Információk a Közép-Európai Rendőrakadémiáról (KERA)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Információk a Közép-Európai Rendőrakadémiáról (KERA)"

Átírás

1 Információk a Közép-Európai Rendőrakadémiáról (KERA) Tartalomjegyzék Bevezetés Történeti áttekintés Tagországok Jogi alapok Közös Nyilatkozat Célok és feladatok A KERA szervezete Elnökség Kuratórium Központi Koordinációs Iroda (ZKB) Nemzeti Irodák (NVS) Nemzeti szakértők Nemzeti tanfolyam- és szemináriumfelelősök Előadók és oktatók Célcsoport A résztvevők kiválasztásának szempontjai A KERA tevékenységei KERA bűnügyes tanfolyamok KERA speciális integrált határbiztonsági tanfolyamok KERA szakszemináriumok Ad-hoc szemináriumok Utószemináriumok Hospitációk A tanfolyamok és szemináriumok lefolytatásának alapelvei A tanfolyamok és szemináriumok programja Publikációk KERA-tankönyv KERA-szakfolyóirat KERA-szemináriumi dokumentációk, esettanulmányok és workshopok eredményei KERA Online Együttműködés a CEPOL-lal, az AEPC-vel és más rendészeti oktatási intézményekkel Költségviselés

2 2 Bevezetés Az Európában és világszerte végbemenő politikai, gazdasági és technológiai változások következtében különösen 1990 óta rendkívül dinamikusan változik többek között a közép-európai nemzetközi és határon átnyúló bűnözés is. Egyre több és egyre súlyosabb bűncselekmény nemzetközi, illetve közvetlenül a szervezett bűnözéshez kapcsolódik. A rendőrségek és a bűnüldöző fórumok keresik a nemzetközi együttműködés megfelelő lehetőségeit és formáit annak érdekében, hogy hatékonyan léphessenek fel a határon átnyúló és nemzetközi bűnözés elleni küzdelemben és a bűnmegelőzésben. Rendőri sikerekhez a kooperáció vezet, melynek feltételei a megfelelő szervezeti, jogi és személyi intézkedések. Az elmúlt években jelentős lépéseket tettek a sikeres rendőri együttműködéshez szükséges feltételek megteremtése érdekében, különféle új szervezeteket, eszközöket és technikai rendszereket hoztak létre. Kiderült azonban, hogy önmagukban sem a még oly alaposan kidolgozott szerződések, sem a jól kigondolt számítógépes rendszerek és adatbázisok nem képesek meghozni a várt hatást. A sikeres nemzetközi együttműködéshez a rendőri hétköznapokban a tervezés és megvalósítás során mindig és mindenütt jól képzett rendőri vezetőkre és az általuk alkotott szakképzett vezetésre, valamint ugyancsak jól képzett szakemberekre van szükség, akik speciális szakmai és idegennyelvi ismeretekkel, valamint kompetenciákkal, tapasztalatokkal és kapcsolatokkal bírnak. Ugyancsak megfelelő felkészültség és képzettség szükséges a rendőri együttműködéshez rendelkezésre álló sokrétű eszközök helyes és teljes kihasználásához. Történeti áttekintés Az európai politikai hatalmi csoportosulások felbomlása után főként a Kelet- és Nyugat-Európa közötti egykori törésvonal mentén drámai mértékben megnőtt bűnözésre adott válaszként, 1991-ben dr. Günther BÖGL, Bécs Szövetségi Rendőr-főkapitányságának akkori rendőrfőkapitánya és FONTÁNYI Gábor okl. mérnök, a bécsi magyar nagykövetség rendkívüli követe közös rendőri képzést kezdeményezett. Első lépésként osztrák magyar tanfolyam indult AHPA (Austrian Hungarian Police Academy) néven többéves gyakorlati tapasztalattal rendelkező rendőrtiszti vagy egyetemi végzettségű kollégák részére. A szervezők 1992 júniusában a tanfolyam végén kiértékelték a tapasztalatokat, és nekiláttak egy kibővített, szakosodott továbbképzés előkészítésének ban második lépésként, megalapították a Közép-Európai Rendőrakadémiát (KERA), és ennek érdekében létrejött egy multilaterális megállapodás hat középeurópai állam szervei között, amelynek akkori tagjai Lengyelország, Ausztria, Szlovákia, Szlovénia, Csehország és Magyarország voltak, amely együttműködéshez két további ország (Németország és Svájc) 1995-ben és 1996-ban csatlakozott.

3 3 Tagországok A KERA tagországai: Németország, Ausztria, Lengyelország, Svájc, Szlovákia, Szlovénia, Csehország és Magyarország. Jogi alapok és Közös Nyilatkozat A KERA időközben 20 éves történetében a legfontosabb mérföldkövet a KERA kereteiben folytatott együttműködésre vonatkozó alapdokumentum, a Közös Nyilatkozat jelentette, amelyet ünnepélyes keretek között a nyolc ország illetékes igazságügyi és belügyminisztere május 22-én Budapesten írt alá. A nyolc KERA-ország felelős vezetői ezzel a dokumentummal világosan állást foglaltak a határon átnyúló és nemzetközi rendészeti együttműködés támogatása mellett, amelyet rendőri vezetők és szakemberek közös képzése útján valósítanak meg. Célok és feladatok A rendőri vezetők és szakemberek közös alap- és továbbképzésének elsődleges céljai a KERA-n belül az alábbiak: Olyan ismeretek, tapasztalatok és készségek közvetítése, bővítése és elmélyítése, amelyek a határon átnyúló és nemzetközi rendészeti feladatok végzése során szükségesek; Tekintettel az Európában végbement politikai, társadalmi, gazdasági és szociális változásokra, illetve a bűnözés helyzetének alakulására elsősorban azon rendőrségi szervezetek tagjainak kell célirányos és módszeres felkészítésben részesülniük, akik a rendszeres, gyakorlati munkavégzésük során rákényszerülnek a határon átnyúló, és/vagy nemzetközi rendőri együttműködésre, és nem csak kizárólag nemzeti rendőri ügyekkel foglalkoznak; Az érintett államok közötti rendőri együttműködés jogi és szervezeti feltételeivel, gyakorlati lehetőségeivel, módszereivel és formáival kapcsolatos ismeretek közvetítése; A társadalmi, gazdasági és politikai háttérismeretek és a nemzetközi bűnözés (szervezett bűnözés, terrorizmus, gazdasági és környezeti bűnözés) tapasztalatainak közvetítése; Személyes kapcsolatok és hosszútávú barátságok kiépítése, amelyek különösen bizalomépítő jellegűek, és ezáltal nagyon fontosak a sikeres nemzetközi rendőri együttműködés szempontjából; Mentalitásbeli különbségből adódó problémák és előítéletek megszüntetése. A nyelvi megértési problémák megnehezíthetik a rendőri információcserét, épp ezért szükség van egy megfelelő szintű közös szaknyelvi tudásra. A KERA edzőpálya a gyakorlati munka számára, de oktatási és szocializációs feladatokat is végez.

