Biztosítás fajták Vagyonbiztosítás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Biztosítás fajták Vagyonbiztosítás"

Átírás

1 Biztosítás

2 Amióta a magánvagyon kialakult, szinte azóta létezik a biztosítás. Természetesen a kezdetekkor még nem a mai formájában, mert annak alapvet? matematikai feltételei alig 200 éve teremtõdtek meg. Mégis vannak írásos emlékek, amelyek szerint az i. e. III. évezredben kereskedõk már szövetkeztek arra, hogy karavánjuk kifosztása esetén közösen viselik a veszteséget (veszélyközösség). Ez a fajta utólagos kárfelosztás (felosztó-kirovó rendszer) évezredeken keresztül megtalálható a biztosítástörténelemben. Az emberiség rég felismerte, hogy vannak események, amelyek rendszeresen vagy biztosan bekövetkeznek, csak az idõpontját nem ismerjük elõre. Ilyen a minden élõlényt érintõ betegség, halál vagy a vagyonunkat érõ kár (pl. lakásunk beázása, autónk összetörése, stb.). Ezeket a kockázatokat megfelelõ figyelemmel csökkenteni tudjuk, de teljesen megszüntetni nem. Ezért célszerû több azonos kockázatú emberrel összefogni, és közösen viselni egy-egy bekövetkezõ (kár)esemény költségét. A magyar céhek pénztári szabályzatában már a XIV. század elején találunk nyomokat, amelyek szociális gondoskodást céloztak biztosítási alapokon. Ezek keresõképtelenségi és öregségi járadékot folyósítottak, temetkezési segélyt, özvegyi, sõt még árvatámogatást is nyújtottak tagjaiknak. Mikor biztosítást kötünk, akkor magunkról vagy szeretteinkrõl gondoskodunk (öngondoskodás). A biztosítás az egyik legrégebbi és legelterjedtebb öngondoskodási forma. A nevében szereplõ biztos kifejezés is arra utal, hogy amikor bajban vagyunk, akkor van kire/mire támaszkodnunk, van egy biztos pont az életünkben. Mivel a neve és mûködésének lényege a biztonság, ezért mára olyan jogi környezetet hoztak létre, amely valóban lehetõvé teszi a vállalt feladat teljesítését. Magyarországon a biztosítótársaságok mûködését a PSZÁF felügyeli éppúgy, mint a többi pénzügyi szolgáltatót, ráadásul sokkal szigorúbb feltételek szerint lehet biztosítótársaságot létrehozni és mûködtetni, mint egy kereskedelmi bankot. Mára a biztosítótársaságok saját maguk és ügyfeleik védelme érdekében létrehozták a viszontbiztosítás rendszerét, amely olyan katasztrófák esetében, mint pl. a Világkereskedelmi Központ megsemmisülése, több biztosító között osztja szét a kár összegét, ezzel is garantálva a kár biztos megtérítését. Ezenfelül biztosítótársaság nem szûnhet meg, csak beolvadhat egy másik társaságba, amelynek eredeti tartalommal kell helytállnia a meglévõ és átvételre kerülõ szerzõdésekért. Pl. a PSZÁF honlapján ma is megtalálható, hova kell fordulni a most elõkerülõ, de a II. világháború elõtt kötött, és még nem rendezett biztosítási szerzõdések ügyében. 66

3 A biztosításokkal kapcsolatban is tudomásul kell vennünk, hogy mindennek ára van! Ha valaki helyetted munkát végez, azt meg kell fizetni! Azzal, hogy egy cég vállalja olyan személyek felkeresését, akik veled együtt hajlandóak egy adott cél érdekében pénzt félretenni, szerzõdést köt velünk és kezeli a befolyt összeget, valamint ellenõrzi a bejelentett kárigényt és végül kártalanít. Ez olyan munka, amelynek költségvonzata van. Tehát, ha élvezni akarjuk a biztosítás által nyújtott biztonságot, akkor annak költségeit meg kell térítenünk. Itt van egy lényeges szempont, amelyre fel kell hívni mindenki figyelmét: a biztosítás egy össznépi társasjáték, amely a nagy számok törvényére épül. Ennek alapján a biztosítási díjként befizetett díjból a kockázatmegosztásra befizetett és a károkra kifizetett összegnek hosszú távon nullát kell adnia. Ha valaki a statisztikát meghamisítva a szándékos károkozást véletlennek tünteti fel és így kér kártérítést, az biztosítási csalást követ el. Ez bûncselekménynek minõsül, mivel a többi becsületes biztosítottat meg-károsítja, hiszen a hamis statisztika alapján a biztosító magasabb kockázati díjat fog számítani. Végül saját magának is kárt okoz, mert mikor belefárad az üzletbe akkor az általa megváltoztatott hamis statisztika alapján számára is még évtizedekig magas lesz a biztosítási díj. Tanmese Egy amerikai fickó drága szivarokat gyûjtött. A legdrágább 10 szivarját annyira féltette, hogy bebiztosította õket. Mikor megkötötte a szerzõdést, akkor vette észre, hogy tûzkár ellen is szól a biztosítás. Erre szép kényelmesen elszívta mindet, összegyûjtötte a hamut, és bevitte a biztosítóhoz. Hosszas pereskedés után a bíróság megítélt egy komoly összeget az elégett szivarokért. Csakhogy a biztosító sem volt rest, és feljelentette a fickót tíz rendbeli gyújtogatásért, amit a bíróság annak rendje-módja szerint rá is sütött a szivarbarát amerikaira. Azóta is ül a szerencsétlen. (Forrás: Ebben a témában is érdemes néhány fontos alapfogalommal megismerkedni! A biztosításoknak mindig legalább két szereplõje van. Az egyik a biztosított, akire/amire a védelem vonatkozik. Ezt belefoglalják a szerzõdésbe, nem változtatható. A másik a szerzõdõ, aki a pénzt adja (aki fizet). A õ bizonyos esetekben változtatható. Egyes 67

