemes ez a növényzet, mert nagy kiterjedésű, jó állapotú foltjait már sehol sem találjuk meg ennek, az Alföldre egykor oly jellemző, de az emberi természetátalakító tevékenysége miatt szinte teljesen eltűnt növénytársulásnak. A löszpartok nem csak növényeknek, hanem madaraknak is otthont adnak. Ebbe vésik hosszú járataik a trópusi színekben pompázó gyurgyalagok. Jellegzetes színük és hangjuk messziről felhívja magára az ide látogatók figyelmét. A terület szabadon látogatható. Kéleshalmi homokbuckák TT (168 ha)védetté nyilvánítás éve: 1975 A Duna-Tisza közének felszíne a holocén korszakban - a földtörténeti jelenkorban - nyerte el mai formáját. Ezt a változatos, nyugtalan felszínű területet tarka vegetációs mozaik borította: a buckaközi mélyedésekben tavak, mocsarak, égerlápok, a magasabb térszínen gyöngyvirágos tölgyesek, a buckaoldalakon és buckatetőkön kiritkuló, gyepfoltokkal váltakozó pusztai tölgyesek és fehérnyárasok díszlettek. A Kéleshalom határában fekvő homokbuckás terület jellemzői a másodlagosan kialakult pusztai cserjések. Gyakori az egybibés galagonya, a kökény, a boróka, a vadrózsa, a varjútövis és a fagyal. A buckaközi mélyedések alján, már a talajvíz közelében, a serevényfűz törpecserjése díszlik, melynek védelmében több különleges gombafaj és néhány orchideaféle vörösbarna nőszőfű, piros madársisak él. Kiskőrösi turjános TT (550 ha) Védetté nyilvánítás éve: 1990 Több, korábban is védett terület egyesítésével 1990-ben jött létre a Kiskőrösi turjános természetvédelmi terület. A homokos altalajt vékonyabb-vastagabb tőzegrétegek fedik. A fák közötti vízben hínárnövényzet alakul ki, melynek legszebb növénye a békaliliom. A magasabb fekvésű, már nem vízállásos területek eredeti növényzete a tölgy-köris-szil ligeterdő, illetve a gyöngyvirágos tölgyes lehetett. Ennek nyomait találjuk a kiskőrösi Szücsi-erdőben. A vízállásos helyeken magassásos növényzet között olyan ritka növények maradtak meg, mint a nádi boglárka, a hosszúlevelű veronika, a mocsári aggófű, a vidrafű, a keleti békakorsó vagy a gyilkos csomorika. Július végétől virágzik, a fél méternél magasabb, dúsan ágas, bódító illatú buglyos szegfű. 9 / 21

10 Kiskunhalas Fejetéki-mocsár TT (25 ha) Védetté nyilvánítás éve: 1992 A Duna-Tisza közére hajdan jellemző kiterjedt tőzeges mocsarak és nedves rétek egyik utolsó maradványa a Fejetéki mocsár. Ez a mocsár a többi hátsági vizenyős területhez hasonlóan a csapadékból és a talajban szivárgó vizekből táplálkozik. Erre a területre is jellemző a tőzegképződés. A magasabban fekvő részeken kiszáradó láprétek alakultak ki, ahol sok védett növényfaj él. Ilyenek például a szúnyoglábú bibircsvirág, a mocsári kosbor, a hússzínű ujjaskosbor és a vitézkosbor, a fehér májvirág, a buglyos szegfű és a kornis tárnics. Kunfehértói holdrutás erdő (120 ha) Védetté nyilvánítás éve: 1975 A védett területet egyetlen növényfaj, a virginiai holdruta háborítatlan fennmaradása érdekében hozták létre. A virginiai holdruta a telepített akácerdő alatt szemlátomást jól érzi magát. Az ősi harasztok közé sorolható, legközelebbi rokonai a páfrányok. Itt élő állománya ma ezer példány körüli. Az utóbbi évek botanikai vizsgálatai a holdruta mellett kimutattak néhány más érdekes, az Alföldön ritkának számító fajt is erről a védett területről, mint például a szálkás pajzsikát, ami szintén a páfrányfélékhez tartozik, vagy az orchideafélékhez tartozó kis- és a széleslevelű nőszőfüvet és a madárfészek kosbort is. Kunpeszéri Szalag-erdő TT (156 ha) Védetté nyilvánítás éve: Utaktól és emberi településektől távol találjuk meg ezt a védett területet. Nevét az üde és kiszáradó láprétek szomszédságában húzódó hosszanti buckákon megtelepedett pusztai tölgyesekről kapta, de az igazi értékeket a gyepek hordozzák. Megtaláljuk itt a Duna-Tisza köze homokterületeire és a turjánosaira jellemző növénytársulások jelentős részét. A valamikori tölgyesek jelenlétére ma már csak az aljnövényzetből következtethetünk. Május végétől virágzik a néhol tömegesen előforduló pannóniai bennszülött növényünk, a Sadler imola, de rálelhetünk a jellegzetes illatú poloskaszagú kosborra és a vitézvirágra is. A terület szabadon látogatható, de mivel a Tatárszentgyörgyi lőtér közvetlen szomszédságában helyezkedik el, lövészetek idején a katonaság a területre való belépést megtilthatja. Péteri-tó TT (740 ha) Védetté nyilvánítás éve: / 21

11 Kiskunfélegyháza és Kistelek között félúton múltat idéző szikespuszta-maradványt találunk. Növényzettel borított vadvizes területek, szikes rétek és legelők különleges pusztai növényés állatvilággal emlékeztetnek az egykori nagy kiterjedésű szikes pusztákra. Az eredeti szikes tó partvonalát felhasználva alakították ki a táj arculatát meghatározó, három egységből álló halastórendszert. A tóparti, nagy kiterjedésű nádasokban gazdag madárvilág talált otthonra. Mintegy 200 madárfaj fordul itt elő. A Péteri-tói madárrezervátum területén több gémfaj is él, közülük a legritkább a galamb nagyságú üstökösgém. A terület elsősorban gazdag madárvilága miatt áll természetvédelmi oltalom alatt. Itt található a Kiskunsági Nemzeti Park kutatószállása, ahol nyári természetismereti táborokat tartanak. Az épületben levő kiállítás a hét állomásból álló, kb. 4 km hosszú a terület állat és növényvilágát bemutató - tanösvény kiinduló állomása. A zavarásra érzékeny madarak miatt a terület fészkelési időben (április-június) nem látogatható. Pusztaszeri Fülöp-szék TT (41 ha) Védetté nyilvánítás éve: A mindössze 41 hektáros védet terület a Duna-Tisza közi Hátság kelet peremén a hajdan nagyszámú szikes tavak egyik maradványa. A szántóföldekkel, tanyákkal körülvett kicsiny tó parti zónája igen jellegzetes. A szinte egész éven át folyamatos vízborítás elmaradásával megindult a tómeder benövényesedése. A tó madárvilága - megfelelő vízborítás esetén - igen gazdag. Eddig 159 fajt figyeltek meg a tavon és közvetlen környékén, ebből 29 faj sikeresen költött is. A Fülöp-szék vonulási időszakokban is igen fontos, mint táplálkozó és pihenőhely. A tó tájképi értéke sem elhanyagolható. A környéken levő tanyákkal hűen őrzik a kiskunsági táj hagyományos képét. A Pusztaszeri Hétvezér Emlékmű TT (4 ha) Védetté nyilvánítás éve: A Pusztaszeri Hétvezér Emlékmű egy négyhektáros területen fekszik. Védettsége régi keletű, és mint történelmi emlékhely az országos jelentőségű védett területek kategóriájában ritkaságnak számít. A pusztaszeri Hétvezér emlékmű emlékeztet Kecskemét és Pusztaszer 11 / 21

