Biztosítás fajták Vagyonbiztosítás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Biztosítás fajták Vagyonbiztosítás"

Átírás

1 Biztosítás

2 Amióta a magánvagyon kialakult, szinte azóta létezik a biztosítás. Természetesen a kezdetekkor még nem a mai formájában, mert annak alapvet? matematikai feltételei alig 200 éve teremtõdtek meg. Mégis vannak írásos emlékek, amelyek szerint az i. e. III. évezredben kereskedõk már szövetkeztek arra, hogy karavánjuk kifosztása esetén közösen viselik a veszteséget (veszélyközösség). Ez a fajta utólagos kárfelosztás (felosztó-kirovó rendszer) évezredeken keresztül megtalálható a biztosítástörténelemben. Az emberiség rég felismerte, hogy vannak események, amelyek rendszeresen vagy biztosan bekövetkeznek, csak az idõpontját nem ismerjük elõre. Ilyen a minden élõlényt érintõ betegség, halál vagy a vagyonunkat érõ kár (pl. lakásunk beázása, autónk összetörése, stb.). Ezeket a kockázatokat megfelelõ figyelemmel csökkenteni tudjuk, de teljesen megszüntetni nem. Ezért célszerû több azonos kockázatú emberrel összefogni, és közösen viselni egy-egy bekövetkezõ (kár)esemény költségét. A magyar céhek pénztári szabályzatában már a XIV. század elején találunk nyomokat, amelyek szociális gondoskodást céloztak biztosítási alapokon. Ezek keresõképtelenségi és öregségi járadékot folyósítottak, temetkezési segélyt, özvegyi, sõt még árvatámogatást is nyújtottak tagjaiknak. Mikor biztosítást kötünk, akkor magunkról vagy szeretteinkrõl gondoskodunk (öngondoskodás). A biztosítás az egyik legrégebbi és legelterjedtebb öngondoskodási forma. A nevében szereplõ biztos kifejezés is arra utal, hogy amikor bajban vagyunk, akkor van kire/mire támaszkodnunk, van egy biztos pont az életünkben. Mivel a neve és mûködésének lényege a biztonság, ezért mára olyan jogi környezetet hoztak létre, amely valóban lehetõvé teszi a vállalt feladat teljesítését. Magyarországon a biztosítótársaságok mûködését a PSZÁF felügyeli éppúgy, mint a többi pénzügyi szolgáltatót, ráadásul sokkal szigorúbb feltételek szerint lehet biztosítótársaságot létrehozni és mûködtetni, mint egy kereskedelmi bankot. Mára a biztosítótársaságok saját maguk és ügyfeleik védelme érdekében létrehozták a viszontbiztosítás rendszerét, amely olyan katasztrófák esetében, mint pl. a Világkereskedelmi Központ megsemmisülése, több biztosító között osztja szét a kár összegét, ezzel is garantálva a kár biztos megtérítését. Ezenfelül biztosítótársaság nem szûnhet meg, csak beolvadhat egy másik társaságba, amelynek eredeti tartalommal kell helytállnia a meglévõ és átvételre kerülõ szerzõdésekért. Pl. a PSZÁF honlapján ma is megtalálható, hova kell fordulni a most elõkerülõ, de a II. világháború elõtt kötött, és még nem rendezett biztosítási szerzõdések ügyében. 66

3 A biztosításokkal kapcsolatban is tudomásul kell vennünk, hogy mindennek ára van! Ha valaki helyetted munkát végez, azt meg kell fizetni! Azzal, hogy egy cég vállalja olyan személyek felkeresését, akik veled együtt hajlandóak egy adott cél érdekében pénzt félretenni, szerzõdést köt velünk és kezeli a befolyt összeget, valamint ellenõrzi a bejelentett kárigényt és végül kártalanít. Ez olyan munka, amelynek költségvonzata van. Tehát, ha élvezni akarjuk a biztosítás által nyújtott biztonságot, akkor annak költségeit meg kell térítenünk. Itt van egy lényeges szempont, amelyre fel kell hívni mindenki figyelmét: a biztosítás egy össznépi társasjáték, amely a nagy számok törvényére épül. Ennek alapján a biztosítási díjként befizetett díjból a kockázatmegosztásra befizetett és a károkra kifizetett összegnek hosszú távon nullát kell adnia. Ha valaki a statisztikát meghamisítva a szándékos károkozást véletlennek tünteti fel és így kér kártérítést, az biztosítási csalást követ el. Ez bûncselekménynek minõsül, mivel a többi becsületes biztosítottat meg-károsítja, hiszen a hamis statisztika alapján a biztosító magasabb kockázati díjat fog számítani. Végül saját magának is kárt okoz, mert mikor belefárad az üzletbe akkor az általa megváltoztatott hamis statisztika alapján számára is még évtizedekig magas lesz a biztosítási díj. Tanmese Egy amerikai fickó drága szivarokat gyûjtött. A legdrágább 10 szivarját annyira féltette, hogy bebiztosította õket. Mikor megkötötte a szerzõdést, akkor vette észre, hogy tûzkár ellen is szól a biztosítás. Erre szép kényelmesen elszívta mindet, összegyûjtötte a hamut, és bevitte a biztosítóhoz. Hosszas pereskedés után a bíróság megítélt egy komoly összeget az elégett szivarokért. Csakhogy a biztosító sem volt rest, és feljelentette a fickót tíz rendbeli gyújtogatásért, amit a bíróság annak rendje-módja szerint rá is sütött a szivarbarát amerikaira. Azóta is ül a szerencsétlen. (Forrás: Ebben a témában is érdemes néhány fontos alapfogalommal megismerkedni! A biztosításoknak mindig legalább két szereplõje van. Az egyik a biztosított, akire/amire a védelem vonatkozik. Ezt belefoglalják a szerzõdésbe, nem változtatható. A másik a szerzõdõ, aki a pénzt adja (aki fizet). A õ bizonyos esetekben változtatható. Egyes 67

4 szerzõdéstípusoknál a szerzõdõ és a biztosított lehet ugyanaz a személy. Mint már említettük, a biztosításoknak díja van. Eszerint létezik egyszeri és folyamatos díjas biztosítás. A biztosításoknak mindig van idõbeni kiterjedése. Ez alapján megkülönböztetünk határozatlan idejû és fix futamidõs biztosításokat. Biztosítást azokra a dolgokra és személyekre kötünk, amelyek nagyon fontosak vagy pótolhatatlanok számunkra, illetve amelyeknek a megvalósítása, megõrzése fontos és/vagy nagy anyagi áldozattal jár. Az élõlények életének legfontosabb feladata az élet fenntartása, továbbörökítése. Mikor életbiztosításról beszélünk, akkor saját magunk jövõjérõl ejtünk szót. Bármit is hoz a holnap, legyen mibõl megélni, átalakítani életünket, vagy kifizetni egy drága mûtétet, orvosi kezelést. Vagy ha már nem vagyunk többé, akkor is legyen egy anyagi bázis, amibõl párunk, gyermekeink tovább tudnak lépni. Biztosítás fajták Itt két jól elkülönülõ/elkülöníthetõ biztosításról beszélünk. Az egyik az anyagi dolgokkal kapcsolatos vagyon-, a másik a személyhez kötõdõ életbiztosítás. Létezik még két csoport: az utazási és a felelõsségbiztosítás. Vagyonbiztosítás Ahogy már említettem, az embereknek õsidõk óta megvan az igénye, hogy nehezen megszerzett vagyonukat biztonságban tudják. Egy rablótámadás, tûz, árvíz vagy hajótörés mindent elvihetett. Ezért a számunkra jelentõs értéket képviselõ tárgyakat (vagyont) biztosítjuk. Mivel házunk, lakásunk értéke általában 3-5 évnyi teljes jövedelmünknek felel meg, ezért ennek újrateremtése komoly anyagi terhet jelent mindenki számára. Képzeld el, ha lakásod hitelre vásárotad és még 20 évnyi törlesztõrészlet hátravan, és ekkor tûz- vagy vízkár miatt újra kell építeni. Akkor mondjuk 26 évesen a meglévõ 20 év mellé még 20 év törlesztést nem vehetsz a nyakadba. (Nem is kapnál hitelt.) 68

5 Tanmese Pár éve rengeteg zokogó embert mutattak a híradások egy-egy árvíz alkalmával. Mindenki arra panaszkodott, hogy egy élet munkáját percek alatt elvitte a víz. Követelték, hogy az állam (vagyis az adófizetõ polgárok) térítse meg a kárukat, adjon másik házat. Sajnos ezeknek a károsultaknak nem volt biztosításuk, ráadásul egy részük árterületen építkezett, ahol nem is biztosítható az épület, legalábbis árvízre. A biztosítás nem olyan, mint a tej meg a kenyér, hogyha most kell, akkor elszaladok a boltba. A megtörtént eseményekre utólag biztosítás már nem köthetõ, ezért bármit biztosítani csak elõre lehetséges. A mai piaci versenyben mindennek kialakult a reális ára, így a biztosításnak is. A biztosítási díjban mindenhol benne van az üzletkötõ/ügyfélszolgálatos jutaléka, a kiszolgálás színvonala, a biztosított vagyon értéke a kockázati tényezõknek megfelelõen. Mindig tudnunk kell, mit és mire akarunk biztosítani. Csak ennek alapján érdemes leülni tárgyalni egy üzletkötõvel, noha vannak szakértõk ebben a szakmában, akik megfelelõ segítséget tudnak nyújtani. Nehéz összehasonlítani még két azonos díjú biztosítást is, mert kínálhatnak kártérítést eltérõ kockázati elemekre. Ezért mindig el kell olvasni a szerzõdésnek minden betûjét, ha meg kívánjuk kötni. A biztosításokat díjfizetés szerint is lehet csoportosítani. Eszerint van: - egyszeri és - folyamatos díjas. Az egyszeri díjas biztosításoknak két csoportja létezik. Az egyikbe azok tartoznak, ahol a biztosítás idõtartama túl rövid, vagy összege olyan alacsony ahhoz, hogy nem érdemes több részletre elosztani. A másik kategória, amikor valaki egyszer akar rögzített idõtartamra egy nagyobb összeget befektetésként elhelyezni egy biztosításba. 69

