T a r t a l o m j e g y z é k

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "T a r t a l o m j e g y z é k"

Átírás

1 T a r t a l o m j e g y z é k 1. Bevezetés 1.1. Az iskola jogi státusa 1.2. Az iskola bemutatása 2. Az iskolában folyó nevelő-oktatómunka alapelvei 3. Az oktató-nevelőmunka céljai, megvalósításának folyamata 3.1. Célok 3.2. A kompetencia alapú fejlesztés 3.3. Személyiségfejlesztés 3.4. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 3.5. A hátrányokkal küzdő tanulók segítése 3.6. Gyermek-és ifjúságvédelem 3.7. A tanulási nehézséggel küzdő tanulók segítése 3.8. Szabadidős tevékenységi formák 3.9. Napköziotthon és tanulószoba 4. Az iskola működésének részletes leírása 4.1. A tanulói jogviszony 4.2. Általános munkarend 5. Az iskola sajátos arculatát meghatározzák 6. Az intézmény egészségnevelési programja 6.1. Általános helyzetleírás 6.2. A tanulók egészségi állapota 6.3. Erőforrások 6.4. Alapelvek 6.5. Célmeghatározás 6.6. Az egészségnevelés feladatai 6.7. Az egészségnevelés színterei 6.8. Szempontok a módszerek kiválasztásakor 6.9. Taneszközök Egészségfejlesztéssel összefüggő célok, feladatok 7. Az intézmény környezeti nevelési programja 7.1. Helyzetelemzés 7.2. Múltunk, jelenünk 7.3. A környezeti nevelés színterei 7.4. Erőforrások 7.5. Alapelvek, jövőkép, célok 7.6. Továbbképzés 8. Fogyasztóvédelemi oktatás 9. Kapcsolattartás a nevelés partnereivel 9.1. Szülők részvétele az iskolai munkában 9.2. Diákönkormányzat 9.3. Iskolai Sportkör 10. A tanulók értékelése Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltétele 1. oldal

2 10.2. Az iskolában folyó oktató-nevelőmunka ellenőrzési, mérési, értékelési rendszere Mérés, ellenőrzés, értékelés jelentősége Mérés, ellenőrzés, értékelés alapelvei A tanuló értékelésének alapelvei A magatartás és szorgalom értékelésének módja A tanuló magatartásának és szorgalmának értékelése Az iskolai tevékenység külső mérése, ellenőrzése és értékelése Az iskola tevékenységének belső mérése, ellenőrzése és értékelése Az otthoni felkészülés A tantárgyi értékelés A modulok értékelése A kiemelkedő tanulmányi teljesítmény elismerése, értékelése A tanuló fegyelmezetlenségének értékelése, minősítése Elérendő nevelési követelmények fejlesztési szakaszonként 11. A helyi tanterve Felvétel, átvétel az intézménybe Oktatási céljaink Kulcskompetenciák fejlesztés A nem szakrendszerű oktatás A tantárgyi rendszer évfolyamonként Az alkalmazott tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök Alsó tagozatos kerettanterv Felső tagozatos kerettanterv 12. Gazdálkodási és személyi feltételek Személyi feltételek 13. Záró rendelkezések 14. Jóváhagyási záradékok 2. oldal

3 1. Bevezetés 1.1. Az iskola jogi státusa Az intézmény típusa Általános iskola, mely szervezetileg egységes, szakmai tekintetben önálló közoktatási intézmény, működése szerint önálló jogi személy. Neve és székhelyének címe 6726 Szeged, Herke u.5. Alaptevékenység Szakágazati rend szerint: Alapfokú oktatás Szakfeladatrend szerint: Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyamon), ezen belül további speciális tevékenység: képesség-kibontakoztató felkészítés, integrációs felkészítés Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyamon), ezen belül további speciális tevékenység: képesség-kibontakoztató felkészítés, integrációs felkészítés Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása, (1-4. évfolyamon): szakértői véleménnyel rendelkező testi, érzékszervi beszédfogyatékos, ill. a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, továbbá a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyosa rendellenességével küzdő tanulók integrált oktatása Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása, (5-8. évfolyamon): szakértői véleménnyel rendelkező testi, érzékszervi beszédfogyatékos, ill. a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, továbbá a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált oktatása Általános iskolai napközi otthoni nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése Általános iskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Iskolai intézményi étkeztetés Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Közmunka Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Pedagógiai szakmai szolgáltatások 3. oldal

4 - Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett kiegészítő tevékenysége: Szakfeladatrend szerint: Munkahelyi étkeztetés A feladatellátást szolgáló vagyon: Szeged I. ker. belterület, Herke u. 5. sz alatti 1848/54 helyrajzi számú, általános iskola megnevezésű. 1ha 0052m 2 területű ingatlan, vagyon nyilvántartása és jegyzőkönyve szerint. Vagyon feletti rendelkezési jog: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól alkotott hatályos közgyűlési rendelete. Az iskola alapszolgáltatásai: Kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozás. A választható tanórai foglalkozások szervezése tehetséggondozás, felzárkóztatás, valamint fejlesztés és kiegészítő ismeretek nyújtása. A tanórán kívüli foglalkozások, napközis és tanulószobai ellátás. Gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása. Iskolai könyvtár szolgáltatásai. ISK szolgáltatásai. Kistérségi szinten gyógytestnevelés oktatása. Emelt szintű oktatás Testnevelésből 1-8. osztályokban évfolyamonként 1. oszt. Rekreációs csoportban 1-8. osztályig évfolyamonként. 1 osztály (amennyiben indul c osztály). Német vagy angol nyelv oktatása évfolyamonként 1 osztályban 1-8. osztályig. Egyéb szolgáltatások: Iskolai intézményi étkeztetés. Intézményi vagyon működtetése. Napközi otthoni és tanulószobai ellátás. A feladatellátást szolgáló feltételek Az intézmény rendelkezésére áll a fenti címen az 1há 52 nm alapterületű ingatlan (tantermek, szertárak, tornaterem), sportudvar, pálya, belső játszótér. Az iskola gazdálkodási szempontból: Gazdálkodási jogköre: önállóan működő és az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörű szerv, melynek pénzügyi-gazdasági feladatait a Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata látja el. Alapító és fenntartó neve Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 6701 Szeged, Széchenyi tér 10. Az intézmény működési / felvételi / területe: Emelt óraszámú testnevelés osztályba, rekreációs, nyelvi osztályba a város minden területéről. 4. oldal