4 szerzõdéstípusoknál a szerzõdõ és a biztosított lehet ugyanaz a személy. Mint már említettük, a biztosításoknak díja van. Eszerint létezik egyszeri és folyamatos díjas biztosítás. A biztosításoknak mindig van idõbeni kiterjedése. Ez alapján megkülönböztetünk határozatlan idejû és fix futamidõs biztosításokat. Biztosítást azokra a dolgokra és személyekre kötünk, amelyek nagyon fontosak vagy pótolhatatlanok számunkra, illetve amelyeknek a megvalósítása, megõrzése fontos és/vagy nagy anyagi áldozattal jár. Az élõlények életének legfontosabb feladata az élet fenntartása, továbbörökítése. Mikor életbiztosításról beszélünk, akkor saját magunk jövõjérõl ejtünk szót. Bármit is hoz a holnap, legyen mibõl megélni, átalakítani életünket, vagy kifizetni egy drága mûtétet, orvosi kezelést. Vagy ha már nem vagyunk többé, akkor is legyen egy anyagi bázis, amibõl párunk, gyermekeink tovább tudnak lépni. Biztosítás fajták Itt két jól elkülönülõ/elkülöníthetõ biztosításról beszélünk. Az egyik az anyagi dolgokkal kapcsolatos vagyon-, a másik a személyhez kötõdõ életbiztosítás. Létezik még két csoport: az utazási és a felelõsségbiztosítás. Vagyonbiztosítás Ahogy már említettem, az embereknek õsidõk óta megvan az igénye, hogy nehezen megszerzett vagyonukat biztonságban tudják. Egy rablótámadás, tûz, árvíz vagy hajótörés mindent elvihetett. Ezért a számunkra jelentõs értéket képviselõ tárgyakat (vagyont) biztosítjuk. Mivel házunk, lakásunk értéke általában 3-5 évnyi teljes jövedelmünknek felel meg, ezért ennek újrateremtése komoly anyagi terhet jelent mindenki számára. Képzeld el, ha lakásod hitelre vásárotad és még 20 évnyi törlesztõrészlet hátravan, és ekkor tûz- vagy vízkár miatt újra kell építeni. Akkor mondjuk 26 évesen a meglévõ 20 év mellé még 20 év törlesztést nem vehetsz a nyakadba. (Nem is kapnál hitelt.) 68

5 Tanmese Pár éve rengeteg zokogó embert mutattak a híradások egy-egy árvíz alkalmával. Mindenki arra panaszkodott, hogy egy élet munkáját percek alatt elvitte a víz. Követelték, hogy az állam (vagyis az adófizetõ polgárok) térítse meg a kárukat, adjon másik házat. Sajnos ezeknek a károsultaknak nem volt biztosításuk, ráadásul egy részük árterületen építkezett, ahol nem is biztosítható az épület, legalábbis árvízre. A biztosítás nem olyan, mint a tej meg a kenyér, hogyha most kell, akkor elszaladok a boltba. A megtörtént eseményekre utólag biztosítás már nem köthetõ, ezért bármit biztosítani csak elõre lehetséges. A mai piaci versenyben mindennek kialakult a reális ára, így a biztosításnak is. A biztosítási díjban mindenhol benne van az üzletkötõ/ügyfélszolgálatos jutaléka, a kiszolgálás színvonala, a biztosított vagyon értéke a kockázati tényezõknek megfelelõen. Mindig tudnunk kell, mit és mire akarunk biztosítani. Csak ennek alapján érdemes leülni tárgyalni egy üzletkötõvel, noha vannak szakértõk ebben a szakmában, akik megfelelõ segítséget tudnak nyújtani. Nehéz összehasonlítani még két azonos díjú biztosítást is, mert kínálhatnak kártérítést eltérõ kockázati elemekre. Ezért mindig el kell olvasni a szerzõdésnek minden betûjét, ha meg kívánjuk kötni. A biztosításokat díjfizetés szerint is lehet csoportosítani. Eszerint van: - egyszeri és - folyamatos díjas. Az egyszeri díjas biztosításoknak két csoportja létezik. Az egyikbe azok tartoznak, ahol a biztosítás idõtartama túl rövid, vagy összege olyan alacsony ahhoz, hogy nem érdemes több részletre elosztani. A másik kategória, amikor valaki egyszer akar rögzített idõtartamra egy nagyobb összeget befektetésként elhelyezni egy biztosításba. 69

6 A folyamatos díjas biztosítást rendszeresen kell fizetnünk. A legtöbb biztosítás ebbe a kategóriába tartozik. Általában a díjakat egy évre állapítják meg. Mivel az emberek nagy többsége rossz pénzügyi szokása miatt nehezen tud egyéves díjat egyben kifizetni, ezért lehetõséget adnak a féléves, negyedéves és a havi díjfizetésre is. Természetesen ez is többletköltséget jelent, mert gyakrabban kell ellenõrizni a díj befizetését, valamint több a posta vagy átutalási költség is, amit az ügyfélnek kell megfizetnie. Ez elérheti a 6-8%-ot is. Továbbá, amint már tanultuk, a mai pénz nem azonos sem a tegnapival, sem a holnapival. Személlyel kapcsolatos biztosítások A biztosításokat a személy és vagyon kategóriákon kívül két másik szempont szerint is lehet osztályozni: kockázati és tõkegyûjtõ. Az eddig bemutatottak a kockázati biztosítás kategóriába tartoznak, mivel ezek a szerzõdés lejártakor/felbontásakor, ha addig nem történt káresemény, kifizetés nélkül megszûnnek. A tõkegyûjtõ biztosítás a nevében szereplõen tõke gyûjtésére is szolgál, ezért a biztosítás kockázati díja felett további összeget helyezünk el, ami a biztosítási szerzõdéshez kötött számlánkra kerül. Ennél a típusnál a szerzõdés lejártakor a számlán összegyûlt tõkét kamatokkal együtt, szakszóval: a kötvényértéket fizetik ki. Ez a kategória kizárólag élet biztosításoknál létezik. A tõkegyûjtés biztosítások között is két lényeges csoportot lehet megkülönböztetni a biztosítás felépítése alapján, de ez összefügg a pénzelhelyezés módjával. Az elsõ csoport a hagyományos biztosítás, ahol a pénz egy fekete dobozba kerül. Ebben az esetben nem lehet tudni, milyen arányban hova kerül a pénz. Mekkora összeg kerül a kockázatviselésre és mekkora a tõkeszámlánkra. (Ettõl függetlenül szigorú szabályok vonatkoznak a pénz elosztására.) Ez a fajta a biztonságon belül is a biztonságra törekszik, ezért csak kötvényekbe fektetik a tõkét. Ennél a típusnál a törvény elõírja, hogy a befektetett pénz hozadékából a biztosító köteles a biztosítottnak legalább 80 százalékot jóváírni. Ezt a társaságok szerzõdéseikben többnyire 85 százalékkal vállalják, amit évente a hozam függvényében felülbírálnak, és százalékra módosítanak. 70

