Növénytan gyakorlat BSc. II. Növényrendszertan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Növénytan gyakorlat BSc. II. Növényrendszertan"

Átírás

1 Növénytan gyakorlat BSc II. Növényrendszertan Magnolidák, őslágyszárúak (Nymphaeales, Piperales, Magnoliales, Ceratophyllales), Eudicot 1 alapi és központi kládok (Ranunculales, Proteales)

2 Fehér tündérrózsa - Nymphaea alba Évelő, az iszapban kúszó gyöktörzsű faj. Úszó levelei kerekdedek vagy tojásdadok, szélük ép, mindkét oldaluk zöld színű, válluk a levélnyélig szabad. Levélerei a levél szélén derékszögben elágaznak és összeolvadnak. Kinyílt virágai 7-12 cm átmérőjűek, fehérek, a víz felszínén nyílnak. Termése akár 25 rekeszű tok, benne másfélezernél is több mag lehet. Európai faj. Hazánkban főként az Alföldön még nem ritka, álló és lassan folyó, tápanyagokban gazdag vizekben fordul elő, legfeljebb 3 méter mélységig. (Optimális vízmélység a faj számára 1-1,5 m.) A nemzetség világszerte elterjedt, 40 faja ismert, közülük több dísznövény. Termálvizeinkbe melegégövi fajaikat is telepítik.

3 Fehér tündérrózsa - Nymphaea alba

4 Farkasalma - Aristolochia clematitis cm magasra növő évelő növény. Felálló szárai nem ágaznak el, kopaszok. Szórt állású levelei mélyen szíves vállúak, tompa csúcsúak, olyan szélesek mint hosszúak. A levéllemez elérheti a 10 cm-t is, a levélnyél alig rövidebb. A 3-8 cm hosszú virágok 2-8-asával a levelek hónaljában nyílnak, virágzáskor felállók, elnyílva lecsüngenek. A sárga párta kétoldalian részarányos. Virágai megporzásuk érdekében legyeket ejtenek csapdába. A szűk pártacsőben lefelé álló szőrök beengedik a rovarokat, de elzárják előlük a kifelé vezető utat. A fogságba esett legyek egy része másik virágból hozott virágporral megporozzák a virágot. Ennek hatására a porzók beérnek és ekkor a rovarok tele lesznek virágporral. Ezt követően a pártacső szőrei elhervadnak és a legyek előtt megnyílik a szabadulás útja. A magyar nép jól ismerte farkasfül, farkasgégevirág, farkaskéreggyökér nevekkel illette és sebek gyógyítására használta. Ma használatos magyar elnevezését kerek, diónyi terméséről kapta. A 500 fajt számláló nemzetség a hideg öv kivételével szinte az egész világon elterjedt. Hazánkban akácosokban, gyomos erdőkben és szegélyeken ez az egyetlen faj fordul elő

5 Farkasalma - Aristolochia clematitis

6 Kapotnyak -Asarum europaeum Kúszó, borsillatú gyöktörzsű évelő, örökzöld növény. Párosával fejlődő leveleinek hosszú nyele bársonyosan szőrös, levéllemeze fényes, bőrnemű, vesealakú vagy háromszög-szíves, 3-10 cm átmérőjű. Háromtagú, barnásvörös, a talaj felszíne közelében fejlődő virágait alig lehet megtalálni (általában az avartakarót eltávolítva vehetjük észre). Kora tavasszal, a virágzás idején fejlődő fiatal levelei főerük mentén összehajtogatottak, felállók. A belülről bíborbarna, kívül világosabb vörösbarnás vagy zöldes, 1-1,5 cm-es virágtakaró forrt leplű, cimpái hegyesek, csúcsuk visszahajló. Porzóinak száma 12, magháza 6-rekeszű. Szaporodásbiológiáját illetően számos találgatás látott napvilágot. Egyes feltételezések szerint virágait meztelencsigák porozzák, mások szerint önmegporzók vagy rovarok látogatják őket. Termését a talajba fúrja, de magjait állítólag hangyák is terjesztik. Euroszibériai elterjedésű faj. Középhegységeinkben és a Dunántúlon gyakori faj, az Alföldön ritkaságszámba megy. Nyirkos és üde erdőkben, gyertyánostölgyesekben, bükkösökben, keményfás ligeterdőkben fordul elő.

7 Kapotnyak -Asarum europaeum

8 Tulipánfa Liriodendron tulipifera

9 Magnólia - Magnolia x soulangeana Alaktani jellemzők: Kis- vagy közepes termetű, lombhullató fafaj. Levelei tagolatlanok, ép szélűek. Arasznyi virágai rózsaszínűek, pirosak vagy ibolyáspirosak, lombfakadás előtt nyílnak. A belső lepellevelek öblösek, felállók, a külsők visszahajlók. Nagyszámú termőleveléből megnyúlt terméscsoport jön létre, melyben a tüszők a háti varraton nyílnak fel. Rendszertani besorolás: Liliomfafélék (Magnoliaceae). Virágzási idő: IV V. A M. liliiflora és a M. denudata hibridje. A szülőfajok hazája Kína és Japán. Hazánkban parkokban és kertekben ültetve fordul elő. Természetvédelmi helyzete: Hazánkban nem áll védelem alatt.

10 Magnólia - Magnolia x soulangeana

11 Magnólia - Magnolia x soulangeana

12 Érdes tócsagaz - Ceratophyllum demersum

13 Pirosló hunyor - Helleborus purpurascens (-40) cm magas évelő növény. Gyöktörzséből rendszerint több virágzó hajtás fejlődik. Virágzás vége felé megjelenő tőlevelei hosszú nyelűek, cm hosszúak és cm szélesek, tenyeresen szeldeltek. A levélhasábok lándzsásak, szélük fűrészes. Virágai 4-6 cm-esek, enyhén bókolnak, a szár csúcsán magányosan nyílnak. A csészelevelek lilásvörösesek, széles tojásdadok. Tövükben látható a 8-20 apró, zöldes mézelőszirom. Sok porzója és néhány többé-kevésbé egyenes bibéje van. 2-3 cm hosszú tüszőtermései vannak. A pirosló hunyor a hazánkat Erdély ill. a Kárpátok keleti része felől dácikus elterjésű növények közé tartozik. Nálunk csupán Bükkben, a Börzsönyben és a a Dunazughegyvidéken fordul elő, de ott néhol tömeges.

14 Pirosló hunyor - Helleborus purpurascens

15 Téltemető - Eranthis hyemalis 5-10 (-20) cm magas hajtású, gumósan megvastagodott gyöktörzsű évelő faj. A magányos, 3-4 cm-es virág többnyire barnásvörös, kopasz tőkocsányon fejlődik, tenyeresen szeldelt gallérozó levél övezi. A virágzás után fejlődő tőlevelei hosszú nyelűek, 3-7 karéjúak, szálas sallangokra szeldeltek. A porzók tövében fejlődő sárgászöld szirmok mézfejtővé alakultak. A sziromnak látszó sárga csészelevelek száma rendszerint hat, ritkán több, a tizet is elérheti. Termése tüsző. Egyik legkorábban nyíló növényünk. Virágai este és borult, hűvös időben becsukódnak. Őshazája Dél-Franciaországtól a Balkánig húzódik, nálunk dísznövény és helyenként meghonosodott, főként a Dunántúlon.

16 Téltemető - Eranthis hyemalis

17 Békabogyó - Actaea spicata cm magas évelő fásodó, erős gyöktörzsű növény. Hajtása felálló, leveles. Élénk, sötétzöld, kopasz levelei hosszú nyelűek, 2-3-szorosan szárnyaltak, megdörzsölve kellemetlen szagúak. Levélkéi egyenetlenül, durván fűrészesek. Fehér, sugarasan részarányos, rövid kocsányú virágai végálló fürtben fejlődnek. A 4-6 sziromnál kétszer hosszabb, 4(-5) (sárgás-)fehér csészelevele lehulló. A fehér porzók kiállnak a virágokból. Termése kb. 1 cm hosszú, tojásdad, sokmagvú bogyó, éretten fényes fekete. Hazánkban a Középhegységben nem ritka. A nemzetség mintegy tíz faja az északi félteke mérsékelt övi, árnyas, üde erdeiben él. Európában ez az egyetlen fajuk honos.