5 Más osztályba a külön meghatározott körzet /Alsó kikötő sor, Lövölde u., Újszőreg u., Közép kikötő sor, Szőregi út, Töltés utca, Bal fasor, Marostői utca, Felsőkikötő sor által határolt terület /. - Alaphelyzet, hogy a körzetben lakó tanulók felvételét az intézmény nem utasíthatja el, ha más kizáró ok nem lép fel. (pl. emelt óraszámú testnevelés oktatásban nem felelt meg) Az iskola által adott végzettség - Általános iskola 8. évfolyamának elvégzése, alapfokú iskolai végzettséget tanúsít Az iskola rövid bemutatása Neve, székhelye: 6726 Szeged, Herke u.5. Tel. / Fax: 62/ Tel. ig.: 62/ Mobiltelefon: 20/ / / Az iskola Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése határozatával jóváhagyott hatályos alapító okirat alapján működik Az iskola rövid bemutatása Újszeged zöldövezeti, csendes részén található intézményünk, tágas tantermekkel, gondozott télikerttel díszített aulával, nagy udvarral rendelkezik. Könnyen megközelíthető autóbusszal, trolival a város több pontjáról. Az intézmény 1978-ban kezdte működését testnevelés tagozatos iskolaként, óta kaptunk engedélyt emelt szintű német nyelvű oktatásban részesülő osztály beindítására, amely angol nyelvvel bővült től minisztériumi engedély alapján, felső tagozaton informatika oktatás kezdődött a technika tantárgy keretén belül tól emelt testnevelés óraszámmal indultak ún. rekreációs osztályok. Jelenleg 15 osztállyal és 7 napközis és tanulószobai csoporttal, /6 napközis és 1 tanulószoba/ működünk ben elnyertük az ÖKO iskola címet. 5. oldal

6 Jelenleg emelt óraszámú testnevelés és idegen nyelvi osztályokat indítunk, ahová a város minden részéből várunk tanítványokat. A testnevelés irányultságú osztályokba jelentkezőknél mozgáskoordináció tesztelést végzünk. Az ide járó gyerekek kézilabda, úszás és atlétika jellegű speciális oktatást kapnak. Évtizedek óta neveljük a kézilabda utánpótlás tehetségeit, sikereiket az intézményben kapott kiemelkedő sportági képzés alapozta meg. Az ebben az osztályban tanuló diákok az angol vagy német nyelv tanulása közül választhatnak. A Sportcsarnok közelségét és az ebből adódó lehetőséget kihasználva minden tanítványunk a nyelvi osztályokba járó is - legalább két éven át úszik, melyet ingyenesen tudunk biztosítani. A város több nevezetes sportklubjával együttműködési megállapodásunk van, így tanulóink külső edzése biztosított. A tagozatos osztályok hetente a Sportcsarnok arénájában tartanak testnevelés órát. Intézményünk hosszú évek óta sikeresen szerepel a diákolimpiákon és különböző színvonalas sport rendezvényeken, ahol számos dobogós helyezés születik. A kézilabda mellett országos szintű versenyeken is részt vesznek tanítványaink úszásból, atlétikából, vízilabdából, kötélugrásból is. A mindennapos testnevelésórák feltételei adottak, hiszen egy nagy tornateremmel, egy tornaszobával és nagy sportudvarral rendelkezünk. Télen igény szerint sítábort, szorgalmi időben erdei iskolai foglalkozásokat, a nyári szünetben nyelvi tábort szervezünk. A nyelvi osztályokba járók számára sportolási lehetőségként felkínáljuk két éven át a teniszoktatás választási lehetőségét. Számukra emelt óraszámban az angol nyelv tanulását tudjuk biztosítani már első évfolyamtól. Az első évfolyamon rendszeresen tapasztalt, elkötelezett pedagógusok fogadják a gyermekeket, akik a jól bevált hangoztató-elemző-összetevő módszerrel tanítják az elsősöket írni-olvasni. Iskola-előkészítő foglalkozásokat szervezünk évek óta a leendő elsős gyerekeknek, melynek időpontjait az iskola web lapján tesszük közzé. A szülők igényei alapján, alsó tagozaton napközis, felső tagozaton tanulószobai foglalkozást tudunk biztosítani. Több pályázattal segítjük az intézmény fejlesztését. A Dél-alföldi TIOK tagjaként 2005-től az elsők között vezettük be, teszteltük a kompetencia alapú oktatást. Szakmai tapasztalatainkat szívesen átadtuk más intézményeknek is, valamint az 6. oldal

7 ugyancsak kompetencia alapú nevelést meghonosító Vedres Utcai Óvodával közös szakmai bemutatókat, tapasztalatcseréket szerveztünk. Az európaiság kialakítását segíti a Coménius, az esélyegyenlőséget az IPR, a sportrendezvények lebonyolítását a Wesselényi, NUPI és önkormányzati pályázatok. Kiemelten csoportbontásban - kezeljük az informatika oktatást. Két informatikai teremmel rendelkezünk, melyek teljes géppark-cseréje és felújítása történik 2011-ben. Sószoba működik az intézményben alapítványi támogatással, ahol a tanulók órarend szerint illetve választott időpontban vehetik igénybe ezt a szolgáltatást. A szülők és gyermekeik számára heti gyakorisággal szintén adott időpontban van lehetőség a sószoba használatára. A tehetséggondozásra és a szociális hátrányok leküzdésére nagy hangsúlyt fektetünk. Szakköri és egyéni felkészítő foglalkozások segítik a munkát, melynek eredményeképpen a városi, megyei, országos szintű megmérettetéseken tanulóink sikeresen szerepelnek sok területen (pl. képzőművészeti, anyanyelvi, idegen nyelvi, matematika).ezt szolgálja a hangszeres oktatás (gitár), jógaoktatás és az órarendbe beépített táncoktatás is. A mindenkori nyolcadikosok táncolják az alapítványi bál nyitótáncát. A képesség szerinti optimális fejlesztést szolgálja 7-8. évfolyamon felmenő rendszerben szeptemberétől bevezetendő nívócsoportos oktatás matematika, angol nyelv valamint magyar nyelv és irodalom tantárgyakból. Felső tagozaton a képességek-és készségfejlesztésen túl a szaktárgyi tudás megalapozása biztosítja a sikeres továbbtanulást. Mindezt tényszerűen alátámasztja a központi felvételin elért pontszám-eredmény, illetve a középfokú intézményekből jött visszajelzések. Szabadidős tevékenységeink sokrétűek. Az egyes osztályok igény szerint járnak, színházba, bábszínházba, kiállításokra, múzeumba, könyvtári foglalkozásokra a Somogyi Könyvtárba, korcsolyázni, bowlingozni stb. A tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek részére egyéni fejlesztő foglalkozásokat biztosítunk egy kulturáltan berendezett fejlesztő szobában. Diákönkormányzatunk működése lehetőséget ad tanulóinknak: a demokratikus véleményformálásra az iskola életével kapcsolatosan, működési feltételeinek javítására szolgáló pályázatok megvalósítására (pl. diákkuckó kialakítása). A Szülők Közössége hosszú évek óta kiváló munkát végez az iskola érdekében, ennek köszönhetően két alapítvánnyal rendelkezünk. Iskolánk első alapítványa 1991-től, a második 2010-től segíti intézményünk munkáját. 7. oldal

