Kézikönyv. DFD11B DeviceNet terepibusz-interfész MOVIDRIVE MDX61B-hez. Kiadás: FA / HU

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kézikönyv. DFD11B DeviceNet terepibusz-interfész MOVIDRIVE MDX61B-hez. Kiadás: 2004. 11. FA361530 11284579 / HU"

Átírás

1 Hajtóműves motorok \ Ipari hajtóművek \ Hajtáselektronika \ Hajtásautomatizálás \ Szolgáltatások DFD11B DeviceNet terepibusz-interfész MOVIDRIVE MDX61B-hez Kiadás: / HU FA Kézikönyv

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 1 Fontos tudnivalók Bevezetés Szerelési és telepítési tudnivalók A DFD11B opcionális kártya beszerelése Csatlakoztatás és kapocskiosztás A DIP kapcsolók beállítása A DFD11B opcionális kártya üzemi kijelzései I 0 4 Tervezés, üzembe helyezés A hajtásszabályozó üzembe helyezése DeviceNet hálózat felépítése RSNetWorx szoftverrel Folyamatadatok cseréje Paraméteradat-csere A paraméterezés visszatérési kódjai Alkalmazási példa SLC500 típusú PLC-vel Polled I/O (folyamatadatok) cseréje Bit-Strobe I/O cseréje Explicit Messages (paraméteradatok) cseréje kva f i n P Hz 6 Műszaki adatok DFD11B opció Függelék General Error Codes (általános hibakódok) Statement of Conformance (megfelelőségi nyilatkozat) Fogalommeghatározások Szószedet Kézikönyv DFD11B DeviceNet terepibusz-interfész MOVIDRIVE MDX61B-hez 3

4 1 Fontos tudnivalók K<Source>é</>zik<Source>ö</>nyv 1 Fontos tudnivalók Ez a kézikönyv nem pótolja a részletes üzemeltetési utasítást! Csak villamos szakképzettséggel rendelkező szakember szerelheti és helyezheti üzembe az érvényes balesetvédelmi előírások és a MOVIDRIVE MDX60B/ 61B üzemeltetési utasításának betartásával! Dokumentáció A DFD11B DeviceNet opcionális kártyával rendelkező MOVIDRIVE hajtásszabályozók telepítése és üzembe helyezése előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet. A jelen kézikönyv feltételezi a MOVIDRIVE dokumentációjának, különösképpen a MOVIDRIVE MDX60B/61B rendszerkézikönyvnek a meglétét és ismeretét. A hivatkozásokat e kézikönyvben " " jelöli. Így pl. a ( X.X fejezet) azt jelenti, hogy további információ található e kézikönyv X.X fejezetében. A dokumentáció betartása a zavarmentes üzemeltetés és az esetleges garanciaigények érvényesítésének feltétele. Buszrendszerek Általános biztonsági tudnivalók a buszrendszerekről: E buszrendszerrel olyan kommunikációs rendszer áll az Ön rendelkezésére, amely lehetővé teszi a MOVIDRIVE illesztését a különböző berendezések adottságaihoz. Mint minden buszrendszernél, itt is fennáll annak a veszélye, hogy a paraméterek és ezzel a hajtásszabályozó viselkedése kívülről (a hajtásszabályozó szempontjából) nem észlelhető módon megváltoznak. Ez váratlan (nem ellenőrizhetetlen) rendszerviselkedést vonhat maga után. Biztonsági tudnivalók és figyelmeztetések Feltétlenül vegye figyelembe az alábbi biztonsági tudnivalókat és figyelmeztetéseket! Áramütés veszélye. Lehetséges következmények: halál vagy súlyos testi sérülések. Sérülésveszély. Lehetséges következmények: halál vagy súlyos testi sérülések. Veszélyhelyzet. Lehetséges következmények: könnyebb vagy kisebb sérülések. Anyagi kárral járó helyzet. Lehetséges következmények: a készülék és a környezet károsodása. Felhasználási tanácsok és hasznos információk. 4 Kézikönyv DFD11B DeviceNet terepibusz-interfész MOVIDRIVE MDX61B-hez

5 Bevezetés 2 2 Bevezetés A kézikönyv tartalma Ez a kézikönyv a DFD11B DeviceNet opcionális kártyának a MOVIDRIVE MDX61B hajtásszabályozóba történő beszerelését, valamint a MOVIDRIVE -nak a DeviceNet terepi buszrendszerben történő üzembe helyezését írja le. A kézikönyv az opcionális terepibusz-kártya beállításainak magyarázata mellett a DeviceNet rendszerre történő csatlakozás különböző változatait is tárgyalja. A csatlakozási módokat egyszerű üzembe helyezési példák illusztrálják. További irodalom A MOVIDRIVE hajtásszabályozó és a DeviceNet terepibusz-rendszer összekapcsolásának megkönnyítése érdekében a DeviceNet opció jelen felhasználói kézikönyve mellett kérje az SEW-EURODRIVE terepi buszrendszereket ismertető alábbi kiadványait: Handbuch zum Feldbus-Geräteprofil MOVIDRIVE (Kézikönyv a MOVIDRIVE terepibusz-készülékprofilhoz) Systemhandbuch MOVIDRIVE MDX60B/61B (MOVIDRIVE MDX60/61B rendszerkézikönyv) A MOVIDRIVE terepibusz-készülékprofil kézikönyvében a terepibusz-paraméterek leírása és kódolása mellett különféle vezérlési megoldások és alkalmazási lehetőségek találhatók, amelyeket a bemutatott rövid példák tesznek érthetőbbé. A paraméterlista felsorolja a hajtásszabályozó minden paraméterét, amely a különböző kommunikációs (pl. RS-485, SBus) interfészeken, valamint a terepibusz-interfészen keresztül kiolvasható és beírható. A MOVIDRIVE és a DeviceNet A DFD11B opcionális kártyával kiegészített MOVIDRIVE MDX61B hajtásszabályozót teljesítőképes univerzális terepibusz-interfésze révén nyitott és szabványosított DeviceNet hálózaton keresztül fölérendelt automatizálási rendszerekhez lehet csatlakoztatni. Készülékprofil A hajtásszabályozónak a DeviceNet üzem alapjául szolgáló tulajdonságainak együttese, az úgynevezett készülékprofil független a terepi busztól, így egységes. Önnek felhasználóként így lehetősége nyílik arra, hogy a terepi busztól független hajtásalkalmazásokat fejlesszen. Ezáltal rendkívül könnyű az átállás más buszrendszerekre, pl. a PROFIBUS-ra (DFP21B opció) vagy az INTERBUS-ra (DFI11B opció). Hajtásparaméterek A DeviceNet interfészen át a MOVIDRIVE közvetlen hozzáférést biztosít az Ön számára minden hajtásparaméterhez és funkcióhoz. A hajtásszabályozó vezérlése gyors, ciklikus folyamatadatokkal történik. A folyamatadat-csatorna az alapjelek megadása mellett pl. fordulatszám-alapjel, felfutási és lefutási meredekség (integrálási idő) stb. különféle hajtásvezérlő utasítások, mint pl. engedélyezés, szabályozótiltás, normál leállás, gyorsleállás stb. továbbítására szolgál. Ezen a csatornán lehet ugyanakkor a hajtásszabályozóból a tényleges értékeket, mint pl. a tényleges fordulatszámot, az áramerősséget, a készülék állapotát, a hibakódot vagy a referenciaüzeneteket kiolvasni. Polled I/O és Bit-Strobe I/O Míg a folyamatadatok cseréje a Polled I/O és a Bit-Strobe I/O DeviceNet művelettel kerül leképezésre, a hajtásszabályozó paraméterezése kizárólag az Explicit Messages által történik. A paraméteradatok cseréjének ez a formája olyan alkalmazások megvalósítását teszi lehetővé, amelyek során minden fontos hajtásparamétert a fölérendelt automatizálási készülék kezel, így nem kell manuális paraméterezést végezni magán a hajtásszabályozón. Kézikönyv DFD11B DeviceNet terepibusz-interfész MOVIDRIVE MDX61B-hez 5

6 / / / Bevezetés Üzembe helyezés A DFD11B DeviceNet opcionális kártya kialakításának köszönhetően a terepi busszal kapcsolatos beállításokat MAC ID és adatátviteli sebesség az opcionális kártyán található kapcsolókkal lehet megadni. E manuális beállítás révén a hajtásszabályozó igen rövid idő alatt illeszthető a DeviceNet rendszerhez, és bekapcsolható. A paraméterezés teljesen automatizáltan végrehajtható a fölérendelt DeviceNet masterről (paraméterletöltés). Ez a jövőbe mutató megoldás nemcsak az üzembe helyezés idejét rövidíti le, hanem leegyszerűsíti az alkalmazási program dokumentálását is, mivel valamennyi fontos hajtásparamétert közvetlenül a vezérlési programban lehet elhelyezni. Communication Interface MOVIDRIVE MDX61B MOVIDRIVE MDX61B MOVIDRIVE MOVIDRIVE MDX61B SPS Node_4 [4] 1. ábra: DeviceNet MOVIDRIVE MDX61B hajtásszabályozóval és PLC-vel 55215AXX Felügyeleti funkciók A terepibusz-rendszer használata a hajtástechnikában olyan kiegészítő felügyeleti funkciók alkalmazását követeli meg, mint pl. a busz időbeli felügyelete (terepibuszidőtúllépés, time out), vagy a különleges vészkikapcsolási műveletsorok. A MOVI- DRIVE MDX61B felügyeleti funkcióit célirányosan lehet az alkalmazásokhoz illeszteni. Meg lehet határozni, hogy a hajtásszabályozó buszhiba esetén milyen hibareakciót váltson ki. Sok alkalmazás esetében gyorsleállást célszerű választani, míg más esetben rögzíteni lehet az utolsó alapjeleket, így a hajtás az utolsó érvényes alapjelekkel működik tovább (pl. szállítószalag). Mivel a vezérlőkapcsok terepi busz üzemmódban is működnek, a hajtásszabályozó sorkapcsain keresztül, a busztól függetlenül bármikor kiadható vészleállási utasítás. Diagnosztika Az üzembe helyezés és a szervizelés megkönnyítésére a MOVIDRIVE MDX61B hajtásszabályozó számos diagnosztikai lehetőséget kínál. Az integrált terepibusz-monitor lehetővé teszi például a fölérendelt vezérlés által küldött alapjelek és a tényleges értékek ellenőrzését is. A MOVITOOLS szoftvercsomag kényelmes diagnosztikai funkciókészlettel rendelkezik, amely az összes hajtásparaméter beállítása (beleértve a terepi busz paramétereit is) mellett a terepi busz és a készülék állapotára vonatkozó információk részletes kijelzésére is alkalmas. 6 Kézikönyv DFD11B DeviceNet terepibusz-interfész MOVIDRIVE MDX61B-hez

7 Szerelési és telepítési tudnivalók A DFD11B opcionális kártya beszerelése 3 3 Szerelési és telepítési tudnivalók 3.1 A DFD11B opcionális kártya beszerelése A MOVIDRIVE MDX61B készüléknek vagy újabb firmware-verzióval kell rendelkeznie. A firmware-verzió a P076 paraméterrel jeleníthető meg. A 0-s kiviteli méretű MOVIDRIVE MDX61B esetében csak az SEW-EURODRIVE végezheti az opcionális kártyák be- és kiszerelését. Opcionális kártyák be- és kiszerelése csak az os kiviteli méretű MOVI- DRIVE MDX61B esetében lehetséges. A DFD11B opcionális kártyát a terepi busz csatlakozóhelyére [1] kell dugni. [1] 54703AXX Mielőtt hozzákezdene Az opcionális kártya be- vagy kiszerelésének megkezdése előtt tartsa be az alábbiakat: Feszültségmentesítse a hajtásszabályozót. Kapcsolja le a 24 V= feszültséget és a hálózati feszültséget. Megfelelő intézkedésekkel (földelőszalag, vezetőképes cipő stb. segítségével) vezesse le saját töltését, mielőtt megérintené az opcionális kártyát. Az opcionális kártya beszerelése előtt vegye le a kezelőkészüléket és az előlapot. Az opcionális kártya beszerelése után helyezze fel ismét az előlapot és a kezelőkészüléket. Az opcionális kártyát tartsa az eredeti csomagolásban, és csak közvetlenül a beszerelés előtt vegye ki belőle. Az opcionális kártyát csak a pereménél fogja meg. Ne érjen az alkatrészekhez. Kézikönyv DFD11B DeviceNet terepibusz-interfész MOVIDRIVE MDX61B-hez 7

8 Szerelési és telepítési tudnivalók 3 A DFD11B opcionális kártya beszerelése Az opcionális kártyák be- és kiszerelésének elvi eljárásmódja ábra: Opcionális kártya beszerelése os kiviteli méretű MOVIDRIVE MDX61B készülékbe (elvi vázlat) 53001AXX 1. Oldja ki az opcionális kártya tartójának rögzítőcsavarjait. Egyenletesen húzza ki az opcionális kártya tartóját a csatlakozóhelyről, hogy ne ékelődjön be. 2. Az opcionális kártya tartóján oldja ki a fekete fedőlemez rögzítőcsavarjait. Vegye ki a fekete fedőlemezt. 3. Helyezze az opcionális kártyát a rögzítőcsavarokkal az opcionális kártya tartójának e célra szolgáló furataiba. 4. Enyhe nyomással ismét helyezze be az opcionális kártya tartóját és a rászerelt opcionális kártyát a csatlakozóhelyre. Ismét rögzítse az opcionális kártya tartóját a rögzítőcsavarokkal. 5. Az opcionális kártya kiszerelésekor fordított sorrendben járjon el. 8 Kézikönyv DFD11B DeviceNet terepibusz-interfész MOVIDRIVE MDX61B-hez

9 Szerelési és telepítési tudnivalók Csatlakoztatás és kapocskiosztás Csatlakoztatás és kapocskiosztás Cikkszám DFD11B típusú DeviceNet interfész opció: A "DFD11B típusú DeviceNet interfész opció" csak MOVIDRIVE MDX61B-vel együtt használható, MDX60B-vel nem. A DFD11B opcionális kártyát be kell dugni a terepi busz csatlakozóhelyére. A DFD11B elölnézete Leírás DIP kapcsoló Kapocs Funkció DFD 11B MOD/ Net PIO BIO BUS- OFF Mod/Net = Module/network status PIO = Polled I/O BIO = Bit-Strobe I/O BUSOFF A kétszínű LED-ek a terepibusz-interfész és a DeviceNet rendszer aktuális állapotát mutatják. 0 1 NA(5) NA(4) NA(3) S1 NA(2) NA(1) NA(0) DR(1) DR(0) PD(4) PD(3) PD(2) PD(1) PD(0) F3 F2 F1 S2 Hat DIP kapcsoló a MAC ID beállítására Öt DIP kapcsoló a folyamatadat-hossz beállítására Két DIP kapcsoló az adatátviteli sebesség beállítására F1... F3: nincs funkciója NA(5)... NA(0) PD(4)... PD(0) DR(1)... DR(0) A MAC ID (Media Access Control Indentifier) beállítása Folyamatadat-hossz beállítása ( szó) Az adatátviteli sebesség beállítása: 00 = 125 kbaud 01 = 250 kbaud 10 = 500 kbaud 11 = érvénytelen X30: DeviceNet csatlakozás X30:1 X30:2 X30:3 X30:4 X30:5 V- CAN_L DRAIN CAN_H V+ X AXX Kézikönyv DFD11B DeviceNet terepibusz-interfész MOVIDRIVE MDX61B-hez 9

10 Szerelési és telepítési tudnivalók 3 Csatlakoztatás és kapocskiosztás A csatlakozó kiosztása A csatlakozókapcsok kiosztásának leírása a DeviceNet specifikációjában található (I. kötet, A függelék). DFD11B X AXX A DFD11B opcionális kártya a DeviceNet specifikáció (I. kötet, 9. fejezet) szerint a meghajtó oldalán optocsatolás-mentesített. Ez azt jelenti, hogy a CAN busz meghajtót a buszkábelen át kell 24 V feszültséggel ellátni. Az alkalmazandó kábel leírása szintén a DeviceNet specifikációjában található (I. kötet, B függelék). A csatlakoztatást a következő táblázatban megadott színkód szerint kell végezni. Érintkező száma Jel Jelentés Ér színe 1 V- 0V24 BK 2 CAN_L CAN_L BU 3 DRAIN DRAIN csupasz 4 CAN_H CAN_H WH 5 V+ 24 V RD A buszkábel árnyékolása és lefektetése A busz lezárása A DeviceNet interfész támogatja az RS-485 átviteli technikát. A DeviceNet hálózathoz EN szabvány szerinti A típusú vezetékkel, azaz árnyékolt, páronként sodrott kéteres vezetékkel kell csatlakozni. A buszkábel szakszerű árnyékolása megfelelően csökkenti az ipari környezetben előforduló elektromos zavarjelek hatásait. Az árnyékolás kialakításánál ügyeljen az alábbiakra: Húzza meg szorosan a csatlakozók, a modulok és az ekvipotenciális vezetékek rögzítőcsavarjait. A buszvezeték árnyékolását mindkét végén nagy felületen kösse be. A jelvezetékeket és a buszkábelt ne az erősáramú kábelekkel (pl. a motorkábelekkel) párhuzamosan vezesse, hanem lehetőleg külön kábelcsatornában. Ipari környezetben használjon fémből készült, földelt kábeltartó tálcákat. A jelkábeleket és a hozzájuk tartozó ekvipotenciális vezetékeket egymáshoz közel, a lehető legrövidebb úton vezesse. A buszvezetékeket nem szabad csatlakozókkal meghosszabbítani. A buszkábeleket vezesse szorosan a földpotenciálon lévő felületek mentén. A rendszerek földpotenciálja közötti eltérés, ill. ingadozás esetén a mindkét végén bekötött és földpotenciállal (PE) összekötött árnyékoláson kiegyenlítő áram folyhat. Ilyen esetben a vonatkozó VDE-előírások figyelembevételével gondoskodjon a megfelelő potenciálkiegyenlítésről. A buszrendszernek a reflexiókból eredő zavarait elkerülendő minden DeviceNet szegmenst a (fizikailag) első és utolsó állomáson 120 Ω buszlezáró ellenállással kell felszerelni. A buszlezáró ellenállást a buszcsatlakozó 2. és 4. csatlakozója közé kell kapcsolni. 10 Kézikönyv DFD11B DeviceNet terepibusz-interfész MOVIDRIVE MDX61B-hez

11 Szerelési és telepítési tudnivalók A DIP kapcsolók beállítása A DIP kapcsolók beállítása A DIP kapcsolók minden módosítása előtt feszültségmentesítse a hajtásszabályozót (hálózat és 24 V-os tartaléküzem). A DIP kapcsolók beállításainak átvétele csak a hajtásszabályozó inicializálása során történik meg. A MAC ID beállítása A MAC ID (Media Access Control Identifier) a DFD11B opcionális kártyán az S1-NA0... S1-NA5 DIP kapcsolókkal állítható be. A MAC ID a DFD11B csomópontcímét írja le. AMOVIDRIVE a címtartományt támogatja. Az adatátviteli sebesség beállítása Az adatátviteli sebességet az S2-DR0 és az S2-DR1 DIP kapcsolóval lehet beállítani. S2 DIP kapcsoló Adatátviteli sebesség DR1 DR kbaud kbaud kbaud 1 1 érvénytelen A folyamatadathossz beállítása A DeviceNet csatolóegység és a DFD11B között legfeljebb tíz DeviceNet adatszó cserélhető, amelyek az S2-PD0...S2-PD4 DIP kapcsolókkal oszthatók fel folyamatadatcsatornára. [1] NA5 NA4 NA3 NA2 NA1 NA0 0 1 S1 [1] A MAC ID beállítása [2] Az adatátviteli sebesség beállítása [3] A folyamatadat-hossz beállítása [2] [3] [4] DR1 DR0 PD4 PD3 PD2 PD1 PD0 F3 F2 F1 S2 [4] Nincs funkciója Az ábrán beállított értékek: MAC ID: 4 Adatátviteli sebesség: 125 kbaud Folyamatadat-hossz: 8 PD 54078AXX Kézikönyv DFD11B DeviceNet terepibusz-interfész MOVIDRIVE MDX61B-hez 11

