ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁSI ALAPISMERETEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁSI ALAPISMERETEK"

Átírás

1 Készült a FOGYATÉKOS GYERMEKEKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY pályázatára HALÁSZ ZOLTÁN ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁSI ALAPISMERETEK Tanulásban akadályozottak részére Lektorálta: SZÁSZ OTTÓ Budapest, 2001

2 Tartalom 1. A modul célja A modul beillesztése a képzésbe A modul szerkezete Témabontás A téma tartalmának részletes leírása A modul teljesítésének követelményei a program elvégzése után Értékelés Javaslat az értékelésre A vizsgáztatás feltételei A modul bevezetésének feltételei Személyi feltételek Tárgyi feltételek A képzés eredményességének feltételei

3 1. A modul célja A modul azon tanulócsoportok részére ajánlott, akik az általános iskola követelményeit csak részben vagy hiányos módon teljesítették. Célja, hogy a gyógypedagógiai alapfokú nevelőoktató munka eredményeire támaszkodva a feldolgozó üzemekkel, vállalkozókkal együttműködve nyújtson egy széleskörű szakmai alapozást az élelmiszer-feldolgozás területén, továbbá, hogy az alap- és a speciális szakmai modulok teljesítése után a fiatalok legyenek képesek az önálló, vagy részben önálló munkavégzésre és a passzív ellátásban részesülők helyett, aktív teljes értékű életet élő teljes értékű állampolgárokká váljanak. Tudatosítsa a tanulókban a munka társadalmi értékét, az élelmiszer-feldolgozás jelentőségét, a higiénikus munkavégzés fontosságát. A pályaorientációs gyakorlatok segítségével a tanulók kapjanak képet a választott szakma szakterület munkahelyi körülményeiről, a munka nehézségi fokáról, a választott szak szépségéről, amely megkönnyíti a végleges pályaválasztásukat. Alapozza meg a feldolgozó berendezések, gépek kezelését. Nyújtson ismeretet a készítmények nagyüzemi (ipari), középüzemi, kisüzemi, (kézi, házias jellegű) gyártástechnológiáról, a termelési folyamatok alatt az anyagban végbemenő fizikai, kémiai és biológiai változásokról. Nyújtson használható alapismereteket a gyártás-technológiához, gazdaságos termeléshez. Fejlessze tovább az általános iskolában szerzett ismereteiket, tegye alkalmassá őket egy későbbi, az OKJ-ban szereplő szakma elsajátításában. Rendelkezzenek a feldolgozásra vonatkozó munkavédelmi, baleset-megelőzési ismeretekkel. A beiskolázott tanulók kapjanak tanúsítványt a program teljesítése után. Differenciált módon járuljon hozzá a habilitációs és rehabilitációs célok megvalósításához, a kognitív képességek fejlesztéséhez, a személyiségfejlesztés egyénre szabott feladatainak megvalósításával (önállóság, munkához való viszony). A program többi moduljához kapcsolódva alapozza meg a tanulók továbbtanulását (alapozó képzésben nyújtott teljesítményük, fejlettségi szintjük függvényében) a szakterület OKJ szakképesítést adó képzésében. 3

4 2. A modul beillesztése a képzésbe ÉLEMISZERFELDOLGOZÓ PROGRAMCSOMAG Alapképzettségi feltétel A program-modulba való bekapcsolódáshoz szükséges minimális ismeretek: A modul tananyagának alapjául szolgáló általános iskolai természeti, életvitel és gyakorlati/technikai ismeretek, az osztályfőnöki órák kapcsolódó tananyagtartalmai. Egészségügyi alkalmasság A 4/1981. (III. 31.) EüM rendelet alapján minden élelmiszeripari képzésre jelentkező tanuló alkalmassági orvosi vizsgálaton köteles részt venni. A vizsgálathoz el kell végeztetni a tüdőszűrést, vizeletvizsgálatokat, valamint meg kell szerezni a bőrgyógyászati szakvéleményt, továbbá ajánlott az orrgarat vizsgálat. A munkaalkalmasságot érvényes egészségügyi törzslappal, illetve egészségügyi könyvvel kell igazolni. Már a pályaorientáció során figyelemmel kell lenni a szakterület egészségügyi, munka-alkalmassági követelményeire (a szakmai képzésbe való belépés ezek függvénye). Élelmiszer feldolgozási alapismeretek Konzervipari alapismeretek Gabonaliszt feldolgozása Gabonamagvak kezelése, feldolgozása Húsfeldolgozó Cukorkakészítő Lekvárkészítő Sütőipari tésztafeldolgozó Terménydaráló Füstöltáru készítő Gyümölcscukrozó Aszaló (szárító) Zsemlemorzsa készítő M agtisztító, szárító Töltelékáru gyártó Vattacukor készítő Gyümölcs-, és zöldségtisztító, csomagoló Kürtőskalács készítő Olajütő Fehéráru feldolgozó Gyümölcslé készítő Pattogatott kukorica készítő Konyhamészáros Más modulban, vagy az OKJben található élelmiszerfeldolgozó szakmák 4

5 A modul a program részeként alkalmazható a szakmai előkészítést szolgál. Az egymásra épülő modulok, végrehajtása történhet párhuzamosan is. A program-modul alkalmazását javasoljuk iskolarendszeren belüli képzésben: előkészítő szakiskola évfolyamain, életkezdésre és munkába állásra felkészítő speciális szakiskola évfolyamain, speciális szakiskola 10. évfolyamán. A modul sikeres elvégzése alapozó jellegénél fogva továbbtanulási lehetőséget teremt a fiatalok továbbtanulására, az OKJ szakképesítésre felkészítő speciális szakiskolákban. A helyi sajátosságok figyelembevétele: Az élelmiszeripari szakmákra felkészítő modul képzési programba való felvételénél figyelembe kell venni, hogy az intézmény vonzáskörzetében van-e továbbtanulást biztosító szakképző intézmény, szakmai irányultságú vállalkozás, amelyek biztosíthatják a lehetőséget a tanulók bekapcsolódására a képzés során, majdani továbbtanulóként és munkavállalóként. 3. A modul szerkezete A modul tartalmának elsajátítására javasolt időkeret: a teljes modul időtartamára 360 óra a heti óraszám tervezhető a 10. évfolyamon 11. évfolyamon 3.1 Témabontás A téma száma A téma megnevezése Óraszám kb. 1 Az élelmiszerkémia alapjai és élelmiszervizsgálat 80 2 Növények és állatok (Biológia) 80 3 Környezetünk élő mikrovilága 30 4 A legfontosabb tápanyagok és a helyes táplálkozás 30 5 Higiénia 30 6 Balesetforrások és megelőzésük (Munkavédelem) 30 7 Műszaki alapismeretek 30 8 Pályaorientációs gyakorlatok 40 9 A modul szabadsávja, szabadon felhasználható órák (korrekció és differenciálás) 30 Megjegyzés: A témák napi 5 óra időtartamra vannak tervezve. Összesen 380 5