8 Korábbi nagyobb léptékű beruházásaink voltak: ben bitumenes kézilabdapálya építése %-ban saját erő, ill. szponzorok támogatásából. - Rádió és TV lánc kialakítása ig (saját beruházás), 2011-ben a stúdió és iskolarádió elektronikai berendezéseinek felújítása alapítványi segítséggel. - Számítógépes termek, hálózat kialakítása - alapítvány és saját beruházás. - Tornaterem parkettázása %-ban önkormányzati pályázat ill. iskolai alapítványi összegből. - SULINET program, majd a TIOP pályázatán újabb nagyteljesítményű géppark elnyerése. - Sószoba a rekreációs osztályok programjához kapcsolódóan. - Fűtés korszerűsítése, a tető javítása, a nyílászárók részleges cseréje és a homlokzat festése (önkormányzati és pályázati segítséggel). - A tantermek és egyéb helyiségek padlózatának folyamatos cseréje. - Fejlesztő szoba tanulóbarát kialakítása. - A tantermek bútorzatának folyamatos cseréje, a könyvtár állományának bővítése, korszerű oktatást segítő híradástechnikai, informatikai és elektrotechnikai eszközök beszerzése (digitális táblák, projektorok). - A tanulói öltözők, öltözőszekrények teljes cseréje. - Tornatermi öltözők berendezésének cseréje. - Internet elérhetőség minden tanteremben, a digitális oktatás alapjainak megteremtése. - MI iskolánk, mi óvodánk pályázat segítségével az udvar, kerítés, télikert felújítása, korszerűsítése, az épületen belül tisztasági festés Az iskola igazgatói: Forgó Pál Botos István Gulyásné Szabó Klára 2009-től jelenleg is Tanulócsoportok száma ( es tanév) alsó tagozat 7 felső tagozat 8 Napközi (alsó) 6 Tanulószoba(felső) 1 Összesen: 22 csoport Jelenlegi tanulólétszám (2010/2011-es tanév): 370 tanulócsoportok átlaglétszáma 21,8 fő A TANTESTÜLET NÉVSORA Név Szak Egyéb megbízás Gulyásné tanító, nevelőtanár, igazgató Szabó Klára könyvtár-rajz 8. oldal

9 szakkollégium, közoktatás vezetői szakvizsga tanár, matematika-technika igazgatóhelyettes, tanácsos, Hopenthalerné szak Minőségirányítási Fehér Ilona közoktatási vezető csoportvezető,munkavédelmi megbízott szakvizsga Agócsyné tanító, technika Vígh Julianna szakkollégium napközis nevelő Bánáthy tanár, magyar-történelem Jánosné szak osztályfőnök Bódi Katalin középisk. tanár, testnev. - földrajz, napközis nevelő, munkaközösség vezető edző Bodri Katalin tanító napközis nevelő Borbély László tanító osztályfőnök Buchholcz tanító osztályfőnök Éva Cseh Valéria középisk. tanár, német szak Dlusztus- tanár, matematikatestnevelés gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, szak Páble Erzsébet Dobosné tanító, fejlesztő pedagógusi oszt. főnök, tanácsos, Minőségirányítási Szunyogh szakvizsga csoport tagja, diákönkormányzat-vezető Katalin Dr. Kapronczayné Batta Zsuzsanna Dr. Szökő János Dr. Törökné Korim Andrea Erdei Ágnes tanító, közművelődési szakkollégium kémia szakos tanár tanár, magyar-ének szak osztályfőnök tanár, angol-matematika szak osztályfőnök, munkaközösség vezető Farkas Zoltán tanár, fizika-technika szak Gáspár Andrea tanár, magyar-ének szak osztályfőnök Gregusné Juhász Eleonóra tanító napközis nevelő Hegyközi Tamás Ének-matematika tanár szakos énekkar-vezető, osztályfőnök, szabadidő szervező 9. oldal

10 Horváthné Tímár Mária Juhász Józsefné Kanalas György tanár, biológia-földrajz szak tanár, matematika-technikaszám. techn. szak tanár, matematika-fizikaszámtechn. szak, teniszedző osztályfőnök, tanácsos, munkaközösség-vezető, Minőségirányítási csoport tagja szakszervezeti főbizalmi Közalkalmazotti Tanács tag osztályfőnök, tűzvédelmi megbízott Kapai Éva Kissné Mészáros Edina Krékityné Dancsó Ágnes középisk. tanár, magyartörténelem szak tanító, tánc- és drámapedagógus osztályfőnök, osztályfőnök tanár, matematika-kémia, környezetvédelmi szak Kun Róbert Tanító, zeneterapeuta napközis nevelő tanító, könyvtár Kurucsainé szakkollégium, Pécsi Hajnalka fejlesztő pedagógusi napközis nevelő szakvizsga Lakatos Gabriella tanár, biológia-földrajz szak osztályfőnök, gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, felsős DÖK vezető, Minőségirányítási csoport tagja Mandl Alice Mandl Gábor Megyesi Anikó tanár, biológia-testnevelés, munkaközösség-vezető szakedző tanár, testnev.-földrajz, edző ISK - vezető, Közalkalmazotti Tanács elnöke tanító- környezetismeret szakkollégium, művelődésszervező szak, osztályfőnök, tanácsos, tankönyvfelelős drámapedagógus szak, mentálhygiénés szakember Nagy Emese tanító napközis nevelő Niemi Mária középisk. tanár, angol szak szaktanácsadó Ördög Nóra tanár,biológia- testnevelés Eszter szak, gyógytestnevelő Petroly Pálma tanító, magyar sz. általánosés középiskolai tanár Vöröskeresztes tanár osztályfőnök 10. oldal