12 különleges történelmi kapcsolatára, hiszen a pusztaszeri legelők is valamikor Kecskemét város birtokában voltak. Hasonló történelmi nevezetességű Ópusztaszer is, a vérszerződés helye, ahol jelenleg a Nemzeti Történeti Emlékpark áll. Az emlékmű a honfoglalás millenniumára közadakozásból épült, június 24-én avatták fel. Az elkészült emlékmű a 7 domb (kunhalom) közül a legmagasabbra, a 35 méter átmérőjű Árpád-halomra épült. Az emlékművet Pusztaszer községből rövid sétával lehet elérni. Szelidi-tó TT (360 ha) Védetté nyilvánítás éve: A Kalocsai-síkságon, Dunapataj Kalocsa Miske - Hajós között szabályos, félkör alakú, a holocén korban lefűződött, feltöltődött morotvák mélyednek. Állandóan csak egy morotvában van víz, a Szelidi-tóban. A tó 5 km hosszú, m széles, 3-4 m mély, vízfelülete kb. 80 ha. A tó déli partján nyugalomba jutott futóhomok, az úgynevezett Várdomb látható. A Várdomb jelentős régészeti lelőhely, a háromezer éves urnák, számos népvándorlás kori és honfoglalás kori lelettel együtt a Magyar Nemzeti Múzeumban és a helyi múzeumban láthatók. Turizmus a Kiskunsági Nemzeti Parkban A Kiskunsági Nemzeti Park bemutatóhelyei: Kecskemét Természet Háza Természet Háza a Kiskunsági Nemzeti Park látogatóközpontja, az ökológiai tudatformálás és a természeti nevelést és szemléletformálást elősegítő létesítmény. Állandó kiállítása bemutatja a magyar természetvédelem történetét, hazai nemzeti parkokat, azok programjait, feladatait. Részletesebben ismerteti a Kiskunsági Nemzeti Park jellegzetes élőhelyeit, azok növény és állatvilágát. Kiinduló állomása a nemzeti park terepi és idegenforgalmi programjainak. Az épületben levő Zöld könyvtár az érdeklődők számára is nyitott. 12 / 21

13 Nyitva: kedd-péntek 9-16 óráig, szombat óráig. Tel.: 76/ Programok a Természet Házában Rendhagyó órák: pl. A víz és vízpart életközössége; Élet dárvédelem a ház körül. A programok havonta változnak. az erdőben; A rétek élővilága; Ma Környezetvédelmi foglalkozások pl. az energia, a hulladék kezelés, a víz témakörében. Kézműves műhely: vessző, szalma, gyékény, agyag felhasználásával. Bugac Pásztormúzeum Az alföldi szárazmalmok stílusában épített múzeumban bugaci pásztorok életét, eszközeit, a környék élővilágát bemutató kiállítás látható. A szabadtéri bemutató a pásztorok építményeit mutatja be. A közeli Alföldfásítási múzeumban a több mint 200 éves alföldi erdősítés történetét, emlékeit ismerhetik meg. tárgyi 13 / 21

14 Nyitva: május1-október 31-ig óráig. Kunszentmiklós Virágh-kúria Az egykori nemesi kúria a kiskunok életét, viseletét, szokásait, a környező szikes puszták élővilágát mutatják be. Nyitva: május 1-október 31. között óráig. Tel.: 76/ Jelzett túraútvonalak Lakitelek-Tőserdő: a Szikrai holt-tisza mentén és az azt övező ligeterdőkben sárga sáv és a piros kereszt turistajelzés Fülöpházi buckavidék: piros sáv turistajelzés az 52.sz.főközlekedési úttól délre eső területeken Bugac: a puszta és a bugaci Nagyerdő a piros sáv és a piros kereszt turistajelzésen Ágasegyháza-Orgovány: piros sáv jelzésű turistautak Túrák szakvezetéssel A nemzeti park területein, a tájvédelmi körzetekben és természetvédelmi területeken csoportok részére előre egyeztetett időpontokban a nemzeti park szakemberei madarász, botanikai, geológiai túrákat vezetnek. 14 / 21

15 A szakvezetés díja 30 főig 6000 Ft/csoport. E felett 200Ft/fő Környezeti nevelés a Kiskunsági Nemzeti Parkban Erdei iskola Fülöpháza Naprózsa Természetvédelmi Oktatóközpont Az erdei iskolában a homokbuckák, homoki erdők, homoki gyepek növény és állatvilágának megismerése mellett tanulmányozni lehet a szikes tavak madarait, és más állatait. Jó lehetőség van az önálló és csoportos foglalkozások szervezésére, a közösségek kialakítására, erősítésére. Megközelítése: az 52.sz. főút 20. km szelvényében található az oktatóközpont, ami autóbusszal is elérhető Kecskemétről (Lakos tanya). Elhelyezés: Hat és nyolc ágyas szobákban és egy kétszemélyes tanári szobában 30 fő elhelyezésére van lehetőség. Tanterem, laboratórium, melegítő konyha teszi kényelmessé a házat. Füves udvar, az erdei tornapálya és a tanösvény, különböző vizsgálati eszközök, kézikönyvtár áll a táborozók rendelkezésére. A programokat a nemzeti park környezeti nevelői és a pedagógusok közösen állítják össze. Lebonyolításukhoz a nemzeti park szakemberei adnak segítséget. Nyári természetismereti táborok Bugac kutatóház 15 / 21

16 A tanyasi iskolából kialakított kutatószálláson két szobában 20 fő elhelyezésére van lehetőség, de az udvaron saját sátorral sátrazni is lehet. Az itt táborozók bejárhatják a bugaci pusztát, túrázhatnak az Ősborókásban, megismerhetik az ősi magyar háziállatokat, pásztorhagyományokat, a hazai erdősítések történetét. a Megközelítése: Kecskemétről a keskeny nyomtávú vasúttal Bugac faluban vagy a Hittanya megállónál kell leszállni. Mindkét állomástól kb. 4 km-es gyaloglással érhető el a kutatószállás. Nyitva: április 1-október 31-ig. Étkezés: Karikás csárda 76/ Péteri-tó kutatószállás Az egykori Klebersberg iskolából kialakított szálláson 20 fő helyezhető el. Az itt levő kiállítás a környék jellegzetes élőhelyeit, növényeit állatait mutatja be. Ez a kiinduló állomása a Vöcsök tanösvénynek is. Érdemes innen kiránduli a közeli Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba is. Megközelítése: autóbusszal Kiskunfélegyházáról, a Monostori csárdánál kell leszállni. Nyitva: május1-október 31. Programajánlatok az erdei iskolában 16 / 21

17 A Nemzeti Alap Tanterv és a Kerettanterv előírásaihoz igazodva, az érkező csoportok igényeihez igazítva állítják össze a nemzeti park szakemberei. Választható programok: botanikai túra; növény és állatismeret; erdőalkotó fák; talaj vizsgálata; madártani alapismeretek, madármegfigyelés; gyakorlati környezet és természetvédelem; környezetbarát életmód gyakorlása; kézműves foglalkozások természetes anyagok felhasználásával. Tanösvények, túralehetőségek Hankovszky liget (KNP Ig. Kecskemét, Liszt F. u.19.) A kb. 1 hektáros kertben egy városi park élővilágát, a fákat, cserjéket, az itt élő lehet megfigyelni. A tanösvényhez foglalkoztató füzet a helyszínen kapható. állatokat Ajánlott korosztály: 4-12 éves, szükséges idő 1-1,5 óra Báránypirosító tanösvény Fülöpházi buckavidék Az oktatóközponttól induló, kb. 2 km hosszú tanösvény a homokbuckák élővilágát mutatja be. A tanösvényhez terepnapló a Természet Házában szerezhető be. Megközelítése: az 52.sz. főút 20. km szelvényében található az oktatóközpont, ami autóbusszal is elérhető Kecskemétről (Lakos tanya). Ajánlott korosztály: 4 éves kortól, szükséges idő 3 óra 17 / 21