6 3.2 A téma tartalmának részletes leírása 1. téma: Az élelmiszer-kémia alapjai és élelmiszervizsgálat kb. 80 óra Alapok Az anyag tulajdonságai. A kémiai jelrendszer: vegyjel, képlet, atomok felépítése, atommag összetétele, periódusos rendszer, az anyagok halmazállapota, gázok folyadékok, szilárd testek. Az oldatok: az oldatok koncentrációja, a kémiai átalakulások értelmezése. A kémiai reakciók általános jellemzése: A kémiai reakciótípusok. Egyesülés és a bomlás. Kémiai egyensúly. A kémhatás és a ph. Élettani szempontból fontos vegyületek: vitaminok, ásványi anyagok. Élelmiszervizsgálati gyakorlat: A legfontosabb laboratóriumi eszközök és használatuk. A minőség fogalma és ellenőrzése (élelmiszertörvény). Mérési gyakorlatok (tömegmérés, térfogatmérés, sűrűségmérés). Oldatok készítése (víz, cukor). Oldatok szárazanyag tartalmának meghatározása. Érzékszervi vizsgálatok az élelmiszerminősítésben (íz, szín, szag, állomány vizsgálatok). 2. téma: Növények és állatok (Biológia) kb. 80 óra A biológia tárgya. A biológia gyakorlati alkalmazása, jelentősége az élelmiszeripari feldolgozásban. A sejt kialakulása, szerkezete A növényi sejt alkotórészei: élő, élettelen alkotórészek. A sejt alakja, nagysága. A növényvilág és fejlődése Telepes növények. Gombák általános jellemzése. Élesztőgombák: alak, nagyság, sejtszerkezet, szaporodás, élelmiszeripari jelentőség. Penészgombák: alak, szervezeti felépítés, spóraképzés, élelmiszeripari jelentőség. Kórokozó gombák. Hajtásos növények Növényi szövetek: osztódó-, bőr-, szállító-, alapszövet, szilárdító szövet. Növényi szervek. 6

7 A gyökér és működése. A szár működése és feladata. A levél működése és feladata. A virág felépítése és megporzása. A termés és mag szerkezete. A mag csírázásának feltételei. Élelmiszernövények Gabonafélék. Hüvelyesek. Olajtermő növények. Gyökér és gumós növények. Zöldségnövényeink. Hazai gyümölcseink. Déligyümölcsök ég fűszernövények. Az állatvilág és fejlődése Az állati sejt felépítése és szerkezete. A sejt alkotórészei, alakja, nagysága. A növényi és állati sejt közötti különbség. Állati szövetek Általános jellemzése, csoportosítása: hámszövetek, támasztó-szövetek, izomszövetek, idegszövet. Az állatok szervei, szervrendszerei A kültakaró szervrendszere. Az anyagcsere szervrendszere. Anyagszállítás szervrendszere. Légzés szervrendszere. Kiválasztás szervrendszere. Váz és mozgás szervrendszere. Szaporodás szervrendszere. Érzékelő-irányító és szervező szervrendszer. Az élelmiszeripar szempontjából hasznos és káros állatfajok Ízeltlábúak törzse, általános jellemzése. Gerincesek törzse. Tanulókísérletek Vizsgálás mikroszkóppal. Szövettani vizsgálatok. Növényi szervek elemzése. Állattani gyakorlat. 7

8 3. téma: Környezetünk élő mikrovilága kb. 30 óra Bevezetés. A mikrobiológiai ismeretek jelentősége az élelmiszeripari gyártásismeretek fogalmainak megalapozásában. A mikroorganizmusok felismerése. A baktériumok, élesztők és penészek jellegzetes tulajdonságai, szaporodásuk. A mikroorganizmusok életfeltételei. A víz szerepe a mikrobacsoportok életfolyamataiban. A mikrobák tápanyagigénye. A mikrobák csoportosítása hőmérsékleti igényük szerint. A hőelvonás és a hőkezelés fokozatainak élettani hatása és azok élelmiszeripari alkalmazása. A környezet kémhatásának szerepe. A mikrobák csoportosítása oxigénfelvételük alapján. A mikrobák életfolyamatai. Az élelmiszeriparban jelentősebb erjedési folyamatok. Fehérje-elváltozások. A mikroorganizmusok hasznos tevékenysége. A mikroorganizmusok káros tevékenysége. Érzékszervekkel megfigyelhető romlásjelenségek. A fontosabb szín, íz-, szag-, és állományváltozások és azok egészségügyi megítélése. Az élelmiszer fertőzések jellegzetes előidézői és az ellenük való védekezés általános irányelvei. Az élelmiszermérgezések jellegzetes tünetei. Az élelmiszerek útján terjedő fontosabb mikrobás ételmérgezések. A káros mikroorganizmusok elleni védekezés. A tartósítás, fertőtlenítés és a csíramentesítés fogalma. A tartósítószerek és használatuk jelentősége. A kémiai védekezéssel szemben támasztott egészségügyi követelmények. A fertőtlenítő és a csiraölő módszerek és azok élelmiszeripari alkalmazása. 4. téma: A legfontosabb tápanyagok, és a helyes táplálkozás kb. 30 óra A testépítő anyagok. Az energiát adó anyagok. A legfontosabb tápanyagok és a helyes táplálkozás. Az ember tápanyagai: A fehérjék élettani jelentősége, Növényi és állati eredetű fehérjék, 8

9 Energiát adó tápanyagok: Szénhidrátok, olajok, zsírok, Cukrok szerepe a napi táplálkozásunkban, Zsírok és olajok élettani hatásának összehasonlítása, A, D, E, K- vitaminforrások, C vitaminforrások, A táplálkozás szempontjából fontos fűszerező anyagok: Fűszernövények, Színező anyagok, Egyéb anyagok, Tápanyagok emésztése, Az emberi szervezet energia igényének meghatározása, Tápanyagok felszívódása, A szervezet tápanyagigényének fedezete, Étrend összeállítása, A tápanyagok helyes aránya, A jó étkezési ritmus kialakítása. 5. téma: Higiénia kb. 30 óra A higiénia jelentősége az élelmiszeriparban. A higiénia fogalma, jelentősége az élelmiszeriparban. Személyi higiénia: egészségügyi alkalmassági vizsga, kézfertőtlenítés, védőruha, védőeszközök. Az élelmiszertermelés higiéniája: a környezet higiéniája, a tisztaság fogalma, fizikai, mikrobiológiai értelemben, a takarítás menete, a helyes hulladéktárolás, az öltözők, zuhanyzók, vécék használatával kapcsolatos higiéniai követelmények. 6. téma: Baleseti források és megelőzésük (munkavédelem) 30 óra Az élelmiszer-feldolgozó üzemek kialakításának követelményei világítás, klíma, vízellátás, szennyvízkezelés, öltözők Baleset-elhárítás: a baleset fogalma, az üzemi rend és tisztaság, mint a baleset elhárítás alapvető tényezője. Az elsősegélynyújtás általános szabályai. Munkahelyi ártalmak: foglalkozási betegségek, meleg, hideg, porártalom, vegyi ártalmak. 9

10 7. téma: Műszaki ismeretek 30 óra Műszaki rajz alapismeretek. Anyagismeret: fém szerkezeti anyagok. Egyéb szerkezeti anyagok. Korrózióvédelem az élelmiszeripari üzemekben. Gépelemek. Forgómozgás közvetítő gépelemek. Erőátviteli gépelemek. Csővezetékek. Villamos gépek. 8. téma: Pályaorientációs gyakorlatok 40 óra A gyakorlat célja: A szakterület alapjellemzőinek kiemelése. Érdeklődést fokozó területeinek differenciált bemutatása. A képzési és foglalkozási munkakörök reális gyakorlási lehetőségének feltárása. Az önismeret fejlesztése (az adott szakmákban a kívánatos személyiségismérvek tudatosítása. A képességek továbbfejlesztése. A személyiségjegyek alapján a szakmaválasztás helyességének értékelése. A pályaorientációs gyakorlatok a feldolgozási alapismeretekre épülő öt modul: konzervipari alapismeretekre, gabonamagvak kezelésére, gabonaliszt feldolgozására, cukorkakészítésre, húsfeldolgozásra irányul. Témánként a gyakorlatokra javasolt óraszám: 5x8 óra. A gyakorlatok lebonyolításánál elengedhetetlen feltétel a helyi sajátosságok figyelembevétele. A területeket először csoportosan járjuk be, helyi ismeretekkel rendelkező szakemberek segítségével. Ahol lehetőség van rá és az egyéni érdeklődéssel találkozik, újabb üzemlátogatás is tervezhető, egyszerűbb kisegítő feladatok alkalmazásával (pl. gyümölcsválogatás, csomagolás stb.). A felhasználható időkeretet a helyi sajátosságok és a tanulók érdeklődése határozzák meg Módszertani ajánlások A képzés során mindvégig nagy figyelmet kell fordítani a megfelelő tanulási technikák elsajátítására, valamint a tanulási tevékenységet segítő speciális tanítási módszerek megválasztására, alkalmazására. A modul tananyaga elméleti ismereteket tartalmaz ugyan, de ezen ismeretanyag feldolgozása gyakorlatban ágyazottan kell történjen (gyakorlatközpontúság) 10

