A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban. Munkafüzet. 7. évfolyam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban. Munkafüzet. 7. évfolyam"

Átírás

1 A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban Munkafüzet FÖLDRAJZ 7. évfolyam Rebák Sándor Rebákné Németh Erzsébet TÁMOP /

2 Szaktanári segédanyag Földrajz, emeltszintű érettségi TARTALOMJEGYZÉK Általános bevezető... 3 A laboratórium munka- és balesetvédelmi szabályzata Világtájak A domborzati térkép: alföldek, folyók, tavak A domborzati térkép: hegységek Az Európa országai c.térkép A Magyarország megyéi c. térkép A vaktérkép Tematikus térképek Helymeghatározás Távolságmérés a térképen Helyi idő, zónaidő Győr A Balaton A gömb alakú Föld A Föld mozgásai I A Föld mozgásai II A Hold Napfogyatkozás, holdfogyatkozás Tekintsünk az égre! Környezetvédelem I Környezetvédelem II Fogalomtár Források

3 Szaktanári segédanyag Földrajz, 7. évfolyam ÁLTALÁNOS BEVEZETŐ A földrajz oktatás célja napjainkban már nem csupán Földünk természeti és gazdasági jelenségeinek bemutatása, hanem társadalmi-gazdasági környezetének összefüggéseiben, kölcsönhatásaiban történő megismertetése, valamint a környezetben való tájékozódást, eligazodást segítő alapvető eszközök és módszerek bemutatása. A leíró jellegű földrajztanítás helyett általánosításokra, problémafelvetésekre és azok megválaszolására van szükség. Meg kell keresnünk azokat a módszereket és munkaformákat, amelyek segítségével ismerethalmaz helyett egy általános földrajzi-környezeti szemlélet alakítható ki a gyerekekben. A statikus szemléletmódról, a dinamikus szemléletmódra kell helyezni a hangsúlyt. A folytonosan változó és globalizálódó világunk megismeréséhez és megértéséhez elengedhetetlen a folyamatos tájékozódás és információszerzés. Mindez elképzelhetetlen a tanulók egyre önállóbbá váló információszerző tevékenysége nélkül. Így a tanítási-tanulási folyamatban nagy hangsúlyt kap az információszerzés és feldolgozás, kísérletezés, vizsgálódás képességének fejlesztése. A hagyományostól eltérő, korszerűbb, a tanulói aktivitást jobban támogató oktatási módszerekkel bizonyíthatóan jobb eredményt lehet elérni. Pedagógiai munkánk eredményességének záloga, ha tanítványaink ismeretszerzési folyamatát élményközpontúvá tudjuk tenni. Ez mondható el a földrajz órán végeztetett tevékenykedtetésről, kísérletek bemutatásáról és elvégeztetéséről is. A kísérlet a cselekvő ismeretszerzésen kívül önálló gondolkodásra nevel a problémák megfogalmazásával, megoldásával és az eredmény értékelésével. A Nemzeti Alaptanterv szerint: A természettudományos és technikai kompetencia kritikus és kíváncsi attitűdöt alakít ki az emberben, aki ezért igyekszik megismerni és megérteni a természeti jelenségeket, a műszaki megoldásokat és eredményeket, nyitott ezek etikai vonatkozásai iránt, továbbá tiszteli a biztonságot és a fenntarthatóságot. (Nat-2012, Ember és természet műveltségi terület). A Földünk és környezetünk műveltségterület hozzájárul a korszerű természettudományi szemlélet és gondolkodásmód kialakulásához. A tanítási-tanulási folyamatban nagy hangsúlyt kap az információszerzés és - feldolgozás képességének fejlesztése közvetlen (részben terepi) tapasztalatszerzéssel, megfigyelésekkel és a digitális világ nyújtotta lehetőségek felhasználásával. (Nat-2012, Földünk környezetünk műveltségi terület). 3

4 Szaktanári segédanyag Földrajz, emeltszintű érettségi A földrajz komplex, integráló tudomány. A klasszikus megközelítés szerint két fő ága a természetföldrajz és a társadalomföldrajz. Emiatt a földrajztudomány egyszerre tartozik a természettudományok és a társadalomtudományok közé. Mivel a labor a nevében is természettudományos, emiatt a kísérletek is a földrajz természettudományos részéből kerültek ki. De a természettudomány maga is komplex, emiatt a munkafüzetben lévő kísérletek is sokszínűek és változatosak. A leckék felépítése azonos, bevezető, ráhangoló feladatokkal kezdődik, majd rövid elméleti rész után következnek a feladatok. Azokat igyekeztünk úgy összeválogatni, hogy érdekesek, izgalmasak, gondolkodtatók legyenek és a földrajzi fogalmak, folyamatok összefüggések megértét szolgálják. A szerző 4

5 Szaktanári segédanyag Földrajz, 7. évfolyam A LABORATÓRIUM MUNKA- ÉS BALESETVÉDELMI SZABÁLYZATA 1. A laboratóriumban a tanuló csak felügyelet mellett dolgozhat, a termet csak engedéllyel hagyhatja el! 2. A kísérlet elvégzése előtt figyelmesen el kell olvasni a leírást! Az eszközöket és a vegyszereket csak a leírt módon és megfelelő körültekintéssel szabad használni! 3. A kísérletek során köpeny használata kötelező! Ha a gyakorlat ezt megköveteli, védőszemüveget, illetve gumikesztyűt kell használni! A tálcán mindig legyen száraz ruha és a közelben víz! 4. Úgy kell dolgozni, hogy közben a laboratóriumban tartózkodók testi épségét, illetve azok munkájának sikerét ne veszélyeztessük! A kísérleti munka elengedhetetlen feltétele a rend és fegyelem. 5. A vegyszerhez kézzel hozzányúlni, megízlelni szigorúan tilos! Ha többféle vegyszert használunk, közben mindig töröljük le a kanalat! A gázokat, gőzöket legyezgetéssel szabad megszagolni! 6. Vegyszerből mindig csak az előírt mennyiséget lehet használni. A maradékot nem szabad visszatenni az üvegbe, hanem csak a megfelelő vegyszergyűjtőbe! A vegyszeres üvegek kupakjait nem szabad összecserélni! 7. Tartsuk be a melegítés szabályait: a kémcsőbe tett anyagokat kémcsőfogó segítségével ferdén tartva, állandóan mozgatva, óvatosan melegítsük! A kémcső nyílását ne fordítsuk a szemünk vagy társunk felé! 8. Kísérletezés közben ne nyúljunk az arcunkhoz, szemünkhöz, a munka elvégzése után mindig alaposan mossunk kezet! Ha a bőrünkre maró hatású folyadék cseppen, előbb száraz ruhával töröljük le, majd bő vízzel mossuk le! 9. Elektromos vezetékekhez, kapcsolókhoz nem szabad vizes kézzel hozzányúlni, mindig tudni kell, hol lehet áramtalanítani! 10. Láng közelében tilos tűzveszélyes anyagokkal dolgozni! Tűz esetén a megfelelő tűzoltási módot kell alkalmazni (vízzel, homokkal, letakarással vagy poroltóval)! 11. A munka befejeztével a munkahelyen rendet kell rakni! A munkahely elhagyása előtt ellenőrizni kell, hogy a gáz- és vízcsapot elzártuk-e, ill. a mérőkészüléket áramtalanítottuk-e! 12. A laboratóriumban étkezni és inni tilos! 13. Vegyszereket hazavinni szigorúan tilos! Ha bármilyen baleset történik, azonnal szólni kell a tanárnak, vagy a laboratórium dolgozóinak! 5

6 Szaktanári segédanyag Földrajz, emeltszintű érettségi Néhány fontos laboratóriumi eszköz Bunsen-égő meggyújtása 1. levegőnyílás elzárása 2. gyufagyújtás 3. gázcsap megnyitása 4. gáz meggyújtása 1. ábra 2. ábra 6

7 Szaktanári segédanyag Földrajz, 7. évfolyam A vegyszereken szereplő (új) veszélyességi piktogramok, jelzések és jelentésük: Tűzveszélyes anyagok Robbanó anyagok Oxidáló anyagok Nyomás alatt álló gázok Irritáló anyagok Mérgek Maró hatású anyagok Emberre ártalmas Veszélyes a vízi környezetre A vegyszerek csomagolásán ezen kívül R és S jelzést, valamint számokat találunk. Például a hypo esetében: R 31, R 36/38, R 52 S 1/2, S 20, S 24/25, S 26, S 37/39, S 46, S 50 Az R jelzés a környezetre és az emberre vonatkozó veszélyeket jelenti, az S jelzés a veszélyes anyagok felhasználása során követendő biztonsági tanácsokat jelzi. A számok 1-től 61-ig terjednek és mindegyik egy-egy mondatot jelez, amik jelentése a laboratórium falán lévő táblázatban található! 7