7 A másik csoport a pénzcsinálásról szól. Szaknyelven Unit Linked (befektetési egység alapú) biztosítás. Ez egy életbiztosítással összekötött befektetés, amely a befektetési alapok mûködésére épül. Itt pontosan lehet tudni, mire mennyit adunk. Elõre meghatározott táblázatokkal tájékoztatnak, hogy a teljes futamidõ alatt mire, mikor hány százalékot fognak költségként felszámítani. Az újságokban, illetve az Interneten közzétett adatok alapján akár naponta nyomon követhetjük befektetésünk értékét. Ennél a konstrukciónál van lehetõség a kockázat szintjének megválasztására, magasabb hozamok elérésére. Baleset- és betegségbiztosítás A baleset mindig váratlanul, hirtelen külsõ hatásra bekövetkezõ eseményt jelent. Ha a baleset eredménye egy elvágott ujj, az néhány kivételtõl eltekintve nem okoz gondot. Ha egy kéz vagy egy láb törik, az már több hetes gyógyulást igénybe vevõ esemény. Ha valaki több hétre kiesik a munkából, akkor annak csökken arra az idõszakra a jövedelme, míg költségei emelkedhetnek a gyógyítási költségekkel, illetve a munkahelye helyett otthon használja pl. az áramot. Ennek a negatív eseménysornak az ellentételezésére találták ki a balesetbiztosítást. Gyerekkorban az erre kapott összeg akár fájdalomdíj is lehet a sérültnek, szélsõséges esetben életet menthet, ha a szülõk másképp nem tudnák kifizetni a gyógyítás költségeit. A betegség ugyan váratlanul jelentkezik, de többnyire nem rendelhetõ egy adott rövid idejû külsõ behatáshoz. Lényeges eltérése a balesethez képest, hogy az életkor elõrehaladtával jelentõsen változik a valószínûsége és a súlyossága, ezért külön kategóriaként kezelik. Külön díjszabást alkalmaznak rá és díja az életkor függvényében jelentõsen emelkedik. Nálunk legismertebb formája Társadalombiztosítás, amely az egészségügyi ellátásunkat biztosítja. Ezt mindenkinek a munkaadója intézi a jövedelme alapján elõírt százalékokban. Teljes átalakítása várhatóan pár év múlva fog megtörténni. Akkortól mindenki maga választhat majd biztosítót és pénztárcájának megfelelõ szolgáltatási színvonalat. Akinek nem felel meg a jelenlegi szolgáltatási színvonal, annak már most van lehetõsége néhány biztosítótársaságnál külön kiegészítõ szerzõdést kötni. 71

8 Életbiztosítás Az életbiztosítás, mint a neve is mutatja, valakinek az életérõl szól. Létezik tisztán kockázati biztosítási formában, de ezt a változatot többnyire valaminek a fedezetére kötik. Ilyen pl. a hosszú lejáratú hitel, amikor a hitelt felvevõ halála esetén a kölcsön összegét a biztosító fizeti vissza. A leggyakoribb életbiztosítás a tõkegyûjtõ változat. Számtalan módozatot dolgoztak ki eddig a biztosítótársaságok a különbözõ igények kielégítése érdekében. Ez talán a legnépszerûbb öngondoskodási forma. Öngondoskodás, mert a módozattól függõen gondoskodhatunk a nagy valószínûséggel elérkezõ nyugdíjas éveinkrõl, hogy olyan színvonalon élhessünk, amelyen szeretnénk, még akkor is, ha baleset vagy betegség miatt idõ elõtt kell a munkát abbahagynunk. Segít, ha megváltozik egészségi állapotunk, és ezért át kell szervezni/alakítani életünket és környezetünket. Pl. akadálymentesíteni kell a lakásunkat. Segít a hátramaradottaknak átvészelni a legnehezebb idõszakot és ad idõt átszervezni az életet. Segít gyermekünk oktatásának, életkezdésének költségét összegyûjteni, még egy tragédia esetén is. És még vagy ezer fontos cél megvalósításában segíthet, amelyhez pénzre van szükség. Tanmese Pár éve a szerzõ ügyfelének rokonát, aki biztonsági õrként dolgozott, karácsony másnapján lõtték le szolgálatban. Gyermekgondozási segélyen lévõ feleségét és két gyerekét hagyta hátra. Szerencsére volt biztosítása. Szintén pár éve történt. A szerzõ jogász ügyfelének 5 különbözõ célra kötött életbiztosítása volt, mikor egy autóbalesetben 34 évesen eltört a gerince és lebénult. Ezért egészségügyileg munkaképtelennek nyilvánították. A szerencsétlenségben szerencséjére a fejével dolgozik, ezért nehezebben, de mégis tud dolgozni. Ezért jövedelme csupán kis mértékben változott. Viszont 3 biztosítása már olyan védelmeket tartalmaz, amelyek következtében azok a szerzõdések díjmentessé vált. (Nem kell többet fizetnie, mégis a szerzõdés lejártakor akkora összeget fog kapni, mintha végig fizette volna a biztosítási díjat.) Így felszabadult jövedelmének egy része, amelyet õ újra le kívánt kötni tudva, hogy megváltozott helyzetében több nyugdíjra lesz szüksége. Ezért a szerzõ segítségével elindította a 6. biztosítását, amely egy rokkant embernél már nem is olyan egyszerû. Ugyanis, akinek volt már súlyos betegsége, sérülése, arra nem szeretnek a társaságok biztosítást kötni. 72

