A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban. Munkafüzet. 7. évfolyam

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban. Munkafüzet. 7. évfolyam"

Átírás

1 A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban Munkafüzet FÖLDRAJZ 7. évfolyam Rebák Sándor Rebákné Németh Erzsébet TÁMOP /

2 Szaktanári segédanyag Földrajz, emeltszintű érettségi TARTALOMJEGYZÉK Általános bevezető... 3 A laboratórium munka- és balesetvédelmi szabályzata Világtájak A domborzati térkép: alföldek, folyók, tavak A domborzati térkép: hegységek Az Európa országai c.térkép A Magyarország megyéi c. térkép A vaktérkép Tematikus térképek Helymeghatározás Távolságmérés a térképen Helyi idő, zónaidő Győr A Balaton A gömb alakú Föld A Föld mozgásai I A Föld mozgásai II A Hold Napfogyatkozás, holdfogyatkozás Tekintsünk az égre! Környezetvédelem I Környezetvédelem II Fogalomtár Források

3 Szaktanári segédanyag Földrajz, 7. évfolyam ÁLTALÁNOS BEVEZETŐ A földrajz oktatás célja napjainkban már nem csupán Földünk természeti és gazdasági jelenségeinek bemutatása, hanem társadalmi-gazdasági környezetének összefüggéseiben, kölcsönhatásaiban történő megismertetése, valamint a környezetben való tájékozódást, eligazodást segítő alapvető eszközök és módszerek bemutatása. A leíró jellegű földrajztanítás helyett általánosításokra, problémafelvetésekre és azok megválaszolására van szükség. Meg kell keresnünk azokat a módszereket és munkaformákat, amelyek segítségével ismerethalmaz helyett egy általános földrajzi-környezeti szemlélet alakítható ki a gyerekekben. A statikus szemléletmódról, a dinamikus szemléletmódra kell helyezni a hangsúlyt. A folytonosan változó és globalizálódó világunk megismeréséhez és megértéséhez elengedhetetlen a folyamatos tájékozódás és információszerzés. Mindez elképzelhetetlen a tanulók egyre önállóbbá váló információszerző tevékenysége nélkül. Így a tanítási-tanulási folyamatban nagy hangsúlyt kap az információszerzés és feldolgozás, kísérletezés, vizsgálódás képességének fejlesztése. A hagyományostól eltérő, korszerűbb, a tanulói aktivitást jobban támogató oktatási módszerekkel bizonyíthatóan jobb eredményt lehet elérni. Pedagógiai munkánk eredményességének záloga, ha tanítványaink ismeretszerzési folyamatát élményközpontúvá tudjuk tenni. Ez mondható el a földrajz órán végeztetett tevékenykedtetésről, kísérletek bemutatásáról és elvégeztetéséről is. A kísérlet a cselekvő ismeretszerzésen kívül önálló gondolkodásra nevel a problémák megfogalmazásával, megoldásával és az eredmény értékelésével. A Nemzeti Alaptanterv szerint: A természettudományos és technikai kompetencia kritikus és kíváncsi attitűdöt alakít ki az emberben, aki ezért igyekszik megismerni és megérteni a természeti jelenségeket, a műszaki megoldásokat és eredményeket, nyitott ezek etikai vonatkozásai iránt, továbbá tiszteli a biztonságot és a fenntarthatóságot. (Nat-2012, Ember és természet műveltségi terület). A Földünk és környezetünk műveltségterület hozzájárul a korszerű természettudományi szemlélet és gondolkodásmód kialakulásához. A tanítási-tanulási folyamatban nagy hangsúlyt kap az információszerzés és - feldolgozás képességének fejlesztése közvetlen (részben terepi) tapasztalatszerzéssel, megfigyelésekkel és a digitális világ nyújtotta lehetőségek felhasználásával. (Nat-2012, Földünk környezetünk műveltségi terület). 3

4 Szaktanári segédanyag Földrajz, emeltszintű érettségi A földrajz komplex, integráló tudomány. A klasszikus megközelítés szerint két fő ága a természetföldrajz és a társadalomföldrajz. Emiatt a földrajztudomány egyszerre tartozik a természettudományok és a társadalomtudományok közé. Mivel a labor a nevében is természettudományos, emiatt a kísérletek is a földrajz természettudományos részéből kerültek ki. De a természettudomány maga is komplex, emiatt a munkafüzetben lévő kísérletek is sokszínűek és változatosak. A leckék felépítése azonos, bevezető, ráhangoló feladatokkal kezdődik, majd rövid elméleti rész után következnek a feladatok. Azokat igyekeztünk úgy összeválogatni, hogy érdekesek, izgalmasak, gondolkodtatók legyenek és a földrajzi fogalmak, folyamatok összefüggések megértét szolgálják. A szerző 4

5 Szaktanári segédanyag Földrajz, 7. évfolyam A LABORATÓRIUM MUNKA- ÉS BALESETVÉDELMI SZABÁLYZATA 1. A laboratóriumban a tanuló csak felügyelet mellett dolgozhat, a termet csak engedéllyel hagyhatja el! 2. A kísérlet elvégzése előtt figyelmesen el kell olvasni a leírást! Az eszközöket és a vegyszereket csak a leírt módon és megfelelő körültekintéssel szabad használni! 3. A kísérletek során köpeny használata kötelező! Ha a gyakorlat ezt megköveteli, védőszemüveget, illetve gumikesztyűt kell használni! A tálcán mindig legyen száraz ruha és a közelben víz! 4. Úgy kell dolgozni, hogy közben a laboratóriumban tartózkodók testi épségét, illetve azok munkájának sikerét ne veszélyeztessük! A kísérleti munka elengedhetetlen feltétele a rend és fegyelem. 5. A vegyszerhez kézzel hozzányúlni, megízlelni szigorúan tilos! Ha többféle vegyszert használunk, közben mindig töröljük le a kanalat! A gázokat, gőzöket legyezgetéssel szabad megszagolni! 6. Vegyszerből mindig csak az előírt mennyiséget lehet használni. A maradékot nem szabad visszatenni az üvegbe, hanem csak a megfelelő vegyszergyűjtőbe! A vegyszeres üvegek kupakjait nem szabad összecserélni! 7. Tartsuk be a melegítés szabályait: a kémcsőbe tett anyagokat kémcsőfogó segítségével ferdén tartva, állandóan mozgatva, óvatosan melegítsük! A kémcső nyílását ne fordítsuk a szemünk vagy társunk felé! 8. Kísérletezés közben ne nyúljunk az arcunkhoz, szemünkhöz, a munka elvégzése után mindig alaposan mossunk kezet! Ha a bőrünkre maró hatású folyadék cseppen, előbb száraz ruhával töröljük le, majd bő vízzel mossuk le! 9. Elektromos vezetékekhez, kapcsolókhoz nem szabad vizes kézzel hozzányúlni, mindig tudni kell, hol lehet áramtalanítani! 10. Láng közelében tilos tűzveszélyes anyagokkal dolgozni! Tűz esetén a megfelelő tűzoltási módot kell alkalmazni (vízzel, homokkal, letakarással vagy poroltóval)! 11. A munka befejeztével a munkahelyen rendet kell rakni! A munkahely elhagyása előtt ellenőrizni kell, hogy a gáz- és vízcsapot elzártuk-e, ill. a mérőkészüléket áramtalanítottuk-e! 12. A laboratóriumban étkezni és inni tilos! 13. Vegyszereket hazavinni szigorúan tilos! Ha bármilyen baleset történik, azonnal szólni kell a tanárnak, vagy a laboratórium dolgozóinak! 5