8 Szaktanári segédanyag Földrajz, emeltszintű érettségi A hypo esetében: R 31 Savval érintkezve mérgező gázok képződnek R 36/38 Szem-és bőrizgató hatású R 52 Ártalmas a vízi szervezetekre S 1/2 S 20 Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó! Használat közben enni, inni nem szabad! S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és szembejutást! S 26 Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni, és orvoshoz kell fordulni! S 37/39 Megfelelő védőkesztyűt és arc-szemvédőt kell viselni! S 46 S 50 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni! Savval nem kezelhető! Egyéb munkavédelmi szimbólumok: Védőszemüveg használata kötelező Védőkesztyű használata kötelező Vigyázz! Forró felület Vigyázz! Alacsony hőmérséklet! Vigyázz! Tűzveszély! Vigyázz! Mérgező anyag! 8

9 Szaktanári segédanyag Földrajz, 7. évfolyam Bevezető feladat: VILÁGTÁJAK Készíts szélrózsát! Rajzolj piros színessel egy nagyobb egyenlőszárú keresztet! A felfelé mutató szárra rajzolj nyilat! Pirossal a szárvégekhez írd a fővilágtájak betűjelét! A piros kereszt középpontjára rajzolj egy ugyanolyan méretű negyvenöt fokkal elforgatott kék keresztet! Kékkel a szárvégekhez írd a mellékvilágtájak betűjelét! 1. kísérlet: Mágneses mező kimutatása Eszközök: Kis csoportban dolgozzatok! üveglap, vasreszelék, mágnes rúd, munkafüzet A kísérlet leírása: Üveglapra szórjatok vasreszeléket! Helyezzetek mágnes rudat az üveglap alá! Figyeljétek meg, mi történik a vasreszelékkel! Tapasztalataitokat, megfigyeléseiteket rögzítsétek a munkafüzetben! 2. kísérlet: Iránytű készítése Eszközök: Kis csoportban dolgozzatok! nagyobb varrótű, kisebb parafa dugó, mágnes rúd, vasreszelék, vízzel telt tálka, iránytű, munkafüzet A kísérlet leírása Szúrjatok át egy parafa dugón hosszanti irányban egy varrótűt! Mágnesezzétek meg, azaz egy mágnes rudat szor húzzatok 9

10 Szaktanári segédanyag Földrajz, emeltszintű érettségi végig rajta a közepétől indulva, mindig egy irányba! Vasreszelékkel ellenőrizzétek, hogy sikerült-e a mágnesezés! Ezután a mágnesezett tűt tegyétek az asztalon lévő vízzel telt tálkába! Figyeljétek meg, mi történik! Helyezzetek egy iránytűt a tálka mellé! Állapítsátok meg, hogy merre mutat a mágnesezett tű két vége! Fordítsátok el a vízben a tűt! Mit tapasztaltok? Tapasztalataitokat, megfigyeléseiteket rögzítsétek a munkafüzetben! 3. kísérlet: Iránytű használata Eszközök: Kis csoportban dolgozzatok! Magyarország megyéi falitérkép, tanulói atlasz, iránytű, munkafüzet A kísérlet leírása: Határozzátok meg a teremben a világtájakat! Az iránytűt vízszintesen tartsátok a tenyeretekben! Vigyázzatok, nagyméretű fémtárgy ne legyen a közelben! Várjátok meg, míg a műszer mutatója megállapodik! A szelencét finoman forgassátok addig, míg az É (N) betűjel a mutató sötét vége alá nem ér. Olvassátok le a világtájak nevét a szelence alján lévő korongról! Tapasztalataitokat, megfigyeléseiteket rögzítsétek a munkafüzetben! Terepen a térképet az iránytű segítségével tájoljuk. Nyissátok ki atlaszotokat Magyarország domborzata térképénél! A térképen az északi irányt a felső széle mutatja. Helyezzétek rá az iránytűt! Várjátok meg, míg a műszer mutatója megállapodik! Forgassátok addig a térképet, míg a két széle párhuzamos nem lesz az iránytű mutatójával! Ekkor a térkép északi iránya és a valós északi irány megegyezik, azaz a térkép északi irányba van tájolva. Elméleti ismeretek: Az iránytű* a tájékozódás nélkülözhetetlen eszköze. Működése a Föld mágneses mezőjének létén alapszik. Tűje így áll be mindig észak-déli irányba. Megkülönböztetünk fő- és mellékvilágtájakat. A térképek felső széle mutatja az északi irányt. Terepen való tájékozódáskor a térképet mindig be kell forgatni északi irányba. 10

11 Szaktanári segédanyag Földrajz, 7. évfolyam Feladatok: 1. feladat 1. Mi történt az üveglapra szórt vasreszelékkel a mágnes rúd hatására?. 2. Miért mozdultak el a vasreszelék darabkái? 3. Hol a legerősebb a mágneses tér?. 4. Miért áll be az iránytű mutatója (mágnestűje) mindig észak-déli irányba?. 2. feladat 1. Hogyan győződtél meg róla, hogy a mágnes hatására a varrótű is mágneses lett? 2. Mi történt a vízzel telt tálkába helyezett mágnesezett tűvel? 3. Merre mutat a tű két vége?. 11

12 Szaktanári segédanyag Földrajz, emeltszintű érettségi 4. Mi történt, amikor a vízen elfordítottad a tűt?. 5. Miért így reagált a mágnesezett tű?. 3. feladat 1. Sorold fel a fő világtájakat! 2. Milyen betűk jelzik ezeket az iránytű korongján?. 3. Melyek a mellékvilágtájak?. 4. Határozd meg néhány tárgy irányát a tanteremben! Északra van tőled:. Délre van tőled:. Keletre van tőled:. Nyugatra van tőled:. 4. feladat 1. Dolgozz Magyarország megyéi térképén! Milyen irányban van egyik várostól a másik? Kövessétek a munkát Magyarország megyéi falitérképén is! 12

13 Szaktanári segédanyag Földrajz, 7. évfolyam Győrtől Székesfehérvár Pécstől Zalaegerszeg Szombathelytől Sárvár Nyíregyházától Debrecen Miskolctól Salgótarján Szegedtől Orosháza Szekszárdtól Kaposvár Ajkától Győr Siófoktól Nagykanizsa Békéscsabától Szentes 13

14 Szaktanári segédanyag Földrajz, emeltszintű érettségi A DOMBORZATI TÉRKÉP: ALFÖLDEK, FOLYÓK, Bevezető feladat: TAVAK Keresd meg a képződményeket a térképen, majd kösd össze nevüket a kontinensek nevével! Kövesd a munkát A Föld domborzata falitérképen! La Plata Öreg-hűséges Nagy-Medve-tó Lop-nór Darling Viktória-vízesés Békás-szoros Sogne-fjord Grand Canyon Mekong-delta Csád-tó Nagy-korallzátony 1. kísérlet: Alföldek a homokasztalon Eszközök: Kis csoportban dolgozzatok! Európa Ázsia Afrika Amerika Ausztrália homokasztal, műanyag kislapátok, A Föld domborzata falitérkép, Európa domborzata falitérkép, tanulói atlasz, munkafüzet A kísérlet leírása: Alakítsátok ki a három-féle síkságot a homokasztalon! Jellemezzétek azokat szóban! Atlaszotok segítségével oldjátok meg a munkafüzet feladatait! Kövessétek a munkát a falitérképeken! 2. kísérlet: Folyók, tavak a homokasztalon Kis csoportban dolgozzatok! 14

15 Szaktanári segédanyag Földrajz, 7. évfolyam Eszközök: homokasztal, műanyag kislapátok, kancsóban víz, A Föld domborzata falitérkép, Európa domborzata falitérkép, tanulói atlasz, munkafüzet A kísérlet leírása: Alakítsatok ki vízhálózatot a homokasztalon! Legyen vízválasztó, két jól körülhatárolható vízgyűjtőterület, főfolyó mellékfolyókkal! A főfolyó torkolljon egy tóba! Jellemezzétek a vízhálózatot szóban! Atlaszotok segítségével oldjátok meg a munkafüzet feladatait! Kövessétek a munkát a falitérképeken! Elméleti ismeretek: A síkságok egyenletes felszínű területek. Közéjük tartoznak magasságuk szerint a mélyföldek, alföldek*, fennsíkok. Az alföldek magassága a tengerszint feletti 200 méterig terjed. A Föld nagy alföldjei leginkább folyók feltöltő munkája révén keletkeztek, de vannak lepusztulással létrejöttek is. A felszíni vizek közé tartoznak a folyók* és a tavak*. A folyók a forrásuktól a torkolatukig tartanak és vizüket a gravitáció mozgatja a magasabb területek felől az alacsonyabb területek felé. Vízmennyiségük főleg a csapadék mennyiségétől függ. A folyók vízgyűjtő területeit vízválasztók választják el egymástól. A folyókat vízgyűjtő területük nagysága, hosszuk és vízhozamuk alapján szoktuk összemérni. A tavak állóvizek, medencéjük sokféle módon keletkezhet. Például a Balaton süllyedéssel, a Kiskunság tavai szél vájta mélyedésben jöttek létre. Feladatok: 1. feladat 1. Gyűjtsd össze négy perc alatt minél több alföld nevét a térképről! Húzd alá azok nevét, amelyek az északi félgömbön vannak! 15