18 Békabogyó - Actaea spicata

19 Mocsári gólyahír - Caltha palustris cm magasra növő, évelő, gyöktörzses növény. A hajtás kopasz, üreges hajtás ívesen felhajló, felső részén elágazó, többvirágú. Levéllemezei szívesek, kerekdedek, max. 15 cm átmérőjűek, fényesek, sötétzöldek. Tőálló levelei hosszú nyelűek, vese alakúak vagy szívesek, szélük csipkés vagy fogas. Felső szárlevelei csaknem ülők. Virágai öttagúak, sötétsárgák. A sziromszerű csészelevelek -2 cm hosszúak, belül fényesek. 3-8 termője és számos porzója van. Tüszőtermései S-alakúak vagy egyenesek, hosszúkásak, sokmagvúak (2. kép). Virágai levelei megjelenésével és a gólyák tavaszi visszaérkezésével egyidőben kezdenek nyílni, ritkán azonban nyár végén és ősz elején másodvirágzása is megfigyelhető.

20 Mocsári gólyahír - Caltha palustris

21 Méregölő sisakvirág - Aconitum anthora cm magas, rendszerint el nem ágazó, merev szárú évelő növény. Tőlevelei hosszú nyelűek, többnyire a virágzás idejére már elszáradtak. Levelei tenyeresen szálasan szeldeltek. Virágzata egyszerű vagy elágazó, tömött végálló fürt. Virágai halványsárgák, a sisak szélessége és hosszúsága nagyjából megegyezik, 1,5-2,5 cm körüli. A mézfejtőkké (nektárium) alakult szirmok miként a nemzetség többi fajánál is a sisak belsejében találhatók. A négy hazai sisakvirágfaj közül ennek a legvékonyabbak a levélsallangjai és ez él e legszárazabb termőhelyeken. Az Északi-középhegységben és a Dél-Dunántúlon láthatjuk. Védett!

22 Méregölő sisakvirág - Aconitum anthora

23 Mezei szarkaláb - Consolida regalis cm magas, egyéves növény. Levelei tenyeresen szeldeltek, a levélsallangok 0,5-1,5 mm szélesek. Virágzata laza, kevés virágú, terpedt fürt. Csészelevelei ibolyáskékek, ritkán rózsaszínűek vagy fehérek, (-20) mm hosszúak. Az alsó virágok kocsányai hosszúak. Sarkantyúja mm hosszú, egyenes vagy enyhén felfelé hajlik. Murvalevelei keskenyek, az alsók háromosztatúak, a felsők egyszerűek. A termő és a belőle fejlődő tüszőtermés kopasz. A mezei szarkaláb Nyugat- Európában a vegyszeres gyomirtás és a vetőmagtisztítás következtében már megritkult, nálunk a középhegységekben gyakori, a Dunántúlon ritkább, az Alföldön is megtalálható néhol, de ott jórészt a keleti szarkaláb helyettesíti.

24 Keleti szarkaláb - Consolida orientalis cm magas, egyéves faj. Virágzata néhány, sűrű többvirágú, hosszúkás fürtre ágazik. Csészelevelei bíborszínűek, ritkábban kékek, vagy rózsaszínűek, mm hosszúak. Sarkantyúja 8-12 mm-es. A termő és a tüszőtermés szőrös. Hazánkban elsősorban az alföldi löszterületeken gyakori, megtalálható még a Dunántúl déli és nyugati részén, és néhol a középhegység peremén.

25 Bogláros szellőrózsa - Anemone ranunculoides cm magas, kúszó gyöktörzsű növény. Általában kopasz hajtásának felső negyedén három, alapjáig háromosztatú, rombos, 4-8 cm hosszú levele fejlődik, melyek nyele rövidebb 1 cmnél. Virágai 1-3-asával állnak a hajtás csúcsán, 1,8-2,5 cm átmérőjűek. Virágtakarólevelei sárgák, fonákukon szőrösek.

26 Leánykökörcsin - Pulsatilla grandis Virágzáskor 3-25 cm magas, fehéren gyapjas szőrös növény, melynek hajtása termésérlelés idejére további cm-t nyúlik. Felálló, tágra nyíló virágai halvány liláskékek vagy sötétlilák. Legkorábban nyíló kökörcsinünk. A Középhegységben még szép állományai élnek, a Dél-Dunántúlon szórványos, az Alföldön rendkívül ritka.

27 Tavaszi hérics - Adonis vernalis cm-es növény, melynek virágai kezdetben a talajfelszínen ülnek, de száruk fokozatosan megnyúlik sziromlevele aranysárga, 1,5-3 cm hosszú. Termései aszmagok, melyek felálló, kb. 2 cm-es csoportba tömörülnek. A nemzetségbe mintegy 40 faj tartozik, melyek Közép-Ázsiától Európáig elterjedtek. Sárga virágú fajaik évelő kontinentális sztyeppfajok, közülük legnyugatabbra a Pireneusokig a tavaszi hérics hatol. Leveleik 2-3-szorosan szárnyaltak. A tavaszi hérics levélsallangjai legfeljebb 1 mm szélesek, keleten sokkal szélesebb levélsallangú fajok is élnek.

28 Nagy víziboglárka - Ranunculus [Batrachium] aquatilis Egyéves vagy évelő, akár 5 m hosszúságot is elérő, az iszapban gyökerező hínárnövény. A vízfelszínen úszó levelei kerekdedek, mélyen 3- vagy 5-osztatúak. Elmerült levelei alapjukig többször szeldeltek, sallangosak. Virágai 2-2,5 cm átmérőjűek, porzóinak száma A boglárkák nemzetségének mintegy 850, többnyire az északi félteke mérsékelt övi területein élő faja ismert. Az ókori görögök Batrachium -nak, a rómaiak pedig Ranunculus -nak nevezték őket (mindkettő békafüvet jelent). A fehér virágú, vízben élő víziboglárkákat előbbi néven önálló nemzetségnek is tekintették (manapság alnemzetségként tartják őket számon). A szikes pocsolyáknak, lassan folyó vizeknek, mély, tiszta és tápanyagszegény állóvizeknek egyaránt megvannak a víziboglárkáik, hazánkban 10 fajuk ismert. Rendszerint vizfelszínen úszó levelű és virágú növények, de több fajuk elviseli termőhelyük ideiglenes kiszáradását is. Ilyenkor a szárazodó iszapon úgynevezett szárazföldi (terresztris) alakjukat láthatjuk, melyeknek gyakran a vízi alakoktól jelentősen különböző alakú levelekkel rendelkeznek.

29 Nagy víziboglárka - Ranunculus [Batrachium] aquatilis

30 Salátaboglárka - Ranunculus ficaria 5-20 cm magas, évelő, általában csoportosan megjelenő növény. Gyökerei gumósan vagy koloncosan megvastagodottak. Hajtásai elfekvők, a csomókon legyökerezők. Tőlevelei hosszú nyelűek, fényesek, húsosak, kopaszak hosszúkás szív alakúak, csipkés szélűek vagy épszélűek. (Fiatal leveleiből saláta készíthető innen kapta magyar nevét.) A subsp. bulbifer nevű alfajának szárlevelei hasonlóak, csak kisebbek, hónaljukban sarjgumócskákkal. A subsp. calthifolius-nak nincsenek szárlevelei és sarjgumói. Sárga, fényes virágai 2-3 cm átmérőjűek, sziromlevelei keskeny tojásdadok, számuk Hazánkban gyakori faj.

31 Kúszó boglárka - Ranunculus repens Erős gyöktörzsű, évelő növény. Elheverő szárai elágaznak, a csomókon legyökereznek. Szára ívesen felemelkedik, cm magas. Tőlevelei hosszú nyelűek, 3 részre szeldeltek, a szeletek ismét háromosztatúak, csipkésfűrészes szélűek. Az alsó szárlevelek a tőlevelekhez hasonlóak, a felsők ülők, egyszerűbbek és keskenyebbek. Virágai 2-3 cm átmérőjűek, fényes sárgák. Aszmagtermései kb. 3 mm hosszúak, símák. Az egész országban nagyon gyakori, mocsár- és lápréteken, nedves legelőkön, ligeterdőkben, vízpartokon fordul elő. Eredendően eurázsiai elterjedésű növény, de ma már a mérsékelt övben általánosan elterjedt.

32 Réti boglárka - Ranunculus acris (-100) cm magas, rásimúló szőrű évelő faj. Szára felálló, kopasz vagy alsó részén ritkásan szőrös, általában gazdagon elágazó, sokvirágú. Tőlevelei alapjukig 3- vagy 5-osztatúak, a szeletek ismét mélyen. 3-5 mm széles cimpákra osztottak. A felső levelek ülők, kisebbek, kevésbé tagoltak. Virágai aranysárgák, 1,5-2,5 cm átmérőjűek. A csészelevelek szőrösek, a szirmokhoz símulók. Az aszmagtermések kerededek, laposak, kopaszok, csőrük a termés hosszának 1/4-1/8-át teszi ki. Eredendően eurázsiai elterjedésű növény, melyet behurcoltak Amerikába, Új- Zélandra, Abeszíniába stb. Nálunk az egész országban megtalálható üde réteken, kaszálókon.