4 4 A résztvevőknek meg kell tapasztalni és tanulni analitikusan gondolkodni, a mindennapi szolgálati tevékenység struktúráira, mintáira és módszereire vonatkozóan kritikus kérdéseket feltenni. A szociális képességek, a kommunikatív kompetenciák és vezetői képességek erősítése ugyancsak a KERA képzésének részét alkotják. A KERA sajátos feladata az európai integrációs folyamathoz való hozzájárulás. Rendőri vezetők és gyakorlati szakemberek közös továbbképzése útján az európai felelős politikusok között is felgyorsítható az európai rendőri standardok és közös szervezeti és jogi intézkedések érdekében folyó véleményalkotási folyamat. A KERA hozzájárulhat többek között a résztvevő országok közös érdekeinek támogatásához is. A KERA-tanfolyamok és KERA-szemináriumok során szerzett ismeretek és kapcsolatok lehetővé teszik, hogy mind a nyolc tagországban azonos rendőri módszereket, stratégiákat és intézkedések alkalmazzanak. Ugyancsak ennek köszönhetően a tagországok rendőri szervei tanulhatnak és profitálhatnak a mindenkori partnerek tapasztalataiból. Közép- és hosszú távon mindez hozzájárulhat a résztvevő országokban végzett rendőri tevékenység nemzetközivé válásához, standardizálásához és harmonizációjához. A KERA szervezete Elnökség Az Elnökség a Közép-Európai Rendőrakadémia (KERA) legfőbb döntéshozó grémiuma. A megfelelő színtű döntési jogkörrel rendelkező mindenkori elnökségi tagjaikat a tagállamok jelölik ki és delegálják. Az Elnökség feladatai és illetékességi területei főként az alábbiak: alapvető jelentőségű döntések meghozatala; képzési formák alapelveinek meghatározása; a tevékenységek éves programjának engedélyezése; a költségviselés engedélyezése. A KERA-határozatok elfogadásánál minden nemzeti delegáció egy szavazattal rendelkezik. A határozatok elfogadása egyhangúlag történik, és legalább 6 delegációnak jelen kell lenni a határozat meghozatalánál. Kuratórium A Kuratórium a KERA előkészítő és végrehajtó grémiuma. A mindenkori kuratóriumi tagokat a KERA-államok jelölik ki és delegálják. Feladataik és illetékességi területeik főként az alábbiak: az éves tevékenységek programjának összeállítása és bemutatása az Elnökség részére; a tevékenységek tartalmi koordinációja;

5 5 a tevékenységek felügyelete; jelentéstétel az Elnökségnek, döntések előkészítése az Elnökség számára. Központi Koordinációs Iroda A Központi Koordinációs Iroda feladatai és illetékességi területei főként az alábbiak: a tevékenységek lebonyolításának és időpontjának koordinációja; a Nemzeti Irodák közötti koordináció; központi koordinációs feladatok végzése; a KERA képviselete más nemzeti és nemzetközi intézmények, szervezetek, hatóságok és intézetek irányában; a Nemzeti Irodákkal együttműködve oktatási és információs célú kiadványok elkészítése és kiadása; PR-tevékenység; a szerkesztőbizottság vezetői és ügyvezetői szerepének betöltése; az elnökségi és kuratóriumi ülések, valamint további grémiumi tevékenységek előkészítése; a nemzeti tanfolyam- és szemináriumfelelősök tevékenységének vezetése és ügyvezetése. A Központi Koordinációs Iroda támogatást nyújt a Nemzeti Irodák részére az előirányzott feladatok elvégzésében. A bécsi Központi Koordinációs Iroda kapcsolatot tart más európai (rendőri) oktatási intézményekkel. Nemzeti Irodák Valamennyi KERA-tagország/minisztérium kijelöli a Nemzeti Irodát, amelynek főként az alábbiak a feladatai és tevékenységi területei: az érintett tagállamban folyó képzés megszervezése és végrehajtása; a képzések meghirdetése az érintett tagállamon belül; a tevékenységek végzésére alkalmas résztvevők kiválasztása; a kuratórium határozatainak és más utasításainak végrehajtása; jelentéstétel a Kuratórium vagy a Központi Koordinációs Iroda felé; a nemzeti tanfolyam- és szemináriumfelelősök, valamint a szerkesztőbizottság tagjainak megnevezése. A Nemzeti Irodák valamennyi rendelkezésre álló eszközzel segítik a Központi Koordinációs Iroda tevékenységét. A Nemzeti Irodák végzik a KERA-tanköny aktualizálásával, valamint az aktuális szeminárium dokumentációjával kapcsolatos szerkesztési előmunkálatokat. A Nemzeti Irodák munkatársai a szokásos irodai munkaidőben állandóan elérhetőek. Szerkesztőbizottság A szerkesztőbizottság melynek tagjait a KERA-államok delegálják támogatja a Központi Koordinációs Irodát a publikációk elkészítésében.

6 6 A KERA publikációi közé sorolhatók például a KERA-tankönyv, a KERAszakfolyóiratok, a workschopok eredményeiről készült jelentések, a KERA szemináriumi dokumentációi és az oktatófüzetek. Nemzeti szakértők A Központi Koordinációs Irodát és a Nemzeti Irodákat, valamint a tanfolyamvezetőket nemzeti szakértők látják el tanácsokkal és támogatják a KERA-tanfolyamok lebonyolítása során. A tanfolyamok zárására nemzeti szakértőket hívnak meg abból a célból, hogy elbírálják az eredményeket, és tanácsokat adjanak a jövőben megrendezésre kerülő tanfolyamokkal kapcsolatban. Nemzeti tanfolyam- és szemináriumfelelősök A nemzeti tanfolyam- és szemináriumfelelősöket a KERA-tagországok jelölik ki. Feladatuk a KERA szervezeti, adminisztratív és funkcionális feltételeinek biztosítása, valamint a tanfolyamok és szemináriumok résztvevőivel való foglalkozás. A tanfolyamok és szemináriumok során az előadók, oktatók és résztvevők között ők a kapcsolattartók. A nemzeti tanfolyam- és szemináriumvezetők egymással is szoros kapcsolatban állnak, és mind a Központi Koordinációs Iroda, mind az egyes Nemzeti Irodák számára biztosítják azokat a szükséges információkat és anyagokat, amelyek a tanfolyamok és a szemináriumok lefolytatásához, valamint a KERA-tanköny és a szemináriumi dokumentáció elkészítéséhez szükségesek. A felmerülő problémák és kérdések tisztázására igény szerint találkoznak egymással. Kapcsolatot tartanak hazájukat a KERA-Kuratóriumban és KERA- Elnökségben képviselő személyekkel és beszámolnak nekik. Tájékoztatják továbbá a szakértői bizottságok tagjait a képzés tartalmáról és lefolyásáról. Előadók és oktatók Az előadók kiválasztása és koordinációja a grémiumok ülésein meghatározott szempontok figyelembevételével a nemzeti tanfolyam- és szemináriumfelelősök feladata. Az előadók felkéréséről elsősorban a szükséges gyakorlati szakismeretek és pedagógiai, nyelvi, illetve retorikai képességek alapján kell dönteni. A nemzeti tanfolyam- és szemináriumfelelősök végzik az előadók bemutatását, és teremtik meg a csoportmunkákhoz szükséges kapcsolatot az előadók és a résztvevők között. Valamennyi előadót tájékoztatni kell a képzés súlypontjairól annak érdekében, hogy megfelelő módon lehessen kialakítani a képzés tartalmi részét. A nyelvi problémákra való tekintettel meg kell kérni az előadókat, hogy lassan, érthetően beszéljenek, referátumuk lényeges vázlatpontjait handout formában foglalják össze és bocsássák a résztvevők rendelkezésére.