6 A folyamatos díjas biztosítást rendszeresen kell fizetnünk. A legtöbb biztosítás ebbe a kategóriába tartozik. Általában a díjakat egy évre állapítják meg. Mivel az emberek nagy többsége rossz pénzügyi szokása miatt nehezen tud egyéves díjat egyben kifizetni, ezért lehetõséget adnak a féléves, negyedéves és a havi díjfizetésre is. Természetesen ez is többletköltséget jelent, mert gyakrabban kell ellenõrizni a díj befizetését, valamint több a posta vagy átutalási költség is, amit az ügyfélnek kell megfizetnie. Ez elérheti a 6-8%-ot is. Továbbá, amint már tanultuk, a mai pénz nem azonos sem a tegnapival, sem a holnapival. Személlyel kapcsolatos biztosítások A biztosításokat a személy és vagyon kategóriákon kívül két másik szempont szerint is lehet osztályozni: kockázati és tõkegyûjtõ. Az eddig bemutatottak a kockázati biztosítás kategóriába tartoznak, mivel ezek a szerzõdés lejártakor/felbontásakor, ha addig nem történt káresemény, kifizetés nélkül megszûnnek. A tõkegyûjtõ biztosítás a nevében szereplõen tõke gyûjtésére is szolgál, ezért a biztosítás kockázati díja felett további összeget helyezünk el, ami a biztosítási szerzõdéshez kötött számlánkra kerül. Ennél a típusnál a szerzõdés lejártakor a számlán összegyûlt tõkét kamatokkal együtt, szakszóval: a kötvényértéket fizetik ki. Ez a kategória kizárólag élet biztosításoknál létezik. A tõkegyûjtés biztosítások között is két lényeges csoportot lehet megkülönböztetni a biztosítás felépítése alapján, de ez összefügg a pénzelhelyezés módjával. Az elsõ csoport a hagyományos biztosítás, ahol a pénz egy fekete dobozba kerül. Ebben az esetben nem lehet tudni, milyen arányban hova kerül a pénz. Mekkora összeg kerül a kockázatviselésre és mekkora a tõkeszámlánkra. (Ettõl függetlenül szigorú szabályok vonatkoznak a pénz elosztására.) Ez a fajta a biztonságon belül is a biztonságra törekszik, ezért csak kötvényekbe fektetik a tõkét. Ennél a típusnál a törvény elõírja, hogy a befektetett pénz hozadékából a biztosító köteles a biztosítottnak legalább 80 százalékot jóváírni. Ezt a társaságok szerzõdéseikben többnyire 85 százalékkal vállalják, amit évente a hozam függvényében felülbírálnak, és százalékra módosítanak. 70

7 A másik csoport a pénzcsinálásról szól. Szaknyelven Unit Linked (befektetési egység alapú) biztosítás. Ez egy életbiztosítással összekötött befektetés, amely a befektetési alapok mûködésére épül. Itt pontosan lehet tudni, mire mennyit adunk. Elõre meghatározott táblázatokkal tájékoztatnak, hogy a teljes futamidõ alatt mire, mikor hány százalékot fognak költségként felszámítani. Az újságokban, illetve az Interneten közzétett adatok alapján akár naponta nyomon követhetjük befektetésünk értékét. Ennél a konstrukciónál van lehetõség a kockázat szintjének megválasztására, magasabb hozamok elérésére. Baleset- és betegségbiztosítás A baleset mindig váratlanul, hirtelen külsõ hatásra bekövetkezõ eseményt jelent. Ha a baleset eredménye egy elvágott ujj, az néhány kivételtõl eltekintve nem okoz gondot. Ha egy kéz vagy egy láb törik, az már több hetes gyógyulást igénybe vevõ esemény. Ha valaki több hétre kiesik a munkából, akkor annak csökken arra az idõszakra a jövedelme, míg költségei emelkedhetnek a gyógyítási költségekkel, illetve a munkahelye helyett otthon használja pl. az áramot. Ennek a negatív eseménysornak az ellentételezésére találták ki a balesetbiztosítást. Gyerekkorban az erre kapott összeg akár fájdalomdíj is lehet a sérültnek, szélsõséges esetben életet menthet, ha a szülõk másképp nem tudnák kifizetni a gyógyítás költségeit. A betegség ugyan váratlanul jelentkezik, de többnyire nem rendelhetõ egy adott rövid idejû külsõ behatáshoz. Lényeges eltérése a balesethez képest, hogy az életkor elõrehaladtával jelentõsen változik a valószínûsége és a súlyossága, ezért külön kategóriaként kezelik. Külön díjszabást alkalmaznak rá és díja az életkor függvényében jelentõsen emelkedik. Nálunk legismertebb formája Társadalombiztosítás, amely az egészségügyi ellátásunkat biztosítja. Ezt mindenkinek a munkaadója intézi a jövedelme alapján elõírt százalékokban. Teljes átalakítása várhatóan pár év múlva fog megtörténni. Akkortól mindenki maga választhat majd biztosítót és pénztárcájának megfelelõ szolgáltatási színvonalat. Akinek nem felel meg a jelenlegi szolgáltatási színvonal, annak már most van lehetõsége néhány biztosítótársaságnál külön kiegészítõ szerzõdést kötni. 71

8 Életbiztosítás Az életbiztosítás, mint a neve is mutatja, valakinek az életérõl szól. Létezik tisztán kockázati biztosítási formában, de ezt a változatot többnyire valaminek a fedezetére kötik. Ilyen pl. a hosszú lejáratú hitel, amikor a hitelt felvevõ halála esetén a kölcsön összegét a biztosító fizeti vissza. A leggyakoribb életbiztosítás a tõkegyûjtõ változat. Számtalan módozatot dolgoztak ki eddig a biztosítótársaságok a különbözõ igények kielégítése érdekében. Ez talán a legnépszerûbb öngondoskodási forma. Öngondoskodás, mert a módozattól függõen gondoskodhatunk a nagy valószínûséggel elérkezõ nyugdíjas éveinkrõl, hogy olyan színvonalon élhessünk, amelyen szeretnénk, még akkor is, ha baleset vagy betegség miatt idõ elõtt kell a munkát abbahagynunk. Segít, ha megváltozik egészségi állapotunk, és ezért át kell szervezni/alakítani életünket és környezetünket. Pl. akadálymentesíteni kell a lakásunkat. Segít a hátramaradottaknak átvészelni a legnehezebb idõszakot és ad idõt átszervezni az életet. Segít gyermekünk oktatásának, életkezdésének költségét összegyûjteni, még egy tragédia esetén is. És még vagy ezer fontos cél megvalósításában segíthet, amelyhez pénzre van szükség. Tanmese Pár éve a szerzõ ügyfelének rokonát, aki biztonsági õrként dolgozott, karácsony másnapján lõtték le szolgálatban. Gyermekgondozási segélyen lévõ feleségét és két gyerekét hagyta hátra. Szerencsére volt biztosítása. Szintén pár éve történt. A szerzõ jogász ügyfelének 5 különbözõ célra kötött életbiztosítása volt, mikor egy autóbalesetben 34 évesen eltört a gerince és lebénult. Ezért egészségügyileg munkaképtelennek nyilvánították. A szerencsétlenségben szerencséjére a fejével dolgozik, ezért nehezebben, de mégis tud dolgozni. Ezért jövedelme csupán kis mértékben változott. Viszont 3 biztosítása már olyan védelmeket tartalmaz, amelyek következtében azok a szerzõdések díjmentessé vált. (Nem kell többet fizetnie, mégis a szerzõdés lejártakor akkora összeget fog kapni, mintha végig fizette volna a biztosítási díjat.) Így felszabadult jövedelmének egy része, amelyet õ újra le kívánt kötni tudva, hogy megváltozott helyzetében több nyugdíjra lesz szüksége. Ezért a szerzõ segítségével elindította a 6. biztosítását, amely egy rokkant embernél már nem is olyan egyszerû. Ugyanis, akinek volt már súlyos betegsége, sérülése, arra nem szeretnek a társaságok biztosítást kötni. 72