11 A modul alkalmazása során a tanulók előismereteit a terhelhetőségüket figyelembe véve kell meghatározni, a tartalmakat, a módszereket, a követelményeket. Az itt oktatott fiatalok képzése csak kis csoportokban lehet eredményes. Az összefoglaló, rendszerező ismétlésekre és a szabad sávra tervezett óraszámok tetszőlegesen elhelyezhetőek vagy felhasználhatóak. Az egyes témák a célszerű tanítási sorrendben vannak kifejtve, de ettől szakmai és pedagógiai megfontolás alapján el lehet térni. A modul tanítása során a legfontosabb alapismeretek megtanítása mellett cél a helyes szemlélet kialakítása, amellyel a feldolgozóiparban elkezdheti a jelölt a munkát. A tananyag elméletigényes, ezért gyakrabban kell alkalmazni a tanári bemutatókat, kísérleteket, a szemléltető film, videó, diák megtekintését. A differenciálás lehetőségével minden témakörben éljünk, vegyük figyelembe a tanulók egyéni képességeit, de tudatosítsuk bennük az élelmiszergyártás felelősségét. 4. A modul teljesítésének követelményei a program elvégzése után Az élelmiszerkémia alapjai és élelmiszervizsgálat Ismerjék a tanulók a természet jelenségeinek és törvényeinek megismeréséhez szükséges kémiai alapismereteket, melyek a szakmai modulok elsajátításához szükségesek. A megértés szintjén sajátítsák el az anyag tulajdonságai és szerkezete közötti kapcsolatot. A fehérjék, szénhidrátok, vitaminok táplálkozás-élettani jelentőségét, a technológiai folyamat alatt végbemenő változások értelmezését. Az alkalmazás szintjén sajátítsák el a tanulók a legfontosabb elemek, vegyületek, szervetlen és szerves kémiai átalakulások jelölését, és ezek minőségi és mennyiségi értelmezését. Ismerjék az élelmiszerek minőségére vonatkozó legfontosabb szabályokat. Szerezzenek jártasságot az alapvető mérési módszerekben. Az élelmiszerek minősége: a minőség összetevői, egészségügyi alkalmasság, érzékszervi tulajdonság, csomagolás, jelölés, alap- és nyersanyagok minősége, Az élelmiszertörvény célja, feladata. A minőség-megállapítás műveletei, mérési eszközei: tömegmérés, hőmérsékletmérés, térfogatmérés, oldatok készítése, konyhasó tartalom meghatározása (tanári bemutatás), savtartalom meghatározása, szárazanyag-tartalom mérése kézi refraktométerrel, érzékszervi vizsgálatok (külső megjelenés, szín, illat, íz, alak, állomány, nyersanyag és gyártási hibák). 11

12 Növények és állatok (biológia) Ismerjék a tanulók a biológia helyét, jelentőségét a természettudományok között, az élővilág egységét, a szervezet és a környezet elválaszthatatlan kapcsolatát. A megértés szintjén sajátítsák el a tanulók az élelmiszeripar területén felhasználásra kerülő hasznos állatfajok biológiai tulajdonságait, jelentőségét, valamint a káros állatfajok szerepét és az ellenük való védekezési módokat. Az alkalmazás szintjén sajátítsák el az élőlények jellemző tulajdonságait, életjelenségeit, legfontosabb nélkülözhetetlen életfeltételeit. A legfontosabb tápanyagok és a helyes táplálkozás; környezetünk élő mikrovilága Ismerjék a tanulók az élelmiszeriparban jelentős mikroorganizmusok szervezeti felépítését, életjelenségeit és életfeltételeit, az emberi szervezet alapvető tápanyagigényét, valamint az egészséges és korszerű táplálkozás-élettani alapelveket. A megértés szintjén sajátítsák el a tanulók a fontosabb mikrobacsoportok káros és hasznos tevékenységét és a higiéniás előírások mikrobiológiai alapjait az élelmiszeriparban. Az alkalmazás szintjén sajátítsák el a tanulók a mikrobákhoz igazodó megelőző védekezés célravezető útjait, az élelmiszerekben bekövetkező változások technológiai következményeit. A modul oktatása csak állandó tárgyi koncentrációval oldható meg eredményesen. Az alapvető cél a felelősségérzet kialakítása. A tanulók érezzék, hogy az élelmiszerek feldolgozása során elkövetett hibák és mulasztások nemcsak gazdasági kárral, az élelmiszerkészletek megromlásával, hanem a fogyasztók egészségének károsításával esetleg életük veszélyeztetésével is járhatnak. Törekedni a mikrobiológiai (a szabad szemmel nem látható) tisztaság iránti igény kifejlesztésére. Műszaki alapismeretek Jártasság elérése a gépek és eszközök balesetmentes kezelésében. A szerszámok használatának ismerete, gépelemek felismerése. Ismeretekkel kell rendelkezni a modulban tárgyalt gépelemek rendeltetését, működését, anyagát illetően. Higiénia Ismerjék a tanulók az üzemi higiénia biztosításának feltételeit, a higiénikus élelmiszertermelés alapvető követelményeit és az előírások megszegésének káros következményeit. Hangsúlyozni kell a személyi higiénia fontosságát (ez tágabb értelemben az egészséges életmódot is jelenti). Az egészséges életmód alapvető szabályain túl az élvezeti cikkek káros hatásait ismertetni kell különösen a fiatal szervezetre gyakorolt káros hatásokat kell kiemelni. 12

13 Az alkalmazás szintjén tudják a helyes testápolási szokásokat, a személyi higiéniát, és az Élelmiszertörvény azon követelményeit, amelyek az előállítandó termék közegészségügyi, állategészségügyi, környezetvédelmi és higiéniai követelményeit tartalmazzák, továbbá a tisztítás, fertőtlenítés fázisait, a tisztítószerek használatát. Baleseti források és megelőzésük Ismerjék a tanulók a biztonságos munkavégzés személyi és tárgyi feltételeire vonatkozó alapvető szabályokat. Hangsúlyozni kell, hogy a termelő üzemekben a munkavédelem megvalósítását különböző jogszabályok, óvórendszabályok, utasítások írják elő. A megértés szintjén sajátítsák el a tanulók jogait és kötelességét az üzemi balesetelhárításban. Ki kell alakítani a tanulókban azt a szemléletet, hogy ne csupán felesleges előírásnak tartsák az üzemi rendet szolgáló intézkedéseket, hanem ezek természetszerű igényén keresztül felelősségérzetük is kifejlődjön, önmaguk és mások testi épségének megóvása érdekében. Az alkalmazás szintjén tudniuk kell a tanulóknak az üzemi balesetek esetén felmerülő teendők ellátásának, az elsősegélynyújtásnak szabályait. Ismerjék a tanulók a géprajzok készítésének elemi alapjait. A gépelemek szerepét, elnevezését. Az élelmiszeripar munkaterületén használt villamos gépek érintésvédelmi szabályait. A megértés szintjén sajátítsák el a tanulók a szerkezeti anyagok főbb jellemzőit. Az alkalmazás szintjén sajátítsák el a tanulók az egyszerűbb feladatok megoldását, az egyszerű vonalas, szabadkézi vázlatok, rajzok elkészítését. 5. Értékelés Az ellenőrzés, értékelés az egész tanítási-tanulási folyamat állandó része kell legyen. Az értékelés módja: a feladatok elvégzésének folyamatos szóbeli értékelése, folyamatos feljegyzéseink alapján értékeljük a szóban a fiatalok önmagukhoz mért előrehaladását, teljesítményük javításának szükségességét, kijelölve a feladatokat, szöveges értékelés a modul elvégzése után. Az értékelés szempontjai: az ismeretszerzéshez való hozzáállás, folyamatok ismerete, a tanuló érezze át az élelmiszergyártás felelősségét, sikerült-e a helyes szemléletet elsajátítania. Az ellenőrzés, értékelés kiemelt kérdése lehet, hogy a tanuló tudatosan, célratörően adja viszsza az ismeretanyagot. Az értékelésben érvényesüljön a differenciálás és az egyéniesítés Javaslat az értékelésre A témák lezárását egytől öt pontig értékeljük. Az elérhető maximális pont témánként 5 pont így maximálisan (5x8téma) = 40 pont, a minimális, vizsgára bocsátás feltétele: 16 pont (40%). 13