11 Schüssler Mónika tanító, ember és társadalom szakkollégium Szántó Lajosné Szegi László Szitásné Kőszegi Irén Tóthné Kőrffy Edina Turainé Magyar Ibolya tanár, magyar-ének, könyvtár szak középisk. tanár, testnevelés szak tanár, földrajz-rajz szak tanító, mentálhygiéné szak, logopédia-gyógytestn. szak tanító, anyanyelv szakkollégium könyvtáros, napközis nevelő osztályfőnök, munkaközösségvezető osztályfőnök osztályfőnök, iskolaszék titkára, alsó tagozatos munkaközösség-vezető, Közalkalmazotti Tanács tag Az intézmény tevékenységét segítők: 1 fő gazdasági ügyintéző 1 fő gondnok 1 fő iskolatitkár 1 fő rendszergazda fél álláshelyen 1 fő szabadidő-szervező fél álláshelyen 1 fő gyermek- és ifjúságvédelmi felelős fél álláshelyen - 4 álláshely egyéb technikai dolgozó (karbantartó, takarító, portás, hivatalsegéd) Az iskola tárgyi feltételei Iskolánkban 18 osztályterem (ebből 2 nyelvi terem) 6 szaktanterem technika terem, számítástechnika termek, könyvtár, és 3 egyéb, az oktatás célját szolgáló helyiség (kondiszoba, fejlesztő szoba, sószoba) plusz tornaterem valamint tornaszoba, biztosítja az akadálytalan oktatást. Lehetőségünk van az alapító okiratban lefektetett gyermeklétszám ellátására az igény alapján. A központi fűtést felújítottuk, ben kazáncsere is történt. A pedagógiai programban megtervezett fejlesztések feltételei - tárgyi feltételei - biztosítottak. Bővítjük az IKT alapú oktatás feltételeit is, 2011-ben a digitális táblák száma 11 lesz. Segítséget kapunk a Szeged Városi Sportigazgatóságtól. Biztosítja az emelt óraszámú testnevelést tanuló diákjaink részére heti 5 alkalommal a tornacsarnok küzdőterét. Hetente több alkalommal használjuk az uszodát. A nyelvi osztályban a 3-4. évfolyamon a teniszoktatás feltételei is biztosítottak a Szegedi Teniszklubban Az intézmény kapcsolatai Az iskola a közvetlen környezetében jelentős szerepet játszik. Az oktatáson kívül több rendezvénynek ad helyet az intézmény, ahol civil szervezetek, kisebb - nagyobb közösségek 11. oldal

12 kapnak találkozási lehetőséget: lakógyűlés, garázsszövetkezet összejövetele, szülői igények alapján művészeti iskola, sportegyesületek szervezett foglalkozásai. A különböző sportágak utánpótlását biztosítja intézményünk, ezért városi megítélése pozitív, eredményeinket elismerik. Munkánkról, eredményeinkről szóló információinkat eljuttatjuk a média (írott és elektronikus) információs csatornáira. Az országon belüli- és kívüli kapcsolatainkat folyamatosan bővítjük. Szakmai kapcsolataink: - Somogyi Károly Könyvtár - Szegedi Táncművészeti Tánccentrum - Vadaspark - Füvészkert - Gabonakutató Nonprofit Kft - Kiskunsági Nemzeti Park - Bioépítészeti Egyesület - Bálint Sándor Művelődési Ház - Móra Ferenc Múzeum - A Vedres Utcai, a Tisza-parti és a Baross Utcai Óvodák 2. Az iskolában folyó nevelő-oktatómunka pedagógiai alapelvei Mottó: Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és alkotás izgalmára, és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni. (Szent-Györgyi Albert) 2.1. Az iskolánk nevelőtestületének hitvallása: gyermekközpontúság a nevelésben, képességeket fejlesztő, szilárd alapképzést adó tevékenység az oktatásban. Ez határozza meg tevékenységünket és nevelő-oktató munkánkat A szülők, tanulók egyaránt igénylik a megfelelő partneri kapcsolatot. Rendszeres kapcsolatot tartunk a tanulók szüleivel, a családokkal. Nevelőink fontos feladatnak tartják, hogy iskolánk képviseltesse magát a különféle városi rendezvényeken, versenyeken Fontosnak tartjuk a rend, a nyugalom, a biztonság, a család és a közösségek alapvető értékeit, a szolidaritás, a tolerancia, a tudás, a türelem és a környezettudatos szemlélet közvetítését Az iskolánkban folyó nevelés a teljes személyiség kibontakoztatását szolgálja A tehetséges tanulók képességeit tudatosan fejlesztjük Az eredményes oktató-nevelőmunka érdekében a pedagógusaink folyamatosan továbbképzik magukat Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében részt veszünk az IPR pályázatban, a hátrányok kompenzálásával lehetőséget nyújtunk a képességek szerinti továbbtanulásra A fentiek megvalósításának alapja a demokratikus légkör. 12. oldal

13 3. Az iskolában folyó oktató-nevelő munka céljai, megvalósításának folyamata 3.1. Célok: - Nyújtson a tanulóknak biztos, szilárd ismereteket. - Fejlessze a tanulók képességeit és személyiségét, figyelembe véve egyéni adottságaikat. - A tanulók sajátítsák el az önálló ismeretszerzés, a tanulás módszereit. - Készítse fel a tanulókat a pályaválasztásra, a továbbtanulásra, az élethosszig tartó tanulásra. - Alakítsa ki a tanulókban az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott normáit és helyes formáit. - Közvetítse a társadalmilag elfogadott értékeket. - Alakítsa ki az egészséges életmód iránti igényt a tanulókban, tudatosodjon bennük a testi, lelki egészség megóvásának fontossága, tartózkodjanak a káros szenvedélyek kipróbálásától. - A tanulók ismerjék meg szűkebb és tágabb környezetüket. - Osztálykirándulások, az iskola falain kívül tartott órák, foglalkozások alkalmával sajátítsák el a környezetbarát magatartás alapelveit és ismerjék meg a környezettudatos magatartás lehetőségeit. - Alakítsák ki a természet és önmagunk megóvása iránti igényt. - Ösztönözzön energiatakarékosságra. - Tudatosítsa a hulladékcsökkentés és a szelektív hulladékgyűjtés lehetőségeit. - Készítse fel a tanulókat a társadalmi beilleszkedésre. - Segítse a tehetséges tanulókat képességeik tökéletes kibontakoztatásában, készítse fel városi, megyei, országos versenyeken való eredményes szereplésre. - Tegye lehetővé a gyengébb képességű tanulók felzárkóztatását. - Kísérje figyelemmel a magatartási, beilleszkedési nehézségekkel küzdő tanulók beilleszkedését az iskola, valamint az adott osztály közösségébe. - Olyan közösségek kialakítása, melynek tagjai a közös célokért képesek együtt munkálkodni A kompetencia alapú fejlesztés Az egész életen át tartó tanulás biztosítja a tudásalapú társadalom és gazdaság létrejöttének feltételeit. Ehhez szükséges az iskolarendszernek a kompetencia-alapú nevelés, oktatás és képzés irányába való fejlesztése. Különösen nagy fontosságú a kisiskolás korban elsajátított alapképességek és - készségek, továbbá kulcskompetenciák köre, mert ezek a későbbi, sikeres tanulás és munkába állás feltételei A kompetencia-alapú fejlesztés általános céljai: A tanulási tartalmak elsajátítása során a tanulók maguk is aktív részeseivé váljanak a tanulási értékek megnevezésének és azonosításának. Alapozza meg a későbbi, egész életen át tartó tanulásra történő felkészülést. Az önálló tanulási képesség kialakítása. A megszerzett tudás hasznosítása. Kommunikációs és kooperációt igénylő csoportos munkaformák alkalmazása. Az életpályájuk alakításához a személyiségük, énképük és önismeretük fejlesztése Az alapvető erkölcsi, etikai normák iránti fogékonyság kialakítása. 13. oldal