9 A tõkegyûjtõ életbiztosításokat ugyan a tipikus folyamatos díjas biztosítások közé lehet sorolni, mégis van egyszeri díjas változata, hogyha valaki hozzájut egy nagyobb összeghez, amelyet be kíván fektetni, és lényegesnek tartja a biztosítás által kínált védelmeket, elõnyöket, akkor ezt megtehesse. Életbiztosításoknál megjelenik egy harmadik szereplõ is: a kedvezményezett, aki kétféle is lehet. Elérési és haláleseti. Az elérési kedvezményezett kapja a pénzt, ha a biztosított személy a szerzõdés lejártakor még él. A haláleseti kedvezményezett akkor kapja meg a biztosítási összeget, ha a biztosított elhalálozik. Praktikusan ide csak akkor szabad kiskorú személyt megnevezni, ha már minden egyébrõl gondoskodtunk, mert kiskorú (18 év alatti) nem juthat a pénzhez. Illetve, akkor érdemes kiskorú személyt megjelölni, ha az a célunk, hogy a gyermekünk 18 éves korában vagy késõbb jusson a pénzhez, segítve ezzel továbbtanulását, az életben való elindulását. Vannak országok, ahol a gyermek megszületésekor rögtön elindítanak egy vagy akár több biztosítást is a számára. Egyet az oktatására, egyet az életkezdéshez, egyet pedig nyugdíjas éveire. Mivel ezek év kifutási idõvel rendelkezõ szerzõdések, ezért nem szükséges nagy összegeket elkülöníteni rá, mert ahogy tanultad, itt igazából a kamatos kamat a jelentõs tétel. A felelõsségbiztosítás Legismertebb fajtája a gépjármû kötelezõ biztosítása. Képzeld el, sikerült venned egy jármûvet. Boldogan mész vele az úton, élvezed a tavasz friss illatát. Hallgatod a motor kellemes hangját. Legjobb barátodhoz igyekszel, hogy megmutasd neki legújabb szerzeményed. Belemerülve az élménybe nem veszel észre egy újonnan kihelyezett elsõbbségadás kötelezõ táblát. Pont akkor egy másik jármû is jár arra, de az a védett útvonalon. Az ütközést elkerülitek, te és jármûved karcolás nélkül megússzátok. Viszont a másik jármûvet, amelynek vezetõje az ütközés elkerülése érdekében elkapta a kormányt, egy kõkerítés állította meg. Eredmény: egy javíthatatlan, több tízmilliós értékû autó és egy ledõlt kerítés. A hibás te vagy! Neked kell állni a javítási számlákat! Ha te vagy az ország egyik leggazdagabb embere, akkor nem okoz gondot rendezni a kárt. Ellenkezõ esetben lehet, hogy egész életedben fizetned kellene. Szerencsére van kötelezõ biztosításod, így a megfelelõ papírok kitöltése után a biztosító helyetted fizet. Vagyis a felelõsségbiztosítás azokat a károkat rendezi helyetted, amelyeket te véletlenül 73

10 (figyelmetlenségbõl, meggondolatlanságból) okoztál. A szándékos károkozás itt is büntetõjogi kategória. A kárátvállalásnak az érvényes felelõsségbiztosítási szerzõdésen kívül van még egy lényeges feltétele a példánkban. Ne legyen jármûvezetést kizáró ok. Legyen a jármûfajtára érvényes vezetõi engedélyed, és ne legyél alkohol esetleg kábító hatású szer hatása alatt. Felelõsségbiztosítást sok mindenre lehet még kötni. Többnyire cégek, illetve olyan személyek veszik igénybe, akik munkájuk során nagy anyagi felelõsséget vállalnak (orvos, mérnök, stb.). Utazási biztosítás A név itt is beszédes: ezt a biztosítási típust utazások alkalmával szokás igénybe venni. Az otthonunktól távol érõ bajok kezelésében nyújt anyagi segítséget. Igény szerint tartalmazhat egyszerre baleset-, betegség-, felelõsség-, és vagyonbiztosítást. Ez tipikus egyszeri díjas biztosítás. Baleset- és betegségbiztosítás távoli vidéken is rendezi az egészségügyi ellátásunk, szükség esetén speciális hazaszállításunk költségeit. A vagyonbiztosítás elveszett, ellopott, megrongálódott vagy tönkrement vagyontárgyaink javíttatásában, pótlásában nyújt támogatást. Biztosításkötést elindíthatunk valamelyik biztosítótársaság irodájában, brókercég irodájában, saját otthonunkban egy üzletkötõ segítségével, sõt már az Interneten is, tehát bárhol. Viszont a szükséges nyomtatványok kitöltése, aláírása és a biztosítási díj befizetése/átadása/átutalása még nem jelenti a biztosítás megkötését. Ugyanis a fent leírtakkal egy ajánlatot készítettünk el, amelyet a biztosító társaság típustól függõen maximum 30 napon belül elbírál. Bírálat és jóváhagyás után a biztosító a szerzõdést megküldi az ajánlattevõnek, amitõl õ 30 napon belül elállhat. (Ez a hosszadalmasnak tûnõ ügymenet a több évre szóló életbiztosításokra vonatkozik. Egy másnap érvénybe lépõ, egy hétre szóló utasbiztosításnál természetesen egyszerûbb a helyzet.) A biztosítás baleseti kockázatai általában a pénz átadásától/befizetésétõl vagy másnap nulla órától, illetve utasbiztosítás esetén a szerzõdésben meghatározott naptól élnek. 74

11 Tanmese Egy francia biztosítási szakember szomszédjával biztosítást kötött, amely magába foglalta a szomszéd kutyája által okozott összes kárt is. Miután aláírták a szerzõdést és a szakember távozni készült szomszédjától, a kutya megharapta, így õ maga lett a biztosítás elsõ haszonélvezõje. (Forrás: Szerzõdésbontás A tisztán kockázati, határozatlan ideig érvényes biztosításoknál egyszerû a helyzet, mert a díjfizetés felfüggesztésével, elegánsabban (így illik) egyszerû bejelentéssel könnyen megtehetõ. Ha nem valamilyen feltételhez kötött kötelezõ biztosításról van szó, akkor ez semmilyen negatív hatással nincs a szerzõdõre. Bonyolultabb a helyzet a határozott idejû szerzõdéseknél, amelyeknél valamilyen oka van a szerzõdés konkrét idõtartamának. További problémákat okoz, ha ez egy tõkegyûjtés biztosítás. A probléma megértése érdekében nézzük meg, ki mire vállal kötelezettséget szerzõdéskötéskor. A szerzõdõ az általa meghatározott idõtartamon keresztül, az általa meghatározott gyakorisággal, az általa meghatározott összeggel rendszeresen takarékoskodik. A biztosító társaság a szerzõdõ által kitöltött és benyújtott ajánlatot elbírálja; fizeti a szerzõdéskötéssel kapcsolatos költségeket (ügyintézõ, orvosi vizsgálat, stb.); szerzõdést készít; a szerzõdést nyilvántartja; a szerzõdõ által meghatározott idõtartamon keresztül, a szerzõdõ általa meghatározott gyakorisággal, a szerzõdõ általa meghatározott összeget összegyûjti; a kockázati díjon felüli részt befekteti; 75

12 a szerzõdés szerinti kockázatokra veszélyközösséget szervez; a veszélyközösségbõl érkezõ kártérítési igényeket ellenõrzi, és kifizetéseket teljesít; a futamidõ alatti és végi elszámolási kötelezettségeinek eleget tesz. A pénzintézet abban a tudatban fekteti be a biztosítási díjakat, hogy azt a tulajdonos a szerzõdés értelmében lejárat elõtt nem fogja visszakérni, mert szándékosan választotta meg az adott futamidõt, amelyre szerzõdött. Mivel itt éves futamidõk léteznek, ezért a biztosító igen kedvezõ feltételekkel tudja befektetni a pénzt. Viszont, ha valaki az általa választott feltételekkel kötött szerzõdést felmondja, annak súlyos anyagi következményeit viselnie kell. A biztosító társaságok három megoldást kínálnak a futó tõkegyûjtés szerzõdések módosítására: Az elsõ a legismertebb és legkevésbé praktikus forma, amikor a szerzõdõ valamiért felmondja a szerzõdést, és visszakéri a pénzét. Ebben az esetben elõfordulhat, hogy a szerzõdõ nem kap vissza semmit. Ugyanis a fent felsorolt kötelezettségek költségei az elsõ 2-3 éves díjat csaknem egészben felemésztik. Ezenkívül a lekötött pénzek feltörése további komoly veszteségeket tud okozni, amit a szerzõdésszegére szokás ráterhelni. Ez a megoldás általában a futamidõ felénél válik nullszaldóssá (befizetések = kifizetés). Nagyon sokan összekeverik a biztosítást a bankszámlával és nem hajlandóak tudomásul venni a lényegesen komolyabb háttérmunkát, valamint az ezzel járó költségeket, amit a biztosítás igényel. A másik megoldás, arra az esetre érvényes, ha az ember átmeneti pénzzavarba kerül, és ezért nem tudja fizetni a szerzõdését. Ilyenkor lehet kérni az idõszakos díjmentesítést. Ebben az esetben egy idõre mentesülünk a díjfizetés alól, amit késõbb be kell fizetnünk. Ehhez díjtartalék szükséges, amelybõl az addig esedékes díjakat vonják. Lényeges, hogy az idõszakos díjmentesítés idejére a biztosítási védelmek eredeti tartalommal futnak tovább. Harmadik a végleges díjmentesítés. Ezt akkor érdemes alkalmazni, amikor tudjuk, hogy valamiért többet nem lesz módunk, esetleg nem akarjuk tovább fizetni a biztosításunkat. Ebben az esetben szerzõdésünket átdolgozzák, díjmentesítik, a biztosítási védelmek megszûnnek. Viszont, mivel a számlánkon lekötött pénzt nem törjük fel, hanem a futamidõ végéig bennhagyjuk, tõke- és kamatveszteség nem ér bennünket. 76