16 Szaktanári segédanyag Földrajz, emeltszintű érettségi 2. Csoportosítsd a táblázatban a síkságokat! Síkság fajtája Magassága Példa 0 m alatt Pó-síkság fennsík 3. Színezd ki az alföld színével és térképed segítségével nevezd meg a vaktérképen arab számokkal jelölt alföldeket! ábra 16

17 Szaktanári segédanyag Földrajz, 7. évfolyam 2. feladat 1. Egészítsd ki a táblázatot! Használd az atlaszodat! A folyó neve A folyó hossza A kontinens, ahol folyik Jangce Duna Mississippi Nílus Volga Amazonas 6300 km 2842 km 3779 km 6484 km 3531 km 6516 km Egy város, amelyiken keresztül folyik 2. Hasonlítsd össze a folyók hosszát! Készíts szalagdiagramot (egy egység ezer kilométer)! Jangce Duna Mississippi Nílus Volga Amazonas km

18 Szaktanári segédanyag Földrajz, emeltszintű érettségi A DOMBORZATI TÉRKÉP: HEGYSÉGEK Bevezető feladat: 1. Keresd meg a képződményeket, tájakat a térképen, majd kösd össze nevüket a kontinensekkel! Vezúv Núbiai-sivatag Fuji Kalahári-medence Cukorsüveg-hegy Visztula-turzás Tasmánia Tibet Uluru Alaszka Európa Ázsia Afrika Amerika Ausztrália Elméleti ismeretek: A hegységek* változatos formakincsű felszínforma-együttesek. Területükön hegyek, völgyek, medencék találhatók. Magasságuk szerint középhegységek ( méter) és magas hegységek (1500 méter felett) lehetnek. Szerkezetük szerint vannak törés-vetődéses szerkezetű röghegységek és gyűrt szerkezetű lánchegységek. A hegységeket belső erők emelik ki, felszínük folyamatosan a külső erők pusztító hatásának van kitéve. A Föld lánchegységei az Eurázsiai- és a Pacifikus- hegységrendszerben csoportosulnak. 1. gyakorlat: Hegységek jellemzői Eszközök: A Föld domborzata falitérkép, Európa domborzata falitérkép, tanulói atlasz, munkafüzet A gyakorlat leírása: Atlaszod segítségével oldd meg a munkafüzet feladatait! Kövesd a munkát a falitérképeken! 2. kísérlet: Hegységek a homokasztalon Kis csoportban dolgozzatok! 18

19 Szaktanári segédanyag Földrajz, 7. évfolyam Eszközök: homokasztal, műanyag kislapátok, munkafüzet A kísérlet leírása: Alakítsatok ki röghegységet és lánchegységet a homokasztalon! Jellemezzétek azokat szóban! Oldjátok meg a munkafüzet feladatait! Feladatok: 1. feladat 1. Szinezd ki a hegység színével és nevezd meg a vaktérképen a betűkkel jelölt hegységeket! 2. Nevezd meg a hegységeket a táblázatban is, és keresd meg a térképen a legmagasabb pontjukat! Betű Hegység Csúcs Magasság A. B. C. D. E. F. G. H. J. K. K. E. J. B. F. H. C. D. A. G. 19

20 Szaktanári segédanyag Földrajz, emeltszintű érettségi 4. ábra 3. Csoportosíts a táblázatban a hegységeket! Hegység magassága szerint középhegység Magassága 1500 m felett Példa 2. feladat 1. Kösd össze az összetartozókat! magas hegycsúcsok lankás lejtők legömbölyített hegyhátak párhuzamos vonulatok törés-vetődéses szerkezet kisebb-nagyobb fennsíkok röghegységek tágas medencék lánchegységek hosszanti völgyek láncszerűen kapcsolódó vonulatok széles völgyek gyűrt szerkezet csipkézett hegygerincek 20

21 Szaktanári segédanyag Földrajz, 7. évfolyam Bevezető feladat: AZ EURÓPA ORSZÁGAI C.TÉRKÉP Nevezd meg jellemzője alapján az országot! Atlaszod is segítséget nyújt! A fjordok országa: Jelentős része mélyföld: Az Alacsony- és a Magas-Tátra országa: Fővárosának folyója a Visztula: Csodálatos tája a Dalmát-szigetvilág: Legmagasabb pontja a Moldoveanu: Fővárosa az ország nevét viselő nagy öböl mellé települt: Afrikától csak egy keskeny tengerszoros választja el: Szigetország az Északi-sarkkör közelében: Albánia, Görögország, Bulgária és Szerbia határolja: 1. gyakorlat: Európa országai Eszközök: Európa országai falitérkép, tanulói atlasz, munkafüzet A gyakorlat leírása: Atlaszod segítségével oldd meg a munkafüzet feladatait! Kövesd a munkát a falitérképen! Elméleti ismeretek: Észak-Európa: Dánia Koppenhága, Finnország Helsinki, Izland Reykjavík, Norvégia Oslo, Svédország Stockholm Nyugat-Európa: Belgium Brüsszel, Egyesült Királyság London, Franciaország Párizs, Hollandia Amszterdam / Hága, Írország Dublin, Luxemburg Luxembourg Közép-Európa: Ausztria Bécs, Csehország Prága, Lengyelország Varsó, Magyarország Budapest, Németország Berlin, Svájc Bern, Szlovákia Pozsony Kelet-Európa: Észtország Tallinn, Fehéroroszország Minszk, Lettország Riga, Litvánia Vilnius, Moldova Chisinau, Oroszország Moszkva, Románia Bukarest, Ukrajna Kijev 21

22 Szaktanári segédanyag Földrajz, emeltszintű érettségi Dél-Európa: Albánia Tirana, Bosznia-Hercegovina Szarajevó, Bulgária Szófia, Ciprus Nicosia, Görögország Athén, Horvátország Zágráb, Koszovó Pristina, Macedónia Szkopje, Montenegró Podgorica, Olaszország Róma, Portugália Lisszabon, Spanyolország Madrid, Szerbia Belgrád, Szlovénia Ljubljana Törpeállamok: Andorra Andorra la Vella, Liechtenstein Vaduz, Málta Valletta, Monaco Monaco, Vatikán Vatikán Feladatok: 1. feladat 1. Írd be a táblázatba Európa országai nevét (segítségül minden ország első néhány betűjét megadtuk)! A sorszámot írd a térképen az adott ország területére! Ott nevezd meg a fővárosokat is! Színezd ki különböző színűre az országokat! A feladat megoldásához használd az atlaszod! Az ország neve 1. Dá 21. Ír 2. Cse 22. Mol 3. Uk 23. Fi 4. Magy 24. Lu 5. Let 25. Ci 6. Bu 26. Ész 7. Be 27. Gö 8. Ol 28. Iz 9. Svá 29. Mac 10. Sp 30. Fe 11. Egy 31. Hol 12. Sze 32. Li 13. Fr 33. Mon 14. Né 34. No 15. Szlové 35. Po 16. Své 36. Al 17. Hor 37. Len Az ország neve 22

23 Szaktanári segédanyag Földrajz, 7. évfolyam 18. Au 38. Szlová 19. Bo 39. Or 20. Ko 40. Ro (A táblázat a törpeállamokat nem tartalmazza.) 5. ábra 23

24 Szaktanári segédanyag Földrajz, emeltszintű érettségi 1. Kösd össze az összetartozókat! Párizs London Moszkva Athén Berlin Brüsszel Bécs Róma Lisszabon Prága Atomium Tower Prater Colosseum Felfedezők emlékműve Louvre Kreml Károly híd Akropolisz Reichstag 24