7 7 A KERA célcsoportja A résztvevők kiválasztásának szempontjai A KERA továbbképzéseire elsősorban a rendőrség azon tagjai jelölhetőek, akiknek a közvetlen feladata szervezett és súlyos bűncselekmények kategóriájába tartozó olyan ügyek feldolgozása, amelyekhez nemzetközi és határon átnyúló együttműködés is szükséges. Számításba lehet venni továbbá olyan rendőrtisztek részvételi lehetőségét is, akik hazájukban a KERA-n szerzett ismereteket, tapasztalatokat és kapcsolatokat továbbadhatják kollégáiknak. A résztvevőknek az alábbi feltételeknek kell megfelelniük: Lehetőség szerint legalább ötéves gyakorlati szolgálati, illetve szakterületi tapasztalat. Lehetőség szerint vezetői tapasztalat (egy vagy több szolgálati hely, vagy szolgálati szerv irányítása/vezetése). A célcsoport tevékenységi területe nem csupán egy bűncselekményi területre korlátozódik. A résztvevők önálló felelősséggel végezzenek taktikai, operatív, jogi és szervezési rendőri feladatokat mindenkori feladat- és felelősségi körükön belül. Megfelelő németnyelv-tudás annak érdekében, hogy a résztvevő a képzés rendezvényeit problémamentesen tudja követni, a vitákon, szemináriumokon és gyakorlati feladatok végrehajtásában aktívan részt tudjon venni. A KERA tevékenységei A KERA bűnügyes tanfolyama A KERA bűnügyes tanfolyamára évente egyszer, február/március és május/június hónapokban kerül sor. A továbbképző tanfolyam időtartama 11 hét, ahol maximum 26 fő gyakorlati jellegű továbbképzésben részesül. A KERA bűnügyes tanfolyamának központi témája A határon átnyúló és nemzetközi szempontból releváns bűnözés megelőzése és leküzdése. A KERA szervezete mindig arra törekszik, hogy innovatív, tartalmi, módszertanididaktikai szempontból továbbfejlesztett programot dolgozzon ki. A képzés lényeges eleme a gyakorlatközpontúság, azaz a tematikának megfelelő gyakorlati modulok alkalmazása. A KERA munkatársai folyamatosan törekszenek és tesznek különböző intézkedéseket a magas színvonalú képzési színvonal elérése, megtartása érdekében. A 11 hetes közös továbbképzés során konkrét eseteket feldolgozó munkacsoportfeladatok végrehajtására (worshopokra) is sor kerül, fejlesztve mindezzel a tartalmas, kollegiális és baráti kapcsolatokat az egyes országok rendőri vezetői között. Az így kialakult kapcsolatok és a tapasztalatcsere az egyes országokban fokozottan járulhat hozzá az eredményesebb rendőri tevékenységhez és a nemzetközi rendészeti együttműködéshez.

8 8 A végzős hallgatókból időközben kialakul egy egymást jól ismerő olyan személyi kör, amely jól beszéli a német nyelvet, ismeri az egyes jogrendszereket, a rendőrségek szervezeti felépítését, és az érintett országok törvényes bűnüldöző fórumait. A kellően magas tanfolyami színvonal elérése és biztosítása érdekében az egyes KERA-országok a tanfolyamokkal összefüggésben sok költségvetési, személyi és időbeli erőforrást használnak fel. A tanfolyam résztvevőinek felkészítése során német nyelvtanfolyamokat tartanak hazai és német nyelvterületen egyaránt. A KERA speciális integrált határbiztonsági tanfolyama A tapasztalatok és egy sajátos képzési igény alapján 1995 őszén első ízben szerveztek a tagországok határőrségei munkatársainak speciális KERAtanfolyamot. Az első és a következő tanfolyamok sikerén felbuzdulva nem csak az országhatárok vonatkozásában változó Európával összefüggésben minden év őszén sor kerül a négyhetes tanfolyamra. KERA-országonként maximum 3 fő (összesen 24 fő) vehet részt ezen a tanfolyamon. KERA-szakszemináriumok Az aktuális igényeknek és a rendelkezésre álló kapacitásoknak megfelelően a tagországokkal egyetértésben olyan speciális témakörökben kerül sor nemzetközi szakszemináriumok megrendezésére, amelyekben Közép-Európán belül szükség van a rendőri együttműködés erősítésére. A szeminárium meghirdetési kritériumai szerint valamennyi tagország megfelelő szakmai ismeretekkel rendelkező résztvevőket küld, akiknek különösen jól kell ismerniük az adott témakörben a nemzetközi és határon átnyúló rendőri együttműködés problémáit. A szemináriumok végén valamennyi résztvevő megkapja CD-n az előadások anyagát és a workshopok eredményét. (Esetenként lehetséges az anyag pendrive-n történő átadása is.) Ezen kívül a KERA-honlap Insider felületére (a honlap kizárólag belső felhasználói kör KERA-tanfolyamot végzettek és a KERA munkatársai számára hozzáférhető része) is felkerülnek az előadásanyagok, kivéve a rendkívül érzékeny szakterületek anyagait, és ott valamennyi hozzáférési jogosultsággal rendelkező megnézheti azokat a szemináriumi dokumentáció címszó alatt. Egyes KERA-szakszemináriumokon való részvételt nem KERA-ország számára is biztosítani lehet, abban az esetben, ha a nem KERA-tagországi résztvevők a témaválasztás alapján sajátos tapasztalati értékkel gazdagíthatják a rendezvényt.

9 9 Ad-hoc szemináriumok A KERA keretében a meglévő KERA-szemináriumi kínálat kiegészítéseként tarthatók rövid időn belül megrendezendő továbbképzések is ( Ad-hoc fórumok ), amelyek új határon átnyúló bűnügyi jelenségekkel, vagy a bűnüldözés során felmerülő aktuális, gyorsan terjedő problémákkal foglalkoznak. A KERA-tagállamok gyakorlati rendőri szakemberei ily módon lehetőséget kapnak arra, hogy viszonylag rövid időn belül kicserélhessék tapasztalataikat a nemzetközi bűnözés bizonyos megjelenési formái elleni küzdelem során felmerülő aktuális problémafelvetésekkel és kérdésekkel kapcsolatban, célirányos továbbképzésen vegyenek részt és hálózatokat alkothassanak. Ezáltal tovább javulnak a nemzetközi jelentőségű aktuális bűnügyi jelenségek elleni gyors és hatékony rendőri fellépés feltételei. Utószemináriumok A KERA-tanfolyamok végzett hallgatói számára, a tanfolyam elvégzése után lehetőség szerint három-, ötévente nemzetközi ismeretfrissítő utószemináriumokat rendeznek, ahol a KERA-tagországokban tapasztalható, a rendőri együttműködés szempontjából releváns új fejleményekről, valamint a KERA-n belüli olyan újdonságokról kapnak tájékoztatást, amelyek segítségükre lehetnek a gyakorlati nemzetközi együttműködés során (pl. a KERA-Online rendszer felhasználási lehetőségei). A résztvevők kicserélik tapasztalataikat, ismereteiket és problémáikat a rendőri együttműködés terén, a KERA-tanfolyamok és -szemináriumok programjainak összeállításáért felelős személyeket tájékoztatják a tagországok rendőri gyakorlatában felmerülő új igényekről, továbbá megújítják, megszilárdítják és továbbfejlesztik a meglévő kapcsolatokat. Hospitációk A hospitáció lehetővé teszi, hogy rendőri szervezetek a már meglévő külföldi rendőri szakirányú szolgálati helyekkel fennálló kapcsolataikat elmélyítsék, megújítsák. A hospitálás során lehetőség van a hospitáns és az érintett rendőri szolgálati helyek gyakorlati munkája számára hasznos, az adott országban a nemzetközi bűnüldözés terén tapasztalt új jelenségek, a bűnüldözés más operatív módszereinek és stratégiáinak megismerésére, illetve a jövőbeni KERAtanfolyami részvétel és együttműködés terén a kapcsolatok ápolására. A hospitáns helyeket csak azoknak a rendőrtiszteknek lehet felajánlani, akik mint jövőbeni KERA-bűnügyes tanfolyamok, a határőrség számára tartott tanfolyamok, illetve a KERA-szakszemináriumok résztvevői számításba jöhetnek, illetve hazájukban már részt vettek valamilyen KERA-képzésen, és az adott időszakban legalább egy KERA-tagországgal közvetlenül szolgálati kapcsolatban állnak.