6 Szaktanári segédanyag Földrajz, emeltszintű érettségi Néhány fontos laboratóriumi eszköz Bunsen-égő meggyújtása 1. levegőnyílás elzárása 2. gyufagyújtás 3. gázcsap megnyitása 4. gáz meggyújtása 1. ábra 2. ábra 6

7 Szaktanári segédanyag Földrajz, 7. évfolyam A vegyszereken szereplő (új) veszélyességi piktogramok, jelzések és jelentésük: Tűzveszélyes anyagok Robbanó anyagok Oxidáló anyagok Nyomás alatt álló gázok Irritáló anyagok Mérgek Maró hatású anyagok Emberre ártalmas Veszélyes a vízi környezetre A vegyszerek csomagolásán ezen kívül R és S jelzést, valamint számokat találunk. Például a hypo esetében: R 31, R 36/38, R 52 S 1/2, S 20, S 24/25, S 26, S 37/39, S 46, S 50 Az R jelzés a környezetre és az emberre vonatkozó veszélyeket jelenti, az S jelzés a veszélyes anyagok felhasználása során követendő biztonsági tanácsokat jelzi. A számok 1-től 61-ig terjednek és mindegyik egy-egy mondatot jelez, amik jelentése a laboratórium falán lévő táblázatban található! 7

8 Szaktanári segédanyag Földrajz, emeltszintű érettségi A hypo esetében: R 31 Savval érintkezve mérgező gázok képződnek R 36/38 Szem-és bőrizgató hatású R 52 Ártalmas a vízi szervezetekre S 1/2 S 20 Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó! Használat közben enni, inni nem szabad! S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és szembejutást! S 26 Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni, és orvoshoz kell fordulni! S 37/39 Megfelelő védőkesztyűt és arc-szemvédőt kell viselni! S 46 S 50 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni! Savval nem kezelhető! Egyéb munkavédelmi szimbólumok: Védőszemüveg használata kötelező Védőkesztyű használata kötelező Vigyázz! Forró felület Vigyázz! Alacsony hőmérséklet! Vigyázz! Tűzveszély! Vigyázz! Mérgező anyag! 8

9 Szaktanári segédanyag Földrajz, 7. évfolyam Bevezető feladat: VILÁGTÁJAK Készíts szélrózsát! Rajzolj piros színessel egy nagyobb egyenlőszárú keresztet! A felfelé mutató szárra rajzolj nyilat! Pirossal a szárvégekhez írd a fővilágtájak betűjelét! A piros kereszt középpontjára rajzolj egy ugyanolyan méretű negyvenöt fokkal elforgatott kék keresztet! Kékkel a szárvégekhez írd a mellékvilágtájak betűjelét! 1. kísérlet: Mágneses mező kimutatása Eszközök: Kis csoportban dolgozzatok! üveglap, vasreszelék, mágnes rúd, munkafüzet A kísérlet leírása: Üveglapra szórjatok vasreszeléket! Helyezzetek mágnes rudat az üveglap alá! Figyeljétek meg, mi történik a vasreszelékkel! Tapasztalataitokat, megfigyeléseiteket rögzítsétek a munkafüzetben! 2. kísérlet: Iránytű készítése Eszközök: Kis csoportban dolgozzatok! nagyobb varrótű, kisebb parafa dugó, mágnes rúd, vasreszelék, vízzel telt tálka, iránytű, munkafüzet A kísérlet leírása Szúrjatok át egy parafa dugón hosszanti irányban egy varrótűt! Mágnesezzétek meg, azaz egy mágnes rudat szor húzzatok 9

10 Szaktanári segédanyag Földrajz, emeltszintű érettségi végig rajta a közepétől indulva, mindig egy irányba! Vasreszelékkel ellenőrizzétek, hogy sikerült-e a mágnesezés! Ezután a mágnesezett tűt tegyétek az asztalon lévő vízzel telt tálkába! Figyeljétek meg, mi történik! Helyezzetek egy iránytűt a tálka mellé! Állapítsátok meg, hogy merre mutat a mágnesezett tű két vége! Fordítsátok el a vízben a tűt! Mit tapasztaltok? Tapasztalataitokat, megfigyeléseiteket rögzítsétek a munkafüzetben! 3. kísérlet: Iránytű használata Eszközök: Kis csoportban dolgozzatok! Magyarország megyéi falitérkép, tanulói atlasz, iránytű, munkafüzet A kísérlet leírása: Határozzátok meg a teremben a világtájakat! Az iránytűt vízszintesen tartsátok a tenyeretekben! Vigyázzatok, nagyméretű fémtárgy ne legyen a közelben! Várjátok meg, míg a műszer mutatója megállapodik! A szelencét finoman forgassátok addig, míg az É (N) betűjel a mutató sötét vége alá nem ér. Olvassátok le a világtájak nevét a szelence alján lévő korongról! Tapasztalataitokat, megfigyeléseiteket rögzítsétek a munkafüzetben! Terepen a térképet az iránytű segítségével tájoljuk. Nyissátok ki atlaszotokat Magyarország domborzata térképénél! A térképen az északi irányt a felső széle mutatja. Helyezzétek rá az iránytűt! Várjátok meg, míg a műszer mutatója megállapodik! Forgassátok addig a térképet, míg a két széle párhuzamos nem lesz az iránytű mutatójával! Ekkor a térkép északi iránya és a valós északi irány megegyezik, azaz a térkép északi irányba van tájolva. Elméleti ismeretek: Az iránytű* a tájékozódás nélkülözhetetlen eszköze. Működése a Föld mágneses mezőjének létén alapszik. Tűje így áll be mindig észak-déli irányba. Megkülönböztetünk fő- és mellékvilágtájakat. A térképek felső széle mutatja az északi irányt. Terepen való tájékozódáskor a térképet mindig be kell forgatni északi irányba. 10

