Információk a Közép-Európai Rendőrakadémiáról (KERA)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Információk a Közép-Európai Rendőrakadémiáról (KERA)"

Átírás

1 Információk a Közép-Európai Rendőrakadémiáról (KERA) Tartalomjegyzék Bevezetés Történeti áttekintés Tagországok Jogi alapok Közös Nyilatkozat Célok és feladatok A KERA szervezete Elnökség Kuratórium Központi Koordinációs Iroda (ZKB) Nemzeti Irodák (NVS) Nemzeti szakértők Nemzeti tanfolyam- és szemináriumfelelősök Előadók és oktatók Célcsoport A résztvevők kiválasztásának szempontjai A KERA tevékenységei KERA bűnügyes tanfolyamok KERA speciális integrált határbiztonsági tanfolyamok KERA szakszemináriumok Ad-hoc szemináriumok Utószemináriumok Hospitációk A tanfolyamok és szemináriumok lefolytatásának alapelvei A tanfolyamok és szemináriumok programja Publikációk KERA-tankönyv KERA-szakfolyóirat KERA-szemináriumi dokumentációk, esettanulmányok és workshopok eredményei KERA Online Együttműködés a CEPOL-lal, az AEPC-vel és más rendészeti oktatási intézményekkel Költségviselés

2 2 Bevezetés Az Európában és világszerte végbemenő politikai, gazdasági és technológiai változások következtében különösen 1990 óta rendkívül dinamikusan változik többek között a közép-európai nemzetközi és határon átnyúló bűnözés is. Egyre több és egyre súlyosabb bűncselekmény nemzetközi, illetve közvetlenül a szervezett bűnözéshez kapcsolódik. A rendőrségek és a bűnüldöző fórumok keresik a nemzetközi együttműködés megfelelő lehetőségeit és formáit annak érdekében, hogy hatékonyan léphessenek fel a határon átnyúló és nemzetközi bűnözés elleni küzdelemben és a bűnmegelőzésben. Rendőri sikerekhez a kooperáció vezet, melynek feltételei a megfelelő szervezeti, jogi és személyi intézkedések. Az elmúlt években jelentős lépéseket tettek a sikeres rendőri együttműködéshez szükséges feltételek megteremtése érdekében, különféle új szervezeteket, eszközöket és technikai rendszereket hoztak létre. Kiderült azonban, hogy önmagukban sem a még oly alaposan kidolgozott szerződések, sem a jól kigondolt számítógépes rendszerek és adatbázisok nem képesek meghozni a várt hatást. A sikeres nemzetközi együttműködéshez a rendőri hétköznapokban a tervezés és megvalósítás során mindig és mindenütt jól képzett rendőri vezetőkre és az általuk alkotott szakképzett vezetésre, valamint ugyancsak jól képzett szakemberekre van szükség, akik speciális szakmai és idegennyelvi ismeretekkel, valamint kompetenciákkal, tapasztalatokkal és kapcsolatokkal bírnak. Ugyancsak megfelelő felkészültség és képzettség szükséges a rendőri együttműködéshez rendelkezésre álló sokrétű eszközök helyes és teljes kihasználásához. Történeti áttekintés Az európai politikai hatalmi csoportosulások felbomlása után főként a Kelet- és Nyugat-Európa közötti egykori törésvonal mentén drámai mértékben megnőtt bűnözésre adott válaszként, 1991-ben dr. Günther BÖGL, Bécs Szövetségi Rendőr-főkapitányságának akkori rendőrfőkapitánya és FONTÁNYI Gábor okl. mérnök, a bécsi magyar nagykövetség rendkívüli követe közös rendőri képzést kezdeményezett. Első lépésként osztrák magyar tanfolyam indult AHPA (Austrian Hungarian Police Academy) néven többéves gyakorlati tapasztalattal rendelkező rendőrtiszti vagy egyetemi végzettségű kollégák részére. A szervezők 1992 júniusában a tanfolyam végén kiértékelték a tapasztalatokat, és nekiláttak egy kibővített, szakosodott továbbképzés előkészítésének ban második lépésként, megalapították a Közép-Európai Rendőrakadémiát (KERA), és ennek érdekében létrejött egy multilaterális megállapodás hat középeurópai állam szervei között, amelynek akkori tagjai Lengyelország, Ausztria, Szlovákia, Szlovénia, Csehország és Magyarország voltak, amely együttműködéshez két további ország (Németország és Svájc) 1995-ben és 1996-ban csatlakozott.

