M i a z O r g a n e t m ó d s z e r?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M i a z O r g a n e t m ó d s z e r?"

Átírás

1 B E V E Z E T É S Kik n e k a j á n l j u k e z t a t a n k ö n y v e t? Mindazoknak, akik eddig azt gondolták magukról, hogy nem tudnak angolul megtanulni, mivel vagy túl nehéznek találják, vagy elérhetetlennek tűnik számunkra ez a cél. Tehát azoknak, akik feladták vagy feladni készülnek. Mindazoknak, akik már eljutottak egy bizonyos szintre, de nem biztosak a tudásukban, szeretnék rendszerezni a nyelvi sémákat, nyelvtani elemeket. M i a z O r g a n e t m ó d s z e r? Az Organet módszer rendszerezi a nyelvi elemeket az angol nyelv sajátságos logikája alapján. A tankönyv célja nem csak leírni a nyelvtani elemeket (mint például a Quirk vagy Thomson and Martinet, stb., melyek egyébként kiváló leíró nyelvtankönyvek), hanem olyan sorrendben tanítani azokat, hogy a nyelvi elemek szépen egymásra épüljenek, szervesen eggyé váljanak a tanuló tudatában. E rendszer elemei (a nyelvtani elemek) azáltal erősítik egymást, hogy összekapcsolódnak, egymás szerves részeivé válnak. Ha a tanuló ezt a nyelvtankönyvet alaposan átrágja, megemészti és megoldja a fordítási feladatokat, továbbá az ajánlott nyelvi gyakorlatokat, olyan nyelvi tudásra tesz szert, melyre már könnyen felépítheti saját szókészletét és a kommunikációs elemeket. Tehát, ha megértettük és begyakoroltuk a nyelvi elemeket, és mindezt a megfelelő sorrendben tettük, képesek leszünk arra, hogy a folyamatosan bővülő szókincsünkből és a nyelvi alapokból használható nyelvtudásra tegyünk szert. Bevezetés oldal 1/5

2 Sokszor halljuk tanulóktól, hogy sok mindent tudnak angolul, de nem tudnak kérni egy pohár vizet. A modern nyelvkönyvek csak a kommunikációt erősítik, nem építik fel a tanuló tudatában a rendszeres nyelvi elemeket, ezért mikor a tanuló a tankönyv felénél tart, azt látja, hogy elfelejtette az elejét. Nincs mihez kapcsolnia az előzőleg már megtanult elemeket, ezért aztán azok szépen a feledésbe merülnek. Hiába tanulta meg fél évvel korábban azt, hogy milyen nyelvi közlési fordulattal érhet el egy bizonyos célt, ha azt a közlési fordulatot nem tudja a nyelv rendszerébe illeszteni. Egy nagyon egyszerű példa: Do you speak English? Ezt a mondatot minden tanuló bemagolja, de ha nem tanuljuk meg azt, hogy ez a mondat egyszerű jelen időben van, és nem tanuljuk meg az egyszerű jelen időhöz tartozó nyelvtani szabályokat (mondatszerkesztés, használat, stb.), akkor pár hét múlva nem tudjuk feltenni beszélgetőpartnerünknek azt az egyszerű kérdést, hogy Olvasol sci-fit? = Do you read science fiction?. Továbbá, amikor azt hallja a tanuló, hogy az angolok sem használják (pl. befejezett múlt idő, vagy egyszerű múlt használata a befejezett jelen helyett, stb.) ez így nem igaz: használják, csak nem halljuk ki, illetve kihagyják a fél mondatot, de bizony íratlan vagy írott szabály van arra, hogy mikor hagyhatják ki. Tehát kell ismernünk a kihagyott nyelvtanra vonatkozó szabályokat. Végül, a különböző angol nayanyelvűek különbözően használják, ferdítik el a nyelvtani alapokat. Gyorsabban tanulunk meg angolul, ausztrálul, amerikaiul, indiaiul, stb. ha a megfelelő alapokkal tisztában vagyunk. Tehát az Organet módszer egy olyan nyelvi rendszert épít fel, melyet nem felejtünk el, hiszen a rendszer mindegyik eleme erősíti a másikat. Ezért nagyon fontos látnunk azt, hogy amikor elkezdünk angolul tanulni, és hatalmas mennyiségű információt kell elraktároznunk az agyunkban (mondatszerkesztési szabályok, stb.) nem szabad addig továbblépnünk, amíg az alapokat nem fektettük le. Az Organet módszerrel lassabban haladunk előre, de csak eleinte. Egy középszintű nyelvtudás elérése után azt fogja a tanuló észrevenni, hogy könnyedén tanulja a szavakat, az olvasmányokat nem bemagolnia kell, hanem csak párszor magának elmondania, és máris memorizálta a benne felhasznált új nyelvi elemeket és szavakat. És minél több dolgot tud már magától elmondani, annál gyorsabban tanul. Ha egy jól felépített nyelvi tudással megyünk például külföldre dolgozni vagy tanulni, gyönyörű, használható nyelvtudásra fogunk szert tenni. Ha nincsen kellőképpen megalapozva a nyelvi rendszer a tudatunkban, soha nem fogunk jól megtanulni angolul. Számtalan tanítványunk élő példa (szerencsére és sajnos) be mindkét elméletre. Kérdés persze, hogy kinek milyen igényei vannak. Sokan csak beszélni szeretnének tanulni, nem érdekli őket a nyelvtan. Sajnos nyelvtani alapozás nélkül nem lehet sem beszélni, sem írni, sem olvasni megtanulni, csak nagyon korlátozott mértékben. Akinek ennyi elég, annak egyrészt valóban mindegy, hogy mit, hol és hogyan tanul, másrészt azonban teljesen feleslegesen költi a pénzt nyelvtanulásra, mivel ösztönösen minden ember megérteti alapvető igényeit bárhol a világon úgy, hogy elmutogatja, eljátsza azt, amire szüksége van, és a legalapvetőbb szavakat megtanulja, és egymás után rakosgatja, szinte mindegy, hogy hogyan. Bevezetés oldal 2/5