11 Szaktanári segédanyag Földrajz, 7. évfolyam Feladatok: 1. feladat 1. Mi történt az üveglapra szórt vasreszelékkel a mágnes rúd hatására?. 2. Miért mozdultak el a vasreszelék darabkái? 3. Hol a legerősebb a mágneses tér?. 4. Miért áll be az iránytű mutatója (mágnestűje) mindig észak-déli irányba?. 2. feladat 1. Hogyan győződtél meg róla, hogy a mágnes hatására a varrótű is mágneses lett? 2. Mi történt a vízzel telt tálkába helyezett mágnesezett tűvel? 3. Merre mutat a tű két vége?. 11

12 Szaktanári segédanyag Földrajz, emeltszintű érettségi 4. Mi történt, amikor a vízen elfordítottad a tűt?. 5. Miért így reagált a mágnesezett tű?. 3. feladat 1. Sorold fel a fő világtájakat! 2. Milyen betűk jelzik ezeket az iránytű korongján?. 3. Melyek a mellékvilágtájak?. 4. Határozd meg néhány tárgy irányát a tanteremben! Északra van tőled:. Délre van tőled:. Keletre van tőled:. Nyugatra van tőled:. 4. feladat 1. Dolgozz Magyarország megyéi térképén! Milyen irányban van egyik várostól a másik? Kövessétek a munkát Magyarország megyéi falitérképén is! 12

13 Szaktanári segédanyag Földrajz, 7. évfolyam Győrtől Székesfehérvár Pécstől Zalaegerszeg Szombathelytől Sárvár Nyíregyházától Debrecen Miskolctól Salgótarján Szegedtől Orosháza Szekszárdtól Kaposvár Ajkától Győr Siófoktól Nagykanizsa Békéscsabától Szentes 13

14 Szaktanári segédanyag Földrajz, emeltszintű érettségi A DOMBORZATI TÉRKÉP: ALFÖLDEK, FOLYÓK, Bevezető feladat: TAVAK Keresd meg a képződményeket a térképen, majd kösd össze nevüket a kontinensek nevével! Kövesd a munkát A Föld domborzata falitérképen! La Plata Öreg-hűséges Nagy-Medve-tó Lop-nór Darling Viktória-vízesés Békás-szoros Sogne-fjord Grand Canyon Mekong-delta Csád-tó Nagy-korallzátony 1. kísérlet: Alföldek a homokasztalon Eszközök: Kis csoportban dolgozzatok! Európa Ázsia Afrika Amerika Ausztrália homokasztal, műanyag kislapátok, A Föld domborzata falitérkép, Európa domborzata falitérkép, tanulói atlasz, munkafüzet A kísérlet leírása: Alakítsátok ki a három-féle síkságot a homokasztalon! Jellemezzétek azokat szóban! Atlaszotok segítségével oldjátok meg a munkafüzet feladatait! Kövessétek a munkát a falitérképeken! 2. kísérlet: Folyók, tavak a homokasztalon Kis csoportban dolgozzatok! 14

15 Szaktanári segédanyag Földrajz, 7. évfolyam Eszközök: homokasztal, műanyag kislapátok, kancsóban víz, A Föld domborzata falitérkép, Európa domborzata falitérkép, tanulói atlasz, munkafüzet A kísérlet leírása: Alakítsatok ki vízhálózatot a homokasztalon! Legyen vízválasztó, két jól körülhatárolható vízgyűjtőterület, főfolyó mellékfolyókkal! A főfolyó torkolljon egy tóba! Jellemezzétek a vízhálózatot szóban! Atlaszotok segítségével oldjátok meg a munkafüzet feladatait! Kövessétek a munkát a falitérképeken! Elméleti ismeretek: A síkságok egyenletes felszínű területek. Közéjük tartoznak magasságuk szerint a mélyföldek, alföldek*, fennsíkok. Az alföldek magassága a tengerszint feletti 200 méterig terjed. A Föld nagy alföldjei leginkább folyók feltöltő munkája révén keletkeztek, de vannak lepusztulással létrejöttek is. A felszíni vizek közé tartoznak a folyók* és a tavak*. A folyók a forrásuktól a torkolatukig tartanak és vizüket a gravitáció mozgatja a magasabb területek felől az alacsonyabb területek felé. Vízmennyiségük főleg a csapadék mennyiségétől függ. A folyók vízgyűjtő területeit vízválasztók választják el egymástól. A folyókat vízgyűjtő területük nagysága, hosszuk és vízhozamuk alapján szoktuk összemérni. A tavak állóvizek, medencéjük sokféle módon keletkezhet. Például a Balaton süllyedéssel, a Kiskunság tavai szél vájta mélyedésben jöttek létre. Feladatok: 1. feladat 1. Gyűjtsd össze négy perc alatt minél több alföld nevét a térképről! Húzd alá azok nevét, amelyek az északi félgömbön vannak! 15

16 Szaktanári segédanyag Földrajz, emeltszintű érettségi 2. Csoportosítsd a táblázatban a síkságokat! Síkság fajtája Magassága Példa 0 m alatt Pó-síkság fennsík 3. Színezd ki az alföld színével és térképed segítségével nevezd meg a vaktérképen arab számokkal jelölt alföldeket! ábra 16