3 3 Tagországok A KERA tagországai: Németország, Ausztria, Lengyelország, Svájc, Szlovákia, Szlovénia, Csehország és Magyarország. Jogi alapok és Közös Nyilatkozat A KERA időközben 20 éves történetében a legfontosabb mérföldkövet a KERA kereteiben folytatott együttműködésre vonatkozó alapdokumentum, a Közös Nyilatkozat jelentette, amelyet ünnepélyes keretek között a nyolc ország illetékes igazságügyi és belügyminisztere május 22-én Budapesten írt alá. A nyolc KERA-ország felelős vezetői ezzel a dokumentummal világosan állást foglaltak a határon átnyúló és nemzetközi rendészeti együttműködés támogatása mellett, amelyet rendőri vezetők és szakemberek közös képzése útján valósítanak meg. Célok és feladatok A rendőri vezetők és szakemberek közös alap- és továbbképzésének elsődleges céljai a KERA-n belül az alábbiak: Olyan ismeretek, tapasztalatok és készségek közvetítése, bővítése és elmélyítése, amelyek a határon átnyúló és nemzetközi rendészeti feladatok végzése során szükségesek; Tekintettel az Európában végbement politikai, társadalmi, gazdasági és szociális változásokra, illetve a bűnözés helyzetének alakulására elsősorban azon rendőrségi szervezetek tagjainak kell célirányos és módszeres felkészítésben részesülniük, akik a rendszeres, gyakorlati munkavégzésük során rákényszerülnek a határon átnyúló, és/vagy nemzetközi rendőri együttműködésre, és nem csak kizárólag nemzeti rendőri ügyekkel foglalkoznak; Az érintett államok közötti rendőri együttműködés jogi és szervezeti feltételeivel, gyakorlati lehetőségeivel, módszereivel és formáival kapcsolatos ismeretek közvetítése; A társadalmi, gazdasági és politikai háttérismeretek és a nemzetközi bűnözés (szervezett bűnözés, terrorizmus, gazdasági és környezeti bűnözés) tapasztalatainak közvetítése; Személyes kapcsolatok és hosszútávú barátságok kiépítése, amelyek különösen bizalomépítő jellegűek, és ezáltal nagyon fontosak a sikeres nemzetközi rendőri együttműködés szempontjából; Mentalitásbeli különbségből adódó problémák és előítéletek megszüntetése. A nyelvi megértési problémák megnehezíthetik a rendőri információcserét, épp ezért szükség van egy megfelelő szintű közös szaknyelvi tudásra. A KERA edzőpálya a gyakorlati munka számára, de oktatási és szocializációs feladatokat is végez.

4 4 A résztvevőknek meg kell tapasztalni és tanulni analitikusan gondolkodni, a mindennapi szolgálati tevékenység struktúráira, mintáira és módszereire vonatkozóan kritikus kérdéseket feltenni. A szociális képességek, a kommunikatív kompetenciák és vezetői képességek erősítése ugyancsak a KERA képzésének részét alkotják. A KERA sajátos feladata az európai integrációs folyamathoz való hozzájárulás. Rendőri vezetők és gyakorlati szakemberek közös továbbképzése útján az európai felelős politikusok között is felgyorsítható az európai rendőri standardok és közös szervezeti és jogi intézkedések érdekében folyó véleményalkotási folyamat. A KERA hozzájárulhat többek között a résztvevő országok közös érdekeinek támogatásához is. A KERA-tanfolyamok és KERA-szemináriumok során szerzett ismeretek és kapcsolatok lehetővé teszik, hogy mind a nyolc tagországban azonos rendőri módszereket, stratégiákat és intézkedések alkalmazzanak. Ugyancsak ennek köszönhetően a tagországok rendőri szervei tanulhatnak és profitálhatnak a mindenkori partnerek tapasztalataiból. Közép- és hosszú távon mindez hozzájárulhat a résztvevő országokban végzett rendőri tevékenység nemzetközivé válásához, standardizálásához és harmonizációjához. A KERA szervezete Elnökség Az Elnökség a Közép-Európai Rendőrakadémia (KERA) legfőbb döntéshozó grémiuma. A megfelelő színtű döntési jogkörrel rendelkező mindenkori elnökségi tagjaikat a tagállamok jelölik ki és delegálják. Az Elnökség feladatai és illetékességi területei főként az alábbiak: alapvető jelentőségű döntések meghozatala; képzési formák alapelveinek meghatározása; a tevékenységek éves programjának engedélyezése; a költségviselés engedélyezése. A KERA-határozatok elfogadásánál minden nemzeti delegáció egy szavazattal rendelkezik. A határozatok elfogadása egyhangúlag történik, és legalább 6 delegációnak jelen kell lenni a határozat meghozatalánál. Kuratórium A Kuratórium a KERA előkészítő és végrehajtó grémiuma. A mindenkori kuratóriumi tagokat a KERA-államok jelölik ki és delegálják. Feladataik és illetékességi területeik főként az alábbiak: az éves tevékenységek programjának összeállítása és bemutatása az Elnökség részére; a tevékenységek tartalmi koordinációja;

5 5 a tevékenységek felügyelete; jelentéstétel az Elnökségnek, döntések előkészítése az Elnökség számára. Központi Koordinációs Iroda A Központi Koordinációs Iroda feladatai és illetékességi területei főként az alábbiak: a tevékenységek lebonyolításának és időpontjának koordinációja; a Nemzeti Irodák közötti koordináció; központi koordinációs feladatok végzése; a KERA képviselete más nemzeti és nemzetközi intézmények, szervezetek, hatóságok és intézetek irányában; a Nemzeti Irodákkal együttműködve oktatási és információs célú kiadványok elkészítése és kiadása; PR-tevékenység; a szerkesztőbizottság vezetői és ügyvezetői szerepének betöltése; az elnökségi és kuratóriumi ülések, valamint további grémiumi tevékenységek előkészítése; a nemzeti tanfolyam- és szemináriumfelelősök tevékenységének vezetése és ügyvezetése. A Központi Koordinációs Iroda támogatást nyújt a Nemzeti Irodák részére az előirányzott feladatok elvégzésében. A bécsi Központi Koordinációs Iroda kapcsolatot tart más európai (rendőri) oktatási intézményekkel. Nemzeti Irodák Valamennyi KERA-tagország/minisztérium kijelöli a Nemzeti Irodát, amelynek főként az alábbiak a feladatai és tevékenységi területei: az érintett tagállamban folyó képzés megszervezése és végrehajtása; a képzések meghirdetése az érintett tagállamon belül; a tevékenységek végzésére alkalmas résztvevők kiválasztása; a kuratórium határozatainak és más utasításainak végrehajtása; jelentéstétel a Kuratórium vagy a Központi Koordinációs Iroda felé; a nemzeti tanfolyam- és szemináriumfelelősök, valamint a szerkesztőbizottság tagjainak megnevezése. A Nemzeti Irodák valamennyi rendelkezésre álló eszközzel segítik a Központi Koordinációs Iroda tevékenységét. A Nemzeti Irodák végzik a KERA-tanköny aktualizálásával, valamint az aktuális szeminárium dokumentációjával kapcsolatos szerkesztési előmunkálatokat. A Nemzeti Irodák munkatársai a szokásos irodai munkaidőben állandóan elérhetőek. Szerkesztőbizottság A szerkesztőbizottság melynek tagjait a KERA-államok delegálják támogatja a Központi Koordinációs Irodát a publikációk elkészítésében.