3 További probléma az is, hogy a nyelvtanítás az egész világon válságban van: a régi módszereket elvetették (óriási hiba volt, hiszen hosszú évtizedeken, évszázadokon át rendkívül hatékonynak bizonyultak az írás- és olvasásbeli kommunikáció terén) és erőltetik a modern módszereket (ez utóbbiból akad bőven; néhányuk valóban kiváló a szóbeli kommunikáció tanításában). A másik komoly probléma pedig az, hogy a tanulók sajnos ma már saját anyanyelvüket sem ismerik (beszélik, de nem ismerik), ezért gyakorlatilag a nagy átlag semmilyen anyanyelvi alapokkal sem rendelkezik. Ennélfogva fel sem tudja mérni, hogy hogyan kellene megtanulnia egy idegen nyelvet. Segítséget pedig nem kap, mert a jelenleg forgalomban lévő tankönyvek önmagukban nem elegendőek egy komoly nyelvi tudás megalapozásához. Az Organet Rendszerező Angol Nyelvtankönyv ebben szeretne segítséget nyújtani mind a tanulónak, mind a tanárnak. Alapos áttanulmányozásával rendszerezi a tanuló eddigi tudását, segít felépíteni a tanulónak a saját nyelvi rendszerét, és utána bármilyen tankönyvből tanulhat, bizonyosan szert tud majd tenni kielégítő, sőt kiváló nyelvtudásra. A tanár munkáját is megkönnyíti, mivel a tanuló biztosabb és gyorsabb léptekkel fog a tudás felé haladni. Az elégedett, boldog nyelvtanuló sokkal kevesebb feladatot ad a tanárnak, mint a gondterhelt, rosszkedvű, állandóan frusztrált, akinek csak teher, és sohasem élvezet és siker a nyelvtanulás. H o g y a n é p ü l f e l a t a n k ö n y v? A tankönyv az Organet logika alapján (ez valójában az ango nyelv sajátos logikai felépítése) rendszerezi az angol nyelvi elemeket. Ehhez szüksége van a tanulónak arra, hogy kicsit jobban belelásson a nyelvi elemek rendszerébe saját anyanyelvén belül. Ennélfogva tankönyvünk magyar anyanyelvi alapozással kezdődik. Ez igazából csak arra jó, hogy felfrissítse az általános, illetve középiskolában anyanyelvünkről tanultakat, és segítsen a tanulónak eligazodnia az alapvető nyelvtani fogalmak rengetegében. A Bevezetés az angol nyelvtanba című rész rámutat azokra a fontos szempontokra, melyet mindig szem előtt kell tartani az angol nyelv tanulása során. Ezután kezdődik a komoly munka. Bevezetés oldal 3/5