17 Szaktanári segédanyag Földrajz, 7. évfolyam 2. feladat 1. Egészítsd ki a táblázatot! Használd az atlaszodat! A folyó neve A folyó hossza A kontinens, ahol folyik Jangce Duna Mississippi Nílus Volga Amazonas 6300 km 2842 km 3779 km 6484 km 3531 km 6516 km Egy város, amelyiken keresztül folyik 2. Hasonlítsd össze a folyók hosszát! Készíts szalagdiagramot (egy egység ezer kilométer)! Jangce Duna Mississippi Nílus Volga Amazonas km

18 Szaktanári segédanyag Földrajz, emeltszintű érettségi A DOMBORZATI TÉRKÉP: HEGYSÉGEK Bevezető feladat: 1. Keresd meg a képződményeket, tájakat a térképen, majd kösd össze nevüket a kontinensekkel! Vezúv Núbiai-sivatag Fuji Kalahári-medence Cukorsüveg-hegy Visztula-turzás Tasmánia Tibet Uluru Alaszka Európa Ázsia Afrika Amerika Ausztrália Elméleti ismeretek: A hegységek* változatos formakincsű felszínforma-együttesek. Területükön hegyek, völgyek, medencék találhatók. Magasságuk szerint középhegységek ( méter) és magas hegységek (1500 méter felett) lehetnek. Szerkezetük szerint vannak törés-vetődéses szerkezetű röghegységek és gyűrt szerkezetű lánchegységek. A hegységeket belső erők emelik ki, felszínük folyamatosan a külső erők pusztító hatásának van kitéve. A Föld lánchegységei az Eurázsiai- és a Pacifikus- hegységrendszerben csoportosulnak. 1. gyakorlat: Hegységek jellemzői Eszközök: A Föld domborzata falitérkép, Európa domborzata falitérkép, tanulói atlasz, munkafüzet A gyakorlat leírása: Atlaszod segítségével oldd meg a munkafüzet feladatait! Kövesd a munkát a falitérképeken! 2. kísérlet: Hegységek a homokasztalon Kis csoportban dolgozzatok! 18

19 Szaktanári segédanyag Földrajz, 7. évfolyam Eszközök: homokasztal, műanyag kislapátok, munkafüzet A kísérlet leírása: Alakítsatok ki röghegységet és lánchegységet a homokasztalon! Jellemezzétek azokat szóban! Oldjátok meg a munkafüzet feladatait! Feladatok: 1. feladat 1. Szinezd ki a hegység színével és nevezd meg a vaktérképen a betűkkel jelölt hegységeket! 2. Nevezd meg a hegységeket a táblázatban is, és keresd meg a térképen a legmagasabb pontjukat! Betű Hegység Csúcs Magasság A. B. C. D. E. F. G. H. J. K. K. E. J. B. F. H. C. D. A. G. 19

20 Szaktanári segédanyag Földrajz, emeltszintű érettségi 4. ábra 3. Csoportosíts a táblázatban a hegységeket! Hegység magassága szerint középhegység Magassága 1500 m felett Példa 2. feladat 1. Kösd össze az összetartozókat! magas hegycsúcsok lankás lejtők legömbölyített hegyhátak párhuzamos vonulatok törés-vetődéses szerkezet kisebb-nagyobb fennsíkok röghegységek tágas medencék lánchegységek hosszanti völgyek láncszerűen kapcsolódó vonulatok széles völgyek gyűrt szerkezet csipkézett hegygerincek 20

21 Szaktanári segédanyag Földrajz, 7. évfolyam Bevezető feladat: AZ EURÓPA ORSZÁGAI C.TÉRKÉP Nevezd meg jellemzője alapján az országot! Atlaszod is segítséget nyújt! A fjordok országa: Jelentős része mélyföld: Az Alacsony- és a Magas-Tátra országa: Fővárosának folyója a Visztula: Csodálatos tája a Dalmát-szigetvilág: Legmagasabb pontja a Moldoveanu: Fővárosa az ország nevét viselő nagy öböl mellé települt: Afrikától csak egy keskeny tengerszoros választja el: Szigetország az Északi-sarkkör közelében: Albánia, Görögország, Bulgária és Szerbia határolja: 1. gyakorlat: Európa országai Eszközök: Európa országai falitérkép, tanulói atlasz, munkafüzet A gyakorlat leírása: Atlaszod segítségével oldd meg a munkafüzet feladatait! Kövesd a munkát a falitérképen! Elméleti ismeretek: Észak-Európa: Dánia Koppenhága, Finnország Helsinki, Izland Reykjavík, Norvégia Oslo, Svédország Stockholm Nyugat-Európa: Belgium Brüsszel, Egyesült Királyság London, Franciaország Párizs, Hollandia Amszterdam / Hága, Írország Dublin, Luxemburg Luxembourg Közép-Európa: Ausztria Bécs, Csehország Prága, Lengyelország Varsó, Magyarország Budapest, Németország Berlin, Svájc Bern, Szlovákia Pozsony Kelet-Európa: Észtország Tallinn, Fehéroroszország Minszk, Lettország Riga, Litvánia Vilnius, Moldova Chisinau, Oroszország Moszkva, Románia Bukarest, Ukrajna Kijev 21

22 Szaktanári segédanyag Földrajz, emeltszintű érettségi Dél-Európa: Albánia Tirana, Bosznia-Hercegovina Szarajevó, Bulgária Szófia, Ciprus Nicosia, Görögország Athén, Horvátország Zágráb, Koszovó Pristina, Macedónia Szkopje, Montenegró Podgorica, Olaszország Róma, Portugália Lisszabon, Spanyolország Madrid, Szerbia Belgrád, Szlovénia Ljubljana Törpeállamok: Andorra Andorra la Vella, Liechtenstein Vaduz, Málta Valletta, Monaco Monaco, Vatikán Vatikán Feladatok: 1. feladat 1. Írd be a táblázatba Európa országai nevét (segítségül minden ország első néhány betűjét megadtuk)! A sorszámot írd a térképen az adott ország területére! Ott nevezd meg a fővárosokat is! Színezd ki különböző színűre az országokat! A feladat megoldásához használd az atlaszod! Az ország neve 1. Dá 21. Ír 2. Cse 22. Mol 3. Uk 23. Fi 4. Magy 24. Lu 5. Let 25. Ci 6. Bu 26. Ész 7. Be 27. Gö 8. Ol 28. Iz 9. Svá 29. Mac 10. Sp 30. Fe 11. Egy 31. Hol 12. Sze 32. Li 13. Fr 33. Mon 14. Né 34. No 15. Szlové 35. Po 16. Své 36. Al 17. Hor 37. Len Az ország neve 22