6 6 A KERA publikációi közé sorolhatók például a KERA-tankönyv, a KERAszakfolyóiratok, a workschopok eredményeiről készült jelentések, a KERA szemináriumi dokumentációi és az oktatófüzetek. Nemzeti szakértők A Központi Koordinációs Irodát és a Nemzeti Irodákat, valamint a tanfolyamvezetőket nemzeti szakértők látják el tanácsokkal és támogatják a KERA-tanfolyamok lebonyolítása során. A tanfolyamok zárására nemzeti szakértőket hívnak meg abból a célból, hogy elbírálják az eredményeket, és tanácsokat adjanak a jövőben megrendezésre kerülő tanfolyamokkal kapcsolatban. Nemzeti tanfolyam- és szemináriumfelelősök A nemzeti tanfolyam- és szemináriumfelelősöket a KERA-tagországok jelölik ki. Feladatuk a KERA szervezeti, adminisztratív és funkcionális feltételeinek biztosítása, valamint a tanfolyamok és szemináriumok résztvevőivel való foglalkozás. A tanfolyamok és szemináriumok során az előadók, oktatók és résztvevők között ők a kapcsolattartók. A nemzeti tanfolyam- és szemináriumvezetők egymással is szoros kapcsolatban állnak, és mind a Központi Koordinációs Iroda, mind az egyes Nemzeti Irodák számára biztosítják azokat a szükséges információkat és anyagokat, amelyek a tanfolyamok és a szemináriumok lefolytatásához, valamint a KERA-tanköny és a szemináriumi dokumentáció elkészítéséhez szükségesek. A felmerülő problémák és kérdések tisztázására igény szerint találkoznak egymással. Kapcsolatot tartanak hazájukat a KERA-Kuratóriumban és KERA- Elnökségben képviselő személyekkel és beszámolnak nekik. Tájékoztatják továbbá a szakértői bizottságok tagjait a képzés tartalmáról és lefolyásáról. Előadók és oktatók Az előadók kiválasztása és koordinációja a grémiumok ülésein meghatározott szempontok figyelembevételével a nemzeti tanfolyam- és szemináriumfelelősök feladata. Az előadók felkéréséről elsősorban a szükséges gyakorlati szakismeretek és pedagógiai, nyelvi, illetve retorikai képességek alapján kell dönteni. A nemzeti tanfolyam- és szemináriumfelelősök végzik az előadók bemutatását, és teremtik meg a csoportmunkákhoz szükséges kapcsolatot az előadók és a résztvevők között. Valamennyi előadót tájékoztatni kell a képzés súlypontjairól annak érdekében, hogy megfelelő módon lehessen kialakítani a képzés tartalmi részét. A nyelvi problémákra való tekintettel meg kell kérni az előadókat, hogy lassan, érthetően beszéljenek, referátumuk lényeges vázlatpontjait handout formában foglalják össze és bocsássák a résztvevők rendelkezésére.