33 Harangláb - Aquilegia vulgaris cm magas, elágazó szárú évelő növény. Tőlevelei 2-3-szorosan szárnyaltak, hosszú nyelűek. A 2-5 cm hosszú levélkék 2-3-karéjúak. Virágai (3-10) bókolnak, 3-5 cm átmérőjűek, a hazai vadon élő példányok esetében ibolyáskékek. Az öt csészelevél 1,5-2,5 cm hosszú. A szirmok 1-1,5 cm hosszú, görbült végű sarkantyúban végződnek. Hazánkban vadon ritka növény. Leggyakoribb a Dunántúliközéphegység dolomitterületein, az Északi-középhegységben és a Nyugat- Dunántúlon szórványosabb. Az északi félteke mérsékelt övében elterjedt nemzetségnek mintegy faja ismert. Néhány fajukat és hibridjeiket számos színváltozattal dísznövényként termesztik. Védett!

34 Közönséges borkóró - Thalictrum minus (-150) cm magas, évelő faj. Szára felálló, elágazó többnyire kopasz. Levelei többszörösen szárnyaltak. A levélkék mérete igen változatos (0,5-5 cm-esek), épek, háromcsúcsúak vagy háromosztatúak. Virágzata laza, terpedt, Virágai sárgák, bókolók. Számos porzója a virágból kicsüng. Termései ülők, egyenesen felállóak. A képen a kisebb termetű, hengeres levélnyelű, kékes-deres szárú és levelű védett alfaja, a subsp. pseudominus látható, mely főként dolomit-sziklagyepekben fordul elő a Dunántúlon. A termetesebb törzsalakkal melynek szára végig leveles, levélnyele pedig bordás az egész országban találkozhatunk.

35 Sóskaborbolya - Berberis vulgaris Alaktani jellemzők: 1-3 méter magas, sűrűn ágas, tövises, lombhullató cserje. Hajtásai négyélűek, szárcsomóikon hármas pálhatövisek és visszás-tojásdad alakú, szálkásan fogazott szélű, kissé bőrnemű levelek vannak. Illatos, sárga virágai 3-5 cm hosszú, bókoló virágzatokban fejlődnek. Termése hosszúkás tojásdad, éretten korallpiros, savanykás, ehető. Rendszertani besorolás: Borbolyafélék (Berberidaceae). Virágzási idő: IV V. Gyógyhatás: A népi gyógyászatban ismert növény. Elterjedés: Európai elterjedésű faj. Természetvédelmi helyzete: Hazánkban nem áll védelem alatt. Rokon fajok: A nemzetségnek hazánkban további faja nem él.

36 Sóskaborbolya - Berberis vulgaris

37 Mahónia - Mahonia aquifolium

38 Mahónia - Mahonia aquifolium

39 Vérehulló fecskefű - Chelidonium majus cm magas törékeny, narancssárga tejnedvet tartalmazó évelő faj. Szára felálló, elágazó, levelei szárnyaltak, durván csipkés szélűek színük világoszöld, fonákuk kékeszöld. A négytagú, 2 cm-es, sárga virágok 2-6-tagú laza virágzatban nyílnak. Hosszúkás becőszerű tokjaiban apró fényes, feketés magvak teremnek, melyeken kis fehér függelék figyelhető meg, mely bizonyos hangyák kedvelt tápláléka (hangyakenyér, elaioszóma). Nitrogénben gazdag talajú gyomnövényzetben az egész országban gyakori. A nemzetségnek mindössze egyetlen faja ismert, ez viszont világszerte megtalálható. Tejnedvét a népi gyógyászat szemölcsirtásra, főzetét fájdalomcsillapításra használta.

40 Vérehulló fecskefű - Chelidonium majus

41 Termesztett mák - Papaver somniferum

42 Vetési pipacs - Papaver rhoeas cm magas, elállóan serteszőrös egyéves faj. Levelei 1-2-szeresen szárnyaltan szeldeltek, szélük durván fűrészes. Szára felálló, egyszerű vagy elágazó, leveles. Virágai kinyílva 5-8 cm-esek, lángvörösek, a szirmok tövén fekete folttal. Bimbói eleinte bókolnak, nyíláskor kocsányuk felegyenesedik, ekkor csészelevelei általában lehullanak. Lapos bibekorongja (8-) 10 (-18) karéjú. Toktermése kopasz, alapja ált. lekerekített, mm hosszú, 1-2-szer hosszabb a szélességénél, a bibekorong alatti lukakkal nyílik.

43 Vetési pipacs - Papaver rhoeas

44 Odvas keltike - Corydalis cava Virágzáskor (15-) (-35) cm magas, évelő növény, kerek, 1-4 cm-es, üreges gumóval. Szártövén ép, tojásdad levél nem található. Hajtásai általában két levelűek, széles, hegyes sallangúak. Laza, 4-10 cm hosszú virágzatát 6-20, fehér vagy hússzínű, mintegy 1,8-2,5 cm-es, 3-10 mm-es kocsányú virág alkotja. Murvalevelei épek, színük barnás. Nemzetségének legyakoribb és legtermetesebb faja, mely nevét belül üreges gumójáról kapta. Bükkösök, gyertyános-tölgyesek gyepszintjének jellegzetes, sok helyütt tömeges kora tavaszi növénye.

45 Odvas keltike - Corydalis cava

46 Közönséges füstike - Fumaria schleicheri cm magas, felemelkedő vagy felálló szárú egyéves faj. Levelei kétszeresen szárnyaltak, Virágzatát 8-20, sötétrózsaszín, 5-6 mm-es virág alkotja. Csészelevelei 0,5-1 mm hosszúak és 0,4-0,8 mm szélesek, hamar lehullanak. Murvalevele kb. 1 mm-es, terméses kocsánya felálló, 3-4 mm hosszú. A gömbölyded termés 1,5-2 mm átmérőjű, csúcsán rövid hegyű. Kelet-Európától és Közép- Ázsiáig elterjedt faj. Nemzetségének leggyakoribb hazai képviselője, melyet főleg laza, száraz talajokon, útszéleken, mezsgyéken láthatunk. A nemzetségnek mintegy 50, főként a Mediterráneumban élő faja ismert, hazánkban 5 honos.

47 Platán- Platanus hybrida

48 Platánliget

Növényrendszertan gyakorlatok

Növényrendszertan gyakorlatok Növényrendszertan gyakorlatok 4. gyakorlat Környezettudományi szak Környezetmérnöki szak 16. t: Zárvatermık - Angiospermatophyta a magkezdemények a magházban fejlıdnek maggá, a termıbıl termés lesz jellemzı

Részletesebben

Dendrológia. 1. elıadás. Dr. Bartha Dénes

Dendrológia. 1. elıadás. Dr. Bartha Dénes Dendrológia 1. elıadás Dr. Bartha Dénes Dendrológia Az élı fával foglalkozó tudomány Kertészeti ~ Erdészeti ~ Dekoratív dendrológia (Díszfák és díszcserjék) Pomológia (Gyümölcstermı fák és cserjék) A fajok

Részletesebben

VÉDETT NÖVÉNYFAJOK ÚJ ELŐFORDULÁSI ADATAI A ZEMPLÉNI - HEGYSÉG NYUGATI RÉSZÉN. PATALENSZKI NORBERT norbep@freemail.hu

VÉDETT NÖVÉNYFAJOK ÚJ ELŐFORDULÁSI ADATAI A ZEMPLÉNI - HEGYSÉG NYUGATI RÉSZÉN. PATALENSZKI NORBERT norbep@freemail.hu VÉDETT NÖVÉNYFAJOK ÚJ ELŐFORDULÁSI ADATAI A ZEMPLÉNI - HEGYSÉG NYUGATI RÉSZÉN PATALENSZKI NORBERT norbep@freemail.hu Kulcsszavak: növényfajok, edényes flóra, flóratartomány, védett fajok Összefoglalás

Részletesebben

Saxifragales, Rosales, Fabales

Saxifragales, Rosales, Fabales Növénytan gyakorlat BSc II. Növényrendszertan Saxifragales, Rosales, Fabales Bablevelű varjúháj - Sedum telephium subsp. maximum Fehér varjúháj - Sedum album Borsos varjúháj - Sedum acre Évelő, kúszó hajtású

Részletesebben

Törökszentmiklós Város területén található helyi védelemre javasolt természeti értékek

Törökszentmiklós Város területén található helyi védelemre javasolt természeti értékek Törökszentmiklós Város területén található helyi védelemre javasolt természeti értékek Javaslat helyi jelentőségű védett természeti értékek védetté nyilvánításához Készítette: Petre Anna Gabriella K2/16-0266