25 Szaktanári segédanyag Földrajz, 7. évfolyam A MAGYARORSZÁG MEGYÉI C. TÉRKÉP Bevezető feladat: Nevezd meg jellemzője alapján a megyét! Atlaszod is segítséget nyújt! A Tisza és legnagyobb mellékfolyója is átszeli: Három országgal is határos: Területén működik az ország egyetlen atomerőműve: Két városának neve adja a megye nevét, de egy harmadik a székhelye: A Balatontól a Dráváig ér: Folyói az Ipoly és a Zagyva: A Kisalföld megyéje: Területén van az ország geometriai középpontja: A Körös-Maros Nemzeti Park központjának megyéje: A Zengőről lehet körbetekinteni rajta: 1. gyakorlat: Magyarország megyéi Eszközök: Magyarország megyéi falitérkép, tanulói atlasz, munkafüzet A gyakorlat leírása: Atlaszod segítségével oldd meg a munkafüzet feladatait! Kövesd a munkát a falitérképen! Elméleti ismeretek: Magyarország megyéi és székhelyeik: Közép-Magyarország: Pest Budapest Észak-Dunántúl: Fejér Székesfehérvár, Komárom-Esztergom Tatabánya, Veszprém Veszprém Nyugat-Dunántúl: Győr-Moson-Sopron Győr, Vas Szombathely, Zala Zalaegerszeg Dél- Dunántúl: Baranya Pécs, Somogy Kaposvár, Tolna Szekszárd Észak-Magyarország: Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc, Heves Eger, Nógrád Salgótarján 25

26 Szaktanári segédanyag Földrajz, emeltszintű érettségi Észak-Alföld: Hajdú-Bihar Debrecen, Jász-Nagykun-Szolnok Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyíregyháza Dél-Alföld: Bács-Kiskun Kecskemét, Békés Békéscsaba, Csongrád Szeged Feladatok: 1. feladat 1. Írd be a táblázatba megyéink nevét (segítségül minden megye első két betűjét megadtuk)! A megyék sorszámát írd a térképen az adott megye területére! A térképen nevezd meg a megyeszékhelyeket! Színezd ki különböző színűre a megyéket! A feladat megoldásához használd az atlaszod! A megye neve 1. Sza 11. Ko 2. Fe 12. Ba 3. Bé 13. Nó 4. Za 14. Já 5. He 15. Bá 6. To 16. Va 7. Pe 17. Ve 8. Cso 18. So 9. Ha 19. Bo 10. Győ A megye neve 26

27 Szaktanári segédanyag Földrajz, 7. évfolyam 6. ábra 1. Kösd össze az összetartozókat! Pécs Szolnok Székesfehérvár Veszprém Szombathely Kecskemét Zalaegerszeg Eger Miskolc Debrecen Tiszavirág híd Cifrapalota Göcseji Falumúzeum Szépasszony-völgy Gizella-kápolna Iseum Ókeresztény sírépítmények Avasi kilátó Romkert Református Nagytemplom 27

28 Szaktanári segédanyag Földrajz, emeltszintű érettségi A VAKTÉRKÉP Bevezető feladat: 1. Miről szól a mai óra? Fejtsd meg a rejtvényt! A Dunántúli-középhegység egyik mészkő tagja. 2. Hazánk legnagyobb tava. 3. A Dunántúli-középhegység legkiterjedtebb része. 4. Az Északi-középhegység vulkánikus tagja. 5. Hazánk legmagasabb pontja. 6. Vulkánikus hegység az Északi-középhegységben. 7. Az Északi-középhegység mészkő tagja. 8. Város a Mecsek lábánál. 9. Az Alpokalja egyik hegysége. 1. gyakorlat: Magyarország vaktérképe Eszközök: Magyarország domborzata falitérkép, tanulói atlasz, munkafüzet A gyakorlat leírása: Atlaszod segítségével oldd meg a munkafüzet feladatait! Kövesd a munkát a falitérképen! 2. gyakorlat: Európa vaktérképe Eszközök: Európa domborzata falitérkép, tanulói atlasz, munkafüzet 28

29 Szaktanári segédanyag Földrajz, 7. évfolyam A gyakorlat leírása: Atlaszod segítségével oldd meg a munkafüzet feladatait! Kövesd a munkát a falitérképen! Elméleti ismeretek: A vaktérképen* jelölt földrajzi helyek (domborzati formák, folyók, városok, stb.) nincsenek megnevezve. Azt összevetve az azonos tartalmú földrajzi térképpel, tanulható, gyakorolható rajta a térképismeret. Készülhet vaktérkép egy kontinensről, egy országról, egy tájegységről. Természetföldrajzi és gazdasági földrajzi tartalmú vaktérkép is van. Feladatok: 1. feladat 1. Jelöld Magyarország vaktérképén kis karikával és nevezd meg a következő településeket! város a Sió csatorna kiágazásánál város a Bodrog torkolatánál város a Szamos torkolatánál város a Keleti-főcsatorna kiágazásánál város a Tisza nagy északi kanyarulatánál megyeszékhely a Zala folyó mellett megyeszékhely a Kapos folyó mellett megyeszékhely a Zagyva torkolatánál megyeszékhely a Maros torkolatánál megyeszékhely a Rába torkolatánál 29

30 Szaktanári segédanyag Földrajz, emeltszintű érettségi ábra 2. Nevezd meg Magyarország vaktérképén és a táblázatban is a számokkal jelölt hegységeket! Keresd meg a térképen és írd a táblázatba legmagasabb csúcsuk nevét és magassági számát! Szám a térképen A hegység neve Legmagasabb pontjának neve Legmagasabb pontjának magassága

31 Szaktanári segédanyag Földrajz, 7. évfolyam 2. feladat 1. Jelöld Európa vaktérképén kis karikával és nevezd meg a következő településeket! főváros a Temze partján főváros a Moldva (Vltava) partján főváros a Tejo torkolatánál főváros a Dnyeper partján főváros a Duna és Száva találkozásánál a Sváb Bajor-medence legnagyobb városa Románia legnagyobb tengeri kikötője Szicília legnagyobb városa város a Rhone és Saone találkozásánál Kelet-Szlovákia legnagyobb városa 2. Nevezd meg Európa vaktérképén és a táblázatban is a számokkal jelölt hegységeket! Keresd meg a térképen és írd a táblázatba legmagasabb csúcsuk nevét és magassági számát! Szám a térképen A hegység neve Legmagasabb pontjának neve Legmagasabb pontjának magassága

32 Szaktanári segédanyag Földrajz, emeltszintű érettségi ábra 32

33 Szaktanári segédanyag Földrajz, 7. évfolyam Bevezető feladat: TEMATIKUS TÉRKÉPEK Mit nevezünk tematikus térképnek? Húzd alá a helyes választ! A. A tematikus térkép természeti tájak, jelenségek bemutatását szolgálja. B. A tematikus térkép természeti és társadalmi jelenségeket és folyamatokat mutat be, sajátos ábrázolási módszerek segítségével. C. A tematikus térkép segít eligazodni a társadalmi, politikai események között. D. A tematikus térkép színek segítségével különíti el az egyes jelenségeket. 1. gyakorlat: Természetföldrajzi tematikus térképek Eszközök: Európa domborzata falitérkép, tanulói atlasz (tematikus térképek), munkafüzet A gyakorlat leírása: Vizsgáld meg atlaszodban Európa csapadékmennyiség térképét és Európa természetes növényzet térképét! Segítségükkel oldd meg a munkafüzet feladatait! 2. gyakorlat: Gazdaságföldrajzi tematikus térképek Eszközök: Európa domborzata falitérkép, tanulói atlasz (tematikus térképek), munkafüzet A gyakorlat leírása: Vizsgáld meg atlaszodban Európa népsűrűség térképét és Európa mezőgazdasági típusok térképét! Segítségükkel oldd meg a munkafüzet feladatait! Elméleti ismeretek: A tematikus térkép* természeti és társadalmi jelenségeket és folyamatokat, azok minőségi és mennyiségi jellemzőit, szerkezetét, funkcióját mutatja be sajátos ábrázolási módszerek segítségével. 33

34 Szaktanári segédanyag Földrajz, emeltszintű érettségi Feladatok: 1. feladat 1. Vizsgáld meg Európa csapadékmennyiség térképét! Vesd össze Európa domborzati térképével! 2. Melyek Európa legcsapadékosabb területei?.. 3. Évente mennyi csapadék hullik ezeken a területeken? 4. Mi a csapadékosságuk oka? 5. Melyek Európa legszárazabb területei? 6. Évente mennyi csapadék hullik ezeken a területeken?. 7. Mi a szárazságuk oka?. 8. Vizsgáld meg Európa természetes növényzet térképét! Vesd össze Európa domborzati térképével! 34

35 Szaktanári segédanyag Földrajz, 7. évfolyam 9. Mely természetes növényzeti övezetek alakultak ki Európában? Hol és miért ott találhatók nagy kiterjedésű tűlevelű erdők? 11. Mi a gazdasági jelentőségük? 12. Hol és miért ott találhatók nagy kiterjedésű puszták? 13. Mi a gazdasági jelentőségük? 2. feladat 1. Vizsgáld meg Európa népsűrűség térképét! Vesd össze Európa országai térképével! Népsűrűség Legmagasabb: Terület, ország fő/km 2 Legalacsonyabb: fő/km 2 35