7 7 A KERA célcsoportja A résztvevők kiválasztásának szempontjai A KERA továbbképzéseire elsősorban a rendőrség azon tagjai jelölhetőek, akiknek a közvetlen feladata szervezett és súlyos bűncselekmények kategóriájába tartozó olyan ügyek feldolgozása, amelyekhez nemzetközi és határon átnyúló együttműködés is szükséges. Számításba lehet venni továbbá olyan rendőrtisztek részvételi lehetőségét is, akik hazájukban a KERA-n szerzett ismereteket, tapasztalatokat és kapcsolatokat továbbadhatják kollégáiknak. A résztvevőknek az alábbi feltételeknek kell megfelelniük: Lehetőség szerint legalább ötéves gyakorlati szolgálati, illetve szakterületi tapasztalat. Lehetőség szerint vezetői tapasztalat (egy vagy több szolgálati hely, vagy szolgálati szerv irányítása/vezetése). A célcsoport tevékenységi területe nem csupán egy bűncselekményi területre korlátozódik. A résztvevők önálló felelősséggel végezzenek taktikai, operatív, jogi és szervezési rendőri feladatokat mindenkori feladat- és felelősségi körükön belül. Megfelelő németnyelv-tudás annak érdekében, hogy a résztvevő a képzés rendezvényeit problémamentesen tudja követni, a vitákon, szemináriumokon és gyakorlati feladatok végrehajtásában aktívan részt tudjon venni. A KERA tevékenységei A KERA bűnügyes tanfolyama A KERA bűnügyes tanfolyamára évente egyszer, február/március és május/június hónapokban kerül sor. A továbbképző tanfolyam időtartama 11 hét, ahol maximum 26 fő gyakorlati jellegű továbbképzésben részesül. A KERA bűnügyes tanfolyamának központi témája A határon átnyúló és nemzetközi szempontból releváns bűnözés megelőzése és leküzdése. A KERA szervezete mindig arra törekszik, hogy innovatív, tartalmi, módszertanididaktikai szempontból továbbfejlesztett programot dolgozzon ki. A képzés lényeges eleme a gyakorlatközpontúság, azaz a tematikának megfelelő gyakorlati modulok alkalmazása. A KERA munkatársai folyamatosan törekszenek és tesznek különböző intézkedéseket a magas színvonalú képzési színvonal elérése, megtartása érdekében. A 11 hetes közös továbbképzés során konkrét eseteket feldolgozó munkacsoportfeladatok végrehajtására (worshopokra) is sor kerül, fejlesztve mindezzel a tartalmas, kollegiális és baráti kapcsolatokat az egyes országok rendőri vezetői között. Az így kialakult kapcsolatok és a tapasztalatcsere az egyes országokban fokozottan járulhat hozzá az eredményesebb rendőri tevékenységhez és a nemzetközi rendészeti együttműködéshez.

8 8 A végzős hallgatókból időközben kialakul egy egymást jól ismerő olyan személyi kör, amely jól beszéli a német nyelvet, ismeri az egyes jogrendszereket, a rendőrségek szervezeti felépítését, és az érintett országok törvényes bűnüldöző fórumait. A kellően magas tanfolyami színvonal elérése és biztosítása érdekében az egyes KERA-országok a tanfolyamokkal összefüggésben sok költségvetési, személyi és időbeli erőforrást használnak fel. A tanfolyam résztvevőinek felkészítése során német nyelvtanfolyamokat tartanak hazai és német nyelvterületen egyaránt. A KERA speciális integrált határbiztonsági tanfolyama A tapasztalatok és egy sajátos képzési igény alapján 1995 őszén első ízben szerveztek a tagországok határőrségei munkatársainak speciális KERAtanfolyamot. Az első és a következő tanfolyamok sikerén felbuzdulva nem csak az országhatárok vonatkozásában változó Európával összefüggésben minden év őszén sor kerül a négyhetes tanfolyamra. KERA-országonként maximum 3 fő (összesen 24 fő) vehet részt ezen a tanfolyamon. KERA-szakszemináriumok Az aktuális igényeknek és a rendelkezésre álló kapacitásoknak megfelelően a tagországokkal egyetértésben olyan speciális témakörökben kerül sor nemzetközi szakszemináriumok megrendezésére, amelyekben Közép-Európán belül szükség van a rendőri együttműködés erősítésére. A szeminárium meghirdetési kritériumai szerint valamennyi tagország megfelelő szakmai ismeretekkel rendelkező résztvevőket küld, akiknek különösen jól kell ismerniük az adott témakörben a nemzetközi és határon átnyúló rendőri együttműködés problémáit. A szemináriumok végén valamennyi résztvevő megkapja CD-n az előadások anyagát és a workshopok eredményét. (Esetenként lehetséges az anyag pendrive-n történő átadása is.) Ezen kívül a KERA-honlap Insider felületére (a honlap kizárólag belső felhasználói kör KERA-tanfolyamot végzettek és a KERA munkatársai számára hozzáférhető része) is felkerülnek az előadásanyagok, kivéve a rendkívül érzékeny szakterületek anyagait, és ott valamennyi hozzáférési jogosultsággal rendelkező megnézheti azokat a szemináriumi dokumentáció címszó alatt. Egyes KERA-szakszemináriumokon való részvételt nem KERA-ország számára is biztosítani lehet, abban az esetben, ha a nem KERA-tagországi résztvevők a témaválasztás alapján sajátos tapasztalati értékkel gazdagíthatják a rendezvényt.