12 Szerelési és telepítési tudnivalók 3 A DFD11B opcionális kártya üzemi kijelzései 3.4 A DFD11B opcionális kártya üzemi kijelzései A DFD11B opcionális kártyán négy kétszínű diagnosztikai LED található, amelyek a DFD11B és a DeviceNet rendszer állapotának kijelzésére szolgálnak. LED felirata Mod/Net PIO BIO BUS-OFF A LED teljes megnevezése Module/Network Status Polled IO Bit-Strobe IO BusOff Mod/Net LED A Mod/Net LED-nek az alábbi táblázatban leírt funkciói a DeviceNet specifikációban vannak meghatározva. Állapot Státusz Jelentés sötét nincs bekapcsolva / offline a készülék offline állapotban van a készülék DUP-MAC ellenőrzést végez a készülék ki van kapcsolva zölden villog (ütem 1 s) zölden világít pirosan villog (ütem 1 s) pirosan világít OnLine és Operational Mode a készülék online állapotban van, és nincs felépített kapcsolat DUP-MAC ellenőrzés sikeresen elvégezve még nem épült fel kapcsolat a masterrel hiányzó, téves vagy hiányos konfiguráció OnLine, Operational Mode és Connected Minor Fault vagy Connection Timeout Critical Fault vagy Critical Link Failure online felépült a kapcsolat a masterrel a kapcsolat aktív (established state) elhárítható hiba lépett fel Polled I/O és/vagy Bit-Strobe I/O kapcsolat időtúllépési állapot (timeout state) a DUP-MAC ellenőrzés hibát állapított meg elhárítható hiba lépett fel BusOff a DUP-MAC ellenőrzés hibát állapított meg PIO LED A PIO LED a Polled I/O kapcsolatot ellenőrzi. Állapot Státusz Jelentés zölden villog DUP-MAC ellenőrzés a készülék DUP-MAC ellenőrzést végez (ütem 125 ms) sötét nincs bekapcsolva / offline de a készülék offline állapotban van nincs DUP-MAC ellenőrzés a készülék ki van kapcsolva zölden villog (ütem 1 s) zölden világít pirosan villog (ütem 1 s) pirosan világít OnLine és Operational Mode a készülék online állapotban van DUP-MAC ellenőrzés sikeresen elvégezve PIO kapcsolat felépítése a masterrel (configuring state) hiányzó, téves vagy hiányos konfiguráció OnLine, Operational Mode és Connected Minor Fault vagy Connection Timeout Critical Fault vagy Critical Link Failure online PIO kapcsolat felépült (established state) elhárítható hiba lépett fel Polled I/O kapcsolat időtúllépési állapot (timeout state) nem elhárítható hiba lépett fel BusOff a DUP-MAC ellenőrzés hibát állapított meg 12 Kézikönyv DFD11B DeviceNet terepibusz-interfész MOVIDRIVE MDX61B-hez

13 Szerelési és telepítési tudnivalók A DFD11B opcionális kártya üzemi kijelzései 3 BIO LED A BIO LED a Bit-Strobe I/O kapcsolatot ellenőrzi. Állapot Státusz Jelentés zölden villog DUP-MAC ellenőrzés a készülék DUP-MAC ellenőrzést végez (ütem 125 ms) sötét nincs bekapcsolva / offline de a készülék offline állapotban van nincs DUP-MAC ellenőrzés a készülék ki van kapcsolva zölden villog (ütem 1 s) zölden világít pirosan villog (ütem 1 s) pirosan világít OnLine és Operational Mode a készülék online állapotban van DUP-MAC ellenőrzés sikeresen elvégezve BIO kapcsolat felépítése a masterrel (configuring state) hiányzó, téves vagy hiányos konfiguráció OnLine, Operational Mode és Connected Minor Fault vagy Connection Timeout Critical Fault vagy Critical Link Failure online BIO kapcsolat felépült (established state) elhárítható hiba lépett fel Bit-Strobe I/O kapcsolat időtúllépési állapot (timeout state) nem elhárítható hiba lépett fel BusOff a DUP-MAC ellenőrzés hibát állapított meg BUS-OFF LED A BUS-OFF LED a buszcsomópont fizikai állapotát jelzi. Állapot Státusz Jelentés sötét NO ERROR a buszhibák száma a normál tartományon belül mozog (error active status) pirosan villog (ütem 125 ms) pirosan villog (ütem 1 s) BUS WARNING a készülék DUP-MAC ellenőrzést végez és nem tud üzenetet küldeni, mivel nincs más résztvevő csatlakoztatva a buszra (error passive state) a fizikai buszhibák száma túl magas; már nem íródik több hibaüzenet a buszra (error passive state) pirosan világít BUS ERROR busoff állapot a fizikai buszhibák száma az error passive állapotra való átkapcsolás ellenére tovább nőtt; a buszhoz való hozzáférés kikapcsolva sárgán világít POWER OFF a külső feszültségellátás ki van kapcsolva vagy nincs csatlakoztatva Kézikönyv DFD11B DeviceNet terepibusz-interfész MOVIDRIVE MDX61B-hez 13

14 I Tervezés, üzembe helyezés 4 A hajtásszabályozó üzembe helyezése 0 4 Tervezés, üzembe helyezés Ez a fejezet ismerteti, hogy miként kell megtervezni és üzembe helyezni a DFD11B opcióval rendelkező MOVIDRIVE MDX61B hajtásszabályozót. 4.1 A hajtásszabályozó üzembe helyezése A MOVIDRIVE hajtásszabályozó a DFD11B opció telepítése és az adatátviteli sebesség, valamint a MAC ID beállítása után további kézi beállítás nélkül azonnal paraméterezhető a terepi buszrendszeren át. Így pl. a bekapcsolás után az összes paramétert közvetlenül le lehet tölteni a fölérendelt DeviceNetről. A DeviceNet rendszeren keresztül történő vezérléséhez a hajtásszabályozónál előzőleg a vezérlés és az alapjel forrásaként a terepi buszrendszert (FIELDBUS) kell megadni. A terepi busz (FIELDBUS) beállításával a hajtásszabályozó a terepi buszról történő vezérlésre és alapjel-átvételre parametrizálható. Ekkor a hajtásszabályozó reagál a fölérendelt automatizálási készülék által küldött folyamatadatokra. A fölérendelt vezérlés a terepi busz (FIELDBUS) vezérlő-/alapjelforrásként történő aktiválását a "Terepi busz üzemmód aktív (Fieldbus mode active)" bittel jelzi az állapotszóban. Biztonságtechnikai okokból a hajtásszabályozónak a buszról történő irányítás esetén a sorkapocsról is vezérelhetőnek kell lennie. Ezért a sorkapcsokat úgy kell kiosztani ill. programozni, hogy a hajtásszabályozó a bemeneti kapcsokon keresztül kapjon engedélyezést. A hajtásszabályozó működését sorkapocsról úgy lehet a legegyszerűbben engedélyezni, hogy +24 V jelet kapcsolunk a DIØØ (/CONTROLLER INHIBIT = szabályozótiltás) bemeneti kapocsra, és a DIØ1... DIØ5 bemeneti kapcsot "nincs funkciója" (NO FUNCTION) értékre programozzuk. A következő ábra a terepi buszról vezérelt MOVIDRIVE hajtásszabályozó üzembe helyezésének menetére mutat példát. 14 Kézikönyv DFD11B DeviceNet terepibusz-interfész MOVIDRIVE MDX61B-hez

15 Tervezés, üzembe helyezés A hajtásszabályozó üzembe helyezése I 0 4 A MOVIDRIVE MDX61B üzembe helyezésének lépései 1. A sorkapcsoknál engedélyezze a teljesítmény-végfokot. Kapcsoljon a DIØØ / X13.1 (/CONTROLLER INHIBIT = szabályozótiltás) bemeneti kapocsra +24 V-os jelet (pl. készüléken belüli átkötéssel, azaz jumperrel) X13: X10: DI00 DI01 DI02 DI03 DI04 DI05 DCOM VO24 DGND ST11 ST12 TF1 DGND DB00 DO01-C DO01-NO DO01-NC DO02 VO24 VI24 DGND + - Teljesítmény-végfok engedélyezése készüléken belüli átkötéssel (jumperrel) [1] [1] 24 V ext. DI00 = /Controller Inhibit (szabályozótiltás) DI01 = no function (nincs funkciója) DI02 = no function (nincs funkciója) DI03 = no function (nincs funkciója) DI04 = no function (nincs funkciója) DI05 = no function (nincs funkciója) DCOM = referencia X13:DI00... DI05 VO24 = + 24 V DGND = a bináris jelek referenciapotenciálja ST11 = RS485 + ST12 = RS485 TF1 = hőmérséklet-érzékelő (TF) bemenet DGND = a bináris jelek referenciapotenciálja DB00 = /brake (fék) DO01-C = reléérintkező DO01-NO = záró relé DO01-NC = nyitó relé DO02 = /malfunction (zavar) VO24 = + 24 V VI24 = + 24 V (külső táp) DGND = a bináris jelek referenciapotenciálja 54095AXX 2. Kapcsolja be a külső 24 V-os tápfeszültséget (a hálózati feszültséget ne!). A hajtásszabályozó ekkor paraméterezhető. 3. Alapjel-forrás = FIELDBUS / vezérlés forrása = FIELDBUS. A hajtásszabályozó buszról történő vezérléséhez az alapjel-forrást és a vezérlés forrását állítsa be terepi buszra (FIELDBUS). P100 alapjel-forrás = FIELDBUS P101 vezérlés forrása= FIELDBUS 4. DIØ1... DIØ5 bemeneti kapcsok = NO FUNCTION. A bemeneti kapcsok funkciójaként programozza be a NO FUNCTION beállítást. P600 "DIØ1 kapocs programozása" = NO FUNCTION (nincs funkciója) P601 "DIØ2 kapocs programozása" = NO FUNCTION (nincs funkciója) P602 "DIØ3 kapocs programozása" = NO FUNCTION (nincs funkciója) P603 "DIØ4 kapocs programozása" = NO FUNCTION (nincs funkciója) P604 "DIØ5 kapocs programozása" = NO FUNCTION (nincs funkciója) A MOVIDRIVE hajtásszabályozó üzembe helyezésével és vezérlésével kapcsolatos további információkat lásd a "Feldbus-Geräteprofil MOVIDRIVE " (MOVIDRIVE terepibusz-készülékprofil) c. kézikönyvben. Kézikönyv DFD11B DeviceNet terepibusz-interfész MOVIDRIVE MDX61B-hez 15

16 I Tervezés, üzembe helyezés 4 A hajtásszabályozó üzembe helyezése 0 Bekapcsolási (Power-UP) teszt A hajtásszabályozó bekapcsolása után megtörténik az összes LED működési tesztje. A LED-eket a következő sorrendben kapcsolja be a készülék: idő [ms] Mod/Net LED PIO LED BIO LED BUS-OFF LED 0 zöld sötét sötét sötét 250 piros sötét sötét sötét 500 sötét zöld sötét sötét 750 sötét piros sötét sötét 1000 sötét sötét zöld sötét 1250 sötét sötét piros sötét 1500 sötét sötét sötét zöld 1750 sötét sötét sötét piros 2000 sötét sötét sötét sötét Ha nincs 24 V-os tápfeszültség a terepi buszon (X30:1, X30:5), akkor sárgán világít a BUS-OFF LED ( A DFD11B opcionális kártya üzemi kijelzései). 16 Kézikönyv DFD11B DeviceNet terepibusz-interfész MOVIDRIVE MDX61B-hez

17 Tervezés, üzembe helyezés DeviceNet hálózat felépítése RSNetWorx szoftverrel I DeviceNet hálózat felépítése RSNetWorx szoftverrel Az EDS fájl telepítése A DeviceNet hálózatnak a DFD11B opción át történő felépítéséhez az RSNetWorx szoftverrel telepíteni kell az alábbi fájlokat: EDS fájl: DFD11B.eds ikonfájl: DFD11B.ico 3. ábra: EDS fájlok listája 54173AXX A következőképpen járjon el: Az RSNetWorx szoftverben válassza a <Tools/EDS-Wizard> menüpontot. Ezt követőn a program megkérdezi az EDS fájl és az ikonfájl nevét. Megtörténik a fájlok telepítése. Az EDS fájlok telepítéséről részletes információ az Allen Bradley cég RSNetWorx dokumentációjában található. A telepítést követően a készülék a készüléklistában (device list) SEW Device Profile/ SEW EURODRIVE DFD11B néven található meg. A legfrissebb EDS fájlok, valamint további információk a DeviceNetről az alábbi Internetcímen találhatók: SEW-EURODRIVE: Allen Bradley: Open Device Net Vendor Association: A készülék felvétele meglévő hálózatba Az RSNetWorx szoftver elindításakor minden EDS fájlt automatikusan beolvas. A készüléklista (device list) ekkor tartalmaz minden olyan készüléket, amely EDS fájllal definiálva van. Kézikönyv DFD11B DeviceNet terepibusz-interfész MOVIDRIVE MDX61B-hez 17

18 I Tervezés, üzembe helyezés 4 Folyamatadatok cseréje Folyamatadatok cseréje Polled I/O A Polled I/O üzenetek megfelelnek az SEW terepibusz-profil folyamatadat-üzeneteinek. Ezekkel legfeljebb 10 folyamatadat-szó váltható a vezérlés és a hajtásszabályozó között. A folyamatadat-hossz az S2-PD0... S2-PD4 DIP kapcsolókkal állítható be. A beállított folyamatadat-hossz nemcsak a Polled I/O üzenetek folyamatadat-hosszát befolyásolja, hanem a Bit-Strobe I/O üzenetekét is. A Bit-Strobe I/O üzenetek folyamatadat-hossza legfeljebb 4 folyamatadat-szó terjedelmű lehet. Ha a DIP kapcsolókkal beállított folyamatadat-hossz értéke <4, akkor ez az érték kerül átvételre. Ha a DIP kapcsolókkal beállított érték >4, akkor a folyamatadat-hossz értéke automatikusan 4-re korlátozódik. Tervezés folyamatadat-szó esetén A folyamatadat-konfigurációnál a folyamatadat-hossz gyárilag 3-ra van állítva. Ez az érték az S2-PD0... S2-PD4 DIP kapcsolókkal módosítható. Ez a beállítás a MOVITOOLS -ban vagy a DBG60B kezelőkészülékkel a DeviceNet PD configuration = 3PD vagy a 3PD + Param paraméter révén kerül kijelzésre. A hajtásszabályozó így 3 kimeneti folyamatadat-szót (6 bájtot) dolgoz fel, és 3 bemeneti folyamatadat-szót küld a vezérlésnek. Ha a vezérlés több mint 10 kimeneti folyamatadat-szót küld, akkor a folyamatadatok nem kerülnek sem feldolgozásra, sem visszaküldésre. Ha a vezérlés 3 kimeneti folyamatadat-szót küld, akkor a hajtásszabályozó 3 kimeneti folyamatadat-szót dolgoz fel, és 3 bemeneti folyamatadat-szót küld a vezérlésnek. PLC Címtartomány Output fájl O:3.10 PD 1 O:3.11 O:3.12 PD 2 PD 3 PD 1 PD 2 PD 3 PD MOVIDRIVE Input fájl I:3.10 I:3.11 I:3.12 PD 1 PD 2 PD 3 PD 10 PD 1 PD 2 PD ábra: Három folyamatadat-szó a PLC memóriatartományában 54191AHU 18 Kézikönyv DFD11B DeviceNet terepibusz-interfész MOVIDRIVE MDX61B-hez

19 Tervezés, üzembe helyezés Folyamatadatok cseréje I 0 4 A PLC kimeneti fájljában vannak a PLC kimeneti folyamatadat-szavai, és a bemeneti fájlban a bemeneti folyamatadat-szavai. A fenti példában az O:3.10, O:3.11 és O:3.12 kimeneti adatszónak az 1., 2. és 3. kimeneti folyamatadat-szóba másolása és a hajtásszabályozó általi feldolgozása történik meg. A hajtásszabályozó 3 bemeneti folyamatadat-szót küld vissza, amelyek a PLC I:3.10, I:3.11 és I:3.12 bemeneti adatszavába másolódnak. Más folyamatadat-hossz kiválasztása esetén a PLC által kezelt memóriatartományt megfelelően bővíteni kell. Ha például a folyamatadat-hossz beállított értéke 10, akkor 10 kimeneti folyamatadat-szót és 10 bemeneti folyamatadat-szót kell konfigurálni. Időtúllépési tulajdonságok Polled I/O esetén Az időtúllépést a DFD11B opció váltja ki. Az időtúllépési időt a masternek a kapcsolat felépítése után kell beállítania. A DeviceNet specifikációban nem időtúllépési idő, hanem Expected Packet Rate szerepel. Az Expected Packet Rate a következő képlet szerint számítható az időtúllépési időből: t időtúllépés_hajtásszabályozó = t Polled_IO_időtúllépési_idő = 4 t Expected_Packet_Rate_Polled_IO Az Expected Packet Rate a Connection Object Class 5, Instance 2, Attribute 9 segítségével állítható be. Az értéktartomány 0 ms ms, 5 ms-os lépésekben. A Polled I/O kapcsolat Expected Packet Rate értékét a készülék átszámítja időtúllépési időre, és úgy jelzi ki a P819 paraméterben. A Polled I/O kapcsolat bontásakor a készülék megőrzi az időtúllépési időt és annak lejártakor időtúllépési állapotba kerül. Az időtúllépési időt tilos a MOVITOOLS vagy a DBG60B kezelőkészülék segítségével módosítani, csak a buszról aktiválható. Ha a Polled I/O üzeneteknél időtúllépés lép fel, akkor ez a kapcsolattípus időtúllépési állapotba kerül. A bejövő Polled I/O üzeneteket a készülék már nem fogadja. Az időtúllépés a hajtásszabályozón beállított időtúllépési reakció végrehajtásával jár. Az időtúllépés a DeviceNetről a Connection Object reset műveletével (class 0x05, instance 0x02, undetermined attribute), a kapcsolat bontásával, az Identity Object reset műveletével (class 0x01, instance 0x01, undetermined attribute) vagy a vezérlőszó reset bitjével törölhető. Bit-Strobe I/O A Bit-Strobe I/O üzeneteket az SEW terepibusz-készülékprofil nem tartalmazza. Ezek DeviceNet-specifikus folyamatadat-cserét jelentenek. Ekkor a master 8 bájt (= 64 bit) hosszúságú broadcast üzenetet küld. Ebben az üzenetben állomáscímének megfelelően minden résztvevőhöz hozzá van rendelve egy bit. E bit értéke lehet 0 vagy 1, így a fogadóban két különböző reakciót válthat ki. Bit értéke Jelentés BIO LED 0 csak a bemeneti folyamatadatok visszaküldése zölden világít 1 terepi busz időtúllépési reakció kiváltása és a bemeneti folyamatadatok visszaküldése zölden világít Kézikönyv DFD11B DeviceNet terepibusz-interfész MOVIDRIVE MDX61B-hez 19