14 A kompetencia-alapú fejlesztés főbb célterületei a következők: - Az írás olvasási képességek, szövegértés. - A számolási matematikai képességek, logikus gondolkodás fejlesztése. - Az információs és kommunikációs technológia használatához szükséges képességek. - A szociális /életviteli/ környezeti kompetenciák. - Az életpálya-építési kompetenciák. - Az idegen nyelvi kompetenciák. - Zenei képességek. - Mozgási kinetikus képességek A kulcskompetenciák Anyanyelvi kommunikáció Idegen nyelvi kommunikáció Matematikai kompetencia Természettudományos kompetencia Digitális kompetencia A hatékony, önálló tanulás Szociális és állampolgári kompetencia Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 3.3. A személyiségfejlesztés Tárgya egyes tanulók esetében: a felmérést végzi: a. Családi, szociális helyzet osztályfőnök, gyermekvédelmi felelős b. Egészségi állapot iskolai védőnő, iskolaorvos c. Mentálhigiénés állapot osztályfőnök, az iskola által igénybe vett szakszolgálat d. Teljesítmény szintje és elérési módja szaktanárok e. Morális gondolkodás, erkölcsi tudatszint osztályfőnök, szaktanár, napközis nevelő f. Szociális képesség osztályfőnök g. Személyes attitűdök, motiváltság osztályfőnök h. Önismereti képesség osztályfőnök, az iskola által igénybe vett szakszolgálat i. Konfliktustűrés és - kezelési képesség osztályfőnök, szaktanár, napközis nevelő 14. oldal

15 3.3.2.Tanulócsoport esetében: összetétele: szociális helyzet, életkor, nem, egészségi állapot, képességek Pedagógiai értékelés alapján történő rétegződés Informális kapcsolatrendszer Nevelési problémák, konfliktushelyzetek megoldási vizsgálata Diákönkormányzat Az osztályról (csoportról) kialakult vélemények összessége Az iskolán belüli és kívüli tevékenységrendszer jellemzői osztályfőnök, iskolaorvos, védőnő osztályfőnök, szaktanár, napközis nevelő) osztályfőnök, napközis nevelő gyermek és ifjúságvédelmi felelős) osztályfőnök, szaktanár, munkaközösségvezető alsós és felsős DÖK-vezető osztályfőnök, napközis nevelő, szaktanárok osztályfőnök, szülő, szaktanár, szabadidő szervező Helyi neveltségi szint vizsgálata: a., Megfigyelés mindennapi és célirányosan alakított körülmények között tanórán és tanórán kívüli programokon iskolán kívüli programokon otthon (családlátogatás során indokolt esetben) szituatív módon (osztályfőnök, gyermek-és ifjúságvédelmi felelős, szaktanár, napközis nevelő, szabadidő szervező) b., Feladatlap, tesztek alapján való vizsgálat külső szakértő bevonásával: pályázati lehetőségek felhasználásával c., A tanulók produktumainak elemzése / rajzok, füzetvezetés, íráskép, fogalmazások vizsgálata / 3.4. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok Tudják egyéni érdekeiket összeegyeztetni a közösség érdekeivel, céljaival. Hagyománnyá vált rendezvényeink, amelyek a közösség formálását szolgálják: - játékos vetélkedők - sportverseny - karácsonyi műsor - sulidisco - osztálykirándulás - könyvtári foglalkozások - színház- és mozilátogatás - múzeum- és tárlatlátogatás - szabadidő - és sportfoglalkozás - megemlékezések nemzeti ünnepeinkről, jeles napokról - műveltségi- és tanulmányi vetélkedők - mikulás napi programok 15. oldal

16 - alapítványi bál - városi versenyek szervezése és lebonyolítása - országos versenyek szervezése és lebonyolítása A közösségformálás szervezett foglalkozásai: - szakkörök, - sportkörök, - színjátszó csoportok, - énekkar, - társastánc- és néptánc-oktatás, - suliújság, - iskolarádió, - iskolai honlap 3.5. A hátrányokkal küzdő tanulók segítése - felzárkóztatás - korrepetálás - csoportbontás - fejlesztő foglalkozások - differenciálás - középiskolára felkészítő foglalkozás - alapítványi támogatás - szükség esetén szakszolgálat igénybe vétele 3.6. Gyermek és ifjúságvédelem A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős segíti az iskola pedagógusainak gyermek- és ifjúságvédelmi munkáját. - az osztályokat felkeresve tájékoztatja a tanulókat arról, hogy milyen problémával, hol és milyen időpontban fordulhatnak hozzá, továbbá, hogy az iskolán kívül milyen gyermekvédelmi feladatot ellátó intézményt kereshetnek fel, - a pedagógusok, szülők vagy tanulók jelzése, a velük folytatott beszélgetés alapján megismert veszélyeztetett tanulóknál a veszélyeztető okok feltárása érdekében az osztályfőnökkel közös családlátogatáson megismeri a tanuló családi környezetét, - gyermekbántalmazás vélelme vagy egyéb pedagógiai eszközökkel meg nem szüntethető veszélyeztető tényező megléte esetén kezdeményezi, hogy az igazgató értesítse a gyermekjóléti szolgálatot, - a gyermekjóléti szolgálat felkérésére részt vesz az esetmegbeszéléseken, - a tanuló anyagi veszélyeztetettsége esetén kezdeményezi, hogy az iskola igazgatója indítson eljárást a tanuló lakó-, illetve ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál rendszeres vagy rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása, szükség esetén a támogatás természetbeni ellátás formájában történő nyújtása érdekében, 16. oldal