13 A szerzõdés módosításához általában egy egyszerû levél is elegendõ a biztosítónk felé a szerzõdõtõl (esetenként a biztosítottól is kell az aláírás), mégis érdemes felvenni a kapcsolatot az üzletkötõddel, akinek kötelessége a rendelkezésedre állni. Adózás A jelenleg hatályos SZJA törvényünk szerint a biztosító által kártérítésként vagy elérési szolgáltatásként kifizetett összeg adó-, per- és illetékmentes. Ez alól adózási kivétel az elérési szolgáltatáskén kifizetett összeg abban az esetben, ha a biztosítási díjat egy cég költségként elszámolta. Ebben az esetben jövedelemnek minõsül és adóköteles. További kedvezmény magánszemélyek részére, hogy a szerzõdõ az életbiztosításra befizetett díj 20 százalékát az adójából visszaigényelheti, ha a szerzõdés futamideje legalább 10 év. Viszont ha igénybe vetted az adókedvezményt és biztosításodat a 10. év lejárta elõtt felmondod/visszavásárolod, akkor azt évi 20 százalék büntetõkamattal kell visszafizetned! Lényeges tudnivaló még, hogy ha megneveztél haláleseti kedvezményezettet, akkor a megnevezett személy a halotti anyakönyvi kivonat bemutatása után 2-3 héten belül megkapja a kártérítést. Ha nincs megnevezve haláleseti kedvezményezett, abban az esetben a hagyatéki végzés alapján a biztosító osztja el a pénzt az örökösök között, így semmiképpen nem képzi hagyaték tárgyát. Különleges biztosítások Az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) Sajnos, a leggondosabb irányítás mellett is elõfordulhat komoly probléma a pénzügyi rendszerben (pl. bankcsõd), ezért kötelezik a hitelintézeteket, hogy tagjai legyenek az 1993-ban létrehozott OBA-nak. Az OBA feladata a lakossági bankszámlákon elhelyezett névre szóló (a betétes adatait tartalmazó) banki betétek (betéti okiratok, betétszámla-követelések), valamint a bank által január 1-jétõl kibocsátott kötvények és letéti jegyek biztosítása egy magyarországi székhelyû hitelintézet esetleges fizetésképtelensége esetén. (Forrás: 77

14 Ez azt jelenti, hogy a bank által csak forgalmazott kötvényekre, amelyeket pl. önkormányzatok vagy gazdálkodó szervezetek bocsátottak ki, nem vonatkozik a védelem. Ami az OBA által nem védett: önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítás, kamatozó részvény, szövetkezeti részjegy, célrészjegy, önkormányzatok vagy gazdálkodó szervezetek által kibocsátott kötvények, valamint a bank által január 1. elõtt kibocsátott kötvények és letéti jegyek. Jelenleg az OBA-n keresztül személyenként és pénzintézetenként betétünk, valamint annak megszolgált kamata Ft-ig van 100%-ig, további Ft 90%-ig van biztosítva. Vagyis összesen maximum Ft-ot kaphatunk bennragadt betéteink után. Esedékes további követelésünkért, mint hitelezõ állhatunk sorba a többi hitelezõvel együtt a bank felszámolásánál. A 10% önrésznyi kockázattal igyekeznek ösztönözni a betéteseket a körültekintõ, felelõsségteljes pénzelhelyezésre. Magyarul, ha valaki nem veszi a fáradságot, hogy a több milliós betétállományát megfelelõen biztosítsa, az viselni fogja a következményeit. Ha egy hitelintézeten belül több számlád van, azokat összevonják és a 6 MFt kártérítési értékhatár a teljes betétállományra vonatkozik. Amennyiben több tulajdonosa van egy számlának (pl. házaspár), akkor a fenti feltételeknek megfelelõen a védelem összegzõdik. Így a biztosított összeg 12MFt. Ez a védelem összhangban van az EU-s gyakorlattal. Tanmese 1997-ben elterjedt a hír, hogy X pénzintézet fizetésképtelen. Az emberek ezrével rohanták meg a bankot, még menthetõ pénzük mentésére. Mindenki minden pénzt kivett. Látra szólót, lekötöttet egyaránt, nem törõdve a lekötés megszakításából eredõ kamatveszteségekkel. A bank a fizetõképességének bizonyításaként hétvégén is nyitva tartott és kifizetéseket teljesített. Kevesebb, mint egy hét alatt Ft-ot, majd hamarosan még Ft-ot vettek ki az emberek. Ez akkoriban ~ ember egy éves keresetének felelt meg. 78

15 Mikor az emberek rádöbbentek, hogy komoly anyagi veszteséget szenvedtek az egyoldalú szerzõdésbontás miatt, kivonultak az utcákra az elveszett kamatokat követelve. (Nem kapták meg, mert nem járt nekik a szerzõdésbontás miatt.) Tanulság Noha a hírnek volt valóságalapja, a pánik nagyrészt fölösleges volt, mert már 1993 óta a betétek egymillió forintig biztosítva voltak, és az akkori átlagos betétnagyság nem érte el az forintot. Vagyis a betétesek nagy része fölöslegesen, információhiány miatt okozott magának és másoknak komoly veszteséget. Akkoriban sajnos kevesen tudtak az OBA létezésérõl és feladatáról. A bajt tetézve a hírközlõ szervezetek is csak a pánik fokozásában segédkeztek a megfelelõ tájékoztatás helyett. Mentségükre szólhat, hogy nekik is kevés volt az információjuk. Befektetõ-védelmi alap (BEVA) Az alapról a évi CXX. törvény rendelkezik, akárcsak az OBA-ról. Az alap által biztosított befektetések után cégenként és személyenként január 1-jétõl maximum ,- Ft-ot fizet ki, ami 2008-tól ,- Ft-ra fog emelkedni. Itt is ,- Ft-ig 100%-ban, e fölött 90%- ban érvényes a biztosítás. Az alap megvásárolja a magánszemély befektetését. A befektetõ a kártérítési igényét a befektetés-kezelõ felszámolási eljárásának kezdetétõl egy éven belül nyújthatja be. Indokolt akadályoztatás esetén az akadály elhárulásától számított 30 napon belül kérvényezhet. A fenti speciális biztosításokból is érzékelhetõ, mennyivel biztonságosabb egy biztosítás felépítése, mint a legtöbb más befektetés. (Már a bankot is kell biztosítani.) 79

16 Feladatok 1. Tudd meg, mennyibe kerül lakásod biztosítása! 2. Hasonlíts össze két közel azonos méretû lakásra szóló biztosítást! Milyen eltéréseket tapasztalsz? 3. Hasonlítsd össze az élet- és az utasbiztosítást! 4. Menj be egy biztosítótársasághoz és tudd meg, milyen fõ területeken kínálnak életbiztosításokat! 5. Tudd meg, mennyibe kerül egy 18 éves embernek az ,- Ft-os életbiztosítás, és szüleidnek mennyibe kerül, ha most indítanak egyet! 6. Ki mekkora összegre számíthat 65 éves korában, ha legfeljebb 20 éves megtakarítási idõszakkal számolunk? 7. Tudd meg, köthetõ-e újszülöttre valamilyen biztosítás, ha igen milyen! 8. Tudd meg, mennyibe kerül a tervezett nyaralásod általad elvárt szintû biztosítása! 9. Keress olyan forrást, amelybõl megtudhatod, mekkora összegig biztosítja az OBA a betéteket és milyen feltételekkel? 10. Ha van szüleidnek, vagy neked bankszámlád, tudd meg, mekkora összegig van biztosítva, és hol! 11. Keress olyan forrást, ahol megtudhatod, biztosítva van-e befektetõcéged! 80

17 Kérdések 1. Létezett-e valamilyen biztosítási forma Jézus születése elõtt? 2. Milyen védelmeket nyújtottak 600 éve a céhek tagjaiknak és hozzátartozóiknak? 3. Fogalmazd meg, mire való a biztosítás! 4. Hogyan magyarázod meg a felosztó-kirovó rendszer fogalmát? 5. Mi a viszontbiztosítás? 6. Milyen biztosítási fajtákat ismersz? 7. Mire jó a vagyonbiztosítás? 8. Mire jó az életbiztosítás? 9. Sorold fel, milyen szereplõi lehetnek egy biztosítási szerzõdésnek a biztosítón kívül! 10. Mire jó a felelõsségbiztosítás? 11. Melyik biztosításfajtánál használják a Unit Linked kifejezést? 12. Mit jelent és anyagi gondok esetén milyen szerzõdésmódosítási lehetõségek vannak? 13. Hány százalékát kapod vissza a pénzednek, ha egy 10 éves biztosítási szerz?dést a második év vége elõtt felmondasz? 14. Hogyan lehet szerzõdést módosítani? 15. Melyik biztosításra és milyen adókedvezmények vonatkoznak? 16. Mi az OBA és mi a feladata? 17. Mekkora összegig biztosítja az OBA a betéteket? 18. Mi a BEVA? 19. Mekkora összegig biztosítja a BEVA befektetéseket? 81

A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL

A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL Hirdetmény A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL I. KÖNYVES BETÉTEK: 1. Kamatozó betétek éves kamat Látra szóló betét /lekötés nélkül / 1 % Iskolai betétlap 2,2 % 3 hónapra 1,2 % 6 hónapra 1,1

Részletesebben

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA. Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA. Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek Szakmai Felelősségbiztosításának Különös Feltételei Ügyféltájékoztató és biztosítási szerződési

Részletesebben

H I R D E T M É N Y LÉBÉNY-KUNSZIGET TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAI

H I R D E T M É N Y LÉBÉNY-KUNSZIGET TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAI Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet 9155 Lébény, Fő út 85. H I R D E T M É N Y LÉBÉNY-KUNSZIGET TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAI Hpt. 279.. 15. bekezdés értelmében tájékoztatjuk Kedves Ügyfeleinket, hogy a hirdetményben

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY)

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) 1 KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Vállalkozói megtakarítások kondíciói valamint betétbiztosítási feltételei egységes szerkezetben Kiadás időpontja:2016.06.01. Takarékszelvény kamatok esetében

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY)

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) 1 KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Vállalkozói megtakarítások kondíciói valamint betétbiztosítási feltételei egységes szerkezetben Kiadás időpontja:2015.06.23. Hatályos: 2015.06.24. Indoklás:

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. 2015. szeptember 03-tól érvényes kamatok. 1.000.000-4.999.999 Ft. 5.000.000-9.999.999 Ft. 1.000.000-1.999.