Részletesebben

Növényrendszertan gyakorlatok

Növényrendszertan gyakorlatok Növényrendszertan gyakorlatok 6. gyakorlat Erdőmérnöki és természetvédelmi mérnöki szak 2013 Magnoliopsida: Nymphaeaidae (Nymphaeaceae) Magnoliidae (Aristolochiaceae) Rosopsida: Ranunculidae (Ranunculaceae,

Részletesebben

Kispesten legjellemzőbb, leggyakoribb közterületi fák, fafajok

Kispesten legjellemzőbb, leggyakoribb közterületi fák, fafajok Kispesten legjellemzőbb, leggyakoribb közterületi fák, fafajok I. Acer sp., Juharfélék A juharfélék a fás szárú növények egyik legváltozatosabb, egyik leginkább faj-, és fajta gazdagabb nemzetsége. Fajtái

Részletesebben

Miskolc - Szirmai Református Általános Iskola, AMI és Óvoda OM 201802

Miskolc - Szirmai Református Általános Iskola, AMI és Óvoda OM 201802 Miskolc - Szirmai Református Általános Iskola, AMI és Óvoda OM 201802 e-mail: refiskola.szirma@gmail.com 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Telefon: 46/405-124; Fax: 46/525-232 Iskola neve:. Csapat neve:

Részletesebben

Amaranthus retroflexus szırös disznóparéj

Amaranthus retroflexus szırös disznóparéj Amaranthus retroflexus szırös disznóparéj 15-150 cm, pelyhes szırő, erıs karógyökerő hosszú nyelő, tojásdad, ép június-október, sőrő, tömött füzérekben álló virágok kupakkal nyíló tok, növényenként 500

Részletesebben

Minden virágnak más a vízigénye, minden lakásnak más a hőmérséklete, fényviszonya Kisebb cserépbe hamarabb kiszárad a föld, a nagy cserépbe, ha

Minden virágnak más a vízigénye, minden lakásnak más a hőmérséklete, fényviszonya Kisebb cserépbe hamarabb kiszárad a föld, a nagy cserépbe, ha Minden virágnak más a vízigénye, minden lakásnak más a hőmérséklete, fényviszonya Kisebb cserépbe hamarabb kiszárad a föld, a nagy cserépbe, ha száraz a föd teteje az alsó rész vizes lehet- fapálcikával

Részletesebben

Növénytan gyakorlat BSc. II. Növényrendszertan. Caryophyllales -

Növénytan gyakorlat BSc. II. Növényrendszertan. Caryophyllales - Növénytan gyakorlat BSc II. Növényrendszertan Caryophyllales - Sóvirág - Limonium gmelini 30-70 cm magas, tőlevélrózsás évelő növény. Tőlevelei kopaszok, húsosak, épszélűek, tompa csúcsúak, válluk nyélbe

Részletesebben

FAJTALEÍRÁS Acer rubrum var. barbatum Acer davidii ssp. grosseri Berberis x stenophylla Buxus Green Velvet Buxus microphylla Faulkner

FAJTALEÍRÁS Acer rubrum var. barbatum Acer davidii ssp. grosseri Berberis x stenophylla Buxus Green Velvet Buxus microphylla Faulkner FAJTALEÍRÁS Acer rubrum var. barbatum (Acer barbatum) Észak-Kelet Amerika parti területein és folyóvölgyeiben honos, nedvességkedvelő, 18 m magas, tömött, kerek koronájú fa. Kérge világos szürke, sekélyen

Részletesebben

Repce Jelent sége Olaja kezdetben világító olaj Élelmiszeripar Étolajként (erukasavmentes 00) Margarin Ipar Festék, szappan, kozmetikumok, gyógyszerek alapanyaga Takarmányozás Olajgyártás mellékterméke

Részletesebben

A NÖVÉNYI INVÁZIÓK HATÁSA A TÁRSULÁSOK NITROGÉN- KÖRFORGALMÁRA

A NÖVÉNYI INVÁZIÓK HATÁSA A TÁRSULÁSOK NITROGÉN- KÖRFORGALMÁRA A NÖVÉNYI INVÁZIÓK HATÁSA A TÁRSULÁSOK NITROGÉN- KÖRFORGALMÁRA Készítette: Czirle Zsolt BME Környezetmérnök MSc., Budapest, 2010 Gruiz Katalin Környezeti mikrobiológia és biotechnológia c. tárgyához Forrás:

Részletesebben

Miért szerethetők az évelők?

Miért szerethetők az évelők? Gudmonné Jenei Magdolna Miért szerethetők az évelők? A követelménymodul megnevezése: Szabadföldi dísznövénytermesztés A követelménymodul száma: 2223-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-007-30

Részletesebben

GY EF KT BF. Elérhető pontszám: 100 pont FIGYELEM!!! A VÁLASZOKAT MÁSOLD ÁT AZ ÉRTÉKELŐLAPRA!

GY EF KT BF. Elérhető pontszám: 100 pont FIGYELEM!!! A VÁLASZOKAT MÁSOLD ÁT AZ ÉRTÉKELŐLAPRA! KAÁN KÁROLY 24. ORSZÁGOS TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETISMERETI VERSENY ISKOLAI FORDULÓ 2016. Elérhető pontszám: 100 pont FIGYELEM!!! A VÁLASZOKAT MÁSOLD ÁT AZ ÉRTÉKELŐLAPRA! 1. feladat.. AZ ERDŐ FÁI 12 p Írd

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Fejlesztési és Innovációs Központ (Biológia) Fejlesztő feladatok

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Fejlesztési és Innovációs Központ (Biológia) Fejlesztő feladatok 26. Vizes párna (G) Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Fejlesztési és Innovációs Központ A képen látható szőrmohafaj párnája a Kárpátok egyik irtásrétjét borítja. 1. A Növényismeret könyv alapján keressük

Részletesebben

"Madarak és fák napja" XX. Országos Tanulmányi Verseny Országos döntő 2013.

Madarak és fák napja XX. Országos Tanulmányi Verseny Országos döntő 2013. "Madarak és fák napja" XX. Országos Tanulmányi Verseny Országos döntő 2013. Jelige, csapat: Elérhető pontszám: 175 Elért pontszám: Helyezés: I. feladat: 20 pont/ Madárhangok. Minden helyes megoldás két

Részletesebben

Növényrendszertan gyakorlatok

Növényrendszertan gyakorlatok Növényrendszertan gyakorlatok 4. gyakorlat Erdőmérnöki és természetvédelmi mérnöki szak 2012 Magnoliidae (Aristolochiaceae, Nymphaeaceae), Ranunculidae (Ranunculaceae, Papaveraceae, Fumariaceae), Hamamelididae

Részletesebben

Vadgazda mérnökök (BSC) részére növények fotói vizsga anyag 1. Fotók forrása: Gazdagné Torma Mária Avasi Zoltán internet

Vadgazda mérnökök (BSC) részére növények fotói vizsga anyag 1. Fotók forrása: Gazdagné Torma Mária Avasi Zoltán internet Vadgazda mérnökök (BSC) részére növények fotói vizsga anyag 1. Fotók forrása: Gazdagné Torma Mária Avasi Zoltán internet Harasztok törzse Pteridophyta Korpafűalakúak osztálya Lycopodiopsida Korpafűfélék

Részletesebben

Cím: Éghajlattani tanszék honlapja oktatók Deák József Áron 3db link

Cím: Éghajlattani tanszék honlapja oktatók Deák József Áron 3db link Biogeográfia GY 02 07 Deák József Áron Követelmények: Órákon kötelezı megjelenés, max 2 DB hiányzás. Túllépése esetén, hiányzásonként -5p (100p-ból) 3db ZH lesz. Egy kivételével nem a gyak idıpontjában.