4 Az Organet rendszerező nyelvtankönyv első kötete: Mondatszerkesztés mindennek az alapja. Ha nem tanuljuk meg, hogyan bánjunk a mondat egyes elemeivel, nem fogunk tudni helyesen megnyilvánulni sem írásban, sem szóban. Mivel az angol nyelvben csak keveset ragozunk, így a szavak mondatban betöltött helye döntő fontosságú; sokszor egy vessző is alapvetően változtathatja meg a közölni kívánt gondolat jelentését (pl. vonatkozó mellékmondatok). Ezek után fel kell fognunk az idő és szemlélet fogalmát, hiszen ez az alapja az igeidők rendszerének (amit más nyelvkönyvek agyon szoktak bonyolítani, arról itt ki fog derülni, hogy középhaladó-gyenge haladó szinten mennyire egyszerű lehet valójában. Majd meg kell értenünk az aktív és passzív/szenvedő igenem közötti különbséget is az angol nyelvben. Szolgai módon persze megtanulhatjuk, hogyan képezzünk egy aktív mondatból passzív mondatot, technikailag nem túl bonyolult, de ha nem értjük meg a szenvedő igenem szerepét az angolban, sosem fogjuk tudni jól használni azt. Továbbá, akinek eddig nem sikerült csontig hatolnia a mondatszerkesztési szabályokban, itt már teljesen el fog veszni; gyakorlatilag semmit sem fog érteni a mondatokból. Csak egy példa: közhiedelemnek számít angolul tanuló körökben, hogy a szenvedő mondatoknak nincsen alanyuk. De van. A következő akadály a feltételes mód, melyet a legtöbb tanuló magyarul sem tud használni. Számukra a két kijelentés: Veszek kenyeret, ha lesz pénzem. és Vennék kenyeret, ha lenne pénzem. gyakorlatilag ugyanazt jelenti. Tehát, először a magyar nyelvtani szabályokat kell átismételni, majd jöhet az angol feltételes mód. Érdemes itt azt is megemlíteni, hogy aki a feltételes mód alapmondataival nincs tisztában, soha nem lesz képes megtanulni a feltételes módhoz tartozó kifejezéseket sem (bárcsak, inkább, jobban tenné, ha, stb.). A következő lépés a függő beszéd. Ha a tanuló már teljesen jól érti az eddig tanultakat, az igeidőktől kezdve a feltételes módig, a függő beszéd gyakorlatilag nem okozhat problémát: elolvassa, kicsit begyakorolja, majd továbblép. Megérti, kezeli. Azok számára azonban, akik nem hatoltak a dolgok mélyére, a függő beszéd rémálom lehet. Eddig viszonylag szépen, szabályosan lehetett haladni az angol nyelv útvesztőjében, a módbeli segédigéknél azonban rá kell lépnünk a fékre. Meg kell állnunk, és gondolkodnunk kell: fel kell dolgoznunk a szabályokat, be kell gyakorolnunk azokat (ami nehéz, mivel sok rendhagyó eset fordul elő), meg kell látnunk sok összefüggést, majd a saját képünkre kell alakítani mindezt. Megfelelően stabil alapok nélkül ez lehetetlen. Tudniillik, a módbeli segédigékkel fejezzük ki a valószínűségeket is (bizonyára, talán, stb.). Például: He must be at home. = Otthon kell lennie. / Bizonyára otthon van. 75%-os valószínűség. Csak a szövegkörnyezetből derülhet ki a mondat jelentése, és csak akkor, ha tudjuk a megfelelő szabályokat. Innentől fogva már mindegy a sorrend, jöhet a műveltető szerkezet, a vonatkozó mellékmondatok, az igealakok ( ing -es alakok és főnévi igenév), valamint a különböző (okhatározói, céhatározói, stb.) mellékmondatok. Bevezetés oldal 4/5

