A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK SZABÁLYZATA"

Átírás

1 A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK SZABÁLYZATA BUDAPEST február

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések Oldal A kiküldetés típusai A kiküldetés engedélyezésére vonatkozó hatáskörök A kiküldetések pénzügyi forrása 3 2. Külföldi kiküldetés A kiküldetés kezdeményezése és engedélyezése A kiküldöttet az utazási határozat alapján megillető költségtérítések Finanszírozás Utazási költség Napidíj Szállásköltség Részvételi, regisztrációs díj Egyéb költségek A külföldi kiküldetés speciális esetei Külföldi ösztöndíjas tanulmányút 6 2

3 Személygépkocsival történő kiutazás A külföldi kiküldetés bonyolítása és elszámolása Pénzügyi bonyolítás Jegy beszerzés Költségek elszámolása Költségek utólagos elszámolása 8 3. Belföldi kiküldetés A kiküldetés elrendelése és az utazás módja A kiküldöttet megillető költségtérítések Utazási költség Élelmezési költségtérítés Részvételi, regisztrációs díj Egyéb költségtérítés Belföldi kiküldetés pénzügyi lebonyolítása, elszámolása Hatálybalépés melléklet. Külföldi kiküldetés kérvény és engedély melléklet. Engedélykérő és elszámolási lap saját gépkocsival történő utazáshoz. 3

4 12 3. melléklet. Külföldi kiküldetési utasítás és elszámolás melléklet. Belföldi kiküldetési utasítás és elszámolás melléklet. Állami vezetők külföldi napidíjának az egyes országokra megállapított összege és pénzneme 15 4

5 A Főiskolai Tanács a kiküldetést teljesítőkre a külföldi kiküldetésekhez kapcsolódó elismert költségekről rendelkező 168/1995. (XII. 27.) kormányrendelettel, valamint a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő dolgozó élelmezési költségtérítésére vonatkozó, a 141/1993 (X. 13.) kormányrendelettel módosított 23/1989. Mt rendelettel és a 19/2001. (XII.19.) KüM rendelettel összhangban, a főiskola dolgozóinak bel- és külföldi kiküldetésével kapcsolatos eljárási kérdéseket és költségtérítéseket az alábbiak szerint szabályozza. 1. Általános rendelkezések 1.1. A kiküldetés típusai Kiküldetésnek minősül a) az alap, vagy alaptevékenységen kívüli feladattal kapcsolatos kirendelés, b) a nemzetközi, illetve intézményközi együttműködési szerződésen alapuló cserekapcsolat (tudományos, oktatási együttműködés), c) a bel- illetve külföldi konferencián, kiállításon való részvétel, d) a bel- illetve külföldi tanulmányút; e) a pályázat útján elnyert szakmai-továbbképzési vagy kutatói ösztöndíj A kiküldetés engedélyezésére vonatkozó hatáskörök a) A főiskolai rektor kiküldetését az SZMSZ 13. (2/t.) pont szabályozza, b) a tudományos rektorhelyettes kiküldetését a főiskolai rektor, c) a rektorhelyettesek, a gazdasági főigazgató, a főtitkár, a kari főigazgatók kiküldetéseit a tudományos rektorhelyettes, d) a kari kutatási főigazgató-helyettes kiküldetését a kari főigazgató, e) a dolgozók külföldi kiküldetését kari keretre a kari kutatási főigazgatóhelyettes, szervezeti egységhez tartozó keretre a szervezeti egységvezető engedélyezi A kiküldetések pénzügyi forrása A kiküldetés forrásai a következők lehetnek: a) költségvetési támogatás, illetve lekötött előirányzat maradvány, 5