20 I Tervezés, üzembe helyezés 4 Folyamatadatok cseréje 0 Figyelem! A Bit-Strobe üzenet által kiváltott időtúllépésnek a kapcsolat valós időtúllépésétől történő megkülönböztetésére a DFD11B opció előlapján található BIO LED szolgál. A BIO LED zölden világít, ha az időtúllépést a Bit-Strobe üzenet váltotta ki. Ha a BIO LED pirosan villog, akkor a Bit-Strobe kapcsolat időtúllépése áll fenn, és nem történik meg több Bit-Strobe üzenet fogadása. Minden olyan résztvevő, amely ezt a Bit- Strobe I/O üzenetet fogadta, aktuális bemeneti folyamatadataival válaszol. A bemeneti folyamatadatok hossza megfelel a Polled I/O kapcsolat folyamatadat-hosszának. Azonban a bemeneti folyamatadatok hossza legfeljebb 4 folyamatadat terjedelmű lehet. A következő táblázat a résztvevőknek (= állomáscímeknek) az adatbitekhez történő hozzárendelését jelentő Bit-Strobe Request üzenet adattartományát mutatja be. Példa: Az a résztvevő, amelynek állomáscíme (MAC ID) 16, csak a 2. adatbájt 0. bitjét dolgozza fel. Byte Offset ID 7 ID 6 ID 5 ID 4 ID 3 ID 2 ID 1 ID 0 1 ID 15 ID 14 ID 13 ID 12 ID 11 ID 10 ID 9 ID 8 2 ID 23 ID 22 ID 21 ID 20 ID 19 ID 18 ID 17 ID 16 3 ID 31 ID 30 ID 29 ID 28 ID 27 ID 26 ID 25 ID 24 4 ID 39 ID 38 ID 37 ID 36 ID 35 ID 34 ID 33 ID 32 5 ID 47 ID 46 ID 45 ID 44 ID 43 ID 42 ID 41 ID 40 6 ID 55 ID 54 ID 53 ID 52 ID 51 ID 50 ID 49 ID 48 7 ID 63 ID 62 ID 61 ID 60 ID 59 ID 58 ID 57 ID 56 PLC Címtartomány Output fájl O:3.10 O:3.11 O:3.12 O: Bit 16 1 állomáscímek (MAC-ID) = 16 Intput fájl PD 1 PD 2 PD 3 I:3.10 I:3.11 I:3.12 PD 1 PD 2 PD 3 5. ábra: Bit-Strobe I/O üzenetek 54192AHU A fenti ábrán a Bit-Strobe I/O üzenet az O: O:3.13 memóriaszóban tárolódik. A hajtásszabályozó 3 bemeneti folyamatadat-szót küld a PLC-nek, amelyek a bemeneti fájl I: I:3.12 bemeneti adatszavában kerülnek tárolásra. Figyelem! A DIP kapcsolókkal beállított folyamatadat-hossz nemcsak a Bit-Strobe I/O üzenetek folyamatadat-hosszát befolyásolja, hanem a Polled I/O üzenetekét is. A Bit-Strobe I/O üzenetek folyamatadat-hossza legfeljebb 4 folyamatadat-szó terjedelmű lehet. 20 Kézikönyv DFD11B DeviceNet terepibusz-interfész MOVIDRIVE MDX61B-hez

21 Tervezés, üzembe helyezés Folyamatadatok cseréje I 0 4 Időtúllépési tulajdonságok Bit-Strobe I/O esetén Az időtúllépést a DFD11B opció váltja ki. Az időtúllépési időt a masternek a kapcsolat felépítése után kell beállítania. A DeviceNet specifikációban nem időtúllépési idő, hanem Expected Packet Rate szerepel. Az Expected Packet Rate a következő képlet szerint számítható az időtúllépési időből: t BitStrobe_IO_időtúllépés = 4 t Expected_Packet_Rate_BitStrobe_IO Ez a Connection Object Class 5, Instance 3, Attribute 9 segítségével állítható be. Az értéktartomány 0 ms ms, 5 ms-os lépésekben. Ha a Bit-Strobe I/O üzeneteknél időtúllépés lép fel, akkor ez a kapcsolattípus időtúllépési állapotba kerül. A bejövő Bit-Strobe I/O üzeneteket a készülék már nem fogadja. Az időtúllépés nem továbbítódik a hajtásszabályozóra. Az időtúllépés a következőképpen törölhető: a DeviceNeten át a Connection Object reset műveletével (class 0x05, instance 0x03, undetermined attribute) a kapcsolat bontásával az Identity Object reset műveletével (class 0x01, instance 0x01, undetermined attribute) Kézikönyv DFD11B DeviceNet terepibusz-interfész MOVIDRIVE MDX61B-hez 21

22 I Tervezés, üzembe helyezés 4 Paraméteradat-csere Paraméteradat-csere Az SEW paraméteradatcsatorna Az SEW paraméteradat-csatorna olyan kapcsolat, amelyen át a hajtásszabályozó paraméterei módosíthatók és kiolvashatók. Ez a DFD11B opción az Explicit Messages formájában valósul meg. Az SEW paraméteradat-csatornához való hozzáférés a Register Object (class 7) és a Parameter Object (class 15) segítségével történik. Register Object class (class 7) Az SEW paraméteradat-csatorna a Get_Attribute_Single és Set_Attribute_Single művelettel szólítható meg. Mivel a DeviceNetben a Register Object úgy van specifikálva, hogy az INPUT Object csak olvasható, az OUTPUT Object pedig írható és olvasható, a paraméteradat-csatorna megszólítására az alábbi táblázatban bemutatott lehetőségek adódnak. eredményezett MOVILINK művelet Instance INPUT / OUTPUT Get_Attribute_Single Set_Attribute_Single 1 INPUT READ érvénytelen 2 OUTPUT READ WRITE 3 OUTPUT READ WRITE VOLATILE 4 INPUT READ MINIMUM érvénytelen 5 INPUT READ MAXIMUM érvénytelen 6 INPUT READ DEFAULT érvénytelen 7 INPUT READ SCALING érvénytelen 8 INPUT READ ATTRIBUTE érvénytelen 9 INPUT READ EEPROM érvénytelen 22 Kézikönyv DFD11B DeviceNet terepibusz-interfész MOVIDRIVE MDX61B-hez

23 Tervezés, üzembe helyezés Paraméteradat-csere I 0 4 Get_Attribute_Single Input (Instance 1) READ Get_Attribute_Single Set_Attribute_Single Output (Instance 2) WRITE Get_Attribute_Single Set_Attribute_Single Output (Instance 3) WRITE VOLATILE Get_Attribute_Single Input (Instance 4) READ MINIMUM DPRAM Get_Attribute_Single Input (Instance 5) READ MAXIMUM Get_Attribute_Single Input (Instance 6) READ DEFAULT Get_Attribute_Single Input (Instance 7) READ SCALING Get_Attribute_Single Input (Instance 8) READ ATTRIBUTE Get_Attribute_Single Input (Instance 9) READ EEPROM DeviceNet SEW terepibusz-profil 6. ábra: A paramétercsatorna leírása 54185AHU Kézikönyv DFD11B DeviceNet terepibusz-interfész MOVIDRIVE MDX61B-hez 23

24 I Tervezés, üzembe helyezés 4 Paraméteradat-csere 0 Az alábbi táblázat a Register Object kilenc entitástípusának (Instance) attribútumait mutatja be. Class Instance Attribute Get Set Típus Típus/érték Jelentés 0x07 0x01 1 X BOOL 0/1 Bad Flag (hibajel) (Read) 2 X BOOL 0 (Input) Direction (irány) 3 X UINT 16 bit Size (méret) 0x02 (Read /Write) 0x03 (Read/Write-Volatile) 0x04 (Read Minimum) 0x05 (Read Maximum) 0x06 (Read Default) 0x07 (Read Scaling) 0x08 (Read Attribute) 0x09 (Read EEPROM) 4 X X ARRAY BITS 2 bájt index 4 bájt adat Adatok 1 X BOOL 0/1 Bad Flag (hibajel) 2 X BOOL 1 (Output) Direction (irány) 3 X UINT 48 bit Size (méret) 4 X X ARRAY BITS 2 bájt index 4 bájt adat Adatok 1 X BOOL 0/1 Bad Flag (hibajel) 2 X BOOL 1 (Output) Direction (irány) 3 X UINT 16 bit Size (méret) 4 X X ARRAY BITS 2 bájt index 4 bájt adat Adatok 1 X BOOL 0/1 Bad Flag (hibajel) 2 X BOOL 1 (Output) Direction (irány) 3 X UINT 16 bit Size (méret) 4 X X ARRAY BITS 2 bájt index 4 bájt adat Adatok 1 X BOOL 0/1 Bad Flag (hibajel) 2 X BOOL 1 (Output) Direction (irány) 3 X UINT 16 bit Size (méret) 4 X X ARRAY BITS 2 bájt index 4 bájt adat Adatok 1 X BOOL 0/1 Bad Flag (hibajel) 2 X BOOL 1 (Output) Direction (irány) 3 X UINT 16 bit Size (méret) 4 X X ARRAY BITS 2 bájt index 4 bájt adat Adatok 1 X BOOL 0/1 Bad Flag (hibajel) 2 X BOOL 1 (Output) Direction (irány) 3 X UINT 16 bit Size (méret) 4 X X ARRAY BITS 2 bájt index 4 bájt adat Adatok 1 X BOOL 0/1 Bad Flag (hibajel) 2 X BOOL 1 (Output) Direction (irány) 3 X UINT 16 bit Size (méret) 4 X X ARRAY BITS 2 bájt index 4 bájt adat Adatok 1 X BOOL 0/1 Bad Flag (hibajel) 2 X BOOL 1 (Output) Direction (irány) 3 X UINT 16 bit Size (méret) 4 X X ARRAY BITS 2 bájt index 4 bájt adat Adatok 24 Kézikönyv DFD11B DeviceNet terepibusz-interfész MOVIDRIVE MDX61B-hez

25 Tervezés, üzembe helyezés Paraméteradat-csere I 0 4 Az attribútumok magyarázata Az 1. Bad Flag attribútum azt jelzi, hogy lépett-e fel hiba az előző műveletnél. A 2. attribútum az Instance adatforgalmi irányát mutatja. A 3. attribútum az adatok hosszát adja meg bitben. A 4. attribútum a paraméteradatokat képviseli. Ezek indexből (2 bájt) és adatokból (4 bájt) állnak. Az átvitelhez a Get_Attribute_Single és a Set_Attribute_Single művelet áll rendelkezésre. Művelet Kódolás Jelentés Get_Attribute_Single 0x0E attribútum olvasása Set_Attribute_Single 0x10 attribútum írása Példa A Setpoint description PO1 (index 8304 = 2070 hex ) paraméterbe a CONTROL WORD1 (9) értéket kell írni. Az alábbi táblázat a Parameter Request üzenet adatformátumát mutatja. Byte Offset Funkció MAC ID Művelet Class Instance Attribute Index Adatok Helyérték Low High LSB MSB Példa 01 hex 10 hex 07 hex 02 hex 04 hex 70 hex 20 hex 09 hex 00 hex 00 hex 00 hex Az alábbi táblázat a Parameter Response üzenet adatformátumát mutatja. Byte Offset Funkció MAC ID Művelet Index Adatok Helyérték Low High LSB MSB Példa 01 hex 90 hex 70 hex 20 hex 09 hex 00 hex 00 hex 00 hex PLC Címtartomány Kimeneti adatok Fejléc Fejléc (mûvelet, osztály...) Index = 2070h Index Adatok, Low szó Adatok, Low szó =0009h Adatok, High szó Adatok, High szó =0000h Fejléc Index Adatok Bemeneti adatok Fejléc (mûvelet, osztály...) Index = 2070h Adatok, Low szó =0009h Adatok, High szó =0000h Fejléc Fejléc Index Adatok, Low szó Adatok, High szó Index Adatok 7. ábra: Paraméteradat-csere 54183AHU Kézikönyv DFD11B DeviceNet terepibusz-interfész MOVIDRIVE MDX61B-hez 25

26 I Tervezés, üzembe helyezés 4 Paraméteradat-csere 0 Parameter Object class (class15) A paraméterobjektum segítségével a hajtásszabályozó tererpibusz-paraméterei közvetlenül megszólíthatók az Instance segítségével. A DeviceNet specifikáció betartása érdekében az Instance-ek adatformátuma eltér az SEW terepibusz-készülékprofiltól. Azonban a paraméterobjektum segítségével mégis lehetséges a hajtásszabályozó összes paraméterének megszólítása. Az Instance e célra van fenntartva. Általános SEW paraméteradatcsatorna Az RSNetWorx szoftver lehetőséget kínál arra, hogy a hajtásszabályozót a paraméterobjektum segítségével paraméterezzük. Mivel az EDS fájlban nincs minden paraméter felsorolva, a paraméterobjektumban 2 Instance van definiálva, amelyek utánozzák az SEW paraméteradat-csatornát a MOVILINK műveletekkel együtt. Sz. Csoport Megnevezés Megjegyzés 1 SEW Parameter Channel SEW param. index a paraméter indexe 2 SEW Parameter Channel SEW-Read/Write a paraméter értékének olvasása vagy írása A paraméter olvasásához vagy írásához először be kell írni a kívánt indexet az SEW param. index-be. Ezt követően az SEW paraméteradatok a 2. Instance segítségével olvashatók vagy írhatók. Egy paraméter olvasásához vagy írásához tehát 2 műveletet kell végrehajtani. Az SEW-Read/Write, az SEW-Read/WriteVo, az SEW-Minimum, az SEW-Maximum, az SEW-Default, az SEW-Scaling és az SEW-Attribute művelet adatformátuma megfelel az SEW MOVILINK kommunikációs profilnak. A terepibuszparaméterek írása vagy olvasása A terepi busz működtetéséhez szükséges paraméterek közvetlenül a paraméterobjektumban foglalnak helyet. Ezek közvetlenül megszólíthatók az Instance révén. Sz. Csoport Megnevezés Jelentés 3R Device Identification a készülék cikkszáma 4 Control source vezérlés forrása 5 Setpoint source alapjel forrása 6R PD Configuration folyamatadat-konfiguráció 7 Setp.descr.PO1 kimeneti folyamatadatok kiosztása a PD1 esetében 8 Setp.descr.PO2 kimeneti folyamatadatok kiosztása a PD2 esetében 9 Setp.descr.PO3 kimeneti folyamatadatok kiosztása a PD3 esetében 10 Device Parameter Act.v.descr. PI1 bemeneti folyamatadatok kiosztása a PD1 esetében 11 Act.v.descr. PI2 bemeneti folyamatadatok kiosztása a PD2 esetében 12 Act.v.descr. PI3 bemeneti folyamatadatok kiosztása a PD3 esetében 13 PO Data Enable folyamatadatok engedélyezése 14 Timeout response időtúllépési reakció 15R Fieldbus Type terepi busz típusa 16R Baud rate a DIP kapcsolókkal beállított adatátviteli sebesség 17R Station address a DIP kapcsolókkal beállított MAC ID R = Read only 26 Kézikönyv DFD11B DeviceNet terepibusz-interfész MOVIDRIVE MDX61B-hez

27 Tervezés, üzembe helyezés Paraméteradat-csere I 0 4 Kimeneti folyamatadatmonitor (PO monitor) Ezekkel a paraméterekkel a vezérlés által küldött kimeneti folyamatadatokat lehet megfigyelni. Sz. Csoport Megnevezés Jelentés 18R PO1 setpoint az 1. kimeneti folyamatadat-szó figyelése 19R PO2 setpoint a 2. kimeneti folyamatadat-szó figyelése 20R PO3 setpoint a 3. kimeneti folyamatadat-szó figyelése 21R PO4 setpoint a 4. kimeneti folyamatadat-szó figyelése 22R PO5 setpoint az 5. kimeneti folyamatadat-szó figyelése PO monitor 23R PO6 setpoint a 6. kimeneti folyamatadat-szó figyelése 24R PO7 setpoint a 7. kimeneti folyamatadat-szó figyelése 25R PO8 setpoint a 8. kimeneti folyamatadat-szó figyelése 26R PO09 setpoint a 9. kimeneti folyamatadat-szó figyelése 27R PO10 setpoint a 10. kimeneti folyamatadat-szó figyelése R = Read only Bemeneti folyamatadatmonitor (PI monitor) Ezekkel a paraméterekkel a vezérlés számára küldött bemeneti folyamatadatokat lehet megfigyelni. Sz. Csoport Megnevezés Jelentés 28R PI1 actual value az 1. bemeneti folyamatadat-szó figyelése 29R PI2 actual value a 2. bemeneti folyamatadat-szó figyelése 30R PI3 actual value a 3. bemeneti folyamatadat-szó figyelése 31R PI4 actual value a 4. bemeneti folyamatadat-szó figyelése 32R PI5 actual value az 5. bemeneti folyamatadat-szó figyelése PI monitor 33R PI6 actual value a 6. bemeneti folyamatadat-szó figyelése 34R PI7 actual value a 7. bemeneti folyamatadat-szó figyelése 35R PI8 actual value a 8. bemeneti folyamatadat-szó figyelése 36R PI9 actual value a 9. bemeneti folyamatadat-szó figyelése 37R PI10 actual value a 10. bemeneti folyamatadat-szó figyelése R = Read only Az üzeneten belüli skálázás és ábrázolás megfelel a DeviceNet specifikációnak, így nem azonos az SEW kommunikációs profillal. Kézikönyv DFD11B DeviceNet terepibusz-interfész MOVIDRIVE MDX61B-hez 27

28 I Tervezés, üzembe helyezés 4 A paraméterezés visszatérési kódjai A paraméterezés visszatérési kódjai SEW-specifikus visszatérési kódok A hajtásszabályozó által hibás paraméterezés esetén adott visszatérési kódok leírása az "SEW-Felbus-Geräteprofil" (SEW terepibusz-készülékprofil) c. kézikönyvben megtalálható, ezért nem része ennek a dokumentációnak. Azonban a DeviceNettel összefüggésben a visszatérési kódok más formátumban érkeznek vissza. Az alábbi táblázat példaként egy Parameter Response üzenet adatformátumát mutatja be. A hibaüzenet Service Code-ja mindig 94 hex Byte Offset Funkció MAC ID Service Code [=94hex] (művelet kódja) General Error Code (általános hibakód) Additional code (kiegészítő hibakód) Példa 01 hex 94 hex 1F hex 10 hex A hajtásszabályozóra jellemző General Error Code (általános hibakód) mindig 1F hex = proprietary error Az Additional Code (kiegészítő hibakód) azonos az SEW-Feldbus-Geräteprofil (SEW terepibusz-készülékprofil) c. kézikönyvben leírt Additional Code-dal A táblázatban a gyártóspecifikus 10 hex = Illegal parameter index hiba szerepel. A DeviceNet visszatérési kódjai Ha az átvitel során nem tartják be az adatformátumot, vagy nem implementált műveletet hajtanak végre, akkor a hibaüzenet DeviceNet-specifikus visszatérési kódokat tartalmaz. E visszatérési kódok kódolása le van írva a DeviceNet specifikációban ( "Függelék"). Az Explicit Messages időtúllépése Az időtúllépést a DFD11B opció váltja ki. Az időtúllépési időt a masternek a kapcsolat felépítése után kell beállítania. A DeviceNet specifikációban nem időtúllépési idő, hanem Expected Packet Rate szerepel. Az Expected Packet Rate a következő képlet szerint számítható az időtúllépési időből: t ExplicitMessages_időtúllépés = 4 t Expected_Packet_Rate_ExplicitMessages Ez a Connection Object Class 5, Instance 1, Attribute 9 segítségével állítható be. Az értéktartomány 0 ms ms, 5 ms-os lépésekben. Ha Explicit Messages időtúllépés lép fel, akkor az Explicit Messages ilyen kapcsolattípusa automatikusan megszakad, ha a Polled I/O vagy Bit-Strobe kapcsolat nincs ESTABLISHED állapotban. Ez a DeviceNet standard beállítása. Ahhoz, hogy ismét Explicit Messages kommunikáció folyhasson, ismét fel kell építeni ezen üzenetek kapcsolatát. Az időtúllépés nem továbbítódik a hajtásszabályozóra. 28 Kézikönyv DFD11B DeviceNet terepibusz-interfész MOVIDRIVE MDX61B-hez