9 9 Ad-hoc szemináriumok A KERA keretében a meglévő KERA-szemináriumi kínálat kiegészítéseként tarthatók rövid időn belül megrendezendő továbbképzések is ( Ad-hoc fórumok ), amelyek új határon átnyúló bűnügyi jelenségekkel, vagy a bűnüldözés során felmerülő aktuális, gyorsan terjedő problémákkal foglalkoznak. A KERA-tagállamok gyakorlati rendőri szakemberei ily módon lehetőséget kapnak arra, hogy viszonylag rövid időn belül kicserélhessék tapasztalataikat a nemzetközi bűnözés bizonyos megjelenési formái elleni küzdelem során felmerülő aktuális problémafelvetésekkel és kérdésekkel kapcsolatban, célirányos továbbképzésen vegyenek részt és hálózatokat alkothassanak. Ezáltal tovább javulnak a nemzetközi jelentőségű aktuális bűnügyi jelenségek elleni gyors és hatékony rendőri fellépés feltételei. Utószemináriumok A KERA-tanfolyamok végzett hallgatói számára, a tanfolyam elvégzése után lehetőség szerint három-, ötévente nemzetközi ismeretfrissítő utószemináriumokat rendeznek, ahol a KERA-tagországokban tapasztalható, a rendőri együttműködés szempontjából releváns új fejleményekről, valamint a KERA-n belüli olyan újdonságokról kapnak tájékoztatást, amelyek segítségükre lehetnek a gyakorlati nemzetközi együttműködés során (pl. a KERA-Online rendszer felhasználási lehetőségei). A résztvevők kicserélik tapasztalataikat, ismereteiket és problémáikat a rendőri együttműködés terén, a KERA-tanfolyamok és -szemináriumok programjainak összeállításáért felelős személyeket tájékoztatják a tagországok rendőri gyakorlatában felmerülő új igényekről, továbbá megújítják, megszilárdítják és továbbfejlesztik a meglévő kapcsolatokat. Hospitációk A hospitáció lehetővé teszi, hogy rendőri szervezetek a már meglévő külföldi rendőri szakirányú szolgálati helyekkel fennálló kapcsolataikat elmélyítsék, megújítsák. A hospitálás során lehetőség van a hospitáns és az érintett rendőri szolgálati helyek gyakorlati munkája számára hasznos, az adott országban a nemzetközi bűnüldözés terén tapasztalt új jelenségek, a bűnüldözés más operatív módszereinek és stratégiáinak megismerésére, illetve a jövőbeni KERAtanfolyami részvétel és együttműködés terén a kapcsolatok ápolására. A hospitáns helyeket csak azoknak a rendőrtiszteknek lehet felajánlani, akik mint jövőbeni KERA-bűnügyes tanfolyamok, a határőrség számára tartott tanfolyamok, illetve a KERA-szakszemináriumok résztvevői számításba jöhetnek, illetve hazájukban már részt vettek valamilyen KERA-képzésen, és az adott időszakban legalább egy KERA-tagországgal közvetlenül szolgálati kapcsolatban állnak.

10 10 Szolgálatilag indokolt kivételes esetekben olyan rendőrtiszteknek is fel lehet ajánlani hospitációs helyeket, akik egyéb KERA-tevékenységben nem vesznek részt. A hospitáció alapvetően abban különbözik a tanulmányúttól és a tanfolyami képzéstől, hogy a résztvevő aktívan bekapcsolódik egy külföldi szolgálati hely munkafolyamatába. A tanfolyamok és szemináriumok lefolytatásának alapelvei a gyakorlatiasság, szemléletesség, életszerűség és rugalmasság a legfőbb kritériumok az érintett országok által kialakítandó részletes program közös tervezése során; lehetőség szerint valamennyi KERA-ország egyenlő mértékű bevonása a program tartalmi kialakításába; a résztvevők szakmai ismereteinek és érdeklődési területének figyelembevétele; az elméleti és gyakorlati képzés közötti optimális váltakozás; a képzés tartalmának aktualitása; különlegesen képzett gyakorlati szakemberek, szakértők esetleg tudósok felkérése előadás tartására. Tanfolyam és szeminárium programok A KERA-tanfolyamok heti programját a (bűnügyes és határbiztonsági) programkonferenciákon, a KERA-szemináriumok éves programját a KERA kuratóriumi ülésein közösen készítik el. A tanfolyamok és szemináriumok programjait a KERA Elnökségének kell engedélyeznie. A KERA-tanfolyamok és KERA-szemináriumok keretében a résztvevőknek aktívan kell közreműködniük a programok során, így különösen pl. referátumok, érdemi (tartalmi) hozzászólások, a workshopokon, vitákban való részvétel útján. A KERA-tanfolyamok végén a résztvevőknek a nemzeti szakértők előtt prezentáció formájában be kell mutatniuk a workshopok eredményét, azaz azoknak a feladatoknak a megoldását, melyeket a teljes tanfolyam ideje alatt kaptak. Valamennyi résztvevőnek képesnek kell lennie megválaszolni azokat a kérdéseket, amelyeket a szakértők tesznek fel a workshoppal kapcsolatban. Ennek során a heti programmal kapcsolatos általános kérdések is feltehetők. A KERA-tanfolyamok és KERA-szemináriumok résztvevői a sikeres tanfolyami részvételről annak elvégzését igazoló tanúsítványt kapnak.