6 b) alapfeladatokon kívüli tevékenység tárgyévi eredménye, c) alapfeladatokon kívüli tevékenység tárgyévi maradványa, d) átvett, erre a célra engedélyezett vagy pályázati úton elnyert pénzeszköz, e) alapfeladaton kívüli tevékenység árbevétele, ha ez a szerződésben rögzített, f) saját dolgozói hozzájárulás. 2. Külföldi kiküldetés 2.1. A kiküldetés kezdeményezése és engedélyezése a) A kiküldetést elrendelheti a főiskola, illetve valamely szervezeti egység vezetése (kirendelés), vagy kezdeményezheti azt a kiküldetésben érdekelt dolgozó. b) A kiküldetést elrendelő vagy kezdeményező vezető vagy dolgozó az engedélyezési eljárást az előírásszerűen kitöltött "Külföldi kiküldetés kérvény és engedély űrlap (1. melléklet) benyújtásával kéri. Ezt a lapot engedélyezésre, a szervezeti egység-vezető javaslatával és a felhasználni kívánt forrásokkal rendelkezők (pályázatvezető, témavezető, intézetigazgató stb.) aláírásával a kiküldetés elrendelésére hatáskörileg illetékes vezetőnek kell eljuttatni legalább 15 nappal az utazás előtt. c) A határozatot a gazdasági főigazgatónak ellen kell jegyezni. Az utazási határozat az utazással kapcsolatban felmerülő kiadások előzetes engedélyezését jelenti. d) Az utazási határozattal ellátott űrlap eredeti példányát a Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság (GMF), három másolati példányát az utazás bonyolításáért felelős kari előadó, a tudományos rektorhelyettes és a kiküldött kapja A kiküldöttet az utazási határozat alapján megillető költségtérítések Bármilyen költség csak a főiskola nevére és címére kiállított számla alapján számolható el Finanszírozás a) Elrendelt kiküldetés finanszírozását az elrendelő biztosítja, a kiküldött nem kötelezhető személyes anyagi hozzájárulásra. b) A dolgozó által kezdeményezett kiküldetések finanszírozását a főiskola az utazási cél fontossága szerint, a rendelkezésre álló forrásokhoz mérten, kizárólag egyéni pályázat vagy kérvény alapján támogatja. A forrásoknak a "Külföldi kiküldetés kérvény és engedély" űrlapon igazolt, hiánytalan és 6

7 egyértelmű megjelöléséért az utazást kezdeményező dolgozó, illetve vezető a felelős. c) Az utazási költséget, a napidíjat és a szállásköltséget valamely külső finanszírozó meghatározhatja vagy korlátozhatja. Ebben az esetben akkor is a finanszírozó feltételei szerint kell eljárni, ha azok ellentmondanak jelen szabályozásnak Utazási költség a) A közlekedési eszköz lehet vonat, autóbusz, repülőgép, komp, intézményi gépkocsi, bérelt gépkocsi, illetve külön engedéllyel saját személygépkocsi. b) Költségkeretből gépkocsi bérlése engedélyezhető ha az utazás megvalósításához az feltétlenül szükséges vagy egyértelműen olcsóbb megoldást ad. A repülőtér vagy pályaudvar és a szálláshely közötti transzfer, valamint helyközi közlekedés számolható el. Helyi közlekedés díja csak a napidíj részét képezheti, ezt külön elszámolni csak akkor lehet, ha a kiutazó napidíjban nem részesült. A külföldi utazáshoz baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás megkötése kötelező. c) A bérelt gépkocsira kötött biztosítások díja számla alapján elszámolható Napidíj a) A napidíj mértékére, a rendelkezésre álló források figyelembevételével a kiküldetés kezdeményezője tesz javaslatot és a kiküldetést engedélyező vezető hagyja jóvá. A napidíj mértékének maximuma a 19/2001.(XII.19.) KüM rendelet, illetve annak melléklete szerint határozható meg. (5. melléklet) A napidíj fedezete a kiutazó saját hozzájárulása is lehet. b) A napidíj adóköteles jövedelem, az adó megállapítása a mindenkor hatályos Szja. törvény alapján történik. c) Külső forrás esetén gondoskodni kell az adóalap utáni járulékok fedezetéről is Szállásköltség a) Tekintettel arra, hogy az egyes utazásoknál az elfogadható szállásköltséget számos körülmény határozza meg, a szállásra engedélyezett költségtérítés értékét, a kiküldetést kezdeményező javaslata alapján a kiküldetést engedélyező vezető állapítja meg. b) A szállásköltséget igazoló számlának kiutazó nevét és munkahelyét is tartalmaznia kell. 7