29 Kapocsmodul 1794-TB2 Kapocsmodul 1794-TB2 Alkalmazási példa SLC500 típusú PLC-vel A paraméterezés visszatérési kódjai 5 5 Alkalmazási példa SLC500 típusú PLC-vel RSLogic500 SLC-hez 9324-RL0300END Készülékkonfiguráció DeviceNet Tápegység Tápegység PC PC RS232C RS232C MAC-ID MAC-ID MAC-ID 1747-CP CP DeviceNet SLC500 KimenetekBemenetek scanner Adapter Bemenetek Adapter Bemenetek Chassis 1746-A P L SDN 1746-IB OB ADN 1794-IB ADN1794-OV16 Lezáró ellenállás DeviceNet (1485C-P1-A50 távvezeték) Lezáró ellenállás 1485A-C2 1485A-C2 MAC-ID 0 MAC-ID 8 MAC-ID 4 8. ábra: PLC készülékkonfiguráció A következő készülékek kerülnek alkalmazásra: 54179AHU Készülék MAC ID SLC5/04 DeviceNet Scanner 1747-SDN 1 32 bemenetes INPUT modul 32 kimenetes OUTPUT modul DeviceNet adapter 16 bemenetes input modullal 11 DeviceNet 16 kimenetes output modullal 10 MOVIDRIVE MDX61B, DFD11B opcióval 8 MOVIDRIVE MDX61B, DFD11B opcióval 0 MOVIDRIVE MDX61B, DFD11B opcióval 4 Kézikönyv DFD11B DeviceNet terepibusz-interfész MOVIDRIVE MDX61B-hez 29

30 Alkalmazási példa SLC500 típusú PLC-vel 5 A paraméterezés visszatérési kódjai A DeviceNet Manager szoftverrel a következő memóriatartományok lettek meghatározva: ****************************************************************** * 1747-SDN Scanlist Map ****************************************************************** Discrete Input Map: I:3.000 R R R R R R R R R R R R R R R R a scanner állapotszava I: a 11. készülékről jövő folyamatadatok I: a 11. készülékről jövő folyamatadatok I: a 10. készülékről jövő folyamatadatok I: a 10. készülékről jövő folyamatadatok I: PID1, 8. készülék Polled IO I: PID2, 8. készülék Polled IO I: PID3, 8. készülék Polled IO I: PID1, 8. készülék Bit-Strobe I/O I: PID2, 8. készülék Bit-Strobe I/O I: PID3, 8. készülék Bit-Strobe I/O I: PID1, 0. készülék Polled IO I: PID2, 0. készülék Polled IO I: PID3, 0. készülék Polled IO I: PID1, 0. készülék Bit-Strobe I/O I: PID2, 0. készülék Bit-Strobe I/O I: PID3, 0. készülék Bit-Strobe I/O I: PID1, 4. készülék Polled IO I: PID2, 4. készülék Polled IO I: PID3, 4. készülék Polled IO I: PID1, 4. készülék Bit-Strobe I/O I: PID2, 4. készülék Bit-Strobe I/O I: PID3, 4. készülék Bit-Strobe I/O Discrete Output Map: O:3.000 R R R R R R R R R R R R R R R R a scanner vezérlőszava O: a 11. készülékre menő folyamatadatok O: a 10. készülékre menő folyamatadatok O: POD1, 8. készülék Polled IO O: POD2, 8. készülék Polled IO O: POD3, 8. készülék Polled IO O: POD1, 0. készülék Polled IO O: POD2, 0. készülék Polled IO O: POD3, 0. készülék Polled IO O: POD1, 4. készülék Polled IO O: POD2, 4. készülék Polled IO O: POD3, 4. készülék Polled IO O: Bit-Strobe a 8. készülékhez A Bit-Strobe adatok a Polled I/O adatokkal szemben félkövér betűkkel vannak szedve. 30 Kézikönyv DFD11B DeviceNet terepibusz-interfész MOVIDRIVE MDX61B-hez

31 Alkalmazási példa SLC500 típusú PLC-vel Polled I/O (folyamatadatok) cseréje Polled I/O (folyamatadatok) cseréje Feladatmeghatározás Az alábbi programban egy MOVIDRIVE MDX61B számára folyamatadatokat kell küldeni, és a motort különböző fordulatszámokon kell járatni. A program folyamata az alábbi ábrán látható. 0. ciklus START fordulatszám = 1000 fordulat/perc, engedélyezés 1. ciklus fordulatszám = 0 fordulat/perc, gyorsleállás 2. ciklus fordulatszám = 400 fordulat/perc, engedélyezés 3. ciklus fordulatszám = 0 fordulat/perc, gyorsleállás 9. ábra: Programfolyamat 54178AHU A folyamatadatok cseréjéhez az alábbi táblázatban feltüntetett paramétereket kell beállítani a MOVIDRIVE MDX61B hajtásszabályozón. Menüszám Index Paraméter Érték Setpoint source (alapjel forrása) Fieldbus (terepi busz) Control signal source (vezérlés forrása) Fieldbus (terepi busz) Process output data description 1 (1. kimenő folyamatadat megnevezése) Control word 1 (1. vezérlőszó) Process output data description 2 (2. kimenő folyamatadat megnevezése) Speed (fordulatszám) Process output data description 3 (3. kimenő folyamatadat megnevezése) No function (nincs funkciója) Process output data description 1 (1. kimenő folyamatadat megnevezése) Status word 1 (1. állapotszó) Process output data description 2 (2. kimenő folyamatadat megnevezése) Speed (fordulatszám) Process output data description 3 (3. kimenő folyamatadat megnevezése) No function (nincs funkciója) PO data enable (kimenő PD engedélyezése) YES (igen) A MOVIDRIVE MDX61B ekkor terepi busz üzemmódban működik és fogadhatja a folyamatadatokat. Ekkor megírható az SLC500 programja. Kézikönyv DFD11B DeviceNet terepibusz-interfész MOVIDRIVE MDX61B-hez 31

32 Alkalmazási példa SLC500 típusú PLC-vel 5 Polled I/O (folyamatadatok) cseréje DeviceNet kommunikáció indítása Forgásirány-ellenõrzés állapotgépe Az állapotgép állapotának kiadása a kimenetekre Ha az állapot > 3, akkor 0. állapotra vált 01912AHU A 0. lépcsőben (a 0. programsorban) aktiváljuk az O:3.0/0 kimeneti bitet, így elindítjuk a DeviceNet kommunikációt ( DeviceNet scanner leírása). Az 1. és a 3. lépcső azt az állapotgépet implementálja, amellyel a állapot megvalósítása történik. Az aktuális állapot a 2. lépcsőben az SLC500 kimeneti moduljának O:1.0 kimeneteire íródik. Az alábbi ábrán a folyamatadat-értékeknek a scanner memóriatartományába való kimenete megy végbe. Ha az állapot > 3, akkor 0. állapotra vált 0. állapot: motor indítása, fordulatszám 1000 fordulat/perc 1. állapot: motor megállítása 01913AHU 32 Kézikönyv DFD11B DeviceNet terepibusz-interfész MOVIDRIVE MDX61B-hez

33 Alkalmazási példa SLC500 típusú PLC-vel Polled I/O (folyamatadatok) cseréje 5 A 4. lépcsőben a 0. állapot jön létre. Ebben az állapotban az O:3.3 memóriatartományba, amely az 1. kimeneti folyamatadat-szót képviseli, 6-os érték (ENABLE = engedélyezés) íródik. Az O:3.4 memóriatartományba (2. kimeneti folyamatadat-szó) 5000 kerül, ami 1000 min -1 fordulatszámnak felel meg. Így a motor percenként 1000 fordulatot tesz meg. Az 5. lépcsőben az 1. állapot jön létre. Ebben az állapotban az O:3.3 memóriatartományba, amely az 1. kimeneti folyamatadat-szót képviseli, 0-s érték (RAPID STOP =gyorsleállás) íródik. Az O:3.4 memóriatartományba (2. kimeneti folyamatadat-szó) 0 kerül, ami 0 min -1 fordulatszámnak felel meg. Így a motor gyorsleállással megáll. A 2. és a 3. állapot kezelése hasonló, mint a 0. és az 1. állapoté, ezért bővebben nem magyarázzuk. Az alábbi ábrán a 8-as című készülék aktuális tényleges értéke (ellenőrző jele), amely az I:3.6 memóriatartományban (2. bemeneti folyamatadat-szó) helyezkedik el, megszorzásra kerül egy állandó tényezővel (itt 1-gyel), és beíródik az O:3.7 kimeneti memóriatartományba (0-s című készülék 2. kimeneti folyamatadat-szava). Továbbá a 0-s című készülék 1. kimeneti folyamatadat-szavába (O:3.6) értékként 6 íródik (ENABLE =engedélyezés). Így a 0-s című készülék a 8-as című készülék engedélyező jelével követi a tényleges fordulatszámot. Az 1. motor tényleges helyzetének megküldése a 2. motorra 01914AHU Kézikönyv DFD11B DeviceNet terepibusz-interfész MOVIDRIVE MDX61B-hez 33

34 Alkalmazási példa SLC500 típusú PLC-vel 5 Bit-Strobe I/O cseréje 5.2 Bit-Strobe I/O cseréje Feladatmeghatározás Az alábbi programban a MOVIDRIVE hajtásszabályozótól bemeneti folyamatadatokat kérünk. A folyamatadatok cseréjéhez a hajtásszabályozón az alábbi táblázatban feltüntetett paramétereket kell beállítani. Menüszám Index Paraméter Érték Setpoint source (alapjel forrása) Fieldbus (terepi busz) Control signal source (vezérlés forrása) Fieldbus (terepi busz) Process output data description 1 (1. kimenő folyamatadat megnevezése) Process output data description 2 (2. kimenő folyamatadat megnevezése) Process output data description 3 (3. kimenő folyamatadat megnevezése) Process output data description 1 (1. kimenő folyamatadat megnevezése) Process output data description 2 (2. kimenő folyamatadat megnevezése) Process output data description 3 (3. kimenő folyamatadat megnevezése) Control word 1 (1. vezérlőszó) Speed (fordulatszám) No function (nincs funkciója) Status word 1 (1. állapotszó) Speed (fordulatszám) No function (nincs funkciója) PO data enable (kimenő PD engedélyezése) YES (igen) Response FIELDBUS TIMEOUT (terepi busz Rapid st. / Warn. időtúllépésére adott reakció) A MOVIDRIVE ekkor terepi busz üzemmódban működik és fogadhatja a folyamatadatokat. Ekkor megírható az SLC500 programja. DeviceNet kommunikáció indítása Bit-Strobe üzenet küldése Strobe-Bit beállítása/törlése A készülék tényleges értékeinek írása az I/O-k kimeneteire 01915AHU A 0. lépcsőben ismét engedélyezzük a DeviceNet kommunikációt. Az 1. lépcsőben a DeviceNet input modul I:3.2/0 bemeneti bitjének függvényében aktiváljuk a 8-as készülék Strobe-Bitjét. A 2. lépcsőben az 1. bemeneti folyamatadat-szót (I:3.8) az O:3.12 memóriaszóval a DeviceNet output modulra másoljuk, és a 2. bemeneti folyamatadat-szót (I:3.9) az O:1.0 memóriaszóval az SLC500 output modulra másoljuk. 34 Kézikönyv DFD11B DeviceNet terepibusz-interfész MOVIDRIVE MDX61B-hez

35 Alkalmazási példa SLC500 típusú PLC-vel Explicit Messages (paraméteradatok) cseréje Explicit Messages (paraméteradatok) cseréje Feladatmeghatározás Ebben a programban a vezérlés és a hajtásszabályozó között kell folyamatadatokat cserélni. A hajtásszabályozó és az SLC500 közötti folyamatadat-csere az úgynevezett M-Files segítségével megy végbe ( DeviceNet scanner modul telepítési útmutatója). Az M-Files-on belül a szó memóriatartománya fenn van tartva az Explicit Messages számára. E memóriatartomány felépítése az alábbi ábrán látható. Transmission header (átviteli fejléc) Explicit Message Body TXID cmd/status Connection Size Service (mûvelet) MAC-ID Class Instance Attribute Data (adatok) 224 szó 225 szó 226 szó 227 szó 228 szó 229 szó 230 szó szó 54172AHU A memóriatartomány két tartományra oszlik: Transmission header (átviteli fejléc, 3 szó) Explicit Message Body Az alábbi áttekintés részletesebb leírást ad az M-files-on belüli memóriatartományokról. Memóriatartomány Funkció Hossz Érték Leírás Transmission header (átviteli fejléc) Explicit Message Body cmd/status következő táblázat cmd: hibakód bejegyzése status: átviteli állapot bejegyzése TXID A scannerhez intézett kérés létrehozásakor vagy letöltésekor az SLC5 processzor kapcsolattervező programja az átvitelhez egy TXID-t rendel. Size mindegyik Az Explicit Message Body mérete 1/2 szó (bájtban!) Connection 0 DeviceNet csatlakozás (=0) Service (művelet) Class Instance Attribute Data (adatok) mindegyik 1 szó 0E hex 10 hex 05 hex stb Get_Attribute_Single (Read) Set_Attribute_Single (Write) Reset további műveletek a DeviceNet specifikáció szerint DeviceNet class DeviceNet instance DeviceNet attribute szó adattartalom Kézikönyv DFD11B DeviceNet terepibusz-interfész MOVIDRIVE MDX61B-hez 35

36 Alkalmazási példa SLC500 típusú PLC-vel 5 Explicit Messages (paraméteradatok) cseréje A következő áttekintő táblázatokban a parancs- és állapotkódok leírása található. Parancskódok: Parancskód (cmd) Leírás 0 átviteli blokk figyelmen kívül hagyása 1 átviteli blokk végrehajtása 2 átvitel állapotának fogadása 3 minden client/server átvitel alaphelyzetbe állítása 4 átvitel törlése a várakozási sorból fenntartva Állapotkódok: Hálózati csomópont állapota (status) Leírás 0 átviteli blokk figyelmen kívül hagyása 1 átvitel sikeresen végbement 2 átvitel folyamatban 3 hiba a slave készülék nincs a szkennelési listán (scan list) 4 hiba a slave offline állapotban van 5 hiba a DeviceNet hálózati csatlakozás ki van kapcsolva (offline) 6 hiba ismeretlen átviteli TXID 7 nem használt 8 hiba érvénytelen parancskód 9 hiba scanner puffer megtelt 10 hiba másik client/server átvitel van folyamatban 11 hiba nincs kapcsolat a slave készülékkel 12 hiba a válaszadatok túl hosszúak a blokk számára 13 hiba érvénytelen csatlakozás 14 hiba érvénytelen méretmeghatározás 15 hiba foglalt fenntartva 36 Kézikönyv DFD11B DeviceNet terepibusz-interfész MOVIDRIVE MDX61B-hez

37 Alkalmazási példa SLC500 típusú PLC-vel Explicit Messages (paraméteradatok) cseréje 5 Az M-files kérésfájlra (M0-file) és válaszfájlra (M1-file) osztható. Az adatátvitelt a következő ábra mutatja be. PCL SLC SDN scanner Átviteli blokk kérése 1.M0-File Scanner kérési várakozási sor MOVIDRIVE MDX61B 2. DeviceNet Explicit Message Request Végrehajtás Kapcsolatterv letapogatása (scan) Folyamatkérések és -válaszok Átviteli blokk válasza 4.M1-File Kész vagy Hiba Scanner Válasz Várakozási sor 3. DeviceNet Explicit Message Response 10. ábra: Explicit Message átvitele 54175AHU A Register Object class (7 hex ) használandó arra, hogy a hajtásszabályozóról az SEW paramétercsatornán paramétereket olvassunk ki (1. 9. instance) vagy írjunk (2. és 3. instance). Az adattartomány itt indexre (1 szó) és paraméteradatokra (2 szó) oszlik. Transmission header (átviteli fejléc) TXID Connection Service (mûvelet) Class cmd/status Size MAC-ID 224 szó 225 szó 226 szó 227 szó Explicit Message Body Instance Attribute Index Adatszó Low (HEX) Adatszó High (HEX) 228 szó 229 szó 230 szó 231 szó 232 szó 54177AHU Kézikönyv DFD11B DeviceNet terepibusz-interfész MOVIDRIVE MDX61B-hez 37

38 Alkalmazási példa SLC500 típusú PLC-vel 5 Explicit Messages (paraméteradatok) cseréje A példaprogramban az integer fájlban (N-File következő ábra) fenn van tartva egy adattartomány, amibe az M0/M1 fájl adatai íródnak AXX Az N7:0... N7:8 címen az alkalmazandó adatüzenet áll. Az N7:10... N7:15 címen a fogadott adatok állnak. Szóhossz Kérés Funkció Érték 1 TXID 1 cmd 1 = Start 2 Connection 0 Size 8 3 Service (művelet) E hex = Read Request MAC_ID 8 4 Class 7 5 Instance 1 6 Attribute 4 7 Data hex 8 Data 2 0 hex 9 Data 3 0 Szóhossz Válasz Funkció Érték TXID 1 status 1 = successful (sikeres) Connection 0 Size 6 Service (művelet) 8 hex = Read Response MAC_ID 8 4 Data hex 5 Data 2 9 hex 6 Data Kézikönyv DFD11B DeviceNet terepibusz-interfész MOVIDRIVE MDX61B-hez

39 Alkalmazási példa SLC500 típusú PLC-vel Explicit Messages (paraméteradatok) cseréje 5 Az SEW paramétercsatorna a class 7, instance és attribute 4 segítségével szólítható meg ( Statement of Conformance). Az 5. lépcsőben, a B3:0/1 emelkedő élével, az N7:0 címen kezdődő 9 bájt másolódik az M0-File-ba. Ezzel megkezdődik a 8304 (2070 hex ) paraméter olvasása. Ezt követően a 6. lépcsőben az I:3.0/15 scanner állapotbit emelkedő élére várakozunk. Az I:3.0/15 mutatja, hogy az adatok rendelkezésre állnak. Ekkor törölhető a B3:0/1 kérésprofil. Most még be kell írni a fogadott adatokat az N-file-ba. Ehhez az M-Files 9 szavát írjuk (N7: ). Küldött adatok írása M0/M1-File kezelése Fogadott adatok olvasása 01921AHU Kézikönyv DFD11B DeviceNet terepibusz-interfész MOVIDRIVE MDX61B-hez 39

40 n kva 6 f Műszaki adatok i DFD11B opció P Hz 6 Műszaki adatok 6.1 DFD11B opció DFD11B opció Cikkszám Teljesítményfelvétel P = 3 W Kommunikációs Master/Slave Connection Set a DeviceNet specifikáció 2.0 verziója szerint protokoll Folyamatadat-szók száma Adatátviteli sebesség Buszkábel hossza DIP kapcsolóval állítható: folyamatadat-szó folyamatadat-szó Bit-Strobe I/O esetén 125, 250 vagy 500 kbaud, DIP kapcsolóval állítható DeviceNet specifikáció 2.0, B függelék szerinti Thick Cable esetén: 125 kbaud esetén 500 m 250 kbaud esetén 250 m 500 kbaud esetén 100 m Átviteli szint ISO V A csatlakozás módja 2 vezetékes busz, 2 vezetékes 24 V= tápfeszültség, 5 pólusú Phoenix kapoccsal csatlakozókiosztás a DeviceNet specifikáció szerint MAC ID , DIP kapcsolóval állítható max. 64 résztvevő Támogatott műveletek Polled I/O: szó Bit-Strobe I/O: szó Explicit Messages: Get_Attribute_Single Set_Attribute_Single Reset Allocate_MS_Connection_Set Release_MS_Connection_Set Üzembe helyezési segédeszköz A MOVIDRIVE MDX61B firmware-verziója MOVITOOLS szoftvercsomag, 4.20-as vagy újabb verziójú DBG60B kezelőkészülék vagy újabb firmware-verzió ( kijelzés a P076 paraméterrel) 40 Kézikönyv DFD11B DeviceNet terepibusz-interfész MOVIDRIVE MDX61B-hez