36 Szaktanári segédanyag Földrajz, emeltszintű érettségi 1. Mi a különbség oka? 2. Melyek Európa 3 millió főnél népesebb városai? 3. Vizsgáld meg Európa mezőgazdasági típusok térképét! Vesd öszsze Európa országai térképével! 4. Hol folyik kiterjedt erdőgazdálkodás?.. 5. Melyek a szántóföldi művelés övezetei? 6. Az övezetek elhelyezkedéséből következtess, milyenek az egyes szántóföldi növények éghajlati igényei? 7. Hol húzódik a gabonatermelés, a szőlőtermelés és az olajfaelterjedés északi határa?.. 8. Hogyan fest Európa állattenyésztési térképe? Mely állatokat és hol tenyésztik?. 36

37 Szaktanári segédanyag Földrajz, 7. évfolyam Bevezető feladat: HELYMEGHATÁROZÁS Írd a megállapítások elé a megfelelő betűt (I = igaz, H = hamis)!... A térképen a földrajzi fokhálózat segítségével tájékozódunk... A fokhálózat elemei a szélességi és hosszúsági körök... A kezdő hosszúsági kör az Egyenlítő... A szélességi körök Ny-K irányúak... A hosszúsági körök északi és déli félgömbre osztják a Földet.... A hosszúsági kör távolságmérésre is alkalmas... A szélességi körök egymással párhuzamosak... Bármely földrajzi pont helye pontosan meghatározható a térképen egy szélességi és egy hosszúsági kör metszéspontjaként. 1. gyakorlat: Eszközök: Európa országai falitérkép, A Föld országai falitérkép, tanulói atlasz, munkafüzet A gyakorlat leírása: Atlaszod segítségével oldd meg a munkafüzet feladatait! Elméleti ismeretek: A térképen a földrajzi fokhálózat* segítségével tájékozódunk. A fokhálózatot a szélességi és hosszúsági körök alkotják. Bármely földrajzi pont helye pontosan meghatározható a térképen egy szélességi és egy hosszúsági kör metszéspontjaként. Feladatok: 1. feladat 1. Végezd el a helymeghatározási feladatokat! Ha települést, földrajzi helyet adtuk meg, határozd meg a koordinátákat! Ha a koordinátákat adtuk meg, határozd meg a települést, földrajzi helyet! A települések, földrajzi helyek nem mindig vannak pontosan a megadott koordináták szerinti metszéspontban, hanem csak annak közelében! A szélességi illetve hosszúsági értékeket mindig úgy határozd meg, hogy azok nullára végződjenek! Ha az adott metszéspontban nem találsz települést, akkor ugyanannak a területnek egy másik mértékszámú* térképén próbálkozz! 37

Külképviseleti választás 2. forduló. (Végleges adatok alapján) 1. A külképviseleteken 2. fordulóban szavazó választópolgárok száma

Külképviseleti választás 2. forduló. (Végleges adatok alapján) 1. A külképviseleteken 2. fordulóban szavazó választópolgárok száma Külképviseleti választás 2. (Végleges adatok alapján) 1. A külképviseleteken 2. ban szavazó választópolgárok száma 2. külképviseleti Település Ország névjegyzéki létszám (fő) 1 Abu Dhabi Egyesült Arab

Részletesebben

A felszín ábrázolása a térképen

A felszín ábrázolása a térképen A felszín ábrázolása a térképen Rajzold le annak a három tájnak a felszínét, amelyről a tankönyvben olvastál! Írd a képek alá a felszínformák nevét! Színezd a téglalapokat a magassági számoknak megfelelően!

Részletesebben

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén VÁZLATOK II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai Népek, nyelvek, vallások Európa benépesedésének irányai: Ázsia, Afrika alpi típusú emberek közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában:

Részletesebben

Közlekedésföldrajz. Összeállította: Sallai András

Közlekedésföldrajz. Összeállította: Sallai András Közlekedésföldrajz Összeállította: Sallai András 1. Ausztria (1995) 2. Belgium (1957) 3. Bulgária (2007) 4. Ciprus (2004) 5. Csehország (2004) 6. Dánia (1973) 7. Egyesült Királyság (1973) 8. Észtország

Részletesebben

4. osztályos feladatsor II. forduló 2016/2017. tanév

4. osztályos feladatsor II. forduló 2016/2017. tanév Miskolc - Szirmai Református Általános Iskola, AMI és Óvoda OM 201802 e-mail: refiskola.szirma@gmail.com 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Telefon: 46/405-124; Fax: 46/525-232 4. osztályos feladatsor II.

Részletesebben

1 m = 10 dm 1 dm 1 dm

1 m = 10 dm 1 dm 1 dm Ho szúságmérés Hosszúságot kilométerrel, méterrel, deciméterrel, centiméterrel és milliméterrel mérhetünk. A mérés eredménye egy mennyiség 3 cm mérôszám mértékegység m = 0 dm dm dm cm dm dm = 0 cm cm dm

Részletesebben

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A Érettségi tételek 1. A Témakör: A Naprendszer felépítése Feladat: Ismertesse a Naprendszer felépítését! Jellemezze legfontosabb égitestjeit! Használja az atlasz megfelelő ábráit! Témakör: A világnépesség

Részletesebben

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM 7. évfolyam A szilárd Föld anyagai és Földrajzi övezetesség alapjai Gazdasági alapismeretek Afrika és Amerika földrajza Környezetünk

Részletesebben

SZKA_106_21. Utazás a világ körül Tudósítások a világból

SZKA_106_21. Utazás a világ körül Tudósítások a világból SZKA_106_21 Utazás a világ körül Tudósítások a világból szka106_01_d.indd 127 2007.10.16. 21:51:19 szka106_01_d.indd 128 2007.10.16. 21:51:19 tanulói utazás a világ körül 6. évfolyam 129 21/1 A kontinensek

Részletesebben

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban. Munkafüzet. 8. évfolyam

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban. Munkafüzet. 8. évfolyam A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban Munkafüzet FÖLDRAJZ 8. évfolyam Rebák Sándor Rebákné Németh Erzsébet TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0031 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

XLI. Országos Komplex Tanulmányi Verseny FÖLDRAJZ 2015/2016.

XLI. Országos Komplex Tanulmányi Verseny FÖLDRAJZ 2015/2016. FÖLDRAJZ 2015/2016. minden földrajzi tudománynak természetszerűleg a szülőföldés honismeret a kiindulása és kezdete. Egyént és népet egyaránt saját környezete érdekel legelőször /Fodor Ferenc / A csapat

Részletesebben

Csillagászati földrajzzal. Megoldási útmutatókkal

Csillagászati földrajzzal. Megoldási útmutatókkal Csillagászati földrajzzal kapcsolatos feladatok Megoldási útmutatókkal A Nap delelési magasságának kiszámítása Feladat: Hány fokos szögben látják delelni a Napot június 22-én a következő szélességi körökön?

Részletesebben

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság... 4

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz középszint 0612 É RETTSÉGI VIZSGA 2006. október 25. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 1. FELADAT I. rész 1. Adriai-tenger

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Telefon / fax 209-93-38 / Fax 209-9339 e-mail isz.aso@bfkh.hu 13:00-18:00 13:00-16:00 8:30-13:00 8:30-12:30

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ...

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ... Tompáné Balogh Mária KÖRNYEZETISMERET Élô és élettelen természet TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK. osztályos tanulók részére............. a tanuló neve pauz westermann AZ ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN TERMÉSZET ALAPISMERETEI.

Részletesebben

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása F.3. számú függelék Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása Hatályos: 2015.07.07. 1/5. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. 1. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Fogyasztóvédelemi

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 1.1. Európa általános természetföldrajzi képe Ismertesse a nagytájak felszínformáit, földtörténeti múltjukat Támassza alá példákkal a geológiai

Részletesebben

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ Cím 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca

Részletesebben

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 2000. június 1. 2000. szeptember 1.

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 2000. június 1. 2000. szeptember 1. Az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek védelméről szóló Római Egyezmény (1998. évi XLIV. törvény az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek

Részletesebben

XLI. Megyei Komplex Tanulmányi Verseny FÖLDRAJZ 2015/2016.

XLI. Megyei Komplex Tanulmányi Verseny FÖLDRAJZ 2015/2016. FÖLDRAJZ 2015/2016. minden földrajzi tudománynak természetszerűleg a szülőföldés honismeret a kiindulása és kezdete. Egyént és népet egyaránt saját környezete érdekel legelőször /Fodor Ferenc / Dunaújváros,

Részletesebben

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 1993. december 2. 1994. március 6.