11 11 Publikációk KERA-tankönyv A KERA-tankönyv kiadása írott és elektronikus formában történik. A KERA-tankönyv írott változata 2009 szeptembere óta jelenik meg könyv alakban (korábban ún. gyűrűs könyvben adták ki). A KERA-tankönyv elektronikusan bárki számára hozzáférhető a KERA honlapján (www.mepa.net> publikációk címszó alatt). Ezen kívül a KERA valamennyi Nemzeti Irodája megkapja a tanköny mindenkori új kiadását CD-n, a nemzeti rendőrségi intranetes hálózatára történő feltöltés céljából. A KERA-tankönyv tartalmazza a tagországok politikai, szociális, rendőrségi, földrajzi és kulturális helyzetével kapcsolatos lényeges adatokat, valamint áttekintést nyújt az aktuális bűnözésről és a bűnözés megelőzését és leküzdését szolgáló, rendelkezésre álló jogi, szervezeti és technikai eszközökről. A könyvet a KERA szerkesztőbizottság tagjai saját erőből gondozzák, és évente egyszer aktualizálják. A mű évenkénti új kiadását (minden év januárjában) a Központi Koordinációs Iroda végzi, sokszorosítása és feltöltése a KERA-honlapra ugyancsak Bécsben történik. Valamennyi KERA-tanfolyami résztvevő nyomtatott példányt kap kézhez. KERA-szakfolyóirat A KERA 2000 óta évente három alkalommal adja ki a KERA-szakfolyóiratot (korábban KERA-újság). A szakfolyóirat egyes kiadásait elsősorban a KERA-kuratórium által közösen meghatározott súlyponti témáknak szentelik, valamint a KERA-aktualitásokról jelennek meg benne beszámolók, és többek között tartalmazza a következő naptári év szemináriumi katalógusát is. Az olvasók lehetőséget kapnak tapasztalataik, ismereteik, véleményük és gondolataik olvasói levél formában történő kifejtésére óta a KERA-szakfolyóiratot feltöltik a KERA-honlap Insider felületére is, és ily módon hozzáférhetővé válik a rendszer jogosultsággal rendelkező összes felhasználója számára. A honlap nyilvánosan elérhető oldalain a KERA-szakfolyóirat egyes kiadásainak súlyponti témái és időpontjai, valamint a cikkek készítésének irányelvei szerepelnek. Nyomtatott példányokat a Nemzeti Irodák, a rendőrség szakirányú szolgálati helyei és a könyvtárak, valamint az Insider hozzáféréssel nem rendelkező, tanfolyamot végzett hallgatók kapnak.

12 12 A KERA-tagországok rendőrségi alkalmazottai az illetékes Nemzeti Irodánál igényelhetik a KERA-szakfolyóirat egyes kiadványait. KERA-szemináriumi dokumentációk, esettanulmányok és workshopok eredményei A KERA továbbképzései keretében tárgyalt témák nagyon sokrétűek és állandóan változnak. A KERA-tanfolyamok és -szemináriumok korábbi hallgatóinak és a speciális szolgálati helyeknek közép-európai elméleti és gyakorlati fejleményekről történő (szakmai) tájékoztatása céljából kerülnek kiadásra publikációk és szemináriumi dokumentációk: a KERA-szakszemináriumok részére: alkalmanként egy CD, mely tartalmazza a szeminárium leírását/célkitűzését/programját, a referensek előadásait és a szeminárium eredményét; a KERA bűnügyes tanfolyamai számára alkalmanként a konkrét esetre vonatkozó workshop eredményének bemutatása (2010-ig: esettanulmányok); a KERA speciális integrált határbiztonsági tanfolyamai számára: Workshop-eredmények. A publikációkat és szemináriumi dokumentációkat a KERA-Insider felületére töltik fel, a kiadványok csak belső rendőrségi szolgálati célra használhatók, és feltölthetők a nemzeti rendőrségi intranet hálózatokra. KERA Online MEPA Online A KERA június 1. óta működtet az interneten egy honlapot, amelynek címe: óta a KERA rendelkezésére áll egy új nagy kapacitású internetes felület, melyet az EU-Bizottság jelentős támogatásával, Baden-Württemberg Szövetségi tartomány belügyminisztériuma a KERA munkatársaival és a Deutsches Telekom AG (Német Telecom Rt.) egy ún. Public-Private-Partnership (Köz- és magánegyüttműködés) keretében épített ki és a fejleszt tovább a KERA szükségleteinek megfelelően. A működés kiterjed főként az alábbiakra: közös információs és kommunikációs felület dokumentumok, alkalmazások, információs és oktatási anyagok rendelkezésre bocsátása, valamint szaktudás kicserélése céljából; szakértői és szakmai portálok rendelkezésre bocsátása a nemzetközi rendőri együttműködés és ad-hoc helyzetek megoldására szolgáló támogató eszközként oktatás-management rendszer (továbbképzés és rendezvény management) szupranacionális szinten való, valamint az E- Learning/Blended-Learning segítségével történő továbbképzés támogatását szolgáló lehetőség rendelkezésre bocsátása; egy közös projektben történő kooperáció által operatív szinten végzett együttműködés intenzívebbé tétele (pl. hospitációk, szakmai munka a szakértői portálokon);