Részletesebben

6.1.3. BOTANIKAI ÉRTÉKEK ÉS ELİFORDULÁSUK KESZTHELY KÜLTERÜLETEIN ÉS A

6.1.3. BOTANIKAI ÉRTÉKEK ÉS ELİFORDULÁSUK KESZTHELY KÜLTERÜLETEIN ÉS A 6.1.3. BOTANIKAI ÉRTÉKEK ÉS ELİFORDULÁSUK KESZTHELY KÜLTERÜLETEIN ÉS A TÉRSÉGBEN (FEHÉR UTÁN 2001) Boglárkafélék családja - Ranunculaceae Erdei szellırózsa - Anemone sylvestris: Mészkedvelı faj, mészkedvelı

Részletesebben

Miklós Dénes. Különleges növények a háztájiban

Miklós Dénes. Különleges növények a háztájiban Miklós Dénes Különleges növények a háztájiban Sok szeretettel ajánlom feleségemnek, Karolinának, kislányomnak, Karolina Rékának és minden kedves ismerœsömnek Miklós Dénes Különleges növények a háztájiban

Részletesebben

A megtelepedés okai. Városi vadgazdálkodás. A megtelepedés okai. A megtelepedés okai. A városokban előforduló fajok csoportosítása

A megtelepedés okai. Városi vadgazdálkodás. A megtelepedés okai. A megtelepedés okai. A városokban előforduló fajok csoportosítása A megtelepedés okai Városi vadgazdálkodás IV. előadás: A városi területeken előforduló fajok Alkalmazkodás az emberi civilizáció egyébként zavaró, káros körülményeihez Az urbanizálódás szelekciós tényező

Részletesebben

AKTUÁLIS POLLENHELYZET SZEKSZÁRDON ÉS KÖRNYÉKÉN 2016. 15. HÉTEN

AKTUÁLIS POLLENHELYZET SZEKSZÁRDON ÉS KÖRNYÉKÉN 2016. 15. HÉTEN AKTUÁLIS POLLENHELYZET SZEKSZÁRDON ÉS KÖRNYÉKÉN 2016. 15. HÉTEN Szekszárdon 2016-ben a Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya az Országos Aerobiológiai Monitorozás keretében 2016. január

Részletesebben

FELADATLAPOK BIOLÓGIA

FELADATLAPOK BIOLÓGIA FELADATLAPOK BIOLÓGIA 8-10. osztály, tehetséggondozó szakkör Tanári segédanyag Dr. Nagy Istvánné TARTALOMJEGYZÉK 10-01 Mohák-1.... 3. oldal 10-02 Mohák-2.... 5. oldal 10-03 Mohák-3.... 8. oldal 10-04 A

Részletesebben

Sárgafülű ékszerteknős. Tudományos neve:pseudemys Scripta scripta

Sárgafülű ékszerteknős. Tudományos neve:pseudemys Scripta scripta Sárgafülű ékszerteknős Tudományos neve:pseudemys Scripta scripta Rendszertani besorolása: hüllők(reptilia) osztályába, a teknősök(tesdunides) rendjébe és a mocsáriteknős-félék(emydidae) családjába tartozó

Részletesebben

Növényrendszertan gyakorlatok

Növényrendszertan gyakorlatok Növényrendszertan gyakorlatok 6. gyakorlat Erdőmérnöki és természetvédelmi mérnöki szak 2014 Rosopsida: Ranunculidae (Ranunculaceae, Papaveraceae, Fumariaceae), Caryophyllidae (Phytolaccaceae, Amaranthaceae,

Részletesebben

FEJLESZTŐ FELADATOK TANULÓI PÉLDÁNY. 10. évfolyam

FEJLESZTŐ FELADATOK TANULÓI PÉLDÁNY. 10. évfolyam FEJLESZTŐ FELADATOK TANULÓI PÉLDÁNY BIIOLÓGIIA 10. évfolyam A feladatsorok összeállításában közreműködtek: Both Mária Fazakas Andrea Gadóné Kézdy Edit Holzgethán Katalin Kecskés Ferenc Kerényi Zoltán Lászlóné

Részletesebben

Az én kisenciklopédiám Zöldségek Roland

Az én kisenciklopédiám Zöldségek Roland Az én kisenciklopédiám Zöldségek Roland Ta r t a l o m Borsó.... 6 Hagyma..... 8 Fokhagyma....10 Spenót....12 Saláta......14 Retek.. 16 Tök... 18 Uborka...20 Káposzta.....22 Karalábé....24 4 Ta r t a l

Részletesebben

Álmai kertje - valósággá válhat!

Álmai kertje - valósággá válhat! Kert 14 HÁZ és KERT Kert Álmai kertje - valósággá válhat! A Prenor Kft. 60 éve termeszt faiskolai dísznövényeket Szombathelyen, az Alpokalja lábánál. Nálunk több mint 800 féle díszfa, cserje és fenyőféle

Részletesebben

IX. ŐSZIRÓZSA Természetvédelmi Vetélkedő. Írásbeli feladatok

IX. ŐSZIRÓZSA Természetvédelmi Vetélkedő. Írásbeli feladatok IX. ŐSZIRÓZSA Természetvédelmi Vetélkedő Írásbeli feladatok KÖRÖS-MAROS NEMZETI PARK Réhelyi Látogatóközpont Bihari Madárvárta 2012. Hagyománnyá vált immár, hogy a Körös-Maros Nemzeti Park Réhelyi Látogatóközpontja

Részletesebben

MAGYAR FAVÁLASZTÉK SZOKVÁNYOK FOGALMAK

MAGYAR FAVÁLASZTÉK SZOKVÁNYOK FOGALMAK MAGYAR FAVÁLASZTÉK SZOKVÁNYOK Készítették: Tisza Ottó dr. Gólya János Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőhasználati Tanszék FOGALMAK Ággöcsök: A göcsösség a leggyakoribb és a legfontosabb fahiba. Göcsnek

Részletesebben

Natura 2000 fenntartási terv

Natura 2000 fenntartási terv Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési alap: a vidéki területekbe beruházó Európa Natura 2000 fenntartási terv HUON20014 Gércei tufagyűrű és láprét kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület Őriszentpéter,

Részletesebben

Készítette: Habarics Béla

Készítette: Habarics Béla A Simai-tó tanösvény terve Készítette: Habarics Béla A településről hhhhhhhhhelyszí Csengersima a 49. számú főút mellett keletről elterülő ne község. Közúti és teherforgalmi határátkelőhely található külterületén.

Részletesebben

Tárgyszavak: városökológia; biodiverzitás; növény; természetvédelem; őshonos faj; betelepített faj; Berlin; Németország.

Tárgyszavak: városökológia; biodiverzitás; növény; természetvédelem; őshonos faj; betelepített faj; Berlin; Németország. KÖRNYEZET- ÉS TÁJGAZDÁLKODÁS Biodiverzitás Berlinben A Rio de Janeiróban 1992-ben tartott konferencia egyik természetvédelmi célkitűzése a biológiai diverzitás (sokféleség) fenntartása volt. A közelmúltban

Részletesebben

Bármennyire hihetetlen: a rovarvilág legjobb repülõi a vízhez kötõdnek. Általában. Élõ helikopterek HÁROMSZÁZMILLIÓ ÉV ÓTA REPÜLNEK

Bármennyire hihetetlen: a rovarvilág legjobb repülõi a vízhez kötõdnek. Általában. Élõ helikopterek HÁROMSZÁZMILLIÓ ÉV ÓTA REPÜLNEK 01-EloHeli.qxd 10/3/2007 4:34 PM Page 1 HÁROMSZÁZMILLIÓ ÉV ÓTA REPÜLNEK Élõ helikopterek A nagyszitakötők szárnyainak töve és tori kapcsolódásuk bonyolult, fantasztikus röpképességüket lehetővé tevő architektúrája

Részletesebben

Az allergén gombaspórák mennyisége alacsony-közepes a levegőben.

Az allergén gombaspórák mennyisége alacsony-közepes a levegőben. 2012. május 14 május 20. ( 20. hét ) A 20. héten a hideg, esős idő következtében jelentősen alacsonyabb volt a pollenterhelés. Közepes koncentrációban csak a fenyőfélék pollenjét mértük Pécs levegőjében.

Részletesebben

A. B. C. D. MINDKETTŐ EGYIK SEM. Sorszám(jelige):... Elérhető pontszám: 100 pont Elért pontszám: pont

A. B. C. D. MINDKETTŐ EGYIK SEM. Sorszám(jelige):... Elérhető pontszám: 100 pont Elért pontszám: pont MINDKETTŐ EGYIK SEM KAÁN KÁROLY XXIV. ORSZÁGOS TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETISMERETI VERSENY ISKOLAI FORDULÓ 2016. Sorszám(jelige):... Elérhető pontszám: 100 pont Elért pontszám: pont 1. feladat.. NÉGYFÉLE VÁLASZTÁS

Részletesebben

Domborzati és talajviszonyok

Domborzati és talajviszonyok Domborzati és talajviszonyok Domborzat VIZSGÁLAT TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK Sárpilis az Alföld, mint nagytájhoz, a Dunamenti - Síkság, mint középtájhoz és a Tolna - Sárköz nevezetű kistájhoz tartozik. A Sárköz

Részletesebben

Magyarországi vadak etológiája

Magyarországi vadak etológiája Magyarországi vadak etológiája VI. Előadás Menyétfélék és a borz Menyétféle ragadozók (Mustelidae) Világszerte elterjedt, fajokban gazdag csoport. Rövid lábú, talponjáró, hosszú testű ragadozók. Erős szagú