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 1993. december 2. 1994. március 6. WIPO Szerzői Jogi Szerződés (2004. évi XLIX. törvény a Szellemi Tulajdon Világszervezete 1996. december 20-án, Genfben aláírt Szerzői Jogi Szerződésének, valamint Előadásokról és a Hangfelvételekről szóló

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI KÖZPONT Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. Telefon: 06-1-346-9400 Fax: 06-1-346-9415 E-mail: titkarsag@ommf.gov.hu

Részletesebben

1. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT KAPOTT SZEMÉLYEK ELŐZŐ ÁLLAMPOLGÁRSÁG ORSZÁGA SZERINT

1. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT KAPOTT SZEMÉLYEK ELŐZŐ ÁLLAMPOLGÁRSÁG ORSZÁGA SZERINT Tartalom 1. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT KAPOTT SZEMÉLYEK ELŐZŐ ÁLLAMPOLGÁRSÁG ORSZÁGA SZERINT 2. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT KAPOTT SZEMÉLYEK MEGOSZLÁSA ELŐZŐ ÁLLAMPOLGÁRSÁG ORSZÁGA SZERINT 3. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT

Részletesebben

Feladatlap. Feladatlap száma Elért pontszám

Feladatlap. Feladatlap száma Elért pontszám Concursul Multidisciplinar BOLYAI FARKAS Tantárgyverseny, Concursul pe ţară al liceelor cu predare în limba maghiară Magyar tannyelvű középiskolák országos vetélkedője Concursul de geografie Teleki Sámuel

Részletesebben

Cikkszám Cikk Fogy ár Turista térképek Turista útikalauzok Belföldi várostérképek + megye tkp.

Cikkszám Cikk Fogy ár Turista térképek Turista útikalauzok Belföldi várostérképek + megye tkp. Cikkszám Cikk Fogy ár Zöldzónaár Turista térképek 353127110 Aggtelek-Gömör-Tornai-karszt turistatkp "SC" 1 290 Ft 1 000 Ft 353126110 Bakony-Dél turistatkp.- Somló "SC" 1 290 Ft 1 000 Ft 353121110 Bakony-Észak

Részletesebben

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök Tartalom 5. évfolyam... 1 Tájékozódás a térképen, térképismeret... 1 Az időjárás és az éghajlat elemei... 2 A földfelszín változása...2 Környezetünk élővilága... 3 6. évfolyam... 4 Tájékozódás a térképen

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz középszint 0512 É RETTSÉGI VIZSGA 2005. október 25. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 1. összetevő 1. FELADAT a) 1. Chicago 2. Washington

Részletesebben

EURÓPA ÉS TE. Az Európai Unió Tanácsa

EURÓPA ÉS TE. Az Európai Unió Tanácsa EURÓPA ÉS TE Az Európai Unió Tanácsa Megjegyzés Ezt a kiadványt a Tanács Főtitkársága készítette, és kizárólag tájékoztatási célokat szolgál. Ezért a kiadvány nem alapozza meg sem az EU intézményei sem

Részletesebben

Belföldi EMS Gyorsposta

Belföldi EMS Gyorsposta Belföldi EMS Gyorsposta Az EU területére megállapított zónadíjak ÁFA-t tartalmaznak. Az EMS küldemények EU-n kívüli szállításának díja csak a belföldi szakaszra vonatkozólag tartalmaz ÁFA-t. A táblázatban

Részletesebben

Természetismereti- és környezetvédelmi vetélkedő 2014/2015. tanév. 5. osztály II. forduló (fizikai és földrajzi alapismeretek)

Természetismereti- és környezetvédelmi vetélkedő 2014/2015. tanév. 5. osztály II. forduló (fizikai és földrajzi alapismeretek) 1 Miskolc - Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda OM 201802 e-mail: refiskola.szirma@gmail.com 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Telefon: 46/405-124; Fax: 46/525-232

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 1413 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 14. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 1. FELADAT a) Csak a helyes sorrend

Részletesebben

Rosszindulatú daganatok előfordulási gyakorisága Magyarországon a Nemzeti Rákregiszter adatai alapján

Rosszindulatú daganatok előfordulási gyakorisága Magyarországon a Nemzeti Rákregiszter adatai alapján Rosszindulatú daganatok előfordulási gyakorisága Magyarországon a Nemzeti Rákregiszter adatai alapján Lokalizáció daganatok előfordulási gyakorisága Magyarországon 2009-20011. 2009 2010 2011 Férfi Nő Össz

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

AUSZTRÁLIA TERMÉSZETI FÖLDRAJZA

AUSZTRÁLIA TERMÉSZETI FÖLDRAJZA AUSZTRÁLIA TERMÉSZETI FÖLDRAJZA 1. Ausztrália határai: NY: Indiai-óceán - Afrikától É: Timor-tenger, Arafura-tenger - Óceánia szigeteitől K: Nagy-korallzátony, Csendes-óceán - Amerikától D: Indiai-óceán

Részletesebben

Természetismereti- és környezetvédelmi vetélkedő

Természetismereti- és környezetvédelmi vetélkedő Miskolc - Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda OM 201802 e-mail: refiskola.szirma@gmail.com 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Telefon: 46/405-124; Fax: 46/525-232 Versenyző

Részletesebben

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15.

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. Budapest, Balassagyarmat, Cegléd, Debrecen, Dunaújváros, Eger, Esztergom, Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Nyíregyháza,

Részletesebben

I. rész 6. 3. Feladatsor

I. rész 6. 3. Feladatsor Feladatsor 2. I. rész Az I. részfeladatlap megoldásához középiskolai atlasz, illetve egyéb segédeszköz nem használható. 1. Oldja meg a feladatokat a térképvázlat alapján! a) Nevezze meg a tér ké pvázlaton

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 2

MagyarOK 1.: munkalapok 2 1. Bemutatkozás munkalap Egészítse ki a szavakat! Maria Fernandes v _. Portugál vagyok. Portugáliában é _. Portói vagyok, de Lisszabonban é _. 54 (Ötvennégy) é _ vagyok. Spanyolul és portugálul b _. Most

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 1112 É RETTSÉGI VIZSGA 2011. október 18. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 1. FELADAT 1. mag 2. sugárzási

Részletesebben

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17.

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17. KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE SZOMBATHELY, 2013. október 17. Az egy főre jutó bruttó hazai termék a Nyugat-Dunántúlon Egy főre jutó bruttó hazai termék Megye, régió ezer

Részletesebben

FÖL(D)PÖRGETŐK HÁZI VERSENY 4. FORDULÓ 5-6. évfolyam Téma: Az idő járás a

FÖL(D)PÖRGETŐK HÁZI VERSENY 4. FORDULÓ 5-6. évfolyam Téma: Az idő járás a A Földpörgetők versenyen, minden tantárgy feladataira összesen 20 pontot lehet kapni, így egy forduló összpontszáma 100 pont a feladatok számától függetlenül. Csak a kiosztott fejléces üres papírokra lehet

Részletesebben

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Békés Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Árlista. Irodai térképek. Magyaroszág tematikus térképek. Érvényes: 2009. augusztus 15-től

Árlista. Irodai térképek. Magyaroszág tematikus térképek. Érvényes: 2009. augusztus 15-től tiefel Eurocart Kft. outh-east Europe X (70 50 cm) () M (120 80 cm) (140 100 cm) X () Magyaroszág tematikus térképek M X cikkszám 8782787 3870 3860 878877 41227 440407 487717 453107 112103 440417 440427

Részletesebben

térképet, és válaszolj a kérdésekre római számokkal!

térképet, és válaszolj a kérdésekre római számokkal! A római számok 1. Budapesten a kerületeket római számokkal jelölik. Vizsgáld meg a térképet, és válaszolj a kérdésekre római számokkal! Hányadik kerületben található a Parlament épülete? Melyik kerületbe

Részletesebben

Téli közlekedésre vonatkozó szabályok Európában

Téli közlekedésre vonatkozó szabályok Európában Téli közlekedésre vonatkozó szabályok Európában Évről évre gyorsabban köszönt be a tél, és ilyenkor az ember felteszi a kérdést, hogy az európai országokban milyen előírások vonatkoznak a téli gumiabroncsra,

Részletesebben

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki Amerikai Egyesült Államok Ausztrália Ausztria Belgium Brunei Ciprus Dánia Egyesült Arab Emírségek Egyesült Királyság Finnország Franciaország Görögország Hollandia Horvátország Irán Írország Izland Izrael

Részletesebben

Versenyző iskola neve:... 2... Természetismereti- és környezetvédelmi vetélkedő 2014/2015. 6. osztály. I. forduló

Versenyző iskola neve:... 2... Természetismereti- és környezetvédelmi vetélkedő 2014/2015. 6. osztály. I. forduló 1 Miskolc - Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda OM 201802 e-mail: refiskola.szirma@gmail.com 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Telefon: 46/405-124; Fax: 46/525-232

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz középszint 0623 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 15. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 1. FELADAT 1. Nazca-lemez 2. Atacama-sivatag

Részletesebben

MEE Szakmai nap Hatékony és megvalósítható erőmű fejlesztési változatok a szén-dioxid kibocsátás csökkentése érdekében.