13 13 rendőrségi szakértők jogosultak általi keresésének támogatása, pl. munkaterületek, idegennyelv-tudás vagy tanfolyamon való részvétel szerinti keresés; modern kommunikációs lehetőségek rendelkezésre bocsátása, mint pl. e- mail, Instant Messaging valamint telefon-/videókonferenciák; a szükséges biztonság szavatolása, mind technikai, mind szervezési szempontból; a KERA PR-tevékenységének támogatása. A megújított elektronikus felület fontos eleme az Insider felület, azaz a kizárólag belső felhasználói kör számára hozzáférhető terület. A fent említett legtöbb célkitűzés ezen a felületen valósul meg vagy fog megvalósulni. A KERA-tanfolyamokat végzett hallgatók és a KERA-grémiumok tagjai, akik az adott Nemzeti Irodától kapják meg a felhasználói nevet és a jelszót, illetve a MEPA Online Felhasználói Kézikönyv segítségével kaphatnak útmutatást a rendszer használatához, jelenleg már hozzáférnek ehhez a felhasználói névvel és jelszóval védett kommunikációs és információs területhez. Jelenleg folyik a munka a jövőbeni KERA-szemináriumi résztvevők számára történő bővítés érdekében. Együttműködés a CEPOL-lal, az AEPC-vel és más rendészeti oktatási intézményekkel A KERA valamennyi tevékenységét arra használja fel, hogy támogassa a KERAközösség nyitottságát és együttműködését az Európai Rendőrakadémiával (CEPOL), az Európai Rendőrtiszti Főiskolák Szövetségével (Association of European Police Colleges AEPC) és ezzel összefüggésben más Európában található rendőri oktatási intézményekkel, valamint kicserélje gyakorlati és elméleti tapasztalatait. Költségviselés Valamennyi KERA-tagország, amely résztvevőt, előadót vagy oktatót delegál az adott tanfolyamra vagy szemináriumra, viseli a delegáltak útiköltségeit a rendezvények helyszíneire és a biztosítási költségeket. A tanfolyamokat, tanfolyamrészeket és szemináriumokat rendező ország viseli a képzés időtartama alatt a szállás és étkezés költségeit. 1 A rendező ország alapvetően nem biztosít a résztvevők számára sem napidíjat, sem beteg- illetve balesetbiztosítási díjat. A KERA-tevékenységek tervezése során ügyelni kell arra, hogy lehetőség szerint valamennyi tagállam arányosan viselje a költségeket. 1 A KERA bűnügyes tanfolyamain a képzési helyen ott maradó résztvevők hétvégi étkeztetésének és elszállásolásának költségeit a képzési helyen történő zárást követően a következő képzési helyre történő elutazás előtt külön rendelkezés szabályozza.

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat. EU-Üzleti szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat. EU-Üzleti szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat EU-Üzleti szakirány KATASZTRÓFATURIZMUS, VALAMINT A NEMZETKÖZI KATASZTRÓFA-SEGÍTSÉGNYÚJTÁS RENDSZERE

Részletesebben

EURÓPAI FÜZETEK 59. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Fiatalok az Európai Unióban. Oktatás és képzés

EURÓPAI FÜZETEK 59. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Fiatalok az Európai Unióban. Oktatás és képzés EURÓPAI FÜZETEK 59. SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ A MAGYAR CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL Dr. Móder Judit Endrész Kinga Fiatalok az Európai Unióban Oktatás és képzés A Miniszterelnöki Hivatal Kormányzati

Részletesebben

Az Európai Unió által a 2014-2020. közötti uniós programozási időszakban létrehozásra kerülő Belső Biztonsági Alaphoz kapcsolódó hétéves

Az Európai Unió által a 2014-2020. közötti uniós programozási időszakban létrehozásra kerülő Belső Biztonsági Alaphoz kapcsolódó hétéves Az Európai Unió által a 2014-2020. közötti uniós programozási időszakban létrehozásra kerülő Belső Biztonsági Alaphoz kapcsolódó hétéves szakpolitikai stratégia TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

Erasmus+ Pályázati útmutató

Erasmus+ Pályázati útmutató Erasmus+ Pályázati útmutató Amennyiben a különböző nyelvű változatok között jelentésbeli eltérések vannak, az angol nyelvű változat az irányadó a más nyelvű változattal szemben. 3. verzió (2015): 16/12/2014

Részletesebben

Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag. az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz. Oktatás és képzés

Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag. az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz. Oktatás és képzés Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz Oktatás és képzés 1. Az oktatási politika helye az EU jogrendszerében 1.1 Az oktatás és az acquis Az európai

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2241/2004/EK HATÁROZATA

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2241/2004/EK HATÁROZATA L 390/6 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2241/2004/EK HATÁROZATA (2004. december 15.) a képesítések és a szakmai alkalmasság átláthatóságának egységes közösségi keretéről (Europass) AZ EURÓPAI PARLAMENT

Részletesebben

NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában

NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában MAGYARORSZÁG VP/2006/006 I. Nemzeti kontextus: a kihívások II. Az Európai év nemzeti

Részletesebben

Kézikönyv az integrációról

Kézikönyv az integrációról Második kiadás Kézikönyv az integrációról szakpolitikusok és szakemberek számára Igazságügyek, Szabadság és Biztonság Főigazgatósága Európai Bizottság Kézikönyv az integrációról szakpolitikusok és szakemberek

Részletesebben

Fiatalok Lendületben Program Pályázati útmutató

Fiatalok Lendületben Program Pályázati útmutató Európai Bizottság Fiatalok Lendületben Program Pályázati útmutató (Érvényes: 2012. január 1-től) 1 TARTALOM TARTALOM 3 BEVEZETÉS.. 4 A RÉSZ ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ A FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAMRÓL 5 1. Melyek

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE SE ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR II. sz. Belgyógyászati Klinika 1088 Budapest, Szentkirályi utca 46. II. SZ. BELGYÓGYÁSZATI KLINIKA az MSZ EN ISO 9001:2001 és az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány szerinti

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola

Nyíregyházi Főiskola Nyíregyházi Főiskola BELSŐ KONTROLL KÉZIKÖNYV Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án Módosítva: 2014. április 8., hatályba lép: 2014. április 10-én Módosítva: 2015. július 7.,

Részletesebben

Vidék- és területfejlesztés 10.