14 5.2. A vizsgáztatás feltételei A modul zárásaként a vizsgáztatást csak indokolt esetben, a tanulók előképzettségétől, előmenetelétől függően szervezzük szóban vagy írásban. A modul elvégzése élelmiszergyártási, -tartósítási jártasságot biztosít. A modul zárása vizsgával történik. A modul elvégzésének igazolására tanúsítványt ad ki a képző intézmény. A vizsgát a képzést biztosító intézmény a tanító szakember(ek) bevonásával szervezi. Vizsgára való felkészítést, illetve vizsgáztatást csak olyan intézmény folytathat, amely rendelkezik a szakmai követelmények elsajátításához szükséges tárgyi és személyi feltételekkel. Vizsgára bocsátható az a tanuló: aki a képzésben végig részt vett, akinek hiányzása az év folyamán nem haladja meg modul óraszámának 30%-át, akinek az ellenőrzések során kapott érdemjegyei átlaga legalább elégséges. A vizsga elméleti és gyakorlati anyagát a helyi sajátosságokra alapozva a modul témáiból kell kiválasztani. 6. A modul bevezetésének feltételei A képzést csak olyan intézmény vállalja, amely rendelkezik a szükséges tárgyi és személyi feltételekkel, illetve más oktatási intézménnyel, gazdálkodó egységgel biztosítja azokat Személyi feltételek Az elméleti és gyakorlati képzést a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 17. -ában szabályozott feltételeknek megfelelő képesítéssel rendelkező pedagógus, illetve más szakember végezheti. A tanulásban akadályozott tanulók sajátos nevelési igényeiből fakadóan a fejlesztéshez, a habilitációs és rehabilitációs foglalkozások vezetéséhez szakirányú képesítéssel rendelkező gyógypedagógiai tanár alkalmazása szükséges. Javasolt a szaktanárok, szakoktatók sajátos nevelési módszerbeli felkészítése. Iskolai tanműhelyben való gyakorlati képzés során indokolt a pedagógiai munkát segítő gyógypedagógiai segéd alkalmazása. A modul tanításához biológia, kémia, technika, vagy élelmiszeripari mérnök-tanár végzettség a legkívánatosabb A tanulók felvételének feltételei Iskolai előképzettség A képesítés megszerzéséhez alapiskolai végzettség szükséges. A szakmai képzésbe felvehető az a tanuló, akinek tanulási akadályozottsága olyan mértékű, hogy vélhetően megfelel a képesítés vizsgáztatási követelményeinek. 14

15 6.2. Tárgyi feltételek A modul tanításához szaktantermek (biológia, kémia) vagy oktatókabinet kialakítása szükséges. A modul tanításához az általános iskolai kémia, biológia szertári alapfelszerelés szükséges. Alapvető elméleti munkát segítő eszközök: falitábla, írásvetítő, televízió, videolejátszó, diasorozatok, fóliasorozatok, videofilmek, speciális szakkönyvek, kézikönyvek, lexikonok, szakmai folyóiratok (kézikönyvtár). Ajánlott szakkönyvek, kézikönyvek: Modláné Görgényi Ildikó Dr. Tölgyesi Vilmosné: Géprajz, gépelemek; Bohdány Nándor Berszán Gábor: Munkavédelem és higiénia; Dr. Ketter László: Mikrobiológia és táplálkozás-élettan; Dr. Ketter László: Biológia; Szántó Gyula Zambelly Béláné: Kémia. 7. A képzés eredményességének feltételei A modult bevezetni szándékozó intézmények oktatóinak, gyógypedagógusainak elméleti és gyakorlati felkészítése. Az elméleti felkészítés az élelmiszer-tartósító technológia témaköreiből történjék. Célszerű a tanulók pályaorientációs képzése a osztályban, amelyet élelmiszer-ipari üzemlátogatásokkal lehet segíteni. A modulban résztvevő intézmények részéről a modul témáinak, követelményeinek teljesíthetőségéről szóbeli, írásbeli visszajelzések szükségesek, amelyek lehetővé teszik a program módosítását, továbbfejlesztését. 15

16

17 Készült a FOGYATÉKOS GYERMEKEKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY pályázatára PELLES FERENC KONZERVIPARI ALAPISMERETEK Tanulásban akadályozottak részére Lektorálta: SZÁSZ OTTÓ Budapest, 2001

18 Tartalom 1. A képzés célja A modul célja A modul beillesztése a képzésbe A modul szerkezete A témakörök feldolgozására javasolt óraszámok A témák tartalmának részletes leírása A modul teljesítésének követelményei a program elvégzése után Értékelés A vizsgáztatás feltételei A modul bevezetésének feltételei Személyi feltételek Tárgyi feltételek A képzés eredményességének feltételei

19 1. A képzés célja A Konzervipari alapismeretek szakmai alapozó modul az Élelmiszer-feldolgozó szakmai programcsomag része. A program azon tanulásban akadályozott fiatalok életkezdéséhez és munkába állásához szükséges szakmai alapozó képzést szolgálja, akik különböző okok miatt kiszorultak a teljes értékű (OKJ) szakképesítést nyújtó képzésből. A képzési program során alapvető szakmai ismeretek elsajátításával, egyszerű munkafolyamatok begyakorlásával, gyakorlati jártasságok és készségek megszerzésével képessé válnak az élelmiszer-feldolgozó szakterületen egyszerű betanítást igénylő részműveletek (részmunka-feladatok) önálló elvégzésére, ezáltal a termelőmunkában való aktív részvételre. 1.1 A modul célja: Alapozza meg alapvető (szükséges és elégséges) elméleti ismeretek nyújtásával az élelmiszer-feldolgozói szakterület részműveleteinek gyakorlati elsajátítását. Ismertesse meg a tanulókkal a gyümölcs-, és zöldségfélék feldolgozásának legfontosabb nyersanyagait, segédanyagait. Ismertesse meg a tanulókkal a gyümölcs-, és zöldségfélék feldolgozásában főbb technológiai műveleteket, különös tekintettel a programban szereplő speciális szakterületekre. Ismertesse meg a tanulókkal a gyümölcs-, és zöldségfélékből előállított legismertebb termékeket. Ismertesse meg a tanulókkal a feldolgozásban alkalmazható kézi és gépi eszközöket, működtetésük és biztonságos használatuk követelményeit Segítse a tanulók higiénikus, biztonságos, takarékos szemléletmódjának formálását. Differenciált módon járuljon hozzá a habilitációs, rehabilitációs célok megvalósításához, a kognitív képességek fejlesztéséhez, a személyiségfejlesztés egyénre szabott feladatainak megvalósításával (önállóság, munkához való viszony). A program többi moduljához kapcsolódva alapozza meg a tanulók továbbtanulását (alapozó képzésben nyújtott teljesítményük, fejlettségi szintjük függvényében) a szakterület OKJ szakképesítést adó képzésben ( Tartósítóipari szakmunkás, Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó, Savanyító). 19