18 Kontyvirág tanösvény Lakitelek-Tőserdő A holtág és az ártéri erdők gazdag élővilágát figyelhetik meg a kb. 2 km hosszú út során. Megközelítés: A 44.sz úton, vagy vonattal az Árpádszállás megállótól. A tanösvény a Tőserdei holt-tisza hídjánál indul. Ajánlott korosztály: 4 éves kortól, szükséges idő 2-3 óra Vörös-mocsár tanösvény Császártöltés A k,5 km hosszú tanösvény a löszpartok és a tőzegmocsarak élővilágát mutatja be. A környéken megfigyelhetjük a színpompás gyurgyalagokat. Megközelítése: az 54.sz. út mellett álló Csala csárdától indul. Ajánlott korosztály: 6 éves kortól, szükséges idő 3 óra Boróka tanösvény Bugac A túra a Hittanya megállótól indul és a Pásztormúzeumnál fejeződik be. Az út egy része a bugaci Nagyerdő mentén vezet. Itt csatlakozik a Piros + turistajelzéshez, ami az Ősborókáson vezet keresztül. Megközelítése: Kecskemétről a keskeny nyomtávú vasúttal a Hittanya megállónál kell leszállni. Gépkocsival a Karikás csárdától indul a túra. 18 / 21

19 Ajánlott korosztály: 6 éves kortól, szükséges idő 4-5 óra Réce tanösvény Apaji halastavak Főleg a madarakat kedvelőknek ajánlható. Rendszeresen költ itt a bölömbika, a nagykócsag és számos récefaj. Egész évben gazdag madárvilág jellemzi a területet, ahol 2 madármegfigyelő torony is áll. Megközelítése: Kunszentmiklóstól 10 km-re, Kiskunlacházafelé. Apaj falutól 2 km-re. Ajánlott korosztály: 6 éves kortól, szükséges idő kb. 3 óra Aqua Colum tanösvény Izsák A Kolon-tó mocsári növényeit, a nádasokban élő madarakat ismerhetik meg a látogatók. Több madárlesből is meg lehet figyelni a tó vizének mozgalmas életét. Megközelítése: az izsáki vasútállomástól kb. 1 km-re, a Vásártéren kezdődik a tanösvény. Ajánlott korosztály: 6-14 éves, szükséges idő min.3-4 óra Poszáta tanösvény Izsák A nemzeti park madárvártájától induló 2 km hosszú úton a Kolon-tó kialakulását, a nádasok 19 / 21

20 életét ismerhetik meg. Megközelítése: Az izsáki vasútállomástól földúton kb. 4 km Ajánlott korosztály: 8 éves kortól, szükséges idő min. 3 óra Cankó tanösvény Fülöpszállás Kelemen-szék A 2 km hosszú tanösvény a szikes tavak madárvilágát, a szikes gyepek növényeit és állatait mutatja be. Megközelítése: Kígyósi csárdától kb. 800m-re az 52.sz főút déli oldalán áll a Borda tanya. Innen indul a tanösvény Ajánlott korosztály: 8 éves kortól, szükséges idő min. 2 óra A nemzeti park értékeiről, a tanösvényekről tájékoztató füzetek, térképek, kiadványok vásárolhatók a Természet Házában. Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 6000 Kecskemét, Liszt Ferenc u. 19. Tel.: 76/ Fax: 76/ / 21

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN Kustár Rozália Kecskemét, 2014. február 18. VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK SZÁMA MAGYARORSZÁGON ORSZÁGOS JELENTŐSÉGŰEK: Nemzeti park: Tájvédelmi

Részletesebben

TANÖSVÉNYEK A DÉL-ALFÖLDÖN

TANÖSVÉNYEK A DÉL-ALFÖLDÖN TANÖSVÉNYEK A DÉL-ALFÖLDÖN 1. A tanösvény elnevezése Tisza hullámtéri tanösvény elhelyezkedése Algyő (Csongrád útvonal állomások / táblák száma egyéb megjegyzés információ 1 km, hossza, kb. 1-9 állomás:

Részletesebben

41. ábra. Zárt erdőterületek a Duna-Tisza közén 1783-ban. Zárt és nyílt erdőterületek, ligetek, cserjések a Duna- Tisza közén 1783-ban.

41. ábra. Zárt erdőterületek a Duna-Tisza közén 1783-ban. Zárt és nyílt erdőterületek, ligetek, cserjések a Duna- Tisza közén 1783-ban. 41. ábra. Zárt erdőterületek a Duna-Tisza közén 1783-ban Zárt és nyílt erdőterületek, ligetek, cserjések a Duna- Tisza közén 1783-ban. 42. ábra. Kultúrtájak kiterjedése a Duna-Tisza közén a 18. és a 20.

Részletesebben

A vizes élőhelyek szerepe délkiskunsági

A vizes élőhelyek szerepe délkiskunsági A vizes élőhelyek szerepe délkiskunsági mintaterületeken Varga Ádám Szabó Mária ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék V. Magyar Tájökológiai Konferencia, Sopron,

Részletesebben

TÚZOK TUSA II. FORDULÓ

TÚZOK TUSA II. FORDULÓ TÚZOK TUSA II. FORDULÓ 1. Képzeljétek el, hogy a cserebökényi pusztán vagytok. Kora tavasz van, a pusztai vízállásoknál madarak tömegei időznek. Van, aki nemrég érkezett haza a telelőterületről, van, aki

Részletesebben

Kiskunsági Nemzeti Park

Kiskunsági Nemzeti Park Kiskunsági Nemzeti Park Forrás: http://www.foek.hu/zsibongo/termve/np/knp.htm A nemzeti park területei szinte Budapest határában kezdődnek, és a Duna menti síkságon, a Duna Tisza közi síkvidéken, valamint

Részletesebben

30/2005. (XII. 15.) KvVM rendelet

30/2005. (XII. 15.) KvVM rendelet 30/2005. (XII. 15.) KvVM rendelet az egyes természeti területek védetté, valamint helyi jelentőségű természetvédelmi területek országos jelentőségűvé nyilvánításáról, továbbá természetvédelmi területek

Részletesebben

Domborzati és talajviszonyok

Domborzati és talajviszonyok Domborzati és talajviszonyok Domborzat VIZSGÁLAT TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK Sárpilis az Alföld, mint nagytájhoz, a Dunamenti - Síkság, mint középtájhoz és a Tolna - Sárköz nevezetű kistájhoz tartozik. A Sárköz

Részletesebben

3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Telefon: 46/405-124; Fax: 46/525-232. Versenyző iskola neve:.. ... Csapattagok:...