8 Részvételi, regisztrációs díj a) Részvételi díj megelőlegezése valamely előzetes ismertetővel vagy hivatalos levéllel alátámasztott mértékben engedélyezhető. b) Csak bizonylattal igazolt átutalás vagy helyszíni kifizetés számolható el. Az engedélyezett részvételi díjat az utazás kezdeményezőjének kérelme, és a tranzakcióhoz megfelelő információ-szolgáltatása (az átutalás ideje, a bank neve és címe, valamint a kedvezményezett megnevezése és bankszámla száma) utalványrendelet alapján a GMF előzetesen átutalja. c) A részvételi díj megelőlegezésekor a tényleges számla beszerzése a résztvevő kötelezettsége. A számla hiányában a megelőlegezett díjat a résztvevő köteles a főiskola számlájára visszafizetni Egyéb költségek Az utazás megvalósításához feltétlenül szükséges és bizonylattal igazolt költségek engedélyezhetők, ha azok a fennálló rendeletek alapján bizonylattal igazolt költségtérítésként elszámolhatók. Engedélyezhető például vízum és szükséges hivatalos telefon díja A külföldi kiküldetés speciális esetei Külföldi ösztöndíjas tanulmányút a) Vezető beosztású dolgozó három hónapot meghaladó távolléte esetén a vezetői pótlék azt a dolgozót illeti meg, aki az illetékes vezető javaslatára, a főiskolai rektor vagy a kari főigazgató megbízása alapján a vezetői feladatokat ellátja. b) A 3 hónapnál hosszabb, de 6 hónap időtartamot meg nem haladó tanulmányút esetén a vezetői pótlék nélküli havi illetmény folyósítható. c) A 6 hónapot meghaladó, legfeljebb 1 éves időtartamú tanulmányút esetében a vezetői pótlék nélküli havi illetmény meghatározott része folyósítható az intézeti bérkeret terhére. Külföldi forrásból származó ösztöndíj esetén ez az ösztöndíj és az ahhoz kapcsolódó egyéb járandóságok mértékétől függően %, belföldi forrás esetén 70 %. d) A döntést, a folyósítandó illetmény felől a szervezeti egységvezető véleményének figyelembevételével a kari főigazgató javaslata alapján a főiskola rektora hozza meg. A kifizetett illetmény minden esetben az intézet, illetve kar bérkeretét terheli. 8

9 Személygépkocsival történő kiutazás a) A kiküldött kérésére személygépkocsival való utazás engedélyezhető. b) A gépkocsi vezetőjének érvényes belföldi és nemzetközi jogosítvánnyal kell rendelkeznie. c) Gépkocsi bérlésekor a kocsi elvesztésére, a saját töréskárra és a közlekedés kapcsán másnak okozott kárra vonatkozó biztosítást vagy biztosításként funkcionáló szerződést (weaver) kivétel nélkül, minden esetben meg kell kötni. d) Ha a kiutazás saját gépkocsival történik, a tulajdonosnak, illetve üzemeltetőnek érvényes lopás-, töréskár- és felelősségbiztosítással kell rendelkeznie valamennyi országra, amelynek területére az utazás során a gépkocsival belépnek. A gépkocsi meghibásodásával kapcsolatban felmerülő költségek nem téríthetők. e) Üzemanyagköltség címén előleget egy utazáshoz csak egy kiutazó vehet fel, utólagos elszámolási kötelezettség mellett. Az elszámoláshoz az "Engedélykérő és elszámolási lap saját gépkocsival történő utazáshoz" c. űrlapot (2. melléklet) kell felhasználni. Belföldi szakaszon az APEH által közzétett mindenkor érvényes, számla vagy igazolás nélkül elszámolható norma szerinti fogyasztást és amortizációs költséget lehet elszámolni. Külföldi szakaszon az üzemanyag-vásárlásra fordított összeg számla alapján is elszámolható A külföldi kiküldetés bonyolítása és elszámolása Pénzügyi bonyolítás A kiküldetéshez szükséges pénzügyi feltételek biztosítása és bonyolítása (átutalások teljesítése, devizaigénylő lap kiállítása, stb.) az utazási határozat alapján a GMF. feladata. Az engedélyezett költségek (napidíj, szállás, készpénzfizetéses regisztrációs díj, egyéb költségek) előlegének kifizetése az utazási határozat kiadását követő 5 napon belül utalványrendelet alapján történik a kért pénznemben. Ha a kiutazó rendelkezik devizaszámlával, és a főiskola devizaszámlájáról történik az átutalás, akkor az átutalás a kiutazó számlájára történik a kiutazó által kért pénznemben. A napidíjat terhelő Szja. az utazás elszámolását követő hónap munkabéréből forintban kerül levonásra. Az átutalással kapcsolatos adatszolgáltatásért a kiutazó felelős Jegy beszerzés Külföldi utazáshoz repülő-, illetve vonatjegy, valamint az utazási biztosítás megrendelése kizárólag a főiskolával szerződéses viszonyban álló utazási 9