20 2. A modul beillesztése a képzésbe ÉLEMISZER-FELDOLGOZÓ PROGRAMCSOMAG Alapképzettségi feltétel A program-modulba való bekapcsolódáshoz szükséges minimális ismeretek: A modul tananyagának alapjául szolgáló általános iskolai természeti, életvitel és gyakorlati/technikai ismeretek, az osztályfőnöki órák kapcsolódó tananyagtartalmai. Egészségügyi alkalmasság A 4/1981. (III. 31.) EüM rendelet alapján minden élelmiszeripari képzésre jelentkező tanuló alkalmassági orvosi vizsgálaton köteles részt venni. A vizsgálathoz el kell végeztetni a tüdőszűrést, vizeletvizsgálatokat, valamint meg kell szerezni a bőrgyógyászati szakvéleményt, továbbá ajánlott az orrgarat vizsgálat. A munkaalkalmasságot érvényes egészségügyi törzslappal, illetve egészségügyi könyvvel kell igazolni. Már a pályaorientáció során figyelemmel kell lenni a szakterület egészségügyi, munka-alkalmassági követelményeire (a szakmai képzésbe való belépés ezek függvénye). Élelmiszer feldolgozási alapismeretek Konzervipari alapismeretek Gabonaliszt feldolgozása Gabonamagvak kezelése, feldolgozása Húsfeldolgozó Cukorkakészítő Lekvárkészítő Sütőipari tésztafeldolgozó Terménydaráló Füstöltáru készítő Gyümölcscukrozó Aszaló (szárító) Zsemlemorzsa készítő Magtisztító, szárító Töltelékáru gyártó Vattacukor készítő Gyümölcs-, és zöldségtisztító, csomagoló Kürtőskalács készítő Olajütő Fehéráru feldolgozó Gyümölcslé készítő Pattogatott kukorica készítő Konyhamészáros Más modulban, vagy az OKJben található élelmiszerfeldolgozó szakmák 20

21 A modul a program részeként alkalmazható a szakmai előkészítést szolgáló Élelmiszerfeldolgozási alapismeretek modul elsajátítása után. Egymásra épülő modulok, végrehajtása történhet párhuzamosan is. A program-modul alkalmazását javasoljuk iskolarendszeren belüli képzésben: az előkészítő szakiskola évfolyamain, az életkezdésre és munkába állásra felkészítő speciális szakiskola évfolyamain, a speciális szakiskola 10. évfolyamán. A modul sikeres elvégzése továbbtanulási lehetőséget teremt alapozó jellegénél fogva a fiatalok továbbtanulására OKJ szakképesítésre felkészítő speciális szakiskolákban a következő élelmiszer-ipari szakmákban: tartósítóipari szakmunkás, zöldség-gyümölcs feldolgozó, savanyító. A helyi sajátosságok figyelembe vétele Az élelmiszer-ipari szakmákra felkészítő modul képzési programba való felvételénél figyelembe kell venni, hogy az intézmény vonzáskörzetében van-e továbbtanulást biztosító szakképző intézmény, szakmai irányultságú vállalkozás, melyek biztosíthatják a lehetőséget a tanulók bekapcsolódására a képzés során, majdan továbbtanulóként és munkavállalóként. 3. A modul szerkezete A modul tartalmának elsajátítására javasolt időkeret. A teljes modul időtartama: 180 óra A heti óraszám tervezhető: Pl. Első verzió 10. évfolyamon: 5óra/hét. Második verzió 11. évfolyamon: 5óra/hét, (Valamelyik leágazó gyakorlati modulhoz kapcsolódva, így annak idényjellegéből adódó időszakosság tömbösítéssel elkerülhető. 3.1 A témakörök feldolgozására javasolt óraszámok: A téma száma A téma megnevezése Óraszám kb. 1 A tartósítóipar nyersanyagai és segédanyagai* 10 2 A zöldség- és gyümölcsfélék feldolgozásának műveletei 8 3 Tartósító műveletek 12 4 A zöldségfélékből előállított termékek 38 5 Gyümölcsből előállított termékek 35 6 Műszaki alapismeretek, feldolgozó gépek 32 7 Munkabiztonsági és higiéniai ismeretek* 18 8 Szakmai számítások* 12 9 Összefoglaló, rendszerező ismétlések 5 10 Szabad sáv 10 Óraszám: 180 Megjegyzés: A *-gal jelzett témák koncentráltan elméletigényesek. 21

NYF-MMFK Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Gépek Tanszék mezőgazdasági gépészmérnöki szak II. évfolyam

NYF-MMFK Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Gépek Tanszék mezőgazdasági gépészmérnöki szak II. évfolyam II. évfolyam CSOMAGOLÁS, RAKTÁROZÁS MG2514 Meghirdetés féléve: 5. félév 5. 14 1 1 14 14 Összesen: 14 14 MG1303; MG1401; MG1406 A termékfeldolgozó szakirány kiegészítő tantárgya. Általános célja a mezőgazdasági

Részletesebben

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. 10044-12 Élelmiszer, fogyasztóvédelem modul

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. 10044-12 Élelmiszer, fogyasztóvédelem modul Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET a 10044-12 Élelmiszer, fogyasztóvédelem modul általános élelmiszerismeretek, fogyasztóvédelem tantárgyból a TÁMOP-2.2.5.A-12/1-2012-0038

Részletesebben

S Z I N T V I Z S G A F E L A D A T

S Z I N T V I Z S G A F E L A D A T S Z I N T V I Z S G A F E L A D A T a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara hatáskörébe tartozó szakképesítéshez, a 41/2013. (V. 28.) VM rendelettel kiadott szakmai és vizsgáztatási

Részletesebben

A 95. sorszámú Tartósítóipari szakmunkás megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 95. sorszámú Tartósítóipari szakmunkás megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 95. sorszámú Tartósítóipari szakmunkás megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 541 09 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

42. TARTÓSÍTÓIPARI TERMÉKGYÁRTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. 3.2 Szakképesítés-elágazások Nincsenek

42. TARTÓSÍTÓIPARI TERMÉKGYÁRTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. 3.2 Szakképesítés-elágazások Nincsenek 42. TARTÓSÍTÓIPARI TERMÉKGYÁRTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 541 06 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

TARTÓSÍTÓIPARI TERMÉKGYÁRTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 541 06 0000 00 00

TARTÓSÍTÓIPARI TERMÉKGYÁRTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 541 06 0000 00 00 TARTÓSÍTÓIPARI TERMÉKGYÁRTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 541 06 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

ÉLELMISZERIPAR ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. Középszint. 180 perc 15 perc 100 pont 50 pont

ÉLELMISZERIPAR ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. Középszint. 180 perc 15 perc 100 pont 50 pont ÉLELMISZERIPAR ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN A vizsga részei Középszint 180 perc 15 perc 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázó biztosítja

Részletesebben

S Z I N T V I Z S G A F E L A D A T O K

S Z I N T V I Z S G A F E L A D A T O K S Z I N T V I Z S G A F E L A D A T O K a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara hatáskörébe tartozó szakképesítésekhez, az 56/2016 (VIII.19.) FM rendelettel kiadott szakmai és vizsgáztatási

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör Nyíregyházi Szakképzési Centrum 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12. Tel.: 42/512-371 OM azonosító: 203045 E-mail: nyirszc@gmail.com Honlap: www.nyiregyhaziszc.hu KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör A

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam 2 Tantárgyi struktúra és óraszámok A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 11. évfolyam

Részletesebben

Az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola szakképzése 2012/2013. tanév

Az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola szakképzése 2012/2013. tanév Az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola szakképzése 2012/2013. tanév Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók! Iskolánk szakmai képzésének minél jobb megismerését segítjük tájékoztatónk megjelentetésével.