23 Szaktanári segédanyag Földrajz, 7. évfolyam 18. Au 38. Szlová 19. Bo 39. Or 20. Ko 40. Ro (A táblázat a törpeállamokat nem tartalmazza.) 5. ábra 23

24 Szaktanári segédanyag Földrajz, emeltszintű érettségi 1. Kösd össze az összetartozókat! Párizs London Moszkva Athén Berlin Brüsszel Bécs Róma Lisszabon Prága Atomium Tower Prater Colosseum Felfedezők emlékműve Louvre Kreml Károly híd Akropolisz Reichstag 24

25 Szaktanári segédanyag Földrajz, 7. évfolyam A MAGYARORSZÁG MEGYÉI C. TÉRKÉP Bevezető feladat: Nevezd meg jellemzője alapján a megyét! Atlaszod is segítséget nyújt! A Tisza és legnagyobb mellékfolyója is átszeli: Három országgal is határos: Területén működik az ország egyetlen atomerőműve: Két városának neve adja a megye nevét, de egy harmadik a székhelye: A Balatontól a Dráváig ér: Folyói az Ipoly és a Zagyva: A Kisalföld megyéje: Területén van az ország geometriai középpontja: A Körös-Maros Nemzeti Park központjának megyéje: A Zengőről lehet körbetekinteni rajta: 1. gyakorlat: Magyarország megyéi Eszközök: Magyarország megyéi falitérkép, tanulói atlasz, munkafüzet A gyakorlat leírása: Atlaszod segítségével oldd meg a munkafüzet feladatait! Kövesd a munkát a falitérképen! Elméleti ismeretek: Magyarország megyéi és székhelyeik: Közép-Magyarország: Pest Budapest Észak-Dunántúl: Fejér Székesfehérvár, Komárom-Esztergom Tatabánya, Veszprém Veszprém Nyugat-Dunántúl: Győr-Moson-Sopron Győr, Vas Szombathely, Zala Zalaegerszeg Dél- Dunántúl: Baranya Pécs, Somogy Kaposvár, Tolna Szekszárd Észak-Magyarország: Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc, Heves Eger, Nógrád Salgótarján 25

26 Szaktanári segédanyag Földrajz, emeltszintű érettségi Észak-Alföld: Hajdú-Bihar Debrecen, Jász-Nagykun-Szolnok Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyíregyháza Dél-Alföld: Bács-Kiskun Kecskemét, Békés Békéscsaba, Csongrád Szeged Feladatok: 1. feladat 1. Írd be a táblázatba megyéink nevét (segítségül minden megye első két betűjét megadtuk)! A megyék sorszámát írd a térképen az adott megye területére! A térképen nevezd meg a megyeszékhelyeket! Színezd ki különböző színűre a megyéket! A feladat megoldásához használd az atlaszod! A megye neve 1. Sza 11. Ko 2. Fe 12. Ba 3. Bé 13. Nó 4. Za 14. Já 5. He 15. Bá 6. To 16. Va 7. Pe 17. Ve 8. Cso 18. So 9. Ha 19. Bo 10. Győ A megye neve 26

27 Szaktanári segédanyag Földrajz, 7. évfolyam 6. ábra 1. Kösd össze az összetartozókat! Pécs Szolnok Székesfehérvár Veszprém Szombathely Kecskemét Zalaegerszeg Eger Miskolc Debrecen Tiszavirág híd Cifrapalota Göcseji Falumúzeum Szépasszony-völgy Gizella-kápolna Iseum Ókeresztény sírépítmények Avasi kilátó Romkert Református Nagytemplom 27

28 Szaktanári segédanyag Földrajz, emeltszintű érettségi A VAKTÉRKÉP Bevezető feladat: 1. Miről szól a mai óra? Fejtsd meg a rejtvényt! A Dunántúli-középhegység egyik mészkő tagja. 2. Hazánk legnagyobb tava. 3. A Dunántúli-középhegység legkiterjedtebb része. 4. Az Északi-középhegység vulkánikus tagja. 5. Hazánk legmagasabb pontja. 6. Vulkánikus hegység az Északi-középhegységben. 7. Az Északi-középhegység mészkő tagja. 8. Város a Mecsek lábánál. 9. Az Alpokalja egyik hegysége. 1. gyakorlat: Magyarország vaktérképe Eszközök: Magyarország domborzata falitérkép, tanulói atlasz, munkafüzet A gyakorlat leírása: Atlaszod segítségével oldd meg a munkafüzet feladatait! Kövesd a munkát a falitérképen! 2. gyakorlat: Európa vaktérképe Eszközök: Európa domborzata falitérkép, tanulói atlasz, munkafüzet 28

29 Szaktanári segédanyag Földrajz, 7. évfolyam A gyakorlat leírása: Atlaszod segítségével oldd meg a munkafüzet feladatait! Kövesd a munkát a falitérképen! Elméleti ismeretek: A vaktérképen* jelölt földrajzi helyek (domborzati formák, folyók, városok, stb.) nincsenek megnevezve. Azt összevetve az azonos tartalmú földrajzi térképpel, tanulható, gyakorolható rajta a térképismeret. Készülhet vaktérkép egy kontinensről, egy országról, egy tájegységről. Természetföldrajzi és gazdasági földrajzi tartalmú vaktérkép is van. Feladatok: 1. feladat 1. Jelöld Magyarország vaktérképén kis karikával és nevezd meg a következő településeket! város a Sió csatorna kiágazásánál város a Bodrog torkolatánál város a Szamos torkolatánál város a Keleti-főcsatorna kiágazásánál város a Tisza nagy északi kanyarulatánál megyeszékhely a Zala folyó mellett megyeszékhely a Kapos folyó mellett megyeszékhely a Zagyva torkolatánál megyeszékhely a Maros torkolatánál megyeszékhely a Rába torkolatánál 29