10 irodánál történhet. Indokolt esetben, a tudományos rektorhelyettes engedélyével ettől el lehet térni Költségek elszámolása a) A kiküldöttnek az általa felvett összegről a hazaérkezéstől számított 8 napon belül el kell számolnia a 3. nyomtatvány felhasználásával. Az elszámoláshoz mellékelni kell a repülőjegy másolatát és a felmerült költségekkel kapcsolatos összes számlát. Ha az elszámolás eredményeként visszatérítési kötelezettsége van, a megfelelő összeget az elszámolás leadásával egyidejűleg vissza kell fizetni a kapott pénznemben Költségek utólagos elszámolása a) Rendkívüli esetekben, amikor az utazási határozat előzetes elkészítésére nem kerülhetett sor, írásbeli indoklás alapján a tudományos rektorhelyettes engedélye alapján utólag pótolható. Az elszámolás a pont szerint történik. b) Amennyiben az utazás során az utazási határozatban engedélyezett kiadásokon felül egyéb, az utazás megvalósításához szükséges, bizonylat alapján elszámolható költség merült fel, annak elszámolását a számla ellenében az utazási határozatot hozó vezető engedélyezi. Az engedélyt a vezető az elszámolási lap záradékolásával adja meg. 3. Belföldi kiküldetés Elrendelt kiküldetés finanszírozását az elrendelő biztosítja, a kiküldött nem kötelezhető személyes anyagi hozzájárulásra A kiküldetés elrendelése és az utazás módja a) Hivatalos belföldi kiküldetést az utazás előtt a Belföldi kiküldetési utasítás és költségelszámolás című nyomtatványon (4. melléklet) kell elrendelni. b) Az utazás történhet vonattal, távolsági autóbusszal vagy személygépkocsival. c) Saját személygépkocsijának igénybevétele esetén a kiküldöttnek rendelkeznie kell a d) pont szerinti biztosítással A kiküldöttet megillető költségtérítések 10

11 Utazási költség a) Vasúton történő utazás esetében csak 50%-os menetjegy, a helyjegy és Intercity pótjegy ára téríthető. Az utazási igazolvány érvényesítésének elmulasztása miatt felmerülő többletkiadás térítése nem engedélyezhető. Ha a kiküldöttet valamilyen okból a közalkalmazotti 50%-os kedvezmény nem illeti meg, kivételesen a teljesárú menetjegy térítése is engedélyezhető. Vezető oktató, osztályvezető, intézetigazgató és ennél magasabb beosztások esetén I.o. vasúti jegy, egyéb esetben II.o. vasúti jegy számolható el. b) Az utazási költségtérítés csak számla alapján számolható el. c) Főiskolai személygépkocsi igénybevételénél az üzemanyag vásárlása a Közbeszerzési Törvény szerint a MOL által kiadott mágneskártyával történik. d) Saját személygépkocsival történő utazás esetében meghatározott üzemanyag-költségtérítés jár. Költségtérítésként az APEH által közzétett mindenkor érvényes, számla vagy igazolás nélkül elszámolható norma szerinti fogyasztás ellenértékét és amortizációs költséget lehet elszámolni. A saját gépkocsival történő kiküldetés elszámolása a 2. melléklet nyomtatványán történik Élelmezési költségtérítés A kiküldetésben levő munkavállalóknak napi 8 órát meghaladó távollét esetén az élelmezéssel kapcsolatos többletköltségeinek fedezetére a kiküldetés tartamára élelmezési költségtérítésként napidíj jár. Belföldi kiküldetésnél átalányként a munkavállalót legalább napi száztíz forint napidíj illeti meg. Amennyiben az esetleges szállodaköltség a kötelező reggeli árát is tartalmazza, ez esetben a napidíjat 20 %-kal csökkenteni kell Részvételi, regisztrációs díj A részvételi díj térítése jelen szabályzat pontja szerint történik Egyéb költségtérítés Egyéb költségként - a főiskola nevére és címére kiállított számla alapján - a helyi közlekedési költség, ezen kívül indokolt esetben szállás- és taxiköltség számolható el. Számla alapján ki kell fizetni a főiskolai gépjárművek javítási költségeit is Belföldi kiküldetés pénzügyi lebonyolítása, elszámolása Előleg 11