H I R D E T M É N Y. 2015. szeptember 03-tól érvényes kamatok. 1.000.000-4.999.999 Ft. 5.000.000-9.999.999 Ft. 1.000.000-1.999. LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA / LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLA / Látra szóló folyószámla betét kamata : Látra szóló folyószámla-betét Kamat* % EBKM** lekötés nélkül 0,05% 0,05% Fix kamatmértékkel lekötött betétek : Betét

Részletesebben

MEGTAKARÍTÁS HIRDETMÉNY

MEGTAKARÍTÁS HIRDETMÉNY MEGTAKARÍTÁS HIRDETMÉNY Meghirdetve: 2012. december 12. Hatályos: 2012. december 27. 1 I. Lakossági megtakarítások I.1. Látra szóló számlák I.1.1. Látra szóló számlák kamatozása Mecsek lakossági folyószámla

Részletesebben

BETÉT HIRDETMÉNY. VÁLLALKOZÓI ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes: július 3-tól

BETÉT HIRDETMÉNY. VÁLLALKOZÓI ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes: július 3-tól BETÉT HIRDETMÉNY VÁLLALKOZÓI ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. július 3-tól Meghirdetés: 2015. június 23. napján Hatályos: 2015. július 3. napjától Jelen Hirdetmény változás közzétételének oka: Tájékoztatjuk

Részletesebben

BETÉTI KERETSZERZŐDÉS. lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról

BETÉTI KERETSZERZŐDÉS. lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról III/9./A sz. melléklet BETÉTI KERETSZERZŐDÉS lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról amely létrejött egyrészről a Szendrő

Részletesebben

Jövõkép (GP71, GP71E) rendszeres és egyszeri díjas elérési életbiztosítás különös feltételei

Jövõkép (GP71, GP71E) rendszeres és egyszeri díjas elérési életbiztosítás különös feltételei Feltételek Jövõkép (GP71, GP71E) rendszeres és egyszeri díjas elérési életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.: 1-01305/01 Tartalom 1. Biztosítási események...4 2. A biztosító szolgáltatásai...4 3. Díjtartalék,

Részletesebben

Gyermekem támogatása. Novum Életbiztosítás

Gyermekem támogatása. Novum Életbiztosítás Gyermekem támogatása Novum Életbiztosítás Ma egy biztosítás, holnap gyermeke jövőjének záloga Minden szülő arra vágyik, hogy megadhassa gyerme - kének mindazt a támogatást, amellyel hozzásegítheti céljai

Részletesebben

MEGTAKARÍTÁS KONDÍCIÓS LISTA

MEGTAKARÍTÁS KONDÍCIÓS LISTA MEGTAKARÍTÁS KONDÍCIÓS LISTA Meghirdetve: 2013. április 08. Hatályos: 2013. április 26. 1 I. Lakossági megtakarítások I.1. Látra szóló számlák I.1.1. Látra szóló számlák kamatozása Mecsek lakossági folyószámla

Részletesebben

Megtakarítási program az Ön által választott célra. Regnum Életbiztosítás

Megtakarítási program az Ön által választott célra. Regnum Életbiztosítás Megtakarítási program az Ön által választott célra Regnum Életbiztosítás Akár évi 130 000 Ft értékű adókedvezménnyel! Rendszeres megtakarítással a biztos jövőért Céljaink megvalósítása jelentős kiadással

Részletesebben

kockázatai A befektetési egységekhez kötött életbiztosítások

kockázatai A befektetési egységekhez kötött életbiztosítások A befektetési egységekhez kötött életbiztosítások kockázatai Mennyiben jelenthet megoldást befektetési/megtakarítási céljai elérésére, nyugdíjas évei, illetve gyermekei anyagi biztonságára nézve a befektetési

Részletesebben

nyugdíjbiztosítás Hosszú távú nyugdíjcélok,

nyugdíjbiztosítás Hosszú távú nyugdíjcélok, Hosszú távú nyugdíjcélok, nyugdíjbiztosítás Alapozza meg nyugdíjas éveit! Kezdjen megtakarítani mielőbb, hogy a gondtalan évek alatt az anyagi kérdések se okozhassanak problémát! ÖNGONDOSKODÁS 22 Milyen

Részletesebben

nyugdíjbiztosítás Hosszú távú nyugdíjcélok, Szeretné megalapozni jövője anyagi biztonságát?

nyugdíjbiztosítás Hosszú távú nyugdíjcélok, Szeretné megalapozni jövője anyagi biztonságát? Hosszú távú nyugdíjcélok, nyugdíjbiztosítás Szeretné megalapozni jövője anyagi biztonságát? Kezdjen megtakarítani mielőbb, hogy a nyugdíjas évek alatt a pénzügyi kérdések ne okozhassanak problémát! ÖNGONDOSKODÁS

Részletesebben

Tiszavasvári Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY

Tiszavasvári Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Tiszavasvári Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Betéti Okiratok és számlán belül lekötött betétek Lakossági ügyfelek, Vállalkozók és egyéb szervezetek részére 2 Betéti okiratok Az éves kamat mértéke Betétkönyv

Részletesebben

Lízing Üzleti tanácsok, üzleti tanácsadás: www.kisado.hu

Lízing Üzleti tanácsok, üzleti tanácsadás: www.kisado.hu Lízing Lízing A lízingbevevő a lízingszerződésben rögzített lízingdíj megfizetésére vállal kötelezettséget. A lízingszerződés fedezete maga a lízing tárgya, amelynek tulajdonjogát a lízingbevevő csak a

Részletesebben

~ 1 ~ HIRDETMÉNY. Takarékszámlabetét éven túli lejáratra lekötött betét (177 típus) 36 hónapos 48 hónapos 60 hónapos

~ 1 ~ HIRDETMÉNY. Takarékszámlabetét éven túli lejáratra lekötött betét (177 típus) 36 hónapos 48 hónapos 60 hónapos ~ 1 ~ HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI BETÉTEK KONDÍCIÓI Érvényes 2016. június 7.-től Közzététel napja: 2016. április 7. A kamatváltozás az állományt is érinti a változó kamatozású betéteknél A hirdetmény módosítását

Részletesebben

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 4/2015. sz. igazgatósági Pénzforgalmi Üzletszabályzat S11.sz. melléklete Általános Szerződési Feltételek Fizetési számlához kapcsolódó lekötött betét Hatályos: 2015.július

Részletesebben

Egyesült Siker Alapok Befektetési eszközalapokhoz kapcsolódó, egyedi, egyszeri díjfizetésű, teljes életre szóló életbiztosításokhoz TKM tájékoztató

Egyesült Siker Alapok Befektetési eszközalapokhoz kapcsolódó, egyedi, egyszeri díjfizetésű, teljes életre szóló életbiztosításokhoz TKM tájékoztató Egyesült Siker Alapok Befektetési okhoz kapcsolódó, egyedi, egyszeri díjfizetésű, teljes életre szóló életbiztosításokhoz tájékoztató Tisztelt Leendő Ügyfelünk! Az Ön által megkötni kívánt életbiztosítás

Részletesebben

BETÉT HIRDETMÉNY. LAKOSSÁGI (fogyasztónak minősülő) ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. július 3-tól

BETÉT HIRDETMÉNY. LAKOSSÁGI (fogyasztónak minősülő) ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. július 3-tól BETÉT HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI (fogyasztónak minősülő) ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. július 3-tól Meghirdetés: 2015. június 23. napján Hatályos: 2015. július 3. napjától Jelen Hirdetmény változás közzétételének

Részletesebben

Feltételek. Mozaik. (GP20, GP20E) rendszeres és egyszeri díjas vegyes életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.: /01

Feltételek. Mozaik. (GP20, GP20E) rendszeres és egyszeri díjas vegyes életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.: /01 Feltételek Mozaik (GP20, GP20E) rendszeres és egyszeri díjas vegyes életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.: 1-01302/01 Tartalom 1. Biztosítási események...4 2. A biztosító szolgáltatásai...4 3. Díjtartalék,

Részletesebben

Hirdetmény. Zala Takarékszövetkezet. Forint és deviza betét kamat kondícióiról és költségeiről. Érvényes: december 01-től visszavonásig

Hirdetmény. Zala Takarékszövetkezet. Forint és deviza betét kamat kondícióiról és költségeiről. Érvényes: december 01-től visszavonásig Hirdetmény Zala Takarékszövetkezet Közzététel: 2016. november 14. Javítás : 2016. november 16. A piros betűkkel jelölt módosítás a vállalkozásoknak nyújtható megtakarítási lehetőségekről szól (4. oldal).

Részletesebben

2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás

2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás 2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás I. ÁLTALÁNOS ADATOK 1. A Szerződés alanyai A Biztosítási Szerződés Szerződője a Volánbusz Közlekedési Zrt. (1091 Budapest, Üllői

Részletesebben

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE 2013 AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Csoportos Biztosítások 1091 Budapest, Üllői út 1. 1. oldal Aegon csoportos biztosítási díjkalkuláció

Részletesebben

TÉTI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ DÍJAI Érvényes 2014. augusztus 19.

TÉTI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ DÍJAI Érvényes 2014. augusztus 19. TÉTI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ DÍJAI Érvényes 2014. augusztus 19. Tájékoztatjuk Kedves Ügyfeleinket, hogy a hirdetmény módosításra az átutalási nyomtatvány költség

Részletesebben

HIRDETMÉNY Látra szóló és határidős betétek lakossági ügyfelek részére

HIRDETMÉNY Látra szóló és határidős betétek lakossági ügyfelek részére 1,35 -os jegybanki alap figyelembevételével I. Akciós betétek I.1. Prémium betét A Hévízi Takarék 2015. szeptember 1-től visszavonásig tartó időszakban 3 hónapos betétlekötési akciót indít. Az akcióban

Részletesebben

TÉTI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ DÍJAI Érvényes április 1.