MEE Szakmai nap Hatékony és megvalósítható erőmű fejlesztési változatok a szén-dioxid kibocsátás csökkentése érdekében. MEE Szakmai nap 2008. Hatékony és megvalósítható erőmű fejlesztési változatok a szén-dioxid kibocsátás csökkentése érdekében. Hatvani György az Igazgatóság elnöke A hazai erőművek beépített teljesítőképessége

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz középszint 1613 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. október 18. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Útmutató a javításhoz Ha egy feladatnak

Részletesebben

Természetismereti- és környezetvédelmi vetélkedő

Természetismereti- és környezetvédelmi vetélkedő Miskolc - Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda OM 201802 e-mail: refiskola.szirma@gmail.com 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Telefon: 46/405-124; Fax: 46/525-232

Részletesebben

Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest

Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest 1024 Budapest 1025 Budapest 1026 Budapest 1027 Budapest

Részletesebben

VEKOP kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája

VEKOP kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája VEKOP-1.2.3-16 kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája Közép-Magyarország Budapest 1015 Budapest Hattyú utca

Részletesebben

IrányítószámTelepülés 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest

IrányítószámTelepülés 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest IrányítószámTelepülés 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest 1024 Budapest 1025 Budapest 1026 Budapest 1027 Budapest

Részletesebben

Az anyagok változásai 7. osztály

Az anyagok változásai 7. osztály Az anyagok változásai 7. osztály Elméleti háttér: Hevítés hatására a jég megolvad, a víz forr. Hűtés hatására a vízpára lecsapódik, a keletkezett víz megfagy. Ha az anyagok halmazszerkezetében történnek

Részletesebben

1. A. 1. B Az ábrák segítségével magyarázza meg a területi fejlettség különbségeit az Európai Unió országaiban!

1. A. 1. B Az ábrák segítségével magyarázza meg a területi fejlettség különbségeit az Európai Unió országaiban! Ismertesse a Föld helyét a Naprendszerben! 1. A Mutassa be bolygónk fı mozgásait, ismertesse ezek földrajzi következményeit! 1. B Az ábrák segítségével magyarázza meg a területi fejlettség különbségeit

Részletesebben

Világtendenciák. A 70-es évek végéig a világ szőlőterülete folyamatosan nőtt 10 millió hektár fölé

Világtendenciák. A 70-es évek végéig a világ szőlőterülete folyamatosan nőtt 10 millió hektár fölé Világtendenciák A 70-es évek végéig a világ szőlőterülete folyamatosan nőtt 10 millió hektár fölé 80-as évek elejétől: túltermelési válság 25 % visszaesés (34% az EU-ban) Asztali bort adó szőlőterületek

Részletesebben

TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK 2009.6.13. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 134/9 TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK Kulturális javak kivitele esetén a vámalakiságok elvégzésére jogosult vámhivatalok jegyzéke a 116/09/EK tanácsi

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

Miért építünk autópályákat?

Miért építünk autópályákat? Miért építünk autópályákat? Uniós források magyar történetek Konferencia a Széchenyi István Szakkollégium szervezésében, 2008. november 19. Németh Nándor, MTA KTI 2003. évi CXXVIII. törvény pán-európai

Részletesebben

Az Emberi Jogok Nemzetközi Egyezségokmányai és a Fakultatív Jegyzőkönyvek megerősítésének helyzete

Az Emberi Jogok Nemzetközi Egyezségokmányai és a Fakultatív Jegyzőkönyvek megerősítésének helyzete Az Emberi Jogok i és a Jegyzőkönyvek megerősítésének helyzete Tagállam Első Afganisztán 1983.01.24.a 1983.01.24.a Albánia 1991.10.04.a 1991.10.04.a 10.04.a 10.17.a Algéria 1989.09.12. 1989.09.12. 1989.09.12.a

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 5. osztályos tanulók részére. Környezetünk természetföldrajzi ismeretei. Lakotár Katalin. ...

TERMÉSZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 5. osztályos tanulók részére. Környezetünk természetföldrajzi ismeretei. Lakotár Katalin. ... Lakotár Katalin TERMÉSZETISMERET Környezetünk természetföldrajzi ismeretei TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 5. osztályos tanulók részére............................................. a tanuló neve pauz westermann

Részletesebben

Itthon Végleges adatokkal. Turizmus. otthon van. Magyarországon.

Itthon Végleges adatokkal. Turizmus. otthon van. Magyarországon. Itthon otthon van Turizmus Magyarországon 2007 Végleges adatokkal www.itthon.hu Turizmus Összefoglaló adatok 1 A magyarországi turizmus főbb mutatói *Zárójelben a szállodák vendégforgalmi adatai. 2006

Részletesebben

ÁR- ÉS ZÓNA- TÁBLÁZAT 2017

ÁR- ÉS ZÓNA- TÁBLÁZAT 2017 ÁR- ÉS ZÓNA- TÁBLÁZAT 2017 2 DHL GLOBALMAIL BUSINESS HOGYAN MŰKÖDIK? JELLEMZŐK Tegye borítékba, és címezze meg a leveleket. Csomagolja be a leveleket a DHL-től kapott dobozba vagy zsákba. Töltse ki a légi

Részletesebben

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. Természetismeret. tantárgyból

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. Természetismeret. tantárgyból Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET a Természetismeret tantárgyból a TÁMOP-2.2.5.A-12/1-2012-0038 Leleményesen, élményekkel, Társakkal rendhagyót alkotni

Részletesebben

A kiművelt emberfők térszerkezetének alakulása Magyarországon: diplomások a térben

A kiművelt emberfők térszerkezetének alakulása Magyarországon: diplomások a térben Területi változatosság és hálózatok Szeged, 2016.szeptember 28. A kiművelt emberfők térszerkezetének alakulása Magyarországon: diplomások a térben Dövényi Zoltán Németh Ádám Pécsi Tudományegyetem Földrajzi

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 22. KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 22. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

VÁZLATOK. VIII. Az alpi országok: Ausztria, Szlovénia és Svájc. Az északi félgömb, keleti felén, közép-európa középső részén helyezkedik el.

VÁZLATOK. VIII. Az alpi országok: Ausztria, Szlovénia és Svájc. Az északi félgömb, keleti felén, közép-európa középső részén helyezkedik el. VÁZLATOK VIII. Az alpi országok: Ausztria, Szlovénia és Svájc AUSZTRIA Az északi félgömb, keleti felén, közép-európa középső részén helyezkedik el. Határai: É: Németország, Csehország K: Szlovákia, Magyarország

Részletesebben

Legyen Magyarország a harcsatenyésztés európai központja, november 9.

Legyen Magyarország a harcsatenyésztés európai központja, november 9. A harcsatenyésztés fejlesztésének lehetősége itthon Lengyel Péter, Udvari Zsolt Földművelésügyi Minisztérium Horgászati és Halgazdálkodási Főosztály Legyen Magyarország a harcsatenyésztés európai központja,

Részletesebben

Európa földrajza Természetföldrajzi segédanyag és topográfiai fogalmak

Európa földrajza Természetföldrajzi segédanyag és topográfiai fogalmak Európa földrajza Természetföldrajzi segédanyag és topográfiai fogalmak Európa tájai és vizei topográfiai kötelező névanyag A topográfiai névanyag az érettségi követelményekben meghatározottakat tartalmazza.

Részletesebben

HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA

HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA HATÁRON ÁTLÉPŐ GÉPJÁRMŰVEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSÉNEK IGAZOLÁSA A PSZÁF tájékoztatója a Magyar Köztársaság területére belépő külföldi telephelyű gépjárművek, valamint a magyar forgalmi rendszámú

Részletesebben

Kitöltési útmutató az E-adatlaphoz V1.2

Kitöltési útmutató az E-adatlaphoz V1.2 Kitöltési útmutató az E-adatlaphoz V1.2 Változás jegyzék Módosítás dátuma Módosítás jellege Érintett oldalak 2014.10.03 Változás 4. oldal 2014.12.10 Kiegészítés 3. oldal 2. ú melléklet Leírás NYOMT_AZON

Részletesebben

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Díjbeszedő Faktorház Zrt. Budapest A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos: 2011. augusztus 22. A Díjbeszedő Faktorház Zrt. panaszkezelési szabályzata A Díjbeszedő Faktorház Zrt.