Vidék- és területfejlesztés 10. Vidék- és területfejlesztés 10. A magyarországi vidékfejlesztés intézményrendszere és nyomon-követése Dr. Dorgai, László Vidék- és területfejlesztés 10.: A magyarországi vidékfejlesztés intézményrendszere

Részletesebben

PROJEKTMENEDZSMENT KÉZIKÖNYV

PROJEKTMENEDZSMENT KÉZIKÖNYV PROJEKTMENEDZSMENT KÉZIKÖNYV ERASMUS+ PROGRAM 2014-2020 STRATÉGIAI PARTNERSÉGEK A KÖZNEVELÉS TERÜLETÉN 2014. ÉVI PÁLYÁZATI FORDULÓ TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY Oldal 1 / 61 1 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 6

Részletesebben

VÁLLALKOZÁS-KELTETŐ MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

VÁLLALKOZÁS-KELTETŐ MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ start-up-model Új vállalkozások létrehozásának ösztönzését és segítését célzó rendszer kidolgozása a belga, portugál és francia modellek alapján VÁLLALKOZÁS-KELTETŐ MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ Békés Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4.

Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4. Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4. A Műszaki Kar szervezetfejlesztési folyamata... 9 2.

Részletesebben

A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere. - 4. háttértanulmány -

A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere. - 4. háttértanulmány - A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere - 4. háttértanulmány - 1 Szerzők: Prókai Orsolya szakmai vezető Erdős Judit Szerepi Anna Erika A háttértanulmány a TÁMOP 5.3.8-11/A1-2012-0001

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYITÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYITÁSI KÉZIKÖNYV Oldalszám: 1 / 45 ÓBUDAI EGYETEM Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Minőségbiztosítási szakmérnök képzés Minőségbiztosítási szakember képzés

Részletesebben

Magyarország Nemzeti Programjának munkaterve

Magyarország Nemzeti Programjának munkaterve Magyarország Nemzeti Programjának munkaterve TARTALOMJEGYZÉK 1. ALAPVETÉSEK... 3 1.1. BEVEZETÉS... 3 1.2. ELŐZMÉNYEK... 3 1.3. AZ ÖNKÉNTESSÉG MAGYARORSZÁGI HELYZETE... 4 2. CÉLKITŰZÉSEK... 6 2.1. KIHÍVÁSOK...

Részletesebben

Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú módszertani intézmények működésére

Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú módszertani intézmények működésére Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú módszertani intézmények működésére Szerző: Kovács Anikó Készült: Az NPM Új Közmenedzsment Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság, valamint a PDCA

Részletesebben

É v e s j e l e n t é s 2 0 0 6

É v e s j e l e n t é s 2 0 0 6 É v e s j e l e n t é s 2 0 0 6 eurojust06_hu.indd 1 2007-06-13 16:25:58 eurojust06_hu.indd 2 2007-06-13 16:26:01 T A R T A L O M Bevezető 4 1 Az Eurojust struktúrája és fejlődése 10 2 Jogi környezet és

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Módszertani és Oktatási Központ Felnőttképzési nyilvántartási szám: 21088-2007 Cím: 1447 Budapest Pf. 510. Tel/Fax.: (06-1-) 303-8973; (06-1-) 314-4998 mail: info@neki.hu www.mamoka.hu MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez A gyermekvédelmi szakellátási intézményekben,

Részletesebben

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag HUSRB/1203/213/151 CODEX CoordinatedDevelopment and Knowledge Exchange on Spatial Planning Methodology A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi

Részletesebben

Beszélgessünk Európáról

Beszélgessünk Európáról Beszélgessünk Európáról nemzeti akcióterv a társadalmi párbeszéd elősegítésére A kormány múlt heti ülésén megtárgyalta és elfogadta a Beszélgessünk Európáról elnevezésű akciótervet, amely azokat a programokat

Részletesebben

J E L E N T É S A 2008-2009. 1105/2007. (XII.

J E L E N T É S A 2008-2009. 1105/2007. (XII. 3. Konkrét észrevételek és javaslatok a beszámoló rendszerét követve kék szín jelöléssel (Mo-i Roma Parlament) (Piros jelöléssel a beszámolónak az észrevételek szempontjából lényeges részei.) J E L E N

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány NYELVOKTATÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS A MAGYARORSZÁGI NYELVOKTATÁS

Részletesebben

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület csatlakozik a Hajdú-Bihar megyei Életfa Önkéntes Centrum kezdeményezéséhez, melyben jó gyakorlatok összegyűjtését

Részletesebben

A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja

A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja Készítette: Olgyai Andrásné vezetésével Csőváriné Gurubi Judit és Forsthoffer Norbert Tartalomjegyzék 1. Az intézményi minőségirányítás alapjai

Részletesebben

URBACT II Helyi Támogató Csoportok Eszköztára

URBACT II Helyi Támogató Csoportok Eszköztára URBACT II Helyi Támogató Csoportok Eszköztára 2013. június KAPACITÁS FEJLESZTÉS AZ ÉRDEKELTEK BEVONÁSA A LEHETŐ LEGTÖBBET KIHOZNI A TRANSZNACIONÁLIS INFORMÁCIÓCSERÉBŐL EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ ÉRDEKELTEKKEL RÉSZVÉTELEN

Részletesebben

Készítette: Észak-Keleti Átjáró Kulturális és Tudományos Közhasznú Egyesület

Készítette: Észak-Keleti Átjáró Kulturális és Tudományos Közhasznú Egyesület Készítette: Észak-Keleti Átjáró Kulturális és Tudományos Közhasznú Egyesület A fejlesztő munkát segítette: a Határtalan Felnőttképzési Hálózat alapító tagjainak szakértőiből álló team Nyelvi lektor: SVI-Consulting

Részletesebben