5 Az Organet rendszerező nyelvtankönyv második kötete: Itt találjuk azokat a nyelvtani magyarázatokat, melyek, ha szorosan nem is, de szervesen feltétlenül beletartoznak a fenti logikai rendszerbe; ezek a fenti logikai rendszertől és sajátosságoktól elkülöníthető általános nyelvi elemek generikumok leírásai, magyarázatai, hiszen nélkülük nem tudnánk korrekt mondatokat formálni gondolatainkból (például: szóalkotás, névelők, melléknevek, stb.). Amennyiben a tanuló úgy dönt, hogy az Organet módszer segítségével tanulja meg az angol nyelvet, fel kell tehát készülnie arra, hogy merőben másképp, más sorrendben és más tematikával fog tanulni, mint a többi tankönyvből, illetve más nyelviskolákban. Azt gondolom, hogy nyelvoktatási módszerünk valóban korszakalkotó, mivel ötvözi a régi, jól bevált tanulási-tanítási módszereket a korszerű, kiváló beszédet- és kommunikációt segítő módszerekkel. Ezúton szeretnénk ismét felhívni a tanuló figyelmét arra, hogy elképesztően sok pénzt spórolhat meg azzal, ha komolyan veszi a tanár által kiadott házi feladatokat, és nem rest tanulni egy kicsit. A nyelvtanulás első szakaszában, tehát az alapozó szakaszban, a teljes nyelvtani repertoár feldolgozása a cél (lásd Tartalomjegyzék ), ami több önálló munkát igényel, és lényegesen kevesebb tanórát. Ebben a szakaszban lehet arra spórolni, hogy később, szintén a megfelelő módon, megtanuljunk beszélni, mivel a beszédtanulási folyamatnak a leglényegesebb része az angolóra megfelelően képzett, jó középszint után már anyanyelvi tanárral (tehát tanárral, nem valakivel, aknek az anyanyelve angol!!!). Fórumainkon az adott tananyagot megvásároló tanulók egymás között tisztázhatják azokat a részeket, melyeket nem értenek esetleg teljesen meg. Ezeket a fórumokat tanáraink rendszeresen figyelik, és ahol szükséges, segítséget nyújtanak maguk is. dolgozni csak pontosan, szépen, ahogy a csillag megy az égen, úgy érdemes. József Attila Ne légy szeles Bevezetés oldal 5/5

Írta: Adányi Mihály nyelvtanuló, nyelvtanulási szakértő, módszertan specialista Minden jog fenntartva. 2011.

Írta: Adányi Mihály nyelvtanuló, nyelvtanulási szakértő, módszertan specialista Minden jog fenntartva. 2011. HOGYAN TANULJ HATÉKONYAN ANGOLUL? Írta: Adányi Mihály nyelvtanuló, nyelvtanulási szakértő, módszertan specialista Minden jog fenntartva. 2011. 2 Tartalomjegyzék 1. A gördülékeny beszéd - folyékonyság...3

Részletesebben

HELEN DORON EARLY ENGLISH

HELEN DORON EARLY ENGLISH HELEN DORON EARLY ENGLISH játékos ANGOL nyelvoktatás. A MÓDSZERRŐL ÉS A LEHETŐSÉGEKRŐL BŐVEBB INFORMÁCIÓT TELEFONON SZÍVESEN NYÚJTUNK! FAZEKAS ANDREA SOPP CSILLA 06-70-615-7176 06-70-340-6853 A módszer

Részletesebben

Esettanulmány: Dániel története

Esettanulmány: Dániel története Tapasztalatok a Picture Exchange Communication System (PECS, a képkártya-csere módszer) alkalmazásával kapcsolatban az Autizmus Kutatócsoport Általános Iskola és Szolgáltató Központban Havasi Ágnes Õszi