10 10 Szolgálatilag indokolt kivételes esetekben olyan rendőrtiszteknek is fel lehet ajánlani hospitációs helyeket, akik egyéb KERA-tevékenységben nem vesznek részt. A hospitáció alapvetően abban különbözik a tanulmányúttól és a tanfolyami képzéstől, hogy a résztvevő aktívan bekapcsolódik egy külföldi szolgálati hely munkafolyamatába. A tanfolyamok és szemináriumok lefolytatásának alapelvei a gyakorlatiasság, szemléletesség, életszerűség és rugalmasság a legfőbb kritériumok az érintett országok által kialakítandó részletes program közös tervezése során; lehetőség szerint valamennyi KERA-ország egyenlő mértékű bevonása a program tartalmi kialakításába; a résztvevők szakmai ismereteinek és érdeklődési területének figyelembevétele; az elméleti és gyakorlati képzés közötti optimális váltakozás; a képzés tartalmának aktualitása; különlegesen képzett gyakorlati szakemberek, szakértők esetleg tudósok felkérése előadás tartására. Tanfolyam és szeminárium programok A KERA-tanfolyamok heti programját a (bűnügyes és határbiztonsági) programkonferenciákon, a KERA-szemináriumok éves programját a KERA kuratóriumi ülésein közösen készítik el. A tanfolyamok és szemináriumok programjait a KERA Elnökségének kell engedélyeznie. A KERA-tanfolyamok és KERA-szemináriumok keretében a résztvevőknek aktívan kell közreműködniük a programok során, így különösen pl. referátumok, érdemi (tartalmi) hozzászólások, a workshopokon, vitákban való részvétel útján. A KERA-tanfolyamok végén a résztvevőknek a nemzeti szakértők előtt prezentáció formájában be kell mutatniuk a workshopok eredményét, azaz azoknak a feladatoknak a megoldását, melyeket a teljes tanfolyam ideje alatt kaptak. Valamennyi résztvevőnek képesnek kell lennie megválaszolni azokat a kérdéseket, amelyeket a szakértők tesznek fel a workshoppal kapcsolatban. Ennek során a heti programmal kapcsolatos általános kérdések is feltehetők. A KERA-tanfolyamok és KERA-szemináriumok résztvevői a sikeres tanfolyami részvételről annak elvégzését igazoló tanúsítványt kapnak.

11 11 Publikációk KERA-tankönyv A KERA-tankönyv kiadása írott és elektronikus formában történik. A KERA-tankönyv írott változata 2009 szeptembere óta jelenik meg könyv alakban (korábban ún. gyűrűs könyvben adták ki). A KERA-tankönyv elektronikusan bárki számára hozzáférhető a KERA honlapján (www.mepa.net> publikációk címszó alatt). Ezen kívül a KERA valamennyi Nemzeti Irodája megkapja a tanköny mindenkori új kiadását CD-n, a nemzeti rendőrségi intranetes hálózatára történő feltöltés céljából. A KERA-tankönyv tartalmazza a tagországok politikai, szociális, rendőrségi, földrajzi és kulturális helyzetével kapcsolatos lényeges adatokat, valamint áttekintést nyújt az aktuális bűnözésről és a bűnözés megelőzését és leküzdését szolgáló, rendelkezésre álló jogi, szervezeti és technikai eszközökről. A könyvet a KERA szerkesztőbizottság tagjai saját erőből gondozzák, és évente egyszer aktualizálják. A mű évenkénti új kiadását (minden év januárjában) a Központi Koordinációs Iroda végzi, sokszorosítása és feltöltése a KERA-honlapra ugyancsak Bécsben történik. Valamennyi KERA-tanfolyami résztvevő nyomtatott példányt kap kézhez. KERA-szakfolyóirat A KERA 2000 óta évente három alkalommal adja ki a KERA-szakfolyóiratot (korábban KERA-újság). A szakfolyóirat egyes kiadásait elsősorban a KERA-kuratórium által közösen meghatározott súlyponti témáknak szentelik, valamint a KERA-aktualitásokról jelennek meg benne beszámolók, és többek között tartalmazza a következő naptári év szemináriumi katalógusát is. Az olvasók lehetőséget kapnak tapasztalataik, ismereteik, véleményük és gondolataik olvasói levél formában történő kifejtésére óta a KERA-szakfolyóiratot feltöltik a KERA-honlap Insider felületére is, és ily módon hozzáférhetővé válik a rendszer jogosultsággal rendelkező összes felhasználója számára. A honlap nyilvánosan elérhető oldalain a KERA-szakfolyóirat egyes kiadásainak súlyponti témái és időpontjai, valamint a cikkek készítésének irányelvei szerepelnek. Nyomtatott példányokat a Nemzeti Irodák, a rendőrség szakirányú szolgálati helyei és a könyvtárak, valamint az Insider hozzáféréssel nem rendelkező, tanfolyamot végzett hallgatók kapnak.

12 12 A KERA-tagországok rendőrségi alkalmazottai az illetékes Nemzeti Irodánál igényelhetik a KERA-szakfolyóirat egyes kiadványait. KERA-szemináriumi dokumentációk, esettanulmányok és workshopok eredményei A KERA továbbképzései keretében tárgyalt témák nagyon sokrétűek és állandóan változnak. A KERA-tanfolyamok és -szemináriumok korábbi hallgatóinak és a speciális szolgálati helyeknek közép-európai elméleti és gyakorlati fejleményekről történő (szakmai) tájékoztatása céljából kerülnek kiadásra publikációk és szemináriumi dokumentációk: a KERA-szakszemináriumok részére: alkalmanként egy CD, mely tartalmazza a szeminárium leírását/célkitűzését/programját, a referensek előadásait és a szeminárium eredményét; a KERA bűnügyes tanfolyamai számára alkalmanként a konkrét esetre vonatkozó workshop eredményének bemutatása (2010-ig: esettanulmányok); a KERA speciális integrált határbiztonsági tanfolyamai számára: Workshop-eredmények. A publikációkat és szemináriumi dokumentációkat a KERA-Insider felületére töltik fel, a kiadványok csak belső rendőrségi szolgálati célra használhatók, és feltölthetők a nemzeti rendőrségi intranet hálózatokra. KERA Online MEPA Online A KERA június 1. óta működtet az interneten egy honlapot, amelynek címe: óta a KERA rendelkezésére áll egy új nagy kapacitású internetes felület, melyet az EU-Bizottság jelentős támogatásával, Baden-Württemberg Szövetségi tartomány belügyminisztériuma a KERA munkatársaival és a Deutsches Telekom AG (Német Telecom Rt.) egy ún. Public-Private-Partnership (Köz- és magánegyüttműködés) keretében épített ki és a fejleszt tovább a KERA szükségleteinek megfelelően. A működés kiterjed főként az alábbiakra: közös információs és kommunikációs felület dokumentumok, alkalmazások, információs és oktatási anyagok rendelkezésre bocsátása, valamint szaktudás kicserélése céljából; szakértői és szakmai portálok rendelkezésre bocsátása a nemzetközi rendőri együttműködés és ad-hoc helyzetek megoldására szolgáló támogató eszközként oktatás-management rendszer (továbbképzés és rendezvény management) szupranacionális szinten való, valamint az E- Learning/Blended-Learning segítségével történő továbbképzés támogatását szolgáló lehetőség rendelkezésre bocsátása; egy közös projektben történő kooperáció által operatív szinten végzett együttműködés intenzívebbé tétele (pl. hospitációk, szakmai munka a szakértői portálokon);