Részletesebben

Csörgőalma gyümölcsöskert

Csörgőalma gyümölcsöskert Csörgőalma gyümölcsöskert Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság régi fajtákat felkutató, megőrző és bemutató kertje Csörgőalma Almák Októberre beérő, de nem télálló alma. Két színváltozata ismert: sárgás-zöldes

Részletesebben

V. évf. 2. szám 2014. június (Megjelenik negyedévente) Hírek a Zöld szigetről

V. évf. 2. szám 2014. június (Megjelenik negyedévente) Hírek a Zöld szigetről GYÕRI KOMPLEX BIOLÓGIAI MONITOROZÓ RENDSZER 15 Győri Komplex Biológiai Monitorozó Rendszer Hírlevele www.biomonitoring.komszol.hu V. évf. 2. szám 2014. június (Megjelenik negyedévente) Hírek a Zöld szigetről

Részletesebben

GYÖKÉR- ÉS GUMÓS NÖVÉNYEK TERMESZTÉSE

GYÖKÉR- ÉS GUMÓS NÖVÉNYEK TERMESZTÉSE GYÖKÉR- ÉS GUMÓS NÖVÉNYEK TERMESZTÉSE Cukorrépa és a burgonya Szántóföldi növényeink sorában fontos szerepet játszik a gyökér- és gumós növények közé tartozó cukorrépa és a burgonya. A cukorrépa az egyik

Részletesebben

Parkfák egészségi állapotának felmérése, különös tekintettel a balesetveszélyes példányokra

Parkfák egészségi állapotának felmérése, különös tekintettel a balesetveszélyes példányokra Nagykáta Város Önkormányzata Városgazdálkodási Szervezet Nagykáta, Temető u. 24. Parkfák egészségi állapotának felmérése, különös tekintettel a balesetveszélyes példányokra Készítette: Kutas Péter Nagykáta,

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. 1. témakör A növények és az állatok élete, életműködései. környezeti tényezők;

TANMENETJAVASLAT. 1. témakör A növények és az állatok élete, életműködései. környezeti tényezők; Éves óraszám: 55,5 óra Heti óraszám: 1,5 óra TANMENETJAVASLAT A harmadik osztályos természetismeret témakörei az új leckék óraszámával: 1. témakör: A növények és az állatok élete, életműködése 9 óra 2.

Részletesebben

Tapasztalatok a konténeres uborkahajtatásról

Tapasztalatok a konténeres uborkahajtatásról 2009. június Zöldségtermesztők figyelmébe Tapasztalatok a konténeres uborkahajtatásról Rova tvezető: Dr. Terbe István egyetemi tanár Dr. Slezák Katalin BCE Kertészettudományi Kar, Zöldség- és Gombatermesztési

Részletesebben

Natura 2000 Fenntartási Terv

Natura 2000 Fenntartási Terv Natura 2000 Fenntartási Terv HUON20007 Köles-tető kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület Őriszentpéter, 2016.05.30. Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság Együttműködő partner Zöld Zala Természetvédő

Részletesebben

ÜLTETÉSI ÚTMUTATÓ. A fentiek megállapításához talajfelmérésre lehet szükség.

ÜLTETÉSI ÚTMUTATÓ. A fentiek megállapításához talajfelmérésre lehet szükség. ÜLTETÉSI ÚTMUTATÓ ÜLTETÉSI ÚTMUTATÓ 01 A TALAJ ELŐKÉSZÍTÉSE A TALAJNAK A KÖVETKEZŐ FELTÉTELEKNEK KELL MEGFELELNIE: > a talajvíz szintje 2 méternél mélyebben legyen, > 6 m mélységig ne legyen sziklatömb,

Részletesebben

MADÁRBARÁT GAZDÁLKODÓ

MADÁRBARÁT GAZDÁLKODÓ A MADÁRBARÁT GAZDÁLKODÓ 12 PONTJA 1. Ismerjük meg a gazdaságunkban és környékén elôforduló madarak és más állatok életmódját, szokásait, igényeit! 2. Vegyszerek használata helyett segítsük a természetes

Részletesebben

HIDRAULIKUS TUSKÓFÚRÓ GÉP ÜZEMELTETÉSI TAPASZTALATAI

HIDRAULIKUS TUSKÓFÚRÓ GÉP ÜZEMELTETÉSI TAPASZTALATAI Futómű típusa ERTI TH 16/25, tandem 40 kn terhelhetőségű, Saját tömeg Hasznos tömeg Max. össztömeg 8 000 kg 19 890 kg 11 890 kg Műszaki leírás A DRP 80 H pótkocsi felépítését tekintve speciális traktorvontatású,

Részletesebben

I. Mennyiségi vizsgálat (14 pont)

I. Mennyiségi vizsgálat (14 pont) I. Mennyiségi vizsgálat (14 pont) Válaszd ki minden esetben a felsorolt három-három lehetőség közül a legnagyobbat! 1) 8) A) évi középhőmérséklet a szavannán A) a tajgaerdők összterülete a Földön B) évi

Részletesebben

HR Tm2, IR TSWV, IR M

HR Tm2, IR TSWV, IR M HR Tm2, IR TSWV, IR M Folytonnövő, csüngő, kúp alakú, szép fehér, édes, nagy bogyójú hibrid. A termés tömege 120-140g. Szedéséretten fehér, teljesen beérve piros. Növekedési erélye nagy, ízközei aránylag

Részletesebben

56. Belépés a gázcserenyílásokon (G)

56. Belépés a gázcserenyílásokon (G) 56. Belépés a gázcserenyílásokon (G) A peronoszpóra Plasmopara viticola A gomba micéliumai behatolnak a sztómákon* a növény szöveteibe és az élő sejtekből táplálkozik. Ennek következtében a megtámadott

Részletesebben

Társas madarak, azaz csapatban élnek. A párok az elsô évben csak jegyesek, azután lépnek házasságra. Életük végéig hûségesek egymáshoz.

Társas madarak, azaz csapatban élnek. A párok az elsô évben csak jegyesek, azután lépnek házasságra. Életük végéig hûségesek egymáshoz. Kedves Gyerekek! A megújult Csipogó rovatban mostantól Csicseri és Csicsóka, a két fiatal csóka fog benneteket kaluzolni. Ezentúl a testvérem és én kísérünk Téged a Csipogó világában. Azért kaptam a Csicseri

Részletesebben

Környezetismeret-környezetvédelem állatok. 4. évfolyam

Környezetismeret-környezetvédelem állatok. 4. évfolyam Környezetismeret-környezetvédelem állatok 4. évfolyam Juh A köznyelv inkább birkának nevezi ezt a bégető állatot. Tülkös szarvú, páros ujjú patás. Az egyik legrégebben háziasított állat. Bizonyos fajtái

Részletesebben

Õszi káposztarepce ajánlat. Jövőt vetni 1856 óta

Õszi káposztarepce ajánlat. Jövőt vetni 1856 óta Õszi káposztarepce ajánlat 2011 Jövőt vetni 1856 óta Köszöntô Tanulj a múltból, élj a mának és gondolj a jövôre! A KWS cégcsoport több évtizedre visszatekintô kutatás-fejlesztési tevékenységének köszönhetôen,

Részletesebben

Bach virág kalendárium természetjáróknak

Bach virág kalendárium természetjáróknak Bach virág kalendárium természetjáróknak Itt a tavasz itt a nyár. Végre mehetünk a természetbe kirándulni, és virágokat nézni. Most itt az alkalom, hogy az idén Ön is megtalálja és élõben megismerje a

Részletesebben

Göd Város Önkormányzat 35/2004. (XII. 10.) sz. Ök. rendelete Göd Nemeskéri park-kiserdő (hrsz. 1934.) Helyi természetvédelmi területté nyilvánításáról

Göd Város Önkormányzat 35/2004. (XII. 10.) sz. Ök. rendelete Göd Nemeskéri park-kiserdő (hrsz. 1934.) Helyi természetvédelmi területté nyilvánításáról Göd Város Önkormányzat 35/2004. (XII. 10.) sz. Ök. rendelete Göd Nemeskéri park-kiserdő (hrsz. 1934.) Helyi természetvédelmi területté nyilvánításáról A természetvédelemről szóló 1996. évi LIII. tv. 24.