Részletesebben

1428-06 BIZTONSÁGVÉDELMI ÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FELADATOK VÉGZÉSE

1428-06 BIZTONSÁGVÉDELMI ÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FELADATOK VÉGZÉSE 1428-06 BIZTONSÁGVÉDELMI ÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FELADATOK VÉGZÉSE 1428-06/1 AZ ÉLELMEZÉSI ÜZEMRE VONATKOZÓ MUNKAVÉDELMI, ÉRINTÉSVÉDELMI, BALESET- ÉS TŰZVÉDELMI, VALAMINT A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSRA VONATKOZÓ

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus számú irányelv

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus számú irányelv MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV Codex Alimentarius Hungaricus 2-703 számú irányelv Gyümölcsbor Fruit wine Jóváhagyta a Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság 2016. (1. kiadás) 2 I. Általános előírások 1. Ez az irányelv

Részletesebben

S Z I N T V I Z S G A F E L A D A T O K

S Z I N T V I Z S G A F E L A D A T O K S Z I N T V I Z S G A F E L A D A T O K a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara hatáskörébe tartozó szakképesítésekhez, az 56/2016 (VIII.19.) FM rendelettel kiadott szakmai és vizsgáztatási

Részletesebben

S Z I N T V I Z S G A F E L A D A T O K

S Z I N T V I Z S G A F E L A D A T O K S Z I N T V I Z S G A F E L A D A T O K a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara hatáskörébe tartozó szakképesítésekhez, a 41/2013. (V. 28.) VM rendelettel kiadott szakmai és vizsgáztatási

Részletesebben

Codex Alimentarius Hungaricus. 2-703 számú irányelv

Codex Alimentarius Hungaricus. 2-703 számú irányelv MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV Codex Alimentarius Hungaricus 2-703 számú irányelv Fruit wine Jóváhagyta a Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság, 2013. május (1. kiadás) 2 I. Általános előírások 1. Ez az irányelv az

Részletesebben

Az élelmiszerek tartósítása. Dr. Buzás Gizella Áruismeret bolti eladóknak című könyve alapján összeállította Friedrichné Irmai Tünde

Az élelmiszerek tartósítása. Dr. Buzás Gizella Áruismeret bolti eladóknak című könyve alapján összeállította Friedrichné Irmai Tünde Az élelmiszerek tartósítása Dr. Buzás Gizella Áruismeret bolti eladóknak című könyve alapján összeállította Friedrichné Irmai Tünde https://prezi.com/vht6rdoxwqf_/azelelmiszerek-valtozasa-es-a-tartositasieljarasok/

Részletesebben

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör Nyíregyházi Szakképzési Centrum 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12. Tel.: 42/512-371 OM azonosító: 203045 E-mail: nyirszc@gmail.com Honlap: www.nyiregyhaziszc.hu KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör A

Részletesebben

A 23. sorszámú Élelmiszeripari technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 23. sorszámú Élelmiszeripari technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 23. sorszámú Élelmiszeripari technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 541 02 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Biotechnológiai alapismeretek tantárgy

Biotechnológiai alapismeretek tantárgy Biotechnológiai alapismeretek tantárgy A biotechnológiai alapismeretek tantárgy magába foglalja a kémia, fizikai kémia és a biológia tantárgyak témaköreit. 1. A) Ismertesse az atomok elektronszerkezetét!

Részletesebben

Táplálkozás élettan. 4. Ismertesse és jellemezze a zsírban oldódó vitaminokat! 5. Ismertesse és jellemezze a vízben oldódó vitaminokat!

Táplálkozás élettan. 4. Ismertesse és jellemezze a zsírban oldódó vitaminokat! 5. Ismertesse és jellemezze a vízben oldódó vitaminokat! 2 A képzés tananyaga: Konyhatechnika és vendéglátási ismeretek Háztartási és háztartásgazdasági ismeretek Egészségügy és gondozás Idegenforgalom és idegenvezetés (A tantárgyak elnevezése korábbi tételsorokhoz

Részletesebben

A 46. sorszámú Húsipari termékgyártó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 46. sorszámú Húsipari termékgyártó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 46. sorszámú Húsipari termékgyártó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 541 03 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Villanyszerelő. A szakképzés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00. Szakképesítés-elágazások: Hozzárendelt FEOR szám: 7624

Villanyszerelő. A szakképzés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00. Szakképesítés-elágazások: Hozzárendelt FEOR szám: 7624 Villanyszerelő A szakképzés megnevezése: Villanyszerelő A szakképzés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00 Szakképesítés-elágazások: nincsenek Hozzárendelt FEOR szám: 7624 Szakképzési évfolyamok száma:

Részletesebben

Abroncsgyártó Gumiipari technológus

Abroncsgyártó Gumiipari technológus A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

6. ÁRAMFEJLESZTŐ KEZELŐI TANFOLYAM (10 kva feletti teljesítmény esetén)

6. ÁRAMFEJLESZTŐ KEZELŐI TANFOLYAM (10 kva feletti teljesítmény esetén) BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 6. ÁRAMFEJLESZTŐ KEZELŐI TANFOLYAM (10 kva feletti teljesítmény esetén) 2004. AZ ÁRAMFEJLESZTŐ MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGAI,

Részletesebben

Ellenörző és elökészítő, beállító műveletek és funkció próba elsajátítása

Ellenörző és elökészítő, beállító műveletek és funkció próba elsajátítása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

A 86. sorszámú Sajtkészítő megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 86. sorszámú Sajtkészítő megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 86. sorszámú Sajtkészítő megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. Z ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ DTOK 1.1. részszakképesítés azonosító száma: 31 541 07 1.2. Részszakképesítés

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus. 2-107 számú irányelv

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus. 2-107 számú irányelv MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV Codex Alimentarius Hungaricus 2-107 számú irányelv Megkülönböztető minőségi jelöléssel ellátott gyümölcsbor Fruit wine with distinctive quality indication Jóváhagyta a Magyar Élelmiszerkönyv

Részletesebben

Épületgépészeti csőhálózati-és berendezés-szerelő - Vízvezeték-és vízkészülék-szerelő

Épületgépészeti csőhálózati-és berendezés-szerelő - Vízvezeték-és vízkészülék-szerelő Épületgépészeti csőhálózati-és berendezés-szerelő - vízvezeték-és vízkészülék-szerelő A szakképzés megnevezése: Vízvezeték-és vízkészülék-szerelő A szakképzés azonosító száma: 311 582 09 0010 31 04 Hozzárendelt

Részletesebben

Házi tartósítási eljárások. A projekt a Vidékfejlesztési Minisztérium Zöld Forrás programja támogatásával valósul meg.