13 13 rendőrségi szakértők jogosultak általi keresésének támogatása, pl. munkaterületek, idegennyelv-tudás vagy tanfolyamon való részvétel szerinti keresés; modern kommunikációs lehetőségek rendelkezésre bocsátása, mint pl. e- mail, Instant Messaging valamint telefon-/videókonferenciák; a szükséges biztonság szavatolása, mind technikai, mind szervezési szempontból; a KERA PR-tevékenységének támogatása. A megújított elektronikus felület fontos eleme az Insider felület, azaz a kizárólag belső felhasználói kör számára hozzáférhető terület. A fent említett legtöbb célkitűzés ezen a felületen valósul meg vagy fog megvalósulni. A KERA-tanfolyamokat végzett hallgatók és a KERA-grémiumok tagjai, akik az adott Nemzeti Irodától kapják meg a felhasználói nevet és a jelszót, illetve a MEPA Online Felhasználói Kézikönyv segítségével kaphatnak útmutatást a rendszer használatához, jelenleg már hozzáférnek ehhez a felhasználói névvel és jelszóval védett kommunikációs és információs területhez. Jelenleg folyik a munka a jövőbeni KERA-szemináriumi résztvevők számára történő bővítés érdekében. Együttműködés a CEPOL-lal, az AEPC-vel és más rendészeti oktatási intézményekkel A KERA valamennyi tevékenységét arra használja fel, hogy támogassa a KERAközösség nyitottságát és együttműködését az Európai Rendőrakadémiával (CEPOL), az Európai Rendőrtiszti Főiskolák Szövetségével (Association of European Police Colleges AEPC) és ezzel összefüggésben más Európában található rendőri oktatási intézményekkel, valamint kicserélje gyakorlati és elméleti tapasztalatait. Költségviselés Valamennyi KERA-tagország, amely résztvevőt, előadót vagy oktatót delegál az adott tanfolyamra vagy szemináriumra, viseli a delegáltak útiköltségeit a rendezvények helyszíneire és a biztosítási költségeket. A tanfolyamokat, tanfolyamrészeket és szemináriumokat rendező ország viseli a képzés időtartama alatt a szállás és étkezés költségeit. 1 A rendező ország alapvetően nem biztosít a résztvevők számára sem napidíjat, sem beteg- illetve balesetbiztosítási díjat. A KERA-tevékenységek tervezése során ügyelni kell arra, hogy lehetőség szerint valamennyi tagállam arányosan viselje a költségeket. 1 A KERA bűnügyes tanfolyamain a képzési helyen ott maradó résztvevők hétvégi étkeztetésének és elszállásolásának költségeit a képzési helyen történő zárást követően a következő képzési helyre történő elutazás előtt külön rendelkezés szabályozza.

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22.

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. A Közép-európai Rendőrakadémia résztvevő minisztériumai tekintettel a Közép- Európában lezajlott társadalmi, politikai és társadalmi fejleményekre, amelyek Európa államainak

Részletesebben

Közép-Európai Rendőrakadémia - KERA

Közép-Európai Rendőrakadémia - KERA Közép-Európai Rendőrakadémia - KERA Tartalom Bevezető A KERA megalapításának időszaka - történeti áttekintés A KERA története kibővülés Jogi háttér - elmélyülés A KERA grémiumai - végrehajtói szint - irányítási

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Használt nyelv 2. Konzorciumépítés 3. Elérni kívánt hatás 4. Szemlélet A programok áttekintése 1. Közép-Európa

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Idegen nyelv használata 2. Konzorciumépítés

Részletesebben

Hallgatói tájékoztató. Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre

Hallgatói tájékoztató. Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre Hallgatói tájékoztató Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. a TÁMOP 3.4.2.B Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)

Részletesebben

Belső Biztonsági Alap 2014-2020

Belső Biztonsági Alap 2014-2020 Belső Biztonsági Alap 2014-2020 Rendőri együttműködés, válságkezelés Alföldy Csilla r. őrnagy Támogatás-koordinációs Főosztály Belügyminisztérium 2014. június 19. 1 Jogi háttér AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS

Részletesebben

Általános képzési keretterv ARIADNE. projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján

Általános képzési keretterv ARIADNE. projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján Általános képzési keretterv ARIADNE projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján A jelen dokumentumban a szociális gazdaság témakörében tartandó háromnapos vezetői tréning általános

Részletesebben

Smart City Tudásbázis

Smart City Tudásbázis Smart City Tudásbázis Projektpartner: Vezető partner és további projektpartnerek: TINA VIENNA (Vezető partner) Esetleg Bécs város kollégái és üzlettársai a kiválasztott tématerületeken Potenciális projektpartnerek

Részletesebben

AZ OFI SZEREPE ÉS FELADATAI A PEDAGÓGUSOK SZAKMAI MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSÁBAN

AZ OFI SZEREPE ÉS FELADATAI A PEDAGÓGUSOK SZAKMAI MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSÁBAN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 AZ OFI SZEREPE ÉS FELADATAI A PEDAGÓGUSOK SZAKMAI MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSÁBAN KERBER ZOLTÁN SZAKMAI VEZETŐ BUDAPEST, 2015. ÁPRILIS 8.

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Gyakornoki álláslehetőségek a Robert Bosch Elektronika Kft.-nél

Gyakornoki álláslehetőségek a Robert Bosch Elektronika Kft.-nél Gyakornoki álláslehetőségek a -nél A gyakorlat helye:, Hatvan (gépjármű elektronika üzletág) A gyakorlat időtartama: 2-6 hónap, vagy akár több Elméletbõl már felkészültél. Szeretnél gyakorlati tapasztalatot

Részletesebben

Társadalmi kapcsolathálózat-elemzés

Társadalmi kapcsolathálózat-elemzés A CENTROPE K+F EGYÜTTMŰKÖDÉSI HÁLÓZAT Társadalmi kapcsolathálózat-elemzés Első eredmények Az ÖAR-Regionalberatung GmbH és a CONVELOP cooperative knowledge design gmbh együttműködésében Graz, 2010. február

Részletesebben

A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata Szekszárd 2013. február I. A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum jogállása, feladatai A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423. Tartalma

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423. Tartalma RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tartalma 1. A kommunikációs terv célja 2. Hatókör 3. A kommunikáció felelősei 4. A kommunikáció

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI TUDÁSMENEDZSMENT- RENDSZER ELEMEI

A PEDAGÓGIAI TUDÁSMENEDZSMENT- RENDSZER ELEMEI A PEDAGÓGIAI TUDÁSMENEDZSMENT- RENDSZER ELEMEI A PEDAGÓGIAI MUNKA TÁMOGATÁSA AZ INNOVÁCIÓ ÉS TUDÁSMENEDZSMENT ESZKÖZEIVEL Kerber Zoltán TÁMOP 3.1.15 szakmai vezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Köznevelési

Részletesebben

smepro.eu tananyagbázis és kurzusrendszer portálok felépítése

smepro.eu tananyagbázis és kurzusrendszer portálok felépítése smepro.eu tananyagbázis és kurzusrendszer portálok felépítése Az SMELearning módszertan egyik legfontosabb ajánlása, egybehangzóan az előzetes szükségletelemzés következtetéseivel a következő: a kis-és