Részletesebben

http://www.vector-clip-art.com/2011/02/hands-around-world-clipart-020911.html JÓ GYAKORLATOK A NEMZETKÖZI ÉRETTSÉGI PROGRAMBAN (IB-BEN) AVAGY:

http://www.vector-clip-art.com/2011/02/hands-around-world-clipart-020911.html JÓ GYAKORLATOK A NEMZETKÖZI ÉRETTSÉGI PROGRAMBAN (IB-BEN) AVAGY: http://www.vector-clip-art.com/2011/02/hands-around-world-clipart-020911.html JÓ GYAKORLATOK A NEMZETKÖZI ÉRETTSÉGI PROGRAMBAN (IB-BEN) M I T AVAGY: T A N U L H A T U N K A NEMZETKÖZI ÉRETTSÉGI RENDSZERÉBŐL???

Részletesebben

Egeresi László Sándor A bibliai héber nyelv tankönyve yk nt wvl qwdqd 2, javított kiadás BIBLIOPHILIA KFT Budapest, 2011

Egeresi László Sándor A bibliai héber nyelv tankönyve yk nt wvl qwdqd 2, javított kiadás BIBLIOPHILIA KFT Budapest, 2011 Egeresi László Sándor A bibliai héber nyelv tankönyve yk nt wvl qwdqd 2, javított kiadás BIBLIOPHILIA KFT Budapest, 2011 Karasszon Dezső emlékének l xz TARTALOM Előszó... 15 Előszó a második kiadáshoz...

Részletesebben

ALAPOZÓ TANFOLYAM. teljesen kezdők és újrakezdők számára. LETÖLTHETŐ JEGYZET Rev. 2.1 2014. dec. 11.

ALAPOZÓ TANFOLYAM. teljesen kezdők és újrakezdők számára. LETÖLTHETŐ JEGYZET Rev. 2.1 2014. dec. 11. M O L N Á R B E R T A L A N ALAPOZÓ TANFOLYAM teljesen kezdők és újrakezdők számára LETÖLTHETŐ JEGYZET Rev. 2.1 2014. dec. 11. Alapozó tanfolyamunk - amelynek jegyzetét éppen olvasod - segítségével elsajátíthatod

Részletesebben

A JÓ ÍRÓK JÓ OLVASÓK- IGAZ-E EZ A SZÁMÍTÓGÉPES PROGRAMOZÁS TERÜLETÉN IS?

A JÓ ÍRÓK JÓ OLVASÓK- IGAZ-E EZ A SZÁMÍTÓGÉPES PROGRAMOZÁS TERÜLETÉN IS? SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM MŰSZAKI ÉS HUMÁNTUDOMÁNYOK KAR MATEMATIKA-INFORMATIKA TANSZÉK A JÓ ÍRÓK JÓ OLVASÓK- IGAZ-E EZ A SZÁMÍTÓGÉPES PROGRAMOZÁS TERÜLETÉN IS? KÉSZÍTETTE: TÉMAVEZETŐ TANÁR:

Részletesebben

A MUNKAERŐPIACON SZÜKSÉGES NYELVI KOMPETENCIÁK FELTÉRKÉPEZÉSE KVALITATÍV ESZKÖZÖKKEL 5

A MUNKAERŐPIACON SZÜKSÉGES NYELVI KOMPETENCIÁK FELTÉRKÉPEZÉSE KVALITATÍV ESZKÖZÖKKEL 5 Földi Kata 1 László Éva 2 Szűcs Róbert Sándor 3 Máté Zoltán 4 Szolnok, 2013 A MUNKAERŐPIACON SZÜKSÉGES NYELVI KOMPETENCIÁK FELTÉRKÉPEZÉSE KVALITATÍV ESZKÖZÖKKEL 5 Napjainkban egyre inkább aktuálissá válik