TÉTI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ DÍJAI Érvényes április 1. TÉTI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ DÍJAI Érvényes 2015. április 1. Tájékoztatjuk Kedves Ügyfeleinket, hogy a módosításra az átutalási nyomtatvány költség csökkentése

Részletesebben

Hirdetmény A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL

Hirdetmény A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL Hirdetmény A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL I. KÖNYVES BETÉTEK: 1. Kamatozó betétkönyvek éves kamat Látra szóló betét /lekötés nélkül / 0,15 % 3 hónapra 0,15 % 6 hónapra 0,15 % 1 évre lekötött

Részletesebben

Önellenőrző kérdések

Önellenőrző kérdések Önellenőrző kérdések 1 I. A hitelintézeti betétesek és a befektetők védelme a szolgáltató csődje esetén 1.) Élveznek-e bármilyen védelmet a hitelintézetek ügyfelei, ha a hitelintézet becsődöl? 2.) Bankcsőd

Részletesebben

Banki kockázatok. Kockázat. Befektetési kockázat: Likviditási kockázat

Banki kockázatok. Kockázat. Befektetési kockázat: Likviditási kockázat Bankrendszer II. Banki kockázatok Kockázat A hitelintézet tevékenysége, a tevékenység tárgya alapján eredendően kockázatos Igen nagy, szerteágazó a pénzügyi szolgáltatások eredményét befolyásoló veszélyforrások

Részletesebben

Cím: Cím: Cm: születés ideje: év hó nap, Anyja neve: Cím:

Cím: Cím: Cm: születés ideje: év hó nap, Anyja neve: Cím: SZEMÉLYBIZTOSÍTÁS SZOLGÁLTATÁSI IGÉNYBEJELENTŐ LAP Alkotás Point, 1123 Budapest Alkotás u. 50. (Élet-, betegség-, balesetbiztosításhoz, valamint vagyonbiztosításhoz kötött balesetbiztosításhoz.) www.signal.hu

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Vállalkozások és egyéni vállalkozók részére vezetett pénzforgalmi számlák és betétszámlák kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. július

Részletesebben

Kamatjövedelmet terhelő adóról és egészségügyi hozzájárulásról szóló tájékoztató (magánszemélyek részére)

Kamatjövedelmet terhelő adóról és egészségügyi hozzájárulásról szóló tájékoztató (magánszemélyek részére) NN Biztosító Zrt. Kamatjövedelmet terhelő adóról és egészségügyi hozzájárulásról szóló tájékoztató (magánszemélyek részére) Tájékoztatónk részletes információkkal szolgál az életbiztosításokhoz kapcsolódó

Részletesebben

Hirdetmény A lakossági bankszámlák és betétek kamatkondícióiról Érvényes: tól. Tétel megnevezése Éves kamat EBKM

Hirdetmény A lakossági bankszámlák és betétek kamatkondícióiról Érvényes: tól. Tétel megnevezése Éves kamat EBKM 1. Fizetési számlák Érvényes: új szerződések esetén 2015.05.08-tól, meglévő szerződések esetén 2015.08.01-től Lakossági forint bankszámla 0,01% 0,01% Gyámhatósági számla 1,50% 1,52% A kamat látra szóló

Részletesebben

SZEMÉLYBIZTOSÍTÁS SZOLGÁLTATÁSI IGÉNYBEJELENTŐ LAP

SZEMÉLYBIZTOSÍTÁS SZOLGÁLTATÁSI IGÉNYBEJELENTŐ LAP SZEMÉLYBIZTOSÍTÁS SZOLGÁLTATÁSI IGÉNYBEJELENTŐ LAP Élet-, betegség-, balesetbiztosításhoz, valamint vagyonbiztosításhoz kötött balesetbiztosításhoz. Contact Center: 06 40 405 405 Fax: 06 1 458 4260 www.signal.hu,

Részletesebben

UNION-Szinkron Befektetési eszközalapokhoz kapcsolódó, egyszeri díjfizetésű életbiztosításokhoz TKM tájékoztató. Tisztelt Leendő Ügyfelünk!

UNION-Szinkron Befektetési eszközalapokhoz kapcsolódó, egyszeri díjfizetésű életbiztosításokhoz TKM tájékoztató. Tisztelt Leendő Ügyfelünk! UNION-Szinkron Befektetési eszközalapokhoz kapcsolódó, egyszeri díjfizetésű életbiztosításokhoz tájékoztató Tisztelt Leendő Ügyfelünk! Az Ön által megkötni kívánt életbiztosítás az olyan befektetési egységekhez

Részletesebben

Boldva és Vidéke Taka r ékszövetkezet

Boldva és Vidéke Taka r ékszövetkezet A Takarékszövetkezet jelen ben szereplő, változó kamatozású i termékei esetében i kamatváltozást tesz közzé, az állandó (fix) kamatozású i termékek esetében pedig a 2015.07.28-tól lekötésre kerülő ekre

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY)

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) 1 KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Lakossági megtakarítások kondíciói valamint betétbiztosítási feltételei egységes szerkezetben A termékkivezetés kapcsán a kiadás időpontja: 2016.02.16. Betéti

Részletesebben

ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Az ERSTE CLASSIC egyszeri Díjas, teljes életre szóló kockázati életbiztosítás (HUR3U) különös feltételei

ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Az ERSTE CLASSIC egyszeri Díjas, teljes életre szóló kockázati életbiztosítás (HUR3U) különös feltételei ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Az ERSTE CLASSIC egyszeri Díjas, teljes életre szóló kockázati életbiztosítás (HUR3U) különös feltételei Jelzőszám: SV/01/2011/1 Hatályos: 2015. február 16-tól

Részletesebben

Kiből lehet milliomos? Körséta a befektetések világában

Kiből lehet milliomos? Körséta a befektetések világában Kiből lehet milliomos? Körséta a befektetések világában Szalay György szakértő Pannon Egyetem Veszprém 2015. október 12. 1 2 Pénzügyi pozíció az egyes életszakaszokban Több megtakarítás, mint adósság Egyszerű

Részletesebben

Hirdetmény Akciók kondíciói

Hirdetmény Akciók kondíciói Hirdetmény Akciók kondíciói NET BETÉT Időtartama: 2010. október 4-től visszavonásig. Leköthető legkisebb összeg: 1.000.-Ft 1 Lakossági akciós betétek Napra lekötött, fix kamatozású kizárólag lakossági

Részletesebben

Takarék Lakossági Bankszámla

Takarék Lakossági Bankszámla Jutalékok és díjak: HIRDETMÉNY Érvényes: 2015. 10. 19-től a Hartai Takarékszövetkezet számlavezetéssel összefüggő szolgáltatásaiért felszámítandó jutalékokról, külön díjakról, egyéb költségekről, valamint

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Lakossági forint számlák, forint betétek kamatkondíciói A SZARVAS ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET SWIFT KÓDJA: TAKBHUHB

H I R D E T M É N Y. Lakossági forint számlák, forint betétek kamatkondíciói A SZARVAS ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET SWIFT KÓDJA: TAKBHUHB H I R D E T M É N Y Lakossági forint számlák, forint betétek kamatkondíciói A SZARVAS ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET SWIFT KÓDJA: TAKBHUHB Hatályos: 2017. január 01-től Tartalom: 1. Lakossági számlák

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY)

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) 1 KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Lakossági megtakarítások kondíciói valamint betétbiztosítási feltételei egységes szerkezetben A termékkivezetés kapcsán: Kiadás időpontja: 2016.02.16. Betéti

Részletesebben

Hirdetmény A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL

Hirdetmény A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL Hirdetmény A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL I. KÖNYVES BETÉTEK: 1. Kamatozó betétkönyvek éves kamat Látra szóló betét /lekötés nélkül / 0,15 % 3 hónapra 0,15 % 6 hónapra 0,15 % 1 évre lekötött

Részletesebben

Tiszavasvári Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY

Tiszavasvári Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Tiszavasvári Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Betéti Okiratok és számlán belül lekötött betétek Lakossági ügyfelek, Vállalkozók és egyéb szervezetek részére 2 Betéti okiratok Az éves kamat mértéke Betétkönyv

Részletesebben

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02.

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. H I R D E T M É NY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. 1 1. Személyi kölcsön A kölcsön összege: 300.000 Ft 2 000 000,- Ft A kölcsön

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Magánszemélyek által nyitható takarékbetétek, számlabetétek kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. szeptember 1-jétől Kiadás időpontja:

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja:

H I R D E T M É N Y. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja: H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja: 2013.01.01. Személyi kölcsön A kölcsön összege: 300.000 Ft - 2.000 000,- Ft A kölcsön futamideje: 12-72 hónap Díjak

Részletesebben

H I R D E T M É N Y LÉBÉNY-KUNSZIGET TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAI. Kiadás időpontja: 2015. június 18. Hatályos: 2015. július 3.