9 A tõkegyûjtõ életbiztosításokat ugyan a tipikus folyamatos díjas biztosítások közé lehet sorolni, mégis van egyszeri díjas változata, hogyha valaki hozzájut egy nagyobb összeghez, amelyet be kíván fektetni, és lényegesnek tartja a biztosítás által kínált védelmeket, elõnyöket, akkor ezt megtehesse. Életbiztosításoknál megjelenik egy harmadik szereplõ is: a kedvezményezett, aki kétféle is lehet. Elérési és haláleseti. Az elérési kedvezményezett kapja a pénzt, ha a biztosított személy a szerzõdés lejártakor még él. A haláleseti kedvezményezett akkor kapja meg a biztosítási összeget, ha a biztosított elhalálozik. Praktikusan ide csak akkor szabad kiskorú személyt megnevezni, ha már minden egyébrõl gondoskodtunk, mert kiskorú (18 év alatti) nem juthat a pénzhez. Illetve, akkor érdemes kiskorú személyt megjelölni, ha az a célunk, hogy a gyermekünk 18 éves korában vagy késõbb jusson a pénzhez, segítve ezzel továbbtanulását, az életben való elindulását. Vannak országok, ahol a gyermek megszületésekor rögtön elindítanak egy vagy akár több biztosítást is a számára. Egyet az oktatására, egyet az életkezdéshez, egyet pedig nyugdíjas éveire. Mivel ezek év kifutási idõvel rendelkezõ szerzõdések, ezért nem szükséges nagy összegeket elkülöníteni rá, mert ahogy tanultad, itt igazából a kamatos kamat a jelentõs tétel. A felelõsségbiztosítás Legismertebb fajtája a gépjármû kötelezõ biztosítása. Képzeld el, sikerült venned egy jármûvet. Boldogan mész vele az úton, élvezed a tavasz friss illatát. Hallgatod a motor kellemes hangját. Legjobb barátodhoz igyekszel, hogy megmutasd neki legújabb szerzeményed. Belemerülve az élménybe nem veszel észre egy újonnan kihelyezett elsõbbségadás kötelezõ táblát. Pont akkor egy másik jármû is jár arra, de az a védett útvonalon. Az ütközést elkerülitek, te és jármûved karcolás nélkül megússzátok. Viszont a másik jármûvet, amelynek vezetõje az ütközés elkerülése érdekében elkapta a kormányt, egy kõkerítés állította meg. Eredmény: egy javíthatatlan, több tízmilliós értékû autó és egy ledõlt kerítés. A hibás te vagy! Neked kell állni a javítási számlákat! Ha te vagy az ország egyik leggazdagabb embere, akkor nem okoz gondot rendezni a kárt. Ellenkezõ esetben lehet, hogy egész életedben fizetned kellene. Szerencsére van kötelezõ biztosításod, így a megfelelõ papírok kitöltése után a biztosító helyetted fizet. Vagyis a felelõsségbiztosítás azokat a károkat rendezi helyetted, amelyeket te véletlenül 73

10 (figyelmetlenségbõl, meggondolatlanságból) okoztál. A szándékos károkozás itt is büntetõjogi kategória. A kárátvállalásnak az érvényes felelõsségbiztosítási szerzõdésen kívül van még egy lényeges feltétele a példánkban. Ne legyen jármûvezetést kizáró ok. Legyen a jármûfajtára érvényes vezetõi engedélyed, és ne legyél alkohol esetleg kábító hatású szer hatása alatt. Felelõsségbiztosítást sok mindenre lehet még kötni. Többnyire cégek, illetve olyan személyek veszik igénybe, akik munkájuk során nagy anyagi felelõsséget vállalnak (orvos, mérnök, stb.). Utazási biztosítás A név itt is beszédes: ezt a biztosítási típust utazások alkalmával szokás igénybe venni. Az otthonunktól távol érõ bajok kezelésében nyújt anyagi segítséget. Igény szerint tartalmazhat egyszerre baleset-, betegség-, felelõsség-, és vagyonbiztosítást. Ez tipikus egyszeri díjas biztosítás. Baleset- és betegségbiztosítás távoli vidéken is rendezi az egészségügyi ellátásunk, szükség esetén speciális hazaszállításunk költségeit. A vagyonbiztosítás elveszett, ellopott, megrongálódott vagy tönkrement vagyontárgyaink javíttatásában, pótlásában nyújt támogatást. Biztosításkötést elindíthatunk valamelyik biztosítótársaság irodájában, brókercég irodájában, saját otthonunkban egy üzletkötõ segítségével, sõt már az Interneten is, tehát bárhol. Viszont a szükséges nyomtatványok kitöltése, aláírása és a biztosítási díj befizetése/átadása/átutalása még nem jelenti a biztosítás megkötését. Ugyanis a fent leírtakkal egy ajánlatot készítettünk el, amelyet a biztosító társaság típustól függõen maximum 30 napon belül elbírál. Bírálat és jóváhagyás után a biztosító a szerzõdést megküldi az ajánlattevõnek, amitõl õ 30 napon belül elállhat. (Ez a hosszadalmasnak tûnõ ügymenet a több évre szóló életbiztosításokra vonatkozik. Egy másnap érvénybe lépõ, egy hétre szóló utasbiztosításnál természetesen egyszerûbb a helyzet.) A biztosítás baleseti kockázatai általában a pénz átadásától/befizetésétõl vagy másnap nulla órától, illetve utasbiztosítás esetén a szerzõdésben meghatározott naptól élnek. 74

11 Tanmese Egy francia biztosítási szakember szomszédjával biztosítást kötött, amely magába foglalta a szomszéd kutyája által okozott összes kárt is. Miután aláírták a szerzõdést és a szakember távozni készült szomszédjától, a kutya megharapta, így õ maga lett a biztosítás elsõ haszonélvezõje. (Forrás: Szerzõdésbontás A tisztán kockázati, határozatlan ideig érvényes biztosításoknál egyszerû a helyzet, mert a díjfizetés felfüggesztésével, elegánsabban (így illik) egyszerû bejelentéssel könnyen megtehetõ. Ha nem valamilyen feltételhez kötött kötelezõ biztosításról van szó, akkor ez semmilyen negatív hatással nincs a szerzõdõre. Bonyolultabb a helyzet a határozott idejû szerzõdéseknél, amelyeknél valamilyen oka van a szerzõdés konkrét idõtartamának. További problémákat okoz, ha ez egy tõkegyûjtés biztosítás. A probléma megértése érdekében nézzük meg, ki mire vállal kötelezettséget szerzõdéskötéskor. A szerzõdõ az általa meghatározott idõtartamon keresztül, az általa meghatározott gyakorisággal, az általa meghatározott összeggel rendszeresen takarékoskodik. A biztosító társaság a szerzõdõ által kitöltött és benyújtott ajánlatot elbírálja; fizeti a szerzõdéskötéssel kapcsolatos költségeket (ügyintézõ, orvosi vizsgálat, stb.); szerzõdést készít; a szerzõdést nyilvántartja; a szerzõdõ által meghatározott idõtartamon keresztül, a szerzõdõ általa meghatározott gyakorisággal, a szerzõdõ általa meghatározott összeget összegyûjti; a kockázati díjon felüli részt befekteti; 75