Részletesebben

SZAKMAI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAMTANTERVEK

SZAKMAI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAMTANTERVEK SZAKMAI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAMTANTERVEK A MAGYAR MINT IDEGEN NYELV KOMPETENCIA FEJLESZTÉSÉHEZ AZ 1 12. ÉVFOLYAMOKON 2007. KONCEPCIÓ A MAGYAR MINT IDEGEN NYELV KOMPETENCIA FEJLESZTÉSÉHEZ AZ 1 12. ÉVFOLYAMOKON

Részletesebben

Az Online Marketing Csapda

Az Online Marketing Csapda Az Online Marketing Csapda Tévedések, félreértések, hazugságok és gondolkodási minták, amelyek örökre kudarcra ítélik a hazai online vállalkozások túlnyomó részét Kiknek szól ez a könyv? Ez a könyv azoknak

Részletesebben

Sándor Pál László 1 Vészhelyzet a jogi kari (latin)oktatásban

Sándor Pál László 1 Vészhelyzet a jogi kari (latin)oktatásban Sándor Pál László 1 Vészhelyzet a jogi kari (latin)oktatásban Meddig áltatjuk még magunkat? Meddig teszünk még úgy, mintha minden rendben volna, amikor semmi sincsen rendben? Meddig tudjuk még elkerülni,

Részletesebben

KÖZOKTATÁS A KÁRPÁTALJAI MAGYAR PEDAGÓGUSSZÖVETSÉG LAPJA XI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM

KÖZOKTATÁS A KÁRPÁTALJAI MAGYAR PEDAGÓGUSSZÖVETSÉG LAPJA XI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM KÖZOKTATÁS A KÁRPÁTALJAI MAGYAR PEDAGÓGUSSZÖVETSÉG LAPJA XI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM A nyelvoktatás jelene és jövõje * Az angol nyelv oktatásának helyzete Kárpátalja magyar tannyelvû iskoláiban * Magyarul szeretnék

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb Diplomás Levelező Tagozat Public Relations szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb Diplomás Levelező Tagozat Public Relations szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb Diplomás Levelező Tagozat Public Relations szakirány TANULÁSI NEHÉZSÉGEK ÉS AKADÁLYOK A DISZLEXIÁS GYERMEKEK

Részletesebben

26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet. a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról

26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet. a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról A jogszabály mai napon hatályos állapota 26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

MagyarOK 1. Szita Szilvia Pelcz Katalin. A1 A2 1. kötet TANÁRI KÉZIKÖNYV. MagyarOK 1. : tanári kézikönyv

MagyarOK 1. Szita Szilvia Pelcz Katalin. A1 A2 1. kötet TANÁRI KÉZIKÖNYV. MagyarOK 1. : tanári kézikönyv Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. A1 A2 1. kötet TANÁRI KÉZIKÖNYV Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Tartalomjegyzék Előszó 3 Első fejezet 10 Második fejezet 15 Harmadik fejezet 35

Részletesebben

A nyelvtanulás sikerében és kudarcában közrejátszó tényezők vizsgálata

A nyelvtanulás sikerében és kudarcában közrejátszó tényezők vizsgálata Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar A nyelvtanulás sikerében és kudarcában közrejátszó tényezők vizsgálata Szakdolgozat Témavezető: Kis Tamás Adjunktus 2006. december 15. Debrecen Készítette: Kovács

Részletesebben

Megjegyezhető kandzsik

Megjegyezhető kandzsik Megjegyezhető kandzsik Első kötet Kézikönyv a japán írásjegyek jelentésének és írásmódjának megjegyzéséhez James W. Heisig Rácz Zoltán SHIROKUMA Tartalom Előszó a magyar kiadáshoz... 7 Bevezető... 9 Első

Részletesebben

Murányi Péter. Természetes Nyelvtanulás

Murányi Péter. Természetes Nyelvtanulás Murányi Péter Természetes Nyelvtanulás Murányi Péter Természetes Nyelvtanulás Copyright Murányi Péter, 2015 Megjelent a Nemzetközi NLP Alapítvány és a Leviter Kft. közös kiadásában e-mail: leviter@leviter.hu

Részletesebben

Einhorn Ágnes. FEJLESZTÉS VAGY VIZSGATRÉNING? A fejlesztõ- és a mérõfeladatok különbségei