Házi tartósítási eljárások. A projekt a Vidékfejlesztési Minisztérium Zöld Forrás programja támogatásával valósul meg. Házi tartósítási eljárások A projekt a Vidékfejlesztési Minisztérium Zöld Forrás programja támogatásával valósul meg. Cél egészséges, kis energiaigényű, változatos Téli élelmiszer biztosítása Amit szeretnénk

Részletesebben

Javítóvizsga tematika. 9. i, c Termelés elmélet. Nagyné Erős Irén

Javítóvizsga tematika. 9. i, c Termelés elmélet. Nagyné Erős Irén 9. i, c Termelés elmélet 1. Vendéglátás feladatai 2. Vendéglátás jelentősége 3. A vendéglátás tevékenységi körei: főfolyamatok: árubeszerzés, áruszállítás 4. Főfolyamatok: áruátvétel, raktározás 5. Főfolyamatok:

Részletesebben

ZÖLDSÉG- ÉS GYÜMÖLCSFELDOLGOZÁS

ZÖLDSÉG- ÉS GYÜMÖLCSFELDOLGOZÁS ZÖLDSÉG- ÉS GYÜMÖLCSFELDOLGOZÁS - Szakképzés az élelmiszeriparban - Pataki Tamás Budapest, 2016.02.11. Országos Képzési Jegyzék 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet: Gyógynövénytermesztő és -feldolgozó Zöldség-

Részletesebben

Darukötöző Építményszerkezet-szerelő Targoncavezető Építő- és anyagmozgató gép kezelője 2/42

Darukötöző Építményszerkezet-szerelő Targoncavezető Építő- és anyagmozgató gép kezelője 2/42 A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont, 2632 Letkés Dózsa György út 22. IDŐ ELŐADÁS SZAKTANÁCSADÁS KÉPZÉS 2014.09.27 Innováció a helyi gazdaság integrált

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus /1 számú irányelv

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus /1 számú irányelv MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV Codex Alimentarius Hungaricus 2-703/1 számú irányelv Almabor Apple wine Jóváhagyta a Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság 2016. (1. kiadás) 2 I. Általános előírások 1. Ez az irányelv

Részletesebben

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA I. A KÉPZÉS PEDAGÓDIAI CÉLJA: Az általános műveltséget erősítő előképzettség, valamint a szakmacsoportos alapozó ismeretek megszerzése után a szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

A azonosító számú Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy

A azonosító számú Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy A 11500-12 azonosító számú megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgy 1. A 11500-12 azonosító számú megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során

Részletesebben

A villamosipari műszaki ábrázolásban a jelölések, a szabványok helyes alkalmazásának. Szabványos villamos rajzok készítése, olvasása és értelmezése

A villamosipari műszaki ábrázolásban a jelölések, a szabványok helyes alkalmazásának. Szabványos villamos rajzok készítése, olvasása és értelmezése II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

ÉLELMISZER-IPARI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

ÉLELMISZER-IPARI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA ÉLELMISZER-IPARI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben

PLC és számítógép hálózat, programozás, ellenőrzés végrehajtása és értékelése

PLC és számítógép hálózat, programozás, ellenőrzés végrehajtása és értékelése II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

TREFORT ÁGOSTON SZAKKÉPZŐ ISKOLA

TREFORT ÁGOSTON SZAKKÉPZŐ ISKOLA TREFORT ÁGOSTON SZAKKÉPZŐ ISKOLA Sátoraljaújhely, Fejes István u. 14. SZAKMAI PROGRAMJA Moduláris képzés 2007. Szakmai program I. Képzési szerkezet a 2007-2008-as tanévtől, a moduláris képzés bevezetésének

Részletesebben

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Előadás- képzés-szaktanácsadás a Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület szervezésében Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont (2632, Letkés

Részletesebben

Csepel-sziget Általános és Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola. 1212 Budapest, Széchenyi u. 93. Tel.: (1) 277-8301 E-mail: szigetiskola@gmail.

Csepel-sziget Általános és Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola. 1212 Budapest, Széchenyi u. 93. Tel.: (1) 277-8301 E-mail: szigetiskola@gmail. Csepel-sziget Általános és Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola 1212 Budapest, Széchenyi u. 93. Tel.: (1) 277-8301 E-mail: szigetiskola@gmail.com Szakmai Programok Budapest, 2013. március 19. Szénásy

Részletesebben

Villamos, hidraulikus, pneumatikus hibafeltárás.

Villamos, hidraulikus, pneumatikus hibafeltárás. II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje.

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. 2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. Az oktatási folyamat tervezése a központi kerettanterv alapján a helyi tanterv elkészítésével kezdődik. A szakmai munkaközösség tagjai

Részletesebben

A azonosító számú Élelmiszer, fogyasztóvédelem megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Általános élelmiszer-ismeretek,

A azonosító számú Élelmiszer, fogyasztóvédelem megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Általános élelmiszer-ismeretek, A 10044-12 azonosító számú Élelmiszer, fogyasztóvédelem megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Általános élelmiszer-ismeretek, fogyasztóvédelem tantárgy 1 1. A 10044-12 azonosító számú, Élelmiszer,

Részletesebben

A 85. sorszámú Szőlész-borász megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2 EGYÉB ADATOK

A 85. sorszámú Szőlész-borász megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2 EGYÉB ADATOK A 85. sorszámú Szőlész-borász megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 541 06 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 140 01

Részletesebben

Projekt címe: Az új szakképzés bevezetése a Keményben. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0052

Projekt címe: Az új szakképzés bevezetése a Keményben. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0052 Projekt címe: Az új szakképzés bevezetése a Keményben Projekt azonosítószáma: TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0052 A tantárgy modulja: 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság A tantárgy címe: Munkahelyi egészség

Részletesebben

A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 543 02 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium. Képzési program. Motorfűrész-kezelő OKJ azonosító:

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium. Képzési program. Motorfűrész-kezelő OKJ azonosító: Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 5300 Karcag, Szentannai Sámuel utca 18. OM azonosító: 036005 Képzési program Motorfűrész-kezelő OKJ azonosító: 21 623 02 KÉPZÉSI PROGRAM 1. A képzési

Részletesebben

Végső beállitási valamint üzemeltetési és karbantartási, ellenőrzési műveletek és bizonylatolás.

Végső beállitási valamint üzemeltetési és karbantartási, ellenőrzési műveletek és bizonylatolás. II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

A tantárgyhoz tartozó tananyagegységek évfolyamonként:

A tantárgyhoz tartozó tananyagegységek évfolyamonként: Ételkészítési ismeretek A tantárgyhoz tartozó tananyagegységek évfolyamonként: Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát

Részletesebben

S Z I N T V I Z S G A F E L A D A T O K

S Z I N T V I Z S G A F E L A D A T O K S Z I N T V I Z S G A F E L A D A T O K a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara hatáskörébe tartozó szakképesítésekhez, a 41/2013. (V. 28.) VM rendelettel kiadott szakmai és vizsgáztatási

Részletesebben

A HACCP minőségbiztosítási rendszer

A HACCP minőségbiztosítási rendszer A HACCP minőségbiztosítási rendszer A HACCP története Kialakulásának okai A HACCP koncepció, bár egyes elemei a racionális technológiai irányításban mindig is megvoltak, az 1970-es évekre alakult ki, nem

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY MUNKA-, TŰZ- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPISMERETEK 2015 TÁMOP-2.2.7-B-2-13/1-2014 0004 Békés Megyei Képzési Klaszter, avagy gyakorlatorientált ágazati szak- és felnőttképzési együttműködések

Részletesebben

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat két fő tartalmi részből áll: (a) általános jellegű, csoportos és

Részletesebben

ASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA

ASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA 34 543 02 ASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10.

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője:

Részletesebben

A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN

A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN Egy kis ismétlés Nemzeti alaptanterv EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET (II.3.5) A, Alapelvek, célok Természettudományos

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A. A képzési program

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A. A képzési program KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A Megnevezése A képzési program OKJ azonosító 32 720 01 Szakmai, vagy nyelvi programkövetelmény azonosítója Engedély megszerzését követően a nyilvántartásba-vételi szám A képzési program

Részletesebben

A feladatsor első részében található 1 20-ig számozott vizsgakérdéseket ki kell nyomtatni, majd pontosan kettévágni. Ezek lesznek a húzótételek.