41 Függelék General Error Codes (általános hibakódok) 7 7 Függelék 7.1 General Error Codes (általános hibakódok) General error code (hex) Hiba neve Leírás DeviceNet számára fenntartva 02 Resource unavailable a művelet végrehajtásához szükséges forrás nem áll rendelkezésre DeviceNet számára fenntartva 08 Service not supported a kiválasztott class / instance esetében nem támogatott művelet 09 Invalid attribute value érvénytelen attribútumadatokat küldtek 0A DeviceNet számára fenntartva 0B Already in requested a kiválasztott objektum már a lekérés állapotában van mode/state 0C Object state conflict a kiválasztott objektum jelenlegi állapotában nem tudja végrehajtani a műveletet 0D DeviceNet számára fenntartva 0E Attribute not settable a kiválasztott objektumhoz nem lehet írásra hozzáférni 0F Privilege violation hozzáférési jogosultság megsértése 10 Device state conflict a készülék jelenlegi állapotában a kívánt művelet nem hajtható végre 11 Reply data too large az átvitt adatok hossza meghaladja a fogadó puffer méretét 12 DeviceNet számára fenntartva 13 Not enough data az átvitt adatok hossza túl rövid a művelet végrehajtásához 14 Attribute not supported a kiválasztott attribútum nem támogatott 15 Too much data az átvitt adatok hossza túl nagy a művelet végrehajtásához 16 Object does not exist a kiválasztott objektum a készülékben nincs implementálva 17 DeviceNet számára fenntartva 18 No stored attribute data a kért adatok előzőleg nem voltak tárolva 19 Store operation failure az adatokat nem lehetett tárolni, mert a tároláskor hiba lépett fel 1A 1E DeviceNet számára fenntartva 1F Vendor specific error gyártóspecifikus hiba ( "SEW-Feldbus-Geräteprofil" (SEW terepibusz-készülékprofil) c. kézikönyv) 20 Invalid parameter érvénytelen paraméter ez a hibaüzenet akkor használatos, ha egy paraméter nem teljesíti a specifikáció és/vagy az alkalmazás követelményeit 21 CF Future extensions a DeviceNet részéről további definíciókhoz fenntartva D0 DF Reserved for Object Class and service errors ez a tartomány használható akkor, ha a fellépő hiba nem sorolható a fent megadott hibacsoportokba Kézikönyv DFD11B DeviceNet terepibusz-interfész MOVIDRIVE MDX61B-hez 41

42 Függelék 7 Statement of Conformance (megfelelőségi nyilatkozat) 7.2 Statement of Conformance (megfelelőségi nyilatkozat) Device Net Statement of Conformance SOC data as of Fill in the blank or X the appropriate box General Conforms to DeviceNet Specification Volume I - Release 2.0 Volume II - Release 2.0 Device Errata Data Vendor Name SEW Eurodrive GmbH Device Profile Vendor Specific Product Name SEW-MOVIDRIVE-DFD11B Product Code 10 Product Revision 1.01 DeviceNet Physical Network Power Consumption (Max) 0,4 11V dc (worst case) Conformance Data Connector Style Open-Hardwired Sealed-Mini Open-Pluggable X Sealed-Micro Isolated Physical Layer LEDs Supported Module Combo Mod/Net X None Network I/O MAC ID Setting DIP Switch X Software Settable Other Yes No Default MAC ID 63 Communication Rate Setting DIP Switch X Software Settable Other Communication Rates Supported 125k bit/s X 500k bit/s X 250k bit/s X DeviceNet Device Network Behavior Group 2 Client Group 2 Only Client Communication Check All That Apply Group 2 Server Group 2 Only Server X Data Peer-To-Peer Tool (not a Device) UCMM Explicit Message Groups Supported Group 1 Group 2 Group 3 Dynamic I/O Message Groups (Peer to Peer) Group 1 Group 2 Group 3 Default I/O Data Address Path Input: Class 4 Inst. 64 Attr. 3 Output: Class 4 Inst. 64 Attr. 3 Fragmented Explicit Messaging Supported Yes No If yes, Acknowledge TimeOut 1000 ms Typical Target Addresses Consumption Service 16 Class 1 Inst. 1 Attr. 7 Production Service 14 Class 1 Inst. 1 Attr. 7 1 of AXX 42 Kézikönyv DFD11B DeviceNet terepibusz-interfész MOVIDRIVE MDX61B-hez

43 Függelék Statement of Conformance (megfelelőségi nyilatkozat) 7 Device Net Statement of Conformance DeviceNet Identity Object 0x01 Required Object Class ID Description Get Set Value Limits Object Attributes Open 1 Revision Implementation 2 Max instance X None Supported 3 Number of Instances 4 Optional attributes list Services 5 Optional services list 6 Max Id of class attributes 7 Max Id of instance attributes DeviceNet Services Get_Attributes_All Reset Parameter Options X None Supported Get_Attribute_Single Find_Next_Object_instance Object Instance ID Description Get Set Value Limits Attributes Open 1 Vendor X =(315) 2 Device type X =(100) 3 Product code X =(10) 4 Revision X =(1.01) 5 Status (bits supported) X 6 Serial number X 7 Product name X SEW-MOVIDRIVE-DFD11B Services 8 State 9 Config. Consistency Value 10 Heartbeat Interval DeviceNet Services Parameter Options Get_Attributes_All X Reset 0 X Get_Attribute_Single Set_Attribute_Single Vendor Specific Additions Yes If yes, fill out the Vendor Specific Additions form. No X X Get indicates attribute value is returned by the Get_Attribute_Single service. X Set indicates attribute value is written to by the Set_Attribute_Single service. 2 of AXX Kézikönyv DFD11B DeviceNet terepibusz-interfész MOVIDRIVE MDX61B-hez 43

44 Függelék 7 Statement of Conformance (megfelelőségi nyilatkozat) Device Net Statement of Conformance DeviceNet Message Router Object 0x02 Required Object Class ID Description Get Set Value Limits Object Attributes Open 1 Revision Implementation 2 Max instance X None Supported 3 Number of Instances 4 Optional attribute list 5 Optional service list 6 Max ID of class attributes 7 Max ID of instance attributes DeviceNet Services Parameter Options Services Get_Attributes_All Get_Attribute_Single X None Supported Object Instance ID Description Get Set Value Limits Attributes Open 1 Object list 2 Maximum connections supported X None Supported 3 Number of active connections 4 Active connections list Services X None Supported DeviceNet Services Get_Attributes_All Get_Attribute_Single Set_Attribute_Single Parameter Options Vendor Specific Additions Yes If yes, fill out the Vendor Specific Additions form. No X X Get indicates attribute value is returned by the Get_Attribute_Single service. X Set indicates attribute value is written to by the Set_Attribute_Single service. 3 of AXX 44 Kézikönyv DFD11B DeviceNet terepibusz-interfész MOVIDRIVE MDX61B-hez

45 Függelék Statement of Conformance (megfelelőségi nyilatkozat) 7 Device Net Statement of Conformance DeviceNet DeviceNet Object 0x03 Required Object Class ID Description Get Set Value Limits Object Attributes Open 1 Revision X =(2) Implementation 2 Max instance None Supported 3 Number of Instances 4 Optional attribute list 5 Optional service list 6 Max ID of class attributes 7 Max ID of instance attributes DeviceNet Services Parameter Options Services Get_Attribute_Single X None Supported Object Instance ID Description Get Set Value Limits Attributes Open 1 MAC ID X =(0..63) 2 Baud rate X =(0..2) None Supported 3 BOI X =(0) 4 Bus-off counter X X =(0..255) 5 Allocation information X 6 MAC ID switch changed X =(0) 7 Baud rate switch changed X =(0) 8 MAC ID switch value X =(0..63) 9 Baud rate switch value X =(0..2) DeviceNet Services Services X Get_Attribute_Single X Set_Attribute_Single None Supported X Allocate M/S connection set X Release M/S connection set Parameter Options Vendor Specific Additions Yes If yes, fill out the Vendor Specific Additions form. No X X Get indicates attribute value is returned by the Get_Attribute_Single service. X Set indicates attribute value is written to by the Set_Attribute_Single service. 4 of AXX Kézikönyv DFD11B DeviceNet terepibusz-interfész MOVIDRIVE MDX61B-hez 45

46 Függelék 7 Statement of Conformance (megfelelőségi nyilatkozat) Device Net Statement of Conformance DeviceNet Connection Object 0x05 Required Object Class ID Description Get Set Value Limits Object Attributes Open 1 R evision Implementation X None Supported 2 Max instance 3 Number of Instances Complete this sheet for 4 Optional attribute list each connection supported. 5 Optional service list 6 Max ID of class attributes 7 Max ID of instance attributes DeviceNet Services Parameter Options X None Supported Reset Create Delete Get_Attribute_Single Find_Next_Object_Instance Object Instance Connection Type Max Connection Instances M/S E xplicit Message 1 Server Client 1 Total Complete this section for Production trigger(s) Cyclic COS App. trig. Dynamic I/O connections Transport type(s) Server X Client Transport class(es) 2 X 3 ID Description Get Set Value Limits Attributes Open 1 State X 2 Instance type X 3 Transport Class trigger X 4 Produced connection ID X 5 Consumed connection ID X 6 Initial comm. characteristics X 7 Produced connection size X 8 Consumed connection size X 9 Expected packet rate X X =( ) 12 Watchdog time-out action X 13 Produced connection path len X 14 Produced connection path X 15 Consumed connection path len X 16 Consumed connection path X 17 Production inhibit time X =(0) DeviceNet Services Services X Reset Delete Apply_Attributes X Get_Attribute_Single X Set_Attribute_Single Parameter Options Vendor Specific Additions Yes If yes, fill out the Vendor Specific Additions form. No X X Get indicates attribute value is returned by the Get_Attribute_Single service. X Set indicates attribute value is written to by the Set_Attribute_Single service. 5 of AXX 46 Kézikönyv DFD11B DeviceNet terepibusz-interfész MOVIDRIVE MDX61B-hez

47 Függelék Statement of Conformance (megfelelőségi nyilatkozat) 7 Device Net Statement of Conformance DeviceNet Connection Object 0x05 Required Object Class ID Description Get Set Value Limits Object Attributes Open 1 R evision Implementation X None Supported 2 Max instance 3 Number of Instances Complete this sheet for 4 Optional attribute list each connection supported. 5 Optional service list 6 Max ID of class attributes 7 Max ID of instance attributes DeviceNet Services Parameter Options X None Supported Reset Create Delete Get_Attribute_Single Find_Next_Object_Instance Object Instance Connection Type Max Connection Instances M/S Poll 1 Server Client 1 Total Complete this section for Production trigger(s) Cyclic COS App. trig. Dynamic I/O connections Transport type(s) Server X Client Transport class(es) 2 X 3 ID Description Get Set Value Limits Attributes Open 1 State X 2 Instance type X 3 Transport Class trigger X 4 Produced connection ID X 5 Consumed connection ID X 6 Initial comm. characteristics X 7 Produced connection size X 8 Consumed connection size X 9 Expected packet rate X X =( ) 12 Watchdog time-out action X 13 Produced connection path len X 14 Produced connection path X 15 Consumed connection path len X 16 Consumed connection path X 17 Production inhibit time X =(0) DeviceNet Services Services X Reset Delete Apply_Attributes X Get_Attribute_Single X Set_Attribute_Single Parameter Options Vendor Specific Additions Yes If yes, fill out the Vendor Specific Additions form. No X X Get indicates attribute value is returned by the Get_Attribute_Single service. X Set indicates attribute value is written to by the Set_Attribute_Single service. 6 of AXX Kézikönyv DFD11B DeviceNet terepibusz-interfész MOVIDRIVE MDX61B-hez 47

48 Függelék 7 Statement of Conformance (megfelelőségi nyilatkozat) Device Net Statement of Conformance DeviceNet Connection Object 0x05 Required Object Class ID Description Get Set Value Limits Object Attributes Open 1 R evision Implementation X None Supported 2 Max instance 3 Number of Instances Complete this sheet for 4 Optional attribute list each connection supported. 5 Optional service list 6 Max ID of class attributes 7 Max ID of instance attributes DeviceNet Services Parameter Options X None Supported Reset Create Delete Get_Attribute_Single Find_Next_Object_Instance Object Instance Connection Type Max Connection Instances M/S Bit Strobe 1 Server Client 1 Total Complete this section for Production trigger(s) Cyclic COS App. trig. Dynamic I/O connections Transport type(s) Server X Client Transport class(es) 2 X 3 ID Description Get Set Value Limits Attributes Open 1 State X 2 Instance type X 3 Transport Class trigger X 4 Produced connection ID X 5 Consumed connection ID X 6 Initial comm. characteristics X 7 Produced connection size X 8 Consumed connection size X 9 Expected packet rate X X =( ) 12 Watchdog time-out action X 13 Produced connection path len X 14 Produced connection path X 15 Consumed connection path len X 16 Consumed connection path X 17 Production inhibit time X =(0) DeviceNet Services Services X Reset Delete Apply_Attributes X Get_Attribute_Single X Set_Attribute_Single Parameter Options Vendor Specific Additions Yes If yes, fill out the Vendor Specific Additions form. No X X Get indicates attribute value is returned by the Get_Attribute_Single service. X Set indicates attribute value is written to by the Set_Attribute_Single service. 7 of AXX 48 Kézikönyv DFD11B DeviceNet terepibusz-interfész MOVIDRIVE MDX61B-hez

49 Függelék Statement of Conformance (megfelelőségi nyilatkozat) 7 Device Net Statement of Conformance DeviceNet Register Object 0x07 Required Object Class ID Description Get Set Value Limits Object Attributes Open 1 Revision Implementation 2 Max instance X None Supported 3 Number of Instances 4 Optional attribute list 5 Optional service list 6 Max ID of class attributes 7 Max ID of instance attributes DeviceNet Services Parameter Options Services Get_Attribute_Single X None Supported Object Instance ID Description Get Set Value Limits Attributes Open 1 Bad Flag X 2 Direction X None Supported 3 Size X 4 Data X X DeviceNet Services Parameter Options Services X Get_Attribute_Single None Supported X Set_Attribute_Single Vendor Specific Additions Yes If yes, fill out the Vendor Specific Additions form. No X X Get indicates attribute value is returned by the Get_Attribute_Single service. X Set indicates attribute value is written to by the Set_Attribute_Single service. 8 of AXX Kézikönyv DFD11B DeviceNet terepibusz-interfész MOVIDRIVE MDX61B-hez 49

50 Függelék 7 Statement of Conformance (megfelelőségi nyilatkozat) Device Net Statement of Conformance DeviceNet Parameter Object 0x0F Required Object Class ID Description Get Set Value Limits Object Attributes Open 1 Revision Implementation 2 Max instance X None Supported 3 Number of Instances 4 Optional attribute list 5 Optional service list 6 Max ID of class attributes 7 Max ID of instance attributes 8 Parameter class descriptor X 9 Configuration assembly instancex 10 Native language DeviceNet Services Parameter Options Services Get_Attributes_All Reset None Supported X Get_Attribute_Single Set_Attribute_Single Restore Save Object Instance ID Description Get Set Value Limits Attributes Open 1 Parameter value X X =( ) 2 Link Path size X None Supported 3 Link path X 4 Descriptor X 5 Data type X 6 Data size X =(4) 7 Parameter name string 8 Units string 9 Help string 10 Minimum value 11 Maximum value 12 Default value 13 Scaling multiplier 14 Scaling divisor 15 Scaling base 16 Scaling offset 17 Multiplier link 18 Divisor link 19 Base link 20 Offset link 21 Decimal precision DeviceNet Services Services Get_Attribute_All None Supported X Get_Attribute_Single X Set_Attribute_Single Vendor Specific Additions Yes If yes, fill out the Vendor Specific Additions form. No X X Get indicates attribute value is returned by the Get_Attribute_Single service. X Set indicates attribute value is written to by the Set_Attribute_Single service. 9 of AXX 50 Kézikönyv DFD11B DeviceNet terepibusz-interfész MOVIDRIVE MDX61B-hez

51 Függelék Fogalommeghatározások Fogalommeghatározások Kifejezés Allocate Attribute BIO Bit-Strobe I/O Class DeviceNet Scanner DUP-MAC ellenőrzés Explicit Message Body Explicit Message Get_Attribute_Single Instance MAC ID M-File Mod/Net Node ID PIO Polled I/O Release Reset Lépcső Service Set_Attribute_Single SLC500 Leírás A kapcsolatfelépítésben szerepet játszó művelet. Objektumosztály (class) vagy instance attribútuma. Részletesebben leírja az objektumosztály vagy instance tulajdonságait. Broadcast üzenettel minden résztvevő egyszerre megszólíható. A megszólított résztvevők a bemeneti folyamatadatokkal válaszolnak. A DeviceNet objektumosztálya. Az Allen Bradley cég PLC-kártyája, a PLC-nek a terepi készülékekhez történő terepibusz-csatolását valósítja meg. Duplicate MAC ID test (kettős MAC ID teszt). Magában foglalja a következőket: Class No., Instance No., Attribute No. és az adatok. Paraméteradat-üzenet, amelynek segítségével megszólíthatók a DeviceNet objektumok. Paraméter olvasására szolgáló művelet. Objektumosztály entitástípusa. Az objektumosztályok ezzel további alcsoportokra oszthatók. Media Access Control Identifier: A készülék csomópontcíme. A PLC és a scanner modul közötti adattartomány. Modul/Network Csomópontcím = MAC ID DeviceNet folyamatadat-csatorna, amivel kimeneti folyamatadatok küldhetők és bemeneti folyamatadatok fogadhatók. A kapcsolatfelépítésben szerepet játszó művelet. Hiba törlésére szolgáló művelet. Az SLC500 programsora. A buszon keresztül végrehajtott művelet, pl. Read művelet, Write művelet stb. Paraméter írására szolgáló művelet. Allen Bradley PLC. Kézikönyv DFD11B DeviceNet terepibusz-interfész MOVIDRIVE MDX61B-hez 51

52 8 Szószedet 8 Szószedet A adatátviteli sebesség... 11, 40 alkalmazási példa SLC500 típusú PLC-vel...29 B beállítás, DIP kapcsolók...11 adatátviteli sebesség beállítása...11 folyamatadat-hossz beállítása...11 MAC ID beállítása...11 beszerelés, DFD11B opcionális kártya elvi eljárásmód...8 biztonsági tudnivalók...4 biztonsági tudnivalók buszrendszerek...4 buszlezáró ellenállás...10 Cs csatlakozókiosztás...10 csatlakoztatás és kapocskiosztás DFD11B esetében...9 D DeviceNet hálózat felépítése RSNetWorx szoftverrel...17 DFD11B opcionális kártya beszerelése...7 F fogalommeghatározások...51 folyamatadat-csere...18 Bit-Strobe I/O...19 időtúllépési tulajdonságok Bit-Strobe I/O esetén...21 időtúllépési tulajdonságok Polled I/O esetén...19 Polled I/O...18 folyamatadat-hossz...11 fontos tudnivalók...4 H hibaüzenetek...41 L LED, BIO...13 LED, BUS-OFF...13 LED, Mod/Net...12 LED, PIO...12 M megfelelőségi nyilatkozat műszaki adatok, DFD11B...40 P PCP-hossz paraméteradat-csere S SEW paraméteradat-csatorna T további irodalom... 5 tudnivalók a buszkábel fektetéséről U üzembe helyezés, hajtásszabályozó bekapcsolási (Power UP) teszt üzemi kijelzések, DFD11B opcionális kártya BIO LED Mod/Net LED PIO LED V visszatérési kódok, paraméterezés Kézikönyv DFD11B DeviceNet terepibusz-interfész MOVIDRIVE MDX61B-hez