30 Szaktanári segédanyag Földrajz, emeltszintű érettségi ábra 2. Nevezd meg Magyarország vaktérképén és a táblázatban is a számokkal jelölt hegységeket! Keresd meg a térképen és írd a táblázatba legmagasabb csúcsuk nevét és magassági számát! Szám a térképen A hegység neve Legmagasabb pontjának neve Legmagasabb pontjának magassága

31 Szaktanári segédanyag Földrajz, 7. évfolyam 2. feladat 1. Jelöld Európa vaktérképén kis karikával és nevezd meg a következő településeket! főváros a Temze partján főváros a Moldva (Vltava) partján főváros a Tejo torkolatánál főváros a Dnyeper partján főváros a Duna és Száva találkozásánál a Sváb Bajor-medence legnagyobb városa Románia legnagyobb tengeri kikötője Szicília legnagyobb városa város a Rhone és Saone találkozásánál Kelet-Szlovákia legnagyobb városa 2. Nevezd meg Európa vaktérképén és a táblázatban is a számokkal jelölt hegységeket! Keresd meg a térképen és írd a táblázatba legmagasabb csúcsuk nevét és magassági számát! Szám a térképen A hegység neve Legmagasabb pontjának neve Legmagasabb pontjának magassága

32 Szaktanári segédanyag Földrajz, emeltszintű érettségi ábra 32

33 Szaktanári segédanyag Földrajz, 7. évfolyam Bevezető feladat: TEMATIKUS TÉRKÉPEK Mit nevezünk tematikus térképnek? Húzd alá a helyes választ! A. A tematikus térkép természeti tájak, jelenségek bemutatását szolgálja. B. A tematikus térkép természeti és társadalmi jelenségeket és folyamatokat mutat be, sajátos ábrázolási módszerek segítségével. C. A tematikus térkép segít eligazodni a társadalmi, politikai események között. D. A tematikus térkép színek segítségével különíti el az egyes jelenségeket. 1. gyakorlat: Természetföldrajzi tematikus térképek Eszközök: Európa domborzata falitérkép, tanulói atlasz (tematikus térképek), munkafüzet A gyakorlat leírása: Vizsgáld meg atlaszodban Európa csapadékmennyiség térképét és Európa természetes növényzet térképét! Segítségükkel oldd meg a munkafüzet feladatait! 2. gyakorlat: Gazdaságföldrajzi tematikus térképek Eszközök: Európa domborzata falitérkép, tanulói atlasz (tematikus térképek), munkafüzet A gyakorlat leírása: Vizsgáld meg atlaszodban Európa népsűrűség térképét és Európa mezőgazdasági típusok térképét! Segítségükkel oldd meg a munkafüzet feladatait! Elméleti ismeretek: A tematikus térkép* természeti és társadalmi jelenségeket és folyamatokat, azok minőségi és mennyiségi jellemzőit, szerkezetét, funkcióját mutatja be sajátos ábrázolási módszerek segítségével. 33

34 Szaktanári segédanyag Földrajz, emeltszintű érettségi Feladatok: 1. feladat 1. Vizsgáld meg Európa csapadékmennyiség térképét! Vesd össze Európa domborzati térképével! 2. Melyek Európa legcsapadékosabb területei?.. 3. Évente mennyi csapadék hullik ezeken a területeken? 4. Mi a csapadékosságuk oka? 5. Melyek Európa legszárazabb területei? 6. Évente mennyi csapadék hullik ezeken a területeken?. 7. Mi a szárazságuk oka?. 8. Vizsgáld meg Európa természetes növényzet térképét! Vesd össze Európa domborzati térképével! 34

35 Szaktanári segédanyag Földrajz, 7. évfolyam 9. Mely természetes növényzeti övezetek alakultak ki Európában? Hol és miért ott találhatók nagy kiterjedésű tűlevelű erdők? 11. Mi a gazdasági jelentőségük? 12. Hol és miért ott találhatók nagy kiterjedésű puszták? 13. Mi a gazdasági jelentőségük? 2. feladat 1. Vizsgáld meg Európa népsűrűség térképét! Vesd össze Európa országai térképével! Népsűrűség Legmagasabb: Terület, ország fő/km 2 Legalacsonyabb: fő/km 2 35

36 Szaktanári segédanyag Földrajz, emeltszintű érettségi 1. Mi a különbség oka? 2. Melyek Európa 3 millió főnél népesebb városai? 3. Vizsgáld meg Európa mezőgazdasági típusok térképét! Vesd öszsze Európa országai térképével! 4. Hol folyik kiterjedt erdőgazdálkodás?.. 5. Melyek a szántóföldi művelés övezetei? 6. Az övezetek elhelyezkedéséből következtess, milyenek az egyes szántóföldi növények éghajlati igényei? 7. Hol húzódik a gabonatermelés, a szőlőtermelés és az olajfaelterjedés északi határa?.. 8. Hogyan fest Európa állattenyésztési térképe? Mely állatokat és hol tenyésztik?. 36

37 Szaktanári segédanyag Földrajz, 7. évfolyam Bevezető feladat: HELYMEGHATÁROZÁS Írd a megállapítások elé a megfelelő betűt (I = igaz, H = hamis)!... A térképen a földrajzi fokhálózat segítségével tájékozódunk... A fokhálózat elemei a szélességi és hosszúsági körök... A kezdő hosszúsági kör az Egyenlítő... A szélességi körök Ny-K irányúak... A hosszúsági körök északi és déli félgömbre osztják a Földet.... A hosszúsági kör távolságmérésre is alkalmas... A szélességi körök egymással párhuzamosak... Bármely földrajzi pont helye pontosan meghatározható a térképen egy szélességi és egy hosszúsági kör metszéspontjaként. 1. gyakorlat: Eszközök: Európa országai falitérkép, A Föld országai falitérkép, tanulói atlasz, munkafüzet A gyakorlat leírása: Atlaszod segítségével oldd meg a munkafüzet feladatait! Elméleti ismeretek: A térképen a földrajzi fokhálózat* segítségével tájékozódunk. A fokhálózatot a szélességi és hosszúsági körök alkotják. Bármely földrajzi pont helye pontosan meghatározható a térképen egy szélességi és egy hosszúsági kör metszéspontjaként. Feladatok: 1. feladat 1. Végezd el a helymeghatározási feladatokat! Ha települést, földrajzi helyet adtuk meg, határozd meg a koordinátákat! Ha a koordinátákat adtuk meg, határozd meg a települést, földrajzi helyet! A települések, földrajzi helyek nem mindig vannak pontosan a megadott koordináták szerinti metszéspontban, hanem csak annak közelében! A szélességi illetve hosszúsági értékeket mindig úgy határozd meg, hogy azok nullára végződjenek! Ha az adott metszéspontban nem találsz települést, akkor ugyanannak a területnek egy másik mértékszámú* térképén próbálkozz! 37