12 A tervezett költségek fedezésére előleg fizethető, ha a kiküldött ezt kéri. Az előleg igénylése utalványrendelet kiállításával történik Elszámolás A kiküldöttnek a feladat teljesítését követő 3 munkanapon belül el kell számolnia. Ennek alapját a kiküldetés teljesítésének igazolásával ellátott Belföldi kiküldetési utasítás és költségelszámolás című nyomtatvány (4. melléklet) és a bizonylat alapján téríthető költségeket igazoló számlák képezik. 4. Hatálybalépés Az Ideiglenes Főiskolai Tanács június 20-i ülésén elfogadott Bel- és külföldi kiküldetések szabályzatát a Főiskolai Tanács június 12-én, szeptember 18-án és február 12-i ülésén módosította. Jelen szabályzat - a módosításokkal egybeszerkesztett szöveggel február 13-án lép hatályba. Budapest, február 13. Dr. Erdélyi József rektor 12

13 1. melléklet. Külföldi kiküldetés kérvény és engedély. 13

14 2. melléklet. Engedélykérő és elszámolási lap saját gépkocsival történő utazáshoz. 14

15 3. melléklet. Külföldi kiküldetési utasítás és elszámolás. 15

16 4. melléklet. Belföldi kiküldetési utasítás és elszámolás. 16

17 5. melléklet. Külföldi napidíjak pénzneme és maximum összege A külügyminiszter 11/2003. (VII.9.) KüM rendelete alapján Afrika Összeg Ö sszeg Algéria 87 USD Angola 81 USD Benin 81USD Bissau-Guinea 91 USD Botswana 70 USD Burkina Faso 79 USD Burundi 81 USD Comore-szigetek 87 USD Csád 85 USD Dél-Afrika 66 USD Dzsibuti 83USD Egyenlítői Guinea Egyiptom 78 USD Elefáncsontpart Eritrea 73 USD Etiópia 79 USD Gabon Gambia 77 USD Ghána Guinea Kamerun 76 USD Kenya 77 USD Kongó 86 USD Kongói Demokr. Köztárs. 79 USD Közép-afrikai Köztársaság 81 USD Lesotho 70 USD Libéria Líbia 90 USD Madagaszkár 77 USD Malawi 82 USD Mali 79 USD Marokkó 74 USD Mauritánia Mauritius 78 USD Mozambik 73 USD Namíbia 72 USD Niger 79 USD Nigéria 94 USD Ruanda 79 USD Sao Tome és Principe 81 USD Seyselle-szigetek 85 USD Sierra Leone 78 USD Szenegál 78 USD Szomália 63 USD Szudán 79 USD Szváziföld 68 USD Tanzánia 5 USD Togó Tunézia 77 USD Uganda 74 USD Zambia 78 USD Zimbabwe 89 USD Zöld-foki-szigetek Amerika Összeg Ös szeg Amerikai Egyesült Államok 86 USD Antigua és Barbuda 78 USD Argentína 74 USD Bahama 82 USD Barbados 86 USD Belize 80 USD Bermuda 78 USD Bolívia 71 USD Brazília 74 USD Chile 71 USD Costa Rica 77 USD Dominikai Közösség 76 USD Dominikai Köztársaság 76 USD Ecuador 76 USD Grenada 86 USD Guatemala 76 USD Guayana Haiti Holland Antillák 78 USD 17