53 Címlista Címlista Németország Központi iroda Gyár Competence Center Bruchsal Közép- Németország Hajtóművek/ Motorok Közép- Németország Elektronika Észak Kelet Dél SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42 D Bruchsal Postafiók-cím: Postfach 3023 D Bruchsal SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 1 D Graben-Neudorf SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42 D Bruchsal SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Alte Ricklinger Straße D Garbsen (Hannover) SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Dänkritzer Weg 1 D Meerane (Zwickau) SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Domagkstraße 5 D Kirchheim (München) Nyugat SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Siemensstraße 1 D Langenfeld (Düsseldorf) Drive Service Hotline/24 órás telefonos készenlét További németországi szervizállomások címét igény esetén megküldjük. Tel.: Fax: Tel.: Fax: Tel.: Fax: Tel.: Fax: Tel.: Fax: Tel.: Fax: Tel.: Fax: SEWHELP Franciaország Gyár Haguenau SEW-USOCOME 48-54, route de Soufflenheim B. P F Haguenau Cedex Tel.: Fax: Szerelőüzemek Bordeaux SEW-USOCOME Parc d activités de Magellan 62, avenue de Magellan - B. P. 182 F Pessac Cedex Tel.: Fax: Lyon SEW-USOCOME Parc d Affaires Roosevelt Rue Jacques Tati F Vaulx en Velin Tel.: Fax: Paris SEW-USOCOME Zone industrielle 2, rue Denis Papin F Verneuil I Etang Tel.: Fax: További franciaországi szervizállomások címét igény esetén megküldjük. Algéria Alger Réducom 16, rue des Frères Zaghnoun Bellevue El-Harrach Alger Tel.: Fax: Argentína Szerelőüzem Buenos Aires SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A. Centro Industrial Garin, Lote 35 Ruta Panamericana Km 37, Garin Tel.: Fax:

54 Címlista Ausztrália Szerelőüzemek Melbourne SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 27 Beverage Drive Tullamarine, Victoria 3043 Tel.: Fax: Sydney SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 9, Sleigh Place, Wetherill Park New South Wales, 2164 Tel.: Fax: Ausztria Szerelőüzem Bécs SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H. Richard-Strauss-Strasse 24 A-1230 Wien Tel.: Fax: Belgium Szerelőüzem Brüssel SEW Caron-Vector S.A. Avenue Eiffel 5 B-1300 Wavre Tel.: Fax: Brazília Gyár Bulgária Sao Paulo SEW-EURODRIVE Brasil Ltda. Avenida Amâncio Gaiolli, 50 Caixa Postal: Guarulhos/SP - Cep.: További brazíliai szervizállomások címét igény esetén megküldjük. Tel.: Fax: Szófia BEVER-DRIVE GMBH Bogdanovec 1 BG-1606 Sofia Tel.: +359 (2) Fax: +359 (2) Chile Szerelőüzem Santiago de Chile SEW-EURODRIVE CHILE LTDA. Las Encinas 1295 Parque Industrial Valle Grande LAMPA RCH-Santiago de Chile Postafiók-cím: Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile Tel.: Fax: Csehország Prága SEW-EURODRIVE CZ S.R.O. Business Centrum Praha Lužná 591 CZ Praha 6 - Vokovice Tel.: Fax: Dánia Szerelőüzem Koppenhága SEW-EURODRIVE A/S Geminivej 28-30, P.O. Box 100 DK-2670 Greve Tel.: Fax:

55 Címlista Dél-Afrika Szerelőüzemek Johannesburg SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Eurodrive House Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads Aeroton Ext. 2 Johannesburg 2013 P.O.Box Bertsham 2013 Tel.: Fax: Capetown SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Rainbow Park Cnr. Racecourse & Omuramba Road Montague Gardens Cape Town P.O.Box Chempet 7442 Cape Town Tel.: Fax: Telex Durban SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED 2 Monaceo Place Pinetown Durban P.O. Box 10433, Ashwood 3605 Tel.: Fax: Elefántcsontpart Abidjan SICA Ste industrielle et commerciale pour l Afrique 165, Bld de Marseille B.P. 2323, Abidjan 08 Tel.: Fax: Észtország Tallinn ALAS-KUUL AS Paldiski mnt.125 EE 0006 Tallinn Tel.: Fax: Finnország Szerelőüzem Lahti SEW-EURODRIVE OY Vesimäentie 4 FIN Hollola 2 Tel.: Fax: Gabon Libreville Electro-Services B.P Libreville Tel.: Fax: Görögország Athén Christ. Boznos & Son S.A. 12, Mavromichali Street P.O. Box 80136, GR Piraeus Tel.: Fax: Hollandia Szerelőüzem Rotterdam VECTOR Aandrijftechniek B.V. Industrieweg 175 NL-3044 AS Rotterdam Postbus NL-3004 AB Rotterdam Tel.: Fax: Hongkong Szerelőüzem Hongkong SEW-EURODRIVE LTD. Unit No , 8th Floor Hong Leong Industrial Complex No. 4, Wang Kwong Road Kowloon, Hong Kong Tel.: Fax:

56 Címlista Horvátország India Zágráb KOMPEKS d. o. o. PIT Erdődy 4 II HR Zagreb Tel.: Fax: Szerelőüzem Baroda SEW-EURODRIVE India Pvt. Ltd. Plot No. 4, Gidc Por Ramangamdi Baroda Gujarat Műszaki irodák Bangalore SEW-EURODRIVE India Private Limited 308, Prestige Centre Point 7, Edward Road Bangalore Mumbai SEW-EURODRIVE India Private Limited 312 A, 3rd Floor, Acme Plaza Andheri Kurla Road, Andheri (E) Mumbai Tel.: Fax: Tel.: Fax: Tel.: Fax: Írország Dublin Alperton Engineering Ltd. 48 Moyle Road Dublin Industrial Estate Glasnevin, Dublin 11 Tel.: Fax: Izrael Tel Aviv Liraz Handasa Ltd. Ahofer Str 34B / Holon Tel.: Fax: Japán Szerelőüzem Toyoda-cho SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD 250-1, Shimoman-no, Iwata Shizuoka Tel.: Fax: Kamerun Douala Electro-Services Rue Drouot Akwa B.P Douala Tel.: Fax: Kanada Szerelőüzemek Kína Toronto Vancouver SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 210 Walker Drive Bramalea, Ontario L6T3W1 SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD Honeyman Street Delta. B.C. V4G 1 E2 Montreal SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD Rue Leger Street LaSalle, Quebec H8N 2V9 További kanadai szervizállomások címét igény esetén megküldjük. Tel Fax: Tel.: Fax: Tel.: Fax: Gyár Szerelőüzem Tianjin SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd. No. 46, 7th Avenue, TEDA Tianjin Tel.: Fax: Szerelőüzem Suzhou SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd. 333, Suhong Middle Road Suzhou Industrial Park Jiangsu Province, P. R. China Tel.: Fax:

57 Címlista Kolumbia Szerelőüzem Bogotá SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA. Calle 22 No Bodega 6, Manzana B Santafé de Bogotá Tel.: Fax: Korea Szerelőüzem Ansan-City SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD. B 601-4, Banweol Industrial Estate Unit , Shingil-Dong Ansan Tel Fax: Lengyelország Szerelőüzem Lodz SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o. ul. Techniczna 5 PL Lodz Tel.: Fax: Libanon Beirut Gabriel Acar & Fils sarl B. P Bourj Hammoud, Beirut Litvánia Alytus UAB Irseva Merkines g. 2A LT Alytus Tel.: Fax: Tel Fax Luxemburg Szerelőüzem Brüsszel CARON-VECTOR S.A. Avenue Eiffel 5 B-1300 Wavre Tel Fax: Magyarország Budapest SEW-EURODRIVE Kft. H-1037 Budapest Kunigunda u. 18. Tel.: Fax: Malajzia Szerelőüzem Johore SEW-EURODRIVE SDN BHD No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya Johor Bahru, Johor West Malaysia Tel.: Fax: Marokkó Casablanca S. R. M. Société de Réalisations Mécaniques 5, rue Emir Abdelkader 05 Casablanca Tel.: Fax: Nagy-Britannia Szerelőüzem Normanton SEW-EURODRIVE Ltd. Beckbridge Industrial Estate P.O. Box No.1 GB-Normanton, West-Yorkshire WF6 1QR Tel.: Fax: Norvégia Szerelőüzem Moss SEW-EURODRIVE A/S Solgaard skog 71 N-1599 Moss Tel.: Fax:

58 Címlista Olaszország Szerelőüzem Milánó SEW-EURODRIVE LTD. Blickle & Co.s.a.s. Via Bernini,14 I Solaro (Milano) Tel.: Fax: Oroszország Szentpétervár ZAO SEW-EURODRIVE P.O. Box 263 Szentpétervár Tel.: Fax: Peru Szerelőüzem Lima SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES S.A.C. Los Calderos # Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima Tel.: Fax: Portugália Szerelőüzem Coimbra SEW-EURODRIVE, LDA. Apartado 15 P Mealhada Tel.: Fax: Románia Bukarest Sialco Trading SRL str. Madrid nr Bucuresti Tel.: Fax: Szerbia és Montenegró Belgrád DIPAR d.o.o. Kajmakcalanska 54 SCG Beograd Tel Fax Spanyolország Szerelőüzem Bilbao SEW-EURODRIVE ESPAŃA, S.L. Parque Tecnológico, Edificio, 302 E Zamudio (Vizcaya) Tel.: Fax: Svájc Szerelőüzem Bázel Alfred lmhof A.G. Jurastrasse 10 CH-4142 Münchenstein bei Basel Tel.: Fax: Svédország Szerelőüzem Jönköping SEW-EURODRIVE AB Gnejsvägen 6-8 S Jönköping Box 3100 S Jönköping Tel.: Fax: Szenegál Dakar SENEMECA Mécanique Générale Km 8, Route de Rufisque B.P. 3251, Dakar Tel.: Fax: Szingapúr Szerelőüzem Szingapúr SEW-EURODRIVE PTE. LTD. No 9, Tuas Drive 2 Jurong Industrial Estate Singapore Tel.: Fax: Szlovákia Szered SEW-Eurodrive SK s.r.o. Trnavska 920 SK Sered Tel Fax

59 Címlista Szlovénia Celje Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o. UI. XIV. divizije 14 SLO 3000 Celje Tel.: Fax: Thaiföld Szerelőüzem Chon Buri SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd. Bangpakong Industrial Park 2 700/456, Moo.7, Tambol Donhuaroh Muang District Chon Buri Tel.: Fax: Törökország Szerelőüzem Isztambul SEW-EURODRIVE Hareket Sistemleri Sirketi Bagdat Cad. Koruma Cikmazi No. 3 TR Maltepe ISTANBUL Tel.: Fax: Tunézia Tunisz T. M.S. Technic Marketing Service 7, rue Ibn EI Heithem Z.I. SMMT 2014 Mégrine Erriadh Tel.: Fax: Új-Zéland Szerelőüzemek Auckland SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. P.O. Box Greenmount drive East Tamaki Auckland Tel.: Fax: Christchurch SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. 10 Settlers Crescent, Ferrymead Christchurch Tel.: Fax: USA Gyár Szerelőüzem Greenville SEW-EURODRIVE INC Old Spartanburg Highway P.O. Box 518 Lyman, S.C Tel.: Fax: Sales Fax: Manuf Fax: Ass Telex Szerelőüzemek San Francisco SEW-EURODRIVE INC San Antonio St. Hayward, California Tel.: Fax: Philadelphia/PA SEW-EURODRIVE INC. Pureland Ind. Complex 2107 High Hill Road, P.O. Box 481 Bridgeport, New Jersey Tel.: Fax: Dayton SEW-EURODRIVE INC West Main Street Troy, Ohio Tel.: Fax: Dallas SEW-EURODRIVE INC Platinum Way Dallas, Texas Tel.: Fax: További USA-beli szervizállomások címét igény esetén megküldjük. Venezuela Szerelőüzem Valencia SEW-EURODRIVE Venezuela S.A. Av. Norte Sur No. 3, Galpon Zona Industrial Municipal Norte Valencia, Estado Carabobo Tel.: Fax:

60 Hajtóműves motorok \ Ipari hajtóművek \ Hajtáselektronika \ Hajtásautomatizálás \ Szolgáltatások Miként hozzuk mozgásba a világot? Olyan munkatársakkal, akik villámgyorsan és helyesen gondolkodnak és Önnel közösen fejlesztik a jövő megoldásait. zel, amely az egész világon elérhető közelségben van. Hajtásokkal és vezérlésekkel, amelyek automatikusan javítják az Ön üzemi folyamatainak hajtásteljesítményét. Átfogó know-how-val korunk legfontosabb iparágaiban. Megalkuvást nem ismerő minőségi követelményekkel, amelyek magas színvonala leegyszerűsíti a napi munkavégzést. SEW-EURODRIVE Mozgásba hozzuk a világot Globális jelenléttel gyors és meggyőző megoldások érdekében. Mindenütt. Innovatív ötletekkel, amelyekben holnap már a holnapután megoldásai rejlenek. Jelenléttel az Interneten, amely 24 órás hozzáférést biztosít az információkhoz és a szoftverfrissítésekhez. SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D Bruchsal / Germany Phone Fax

Kézikönyv. DFD11B DeviceNet terepibusz-interfész. Kiadás: 2007. 10. 11637161 / HU

Kézikönyv. DFD11B DeviceNet terepibusz-interfész. Kiadás: 2007. 10. 11637161 / HU Hajtástechnika \ Hajtásautomatizálás \ Rendszerintegráció \ Szolgáltatások DFD11B DeviceNet terepibusz-interfész Kiadás: 27. 1. 11637161 / HU Kézikönyv SEW-EURODRVE Driving the world Tartalomjegyzék 1

Részletesebben

Helyesbítés a kézikönyvhöz

Helyesbítés a kézikönyvhöz Hajtástechnika \ Hajtásautomatizálás \ Rendszerintegráció \ Szolgáltatások Helyesbítés a kézikönyvhöz MOVIMOT MM..D Funkcionális biztonság A megengedett készülékkombinációk bővítése Kiadás: 2013. 11. 20258291

Részletesebben

Kiadás: MOVIDRIVE MDX61B DFP21B PROFIBUS DP terepi busz interfész (12 MBaud) 2004. 03. Kézikönyv 1125 6974 / HU

Kiadás: MOVIDRIVE MDX61B DFP21B PROFIBUS DP terepi busz interfész (12 MBaud) 2004. 03. Kézikönyv 1125 6974 / HU MOVDRVE MDX61B DFP21B PROFBUS DP terepi busz interfész (12 MBaud) Kiadás: 24. 3. Kézikönyv 1125 6974 / HU SEW-EURODRVE Tartalomjegyzék 1 Fontos tudnivalók... 4 2 Bevezetés... 5 3 Szerelési és telepítési

Részletesebben

Kézikönyv. MOVI-PLC basic DHP11B.. vezérlés. Kiadás: 2006. 06. 11427574 / HU

Kézikönyv. MOVI-PLC basic DHP11B.. vezérlés. Kiadás: 2006. 06. 11427574 / HU Hajtóműves motorok \ Ipari hajtóművek \ Hajtáselektronika \ Hajtásautomatizálás \ Szolgáltatások MOVI-PLC basic DHPB.. vezérlés Kiadás: 6. 6. 47574 / HU Kézikönyv SEW-EURODRIVE Driving the world Tartalomjegyzék

Részletesebben

Kézikönyv. MOVIDRIVE MDX61B "Vándor fűrészgép" alkalmazás. Kiadás: 2005. 08. 11335564 / HU

Kézikönyv. MOVIDRIVE MDX61B Vándor fűrészgép alkalmazás. Kiadás: 2005. 08. 11335564 / HU Hajtóműves motorok \ Ipari hajtóművek \ Hajtáselektronika \ Hajtásautomatizálás \ Szolgáltatások MOVIDRIVE MDXB "Vándor fűrészgép" alkalmazás Kiadás: 200. 08. 4 / HU Kézikönyv SEW-EURODRIVE Driving the

Részletesebben

Roger UT-2. Kommunikációs interfész V3.0

Roger UT-2. Kommunikációs interfész V3.0 ROGER UT-2 1 Roger UT-2 Kommunikációs interfész V3.0 TELEPÍTŐI KÉZIKÖNYV ROGER UT-2 2 ÁLTALÁNOS LEÍRÁS Az UT-2 elektromos átalakítóként funkcionál az RS232 és az RS485 kommunikációs interfész-ek között.

Részletesebben

Kézikönyv. MOVIDRIVE MDX61B A "bővített buszpozícionálás" alkalmazás. Kiadás: 2005. 04. FA362820 11335270 / HU

Kézikönyv. MOVIDRIVE MDX61B A bővített buszpozícionálás alkalmazás. Kiadás: 2005. 04. FA362820 11335270 / HU Hajtóműves motorok \ Ipari hajtóművek \ Hajtáselektronika \ Hajtásautomatizálás \ Szolgáltatások MOVIDRIVE MDXB A "bővített buszpozícionálás" alkalmazás Kiadás: 200. 04. 33270 / HU FA32820 Kézikönyv SEW-EURODRIVE

Részletesebben

PMU Kezdı lépések. 6-0 Csatlakozás LG GLOFA-GM és SAMSUNG PLC-hez. 6-1 Kommunikáció LG PMU és LG GLOFA-GM7 / GM6 / GM4 között

PMU Kezdı lépések. 6-0 Csatlakozás LG GLOFA-GM és SAMSUNG PLC-hez. 6-1 Kommunikáció LG PMU és LG GLOFA-GM7 / GM6 / GM4 között -0 Csatlakozás LG GLOFA-GM és SAMSUNG PLC-hez -1 Kommunikáció LG PMU és LG GLOFA-GM / GM között -1-1 PLC programozó csatlakozója ( CPU loader port ) -1- PLC beépített C-NET csatlakozója (CPU C-net) -1-

Részletesebben

(1) 10/100/1000Base-T auto-sensing Ethernet port (2) 1000Base-X SFP port (3) Konzol port (4) Port LED-ek (5) Power LED (Power)

(1) 10/100/1000Base-T auto-sensing Ethernet port (2) 1000Base-X SFP port (3) Konzol port (4) Port LED-ek (5) Power LED (Power) HP 5120-24G 1.ábra Első panel (1) 10/100/1000Base-T auto-sensing Ethernet port (2) 1000Base-X SFP port (3) Konzol port (4) Port LED-ek (5) Power LED (Power) 2.ábra Hátsó panel (1) AC-input csatlakozó (2)

Részletesebben

SR mini PLC Modbus illesztő modul. Modul beállítása Bemeneti pontok kiosztása főmodul esetén Bemeneti pontok címkiosztása kiegészítő modul esetében

SR mini PLC Modbus illesztő modul. Modul beállítása Bemeneti pontok kiosztása főmodul esetén Bemeneti pontok címkiosztása kiegészítő modul esetében SR mini PLC Modbus illesztő modul Modul beállítása Bemeneti pontok kiosztása főmodul esetén Bemeneti pontok címkiosztása kiegészítő modul esetében Kimeneti pontok címkiosztása főmodul esetében, olvasásra

Részletesebben

PKN CONTROLS. AMPControl Software. Használati utasítás

PKN CONTROLS. AMPControl Software. Használati utasítás PKN CONTROLS AMPControl Software Használati utasítás 1.A Szoftver Működése: Az AMPControl szoftverrel a PKN Controls által gyártott XE digitális erősítő széria távirányítási funkcióit használhatjuk. A

Részletesebben

Modbus kommunikáció légkondícionálókhoz

Modbus kommunikáció légkondícionálókhoz Modbus kommunikáció légkondícionálókhoz FJ-RC-MBS-1 Mobus szervezet: -> http://www.modbus.org (néha Modbus-IDA) -> Modbus eszköz kereső motor http://www.modbus.org/devices.php Modbus (RTU) - soros kommunikációs

Részletesebben

ZL 90 Vezérlés Amiko és FrogJ motorokhoz

ZL 90 Vezérlés Amiko és FrogJ motorokhoz 1106 Budapest Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66 Fax: 262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.hu ZL 90 Vezérlés Amiko és FrogJ motorokhoz magyarországi képviselet Fı alkatrészek 1) Hálózati transzformátor

Részletesebben

ZR 12 DMX Füstgép Felhasználói kézikönyv

ZR 12 DMX Füstgép Felhasználói kézikönyv ZR 12 DMX Füstgép Felhasználói kézikönyv Tartalomjegyzék: 1, Biztonsági előírások 2, Beüzemelés 3, Távvezérlő használata 4, DMX-el való vezérlés 5, Problémamegoldás Biztonsági előírások: Mindig a JEM cég

Részletesebben

JIM JM.3, JM.4 garázskapu mozgató szett CP.J3 vezérléssel

JIM JM.3, JM.4 garázskapu mozgató szett CP.J3 vezérléssel 1 JIM JM.3, JM.4 garázskapu mozgató szett CP.J3 vezérléssel Felszerelési javaslat: JIM garázskapu mozgató szett 2 Technikai adatok: JM.3 JM.4 Tápfeszültség: 230Vac 230Vac Motor: 24Vdc 24Vdc Teljesítmény:

Részletesebben

AirGate Modbus. RS485 vezeték nélküli átalakító

AirGate Modbus. RS485 vezeték nélküli átalakító AirGate Modbus RS485 vezeték nélküli átalakító Az AirGate-Modbus olyan átalakító eszköz, mely az RS485 Modbus protokoll vezeték nélküli adatátvitelét teszi lehetővé az IEEE 802.15.4 szabványnak megfelelően.