12 a szerzõdés szerinti kockázatokra veszélyközösséget szervez; a veszélyközösségbõl érkezõ kártérítési igényeket ellenõrzi, és kifizetéseket teljesít; a futamidõ alatti és végi elszámolási kötelezettségeinek eleget tesz. A pénzintézet abban a tudatban fekteti be a biztosítási díjakat, hogy azt a tulajdonos a szerzõdés értelmében lejárat elõtt nem fogja visszakérni, mert szándékosan választotta meg az adott futamidõt, amelyre szerzõdött. Mivel itt éves futamidõk léteznek, ezért a biztosító igen kedvezõ feltételekkel tudja befektetni a pénzt. Viszont, ha valaki az általa választott feltételekkel kötött szerzõdést felmondja, annak súlyos anyagi következményeit viselnie kell. A biztosító társaságok három megoldást kínálnak a futó tõkegyûjtés szerzõdések módosítására: Az elsõ a legismertebb és legkevésbé praktikus forma, amikor a szerzõdõ valamiért felmondja a szerzõdést, és visszakéri a pénzét. Ebben az esetben elõfordulhat, hogy a szerzõdõ nem kap vissza semmit. Ugyanis a fent felsorolt kötelezettségek költségei az elsõ 2-3 éves díjat csaknem egészben felemésztik. Ezenkívül a lekötött pénzek feltörése további komoly veszteségeket tud okozni, amit a szerzõdésszegére szokás ráterhelni. Ez a megoldás általában a futamidõ felénél válik nullszaldóssá (befizetések = kifizetés). Nagyon sokan összekeverik a biztosítást a bankszámlával és nem hajlandóak tudomásul venni a lényegesen komolyabb háttérmunkát, valamint az ezzel járó költségeket, amit a biztosítás igényel. A másik megoldás, arra az esetre érvényes, ha az ember átmeneti pénzzavarba kerül, és ezért nem tudja fizetni a szerzõdését. Ilyenkor lehet kérni az idõszakos díjmentesítést. Ebben az esetben egy idõre mentesülünk a díjfizetés alól, amit késõbb be kell fizetnünk. Ehhez díjtartalék szükséges, amelybõl az addig esedékes díjakat vonják. Lényeges, hogy az idõszakos díjmentesítés idejére a biztosítási védelmek eredeti tartalommal futnak tovább. Harmadik a végleges díjmentesítés. Ezt akkor érdemes alkalmazni, amikor tudjuk, hogy valamiért többet nem lesz módunk, esetleg nem akarjuk tovább fizetni a biztosításunkat. Ebben az esetben szerzõdésünket átdolgozzák, díjmentesítik, a biztosítási védelmek megszûnnek. Viszont, mivel a számlánkon lekötött pénzt nem törjük fel, hanem a futamidõ végéig bennhagyjuk, tõke- és kamatveszteség nem ér bennünket. 76

13 A szerzõdés módosításához általában egy egyszerû levél is elegendõ a biztosítónk felé a szerzõdõtõl (esetenként a biztosítottól is kell az aláírás), mégis érdemes felvenni a kapcsolatot az üzletkötõddel, akinek kötelessége a rendelkezésedre állni. Adózás A jelenleg hatályos SZJA törvényünk szerint a biztosító által kártérítésként vagy elérési szolgáltatásként kifizetett összeg adó-, per- és illetékmentes. Ez alól adózási kivétel az elérési szolgáltatáskén kifizetett összeg abban az esetben, ha a biztosítási díjat egy cég költségként elszámolta. Ebben az esetben jövedelemnek minõsül és adóköteles. További kedvezmény magánszemélyek részére, hogy a szerzõdõ az életbiztosításra befizetett díj 20 százalékát az adójából visszaigényelheti, ha a szerzõdés futamideje legalább 10 év. Viszont ha igénybe vetted az adókedvezményt és biztosításodat a 10. év lejárta elõtt felmondod/visszavásárolod, akkor azt évi 20 százalék büntetõkamattal kell visszafizetned! Lényeges tudnivaló még, hogy ha megneveztél haláleseti kedvezményezettet, akkor a megnevezett személy a halotti anyakönyvi kivonat bemutatása után 2-3 héten belül megkapja a kártérítést. Ha nincs megnevezve haláleseti kedvezményezett, abban az esetben a hagyatéki végzés alapján a biztosító osztja el a pénzt az örökösök között, így semmiképpen nem képzi hagyaték tárgyát. Különleges biztosítások Az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) Sajnos, a leggondosabb irányítás mellett is elõfordulhat komoly probléma a pénzügyi rendszerben (pl. bankcsõd), ezért kötelezik a hitelintézeteket, hogy tagjai legyenek az 1993-ban létrehozott OBA-nak. Az OBA feladata a lakossági bankszámlákon elhelyezett névre szóló (a betétes adatait tartalmazó) banki betétek (betéti okiratok, betétszámla-követelések), valamint a bank által január 1-jétõl kibocsátott kötvények és letéti jegyek biztosítása egy magyarországi székhelyû hitelintézet esetleges fizetésképtelensége esetén. (Forrás: 77