Einhorn Ágnes. FEJLESZTÉS VAGY VIZSGATRÉNING? A fejlesztõ- és a mérõfeladatok különbségei Einhorn`.qxp 2008.07.03. 6:01 Page 147 147 Einhorn Ágnes FEJLESZTÉS VAGY VIZSGATRÉNING? A fejlesztõ- és a mérõfeladatok különbségei A feladat a tanulási-tanítási folyamat legfontosabb alapegysége, mégis

Részletesebben

harmadik fejezet Segítség a diszlexiás tanulóknak

harmadik fejezet Segítség a diszlexiás tanulóknak harmadik fejezet Segítség a diszlexiás tanulóknak A diszlexiásokat többféle módszer is segíti a tanulásban. A jelen útmutató célja, hogy rálátást nyújtson a különböző elérhető segítő módszerekre, úgy mint

Részletesebben

Szerző: Marc Prensky. 2001. október

Szerző: Marc Prensky. 2001. október Digitális bennszülöttek, digitális bevándorlók Szerző: Marc Prensky 2001. október Forrás: On the Horizon (NCB University Press, Vol. 9 No. 5. 2001. október) Copyright 2001. Marc Prensky Megdöbbentőnek

Részletesebben

Sikeres feladatkiadás

Sikeres feladatkiadás Sikeres feladatkiadás Teremts több időt már holnaptól! www.feladatkiadas.hu Tartalomjegyzék Előszó...3 Mi az a képesség, ami önmagában több időt adhat neked, mint az összes időgazdálkodási technika?...3

Részletesebben

A nemzeti idegennyelv-oktatás fejlesztésének stratégiája az általános iskolától a diplomáig

A nemzeti idegennyelv-oktatás fejlesztésének stratégiája az általános iskolától a diplomáig A NYELVISKOLÁK SZAKMAI EGYESÜLETÉNEK ÁLLÁSPONTJA A nemzeti idegennyelv-oktatás fejlesztésének stratégiája az általános iskolától a diplomáig címmel a Magyar Kormány által kiadott Fehér könyvre vonatkozóan

Részletesebben

Közlemény. Dr. Radnóti Katalin

Közlemény. Dr. Radnóti Katalin Közlemény A fizikatanítása című könyv csak oktatási célra használható, engedély nélkül nem terjeszthető. A könyvből részleteket közölni csak a hivatkozások általánosan elfogadott szabályai szerint (könyvcím,

Részletesebben

Akkor nézz be a kulisszák mögé!

Akkor nézz be a kulisszák mögé! Érdekel egy cég és egy üzleti honlap fejlesztésének teljes története? Akkor nézz be a kulisszák mögé! nevem Juhász Attila. Alapító tag vagyok az Online Vállalkozó Klubban, Volenszki Sándor kollégámmal

Részletesebben

KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN

KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN Dr. Morvai Edit és Dr. Poór Zoltán 2006 Korai nyelvoktatás Európában az Európai Unió ajánlásai 2005.11.22-én hozta nyilvánosságra az Európai Közösségek

Részletesebben

ELMÉLET ÉS MÓDSZER A NYELVÉSZETBEN

ELMÉLET ÉS MÓDSZER A NYELVÉSZETBEN Szilágyi N. Sándor ELMÉLET ÉS MÓDSZER A NYELVÉSZETBEN különös tekintettel a fonológiára Kolozsvár, 2004 ELŐSZÓ 1973-ban, mikor témát választottam doktori értekezésemhez, tervezett dolgozatomnak még az

Részletesebben

IDEGEN NYELVI KOMPETENCIATERÜLET

IDEGEN NYELVI KOMPETENCIATERÜLET IDEGEN NYELVI KOMPETENCIATERÜLET A kiadvány a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program 3.1.1. központi program (Pedagógusok és oktatási szakértők felkészítése a kompetencia

Részletesebben

Áttekintés. Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé

Áttekintés. Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé Áttekintés Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé Overview Understanding the Brain: Towards a New Learning Science Az Áttekintések az OECD kiadványok kivonatos fordításai. Az Online Könyvesboltban

Részletesebben