Részletesebben

telepítési útmutató K&H Bank Zrt.

telepítési útmutató K&H Bank Zrt. K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu telepítési útmutató K&H e-bank Budapest, 2015. március 09. K&H e-bank

Részletesebben

Termékismertető. Tápegység és vezérlő készülék: BVS20 egy felszálló vezetékű berendezésekhez

Termékismertető. Tápegység és vezérlő készülék: BVS20 egy felszálló vezetékű berendezésekhez Termékismertető Tápegység és vezérlő készülék: BVS20 egy felszálló vezetékű berendezésekhez 2 11/2009 1 x BVS20-SG 1 x termékismertető Szállítási terjedelem Biztonsági utasítások! A készüléket csak elektromos

Részletesebben

Multi-20 modul. Felhasználói dokumentáció 1.1. Készítette: Parrag László. Jóváhagyta: Rubin Informatikai Zrt.

Multi-20 modul. Felhasználói dokumentáció 1.1. Készítette: Parrag László. Jóváhagyta: Rubin Informatikai Zrt. Multi-20 modul Felhasználói dokumentáció. Készítette: Parrag László Jóváhagyta: Rubin Informatikai Zrt. 49 Budapest, Egressy út 7-2. telefon: +36 469 4020; fax: +36 469 4029 e-mail: info@rubin.hu; web:

Részletesebben

ZL180 Kétmotoros vezérlés 24V-os mototokhoz

ZL180 Kétmotoros vezérlés 24V-os mototokhoz KLING Mérnöki, Ipari és Kereskedelmi Kft 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66 Fax: 262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.hu Magyarországi Képviselet ZL180 Kétmotoros vezérlés 24V-os mototokhoz

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. Audio Baby monitor PNI B6000 wireless

Felhasználói kézikönyv. Audio Baby monitor PNI B6000 wireless Felhasználói kézikönyv Audio Baby monitor PNI B6000 wireless A készülék első bekapcsolása vagy használata előtt, kérjük olvassa el figyelmesen ezeket az utasításokat és tartsa meg ezt a kézikönyvet a későbbi

Részletesebben

POOL BASIC EVO DOUBLE

POOL BASIC EVO DOUBLE POOL BASIC EVO DOUBLE Kezelési utasítás 2000 Szentendre,Kızúzó u. 24., Tel.:(26)500-692, Fax:(26)500-693 Honlap: http://www.szeusz.eu E-mail: kereskedelem@szeusz.eu A CSOMAG TARTALMA A. Pool Basic Double

Részletesebben

APB mini PLC és SH-300 univerzális kijelző Általános használati útmutató

APB mini PLC és SH-300 univerzális kijelző Általános használati útmutató APB mini PLC és SH-300 univerzális kijelző Általános használati útmutató Fizikai összeköttetési lehetőségek: RS232 APB-232 RS485 A APB-EXPMC B SH-300 program beállítások: Kiválasztjuk a megfelelő PLC-t.

Részletesebben

T2-CNCUSB vezérlő család hardver segédlet

T2-CNCUSB vezérlő család hardver segédlet T2-CNCUSB vezérlő család hardver segédlet CPU5A Kártyaméret: 100x100mm 3 vagy 4 tengelyes interpoláció, max.125 KHz léptetési frekvencia. Szabványos kimenetek (Főorsó BE/KI, Fordulatszáám: PWM / 0-10V,

Részletesebben

A vezérlő alkalmas 1x16, 2x16, 2x20, 4x20 karakteres kijelzők meghajtására. Az 1. ábrán látható a modul bekötése.

A vezérlő alkalmas 1x16, 2x16, 2x20, 4x20 karakteres kijelzők meghajtására. Az 1. ábrán látható a modul bekötése. Soros LCD vezérlő A vezérlő modul lehetővé teszi, hogy az LCD-t soros vonalon illeszthessük alkalmazásunkhoz. A modul több soros protokollt is támogat, úgy, mint az RS232, I 2 C, SPI. Továbbá az LCD alapfunkcióit

Részletesebben

CS Lilin PIH-800II. Kezelő

CS Lilin PIH-800II. Kezelő CS Lilin PIH-800II Kezelő Telepítési útmutató A leírás fontossági és bonyolultsági sorrendben tartalmazza a készülékre vonatkozó elméleti és gyakorlati ismereteket. A gyakorlati lépések képpel vannak illusztrálva,

Részletesebben

MÉRY Android Alkalmazás

MÉRY Android Alkalmazás MÉRY Android Alkalmazás Felhasználói kézikönyv Di-Care Zrt. Utolsó módosítás: 2014.06.12 Oldal: 1 / 7 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 1.1. MÉRY Android alkalmazás 3 1.2. A MÉRY Android alkalmazás funkciói

Részletesebben

1. BEVEZETŐ 2. FŐ TULAJDONSÁGOK

1. BEVEZETŐ 2. FŐ TULAJDONSÁGOK 1. BEVEZETŐ Az IB aktív infravörös mozgásérzékelő szenzorok különböző magasságban és szélességben védik az átjárókat, beltéri és kültéri ablakokat. Az eszközök két darabos, adó és vevő kiszerelésben készülnek,

Részletesebben

SZINOPTIKUS PANEL CA-64 PTSA

SZINOPTIKUS PANEL CA-64 PTSA SZINOPTIKUS PANEL CA-64 PTSA Kezelési utasítás CA64T v1.4-es modulhoz, 3.00 szoftver verzióval. A szinoptikus panel 3.00-ás szoftver verzióval összeilleszthető a CA-64 es riasztó központtal vagy a STAM-1

Részletesebben

A LÉGKONDICIONÁLÓ TÁVIRÁNYÍTÓJA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A LÉGKONDICIONÁLÓ TÁVIRÁNYÍTÓJA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A LÉGKONDICIONÁLÓ TÁVIRÁNYÍTÓJA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MAGYAR TARTALOM ELSŐ LÉPÉSEK ELSŐ LÉPÉSEK TARTALOM 1. ELSŐ LÉPÉSEK 1. Első ek 02 2. Kijelző 03 3. Gombok 04 4. Működtetés 08 3. 4.

Részletesebben

SA 03 HEAD kétmotoros vezérlés

SA 03 HEAD kétmotoros vezérlés SA03 HEAD vezérlőegység oldal: 1 összes: 5 SA 03 HEAD kétmotoros vezérlés Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott, Beninca SA03 típusú vezérlőegységet választotta. A Beninca cég kínálatában található

Részletesebben

Mobil Partner telepítési és használati útmutató

Mobil Partner telepítési és használati útmutató Mobil Partner telepítési és használati útmutató Tartalom Kezdeti lépések... 2 Telepítés... 2 A program indítása... 6 Mobile Partner funkciói... 7 Művelet menü... 7 Kapcsolat... 7 Statisztika... 8 SMS funkciók...

Részletesebben

Channel Expander 1.xx Használati útmutató

Channel Expander 1.xx Használati útmutató Channel Expander 1.xx 1. oldal 2. oldal Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...3 Áttekintés...4 A készülék rögzitése...5 Tápfeszültség csatlakoztatása...8 Öntözés vezérlő csatlakoztatása...8 Szelep kimenetek

Részletesebben

Szünetmentes áramforrások. Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA

Szünetmentes áramforrások. Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA Szünetmentes áramforrások Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA 1. Bemutatás Az UPS más néven szünetmentes áramforrás megvédi az ön elektromos berendezéseit, illetve a hálózat kimaradása

Részletesebben

Választás /Program gomb Forgató gomb Start/ Stop gomb

Választás /Program gomb Forgató gomb Start/ Stop gomb Kezelési útmutató akkumulátoros (12V) automata elektronikához A készülék használata Időzítés Ciklus 1. 2 Választás /Program gomb Forgató gomb Start/ Stop gomb Az akkumulátor csatlakozók megfelelő polaritással

Részletesebben

HARVIA GRIFFIN INFRA. Vezérlőegység

HARVIA GRIFFIN INFRA. Vezérlőegység HARVIA GRIFFIN INFRA HU Vezérlőegység 20080623 Az alábbi beépítési és használati útmutató infraszauna kabinok, sugárzók és vezérlőegység tulajdonosok, az infraszauna kabinok, sugárzók és vezérlőegységek

Részletesebben

Satel ETHM-1. Ethernet modul. www.riasztobolt.hu

Satel ETHM-1. Ethernet modul. www.riasztobolt.hu Satel ETHM-1 Ethernet modul Az ETHM-1 Ethernet modul egy TCP/IP szerver. A modul felépítése az 1. ábrán látható: 1. ábra. Az Ethernet modul felépítése 1 RS-232 port lehetővé teszi a modul csatlakoztatását

Részletesebben

T Bird 2. AVR fejlesztőpanel. Használati utasítás. Gyártja: BioDigit Kft. Forgalmazza: HEStore.hu webáruház. BioDigit Kft, 2012. Minden jog fenntartva

T Bird 2. AVR fejlesztőpanel. Használati utasítás. Gyártja: BioDigit Kft. Forgalmazza: HEStore.hu webáruház. BioDigit Kft, 2012. Minden jog fenntartva T Bird 2 AVR fejlesztőpanel Használati utasítás Gyártja: BioDigit Kft Forgalmazza: HEStore.hu webáruház BioDigit Kft, 2012 Minden jog fenntartva Főbb tulajdonságok ATMEL AVR Atmega128 típusú mikrovezérlő

Részletesebben

A Windows 7 operációs rendszerrel kompatibilis DS150E felhasználói útmutatója. Dangerfield,február 2010 V1.0 Delphi PSS

A Windows 7 operációs rendszerrel kompatibilis DS150E felhasználói útmutatója. Dangerfield,február 2010 V1.0 Delphi PSS A Windows 7 operációs rendszerrel kompatibilis DS150E felhasználói útmutatója Dangerfield,február 2010 V1.0 Delphi PSS 1 TARTALOM Főalkatrészek. 3 Telepítési útmutató...5 A Bluetooth telepítése....17 A

Részletesebben

Golmar 4502AL Golmar 4502SE. Önálló beléptetõ proximity olvasóval. Stadio Plus. Telepítési kézikönyv. www.golmar.hu

Golmar 4502AL Golmar 4502SE. Önálló beléptetõ proximity olvasóval. Stadio Plus. Telepítési kézikönyv. www.golmar.hu Golmar 450AL Golmar 450SE Önálló beléptetõ proximity olvasóval Stadio Plus www.golmar.hu Telepítési kézikönyv 1 I BEVEZETÉS Köszönjük, hogy ezt a Golmar terméket választotta. Elkötelezettségünk, hogy a

Részletesebben

Netis Vezetékes ADSL2+, N Modem Router Gyors Telepítési Útmutató

Netis Vezetékes ADSL2+, N Modem Router Gyors Telepítési Útmutató Netis Vezetékes ADSL2+, N Modem Router Gyors Telepítési Útmutató Modell szám: DL4201 Tartalomjegyzék 1. A csomag tartalma... 1 2. Hardware csatlakoztatása... 1 3. A modem webes felületen történő beüzemelése...

Részletesebben

DWL-G122 Vezeték nélküli USB Adapter. CD-ROM (amely tartalmazza a drivereket, a használati útmutatót és a garanciát)

DWL-G122 Vezeték nélküli USB Adapter. CD-ROM (amely tartalmazza a drivereket, a használati útmutatót és a garanciát) A termék a következő operációs rendszerekkel működik: Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98se DWL-G122 AirPlus G Nagysebességű 802.11g USB Vezeték nélküli Adapter Kezdő lépések Legalább az alábbiakkal

Részletesebben

CS10.5. Vezérlõegység

CS10.5. Vezérlõegység CS10.5 HU Vezérlõegység 0409006 TARTALOMJEGYZÉK 1. CS10.5 VEZÉRLÕEGYSÉG...3 1.1. Általános tudnivalók...3 1.. Mûszaki adatok...3. VEZÉRLÕEGYSÉG: FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV...4.1. Az elõre beállítható idõpontok

Részletesebben

BT-R820 Használati utasítás BT-R820 Wireless GPS Egység Használati utasítás Dátum: Szeptember, 2006 Verzió: 1.1

BT-R820 Használati utasítás BT-R820 Wireless GPS Egység Használati utasítás Dátum: Szeptember, 2006 Verzió: 1.1 BT-R820 Wireless GPS Egység Használati utasítás Dátum: Szeptember, 2006 Verzió: 1.1 1. oldal TARTALOMJEGYZÉK 0. Gyors telepítés...3 1. Bevezetés...4 1.1 Áttekintés...4 1.2 Fő jellemzők...4 1.3 Alkalmazási

Részletesebben

Szerelési és beáll ít ási utasítás

Szerelési és beáll ít ási utasítás Szerelési és beáll ít ási utasítás SOMFY Altus 50 RTS / 60 RTS cs őm otorok Az Altus RTS csőmotorok speciálisan a könyökkaros napellenzőkhöz lettek kifejlesztve, de redőnyökhöz is kiválóan alkalmazhatók.

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás MOVIDRIVE MDX60B / 61B. Kiadás: 2008. 03. 11696761 / HU

Üzemeltetési utasítás MOVIDRIVE MDX60B / 61B. Kiadás: 2008. 03. 11696761 / HU Hajtástechnika \ Hajtásautomatizálás \ Rendszerintegráció \ Szolgáltatások MOVIDRIVE MDX60B / 61B Kiadás: 2008. 03. 11696761 / HU Üzemeltetési utasítás SEW-EURODRIVE Driving the world Tartalomjegyzék 1

Részletesebben

A Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackbe szerelhető 1U telepítési útmutatója

A Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackbe szerelhető 1U telepítési útmutatója A Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackbe szerelhető 1U telepítési útmutatója Fontos biztonsági üzenetek Olvassa el alaposan az utasításokat, hogy megismerje a berendezést, mielőtt üzembe helyezi,

Részletesebben

PAB 02 típusú ablakátbeszélő

PAB 02 típusú ablakátbeszélő Használati utasítás a SIVA gyártmányú PAB 02 típusú ablakátbeszélő készülékhez Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy termékünket választotta, remélve, hogy hosszú ideig segíti az Ön munkáját. A biztonság,

Részletesebben

RÁDIÓS ADATGYŰJTŐ BERENDEZÉS RD01. Használati útmutató

RÁDIÓS ADATGYŰJTŐ BERENDEZÉS RD01. Használati útmutató RÁDIÓS ADATGYŰJTŐ BERENDEZÉS RD01 Használati útmutató Ez a dokumentum a Ring Games Kft. által gyártott GSM Adatgyűjtő Rendszer RD01 típusú eszközének Használati útmutatója. 2004, Ring Games Kft. Ring Games

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv AR-721KP. Version: 1.2

Felhasználói kézikönyv AR-721KP. Version: 1.2 Felhasználói kézikönyv AR-721KP Version: 1.2 Tartalomjegyzék Oldal 1 Fő jellemzők --------------------------------- 1 2 Megjegyzés --------------------------------- 1 3 Panel jelzései ---------------------------------

Részletesebben

StP Műszaki Fejlesztő, Gyártó és Kereskedelmi Kft.

StP Műszaki Fejlesztő, Gyártó és Kereskedelmi Kft. StP Műszaki Fejlesztő, Gyártó és Kereskedelmi Kft. SK03-08 buszos kontroller Hardver leírás v.2 Elérhetőségek 1158 Budapest, Késmárk u. 11-13. Telefon: +36 1 410-0556; +36 20 480-5933 Fax: +36 1 414-0913

Részletesebben

VBIP PRO. IP Kommunikátor

VBIP PRO. IP Kommunikátor VBIP PRO IP Kommunikátor Telepítői Kézikönyv 2014. március 27. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS...3 2. RENDSZER FELÉPÍTÉS...3 3. VBIP PRO LED KIJELZÉSEK...5 4. RENDSZER PROGRAMOZÁS PC SZOFTVERREL...6 5. HIBAELHÁRÍTÁS...7

Részletesebben

10. Szivattyúállomás vezérlés a vízkezelő rendszerekben

10. Szivattyúállomás vezérlés a vízkezelő rendszerekben 0. Szivattyúállomás vezérlés a vízkezelő rendszerekben Az IB IL AI /HART modulnál két elektromosan szigetelt analóg bemenet rendelkezik HART kommunikációval és FDT támogatással, amely terepibusz egységekhez

Részletesebben

Nyomtatóport szintillesztő

Nyomtatóport szintillesztő Nyomtatóport szintillesztő Az alábbi nyomtatóport kártya lehetővé teszi a nyomtató porthoz való kényelmes, egyszerű hozzáférést, a jelszintek illesztett megvalósítása mellett. A ki- és bemenetek egyaránt

Részletesebben

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER. Kültéri egység VDT 601/ID. VDT-601ID Leírás v1.0.pdf

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER. Kültéri egység VDT 601/ID. VDT-601ID Leírás v1.0.pdf 2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Kültéri egység VDT 601/ID VDT-601ID Leírás v1.0.pdf 1 Tartalom 1. Kaputábla és funkciói... 3 2. Kaputábla telepítése... 3 2.1. Rögzítés... 3 2.2. Névtábla beillesztése...

Részletesebben

Tudnivaló: A meas gomb mérés üzemmódban történő megnyomásával kb. 60 másodpercre ideiglenesen megjeleníthetők a kijelzőképek.