BIOLÓGIA 8. évfolyam

BIOLÓGIA 8. évfolyam A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS OKTATÁS KOMPLEX MEGÚJÍTÁSA A RÉVAI MIKLÓS GIMNÁZIUMBAN ÉS KOLLÉGIUMBAN Munkafüzet BIOLÓGIA 8. évfolyam Rebákné Németh Erzsébet Rebák Sándor TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0031 TARTALOM A laboratórium

Részletesebben

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban. Munkafüzet. 10. évfolyam.

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban. Munkafüzet. 10. évfolyam. A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban Munkafüzet FÖLDRAJZ 10. évfolyam Kleininger Tamás TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0031 TARTALOMJEGYZÉK A laboratórium

Részletesebben

Földrajz középszintű érettségire történő felkészítés a gimnázium 11 12. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK

Földrajz középszintű érettségire történő felkészítés a gimnázium 11 12. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK Földrajz középszintű érettségire történő felkészítés a gimnázium 11 12. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK A Földünk környezetünk műveltségi terület megismerteti a tanulókat a szűkebb

Részletesebben

FÖLDRAJZ TANTERV 7 8. évfolyam

FÖLDRAJZ TANTERV 7 8. évfolyam FÖLDRAJZ TANTERV 7 8. évfolyam 1 Évi óraszám: 55,5 óra Heti óraszám: 1,5 óra A földrajz tantárgy kerettanterve és a Nemzeti alaptanterv viszonya Az általános iskolai földrajz kerettanterv szemlélete és

Részletesebben

Természetismeret. Élõ és élettelen környezetünk5

Természetismeret. Élõ és élettelen környezetünk5 Természetismeret Élõ és élettelen környezetünk5 MOZAIK KIADÓ SZEGED, 2013 TARTALOM AZ ANYAG ÉS NÉHÁNY FONTOS TULAJDONSÁGA Az anyag és tulajdonságai... 12 A testek néhány mérhetõ tulajdonsága... 14 Az éltetõ

Részletesebben

Földrajz Évfolyamvizsga 2011/2012

Földrajz Évfolyamvizsga 2011/2012 Földrajz Évfolyamvizsga 2011/2012 A vizsga anyaga az iskolánkban használt, a MOZAIK Kiadó Földrajz tankönyvcsaládjára épül. A feltüntetett oldalszámok ezen tankönyvek oldalszámait jelzik az évfolyam megjelölése

Részletesebben

FÖLDRAJZ 10. ÉVFOLYAM

FÖLDRAJZ 10. ÉVFOLYAM TÁMOP 3.1.3 Természettudományos oktatás komplex megújítása a Móricz Zsigmond Gimnáziumban FÖLDRAJZ 10. ÉVFOLYAM Szaktanári segédlet Műveltségterület: Földünk és környezetünk összeállította: Buncsák Gábor

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Földrajz Évfolyam: 7 Vizsga típusa: Szóbeli Követelmények, témakörök: Témakör Követelmények 2013 I. Témakör: Tájékozódás

Részletesebben

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban. Munkafüzet FIZIKA. Emeltszintű érettségi.

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban. Munkafüzet FIZIKA. Emeltszintű érettségi. A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban Munkafüzet FIZIKA Emeltszintű érettségi Bognár Gergely TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0031 TARTALOMJEGYZÉK Előszó...

Részletesebben

Azonosító jel: FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2010. május 13. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Azonosító jel: FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2010. május 13. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 13. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. május 13. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET. Általános iskola/ 8 évfolyamos gimnázium

TERMÉSZETISMERET. Általános iskola/ 8 évfolyamos gimnázium TERMÉSZETISMERET Általános iskola/ 8 évfolyamos gimnázium Napjaink környezeti problémái és a fogyasztói társadalom által kínált, gyakran egészségkárosító életmódra csábító megoldások ráirányítják a figyelmet

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Természetismeret. készült

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Természetismeret. készült 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Természetismeret készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.07. alapján 5-6. évfolyam 2 TERMÉSZETISMERET Tantárgyi célok,

Részletesebben

FIZIKA 9. Ádám Péter Egri Sándor Elblinger Ferenc Honyek Gyula Horányi Gábor Simon Péter. Műszaki Kiadó, Budapest

FIZIKA 9. Ádám Péter Egri Sándor Elblinger Ferenc Honyek Gyula Horányi Gábor Simon Péter. Műszaki Kiadó, Budapest Ádám Péter Egri Sándor Elblinger Ferenc Honyek Gyula Horányi Gábor Simon Péter FIZIKA 9. Négyévfolyamos gimnázium alap A, hatévfolyamos gimnázium alap A, nyolcévfolyamos gimnázium alap A, szakközépiskola

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Európán kívüli kontinensek. Európa földrajza Magyarország földrajza. Kleininger Tamás. címû tankönyveihez

TANMENETJAVASLAT. Európán kívüli kontinensek. Európa földrajza Magyarország földrajza. Kleininger Tamás. címû tankönyveihez TANMENETJAVASLAT Kleininger Tamás Európán kívüli kontinensek földrajza Európa földrajza Magyarország földrajza címû tankönyveihez Európán kívüli kontinensek földrajza 1. Hogyan használd ezt a könyvet?

Részletesebben

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban. Munkafüzet FIZIKA. 10. évfolyam.