H I R D E T M É N Y LÉBÉNY-KUNSZIGET TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAI. Kiadás időpontja: 2015. június 18. Hatályos: 2015. július 3. Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet 9155 Lébény, Fő út 85. H I R D E T M É N Y LÉBÉNY-KUNSZIGET TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAI Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2015. június 18. napján a jelen Hirdetményben

Részletesebben

2. A bankbetét PÉNZÜGYEINKRŐL, EGYSZERŰEN

2. A bankbetét PÉNZÜGYEINKRŐL, EGYSZERŰEN PÉNZÜGYEINKRŐL, EGYSZERŰEN 2. A bankbetét A sorozat első részében azt láttuk, milyen fő területei vannak a pénzügyi közvetítésnek, kik a szereplői és mit csinálnak. Most azt vesszük nagyító alá, mi történik

Részletesebben

A Prémium betétben elhelyezett összegre az alapkamaton felül feltételenként 0,5 % prémium kamat jár, ha az alábbiak közül bármelyik teljesül:

A Prémium betétben elhelyezett összegre az alapkamaton felül feltételenként 0,5 % prémium kamat jár, ha az alábbiak közül bármelyik teljesül: 1,65 -os jegybanki alapkamat figyelembevételével Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2015. június 18. napján a jelen Hirdetmény kiegészítésre került az OBA betétbiztosítással kapcsolatos információkkal.

Részletesebben

Pannónia Nyugdíj Kötvény. Éppen itt az ideje...

Pannónia Nyugdíj Kötvény. Éppen itt az ideje... Pannónia Nyugdíj Kötvény Éppen itt az ideje... Jól megérdemelt nyugdíjas évek Képes lesz gondoskodni megélhetéséről nyugdíjas korában? Ez a kérdés valamennyiünket érint, hiszen ki ne szeretne kényelmes

Részletesebben

Feltételek. Hozomány. (GP31) rendszeres díjfizetésû, rögzített lejárati idõpontú életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.

Feltételek. Hozomány. (GP31) rendszeres díjfizetésû, rögzített lejárati idõpontú életbiztosítás különös feltételei NY. SZ. Feltételek Hozomány (GP31) rendszeres díjfizetésû, rögzített lejárati idõpontú életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.: 1-01303/01 Tartalom 1. Biztosítási események...4 2. A biztosító szolgáltatásai...4

Részletesebben

H I R D E T M É N Y 2016. január 1-től érvényes betéti kamatok

H I R D E T M É N Y 2016. január 1-től érvényes betéti kamatok H I R D E T M É N Y 2016. január 1-től érvényes betéti kamatok Évi bruttó kamat % EBKM % 1./ Lakossági folyószámla -lekötés nélkül sávos kamatozással 150.000 Ft-ig 0.00% 0.00% 150.001 Ft-tól 0.10% 0.10%

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Pannon Takarék Bank Zrt. kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. szeptember 1-től 1 / 5 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett

Részletesebben

Az OTP Lakástakarék Zrt. értékesített termékcsaládjairól, akcióiról és azok feltételeiről Érvényes: május 1-től visszavonásig

Az OTP Lakástakarék Zrt. értékesített termékcsaládjairól, akcióiról és azok feltételeiről Érvényes: május 1-től visszavonásig A) Számlanyitási díjkedvezményes szerződéskötési ajánlatok a START termékcsalád módozataira, de legkésőbb 2017. június 30-ig SMS szolgáltatás igénylése a szerződéskötés alapfeltétele START 4 és START 5

Részletesebben

Webinárium Jövőkulcs Classic

Webinárium Jövőkulcs Classic Webinárium Jövőkulcs Classic 2017.01.09. Chart 1 Néhány ijesztő adat. 2 Jövőkulcs Classic Klasszikus nyugdíjbiztosítás 2017.01.01 Chart 3 Klasszikus nyugdíjbiztosítás Jövőkulcs Classic Előre rögzített

Részletesebben

kötvényekről EXTRA Egy percben a

kötvényekről EXTRA Egy percben a EXTRA Egy percben a kötvényekről Szeretne befektetni? A befektetések egyik lehetséges formája a kötvény. Tudjon meg többet a kötvényekről! Olvassa el tájékoztatónkat! BEFEKTETÉSEK kérdésekben segít ez

Részletesebben

BIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT JÁRADÉKBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉHEZ

BIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT JÁRADÉKBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉHEZ 2016/07/01 BIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT JÁRADÉKBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉHEZ Partnerkód: Ellenőrizte: Kötvényesítés dátuma: Kötvény kiküldési dátuma Ajánlatszám: Kötvényszám: Beérkezés dátuma a GRAWE-hoz:

Részletesebben

GYAKORLÓ FELADATOK 1. A pénz időértéke I. rész (megoldott) Fizetés egy év múlva

GYAKORLÓ FELADATOK 1. A pénz időértéke I. rész (megoldott) Fizetés egy év múlva . Jelenérték (PV, NPV), jövő érték (FV) Számítsa ki az alábbi pénzáramok jelen és jövőértékét. Az A,B,C ajánlatok három külön esetet jelentenek. 0% kamatlábat használjon minden lejáratra. Jövőértéket a.

Részletesebben

H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL

H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Személyi Kölcsön: A kölcsön összege: 300.000 Ft - 2.000 000,- Ft Futamidő: 12-72 hó Hatálybalépés napja: 2012. 07. 01. életbiztosítás

Részletesebben

H I R D E T M É N Y 2015. július 1-től érvényes betéti kamatok

H I R D E T M É N Y 2015. július 1-től érvényes betéti kamatok H I R D E T M É N Y 2015. július 1-től érvényes betéti kamatok Évi bruttó kamat % EBKM % 1./ Lakossági folyószámla -lekötés nélkül sávos kamatozással 150.000 Ft-ig 0.00% 0.00% 150.001 Ft-tól 0.15% 0.15%

Részletesebben

LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK Hatályos: 2015. június 12-től A 2015. június 12-től érvénybe lépő módosításokat dőlt betűvel jelöljük!

LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK Hatályos: 2015. június 12-től A 2015. június 12-től érvénybe lépő módosításokat dőlt betűvel jelöljük! LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK Hatályos: 2015. június 12-től A 2015. június 12-től érvénybe lépő módosításokat dőlt betűvel jelöljük! Lakossági látra szóló számlák kamatozása (évi, változó) * 0,00% Lakossági

Részletesebben

Lakossági számlabetét, takarékbetét HIRDETMÉNY. Általános Hirdetmény 1.9 pont: Betétbiztosítás figyelembevételével

Lakossági számlabetét, takarékbetét HIRDETMÉNY. Általános Hirdetmény 1.9 pont: Betétbiztosítás figyelembevételével Lakossági számlabetét, takarékbetét HIRDETMÉNY Általános Hirdetmény 1.9 pont: Betétbiztosítás figyelembevételével A változás oka a Mester Kurzus betétek kamatozásának javítása. A kihirdetés időpontja:

Részletesebben

Feltételek. Horizont. (GP40) rendszeres díjfizetésû, többszöri szolgáltatást nyújtó vegyes életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.

Feltételek. Horizont. (GP40) rendszeres díjfizetésû, többszöri szolgáltatást nyújtó vegyes életbiztosítás különös feltételei NY. SZ. Feltételek Horizont (GP40) rendszeres díjfizetésû, többszöri szolgáltatást nyújtó vegyes életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.: 1-01307/01 Tartalom 1. Biztosítási események...4 2. A biztosító szolgáltatásai...4

Részletesebben

Megtakarítás és biztonság

Megtakarítás és biztonság Megtakarítás és biztonság kompromisszumok nélkül Aqua Életbiztosítás Rendszeres megtakarítás és többszörös gondoskodás A befektetéssel kombinált életbiztosításokról sokan azt állítják, hogy indokolatlan

Részletesebben

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM FELTÉTELES ADÓMEGÁLLAPÍTÁSI HATÁROZATÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM FELTÉTELES ADÓMEGÁLLAPÍTÁSI HATÁROZATÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM FELTÉTELES ADÓMEGÁLLAPÍTÁSI HATÁROZATÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA Frissített verzió, 2011. július A Nemzetgazdasági Minisztérium feltételes adómegállapítási határozatának összefoglalója

Részletesebben

Nyugdíj: kinek, mennyit és mikor?

Nyugdíj: kinek, mennyit és mikor? Nyugdíj: kinek, mennyit és mikor? Az AEGON Biztosító 12 országot érintő tavalyi kutatása szerint az emberek 39 százaléka egyáltalán nincs tisztában azzal, hogy mekkora jövedelemre számíthat majd nyugdíjas

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a magánszemély életbiztosításokkal kapcsolatos adókötelezettségéről (2013)

TÁJÉKOZTATÓ a magánszemély életbiztosításokkal kapcsolatos adókötelezettségéről (2013) TÁJÉKOZTATÓ a magánszemély életbiztosításokkal kapcsolatos adókötelezettségéről (2013) AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. 1091 Budapest, Üllői út 1. Telefonos Ügyfélszolgálat: 06-40/204-204 Honlap:

Részletesebben

H I R D E T M É N Y 2015. augusztus 15-től érvényes betéti kamatok

H I R D E T M É N Y 2015. augusztus 15-től érvényes betéti kamatok H I R D E T M É N Y 2015. augusztus 15-től érvényes betéti kamatok Évi bruttó kamat % EBKM % 1./ Lakossági folyószámla -lekötés nélkül sávos kamatozással 150.000 Ft-ig 0.00% 0.00% 150.001 Ft-tól 0.10%

Részletesebben

.1 2 QOVG8. Módosító iavaslat. Dr. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére. Helyben T/8750/ Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t

.1 2 QOVG8. Módosító iavaslat. Dr. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére. Helyben T/8750/ Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t i s tlivaetal a SZÁMVEVŐSZÉKI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁG Dr. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Helyben Z ).crfcc ( 4z9,(.1 2 QOVG8. Módosító iavaslat T/8750/ Tisztelt Elnök Úr! Az egyes adótörvények

Részletesebben

apró betűk helyett amit a K&H prémium 2 befektetési egységekhez kötött életbiztosításról tudni érdemes

apró betűk helyett amit a K&H prémium 2 befektetési egységekhez kötött életbiztosításról tudni érdemes apró betűk helyett amit a K&H prémium 2 befektetési egységekhez kötött életbiztosításról tudni érdemes Gyakran találkozunk olyan levelekkel és hirdetésekkel, amelyek csak az adott termék vagy szolgáltatás

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A TELJES KÖLTSÉGMUTATÓRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A TELJES KÖLTSÉGMUTATÓRÓL TÁJÉKOZTATÓ A TELJES KÖLTSÉGMUTATÓRÓL Tisztelt Leendő Ügyfelünk! Az Ön által megkötni kívánt élet és/vagy nyugdíjbiztosítás az olyan befektetési egységekhez kötött (ún. unit linked típusú) biztosítások

Részletesebben

HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói

HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói Aktualizálva 2015.06.11-től a IV., VI., és VIII. pont. I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet

Részletesebben

ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt.

ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt. Érvényes: 2014. augusztus 01-jétől Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt. HIRDETMÉNY Forintban kezelt megtakarítások 1. Fizetési számlákhoz kapcsolódó lekötések 1.1. Lakossági forint folyószámlán történő

Részletesebben

FORINT BETÉT HIRDETMÉNY

FORINT BETÉT HIRDETMÉNY I.Látra szóló kamatok FORINT BETÉT HIRDETMÉNY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE 1 1. Standard lakossági bankszámla, Komfort, Prémium számlacsomag (pénzforgalmi szolgáltatáshoz kapcsolódó látra szóló betét, forint

Részletesebben

H I R D E T M É N Y LÉBÉNY-KUNSZIGET TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAI

H I R D E T M É N Y LÉBÉNY-KUNSZIGET TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAI Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet 9155 Lébény, Fő út 85. H I R D E T M É N Y LÉBÉNY-KUNSZIGET TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAI Tájékoztatjuk Kedves Ügyfeleinket, hogy a hirdetményben kamatcsökkentés történt

Részletesebben

Biztosítási díjak adózása 2014

Biztosítási díjak adózása 2014 Biztosítási díjak adózása 2014 Előadó: Vadász Iván Budapest, 2014. október 7. 1 Az előadás képei és a cikk letölthetőek: www.adokamara.hu 2 Költség a biztosítás díja [Tao törvény 3. sz. mell. B) 8. ] ha

Részletesebben

Nyugdíjpénztárak. Ezek a pénzügyi szolgáltatók is, mint a már korábban tárgyaltak, a PSZÁF felügyelete alá tartoznak.

Nyugdíjpénztárak. Ezek a pénzügyi szolgáltatók is, mint a már korábban tárgyaltak, a PSZÁF felügyelete alá tartoznak. Speciális pénztárak Mint már tanultad, évezredek óta egyetlen biztos dolog van az életben: a változás. Ezért mindenki keresi a biztonságot, ahol csak lehet. A XIX. században az ipari forradalom hatására

Részletesebben

Az előadás képei letölthetőek:

Az előadás képei letölthetőek: Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások Biztosítási díjak adózása 2015 Budapest, 2014. december 15. Előadó: Vadász Iván alelnök Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások Biztosítási

Részletesebben

H I R D E T M É N Y május 18-tól érvényes betéti kamatok

H I R D E T M É N Y május 18-tól érvényes betéti kamatok H I R D E T M É N Y 2016. május 18-tól érvényes betéti kamatok Évi bruttó kamat % EBKM % 1./ Lakossági folyószámla -lekötés nélkül sávos kamatozással 150.000 Ft-ig 0.00% 0.00% 150.001 Ft-tól 0.05% 0.05%

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2011. február 15-től

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2011. február 15-től L-2/2011/H H I R D E T M É N Y a lakossági pénzforgalmi bankszámlák kamatozásáról, a kezeléssel kapcsolatos díjakról, feltételekről valamint a takarékbetétek, betéti okiratok kamatozásairól és feltételeiről

Részletesebben

H I R D E T M É N Y B E T É T. TÍPUS Megnevezés Éves kamat (%) EBKM (%) FIX KAMATOZÁSÚ BETÉTEK Érvényes hónap (0-30 napig) 0,50 0,51

H I R D E T M É N Y B E T É T. TÍPUS Megnevezés Éves kamat (%) EBKM (%) FIX KAMATOZÁSÚ BETÉTEK Érvényes hónap (0-30 napig) 0,50 0,51 H I R D E T M É N Y A jogelőd Nagyecsed és Vidéke Takarékszövetkezet (4355 Nagyecsed, Rákóczi u. 16. Cg.15-02-050267 adószáma: 10045576-2-15) által vállalkozók és egyéb szervezetek részére megnyitott élő,

Részletesebben

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés Az (Székhely H-2251 Tápiószecső, Deák Ferenc utca 32. Adószám: 11680235-2-13, bankszámla szám: Unicredit bank 10918001-00000107-91020006, bejegyezte: Fővárosi bíróság mint Cégbíróság: Cg.: 13-09-133542)

Részletesebben

Boldva és Vidéke Taka r ékszövetkezet

Boldva és Vidéke Taka r ékszövetkezet A jelen -ben szereplő ek a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) 213. -ában felsoroltak kivételével az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) által biztosítottak.

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja:

H I R D E T M É N Y. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja: H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja: 2014.03.03. Személyi kölcsön A kölcsön összege: 300.000 Ft - 2.000 000,- Ft A kölcsön futamideje: 12-72 hónap Díjak

Részletesebben

MUNKÁLTATÓI FOLYÓSZÁMLÁK, SZÁMLACSOMAGOK.

MUNKÁLTATÓI FOLYÓSZÁMLÁK, SZÁMLACSOMAGOK. Jelen hirdetmény azon munkavállalók által igénybe vehető bankszámla és számlacsomag kondíciókat és egyéb kedvezményeket tartalmazza, akiknek a munkáltatója és az OTP Bank Nyrt. között érvényes együttműködési

Részletesebben

BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY. A betétkamat mértékeiről és betétszerződési feltételekről.

BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY. A betétkamat mértékeiről és betétszerződési feltételekről. HIRDETMÉNY A betétkamat mértékeiről és betétszerződési feltételekről. Hatályos: 2015. augusztus 01. és augusztus 15. 2 TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 I. MATRAC BETÉTJEGY... 5 II. KÖNYVESBETÉTEK...

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ROKKANTSÁG ELBÍRÁLÁSÁNAK RENDSZERÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ ROKKANTSÁG ELBÍRÁLÁSÁNAK RENDSZERÉRŐL TÁJÉKOZTATÓ ROKKANTSÁG ELBÍRÁLÁSÁNAK RENDSZERÉRŐL 2012. január 1-jén hatályba lépett a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény,

Részletesebben

Mielőtt befektetne. Egy kecsegtető befektetési ajánlat nem mindig kifizetődő.

Mielőtt befektetne. Egy kecsegtető befektetési ajánlat nem mindig kifizetődő. Mielőtt befektetne Egy kecsegtető befektetési ajánlat nem mindig kifizetődő. Tanulmányozza át tájékoztató füzetünket, készüljön fel körültekintően döntésére, mielőtt befektetne! BEFEKTETÉSEK 9 Milyen kérdésekben

Részletesebben

Befektetés és biztonság

Befektetés és biztonság Befektetés és biztonság kompromisszumok nélkül Terra Életbiztosítás Befektetés és többszörös gondoskodás A befektetéssel kombinált életbiztosításokról sokan azt állítják, hogy indokolatlan költségekkel

Részletesebben

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 4/2015. sz. igazgatósági Pénzforgalmi Üzletszabályzat S6.sz. melléklete Általános Szerződési Feltételek Matrac betétjegy S6. sz. melléklete A Matrac Betétjegy számlabetét

Részletesebben

Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei

Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei 1. Általános rendelkezések A jelen alapbiztosítás feltételeiben nem rendezett kérdésekben az ÁB-AEGON Általános Biztosító

Részletesebben

DUNAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY. a lakossági betétek, megtakarítások kamatairól. Hatályos: április 25-től.

DUNAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY. a lakossági betétek, megtakarítások kamatairól. Hatályos: április 25-től. DUNAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY a lakossági betétek, megtakarítások kamatairól Hatályos: 2016. április 25-től Kamat kondíciók START-számla (baba kötvény) kamata Éves kamat Mindenkori

Részletesebben

Szolgáltatási Szabályzat 1. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.01.01. Elfogadva: az 5/2014. számú igazgatótanácsi határozattal

Szolgáltatási Szabályzat 1. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.01.01. Elfogadva: az 5/2014. számú igazgatótanácsi határozattal Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 1145 Budapest, Columbus u. 35. Levélcím: 1580 Budapest, Pf. 133. Szolgáltatási Szabályzat 1. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.01.01. Elfogadva: az 5/2014. számú

Részletesebben

Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez

Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez I. Magánszemély által kötött ChinaMAX szerződés Szja*: A magánszemély által kötött életbiztosítás díját a szerződő magánszemély adózott

Részletesebben

Az OTP Lakástakarék Zrt. értékesített termékcsaládjairól, akcióiról és azok feltételeiről Érvényes: március 1-től visszavonásig

Az OTP Lakástakarék Zrt. értékesített termékcsaládjairól, akcióiról és azok feltételeiről Érvényes: március 1-től visszavonásig A) Számlanyitási díjkedvezményes szerződéskötési ajánlatok a START termékcsalád módozataira, de legkésőbb 2017. április 30-ig SMS szolgáltatás igénylése Ajánlattétel/igénylés helye a szerződéskötés alapfeltétele

Részletesebben