Tudnivaló: A meas gomb mérés üzemmódban történő megnyomásával kb. 60 másodpercre ideiglenesen megjeleníthetők a kijelzőképek. Gyorsindítás Mérés üzemmód Az üzemi feszültség rákapcsolása után a készülék az érzékelő azonosítása után automatikusan Mérés üzemmódba lép. A mérés üzemmód behívása másik üzemmódból (pl. diagnosztika,

Részletesebben

WAGO PLC-vel vezérelt hő- és füstelvezetés

WAGO PLC-vel vezérelt hő- és füstelvezetés WAGO PLC-vel vezérelt hő- és füstelvezetés Wago Hungária Kft. Cím: 2040. Budaörs, Gyár u. 2. Tel: 23 / 502 170 Fax: 23 / 502 166 E-mail: info.hu@wago.com Web: www.wago.com Készítette: Töreky Gábor Tel:

Részletesebben

TEMPOWER Controll Unit

TEMPOWER Controll Unit TEMPOWER Controll Unit ALKALMAZÁS A WTC3 készülék a WAVIN gyártmányú felületi hűtő-fűtő rendszer szabályozására, vezérlésére alkalmas. Egyedileg szabályozza a rendszerbe tartozó helyiségek hőmérsékletét,

Részletesebben

DWL-G650+ AirPlus G+ 2,4GHz Vezeték

DWL-G650+ AirPlus G+ 2,4GHz Vezeték Ez a termék a következő operációs rendszereket támogatja: Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98se Előfeltételek Ellenőrizze a doboz tartalmát Ezek a DWL-G650+ dobozában található elemek: DWL-G650+

Részletesebben

U42S Felhasználási példák Gitárjáték rögzítése

U42S Felhasználási példák Gitárjáték rögzítése U42S Felhasználási példák Gitárjáték rögzítése Az U42S gyors használatbavételéhez kövesse az itt leírtakat. Ebben a példában Cubase LE 4-et használunk, de az U42S ugyan úgy használható más hangszerkesztőkkel

Részletesebben

213-1. ERC 100 Digitális paraméterezhetõ speciális szabályozó. 2010. július. Szabályozók és vezérlõk KIVITEL

213-1. ERC 100 Digitális paraméterezhetõ speciális szabályozó. 2010. július. Szabályozók és vezérlõk KIVITEL 13-1 KIVITEL ALKALMAZÁS, ILLESZTHETÕSÉG Az ERC 100 digitális szabályozó a DIALOG III család tagja. Ventilátoros klímakonvektorok (fan-coil készülékek) intelligens szabályozását és vezérlését végzi. A készülék

Részletesebben

CAN alapú járműves adatokat megjelenítő szoftver fejlesztése

CAN alapú járműves adatokat megjelenítő szoftver fejlesztése CAN alapú járműves adatokat megjelenítő szoftver fejlesztése Beszámoló Dokumentum szám: D01-018-08-05 Dokumentum dátum: 2014. január 30. Szerző(k): Jánky Szabolcs (szabolcs.janky@inventure.hu) http://

Részletesebben

Analóg kimeneti modul MULTICAL -hoz és ULTRAFLOW -hoz. 1.0 Alkalmazás

Analóg kimeneti modul MULTICAL -hoz és ULTRAFLOW -hoz. 1.0 Alkalmazás Analóg kimeneti modul MULTICAL -hoz és ULTRAFLOW -hoz. 1.0 Alkalmazás Az analóg kimeneti modul egyaránt alkalmazható MULTICAL 66C hőfogyasztásmérőbe beépítve, vagy alkalmazható ULTRAFLOW analóg kimeneteként

Részletesebben

15.5.1 Laborgyakorlat: Egy vezeték nélküli NIC beszerelése

15.5.1 Laborgyakorlat: Egy vezeték nélküli NIC beszerelése 15.5.1 Laborgyakorlat: Egy vezeték nélküli NIC beszerelése Bevezetés Nyomtasd ki a laborgyakorlatot, és végezd el a lépéseit! A laborgyakorlat során egy vezeték nélküli hálózati kártya beszerelését és

Részletesebben

Üzembe helyezési útmutató

Üzembe helyezési útmutató Rúdhangsugárzó Üzembe helyezési útmutató HT-CT370 Tartalomjegyzék Üzembe helyezés 1 A doboz tartalma 4 2 Elhelyezés 5 3 Csatlakoztatás 6 4 A rendszer bekapcsolása 8 5 Hanglejátszás 9 Alapműveletek A hangeffektusok

Részletesebben

Kézikönyv. MOVIDRIVE MDX61B DCS21B/31B biztonsági modul opció. Kiadás: 2008. 03. 11648767 / HU

Kézikönyv. MOVIDRIVE MDX61B DCS21B/31B biztonsági modul opció. Kiadás: 2008. 03. 11648767 / HU Hajtástechnika \ Hajtásautomatizálás \ Rendszerintegráció \ Szolgáltatások MOVIDRIVE MDX61B DCS21B/31B biztonsági modul opció Kiadás: 2008. 03. 11648767 / HU Kézikönyv SEW-EURODRIVE Driving the world 1

Részletesebben

Protection Service for Business. Az első lépések Android-készülékeken

Protection Service for Business. Az első lépések Android-készülékeken Protection Service for Business Az első lépések Android-készülékeken Protection Service for Business az első lépések Ez az útmutató ismerteti a PSB Mobile Security telepítését és konfigurálását Android-eszközökön.

Részletesebben

ems2.cp04d [18010] Keriterv Mérnök Kft Programozható Automatikai állomás 14 multifunkcionális bemenet, 6 relé kimenet, 4 analóg kimenet DIGICONTROL

ems2.cp04d [18010] Keriterv Mérnök Kft Programozható Automatikai állomás 14 multifunkcionális bemenet, 6 relé kimenet, 4 analóg kimenet DIGICONTROL [18010] Keriterv Mérnök Kft Programozható Automatikai állomás 14 multifunkcionális bemenet, 6 relé kimenet, 4 analóg kimenet DIGICONTROL ems2.cp04d Felhasználás Az ems2.cp04d egy szabadon programozható

Részletesebben

N150 Wi-Fi útválasztó (N150R)

N150 Wi-Fi útválasztó (N150R) Easy, Reliable & Secure Telepítési útmutató N150 Wi-Fi útválasztó (N150R) Védjegyek Az egyéb márka- és terméknevek a tulajdonosaik védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. Az itt közölt adatok előzetes figyelmeztetés

Részletesebben

felhasználói kézikönyv www.dh-scales.com HU - magyar

felhasználói kézikönyv www.dh-scales.com HU - magyar felhasználói kézikönyv www.dh-scales.com HU - magyar 1 - a mérleg fedlapját rögzítõ csavar 2 - mérõcella 3 - elektronika doboza 4 - SIM kártya foglalata 5 - akkumulátor csatlakozója 6 - állapotjelzõ LED

Részletesebben

EBS D. 1 függelék "841 700 929 0 fékdiagram" 3 tengelyes félpótkocsi 4S/2M vagy 2S2M PREV-vel és kétirányú szeleppel

EBS D. 1 függelék 841 700 929 0 fékdiagram 3 tengelyes félpótkocsi 4S/2M vagy 2S2M PREV-vel és kétirányú szeleppel EBS D 8 Függelék 4 8 EBS D függelék "84 700 929 0 fékdiagram" 3 tengelyes félpótkocsi 4S/2M vagy 2S2M PREV-vel és kétirányú szeleppel 42 függelék "84 700 948 0 fékdiagram" EBS D 8 3 tengelyes félpótkocsi

Részletesebben

7213 8100 02/2012 EU EM10

7213 8100 02/2012 EU EM10 73 800 0/0 EU EM0 BE CZ DE ES FR GB HU IT PL PT SK TR RU UA EM0 modul Magyar Magyar Ez a készülék megfelel az Európai Irányelvek ide vonatkozó követelményeinek. A megfelelõsé igazolt. A megfelelõ dokumentációk

Részletesebben

KITERJESZTETT GARANCIA

KITERJESZTETT GARANCIA KITERJESZTETT GARANCIA A termék forgalmazója 10 év, a gyártásból eredő anyag és konstrukciós hibákra kiterjedő jótállást vállal a BVF SRHC fűtőkábelekre. A jótállás kizárólag a szakszerűen kitöltött és

Részletesebben

WLAN router telepítési segédlete

WLAN router telepítési segédlete Annak érdekében, hogy jogosulatlan felhasználóknak a routerhez való hozzáférése elkerülhető legyen, javasoljuk olyan biztonsági mechanizmusok használatát, mint a WEP, WPA vagy azonositó és jelszó beállitása

Részletesebben

Harting vagy csapfedeles. Leírás. Műszaki adatok. Tápfeszültség: 3x400V+Nulla+Föld, AC ±10% Frekvencia: 50Hz ± 5% Teljesítmény: 5W ( Stand-by )

Harting vagy csapfedeles. Leírás. Műszaki adatok. Tápfeszültség: 3x400V+Nulla+Föld, AC ±10% Frekvencia: 50Hz ± 5% Teljesítmény: 5W ( Stand-by ) 2,3 kw kimeneti teljesítmény csatornánként DMX 512 vezérlés DMX címzés csatornánként (Patch) Előfűtés Csatorna teszt Hőmérsékelet vezérelt csendes ventilátor Harting vagy csapfedeles kimenet 2U rack méret

Részletesebben

Kiadás: MOVIDRIVE MDX61B Belső szinkronfutás (ISYNC) 2004. 02. Kézikönyv 1125 2774 / HU

Kiadás: MOVIDRIVE MDX61B Belső szinkronfutás (ISYNC) 2004. 02. Kézikönyv 1125 2774 / HU MOVIDRIVE MDX61B Belső szinkronfutás (ISYNC) Kiadás: 24. 2. Kézikönyv 1125 2774 / HU SEW-EURODRIVE Tartalomjegyzék 1 Fontos tudnivalók... 4 2 A rendszer leírása... 5 2.1 Alkalmazási területek... 5 2.2

Részletesebben

Digitális hőmérő Modell DM-300

Digitális hőmérő Modell DM-300 Digitális hőmérő Modell DM-300 Használati útmutató Ennek a használati útmutatónak a másolásához, terjesztéséhez, a Transfer Multisort Elektronik cég írásbeli hozzájárulása szükséges. Bevezetés Ez a készülék

Részletesebben

BDMv3 használati útmutató v1.1 2013-04-03. Használati útmutató. BDMv3 / BDMv3O

BDMv3 használati útmutató v1.1 2013-04-03. Használati útmutató. BDMv3 / BDMv3O Használati útmutató Egység neve: BDMv3 / BDMv3O Egység tartalma: Külső modul / Kültéri külső modul, ami egyben az érzékelő is (1) Töltő adapter (5V 2A) (opcionális) Külső csatlakozások: Töltő csatlakozó

Részletesebben

Útmutató a hálózathasználathoz Evo asztaliszámítógép-család Evo munkaállomás-család

Útmutató a hálózathasználathoz Evo asztaliszámítógép-család Evo munkaállomás-család b Evo asztaliszámítógép-család Evo munkaállomás-család A kiadvány cikkszáma: 177922-214 2002. május Ez az útmutató az egyes asztali számítógépekben és munkaállomásokban található hálózati kártya (NIC)

Részletesebben

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ. [Itt felvehet egy kivonatot vagy más fontos kimutatást. A kivonat általában a dokumentum tartalmának rövid összegzése.

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ. [Itt felvehet egy kivonatot vagy más fontos kimutatást. A kivonat általában a dokumentum tartalmának rövid összegzése. Guard Control Kft 1112 Budapest Repülőtéri u. 2. Telefon+3612037557 Fax+3612033742 http://szemelykivalaszto.hu TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ [Itt felvehet egy kivonatot vagy más fontos kimutatást. A kivonat általában

Részletesebben

Kezelési leírás RAIN BIRD ESP modulos id kapcsoló

Kezelési leírás RAIN BIRD ESP modulos id kapcsoló Kezelési leírás RAIN BIRD ESP modulos id kapcsoló Az ESP modulos id kapcsoló kiskertek és közepes méret közterületek öntöz rendszeréhez kifejlesztett id kapcsoló. Az ESP modulos id kapcsoló kültéren és

Részletesebben

A/D és D/A konverterek vezérlése számítógéppel

A/D és D/A konverterek vezérlése számítógéppel 11. Laboratóriumi gyakorlat A/D és D/A konverterek vezérlése számítógéppel 1. A gyakorlat célja: Az ADC0804 és a DAC08 konverterek ismertetése, bekötése, néhány felhasználási lehetőség tanulmányozása,

Részletesebben

7 SZÍNES KAPUTELEFON RENDSZER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Beltéri egység. Kültéri egység. Köszönjük, hogy termékünket választotta!

7 SZÍNES KAPUTELEFON RENDSZER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Beltéri egység. Kültéri egység. Köszönjük, hogy termékünket választotta! 7 SZÍNES KAPUTELEFON RENDSZER DVC-VDP712 - Model A: 1 beltéri egység 2 kültéri egységgel DVC- VDP721 - Model B: 2 beltéri egység 1 kültéri egységgel HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy termékünket választotta!

Részletesebben

Intelligens biztonsági megoldások. Távfelügyelet

Intelligens biztonsági megoldások. Távfelügyelet Intelligens biztonsági megoldások A riasztást fogadó távfelügyeleti központok felelősek a felügyelt helyszínekről érkező információ hatékony feldolgozásáért, és a bejövő eseményekhez tartozó azonnali intézkedésekért.

Részletesebben

Az Ön kézikönyve STRONG SRT 50 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3231706

Az Ön kézikönyve STRONG SRT 50 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3231706 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató STRONG SRT 50. Megtalálja a választ minden kérdésre az STRONG SRT 50 a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Kábel bekötés ellenőrző készülék. Műszaki leírás

Kábel bekötés ellenőrző készülék. Műszaki leírás Méréstechnika Kft 2100 Gödöllő Szabadság tér 26/A Kábel bekötés ellenőrző készülék Műszaki leírás A készülék szerel kábelek folyamatosság, és zárlat ellenőrzésére szolgál. Műszaki adatok: Tápfeszültség

Részletesebben

Poolcontroller. Felhasználói leírás

Poolcontroller. Felhasználói leírás Poolcontroller Felhasználói leírás Ring Elektronika Ipari és Elektronika Kft. Budapest 1031 Pákász u. 7. Tel/Fax:+3612420718, Mobil: 06209390155 e-mail: ring.elektronika@mail.datanet.hu web: www.ringel.hu

Részletesebben

Stivinf Kkt. - holazauto.eu

Stivinf Kkt. - holazauto.eu Műszaki leírás és beszerelési útmutató az FM-2200 típusjelű mikrokontrollerhez. 1. Bevezetés 1.1. Biztonsági figyelmeztetések Ne szerelje szét a készüléket. Ha a készülék vagy a tápkábel szigetelése sérült,

Részletesebben

Wally1/2/3/4/4 PLUS. Programozási leírás. 1, 2, 3, és 4 csatornás rádiós vevő

Wally1/2/3/4/4 PLUS. Programozási leírás. 1, 2, 3, és 4 csatornás rádiós vevő 1.oldal Wally1/2/3/4/4 PLUS 1, 2, 3, és 4 csatornás rádiós vevő Programozási leírás 2.oldal 3.oldal Fő jellemzők Az alap típus 240 kód tárolására képes. A 4 csatornás PLUS típusok 1008 kódot képes tárolni

Részletesebben

Gyors Telepítési Útmutató N típusú, Vezeték Nélküli, ADSL2+ Modem DL-4305, DL-4305D

Gyors Telepítési Útmutató N típusú, Vezeték Nélküli, ADSL2+ Modem DL-4305, DL-4305D Gyors Telepítési Útmutató N típusú, Vezeték Nélküli, ADSL2+ Modem DL-4305, DL-4305D Tartalomjegyzék 1. Hardver telepítése... 1 2. Számítógép beállításai... 2 3. Bejelentkezés... 4 4. Modem beállítások...

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. BL-112II-BT mobil hőnyomtatóhoz

Felhasználói kézikönyv. BL-112II-BT mobil hőnyomtatóhoz Felhasználói kézikönyv BL-112II-BT mobil hőnyomtatóhoz Tartalom 1. Bevezető... 3 1.1. Tulajdonságok... 3 1.2. Tartozékok... 3 2. Specifikáció... 3 2.1. Nyomtató... 3 2.2. Üzemeltetési feltételek... 4 2.3.

Részletesebben

REM Trade Hungary Kft. Budapest III.1036 Lajos utca 129.

REM Trade Hungary Kft. Budapest III.1036 Lajos utca 129. Használati útmutató Kedves Vásárló! Köszönjük, hogy a top5.hu által forgalmazott Concox GT03B típusszámú nyomkövető egységre esett a választása! Kérjük, hogy az első üzembe helyezést megelőzően figyelmesen

Részletesebben

Motor lamellás árnyékolókhoz J4 WT

Motor lamellás árnyékolókhoz J4 WT Motor lamellás árnyékolókhoz J4 WT Szerelési útmutató HU - Tartalomjegyzék 1 Általános információ 2 1.1 Általános információ 2 1.2 Biztonsági előírások 2 1.3 Megfelelőségi nyilatkozat 2 1.4 Műszaki adatok

Részletesebben

LÉPCSŐHÁZI AUTOMATÁK W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON W SCHRACK INFO W FUNKCIÓK W MŰSZAKI ADATOK

LÉPCSŐHÁZI AUTOMATÁK W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON W SCHRACK INFO W FUNKCIÓK W MŰSZAKI ADATOK W LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA TIMON 150 BZ327210-A W FUNKCIÓK Energiamegtakarítás funkció Beállíthatóság 0,5 30 perc Halk működés Nagy bekapcsoló képesség, 80 A max / 20 ms 3 vagy 4 vezetékes bekötés Glimmlámpaállóság:

Részletesebben

4csatornás DVS, 7 LCD

4csatornás DVS, 7 LCD 4csatornás DVS, 7 LCD Tömör kezelési utasítás 4-CS M OZGÁS Távirányító LAN OPCIÓ Mielőtt bekapcsolja a készüléket Kérjük megfelelően csatlakoztassa a SATA táp- és adatkábelt, amikor a SATA HDD-t a DVR-be

Részletesebben

Architektúra, megszakítási rendszerek

Architektúra, megszakítási rendszerek Architektúra, megszakítási ek Mirıl lesz szó? Megszakítás fogalma Megszakítás folyamata Többszintű megszakítási ek Koschek Vilmos Példa: Intel Pentium vkoschek@vonalkodhu Koschek Vilmos Fogalom A számítógép

Részletesebben

LOGON B - falra szerelhető vezérlőegység. Telepítési útmutató szervizpartner részére 04/2011 DOB6548-A

LOGON B - falra szerelhető vezérlőegység. Telepítési útmutató szervizpartner részére 04/2011 DOB6548-A LOGON B - falra szerelhető vezérlőegység Telepítési útmutató szervizpartner részére 04/2011 DOB6548-A Tartalomjegyzék Telepités... 3 Elektromos bekötés... 4 Elektromos csatlakozások... 5 Beüzemelés és

Részletesebben

Kezelési útmutató. TFT színes kijelző 1286..

Kezelési útmutató. TFT színes kijelző 1286.. Kezelési útmutató TFT színes kijelző 1286.. Készülék leírás A TFT színes kijelző a Gira ajtókummunikációs rendszeréhez tartozik és a lakásállomások bővítésére szolgál. Menu 2 A magasfelbontású, aktív 1,8

Részletesebben

T4ML rev.0112. 4+n vezetékes, audió keputelefon rendszer. Felhasználói Kézikönyv

T4ML rev.0112. 4+n vezetékes, audió keputelefon rendszer. Felhasználói Kézikönyv T4ML rev.0112 4+n vezetékes, audió keputelefon rendszer Felhasználói Kézikönyv SÜLLYESZTETT DOBOZ TELEPÍTÉSE 1 2 KÜLTÉRI EGYSÉG TELEPÍTÉSE (A) (B) 1650 1850 1450 Eszköz....................... Süllyesztett

Részletesebben

Az eszköz sérülésének veszélye Ellenőrizze a következőket : a tartalék áramforrás feszültsége az tápellátó rendszer frekvenciája (50 vagy 60 Hz)

Az eszköz sérülésének veszélye Ellenőrizze a következőket : a tartalék áramforrás feszültsége az tápellátó rendszer frekvenciája (50 vagy 60 Hz) Veszély és figyelmeztetés Az eszközt csak szakember szerelheti be. A gyártó nem vállal felelősséget a használati útmutató elolvasásának elmulasztásából bekövetkező hibákért. Áramütés veszélye, égés vagy

Részletesebben