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban. Munkafüzet FIZIKA. 10. évfolyam. A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban Munkafüzet FIZIKA 10. évfolyam Horváth Petra TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0031 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 3 A laboratórium

Részletesebben

Segédlet a Tájékozódás kísérleti tantárgyhoz

Segédlet a Tájékozódás kísérleti tantárgyhoz Vankó Péter Segédlet a Tájékozódás kísérleti tantárgyhoz (tankönyv helyett) Árpád Gimnázium 2004-2006 Tartalom Tér és idő bevezetés 3 Tájékozódás térkép nélkül 8 A térkép 11 Tájékozódás térképpel 14 GPS

Részletesebben

MIFIZ. Feladatgyűjtemény

MIFIZ. Feladatgyűjtemény MIFIZ Feladatgyűjtemény Ábel Kiadó Kolozsvár, 2013 A MIFIZ verseny támogatói Báthory Szülői Szövetség EmpirX Egyesület Balassi Intézet A feladatsorokat összeállították Angyalosi Csaba, Bárdos László, Bitay

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET 5-6. ÉVFOLYAM

TERMÉSZETISMERET 5-6. ÉVFOLYAM TERMÉSZETISMERET 5-6. ÉVFOLYAM Az természettudományi képzést az iskolánk nyolc évfolyamos képzésű osztályainál (hasonlóan a többi képzési területhez) három fejlesztési szakaszra különítettük el: alapozó

Részletesebben

Astra 1999. július - augusztus

Astra 1999. július - augusztus Astra 1999. július - augusztus A markoláb megeszi a Napot fogyatkozáskor Lőrincz Edit 4. A. osztályos tanuló rajza (Komló - Szilvási Ált. Isk.) Pécsi amatőrcsillagászok az április 24-i, budaörsi MCSE közgyűlésre

Részletesebben

Helyi tanterv készítéséhez. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 5. sz. melléklet 5.2.11

Helyi tanterv készítéséhez. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 5. sz. melléklet 5.2.11 Helyi tanterv készítéséhez EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 5. sz. melléklet 5.2.11 TERMÉSZETISMERET az általános iskolák 5 6. évfolyam számára Tantárgyi célok, feladatok: A természetismeret

Részletesebben

1. A gázok tulajdonságai

1. A gázok tulajdonságai 1. A gázok tulajdonságai Korábban már tanultunk arról, hogy az anyagok különböző halmazállapotokban lehetnek. Ezek közül az időjárást és az éghajlatot tanulmányozva számunkra a gáz halmazállapot a legfontosabb.

Részletesebben

Segédanyag, vázlatok formájában

Segédanyag, vázlatok formájában 1, Természetföldrajz segédanyag Segédanyag, vázlatok formájában Földünk mozgásai 1. A Föld forog a saját tengelye körül, óramutató járásával ellentétesen, időtartama kb. 24 óra. A képzelt tengelyének felszíni

Részletesebben

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban. Munkafüzet FIZIKA. 11. évfolyam.

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban. Munkafüzet FIZIKA. 11. évfolyam. A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban Munkafüzet FIZIKA 11. évfolyam Horváth Petra TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0031 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 3 A laboratórium

Részletesebben

A mozgás viszonylagos. Mi mozog? Mihez képest? SZÁMOLJUK KI!

A mozgás viszonylagos. Mi mozog? Mihez képest? SZÁMOLJUK KI! A A közlekedés kinematikai problémái 4. Mozgó járművek Gyalogosan nemigen jutunk meszszire, lóháton pedig manapság kevesen közlekednek. Ezért a helyváltoztatásunkhoz gyakran járművekre van szükségünk.

Részletesebben

Egységes szerkezetben a 2012. július 30-i elnökségi ülésen elfogadott módosításokkal!

Egységes szerkezetben a 2012. július 30-i elnökségi ülésen elfogadott módosításokkal! Egységes szerkezetben a 2012. július 30-i elnökségi ülésen elfogadott módosításokkal! KÉSZÍTETTE: Zalai Falvakért Egyesület TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 CÉLOK... 9 PROBLÉMAFA... 10 CÉLFA... 11 HELYZETELEMZÉS...

Részletesebben

A közúti közlekedés területi jellemzői

A közúti közlekedés területi jellemzői Központi Statisztikai Hivatal A közúti közlekedés területi jellemzői 2013. augusztus Tartalom Bevezető...2 Összefoglaló...3 1. Magyarország a nemzetközi közlekedési rendszerben...5 1.1. Az országon áthaladó

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET NYOLCÉVFOLYAMOS TAGOZAT 5. ÉVFOLYAM. Élet a kertben. A növények életfeltételeinek igazolása. A kerti növények jellemzése algoritmus

TERMÉSZETISMERET NYOLCÉVFOLYAMOS TAGOZAT 5. ÉVFOLYAM. Élet a kertben. A növények életfeltételeinek igazolása. A kerti növények jellemzése algoritmus TERMÉSZETISMERET NYOLCÉVFOLYAMOS TAGOZAT 5. ÉVFOLYAM Időkeret: Évi óraszám: 72 Heti óraszám: 2 óra I. témakör: Élet a kertben (12 óra) Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás Élet a kertben Órakeret

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi és Informatikai Kar Kísérleti Fizika Tanszék. fizika szak SZAKDOLGOZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi és Informatikai Kar Kísérleti Fizika Tanszék. fizika szak SZAKDOLGOZAT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi és Informatikai Kar Kísérleti Fizika Tanszék fizika szak SZAKDOLGOZAT Modern fizikai kísérletek a középiskolában Készítette: HAJDÚ CSABA Témavezető: Dr. Papp

Részletesebben

MIKLÓS VÍZMINŐSÉGVÉDELEM

MIKLÓS VÍZMINŐSÉGVÉDELEM Széchenyi István Egyetem Építési és Környezetmérnöki Intézet Környezetmérnöki Tanszék ZSENI ANIKÓ - Dr. BULLA MIKLÓS VÍZMINŐSÉGVÉDELEM Győr, 2002. Széchenyi István Egyetem Építési és Környezetmérnöki Intézet

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRAT DUNA RÉSZVÍZGYŰJTŐ

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRAT DUNA RÉSZVÍZGYŰJTŐ A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRAT DUNA RÉSZVÍZGYŰJTŐ közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, 2010. január TARTALOM BEVEZETŐ...1 A vízgyűjtő-gazdálkodási

Részletesebben