Részletesebben

Eszközszükséglet: Szükséges anyagok: fűfélék, gyermekláncfű lehetőleg talaj/földlabdában, víz

Eszközszükséglet: Szükséges anyagok: fűfélék, gyermekláncfű lehetőleg talaj/földlabdában, víz A kísérlet megnevezése, célkitűzései: Lágyszárú növények megfigyelése A gyermekláncfű részeinek vizsgálata Fűfélék alkalmazkodóképességének megismertetése Eszközszükséglet: Szükséges anyagok: fűfélék,

Részletesebben

3. osztály megoldások

3. osztály megoldások 3. osztály 3. osztály megoldások 1. Melyik adat lehet igaz egy harmadik osztályos gyerekre? (A) 3500 g a testsúlya (B) 3295 napos (C) 30 db foga van (D) 476 hetes (E) 14 dm magas Megoldás: A fenti lehetőségek

Részletesebben

Lukácsy György, Zanathy Gábor és Lőrincz András

Lukácsy György, Zanathy Gábor és Lőrincz András Lukácsy György, Zanathy Gábor és Lőrincz András TarTalomjegyzék 1 Előszó 4 2 metszése és zöldmunkái az év során 5 3 6 3.1 A tőke részei és a tőkeművelésmód változatai 6 3.2 A támasz és méretezése 8 4

Részletesebben

A parlagfűről, parlagfű mentesítésről

A parlagfűről, parlagfű mentesítésről A parlagfűről, parlagfű mentesítésről Összeállította: Stánitz Éva megyei tisztifőorvos Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Szabó Lajos hivatalvezető Vas Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

A búza rozsdabetegségei

A búza rozsdabetegségei NÖVÉNYVÉDELEM ROVATVEZETŐ: Dr. Békési Pál c. egyetemi tanár Veszélyes növénybetegségek (II./2.) A sorozat megtervezésében és szerkesztésében közreműködik Dr. Békési Pál és Dr. Fischl Géza A burgonya Y

Részletesebben

Közlekedésépítő szak Útépítési-, fenntartási- és üzemeltetési

Közlekedésépítő szak Útépítési-, fenntartási- és üzemeltetési Közlekedésépítő szak Útépítési-, fenntartási- és üzemeltetési Közútfejlesztő-, közútkezelő szakmérnöki ágazatok Tantárgy: Közutak üzemeltetése 1. előadó: Dr. Szakos Pál Közutak fenntartása 1.,2. Útüzemeltetés

Részletesebben

A Kurca (HUKM20031) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület. fenntartási terve

A Kurca (HUKM20031) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület. fenntartási terve A Kurca (HUKM20031) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve Debrecen 2014 Ügyfél BioAqua Pro Környezetvédelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft. Együttműködő partnerek RESPECT Tanácsadó

Részletesebben

ROZS (Secale cereale)

ROZS (Secale cereale) ROZS (Secale cereale) ROZS (Secale cereale) Származása, jelentősége : Géncentruma búzáéval megegyezik, annak gyomnövénye volt, kezdetben természetes, majd tudatos szelekció. Nálunk bronzkor óta. Világhelyzet:

Részletesebben

Prof. Dr. Molnár Sándor NYME, FMK, Faanyagtudományi Intézet. http://fahiba.fmk.nyme.hu 11. Faanatómia Fahibák III.

Prof. Dr. Molnár Sándor NYME, FMK, Faanyagtudományi Intézet. http://fahiba.fmk.nyme.hu 11. Faanatómia Fahibák III. Prof. Dr. Molnár Sándor NYME, FMK, Faanyagtudományi Intézet http://fahiba.fmk.nyme.hu 11. Faanatómia Fahibák III. Mechanikai sérülések Mechanikai sérülések a hengeres fa sérülése a közelítés, választékolás,

Részletesebben

Talajművelési rendszerek

Talajművelési rendszerek Talajművelési rendszerek A szántóföldi növények talajművelési rendszerei ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE Talajművelési rendszer Talajművelési rendszer kialakítását meghatározó tényezők A talajművelés klasszikus sorrendje

Részletesebben

Szudánifű (Sorghum sudanense)

Szudánifű (Sorghum sudanense) Szudánifű (Sorghum sudanense) Mint neve is elárulja, Szudán és szavanna területeiről származó növény, aminek jó szárazságtűrő képessége részben innen eredeztethető. Földünkön ebbe a klímazónába tartozó

Részletesebben

Gombász Hírmondó. Időszaki kiadvány

Gombász Hírmondó. Időszaki kiadvány Soproni Gombász Hírmondó II. évfolyam, 8. szám Időszaki kiadvány 2013. július Gombaismereti túra 2013. július 14-én A tartalomból: Gombatúra 1 Képek 2 Szemcsésnyelű tinóru 3-4 Sárga gyűrűstinóru 5-6 Kocsányos

Részletesebben

A nyárfarák elleni védekezés lehetőségei

A nyárfarák elleni védekezés lehetőségei FELHASZNÁLT IRODALOM 1. Soó Rezső: Növényföldrajz, 1945. 2. Soó Rezső: Növényföldrajz, 1953. 3. Rubner: Die pflanzengeograph. Grundlagen des Waldbaues, 1953. 4. Braun Blanquet: Pflanzensoziologie, 1951.

Részletesebben

Jakab Lászlóné Tájházaink kertje

Jakab Lászlóné Tájházaink kertje Jakab Lászlóné Tájházaink kertje Előkészítés gyűjtés és tervezés Egy falusi vagy kisvárosi közösség életében nagyon fontos szerepet játszik egy tájház, amely része a helyiek múltjának, és a jelenben fontos

Részletesebben

Kétszikű trópusi gyümölcsnövények. MANGÓ (Mangifera indica) 2014.11.03. Kétszikű trópusi gyümölcstermő növények jelentősége /FAOSTAT 2012/

Kétszikű trópusi gyümölcsnövények. MANGÓ (Mangifera indica) 2014.11.03. Kétszikű trópusi gyümölcstermő növények jelentősége /FAOSTAT 2012/ Kétszikű trópusi gyümölcstermő növények jelentősége /FAOSTAT 2012/ Kétszikű trópusi gyümölcsnövények termés felület átlag friss export (M t) (M ha) (t/ha) (M t, 2011) Mangó (+más) 42,1 5,17 8,1 1,43 (4%)

Részletesebben

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŐLÉS 2015. ÁPRILIS 30-I ÜLÉSÉRE

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŐLÉS 2015. ÁPRILIS 30-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŐLÉS 2015. ÁPRILIS 30-I ÜLÉSÉRE 15. IKTATÓSZÁM: 33-2 /2015. MELLÉKLET: - TÁRGY: Állásfoglalás a székesfehérvári Máriamajori-erdı és Nagy-völgy helyi védetté nyilvánításáról

Részletesebben

1. feladat: Biomok ismerete vetített képek alapján (20 pont)

1. feladat: Biomok ismerete vetített képek alapján (20 pont) A versenyző sorszáma: 1. feladat: Biomok ismerete vetített képek alapján (20 pont) Ebben a feladatban I.-V.-ig számozva biomok képeit fogja látni. Neveiket a táblázat első oszlopába írja! A következő 5

Részletesebben

- Párhuzamosan felvehető kurzus(ok) kódja:

- Párhuzamosan felvehető kurzus(ok) kódja: Kurzus neve: Nappali II.évf. BSC Idő: 2013/2014. I.félév Tantárgy neve: Gyümölcstermesztés I. Tantárgyelem neve: Felelős Kar: KF Kertészeti Főiskolai Kar Felelős tanszék/intézet: Gyümölcs- és Szőlőtermesztési

Részletesebben

Kukorica vörösödés (Maize Redness = MR) és vektorai

Kukorica vörösödés (Maize Redness = MR) és vektorai Kukorica vörösödés (Maize Redness = MR) és vektorai Kölber Mária Elek Rita Csömör Zsófia Genlogs Biodiagnosztika Kft, Budapest Hévíz, 2016. január 12. Az előadás felépítése A fitoplazmákról általában Sztolbur

Részletesebben

Integrált szántóföldi növénytermesztés II. (SMKNT4013AN) Rostnövények integrált termesztésének elemei Rostkender, Rostlen

Integrált szántóföldi növénytermesztés II. (SMKNT4013AN) Rostnövények integrált termesztésének elemei Rostkender, Rostlen Integrált szántóföldi növénytermesztés II. (SMKNT4013AN) Rostnövények integrált termesztésének elemei Rostkender, Rostlen Agrármérnök MSc II. évf. 2016. április 20. Rostnövények A trópusi, szubtrópusi

Részletesebben

A TAPOLCAI PLECOTUS BARLANGKUTATÓ CSOPORT 2004. ÉVI BESZÁMOLÓJA. Összeállította: Szilaj Rezső

A TAPOLCAI PLECOTUS BARLANGKUTATÓ CSOPORT 2004. ÉVI BESZÁMOLÓJA. Összeállította: Szilaj Rezső A TAPOLCAI PLECOTUS BARLANGKUTATÓ CSOPORT 2004. ÉVI BESZÁMOLÓJA Összeállította: Szilaj Rezső Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék......1 I. Keszthelyi-hegység...2 1. Csodabogyós-barlang...2 a. Patakmeder-ág...2