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Szám: EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött, a ORSZÁGOS valamint, a BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE között 2011 B u d a p e s t 1 A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben,

Részletesebben

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ Helyzetfelmérés Az elmúlt két hónap tapasztalatai alapján kijelenthető, hogy erőforrás

Részletesebben

ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS

ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS Neumayer Éva http://www.ofi.hu/sh45 A Zöld Óvoda céljai Fenntarthatóságra nevelés Környezettudatos szemlélet kialakítása Egészséges életmód Természettel való kapcsolat

Részletesebben

Közbeszerzési szakértő képzés az új közbeszerzési törvény megjelent változásai alapján

Közbeszerzési szakértő képzés az új közbeszerzési törvény megjelent változásai alapján Rendelkezik közbeszerzési végzettséggel és fontos Önnek a szakmai fejlődés? Csak az aktualitások érdeklik, és nem szeretne az általánosságokkal foglalkozni? Nincs ideje elméleti előadásokat hallgatni,

Részletesebben

A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3)

A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3) A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3) 2011. december 7. Fejlesztés a minőségi oktatásért Minőség a felsőoktatásban

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése 1. Helyzetelemzés Tét Város Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület, amely az önkormányzat működésével,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A Tudományos Diákkör A Tudományos Diákköri munka Az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács A kari Tudományos Diák

TARTALOMJEGYZÉK A Tudományos Diákkör A Tudományos Diákköri munka Az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács A kari Tudományos Diák 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói követelményrendszer 12. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Budapesti Javítóintézete. Partnerség nemzetközi szociodráma programban való részvételre

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Budapesti Javítóintézete. Partnerség nemzetközi szociodráma programban való részvételre EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Budapesti Javítóintézete Partnerség nemzetközi szociodráma programban való részvételre A Magyar Pszichodráma Egyesület 2016 augusztusában sikeresen pályázott egy olyan

Részletesebben

Alumni szabályzat. Dunaújváros, 2013.

Alumni szabályzat. Dunaújváros, 2013. Alumni szabályzat Dunaújváros, 2013. A Dunaújvárosi Főiskola (továbbiakban Főiskola) Rektori Tanácsa a Főiskolán, illetve annak jogelőd intézményeiben végzett hallgatók, valamint a Főiskolával és jogelődjeivel

Részletesebben

TESTVÉRVÁROS-PROGRAM ÚTMUTATÓ KONFERENCIÁK ÉS SZEMINÁRIUMOK

TESTVÉRVÁROS-PROGRAM ÚTMUTATÓ KONFERENCIÁK ÉS SZEMINÁRIUMOK TESTVÉRVÁROS-PROGRAM ÚTMUTATÓ 2004 KONFERENCIÁK ÉS SZEMINÁRIUMOK 1. Mit jelent a tematikus konferencia és a training szeminárium? 2. Ki szervezhet konferenciákat és szemináriumokat? 3. Ki pályázhat? 4.

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TOVÁBBKÉPZÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TOVÁBBKÉPZÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TOVÁBBKÉPZÉSI SZABÁLYZAT 2014. 1 Előszó 1. A Magyar Mérnöki Kamara Küldöttgyűlése a kor követelményeinek megfelelően abból a kiindulva, hogy a Mérnöki Kamara feladata a szakmagyakorlás

Részletesebben

(Minőségirányítási eljárás) 3. sz. verzió. A kiadás dátuma: 2007. február 27. (Érvényes visszavonásig) Prof. Dr. Rudas Imre rektor

(Minőségirányítási eljárás) 3. sz. verzió. A kiadás dátuma: 2007. február 27. (Érvényes visszavonásig) Prof. Dr. Rudas Imre rektor BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ME 06 TOVÁBBKÉPZÉSI FOLYAMATOK (Minőségirányítási eljárás) 3. sz. verzió A kiadás dátuma: 2007. február 27. (Érvényes visszavonásig) FOLYAMATGAZDA: Dr. Francsovics Anna dékánhelyettes

Részletesebben

BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE

BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött az ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG valamint a BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE között. 2007. Budapest A katasztrófák elleni védekezés

Részletesebben

Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium. Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04.

Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium. Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04. Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04. A program áttekintése Legfontosabb változások, újdonságok A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT 2014-2020 A program

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. azzal a céllal, hogy elősegítsék és továbbfejlesszék a rendőri együttműködést a szomszédos országok között;

MEGÁLLAPODÁS. azzal a céllal, hogy elősegítsék és továbbfejlesszék a rendőri együttműködést a szomszédos országok között; BGBl. III - Ausgegeben am 18. April 2008 - Nr. 42 1 von 5 MEGÁLLAPODÁS az Osztrák Köztársaság Kormánya, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között Dolga Vason Rendészeti Együttműködési

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Működési és eljárási szabályzat. 1. sz. melléklet: Folyamatábra

Működési és eljárási szabályzat. 1. sz. melléklet: Folyamatábra Oldal: 1 / 5 1. A szabályzat célja Jelen működési és eljárási szabályzat célja a megfelelőségértékelési tevékenység szabályozása a kijelölt területen. 2. Alkalmazási terület ÉMI-TÜV SÜD Kft. kijelölt területe.

Részletesebben

ORFK Tájékoztató (OT) 2009/8. szám Budapest, március 18. ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK Tájékoztató (OT) 2009/8. szám Budapest, március 18. ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2009/8. szám Budapest, 2009. március 18. Szám: 10012/2009. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 14/2009. (OT 8.) ORFK utasítás a közterületek

Részletesebben

FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE

FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE A Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány pályázatot hirdet az Alapítvány munkaszervezete személyi állományának feltöltésére. Az

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Szervezeteinek Koordinációs Együttműködése

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Szervezeteinek Koordinációs Együttműködése Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Szervezeteinek Koordinációs Együttműködése MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Működési Szabályzat ajánlás a regionális koordinációk részére. Egyesületi Elnökség által jóváhagyva: 2011.

Részletesebben

BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT. Budapest, 2001 június

BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT. Budapest, 2001 június BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT Budapest, 2001 június T A R T A L O M J E G Y Z É K Oldal 1. Tudományos Diákkör.2. 2. A Tudományos Diákköri munka.. 2. 3. A Főiskolai Tudományos

Részletesebben

A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM REKTORÁNAK 24/2012. SZÁMÚ UTASÍTÁSA. az Erasmus Program megvalósításának rendjéről

A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM REKTORÁNAK 24/2012. SZÁMÚ UTASÍTÁSA. az Erasmus Program megvalósításának rendjéről Hatály: 2013. 03. 15. - A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM REKTORÁNAK 24/2012. SZÁMÚ UTASÍTÁSA az Erasmus Program megvalósításának rendjéről (EGYSÉGES SZERKEZETBEN AZ 5/2013. SZ. REKTORI UTASÍTÁS EZEN UTASÍTÁST

Részletesebben

Európai mobilitási lehetıségek

Európai mobilitási lehetıségek Európai mobilitási lehetıségek Tempus Közalapítvány LLP Nemzeti iroda Sinkó Zsófia Anna Sopron, 2012. május 21. Tempus Közalapítvány 1996-tól, jelenleg a Nemzeti Erıforrás Minisztériumának felügyelete

Részletesebben

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület:

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: A referencia-intézményi szolgáltatói szerep ellátásához szükséges fejlesztéseket