18 Honduras 80 USD Jamaica 82 USD Kanada 78 USD Kolumbia 77 USD Kuba 81 USD Mexikó 77 USD Monsterrat 78 USD Nicaragua 76 USD Panama 73 USD Paraguay 71 USD Peru 73 USD Puerto Rico 78 USD Saint Kitts és Nevis 78 USD Saint Lucia 78 USD St.Vincent és Grenadine 78 USD Salvador 78 USD Suriname Trinidad és Tobago 78 USD Uruguay 77 USD Venezuela 78 USD Ausztrália és Óceánia Összeg Ö sszeg Ausztrália Salamon-szigetek 73 USD Cook-szigetek 80 USD Tonga 69 USD Fidzsi szigetek 72 USD Tuvalu 72 USD Kiribati 80 USD Uj-Kaledónia 72 Marshall szigetek 80 USD USD Mikronézia Új-Záland 72 USD Nyugat-Szamoa Vanuatu 79 USD Pápua Új-Guinea 77 USD Ázsia Összeg Ö sszeg Afganisztán 72 USD Koreai NDK 80 USD Azerbajdzsán 76 USD Kuwait Bahrein Laosz 71 USD Bangladesh 74 USD Libanon 86 USD Bhutan 77 USD Malajzia 73 USD Brunei 73 USD Maldív-szigetek Egyesült Arab Emirátusok 77 USD Mianmar 73 USD Fülöp-szigetek Mongólia 82 USD Grúzia 76 USD Nepál 72 USD India 77 USD Omán 76 USD Indonézia 81 USD Örményország 77 USD Irak 94 USD Pakisztán 85 USD Irán 85 USD Quatar Izrael, Palesztina 88 USD Srí Lanka 71 USD Japán 89 USD Szaúd-Arábia 76 USD Jemen Szingapúr Jordánia 78 USD Szíria 85 USD Kambodzsa Tajvan 78 USD Kazahsztán 86 USD Thaiföld Kína 82 USD Törökország 78 USD Hong Kong 78 Türkmenisztán 84 USD USD Üzbegisztán 80 USD Macao 77 USD Vietnam 81 USD Kirgizisztán 63 USD Koreai Köztársaság 78 USD 18

19 Európa Összeg Összeg Albánia 89 EUR Ausztria 84 EUR Belorusszia 74 EUR Belgium 78 EUR Bosznia-Hercegovina 78 EUR Bulgária 78 EUR Ciprus 69 EUR Cseh Köztársaság 73 EUR Dánia 85 EUR Észtország 68 EUR Finnország 79 EUR Franciaország 82 EUR Gibraltár 77 EUR Görögország 74 EUR Hollandia 80 EUR Horvátország 75 EUR Írország 76 EUR Izland 86 EUR Jugoszlávia 79 EUR Lengyelország 79 EUR Lettország Liechtenstein Litvánia Luxemburg Macedónia Málta Moldova Monaco Nagy-Britannia Németország Norvégia Olaszország Oroszország Portugália Románia Spanyolország Svájc Svédország Szlovák Köztársaság Szlovénia Ukrajna Vatikán 75 EUR 88 EUR 68 EUR 72 EUR 81 EUR 79 EUR 81 EUR 81 EUR 83 EUR 79 EUR 83 EUR 78 EUR 89 EUR 75 EUR 81 EUR 77 EUR 83 EUR 81 EUR 68 EUR 69 EUR 85 EUR 78 EUR 19

1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 19. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM BEL- és KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január Tartalomjegyzék

Részletesebben

Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 19. függelék

Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 19. függelék 5. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 19. függelék ÓBUDAI EGYETEM KIKÜLDETÉSEK SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2015. február Tartalomjegyzék PREAMBULUM...

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Deviza átutalási megbízáshoz (D-17)

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Deviza átutalási megbízáshoz (D-17) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Deviza átutalási megbízáshoz (D-17) 1/b. sz. melléklet A természetes személyek, a vállalkozások és a szervezetek a forint- és/vagy devizaszámláiról kezdeményezett deviza átutalási megbízásaikat,

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek internet, adathálózati és bérelt vonali szolgáltatásra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek internet, adathálózati és bérelt vonali szolgáltatásra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek internet, adathálózati és bérelt vonali szolgáltatásra 2.1 sz. melléklet Választható díjcsomagok A díjszabásban

Részletesebben

DEVIZA ÁTUTALÁSI MEGBÍZÁS / INTERNATIONAL PAYMENT ORDER / DEVIZENÜBERWEISUNGAUFTRAG

DEVIZA ÁTUTALÁSI MEGBÍZÁS / INTERNATIONAL PAYMENT ORDER / DEVIZENÜBERWEISUNGAUFTRAG DEVIZA ÁTUTALÁSI MEGBÍZÁS / INTERNATIONAL PAYMENT ORDER / DEVIZENÜBERWEISUNGAUFTRAG Banki használatra/ For bank use only/ Nur für Bank Számlavezető hely neve és címe Ügyintéző Egyedi jutalék NÁCS tranzakció

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK a forint fizetési számlán bonyolított devizaforgalom teljesítéséhez kapcsolódóan

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK a forint fizetési számlán bonyolított devizaforgalom teljesítéséhez kapcsolódóan 7. sz. melléklet ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK a forint fizetési számlán bonyolított devizaforgalom teljesítéséhez kapcsolódóan a) A Számlavezetı hely csak tartalmi, nyelvi és alaki szempontból pontos, a Számlavezetı

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2013 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 Általános értelmezések... 3 A belföldi kiküldetések rendje... 4 A belföldi kiküldetések költségelszámolása...