3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Telefon: 46/405-124; Fax: 46/525-232. Versenyző iskola neve:.. ... Csapattagok:... Miskolc - Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda OM 201802 e-mail: refiskola.szirma@gmail.com 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Telefon: 46/405-124; Fax: 46/525-232

Részletesebben

Előzmények. Tömegszerű megjelenés Nagy távolságot érintő migrációs tevékenység Állategészségügyi és humán egészségügyi problémák

Előzmények. Tömegszerű megjelenés Nagy távolságot érintő migrációs tevékenység Állategészségügyi és humán egészségügyi problémák Implementation of nature conservation rescue center and animal health monitoring system with cross-border cooperation c. projekt Animal Health - HU-SRB/0901/122/169 Vízimadár monitoring a Kiskunsági Nemzeti

Részletesebben

Készítette: Babiak Sabina, Bugyi Ágnes, Pálovics Nikoletta Tanár: Győriné Benedek Kata Gáspár Sámuel Alapiskola és Óvoda Csicsó Kattintásra vált

Készítette: Babiak Sabina, Bugyi Ágnes, Pálovics Nikoletta Tanár: Győriné Benedek Kata Gáspár Sámuel Alapiskola és Óvoda Csicsó Kattintásra vált Készítette: Babiak Sabina, Bugyi Ágnes, Pálovics Nikoletta Tanár: Győriné Benedek Kata Gáspár Sámuel Alapiskola és Óvoda Csicsó Kattintásra vált 2. leghosszabb folyó Európában, hossza: 2850 km Fekete-erdőből

Részletesebben

SOLTVADKERT 1. SZÁMÚ MELLÉKLET 1. A strand mederfenék jellemzése: Homokos, iszapos. 2. A strandhoz tartozó partszakasz talajának jellemzése: Homokos, és gyepszőnyeggel borított. 3. A víz elérhetősége:

Részletesebben

A VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKÉNEK BORAI

A VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKÉNEK BORAI A VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKÉNEK BORAI 2011-ES PALACKOS BORLAP www.lsimon.hu ZÖLDIKE 2011 ZÖLD VELTELINI MIN SÉGI SZÁRAZ FEHÉRBOR A zöldike sárgászöld szín, vaskos cs r pintyféle. A hím szárnya és farkának tövi

Részletesebben

Csongrádi Nagyréti Természetvédelmi Terület

Csongrádi Nagyréti Természetvédelmi Terület Csongrádi Nagyréti Természetvédelmi Terület Csongrád környékének legfontosabb helynevei: Üdvözöljük Önt/Önöket a Csongrád, Köröszugi túraútvonalunkon! 1. Ugi-rét 2. Tiszaalpári Holt-Tisza 3. Kelem 4. Becsőtó

Részletesebben

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter FÜLÖP Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter Elérhetőség: Fülöp Község Önkormányzata 4266 Fülöp, Arany J. u. 19. Tel./Fax: 52/208-490 Fülöp község címere Elhelyezkedés Fülöp

Részletesebben

Natura 2000 területek bemutatása

Natura 2000 területek bemutatása Natura 2000 területek bemutatása Némethné Kavecsánszki Alexandra Ökoiskola információs nap Natura 2000 hálózat» Natura 2000 hálózat az EU ökológiai hálózata, az uniós természetvédelem alappillére.» Célja:

Részletesebben

Versenyző adatlap. Név: Osztály: Születési hely, idő: Általános iskola neve, címe: A versenyző otthoni címe: Telefonszáma: e-mail címe:

Versenyző adatlap. Név: Osztály: Születési hely, idő: Általános iskola neve, címe: A versenyző otthoni címe: Telefonszáma: e-mail címe: Versenyző adatlap Név: Osztály: Születési hely, idő: Általános iskola neve, címe: A versenyző otthoni címe: Telefonszáma: e-mail címe: Vizeink védelme I. forduló 1, Az alábbi keresztrejtvény egy, a vízgazdálkodásban

Részletesebben

KISKUNSÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

KISKUNSÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG Tartalomjegyzék KISKUNSÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG A TERMÉSZET HÁZA A TERMÉSZET HÁZA PROGRAMJAI A TISZA-VÖLGYI BEMUTATÓHÁZ PROGRAMJAI NYÁRI TÁBOROK TÚRANAPTÁR BEMUTATÓHELYEK ERDEI ISKOLÁK, TÁBOROK TÚRAUTAK

Részletesebben

Természetmadárvédelem. gyerekszemmel

Természetmadárvédelem. gyerekszemmel Természetmadárvédelem gyerekszemmel Tiszakécske Párkereső 1 izhá csaka 2 sitéve júvar 3 héref aglyó 4 artipcsekef 5 dajármég 6 nakadrilyás b d e 7 tulipán( t betűcsere = vízimadár ) a c f g Madártotó képben

Részletesebben

7. melléklet. Fotódokumentáció. A Paksi Atomerőmű környezetében található jellegzetes, védett növény- és állatfajok, jellemző életterek

7. melléklet. Fotódokumentáció. A Paksi Atomerőmű környezetében található jellegzetes, védett növény- és állatfajok, jellemző életterek 7. melléklet Fotódokumentáció A Paksi Atomerőmű környezetében található jellegzetes, védett növény- és állatfajok, jellemző életterek 7. melléklet 2004.11.15. N1. kép Az erőmű melletti Duna ártér puhafaligetekkel,

Részletesebben

1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK

1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK 1 1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK ORSZÁGOS VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÍTMÉNYEK Draskovich-kastély, ma diákotthon Köztársaság tér 7. 976 hrsz. M 378 M ll. Kastélykert,

Részletesebben

A Rádi Csekei-rét Helyi Jelentőségű Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezelési terve

A Rádi Csekei-rét Helyi Jelentőségű Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezelési terve A Rádi Csekei-rét Helyi Jelentőségű Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezelési terve fotó: Richard Wesley Nagy Gergő Gábor 1 Rottenhoffer István 2,3 2012. 1 Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti

Részletesebben

Dudlesz túraúthálózat- és élménypark fejlesztési projekt

Dudlesz túraúthálózat- és élménypark fejlesztési projekt Dudlesz túraúthálózat- és élménypark fejlesztési projekt A NyDOP-2009-2.1.1./C.D.E pályázati program keretén belüli Dudlesz túraúthálózat- és élménypark fejlesztési projekt címen lehetőség nyílik a soproni

Részletesebben

kalandok a homok és a szik birodalmában PROGRAMAJÁNLÓ Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság

kalandok a homok és a szik birodalmában PROGRAMAJÁNLÓ Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság kalandok a homok és a szik birodalmában PROGRAMAJÁNLÓ 2016 Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság KNPI ÁTNÉZETI TÉRKÉP 1. Bácsalmási Gyapjas Gyűszűvirág Termőhelye TT 2. Császártöltési Vörös mocsár TT 3.

Részletesebben

KISKUNSÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

KISKUNSÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG KISKUNSÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG VAGYONKEZELÉSI KONCEPCIÓ 2007. Helyzetelemzés I. Kiskunsági Nemzeti Park A nemzeti parkot a Hortobágy után az országban másodikként 1975-ben alapították (a Nemzeti Park

Részletesebben

Jelentés a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 2008. évi tevékenységéről

Jelentés a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 2008. évi tevékenységéről Jelentés a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 2008. évi tevékenységéről Kecskemét, 2009. február 24.. igazgató Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 1. Személyi állomány... 5 2. Területi adatok... 6 2.1. Védett

Részletesebben

FELHÍVÁS. Békés megye természeti értékei címmel. 5-6. osztályos diákok számára.