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 1412 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 15. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 1. FELADAT 1. - A Holdnak nincs

Részletesebben

Részvétel a felnőttképzésben

Részvétel a felnőttképzésben 2010/87 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu IV. évfolyam 87. szám 2010. augusztus 05. Részvétel a felnőtt Az egész életen át tartó tanulás kiemelt szerepe az Európai Unió versenyképességének

Részletesebben

A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve

A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve X. Régiók a Kárpát-medencén innen és túl Nemzetközi tudományos konferencia Kaposvár, 2016. október 14. A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve Gazdaságtörténeti áttekintés a konvergencia szempontjából

Részletesebben

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Fax: 06-72-507-152 Fax: 06-76-501-538

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Fax: 06-72-507-152 Fax: 06-76-501-538 Vevői reklamációk kezelése Amennyiben bármely áruházunkkal vagy az ott forgalmazott termékeinkkel kapcsolatosan panasszal kíván élni, úgy azt az alábbi elérhetőségeken teheti meg : Élésker Kereskedelmi

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 1011 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 13. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 1. FELADAT A. helyszín: Elv:

Részletesebben

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája?

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája? MEMO/11/406 Brüsszel, 2011. június 16. Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai kártyája? Nyaralás: álljunk készen a váratlan helyzetekre! Utazást tervez az EU területén, Izlandra,

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 0802 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 14. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 1. FELADAT Minden fogalom helyes

Részletesebben

Pest megye. Név cím telefonszám Budapet

Pest megye. Név cím telefonszám Budapet Név cím telefonszám Budapet 1047 Budapest Váci u. 61-63. 1/272-1150 1103 Budapest Gyömrői u. 1-5. 1/357-6660 1083 Budapest Práter u. 44-48. 1/299-0377 1164 Budapest Vidám vásár u. 36. 1/402-3990 Fogarasi-Buda

Részletesebben

BALATONI ÜDÜLŐKÖRZET IDEGENFORGALMA január - december

BALATONI ÜDÜLŐKÖRZET IDEGENFORGALMA január - december Központi Statisztikai Hivatal Veszprémi Igazgatósága BALATONI ÜDÜLŐKÖRZET IDEGENFORGALMA 2007. január - december Veszprém, 2008. február Központi Statisztikai Hivatal Veszprémi Igazgatóság, 2008 Igazgató:

Részletesebben

Munkalap1 A MINDIG TV ÉS MINDIG TV EXTRA DIGITÁLIS FÖLDFELSZÍNI SZOLGÁLTATÁSOK VÉTELI LEHETŐSÉGEI MINDIG TV INGYENES KÖZSZOLGÁLATI CSATORNÁK

Munkalap1 A MINDIG TV ÉS MINDIG TV EXTRA DIGITÁLIS FÖLDFELSZÍNI SZOLGÁLTATÁSOK VÉTELI LEHETŐSÉGEI MINDIG TV INGYENES KÖZSZOLGÁLATI CSATORNÁK A MINDIG TV ÉS MINDIG TV EXTRA DIGITÁLIS FÖLDFELSZÍNI SZOLGÁLTATÁSOK VÉTELI LEHETŐSÉGEI Nagy- és közepes teljesítményű adók (31 telephely) Megye "A" MULTIPLEX "B" MULTIPLEX "C" MULTIPLEX MINDIG TV INGYENES

Részletesebben

Tanítási tervezet. Az óra típusa: Ismereteket elmélyítő és új ismereteket feldolgozó óra.

Tanítási tervezet. Az óra típusa: Ismereteket elmélyítő és új ismereteket feldolgozó óra. Tanítási tervezet I. Alapadatok Az óra időpontja: 2016. április 16. Az iskola megnevezése: ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium Az iskola címe: 1088, Budapest Trefort utca 8. Osztály: 7. c Tanít: Visy

Részletesebben

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás Az Európai Unióról dióhéjban Továbbtanulás, munkavállalás Dorka Áron EUROPE DIRECT - Pest Megyei Európai Információs Pont Cím: 1117 Budapest Karinthy F. utca 3. Telefon: (1) 785 46 09 E-mail: dorkaa@pmtkft.hu

Részletesebben

Képzési díj visszaigénylési útmutató

Képzési díj visszaigénylési útmutató Képzési díj visszaigénylési útmutató www.mvh.gov.hu honlapon lehet elérni a visszaigénylési felületet Elektronikus ügyintézés Ügyfél-tájékoztatási rendszer Az ügyfélkapus felhasználói név és jelszó megadása

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 1213 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 15. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 1. FELADAT Számítás: Elv: (1 földrajzi

Részletesebben

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Az emberi szenvedés kalkulusai Az utóbbi 15 évben lezajlott a kettős átmenet A társadalmi intézményrendszerekbe vetett bizalom csökken Nem vagyunk elégedettek

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz középszint 0801 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 21. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM I. rész 1. FELADAT 1. Grönland

Részletesebben

Diákhitel Központ Zrt.

Diákhitel Központ Zrt. Diákhitel Központ Zrt. Éves kiadvány Statisztikai melléklet 2005/2006. tanév Országos statisztikai adatok a Diákhitelben részesülő ügyfelekről Budapest, 2006. augusztus 31. TARTALOM: 1.1. Országos statisztikai

Részletesebben

4. osztályos feladatsor III. forduló 2013/2014. tanév

4. osztályos feladatsor III. forduló 2013/2014. tanév Iskola: Csapatnév: _ 1 4. osztályos feladatsor III. forduló 2013/2014. tanév 1. Fejtsétek meg a keresztrejtvényt!a megfejtés után megtudjátok, hogy a harmadik fordulónak mi a témája! 14 1. Az Északi-középhegység

Részletesebben

EXIMBANK ZRT OKTÓBER 21-TŐL HATÁLYOS ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁS ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ELVEK

EXIMBANK ZRT OKTÓBER 21-TŐL HATÁLYOS ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁS ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ELVEK EXIMBANK ZRT. 2016. OKTÓBER 21-TŐL HATÁLYOS ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁS ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ELVEK Hatályos 2016. október 21. 2016. október 21-től hatályos országkockázati besorolás és kockázatvállalási

Részletesebben

Átpolitizált intézményi bizalom Közép- és Kelet-Európában

Átpolitizált intézményi bizalom Közép- és Kelet-Európában Medve-Bálint Gergő és Boda Zsolt: Átpolitizált intézményi bizalom Közép- és Kelet-Európában ESS konferencia 2016. november 17. Az intézményi bizalom mintázatai K-Európában 1) Alacsonyabb szint, de nagyobb

Részletesebben

Mobilitásgarancia füzet

Mobilitásgarancia füzet Mobilitásgarancia füzet Minőségi használt autók. Garanciával. Mobilitásgarancia Fontos tudnivalók Kérjük, figyelmesen olvassa el a klubkártya használatáról szóló jelen fejezetet, mielőtt szolgáltatásainkat

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

FÖL(D)PÖRGETŐK HÁZI VERSENY 4. FORDULÓ 7-8. évfolyam Téma: Az idő járás a

FÖL(D)PÖRGETŐK HÁZI VERSENY 4. FORDULÓ 7-8. évfolyam Téma: Az idő járás a A Földpörgetők versenyen, minden tantárgy feladataira összesen 20 pontot lehet kapni, így egy forduló összpontszáma 100 pont a feladatok számától függetlenül. Csak a kiosztott fejléces üres papírokra lehet

Részletesebben

MEHIB ZRT. 2014. I. FÉLÉVRE ÉRVÉNYES ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁSA ÉS FEDEZETI POLITIKÁJA

MEHIB ZRT. 2014. I. FÉLÉVRE ÉRVÉNYES ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁSA ÉS FEDEZETI POLITIKÁJA MEHIB ZRT. 2014. I. FÉLÉVRE ÉRVÉNYES ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁSA ÉS FEDEZETI POLITIKÁJA Hatályos 2014. január 1-től 2014. I. félévre vonatkozó országkockázati besorolás és biztosíthatósági szabályok (táblázatban

Részletesebben

STATISZTIKA ÖSSZESÍTİ 2011

STATISZTIKA ÖSSZESÍTİ 2011 STATISZTIKA ÖSSZESÍTİ 2011 Készült: 2011. november 24. Készítette: Héra Éva, Ádám Krisztina www.cioff.hu cioff@mail.datanet.hu Szervezet neve Város Rendezett fesztivál neve Fesztiválminısítési eredmény

Részletesebben

A monszun szél és éghajlat

A monszun szél és éghajlat A monszun szél és éghajlat Kiegészítő prezentáció a 7. osztályos földrajz tananyaghoz Készítette : Cseresznyés Géza e-mail: csgeza@truenet.hu Éghajlatok szélrendszerek - ismétlés - Az éghajlati rendszer

Részletesebben