A feladatsor első részében található 1 20-ig számozott vizsgakérdéseket ki kell nyomtatni, majd pontosan kettévágni. Ezek lesznek a húzótételek. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza.

Részletesebben

A 31. sorszámú Erjedés- és üdítőital-ipari termékgyártó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 31. sorszámú Erjedés- és üdítőital-ipari termékgyártó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 31. sorszámú Erjedés- és üdítőital-ipari termékgyártó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34

Részletesebben

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól Részlet az intézmény Helyi tantervéből 8. A tanuló értékelése, minősítése, ellenőrzése A nevelő-oktató munka értékelésének

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

A 17. sorszámú Édesipari termékgyártó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 17. sorszámú Édesipari termékgyártó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 17. sorszámú Édesipari termékgyártó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 541 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Minimumkérdések 9. évfolyam

Minimumkérdések 9. évfolyam AJKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM BERCSÉNYI MIKLÓS INTÉZMÉNYEGYSÉG 34 341 01 Eladó szakképesítés Minimumkérdések 9. évfolyam Munkahelyi Egészség és Biztonság 1. Ismertesse a munkavédelem fogalmát, célját,

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Javítóvizsga 2013/2014. Annus Anita. Az állati test bonctani felépítése. Az elemek, vegyületek, sejtek, szövetek, szervek,szervrendszerek, szervezet.

Javítóvizsga 2013/2014. Annus Anita. Az állati test bonctani felépítése. Az elemek, vegyületek, sejtek, szövetek, szervek,szervrendszerek, szervezet. Javítóvizsga 2013/2014 Annus Anita 9.a Anatómia Az állati test bonctani felépítése. Az elemek, vegyületek, sejtek, szövetek, szervek,szervrendszerek, szervezet. A csontok feladata, felépítése, csont szerkezete,

Részletesebben

BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM

BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM Célok Tanulói teljesítmények növelése Tanulási motiváció kialakítása tevékenység, megfigyelés,

Részletesebben

S Z I N T V I Z S G A F E L A D A T O K

S Z I N T V I Z S G A F E L A D A T O K S Z I N T V I Z S G A F E L A D A T O K a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara hatáskörébe tartozó szakképesítésekhez, az 56/2016 (VIII.19.) FM rendelettel kiadott szakmai és vizsgáztatási

Részletesebben

2.26. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 813 01 FITNESS-WELLNESS INSTRUKTOR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ. valamint a XXXVII. Sport ÁGAZATHOZ

2.26. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 813 01 FITNESS-WELLNESS INSTRUKTOR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ. valamint a XXXVII. Sport ÁGAZATHOZ 2.26. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 813 01 FITNESS-WELLNESS INSTRUKTOR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXXVII. Sport ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben

Részletesebben

Ügyfélkapcsolat szerviztevékenység gyakorlása

Ügyfélkapcsolat szerviztevékenység gyakorlása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

13. FOLYADÉK SZÁLLÍTÁSÁRA HASZNÁLHATÓ (SZIVATTYÚVAL ELLÁTOTT) EGYÉB GÉPEK KEZELŐI TANFOLYAMA

13. FOLYADÉK SZÁLLÍTÁSÁRA HASZNÁLHATÓ (SZIVATTYÚVAL ELLÁTOTT) EGYÉB GÉPEK KEZELŐI TANFOLYAMA BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 13. FOLYADÉK SZÁLLÍTÁSÁRA HASZNÁLHATÓ (SZIVATTYÚVAL ELLÁTOTT) EGYÉB GÉPEK KEZELŐI TANFOLYAMA 2004. 13/A TŰZOLTÁSRA

Részletesebben

A 12. sorszámú Cukor- és édesipari szaktechnikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

A 12. sorszámú Cukor- és édesipari szaktechnikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye A 12. sorszámú Cukor- és édesipari szaktechnikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító

Részletesebben

VEGYIPAR ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. Középszint

VEGYIPAR ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. Középszint VEGYIPAR ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN A vizsga részei Középszint 120 perc 100 pont 15 perc 50 pont A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázó biztosítja

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása /1. Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei: GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben

RAKTÁROZÁSI ISMERETEK

RAKTÁROZÁSI ISMERETEK RAKTÁROZÁSI ISMERETEK A KÉPZÉSRŐL Raktározási kurzus az alapoktól, amelyet a mindennapokban hasznos gyakorlati feladatokkal és vállalatlátogatással tettünk értékesebbé. KIKNEK AJÁNLJUK? Azoknak a szakembereknek,

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11.

Részletesebben

CUKRÁSZ OKJ

CUKRÁSZ OKJ CUKRÁSZ OKJ 34-811-01 1. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: A cukrász a higiéniai és munkavédelmi előírások betartása mellett cukrászsüteményeket, fagylaltokat, és más hidegcukrászati készítményeket

Részletesebben

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők!

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők! Debreceni Vegyipari Szakközépiskola szakmai ágazati alapozás, szakképzés Kedves Érdeklődők! Miért éppen a Vegyipari? Miért jó itt tanulni? Sokakban vetődnek fel ezek a kérdések a pályaválasztáskor. A válaszokhoz

Részletesebben

A MUNKA- ÉS FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY FOGALMA, FELADATAI

A MUNKA- ÉS FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY FOGALMA, FELADATAI 20. Egy szabadban megtartott, főzőversennyel egybekötött rendezvényükön az egyik csapat ásványvizes műanyagpalackban tárolta a folyékony mosogatószert, amiből az egyik csapattag véletlenül ivott. A hirtelen

Részletesebben

8. DARUVAL FELSZERELT TŰZOLTÓ GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM

8. DARUVAL FELSZERELT TŰZOLTÓ GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 8. DARUVAL FELSZERELT TŰZOLTÓ GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM 2004. A TŰZOLTÓ GÉPJÁRMŰRE ÉPÍTHETŐ DARUK MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGAI,

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Az oktatási helyszín jellege: tanműhely, egyéni vállalkozó/gazdálkodó szervezet

Az oktatási helyszín jellege: tanműhely, egyéni vállalkozó/gazdálkodó szervezet Ételkészítési gyakorlatok A tantárgyhoz tartozó tananyagegységek évfolyamonként: Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát

Részletesebben

A 94. sorszámú Szőlész-borász megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 94. sorszámú Szőlész-borász megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 94. sorszámú Szőlész-borász megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 541 06 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus. 2-602 számú irányelv

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus. 2-602 számú irányelv MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV Codex Alimentarius Hungaricus 2-602 számú irányelv (régi 2-33 számú irányelv) Vízelvonással tartósított zöldség és gyümölcs termékek Products of vegetable and fruit origin preserved

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 1. A tantárgy megnevezése: OKTATÁSTAN I. 2. Az évfolyam megnevezése: Okl. mérnöktanár, mérnöktanár szak nappali tagozat II. évf. 2. félév, II. évf. 1. félév Műszaki szakoktató szak II. évfolyam 1. félév

Részletesebben

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai A Pedagógiai Programban foglaltak szerint: 2.11 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái Követelmények: Számon

Részletesebben

PEDAGÓGIAI- ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS OKJ

PEDAGÓGIAI- ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS OKJ PEDAGÓGIAI- ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS OKJ 54-140-02 1. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: A pedagógiai és családsegítő munkatárs köznevelési intézményekben foglalkoztatott szakember, aki felsőfokú

Részletesebben

Termékfeldolgozás I. (BSc)

Termékfeldolgozás I. (BSc) Termékfeldolgozás I. (BSc) Gyümölcskonzervek gyártása Összeállította: Dr. Simon László Nyíregyházi Főiskola Gyümölcskonzervek gyártása Befőttek Lekvárok Gyümölcslevek Sűrített gyümölcslevek Gyümölcsszörpök

Részletesebben