Részletesebben

IRÁNYELVFEJLESZTÉS ÉS KLINIKAI AUDIT

IRÁNYELVFEJLESZTÉS ÉS KLINIKAI AUDIT IRÁNYELVFEJLESZTÉS ÉS KLINIKAI AUDIT dr. Safadi Heléna REGISZTRÁLT JOGVÉDŐK ÉVES TOVÁBBKÉPZÉSE 2015. december 07. Az egészségügyi ellátáshoz való jog /1997. évi CLIV. Tv./ 7. (1) Minden betegnek joga van

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

Jean Monnet tevékenységek

Jean Monnet tevékenységek Jean Monnet tevékenységek Nemzetközi pályázati lehetőségek a felsőoktatás fejlesztésében Európán belül és a világban 2014. november 3. Koós-Herold Zsuzsa A Jean Monnet tevékenységek fő célja az oktatás

Részletesebben

TÁMOP / Felkészülés a referencia-intézményi feladatokra a Than Károly Ökoiskolában. Kritériumrendszer

TÁMOP / Felkészülés a referencia-intézményi feladatokra a Than Károly Ökoiskolában. Kritériumrendszer Kritériumrendszer Minőségbiztosítási feladatok meghatározása Az elégedettség mérés folyamata: Az igény és elégedettség mérés előkészítése, munkaterv, módszerek megbeszélése Adatgyűjtés megtervezése Kérdőívek

Részletesebben

Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról

Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról 2017.02.09. Előadók Köszöntő: Dr. Maruzsa Zoltán Oktatási Hivatal Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettes Brassói Sándor Egységes

Részletesebben

Aktualitások az adózás, a könyvvizsgálat és a számvitel területén Izer Norbert

Aktualitások az adózás, a könyvvizsgálat és a számvitel területén Izer Norbert Aktualitások az adózás, a könyvvizsgálat és a számvitel területén Izer Norbert Adószabályozásért és számvitelért felelős helyettes államtitkár 1 Trendek a magyar adórendszerben Gazdaságpolitikai célok

Részletesebben

A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT

A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT 2014-2020 A program célja a polgárok ismereteinek javítása az EU történelméről & sokszínűségéről az európai polgárság megerősítése az uniós

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

A HTE Infokommunikációs Szakértő Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata

A HTE Infokommunikációs Szakértő Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata A HTE Infokommunikációs Szakértő Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest, 2013. július 32015 november 26. 1. Bevezetés 1.1. A HTE Választmánya 2011 áprilisában létrehozta az Infokommunikációs

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

LLP program - Comenius. Tempus Közalapítvány LLP Nemzeti iroda

LLP program - Comenius. Tempus Közalapítvány LLP Nemzeti iroda LLP program - Comenius Tempus Közalapítvány LLP Nemzeti iroda Comenius Közoktatás Egész életen át tartó tanulás program LLP Erasmus Felsıoktatás és felsıfokú szakképzés Leonardo da Vinci Grundtvig Felnıttoktatás

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE. Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE. Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án A Képzési és Továbbképzési Intézet (a továbbiakban: KTI) ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

Budapest, 2013. október 25.

Budapest, 2013. október 25. Budapest, 2013. október 25. Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI Az előadás tematikája A pedagógus portfólió, munkaportfólió Elkészítése elkerülhetetlen A minősítésben betöltött szerepe Hogyan készítsük

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat felállításáról

TÁJÉKOZTATÓ. a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat felállításáról TÁJÉKOZTATÓ a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat felállításáról I. Előzmények Az 1698/2005/EK rendelet 68. cikke előírja a tagállamok számára a nemzeti vidéki hálózatok létrehozását, melynek határideje 2008.

Részletesebben

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 8. sz. melléklete AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2012.

Részletesebben

Határmenti programok. Határmenti programok. Tartalom. Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között

Határmenti programok. Határmenti programok. Tartalom. Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között Tartalom Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között Határmenti programok Transznacionális programok Interregionális program 2009 Nov Hegyesi Béla, VÁTI Kht

Részletesebben

Prof. Dr. Varga Mihály. Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C

Prof. Dr. Varga Mihály. Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C Prof. Dr. Varga Mihály Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C DUÁLIS KÉPZÉS A MŰSZAKI FELSŐOKTATÁSBAN szakmai fórum Felsőoktatási Centrum Zalaegerszeg,

Részletesebben

Szolgáltatások. a sikeres német-magyar üzletekért. A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara szolgáltatásai

Szolgáltatások. a sikeres német-magyar üzletekért.  A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara szolgáltatásai Szolgáltatások a sikeres német-magyar üzletekért A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara szolgáltatásai www.duihk.hu Kivonat a DUIHK szolgáltatási katalógusából * a hivatkozások a teljes katalógusra

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar GAZDASÁGVÉDELMI SZAKKÖZGAZDÁSZ. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar GAZDASÁGVÉDELMI SZAKKÖZGAZDÁSZ. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar GAZDASÁGVÉDELMI SZAKKÖZGAZDÁSZ szakirányú továbbképzési szak A gazdasági büntetőjogi és a kriminalisztikai szakjogász posztgraduális jogi szakirányú továbbképzési

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Információ menedzsment

Információ menedzsment Információ menedzsment Szendrői Etelka Rendszer- és Szoftvertechnológiai Tanszék szendroi@witch.pmmf.hu Szervezetek felépítése Szervezetek közötti információáramlás Információ fogadás Elosztás Új információk

Részletesebben

PREAMBULUM. 2. A Fórum feladatai. 3. A Fórum kapcsolatai

PREAMBULUM. 2. A Fórum feladatai. 3. A Fórum kapcsolatai Kisújszállás Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórumának Szervezeti és Működési Szabályzata Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a 113/2016. (IV. 28.) számú önkormányzati határozatával

Részletesebben

A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT

A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT 2014-2020 A program célja a polgárok ismereteinek javítása az EU történelméről & sokszínűségéről az európai polgárság megerősítése az uniós

Részletesebben

Gazdasági vezető. Nemzetközi projektmenedzser. Pénzügyi menedzser. Projektasszisztens

Gazdasági vezető. Nemzetközi projektmenedzser. Pénzügyi menedzser. Projektasszisztens A Regionális Innovációs Ügynökségként működő, innovációs fejlesztésekkel és projektek menedzsmentjével foglalkozó Pannon Novum Nonprofit Kft. pályázatot hirdet az alábbi munkakörök betöltésére: Gazdasági

Részletesebben

A TransWaste projekt bemutatása

A TransWaste projekt bemutatása A TransWaste projekt bemutatása TransWaste A projekt a CENTRAL EUROPE Program keretén belül kerül megvalósításra és az ERDF (European Regional Development Fund) által támogatott A programról részletesen:

Részletesebben

6728 Szeged, Bajai út 14. Postafiók: 495. E-mail: szrszki@bm.gov.hu suli@rendor-szeged.sulinet.hu

6728 Szeged, Bajai út 14. Postafiók: 495. E-mail: szrszki@bm.gov.hu suli@rendor-szeged.sulinet.hu SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Telefon: +36 62 559 577; +36 62 559 578 Fax: +36 62 559 579 IRM tel: (33) 13 97 IRM Fax: (33) 11 62 Szám: 6728 Szeged, Bajai út 14. Postafiók: 495. E-mail: szrszki@bm.gov.hu

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév antárgy megnevezése antárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével.