Részletesebben

3/c melléklet Szolgáltatási díjak 29-es körzeten kívüli hagyományos telefon szolgáltatás esetén

3/c melléklet Szolgáltatási díjak 29-es körzeten kívüli hagyományos telefon szolgáltatás esetén 1. Egyszeri díjak Belépési díjak 29-es körzeten kívüli hagyományos telefonszolgáltatás igénybevétele esetén Vonal típus Egyéni fővonal 2. és további egyéni fővonal Üzleti fővonal 1-2 vonal Üzleti fővonal

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2015 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 Általános értelmezések... 3 A belföldi kiküldetések rendje... 4 A belföldi kiküldetések költségelszámolása...

Részletesebben

Hatályos: 2014. december 15-től

Hatályos: 2014. december 15-től Vidékháló Kft. HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON- SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MELLÉKLETEK Hatályos: 2014. december 15-től TARTALOM 1. sz. melléklet - DÍJSZABÁS... 3 2. sz. melléklet - SZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

összeg (kedvezménnyel együtt)** Kedvezmény %-os értéke Kedvezmény

összeg (kedvezménnyel együtt)** Kedvezmény %-os értéke Kedvezmény A PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI ZRT. DÍJSZABÁSA AZ IGÉNYBEVÉTELI DÍJAT ELŐRE FIZETŐ SZOLGÁLTATÁSHOZ (1. számú melléklet a Pannon GSM Távközlési Zrt. Üzletszabályzatához) Érvényes: 2007. február 1-jétől Tartalomjegyzék

Részletesebben

Menedzsment tanácsadás helyzete - Magyarország 2014

Menedzsment tanácsadás helyzete - Magyarország 2014 1 / 20 2014.03.06. 8:50 Menedzsment tanácsadás helyzete - Magyarország 2014 Tanácsadók Országos Platformja (TOP) kérdőív 2014 Emberi Erőforrás-Gazdálkodási Tanácsadók Országos Szövetsége (EETOSZ), Humán

Részletesebben

Invitel Technocom Távközlési Kft. Általános Szerződési Feltételek. elektronikus hírközlési szolgáltatásokra

Invitel Technocom Távközlési Kft. Általános Szerződési Feltételek. elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Invitel Technocom Távközlési Kft. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek elektronikus hírközlési szolgáltatásokra 2. sz. melléklet A díjszabásban szereplő bruttó értékek

Részletesebben

Invitel Technocom Távközlési Kft. Általános Szerződési Feltételek. elektronikus hírközlési szolgáltatásokra

Invitel Technocom Távközlési Kft. Általános Szerződési Feltételek. elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Invitel Technocom Távközlési Kft. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek elektronikus hírközlési szolgáltatásokra 2. sz. melléklet A díjszabásban szereplő bruttó értékek

Részletesebben

A Tartalomjegyzékben az országok listája található ABC sorrendben az oldalszámok feltüntetésével

A Tartalomjegyzékben az országok listája található ABC sorrendben az oldalszámok feltüntetésével használati útmutató Annak érdekében, hogy a külföldre szóló küldeményekkel kapcsolatos tudnivalókat egy helyen lehessen elérni, mind a postai dolgozók, mind az ügyfelek részére egy színvonalas, mindig

Részletesebben

EK-Korea szabadkereskedelmi Megállapodás származási jegyzőkönyvének szabályaival kapcsolatos bizottsági állásfoglalás

EK-Korea szabadkereskedelmi Megállapodás származási jegyzőkönyvének szabályaival kapcsolatos bizottsági állásfoglalás Nyomtatás Az EK kedvezmyes származási szabályrendszere 2012.11.26. EK-Korea szabadkereskedelmi Megállapodás származási jegyzőkönyvek szabályaival kapcsolatos bizottsági állásfoglalás Kedvezmyes elbánások

Részletesebben

2-19 sz. melléklet (Tiszavasvári fejállomás)

2-19 sz. melléklet (Tiszavasvári fejállomás) 2-19 sz. melléklet (Tiszavasvári fejállomás) Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői KTV Csomagok Tuti TV-I. Tuti TV-II. Tuti TV-III. Tuti TV-I. üdülő Tuti TV-II. üdülő Tuti TV-III.