FELHÍVÁS. Békés megye természeti értékei címmel. 5-6. osztályos diákok számára. 1/9. oldal FELHÍVÁS A Békés Megyei IBSEN Nonprofit Kft. Kulturális Irodája és a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatósága természetismereti és kulturális vetélkedőt hirdet Békés megye természeti értékei címmel

Részletesebben

A természetvédelemről szóló évi LIII. Törvény a alapján Göd Nagyközség Önkormányzata a következőket rendeli el.

A természetvédelemről szóló évi LIII. Törvény a alapján Göd Nagyközség Önkormányzata a következőket rendeli el. Göd Város Önkormányzatának 16/1999.(IV. 20.) sz. Ök. rendelete az egységes szerkezetbe foglalt helyi jelentőségű Göd- felsői Kékperjés Láprét, a Göd Láprét, a Göd Homokpusztagyep, Kék Duna Sport telep

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/827/2008. Tervezet a Megyer-hegyi Tengerszem Természetvédelmi Terület 24/1997. (VIII. 1.) KTM rendelet módosításáról (közigazgatási egyeztetés) Budapest,

Részletesebben

"Wetland"-nek, azaz vizes élőhelynek nevezzük azokat a területeket, ahol a természeti környezet és az ahhoz tartozó növény- és állatvilág számára a

Wetland-nek, azaz vizes élőhelynek nevezzük azokat a területeket, ahol a természeti környezet és az ahhoz tartozó növény- és állatvilág számára a VIZES ÉLŐHELYEK "Wetland"-nek, azaz vizes élőhelynek nevezzük azokat a területeket, ahol a természeti környezet és az ahhoz tartozó növény- és állatvilág számára a víz az elsődleges meghatározó tényező.

Részletesebben

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK Borsod-Abaúj-Zemplén MEGYÉBEN

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK Borsod-Abaúj-Zemplén MEGYÉBEN HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK Borsod-Abaúj-Zemplén MEGYÉBEN Barati Sándor (Zöld Akció Egyesület) Hudák Katalin (Miskolc Megyei Jogú város Polgármesteri Hivatala) Pannónia Szálló, 2014. febr.

Részletesebben

Mit tennék a vizek védelmében

Mit tennék a vizek védelmében Mit tennék a vizek védelmében Marcal folyó Készítette: Bálint Brigitta Magyargencsi Sportegyesület Bevezető Bizonyára sokan hallottak már a Dunántúl szívében emelkedő Somló-hegyről és bortermő vidékéről,

Részletesebben

II. hazánk élôvilága. 1. Ökológiai alapismeretek. A szén körforgása. populáció

II. hazánk élôvilága. 1. Ökológiai alapismeretek. A szén körforgása. populáció II. hazánk élôvilága 1. Ökológiai alapismeretek A szén körforgása A növényeket azért hívjuk termelőknek, mert képesek a fotoszintézis folyamata során a légkörből vett szervetlen szén-dioxidból saját szerves

Részletesebben

2012 év madara - az egerészölyv

2012 év madara - az egerészölyv 2012 év madara - az egerészölyv Az egerészölyv a leggyakoribb ragadozó madarunk, sík- és hegyvidéken egyaránt előfordul, így a laikusok által úton-útfélen látott sasok általában ennek a fajnak a képviselői.

Részletesebben

A KISKUNSÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG HAT ÉVES FEJLESZTÉSI TERVE (2009-2014)

A KISKUNSÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG HAT ÉVES FEJLESZTÉSI TERVE (2009-2014) A KISKUNSÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG HAT ÉVES FEJLESZTÉSI TERVE (2009-2014) 2008 1 Fejlesztési tervünk a KNPI 2009-2014 közötti tervezési időszakra vonatkozó feladatait határozza meg előbb szakági, majd

Részletesebben

A város Budapesttől és Kecskeméttől is félórányi autózásra, mintegy 40 km-re, az ország földrajzi középpontjától - Pusztavacstól - 20 km-re

A város Budapesttől és Kecskeméttől is félórányi autózásra, mintegy 40 km-re, az ország földrajzi középpontjától - Pusztavacstól - 20 km-re Dabas a Gödöllői dombvidék déli nyúlványai és az Alföld találkozási pontjain terül el. Az Alföld három kisebb tájegységének, a pesti síkság déli részének, a kiskunsági homokbuckák északi peremének, valamint

Részletesebben

Ócsa környezetének regionális hidrodinamikai modellje és a területre történő szennyvíz kihelyezés lehetőségének vizsgálata

Ócsa környezetének regionális hidrodinamikai modellje és a területre történő szennyvíz kihelyezés lehetőségének vizsgálata Ócsa környezetének regionális hidrodinamikai modellje és a területre történő szennyvíz kihelyezés lehetőségének vizsgálata Kocsisné Jobbágy Katalin Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 2016 Vizsgált terület

Részletesebben

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés Turizmus Környezetvédelem a turizmusban Fenntartható fejlődés Olyan fejlődés, amely képes kielégíteni a jelen szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációinak lehetőségeit saját szükségleteik

Részletesebben

I. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ I.1. Határozattal jóváhagyandó településfejlesztési koncepció I.2. Megalapozó vizsgálat

I. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ I.1. Határozattal jóváhagyandó településfejlesztési koncepció I.2. Megalapozó vizsgálat I. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ I.1. Határozattal jóváhagyandó településfejlesztési koncepció I.2. Megalapozó vizsgálat I. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 1. Jövőkép Kunadacs a Kiskunsági Homokhátságon

Részletesebben

KIS-BALATON ÖKOTURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSAINK ISKOLÁKNAK 2015

KIS-BALATON ÖKOTURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSAINK ISKOLÁKNAK 2015 KIS-BALATON ÖKOTURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSAINK ISKOLÁKNAK 2015 Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság +36-30-664-0404 A Kis-Balaton fokozottan védett területe, annak méltán híres, a Tüskevár hangulatát

Részletesebben

2012.11.21. Simon Edina Konzervációbiológia

2012.11.21. Simon Edina Konzervációbiológia Simon Edina Konzervációbiológia Közös jövőnk: Környezet és Fejlesztés Világbizottság jelentés (1988): A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen generációk szükségleteit anélkül, hogy

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításról Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1719/2008. Tervezet a Villányi Templom-hegy természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2008. december

Részletesebben

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság programjai 2016. március

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság programjai 2016. március Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság programjai 2016. március március 4. március 12. CSILLAGDAI ESTÉK Hortobágy-Mátán található Fecskeház erdei iskola fényszennyezés-mentes környezetben áll, így kiválóan

Részletesebben

TEREMÉSZETBERÁT SZAKKÖR ÉVES MUNKATERVE 2013-2014.