14 Ez azt jelenti, hogy a bank által csak forgalmazott kötvényekre, amelyeket pl. önkormányzatok vagy gazdálkodó szervezetek bocsátottak ki, nem vonatkozik a védelem. Ami az OBA által nem védett: önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítás, kamatozó részvény, szövetkezeti részjegy, célrészjegy, önkormányzatok vagy gazdálkodó szervezetek által kibocsátott kötvények, valamint a bank által január 1. elõtt kibocsátott kötvények és letéti jegyek. Jelenleg az OBA-n keresztül személyenként és pénzintézetenként betétünk, valamint annak megszolgált kamata Ft-ig van 100%-ig, további Ft 90%-ig van biztosítva. Vagyis összesen maximum Ft-ot kaphatunk bennragadt betéteink után. Esedékes további követelésünkért, mint hitelezõ állhatunk sorba a többi hitelezõvel együtt a bank felszámolásánál. A 10% önrésznyi kockázattal igyekeznek ösztönözni a betéteseket a körültekintõ, felelõsségteljes pénzelhelyezésre. Magyarul, ha valaki nem veszi a fáradságot, hogy a több milliós betétállományát megfelelõen biztosítsa, az viselni fogja a következményeit. Ha egy hitelintézeten belül több számlád van, azokat összevonják és a 6 MFt kártérítési értékhatár a teljes betétállományra vonatkozik. Amennyiben több tulajdonosa van egy számlának (pl. házaspár), akkor a fenti feltételeknek megfelelõen a védelem összegzõdik. Így a biztosított összeg 12MFt. Ez a védelem összhangban van az EU-s gyakorlattal. Tanmese 1997-ben elterjedt a hír, hogy X pénzintézet fizetésképtelen. Az emberek ezrével rohanták meg a bankot, még menthetõ pénzük mentésére. Mindenki minden pénzt kivett. Látra szólót, lekötöttet egyaránt, nem törõdve a lekötés megszakításából eredõ kamatveszteségekkel. A bank a fizetõképességének bizonyításaként hétvégén is nyitva tartott és kifizetéseket teljesített. Kevesebb, mint egy hét alatt Ft-ot, majd hamarosan még Ft-ot vettek ki az emberek. Ez akkoriban ~ ember egy éves keresetének felelt meg. 78

15 Mikor az emberek rádöbbentek, hogy komoly anyagi veszteséget szenvedtek az egyoldalú szerzõdésbontás miatt, kivonultak az utcákra az elveszett kamatokat követelve. (Nem kapták meg, mert nem járt nekik a szerzõdésbontás miatt.) Tanulság Noha a hírnek volt valóságalapja, a pánik nagyrészt fölösleges volt, mert már 1993 óta a betétek egymillió forintig biztosítva voltak, és az akkori átlagos betétnagyság nem érte el az forintot. Vagyis a betétesek nagy része fölöslegesen, információhiány miatt okozott magának és másoknak komoly veszteséget. Akkoriban sajnos kevesen tudtak az OBA létezésérõl és feladatáról. A bajt tetézve a hírközlõ szervezetek is csak a pánik fokozásában segédkeztek a megfelelõ tájékoztatás helyett. Mentségükre szólhat, hogy nekik is kevés volt az információjuk. Befektetõ-védelmi alap (BEVA) Az alapról a évi CXX. törvény rendelkezik, akárcsak az OBA-ról. Az alap által biztosított befektetések után cégenként és személyenként január 1-jétõl maximum ,- Ft-ot fizet ki, ami 2008-tól ,- Ft-ra fog emelkedni. Itt is ,- Ft-ig 100%-ban, e fölött 90%- ban érvényes a biztosítás. Az alap megvásárolja a magánszemély befektetését. A befektetõ a kártérítési igényét a befektetés-kezelõ felszámolási eljárásának kezdetétõl egy éven belül nyújthatja be. Indokolt akadályoztatás esetén az akadály elhárulásától számított 30 napon belül kérvényezhet. A fenti speciális biztosításokból is érzékelhetõ, mennyivel biztonságosabb egy biztosítás felépítése, mint a legtöbb más befektetés. (Már a bankot is kell biztosítani.) 79

16 Feladatok 1. Tudd meg, mennyibe kerül lakásod biztosítása! 2. Hasonlíts össze két közel azonos méretû lakásra szóló biztosítást! Milyen eltéréseket tapasztalsz? 3. Hasonlítsd össze az élet- és az utasbiztosítást! 4. Menj be egy biztosítótársasághoz és tudd meg, milyen fõ területeken kínálnak életbiztosításokat! 5. Tudd meg, mennyibe kerül egy 18 éves embernek az ,- Ft-os életbiztosítás, és szüleidnek mennyibe kerül, ha most indítanak egyet! 6. Ki mekkora összegre számíthat 65 éves korában, ha legfeljebb 20 éves megtakarítási idõszakkal számolunk? 7. Tudd meg, köthetõ-e újszülöttre valamilyen biztosítás, ha igen milyen! 8. Tudd meg, mennyibe kerül a tervezett nyaralásod általad elvárt szintû biztosítása! 9. Keress olyan forrást, amelybõl megtudhatod, mekkora összegig biztosítja az OBA a betéteket és milyen feltételekkel? 10. Ha van szüleidnek, vagy neked bankszámlád, tudd meg, mekkora összegig van biztosítva, és hol! 11. Keress olyan forrást, ahol megtudhatod, biztosítva van-e befektetõcéged! 80

17 Kérdések 1. Létezett-e valamilyen biztosítási forma Jézus születése elõtt? 2. Milyen védelmeket nyújtottak 600 éve a céhek tagjaiknak és hozzátartozóiknak? 3. Fogalmazd meg, mire való a biztosítás! 4. Hogyan magyarázod meg a felosztó-kirovó rendszer fogalmát? 5. Mi a viszontbiztosítás? 6. Milyen biztosítási fajtákat ismersz? 7. Mire jó a vagyonbiztosítás? 8. Mire jó az életbiztosítás? 9. Sorold fel, milyen szereplõi lehetnek egy biztosítási szerzõdésnek a biztosítón kívül! 10. Mire jó a felelõsségbiztosítás? 11. Melyik biztosításfajtánál használják a Unit Linked kifejezést? 12. Mit jelent és anyagi gondok esetén milyen szerzõdésmódosítási lehetõségek vannak? 13. Hány százalékát kapod vissza a pénzednek, ha egy 10 éves biztosítási szerz?dést a második év vége elõtt felmondasz? 14. Hogyan lehet szerzõdést módosítani? 15. Melyik biztosításra és milyen adókedvezmények vonatkoznak? 16. Mi az OBA és mi a feladata? 17. Mekkora összegig biztosítja az OBA a betéteket? 18. Mi a BEVA? 19. Mekkora összegig biztosítja a BEVA befektetéseket? 81

1.1. Az öngondoskodás, megtakarítás jelentősége

1.1. Az öngondoskodás, megtakarítás jelentősége Pénzügyi Iránytű Program Háttéranyag a 2013.09. havi tartalmakhoz Megtakarítások I. egyszerűbb termékek Az öngondoskodás, megtakarítás jelentősége Érdemes-e kisebb összegeket is félretenni? Tájékozódás

Részletesebben

Szakmai háttéranyag. Budapest, 2014. október 27.