Részletesebben

KEDVES OLVASÓ! Győri Komplex Biológiai Monitorozó Rendszer Hírlevele. AKTUÁLIS HÍREINK Kardozók. www.biomonitoring.komszol.hu

KEDVES OLVASÓ! Győri Komplex Biológiai Monitorozó Rendszer Hírlevele. AKTUÁLIS HÍREINK Kardozók. www.biomonitoring.komszol.hu GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. - Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 7. Győri Komplex Biológiai Monitorozó Rendszer Hírlevele www.biomonitoring.komszol.hu

Részletesebben

Magyarkúti József. Anyagvizsgálatok. A követelménymodul megnevezése: Mérőtermi feladatok

Magyarkúti József. Anyagvizsgálatok. A követelménymodul megnevezése: Mérőtermi feladatok Magyarkúti József Anyagvizsgálatok A követelménymodul megnevezése: Mérőtermi feladatok A követelménymodul száma: 0275-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-001-50 ANYAGVIZSGÁLATOK ANYAGVIZSGÁLATOK

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2006. (V. 26.) számú rendelete a helyi jelentőségi faegyedek/facsoportok, fával borított területek védelméről Balatonfüred Város Önkormányzat

Részletesebben

1. feladat: Állattartás, háziállatok

1. feladat: Állattartás, háziállatok 1 12/1.oldal 1. feladat: Állattartás, háziállatok Melyik háziállatfajhoz kapcsolhatók az alábbi kifejezések? A szarvasmarhához, a juhhoz, esetleg a lóhoz? Csoportosítsátok őket a megadott ábra szerint!

Részletesebben

MUNKAANYAG. Jancsó Ágnes. Díszpárnák készítése. A követelménymodul megnevezése: Lakástextíliák készítése

MUNKAANYAG. Jancsó Ágnes. Díszpárnák készítése. A követelménymodul megnevezése: Lakástextíliák készítése Jancsó Ágnes Díszpárnák készítése A követelménymodul megnevezése: Lakástextíliák készítése A követelménymodul száma: 1325-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-016-30 DÍSZPÁRNÁK KÉSZÍTÉSE

Részletesebben

10. Faanatómia (Fahibák), Jellegzetességek, szabálytalanságok II. http://fahiba.fmk.nyme.hu

10. Faanatómia (Fahibák), Jellegzetességek, szabálytalanságok II. http://fahiba.fmk.nyme.hu Prof. Dr. Molnár Sándor NYME, FMK, Faanyagtudományi Intézet http://fahiba.fmk.nyme.hu 10. Faanatómia (Fahibák), Jellegzetességek, szabálytalanságok II. Görbeség Görbeség: a hengeres fa hossztengelye íves

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

FÖLDMŰVELÉSTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 FÖLDMŰVELÉSTAN Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A környezetkímélő, takarékos művelés megvalósítási módjai Kultivátoros művelés A tökéletes munkához tartozik az

Részletesebben

A burgonya termesztése

A burgonya termesztése A burgonya termesztése Felhasználási területei Állati takarmányozás Hazánkban a kisüzemekben, rendszerint a sertések takarmányozására használták. Általában az étkezésre kevésbé alkalmas burgonya került

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről Az Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei, fenntartásuk, kezelésük, állapotuk

Részletesebben

együttes pártfogása S ÁLLAMILAG IS SEGÉLYEZETT ÉI(T E ^ I T O J E az 1896 97-dik iskolai évről. KOZÉTESZI: I(j A Z(i A TÓ-TANÁR.

együttes pártfogása S ÁLLAMILAG IS SEGÉLYEZETT ÉI(T E ^ I T O J E az 1896 97-dik iskolai évről. KOZÉTESZI: I(j A Z(i A TÓ-TANÁR. k Az arad-bél^gi, a bél^e^i s a csagádcsongradi ágopii. íjitv. ev. egyházmegyéig együttes pártfogása ALATT ÁLLÓ S ÁLLAMILAG IS SEGÉLYEZETT gza^a^l Á^. EV. FDtjVMp^lUM ÉI(T E ^ I T O J E az 1896 97-dik

Részletesebben

GYEPEK MÉRGEZŐ ÉS GYÓGYNÖVÉNYEI. Egyetemi jegyzet képanyaga

GYEPEK MÉRGEZŐ ÉS GYÓGYNÖVÉNYEI. Egyetemi jegyzet képanyaga GYEPEK MÉRGEZŐ ÉS GYÓGYNÖVÉNYEI Egyetemi jegyzet képanyaga A képeket készítette és az anyagot szerkesztette: Dr. Tasi Julianna egyetemi adjunktus SZIE Gödöllő A gyepek növényállománya Optimális gyepszerkezet:

Részletesebben

a) területválasztás, b) talajtermékenység fenntartása, c) kevésbé erőteljes gyökérzetű fajta kiválasztása, d) megfelelő mezőgazdasági technikák

a) területválasztás, b) talajtermékenység fenntartása, c) kevésbé erőteljes gyökérzetű fajta kiválasztása, d) megfelelő mezőgazdasági technikák Biobor A szőlészet az utóbbi 25 évben számos fontos változáson ment át. Ezek közül az egyik legfontosabb, hogy a polikultúrát mindenhol egyre inkább felváltja a monokultúra. A monokultúrás termelésben

Részletesebben

L 243/10 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2013.9.12.

L 243/10 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2013.9.12. L 243/10 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2013.9.12. A BIZOTTSÁG 872/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. szeptember 9.) az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába

Részletesebben

Nem bűn többre vágyni! Technológiai ajánlat a repce intenzív védelmére

Nem bűn többre vágyni! Technológiai ajánlat a repce intenzív védelmére BASF Hungária Kft. Agrodivízió 1132 Budapest, Váci út 30. Telefon: (06 1) 250 9700 Fax: (06 1) 250 9709 www.agro.basf.hu www.repcesz.basf.hu Nem bűn többre vágyni! Technológiai ajánlat a repce intenzív

Részletesebben

Üvegházhatás. Készítők: Bánfi András, Keresztesi Martin, Molos Janka, Kopányi Vanda

Üvegházhatás. Készítők: Bánfi András, Keresztesi Martin, Molos Janka, Kopányi Vanda Üvegházhatás Készítők: Bánfi András, Keresztesi Martin, Molos Janka, Kopányi Vanda Amikor a Napból a Föld légkörébe behatoló sugárzás a Föld felszínéről visszaverődik, az energia nem jut vissza maradéktalanul

Részletesebben

Földhasználati tényezők agroökológiai hatásai a mezeinyúl populációk dinamikájára

Földhasználati tényezők agroökológiai hatásai a mezeinyúl populációk dinamikájára Földhasználati tényezők agroökológiai hatásai a mezeinyúl populációk dinamikájára Doktori (PhD) értekezés Tarnawa Ákos Gödöllő 2012 A doktori iskola megnevezése: Növénytudományi Doktori Iskola tudományága:

Részletesebben

Népies növények a Kiskunság flórájában

Népies növények a Kiskunság flórájában Móra Ferenc Népies növények a Kiskunság flórájában Azt hiszem, ma már felesleges fejtegetnem a Bugát-féle természettudományi műnyelv lehetetlen voltát. Szabó József okos fellépése idejekorán útját állta

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

FÖLDMŰVELÉSTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 FÖLDMŰVELÉSTAN Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A környezetkímélő, takarékos művelés megvalósítási módjai Tárcsás művelés Talajmarás Jellemző műveletek: Keverés

Részletesebben

Kedves Partnerünk! Cégismertetô

Kedves Partnerünk! Cégismertetô 2015 Kedves Partnerünk! Üdvözlöm az Euralis csapata nevében a repce szezon küszöbén. Megszokhatta tôlünk, hogy minden évben valamilyen újdonsággal állunk elô. Az elmúlt évben nagy sikerrel vezettük be

Részletesebben

A BALATON LEGNAGYOBB VITORLÁSKIKÖTŐ LÁNCA

A BALATON LEGNAGYOBB VITORLÁSKIKÖTŐ LÁNCA A BALATON LEGNAGYOBB VITORLÁSKIKÖTŐ LÁNCA VITORLÁSKIKÖTŐK A BALATON KÖRÜL 2016 BALATONI HAJÓZÁSI ZRT. Ha Balaton, akkor Hajózás! BAHART KIKÖTŐ LÁNCA, ILLETVE TÚRAHELYEI BAHART vitorláskikötők Balatonalmádi

Részletesebben