17 - az iskolában a tanulók, és a szülők által jól látható helyen közzéteszi a gyermekvédelmi feladatot ellátó fontosabb intézmények (pl. gyermekjóléti szolgálat, nevelési tanácsadó, drogambulancia, ifjúsági lelkisegély-telefon, gyermekek átmeneti otthona stb.) címét, illetve telefonszámát, - az iskola nevelési programja, gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatai keretében egészségnevelési, ennek részeként kábítószer-ellenes program kidolgozásának segítése, végrehajtásának figyelemmel kísérése; szükség esetén intézkedés megtételének kezdeményezése az iskola igazgatójánál, tájékoztatás nyújtása a tanulók, a szülők és a pedagógusok részére Gyermekvédelmi feladatok: - Az igazgató, az iskola vezetése az éves főbb teendőket meghatározza a tanévre vonatkozóan. - Szeptember végéig az osztályfőnökök javaslata, a meghatározott éves teendők alapján a gyermekvédelmi felelős munkatervet készít. A tantestület megvitatja és jóváhagyja gyermek-és ifjúságvédelemről szóló munkatervet. - Szeptember 15-ig a gyermekvédelmi felelős elhelyezi az iskola jól látható helyén a mentális és szociális segítők listáját címmel, telefonszámmal, valamint kijelöli a saját fogadóóráját a szülők, gyermekek számára. - Szeptember 15-ig a gyermek-és ifjúságvédelmi felelős felméri a hajnali ügyeletet igénylők létszámát, amennyiben ez meghaladja a 10 főt, kezdeményezi a hajnali ügyelet beindítását. A hajnali ügyeletet ellátását a gyermek-és ifjúságvédelmi felelős (heti 1-2 nap) valamint a tantestület tagjai végzik. - A szeptemberi szülői értekezletre a gyermekvédelmi felelős tájékoztatót készít a szociális támogatások igénybe vételéről, az információt az osztályfőnökök továbbítják a szülők felé. - Az osztályfőnökök szeptember végéig adatlapot töltenek ki a veszélyeztetett, hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű tanulókról. Az osztályfőnökök a gyermekvédelmi felelőssel egyeztetik a szükséges családlátogatás várható időpontját. A veszélyeztetett tanulókat az osztályfőnök konkrét kérése alapján, velük egyeztetve a gyermekvédelmi felelős jelzi a Gyermekjóléti Szolgálat szakembereinek. A gyermekvédelmi felelős tájékozódik, hogy a veszélyeztetett gyermekek közül kinek a sorsát követi figyelemmel családgondozó. - A gyermekvédelmi felelős folyamatosan részt vesz a városi munkaközösség munkájában, a szakmai továbbképzéseken, értekezleteken. A gyermekeket, szülőket érintő változásokról az érintetteket folyamatosan tájékoztatja (munkaközösségi foglalkozások, nevelőtestületi értekezletek stb. alkalmával). - Szeptember hónaptól kezdve a gyermekvédelmi felelős az osztályfőnökökkel együttműködve folyamatosan figyelemmel kíséri az igazolatlan és a nagyszámú igazolt hiányzásokat. Az osztályfőnökkel együtt keresik a mulasztások okát, szükség esetén azonnali családlátogatást tesznek. 17. oldal

18 - Az iskolaszékkel és a szülők munkaközösségének tagjaival a gyermekvédelmi felelős folyamatos kapcsolatot tart, félévente egyezteti a szociális kedvezmények elveit és gyakorlatát. - A szülők az iskola alapítványától támogatást kérhetnek a megfelelő (étkezés, tankönyv, rekreációs támogatás stb.) formanyomtatvány kitöltésével Az indokok alapján az alapítvány kuratóriuma dönt. - A gyermekvédelmi felelős az I. félév és a tanév végén beszámol a nevelőtestületnek az elvégzett munkáról. A gyermekvédelmi felelős a tanév során folyamatosan figyelemmel kíséri a tanulmányi munkában lemaradt tanulók tanulmányait. Javaslatot tesz differenciált fejlesztés megszervezésére, illetve ha a probléma hátterében logopédiai, nevelési vagy tanulási probléma áll, az osztályfőnökök jelzése alapján a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye Pedagógiai Szak- és Szakmai Szolgáltató Központ Nevelési Tanácsadó, vagy a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága - megfelelő szakszolgálatához (logopédus, pszichológus, gyógypedagógus) irányítja a gyermeket a szülő egyetértése esetén. - A májusi szülői értekezleten a szülőket tájékoztatják az osztályfőnökök, a gyermekvédelmi felelős által összeállított szociális kedvezményekről, változásokról. - Májustól az önkormányzati étkeztetési támogatást folyamatosan igényelhetik a szülők a következő tanévre, amit az iskolatitkár regisztrál, a gyermekvédelmi felelős az iskola részéről véleményez. Az étkezési támogatásról és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozatokat az iskolatitkár tartja nyilván, folyamatosan tájékoztatja az ifjúságvédelmi felelőst a támogatás kiutalásáról. - Amennyiben lehetséges kedvezményes füzetvásárt szervezünk a szülők, gyerekek számára az iskolában. - Használtruha-gyűjtési akcióval is igyekszünk segíteni a rászoruló családoknak. - A gyermekvédelmi felelős részt vesz az iskola tanulója ellen indított fegyelmi tárgyaláson A tanulási, beilleszkedési nehézséggel küzdő tanulók segítése Az osztályfőnök a helyzetelemzésben feltárja, hogy milyen jellegű a tanuló zavara: pl. túlzottan érzékeny, csekély teherbírású, összeférhetetlen, kiegyensúlyozatlan, szorongó, csavargó, szabályokat el nem fogadó, magányos, agresszív, önbizalomhiányos, rossz példákat követő, állandóan szembeforduló, túlmozgásos, hiperaktív stb. (a tanév elején illetve megismerésük után). Az osztályfőnökök és kollégáik közösen megbeszélik, hogy az adott közösségben kik azok, akik teljesítményzavarral, magatartászavarral és kapcsolatzavarral küszködnek, (a tanév elején illetve megismerésük után). A szülőt tájékoztatják az észlelt anomáliákról. 18. oldal