Részletesebben

Kitöltési útmutató a SZAMLAZO nyomtatványhoz. Általános tudnivalók

Kitöltési útmutató a SZAMLAZO nyomtatványhoz. Általános tudnivalók Kitöltési útmutató a SZAMLAZO nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló

Részletesebben

Szabályzat a külföldi kiküldetésről és a külföldi vendégek fogadásának rendjéről

Szabályzat a külföldi kiküldetésről és a külföldi vendégek fogadásának rendjéről 0 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Szabályzat a külföldi kiküldetésről és a külföldi vendégek fogadásának rendjéről Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán főigazgató Szabályzat külföldi

Részletesebben

Szolgáltatások, díjcsomagok, díjazási feltételek

Szolgáltatások, díjcsomagok, díjazási feltételek Szolgáltatások, díjcsomagok, díjazási feltételek 2014. augusztus 25-étől az alábbi szolgáltatások vehetők igénybe. Szolgáltatások, díjcsomagok, díjazási feltételek... 1 1. Általános rendelkezések... 3

Részletesebben

Hatályos: 2015.08.01. 1/16

Hatályos: 2015.08.01. 1/16 Díjszabás MOL mobile előre fizetett mobilszolgáltatás esetén, MOL mobile ügyfelek részére A MOL mobile Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSzF) e Jelen díjszabás 2015. augusztus 1. napjától

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 54. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2009. november 6., péntek. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 54. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2009. november 6., péntek. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2009. november 6., péntek 54. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 86/2009. (XI. 6.) HM utasítás a Nehéz Légiszállító Ezredben szolgálatot

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt.

Az Invitel Távközlési Zrt. Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 2. számú melléklete Díjszabás Hatályba lépés napja: 2013.

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt.

Az Invitel Távközlési Zrt. Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 2. számú melléklete Díjszabás Hatályba lépés napja: 2013.

Részletesebben

ELSZÁMOLÓH. Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet

ELSZÁMOLÓH. Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet ELSZÁMOLÓH Z Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet Belföldi és külföldi kiküldetések elrendelésének, lebonyolításának és elszámolásának szabályzata Hatályos: 2014.április 1. A kiküldetési

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK ÉS DEVIZAELLÁTÁSOK SZABÁLYZATA

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK ÉS DEVIZAELLÁTÁSOK SZABÁLYZATA MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK ÉS DEVIZAELLÁTÁSOK SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. április 15. 1 BEVEZETÉS A tapasztalatok azt mutatják, hogy a kiküldetés elszámolásának rendjével kapcsolatban

Részletesebben

KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT

KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 1051 Budapest, Arany János utca 1. Belföldi és külföldi kiküldetésének eljárásrendje 2013 Jóváhagyta: Dr. Monok István főigazgató ph. A kiküldetéssel

Részletesebben

7/2013. számú A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN. Jegyzői-Polgármesteri Utasítás A BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK RENDJÉRŐL

7/2013. számú A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN. Jegyzői-Polgármesteri Utasítás A BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK RENDJÉRŐL Ikt.sz: 3003-20/2013/Sz. 7/2013. számú Jegyzői-Polgármesteri Utasítás A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN A BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK RENDJÉRŐL Érvényes: 2013. március 1-jétől A kiküldetési

Részletesebben

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 2/A SZÁMÚ MELLÉKLET

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 2/A SZÁMÚ MELLÉKLET NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 2/A SZÁMÚ MELLÉKLET MOBIL RÁDIÓTELEFON SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZOLGÁLTATÁSCSOMAGOK

Részletesebben

II. FEJEZET AZ ILLETMÉNYRE ÉS AZ ILLETMÉNYJELLEGŰ JUTTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

II. FEJEZET AZ ILLETMÉNYRE ÉS AZ ILLETMÉNYJELLEGŰ JUTTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 7600 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 82. szám A belügyminiszter 33/2015. (VI. 16.) BM rendelete a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati

Részletesebben