Szakmai háttéranyag. Budapest, 2014. október 27. Szakmai háttéranyag 1 Budapest, 2014. október 27. A szakmai háttéranyag elkészítésére a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával került sor, amely a pénzügyi fogyasztók védelmének

Részletesebben

A pénz beszél! Te is érted?

A pénz beszél! Te is érted? A pénz beszél! Te is érted? Tartalomjegyzék Köszöntő 2 Bankszámla és bankkártya 3 Megtakarítások 9 Hitelek 11 Nyugdíjpénztárak 16 Biztosítások 20 START-kártya 25 Amire minden pénzügyi döntésnél érdemes

Részletesebben

Biztosítási ismeretek 2011/2012 I. félév

Biztosítási ismeretek 2011/2012 I. félév Biztosítási ismeretek 2011/2012 I. félév I. A biztosítási piac szabályozó és ellenőrző szervei Az ágazat fő szabályozó testülete a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF), amely a Pénzügyminisztérium

Részletesebben

Alapvető pénzügyek közérthetően

Alapvető pénzügyek közérthetően Alapvető pénzügyek közérthetően 1. A pénzügyi közvetítőrendszer Modern irodaházak, csillogó üvegportálok, jól öltözött hölgyek és urak, akik mindig sietnek valahova. Kis pénzváltó irodák, zálogfiókok,

Részletesebben

A banknak sok pénze van, de az mind másé.

A banknak sok pénze van, de az mind másé. A bank A banknak sok pénze van, de az mind másé. Ha már van félrerakott pénzed, vagy ha van jövedelmed, felmerül a kérdés, hol tároljad. Malacperselyben? Szalmazsákban? Minden megoldás használható, csak

Részletesebben

I. A biztosítások főbb típusai II. Életbiztosítás III. Utazási biztosítás IV. Lakásbiztosítás V. Gépjármű-biztosítás VI. Jogvédelmi biztosítás VII.

I. A biztosítások főbb típusai II. Életbiztosítás III. Utazási biztosítás IV. Lakásbiztosítás V. Gépjármű-biztosítás VI. Jogvédelmi biztosítás VII. I. A biztosítások főbb típusai II. Életbiztosítás III. Utazási biztosítás IV. Lakásbiztosítás V. Gépjármű-biztosítás VI. Jogvédelmi biztosítás VII. Kérdések A biztosítások főbb típusai I. Haláleseti (kockázati)

Részletesebben

XIII. évfolyam, 18. különszám

XIII. évfolyam, 18. különszám XIII. évfolyam, 18. különszám www.pszaf.hu/fogyaszto www.penziranytu.mnb.hu www.versenykultura.hu www.pszaf.hu/fogyaszto www.penziranytu.mnb.hu www.versenykultura.hu Új érme a mindennapokban Tartósabb,

Részletesebben

Adózási tudnivalók. Melléklet. Szerző: Gaál Csaba

Adózási tudnivalók. Melléklet. Szerző: Gaál Csaba Melléklet Szerző: Gaál Csaba Adózási tudnivalók Jelen melléklet az élet-, baleset- és egészségbiztosításokkal, illetve a Pannónia Biztosításokkal kapcsolatos legfontosabb adózási tudnivalókat tartalmazza.

Részletesebben

Pénzügyi Iránytű Program Háttéranyag a 2014.03. havi tartalmakhoz. A hónap témája: Váljunk tudatos pénzügyi fogyasztóvá!

Pénzügyi Iránytű Program Háttéranyag a 2014.03. havi tartalmakhoz. A hónap témája: Váljunk tudatos pénzügyi fogyasztóvá! Pénzügyi Iránytű Program Háttéranyag a 2014.03. havi tartalmakhoz A hónap témája: Váljunk tudatos pénzügyi fogyasztóvá! Tájékozódás, tájékoztatás (banki ügyfél-tájékoztatás). Független információforrások,

Részletesebben

FAKT CSR Projekt Tananyaga

FAKT CSR Projekt Tananyaga FAKT CSR Projekt Tananyaga 1. A pénz Alapvető fogalmak Mi a pénz? (Tipikus kinek van ötlete? kérdés) Bevezetés, pénztörténet: Őskor: önellátó emberek, közösségek, megtermelik maguknak, amire szükségük

Részletesebben

Pénzügyi Iránytű Program. Háttéranyag a 2013.12. havi tartalmakhoz

Pénzügyi Iránytű Program. Háttéranyag a 2013.12. havi tartalmakhoz Pénzügyi Iránytű Program Háttéranyag a 2013.12. havi tartalmakhoz A hónap témája: Év végi hajrá megtakarítási fronton Mit a megtakarítás? Konstrukciók állami támogatással, ill. kamatkedvezménnyel. TBSZ,

Részletesebben

I. A gépjárműtartás pénzügyi vonzatai

I. A gépjárműtartás pénzügyi vonzatai Pénzügyi Iránytű Program Háttéranyag a 2013.10. havi tartalmakhoz I. A gépjárműtartás pénzügyi vonzatai Üzenet 1. az esetleges hitel, az üzemanyag és javíttatás költségén kívül számoljunk a biztosítás

Részletesebben

LAKÁSBIZTOSÍTÁSI ÚTMUTATÓ

LAKÁSBIZTOSÍTÁSI ÚTMUTATÓ LAKÁSBIZTOSÍTÁSI ÚTMUTATÓ A MABISZ Lakásbiztosítási útmutató nem mintaszabályzat csak segítséget ad biztosítási fogalmak értelmezéséhez. Bármely konkrét kérdésben teljes eligazítást csak az adott biztosítónál

Részletesebben

XIV. évfolyam, 93. különszám

XIV. évfolyam, 93. különszám XIV. évfolyam, 93. különszám www.pszaf.hu/fogyaszto www.penziranytu.mnb.hu www.versenykultura.hu Pénzügyekről közérthetően Hamis vagy valódi? Láthatatlan pénz www.penziranytu.mnb.hu PÉNZÜGYI DÖNTÉSEID

Részletesebben

Pénzügyi Iránytű Program. Háttéranyag a 2013.04. havi tartalmakhoz

Pénzügyi Iránytű Program. Háttéranyag a 2013.04. havi tartalmakhoz Pénzügyi Iránytű Program Háttéranyag a 2013.04. havi tartalmakhoz A hónap témája: Likviditásmenedzsment a háztartásban családi kassza Érintett témakörök: 1. A program felvezetése. 1.1. pénzügyek az életciklus