19 A szülővel való konzultálás után ezen problémák megoldásához szakember segítségét lehet igénybe venni Szabadidős tevékenységi formák Az iskola rendelkezik egy főállású szabadidő-szervezővel, aki az alsós és felsős önkormányzat vezetőjével, valamint az osztályfőnökök segítségével szervezni az iskola szabadidős tevékenységi formáit. Az iskolán belüli szabadidős programjainkat, a közösségi nevelés, az emberi kapcsolatok kialakítása, az emberi értékek tisztelete, az egészség, - a környezeti és a művészeti nevelés jegyében szervezzük. A szabadidős iskolai rendezvényeink személyiségfejlesztő és közösségteremtő hatásúak. Programokat kínálunk iskolánk minden partnerének: diákoknak, tanároknak és szülőknek egyaránt Napközi otthon és tanulószoba Az alsó tagozatos tanulók számára napközi otthonos szolgáltatást, a felső tagozatos tanulók számára tanulószobát biztosítunk A napköziotthon lehetőséget ad a tanulóknak: - a napi házi feladatok elkészítésére, - kulturált körülmények között, igény szerinti étkeztetésre, - szabadidős tevékenységekre iskolán belül és kívül A tanítási szünetekben a munkanapokon összevont napközi otthoni csoport üzemel, ha ezt a szülők legalább tíz gyermek számára igénylik Az 5-8. osztályos tanulók számára, a jelentkezők számától függően, egy vagy két tanulószobai csoportot alakítunk ki. 4. Az iskola működésének részletes leírása 4.1. A tanulói jogviszony Belépés A tanulói jogviszony felvétellel és átvétellel, jelentkezés alapján történik. A felvételről vagy átvételről az iskola igazgatója dönt. Köteles felvenni a felvételi körzetből jelentkező tanulókat. A felvett tanuló osztályba sorolásáról az igazgató intézkedik. Benyújtandó okmányok az iskolai bizonyítvány, születési anyakönyvi kivonat, szülő személyi igazolványának száma és iskolaváltoztatási nyomtatvány. Az első évfolyamba való felvétel feltétele az iskolaérettség, illetve az ezt igazoló óvodai szakvélemény Felvétel, átvétel az intézménybe Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók felvételéről a szülő kérésének, a tanuló előző tanulmányi eredményének, illetve magatartás és szorgalom érdemjegyének, valamint az adott évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembe vételével az iskola igazgatója dönt. 19. oldal

20 Ha a körzeten kívüli tanuló előző évfolyam tanév végi osztályzatának átlaga 3,5 alatt van, illetve magatartása vagy szorgalma rossz, hanyag, változó minősítésű, az igazgató a tanuló felvételéről szóló döntés előtt kikéri az igazgatóhelyettesek és az érintett évfolyam osztályfőnökeinek véleményét. (Ugyancsak ezt kell tenni akkor, ha a beiskolázási körzeten kívül lakó tanuló előzőleg már iskolánk tanulója volt, de tanulmányi eredménye, magatartása vagy szorgalma a fentebb leírtak szerint alakul. Ilyen esetben az iskola igazgatója az igazgatóhelyettesek és az osztályfőnökök véleményének figyelembe vételével dönt arról, hogy az érintett tanuló folytathatja-e tanulmányait iskolánkban, vagy jelentkeznie kell a lakóhelye szerint illetékes iskolában.) A döntésről a szülőt írásban értesíteni kell Továbbhaladás Az első évfolyamon félévkor és évvégén, a második évfolyamon félévkor az értékelés szöveges. A 2. évfolyamtól felsőbb évfolyamba léphet az a tanuló, aki az előírt követelményeket legalább elégséges minősítéssel teljesítette. A tanuló az egyes évfolyamok elvégzéséről bizonyítványt kap. A 2. évfolyamon év végén, a 3. évfolyamon félévkor idegen nyelvből a továbbhaladás automatikus, az értékelés fejlesztő jellegű. 2. osztálytól az évfolyamot meg kell ismételni annak, aki az évfolyam követelményeit nem teljesítette A 11/1994 (VI.8.) MKM rendelet értelmében az igazolt és igazolatlan hiányzások esetén az eljárás Ha a tanuló a tanítási óráról távol marad, mulasztását igazolnia kell. A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha: - a tanuló kiskorú tanuló esetén a szülő írásbeli kérelmére a szervezeti és működési szabályzatban és a házirendben meghatározottak szerint engedélyt kapott a távolmaradásra, - a tanuló beteg volt, és azt a szervezeti és működési szabályzatban valamint a házirendben meghatározottak szerint igazolja, - a tanuló hatósági intézkedés miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni Ha a távolmaradást nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. Az iskola köteles a szülőt értesíteni a tanköteles tanuló első igazolatlan mulasztásakor. Az értesítésben fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire Ha a tanköteles gyermek egy tanítási évben tíz óránál igazolatlanul többet mulaszt, az iskola igazgatója értesíti a gyermek lakóhelye szerint illetékes jegyzőt és a Gyermekjóléti Szolgálatot Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen eléri a 250 órát, akkor a jogszabályi előírások szerint járunk el A csoportbontás szempontjai: Idegen nyelvi csoportokat (német, angol) a tanulói igények figyelembevételével alakítjuk ki. A nívócsoportokba történő besorolásról az évfolyamon tanító szaktanárok felmérés alapján döntenek. A nyújtott teljesítmény alapján a csoportok - tanári egyeztetéssel, az igazgató engedélyével - tanév közben is átjárhatók. 20. oldal

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Zalakomári Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatálybalépése: 2004.09.01. Módosítva: 2005.08.30. Módosítva: 2007.12.12. Módosítva: 2008.11.21. Módosítva: 2009.08.31. Készítette: A nevelőtestülettel

Részletesebben

A ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE 2011. Az iskola nevelési programja

A ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE 2011. Az iskola nevelési programja A ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE 2011. A. Az iskola nevelési programja 1 P R E A M B U L U M AZ ISKOLA HIVATALOS ELNEVEZÉSE: Zipernowsky Károly AZ ISKOLA FENNTARTÓJA

Részletesebben

A Pedagógiai Program rendelkezéseinek érvénybelépéséhez a fenntartóra, működtetőre többletköltség nem hárul.

A Pedagógiai Program rendelkezéseinek érvénybelépéséhez a fenntartóra, működtetőre többletköltség nem hárul. LEGITIMÁCIÓS LAP 206003 ELFOGADÓ ELFOGADÁS IDEJE NEVELŐTESTÜLET 2014.03.31. SZÜLŐI SZERVEZET 2014.03.31. DIÁKÖNKORMÁNYZAT 2014.03.21. FENNTARTÓ A Pedagógiai Program rendelkezéseinek érvénybelépéséhez a

Részletesebben

A Teleki Sámuel Általános Iskola 2030 Érd, Törökbálinti u. 1.