TEREMÉSZETBERÁT SZAKKÖR ÉVES MUNKATERVE 2013-2014. TEREMÉSZETBERÁT SZAKKÖR ÉVES MUNKATERVE 2013-2014. Heti óraszám: 1 óra Éves óraszám: 36 óra Készítette: 2013. szeptember 1. ------------------------------------- Dr. Halász Mátyásné Ellenőrizte:.. munkaközösség-vezető

Részletesebben

Szőlőtelepítés Tokaj-Hegyalja Natura 2000-es természeti területein. Zsólyomi Tamás Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság ökológiai szakreferens

Szőlőtelepítés Tokaj-Hegyalja Natura 2000-es természeti területein. Zsólyomi Tamás Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság ökológiai szakreferens Szőlőtelepítés Tokaj-Hegyalja Natura 2000-es természeti területein Zsólyomi Tamás Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság ökológiai szakreferens Mit védünk? A szőlőtelepítések által érintett védett természeti

Részletesebben

Fekvése. 100000 km² MO-területén 50800 km² Határai: Nyugaton Sió, Sárvíz Északon átmeneti szegélyterületek (Gödöllőidombvidék,

Fekvése. 100000 km² MO-területén 50800 km² Határai: Nyugaton Sió, Sárvíz Északon átmeneti szegélyterületek (Gödöllőidombvidék, ALFÖLD Fekvése 100000 km² MO-területén 50800 km² Határai: Nyugaton Sió, Sárvíz Északon átmeneti szegélyterületek (Gödöllőidombvidék, É-mo-i hgvidék hegylábi felszínek) Szerkezeti határok: katlansüllyedék

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/86/2009. Tervezet a Bodrogszegi Várhegy természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2009. május A

Részletesebben

Vadludak és vízimadarak Tatán

Vadludak és vízimadarak Tatán Tata kincsei Tata a Vizek Városa Tata, 2012. április 13. Vadludak és vízimadarak Tatán Musicz László, elnök Magyar Madártani Egyesület Komárom-Esztergom megyei Csoport Tatai Öreg-tó 1977-ben megyei jelentőségű

Részletesebben

F-42894 számú OTKA kutatás zárójelentése

F-42894 számú OTKA kutatás zárójelentése A Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program (NAKP) pályázati rendszer bevezetésének hatása a kijelölt mintaterületek földhasználatára és természeti értékeinek védelmére 1. Bevezetés F-42894 számú OTKA kutatás

Részletesebben

VI/12/e. A CÉLTERÜLETEK MŰKÖDÉSI, ÜZEMELTETÉSI JAVASLATAINAK KIDOLGOZÁSA A TÁJGAZDÁLKODÁS SZEMPONTJÁBÓL (NAGYKUNSÁG)

VI/12/e. A CÉLTERÜLETEK MŰKÖDÉSI, ÜZEMELTETÉSI JAVASLATAINAK KIDOLGOZÁSA A TÁJGAZDÁLKODÁS SZEMPONTJÁBÓL (NAGYKUNSÁG) MEGVALÓSÍTÁSI TERV A TISZA-VÖLGYI ÁRAPASZTÓ RENDSZER (ÁRTÉR-REAKTIVÁLÁS SZABÁLYOZOTT VÍZKIVEZETÉSSEL) I. ÜTEMÉRE VALAMINT A KAPCSOLÓDÓ KISTÉRSÉGEKBEN AZ ÉLETFELTÉTELEKET JAVÍTÓ FÖLDHASZNÁLATI ÉS FEJLESZTÉSI

Részletesebben

Magyarország tájföldrajza

Magyarország tájföldrajza Magyarország tájföldrajza Tájtípusok és tájak A tájtípus genetikailag egymáshoz szorosan kapcsolódó, homológ ökológiai fáciesekből, ill. ezek csoportjaiból tevődik össze általánosított, fiktív fogalmi

Részletesebben

SZERETEK GONDOLKODNI II. forduló

SZERETEK GONDOLKODNI II. forduló HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2014 SZERETEK GONDOLKODNI II. forduló NÉV: VÁROS: ISKOLA: OSZTÁLY: FELKÉSZÍTŐ TANÁR: PONTSZÁM: /100 I. Az alábbi halmazábrába tíz élőlény betűjelét kell majd behelyezned. Először

Részletesebben

Természetismereti- és környezetvédelmi vetélkedő

Természetismereti- és környezetvédelmi vetélkedő Miskolc - Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda OM 201802 e-mail: refiskola.szirma@gmail.com 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Telefon: 46/405-124; Fax: 46/525-232

Részletesebben

Pomáz, Nagykovácsi puszta

Pomáz, Nagykovácsi puszta Pomáz, Nagykovácsi puszta A Pomáz és Pilisszentkereszt között elhelyezkedő majorság a Pilis védett természeti értékeinek területén fekszik és egyben egy jelentős középkori romegyüttes helyszíne is. Az

Részletesebben

Természetvédelem. Nagy Gábor. területi osztályvezető

Természetvédelem. Nagy Gábor. területi osztályvezető Természetvédelem Nagy Gábor területi osztályvezető Alapfogalmak: A természetvédelem fogalma: szűkebb értelmezés: Tudományos és kulturáli s szempontból ki emelkedő jelentőségű termés zeti értékek m egőr

Részletesebben

2. forduló megoldások

2. forduló megoldások BIOLÓGIA 7. évfolyamos tanulók számára 2. forduló megoldások 1, Egészítsd ki a táblázat hiányzó részeit! A táblázat utáni feladatok által felkínált lehetőségek közül válassz! A kiválasztott betűt jelöld

Részletesebben

Csongrád Város Környezeti Fenntarthatósági Terv

Csongrád Város Környezeti Fenntarthatósági Terv Csongrád Város Környezeti Fenntarthatósági Terv Local Agenda 21 (2016-2019) A dokumentumot Csongrád Város Önkormányzata.. határozati számmal 2016 n elfogadta. Jegyző Készítette: Csongrád Város Önkormányzatának

Részletesebben

TERVEZET A NEMZETKÖZI JELENTŐSÉGŰ VADVIZEK JEGYZÉKÉ -BE BEJEGYZETT HAZAI VÉDETT VIZEK ÉS VADVÍZTERÜLETEK KÖRÉNEK BŐVÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ KVVM TÁJÉKOZTATÓRÓL

TERVEZET A NEMZETKÖZI JELENTŐSÉGŰ VADVIZEK JEGYZÉKÉ -BE BEJEGYZETT HAZAI VÉDETT VIZEK ÉS VADVÍZTERÜLETEK KÖRÉNEK BŐVÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ KVVM TÁJÉKOZTATÓRÓL TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1808/2007. TERVEZET A NEMZETKÖZI JELENTŐSÉGŰ VADVIZEK JEGYZÉKÉ -BE BEJEGYZETT HAZAI VÉDETT VIZEK ÉS VADVÍZTERÜLETEK KÖRÉNEK BŐVÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ

Részletesebben

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYÉBEN

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYÉBEN HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYÉBEN Lajtmann József Győri Nemzetközi Kereskedelmi Központ 2014. január 14. VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK SZÁMA MAGYARORSZÁGON ORSZÁGOS

Részletesebben

Natura 2000 területek bemutatása

Natura 2000 területek bemutatása Natura 2000 területek bemutatása Némethné Kavecsánszki Alexandra Zöld Óvoda információs nap Natura 2000 hálózat» Natura 2000 hálózat az EU ökológiai hálózata, az uniós természetvédelem alappillére.» Célja:

Részletesebben

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD.

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. LELLEI ÓVODA Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. (Környezeti Munkanapló) A LELLEI ÓVODÁBAN: Nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos

Részletesebben

A talajvízszint csökkenés és annak hosszú távú hatásai a tájban

A talajvízszint csökkenés és annak hosszú távú hatásai a tájban A talajvízszint csökkenés és annak hosszú távú hatásai a tájban Rakonczai János SZTE Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék J.Rakonczai@geo.u-szeged.hu wahastrat.vizugy.hu A Duna-Tisza közi talajvíz-csökkenés

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM. Tervezet. az Erdőtelki égerláp természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM. Tervezet. az Erdőtelki égerláp természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/267/2008. Tervezet az Erdőtelki égerláp természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2008. február

Részletesebben

Gördülő Tanösvény témakör-modulok

Gördülő Tanösvény témakör-modulok Gördülő Tanösvény témakör-modulok E: Élőhelyek és életközösségeik E.1. Lombhullató erdők és élőviláguk tölgyesek bükkösök E.2. Tűlevelű erdők és élőviláguk E.3. E.4. E.5. E.6. lucfenyvesek Patakvölgyi,

Részletesebben

Magyarorsza gi Nemzeti Parkok

Magyarorsza gi Nemzeti Parkok Magyarorsza gi Nemzeti Parkok Név: Kvaszingerné Prantner Csilla Szak: Informatika Évfolyam: III. Tartalomjegyzék Az Aggteleki Nemzeti Park szövegrésze... 3 A Balaton-felvidéki Nemzeti Park... 3 Tihany...