Részletesebben

Pénzügyi Iránytű Program. Háttéranyag a 2014.01. havi tartalmakhoz. Éves pénzügyi tervezés jelentősége (éves családi bevétel-kiadási terv készítése)

Pénzügyi Iránytű Program. Háttéranyag a 2014.01. havi tartalmakhoz. Éves pénzügyi tervezés jelentősége (éves családi bevétel-kiadási terv készítése) Pénzügyi Iránytű Program Háttéranyag a 2014.01. havi tartalmakhoz A hónap témája: Új év, új élet! Pénzügyi tervezés fontossága Legfontosabb megtakarítási szempontok. Munkahelyi cafeteria juttatások közötti

Részletesebben

Lakásbiztosítási Bizottság LAKÁSBIZTOSÍTÁSI ÚTMUTATÓ

Lakásbiztosítási Bizottság LAKÁSBIZTOSÍTÁSI ÚTMUTATÓ LAKÁSBIZTOSÍTÁSI ÚTMUTATÓ 1 Tartalomjegyzék 1. Milyen szempontok alapján, hogyan válasszunk lakásbiztosítást?... 4 2. A lakásbiztosítási szerződések főbb típusai: az all risk / per risk lényege és főbb

Részletesebben

Lakossági tájékoztató kiadvány

Lakossági tájékoztató kiadvány Lakossági tájékoztató kiadvány Készítette a Gazdasági Versenyhivatal, a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete szakértőiből álló Pénzügyi Kultúra Munkacsoport 2012. szeptember

Részletesebben

PKM kiadványok 1. HITELEK. Lakossági tájékoztató kiadvány

PKM kiadványok 1. HITELEK. Lakossági tájékoztató kiadvány PKM kiadványok 1. HITELEK Lakossági tájékoztató kiadvány Készítette a Gazdasági Versenyhivatal, a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete szakértőiből álló Pénzügyi Kultúra Munkacsoport

Részletesebben

Biztosítók. A biztosítók tevékenysége és ennek törvényei keretei

Biztosítók. A biztosítók tevékenysége és ennek törvényei keretei Biztosítók A biztosításügyben valamely bekövetkezett eredmény várthoz képest kedvezőtlen (negatív) irányú eltérésének esélyét nevezik kockázatnak (a kockázat általános fogalmát lásd a 10. fejezetben).

Részletesebben

Életünk egyik legnagyobb döntése: az otthonteremtés

Életünk egyik legnagyobb döntése: az otthonteremtés Életünk egyik legnagyobb döntése: az otthonteremtés PIP 2014. februári háttéranyag - Hitel, lízing - Támogatott hitelek, kedvezményes lehetőségek - Előtakarékosság lakáshitel felvétele előtt: a lakástakarék-pénztár.

Részletesebben

LAKÁSBIZTOSÍTÁSI ÚTMUTATÓ

LAKÁSBIZTOSÍTÁSI ÚTMUTATÓ LAKÁSBIZTOSÍTÁSI ÚTMUTATÓ A MABISZ Lakásbiztosítási útmutató nem mintaszabályzat, csak segítséget ad biztosítási fogalmak értelmezéséhez. Jelen útmutató a jogszabályi rendelkezések alapján készült, melytől

Részletesebben

Iránytű. a betét biztosításhoz. Országos Betétbiztosítási Alap. biztos betét, biztos KiVét.

Iránytű. a betét biztosításhoz. Országos Betétbiztosítási Alap. biztos betét, biztos KiVét. Iránytű a betét biztosításhoz Országos Betétbiztosítási Alap biztos betét, biztos KiVét. 2 Tartalom ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Mi a betétbiztosítás és miért fontos az Ön számára? 5 2. Kik tartoznak a betétbiztosítási

Részletesebben

IRÁNYTŰ A BETÉTBIZTOSÍTÁSHOZ

IRÁNYTŰ A BETÉTBIZTOSÍTÁSHOZ IRÁNYTŰ A BETÉTBIZTOSÍTÁSHOZ Együtt vigyáz(z)unk a pénzére! 2011 TARTALOM ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Mi a betétbiztosítás és miért fontos az Ön számára? 2. Kik tartoznak a betétbiztosítási rendszerbe? 3. Kiknek

Részletesebben

BIZTOSÍTÁSI ISMERETEK - VÁLLALKOZÁSOK BIZTOSÍTÁSA

BIZTOSÍTÁSI ISMERETEK - VÁLLALKOZÁSOK BIZTOSÍTÁSA TÓTH GÁBOR BIZTOSÍTÁSI ISMERETEK - VÁLLALKOZÁSOK BIZTOSÍTÁSA 2007. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 3. 2. A biztosítási tevékenység kialakulása 6. 3. Gazdálkodás, kockázat, kockázatkezelés 13. 4. A biztosítás,

Részletesebben

MetSelection egyszeri díjas befektetési egységekhez kötött életbiztosítás feltételei

MetSelection egyszeri díjas befektetési egységekhez kötött életbiztosítás feltételei egyszeri díjas befektetési egységekhez kötött életbiztosítás feltételei Budapest, 2014. május 30. 2 TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató a MetSelection biztosítási termékről. 4.... A MetLife Biztosító Zrt. MetSelection

Részletesebben

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Magyar Nemzeti Bank

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Magyar Nemzeti Bank Köszöntő A pénz nem boldogít, járja a mondás, még ha így is van, akkor nem is kell vele foglalkozni?! Ha tisztában vagyunk azzal, miként működik a pénz világa, mikor és mire kell figyelnünk, sokkal egyszerűbbé

Részletesebben

Pénzügyi Iránytű Program

Pénzügyi Iránytű Program A hónap témái, érintett témakörök: Pénzügyi Iránytű Program Háttéranyag a 2013.05. havi tartalmakhoz 1. Szabad-e hitelből fogyasztani? Mit kell/lehet tenni a túlzott eladósodottság érdekében? Mi a hitel,

Részletesebben

Junior Care egyéni baleset- és betegségbiztosítás. Budapest, 2014. január 15.

Junior Care egyéni baleset- és betegségbiztosítás. Budapest, 2014. január 15. egyéni baleset- és betegségbiztosítás Budapest, 2014. január 15. TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató a Junior Care biztosítási termékről. 6..... A MetLife Biztosító Zrt. Junior Care egyéni baleset- és betegségbiztosításának

Részletesebben