A Teleki Sámuel Általános Iskola 2030 Érd, Törökbálinti u. 1. A Teleki Sámuel Általános Iskola 2030 Érd, Törökbálinti u. 1. OM 037323 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2009. Készítette: Varga Jánosné igazgató 1 ÁLTALÁNOS ADATOK Az intézmény megnevezése: Teleki Sámuel Általános

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A veszprémi DEÁK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA - 8200 Veszprém, Aradi vértanúk útja 2. OM azonosító: 037033 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Elfogadta a Nevelőtestület: 2013.03.26. 2 Tartalomjegyzék Bevezető...4 Iskolánk

Részletesebben

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 4. 2. Az iskolai munka feltételei 16. NEVELÉSI

Részletesebben

A Nagykőrösi Kolping. Katolikus. Általános Iskola

A Nagykőrösi Kolping. Katolikus. Általános Iskola A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola OM azonosító: 037722 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tevékenységünk minden percében látnunk kell a jövőt és a célt is, különben minden igyekezetünk értelmetlen és hiábavaló

Részletesebben

A Kisgyőri Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda módosított nevelési programja

A Kisgyőri Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda módosított nevelési programja Tartalomjegyzék 1. NEVELÉSI PROGRAM 3 1.1 Helyzetelemzés 3 1.1.1 Tartalmi szabályozás új dokumentumai 5 1.2 Pedagógiai alapelvek és értékek - iskolánk pedagógiai hitvallása 5 1.3 Az iskolában folyó nevelő

Részletesebben

Pedagógiai program. Budapest, 2013. március 31. Varsányiné Salgó Julianna igazgató

Pedagógiai program. Budapest, 2013. március 31. Varsányiné Salgó Julianna igazgató Pedagógiai program Budapest, 2013. március 31. Varsányiné Salgó Julianna igazgató 1 TARTALOM BEVEZETÉS...3 HELYZETELEMZÉS...4 Eszköz és infrastrukturális feltételek...4 Humán feltételek...4 Innovációs

Részletesebben

1196 Budapest, Ady E. út 73-75. 2013.

1196 Budapest, Ady E. út 73-75. 2013. Ady Endre Általános Iskola Pedagógiai program 2013. Jóváhagyta: Hornok István - 0 - TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1 ALAPÍTÓ OKIRAT 6 ISKOLÁNK ARCULATA, KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK 7 Az iskola környezete,

Részletesebben

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület Szerencs, 2013.03.25. Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. PEDAGÓGIAI PROGRAM B U D A P E S T XIV. K E RÜ L E T I HUNYAD I JÁNOS ÁLTALÁN O S ISKOL A 2014. 1 INTÉZMÉNYI ADATOK Hivatalos elnevezése: Budapest XIV. Kerületi Hunyadi János Általános Iskola Az intézmény

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013.

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 4 1. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSÉNEK TÖRVÉNYI HÁTTERE... 4

Részletesebben

Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola Békéscsaba Irányi u. 14.

Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola Békéscsaba Irányi u. 14. 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM H A T Á L Y B A L É P É S I DŐPONTJA: 2013. S Z E P T E M B E R 1. Békéscsabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola Békéscsaba Irányi u. 14. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM BÉKÉSCSABAI KAZINCZY FERENC

Részletesebben

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 nevelőtestületének PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gyermekeim, itt sok mindent megtanulhattok, de ez maga a kezdet, legyetek jók és tisztességesek a többire

Részletesebben

A Bornemisza Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM-ja,

A Bornemisza Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM-ja, A Bornemisza Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM-ja, Az iskola dolga, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy

Részletesebben

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA PEDAGÓGIAI PROGRAM DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM: 037313 Az iskola székhelye: 2120 Dunakeszi, Iskola sétány 18. Telefon,

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

GYŐRI KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GYŐRI KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM "Az élet fő célja tett; Tehát tégy! S tégy minden jót, ami tőled telik s mindenütt, ahol alkalom nyílik;" /Kölcsey Ferenc : Parainesis / GYŐRI KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GYŐR 2013

Részletesebben

Széchenyi István Gimnázium 1118 Budapest, Rimaszombati út 2-4. PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 102794 2013.09.01- Baski Ferenc. igazgató

Széchenyi István Gimnázium 1118 Budapest, Rimaszombati út 2-4. PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 102794 2013.09.01- Baski Ferenc. igazgató Széchenyi István Gimnázium 1118 Budapest, Rimaszombati út 2-4. PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 102794 2013.09.01- Baski Ferenc 1 igazgató Tartalomjegyzék FEJEZET FEJEZET CÍME SZÁMA Fedőlap Tartalomjegyzék AZ ISKOLA

Részletesebben

IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTENDRE MÁRIA ÚT 1.

IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTENDRE MÁRIA ÚT 1. IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTENDRE MÁRIA ÚT 1. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 2 Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. Nevelési Program... 5 1.1 Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

HELYZETELEMZÉS, A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELTÉTELRENDSZERE

HELYZETELEMZÉS, A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELTÉTELRENDSZERE PREAMBULUM A székesfehérvári HÉTVEZÉR ÁLTALÁNOS ISKOLA az általános műveltséget megalapozó nevelést és oktatást, a tankötelezettséget nyolc évfolyamon biztosítja. Az intézmény fenntartója: Székesfehérvár

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI... 5 2 AZ OKTATÓ-NEVELŐ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZRENDSZERE...

Tartalomjegyzék 1 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI... 5 2 AZ OKTATÓ-NEVELŐ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZRENDSZERE... Tartalomjegyzék 1 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI... 5 2 AZ OKTATÓ-NEVELŐ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZRENDSZERE... 6 3 NEVELÉSI-OKTATÁSI ESZKÖZRENDSZER... 9 4 SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013.

ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013. ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013. Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 1 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai... 1 1.2. A személyiségfejlesztéssel

Részletesebben

Batthyány Általános Iskola és Sportiskola. Pedagógiai program 2013.

Batthyány Általános Iskola és Sportiskola. Pedagógiai program 2013. Batthyány Általános Iskola és Sportiskola Pedagógiai program 2013. A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola Pedagógiai programjának elfogadása és jóváhagyása 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja

A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja Baja, 2010. BEVEZETŐ Az iskola ünnepélyes megnyitására 1904. február 24-én került sor, a várostól e célra kapott 46 kh-on. Az iskola céljaira

Részletesebben