Részletesebben

A 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Program 2. melléklete: Nemzeti Természetvédelmi Alapterv III 2009-2014

A 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Program 2. melléklete: Nemzeti Természetvédelmi Alapterv III 2009-2014 A 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Program 2. melléklete: Nemzeti Természetvédelmi Alapterv III 2009-2014 BEVEZETÉS... 4 1. MAGYARORSZÁG TERMÉSZETI ÁLLAPOTA ÉS JÖVŐKÉPE... 5 1.1

Részletesebben

Látogatóbarát (családbarát) szempontok érvényesítése bemutatóhelyek tervezésekor. Patkós Gábor patkosstudio.hu

Látogatóbarát (családbarát) szempontok érvényesítése bemutatóhelyek tervezésekor. Patkós Gábor patkosstudio.hu Látogatóbarát (családbarát) szempontok érvényesítése bemutatóhelyek tervezésekor Patkós Gábor patkosstudio.hu Mitől látogatóbarát? A megérkezés alapfeltételei (parkolók, mosdók, pihenőhelyek..) Információs

Részletesebben

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság programjai 2016. június

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság programjai 2016. június Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság programjai 2016. június június 3. BEMUTATKOZIK A HORTOBÁGYI NEMZETI PARK TISZAKÜRTÖN Helyszín: Tiszakürt Az év végi osztálykirándulásokhoz alkalmazkodva, bemutatkozik

Részletesebben

Védett természeti területek. Természetvédelem

Védett természeti területek. Természetvédelem Védett természeti területek Természetvédelem Védett természeti területek Alapfogalmak Az 1996. évi LIII. tv. alapján természeti terület: valamennyi olyan földterület, melyet elsősorban természetközeli

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzat Képvisel-testületének 8/2005. (V.01.) rendelete a helyi jelentség természeti értékek védelmérl

Csömör Nagyközség Önkormányzat Képvisel-testületének 8/2005. (V.01.) rendelete a helyi jelentség természeti értékek védelmérl Csömör Nagyközség Önkormányzat Képvisel-testületének 8/2005. (V.01.) rendelete a helyi jelentség természeti értékek védelmérl Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képvisel-testülete a természet védelmérl

Részletesebben

UNEP/GEF Wings over Wetlands projekt, Biharugra 2007-2009

UNEP/GEF Wings over Wetlands projekt, Biharugra 2007-2009 UNEP/GEF Wings over Wetlands projekt, Biharugra 2007-2009 Sebes-Körös Biharugrai-halastavak Begécs-i halastavak Cefa (Cséfa)-i halastavak A Begécsihalastavakon 24 tó található, összesen 1175 ha területen

Részletesebben

Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság TÚZOK TUSA I. forduló FELADATLAP

Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság TÚZOK TUSA I. forduló FELADATLAP Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság TÚZOK TUSA 2016 I. forduló FELADATLAP Kedves Versenyzők! Szeretettel köszöntünk benneteket az idei Túzok Tusa I. fordulójában, mely hagyománnyá vált verseny elnevezését

Részletesebben

PROGRAMAJÁNLÓ 2015 JÚNIUS

PROGRAMAJÁNLÓ 2015 JÚNIUS PROGRAMAJÁNLÓ 2015 JÚNIUS Június 5. Környezetvédelmi Világnap A jeles nap alkalmából környezetünk, természetünk védelmével kapcsolatos játékos feladatokkal várjuk a gyerekeket. Időpont: 10.00, 11.00, 12.00,

Részletesebben

MME 28.sz. Dombóvári Csoportja Dombóvár-Tüske, Madárvárta Erdei iskola

MME 28.sz. Dombóvári Csoportja Dombóvár-Tüske, Madárvárta Erdei iskola MME 28.sz. Dombóvári Csoportja Dombóvár-Tüske, Madárvárta Erdei iskola Erdei iskola és szaktábor a tüskei madárvártánál. A táborhely 1980-tól szaktáborként, 2001-től erdei iskolai bázishelyként is működik.

Részletesebben

TÚRAVEZETÉS. Csoportos látogatóink a következõ programok közül választhatnak: Kenutúra a Fertõ nádasában

TÚRAVEZETÉS. Csoportos látogatóink a következõ programok közül választhatnak: Kenutúra a Fertõ nádasában TÚRAVEZETÉS Csoportok, iskolai osztályok elõre egyeztetett, írásban megrendelt idõpontokban vehetnek részt a túravezetéseinken. Ünnep- és vasárnapokon a csoportvezetés szünetel. Csoportos látogatóink a

Részletesebben

Látvány elemek koncepció terve

Látvány elemek koncepció terve Látvány elemek koncepció terve A A Modern Városok Program keretében megvalósuló Pangea Ökocentrum (Sóstói Többfunkciós Oktatási Központ) Építési Kivitelezési Tervdokumentációjához Építtető: Nyíregyházi

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Köznevelési, Kulturális, Közművelődési, Rendezvényszervezési, Ifjúsági és Sport Bizottsága

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Köznevelési, Kulturális, Közművelődési, Rendezvényszervezési, Ifjúsági és Sport Bizottsága Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Köznevelési, Kulturális, Közművelődési, Rendezvényszervezési, Ifjúsági és Sport Bizottsága C/II. ÚJ NEMZEDÉKEK JÖVŐJÉÉRT PÁLYÁZAT nevelési - OKTATÁsI TevéKenYséG

Részletesebben

Körös- Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület. Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020

Körös- Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület. Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 Körös- Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló 3 1. A Helyi Fejlesztési Stratégia hozzájárulása a Vidékfejlesztési Program és az EU2020

Részletesebben

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság TARTALOMJEGYZÉK KISKUNSÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG A TERMÉSZET HÁZA A TERMÉSZET HÁZA PROGRAMJAI A TISZA-VÖLGYI BEMUTATÓHÁZ PROGRAMJAI TÚRANAPTÁR BEMUTATÓHELYEK ERDEI ISKOLÁK, TÁBOROK TÚRAUTAK TANÖSVÉNYEK

Részletesebben

MADOCSA ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

MADOCSA ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MADOCSA ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY V é l e m é n y e z t e t é s i d o k u m e n t á c i ó Készítette a Pécsépterv Stúdió Kft., 7621 Pécs, Rákóczi út 1. 2016 januárjában. 2 3 Aláírólap Madocsa örökségvédelmi

Részletesebben

Feljegyzés. Dunaharaszti Város Önkormányzata. Tisztelt Városi Önkormányzat!