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével. HONLAP tartalom Előzmények: Biharkeresztes Város Önkormányzata az Államreform Operatív Program (ÁROP) A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése tárgyú kiírás keretében benyújtotta Biharkeresztes Város

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

A vállalkozás vezérelvei

A vállalkozás vezérelvei A vállalkozás vezérelvei Developing the future. Magunkról: Raiffeisen evolution project development Cégünk egy Ausztriában, Közép- és Kelet-Európában működő, bécsi székhelyű ingatlanvállalkozás. Sikerünk

Részletesebben

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló 1 Tartalmi összefoglaló A jelen Egyezmény célja országaink kultúrájának kölcsönös megismertetése, a tudományos és kulturális intézmények, valamint kutatóintézetek közötti közvetlen kapcsolatok elősegítése,

Részletesebben

A Pályázati Formanyomtatvány kitöltése. 4. Pályázati felhívás HURO/1001

A Pályázati Formanyomtatvány kitöltése. 4. Pályázati felhívás HURO/1001 A Pályázati Formanyomtatvány kitöltése 4. Pályázati felhívás HURO/1001 Pályázati formanyomtatvány kitöltése Arial dark teal A nyomtatványt kizárólag angol nyelven kell kitölteni! Pályázat azonosító adatai

Részletesebben

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK 5. Témakör A méretpontosság technológiai biztosítása az építőiparban. Geodéziai terv. Minőségirányítási terv A témakör tanulmányozásához a Paksi Atomerőmű tervezési feladataiból adunk példákat. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP-1.3.5-16 Alapvető célok: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Tájékoztató az intézményvezetői portfólió készítéséhez

Részletesebben

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat Szent Gergely Népfőiskola Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOM 1..A szabályzat célja, tartalma... 3 2..Az SZMSZ célja... 3 3..A szabályzat hatálya... 3 4..Az Intézmény jogállása... 3 5..Létesítő

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására Kódszám: TÁMOP-4.1.1.C-10/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Wings Spreaders ösztöndíj-program szabályai. I. Általános rendelkezések. II. Az Ösztöndíj elbírálási szabályai

Wings Spreaders ösztöndíj-program szabályai. I. Általános rendelkezések. II. Az Ösztöndíj elbírálási szabályai Wings Spreaders ösztöndíj-program szabályai Második éved mottója: Humanations 2011/2012-es tanulmányi év I. Általános rendelkezések 1. Az ösztöndíj-program célja a CSR filozófia és a jelen gazdasági világban

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Dr. Németh József PhD. rendőr alezredes, rendőrségi főtanácsos

Szakmai önéletrajz. Dr. Németh József PhD. rendőr alezredes, rendőrségi főtanácsos Szakmai önéletrajz Dr. Németh József PhD. rendőr alezredes, rendőrségi főtanácsos Munkahelyek: - 2013. Rendőrség Tudományos Tanácsa elnök - 2012-2013. Zala Megyei Rendőr-főkapitányság, rendelkezési állomány,

Részletesebben

ENELFA - ENtrepreneurship by E-Learning For Adults. Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése

ENELFA - ENtrepreneurship by E-Learning For Adults. Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése A projekt jövőbeni hasznosíthatósága kétirányú: egyrészről a Továbbképzési és Szakképzési Központ segítségével külső körnek történő értékesítés,

Részletesebben

Datakart Geodézia Földmérési és Térképészeti Kft.

Datakart Geodézia Földmérési és Térképészeti Kft. Jövő-központúság és rugalmasság Igényfelmérés és partnerség Funkcionalitás és kezelhetőség Kivitelezés és karbantartás Hozzáértés és motiváció Egyediség és felhasználó-központúság Egyedi szoftver és rendszermegoldások

Részletesebben

A NAKVI és az MNVH törekvései a helyi gazdaságfejlesztésben

A NAKVI és az MNVH törekvései a helyi gazdaságfejlesztésben A NAKVI és az MNVH törekvései a helyi gazdaságfejlesztésben Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid főigazgató Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) Budapest, 2013. február 27. Amiről

Részletesebben

6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/396-10/2015 ELŐTERJESZTÉS. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) jóváhagyása. Dobó Zoltán polgármester

6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/396-10/2015 ELŐTERJESZTÉS. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) jóváhagyása. Dobó Zoltán polgármester 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/396-10/2015 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. szeptember 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Az Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap)

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 0. évi integritásjelentése III.. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) Az integritás menedzsment táblázat

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Tanulás-szervezési innovációk a magyar felsőoktatásban

Tanulás-szervezési innovációk a magyar felsőoktatásban Menedzsment kultúra a felsőoktatásban III. Tanulás-szervezési innovációk a magyar felsőoktatásban Ollé János, tanársegéd ELTE PPK Oktatás-Informatikai Szakcsoport olle.janos@ppk.elte.hu 2008. május 9.

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem HR kapcsolódások az ÁROP projektekben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem HR kapcsolódások az ÁROP projektekben Teljes munkaidős határozott idejű kjt A projekt célja Projekt feladat/munkakör megnevezése Létszám (fő) Projekt feladat rövid leírása Elvárt kompetenciák (végzettség, szakmai tapasztalat, szakterület stb)

Részletesebben

Foglalkozási Rehabilitáció Nürnberg

Foglalkozási Rehabilitáció Nürnberg 1 Foglalkozási Rehabilitáció Nürnberg 2 Feladatunk Mi egy Feladatunk Rendelkezünk Nálunk Több mint 25 év alatt Mi üzemen kívüli foglalkozási rehabilitációs központ vagyunk felnőtt fogyatékos emberek számára

Részletesebben

Oszd meg a tudásodat másokkal: ez az egyik módja annak, hogy halhatatlan légy

Oszd meg a tudásodat másokkal: ez az egyik módja annak, hogy halhatatlan légy Oszd meg a tudásodat másokkal: ez az egyik módja annak, hogy halhatatlan légy Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0045 A referencia-intézmény definíciója

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1.

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. SZABÁLYOZÁS a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 64. a nevelési-oktatási intézmények működéséről

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

A mentorpedagógus képzés átdolgozása, tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés

A mentorpedagógus képzés átdolgozása, tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés FÉLÚTON... SZAKMAI KONFERENCIA Szeged, 2014. december 16. A mentorpedagógus képzés átdolgozása, tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés Dina Miletta SZTE JGYPK egyetemi tanársegéd KÖVI oktató, tréner

Részletesebben

Szakdolgozati szeminárium

Szakdolgozati szeminárium Szakdolgozati szeminárium Borbély Tibor Bors munkaügyi kutató 2007. 06. 09. szakdolgozati szeminárium 1 Szakdolgozat készítése- a cél 30-tól (felsőfokú szakképzés) kb. 300 oldalig (M, PhD) terjed géppel

Részletesebben

A TÁMOP A-11/1/KONV projekt részletes kommunikációs terve

A TÁMOP A-11/1/KONV projekt részletes kommunikációs terve A projekt részletes s terve A Kommunikációs tevékenységek összefoglaló leírása A projekt előkészítési szakaszában Elkészítjük a http://www.mfk.uni-miskolc.hu/ honlapunkhoz a projekthez kapcsolódó tájékoztató

Részletesebben

Képzési Program. Angol Nyelvi Képzési Program

Képzési Program. Angol Nyelvi Képzési Program A képzési program ismertetése Képzési Program Február 15 Bt. 6769 Pusztaszer Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00086-2012 Az angol nyelvi képzési program célja, hogy ismertesse a Február 15 Bt. nyelvi

Részletesebben

Pályázati lehetőségek az Egész életen át tartó tanulás programban Tempus Közalapítvány Előadó: Csesztregi Eszter Tempus Közalapítvány Pályáztatás Egész életen át tartó tanulás program: Leonardo / Erasmus

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2014. 1.1.18. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI

Részletesebben