Feljegyzés. Dunaharaszti Város Önkormányzata. Tisztelt Városi Önkormányzat! Feljegyzés Dunaharaszti Város Önkormányzata Tisztelt Városi Önkormányzat! A Dunaharasztin is jelen lévő civil szervezet, a Zöldszív Ifjúsági Természetvédő Mozgalom,valamint a Dunaharaszti Környezetbarátok

Részletesebben

A mészkőbányászat által roncsolt táj erdősítése az erdőmérnök kihívása

A mészkőbányászat által roncsolt táj erdősítése az erdőmérnök kihívása A mészkőbányászat által roncsolt táj erdősítése az erdőmérnök kihívása Készítette: Ádám Dénes Okl. erdőmérnök Igazságügyi szakértő www.erdoszakerto.hu Tartalom Helyszín Domborzat Termőhely Erdőállomány

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Köznevelési, Kulturális, Közművelődési, Rendezvényszervezési, Ifjúsági és Sport Bizottsága

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Köznevelési, Kulturális, Közművelődési, Rendezvényszervezési, Ifjúsági és Sport Bizottsága Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Köznevelési, Kulturális, Közművelődési, Rendezvényszervezési, Ifjúsági és Sport Bizottsága környezeti nevelés a PESTÚJHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN Ócsai tájvédelmi

Részletesebben

Fenntartható természetvédelem megalapozása a magyarországi Natura 2000 területeken

Fenntartható természetvédelem megalapozása a magyarországi Natura 2000 területeken Fenntartható természetvédelem megalapozása a magyarországi Natura 2000 területeken Tóth Péter programvezető Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Projekt nyitókonferencia Gödöllő, 2012. október

Részletesebben

Védett természeti területek. Természetvédelmi alapozó ismeretek

Védett természeti területek. Természetvédelmi alapozó ismeretek Védett természeti területek Természetvédelmi alapozó ismeretek Védett természeti területek Alapfogalmak Az 1996. évi LIII. tv. alapján Természeti terület: valamennyi olyan földterület, melyet elsősorban

Részletesebben

Nemzeti parkjaink. Nemzeti parkjaink

Nemzeti parkjaink. Nemzeti parkjaink Nemzeti parkjaink Nemzeti parkjaink Aggteleki Nemzeti Park Fő tömegét tengeri üledékréteg építi fel A védett terület nagysága: 19.981 hektár, ebből fokozottan védett 3.922 hektár. A barlangrendszer másik

Részletesebben

Megalapozó vizsgálat

Megalapozó vizsgálat T Á J T E R V M Ű H E L Y SZOLGÁLTATÓ ÉS TANÁCSADÓ KFT. 8261 Badacsony, Római u. 197. e-mail: laposaj@bazaltbor.hu Megalapozó vizsgálat Óbudavár településrendezési eszközeinek felülvizsgálatához 50-1855/2015

Részletesebben

Ózdi kistérség ÓZDI KISTÉRSÉG. Régió: Észak-Magyarországi Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén

Ózdi kistérség ÓZDI KISTÉRSÉG. Régió: Észak-Magyarországi Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén Ózdi kistérség Régió: Észak-Magyarországi Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén Ózd Kistérség Többcélú Társulása 3600 Ózd, Városház tér 1. Tel/fax: 48/470-332 ozdgfi@axelero.hu Az Észak-magyarországi régióhoz tartozik,

Részletesebben

KÖRÖS-MAROS Nemzeti Park KÖDVIRÁG ERDEI ISKOLA

KÖRÖS-MAROS Nemzeti Park KÖDVIRÁG ERDEI ISKOLA KÖRÖS-MAROS Nemzeti Park KÖDVIRÁG ERDEI ISKOLA Réhelyi Látogatóközpont, Dévaványa A KÖDVIRÁG ERDEI ISKOLA az elsők közt szerezte meg EI-i minősítését, így jelenleg is 1 alsós ill. 1 felsős minősített programot

Részletesebben

Területrendezési ajánlások Békés megye területrendezési tervéhez. I. fejezet A MEGYE TÉRSZERKEZETÉRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK

Területrendezési ajánlások Békés megye területrendezési tervéhez. I. fejezet A MEGYE TÉRSZERKEZETÉRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK Területrendezési ajánlások Békés megye területrendezési tervéhez A megyei területrendezési terv érvényesítését és alkalmazását, valamint a településrendezési tervek készítését és használatát elősegítő

Részletesebben

SÁRBOGÁRDI KISTÉRSÉG KOMPLEX FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS STRUKTURATERV 2005 DECEMBER ZÁRÓ DOKUMENTÁCIÓ ZÁRÓ DOKUMENTÁCIÓ 2005.

SÁRBOGÁRDI KISTÉRSÉG KOMPLEX FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS STRUKTURATERV 2005 DECEMBER ZÁRÓ DOKUMENTÁCIÓ ZÁRÓ DOKUMENTÁCIÓ 2005. SÁRBOGÁRDI KISTÉRSÉG KOMPLEX FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS STRUKTURATERV ZÁRÓ DOKUMENTÁCIÓ 2005. DECEMBER SÁRBOGÁRDI KISTÉRSÉG KOMPLEX FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS STRUKTURATERV ZÁRÓ DOKUMENTÁCIÓ 2005. DECEMBER

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1149/2008. Tervezet a Somogyvári Kupavár-hegy természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2008. szeptember

Részletesebben

Európai Madármegfigyelő Napok - 2013. október 5-6.

Európai Madármegfigyelő Napok - 2013. október 5-6. Európai Madármegfigyelő Napok - 2013. október 5-6. Az MME idén is meghirdeti az Európai Madármegfigyelő Napok (EMN) elnevezésű országos programját október első hétvégéjén. A rendezvény amellett, hogy európai

Részletesebben

Tervezet. a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítőjére és tartalmára vonatkozó szabályokról. (közigazgatási egyeztetés)

Tervezet. a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítőjére és tartalmára vonatkozó szabályokról. (közigazgatási egyeztetés) A KORMÁNY ÉS A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/986/2007. Tervezet a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítőjére és tartalmára vonatkozó

Részletesebben

A Duna mente örökségi potenciálja

A Duna mente örökségi potenciálja A Duna mente örökségi potenciálja az EuroVelo 6 kerékpárút a Duna mentén (Rajka Budapest) régészeti szempontból Jövőkép a Duna mentén, Rajka Budapest workshop 2014. május 30. Újlaki Zsuzsánna főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

Természeti értékeink Tápiógyörgyén

Természeti értékeink Tápiógyörgyén Természeti értékeink Tápiógyörgyén 1 Madarak a ház körül Madarak a ház körül Mennyire kell érteni a madarakhoz? Településünk nem csak nekünk, embereknek jelent lakóhelyet, számos madár alkalmazkodott a

Részletesebben

TERMÉSZETVÉDELEM VÍZÜGY: KÖLCSÖNÖS ELŐNYÖK

TERMÉSZETVÉDELEM VÍZÜGY: KÖLCSÖNÖS ELŐNYÖK TERMÉSZETVÉDELEM VÍZÜGY: KÖLCSÖNÖS ELŐNYÖK A hagyományos pásztorkodás jelene a Tisza-tavon Előadó: Lovas Attila KÖTIVIZIG igazgató A TERMÉSZETVÉDELEM ÉS A VÍZGAZDÁLKODÁS TERMÉSZETES SZÖVETSÉGESEK MINDKÉT

Részletesebben

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság programjai 2013. augusztus

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság programjai 2013. augusztus Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság programjai 2013. augusztus augusztus hónap Naplemente szafari Helyszín: Hortobágy-Malomháza, Hortobágyi Vadaspark Esti vadasparki látogatás szafari autóval, szakvezető

Részletesebben

Nagyvisnyó Sporttábor

Nagyvisnyó Sporttábor Nagyvisnyó Sporttábor Augusztus 17. Indulás: I. csoport 9.00 II. csoport 10.30 Tisza tavi hajókirándulás-poroszló Közös túra a Dédesi várromhoz 5 600 m (oda-vissza) kb. 2,5 óra Augusztus 18. A túra hossza:

Részletesebben